Kummatin päiväkodin esiopetussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kummatin päiväkodin esiopetussuunnitelma"

Transkriptio

1 Kummatin päiväkodin esiopetussuunnitelma

2 SISÄLLYS 1. Toiminta-ajatus Esiopetuksen toteuttaminen Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Esiopetuksen sisällöt Eheyttäminen Kieli ja vuorovaikutus Matemaattinen toiminta ja ajattelu Eettinen ja katsomuksellinen kasvatus Luonto- ja ympäristökasvatus Fyysinen ja motorinen kehitys sekä terveys Taide ja taitoaineet Musiikki Kuvataide Kädentaidot Ilmaisutaito ja draama Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevat lapset Eri kieli- ja kulttuuriryhmien lapset Turvallisuus Yhteistyö Arviointi Kirjallisuus

3 1. Toiminta-ajatus Kummatin päiväkodin toiminta-ajatuksena on monipuolisuus: toiminnallisuus, omaaloitteisuus ja toisen huomioiminen. Joka päivä lapsilla on aikaa omaehtoiseen leikkiin ja toimintaan. Toiminta pohjautuu valtakunnalliseen, Raahen kaupungin ja Kummatin päiväkodin esiopetussuunnitelmiin. Toiminnassa huomioidaan myös lasten omat kokemukset, kehitystaso ja erityistarpeet, monikulttuurisuus sekä kyky toimia ryhmässä. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on pohjana lasta koskevissa suunnitelmissa. Yhdessä luodaan oppimisympäristö, joka antaa mahdollisuuden oppimiseen; leikkien, havainnoiden, oivaltaen ja tutkien. Pidämme tärkeänä, että lapsella on mahdollisuus elämyksiin ja kokemuksiin. 2. Esiopetuksen toteuttaminen 2.1 Oppimiskäsitys Opetussisältöjen pohjana ovat lasten arkipäivän kokemukset ja kiinnostuksen kohteet. Opetussisältöjä käsitellään toiminnallisesti; leikkimällä, tutkimalla, kokeilemalla ja havainnoimalla. Tärkeää on myös elämyksellisyys. Aikuisen tehtävä on tukea, innostaa ja motivoida lapsia oppimiseen. Myös vertaisryhmä innostaa lasta oppimaan ja tutkimaan, samalla se tukee lapsen sosiaalista kasvua. 2.2 Oppimisympäristö Oppimisympäristö muuttuu ja muotoutuu lasten oppimisen ja kehityksen myötä. Tässä korostuu aikuisten merkitys. Heidän tehtävänään on havainnoida ja huomata kehityksen vaiheet sekä järjestää oppimisympäristö kehitystä vastaavaksi. Päiväkodin pienryhmätilat (pikkukeittiö, verstas, kirjastohuone ja käytävä) mahdollistavat pienryhmätoiminnan ja toiminnan eriyttämisen. Samalla kehittyvät lasten vuorovaikutussuhteet ja keskinäinen leikki. Oppimisvälineet ja materiaali ovat lasten saatavilla, mikä tukee lasten omaehtoista ja oma-aloitteista toimintaa. Oppimateriaalia on tarjolla kaikkiin eri esiopetuksen sisältöalueisiin. Päiväkoti sijaitsee liikunnallisessa oppimisympäristössä. Lähistöllä on liikunta-, uimaja jäähalli, Koivuluodon urheilupuisto ja metsä. Kävelymatkan päässä on kaupungin keskusta, jossa on kulttuuriin liittyvät palvelut ja meri. 2

4 3. Esiopetuksen sisällöt 3.1 Eheyttäminen Esiopetuksen sisältöalueet koostuvat aiheista, jotka liittyvät lapsen elämänpiiriin ja jotka toisaalta laajentavat lapsen maailmaa. Esiopetuksessa eri sisältöalueita käydään läpi päivittäin kuitenkin siten, että eri päivinä painotetaan jotakin sisältöaluetta enemmän. Aiheet nivotaan lapsen arkipäivään ja mietitään missä eri sisältöalueissa aihetta voi hyödyntää. Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja oman oppimisen arviointiin 3.2 Kieli ja vuorovaikutus - satujen ja tarinoiden kuunteleminen - keskustelut - lorut, riimit, arvoitukset - oma nimi - lukuleikit - tavut, sanat, lauseet - aakkoset (kirjaimet, äänteet) - omat tarinat - draama Päivittäisillä äidinkielen hetkillä etenemme johdonmukaisesti alkaen omaan nimen tutustumisesta edeten äänteisiin, sanoihin ja lyhyisiin lauseisiin. Käytämme erilaisia loru-, riimi- ja arvoituskortteja, joilla lasten kiinnostus herätetään kirjaimiin, sanoihin ja rytmiin. Lapset keksivät tarinoita, joista osa kirjoitetaan paperille. Näin lapsille tulee tutuksi puhutun ja kirjoitetun kielen yhteys. Päivittäisellä lukutuokiolla luetaan satukirjaa ja samalla keskustellaan tarinan sisällöstä. Näin kehittyvät lapsen sana- ja käsitevarasto sekä muisti ja mielikuvitus. Keskustelujen avulla opitaan myös kuuntelemaan toisia lapsia tai aikuista ja odottamaan omaa puheenvuoroa. Lisäksi leikitään kielellisen tietoisuuden kehittämiseen liittyviä leikkejä. Draamaleikissä harjoitellaan vuorosanojen keksimistä ja muistamista sekä rohkeutta esiintyä. Erilaisissa teatteriesityksissä vierailu antaa lapsille elämyksiä, rikastuttaa mielikuvitusta ja antaa aineksia leikkiin. Käytössämme on lukuisia eri pelejä, joiden avulla voidaan harjoitella kirjainten tunnistamista ja tuottamista, riimejä, yhdyssanoja, tavuttamista, sanojen alku - ja loppukirjaimien tunnistamista. 3

5 3.3 Matemaattinen toiminta ja ajattelu - käsitteiden ymmärtäminen - luokittelu ja vertailu - järjestykseen asettaminen ja sarjoittaminen - numero-lukumäärä vastaavuus - lukukäsite - lukujono -taidot - geometriset kappaleet ja muodot - mittaaminen - avaruudellinen hahmottaminen - aika, raha - ongelmanratkaisu Matematiikan opetuksessa luokitteluun ja vertailuun käytetään pieniä eläimiä, autoja, dinoja ja nalleja, joita voi lajitella useamman ominaisuuden perusteella. Myös laskemista harjoitellaan erilaisten pikkuesineiden avulla. Geometrisiä muotoja ja avaruudellista hahmottamista opetellaan erilaisten rakennussarjojen avulla. Lisäksi harjoitellaan mallin mukaan rakentamista (Jovo-, multilinkpalikat, legot, erilaiset muotopelit). Erilaiset lautapelit, tangrampalat ja palapelit kehittävät loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja sekä vahvistavat lukukäsitteen, numeron ja lukumäärän vastaavuuden ymmärtämistä. Ajankulkua seurataan päivittäin kalenterista ja samalla tulevat tutuksi erilaiset ajankäsitteet (eilen, tänään, huomenna), vuodenajat, kuukaudet, viikonpäivät, vuorokauden- ja kellonajat. Rahan käyttöön tutustutaan kauppaleikissä. Pituuden, massan ja tilavuuden mittaamista harjoitellaan ensin omatekoisilla mittavälineillä ja jatkossa standardimitoilla (metri, kilo, litra). Lorut, laulut, leikit sisällä ja ulkona sekä käytännön tehtävät (esim. leipominen) ovat päiväkodissamme arkimatematiikkaa. 3.4 Eettinen ja katsomuksellinen kasvatus Eettinen kasvatus Uskonnollinen kasvatus Toimikauden alussa käydään yhdessä läpi yhteiset säännöt ja sopimukset. Ristiriitatilanteissa sovitaan ja pyydetään anteeksi. Yhdessä mietitään mikä on oikein, 4

6 mikä on väärin ja mikä on hyvää ja mikä pahaa. Toisille annetaan leikki- ja työrauha sekä sisällä että ulkona. Omaa ja toisten tekemää työtä opetellaan arvostamaan. Myönteinen palaute on merkityksellistä itsetunnon kehittymisen kannalta, kun arvostaa itseään, voi arvostaa myös muita. Aikuisen malli on tärkeää lapsen eettisen kasvun kehittymiselle. Tutustutaan kirkkovuoden juhliin (joulu ja pääsiäinen) sekä käydään mahdollisuuksien mukaan kirkossa. Päiväkodissamme vierailee noin kerran kuukaudessa seurakunnan työntekijä pitämässä arkipyhäkoulua. Uskonnollisia kysymyksiä, esimerkiksi ajankohtaisia perhejuhlia (häät, ristiäiset, rippijuhlat, hautajaiset), pohditaan yhdessä. Eri uskontokunnista tulevien lasten uskontoon ja elämänkatsomukseen liittyvät käytännöt huomioidaan. 3.5 Luonto- ja ympäristökasvatus - päiväkodin pihaan ja pihasääntöihin tutustuminen - lähiympäristöön tutustuminen - liikennekasvatus - omaan kotikaupunkiin tutustuminen - vuodenaikojen vaihtuminen - säähavainnot - luonnontuntemus - kestävä kehitys Toimikauden alussa tutustutaan päiväkodin tiloihin sisällä ja ulkona ja keskustellaan niihin liittyvistä säännöistä ja käytänteistä. Päivittäin tarkkaillaan säätilan vaihteluja, siten opitaan tarkoituksenmukainen pukeutuminen. Sää- havaintojen perusteella huomataan vuodenaikojen vaihtuminen. Lähiympäristöön tutustutaan retkeillen. Käydään Keskuspuistossa leikkimässä, Koivuluodossa urheilemassa, keskustassa kirkossa ja erilaisissa tapahtumissa. Kaupungilla tutustumme myös rakennettuun ympäristöön ja raahelaisuuteen (meri, museo, patsaat). Liikkuessamme ympäristössä opitaan samalla käyttäytymistä liikenteessä sekä muutamia liikennemerkkejä. Metsä (Rölli - metsä Ruonanojankadun takana) toimii meille virikeympäristönä läpi vuoden. Metsästä kerätään materiaalia, siellä leikitään, tutkitaan luonnon muutoksia eri vuodenaikoina eri aisteja käyttäen ja metsässä järjestetään myös erilaisia tapahtumia. Huomioidaan lasten tekemät havainnot. Näin kehittyy lapsen kiinnostus ja arvostus luontoa kohtaan. 5

7 Ohjaamme lapsia kierrättämään ja lajittelemaan arjen eri tilanteissa. Lapset osallistuvat maitopurkkien, lasitavaroiden ja lehtien viemiseen kierrätyspisteeseen ja niiden uusiokäytöstä keskustellaan. 3.6 Fyysinen ja motorinen kehitys sekä terveys - perusliikuntamuodot (kävely, juoksu, tasapaino, hypyt, heitto, pyöriminen jne.) - välineliikunta (hernepussit, pallot, vanteet, narut, varjo, kepit, "donitsit" jne.) - mielikuvaliikunta - musiikkiliikunta - telineliikunta - pelit ja leikit - yleisurheilu - suunnistus - uinti - hiihto - luistelu - sähly - pesäpallo - jalkapallo - pyöräily - luontopolut - terveyskasvatus Lapsille tarjotaan päivittäin tilaisuuksia monipuoliseen liikuntaan sisällä ja ulkona niin ohjatusti kuin omatoimisestikin. Päiväkodin piha, ympäristö, sali ja käytävä antavat siihen hyvät mahdollisuudet. Syksyllä harjoitellaan perusliikuntataitoja leikkien, mielikuvien ja välineiden avulla liikuntahallissa. Lisäksi käymme Koivuluodon kentällä urheilemassa ja pururadalla suunnistus- ja luontopoluilla. Talvella Keskuspuistossa on koneella ajettu latu, jossa käymme hiihtämässä. Luistelemassa käymme jäähallissa. Viikon pituinen uimakoulu pidetään uimahallissa yhteistyössä uimaopettajan kanssa. Ympäri vuoden leikimme ja opettelemme perinteisiä pihaleikkejä (tervapata, hyppynarut, ruutuhyppely) ja pelaamme erilaisia pallopelejä. Vuosittain osallistumme Nuoren Suomen Vauhtivarvas- liikuntatapahtumaan. Järjestämme myös perheen yhteisiä liikuntatapahtumia. Pyrimme terveyskasvatuksessa lapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin (ruokailu, lepo, ulkoilu, liikunta, hygienia). Ruokailussa maistetaan kaikkia ruokalajeja. Lapset saavat itse annostella oman ruokansa, kaataa maidon ja voidella leivän. Ruokailun ja erilaisten teemapäivien yhteydessä keskustellaan ruuan merkityksestä terveyteen. Päivittäin 6

8 lapsilla on mahdollisuus lepohetkeen ja rauhoittumiseen. Ulkoilemme joka säällä ja samalla keskustelemme sään merkityksestä pukeutumiseen. Kädet pestään tultaessa päiväkotiin ja aina ennen ruokailuja sekä wc-käyntien yhteydessä. Lapsia ohjataan huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniasta. 3.7 Taide ja taitoaineet Musiikki - kuunteleminen - äänenkäyttö ja laulaminen - soittaminen - musiikin peruskäsitteisiin tutustuminen - musiikkiliikunta - musiikkimaalaus - musiikin eri lajeihin tutustuminen - lasten omat tuotokset Musiikkikasvatus aloitetaan erilaisilla kuunteluharjoituksilla kuuntelemalla hiljaisuutta ja erilaisia ympäristön ääniä. Toimintakauden alussa tutustutaan toisiimme musiikin, laulun ja leikin avulla. Laulaminen, kuunteleminen ja soittaminen ovat musiikkikasvatuksen perusrunkona. Laulut ovat vuodenaikaan ja teemoihin liittyviä. Päivittäin lauletaan ja kuunnellaan erilaista musiikkia. Keho- ja rytmisoittimien käyttöä harjoitellaan laulujen avulla ja samalla opitaan tunnistamaan, nimeämään ja soittamaan erilaisia soittimia. Tutustutaan musiikin peruskäsitteistöön; rytmi (perus- ja sanarytmi ja rytmileikit), tempo (hidas / nopea ), voimakas / hiljainen, soolo / tutti, korkea / matala, duuri / molli ja tauko. Musiikin käyttäminen liikunnassa ja rentoutuksessa, musiikkimaalaus sekä soitinsadut ovat osa musiikkikasvatusta. Lapsia kannustetaan omien esitysten ja laulujen keksimiseen ja esittämiseen. Koko talon yhteiset lauluhetket vahvistavat me-hengen ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Konserteissa käydään mahdollisuuksien mukaan. 7

9 3.7.2 Kuvataide - piirtäminen - maalaaminen - rakentaminen ja muotoilu - painanta - sekatekniikka - tutustuminen värien maailmaan - tutustuminen taiteeseen ja taidekuviin Piirretään eri tavoin: vapaasti, ohjeen, mallin tai muistin mukaan. Piirretään myös eri paikoissa esim. ulkona Kummatin tuulimyllyjä tai puita. Käytetään erilaisia tekniikoita, papereita ja piirtimiä. Maalataan sormin, jaloin, eri vahvuisilla siveltimillä ja pensseleillä. Maalataan vedellä, vesi-, peite- ja sormiväreillä. Pintana voidaan käyttää kiveä, ikkunaa, seinää ja paperipintoja. Tekniikkana käytetään esim. puhallusta, roiskimista, kuulamaalausta. Rytmimusiikki, lorut, valo, varjo ja luonnonmateriaalit tuovat vaihtelua työskentelyyn. Rakentelua on sisällä ja ulkona. Rakentelemme erilaisista pahvilaatikoista, kankaista, oksista ja risuista. Tilan käsitteeseen lasten on helppo tutustua rakentelun ja muovailun kautta. Muovaillaan muovailu-, paperi- ja valmismassoilla ja savella sekä talvella lumella. Painantatekniikkaan tutustutaan esim. lehti tai esinepainannalla. Värien ja muotojen nimeäminen ja opettaminen kuuluu kuvataiteen perusasioihin. Tutustutaan pää- ja väliväreihin, sekoituksiin, värivertailuihin ja symmetriaan. Omien välineiden puhdistus ja huolto kuuluvat opetukseen samoin työtilojen siivous. Tutustutaan erilaisiin taidekuviin ja oman kaupungin patsaisiin sekä vieraillaan taidenäyttelyissä. Omat tuotokset asetetaan näkyviin, jotta voidaan yhdessä ihastella aikaansaannoksia. Samalla opitaan arvostamaan omia ja toisten töitä. Yhdessä keskustellen pyritään myös luomaan arvioivaa suhdetta sarjakuviin, elokuviin, videoihin ja tietokoneohjelmiin Kädentaidot - askartelu - tekstiilityöt - tekniset työt - pienet työtehtävät 8

10 Askartelemme vuodenaikojen ja teemojen mukaan. Kannustamme lapsia suunnittelemaan, kehittelemään ja toteuttamaan omia töitä. Esikouluvuoden aikana harjoitellaan neulan ja langan käyttöä sekä solmun ja rusetin tekoa. Tehdään pahvi- ja kangasompelutöitä ja tutustutaan erilaisiin välineisiin, materiaaleihin ja tekniikoihin. Lasten mielenkiinnon mukaan on mahdollisuus harjoitella myös vaikka kankaan kutomista, virkkaamista jne. Töiden pitkäjänteinen tekeminen ja loppuunsaattaminen on tärkeä taito. Teknisissä töissä harjoitellaan sahaamista, naulaamista, hiomista, käsiporan käyttöä, puun liimaamista ja maalaamista samalla opetellaan työvälineiden tunnistamista sekä oikeaa ja turvallista käyttöä. Pienet työtehtävät, kuten salaatin valmistaminen, leipominen ja pienet siivous- ja järjestelytehtävät kehittävät myös lasten kädentaitoja. Käden taitoja vaativat myös perunoiden kuoriminen ja kenkien nauhojen solmiminen, joita harjoitellaan esikouluvuoden aikana Ilmaisutaito ja draama - itseilmaisu - roolileikit - teatterileikit - ja esitykset - lasten omat näytelmät ja esitykset Lasten itsetuntoa, rohkeutta ja luovuutta kehitetään erilaisin ilmaisutaidon harjoituksin, liikkein, ilmein ja elein. Itseilmaisun avulla lapset saavat onnistumisen elämyksiä ja voivat käsitellä heidän elämään sillä hetkellä vaikuttavia tärkeitä asioita, myös vaikeita. Samalla voidaan käydä erilaisia tunteita läpi. Lapset leikkivät erilaisia rooleja koti-, kauppa-, kampaamo-, prinsessa- ja ritarilinnaleikeissä. Teatteria tehdään ja esitetään yhdessä lasten kanssa esim. näytelminä, nukketeatterina, varjo - ja pöytäteatterina. Myös aikuiset esittävät lapsille teatteriesityksiä, joita käydään katsomassa myös muualla. Esitysten yhteydessä keskustellaan mikä voi tapahtua tosielämässä ja mikä on mielikuvitusta. Myös esityksissä voi eläytyä tai samaistua toisen asemaan. Lapsia rohkaistaan kertomaan omista kokemuksistaan, sepittämään ja esittämään omia kertomuksia, loruja ja lauluja. 9

11 4. Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevat lapset Esiopetuksessa huomioidaan kaikkien lasten edellytykset ja tarpeet, myös erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevien. Tuen tarve saattaa johtua sairaudesta, vammasta tai muusta syystä. Toimimme kolmiportaisen mallin mukaan (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) liite 1. Oppimisvaikeuksiin liittyvät riskitekijät otetaan esiopetuksessa huomioon ja niihin pyritään vaikuttamaan jo ennen koulun aloittamista. Mitä aikaisemmin tuen tarve havaitaan, sitä enemmän on mahdollisuuksia tehdä lapsen hyväksi. Käytössämme on esikoululaisten tehtävistö, josta saadaan tietoa lapsen oppimisvalmiuksista. Vanhempien kanssa käydyn keskustelun, tehtävistön ja havainnointien pohjalta arvioidaan tuen tarve ja sovitaan henkilökohtaiset esiopetustavoitteet. Esiopetuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä erityislastentarhanopettajan ja tarvittaessa muiden erityistahojen kanssa. Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen toteutetaan yhteistyössä huoltajien, esiopetuksen ja perusopetuksen henkilöstön kanssa. 5. Eri kieli- ja kulttuuriryhmien lapset Esiopetuksessa on myös muista kulttuureista tulevia lapsia. Lapset osallistuvat esiopetuksessa samoihin kasvatus- ja oppimistilanteisiin suomalaislasten kanssa. Heidän kielitaitonsa ja kulttuurinsa huomioidaan eriyttämällä toimintaa tarvittaessa. Erityistarpeet huomioidaan muun muassa ruokakulttuurissa tai uskontokasvatuksessa Kannustamme perheitä käyttämään kotona omaa äidinkieltään ja vaalimaan omaa kulttuuriperinnettä. Yhteistyö vanhempien kanssa toimii vanhempien kielitaidosta riippuen joko tulkin välityksellä tai suoraan vanhempien kanssa. Suomen kielen oppimisessa voidaan käyttää PCS- kuvia. Lisäksi niitä käytetään apuna päiväjärjestyksen, uusien tapahtumien ja asioiden selventämisessä. 6. Turvallisuus Esiopetuksen oppimisympäristön on oltava turvallinen kaikessa toiminnassa. Henkilöstöä pitää olla riittävä määrä ja tarvittaessa otetaan sijaisia. Pihalla on pihasäännöt, jotka ovat koko henkilökunnan tiedossa ja myös vanhempien nähtävillä ilmoitustaululla. Ulkoilusta huolehtii ja sitä ohjaa tarvittava määrä aikuisia. Myös sisällä liikkumisessa ja leikkimisessä on omat säännöt ja aikuisen ohjaus. Kokopäiväretkille laaditaan turvallisuussuunnitelma. Huomioliivejä käytetään tarvittaessa pihalla ja retkillä. Palo- ja pelastuslaitos huolehtii vuosittain esiopetuksen turvavalistuksesta. Tiloja, välineitä ja ympäristöä tarkastellaan päivittäin mahdollisten vaaratilanteiden varalta. 10

12 Ennen ulkoilua huolehditaan, että portit ovat kiinni ja rikkoutuneet välineet poistetaan tai niistä ilmoitetaan päiväkodin johtajalle. Kiusaamiseen puututaan heti. Kiusaaminen voi olla fyysistä lyömistä ja tönimistä tai henkistä sulkemista kaverinpiirin ulkopuolelle. Näissä tapauksissa teemme yhteistyötä myös vanhempien kanssa. 7. Yhteistyö Syksyllä toimikauden alussa pidetään vanhempainilta, jossa käsitellään esiopetuksen yleiset tavoitteet ja sisältöalueet sekä tutustutaan tiloihin ja oppimisympäristöön. Vanhempainillan jälkeen keskustellaan lapsen vanhempien kanssa, mietitään yhdessä tavoitteet lapsen esiopetukselle ja tehdään lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma. Keväällä käydään arviointikeskustelu, jolloin täytetään myös yhdessä lomake koulua varten. Muita yhteistyömuotoja ovat päivittäiset keskustelut sekä erilaiset tapahtumat ja juhlat. Lisäksi tiedotamme toiminnasta vanhemmille viikoittain sähköpostissa. Päiväkodissa toimii myös vanhempaintoimikunta. Vuosittain järjestämme perinteisesti isovanhempien päivän. Yhteistyö varhaiskasvatuksen koko henkilöstön kanssa on päivittäistä. Suunnittelemme ja toteutamme yhteisiä toimintapäiviä, tehdään retkiä ja tavataan salissa yhteisen teeman merkeissä. Päivittäin keskustellaan toiminnasta ja päivän tapahtumista. Keväällä keskustellaan tulevan Kummatin koulun 1. lk opettajan kanssa ja tarvittaessa myös muiden koulujen opettajien kanssa joko tapaamalla tai puhelimitse. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa myös eri asiantuntijoiden kanssa kuten neuvolan, perheneuvolan ja eri terapeuttien kanssa. Lisäksi yhteistyökumppaneina ovat liikuntatoimi ja seurakunta. 8. Arviointi Arviointi tukee lapsen omaa oppimista. Positiivinen ja välitön arviointi rohkaisee ja kohottaa lapsen itseluottamusta ja itsetuntoa. Arviointi suhteutetaan lapsen omiin taitoihin ja kykyihin. Lasta autetaan huomaamaan oma edistyminen ja oppiminen. Arvioinnissa on mukana myös lapsen vanhemmat, joiden kanssa käydään keskustelut ainakin syksyllä ja keväällä. Lapsen kasvua ja kehitystä seurataan myös kasvun kansioiden avulla, jolloin arvioinnista tulee monipuolisempaa. Esiopetusryhmän henkilökunta pitää omia arviointipalavereja säännöllisesti ja koko henkilökunta pari kertaa vuodessa. Esiopetussuunnitelmaa arvioidaan joka kevät ja sen pohjalta tehdään tarvittavat muutokset. Oppimisympäristöä arvioidaan jatkuvasti. 11

13 Mistä on tytöt tehty? Mistä on pojat tehty? Mistä on kasvavat lapset tehty? Leikistä ja naurusta, iloisesta liikkeestä, onnistumisen riemusta, ja kavereista. Vauhdista ja vapaudesta, opista ja ohjeesta. liikkumisen ilosta on lapset tehty. 12

14 Kirjallisuus Aalto-Setälä, Poskiparta: Aakkoskerho Karvonen, Rikkola: Lukuleikkejä lapsille Rikkola: Rosvojuttuja Torneus, Hedström, Lundberg: Löytöretki kieleen Furness: Matikkapolkuja Myrsky, Rantanen: Leikiten laskemaan Kajetski, Salminen:Matikasta moneksi Hellsten, Saari, Tienhaara, Uus- Leponiemi: Esiopetuksen laskutaito Ikäheimo, Aalto, Puumalainen: Opi matematiikkaa leikkien Hip hoi, musisoi Hongisto, Åberg, Lindberg, Piiroinen, Mäkinen: Musiikki varhaiskasvatuksessa Kaikkonen, Ollanranta, Simojoki, Sopanen: Olin laulukirjat ja äänitteet Karvonen: Hyppää pois! Kokljuschkin: Esiopetusta liikunnan keinoin Kokljuschkin, Pulli: Liiku ja kehity Lamponen, Pulli: Vau, mitkä välineet Autio: Liiku ja leiki Soronen, Seeslahti: Kieputellen Pulli: Loruloikkaa Laine, Toivo, Vapela: Löytöretki luontoon Honkonen, Karvonen: Halataan puuta Laine, Toivo, Vapola: Löytöretki luontoon Parikka, Nihti: Pieniä puroja Sabelström, Leppänen: Minä maalaan Koskenala, Sabelström, Leppänen: Minä maalaan 2 Wäre, Lerkkanen, Hannula, Perkiö, Poikkeus, Rintakorpi, Sääkslahti, Parkkinen, Kirkkopelto: Pikkumetsän esiopetus 13

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILI Taikapeilin ryhmä koostuu 3 6 vuotiaista lapsista, joista esikoululaisia on kahdeksan. Ryhmässämme on tällä hetkellä 30 lasta. Lastentarhanopettajina

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUKSEMME Kilpiäisten päiväkoti tarjoaa lapsille laadukasta varhaiskasvatusta vuonna 2009 valmistuneissa tiloissa. Päiväkotimme on avara,

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana 1 F:\koti\_Varhaiskasvatus\Vasu\Lapsen-vasulomake-2015.doc Lapsen nimi: (kuva) Synt.aika: Tärkeimmät puh.nrot: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat:

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

Raahen kaupunki

Raahen kaupunki 1 Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut Salassa pidettävä LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Sorilan päiväkoti aloitti toimintansa vuonna 1990 Aitolahden kaupungin osassa kauniin maaseudun keskellä. Lapsiryhmiä on kolme, joista esiopetusryhmä

Lisätiedot

UURAISTEN ESIOPETUKSEN VUOSISUUNNITELMA

UURAISTEN ESIOPETUKSEN VUOSISUUNNITELMA UURAISTEN ESIOPETUKSEN VUOSISUUNNITELMA Liikunnassa ja musiikissa seurataan vuosikelloja, jotka erillisinä liitteinä. Matemaattisiin ja kielellisiin taitoihin tutustutaan ryhmissä omaan tahtiin, sisällöt

Lisätiedot

Esioppilaan oma sivu PIIRRÄ OMA KUVASI. Karstulan kunta/lapsen esiopetussuunnitelma. Missä asioissa olet hyvä/taitava? Mitä leikkejä leikit mieluiten?

Esioppilaan oma sivu PIIRRÄ OMA KUVASI. Karstulan kunta/lapsen esiopetussuunnitelma. Missä asioissa olet hyvä/taitava? Mitä leikkejä leikit mieluiten? Esioppilaan oma sivu NIMESI: Mitä leikkejä leikit mieluiten? PIIRRÄ OMA KUVASI Mikä saa sinut iloiseksi? Missä asioissa olet hyvä/taitava? Mitä haluaisit oppia eskarissa? Keskustelun teemat Vanhempien

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma Poutapilvi Varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Poutapilvi s. 3 2. Arvot s. 5 3. Pienryhmät s. 7 4. Kasvatuskumppanuus s. 8 5. Hyvinvoiva lapsi s. 10 Perushoitotilanteet 6. Lapselle ominaiset

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

Lukuvuoden keskeiset tavoitteet / yhteinen toiminta koko 0-1 luokan ja koko Kontiomäen koulun kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi

Lukuvuoden keskeiset tavoitteet / yhteinen toiminta koko 0-1 luokan ja koko Kontiomäen koulun kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi KONTIOMÄEN KOULUN ESIOPETUKSEN VUOSISUUNNITELMA 2016-2017 Kontiomäen koulu, 0-1 luokka Kontiomäen koulun toiminta-ajatus on luoda oppimisympäristö, jossa lapsella on mahdollisuus edetä oppimistavoitteisiin

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. YKSIKKÖ Mäkituvan päiväkoti Toreenintie 4 01900 NURMIJÄRVI 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetuksessa noudatetaan koulun toiminta-aikoja. Esiopetusta

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

SIILIT LUKUVUOSI 2010 2011

SIILIT LUKUVUOSI 2010 2011 SIILIT LUKUVUOSI 2010 2011 Tälle koko lukuvuodelle olemme suunnitelleet teemaksi MATKALLA Tutkimusmatkamme lähtee minusta itsestä ja laajenee käsittämään ainakin Suomen ja Pohjoismaat. Otamme toimintaamme

Lisätiedot

Päiväkoti Hattu-Maakarin esikoulun toimintasuunnitelma

Päiväkoti Hattu-Maakarin esikoulun toimintasuunnitelma Päiväkoti Hattu-Maakarin esikoulun toimintasuunnitelma 2016-2017 Ryhmän rakenne ja henkilöstö - Esikouluryhmän nimi on Mörrit, johon kuuluu 15 lasta. - Esikoululaisista 10 on poikia ja 5 tyttöjä. 5-vuotiaita

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Kasvatuksen ja opetuksen toimiala LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Lapsen esiopetuksen suunnitelma laaditaan yhdessä lapsen, huoltajan ja esiopetuksesta vastaavan lastentarhanopettajan kanssa. Suunnitelmaan

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös

Lisätiedot

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tähkärinteen päiväkoti sijaitsee Klaukkalan keskustan välittömässä läheisyydessä. Talossamme toimii viisi ympärivuorokautista ryhmää (Kiiltomadot

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VETURIPOLUN TOIMINTAYKSIKKÖ Opetuslautakunta 8.12.2015 Sisällys 1 Päivähoitoyksikön esittely... 3 2 Johdanto... 3 2.1 Arvolähtökohdat... 4 3 Kasvatuskumppanuus... 5 3.1 Yhteistyö

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tavoitteena hyvinvoiva lapsi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 3 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 2.1 Toiminta-ajatus... 4 2.2 Arvot... 4 3 LAPSELLE

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat LEIKKIKOONTI Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat 21.5.2014 ESITYKSEN JÄSENTELY 1. Leikin filosofisia lähtökohtia 2. Leikki ja oppiminen 3. Leikki ja didaktiikka 4. Leikki ja pedagogiikka 5. Leikin

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

1. jakso / Kartta ja matkustaminen

1. jakso / Kartta ja matkustaminen 1. jakso / Kartta ja matkustaminen Kesto 4 viikkoa Teemana: kartta ja matkustaminen Ympäristöopin sisällöt ja tavoitteet: o kartan perusperiaatteen ymmärtäminen o luokkakarttaan tutustuminen sekä oman

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Esiopetuspaikka/päiväkoti Lapsen nimi Toimintavuosi 1/12 Lapsen oma osio (täytetään kotona) PIIRRÄ TÄHÄN KOTONA OMA KUVASI 2/12 Nämä asiat osaan jo Erityisen taitava

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> Mitä se on Miten lapsilähtöisyys meillä toteutuu Liikkumisen riemu Pienryhmätoiminta Leikki

RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> Mitä se on Miten lapsilähtöisyys meillä toteutuu Liikkumisen riemu Pienryhmätoiminta Leikki RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> SISÄLTÖ: 1. PÄIVÄKOTIMME 2. TOIMINTA-AJATUKSEMME 3. PÄIVÄKOTIMME ARVOT 4. KASVATUSKSELLISET TAVOITTEEMME 5. LAPSILÄHTÖISYYS Mitä se on Miten lapsilähtöisyys

Lisätiedot

Posion esiopetuksen opetussuunnitelma

Posion esiopetuksen opetussuunnitelma Posion esiopetuksen opetussuunnitelma Hyväksytty 8.5.2001 Voimaantulo 1.8.2001 SISÄLLYSLUETTELO 1. Esiopetuksen järjestämisen toiminta-ajatus 2. Esiopetuksen toimintaympäristö 3. Esiopetuksen painotukset

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA Kettukallion päiväkoti Työsuunnitelma 2014 2015 hyväksytty:. 2014 Marianna Kokko Päiväkodin johtaja Jere Lindroos Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA YPÄJÄN KUNTA VARHAISKASVATUS 2016 KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA 1. KOKO HENKILÖKUNTA ON SAANUT KOULUTUSTA VARHAISLAPSUUDESSA TAPAHTUVASTA KIUSAAMISESTA sekä sen havainnoimisesta: pedagoginen palaveri

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

esiopetuksen vuosisuunnitelma

esiopetuksen vuosisuunnitelma 22.3.2016 Heinolan esiopetuksen vuosisuunnitelma [Tiedoston alaotsikko] HEINOLAN KAUPUNKI 1. Yleistä Yksikön perustiedot Johtaja ja varajohtaja Varhaiserityisopettaja Lastentarhanopettajat Päivähoitajat

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina.

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina. Oppiaineen nimi: LIIKUNTA 3-6 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Fyysinen toimintakyky 3 T1 kannustetaan oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2016-2017 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Merituulen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Tuulikellot, Heinähatut ja Meritähdet KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä MATEMATIIKKA JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Merkitys, arvot ja asenteet Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen

Lisätiedot

Nimi ja syntymäaika Puhelin Ammatti Työpaikka Perhesuhde Avioliitto Avoliitto Eronnut Muu, mikä?

Nimi ja syntymäaika Puhelin Ammatti Työpaikka Perhesuhde Avioliitto Avoliitto Eronnut Muu, mikä? NELJÄVUOTIAS KOTONA KYSELY VANHEMMILLE KESKUSTELUN POHJAKSI Lapsen nimi Syntymäaika Nimi ja syntymäaika Puhelin Ammatti Työpaikka Äiti/huoltaja Isä/huoltaja Perhesuhde Avioliitto Avoliitto Eronnut Muu,

Lisätiedot

Äidinkielen tukeminen. varhaiskasvatuksessa. Taru Venho. Espoon kaupunki

Äidinkielen tukeminen. varhaiskasvatuksessa. Taru Venho. Espoon kaupunki Äidinkielen tukeminen varhaiskasvatuksessa Taru Venho Suomi toisena kielenä -lastentarhanop. Espoon kaupunki Äidinkieli voidaan Nissilän, Martinin, Vaaralan ja Kuukan (2006) mukaan määritellä neljällä

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma 1. Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelun tuottaja/vastuuhenkilö, yhteystiedot, Y-tunnus Lapsiryhmän ikärakenne Perushoitotilat/muut

Lisätiedot

Noin 300 lasta ja 75 työntekijää.

Noin 300 lasta ja 75 työntekijää. Noin 300 lasta ja 75 työntekijää. Tammelan päiväkoti: Haitulat, Leinikki, Maahiset, Sinikello, Taikatassu ja luontoliikuntaryhmä Ilvekset. Tammitarhan päiväkoti: 4 ryhmää ja metsäeskari metsätontut. Portaan

Lisätiedot

NAAVASTEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Mitä on esiopetus

NAAVASTEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Mitä on esiopetus NAAVASTEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 Mitä ihmettä, mitä kummaa: Tuli vaaleaa, kun maalasin tummaa. Tuli katto, kun maalasin seinää. Tuli metsä, kun maalasin heinää. tuli kissa, kun maalasin kalaa.

Lisätiedot