SUOMEN SOTILASURHEILULIITON KILPAILUTOIMINNAN YLEISSÄÄNNÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN SOTILASURHEILULIITON KILPAILUTOIMINNAN YLEISSÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 (5) SUOMEN SOTILASURHEILULIITON KILPAILUTOIMINNAN YLEISSÄÄNNÖT YLEISTÄ Suomen Sotilasurheiluliitto ry (SotUL) järjestää jäsenseuroineen kilpailuja jäsenistölleen. Kilpailuvaliokunta vastaa liiton kilpailutoiminnasta. MESTARUUSKILPAILUT Sotilasurheiluliiton virallisia mestaruuskilpailuja järjestetään vuosittain seuraavasti: - ampumasuunnistus ( myös SM-kilpailut normaali- ja pikamatkoilla) - golf - ilma-aseet - jääkiekko - kamppailulajit - judo - nyrkkeily - paini - vapaaottelu - kaukalopallo - maraton - pesäpallo - salibandy - sisäsoutu - sotilaspenkkipunnerrus - sulkapallo - tennis - uinti Kilpailuvaliokunta tekee tarvittaessa esityksen lajimuutoksista liiton hallitukselle. MUU KILPAILUTOIMINTA Muuta valtakunnallista kilpailutoimintaa järjestetään tarpeen mukaan. Liiton jäsenseurat voivat järjestää muuta valtakunnallista kilpailutoimintaa hankkimalla siihen hyväksynnän liiton kilpailuvaliokunnalta. Liitto tukee kilpailujen järjestämistä rajoitetusti esimerkiksi tiedottamalla niistä. Muu vastuu on järjestävällä seuralla. Seurat vastaavat itse omasta paikallisesta kilpailutoiminnasta. 4 KILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOIKEUS Järjestämisoikeus on kaikilla liiton jäsenseuroilla. Liiton kilpailuvaliokunta pyrkii päättämään järjestävän seuran ja kilpailupaikan vähintään vuotta aikaisemmin. Kilpailuvaliokunta lähettää vuosittain jäsenseuroille kyselyn halukkuudesta järjestää kilpailuja. Kilpailujen myöntämisperusteina ovat mm. kilpailuolosuhteet, yhteistyömahdollisuudet muiden urheilujärjestöjen tai -seurojen kanssa ja kokemus kilpailujen järjestämisestä.

2 (5) 5 OSALLISTUMISOIKEUS Osallistumisoikeus kilpailuihin on kaikilla varuskunnan urheiluseuran jäsenillä, mikäli lajikohtaisissa säännöissä siitä ei ole poikkeavaa mainintaa. Liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä puolustusvoimien palveluksesta yritysten palvelukseen siirretyt sekä kilpailuvaliokunnan erikseen hyväksymät henkilöt voivat myös osallistua liiton kilpailutoimintaan. Sotilasurheiluliitto ei vastaa liiton kilpailutoimintaan osallistuvien henkilöiden vakuutusturvasta. 6 EDUSTUSOIKEUS SEURASSA 6. YLEISET EDUSTUSOIKEUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Edustusoikeus on puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa palvelevilla viran tai toimen haltijoilla, kadeteilla, sotilasammattihenkilöillä, sopimussotilailla, varusmiehillä sekä vähintään kolme () kuukautta yksityisoikeudellisessa työsuhteessa olleilla. Lisäksi edustusoikeus on puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa palvelleilla (evp) viran tai toimenhaltijoilla sekä Puolustusministeriön palveluksessa olevat viran- ja toimenhaltijat sekä kiinteistönhoitohenkilöstö. Edustusoikeuden saadakseen on oltava varuskunnan urheiluseuran jäsen. Edustusoikeuden omaavat edustavat pääsääntöisesti a) sitä varuskunnan urheiluseuraa, jonka toiminta-alueeseen hänen joukko-osastonsa (vast.) kuuluu tai b) sitä varuskunnan urheiluseuraa, jonka toiminta-alueella hänen kotinsa sijaitsee. 6. KANTAHENKILÖKUNTA Upseerin peruskoulutusvaiheessa kadetti edustaa pääsääntöisesti sitä sotilasurheiluseuraa, jonka toiminta-alueella hän opiskelee tai suorittaa harjoittelua. Edustusoikeuden ratkaisee se, missä sotilaslaitoksessa/joukko-osastossa henkilö palvelee kilpailujen ensimmäisenä päivänä (myös joukko-osastosta toiseen pysyvästi siirryttäessä). Joukko-osastosta (vast.) toiseen määräajaksi tai eri kursseille komennettu henkilö edustaa sitä omaa varuskunnan urheiluseuraansa, jonka toiminta-alueeseen oma alkuperäinen joukko-osasto (vast.) kuuluu. 6. VARUSMIES Varusmies edustaa sitä varuskunnan urheiluseuraa, jonka toiminta-alueeseen joukko-osasto (vast.) kuuluu. Varusmies edustaa aliupseeri- ja reserviupseerikurssilla sitä sotilasurheiluseuraa, jonka toimintaalueella hän suorittaa kurssia.

3 (5) Edustusoikeuden ratkaisee edellä mainituissa tapauksissa se, missä joukko-osastossa varusmies palvelee kilpailujen ensimmäisenä päivänä (avajaispäivä, vast.). 6.4 PLM:N VIRAN JA TOIMENHALTIJAT JA KIINTEISTÖNHOITOHENKILÖSTÖ Yllä mainittuun tai vastaavaan palkattuun henkilöstöön kuuluva edustaa sitä varuskunnan urheiluseuraa, jonka toiminta-alueeseen henkilön toimipaikka kuuluu. 6.5 MUUT Kilpailuvaliokunta ratkaisee tarvittaessa tulkinnan alaiset edustusoikeudet. 7 KILPAILUSUUNNITELMA Kilpailujen järjestämissuunnitelma on oltava valmiina kolme () kuukautta ennen kilpailun alkua, mikäli lajikohtaisissa säännöissä ei toisin mainita. Suunnitelmassa tulee olla seuraavat pääkohdat: - järjestäjä, kilpailuaika ja paikka, - kilpailujen ohjelma, - pääorganisaatio/tuomaristo, - tuomarineuvosto (tiedossa olevien osalta), - ohjeet ilmoittautumisesta, - selvitys huollosta ja varustuksesta, - suunnitelma avajaisista ja päättäjäisistä, - tiedottaminen (ml vastaava henkilö/puhelinnumero/sähköpostiosoite), - kokonaiskustannukset erittelyineen, - mahdolliset täydentävät tiedot, - mahdolliset järjestäjän esitykset, - luonnos kilpailukutsusta. Suunnitelman hyväksyy liiton kilpailuvaliokunta. Runko järjestämissuunnitelman pohjaksi D.. 8 KILPAILUKUTSU JA TIEDOTTAMINEN Kilpailukutsu on julkaistava kolme () kuukautta ennen kilpailuja Sotilasurheiluliiton ilmoitustaululla puolustusvoimien asianhallintajärjestelmässä (PVAH) ja Sotilasurheilulehdessä ottaen huomioon lehden ilmestymisaikataulu. Lyhyt ilmoitus kilpailuista näkyy -kilpailutoimintasivuilla. Varsinainen kilpailukutsu on julkaistava järjestävän seuran omilla sivustoilla (www.sotilasurheilu.net). Järjestäjä laatii käsi-/otteluohjelman (sis. kilpailuohjeet) jaettavaksi kilpailutoimistosta tai kilpailua edeltävässä puhuttelussa. Kilpailujen tulospalaute on julkaistava yhden () viikon kuluessa ilmoitustaululla ja seuran omilla www-sivulla.

4 4(5) Kilpailujen järjestämisessä tulee huomioida myös aktiivinen tiedottaminen tiedotusvälineille. 9 KILPAILUKERTOMUS Kilpailukertomus ja muu käytetty materiaali (mm käsiohjelma) on toimitettava tulosten yhteydessä Sotilasurheiluliittoon. Kertomuksen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: osallistujien (urheilijoiden/seurojen) määrä, näkyvyys tiedotusvälineissä, kokemukset kilpailujen järjestämisestä ja kehittämisehdotukset. Liitto arkistoi materiaalin tulevaa käyttöä varten. Runko kertomuspohjaksi kohdassa D.. 0 TUOMARINEUVOSTO 0. TUOMARINEUVOSTON KOKOONPANO Kilpailujen järjestäjä nimeää tuomarineuvoston ennen kilpailujen alkua. Tuomarineuvoston kokoonpano tulee olla näkyvillä kilpailujen ajan. Tuomarineuvostoon kuuluvat: - kilpailujen järjestäjän edustaja (tuomarineuvoston puheenjohtaja), - SotUL:n edustaja, - kilpailujoukkueiden / kilpailijoiden edustaja, - sihteeri (ei äänioikeutta).. 0. TUOMARINEUVOSTON TEHTÄVÄT Tuomarineuvoston tehtävänä on valvoa sääntöjen noudattamista, ratkaista vastalauseet ja sääntötulkinnat sekä käsitellä sille esitetyt muut kilpailujen järjestämiseen tai itse kilpailusuoritukseen vaikuttavat asiat. Tuomarineuvosto voi harkintansa mukaan näihin sääntöihin tai lajiliiton sääntöihin perustuen hylätä kilpailijan osanotto-oikeuden kilpailuihin, hylätä joko osa- tai kokonaissuorituksen taikka rangaista lisäajalla/miinuspisteillä. Kilpailusuorituksen hylkääminen tulee kysymykseen törkeissä laiminlyönneissä ja rikkomuksissa, joita ovat mm tahalliset sääntörikkomukset, vilpillinen menettely, epäurheilijamainen käytös ja turvallisuuden vaarantaminen, ottaen huomioon, mitä lajikohtaisissa säännöissä erikseen määrätään. Tuomarineuvoston tulee riitatapauksissa kuulla asianomaisia sekä harkintansa mukaan tarpeelliseksi katsomiaan henkilöitä. ANTIDOPINGTOIMINTA. YLEISTÄ Suomen Sotilasurheiluliitto ry. (SotUL) on puolustusvoimien piirissä toimiva yhdistys, joka päämääränä on edistää jäsenkuntansa vapaa-ajan liikuntaharrastusta ja fyysisen suorituskyvyn ylläpitoa. Kohderyhminä ovat varusmiehet, puolustusvoimien palkattu henkilöstö ja heidän perheen

5 5(5) jäsenet sekä evp-henkilöstö. Sotilasurheiluliitto järjestää vapaa-ajan harraste- ja kuntoliikunnan lisäksi omaa kansallista kilpailutoimintaa ja on Suomessa Ampumasuunnistuksen valtakunnallinen lajiliitto, jolla on edustusoikeus Kansainvälisessä Ampumasuunnistusliitossa (IBOF=International Biathlon Orienteering Federation). Sotilasurheiluliitto pitää dopingia kaikissa sen muodoissa vahingollisena ja tuomittavana. Dopingin sisällön ja rajat määrittyvät Maailman Antidoping -keskusjärjestön (WADA) Kansainvälisen Olympiakomitean, Suomen Antidoping toimikunnan ( ) ja eri urheilumuotojen säännöissä. Doping-valvonnan tarkoituksena on niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla taistella dopingin käyttöä vastaan kaikin keinoin ja siten varmistaa kaikille kilpailijoille tasavertaiset lähtökohdat kilpailusuoritukseen. Valvonnalla edistetään samalla rehtiä kilpailuhenkeä, terveyttä ja turvallisuutta. Sotilasurheiluliitto tuntee erityistä vastuuta oikean informaation antamiseen asepalveluksessa oleville nuorille miehille ja naisille kielletyistä aineista ja niiden vaarallisuudesta sekä niiden käytön tuomista eettisistä ongelmista. Suomen Sotilasurheiluliitto noudattaa lajiliittona Suomen Liikunta ja urheilu r.y:n ja Suomen Antidoping -toimikunnan välistä sopimusta. Lisäksi liitto noudattaa puolustusvoimien piirissä toimivana yhdistyksenä niitä ohjeita ja velvoitteita, mitä puolustusvoimin pysyväisasiakirjoissa on ohjeistettu puolustusvoimien ja Suomen Antidoping toimikunnan välisestä sopimuksesta. Kaikki joukkueiden johto-, valmentaja- ja huoltotehtävissä olevat ovat huolehtimaan osaltaan siitä, että valmennuksessa olevat sekä kilpailuihin valmistautuvat ja niihin osallistuvat urheilijat ovat tietoisia doping-aineista, niiden vaaroista ja doping-valvonnasta. Ensisijainen vastuu on kuitenkin aina urheilijalla.. VALVONTA Suomen Sotilasurheiluliiton kilpa- ja kuntourheilutoiminnassa kuuluvat doping-valvonnan piiriin - ampumasuunnistuksen Euroopan mestaruuskilpailuihin tai Suomen mestaruuskilpailuihin osallistuva urheilija (Ampumasuunnistuksen EM- ja SM-kilpailujen säännöt), - Sotilasurheiluliiton jäsenenä urheilun keskusjärjestöjen alaisiin seuroihin kuuluva urheilija, - Sotilasurheiluliittoa tai sen alaista seuraa edustava kilpailija, joka osallistuu SotUL:n ja urheilun keskusjärjestön alaisen lajiliiton väliseen sopimukseen perustuen asian omaisen lajiliiton kilpailutoimintaan, - Sotilasurheiluliiton mestaruus- tai muuhun liiton viralliseen kilpailutoimintaan osallistuva kilpailija. Sotilasurheiluliitto on velvollinen tiedottamaan Antidoping toimikunnalle omasta kilpailutoiminnastaan... Suomen Sotilasurheiluliiton järjestämä valvonta Sotilasurheiluliitto järjestää doping-valvontaa alaisissaan kilpailu- ja valmennustilaisuuksissa erikseen määritettävässä laajuudessa. Valvonta toteutetaan Kansainvälisen Olympiakomitean,

6 6(5) Suomen Antidoping -toimikunnan ja kansainvälisten erikoisliittojen sääntöjen edellyttämällä tavalla. Asiakirjat kaikista urheilijoille tehdyistä testeistä toimitetaan välittömästi Suomen Antidoping - toimikunnalle, joka pitää niistä rekisteriä. Sotilasurheiluliiton jäsenseurat ovat vapaa-ajan liikuntatoimintaa toteuttaessaan velvollisia antamaan jäsenistölleen doping-valistusta. Erityisen tärkeää tämä valistus on niille urheilijoille, jotka osallistuvat ainoastaan Sotilasurheiluliiton kilpailutoimintaan tai ovat aloittaneet kilpailutoiminnan palveluksensa aikana. Jäsenseurojen tulee järjestämässään toiminnassa yhdessä joukko-osastojen henkilöstön kanssa kiinnittää huomiota liikuntatilojen valvontaan mahdollisen dopingaineiden käytön havaitsemiseksi. Dopingaineiden todetut sivuvaikutukset saattavat olla erityisen suuri riski palvelusturvallisuudelle, joten mahdolliseen harrastustoiminnassakin tapahtuvaan käyttöön on suhtauduttava erittäin vakavasti... Suomen Antidoping-toimikunnan järjestämä valvonta Omatoimisen valvontansa lisäksi Suomen Sotilasurheiluliitto on SLU:n alaisena lajilittona valtuuttanut Suomen Antidoping-toimikunnan suorittamaan dopingtestejä alla mainituille urheilijoille. Dopingtestaus voidaan tehdä ennakolta ilmoittamatta. Suomen Antidoping-toimikunnan valvonnan piiriin kuuluvat - varusmiespalvelustaan Urheilukoulussa suorittavat urheilijat, - Sotilasurheiluliiton edustusvalmennusryhmiin kuuluvat urheilijat, - Sotilasurheiluliiton mestaruuskilpailuihin osallistuvat urheilijat sekä - urheilun keskusjärjestöjen alaisiin urheiluseuroihin kuuluvat urheilijat, jotka ovat Sotilasurheiluliiton jäseniä. Urheilija voidaan määrätä dopingtestiin kilpailu- tai harjoitustilaisuudessa eikä testin suorittaminen saa kohtuuttomasti häiritä palvelusta. Valvonnassa tulee ottaa huomioon, että pääosa Suomen Sotilasurheiluliiton jäsenistä ovat dopingvalvonnan piirissä keskusjärjestöjen alaisten siviiliseurojensa edustajina ja/tai puolustusvoimien ja Antidoping-toimikunnan väliseen sopimukseen perustuen.. TESTITULOSTEN KÄSITTELY JA PÄÄTÖKSEN TEKEMINEN Suomen Antidoping-toimikunnan nimeämä valvontaryhmä käsittelee kaikki dopingtestit ja - tapaukset määrittämässään käsittelyjärjestyksessä. Jos testitulos on positiivinen, eli urheilijan näytteestä on löydetty kiellettyjä dopingaineita, määrittelee Suomen Antidoping-toimikunta, onko kysymyksessä rangaistava dopingtapaus. Tieto tästä lähetetään Suomen Sotilasurheiluliitolle sekä asianomaiselle erikoisliitolle ja urheilijalle.

7 7(5) Kyseinen urheilija ei saa osallistua Sotilasurheiluliiton kilpailu- ja valmennustoimintaan sen jälkeen, kun hän on saanut tiedon lääkäriryhmän päätöksestä ennen kuin Sotilasurheiluliitto on päättänyt hänen tapauksensa aiheuttamista toimenpiteistä. Suomen Sotilasurheiluliiton liittohallitus antaa kuukauden kuluessa Suomen Antidoping - toimikunnan lähettämän tiedon saamisesta, asianomaista urheilijaa ja mahdollisia muita asianosaisia kuultuaan, päätöksen doping-tapauksesta. Liittohallituksen päätös koskee vain osallistumista Sotilasurheiluliiton kilpailu- ja valmennustoimintaan. Päätöksestä ei voi valittaa. Dopingiin syyllistynyttä tai testauksesta kieltäytynyttä urheilijaa rangaistaan kansainvälisen erikoisliiton sääntöjen edellyttämällä tavalla Suomen Sotilasurheiluliitto lähettää päätöksen rangaistuksesta tai muista toimenpiteistä Suomen Antidoping-toimikunnalle, asianomaiselle kansalliselle erikoisliitolle sekä urheilijalle. Lisäksi Sotilasurheiluliitto julkistaa tapauksen. Urheilijan rankaisemisesta tai kelpoisuudesta osallistua siviiliurheilujärjestöjen kilpailu- ja valmennustoimintaan päättää asianomainen erikoisliitto saatuaan Sotilasurheiluliiton liittohallituksen antaman doping-tapausta koskevan päätöksen ja mahdolliset selvitykset. Kansainvälisten tai kansallisten erikoisliittojen antamat rangaistukset ovat voimassa myös Sotilasurheiluliiton virallisissa kilpailuissa. Liiton muussa kilpailutoiminnassa osallistumisoikeus ratkaistaan tapauskohtaisesti huomioiden puolustusvoimien sitoutuminen dopingin vastaiseen toimintaan sekä terveellisten liikuntatottumusten edistämiseen. Dopingiin todistettavasti syyllistynyttä valmentajaa, lääkäriä, urheilujohtajaa tai muuta henkilöä rangaistaan sulkemalla hänet pois kaikesta urheilutoiminnasta kansainvälisen erikoisliiton sääntöjen edellyttämällä tavalla. Samoin rangaistaan myös henkilöä, joka on syyllistynyt doping-aineiden salakuljetukseen, kauppaan, välitykseen tai muuhun dopingia edistävään toimintaan. Tekopäivästä lukien vuotta vanhempia tapauksia ei oteta käsittelyyn..4 TESTIEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTÄMINEN Suomen Sotilasurheiluliitto päättää doping-testien järjestämisestä neuvoteltuaan ja vastaa testien aiheuttamista laboratoriokuluista. Suomen Antidoping-toimikunta voi myös suorittaa testejä omalla päätöksellään. Testaajina on suositeltavaa käyttää puolustusvoimien henkilökuntaa, joilla on Suomen Antidopingtoimikunnan antama testaajavaltuutus. Testiryhmän saapuessa suorittamaan testejä Sotilasurheiluliitto pyytää puolustusvoimien terveydenhuoltohenkilöstöltä tarvittavaa tukea (testitilat ym). Suomen Antidoping-toimikunnan itsenäisesti päättämien testien kuluista vastaa toimikunta itse..5 KILPAILU- JA LJIKOHTAISET OHJEET JA SÄÄNNÖT Edellä olevan lisäksi on otettava huomioon, mitä kohdissa E.; F. ; G. ja H. on mahdollisesti mainittu.

8 8(5) MITALIT JA PALKINNOT. MESTARUUSMITALIT Mestaruusmitaleja (kulta, hopea, pronssi) jaetaan vain liiton virallisissa mestaruuskilpailuissa. Mahdollisesta muusta käytöstä (esim. huomionosoituksena) päättää liittohallitus. Yhdistelmä Suomen Sotilasurheiluliiton mestaruuskilpailuissa jaettavista mestaruusmitaleista Kilpailu / sarjat Ku Ho Pr Huom. Ampumasuunnistus - varusmiehet - naiset (vap.eht.palvel.) - viesti joukkue, suunnistajaa Ampumasuunn. yhteensä Golf - miehet A-sarja - miehet B-sarja - varusmiesten sarja - naiset - seniorit yli 55 vuotta - veteraanit yli 65 vuotta vain pelaajille - joukkuekilpailu - kutsuvieraskilpailu Golf yhteensä Ilma-aseet - yleinen 60 ls - yleinen 45 v 40 ls - naiset 40 ls - varusmiehet kilpa 60 ls - varusmiehet harraste ls (vain ilmakivääri) Joukkuekilpailut - yleinen - yleinen 45 v vain joukkueelle vain joukkueelle vain joukkueelle joukkue, ampujaa joukkue, ampujaa - naiset - varusmiehet kilpa

9 9(5) - varusmiehet harraste Ilma-aseet yhteensä Kamppailulajit Judo - 60 kg - 66 kg - 7 kg - 8 kg - 90 kg kg - avoin Harrastelijasarja - alle 75 ja - yli 75 kg - judo yhteensä Nyrkkeily kilpa- / sotsarja Naiset: - 46 kg - 48 kg - 50 kg - 5 kg - 54 kg - 57 kg - 60 kg - 6 kg - 66 kg, - 70 kg, - 75 kg - 80 kg - alle 86 kg Miehet: kilpa- / sotilassarja - 48 kg - 5 kg - 54 kg - 57 kg - 60 kg - 64 kg - 69 kg - 75 kg - 8 kg - 9 kg - yli 9 kg / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / - nyrkkeily yhteensä Paini - 55 kg - 60 kg

10 0(5) - 66 kg - 74 kg - 84 kg - 96 kg -0 kg Sotilaspaini - 65 kg - 75 kg - 85 kg - 95 kg kg - joukkuekilpailu - paini yhteensä Kamppailulajit yhteensä Kaukalopallo - A-sarja - B-sarja - C-sarja - varusmiessarja Kaukalopallo yhteensä Pesäpallo - Vuoden pesäpalloilija - Mestaruusturnaus Pesäpallo yhteensä Salibandy - Varusmiessarja - Ylemmässä loppusarja (A) - Alemmassa loppusarja (B) - Ikämiessarja joukkue, 0 joukk. jäsentä joukkue, I II 0 joukk. jäsentä joukkue, I 0 joukk. jäsentä joukkue, 0 joukk. jäsentä vain pelaaja joukkue, 5 joukk. jäsentä joukkue, 0 joukk. jäsentä joukkue, 0 joukk. jäsentä joukkue, I II 0 joukk. jäsentä joukkue, I 0 joukk. jäsentä Salibandy yhteensä Sotilaspenkki Yleisen sarjan SM-kilpailut Tangon paino alle 80 kg Tangon paino 80 alle00 kg Tangon paino 00 kg ja yli Naiset alle 65 kg Naiset yli 65 kg Joukkuekilpailu vain joukk.jäsenille Sotilaspenkki yhteensä Sulkapallo Henkilökunta: A-sarja: -peli 4-peli B-sarja: -peli 4-peli 5-vuotiaat -peli 4-peli 45-vuotiaat -peli

11 (5) Naiset 4-peli -peli Varusmiehet: A-sarja -peli 4-peli B-sarja -peli 4-peli Naiset -peli 4-peli Sulkapallo yhteensä Tennis A-luokan -peli A-luokan 4-peli B-luokan -peli B-luokan 4-peli Ikämiesten -peli Ikämiesten 4-peli Veteraanien -peli Veteraanien 4-peli Yliveteraanien -peli Yliveteraanien 4-peli Superveteraanit 4-peli Ylisuperveteraanit 4-peli Naiset -peli Varusmiehet -peli kilpa Varusmiehet -peli harratelija Lapset Tennis yhteensä Uinti 50 m:n esteuinti - yl sarja miehet - naiset - miehet yli 5-v 00 m:n vapaauinti - yl sarja 50 m:n vapaauinti - naiset - yli 5-v - yli 45-v 50 m:n rintauinti - yl sarja miehet - naiset - miehet yli 5-v 00 m:n sekauinti - yl sarja miehet - naiset - miehet yli 5-v 4 x 50 m:n vapaauintiviesti joukkue, neljä uimaria

12 (5) 50 m:n hengenpelastusuinti - yl sarja miehet - naiset - miehet yli 5-v - miehet yli 45-v Uinti yhteensä Mitalit yhteensä Lajikohtaisissa säännöissä on tarvittaessa maininta tarkemmista jakoperusteista.. KIERTO- JA KUNNIAPALKINNOT Liiton mestaruuskilpailuissa kilpailtavien kiertopalkintojen hankinnassa ja käytössä noudatetaan seuraavia perusperiaatteita: Virallisiin liiton kilpailuihin voidaan lahjoittaa tai hankkia kunniapalkintoja, ikuisesti tai määräaikaisesti kiertäviä kiertopalkintoja. Määräaikaiset palkinnot voivat olla lahjoittajan tai liiton määrääminä joko tietyn määräajan kiertäviä tai tietystä voittomäärästä katkeavia palkintoja. Kunnia- ja kiertopalkintoja voi olla yleis-/joukkuemestaruuden voittaneille tai yksilölajien varusmies- tai henkilökunnan eri sarjojen voittajille. Asianomaisen lajin lajivastaavan nimeämät henkilöt laativat kiertopalkinnon säännöt ottaen huomioon mahdolliset lahjoittajan toivomukset. Kilpailujen järjestäjä vastaa kunniapalkintojen jakoperusteista yhdessä mahdollisen lahjoittajan kanssa. Palkintojen katkettua pyritään saamaan uusi palkinto aikaisemmalta lahjoittajalta tai kilpailun nimikkoyhteistyökumppanilta. Kiertopalkintojen hankinnat (ml lahjoitukset) tulisi kohdentaa ensisijaisesti joukkue- ja yleismestaruuskilpailuihin. Henkilökohtaisten kilpailujen kiertopalkintojen seuranta ja valvonta on osoittautunut erityisen vaikeaksi. Kiertopalkintojen saajat on rekisteröitävä/tilastoitava kilpailujen jälkeen ja palkintojen saajien on huolehdittava palkinnon kaiverrus ja palautus seuraavan vuoden kilpailuihin. Lajivastaavat ylläpitävät luetteloa kiertopalkinnoista ja niiden voittajista sekä valvovat niiden sääntöjen mukaista käyttöä. 004 voimassa olevat kiertopalkinnot ja lahjoittajat Sulkapallo B-sarjan 4-pelin mestaruus Y 5 v 4-pelimestaruus Kaukalopallo A-sarja henkilökunta Varusmiehet Kauhavan VU Sotilaskotiliitto Kokkolan Matkailu Kokkolan Matkailu

13 (5) Golf Joukkuekilpailu Joukkuekilpailu (Ripen Pytty 6) Scr, varusmiehet (Ripen Pytty n:o 8) Kutsuvieraat (Ripen Pytty n:o 4) Scr, henkilökunta (Ripen Pytty n:o 5) Tennis A-sarja, -peli, henkilökunta (Ripen Pytty n:o ) Dragsvik Idrottare Risto H Luukkanen Risto H Luukkanen RUNKO KILPAILUSUUNNITELMAKSI JA -KERTOMUKSEKSI. MESTARUUSKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISSUUNNILEMA Suomen Sotilasurheiluliiton mestaruuskilpailun järjestäjän tulee laatia kilpailutapahtuman järjestämistä koskeva suunnitelma ja lähettää se liiton kilpailuvaliokunnan hyväksyttäväksi viimeistään kolme () kuukautta ennen kilpailun alkua ellei lajikohtaiset säännöt määritä lähetysajankohtaa aikaisemmaksi. Järjestämissuunnitelman sisältö Kilpailu: Järjestävä seura: Järjestämisajankohta ja paikka: Kilpailun johtaja: Kilpailujen yhteyshenkilö: Nimi: Osoite: Nimi: Puh. numero: Sähköposti: Puh. numero: Sähköposti: Järjestävän organisaation puolesta.. 0 Seuraavilla sivuilla suunnitelman erittely, jossa ainakin seuraavat selvitykset. Järjestävä organisaatio vastuuhenkilöiden ja tuomariston osalta. Mahdolliset yhteistyökumppanit

14 4(5). Talous pääkohdittain (menokohdat, niiden rahoitus) 4. Palkinnot (viralliset, kunniapalkinnot, kiertopalkinnot) 5. Mahdolliset oheistapahtumat 6. Tiedottaminen 7. Mahdolliset muut tapahtuman toteuttamiseen vaikuttavat asiat (katso kohta D. 7.) Liitteenä: kilpailukutsuluonnos (sis. myös ohjelmarungon, ohjeet ilmoittautumisesta). MESTARUUSKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISKERTOMUS Suomen Sotilasurheiluliiton mestaruuskilpailun järjestäjän tulee laatia kilpailutapahtuman järjestämisestä kertomus ja lähettää se liiton kilpailuvaliokunnalle viimeistään yhden () viikon kuluessa kilpailun päättymisestä ellei lajikohtaiset säännöt määritä lähetysajankohtaa aikaisemmaksi. Kertomuksen sisällössä on mahdollista käyttää laadittua järjestämissuunnitelmaa toteutuneilta osin soveltaen. Kertomuksen sisältö Kilpailu: Järjestämisajankohta ja paikka: Järjestävä seura: Kilpailun johtaja: Kilpailujen yhteyshenkilö: Nimi: Osoite: Nimi: Puh. numero: Sähköposti: Puh. numero: Sähköposti: Järjestävän organisaation puolesta.. 0 Seuraavilla sivuilla kertomuksen erittely, jossa ainakin seuraavat selvitykset. Järjestävä organisaatio vastuuhenkilöiden osalta. Mahdolliset yhteistyökumppanit. Talouden toteutuminen pääkohdittain (menokohdat, niiden rahoitus)

15 5(5) 4. Palkinnot (viralliset, kunniapalkinnot, kiertopalkinnot) 5. Mahdolliset oheistapahtumat 6. Tiedottaminen 7. Mahdolliset muut tapahtuman toteuttamisessa ilmenneet merkittävät asiat (katso kohta D. 9.) Liitteenä: tulokset, mahdolliset muut kilpailuvaliokunnan tiedoksi saatettavat asiat

SOTILAIDEN SUOMENMESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

SOTILAIDEN SUOMENMESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT PÄÄESIKUNTA Henkilöstöosasto Koulutussektori PUOLUSTUSVOIMIEN KILPAILUTOIMINNAN SÄÄNTÖKIRJA OSA I SOTILAIDEN SUOMENMESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Päivitys 2011 A. YLEISET SÄÄNNÖT...4 1. MESTARUUSKILPAILUT...

Lisätiedot

Tämän lisäksi epävirallisena kilpailuna kilpailun järjestäjä voi järjestää avoimen 2-osuuksisen B- sarjan sekajoukkuein.

Tämän lisäksi epävirallisena kilpailuna kilpailun järjestäjä voi järjestää avoimen 2-osuuksisen B- sarjan sekajoukkuein. 1(38) AMPUMASUUNNISTUS Suomen Sotilasurheiluliiton ampumasuunnistusmestaruuskilpailuissa noudatetaan kohdan F. ampumasuunnistuksen Suomen Mestaruuskilpailujen sääntöjä seuraavin sovelluksin: SotUL:n mestaruuskilpailu

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA Suomen Voimanostoliitto ry Risumäentie 24, 11910 Riihimäki Puh: 050 4342222 www.suomenvoimanostoliitto.fi SUOMEN VOIMANOSTOLIITON SUOMEN ANTIDOPINGOHJELMA VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA Sisältö 1.

Lisätiedot

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT 1 SISÄLLYSLUETTELO SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT I YLEISET MÄÄRITTELYT 3 A KÄSITTEET 3 B SÄÄNTÖJEN VELVOITTAVUUS 4 C URHEILIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 5

Lisätiedot

Kilpailumääräykset 1.1.2014

Kilpailumääräykset 1.1.2014 Kilpailumääräykset 1.1.2014 Hyväksytty Judoliiton hallituksen kokouksessa 1.12.2013 1. Kilpailun järjestämistä koskevat määräykset Sääntöjen velvoittavuus Suomen Judoliiton (liitto) jäsenseurojen tulee

Lisätiedot

KILPAILUT... 2 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 MESTARUUSKILPAILUT... 2 KANSALLISET KILPAILUT... 3 KANSAINVÄLISET KILPAILUT... 3

KILPAILUT... 2 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 MESTARUUSKILPAILUT... 2 KANSALLISET KILPAILUT... 3 KANSAINVÄLISET KILPAILUT... 3 SUOMEN LENTOPALLOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT KILPAILUT... 2 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 MESTARUUSKILPAILUT... 2 KANSALLISET KILPAILUT... 3 KANSAINVÄLISET KILPAILUT... 3 PELAAJIEN EDUSTUSOIKEUS VIRALLISISSA KILPAILUISSA...

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto ry. Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt

Suomen Ilmailuliitto ry. Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Suomen Ilmailuliitto ry Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Hyväksytty Suomen Ilmailuliitto ry:n lajivaliokunnan kokouksessa 29.11.2011 1(5) SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

SÄÄNTÖKANSIO. 1 Suomen Pyöräilyunioni ry/ Sääntökansio 2015 (alustava versio)

SÄÄNTÖKANSIO. 1 Suomen Pyöräilyunioni ry/ Sääntökansio 2015 (alustava versio) SÄÄNTÖKANSIO 1 2 KILPAILUSÄÄNNÖT Alkuperäiskäännös UCI:n englanninkielisestä versiosta: Vesa Mattila (1998) Lisäysten ja korjausten käännökset: Heidi Miikkulainen (2002) Lisäysten ja korjausten käännökset

Lisätiedot

Suomen Taitoluisteluliiton Antidopingohjelma

Suomen Taitoluisteluliiton Antidopingohjelma Suomen Taitoluisteluliiton Antidopingohjelma Sisältö 1. Säännöstöt ja ohjelman tavoitteet 4 1.1 Suomen Taitoluisteluliiton arvoperusta 4 1.2 Tavoitteet 4 2. Suomen Taitoluisteluliiton antidopingtoiminta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Aluksi. 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu

SISÄLLYSLUETTELO. Aluksi. 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Aluksi 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1.1. Toiminnan perusperiaatteet 1.1.1. Arvot 1.1.2. Missio 1.1.3. Visio 1.1.4. Seuramme vahvuudet sekä toimintaympäristöämme

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Sivu PERUSTAMISKIRJA VR-URHEILU NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1-3 TOIMINTAOHJEET 4-11

SISÄLLYSLUETTELO. Sivu PERUSTAMISKIRJA VR-URHEILU NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1-3 TOIMINTAOHJEET 4-11 SISÄLLYSLUETTELO PERUSTAMISKIRJA Sivu VR-URHEILU NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1-3 TOIMINTAOHJEET 4-11 1. Toiminta-ajatus 4 2. Organisaatio 4 3. Hallitus 4-5 4. Hallituksen työvaliokunta 5 5. Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Muutokset aikaisempaan sääntökirjaan nähden on merkitty kyseisen kappaleen laidoissa olevilla viivoilla.

Muutokset aikaisempaan sääntökirjaan nähden on merkitty kyseisen kappaleen laidoissa olevilla viivoilla. SUOMEN RINGETTELIITTO RY KILPAILUSÄÄNNÖT 2011-2012 JOHDANTO Tästä kirjasta löytyvät ringeten viralliset kilpailusäännöt, joita tulee noudattaa kaikessa kilpailutoiminnassa Suomessa. Muut kilpailuihin liittyvät

Lisätiedot

YLEISET LAJIEN VOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJEET

YLEISET LAJIEN VOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJEET YLEISET LAJIEN VOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJEET 21.1.2013 1 YLEISET LAJIEN VOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJEET Voimistelulajien kansallisten kilpailujärjestelmien yhteinen päivitys aloitettiin

Lisätiedot

Opiskelijoiden SM-kisojen säännöt

Opiskelijoiden SM-kisojen säännöt Opiskelijoiden SM-kisojen säännöt Tämä on Opiskelijoiden Liikuntaliiton virallinen ohjeistus Opiskelijoiden SM-kisojen järjestämiseen. Säännöt ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. OSM-kisat Sisällysluettelo

Lisätiedot

KILPAILUN JÄRJESTÄMISSÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITTO RY. SÄÄNNÖT JA OHJEET KILPAILUN JÄRJESTÄJÄLLE Suomen Triathlonliiton hallitus, 31.5.

KILPAILUN JÄRJESTÄMISSÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITTO RY. SÄÄNNÖT JA OHJEET KILPAILUN JÄRJESTÄJÄLLE Suomen Triathlonliiton hallitus, 31.5. KILPAILUN JÄRJESTÄMISSÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITTO RY SÄÄNNÖT JA OHJEET KILPAILUN JÄRJESTÄJÄLLE Suomen Triathlonliiton hallitus, 31.5.2014 ASIAHAKEMISTO 1 Yleistä 2 Kilpailulajit ja -muodot 3 Kilpailumatkat

Lisätiedot

Suomen melonta- ja soutuliitto ry Antidopingohjelma Säännöstöt ja ohjelman tavoitteet 1.1 Suomen melonta- ja soutuliiton arvoperusta

Suomen melonta- ja soutuliitto ry Antidopingohjelma Säännöstöt ja ohjelman tavoitteet 1.1 Suomen melonta- ja soutuliiton arvoperusta Suomen melonta- ja soutuliitto ry Antidopingohjelma 1 Säännöstöt ja ohjelman tavoitteet Dopingia koskeva sääntely perustuu Suomessa urheilun omiin kansallisiin ja kansainvälisiin säännöstöihin. Säännöstöjen

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa Voimassa 1.1.2012 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU Copyright Suomen Ratsastajainliitto ry. Suomen Ratsastajainliiton kilpailusäännöt ja niiden liitteet

Lisätiedot

Kilpailumääräykset 8.5.2013

Kilpailumääräykset 8.5.2013 Kilpailumääräykset 8.5.2013 Sisällys 1 JOHDANTO... 1 2 YLEISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET... 2 2.1 KILPAILULUPA... 2 2.2 KILPAILUJEN JOHTO... 2 2.3 KILPAILUJEN IKÄ- JA TASOLUOKITUS... 3 2.4 KILPAILULUPIEN ANOMINEN

Lisätiedot

FUTSALIN KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2015 2016

FUTSALIN KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2015 2016 FUTSALIN KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2015 2016 Sisällysluettelo 1. luku Yleistä 1 Soveltamisala 2 2 Eettiset periaatteet 2 3 Määritelmät 3 2. luku Kilpailutoimintaan liittyvät määräykset 4 Futsalsäännöt 5 5 Kilpailu,

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa Voimassa 1.1.2015 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO Copyright Suomen Ratsastajainliitto ry. Suomen Ratsastajainliiton kilpailusäännöt ja niiden

Lisätiedot

Suomen Moottoriliitto ry:n organisaatiokaavio

Suomen Moottoriliitto ry:n organisaatiokaavio Suomen Moottoriliitto ry:n organisaatiokaavio LIITTOKOKOUS kerhojen edustajat HALLITUS 1 + 2 + 12 TYÖVALIOKUNTA TOIMISTO JOHTORYHMÄT Urheilun Nuorisourheilun TALOUSRYHMÄ STRATEGIARYHMÄ VETOOMUSISTUIN YMPÄRISTÖRYHMÄ

Lisätiedot

Soveltamisohjeella liittohallitus voi täydentää epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa kohdissa kilpailusääntöjä.

Soveltamisohjeella liittohallitus voi täydentää epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa kohdissa kilpailusääntöjä. KILPAILUSÄÄNNÖT liittovaltuuston hyväksymät 4.5.2013 1 luku - YLEISTÄ 1 Kilpailusääntöjen soveltamisala ja hyväksyminen Kilpailusääntöjä sovelletaan Suomen koripalloliitto ry:n ja siihen kuuluvien seurojen

Lisätiedot

Soveltamisohjeella liittohallitus voi täydentää epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa kohdissa kilpailusääntöjä.

Soveltamisohjeella liittohallitus voi täydentää epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa kohdissa kilpailusääntöjä. KILPAILUSÄÄNNÖT (liittovaltuuston hyväksymät 9.5.2015) 1 luku - YLEISTÄ 1 Kilpailusääntöjen soveltamisala ja hyväksyminen Kilpailusääntöjä sovelletaan Suomen Koripalloliitto ry:n ja siihen kuuluvien seurojen

Lisätiedot

Suomen Tennisliitto [KILPAILUMÄÄRÄYKSET]

Suomen Tennisliitto [KILPAILUMÄÄRÄYKSET] 2013 Suomen Tennisliitto [KILPAILUMÄÄRÄYKSET] 0 Sisällys 1 JOHDANTO... 1 2 YLEISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET... 2 2.1 KILPAILULUPA... 2 2.2 KILPAILUJEN JOHTO... 2 2.3 KILPAILUJEN IKÄ- JA TASOLUOKITUS... 3 2.4

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa Voimassa 1.1.2015 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO Copyright Suomen Ratsastajainliitto ry. Suomen Ratsastajainliiton kilpailusäännöt ja niiden

Lisätiedot

1 Sukeltajaliitto ja sen arvoperusta 4 2 Sukeltajaliiton antidopingohjelman tavoitteet 4 3 Noudatettavat säännöstöt ja sitoutuminen 4

1 Sukeltajaliitto ja sen arvoperusta 4 2 Sukeltajaliiton antidopingohjelman tavoitteet 4 3 Noudatettavat säännöstöt ja sitoutuminen 4 1 ANTIDOPINGOHJELMA sisältö 1 Sukeltajaliitto ja sen arvoperusta 4 2 Sukeltajaliiton antidopingohjelman tavoitteet 4 3 Noudatettavat säännöstöt ja sitoutuminen 4 Säännöstöt 4 Sitoutuminen 5 Sopimukset

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS. Oulunsalon Vasama ry.

SEURATOIMINTAOPAS. Oulunsalon Vasama ry. SEURATOIMINTAOPAS Oulunsalon Vasama ry. Hyvä vasamalainen seuratoimija, kädessäsi on yhteiseksi hyväksi koko seuraamme varten koottu toimintaopas, ole hyvä! Seuratoimintaopas palvelee sisällöllään kaikkia

Lisätiedot

JYVÄSSEUDUN KIEKKO RY PELISÄÄNTÖKIRJA

JYVÄSSEUDUN KIEKKO RY PELISÄÄNTÖKIRJA JYVÄSSEUDUN KIEKKO RY PELISÄÄNTÖKIRJA 31.05.2009 SISÄLTÖ PELISÄÄNNÖT 0 PELISÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 SEURAN TOIMINNAN TARKOITUS 2 PÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET 2.1 SEURA 2.2 JOUKKUEET 3 SEURAN VASTUUT JA VASTUUELIMET

Lisätiedot

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISMÄÄRÄYKSET 1.1. Sitoutuminen 1.2. IIHF:n säännöt 1.3. Kilpailusäännöistä poikkeaminen 2. EETTISET JA TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2.1.

Lisätiedot

Julkaisija Suomen Pyöräilyunioni ry 2009. Julkaisun saa tulostaa omaan käyttöön

Julkaisija Suomen Pyöräilyunioni ry 2009. Julkaisun saa tulostaa omaan käyttöön Tuomari osuuden lähdeteos Käännös ja kirjoitus Toimitus ja lisäykset UCI International Commissair Course materiaali Mika Niskanen Markku Nieminen Julkaisija Suomen Pyöräilyunioni ry 2009 Julkaisun saa

Lisätiedot