SUOMEN SOTILASURHEILULIITON KILPAILUTOIMINNAN YLEISSÄÄNNÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN SOTILASURHEILULIITON KILPAILUTOIMINNAN YLEISSÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 (5) SUOMEN SOTILASURHEILULIITON KILPAILUTOIMINNAN YLEISSÄÄNNÖT YLEISTÄ Suomen Sotilasurheiluliitto ry (SotUL) järjestää jäsenseuroineen kilpailuja jäsenistölleen. Kilpailuvaliokunta vastaa liiton kilpailutoiminnasta. MESTARUUSKILPAILUT Sotilasurheiluliiton virallisia mestaruuskilpailuja järjestetään vuosittain seuraavasti: - ampumasuunnistus ( myös SM-kilpailut normaali- ja pikamatkoilla) - golf - ilma-aseet - jääkiekko - kamppailulajit - judo - nyrkkeily - paini - vapaaottelu - kaukalopallo - maraton - pesäpallo - salibandy - sisäsoutu - sotilaspenkkipunnerrus - sulkapallo - tennis - uinti Kilpailuvaliokunta tekee tarvittaessa esityksen lajimuutoksista liiton hallitukselle. MUU KILPAILUTOIMINTA Muuta valtakunnallista kilpailutoimintaa järjestetään tarpeen mukaan. Liiton jäsenseurat voivat järjestää muuta valtakunnallista kilpailutoimintaa hankkimalla siihen hyväksynnän liiton kilpailuvaliokunnalta. Liitto tukee kilpailujen järjestämistä rajoitetusti esimerkiksi tiedottamalla niistä. Muu vastuu on järjestävällä seuralla. Seurat vastaavat itse omasta paikallisesta kilpailutoiminnasta. 4 KILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOIKEUS Järjestämisoikeus on kaikilla liiton jäsenseuroilla. Liiton kilpailuvaliokunta pyrkii päättämään järjestävän seuran ja kilpailupaikan vähintään vuotta aikaisemmin. Kilpailuvaliokunta lähettää vuosittain jäsenseuroille kyselyn halukkuudesta järjestää kilpailuja. Kilpailujen myöntämisperusteina ovat mm. kilpailuolosuhteet, yhteistyömahdollisuudet muiden urheilujärjestöjen tai -seurojen kanssa ja kokemus kilpailujen järjestämisestä.

2 (5) 5 OSALLISTUMISOIKEUS Osallistumisoikeus kilpailuihin on kaikilla varuskunnan urheiluseuran jäsenillä, mikäli lajikohtaisissa säännöissä siitä ei ole poikkeavaa mainintaa. Liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä puolustusvoimien palveluksesta yritysten palvelukseen siirretyt sekä kilpailuvaliokunnan erikseen hyväksymät henkilöt voivat myös osallistua liiton kilpailutoimintaan. Sotilasurheiluliitto ei vastaa liiton kilpailutoimintaan osallistuvien henkilöiden vakuutusturvasta. 6 EDUSTUSOIKEUS SEURASSA 6. YLEISET EDUSTUSOIKEUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Edustusoikeus on puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa palvelevilla viran tai toimen haltijoilla, kadeteilla, sotilasammattihenkilöillä, sopimussotilailla, varusmiehillä sekä vähintään kolme () kuukautta yksityisoikeudellisessa työsuhteessa olleilla. Lisäksi edustusoikeus on puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa palvelleilla (evp) viran tai toimenhaltijoilla sekä Puolustusministeriön palveluksessa olevat viran- ja toimenhaltijat sekä kiinteistönhoitohenkilöstö. Edustusoikeuden saadakseen on oltava varuskunnan urheiluseuran jäsen. Edustusoikeuden omaavat edustavat pääsääntöisesti a) sitä varuskunnan urheiluseuraa, jonka toiminta-alueeseen hänen joukko-osastonsa (vast.) kuuluu tai b) sitä varuskunnan urheiluseuraa, jonka toiminta-alueella hänen kotinsa sijaitsee. 6. KANTAHENKILÖKUNTA Upseerin peruskoulutusvaiheessa kadetti edustaa pääsääntöisesti sitä sotilasurheiluseuraa, jonka toiminta-alueella hän opiskelee tai suorittaa harjoittelua. Edustusoikeuden ratkaisee se, missä sotilaslaitoksessa/joukko-osastossa henkilö palvelee kilpailujen ensimmäisenä päivänä (myös joukko-osastosta toiseen pysyvästi siirryttäessä). Joukko-osastosta (vast.) toiseen määräajaksi tai eri kursseille komennettu henkilö edustaa sitä omaa varuskunnan urheiluseuraansa, jonka toiminta-alueeseen oma alkuperäinen joukko-osasto (vast.) kuuluu. 6. VARUSMIES Varusmies edustaa sitä varuskunnan urheiluseuraa, jonka toiminta-alueeseen joukko-osasto (vast.) kuuluu. Varusmies edustaa aliupseeri- ja reserviupseerikurssilla sitä sotilasurheiluseuraa, jonka toimintaalueella hän suorittaa kurssia.

3 (5) Edustusoikeuden ratkaisee edellä mainituissa tapauksissa se, missä joukko-osastossa varusmies palvelee kilpailujen ensimmäisenä päivänä (avajaispäivä, vast.). 6.4 PLM:N VIRAN JA TOIMENHALTIJAT JA KIINTEISTÖNHOITOHENKILÖSTÖ Yllä mainittuun tai vastaavaan palkattuun henkilöstöön kuuluva edustaa sitä varuskunnan urheiluseuraa, jonka toiminta-alueeseen henkilön toimipaikka kuuluu. 6.5 MUUT Kilpailuvaliokunta ratkaisee tarvittaessa tulkinnan alaiset edustusoikeudet. 7 KILPAILUSUUNNITELMA Kilpailujen järjestämissuunnitelma on oltava valmiina kolme () kuukautta ennen kilpailun alkua, mikäli lajikohtaisissa säännöissä ei toisin mainita. Suunnitelmassa tulee olla seuraavat pääkohdat: - järjestäjä, kilpailuaika ja paikka, - kilpailujen ohjelma, - pääorganisaatio/tuomaristo, - tuomarineuvosto (tiedossa olevien osalta), - ohjeet ilmoittautumisesta, - selvitys huollosta ja varustuksesta, - suunnitelma avajaisista ja päättäjäisistä, - tiedottaminen (ml vastaava henkilö/puhelinnumero/sähköpostiosoite), - kokonaiskustannukset erittelyineen, - mahdolliset täydentävät tiedot, - mahdolliset järjestäjän esitykset, - luonnos kilpailukutsusta. Suunnitelman hyväksyy liiton kilpailuvaliokunta. Runko järjestämissuunnitelman pohjaksi D.. 8 KILPAILUKUTSU JA TIEDOTTAMINEN Kilpailukutsu on julkaistava kolme () kuukautta ennen kilpailuja Sotilasurheiluliiton ilmoitustaululla puolustusvoimien asianhallintajärjestelmässä (PVAH) ja Sotilasurheilulehdessä ottaen huomioon lehden ilmestymisaikataulu. Lyhyt ilmoitus kilpailuista näkyy -kilpailutoimintasivuilla. Varsinainen kilpailukutsu on julkaistava järjestävän seuran omilla sivustoilla (www.sotilasurheilu.net). Järjestäjä laatii käsi-/otteluohjelman (sis. kilpailuohjeet) jaettavaksi kilpailutoimistosta tai kilpailua edeltävässä puhuttelussa. Kilpailujen tulospalaute on julkaistava yhden () viikon kuluessa ilmoitustaululla ja seuran omilla www-sivulla.

4 4(5) Kilpailujen järjestämisessä tulee huomioida myös aktiivinen tiedottaminen tiedotusvälineille. 9 KILPAILUKERTOMUS Kilpailukertomus ja muu käytetty materiaali (mm käsiohjelma) on toimitettava tulosten yhteydessä Sotilasurheiluliittoon. Kertomuksen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: osallistujien (urheilijoiden/seurojen) määrä, näkyvyys tiedotusvälineissä, kokemukset kilpailujen järjestämisestä ja kehittämisehdotukset. Liitto arkistoi materiaalin tulevaa käyttöä varten. Runko kertomuspohjaksi kohdassa D.. 0 TUOMARINEUVOSTO 0. TUOMARINEUVOSTON KOKOONPANO Kilpailujen järjestäjä nimeää tuomarineuvoston ennen kilpailujen alkua. Tuomarineuvoston kokoonpano tulee olla näkyvillä kilpailujen ajan. Tuomarineuvostoon kuuluvat: - kilpailujen järjestäjän edustaja (tuomarineuvoston puheenjohtaja), - SotUL:n edustaja, - kilpailujoukkueiden / kilpailijoiden edustaja, - sihteeri (ei äänioikeutta).. 0. TUOMARINEUVOSTON TEHTÄVÄT Tuomarineuvoston tehtävänä on valvoa sääntöjen noudattamista, ratkaista vastalauseet ja sääntötulkinnat sekä käsitellä sille esitetyt muut kilpailujen järjestämiseen tai itse kilpailusuoritukseen vaikuttavat asiat. Tuomarineuvosto voi harkintansa mukaan näihin sääntöihin tai lajiliiton sääntöihin perustuen hylätä kilpailijan osanotto-oikeuden kilpailuihin, hylätä joko osa- tai kokonaissuorituksen taikka rangaista lisäajalla/miinuspisteillä. Kilpailusuorituksen hylkääminen tulee kysymykseen törkeissä laiminlyönneissä ja rikkomuksissa, joita ovat mm tahalliset sääntörikkomukset, vilpillinen menettely, epäurheilijamainen käytös ja turvallisuuden vaarantaminen, ottaen huomioon, mitä lajikohtaisissa säännöissä erikseen määrätään. Tuomarineuvoston tulee riitatapauksissa kuulla asianomaisia sekä harkintansa mukaan tarpeelliseksi katsomiaan henkilöitä. ANTIDOPINGTOIMINTA. YLEISTÄ Suomen Sotilasurheiluliitto ry. (SotUL) on puolustusvoimien piirissä toimiva yhdistys, joka päämääränä on edistää jäsenkuntansa vapaa-ajan liikuntaharrastusta ja fyysisen suorituskyvyn ylläpitoa. Kohderyhminä ovat varusmiehet, puolustusvoimien palkattu henkilöstö ja heidän perheen

5 5(5) jäsenet sekä evp-henkilöstö. Sotilasurheiluliitto järjestää vapaa-ajan harraste- ja kuntoliikunnan lisäksi omaa kansallista kilpailutoimintaa ja on Suomessa Ampumasuunnistuksen valtakunnallinen lajiliitto, jolla on edustusoikeus Kansainvälisessä Ampumasuunnistusliitossa (IBOF=International Biathlon Orienteering Federation). Sotilasurheiluliitto pitää dopingia kaikissa sen muodoissa vahingollisena ja tuomittavana. Dopingin sisällön ja rajat määrittyvät Maailman Antidoping -keskusjärjestön (WADA) Kansainvälisen Olympiakomitean, Suomen Antidoping toimikunnan ( ) ja eri urheilumuotojen säännöissä. Doping-valvonnan tarkoituksena on niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla taistella dopingin käyttöä vastaan kaikin keinoin ja siten varmistaa kaikille kilpailijoille tasavertaiset lähtökohdat kilpailusuoritukseen. Valvonnalla edistetään samalla rehtiä kilpailuhenkeä, terveyttä ja turvallisuutta. Sotilasurheiluliitto tuntee erityistä vastuuta oikean informaation antamiseen asepalveluksessa oleville nuorille miehille ja naisille kielletyistä aineista ja niiden vaarallisuudesta sekä niiden käytön tuomista eettisistä ongelmista. Suomen Sotilasurheiluliitto noudattaa lajiliittona Suomen Liikunta ja urheilu r.y:n ja Suomen Antidoping -toimikunnan välistä sopimusta. Lisäksi liitto noudattaa puolustusvoimien piirissä toimivana yhdistyksenä niitä ohjeita ja velvoitteita, mitä puolustusvoimin pysyväisasiakirjoissa on ohjeistettu puolustusvoimien ja Suomen Antidoping toimikunnan välisestä sopimuksesta. Kaikki joukkueiden johto-, valmentaja- ja huoltotehtävissä olevat ovat huolehtimaan osaltaan siitä, että valmennuksessa olevat sekä kilpailuihin valmistautuvat ja niihin osallistuvat urheilijat ovat tietoisia doping-aineista, niiden vaaroista ja doping-valvonnasta. Ensisijainen vastuu on kuitenkin aina urheilijalla.. VALVONTA Suomen Sotilasurheiluliiton kilpa- ja kuntourheilutoiminnassa kuuluvat doping-valvonnan piiriin - ampumasuunnistuksen Euroopan mestaruuskilpailuihin tai Suomen mestaruuskilpailuihin osallistuva urheilija (Ampumasuunnistuksen EM- ja SM-kilpailujen säännöt), - Sotilasurheiluliiton jäsenenä urheilun keskusjärjestöjen alaisiin seuroihin kuuluva urheilija, - Sotilasurheiluliittoa tai sen alaista seuraa edustava kilpailija, joka osallistuu SotUL:n ja urheilun keskusjärjestön alaisen lajiliiton väliseen sopimukseen perustuen asian omaisen lajiliiton kilpailutoimintaan, - Sotilasurheiluliiton mestaruus- tai muuhun liiton viralliseen kilpailutoimintaan osallistuva kilpailija. Sotilasurheiluliitto on velvollinen tiedottamaan Antidoping toimikunnalle omasta kilpailutoiminnastaan... Suomen Sotilasurheiluliiton järjestämä valvonta Sotilasurheiluliitto järjestää doping-valvontaa alaisissaan kilpailu- ja valmennustilaisuuksissa erikseen määritettävässä laajuudessa. Valvonta toteutetaan Kansainvälisen Olympiakomitean,

6 6(5) Suomen Antidoping -toimikunnan ja kansainvälisten erikoisliittojen sääntöjen edellyttämällä tavalla. Asiakirjat kaikista urheilijoille tehdyistä testeistä toimitetaan välittömästi Suomen Antidoping - toimikunnalle, joka pitää niistä rekisteriä. Sotilasurheiluliiton jäsenseurat ovat vapaa-ajan liikuntatoimintaa toteuttaessaan velvollisia antamaan jäsenistölleen doping-valistusta. Erityisen tärkeää tämä valistus on niille urheilijoille, jotka osallistuvat ainoastaan Sotilasurheiluliiton kilpailutoimintaan tai ovat aloittaneet kilpailutoiminnan palveluksensa aikana. Jäsenseurojen tulee järjestämässään toiminnassa yhdessä joukko-osastojen henkilöstön kanssa kiinnittää huomiota liikuntatilojen valvontaan mahdollisen dopingaineiden käytön havaitsemiseksi. Dopingaineiden todetut sivuvaikutukset saattavat olla erityisen suuri riski palvelusturvallisuudelle, joten mahdolliseen harrastustoiminnassakin tapahtuvaan käyttöön on suhtauduttava erittäin vakavasti... Suomen Antidoping-toimikunnan järjestämä valvonta Omatoimisen valvontansa lisäksi Suomen Sotilasurheiluliitto on SLU:n alaisena lajilittona valtuuttanut Suomen Antidoping-toimikunnan suorittamaan dopingtestejä alla mainituille urheilijoille. Dopingtestaus voidaan tehdä ennakolta ilmoittamatta. Suomen Antidoping-toimikunnan valvonnan piiriin kuuluvat - varusmiespalvelustaan Urheilukoulussa suorittavat urheilijat, - Sotilasurheiluliiton edustusvalmennusryhmiin kuuluvat urheilijat, - Sotilasurheiluliiton mestaruuskilpailuihin osallistuvat urheilijat sekä - urheilun keskusjärjestöjen alaisiin urheiluseuroihin kuuluvat urheilijat, jotka ovat Sotilasurheiluliiton jäseniä. Urheilija voidaan määrätä dopingtestiin kilpailu- tai harjoitustilaisuudessa eikä testin suorittaminen saa kohtuuttomasti häiritä palvelusta. Valvonnassa tulee ottaa huomioon, että pääosa Suomen Sotilasurheiluliiton jäsenistä ovat dopingvalvonnan piirissä keskusjärjestöjen alaisten siviiliseurojensa edustajina ja/tai puolustusvoimien ja Antidoping-toimikunnan väliseen sopimukseen perustuen.. TESTITULOSTEN KÄSITTELY JA PÄÄTÖKSEN TEKEMINEN Suomen Antidoping-toimikunnan nimeämä valvontaryhmä käsittelee kaikki dopingtestit ja - tapaukset määrittämässään käsittelyjärjestyksessä. Jos testitulos on positiivinen, eli urheilijan näytteestä on löydetty kiellettyjä dopingaineita, määrittelee Suomen Antidoping-toimikunta, onko kysymyksessä rangaistava dopingtapaus. Tieto tästä lähetetään Suomen Sotilasurheiluliitolle sekä asianomaiselle erikoisliitolle ja urheilijalle.

7 7(5) Kyseinen urheilija ei saa osallistua Sotilasurheiluliiton kilpailu- ja valmennustoimintaan sen jälkeen, kun hän on saanut tiedon lääkäriryhmän päätöksestä ennen kuin Sotilasurheiluliitto on päättänyt hänen tapauksensa aiheuttamista toimenpiteistä. Suomen Sotilasurheiluliiton liittohallitus antaa kuukauden kuluessa Suomen Antidoping - toimikunnan lähettämän tiedon saamisesta, asianomaista urheilijaa ja mahdollisia muita asianosaisia kuultuaan, päätöksen doping-tapauksesta. Liittohallituksen päätös koskee vain osallistumista Sotilasurheiluliiton kilpailu- ja valmennustoimintaan. Päätöksestä ei voi valittaa. Dopingiin syyllistynyttä tai testauksesta kieltäytynyttä urheilijaa rangaistaan kansainvälisen erikoisliiton sääntöjen edellyttämällä tavalla Suomen Sotilasurheiluliitto lähettää päätöksen rangaistuksesta tai muista toimenpiteistä Suomen Antidoping-toimikunnalle, asianomaiselle kansalliselle erikoisliitolle sekä urheilijalle. Lisäksi Sotilasurheiluliitto julkistaa tapauksen. Urheilijan rankaisemisesta tai kelpoisuudesta osallistua siviiliurheilujärjestöjen kilpailu- ja valmennustoimintaan päättää asianomainen erikoisliitto saatuaan Sotilasurheiluliiton liittohallituksen antaman doping-tapausta koskevan päätöksen ja mahdolliset selvitykset. Kansainvälisten tai kansallisten erikoisliittojen antamat rangaistukset ovat voimassa myös Sotilasurheiluliiton virallisissa kilpailuissa. Liiton muussa kilpailutoiminnassa osallistumisoikeus ratkaistaan tapauskohtaisesti huomioiden puolustusvoimien sitoutuminen dopingin vastaiseen toimintaan sekä terveellisten liikuntatottumusten edistämiseen. Dopingiin todistettavasti syyllistynyttä valmentajaa, lääkäriä, urheilujohtajaa tai muuta henkilöä rangaistaan sulkemalla hänet pois kaikesta urheilutoiminnasta kansainvälisen erikoisliiton sääntöjen edellyttämällä tavalla. Samoin rangaistaan myös henkilöä, joka on syyllistynyt doping-aineiden salakuljetukseen, kauppaan, välitykseen tai muuhun dopingia edistävään toimintaan. Tekopäivästä lukien vuotta vanhempia tapauksia ei oteta käsittelyyn..4 TESTIEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTÄMINEN Suomen Sotilasurheiluliitto päättää doping-testien järjestämisestä neuvoteltuaan ja vastaa testien aiheuttamista laboratoriokuluista. Suomen Antidoping-toimikunta voi myös suorittaa testejä omalla päätöksellään. Testaajina on suositeltavaa käyttää puolustusvoimien henkilökuntaa, joilla on Suomen Antidopingtoimikunnan antama testaajavaltuutus. Testiryhmän saapuessa suorittamaan testejä Sotilasurheiluliitto pyytää puolustusvoimien terveydenhuoltohenkilöstöltä tarvittavaa tukea (testitilat ym). Suomen Antidoping-toimikunnan itsenäisesti päättämien testien kuluista vastaa toimikunta itse..5 KILPAILU- JA LJIKOHTAISET OHJEET JA SÄÄNNÖT Edellä olevan lisäksi on otettava huomioon, mitä kohdissa E.; F. ; G. ja H. on mahdollisesti mainittu.

8 8(5) MITALIT JA PALKINNOT. MESTARUUSMITALIT Mestaruusmitaleja (kulta, hopea, pronssi) jaetaan vain liiton virallisissa mestaruuskilpailuissa. Mahdollisesta muusta käytöstä (esim. huomionosoituksena) päättää liittohallitus. Yhdistelmä Suomen Sotilasurheiluliiton mestaruuskilpailuissa jaettavista mestaruusmitaleista Kilpailu / sarjat Ku Ho Pr Huom. Ampumasuunnistus - varusmiehet - naiset (vap.eht.palvel.) - viesti joukkue, suunnistajaa Ampumasuunn. yhteensä Golf - miehet A-sarja - miehet B-sarja - varusmiesten sarja - naiset - seniorit yli 55 vuotta - veteraanit yli 65 vuotta vain pelaajille - joukkuekilpailu - kutsuvieraskilpailu Golf yhteensä Ilma-aseet - yleinen 60 ls - yleinen 45 v 40 ls - naiset 40 ls - varusmiehet kilpa 60 ls - varusmiehet harraste ls (vain ilmakivääri) Joukkuekilpailut - yleinen - yleinen 45 v vain joukkueelle vain joukkueelle vain joukkueelle joukkue, ampujaa joukkue, ampujaa - naiset - varusmiehet kilpa

9 9(5) - varusmiehet harraste Ilma-aseet yhteensä Kamppailulajit Judo - 60 kg - 66 kg - 7 kg - 8 kg - 90 kg kg - avoin Harrastelijasarja - alle 75 ja - yli 75 kg - judo yhteensä Nyrkkeily kilpa- / sotsarja Naiset: - 46 kg - 48 kg - 50 kg - 5 kg - 54 kg - 57 kg - 60 kg - 6 kg - 66 kg, - 70 kg, - 75 kg - 80 kg - alle 86 kg Miehet: kilpa- / sotilassarja - 48 kg - 5 kg - 54 kg - 57 kg - 60 kg - 64 kg - 69 kg - 75 kg - 8 kg - 9 kg - yli 9 kg / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / - nyrkkeily yhteensä Paini - 55 kg - 60 kg

10 0(5) - 66 kg - 74 kg - 84 kg - 96 kg -0 kg Sotilaspaini - 65 kg - 75 kg - 85 kg - 95 kg kg - joukkuekilpailu - paini yhteensä Kamppailulajit yhteensä Kaukalopallo - A-sarja - B-sarja - C-sarja - varusmiessarja Kaukalopallo yhteensä Pesäpallo - Vuoden pesäpalloilija - Mestaruusturnaus Pesäpallo yhteensä Salibandy - Varusmiessarja - Ylemmässä loppusarja (A) - Alemmassa loppusarja (B) - Ikämiessarja joukkue, 0 joukk. jäsentä joukkue, I II 0 joukk. jäsentä joukkue, I 0 joukk. jäsentä joukkue, 0 joukk. jäsentä vain pelaaja joukkue, 5 joukk. jäsentä joukkue, 0 joukk. jäsentä joukkue, 0 joukk. jäsentä joukkue, I II 0 joukk. jäsentä joukkue, I 0 joukk. jäsentä Salibandy yhteensä Sotilaspenkki Yleisen sarjan SM-kilpailut Tangon paino alle 80 kg Tangon paino 80 alle00 kg Tangon paino 00 kg ja yli Naiset alle 65 kg Naiset yli 65 kg Joukkuekilpailu vain joukk.jäsenille Sotilaspenkki yhteensä Sulkapallo Henkilökunta: A-sarja: -peli 4-peli B-sarja: -peli 4-peli 5-vuotiaat -peli 4-peli 45-vuotiaat -peli

11 (5) Naiset 4-peli -peli Varusmiehet: A-sarja -peli 4-peli B-sarja -peli 4-peli Naiset -peli 4-peli Sulkapallo yhteensä Tennis A-luokan -peli A-luokan 4-peli B-luokan -peli B-luokan 4-peli Ikämiesten -peli Ikämiesten 4-peli Veteraanien -peli Veteraanien 4-peli Yliveteraanien -peli Yliveteraanien 4-peli Superveteraanit 4-peli Ylisuperveteraanit 4-peli Naiset -peli Varusmiehet -peli kilpa Varusmiehet -peli harratelija Lapset Tennis yhteensä Uinti 50 m:n esteuinti - yl sarja miehet - naiset - miehet yli 5-v 00 m:n vapaauinti - yl sarja 50 m:n vapaauinti - naiset - yli 5-v - yli 45-v 50 m:n rintauinti - yl sarja miehet - naiset - miehet yli 5-v 00 m:n sekauinti - yl sarja miehet - naiset - miehet yli 5-v 4 x 50 m:n vapaauintiviesti joukkue, neljä uimaria

12 (5) 50 m:n hengenpelastusuinti - yl sarja miehet - naiset - miehet yli 5-v - miehet yli 45-v Uinti yhteensä Mitalit yhteensä Lajikohtaisissa säännöissä on tarvittaessa maininta tarkemmista jakoperusteista.. KIERTO- JA KUNNIAPALKINNOT Liiton mestaruuskilpailuissa kilpailtavien kiertopalkintojen hankinnassa ja käytössä noudatetaan seuraavia perusperiaatteita: Virallisiin liiton kilpailuihin voidaan lahjoittaa tai hankkia kunniapalkintoja, ikuisesti tai määräaikaisesti kiertäviä kiertopalkintoja. Määräaikaiset palkinnot voivat olla lahjoittajan tai liiton määrääminä joko tietyn määräajan kiertäviä tai tietystä voittomäärästä katkeavia palkintoja. Kunnia- ja kiertopalkintoja voi olla yleis-/joukkuemestaruuden voittaneille tai yksilölajien varusmies- tai henkilökunnan eri sarjojen voittajille. Asianomaisen lajin lajivastaavan nimeämät henkilöt laativat kiertopalkinnon säännöt ottaen huomioon mahdolliset lahjoittajan toivomukset. Kilpailujen järjestäjä vastaa kunniapalkintojen jakoperusteista yhdessä mahdollisen lahjoittajan kanssa. Palkintojen katkettua pyritään saamaan uusi palkinto aikaisemmalta lahjoittajalta tai kilpailun nimikkoyhteistyökumppanilta. Kiertopalkintojen hankinnat (ml lahjoitukset) tulisi kohdentaa ensisijaisesti joukkue- ja yleismestaruuskilpailuihin. Henkilökohtaisten kilpailujen kiertopalkintojen seuranta ja valvonta on osoittautunut erityisen vaikeaksi. Kiertopalkintojen saajat on rekisteröitävä/tilastoitava kilpailujen jälkeen ja palkintojen saajien on huolehdittava palkinnon kaiverrus ja palautus seuraavan vuoden kilpailuihin. Lajivastaavat ylläpitävät luetteloa kiertopalkinnoista ja niiden voittajista sekä valvovat niiden sääntöjen mukaista käyttöä. 004 voimassa olevat kiertopalkinnot ja lahjoittajat Sulkapallo B-sarjan 4-pelin mestaruus Y 5 v 4-pelimestaruus Kaukalopallo A-sarja henkilökunta Varusmiehet Kauhavan VU Sotilaskotiliitto Kokkolan Matkailu Kokkolan Matkailu

13 (5) Golf Joukkuekilpailu Joukkuekilpailu (Ripen Pytty 6) Scr, varusmiehet (Ripen Pytty n:o 8) Kutsuvieraat (Ripen Pytty n:o 4) Scr, henkilökunta (Ripen Pytty n:o 5) Tennis A-sarja, -peli, henkilökunta (Ripen Pytty n:o ) Dragsvik Idrottare Risto H Luukkanen Risto H Luukkanen RUNKO KILPAILUSUUNNITELMAKSI JA -KERTOMUKSEKSI. MESTARUUSKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISSUUNNILEMA Suomen Sotilasurheiluliiton mestaruuskilpailun järjestäjän tulee laatia kilpailutapahtuman järjestämistä koskeva suunnitelma ja lähettää se liiton kilpailuvaliokunnan hyväksyttäväksi viimeistään kolme () kuukautta ennen kilpailun alkua ellei lajikohtaiset säännöt määritä lähetysajankohtaa aikaisemmaksi. Järjestämissuunnitelman sisältö Kilpailu: Järjestävä seura: Järjestämisajankohta ja paikka: Kilpailun johtaja: Kilpailujen yhteyshenkilö: Nimi: Osoite: Nimi: Puh. numero: Sähköposti: Puh. numero: Sähköposti: Järjestävän organisaation puolesta.. 0 Seuraavilla sivuilla suunnitelman erittely, jossa ainakin seuraavat selvitykset. Järjestävä organisaatio vastuuhenkilöiden ja tuomariston osalta. Mahdolliset yhteistyökumppanit

14 4(5). Talous pääkohdittain (menokohdat, niiden rahoitus) 4. Palkinnot (viralliset, kunniapalkinnot, kiertopalkinnot) 5. Mahdolliset oheistapahtumat 6. Tiedottaminen 7. Mahdolliset muut tapahtuman toteuttamiseen vaikuttavat asiat (katso kohta D. 7.) Liitteenä: kilpailukutsuluonnos (sis. myös ohjelmarungon, ohjeet ilmoittautumisesta). MESTARUUSKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISKERTOMUS Suomen Sotilasurheiluliiton mestaruuskilpailun järjestäjän tulee laatia kilpailutapahtuman järjestämisestä kertomus ja lähettää se liiton kilpailuvaliokunnalle viimeistään yhden () viikon kuluessa kilpailun päättymisestä ellei lajikohtaiset säännöt määritä lähetysajankohtaa aikaisemmaksi. Kertomuksen sisällössä on mahdollista käyttää laadittua järjestämissuunnitelmaa toteutuneilta osin soveltaen. Kertomuksen sisältö Kilpailu: Järjestämisajankohta ja paikka: Järjestävä seura: Kilpailun johtaja: Kilpailujen yhteyshenkilö: Nimi: Osoite: Nimi: Puh. numero: Sähköposti: Puh. numero: Sähköposti: Järjestävän organisaation puolesta.. 0 Seuraavilla sivuilla kertomuksen erittely, jossa ainakin seuraavat selvitykset. Järjestävä organisaatio vastuuhenkilöiden osalta. Mahdolliset yhteistyökumppanit. Talouden toteutuminen pääkohdittain (menokohdat, niiden rahoitus)

15 5(5) 4. Palkinnot (viralliset, kunniapalkinnot, kiertopalkinnot) 5. Mahdolliset oheistapahtumat 6. Tiedottaminen 7. Mahdolliset muut tapahtuman toteuttamisessa ilmenneet merkittävät asiat (katso kohta D. 9.) Liitteenä: tulokset, mahdolliset muut kilpailuvaliokunnan tiedoksi saatettavat asiat

Antidopingsäännöt Hyväksytty

Antidopingsäännöt Hyväksytty Antidopingsäännöt Hyväksytty 19.9.2004 Sisällys 1. SÄÄNTÖJEN KATTAVUUS 2 2. DOPINGVALVONTA 2 3. URHEILIJAN SAAPUMINEN TESTIIN 4 4. KIELLETYT LÄÄKEAINEET URHEILUSSA 4 5. RANGAISTUSKÄYTÄNTÖ 5 6. TESTIKULUT

Lisätiedot

Puolustusvoimien kilpailutoiminta

Puolustusvoimien kilpailutoiminta Puolustusvoimien kilpailutoiminta Ohje Puolustusvoimien kilpailu- ja valmennustoiminnasta 1. Johdanto 1.1 Kilpaurheilun perusteet Puolustusvoimien kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta tähtää

Lisätiedot

YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT

YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT Kilpailut järjestetään toimintavuosittain. Osallistumisoikeus on liiton jäsenseurojen rekisteröimillä keilaajilla. Kilpailujen järjestämisessä noudatetaan tässä

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset Kilpailu- ja sääntövaliokunta on käsitellyt kurinpitomääräykset 31.5.2016. VAU:n hallitus on hyväksynyt kurinpitomääräykset

Lisätiedot

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan;

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan; Esitys liittokokoukselle 9.4.2016 Suomen Sulkapalloliiton kurinpitosäännöt 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: Suomen Sulkapalloliiton (jatkossa liiton) kurinpitosääntöjen alaisia ovat: 1.1

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2016-2018 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen

Lisätiedot

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry KURINPITOMÄÄRÄYKSET

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry KURINPITOMÄÄRÄYKSET Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry KURINPITOMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilo t ja yhteiso t: Liiton kuripitomääräysten alaisia ovat: - liiton jäsenseurat - kilpailutoimintaa harjoittavat

Lisätiedot

KURINPITOSÄÄNNÖT. (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015)

KURINPITOSÄÄNNÖT. (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015) KURINPITOSÄÄNNÖT (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015) 1 Soveltamisala Suomen Koripalloliiton (jäljempänä liitto) kurinpitosääntöjen alaisia ovat a) liittovaltuuston jäsenet sekä liittohallituksen

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITON

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITON 1 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITON YLEISET KILPAILUSÄÄNNÖT SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Vahvistettu Suomen melonta- ja soutuliiton hallituksessa 7.5.2012 SISÄLTÖ 2 1. Yleistä... 3 1.1. Sääntöjen pätemisjärjestys...

Lisätiedot

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1.2017 ------------------------- Sisällysluettelo 1. Osallistumisoikeus... 2 2. Kilpailusarjat ja -muodot... 2 3. Joukkueen kokoonpano... 3 4. Sama voimistelija eri joukkueissa...

Lisätiedot

A. SUOMEN SOTILASURHEILULIITTO RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

A. SUOMEN SOTILASURHEILULIITTO RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) A. SUOMEN SOTILASURHEILULIITTO RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT LIITON NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Sotilasurheiluliitto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry). Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä

Lisätiedot

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa /km

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa /km Suomen Ilmailuliitto ry Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa 29.11.2005/km SUOMENMESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

TENNISMESTARUUSKILPAILUT 2016

TENNISMESTARUUSKILPAILUT 2016 SUOMEN SOTILASURHEILULIITTO KILPAILUKUTSU Tuusula 28.04.2016 TENNISMESTARUUSKILPAILUT 2016 Sotilasurheiluliiton 41. tennismestaruuskilpailut järjestetään 10.-14.8.2016 (Varusmiessarjat 10.-11.8., henkilökunnan

Lisätiedot

Kilpailujen järjestämisoikeutta on haettava kirjallisesti edellisen vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä.

Kilpailujen järjestämisoikeutta on haettava kirjallisesti edellisen vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty voimistelu- ja tanssijaoston kesäkokouksessa

Lisätiedot

1. Yleiset säännöt MESTARUUSKILPAILUT OSALLISTUMISOIKEUS KILPAILUJEN MÄÄRÄYTYMINEN... 2

1. Yleiset säännöt MESTARUUSKILPAILUT OSALLISTUMISOIKEUS KILPAILUJEN MÄÄRÄYTYMINEN... 2 ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1. Yleiset säännöt... 2 1.1. MESTARUUSKILPAILUT... 2 1.2. OSALLISTUMISOIKEUS... 2 1.3. KILPAILUJEN MÄÄRÄYTYMINEN... 2 1.4. KUNNIAKIRJAT, KIERTOPALKINNOT...

Lisätiedot

SUOMEN ILMAILULIITTO RY. Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt

SUOMEN ILMAILULIITTO RY. Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt SUOMEN ILMAILULIITTO RY Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt Hyväksytty Suomen Ilmailuliitto ry:n lajivaliokunnan kokouksessa 22.11.2006 1 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

Kilpailusäännöt

Kilpailusäännöt Kilpailusäännöt 2015-2016 Liitossa on operatiivista urheilutoimintaa varten kolme lajiryhmää: maastohiihto, mäkihyppy ja yhdistetty sekä alppilajit. Johtokunta kuultuaan lajiryhmien seuroja valitsee maastohiihdon

Lisätiedot

SUOMEN TENNISLIITON ANTIDOPINGOHJELMA

SUOMEN TENNISLIITON ANTIDOPINGOHJELMA SUOMEN TENNISLIITON ANTIDOPINGOHJELMA 1. Ohjelman arvoperusta ja tavoitteet Suomen Tennisliitto toimii puhtaan urheilun lähtökohdista. Suomen Tennisliiton hallituksen hyväksymät arvot ovat yhdessä tekeminen,

Lisätiedot

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET Suomen Käsipalloliitto ry. 11.11.2009 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY SÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Käsipalloliitto ry. Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Finlands Handbollförbund

Lisätiedot

Urheiluopistojen ANTIDOPING- OHJELMA

Urheiluopistojen ANTIDOPING- OHJELMA ANTIDOPING- OHJELMA SISÄLLYS JOHDANTO 3 SÄÄNNÖSTÖ 3 KOULUTUS 4 AMMATILLINEN KOULUTUS 6 Liikunnanohjauksen perustutkinto (LPT) 6 Liikunnanohjauksen ammattikorkeakoulututkinto (Liikunnanohjaaja AMK) 6 Liikunnanohjauksen

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Puhtaasti paras. Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön

Puhtaasti paras. Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön Puhtaasti paras Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön Visio Kaikilla on yhdenvertainen oikeus puhtaaseen urheiluun. Mitä on Reilu Peli? Mitä on Reilu Peli Reilu peli on urheilun

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

Tuottaa yhdessä varuskunnissa toimivien jäsenseurojensa kanssa vapaa-ajan liikuntapalveluja puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen varusmiehille,

Tuottaa yhdessä varuskunnissa toimivien jäsenseurojensa kanssa vapaa-ajan liikuntapalveluja puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen varusmiehille, Tuottaa yhdessä varuskunnissa toimivien jäsenseurojensa kanssa vapaa-ajan liikuntapalveluja puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen varusmiehille, henkilökunnalle, henkilökunnan perheille sekä evp-henkilöstölle.

Lisätiedot

SUOMEN RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kevätkokouksessa 16.4.2011 1 Liiton nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Ringetteliitto ry (epävirallinen lyhenne SRiL), ruotsiksi Finlands Ringetteförbund

Lisätiedot

Liiton kurinpitosäännöt vahvistaa liittokokous.

Liiton kurinpitosäännöt vahvistaa liittokokous. Suomen Käsipalloliitto r.y. Voimassa 1.7.2016 alkaen KILPAILUSÄÄNNÖT JULKISET KILPAILUT 1 Käsipallokilpailut, jotka järjestää Suomen Käsipalloliitto (SKPL), liiton jäsenseura tai muu jäsenyhteisö, ovat

Lisätiedot

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS Vahvistettu hallituksen kokouksessa 20.3.2006 2 SISÄLTÖ 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 2 EDUSTUSMÄÄRÄYKSET... 4 3 KILPAILUSARJAT... 5 4 MESTARUUSKILPAILUT...

Lisätiedot

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -juliste -kutsu kilpailuun -ohjelma -kokouskutsu Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -ilmoittautuminen -kilpailusäännöt 17.10.2015 Peltolan koulu, Lummetie 27 b Tikkurila, Vantaa emantakisat@gmail.com

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt

Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt 1. Yleinen osa 1.1. Johdanto Nämä Suomen Reserviupseeriliiton (RUL), Reserviläisliiton

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Kesäkauden päättäjäisissä jaettavat kiertopalkinnot :

Kesäkauden päättäjäisissä jaettavat kiertopalkinnot : EsSun KIERTOPALKINTOJEN SÄÄNNÖT 2012 Espoon Suunnan Johtokunta on kokouksessaan 3.4.2012 vahvistanut nämä säännöt olemaan voimassa toistaiseksi. S Ä Ä N N Ö T Kiertopalkinto voidaan antaa joko henkilölle

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA Suomen Voimanostoliitto ry Risumäentie 24, 11910 Riihimäki Puh: 050 4342222 www.suomenvoimanostoliitto.fi SUOMEN VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA Sisältö 1. LIITON ANTIDOPINGOHJELMAN TAVOITTEET 3 2.

Lisätiedot

SUOMEN URHELULIITTO ry:n HUOMIONOSOITUSSÄÄNNÖT Hyväksytty SUL hallituksen kokouksissa , ja

SUOMEN URHELULIITTO ry:n HUOMIONOSOITUSSÄÄNNÖT Hyväksytty SUL hallituksen kokouksissa , ja SUOMEN URHELULIITTO ry:n HUOMIONOSOITUSSÄÄNNÖT Hyväksytty SUL hallituksen kokouksissa 2.10.2008, 15.12.2012 ja 20.11.2015. 1 Suomen Urheiluliiton ansiomerkki, levyke, mitali ja standaari kotimaisille ja

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto 22.3.2015. Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

Suomen Urheiluliitto 22.3.2015. Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Suomen Urheiluliitto 22.3.2015 Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Suomen Urheiluliiton toiminnan tarkoituksena on innostaa ja palvella jäseniään tuottamaan kansainvälisesti

Lisätiedot

Kilpailu on valtakunnallinen ja kattaa seuraavat viisi maantieteellistä aluetta: (Etelä Suomi, Länsi Suomi, Keski Suomi, Itä Suomi, Pohjois Suomi).

Kilpailu on valtakunnallinen ja kattaa seuraavat viisi maantieteellistä aluetta: (Etelä Suomi, Länsi Suomi, Keski Suomi, Itä Suomi, Pohjois Suomi). 1 OLOSUHDETALKOOT 2011 SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUN SÄÄNNÖT 1. Kilpailun järjestäjä Schneider Electric Buildings Finland Oy Kellokukantie 2 PL 250 01300 Vantaa 2. Kilpailu ja sen tausta Schneider Electric

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

Yhteistyökumppanimme. Partnerit ja projektitukijat. vauhti

Yhteistyökumppanimme. Partnerit ja projektitukijat. vauhti Yhteistyökumppanimme Partnerit ja projektitukijat vauhti Kaisa Variksen dopingtapaus SAhL sai tiedon asiasta 22.1.2008 Tiedon saatuamme käynnistimme välittömästi toimenpiteet SAhL:n vahvistaman antidopingohjelman

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Reserviupseeriliiton,Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt

Suomen Reserviupseeriliiton,Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt Suomen Reserviupseeriliiton,Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt 1. Yleinen osa 1.1. Johdanto Nämä Suomen Reserviupseeriliiton (RUL), Reserviläisliiton (RES)

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti:

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti: SÄÄNNÖT YLEISTÄ JunnuGym on luokkien 1-5 pojille tarkoitettu telinevoimistelun henkilökohtainen- ja seurakilpailu. JunnuGym muodostuu kevään ja syksyn luokkakilpailuista, joille Suomen Voimisteluliitto

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Suomen Taidoliitto ry Finnish Taido Association. antidopingohjelma

Suomen Taidoliitto ry Finnish Taido Association. antidopingohjelma Suomen Taidoliitto ry Finnish Taido Association antidopingohjelma Sisällysluettelo 1. Ohjelman arvoperusta 2. Ohjelman tavoitteet 3. Toimenpiteet Liite 1 Ote Suomen Taidoliitto ry:n säännöistä ja kilpailusäännöistä

Lisätiedot

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SM-kilpailujen säännöt kaudella

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SM-kilpailujen säännöt kaudella Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SM-kilpailujen säännöt kaudella 2011-2012 Näitä sääntöjä sovelletaan kaikissa Suomen Curlingliiton järjestämissä kilpailuissa, joilla on SM-status. SM-kilpailuissa

Lisätiedot

6.1.2016 SISÄSOUDUN LAJIKOHTAISET SÄÄNNÖT. 1. Yleiset määräykset 1.1. Sääntöjen vaikuttavuus

6.1.2016 SISÄSOUDUN LAJIKOHTAISET SÄÄNNÖT. 1. Yleiset määräykset 1.1. Sääntöjen vaikuttavuus 6.1.2016 SISÄSOUDUN LAJIKOHTAISET SÄÄNNÖT 1. Yleiset määräykset 1.1. Sääntöjen vaikuttavuus 2. Sisäsoudun kilpailuluokat ja sarjat 2.1. Suomen mestaruus eli SM- kilpailuluokan sarjat 2.2. Finnish Open-

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto Sivu 1(6) MELONNAN SUOMEN CUP SÄÄNNÖT 2015 Säännöt hyväksytty: n kokous Laatija / tiedustelut: Harri Sairiala 1 YLEISTÄ Näissä säännöissä määrätään Suomen melonta- ja soutuliiton alaisissa rata- ja maratonmelontakilpailuissa

Lisätiedot

Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007.

Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007. SUOMEN PARALYMPIAKOMITEA RY SÄÄNNÖT Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

2014 Luokkajärjestelmäohje

2014 Luokkajärjestelmäohje 2014 Luokkajärjestelmäohje Tyttöjen telinevoimistelun luokkajärjestelmän kaaviokuva, merkkiliikkeet, sarjat ja muut valmiit materiaalit ovat NTV:n internetsivuilla http://www.voimistelu.fi/voimistelutoiminta/lajit/naisten_telinevoimistelu/kilpailujarjestelma/luokkakilpail

Lisätiedot

Esitys liittokokoukselle 9.4.2016 SUOMEN SULKAPALLOLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT. Hyväksytty kevätliittokokouksessa 14.4.2012

Esitys liittokokoukselle 9.4.2016 SUOMEN SULKAPALLOLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT. Hyväksytty kevätliittokokouksessa 14.4.2012 Esitys liittokokoukselle 9.4.2016 SUOMEN SULKAPALLOLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT Hyväksytty kevätliittokokouksessa 14.4.2012 Liiton nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Sulkapalloliitto

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGIN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN SEKÄ LIIKUNNAN JA URHEILUN TUNNUSTUSPALKINNOT

SASTAMALAN KAUPUNGIN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN SEKÄ LIIKUNNAN JA URHEILUN TUNNUSTUSPALKINNOT SASTAMALAN KAUPUNGIN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN SEKÄ LIIKUNNAN JA URHEILUN TUNNUSTUSPALKINNOT SISÄLTÖ 1 Yleiset säännöt 3 2 Stipendit/tunnustuspalkinnot 5 3 Kunnon Kuntalainen 6 3 Ilmoituslomakkeet (1-3)

Lisätiedot

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITON KURINPITOSÄÄNTÖ

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITON KURINPITOSÄÄNTÖ SUOMEN AMPUMAURHEILULIITON KURINPITOSÄÄNTÖ 1 Ampumaurheiluliiton toimintaa ohjaava säännöstö: Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n (SAL) toiminta on määritetty SAL:n toimintasäännöissä. Sen mukaisesti kilpailuoikeuden

Lisätiedot

OULUN I.T.F. TAEKWON-DO RY KOKOUSKUTSU 1 (1) Sääntömääräinen kevätkokous

OULUN I.T.F. TAEKWON-DO RY KOKOUSKUTSU 1 (1) Sääntömääräinen kevätkokous OULUN I.T.F. TAEKWON-DO RY KOKOUSKUTSU 1 (1) Sääntömääräinen kevätkokous Kokouspäivä 14.5.2016 OULUN I.T.F. TAEKWON-DO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS Paikka: Rakennusmestariyhdistyksen saunatilat, Isokatu

Lisätiedot

6. Yhdistyksen hallitus voi tehdä muutoksia näihin sääntöihin.

6. Yhdistyksen hallitus voi tehdä muutoksia näihin sääntöihin. Salon Seudun Noutajat ry Kiertopalkintojen säännöt 9.1.2014 Valionarvomuisto Yhdistys jakaa vuosittain (vuosikokouksessa) kaikille menneenä vuonna valioarvon saavuttaneille koirille muistoesineen ja kunniakirjan

Lisätiedot

Eläkeliiton valtakunnallisten suunnistusmestaruuskilpailujen säännöt

Eläkeliiton valtakunnallisten suunnistusmestaruuskilpailujen säännöt Eläkeliiton valtakunnallisten suunnistusmestaruuskilpailujen säännöt Eläkeliiton suunnistusmestaruuskilpailuissa noudatetaan pääosin Suomen Suunnistusliiton julkaisemia, kulloinkin voimassaolevia Suunnistuksen

Lisätiedot

Taitaja9-kilpailun säännöt

Taitaja9-kilpailun säännöt Taitaja9-kilpailun säännöt 1 Taitaja9-kilpailun säännöt, hyväksytty 24.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kilpailun järjestäjä... 3 2. Kilpailun tarkoitus, eettiset säännöt ja arvot... 3 3. Käsitteitä... 3 4.

Lisätiedot

PESÄPALLON ANTIDOPINGOHJELMA 9.2.2016. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

PESÄPALLON ANTIDOPINGOHJELMA 9.2.2016. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. PESÄPALLON ANTIDOPINGOHJELMA 9.2.2016 1. Antidopingohjelman arvoperusta Pesäpalloliiton toiminnan tarkoitus on kansallispelimme pesäpallon ja vastaavanlaisen lyömäpallon edistäminen, kehittäminen ja valvominen,

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN URHEILUPALKITSEMISEN UUDISTAMINEN

HELSINGIN KAUPUNGIN URHEILUPALKITSEMISEN UUDISTAMINEN HELSINGIN KAUPUNGIN URHEILUPALKITSEMISEN UUDISTAMINEN URHEILUPALKINTOTOIMIKUNNAN ASETTAMAN TYÖRYHMÄN ESITYS 8.9.2011 A. HELSINKI-PÄIVÄN PALKITSEMISET VUODEN HELSINKILÄISURHEILIJA - palkitaan aina paras

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Finlands Paddling och Roddförbund rf KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Finlands Paddling och Roddförbund rf KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Finlands Paddling och Roddförbund rf KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS Vahvistettu 24.2.2016 2 Sisältö 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 2 KILPAILUSARJAT... 3 3 KILPAILUNAIKAINEN

Lisätiedot

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta Avustusten hakuaika päättyy 31.03.2015 klo 16.00. Posion kunta, hyvinvointilautakunta, Kirkkotie 1, 97900 POSIO. Myöhästyneitä hakemuksia

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

ANTIDOPINGOHJELMA 2016

ANTIDOPINGOHJELMA 2016 SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY ANTIDOPINGOHJELMA 2016 1. Toiminnan perusarvot ja eettiset periaatteet Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliito ry:n sääntöjen mukaan liiton toiminnan perustana ovat

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT MARATONMELONTA

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT MARATONMELONTA SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT MARATONMELONTA Vahvistettu hallituksen kokouksessa 30.3.2009 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ...2 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 2 EDUSTUSMÄÄRÄYKSET...4 3 KILPAILUSARJAT...6 4 MESTARUUSKILPAILUT...6

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 4.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2016 30.4.2017 1. YLEISTÄ - yhteistyötä kehitetään Jämi Keskuksen kanssa alue-

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

SM-kilpailujen säännöt

SM-kilpailujen säännöt SM-kilpailujen säännöt 08.10.2016 1 OSANOTTO- JA EDUSTUSOIKEUS Kaikilla keilaajilla, jotka ovat SFKL:n alaisen firmakeilailuyhdistykseen kuuluvan jäsenfirman palveluksessa, on oikeus osallistua kilpailuun.

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2016 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2017 30.4.2018 1. YLEISTÄ - Kehitetään yhteistyötä alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

TEKNINEN OPAS. Liakan tempo

TEKNINEN OPAS. Liakan tempo TEKNINEN OPAS Liakan tempo 2.7.2011 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Kilpailun toimihenkilöt 2. Ohjeita kilpailijoille ja huoltajille 3. Kilpailu 4. Liitteet - kartat - kilpailunumeron kiinnittäminen - lähtöluettelot

Lisätiedot

kouluratsastus: Vähintään 3-tason kilpailussa järjestettävä vähintään helppo A (ei kuitenkaan Helppo A Kenttäkilpailuohjelma n:o 6)

kouluratsastus: Vähintään 3-tason kilpailussa järjestettävä vähintään helppo A (ei kuitenkaan Helppo A Kenttäkilpailuohjelma n:o 6) Prix de Suomen Hippos luokilla pyritään edistämään suomenhevosten ratsastuskäyttöä monipuolisesti. Jaettavien luokkien määrä vaihtelee vuosittain ja luokat jakaa Suomenratsut ry. hakemuksiin perustuen.

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

SUKELLUSKUVAUKSEN POHJOISMAISTEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

SUKELLUSKUVAUKSEN POHJOISMAISTEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 1(5) SUKELLUSKUVAUKSEN POHJOISMAISTEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Nämä säännöt on käännetty alkuperäisistä ruotsinkielisistä säännöistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sääntöjen alkuperäinen ruotsinkielinen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

20. Naisten SM-nyrkkeilyt Tampere

20. Naisten SM-nyrkkeilyt Tampere 20. Naisten SM-nyrkkeilyt 8.-9.3.2014 Tampere 20. NAISTEN SM-NYRKKEILYT 2014 Aika 8.-9.03.2014 KILPAILUKUTSU Paikka Pyynikin Palloiluhalli, Ammattikoulunkatu 20, Tampere Aikataulu Lauantai 8.3.2014 klo

Lisätiedot

3. Yksittäiset varoitukset aiheuttavat pelikieltoa portaittain seuraavasti:

3. Yksittäiset varoitukset aiheuttavat pelikieltoa portaittain seuraavasti: VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2012-2013 A. VAROITUSTEN KERTYMINEN 1. Pelaajan saamilla yksittäisillä varoituksilla on merkitystä seuraavissa sarjamuotoisissa kilpailuissa: Futsal-Liiga, Futsal-Ykkönen

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

AURINKO GOLF RY

AURINKO GOLF RY AURINKO GOLF RY 21.2.2017 JOHTOKUNNAN KÄSIKIRJA Käsikirja on tarkoitettu seuran johtokunnan ja toimikuntien jäsenille luomaan yhteiselle toiminnalle suuntaviivat ja toimintamallit. Johtokunnan toiminta

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena koko valtakunnan alue.

Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena koko valtakunnan alue. SUOMEN TENNISLIITTO r.y.:n toimintasäännöt Liiton nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Tennisliitto r.y., Finlands Tennisförbund r.f., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 1 NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry., ruotsiksi Hälso- och socialvårdens

Lisätiedot

7Brothers Karate Cup

7Brothers Karate Cup 7Brothers Karate Cup Kilpailupaikka: Liikuntakeskus Rajakaari Osoite: keskusraitti 1 Rajamäki, Nurmijärvi Punnitus ja ilmoittautuminen: Lauantai kello 7:30 9:00 Aloitus: Kello 9:30 Kilpailunjärjestäjä

Lisätiedot

Porvoon Open

Porvoon Open Porvoon Open 8.10.2016 www.porvoontkd.fi Paikka: Oy Kokonhalli Ab Jääkiekkotie 3 06100 Porvoo www.kokonhalli.fi Porvoon taekwondo järjestää Suomen Taekwondoliiton otteluliigan osakilpailun. Mukana ovat

Lisätiedot

Suomen Painonnostoliitto. Antidoping-ohjelma 2008

Suomen Painonnostoliitto. Antidoping-ohjelma 2008 Suomen Painonnostoliitto Antidoping-ohjelma 2008 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Arvot... 3 3. Ohjelman tavoitteet ja käytännön toimenpiteet... 3 3.1 Yleistä... 3 Urheilijat... 3 Valmentajat... 4

Lisätiedot

Suomen Jääkiekkoliiton tai sen seurojen hyväksi tehdystä toiminnasta voidaan henkilöille ja yhteisöille myöntää seuraavia huomionosoituksia:

Suomen Jääkiekkoliiton tai sen seurojen hyväksi tehdystä toiminnasta voidaan henkilöille ja yhteisöille myöntää seuraavia huomionosoituksia: ANSIOMERKKISÄÄNNÖT Suomen Jääkiekkoliiton tai sen seurojen hyväksi tehdystä toiminnasta voidaan henkilöille ja yhteisöille myöntää seuraavia huomionosoituksia: Kultainen ansioristi Kunniapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Karateliitto ry Radiokatu Helsinki KILPAILUKUTSU 1/5

Suomen Karateliitto ry Radiokatu Helsinki KILPAILUKUTSU 1/5 00240 Helsinki KILPAILUKUTSU 1/5 Kilpailu Paikka KARATEN SUOMEN MESTARUUS KILPAILUT 1.4.2017 Tesoman palloiluhalli, Tesoman valtatie 46, 33310 Tampere Karttalinkki: Tesoman valtatie 46 Ajankohta Osallistumismaksut

Lisätiedot

Lahden Golf ry KILPAILUTOIMIKUNTA 1(6)

Lahden Golf ry KILPAILUTOIMIKUNTA 1(6) Lahden Golf ry KILPAILUTOIMIKUNTA 1(6) Johdanto... 2 1. Tavoitteet... 2 a. Ote Lahden Golf ry:n strategiasta:... 2 b. Toimenpiteet määrätään vuosittain normaalin vuosisuunnittelun yhteydessä, esimerkkejä

Lisätiedot

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 1 (5) Nuorisotyö PALOBANDY -SÄÄNNÖT

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 1 (5) Nuorisotyö PALOBANDY -SÄÄNNÖT HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 1 (5) PALOBANDY -SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS Kilpailun tarkoituksena on kehittää palokuntanuorten fyysistä kuntoa ja opettaa toimimaan ryhmänä, sekä antaa tilaisuus kisailla

Lisätiedot

Esittelyt o esittele itsesi o ja anna jokaisen esitellä itsensä ja kertoa mitä he ovat tehneet autourheilussa

Esittelyt o esittele itsesi o ja anna jokaisen esitellä itsensä ja kertoa mitä he ovat tehneet autourheilussa Kouluttajan ohjeistusta Tässä muutama vinkki mitä kouluttaja voi kertoa näyttämänsä dian kohdalla. Kaikista kohdista voi kertoa hyviä esimerkkejä ja myös niitä huonompiakin käytännön kokemuksien ja tapahtumien

Lisätiedot