Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 10/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 10/2013"

Transkriptio

1 -3, SIV :00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta Esityslista 10/2013

2 -2, SIV :00 Kokousaika klo Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä koulutoimistossa. IRJA ERKKILÄ Irja Erkkilä puheenjohtaja Marketta Kumara pöytäkirjanpitäjä

3 -1, SIV :00 Kokousaika kello Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Kaupunginhallituksen kokoushuone Erkkilä Irja Suni Hilkka Raudaskoski Eero Ahokangas Markus Korkiakoski Jukka Nuorala Matti Leppimaa Maarit Malkki Katariina Ekdahl Pauli Kesomaa Mika Niinikoski Eija-Riitta Vuolteenaho Jarmo Vähäsöyrinki Leena Jaakola Vesa Järvikuona Emmi Korkiakoski Sara Valtanen Kari Viitakangas Riitta Kumara Marketta Asialistan mukaiset :t pj. I vpj. II vpj. jäsen kh:n edustaja kh:n pj kh:n I vpj. kh:n II vpj. nuorisovalt. ed. kaupunginjohtaja esittelijä sihteeri Läsnä Pöytäkirjan tarkastustapa Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastustoimitus Irja Erkkilä Marketta Kumara Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka Virka-asema sivistysjohtaja koulutoimistossa Riitta Viitakangas

4 95, SIV :00 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Valmistelija toimistosihteeri Lautakunnan kokouksesta on ilmoitettava, mikäli mahdollista, neljä päivää ennen kokousta kirjallisesti sen jäsenille. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista on lähetettävä mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, mikä sivistyslautakunnassa edellyttää 6 jäsenen/varajäsenen paikallaoloa. Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

5 96, SIV :00 Esityslistan hyväksyminen Toimialajohtajan esitys Päätös Valmistelija toimistosihteeri Lautakunta hyväksyy laaditut esityslistat kokouksen työjärjestykseksi.

6 97, SIV :00 Pöytäkirjantarkastajat Toimialajohtajan esitys Päätös Valmistelija toimistosihteeri Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa läsnäolevista lautakunnan jäsenistä kiertävän vuorolistan mukaan. Tarkastus tapahtuu viimeistään klo mennessä seuraavana päivänä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

7 98, SIV :00 Tiedoksiantoasiat Valmistelija toimistosihteeri Opetus- ja kulttuuriministeriö Uutiskirje 9/ Päätös valtionavustusta koskevassa asiassa OKM/345/620/ Päätös valtionavustusta koskevassa asiassa OKM/134/627/2013 Opetushallitus Lausuntopyyntö: Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden laatiminen Opetushallituksen päätös opiskelijavalintarekisterin pitoon liittyvästä tarkemmasta aikataulusta vuonna 2014 Teosto Teoston musiikinkäyttölupien hinnat 2014 Tekninen lautakunta Pöytäkirjanote Autonlämmityspaikkojen hinta talvikausille 2013 ja 2014 Kulttuuripäällikkö Tartu Tilaisuuteen -hankkeen projektiohjaajan valinta Niva-Kaijan koulun rehtori Vuorottelusopimus/ M Ruuttunen nro 218 Kotitalouden pöytäliinat nro 219 Metallivannesaha nro 221 Teknisentyön metallitilaus nro 222 Adapterit kannettaviin tietokoneisiin nro 223 Biologian välineistön hankinta nro 225 Maantiedon opetusvideoiden hankinta nro 229 Kuvaamataidon hankinta Keracomp nro 230 Kuvaamataidon hankinta venäläisistä akvarelleista nro 237 Äidinkielen kirjallisuutta Kyösti Kallion koulun rehtori työsopimus/ Jaana Niemimäki koulunkäyntiavustajan sijaisuus työsopimus/ Sanna Havana koulunkäyntiavustajan sijaisuus Haapalan koulun rehtori nro 47 Oppilaan poissaolo (ei julkinen) Sivistysjohtajan päätökset Talousarvion toteutumisvertailu 10/2013

8 98, SIV :00 Toimialajohtajan ehdotus Päätös Merkitään edellä luetellut asiakirjat tiedoksi. Samalla lautakunta toteaa, että kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta ei ole käytetty.

9 98, SIV :00 / Pykälän liite: Sj VIPS Nivalan kaupunki PÄÄTÖSLUETTELO (LYHYT) sivistysjohtaja Riitta Viitakangas / / / / / / / / / / / / / / 2013 Vuosiloman muutos / Marketta Kumara Koulutushakemus / Johanna Åman Päätös esiopetuspaikasta / Hyvärilä Janina Esikoulukuljetus / Janina Hyvärilä Pidennetty oppivelvollisuus / R V Erityisen tuen aloittaminen / R V Erityisen tuen lopettaminen / T H Erityisen tuen aloittaminen / R A-o Erityisen tuen lopettaminen / V O TVA, muutos / Juha-Matti Latvala Perusopetuksen ja lukion lehtorin viran täyttäminen (opetettavat aineet liikunta ja terveystieto) Koulutushakemus /Kyösti Järviluoma Niva-Kaijan koulun maantiedon ja biologian opetusvälineiden hankinta Koulutushakemus / Juha-Matti Latvala

10 98, SIV :00 / Pykälän liite: Tatot10_2013

11 98, SIV :00 / Pykälän liite: Tatot10_2013

12 99, SIV :00 Liikuntapalvelujen palvelutasopäätös Nivalan liikuntakeskuksen toimitusjohtaja on valmistellut sivistyslautakunnan hyväksyttäväksi liikuntapalvelujen palvelustasopäätöksen. Liitteenä: Liikuntapalvelujen palvelutasopäätös 2014 Liikuntapaikkojen kunnossapito/laatutaso sekä tiedoksi Sopimus koululaisuinneista 2012 Liikuntapalvelu-kustannuspaikan tulo/kuluerittely 2012 Kuntien liikuntatoimen käyttökustannukset 2011 Toimialajohtajan ehdotus Päätös Lautakunta käy läpi liikuntapalvelujen palvelutasopäätöksen 2014 ja hyväksyy sen.

13 99, SIV :00 / Pykälän liite: Liikuntapalvelujen palvelutasopäätös Luonnos 2013 LIIKUNTAPALVELUJEN PALVELUTASOPÄÄTÖS luonnos Liikuntalain (1998) tavoitteena on edistää liikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Lain arvopohja perustuu yhteiskunnan terveys- ja hyvinvointipolitiikan tukemiseen liikunnan avulla, samalla kun laissa korostetaan liikunnan merkitystä itseisarvoisena toimintana. Liikuntalain perusteluissa painotetaan liikunnan olevan kansalaisten peruspalvelu. Tasa-arvon ohella laissa korostetaan suvaitsevaisuuden, kulttuurien moninaisuuden ja kestävän kehityksen tukemista liikunnan avulla sekä urheilun eettisen pohjan vahvistamista. Kuntalain (1995) mukaan kunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Liikunta on hyvinvointipolitiikan väline ja sillä on merkitystä kuntalaisten terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpidossa Nivalan kaupunki ja kaupunkiomisteinen Nivalan Liikuntakeskus Oy on sopimuksella sopinut liikuntapalvelujen tuottamisesta kokonaisvaltaisesti Nivalan kaupungin alueella. Liikuntapaikat koko kunnan alueella huolehditaan käyttäjien tarpeiden mukaisesti ja Liikuntakeskuksen ja Nivalan kaupungin alueella olevat, tulevat ja suunnitellut liikuntapaikat tukevat toiminnallisesti ja taloudellisesti toisiaan. Tavoitteena on tuottaa liikuntapalvelut edullisesti, tasapuolisesti ja asiakkaiden tarpeita tyydyttävästi. Palvelujen on oltava virikkeellisiä, korkealaatuisia, hyvinvointia ja terveyttä edistäviä. Käyttötaloudesta vastaa Nivalan Liikuntakeskus mutta yhteisesti laaditulla osakassopimuksella on sovittu että Nivalan kaupunki takaa yhtiölle riittävän maksuvalmiuden kattaa toiminnasta mahdollisesti koituvat tappiot. PALVELUTASO PÄÄTÖS Palvelutuotanto on jaettu eri toimintakohtiin joista määräytyy Liikuntapalvelujen toimintaohje ja palvelutaso. Liikuntapalveluja tulee tuottaa liikunta- ja kuntalain sekä asetettujen tavoitteiden mukaisesti palvellen tasapuolisesti kaikkia kuntalaisia. Aatteellista liikuntakasvatustyötä tehdään kokonaisvaltaisesti käytännön toimien ohella. 1. Koululiikunta Koululiikunnan ja koululaiskilpailujen pohjana on koululiikuntasuunnitelma. Sivistystoimi hyväksyy suunnitelman jossa sovitaan että miten Liikuntakeskus sekä koulut järjestävät koululiikunnan kilpailu tapahtumat lukuvuosittain. Käytännön organisoinnin hoitaa Liikuntakeskus yhdessä opettajien kanssa yhteisesti suunnitelmassa sovitun ohjeistuksen mukaisesti. Kilpailulajeiksi valitaan alueelle ominaiset lajit, joita voidaan paikkakunnalla harrastaa. Tyypilliset tällaisia kilpailuja on mm. hiihtokisat, hiihtoviesti, sähly, jalkapallo-, kaukalopallo- ja pesäpalloturnaukset, yleisurheilu- ja uintikisat. Koulukiikunnassa osallistutaan koululiikuntasuunnitelman mukaisesti mm. piirikisoina Hese-kisoihin, viestikarnevaaleihin, Koululiikuntaliiton Oulun eteläisen alueen piirikisoihin sekä koululaisten maakuntaviestiin. Liikuntapalvelut hoitavat kaiken ilmoittautumisista kyydityksiin ja karsinnoista kil-

14 99, SIV :00 / Pykälän liite: Liikuntapalvelujen palvelutasopäätös Luonnos 2013 pailuun. Liikuntapalveluiden toimihenkilö on mukana kilpailumatkoilla ja valmisteluissa. Koululiikuntasuunnitelmassa sovitaan mm. tapahtumien organisoinnista ja kulujaosta. Kisojen järjestelyissä ja toimihenkilöissä voidaan käyttää seuratoiminnassa mukana olevia. Liikuntakeskus järjestää alakoulujen ja eskarien uinninopetuksen, alakouluilla 6 uintikertaa lukuvuoden aikana. Tästä laaditaan erikseen sopimus ja ohjeistus uimahallin henkilökunnan kanssa (liite). Yläkoulu ja lukio käyvät uimassa opetussuunnitelmien mukaisesti. Koulujen latujen ja jääalueiden kunnossapidosta sovitaan koululiikuntasuunnitelmassa. Latu- ja jääalueita ylläpidetään ja huolletaan viikoittain / koulu. Näiden kustannuksista sovitaan koululiikuntasuunnitelmassa Mittari 2014: eri tapahtumien lukumäärä, niihin osallistuneiden koululaisten lukumäärä, kustannukset ja palautteet. Palautteissa kerätään järjestävien tahojen osalta tietoa mm. tapahtuman onnistumisesta, järjestelyjen toimivuudesta ja suorituspaikkojen kunnosta. 2. Kuntoliikuntatapahtumat Nivalan Liikuntakeskus Oy järjestää ja kehittää vuosittain monipuolisia kuntoliikuntatapahtumia yhteistyökumppanien kanssa. Vuosittain toteutettavia kuntoliikuntatapahtumia ovat mm. hiihtokisat, sisulisäkisat, Kunniakierros, Pidisjärven ympärijuoksu, S-Marketin kuntoajo, puulaakihiihdot, harraste- ja työpaikkakiekko turnaukset sekä Liikuntakeskuksen liikuntapäivä kapinaviikolla. Kulujaosta, järjestelyvastuista, markkinoinnista, palkinnoista, osanottomaksuista ja toimitsijoista sovitaan tapahtumakohtaisesti Mittari 2014: eri tapahtumien lukumäärä, niihin osallistuneiden määrä ja palautteet. Palautteissa kerätään järjestävien tahojen osalta tietoa mm. tapahtuman onnistumisesta, järjestelyjen toimivuudesta ja suorituspaikkojen kunnosta. 3. Terveyttä edistävä liikunta/ennaltaehkäisevä työ. Nivalan Liikuntakeskus Oy tuottaa terveysliikuntapalveluja resurssien rajoissa eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Painopistealueena on terveyttä edistävä ennaltaehkäisevä työ koulu-, työpaikka- ja eritysliikunnan parissa. Nivalan Liikuntakeskus Oy:stä on edustaja kaupungin hyvinvointia edistävässä työryhmässä. HyTe toimikunta järjestää terveyttä edistäviä tapahtumia, mm. inbody mittaukset 2 x vuosi, pyöräilykampanja, Liikkujan viikon tapahtumat. Sihteerin työaikaa menee n. työpäivän verran kahdessa viikossa.

15 99, SIV :00 / Pykälän liite: Liikuntapalvelujen palvelutasopäätös Luonnos Mittari 2014: eri tapahtumiin, omiin tai yhteistyökumppaneiden, osallistumiset ja niiden arviointi, niihin osallistuneiden määrä ja palautteet. HYTE toimikuntaan osallistuminen ja siihen kuluvan ajankäytön mittarointi. 4. Lapsi- ja nuorisourheilu Liikuntakeskus ja urheiluseurat tekevät yhdessä lajikoulukalenterin ja eri lajien liikuntakoulut. Liikuntakeskus osallistuu yhteistyössä urheiluseurojen kanssa niiden toteuttamiseen. Liikuntakeskus vastaa että lapsi- ja nuorisoliikunnan kilpailutoiminnassa lajipaikat ovat tapahtuman edellyttämässä kunnossa. Urheiluseuroja tuetaan mm. kentänhoito- ja kisajärjestelysopimuksin sekä sponsorointisopimuksin Mittari 2014: lajikoulujen ylläpito ja mahdollisten uusien lajikoulujen järjestäminen, tapahtumien lukumäärä ja niiden arviointi, osallistuneiden määrä ja palautteet. Jatketaan seurojen kesken tehtyjä kentänhoito- ja kisajärjestelysopimuksia. 5. Uimakoulut Liikuntakeskus järjestää uimakouluja sekä aikuisille että lapsille kysynnän mukaan. Tavoitteena on järjestää kaikille esikouluikäiselle tasapuolisesti sopiva ajankohta uimakouluun osallistumiselle (alkukesä ja loppukesä) Mittari 2014: alkeis uimakouluja järjestetään kesä- ja elokuussa. Kohderyhmä on koulutiensä aloittavat, muutoin järjestetään uimakouluja kysynnän mukaisesti. Mittarina on myös uimakoulujen lukumäärä ja niiden arviointi, osallistuneiden määrä ja palautteet. 6. Yhteistyö eri tahojen kanssa Liikuntakeskus tekee yhteistyötä paikallisten järjestöjen, seurojen, koulujen, kyläyhdistysten, naapurikuntien, seutukuntien ja eri liikuntajärjestöjen kanssa. Liikuntakeskus edistää yhteistyötä paikkakunnan eri urheiluseurojen kesken. Liikuntakeskus järjestää vuosittain seuraillan, jossa on mahdollista kehittää seurojen toimintamallia ja yhteistyötä. Kannustimena liikuntapalvelut palkitsee vuosittain SM- ja MM-tasolla menestyneet NU:ta edustavat tai Nivalassa kirjoilla olevat urheilijat rahastipendein. Liikuntakeskus tarvittaessa sponsoroi liikuntatoimintaa järjestäviä järjestöä sopivalla katsomallaan summalla. Sponsoroinnista ja sen näkyvyydestä päätetään tapauskohtaisesti Mittari 2014: Liikuntapalvelut edustaa Nivalan kaupungin liikuntatointa eri yhteyksissä. Jatketaan ja kehitetään seurailta käytäntöä. Osallistutaan seurojen varainhankintaan kohtuullisesti ja sponsorointia tehdään tapauskohtaisesti.

16 99, SIV :00 / Pykälän liite: Liikuntapalvelujen palvelutasopäätös Luonnos Liikunnan yleis- ja kohdeavustukset Liikuntakeskus tekee yhteistyössä kaupungin myöntämien avustusten hakuprosessin sekä ehdotuksen sivistyslautakunnalle avustusten jaosta Mittari 2014: Prosessia hoidetaan ja kehitetään sivistyslautakunnan ohjeistuksen mukaisesti. 8. Raportointi Liikuntakeskus tekee liikuntapalvelujen tuottamisesta kaupungin ohjeiden edellyttämällä tavalla toiminnallisten tavoitteiden toteutumis- ja tilinpäätösraportit. Sivistyslautakuntaa informoidaan tarvittaessa useammin. Raportoinnissa käytetään yleisesti saatavilla olevia liikuntaan liittyviä mittareita: liikuntakeskuksen tuottamat palvelut, kävijämäärät, saatavilla olevat laskelmat kuntien panostuksista liikuntapalveluihin, asiakaspalautteet Mittari 2014: Talousraportointi hoidetaan kaupungin ohjeiden mukaisesti. Liikuntapalveluiden toiminnasta annetaan toteumaraportti sivistyslautakunnalle kahdesti vuodessa talousraportoinnin yhteydessä. Käytäntöä suunnitellaan yhdessä sivistystoimen kanssa. 9. Henkilöstö Liikuntakeskuksen tulee palkata ammattitaitoista henkilöstöä tuottamaan päätetyt palvelut niillä resursseilla mitkä yhtiöllä on käytössä. Näille toiminnoille järjestetään toimiva varamiesjärjestelmä. Liikuntapalveluja tuottava henkilöstö tulee olla liikunta-alan tai muun vastaavan koulutuksen käyneitä Mittari 2014: Liikuntakeskus tulee tekemään henkilöstön työtehtävien tarkastuksen vuoden 2014 alusta. Tässä yhteydessä mietitään myös liikuntapalvelujen henkilöstöresursseja. Muutokset tehdään ottaen huomioon koko Liikuntakeskuksen liikuntapalvelutuotanto. 10. Liikuntapaikat ja -välineet Nivalan Liikuntakeskus Oy omistaa Nivalan jäähallin ja Uimahallin. Kiinteistöt ovat Nivalan kaupungin vuokratonteilla. Kaupungin muut liikuntapaikat ja sellaiseksi luettavat vapaa-ajan alueet omistaa Nivalan kaupunki. Liikuntapaikkasopimuksessa mainittu Nivalan kaupungin omistamien liikuntapaikkojen hoitovastuu on seuraavista alueista tai paikoista: hiihto- ja kuntoilureitit, koulujen ulkojäät, urheilukenttä, jalkapallokentät, pesäpallokenttä, Pidisjärven uimaranta, Pyssymäen alue, Korpipuiston lähiliikuntaalue ja väylien osalta Kalliosaaren Frisbeegolf kenttä. Näillä liikuntapaikoilla oleva irtain kalusto on Liikuntakeskuksen omistuksessa. Tämän lisäksi Liikuntakeskuksella on näytteenotto- ja raportointi vastuu PPKY Kallion virallisiksi uimapaikoiksi luokitelluista uimapaikoilta sekä kuluttajaviraston ohjeiden mukainen velvoite hankkia em. paikoille ohjeen mukaiset hengenpelastusvälineet.

17 99, SIV :00 / Pykälän liite: Liikuntapalvelujen palvelutasopäätös Luonnos 2013 Em. liikuntapaikkojen hoitoluokituksista on erillinen selvitys joka on tämän PTP liitteenä. Nivalan Liikuntakeskus päättää liikuntapaikkojen hoidoista ja niiden hoitovoista. Mikäli tehtävien hoidossa käytettään urakointia niin kilpailutuksen hoitaa Liikuntakeskus ja hankinnassa noudatetaan hankintaohjeita Mittari 2014: Liikuntakeskus hoitaa ja huoltaa liikuntapaikat vuoden 2009 palvelutason mukaisesti, jos osapuolet esittävät palvelutasoon muutoksia on niiden kustannusvaikutus sovittava erikseen. Muutokset otetaan huomioon koko Liikuntakeskuksen henkilöstöresurssi ja muu liikuntapalvelutuotanto. 11. Liikuntapaikkainvestoinnit Liikuntakeskus laatii liikuntapaikoista ja liikuntapaikkarakentamisesta käyttö- ja tarvesuunnitelman, jota päivitetään vuosittain. Suunnitelma on tyypiltään tiedottava ja se esittää tulevat liikuntapaikkojen korjaustarpeet, uusinvestoinnit ja mahdolliset käyttöikänsä päähän tulevat liikuntapaikat ja niille esitettävät toimenpiteet. Tämä suunnitelma esitellään kaupunginhallitukselle, joka vie suunnitelman sivistys- ja tekniselle lautakunnalle tiedoksi. Liikuntapaikkarakentamisessa tehdään yhteistyötä kaupungin kanssa ja investointien rakentamisesta tehdään yhteisesti päätös, missä sovitaan myös loppukäyttäjä joka vastaa ko. liikuntapaikan käytöstä ja hoidosta. Samalla sovitaan käyttökustannusten jaosta. Liikuntakeskus voi investoida itsenäisesti, jolloin on varmistettava hankkeen rahoitus sekä käyttötalous. Teknisellä toimella on määrärahavaraus pieniin liikuntapaikkojen ylläpitokorvauksiin ja liikuntapaikkainvestointeihin Mittari 2014: laaditaan liikuntapaikkojen käyttö- ja tarvesuunnitelma. Täydennetään lähiliikuntapaikkojen kuntokartoitus ja liitetään se käyttö- ja tarvesuunnitelmaan. Osallistutaan toteutumassa oleviin liikuntapaikkarakentamiseen. 12. Talous Tavoitteena on tuottaa liikuntapalvelut edullisesti, tasapuolisesti ja asiakkaiden tarpeita tyydyttävästi. Palvelujen on oltava virikkeellisiä, korkealaatuisia, hyvinvointia ja terveyttä edistäviä. Käyttötaloudesta vastaa Nivalan Liikuntakeskus mutta yhteisesti laaditulla osakassopimuksella on sovittu että Nivalan kaupunki takaa yhtiölle riittävän maksuvalmiuden kattaa toiminnasta mahdollisesti koituvat tappiot Mittari 2014: toimitaan talousarviossa annetun määrärahan turvin. Mikäli palvelutasopäätökseen ei tule muutoksia tai määrärahaan ei tehdä tasokorotuksia tällöin ei osapuolet voi vaatia palvelutasokorotuksia. Liikuntakeskus 13. Palvelutason päivitykset

18 99, SIV :00 / Pykälän liite: Liikuntapalvelujen palvelutasopäätös Luonnos 2013 Siirtosopimusta vuonna 2008 laadittaessa ei ole ollut käytössä liikuntatoimen palvelutasoa vaan toimikunta, joka toiminnan yhtiöittämistä on valmistellut, on katsonut sopimukseen olennaiset liikuntatoimen tehtävät. Tämä palvelutaso vertaa sopimushetkellä 2008 olleisiin liikuntatoimen käytäntöihin, joten kun palvelutasoa ei oltu 2008 loppuun mennessä määritelty, niin vertailukin on vaikeaa. Alla on lueteltu kohta kohdalta olennaiset muutokset palvelutasoon alkuvuodesta 2009 vuoteen Olennaiset muutokset palvelutasossa verrattuna vuosiin : Koululiikunta uintikilpailut tullut mukaan kalenteriin. uinninopetusmäärät ja eskareiden käyttö kuntosalitoiminta Kuntoliikuntatapahtumat Pidisjärven ympärijuoksu jääkiekon harrastesarjat Kapina viikon liikuntatapahtuma Terveyttä edistävä liikunta/ennaltaehkäisevä työ HYTE toiminta o pyöräilykampanja o hyvinvointiviikko Lapsi- ja nuorisourheilu kentänhoito- ja kisajärjestelysopimukset, sponsorointi Uimakoulut alkeisuimakoulut alkukesän lisäksi myös syksyllä Yhteistyö eri tahojen kanssa. Seuraillat Menestyneiden palkitseminen Liikunnan yleis- ja kohdeavustukset ei muutosta Raportointi ei muutosta Henkilöstö varamiesjärjestelyjä, määräaikainen eläköityminen, henkilöstömuutokset Liikuntapaikat ja välineet Hankittu pienkalustoa joko liikuntapalvelumäärärahan puitteissa tai teknisentoimen budjettiin varatuilla määrärahavarauksilla. Ei kustannusvaikutusta, toimittu annetuilla määrärahoilla. Liikuntapaikkainvestoinnit Korpipuisto, lähiliikuntapaikkakartoitus, frisbeegolf rata ja latureitistöjen reaaliaikainen gps-seuranta. Alueiden käyttökustannukset. Talous erillinen selvitys ei ole tullut tasokorotusta, vaikka em asiat ovat vaikuttaneet palvelutasoon ja liikuntapaikkojen hoitokustnnuksiin. Läänin alueella liikunnan käyttötalouskustannukset/liikuntaan panostus on kasvanut vuodesta 2009 vuoteen ,6 % (ei käy-

19 99, SIV :00 / Pykälän liite: Liikuntapalvelujen palvelutasopäätös Luonnos 2013 tössä uudempaa tilastoa). Nivalassa vaikutus vastaavalle ajalle + 5,2 % ja ajalle ,2 %. Liikuntakeskus on investoinut Korpipuiston alueen ja organisoinut Kalliosaaren frisbeegolf radan. Vuoden 2013 määrärahalla saadaan hoidettua Nivalan kokoisen kaupungin liikunnan perustarpeet. Tämä palvelutasopäätös on laadittu Nivalan kaupungissa vuonna 2008 olleiden liikuntatoimen tehtävien pohjalta. Siihen on tehty toimintavuosien tulleet toiminnan lisäykset. Jatkossa palvelutasoa tarkistetaan, jos siihen tulee uusia toimintoja tai kustannuksiin selkeästi muutoksia aiheuttavia muutostarpeita. Määrärahan on noustava palvelutasomuutoksen mukaisesti. Palvelutasopäätös on varsinaisen sopimuksen liiteasiakirja jolla täydennetään varsinaisessa sopimuksessa olevia asiakohtia. Nivalassa / 2013 Nivalan Kaupunki Nivalan Liikuntakeskus Oy Liitteet Sopimus liikuntapalvelujen tuottamisesta (tässä nyt luonnos, lopullinen kun luonnos hyväksytty) Latujen hoitoluokitus Kenttien hoitoluokitus Sopimus uinninopetuksesta Käyttötalous 2012 Rahoituslaskelma 2012 Liikuntatoimen kustannusvertailu

20 99, SIV :00 / Pykälän liite: Liikuntapaikkojen hoitotaso 2013 Liikuntapaikkojen kunnossapito/laatutaso Hiihtoladut Reitit Hiitola 2,5 km, päivälatu 5 km Pyssymäki 3 ja 5 km, hirvenhiihtolatu 4,5 km o pohjan jyräys (ensi lumi) 1-2 krt/vuosi tai tarvittaessa o lanaus, jyrsiminen, latu-urat 5-7 krt/vko tai tarvittaessa Järvikylä 1,5 km Aittola 1,7 km Karvoskylä 2 km Maliskylä 2 km, Kukonaho 10 km Junttila 1,5 km Ypyä 1,5 km o lanaus, jyrsiminen ja latu-urat 1-3 krt/vko tai tarvittaessa Aurinkolatu 20 km o latu-urat 1 krt/vko tai tarvittaessa (viikonloppu) Tarhin lenkki 3,5 km Tarhi Pyssymäki Aurinkolatu - Tarhi 32 km o lanaus, jyrsiminen, latu-urat 1-2 krt/vko tai tarvittaessa o kaikilla valaistuilla laduilla valojen tarkastus 1 krt/vuosi o latujen kunnostus kilpailuihin 15 krt/vuosi (Hiitola, Pyssymäki, Karvoskylä, Maliskylä, Ahde) o opasteet ja huomiokyltit kuluttajaviraston ohjeiden mukaan Latujen kunnossapidon taso ja luokitus I-luokka Pyssymäki, Hiitola, Golfkenttä lumisateen jälkeen nämä ladut pidetään ensisijaisesti kunnossa käytön mukainen kunnostus latukoneella II-luokka Aurinkolatu, hirvenhiihto 5 cm lumisateen jälkeen käytön mukainen kunnostus latukoneella III-luokka: muut ladut välituntiladut kunnostetaan vain tilauksesta sivukylien ladut kunnostetaan 1 krt/vko jos lunta on satanut Koulujen ladut kunnostetaan tilauksesta, kustannukset jaetaan puoliksi: koulu/liikuntapalvelut kunnostus latukoneella Muut reitit esim. päiväkodit, kunnostetaan tilauksesta, kustannuksista vastaa tilaaja Kalliontie 54, Nivala Puh Fax (08)

21 99, SIV :00 / Pykälän liite: Liikuntapaikkojen hoitotaso 2013 Liikuntapaikkojen kunnossapito/laatutaso Muut alueet Kaukalot ja luistelualueet jäiden pohjatyöt kerran viikkoon kunnossapitotyöt Uikon luistelualue kerran päivässä opasteet ja huomiokyltit kuluttajaviraston ohjeiden mukaan Urheilukenttä nurmialueiden leikkuu 1-2 krt/vko/kausi kevätkunnostus, ilmastointi, apulannan ja nurmikon paikkauskylvö 1-2 krt/kausi kentän kastelu tarvittaessa roskien keruu kenttäalueelta 2 krt/vko tai tarvittaessa suorituspaikkojen puhdistus/imurointi 1 krt/vko juoksuradan ja suorituspaikkojen painepesu 1-2 krt/kausi tai tarvittaessa kenttäkaluston asianmukainen varastointi, huolto ja ajan tasalla pitäminen lumen auraus lisärakennuksen ympäristöstä talvikaudella tilavuokrat kaupungille NU:n yleisurheilujaosto vastaa Tuiskulassa kesän yleisurheilukisajärjestelyistä tehdyn sopimuksen mukaisesti kaikki kesän sisulisäkisat kaupunginmestaruuskisat maastojuoksut / kaupunginmestaruusmaastojuoksut piiri- ja muut vastaavat yleisurheilukisat kentän ympäristön siisteydestä huolehtiminen ennen kisoja FC-92 vastaa Tuiskulan jalkapallo- ja harjoituskentän kunnossapidosta ja pelitoiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti kenttien piirtäminen tarvittaviin harjoituksiin ja otteluihin tekee tarvittavat mitoitukset kentän ja kalkkivaraston siisteydestä huolehtiminen koulujen turnausten kenttien piirrot ja tuomaritoiminnasta vastaaminen jalkapallokentän kunnossapidossa noudatetaan liikuntakeskuksen antamia ohjeita Nivalan liikuntakeskus huolehtii materiaalihankinnoista, johon kuuluu välinehankinnat lannoitteet ym. kenttämateriaali tarvittava rakennusmateriaali yms. Kalliontie 54, Nivala Puh Fax (08)

22 99, SIV :00 / Pykälän liite: Liikuntapaikkojen hoitotaso 2013 Liikuntapaikkojen kunnossapito/laatutaso Katvalan pesäpallokenttä Nivala-Pesis Ry huolehtii Katvalan kentän kunnossapidosta tehdyn sopimuksen mukaisesti kentän lanaus päivittäin/tarvittaessa kentän piirtäminen tarvittaviin harjoituksiin ja otteluihin kentän mahdollinen kastelu hiekan lisääminen tekonurmelle tarvittavat mitoitukset yms. kentän ympäristön siisteydestä huolehtiminen koulujen turnausten kenttien piirrot ja tuomaritoiminnasta vastaaminen pesäpallokentän kunnossapidossa noudatetaan liikuntakeskuksen antamia ohjeita Nivalan Liikuntakeskus Oy vastaa: lumen poisto keväällä Nivalan Liikuntakeskus Oy vastaa materiaalihankinnoista, johon kuuluu: maantiesuola kalkki kivituhka tarvittava rakennusmateriaali yms. kalustoapu lumenpoistossa Lentopallokentät verkkojen ja kaluston kunnossapito hiekan lisäys tarvittaessa Pidisjärven uimaranta uimarannan tarkastus ja roskien keruu 5 kertaa viikossa ( ) laiturin kokoaminen ja varastointi 2 krt/vuosi, kaluston korjaukset ja huolto pelastusrenkaan vienti ja varastointi ja ilmoitustaulun ajan tasalla pitäminen 1 krt/vuosi hiekan lisäykset ja lanaukset vesinäytteiden seuraaminen Kallion peruspalvelukuntayhtymän terveysviranomaisen ohjeiden mukaisesti (koskee kaikkia Nivalan uimarantoja) vesinäytekustannukset opasteet ja huomiokyltit kuluttajaviraston ohjeiden mukaan Uikko, jäähalli ja Korpipuisto nurmialueiden leikkuu ja trimmeröinti 1-2 krt/vko/kausi roskien keruu ja siisteydestä huolehtiminen päivittäin kiinteistön ja kaluston huolto ja ajan tasalla pitäminen Kalliontie 54, Nivala Puh Fax (08)

23 99, SIV :00 / Pykälän liite: Liikuntapaikkojen hoitotaso 2013 Liikuntapaikkojen kunnossapito/laatutaso Frisbee golf kenttä kunnossapito o heittopaikat, korit, rakenteet o nurmialueiden hoito väylien ja korien ympäristöstä o trimmeröinti o roskat ja löytökiekot Pyssymäki Polttopuiden tilaus keväällä grillipaikalle ulkoalueiden siisteydestä huolehtiminen kalusteiden ja opasteiden ym. hankinta ja kunnossapito kuntoradan niitto kesällä Paikoitusalueiden auraus talvikaudella Lisäksi Hiekkakenttien lumenpoisto ja suolaus keväällä Katvala Lukio Haapala Pyssymäen paikoitusalue NIVALASSA NIVALAN LIIKUNTAKESKUS OY/liikuntapalvelut Päivitykset: Kalliontie 54, Nivala Puh Fax (08)

24 99, SIV :00 / Pykälän liite: UIMAOPETUSTA KOSKEVA SOPIMUS (1) NIVALAN LIIKUNTAKESKUS OY SOPIMUS PL NIVALA UIMAOPETUSTA KOSKEVA SOPIMUS Sopijaosapuolet: Nivalan Liikuntakeskus Oy. Koulutuksen järjestäjänä ja uimahallin ylläpitäjänä Nivalan Kaupunki, sivistystoimi. Palvelujen ostajana. OAJ:n Nivalan opettajien paikallisyhdistys ry. Opettajien edustajana Sopimuksen kohde: Nivalan kaupungin perusopetuksen uinninopetuksen järjestäminen Uikossa (Nivalan uimahallissa) Sopimusehdot: 1. Nivalan kaupunki järjestää perusopetusoppilaille koulujen kanssa sovittuna aikana mahdollisuuden uinninopetukseen. Opetuksesta huolehtivat Nivalan Liikuntakeskus Oy:n palkkaamat uimaopettajat. Kustannuksista vastaa Nivalan kaupunki erikseen sovittavalla tavalla. 2. Uinninopetuksen aikana Nivalan Liikuntakeskus Oy:n palkkaamat uimaopettajat vastaavat koko ryhmästä allastiloissa (pohjapiirros liitteenä). Joka ryhmällä on opetuksen aikana hallitiloissa uimaopettaja tai -valvoja. 3. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilaille on annettu ohjeet uimahallissa noudatettavista säännöistä. Nivalan Liikuntakeskus Oy toimittaa kouluille ohjeet ja säännöt. Koulun opettaja käy nämä läpi oppilaiden kanssa uintia edeltävänä päivänä. Oppilaat keskittyvät kuuntelemaan ohjeet paremmin koululuokassa, kuin meluisassa uimahallissa. 4. Koulutuksen järjestäjä ja opettajat huolehtivat ja valvovat siirtymisestä uimahalliin ja myös sieltä poistumisesta. Opettaja ilmoittaa uinninopetukseen osallistuvien oppilaiden lukumäärän palvelupisteen hoitajalle. 5. Ryhmän opettajat vastaavat ryhmästä ja käyttäytymissääntöjen noudattamisesta sauna-, pukeutumis- ja peseytymistiloissa. Sekaryhmän ollessa kysymyksessä,

25 99, SIV :00 / Pykälän liite: UIMAOPETUSTA KOSKEVA SOPIMUS (1) valvovia opettajia olisi oltava vähintään kaksi, toinen tyttöjen ja toinen poikien valvojana. 6. Opettaja ohjaa oppilaat ryhmänä allastilaan, josta uimaopettaja ottaa ryhmän haltuunsa. Omin päin altaalle meno on kielletty. Opettaja seuraa uimaopetuksen etenemistä koko oppitunnin ajan allastiloissa ja on tarvittaessa käytettävissä, jos oppilas poistuu ryhmäopetuksesta. Opettaja on uimahallissa virantoimituksessa. Opettaja vastaa allastiloissa ryhmänsä valvonnasta ja järjestyksenpidosta. Uimahallin henkilökunta vastaa uimaopetuksesta. Halutessaan opettaja voi osallistua uimaopetukseen valvonnan ohessa ja sen estymättä. 7. Tästä sopimuksesta tiedotetaan uimahallin henkilökunnalle, uimaopettajille ja perusopetuksen opettajille. Uimahallissa ja perusopetusta antavissa kouluissa on kopio tästä sopimuksesta. 8. Tästä sopimuksesta on tehty kolme kappaletta, kullekin allekirjoitusosapuolelle yksi kappale. Nivalassa / 2012 Nivalan Liikuntakeskus Oy toimitusjohtaja Pekka Niemelä Nivalan Kaupunki sivistysjohtaja Riitta Viitakangas OAJ:n Nivalan opettajien paikallisyhdistys ry. puheenjohtaja Jyrki Määttä

26 99, SIV :00 / Pykälän liite: Nivalan Liikuntakeskus uimahalli Uikon ohjeet koulula Nivalan Liikuntakeskus OY uimahalli Uikon ohjeet koululaisryhmille Ohjeet on tarkoitettu käytäväksi läpi koululla uintiryhmän kanssa uintia edeltävänä päivänä. Uimavarusteet: uimapuku, uikkarit, pyyheliina, uimalasit mikäli omistaa sellaiset ja pitkille hiuksille hiusrenksu. Pitkälahkeiset shortsit on kielletty Uikossa. Kassalta voi vuokrata uima-asun ja pyyhkeen. Uimahalliin tullaan rauhallisesti jonossa. Opettaja ilmoittaa kassalle uintioppilaiden lukumäärän. Kassalta vastaanotetaan pukukaappien avaimet ja saunan istuinaluset. Pukukaapit lukitaan. Avain käännetään rannekkeen sisään. Ranneke laitetaan ranteeseen tai nilkkaan. WC: t löytyvät puku-, pesu-, ja allastiloista. Pesutilaan mentäessä desinfioidaan jalat heti oven vieressä olevassa desinfiointipisteessä. Uimavarusteet laitetaan niille varattuihin lokerikkoihin. Pesulla käydään ilman uima-asua, myös hiukset pestään huolella. Juokseminen kaikissa uimahallin tiloissa on ehdottomasti kielletty! Pesutilasta allastilaan siirryttäessä jalat desinfioidaan vielä uudestaan allastilan oviaukon vieressä olevassa desinfiointipisteessä. Uimaopettajat ovat oppilaita vastassa ja yhdessä koulun opettajan kanssa jakavat oppilaat sopiviin ryhmiin. Koulun opettaja ilmoittaa uimaopettajille milloin kaikki oppilaat ovat tulleet pesutiloista. Samalla hän ilmoittaa uimaopettajille, mikäli ryhmässä on oppilaita jotka vaativat erikoistarkkailua. (sairaus yms.) Uimaopettajilla on jonkin verran lainattavia uimalaseja, jotka pitää muistaa palauttaa pois lähdettäessä. Uinninopetus on noin 30 minuuttia ja kokonaisuintiaika 45 minuuttia. Oppilaille tulisi painottaa, että kyseessä on koulunliikunta tunti ja opetustuokio kuunnellaan tarkasti ja jokainen oppilas parhaan kykynsä mukaan osallistuu opetukseen muita häiritsemättä. Koulun opettaja osallistuu järjestyksen pitoon tarvittaessa. Martti Ahistus

27 99, SIV :00 / Pykälän liite: Talousselvitys LP 2012 LIIKUNTAPALVELU -KUSTANNUSPAIKAN TULO/KULUERITTELY per VUOSI (2012) TULOT Liikuntapalvelusopimus ,76 * 2008 palvelutason mukaisesti Pyssyhovin vuokrat 6 113,00 Liikuntakeskus kompensoi toiminnalla ,24 * ryhmäliikunta * työajan myynti Liikevaihto ,00 MENOT Muuttuvat kulut Materiaalit ja palvelut ,00 * ostot -686,00 * ulkopuoliset palvelut ,00 (latujen hoito n , jää- ja muiden kenttien hoito jne.) Muuttuvat henkilöstökulut (sis. 1,5 henkilöä ja kesätyöntekijä) ,00 * palkat ,00 * vakuutusmaksut ,00 Muut muuttuvat kulut ,00 (sis. Mm. kyyditykset eri tapahtumiin 1200 ) Muuttuvat kulut yhteensä ,00 Kiinteät kulut Palkat Kiinteät palkat ,10 Muut kulut Vapaaehtoiset henkilöstökulut -316,89 Toimitilakulut ,65 (sis. Pyssyhovin vuokrat, siivous, auraus ja vastikkeet) (sis. Urheilukentän varastojen vuokrat) (vuokrat , siivous 6000 ja sähköt ja kiinteistöjen hoito 6500 ) Kone ja kalustokulut ,00 (sis. Kalustoa: mm. ajanotto, maalit, puhelimet jne. n ) (sis. pienhankinnat: keihäät, mitat, rimat yms. N ) (sis. Mm. korjaukset ja ohjelmat ja niiden päivitykset n ) Matkakulut -811,00 Markkinointi ,85 (sis. Ilmoitusmainontaa ) (sis. Kilpailujen palkinnot 3000 ) (sis. Arvokilpailuissa menetyneet ja ilmoittautumismaksuja 4500 ) (sis. Lahjoitukset: yhteisvastuu ja KKK 1465 ) Hallinto ,00 (sis. Taloushallinto, tilintark, yms n ) (sis. Puhelimet, raha- ja posti, virasto ja kokous n ) (ostetut palvelut mm. uimarantojen näytteenoto yms n ) Kiinteät kulut yhteensä ,49 Poisto investoinnista ,00 Rahoituskulut ,00 TILIKAUDEN TULOS ,49

28 99, SIV :00 / Pykälän liite: LTn käyttökustannusten vertailu 2011 KUNTIEN LIIKUNTATOIMEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET 2011 Alue * VUOSI Käyttökustannukset (t ) Käyttötulot (t ) Nettokustannukset Käyttökustannukset/asukas Nettokustannukset/asukas Asukasluku 12/2011 Lääni ,61 87, Keskipohjanmaa ,79 71, Pohjoispohjanmaa ,87 86, Koko maa ,81 89, Alavieska ,82 37, Haapajärvi ,3 49, Haapavesi ,02 65, Kalajoki ,14 86, Kärsämäki ,94 90, Nivala ** , ,1 57,78 55, Oulainen ,5 64, Pyhäjärvi ,11 40, Sievi ,31 66, Ylivieska ,13 70, Kasvu 2009 vuodesta vuodesta vuodesta Lääni 7 % Lääni 4,60 % Lääni ei tilastoa Nivala 3,20 % Nivala 1,00 % Nivala 1,10 % * lähde: "LIPAS -liikuntapaikkojen tietopankki" "LIPAS" on valtakunnallinen ja julkinen liikunnan paikkatietojärjestelmä, jota hallinnoi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta ja rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. ** lähde: Nivalan Liikuntakeskus Oy:n hyväksytty TP vuodelta 2011 Linkki LIPAS -järjestelmän liikuntapaikkojen raportointi järjestelmään.

29 100, SIV :00 Nivalan kaupungin ja Liikuntakeskus Oy:n välinen sopimus liikuntapalvelujen tuottamisesta Nivalan liikuntakeskus Oy:n toimitusjohtaja on valmistellut Nivalan kaupungin ja Liikuntakeskus Oy:n välisen liikuntapalvelusopimuksen uusimista. Liitteenä nykyinen sopimus, johon on tehty muutosesitykset. Toimialajohtajan esitys Lautakunta käy läpi sopimuksen ja lähettää sen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Päätös

30 100, SIV :00 / Pykälän liite: Sopimus liikuntapalvelut päiv. ver SOPIMUKSEN OSAPUOLET Nivalan Kaupunki Nivalan Liikuntakeskus Oy 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS Nivalan kaupunki ostaa liikuntapalvelut Nivalan Liikuntakeskus Oy:ltä. Sopimus on voimassa alkaen. Sopimus tarkistetaan kahden (2) vuoden välein. talousarviokeskustelun yhteydessä. Tekstiosaa päivitetään palvelutason sitä edellyttäessä. 3. LIIKUNTAKESKUKSEN HALLINTO Yhtiön ylin toimintaelin on yhtiön hallitus. Toimintaa johtaa toimitusjohtaja. Yhtiön hallinto sijaitsee uimahalli Uikossa, johon sijoitetaan myös Liikuntapalveluiden toimipiste. jossa myös Liikuntapalvelujen toimisto. 4. TOIMINTA-AJATUS Liikuntakeskus tuottaa monipuolisia ja virikkeellisiä liikuntapalveluja yhteistyössä eri tahojen kanssa sekä ylläpitää ja kehittää liikuntapaikkoja. Tavoitteena on kaupunkilaisten fyysinen, henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. 5. LIIKUNTAPALVELUJEN TUOTTAMINEN 1. Koululiikunta Liikuntakeskus ja koulut järjestävät ja suunnittelevat koululiikuntatapahtumat lukuvuosittain. Käytännön organisoinnin hoitaa Liikuntakeskus yhdessä opettajien kanssa yhteisen ohjeistuksen mukaisesti. Koululiikuntatapahtumasuunnitelmassa sovitaan mm. tapahtumien organisoinnista ja kulujaosta. Koulujen latujen ja jääalueiden kunnossapidosta sovitaan koululiikuntasuunnitelmassa. 2. Kuntoliikuntatapahtumat Nivalan Liikuntakeskus Oy järjestää ja kehittää vuosittain monipuolisia kuntoliikuntatapahtumia yhteistyökumppanien kanssa. Kulujaosta, järjestelyvastuista, markkinoinnista, palkinnoista, osanottomaksuista ja toimitsijoista sovitaan tapahtumakohtaisesti. 3. Terveyttä edistävä liikunta/ennaltaehkäisevä työ. Nivalan Liikuntakeskus Oy tuottaa terveysliikuntapalveluja resurssien rajoissa eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Painopistealueena on terveyttä edistävä ennaltaehkäisevä työ koulu-, työpaikka- ja eritysliikunnan parissa. Nivalan Liikuntakeskus Oy:stä on edustaja kaupungin hyvinvointia edistävässä työryhmässä.

31 100, SIV :00 / Pykälän liite: Sopimus liikuntapalvelut päiv. ver Lapsi- ja nuorisourheilu Liikuntakeskus ja urheiluseurat tekevät yhdessä lajikoulukalenterin. Liikuntakeskus osallistuu yhteistyössä urheiluseurojen kanssa niiden toteuttamiseen. Liikuntakeskus vastaa että lapsi- ja nuorisoliikunnan kilpailutoiminnassa lajipaikat ovat tapahtuman edellyttämässä kunnossa. 5. Uimakoulut Liikuntakeskus järjestää uimakouluja sekä aikuisille että lapsille kysynnän mukaan. 6. Yhteistyö eri tahojen kanssa Liikuntakeskus tekee yhteistyötä paikallisten järjestöjen, seurojen, koulujen, kyläyhdistysten, naapurikuntien, seutukuntien ja eri liikuntajärjestöjen kanssa. Liikuntakeskus edistää yhteistyötä paikkakunnan eri urheiluseurojen kesken. 7. Liikunnan yleis- ja kohdeavustukset Liikuntakeskus tekee yhteistyössä kaupungin myöntämien avustusten hakuprosessin sekä ehdotuksen sivistyslautakunnalle avustusten jaosta. 6. RAPORTOINTI Liikuntakeskus tekee liikuntapalvelujen tuottamisesta kaupungin ohjeiden edellyttämällä tavalla toiminnallisten tavoitteiden toteutumis- ja tilinpäätösraportit. Sivistyslautakuntaa informoidaan tarvittaessa useammin. Raportoinnissa käytetään yleisesti saatavilla olevia liikuntaan liittyviä mittareita: liikuntakeskuksen tuottamat palvelut, kävijämäärät, saatavilla olevat laskelmat kuntien panostuksista liikuntapalveluihin, asiakaspalautteet. 7. HENKILÖSTÖ Nivalan kaupungin liikuntaneuvoja siirtyy Liikuntakeskukseen vanhana työntekijänä. Työntekijän työsuhteen aikana kertynyt lomaoikeus siirtyy työntekijän mukana. Työntekijän mahdolliset ylityökertymät ja muut sovitut vapaat on sovittava entisen työnantajan kanssa. Työntekijän siirrosta tehdään henkilöstön siirtosopimus, missä määritellään mm. lomavelkakorvaukset ja muut henkilöstön siirtymiseen liittyvät asiat. Liikuntakeskuksen tulee palkata ammattitaitoista henkilöstöä tuottamaan päätetyt palvelut niillä resursseilla mitkä yhtiöllä on käytössä. Näille toiminnoille järjestetään toimiva varamiesjärjestelmä. Liikuntapalveluja tuottava henkilöstö tulee olla liikunta-alan tai muun vastaavan koulutuksen käyneitä. 8. SOPIMUKSEN HINTA JA MAKSATUS Kaupunki ostaa vuosittain talousarvioon hyväksytyllä määrärahalla (ALV 0%) liikuntapalveluja Nivalan Liikuntakeskus Oy:ltä. Palvelutason määrää erikseen

32 100, SIV :00 / Pykälän liite: Sopimus liikuntapalvelut päiv. ver laadittu palvelupäätös sekä Nivalan kaupungin vuoden 2009 talousarvio. ja sen määräämä toiminta. Määräraha tarkistetaan vuosittain. Maksatus hoidetaan erikseen sovituissa maksupostierissä. 9. LIIKUNTAPAIKAT JA -VÄLINEET Tällä sopimuksella ei siirretä liikuntapaikkoja yhtiön omistukseen. Liikuntapaikoilla oleva irtain kalusto on siirtyy Liikuntakeskuksen omistukseenssa ja hallintaannassa. Kaupungin voimassa olevat ostopalvelu- ja hankintasopimukset siirtyvät Nivalan Liikuntakeskus Oy:lle. Nivalan Liikuntakeskus päättää liikuntapaikkojen hoidoista ja niiden hoitovoista. Mikäli tehtävien hoidossa käytettään urakointia niin kilpailutuksen hoitaa Liikuntakeskus ja hankinnassa noudatetaan hankintaohjeita. 10. LIIKUNTAPAIKKAINVESTOINNIT Liikuntakeskus ja kaupunki laatiivat liikuntapaikkarakentamisesta käyttö- ja tarvesuunnitelman, joka päivitetään vuosittain. 11. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen keskinäisellä sopimuksella siten ettei sopimuksen irtisanomisella synny haittaa kummallekaan osapuolelle. Irtisanomisesta laaditaan kirjallinen sopimus kesäkuun loppuun mennessä. Irtisanominen astuu voimaan kunkin seuraavan kalenterivuoden 1. päivä 12. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Erimielisyydet ratkaistaan osapuolten kesken. Jos erimielisyyksissä ei päästä yksimielisyyteen, ratkaisee asian Ylivieskan käräjäoikeus. 13. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Sopimus on voimassa alkaen toistaiseksi. 14. ALLEKIRJOITUKSET Nivalassa / 2013 Jarmo Vuolteenaho hallituksen puheenjohtaja Nivalan kaupunki Kari Valtanen kaupunginjohtaja Nivalan kaupunki Jukka Turunen hallituksen puheenjohtaja Nivalan Liikuntakeskus Oy Pekka Niemelä toimitusjohtaja Nivalan Liikuntakeskus Oy

33 101, SIV :00 Valtionavustushakemus perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen 2014 Opetushallitus on julistanut haettavaksi valtion erityisavustusta perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen. Hakuaika päättyy Hakuilmoitus ja ehdot liitteenä sekä oppilastilasto syyskuulta Toimialajohtajan esitys Päätös Lautakunta keskustelee ja päättää erityisavustuksen hakemisesta.

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

-3, SIV :00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta

-3, SIV :00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta -3, SIV 1.11.2016 18:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 1.11.2016 Esityslista 9/2016 -2, SIV 1.11.2016 18:00 Kokousaika 1.11.2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE.

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 13/2011

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 13/2011 -3, SIV 29.11.2011 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 29.11.2011 Esityslista 13/2011 -2, SIV 29.11.2011 17:00 Kokousaika 29.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Vanha umahalli VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

-3, SIV :00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta

-3, SIV :00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta -3, SIV 21.9.2016 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 21.9.2016 Esityslista 8/2016 -2, SIV 21.9.2016 17:00 Kokousaika 21.9.2016 klo 17.00 Kokouspaikka kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE.

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 11/2011

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 11/2011 -3, SIV 18.10.2011 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 18.10.2011 Esityslista 11/2011 -2, SIV 18.10.2011 17:00 Kokousaika 18.10.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Kapungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE.

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 8/2013

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 8/2013 -3, SIV 24.9.2013 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 24.9.2013 Esityslista 8/2013 -2, SIV 24.9.2013 17:00 Kokousaika 24.9.2013 klo 17.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

-3, SIV :30. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta

-3, SIV :30. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta -3, SIV 16.10.2014 18:30 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 16.10.2014 Esityslista 11/2014 -2, SIV 16.10.2014 18:30 Kokousaika 16.10.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Lisätiedot

-3, SIV :00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta

-3, SIV :00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta -3, SIV 3.3.2016 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 3.3.2016 Esityslista 2/2016 -2, SIV 3.3.2016 17:00 Kokousaika 3.3.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, alakerran kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 14/2011

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 14/2011 -3, SIV 28.12.2011 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 28.12.2011 Esityslista 14/2011 -2, SIV 28.12.2011 17:00 Kokousaika 28.12.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Puustelli (ruokailu klo 17) VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2012 -3, KH 23.4.2012 13:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 23.4.2012 Esityslista 9/2012 -2, KH 23.4.2012 13:00 Kokousaika Maanantai 23.4.2012 klo 13.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 1/2014

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 1/2014 -3, SIV 28.1.2014 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 28.1.2014 Esityslista 1/2014 -2, SIV 28.1.2014 17:00 Kokousaika 28.1.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

-3, KH 25.11.2015 18:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 25.11.2015

-3, KH 25.11.2015 18:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 25.11.2015 -3, KH 25.11.2015 18:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2015 Esityslista 28/2015 -2, KH 25.11.2015 18:00 Kokousaika Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 4/2013

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 4/2013 -3, SIV 2.4.2013 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 2.4.2013 Esityslista 4/2013 -2, SIV 2.4.2013 17:00 Kokousaika 2.4.2013 klo 17.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

-3, SIV :00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta

-3, SIV :00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta -3, SIV 27.5.2014 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 27.5.2014 Esityslista 7/2014 -2, SIV 27.5.2014 17:00 Kokousaika 27.5.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

-3, SIV :00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta

-3, SIV :00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta -3, SIV 3.12.2015 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 3.12.2015 Esityslista 11/2015 -2, SIV 3.12.2015 17:00 Kokousaika 3.12.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014 Sivistyslautakunta 18.03.2014 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 18.03.2014 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015 Sivistyslautakunta 02.06.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 02.06.2015 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren Jussi

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 26.4.2011 KELLO 17.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Väliaikaiset nuorisotilat, Poikkitie, Tuusniemi Juha Pitkänen,

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila 1 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 21.9.2016 klo 18.30 21.05 KOKOUSPAIKKA Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, 21490 Marttila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jäsenet Varajäsenet ( X ) Korimäki Eeva, pj. Valta Anne (

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Sivistyslautakunta 24.03.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 24.03.2015 klo 18.00 19.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (-) (x) (-) Kalevi Kinnunen. Joonas Kinnunen Elina Harjula. Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio

(x) (x) (x) (x) (-) (x) (-) Kalevi Kinnunen. Joonas Kinnunen Elina Harjula. Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 16 22.11.2016 Kokousaika Keskiviikko 22.11.2016 klo 16.43-18.35 Kokouspaikka Biologian luokka, Keskuskoulu, Kinnula Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Tekninen lautakunta 19.1.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Tekninen lautakunta 19.1.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Tekninen lautakunta 19.1.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.1.2011 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT 2/2012 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN Kokousaika klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Keskussairaala, Ruokapalvelun kabinetti 3, Jyväskylä Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 4 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77 48 Ehdotus

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2012 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2012 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 03.04.2012 KOKOUSAIKA 03.04.2012 klo 18.00-19.20 KOKOUSPAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 11 VUODEN 2012 TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKO 2 12 KOULUTYÖNTEKIJÖIDEN LOMAUTTAMINEN 3 13

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

-3, ALMAAS :00. Nivalan kaupunki. Alueellinen maaseutulautakunta

-3, ALMAAS :00. Nivalan kaupunki. Alueellinen maaseutulautakunta -3, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Nivalan kaupunki Alueellinen maaseutulautakunta 25.2.2015 Esityslista 1/2015 NIVALAN KAUPUNKI Alueellinen maaseutulautakunta KOKOUSKUTSU 25.2.2015 1/2015 Kokousaika 25.2.2015

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 30.11.2016 klo 16.00 Puumilan juhla- ja taitotalossa

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 Kokousaika Tiistai 24.7.2012 klo 17.00 17.56 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 9.10.2012 KELLO 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Nuorisotila

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 25.3.2011 kello 9.00 12.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

kunnanviraston kokoushuone

kunnanviraston kokoushuone Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika ti 16.9.2014 klo 18.30 Paikka kunnanviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 20.08.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Kokouksen avaus 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 13 Pöytäkirjan tarkastajat 14 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista Nro 5 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista Nro 5 / 2015 Esityslista Nro 5 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 10.6.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena Alkkiomäki Mervi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016 Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Maanantai 18.04.2016 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 9/2013

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 9/2013 -3, SIV 29.10.2013 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 29.10.2013 Esityslista 9/2013 -2, SIV 29.10.2013 17:00 Kokousaika 29.10.2013 klo 17.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2016. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2016. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2016 Sivistyslautakunta 01.12.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Torstai 01.12.2016 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 1/2012

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 1/2012 -3, SIV 24.1.2012 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 24.1.2012 Esityslista 1/2012 -2, SIV 24.1.2012 17:00 Kokousaika 24.1.2012 klo 17.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE.

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 Aika 29.5.2012 klo 19.18 20.29 Paikka Saran koulu Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja Haavisto Jonna jäsen Hietikko

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA Kinnulan lukion johtokunta 1 Kokousaika klo Kokouspaikka Kinnulan keskuskoulu, biologian luokka 221

KINNULAN KUNTA Kinnulan lukion johtokunta 1 Kokousaika klo Kokouspaikka Kinnulan keskuskoulu, biologian luokka 221 1 Kokousaika 28.9.2011 klo 19.40-20.55 Kokouspaikka Kinnulan keskuskoulu, biologian luokka 221 Saapuvilla olleet Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi pj puheenjohtajana) vpj

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA 20.08.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 57 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 58 Työrauhaa

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 3.3.2016 klo 17.00-18.10 Paikka Muonion kirjasto Asiat 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen 13 Sivistyslautakunnan vuoden 2015 toiminnallisten

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 23.10.2013 klo 18.00 19.35

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9/2011 Kokousaika Tiistai 18.30 19.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Kröger

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 6/2012 73 Kokousaika Keskiviikko 31.10.2012 klo 18-19.37 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 03.11.2009 klo 17.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 3/19.4.2011

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 3/19.4.2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/19.4.2011 Kokousaika 19.4.2011 klo 19.00 20.18 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2013 Sivu 9

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2013 Sivu 9 KOKOUSAIKA 4.3.2013 klo 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 302 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Naskali Essi Järä Eveliina Tatti Saara Matintalo

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSAIKA Tiistai 9.10.2007 klo 18.00 19.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnantalo Vanhala Jari A., puheenjohtaja Houni Juha,

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu 7/2016 110 KOKOUSAIKA Tiistai 27.09.2016 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 14 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 3 / 2016 KOKOUSAIKA Ti 19.4.2016 klo 18.30 19.50 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 14 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 3 / 2016 KOKOUSAIKA Ti 19.4.2016 klo 18.30 19.50 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 14 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 3 / 2016 KOKOUSAIKA Ti 19.4.2016 klo 18.30 19.50 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu Jäsenet: paikalla: Varajäsenet: paikalla: Saukko Piia, pj. x Saukko

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Tekninen lautakunta 8.1.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 8.1.2014 klo 16.30 18.05 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 06.04.2010 klo 17.30 18.08

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 06.04.2010 klo 17.30 18.08 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 06.04.2010 klo 17.30 18.08 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Haveri Satu

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 29.8.2008 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot