Kummatin päiväkodin esiopetussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kummatin päiväkodin esiopetussuunnitelma"

Transkriptio

1 Kummatin päiväkodin esiopetussuunnitelma

2 SISÄLLYS 1. Toiminta-ajatus Esiopetuksen toteuttaminen Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Esiopetuksen sisällöt Eheyttäminen Kieli ja vuorovaikutus Matemaattinen toiminta ja ajattelu Eettinen ja katsomuksellinen kasvatus Luonto- ja ympäristökasvatus Fyysinen ja motorinen kehitys sekä terveys Taide ja taitoaineet Musiikki Kuvataide Kädentaidot Ilmaisutaito ja draama Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevat lapset Eri kieli- ja kulttuuriryhmien lapset Turvallisuus Yhteistyö Arviointi Kirjallisuus

3 1. Toiminta-ajatus Kummatin päiväkodin toiminta-ajatuksena on monipuolisuus: toiminnallisuus, omaaloitteisuus ja toisen huomioiminen. Joka päivä lapsilla on aikaa omaehtoiseen leikkiin ja toimintaan. Toiminta pohjautuu valtakunnalliseen, Raahen kaupungin ja Kummatin päiväkodin esiopetussuunnitelmiin. Toiminnassa huomioidaan myös lasten omat kokemukset, kehitystaso ja erityistarpeet, monikulttuurisuus sekä kyky toimia ryhmässä. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on pohjana lasta koskevissa suunnitelmissa. Yhdessä luodaan oppimisympäristö, joka antaa mahdollisuuden oppimiseen; leikkien, havainnoiden, oivaltaen ja tutkien. Pidämme tärkeänä, että lapsella on mahdollisuus elämyksiin ja kokemuksiin. 2. Esiopetuksen toteuttaminen 2.1 Oppimiskäsitys Opetussisältöjen pohjana ovat lasten arkipäivän kokemukset ja kiinnostuksen kohteet. Opetussisältöjä käsitellään toiminnallisesti; leikkimällä, tutkimalla, kokeilemalla ja havainnoimalla. Tärkeää on myös elämyksellisyys. Aikuisen tehtävä on tukea, innostaa ja motivoida lapsia oppimiseen. Myös vertaisryhmä innostaa lasta oppimaan ja tutkimaan, samalla se tukee lapsen sosiaalista kasvua. 2.2 Oppimisympäristö Oppimisympäristö muuttuu ja muotoutuu lasten oppimisen ja kehityksen myötä. Tässä korostuu aikuisten merkitys. Heidän tehtävänään on havainnoida ja huomata kehityksen vaiheet sekä järjestää oppimisympäristö kehitystä vastaavaksi. Päiväkodin pienryhmätilat (pikkukeittiö, verstas, kirjastohuone ja käytävä) mahdollistavat pienryhmätoiminnan ja toiminnan eriyttämisen. Samalla kehittyvät lasten vuorovaikutussuhteet ja keskinäinen leikki. Oppimisvälineet ja materiaali ovat lasten saatavilla, mikä tukee lasten omaehtoista ja oma-aloitteista toimintaa. Oppimateriaalia on tarjolla kaikkiin eri esiopetuksen sisältöalueisiin. Päiväkoti sijaitsee liikunnallisessa oppimisympäristössä. Lähistöllä on liikunta-, uimaja jäähalli, Koivuluodon urheilupuisto ja metsä. Kävelymatkan päässä on kaupungin keskusta, jossa on kulttuuriin liittyvät palvelut ja meri. 2

4 3. Esiopetuksen sisällöt 3.1 Eheyttäminen Esiopetuksen sisältöalueet koostuvat aiheista, jotka liittyvät lapsen elämänpiiriin ja jotka toisaalta laajentavat lapsen maailmaa. Esiopetuksessa eri sisältöalueita käydään läpi päivittäin kuitenkin siten, että eri päivinä painotetaan jotakin sisältöaluetta enemmän. Aiheet nivotaan lapsen arkipäivään ja mietitään missä eri sisältöalueissa aihetta voi hyödyntää. Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja oman oppimisen arviointiin 3.2 Kieli ja vuorovaikutus - satujen ja tarinoiden kuunteleminen - keskustelut - lorut, riimit, arvoitukset - oma nimi - lukuleikit - tavut, sanat, lauseet - aakkoset (kirjaimet, äänteet) - omat tarinat - draama Päivittäisillä äidinkielen hetkillä etenemme johdonmukaisesti alkaen omaan nimen tutustumisesta edeten äänteisiin, sanoihin ja lyhyisiin lauseisiin. Käytämme erilaisia loru-, riimi- ja arvoituskortteja, joilla lasten kiinnostus herätetään kirjaimiin, sanoihin ja rytmiin. Lapset keksivät tarinoita, joista osa kirjoitetaan paperille. Näin lapsille tulee tutuksi puhutun ja kirjoitetun kielen yhteys. Päivittäisellä lukutuokiolla luetaan satukirjaa ja samalla keskustellaan tarinan sisällöstä. Näin kehittyvät lapsen sana- ja käsitevarasto sekä muisti ja mielikuvitus. Keskustelujen avulla opitaan myös kuuntelemaan toisia lapsia tai aikuista ja odottamaan omaa puheenvuoroa. Lisäksi leikitään kielellisen tietoisuuden kehittämiseen liittyviä leikkejä. Draamaleikissä harjoitellaan vuorosanojen keksimistä ja muistamista sekä rohkeutta esiintyä. Erilaisissa teatteriesityksissä vierailu antaa lapsille elämyksiä, rikastuttaa mielikuvitusta ja antaa aineksia leikkiin. Käytössämme on lukuisia eri pelejä, joiden avulla voidaan harjoitella kirjainten tunnistamista ja tuottamista, riimejä, yhdyssanoja, tavuttamista, sanojen alku - ja loppukirjaimien tunnistamista. 3

5 3.3 Matemaattinen toiminta ja ajattelu - käsitteiden ymmärtäminen - luokittelu ja vertailu - järjestykseen asettaminen ja sarjoittaminen - numero-lukumäärä vastaavuus - lukukäsite - lukujono -taidot - geometriset kappaleet ja muodot - mittaaminen - avaruudellinen hahmottaminen - aika, raha - ongelmanratkaisu Matematiikan opetuksessa luokitteluun ja vertailuun käytetään pieniä eläimiä, autoja, dinoja ja nalleja, joita voi lajitella useamman ominaisuuden perusteella. Myös laskemista harjoitellaan erilaisten pikkuesineiden avulla. Geometrisiä muotoja ja avaruudellista hahmottamista opetellaan erilaisten rakennussarjojen avulla. Lisäksi harjoitellaan mallin mukaan rakentamista (Jovo-, multilinkpalikat, legot, erilaiset muotopelit). Erilaiset lautapelit, tangrampalat ja palapelit kehittävät loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja sekä vahvistavat lukukäsitteen, numeron ja lukumäärän vastaavuuden ymmärtämistä. Ajankulkua seurataan päivittäin kalenterista ja samalla tulevat tutuksi erilaiset ajankäsitteet (eilen, tänään, huomenna), vuodenajat, kuukaudet, viikonpäivät, vuorokauden- ja kellonajat. Rahan käyttöön tutustutaan kauppaleikissä. Pituuden, massan ja tilavuuden mittaamista harjoitellaan ensin omatekoisilla mittavälineillä ja jatkossa standardimitoilla (metri, kilo, litra). Lorut, laulut, leikit sisällä ja ulkona sekä käytännön tehtävät (esim. leipominen) ovat päiväkodissamme arkimatematiikkaa. 3.4 Eettinen ja katsomuksellinen kasvatus Eettinen kasvatus Uskonnollinen kasvatus Toimikauden alussa käydään yhdessä läpi yhteiset säännöt ja sopimukset. Ristiriitatilanteissa sovitaan ja pyydetään anteeksi. Yhdessä mietitään mikä on oikein, 4

6 mikä on väärin ja mikä on hyvää ja mikä pahaa. Toisille annetaan leikki- ja työrauha sekä sisällä että ulkona. Omaa ja toisten tekemää työtä opetellaan arvostamaan. Myönteinen palaute on merkityksellistä itsetunnon kehittymisen kannalta, kun arvostaa itseään, voi arvostaa myös muita. Aikuisen malli on tärkeää lapsen eettisen kasvun kehittymiselle. Tutustutaan kirkkovuoden juhliin (joulu ja pääsiäinen) sekä käydään mahdollisuuksien mukaan kirkossa. Päiväkodissamme vierailee noin kerran kuukaudessa seurakunnan työntekijä pitämässä arkipyhäkoulua. Uskonnollisia kysymyksiä, esimerkiksi ajankohtaisia perhejuhlia (häät, ristiäiset, rippijuhlat, hautajaiset), pohditaan yhdessä. Eri uskontokunnista tulevien lasten uskontoon ja elämänkatsomukseen liittyvät käytännöt huomioidaan. 3.5 Luonto- ja ympäristökasvatus - päiväkodin pihaan ja pihasääntöihin tutustuminen - lähiympäristöön tutustuminen - liikennekasvatus - omaan kotikaupunkiin tutustuminen - vuodenaikojen vaihtuminen - säähavainnot - luonnontuntemus - kestävä kehitys Toimikauden alussa tutustutaan päiväkodin tiloihin sisällä ja ulkona ja keskustellaan niihin liittyvistä säännöistä ja käytänteistä. Päivittäin tarkkaillaan säätilan vaihteluja, siten opitaan tarkoituksenmukainen pukeutuminen. Sää- havaintojen perusteella huomataan vuodenaikojen vaihtuminen. Lähiympäristöön tutustutaan retkeillen. Käydään Keskuspuistossa leikkimässä, Koivuluodossa urheilemassa, keskustassa kirkossa ja erilaisissa tapahtumissa. Kaupungilla tutustumme myös rakennettuun ympäristöön ja raahelaisuuteen (meri, museo, patsaat). Liikkuessamme ympäristössä opitaan samalla käyttäytymistä liikenteessä sekä muutamia liikennemerkkejä. Metsä (Rölli - metsä Ruonanojankadun takana) toimii meille virikeympäristönä läpi vuoden. Metsästä kerätään materiaalia, siellä leikitään, tutkitaan luonnon muutoksia eri vuodenaikoina eri aisteja käyttäen ja metsässä järjestetään myös erilaisia tapahtumia. Huomioidaan lasten tekemät havainnot. Näin kehittyy lapsen kiinnostus ja arvostus luontoa kohtaan. 5

7 Ohjaamme lapsia kierrättämään ja lajittelemaan arjen eri tilanteissa. Lapset osallistuvat maitopurkkien, lasitavaroiden ja lehtien viemiseen kierrätyspisteeseen ja niiden uusiokäytöstä keskustellaan. 3.6 Fyysinen ja motorinen kehitys sekä terveys - perusliikuntamuodot (kävely, juoksu, tasapaino, hypyt, heitto, pyöriminen jne.) - välineliikunta (hernepussit, pallot, vanteet, narut, varjo, kepit, "donitsit" jne.) - mielikuvaliikunta - musiikkiliikunta - telineliikunta - pelit ja leikit - yleisurheilu - suunnistus - uinti - hiihto - luistelu - sähly - pesäpallo - jalkapallo - pyöräily - luontopolut - terveyskasvatus Lapsille tarjotaan päivittäin tilaisuuksia monipuoliseen liikuntaan sisällä ja ulkona niin ohjatusti kuin omatoimisestikin. Päiväkodin piha, ympäristö, sali ja käytävä antavat siihen hyvät mahdollisuudet. Syksyllä harjoitellaan perusliikuntataitoja leikkien, mielikuvien ja välineiden avulla liikuntahallissa. Lisäksi käymme Koivuluodon kentällä urheilemassa ja pururadalla suunnistus- ja luontopoluilla. Talvella Keskuspuistossa on koneella ajettu latu, jossa käymme hiihtämässä. Luistelemassa käymme jäähallissa. Viikon pituinen uimakoulu pidetään uimahallissa yhteistyössä uimaopettajan kanssa. Ympäri vuoden leikimme ja opettelemme perinteisiä pihaleikkejä (tervapata, hyppynarut, ruutuhyppely) ja pelaamme erilaisia pallopelejä. Vuosittain osallistumme Nuoren Suomen Vauhtivarvas- liikuntatapahtumaan. Järjestämme myös perheen yhteisiä liikuntatapahtumia. Pyrimme terveyskasvatuksessa lapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin (ruokailu, lepo, ulkoilu, liikunta, hygienia). Ruokailussa maistetaan kaikkia ruokalajeja. Lapset saavat itse annostella oman ruokansa, kaataa maidon ja voidella leivän. Ruokailun ja erilaisten teemapäivien yhteydessä keskustellaan ruuan merkityksestä terveyteen. Päivittäin 6

8 lapsilla on mahdollisuus lepohetkeen ja rauhoittumiseen. Ulkoilemme joka säällä ja samalla keskustelemme sään merkityksestä pukeutumiseen. Kädet pestään tultaessa päiväkotiin ja aina ennen ruokailuja sekä wc-käyntien yhteydessä. Lapsia ohjataan huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniasta. 3.7 Taide ja taitoaineet Musiikki - kuunteleminen - äänenkäyttö ja laulaminen - soittaminen - musiikin peruskäsitteisiin tutustuminen - musiikkiliikunta - musiikkimaalaus - musiikin eri lajeihin tutustuminen - lasten omat tuotokset Musiikkikasvatus aloitetaan erilaisilla kuunteluharjoituksilla kuuntelemalla hiljaisuutta ja erilaisia ympäristön ääniä. Toimintakauden alussa tutustutaan toisiimme musiikin, laulun ja leikin avulla. Laulaminen, kuunteleminen ja soittaminen ovat musiikkikasvatuksen perusrunkona. Laulut ovat vuodenaikaan ja teemoihin liittyviä. Päivittäin lauletaan ja kuunnellaan erilaista musiikkia. Keho- ja rytmisoittimien käyttöä harjoitellaan laulujen avulla ja samalla opitaan tunnistamaan, nimeämään ja soittamaan erilaisia soittimia. Tutustutaan musiikin peruskäsitteistöön; rytmi (perus- ja sanarytmi ja rytmileikit), tempo (hidas / nopea ), voimakas / hiljainen, soolo / tutti, korkea / matala, duuri / molli ja tauko. Musiikin käyttäminen liikunnassa ja rentoutuksessa, musiikkimaalaus sekä soitinsadut ovat osa musiikkikasvatusta. Lapsia kannustetaan omien esitysten ja laulujen keksimiseen ja esittämiseen. Koko talon yhteiset lauluhetket vahvistavat me-hengen ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Konserteissa käydään mahdollisuuksien mukaan. 7

9 3.7.2 Kuvataide - piirtäminen - maalaaminen - rakentaminen ja muotoilu - painanta - sekatekniikka - tutustuminen värien maailmaan - tutustuminen taiteeseen ja taidekuviin Piirretään eri tavoin: vapaasti, ohjeen, mallin tai muistin mukaan. Piirretään myös eri paikoissa esim. ulkona Kummatin tuulimyllyjä tai puita. Käytetään erilaisia tekniikoita, papereita ja piirtimiä. Maalataan sormin, jaloin, eri vahvuisilla siveltimillä ja pensseleillä. Maalataan vedellä, vesi-, peite- ja sormiväreillä. Pintana voidaan käyttää kiveä, ikkunaa, seinää ja paperipintoja. Tekniikkana käytetään esim. puhallusta, roiskimista, kuulamaalausta. Rytmimusiikki, lorut, valo, varjo ja luonnonmateriaalit tuovat vaihtelua työskentelyyn. Rakentelua on sisällä ja ulkona. Rakentelemme erilaisista pahvilaatikoista, kankaista, oksista ja risuista. Tilan käsitteeseen lasten on helppo tutustua rakentelun ja muovailun kautta. Muovaillaan muovailu-, paperi- ja valmismassoilla ja savella sekä talvella lumella. Painantatekniikkaan tutustutaan esim. lehti tai esinepainannalla. Värien ja muotojen nimeäminen ja opettaminen kuuluu kuvataiteen perusasioihin. Tutustutaan pää- ja väliväreihin, sekoituksiin, värivertailuihin ja symmetriaan. Omien välineiden puhdistus ja huolto kuuluvat opetukseen samoin työtilojen siivous. Tutustutaan erilaisiin taidekuviin ja oman kaupungin patsaisiin sekä vieraillaan taidenäyttelyissä. Omat tuotokset asetetaan näkyviin, jotta voidaan yhdessä ihastella aikaansaannoksia. Samalla opitaan arvostamaan omia ja toisten töitä. Yhdessä keskustellen pyritään myös luomaan arvioivaa suhdetta sarjakuviin, elokuviin, videoihin ja tietokoneohjelmiin Kädentaidot - askartelu - tekstiilityöt - tekniset työt - pienet työtehtävät 8

10 Askartelemme vuodenaikojen ja teemojen mukaan. Kannustamme lapsia suunnittelemaan, kehittelemään ja toteuttamaan omia töitä. Esikouluvuoden aikana harjoitellaan neulan ja langan käyttöä sekä solmun ja rusetin tekoa. Tehdään pahvi- ja kangasompelutöitä ja tutustutaan erilaisiin välineisiin, materiaaleihin ja tekniikoihin. Lasten mielenkiinnon mukaan on mahdollisuus harjoitella myös vaikka kankaan kutomista, virkkaamista jne. Töiden pitkäjänteinen tekeminen ja loppuunsaattaminen on tärkeä taito. Teknisissä töissä harjoitellaan sahaamista, naulaamista, hiomista, käsiporan käyttöä, puun liimaamista ja maalaamista samalla opetellaan työvälineiden tunnistamista sekä oikeaa ja turvallista käyttöä. Pienet työtehtävät, kuten salaatin valmistaminen, leipominen ja pienet siivous- ja järjestelytehtävät kehittävät myös lasten kädentaitoja. Käden taitoja vaativat myös perunoiden kuoriminen ja kenkien nauhojen solmiminen, joita harjoitellaan esikouluvuoden aikana Ilmaisutaito ja draama - itseilmaisu - roolileikit - teatterileikit - ja esitykset - lasten omat näytelmät ja esitykset Lasten itsetuntoa, rohkeutta ja luovuutta kehitetään erilaisin ilmaisutaidon harjoituksin, liikkein, ilmein ja elein. Itseilmaisun avulla lapset saavat onnistumisen elämyksiä ja voivat käsitellä heidän elämään sillä hetkellä vaikuttavia tärkeitä asioita, myös vaikeita. Samalla voidaan käydä erilaisia tunteita läpi. Lapset leikkivät erilaisia rooleja koti-, kauppa-, kampaamo-, prinsessa- ja ritarilinnaleikeissä. Teatteria tehdään ja esitetään yhdessä lasten kanssa esim. näytelminä, nukketeatterina, varjo - ja pöytäteatterina. Myös aikuiset esittävät lapsille teatteriesityksiä, joita käydään katsomassa myös muualla. Esitysten yhteydessä keskustellaan mikä voi tapahtua tosielämässä ja mikä on mielikuvitusta. Myös esityksissä voi eläytyä tai samaistua toisen asemaan. Lapsia rohkaistaan kertomaan omista kokemuksistaan, sepittämään ja esittämään omia kertomuksia, loruja ja lauluja. 9

11 4. Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevat lapset Esiopetuksessa huomioidaan kaikkien lasten edellytykset ja tarpeet, myös erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevien. Tuen tarve saattaa johtua sairaudesta, vammasta tai muusta syystä. Toimimme kolmiportaisen mallin mukaan (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) liite 1. Oppimisvaikeuksiin liittyvät riskitekijät otetaan esiopetuksessa huomioon ja niihin pyritään vaikuttamaan jo ennen koulun aloittamista. Mitä aikaisemmin tuen tarve havaitaan, sitä enemmän on mahdollisuuksia tehdä lapsen hyväksi. Käytössämme on esikoululaisten tehtävistö, josta saadaan tietoa lapsen oppimisvalmiuksista. Vanhempien kanssa käydyn keskustelun, tehtävistön ja havainnointien pohjalta arvioidaan tuen tarve ja sovitaan henkilökohtaiset esiopetustavoitteet. Esiopetuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä erityislastentarhanopettajan ja tarvittaessa muiden erityistahojen kanssa. Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen toteutetaan yhteistyössä huoltajien, esiopetuksen ja perusopetuksen henkilöstön kanssa. 5. Eri kieli- ja kulttuuriryhmien lapset Esiopetuksessa on myös muista kulttuureista tulevia lapsia. Lapset osallistuvat esiopetuksessa samoihin kasvatus- ja oppimistilanteisiin suomalaislasten kanssa. Heidän kielitaitonsa ja kulttuurinsa huomioidaan eriyttämällä toimintaa tarvittaessa. Erityistarpeet huomioidaan muun muassa ruokakulttuurissa tai uskontokasvatuksessa Kannustamme perheitä käyttämään kotona omaa äidinkieltään ja vaalimaan omaa kulttuuriperinnettä. Yhteistyö vanhempien kanssa toimii vanhempien kielitaidosta riippuen joko tulkin välityksellä tai suoraan vanhempien kanssa. Suomen kielen oppimisessa voidaan käyttää PCS- kuvia. Lisäksi niitä käytetään apuna päiväjärjestyksen, uusien tapahtumien ja asioiden selventämisessä. 6. Turvallisuus Esiopetuksen oppimisympäristön on oltava turvallinen kaikessa toiminnassa. Henkilöstöä pitää olla riittävä määrä ja tarvittaessa otetaan sijaisia. Pihalla on pihasäännöt, jotka ovat koko henkilökunnan tiedossa ja myös vanhempien nähtävillä ilmoitustaululla. Ulkoilusta huolehtii ja sitä ohjaa tarvittava määrä aikuisia. Myös sisällä liikkumisessa ja leikkimisessä on omat säännöt ja aikuisen ohjaus. Kokopäiväretkille laaditaan turvallisuussuunnitelma. Huomioliivejä käytetään tarvittaessa pihalla ja retkillä. Palo- ja pelastuslaitos huolehtii vuosittain esiopetuksen turvavalistuksesta. Tiloja, välineitä ja ympäristöä tarkastellaan päivittäin mahdollisten vaaratilanteiden varalta. 10

12 Ennen ulkoilua huolehditaan, että portit ovat kiinni ja rikkoutuneet välineet poistetaan tai niistä ilmoitetaan päiväkodin johtajalle. Kiusaamiseen puututaan heti. Kiusaaminen voi olla fyysistä lyömistä ja tönimistä tai henkistä sulkemista kaverinpiirin ulkopuolelle. Näissä tapauksissa teemme yhteistyötä myös vanhempien kanssa. 7. Yhteistyö Syksyllä toimikauden alussa pidetään vanhempainilta, jossa käsitellään esiopetuksen yleiset tavoitteet ja sisältöalueet sekä tutustutaan tiloihin ja oppimisympäristöön. Vanhempainillan jälkeen keskustellaan lapsen vanhempien kanssa, mietitään yhdessä tavoitteet lapsen esiopetukselle ja tehdään lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma. Keväällä käydään arviointikeskustelu, jolloin täytetään myös yhdessä lomake koulua varten. Muita yhteistyömuotoja ovat päivittäiset keskustelut sekä erilaiset tapahtumat ja juhlat. Lisäksi tiedotamme toiminnasta vanhemmille viikoittain sähköpostissa. Päiväkodissa toimii myös vanhempaintoimikunta. Vuosittain järjestämme perinteisesti isovanhempien päivän. Yhteistyö varhaiskasvatuksen koko henkilöstön kanssa on päivittäistä. Suunnittelemme ja toteutamme yhteisiä toimintapäiviä, tehdään retkiä ja tavataan salissa yhteisen teeman merkeissä. Päivittäin keskustellaan toiminnasta ja päivän tapahtumista. Keväällä keskustellaan tulevan Kummatin koulun 1. lk opettajan kanssa ja tarvittaessa myös muiden koulujen opettajien kanssa joko tapaamalla tai puhelimitse. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa myös eri asiantuntijoiden kanssa kuten neuvolan, perheneuvolan ja eri terapeuttien kanssa. Lisäksi yhteistyökumppaneina ovat liikuntatoimi ja seurakunta. 8. Arviointi Arviointi tukee lapsen omaa oppimista. Positiivinen ja välitön arviointi rohkaisee ja kohottaa lapsen itseluottamusta ja itsetuntoa. Arviointi suhteutetaan lapsen omiin taitoihin ja kykyihin. Lasta autetaan huomaamaan oma edistyminen ja oppiminen. Arvioinnissa on mukana myös lapsen vanhemmat, joiden kanssa käydään keskustelut ainakin syksyllä ja keväällä. Lapsen kasvua ja kehitystä seurataan myös kasvun kansioiden avulla, jolloin arvioinnista tulee monipuolisempaa. Esiopetusryhmän henkilökunta pitää omia arviointipalavereja säännöllisesti ja koko henkilökunta pari kertaa vuodessa. Esiopetussuunnitelmaa arvioidaan joka kevät ja sen pohjalta tehdään tarvittavat muutokset. Oppimisympäristöä arvioidaan jatkuvasti. 11

13 Mistä on tytöt tehty? Mistä on pojat tehty? Mistä on kasvavat lapset tehty? Leikistä ja naurusta, iloisesta liikkeestä, onnistumisen riemusta, ja kavereista. Vauhdista ja vapaudesta, opista ja ohjeesta. liikkumisen ilosta on lapset tehty. 12

14 Kirjallisuus Aalto-Setälä, Poskiparta: Aakkoskerho Karvonen, Rikkola: Lukuleikkejä lapsille Rikkola: Rosvojuttuja Torneus, Hedström, Lundberg: Löytöretki kieleen Furness: Matikkapolkuja Myrsky, Rantanen: Leikiten laskemaan Kajetski, Salminen:Matikasta moneksi Hellsten, Saari, Tienhaara, Uus- Leponiemi: Esiopetuksen laskutaito Ikäheimo, Aalto, Puumalainen: Opi matematiikkaa leikkien Hip hoi, musisoi Hongisto, Åberg, Lindberg, Piiroinen, Mäkinen: Musiikki varhaiskasvatuksessa Kaikkonen, Ollanranta, Simojoki, Sopanen: Olin laulukirjat ja äänitteet Karvonen: Hyppää pois! Kokljuschkin: Esiopetusta liikunnan keinoin Kokljuschkin, Pulli: Liiku ja kehity Lamponen, Pulli: Vau, mitkä välineet Autio: Liiku ja leiki Soronen, Seeslahti: Kieputellen Pulli: Loruloikkaa Laine, Toivo, Vapela: Löytöretki luontoon Honkonen, Karvonen: Halataan puuta Laine, Toivo, Vapola: Löytöretki luontoon Parikka, Nihti: Pieniä puroja Sabelström, Leppänen: Minä maalaan Koskenala, Sabelström, Leppänen: Minä maalaan 2 Wäre, Lerkkanen, Hannula, Perkiö, Poikkeus, Rintakorpi, Sääkslahti, Parkkinen, Kirkkopelto: Pikkumetsän esiopetus 13

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

MILLAINEN MINÄ OLEN?

MILLAINEN MINÄ OLEN? MILLAINEN MINÄ OLEN? hidas vilkas reipas voimakas tahtoinen keskitty mätön herkkä iloinen rohkea LAPSEN VALOKUVA tyytyväi nen sinnikäs utelias Toimintavuosi - omatoi minen ujo kärsiväl linen toiset huomioonott

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA MATEMATIIKKA Matematiikka on tapa hahmottaa ja jäsentää ympäröivää maailmaa ja tapa ajatella. Matemaattiset kokemukset ovat olennaisia lapsen ajattelun kehittymiselle.

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILI Taikapeilin ryhmä koostuu 3 6 vuotiaista lapsista, joista esikoululaisia on kahdeksan. Ryhmässämme on tällä hetkellä 30 lasta. Lastentarhanopettajina

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

Lapsi työskentelee ja oppii

Lapsi työskentelee ja oppii Lapsi työskentelee ja oppii Esiopetukseen ilmoittautuvien lasten vanhemmille suunnattu kysely keväällä 2015 Kyselyn aiheina: Lapsen työskentelytavat, lapsi oppii parhaiten, lastani kiinnostaa, toivoisin,

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Leikkien ja liikkuen isovanhempien kanssa linnan liepeillä

Leikkien ja liikkuen isovanhempien kanssa linnan liepeillä Työyhteisötehtävä 3, laaja-alainen oppimiskokonaisuus Leikkien ja liikkuen isovanhempien kanssa linnan liepeillä Lähtökohdat: Vanhempainillassa tuli vanhemmilta toiveita ulkoilusta, vuorovaikutussuhteista

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Lokki Joonatan on pieni kahden ryhmän idyllinen ja kodikas päiväkoti Lokalahden keskustassa, kirkkoa vastapäätä. Päiväkotimme toimii kahdessa rakennuksessa. Vanha puoli

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Kasv. 12.6.2014 Liite 1 LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Lapsen nimi Syntymäaika Osoite Vanhempien yhteystiedot Päiväkoti ja ryhmä (ryhmäkoko ja rakenne) Yhteystiedot Opettaja Hyvä lapsen huoltaja!

Lisätiedot

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016-2017 Liite 1 Toimintasuunnitelma suunnittelu pohjautuu lasten ja vanhempien osallisuuden mahdollistamiseen (aloitus- ja vasukeskustelut on käyty ennen

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PORIN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

PELASTUSARMEIJAN PORIN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA PELASTUSARMEIJAN PORIN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus ja tavoitteet: Esiopetusta suunniteltaessa otetaan huomioon, että toiminnan keskipisteenä ja toteuttajana on lapsi. Tavoitteena on

Lisätiedot

KIRKKOKADUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOKADUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA KIRKKOKADUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA Yleistä Raahella on ainutlaatuinen historia merikaupunkina sekä hyvin säilynyt vanha kaupunki. Päiväkotimme sijaitsee vanhan kaupungin kupeessa, arvokkaan Pekkatorin

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

7. Monikulttuuriset lapset

7. Monikulttuuriset lapset ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA lv 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ei ole lvsuunnitelmassa 1. Käsittelytiedot 2. Esiopetuksen toiminta-ajatus 3. Esiopetuksen opetussuunnitelma 4. Kasvatuksen ja oppimisen

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä.

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä. 1 MÖYLYNLEHDON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1. Möylynlehdon päiväkoti Möylynlehdon päiväkoti on perustettu vuonna 1977. Sen pinta-ala on 294 m 2 ja tiloissa toimii tällä hetkellä kaksi lapsiryhmää;

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015

TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 SISÄLTÖ: ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS ESIOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖ ESIOPETUKSESSA NOUDATETTAVAT KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

Itsetunto. Itsetunto tarkoittaa ihmisen tunteita ja ajatuksia itsestään sekä sitä miten hän kunnioittaa ja arvostaa itseään.

Itsetunto. Itsetunto tarkoittaa ihmisen tunteita ja ajatuksia itsestään sekä sitä miten hän kunnioittaa ja arvostaa itseään. Itsetunto Itsetunto tarkoittaa ihmisen tunteita ja ajatuksia itsestään sekä sitä miten hän kunnioittaa ja arvostaa itseään. Kaikista tärkein vaihe itsetunnon kehittymisessä on lapsuus ja nuoruus. Olen

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämä on Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma eli VASU. Se perustuu Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapsen oma vasu laaditaan yhdessä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

LINNAINMAAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LINNAINMAAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA LINNAINMAAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖN KUVAUS Esiopetuksemme tavoitteena on tutustuttaa lapsi koulumaailmaan vähitellen. Siksi esiopetusta annetaan

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

VALINNAISKURSSIT 4.LUOKKA

VALINNAISKURSSIT 4.LUOKKA VALINNAISKURSSIT 4.LUOKKA Kursseja on tarjolla yhteensä seitsemän. Design -kursseja kolme. Äly ja väläys -kursseja kaksi. Ilmaisu -kursseja kaksi. Jokainen oppilas valitsee lukuvuodelle kaksi kurssia,

Lisätiedot

Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Me Ikurin päiväkodissa toteutamme varhaiskasvatusta ja esiopetusta pienryhmissä leikkien, liikkuen ja tutkien. Toimintamme yksi keskeisimmistä

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUKSEMME Kilpiäisten päiväkoti tarjoaa lapsille laadukasta varhaiskasvatusta vuonna 2009 valmistuneissa tiloissa. Päiväkotimme on avara,

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Peikkorinteen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Peikkorinteen esikoulu KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEPÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. KASVATUS, OPPIMINEN, TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 3.-4. luokkalaisilla on kaksi tuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia opintoja viikossa. Lukuvuoden aikana

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Työyhteisöllämme on yhteiset tavoitteet. Asettamamme tavoitteet pyrimme saavuttamaan yhteisillä toimintamalleilla ja käytännöillä.

Lisätiedot

SIMONSALON PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

SIMONSALON PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA SIMONSALON PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Esiopetuksen järjestäminen Toiminta-ajatus Esiopetuksen arvopohja Oppimisympäristö Opetusmenetelmät Sisältöalueet Yhteistyö

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Tervetuloa Pihlavan koulun esiluokkaan

Tervetuloa Pihlavan koulun esiluokkaan Tervetuloa Pihlavan koulun esiluokkaan Pihlavan koulu Vanha maantie 2 puh. 02-621 5146 www.cedunet.fi/pihlava Pihlavan koulun esiopetus alkoi vuonna 1996, sosiaali- ja koulutoimen yhteistyötä nykyään päivähoito

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

KIRKKOKADUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOKADUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA KIRKKOKADUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA Yleistä Raahella on ainutlaatuinen ja omaleimainen historia merikaupunkina sekä hyvin säilynyt vanha kaupunki. Päiväkotimme sijaitsee vanhan kaupungin kupeessa,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

SAUVOSAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SAUVOSAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SAUVOSAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1 SAUVOSAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT...3 1.1 Toiminta-ajatus...3 1.2 Arvot...3 2 VARHAISKASVATUKSEN TAVOITTEET...3

Lisätiedot

SISÄLLYS 1. KUMMATIN PÄIVÄKOTI.3 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT.3 3. TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ.4 3.1 3.2 4. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN.5 4.

SISÄLLYS 1. KUMMATIN PÄIVÄKOTI.3 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT.3 3. TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ.4 3.1 3.2 4. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN.5 4. 1 SISÄLLYS 1. KUMMATIN PÄIVÄKOTI...3 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT...3 3. TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ...4 3.1 Fyysinen oppimisympäristö...4 3.2 Psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö...4 4. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Kurikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana

Kurikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana 1 Lapsen nimi: (kuva) Synt.aika: Tärkeimmät puh.nrot: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Ediva ) Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 (Suunnitelma pohjautuu Länsi-Saimaan kuntien Seudulliseen Varhaiskasvatussuunnitelmaan (SeutuVasuun) PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN Osoite: Kanavakuja 7,

Lisätiedot

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkodissamme on vuosittain noin 72 lasta. Lapset on jaettu ikäryhmittäin neljään toiminnallisesti sopivaan ryhmään. Jokaisen ryhmän toiminnassa huomioidaan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot