Asennusohje. Vaihteistot ja vaihteistomoottorit. 0Abb. 0Tab. 0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennusohje. Vaihteistot ja vaihteistomoottorit. 0Abb. 0Tab. 0"

Transkriptio

1 Asennusohje Vaihteistot ja vaihteistomoottorit 0Abb. 0Tab. 0

2 Sisältö Tätä dokumentaatiota koskien Kohderyhmä Voimassaolotietoja Turvallisuusohjeet Määräystenmukainen käyttö Määräystenvastainen käyttö Käyttöolosuhteet Yleisiä turvallisuus ja käyttöohjeita Toimituslaajuus/kuljetus/varastointi Toimituslaajuus Kuljetus Varastointi Mekaaninen asennus Tärkeitä huomautuksia Asennuspaikka Asennus Paikalleenasetus Sähköasennus Tärkeitä huomautuksia Sähköliitäntä Ensikäyttöönotto/koekäyttö/käyttö Ensikäyttöönotto Koekäyttö Käyttö Huolto Tärkeitä huomautuksia Huoltovälit Öljynvaihto Kytkimen kulumisen tarkastaminen P / / 1.0

3 Tätä dokumentaatiota koskien Tätä dokumentaatiota koskien Kohderyhmä Tämä dokumentaatio kohdistuu pätevälle ammattihenkilöstölle normin IEC 364 mukaisesti. Voimassaolotietoja Tämä dokumentaatio koskee tyyppikilpimerkinnällä varustettuja käyttöjärjestelmiä: Vaihteiston tyyppikilpi (esimerkki) Moottorin tyyppikilpi (esimerkki) 1 2 Typ/Type IEC Nr./No. A Hz V 6 3 ~ Mot. kw Is.-Kl. IP cos 7 min -1 Pos. Merkitys Pos. Merkitys 1 Yrityksen logo, valmistaja 1 Moottorin merkintä 2 Vaihteistotyyppi tyyppikoodin mukaan 2 Sarjanumero juoks. osanumero Valmistusvuosi 3 Laajennus, lisälaitteet tyyppikoodin mukaan 3 Nimellisvirta 4 Tilausnumero 4 Nimellistaajuus 5 Sarjanumero valmistusvuositietoineen 5 Nimellisjännite kytkentä /Y 6 Tiedot akselijärjestyksestä ja asennuspaikasta 6 Eristysaineluokka 7 Käyttölaitteen kierrosluku 7 Suojaustapa 8 Max. sallittu käyttökierrosluku 8 Nimellisteho 9 Max. sallittu käyttövääntömomentti 9 Nimelliskierrosluku 10 Max. sallittu käyttövääntömomentti 11 Välitys 12 Paino (ohjearvo) 13 Käyttökerroin 14 Max. sallittu taivutusmomentti käyttöakselissa 15 Suojaustapa 16 Öljytyyppi, viskositeetti 17 Öljyntäyttömäärä (ohjearvo) 18 Asiakastietoja varten P / / 1.0 3

4 Turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeet Näiden ohjeiden noudattaminen on häiriöttömän käytön ja mahdollisten takuuvaateiden täyttymisen edellytyksenä. Määräystenmukainen käyttö OHJE Käytä käyttöjärjestelmää vain seuraavissa olosuhteissa. Poikkeus:Valmistaja on suunnitellut käyttöjärjestelmän nimenomaan muihin käyttötarkoituksiin ja ympäristöolosuhteisiin. Käyttöjärjestelmä tulee asettaa vain tilattuun ja toimituspapereissa vahvistettuun käyttötarkoitukseen.... tulee olla käytössä vain käyttöohjeessa annetuissa käyttöolosuhteissa ja tehorajojen sisällä.... on koneissa ja laitteistoissa käytettävä komponentti.... vastaa voimassa olevia standardeja ja määräyksiä.... täyttää pienjännitedirektiivin 2006/95/EY vaatimukset. Määräystenvastainen käyttö Käyttö räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö syövyttävissä ympäristöissä (hapot, kaasut, höyryt, pölyt, öljyt) Käyttö vedelle alttiina Käyttö säteilylle alttiina Käyttöolosuhteet Käyttö ja ympäristölämpötila: 0 C bis +40 C Asennuskorkeus: 1000 m:iin saakka mer. p. yläp. Käyttöohje Siitä löytyy muita teknisiä tietoja ja tietoja käyttöpaikan sallituista olosuhteista. 4 3P / / 1.0

5 Yleisiä turvallisuus ja käyttöohjeita Turvallisuusohjeet Käyttöjärjestelmä vastaa toimitusajankohtana olevaa teknistä tasoa ja se on ehdottoman käyttövarma. Vain pätevä ammattihenkilöstö saa tehdä kaikki kuljetukseen, varastointiin, paikalleenasetukseen/asennukseen, liittämiseen, käyttöönottoon, huoltoon ja kunnossapitoon kuuluvat työt. Pätevän ammattihenkilöstön tulee noudattaa kaikissa töissä seuraavia: Täydentävät turvallisuusohjeet tämän dokumentaation yksittäisissä kappaleissa. Liitteenä olevat turvallisuusohjeet ja muut toimittajien asiakirjat. Tämä dokumentaatio, seikkaperäinen käyttöohje ja liitäntäkotelon kytkentäkuvat Käyttöjärjestelmän varoitus ja turvallisuuskilvet Laitteistokohtaiset määräykset ja vaatimukset Kansalliset ja alueelliset turvallisuus ja tapaturmantorjuntamääräykset Käyttöjärjestelmästä aiheutuvat vaarat henkilöille, itse käyttöjärjestelmälle ja muille käyttäjän omaisuudelle kun pätemätön henkilö työskentelee käyttöjärjestelmän parissa.... kun käyttöjärjestelmää ei käytetä asianmukaisesti.... kun käyttöjärjestelmä asennetaan ja sitä käytetään väärin.... kun seuraavia huomautuksia ei oteta huomioon: Käytä käyttöjärjestelmää vain silloin, kun se on moitteettomassa kunnossa. Käyttöjärjestelmän jälkivarustelut, muutokset tai muuntamiset ovat ehdottomasti kiellettyjä. Joka tapauksessa on neuvoteltava RexnordStephanin kanssa. Käytön aikana ja pitemmän aikaa käyttöjärjestelmissä on jännitettä johtavia osia, liikkuvia osia ja mahdollisesti kuumia pintoja. Käyttöönotto (määräystenmukaisen käytön aloitus) on kielletty siihen saakka, kunnes on määritetty, että kone on sähkömagneettisen mukautuvuuden direktiivin 2004/108/EY mukainen ja lopputuote vastaa konedirektiiviä 2006/42/EY. Noudata standardia EN Jos on kysyttävää ja ongelmia, ota yhteyttä RexnordStephanedustajaasi. 3P / / 1.0 5

6 Turvallisuusohjeet VAARA Vaarallinen sähköjännite Kaikissa teholiitännöissä on jopa 10 minuutin kuluttua verkon irtikytkemisestä vielä vaarallinen sähköjännite. Mahdolliset seuraukset: Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen Suojatoimenpiteet: Odota verkosta irrottamisen jälkeen 10 minuuttia. Tarkista teholiitännät, ovatko ne jännitteettömät. Koske teholiitäntöihin vasta sitten, kun ne ovat jännitteettömät. 6 3P / / 1.0

7 Toimituslaajuus/kuljetus/varastointi Toimituslaajuus/kuljetus/varastointi Käyttöjärjestelmät on kokoonpantu yksittäin rakennussarjaperiaatteen mukaan. Toimituslaajuus on ilmoitettu asiaankuuluvissa rahtikirjoissa. Tarkasta toimituksen saavuttua heti, vastaavatko toimitus ja tavaroiden rahtikirjat toisiaan. Jälkeenpäin reklamoiduista puutteista RexnordStephan ei vastaa. Reklamoi heti toimittajaa havaittavista kuljetusvahingoista. Tee heti valitus havaittavista puutteista / epätäydellisyyksistä asianomaiselle edustajalla. Käytä sitä varten asiakaspalvelulomaketta, jonka saat täytettäväksi sähköpostitse: Kuljetus Käytä tarvittaessa kuljetukseen sopivia, riittävän kookkaita kuljetusvälineitä. Laita kuljetussilmukat kireälle. Ne on suunniteltu vain käyttölaitteen painolle. Älä laita lisäkuormaa. Vältä törmäyksiä kuljetuksen aikana! Varastointi Käyttöjärjestelmä voidaan varastoida ilman erityisiä toimenpiteitä enintään 1 vuodeksi kuivassa, pölyttömässä ja mahdollisimman tärinättömässä ympäristössä. Käyttöohje Noudata kaikkia varastointia ja pitkäaikaista varastointia koskevia ohjeita. 3P / / 1.0 7

8 Mekaaninen asennus Mekaaninen asennus Tärkeitä huomautuksia OHJE Asiakas vastaa koko varustuksen ammattimaisesta asennuksesta. Samoin suojusten ja muiden turvallisuuden kannalta olennaisten komponenttien lisäämisestä. Asennuspaikka Vaatimukset Tasainen, tärinätön ja vääntymätön alarakenne. Valitse siten, että käyttöjärjestelmä ei ole suoraan muiden laitteistojen lämmittämässä poistoilmavirrassa. Käyttöjärjestelmän ja laitteiston välisen sähkökemiallisen korroosion vaaran uhatessa: Käytä muovisia välitäytteitä. Maadoita vaihdelaatikko. Öljyntäyttöruuviin, öljynpoistoruuviin, öljyntason tarkastuselementtiin ja ilmanpoistoelementtiin tulee päästä vapaasti. OHJE Öljyntäyttöruuvin, öljynpoistoruuvin, öljyntason tarkastuselementtin ja ilmanpoistoelementtin paikat ovat ehdottomasti asennuspaikasta riippuvia. Asennus Esityö Puhdista käyttöakselit ja laipan pinnat perusteellisesti yleisellä liuotusaineella korroosionestoaineesta ja liasta. Älä päästä liuotusainetta akselintiivisterenkaiden tiivistyshuuliin materiaalivaurio! Vaihteisto vapaalla vetoakselilla (Ivälilevy) Noudata siirtoelementtien käyttöohjetta. Vältä töytäisyjä ja iskuja akselinpäähän. 8 3P / / 1.0

9 Mekaaninen asennus IECDlaippamoottorin asentaminen vaihteistoon kytkinvälilevyn kanssa (Uvälilevy) Moottorin dokumentaatio Siitä löytyvät yksityiskohtaiset tiedot siirtoelementtien asennuksesta moottorin akseliin. SEIS Kytkimen lisääntynyt kuluminen tai vaurioituminen Väärin asennetut kytkinosat lyhentävät kytkimen kestoaikaa tai ne voivat vahingoittuakin. Mahdolliset seuraukset: Kytkimen osat ja koko kytkin tulee vaihtaa. Suojatoimenpiteet: Älä muuta vaihdeakseliin tehtaassa esiasennetun kytkinnavan sijaintipaikkaa. Noudata tarkkaan seuraavissa taulukoissa olevia mittoja kytkinnavan asentamiseksi moottorin akseliin. Moottorin akselin kytkinnapa ja hammaskehä sisältyvät toimitukseen. 3P / / 1.0 9

10 Mekaaninen asennus Näin asennat moottorin vaihteistoon: 1. Laita moottorin akseliin mukanatoimitettu sovituskiila moottorin koosta riippuen. Katso seuraavat kuvat ja taulukot. 2. Asenna kytkinnapa moottorin akseliin. Kytkinnapaa saa lämmittää enintään 80 C:een akseliin asennuksen helpottamiseksi. 3. Laita kytkinnapa oikeaan paikkaan moottorin akselilla. Noudata mittoja tarkasti. Katso seuraavat kaaviot ja taulukot. 4. Kytkinnavan kiinnitys: Kiristä kierretapit (G). Noudata kiristysmomentteja. Katso seuraavat kaaviot ja taulukot. 5. Laita hammaskehä navan nokkaosaan. 6. Moottorin ja kytkinvälilevyn (Uvälilevy) välisen liitoksen tiivistäminen: Käytä nestemäistä pintatiivistettä, esim. Loctite 510:ä. Noudata valmistajan käsittelyohjeita. 7. Kiinnitä moottori ja vaihteisto toisiinsa ruuveilla. 8. Avaa kytkinvälilevyssä oleva tarkastusaukko: Poista sulkuruuvi. 9. Silmämääräinen tarkastus: Onko kaikki kytkimen osat asennettu oikein? 10. Sulje sulkuruuvi huolellisesti. 10 3P / / 1.0

11 Mekaaninen asennus Kytkin ROTEX 24 Toimituslaajuus: sovituskiila AB 8x7x15 karkaistu FK0051 Vaihteisto K M Asennusmitat Kiinnitys B Tyyppi BG BG X ED min ED2 max L G TA [mm] [mm] [mm] [mm] Nm SI..16. SI..56. SI..26C16. SI..96C36. SP..16. SP..56. SP..16C16. SP..86C36. SK..26C SK..66C SK..26C16. SK..96C M SI Lieriöhammaspyörästö K Kytkin ROTEX G Kierteet SP Laakavaihteisto M Moottori TA Kiristysvääntömomentti SK Kartiolieriöhammaspyörä stö BG Rakennekoko B Kuvan numero ED = sovituskiilan tukiosa 3P / /

12 Mekaaninen asennus Kytkin ROTEX 38 Toimituslaajuus: sovituskiila AB 10x8x40 FK0051 Vaihteisto K M Asennusmitat Kiinnitys B Tyyppi BG BG X ED min ED2 max L G TA [mm] [mm] [mm] [mm] Nm SI..26. SI..56. SP..36. SP..56. SK..36C SK..66C M SI..66. SI..96. SP..66. SP..86. SK..76C SK..96C M SI Lieriöhammaspyörästö K Kytkin ROTEX G Kierteet SP Laakavaihteisto M Moottori TA Kiristysvääntömomentti SK Kartiolieriöhammaspyörä stö BG Rakennekoko B Kuvan numero ED = sovituskiilan tukiosa 12 3P / / 1.0

13 Kytkin ROTEX 48, ROTEX 55 Mekaaninen asennus Toimituslaajuus: sovituskiila AB 14x9x80 FK0051 Vaihteisto K M Asennusmitat Kiinnitys B Tyyppi BG BG X ED min ED2 max L G TA [mm] [mm] [mm] [mm] Nm SI..66. SI..96. SP..66. SP..86. SK..76C SK..96C M SI..66. SI..96. SP..66. SP..86. SK..76C SK..96C M10 17 SI Lieriöhammaspyörästö K Kytkin ROTEX G Kierteet SP Laakavaihteisto M Moottori TA Kiristysvääntömomentti SK Kartiolieriöhammaspyörä stö BG Rakennekoko B Kuvan numero ED = sovituskiilan tukiosa 3P / /

14 Mekaaninen asennus Paikalleenasetus SEIS Väärästä asennuspaikasta johtuvia vaihteistovikoja Voiteluaineen täyttömäärä on sovitettu asennuspaikkaan nähden. Moitteeton voitelu ja ilmanpoisto varmistetaan vain silloin, kun asennus on tehty oikein ja rakenteen mukaisesti. Mahdolliset seuraukset: Vaihteiston rikkoutuminen Suojatoimenpiteet: Noudata ehdottomasti tyyppikilvessä ilmoitettua asennuspaikkaa. Neuvottele valmistajan kanssa asennuspaikkaa muuttaessasi. Kierrä käyttöjärjestelmä vaihteistossa olevassa tyyppikilvessä ilmoitettuun asennuskohtaan. Kiinnitys alarakenteeseen: Kohdista huolellisesti. Vältä kotelojännityksiä. Varmista ehdottomasti lisälaitteiden kiinnitykset itsestään irtautumiselta. 14 3P / / 1.0

15 Sähköasennus Tärkeitä huomautuksia Sähköasennus Sähköliitännän saavat tehdä vain pätevät sähköammattilaiset. Tee kaikki työt vasta sitten, kun sähkölaitteisto on kytketty jännitteettömäksi ja varmistettu tahattoman uudelleenkytkeytymisen estämiseksi.... kun jännitteettömyys on tarkistettu.... kun käyttöjärjestelmä on pysähdyksissä.... kun vaadittavia suojuksia tai koteloita ei ole luvattomasti poistettu. Noudata työskennellessäsi moottorin tyyppikilvessä olevia teknisiä tietoja.... moottorin liitäntäkotelossa olevia ohjeita.... käyttöjärjestelmän varoitus ja ohjekilpiä.... käyttöohjeessa ja kytkentäkuvissa olevia huomautuksia.... die kansallisia/ alueellisia turvallisuus ja tapaturmantorjuntamääräyksiä.... laitteistokohtaisia määräyksiä. OHJE Asiakas on vastuussa sähkömagneettisen mukautuvuuden mukaisesta asennuksesta ja sähkömagneettista mukautuvuutta koskevalla lainsäädännöllä määritettyjen rajaarvojen noudattamisesta. Sähköliitäntä Huolehdi siitä, että liitäntäarvot eivät ylitä normien mukaisia toleransseja: Jännite 10 %, taajuus 2 % Käyrän muoto, symmetria käytettäessä taajuusmuuttajassa Jos liitäntäarvot ovat toleranssien ulkopuolella, lämpötila kohoaa tietyissä olosuhteissa.... että sähköliitäntä on tehty pysyvästi ja turvallisesti: Ei ole ulkonevia johdonpäitä. Käytä määritettyjä kaapelipäälllystyksiä.... että maadoitusjohdinliitäntä on tehty turvallisesti.... että pidetään määrättyjä ilmavälejä avoimien jännitettä johtavien osien välilä ja maadoitetaan.... että liitäntäkoteloon ei ole päässyt vieraita esineitä, likaa ja kosteutta.... että tarvittavat kaapelien ruuviliitokset ja liitäntäkotelo on suljettu pöly ja vesitiiviisti. 3P / /

16 Sähköasennus Liitäntäkaaviot Moottori Kolmiokytkentä Pienjännite (katso tyyppikilpi) Tähtikytkentä Suurjännite (katso tyyppikilpi) rs001 rs002 Lämpötilan valvonta Termoliitos (max. 250 V AC, 1,6 A) PTCvastus (DIN 44081/DIN 44082) rs003 rs P / / 1.0

17 Sähköasennus Jarru Puoliaaltotasasuuntain PME 400S, PME 500S, PMEA 600S Siltatasasuuntain PMB 400S, PMB 500S rs005 rs006 3P / /

18 Ensikäyttöönotto/koekäyttö/käyttö Ensikäyttöönotto/koekäyttö/käyttö Esityö 1. Poista kaikki kuljetusvarmistimet. 2. Vaihda vaihteiston sulkuruuvi mukanatoimitettuun ilmanpoistoelementtiin. Vaihteistossa oleva tunnusmerkintä: Ilmanpoistoelementti löytyy vaihteistoon kiinnitetystä pussista. OHJE Vaihda sulkuruuvi vasta sitten, kun käyttöjärjestelmä on pysähdyksissä. 3. Vaihteistoissa ilman öljyntäyttöä: Täytä vaihteisto sopivalla voiteluaineella (22). Öljylaadut: Katso tyyppikilpi. (3) Täyttömäärä: Ohjearvo katso tyyppikilpi. (3) Tarkasta öljytaso! (22) 4. Mittaa sähkömoottorin eristysvastus. Sallittu vastus: > 1 kkäyttöjännitteen volttia kohden. Vastuksen ollessa liian alhainen noudata käyttöohjeessa mainittuja korjausohjeita. Tarkastukset ennen ensikäyttöönottoa Tarkasta kaikki kiinnitykset. Tarkasta käyttöelementit ja suojukset. Kaikkiin voitelunippoihin, sulkuruuveihin ja tarkistusruuveihin tulee päästä vapaasti. Tarkasta sähköliitäntä. 18 3P / / 1.0

19 Ensikäyttöönotto/koekäyttö/käyttö Koekäyttö OHJE Ota käyttöjärjestelmä käyttöön vasta sitten, kun on varmistettu, että kaikkia edeltäviä ohjeita ja määräyksiä on noudatettu ja suojaustapa on tarkastettu. Kiinnitä sovituskiilat koekäyttöä varten ilman käyttöelementtejä. Älä ota valvonta ja suojalaitteita pois toiminnasta. Tarkista käyttöjärjestelmän oikea kiertosuunta kytkemättömässä tilassa. Huomioi tällöin epätavalliset hiomisäänet. Takaisinkulun estolaitteella varustetuissa vaihteistoissa: Tarkista vaihteiston kiertosuunta. Tarkista minimikierrosluku (katso takaisinkulun estolaitteen käyttöohje). Jarrumoottoreissa: Tarkista jarrun moitteeton toiminta. Jarrun toimiessa virheellisesti noudata käyttöohjeessa mainittuja korjausohjeita. Käyttö Tarkasta käyttöjärjestelmä säännöllisesti käytön aikana. Pysäytä käyttöjärjestelmä, kun havaitaan esim. lämpötilan kohomista, epätavallisia ääniä tai tärinöitä. Määritä häiriön syy. Poista häiriö (neuvottele tarvittaessa valmistajan kanssa). 3P / /

20 Huolto Huolto Tärkeitä huomautuksia Käyttöohje Siitä löytyy lisätietoja jälkivoiteluista ja esim. liukunapojen lisähuoltoväleistä. Huoltovälit Huoltoväli Tarkastus Huoltotyö Jälkeen Viimeistään jälkeen [käyttötunnit] [vuotta] Säännöllisesti lyhyin väliajoin Ilmanpoistoelementti Tarkasta toimintakyky. 800 (suositellaan) Ensimmäinen öljynvaihto ensikäyttöönoton jälkeen: 21 Katso seuraavaa kaaviota Seuraava öljynvaihto: Tarkasta kaikkien pintojen maaliviat ja korroosiovauriot. Tarkasta tiivisteet. Tarkasta kytkimen vierintäkylkivälys. Korjaa vauriot. Uudista suojamaalaus. Vuotojen ilmaantuessa vaihda tiivisteet ja vierintälaakerirasva Jälkivoitelu Rasvaa kaikki jälkivoideltavaksi määrätyt vierintälaakerit. 3 Tarkasta takaisinkulun estolaitteen kiinnitysrungon kulumisjäljet ja vierintärenkaat (havaittavat jäljet) Jos kuluminen on huomattava, vaihda takaisinkulun estolaite, laita muussa tapauksessa rasvaa Yleishuolto Lähetä koko käyttölaite valtuutettuun Rexnordhuoltokorjaamoon. 20 3P / / 1.0

21 Huolto Öljynvaihtovälit Öljynvaihtoväli käyttötunteina PAO Synteettinen öljy Öljypohjan kestolämpötila CLP Mineraaliöljy Lämpötilan rajaalue On neuvoteltava valmistajan kanssa Öljynvaihto Öljyn poistaminen Käyttöjärjestelmän tulee olla käyttölämpöisenä. 1. Pysäytä käyttöjärjestelmä. 2. Poista ilmanpoistoelementti. Vaihteistossa oleva tunnusmerkintä: 3. Avaa öljynpoistoruuvi varovasti. Vaihteistossa oleva tunnusmerkintä: Noudata varovaisuutta lämpimää öljyä poistaessasi. Käytä sopivaa astiaa. 4. Jäteöljy tulee hävittää ympäristönsuojelumääräyksiä noudattaen. 5. Ruuvaa öljynpoistoruuvi jälleen kiinni. 3P / /

22 Huolto Öljyn laittaminen 1. Pysäytä käyttöjärjestelmä. 2. Poista vaihteistossa oleva öljyntäyttöruuvi. Vaihteistossa oleva tunnusmerkintä: 3. Laita tyyppikilvessä ilmoitettu öljymäärä kuplattomana. Arvo on ohjearvo! Elementin oikean öljytason tarkastaminen: Odota kuplia muodostuessa ilmoitettu ajanjakso kaasun kehittymisen takia. Tarkasta sen jälkeen öljytaso uudelleen. 4. Ruuvaa öljyntäyttöruuvi jälleen kiinni. 5. Asenna ilmanpoistoelementti uudelleen. Öljytason tarkastaminen OHJE Öljytason tarkastamiseksi käyttöjärjestelmän tulee olla pysäytettynä. Tunnusmerkintä Elementti öljytason tarkastamiseksi Öljytasonruuvi Öljynpinnan tarkkailulasi Öljynpinnanosoitin Oikea täyttökorkeus Alareuna kierrereikä Tarkkailulasin keskikohta Punainen merkki 22 3P / / 1.0

23 Huolto Kytkimen kulumisen tarkastaminen Napa 1 Hammaskehä Napa 2 Välystulkki Näin tarkastat kytkimen kulumisen 1. Avaa kytkinvälilevyssä oleva tarkastusaukko: Poista sulkuruuvi. 2. Mittaa napojen ja hammaskehän välinen välimatka välystulkilla. 3. Jos välimatka on suurempi kuin taulukossa oleva arvo, vaihda hammaskehä. Kytkin ROTEX Kulumisraja Kytkin ROTEX Kulumisraja Rakennekoko [mm] Rakennekoko [mm] P / /

24 Huolto Näin vaihdat kytkimen hammaskehän 1. Ruuvaa moottori kytkinvälilevystä pois. 2. Vaihda kulunut hammaskehä uuteen. 3. Moottorin ja kytkinvälilevyn (Uvälilevy) välisen liitoksen tiivistäminen: Käytä nestemäistä pintatiivistettä, esim. Loctite 510:ä. Noudata valmistajan käsittelyohjeita. 4. Kiinnitä moottori ja vaihteisto toisiinsa ruuveilla. 5. Avaa kytkinvälilevyssä oleva tarkastusaukko: Poista sulkuruuvi. 6. Silmämääräinen tarkastus: Onko kaikki kytkimen osat asennettu oikein? 7. Sulje sulkuruuvi huolellisesti. 24 3P / / 1.0

25 VEM motors Finland Oy +358 (0) Kehänreuna (0) Masala Finland P Service +358 (0)

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214*

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21334315_1214* Korjaus Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Käyttöohje Pintaelektrodi NRG 16-36

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Käyttöohje Pintaelektrodi NRG 16-36 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 16-36 Käyttöohje 818470-00 Pintaelektrodi NRG 16-36 ; NRG 16-36 Mitat Mitat: mm Kattilan seinämä DN 100, DN 0, DN 50 0 1500 100 NW 90 10 0-5 Esim. Supistuskappale K 88,9

Lisätiedot

Korjaus. Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D * _0817*

Korjaus. Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D * _0817* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23583371_0817* Korjaus Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D Painos 08/2017 23583371/FI SEW-EURODRIVE Driving

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

Pumpunkannatin Käyttö-/asennusohje

Pumpunkannatin Käyttö-/asennusohje 1/ on sähkömoottorin ja hydraulipumpun välinen liitäntäelementti. Pumpunkannattimia valmistetaan alumiinista, harmaasta valuraudasta, muovista ja teräksestä. Sisällysluettelo 1 Ohjeet 2 1.1 Yleisohjeita

Lisätiedot

YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS

YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS Painos 2 Tätä tekstiä ei päivitetä säännöllisesti.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Suureet ja yksiköt & Käytetyt symbolit

Sisällysluettelo. Suureet ja yksiköt & Käytetyt symbolit Sisällysluettelo sivu Käyttökerroin... 2 Kierukkavaihteen valinnassa ja asennuksessa huomioitava... 2 Kierukkavaihdemoottorit ja Kierukkavaihteet... 3 Vaihtoehtoiset rakenteet... 4 Välityssuhde- ja moottorisovitevaihtoehdot...

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 18.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Painos. MOVIMOT MM..C -jälkiasennussarja 07/2002. Lisäys käyttöohjeeseen / FI

Painos. MOVIMOT MM..C -jälkiasennussarja 07/2002. Lisäys käyttöohjeeseen / FI MOVIMOT MM.. -jälkiasennussarja Painos 07/2002 Lisäys käyttöohjeeseen 10549536 / I 1 Tärkeää tietää 1 Tärkeää tietää Nämä tiedot eivät korvaa yksityiskohtaista käyttöohjetta! MOVIMOTin saa asentaa vain

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09 JÄNNITETYÖOHJE ENSTO RAPID KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

SET/OELO2 Kapasitiivinen vuotovalvonta-anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/OELO2 Kapasitiivinen vuotovalvonta-anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 5.6.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/6 SET/OELO2 Kapasitiivinen vuotovalvonta-anturi Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat OHJEKIRJA ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Nostaminen

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Suojakumisarjat / korjaamotyökalut

Suojakumisarjat / korjaamotyökalut 08 Suojakumisarjat / korjaamotyökalut LÖBRO suojakumit LÖBRO suojakumit Alkuperäisen laitevalmistajan toimittajalta Vetoakselin suojakumit ovat erittäin tärkeitä vakionopeusnivelten tehokkaalle ja luotettavalle

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje Suomi 1. Applications and Functions Devilink FT lämmityksen kytkentäyksikkö Devilink FT kytkentäyksikkö kytkee lämmityksen päälle ja pois.

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

Varaosaluettelo Huohotinsuodatin ELF-täyttösihdillä maks l/min

Varaosaluettelo Huohotinsuodatin ELF-täyttösihdillä maks l/min Varaosaluettelo Huohotinsuodatin ELF-täyttösihdillä maks. 5500 l/min ELF 4 ELF 10 ELF 3 ELFL 3 ELF 30 ELF 7 ELF 72 ELF 5 ELF 52 HUOLTO 1 YLEISTÄ Noudata huolto-ohjeita! 2 KÄYTTÖÖNOTTO Tarkista, että tarkoitukseen

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Manuaalikytkimet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Manuaalikytkimet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Manuaalikytkimet 017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle. Säännöllinen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikkan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV LA410000 Julkaisuajankohta

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

MIRAVENT MIRAVENT- AKSIAALIPUHALTIMIEN LUOVUTUSASIAPAPERIT ASENNUSOHJEET

MIRAVENT MIRAVENT- AKSIAALIPUHALTIMIEN LUOVUTUSASIAPAPERIT ASENNUSOHJEET MIRAVENT MIRAVENT- AKSIAALIPUHALTIMIEN LUOVUTUSASIAPAPERIT JA ASENNUSOHJEET YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkastaa vastaanotettaessa kuljetuksen aikana mahdollisesti syntyneiden vaurioiden toteamiseksi heti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (Käännös) Nostopöytä Tyyppi , , ,2

KÄYTTÖOHJE (Käännös) Nostopöytä Tyyppi , , ,2 1. Käyttäjäryhmät Tehtävät Käyttäjä Käyttö, silmämääräinen tarkastus Ammattihenkilöt KÄYTTÖOHJE (Käännös) Nostopöytä Tyyppi 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 FI Pätevyys Käyttöohjeen mukainen ohjeistus; pätevä

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC ASENNUSOPAS -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta. Älä heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus

Lisätiedot

Lineaaritoimilaitteet 2SB5

Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Painos 03.13 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna Tuotenumero 4200 080 560 Sisällys 1. Esipuhe... 1 2. Toimituksen sisältö... 2 3.... 2 3.1 Sivuttaisheiton tarkastuslaitteen asennus... 3 3.2 Kytkinlevyn asennus... 4 3.3 Mittarin asennus ja säätäminen...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JOHDANTO. Hyvä asiakas!

KÄYTTÖOHJE JOHDANTO. Hyvä asiakas! - 1 - KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olet valinnut yrityksemme tuotteen. Tämä käyttöohje on laadittu yksinomaan asiakkaitamme varten. Tästä käsikirjasta löydät tiedot, joita tarvitset käyttääksesi

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF varustettuna moottoriohjaimella tyyppiä BUF 3 Asennus- ja käyttöönotto-ohje

Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF varustettuna moottoriohjaimella tyyppiä BUF 3 Asennus- ja käyttöönotto-ohje Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF varustettuna moottoriohjaimella tyyppiä BUF 3 Asennus- ja käyttöönotto-ohje 1ZSE 5492-115 fi, Rev. 3, 1997-01-30 Tätä dokumenttia ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme,

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

Tehontarve Pito Mitoitus. Vääntömomentti Moottori Jousipalautus NRF24A NRF24A-O. Jousipalautus. Jousipalautus

Tehontarve Pito Mitoitus. Vääntömomentti Moottori Jousipalautus NRF24A NRF24A-O. Jousipalautus. Jousipalautus ekninen tuote-esite RF24A(-O) oimilaite turvatoiminnolla 2- ja 3-tie palloventtiileille Vääntömomentti: 10 m imellisjännite AC/DC 24 V Ohjaus: auki-kiinni RF24A: Jännitteettömänä kiinni C RF24A-O: Jännitteettömänä

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

Savunpoistoseinäikkunan ja -luukun asennus seinään

Savunpoistoseinäikkunan ja -luukun asennus seinään Käkeläntie 41, 16300 Orimattila puh / phone (03) 544 3100 Fax (03) 544 3160 www.keraplast.fi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Savunpoistoseinäikkuna ja -luukku ORIVENT 70/SI ja 70SL moottoritoiminen

Lisätiedot

3.02.20 KARAMOOTTORIT IP 55. - 400N 3000N - 210mm 310mm - IP 55 - säädettävissä molemmilta rajoilta - rajaulosotot merkkilampuille vakiona 02.

3.02.20 KARAMOOTTORIT IP 55. - 400N 3000N - 210mm 310mm - IP 55 - säädettävissä molemmilta rajoilta - rajaulosotot merkkilampuille vakiona 02. 3.02.20 KARAMOOTTORIT IP 55-400N 3000N - 210mm 310mm - IP 55 - säädettävissä molemmilta rajoilta - rajaulosotot merkkilampuille vakiona 02.99 1 Rakenne MAGPUSH-karamoottorin rakenne on erittäin yksinkertainen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Vaijerivinssi TANGO _e_fi_hseilw_s haacon hebetechnik gmbh Telefon +49 (0) Fax +49 (0)

KÄYTTÖOHJE. Vaijerivinssi TANGO _e_fi_hseilw_s haacon hebetechnik gmbh Telefon +49 (0) Fax +49 (0) KÄYTTÖOHJE Vaijerivinssi TANGO Tyypp WV300/500 WE300/500 Sisällysluettelo 1. Turvaohjeet 6. Vaijerin kiinnitys 2. Tekniset tiedot 7. Käyttö 3. Yleistä 8. Huolto 4. Rakenne 9. Varaosat 5. Kiinnitys KV300/500

Lisätiedot

ITE tyhjiöpumput. Käyttöohje. Onninen Oy - Kylmämyynti

ITE tyhjiöpumput. Käyttöohje. Onninen Oy - Kylmämyynti ITE tyhjiöpumput Käyttöohje Sisältö Turvallisuusohjeet 3 Öljyntäyttö 3 Öljyn vaihto 3 Gas ballast 3 Toiminta 4 Osat 5 Tekniset tiedot 6 Takuu 7 3 T u r v a l l i s u u s o h j e e t Ennen ensikäyttöä täytä

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 11PS

Tekniset tiedot LA 11PS Tekniset tiedot LA 11PS Laitteen tekniset tiedot LA 11PS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 2006 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Käyttörajat

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

SERVICE LOG BOOK. Asiakkaan huoltokirja

SERVICE LOG BOOK. Asiakkaan huoltokirja SERVICE LOG BOOK Avainnumer Potkurin nousu Moottorin sarjanumero Asiakkaan huoltokirja Kaiken huollon saa suorittaa ainoastaan paikallisen Mercury Marine haaraliikkeen tai maahantuojan valtuuttama myyjäliike.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima FIBOX PIHARASIAT Nopeasti asennettavilla Fibox-piharasioilla suuretkin sähköistysprojektit hoituvat vaivattomasti. Fibox-piharasiat ovat oikea ratkaisu piha-alueiden

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

ZF-automaattivaihteiston 8HP öljynvaihtosarja

ZF-automaattivaihteiston 8HP öljynvaihtosarja Palohaavojen vaara jouduttaessa kosketuksiin kuuman öljyn kanssa. Lievät tai keskivakavat vammat mahdollisia. Käytä suojalaseja. Käytä suojakäsineitä. Käytä suojavaatetusta. Omaisuusvahingot mahdollisia

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat 500 1,2 l, moottorikoodi 169 A4.000 ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä Hammashihnan

Lisätiedot

SET/TSH2 ja SET/TSHS2

SET/TSH2 ja SET/TSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 6.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSH2 ja SET/TSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden

Lisätiedot

Kytkin - Hyötyajoneuvot Sivuttaisheiton tarkastuslaite

Kytkin - Hyötyajoneuvot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Tuotenumero 184200 080580 Sisällys Käyttöohje 1. Esipuhe... 1 2. Toimituksen sisältö... 2 3.... 2 3.1 Sivuttaisheiton tarkastuslaitteen asennus... 3 3.2 Kytkinlevyn asennus... 4 3.3 Mittarin asennus ja

Lisätiedot

Tyyppi Kategoria Referenssi

Tyyppi Kategoria Referenssi (Sivu of 6) Tyypit V, VS ja VS Koot 0-460 Alkuperäinen asennusohje on englannin kielinen ATE (Atmosphere Explosibles) määrittää säännökset laitteiden tai komponenttien käytöstä räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA. Sähkön kosketinpintojen puhdistusjärjestelmä HENKILÖAUTOT

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA. Sähkön kosketinpintojen puhdistusjärjestelmä HENKILÖAUTOT KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Sähkön kosketinpintojen puhdistusjärjestelmä HENKILÖAUTOT Copyright ZF Friedrichshafen AG Tämä dokumentti on suojattu tekijänoikeuslain nojalla. Dokumentin osittainenkin monistaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125 KÄYTTÖOHJEET Köysivintturi Tyypip 0.0,3 0.0,5 0.0,75 0. 0. 0.3 4.0,5 40.0,08 40.0,5 Sisällysluettelo. Tärkeitä turvallisuusohjeita 6. Köyden kiinnittäminen. Tekniset tiedot 7. Käyttö 3. Yleistä 8. Huolto

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN Puh. 02 528 6500 Fax. 02 553 1385 Alkaen sarjanumerosta 130 POTILA HERKULES PINTA-ÄKEIDEN

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 26HS

Tekniset tiedot LA 26HS Tekniset tiedot LA 26HS Laitteen tekniset tiedot LA 26HS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 26 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 2 Käyttörajat -

Lisätiedot

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Suomi. Käyttöohje 818583-02. Virtauksenosoittimet Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Suomi. Käyttöohje 818583-02. Virtauksenosoittimet Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 FI Suomi Käyttöohje 818583-02 Virtauksenosoittimet Vaposkop VK 14, VK 16 Sisältö Tärkeitä ohjeita Sivu Määräystenmukainen käyttö...4 Turvaohjeet...4 Vaara...4 Huomio...4

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Vetopalkit ja sivulevyt 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Vetopalkit ja sivulevyt 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Vetopalkit ja sivulevyt 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Tikli-Alumiinioven asennusohje

Tikli-Alumiinioven asennusohje Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen

Lisätiedot

Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot

Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot Paremmat ominaisuudet pienemmässä koossa Tehokas tilansäästö 9 mm:n levyiset ABB:n LED-merkkivalot

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8222 - BJE @ 22\mod_1332499447043_174011.docx @ 206077 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8321

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Takaosan alleajosuoja. Yleistä

Takaosan alleajosuoja. Yleistä Yleistä Yleistä Standardin UN ECE R58 vaatimusten täyttämiseksi kuorma-autot on varustettava takaosan alleajosuojalla. Alleajosuoja voidaan toimittaa tehtaalta tai sen voi asentaa päällirakentaja. Tässä

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

Ruuvikompressoreilla varustetut nestejäähdyttimet Grasso BluAstrum. Huoltokirja (Käännös alkuperäisestä tekstistä) L_622525_5

Ruuvikompressoreilla varustetut nestejäähdyttimet Grasso BluAstrum. Huoltokirja (Käännös alkuperäisestä tekstistä) L_622525_5 Grasso BluAstrum Huoltokirja (Käännös alkuperäisestä tekstistä) L_622525_5 COPYRIGHT Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun mitään osaa ei saa kopioida tai julkaista painamalla, kopioimalla, ottamalla

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot