1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry"

Transkriptio

1 Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/12 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 Hedien hemmottelua ja muita herkkuja 8 Navigoi itsesi uudelle uralle 10 Aslak-kuntoutus oli upea kokemus 12 Kummilapsemme maailmalla 16 Ystealaisten juhlatunnelmia 30-vuotisjuhlasta 26 Kutsu kevätkokoukseen

2 PUHEENJOHTAJALTA Toimihenkilöliitto ERTO Juri Aaltonen puheenjohtaja Ystea-lehti julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti Ystea ry on Toimihenkilöliitto Erto ry:n jäsenyhdistys, Ystea on myös Facebookissa. Päätoimittaja: Matti Ojamo, puheenjohtaja YSTEA ry Toimitussihteeri: Reijo Partanen, lehtivastaava Viestintätyöryhmä: Soili Vivolin, Arja Lehtonen, Virva Ryynänen, Reijo Partanen Ulkoasu ja taitto: Vitale Ay, Taina Leino Painopaikka: KTMP Ykkös-Offset, Vaasa ISSN-L X ISSN X (Painettu) ISSN (Verkkolehti) Naisenergiaa! Kirjoitan tätä kansainvälisen Naisten Päivän tunnelmissa 8.3. Tätä päivää on nyt vietetty yli sadan vuoden ajan. Sen taustat ovat lujasti kansainvälisessä työväenliikkeessä, ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä. Äitien päivä toukokuussa on nuorempaa perua ja sen taustat ovat erilaiset. Vain puolet meistä on naisia ja heistäkin vain osa on äitejä. Tämä päivä erottelee siten juhlinnan kohteet muusta väestöstä. Toisaalta jokaisella meistä on tai on ollut äiti jossain elämämme vaiheessa. Näin päin ajateltuna voimme kaikki osallistua päivän viettoon olipa oma henkilökohtainen statuksemme ja aikaansaannoksemme lisääntymisprosessissa aivan millainen hyvänsä. Isänpäivä onkin sitten oma lukunsa. Sen takaa löytyvät kauppalopojen kylmät laskelmat ja voittoodotukset. Naisten ja miesten tasa-arvo on tavoite, jota kohti edetään, mutta tuskallisen hitaasti. Kaikissa nykyisissä kulttuureissa vallitsee mieshegemonia. Historia tuntee myös matriarkaalisia järjestelmiä, mutta ne ovat vaipuneet toinen toisensa jälkeen unohduksiin. Räikeintä naisten sorto on useissa alikehittyneissä maissa, joissa naiset hoitavat paitsi lapset ja kotityöt, myös noutavat polttopuut, kantavat vedet, huolehtivat karjasta ja maanviljelystä, käyvät torilla ostoksilla ja hoitavat vielä isovanhempiakin. Miesten aika kuluu varjossa istuen ja tärkeitä yhteiskunnallisia asioita pohtien. Meillä naisten työssä ansaitsema euro on edelleenkin 80 senttiä. Samasta työstä maksetaan sentään yleensä samaa palkkaa, mutta miehet ovat jostain kumman syystä hakeutuneet tuottoisimmille yhteiskunnan sektoreille, kaupallisille ja teknisille aloille. Naiset työskentelevät miehiä useammin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä sekä opetus- ja kasvatustehtävissä. Toisaalta miesten terveyseuro on vain 70 senttiä. Toisin sanoen miesten terveyden- ja sairaanhoitoon koko elinkaaren aikana käytetyt varat ovat vain 70 % siitä, mitä käytetään naisten hoitoon ja hoivaan. Sairastavuuden esiintymisessä ei ole juurikaan sukupuolten välisiä eroja. Kyse on elinajanodotteesta. naisten elinkaari on pitempi. Miehet ymmärtävät poistua näyttämöltä ennen kuin vanhuuden mukanaan tuomat sairaudet alkavat heikentää toimintakykyä ja lisätä sairastamista. YSTEAn jäsenistä yli 80 % on naisia. Uskallan väittää, että naiset ovat hyvin esillä ystealaisessa päätöksenteossa. Enemmistö luottamusmiehistä, työsuojeluvaltuutetuista ja muista henkilökunnan edustajista on naisia. Ystean hallitukseen valittiin viimeksi kahdeksan naista ja kaksi miestä. Naisilla on hallussaan kaikki keskeiset virat. Miespuheenjohtajana seuraan ylpeänä näiden tomerien ja aikaansaavien naisten työtä yhteiseksi hyväksi. Tätä kirjoittaessa julkisuudessa puhutaan paljon työpaikkakiusaamisesta, jonka uhreiksi usein joutuvat naiset. Valitettavasti ay-toiminta ei saa tässä mitenkään puhtaita papereita. Julkisuus on paras ase kaikenlaisen kiusaamisen ja sortamisen kitkemiseksi. Matti Ojamo Viime lokakuussa allekirjoitettu raamiratkaisu oli sekä koko Suomen että palkansaajien voitto. Palkansaajien kannalta olennaisinta oli paluu aktiivisen vaikuttamisen kentälle ja työnantajalinnakkeen saaminen takaisin neuvottelupöytään. Työnantajien kannalta parasta oli kilpailukyvyn turvaaminen. Palkkaratkaisun lisäksi raamisopimus sisältää monia palkansaajan kannalta olennaisia lakimuutoksia. Lomarahan jaksotuksesta luovutaan Raamisopimus parantaa työttömien asemaa. Työttömäksi jäävän viimeisen palkan yhteydessä maksetaan pitämättömät lomat rahana. Tällä hetkellä rahana maksettavat lomat on pidettävä lomana ennen työttömyyskorvausten alkamista. Jos henkilö on ollut vaikkapa 12 kuukauden määräaikaisessa työsuhteessa, pitää hän neljä viikkoa lomaa ennen työttömyyspäivärahojen alkamista. Raamisopimuksen mukaan lomarahojen em. kerrotusta ns. jaksotuksesta luovutaan vuoden 2013 alusta lukien. Uudistus on todella merkittävä ja tulee parantamaan työttömien toimeentuloa. Esimerkiksi Ystean jäsenistä noin 14 % sai vuoden 2011 aikana työttömyyskorvauksia. Vuoden 2013 alusta voimaan tuleva uudistus olisi nopeuttanut todennäköisesti lähes kaikkien em. henkilöiden työttömyyskorvausten saamista. Uudistus on miljoonaluokan tulonsiirto Raamisopimus oli voitto työttömille ja erittäin merkittävä saavutus palkansaajaliikkeelle. Pappaloma pitenee Raamisopimuksessa sovittiin merkittävästä vanhempainvapaan parannuksesta. Sopimuksen mukaan vuoden 2013 alusta lukien isyysvapaa on yhteensä 54 arkipäivää eli noin yhdeksän viikkoa. Tällä hetkellä pappaloma on pisimmillään 42 arkipäivää eli seitsemän viikkoa. Ilman raamisopimusta ei tätäkään uudistusta olisi saatu. Vuorotteluvapaata ei heikennetä Hallitus oli ennen raamisopimusta päättänyt heikentää vuorotteluvapaajärjestelmää. Vuorotteluvapaa on yksi palkansaajien tärkeä mahdollisuus hengähdystaukoon hektisessä työelämässä. Ertolaisista 130 ja Ystean jäsenistä 53 sai vuorotteluvapaakorvauksia vuoden 2011 aikana. Keskitetyssä sopimuksessa sovittiin vuorotteluvapaan säilyttämisestä ennallaan. Tasa-arvo raamisopimuksessa Keskitetyn sopimuksen heikoin lenkki oli sukupuolten välinen tasa-arvo. Raamisopimuksessa ei ole mukana samapalkkaisuuteen liittyviä palkankorotuseriä. Sopimuksessa sovittiin toki palkkakartoitusten toimivuuden ja kehittämisen selvittämisestä, mutta konkreettisia tasa-arvoeriä ei sopimus sisällä. Sukupuolten välinen samapalkkaisuus ei raamisopimuksessa edennyt, mutta työmarkkinoiden tasaarvoisuutta saatiin eteenpäin mm. työryhmäkirjauksella vuokratyöntekijöiden asemasta. Kaikki samassa veneessä Noin 95 prosenttia palkansaajista on raamisopimuksen piirissä. Keskitetyn sopimuksen 2,4 prosentin kustannusvaikutus on toteutettu eri aloilla eri tavoin. Joillakin aloilla, kuten sosiaalialan järjestöissä, yleiskorotukset ovat olleet 2,4 prosenttia ja joillakin aloilla korotusvara on käytetty osin yleiskorotukseen ja osin vaikkapa palkkausjärjestelmän kehittämiseen. Puhevalta Raamisopimus oli osoitus palkansaajaliikkeen kyvystä vaikuttaa yhteiskunnan asioihin. Varmuutta tulevista keskitetyistä sopimuksista ei ole, mutta raamisopimuksella luotiin rakenteita, joiden avulla palkansaajilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen. Yhtenä esimerkkinä tästä EU-politiikan seuranta ja valmisteluryhmä, jossa voimme olla vaikuttamassa Suomen linjaan EU-asioissa. Raamisopimus oli voitto palkansaajille. Sopimus toi kohtuulliset palkankorotukset ja parannuksia lainsäädäntöön. Se myös osoitti, että palkansaajaliike on edelleen voimissaan ja pystyy suuntaamaan yhteiskunnan kehitystä palkansaajien kannalta hyvään suuntaan. Ollaan yhdessä rakentamassa ihmisten Suomea. Kannen kuva: Pilkkimies keväisellä Kannonjärvellä, Reijo Partanen Ystea 1/2012-3

3 Hedien hemmottelua ja muita herkkuja ERTOn Ykkösketju eli henkilöstön edustajat (hedit) kokoontuivat tammikuun viimeisenä viikonloppuna Helsinkiin Ykkösketju kuntoon -seminaariin. Tapahtuman aikana hedeille tarjoiltiin asiaa ja hieman viihdettäkin. Teksti Kristiina Ahonen Kuvat Reijo Partanen ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen herätteli seminaariväkeä pohtimaan työurien pidentämistä. Vuodesta 2009 työurat ovat pidentyneet vuodella ja tavoitteena on 3 vuotta vuoteen 2025 mennessä. Tavoite työurien pidentämisestä on kannatettava ja työuria voidaan pidentää muun muassa kehittämällä opintoja työuran alussa ja työelämää parantamalla, Aaltonen sanoi ja painotti eläkejärjestelmän kyllä kestävän. Haasteet ovat julkisen talouden puolella, hän muistutti. Aaltonen kertoi työ- ja elinkeinoministeriön tuoreesta tilastosta, jonka mukaan yleinen ammattiliittoihin järjestäytymisaste on tippunut. Laskua on tapahtunut kaikissa ikäluokissa sekä miehissä että naisissa. Aaltonen korosti, että asiaa on pohdittava avoimesti ja mietittävä keinoja järjestäytymisasteen nostamiseksi. Tähän päästään avoimella ja demokraattisella toiminnalla sekä liiton ja yhdistysten yhteistyöllä, hän korosti. Maailmanmarkkinoista esiintymistaitoihin Sampo Pankki Oyj:n johtava neuvonantaja Lauri Uotila johdatteli seminaariväen talousnäkymiin ja -suhdanteisiin. Hän antoi tunnin pikakatsauksen siitä, mihin suuntaan maailmanmarkkinat ovat menossa. Suomen talous on vahva ja kilpailukykyinen muiden maiden talouksiin verrattuna, Uotila terotti virkistävässä talouskatsauksessaan. Seminaariväen mukaan jokaisen kansalaisen pitäisikin kuulla Uotilan esitys, niin totuudenmukainen ja tulevaisuudenuskoinen luotaus se oli. Näyttelijät Elina Knihtilä ja Taisto Oksanen kuljettivat seminaariväen esimerkkien voimalla erilaisiin tapoihin, joilla HED voi lähestyä työkaveriaan. Keskustelun kautta selviteltiin yhdessä, miten lääkäriasema Kimalaisen, kutsumustyölleen omistautuneen pieneläinhoitajan tai oman tiensä kulkijan ad-copymainostoimisto-projektityöläisen tapauksissa olisi järkevintä toimia, puhua ja käyttäytyä. ERTOn järjestölakimies Maritta Jalo esitteli työoikeuden uusimpia tapauksia ja tuoreimpia lakimuutoksia. Hän kertoi mm. oikeustapauksista ja niiden tulkinnoista, mutta muistutti että kaikki tapaukset ovat aina erillisiä eikä yleistyksiä pidä tehdä liian helposti tai yksioikoisesti. KTM Arto Suninen koulutti hedejä tulkitsemaan yrityksen tilinpäätöstä. Hän kertoi, miten tilinpäätöksen lukujen taakse näkee ja mitä ne kertovat yrityksestä. Esimerkkien avulla hän johdatti hyödyntämään tilinpäätöstä hed-työssä. Työnohjaaja, coach Leena Aijasaho opasti hedejä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan. HED on usein vastuussa siitä, että työpaikalla on kiva olla ja kaikki jaksavat oman työnsä äärellä. Huolehtijan roolissa jää usein huolehtimatta omasta jaksamisestaan. Jaksamiseen auttaa mm. 4 - Ystea 1/2012 Ystea 1/2012-5

4 onnistumisen kokemukset, usko omiin kykyihin ja tasapaino työn ja oman elämän välillä. Myös fyysisestä kunnosta ja ruokavaliosta kannattaa huolehtia ja opetella pysähtymään kiireenkin keskellä. Telan tiedottaja Lea Ala-Mononen kertoi mm. eläkkeen muodostumisesta ja siihen vaikuttavista seikoista. Elinaikakerroin pienentää kuukausieläkkeitä kunkin ikäluokan odotettavissa olevan elinajan perusteella. Elinaikakertoimen vaikutusta voi kuitenkin kompensoida jatkamalla työssä pidempään käyttämällä hyväkseen ns. superkarttumaa. Somesta Elvikseen Aimo Räsäsen esittämä Erkki Ranto luennoi Minä Oy:sta ja ohjeisti työelämäkuvioita tiukalla konsulttitykityksellä. Ranto lietsoi kuulijoita yhä tehokkaampiin suorituksiin vanhan kunnon fläppitaulun ja herkistyneiden sormenpäidensä avulla. Esiintymistaiton akatemian toimitusjohtaja ja teatteritaiteen maisteri Johannes Lahtela koulutti ykkösketjulaiset innostavaan ja vaikut- tavaan esiintymiseen. Yleisöä apunaan käyttäen hän opasti yhdellä lauseella vaikuttamiseen, läsnäoloon ja kuunteluun sekä erilaisten äänenpainojen käyttämiseen. Kun alkaa hermostuttaa, niin muista hengittää, Lahtela opasti tekniikaksi kiperiin neuvottelutilanteisiin. Verkkotoimittaja Perttu Iso- Markku luennoi ja keskustelutti yleisöä sosiaalisesta mediasta. Hän valotti sosiaalisen median (somen) luonnetta ja ominaisuuksia sekä kertoi esimerkein onnistuneista ja vähemmän onnistuneista some-kampanjoista. Sosiaalinen media ja perinteinen media toimivat parhaiten vuorovaikutuksessa ja syöttävät toisilleen aiheita. Siksi kaikista oikeista tapahtumista kannattaa tehdä aina myös facebook-tapahtuma kutsuineen, Iso- Markku muistutti. Hänen esityksensä löytyy myös SlideSharesta. Jokaisella ERTOn jäsenyhdistyksellä oli tilaisuudessa oma esittelypöytä. Seminaariväki tutustuikin innokkaasti yhdistysten toimintaan ja toisilta opitut hyvät ideat lähtivät varmasti kiertämään. Iltaohjelmana tanssahdeltiin Ameban tahdissa ja illan solistina esiintyi rokin kuningas Elvis. Uusittu HED-intra ERTOn HED-intra on uusittu. Intra sisältää hedin tarvitsemia tietoja, aineistoja ja linkkivinkkejä. Lisäksi sivustolla on keskustelupalsta, jolla voi esimerkiksi kertoa kokemuksistaan tai kysyä neuvoa. HED-intra on uusittu yhteistyössä HEDien kanssa ja sitä kehitetään jatkuvasti HEDien tarpeita ja toiveita vastaavaksi palveluksi. Palautetta ja kehittämisideoita voi esittää intran keskustelupalstalla. HED-intraan saavat käyttäjätunnuksen kaikki ertolaiset HEDit sekä muutama mentori ja asiantuntija. Jos olet henkilöstön edustaja (luottamusmies tai -valtuutettu, pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai -asiamies, EWC-edustaja, työpaikkaosaston vetäjä tai edellä mainittujen vara) ja sinulla ei ole vielä tunnuksia, ota yhteyttä ERTOon osoitteella Vain palveluun kirjautumalla saat jatkossa käyttöösi HEDin uutiskirjeet ja HEDien muut herkut. HED-intrasta löytyvät kaikki HEDtehtävässä tarvittavat tärkeät aineistot ja lomakkeet sekä linkkivinkkejä erinomaisille tiedon lähteille. Intrasta löytyy mm. oppaita, asiakirjapohjia, työehtosopimukset, palkkasuositukset, oikeustapauksia ja tulkintoja, HED-koulutusten materiaaleja sekä vinkkejä työpaikka- ja klubitoimintaan. Materiaalipankkiin voi tallentaa omia tiedostoja ja linkkejä. Viesti-toiminnolla voi lähettää henkilökohtaisia viestejä muille rekisteröityneille käyttäjille. Toisella HEDillä saattaa olla vastaus tai ratkaisu valmiina toisen pulmatilanteeseen. HED-intran kaikille avoimella ja julkisella etusivulla on tietoa erilaisista HED-tehtävistä, HEDeille suunnatuista tapahtumista ja koulutuksista sekä käytännön ohjeet HEDien valintaan. Etusivun kautta voi myös etsiä lähintä hediä ja lähettää hänelle viestin. Etusivulla esitellään ertolaisia henkilöstön edustajia kuvien ja tarinoiden avulla. Lisäksi etusivulla voi kuka tahansa etsiä lähimmän HEDin ja lähettää hänelle viestin. ERTOn vanha HED-intra on poistettu käytöstä eivätkä vanhat tunnukset sinne ole enää voimassa. Tervetuloa hed-risteilylle ! Ystealaisten henkilöstöedustajien (HED) oma syysseminaari pidetään Tukholman risteilyllä, Mariella-laivalla Silloin kouluttaudutaan ja rentoudutaan. Ohjelma alkaa satamassa perjantaina iltapäivällä ja paluu Helsinkiin on sunnuntaina aamulla Varaa aika kalenteriisi! Lähetämme ilmoittautumisohjeen kevään aikana. Jos sinulla on asioita, joita erityisesti haluaisit käsiteltävän, lähetä viestiä Onhan ERTO:n rekisterissä tieto, että olet henkilöstön edustaja työpaikallasi? Siis jos olet luottamusmies, varaluottamusmies, YT-neuvottelukunnan jäsen, työsuojeluvaltuutettu tai varavaltuutettu, rekisterissä pitäisi olla tieto tehtävästäsi. Kuulut joukkoon myös, jos olet yhdyshenkilö: esim. olet työssä pienellä työpaikalla, jossa ei ole valittu henkilöstöedustajia. Tehtäväsi on tiedossa, jos saat HED-kirjeen. Toimiva sähköpostiosoite on tosi tärkeä. Tutustu myös HED-Intraan uuteen hienoon työkaluumme! Tapaamisiin! Sirkku ja muut hallituksen jäsenet VIKING LINEN KUVA-ARKISTO 6 - Ystea 1/2012 Ystea 1/2012-7

5 Navigoi itsesi uudelle uralle Miten löydän itselleni sopivimmat työnantajat? Miten pärjään työhaastattelussa? Hae viimeisimmät vinkit ja työkalut työnhakuun Uranavigoinnin ABC -koulutuksesta. Teksti Katja Alaja Kuvat Jukka Viskari Minun tarinani työnhakijana? Innovatiivista projektitoimintaa jo vuodesta X, Mervi Leivo nauraa. CV menee uusiksi, Leena Turtiainen sanoo urakoulutuksen jälkeen. Tunnelma on tiivis, kun lähes 30-henkinen joukko ideoi seuraavaa liikettä urallaan. He kirjaavat ajatuksensa yhden A4:n suunnitelmaksi, Minun projektikseni. Erton jäsenen Mervi Leivon, 44, projektina on työnhaku. Hän jäi työttömäksi vuoden alussa. Vaikka Leivolla on vankka kokemus projektipäällikön töistä sosiaali- ja terveysalalla, hän kaipaa pientä sparrausta. Aiemmin siirtyminen työstä toiseen on mennyt jouhevasti. Tulin tänne hakemaan neuvoja CV:n ja hakemusten päivittämiseen sekä motivaatiota työnhakuun. Niitä on tullut mukavasti, Leivo kertoo. Olemme Toimihenkilöliitto Erton, Nordealaisten ammattiliitto Nousun ja Vakuutusväen Liiton VvL:n yhteisessä Uranavigoinnin ABC -koulutuksessa helmikuussa Samanlaisia iltatilaisuuksia on luvassa syyskuuhun asti eripuolilla Suomea. Ideana on antaa liittojen jäsenille neuvoja ja työkaluja työnhakuun ja uralla etenemiseen. Idea tähän koulutuskiertueeseen tuli Erton puheenjohtaja Juri Aaltoselta olemmehan tasaväkisiä ammattiliittoja ja siksi hyviä kumppaneita. Yhdessä voimme järjestää enemmän tilaisuuksia kuin yksin, järjestöpäällikkö Mikael Gerkman VvL:stä sanoo. Työkokemus tarinoiksi Nousuun kuuluvan Leena Turtiaisen, 31, tilanne on erilainen. Hän työskentelee määräaikaisessa tehtävässä projektipäällikkönä Nordeassa. Hän toivoo voivansa jatkaa vastaavissa tehtävissä sen sijaan, että palaisi vakituiseen asiantuntijatyöhönsä samalla työnantajalla. Koen, että minulla on todellinen näytön paikka, joten on syytä terästäytyä uraan liittyvissä asioissa. Erityisesti Heidin neuvo omien tarinoiden luomisesta raksuttaa mielessäni, Turtiainen kertoo. Hän viittaa CareerStorm Urapalveluiden uravalmentaja Heidi Vilja Jokainen saa täältä neuvoja ja työkaluja siihen, että oma ura etenisi turvallisesti ja mieluisaan suuntaan, Heidi Viljamaa avasi koulutuksen. Uranavigoinnin ABC -koulutuksen teemat Tutustu itseesi Tutki vaihtoehtojasi Tee valintoja Neuvottele paikkasi Uudistu ja ylläpidä arvosi maan vetämän koulutuksen ensimmäiseen aiheeseen, itsetuntemukseen. Jokaisella on lahjapaketissa tähtiä eli monenlaista osaamista. Se pitää osata paketoida tarinoiksi, sillä työnantajat haluavat kuulla pieniä tarinoita. Tarinoita siitä, millaisia onnistumisia kullekin on tullut aiemmissa työtehtävissä. Ne kertovat paljon enemmän kuin pelkät tittelit, Viljamaa painottaa. Ole aktiivinen haastateltava Heidi Viljamaa suosittelee hakemaan piilotyöpaikkoja. Ensin työnhakija kartoittaa häntä kiinnostavia organisaatioita. Sitten hän tekee valintoja, mistä hän aikoo hakea töitä. Tämä on jotakin ihan muuta kuin pelkkä avoimiin hakemuksiin vastaaminen. Tiedonkeruu auttaa varmistamaan, että et osta sikaa säkissä. Tapaa rohkeasti ihmisiä, jotka tekevät sinua kiinnostavaa työtä tai joilla on kontakteja sinua kiinnostaviin organisaatioihin. Alan tapahtumissa pääset jututtamaan useita ihmisiä kertaheitolla, Viljamaa kannustaa. Seuraavaksi työnhakijan pitää luoda kontakti henkilöön, jolla on valta palkata hänet. Vasta sitten on edessä työhaastattelu. Viljamaa kehottaa siinäkin oma-aloitteisuuteen. Kannattaa itsekin kysellä haastattelijalta, millaista osaamista ja toimialatuntemusta kyseisen työn tekemisessä tarvitaan. Näin voit tuoda esiin sellaisia asioita itsestäsi, jotka ovat vastauksia työnantajan tarpeisiin. Haluaahan työnantaja poimia hedelmäkoriinsa niitä hänelle oikeita hedelmiä. Uusi jäsenetu: cv:n tuunauspalvelu Maalis huhtikuussa ERTOn jäsenet voivat varata ajan CareerStorm Urapalveluista ja saada ammattilaisen ehdotuksia ansioluettelonsa ja työhakemuksensa parantamiseksi. Ajan varanneet saavat nähtäväkseen myös nettivideot aihepiiristä. Tarkemmat ohjeet ERTOn nettisivuilla 8 - Ystea 1/2012 Ystea 1/2012-9

6 Aslakkuntoutus oli upea kokemus Viime joulukuussa, itsenäisyyspäiväviikolla oli ystea- ryhmämme viimeinen kuntoutusviikko. Viikko oli hyvin liikunnallinen ja päätösjaksolla tehtiin aloitusjaksolla tehdyt testit uudelleen ja katsottiin, mitä itse kullekin oli vuoden aikana tapahtunut. Useimmilla oli positiivista muutosta sekä henkisessä että fyysisessä jaksamisessa. Painoa olivat muutamat pudottaneet kunnioitettavan määrän. Toisilla oli tilanne pysynyt jokseenkin samana, mutta takapakkia ei ollut kenelläkään. Aivan mahtavan pääoman saimme porukan yhteishengestä ja halusta pitää yhteyttä kurssin jälkeenkin. Sähköpostirinki toimii ja viestittelemme kuulumisiamme. Uskomattoman paljon tapahtui kurssilaisille sekä työelämän että yksityiselämän puolella yhteisen kuntoutusvuoden aikana. Kunnonpaikka Siilinjärvellä oli kurssipaikkana mitä parhain. Ohjaajamme ja eri aihealueiden vetäjät olivat todella ammattitaitoista porukkaa. Kunnonpaikka toimintaympäristönä oli mahtava kaikkine mahdollisine liikuntamahdollisuuksineen. Kuntoutusviikkojen ohjelmat oli laadittu hyvin ja sellaista aikaa, Kuntoilua lumikengillä kauniissa talvimaisemassa järven jäällä. ettei olisi ollut tekemistä, ei ollut ollenkaan ja silti jäi hyvin vapaa-aikaa, jolloin saattoi lähteä vaikka polkupyöräretkelle Kuopioon, niin kuin teimmekin vesisateessa. Ei haitannut ollenkaan! YSTEA sai Kelan myöntämän uuden kurssin YSTEAN toimialoilla työskenteleville. Kurssi alkaa huhtikuussa Kehotankin kyselemään vielä vapaita paikkoja. Kurssipaikka on tällä kertaa Summasaari, Saarijärvellä. Kurssitiedot löytyvät YSTEAN sivuilta Koko ryhmä kehottaa ystealaisia hakeutumaan Aslak-kurssille. Se kannattaa ehdottomasti! Ryhmän puolesta Arja Tämä oli kurssila isten tervehtimisrituaa li Kuntoremontissa Levillä Teksti Raija Similä kuvat Hannele Peltonen Patikointi Kätkätunturille sai posket punoittamaan. Eväät ja nokipannukahvi maistuivat makealta taukopaikalla. Iloinen ERTOlaisten 16 henkilön joukko pääsi elokuussa Levillä viideksi vuorokaudeksi kohottamaan kuntoaan tai etsimään kadonnutta itse lukeudun jälkimmäisiin. Viikko alkoi testien ja tutkimusten merkeissä (mm. elintapakysely, UKKterveysseula ja -kävelytesti). Terveysneuvontaa ja tietoiskuja tuli tasaiseen tahtiin ja ohjattua ryhmäliikuntaa oli ulkona ja sisällä. Keittolounaalla Kodassa. Testien perusteella jokainen sai henkilökohtaisen kuntoreseptin, jotta voi kotona jatkaa kunnon kohotusta. Puolen vuoden päästä kuntoremontista on mahdollisuus mennä terveystreffeille. Treffeillä testataan miten kunto on noussut ja tehdään tarvittavat muutokset kuntoreseptiin. Suosittelen lämpimästi! Huipulla silmä lepäsi. Kuntoremontti uudistuu uudet jaksot uusin sisällöin julkaistaan haettavaksi touko kesäkuussa 2012 ERTOn kautta perinteisesti haetut kuntoremontit uudistuvat sisällöllisesti ja kuntoremontti-nimike jää samalla pois. Uusien jaksojen nimi ja ajankohdat julkaistaan kevään aikana. Työssä jaksamisen tukemiseksi ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi tarkoitetut jaksot julkaistaan haettavaksi touko kesäkuussa Jaksot ovat jatkumoa vuonna 2011 toteutetuille pilottijaksoille ja ne tullaan toteuttamaan PHT ry:n kautta Raha-automaattiyhdistyksen avustuksista. Jaksoista ja hakuajoista tiedotetaan ERTOn sivuilla ja PHT ry:n* kotisivuilla osoitteessa: (sivusto avataan pian) Lisätietoa: järjestöasiantuntija Jarmo Lahti, p. (09) , entoihin ului iltari. a n n a Joh kuvassa ku Karaoke 10 - Ystea 1/2012 sa Kuopioon vaati Polkupyöräretki satees lämpimät juomat. Pihaleikkejä talvikelillä päätösjakso lla joulukuu ssa. * Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry on toimintansa aloittanut Toimihenkilölomat T-lomat ry:n, Akava-järjestöjen Lomayhdistys A-lomat ry:n sekä Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL ry:n perustama yhdistys. Ystea 1/

7 YSTEA tukee sosiaalisesti heikommassa olevien lasten mahdollisuuksia päästä kansainvälisille leireille CISV:n kautta Kirjoittaja: Pekka Laukkanen Lähteenä: World Vision Kuvat: World Visionin kuva-arkisto Kummilapsemme maailmalla Jotta jäsenemme tietäisivät entistä paremmin, millaisia kehitysyhteistyöhankkeita tuemme, olemme päättäneet kertoa tämän vuoden YSTEA-lehdissä hieman tarkemmin World Visionin kautta tukemiemme kummilasten ja kummiyhteisöjen taustoista ja kehitysyhteistyöstä kyseisissä kohteissa. Tässä YSTEA 1/2012 -lehdessä esittelemme tarkemmin Sri Lankan Kalpitiyan hankkeen ja YSTEA 2/2012 -lehdessä kerromme puolestaan, mitä tapahtuu Ugandan kehityshankkeessa. Kalpitiyan hanke toimii maaseutukylissä Kalpitiyan hanke toimii maaseutukylissä, joissa asuu noin ihmistä. Aluekehitysohjelman piirissä heistä on noin , joista 49 % on kristittyjä, 34 % muslimeja, 9 % hinduja ja 8 % buddhalaisia. Etniseltä taustaltaan asukkaista 45 % on singaleeseja ja tamileja 21 %. Lisäksi alueella on noin maan sisäistä pakolaista, joista suurin osa on muslimeja. Noin puolet väestöstä elää alle 12 - Ystea 1/2012 köyhyysrajan, ja päihteet ja masennus ovat monen perheen osa. Kohderyhmänä kaikista heikoimmassa asemassa olevat Kalpitiyan aluekehitysohjelman ensisijaisena kohderyhmänä ovat lapset, erityisesti alle 5-vuotiaat, tytöt ja lapsityöläiset, naiset, erityisesti raskaana olevat, pienten lasten äidit ja yksinhuoltajat, ilman riittävää toimeentuloa olevat maanviljelijät ja kalastajat sekä syrjäisillä alueilla asuvat perheet ja erilaisten katastrofien uhrit. Sri Lankan World Vision vastaa ohjelman toteutuksesta ja tekee yhteistyötä ruohonjuuritason yhdistysten ja valtiollisten toimijoiden, erityisesti terveysviranomaisten kanssa. YSTEA tukemassa omalla panoksellaan Sri Lankan sosiaali- ja terveysalan kehittymistä Ensimmäisen toteuttamisvaiheen aikana terveydenhuollossa on keskitytty parantamaan alueen vesi- ja ympäristöhuoltoa ja kohentamaan alueen neuvolaverkostoa. Sosiaali- ja terveys alan edelläkävijä, YSTEA on siis oivallisella tavalla tukemassa terveys- ja sosiaalialan kohentumista Sri Lankan Kalpitiyan alueella. Aliravitsemuksesta kärsivien lasten äideille on järjestetty koulutusohjelmia, joissa vanhempia on neuvottu terveellisen ja edullisen lähiruuan valmistamisessa. Perheitä on myös kannustettu kasvimaiden viljelyyn ja siipikarjan kasvatukseen sekä uusien elinkeinojen luomiseen. Yhteisöjen kapasiteettia omien voimavarojensa identifiointiin ja käyttöönottoon on vahvistettu muun muassa perhekohtaisilla kehityssuunnitelmilla. Asukkaita on kannustettu yhdistämään voimansa ja organisoitumaan pienryhmiksi. Lisäksi väestölle on tarjottu lasten suojeluun ja oikeuksiin liittyvää tietoa, ja lasten osallistumista lasten kerhojen toimintaan on tuettu. Haasteena ovat alueen laajuus ja monien kylien syrjäisyys. Lisäksi puhtaan juomaveden puute ja ympäristön saastuminen, sekä perheiden toimeentulon epävakaisuus ja viljelymaan vähäisyys aiheuttavat monia haasteita. YSTEA on päättänyt tukea CISV:n toimintaa sosiaalisesti vahvista vasta näkökulmasta; tarjoamme sosiaalisesti heikommassa asemassa olevien lapsille ja nuorille mahdollisuuksia osallistua CISV:n kansainvälisyyskasvatukselliseen toimintaan Suomessa ja maailmalla. Vuonna 2012 avustussummamme on 700 euroa. CISV Helsinki lähettää vuonna 2012 erilaisille kansainvälisille leireille ja ohjelmiinsa lähes viisikymmentä nuorta. Nuorille suunnattu infotilaisuus järjestettiin Sandelsin nuoriso talolla (Topeliuksenkatu 2, Helsinki). YSTEAn Pekka Laukkanen oli paikalla kyseisessä tapahtumassa. Teksti: Pekka Laukkanen Kuva: CISV:n kuva-arkisto / Johan Sundell CISV on sitoutumaton, vapaaehtoisvoimin toimiva kansainvälisyyskasvatusjärjestö. Ohjelmat tarjoavat erityisesti lapsille ja nuorille monikulttuurisia kokemuksia. Maailmanlaajuiseen ystävyyteen kasvaminen jo lapsena on CISV:n perusta. Huolimatta siitä, että CISV-toiminta on hauskaa ja jännittävää, niin se on myös paljon muuta. Monikulttuu- risten ohjelmien pohjana ovat kasvatukselliset tavoitteet, joihin CISV-toiminta sitoutuu täysin. Kasvatuksellisten tavoitteiden päämääränä on kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia sekä vastuullisia maailmankansalaisia, jotka pyrkivät edistämään rauhanomaista yhteiskuntaa. CISV-toiminnan tärkeänä tavoitteena on etenkin ystävyyden kautta ohjata lasten ja nuorten kasvua kansainvälisyyteen sekä erilaisuuden ja yhdenvertaisuuden arvostamiseen. CISV-toiminnan myötä on mahdollista saada elinikäisiä, maailmanlaajuisia ystävyyssuhteita, kehittää monipuolisesti vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä ja johtamistaitoja. YSTEA vahvistaa omaa rooliaan kansainvälisen toiminnan ja kehitysyhteistyön tukijana ja kehittäjänä yhteistyökumppanuudella CISV:n kanssa. Ystea 1/

8 MAAILMA KYLÄSSÄ YSTEAN 50+ toiminta ja EU:n teemavuosi 2012 Maailman kulttuurit kohtaavat jälleen Kaisaniemen puistossa ja Rautatientorilla Tarjolla on maailmankuvia ja mahdollisuuksia sekä musiikkia, tanssia, teatteria, taidetta ja toimintaa ilmaiseksi. Maailma kylässä on jo vuodesta 1995 lähtien järjestetty koko perheen ilmaisfestivaali. Se on kaikille avoin kylä ja kohtaamispaikka, joka esittelee kulttuurin makupaloja ja yllätyksiä eri puolilta maailmaa. Tämän vuoden festivaalin teema on demokratia, mikä näkyy etenkin asiaohjelmassa, joka julkaistaan Demokratia-teema linkittyy läheisesti myös YSTEAn toimintaan ja YSTEA onkin paikalla totuttuun tapaan yhteisellä esittelypisteellä ERTOn kanssa. Maailma kylässä antaa uusia kokemuksia ja näkökulmia suvaitsevaan monikulttuurisuuteen, kehitysyhteistyöhön, kestävään kehitykseen ja globaaliasioihin. Juuri näitä arvoja myös YSTEA peräänkuuluttaa omassa toiminnassaan ja uunituoreessa strategiassaan. Maailma kylässä -festivaalin pääjärjestäjä on Kepa ry, joka on noin 300:n kehitysyhteistyötä tekevän tai muuten kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevän suomalaisen kansalaisjärjestön kattojärjestö. Kepan toimintaa tuetaan ulkoministeriön kehitysyhteistyömäärärahoista. Kepan jäsenjärjestöjä ja muita yhteistyökumppaneita on mukana festivaalilla yli 300. Festivaalialueella esittäytyy yli 200 kansalaisjärjestöä sekä oppilaitoksia, museoita, viranomaisia ja yrityksiä. YSTEA kaipaa esittelypisteelle vapaaehtoisia väliselle ajalle! Pääsisitkö paikalle? Ota yhteyttä Pekka Laukkaseen tai Teksti: Pekka Laukkanen KuvaT: KEPAn kuva-arkisto Kuva: Anna Tervahauta Kuva: Leif Laaksonen Meille eläkeikää lähestyville ja jo eläkkeelle ehtineille tarjoaa YSTEA mahdollisuuksia osallistumiseen. Kevät- ja syyskokoukset ovat myös meille osallistumismahdollisuus ay-toimintaan! Kokouksissa meillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa puheenvuoroja käyttämällä. Kokouksissa on aina joku mielenkiintoinen esitelmä kuultavaksi ja kevätkokouksen yhteydessä järjestetään jo perinteinen Tallinnan risteily. Näin meille ikääntyneemmillekin on tarjolla hieno mahdollisuus tavata vanhoja kavereita, vaihtaa kuulumisia ja tutustua nuorempiin ystealaisiin. Tällaiset tapaamiset ja keskustelut ovat omalta osaltaan myös perinteen siirtämistä senioreilta nuoremmille toimijoille. Yritämme myös resurssien puitteissa tukea alueellisen toiminnan käynnistämisessä. Ota Heimoon yhteyttä! EU:n teemavuosi Aktiivinen ikääntyminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus on pyörähtänyt käyntiin. Emme itse ole järjestämässä omia teemavuoden tapahtumia. Eri yhteisöt ja järjestöt järjestävät teemavuoteen liittyviä tilaisuuksia eri puolilla Suomea. Mekin voimme niihin osallistua. Aktiivinen ikääntyminen tähtää siihen, että ihmiset voivat ikävuosien lisääntyessä elää täyttä elämää niin työssä, kotona kuin oman yhteisönsä jäseninäkin. Sukupolvien välinen solidaarisuus mahdollistaa eri-ikäisten vahvuuksien tunnustamisen ja arvostamisen. Yhdessä osaamme enemmän ja jokainen voi oppia toisiltaan. Työterveyslaitoksen nettisivuilta löydätte runsaasti tietoa teemavuoden toteuttamisesta Suomessa. Työterveyslaitoksen sivuille pääsette osoitteesta: ikaantyminen/sivut/default.aspx. Aina on oikea ikä Osallistu teemavuoteen! Kevätterveisin Heimo Liimatainen Ystean 50+ työryhmän puheenjohtaja ERTON JÄSENPÄIVÄ Oulussa la 4.8. Ravintola Rauhalassa, Mannenkatu 1 Tapahtuma on osallistujille maksuton, ERTO tarjoaa ohjelman ja ohjelmassa mainitut tarjoilut. Tapahtumaan osallistujat vastaavat itse omista matka- ja majoituskuluistaan. Kotivakuutuksen nettiostajan etu Liittosi jäsenenä saat meiltä huomattavia etuja - myös verkossa. Katso turva.fi/erto Hotelli Scandicista, Saaristonkatu 4, on varattu kiintiö majoittuville. Kiintiön nimi: ERTO Allotment. Varaustunnus: ERI030812_001. Päivämäärät: (perjantai-sunnuntai). Huoneet ja huonehinnat: yhden hengen standard huone 99 EUR/yö, kahden hengen standard huone 108 EUR/yö. Puhelin: Sähköposti: Tarkemmat tiedot jäsenpäivästä 8.6. ilmestyvässä Toimi-lehdessä. Käy kurkkaamassa paikkaa osoitteessa Jäsenpäivän päätteeksi Rauhalan Patiolla olevassa Kesäteatteriravintola Nauravassa Kulkurissa LUOLAMIES. Tee varauksesi ajoissa, lippuja on rajoitetusti. Lipun hinta 28. Varaukset: Raija Similä puh , LUOLAMIES: Rakastaa shoppailua? Kysyy eksyessään tietä? Vaihtaa sukat joka päivä? On ehkä mies mutta ei Luolamies! Luolamies on tikahduttavan hauska, lämmöllä miesten ja naisten eroja ruotiva stand up -esitys. Harvemmin näytelmä saa oman kadun tai oman merkkipäivän. Tämä Broadwayn pitkäikäisin, vuodesta 1995 pyörinyt yhden miehen show on saanut molemmat! Luolamiestä on esitetty ainakin 30 eri maassa 15 eri kielellä. Roolissa: Martti Suosalo. Esityksen kesto: 2h 15min. ensimmäisestä vakuutuskaudesta -20% VAKUUTUSKAUPPA (turvaamo) 24 h Osta vakuutukset helposti netistä! 14 - Ystea 1/2012 Ystea 1/

9 Näin hauskaa on Kittin mielestä yhdistyksemme taival ollut... Tervetuloa! Niin juhlavina, että Juri viihtyi juhlassamme. Titon edustajat onnittelemassa mukanaan upeat kukat. Ystealaisten juhlatunnelmia 30-vuotisjuhlasta...Ja Kaijankin. SOTT:n entinen puheenjohtaja i Kaarina Perämäk. sa as lem ste ui m ERTON k unniapuh eenjohta Matti He ja ll st e n muis yhdistykse mme alku telee taivalta. ERTON puheenjohtajia YSTEAN puheenjohtajan Matti Ojamon pöydässä: Matti Hellsten, Tapio Huttula ja Juri Aaltonen. Mukana myös Kristina Westerholm (perustajajäsen), Kaija Raatikainen (YLTT:n entinen puheenjohtaja), Raili Juvonen (YLTT:n entinen puheenjohtaja) ja Arja Lehtonen (nykyinen varapuheenjohtaja, YLTT:n ja YSTEAN pitkäaikainen sihteeri). Näkymä juhlasaliin Ystea 1/2012 Ystea 1/

10 Yhdistyksemme konkareita: Paula ja Ritva. a on Tapioll aa mukav jotain. a a av kerrott Juhlavieraita Oulusta viimeisen päälle juhlavina. Jurilla ja Pirkkoliisalla on jokin yhteinen suunnitelma Matti Ojamolle luovutettiin juhlavasti ERTON hopeinen ansiomerkki. Ja mei oli niinllä mukav aa! YLTT:n pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Raili Juvoselle luovutettiin ERTON viiri hopealaatalla. Taisi sihteerillä mennä sormi suuhun jossain kohtaa ja kovin vakavalta näyttää myös aina muuten niin iloinen juontajamme Pekka Laukkanen. Illan upea ja juhlava musiikkiesitys. Tässä oli illan vauhdikkain esitys, joka nosti tunnelman kattoon Ystea 1/2012 Ystea 1/

11 Ystäviämme Ysteassa Marjo Luomanen 1. Nimi Marjo Luomanen 2. Ikä 36 v. 3. Syntymäpaikkakunta Alahärmä 4. Kotipaikka Vaasa 5. Perhe Sinkkuna kissan kanssa 6. Koulutus Yo-merkonomi 7. Työpaikka Lihastautiliitto ry, jossa toimin Länsi-Suomen järjestösuunnittelijana. 8. Ammatin hyvät puolet Saa auttaa ja opastaa apua tarvitsevia, ihmisläheinen, itsenäinen, liikkuva työ sekä monipuolinen työnkuva. Minulla on kivat työkaverit ja ilo työskennellä mukavien yhteistyötahojen kanssa. 9. Ammatin huonot puolet Välillä, varsinkin talvella, on raskasta reissata siellä sun täällä ja tehdä ylipitkiä työpäiviä. Kiire ja töiden kasaantuminen. Yleensä kyllä huonot puolet häviää työn antavuuden ja hyvien puolien rinnalla. 10. Harrastukset Järjestötoiminta, teatteri/elokuvat, käsityöt on viime aikoina jääneet vähän vähemmälle, kaikenlainen ystävien kanssa touhuilu 11. Paras kirja Nyt ei ole tullut hetkeen luettua ylihyvää kirjaa, mutta Dan Brownin Da Vinci -koodi oli kirja, joka piti saada lukea melkein kerralla. Tykkään elämänkerroista ja totuudenperäisistä kirjoista. 12. Paras elokuva Tällä hetkellä varmaan täytyy sanoa, että Härmä. Se laittoi miettimään omaa sukuhistoriaa taaksepäin ja härmäläisenä täytyy varmaan sen verran vetää kotia päin. Notting Hill teki aikoinaan vaikutuksen. Tykkään myös vanhoista kotimaisista elokuvista. 13. Paras matkakohde Suomesta löytyy paljon hienoja matkakohteita. 14. Mielipiteesi Ysteasta Olen sitä kautta tutustunut ihaniin ihmisiin, päässyt mukaan hauskoihin reissuihin ja tapahtumiin. Harmi vain, kun tällä alueella ei ole paikallista toimintaa. 15. Missä olet kymmenen vuoden päästä? Hmm Aika näyttää mitä tuleman pitää 16. Muita tulevaisuuden suunnitelmia? Opiskelua olen ajatellut jo jonkin aikaa, mutta vielä odottelen sopivan motivaation iskemistä 17. Mistä unelmoit? Olen jalat maassa -oleva tyyppi, enkä unelmoi kovasti. Tietenkin sitä toivoisi, että osaisi olla onnellinen ja nauttia elämän pienistä asioista. 18. Mitä haluaisit muuttaa Suomessa? Asennetta erilaisuutta kohtaan. Olisi hienoa, jos olisi vielä entisajan talkoohenkeä ja ihmiset välittäisivät/pitäisivät huolta toisistaan kuten entisajan kyläyhteisöissä. 19. Kissa vai koira ja miksi? Ehdottomasti kissa. Mikä voi olla söpömpää kuin pieni pörröinen kissanpentu. Kissat ovat itsenäisiä ja tekevät just niin kuin haluavat. Ne osaavat nauttimisen taidon. 20. Kenelle haluat laittaa terveisiä ja miksi? Ystean luottamusihmisille kiitokset mukavista reissuista sekä myös työkavereille ja tutuille aurinkoa & voimia kevättä kohti! Arja Nummi 1. Nimi Arja Nummi 2. Ikä 62 v. 3. Syntymäpaikkakunta Oulu 4. Kotipaikka Oulu 5. Perhe Ei omaa miestä, eikä omia lapsia, mutta ihania isotädin lapsenlapsia 6. Koulutus Terveydenhoitaja, sisätautikirurgian esh 7. Työpaikka Munuais- ja maksaliitto ry 8. Ammatin hyvät puolet Itsenäinen, luova työ 9. Ammatin huonot puolet Työn rajaaminen kuormittumisen uhka 10. Harrastukset Saksan kielen kirkastaminen dementian ehkäisynä 11. Paras kirja Bernhard Schlink Lukija 12. Paras elokuva Iciar Bollain Sade kuuluu meille 13. Paras matkakohde Itävallan Alpit patikoiden 14. Mielipiteesi Ysteasta jäsenistöstään huolenpitävä ammattijärjestö. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen edunvalvojana tosi haastava tehtävä, jonka eteen tulee tehdä hartiavoimin töitä. 15. Missä olet kymmenen vuoden päästä? Jyväskylässä 16. Muita tulevaisuuden suunnitelmia? Aloittaa ns. kolmas vaihe elämässä. Jättää säännöllinen työelämä. Muutto Keski-Suomeen. 17. Mistä unelmoit? Löytäisin itsestäni taas hoikan, liikkuvan Arjan, josta virtaa energiaa toimintaan itsensä ja muiden iloksi. 18. Mitä haluaisit muuttaa Suomessa? Valtion pussista tulee palkka ainakin kahdelle työntekijäporukalle; poliisille ja kansanedustajalle. Poliisien määrää on lisättävä ja kansanedustajien vähennettävä. 19. Kissa vai koira ja miksi? Huh! ei kumpaakaan, pelkään eläimiä. 20. Kenelle haluat laittaa terveisiä ja miksi? Ystäville YSTEASSA. Havahduttakaa nuoret joukkoomme; ihminen tarvitsee ihmistä. Ihminen ilman ihmistä on vähemmän ihminen ihmiselle, vähemmän kuin ihminen voi olla. Ihminen tarvitsee ihmistä, sanoo Tommy Taberman runossaan Pieni laulu ihmisestä. Sinä voit vaikuttaa jäsenkyselyiden kautta Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa vuoden aikana tehtävien jäsenkyselyiden kautta. Huhtikuussa tulemme tekemään ison jäsenkyselyn, jossa sinä annat suunnan ERTOn toiminalle tulevina vuosina. Myös muiden jäsenkyselyiden kautta vaikutat suuriin asioihin, kuten omiin työsuhteesi ehtoihin. Kyselyt toimitetaan sähköisesti, joten laita sähköpostiosoitteesi kuntoon nyt. Helpoiten tee sähköpostiosoitteen muutoksen sähköisen asioinnin kautta osoitteessa Toinen vaihtoehto on lähettää sähköposti osoitteeseen Tarkkaile postiasi, vastaa kyselyihin ja ole vaikuttaja! ************************************ Kauppalopo??? Puheenjohtaja Matti Ojamon pääkirjoituksessa esiintyy termi Kauppalopo. Mistä oikein on tarkemmin ottaen kyse? Laita postia osoitteeseen ja nopein vastaaja voittaa palkinnon! 20 - Ystea 1/2012 Ystea 1/

12 TUTUSTU TESSIISI: Ystean alojen työehtosopimukset keväällä 2012 Ystean alojen työehtosopimukset menivät mukavasti raamin sisälle. Raamisopimuksen mukaisesti eri alojen korotukset ovat nyt 2,4 %, mutta alakohtaisesti raamia on sovellettu hivenen eri tavalla. Osassa aloja vanhojen paikkakuntakalleusluokkien eroja on kavennettu ja siten osa korotuksista on käytetty painottaen 2. kalleusluokan taulukoita. Myös teksteihin on käytetty vaihtelevasti osaa kokonaiskustannusvaikutuksesta, samoin paikallisesti neuvoteltavat erät vaihtelevat sopimuksittain. Kaikki raamisopimuksen mukaiset sopimukset ovat kuitenkin yhteensä 2,4 %. Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimus Yksityisellä terveyspalvelualalla palkkoihin tuli jo yleiskorotus 1,7 % ja 2012 tammikuussa 150 kertaerä. Terveyspalvelun osalta paikallisten erien neuvottelut tulisi käydä mennessä. I paikkakuntakalleusluokassa erän suuruus on 0,7 % ja II paikkakuntakalleusluokassa 0,4 %. Tämä ero johtuu siitä, että liittojen välillä on sovittu paikkakuntakalleusluokan poistumisesta ja siinä yhteydessä on sovittu, millä aikataululla se toteutuu. Lopullisesti erot poistuvat Sovittiin myös siitä, että mikäli työnantajan kanssa ei päästä sopimukseen, niin puolet erästä kohdennetaan (0,35 % tai 0,2 %) jaetaan yleiskorotuksena. Toisesta puolesta (0,35 % + 0,2 %) työnantaja voi päättää oman päätöksen mukaan. Tämä on ns. Kaikki Ystean alojen uudet työehtosopimukset liitteineen löydät Ystean TES-sivuilta. Tutustu omaan työehtosopimukseesi! puoliperälautamalli korotukselle eli puolet paikallisesta erästä tulee jakaa yleiskorotuksena ellei sopimukseen päästä. Teksteihin saatiin neuvoteltua 6 päivän palkan lisäys isyyslomaan, työaikapankki ja varaluottamusmiehen koulutusoikeuden lisäys sekä luottamusmiespalkkion, hälytysrahan ja pukurahan parannuksia. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus Yksityistä sosiaalipalvelualaa koskeva työehtosopimus on solmittu ajalle Yksityiselle sosiaalipalvelualalle tulee palkkoihin yleiskorotus 1,7 % ja helmikuussa 150 kertaerä. Lisäksi toteutetaan paikallinen erä 0,68 %. ja ,6 %. Teksteihin saatiin isyysvapaan palkan 6 päivän lisäys, palkkaryhmätarkennuksia ja luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioiden korotuksia. Sosiaalialan järjestöissä työehtosopimuksen lisäksi tuli voimaan palkkausjärjestelmän uudistus Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliiton välillä on solmittu Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus ajalle , Sosiaalialan järjestöjä koskeva TES. Sosiaalialan järjestöissä palkkoihin tulee yleiskorotus 2,4 %, helmikuussa 2012 kertaerä 150. Paikkakuntaluokkia I ja II lähennetään, joten palkkataulukoihin on korotukset I pkl 1,8 % ja II pkl 2,4 %. Tänä vuonna ei neuvotella erikseen paikallista erää. Paikalliset erät neuvotellaan vasta niin, että I pkl erä on 0,7 % ja II pkl 1%. Muistathan huomioida myös sosiaalialan järjestöjen palkkausjärjestelmäuudistukseen, josta saa lisää tietoa mm. Ystean sivuilta. ERTON TES-asiantuntijat edunvalvojinamme: Erton järjestölakimies Kaisu Ahtolan jäätyä perhevapaile Ystean alojen TES-asiantuntijoina toimivat edunvalvontajohtaja Matti Orkovaara (sosiaalialan järjestöt ja yksityinen sosiaalipalveluala) ja järjestölakimies Maritta Jalo (yksityinen terveyspalveluala). Lisää tietoa työsuhdeasioista saat myös Erton sivuilta. ETSITÄÄN YSTEA-aktiiveja Tule työpaikan näköalapaikalle! Perusta työkaverisi kanssa ystealainen työpaikkaosasto tai ikioma klubi ja houkuttele muutkin mukaan. n Kokoontukaa yhteen. Saatte 16 euroa jäsentä kohden vuodessa toimintarahaa ja voitte tehdä sillä ihan mitä teidän porukka haluaa. n Laittakaa vaikka pikkujoulut pystyyn tai tehkää kevätretki luontoon. Menkää pitsalle ja oluelle tai pitäkää ilta teekupposen ympärillä. Toimintarahalla saatte tarjoilut ja tunnelma nousee. n Kun pääsette alkuun, voitte hankkia iltoihinne alustajia YSTEASTA. Tulemme mieluusti paikalle ja ideoidaan yhdessä toimintaa eteenpäin. Jos TES puhututtaa, laitetaan TES-ilta pystyyn ja kerätään kipukohdat listalle ja toimitetaan asiantuntijoiden ratkottavaksi. n Jos teillä on luottamusmies jo valittuna, on työpaikkaosasto tai YSTEA-klubi oiva tuki luottamusmiehelle. Voitte yhdessä pohtia työpaikkanne asioita ja pystytte paremmin pitämään puolenne. Mitä tarvitaan: Kootkaa pari kaveria, täyttäkää lomakkeet ja kokoontukaa. Tai laittakaa aluksi vapaamuotoinen hakemus. Mitä tarjotaan: Sosiaali- ja terveysalan yksityisen sektorin ystealaisten edustajien eri-ikäistä seuraa, hurttia huumoria ja vakavaa pohdiskelua, ahkeraa työryhmätyötä, haasteita ja onnistumisen iloa. Saat runsaasti uusia kokemuksia ja lisää sosiaalista pääomaa, kun verkostosi laajenevat. Lisäohjeet ja lomakkeet: Lisätietoja antavat: 22 - Ystea 1/2012 Ystea 1/

13 Työvaliokunta suunnitteluseminaarissa kesällä 2011 Trollshovdan majalla Raaseporissa. Kuvassa Matti, Arja ja Kaija. Heimo otti kuvan. Hedelmistään puu tunnetaan YSTEAN strategia Huhtikuussa 2008 kaksi ertolaista yhdistystä piti yhdistymiskokouksen. Yksityisten terveyspalvelulaitosten työntekijät ry ja Yksityisen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen työntekijät ry yhdistyivät Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:ksi. Ylttiläiset ja sottilaiset työskentelivät erilaisissa toimintaympäristöissä. Minun ja varmasti monien muiden mieleen nousi kysymys, miten löytää yhteiset pelisäännöt? Keinoksi otettiin YSTEAN strategian valmistaminen. Hankkeen vastuuelimenä on ollut YSTEAN hallitus. Hallitus nimesi allekirjoittaneen strategiavastaavaksi ja ohjausryhmäksi työvaliokunnan. Puheenjohtaja Matti Ojamo toimi strategiavastaavan esimiehenä. Puheenjohtajan ja strategiavastaavan säännöllisin välein pidetyissä kokoontumisissa ratkottiin eteen tulleita käytännön ongelmia ja suunniteltiin työskentelyn etenemistä. Strategiavastaava raportoi säännöllisesti hankkeen etenemisestä ja eri työvaiheista YSTEAN hallitukselle. Strategiahanke toteutettiin käyttämällä yhdistyksen kaikkien tasojen asiantuntemusta. Strategiatyön menetelmänä oli osallistava työmetodi ja työtä tehtiin hallituksen ja työvaliokunnan suunnitteluseminaareissa ja kokouksissa sekä sähköpostityöskentelynä strategiavastaavan antamia tehtäviä ratkoen. Työ alkoi hallituksen suunnitteluseminaarissa Rakvressa Virossa tammikuussa 2010 esittelyllä ja hallituksen ensimmäisellä nelikenttätyöllä YSTEAN sisäisistä vahvuuksista ja heikkouksista sekä ulkoisista mahdollisuuksista ja uhkista. Työ valmistui lokakuussa 2011 ja vahvistettiin syyskokouksessa 12. marraskuuta Helsingissä. Strategia-asiakirja löytyy YSTEAN kotisivulta Ensimmäinen toimintavuosi käytettiin YSTEAN nykytilanteen kartoittamiseen ja toisena vuonna alkoi vähitellen hahmottua yhdistyksemme kokonaisvaltainen strateginen ohjelma. Henkilöstön edustajien (HED) Voimaannutaan seminaarissa syyskuussa 2010 esittelin strategiahankkeen ja sen etenemissuunnitelman, sekä toteutettiin suppea Ilmapuntarikysely, jolla haimme työpaikkaaktiivien näkemyksiä YSTEAN vahvuuksista ja heikkouksista. Maaliskuussa toteutimme koko jäsenistöön suunnatun kyselyn, jolla saimme rivijäsenten näkemyksiä työolosuhteista, vaikutusmahdollisuuksista työpaikoilla ja kunkin vastaajan valmiudet osallistua työpaikan kehittämistyöhön. Kyselyjen vastaukset analysoitiin ja otettiin huomioon strategian jatkotyöskentelyssä. Ahkeralla ja monipuolisella työskentelyllä YSTEA löysi syvimmän olemuksensa. Valmistunut asiakirja antaa työkaluja hallituksen työskentelyyn ja toiminnan suunnitteluun. Jäsenten näkökulmasta asiakirja tarjoaa hyvän pohjan ohjata ja valvoa toimintaa; tarkistaa strategiasta, että toimintasuunnitelmat toteuttavat strategisia tavoitteita, ja verrata jo toteutunutta toimintaa strategiaan. Toisin sanoen valvoa, että YSTEA pysyy oikealla kurssilla kamppailussa paremman työelämän ja yhteiskunnan puolesta. Strategia muodostuu seuraavista osioista. Visio on kuvaus tavoiteltavasta tulevaisuudesta, jonka haluamme toteutuvan pitkällä aikavälillä. Visio on YSTEAN tahtotila! Arvot ohjaavat työtämme ja käyttäytymistämme ja niiden tulee näkyä kaikissa tekemisissämme ja tuloksissamme. Toiminta-ajatus ilmaisee YSTEAN olemassaolon perustan ja oikeutuksen ja vastaa kysymykseen, miksi olemme olemassa sekä ohjaa toimintaamme. Strategiset tavoitteet edistävät toiminta-ajatuksen ja vision toteutumista. YSTEAN hallitus on päävastuussa toiminnan tuloksista. YSTEAN strategiatyö kesti lähes kaksi vuotta. Miksi niin pitkään? Yksinkertaisesti siksi, että hanke toteutettiin vapaaehtoisvoimin; työvaliokunta, hallitus, jäsenistö. Strategiavastaava ohjasi työtä ja vastasi syntyneen materiaalin kirjoittamisesta sekä lopullisen asiakirjan muotoilemisesta. Mielestäni prosessi osoitti yhdistyksemme kypsyyden työskennellä yhdessä yhteisten tavoitteidemme puolesta. Monitasoinen toiminta lisäsi myös uskoa siihen, että yhdessä toimien, toinen toista tukien, voidaan saavuttaa käytettyihin resursseihin nähden aivan huikea tulos! Voimme kaikki olla ylpeitä työmme tuloksena syntyneestä strategiasta. Lämmin kiitos YSTEAN hallitukselle ja kaikille ystealaisille, yhdessä ja erikseen, toveruudesta ja tuesta jota osoititte minulle monipolvisen työrupeaman aikana. Erityiskiitos puheenjohtaja Matti Ojamolle ja työvaliokunnalle kannustavasta ohjauksesta työn aikana! Heimo Liimatainen Lomatuki YSTEAn lomatuen myöntämisperusteet Kuka voi hakea lomatukea YSTEAn jäsen, joka on ollut jäsenenä vähintään puoli vuotta ja jonka jäsenmaksut on maksettu tai joka on saanut ERTO:n hallituksen myöntämän jäsenmaksuvapautuksen vapaajäsenet myös työttömät ovat oikeutettuja hakemaan lomatukea opiskelijajäsen ei voi hakea lomatukea Miten haetaan lähetetään hakemus YSTEAn hallitukselle/lomatukivastaavalle hakulomake on YSTEAn nettisivulla lomakkeen voi myös pyytää hallituksen jäseniltä, joiden tiedot ovat YSTEAn nettisivulla tai lomatukivastaavalta hakuaika on kolme kuukautta loman viettämisestä hakemukseen on liitettävä alkuperäiset tositteet puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä hylätyt hakemukset palautetaan liitteineen Tuen myöntäminen lomatuki on henkilökohtainen etusija on lomatukea aikaisemmin saamattomilla ei perättäisinä vuosina samalle hakijalle ei myönnetä jo tuettuihin lomiin, esim. kuntoremonttiloma, yhdistysten omat lomaosakkeet ja -mökit, työnantajan tukemat vuokra-asunnot, omat lomaosakkeet hallitus myöntää tuen vuosittaisen määrärahan puitteissa, hakemusten saapumisjärjestyksessä Millainen loma loma vietetään Suomessa, majoitus- tai matkailuliikkeessä loman pituus on 2 5 vrk yhtämittaisesti Kuinka paljon tuki on 85 euroa, jos loman pituus on 5 vrk (5 yötä) tai enemmän tuki on 51 euroa, jos loman pituus on 3 4 vrk (3 yötä) tuki on 34 euroa, jos loman pituus on 2 vrk (2 yötä) tositteita on oltava vähintään edellä mainitun summan edestä MUISTATHAN TÄYTTÄÄ LOMATUKIHAKEMUKSEN KAIKKI KOHDAT HUOLELLISESTI! 24 - Ystea 1/2012 Ystea 1/

14 Kutsu kevätkokoukseen Yhdistys maksaa jäsenten matkat kokoukseen edullisimman kulkuneuvon mukaan. Junaliput tilataan VR Yrityspalvelusta p (ma pe klo 8 16) tai Asiakaspalvelusta p (klo 7 22), asiakasnumero Bussiliput tilataan Kaleva Travel Oy:stä, p (ma pe klo 8 17) koodi YSTEA/ kevätkokous. Jos jäsen tulee lentäen, hänelle korvataan enintään bussi/junalipun hinta. Poikkeavista järjestelyistä on ehdottomasti otettava yhteyttä taloudenhoitaja Kaija Raatikaiseen, tai gsm Matkojen korvaamisen edellytys on, että jäsen on läsnä koko kokousohjelman ajan. Kuvat: Tallink Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina klo Folkhälsanin Terveystoimintatalolla, Topeliuksenkatu 20, Helsinki (Töölö). Kokouksen jälkeen lähdemme Tallinnan risteilylle. Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat eli vuoden 2011 toimintakertomus, tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Kokouksessa käsitellään myös jäsenten kokoukselle tekemät aloitteet, jotka on toimitettava kirjallisena puheenjohtaja Matti Ojamolle, Jenkkapolku 30 F, Järvenpää tai 30 vuorokautta ennen kokousta. Risteilylle lähtijöille on Folkhälsanilta kokouksen jälkeen bussikuljetus Länsisatamaan klo Ilmoita osallistutko bussikuljetukseen. Aikataulu: Luento 12:00 Lounas 13:00 Kokous 15:00 Iltapäiväkahvi 15:45 Bussikuljetus Länsisatamaan Kokousohjelman jälkeen lähdemme laivaristeilylle Tallinnaan. Laivaliput jaetaan satamassa klo M/S Star lähtee Helsingin Länsisatamasta. Heti laivan lähdettyä kokoonnumme kuohu viinin kohotustilaisuuteen laivan Sunset Bariin. Saapuminen Tallinnaan, D-terminaali klo klo lähdetään paluumatkalle Tallinnan D-terminaalista M/S Starilla. Helsingin Länsisatamassa olemme klo Tallinnassa yövymme Tallink City Hotellissa, A.Laikmaa 5, Tallinn. Hotellista on varattu 2 hengen huoneet ja hintaan kuuluu aamiainen. Hotelliin on kävelymatka. Hotellin huonekortit jaetaan hotellin ala-aulassa klo Risteilylippuja on varattu 100 jäsenelle. Omavastuuna peritään 40 euroa, joka on maksettava viimeistään YSTEA ry:n tilille, Sampo FI , BIC DABA- FIHH ja maksamalla ajoissa jokainen varmistaa osallistumisensa risteilylle. Viitteeksi laittakaa risteily/osallistujan nimi. Sitovat ilmoittautumiset kokoukseen ja risteilylle viimeistään tai iltaisin Sirkku Mutrulle gsm Ilmoittautumisen yhteydessä on kerrottava syntymäaika, osoite, puhelinnumero (mukaan tuleva puhelin), mahdollinen Club One -kanta-asiakasnumero ja ruokarajoitteet sekä mahdolliset erityistarpeet kokoukseen liittyen ja myös huonekaveritoiveen voi esittää. Muistakaa ottaa PASSI mukaan. Jos tulee vain kokoukseen, pitää ilmoittautua tarjoilun takia myös mennessä. Mikäli joudut peruuttamaan risteilysi, ilmoita heti, kun tiedät esteestä. YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS Aika Lauantai klo Paikka Folkhälsanin Terveystoimintatalo, Topeliuksenkatu 20, Helsinki (Töölö) 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Kokouksen järjestäytyminen 3.1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 3.2 Valitaan kokoukselle sihteeri 3.3 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 3.4 Valitaan kaksi ääntenlaskijaa 4. Kokouksen menettelytapojen hyväksyminen 5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 6. Jäsenten kokoukselle tekemät aloitteet 7. Käsitellään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta Käsitellään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto vuoden 2011 tileistä ja taloudenhoidosta sekä vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 9. Päätetään toimenpiteistä, joihin tilinpäätös antaa aihetta 10. Ilmoitusasiat 11. Kokouksen päättäminen 26 - Ystea 1/2012 Ystea 1/

15 ETSINTÄKUULUTUS Ilmianna vuoden työpaikkaosasto! Työpaikkaosasto- tai työpaikkaklubitoiminta on Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan ammattilaisten eli Ystealaisten edustajien eri-ikäistä seuraa, jossa esimerkiksi: Viljellään hurttia huumoria tai harrastetaan vakavaa pohdiskelua Ei haittaa vaikka siellä työryhmät ahertaa tai uskaltautuvat uusiin haasteisiin ja ennen kaikkea nauttivat täysin siemauksin onnistumisen ilosta! Vuoden työpaikkaosasto palkitaan YSTEAn kevätkokouksessa Ilmiannot perusteluineen mennessä osoitteeseen: TERVE-SOS 2012 Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan koulutus- ja messutapahtuma TERVE-SOS 2012 järjestetään Tampereella Tampere-talossa. Koulutustapahtuma ja messut ovat saman katon alla. Teemana on Aktiivinen kansalainen vireä elämä. Tule tutustumaan Ystean pisteeseen ja moikkaamaan tuttuja! YSTEA tarjoaa kahvit ERTON jäsenkorttia vastaan! Ysteasta on tarinaa myös Wikipediassa! Katso

YSTEA jäsenlehti 1/2012

YSTEA jäsenlehti 1/2012 YSTEA jäsenlehti 1/2012 Julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan ammattilaiset ry:n jäsenlehti. YSTEA ry on toimihenkilöliitto Erto ry:n jäsenyhdistys. www.ystea.fi. YSTEA on myös Facebookissa.

Lisätiedot

1.ASKEL HYVINVOINTIJAKSOT OTA TALTEEN! OTA 1.ASKEL HYVINVOINTIISI. HYVINVOINTIJAKSOT AIKUISILLE HYVINVOINTIJAKSOT PERHEILLE. Hyvinvointijaksot 2014 1

1.ASKEL HYVINVOINTIJAKSOT OTA TALTEEN! OTA 1.ASKEL HYVINVOINTIISI. HYVINVOINTIJAKSOT AIKUISILLE HYVINVOINTIJAKSOT PERHEILLE. Hyvinvointijaksot 2014 1 OTA OTA TALTEEN! HYVINVOINTIISI. TUTUSTU JA HAE WWW.PHT.FI AIKUISILLE PERHEILLE Hyvinvointijaksot 1 VUODEN -HYVINVOINTIJAKSOJEN HAKU HAKU ALKAA 15.10.2013 TUTUSTU UUSIIN JAKSOIHIN JA TARJONTAAMME VERKKOSIVUILLAMME

Lisätiedot

Yhdistystiedote 3/2015

Yhdistystiedote 3/2015 Yhdistystiedote 3/2015 Tervehdys yhdistysaktiivi, Kevät etenee hyvää vauhtia. Useimpien kanssa tapasimmekin jo liittokokouksessa. Tässä yhdistystiedotteessa on koottu tärkeimpiä liiton kuulumisia teille

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 KESKEISET TULOKSET Henkilöt jäivät eläkkeelle ensisijaisesti, koska tunsivat tehneensä osuutensa työelämässä. Eläkkeelle jääneet

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 Hyvääsyksynalkuakaikillejäsenillemme! KävimmeelokuunlopussaretkelläPorvoossajaHangossa.Oliupeasääjamuutenkin reissuolionnistunut.kuvassaistunmustionlinnankartanonportaikolla.enollutkäynytsiellä

Lisätiedot

MARTTA- TOIMINTA. Kotitalousneuvonta Ruoka ja ravitsemus Kodin talous ja kuluttaja-asiat Kodinhoito Kotipuutarha ja ympäristö

MARTTA- TOIMINTA. Kotitalousneuvonta Ruoka ja ravitsemus Kodin talous ja kuluttaja-asiat Kodinhoito Kotipuutarha ja ympäristö SINUSTAKO MARTTA HISTORIA Marttajärjestö syntyi vuonna 1899. Suomessa elettiin tuolloin kansallisen heräämisen, naisasialiikkeen ja kansanvalistustyön aikaa. Lucina Hagmanin aloitteesta perustettu naisyhdistys

Lisätiedot

Opas kurssin järjestämiseksi yhdessä KSL-opintokeskuksen kanssa 3.3.2015 1

Opas kurssin järjestämiseksi yhdessä KSL-opintokeskuksen kanssa 3.3.2015 1 Opas kurssin järjestämiseksi yhdessä KSL-opintokeskuksen kanssa 3.3.2015 1 KURSSIN JÄRJESTÄMISEN VAIHEET 3.3.2015 Opas kurssin järjestämiseksi 2 Kurssin järjestämisen vaiheet 1. Kurssituntivaraus Ideat

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015

Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015 Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015 Yhteisökoordinaattori Soile-Maria Linnemäki / Yhdistysverkosto Pj. Jonna Marttinen / Kinnarin koulun vanhempainkerho Pj. Terttu Kanninen / Luodaan Yhdessä ry OTA KORTTI

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

SuLVI Yhdessä pärjäämme paremmin Pelisäännöt kuntoon

SuLVI Yhdessä pärjäämme paremmin Pelisäännöt kuntoon Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto, yhteydenpito sidosryhmiin, hanke-edustus: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Nettisivupäivitykset,

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

Jytyn Itä-Suomen alueen Työhyvinvointipäivät

Jytyn Itä-Suomen alueen Työhyvinvointipäivät Jytyn Itä-Suomen alueen Työhyvinvointipäivät Aika ja paikka 6. - 7.5.2017 Scandic Kuopio Satamakatu 1, Kuopio Kohderyhmä Jytyn jäsenet Itä-Suomen alueelta OHJELMA Lauantai 6.5. 09.30-10.15 10.15-10.30

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

NAISAGRONOMIEN VUOSIKOKOUS FAZER KEKSEILLÄ TIISTAINA

NAISAGRONOMIEN VUOSIKOKOUS FAZER KEKSEILLÄ TIISTAINA Naisagronomien jäsenkirje 2/2014 28. lokakuuta 2014 HYVÄ NAISAGRONOMI Syksy on jo pitkällä ja pian on taas vuosikokouksen aika, toivottavasti pääset osallistumaan. Kaipaamme myös ajatuksiasi ja toiveitasi

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 3.6.2009 Annukka Luomi ja Katja Viberg, ympäristökasvattajat

Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 3.6.2009 Annukka Luomi ja Katja Viberg, ympäristökasvattajat Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 3.6.2009 Annukka Luomi ja Katja Viberg, ympäristökasvattajat Aamupäivän ohjelma 8.45 Aamukahvit 9.00 Ympäristökoulun esittely 9.15 Pääsuunnitteluryhmän

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus EU:n 2012 teemavuosi. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Aktiivinen ikääntyminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus EU:n 2012 teemavuosi. Työterveyslaitos www.ttl.fi Aktiivinen ikääntyminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus EU:n 2012 teemavuosi Tavoitteet: Edistää kaikkien ihmisten elinvoimaa ja arvokkuutta Lisätä ymmärrystä aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

9.12.2011. www.kepa.fi

9.12.2011. www.kepa.fi 9.12.2011 www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö. Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää tai niitä seuraavaa järjestöä.

Lisätiedot

MAATILAN ARJEN HAASTEET. Työterveyshoitajien koulutuspäivät Tampere 19.4.2012 Oulu 26.4.2012 Leena Olkkonen

MAATILAN ARJEN HAASTEET. Työterveyshoitajien koulutuspäivät Tampere 19.4.2012 Oulu 26.4.2012 Leena Olkkonen MAATILAN ARJEN HAASTEET Työterveyshoitajien koulutuspäivät Tampere 19.4.2012 Oulu 26.4.2012 Leena Olkkonen 2 MAATALOUSYRITTÄJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Monenlaisessa elämänvaiheessa olevia maatalousyrittäjiä

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1 / 2015 PUHEENJOHTAJALTA

JÄSENKIRJE 1 / 2015 PUHEENJOHTAJALTA JÄSENKIRJE 1 / 2015 PUHEENJOHTAJALTA Olen Vantaan yrittäjänaisten uusi puheenjohtaja Anne Nurminen. Olen paljasjalkainen vantaalainen ja työskentelen oppimisen, arvioinnin ja monikielisyyden kentällä.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

TALOUSARVIO Hyväksytty esitettäväksi syyskokoukselle Jyväskylässä hallituksen kokouksessa

TALOUSARVIO Hyväksytty esitettäväksi syyskokoukselle Jyväskylässä hallituksen kokouksessa TALOUSARVIO 2018 Hyväksytty esitettäväksi syyskokoukselle Jyväskylässä 18.11.2017 hallituksen kokouksessa 26.10.2017 Sivu 1 Laadintaperusteet toimintasuunnitelma 2018 numeroina tavoitelaskelma, jossa tarkasteltu

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

JYYn liikunta-avustukset

JYYn liikunta-avustukset JYYn liikunta-avustukset Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta myöntää hakemuksesta liikunta-avustuksia. Liikuntaavustusten tarkoitus on tukea tasapuolisesti JYYn piirissä toimivien järjestöjen ja muiden

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2 / 2017

JÄSENTIEDOTE 2 / 2017 JÄSENTIEDOTE 2 / 2017 Tervetuloa Jytyliiton jäsenille suunnatulle toimisto- ja hallintotyöntekijöiden KIILA- kuntoutuskurssille 2017 Mikä KIILA kuntoutus (kurssi numero 69310) Kuntoutuksessa saat tukea

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

syksy 2015 kevät 2014

syksy 2015 kevät 2014 syksy 2015 kevät 2014 Kuva Keimiöltä 2014 /Helmi Neuvonen Vuoden tunnus: Armo tulkoon kaikkien niiden osaksi, jotka rakastavat Herraamme Jeesusta Kristusta, armo ja katoamattomuus. Ef. 6:24 Hyvä NNKY-väki

Lisätiedot

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa Kokemuksia ja käytännön ohjeita 2 SISÄLTÖ 1 KesäJeesi -toiminnan taustaa... 3 2 Toiminta KesäJeesi -pajoilla - mitä, miksi ja miten... 4 3 Uraohjaus osana

Lisätiedot

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito Kaamanen Kaamasen kylään on Ivalosta matkaa noin 70 km. Kylässä asuu vajaa 200 kuntalaista, joista ikäihmisiä

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

VAHVASTI VERTAISTUKEA. koulutus- ja kohtaamispäivät 14. 15.6.2013

VAHVASTI VERTAISTUKEA. koulutus- ja kohtaamispäivät 14. 15.6.2013 VAHVASTI VERTAISTUKEA koulutus- ja kohtaamispäivät 14. 15.6.2013 Jyväskylä, Kansalaistoiminnan keskus Matara www.matara.fi Virtaako voimaa vertaistoiminnasta? Voiko potilas itse olla terveydenhuollon kumppani?

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan esittely

Yhdistyksen toiminnan esittely Yhdistyksen toiminnan esittely Oulun Seudun yhden Vanhemman Perheet ry on valtakunnallisen Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry:n jäsenyhdistys joka toimii Oulun seudulla, pitäen sisällään seuraavat kunnat

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi

Ammattiosaajan työkykypassi Ammattiosaajan työkykypassi Mikä on ammattiosaajan työkykypassi? Työkykypassi koostuu viidestä eri osa-alueesta, jotka ovat: Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta Terveysosaaminen Ammatin työkykyvalmiudet

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Itsenä isten elä mä ntäitojen pässi

Itsenä isten elä mä ntäitojen pässi Itsenä isten elä mä ntäitojen pässi Minulla on paljon taitoja ja Minä osaan jo paljon asioita! Nuoruus on aikuisena olemisen harjoittelua. Itsenäistyminen tarkoittaa sellaisten taitojen kehittymistä, jotka

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnasta Työpaikkatoiminta Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa samassa työpaikassa työskentelevät Logistiikan toimihenkilöiden jäsenet. Työpaikkatoiminnan

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle.

Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle. AMMATTILIITTO PRON KOULUTUKSET 2018 LUOTTAMUSHENKILÖKOULUTUS Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle. Työsuojeluinfo Kohderyhmä: uudet työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

Tietoa kesätyönhausta

Tietoa kesätyönhausta Tietoa kesätyönhausta Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 suunnittelija Eric Carver / Leena Itkonen Urapalvelut/ Eric Carver www.helsinki.fi/yliopisto 27.1.2012 1 Aiheet: 1.Kesätyönhaun sykli 2.Urataidot

Lisätiedot

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017 Minun elämäni Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, Nid Minä olen syntynyt Buriramissa Thaimaassa. Minun perheeni oli iskä äiskä 2 veljeä ja 2 siskoa. Minun

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

1 (2) SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011

1 (2) SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011 1 (2) SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY ERITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO ERTO RY SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011 Työehtosopimusosapuolet

Lisätiedot

Keskisuomalaisille kansanedustajille

Keskisuomalaisille kansanedustajille Keskisuomalaisille kansanedustajille eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 20.11.2011 Neuvottelukunnan tehtävä Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia keskisuomalaisten eläkeläisten yhdyssiteenä sekä harjoittaa

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY

TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY Monta hyvää syytä liittyä Jytyyn! Turvasi on taattu lomautus- ja työttömyystilanteissa. Ammatillinen edunvalvonta. Palkka- ja muita työsuhdeasioitasi edistetään

Lisätiedot

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Pienryhmäohjauksen mahdollisuuksia lukiossa - kokemuksia Itäkeskuksen lukiosta YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Lukion

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Uudistuva kylä kaupungissa

Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa hankkeessa etsitään uusia tapoja lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseen käyttäjälähtöisesti ja perinteisiä sektorirajoja rohkeasti ylittäen. Pilottialueina

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Nuoruus. - haittaks se? Nuorten foorumi Tampere Pesäpuu ry:n Selviytyjät-tiimi

Nuoruus. - haittaks se? Nuorten foorumi Tampere Pesäpuu ry:n Selviytyjät-tiimi Nuoruus - haittaks se? Nuorten foorumi Tampere 17.3.2012 Pesäpuu ry:n Selviytyjät-tiimi Millainen nuori olen? Pienryhmäkeskustelujen yhteenveto Mitä itsestäni ajattelen? Ahdistusta ja kamppailua itsensä

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Aurinkoista kevättä!

Aurinkoista kevättä! Jyty Varkaus Ry Huhtikuu 2016 Jäsentiedote 1 Hallituksen päätöksiä 2 Edunvalvontakatsaus 3 Vuoden 2017 kalenterien tilausmuutos 4 Kevätkokous 5 Kuntokorttien palautus 6 Haluatko luottamusmieheksi 7 Sampea

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S PAIKALLA OLI ASIANTUNTIJOINA TOIMENSA PUOLESTA PAIKALLA OLIVAT HELI MANTILA A- KLINIKKA, TERO RÖNKKÖ

Lisätiedot

Lucia-päivä 13.12.2013

Lucia-päivä 13.12.2013 Lucia-päivä 13.12.2013 Perjantai 13.12.2013 oli tapahtumarikas päivä: oli Lucia-päivä! Päivä alkoi klo 8.15 juhlasalissa, kun Luciat esiintyivät EKOn väen ja joulupuuroon kutsuttujen vieraiden edessä.

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Aktiivinen ikääntyminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus EU:n 2012 teemavuosi Tavoitteet: Edistää kaikkien ihmisten elinvoimaa ja arvokkuutta Lisätä ymmärrystä aktiivisen ikääntymisen

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010

YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010 YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010 Tässä numerossa: - Kokouskutsu vuosikokoukseen - Vuosikokouksen ohjelma - Lomaosakeviikkojen arvonta - Hallituksen kevään päätöksiä - KST:n nettisivut - KTK:n nettisivut 19.8.2010

Lisätiedot