LÄHTÖKOHDAT JA YLEISTIEDOT. 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄHTÖKOHDAT JA YLEISTIEDOT. 07/12/2009 RIL 249 2009 sisällön esittely Asko Sarja 2"

Transkriptio

1 MATALAENERGIARAKENNUKSET Asuinrakennukset Asko Sarja 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 1 MATALAENERGIARAKENNUKSET LÄHTÖKOHDAT JA YLEISTIEDOT 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 2

2 Rakennustyypit ja niiden yleiset lasketut energiatehokkuusluokat (ET luokat). 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 3 Matalaenergiarakentamisen lähtökohdat Rakennuksen suunnittelujakso 50 vuotta Elinkaariajattelu Asiakas/omistaja/käyttäjälähtöinen valintaperusteinen elinkaarioptimointi Elinkaarilaatu Käytettävyys Pitkäaikaistoimivuus huollettavuus rakenne ja talotekniikkaosien käyttöikä elinkaaritalous Yhteiskunnan ohjaus kestävään energia ja päästötalouteen normituksella energian tuotantomuotojen päästöpohjaisella verotuksella kiinteistöjen päästöpohjaisella verotuksella kulttuuriarvojen suojelulla erityisesti energiakorjauksissa 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 4

3 Elinkaarilaadun komponentit 1. Käyttövaatimukset toiminnallinen käytettävyys terveellisyys turvallisuus viihtyisyys 2. Rahatalousvaatimukset investointitalous rakentamisen talous elinkaaren ajan käyttötalous: o käyttö o kunnossapito o korjaus o kunnostus o uusiminen o purku o uudelleenkäyttö o materiaalikierrätys o jätehuolto 3. Kulttuurivaatimukset rakennusperinteet elämäntavat työskentelykulttuuri esteettisyys arkkitehtuurityylit ja -trendit imago 4. Ekologiset (luonnon talouden) vaatimukset raaka-ainetalous ainetalous energiatalous ympäristöhaittojen talous jätetalous luonnon monimuotoisuus i 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 5 RIL OHJEEN PÄÄSISÄLTÖ 1. Matalaenergiarakennuskonseptit Määritellään esim. rakentamistavalle (esim. elementti kerrostalo, puupientalo valmistalona, harkkopientalo, tiilipientalo jne) Määrittelyt ominaisuustasolla: elinkaarilaadun komponentit (toiminnallisuus, terveellisyys, turvallisuus, viihtyisyys, elinkaaritalous, luonnontalous,kulttuuriominaisuudet,) RIL ohjeen fokusointi: energiatehokkuus, ithkk päästötehokkuus, sisäilman iäil laatu, tekninen toimivuus) 2. Matalaenergiarakennusten vaatimusmäärittelyt, kriteereinä: Tilojen lämmitysenergian tarve Ostoenergian tarve Primäärienergian kulutus Päästöjen tuotto 3. Matalaenergiarakennusten suunnittelun yleisohjeet Suunnittelutiimi: Omistaja/käyttäjä/rakennuttaja, pääsuunnittelija, arkkitehti, rakennesuunnittelija, talotekniikkasuunnittelija Arkkitehtisuunnittelu Rk Rakenne ja talotekniikkasuunnittelu t itt l Energian hankintasuunnittelu 4. Tekniset suunnitteluohjeet (rakennesuunnittelu ja talotekniikkasuunnittelu) 5. Toteutusohjeet: valmistuksen kriittiset kohdat: Rakennusvaipan tiiviys ja sen mittaus, lämmöneristysten asennus ja lämpökuvaus, talotekniikan säädöt ja mittaukset 6. Matalaenergiarakennusten käyttö, huolto ja kunnossapito 7. Energiakorjaukset: Suunnittelu ja toteutus 8. Toteutettujen matalaenergia ja passiivitalojen konseptikuvauksia ja energiakorjauksen esimerkkejä 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 6

4 RIL käsitteet ja termit Pääsääntöisesti inykyisten ki RakMK:n määräysten ja ohjeiden mukaiset Näiden ulkopuolelta on lisätty muutamia tarpeellisia uusia käsitteitä ja termejästandardista EN Energy Performance of Buildings / Rakennusten energiatehokkuus ja Energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) standardiselvityksestä CEN/TR /12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 7 MATALAENERGIARAKENNUKSET TOTEUTUS 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 8

5 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 9 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 10

6 Suunnitteluperiaate Matalaenergiarakennus perustuu kokonaisvaltaiseen rakennuskonseptin k energiatehokkuuteen, t joka saavutetaan rakennuksen arkkitehtuurin, rakenne ja talotekniikkajärjestelmien yhteistoiminnan tuloksena. Suunnittelussa optimoidaan toimivaksi ja energiatehokkaaksi kokonaisuudeksi rakennuksen muoto, julkisivu, tilat, rakennejärjestelmät ja osat, talotekniset järjestelmät, reititykset, ym. moduulit ja rakennusosat 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 11 Rakennuskonsepti Rakennuskonsepti k on monistettavissa i oleva ja dokumentoitu suunnittelu ja rakentamistapa, jonka tuloksena syntyy asetetut vaatimukset täyttäviä yksilöllisiä rakennuksia. Monistettavuus edellyttää, että on olemassa vakiotuotannossa olevat avaintuotteet ja suunnittelu, rakentamis ja käyttöohjeet, joilla yksittäisetrakennukset voidaansuunnitella suunnitella, rakentaa ja käyttää. 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 12

7 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 13 Rakennuksen energiatehokkuuden tunnusluvut 1. Tilojen lämmityksen ja jäähdytyksen nettoenergian ominaistarve, kwh/(br m2,a) 2 2. Tilojen lämmityksen ja jäähdytyksen ostoenergian ominaiskulutus, kwh/(br m2,a) 3. Tilojen lämmityksen uusiutumattoman primäärienergian kulutus, kwh/(br m2,a) 4. Rakennuksen ja Kiinteistön ostoenergian tuotannon ja siirron ominaiskasvihuonepäästöt, CO2ekv, kg/(br m2,a) 5. Rakennuksen ja Kiinteistön elinkaaren primäärienergian ominaiskulutus kwh/(br m2,a) 6. Rakennuksen ja Kiinteistön elinkaaren ominaiskasvihuonepäästöt, CO2ekv, kg/(br m2,a) 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 14

8 Pääluokittelu tilojen lämmityksen ja jäähdytyksen nettoenergian tarpeen mukaan matalaenergiatalo: Tilojen lämmityksen ja jäähdytyksen nettoenergian ominaistarve on välillä kwh/(m 2 a) passiivitalo: Tilojen lämmityksen ja jäähdytyksen nettoenergian ominaistarve on enintään 25 kwh/(m 2 a). 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 15 Matalaenergiarakennusten päävaatimukset ja tavoitteelliset lisävaatimukset (Normitalo 2010 referenssinä) LUOKITUS ENERGIANTARPEEN JA KULUTUKSEN OHJEARVOJA 1. Tilojen lämmityksen ja jäähdytyksen nettoenergian ominaistarve (kohta 1.1.4, käsite A) kwh/(m2a) 2. Tilojen lämmityksen ja jäähdytyksen ostoenergian ominaiskulutus (kohta 1.1.4, käsite G) kwh/(m 2 a) Energia tehokkuusluokka 3. Lämpimän 4. = Rakennuksen käyttöveden lämmitysjärjestelmän Lämmitysenergian ominaistarve ominaiskulutus kwh/(m 2 a) 3) (kohta 1.1.4, käsite B) kwh/(m 2 a) 5. Kiinteistö ja kotitaloussähkön ominais kulutus (kohta 1.1.4, käsite H ja I) kwh/(m 2 a) 6. = 4+5. Kiinteistön kokonaisenergian ominais kulutus (kohta 1.1.4, käsite J) kwh/(m 2 a) Normitalo 2010 kerrostalo 85 (+ 5) 2) 95 (+ 5) pientalo 95 (+ 5) 2) 105 (+ 5) Matalaenergiatalo ) ) M 26 M 50 Passiivitalo P 15 P ) ) /12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 16

9 ENERGIATYYPIT Omaenergia on energia, joka tuotetaan kiinteistöön kuuluvan uusiutuvan energian tuotannon ja siirron laitteistolla, kuten tuuli tai aurinkoenergia lämpöpumpulla kallio, maa, vesi tai ilmalämpöä hyödyntävä energia, kun siitä vähennetään laitteen kuluttaman ostoenergian osuus. Uusiutumaton energia (non renewable energy) on energia, joka otetaan ehtyvästä lähteestä (esim. fossiiliset polttoaineet ja uraani) Uusiutuva energia (renewable energy) on energia, joka otetaan ehtymättömästä lähteestä, kuten aurinkoenergia (aurinkolämpö, aurinkosähkö), tuuli, vesivoima, uusiutuva biomassa, maalämpö, ilmalämpö. 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 17 Kerrostalouudisrakennusten energiatehokkuusluokkien elinkaaritalousvertailun esimerkki. Asuinkerrostalo; uudiskohde Kustannustaso: 5/2009 Lämmitysmuoto: Laskelmassa kaukolämpö Lämmitysenergian alkuhinta: 0,05 /kwh Sähköenergian alkuhinta: 0,10 /kwh Energianhinnan reaalinousu: 3 %/v Laskentajakso: 40 vuotta Normitalo2008 Lämpö kwh/asm 2 /v 100 Valaistus- ja laitesähkö kwh/asm 2 /v 9 CO 2 tn/asm 2 /40 v 3,2 ELINKAARITALOUS (nykyarvo) Energiatehokkuusluokka ,7 Matalaenergiatalo-50 (M-50) Passiivitalo-25 (P-25) ,2 Kustannusero /m 2 /m Kustannus-ero 2 Passiivitalo-15 (P-15) ,3 Kustannusero /m 2 Rakentamiskustannusero R Vaipan tiiviys ja eristystaso Ikkunat ja parvekeovet Ilmanvaihto-osat Lämmitysosat Huolto- ja kunnossapitokustannusero H Lämpökustannusero L Liittymismaksut Lämpökustannus Sähkökustannusero S ELINKAARIKUSTANNUSEROT ( / m2) NORMIT ALO2008:aan 10 v 20 v 30 v 40 v /12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja Passiivi15 Matal aener gi a 18

10 RAKENNNUSKONSEPTIEN IDEA ESIMERKKEJÄ 1. Matalaenergiatalo M40: Lämpöenergian tuotto lämpöpumpulla p p Tilojen lämmityksen ostoenergian tarve 45/3 = 15 kwh/(m2,a)ihreänä tuuli Lämpimän käyttöveden lämmitys samalla lämpöpumpulla 25 kwh/(m2a), ostoenergia 12 kwh/(m2,a) Lämpö ostoenergian ostoenergiantarvetarve yhteensä 27kWh/(m2a) 2. Passiivitalo P20: Ilmanvaihtolämmitys ja lämpimän käyttöveden lämmitys sähköllä Lämpö ostoenergian tarve = 40 kwh/(m2a) 3. Nollapäästötalo: Ostetaan em. Konseptien sähköenergia+kotitaloussähkö tuulisähkönä 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 19 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 20

11 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 21 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 22

12 Eri energiatehokkuusluokkiin suunnitellun kerrostalon laskettu vuotuinen tilojen lämmityksen ja jäähdytyksen y ominaislämmönkulutus kwh / m 2 Normitalo /12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 23 Kerrostalovaihtoehtojen tilojen lämmityksen ja jäähdytyksen mitoitustehontarve W /m YIT Creative Home, Arabianranta, lamellitalo Vuotoilman lämmityksen mitoitustehontarve W/m² Ilmanvaihdon lämmityksen mitoitustehontarve W/m² Rakenteiden mitoitustehontarve W/m² 50 Tehontarve, W/m² Normitalo 2000 Normitalo 2003 Mtl Matalaenergiatalo itl Minimienergiataloi i i 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 24

13 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 25 Asuinpientalojen energiakorjauskonseptien elinkaaritalouden vertailun esimerkki luvun pientalon peruskorjaus Kustannustaso: 5/2009 Lämmitysmuoto: Laskelmassa sähkölämmitys Lämmitysenergian alkuhinta: 0,05 /kwh Sähköenergian alkuhinta: 0,10 /kwh Energiamaksun reaalinousu: 3%/v Laskentajakso 40 v EKOTEHOKKUUS lähtötilanne Lämpö kwh/m 2 /v 200 Sähkö kwh/m 2 /v 10 Sisäilmaluokka S3 Energialuokka F CO 2 tn/m 2 /40v 2,2 ELINKAARITALOUS (nykyarvo) Korjauskonsepti 1 Korjauskonsepti S1/S2 B 1,2 Korjauskonsepti 3 Kustannusero /m 2 ero /m 2 ero /m S1/S2 A 0,7 Kustannus- / S1/S2 D 1,7 Kustannus- / Rakennuskustannusero R +130 Vaipan eristystason parantaminen Ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen Tiiveyden parantaminen Ilmanvaihto-osat Tiiveyden parantaminen Lämmitysosat Huolto- ja kunnossapitokustannusero H Lämmityskustannusero L Sähkökustannusero S Välitön elinkaarikustannusero R+H+L+S Lainakoron nykyarvo Energiatuki Välillinen elinkaarikustannusero Takaisinmaksuaika v ELINKAARIKUSTANNUSEROT ( /m2) 10 v 20 v 30 v 40 v /12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja Konsepti1 Konsepti2 Konsepti3 26

14 Asuinkerrostalon energiakorjauskonseptien elinkaaritalousvertailun esimerkkejä luvun lähiökerrostalon peruskorjaus Kustannustaso: 1/2009 Korjaus konsepti Korjaus konsepti Korjaus Lämmitysmuoto: Laskelmassa kaukolämpö 1 2 konsepti 3 Lämmitysenergian alkuhinta: 0,05 /kwh Sähköenergian alkuhinta: 0,10 /kwh Energiamaksun reaalinousu: 3%/v Laskentajakso: 40 vuotta EKOTEHOKKUUS Lähtötilanne Lämpö kwh/asm 2 /v Sähkö kwh/asm 2 /v Sisäilmaluokka S3 S2 S2 S2 Energialuokka F E B A CO 2 tn/asm 2 /40v 2,2 1,7 1,2 0,7 ELINKAARITALOUS (nykyarvo) Kustannus ero Kustannus ero Kustannus ero /asm 2 /asm 2 /asm 2 Rakennuskustannusero R Vaipan eristystason parantaminen Ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen Vaipan tiiviyden parantaminen Ilmanvaihto osat Lämmitysosat Huolto ja kunnossapitokustannusero H Lämmityskustannusero L Sähkökustannusero S Välitön elinkaarikustannusero R+H+L+S Lainakoron nykyarvo Korjaustuki Välillinen elinkaarikustannusero Takaisinmaksuaika v Jälleenmyyntiarvoero % /12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 27 Primäärienergialähteiden suhteellisia CO 2ekv päästökertoimia Tilastokeskuksen vuoden2007energiatilastoista ja muista tiedoista määritettyinä [6, 10]. Uusiutumattomat energialähteet Uusiutuvat energialähteet Kivihiili Öljy Turve Muut fossiiliset Maakaasu Ydinpolttoaine Puupolttoaineet Muut uusiutuvat (tuuli, vesi, aurinko, maalämpö, ilmalämpö) Energianlähteen primäärienergian päästökerroin 1,20 1,10 1,10 1,20 1,10 0,01 0,10 0,10 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 28

15 MATALAENERGIARAKENNUKSET SUUNNITTELU 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 29 RAKENNUKSEN SUUNNITTELU 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 30

16 Suunnittelutiimin toiminta Pääsuunnittelijan johdolla arkkitehti htija tekniset tsuunnittelijat t kehittävät ratkaisuja siten, että kustannusvertailujen ja laatukriteerien perusteella voidaan tehdä lopulliset lli matalaenergiaratkaisuihin tl tki ihi perustuvat tpäätökset t ja suunnitelmat Suunnittelijat osallistuvat sovitussa laajuudessa rakentamisen laadunvarmistukseen mm. toteutuksen valvontaan. Rakennusvalvonta ym. viranomaisvalvonta toteutetaan lakien ja rakentamismääräysten sekä kunnan omien käytäntöjen mukaisesti. Mahdollisuuksien mukaan voi valvontaviranomainen olla myös aktiivinen energiatehokkuuden edistäjä ja varmistaja (Oulun malli) 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 31 Tila ja julkisivusuunnittelu Rakennejärjestelmän Talotekniikka ja energiajärjestelmien suunnittelu j suunnittelu Talotekniikan reitityssuunnittelu 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 32

17 Energiatehokkuustason valinta Energiatehokkuuden tapauskohtainen perusteellinen valintamenettely on seuraava: 1. Valitaan useita, tavallisesti kolme, vaihtoehtoista energiatehokkuuden tasoa tai energiatehokkuusluokkaa : Tyypilliset vertailtavat tasot ovat: normitaso tai matalaenergiatalo M 50 vertailutapauksena Matalaenergiatalo ja passiivienergiatalo. Energiatehokkuustasojen sijasta voidaan suoraan vertailla tarkemmin määriteltyjä energiatehokkuusluokkia (esim. M 40 ja P 20). 2. Arvioidaan vastaavien matalaenergiarakennusten kokemusperäisten ja yleisten tunnuslukujen ja kustannustietojen perusteella eri vaihtoehtojen h rakennuskustannuserot verrattuna perustasoon (yleensä normitaloon). 3. Arvioidaan eri vaihtoehtojen huolto, korjaus ja uusimiskustannusten erot verrattuna perusvaihtoehtoon. 4. Arvioidaan kunkin laskentajakson lopussa oleva rakennuksen myynti/jäännösarvoero perustapaukseen verrattuna. 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 33 Yksinkertaisetjavarmatoimiset ratkaisut Mtl Matalaenergiarakennusten t arkkitehti, talotekniikka t ja rakennesuunnittelun keskeisenä periaatteena on yksinkertaisuus ja varmatoimisuus. Passiivisten energiatehokkuustekijöiden hyödyntäminen painottuu: vaipan lämmöneristävyys ja tiiviys Ilmanvaihdon lämmön talteenotto aurinkolämmön ja rakennuksen sisäisen lämmöntuoton höd hyödyntäminen lämmityskaudella ll ja sisätilojen viilentäminen kesäkaudella aurinkosuojilla ja ilmanvaihdon kautta yöilmalla. Energiatehokkuuteen liittyy myös oleellisesti julkisivu ja tilasuunnitteluun liittyvät ratkaisut. 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 34

18 Matalaenergiatalojen arkkitehtisuunnittelun erityistehtäviä Arkkitehdin keskeisiä valintoja ovat: rakennuksen muotojatilankäyttö tilan ikkunoiden koot ja suuntaus lasituksen laatu ja ominaisuudet i tuuletusikkunat aurinkosuojaus: lipat, katokset, ktk tparvekkeet jne. materiaalivalinnat Rk Rakennuksen k muodolla vaikutetaan ulkovaipan pinta alan kokoon ja sitä kautta mm. lämpöhäviön suuruuteen matalaenergia ja passiivitaloissa muodon vaikutus rakennuksen energiatehokkuuteen on varsin pieni 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 35 Passiivinen energiatehokkuus suunnittelussa Passiivisen energiatehokkuuden suunnittelun viisi komponenttia ovat : 1. Aukotukset Ikkunoiden sijoittelu suhteellisen tasaisesti eri ilmansuuntiin, jolloin ne päästävät valon sisään tarpeen mukaisesti rakennuksen eri osiin ja lämmityskautena päästävät aurinkoenergiaa rakennukseen Suomen olosuhteissa matalaenergiarakennusten lyhyenä lämmityskautena on aurinkoenergian saanto varsin pieni 2. Lämmön kerääjät Auringonvalolle suoraan alttiit tummanväriset pinnat (lattia, seinä, jne), joissa pintaan osuva auringonsäteily muuttuu lämmöksi ja siirtyy varaajaan. 3. Lämpömassa Rakenteet ja rakennusosat (lämpömassa, rakennusmassa) tai erilliset varaajat, jotka varastoivat aurinkoenergian ja muun ilmaislämmön, käyttö: lämpötilan tasaisena pitämiseen ja ilmaislämmön vuorokautiseen varastointiin lämmön jakamiseen osittain tai kokonaan yöllä rakennuksen lämmitykseen yöilmalla tapahtuvan jäähdytyksen jäähdytysenergian varastointiin 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 36

19 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 37 Keskeiset teknisen suunnittelun kohteet Matalaenergiatalon tekniset suunnitteluratkaisut kohdistuvat energiatehokkuuden kannalta kolmeen päätekijään: 1. Ilmanvaihdon lämmön talteenotto 2. Rk Rakennusvaipan lämmönläpäisyn äi pienentäminen i seinissä, ikkunoissa, ylä ja alapohjissa U arvot kylmäsiltojen eliminointi 3. Rakennusvaipan tiiviys ja sen avulla ilmavuotojen pienentäminen 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 38

20 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 39 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 40

21 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 41 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 42

22 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 43 Rakenneteknisen suunnittelun perustehtäviä Rk Rakennetekninen tki suunnittelu keskittyy kitt erityisesti i ti vaipparakenteiden lämpö ja kosteustekniseen suunnitteluun. Vaipparakenteiden keskeisiä vaatimuksia ovat lämmöneristävyys, ilma ja höyrytiiviys, tuulensuojaus, kylmäsiltojen välttäminen, ulkopuolisten vesivuotojen ehkäisy ja rakennekosteuden poistumismahdollisuudet Ylä ja alapohjarakenteiden lisävaatimuksena on tehokas tuuletus 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 44

23 Tilojen lämmönjako Tilojen lämmönjaon vaihtoehdot ovat: vesipatterijärjestelmä lattialämmitys joko vesikiertoisena tai sähkölämmityksenä suora sähkölämmitys sähköpattereilla sähkölämmitys vesipattereilla ilmanvaihtolämmitys iht lä it joko vesipatterijärjestelmänä ijä j t ä äti tai sähkövastusjärjestelmänä sähkölämmitys kattosäteilylämmityksenä ja yhdistelmälämmitys: esim. ilmanvaihtolämmitys täydennettynä muutamilla sähköpattereilla tai lattialämmityksellä. 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 45 Ilmanvaihdon määrä Ilmanvaihdossa tulisi iaina olla seuraavat 4/5 porrasta: 1. poissaoloasento mitoitetaan ilmanvaihtuvuudelle 0,15 dm3/s,m2 /, (normaalilla huonekorkeudella = 0,2 1/h) 2. kaksi normaalikäytön asentoa ilmanvaihtuvuuksille 0,35 dm3/s,m2 (esim. talvikäyttö, normaalilla huonekorkeudella = 0,5 1/h) ja/tai 0,50dm3/s,m2 m2 (esim. kesäkäyttö tai suuri henkilötiheys, normaalilla huonekorkeudella = 0,7 1/h) 3. tehostusilmanvaihto noin 0,70 dm3/s,m2 (normaalilla huonekorkeudella = 1,0 1/h) ja 4. yötuuletus viilennystä noin 1,0 dm3/s,m2 m2 (normaalilla huonekorkeudella = 1,5 1/h), mikäli se on mahdollista ääniteknisesti. 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 46

24 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 47 Asukkaista riippuva energian kulutus Tilojen lämmitys ja jäähdytysenergian ohella merkittävin rakennusten energiankulutuksen pienentämiskohde on käyttöveden lämmitys. Sen energiatehokkuutta parannetaan vettä säästävillä vesikalusteilla ja kerrostaloasuntojen vesimäärän asuntokohtaisella mittauksella ja laskutuksella ja lämminvesijärjestelmän teknisillä ratkaisuilla Kotitalouskoneiden ja kotielektroniikan sähkönkulutusta alennetaan energiatehokkuutta painottavilla laitevalinnoilla ja sähköä säästävillä luonnonvalon, valaistuksen ja laitteiden käyttötavoilla. Valaistussähkön kulutusta voidaan pienentää myös käyttämällä energiaa säästäviä lamppuja (LED ja loistelamppu). 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 48

25 Rakennuksen toteutus Urakoitsijat ij t ja materiaalitoimittajat i itt t toteuttavat t tt tkohteen yhteistyössä rakennuttajan, suunnittelijoiden ja muiden osapuolten kanssa. Toteutusvaiheessa suunnitelmia tarkennetaan tarvittaessa toteuttajien omille menetelmille ja tuotteille sopiviksi energiatehokkuustavoitteista tinkimättä. Työsuoritusten ja järjestelmien tekninen toimivuus varmistetaan tarvittavilla tarkistuksilla ja mittauksilla: rakennusvaipan tiiviysmittaukset standardimenetelmillä lämpökuvaukset, erityisesti kylmäsiltojen ja lämmöneristysvikojen paikallistamiseen 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 49 Tekninen laadunvarmistus rakenne ja talotekniikan suunnitelmissa ja toteutuksessa Skä Sekä rakenne että talotekniikan suunnitelmissa i ja piirustuksissa esitetään selvästi rakenteiden yksityiskohdat ja keskeiset laadunvarmistustoimet rakennusvaipan tiiviysmittaus rakennusvaipan vikojen lämpökuvaus talotekniikan säädöt Rakennuksen toteutusvaiheessa vaaditaan erittäin huolellista työn suoritusta ja suunnitelmien noudattamista erityisesti kriittisten teknisten laatutekijöiden osalta: lämmöneristyksen asennus rakenteiden, erityisesti liitosten tiiviys 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 50

26 Passiivinen energiatehokkuus suunnittelussa, jatkuu 4. Lämmön jako Lämmön jako on aukotuksesta tai varaajista tiloihin eri tavoilla (johtuminen, säteily, konvektio) siirtyvä lämpö. Siirtymistä voidaan myös ohjata lämmityskaudella rakennuksen koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän lämmönvaihtimenkautta erihuonetiloihin ja lämmityskauden ulkopuolella ulospuhallus ilmanvaihtojärjestelmän kautta lämmöntalteenoton ohi 5. Lämmön säätely Aurinkolämpöä säätelevät rakennusosat parvekkeet, ulokkeet, lipat, kaihtimet, verhot) tai Yli /alilämpöä säätelevät automatiikalla varustetut järjestelmät tuuletus, ilmastointi, jne. Lämmityskaudella on tehtävänä thtäääaurinkoenergian i hyödyntäminen, höd Lämmityskauden ulkopuolella on tehtävänä aurinkoenergian sisääntulon vähentäminen. 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 51 Rakennuksen käyttö 4. ASUINRAKENNUSTEN YLLÄPITO JA KÄYTTÖ 41Yleistä Kiinteistöstrategia. 4.3Matalaenergiatalon käytön erityispiirteitä 4.4 Tehokkaan käytön ja ylläpidon edellytykset 4.5 Ylläpidon ohjaaminen 4.6 Rakennuksen käyttö Käyttäjien ohjeistaminen Käyttäjien toiminnan seuraaminen Energiankulutusten seuraaminen 4.7 Kiinteistönhoito 4.8 Korjausten ohjaus 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 52

27 Matalaenergia ja passiivitalojen toteutusesimerkkejä 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 53 Suomen ensimmäiset matalaenergiatalot v /12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 54

28 BETONIELEMENTTI KERROSTALO 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 55 BETONIELEMENTTI KERROSTALO, Heinola, jatkoa 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 56

29 PASSIIVITALO 2008, Paritalo Vantaan Tikkurilassa, valmistunut toukokuussa /12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 57 Mäntyharju/Suutarinen/SPU Systems 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 58

30 Kauppalehti /12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 59 Esimerkki Passiivitalon 25 teknisistä arvoista 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 60

31 Oulun kaupungin rakennusvalvonnan aktivoima matalaenergiarakentaminen Oulussa kaupungin rakennusvalvonta on viimeisten viiden vuoden aikana aktiivisesti ohjannut asuntorakentamista energiatehokkuuteen. Tämän ansiosta Oulun koko omakotirakentamisen lämmitysenergian kulutus on v alentunut 36,4 % alle normitason ja noin kolmasosa on matalaenergiataloja Tavoitteet v. 2010: Lämmitysenergian kulutus 40 % alle normitason Vähintään puolet taloista matalaenergiataloja 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 61 ENERGIAKORJAUS 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 62

32 Energiakorjauksen tavoitteet Energiakorjauksen tavoitteita ovat: rakennuksen oleellinen energiansäästö energiatehokkuutta parantamalla rakennuksen elinkaaritalouden parantaminen energiakustannuksia pienentämällä sisäilman laadun parantaminen hallitulla ilmanvaihdolla ja sisäänottoja kierrätysilman suodattamisella sisäolosuhteidenkehittäminen vedottomiksi ja lämpötilaltaan tasaisiksi sisätilojen kosteusongelmien vähentäminen hallitulla ja tasaisella tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla kosteustiivistymisen ja homeenmuodostuksen ehkäiseminen kylmäsiltojen ja paikallisten lämmöneristyksen vikojen aiheuttaman kosteusmuodostuksen ehkäisemisellä rakennuksen elinkaaren ekotehokkuuden parantaminen uusiutumattoman energian kulutusta ja energiantuotannon päästöjä pienentämällä 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 63 Kerrostalojen energiakorjauksen lähtökotia Kerrostalo asuinrakennusten energiakorjaus ik on paitsi teknisesti haasteellinen myös taloushallinnan ja päätöksentekoprosessin kannalta. Vastuu on jaettu isännöitsijän, taloyhtiön hallituksen ja osakkeenomistajien välillä ja Osakkaiden näkemykset, taloudelliset intressit jarahoitusmahdollisuudetvaihtelevat vaihtelevat, mikä vaikeuttaa investointipäätöstä. 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 64

33 Energiatehokkuustason valinta Energiatehokkuuden noston tasosta päätetään aina tapauskohtaisesti. Energiakorjaus E i k j on pääsääntöisesti i elinkaarilaskelmin il k l i taloudellisesti perusteltavissa joko pienimuotoisena korjauksena, jokasisältääesimerkiksi ikkunoiden vaihtamisen ja ilmanvaihdon säätämisen tai Laajaan peruskorjaukseen tai perusparannukseen (vaippa, ilmavaihto) ih sekä mahdolliseen lisärakentamiseen i liittyvänä ä tavoitteena. Perusteellisen perusparannuksen yhteydessä voidaan harkita energiatehokkuusluokan nostamista matalaenergiatasolle. 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 65 Pientalojen energiakorjauksen lähtökohtia Pientaloissa on usein tarve erityisesti lämmityssähkön vähentämiseen ja öljylämmityksen korvaamiseen uusiutuvilla energiamuodoilla. Nämä voidaan toteuttaa: lämpöenergian kulutusta vähentämällä rakennusvaipan lämmöneristyksen ja tiiviyden i parantamisella siirtymällä vähän sähköä kuluttavaan omaenergian tuotantoon (mm. lämpöpumput, aurinkopaneelit ja keräimet) tai Ottamalla käyttöön kiinteistön i oma sähköntuotanto (pientuulivoimalat) 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 66

34 Energiakorjauksen sisältö Rk Rakennuksen k tehokas thk energiakorjaus ik sisältää iältääaina sekä rakenneteknisen korjauksen että ilmanvaihdon korjauksen. Vanhojen rakennusten energiakorjauksissa käytetäänperiaatteiltaansamaa menettelyä kuin uudisrakennuksissa, mutta korjauksissa vapausasteita on olemassa olevan rakennuksen rajoittamina vähemmän kuin uudisrakennuksissa ja tästä syystä myös energiakorjauksen suunnittelu ja toteutus vaatii huomattavasti yksilöllisempää tarkastelua kuin uudisrakennuksissa. 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 67 Energiakorjauksen päätehtävät Rakennetekniikan energiatehokkuuteen liittyvät päätehtävät ovat lämmönjohtumisen ja ilmavuodoista johtuvien lämpövuotojen rajoittaminen. Talotekniikan laitteistojen energiatehokkuuteen liittyvä päätehtäviä ovat: sisätilojen lämpötilan säätäminen halutulle vaihtelualueelle, riittävän ilmanvaihdon ja lämmön talteenoton turvaaminen Sisäilman laadun parantaminen hallitulla ilmanvaihdolla ihd ll Energian hankinnan päätehtäviä ovat: Siirtyminen pois fossiilisen primäärienergian käytöstä ja Ostoenergian vähentäminen omaenergian tuotolla 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 68

35 Energiakorjauksen säästöpotentiaalirajoja Avainmoduuli Avainmoduulin suhteellinen osuus Lämpöenergian säästöpotentiaali vuoden 2003 normirakennukseen verrattuna 1) rakennuksen k lämmitys ja jäähdytysenergian Avainmoduulin säästöpotentiaali Rakennuksen energiankulutuksen kulutuksesta k % normitasosta % säästöpotentiaali % Seinä Yläpohja ,5 1 Alapohja 1 Vähäinen 1) Ikkunat Aurinkosuojat Ilmanvaihto ) ) Ilmavuodot Yhteensä /12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 69 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 70

36 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 71 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 72

37 VISIOITA Wärmeleitfähigkeit 0,005 0,008 W/mK Rohdichte Kg/m³ Wasserdampfdiffusionsw 1000 iderstand A1 Brandklasse 80 C (Kernmaterial) kpa Max. max mm Anwendungstemperatur max mm Druckfestigkeit 10% mm Belastung als Verlegeplatte Länge eines Paneels mit 2-K-PUKleber Breite eines Paneels ja Stärke eines Paneels +/- 1mm Verarbeitung Verklebung Recyclingfähig Maßhaltigkeit 07/12/2009 RIL sisällön esittely Asko Sarja 73

Asko Sarja, Juhani Laine, Sakari Pulakka & Mikko Saari

Asko Sarja, Juhani Laine, Sakari Pulakka & Mikko Saari ESPOO 2003 VTT TIEDOTTEITA 2206 Asko Sarja, Juhani Laine, Sakari Pulakka & Mikko Saari INDUCON-rakennuskonsepti VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2206 INDUCONrakennuskonsepti Asko Sarja, Juhani Laine, Sakari

Lisätiedot

MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS Low-Energy Building and The Energy Certification of Buildings

MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS Low-Energy Building and The Energy Certification of Buildings LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS

Lisätiedot

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen TEEMALEHTI HELSINGIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009 Energiatehokas rakentaminen SISÄLTÖ 6B 2009 Toimittajalta Viimeistään tämän Energiatehokas rakentaminen -erikoisnumeron aineiston kokoaminen osoitti

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2009 Energia ja asuminen Rakennusten energiatehokkuus Ilmastonmuutos ohjaa energiantuotantoa ja -käyttöä Kiinteistön omistaja energia- ja ilmastotalkoissa

Lisätiedot

7. RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS

7. RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS RIL XXX-2010 1 Rakennusten energiatehokkuus/juhani Heljo 20.8.2013 7. RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Tässä luvussa tarkastellaan rakennusten energian kulutusta ja energiatehokkuutta. Energian kulutuksen

Lisätiedot

Kivitalojen ENERGIATEHOKKUUS

Kivitalojen ENERGIATEHOKKUUS Betoni ja tiili ovat erinomaisia rakennusmateriaaleja, kun rakennetaan tulevaisuuden vähän energiaa kuluttavia rakennuksia. Kivimateriaalit säästävät massiivisuutensa ansiosta sekä lämmitys- että jäähdytysenergiaa.

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2 2013 Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Mari Sepponen, Jyri Nieminen, Pekka Tuominen, Ilpo Kouhia, Jari Shemeikka, Meri Viikari, Kari Hemmilä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELURAKENNUSTEN MATALAENERGIARAKENTAMISOHJE YLEISOHJE VERSIO 1.1

HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELURAKENNUSTEN MATALAENERGIARAKENTAMISOHJE YLEISOHJE VERSIO 1.1 HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELURAKENNUSTEN MATALAENERGIARAKENTAMISOHJE YLEISOHJE VERSIO 1.1 22.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1. YLEISTÄ 1.1 Kansainväliset ja kansalliset sopimukset sekä Helsingin velvoitteet

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET 31.3.2015 Granlund Oy / Erja Reinikainen, Lassi Loisa, Anni Tyni FInZEB

Lisätiedot

PIENTALON EKOMITTARIT

PIENTALON EKOMITTARIT ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2354 PIENTALON EKOMITTARIT 1. VAIPAN JOHTUMISHÄVIÖLUKU 2. PIENTALON LÄMMÖNTARVE 3. ENERGIATEHOKKUUDEN HINTA 4. ILMAVUOTOLUKU 5. ENERGIATEHOKKUUDEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN LAATUTÄHDET

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Tietopaketti taloyhtiöille INNOVA Kerrostalosta passiivitaloksi

Tietopaketti taloyhtiöille INNOVA Kerrostalosta passiivitaloksi Tietopaketti taloyhtiöille INNOVA Kerrostalosta passiivitaloksi Jyri Nieminen Käsitteet Lämmönläpäisykerroin (U-arvo, W/m 2 K) ilmoittaa lämpövirran tiheyden (lämpöhäviön), joka läpäisee rakennusosan,

Lisätiedot

Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA

Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA

Lisätiedot

Uusien järjestelmien tuomat mahdollisuudet rakennuksien energialähteenä: energian kuluttamisesta kohden energian tuottamista

Uusien järjestelmien tuomat mahdollisuudet rakennuksien energialähteenä: energian kuluttamisesta kohden energian tuottamista Uusien järjestelmien tuomat mahdollisuudet rakennuksien energialähteenä: energian kuluttamisesta kohden energian tuottamista XVI Itä-Suomen rakentajaseminaari Joensuu 11.6.2013 TkT Riikka Holopainen Tiimipäällikkö,

Lisätiedot

Matalaenergiarakentaminen. Kuntien 5. ilmastokonferenssi, Tampere 5.5.2010 Riikka Holopainen, Pekka Tuomaala, Jyri Nieminen VTT

Matalaenergiarakentaminen. Kuntien 5. ilmastokonferenssi, Tampere 5.5.2010 Riikka Holopainen, Pekka Tuomaala, Jyri Nieminen VTT Matalaenergiarakentaminen Kuntien 5. ilmastokonferenssi, Tampere 5.5.2010 Riikka Holopainen, Pekka Tuomaala, Jyri Nieminen VTT 2 Esityksen sisältö Mitä eri käsitteet (matala, passiivi jne.) tarkoittavat?

Lisätiedot

Energiatodistusopas 2007

Energiatodistusopas 2007 Energiatodistusopas 2007 Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen 13.3.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne

Lisätiedot

PERUSTALOSTA PASSIIVITALOKSI Puutalokympin projekti

PERUSTALOSTA PASSIIVITALOKSI Puutalokympin projekti Eija Mäntymäki PERUSTALOSTA PASSIIVITALOKSI Puutalokympin projekti Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Huhtikuu 2009 Opinnäytetyön päivämäärä 19.3.2009 Tekijä Eija Mäntymäki Koulutusohjelma

Lisätiedot

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Ympäristöministeriön asetuksessa Rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus-

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 173 Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo Hankinta, suunnittelu ja toteutus Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on keskeinen johtopäätös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran,

Lisätiedot

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Sitran selvityksiä 11 Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Suomessa ja kansainvälisesti Tuomo Lindstedt, Teknillinen Korkeakoulu Juha-Matti Junnonen, Teknillinen Korkeakoulu Sitran

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma 1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma KRITEERISTÖ ENERGIATEHOKKUUDEN TOTEUTUMISEKSI KAUPUNGIN JULKISISSA RAKENNUSHANKKEISSA Lappeenranta, 2012

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus SEARCH 173 O HL I G H T S VI S I Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen Timo Kauppinen Teemu Vesanen G Hankinta, suunnittelu ja toteutus HI NS SC I E N CE T RE Lorem ipsum

Lisätiedot

Matalaenergiaharkkotalo Yleissuunnitteluohje. Lämpöenergia, kwh/krs-m². Normitalo 100 % Ostettava lämpöenergia Hyödynnetyt lämpökuormat.

Matalaenergiaharkkotalo Yleissuunnitteluohje. Lämpöenergia, kwh/krs-m². Normitalo 100 % Ostettava lämpöenergia Hyödynnetyt lämpökuormat. ESPOO 2002 TUTKIMUSRAPORTTI RTE3785/02 Lämpöenergia, kwh/krs-m² 40 35 30 25 20 15 10 5 0 10 5 0 Ostettava lämpöenergia Hyödynnetyt lämpökuormat Normitalo 100 % 1 2 3 4Matalaenergiatalo 5 6 7 8 25 9 % 10

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 27.2.2013 Jyrki Kauppinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ PERUSTELUMUISTIO 1 Yleistä Euroopan

Lisätiedot

Passiivitalo ohjeita rakennuttajalle. Jyri Nieminen Jenni Jahn Miimu Airaksinen

Passiivitalo ohjeita rakennuttajalle. Jyri Nieminen Jenni Jahn Miimu Airaksinen Passiivitalo ohjeita rakennuttajalle Jyri Nieminen Jenni Jahn Miimu Airaksinen PEP PEP eli Promotion of European Passive Houses on eurooppalainen hanke, jonka tarkoituksena on edistää passiivitalojen rakentamista.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA

RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA Rakennetyypit ja detaljit ovat periaateratkaisuja, joiden tarkoituksena on helpottaa rakenteiden valintaa ja ohjata suunnittelukohteissa

Lisätiedot