FLOW TEMP. CONTROLLER 2 (Koteloitu) PAC-IF031B-E

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FLOW TEMP. CONTROLLER 2 (Koteloitu) PAC-IF031B-E"

Transkriptio

1 FLOW TEMP. CTROLLER 2 (Koteloitu) PAC-IF031B-E ASENNUSOPAS ASENTAJALLE Varmistaaksesi turvallisen ja oikean käytön lue tämä opas huolellisesti ennen -laitteen asentamista. KÄYTTÖOPAS KÄYTTÄJÄLLE Varmistaaksesi turvallisen ja oikean käytön lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen ilmastointilaitteen käyttämistä. Suomi

2 Sisällys 1. Turvallisuusvaroitukset laitteen asentaminen Järjestelmä Sähköasennus :n katkaisimen asettaminen Toiminta-asetukset Ennen koekäyttöä Kaukosäätimen käyttö Alkuasetus kaukosäätimellä Analogisen signaalin määrittäminen kaukosäätimellä Ongelmatilanteet Paikalliset tekijät on lyhenne nimestä Flow Temperature Controller 2, ja sitä käytetään laitteesta tässä oppaassa. 1. Turvallisuusvaroitukset Varmista ennen -laitteen asentamista, että olet lukenut kaikki Turvallisuusvaroitukset. Ilmoita sähköntoimittajalle tai pyydä heiltä lupa ennen tämän laitteen kytkemistä sähköverkkoon. Varoitus: Varotoimet, joita on noudatettava vammojen tai kuoleman estämiseksi. Muistutus: Varotoimet, joita on noudatettava laitteen vahingoittumisen estämiseksi. Varmista asennuksen jälkeen normaali toiminta suorittamalla testikäyttö. Selitä sitten asiakkaalle laitteen turvallisuusvaroitukset, käyttö ja huolto paikallisen sovellusvalmistajan toimittaman käyttöoppaan tietojen perusteella. Asiakkaalle on annettava sekä asennusopas että käyttöopas. Varsinaisten käyttäjien on aina pidettävä näitä oppaita hallussaan. Osoittaa osan, joka on maadoitettava. Varoitus: Lue huolellisesti laitteeseen kiinnitetyt kyltit ja tarrat. Varoitus: Käyttäjä ei saa asentaa laitetta. Pyydä asentajaa tai valtuutettua teknikkoa asentamaan laitteen. Jos laite asennetaan väärin, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo. Seuraa asennuksessa asennusoppaan ohjeita ja käytä työkaluja ja putkenosia, jotka on erityisesti tehty käytettäväksi ulkotilayksikön asennusoppaassa mainittun jäähdytysaineen kanssa. Tämä laite on asennettava käyttöohjeiden mukaisesti, jotta minimoidaan maanjäristysten, hirmumyrskyjen tai voimakkaiden tuulien aiheuttamien vahinkojen riski. Väärin asennettu laite voi kaatua ja aiheuttaa vahinkoja tai vammoja. Laite on asennettava turvallisesti sellaiseen rakenteen päälle, joka kannattaa sen painon. Epävakaan rakenteen päälle asennettu laite voi kaatua ja aiheuttaa vahinkoja tai vammoja. Pätevän asentajan pitää suorittaa sähköasennus paikallisten määräysten ja tämän oppaan ohjeiden mukaisesti. Laitteella pitää olla oma virtalähde ja sen kanssa pitää käyttää oikeaa jännitettä ja oikeita katkaisimia. Virtajohdot, joiden kapasiteetti ei ole riittävä, tai väärin suoritettu sähköasennus voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon Ennen asennusta (ympäristö) Muistutus: Älä asenna -laitetta ulos, koska se on suunniteltu asennettavaksi vain sisälle. Muuten vesipisarat, tuuli tai pöly voivat aiheuttaa sähköiskun tai järjestelmän vahingoittumisen. Älä käytä laitetta epätavallisessa ympäristössä. Jos -laite altistuu höyrylle, eteeriselle öljylle (koneöljy mukaan lukien), rikkihapolle tai suolaiselle ilmalle, sen sisäiset osat voivat vahingoittua. Älä asenna laitetta paikkaan, missä paloherkät kaasut voivat vuotaa, syntyä, virrata tai kertyä. Jos paloherkkää kaasua kertyy laitteen ympärille, seurauksena voi olla tulipalo tai räjähdys Ennen asennusta tai siirtämistä Muistutus: Ole varovainen siirtäessäsi laitteita. Älä pidä kiinni pakkauksen nauhoista. Pidä suojakäsineitä purkaessasi ja siirtäessäsi laitetta, jotta osat eivät vahingoita käsiäsi Ennen sähköasennusta Muistutus: Muista asentaa katkaisin. Jos sitä ei asenneta, voi olla sähköiskun vaara. Käytä sähkölinjoihin tavallisia, riittävän kapasiteetin kaapeleita. Muuten seurauksena voi olla oikosulku, kuumeneminen tai tulipalo. Älä kiristä kaapeleita, kun asennat niitä. Kaapelit voivat vioittua ja kuumentua aiheuttaen tulipalon Ennen koekäytön aloittamista Vain määritettyjä kaapeleita voidaan käyttää johdotukseen. Kytkennät on tehtävä turvallisesti ilman kireyttä liittimissä. Jos kaapelit kytketään tai asennetaan väärin, seurauksena voi olla ylikuumentuminen tai tulipalo. Laitteen jakorasian kansi on kiinnitettävä lujasti. Jos kansi kiinnitetään väärin, laitteeeseen voi päästä pölyä tai kosteutta, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Käytä vain Mitsubishi Electricin hyväksymiä osia ja pyydä asentajaa tai hyväksyttyä sähköasentajaa asentamaan ne. Jos osat asennetaan väärin, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo. Älä tee mitään muutoksia laitteeseen. Kysy korjauksista asentajan mielipidettä. Jos muutokset tai korjaukset tehdään väärin, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo. Käyttäjän ei pitäisi koskaan yrittää korjata tai siirtää laitetta. Jos laite asennetaan väärin, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo. Jos - laite pitää korjata tai siirtää toiseen paikkaan, pyydä asentajaa tai hyväksyttyä sähköasentajaa tekemään se. Jos laite asennetaan sairaalaan tai rakennukseen, jossa on asennettuna tietoliikennelaitteita, on ehkä mitattava kohina ja elektroniset häiriöt. Invertterit, kodin sähkölaitteet, korkeataajuuksiset lääkinnälliset laitteet ja radiotietoliikennelaitteet voivat saada -laitteen toimimaan virheellisesti tai vioittaa sitä. Samoin -laitteen aiheuttama kohina ja elektroniset häiriöt voivat häiritä lääkinnällisten laitteiden ja tietoliikennelaitteiden toimintaa. Muista hävittää pakkausmateriaalit turvallisesti. Pakkausmateriaalit, kuten naulat ja muut metalli- ta puuosat voivat aiheuttaa vammoja. Älä pese -laitetta. Voit saada sähköiskun. Muista maadottaa yksikkö. Älä kytke maadoitusta kaasu- tai vesiputkiin, ukkosenjohtimiin tai puhelimien maadoitusjohtoihin. Jos laitetta ei maadoiteta oikein, voi olla sähköiskun vaara. Käytä suojakatkaisimia (vikavirtakatkaisin, erotuskytkin (+B-sulake) ja kompaktikatkaisija), joilla on määritetty kapasiteetti. Jos katkaisimen kapasiteetti on määritettyä suurempi, seurauksena voi olla vioittuminen tai tulipalo. Muistutus: Kytke virta ulkotilayksikköön vähintään 12 tuntia ennen käytön aloittamista. Tarkista ennen käytön aloittamista, että kaikki suojaosat on oikein Käytön aloittaminen välittömästi virran kytkemisen jälkeen voi vahingoittaa asennettu. Varmista, ettet kosketa korkeajännitteisiä osia. sisäosia vakavasti. Pidä pääkatkaisin päällä käyttökauden aikana. Älä koske mihinkään kytkimeen märillä käsillä. Siiihen liittyy sähköiskun vaara. Kun olet lopettanut käytön, odota vähintään 5 minuuttia ennen kuin katkaiset virran pääkatkaisimesta. Muuten laite voi vioittua Sähköiset apulämmittimet ja uppolämmittimet Varoitus: -laitteesta on signaalilähdöt apulämmittimiin mutta se ei voi eristää niiden virtaa ylikuumenemistapauksessa. Kaikissa vesipiirissä käytettävissä sähkölämmittimissä pitää olla a) Ylikuumentumisen estävä itsekatkaisumekanismi TAI b) Ylikuumentumisen estävä termostaatti 2

3 2. -laitteen asentaminen 2.1. Tarkista osat (kuva 2-1) toimitetaan seuraavien osien kanssa. Osan nimi Määrä -laite 1 Termistori 3 Kaukosäätimen kaapeli (5 m) 1 Kaukosäädin 1 Kuva yksikön asennuspaikan valitseminen Älä asenna -laitetta ulos, koska se on suunniteltu asennettavaksi vain sisälle. (-laitteen piirilevy ja kotelo eivät ole vedenpitäviä.) Vältä paikkoja, joissa laite altistuu suoralle auringonvalolle tai muille lämmön lähteille. Valitse paikka, josta on helppo vetää johdotus virtalähteeseen. Vältä paikkoja, missä paloherkät kaasut voivat vuotaa, syntyä, virrata tai kertyä. Valitse tasainen paikka, joka kestää laitteen painon ja väreilyn. Vältä paikkoja, joissa laite altistuu öljylle, höyrylle tai rikkihappopitoisille kaasuille. Älä asenna paikkaan, joka on kuuma tai kostea pitkiä aikoja kerrallaan laitteen asentaminen (kuva 2-2, valokuva 2-1) 1. Irrota 2 ruuvia -laitteesta ja irrota kansi. 2. Asenna 4 (paikallisesti toimitettua) ruuvia 4 reikään. Ruuvi Kansi Reikä asennusta varten Valokuva 2-1 Yksikkö: mm KOLMINAPAINEN PISTORASIA Asennettuna seinään: alareuna Kuva 2-2 3

4 3. Järjestelmä on suunniteltu käytettäväksi useiden eri lämpöpumppujärjestelmien kanssa. Etsi seuraavasta taulukosta järjestelmääsi koskevat asennustiedot. Ensimmäinen vaihe (sähköasennus) Virtalähteet (Vain ulkotilat) Kaukosäädin tai ulkoinen tulo Tilan valinta Kaukosäädin (PAR-W21MAA) Lämpötilan asetus Kaukosäädin (PAR-W21MAA) Järjestelmäkaavio Virtalähteet Toimintatilan syöttö Ulkotilayksikkö Vain ulkotilayksikkö Vain kaukosäädin 4.2 Kaukosäädin (PAR-W21MAA) Paikallinen säädin (Ulkoinen tulo) Kaukosäädin (PAR-W21MAA) Ulkotilayksikkö Vain ulkotilayksikkö Kaukosäädin ja ulkoinen tulo Paikallinen säädin (Virtakatkaisin, tila) Kaukosäädin (PAR-W21MAA) Paikallinen säädin (Ulkoinen tulo) Analoginen tulo Ulkotilayksikkö Vain ulkotilayksikkö Ulkoinen tulo ja analoginen tulo Paikallinen säädin (Virtakatkaisin, tila, lämpötila)

5 3. Järjestelmä Toinen vaihe (termistorin asennus) Ulkotilatyyppi (JAETTU tyyppi / PAKATTU tyyppi) Kotitalouden kuumavesisäiliö (DHW) Ulkotilayksikön tyyppi Kuumavesisäiliö Järjestelmäkaavio JAETTU tyyppi O (On) Kuumavesisäiliö Termistori (TH1,TH2,TH5) TH1: todellinen virtaavan veden lämpötila TH2: jäähdytysputken lämpötila TH5: todellinen kuumavesisäiliön lämpötila Ulkotilayksikkö TH5 4.4 TH2 Lämmönsiirrin TH1 Patteri jne. X (Ei ole) Ulkotilayksikkö TH1 Patteri jne. TH1: todellinen virtaavan veden lämpötila TH2: jäähdytysputken lämpötila TH5: 4.4 TH2 Lämmönsiirrin PAKATTU tyyppi O (On) Ulkotilayksikkö Kuumavesisäiliö TH5 TH1: todellinen virtaavan veden lämpötila TH2: TH5: todellinen kuumavesisäiliön lämpötila 4.4 TH1 Patteri jne. Lämmönsiirrin X (Ei ole) Ulkotilayksikkö TH1 Patteri jne. TH1: todellinen virtaavan veden lämpötila TH2: TH5: 4.4 Lämmönsiirrin 5

6 3. Järjestelmä Kolmas vaihe (lämmittimen asennus) Uppolämmitin Apulämmittimen sijainti Uppolämmitin X (Ei ole) Apulämmittimen Järjestelmäkaavio sijainti sekä kuumavesisäiliö että lämmitys Saniteettisäiliö Lähtösignaali Vain apulämmitin 4.5 Patteri jne. O (On) Sekä kuumavesisäiliö että lämmitys Saniteettisäiliö Uppolämmitin ja uppolämmitin 4.5 Patteri jne. X (Ei ole) Vain lämmitys Saniteettisäiliö Vain apulämmitin 4.5 Patteri jne. O (On) Vain lämmitys Saniteettisäiliö Uppolämmitin ja uppolämmitin 4.5 Patteri jne. 6

7 4. Sähköasennus 4.1. (Valokuva 4-1) 1. Poista kansi. 2. Johdota virtakaapeli ja säätökaapeli erikseen niiden omien pistorasioiden kautta kuten valokuvassa. Muista kiristää ruuvit hyvin. Säätökaapelin pistorasia Virtakaapelin pistorasia Kiristin / Ulkotilayksikön kytkentäliittimet Maadotusliitin Valokuva laitteen virta syötettynä ulkotilayksiköstä Ulkotilayksiköllä on oltava asianmukainen virtakytkentä. (Tiedot näytetään sen asennusoppaassa.) A. Ulkotilayksikön virran syöttö B. Maavuotokatkaisin C. Johdotuksen katkaisin tai erotuskytkin D. Ulkotilayksikkö E. -laitteen/ulkotilayksikön kytkentäkaapelit F. -laite TB6 S1 S2 S3 L N Maadotuskaapeli E: - laitteen/ulkotilayksikön kytkentäkaapelit Valokuva 4-2 -laitteen malli PAC-IF031B-E Johtojen määrä koko (mm 2 ) Piirin luokitus -laite-ulkotilayksikkö *1 3 1,5 (polaarinen) -laite-ulkotilayksikön maadotus *1 1 min.1,5 -laite-ulkotilayksikkö S1-S2 *2 AC 230 V -laite-ulkotilayksikkö S2-S3 *2 DC 24 V *1. Maks. 80 m *2. Luvut EIVÄT ole aina maata vastaan. S3-liittimellä on DC 24 V S2-liitintä vastaan. S3- ja S1-liittimiä ei ole kuitenkaan sähköisesti eristetty muuntajalla tai muulla laitteella. Huomautuksia: 1. Johtojen koon on vastattava soveltuvia paikallisia ja kansallisia määräyksiä. 2. Virtakaapelit ja -laitteen ja ulkotilayksikön kytkentäkaapelit eivät saa olla polykloropreenivaipalla varustettuja taipuisia kaapeleita keveämpiä. (Malli IEC 57) 3. Asenna maadotusjohto, joka on muita kaapeleita pitempi. 7

8 4. Sähköasennus Kuva 4-1 B-1. TB61 TH1 TH2 TH5 B-1. Kuva 4-2 Kuva Langallisen kaukosäätimen kytkeminen Langallisen kaukosäätimen kaapelin kytkeminen - laitteeseen Kytke langallisen kaukosäätimen kaapeli liittimiin 5 ja 6 -säätimen jakorasiassa (TB62). (Valokuva 4-3) Johtojen määrä koko (mm 2 ): 2 0,3 (ei-polaarinen) 5 m:n johto on kytketty lisävarusteena. Maks. 500 m Johtojen koon on vastattava soveltuvia paikallisia ja kansallisia määräyksiä. Piirin luokitus: DC 12V Piirin luokitus EI ole aina maata vastaan Langallista kaukosäädintä varten 1) Asennustoimenpiteet (1) Valitse kaukosäätimen asennuspaikka. (Kuva 4-1) Hanki seuraavat osat paikallisesti: 2-osainen jakorasia Ohut kuparinen johtoputki Lukkomutterit ja holkit [Kuva 4-1] Kaukosäätimen profiili Vaadittava tila kaukosäätimen ympärillä Asennusväli (2) Tiivistä kaukosäätimen kaapelin huoltoaukko kitillä, jotta siitä ei pääse kosteutta, vettä tai hyönteisiä. (Kuva 4-2) Asennus jakorasiaan Suoraan asennukseen seinälle valitse yksi seuraavista: Tee reikä seinään kaukosäätimen kaapelia varten (jotta kaukosäätimen kaapeli voidaan viedä ulos takakautta) ja tiivistä reikä kitillä. Johda kaukosäätimen kaapeli leikatun ylemmän kotelon läpi ja tiivistä leikkausura kitillä. B-1. Kaukosäätimen kaapelin johtaminen säätimen takaa B-2. Kaukosäätimen kaapelin vieminen ulos yläosan kautta [Kuva 4-2] Seinä Jakorasia Putki Kaukosäätimen kaapeli Lukkomutteri Tiivistä kitillä Holkki Puuruuvi 2) Kytkentätoimenpiteet (kuva 4-3) Kytke kaukosäätimen kaapeli jakorasiaan. Jakorasian TB62 liittimiin 5 ja 6 -laitteessa TB6 (ei polaarisuutta) Valokuva 4-3 TB62 Langallisen kaukosäätimen kaapeli 8

9 4. Sähköasennus 4.3. Ulkoisen tulon kytkeminen -laitetta voidaan käyttää seuraavalla ulkoisella tulolla ULKOINEN TULO (Kontaktisignaali) Jakorasia (auki) (kytketty) Huomautus TB (IN1) Hätäkatkaisin TB (IN2) Legionellan torjunta *3 TB (IN3) Normaali Kompressori SW3-6 = Kompressori Normaali SW3-6 = TB (IN4) Jäähdytys TB (COM-IN5) Lämmitys TB (COM-IN6) Ekolämmitys *1 TB (COM-IN7) Kuuma vesi *4 TB (COM-IN8) Jäätymisenesto TB (Anal. IN1) Normaali käyttö Kompressori *2 SW3-4 = Kompressori *2 Normaali toiminta SW3-4 = * 1 Ekolämmitys asettaa lämpötilan ulkolämpötilan mukaan. * 2 Jäähdyty, lämmitys, ekolämmitys ja jäätymisenesto. * 3 Tulosignaali: Pulssi Pulssimääritykset: (kytketty) TB142 Asennuspaikassa Hätätilanne Legionellan torjunta Pakotettu kompressori pois päältä Jäähdytys Lämmitys Ekolämmitys Kuuma vesi Jäätymisenesto (auki) vähintään 200 ms * 4 Kun SW1-8 on pois päältä, tila vaihtuu automaattiseen kuumaan veteen. Tulosignaali: Pulssi Pulssimääritykset: (kytketty) (auki) vähintään 200 ms Kun SW1-8 on päällä, tila vaihtuu kuumaan veteen ULKOINEN TULO (analoginen signaali) 4-20 ma / 1-5 V / 0-10 V Kytke siirtokaapelit liittimiin 3 ja 4 jakorasiassa (TB62). Liitin 3 jakorasiassa (TB62): Plus-puoli Liitin 4 jakorasiassa (TB62): Miinus-puoli (vertailupuoli) 4-20 ma/1-5 V/0-10 V -asetus FLOW TEMP. Asennuspaikassa Termostaatti 4-20 ma/1-5 V/0-10 V Langallinen kaukosäädin TB62 Liitin 2, lämp. Liitin 1, lämp. Pysäytys ANALOG SIGNAL Katso osasta 10 lisätietoja lämpötilaliittimistä 1 ja 2. Muistutus: Ulkoiset tulosignaalit on eristetty peruseristyksellä laitteen virtalähteestä. Ulkoiset tulosignaalit pitäisi eristää lisäeristyksellä kohdista, joissa käyttäjä voi koskettaa niitä. Kytke liittimet käyttämällä rengasliittimiä ja eristä myös viereisten liittimien kaapelit jakorasiassa Ulkoisen tulon johdotus Paikallisesti toimitetut osat Osa Nimi Malli ja tekniset tiedot Ulkoisen tulon tehtävä Ulkoisen tulon signaalijohto Käytä vaipallista vinyylipinnoitettua johtoa tai kaapelia Maks. 10 m Johtotyyppi: CV, CVS tai vastaava Johdon koko: Säikeellinen johto 0,5 mm 2-1,25 mm 2 Säikeetön johto: ø0,65 mm - ø1,2 mm Kytkin Jännitteettömät "a"-kontaktisignaalit Kaukosäädin: minimikuorma DC 12V, 1 ma TB141 Valokuva 4-4 9

10 4. Sähköasennus 4.4. Termistorikaapelin kytkeminen Kytke termistori -säätimelle Todellisen virtaavan veden lämpötilan termistorin (TH1) kytkeminen Kytke todellisen virtaavan veden lämpötilan termistori liittimiin 1 ja 2 jakorasiaan (TB61) -säätimessä. Leikkaa liian pitkät termistorikaapelit sopivaan pituuteen. Älä sido niitä -laitteeseen. <Termistorin sijainti> Aseta TH1 vesiputkistoon (veden lähtöpuolelle) apulämmittimen jälkeen. Huomaa: Muista liittää TH1 kohtaan, jossa se havaitsee virtauksen lämpötilan (veden lähtöpuolella) oikein Putkiston lämpötilan termistorin (TH2) kytkeminen Kytke jähdytysputken lämpötilan termistori liittimiin 3 ja 4 -säätimen jakorasiassa (TB61). Pakattu ulkotilayksikkö: TH2:n kytkeminen EI ole välttämätöntä. Jaettu ulkotilayksikkö: Kytke TH2. Leikkaa -säätimen kanssa toimitetut liian pitkät termistorikaapelit sopivaan pituuteen. Älä sido niitä -laitteeseen. <Termistorin sijainti> Aseta TH2 jäähdytysputkiston (nestepuolelle). Termistori kannattaa suojata lämmöneristysmateriaaleilla, jotta ympäristölämpötila ei vaikuta siihen. Huomaa: Muista liittää TH2 kohtaan, jossa se havaitsee jäähdystysputkiston lämpötilan (nestepuolella) oikein Todellisen kuumavesisäiliön lämpötilan termistorin (TH5) kytkeminen Kytke todellisen kuumavesisäliön lämpötilan termistori liittimiin 5 ja 6 -säätimen jakorasiassa (TB61). Leikkaa -säätimen kanssa toimitetut liian pitkät termistorikaapelit sopivaan pituuteen. Älä sido niitä -laitteeseen. <Termistorin sijainti> Aseta TH5 kuumavesisäiliön päälle. Se pitää sijoittaa suoraan säiliön ulkopinnan alaosaan. Muistutus: Älä johda termistorin kaapeleita yhdessä virtakaapeleiden kanssa. Termistorin anturipuoli pitää sijoittaa paikkaan, jota käyttäjä ei saa koskettaa. (Se eristetään lisäeristyksellä kohdista, joita käyttää saattaa koskettaa.) Termistorin sijainti ja tarpeellisuus Pakattu ulkotilayksikkön tyyppi: TH2:n kytkeminen EI ole välttämätöntä. Jaettu ulkotilayksikkön tyyppi: Kytke TH2. <Termistorin sijainti ja tarpeellisuus> Ulkotilatyyppi Kuumavesisäiliö TH1 TH2 TH5 PAKATTU tyyppi On O X O Ei ole O X X JAETTU tyyppi On O O O Ei ole O O X O: Tarpeellinen. Kytke termistori. X: Tarpeeton. Termistoria ei tarvita. Älä kytke. TB61 TH1 TH2 TH5 Valokuva 4-3 TB62 Langallisen kaukosäätimen kaapeli JAETTU ulkotilayksikön tyyppi kuumavesisäiliön kanssa Kuumavesisäiliön lämpötila PAKATTU ulkotilayksikön tyyppi kuumavesisäiliön kanssa Kuumavesisäiliön lämpötila Jäähdytyksen NESTEpuoli Veden LÄHTÖpuoli Veden LÄHTÖpuoli apulämmittimen Ulkotilayksikkö TH1 Ulkotilayksikkö TH2 tarpeeton Jäähdytysputkisto Vesi putkisto JAETTU tyyppi (ilman jäähdytysveden HEX-laitetta sisällä) * 1 Jäähdytysveden HEX Vesi putkisto Pakattu tyyppi (jäähdytysveden HEX sisällä) * *1 Jäähdytysveden HEX JAETTU ulkotilayksikön tyyppi ilman kuumavesisäiliötä PAKATTU ulkotilayksikön tyyppi ilman kuumavesisäiliötä Jäähdytyksen NESTEpuoli Veden LÄHTÖpuoli Veden LÄHTÖpuoli apulämmittimen Ulkotilayksikkö TH1 Ulkotilayksikkö TH2 tarpeeton tarpeeton tarpeeton Jäähdytysputkisto Vesi putkisto JAETTU tyyppi (ilman jäähdytysveden HEX-laitetta sisällä)* 1 Jäähdytysveden HEX Vesi putkisto Pakattu tyyppi (jäähdytysveden HEX sisällä) * 1 Jäähdytysveden HEX 10

11 4. Sähköasennus 4.5. Ulkoisen lähtösignaalin kytkeminen Kaikissa lähdöissä on AC 230 V -signaali Lähtö Käyttö Signaali Maksimivirta OUT1 Vedenkierrätyspumppu AC 230 A -signaali releohjaimelle 0,5 A OUT2 1 AC 230 A -signaali releohjaimelle 0,5 A OUT3 2 AC 230 A -signaali releohjaimelle 0,5 A OUT4 Uppolämmitin AC 230 A -signaali releohjaimelle 0,5 A OUT5 3-porttinen venttiili AC 230 A -signaali releohjaimelle 0,5 A OUT6 Huurteenpoisto AC 230 A -signaali suoraa käyttöä 0,5 A varten OUT7 Virhelähtö AC 230 A -signaali suoraa käyttöä varten 0,5 A *-laitteessa on liittimet AC 230 V -lähtösignaalille. (Releet EIVÄT ole käytettävissä -laitteella) Muistutus: Älä käytä pumppua, lämmitintä ja venttiiliä suoraan näillä lähtösignaaleilla. Kytke ylijännitesuoja paikan kuormituksen mukaan. Ulkoisen lähdön johdotus Paikallisesti toimitetut osat Osa Nimi Malli ja tekniset tiedot Ulkoisen lähdön tehtävä Ulkoisen lähdön signaalijohto Rele jne. Käytä vaipallista vinyylipinnoitettua johtoa tai kaapelia Maks. 50 m Johtotyyppi: CV, CVS tai vastaava Johdon koko: Säikeellinen johto 0,5 mm 2-1,25 mm 2 Säikeetön johto: ø0,65 mm - ø1,2 mm AC 230V -signaali, enintään 0,5 A * Kytke ylijännitesuoja paikan kuormituksen mukaan. TB141 11

12 5. :n katkaisimen asettaminen Lämpöpumpun toiminnat määritetään asettamalla -säätimen vaihtokytkimet SW1 - SW3 ja SW6. (Valokuva 5-1) SW1 SW2 SW3 SW6 5.1 Toimintatilan Valokuva syöttötapa 5-1 Tulotapa voidaan valita vaihtokytkimillä 1-1 / 1-2 Tulon katkaisu Vaihda tulotapa Vaihda lämpötilan tulo SW1-1 SW1-2 SW6-1 SW6-2 Langallinen kaukosäädin (PAR-W21MAA) Langallinen kaukosäädin (PAR-W21MAA) tai ulkoinen tulo Langallinen kaukosäädin (PAR-W21MAA) Ulkoinen tulo (jännitteetön kontakti) Analoginen tulo (1-5 V) *1 Analoginen tulo (4-20mA) *2 Ulkoinen tulo (jännitteetön kontakti) Ulkoinen tulo (jännitteetön kontakti) Ulkoinen tulo (jännitteetön kontakti) Ulkoinen tulo (jännitteetön kontakti) Ulkoinen tulo (jännitteetön kontakti) Langallinen kaukosäädin (PAR-W21MAA) Analoginen tulo (1-5 V) Analoginen tulo (4-20mA) Analoginen tulo (0-10V) * ma : 0 ~2 ma *2. 1-5V : 0 ~0,5V Paikallisen järjestelmän säädin Virtauskytkin Ulkoinen tulo TH1 TH2 TH5 HätäkatkaisinLegionellan torjunta Kuuma vesi Tasaus Jäähdytys Lämmitys Ekolämmitys pois päältä Jäätymisenesto Analoginen Jännitteetön kontakti Termostaatti 5.2. Termistorin asetus Aseta vaihtokytkin 1-3 sen mukaan, onko järjestelmässä kuumavesisäiliö. Vedenkierrätyspumppu porttinen venttiili Huurteenpoisto Uppolämmitin Virhe PAR-W21MAA SW 1-3 Asetus Huomautuksia On kuumavesisäiliö Pitää kytkeä TH5-liittimeen Ei ole kuumavesisäiliötä EI pidä kytkeä TH5-liittimeen Kun vaihtokytkin SW 1-3 on, kuumavesisäiliötila EI ole käytettävissä. Aseta vaihtokytkin SW 1-6 kytketyn lämpöpumpun tyypin mukaan. SW 1-6 Asetus Huomautuksia JAETTU tyyppi Pitää kytkeä TH2-liittimeen PAKATTU tyyppi EI pidä kytkeä TH2-liittimeen 12

13 5. :n katkaisimen asettaminen 5.3. Lämmittimen asetus Aseta vaihtokytkin SW 1-4 sen mukaan, onko järjestelmässä uppolämmitin. SW 1-4 Asetus Ei ole uppolämmitintä On uppolämmitin Aseta vaihtokytkin SW 1-5 apulämmittimen sijainnin mukaan. SW 1-5 Asetus Sekä kotitalouden kuumavesisäiliötä (DHW) että lämmitystä varten Vain lämmitystä varten apulämmittimen kanssa tai ilman < Yhteenveto: Lämmittimen asetus > SW 1-4 SW 1-5 Uppolämmitin Apulämmittimen sijainti Kuva TH5 Saniteettisäiliö (Ei ole uppolämmitintä) (Sekä kuumavesisäiliö että lämmitys) TH1 Patteri (On uppolämmitin) (Sekä kuumavesisäiliö että lämmitys) TH1 TH5 Saniteettisäiliö Uppolämmitin Patteri Saniteettisäiliö TH5 (Ei ole uppolämmitintä) (Vain lämmitys) TH1 Patteri (On uppolämmitin) (Vain lämmitys) TH5 Saniteettisäiliö Uppolämmitin TH1 Patteri 5.4. Muu asetus Aseta vaihtokytkin 1-7 jäähdytystavan mukaan. SW 1-7 Asetus Ei ole käytössä (Toimintatila: Lämmitys/Ekolämmitys/Kuuma vesi/jäätymisenesto) On käytössä (toimintatila: Lämmitys/Ekolämmitys/Kuuma vesi/jäätymisenesto/jäähdytys) Kun vaihtokytkin SW 1-7 on, jäähdytystila EI ole käytettävissä. Vaihtokytkin 3-4: Ulkoisen tulon (Anal. IN1) logiikan muutos Ulkoinen tulo (Anal. IN1) on termostaatin kytkentää varten. SW 3-4 Anal. IN1 (TB62 Nro1, 2) Osa (auki) Normaali toiminta (kytketty) Lämpöpumppu pois päältä *1 (auki) Lämpöpumppu pois päältä *1 (kytketty) Normaali toiminta *1 Jäähdytyksen, lämmityksen, ekolämmityksen ja jäätymisenestontapauksissa. Vaihtokytkin SW 3-6: Ulkoisen tulon (IN1) logiikan muutos SW 3-6 IN1 (TB142 Nro 5, 6) Osa (auki) Normaali toiminta (kytketty) Lämpöpumppu pois päältä (auki) Lämpöpumppu pois päältä (kytketty) Normaali toiminta Vaihtokytkin SW 3-5, 3-8: Ei käytössä. Asetettu pois päältä. (Alkuasetus) 13

14 6. Toiminta-asetukset 6.1. Automaattinen vaihtotila Kun järjestelmä sisältää kotitalouden kuumavesisäiliön (DHW) ja tilanlämmitysvaatimuksen, pitää valita automaattinen vaihtotila. Valinta tehdään vaihtokytkimellä SW 1-8. Jos järjestelmä EI sisällä kuumavesisäiliötä, vaihtokytkin 1-3 on ja automaattista vaihtotilaa ei voi valita. SW 1-8 Toiminta Automaattisen vaihtotilan kanssa (järjestelmässä on kuumavesisäiliö). Ei ole Automaattinen vaihtotila (järjestelmässä EI ole kuumavesisäiliötä). TAI Loppukäyttäjä haluaa hallita vaihtoa kuumavesisäiliön ja tilan lämmityksen välillä. Toiminnot kummassakin tilassa kun on käytössä automaattinen vaihtotila. Tila Järjestelmän toiminta Lämmitys Lämmitys ja kuumavesisäiiö (automaattinen vaihtotila) Ekolämmitys Lämmitys sääkorjauksen kanssa ja kuumavesisäiiö (automaattinen vaihtotila) Kuuma vesi Vain kuumavesisäiliö Jäätymisenesto Estää putkistoa jäätymästä, kun niitä ei käytetä Toiminnot kummassakin tilassa ilman automaattista vaihtotilaa. Tila Järjestelmän toiminta Lämmitys Vain lämmitys Ekolämmitys Vain lämmitys sääkorjauksen kanssa Kuuma vesi Vain kuumavesisäiliö Jäätymisenesto Estää putkistoa jäätymästä, kun niitä ei käytetä Kun on valittu automaattinen vaihtotila, kuumavesisäiliö on aina ensisijainen tilan lämmityksen suhteen. Järjestelmäesimerkkejä Esimerkki 1: Vain kaukosäädintä (PAR-W21MAA) käytetään järjestelmän hallintaan. Ei paikallista järjestelmän säädintä. Tavoitelämpötilat kullekin tilalle sekä lämmitys- ja ekolämmitystiloille asetetaan PAR-W21MAA-säätimellä. Automaattinen vaihtotila valitaan (Kytkimen SW 1-8 pitää olla ). Järjestelmä vaihtaa automaattisesti lämmitys- tai ekolämmitystilasta kuumavesisäiliötilaan ja takaisin kuumavesisäiliön lämpötilan mukaan (TH5). SW 1-1 / SW 1-2 / SW 1-8 Virtauskytkin Vedenkierrätyspumppu 2 1 Hätäkatkaisin Legionellan Kompressori Jäähdytys Lämmitys torjunta pois päältä Ekolämmitys Kuuma vesi Jäätymisenesto Vedenkierrätyspumppu 1 2 Uppolämmitin 3-porttinen Virhe venttiili Huurteenpoisto PAR-W21MAA Esimerkki 2: Paikallista ajastinta ja kaukosäädintämme (PAR-W21MAA) käytetään järjestelmän hallintaan. Tavoitelämpötilat kullekin tilalle sekä lämmitys- ja ekolämmitystiloille asetetaan PAR-W21MAA-säätimellä. Käytetään paikallista ajastinta automaattisen vaihtotilan sijasta (kytkimen SW 1-8 pitää olla ). Järjestelmä käy lämmitys- tai ekolämmitystilassa, kunnes saa signaalin paikalliselta ajastimelta (paikalliselta ajastimelta vastaanotetun signaalin pitää kestää yli 5 sekuntia). Järjestelmä vaihtaa tällöin kuumavesisäiliötilaan Kun kuumavesitilan tavoitelämpö on saavutettu, järjestelmä palaa automaattisesti lämmitys- tai ekolämmitystilaan. SW 1-1 / SW 1-2 / SW 1-8 Virtauskytkin Ulkoinen tulo Paikallinen ajastin Kuuma vesi Hätäkatkaisin Legionellan Kompressori Jäähdytys Lämmitys Ekolämmitys torjunta pois päältä Jäätymisenesto Uppolämmitin 3-porttinen Virhe venttiili Huurteenpoisto PAR-W21MAA 14

15 6. Toiminta-asetukset Järjestelmäesimerkkejä Esimerkki 3: Paikallista säädintä ja kaukosäädintämme (PAR-W21MAA) käytetään järjestelmän hallintaan. Tavoitelämpötilat kullekin tilalle asetetaan PAR-W21MAA-säätimellä. Paikallista säädintä käytetään toimintatilan valitsemiseen automaattisen vaihtotilan sijasta (kytkimen SW 1-8 pitää olla ). <TÄRKEÄ HUOMAUTUS> Tässä järjestelmässä toimintatilan kytkee paikallinen säädin, joka voi lähettää erilliset signaalit kullekin toimintatilalle. (Tämä voidaan toteuttaa käyttämällä aikatauluajastinta ja releitä.) SW 1-1 / SW 1-2 / SW 1-8 Virtauskytkin Paikallisen järjestelmän säädin Hätäkatkaisin Legionellan Kompressorlämmitys Kuuma vesi Jäähdytys Lämmitys Eko- torjunta pois päältä Ulkoinen tulo 1 2 Uppolämmitin 3-porttinen venttiili Virhe Huurteenpoisto PAR-W21MAA Esimerkki 4: VAIN paikallista säädintä käytetään järjestelmän hallintaan. Järjestelmä toimii samalla tavalla kuin esimerkissä 3, paitsi että kunkin tilan tavoitelämpötilat pitää myös syöttää analogisella signaalilla paikallisesta säätimestä. (Kytkimen SW 1-8 pitää olla ) SW 1-1 / SW 1-2 / SW 1-8 tai SW 1-1 / SW 1-2 / SW 1-8 Paikallinen järjestelmän säädin <TÄRKEÄ HUOMAUTUS> Tässä järjestelmässä toimintatilan kytkee paikallinen säädin, joka voi lähettää erilliset signaalit kullekin toimintatilalle. Lisäksi kunkin tilan tavoitelämpötila on lähetettävä ANALOGISELLA signaalilla paikallisesta säätimestä. Virtauskytkin Hätäkatkaisin Legionellan torjunta Jäätymisenesto Vedenkierrätyspumppu Kompressori Jäähdytys Lämmitys pois päältä Ulkoinen tulo Ekolämmitys Kuuma vesi Analoginen tulo Jäätymisenesto 3-porttinen Vedenkierrätyspumppu 2 venttiili Virhe 1 Uppolämmitin Huurteenpoisto PAR-W21MAA 6.2. Kuumavesi säiliö pois päältä -tilanteet Kuumavesisäiliö voidaan valita 2 tavalla Rakenne 1. Ulkoista tuloa tai kaukosäädintä käytetään kytkemään järjestelmä kuumavesisäiliötilaan. Kuumavesisäiliörakenne 1 kytkeytyy pois päältä, kun kuumavesisäiliö on asetuslämpötilassa yhtä mittaa 1 minuutin ajan. Silloin lämpöpumppu kytkeytyy päältä Rakenne 2. Automaattista vaihtotilaa tai ulkoista tuloa (esim. paikallinen ajastin signaalin pitää kestää yli 5 s) käytetään vaihtamaan kuumavesisäiliötilaan. Kuumavesisäiliörakenne 2 kytkeytyy pois seuraavissa tilanteissa; a) Kuumavesisäiliö saavuttaa asetuslämpötilan ja pitää sen 1 minuutin ajan. b) Järjestelmä on ollut kuumavesisäiliötilassa yhtämittaisesti H time (minuuttia) (Tämä mahdollistaa takaisin lämmitys- tai ekolämmitystilaan vaihtamisen, mikäli järjestelmä ei jostain syystä saavuta asetuslämpötilaa) Järjestelmän toiminnan tila käynnistettäessä Ensimmäinen käynnistys Ensimmäinen käynnistys alkutäytön jälkeen TH5 < 25 C (säiliön lämpötila on alhainen.) H time (minuuttia) 300 Muut 180 * Kuten taulukosta näkyy, Htime on pitempi, kun veden lämpötila säiliössä on alhainen. Tämän tarkoitus on viivyttää vaihtoa lämmitystilaan. Sen jälkeen lämpöpumppu vaihtaa lämmitys- tai ekolämmitystilaan. 15

16 6. Toiminta-asetukset 6.3. Kuumavesisäiliön lämmitysmenettely Kuumavesisäiliö lämmitetään 2 vaiheessa, ensin "lämpöpumppuvaihe", jota seuraa "sähkölämmitinvaihe" Lämpöpumppuvaihe Kuumavesisäiliötilan lämpöpumppuvaihetta käytetään, kun lämpötilaero säiliön asetuslämpötilan ja TH5:n välillä on joko 10 C tai 20 C ( TH) TH valitaan käyttämällä vaihtokytkintä SW 2-1 SW 2-1 Toiminta TH = 10 C TH = 20 C Lämpöpumppu kytkeytyy pois päältä tai vaihtaa lämmitystilaan, kun Säiliön lämpötila (TH5) > kuumavesisäiliön asetuslämpö yli 1 minuutin ajan. Lämpöpumpun toiminta Kuumavesisäiliötilassa hallitsee suoraan lämpöpumppua. Toimintaominaisuudet voidaan valita suoraan käyttämällä vaihtokytkintä SW 2-2. Vaihtoehto 1 tehon ensisijaisuus Tässä tilassa lämpöpumppu lämmittää vettä hieman pitemmän ajan hallitulla taajuudella, mikä parantaa tehokerrointa. Tuloksena on taloudellisempi kuumavesisäiliön lämmitys. Vaihtoehto 2 nopeuden ensisijaisuus Tässä tilassa lämpöpumppu toimii maksimitaajuudella kuumavesisäiliön lämmityksen aikana. Tuloksena on säiliön nopeampi lämmitys mutta myös heikompi tehokerroin ja siten suurempi energian kulutus. SW 2-2 Toiminta Tehon ensisijaisuus (Taajuutta hallitaan korkeamman tehokertoimen aikaansaamiseksi.) Nopeuden ensisijaisuus (Lämpöpumppu toimii maksimitaajuudella toiminta-ajan pienentämiseksi.) Lämpöpumpun käynnistymisessä on 30 sekunnin viive sen varmistamiseksi, että vedenkierrätyspumppu käynnistyy ennen lämpöpumppua. Muut tekijät lämpöpumppuvaiheessa Lämpöpumpun tila Vedenkierrätyspumpun 3-porttisen tila venttiilin tila Päällä kuumavesisäiliölle Pois päältä kuumavesisäiliölle Apulämmittimen 1 tila Apulämmittimen 2 tila Uppolämmittimen tila Sähkölämmittimiä ei käytetä lämpöpumppuvaiheessa Sähkölämmitinvaihe Kuumavesisäiliötilan sähkölämmitinvaihetta käytetään, kun säiliön lämpötila (TH5) on alle kuumavesisäiliön asetuslämpötilan ja lämpötilan kasvu 10 minuutissa on alle 1 C. Sähkölämmitinvaihe kytkeytyy pois päältä, kun: Säiliön lämpötila TH5 > kuumavesisäiliön asetuslämpö yli 1 minuutin ajan. Sähkölämmitinvaiheen toiminta Sähkölämmitinvaihe vaihtelee sen mukaan, miten lämmitin sijaitsee lämmityspiirissä. Sähkölämmitinvaihe TYYPPI A Sähkölämmitinvaihe TYYPPI B Uppolämmitin Uppolämmitin TH1 TH5 Uppolämmitin Patteri Lämpöpumppu TH5 Uppolämmitin Saniteettisäiliö Lämpöpumppu Pumppu Pidä kuumavesisäiliöpiirissä Pumppu Vaihda lämmityspiiriin Tämän toiminnon vaihtokytkinasetukset annetaan seuraavassa taulukossa. SW 1-4 (Uppolämmitin) SW1-5 () (Ei ole UK:ta) (AK sekä kuumavesisäiliölle että lämmitykselle) (On UK) (AK sekä kuumavesisäiliölle että lämmitykselle) (Ei ole UK:ta) ( vain lämmitykselle) (On UK) (AK vain lämmitykselle) * AK: UK: Uppolämmitin (Uppolämmitin käytössä) TYYPPI A TYYPPI A SW 2-7 Ei lämmitintä kuumavesisäiliöpiirissä TYYPPI B (Uppolämmitin ei käytössä tai käytössä vain legionellan estoon) TYYPPI A TYYPPI A Ei lämmitintä kuumavesisäiliöpiirissä Ei lämmitintä kuumavesisäiliöpiirissä 16

17 6. Toiminta-asetukset Järjestelmän ominaisuudet Järjestelmän tyyppi Lämpöpumpun Vedenkierrätyspumpun 3-porttisen Apulämmittimen Apulämmittimen Uppolämmittimen tila tila venttiilin tila 1 tila 2 tila tila A (SW 1-5 ) B (SW1-4, SW1-5, SW2-7 ) Lämmittimen toiminta sähkölämmitinvaiheessa kuumavesisäiliötilassa SW 1-4 (Uppolämmitin) SW1-5 () (Ei ole UK:ta) (AK sekä kuumavesisäiliölle että lämmitykselle) (On UK) (AK sekä kuumavesisäiliölle että lämmitykselle) (Ei ole UK:ta) (AK vain lämmitykselle) (On UK) (AK vain lämmitykselle) * AK: UK : Uppolämmitin (Uppolämmitin käytössä) AK 1,2: UK: AK 1,2: UK: SW 2-7 Ei lämmitintä kuumavesisäiliöpiirissä AK 1,2: UK: (Uppolämmitin ei käytössä tai käytössä vain legionellan estoon) AK 1,2: UK: AK 1,2: UK: Ei lämmitintä kuumavesisäiliöpiirissä Ei lämmitintä kuumavesisäiliöpiirissä 6.4. Legionellantorjuntatila On suositeltavaa, että säiliöissä oleva kuuma vesi lämmitetään ajoittain 60 C-asteeseen Legionella-bakteerien hävittämiseksi. Legionellantorjuntatilassa järjestelmä toimii, kunnes kuumavesisäiliön veden lämpötila (TH5) saavuttaa T LP C:n tason. Lämpötila T LP voidaan asettaa kytkimellä SW 2-6. SW 2-6 Lämpötilan asettaminen T LP = 60 C T LP = 65 C 65 C:n asetusta EI voi valita, kun kuumavesisäiliöpiirissä ei ole lämmitintä. Vaihtokytkinasetukset ovat seuraavat: SW 1-4 ja SW Aloitusehto ja lopetusehdot Se, kuinka usein Legionellantorjunta aktivoituu, valitaan käyttämällä kytkimiä SW 2-4 ja 2-5. SW 2-4 SW 2-5 Toiminta Aktivoi jokaisen kuumavesisäiliötoiminnon yhteydessä Aktivoi joka 15. kuumavesisäiliötoiminnon yhteydessä Aktivoi joka 150. kuumavesisäiliötoiminnon yhteydessä Aktivoi ulkoisella tulosignaalilla (IN2) Legionellantorjuntatila on valmis, kun TH5 > T LP C yhtämittaisesti 1 minuutin ajan Legionellantorjuntavaihe valmistuu 2 vaiheessa, ensin lämpöpumppuvaihe, jota seuraa sähkölämmitinvaihe. Sähkölämmitinvaihetta tarvitaan, jos säiliön lämpötila (TH5) ei jostain syystä nouse tai kun TH5 saavuttaa asetetun lämpötilan T HW. Sähkölämmitinvaiheen ehdot: TH5-lämpötilan nousu 10 minuutissa < 1 C TAI TH5 > kuumavesisäiliön asetuslämpötila (THW) yhtäjaksoisesti 1 minuutin ajan Sähkölämmitinvaiheen lopetusehto: TH5 > T LP C yhtäjaksoisesti 1 minuutin ajan 6.5. Lämmitys- ja ekolämmitystila Lämmitys- tai ekolämmitystilan valinta tehdään käyttämällä PAR-W21MAA-säädintä tai paikallista säädintä. Molemmat tilat käyttävät lämpöpumppua veden lämmittämiseen asetuslämpötilaan T HE ja antavat sitten tarvittaessa apulämmittimien, mikäli niitä on lämmityspirissä, nostaa tilan lämmityksen virtauslämpötilaa (TH1). Lämpöpumpun käynnistymisessä on 1 minuutin viive sen varmistamiseksi, että vedenkierrätyspumppu käynnistyy ennen lämpöpumppua Vedenkierrätyspumppu Lämmitys- tai ekolämmitystilassa vedenkierrätyspumppu voi olla joko jatkuvasti käynnissä tai sammua 5 minuutin kuluttua siitä, kun lämpöpumppu lopettaa toiminnan, minkä jälkeen se on päällä 1 minuutin ja pois päältä 3 minuuttia toistuvina jaksoina. Asetus valitaan käyttämällä vaihtokytkintä SW2-3 SW 2-3 Toiminta Aina päällä (jotta vesipiiri ei pääse jäätymään) Pois päältä 5 minuuttia lämpöpumpun pysähtymisen jälkeen. Sen jälkeen pumppu kytkeytyy päällä 1 minuutiksi ja pois päältä 3 toistuvasti, kunnes lämpöpumppu käynnistyy uudelleen Jos apulämmitintä EI käytetä lämmitystilassa, vaihtokytkin SW2-8 pitää kytkeä päälle. SW 2-8 Toiminta tä käytetään lämmitystilassa tä EI käytetä lämmitystilassa (ainoastaan kuumavesisäiliötilassa, legionellantorjuntatilassa ja hätätilassa) 17

18 6. Toiminta-asetukset 6.6. Huurteen poisto Lämpöpumppu vaatii säännöllisiä huurteenpoistojaksoja. toimii seuraavasti, kun järjestelmä vastaanottaa huurteenpoistosignaalin ja kun huurteenpoisto päättyy Kun huurteenpoistosignaali vastaanotetaan 3-porttinen venttiili Kuumavesisäiliötilassa 3-porttinen venttiili pysyy päällä. Lämmitystilassa venttiili voi olla pois päältä, jolloin lämpöpumppu voi sekä poistaa huurretta että lämmittää lämmityspiiriä, tai pois päältä, jolloin huurretta poistetaan käyttämällä kertynyt lämpöä. Valinta tehdään vaihtokytkimellä SW3-1. SW 3-1 Toiminta Pysyy pois päältä () (huurretta poistetaan ja lämmityspiiriä lämmitetään). Kytkeytyy päälle () (vaihtaa kuumavesisäiliöön huurteen poistoa varten. Järjestelmä poistaa huurretta käyttämällä kertynyttä lämpöä). Muut tekijät huurteen poistossa Lämpöpumpun tila Huurteen poisto Vedenkierrätyspumpun tila Apulämmittimen 1 tila Apulämmittimen 2 tila Uppolämmittimen tila Sähkölämmittimillä on samat säätimet kummassakin tilassa Kun järjestelmä päättää huurteenpoiston Kaikki vesipiirit palaavat normaaleiksi lämpöpumppua lukuun ottamatta. Lämpöpumppu Jos laite toimii lämmitys- tai ekolämmitystilassa ennen huurteenpoistojakson käynnistymistä, järjestelmä rajoittaa maksimitaajuuden 10 minuuttiin huurteenpoiston päättymisestä. Tässä ajassa huomioidaan aikaisemmin suoritettu toiminto. * Maksimitaajuus rajoitetaan seuraavasti lähtöveden lämpötilan huurteenpoiston aikana tapahtuneen laskun mukaan. Lämpötilaero huurteenpoiston alussa T HE -TH1 2 C T HE -TH1 < 2 C Toiminta Maksimitaajuutta EI rajoiteta. Maksimitaajuus rajoitetaan 10 minuuttiin Jäähdytystila (ei saatavilla kaikilla malleilla) Jäähdytystila toimii samalla tavalla kuin lämmitystila. hallitsee lämpöpumppua ja 1 minuutin viive käynnistyksessä antaa vedenkierrätyspumpun käynnistyä ennen lämpöpumppua. Vedenkierrätyspumpun toiminto valitaan kytkimellä SW 2-3 kuten ennen SW 2-3 Toiminta Aina päällä (jotta vesipiiri ei pääse jäätymään) Pois päältä 5 minuuttia lämpöpumpun pysähtymisen jälkeen. Sen jälkeen pumppu kytkeytyy päällä 1 minuutiksi ja pois päältä 3 toistuvasti, kunnes lämpöpumppu käynnistyy uudelleen. 3-portinen venttiili on aina pois päältä jäähdytystilassa. Apulämmittimet ja uppolämmitin ovat aina pois päältä jäähdytystilassa Jäätymisenestotila Jäätymisenestotila valitaan PAR-W21MAA-säätimellä tai paikallisella säätimellä. Jäätymisenestotilan ominaisuudet Lämpöpumpun Jäätymisenestotila tila Vedenkierrätyspumpun tila Apulämmittimen 1 tila Apulämmittimen 2 tila Uppolämmittimen tila Apulämmittimillä on samat säätimet kuin lämmitystilassa EI KÄYTÖSSÄ EI KÄYTÖSSÄ 18

19 6. Toiminta-asetukset 6.9. Hätätila (vain sähkölämmitin) Hätätila on käytettävissä lämpöpumpun rikkoutumisen varalta. Tässä tilassa vain sähkölämmitin toimii lämmön lähteenä. Lämpöpumpun toiminta alkaa ensimmäisenä kaikki toimintatiloissa paitsi hätätilassa. Hätätilassa lämmitin on päällä toimimatta Lämpöpumppu. TÄRKEÄÄ: Jos piirissä ei ole sähkölämmittimiä, hätätila ei voi toimia. Hätätila voidaan aktivoida ulkoisella tulolla (IN1) tai jos kytkin SW 3-7 kytketään manuaalisesti päälle. SW 3-7 Toiminta Normaali käyttö Hätätila (vain sähkölämmitin) Käynnistysehto Hätätila käynnistyy, kun yksi seuraavista ehdoista täyttyy. a) Järjestelmä saa ulkoisen tulon (IN1). b) SW 3-7 on päällä Lopetusehto Hätätila päättyy, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät. a) Järjestelmä ei saa ulkoista tuloa (IN1). b) SW 3-7 on pois päältä Toimintatila valitaan paikallisen säätimen tai kaukosäätimen asetuksilla Kuumavesisäiliötilassa Lämpöpumppu on pois päältä Sähkölämmitinvaihe käynnistyy välittömästi. Kun kytkimen asetuksena on "Ei lämmitintä kuumavesisäiliötilassa", vaihe ei voi vaihtua sähkölämmitinvaiheeseen. (Järjestelmä pitää termostaatin pois päältä.) Legionellantorjuntatilassa Lämpöpumppu on pois päältä Sähkölämmitinvaihe käynnistyy välittömästi. Kun kytkimen asetuksena on "Ei lämmitintä kuumavesisäiliötilassa", vaihe ei voi vaihtua sähkölämmitinvaiheeseen. (Järjestelmä päättää legionellantorjuntatilan.) Lämmistys- ja jäätymisenestotilassa Lämpöpumpun tila pumpun Vedenkierrätys- Apulämmittimen 1 tila tila Päällä, kun lämpöpumppu toimii yhtämittaisesti 10 minuuttia ja -TH1 1 C Apulämmittimen 2 tila Päällä, kun BH1 on päällä yhtäjaksoisesti 10 minuuttia ja -TH1 1 C Uppolämmittimen tila EI KÄYTÖSSÄ Paluu normaaliin toimintaan Palattaessa hätätilasta (vain sähkölämmitin) normaaliin toimintatilaan, lopeta ulkoisen tulon (IN1) signaalin lähettäminen ja kytke SW 3-7 pois päältä. Kytke sitten virta pois ulkotilayksiköstä ja -laitteesta ja käynnistä järjestelmä uudelleen. 19

20 6. Toiminta-asetukset YHTEENVETO vaihtokytkintoiminnoista Vaihtokytkin Toiminto SW1 SW2 SW3 SW6 SW1- SW1- Vaihda Vaihda lämpötilan Tulon katkaisu SW tulotapa tulo Kaukosäädin Kaukosäädin Kaukosäädin Ulkoinen tulo Kaukosäädin Järjestelmän valinta Analoginen tulo Analoginen tulo (4-20 ma/1-5 Ulkoinen tulo SW1-2 (4-20 ma/1-5 V) V) Ulkoinen tulo Analoginen tulo (0-10 V) SW1-3 Kuumavesisäiliö on kuumavesisäiliö ei ole kuumavesisäiliötä SW1-4 Uppolämmitin ei ole uppolämmitintä on uppolämmitin SW1-5 Apukuumentimen sijainti Sekä kuumavesisäiliö että lämmitys Vain lämmitintä varten apulämmittimen kanssa tai ilman SW1-6 Kytketyn lämpöpumpun tyyppi JAETTU tyyppi PAKATTU tyyppi SW1-7 Jäähdytystilan käyttö Ei käytössä Käytössä SW1-8 Automaattinen vaihtotila on automaattinen vaihtotila ei ole automaattista vaihtotilaa SW2-1 Lämpötilaero kuumavesisäiliötilassa 10 C 20 C SW2-2 Lämpöpumpun säätö kuumavesisäiliötilassa Tehon ensisijaisuus Nopeuden ensisijaisuus SW2-3 Vedenkierrätyspumpun säätö lämmitystilassa Aina päällä Pois päältä 5 minuuttia lämpöpumpun pysähtymisen jälkeen SW2-4 SW2-5 Toiminta SW2-4 Aktivoi jokaisen kuumavesisäiliötoiminnon yhteydessä Aktivoi joka Legionellantorjuntatilan valinta "15. " kuumavesisäiliötoiminnon yhteydessä. Aktivoi joka SW2-5 "150. " kuumavesisäiliötoiminnon yhteydessä. Aktivoi ulkoisella tulosignaalilla (TULO 2) SW2-6 Aseta lämpötila legionellantorjuntatilassa 60 C 65 C SW2-7 Uppolämmittimen käyttö kuumavesisäiliötilassa Käytössä Ei käytössä SW2-8 Apulämmittimen käyttö lämmitystilassa Käytössä Ei käytössä SW3-1 3-porttisen venttiilin säätö huurteenpoiston aikana lämmistystilassa Pois päältä (lämmityspiiri) Päällä (kuumavesipiiri) SW3-2 Pumpun säätö alkutäyttöä varten SW3-3 3-portisen venttiilin säätö alkutäyttöä varten SW3-4 Ulkoinen tulo (Anal. tulo 1) logiikan muutos Kompressori suljettuna Kompressori, kun auki SW SW3-6 Ulkoisen tulon (IN3) logiikan muutos Kompressori suljettuna Kompressori, kun auki SW3-7 Hätätila (vain sähkölämmitin) Normaali käyttö Hätätila (vain sähkölämmitin) SW SW6-1 SW6-2 Analogisen tulon asetus SW6-1 SW6-2 Analogisen tulon asetus 0-10 V tai analoginen tulo ei ole käytössä 1-5 V 4-20 ma 20

21 7. Ennen koekäyttöä 7.1 Tarkistus Kun paikallisen sovelluksen ja ulkotilayksikköjen asennus, johdotus ja putkisto on valmis, tarkista jäähdyttimen vuoto, löysyys virta- tai säätöjohdoissa, väärä polaarisuus ja vaiheiden katkaisu. Tarkista megaohmimittarilla, että vastus virtalähdeliittimen ja maan välillä käyttämällä 500 voltin on vähintään 1,0 MΩ. Varoitus: Älä käytä järjestelmää, jos eristysvastus on alle 1,0 MΩ. Muistutus: Älä suorita tätä testiä säätöjohdotuksen (pienjännitepiirin) liittimille Itsetarkastus Kytke virta. Paina [CHECK]-painiketta kahdesti. Lopeta tarkastus painamalla [CHECK]-painiketta kahdesti. CHECK-painike IC: -laite OC: Ulkotilayksikkö Tarkistuskoodi Tarkistusko odi Oire P1 Virtausveden (TH1) anturin virhe P2 Jäähdytysnesteen putken (TH2) anturin virhe P6 Jäätumis-/ylikuumentumissuojan toiminta P9 Todellisen säiliön lämpötilan (TH5) anturin virhe Fb -laitteen säätöjärjestelmän virhe (muistivirhe jne.) E0~E5 Signaalin siirron virhe kaukosäätimen ja -laitteen välillä. E6~EF Signaalin siirron virhe ulkotilayksikön ja -laitteen välillä. Ei ongelmia aikaisemmin. FFFF Ei vastaavaa yksikköä U*, F* Ulkotilayksikön virhe Katso ulkotilayksikön johdotuskaavio. Katso kunkin -laitteen LED-valon (LED1~5) kuvaukset seuraavasta taulukosta.. LED 1 (tietokoneen virta) LED 2 (kaukosäätimen virta) LED 3 (tietoliikenne -laitteen ja ulkotilayksikön välillä) LED 4 huoltoa varten LED 5 huoltoa varten Näyttää, onko säätövirtaa saatavilla. Varmista, että tämä LED-valo palaa aina. Näyttää, saako kaukosäädin virtaa. Tämä LED-valo palaa vain sellaisen -laitteen kanssa, joka on kytketty ulkotilayksikön jäähdytysaineosoitteeseen 0. Osoittaa -laitteen ja ulkotilayksikön välisen tietoliikenteen tilan. Varmista, että tämä LED-valo välkkyy aina Alkutäyttö Kun järjestelmä on asennettu, koko järjestelmä pitää täyttääv vedellä. Tässä vaiheessa vedenkierrätyspumppua ja 3-porttista venttiiliä ohjataan erikseen. Vedenkierrätyspumppu toimii vaihtokytkimen SW 3-2 asetuksen mukaan. SW 3-2 Toiminta Vedenkierrätyspumppu ei ole päällä. Vedenkierrätyspumppu on päällä. (Se kytketään pois päältä 60 minuutin yhtäjaksoisen toiminnan jälkeen.) 3-porttinen pumppu toimii vaihtokytkimen SW 3-3 asetuksen mukaan. SW 3-3 Toiminta 3-porttinen venttiili on pois päältä. 3-porttinen venttiili on päällä. (Se kytketään pois päältä 60 minuutin yhtäjaksoisen toiminnan jälkeen.) * HUOMAUTUS Vaikka unohtaisit nollata edellä mainitun vaihtokytkimen asetukset, normaali toimintatila voi palautua 60 minuutissa. 21

22 8. Kaukosäätimen käyttö Huomautus (WEEE-merkintä) 8.1. Turvallisuusvaroitukset Tämä symboli on vain EU-maita varten. Symboli on direktiivin 2002/96/EY 10 artiklan ja liitteen IV mukainen. MITSUBISHI ELECTRIC -tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Tämä symboli tarkoittaa, että sähköisiä ja elektronisia laitteita ei saa elinkaarensa lopussa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Toimita tämä laite paikalliseen jätteidenkeräys-/kierrätyskeskukseen. Euroopan unionin alueella on erilliset keräysjärjestelmät käytettyjä sähköisiä ja elektronisia tuotteita varten. Auta meitä huolehtimaan yhteisestä ympäristöstämme! Varmista ennen asentamista, että olet lukenut kaikki Turvallisuusvaroitukset. Turvallisuusvaroituksissa on tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja. Muista seurata niitä. Ilmoita sähköverkosta vastaaville tai hyväksytä järjestelmä heillä ennen sen kytkemistä. Tekstissä käytettävät symbolit Varoitus: Kuvaa varotoimet, joita on noudatettava vammojen tai kuoleman estämiseksi. Muistutus: Kuvaa varotoimet, joita on noudatettava laitteen vahingoittumisen estämiseksi. Kuvissa käytettävät symbolit : Osoittaa osan, joka on maadoitettava. Varoitus: Jos huomaat epänormaalia ääntä tai värinää, pysäytä toiminta, katkaise Laitteille, jotka eivät ole suuren yleisön tavoitettavissa. laitteesta virta ja ota yhteyttä myyjään. Käyttäjä ei saa asentaa yksikköä. Pyydä myyjää tai valtuutettua teknikkoa Älä koskaan työnnä sormia, tikkuja tai muuta tulo- tai lähtöaukkoihin. asentamaan laitteen. Jos laite asennetaan väärin, seurauksena voi olla Jos havaitset outoa hajua, lopeta laitteen käyttö, katkaise virta ja ota vesivuoto, sähköisku tai tulipalo. yhteyttä myyjään. Muuten seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo. Älä seiso laitteen päällä tai aseta sille esineitä. Tätä ilmastointilaitetta EI ole tarkoitettu lasten tai heikkokuntoisten Älä roiskuta vettä laitteen päälle äläkä kosketa sitä märillä käsillä. Muuten henkilöiden käytettäväksi ilman valvontaa. seurauksena voi olla sähköisku. Pieniä lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki ilmastointilaitteen kanssa. Älä suihkuta painekaasuja laitteen läheisyydessä. Muuten seurauksena voi Jos jäähdytyskaasua purkautuu tai vuotaa, pysäytä ilmastointilaitteen olla tulipalo. toiminta, tuuleta huone perusteellisesti ja ota yhteyttä myyjään. Älä sijoita kaasulämmitintä tai muuta avotulilaitetta paikkaan, missä se voi Älä asenna paikkaan, joka on kuuma tai kostea pitkiä aikoja kerrallaan. altistua laitteesta purkautuvaan ilmaan. Muuten seurauksena voi olla epätäydellinen palaminen. Älä poista etupaneelia tai tuulettimen suojaa ulkotilayksiköstä, kun se on käynnissä Muistutus: Laitteen hävittäminen Älä paina painikkeita terävillä esineillä, koska se voi vahingoittaa Ota yhteyttä myyjään, kun haluat hävittää laitteen. kaukosäädintä. Älä koskaan tuki tai peitä sisätila- tai ulkotilayksikön tulo- tai lähtöaukkoja. 22

23 8. Kaukosäätimen käyttö 8.2. Osan nimi Langallinen kaukosäädin Näyttöosa Tätä selitystä varten näytetään kaikki näytön osat. Todellisen toiminnan aikana vain asiaankuuluvat osat näytetään. Osoittaa meneillään olevan Näyttää toimintatilan jne. * Tukee monikielistä näyttöä. Viikonpäivä Näyttää viikonpäivän. Aika-/ajastinnäyttö Näyttää ajan, jollei ole asetettu yksinkertaista tai automaattisen katkaisun ajastinta. Jos on asetettu yksinkertainen tai automaattisen katkaisun ajastin, näyttää jäljellä olevan ajan. Tilan ilmaisin Osoittaa, onko ajastin päällä. "Lukittu"-ilmaisin Osoittaa, että kaukosäätimen painikkeet on lukittu. Ajastimen ilmaisimet Ilmaisin syttyy, jos vastaava ajastin asetetaan Virheilmaisin Syttyy, kun tapahtuu virhe. "Keskitetysti hallittu" -ilmaisin Osoittaa, että pääsäädin on estänyt kaukosäätimen toiminnan. Lämpötilan ilmaisin Näyttää veden lämpötilan. (Virran ilmaisin) Osoittaa, että virta on kytketty. Ajastin pois päältä -ilmaisin Osoittaa, että ajastin ei ole päällä. Lämpötila-asetus Näyttää tavoitelämpötilan. Toimintaosa Asetuslämpötilapainikkeet Virtapainike Alas Ylös Asetuksen muutospainike Ajastinvalikon painike (näyttö-/asetuspainike) Tilapainike (palautuspainike) CIR. WATER - painike (<Enter>-painike) Ajan asetuspainikkeet Taaksepäin Eteenpäin Ajastimen katkaisin (päivän asetuspainike) Ei käytettävissä Kannen avaaminen TEST (testaus) -toiminto ei ole käytettävissä tämän -laitteen kanssa. Itsetarkastus- (tyhjennys) - painike Huomaa: PLEASE WAIT (odota) -ilmoitus Tämä ilmoitus näytetään noin 3 minuutin ajan, kun -laitteeseen kytketään virta tai se palautuu virtakatkoksesta. NOT AVAILABLE (ei käytettävissä) -ilmoitus Tämä ilmoitus näytetään, kun painetaan painiketta toiminnolle, jota -laitteessa ei ole tai joka ei ole käytettävissä asetuksen vuoksi. 23

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 KÄYTTÖOPAS Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa MALLIT (Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi) DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 DX-kierukan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Mitsubishi Ecodan ilmasta veteen järjestelmät: Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy, Kelatie C, Vantaa, 050-433 2222

Mitsubishi Ecodan ilmasta veteen järjestelmät: Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy, Kelatie C, Vantaa, 050-433 2222 Mitsubishi Ecodan ilmasta veteen järjestelmät: Jäähdytinpalvelu Oy, Kelatie C, Vantaa, 050-33 2222 Cylinder Unit EHST20 series EHPT20 series Hydrobox EHSC series EHPX series OPERATION MANUAL FOR USER For

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-SF25VE MSZ-SF35VE MSZ-SF42VE MSZ-SF50VE Alkuperäistekstin käännös KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen

Lisätiedot

TURVALLISUUSVAROTOIMET

TURVALLISUUSVAROTOIMET KÄYTTÖOHJEET SISÄLTÖ TURVALLISUUSVAROTOIMET 1 HÄVITTÄMINEN 2 ERI OSIEN NIMET 3 TOIMENPITEET ENNEN KÄYTTÖÄ 3 TOIMINTATILOJEN VALITSEMINEN 4 TUULETTIMEN NOPEUDEN JA ILMAN VIRTAUSSUUNNAN SÄÄTÄMINEN 5 I-SAVE-TOIMINTO

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT KÄYTTÖOHJE Finnish SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TULEVAA TARVETTA VARTEN T P/N9319356044 INDHOLD VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3 VALMISTELU...Fi-5

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732

Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L)

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Käyttöohjeet ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU. Vesiyksikkö HWS-802XWHM3-E HWS-802XWHT6-E HWS-1402XWHM3-E HWS-1402XWHT6-E HWS-1402XWHT9-E. Mallin nimi: Suomi

Käyttöohjeet ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU. Vesiyksikkö HWS-802XWHM3-E HWS-802XWHT6-E HWS-1402XWHM3-E HWS-1402XWHT6-E HWS-1402XWHT9-E. Mallin nimi: Suomi ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU Vesiyksikkö Mallin nimi: HWS-802XWHM3-E HWS-802XWHT6-E HWS-1402XWHM3-E HWS-1402XWHT6-E HWS-1402XWHT9-E Vesiyksikkö Suomi Kiitämme TOSHIBA ilma-vesilämpöpumpun hankinnasta. Lue nämä

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD25VAS MSZ-FD35VAS KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen ja turvallisen käytön.

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA

SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLLYSLUETTELO VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

RAS-35YH6 / RAC-35YH6

RAS-35YH6 / RAC-35YH6 MALLI RAS-35YH6 / RAC-35YH6 Sisäyksikkö RAS-35YH6 Ulkoyksikkö RAC-35YH6 OHJEKÄSIKIRJA Parhaimman suorituskyvyn ja ongelmattoman toiminnan saamiseksi, lue tämä ohjekirja kokonaan VAROTOIMENPITEET Lue Varotoimenpiteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta-veteen lämpöpumput EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP EWAQ007ADVP

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta-veteen lämpöpumput EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP EWAQ007ADVP KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta-veteen lämpöpumput EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP EWAQ007ADVP EWYQ005ADVP EWYQ006ADVP EWYQ007ADVP EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio:

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio: VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT mallisto SMART FI Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje Ohjekirjan koodi: I_SMT_0909_FI Julkaisu / Versio: Sarjanumero: HAKEMISTO 1 YLEISET VAROITUKSET... 3 1.1 YLEISET

Lisätiedot

DAIKIN-HUONEILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOPAS MALLIT FTXLS25K2V1B FTXLS35K2V1B

DAIKIN-HUONEILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOPAS MALLIT FTXLS25K2V1B FTXLS35K2V1B DAIKIN-HUONEILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOPAS MALLIT FTXLS25K2V1B FTXLS35K2V1B Toiminto Mukavuutta ja energiansäästöä varten ÄLYKÄS SILMÄ ÄLYKÄS SILMÄ -anturi tunnistaa ihmisten liikkeet huoneessa. Jos huoneessa

Lisätiedot

FGC 211. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

FGC 211. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas FGC 211 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus... 3 Johdanto... 3 Turvallisuus...3 Turvallisuustermit ja turvasymbolit...3 Käyttäjän terveys ja turvallisuus...

Lisätiedot

MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA H091NI (Indoor unit) INNOVA H091NO (Outdoor unit) INNOVA H121NI (Indoor unit) INNOVA H121NO (Outdoor unit) Thank you for choosing

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS CER ILMAVESILÄMPÖPUMPPU EVI SCROLL INDOOR (HW) mallit Sisältö 1. Ennen asennusta ja käyttöä... 3 1.2 Laitteiston toiminta... 4 2. Tekniset tiedot... 5 2.1 Mallimerkinnän selite...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Jaetut ilmastointilaitteet FHYBP71B8V1 FHYBP100B8V1 FHYBP125B8V1 FHYCP71B8V1 FHYCP100B8V1 FHYCP125B8V1

KÄYTTÖOHJEET. Jaetut ilmastointilaitteet FHYBP71B8V1 FHYBP100B8V1 FHYBP125B8V1 FHYCP71B8V1 FHYCP100B8V1 FHYCP125B8V1 KÄYTTÖOHJEET FHYBP7B8V FHYBP00B8V FHYBP5B8V FHYCP7B8V FHYCP00B8V FHYCP5B8V FDYP5B8V FDYP00B8V FDYP50B8V FBQ5B8V FBQ50B8V FBQ60B8V FBQ7B8VB FBQ00B8VB FBQ5B8VB FCQ5B8V FCQ50B8V FCQ60B8V FCQ7B8VB FCQ00B8VB

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE

SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE FI SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJEET Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä tai kunnossapitoon liittyvien toimenpiteiden suorittamista. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita - ohjeiden

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S Käyttäjän käsikirja Mitsubishi Heavy Industries SRK0ZMX-SA, SRK5ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S ds Paavo Kataikko Oy Puh. 09 4685 info@kataikko.fi www.kataikko.fi Kiitos, kun valitsit juuri

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

Asennusohje DHP-S VMGFB220

Asennusohje DHP-S VMGFB220 Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

Käyttö- ja Asennusohje

Käyttö- ja Asennusohje Käyttö- ja Asennusohje Käyttöohje, Stinger systeemi Asennusohje, ulkoyksikkö, Carrier Tekniset tiedot, piirustukset Versio 4,1 Maahantuoja Carrier Oy WWW.CARRIER.FI Käyttö- ja asennusohje versio 4.1-1

Lisätiedot

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8 ULKOYKSIKKÖ SISÄYKSIKKÖ Käyttöopas Parhaan suorituskyvyn ja ongelmattoman käytön varmistamiseksi,

Lisätiedot

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Tuotteen symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot