Y L E I S T Ä. Toteutamme koulussamme 4-jaksojärjestelmää. Osa valinnaisaineista on jaksotettu. Osa on edelleen hajautettuna kaikille kouluviikoille.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Y L E I S T Ä. Toteutamme koulussamme 4-jaksojärjestelmää. Osa valinnaisaineista on jaksotettu. Osa on edelleen hajautettuna kaikille kouluviikoille."

Transkriptio

1

2 Y L E I S T Ä Lue tämä ennen kuin teet valintasi. Hakalahden koulun opetussuunnitelman tuntijaossa on valinnaisia oppiaineita: - 8. luokalla 7 kurssia - 9. luokalla 6 kurssia. Yhden kurssin pituus on noin oppituntia. Vastuu opiskelusta on sinulla itselläsi. Koulu pyrkii tarjoamaan sellaisia valinnaiskursseja, joista on sinulle hyötyä elämässäsi. Toivomme, että mietit valintoja harkiten. Erityisesti haluamme korostaa sitä, että valinnan tulee olla jokaisen oppilaan itsenäinen valinta eikä valintoja tule tehdä kavereiden mukaan. Ryhmittelyn jälkeen voi olla täysin mahdotonta vaihtaa valinnaisainetta. Yhteiset kurssit antavat perusvalmiudet toisen asteen oppilaitoksiin, mutta valitsemalla viisaasti voit panostaa tulevaisuuteesi. Valintasi on tärkeä, sillä näiden valinnaiskurssien avulla syvennät tietojasi ja taitojasi. Ne antavat sinulle eväitä jatko-opiskeluusi. Mieti siis tarkkaan yhdessä vanhempiesi kanssa, mitkä kurssit valitset. Toteutamme koulussamme 4-jaksojärjestelmää. Osa valinnaisaineista on jaksotettu. Osa on edelleen hajautettuna kaikille kouluviikoille. Valitse valinnaiskurssien joukosta 7 kurssia 8. luokkaa varten ja 6 kurssia 9. luokkaa varten. Pitkät A-kurssit, jotka alkavat 8. luokalla ja jatkuvat 9. luokalla, valitaan sekä 8. että 9. luokkaa varten. Kotitaloutta voi valita vain joko pitkänä (A-valinnaisena) tai lyhyenä (B ja C-valinnaisena) valinnaisaineena. Muita aineita voi valita sekä pitkänä että lyhyenä valinnaisaineena. Varsinaisten valintojen lisäksi merkitse kaksi-kolme VARAVALINTAA.

3 YHTEISET KURSSIT ERI VUOSILUOKILLA 7.lk 8.lk 9.lk I Yhteiset oppiaineet Äidinkieli A-kieli 1) B-kieli 2) / A2-kieli 3) Uskonto tai elämänkatsomustieto Historia ja yhteiskuntaoppi Matematiikka Fysiikka 1 1 1,5 Kemia 1 1,5 1 Biologia ja maantieto Musiikki Kuvaamataito Kotitalous Tekninen työ / tekstiilityö Liikunta Terveystieto II Oppilaanohjaus 1 0,5 0,5 Yht A-kieli on peruskoulun 3. luokalla aloitettu vieras kieli. 2) B-kieli on peruskoulun 7. luokalla aloitettu toinen kotimainen kieli. 3) A2-kieli on peruskoulun alaluokkien aikana aloitettu valinnainen A-kieli (ruotsin kieli). VALINNAISKURSSEJA ON ERILAISIA A B C Kurssit, jotka valitaan sekä 8. että 9. vuosiluokkaa varten Kurssit, jotka valitaan 8. luokalle. Kurssit, jotka valitaan 9. luokalle. A-valinnaisaineita valitaan kaksi, B-valinnaisaineita kolme ja C-valinnaisaineita kaksi. A- valinnaisaineet arvioidaan numeroin, B- ja C-valinnaiset Hyväksytty/hylätty. A-valinnaisaineita opiskellaan koko 8. ja 9. luokan ajan 2h/vko ja B- ja C-valinnaisia 2h/vko kahdessa jaksossa.

4 VALINNAISKURSSIT A Kurssit, jotka valitaan sekä 8. että 9. vuosiluokkaa varten SAKSA, B-kieli, ASAB Tutustutaan saksan kielen ääntämiseen ja perusasioihin sekä saksalaiseen elämänmuotoon ja arkipäivään. Aiheina mm. itsestä ja omasta perheestä kertominen, harrastukset, matkustelu ja asioiminen eri tilanteissa esim. kaupassa, pankissa ja puhelimessa. RANSKA, B-kieli, ARAB Tavoitteena on saavuttaa käyttökelpoinen peruskielitaito, jolla selviää tavallisissa arkielämän tilanteissa sekä luoda hyvä pohja ranskankielen perusteellisemmille opinnoille, samalla tutustuen ranskalaiseen elämään ja kulttuuriin. VENÄJÄ, B-kieli, AVEB Perehdytään venäjän kielen oikeinkirjoitukseen ja ääntämiseen sekä kielen perusrakenteisiin. Sanastossa keskitytään arkielämässä tarvittavaan ilmaisuihin. MUSIIKKI, AMUV Harjoitellaan soittamista ja laulamista sekä tutustutaan erilaisiin musiikkityyleihin ja taustoihin. Kuunnellaan klassikoita ja opitaan bändisoittamista käytännössä. Tehdään erilaisia esiintymisjännitystä poistavia harjoituksia. Koetaan onnistumisen elämyksiä pitkäkestoisen harjoittelun myötä. Arvioinnissa otetaan musiikillisten taitojen lisäksi huomioon yhteistyökyky ja toisten huomioon ottaminen harjoittelu ja esiintymistilanteissa. LIIKUNTA, ALIV Tätä kurssia voi suositella liikunnan harrastajalle tai kilpaurheilijalle, joka tuntee liikunnan monipuoliset mahdollisuudet niin yleiskunnon kuin terveydenkin kannalta. Tavoitteena on syventää ja laajentaa koululiikunnan oppisisältöä kunnallisen opetus-suunnitelman pohjalta. Tutustuminen erikoisliikuntalajeihin mahdollisimman monipuolisesti.

5 NÄPPÄILYTAITO JA TEKSTINKÄSITTELY SEKÄ TIEDONHALLINTA, ATKV Näppäimistön hallinta ja tekstinkäsittely Tiedonhallinta (taulukkolaskenta, esitysgrafiikka, tietokanta) Kirjoita tehokkaasti kurssi Asiakirjoittamisen kurssi 1 kurssi 8. lk 1 kurssi 8. lk 1 kurssi 9. lk 1 kurssi 9. lk Nykyaikaisen kirjoittamisen kurssi, jonka tavoitteena on, että oppilas hallitsee tietokoneen näppäimistön systemaattisen kirjoitustavan mukaan sekä osaa käyttää tekstinkäsittelyohjelman perustoimintoja omien kirjoitustöidensä tuottamisessa. Kurssilla tutustutaan tavallisimpiin työkaluohjelmiin ja opetellaan käyttämään niitä. Asiakirjoittamisen kurssilla oppilas oppii laatimaan kotona ja kodin ulkopuolella yleisesti tarvittavat asiakirjat oikean asettelumallin mukaan sekä soveltamaan tekstinkäsittelyohjelmaa ja taulukkolaskentaa muissa kirjallisissa töissä sekä koulussa että jatko-opiskelussa. - kymmensormijärjestelmä ja sokkokirjoitus - numerot ja merkit sekä niihin liittyvät voimassa olevan standardin mukaiset kirjoitussäännöt - mekaaninen kirjoitusvalmius - tietokoneen käyttötaito työvälineenä (työvälineohjelmat) - hakemusasiakirjat, yleiset kodin asiakirjat, kokousasiakirjat ja kaupan asiakirjoista kuluttajaa koskevat asiakirjat ja niitä koskevat asettelusäännöt - aineen, tutkielman, referaatin ja raportin kirjoittaminen - projektityö KOTITALOUS, AKOV Vahvistaa oppilaan tiedollisia ja taidollisia valmiuksia kodin erilaisten tehtävien hoitamiseen. Perehdyttää suomalaiseen juhla- ja ruokakulttuuriin sekä kansainväliseen ruokakulttuuriin ja tapoihin. - ateriasuunnittelu - ruuanlaitto ja leivonta - juhlien suunnittelu ja toteutus - suomalainen ja kansainvälinen ruokakulttuuri - kodinhoito ja vaatehuolto

6 TEKNINEN TYÖ sisältäen seuraavat kurssit, ATNV: - Puuteknologia 1 - Metalliteknologia 1 Puun ja metallin perinteinen muotoilu ja liittäminen. Teknisen piirustuksen alkeet. Valmistetaan pienimuotoisia koriste- ja käyttöesineitä. Kunnostus- ja korjaustyöt, entisöinti. - Puuteknologia 2 - Metalliteknologia 2 Puun ja metallin muotoilu ja liittäminen kone ja käsityötekniikoin. Valmistetaan kodin koriste- ja käyttöesineitä. Kunnostus- ja korjaustyöt, entisöinti. TEKSTIILITYÖ, ATSV Sisältö 8. lk ommellaan itselle vaate vapaa-aikaan tai harrastukseen virkkausta, neuleita käsin neuloen kodin sisustustekstiilejä esim. tilkkutöitä, helmivirkkausta, kankaan painantaa, kankaan kudontaa, ristipistotöitä Sisältö 9.lk juhlavaate itselle: jakku, mekko tai muu vauvalle tai leikki-ikäiselle vaatteita ja muuta lasten maailmaan kuuluvaa esim. lakanat, pehmolelu jne. neuleita oman valinnan mukaan KUVATAIDE, AKUV Tätä kurssia voi suositella kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kuvataiteellisten taitojensa kehittämisestä harrastuksesi ja/tai tulevien jatko-opintojensa takia. Kurssilla syvennetään aikaisemmin opittuja ja opitaan paljon uutta. Niin tiedoissa kuin tekniikoissakin. Ohjelmaan kuuluu niin piirustusta, maalausta, kuvanveistoa ja kokeellisempiakin tekniikoita. Grafiikan osuus on myös huomattava. Kurssin valitseminen ei edellytä erityisen hyvää kuvaamataidon- numeroa; tärkeämpää on innostus ja kiinnostus. Pitempi kurssi on tarkoitettu niille oppijoille, jotka haluavat perehtyä kuvataiteeseen ilmiönä ja tekijänä tavallista perinpohjaisemmin. Sisältö muodostuu samoista kohdista kuin lyhyemmässä kurssissa, mutta syventäen ja vaihtelevimmilla tehtävillä.

7 B Kurssit, jotka valitaan 8. luokalle ÄIDINKIELI Palapeli rakenna omaa äidinkieltäsi, BAIP Valinnaiskurssi antaa mahdollisuuksia syventää ja monipuolistaa äidinkielen eri osa-alueiden hallintaa: kirjallista ja suullista ilmaisua, teksti- ja medialukutaitoa sekä opiskelussa ja työelämässä tarvittavia viestintätaitoja. Kurssin tavoitteena on rohkaista käyttämään erilaisia persoonallisia tyylejä, kokeilemaan uutta ja tutustumaan erilaisiin toiminnallisiin työskentelytapoihin laajentaa omia viestintävalmiuksia kehittää ja monipuolistaa kirjallista ja suullista ilmaisua perehtyä erilaisiin mediateksteihin (esim. uutinen, artikkeli, haastattelu, blogi ja verkkokeskustelu) ja tuottaa niitä oppia kriittistä medialukutaitoa Kurssin suorittaminen hyväksytysti edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin ja annettujen tehtävien suorittamista. Kurssin sisältö suunnitellaan oppilaiden kanssa yhteistyössä. A-KIELI, ENGLANTI More English, BENM Perusasioiden kertaamista kaipaaville. Kertaamme englannin perusrakenteita erilaisten tehtävien avulla. Teemme lisäharjoituksia luetun- ja kuullunymmärtämisistä. Laajennamme sanavarastoa, teemme suullisia harjoituksia sekä kirjoitamme pieniä juttuja. BIOLOGIA Elämää maalla ja merellä, BBIE Luonto harrastuksena: Luontokerhomaista toimintaa luonnosta kiinnostuneille, kalastuksesta yrttien viljelyyn; eläintenpidosta eräretkeilyyn sekä tähdistä takapihalle. Tutustumisretkiä luokassa ja sen ulkopuolella. Luonnonsuojelua omasta pihasta alkaen.

8 MAANTIEDE Maapalloa ristiin ja rastiin 1, BGEM Kurssin tavoitteena on antaa oppilaalle aineksia oman maailmankuvansa rakentamiseen, toisten kansakuntien, kulttuurien tuntemiseen ja kunnioittamiseen sekä maailman tutkimiseen matkailijan näkökulmasta, oppia tulkitsemaan erilaisia karttoja, tilastoja, kuvia ja diagrammeja. Opiskelussa korostuu omatoimisuus, tutkiva oppiminen, monipuolisten tietolähteiden käyttö ja mediakriittisyys. - Matkailijana uudella mantereella - Afrikka mahdollisuuksien maanosa - Matkamuistot, arviointia ja suunnittelua - Tavat meillä ja muualla - Matkailijan kultainen kirja, laaditaan monipuolinen selviytymisopas - Ekomatkailua meillä ja maailmalla Kurssin lopullinen sisältö muodostuu kulloistenkin kurssilasisten toiveiden ja ideoiden pohjalta. Kurssin suorittaminen otetaan huomioon maantiedon arvosanaa annettaessa. KOTITALOUS Leivotaan ja kokataan, BKOL HUOM! Vain niille, jotka eivät valitse pitkää kotitaloutta Leivonnan sekä perusruoanvalmistustietojen ja taitojen vahvistaminen - peruselintarvikkeet ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa - perusruoanvalmistus - kodin pintojen puhtaanapito ja vaatehuolto - erilaiset taikinatyypit ja niistä valmistetut leivonnaiset - ateriakokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus: aamiainen. lounas, päivällinen, illallinen KUVATAIDE Piirustus ja maalaus, BKUP Pääosa tunneista käytetään työskentelyyn, joissa harjoitellaan kuvan tekemistä tutustuen eri tekniikoiden ominaisuuksiin. Työtapoja pyritään vaihtelemaan tarkoituksen mukaisesti. Aiheita ammennetaan ajankohtaisten teemojen lisäksi mm. taidehistorian eri tyylikausista, joten kurssilaisten taidehistoriatietouden kehittäminen on yksi kurssin tavoitteista.

9 TEKNINEN TYÖ Mopokurssi, BTNM Moottoriteknologiaa sekä mopon kunnostamista ja huoltoa. Mopoajokorttiin perustuvat liikenneturvan opinnot. FYSIIKKA/TEKNINEN TYÖ Elektroniikka 1, BFYE Perehdytään sähköopin perusteisiin ja sähköturvallisuuteen. Fysiikan tunneilla tehdään erilaisia kytkentöjä. Samalla tutustutaan elektroniikan komponentteihin. TEKSTIILITYÖ Muotivaate, BTSM Oppia suunnittelemaan ja valmistamaan laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja esteettisiä tuotteita. Muodikas vaate/vaatekokonaisuus itselle. Tuote- ja prosessi-ideointi. Tarkoituksenmukainen materiaalien käyttö. Erilaiset työjärjestykset ja työohjeet. MUSIIKKI Rohkeasti laulamaan, BMUR Lauletaan erityylisiä lauluja ja harjoitellaan tervettä äänenkäyttöä. Tutustutaan mikrofonitekniikkaan ja tehdään esiintymisharjoituksia. Arvioinnissa otetaan musiikillisten taitojen lisäksi huomioon yhteistyökyky ja toisten huomioon ottaminen harjoittelu ja esiintymistilanteissa. MUSIIKKI / KUVATAIDE Kameran kahden puolen, BKAK Valinnaiskurssilla yhdistetään musiikinopetuksen ja kuvaama- taidon sisältöjä ja työpajoja. Kurssin aikana valmistetaan video-elokuva, johon tehdään itse musiikkisäestys ja tehosteet. Oppilas toteuttaa omaa luovuuttaan monipuolisesti vahvuuksien mukaan esim. ohjaajana, kuvaajana, näyttelijänä, säveltäjänä ja muusikkona. Valmis tuotos voidaan esittää esim. koulun tilaisuuksissa.

10 LIIKUNTA Mailapelit, BLIM Kurssilla tutustutaan keskeisimpiin mailapeleihin vuodenajan mukaan. Tavoitteena oppia keskeisempien mailapelien perusasiat ja -säännöt. Painotetaan peliharjoituksia. Oppilas löytää mahdollisesti itselleen sopivan mailapeliharrastuksen. - ulko- ja sisälajeina: pesäpallo, golf, tennis, pöytätennis, sulkapallo, jääkiekko ja salibandy MEDIAPELI 1 Tietokone median työkaluna, BVIM Mediapeli-kurssilla oppilas tutustuu median eri osa-alueiden perusilmiöihin sekä tekijän että vastaanottajan näkökulmasta. Keskeisenä tavoitteena on auttaa ymmärtämään erilaisten medioiden toimintastrategioita ja niiden tapaa käsitellä elämän ilmiöitä. Tätä kautta on tavoitteena antaa oppilaille valmiuksia toimia median valikoivana ja kriittisenä käyttäjänä. Opetus koostuu erilaisista harjoitustöistä ja projekteista, joiden kautta tavoitteita kohti edetään. Osa harjoituksista on yksilötöitä, osa ryhmätöitä. Tässä kurssissa tutkitaan internetiä viestinnän työkaluna ja opetellaan tiettyjä perusjuttuja sekä tiedonhausta että sisällöntuotannossa. TIETOTEKNIIKKA Ohjelmointi, BTAO Kurssi edellyttää tietotekniikan perustaitojen osaamista. Kurssilla tutustutaan ohjelmoinnin alkeisiin teorian ja pienten ohjelmien avulla. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista tuntityöskentelyä. LUONNONTIETEET Luonnontieteitä kokeillen, BKLU Kurssin tavoitteena on tutustuttaa oppilas fysiikan ja kemian kokeellisiin työtapoihin sekä antaa tietoa ammattialoista, joissa tarvitaan luonnontieteiden osaamista. Tavoitteisiin pyritään töiden ja vierailuiden avulla. Osa töistä suoritetaan hyvin varustetussa laboratoriossa koulun ulkopuolella. Oppilas tutustuu fysiikan ja kemian kokeellisiin työtapoihin sekä antaa tietoa ammattialoista, joissa tarvitaan luonnontieteiden osaamista. Osa töistä suoritetaan hyvin varustetussa laboratoriossa koulun ulkopuolella ja tehdään vierailuja eri työpaikoille.

11 OPPILAANOHJAUS Tukioppilastoiminta, BOPT Kurssin tavoite on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä kannustavaa ilmapiiriä koulussa. Koulutuksessa tukioppilas löytää oman tukioppilasidentiteettinsä, ryhmäytyy muiden tukioppilaiden kanssa ja vahvistaa sosiaalisia taitojaan. Koulutus koostuu kolmesta osiosta: - minä tukioppilas: puhutaan itsetuntemuksesta, tukioppilaan tehtävistä ja tukioppilastoiminnan perusteista - vuorovaikutus: puhutaan ihmissuhdetaitojen vahvistamisesta, ryhmässä toimimisesta ja haasteista - tukioppilastoiminnan muodot: puhutaan toiminnan tavoitteellisuudesta ja suunnittelusta, toimintamuotojen löytymisestä, yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa ja arvioinnista. Peruskoulun päättövaiheessa oppilas voi saada aktiivisesta toimimisestaan tukioppilaana todistuksen, josta voi olla hyötyä hänen hakiessaan kesätöitä tai jatko-opiskelupaikkaa. INFORMAATIOTEKNOLOGIA Mobiiliteknologia hyötykäyttöön, BMOB Mobiiliteknologia hyötykäyttöön - kurssilla oppilas perehtyy koulun tablettitietokoneiden avulla kannettavien älylaitteiden mahdollisuuksiin. Keskeisenä tavoitteena on oppia näkemään uusi teknologia työkaluna ja tukena oppimisessa, työskentelyssä ja jakamisessa. Tavoitteeseen pyritään erilaisten hyötysovellusten avulla. Työskentely on projektiluontoista, ja harjoitustöitä tehdään sekä yksin että ryhmissä. Harjoitusaiheita valitaan ajankohtaisista ilmiöistä ja koulun oppiainesisällöistä, jotka tukevat yleissivistävää koulutusta. KESKEISET SISÄLLÖT Dokumentaatiotyökalut ja esitysgrafiikka Kirjan, lehden ja muistiinpanojen tuottaminen Esittely- ja opetusvideoiden luominen Visuaalisuus ja kuvan käsittelymahdollisuuksia Musiikkityökalut ja äänen hyödyntäminen videoissa Matematiikkaa tukevat graafiset sovellukset Omien tehtävien laadinta Animaatio- ja sarjakuvatyökalut

12 C Kurssit, jotka valitaan 9. luokalle ÄIDINKIELI Palapeli rakenna omaa äidinkieltäsi, BAIP Valinnaiskurssi antaa mahdollisuuksia syventää ja monipuolistaa äidinkielen eri osa-alueiden hallintaa: kirjallista ja suullista ilmaisua, teksti- ja medialukutaitoa sekä opiskelussa ja työelämässä tarvittavia viestintätaitoja. Kurssin tavoitteena on rohkaista käyttämään erilaisia persoonallisia tyylejä, kokeilemaan uutta ja tutustumaan erilaisiin toiminnallisiin työskentelytapoihin laajentaa omia viestintävalmiuksia kehittää ja monipuolistaa kirjallista ja suullista ilmaisua perehtyä erilaisiin mediateksteihin (esim. uutinen, artikkeli, haastattelu, blogi ja verkkokeskustelu) ja tuottaa niitä oppia kriittistä medialukutaitoa Kurssin suorittaminen hyväksytysti edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin ja annettujen tehtävien suorittamista. Kurssin sisältö suunnitellaan oppilaiden kanssa yhteistyössä. MUSIIKKI Musiikin Workshop, CMUW Estraadilla on aina tilaa! Tervetuloa toteuttamaan luovuutta musiikin ja näyttelemisen parissa! SYVENTÄVÄÄ RUOTSIA (B-kieli tai A2-kieli; ruotsi), CRUL Kurssi tarkoitettu erityisesti lukioon aikoville. Opettelemme uusia rakenteita ja laajennamme sanastoa. Harjoittelemme kirjoittamista ja kuuntelua. MAANTIETO Maapalloa ristiin rastiin 2, CGEM Kurssin tavoitteena on antaa oppilaalle aineksia oman maailmankuvansa rakentamiseen, toisten kansakuntien, kulttuurien tuntemiseen ja kunnioittamiseen sekä maailman tutkimiseen matkailijan näkökulmasta, oppia tulkitsemaan erilaisia karttoja, tilastoja, kuvia ja diagrammeja. Opiskelu korostuu omatoimisuus, tutkiva oppiminen, monipuolisten tietolähteiden käyttö ja mediakriittisyys.

13 - Matkalla Aasian maissa - Australia ja muu Oseania - Hasardimaantietoa - Tyynenmeren uhanalaiset saarivaltiot - Matkailun ympäristövaikutukset ja niiden arviointi - Kulttuurit kohtaavat; kommunikointi maailmalla - Aluemaantieteellinen tutkielma Kurssin lopullinen sisältö muotoutuu kulloistenkin kurssilaisten mielenkiinnon kohteiden pohjalta. Kurssin suorittaminen otetaan huomioon maantiedon arvosanaa annettaessa. MAANTIETO Maapalloa ristiin rastiin 2, CGEM Kurssin tavoitteena on antaa oppilaalle aineksia oman maailmankuvansa rakentamiseen, toisten kansakuntien, kulttuurien tuntemiseen ja kunnioittamiseen sekä maailman tutkimiseen matkailijan näkökulmasta, oppia tulkitsemaan erilaisia karttoja, tilastoja, kuvia ja diagrammeja. Opiskelu korostuu omatoimisuus, tutkiva oppiminen, monipuolisten tietolähteiden käyttö ja mediakriittisyys. - Matkalla Aasian maissa - Australia ja muu Oseania - Hasardimaantietoa - Tyynenmeren uhanalaiset saarivaltiot - Matkailun ympäristövaikutukset ja niiden arviointi - Kulttuurit kohtaavat; kommunikointi maailmalla - Aluemaantieteellinen tutkielma Kurssin lopullinen sisältö muotoutuu kulloistenkin kurssilaisten mielenkiinnon kohteiden pohjalta. Kurssin suorittaminen otetaan huomioon maantiedon arvosanaa annettaessa. KOTITALOUS Juhlat ja kansainvälinen keittiö, CKOJ HUOM! Niille jotka eivät valitse pitkää kotitaloutta Perehdyttää juhlien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi tutustuttaa oppilas kansainväliseen ruokakulttuuriin ja tapoihin. - juhlien suunnittelu ja toteutus - kansainvälinen ruokakulttuuri - kodinhoito ja vaatehuolto

14 KUVATAIDE Kolmiulotteinen työskentely, CKUK Pääosa tunneista käytetään työskentelyyn, joissa keskitytään kolmiulotteiseen tekemiseen tutustuen eri veistosteknikoiden ominaisuuksiin. Aiheita ammennetaan ajankohtaisten teemojen lisäksi mm. taidehistorian eri tyylikausista, joten kurssilaisten taidehistoriatietouden kehittäminen on yksi kurssin tavoitteista. KUVATAIDE Taiteen tiet, CKUT Kurssilla tutustutaan modernin taidehistorian ja kuvaviestinnän ilmiöihin syventävästi. Tutustutaan erilaisiin tekniikoihin ja tyylikausiin, jotka ovat syntyneet 1860-luvun jälkeen. Samalla tutkitaan sitä, miten kuvat vaikuttavat muihin ja miten tätä tietämystä on käytetty hyväksi taiteessa, viestinnässä ja mainonnassa. Kurssin tarkoitus on syventää ja ennen kaikkea monipuolistaa oppilaiden kuvailmaisun taitoja tasolle, johon ei ehditä normaalin valinnaisen kuvaamataidonkurssin puitteissa syventyä. Kurssin tavoite on myös synnyttää oppilaissa rohkeaa kokeilumieltä ja itsenäistä aloitteellisuutta sekä kuvataiteen tekijänä että kokijana. FYSIIKKA/TEKNINEN TYÖ Elektroniikka 2, CFYE Kurssin suorittaminen edellyttää Elektroniikka 1-kurssin suorittamista Kurssin tarkoituksen on laajentaa ja syventää elektroniikan tietoja ja taitoja. Tutkitaan elektronisia laitteita ja rakennetaan jokin elektroniikkaan perustuva laite. Lisäksi tutustutaan tietokoneen toimintaan ja sen yksittäisiin komponentteihin. TEKSTIILITYÖ Trendiasu, CTST Oppia suunnittelemaan ja valmistamaan laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja esteettisiä tuotteita. Muodikas vaate/vaatekokonaisuus itselle. Tuote- ja prosessi-ideointi. Tarkoituksenmukainen materiaalien käyttö. Erilaiset työjärjestykset ja työohjeet. MUSIIKKI Laulamme yksin ja yhdessä, CMUL Lauletaan erityylisiä lauluja yksin ja yhdessä. Harjoitellaan moniäänistä laulua. Opitaan mikrofonitekniikkaa ja harjoitellaan esiintymistä. Arvioinnissa otetaan musiikillisten taitojen lisäksi huomioon yhteistyökyky ja toisten huomioon ottaminen harjoittelu ja esiintymistilanteissa.

15 LIIKUNTA Kroppa kuntoon, CLIK Kurssilla keskitytään oman kunnon kehittämiseen yksilölajein ja joukkuelajein. Tutustutaan turvallisesti kuntosaliharjoittelun lisäksi erilaisiin kestävyyslajeihin. Kokeillaan eri harjoitusmenetelmien vaikutusta lihaskuntoon ja voimaan. Tutustutaan kaupungista löytyviin harjoituspaikkoihin. Mukana on myös venyttely ja rentoutusharjoituksia sekä kuntoilulajeista itsepuolustuslajeja. Monipuolisesti erilaiset kuntoa kohottavat harjoitteet. Kuntosaliharjoittelun tekniikka. MATEMATIIKKA Matemaattisia haasteita, CMAH Matematiikan perusopintojen syventäminen tähtäimessä lukio-opinnot. Vain matematiikkaluokkalaisille. MEDIAPELI 2 Median vaikutuskeinot ja elokuva, CVIM Tällä kurssilla oppilas tutustuu median eri osa-alueiden perusilmiöihin sekä tekijän että vastaanottajan näkökulmasta. Keskeisenä tavoitteena auttaa ymmärtämään erilaisten medioiden toimintastrategioita ja niiden tapaa käsitellä elämää ilmiönä. Tätä kautta on tavoitteena antaa oppilaalle valmiuksia toimia median valikoivana ja kriittisenä käyttäjänä. Opetus koostuu erilaisista harjoitustöistä ja projekteista, joiden kautta tavoitteita kohti edetään. Osa harjoituksista on yksilötyöskentelyä, osa ryhmätöitä. Tässä kurssissa keskitytään lehdistön toimintaperiaatteisiin ja elävään kuvaan osana viestintää. HISTORIA Historian merkkihenkilöt, CHIH Tutustutaan historian aikakausiin historiallisten henkilöiden kautta. Oppilaat tekevät yksin/parin kanssa tutkimuksen valitsemastaan henkilöstä ja aikakaudesta sekä esittelevät sen muille. Harjoitellaan myös palautteen antamista.

16 HISTORIA / KUVATAIDE Taiteen aarteita tutkimaan ja tekemään, CHIK Kurssilla tutustutaan taiteen historian keskeisimpiin tyylikausiin ja taiteilijoihin periaatteella tekemällä oppii. Oppilaat tekevät itse teoksia tiettyjen tyylisuuntien henkeen. Kurssi on historian ja kuvataiteen integrointia. Oppilaat voivat halutessaan itse vaikuttaa siihen, mitä taiteen tyylisuuntia kurssilla käsitellään. YRITTÄJYYS Nuori yrittäjyys, CNY Oppia yritystoiminnassa tarvittavaa teoriatietoa ja yhdistää se käytäntöön kuvitellun yrityksen perustamisen myötä. Oppilaat perehtyvät yrityksen perustamiseen ja hoitamiseen perustamalla yksin tai ryhmittäin omaan liikeideaan perustuvan kuvitteellisen yrityksen. Oppilaat voivat myös osallistua 2-6 oppilaan ryhmissä yhden lukuvuoden ajaksi oikean rekisteröitävän NY-yrityksen perustamiseen.

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 A-kieli 2 3 3 B-kieli 2 2 2 Matematiikka 3 3 4 Biologia ja maantieto 2 2 3 Fysiikka ja kemia 2 3 2 Terveystieto 1 1 1 Uskonto/elämänkatsomustieto

Lisätiedot

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 Hämeenlinnan Yhteiskoulu Viertokatu 1 13210 Hämeenlinna 1 VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 7. - 9. luokkien opetussuunnitelmasta Peruskoulun opetussuunnitelma

Lisätiedot

9-LUOKAN VALINNAISAINEET

9-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 9-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 8- luokalla aloitetuista. Lyhyet valinnaisaineet ovat yhden kurssin

Lisätiedot

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014 Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014 SISÄLTÖ KAHDEN VUODEN VALINNAT BIOLOGIA: TUTKI JA RETKEILE 4 EKONOMIA/LAKITIETO 4 ILMAISUTAITO 5 KOTITALOUS 5 KUVATAIDE 6 LIIKUNTA 6 MUSIIKKI 6 RANSKA 7 SAKSA 7

Lisätiedot

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli

Lisätiedot

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Merkitse valinnat numeroilla 1-4 (1=mieluisin, 2=toiseksi mieluisin jne, yhteensä 8 tuntia. Merkitse varavalinnat rastilla

Lisätiedot

Juhannuskylän koulu Valinnaiset oppiaineet 2013 2014

Juhannuskylän koulu Valinnaiset oppiaineet 2013 2014 Juhannuskylän koulu Valinnaiset oppiaineet 2013 2014 Kansikuva Elise Koivula Kuvitus Ida Finne Annika Pohjola Jannariina Pasuri Ilari Kampman Viena Luosa Anniina Virtanen Tuuli Lehtilä Hely Suhonen Tuula

Lisätiedot

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 1 Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 Ahveniston koulussa Sisällysluettelo KEMIA & FYSIIKKA... 2 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI... 3 KIRJOITTAMINEN JA TEKSTINKÄSITTELY... 5 KOTITALOUS...

Lisätiedot

SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA

SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA (2 vvh)... 2 A2-KIELI... 2 B2-KIELI... 2 EKONOMIA... 2 KUVATAIDE... 3 LIIKUNTA... 3 MINÄ, KAVERIT JA MUUT... 3 MUSIIKKI... 4 NÄYTTÄMÖLLE!... 4

Lisätiedot

LUKIJALLE. Opinto-ohjaajat Hannele Töyli 040 315 2307 Sanna Pappila 040 315 2299

LUKIJALLE. Opinto-ohjaajat Hannele Töyli 040 315 2307 Sanna Pappila 040 315 2299 JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUN VAIHTOEHTOISET TAIDEAINEET JA VALINNAISAINEET 2014-2016 LUKIJALLE Tämä opas on tarkoitettu peruskoulun 7. luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen antamaan tietoa 8. ja 9. luokan

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS. Luostarivuoren koulu 2015-2017

VALINNAISAINEOPAS. Luostarivuoren koulu 2015-2017 VALINNAISAINEOPAS Luostarivuoren koulu 2015-2017 Kannen kuva: 7F 2014 ja kuvataideopettaja Anni Halonen 2 3 SISÄLLYSLUETTELO MITÄ VALITSEN JA MIKSI? 4 VALINNAN TEKEMINEN 5 LUOSTARIVUOREN KOULUN TUNTIJAKO

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2015-2016

VALINNAISAINEOPAS 2015-2016 VALINNAISAINEOPAS 2015-2016 Tästä oppaasta löydät Valinnaisainekurssien esittelyt Ohjeita valintoihin Valintalomakkeen 2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 3 Saatesanat valitsijalle 4 Harjurinteen koulun

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET:

SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: Ryhmä A (2 vuosiviikkotuntia) Ekonomia Kotitalous Kuvataide Liikunta (pojat ja tytöt) Musiikki B2-kieli (ranska, saksa, venäjä) Tekninen työ

Lisätiedot

Ressun peruskoulun valinnaisaineet 8. ja 9. luokalla

Ressun peruskoulun valinnaisaineet 8. ja 9. luokalla Ressun peruskoulun valinnaisaineet 8. ja 9. luokalla A taideaineet ilmaisutaito kuvataide musiikki B taitoaineet kotitalous tekninen työ tekstiilityö tieto- ja viestintätekniikka C kielet B-ranska B-saksa

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi VALINNAISAINEET 2015 Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi SISÄLTÖ Muutoksia lukujärjestykseen 8. ja 9. luokalla 2 Munkkiniemen yhteiskoulun tuntijako 2 Mitä valinnaisaineita koulu tarjoaa?

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2011-2013

Valinnaisaineet 2011-2013 Valinnaisaineet 2011-2013 Limingan Hannu Krankan koulun tiedote VALINNAISET AINEET 8. - 9. LUOKKA lukuvuosina 2009-2011 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET...

Lisätiedot

KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS 2014 2015 SISÄLTÖ Johdanto 2 Yhteiskoulun tuntijako 3 Yhteiskoulun valinnaisaineet 4 Vaihtoehtoinen kuvataide ja musiikki 5 sivu KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET A2-KIELI

Lisätiedot

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Kustaantie 10 01400 Vantaa Fax: 09-839 24329 Puhelimet: Rehtori Heikki Hirvonen 050-3122125 Koulusihteeri Ritva Lehtonen 09-83924330

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2015 2016 Valinnaisaineet 8. luokka Valinnaisuus lukuvuonna 2015-2016 Kuvataiteen, musiikin, käsityön ja kotitalouden yhteisinä oppiaineina opiskelu loppuu 7. luokan jälkeen. Näiden

Lisätiedot

Mikkelin lukio Kurssiopas 2014

Mikkelin lukio Kurssiopas 2014 Kurssiopas 2014 n yhteystiedot Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Suorat puhelinnumerot Sähköposti Rehtori Jari Tuomenpuro 044 794 2775 jari.tuomenpuro@mikkeli.fi Apulaisrehtori Pirjo Marjukka Hänninen 044 794

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle Hyvä seitsemäsluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus enemmän itse päättää oman koulutyösi sisällöstä. Kouluvuoden kolmestakymmenestä vuosiviikkotunnista

Lisätiedot

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana.

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana. 7.20 VALINNAISET AINEET 7.20.1 Ennen kuudetta vuosiluokkaa tehtävät valinnat 7.20.1.1 MUSIIKKILINJA Musiikkilinjan opinnot toteutetaan yhteistyössä Kankaanpään Musiikkiopiston ja Pohjanlinnan koulun kanssa.

Lisätiedot

tuusulan lukio hyrylän toimipiste

tuusulan lukio hyrylän toimipiste tuusulan lukio hyrylän toimipiste 2012 2013 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Y H T E Y S T I E D O T Yhteystiedot 03 Iloitse onnistumisista Tuusulan lukiossa 05 Opintojen suunnittelua 06 Opinto-ohjelman

Lisätiedot

ÄIDINKIELI. Kuvita ja kirjoita. Yksivuotinen

ÄIDINKIELI. Kuvita ja kirjoita. Yksivuotinen ÄIDINKIELI cvaiku Kuvita ja kirjoita Tuntimäärä 8. luokalla: 1t kuvataidetta, 1t äidinkieltä Arvostelu: hyväksytty / hylätty Alussa oli sana vai oliko se kuva... Kurssi on kuvataiteen ja äidinkielen yhteistyökurssi,

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2015-2017

Valinnaisaineet 2015-2017 Tupoksen yhtenäiskoulu Valinnaisaineet 2015-2017 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2015

VALINNAISAINEOPAS 2015 VALINNAISAINEOPAS 2015 Oppilaille ja huoltajille Raunistulan koulun oppilaat voivat valita valinnaisaineensa kaikkiaan noin 40:n eri kurssin joukosta. Valittavien kurssien määrä: 7. lk 1 kurssi (mu, ku,

Lisätiedot

2015-2017 Hirvelän koulun. Valinnaisaineet

2015-2017 Hirvelän koulun. Valinnaisaineet 2015-2017 Hirvelän koulun Valinnaisaineet Sisältö Hyvät vanhemmat... 2 Valinnaisaineiden opetus... 2 Videokurssi... 3 Englanti... 3 Ruotsi... 4 B2-kieli Saksa... 5 B2-kieli Ranska... 5 B2-kieli Venäjä...

Lisätiedot