Kustannustehokas pilketuotanto Pilkepäivä, Energiametsä-hanke Oulu Jyrki Raitila, erikoistutkija VTT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kustannustehokas pilketuotanto Pilkepäivä, Energiametsä-hanke 10.12.14 Oulu Jyrki Raitila, erikoistutkija VTT"

Transkriptio

1 Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Kustannustehokas pilketuotanto Pilkepäivä, Energiametsä-hanke Oulu Jyrki Raitila, erikoistutkija VTT

2 Talouden hallinta

3 Keskeiset osat Turvallisuus Pitääkö kasvaa? KASVU Keskitytään kannattavuuteen! KANNATTAVUUS Kannattaako liiketoiminta? Kuinka varmistetaan kannattavuus myös tulevaisuudessa? Kannattaako toimintaan sijoittaa? Mikä on yrityksen kyky kestää heikkoa kysyntää (lamaa)? VAKAVARAISUUS MAKSUVALMIUS Selviääkö yritys maksuistaan? Kuinka voidaan hallita ja ennakoida? Lähde: Värre JAMK, 2014

4 Kannattavuus Kannattavuutta voidaan arvioida vertaamalla: Tulosta liikevaihtoon (myynti) Kuvastaa toiminnan onnistumista eli kuinka hyvin pilkettä osataan tehdä ja myydä Tulosta suhteessa sijoitettuun pääomaan Kuvastaa sijoituksen järkevyyttä liittyy riski Katetuottolaskelman periaate Myyntituotot muuttuvat kustannukset = myyntikate kiinteät kustannukset = Tulos Katetuotto eli myyntikate % 40 % Liikevoittoprosentti % 5 % Lähde: Värre JAMK, 2014

5 Kannattavuus: myyntikate +20 % +20 % Muuttuvat Määrä, Hinta, Määrä, Hinta, Määrä, Hinta, kustannukset i-m3 /i-m3 Yht. i-m3 /i-m3 Yht. i-m3 /i-m3 Yht. Myynti Raaka-aineet Valmistuspalkka 10, , Myyntikate Kate % 56 % 56 % 63 % Kiinteät kustannukset Koneet ja laitteet ym Voitto Voitto % 39 % 42 % 49 % Jos kiinteät kustannukset ovat oikeasti kiinteitä eli vakioita, kannattavuuden ohjaaminen on myyntikatteen maksimointia Esimerkissä palkat ovat muuttuvia kustannuksia Myyntihinnan muutokset vaikuttavat katteeseen paljon enemmän kuin myyntimäärän muutokset Lähde: Värre JAMK, 2014

6 Katteen merkitys Mikä tuhoaa katteen? Alennusten antaminen syö suoraan katetta Hinnoitteluvirheet Ei ymmärretä kateajattelua määrä ei elätä vaan eurot Pelko ilmoittaa hinta Luottotappiot Paljonko myynti saa laskea, jos hintaa voidaan nostaa? Hinnan nosto, % Kate % % 5 % 2 % 2 % 1 % 2 17 % 9 % 5 % 3 % 2 % 3 23 % 13 % 7 % 5 % 4 % 4 29 % 17 % 9 % 6 % 5 % 5 33 % 20 % 11 % 8 % 6 % 6 38 % 23 % 13 % 9 % 7 % 7 41 % 26 % 15 % 10 % 8 % 8 44 % 29 % 17 % 12 % 9 % 9 47 % 31 % 18 % 13 % 10 % % 33 % 20 % 14 % 11 % Lähde: Värre JAMK, 2014

7 Yhteenveto Onko toiminta järkevää investointien suhde tuottoihin Kiinteät kustannukset luovat kapasiteetin Myyntikatteen maksimointi maksimoi tuloksen Kiinteät kustannukset ovat omien päätösten seurausta eivätkä yleensä jousta alaspäin Pitää laskea, kuinka paljon myyntimäärän tulee kasvaa, jotta lisäinvestointi kannattaa Tärkeä seurata kustannusten kehittymistä (kk, v, jne.)

8 Toimintamallit vertailussa

9 Perinteinen tuotantolähtöinen pilkeketju Raaka-aineen etsintä Leimikon osto METSÄ metsänomistajat Metsäsuunnittelu Metsäkeskuksen ja MHY:n tuki Korjuun suunnittelu Korjuu Kuljetus Kemera-tuki Markkinointi Laskutus Jälkihoito Tehdasvarastointi Pilkonta Pakkaus Kuivaus TUOTANTO polttopuuyrittäjät Siistaus ja mahd. 2. pakkaus Varastointi Lastaus Kuljetus Pitkän matkan runkosiirto Varastointi Siirto polttoon Purku MARKKINAT loppukäyttäjä Siirto varastoon Lähijakelu Poltto YDINPROSESSIT (Airaksinen 2004) Raaka-aineen hankinta Pilkonta Tilaus ja toimitus Lähde: PUUT 46 Metla

10 Perinteisen mallin kustannusjakauma 120,0 100,0 Euro / kiinto-m 3 80,0 60,0 40,0 20,0 ALV. (22 %) Markkinointi ja laskutus Jakelu Pakkaus Kuivaus ja varastointi Pilkonta Jatkettu lähikuljetus Hakkuu Kantohinta 0, Tuotantomäärä, kiinto-m 3 Yrittäjä tekee lähes kaiken

11 Keskeisimmät pilkeketjun pullonkaulat Tehoton pilkonta etenkin pienillä läpimitoilla Monimutkainen tehdaslogistiikka Monimutkainen, työläs ja kallis jakelulogistiikka

12 Miten toimintaa voidaan tehostaa? Kustannusten pienentäminen - Yksinkertaista prosessia - Tehosta toimintoja - Nosta käyttöastetta Ammattimainen toiminta - Erikoistu kohderyhmä tuote tuotantoketjun osa - Verkotu Palvelutason parantaminen - Täsmällisyys - Laatu - Toimitusvarmuus

13 Palvelulähtöinen pilkeketju TIETO MITÄ ASIAKAS TODELLA HALUAA Markkinointi Jälkihoito MILLAINEN TOIMITUS ASIAKKAALLE SOPII Laskutus KUINKA VALMISTAN ASIAKKAAN HALUAMAT PILKELAADUT Korjuun suunnittelu MISTÄ LÖYDÄN LAADUKKAAN RAAKA-AINEEN SOPIVAAN HINTAAN Leimikon osto Siirto varastoon Purku Kuljetus Pitkän matkan runkosiirto Pilkonta Kuivaus Tehdasvarastointi Kuljetus Korjuu Metsäsuunnittelu Metsäkeskuksen ja MHY:n tuki Kemera-tuki PILKKEET Sikanen, Tahvanainen/ Metla

14 Toimintamalliesimerkkejä

15 Kaksilinjainen klapintuotanto 120 Puumäärä luokassa, m Koivikon ensiharvennus Läpimittaluokka, cm Erän pilkonta Hakki 2X:llä - tuottavuus 2,2 m 3 /h, - kiinteät kustannukset /vuosi - pilkontakustannus 11,3 /m 3 Erän pilkonta 13 cm läpimittaan asti Superpilke 2000:lla ja loput Hakki 2X:llä - tuottavuus 5,4 m 3 /h, - kiinteät kustannukset /vuosi - pilkontakustannus 6,1 /m 3 Sikanen, Tahvanainen/ Metla

16 Virtuaali-klapitehdas Metsään -palvelu PILKKEEN PIENTUOTTAJAT Oma metsä PILKEMYYJILTÄ NOUTO p-m3 PILKETERMINAALI TERMINAALIIN TOIMITUS RUNKOSIIRTO TERMINAALISTA NOUTO JAKELU ASIAKKAILLE LOPPUKÄYTTÖ

17 Virtuaali-klapitehdas Hajautettu tuotanto luonnonkuivauksella m 3 /tuottaja/vuosi Keskitetty jakelu (jakeluterminaali) Verkotutaan tuotannossa, leikataan myynti- ja jakelukustannuksia Yrittäjä 1 Raaka-aineen hankinta Pilkonta palstalla/varastolla (häkkeihin) Luonnonkuivaus Yrittäjä 2 Kuljetus tuotanto- ja jakeluterminaaliin (Laadun varmistus ja pakkaus) Jakelu asiakkaille TAI Yrittäjä 3: Runkosiirto kauemmas Purku ja varastointi Toimitus asiakkaille Hintataso 50 / m 3 (ALV 0%) 75 / m 3 (ALV 0%) 85 / m 3 (ALV 0%)

18 Noutoterminaali Metsään -palvelu PILKKEEN PIENTUOTTAJAT Oma metsä PILKEMYYJILTÄ 50 / m 3 (ALV 0%) NOUTO p-m3 TERMINAALIIN TOIMITUS 70 / m 3 (ALV 0%) TERMINAALISTA NOUTO

19 Noutoterminaali Pakkaus ja kuljetus ulkoistettu asiakkaalle Sijainti marketin läheisyydessä Tuottajilta pilkkeet keskitettyinä kuljetuksina terminaaliin - laatukontrolli, selkeät sopimukset Asiakas tai terminaaliyrittäjä hoitaa lastauksen asiakkaan kuljetusvälineeseen Mittaus massaan perustuen ajoneuvo- tai kuormainvaa alla, TAI pakkauksen koon perusteella Maksu / laskutus

20 Energiasisältöön perustuva pilkekauppa Pilkonnan yhteydessä punnitaan ja otetaan kosteusnäyte Seuranta pilkeerän painon muuttuessa pystytään laskemaan kosteus Loppupunnitus ennen jakelua Asiakkaalle hyötyä Selkeä peruste pilkekauppaan - asiakas tietää mistä maksaa Vertailu muihin lämmitysmuotoihin helpottuu Dokumentoitu tuotantoprosessi ja tuoteseloste vakuuttaa Yrittäjälle hyötyä Myyntihinnalle selkeä peruste, merkittävin laatukriteeri Tuotantoprosessin ohjaus helpottuu, tieto pilkkeen kosteudesta ja energiasisällöstä massaa mittaamalla Verkottuneessa toimintamallissa voidaan yrittäjien kesken käydä kauppaa massa- tai energiapohjalta

21 Yritysesimerkkejä

22 Pilkkeiden valmistus Osittain automatisoitu syöttö Klapien keräystasku etukuormaajaa varten Valmistus suoraan kuivaushäkkeihin

23 Energiasisällön määrittäminen Purunäytteet puolen tunnin välein kannelliseen astiaan päivän kokoomanäytteeksi Kolme rinnakkaisnäytettä määritetään kosteusmittausvaa alla Pilkelavalliset punnitaan palkkivaa alla valmistuksen yhteydessä Kuivumisesta varmistutaan kontrollimittauksin

24 Mittaustulosten käsittely Mittaustulokset Excel-taulukkoon, voidaan laskea tavoitekosteuden mukainen massa loppupunnituksen perusteella toimituskosteus ja energiasisältö Mittaustietojen pohjalta tulostetaan tuoteseloste, joka toimitetaan pilke-erän mukana Esimerkki laskentataulukosta: ENERGIAPILKE Mäkinen Lähde: VTT tied 2045, taul.21 Pilke-erän tavoitemassan laskenta Puulaji Koivu koivun tehollinen MJ/kg kwh/kg lämpöarvo kuivaaineessa. Syötä tiedot valkopohjaisiin soluihin, keltaisella pohjalla olevat solut sisältävät kaavoja! 19 5,28 Alkutilanne Lopputilanne Alkumassat Alkukosteus Kosteus Massa Energia-sisältö yksikön pvm Yksikön koodi säkin/häkin massa brt massa puiden massa Näyte 1 Näyte 2 Näyte 3 keskiarvo poikkeama kuiva-aine massa tavoitekosteus puiden massa brt massa energiasisältö energiasisältö energiasisältö kg kg kg p% p% p% p% p% kg p% kg kg MJ/kg kwh/kg kwh ,80 44,50 43,80 44,37 0, , ,1 4, ,80 44,50 43,80 44,37 0, , ,1 4, ,80 44,50 43,80 44,37 0, , ,1 4, ,80 44,50 43,80 44,37 0, , ,1 4, ,80 44,50 43,80 44,37 0, , ,1 4, ,80 44,50 43,80 44,37 0, , ,1 4, ,80 44,50 43,80 44,37 0, , ,1 4, ,80 44,50 43,80 44,37 0, , ,1 4,

25 Kuivaus Luonnonkuivaus ulkona ja katoksessa Kuivat pilkkeet katokseen tai halliin tai peitetään hyvissä ajoin Lämminilmakuivaus kuivurissa

26 Jakelu Perälautanosturilla varustettu jakeluauto Pumppukärry Avanti kokeilussa

27 Kiitokset mielenkiinnosta!

28 TEKNOLOGIASTA TULOSTA

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 Talouden hallinnan keskeiset osat Tulevaisuus Pitääkö kasvaa? KASVU KANNATTAVUUS Kannattaako liiketoiminta?

Lisätiedot

Pilketuotanto-opas 1

Pilketuotanto-opas 1 Pilketuotanto-opas 1 Pilke tuo lämpöä moneen kotiin. Kuva: Tiileri. Suomen metsäkeskus Päätoimittaja Toimituskunta Marko Ämmälä Tommi Valli Juha Hiitelä Jussi Somerpalo Jyrki Raitila Ari Erkkilä Juha Viirimäki

Lisätiedot

POLTTOPUUKAUPPA MAATILAN SIVUELINKEINONA

POLTTOPUUKAUPPA MAATILAN SIVUELINKEINONA Mikko Mäntynen POLTTOPUUKAUPPA MAATILAN SIVUELINKEINONA Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 16.3.2008 Tekijä Mikko Mäntynen Koulutusohjelma ja

Lisätiedot

Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen

Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen PUULOG Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa 2012 ESIPUHE Puulog-hanke (Bioenergian

Lisätiedot

Sivutuotteiden kuivaus ja hyödyntäminen energiantuotannossa - Liiketoimintamallit

Sivutuotteiden kuivaus ja hyödyntäminen energiantuotannossa - Liiketoimintamallit Sivutuotteiden kuivaus ja hyödyntäminen energiantuotannossa - Liiketoimintamallit Case 1: Kerroskuivuri tuoretta purua ja haketta tuottavalla sahalla Case 2: Kerroskuivuri metsähaketta käyttävällä kaukolämpölaitoksella

Lisätiedot

LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA

LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Markus Hirsimäki LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA Pro gradu -tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Elokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

Puupolttoaineiden pienkäyttö

Puupolttoaineiden pienkäyttö Puupolttoaineiden pienkäyttö Toimittanut Iiris Lappalainen Tekes Puupolttoaineiden pienkäyttö Eija Alakangas Ari Erkkilä Martti Flyktman Satu Helynen Kari Hillebrand Markku Kallio Iiris Lappalainen Mauri

Lisätiedot

Puupolttoaineiden hankinta Venäjältä

Puupolttoaineiden hankinta Venäjältä Puupolttoaineiden hankinta Venäjältä Esiselvitys VEPU-projekti 29.3.2013 NELI hanke Ahlberg Arto Mylläri Mikko Kallionpää Kalle Cursor Oy NELI - North European Logistics Institute on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kustannustekijöiden vaikutukset pelletintuotannon arvoketjuissa

Kustannustekijöiden vaikutukset pelletintuotannon arvoketjuissa ISBN 978-951-40-2271-5 (PDF) ISSN 1795-150X Kustannustekijöiden vaikutukset pelletintuotannon arvoketjuissa Tanja Ihalainen & Lauri Sikanen www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish

Lisätiedot

ENERGIAPUUN HANKINNAN ARVOKETJUT JA KANNATTAVUUS

ENERGIAPUUN HANKINNAN ARVOKETJUT JA KANNATTAVUUS Metsästä voimalaitokseen: Energiapuun logistiikka ja tiedonhallinta Lahti / 14.2.2014 klo 9.00 16.00 ENERGIAPUUN HANKINNAN ARVOKETJUT JA KANNATTAVUUS ARTO KETTUNEN TTS (TYÖTEHOSEURA RY) 1. Energiapuun

Lisätiedot

ENERGIAPUUN HANKINTA JA TERMINAALIJÄRJES- TELMÄT ESIMERKKINÄ HATTULAN MERVEN ALUE

ENERGIAPUUN HANKINTA JA TERMINAALIJÄRJES- TELMÄT ESIMERKKINÄ HATTULAN MERVEN ALUE ENERGIAPUUN HANKINTA JA TERMINAALIJÄRJES- TELMÄT ESIMERKKINÄ HATTULAN MERVEN ALUE 4.12.2013 Antti Rusanen Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma/ bioenergia. Juuso Sipola POLTTOHAKKEEN TUOTANTOKETJU

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma/ bioenergia. Juuso Sipola POLTTOHAKKEEN TUOTANTOKETJU KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma/ bioenergia Juuso Sipola POLTTOHAKKEEN TUOTANTOKETJU Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikka SIPOLA, JUUSO

Lisätiedot

Puupolttoaineen kuivuriopas

Puupolttoaineen kuivuriopas Puupolttoaineen kuivuriopas Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Päätoimittaja Toimituskunta Veli-Pekka Kauppinen, Metsäkeskus Juha Viirimäki, Metsäkeskus Juha Hiitelä, Metsäkeskus Lasse Maunula, Metsäkeskus

Lisätiedot

PIENIMUOTOISEN PUUTEOLLISUUDEN YRITYSYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-POHJANMAALLA

PIENIMUOTOISEN PUUTEOLLISUUDEN YRITYSYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-POHJANMAALLA PIENIMUOTOISEN PUUTEOLLISUUDEN YRITYSYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-POHJANMAALLA Metsätalouden liiketieteen pro gradu työ maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkintoa varten Ilkka Muhonen Tammikuu

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

TU-22.1101 TUOTANTOTALOUDEN PERUSKURSSI (4 op)

TU-22.1101 TUOTANTOTALOUDEN PERUSKURSSI (4 op) TU-22.1101 TUOTANTOTALOUDEN PERUSKURSSI (4 op) Muistiinpanoja oppikirjan (Lehtonen J-M (toim.): Tuotantotalous, WSOY) perusteella. Vastuu on lukijalla. Mielipahaa ei korvata. 1. Yrityksen talous -julkisesti

Lisätiedot

YT20 HINNOITTELUN PERUSTEET

YT20 HINNOITTELUN PERUSTEET YT20 HINNOITTELUN PERUSTEET www.pskk.fi 2 HINNOITTELUN PERUSTEET SISÄLTÖ SIVU 1. MYYNTIHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 3 1.1 Kilpailijoiden hinnat 3 1.2 Omakustannusarvo 3 1.3 Hintajousta eli hintaherkkyys

Lisätiedot

Joensuun seutu YT20 HINNOITTELUN PERUSTEET

Joensuun seutu YT20 HINNOITTELUN PERUSTEET Joensuun seutu YT20 HINNOITTELUN PERUSTEET 2 HINNOITTELUN PERUSTEET SISÄLTÖ SIVU 1. MYYNTIHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 3 1.1 Kilpailijoiden hinnat 3 1.2 Omakustannusarvo 3 1.3 Hintajousta eli hintaherkkyys

Lisätiedot

YT20 HINNOITTELUN PERUSTEET

YT20 HINNOITTELUN PERUSTEET YT20 HINNOITTELUN PERUSTEET kosek.fi 2(20) HINNOITTELUN PERUSTEET SISÄLTÖ 1. MYYNTIHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 3 1.1 Kilpailijoiden hinnat 3 1.2 Omakustannusarvo 3 1.3 Hintajousto eli hintaherkkyys 3 2.

Lisätiedot

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Laskentatoimi Syksy 2011 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

Ideasta elintarvikkeeksi

Ideasta elintarvikkeeksi Ideasta elintarvikkeeksi TYÖKIRJA SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO Sisä-Savon seutuyhtymä Vuokko Tuononen - Urpo Hirvonen - marraskuu

Lisätiedot

Kustannustekijöiden vaikutukset bioenergian tuotannon arvoketjuissa

Kustannustekijöiden vaikutukset bioenergian tuotannon arvoketjuissa ISBN 978-951-40-2245-6 (PDF) ISSN 1795-150X Kustannustekijöiden vaikutukset bioenergian tuotannon arvoketjuissa Tanja Ihalainen & Anssi Niskanen www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI VARASTONHALLINTA- JA TALOUSHALLINTO- OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTO Esimerkkiyritys Ajopaja Oy Heli Ajo Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu

Lisätiedot

1. Polttopuun käyttö Suomessa

1. Polttopuun käyttö Suomessa Pilkeyrittäjyys miljoonaa kiintokuutiota 1. Polttopuun käyttö Suomessa Pientalojen polttopuun käyttö 2000-2010 8 7 6,7 6 5,6 5 4 3 3,07 3,32 2000 2010 2 1 1,05 1 0,8 0,77 0,97 1,33 0 Mänty Kuusi Koivu

Lisätiedot

ASIAKASKANNATTAVUUS- VERTAILU. Case: Talotehtaat

ASIAKASKANNATTAVUUS- VERTAILU. Case: Talotehtaat ASIAKASKANNATTAVUUS- VERTAILU Case: Talotehtaat Maarit Röyhkiö Olga Suuripää Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Uudistuva yritystoiminta, markkinointi ja talousjohtaminen TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Polttoaineen vastaanotto ja sen kehittäminen Pursialan voimalaitos

Polttoaineen vastaanotto ja sen kehittäminen Pursialan voimalaitos Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikan ala Lappeenranta Prosessitekniikan koulutusohjelma Matti Karppinen Polttoaineen vastaanotto ja sen kehittäminen Pursialan voimalaitos Opinnäytetyö 2014 Tiivistelmä

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 15.12.2014 SELVITYS: BIOMASS VALUE SUPPLY CHAIN

TAUSTARAPORTTI 15.12.2014 SELVITYS: BIOMASS VALUE SUPPLY CHAIN TAUSTARAPORTTI 15.12.2014 SELVITYS: BIOMASS VALUE SUPPLY CHAIN 1 Cleantech Finland Bioenergy hanketta rahoittavat Euroopan unionin aluekehitysrahasto, alueen kunnat ja yritykset. EU-rahoituksen myöntänyt

Lisätiedot

Tehokas ja ympäristöä säästävä tulisijalämmitys

Tehokas ja ympäristöä säästävä tulisijalämmitys Tehokas ja ympäristöä säästävä tulisijalämmitys Polttopuun tuotanto ja käyttö Eija Alakangas Ari Erkkilä Heikki Oravainen Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) Intelligent Energy Europe Tämä julkaisu

Lisätiedot

Hinnoittelu kannattavuuden perusta Lasse Karjalainen, Simulo Oy (lasse.karjalainen@simulo.fi, 0400 716 420)

Hinnoittelu kannattavuuden perusta Lasse Karjalainen, Simulo Oy (lasse.karjalainen@simulo.fi, 0400 716 420) Hinnoittelu kannattavuuden perusta Lasse Karjalainen, Simulo Oy (lasse.karjalainen@simulo.fi, 0400 716 420) Hinnoittelu ja markkinointi Talouden osaaminen ja suunnittelu tuo ryhtiä hinnoitteluun Tulostavoitteet

Lisätiedot