VUORENTAUSTAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUORENTAUSTAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015"

Transkriptio

1 VUORENTAUSTAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE Hei! Pois ei jäädä saa nyt kukaan - tapaleikkiin tule mukaan! Opit niksit, tiedät miksi tahdot tapataituriksi! Tavat hyvät ovat kuin kultajyvät. Kylvä hyvää hyvää saat ympärilläsi kasvamaan! Vuorentaustan koulun Hyvien tapojen painotus jatkuu edelleen lukuvuoden ajan. Aiheiden toteutus tapahtuu pääsääntöisesti yhdistäen niitä eri oppiaineisiin. Kutakin aihepiiriä käsitellään pari kuukautta. Lukuvuoden teemat ovat kotikäyttäytyminen, kiva koulu, toisen huomioonottaminen ja ystävyys, luokan työrauha ja ympäristöstä huolehtiminen. Viime lukuvuoden Lukuinto hankkeen pilotoinnista saimme hyviä kokemuksia lukuharrastuksen virittämiseen ja ylläpitoon. Nyt haluamme olla mukana virallisen Lukuinto -vuoden toiminnassa ja jatkaa hyvää työtä edelleen. Tulevan lukuvuoden aikana koulussamme luetaan yhdessä ja erikseen, lähestytään kirjallisuutta monesta eri suunnasta ja kirjat ovat näkyvästi esillä koulumme arjessa. Lisäksi Lukuinto on teemana koulumme Avoimissa ovissa klo Tervetuloa! Kesän aikana saatiin tehtyä sisäilmaremontin toinen vaihe. Uudemman osan toisen kerroksen luokkien lattiapinnoitteet uusittiin suunnitelmien mukaisesti. Seuraamme tilannetta. Olemme saaneet kouluun langattoman verkon. Pöytäkoneista on siirrytty kannettaviin tietokoneisiin. Meillä on käytössä kaksi kuljetuskärryä, joissa molemmissa on 13 konetta. Kuluvan lukuvuoden aikana luokkien 3-6 oppilaat perehdytetään koneiden käyttöön. Lisäksi kaikki kaupungin viidensien luokkien oppilaat saavat erityisen BYOD kurssin (tuo oma laitteesi) myötä lisäopetusta erilaisten omien laitteiden käytöstä oppimisen tukena. Tapio Alppi, rehtori

2 Vuorentaustan koulun toiminta-ajatus Vuorentaustan koulun henkilökunta ohjaa oppilasta kasvamaan ihmiseksi, joka kunnioittaa ympäristöään, kouluyhteisön jäseniä ja arvostaa sekä omaa että toisten työtä suhtautuu koulutyöhön myönteisesti ja noudattaa hyviä tapoja tuntee omat vahvuutensa ja näkee itsensä kasvavana ja kehittyvänä oppijana osaa käyttää kriittisesti monipuolisia tiedonhankintamenetelmiä arvostaa suomalaisia juuriaan kansainvälistyvässä maailmassa Lisäksi lukuvuonna oppilaita ohjataan ja kannustetaan noudattamaan Vuorentaustan koulun hyviä tapoja. Heidän vuorovaikutustaitojaan kehitetään arkipäivän tilanteissa Yhteispelin -ohjelman mukaisesti. Lukuinto -hankkeessa oppilaille opetetaan erilaisten tekstien ja median lukutaitoja sekä kannustetaan lukemaan kirjallisuutta koulussa ja vapaaaikana. Vuorentaustan koulun luokat ja henkilökunta 1 A Salonen Kati (15) 1 B Maljanen Maija (15) 2 A Peltomäki Tuija (16) 2 B Lähteenmäki Sirpa (16) 3 A Poussu Hanna (16) 3 B Eloranta Leena (17) 4 A Pentinsaari Maria (18) 4 B Aila Lukin (25) 5 A Kuja-Kanto Päivi (16) 5 B Hermonen Kimmo (25) 6A Jurvelin Eero (16) 6 B Korhonen Mira (25) Yhteensä 220 oppilasta Englanti, saksa Englanti Tekninen työ Erityisopetus Resurssiopettaja Koulunkäynninohjaajat Kajander Terhi Hanna Poussu ja Sirpa Lähteenmäki Kimmo Hermonen, Eero Jurvelin ja Tapio Alppi Niina Järvensivu ja Pirkko Pousi Päivi Ojala Anne Alanne, Erja Haavikko, Marja Harra-Kerttula, Marja Raami Puhelinnumeroita: Rehtori Tapio Alppi Koulusihteeri Airi Lindén-Saarinen (koululla ma, ke ja parillisen viikon pe) Opettajien huone (soittoaika välituntisin ja , teksti- ja vastaajaviestit ei käytössä) Keittiö Hilkka Ala-Pässäri Kiinteistönhoito Lännen Kiinteistöpalvelu Siistijät Kaisa Nikula ja Niina-Reetta Bergman Kuraattori Riina Kaartamo Psykologi Marjo Huovinen (klo ) Koulun kotisivu

3 Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhdessä oppilaiden, vanhempien ja koulun muun henkilökunnan kanssa. Terveydenhoitaja tarkastaa oppilaat kaikilla luokka-asteilla. Koululääkärin tarkastuksessa käyvät 1. ja 5. luokkien oppilaat. Kasvun, näön ja kuulon seulonnan ohella terveystarkastuksissa keskustellaan lasten kehittymisestä, koulusta, harrastuksista, terveystottumuksista ja mieli-aloihin liittyvistä asioista. Lisäksi koululaisia ja heidän perheitään ohjataan noudattamaan terveellisiä elämäntapoja. Koulumatkalla ja koulupäivän aikana sattuneet tapaturmat ja sairastumiset hoidetaan kouluterveydenhuollossa. Terveydenhoitaja Sari Jonasson on paikalla maanantaisin ja tiistaisin klo Puhelinajat ma ja ti klo ja muina päivinä klo puh tai yhteydenotto Wilman kautta. Tapaturmat Koulussa ja koulumatkalla sattuneet tapaturmat hoidetaan Ylöjärven terveyskeskuksessa. Hoito on oppilaalle maksutonta. Oppilaat on vakuutettu vakuutusyhtiö Pohjolassa. Vakuutus korvaa tapaturmista aiheutuneet henkilövahingot. Vakuutus korvaa tapaturmasta aiheutuneen vamman hoitokulut mm. lääkärin määräämät tutkimukset ja lääkkeet, matkakulut hoidon saamiseksi sekä koulumatkat lääkärinmääräyksen perusteella. Yksityislääkärin antama hoito korvataan ainoastaan, mikäli kyseiseen hoitoon on saatu terveyskeskuslääkäriltä lähete. Rikkoontuneet apuvälineet (silmälasit ja kuulolaite) korvataan siinä tapauksessa, että tapaturma on aiheuttanut lääkärin toteaman ruhjeen tai vamman. Rikkoontuneet silmälasit on korjautettava/uudet lasit hankittava kahden kuukauden kuluessa. Muita aineellisia vahinkoja (vaatteet, kännykkä, polkupyörä jne.) ei korvata. Oppilaan sairaanhoidon järjestämisestä vastaa yleensä oppilaan huoltaja. Koulu hoitaa tapaturmailmoituksen täyttämisen. Hammashoito Hammashoitola on Soppeenharjun koululla. Puh Hammaslääkäri Heli Peijari ja suuhygienistit Kaisu Kaikkonen ja Heli Autio. Vanhempien tulee huolehtia siitä, että lapsi muistaa mennä hammaslääkärille sovittuna aikana, lapsen sairastuessa peruutuksesta ilmoitettava välittömästi. Hammashoitolaan kuljetaan jalan, pyörällä (isommat oppilaat) tai vanhempien kuljetuksella. Nopeaa hoitoa vaativissa tapauksissa huoltajan tulee ottaa yhteys suoraan hammashoitolaan. Kolmannen luokan oppilaille tehtävän tarkastuksen yhteydessä tehdään oikomishoidon esiseulonta, josta tulee tiedote kotiin. Poissaolot Oppilaan sairastumisesta ilmoitetaan samana päivänä Wilmassa. 1-5 päivän loman myöntää opettaja ja pidemmät lomat rehtori, myös muut poissaolot haetaan Wilmassa. Toivomme, että yritätte mahdollisuuksien mukaan järjestää lomamatkanne koulun loma-aikoina.

4 Koulun työ- ja loma-ajat lukuvuonna syyslukukausi kevätlukukausi syysloma (vko 42) talviloma (vko 9) joululoma Oppitunnit 1. tunti alkaa tunti alkaa 9.00 välitunti tunti alkaa ruokailu tämän kaksoistunnin aikana välitunti tunti alkaa välitunti tunti alkaa tunti alkaa Tukiopetus Opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville annetaan tukiopetusta. Oppilashuolto Koulumme oppilashuolto järjestetään voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti. Oppilashuolto jakautuu yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Alueen koulut, päiväkodit, iltapäivätoiminta sekä sidosryhmät tekevät yhteistyötä lain hengen mukaisesti. Laajennettu yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu 1-2 kertaa lukuvuoden aikana. Siihen kuuluvat Soppeenharjun koulu, Vuorentaustan koulu, Vuorentaustan päiväkoti, Soppeenharjun päiväkoti ja tarvittaessa oppilaiden huoltajien ja oppilaiden sekä sidosryhmien edustus. Vuorentaustan koulun yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat koulupsykologi Marjo Huovinen, kuraattori Riina Kaartamo, terveydenhoitaja Sari Jonasson, erityisopettajat Niina Järvensivu ja resurssiopettaja Päivi Ojala, rehtori Tapio Alppi sekä tarvittaessa iltapäivätoiminnan, huoltajien ja oppilaskunnan edustaja. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Pedagogiseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat oppilasta pääsääntöisesti opettava opettaja, erityisopettaja ja rehtori. Pedagoginen oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu tarvittaessa, mutta vähintään kaksi kertaa lukuvuoden aikana lokakuussa ja huhtikuussa. Yksilökohtaiseen oppilashuoltoryhmään kuluu monialainen asiantuntijaryhmä, joka määritellään tapauskohtaisesti. Painopistealueet ovat ennaltaehkäisevä toiminta, tiivis yhteistyö varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan sekä muiden koulun sidosryhmien kanssa. Monialainen yhteistyö on luottamuksellista, avointa ja tehtävät jaetaan tapauskohtaisesti asiantuntijuuden perusteella: -kuraattori / sosiaalipuoli- lastensuojelu ja niveltäminen yläkoulun puolelle -psykologi / oppimisvaikeuksien selvittäminen ja testaaminen ja ohjaus jatkotutkimuksiin (tunnepuoli) / asiakkaaksi perhekeskukseen -terveydenhoitaja / oppilaan yleiseen terveydentilaan liittyvät asiat, koulutulokkaiden osalta kouluuntulotarkastukset ja varhainen puuttuminen / tuntemus ja tietämys lapsista -yhteistyössä kuraattori ja psykologi / pienryhmätyöskentely -erityisopettajat / lasten oppimisvaikeudet ja testaaminen, koulun laajempien erityistoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä luokanopettajien kanssa

5 Oppilashuoltoryhmässä on jatkuvaa itsearviointia omasta toiminnastaan / lukukauden ja lukuvuoden päättöarviointi / mahdolliset kyselyt huoltajille / koulun opetushenkilöstölle esitetty kysely. Näiden perusteella ryhmän toimintaa kehitetään edelleen. Oppilashuoltoryhmän toiminnasta tiedotetaan soveltuvin osin Wilmassa ja yt-kokouksissa sekä vanhempainiloissa. Kodin ja koulun yhteistyö Koko koulun vanhempainilta on klo 18. Lukuvuoden aikana luokanopettajat pitävät vähintään yhden luokkakohtaisen vanhempainillan sekä käyvät henkilökohtaiset arviointikeskustelut yhdessä huoltajien ja oppilaan kanssa. Lisäksi koulussa on avoimien ovien iltapäivä klo Tavoitteena on avoin sekä välitön kodin ja koulun välinen yhteistyö. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä lisäksi lasten koulutyöhön tarvitaan huoltajien tuki. Teemme yhteistyötä vanhempainyhdistyksen kanssa. LIIKUNNAN VUOSISUUNNITELMA Viikko LAJI VARUSTUS Yleisurheilu verkkarit, lenkkarit / piikkarit, pyörä+kypärä Jalkapallo verkkarit, lenkkarit / jalkapallokengät 41 Suunnistus teoriassa verkkarit, lenkkarit 42 SYYSLOMA Suunnistus käytännössä verkkarit, lenkkarit / saappaat Palloilu (mm. kori- ja lentopallo) sisäliikuntavarustus, sisälenkkarit + pyyhe Telinevoimistelu sisäliikuntavarustus + pyyhe JOULULOMA 2-5 Luistelu ja jääpelit luistimet, kypärä, maila / kaukalopallomaila 6-8 Hiihto hengittävä hiihtoasu ja hiihtovälineet 9 HIIHTOLOMA Palloilu (mm. salibandy) sisäliikuntavarustus, sisälenkkarit, maila ja pyyhe Telinevoimistelu + kuntotesti sisäliikuntavarustus + pyyhe Pesäpallo, maastojuoksu ja maastoleikit verkkarit, lenkkitossut, räpylä (jos omistaa) Kerhotoiminta Oppilaille tarjotaan seuraavia kerhomahdollisuuksia lukuvuoden aikana: telinejumppa lk, maanantai klo ja torstai klo 9-10 (Tapio Alppi) 2. luokat syyslu-kukausi 2014 ja 1. luokat kevätlukukausi saksan kielen kerho 3. lk (Terhi Kajander) tammikuu - helmikuu taitoluistelukerho lk (Päivi Ojala) tammikuu - helmikuu bändikerho 6. lk, keskiviikko klo (Kimmo Hermonen ja Mira Korhonen) - musiikkiluokkien kuoro, tiistai klo (Aila Lukin) - Lukuinto -kerho tapahtumien yhteydessä (Sirpa Lähteenmäki ja Niina Järvensivu) Iltapäivätoiminta Iltapäivätoiminnan tarkoituksena on tarjota turvallinen ja virikkeellinen iltapäivä 1. ja 2. luokkalaisille. Tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä. Toimintaa järjestetään koulupäivinä ma-pe klo Vuorentaustassa toiminnan järjestäjänä on Ylöjärven seurakunta, Vuorentaustan seurakuntakodin kerhotila Mastontie 27. Lisätietoja: lapsityönohjaaja Terhi Pellinen Ylöjärven kaupunki koordinoi Ylöjärvellä järjestettävää iltapäivätoimintaa.

6 Paikkaa iltapäivätoiminnassa haetaan kaupungilta Iltapäivätoiminnan koordinaattori Birgitta Korkala, puh Vanhempainyhdistyksen terveiset Koulumme vanhempainyhdistys on yhteistyöelin oppilaiden vanhemmille ja koulun edustajille. Toimintaan osallistuminen mahdollistaa lasten vanhempiin tutustumisen ja yhteistyön opettajien kanssa. Kokoontumisia on keskimäärin 3-4 lukukausittain ja niissä on mukana koulun edustus. Kokoontumisista ilmoitetaan Wilmassa. Vanhempainyhdistyksellä on aktiivinen rooli erilaisten tapahtumien järjestelyissä koulun oppilaiden ja opettajien tukena. Näistä esimerkkeinä ovat perinteiset joulumyyjäiset.. Toivomme vanhempainyhdistyksen toimintaan mukaan lisää huoltajia edustamaan jokaisen luokan oppilaita. Odotamme ilolla uusia toimintaideoita sekä rohkeita ja aktiivisia toimijoita. Vanhempainyhdistyksessä toimiminen on mukavaa. Se on ajallisesti hallittavissa ja antaa vanhemmille paljon. Toiminta on avointa kaikille vanhemmille ja kukin toimii omien resurssiensa mukaisesti. Ota rohkeasti yhteyttä vanhempainyhdistyksen toimijoihin, jos kiinnostut toiminnasta ja haluat lisätietoja tai tule mukaan kokoontumiseen, kun sinulle sopii. Kirjastoauto Kirjastoauto käy koululla joka perjantai. Oppilailla on luokkakohtaiset käyntivuorot. TAPAHTUMAT JA VASTUUT Syyslukukausi Koulurauhan julistus / oppilaskunta ja ohjaaja Liikuntapäivä / 1-2 ja 3-6 luokanopettajat ja liikuntaa opettavat 2.9. Viestikarnevaalit / rehtori 5.9. Eputus / Koulun aloitusdisko / 5b Vuorenhaltijaparin vaali / Vanhempainilta / opetushenkilöstö ja rehtori Koulukuvaus Unicef teemapäivä Avoimet ovet (klo 15-18) ja joulumyyjäiset (klo ) / Vanhempainyhdistys ja Vuorentaustan koulun väki Pikkujouludisko / 6a Adventtihartaus / Musiikkiluokkien joulukonsertti Ylöjärven kirkossa joulukuun alkupuolella Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet / oppilaskunta ja ohjaaja sekä rehtori Joulujuhla / 1,3 ja 5 opettajineen Todistusten jakaminen / luokanopettajat

7 Kevätlukukausi Ystävänpäivädisko / 6b Ystävänpäivä / Kalevalan päivän juhlallisuudet / 6ab vko11 Liikuntapäivä / 1-2 opettajat / 3-4 opettajat ja 5-6 / opettajat Hiljaisuuden retriitti / Kansallinen veteraanipäivä / 4 ja rehtori Vappudisko / 5a Vuorentaustan kyky -tapahtuma / oppilaskunta ja ohjaaja vko 19 Ympäristötalkoot / koko koulu Kevätjuhla / 2,4 ja 6 opettajineen ja todistusten jakaminen / luokanopettajat KOULUTYÖ SUJUU HYVIN, KUN VUORENTAUSTAN TAVAT Tulen kouluun ajoissa. Teen läksyni huolellisesti. Tunneilla annan kaikille työrauhan ja keskityn koulutyöhön. Huolehdin siitä, että minulla on koulussa mukanani tarvittavat välineet. Välitunneilla virkistyn haukkaamalla happea, ellen sovi opettajan kanssa toisin. Ruokailussa opettelen maistamaan kaikkea ja noudattamaan hyviä ruokailutapoja. MEILLÄ ON VIIHTYISÄÄ JA MUKAVAA, KUN Olen ystävällinen ja kohtelias kaikille. Tervehdin tuttuja. En pahoita kenenkään mieltä sanoin tai teoin. Opettelen selvittämään vaikeatkin asiat ja riidat puhumalla. Kannan vastuuta koulumme siisteydestä ja viihtyvyydestä. En roskaa tai tuhri ja laitan tavarat omille paikoilleen. Käsittelen yhteistä omaisuutta ja koulutarvikkeita huolellisesti. Harjoittelen myönteistä ajattelua. Opettelen käyttämään omaa harkintaa ja järkeäni eri tilanteissa. MEILLÄ ON TURVALLISTA, KUN En koske toisiin pahaa tarkoittaen. Vältän liian vaarallisia leikkejä välitunneilla. Liikun käytävillä rauhallisesti ja meluamatta. Koulumatkoilla noudatan liikennesääntöjä ja kotoa sekä koulusta saatuja ohjeita. En koske luvatta toisten tavaroihin enkä tuo mukanani kouluun tarpeettomia tavaroita. Kerron ilkivallasta, onnettomuuksista ja kiusaamisesta heti opettajalle ja vanhemmilleni. Noudatan opettajilta saamiani lisäohjeita ja koulussa yhteisesti sovittuja pelisääntöjä.

8 Vuorentaustan koulun järjestyssäännöt Näiden järjestyssääntöjen tarkoituksena on taata kaikille kouluyhteisön jäsenille oikeus häiriöttömään, turvalliseen, miellyttävään sekä tulokselliseen opiskeluun ja työskentelyyn. Kaiken toiminnan tulee lähteä toisen ihmisen kunnioittamisesta ja rehellisyydestä. Nämä järjestyssäännöt ovat voimassa kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Yleistä Oppilaan on huolehdittava siisteydestä, ja pukeuduttava asiallisesti vuodenajan, sään ja päivän työjärjestyksen edellyttämällä tavalla. Oppilaan tulee noudattaa koulun alkamis- ja muita määräaikoja. Oppilaan tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaan kaikkia koulussa työskenteleviä ja vierailevia kohtaan. Tupakan ja päihdyttävien aineiden tuominen ja niiden käyttäminen on kielletty. Kaikkien vaarallisten tai mahdollisesti vahinkoa aiheuttavien esineiden ja aineiden tuominen kouluun on kielletty. Koulutarvikkeita ja kaikkea koulun omaisuutta tulee hoitaa hyvin. Toisten tavarat tulee jättää omaan rauhaan. Koulussa liikutaan rauhallisesti. Koulualueelta saa koulupäivän aikana poistua vain rehtorin tai opettajan luvalla. Koulumatkoilla tulee noudattaa liikennesääntöjä. Koulussa ei saa käyttää matkapuhelinta, CD-soittimia, leluja tai muita elektronisia laitteita ilman opettajan lupaa. Oppilaan tulee ilmoittaa ilkivallasta, onnettomuuksista ja kiusaamisesta heti opettajalle tai muulle aikuiselle. Oppitunnit Oppitunti alkaa työjärjestykseen merkittynä kellonaikana. Oppitunnille tullaan ajoissa kaikki tarvittavat opiskeluvälineet mukana. Oppitunnille oppilas tulee hyvin valmistautuneena. Annetut läksyt ja kotitehtävät jokainen hoitaa parhaan kykynsä mukaan. Oppitunnilla oppilaan tulee seurata opetusta ja tehdä annetut tehtävät mahdollisimman hyvin. Oppitunnilla tulee antaa työrauha niin oppilastovereille kuin opettajalle. Oppitunti päättyy vasta opettajan niin ilmoittaessa. Välitunnit Välituntivalvojan ohjeita on noudatettava. Välitunneille siirrytään ja palataan reippaasti mutta rauhallisesti. Vaaraa aiheuttavat leikit ja pelit ovat kiellettyjä. Kouluruokailu Ruokailussa tulee noudattaa siisteyttä ja hyviä tapoja. Oppilas osallistuu säännöllisesti kouluruokailuun, ellei huoltajan kanssa ole toisin sovittu.

1. Koulun perustiedot

1. Koulun perustiedot Vuorentaustan koulun opetushenkilöstö on käsitellyt alustavasti lukuvuosisuunnitelmaan liittyviä asioita kevätlukukauden veso-päivänään 25.5.2012. Suunnittelua on jatkettu syyslukukauden alussa veso-päivinä

Lisätiedot

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo Kouran koulun lukuvuositiedote Lukuvuosi 2013-2014 Kuva: Satu Mäki-Teppo Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Koulunjohtajan palsta Ihana ja lämmin kesä on vielä kesken, vaikka kouluun jo taas palaammekin.

Lisätiedot

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista.

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista. KOULUOPAS 1. Rehtorin sanat 2. Koulun työ- ja loma-ajat (aikataulu) 3. Yhteystiedot 4. Helmi-reissuvihko 5. Vanhempainillat 6. Poissaolot 7. Kouluruokailu 8. Järjestyssäännöt 9. Välituntikäytänteet 10.

Lisätiedot

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Talkootie 37, 01350 Vantaa 1 Sisällys sivu Aamu- ja välipala 1 Arviointi 1 ATK koulussa 1 Erityisopetus 2 Hammashoitola 2 Henkilökunta 3 Johtokunta 6 Juhlat 6 Järjestyssäännöt

Lisätiedot

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖPÄIVÄ LAUANTAINA 10.11. JA SITÄ VASTAAVA VAPAAPÄIVÄ PERJANTAINA 7.12. Hyvä kotiväki! Tervetuloa kesän jälkeen aloittamaan uutta lukuvuotta

Lisätiedot

Lukuvuositiedote KALKKISTEN PALVELUKESKUS, KOULU 2015-2016

Lukuvuositiedote KALKKISTEN PALVELUKESKUS, KOULU 2015-2016 Lukuvuositiedote KALKKISTEN PALVELUKESKUS, KOULU 2015-2016 SISÄLLYS YHTEYSTIEDOT 3 Koulu 3 Opettajat 3 Muu henkilökunta 3 Omat tiedot 3 KOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT 4 OPISKELU 4 1. - 2. luokan työjärjestys

Lisätiedot

Oppilaan opas Lukuvuosi 2012-2013

Oppilaan opas Lukuvuosi 2012-2013 1 Oppilaan opas Lukuvuosi 2012-2013 2 Tiedottaa elokuu 2012 Rehtorin tervehdys Tervetuloa takaisin koulunpenkille. Kädessäsi on Kuparivuoren koulun oppilaan opas, jonka alkuosassa on elokuun asioista kertova

Lisätiedot

KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016

KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016 KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016 Hyvät Hamulan koulun oppilaat ja vanhemmat! Toinen lukuvuosi Hamulan koulun uudella sijaintipaikalla on alkamassa, ja minulla on tunne, että koulu ja sen mukanaan tuomat

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2014-2015 Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu 2..Espoon Kristillisen koulun

Lisätiedot

VAUNUKANKAAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014-2015

VAUNUKANKAAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014-2015 VAUNUKANKAAN KOULU Lukuvuositiedote 2014-2015 Vaunukankaantie 3-5 04300 TUUSULA Puhelimet: 040 314 3250 opettajat 040 314 3249 rehtori 040 314 3254 kanslia 040 314 4452 erityisopettaja 040 314 4419 terveydenhoitaja

Lisätiedot

Lukuvuosiopas 2014-2015

Lukuvuosiopas 2014-2015 Lukuvuosiopas 2014-2015 Vantaan kaupunki Uomarinteen koulu Uomarinne 2 01600 Vantaa Tämä lukuvuosiopas ja muuta tietoa koulusta sekä koulunkäyntiin liittyviä lomakkeita löytyy koulun kotisivuilta www.edu.vantaa.fi/uomis

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2015-2016 Rakkaudella ja ammattitaidolla Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu

Lisätiedot

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2014-2015 Kuvat: Jukka Lemmetty Tutustu sivustoomme www.ymmerstankoulu.fi Käyntiosoite: Ristihaantie 5 Postiosoite: PL 75303 02070 ESPOON KAUPUNKI Puhelin kanslia: 816 56

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2010 2011 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

VUOSITIEDOTE 1/2015. Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo

VUOSITIEDOTE 1/2015. Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo VUOSITIEDOTE 1/2015 Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo 1 Sisällys Luokat, opettajat, muu henkilökunta... 3 Yhteystietoja... 4 Juhlia ja tapahtumia... 5 Työ- ja loma-ajat... 5 Koulupäivän

Lisätiedot

Louhen koulun syystiedote 2014-2015

Louhen koulun syystiedote 2014-2015 Louhen koulun syystiedote 2014-2015 Kuulumisia Louhen koulusta Lähes kaksi kuukautta sitten aloitimme lukuvuoden 2014-15 helteisissä merkeissä. Aurinkoiset ja kesäiset säät ovat suosineet mm. useita retkiämme.

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille!

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Raunistula yhtenäiskoulun kahdeksannen toimintavuoden tavoitteena ovat viime vuoden tavoin oppilaiden Hyvinvointi Osallisuus Tuki Oppilaiden hyvinvointi on osa koko

Lisätiedot

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013 KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013 1 KANTVIKIN KOULU Toppapolku 2 02460 KANTVIK jussi.maatta(at)kirkkonummi.fi KOULUN PUHELINNNUMEROT Koulunjohtaja Jussi Määttä 040-733 0343 Erityisopetus Minttu Polvinen,

Lisätiedot

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA Euran yhteiskoulun lukuvuositiedote 2014-2015 1 2 SISÄLTÖ 1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA 2. KOULUN TOIMINTA-AJATUS 3. HALLINTO 4. KOULUN TAVAT 5. TYÖ- JA LOMA-AJAT 6. OPETTAJAT, PUHELINNUMEROT

Lisätiedot

Rehtorin terveiset. Mukavaa lukuvuotta kaikille! Pekka Pyykkönen

Rehtorin terveiset. Mukavaa lukuvuotta kaikille! Pekka Pyykkönen Rehtorin terveiset Koulun pitäisi alkaa joka aamu vasta klo 10.30, luokissa on leijuvat kosketusnäytöt ja kaunokirjoitus lopetettu. Tällaisia ideoita koulun kehittämiseen toivoivat 1., 5. ja 9. luokan

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2014 2015

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2014 2015 KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2014 2015 1 KANTVIKIN KOULU Toppapolku 2 02460 KANTVIK jussi.maatta(at)kirkkonummi.fi KOULUN PUHELINNNUMEROT Koulunjohtaja Jussi Määttä 040-733 0343 Erityisopetus Minttu Polvinen,

Lisätiedot

MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016

MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016 MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016 MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2 57200 SAVONLINNA rehtori Markku Kiiski 044-4174540 sähköposti: markku.kiiski(at)savonlinna.fi apulaisrehtori Marketta Pellinen 044-4174537

Lisätiedot

rehtori Kari Okkonen 040 572 2271

rehtori Kari Okkonen 040 572 2271 MARTINTALO Postiosoite: Martintorinkuja 2, 05810 HYVINKÄÄ Vastuuhenkilö puhelin rehtori Kari Okkonen 040 572 2271 Kanslia koulusihteeri Sanna Tiikkaja 040 155 6273 Kiinteistönhoito kiinteistönhoitaja Esa

Lisätiedot

Kuljetusvastaavana toimii tänä lukuvuonna Juha Mathlin. Näissä asioissa voitte kääntyä hänen puoleen. Muistattehan käyttää saattopaikkaa. Kiitos!

Kuljetusvastaavana toimii tänä lukuvuonna Juha Mathlin. Näissä asioissa voitte kääntyä hänen puoleen. Muistattehan käyttää saattopaikkaa. Kiitos! syyskuu 2014 Liuksialassa, 22.09.2014 Hyvää syksyn alkua kaikille! Tämän lukuvuoden teemoja koulussamme ovat toisten huomioonottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vastuu itsestä ja ryhmästä. Näillä teemoilla

Lisätiedot

JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE

JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE LUKUVUOSI 2014-2015 Kansikuva: Nita Laitinen 5A LUKUVUOSI 2014-2015 YHTEYDENOTTO Jyrängön koulu, Koskensaarentie 7, 18150 Heinola Kotisivu: www.heinola.fi/fin/palvelut/koulutus/koulut/jyranko_etusivu

Lisätiedot

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille KEURUUN YLÄKOULU LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille SISÄLLYSLUETTELO 1. REHTORIN TERVEHDYS 2. YHTEYSTIEDOT 3. KOULUN TYÖAIKA 4. OPPILASMÄÄRÄT LUKUVUONNA 2013-2014 5. TUNTIJAKO 6. JAKSOTUS

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot