KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta AIKA klo 18:00-18:50 PAIKKA Häjyylyperinteenkeskus, Alahärmä KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Taiteilija-avustuksen myöntämisen säännöt 3 12 Kulttuuritoimen yleisavustukset 4 13 Kulttuuritoimen kohdeavustukset 6 14 Kulttuuritoimen taiteilija-avustukset 7 15 Liikuntatoimen yleisavustukset 9 16 Liikuntatoimen kohdeavustukset Nuorisotoimen yleisavustukset Nuorisotoimen kohdeavustukset Kirjaston lainausautomaatio -investointihankkeen aloitus Kauhavan Wisa/pesäpallojaoston anomus pesäpallokentän 18 rajojen piirtämiseen kanta-kauhavan urheilupuiston tekonurmelle 21 Tiedoksiannot 20

2 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Jutila Piia 18:00-18:50 jäsen Kallio Ari-Ville 18:00-18:50 jäse Lahti Aira 18:00-18:50 jäsen Lauttamus Eino 18:00-18:50 jäsen, vpj. Mäkelä Kari-Veli 18:00-18:50 jäsen Peltonen Matias 18:00-18:50 puheenjohtaja Rantala Marianna 18:00-18:50 jäsen Saarimaa Susanna 18:00-18:50 jäsen Koivisto Anne 18:00-18:50 pöytäkirjanpitäjä Vuorinen Anna-Maija 18:00-18:50 hallituksen jäsen POISSA Kujala Essi jäsen Ritala Miia jäsen Tyni Tanja jäsen Ylikangas Risto jäsen MUU Hakala Heikki 18:00-18:50 Lumio Markku 18:30-18:50 hallituksen pj kaupunginjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAJAT Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Kallio Ari-Ville ja Lauttamus Eino. 16 kohdalle Lahti Aira ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Matias Peltonen Anne Koivisto PÖYTÄKIRJAN Kauhavalla TARKASTUS Ari-Ville Kallio Eino Lauttamus Aira Lahti 16 PÖYTÄKIRJA YLEI- Kauhavalla perjantaina SESTI NÄHTÄVILLÄ

3 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Taiteilija-avustuksen myöntämisen säännöt Vapaa-aikalautakunta 11 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kauhavan vapaa-aikalautakunta on myöntänyt vuosittain avustusta eri alojen tai tei li joil le taiteelliseen työskentelyyn tai projektiin. Avustukselle ei ole ai kaisem min ollut virallisia sääntöjä. Vuodesta 2015 otetaan käyttöön erikseen haettava taiteilija-avustus. Avus tuksen saaminen edellyttää, että avustuksen saaja esittelee taiteellista tuotostaan ylei sö ti lai suu des sa, kuten konsertissa, taidenäyttelyssä tai muussa ta pah tumas sa tai tilaisuudessa Kauhavan alueella. Tilaisuus suunnitellaan ja to teu tetaan yhteistyössä Kauhavan kulttuuritoimen kanssa. Avustuksen hakijan on toimitettava työsuunnitelma, josta ilmenee millaiseen tai teel li seen toimintaan avustus käytetään. Taiteilija-avustuksiin pätevät samat mak su pe rus teet kuin kohdeavustuksiin, eli avustus maksetaan vain kuitteja tai kir jal lis ta selvitystä vastaan. Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon: - Toiminnan kasvattavuus - Toiminnan merkitys nuoriso-, liikunta- ja kulttuurityölle - Hakijan omatoimisuus - Toiminnan laajuus (toiminnallinen ja alueellinen) - Avustuksen tarve - Kansalaisvalmiuksia edistävä toiminta - Vastikkeellisuus ja kaupungin toimintojen täydentäminen Vapaa-aikalautakunnan avustussäännöt kokonaisuudessaan liitteenä. Vapaa-aikalautakunta hyväksyy edellä esitetyt säännöt taiteilija-avustuksen jaka mi seen. Vapaa-aikalautakunta hyväksyi yksimielisesti vapaa-aikapäällikön esityksen. Lisätietoja: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto, puh , etu

4 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Kulttuuritoimen yleisavustukset Vapaa-aikalautakunta 12 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kulttuuritoimen yleis-, kohde- ja taiteilija-avustukset ovat olleet haettavana mennessä. Kulttuuritoimen avustuksiin on varattu vuoden 2015 talousarviossa yhteensä euroa. Kulttuuritoimen avustuksiin kuuluvat yleis-, kohde- ja tai tei lija-avus tuk set. Yleisavustuksia on suunniteltu jaettavaksi euroa, kohdeavustuksia eu roa ja taiteilija-avustuksia euroa. Määräaikaan mennessä seuraavat yhdistykset/yhteisöt ovat hakeneet kult tuu ritoi men yleisavustusta: Alahärmän sotaveteraanikuoro Alahärmän puhallinorkesteri Alahärmän musiikinystävät ry Härmä-seura ry Kauhavan-Härmän kehitysvammaisten tuki ry Kortesjärven musiikinystävät ry Kauhavan oppaat ry Kansanmusiikkiyhdistys Pömpeli ry Ylihärmän veteraanikuoro Kauhavan sotaveteraanikuoro Ylihärmän soittokunta ry Kauhava-seura ry Nuoret pianistit ry Härmäin kuvataideyhdistys Vapaa-aikalautakunta myöntää seuraavat kulttuuritoimen yleisavustukset: Alahärmän sotaveteraanikuoro 400 Alahärmän puhallinorkesteri 500 Alahärmän musiikinystävät ry 500 Härmä-seura ry 500 Kauhavan-Härmäin kehitysvammaisten tuki ry Kortesjärven musiikinystävät ry 500 Kauhavan oppaat ry Kansanmusiikkiyhdistys Pömpeli ry 500 Ylihärmän veteraanikuoro 500 Kauhavan sotaveteraanikuoro 400 Ylihärmän soittokunta ry 500 Kauhava-seura ry 500 Nuoret pianistit ry 500 Härmäin kuvataideyhdistys 1.000

5 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta hyväksyi yksimielisesti vapaa-aikapäällikön esityksen.vapaa-aikalautakunta ei ota käsittelyyn tai myönnä myöhässä tuleville avustushakemukselle yleis- tai kohdeavustusta. Lisäksi vapaa-aikalautakunta päätti, että edellisvuosien tapaan enää ei eri yhdistyksille ja seuroille/yhteisöille muistuteta erikseen avustusten hakemisesta. Aira Lahti poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi klo 18:08-18:11. To dettiin intressijääviys. Lisätietoja: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto, puh , etu

6 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Kulttuuritoimen kohdeavustukset Vapaa-aikalautakunta 13 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kulttuuritoimen yleis-, kohde- ja taiteilija-avustukset ovat olleet haettavana mennessä. Kulttuuritoimen avustuksiin on varattu vuoden 2015 talousarviossa yhteensä euroa. Kulttuuritoimen avustuksiin kuuluvat yleis-, kohde- ja taiteilija-avustukset. Määräaikaan mennessä seuraavat yhdistykset/seurat ovat hakeneet kult tuu ritoi men kohdeavustusta. Kankaan Kirja ja kunto ry Kuvakerho Roikka ry Kauhavan sotaveteraanikuoro Helmirannan talotoimikunta Ylihärmän nuorisoseura ry valokuvien korjauskäsittelyyn Vinyyli-taustakankaan hankkimiseen (lainattavissa) konsertin järjestämiseen laulukirjojen hankintaan Pieni merenneito -näytelmään Vapaa-aikalautakunta myöntää seuraavat kulttuuritoimen kohdeavustukset: Kankaan Kirja ja kunto ry 400 Kuvakerho Roikka ry 900 Kauhavan sotaveteraanikuoro 100 Helmirannan talotoimikunta 400 Ylihärmän nuorisoseura ry 500 Kohdeavustukset maksetaan vain kuitteja vastaan. Vapaa-aikalautakunta hyväksyi yksimielisesti vapaa-aikapäällikön esityksen. Vapaa-aikalautakunta ei ota käsittelyyn tai myönnä myöhässä tuleville avustushakemukselle yleis- tai kohdeavustusta. Lisäksi vapaa-aikalautakunta päätti, että edellisvuosien tapaan enää ei eri yhdistyksille ja seuroille/yhteisöille muistuteta erikseen avustusten hakemisesta. Lisätietoja: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto, puh , etu

7 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Kulttuuritoimen taiteilija-avustukset Vapaa-aikalautakunta 14 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kulttuuritoimen yleis-, kohde- ja taiteilija-avustukset ovat olleet haettavana mennessä. Kulttuuritoimen avustuksiin on varattu vuoden 2015 talousarviossa yhteensä euroa. Kulttuuritoimen avustuksiin kuuluvat yleis-, kohde- ja taiteilija-avustukset. Määräaikaan mennessä seuraavat taiteilijat ovat hakeneet kulttuuritoimen taitei li ja-avus tus ta. Petri Riihimäki Emma Peura Mikael Björklöf Anne Jutila Tuija Palojärvi Joni Koski Pentti Kunnari Anne Rintala-Syväjärvi Veera Elli Noora Piri Marita Ojala Marjo Tuhkasaari (tytär Sanni) Vapaa-aikalautakunta myöntää seuraavat kulttuuritoimen taiteilija-avustukset: Petri Riihimäki 500 taiteelliseen työskentelyyn Emma Peura 400 kutsunäyttelyn toteuttamiseen Ylihärmän tai de ta lol la Mikael Björklöf 500 musiikkivideon tekemiseen ja tai teel li seen työs kente lyyn, ei matkakorvauksiin Anne Jutila 200 senioriteatteritoimintaan Tuija Palojärvi 500 taidenäyttelytoimintaan ja taiteelliseen työs ken te lyyn Joni Koski 500 taiteelliseen työskentelyyn Pentti Kunnari 500 konsertti Härmän häjyylyjen yhteyteen Anne Rintala-Syväjärvi 500 ei matkakustannuksiin Veera Elli Noora Piri 150 kannustusavustus nuorelle mu sii kin opis ke li jal le Marita Ojala 500 ei matkakustannuksiin Marjo Tuhkasaari (Sanni) 150 kannustusavustus nuorelle mu sii kin opis ke li jal le Taiteilija-avustukset maksetaan vain kuitteja tai kirjallista selvitystä vastaan. Vapaa-aikalautakunta hyväksyi yksimielisesti vapaa-aikapäällikön esi tyksen.vapaa-aikalautakunta ei ota käsittelyyn tai myönnä myöhässä tuleville avus tus ha ke muk sel le yleis- tai kohdeavustusta. Lisäksi vapaa-aikalautakunta päät ti, että edellisvuosien tapaan enää ei eri yhdistyksille ja seuroille/yhteisöille muis tu te ta erikseen avustusten hakemisesta.

8 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Piia Jutila poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi klo 18:14-18:16. To dettiin intressijääviys. Lisätietoja: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto, puh , etu

9 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Liikuntatoimen yleisavustukset Vapaa-aikalautakunta 15 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Liikuntatoimen yleis- ja kohdeavustukset ovat olleet haettavana men nes sä. Liikuntatoimen avustuksiin on varattu vuoden 2015 talousarviossa yhteensä euroa. Liikuntatoimen avustuksiin kuuluvat yleis-, kohde- ja oh jaaja-avus tuk set. Yleisavustuksia suunnitellaan jaettavaksi euroa ja kohdeavustuksia eu roa sekä ohjaaja-avustuksiin jätetään euroa myöhemmin loppu vuo des ta jaettavaksi. Määräaikaan mennessä seuraavat yhdistykset/seurat ovat hakeneet lii kun ta toimen yleisavustusta: Kauhavan Naisvoimistelijat Ylihärmän Naisvoimistelijat Härmän Siskot Kauhavan Urheiluautoilijat Autoliitto Härmän osasto Härmänseudun Ampujat Kauhavan Ampujat Härmänmaan Latu Kauhavan Ratsastusseura Härmän Seudun Hiihtäjät Naisjalkapalloseura Kortesjärvi Kauhavan Kanuunat Ylihärmän Pesisjunkkarit Kauhavan Hela-Kiekko Kortesjärven Järviveikot Kauhavan Wisa Ylihärmän Junkkarit Alahärmän Kisa Järvi-Pohjanmaan Erotuomarikerho Härmän Seudun Kalastajat Kauhavan koirapuiston kannatus ry Kortesjärven alakoulun vanhempainyhdistys Stay Down ry Vapaa-aikalautakunta myöntää seuraavat liikuntatoimen yleisavustukset: Kauhavan Naisvoimistelijat Ylihärmän Naisvoimistelijat 800 Härmän Siskot Kauhavan Urheiluautoilijat Autoliitto Härmän osasto 2.500

10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Härmänseudun Ampujat Kauhavan Ampujat Härmänmaan Latu Kauhavan Ratsastusseura Härmän Seudun Hiihtäjät 300 Naisjalkapalloseura Kortesjärvi 500 Kauhavan Kanuunat Ylihärmän Pesisjunkkarit Kauhavan Hela-Kiekko Kortesjärven Järviveikot Kauhavan Wisa Ylihärmän Junkkarit Alahärmän Kisa Järvi-Pohjanmaan Erotuomarikerho 300 Härmän Seudun Kalastajat 300 Kauhavan koirapuiston kannatus ry - Kortesjärven alakoulun van hem painyh - dis tys Stay Down ry - Vapaa-aikalautakunta hyväksyi yksimielisesti vapaa-aikapäällikön esityksen. Va paa-ai ka lau ta kun ta ei ota käsittelyyn tai myönnä myöhässä tuleville avustus ha ke muk sel le yleis- tai kohdeavustusta. Lisäksi vapaa-aikalautakunta päätti, että edellisvuosien tapaan enää ei eri yhdistyksille ja seuroille/yhteisöille muis tu te ta erikseen avustusten hakemisesta. Lisätietoja: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto, puh , etu

11 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Liikuntatoimen kohdeavustukset Vapaa-aikalautakunta 16 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Liikuntatoimen yleis- ja kohdeavustukset ovat olleet haettavana men nes sä. Liikuntatoimen avustuksiin on varattu vuoden 2015 talousarviossa yhteensä euroa. Liikuntatoimen avustuksiin kuuluvat yleis-, kohde- ja oh jaaja-avus tuk set. Yleisavustuksia on suunniteltu jaettavaksi euroa ja kohdeavustuksia eu roa sekä ohjaaja-avustuksiin jätetään euroa myöhemmin loppu vuo des ta jaettavaksi. Määräaikaan mennessä seuraavat yhdistykset/seurat ovat hakeneet lii kun ta toimen kohdeavustusta: Härmänseudun Hevosystäväin yh dis tys Paikallisravien järjestäminen lop pu syksyl lä 2015 Härmänseudun Ampujat ja Kauhavan Eon ruutiaseradan kunnostustöitä Am pu jat Härmän Siskot 4 kpl kaikille avointen tilaisuuksien järjes tä mi seen Alahärmän Kisa/lentopallojaosto I-ja II-tason (n. 4-5 hlöä) val men ta ja koulu tus,lp-tolppien pehmusteet Kauhavan Hela-Kiekko Lasten ja nuorten jääkiekkoleiri kesällä Kau ha van jäähallilla Ylihärmän Pesisjunkkarit Nuorten pesisvalmentajatutkinto (n. 3 hlöä) Kauhavan Wisa/suunnistusjaosto Kauhavan iltarastikalenterin pai na mi nen, kpl. Yhteistyössä mukana: Ka Wi, AK ja KJV. Iltarastit 3 x vii kos sa. Vapaa-aikalautakunta myöntää seuraavat liikuntatoimen kohdeavustukset: - Härmänseudun Hevosystäväin yh dis tys Härmänseudun Ampujat ja Kauhavan 500 (Eon ruutiaseradan kun nos tustyöt) Am pu jat Härmän Siskot - Alahärmän Kisa/lentopallojaosto 500 (valmentajakoulutukseen) Kauhavan Hela-Kiekko 500 (jääkiekkoleiri Kauhavalla) Ylihärmän Pesisjunkkarit 500 (valmentajakoulutukseen) Kauhavan Wisa/suunnistusjaosto 900 (iltarastikalenterin tekeminen) Kohdeavustukset maksetaan vain kuitteja vastaan. Vapaa-aikalautakunta hyväksyi yksimielisesti vapaa-aikapäällikön esityksen. Va paa-ai ka lau ta kun ta ei ota käsittelyyn tai myönnä myöhässä tuleville avus-

12 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta tus ha ke muk sel le yleis- tai kohdeavustusta. Lisäksi vapaa-aikalautakunta päätti, että edellisvuosien tapaan enää ei eri yhdistyksille ja seuroille/yhteisöille muis tu te ta erikseen avustusten hakemisesta. Ari-Ville Kallio poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi klo 18:22-18:27. To det tiin intressijääviys. Aira Lahti valittiin pöytäkirjantarkastajaksi tähän pykälään. Lisätietoja: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto, puh , etu

13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Nuorisotoimen yleisavustukset Vapaa-aikalautakunta 17 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Nuorisotoimen yleis- ja kohdeavustukset ovat olleet haettavana men nes sä. Nuorisotoimen avustuksiin on varattu vuoden 2015 talousarviossa yhteensä euroa. Nuorisotoimen avustuksiin kuuluvat yleis-, kohde- ja oh jaaja-avus tuk set. Yleis- ja kohdeavustuksista tulee jättää määräraha loppuvuodesta jaettaviin oh jaa ja-avus tuk siin. Yleisavustusta on suunniteltu jaettavaksi euroa ja kohdeavustuksia euron edestä. Näin ohjaaja-avustuksiin jäisi käytettäväksi euroa. Määräaikaan mennessä seuraavat yhdistykset ovat hakeneet nuorisotoimen yleis avus tus ta: Ylihärmän partiolaiset ry Markki-Partio ry Härmän Tähystäjät ry Kauhavan Erä-Versot ry Alahärmän Vesaiset ry Ylihärmän Palokuntanuoret MLL:n Alahärmän paikallisyhdistys Kauhavan vapaaseurakunnan lapsi- ja nuorisotyö Härmäin vapaaseurakunnan nuortenpiiri ry Ylihärmän Nuorisoseura ry Kortesjärven Nuorisoseura ry Alahärmän Härmänkylän Nuorisoseura ry Kortesjärven Ylikylän Nuorisoseura ry Kauhavan Vesaisten avustushakemus saapui myöhässä He ha kevat yleisavustusta euroa lapsien ja perheiden toimintaan. Ylihärmän partiolaiset ry 600 Markki-Partio ry Härmän Tähystäjät ry Kauhavan Erä-Versot ry Alahärmän Vesaiset ry 700 Ylihärmän Palokuntanuoret MLL:n Alahärmän paikallisyhdistys 600 Kauhavan vapaaseurakunnan lapsi- ja nuorisotyö 700 Härmäin vapaaseurakunnan nuortenpiiri ry 700 Ylihärmän Nuorisoseura ry Kortesjärven Nuorisoseura ry 900 Alahärmän Härmänkylän Nuorisoseura ry Kortesjärven Ylikylän Nuorisoseura ry 3.000

14 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta päättää Kauhavan Vesaisten avustushakemuksesta. Vapaa-aikalautakunta hyväksyi yksimielisesti vapaa-aikapäällikön esityksen. Vapaa-aikalautakunta ei ota käsittelyyn tai myönnä myöhässä tuleville avus tusha ke muk sel le yleis- tai kohdeavustusta. Lisäksi vapaa-aikalautakunta päätti, et tä edellisvuosien tapaan enää ei eri yhdistyksille ja seuroille/yhteisöille muistu te ta erikseen avustusten hakemisesta. Piia Jutila poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi klo 18:28-18:33. To dettiin itressijääviys. Lisätietoja: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto, puh , etu

15 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Nuorisotoimen kohdeavustukset Vapaa-aikalautakunta 18 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Nuorisotoimen yleis- ja kohdeavustukset ovat olleet haettavana men nes sä. Nuorisotoimen avustuksiin on varattu vuoden 2015 talousarviossa yhteensä euroa. Nuorisotoimen avustuksiin kuuluvat yleis-, kohde- ja oh jaaja-avus tuk set. Yleis- ja kohdeavustuksista tulee jättää määräraha loppuvuodesta jaettaviin oh jaa ja-avus tuk siin. Määräaikaan mennessä seuraavat yhdistykset ovat hakeneet nuorisotoimen koh de avus tus ta: Härmän Helluntaiseurakunta ry Kesäleirin kustannuksiin RuskaGospel Tapahtumaan Kauhavan Nuorisoseura ry Disco- ja perhepäivätapahtuma MLL:n Alahärmän paikallisyhdistys kirpputorin järjestämiseen Ylihärmän partiolaiset ry kesäleirin kustannuksiin Ylihärmän palokuntanaiset Vappuriehan esiintyjään Kalle Mattila / Colorblind Levyn tekemiseen Kauhavan Palokunnan naisosasto Lastentapahtuman järjestämiseen MLL:n Kortesjärven yhdistys Koululaisten elokuvalippuihin Ylihärmän sammutusmiesten avustushakemus saapui myöhässä Ha ke vat euroa avustusta Vappuriehan esiintyjien äänentoistolaitteiden han kin taan/vuok ra uk seen. Vapaa-aikalautakunta myöntää seuraavat nuorisotoimen kohdeavustukset: Härmän Helluntaiseurakunta ry 600 RuskaGospel 500 Kauhavan Nuorisoseura ry 800 MLL:n Alahärmän paikallisyhdistys 500 Ylihärmän partiolaiset ry 300 Ylihärmän palokuntanaiset 700 Kalle Mattila / Colorblind 700 Kauhavan Palokunnan naisosasto 500 MLL:n Kortesjärven yhdistys 800 Vapaa-aikalautakunta päättää Kauhavan Vesaisten avustushakemuksesta. Kohdeavustukset maksetaan kuitteja vastaan. Vapaa-aikalautakunta hyväksyi yksimielisesti vapaa-aikapäällikön esityksen. Va paa-ai ka lau ta kun ta ei ota käsittelyyn tai myönnä myöhässä tuleville avustus ha ke muk sel le yleis- tai kohdeavustusta. Lisäksi vapaa-aikalautakunta päät-

16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta ti, että edellisvuosien tapaan enää ei eri yhdistyksille ja seuroille/yhteisöille muis tu te ta erikseen avustusten hakemisesta. Anne Koivisto ja Piia Jutila poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi klo 18:34-18:39. Todettiin intressijääviys. Päätös kirjattiin puheenjohtajan sanelun mukaisesti. Lisätietoja: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto, puh , etu

17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Kirjaston lainausautomaatio -investointihankkeen aloitus Vapaa-aikalautakunta 19 Valmistelija: Kirjastotoimenjohtaja Tuula Huhtamäki Kaupunginvaltuusto on myöntänyt kirjaston lainausautomaation toteuttamiseen euron investointimäärärahan. Oletuksena oli, että valtiolta tulisi avustus ta puolet summasta. Kirjastotoimi on hakenut aluehallintovirastolta Aa musta iltaan kirjastoon -hankkeeseen avustusta Aluehallintovirasto myön si hankkeeseen , liitteenä. Hankkeen tarkoituksena on muuttaa Alahärmän kirjasto avoimeksi kirjastoksi, mi kä tarkoittaa sitä, että asiakas voi asioida kirjastossa myös silloin, kun hen kilö kun ta ei ole paikalla. Kirjastokortin avulla asiakas pääsee sisään kirjastoon ja asioi siellä lainaus- ja palautusautomaattien avulla. Kustannusarvio muu tos töille on n Vapaa-aikalautakunnalle annetaan investointihankkeen aloitus tietoonsa saate tuk si. Vapaa-aikalautakunta hyväksyi yksimielisesti vapaa-aikapäällikön esityksen. Lisätietoja: Kirjastotoimenjohtaja Tuula Huhtamäki, puh. (06) , etu

18 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta Kauhavan Wisa/pesäpallojaoston anomus pesäpallokentän rajojen piirtämiseen kanta-kauhavan urheilupuiston tekonurmelle Vapaa-aikalautakunta Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kauhavan Wisan pesäpallojaosto on lähestynyt vapaa-aikalautakuntaa anomuk sel la, että kanta-kauhavan urheilupuiston tekonurmeen teetettäisiin rajat myös pesäpallolle. Anomuksessa viitataan siihen, että kanta-kauhavalla ei ole tarpeeksi suuria hiek ka kent tiä turva-alueineen, jossa Lady-pesis voisi pitää harjoituksia (n. 15 ker taa kesässä). Kauhavan vapaa-aikatoimi on kesävuoroissa ottanut asian huo mi oon ja Lady-pesikselle on myönnettu vuoro myös Ylihärmän Kiistolan hiek ka te ko nur mel le. Suurin osa lady-pesiksen harrastajista asuu kuitenkin nimen omaan kanta-kauhavalla, joten heidän mielestään on kohtuutonta ajatella, et tä he ajaisivat Ylihärmään saakka. Anomuksessa on mukana kustannusarviot rajojen tekemisestä tekonurmelle. Kus tan nus ar viot ovat esityslistan liitteenä. Vapaa-aikatoimessa on tehty vuoden 2014 aikana priorisointisuunnitelma Kauha van liikuntapaikoista. Yhtenä kohteena on pesäpallo ja sen sijoituspaikaksi on keskitetty Ylihärmä. Suunnitelma on hyväksyttämänä lautakunnan ko koukses sa. Vapaa-aikalautakunnalla ei ole taloudellisia resursseja lähteä piirtämään kanta-kau ha van urheilupuiston tekonurmeen naisten pesäpallorajoja. Vapaa-aikalautakunta pyytää lausunnon viivojen piirtämisestä Kauhavan Kanuunoilta. Lisäksi vapaa-aikalautakunta kysyy Kasvatus- ja opetuslautakunnalta onko kanta-kauhavan yläkoululla ja lukiolla tarvetta naisten pesäpallorajoihin tekonurmella sekä mahdollisuudesta osallistua kustannuksiin. Lisätietoja: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto, puh. (06) , etu Vapaa-aikalautakunta 20 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Vapaa-aikalautakunta on saanut lausunnot Kauhavan Kanuunoilta ja Kas vatus- ja opetuslautakunnalta naisten pesäpallorajojen tekemiseen kan ta-kau havan tekonurmelle. Kauhavan Kanuunat eivät puolla rajojen piirtämistä mm. seuraavin tavoin:

19 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta Rajojen tekeminen leikkaamalla ja liittämällä erivärisiä kaistaleita leikkauksiin, on turvallisuusriski pelaajille. Maalatut rajat eivät pysy tekonurmessa kauaa ja ne jouduttaisiin uusimaan vuo sit tain. Lisäksi on huomioitava että monien lajien kenttämerkinnät kentällä vaikeuttavat ero tuo ma rei den työskentelyä peleissä ja aiheuttavat sekaannusta etenkin nuorem pien junioripelaajien keskuudessa pelikentän rajoista. 15 minuutin ajoaikaa Kiistolaan ei voida myöskään pitää kohtuuttomana ja siten riittävänä perusteena merkinnöille, etenkään kun kyseessä on aikuisten pe laa jien harrasteryhmä. Pöytäkirjan liitteenä. Kasvatus- ja opetuslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja todennut, että Lautakunnalla ei ole mahdollisuuksia osallistua kus tannuk siin ja koululiikunnan puitteissa nykyisen kentän koko on riittävä. Vapaa-aikalautakunta ei piirrä tai muutoinkaan merkkaa kanta-kauhavan urhei lu puis ton tekonurmeen naisten pesäpallorajoja. Vapaa-aikalautakunta hyväksyi yksimielisesti vapaa-aikapäällikön esityksen. Lisätietoja: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto, puh , etu

20 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Tiedoksiannot Vapaa-aikalautakunta 21 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto 1. Vapaa-aikalautakunta on kokouksessaan käsitellyt asiaa Mu seo kort ti -järjestelmään liittymisestä. Liisa Salon ja Matias Peltosen te kemän tarkemman selvityksen jälkeen Kauhavan kaupungin museoilla ei oteta käyt töön Museokortti -järjestelmää. 2. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustusta etsi vään nuorisotyöhön Kauhavan kaupungille euroa. 3. Kauhavan nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous pidettiin Puheen joh ta jak si valittiin Sanni Tyynismaa. 4. Yhteistyösopimukset Härmänmaan 4H-yhdistyksen kanssa allekirjoitettiin Kulttuuri- ja museotoimien kesätyöpaikat haussa saakka. 6. Kauhavan liikuntatoimi hakee 7 uimaopettajaa kesän 2015 uimakouluihin. Ui ma kou lut järjestetään Härmän kuntokeskuksessa. Vapaa-aikalautakunta merkitsee edellä luetellut asiat tietoonsa saatetuksi. Vapaa-aikalautakunta hyväksyi yksimielisesti vapaa-aikapäällikön esityksen. Lisätietoja: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto, puh , etu

21 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ KAUHAVAN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Vapaa-aikalautakunta Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälä 19 Kieltojen perusteet Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 ja 21 HLL 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Kauhavan vapaa-aikalautakunta Härmäntie Härmä Pykälät 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 ja 21 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi ha kea pää tök seen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite PL 188, HELSINKI. Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Liitetään pöytäkirjaan

22 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL Vaasa Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta 1213/ :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 47

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 47 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 47 Konserni- ja henkilöstöjaosto 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Suositus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 17:30-20:00 PAIKKA Alahärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Lisäys Purmojärven koulun

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 AIKA 05.05.2011 klo 19:00-20:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 Tekninen lautakunta 26.03.2015 AIKA 26.03.2015 klo 18:30-19:25 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Ylihärmän päiväkodin uudisrakennuksen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222 Kunnanhallitus 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 143 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 20.10.2014 klo 17:00-18:30 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 198 Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-9 kk 3 199

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14) Sivistyslautakunta AIKA klo 18:00-19:35 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Kunnanvaltuusto AIKA 18.02.2015 klo 19:02-19:55 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot