TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D. ,,;t1'1;'ii! VUODELTA.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D. ,,;t1'1;'ii! VUODELTA.

Transkriptio

1 <ff'vij" ';:on 7 rr,,;t1'1;'ii!... ; 1\lC. \,..11.\...,< II 0 r.y. Arkistokappale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1952 HELSINGISSÄ 1953 T Y 0 V Ä E N U It HEI L U L I I TT 0 R. Y.

2 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1952 HELSINGISSÄ 1963 TYÖ V Ä E N U R HEI L U L II TT 0 r. y.

3 3 Hämeenlinna 1953 Oy. Hämeen Kansan Kirjapaino SISÄLLYSLUETTELO Liiton hallintoelimet - Piiritoimikuntien kokoonpano Ulkomaiset edustukset :... Kotimaiset edustukset Keskustoimisto Julkaisutoiminta Kurssi-, koulutus- ja kilpailutoiminta : Urheilu- ja koulutusvaliokunta Hiihto- ja mäenlaskutoiminta Jalkapallotoiminta Jääkiekkotoiminta Sivu Jääpallotoiminta Koripallotoiminta Käsipallotoiminta Lentopallotoiminta Luistelutoiminta Melontatoiminta Moottoriurheilutoiminta Nyrkkeily toiminta Painitoiminta Painoimostotoiminta : Pesäpallo toiminta Purjehdustoiminta Pyöräily toiminta Pöytätennistoiminta Suunnistustoiminta 65 Uintitoiminta Verkkopallotoiminta Voimistelutoiminta Yleisurheilutoiminta Naisten Yleisurheilutoiminta

4 Sivt\ Kansanurheilutoiminta., Olympian kisat Järjestö- ja valistustoiminta _ Järjestö- ja valistusasiainvaliokunta Järjestötoiminta Nuortentoiminta Valistustoiminta Ruotsinkielisen jaoston toiminta Naisten t oiminta Taito- ja harrastusmerkit Tilastoa kilpailutoiminnasta Tilastoa kurssi-, valmennus- ja opetustilaisuuksista Tilastoa seuratoiminnasta Tilastotietoja seurojen toimipaikoista, urheilulaitoksista ja avustuk. 128 Tilastotietoja nuorten toiminnasta Naisten ja tyttöjen näytökset ja esiintymiset Jäsentilasto KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA 1952 Kertomusvuoden toimintaa sävytti kaksi merkitsevää tapausta: olympian kisat, joissa sekä liiton urheilijain että toimitsijain osuus oli varsin huomattava, ja Ylimääräisen liittoneuvoston tammikuun 13 päivänä tekemä tunnettu päätös. Sen tarkoituksena on selvittää ja poistaa urheiluelli.:näämme jäytävät epäkohdat sekä toisaalta ryhtyä suorittamaan tutkimuksia siitä, mitä mahdollisuuksia on olemassa nykyisen' urheiluorganisation muuttamiseen. Kisojen valmistelutehtävät vaativat liitonkin osalta niin paljon aikaa ja huolta, että alkupuolella vuotta Jouduttiin monessa tapauksessa rajoittamaan omaa toimintaa. Siitä huolimatta vuoden tulokset ovat täysin vertailun kestävät aikaisempien hyvien vuosien saavutuksiin. Jopa ne monella alalla pystyttiin ylittämäänkin. Niinpä edustusurheilumme eli koko vuoden väkevää nousukautta ja harrastuspohja laajeni entisestään. URHEILUPOLIITTINEN KEHITYS. Kysymys valtakunnan urheiluliitosta 011 kieltämättä vuoden keskeisin urheilupoliittinen keskustelunaihe. Liittoneuvosto otti vastuun päätöksestään ja jätti siten liiton jäsenistön vapaasti harkittavaksi suhtautumisen tähän suureen kysymykseen. Jäsenistön mielipide voi näin ollen muodostua ilman, että sitä on liiton johdon taholta jälkeenpäinkään haluttu muokata. Kun kysymys tavalla taikka toisella aikanaan tulee ratkaisuvaiheeseen, on luonnollista, että se normaaliin tapaan alistetaan jäsenistön päätettäväksi. Liittoneuvoston päätös tähtäsi lähinnä niihin kahteen tavoitteeseen, joihin alussa viitattiin. Neuvotteluissa on luonnollisesti lähdetty siitä, millä tavalla mahdollisessa uudessa liitossa voidaan toteuttaa ne pyrkimykset, joita työväen urheiluliike on kaikkina aikoina pitänyt

5 6 urheilun tarkoitukselle tärkeinä. Keskeiseksi on näin muodostunut kysymys siitä, mitkä voimat tulevat määräämään uuden järjestön toimintaperiaatteista. Liiton taholta on korostettu vaatimusta, että urheilusta olisi saatava mahdollisimman suurille joukoille tervettä ajanvietettä ja että huippu-urheilu, joka nyt on syrjäyttänyt kansanurheilun, olisi palautettava sille kuuluvaan asemaan. Nimenomaan tässä suhteessa kahden neuvottelevan pääjärjestön, TULn ja 'SVUL:n, nyjtyiset järjestörakenteet poikkeavat suuresti toisistaan. Sopivan järjestörakenteen löytäminen sekä monet muut kysymykset ovat sellaista suuruusluokkaa, että niitä ei tietenkään pystytä kädenkäänteessä ratkaisemaan. Vaikka vuoden aikana ei asiassa suuria edistysaskeleita saavutettukaan, jo nyt tähänastinen kokemus osoittaa, että liittoneuvoston päätös oli oikeaan osunut. Valtakunnanliiton iskusanan varjolla vuosikausia TUL:a vastaan kestäneeltä propagandalta on nyt riistetty pohja. Aloite on siirtynyt TUL:lle. Ellei sen vakava pyl'lkimys nyt johda tulokseen, ei ole tietenkään TULn syy, jos maan urheiluelämän yhdis~ tämisen tiellä osoittautuu olevan TUL:sta riippumattomia, voittamattornia esteitä. TALOUDELLINEN KEHITYS. Liiton taloudellista asemaa tarkasteltaessa on todettava, että kulunut vuosi elettiin vakaantumisen merkeissä. Niin kuin tilinpäätöksestä käy selville, tilikausi osoittaa tosin vain vähäistä ylijäämää, mutta sen sijaan omaisuusarvoja on voitu jatkuvasti vahvistaa. Vuoden aikana tapahtui liiton omaisuussuhteissa näkyvä muutos, kun Pajulahden urheiluopisto siirtyi liittoneuvoston perustaman säätiön omistukseen. Tähän muutokseen oltiin pakotettuja ensi sijassa käytännöllisistä syistä. Pajulahden urheiluopistohan toimii kouluhallituktsen välittömän valvonnan alaisena ja suurelta osalta sitä kautta) saatavan avustuksen varassa. Tuotti sen vuoksi paljon hankaluuksia järjestää opiston toiminta liiton yhteydessä tarkoituksenmukaisella tavalla. Rajoittipa se opiston toimintamahdollisuuksiakin. Vuoden kokemukset ovat kaikin puolin osoittaneet, että suoritettu toim npide oli oikeaan osunut. Kun laajalle pohjalle perustettu säätiö edustaa työläisurheilupiirejä maan eri puolilla, ei nyt tapahtunut omaisuuden järjestely sellaisenaan merkitse niinkään paljon asiallista kuin muodollista muutosta aikaisempaan olotilaan. Vielä on syytä mainita, että vuoden aikana liitto sai vuokraoikeuden Helsingin keskustassa olevaan arvokkaaseen tonttiin, johon on tarkoi- tus rakentaa oma toimitalo. Tontti voidaan myös ostaa. Taloa varten hankittiin ensimmäiset piirustusluonnokset, mutta rahamarkkinain kiristymisen vuoksi talon rahoituskysymystä ei saatu kertomusvuoden aikana kokonaan järjestetyksi. LIITON HALLINTOELIMET. LIITTOTOIMIKUNTA. Liittotoimikuntaan ovat kertomusvuonna kuuluneet seuraavat henkilöt (suluissa kokouskäynnit) : Varsinaiset jäsenet: puheenjohtajat Väinö Leskinen (10), Arvi Heiskanen (12) ja Unto Siivonen (2) sekä jäsenet Helvi Raatikainen (9), Paavo Virtanen (11), Veikko Kokkola (9), Lauri Nurmi (12 ), Aarne Leskinen (2), Väinö Soininen (11 ), Eino Haapanen (14)', Vieno Aaltonen (11) ja Lennart Kivi (1). Varajäsenet: Greta Rajala-Rinne (5), Olavi Järvelä (11) ja Paavo Aitio 04>. - Sihteerinä E. A. Wuokko. Liittotoimikunta kokoontui kertomusvuoden aikana 14 kertaa ja pöytäkirjaan merkittiin 134 pykälää. Työvaliokunta. Valiokuntaan ovat kuuluneet Arvi Heiskanen puheenjohtajana sekä jäseninä puheenjohtaja Unto Siivonen, ltk:n jäsenet A. K. Leskinen, Lauri Nurmi ja sihteeri Eino A. Wuokko. - Kokouksia 45, käsitelty 526 asiaa. Liittotoimikunnan apueliminä ovat työvaliokunnan lisäksi toimineet urheilu- ja koulutusvaliokunta ja järjestö- ja valistusasiain valiokunta. JAOSTOT JA TOIMIKUNNAT. Vuoden aikana olivat toiminnassa seuraavat urheilujaostot ja toimikunnat: Naistoimikunta, Nuorisovaliokunta, Valistusjaosto, Ruotsinkielinen jaosto, Hiihtojaosto, Jalkapallojaosto, Jääkiekkojaosto, Jääpallojaosto, Koripallojaosto, Käsipallojaosto, Lentopallojaosto, Luistelujaosto, Melontajaosto, Naisten yleisurheilujaosto, Nyrkkeily jaosto, Painijaosto, Painonnostoj aosto, Pesäpallojaosto, Purj ehdusj aosto, Pyöräilyj aosto, Pöjltä tennisj aosto, Suunnistamisj aosto, Uintij aosto, Voimailuj aosto ja Yleisurheilujaosto. PIIRITOIMIKUNTIEN KOKOONPANO. (Ensinmainittu puheenjohtaja).. Helsinki: T. O. Kaivola, Kalervo Löfberg, Aarne Jalava, Uuno Autere, Vilho Hakola, Hilja Paasikallio, Gunnar Nyman sekä varajäsenet Onni Eske- 7

6 8 linen, Kauko Leväaho ja Viljo Suominen. - Toiminnanohjaajana Eeli Simula. Kokouksia 20, käsitelty 156 asiaa. - Piiritoimikunnan apueli. minä ovat toimineet seuraavat jaostot: hiihtojaosto, jääkiekkojaosto, kori- ja pesäpallojaosto, lentopallojaosto, naisjaosto. nuoriso-valistusjaosto, nyrkkeily jaosto, painijaosto, painonnostojaosto, palloilujaosto, pyöräily jaosto, pöytätennisjaosto, suunnistamisjaosto, vesiurheilujaosto ja yleisurheilujaosto. Häme: Hjalmar Elomaa, Olavi Jokela, Paavo Toivonen, Arvi Kiviaho, Artturi Blomberg, Eino Holm ja Taisto Holmroos sekä varajäsenet Kerttu Kangas, Ahto Isaksson ja Vilho Pihonen. - Toiminnanohjaajana Osmo Heino sekä toimistoapulaisena saakka Annikki Laitinen ja tämän jälkeen tilapäisinä apulaisina Eino Holm ja Toivo Vahlroos. Kokouksia 45, käsitelty 567 asiaa. - Piiri toimikunnan apueliminä ovat toimineet seuraavat aluepiiritoimikunnat sekä jaostot: Forssan, Hämeenlinnan, Lahden ja Riihimäen aluepiiritoimikunnat sekä hiihtojaosto, kasvatusjaosto, lentopallo- ja pöytätennisjaosto, naisjaosto, painonnostojaosto, palloilujaosto, pesäpallojaosto, suunnistusjaosto, talousjaosto, voimailujaosto ja yleisurheilujaosto. Karjala: Riku Pietarinen, Kauko Korppi, Arvi Drockila, Elsa Kirkinen, Martti Seppänen, Veikko Koljonen, Toivo Hynynen varsinaisina ja Lauri Piiroinen, Emil Kirkinen ja Armas Asikainen varajäseninä. - Toiminnanohjaajana vuoden alusta elokuun loppuun Sakari Vilhunen ja syyskuun alusta vuoden loppuun Martti Seppänen. Kokouksia 20, käsitelty 265 asiaa. - Piiritoimikunnan apuelimenä on toiminut työvaliokunta. Keski-Suomi: Väinö Kauranen, Paavo Merikoski, Väinö Renvall, Jaakko Kankainen, Pekka Perus, Emil Jokinen, Ville Kataja, Pentti Laaksonen, Eero Kallio ja Sulho Parviainen. - Toiminnanohjaajana Ake Ahonen. Kokouksia 12, käsitelty 256 asiaa. - Piiri toimi kunnan apueliminä ovat toimineet seuraavat jaostot ja valiokunnat: painijaosto, naisjaosto, lentoja jalkapallojaosto, pesä- ja koripallojaosto, urheiluteknillinen toimikunta, nuortenjaosto ja valistusjaosto. Kymenlaakso: Veikko Kokkola, Arvo Vainio, Anton Ukkola, Erkki Bruce, Paavo Martelius, Toivo Penttilä, Oiva Rautjärvi, Aarne Hyvönen, Eino Koivisto ja Kaarlo Luostarinen. - Toiminnanohjaajana Lauri Mattila ja toimistoapulaisena asti Hilkka Parkkinen. Kokouksia 10, käsitelty 153 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet seuraavat jaostot: naisjaosto, nuorisojaosto, valistusjaosto, voimistelujaosto, yleisurheilujaosto, hiihtojaosto, painijaosto, nyrkkeily jaosto, jalka- ja jääpallojaosto, jääkiekkojaosto, pyöräily jaosto, moottorijaosto, uintijaosto, suunnistamisjaosto, lentopallojaosto ja pöytätennisjaosto. La.ppi: Aarne E. Koskinen, Tauno Juutinen, Eero Jaspi, Paavo Mäkinen, Toivo Mäkinen, Matti Aitto-oja ja Matti Laitila sekä varajäsenet Eini Mäkirunsas, Elida Niemi ja Reino Rajaniemi. - TOiminnanohjaajana P. Skants. Kokouksia 14, käsitelty 139 asiaa. Oulu: Reino Kiiskinen, Eino Lammi, Väinö Anttila, Esko Kemppainen, Saara Kiljunen, Yrjö Kuokkanen, Onni Makkonen, Alpo Meriläinen, Sakari Mikkola ja Erkki Ruotsalainen. - Toiminnanohjaajana Pentti Korpi. Kokouksia 19, käsitelty 185 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet seuraavat valiokunnat ja jaostot: työvaliokunta, painijaosto, nuorisojaosto, valistusjao~to. voimistelujaosto, painonnostojaosto, lentopallojaosto, palloilujaosto, pesäpallojaosto, yleisurheilujaosto, hiihtojaosto, nyrkkeily jaosto ja naistoimikunta. Pohjanmaa: Yrjö Somppi, Veikko Kallio, Reijo Sparf, Dan Falk, Antti Sainio, Väinö Rajala, Kullervo Lehtinen, Aatos Peltonen, Saara Laakso ja Eimi Korpela. - Toiminnanohjaajana Holger Öhman. Kokouksia 24, käsitelty 370 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet seuraavat jaostot: palloilujaosto, koripallojaosto, lentopallo- ja pöytätennisjaosto, naisjaosto, nuorten jaosto, nyrkkeily jaosto, painijaosto, painonnostojaosto, pesäpallojaosto, suunnistamisjaosto, talviurheilujaosto, uintijaosto, valistusjaosto, voimistelujaosto ja yleisurheilujaosto. Saimaa.: Jaakko Hinkkanen, Arvo Siekkeli, Veikko Korhonen, Yrjö Mustonen, Reino Kaatonen, Matti Kostiainen ja Aaro Kekäläinen sekä varajäsenet Lauri Huttunen, Erkki Pohjolainen ja Martti Muukkonen. - Toiminnanohjaajana Väinö Ripatti ja toimistoapulaisena Kyllikki Kontunen. Kokouksia 12, käsitelty 235 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toi- 9

7 10 11 mineet seuraavat jaostot: naisjaosto, nuortenjaosto, palloilujaosto, koripallojaosto, lentopallojaosto, yleisurheilujaosto, painijaosto, nyrkkeilyjaosto, hiihtojaosto ja pesäpallojaosto. Satakunta: Viljam Rantanen, Asser Virtanen, Selma Nieminen, Matti Mäkelä, Erkki Saarinen, Eero Virtanen, Lauri Välimäki sekä varajäsenet Veikko Mäkynen, Aaro Ranne ja Väinö LaaksC'nen. - TOiminnanohjaajana Kauko Hulpio ja toimistoapulaisena vuoden puoliväliin saakka Toini Kallio. Kokouksia 10, käsitelty 119 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet seuraavat jaostot: yleisurheilujaosto, naisjaosto, palloilujaosto, kasvatus-, kerho- ja nuortenjaosto, poikajaosto, painijaosto, voimistelujaosto, painonnostojaosto, nyrkkeily jaosto, hiihtojaosto, pesäpallojaosto, koripallojaosto, uintijaosto, jääkiekkojaosto, lentopallojaosto, suunnistusjaosto, pöytätennisjaosto ja moottorijaosto. Savo: Unto Keijonen, Einari Friman, Annikka Parkkinen, Tyyne Vänskä, Onni Asikainen, Kalevi Mehtonen, Lauri Brusin sekä varajäseninä Eino Vänskä, Tauno Paukkonen ja Viljo Tiitinen. - Toiminnanohjaajana Kauko Koivula. Kokouksia 9, käsitelty 129 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet seuraavat valiokunnat ja jaostot: työvaliokunta, naistoimikunta, nuortenjaosto, valistusjaosto, palloilujaosto, yleisurheilujaosto, voimailujaosto, hiihtojaosto ja talousjaosto. Tampere: Paavo Virtanen, Erkki Puustinen, Lauri Pihlaja, Reino Valkama, Arvo Flinck, Viljo Renfors, Eino Laakso, Sirkka Anttila, Niilo Heino ja Martti Järnberg. - Toiminnanohjaajana Veikko Jalava ja toimistoapulaisena Kerttu Mäkelä. Kokouksia 22, käsitelty 440 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet seuraavat jaostot: yleisurheilujaosto, hiihtojaosto, mäenlaskujaosto, luistelujaosto, jääkiekkojaosto. jalkapallojaosto, lentopallojaosto, pöytätennisjaosto, nyrkkeily jaosto, painijaosto, painonnostojaosto, valistusjaosto, naisjaosto, nuortenjaosto, suunnistusjaosto, voimistelujaosto ja koripallojaosto. Uusimaa: Eino Haapanen, Vilho Vährn, Paavo Saaristo, Esko Helle, Matti Leivo, Arvi Sandberg, Kerttu Myöhänen, varajäsenet Heikki Suihkonen, Jalmari Selenius ja Valdemar Heinström. - Toiminnanohjaajana Vilho Grönlund. Kokouksia 14, käsitelty 136 asiaa. Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet seuraavat valiokunnat ja jaostot: työvaliokunta, naisjaosto, nuorisojaosto, yleisurheilujaosto, painonnostojaosto, painijaosto, nyrkkeily jaosto, suunnistamisjaosto. pesäpallojaosto, jalkapallojaosto ja hiihtojaosto. Nuorisojaosto on ollut riuoriso- ja valistusjaosto, koska se on hoitanut myös valistusjaostoile kuuluvat tehtävät. Varsinais-Suomi: Mauri Tuomi, Aarne Heinonen, Pentti Honkasalo, Pauli Forss, Eino Fällden, Gunnar Kankare, Allan Niemi, Gunnar Leino, Voitto Vainio ja Ilmari Lakkisto. - Toiminnanohjaajana Oiva Ruusunen ja toimistoapulaisena Vappu Mäkelä. Kokouksia 18, käsitelty 254 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta ja teknilliset jaostot. ULKOMAISET EDUSTUKSET. Sen lisäksi, mitä jaostojen kertomuksien kohdalla on mainittu, on liitto ollut edustettuna seuraavissa ulkolaisissa kongresseissa: CSIT:n työvaliokunnan kokous Linz'issä Edustajana A. E. Heiskanen. Svenska Korporationsidrottsförbundet'in pohjoismaiden työpaikkautheilujärjestöjen yhteistyön merkeissä järjestämä konferens5i Tukholmassa. - Edustajina A. E. Heiskanen ja A. K. Leskinen.( KOTIMAISET EDUSTUKSET: XV Olympia Helsinki r.y.: Liiton edustus olympiankisojen eri elimissä (siv. 90). Stadion-Säätiö: - Edustajisto: Esko Peltomäki, Unto Siivonen. Lauri Nurmi, Kalle Altti, A. E. Heiskanen, Kustaa Vuori, Paavo Aitio, Severi Koskinen, Väinö Koivula, Leo Huttunen, Eikka Mäkinen, Eino Rantanen, Lennart Kivi, Helvi Raatikainen ja E. A. Wuokko. - Hallitus: Unto Siivonen ja Lennart Kivi. - Tilintarkastaja K. A. Vuori. Veikkaustoimisto: - Hallintoneuvosto: Unto Siivonen, Lauri Nurmi ja Lennart Kivi. - Johtokunta: Olavi Suvanto.

8 12 13 Lomaliitto: - Liittoneuvosto: E. A. Wuokko. Suomen Nuorisojärjestöjen edustajisto: - Johtokunta: Martti Ennoila. Työväen Matkailuliitto: - Edustajisto: Leo Huttunen. Esko Nenonen. Risto Tirkkonen ja Toivo Järvinen sekä varalla Veikko Oittinen. Seppo Jokinen. Joonas Kykkänen ja Meri Lahtinen. - Johtokunta: Greta Rajala-Rinne. Työväen Sivistysliitto: - Edustajisto: Helvi Halme. Helvi Raatikainen. Pekka Martin. Lauri Nurmi. Toivo Mustonen. Vieno Aaltonen. Esko Peltomäki. Veikko Oittinen. TOivo Järvinen. Greta Rajala-Rinne ja Toivo Määttä sekä varalla Lennart Kivi ja Eino Rantanen. - Liittotoimikunta: Veikko Oittinen. Valtion rautateiden urheilutoimikunta: Onni Eskelinen. Vuokralaisten Keskusliitto: - Valtuuskunta: A. E. Heiskanen ja Unto Siivonen sekä varalla E. A. Wuokko. - Johtokunta: A. E. Heiskanen. Urheilumuseosäätiö: Väinö Koivula ja varalla Olavi Suvanto. Yhteismainos Oy + sisarjirmat: - Johtokunta: E. A. Wuokko. HENKILÖKUNTA. KESKUSTOIMISTO. Yleiset asiat: Pääsihteeri E. A. Wuokko. - Toimistosihteeri Meri Lahtinen. - Tiedoitustoiminta: Tiedoitussihteeri Seppo Jokinen. - Julkaisutoiminta: TOimituspäällikkö Toivo Järvinen (TUL-Iehden päätoimittaja). toimittajat Helge Nygren. Väinö Montonen. Paavo Häkkinen ( lukien). Pentti Salmi (samalla Kiva-lehden toimittaja) ja Naisten Urheilulehden toimittaja Eeva Karhu. - Ilmoituskonttorin hoitaja Joonas Kykkänen. Osasto 1 (taloudellinen toiminta): Talouspäällikkö Tauno KauhUo ( asti. siitä saakka avoin). - Konttoripäällikkö (avoin). - Pääkirjanpitäjä Anna-Liisa Kumpulainen ja kassanhoitaja Irja Aaltonen. Osasto II (jaostotoimd: JaostopäällikkÖ Eino Rantanen. jaostosihteerit Toivo Määttä. Leo Huttunen. Veikko Peuhkuri. Urho Niemenkari. Esko Nenonen. Esko Piipponen ja Seppo Jokinen. - Valmentajat: Risto Tirkkonen. Paavo Karikko. Sulo Hostila. Eino Leino ja Eino Mononen. Osasto 111 (järjestö- ja valistustoiminta) : Osaston päällikkö järjestösihteeri Pekka Martin. 1 nuoriso- ja valistussihteeri Toivo Mustonen. II nuoriso- ja valistussihteeri Veikko Oittinen. ruotsinkielisen jaoston sihteeri Max Pehrsson. järjestöohjaajat Toivo Jahn. Valentin Kervinen. Erkki Manninen. Reino Vuorikoski. Eino Rahkonen saakka. Kalle Siltari saakka ja Matti Suhonen lukien. Osasto IV (naisten toiminta): Naissihteeri Helvi Halme asti ja lukien Ulla Tiilikainen. koulutusohjaaja Helvi Ahtio. 'JÄSENMAKSUT JA REKISTERIASIAT. V kannettiin jäsenmaksuna mk 20:- 17 vuotta täyttänyttä jäsentä kohti. Seurat kantoivat jäseniltään eri suuruisia jäsenmaksuja. minkä lisäksi piireissä perittiin erikoinen piirivero. Seurojen rekisteröimis- ja muutosilmoituksia tarkastettiin liiton toimistossa sekä lähetettiin yhdistysrekisteritoimistoon yhteensä 381. LIITON JULKAISUTOIMINTA. TUL-lehti - liiton pää-äänenkannattaja. julkaisi lähinnä olympiavuoden vuoksi ennätysmäärän sekä numeroita että myöskin sivumääriä. Kaikkiaan ilmestyi 119 numeroa. joiden yhteinen sivuluku nousi :een. Oslon talvikisojen aikana julkaistiin kaksi ylimääräistä numeroa ja Helsingin kisojen aikana ilmestyi lehti Olympia-TUL-nimisenä joka päivä heinäkuun 15 päivästä elokuun 4 päivään (yht. 21 numeroa). Vuoden aikana TUL-lehti julkaisi yhden 28-sivuisen. yhden 16-sivuisen sivuista sivuista ja vain yhden 4-sivuisen numeron. Lehden näytenumeron ilmestymisen 25-vuotispäivän johdosta julkaistiin kaksoisnumerot. samoin juhannuksena ja jouluna. Levikissä ei ole tapahtunut laskua. TULn Joulu ilmestyi kertomusvuonnakin suosittuna. jopa jälleen uuden ennätysmenekin saavuttaneena joulujulkaisuna. jonka toimitustyöstä huolehti TUL-Iehden toimitus.

9 14 Naisten Urheilulehti on edelleenkin ilmestynyt liiton naisten yhdyssiteenä. Lehti julkaisi sivuista numeroa, yhteisen sivumäärän ollessa 268. Erikoisnumerot ilmestyivät HelSingin olympiakisojen aikana sekä jouluksi. TOimitustyöstä huolehti kevätkauden Eva Karhu ja hänen sairastuttuaan loppuvuoden Greta Rajala-Rinne. Kiva-lehti ilmestyi entiseen tapaan kerran kuukaudessa. Vuoden aikana julkaistiin yksi 32-sivuinen, yksi 24-sivuinen, 6 20-sivuista ja 4 l6-sivuista, joten yhteinen sivumäärä vuodelta 1952 oli 200. Erikoisnumerot julkaistiin pääsiäisenä ja jouluna. Lehden on toimittanut Pentti Salmi. AlF-lehti julkaistiin kertomusvuoden aikana ruotsinkielisenä järjestöja tiedoitusasioita käsittelevänä sanomalehtimuodossa 4-sivuisena neljä kertaa. Toimitustyöstä huolehti Max Pehrsson. TUL-tiedoittaa ilmestyi vuoden aikana kuudesti 8-sivuisena lähinnä seuratoimitsijoille tarkoitettuna tiedoituslehtenä. Toimittajana oli Pekka Martin. Muu julkaisutoiminta: Totmintakertomus v. 1951, sivuja 177, painos kpl. Liittoneuvoston kokouksen esityslista v. 1952, sivuja 23, painos kpl. XII liittokokouksen pöytäkirja, sivuja 198, painos kpl. Jalka- ja jääpallon kilpailusäännöt, sivuja 15, painos kpl. Kansainväliset lentopallopelin säännöt, sivuja 28, painos kpl. Painin säännöt, sivuja 80, painos 150 kpl. Pöytätenniksen pelisäännöt, sivuja 29, painos kpl. Yleisurheilun VUOSikirja , Sivuja 128, painos kpl. Suomi - olympialaisten isäntämaa, sivuja 20, painos kpl. YLEISTÄ. KURSSI-, KOULUTUS- JA KILPAILUTOIMINTA. Kilpailutoiminnassa esiintyi kertomusvuoden aikana suoranaista runsauden pulaa, sillä kilpailutilaisuuksia toimeenpantiin kaikkiaan Maaotteluja järjestettiin eräillä aloilla, kuten esim. jalkapalloilussa ja nyrkkeilyssä, enemmän kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Vieraanamme oli niinkin harvinaisia palloilujoukkueita kuin brasilialaiset ja kiinalaiset. Olympiakisat muodostivat luvun erikseen. Ulkolaisiin veljesjärjestöihin oli liitolla myös yhteyksiä. Painijoukkueemme vieraili Israelin Hapoelin urheilujuhlassa Tel Avivissa. Itävallan ASKÖn Linzissä järjestämään urheilujuhlaan otti osaa 15 henkeä käsittävä eri urheilualoja edustava joukkue ja voimistelujoukkueemme vieraili Hollannin toveriliiton voimistelujuhlassa. Urheilullista tason nousua 0]1 ollut havaittavissa poikkeuksetta kaikilla aloilla. Esimerkkinä voidaan mainita, että yleisurheilussa saavuttivat urheilijamme 11 liiton ennätystä, uinnissa 30, painonnostossa 33, pyöräilyssä 3 ja luistelussa 12 ennätystä. Huomattavimmista kotimaisista urheilullisista saavutuksista on mainittava ennen muuta Kotkan Työväen Palloilijain toistamiseen saavuttama Suomen jalkapallomestaruus ja joukkueidemme voimanlisääntyminen yhteisissä sarjoissa. Valmistautuminen Olympialaisiin löi leimansa myöskin valmennustoimil1taan. Liitto käytti olympiavalmennukseen varoja n. 9,1 milj. markkaa ja OK:lta saatiin tähän tarkoitukseen avustusta 4,6 milj. markkaa. Olympiavalmennuksen lisäksi järjestettiin valmenn~sleirejä myös muille edustusurheilijoillemme. Niinikään kiinnitettiin huomiota nuoremman polven kehittämiseen. Liitto tuki huomattavassa määrässä piirikunnallista kurssitoimintaa myöntämällä rahallista apua 1 milj. markkaa. Kustannukset ohjaaja-avusta piirien kurssi- Y.m. tilaisuuksiin nousivat useihin satoihin tuhansiin markkoihin. Liiton palveluksessa oli vakinaisia valmentajia yleisurheilussa, painissa, nyrkkeilyssä, luistelussa, hiihdossa, mäenlaskussa, jalka- ja pesäpalloilussa, naisvoimistelussa ja osittain uinnissa. Yleisurheilussa oli lisäksi tilapäisesti n.s. aluevalmentajia. Eri alojen kurssi-, leiri-, opetus- Y.m. tilaisuuksia toimeenpantiin vuoden aikana kaikkiaan ja niihin osallistui yhteensä urheilijaa ja oppilasta. URHEILU- JA KOULUTUSVALIOKUNTA. Liiton kurssi-, koulutus- ja kilpailutoimintaa valvoo liittotoimikunnan asettama urheilu- ja koulutusvaliokunta. Valiokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Unto Siivonen (36), Esko Peltomäki (27), E. A. Wuokko (27 ), Lennart Kivi (27),Väinö Soininen (26) ja sihteerinä Eino Rantanen. - Valiokunta piti vuoden aikana 37 kokousta ja pöytäkirjaan merkittiin 454 pykälää. YLEISTÄ. LIITON HIIHTO- JA MÄENLASKUTOIMINTA. Hiihtokausi kului täydellisesti Oslon Talvikisojen ja niihin valmentautumisen merkeissä. Tästä johtuen jäi kansainvälinen kilpailijavaih- IS

10 16 to aikaisempia vuosia pienemmäksi. Kansanurheiluun ei hiihdon kohdalta kiinnitetty tarpeellista huomiota, sillä kansanhiihtojen suorittajamäärät jäivät melkoisen pieniksi. SM-kilpailuissa menestyivät liiton edustajat edelleen heikohkosti, sillä vain ikämiesten hiihdossa merkittiin mestari TULn puolelta. Tasomme kohoamisen esteenä on etupäässä hiihtäjäaineksemme, joka on suurimmaksi osaksi tehdas- ym. työväestöä, eikä siten ole tilaisuudessa valmentautumaan siten kuin nykyinen»kova» hiihtourheilu vaatisi. Uuden polven nousemista on kuitenkin jatkuvasti kehitelty, sillä liiton ohjaajat ovat käyneet piirikunnissa antamassa peruskoulutusta. HIIHTOJAOSTO. Jaostoon ovat kuuluneet A. K. Leskinen (9) puheenjohtajana, T. Pulkkinen (8), K. Niininen (9), H. Harjunen (6) ja K. Fräntilä (7). - Liittotoimikunnan edustajana A. K. Leskinen ja sihteerinä Esko Nenonen. - Kokouksia 9, käsitelty 96 asiaa. KOULUTUSVOIMAT. Tilapäisinä valmentajina ovat toimineet Eero Salonen, Sulo Pietikäinen, Aaro Nalli ja Eino Liimatainen. Opettajina A. K. Leskinen, O. Kaivola, V. Peura, O. Heino ja luennoitsijoina e.m. lisäksi Esko Nenonen, P. Anttila ja K. Viianen. KURSSITOIMINTA. Liiton kurssit ja leirit: Edustusmäenlaskijain leiri Nokialla , osanottajia 10, ohjaajina O. Kaivola ja A. K. Leskinen. Mäkituomarikurssi Nokialla , osanottajia 15, ohjaajina A. K. Leskinen ja O. Kaivola. Edustushiihtäjien leiri Pajulahdessa, osanottajia 10, ohjaajana Eero Salonen sekä luennoitsijana P. Anttila. Piirikunnallinen neuvonta: Mäenlaskuohjaajana toimi välisenä aikana.eino Liimatainen. Hänen ohjauksensa ulottui Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapi~, Oulun, Uudenmaan, Tampereen ja Savon piirien keskuksiin, joissa tilaisuuksissa oli osanottajia yhteensä 280. Piirikunnallisina hiihto-ohjaajina välisenä aikana ovat toimineet Eero Salonen, Aaro Nalli ja Sulo Pietikäinen. Salonen on pitänyt ohjaustilaisuuksia Helsingin, Hämeen, Kymenlaakson ja Uudenmaan piireissä 11 paikkakunnalla, osanottajia yhteensä 376, Nalli Hämeen, Satakunnan, Tampereen ja Varsinais-Suomen piireissä 9 paikkakunnalla, osanottajia yhteensä 516, Pietikäinen Saimaan, Savon ja Oulun piireissä 9 paikkakunnalla, osanottajia yhteensä 287. KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA. L i i t 0 n m e s t a r u u s k i 1 P a i 1 u t. Yleinen osa Nokialla, järjestäjinä Nokian Teräs ja Nokian Pyry. Nuoret Mäntässä, järjestäjänä Mäntän Valo. Mestarit: 15 km: Eero Salonen LaKa; 40 km: Matti Hirvonen JY; 40 km:n joukkuemestaruus : Joensuun Yritys (Matti Hirvonen, Aarne Vanninen ja Pekka Hirvonen); 3x10 kn:l:n viesti: Savonlinnan Jyry <Kyösti Jantunen, Sulo Pietikäinen ja Aarne Muhonen); naisten 10 km: Maire Saloranta MeMe; naisten viesti 3x5 km: Mäntän Valo (Eila Leppälahti, Anni Pajunen ja Sirkka-Liisa Jokinen); yli 35 v. 15 km: Viljo Suhonen VarT; mäenlasku: Vilho Koskinen NoT; yhdistetty: Alpi Virta LaMP. Nuorten mestarit: 19-v. 10 km: Paavo Heiskanen JouK; mäenlasku: Eero Parikka LaMP; yhdistetty: Veikko Fagerström TahV; 21-v. 15 km: Onni Riipi RaudR; mäenlasku: Eino Liimatainen LaMP; yhdistetty: Veikko Räisä MiV. Suomen mestaruuskilpailut: Jyväskylässä , järjestäjät Jyväskylän Lohi ja Jyväskylän Hiihtoseura (SHL). Ikämiesten (35-v) 15 km: mestari Viljo Suhonen VarT. KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA. TULn kilpailijoita ulkomailla: Norjassa (Mo i Rana) Eero Salonen LaKa, Aarne Muhonen SaJ ja Esko Kuusinen LaMP sekä johtajana Esko Nenonen. RuotSissa (Boden) Matti Hirvonen JY, Arvi Ijäs JyT, Matti Olli MelM, Vilho Koskinen NoT ja Erkki Leskinen LaMP sekä johtajana Viljo Pentikäinen. Ruotsissa (Kiruna) Eero Salonen LaKa. 2 17

11 18 OSLON TALVIKISAT. Joukkueen johtajistossa A. K. Leskinen. Liiton myöntämät apurahat kisoihin matkustaneille: Hjalmar Elomaa, Viktor Harjunen, Oiva Kaivola, Väinö Kauranen, LiUi Laaksonen, Kalle Lehto, Oili Livo, Kaarlo Niininen, Antton Pääläinen, Vilho Renfors, Frans Tähtinen ja Arvo Vainio, matkan johtajana Esko Nenonen. MUU TOIMINTA. TUL oli mukana Kansanhiihtojen järjestelyissä. Merkkejä suoritettiin liiton seurojen järjestämissä t.ilaisuuksissa TILASTOA. Hiihtoa harrastavia seuroja oli liitossa 797, joissa kilpailijoita ja harrastajia , yhteensä Kilpailuja toimeenpantiin kaikkiaan Mäenlaskua harrastavia seuroja oli 140 ja niissä kilpailijoita 789 ja harrastajia 1.370, yhteensä Kilpailuja toimeenpantiin kaikkiaan 242., Luokiteltuja hiihtäjiä: miehiä 1.653, naisia 254, yhteensä ja mäenlaskijoita 189. EDUSTUKSET. Hiihdon yhteistoimikunta: A. K. Leskinen, Toivo Pulkkinen ja Esko Nenonen. Kansanhiihtojen järjestely toimikunta : Toivo Pulkkinen ja Esko Nenonen. Pohjoismainen hiihtokonferenssi Kööpenhaminassa Edustajana A. K. Leskinen. Kansainväliset mäenlaskun arvostelutuomarit: A. K. Leskinen, Oiva Kaivola ja Vilho Peura. YLEISTA. LIITON JALKAPALLOTOIMINTA. Jalkapalloilu on kertomusvuoden aikana osoittanut huomattavaa tason nousua. Niinpä n. 20 liiton pelaajaa oli edustajina Suomen maajoukkueessa. EritYisesti on mainittava Kotkan Työväen Palloilijain toistamiseen saavuttama Suomen jalkapallomestaruus ja Turun Pyrkivän sijoittautuminen kolmanneksi mestaruussarjassa. Maininnan ansaitsee myös KTPn nuorten Suomen mestaruus. Liiton jalkapallomestaruus, joka jäi ratkaisuotteluja vaille, on tarkoitus ratkaista keväällä Koulutustoimintaan kiinnitettiin edelleenkin huomiota, joskin toimintaa haittaavana on ollut jatkuva pätevän opettajavoiman puute. Liiton käytössä oli toistamiseen n. 3 kuukauden ajan itävaltalainen jalkapallovalmentaja Johann Kliwitsch, jonka työ kohdistui niihin jalkapallokeskuksiin, joissa oli joukkueita yhteisissä sarjoissa. Vuoden loppupuolella Suomen Palloliitto ilmoitti irtisanovansa voimassa olleen yhteistyösopimuksen. Syntyneestä tilanteesta annettiin sarjaseurojen edustajille tilanneselvitys Helsingissä pidetyssä neuvottel ukokouksessa. JALKAPALLOJAOSTO. Jaostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Kalle Altti (8) sekä jäseninä Erkki Pastinen (8), Frans Nikkinen (18), Henry Lindbergh (17) ja Voitto Jermilä <18>. - Ltk:n edustajana Eino Rantanen (12) ja sihteerinä Esko Piipponen. - Kokouksia 20, käsitelty 219 asiaa. KOULUTUSVOIMAT. Valmentajina ja luennoitsijoina ovat toimineet Johan Kliwitsch (Itävalta), Reino Valkama, Olli Vasama, Pentti Lamminen, Erkki Salmi, Veikko Vehviläinen, Erkki Pastinen, Henry Lindbergh, Eino Rantanen, Urho Lindevall, Emil Lilja, Y. Kaivola, H. Hurme, V. Niemi, Hj. Tammelin, Eino Flinck, Toivo Paananen ja Aarre Kekäläinen. KURSSI- JA KOULUTUSTYÖ. Liiton kurssit ja leirit: Seuraohjaajakurssi Pajulahdessa , osanottajia 22, Ohjaajina Reino Valkama ja Pentti Lamminen. Seuraohjaajakurssi Pajulahdessa , osanottajia 22, ohjaajina Reino Valkama ja Pentti Lamminen. Nuorten palloilijoiden leiri Pajulahden Kangaslammilla , osanottajia 24, ohjaajana Olli Vasama. Reservipelaajien leiri Pajulahdessa, osanottajia 22, ohjaa Jina Reino Valkama ja Olli Vasama. Valmennustilaisuuksia Helsingissä , Tampereella , Raumalla , Pietarsaaressa , Kotkassa , Turussa ja Helsingissä Ohjaajana Johann Kliwitsch ja osanottajina sarjajoukkueittemme edustuspelaajat. 19

12 20 Lisäksi toimivat valmentajina Kuopion Elossa Erkki Salmi ja Yrkspihlajan Reimassa Veikko Vehviläinen. Pii r i kun n a 11 i n e n vai m e n n u s. Leirin jalkapalloilijoilleen järjestivät Helsingin ja Satakunnan piirit. Erotuomarikoulutuksen ja kurssin järjestämisen ovat Helsingin, Varsinais-Suomen, Tampereen ja Kymenlaakson piireissä hoitaneet pirteästi toimineet erotuomarikerhot. Uudenmaan piiri järjesti kurssit Tammisaaressa, Tikkurilassa, Hyvinkäällä ja Karkkilassa. Osanottajia noin 60 ja luennoitsijoina Eino Manni ja Kaj Axberg. Jalkapallotuomarien neuvottelupäivillä Eerikkilässä olivat liiton edustajina Erkki Kunnari, Martti Kaisaimi ja Olli Vasama. o 1 y m pia vai m e n n u s. Olympiajoukkueen yhteisestä valmennuksesta huolehti valitsemisvaliokunta. Opettajana toimi SPLn valmentaja Aatos Lehtonen ja häntä osittain avustivat Reino Valkama ja liiton valmentajana tilapäisesti toiminut Johann Kliwitsch. Valmennettavien kokonaismäärä oli vuoden alussa n pelaajaa, mutta supistettiin joukkoa jatkuvasti kisojen lähestyessä. Maaliskuussa oli o-joukkue leirillä Tanskassa. Paluumatkalla joukkue pelasi Ruotsissa. Matkalla olleet TULn pelaajat: O. Laaksonen, T. Pylkkönen, J. Vaihela, K. Lehtovirta, K. Lilja, R. Suojanen, M. Vanhanen ja P. Vanhanen. Valmentajana R. Valka~a. KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA., L i i t 0 n j a 1 kap a 110m e s t a l' u u s. Mestaruuskilpailuun saivat osallistua yhteisten sarjojen joukkueet ja suursarjan kevätkierroksen lohkovoittajat, yhteensä 17 joukkuetta. Tulokset: 1 kierros Jyry-TPT OTU-TuTe 2-7 OTP-YkspR 6-0 KuoE-KoRe 3-2 IV kierros RPallo-TuTo II kierros TuTe-HPo... OTP-JBK.,. HKu-KuoE.. TKT-Jyry.,. RPallo-TuVe m kierros KTP-HKu {) TuTe-RPallo JBK-TKT TuPy-TuTo Ottelu JBK-KTP jäi suorittamatta aikaisen talventulon vuoksi, kuten myös loppuottelu. L i i t 0 n nuo r t e n m e s t a r u u s. Nuorten mestaruuskilpailuihin osallistui 18 joukkuetta ja pelattiin ne kolmen miinuspisteen pudotusjärjestelmää noudattaen. Lopullinen sarjatilanne : KTP KyPa KuoE o Mestarijoukkue: Pertti Lehtinen, Jorma Eriksson, Juhani Pellinen, Erkka Rahikka, Usko Ahti, Eero Parkkinen, Nestor Miikkulainen, Jouko Rantala, Esko Salmela, Teuvo Piipponen ja Aarno Vakkari. L i i t 0 n muu t s a r j a t. Suursarja pelattiin 8-lohkoisena (kussakin kuusi joukkuetta), kaksinkertaisena sarjana, jossa oli mukana 48 joukkuetta. LOhkojen VOittajat: Malmin Palloseura, Helsingin Jyry, Turun Teräs, Kotkan Reipas, Tampereen Pallo-Veikot" Kuopion Elo, Ykspihlajan Reima ja Kajaanin Palloseura, joista Turun Teräs ja Kotkan Reipas selviytyivät vuoden 1953 suomensarjaan. Liittosarja pelattiin 16-10hkoisena kaksinkertaisena sarjana, jossa oli mukana 64 joukkuetta. LohkOjen VOittajat: Ponnistus 2, Ekenäs IK, Herttoniemen Toverit, Kullervo 2, Forssan Alku, Turun Jyry, Porin Veto, Lamminpään ~orpi, Tampereen Kisa-Toverit 2, Mäntän Valo, Pieksämäen Pallo-Sepot, Sorvalin Veikot, Kouvolan Pallo-Veikot, Lappeenrannan Pallo-Tovelit, La,puan Työväen Urheilijat ja Karihaaran Visa, jotka nousivat suursarjaan. Yhteiset sarjat: Mestaruussarjassa olivat mukana Kotkan TP ja Turun Pyrkivä. KTP voitti toistamiseen Suomen mestaruuden 26 pisteellä. SM-joukkueen muodostivat seuraavat pelaajat (lukien maalivahilista vasempaan laitaan): Pertti Tähtinen, Pertti Koivisto, Into Koskimaa, Sulo Parkkinen, Kaarlo Kalavainen, Aimo Sommarberg, Salmelainen, Pertti Vanhanen, Mauri Vanhanen, Kaarlo Hakala ja Kalle Lahti. Toisena oli Vaasan IFK 22 ja kolmantena Pyrkivä 21 pistettä. Joukkueita oli sarjassa 10. Suomensarja pelattiin kahtena 10-joukkueisena lohkona. Itälohkossa olivat mukana (sijoitukset): Ponnistus (2) ja Kullervo (8). Länsilohkossa olivat mukana (sijoitukset) : Turun Toverit (2), TKT (3), JBK (4), RPallo (7) ja Turun Veikot (8), TULn joukkuelukumäärä lisääntyi yhteisissä sarjoissa kahdella, ja on suhde SPL---TUL nyt

13 22 Nuo r t e n Suo m e n m e s t a r u u s. Loppuottelu: Kotkan Työväen Palloilijat--Tampereen Palloilijat 2-0. Mestarijoukkue (lukien maalivahdista vasempaan laitaan): Pertti Tähtinen, Jorma Eriksson, Juhani Pellinen, Kari Yrjönen, Urho Ahti, Eero Parkkinen, Nestor Miikkulainen, Raimo Ryymin, Jouko Rantala, Erkki Lahti ja Urho Auvinen. - Tämä oli KTP:n viides nuorten Suomen mestaruus. Muu k 0 tim a i n e n k i 1 p a i 1 u toi m i n t a. Maajoukkue-Lehdistö Helsingissä, tulos 2-2. Suomen o-joukkue-turun kaupunkijoukkue Turussa 4.7., tulos 3-2 (3-1). KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA. o 1 y m pia 1 a i s t e n j a 1 kap a t tel u t. Olympialaisten jalkapallokilpailuihin osallistui joukkueita 25 maasta. Karsinta- ja alkueräotteluja suoritettiin ulkopuolella pääkaupungin Turussa, Tampereella, Kotkassa ja Lahdessa. Alkueräotteluista on erityisesti mainittava Jugoslavian ja Neuvostoliiton välinen ottelu Tampereella. Varsinainen ottelu päättyi 5-5, mutta uusintaottelun voitti Jugoslavia 3-1. Viimeksi mainittua ottelua oli seuraamassa maksanutta henkilöä, jota on pidettävä tähänastisena maaseutukaupunkien katsojaennätyksenä. Ensimmäisen ottelun Suomi joutui pelaamaan Itävaltaa vastaan häviten 4-3, vaikka joukkueemme johtikin puoliajalla 3-2. TULn pelaajat joukkueessa: O. Laaksonen, K. Lehtovirta, J. Vaihela, varo T. Pylkkönen, E. Parkkinen (K. Lilja ja R. Forss). Tulokset varsinaisista otteluista: Itij.valta-Suomi Saksa-Egypti Jugosia via-neuvostoliitto Jugoslavia-Neuvostoliitto. Brasilia-Luxemburg..... Unkari-Italia Tanska-Puola Ruotsi-Norja Turkki-Alankomaiden Antillit Ruotsi-Itävalta Saksa-Brasilia Unkari-Turkki J ugoslavia-tanska.... Unkari-Ruotsi Jugoslavia-Saksa Unkari-Jugosla via & Ottelu kolmannesta sijasta Ruotsi-Saksa Maa 0 t tel u t. Suomi-Corinthias 1.6. Helsingissä, tulos 1-5. TULn edustajina K. Lehtovirta, R. Forss ja O. Laaksonen. Suomi-Unkari Helsingissä, tulos 1-6. 'l'uln edustajina T. Pylkkönen, J. Vaihela ja K. Lehtovirta. Suomi-Neuvostoliitto Helsingissä, tulos 0-2. TULn edustajina J. Vaihela, K. Lehtovirta ja O. Laaksonen. Suomi-Kiina 3.8. Helsingissä 4-0. TULn edustajina J. Vaihela, K. Lehtovirta ja O. Laaksonen. Suomi-Ruotsi Helsingissä, tulos 1-8. TULn edustajana K. Lilja. Suomi-Tanska Helsingissä, tulos 2-1. TULn edustajina O. Laaksonen, Martti Laitinen, Aimo ~ommarberg ja K. Lehtovirta. Suomi-Norja Oslossa, tulos 2-7. TULn edustajina O. Laal~sonen, T. Pylkkönen, J. Vaihela ja K. Lehtovirta. Johtajana L. Ström. Suomi B-Norja B Kuopiossa, tulos 3-2. TqLn edustajina K. Lilja, T. Sundbäck, K. Lahti, R. Forss ja M. Vanhanen. Ruotsi B-Suomi B Sundsvallissa, tulos 7-1. TULn edustajina O. Laaksonen, P. Volanen, R. Forss, K. Lahti ja huoltajana R. Valkama. Tanska B-Suomi B Randersissa, tulos 2-0. TULn edustajina K. Lilja,' T. Sundbäck, M. Salmelainen, Olof Sandsund ja K. Lahti sekä varo Kaarlo Kalavainen. JOhtajana K. Altti. Muu.k a n sai n v ä 1 i n e n k i 1 p a i 1 u toi m i n t a. Norjan Palloliiton 50-vuotisjuhlaottelut Oslossa Tulokset: Suomi-Norja 2-1 ja Suomi-Ruotsi 3-1. TULn edustajina O. Laaksonen, T. Pylkkönen, R. Forss, K. Lehtovirta ja Jorma Vaihela. Johtajana K. Altti. Olympialaisten aikana ja jälkeen suoritettiin seuraavat ottelut: Karhulassa Kymenlaakso--USA ja Kymenlaakso--Hollanti, Hyvinkäällä Hyvinkää--USA, Porissa Satakunta-Chile, Kuopiossa Kuopio-Englanti, Hämeenlinnassa Englanti-Kreikka, Lappeenrannassa Saimaa Englanti, Raumalla Rauma-Itävalta, Tampereella Tampere-Puola, Lahdessa Lahti-USA, Turussa Turku-Chile, Vaasassa Vaasa-Englanti, Kotkassa Kotka-USA ja Turussa Turku-Kiina. - Lukuunottamatta Kiina-ottelua, joka päättyi 2-2, menivät voitot vieraille. MUU TOIMINTA. Yhteisten sarjaseurojen edustajille järjestettiin Helsingissä lokakuun 31 päivänä neuvottelutilaisuus, missä selostettiin palloilun yhteistoimintaa koskevaa kysymystä. 23

14 24 Liiton jalkapalloseurojen neuvottelukokous pidettiin maaliskuun 9 päivänä. Kokouk..sessa käsiteltiin sääntötulkintoja, erotuomariasioita, sarjatoimintaa, kurssi- ja valmennustoimintaa sekä kansainvälistä kilpailutoimintaa koskevia asioita. EDUSTUKSET. Suomen Palloilun Yhteistyövaliokunta: Kalle Altti ja Eino Rantanen. - Kilpailutoimikunta: Kalle Altti, Esko Piipponen ja Sulo Alava, - Valit8emisvaliokunta: Kalle Altti ja Henry Lindbergh sekä varo Erkki Pastinen. Jalkapalloilun olympiatoimikunta: Kalle Altti, Eino Rantanen ja Unto Huttunen. - Liiton edustus maaseudun olympiatoimikunnissa: Turku: V. Nummelin; Kotka: L. Mattila ja T. Penttilä; Tampere: T. Salonen, R. Valkama ja P. Lamminen; Lahti: K. öini ja J. Niemi. Kansainväliset tuomarit: Yrjö Kaivola tuomitsi Kööpenhaminassa ottelun Tanska-Hollanti ja Väinö Niemi ottelun Norja C-Tanska C, TILASTOA. Jalkapalloilua harrastavia seuroja oli 361, pelaajia ja otteluja YLEISTÄ. LIITON JÄÄKIEKKOTOIMINTA. Jääkiekkoilu kärsi kuluneena kautena sääsuhteiden aiheuttamasta lyhyestä pelikaudesta. Yhteiset sarjat, joissa liitolla oli osanottonsa, saatiin kuitenkin läpiviedyksi ja todettakoon, että TULn joukkueilla on menestymisen mahdollisuudet tässäkin lajissa. Vakinaista valmentajaa ei onnistuttu saamaan, vaan tyydyttiin piirien puitteissa suoritettuun tilapäisvalmennukseen. Harrastus osoitti vakiintumista ja vastaisuudessa on syytä erityisesti kiinnittää huomiota ohjaustyöhön ja erotuomarikoulutukseen. JÄÄKIEKKOJAOSTO. Jaostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Paul Boström (6) sekä jäseninä Urpo Hurme (6), Emil Vuorimaa (6), Reino Tahvanainen (6) ja, Pentti Könönen (1). Liittotoimikunnan edustajana Lauri Nurmi ja sihteerinä Esko Piipponen, - Kokouksia 6, käsitelty 52 asiaa. KOULUTUSVOIMAT. Ohjaajina ja luennoit8ijoina ovat toimineet Lauri Linnonmaa, Sven Björklund, Esko Teromaa ja Eino Rantala (JKL). KURSSI- JA KOULUTUSTYÖ, Nuorten jääkiekkoilijoiden leiri Tampereella 27-28,1. Osanottajia 30, ohjaajina Usko Teromaa ja Lauri Linnonmaa.,..... Valmennus- ja ohjaustilaisuuksia pidettiin Inkeroisissa, Hyvmkaallft, Pieksämäellä, Kuopiossa ja Heinolassa. Ohjaajina Sven Björklund ja Lauri Linnonmaa. Erotuomarikursseja pidettiin Helsingissä ja Hämeenlinnassa, osanottajia yhteensä n. 35, luennoitsijoina Lauri Linnonmaa ja Eino Rantala. HelSingin piiriin perustettiin liiton jaoston aloitteesta Jääkiekon Erotuomarikerho, johon kaikki piirin jääkiekkotuomarit liittyivät. KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA. Liiton mestaruus: Mestaruus-cup'in osallistuivat mestaruus- ja suomensarjan seurat, yhteensä 14 joukkuetta. Loppuottelussa Kymissä voitti Kymin Palloilijat Porin Pallotoverit 3-1. Mestarijoukkue: Elo Blomqivst, Lauri Puhakka, Leo Horttanaine~, Erkki Marttila James Nykänen, Seppo Johansson, Esko Janhunen, ReIjo Pietiläinen, 'Martti Leppänen, Lasse Kolsi, Jaakko Janhunen ja Matti Hiltunen. Nuorten mestaruus: Kilpailuun otti osaa 6 joukkuetta. Mestariksi selviytyi Tampereen Pallo-Veikot voitettuaan Helsingin Jyryn 3-0 Helsingissä 9.3. Mestarijoukkue': Esko Niemi, Raimo Huilla, Leo Suomela, Martti Piirainen, Matti Lahtinen, Jorma Koivisto, Matti Hietaranta. Reima Lindroos, Seppo Kalmari, Kalevi Järvinen ja Reijo Vilenius. Suomen mestaruus: Mestaruussarja pelattiin kahdessa 5-joukkueen lohkossa. TUL:sta oli mukana Turun Pyrkivä, joka sijoittui viidenneksi. Sarja pelattiin lyhyen talven ja Oslon Talvikisoihin osallistumisen takia yksinkertaisena. Joukkueita ei sarjasta pudonnut. Suomensarjassa oli 4 lohkoa ja TULn joukkueita mukana 12. Lohkonsa voittivat Tampereen Pallo-Veikot ja Ponnistus, joista TPV nousi m-sar.jaan. Tampereen Kisa-Toverit putosi maakuntasarjaan. Maakuntasarjassa oli 10 lohkoa ja TULo joukkueita mukana 15. joista Turun Teräs ja Kuusankosken Puhti nousivat suomensarjaan. 25

15 26 Nuorten sarjoihin osallistui kaikkiaan 35 joukkuetta, joista 16 TUL:sta. Lohkonsa voittivat Kymin Palloilijat ja Helsingin Jyry, mutta jatkossa nousi niidenkin tie pystyyn. Liitto-ottelut: Nuorten epävirallinen liitto-ottelu pelattiin Tampereella maajoukkuetta katsastettaessa ja päättyi se TULn voittoon 5-3. KANSAINVÄLINEN KlLPAILUTOIMINTA. Oslon Talviolympialaiset: Suomen joukkueessa ei ollut TULn edustajia. Joukkue sijoittui kisoissa kuudenneksi yhdeksästä osanottajasta voittaen Saksan ja Norjan. Maaottelut: Ruotsi--Suomi Ludvikassa Ottelu jouduttiin huonon sään takia keskeyttämään ja jäi tältä kaudelta suorittamatta. Nuorten maaottelu Suomi-Norja Porissa ja Raumalla, tulos 3-4 (1-2, 2-2L Nuorten maaottelu Suomi-Ruotsi Jyväskylässä ja Vaasassa, tulos , 1-5L TULn edustajat emo otteluissa: Esko Niemi, Toivo Matikainen, Raimo Hui11a, Matti Lahtinen, Seppo Helen, Jorma Koivisto ja Pertti Laaksonen. Johtajana Norja-ottelussa Usko Teromaa. Maaottelu Puola-Suomi Kattovicessa ja 1.1. Tulokset 3-3 ja 4-5 = 7-8. Ystävyysottelu Kattovice---Suomi 31.1~,. Kattovicessa. Tulos 4-2. TULn edustajina emo otteluissa olivat varamaalivahti E. Niemi ja huoltajana U. Teromaa. EDUSTUKSET. Jääkiekon Yhteistoimikunta: Lauri Nurmi, Paul Boström, Emil Vuorimaa ja Esko Piippanen. - Valitsemiskomitea: P. Boström. -- Nuorten maajoukkuetta oli valitsemassa U. Teromaa. Oslon TalVikisojen aikana pidetyssä kansainvälisessä jääkiekkokongressissa ja Helsingissä olympiakisojen aikana pidetyssä pohjoismaisessa jääkiekkokongressissa oli TULn edustajana P. Boström. TILASTOA. Jääkiekkoilua harrastavia seur.oja oli 96, kilpailijoita ja harrastajia 4,276, otteluja 917. YLEISTÄ. LIITON JÄÄPALLOTOIMINTA. Liiton jääpallotoiminta sai kuluneen kauden aikana uutta tuulta purjeisiin lähinnä sen toimintaa kehittämään ja edistämään perustetun erillisen jääpallojaoston ansiosta. Toiminnan laajuutta rajoittaa edelleen kuitenkin sen taloudellinen kannattamattomuus. Sen sijaan viime vuosina kilpailemaan' tullut jääkiekkoilu ei toimintaa pahastikaan häirinnyt. Koulutus- ja valmennustoimintaa saatiin lis.ätyksi loppuvuodessa pidetyn jääpalloilun seuravalmentajien kurssin muodossa, joka ()li omiaan innostamaan jääpalloharrastajia jatkuvaan työhön alansa hyväksi. Erotuomareiden koulutukseen olisi tulevaisuudessa kiinnitettävä enemmän huomiota, sillä jälkikasvu on melkein olematonta. J'ÄÄPALLOJAOSTO. Jaostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Emil Lilja (9) sekä jäseninä Aarne Metsälä (9), Väinö Puhakka (9), Helmer Stenlund (8) ja Eero Puntti (9). Liittotoimiikunnan edustajana Eino Rantanen ja sihteerinä Esko Piipponen. - Kokouksia 9, käsitelty 65 asiaa. KOULUTUSVOIMAT. Erotuo.marikurssien luennoitsijoina ovat toimineet Emil Lilja, Väinö Puhakka, Erkki Pohjolainen ja Eino Manni. Seuravalmentajakurssin opettajina Erkki Hakala ja Vieno Nummelin. KURSSI- JA KOULUTUSTYÖ. Erotuomarikursseja järjestettiin Karkkilassa, Lohjalla, Helsingissä, Lappeenrannassa ja Savonlinnassa. Osanottajia yhteensä n. 75, luennoitsijoina E. Lilja, V. Puhakka, E. Pohjolainen j'a E. Manni, Seura valmen taj akurssi j ärj estettiin Pajulahdessa. Osanottajia 13, ohjaajina E. Hakala ja V. Nummelin. KOTIMAINEN KILPA1LUTOIMINTA. Liiton jääpallomestaruus: Mestaruussarja pelattiin 2-lohkoisena, kummassakin 7 joukkuetta. Lohkovoittajat suorittivat loppuottelun Turussa, jossa Turun Pyrkivä voitti Imatran Pallon jatkoajalla 1-0. Mestarijoukkue: Rainer Suojanen, Jukka Leino, Esko Heikkinen, Kalevi Lehtovirta, Pauli Vahtonen, Pentti Saari, Pertti Kärki, Reino Koskinen, Reino Suojanen, Pertti Laaksonen ja Rainer Forss. 27

16 2R 29 Mestaruussarjasta putosivat Helsingin Ponnistus, Kotkan Työväen Palloilijat, Uudenkaupungin Roima ja Hyvinkään Urheilu-Toverit (luopui kesken). Suomensarja pelattiin kolmilohkoisena ja lohkovoittajat Helsingin Kullervo, Lappeenrannan Pallo-Toverit ja Paraisten Rehti nousivat mestaruussarjaan. Neljännestä paikasta suoritettiin karsinnat Jakobstads BK:n ja Seinäjoen Sisun sekä muiden lohkojen»kakkosten» kesken ja nousijaksi selviytyi Joensuun Pallo-Toverit. Nuorten mestaruus: Mestaruusotteluihin osallistui 7 joukkuetta ja suoritettiin ottelut»häviöstä pois»-järjestelmää noudattaen. Loppuottelussa Oulussa 2.3_ voitti Oulun Työväen Palloilijat Helsingin Jyryn 2-0. Mestarijoukk.ue: Raimo Kuosmanen, Teuvo Suorsa, Pekka Kailasuo. Aarno Kaakinen, Eino Torvinen, Jussi Hekkala, Olli Pirnes, Jokra Koivunen, Paavo Anttila, Teuvo Olmala ja Matti Isoherranen. Suomen mestaruus: Varkaudessa WP-35 (SPL)-Pyrkivä (TUL) 1-0. Nuorten mestaruus (epävir.): Oulussa 9.3. OulunPS (SPL)-OulunTP (TUL) 3-2. KANSAINVALINEN KrLP AIL UTOIMINT A. Oslon talvikisat: Tulokset otteluista, joissa ei ollut mukana TULn pelaajia: Suomi-Norja Norja--Ruotsi ~1 Ruotsi-Suomi Maaottelut: Ruotsi B-Suomi B Tukholmassa 24.2., tulos 3-5 (2-1). Suomi A-Ruotsi A Helsingissä 2.3., tulos 2-6 (2-2). TULn edustajina Tukholmassa: Pelaajana Paavo Lyytikäinen ja matkanjohtajana Emil Lilja. EDUSTUKSET. Jääpalloilun valitsemiskomitea: TILASTOA. E. Lilja ja A. Metsälä. Jääpalloilua harrasta via seuroja oli 102, kilpailijoita ja harrastajia 3.690, otteluja 589. YLEISTA. LIITON KORIPALLOTOIMINTA. Olympialaiset muodostuivat koripalloilun kohdalta merkittäväksi, sillä liiton edustus sekä joukkueessa että kilpailukoneistossa oli huomattava. Suomen joukkueen peliesitykset olivat myös erittäin tyydyttäviä ja lupauksia antavia. Maamme koripalloilu on noussut v~kuuttavalle kansainväliselle tasolle. Tähän on ollut osittain vaikuttamassa se, että vihdoinkin päästiin yhteistoiminnassa niin pitkälle, että yhteinen Suomen mestaruussarja saatiin käyntiin. Koripallotasoamme kuvaa se, että molemmat sarjaan nousseet olivat TULn joukkueita. Naisten toiminta on osoittanut piristymisen merkkejä. Tähän on osittain ollut vaikuttamassa yhdistetyn Suomen joukkut;!en osallistuminen naisten Euroopanmestaruuskilpailuihin, jotka pidettiin Moskovassa. Opetusmielessä matka oli hyvin antoisa. Nuortensarjat pelattiin aikaisempaan tapaan. Ne muodostuivat hyvin tasaväkisiksi. Ilahduttavaa oli, että liiton mestarijoukkue Turun Toverit voitti myös Suomen mestaruuden. Pajulahden urheiluopistossa on järjestetty kursseja pelaajille j.a seuraohjaajille. Lisäksi on käytetty koulutusohjaajaa, joka on suorittanut neuvontaa eri puolilla maata. Yhteistoiminta Suomen Kori- ja Lentopalloliiton kanssa on ollut kitkatonta ja koko maamme koripalloilulle tuloksia tuottavaa. KORIPALLOJAOSTO. Jaostoon ovat kuuluneet,puheenjohtajana Joonas Kykkänen (21), varapuheenjohtajana Helge Nygren (8) sekä jäseninä Vilho Hakola (22), Tapio Pöyhönen (3) ja Lennart Kivi (0), joka samalla toiliili liittotoimikunnan edustajana sekä sihteerinä Urho Niemenkari. - Kokouksia 22, käsitelty 172 asi~a. Jaoston alatoimiikunnat: Valm nnusvaliokunta: Pentti Salmi puheenjohtajana, Helge Nygren ja Tapio Pöyhönen. - Sarjatoimikunta: Vilho Hakola ja Urho Niemenkari. KOULUTUSVOIMAT. Tilapäisinä valmentajina ja opettajina ovat toimineet seuraavat henkilöt: Tapio Pöyhönen, Urho Lehtonen, Esko Koivunen, Keijo Viianen, Pentti Mattila, Pentti Salmi, Helge Nygren, Pentti Anttila, Urho Niemenkari, Lennart Kivi ja Vilho Hakola.

17 30 31 KURSSITOIMINTA. Liiton kurssit ja leirit: Seuraohjaajakurssit Pajulahdessa. Opettajina Esko Koivunen, Keijo Viianen ja Helge Nygren, osanottajia 23. Miesten pelaajakurssit Pajulafudessa. Opettajina Tapio Pöyhönen ja Urho Lehtonen, osanottajia 38. Koripallopoikien leiri Kangaslammilla. Opettajana Tapio Pöyhönen, osanottajia 14. Koripallotuomarien neuvottelu tilaisuus Helsingissä. Ohjaajana Pentti Salmi, osanottajia 30. Piirikunnalliset kurssit: Varsinais-Suomen piirin pelaajakurssi Ohjaajana Tapio Pöyhönen, osanottajia 13. Pohjanmaan piirin valmennuskurssi Ohjaajana Tapio Pöyhönen, osanottajia 17. Kymenlaakson piirin tuomarikurssi Ohjaajana Pentti Salmi, osanottajia 14. KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA. Liiton mestaruuskilpailut: Liiton mestaruus pelattiin sarjana. Voittajaksi selviytyi Työväen Mailapojat. Mestarijoukkue: Raimo Lindholm, Kaj Gustafsson, Urho Lehtonen, Allan Pietarinen, Tuomo Ristola, Raimo Jokela, Teuvo Lindroos, Olavi Laitinen, Pentti Tuominen, Samuel Grönroos ja huoltajana Mikko Voutilainen. Sarjataulukko: Työväen Mailapojat Kotkan Reipas Porin Veto Isku Pispalan Tarmo Helsingin Visa Porin Pyrintö Sarjasta putosivat Helsingin Visa ja Porin Pyrintö. L i i t t 0 s a r j a (syyskausi 1952): A-Iohko: Helsingin Jyry HU Vaasan Toverit B-Iohko: Turun Toverit HKT Kullervo Kymin Palloilijat Mestaruussarjaan nousivat Turun Toverit ja Helsingin Jyry. VaI t aku n n a n s a r ja (kevätkausi 1952.) : Sijoitukset lohkoissa: Pohjoinen: Vaasan Toverit 131- '56 2 Äänekosken Huima Jyväskylän Veikot Itä: Kymin Palloilijat Vesi-Veikot Lappeenr. Tv. Urh Tainionk. Tähti Kymin Veikot Länsi: Turun Toverit Forssan Alku Naisten me s taruussarja: Tamp. Yritys..... Turun Veikot..,. Etelä: Helsingin Jyry.... HKT B LaKa Hyvink. Ponteva Helsinki: H:gin Urho TMP B Lauttasaaren Into.. H :gin Visa H:gin Tarmo ' Naisten mestaruus ratkaistiin yksinkertaisena sarjana. Kilpailuissa oli mukana 6 joukkuetta. Mestadksi selviytyi Porin Veto.. Mestarijoukkue: Helli Ranta, Aune Sa1mi, Ritva Friman, Anja Lamminpää, Maire Lamminpää, Helmi Lahti, Viola Lanne, Auli Vehkaoja, Vieno Katavisto ja Toini Kallio

18 3:! Sarjataulukko: Porin Veto Helsingin Tarmo Tainionkosken Tähti Työväen Mailapojat Porin Pyrintö Porin Pallo-Toverit Nuorten mestaruussarja: Kilpailut suoritettiin 3-miinuksen sulkemistapaa noudattaen. Mukana oli 12 joukkuetta. Loppuottelu Turun Toverit-Helsingin Kisa Toverit 4~0 (14-22). Mestarijoukkue: Olavi Heimo, Pentti Saarro, Jaakko Hiljanen, Reijo Lehto, Armas Rauhala, Paavo Hyyryläinen, Jyrki Laakkonen, Eero Vellamo, Jere Lahtinen ja Heikki Terkiko. Suomen mestaruus: Suomen mestaruussarja pelattiin 2-lohkoisena kaksinkertaisena sarjana, jossa TUL:sta 9 joukkuetta ja SKLL:sta samoin 9 joukkuetta. Sarjataulukko: Länsi: TMP Kipo KaPo Isku HNMKY Vasama PoVe PoPy Visa Itä: HOK-V SNMKY TP EKV PisT HKT KoPo KoRe Kullervo Lohkovoittajien väliset mestaruusottelut: HOK-V-TMP (29-20) SNMKY-TMP (19-21) Vuoden 1952 SM-sarjan sijoitusjärjestys: 1. HOK-Veikot, 2. SNMKY, 3. TMP. Naisten Suomen mestaruus: Lahden Koripalloilijat-Porin Veto Lahdessa , tulos (22-10). Nuorten Suomen mestaruus: Helsingin Ilves-Turun Toverit Helsingissä Ottelun voitti Turun Toverit (27-24). KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA. Olympialaisten koripallo-ottelut: Meksikko-Suomi 60-48, Neuvostoliitto-Suomi 47-35, Bulgaria -Suomi Liiton edustajat joukkueessa: Johtajana Lennart Kivi, pelaajina Raimo Lindholm, Tuomo Ristola, Tapio Pöyhönen, Kalevi Heinänen, Kalevi Sylander ja Eero Salonen, varo Kaj Gustafsson. Maaottelut: Ranska-Suomi Pariisissa 4.5., tulos (20-15). Liittoa edusti emo kilpailumatkalla Länsi-Euroopassa ollut o-valmennusjoukkue. Suomi-Kiina 5.8. Helsingissä, tulos Suomea edusti olympiajoukkue. Suomalaisia ulkomailla: O-valmennusjoukkueen kilpailumatka Länsi-Eurooppaan Kilpailupaikat: Diisseldorff, Gent, Antwerpen, Bryssel ja Heidelberg. Liiton edustajat joukkueessa: Johtajana Väinö Soininen sekä pelaajat Raimo Lindholm, Kaj Gustafsson, Eero Salonen, Tuomo Ristola, Tapio Pöyhönen, Kalevi Heinänen ja Kalevi Sylander. Naisten Euroopanmestaruuskilpailut Moskovassa Ottelut: Itävalta-Suomi 44-21, Unkari-Suomi 79-28, Italia Suomi 60-28, Suomi-Itä-Saksa 45-27, Romania-Suomi Suomen joukkue sijoittui 11 :nneksi. 33 3

19 34 Liiton edustajat: Joukkueen johtajana Joonas Kykkänen, huoltajana Pentti Mattila, tuomarina Pentti Salmi sekä pelaajina Viola Lanne, Auli Vehkaoja, Anja Lamminpää, Sirkka Kortelainen, Hilkka Hakola, Ritva Viitanen ja Liisa Satomaa. Muu kansainvälinen kilpailutoiminta: Kiinan olympiajoukkue kilpaili Tampereella paikallista yhdistettyä joukkuetta vastaan ja voitti ottelun pistein Israelin olympiajoukkue voitti Helsingin yhdistetyn tuloksella Helsingissä järjestetyssä ottelussa. EDUSTUKSET. Koripalloilun yhteistoimintavaliokunta: Joonas Kykkänen, Lennart Kivi ja Vilho Hakola, varo Urho Niemenkari ja Helge Nygren. XV Olympia Helsinki 1952 koripalloilun olympiatoimikunta: Joonas Kykkänen ja Pentti Salmi. - Työvaliokunnassa Vilho Hakola. Kansainvälisen koripalloliiton kongressi Helsingissä. Edustajana Joonas Kykkänen. TILASTOA. Koripalloilua harrastavia seuroja 112, harrastajia ja kilpailijoita 4.580, otteluja LIITON KÄSIPALLOTOIMINTA. YLEISTA. Liiton piirissä käsipalloilu on keskittynyt Turkuun, koska muualla sitä on rajoittanut sopivien harjoitus- ja kilpailupaikkojen puute. Yhteinen sarjatoiminta sujui kitkattomasti. Niissä oli mukana kolme TULn joukkuetta. Kansainvälisestä kilpailukosketuksesta voidaan mainita ruotsalaisen joukkueen vierailu Turussa, jossa joukkue suoritti ottelun liittojoukkuettarnme vastaan. Käsipalloilu oli näytöslajina olympialaisten yhteydessä. Ruotsin ja Tanskan jouklkueet suorittivat Stadionilla ottelun, jossa samalla ratkaistiin ulkokäsipalloilun pohjoismainen mestaruus. KASIPALLOJ AOSTO. Jaostoon ovat kuuluneet Kalervo Tirri (3) puheenjohtajana sekä jäseninä Kauko Leväaiho (3), Alpo Felt (3), Voitto Raatikainen (1) ja Arvo Metsistö (0). Liittotoimikunnan edustajana Väinö Soininen ja sihteerinä Seppo Jokinen. - Kokouksia 3, käsitelty 20 asiaa. KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA. Suomi-sarja: Sarjataulukko: H:gin Ilves pist. Abo Bois » Haukat » TPS » Bk-46 Karis » Turun Veikot » Gnistan » KaJksi parasta nousi vuoden 1953 mestaruussarjaan ja kaksi heikointa sulkeutui V suomi-sarjasta. Turun Veikot oli ainoa liiton joukkue sarjassa. Suomen mestaruussarja: Sarjataulukko: Karhun Pojat US Union Turun Toverit Ilves Tre HIFK Arsenal TuKT KIF HJK TuPK LP TULn joukkueita ovat TuTo ja TuKT. TuPK ja LP. KANSAINVALINEN KILPAILUTOIMINTA. Ulkolaisia Suomessa: pist » » » » » » » » » » Sarjasta sulkeutuivat 35 HJK, TUL-Tukholman Korpidrott Turussa Tulos ). TULn joukkue: Pentti Heinonen TuTo, Alvar Sten TuKT, Erik Eriksson TuTo, Reino Suojanen TuKT, Esko Laakso TuTo, Eero Lähde TuTo, Jouko Vanne TuTo, Eero Enberg TuKT, Harry Lauren TuTo, Raimo Raita TuKT ja Olavi Laakso TuTo.

20 36 EDUSTUKSET. Käsipalloilun yhteistoimintavaliokunta: Kalervo Tirri ja Urho Niemenkari. XV Olympia HelsinJki 1952 käsipallon olympiatoimikunta: Kalervo Tirri ja Urho Niemenkari. TILASTOA. Käsipalloilua harrastavia seuroja oli 25, kilpailijoita ja harrastajia 1.162, otteluja 131. YLEISTÄ. LIITON LENTOPALLOTOIMINTA. Lentopalloilun harrastus osoitti jatkuvaa nousua. Kertomusvuonna toimeenpantiin ensimmäisen kerran viralliset liiton lentopallomestaruuskil:pailut miesten ja naisten sarjoissa. Suunnitelma edellytti siirtymistä ns. sarjajärjestelmään, mutta koska suunniteltuun sarjaan, joka oli asettanut vissejä velvoituksia seuroille, ei ilmaantunut tarpeeksi osanottajia, jouduttiin suunnitelmasta luopumaan, ja ottelut suoritettiin pienemmissä puitteissa. Kesäkuussa järjestettiin lentopalloilun propagandaviikko. Pikaisesti toimeenpantuna voidaan tulosta pitää melkoisen hyvänä, sillä viikon aikana pelattiin lähes ottelua. Ensi kerran vierailivat maamme lentopalloilijat ulkopuolella oman maan rajojen osallistuen Moskovassa elokuussa järjestettyihin MMkilpailuihin. Matka tapahtui nimenomaan opintomielessä, sillä mitään mahdollisuuksia jo ennakolta arvioiden ei joukkueella ollut menestymiseen, kuten sitten tapahtuikin. Matkalla ollut joukkue ja johtajisto sai sen sijaan paljon uusia vaikutteita, jotka koskivat pelitekniikkaa ja sääntötulkintoja. Lentopalloilun neuvontatyö on tapahtunut pääasiallisesti piirikunnallisissa puitteissa. LENTOPALLOJAOSTO. Jaostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Einar Lindström (11) sekä jäseninä Eino Tammilehto (9), Erkki HeIkeaho (10) Aulis Tenhunen (1) ja Vieno Kauhanen (ent. Raatikainen) (6). Ltk:n edustajana Eino Rantanen ja sihteerinä Laila Piispa. - Kokouksia 11, käsitelty 63 asiaa. KOULUTUSVOIMAT. Tilapäisinä ohjaajina ovat toimineet Einar Lindström, Eino Tammilehto, Aulis Tenhunen, Reino Valkama ja Pentti Anttila. KURSSITOIMINTA. L i i t 0 n k u r s s i t. Tuomari- ja seuraohjaajakurssi Pajulahdessa. Osanottajia 31, opettajina Einar Lindström, Eino Tammilehto ja Reino Valkama. Piirikunnalliset kurssit : Tuomarikurssit Nukarissa. Osanottajia 28, ohjaajana Aulis Tenhunen. Tuomarikurssit Jyväsikylässä. Osanottajia 20, ohjaajana Eino Tammilehto. Tuomarikurssit Tampereella. Osanottajia 20, ohjaajana Reino Valkama. Tuomarikurssit Porissa. Osanottajia 15, ohjaajana Einar Lindström. Tuomarikurssit Riihimäellä. Osanottajia 15, ohjaajana Eino Tammilehto. Tuomarikurssit Turussa. Osanottajia 20, ohjaajana Einar Lindström. KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA. L i i t 0 n m e s t a r u u s. Mestaruussarjakarsinta suoritettiin miestensarjan osalta viidessä lohkossa, joissa oli kaikkiaan 24 joukkuetta. Osanottajien vähyyden vuoksi ei naisten osalta karsintaa suoritettu. Loppuotteluissa, jotka suoritettiin muodostuivat sijoitukset seuraaviksi: Miesten mestaruus 0 V H P Järvensivun Kisa Eiran Riento Turun Jyry Kymin Palloilij a t Pateniemen Vesa Järvensivun Kisan ja Eiran Riennon välillä suoritettiin uusintaottelu, joka päättyi Kisan voittoon

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y. Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja.

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y.

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. ~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1959 HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. I Hämeenlinna 1960 - Kirjapaino Jaarli SISÄLTÖ Sivu Johdanto 5 Liiton hallinto elimet..............................

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TYOVÄEN U R HEI LU LIITTO

TOIMINTAKERTOMUS TYOVÄEN U R HEI LU LIITTO TOIMINTAKERTOMUS TYOVÄEN U R HEI LU LIITTO TYöVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1967 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. Merkityksellinen toimintavuosi Toimintavuonna saavutettiin urheilupoliittinen

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1955 sekl vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen ASIAlU ETTE LO esityksineen HELSINGISSÄ 1956 TYOVAEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS

TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN 'JRH 'J J STO j '" II g)../ TYöVÄEN URHEILULIITrO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Tasaista e tenemistä Helsinki 1971 Kirjapaino Kursiivi Oy Toimintavuotta

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS

TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS SUOr.,l":::N UR! {EI' U'~I~.JASTO 118;'0 TYöVÄEN URDEIL ULII1.TO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1970 TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. Menestyksellinen

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 195 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ I9U TYÖVÄEN URHEILULIITTO TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. i~ TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOMNT AKERTOMUS TYÖVÄEN URHELULTTO r.y. TOMNTAKERTO~US VUODELTA 1976 Kansikuva: TUL :n nuorten talvipäivät Jyväskylässä osoittivat TUL:n nuorisotyön voiman. Päivien korkeatasoiseen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y.

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. 1977 TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1977 ISBN 951-9375-08-2 SISÅLTÖ Liikuntapoliittinen katsaus.......................................

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA ISBN 951-9375-17-1. PT-paino Oy - Oulu 1980

TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA ISBN 951-9375-17-1. PT-paino Oy - Oulu 1980 TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1979 ISBN 951-9375-17-1 PT-paino Oy - Oulu 1980 SISÄLTÖ Sivu Puheenjohtajan tervehdys.........................................

Lisätiedot

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU kauden kuluttua sen jälkeen kun hän viimeksi on pelannut edustusjoukkueessa ja menettänyt edustusoikeutensa perusjoukkueessaan. 11 Jalkapalloilun kansallinen kilpailutoiminta piiätettiin järjestää seuraavasti:

Lisätiedot

Juniorernas verksamhetstävling. * Distriktet hade endast två representanter. Tävlingen distrikten emellan:

Juniorernas verksamhetstävling. * Distriktet hade endast två representanter. Tävlingen distrikten emellan: . 39. M. Vartiainen JuPS, Joensuu... (9,2-64-240-29,1-63) 40. O. Fast PKärpät, Satakunda... (8,3-35- 15-27,5-75) 41. R. Ikonen JoKu, Saimen... (8,7-135- 27,2-71) 42. E. Hara JuPS, Joensuu... (8,0-130-

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi:

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi: 8.. Vuosikertomuksen yhteydessä (sivu 15) vahvistettiin liiton ansiomerkkien jako.vuo~elt.a 19?5. Puheenjohtaja J. W. Walden suoritti jaon ansioituneille pall.oil:ll~lle~ille ~a ~amassa yhteydessä hän

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y.

TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y. TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y. UR -H!ILUKI~.JASTO N2 TYöVÄEN URBEILULDTI'O r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1975 Kansikuva: TUL:n vuoden 1975 parhaaksi urheilijaksi valittiin keihäänheittäjä

Lisätiedot

'i1..- ~I\-\ Ylimääräisen liittovaltuuston päätöksen ja tehdyn sopimuksen mukaan ovat allamainitut TUL:n seurat hyväksytty liiton jäseniksi:

'i1..- ~I\-\ Ylimääräisen liittovaltuuston päätöksen ja tehdyn sopimuksen mukaan ovat allamainitut TUL:n seurat hyväksytty liiton jäseniksi: Lapin piiri: Aavasaksan Urheilijat Kemijärven Urheilijat Kemin Kunnan Urheilijat Kemin Palloseura Lapin Erotuomarikerho Lapin Palloveikot Muonion Tunturi-Veikot Pellon Ponsi Rovaniemen Palloseura Sallan

Lisätiedot

Alustukset ja esitykset

Alustukset ja esitykset Alustukset ja esitykset Suomen.i Sosialidemokraattisen Nuorisoliiton 11. varsinaiselle edustajakokoukselle sekä «Liiton toiminta- ja tilikertomukset w. 1950, 1951 ja 1952 LAPPEENRANNASSA 1953 KANSAN TYÖN

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,.

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,. entistä runsaampaa osallistumista kilpailuun Suomen Cupista sekä eri koulumuotojen kanssa yhteistoiminnassa järjestettyjen kilpailujen vakiintumista jatkuvaksi toiminnaksi. ViUileksimainittujen kilpailumuotojen

Lisätiedot

Suomen Painonnostoliitto v. 1939.

Suomen Painonnostoliitto v. 1939. 205 Liittojohtokunnan jäsenet osallistuivat liittojo~tokunnan ja sen työvaliokunnan kokouksiin seuraavash: Suomen Painonnostoliitto v. 1939. Liittojohtokunta. Suomen Painonnostoliiton liittojohtokuntaan

Lisätiedot

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla.

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla. Kokous 11/52-7. ja Kivi ilmaisivat kantanaan, että neuvottelutauko on tarpeeton ja liitolle epäedullinen, joten heidän käsityksensä mukaan olisi SPLn annettava sanoa sopimus irti heti ja sen jälkeen aloittaa

Lisätiedot

Alustukset ja esitykset

Alustukset ja esitykset Alustukset ja esitykset Suomen Sosialidemokraattisen Nuorisoliiton 12. varsinaiselle edustajakokoukselle sekä Liiton toiminta- ja tilikertomukset vv. 1953, 1954 ja 1955 SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN NUORISO

Lisätiedot

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS ",

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS , 64 Eino Nykänen, puiheenjohtajja, U. Lyytikäinen, A. Kiira, A. Weisell, Same Nissinen, H. Taskinen, E. Hakarainen. Toiminnanjohtaja Jorma Turunen. Satakunnan piiri: Piirin johtokunta: Arvo Leh tonen, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Työväen Mailapojat 75 vuotta

Työväen Mailapojat 75 vuotta Työväen Mailapojat 75 vuotta Työväen Mailapojat 75 v. Juhlatoimikunta: Anja Leisma, Sirkka Muranen, Kirsi Näkyvä, Kati Tienari, Eero Laasila, Raimo Lindholm, Kari Nyman, Pentti Pekkala, Matti Savolainen,

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto v. 1941.

Suomen Urheiluliitto v. 1941. 33 Suomen Urheiluliitto v. 1941. Liittojohtokunta. Liittojohtokunnan puheenjohtajana on toiminut lakit. tohtori Urho Kekkonen ja jäseninä pormestari K. G. R. Ahlbäck, Vaasa, dipl. insinööri Aku Kuusisto,

Lisätiedot

Sosialidemokraattisen Puolueen toimintakertomukset 1963-1965. liitteineen

Sosialidemokraattisen Puolueen toimintakertomukset 1963-1965. liitteineen Sosialidemokraattisen Puolueen toimintakertomukset 1963-1965 liitteineen KERTOMUS Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen toiminnasta v. 1963 I. YLEISKATSAUS 1. Kansainvälinen tilanne Vuoden 1963 merkitsi

Lisätiedot