SUOMEN SOTILASURHEILULIITON KILPAILUTOIMINNAN YLEISSÄÄNNÖT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN SOTILASURHEILULIITON KILPAILUTOIMINNAN YLEISSÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 (5) SUOMEN SOTILASURHEILULIITON KILPAILUTOIMINNAN YLEISSÄÄNNÖT YLEISTÄ Suomen Sotilasurheiluliitto ry (SotUL) järjestää jäsenseuroineen kilpailuja jäsenistölleen. Kilpailuvaliokunta vastaa liiton kilpailutoiminnasta. MESTARUUSKILPAILUT Sotilasurheiluliiton virallisia mestaruuskilpailuja järjestetään vuosittain seuraavasti: - ampumasuunnistus ( myös SM-kilpailut normaali- ja pikamatkoilla) - golf - ilma-aseet - jääkiekko - kamppailulajit - judo - nyrkkeily - paini - vapaaottelu - kaukalopallo - maraton - pesäpallo - salibandy - sisäsoutu - sotilaspenkkipunnerrus - sulkapallo - tennis - uinti Kilpailuvaliokunta tekee tarvittaessa esityksen lajimuutoksista liiton hallitukselle. MUU KILPAILUTOIMINTA Muuta valtakunnallista kilpailutoimintaa järjestetään tarpeen mukaan. Liiton jäsenseurat voivat järjestää muuta valtakunnallista kilpailutoimintaa hankkimalla siihen hyväksynnän liiton kilpailuvaliokunnalta. Liitto tukee kilpailujen järjestämistä rajoitetusti esimerkiksi tiedottamalla niistä. Muu vastuu on järjestävällä seuralla. Seurat vastaavat itse omasta paikallisesta kilpailutoiminnasta. 4 KILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOIKEUS Järjestämisoikeus on kaikilla liiton jäsenseuroilla. Liiton kilpailuvaliokunta pyrkii päättämään järjestävän seuran ja kilpailupaikan vähintään vuotta aikaisemmin. Kilpailuvaliokunta lähettää vuosittain jäsenseuroille kyselyn halukkuudesta järjestää kilpailuja. Kilpailujen myöntämisperusteina ovat mm. kilpailuolosuhteet, yhteistyömahdollisuudet muiden urheilujärjestöjen tai -seurojen kanssa ja kokemus kilpailujen järjestämisestä.

2 (5) 5 OSALLISTUMISOIKEUS Osallistumisoikeus kilpailuihin on kaikilla varuskunnan urheiluseuran jäsenillä, mikäli lajikohtaisissa säännöissä siitä ei ole poikkeavaa mainintaa. Liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä puolustusvoimien palveluksesta yritysten palvelukseen siirretyt sekä kilpailuvaliokunnan erikseen hyväksymät henkilöt voivat myös osallistua liiton kilpailutoimintaan. Sotilasurheiluliitto ei vastaa liiton kilpailutoimintaan osallistuvien henkilöiden vakuutusturvasta. 6 EDUSTUSOIKEUS SEURASSA 6. YLEISET EDUSTUSOIKEUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Edustusoikeus on puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa palvelevilla viran tai toimen haltijoilla, kadeteilla, sotilasammattihenkilöillä, sopimussotilailla, varusmiehillä sekä vähintään kolme () kuukautta yksityisoikeudellisessa työsuhteessa olleilla. Lisäksi edustusoikeus on puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa palvelleilla (evp) viran tai toimenhaltijoilla sekä Puolustusministeriön palveluksessa olevat viran- ja toimenhaltijat sekä kiinteistönhoitohenkilöstö. Edustusoikeuden saadakseen on oltava varuskunnan urheiluseuran jäsen. Edustusoikeuden omaavat edustavat pääsääntöisesti a) sitä varuskunnan urheiluseuraa, jonka toiminta-alueeseen hänen joukko-osastonsa (vast.) kuuluu tai b) sitä varuskunnan urheiluseuraa, jonka toiminta-alueella hänen kotinsa sijaitsee. 6. KANTAHENKILÖKUNTA Upseerin peruskoulutusvaiheessa kadetti edustaa pääsääntöisesti sitä sotilasurheiluseuraa, jonka toiminta-alueella hän opiskelee tai suorittaa harjoittelua. Edustusoikeuden ratkaisee se, missä sotilaslaitoksessa/joukko-osastossa henkilö palvelee kilpailujen ensimmäisenä päivänä (myös joukko-osastosta toiseen pysyvästi siirryttäessä). Joukko-osastosta (vast.) toiseen määräajaksi tai eri kursseille komennettu henkilö edustaa sitä omaa varuskunnan urheiluseuraansa, jonka toiminta-alueeseen oma alkuperäinen joukko-osasto (vast.) kuuluu. 6. VARUSMIES Varusmies edustaa sitä varuskunnan urheiluseuraa, jonka toiminta-alueeseen joukko-osasto (vast.) kuuluu. Varusmies edustaa aliupseeri- ja reserviupseerikurssilla sitä sotilasurheiluseuraa, jonka toimintaalueella hän suorittaa kurssia.

3 (5) Edustusoikeuden ratkaisee edellä mainituissa tapauksissa se, missä joukko-osastossa varusmies palvelee kilpailujen ensimmäisenä päivänä (avajaispäivä, vast.). 6.4 PLM:N VIRAN JA TOIMENHALTIJAT JA KIINTEISTÖNHOITOHENKILÖSTÖ Yllä mainittuun tai vastaavaan palkattuun henkilöstöön kuuluva edustaa sitä varuskunnan urheiluseuraa, jonka toiminta-alueeseen henkilön toimipaikka kuuluu. 6.5 MUUT Kilpailuvaliokunta ratkaisee tarvittaessa tulkinnan alaiset edustusoikeudet. 7 KILPAILUSUUNNITELMA Kilpailujen järjestämissuunnitelma on oltava valmiina kolme () kuukautta ennen kilpailun alkua, mikäli lajikohtaisissa säännöissä ei toisin mainita. Suunnitelmassa tulee olla seuraavat pääkohdat: - järjestäjä, kilpailuaika ja paikka, - kilpailujen ohjelma, - pääorganisaatio/tuomaristo, - tuomarineuvosto (tiedossa olevien osalta), - ohjeet ilmoittautumisesta, - selvitys huollosta ja varustuksesta, - suunnitelma avajaisista ja päättäjäisistä, - tiedottaminen (ml vastaava henkilö/puhelinnumero/sähköpostiosoite), - kokonaiskustannukset erittelyineen, - mahdolliset täydentävät tiedot, - mahdolliset järjestäjän esitykset, - luonnos kilpailukutsusta. Suunnitelman hyväksyy liiton kilpailuvaliokunta. Runko järjestämissuunnitelman pohjaksi D.. 8 KILPAILUKUTSU JA TIEDOTTAMINEN Kilpailukutsu on julkaistava kolme () kuukautta ennen kilpailuja Sotilasurheiluliiton ilmoitustaululla puolustusvoimien asianhallintajärjestelmässä (PVAH) ja Sotilasurheilulehdessä ottaen huomioon lehden ilmestymisaikataulu. Lyhyt ilmoitus kilpailuista näkyy -kilpailutoimintasivuilla. Varsinainen kilpailukutsu on julkaistava järjestävän seuran omilla sivustoilla (www.sotilasurheilu.net). Järjestäjä laatii käsi-/otteluohjelman (sis. kilpailuohjeet) jaettavaksi kilpailutoimistosta tai kilpailua edeltävässä puhuttelussa. Kilpailujen tulospalaute on julkaistava yhden () viikon kuluessa ilmoitustaululla ja seuran omilla www-sivulla.

4 4(5) Kilpailujen järjestämisessä tulee huomioida myös aktiivinen tiedottaminen tiedotusvälineille. 9 KILPAILUKERTOMUS Kilpailukertomus ja muu käytetty materiaali (mm käsiohjelma) on toimitettava tulosten yhteydessä Sotilasurheiluliittoon. Kertomuksen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: osallistujien (urheilijoiden/seurojen) määrä, näkyvyys tiedotusvälineissä, kokemukset kilpailujen järjestämisestä ja kehittämisehdotukset. Liitto arkistoi materiaalin tulevaa käyttöä varten. Runko kertomuspohjaksi kohdassa D.. 0 TUOMARINEUVOSTO 0. TUOMARINEUVOSTON KOKOONPANO Kilpailujen järjestäjä nimeää tuomarineuvoston ennen kilpailujen alkua. Tuomarineuvoston kokoonpano tulee olla näkyvillä kilpailujen ajan. Tuomarineuvostoon kuuluvat: - kilpailujen järjestäjän edustaja (tuomarineuvoston puheenjohtaja), - SotUL:n edustaja, - kilpailujoukkueiden / kilpailijoiden edustaja, - sihteeri (ei äänioikeutta).. 0. TUOMARINEUVOSTON TEHTÄVÄT Tuomarineuvoston tehtävänä on valvoa sääntöjen noudattamista, ratkaista vastalauseet ja sääntötulkinnat sekä käsitellä sille esitetyt muut kilpailujen järjestämiseen tai itse kilpailusuoritukseen vaikuttavat asiat. Tuomarineuvosto voi harkintansa mukaan näihin sääntöihin tai lajiliiton sääntöihin perustuen hylätä kilpailijan osanotto-oikeuden kilpailuihin, hylätä joko osa- tai kokonaissuorituksen taikka rangaista lisäajalla/miinuspisteillä. Kilpailusuorituksen hylkääminen tulee kysymykseen törkeissä laiminlyönneissä ja rikkomuksissa, joita ovat mm tahalliset sääntörikkomukset, vilpillinen menettely, epäurheilijamainen käytös ja turvallisuuden vaarantaminen, ottaen huomioon, mitä lajikohtaisissa säännöissä erikseen määrätään. Tuomarineuvoston tulee riitatapauksissa kuulla asianomaisia sekä harkintansa mukaan tarpeelliseksi katsomiaan henkilöitä. ANTIDOPINGTOIMINTA. YLEISTÄ Suomen Sotilasurheiluliitto ry. (SotUL) on puolustusvoimien piirissä toimiva yhdistys, joka päämääränä on edistää jäsenkuntansa vapaa-ajan liikuntaharrastusta ja fyysisen suorituskyvyn ylläpitoa. Kohderyhminä ovat varusmiehet, puolustusvoimien palkattu henkilöstö ja heidän perheen

5 5(5) jäsenet sekä evp-henkilöstö. Sotilasurheiluliitto järjestää vapaa-ajan harraste- ja kuntoliikunnan lisäksi omaa kansallista kilpailutoimintaa ja on Suomessa Ampumasuunnistuksen valtakunnallinen lajiliitto, jolla on edustusoikeus Kansainvälisessä Ampumasuunnistusliitossa (IBOF=International Biathlon Orienteering Federation). Sotilasurheiluliitto pitää dopingia kaikissa sen muodoissa vahingollisena ja tuomittavana. Dopingin sisällön ja rajat määrittyvät Maailman Antidoping -keskusjärjestön (WADA) Kansainvälisen Olympiakomitean, Suomen Antidoping toimikunnan ( ) ja eri urheilumuotojen säännöissä. Doping-valvonnan tarkoituksena on niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla taistella dopingin käyttöä vastaan kaikin keinoin ja siten varmistaa kaikille kilpailijoille tasavertaiset lähtökohdat kilpailusuoritukseen. Valvonnalla edistetään samalla rehtiä kilpailuhenkeä, terveyttä ja turvallisuutta. Sotilasurheiluliitto tuntee erityistä vastuuta oikean informaation antamiseen asepalveluksessa oleville nuorille miehille ja naisille kielletyistä aineista ja niiden vaarallisuudesta sekä niiden käytön tuomista eettisistä ongelmista. Suomen Sotilasurheiluliitto noudattaa lajiliittona Suomen Liikunta ja urheilu r.y:n ja Suomen Antidoping -toimikunnan välistä sopimusta. Lisäksi liitto noudattaa puolustusvoimien piirissä toimivana yhdistyksenä niitä ohjeita ja velvoitteita, mitä puolustusvoimin pysyväisasiakirjoissa on ohjeistettu puolustusvoimien ja Suomen Antidoping toimikunnan välisestä sopimuksesta. Kaikki joukkueiden johto-, valmentaja- ja huoltotehtävissä olevat ovat huolehtimaan osaltaan siitä, että valmennuksessa olevat sekä kilpailuihin valmistautuvat ja niihin osallistuvat urheilijat ovat tietoisia doping-aineista, niiden vaaroista ja doping-valvonnasta. Ensisijainen vastuu on kuitenkin aina urheilijalla.. VALVONTA Suomen Sotilasurheiluliiton kilpa- ja kuntourheilutoiminnassa kuuluvat doping-valvonnan piiriin - ampumasuunnistuksen Euroopan mestaruuskilpailuihin tai Suomen mestaruuskilpailuihin osallistuva urheilija (Ampumasuunnistuksen EM- ja SM-kilpailujen säännöt), - Sotilasurheiluliiton jäsenenä urheilun keskusjärjestöjen alaisiin seuroihin kuuluva urheilija, - Sotilasurheiluliittoa tai sen alaista seuraa edustava kilpailija, joka osallistuu SotUL:n ja urheilun keskusjärjestön alaisen lajiliiton väliseen sopimukseen perustuen asian omaisen lajiliiton kilpailutoimintaan, - Sotilasurheiluliiton mestaruus- tai muuhun liiton viralliseen kilpailutoimintaan osallistuva kilpailija. Sotilasurheiluliitto on velvollinen tiedottamaan Antidoping toimikunnalle omasta kilpailutoiminnastaan... Suomen Sotilasurheiluliiton järjestämä valvonta Sotilasurheiluliitto järjestää doping-valvontaa alaisissaan kilpailu- ja valmennustilaisuuksissa erikseen määritettävässä laajuudessa. Valvonta toteutetaan Kansainvälisen Olympiakomitean,

6 6(5) Suomen Antidoping -toimikunnan ja kansainvälisten erikoisliittojen sääntöjen edellyttämällä tavalla. Asiakirjat kaikista urheilijoille tehdyistä testeistä toimitetaan välittömästi Suomen Antidoping - toimikunnalle, joka pitää niistä rekisteriä. Sotilasurheiluliiton jäsenseurat ovat vapaa-ajan liikuntatoimintaa toteuttaessaan velvollisia antamaan jäsenistölleen doping-valistusta. Erityisen tärkeää tämä valistus on niille urheilijoille, jotka osallistuvat ainoastaan Sotilasurheiluliiton kilpailutoimintaan tai ovat aloittaneet kilpailutoiminnan palveluksensa aikana. Jäsenseurojen tulee järjestämässään toiminnassa yhdessä joukko-osastojen henkilöstön kanssa kiinnittää huomiota liikuntatilojen valvontaan mahdollisen dopingaineiden käytön havaitsemiseksi. Dopingaineiden todetut sivuvaikutukset saattavat olla erityisen suuri riski palvelusturvallisuudelle, joten mahdolliseen harrastustoiminnassakin tapahtuvaan käyttöön on suhtauduttava erittäin vakavasti... Suomen Antidoping-toimikunnan järjestämä valvonta Omatoimisen valvontansa lisäksi Suomen Sotilasurheiluliitto on SLU:n alaisena lajilittona valtuuttanut Suomen Antidoping-toimikunnan suorittamaan dopingtestejä alla mainituille urheilijoille. Dopingtestaus voidaan tehdä ennakolta ilmoittamatta. Suomen Antidoping-toimikunnan valvonnan piiriin kuuluvat - varusmiespalvelustaan Urheilukoulussa suorittavat urheilijat, - Sotilasurheiluliiton edustusvalmennusryhmiin kuuluvat urheilijat, - Sotilasurheiluliiton mestaruuskilpailuihin osallistuvat urheilijat sekä - urheilun keskusjärjestöjen alaisiin urheiluseuroihin kuuluvat urheilijat, jotka ovat Sotilasurheiluliiton jäseniä. Urheilija voidaan määrätä dopingtestiin kilpailu- tai harjoitustilaisuudessa eikä testin suorittaminen saa kohtuuttomasti häiritä palvelusta. Valvonnassa tulee ottaa huomioon, että pääosa Suomen Sotilasurheiluliiton jäsenistä ovat dopingvalvonnan piirissä keskusjärjestöjen alaisten siviiliseurojensa edustajina ja/tai puolustusvoimien ja Antidoping-toimikunnan väliseen sopimukseen perustuen.. TESTITULOSTEN KÄSITTELY JA PÄÄTÖKSEN TEKEMINEN Suomen Antidoping-toimikunnan nimeämä valvontaryhmä käsittelee kaikki dopingtestit ja - tapaukset määrittämässään käsittelyjärjestyksessä. Jos testitulos on positiivinen, eli urheilijan näytteestä on löydetty kiellettyjä dopingaineita, määrittelee Suomen Antidoping-toimikunta, onko kysymyksessä rangaistava dopingtapaus. Tieto tästä lähetetään Suomen Sotilasurheiluliitolle sekä asianomaiselle erikoisliitolle ja urheilijalle.

7 7(5) Kyseinen urheilija ei saa osallistua Sotilasurheiluliiton kilpailu- ja valmennustoimintaan sen jälkeen, kun hän on saanut tiedon lääkäriryhmän päätöksestä ennen kuin Sotilasurheiluliitto on päättänyt hänen tapauksensa aiheuttamista toimenpiteistä. Suomen Sotilasurheiluliiton liittohallitus antaa kuukauden kuluessa Suomen Antidoping - toimikunnan lähettämän tiedon saamisesta, asianomaista urheilijaa ja mahdollisia muita asianosaisia kuultuaan, päätöksen doping-tapauksesta. Liittohallituksen päätös koskee vain osallistumista Sotilasurheiluliiton kilpailu- ja valmennustoimintaan. Päätöksestä ei voi valittaa. Dopingiin syyllistynyttä tai testauksesta kieltäytynyttä urheilijaa rangaistaan kansainvälisen erikoisliiton sääntöjen edellyttämällä tavalla Suomen Sotilasurheiluliitto lähettää päätöksen rangaistuksesta tai muista toimenpiteistä Suomen Antidoping-toimikunnalle, asianomaiselle kansalliselle erikoisliitolle sekä urheilijalle. Lisäksi Sotilasurheiluliitto julkistaa tapauksen. Urheilijan rankaisemisesta tai kelpoisuudesta osallistua siviiliurheilujärjestöjen kilpailu- ja valmennustoimintaan päättää asianomainen erikoisliitto saatuaan Sotilasurheiluliiton liittohallituksen antaman doping-tapausta koskevan päätöksen ja mahdolliset selvitykset. Kansainvälisten tai kansallisten erikoisliittojen antamat rangaistukset ovat voimassa myös Sotilasurheiluliiton virallisissa kilpailuissa. Liiton muussa kilpailutoiminnassa osallistumisoikeus ratkaistaan tapauskohtaisesti huomioiden puolustusvoimien sitoutuminen dopingin vastaiseen toimintaan sekä terveellisten liikuntatottumusten edistämiseen. Dopingiin todistettavasti syyllistynyttä valmentajaa, lääkäriä, urheilujohtajaa tai muuta henkilöä rangaistaan sulkemalla hänet pois kaikesta urheilutoiminnasta kansainvälisen erikoisliiton sääntöjen edellyttämällä tavalla. Samoin rangaistaan myös henkilöä, joka on syyllistynyt doping-aineiden salakuljetukseen, kauppaan, välitykseen tai muuhun dopingia edistävään toimintaan. Tekopäivästä lukien vuotta vanhempia tapauksia ei oteta käsittelyyn..4 TESTIEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTÄMINEN Suomen Sotilasurheiluliitto päättää doping-testien järjestämisestä neuvoteltuaan ja vastaa testien aiheuttamista laboratoriokuluista. Suomen Antidoping-toimikunta voi myös suorittaa testejä omalla päätöksellään. Testaajina on suositeltavaa käyttää puolustusvoimien henkilökuntaa, joilla on Suomen Antidopingtoimikunnan antama testaajavaltuutus. Testiryhmän saapuessa suorittamaan testejä Sotilasurheiluliitto pyytää puolustusvoimien terveydenhuoltohenkilöstöltä tarvittavaa tukea (testitilat ym). Suomen Antidoping-toimikunnan itsenäisesti päättämien testien kuluista vastaa toimikunta itse..5 KILPAILU- JA LJIKOHTAISET OHJEET JA SÄÄNNÖT Edellä olevan lisäksi on otettava huomioon, mitä kohdissa E.; F. ; G. ja H. on mahdollisesti mainittu.

8 8(5) MITALIT JA PALKINNOT. MESTARUUSMITALIT Mestaruusmitaleja (kulta, hopea, pronssi) jaetaan vain liiton virallisissa mestaruuskilpailuissa. Mahdollisesta muusta käytöstä (esim. huomionosoituksena) päättää liittohallitus. Yhdistelmä Suomen Sotilasurheiluliiton mestaruuskilpailuissa jaettavista mestaruusmitaleista Kilpailu / sarjat Ku Ho Pr Huom. Ampumasuunnistus - varusmiehet - naiset (vap.eht.palvel.) - viesti joukkue, suunnistajaa Ampumasuunn. yhteensä Golf - miehet A-sarja - miehet B-sarja - varusmiesten sarja - naiset - seniorit yli 55 vuotta - veteraanit yli 65 vuotta vain pelaajille - joukkuekilpailu - kutsuvieraskilpailu Golf yhteensä Ilma-aseet - yleinen 60 ls - yleinen 45 v 40 ls - naiset 40 ls - varusmiehet kilpa 60 ls - varusmiehet harraste ls (vain ilmakivääri) Joukkuekilpailut - yleinen - yleinen 45 v vain joukkueelle vain joukkueelle vain joukkueelle joukkue, ampujaa joukkue, ampujaa - naiset - varusmiehet kilpa

9 9(5) - varusmiehet harraste Ilma-aseet yhteensä Kamppailulajit Judo - 60 kg - 66 kg - 7 kg - 8 kg - 90 kg kg - avoin Harrastelijasarja - alle 75 ja - yli 75 kg - judo yhteensä Nyrkkeily kilpa- / sotsarja Naiset: - 46 kg - 48 kg - 50 kg - 5 kg - 54 kg - 57 kg - 60 kg - 6 kg - 66 kg, - 70 kg, - 75 kg - 80 kg - alle 86 kg Miehet: kilpa- / sotilassarja - 48 kg - 5 kg - 54 kg - 57 kg - 60 kg - 64 kg - 69 kg - 75 kg - 8 kg - 9 kg - yli 9 kg / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / - nyrkkeily yhteensä Paini - 55 kg - 60 kg

10 0(5) - 66 kg - 74 kg - 84 kg - 96 kg -0 kg Sotilaspaini - 65 kg - 75 kg - 85 kg - 95 kg kg - joukkuekilpailu - paini yhteensä Kamppailulajit yhteensä Kaukalopallo - A-sarja - B-sarja - C-sarja - varusmiessarja Kaukalopallo yhteensä Pesäpallo - Vuoden pesäpalloilija - Mestaruusturnaus Pesäpallo yhteensä Salibandy - Varusmiessarja - Ylemmässä loppusarja (A) - Alemmassa loppusarja (B) - Ikämiessarja joukkue, 0 joukk. jäsentä joukkue, I II 0 joukk. jäsentä joukkue, I 0 joukk. jäsentä joukkue, 0 joukk. jäsentä vain pelaaja joukkue, 5 joukk. jäsentä joukkue, 0 joukk. jäsentä joukkue, 0 joukk. jäsentä joukkue, I II 0 joukk. jäsentä joukkue, I 0 joukk. jäsentä Salibandy yhteensä Sotilaspenkki Yleisen sarjan SM-kilpailut Tangon paino alle 80 kg Tangon paino 80 alle00 kg Tangon paino 00 kg ja yli Naiset alle 65 kg Naiset yli 65 kg Joukkuekilpailu vain joukk.jäsenille Sotilaspenkki yhteensä Sulkapallo Henkilökunta: A-sarja: -peli 4-peli B-sarja: -peli 4-peli 5-vuotiaat -peli 4-peli 45-vuotiaat -peli

11 (5) Naiset 4-peli -peli Varusmiehet: A-sarja -peli 4-peli B-sarja -peli 4-peli Naiset -peli 4-peli Sulkapallo yhteensä Tennis A-luokan -peli A-luokan 4-peli B-luokan -peli B-luokan 4-peli Ikämiesten -peli Ikämiesten 4-peli Veteraanien -peli Veteraanien 4-peli Yliveteraanien -peli Yliveteraanien 4-peli Superveteraanit 4-peli Ylisuperveteraanit 4-peli Naiset -peli Varusmiehet -peli kilpa Varusmiehet -peli harratelija Lapset Tennis yhteensä Uinti 50 m:n esteuinti - yl sarja miehet - naiset - miehet yli 5-v 00 m:n vapaauinti - yl sarja 50 m:n vapaauinti - naiset - yli 5-v - yli 45-v 50 m:n rintauinti - yl sarja miehet - naiset - miehet yli 5-v 00 m:n sekauinti - yl sarja miehet - naiset - miehet yli 5-v 4 x 50 m:n vapaauintiviesti joukkue, neljä uimaria

12 (5) 50 m:n hengenpelastusuinti - yl sarja miehet - naiset - miehet yli 5-v - miehet yli 45-v Uinti yhteensä Mitalit yhteensä Lajikohtaisissa säännöissä on tarvittaessa maininta tarkemmista jakoperusteista.. KIERTO- JA KUNNIAPALKINNOT Liiton mestaruuskilpailuissa kilpailtavien kiertopalkintojen hankinnassa ja käytössä noudatetaan seuraavia perusperiaatteita: Virallisiin liiton kilpailuihin voidaan lahjoittaa tai hankkia kunniapalkintoja, ikuisesti tai määräaikaisesti kiertäviä kiertopalkintoja. Määräaikaiset palkinnot voivat olla lahjoittajan tai liiton määrääminä joko tietyn määräajan kiertäviä tai tietystä voittomäärästä katkeavia palkintoja. Kunnia- ja kiertopalkintoja voi olla yleis-/joukkuemestaruuden voittaneille tai yksilölajien varusmies- tai henkilökunnan eri sarjojen voittajille. Asianomaisen lajin lajivastaavan nimeämät henkilöt laativat kiertopalkinnon säännöt ottaen huomioon mahdolliset lahjoittajan toivomukset. Kilpailujen järjestäjä vastaa kunniapalkintojen jakoperusteista yhdessä mahdollisen lahjoittajan kanssa. Palkintojen katkettua pyritään saamaan uusi palkinto aikaisemmalta lahjoittajalta tai kilpailun nimikkoyhteistyökumppanilta. Kiertopalkintojen hankinnat (ml lahjoitukset) tulisi kohdentaa ensisijaisesti joukkue- ja yleismestaruuskilpailuihin. Henkilökohtaisten kilpailujen kiertopalkintojen seuranta ja valvonta on osoittautunut erityisen vaikeaksi. Kiertopalkintojen saajat on rekisteröitävä/tilastoitava kilpailujen jälkeen ja palkintojen saajien on huolehdittava palkinnon kaiverrus ja palautus seuraavan vuoden kilpailuihin. Lajivastaavat ylläpitävät luetteloa kiertopalkinnoista ja niiden voittajista sekä valvovat niiden sääntöjen mukaista käyttöä. 004 voimassa olevat kiertopalkinnot ja lahjoittajat Sulkapallo B-sarjan 4-pelin mestaruus Y 5 v 4-pelimestaruus Kaukalopallo A-sarja henkilökunta Varusmiehet Kauhavan VU Sotilaskotiliitto Kokkolan Matkailu Kokkolan Matkailu

13 (5) Golf Joukkuekilpailu Joukkuekilpailu (Ripen Pytty 6) Scr, varusmiehet (Ripen Pytty n:o 8) Kutsuvieraat (Ripen Pytty n:o 4) Scr, henkilökunta (Ripen Pytty n:o 5) Tennis A-sarja, -peli, henkilökunta (Ripen Pytty n:o ) Dragsvik Idrottare Risto H Luukkanen Risto H Luukkanen RUNKO KILPAILUSUUNNITELMAKSI JA -KERTOMUKSEKSI. MESTARUUSKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISSUUNNILEMA Suomen Sotilasurheiluliiton mestaruuskilpailun järjestäjän tulee laatia kilpailutapahtuman järjestämistä koskeva suunnitelma ja lähettää se liiton kilpailuvaliokunnan hyväksyttäväksi viimeistään kolme () kuukautta ennen kilpailun alkua ellei lajikohtaiset säännöt määritä lähetysajankohtaa aikaisemmaksi. Järjestämissuunnitelman sisältö Kilpailu: Järjestävä seura: Järjestämisajankohta ja paikka: Kilpailun johtaja: Kilpailujen yhteyshenkilö: Nimi: Osoite: Nimi: Puh. numero: Sähköposti: Puh. numero: Sähköposti: Järjestävän organisaation puolesta.. 0 Seuraavilla sivuilla suunnitelman erittely, jossa ainakin seuraavat selvitykset. Järjestävä organisaatio vastuuhenkilöiden ja tuomariston osalta. Mahdolliset yhteistyökumppanit

14 4(5). Talous pääkohdittain (menokohdat, niiden rahoitus) 4. Palkinnot (viralliset, kunniapalkinnot, kiertopalkinnot) 5. Mahdolliset oheistapahtumat 6. Tiedottaminen 7. Mahdolliset muut tapahtuman toteuttamiseen vaikuttavat asiat (katso kohta D. 7.) Liitteenä: kilpailukutsuluonnos (sis. myös ohjelmarungon, ohjeet ilmoittautumisesta). MESTARUUSKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISKERTOMUS Suomen Sotilasurheiluliiton mestaruuskilpailun järjestäjän tulee laatia kilpailutapahtuman järjestämisestä kertomus ja lähettää se liiton kilpailuvaliokunnalle viimeistään yhden () viikon kuluessa kilpailun päättymisestä ellei lajikohtaiset säännöt määritä lähetysajankohtaa aikaisemmaksi. Kertomuksen sisällössä on mahdollista käyttää laadittua järjestämissuunnitelmaa toteutuneilta osin soveltaen. Kertomuksen sisältö Kilpailu: Järjestämisajankohta ja paikka: Järjestävä seura: Kilpailun johtaja: Kilpailujen yhteyshenkilö: Nimi: Osoite: Nimi: Puh. numero: Sähköposti: Puh. numero: Sähköposti: Järjestävän organisaation puolesta.. 0 Seuraavilla sivuilla kertomuksen erittely, jossa ainakin seuraavat selvitykset. Järjestävä organisaatio vastuuhenkilöiden osalta. Mahdolliset yhteistyökumppanit. Talouden toteutuminen pääkohdittain (menokohdat, niiden rahoitus)

15 5(5) 4. Palkinnot (viralliset, kunniapalkinnot, kiertopalkinnot) 5. Mahdolliset oheistapahtumat 6. Tiedottaminen 7. Mahdolliset muut tapahtuman toteuttamisessa ilmenneet merkittävät asiat (katso kohta D. 9.) Liitteenä: tulokset, mahdolliset muut kilpailuvaliokunnan tiedoksi saatettavat asiat

Suomen Sotilasurheiluliitto ry PL 25, 00131 Helsinki. Suomen Sotilasurheiluliiton sääntökokoelma

Suomen Sotilasurheiluliitto ry PL 25, 00131 Helsinki. Suomen Sotilasurheiluliiton sääntökokoelma Suomen Sotilasurheiluliitto ry PL 25, 003 Helsinki Suomen Sotilasurheiluliiton sääntökokoelma Suomen Sotilasurheiluliiton sääntökokoelma 2 SISÄLTÖ SIVU A. SUOMEN SOTILASURHEILULIITTO RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT...4

Lisätiedot

Seuran tulee aina käyttää ensisijaisesti saavuttamansa korkeimman sarjatasonsa pelioikeus.

Seuran tulee aina käyttää ensisijaisesti saavuttamansa korkeimman sarjatasonsa pelioikeus. 1(6) KAUKALOPALLO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton kaukalopallomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Kaukalopalloliiton sääntöjä sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin poikkeuksin.

Lisätiedot

Järjestäjällä tulee olla anottuna turnauslupa Jääkiekkoliiton alueelta, jolla turnaus pelataan.

Järjestäjällä tulee olla anottuna turnauslupa Jääkiekkoliiton alueelta, jolla turnaus pelataan. 1(5) JÄÄKIEKKO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton jääkiekkomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Jääkiekkoliiton harraste- ja seniorisääntöjä ( www.finhockey.fi ) sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä

Lisätiedot

Edustusoikeus yleissääntöjen mukaisesti. Perheenjäsenillä ei ole osallistumisoikeutta.

Edustusoikeus yleissääntöjen mukaisesti. Perheenjäsenillä ei ole osallistumisoikeutta. 1(5) SALIBANDY 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton salibandymestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Salibandyliiton sääntöjä ( www.salibandy.net ) sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin

Lisätiedot

Kaukalopallossa järjestetään vuosittain mestaruuskilpailut henkilökunnan A- ja B- sarjoissa ja ikämiessarjassa, yli 40 v.

Kaukalopallossa järjestetään vuosittain mestaruuskilpailut henkilökunnan A- ja B- sarjoissa ja ikämiessarjassa, yli 40 v. 1(5) KAUKALOPALLO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton kaukalopallomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Kaukalopalloliiton sääntöjä sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin poikkeuksin.

Lisätiedot

Sotilasurheiluliiton mestaruuskilpailuissa kilpaillaan seuraavissa sarjoissa.

Sotilasurheiluliiton mestaruuskilpailuissa kilpaillaan seuraavissa sarjoissa. 1(5) GOLF 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton golfmestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Golfliiton (SGL) sääntöjä näissä säännöissä mainituin poikkeuksin ja lisäyksin. Sääntökirjoja saa golfkentiltä ja niitä

Lisätiedot

SUOMEN UIMALIITON KILPAILUMÄÄRÄYKSET

SUOMEN UIMALIITON KILPAILUMÄÄRÄYKSET SUOMEN UIMALIITON KILPAILUMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Suomen Uimaliiton (jäljempänä liitto) sääntöjen, kilpailumääräysten, edustusoikeusmääräysten, sarjamääräysten, näiden rangaistusmääräysten ja muiden

Lisätiedot

Antidopingsäännöt Hyväksytty

Antidopingsäännöt Hyväksytty Antidopingsäännöt Hyväksytty 19.9.2004 Sisällys 1. SÄÄNTÖJEN KATTAVUUS 2 2. DOPINGVALVONTA 2 3. URHEILIJAN SAAPUMINEN TESTIIN 4 4. KIELLETYT LÄÄKEAINEET URHEILUSSA 4 5. RANGAISTUSKÄYTÄNTÖ 5 6. TESTIKULUT

Lisätiedot

SUOMEN SOTILASURHEILULIITON MESTARUUSKILPAILUT JA NIIDEN LAJIKOHTAISET KILPAILUSÄÄNNÖT

SUOMEN SOTILASURHEILULIITON MESTARUUSKILPAILUT JA NIIDEN LAJIKOHTAISET KILPAILUSÄÄNNÖT SUOMEN SOTILASURHEILULIITON MESTARUUSKILPAILUT JA NIIDEN LAJIKOHTAISET KILPAILUSÄÄNNÖT GOLF YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton golfmestaruuskilpailuissa noudatetaan R&A Rules Limited ja The United States Golf

Lisätiedot

Puolustusvoimien kilpailutoiminta

Puolustusvoimien kilpailutoiminta Puolustusvoimien kilpailutoiminta Ohje Puolustusvoimien kilpailu- ja valmennustoiminnasta 1. Johdanto 1.1 Kilpaurheilun perusteet Puolustusvoimien kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta tähtää

Lisätiedot

ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015

ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015 ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015 1. YLEISET SÄÄNNÖT... 2 1.1.MESTARUUSKILPAILUT... 2 1.2. OSALLISTUMISOIKEUS... 2 1.3. KILPAILUAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN... 2 1.4. MESTARUUSKILPAILUJEN

Lisätiedot

XIV ILMAVOIMIEN PETEN PYTTY GOLFKILPAILUT 7-8.8.2015 (VIERUMÄKI)

XIV ILMAVOIMIEN PETEN PYTTY GOLFKILPAILUT 7-8.8.2015 (VIERUMÄKI) Satakunnan Lennosto Ohjeistus 1 (5) Ilmavoimien Golf pelaajat XIV ILMAVOIMIEN PETEN PYTTY GOLFKILPAILUT 7-8.8.2015 (VIERUMÄKI) 1 YLEISTÄ Satakunnan Lennoston urheiluseura Saturnus järjestää PETEN PYTTY

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliiton kurinpitomääräykset Hyväksytty liittohallituksessa

Suomen Cheerleadingliiton kurinpitomääräykset Hyväksytty liittohallituksessa Suomen Cheerleadingliiton kurinpitomääräykset Hyväksytty liittohallituksessa 16.06.2017 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: Liiton kuripitomääräysten alaisia ovat: - liiton jäsenseurat - jäsenseurojen

Lisätiedot

Suomen Sotaveteraaniliiton kisojen säännöt 2010

Suomen Sotaveteraaniliiton kisojen säännöt 2010 Suomen Sotaveteraaniliiton kisojen säännöt 2010 Yleistä Suomen Sotaveteraaniliiton kilpailutoimintaa johtaa liiton hallitus. Kilpailujen vastuullisina järjestäjinä toimivat sotaveteraanipiirit. Liiton

Lisätiedot

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 Näillä säännöillä määritellään TUL:n kilpailujen järjestämistä,

Lisätiedot

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012.

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. Näillä säännöillä määritellään

Lisätiedot

YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT

YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT Kilpailut järjestetään toimintavuosittain. Osallistumisoikeus on liiton jäsenseurojen rekisteröimillä keilaajilla. Kilpailujen järjestämisessä noudatetaan tässä

Lisätiedot

Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin.

Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin. Antidopingohjelma 2015 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin. Käsipalloliiton

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITON

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITON 1 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITON YLEISET KILPAILUSÄÄNNÖT SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Vahvistettu Suomen melonta- ja soutuliiton hallituksessa 7.5.2012 SISÄLTÖ 2 1. Yleistä... 3 1.1. Sääntöjen pätemisjärjestys...

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto ry. Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt

Suomen Ilmailuliitto ry. Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Suomen Ilmailuliitto ry Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Hyväksytty Suomen Ilmailuliitto ry:n lajivaliokunnan kokouksessa 29.11.2011 1(5) SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan;

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan; Esitys liittokokoukselle 9.4.2016 Suomen Sulkapalloliiton kurinpitosäännöt 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: Suomen Sulkapalloliiton (jatkossa liiton) kurinpitosääntöjen alaisia ovat: 1.1

Lisätiedot

KURINPITOSÄÄNNÖT. (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015)

KURINPITOSÄÄNNÖT. (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015) KURINPITOSÄÄNNÖT (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015) 1 Soveltamisala Suomen Koripalloliiton (jäljempänä liitto) kurinpitosääntöjen alaisia ovat a) liittovaltuuston jäsenet sekä liittohallituksen

Lisätiedot

SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT

SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT Kilpailuiden säännöt All Europe Taekwon-Do Federation Suomen ITF Taekwon-Do ry Kilpa- ja huippu-urheiluvaliokunta Suomen Antidopingtoimikunta Kilpailuiden järjestäjä Suomen ITF

Lisätiedot

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 3.3.3.7 Kilpailujen arvontaa vastaan tehtävä vastalause voidaan esittää suullisesti ylituomarille, jonka

Lisätiedot

TENNISMESTARUUSKILPAILUT 2016

TENNISMESTARUUSKILPAILUT 2016 SUOMEN SOTILASURHEILULIITTO KILPAILUKUTSU Tuusula 28.04.2016 TENNISMESTARUUSKILPAILUT 2016 Sotilasurheiluliiton 41. tennismestaruuskilpailut järjestetään 10.-14.8.2016 (Varusmiessarjat 10.-11.8., henkilökunnan

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2016-2018 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset Kilpailu- ja sääntövaliokunta on käsitellyt kurinpitomääräykset 31.5.2016. VAU:n hallitus on hyväksynyt kurinpitomääräykset

Lisätiedot

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA SML:N ANTIDOPINGOHJELMA Sisällysluettelo: ANTIDOPINGOHJELMA 1 SML:N ANTIDOPINGTYÖN ARVOPERUSTA 2 ANTIDOPINGTYÖ JA -VALVONTA 3 DOPINGRIKKOMUKSET (LÄHDE ADT) 4 TAVOITTEET 5 TOIMENPITEET 5.1 Säännöt, ohjeistukset

Lisätiedot

Suomen Pöytätennisliitto ry:n antidopingohjelma

Suomen Pöytätennisliitto ry:n antidopingohjelma Suomen Pöytätennisliitto ry:n antidopingohjelma 1. Ohjelman arvoperusta ja tavoitteet Suomen Pöytätennisliitto ry (SPTL) pyrkii ottamaan huomioon kaikessa toiminnassaan yleisesti hyväksytyn eettisen ja

Lisätiedot

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen frisbeegolfliitto (jäljempänä liitto), ruotsiksi Finlands frisbeegolfförbund. Liiton epävirallinen

Lisätiedot

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry KURINPITOMÄÄRÄYKSET

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry KURINPITOMÄÄRÄYKSET Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry KURINPITOMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilo t ja yhteiso t: Liiton kuripitomääräysten alaisia ovat: - liiton jäsenseurat - kilpailutoimintaa harjoittavat

Lisätiedot

Mestaruuskilpailut järjestetään keväällä vapaavoimistelusarjoissa ja syksyllä välinesarjoissa.

Mestaruuskilpailut järjestetään keväällä vapaavoimistelusarjoissa ja syksyllä välinesarjoissa. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEMESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2017 Näillä säännöillä määritellään

Lisätiedot

1. Yleiset säännöt MESTARUUSKILPAILUT OSALLISTUMISOIKEUS KILPAILUJEN MÄÄRÄYTYMINEN... 2

1. Yleiset säännöt MESTARUUSKILPAILUT OSALLISTUMISOIKEUS KILPAILUJEN MÄÄRÄYTYMINEN... 2 ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1. Yleiset säännöt... 2 1.1. MESTARUUSKILPAILUT... 2 1.2. OSALLISTUMISOIKEUS... 2 1.3. KILPAILUJEN MÄÄRÄYTYMINEN... 2 1.4. KUNNIAKIRJAT, KIERTOPALKINNOT...

Lisätiedot

SUOMEN TENNISLIITON ANTIDOPINGOHJELMA

SUOMEN TENNISLIITON ANTIDOPINGOHJELMA SUOMEN TENNISLIITON ANTIDOPINGOHJELMA 1. Ohjelman arvoperusta ja tavoitteet Suomen Tennisliitto toimii puhtaan urheilun lähtökohdista. Suomen Tennisliiton hallituksen hyväksymät arvot ovat yhdessä tekeminen,

Lisätiedot

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Näitä sääntöjä sovelletaan kaikissa Suomen Curlingliiton järjestämissä kilpailuissa, joilla on SM-status. Tällaisia kilpailuja

Lisätiedot

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa /km

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa /km Suomen Ilmailuliitto ry Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa 29.11.2005/km SUOMENMESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1.2017 ------------------------- Sisällysluettelo 1. Osallistumisoikeus... 2 2. Kilpailusarjat ja -muodot... 2 3. Joukkueen kokoonpano... 3 4. Sama voimistelija eri joukkueissa...

Lisätiedot

A. SUOMEN SOTILASURHEILULIITTO RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

A. SUOMEN SOTILASURHEILULIITTO RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) A. SUOMEN SOTILASURHEILULIITTO RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT LIITON NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Sotilasurheiluliitto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena

Lisätiedot

ANTIDOPINGOHJELMA. Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry

ANTIDOPINGOHJELMA. Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry ANTIDOPINGOHJELMA Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry 2015 Suomen Valjakkourheilijoiden liiton antidopingohjelma käsittää ihmisurheilijoiden antidopingohjelman lisäksi koirien antidopingohjelman, joka

Lisätiedot

SUOMEN ILMAILULIITTO RY. Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt

SUOMEN ILMAILULIITTO RY. Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt SUOMEN ILMAILULIITTO RY Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt Hyväksytty Suomen Ilmailuliitto ry:n lajivaliokunnan kokouksessa 22.11.2006 1 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

Urheiluopistojen ANTIDOPING- OHJELMA

Urheiluopistojen ANTIDOPING- OHJELMA ANTIDOPING- OHJELMA SISÄLLYS JOHDANTO 3 SÄÄNNÖSTÖ 3 KOULUTUS 4 AMMATILLINEN KOULUTUS 6 Liikunnanohjauksen perustutkinto (LPT) 6 Liikunnanohjauksen ammattikorkeakoulututkinto (Liikunnanohjaaja AMK) 6 Liikunnanohjauksen

Lisätiedot

Tuottaa yhdessä varuskunnissa toimivien jäsenseurojensa kanssa vapaa-ajan liikuntapalveluja puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen varusmiehille,

Tuottaa yhdessä varuskunnissa toimivien jäsenseurojensa kanssa vapaa-ajan liikuntapalveluja puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen varusmiehille, Tuottaa yhdessä varuskunnissa toimivien jäsenseurojensa kanssa vapaa-ajan liikuntapalveluja puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen varusmiehille, henkilökunnalle, henkilökunnan perheille sekä evp-henkilöstölle.

Lisätiedot

3. Irrallisten rastinmääritteiden antohetki Irralliset rastinmääritteet on annettava kilpailijalle ennen lähtöä.

3. Irrallisten rastinmääritteiden antohetki Irralliset rastinmääritteet on annettava kilpailijalle ennen lähtöä. LAJISÄÄNTÖMUUTOKSET 1(5) Suomen Suunnistusliiton liittohallitus on hyväksynyt kokouksissaan 4.11.2013, 9.12.2013, 10.2.2014, 19.5.2014, 6.10.2014 ja 3.11.2014 seuraavat lajisääntömuutokset 1. Edustusoikeus

Lisätiedot

Ajankohtaista antidopingasiaa. Susanna Sokka viestintäpäällikkö

Ajankohtaista antidopingasiaa. Susanna Sokka viestintäpäällikkö Ajankohtaista antidopingasiaa Susanna Sokka viestintäpäällikkö Visio Kaikilla on yhdenvertainen oikeus puhtaaseen urheiluun. Liittotoimija Tunne sinua ja urheilijaa koskevat antidopingsäännöstöt sekä tekemänne

Lisätiedot

Suomen Judoliiton antidopingohjelma

Suomen Judoliiton antidopingohjelma Suomen Judoliiton antidopingohjelma Suomen Judoliitto on sitoutunut edistämään puhdasta urheilua. Suomen Judoliitossa noudatetaan voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä sekä Kansainvälisen Judoliiton

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry). Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä

Lisätiedot

Kilpailujen järjestämisoikeutta on haettava kirjallisesti edellisen vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä.

Kilpailujen järjestämisoikeutta on haettava kirjallisesti edellisen vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty voimistelu- ja tanssijaoston kesäkokouksessa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Liiton toimintamalli 31.12.2014 mennessä Vuoden 2014 aikana puretaan molemmat kilpailutoiminnasta vastaavat lajiliitot, ja siirretään koko toiminta 31.12.2014 mennessä SKRL ry:n

Lisätiedot

Kilpailusäännöt 2018

Kilpailusäännöt 2018 Kilpailusäännöt 2018 Kilpailusäännöt 2018 Kilpailukausi muuttuu Lex Laukkanen kymmenkunta muuta pienempää muutosta 1.1.8. Kilpailut Monikansallinen määritys jää kokonaan pois Kilpailukauden muutos - Laatinut

Lisätiedot

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 1. KIHUn rooli suomalaisessa huippu-urheilussa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn

Lisätiedot

Urheilijan kilpailusopimus 2015 (Mustaruuti) 1.1.2015

Urheilijan kilpailusopimus 2015 (Mustaruuti) 1.1.2015 Urheilijan kilpailusopimus 2015 (Mustaruuti) 1.1.2015 Allekirjoittanut Urheilija ja Ampumaurheiluliitto ovat tehneet seuraavan kansainväliseen kilpailuun osallistumisen oikeuttavan sopimuksen. Sopimus

Lisätiedot

ROTUMESTARUUSKILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISOHJE

ROTUMESTARUUSKILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISOHJE ROTUMESTARUUSKILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISOHJE 1. Tarkoitus Tämän rotumestaruuskokeiden järjestämisohjeen on laatinut Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys ry:n johtokunta. Ohjeiden tarkoituksena on varmistaa,

Lisätiedot

Liiton kurinpitosäännöt vahvistaa liittokokous.

Liiton kurinpitosäännöt vahvistaa liittokokous. Suomen Käsipalloliitto r.y. Voimassa 1.7.2016 alkaen KILPAILUSÄÄNNÖT JULKISET KILPAILUT 1 Käsipallokilpailut, jotka järjestää Suomen Käsipalloliitto (SKPL), liiton jäsenseura tai muu jäsenyhteisö, ovat

Lisätiedot

VÄRIVÖIDEN KILPAILUSÄÄNNÖT

VÄRIVÖIDEN KILPAILUSÄÄNNÖT VÄRIVÖIDEN KILPAILUSÄÄNNÖT Kilpailuiden säännöt All Europe Taekwon-Do Federation Suomen ITF Taekwon-Do ry Kilpa- ja huippu-urheiluvaliokunta Suomen Antidopingtoimikunta Kilpailuiden järjestäjä Suomen ITF

Lisätiedot

Kilpailusäännöt

Kilpailusäännöt Kilpailusäännöt 2015-2016 Liitossa on operatiivista urheilutoimintaa varten kolme lajiryhmää: maastohiihto, mäkihyppy ja yhdistetty sekä alppilajit. Johtokunta kuultuaan lajiryhmien seuroja valitsee maastohiihdon

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto. Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous 11.4.2015

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto. Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous 11.4.2015 Sivu 1(6) MARATON CUP SÄÄNNÖT 2015 Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous Laatija / tiedustelut: Pekka Tulonen 1 YLEISTÄ Näissä säännöissä määrätään Suomen melonta- ja soutuliiton alaisissa

Lisätiedot

Puhtaasti paras. Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön

Puhtaasti paras. Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön Puhtaasti paras Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön Visio Kaikilla on yhdenvertainen oikeus puhtaaseen urheiluun. Mitä on Reilu Peli? Mitä on Reilu Peli Reilu peli on urheilun

Lisätiedot

JOUKKUEKILPAILUT. Kilpailujen säännöt

JOUKKUEKILPAILUT. Kilpailujen säännöt JOUKKUEKILPAILUT Kilpailujen säännöt International Taekwon-Do Federation All Europe Taekwon-Do Federation Suomen ITF Taekwon-Do ry Tekninen Valiokunta Suomen Antidopingtoimikunta Kilpailuiden järjestäjä

Lisätiedot

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITTO ry:n ANTIDOPINGOHJELMA. Hyväksytty liittokokouksessa 13.12.2015

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITTO ry:n ANTIDOPINGOHJELMA. Hyväksytty liittokokouksessa 13.12.2015 1 SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITTO ry:n ANTIDOPINGOHJELMA Hyväksytty liittokokouksessa 13.12.2015 2 1. YLEISTÄ Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (myöhemmin SAJL) arvopohja perustuu yhdessä

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITON YLEISET KILPAILUSÄÄNNÖT

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITON YLEISET KILPAILUSÄÄNNÖT 1 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITON YLEISET KILPAILUSÄÄNNÖT SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Hyväksytty 1.4.2017 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Sääntöjen pätemisjärjestys... 3 1.2. Avoimet kilpailut... 3

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen avustusohjeet

Liikuntajärjestöjen avustusohjeet HEINOLAN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT Liikuntajärjestöjen avustusohjeet Heinolan liikunta- ja kulttuurilautakunta 12.2.2013 (4.11.2014 74 säännöt urheiluasioiden palkitsemisesta, 3.6.2015 33 3. Kohdeavustukset)

Lisätiedot

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLO LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLO LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLO LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 2 Sisällys 1 Liiton nimi ja kotipaikka...3 2 Liiton tarkoitus...3 3 Tarkoituksen toteuttaminen...3 4 Liiton Jäsenyydet...4 5 Liiton Jäsenet...4 6

Lisätiedot

Suunnistusmestaruuskilpailujen SÄÄNNÖT. Lounais-Suomen Partiopiiri Kisajaosto

Suunnistusmestaruuskilpailujen SÄÄNNÖT. Lounais-Suomen Partiopiiri Kisajaosto Suunnistusmestaruuskilpailujen SÄÄNNÖT Lounais-Suomen Partiopiiri Kisajaosto 1. JOHDANTO 1.1. Nämä säännöt sisältävät kilpailumääräykset Lounais-Suomen partiopiirin suunnistusmestaruuskilpailujen järjestämiseksi.

Lisätiedot

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET Suomen Käsipalloliitto ry. 11.11.2009 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY SÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Käsipalloliitto ry. Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Finlands Handbollförbund

Lisätiedot

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS Vahvistettu hallituksen kokouksessa 20.3.2006 2 SISÄLTÖ 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 2 EDUSTUSMÄÄRÄYKSET... 4 3 KILPAILUSARJAT... 5 4 MESTARUUSKILPAILUT...

Lisätiedot

PALOKUNTIEN SUOMENMESTARUUSKILPAILUT

PALOKUNTIEN SUOMENMESTARUUSKILPAILUT SÄÄNNÖT 1(6) PALOKUNTIEN SUOMENMESTARUUSKILPAILUT 1 Tarkoitus ja järjestäminen 2 Kilpailulautakunta ja järjestelytoimikunta Palokuntien Suomenmestaruuskilpailujen tarkoituksena on kohottaa ja edistää palokuntien

Lisätiedot

SUOMEN KEILAILULIITTO Ruusulankatu 3 00260 HELSINKI

SUOMEN KEILAILULIITTO Ruusulankatu 3 00260 HELSINKI SUOMEN KEILAILULIITTO Ruusulankatu 3 00260 HELSINKI 10.8.2005 VALTAKUNNALLINEN SEURA-CUP 2005-2006 Valtakunnallinen seura-cup on kilpailu, joka keilataan Suomen Keilailuliiton alaisena sekä miesten että

Lisätiedot

Kesäkauden päättäjäisissä jaettavat kiertopalkinnot :

Kesäkauden päättäjäisissä jaettavat kiertopalkinnot : EsSun KIERTOPALKINTOJEN SÄÄNNÖT 2012 Espoon Suunnan Johtokunta on kokouksessaan 3.4.2012 vahvistanut nämä säännöt olemaan voimassa toistaiseksi. S Ä Ä N N Ö T Kiertopalkinto voidaan antaa joko henkilölle

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN MAASTOHIIHTO R.Y.:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT KANOOTTIPOOLO. Vahvistettu hallituksen kokouksessa 30.03.20029

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT KANOOTTIPOOLO. Vahvistettu hallituksen kokouksessa 30.03.20029 SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT KANOOTTIPOOLO Vahvistettu hallituksen kokouksessa 30.03.20029 SISÄLTÖ...2 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 2 EDUSTUSMÄÄRÄYKSET...4 3 KILPAILUSARJAT...5 4 MESTARUUSKILPAILUT...6

Lisätiedot

SUOMEN RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kevätkokouksessa 16.4.2011 1 Liiton nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Ringetteliitto ry (epävirallinen lyhenne SRiL), ruotsiksi Finlands Ringetteförbund

Lisätiedot

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Kaukalopalloseurat ja yksittäiset joukkueet Liiton alueet:, Oulu, Etelä- Suomi, Keski- Suomi, Itä- Suomi, Etelä- Karjala, Pohjois- Suomi Uusi liikuntalaki * Valtakunnallisuuden

Lisätiedot

6. Arviointi... 4. 9. Joukkueen kokoonpanon muuttaminen... 4. 12. Vakuutukset... 5

6. Arviointi... 4. 9. Joukkueen kokoonpanon muuttaminen... 4. 12. Vakuutukset... 5 Taitaja9 säännöt SISÄLLYSLUETTELO 1. Kilpailun järjestäjä... 3 2. Kilpailun tarkoitus, eettiset säännöt ja arvot... 3 3. Käsitteitä... 3 4. Kilpailutehtävät... 4 5. Osanottajat... 4 6. Arviointi... 4 7.

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON ANTIDOPINGOHJELMA

SUOMEN TRIATHLONLIITON ANTIDOPINGOHJELMA SUOMEN TRIATHLONLIITON ANTIDOPINGOHJELMA Hyväksytty Sisällysluettelo Ohjelman arvoperusta ja tavoitteet... 1 Toimenpiteet... 1 Valmentajakoulutus... 1 Maajoukkuetoiminta ja huippu-urheilu... 1 Tiedotus...

Lisätiedot

OTTELUTUOMARIOIKEUDET JA OTTELUTUOMAREIDEN KOULUTUS SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 4.5.2011

OTTELUTUOMARIOIKEUDET JA OTTELUTUOMAREIDEN KOULUTUS SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 4.5.2011 OTTELUTUOMARIOIKEUDET JA OTTELUTUOMAREIDEN KOULUTUS SUOMEN TAEKWONDOLIITOSSA 4.5.2011 Tuomarioikeuksia ja koulutusta koskevat määräykset 3(7) 1. TUOMARIOIKEUDET Suomen Taekwondoliitossa on kolme kansallisten

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015. TURVU:n mestaruuskilpailuja päätettiin järjestää seuraavien lajien osalta:

JÄSENTIEDOTE 1/2015. TURVU:n mestaruuskilpailuja päätettiin järjestää seuraavien lajien osalta: JÄSENTIEDOTE 1/2015 HYVÄT JÄSENET Toimintavuosi 2015 on jo hyvässä vauhdissa. Yhdistyksen vuosikokouksessa valittu johtokunta on järjestäytynyt ja aloittanut toimintansa. Johtokunnan kokoonpano on seuraava:

Lisätiedot

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -juliste -kutsu kilpailuun -ohjelma -kokouskutsu Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -ilmoittautuminen -kilpailusäännöt 17.10.2015 Peltolan koulu, Lummetie 27 b Tikkurila, Vantaa emantakisat@gmail.com

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA Suomen Voimanostoliitto ry Risumäentie 24, 11910 Riihimäki Puh: 050 4342222 www.suomenvoimanostoliitto.fi SUOMEN VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA Sisältö 1. LIITON ANTIDOPINGOHJELMAN TAVOITTEET 3 2.

Lisätiedot

Suomen Reserviupseeriliiton,Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt

Suomen Reserviupseeriliiton,Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt Suomen Reserviupseeriliiton,Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt 1. Yleinen osa 1.1. Johdanto Nämä Suomen Reserviupseeriliiton (RUL), Reserviläisliiton (RES)

Lisätiedot

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT. Kanoottipujottelu ja koskisyöksy

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT. Kanoottipujottelu ja koskisyöksy SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT Kanoottipujottelu ja koskisyöksy Vahvistettu hallituksen kokouksessa 30.03.2009 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ...2 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 2 EDUSTUSMÄÄRÄYKSET...4 3 KILPAILUSARJAT...6

Lisätiedot

Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt

Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt 1. Yleinen osa 1.1. Johdanto Nämä Suomen Reserviupseeriliiton (RUL), Reserviläisliiton

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

Taitaja9 SÄÄNNÖT 2 0 1 5

Taitaja9 SÄÄNNÖT 2 0 1 5 Taitaja9 SÄÄNNÖT 2 0 1 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ... 3 2. KILPAILUN TARKOITUS, EETTISET SÄÄNNÖT JA ARVOT... 3 3. KÄSITTEITÄ... 3 4. KILPAILUTEHTÄVÄT... 4 5. OSANOTTAJAT... 4 6. ARVIOINTI...

Lisätiedot

Ultimatejaoston toimintaohje

Ultimatejaoston toimintaohje 1 Johdanto Ultimatejaoston toimintaohje 1.1 Taustaa Vuonna 1998 liiton operatiivinen toiminta siirrettiin hallituksen kokouksista eri lajeihin keskittyvien jaostojen vastuulle. Samalla hallituksen jäsenmäärä

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto 22.3.2015. Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

Suomen Urheiluliitto 22.3.2015. Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Suomen Urheiluliitto 22.3.2015 Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Suomen Urheiluliiton toiminnan tarkoituksena on innostaa ja palvella jäseniään tuottamaan kansainvälisesti

Lisätiedot

Lajiliitto INFO 8.5.2014 Valotalo

Lajiliitto INFO 8.5.2014 Valotalo Puolustusvoimien Urheilukoulu Lajiliitto INFO 8.5.2014 Valotalo TOIMINTA-AJATUS Puolustusvoimien Urheilukoulu on nuorten huippuurheilijoiden ja sotilasurheilijoiden valtakunnallinen valmennuskeskus, joka

Lisätiedot

VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2012

VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2012 VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2012 Huom! Kohdat A ja B koskevat piirin sarjoissa vain miesten Kolmosta ja Nelosta! A. VAROITUSTEN KERTYMINEN 1. Pelaajan saamilla yksittäisillä varoituksilla on merkitystä

Lisätiedot

6.1.2016 SISÄSOUDUN LAJIKOHTAISET SÄÄNNÖT. 1. Yleiset määräykset 1.1. Sääntöjen vaikuttavuus

6.1.2016 SISÄSOUDUN LAJIKOHTAISET SÄÄNNÖT. 1. Yleiset määräykset 1.1. Sääntöjen vaikuttavuus 6.1.2016 SISÄSOUDUN LAJIKOHTAISET SÄÄNNÖT 1. Yleiset määräykset 1.1. Sääntöjen vaikuttavuus 2. Sisäsoudun kilpailuluokat ja sarjat 2.1. Suomen mestaruus eli SM- kilpailuluokan sarjat 2.2. Finnish Open-

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA. Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015. 1. Ohjelman arvoperusta

SUOMEN SULKAPALLOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA. Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015. 1. Ohjelman arvoperusta SUOMEN SULKAPALLOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015 1. Ohjelman arvoperusta Sulkapalloliiton Respect-kulttuuri pitää sisällään kanssapelaajien ja muiden toiminnassa mukanaolevien

Lisätiedot

ANTIDOPINGOHJELMA

ANTIDOPINGOHJELMA ANTIDOPINGOHJELMA 15.12.2015 1. Suomen Nyrkkeilyliitto Suomen Nyrkkeilyliitto ry päämääränä on olla jatkuvan menestyksen lajiliitto, joka tunnetaan laadukkaasta ja vastuullisesta nyrkkeilytoiminnasta.

Lisätiedot

VUFI KIERTOPALKINTOJEN TILANNE. Beach Volley (ei kaiverrusta) Curling. Golf. Hiihto. Jalkapallo 2016 ELO 2015 IF 2014 FK

VUFI KIERTOPALKINTOJEN TILANNE. Beach Volley (ei kaiverrusta) Curling. Golf. Hiihto. Jalkapallo 2016 ELO 2015 IF 2014 FK VUFI KIERTOPALKINTOJEN TILANNE Beach Volley (ei kaiverrusta) 2016 ELO 2014 FK Curling Golf 2016 ELO 2015 Arek 2014 ELO 2013 ETK 2011 Varma 2009 Ilmarinen 2016 2014 Vakuutuskeskus 2013 Vakuutuskeskus 2012

Lisätiedot

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT 1. YLEISPERIAATTEET JA YLEISET SÄÄNNÖT 1.1. Mistä palkitaan Sukeltajaliitto ry:n varsinaiselle tai yhteisöjäsenelle, yhteistyökumppanille

Lisätiedot

Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) Etelä-Savon Aluetoimisto MIKKELI MH21394 27.6.2011

Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) Etelä-Savon Aluetoimisto MIKKELI MH21394 27.6.2011 Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) 27.6.2011 ETELÄ-SAVON RESERVILÄISTEN RYNNÄKKÖKIVÄÄRIAMMUNTAKILPAILU 3.9.2011 1 JÄRJESTÄJÄ, KILPAILUAIKA JA -PAIKKA järjestää viiteasiakirjan mukaisesti Itä-

Lisätiedot

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SM-kilpailujen säännöt kaudella

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SM-kilpailujen säännöt kaudella Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SM-kilpailujen säännöt kaudella 2011-2012 Näitä sääntöjä sovelletaan kaikissa Suomen Curlingliiton järjestämissä kilpailuissa, joilla on SM-status. SM-kilpailuissa

Lisätiedot

OTTELU / LIIKESARJA SM-kilpailut

OTTELU / LIIKESARJA SM-kilpailut SUOMEN TAEKWONDOLIITTO RY OTTELU / LIIKESARJA SM-kilpailut 19.9.2015 Kuva: Elina Glad Paikka: Euran Urheilutalo Eurantie 33, 27510 Eura www.euranurheilutalo.fi ALUSTAVA AIKATAULU: Perjantai 18.9.2015 20.00-21.00

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti:

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti: SÄÄNNÖT YLEISTÄ JunnuGym on luokkien 1-5 pojille tarkoitettu telinevoimistelun henkilökohtainen- ja seurakilpailu. JunnuGym muodostuu kevään ja syksyn luokkakilpailuista, joille Suomen Voimisteluliitto

Lisätiedot