FLOW TEMP. CONTROLLER 2 (Koteloitu) PAC-IF031B-E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FLOW TEMP. CONTROLLER 2 (Koteloitu) PAC-IF031B-E"

Transkriptio

1 FLOW TEMP. CTROLLER 2 (Koteloitu) PAC-IF031B-E ASENNUSOPAS ASENTAJALLE Varmistaaksesi turvallisen ja oikean käytön lue tämä opas huolellisesti ennen -laitteen asentamista. KÄYTTÖOPAS KÄYTTÄJÄLLE Varmistaaksesi turvallisen ja oikean käytön lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen ilmastointilaitteen käyttämistä. Suomi

2 Sisällys 1. Turvallisuusvaroitukset laitteen asentaminen Järjestelmä Sähköasennus :n katkaisimen asettaminen Toiminta-asetukset Ennen koekäyttöä Kaukosäätimen käyttö Alkuasetus kaukosäätimellä Analogisen signaalin määrittäminen kaukosäätimellä Ongelmatilanteet Paikalliset tekijät on lyhenne nimestä Flow Temperature Controller 2, ja sitä käytetään laitteesta tässä oppaassa. 1. Turvallisuusvaroitukset Varmista ennen -laitteen asentamista, että olet lukenut kaikki Turvallisuusvaroitukset. Ilmoita sähköntoimittajalle tai pyydä heiltä lupa ennen tämän laitteen kytkemistä sähköverkkoon. Varoitus: Varotoimet, joita on noudatettava vammojen tai kuoleman estämiseksi. Muistutus: Varotoimet, joita on noudatettava laitteen vahingoittumisen estämiseksi. Varmista asennuksen jälkeen normaali toiminta suorittamalla testikäyttö. Selitä sitten asiakkaalle laitteen turvallisuusvaroitukset, käyttö ja huolto paikallisen sovellusvalmistajan toimittaman käyttöoppaan tietojen perusteella. Asiakkaalle on annettava sekä asennusopas että käyttöopas. Varsinaisten käyttäjien on aina pidettävä näitä oppaita hallussaan. Osoittaa osan, joka on maadoitettava. Varoitus: Lue huolellisesti laitteeseen kiinnitetyt kyltit ja tarrat. Varoitus: Käyttäjä ei saa asentaa laitetta. Pyydä asentajaa tai valtuutettua teknikkoa asentamaan laitteen. Jos laite asennetaan väärin, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo. Seuraa asennuksessa asennusoppaan ohjeita ja käytä työkaluja ja putkenosia, jotka on erityisesti tehty käytettäväksi ulkotilayksikön asennusoppaassa mainittun jäähdytysaineen kanssa. Tämä laite on asennettava käyttöohjeiden mukaisesti, jotta minimoidaan maanjäristysten, hirmumyrskyjen tai voimakkaiden tuulien aiheuttamien vahinkojen riski. Väärin asennettu laite voi kaatua ja aiheuttaa vahinkoja tai vammoja. Laite on asennettava turvallisesti sellaiseen rakenteen päälle, joka kannattaa sen painon. Epävakaan rakenteen päälle asennettu laite voi kaatua ja aiheuttaa vahinkoja tai vammoja. Pätevän asentajan pitää suorittaa sähköasennus paikallisten määräysten ja tämän oppaan ohjeiden mukaisesti. Laitteella pitää olla oma virtalähde ja sen kanssa pitää käyttää oikeaa jännitettä ja oikeita katkaisimia. Virtajohdot, joiden kapasiteetti ei ole riittävä, tai väärin suoritettu sähköasennus voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon Ennen asennusta (ympäristö) Muistutus: Älä asenna -laitetta ulos, koska se on suunniteltu asennettavaksi vain sisälle. Muuten vesipisarat, tuuli tai pöly voivat aiheuttaa sähköiskun tai järjestelmän vahingoittumisen. Älä käytä laitetta epätavallisessa ympäristössä. Jos -laite altistuu höyrylle, eteeriselle öljylle (koneöljy mukaan lukien), rikkihapolle tai suolaiselle ilmalle, sen sisäiset osat voivat vahingoittua. Älä asenna laitetta paikkaan, missä paloherkät kaasut voivat vuotaa, syntyä, virrata tai kertyä. Jos paloherkkää kaasua kertyy laitteen ympärille, seurauksena voi olla tulipalo tai räjähdys Ennen asennusta tai siirtämistä Muistutus: Ole varovainen siirtäessäsi laitteita. Älä pidä kiinni pakkauksen nauhoista. Pidä suojakäsineitä purkaessasi ja siirtäessäsi laitetta, jotta osat eivät vahingoita käsiäsi Ennen sähköasennusta Muistutus: Muista asentaa katkaisin. Jos sitä ei asenneta, voi olla sähköiskun vaara. Käytä sähkölinjoihin tavallisia, riittävän kapasiteetin kaapeleita. Muuten seurauksena voi olla oikosulku, kuumeneminen tai tulipalo. Älä kiristä kaapeleita, kun asennat niitä. Kaapelit voivat vioittua ja kuumentua aiheuttaen tulipalon Ennen koekäytön aloittamista Vain määritettyjä kaapeleita voidaan käyttää johdotukseen. Kytkennät on tehtävä turvallisesti ilman kireyttä liittimissä. Jos kaapelit kytketään tai asennetaan väärin, seurauksena voi olla ylikuumentuminen tai tulipalo. Laitteen jakorasian kansi on kiinnitettävä lujasti. Jos kansi kiinnitetään väärin, laitteeeseen voi päästä pölyä tai kosteutta, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Käytä vain Mitsubishi Electricin hyväksymiä osia ja pyydä asentajaa tai hyväksyttyä sähköasentajaa asentamaan ne. Jos osat asennetaan väärin, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo. Älä tee mitään muutoksia laitteeseen. Kysy korjauksista asentajan mielipidettä. Jos muutokset tai korjaukset tehdään väärin, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo. Käyttäjän ei pitäisi koskaan yrittää korjata tai siirtää laitetta. Jos laite asennetaan väärin, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo. Jos - laite pitää korjata tai siirtää toiseen paikkaan, pyydä asentajaa tai hyväksyttyä sähköasentajaa tekemään se. Jos laite asennetaan sairaalaan tai rakennukseen, jossa on asennettuna tietoliikennelaitteita, on ehkä mitattava kohina ja elektroniset häiriöt. Invertterit, kodin sähkölaitteet, korkeataajuuksiset lääkinnälliset laitteet ja radiotietoliikennelaitteet voivat saada -laitteen toimimaan virheellisesti tai vioittaa sitä. Samoin -laitteen aiheuttama kohina ja elektroniset häiriöt voivat häiritä lääkinnällisten laitteiden ja tietoliikennelaitteiden toimintaa. Muista hävittää pakkausmateriaalit turvallisesti. Pakkausmateriaalit, kuten naulat ja muut metalli- ta puuosat voivat aiheuttaa vammoja. Älä pese -laitetta. Voit saada sähköiskun. Muista maadottaa yksikkö. Älä kytke maadoitusta kaasu- tai vesiputkiin, ukkosenjohtimiin tai puhelimien maadoitusjohtoihin. Jos laitetta ei maadoiteta oikein, voi olla sähköiskun vaara. Käytä suojakatkaisimia (vikavirtakatkaisin, erotuskytkin (+B-sulake) ja kompaktikatkaisija), joilla on määritetty kapasiteetti. Jos katkaisimen kapasiteetti on määritettyä suurempi, seurauksena voi olla vioittuminen tai tulipalo. Muistutus: Kytke virta ulkotilayksikköön vähintään 12 tuntia ennen käytön aloittamista. Tarkista ennen käytön aloittamista, että kaikki suojaosat on oikein Käytön aloittaminen välittömästi virran kytkemisen jälkeen voi vahingoittaa asennettu. Varmista, ettet kosketa korkeajännitteisiä osia. sisäosia vakavasti. Pidä pääkatkaisin päällä käyttökauden aikana. Älä koske mihinkään kytkimeen märillä käsillä. Siiihen liittyy sähköiskun vaara. Kun olet lopettanut käytön, odota vähintään 5 minuuttia ennen kuin katkaiset virran pääkatkaisimesta. Muuten laite voi vioittua Sähköiset apulämmittimet ja uppolämmittimet Varoitus: -laitteesta on signaalilähdöt apulämmittimiin mutta se ei voi eristää niiden virtaa ylikuumenemistapauksessa. Kaikissa vesipiirissä käytettävissä sähkölämmittimissä pitää olla a) Ylikuumentumisen estävä itsekatkaisumekanismi TAI b) Ylikuumentumisen estävä termostaatti 2

3 2. -laitteen asentaminen 2.1. Tarkista osat (kuva 2-1) toimitetaan seuraavien osien kanssa. Osan nimi Määrä -laite 1 Termistori 3 Kaukosäätimen kaapeli (5 m) 1 Kaukosäädin 1 Kuva yksikön asennuspaikan valitseminen Älä asenna -laitetta ulos, koska se on suunniteltu asennettavaksi vain sisälle. (-laitteen piirilevy ja kotelo eivät ole vedenpitäviä.) Vältä paikkoja, joissa laite altistuu suoralle auringonvalolle tai muille lämmön lähteille. Valitse paikka, josta on helppo vetää johdotus virtalähteeseen. Vältä paikkoja, missä paloherkät kaasut voivat vuotaa, syntyä, virrata tai kertyä. Valitse tasainen paikka, joka kestää laitteen painon ja väreilyn. Vältä paikkoja, joissa laite altistuu öljylle, höyrylle tai rikkihappopitoisille kaasuille. Älä asenna paikkaan, joka on kuuma tai kostea pitkiä aikoja kerrallaan laitteen asentaminen (kuva 2-2, valokuva 2-1) 1. Irrota 2 ruuvia -laitteesta ja irrota kansi. 2. Asenna 4 (paikallisesti toimitettua) ruuvia 4 reikään. Ruuvi Kansi Reikä asennusta varten Valokuva 2-1 Yksikkö: mm KOLMINAPAINEN PISTORASIA Asennettuna seinään: alareuna Kuva 2-2 3

4 3. Järjestelmä on suunniteltu käytettäväksi useiden eri lämpöpumppujärjestelmien kanssa. Etsi seuraavasta taulukosta järjestelmääsi koskevat asennustiedot. Ensimmäinen vaihe (sähköasennus) Virtalähteet (Vain ulkotilat) Kaukosäädin tai ulkoinen tulo Tilan valinta Kaukosäädin (PAR-W21MAA) Lämpötilan asetus Kaukosäädin (PAR-W21MAA) Järjestelmäkaavio Virtalähteet Toimintatilan syöttö Ulkotilayksikkö Vain ulkotilayksikkö Vain kaukosäädin 4.2 Kaukosäädin (PAR-W21MAA) Paikallinen säädin (Ulkoinen tulo) Kaukosäädin (PAR-W21MAA) Ulkotilayksikkö Vain ulkotilayksikkö Kaukosäädin ja ulkoinen tulo Paikallinen säädin (Virtakatkaisin, tila) Kaukosäädin (PAR-W21MAA) Paikallinen säädin (Ulkoinen tulo) Analoginen tulo Ulkotilayksikkö Vain ulkotilayksikkö Ulkoinen tulo ja analoginen tulo Paikallinen säädin (Virtakatkaisin, tila, lämpötila)

5 3. Järjestelmä Toinen vaihe (termistorin asennus) Ulkotilatyyppi (JAETTU tyyppi / PAKATTU tyyppi) Kotitalouden kuumavesisäiliö (DHW) Ulkotilayksikön tyyppi Kuumavesisäiliö Järjestelmäkaavio JAETTU tyyppi O (On) Kuumavesisäiliö Termistori (TH1,TH2,TH5) TH1: todellinen virtaavan veden lämpötila TH2: jäähdytysputken lämpötila TH5: todellinen kuumavesisäiliön lämpötila Ulkotilayksikkö TH5 4.4 TH2 Lämmönsiirrin TH1 Patteri jne. X (Ei ole) Ulkotilayksikkö TH1 Patteri jne. TH1: todellinen virtaavan veden lämpötila TH2: jäähdytysputken lämpötila TH5: 4.4 TH2 Lämmönsiirrin PAKATTU tyyppi O (On) Ulkotilayksikkö Kuumavesisäiliö TH5 TH1: todellinen virtaavan veden lämpötila TH2: TH5: todellinen kuumavesisäiliön lämpötila 4.4 TH1 Patteri jne. Lämmönsiirrin X (Ei ole) Ulkotilayksikkö TH1 Patteri jne. TH1: todellinen virtaavan veden lämpötila TH2: TH5: 4.4 Lämmönsiirrin 5

6 3. Järjestelmä Kolmas vaihe (lämmittimen asennus) Uppolämmitin Apulämmittimen sijainti Uppolämmitin X (Ei ole) Apulämmittimen Järjestelmäkaavio sijainti sekä kuumavesisäiliö että lämmitys Saniteettisäiliö Lähtösignaali Vain apulämmitin 4.5 Patteri jne. O (On) Sekä kuumavesisäiliö että lämmitys Saniteettisäiliö Uppolämmitin ja uppolämmitin 4.5 Patteri jne. X (Ei ole) Vain lämmitys Saniteettisäiliö Vain apulämmitin 4.5 Patteri jne. O (On) Vain lämmitys Saniteettisäiliö Uppolämmitin ja uppolämmitin 4.5 Patteri jne. 6

7 4. Sähköasennus 4.1. (Valokuva 4-1) 1. Poista kansi. 2. Johdota virtakaapeli ja säätökaapeli erikseen niiden omien pistorasioiden kautta kuten valokuvassa. Muista kiristää ruuvit hyvin. Säätökaapelin pistorasia Virtakaapelin pistorasia Kiristin / Ulkotilayksikön kytkentäliittimet Maadotusliitin Valokuva laitteen virta syötettynä ulkotilayksiköstä Ulkotilayksiköllä on oltava asianmukainen virtakytkentä. (Tiedot näytetään sen asennusoppaassa.) A. Ulkotilayksikön virran syöttö B. Maavuotokatkaisin C. Johdotuksen katkaisin tai erotuskytkin D. Ulkotilayksikkö E. -laitteen/ulkotilayksikön kytkentäkaapelit F. -laite TB6 S1 S2 S3 L N Maadotuskaapeli E: - laitteen/ulkotilayksikön kytkentäkaapelit Valokuva 4-2 -laitteen malli PAC-IF031B-E Johtojen määrä koko (mm 2 ) Piirin luokitus -laite-ulkotilayksikkö *1 3 1,5 (polaarinen) -laite-ulkotilayksikön maadotus *1 1 min.1,5 -laite-ulkotilayksikkö S1-S2 *2 AC 230 V -laite-ulkotilayksikkö S2-S3 *2 DC 24 V *1. Maks. 80 m *2. Luvut EIVÄT ole aina maata vastaan. S3-liittimellä on DC 24 V S2-liitintä vastaan. S3- ja S1-liittimiä ei ole kuitenkaan sähköisesti eristetty muuntajalla tai muulla laitteella. Huomautuksia: 1. Johtojen koon on vastattava soveltuvia paikallisia ja kansallisia määräyksiä. 2. Virtakaapelit ja -laitteen ja ulkotilayksikön kytkentäkaapelit eivät saa olla polykloropreenivaipalla varustettuja taipuisia kaapeleita keveämpiä. (Malli IEC 57) 3. Asenna maadotusjohto, joka on muita kaapeleita pitempi. 7

8 4. Sähköasennus Kuva 4-1 B-1. TB61 TH1 TH2 TH5 B-1. Kuva 4-2 Kuva Langallisen kaukosäätimen kytkeminen Langallisen kaukosäätimen kaapelin kytkeminen - laitteeseen Kytke langallisen kaukosäätimen kaapeli liittimiin 5 ja 6 -säätimen jakorasiassa (TB62). (Valokuva 4-3) Johtojen määrä koko (mm 2 ): 2 0,3 (ei-polaarinen) 5 m:n johto on kytketty lisävarusteena. Maks. 500 m Johtojen koon on vastattava soveltuvia paikallisia ja kansallisia määräyksiä. Piirin luokitus: DC 12V Piirin luokitus EI ole aina maata vastaan Langallista kaukosäädintä varten 1) Asennustoimenpiteet (1) Valitse kaukosäätimen asennuspaikka. (Kuva 4-1) Hanki seuraavat osat paikallisesti: 2-osainen jakorasia Ohut kuparinen johtoputki Lukkomutterit ja holkit [Kuva 4-1] Kaukosäätimen profiili Vaadittava tila kaukosäätimen ympärillä Asennusväli (2) Tiivistä kaukosäätimen kaapelin huoltoaukko kitillä, jotta siitä ei pääse kosteutta, vettä tai hyönteisiä. (Kuva 4-2) Asennus jakorasiaan Suoraan asennukseen seinälle valitse yksi seuraavista: Tee reikä seinään kaukosäätimen kaapelia varten (jotta kaukosäätimen kaapeli voidaan viedä ulos takakautta) ja tiivistä reikä kitillä. Johda kaukosäätimen kaapeli leikatun ylemmän kotelon läpi ja tiivistä leikkausura kitillä. B-1. Kaukosäätimen kaapelin johtaminen säätimen takaa B-2. Kaukosäätimen kaapelin vieminen ulos yläosan kautta [Kuva 4-2] Seinä Jakorasia Putki Kaukosäätimen kaapeli Lukkomutteri Tiivistä kitillä Holkki Puuruuvi 2) Kytkentätoimenpiteet (kuva 4-3) Kytke kaukosäätimen kaapeli jakorasiaan. Jakorasian TB62 liittimiin 5 ja 6 -laitteessa TB6 (ei polaarisuutta) Valokuva 4-3 TB62 Langallisen kaukosäätimen kaapeli 8

9 4. Sähköasennus 4.3. Ulkoisen tulon kytkeminen -laitetta voidaan käyttää seuraavalla ulkoisella tulolla ULKOINEN TULO (Kontaktisignaali) Jakorasia (auki) (kytketty) Huomautus TB (IN1) Hätäkatkaisin TB (IN2) Legionellan torjunta *3 TB (IN3) Normaali Kompressori SW3-6 = Kompressori Normaali SW3-6 = TB (IN4) Jäähdytys TB (COM-IN5) Lämmitys TB (COM-IN6) Ekolämmitys *1 TB (COM-IN7) Kuuma vesi *4 TB (COM-IN8) Jäätymisenesto TB (Anal. IN1) Normaali käyttö Kompressori *2 SW3-4 = Kompressori *2 Normaali toiminta SW3-4 = * 1 Ekolämmitys asettaa lämpötilan ulkolämpötilan mukaan. * 2 Jäähdyty, lämmitys, ekolämmitys ja jäätymisenesto. * 3 Tulosignaali: Pulssi Pulssimääritykset: (kytketty) TB142 Asennuspaikassa Hätätilanne Legionellan torjunta Pakotettu kompressori pois päältä Jäähdytys Lämmitys Ekolämmitys Kuuma vesi Jäätymisenesto (auki) vähintään 200 ms * 4 Kun SW1-8 on pois päältä, tila vaihtuu automaattiseen kuumaan veteen. Tulosignaali: Pulssi Pulssimääritykset: (kytketty) (auki) vähintään 200 ms Kun SW1-8 on päällä, tila vaihtuu kuumaan veteen ULKOINEN TULO (analoginen signaali) 4-20 ma / 1-5 V / 0-10 V Kytke siirtokaapelit liittimiin 3 ja 4 jakorasiassa (TB62). Liitin 3 jakorasiassa (TB62): Plus-puoli Liitin 4 jakorasiassa (TB62): Miinus-puoli (vertailupuoli) 4-20 ma/1-5 V/0-10 V -asetus FLOW TEMP. Asennuspaikassa Termostaatti 4-20 ma/1-5 V/0-10 V Langallinen kaukosäädin TB62 Liitin 2, lämp. Liitin 1, lämp. Pysäytys ANALOG SIGNAL Katso osasta 10 lisätietoja lämpötilaliittimistä 1 ja 2. Muistutus: Ulkoiset tulosignaalit on eristetty peruseristyksellä laitteen virtalähteestä. Ulkoiset tulosignaalit pitäisi eristää lisäeristyksellä kohdista, joissa käyttäjä voi koskettaa niitä. Kytke liittimet käyttämällä rengasliittimiä ja eristä myös viereisten liittimien kaapelit jakorasiassa Ulkoisen tulon johdotus Paikallisesti toimitetut osat Osa Nimi Malli ja tekniset tiedot Ulkoisen tulon tehtävä Ulkoisen tulon signaalijohto Käytä vaipallista vinyylipinnoitettua johtoa tai kaapelia Maks. 10 m Johtotyyppi: CV, CVS tai vastaava Johdon koko: Säikeellinen johto 0,5 mm 2-1,25 mm 2 Säikeetön johto: ø0,65 mm - ø1,2 mm Kytkin Jännitteettömät "a"-kontaktisignaalit Kaukosäädin: minimikuorma DC 12V, 1 ma TB141 Valokuva 4-4 9

10 4. Sähköasennus 4.4. Termistorikaapelin kytkeminen Kytke termistori -säätimelle Todellisen virtaavan veden lämpötilan termistorin (TH1) kytkeminen Kytke todellisen virtaavan veden lämpötilan termistori liittimiin 1 ja 2 jakorasiaan (TB61) -säätimessä. Leikkaa liian pitkät termistorikaapelit sopivaan pituuteen. Älä sido niitä -laitteeseen. <Termistorin sijainti> Aseta TH1 vesiputkistoon (veden lähtöpuolelle) apulämmittimen jälkeen. Huomaa: Muista liittää TH1 kohtaan, jossa se havaitsee virtauksen lämpötilan (veden lähtöpuolella) oikein Putkiston lämpötilan termistorin (TH2) kytkeminen Kytke jähdytysputken lämpötilan termistori liittimiin 3 ja 4 -säätimen jakorasiassa (TB61). Pakattu ulkotilayksikkö: TH2:n kytkeminen EI ole välttämätöntä. Jaettu ulkotilayksikkö: Kytke TH2. Leikkaa -säätimen kanssa toimitetut liian pitkät termistorikaapelit sopivaan pituuteen. Älä sido niitä -laitteeseen. <Termistorin sijainti> Aseta TH2 jäähdytysputkiston (nestepuolelle). Termistori kannattaa suojata lämmöneristysmateriaaleilla, jotta ympäristölämpötila ei vaikuta siihen. Huomaa: Muista liittää TH2 kohtaan, jossa se havaitsee jäähdystysputkiston lämpötilan (nestepuolella) oikein Todellisen kuumavesisäiliön lämpötilan termistorin (TH5) kytkeminen Kytke todellisen kuumavesisäliön lämpötilan termistori liittimiin 5 ja 6 -säätimen jakorasiassa (TB61). Leikkaa -säätimen kanssa toimitetut liian pitkät termistorikaapelit sopivaan pituuteen. Älä sido niitä -laitteeseen. <Termistorin sijainti> Aseta TH5 kuumavesisäiliön päälle. Se pitää sijoittaa suoraan säiliön ulkopinnan alaosaan. Muistutus: Älä johda termistorin kaapeleita yhdessä virtakaapeleiden kanssa. Termistorin anturipuoli pitää sijoittaa paikkaan, jota käyttäjä ei saa koskettaa. (Se eristetään lisäeristyksellä kohdista, joita käyttää saattaa koskettaa.) Termistorin sijainti ja tarpeellisuus Pakattu ulkotilayksikkön tyyppi: TH2:n kytkeminen EI ole välttämätöntä. Jaettu ulkotilayksikkön tyyppi: Kytke TH2. <Termistorin sijainti ja tarpeellisuus> Ulkotilatyyppi Kuumavesisäiliö TH1 TH2 TH5 PAKATTU tyyppi On O X O Ei ole O X X JAETTU tyyppi On O O O Ei ole O O X O: Tarpeellinen. Kytke termistori. X: Tarpeeton. Termistoria ei tarvita. Älä kytke. TB61 TH1 TH2 TH5 Valokuva 4-3 TB62 Langallisen kaukosäätimen kaapeli JAETTU ulkotilayksikön tyyppi kuumavesisäiliön kanssa Kuumavesisäiliön lämpötila PAKATTU ulkotilayksikön tyyppi kuumavesisäiliön kanssa Kuumavesisäiliön lämpötila Jäähdytyksen NESTEpuoli Veden LÄHTÖpuoli Veden LÄHTÖpuoli apulämmittimen Ulkotilayksikkö TH1 Ulkotilayksikkö TH2 tarpeeton Jäähdytysputkisto Vesi putkisto JAETTU tyyppi (ilman jäähdytysveden HEX-laitetta sisällä) * 1 Jäähdytysveden HEX Vesi putkisto Pakattu tyyppi (jäähdytysveden HEX sisällä) * *1 Jäähdytysveden HEX JAETTU ulkotilayksikön tyyppi ilman kuumavesisäiliötä PAKATTU ulkotilayksikön tyyppi ilman kuumavesisäiliötä Jäähdytyksen NESTEpuoli Veden LÄHTÖpuoli Veden LÄHTÖpuoli apulämmittimen Ulkotilayksikkö TH1 Ulkotilayksikkö TH2 tarpeeton tarpeeton tarpeeton Jäähdytysputkisto Vesi putkisto JAETTU tyyppi (ilman jäähdytysveden HEX-laitetta sisällä)* 1 Jäähdytysveden HEX Vesi putkisto Pakattu tyyppi (jäähdytysveden HEX sisällä) * 1 Jäähdytysveden HEX 10

11 4. Sähköasennus 4.5. Ulkoisen lähtösignaalin kytkeminen Kaikissa lähdöissä on AC 230 V -signaali Lähtö Käyttö Signaali Maksimivirta OUT1 Vedenkierrätyspumppu AC 230 A -signaali releohjaimelle 0,5 A OUT2 1 AC 230 A -signaali releohjaimelle 0,5 A OUT3 2 AC 230 A -signaali releohjaimelle 0,5 A OUT4 Uppolämmitin AC 230 A -signaali releohjaimelle 0,5 A OUT5 3-porttinen venttiili AC 230 A -signaali releohjaimelle 0,5 A OUT6 Huurteenpoisto AC 230 A -signaali suoraa käyttöä 0,5 A varten OUT7 Virhelähtö AC 230 A -signaali suoraa käyttöä varten 0,5 A *-laitteessa on liittimet AC 230 V -lähtösignaalille. (Releet EIVÄT ole käytettävissä -laitteella) Muistutus: Älä käytä pumppua, lämmitintä ja venttiiliä suoraan näillä lähtösignaaleilla. Kytke ylijännitesuoja paikan kuormituksen mukaan. Ulkoisen lähdön johdotus Paikallisesti toimitetut osat Osa Nimi Malli ja tekniset tiedot Ulkoisen lähdön tehtävä Ulkoisen lähdön signaalijohto Rele jne. Käytä vaipallista vinyylipinnoitettua johtoa tai kaapelia Maks. 50 m Johtotyyppi: CV, CVS tai vastaava Johdon koko: Säikeellinen johto 0,5 mm 2-1,25 mm 2 Säikeetön johto: ø0,65 mm - ø1,2 mm AC 230V -signaali, enintään 0,5 A * Kytke ylijännitesuoja paikan kuormituksen mukaan. TB141 11

12 5. :n katkaisimen asettaminen Lämpöpumpun toiminnat määritetään asettamalla -säätimen vaihtokytkimet SW1 - SW3 ja SW6. (Valokuva 5-1) SW1 SW2 SW3 SW6 5.1 Toimintatilan Valokuva syöttötapa 5-1 Tulotapa voidaan valita vaihtokytkimillä 1-1 / 1-2 Tulon katkaisu Vaihda tulotapa Vaihda lämpötilan tulo SW1-1 SW1-2 SW6-1 SW6-2 Langallinen kaukosäädin (PAR-W21MAA) Langallinen kaukosäädin (PAR-W21MAA) tai ulkoinen tulo Langallinen kaukosäädin (PAR-W21MAA) Ulkoinen tulo (jännitteetön kontakti) Analoginen tulo (1-5 V) *1 Analoginen tulo (4-20mA) *2 Ulkoinen tulo (jännitteetön kontakti) Ulkoinen tulo (jännitteetön kontakti) Ulkoinen tulo (jännitteetön kontakti) Ulkoinen tulo (jännitteetön kontakti) Ulkoinen tulo (jännitteetön kontakti) Langallinen kaukosäädin (PAR-W21MAA) Analoginen tulo (1-5 V) Analoginen tulo (4-20mA) Analoginen tulo (0-10V) * ma : 0 ~2 ma *2. 1-5V : 0 ~0,5V Paikallisen järjestelmän säädin Virtauskytkin Ulkoinen tulo TH1 TH2 TH5 HätäkatkaisinLegionellan torjunta Kuuma vesi Tasaus Jäähdytys Lämmitys Ekolämmitys pois päältä Jäätymisenesto Analoginen Jännitteetön kontakti Termostaatti 5.2. Termistorin asetus Aseta vaihtokytkin 1-3 sen mukaan, onko järjestelmässä kuumavesisäiliö. Vedenkierrätyspumppu porttinen venttiili Huurteenpoisto Uppolämmitin Virhe PAR-W21MAA SW 1-3 Asetus Huomautuksia On kuumavesisäiliö Pitää kytkeä TH5-liittimeen Ei ole kuumavesisäiliötä EI pidä kytkeä TH5-liittimeen Kun vaihtokytkin SW 1-3 on, kuumavesisäiliötila EI ole käytettävissä. Aseta vaihtokytkin SW 1-6 kytketyn lämpöpumpun tyypin mukaan. SW 1-6 Asetus Huomautuksia JAETTU tyyppi Pitää kytkeä TH2-liittimeen PAKATTU tyyppi EI pidä kytkeä TH2-liittimeen 12

13 5. :n katkaisimen asettaminen 5.3. Lämmittimen asetus Aseta vaihtokytkin SW 1-4 sen mukaan, onko järjestelmässä uppolämmitin. SW 1-4 Asetus Ei ole uppolämmitintä On uppolämmitin Aseta vaihtokytkin SW 1-5 apulämmittimen sijainnin mukaan. SW 1-5 Asetus Sekä kotitalouden kuumavesisäiliötä (DHW) että lämmitystä varten Vain lämmitystä varten apulämmittimen kanssa tai ilman < Yhteenveto: Lämmittimen asetus > SW 1-4 SW 1-5 Uppolämmitin Apulämmittimen sijainti Kuva TH5 Saniteettisäiliö (Ei ole uppolämmitintä) (Sekä kuumavesisäiliö että lämmitys) TH1 Patteri (On uppolämmitin) (Sekä kuumavesisäiliö että lämmitys) TH1 TH5 Saniteettisäiliö Uppolämmitin Patteri Saniteettisäiliö TH5 (Ei ole uppolämmitintä) (Vain lämmitys) TH1 Patteri (On uppolämmitin) (Vain lämmitys) TH5 Saniteettisäiliö Uppolämmitin TH1 Patteri 5.4. Muu asetus Aseta vaihtokytkin 1-7 jäähdytystavan mukaan. SW 1-7 Asetus Ei ole käytössä (Toimintatila: Lämmitys/Ekolämmitys/Kuuma vesi/jäätymisenesto) On käytössä (toimintatila: Lämmitys/Ekolämmitys/Kuuma vesi/jäätymisenesto/jäähdytys) Kun vaihtokytkin SW 1-7 on, jäähdytystila EI ole käytettävissä. Vaihtokytkin 3-4: Ulkoisen tulon (Anal. IN1) logiikan muutos Ulkoinen tulo (Anal. IN1) on termostaatin kytkentää varten. SW 3-4 Anal. IN1 (TB62 Nro1, 2) Osa (auki) Normaali toiminta (kytketty) Lämpöpumppu pois päältä *1 (auki) Lämpöpumppu pois päältä *1 (kytketty) Normaali toiminta *1 Jäähdytyksen, lämmityksen, ekolämmityksen ja jäätymisenestontapauksissa. Vaihtokytkin SW 3-6: Ulkoisen tulon (IN1) logiikan muutos SW 3-6 IN1 (TB142 Nro 5, 6) Osa (auki) Normaali toiminta (kytketty) Lämpöpumppu pois päältä (auki) Lämpöpumppu pois päältä (kytketty) Normaali toiminta Vaihtokytkin SW 3-5, 3-8: Ei käytössä. Asetettu pois päältä. (Alkuasetus) 13

14 6. Toiminta-asetukset 6.1. Automaattinen vaihtotila Kun järjestelmä sisältää kotitalouden kuumavesisäiliön (DHW) ja tilanlämmitysvaatimuksen, pitää valita automaattinen vaihtotila. Valinta tehdään vaihtokytkimellä SW 1-8. Jos järjestelmä EI sisällä kuumavesisäiliötä, vaihtokytkin 1-3 on ja automaattista vaihtotilaa ei voi valita. SW 1-8 Toiminta Automaattisen vaihtotilan kanssa (järjestelmässä on kuumavesisäiliö). Ei ole Automaattinen vaihtotila (järjestelmässä EI ole kuumavesisäiliötä). TAI Loppukäyttäjä haluaa hallita vaihtoa kuumavesisäiliön ja tilan lämmityksen välillä. Toiminnot kummassakin tilassa kun on käytössä automaattinen vaihtotila. Tila Järjestelmän toiminta Lämmitys Lämmitys ja kuumavesisäiiö (automaattinen vaihtotila) Ekolämmitys Lämmitys sääkorjauksen kanssa ja kuumavesisäiiö (automaattinen vaihtotila) Kuuma vesi Vain kuumavesisäiliö Jäätymisenesto Estää putkistoa jäätymästä, kun niitä ei käytetä Toiminnot kummassakin tilassa ilman automaattista vaihtotilaa. Tila Järjestelmän toiminta Lämmitys Vain lämmitys Ekolämmitys Vain lämmitys sääkorjauksen kanssa Kuuma vesi Vain kuumavesisäiliö Jäätymisenesto Estää putkistoa jäätymästä, kun niitä ei käytetä Kun on valittu automaattinen vaihtotila, kuumavesisäiliö on aina ensisijainen tilan lämmityksen suhteen. Järjestelmäesimerkkejä Esimerkki 1: Vain kaukosäädintä (PAR-W21MAA) käytetään järjestelmän hallintaan. Ei paikallista järjestelmän säädintä. Tavoitelämpötilat kullekin tilalle sekä lämmitys- ja ekolämmitystiloille asetetaan PAR-W21MAA-säätimellä. Automaattinen vaihtotila valitaan (Kytkimen SW 1-8 pitää olla ). Järjestelmä vaihtaa automaattisesti lämmitys- tai ekolämmitystilasta kuumavesisäiliötilaan ja takaisin kuumavesisäiliön lämpötilan mukaan (TH5). SW 1-1 / SW 1-2 / SW 1-8 Virtauskytkin Vedenkierrätyspumppu 2 1 Hätäkatkaisin Legionellan Kompressori Jäähdytys Lämmitys torjunta pois päältä Ekolämmitys Kuuma vesi Jäätymisenesto Vedenkierrätyspumppu 1 2 Uppolämmitin 3-porttinen Virhe venttiili Huurteenpoisto PAR-W21MAA Esimerkki 2: Paikallista ajastinta ja kaukosäädintämme (PAR-W21MAA) käytetään järjestelmän hallintaan. Tavoitelämpötilat kullekin tilalle sekä lämmitys- ja ekolämmitystiloille asetetaan PAR-W21MAA-säätimellä. Käytetään paikallista ajastinta automaattisen vaihtotilan sijasta (kytkimen SW 1-8 pitää olla ). Järjestelmä käy lämmitys- tai ekolämmitystilassa, kunnes saa signaalin paikalliselta ajastimelta (paikalliselta ajastimelta vastaanotetun signaalin pitää kestää yli 5 sekuntia). Järjestelmä vaihtaa tällöin kuumavesisäiliötilaan Kun kuumavesitilan tavoitelämpö on saavutettu, järjestelmä palaa automaattisesti lämmitys- tai ekolämmitystilaan. SW 1-1 / SW 1-2 / SW 1-8 Virtauskytkin Ulkoinen tulo Paikallinen ajastin Kuuma vesi Hätäkatkaisin Legionellan Kompressori Jäähdytys Lämmitys Ekolämmitys torjunta pois päältä Jäätymisenesto Uppolämmitin 3-porttinen Virhe venttiili Huurteenpoisto PAR-W21MAA 14

15 6. Toiminta-asetukset Järjestelmäesimerkkejä Esimerkki 3: Paikallista säädintä ja kaukosäädintämme (PAR-W21MAA) käytetään järjestelmän hallintaan. Tavoitelämpötilat kullekin tilalle asetetaan PAR-W21MAA-säätimellä. Paikallista säädintä käytetään toimintatilan valitsemiseen automaattisen vaihtotilan sijasta (kytkimen SW 1-8 pitää olla ). <TÄRKEÄ HUOMAUTUS> Tässä järjestelmässä toimintatilan kytkee paikallinen säädin, joka voi lähettää erilliset signaalit kullekin toimintatilalle. (Tämä voidaan toteuttaa käyttämällä aikatauluajastinta ja releitä.) SW 1-1 / SW 1-2 / SW 1-8 Virtauskytkin Paikallisen järjestelmän säädin Hätäkatkaisin Legionellan Kompressorlämmitys Kuuma vesi Jäähdytys Lämmitys Eko- torjunta pois päältä Ulkoinen tulo 1 2 Uppolämmitin 3-porttinen venttiili Virhe Huurteenpoisto PAR-W21MAA Esimerkki 4: VAIN paikallista säädintä käytetään järjestelmän hallintaan. Järjestelmä toimii samalla tavalla kuin esimerkissä 3, paitsi että kunkin tilan tavoitelämpötilat pitää myös syöttää analogisella signaalilla paikallisesta säätimestä. (Kytkimen SW 1-8 pitää olla ) SW 1-1 / SW 1-2 / SW 1-8 tai SW 1-1 / SW 1-2 / SW 1-8 Paikallinen järjestelmän säädin <TÄRKEÄ HUOMAUTUS> Tässä järjestelmässä toimintatilan kytkee paikallinen säädin, joka voi lähettää erilliset signaalit kullekin toimintatilalle. Lisäksi kunkin tilan tavoitelämpötila on lähetettävä ANALOGISELLA signaalilla paikallisesta säätimestä. Virtauskytkin Hätäkatkaisin Legionellan torjunta Jäätymisenesto Vedenkierrätyspumppu Kompressori Jäähdytys Lämmitys pois päältä Ulkoinen tulo Ekolämmitys Kuuma vesi Analoginen tulo Jäätymisenesto 3-porttinen Vedenkierrätyspumppu 2 venttiili Virhe 1 Uppolämmitin Huurteenpoisto PAR-W21MAA 6.2. Kuumavesi säiliö pois päältä -tilanteet Kuumavesisäiliö voidaan valita 2 tavalla Rakenne 1. Ulkoista tuloa tai kaukosäädintä käytetään kytkemään järjestelmä kuumavesisäiliötilaan. Kuumavesisäiliörakenne 1 kytkeytyy pois päältä, kun kuumavesisäiliö on asetuslämpötilassa yhtä mittaa 1 minuutin ajan. Silloin lämpöpumppu kytkeytyy päältä Rakenne 2. Automaattista vaihtotilaa tai ulkoista tuloa (esim. paikallinen ajastin signaalin pitää kestää yli 5 s) käytetään vaihtamaan kuumavesisäiliötilaan. Kuumavesisäiliörakenne 2 kytkeytyy pois seuraavissa tilanteissa; a) Kuumavesisäiliö saavuttaa asetuslämpötilan ja pitää sen 1 minuutin ajan. b) Järjestelmä on ollut kuumavesisäiliötilassa yhtämittaisesti H time (minuuttia) (Tämä mahdollistaa takaisin lämmitys- tai ekolämmitystilaan vaihtamisen, mikäli järjestelmä ei jostain syystä saavuta asetuslämpötilaa) Järjestelmän toiminnan tila käynnistettäessä Ensimmäinen käynnistys Ensimmäinen käynnistys alkutäytön jälkeen TH5 < 25 C (säiliön lämpötila on alhainen.) H time (minuuttia) 300 Muut 180 * Kuten taulukosta näkyy, Htime on pitempi, kun veden lämpötila säiliössä on alhainen. Tämän tarkoitus on viivyttää vaihtoa lämmitystilaan. Sen jälkeen lämpöpumppu vaihtaa lämmitys- tai ekolämmitystilaan. 15

16 6. Toiminta-asetukset 6.3. Kuumavesisäiliön lämmitysmenettely Kuumavesisäiliö lämmitetään 2 vaiheessa, ensin "lämpöpumppuvaihe", jota seuraa "sähkölämmitinvaihe" Lämpöpumppuvaihe Kuumavesisäiliötilan lämpöpumppuvaihetta käytetään, kun lämpötilaero säiliön asetuslämpötilan ja TH5:n välillä on joko 10 C tai 20 C ( TH) TH valitaan käyttämällä vaihtokytkintä SW 2-1 SW 2-1 Toiminta TH = 10 C TH = 20 C Lämpöpumppu kytkeytyy pois päältä tai vaihtaa lämmitystilaan, kun Säiliön lämpötila (TH5) > kuumavesisäiliön asetuslämpö yli 1 minuutin ajan. Lämpöpumpun toiminta Kuumavesisäiliötilassa hallitsee suoraan lämpöpumppua. Toimintaominaisuudet voidaan valita suoraan käyttämällä vaihtokytkintä SW 2-2. Vaihtoehto 1 tehon ensisijaisuus Tässä tilassa lämpöpumppu lämmittää vettä hieman pitemmän ajan hallitulla taajuudella, mikä parantaa tehokerrointa. Tuloksena on taloudellisempi kuumavesisäiliön lämmitys. Vaihtoehto 2 nopeuden ensisijaisuus Tässä tilassa lämpöpumppu toimii maksimitaajuudella kuumavesisäiliön lämmityksen aikana. Tuloksena on säiliön nopeampi lämmitys mutta myös heikompi tehokerroin ja siten suurempi energian kulutus. SW 2-2 Toiminta Tehon ensisijaisuus (Taajuutta hallitaan korkeamman tehokertoimen aikaansaamiseksi.) Nopeuden ensisijaisuus (Lämpöpumppu toimii maksimitaajuudella toiminta-ajan pienentämiseksi.) Lämpöpumpun käynnistymisessä on 30 sekunnin viive sen varmistamiseksi, että vedenkierrätyspumppu käynnistyy ennen lämpöpumppua. Muut tekijät lämpöpumppuvaiheessa Lämpöpumpun tila Vedenkierrätyspumpun 3-porttisen tila venttiilin tila Päällä kuumavesisäiliölle Pois päältä kuumavesisäiliölle Apulämmittimen 1 tila Apulämmittimen 2 tila Uppolämmittimen tila Sähkölämmittimiä ei käytetä lämpöpumppuvaiheessa Sähkölämmitinvaihe Kuumavesisäiliötilan sähkölämmitinvaihetta käytetään, kun säiliön lämpötila (TH5) on alle kuumavesisäiliön asetuslämpötilan ja lämpötilan kasvu 10 minuutissa on alle 1 C. Sähkölämmitinvaihe kytkeytyy pois päältä, kun: Säiliön lämpötila TH5 > kuumavesisäiliön asetuslämpö yli 1 minuutin ajan. Sähkölämmitinvaiheen toiminta Sähkölämmitinvaihe vaihtelee sen mukaan, miten lämmitin sijaitsee lämmityspiirissä. Sähkölämmitinvaihe TYYPPI A Sähkölämmitinvaihe TYYPPI B Uppolämmitin Uppolämmitin TH1 TH5 Uppolämmitin Patteri Lämpöpumppu TH5 Uppolämmitin Saniteettisäiliö Lämpöpumppu Pumppu Pidä kuumavesisäiliöpiirissä Pumppu Vaihda lämmityspiiriin Tämän toiminnon vaihtokytkinasetukset annetaan seuraavassa taulukossa. SW 1-4 (Uppolämmitin) SW1-5 () (Ei ole UK:ta) (AK sekä kuumavesisäiliölle että lämmitykselle) (On UK) (AK sekä kuumavesisäiliölle että lämmitykselle) (Ei ole UK:ta) ( vain lämmitykselle) (On UK) (AK vain lämmitykselle) * AK: UK: Uppolämmitin (Uppolämmitin käytössä) TYYPPI A TYYPPI A SW 2-7 Ei lämmitintä kuumavesisäiliöpiirissä TYYPPI B (Uppolämmitin ei käytössä tai käytössä vain legionellan estoon) TYYPPI A TYYPPI A Ei lämmitintä kuumavesisäiliöpiirissä Ei lämmitintä kuumavesisäiliöpiirissä 16

17 6. Toiminta-asetukset Järjestelmän ominaisuudet Järjestelmän tyyppi Lämpöpumpun Vedenkierrätyspumpun 3-porttisen Apulämmittimen Apulämmittimen Uppolämmittimen tila tila venttiilin tila 1 tila 2 tila tila A (SW 1-5 ) B (SW1-4, SW1-5, SW2-7 ) Lämmittimen toiminta sähkölämmitinvaiheessa kuumavesisäiliötilassa SW 1-4 (Uppolämmitin) SW1-5 () (Ei ole UK:ta) (AK sekä kuumavesisäiliölle että lämmitykselle) (On UK) (AK sekä kuumavesisäiliölle että lämmitykselle) (Ei ole UK:ta) (AK vain lämmitykselle) (On UK) (AK vain lämmitykselle) * AK: UK : Uppolämmitin (Uppolämmitin käytössä) AK 1,2: UK: AK 1,2: UK: SW 2-7 Ei lämmitintä kuumavesisäiliöpiirissä AK 1,2: UK: (Uppolämmitin ei käytössä tai käytössä vain legionellan estoon) AK 1,2: UK: AK 1,2: UK: Ei lämmitintä kuumavesisäiliöpiirissä Ei lämmitintä kuumavesisäiliöpiirissä 6.4. Legionellantorjuntatila On suositeltavaa, että säiliöissä oleva kuuma vesi lämmitetään ajoittain 60 C-asteeseen Legionella-bakteerien hävittämiseksi. Legionellantorjuntatilassa järjestelmä toimii, kunnes kuumavesisäiliön veden lämpötila (TH5) saavuttaa T LP C:n tason. Lämpötila T LP voidaan asettaa kytkimellä SW 2-6. SW 2-6 Lämpötilan asettaminen T LP = 60 C T LP = 65 C 65 C:n asetusta EI voi valita, kun kuumavesisäiliöpiirissä ei ole lämmitintä. Vaihtokytkinasetukset ovat seuraavat: SW 1-4 ja SW Aloitusehto ja lopetusehdot Se, kuinka usein Legionellantorjunta aktivoituu, valitaan käyttämällä kytkimiä SW 2-4 ja 2-5. SW 2-4 SW 2-5 Toiminta Aktivoi jokaisen kuumavesisäiliötoiminnon yhteydessä Aktivoi joka 15. kuumavesisäiliötoiminnon yhteydessä Aktivoi joka 150. kuumavesisäiliötoiminnon yhteydessä Aktivoi ulkoisella tulosignaalilla (IN2) Legionellantorjuntatila on valmis, kun TH5 > T LP C yhtämittaisesti 1 minuutin ajan Legionellantorjuntavaihe valmistuu 2 vaiheessa, ensin lämpöpumppuvaihe, jota seuraa sähkölämmitinvaihe. Sähkölämmitinvaihetta tarvitaan, jos säiliön lämpötila (TH5) ei jostain syystä nouse tai kun TH5 saavuttaa asetetun lämpötilan T HW. Sähkölämmitinvaiheen ehdot: TH5-lämpötilan nousu 10 minuutissa < 1 C TAI TH5 > kuumavesisäiliön asetuslämpötila (THW) yhtäjaksoisesti 1 minuutin ajan Sähkölämmitinvaiheen lopetusehto: TH5 > T LP C yhtäjaksoisesti 1 minuutin ajan 6.5. Lämmitys- ja ekolämmitystila Lämmitys- tai ekolämmitystilan valinta tehdään käyttämällä PAR-W21MAA-säädintä tai paikallista säädintä. Molemmat tilat käyttävät lämpöpumppua veden lämmittämiseen asetuslämpötilaan T HE ja antavat sitten tarvittaessa apulämmittimien, mikäli niitä on lämmityspirissä, nostaa tilan lämmityksen virtauslämpötilaa (TH1). Lämpöpumpun käynnistymisessä on 1 minuutin viive sen varmistamiseksi, että vedenkierrätyspumppu käynnistyy ennen lämpöpumppua Vedenkierrätyspumppu Lämmitys- tai ekolämmitystilassa vedenkierrätyspumppu voi olla joko jatkuvasti käynnissä tai sammua 5 minuutin kuluttua siitä, kun lämpöpumppu lopettaa toiminnan, minkä jälkeen se on päällä 1 minuutin ja pois päältä 3 minuuttia toistuvina jaksoina. Asetus valitaan käyttämällä vaihtokytkintä SW2-3 SW 2-3 Toiminta Aina päällä (jotta vesipiiri ei pääse jäätymään) Pois päältä 5 minuuttia lämpöpumpun pysähtymisen jälkeen. Sen jälkeen pumppu kytkeytyy päällä 1 minuutiksi ja pois päältä 3 toistuvasti, kunnes lämpöpumppu käynnistyy uudelleen Jos apulämmitintä EI käytetä lämmitystilassa, vaihtokytkin SW2-8 pitää kytkeä päälle. SW 2-8 Toiminta tä käytetään lämmitystilassa tä EI käytetä lämmitystilassa (ainoastaan kuumavesisäiliötilassa, legionellantorjuntatilassa ja hätätilassa) 17

18 6. Toiminta-asetukset 6.6. Huurteen poisto Lämpöpumppu vaatii säännöllisiä huurteenpoistojaksoja. toimii seuraavasti, kun järjestelmä vastaanottaa huurteenpoistosignaalin ja kun huurteenpoisto päättyy Kun huurteenpoistosignaali vastaanotetaan 3-porttinen venttiili Kuumavesisäiliötilassa 3-porttinen venttiili pysyy päällä. Lämmitystilassa venttiili voi olla pois päältä, jolloin lämpöpumppu voi sekä poistaa huurretta että lämmittää lämmityspiiriä, tai pois päältä, jolloin huurretta poistetaan käyttämällä kertynyt lämpöä. Valinta tehdään vaihtokytkimellä SW3-1. SW 3-1 Toiminta Pysyy pois päältä () (huurretta poistetaan ja lämmityspiiriä lämmitetään). Kytkeytyy päälle () (vaihtaa kuumavesisäiliöön huurteen poistoa varten. Järjestelmä poistaa huurretta käyttämällä kertynyttä lämpöä). Muut tekijät huurteen poistossa Lämpöpumpun tila Huurteen poisto Vedenkierrätyspumpun tila Apulämmittimen 1 tila Apulämmittimen 2 tila Uppolämmittimen tila Sähkölämmittimillä on samat säätimet kummassakin tilassa Kun järjestelmä päättää huurteenpoiston Kaikki vesipiirit palaavat normaaleiksi lämpöpumppua lukuun ottamatta. Lämpöpumppu Jos laite toimii lämmitys- tai ekolämmitystilassa ennen huurteenpoistojakson käynnistymistä, järjestelmä rajoittaa maksimitaajuuden 10 minuuttiin huurteenpoiston päättymisestä. Tässä ajassa huomioidaan aikaisemmin suoritettu toiminto. * Maksimitaajuus rajoitetaan seuraavasti lähtöveden lämpötilan huurteenpoiston aikana tapahtuneen laskun mukaan. Lämpötilaero huurteenpoiston alussa T HE -TH1 2 C T HE -TH1 < 2 C Toiminta Maksimitaajuutta EI rajoiteta. Maksimitaajuus rajoitetaan 10 minuuttiin Jäähdytystila (ei saatavilla kaikilla malleilla) Jäähdytystila toimii samalla tavalla kuin lämmitystila. hallitsee lämpöpumppua ja 1 minuutin viive käynnistyksessä antaa vedenkierrätyspumpun käynnistyä ennen lämpöpumppua. Vedenkierrätyspumpun toiminto valitaan kytkimellä SW 2-3 kuten ennen SW 2-3 Toiminta Aina päällä (jotta vesipiiri ei pääse jäätymään) Pois päältä 5 minuuttia lämpöpumpun pysähtymisen jälkeen. Sen jälkeen pumppu kytkeytyy päällä 1 minuutiksi ja pois päältä 3 toistuvasti, kunnes lämpöpumppu käynnistyy uudelleen. 3-portinen venttiili on aina pois päältä jäähdytystilassa. Apulämmittimet ja uppolämmitin ovat aina pois päältä jäähdytystilassa Jäätymisenestotila Jäätymisenestotila valitaan PAR-W21MAA-säätimellä tai paikallisella säätimellä. Jäätymisenestotilan ominaisuudet Lämpöpumpun Jäätymisenestotila tila Vedenkierrätyspumpun tila Apulämmittimen 1 tila Apulämmittimen 2 tila Uppolämmittimen tila Apulämmittimillä on samat säätimet kuin lämmitystilassa EI KÄYTÖSSÄ EI KÄYTÖSSÄ 18

19 6. Toiminta-asetukset 6.9. Hätätila (vain sähkölämmitin) Hätätila on käytettävissä lämpöpumpun rikkoutumisen varalta. Tässä tilassa vain sähkölämmitin toimii lämmön lähteenä. Lämpöpumpun toiminta alkaa ensimmäisenä kaikki toimintatiloissa paitsi hätätilassa. Hätätilassa lämmitin on päällä toimimatta Lämpöpumppu. TÄRKEÄÄ: Jos piirissä ei ole sähkölämmittimiä, hätätila ei voi toimia. Hätätila voidaan aktivoida ulkoisella tulolla (IN1) tai jos kytkin SW 3-7 kytketään manuaalisesti päälle. SW 3-7 Toiminta Normaali käyttö Hätätila (vain sähkölämmitin) Käynnistysehto Hätätila käynnistyy, kun yksi seuraavista ehdoista täyttyy. a) Järjestelmä saa ulkoisen tulon (IN1). b) SW 3-7 on päällä Lopetusehto Hätätila päättyy, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät. a) Järjestelmä ei saa ulkoista tuloa (IN1). b) SW 3-7 on pois päältä Toimintatila valitaan paikallisen säätimen tai kaukosäätimen asetuksilla Kuumavesisäiliötilassa Lämpöpumppu on pois päältä Sähkölämmitinvaihe käynnistyy välittömästi. Kun kytkimen asetuksena on "Ei lämmitintä kuumavesisäiliötilassa", vaihe ei voi vaihtua sähkölämmitinvaiheeseen. (Järjestelmä pitää termostaatin pois päältä.) Legionellantorjuntatilassa Lämpöpumppu on pois päältä Sähkölämmitinvaihe käynnistyy välittömästi. Kun kytkimen asetuksena on "Ei lämmitintä kuumavesisäiliötilassa", vaihe ei voi vaihtua sähkölämmitinvaiheeseen. (Järjestelmä päättää legionellantorjuntatilan.) Lämmistys- ja jäätymisenestotilassa Lämpöpumpun tila pumpun Vedenkierrätys- Apulämmittimen 1 tila tila Päällä, kun lämpöpumppu toimii yhtämittaisesti 10 minuuttia ja -TH1 1 C Apulämmittimen 2 tila Päällä, kun BH1 on päällä yhtäjaksoisesti 10 minuuttia ja -TH1 1 C Uppolämmittimen tila EI KÄYTÖSSÄ Paluu normaaliin toimintaan Palattaessa hätätilasta (vain sähkölämmitin) normaaliin toimintatilaan, lopeta ulkoisen tulon (IN1) signaalin lähettäminen ja kytke SW 3-7 pois päältä. Kytke sitten virta pois ulkotilayksiköstä ja -laitteesta ja käynnistä järjestelmä uudelleen. 19

20 6. Toiminta-asetukset YHTEENVETO vaihtokytkintoiminnoista Vaihtokytkin Toiminto SW1 SW2 SW3 SW6 SW1- SW1- Vaihda Vaihda lämpötilan Tulon katkaisu SW tulotapa tulo Kaukosäädin Kaukosäädin Kaukosäädin Ulkoinen tulo Kaukosäädin Järjestelmän valinta Analoginen tulo Analoginen tulo (4-20 ma/1-5 Ulkoinen tulo SW1-2 (4-20 ma/1-5 V) V) Ulkoinen tulo Analoginen tulo (0-10 V) SW1-3 Kuumavesisäiliö on kuumavesisäiliö ei ole kuumavesisäiliötä SW1-4 Uppolämmitin ei ole uppolämmitintä on uppolämmitin SW1-5 Apukuumentimen sijainti Sekä kuumavesisäiliö että lämmitys Vain lämmitintä varten apulämmittimen kanssa tai ilman SW1-6 Kytketyn lämpöpumpun tyyppi JAETTU tyyppi PAKATTU tyyppi SW1-7 Jäähdytystilan käyttö Ei käytössä Käytössä SW1-8 Automaattinen vaihtotila on automaattinen vaihtotila ei ole automaattista vaihtotilaa SW2-1 Lämpötilaero kuumavesisäiliötilassa 10 C 20 C SW2-2 Lämpöpumpun säätö kuumavesisäiliötilassa Tehon ensisijaisuus Nopeuden ensisijaisuus SW2-3 Vedenkierrätyspumpun säätö lämmitystilassa Aina päällä Pois päältä 5 minuuttia lämpöpumpun pysähtymisen jälkeen SW2-4 SW2-5 Toiminta SW2-4 Aktivoi jokaisen kuumavesisäiliötoiminnon yhteydessä Aktivoi joka Legionellantorjuntatilan valinta "15. " kuumavesisäiliötoiminnon yhteydessä. Aktivoi joka SW2-5 "150. " kuumavesisäiliötoiminnon yhteydessä. Aktivoi ulkoisella tulosignaalilla (TULO 2) SW2-6 Aseta lämpötila legionellantorjuntatilassa 60 C 65 C SW2-7 Uppolämmittimen käyttö kuumavesisäiliötilassa Käytössä Ei käytössä SW2-8 Apulämmittimen käyttö lämmitystilassa Käytössä Ei käytössä SW3-1 3-porttisen venttiilin säätö huurteenpoiston aikana lämmistystilassa Pois päältä (lämmityspiiri) Päällä (kuumavesipiiri) SW3-2 Pumpun säätö alkutäyttöä varten SW3-3 3-portisen venttiilin säätö alkutäyttöä varten SW3-4 Ulkoinen tulo (Anal. tulo 1) logiikan muutos Kompressori suljettuna Kompressori, kun auki SW SW3-6 Ulkoisen tulon (IN3) logiikan muutos Kompressori suljettuna Kompressori, kun auki SW3-7 Hätätila (vain sähkölämmitin) Normaali käyttö Hätätila (vain sähkölämmitin) SW SW6-1 SW6-2 Analogisen tulon asetus SW6-1 SW6-2 Analogisen tulon asetus 0-10 V tai analoginen tulo ei ole käytössä 1-5 V 4-20 ma 20

21 7. Ennen koekäyttöä 7.1 Tarkistus Kun paikallisen sovelluksen ja ulkotilayksikköjen asennus, johdotus ja putkisto on valmis, tarkista jäähdyttimen vuoto, löysyys virta- tai säätöjohdoissa, väärä polaarisuus ja vaiheiden katkaisu. Tarkista megaohmimittarilla, että vastus virtalähdeliittimen ja maan välillä käyttämällä 500 voltin on vähintään 1,0 MΩ. Varoitus: Älä käytä järjestelmää, jos eristysvastus on alle 1,0 MΩ. Muistutus: Älä suorita tätä testiä säätöjohdotuksen (pienjännitepiirin) liittimille Itsetarkastus Kytke virta. Paina [CHECK]-painiketta kahdesti. Lopeta tarkastus painamalla [CHECK]-painiketta kahdesti. CHECK-painike IC: -laite OC: Ulkotilayksikkö Tarkistuskoodi Tarkistusko odi Oire P1 Virtausveden (TH1) anturin virhe P2 Jäähdytysnesteen putken (TH2) anturin virhe P6 Jäätumis-/ylikuumentumissuojan toiminta P9 Todellisen säiliön lämpötilan (TH5) anturin virhe Fb -laitteen säätöjärjestelmän virhe (muistivirhe jne.) E0~E5 Signaalin siirron virhe kaukosäätimen ja -laitteen välillä. E6~EF Signaalin siirron virhe ulkotilayksikön ja -laitteen välillä. Ei ongelmia aikaisemmin. FFFF Ei vastaavaa yksikköä U*, F* Ulkotilayksikön virhe Katso ulkotilayksikön johdotuskaavio. Katso kunkin -laitteen LED-valon (LED1~5) kuvaukset seuraavasta taulukosta.. LED 1 (tietokoneen virta) LED 2 (kaukosäätimen virta) LED 3 (tietoliikenne -laitteen ja ulkotilayksikön välillä) LED 4 huoltoa varten LED 5 huoltoa varten Näyttää, onko säätövirtaa saatavilla. Varmista, että tämä LED-valo palaa aina. Näyttää, saako kaukosäädin virtaa. Tämä LED-valo palaa vain sellaisen -laitteen kanssa, joka on kytketty ulkotilayksikön jäähdytysaineosoitteeseen 0. Osoittaa -laitteen ja ulkotilayksikön välisen tietoliikenteen tilan. Varmista, että tämä LED-valo välkkyy aina Alkutäyttö Kun järjestelmä on asennettu, koko järjestelmä pitää täyttääv vedellä. Tässä vaiheessa vedenkierrätyspumppua ja 3-porttista venttiiliä ohjataan erikseen. Vedenkierrätyspumppu toimii vaihtokytkimen SW 3-2 asetuksen mukaan. SW 3-2 Toiminta Vedenkierrätyspumppu ei ole päällä. Vedenkierrätyspumppu on päällä. (Se kytketään pois päältä 60 minuutin yhtäjaksoisen toiminnan jälkeen.) 3-porttinen pumppu toimii vaihtokytkimen SW 3-3 asetuksen mukaan. SW 3-3 Toiminta 3-porttinen venttiili on pois päältä. 3-porttinen venttiili on päällä. (Se kytketään pois päältä 60 minuutin yhtäjaksoisen toiminnan jälkeen.) * HUOMAUTUS Vaikka unohtaisit nollata edellä mainitun vaihtokytkimen asetukset, normaali toimintatila voi palautua 60 minuutissa. 21

22 8. Kaukosäätimen käyttö Huomautus (WEEE-merkintä) 8.1. Turvallisuusvaroitukset Tämä symboli on vain EU-maita varten. Symboli on direktiivin 2002/96/EY 10 artiklan ja liitteen IV mukainen. MITSUBISHI ELECTRIC -tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Tämä symboli tarkoittaa, että sähköisiä ja elektronisia laitteita ei saa elinkaarensa lopussa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Toimita tämä laite paikalliseen jätteidenkeräys-/kierrätyskeskukseen. Euroopan unionin alueella on erilliset keräysjärjestelmät käytettyjä sähköisiä ja elektronisia tuotteita varten. Auta meitä huolehtimaan yhteisestä ympäristöstämme! Varmista ennen asentamista, että olet lukenut kaikki Turvallisuusvaroitukset. Turvallisuusvaroituksissa on tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja. Muista seurata niitä. Ilmoita sähköverkosta vastaaville tai hyväksytä järjestelmä heillä ennen sen kytkemistä. Tekstissä käytettävät symbolit Varoitus: Kuvaa varotoimet, joita on noudatettava vammojen tai kuoleman estämiseksi. Muistutus: Kuvaa varotoimet, joita on noudatettava laitteen vahingoittumisen estämiseksi. Kuvissa käytettävät symbolit : Osoittaa osan, joka on maadoitettava. Varoitus: Jos huomaat epänormaalia ääntä tai värinää, pysäytä toiminta, katkaise Laitteille, jotka eivät ole suuren yleisön tavoitettavissa. laitteesta virta ja ota yhteyttä myyjään. Käyttäjä ei saa asentaa yksikköä. Pyydä myyjää tai valtuutettua teknikkoa Älä koskaan työnnä sormia, tikkuja tai muuta tulo- tai lähtöaukkoihin. asentamaan laitteen. Jos laite asennetaan väärin, seurauksena voi olla Jos havaitset outoa hajua, lopeta laitteen käyttö, katkaise virta ja ota vesivuoto, sähköisku tai tulipalo. yhteyttä myyjään. Muuten seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo. Älä seiso laitteen päällä tai aseta sille esineitä. Tätä ilmastointilaitetta EI ole tarkoitettu lasten tai heikkokuntoisten Älä roiskuta vettä laitteen päälle äläkä kosketa sitä märillä käsillä. Muuten henkilöiden käytettäväksi ilman valvontaa. seurauksena voi olla sähköisku. Pieniä lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki ilmastointilaitteen kanssa. Älä suihkuta painekaasuja laitteen läheisyydessä. Muuten seurauksena voi Jos jäähdytyskaasua purkautuu tai vuotaa, pysäytä ilmastointilaitteen olla tulipalo. toiminta, tuuleta huone perusteellisesti ja ota yhteyttä myyjään. Älä sijoita kaasulämmitintä tai muuta avotulilaitetta paikkaan, missä se voi Älä asenna paikkaan, joka on kuuma tai kostea pitkiä aikoja kerrallaan. altistua laitteesta purkautuvaan ilmaan. Muuten seurauksena voi olla epätäydellinen palaminen. Älä poista etupaneelia tai tuulettimen suojaa ulkotilayksiköstä, kun se on käynnissä Muistutus: Laitteen hävittäminen Älä paina painikkeita terävillä esineillä, koska se voi vahingoittaa Ota yhteyttä myyjään, kun haluat hävittää laitteen. kaukosäädintä. Älä koskaan tuki tai peitä sisätila- tai ulkotilayksikön tulo- tai lähtöaukkoja. 22

23 8. Kaukosäätimen käyttö 8.2. Osan nimi Langallinen kaukosäädin Näyttöosa Tätä selitystä varten näytetään kaikki näytön osat. Todellisen toiminnan aikana vain asiaankuuluvat osat näytetään. Osoittaa meneillään olevan Näyttää toimintatilan jne. * Tukee monikielistä näyttöä. Viikonpäivä Näyttää viikonpäivän. Aika-/ajastinnäyttö Näyttää ajan, jollei ole asetettu yksinkertaista tai automaattisen katkaisun ajastinta. Jos on asetettu yksinkertainen tai automaattisen katkaisun ajastin, näyttää jäljellä olevan ajan. Tilan ilmaisin Osoittaa, onko ajastin päällä. "Lukittu"-ilmaisin Osoittaa, että kaukosäätimen painikkeet on lukittu. Ajastimen ilmaisimet Ilmaisin syttyy, jos vastaava ajastin asetetaan Virheilmaisin Syttyy, kun tapahtuu virhe. "Keskitetysti hallittu" -ilmaisin Osoittaa, että pääsäädin on estänyt kaukosäätimen toiminnan. Lämpötilan ilmaisin Näyttää veden lämpötilan. (Virran ilmaisin) Osoittaa, että virta on kytketty. Ajastin pois päältä -ilmaisin Osoittaa, että ajastin ei ole päällä. Lämpötila-asetus Näyttää tavoitelämpötilan. Toimintaosa Asetuslämpötilapainikkeet Virtapainike Alas Ylös Asetuksen muutospainike Ajastinvalikon painike (näyttö-/asetuspainike) Tilapainike (palautuspainike) CIR. WATER - painike (<Enter>-painike) Ajan asetuspainikkeet Taaksepäin Eteenpäin Ajastimen katkaisin (päivän asetuspainike) Ei käytettävissä Kannen avaaminen TEST (testaus) -toiminto ei ole käytettävissä tämän -laitteen kanssa. Itsetarkastus- (tyhjennys) - painike Huomaa: PLEASE WAIT (odota) -ilmoitus Tämä ilmoitus näytetään noin 3 minuutin ajan, kun -laitteeseen kytketään virta tai se palautuu virtakatkoksesta. NOT AVAILABLE (ei käytettävissä) -ilmoitus Tämä ilmoitus näytetään, kun painetaan painiketta toiminnolle, jota -laitteessa ei ole tai joka ei ole käytettävissä asetuksen vuoksi. 23

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7 KÄYTTÖOHJEET 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Käyttöohjeet KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN KAUKO- OHJAIMEN. TUTUSTU TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖÖN ENNEN ASENNUKSEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ

Lisätiedot

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Living full of energy /7 Roth Touchline ohjausjärjestelmällä on mahdollista asettaa usealle eri tavoille, toimiakseen viilennysjärjestelmän kanssa. Järjestelmällä

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit

Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit huonetermostaatit Asennusopas 1. Asennusvaiheet Käyttöopas voidaan ladata osoitteesta: heating.danfoss.com. 1. Asennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. 2. Huonetermostaatti pitää asentaa

Lisätiedot

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING HQ-TH40 Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ Käyttäjän

Lisätiedot

FLOW TEMP. CONTROLLER 2B (Koteloitu) PAC-IF032B-E

FLOW TEMP. CONTROLLER 2B (Koteloitu) PAC-IF032B-E FLOW TEMP. CTROLLER 2B (Koteloitu) PAC-IF032B-E ASENNUSOPAS ASENTAJALLE Varmistaaksesi turvallisen ja oikean käytön lue tämä opas huolellisesti ennen -laitteen asentamista. Suomi KÄYTTÖOPAS KÄYTTÄJÄLLE

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Roth Touchle viilennysjärjestelmän asennusopas German quality sce 947 /7 Roth Touchle ohjausjärjestelmällä on mahdollista asettaa usealle eri tavoille, toimiakseen viilennysjärjestelmän kanssa. Järjestelmällä

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Huonetermostaatti EKRTW

ASENNUSOPAS. Huonetermostaatti EKRTW ASENNUSOPAS 1 1 2 2 60 87 ±1.5 m >0.2 m 3 34 125 3 Sisällys Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin käynnistät yksikön. Älä heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden varalle. Laitteiden tai

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W ASENNUSOPAS Koristepaneeli BYCQ40D7W BYCQ40D7WW 4 9 8 7 4 6 4 4 4 4 4 4+6 a g a c e f d g g h 6 mm 6 4 8 7 9 4 6 BYCQ40D7W Koristepaneeli BYCQ40D7WW Asennusopas Englanninkielinen teksti on alkuperäinen

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7

ASENNUSOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7 ASENNUSOHJEET BRC35D7 2 3 4 2 2 S M S M PCB J5 J8 2 3 5 4 5 6 6 7 P2 P P2 P a d 2 b c 4 3 UNIT No. GROUP SETTING e 3 7 4 5 6 7 6 5 2 BRC35D7 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLI- SESTI ENNEN KUIN KÄYNNISTÄT YKSIKÖN.

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Termostaatti A2000 (L, H ja RVT)

ASENNUSOHJE. Termostaatti A2000 (L, H ja RVT) ASENNUSOHJE Termostaatti A2000 (L, H ja RVT) KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus A2000 on varmatoiminen ja asennusystävällinen termostaatti, esimerkiksi lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 088U0213 Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset...................

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC ASENNUSOPAS -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta. Älä heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Analogisten mittarien kytkeminen Digital Optimax -malleihin

Analogisten mittarien kytkeminen Digital Optimax -malleihin OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-11c Jakelu: Myyntipäällikkö Kirjanpito-osasto Huoltopäällikkö Teknikko Varaosapäällikkö ILMOITUS Tämä on Outboard ohjetiedotteen 2000-11 päivitetty versio. Hävitä alkuperäinen

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 316. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 316. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 316 Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. (Direktiivi 2006/42/EY) Sisällysluettelo 1 Johdanto.................

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

9.6 Kannettava testilaite

9.6 Kannettava testilaite 9.6 Kannettava testilaite Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virtamuuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön oikea toiminta. 9.6.1 Ulkonäkö (1) LED

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö FIN

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö FIN FIN Ominaisuudet ASA-30:tä voidaan käyttää joko hälytysjärjestelmään liitettynä lisäsireeninä tai itsenäisenä sireeninä, joka on liitettyä kaukosäätimeen ja/tai langattomiin tunnistimiin. - Langaton yhteys

Lisätiedot

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat +0.5 C NTC-10 LCD 24 VAC +10%, 50 Hz / 60 Hz 1 VA IP 20 (kuivat tilat) K = 86 mm S = 23 mm L = 86

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PAC-IF012B-E. Maahantuoja: Mestarintie 4, 01720 VANTAA www.scanoffice.fi

ASENNUSOHJE PAC-IF012B-E. Maahantuoja: Mestarintie 4, 01720 VANTAA www.scanoffice.fi 1 ASENNUSOHJE PAC-IF012B-E ASENTAJALLE Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole hyvä ja lue tämä asennusohjeohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE FXMQ125PVE 1 2 7 3 13 10 11 12 1 4 5 8 14 9 6 1 FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Scandinavian heat pumps Sisältö. Kaukosäätimen kuvaus. Painikkeet -5. Kaukosäätimen kuvakkeet 6 4. Painikkeiden käyttö 7-8 (AUTO/JÄÄHDYTYS/LÄMMITYS/TUULETIN/KOSTEUDENPOISTO)

Lisätiedot

Aurinkotuuletin AirPlus 100 & 120

Aurinkotuuletin AirPlus 100 & 120 Aurinkotuuletin AirPlus 100 & 120 Tuotenumerot 105071 & 105076 Sunwind Gylling Oy Niemeläntie 4 20780 Kaarina Hyvä asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A KÄYTTÖOHJE 1. Ensimmäinen Kuvaus kosketusnäyttö (Touch Screen Wall Controller) Touch LCD seinä ohjain on lisävaruste adapteri KKRP01A joka mahdollistaa

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

Yleistä. Digitaalinen termostaatti PIC-Thermo PROBYTE OY

Yleistä. Digitaalinen termostaatti PIC-Thermo PROBYTE OY Digitaalinen termostaatti PIC-Thermo PROBYTE OY Yleistä PROBYTE PIC-THERMO on digitaalisesti säädettävä termostaatti lämpötilaalueelle 50...+120C. Laite on tarkoitettu lämmönsäätäjäksi ja lämpötilavalvontalaitteeksi

Lisätiedot

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 3 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Osittain varaava

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja/3-tieventtiilisarja puhallinkonvektoriyksiköille EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja/3-tieventtiilisarja puhallinkonvektoriyksiköille EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 ASENNUSOPAS -tieventtiilisarja/-tieventtiilisarja puhallinkonvektoriyksiköille EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 -tieventtiilisarja/-tieventtiilisarja puhallinkonvektoriyksiköille Lue tämä käyttöopas

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020

ASENNUSOHJE. Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus PST FS-2020 on elektroninen lattiatermostaatti luotettavaan lämmityksen ohjaukseen. Termostaattia voidaan käyttää

Lisätiedot

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Ainutlaatuinen, himmennystoiminnolla varustettu langaton yleisvastaanotin esimerkiksi himmennettävien 230 voltin LEDvalojen,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot