Asennusohje. Vaihteistot ja vaihteistomoottorit. 0Abb. 0Tab. 0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennusohje. Vaihteistot ja vaihteistomoottorit. 0Abb. 0Tab. 0"

Transkriptio

1 Asennusohje Vaihteistot ja vaihteistomoottorit 0Abb. 0Tab. 0

2 Sisältö Tätä dokumentaatiota koskien Kohderyhmä Voimassaolotietoja Turvallisuusohjeet Määräystenmukainen käyttö Määräystenvastainen käyttö Käyttöolosuhteet Yleisiä turvallisuus ja käyttöohjeita Toimituslaajuus/kuljetus/varastointi Toimituslaajuus Kuljetus Varastointi Mekaaninen asennus Tärkeitä huomautuksia Asennuspaikka Asennus Paikalleenasetus Sähköasennus Tärkeitä huomautuksia Sähköliitäntä Ensikäyttöönotto/koekäyttö/käyttö Ensikäyttöönotto Koekäyttö Käyttö Huolto Tärkeitä huomautuksia Huoltovälit Öljynvaihto Kytkimen kulumisen tarkastaminen P / / 1.0

3 Tätä dokumentaatiota koskien Tätä dokumentaatiota koskien Kohderyhmä Tämä dokumentaatio kohdistuu pätevälle ammattihenkilöstölle normin IEC 364 mukaisesti. Voimassaolotietoja Tämä dokumentaatio koskee tyyppikilpimerkinnällä varustettuja käyttöjärjestelmiä: Vaihteiston tyyppikilpi (esimerkki) Moottorin tyyppikilpi (esimerkki) 1 2 Typ/Type IEC Nr./No. A Hz V 6 3 ~ Mot. kw Is.-Kl. IP cos 7 min -1 Pos. Merkitys Pos. Merkitys 1 Yrityksen logo, valmistaja 1 Moottorin merkintä 2 Vaihteistotyyppi tyyppikoodin mukaan 2 Sarjanumero juoks. osanumero Valmistusvuosi 3 Laajennus, lisälaitteet tyyppikoodin mukaan 3 Nimellisvirta 4 Tilausnumero 4 Nimellistaajuus 5 Sarjanumero valmistusvuositietoineen 5 Nimellisjännite kytkentä /Y 6 Tiedot akselijärjestyksestä ja asennuspaikasta 6 Eristysaineluokka 7 Käyttölaitteen kierrosluku 7 Suojaustapa 8 Max. sallittu käyttökierrosluku 8 Nimellisteho 9 Max. sallittu käyttövääntömomentti 9 Nimelliskierrosluku 10 Max. sallittu käyttövääntömomentti 11 Välitys 12 Paino (ohjearvo) 13 Käyttökerroin 14 Max. sallittu taivutusmomentti käyttöakselissa 15 Suojaustapa 16 Öljytyyppi, viskositeetti 17 Öljyntäyttömäärä (ohjearvo) 18 Asiakastietoja varten P / / 1.0 3

4 Turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeet Näiden ohjeiden noudattaminen on häiriöttömän käytön ja mahdollisten takuuvaateiden täyttymisen edellytyksenä. Määräystenmukainen käyttö OHJE Käytä käyttöjärjestelmää vain seuraavissa olosuhteissa. Poikkeus:Valmistaja on suunnitellut käyttöjärjestelmän nimenomaan muihin käyttötarkoituksiin ja ympäristöolosuhteisiin. Käyttöjärjestelmä tulee asettaa vain tilattuun ja toimituspapereissa vahvistettuun käyttötarkoitukseen.... tulee olla käytössä vain käyttöohjeessa annetuissa käyttöolosuhteissa ja tehorajojen sisällä.... on koneissa ja laitteistoissa käytettävä komponentti.... vastaa voimassa olevia standardeja ja määräyksiä.... täyttää pienjännitedirektiivin 2006/95/EY vaatimukset. Määräystenvastainen käyttö Käyttö räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö syövyttävissä ympäristöissä (hapot, kaasut, höyryt, pölyt, öljyt) Käyttö vedelle alttiina Käyttö säteilylle alttiina Käyttöolosuhteet Käyttö ja ympäristölämpötila: 0 C bis +40 C Asennuskorkeus: 1000 m:iin saakka mer. p. yläp. Käyttöohje Siitä löytyy muita teknisiä tietoja ja tietoja käyttöpaikan sallituista olosuhteista. 4 3P / / 1.0

5 Yleisiä turvallisuus ja käyttöohjeita Turvallisuusohjeet Käyttöjärjestelmä vastaa toimitusajankohtana olevaa teknistä tasoa ja se on ehdottoman käyttövarma. Vain pätevä ammattihenkilöstö saa tehdä kaikki kuljetukseen, varastointiin, paikalleenasetukseen/asennukseen, liittämiseen, käyttöönottoon, huoltoon ja kunnossapitoon kuuluvat työt. Pätevän ammattihenkilöstön tulee noudattaa kaikissa töissä seuraavia: Täydentävät turvallisuusohjeet tämän dokumentaation yksittäisissä kappaleissa. Liitteenä olevat turvallisuusohjeet ja muut toimittajien asiakirjat. Tämä dokumentaatio, seikkaperäinen käyttöohje ja liitäntäkotelon kytkentäkuvat Käyttöjärjestelmän varoitus ja turvallisuuskilvet Laitteistokohtaiset määräykset ja vaatimukset Kansalliset ja alueelliset turvallisuus ja tapaturmantorjuntamääräykset Käyttöjärjestelmästä aiheutuvat vaarat henkilöille, itse käyttöjärjestelmälle ja muille käyttäjän omaisuudelle kun pätemätön henkilö työskentelee käyttöjärjestelmän parissa.... kun käyttöjärjestelmää ei käytetä asianmukaisesti.... kun käyttöjärjestelmä asennetaan ja sitä käytetään väärin.... kun seuraavia huomautuksia ei oteta huomioon: Käytä käyttöjärjestelmää vain silloin, kun se on moitteettomassa kunnossa. Käyttöjärjestelmän jälkivarustelut, muutokset tai muuntamiset ovat ehdottomasti kiellettyjä. Joka tapauksessa on neuvoteltava RexnordStephanin kanssa. Käytön aikana ja pitemmän aikaa käyttöjärjestelmissä on jännitettä johtavia osia, liikkuvia osia ja mahdollisesti kuumia pintoja. Käyttöönotto (määräystenmukaisen käytön aloitus) on kielletty siihen saakka, kunnes on määritetty, että kone on sähkömagneettisen mukautuvuuden direktiivin 2004/108/EY mukainen ja lopputuote vastaa konedirektiiviä 2006/42/EY. Noudata standardia EN Jos on kysyttävää ja ongelmia, ota yhteyttä RexnordStephanedustajaasi. 3P / / 1.0 5

6 Turvallisuusohjeet VAARA Vaarallinen sähköjännite Kaikissa teholiitännöissä on jopa 10 minuutin kuluttua verkon irtikytkemisestä vielä vaarallinen sähköjännite. Mahdolliset seuraukset: Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen Suojatoimenpiteet: Odota verkosta irrottamisen jälkeen 10 minuuttia. Tarkista teholiitännät, ovatko ne jännitteettömät. Koske teholiitäntöihin vasta sitten, kun ne ovat jännitteettömät. 6 3P / / 1.0

7 Toimituslaajuus/kuljetus/varastointi Toimituslaajuus/kuljetus/varastointi Käyttöjärjestelmät on kokoonpantu yksittäin rakennussarjaperiaatteen mukaan. Toimituslaajuus on ilmoitettu asiaankuuluvissa rahtikirjoissa. Tarkasta toimituksen saavuttua heti, vastaavatko toimitus ja tavaroiden rahtikirjat toisiaan. Jälkeenpäin reklamoiduista puutteista RexnordStephan ei vastaa. Reklamoi heti toimittajaa havaittavista kuljetusvahingoista. Tee heti valitus havaittavista puutteista / epätäydellisyyksistä asianomaiselle edustajalla. Käytä sitä varten asiakaspalvelulomaketta, jonka saat täytettäväksi sähköpostitse: Kuljetus Käytä tarvittaessa kuljetukseen sopivia, riittävän kookkaita kuljetusvälineitä. Laita kuljetussilmukat kireälle. Ne on suunniteltu vain käyttölaitteen painolle. Älä laita lisäkuormaa. Vältä törmäyksiä kuljetuksen aikana! Varastointi Käyttöjärjestelmä voidaan varastoida ilman erityisiä toimenpiteitä enintään 1 vuodeksi kuivassa, pölyttömässä ja mahdollisimman tärinättömässä ympäristössä. Käyttöohje Noudata kaikkia varastointia ja pitkäaikaista varastointia koskevia ohjeita. 3P / / 1.0 7

8 Mekaaninen asennus Mekaaninen asennus Tärkeitä huomautuksia OHJE Asiakas vastaa koko varustuksen ammattimaisesta asennuksesta. Samoin suojusten ja muiden turvallisuuden kannalta olennaisten komponenttien lisäämisestä. Asennuspaikka Vaatimukset Tasainen, tärinätön ja vääntymätön alarakenne. Valitse siten, että käyttöjärjestelmä ei ole suoraan muiden laitteistojen lämmittämässä poistoilmavirrassa. Käyttöjärjestelmän ja laitteiston välisen sähkökemiallisen korroosion vaaran uhatessa: Käytä muovisia välitäytteitä. Maadoita vaihdelaatikko. Öljyntäyttöruuviin, öljynpoistoruuviin, öljyntason tarkastuselementtiin ja ilmanpoistoelementtiin tulee päästä vapaasti. OHJE Öljyntäyttöruuvin, öljynpoistoruuvin, öljyntason tarkastuselementtin ja ilmanpoistoelementtin paikat ovat ehdottomasti asennuspaikasta riippuvia. Asennus Esityö Puhdista käyttöakselit ja laipan pinnat perusteellisesti yleisellä liuotusaineella korroosionestoaineesta ja liasta. Älä päästä liuotusainetta akselintiivisterenkaiden tiivistyshuuliin materiaalivaurio! Vaihteisto vapaalla vetoakselilla (Ivälilevy) Noudata siirtoelementtien käyttöohjetta. Vältä töytäisyjä ja iskuja akselinpäähän. 8 3P / / 1.0

9 Mekaaninen asennus IECDlaippamoottorin asentaminen vaihteistoon kytkinvälilevyn kanssa (Uvälilevy) Moottorin dokumentaatio Siitä löytyvät yksityiskohtaiset tiedot siirtoelementtien asennuksesta moottorin akseliin. SEIS Kytkimen lisääntynyt kuluminen tai vaurioituminen Väärin asennetut kytkinosat lyhentävät kytkimen kestoaikaa tai ne voivat vahingoittuakin. Mahdolliset seuraukset: Kytkimen osat ja koko kytkin tulee vaihtaa. Suojatoimenpiteet: Älä muuta vaihdeakseliin tehtaassa esiasennetun kytkinnavan sijaintipaikkaa. Noudata tarkkaan seuraavissa taulukoissa olevia mittoja kytkinnavan asentamiseksi moottorin akseliin. Moottorin akselin kytkinnapa ja hammaskehä sisältyvät toimitukseen. 3P / / 1.0 9

10 Mekaaninen asennus Näin asennat moottorin vaihteistoon: 1. Laita moottorin akseliin mukanatoimitettu sovituskiila moottorin koosta riippuen. Katso seuraavat kuvat ja taulukot. 2. Asenna kytkinnapa moottorin akseliin. Kytkinnapaa saa lämmittää enintään 80 C:een akseliin asennuksen helpottamiseksi. 3. Laita kytkinnapa oikeaan paikkaan moottorin akselilla. Noudata mittoja tarkasti. Katso seuraavat kaaviot ja taulukot. 4. Kytkinnavan kiinnitys: Kiristä kierretapit (G). Noudata kiristysmomentteja. Katso seuraavat kaaviot ja taulukot. 5. Laita hammaskehä navan nokkaosaan. 6. Moottorin ja kytkinvälilevyn (Uvälilevy) välisen liitoksen tiivistäminen: Käytä nestemäistä pintatiivistettä, esim. Loctite 510:ä. Noudata valmistajan käsittelyohjeita. 7. Kiinnitä moottori ja vaihteisto toisiinsa ruuveilla. 8. Avaa kytkinvälilevyssä oleva tarkastusaukko: Poista sulkuruuvi. 9. Silmämääräinen tarkastus: Onko kaikki kytkimen osat asennettu oikein? 10. Sulje sulkuruuvi huolellisesti. 10 3P / / 1.0

11 Mekaaninen asennus Kytkin ROTEX 24 Toimituslaajuus: sovituskiila AB 8x7x15 karkaistu FK0051 Vaihteisto K M Asennusmitat Kiinnitys B Tyyppi BG BG X ED min ED2 max L G TA [mm] [mm] [mm] [mm] Nm SI..16. SI..56. SI..26C16. SI..96C36. SP..16. SP..56. SP..16C16. SP..86C36. SK..26C SK..66C SK..26C16. SK..96C M SI Lieriöhammaspyörästö K Kytkin ROTEX G Kierteet SP Laakavaihteisto M Moottori TA Kiristysvääntömomentti SK Kartiolieriöhammaspyörä stö BG Rakennekoko B Kuvan numero ED = sovituskiilan tukiosa 3P / /

12 Mekaaninen asennus Kytkin ROTEX 38 Toimituslaajuus: sovituskiila AB 10x8x40 FK0051 Vaihteisto K M Asennusmitat Kiinnitys B Tyyppi BG BG X ED min ED2 max L G TA [mm] [mm] [mm] [mm] Nm SI..26. SI..56. SP..36. SP..56. SK..36C SK..66C M SI..66. SI..96. SP..66. SP..86. SK..76C SK..96C M SI Lieriöhammaspyörästö K Kytkin ROTEX G Kierteet SP Laakavaihteisto M Moottori TA Kiristysvääntömomentti SK Kartiolieriöhammaspyörä stö BG Rakennekoko B Kuvan numero ED = sovituskiilan tukiosa 12 3P / / 1.0

13 Kytkin ROTEX 48, ROTEX 55 Mekaaninen asennus Toimituslaajuus: sovituskiila AB 14x9x80 FK0051 Vaihteisto K M Asennusmitat Kiinnitys B Tyyppi BG BG X ED min ED2 max L G TA [mm] [mm] [mm] [mm] Nm SI..66. SI..96. SP..66. SP..86. SK..76C SK..96C M SI..66. SI..96. SP..66. SP..86. SK..76C SK..96C M10 17 SI Lieriöhammaspyörästö K Kytkin ROTEX G Kierteet SP Laakavaihteisto M Moottori TA Kiristysvääntömomentti SK Kartiolieriöhammaspyörä stö BG Rakennekoko B Kuvan numero ED = sovituskiilan tukiosa 3P / /

14 Mekaaninen asennus Paikalleenasetus SEIS Väärästä asennuspaikasta johtuvia vaihteistovikoja Voiteluaineen täyttömäärä on sovitettu asennuspaikkaan nähden. Moitteeton voitelu ja ilmanpoisto varmistetaan vain silloin, kun asennus on tehty oikein ja rakenteen mukaisesti. Mahdolliset seuraukset: Vaihteiston rikkoutuminen Suojatoimenpiteet: Noudata ehdottomasti tyyppikilvessä ilmoitettua asennuspaikkaa. Neuvottele valmistajan kanssa asennuspaikkaa muuttaessasi. Kierrä käyttöjärjestelmä vaihteistossa olevassa tyyppikilvessä ilmoitettuun asennuskohtaan. Kiinnitys alarakenteeseen: Kohdista huolellisesti. Vältä kotelojännityksiä. Varmista ehdottomasti lisälaitteiden kiinnitykset itsestään irtautumiselta. 14 3P / / 1.0

15 Sähköasennus Tärkeitä huomautuksia Sähköasennus Sähköliitännän saavat tehdä vain pätevät sähköammattilaiset. Tee kaikki työt vasta sitten, kun sähkölaitteisto on kytketty jännitteettömäksi ja varmistettu tahattoman uudelleenkytkeytymisen estämiseksi.... kun jännitteettömyys on tarkistettu.... kun käyttöjärjestelmä on pysähdyksissä.... kun vaadittavia suojuksia tai koteloita ei ole luvattomasti poistettu. Noudata työskennellessäsi moottorin tyyppikilvessä olevia teknisiä tietoja.... moottorin liitäntäkotelossa olevia ohjeita.... käyttöjärjestelmän varoitus ja ohjekilpiä.... käyttöohjeessa ja kytkentäkuvissa olevia huomautuksia.... die kansallisia/ alueellisia turvallisuus ja tapaturmantorjuntamääräyksiä.... laitteistokohtaisia määräyksiä. OHJE Asiakas on vastuussa sähkömagneettisen mukautuvuuden mukaisesta asennuksesta ja sähkömagneettista mukautuvuutta koskevalla lainsäädännöllä määritettyjen rajaarvojen noudattamisesta. Sähköliitäntä Huolehdi siitä, että liitäntäarvot eivät ylitä normien mukaisia toleransseja: Jännite 10 %, taajuus 2 % Käyrän muoto, symmetria käytettäessä taajuusmuuttajassa Jos liitäntäarvot ovat toleranssien ulkopuolella, lämpötila kohoaa tietyissä olosuhteissa.... että sähköliitäntä on tehty pysyvästi ja turvallisesti: Ei ole ulkonevia johdonpäitä. Käytä määritettyjä kaapelipäälllystyksiä.... että maadoitusjohdinliitäntä on tehty turvallisesti.... että pidetään määrättyjä ilmavälejä avoimien jännitettä johtavien osien välilä ja maadoitetaan.... että liitäntäkoteloon ei ole päässyt vieraita esineitä, likaa ja kosteutta.... että tarvittavat kaapelien ruuviliitokset ja liitäntäkotelo on suljettu pöly ja vesitiiviisti. 3P / /

16 Sähköasennus Liitäntäkaaviot Moottori Kolmiokytkentä Pienjännite (katso tyyppikilpi) Tähtikytkentä Suurjännite (katso tyyppikilpi) rs001 rs002 Lämpötilan valvonta Termoliitos (max. 250 V AC, 1,6 A) PTCvastus (DIN 44081/DIN 44082) rs003 rs P / / 1.0

17 Sähköasennus Jarru Puoliaaltotasasuuntain PME 400S, PME 500S, PMEA 600S Siltatasasuuntain PMB 400S, PMB 500S rs005 rs006 3P / /

18 Ensikäyttöönotto/koekäyttö/käyttö Ensikäyttöönotto/koekäyttö/käyttö Esityö 1. Poista kaikki kuljetusvarmistimet. 2. Vaihda vaihteiston sulkuruuvi mukanatoimitettuun ilmanpoistoelementtiin. Vaihteistossa oleva tunnusmerkintä: Ilmanpoistoelementti löytyy vaihteistoon kiinnitetystä pussista. OHJE Vaihda sulkuruuvi vasta sitten, kun käyttöjärjestelmä on pysähdyksissä. 3. Vaihteistoissa ilman öljyntäyttöä: Täytä vaihteisto sopivalla voiteluaineella (22). Öljylaadut: Katso tyyppikilpi. (3) Täyttömäärä: Ohjearvo katso tyyppikilpi. (3) Tarkasta öljytaso! (22) 4. Mittaa sähkömoottorin eristysvastus. Sallittu vastus: > 1 kkäyttöjännitteen volttia kohden. Vastuksen ollessa liian alhainen noudata käyttöohjeessa mainittuja korjausohjeita. Tarkastukset ennen ensikäyttöönottoa Tarkasta kaikki kiinnitykset. Tarkasta käyttöelementit ja suojukset. Kaikkiin voitelunippoihin, sulkuruuveihin ja tarkistusruuveihin tulee päästä vapaasti. Tarkasta sähköliitäntä. 18 3P / / 1.0

19 Ensikäyttöönotto/koekäyttö/käyttö Koekäyttö OHJE Ota käyttöjärjestelmä käyttöön vasta sitten, kun on varmistettu, että kaikkia edeltäviä ohjeita ja määräyksiä on noudatettu ja suojaustapa on tarkastettu. Kiinnitä sovituskiilat koekäyttöä varten ilman käyttöelementtejä. Älä ota valvonta ja suojalaitteita pois toiminnasta. Tarkista käyttöjärjestelmän oikea kiertosuunta kytkemättömässä tilassa. Huomioi tällöin epätavalliset hiomisäänet. Takaisinkulun estolaitteella varustetuissa vaihteistoissa: Tarkista vaihteiston kiertosuunta. Tarkista minimikierrosluku (katso takaisinkulun estolaitteen käyttöohje). Jarrumoottoreissa: Tarkista jarrun moitteeton toiminta. Jarrun toimiessa virheellisesti noudata käyttöohjeessa mainittuja korjausohjeita. Käyttö Tarkasta käyttöjärjestelmä säännöllisesti käytön aikana. Pysäytä käyttöjärjestelmä, kun havaitaan esim. lämpötilan kohomista, epätavallisia ääniä tai tärinöitä. Määritä häiriön syy. Poista häiriö (neuvottele tarvittaessa valmistajan kanssa). 3P / /

20 Huolto Huolto Tärkeitä huomautuksia Käyttöohje Siitä löytyy lisätietoja jälkivoiteluista ja esim. liukunapojen lisähuoltoväleistä. Huoltovälit Huoltoväli Tarkastus Huoltotyö Jälkeen Viimeistään jälkeen [käyttötunnit] [vuotta] Säännöllisesti lyhyin väliajoin Ilmanpoistoelementti Tarkasta toimintakyky. 800 (suositellaan) Ensimmäinen öljynvaihto ensikäyttöönoton jälkeen: 21 Katso seuraavaa kaaviota Seuraava öljynvaihto: Tarkasta kaikkien pintojen maaliviat ja korroosiovauriot. Tarkasta tiivisteet. Tarkasta kytkimen vierintäkylkivälys. Korjaa vauriot. Uudista suojamaalaus. Vuotojen ilmaantuessa vaihda tiivisteet ja vierintälaakerirasva Jälkivoitelu Rasvaa kaikki jälkivoideltavaksi määrätyt vierintälaakerit. 3 Tarkasta takaisinkulun estolaitteen kiinnitysrungon kulumisjäljet ja vierintärenkaat (havaittavat jäljet) Jos kuluminen on huomattava, vaihda takaisinkulun estolaite, laita muussa tapauksessa rasvaa Yleishuolto Lähetä koko käyttölaite valtuutettuun Rexnordhuoltokorjaamoon. 20 3P / / 1.0

21 Huolto Öljynvaihtovälit Öljynvaihtoväli käyttötunteina PAO Synteettinen öljy Öljypohjan kestolämpötila CLP Mineraaliöljy Lämpötilan rajaalue On neuvoteltava valmistajan kanssa Öljynvaihto Öljyn poistaminen Käyttöjärjestelmän tulee olla käyttölämpöisenä. 1. Pysäytä käyttöjärjestelmä. 2. Poista ilmanpoistoelementti. Vaihteistossa oleva tunnusmerkintä: 3. Avaa öljynpoistoruuvi varovasti. Vaihteistossa oleva tunnusmerkintä: Noudata varovaisuutta lämpimää öljyä poistaessasi. Käytä sopivaa astiaa. 4. Jäteöljy tulee hävittää ympäristönsuojelumääräyksiä noudattaen. 5. Ruuvaa öljynpoistoruuvi jälleen kiinni. 3P / /

22 Huolto Öljyn laittaminen 1. Pysäytä käyttöjärjestelmä. 2. Poista vaihteistossa oleva öljyntäyttöruuvi. Vaihteistossa oleva tunnusmerkintä: 3. Laita tyyppikilvessä ilmoitettu öljymäärä kuplattomana. Arvo on ohjearvo! Elementin oikean öljytason tarkastaminen: Odota kuplia muodostuessa ilmoitettu ajanjakso kaasun kehittymisen takia. Tarkasta sen jälkeen öljytaso uudelleen. 4. Ruuvaa öljyntäyttöruuvi jälleen kiinni. 5. Asenna ilmanpoistoelementti uudelleen. Öljytason tarkastaminen OHJE Öljytason tarkastamiseksi käyttöjärjestelmän tulee olla pysäytettynä. Tunnusmerkintä Elementti öljytason tarkastamiseksi Öljytasonruuvi Öljynpinnan tarkkailulasi Öljynpinnanosoitin Oikea täyttökorkeus Alareuna kierrereikä Tarkkailulasin keskikohta Punainen merkki 22 3P / / 1.0

23 Huolto Kytkimen kulumisen tarkastaminen Napa 1 Hammaskehä Napa 2 Välystulkki Näin tarkastat kytkimen kulumisen 1. Avaa kytkinvälilevyssä oleva tarkastusaukko: Poista sulkuruuvi. 2. Mittaa napojen ja hammaskehän välinen välimatka välystulkilla. 3. Jos välimatka on suurempi kuin taulukossa oleva arvo, vaihda hammaskehä. Kytkin ROTEX Kulumisraja Kytkin ROTEX Kulumisraja Rakennekoko [mm] Rakennekoko [mm] P / /

24 Huolto Näin vaihdat kytkimen hammaskehän 1. Ruuvaa moottori kytkinvälilevystä pois. 2. Vaihda kulunut hammaskehä uuteen. 3. Moottorin ja kytkinvälilevyn (Uvälilevy) välisen liitoksen tiivistäminen: Käytä nestemäistä pintatiivistettä, esim. Loctite 510:ä. Noudata valmistajan käsittelyohjeita. 4. Kiinnitä moottori ja vaihteisto toisiinsa ruuveilla. 5. Avaa kytkinvälilevyssä oleva tarkastusaukko: Poista sulkuruuvi. 6. Silmämääräinen tarkastus: Onko kaikki kytkimen osat asennettu oikein? 7. Sulje sulkuruuvi huolellisesti. 24 3P / / 1.0

25 VEM motors Finland Oy +358 (0) Kehänreuna (0) Masala Finland P Service +358 (0)

Käyttöohje. Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315. Julkaisuajankohta 08/2008 16639332 / FI

Käyttöohje. Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315. Julkaisuajankohta 08/2008 16639332 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 08/2008 16639332 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttöohje BA 168 FI - Edition 02/10

Käyttöohje BA 168 FI - Edition 02/10 Danfoss Bauer GmbH Eberhard-Bauer-Strasse 36-60 73734 Esslingen am Neckar Käyttöohje BA 168 FI - Edition 02/10 ALKUPERÄINEN VERSIO Sisältö Puoli EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus pienjännitedirektiivin 2006/95/EY

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 03/2012 19336942 / FI SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV, B.VV, B.HV, B.KV, B.DV, B.FV

H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV, B.VV, B.HV, B.KV, B.DV, B.FV Hammaspyörävaihde H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV, B.VV, B.HV, B.KV, B.DV, B.FV koot 1-22 Asennusohje ja käyttöohje FLENDER gear units Hammaspyörävaihde H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV,

Lisätiedot

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Intelligent Drivesystems, Worldwide Services FI B1091 Huolto- ja käyttöohje Kolmivaihemoottorit, normaali malli Räjähdyssuojatut moottorit, suojausrakenne e Pölyräjähdyssuojatut moottorit (vyöhykkeet 21

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

FI B 1050. Teollisuusvaihteet. Käyttö- ja asennusohje

FI B 1050. Teollisuusvaihteet. Käyttö- ja asennusohje FI B 1050 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje Pos : 4 /Anl eitung en/getriebe/0. Prol og/0.1 Sic her hei ts- und Anwendungs hinweis e für Getri ebe @ 3\mod_1375086447713_1242.docx @ 84074 @ @ 1 Pos

Lisätiedot

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo GF 50.3 GF 250.3 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä. Tämä ohje on tuotteen osa. Säilytä ohje tuotteen

Lisätiedot

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta ST Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta Yleiskatsaus ja tärkeitä ohjeita Olette hankkineet käyttöönne STAHL CraneSystems GmbH:n tuotteen. Tämä tuote on rakennettu voimassa olevien

Lisätiedot

Electric Motors Instructions for use and maintenance

Electric Motors Instructions for use and maintenance Electric Motors Instructions for use and maintenance SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto...................... 4 Huomautus koskien sähkömagneettista yhteensopivuutta............... 4 1. Yleiset turvallisuusohjeet........

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Tilanne 06.15 Seuraavien mukaisesti: DIN-EN-ISO 12100-1/2 DIN-EN 60204-1 1 Copyright by Tämä käyttöohje on tekijänoikeudellisesti suojattu.

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet. Julkaisuajankohta 12/2005 GC310000 11407131 / FI

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet. Julkaisuajankohta 12/2005 GC310000 11407131 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet GC310000 Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje (Käännös alkuperäisestä asennus- ja käyttöohjeesta)

Asennus- ja käyttöohje (Käännös alkuperäisestä asennus- ja käyttöohjeesta) Voith Turbo Asennus- ja käyttöohje (Käännös alkuperäisestä asennus- ja käyttöohjeesta) 3626-011700 fi T (GPK) (täysmetallinen pakettikytkin) sisältää direktiivin 94/9/EY mukaisen kokoonpanon HUOMIO! Lue

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen liukurengasroottori käännöstä KP./KPE./K1../K2../KU../KV../K4../K8..

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:...

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... KÄYTTÖOHJE FN Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... Indeksi: 090107 GL---nro.: BA---M12.E---1.8998.0---00 Valmistaja: KAESER KOMPRESSOREN GmbH D---96410 Coburg : Postfach

Lisätiedot

Alkuperäinen käyttöohje

Alkuperäinen käyttöohje Edition: 1.4.2012 BA 233-FI Alkuperäinen käyttöohje V-VC 400 500 700 900 1100 1300 Vacuum pump Tyhjiöpumppu V-Serie V-sarja Drehschieber Kiertosiipi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdanto...................................................................

Lisätiedot

Painos. Planeettavaihteet Vaihdetyypit P..RF.., P..KF.. 12/2002. Käyttöohje 1055 3037 / FI

Painos. Planeettavaihteet Vaihdetyypit P..RF.., P..KF.. 12/2002. Käyttöohje 1055 3037 / FI Planeettavaihteet Vaihdetyypit P..RF.., P..KF.. Painos 12/2002 Käyttöohje 1055 3037 / FI SEW-EURODRIVE Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietää... 4 2 Turvallisuusohjeita... 5 2.1 Pitkäaikainen varastointi...

Lisätiedot

Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje

Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje Muita kieliversioita katso Web-sivu www.abb.com/motors&generators > Motors > Document library Räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu

Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu A0380 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista

Lisätiedot

HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ennen laitteen asentamista ja käyttöönottoa, ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten! Vesi: ota yhteyttä Voithiin

HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ennen laitteen asentamista ja käyttöönottoa, ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten! Vesi: ota yhteyttä Voithiin Voith Turbo Asennus- ja käyttöohje (Käännös alkuperäisestä asennus- ja käyttöohjeesta) 3626-011200 fi TRI TR sisältää direktiivin 94/9/EY mukaisen kokoonpanon HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ennen laitteen

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo AM 01.1/AM 02.1 Lue ensin

Lisätiedot

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original)

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) BA-IPF 14.5 11/2011 DE-2/23 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

GEARex Asennus- ja käyttöohje. GEARex

GEARex Asennus- ja käyttöohje. GEARex 403 FI 1/33 Kokoteräksiset hammaskytkimet, rakenteet FA, FB, FAB, DA, DB ja DAB sekä niiden yhdistelmät Valmis- ja esiporattuihin sekä poraamattomiin kytkimiin; täyttää direktiivin 94/9/EY (ATEX 95) vaatimukset

Lisätiedot

DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm

DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm Asennus- ja käyttöopas DULCOTEST -anturi CDE, Tyyppi CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm A1265 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta!

Lisätiedot

Asennusohjeen käännös sisältäen käyttöohjeen ja teknisen liitteen

Asennusohjeen käännös sisältäen käyttöohjeen ja teknisen liitteen BA 4.1 - MRL Pneumaattiset toimilaitteet Tyyppi EB4.1 - EB12.1 SYD, kaksitoiminen Tyyppi EB5.1 -, yksitoiminen Kuvat ovat esimerkkejä. Kaikkia mahdollisia tyyppimuunnelmia ei ole huomioitu! Asennusohjeen

Lisätiedot