Konsepti viljan jäljitettävyysjärjestelmästä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konsepti viljan jäljitettävyysjärjestelmästä"

Transkriptio

1 Konsepti viljan jäljitettävyysjärjestelmästä ja sen tuomista liiketoiminta mahdollisuuksista MTT/KTL Kasvinviljelyteknologia Pasi Suomi, Mikko Laajalahti, Ari Ronkainen & Matts Nysand Viljaketjun jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen seminaari Säätytalo Agroteknologiaverkosto 1

2 Motivaatio Hankkeen yksi tavoite oli luoda konseptiehdotus viljan jäljitettävyysjärjestelmästä: jonka avulla vastuullisuus voidaan osoittaa tuotteiden jäljitettävyys voidaan todentaa joka helpottaisi eri toimijoiden toimintaa viljaketjussa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 2

3 Järjestelmän konseptin laatiminen Viljan jäljitettävyysjärjestelmän konseptointityöpaja I, Työpajassa pohdittiin: millä ehdoin haluat tietoa luovuttaa/ottaa vastaan? millä järjestelmällä ja mihin järjestelmään tietoa siirretään? Työpajassa luonnosteltiin myös viljan jäljitettävyysjärjestelmän konseptia Tulosten perustella tutkijaryhmä muodosti viljan jäljitettävyysjärjestelmästä konseptiehdotuksen Viljan jäljitettävyysjärjestelmän konseptointityöpaja II, Työpajassa esitettiin konseptiehdotus viljan jäljitettävyysjärjestelmäksi Työpajan tavoite oli kerättä kommentteja ja parannusehdotuksia viljaketjun eri toimijoilta Tulosten perusteella konseptia päivitetty Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 3

4 Viljan jäljitettävyysjärjestelmän konseptiehdotus: Perustuu yhteistyöverkoston kanssa pidettyjen työpajojen tuloksiin Hyödyntää pilvipalveluiden tuomia mahdollisuuksia Huomioi alalla olevat hyvät käytännöt Nykyisen paperiversion rinnalle On perusta, jonka avulla viljaerät yksilöidään ja ns. minimitieto eri toimijoiden välillä saadaan liikkumaan Perustoiminnallisuuden päälle on mahdollista rakentaa uusia palveluita Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 4

5 Viljapassi step by step 1. Kun viljan myynnistä tilatasolla on sovittu, välittäjä laatii viljapassin sopimuksen mukaan ja luo yksilöllisen viljapassin palvelimelle. 2. Viljapassi lähetetään esitäytettynä viljelijälle sähköisesti tai paperilla. 3. Viljelijä - täydentää viljapassin paperiversion allekirjoituksineen ja toimittaa kuljetusliikkeelle edelleen täytettäväksi - täydentää sähköisen viljapassin esim. älypuhelimella ja lähettää yksilöllisen UUID tunnuksen/ QRCoden muodossa tiedon kuljetusliikkeelle jatkotäydennystä varten 4. Kuljetusliike täydentää passia samoja menetelmiä käyttäen kuin viljelijä. 5. Välittäjä täydentää passia omilla tiedoillaan. Tässä vaiheessa viimeistään paperinen viljapassi täydennetään/luodaan palvelimelle. 6. Välittäjä yhdistää saman siilon viljapassit ja muodostaa niistä yhdistelmäviljapassin. 7. Jalostaja noutaa yhteenvedon viljapasseista. 8. Kauppa ja kuluttaja voi noutaa lopputuotteeseen liittyviä tietoja eränumeron perusteella. Erän ja viljapassien yhdistämisen hoitaa jalostajan järjestelmä. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 5

6 Viljapassin tiedon kulku 8.Kuluttaja voi noutaa tuotteessa olevalla erätunnuksella passien yhteenvetoja 7.Jalostaja noutaa yhteenvedon viljapasseista 4.Kuljetusliike täydentää viljapassin palvelimella paperilla 3.Viljelijä täydentää viljapassin FMIS järjestelmällä palvelimella paperilla Viljapassi palvelin 6.Välittäjä yhdistää saman siilon viljapassit ja muodostaa niistä yhdistelmäviljapassin 2.Viljapassi lähetetään esitäytettynä viljelijälle sähköisesti paperilla 1.Viljapassi laaditaan ostosopimuksen mukaan 5.Välittäjä täydentää viljapassin palvelimella paperilla Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 6

7 Konsepti perustuu sähköiseen viljapassiin ja yksilöivään tunnistamiseen Passi saa yksilöllisen tunnuksen. Tunnukseksi sopii UUID-avain tai GS1- standardin mukainen tunnus Tunnus on tekstimuotoinen ja sen lisäksi QRCode-muodossa josta se voidaan lukea koneellisesti Viljapassin tunnus ja QRCode yhdistää paperisen ja virtuaalisen viljapassin esim: Viljapassi voidaan hakea esim. älypuhelimen etsi toiminnolla näytölle Muokattu passi tallennetaan palvelimelle edelleen jaettavaksi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 7

8 Nykyisen viljapassin rinnalle yhdistelmäja näyteviljapassi? Perusviljapassi (nykyinen) Yhdistelmäpassi Kun useamman passin viljaerä yhdistetään yhteen ja toimitetaan edelleen. Uusi erä saa oman passin, jossa kerrotaan mistä viljapassi eristä se koostuu. Paperilla toimitettaessa nidotaan kaikki passit yhteen. Sähköisessä järjestelmässä passit linkittyvät järjestelmässä ja ovat sieltä haettavissa yhdessä tai erikseen. Näyteviljapassi Esinäyte ja Näyte viljapassi? Voisiko toimia samalla tavalla? Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 8

9 Uuden passin syntyminen Viljapassin pohja voidaan toimittaa ostosopimuksen liitteenä tai sen voi muodostaa myös ilman ostosopimusta. A)Nettipalvelusta valitaan luo uusi viljapassi Viljapassi täytetään ja samalla tallennetaan palvelimelle Passi saa oman yksilöllisen numeron B)FMIS ohjelmasta luodaan uusi viljapassi Ohjelma täyttää viljapassin tiedot suoraan viljelymuistiinpanoista Passi rekisteröidään Viljapassi palvelimelle tietoineen C)Käyttäjä täyttää paperisen passin Lomake täytetään käsin. Se ei tässä vaiheessa saa vielä yksilöivää tunnusta. Tarvittaessa viljapassi luodaan sähköiseen muotoon, jolloin se saa yksilöivän tunnuksen. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 9

10 Viljapassi peruskonsepti Avaa uusi viljapassi => saat passin jossa yksilöllinen tunnus ja QRCode joka viittaa siihen. Täytä passin tiedot ja tallenna. Voit tulostaa passin tai lähettää passin tunnuksen edelleen seuraavalle toimijalle. Seuraava toimija voi avata sähköisen linkin tai syöttää yksilöllisen avaimen tai avata älylaitteella QRCodesta jolla sähköinen viljapassi voidaan avata seuraavan toimijan käsittelyä varten. Tämä toimija voi esim. täyttää omat tietonsa passiin ja sen jälkeen edelleen lähettää sen seuraavalle toimijalle. Sähköisesti tulostetussa voi olla sähköinen allekirjoitus. Passin edelleen täyttäminen? Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 10

11 Viljapassin tietosuoja Perusviljapassi kuuluu viljaerän mukaan. Kaikilla viljaerän kanssa toimivilla on oikeus tähän perustietoon. Viljapassiin voidaan lisätä tietoja jotka ovat sitten vain erikseen käytettävissä käyttöoikeuksien mukaan. Viljapassin lisätiedot voisivat olla myös maksullisia. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 11

12 Viljapassipalvelin Toimii paikkana jossa viljapassiin liittyvät tiedot ovat tallennettuina. Järjestelmässä voi olla useampi palvelun tarjoaja joka pystyy toimittamaan eri tarpeisiin liittyviä palveluja. Yhdistävä tekijä palvelujen välillä on yhteisesti sovittu erätunnus jolla eri palveluissa olevat tuote-erät voidaan tunnistaa ja tarvittaessa yhdistää. Palvelussa voidaan julkaista erilaisia maataloustuotteita ja tarvikkeita. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 12

13 Viljapassi nimipalvelin / pääpalvelin Pääpalvelin joka toimii järjestelmän nimipalvelimena. Järjestelmään liittyvät palvelut rekisteröidään nimipalveluun josta palvelun kuvaus ja yhteysosoitteet löytyvät. ( UDDI ) Pääpalvelimessa ovat vain viljapassin perustiedot. Lisätiedot tallennetaan erillisille palvelimelle, jonka osoite kerrotaan pääpalvelimella. Lisätiedoille voidaan määritellä käyttöoikeudet. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 13

14 Viljapassi ja sen identifiointi luo uusia palveluliiketoimintamahdollisuuksia A. Viljelijä voi noutaa erän toimitustiedot omaan järjestelmäänsä. Viljelijä voi myös julkaista tarkemmat viljelytiedot passiin jälkeenpäin FMIS-, analyysipalvelut B. Kuljetusliike voi kehittää omia palveluitaan Logistiikan hallintajärjestelmät C. Teollisuus voi noutaa tarkempia tietoja viljapassin perusteella Lisätietopalvelut D. Teollisuus voi kehittää uusia palveluita viljelijöille Neuvontapalvelut E. Maatilatasolla siilokirjanpito olisi mahdollista toteuttaa samalla identifiointimenetelmällä Siilokirjanpito F. Kuluttaja voi antaa myönteistä palautetta ja se välitetään viljelijälle joka voi julkaista palautteen sosiaalisessa mediassaan Palautepalvelu G. Kuluttajien ostokäyttäytyminen ja elintarvikkeiden tarpeen optimointi Optimointipalvelut Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 14

15 Viljapassi ja palvelut Palvelu YY 8.Kuluttaja voi noutaa tuotteessa olevalla erätunnuksella passien yhteenvetoja 7.Jalostaja noutaa yhteenvedon viljapasseista Optimointipalvelu Palvelu XX 4.Kuljetusliike täydentää viljapassin palvelimella paperilla Teollisuus palvelut FMIS palvelut 3.Viljelijä täydentää viljapassin FMIS järjestelmällä palvelimella paperilla Viljapassi palvelin 6.Välittäjä yhdistää saman siilon viljapassit ja muodostaa niistä yhdistelmäviljapassin 2.Viljapassi lähetetään esitäytettynä viljelijälle sähköisesti paperilla 1.Viljapassi laaditaan ostosopimuksen mukaan 5.Välittäjä täydentää viljapassin palvelimella paperilla Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 15

16 Linkkejä Viljapassi si.pdf Esimerkki UUID generaattorista GS1 QR Code perustietoa Red Tractor Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 16

Viljaketjun vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen

Viljaketjun vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen Viljaketjun vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen Development of traceability and transparency of responsibility in the grain chain Hankeaika 1.3. 31.12.2013 Hankkeen loppuraportti

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

4.3.2013. Mhy- Asiakaspalaute. Pääkäyttäjän käyttöohje. Mhy-Asiakaspalaute 1 ( 11 ) Pääkäyttäjän käyttöohje

4.3.2013. Mhy- Asiakaspalaute. Pääkäyttäjän käyttöohje. Mhy-Asiakaspalaute 1 ( 11 ) Pääkäyttäjän käyttöohje Mhy- Asiakaspalaute Pääkäyttäjän käyttöohje Mhy-Asiakaspalaute 1 ( 11 ) Pääkäyttäjän käyttöohje Sisältö Yleistä... 3 Käyttäjätasot... 3 Käyttöönotto... 3 Ohjelmiston käyttö... 4 ALOITUSNÄKYMÄ... 4 PÄÄKÄYTTÄJÄ...

Lisätiedot

1 Yleistä. Lakisääteisyys

1 Yleistä. Lakisääteisyys Arkistointi 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Palvelunhallinta... 4 3 Käynnistys ja oikeudet... 5 3.1 Arkistoinnin käynnistys... 5 3.2 Käyttöoikeustasot... 6 3.3 Käyttöoikeuksien määritys... 7 4 Arkiston käyttö...

Lisätiedot

RAPORTOINTI LIIKKUVUUSHANKKEISSA

RAPORTOINTI LIIKKUVUUSHANKKEISSA 24.8. 2007 RAPORTOINTI LIIKKUVUUSHANKKEISSA VUONNA 2007 HYVÄKSYTYT HANKKEET SISÄLTÖ: RAP4LEO KÄYTTÖOHJEET KOORDINAATTORILLE.2 1 VASEMMAN VALIKON TOIMINNOT...4 2 APURAHANSAAJIEN JA ULKOMAANJAKSOJEN REKISTERÖINTI...5-7

Lisätiedot

4.3.2013. Mhy- Asiakaspalaute. Mhy-käyttäjän käyttöohje. Mhy-Asiakaspalaute 1 ( 13 ) Mhy-käyttäjän käyttöohje

4.3.2013. Mhy- Asiakaspalaute. Mhy-käyttäjän käyttöohje. Mhy-Asiakaspalaute 1 ( 13 ) Mhy-käyttäjän käyttöohje Mhy- Asiakaspalaute Mhy-käyttäjän käyttöohje Mhy-Asiakaspalaute 1 ( 13 ) Mhy-käyttäjän käyttöohje Sisältö Yleistä... 3 Käyttäjätasot... 3 Käyttöönotto... 3 Ohjelmiston käyttö... 4 Aloitusnäkymä... 4 Tallennus-

Lisätiedot

Finvoice verkkolaskutus

Finvoice verkkolaskutus AutoFutur ja KoneFutur Finvoice verkkolaskutus Käyttöohje Päivitetty 23.8.2011 Finvoice verkkolasku käyttöohje - 1 - SISÄLLYS YLEISTÄ... 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 YLEISTÄ... 4 TOIMINNON REKISTERÖIMINEN KÄYTTÖÖN...

Lisätiedot

Ostokorin hintasäännöt

Ostokorin hintasäännöt Ostokorin hintasäännöt Tilaussumman ylittyessä ilmainen toimitus Ensimmäisessä esimerkissä ei asikkaan tarvitse lisätä ostoskorissa alennuskoodia vaan se lasketaan automaattisesti, kun sääntö astuu voimaan

Lisätiedot

OMAKISSA -NÄYTTELYOHJELMAN KOULUTUSMATERIAALI

OMAKISSA -NÄYTTELYOHJELMAN KOULUTUSMATERIAALI OMAKISSA -NÄYTTELYOHJELMAN KOULUTUSMATERIAALI 1 Näyttelyn perustaminen, ilmoittautumisten käsittely 2 Näyttelyn perustaminen Näyttelyn perustamiseksi yhdistyksen tulee toimittaa näyttelyn perustiedot pääkäyttäjälle.

Lisätiedot

Tietokantaraportointivälineen valintaopas

Tietokantaraportointivälineen valintaopas Tietokantaraportointivälineen valintaopas Opas on suunnattu Sinulle joka olet aloittamassa tietokantaraportointiprojektia. Olet ehkä vaihtamassa toiminnanohjausjärjestelmää tai nykyinen varastojärjestelmäsi

Lisätiedot

Office 365-pääkäyttäjän opas

Office 365-pääkäyttäjän opas Office 365-pääkäyttäjän opas Palvelun käytön aloittaminen 2 (48) Office 365 -palvelun pääkäyttäjän opas. Pääkäyttäjän opas Office 365 -palvelun käytön aloittaminen Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sovelluskauppa-tilin

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Suora sanoma-asiointi Tullissa. Tekninen opas. Suomen Tulli Päivitys 20.8.2015 Sähköisen asioinnin tuki

Suora sanoma-asiointi Tullissa. Tekninen opas. Suomen Tulli Päivitys 20.8.2015 Sähköisen asioinnin tuki Suora sanoma-asiointi Tullissa Tekninen opas Suomen Tulli Päivitys 20.8.2015 Sähköisen asioinnin tuki Sisällys 1 Tämän oppaan tarkoitus... 5 2 Suoran sanoma-asioinnin webservice-palvelu... 6 2.1 Suora

Lisätiedot

RAP4LEO- RAPORTOINTI LEONARDO DA VINCI -LIIKKUVUUSHANKKEISSA

RAP4LEO- RAPORTOINTI LEONARDO DA VINCI -LIIKKUVUUSHANKKEISSA 20.4.2010 RAP4LEO- RAPORTOINTI LEONARDO DA VINCI -LIIKKUVUUSHANKKEISSA SISÄLTÖ: 1 YLEISTÄ RAP4LEO -RAPORTOINNISTA...2 2 VASEMMAN VALIKON TOIMINNOT...4 3 APURAHANSAAJIEN JA ULKOMAANJAKSOJEN REKISTERÖINTI...5-8

Lisätiedot

VERKKOLASKU.FI. Käyttäjän käsikirja

VERKKOLASKU.FI. Käyttäjän käsikirja VERKKOLASKU.FI Käyttäjän käsikirja Päivitetty 10.2.2010 HUOM! LUE TÄMÄ. Verkkolasku.fi -palvelun avulla pienyrittäjät voivat helposti, nopeasti ja edullisesti aloittaa verkkolaskujen lähettämisen ja vastaanoton.

Lisätiedot

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki 1 Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki Käyttöohje pitkä oppimäärä Päivitetty 9.10.2014 Sisällys Jäsenyhdistyssivu... 3 Mikä jäsenyhdistyssivu on ja mitä se ei ole?... 3 Sivun tilaaminen getting started!...

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE SIVU 1/30 POLKU SIVU 2/30 POLKU JÄSENREKISTERIN LYHYT KÄYTTÖOHJE Julkaisun tiedot: Toimittaja: Päivitys: Kuvittaja: Julkaisija: Laura Kalervo, Suunnittelutoimisto Omena Eero Tuomenoksa, Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

SNJ-jäsenrekisterin käyttöohje

SNJ-jäsenrekisterin käyttöohje Suomen Noutajakoirajärjestö ry v. 16.6.2013 SNJ-jäsenrekisterin käyttöohje Teksti: Tiina Jäppinen tiina.jappinen@gmail.com SUOMEN NOUTAJAKOIRAJÄRJESTÖ RY JÄSENREKISTERIN OHJE (16.6.2013 / TJ) 1 (26) SISÄLTÖ

Lisätiedot

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki 1 Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki Käyttöohje pitkä oppimäärä Päivitetty 2.9.2015 Sisällys Jäsenyhdistyssivu... 3 Mikä jäsenyhdistyssivu on ja mitä se ei ole?... 3 Sivun tilaaminen getting started!...

Lisätiedot

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47)

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47) 1 (47) 1 Käyttöönotto... 3 1.1 Rekisteröityminen... 3 1.2 Asetukset... 3 1.3 Nämä on hyvä tietää... 5 1.3.1 Päivämääräkentät... 5 1.3.2 Hakukentät... 5 1.3.3 Pikanäppäimet... 5 1.3.4 Suositeltu selain

Lisätiedot

v.2.3.4 TISMA EKAUPPA KÄYTTÖOHJE 12.06.2012 Tisma ekauppa käyttöohje

v.2.3.4 TISMA EKAUPPA KÄYTTÖOHJE 12.06.2012 Tisma ekauppa käyttöohje Tisma ekauppa käyttöohje Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Vikasietoisuus... 3 2 Tietojen ylläpito verkkokaupan hallintapaneelissa...4 2.1 Ylläpito... 4 2.1.1 Asetukset... 4 2.1.2 Sähköpostit... 4 2.1.3

Lisätiedot

1 Ohjeet. 1.1 Verkkolasku

1 Ohjeet. 1.1 Verkkolasku 1 1 Ohjeet 1.1 Verkkolasku Verkkolaskun lähettämiseen tarvittavien tietojen täyttäminen Verkkolaskujen lähettämiseksi on ensin tehtävä sopimus verkkolaskuoperaattorin (välittäjän) kanssa. Esim. kaikki

Lisätiedot

TIETOJEN HALLINTA. Tietojen hallinta

TIETOJEN HALLINTA. Tietojen hallinta TIETOJEN HALLINTA 1 Sisällys KÄYTTÖÖNOTTO... 7 YLEISTÄ... 7 OHJELMAN KÄYTÖN ALOITUS... 8 OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 8 OMAN SALASANAN MUUTTAMINEN OHJELMAAN KIRJAUTUMISVAIHEESSA... 8 PÄÄRUUDUN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa

Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa Oppaan päiväys: 27.4.2012. Asiakasneuvonta: Helpdesk: kirjautuminen Visma Econet infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Visma Econet Pro: 0600-39-7261

Lisätiedot

GS1 Infotilaisuus. Ohjelma

GS1 Infotilaisuus. Ohjelma GS1 Infotilaisuus Kimmo Keravuori GS1 Finland Ohjelma 1. GS1 organisaatio ja GS1 Finland 2. Mitä ovat standardit? 3. GS1 järjestelmä 4. GS1 yritystunniste 5. GS1 yksilöintijärjestelmä 6. GS1 tiedonkantajat

Lisätiedot

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät SISÄLLYS Sisällys... 2 Internet... 3 Internetin palvelut... 3 Sähköposti... 3 Postituslistat... 3 Internet ja käyttöjärjestelmät... 3 Internet ja TCP/IP-protokolla... 4 IP-osoite... 4 Yhteyden muodostaminen...

Lisätiedot

TK Huoltovahti Oy. Huoltovahtipalvelun käyttöohjeet. Versio 0.7 28.1.2013

TK Huoltovahti Oy. Huoltovahtipalvelun käyttöohjeet. Versio 0.7 28.1.2013 TK Huoltovahti Oy Huoltovahtipalvelun käyttöohjeet Versio 0.7 28.1.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Huoltovahtipalvelun etusivu... 7 Uutiset... 9 Konelistaus... 10 Huoltotilanteet...

Lisätiedot