Voitte myös päästä seuraamaan oppitunteja sopimalla opettajan kanssa asiasta etukäteen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Voitte myös päästä seuraamaan oppitunteja sopimalla opettajan kanssa asiasta etukäteen."

Transkriptio

1 TOIMINTAAMME TUTUSTUMINEN Koulumme toimintaan voi tutustua internetsivuillamme Sieltä löytyvät yhteystietomme, rehtorin koulutiedotteet, koulun opetussuunnitelma, koulupäivien aikataulut, ajankohtaiset tapahtumat jne. Kuudesluokkalaiset oppilaamme toimittavat koulun Hemmuli -verkkolehteä. Sinne kootaan koulun arkeen ja juhlaan liittyviä artikkeleita. Lehden päätoimittajana toimii tänä vuonna opettaja Suvikki Nordberg. Lehti löytyy alla olevasta osoitteesta ja helpommin verkkosivujemme Hemmuli-linkin kautta. Voitte myös päästä seuraamaan oppitunteja sopimalla opettajan kanssa asiasta etukäteen. KOULUPÄIVÄN AIKATAULU Oppituntien väleihin sijoittuvat viiden minuutin siirtymätauot, 20 minuutin pikkupause ja 30 minuutin pause. Pauset ovat valvottuja ja osittain ohjattuja toimintatuokioita pihalla tai koulutiloissa. 6.-luokkalaiset pitävät pausekioskia, josta saa lainata leikkivälineitä. Ruokailussa oppilaat käyvät viidessä vuorossa klo välillä. oppitunti klo maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai siirtymätauko siirtymätauko siirtymätauko siirtymätauko siirtymätauko PIKKUPAUSE PIKKUPAUSE PIKKUPAUSE PIKKUPAUSE PIKKUPAUSE ruokailulla siirtymätauko siirtymätauko siirtymätauko siirtymätauko siirtymätauko ruokailulla PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE siirtymätauko siirtymätauko siirtymätauko siirtymätauko siirtymätauko

2 LUOKANOPETTAJAT esi 1a 1b 1c 2a 2b 2c 2d 2e 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c Riitta Sundberg Reija Jyrkinen Sini Laitinen Mia Vasama Laura Leogrande Kirsti Peltola Margit Triebel Helena Kurki Marikki Korpela Anneli Vilppo Gretel Ruuskanen Telle Niinistö Eeva-Riitta Mäki Liisa Rautiainen Mirva Talja Teemu Korhonen Katja Väg Kimmo Mononen Johanna Kingo-Forsman Suvikki Nordberg Raija Helminen Saila Brotherus AINEENOPETTAJAT Saksa Johanna Valokari-Pihlasto Ranska Sari Aavikko KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAT Elina Henell Gunnel Kurki Heli Laamanen Jaakko Pilvi Hicham Raddah Rosa Rajakaski Ilkka Tulikorpi Susanna Sundell Sari Mustonen Linda Leino Englanti Idam Majaniemi Laaja-alainen erityisopetus Sonja Suotamo, Outi Silvennoinen Tekstiilityö Leena Karjalainen Tekninen työ Hannu Kivistö Teemu Korhonen Kimmo Mononen Ortodoksinen uskonto Johanna Miettinen Islamin uskonto Soumaya Dakhlaoui Elämänkatsomustieto Saila Brotherus Teemu Korhonen - 3 -

3 - 3 -

4 KOULUN HALLINTO Rehtori Rehtori on koulun pedagoginen, hallinnollinen ja taloudellinen johtaja sekä koululla työskentelevän henkilökunnan esimies. Rehtorille on annettu erikseen päätäntävalta erilaisissa oppilasta, henkilökuntaa ja opetuksen järjestämistä koskevissa asioissa. Peruskoulun rehtori mm. päättää lähikoulun osoittamisesta oppilaalle, kouluun otettavista oman kunnan oppilaista, matkakorttien myöntämisestä oppilaalle, oppiaineen vaihtamisesta tai aineen opiskelusta vapauttamisesta ja luvan myöntämisestä koulusta poissaoloon viikon ylittävältä ajalta. Rehtori on johtokunnan sihteeri, valmistelija, esittelijä ja päätösten täytäntöönpanija. Johtokunta Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Johtokunta on tärkeä koulun sisäisen, kodin ja koulun sekä koulun ja ympäröivän yhteiskunnan yhteistyön ylläpitäjä ja kehittäjä. Johtokunnalla on tärkeä rooli koulun opetuksen ja kasvatuksen kehittämisessä sekä työrauhan ylläpitämisessä. Johtokunnat päättävät myös lukuvuosisuunnitelmasta, koulun määrärahojen käyttösuunnitelmasta eli toimintasuunnitelmasta ja koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta. Lisäksi johtokunta mm. antaa lausunnon rehtorin viran vaalissa ja hyväksyy koulun järjestyssäännöt. Johtokunta vv Rehtori Arja Pyykkö toimii koulun johtokunnan sihteerinä. Johtokunnan jäsenet: Virpi Pasanen (pj.) Essu Koskinen (vpj.) Nina Jaakkola Kari Lehtipuu Kimmo Ansamaa Teemu Korhonen Leena Karjalainen Sanna Vaittinen Heli Nieminen Tiina Sammalisto p Markku Stenborg Kim Danielsson Hannu Pirinen Pirkko Oras Vanhempainyhdistys Kantokasken koulun vanhempainyhdistyksen tehtävänä on edistää vanhempien, oppilaiden ja koulun yhteistoimintaa. Toiminta koostuu koulupäivän ohelle suunniteltujen tapahtumien järjestelyistä ja erilaisista mukavan yhdessäolon tarvikehankinnoista. Vanhempia kutsutaan mukaan yhdistyksen aktiivitoimintaan! Lisätietoja toiminnasta saa yhdistyksen puheenjohtaja Aija Nuoramolta, p tai Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun 10 tilille OKO-Olari Toiminnasta tiedotetaan sähköpostitse, reppupostina ja koulun verkkosivujen ja Hemmulin kautta

5 ESPOON OPETUSTOIMI Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö huolehtii koulutuksen koordinoinnista ja luo edellytyksiä koulujen toiminnalle. Suomenkielisen opetuksen tulosyksikköä johtaa opetustoimenjohtaja. Suomenkielisen opetuksen tulosyksikössä päätetään mm. seuraavat oppilasta koskevat asiat: lukuvuoden työ- ja loma-ajat, oppilaiden tilauskuljetukset, erityisopetussiirrot, koulunkäyntiavustajapalvelut ja koulunkäynnin aloittaminen vuotta säädettyä aiemmin tai myöhemmin. Lisäksi Suomenkielisen opetuksen tulosyksikössä päätetään mm. vakinaisten opettajien ottamisesta kaupungin palvelukseen ja siitä, missä koulussa opettajat opettavat. OPPILAAN ARVIOINTI lk Arvioinnin tehtävänä on antaa oppilaalle monipuolista palautetta oppimisesta sekä ohjata ja kannustaa opiskelua. Vanhemmille annettavan palautteen tarkoitus on auttaa heitä tukemaan lapsensa opiskelua. Arvioinnin kohteena ovat oppimistulosten lisäksi opiskelu- ja työskentelytaitojen kehittyminen sekä koko oppimisprosessi. Arviointi perustuu monipuoliseen osaamiseen. Tärkeitä eivät siis ole vain kokeissa saavutetut tulokset, vaan myös oppilaan työskentely tunneilla ja erilaisissa oppimistilanteissa, kotitehtävät ja muut työt. Koulun kasvatustehtävään kuuluu myös käyttäytymisen arviointi. Todistuksessa annettavaa arviota täydennetään usein opettajan ja kotiväen välisin keskusteluin, joissa saattaa olla oppilaskin mukana. Näissä arviointikeskusteluissa välitetään mahdollisimman monipuolisesti tietoa oppilaan opintojen etenemisestä ja koulunkäynnistä. Oppilaan itsearviointi puolestaan kehittää oppilaan taitoja arvioida omaa toimintaansa ja oppimistaan. Kun oppilas harjaantuu säätelemään toimintaansa ja tunnistamaan edistymistään, hänelle syntyy käsitys siitä, että hän voi vaikuttaa omaan oppimiseensa. Kouluvuoden päätteeksi oppilaalle annetaan lukuvuositodistus. Sen lisäksi Kantokasken koulussa annetaan syyslukukauden päättyessä välitodistus. Luokilla 1-4 oppilaan arviointi on sanallista. Oppiaineissa edistymisen lisäksi arvioidaan käyttäytyminen ja työskentelytaidot. Työskentelytaidot ja oppiaineessa edistyminen arvioidaan erikseen. Luokilla 5-6 käytetään numeroarviointia. Näillä vuosiluokilla työskentelytaitojen arviointi sisällytetään oppiaineissa edistymisen arviointiin. TUKIOPETUS Opetuksessa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville oppilaille tulee koulun järjestää tukiopetusta. Se on tilapäisesti annettavaa yksilöllistä ohjausta, jonka avulla oppilasta pyritään auttamaan oppimisvaikeuksissa ja eri syistä johtuvassa opintojen jälkeenjäämisessä. Aloitteen tukiopetuksen antamiseksi voi tehdä opettaja, oppilas itse tai huoltaja. Tukiopetusta annetaan yleensä oppituntien ulkopuolella. Lukuvuonna tukiopetukseen käytettävä tuntiresurssi ovat opetustoimeen kohdistuvista säästötavoitteista johtuen vähäinen

6 ERITYISOPETUS Oppilaalle, jolla on oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia, koulu järjestää osaaikaista erityisopetusta. Erityisopetuksella pyritään huolehtimaan siitä, että oppilas saavuttaa peruskoulun tavoitteet. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan koulupäivän aikana yksilöllisesti tai pienissä ryhmissä. Se on yleensä luonteeltaan tilapäistä, jaksottaista ja vain yhtä tai muutamaa oppiainetta kerrallaan koskevaa. Erityisopetuksen tarpeen arvioivat tavallisimmin luokanopettaja ja erityisopettaja yhteistyössä oppilaan huoltajan kanssa. Mikäli oppilas ei näiden tukitoimien avulla saavuta opetuksen tavoitteita, voidaan huoltajan kanssa neuvotella oppilaan siirtymisestä erityisopetukseen. Erityisopetusta järjestetään sekä yleisopetuksen opetusryhmissä että erityisluokilla. Luokkamuotoista erityisopetusta annetaan useiden peruskoulujen yhteydessä toimivilla erityisluokilla sekä erityiskouluissa. Lisätietoa opetuksen erilaisista muodoista ja järjestämispaikoista on saatavissa kaupungin Internet-sivuilta osoitteesta sekä oppaasta Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus Espoossa Opas löytyy sähköisessä muodossa osoitteesta KIELI- JA KULTTUURIRYHMIEN OPETUS Maahanmuuttajataustaiset oppilaat ja ulkomailta palaavat suomalaisperheitten lapset voivat tarvittaessa saada perusopetukseen valmistavaa opetusta, määräaikaista lisätukea valmistavan opetuksen jälkeen (MMO), suomi toisena kielenä -opetusta, maahanmuuttajien äidinkielen opetusta tai ulkomailla hankitun vieraan kielen ylläpito-opetusta, sekä tukiopetusta suomeksi tai oppilaan omalla äidinkielellä. Suomea toisena kielenä opetetaan oppilaille, joiden suomen kielen taito ei ole äidinkielisen tasoinen kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Koulu arvioi oppilaan suomen kielen taidon ja suomi toisena kielenä -opetuksen tarpeen. Espoossa suomi toisena kielenä -opetusta järjestetään erillisissä ryhmissä tai eriyttämällä opetusta äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla. ESIOPETUS Kaikilla espoolaislapsilla on mahdollisuus maksuttomaan esiopetukseen vuotta ennen varsinaisen oppivelvollisuuden alkamista. Espoolaisista esiopetusikäisistä lapsista n. 97 % osallistuu esiopetukseen. Esiopetusta järjestetään sekä päiväkodeissa että kouluissa. Esiopetuksen laajuus on 190 päivää lukuvuodessa eli n. 4 tuntia päivässä koulujen työpäivinä. OPPILAILLE JÄRJESTETTÄVÄ ILTAPÄIVÄTOIMINTA Peruskoulun luokkien oppilaille sekä muiden luokkien erityisoppilaille pyritään järjestämään kouluissa tai koulujen lähellä olevissa tiloissa iltapäivätoimintaa. Espoossa koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintapalvelujen tuottaminen perustuu ns. kumppanuusperiaatteelle, jolloin palvelujen tuottajina ovat yksityiset yrittäjät, yhdistykset ja yhteisöt sekä opetus- ja kulttuuritoimi että sosiaali- ja terveystoimi yhteistyössä. Espoon kaupunki avustaa kumppaneitaan, mutta ei osta heiltä palveluja. Palveluntuottajat toimivat Espoon kaupungin kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Jokaisella iltapäivätoimintayksiköllä on toimintasuunnitelma. Kantokasken koululla koululaisten iltapäivähoidosta vastaa HSIS- International School, sähköposti: - 6 -

7 Erityisoppilaiden iltapäivätoiminta toteutetaan tällä hetkellä pääasiallisesti päivähoitona vaikeasti vammaisten oppilaiden osalta 10-vuotiaaseen asti. Muiden erityisoppilaiden osalta haetaan yksilöllisesti integroimismahdollisuuksia muuhun iltapäivätoimintaan. KANTOKASKEN KOULUN OMA KERHOTOIMINTA Pikkunäyttis 1.-3.lk Mirva Talja Näytelmäkerho 4.-6.lk Kirsti Peltola Kuoro Helena Kurki Koulun tiloissa toimii iltaisin useiden eri seurojen ja yhdistysten harrastekerhoja. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ Kodin ja koulun monipuolinen yhteistyö on tärkeää oppilaan koulunkäynnin kannalta. Kasvatusvastuun jakamisesta kodin ja koulun kesken on hyvä käydä keskusteluja jo opintien alkuvaiheissa, jotta kasvatuskysymyksissä tiedettäisiin toimia johdonmukaisesti. Avoin tiedonkulku kodin ja koulun välillä on avainasemassa. Kouluilla on erilaisia tiedottamisen ja vuorovaikutuksen muotoja. Suosittu perinteisen kanssakäymisen muoto on luokkatoimikunta- tai vanhempainyhdistystyö. Sen puitteissa voidaan mm. järjestää retkiä, juhlia, myyjäisiä ym. tapahtumia. Kouluilla järjestetään myös luokkakohtaisia tai koko koulun vanhempainiltoja. Näissä keskustellaan kulloinkin ajankohtaisista kysymyksistä. Koulun sidosryhmistä tärkein on vanhemmat, mutta merkittäviä kumppaneita ovat myös yritykset, seurakunnat, urheiluseurat tai muut järjestöt. Kulttuuri-, ympäristö- ja vapaa-ajan palveluja hyödynnetään. Koulun tukena on alueellinen yhteistyöverkko, mutta yhteistyökumppaneita löytyy myös yli kuntarajojen. Kansainvälinen vuorovaikutus on kasvussa ja sitä edistämme edelleen. POISSAOLO KOULUSTA Oppilaan poissaoloon koulusta tulee pyytää lupa. Poissaololupaa on pyydettävä hyvissä ajoin. Opetustoimelle on tärkeää, että perheet pyrkisivät pitämään lomiaan mahdollisimman paljon koulujen loma-aikoina, jotta luokan yhteinen oppiminen etenee samaan tahtiin. Luokanopettaja/luokanvalvoja antaa luvan enintään viikon kestävään poissaoloon. Yli viikon poissaoloon antaa luvan koulun rehtori. Sairaustapauksissa tai muissa erityistapauksissa, joissa lupaa ei ole voitu pyytää ennalta, tulee huoltajan ilmoittaa poissaolosta mahdollisimman pian luokanopettajalle sekä antaa poissaolosta selvitys. Lapsen sairastuttua huoltaja ilmoittaa oppilaan poissaolosta välittömästi joko luokanopettajalle (p ) tai koulun kansliaan (p ). Jos oppilas on koulukuljetuksessa, poissaolosta on ilmoitettava aina myös taksiyhtiölle. Turhista ajoista yhtiöllä on oikeus laskuttaa huoltajaa. Syksyn 2009 aikana koulu siirtyy käyttämään poissaolojen seuraamisessa Wilma - tietojärjestelmää, jossa huoltajat seuraavat ja selvittävät poissaolojen syitä

8 OPPILAITA KOSKEVAT TIEDOT Koulut ja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö pitävät yllä oppilaiden koulunkäyntiin liittyviä tietoja. Oppilaan huoltajalla on halutessaan oikeus tarkistaa, mitä tietoja koulun ja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön yhteiseen oppilastietojärjestelmään hänen lapsensa osalta on tallennettu. Kun koulu kerää syksyisin oppilaista ajantasaiset tiedot, koulu välittää tiedot myös kouluterveydenhoitajalle, kouluhammaslääkärille ja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön oppilastietojärjestelmään. Jos perheen yhteystiedoissa (esim. osoite, puhelin, sähköposti) tapahtuu lukuvuoden aikana muutoksia, pyydetään niistä ilmoittamaan kouluun. Koulukuraattoreilla ja koulupsykologeilla on käytössä oma asiakastietojärjestelmä asiakasasiakirjojen laatimista ja asiakassuhteiden hoitoa varten. Asiakastietojärjestelmää koskeva rekisteriseloste on nähtävillä Espoon kaupungin Internet-sivuilla osoitteessa sekä kaikissa peruskouluissa ja lukioissa. TYÖRAUHAN TURVAAMINEN KOULUSSA Kullakin koululla on koulun oman johtokunnan hyväksymät järjestyssäännöt. Kantokasken koulun järjestyssäännöt ovat seuraavat: Sisäinen järjestys - Noudata koulun aikuisten ohjeita ja määräyksiä. - Liiku ja toimi koulussa rauhallisesti. - Vietä välitunnit ulkona ja noudata välituntialueen rajoja. Muista huomioida leikeissä aina turvallisuus. Lumipallojen, kivien ym. heittäminen on kiellettyä. - Älä poistu koulun alueelta ilman lupaa. - Käyttäydy ruokailussa rauhallisesti ja siististi. - Älä tuo kouluun makeisia tai purukumia ellei asiasta ole erikseen sovittu. - Älä liiku koulun alueella polkupyörällä, potkulaudalla yms. ja säilytä polkupyörääsi pyörätelineessä. - Pidä matkapuhelimesi suljettuna koulupäivän ajan. - Käytä hissiä vain erityisluvalla. - Tupakan ja päihdyttävien aineiden hallussapito ja käyttö on kielletty. Opiskelun esteetön sujuminen - Saavu oppitunneille ajoissa opiskeluvälineet mukanasi. - Tee annetut tehtävät. - Käyttäydy asiallisesti. - Anna kaikille työrauha. - Älä koske toisen omaisuuteen ilman lupaa. - Koulusta ei saa olla luvatta poissa. Huoltajan tulee ilmoittaa sairastumisesta heti kouluun. Muut poissaolot anotaan etukäteen luokanopettajalta tai rehtorilta (yli 5 päivää)

9 Turvallisuus ja viihtyisyys - Jokaisella on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. - Kiusaaminen, väkivaltainen käytös ja häirintä on kielletty. - Ole ystävällinen ja kohtelias kaikille. - Kouluun tuomasi rahat ja arvoesineet ovat omalla vastuullasi. Koulu ei vastaa kadonneesta omaisuudesta. Oppilas on velvollinen korvaamaan koulun tai toisen henkilön omaisuudelle aiheuttamansa vahingon. - Älä tuo kouluun vaaraa aiheuttavia esineitä. Järjestyksen valvonta ja seuraamukset Koulun järjestyssääntöjen noudattamista seuraavat kaikki koulun aikuiset. Perusopetuslaissa säädetään, että oppilasta, joka rikkoo järjestystä, menettelee vilpillisesti tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan rangaista kurinpidollisesti. Sääntöjen rikkomisesta seuraa ojentamis- tai kurinpitotoimenpide, joita perusopetuslain mukaan ovat seuraavat: Ojentaminen: Puhuttelu Luokasta poistaminen Jälki-istunto Tehtävien teettäminen koulupäivän jälkeen Kurinpitorangaistus: Kirjallinen varoitus Koulusta erottaminen enintään 3 kuukaudeksi OPPILAIDEN OMAISUUS KOULUSSA Koulu huolehtii monin eri tavoin siitä, että oppilaiden päällysvaatteet, varusteet ja tavarat olisivat hyvässä tallessa koulupäivän aikana. Kuitenkin joskus sattuu, että oppilaan omaisuutta katoaa koulupäivän aikana. Mikäli luvatonta ottajaa ei tavoiteta ja omaisuutta saada takaisin, jää menetys oppilaan vahingoksi. Oppilaiden ei tule tuoda kouluun rahaa tai arvokasta omaisuutta eikä jättää takin taskuun mitään houkuttelevaa. OPPIKIRJAT Opetuksen edellyttämät oppikirjat, muut koulutarvikkeet sekä välttämättömät työaineet annetaan oppilaalle maksutta. Huoltajan sen sijaan tulee huolehtia siitä, että oppilaalla on liikuntatunteja varten asianmukainen vaatetus ja pyyhe. KOULURUOKAILU Kouluissa tarjotaan jokaisena työpäivänä maksuton kouluateria, joka edistää oppilaan hyvinvointia, terveyttä ja työtehoa. Koululounas on monipuolinen, vaihteleva ja ravitsemuksellisesti täysipainoinen kokonaisuus. Ateria sisältää lämpimän pääruoan lisäkkeineen, ruokajuomaa, leipää ja ravintorasvaa. Ruokailutilanne on osa koulun opetus- ja kasvatustoimintaa. Kouluravintolassa voi tutustua perinteisiin, uusiin tai kansainvälisiin ruokalajeihin ja -makuihin sekä oppia hyviä ruokailutapoja. Koululounaalla saa myös tietoa terveellisistä ruokailutottumuksista kouluravintolassa olevan lautasmallin avulla

10 Erityisruokavaliot Kouluruokailussa toteutetaan erityisruokavaliot, joihin on selvät lääketieteelliset tai eettiset syyt. Kasvisruokailijoille valmistetaan päivittäin lakto-ovovegetaarista kasvisruokaa, joka sisältää kasvikunnan tuotteiden lisäksi kananmunaa ja maitotaloustuotteita. Erityis- tai kasvisruokavaliota noudattavat ilmoittavat ruokavaliostaan koulun terveydenhoitajalle Ilmoitus erityisruokavaliosta -lomakkeella. Erityisruokavaliota noudattavia pyydetään ilmoittamaan poissaoloistaan koulun keittiöön. Lisätietoja voi kysellä koulun ruokapalvelun esimieheltä Jaana Saariselta ja aluetoimistoista. Espoonlahden alue, puh , ruokalistat ja tuotteet, puh KOULUTERVEYDENHUOLTO Terveydenhoitaja ja lääkäri vastaavat kouluterveydenhuollosta, joka on luottamuksellista yhteistyötä oppilaan ja hänen perheensä kanssa. Kouluterveydenhuollon tehtävänä on koulujen terveydellisten olojen valvonta, oppilaiden terveydenhoito, terveysneuvonta sekä tarvittaessa lakisääteisiin ja tarpeellisiin erikoistutkimuksiin ohjaaminen. Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on turvata jokaiselle oppilaalle mahdollisimman terve kasvu ja kehitys ja siten vahvistaa edellytyksiä oppimiselle ja terveelle aikuisuudelle. Kouluterveydenhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää toimintaa. Se ei sisällä varsinaista sairaanhoitoa ensiapua lukuun ottamatta. Ensiaputilanteessa huoltajalla on vastuu oppilaan saattamisesta jatkohoitoon. Terveydenhoitaja ja lääkäri tapaavat oppilaita terveystarkastuksissa säännöllisin väliajoin ja yksilöllisen tarpeen pohjalta. Vanhemmat tai huoltajat ovat tervetulleita mukaan lapsensa tai nuorensa terveystarkastuksiin. Huoltajalla on aina päävastuu lapsen ja nuoren hyvinvoinnista. Tarvittaessa oppilas ohjataan lääkärin tai muiden erityisasiantuntijoiden tutkimuksiin ja hoitoon. Espoon sosiaali- ja terveystoimessa on käytössä asiakastietojärjestelmä, johon kouluterveydenhuollon asiakkaan terveystiedot talletetaan. Asiakkaan tiedot ovat aina salaisia, eikä niitä voi luovuttaa ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta. Poikkeuksena ovat ainoastaan laissa määritellyt erityiset perusteet. Terveydenhoitaja Johanna Luoto-Kärkkäinen työskentelee koululla ma-to klo Koululääkäreinä toimivat Vaula Tuominen ja Marja Koivusalo. Ajanvaraukset koululääkärille tehdään terveydenhoitajan kautta. OPPILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLTO Espoolaiset peruskoululaiset saavat suun terveydenhuollon palvelut maksutta koulua tai asuinpaikkaa lähinnä olevasta hammashoitolasta. Hoitoa annetaan yksilöllisin tutkimusvälein. Vastuu hoitoon hakeutumisesta on ensisijaisesti oppilaalla/hänen vanhemmillaan

11 KOULUPSYKOLOGI Koulupsykologi ohjaa ja tukee oppilaita koulunkäyntiin, oppimiseen, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Koulupsykologi keskustelee oppilaiden ja heidän vanhempiensa kanssa, arvioi ja tutkii koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyviä vaikeuksia, suunnittelee koulunkäynnin tukitoimia sekä osallistuu tarvittaessa jatkohoidon ja kuntoutuksen järjestämiseen. Koulupsykologi toimii yhteistyössä oppilaiden, heidän vanhempiensa sekä koulun ja sopimuksen mukaan muiden tahojen kanssa. KOULUKURAATTORI Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka tukee oppilasta, perheitä ja kouluyhteisöä oppilaan koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Koulukuraattorin työn yksi perustavoitteista on oppilaan selviytyminen peruskoulusta ja jatko-opiskelun turvaaminen. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin lapsensa koulunkäyntiin sekä kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Koulukuraattorin työ on yhteistyötä, jota tehdään kodin ja koulun välillä, viranomaisten kesken ja koulun omassa oppilashuoltoryhmässä. KOULUN OPPILASHUOLTORYHMÄ Oppilashuoltoryhmä suunnittelee ja koordinoi oppilashuoltotoimintaa yhteistyössä koulun muun henkilöstön kanssa. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat tavallisesti rehtori, erityisopettaja, terveydenhoitaja, koulupsykologi ja/tai koulukuraattori sekä asianomainen luokanopettaja. Kantokasken koulun oppilashuoltoryhmä kokoontuu tiistaisin. Kokousta johtaa rehtori Arja Pyykkö, jonka lisäksi istuntoihin osallistuu laaja-alainen erityisopettaja sekä tarpeen mukaan oppilashuollon muita asiantuntijoita. KOULUMATKAT Oppilas on oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen, jos luokan oppilaan koulumatka on yli 3 km ja luokan oppilaan koulumatka on yli 5 km. Koulukuljetuksen saamisen ehtona on, että oppilas käy kunnan hänelle osoittamaa koulua. Silloin kun oppilas käy jotakin muuta espoolaiskoulua tai toisen kunnan koulua, hän ei ole oikeutettu kuljetusetuuteen. Kuljetus järjestetään pääsääntöisesti antamalla oppilaalle julkisen liikenteen matkakortti. Koulumatka mitataan lyhintä jalankulkukelpoista reittiä myöten. Tätä lyhyemmällekin matkalle voidaan maksuton koulukuljetus myöntää, mikäli koulutien on katsottava muodostuvan kysymyksessä olevan oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen vaaralliseksi. Maksuton koulukuljetus voidaan myöntää myös lääkärinlausunnon tai muun erittäin painavan syyn perusteella osalle lukuvuotta. Matkakortit jaetaan koulusta niille oppilaille, joille rehtori on myöntänyt hakemuksesta kuljetusavustuksen. Erityisopetuksessa olevan oppilaan koulukuljetuksen tarve harkitaan erityisopetussiirron yhteydessä, sekä tarkistetaan tarvittaessa lukuvuosittain. Koululaisten tilauskuljetukseen valitut kuljetusyhtiöt suunnittelevat kuljetusaikataulun ja - reitit. Jos kuljetuksessa oleva lapsi ei esim. sairauden vuoksi käytä yhtiön palveluita, huoltajan velvollisuus on ilmoittaa kuljetuksesta pois jäävästä lapsesta kuljetusyhtiön edustajalle

12 Kantokasken koulun oppilaskuljetuksia hoitaa Oy Taxiapartners Ab, p , sähköposti: Koulutuskeskuksessa kuljetuksiin liittyviä asioita hoitavat Pia Heikkinen (09) ja Satu Hellsten (09) Kyseisille henkilöille voi lähettää myös sähköpostia: Esiopetuksen oppilaalle myönnetään kuljetusavustus, jos koulumatka on yli 3 km ja oppilas on kunnan hänelle osoittamassa esiopetuspaikassa. Kuljetus järjestetään ensisijaisesti maksamalla oppilaan huoltajalle avustuksena julkisen joukkoliikenteen aikuisen kausilipusta perimän korvauksen suuruinen euromäärä. Koulukuljetusetuus haetaan lomakkeella, jonka voi pyytää koulun kansliasta. Lomake on tulostettavissa myös Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön Internet-sivuilta osoitteesta > Opetus ja koulutus Tapaturmasta tai leikkauksesta aiheutuva tilapäinen kuljetustarve Koulutapaturmasta aiheutuva tilapäinen tilauskuljetus koulumatkoille järjestetään, mikäli oppilaalla on lääkärinlausunto, jossa on mainittu tilauskuljetuksen tarve ja aika, jolle kuljetus tarvitaan. Vapaa-ajalla sattuneista tapaturmista tai leikkauksesta aiheutuvaa kuljetusta ei koulumatkoille järjestetä, mikäli oppilas käy muuta kuin kunnan osoittamaa koulua esim. painotuksen tai vieraskielisen opetuksen takia. Sairastuminen kesken koulupäivän Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän (esim. kuume, vatsatauti), on huoltaja velvollinen huolehtimaan oppilaan kotiin viemisestä ja siitä aiheutuvista matkakustannuksista. VAKUUTUKSET Espoon kaupunki on vakuuttanut koulun oppilaat tapaturmien varalta. Vakuutusyhtiö korvaa koulussa ja koulumatkalla sattuneista tapaturmista aiheutuneet matka-, tutkimus- ja hoitokulut euroon asti. Vahingon sattuessa oppilas toimitetaan hoitoon kaupungin terveysasemalle. Vakuutuksesta korvataan julkisen sektorin terveydenhuoltopalveluiden käyttämisestä aiheutuneita maksuja. Tässä tarkoitetaan hoitoja, jotka on annettu seuraavissa paikoissa: kansanterveyslaissa tarkoitetussa terveyskeskuksessa, aluesairaalassa, keskussairaalassa, yliopistollisessa keskussairaalassa sekä vastaavissa yksiköissä ja laitoksissa ulkomailla. Vamman hoitokulut korvataan huoltajalle vain alkuperäisten laskujen tai maksettujen tositteiden perusteella siltä osin, kuin niitä ei korvata jonkin lain nojalla

13 LUKUVUODEN TOIMINTAA: ELOKUU Lukuvuosi alkaa klo 9 SYYSKUU b-luokan leirikoulu Rantasalmella 2.9. esi-1.-luokkien vanhempainilta 8.9. Jukka Salmisen gospel-konsertti koululla luokkien vanhempainilta Koulukuvaus Focusoiva KiVa-startti, päivänavaus luokkalaisten vanhempainilta c-luokan leirikoulu Turun saaristossa Välituntileikittäjät (4.-lkt) aloittavat leikittämisen ti ja to LOKAKUU Yhteisöllisyyden puun "istuttaminen" Kantopalloturnaus Oppilasparlamentin vaali Pelastautumisharjoitus Johtokunnan kokous Mielikirjanpäivä: naamiaiset ja kirjanvaihtotori Syyslaulajaiset Syysloma luokkalaisten vanhempainilta Seurakunnan päivänavaus luokille esi-3 MARRASKUU Oppilasparlamentin kokous HOJKSit päivitetään marraskuun loppuun mennessä Seurakunnan päivänavaus luokille Aikakauslehtipäivä Avaa kansi LOV - Lava on vapaa Puurojuhla JOULUKUU Oppilasparlamentin kokous Seurakunnan päivänavaus, virsikinkerit Joulujuhla (iltajuhla vanhemmille) Joulukirkko ja Keskitalven valon juhla koululla Kauneimmat joululaulut ja välitodistukset JOULULOMA TAMMIKUU Kevätlukukausi alkaa lukujärjestyksen mukaisesti Oppilasparlamentin kokous Srk:n päivänavaus Lauantaityöpäivä klo 9-13 HELMIKUU Sanomalehtiviikko Srk:n päivänavaus Kiinalaisen uuden vuoden juhla (6.-luokkalaisten järjestämä) Talviloma MAALISKUU Vanhempainilta Taidepolku 2.3. Srk:n päivänavaus Oppilasparlamentin kokous LOV - Lava on vapaa Talviurheilupäivä HUHTIKUU Oppilasparlamentin kokous Virpomisvitsojen siunaus, ortodoksinen srk Srk:n päivänavaus Bändikatselmus TOUKOKUU 7.5. Srk:n päivänavaus Helatorstai, vapaapäivä, sekä sen jälkeinen perjantaivapaa (perjantaivapaata korvaava lauantaityöpäivä 23.1.) Viulunsoittaja katolla -musikaali, koulun näytelmäkerhojen ja kuoron tuotos Kuudesluokkalaisten hyvästelyilta Pesäpallo-ottelu OVO: Oppilaat Vastaan Opettajat, Kannes- filmifestarit KESÄKUU 1.6. Kevätkirkko Espoonlahden kirkossa, Kesän tulemisen juhla koululla 4.6. Kevätjuhla Lukuvuositodistukset, Suvivirsi sekä 6.-luokkalaisten kukitus

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2010-2011 Kuvat: Jukka Lemmetty tutustu sivustoomme www.ymmerstankoulu.fi Käyntiosoite: Ristihaantie 5 Postiosoite: puhelin PL 75303sähköpostiosoite 02070 ESPOON KAUPUNKI

Lisätiedot

POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 1 Pohjois-Tapiolan koulu PL 3223 02070 ESPOON KAUPUNKI POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS Tähän oppaaseen on koottu oppilaan kannalta tärkeimmät omaa koulua, koulunkäyntiä ja kunnan koululaitosta koskevat

Lisätiedot

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2014-2015 Kuvat: Jukka Lemmetty Tutustu sivustoomme www.ymmerstankoulu.fi Käyntiosoite: Ristihaantie 5 Postiosoite: PL 75303 02070 ESPOON KAUPUNKI Puhelin kanslia: 816 56

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot Kieli- ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

OLARIN KOULU. Opinto-opas

OLARIN KOULU. Opinto-opas OLARIN KOULU Opinto-opas 2015-2016 1 O L A R I N K O U L U J A L U K I O Osoite Olarinniityntie 4, 02210 Espoo olarin.koulu@espoo.fi Postiosoite Pl 3323, 02070 ESPOON KAUPUNKI Puhelin www-sivut 043 8245151

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2014-2015 Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu 2..Espoon Kristillisen koulun

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖPÄIVÄ LAUANTAINA 10.11. JA SITÄ VASTAAVA VAPAAPÄIVÄ PERJANTAINA 7.12. Hyvä kotiväki! Tervetuloa kesän jälkeen aloittamaan uutta lukuvuotta

Lisätiedot

Osoite Olarinniityntie 4, 02210 Espoo olarin.lukio@espoo.fi. 043 8245151 (kanslia), 816 43243 (opettajat)

Osoite Olarinniityntie 4, 02210 Espoo olarin.lukio@espoo.fi. 043 8245151 (kanslia), 816 43243 (opettajat) O L A R I N K O U L U J A L U K I O Osoite Olarinniityntie 4, 02210 Espoo olarin.lukio@espoo.fi Postiosoite Pl 3334, 02070 ESPOON KAUPUNKI Puhelin www-sivut 043 8245151 (kanslia), 816 43243 (opettajat)

Lisätiedot

KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016

KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016 KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016 Hyvät Hamulan koulun oppilaat ja vanhemmat! Toinen lukuvuosi Hamulan koulun uudella sijaintipaikalla on alkamassa, ja minulla on tunne, että koulu ja sen mukanaan tuomat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Muistiinpanot 19 Kutsu 22

Sisällysluettelo. Muistiinpanot 19 Kutsu 22 MASALAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 Sisällysluettelo Rehtorin tervehdys 3 Yhteystiedot 4 Pysäköinti 4 Opettajat ja luokat 5 Koulunkäyntiavustajat 5 Työ- ja loma-ajat 5 Päivittäinen työaika 5 Johtokunta

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2015-2016 Rakkaudella ja ammattitaidolla Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu

Lisätiedot

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille KEURUUN YLÄKOULU LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille SISÄLLYSLUETTELO 1. REHTORIN TERVEHDYS 2. YHTEYSTIEDOT 3. KOULUN TYÖAIKA 4. OPPILASMÄÄRÄT LUKUVUONNA 2013-2014 5. TUNTIJAKO 6. JAKSOTUS

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo Kouran koulun lukuvuositiedote Lukuvuosi 2013-2014 Kuva: Satu Mäki-Teppo Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Koulunjohtajan palsta Ihana ja lämmin kesä on vielä kesken, vaikka kouluun jo taas palaammekin.

Lisätiedot

VUOSITIEDOTE 1/2015. Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo

VUOSITIEDOTE 1/2015. Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo VUOSITIEDOTE 1/2015 Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo 1 Sisällys Luokat, opettajat, muu henkilökunta... 3 Yhteystietoja... 4 Juhlia ja tapahtumia... 5 Työ- ja loma-ajat... 5 Koulupäivän

Lisätiedot

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista.

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista. KOULUOPAS 1. Rehtorin sanat 2. Koulun työ- ja loma-ajat (aikataulu) 3. Yhteystiedot 4. Helmi-reissuvihko 5. Vanhempainillat 6. Poissaolot 7. Kouluruokailu 8. Järjestyssäännöt 9. Välituntikäytänteet 10.

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2010 2011 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2013 2014. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2013 2014. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2013 2014 www.poytya.fi SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2013-2014 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS...

Lisätiedot

VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16

VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16 VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Yhteystiedot... 3 3. Lukuvuosi ja lomat... 3 4. Jaksot..... 3 5. Opettajat..... 4 6. Koulunkäyntiavustajat 5 7. Iltapäivätoiminnan

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013 KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013 1 KANTVIKIN KOULU Toppapolku 2 02460 KANTVIK jussi.maatta(at)kirkkonummi.fi KOULUN PUHELINNNUMEROT Koulunjohtaja Jussi Määttä 040-733 0343 Erityisopetus Minttu Polvinen,

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

TIEDOTELEHTI. Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/

TIEDOTELEHTI. Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/ TIEDOTELEHTI Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/ Kanslia 050 501 9614 Rehtori 050 394 8460 Opettajienhuone 040 133 6612 HUOLTAJA!

Lisätiedot

VAUNUKANKAAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014-2015

VAUNUKANKAAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014-2015 VAUNUKANKAAN KOULU Lukuvuositiedote 2014-2015 Vaunukankaantie 3-5 04300 TUUSULA Puhelimet: 040 314 3250 opettajat 040 314 3249 rehtori 040 314 3254 kanslia 040 314 4452 erityisopettaja 040 314 4419 terveydenhoitaja

Lisätiedot