Mediapankkiohjelman toimintaympäristö, käyttötarpeet ja käyttäjät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mediapankkiohjelman toimintaympäristö, käyttötarpeet ja käyttäjät"

Transkriptio

1 Sivu 1 Mediapankkiohjelman toimintaympäristö, käyttötarpeet ja käyttäjät Kouvola Faksi

2 Sivu 2 Sisältö 1 Kuvienhallintajärjestelmän asettuminen Kouvolan kaupunkikonserniin Kuvienhallintajärjestelmä ja käyttöympäristö Nykytilanne Tavoitetilanne Kuva-aineiston tuottaminen kaupunkiorganisaatiossa Kuva-aineiston käyttö Tallentajat ja kuvailuun liittyvät erityistarpeet Kuva-aineiston käyttökohteet Kuva-aineistoon liittyvistä käyttörajoitteista Kuvien ja kuva-aineistojen käsittely- ja hallintasovellukset Liittymät muihin järjestelmiin Käyttöoikeuksien hallinta Yhteiset järjestelmät Asiakirjahallinta (Dynasty) Julkaisujärjestelmä (Stato) Muut järjestelmät Tekninen ja ympäristötoimialan järjestelmät Museotoimen järjestelmät Tekninen ympäristö Laiteympäristö Käyttöjärjestelmät ja tietokannat Työasemat Verkko Säilytys ja varmennus... 12

3 Sivu 3 1 Kuvienhallintajärjestelmän asettuminen Kouvolan kaupunkikonserniin Kouvolan kaupunkikonserni muodostuu konsernihallinnosta ja viidestä toimialasta: konsernihallinto, elinkeinotoimi, perusturvan toimiala, sivistyksen toimiala sekä tekniikka- ja ympäristötoimiala. Kuvia tallennetaan tulevaan järjestelmään kaikilla viidellä toimialalla. Toimialat jakautuvat tulosalueisiin ja yksiköihin, joilla voi olla erityisiä tarpeita aineiston käytön rajaamisessa ja/tai aineiston kuvailussa. Seuraavassa kaaviossa on kuvattu Kouvolan kaupunkikonsernin rakenne. Tarkemmat organisaatiokaaviot löytyvät osoitteesta: Tulevaa järjestelmää hallinnoi Kouvolan kaupunki. Selaus- ja hakukäyttäjien perusjoukko muodostuu kaupungin työntekijöistä. Tällä hetkellä kaupungin henkilöstömäärä on noin Konsernilla on ulkoisia sidosryhmiä, joista osa liittynee tulevaisuudessa Ekstranetin piiriin. Sidosryhmille tulee voida luoda kontrolloidusti käyttöoikeus aineistoon.

4 Sivu 4 2 Kuvienhallintajärjestelmä ja käyttöympäristö 2.1 Nykytilanne Toimialoilla käytetään kuvia erityyppisiin julkaisuihin, kuten verkkoon, sähköisiin ja tulostettaviin dokumentteihin sekä painotuotteisiin. Kuvien löydettävyys ja hankinta on usein kunkin yksikön omalla vastuulla. Tällä hetkellä julkaisukelpoisten kuvien käyttöön, säilyttämiseen ja jakeluun ei ole olemassa yhtenäisiä käytäntöjä. Osa julkaisuihin tuotetusta materiaalista on kuvailua vaativaa aineistoa ja samalla osa organisaatiomuistia. Toimialoittaisessa tarkastelussa erottuu kolme selvää kuvajoukkoa viestinnälliset _ yhteiset tai toimialakohtaiset kuvat - esiintyvät kaikissa yksiköissä museotoimen kuvat - oma luettelointikäytäntö - teoskuvia - kulttuurisesti ja alueellisesti merkittävää aineistoa tekninen ja ympäristötoimen toimialakohtaiset kuvat - operatiivisesti erittäin merkittävää kuva-aineistoa - suuria kuvakokoja - toimialakohtaisia prosessointeja Kuvamassasta erottuu julkaisuarvo, toimialakohtainen tai laaja yhteiskäyttöisyys sekä dokumenttiarvo. 2.2 Tavoitetilanne Tavoitteena on luoda palvelu, jonka avulla eri toimijat voivat tallentaa, hallita ja säilyttää kuvaaineistoa Kouvolan kaupunkikonsernissa omaan ja/tai oman yksikön ja/tai oman toimialan ja/tai kaikkien toimialojen ja/tai organisaation ulkopuolisten kuvantarvitsijoiden käyttöön. Aineistoa varten luodaan sisällönkuvailukäytäntö ja luokitus siten, että se tukee tehokkaasti haettavuutta. Metatiedon tallentamisen tulee olla mahdollisimman pitkälle tuettu ja automatisoitu siten, että kuvailun vaatima työ ja tehokas haettavuus sekä kuva-aineiston käytettävyys optimoidaan työhön ja toimintaan liittyviä tarpeita vastaaviksi. Kuva-aineistot tarvitsevat vakaita säilytyskäytäntöjä. 3 Kuva-aineiston tuottaminen kaupunkiorganisaatiossa Kuva-aineistoa tuotetaan kaikilla toimialoilla. Jokaisella yksiköllä on omaan toimintaan, työarkeen ja tapahtumiin liittyviä valokuvia. Joillakin yksiköillä on toimialaan vahvasti sidottuja operatiivisia

5 Sivu 5 kuvia. Kaikkien toimialojen aineistoissa on julkaisukelpoisia kuvia, joita käytetään mm. esitteissä ja lakisääteisissä julkaisuissa. Näiden kuvien osalta käyttöoikeudet ja tekijänoikeudelliset asiat tulevat järjestelmän hallinnoitaviksi. Seuraavassa taulukossa on kuvattu kuva-aineiston tuottajatahoja ja kunkin tahon tuottaman kuva-aineiston piirteitä. Lisäksi taulukossa on kuvattu tuottajaryhmittäisiä erityistarpeita kuva- Kuva-aineiston tuottajat Kuva-aineiston piirteet Järjestelmään liittyvät erityistarpeet Valokuva-aineiston tuottajat -kaikki toimialueet -valokuvaajat -tiedottajat -muut dokumentoijat (tilannekohtaiset kuvaajat) Tekninen ja ympäristötoimialan tuottajat Museotoimen kuvaaineiston tuottajat -valokuvaajat -digitoijat -tutkijat: konservointi, arkeologia (dokumenttikuvia, työkuvia) -Valokuvia -Vaihteleva elinkaari,osa pitkän säilytyksen aineistoa -Valokuvien peruskuvailu -Toimialakohtaisia ja kuvakohtaisia käyttörajoitteita - Digikamera- ja puhelinkamerakuvia, mahdollisesti videoaineistoa - Paljon kuvia yksittäisestä kohteesta - Lyhyen ja pitkän elinkaaren aineistoa - Tarve luoda yhteinen kuvailutieto kuvajoukolle - Runsaasti pitkän elinkaaren aineistoa - Kaavoitukseen ja kaupunkisuunnitteluun liittyvät kuva-aineistot, jotka vaativat toimialakohtaista haettavuutta - Valokuvien lisäksi tähän kuuluu piirros ja kartta-aineistoa (AutoCAD-ja Xcity -aineistot). - Paperille tai muoville arkistoitujen kuvien digitaaliset versiot selailua varten. -Runsaasti pitkän elinkaaren aineistoa -Museotoimen kokoelmien arkisto-ja teoskuvat -Valokuva-arkiston digitoidut analogiset -Työkuvilla lyhytaikaista säilytystä -Arkistokuvilla pitkäaikaissäilytys -Kuvankäsittelyyn ja julkaisuvälineisiin liittyvä yhteensopivuus (Esim. Adoben PhotoShop ja InDesign sekä Corelin Paint Shop Pro) -Julkaisutyypin mukaisen kuvakoon ja -laadun saanti -Tekijänoikeuksien hallinta: käyttölupasopimukset ja käytön kontrolli (mm. ostettuja kuvia rajoitetulla käyttöoikeudella) -Osa aineistosta selattavissa ja jaeltavissa Internetissä -Kuvien jakelutarve URL-linkityksenä - Kohde-, hanke-, ja toimialakohtaisen metatiedon tarve - Kuvan paikannustiedon saaminen metatietoihin on tarpeen kohdetiedon lisäksi - Kuvien jakelutarve URL-linkityksenä - Toimialakohtainen metatietotarve - Kuvien jakelutarve URL-linkityksenä - Aineistossa on suuria tiedostoja - Hankekohtaisen aineiston hallinta - Sähköinen arkistointi/dokumenttien hallinta -Konversiot Musketista -Oma luettelointikäytäntö -Teoskuvien ja digitaalisten arkistokuvien jakelu asiakkaalle -Kokoelmien julkaisu Internetissä -Tekijänoikeuksien hallinta Taulukko 1. Kuvapankin kuva-aineiston tuotantolähteet, kuvatyypit ja aineiston käyttöön liittyviä erityispiirteitä.

6 Sivu 6 Kuva-aineiston kuvailu- ja metatietotarpeet vaihtelevat. Kaikilla toimialoilla on valokuva-aineiston perustallennusta. Perustallennuksesta poikkeavia tarpeita on seuranta- ja valvontakuvien tallennuksessa, teknisen ja ympäristötoimen aineistossa ja museotoimen aineistossa. Valokuva-aineistoon kuuluvat ne digitaaliset otokset, joiden oletettu kuvailutietotarve on: kuvanimi, aika, paikka, kuvaaja, kuvaus, asiasanat, käyttörajat, julkaisuoikeustieto, omistaja ja säilytysaika. Valokuva-aineiston osalta sama kuvailurakenne kattaa pääsääntöisesti kaikkien toimialojen julkaisu-, säilytys- ja haettavuusominaisuuksien vaatimukset. Tekninen ja ympäristötoimella on toimialakohtaista, yksiköiden välistä käyttöä kuva-aineistolle. Kuvailussa vaaditaan tietoa kohteen sijainnista, hanketietoa, tekijätietoa ym. toimialaerikoistunutta kuvailutietoa. Tulevaisuudessa sähköinen arkistointi mahdollistaa arkistoitujen kuvien hajautetun selaamisen ja parantaisi löydettävyyttä. Museotoimessa kuva-aineisto on olennainen osa kokoelmien hallintaa. Kuva-aineistoon liittyy oma luettelointikäytäntö, joka vaatii erikoistunutta suunnitelmallisuutta metatietomääritykseen ja metatiedon hallintaan. Museotoimen kokoelmat ovat omassa Musketti-ohjelmassaan. Arkistokuviin liitetään mahdollisimman tarkat kuvailutiedot oman luettelointikäytännön mukaan: teos-, tekijä-, ajoitus- ja paikkatietoa, kuvailu, asiasanat, sijaintitiedot, tiedot kuvan teknisistä ominaisuuksista ja muuta ominaisuustietoa (Dublin Core ja IPTC). Erillisiä kokoelmia on useita. Valokuvakokoelmat ovat vielä suurelta osin digitoimatta. Digitointi nopeuttaisi arkistokuvien etsimistä. Hakujärjestelmä parantaisi kuva-aineiston säilyvyyttä, kun alkuperäisten kuvien fyysinen käsittely vähenee. Tällöin myös jakelu automatisoituisi ja vapauttaisi resursseja kuviin liittyvästä manuaalisesta jakelusta. 4 Kuva-aineiston käyttö 4.1 Tallentajat ja kuvailuun liittyvät erityistarpeet Edellä olevassa taulukossa on ryhmitetty eri tahoja, jotka tuottavat kuva-aineistoa. Kuvien tallennuksen hoitavat tyypillisesti kuvaajat itse. Tallentaja vastaa kuviin liittyvästä, käyttötarpeen mukaisesta kuvailusta. Julkaisuaineistoa tuottavat henkilöt hankkivat kuva-aineistoa myös muilta kuvaajilta ja tallentavat aineistoa kuvapankkiin. Valvonta- ja seurantakuvien tuottajat tallentavat suuria kuvajoukkoja samasta kohteesta. Tällöin koko kuvajoukon kuvat on voitava kuvailla samoilla kuvailutiedoilla ja kertatallennuksella. Seuraavassa taulukossa on kuvattu henkilöryhmiä, jotka kiinnittävät, luovat ja muokkaavat kuvakohtaiset metatiedot.

7 Sivu 7 Tallentajatyyppi Organisaation valokuvaaineiston tallentajat -usein valokuvaaja itse -tallentajia kaikilla toimialoilla Julkaisuaineiston tuottajat (kaikilla toimialoilla) Seuranta- ja valvontakuvaajat (tekninen ja ympäristötoimiala) Tekninen ja ympäristötoimialan erikoistuneen aineiston tallentajat Museotoimen kuva-aineiston tallennus Aineiston kuvailuun liittyvät tarpeet -helppokäyttöinen, selkeä ja pelkistetty tallennuskäytäntö: käsin tallennettavan kuvailutiedon määrä on optimoitu hyvän haettavuuden kanssa -kamerasta saatavan metatiedon automaattinen tallennusmahdollisuus -kuvailutietojen muokkaus on mahdollista -käyttörajoitukset voitava ilmaista -kuten valokuvaajilla -ostettujen ja ulkoa hankittujen kuvien käyttöoikeuksien lupamenettely ja -hallinta -kuvien henkilöiden nimet ja käyttöluvat sekä kuvatekstitiedot -kuvan/kuvajoukon liittäminen useisiin eri kategorioihin -hierarkkinen kategoriajako -käyttöoikeus voitava määrittää kategoriakohtaisesti; periytyvyys -kuvajoukkojen yhteiskuvailu niin, että kuvajoukko on haettavissa seuraavantyyppisistä, erikoistuneista luokista: hanke, kohde, sijainti, toimintalaji ja/tai muu määritetty luokka -kuvien käyttöoikeus on voitava määrittää henkilö- ja ryhmäkohtaisesti -pitkäaikaissäilytykseen asettuvia kuvia: esim. autocad-ja xcity-järjestelmistä tulevia kuvia eri formaateissa -kuvailutietotarve määrittyy toimintaympäristön mukaan ja poikkeaa valokuvien kuvailusta -museotoimen oma, erikoistunut kuvailukäytäntö teos-, arkisto- ja työkuville (palvelee mm. kokoelmien- ja tekijänoikeuksien hallintaa. Vaatii omia haettavuus-ja raportointikäytäntöjä sisältöaineistosta, käytössä Musketti) Taulukko 2. Kuva-aineiston tallentajat ja kuvailutarpeen vaihtelu. Kuva-aineistoa tallennetaan järjestelmään karkeasti ottaen kolmen tyyppisesti ja näihin kolmeen tyyppiin liittyy yleisiä tai toimialakohtaisia sovelluksia. Kaikki toimialat kattava kuvienhallintatarve on valokuvien hallinta. Toisena tyyppinä on tekninen ja ympäristötoimen erikoistunut, operatiivisen kuva-aineiston hallinta ja kolmantena museoiden kokoelmien hallinta. Tallennustoiminnoilta edellytetään helppokäyttöisyyttä. Tavoitteena on huomioida tallennustyön helppous ja samalla varmistaa monipuoliset hakuominaisuudet. Kuvien tehokkaassa haettavuudessa tarvitaan välineiksi sanahakua ja tarkennettua boolehakua. Haun rajauksessa ja tarkennuksessa tulee voida käyttää rajauksia mm. toimialoittain ja jollakin käyttötarkoitusta tukevalla tavalla. Kaikilla toimialoilla tuotetaan jatkuvasti julkaisuja, joihin tarvitaan kuva-aineistoa aiheeseen liittyen. Yksi julkaisemiseen liittyvä vaatimus on, että kuvia julkaisukäyttöön ladattaessa käyttäjä saa tiedon valitsemiensa kuvien mahdollisista käyttöoikeusrajoitteista. Käyttöoikeuksien hallinta rakentuisi esim. kuvan mukana tallennetusta tiedosta ja kuvan käyttäjän toimenpiteistä lupamenettelyn suhteen. 4.2 Kuva-aineiston käyttökohteet Seuraavaan taulukkoon on koottu kuva-aineiston käyttökohteita eri yksiköistä.

8 Sivu 8 Toimialat/ Yksiköt Konsenihallinto viestintä Tekninen ja ympäristötoimiala Perusturvan toimiala tilaajahallinto aikuissosiaalipalvelut kotihoito ja vanhuspalvelut lapsiperhepalvelut terveydenhuolto Sivistyksen toimiala hallinto varhaiskasvatus liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalvelut perusopetus- ja II-asteen koulutuspalvelut kansalaisopisto museot kirjastopalvelut Kuva-aineiston käyttökohteet Ulkoinen ja sisäinen viestintä. Markkinointi (Kuviin liittyviä erityistehtäviä: Kuvaoikeuksien jakaminen ulos. Nettikäyttö www-puolella, intra- ja mahdollisesti ekstranet-puolella, käyttöoikeusasiantuntijuus.) Markkinointi, julkaisut, nettijulkaisut ja dokumentointi (sähköinen arkistointi) Nettisivut, intranet, extranet, esitteet, julkaisut, esitysgrafiikka, julisteet, selvitykset, suunnitelmat, raportit esitykset (ppt), esitteet nettijulkaisu, esitteet, muut painotuotteet Nettijulkaisu, esitteet, julisteet, muut painotuotteet nettijulkaisu, oppaat, oppimateriaali, oppilastyöt opinto-oppaat, julisteet, nettijulkaisu, ilmoitukset Kokoelmien hallinta (Musketti-ohjelma), kuvakokoelmat, tutkimus, julkaisut, esitteet, myytävät painotuotteet, nettijulkaisu, esitysgrafiikka nettijulkaisu, esitteet, julisteet, muut painotuotteet Elinkeinotoimi hallinto Kouvolan matkailu Innovation Markkinointi, julkaisut, esitteet, nettijulkaisu Matkailu-, tapahtuma ja seutumarkkinointi. Julisteet, julkaisut, esitteet, oppaat, nettijulkaisu Tilaliikelaitos Kiinteistöjen hallinnan työasiakirjat, nettijulkaisut, digikamerakuvat Taulukko 3. Esimerkkejä kuva-aineiston käyttökohteista toimialoittain Taulukossa on mukana edustava otos kaupungin eri toimialojen yksiköistä. Kuvia käytetään monen tyyppisissä julkaisuissa, printti- ja nettimediassa. Kuvia käytetään myös esitysgrafiikassa ja työasiakirjoissa. Työkohteita dokumentoidaan kuvasarjoina, oppilastöitä dokumentoidaan, luodaan kuvakokoelmia. Yhteiskäyttöisyys on tällä hetkellä hyvin vähäistä ja erityisratkaisujen varassa. Kuva-aineistolle tarvitaan yhteiskäyttöisyyttä. Toisaalta tarvitaan mahdollisuus luoda erillisiä

9 Sivu 9 kuvakokoelmia, joiden käyttö voidaan rajata esim. omaan yksikköön tai muulle määritellylle ryhmälle. Lisäksi kuvakokoelmia on tarpeen tuottaa selattavaksi ja/tai haettavaksi ja/tai jaettavaksi muille kaupungin sidosryhmille. Kuvakokoelmia pitää voida tuottaa myös Internetiin avoimesti jaeltavaksi. 4.3 Kuva-aineistoon liittyvistä käyttörajoitteista Kuva-aineistoon kohdistuu käyttörajoituksia henkilö-, henkilöryhmä-, yksikkö- ja/tai toimialakohtaisesti. Käyttörajoitus tai mahdollinen julkaisuoikeus määrittyy tällä hetkellä kuvakohtaisesti. Kuvan haltija vastaa pääsääntöisesti kuvan käytöstä, saatavuudesta ja säilytyksestä. Tavoitteena on, että kuvienhallintajärjestelmään siirryttäessä kuvan tallentaja määrittää ominaisuustiedoissa, onko kuvalla julkaisuoikeus. Kuvan tallentaja tai kuvakokoelman omistaja asettaa rajat kuva- tai kuvakokoelmakohtaisiin selausoikeuksiin sekä haku- ja latausoikeuksiin. Esimerkki ulkoisen jakelun tarpeesta: Kuvaryhmiä pitäisi voida jakaa siten, että tietyllä salasanalla tai tietystä internet-osoitteesta voi käydä noutamassa muuten käyttöoikeudeltaan suojattuja kuvia niin, että hallinnoija voi tällaisen ryhmän yhteistyökumppania varten määrittää. Osoite tai salasana sallii pääsyn vain määriteltyyn kuvaryhmään, ei muihin. 4.4 Kuvien ja kuva-aineistojen käsittely- ja hallintasovellukset Valokuvien syöttö kamerasta työasemalle hoidetaan tyypillisesti kameran omalla purkuohjelmalla. Osa kuvista saadaan esim. cd-romilla, muistitikulla, sähköpostilla tai verkosta lataamalla. Julkaisijan tarpeena on saada laadultaan ja kooltaan sopiva kuva käyttöönsä, julkaisutyypin mukaisesti. Kuvien tuottajat ja kuvien julkaisukäyttäjät (tyypillisesti valokuvaajat ja tiedottajat) käyttävät tällä hetkellä seuraavia ohjelmistotuotteita : Adobe: Photoshop, Indesign sekä Corel: Paint Shop Pro (printtijulkaisut) Stato -julkaisujärjestelmä (Intra, Ekstra, Internet; nettijulkaiseminen) MS Office tuotteet 5 Liittymät muihin järjestelmiin 5.1 Käyttöoikeuksien hallinta Kouvolan kaupungin julkaisjärjestelmässä hyödynnetään nyt AD:a. Kaupungin työtekijöiden oikeudet kuvienhallintajärjestelmän käyttöön (selaus, haku, tallennus, muutos, poisto) pitäisi pystyä määrittelemään AD:n kautta. Ainakin käyttäjän tunnistamisessa pitäisi olla SSO (Single Sign On), jolloin salasana haetaan AD:sta. Ryhmäoikeudet voidaan hallinnoida joko AD:ssa tai kuvienhallintajärjestelmässä.

10 Sivu Yhteiset järjestelmät Asiakirjahallinta (Dynasty) Kaupungin asiakirjahallinta on toteutettu Documentan Dynasty-ohjelmalla. Järjestelmässä on pääasiassa MS-Word -tekstidokumentteja. Näistä osa on tallennettu pdfmuodossa. Järjestelmässä on myös paljon asiakirjoja, jotka on tehty Excelillä tai PowerPointilla. Lisäksi järjestelmässä on jonkin verran kuvia. Kaikkiaan asiakirjahallintajärjestelmässä on noin asiakirjaa, esitystä tai kuvaa. Kuvienhallintajärjestelmän ja asiakirjahallintajärjestelmän tulisi keskustella jollakin tasolla keskenään. Yhteinen haettavuus kuva-aineiston ja muun asiakirja-aineiston kesken olisi toivottavaa, sillä käyttäjän on vaikea hahmottaa, mistä järjestelmästä hän on milloinkin etsimässä esim. pdf-muodossa olevaa dokumenttia Julkaisujärjestelmä (Stato) Kouvolan kaupungin internet- ekstranet ja intranet-sivut tehdään samalla julkaisujärjestelmällä. Järjestelmästä voidaan julkaista sivusto haluttuun osoitteeseen tai samanaikaisesti useampaan. Nyt kuva tuodaan nettijulkaisua varten pääsääntöisesti julkaisujärjestelmään ja se liitetään tai linkitetään sieltä halutulle sivulle. Järjestelmässä on mahdollista käyttää myös julkisessa osoitteessa olevan kuvan linkittämistä sivulle, jolloin kuva haetaan julkaisujärjestelmän ulkopuolelta. Kuvienhallintajärjestelmän toivotaan pystyvän tuottamaan alkuperäiskuvasta nettikäyttöön sopiva versio automaattisesti. Näiden kuvien saaminen suoraan julkaisujärjestelmän kautta nettisivuille, ekstraan ja intraan olisi toivottavaa. Näin säästyisi huomattavasti työaikaa ja vaivaa, kun kuvaa ei tarvitsisi erikseen tuottaa oikeaan muotoon ja viedä julkaisujärjestelmän kuvakansioihin Muut järjestelmät Kuva-aineistoa siirretään yhteistyötahojen kanssa molempiin suuntiin. Kaupungin kuva-aineistoa toimitetaan yhteistyökumppaneille ja asiakkaille ja ulkoisilta toimijoilta saadaan kuvaaineistoa kaupungille. Kuvienhallintajärjestelmän tulee sisältää toiminnallisuus tietojen välittämiseen ja vastaanottamiseen eri järjestelmien välillä. Toteutuksessa vaadimme tukea web-service rajapinnan käyttömahdollisuuteen. 5.3 Tekninen ja ympäristötoimialan järjestelmät Tekninen ja ympäristötoimialalla tuotetaan kuva-aineistoa valokuvien lisäksi erilaisilla suunnitteluja karttajärjestelmillä. Näiden aineistojen yhteiskäyttöisyyttä tarvitaan toimialakohtaisesti. Kyseessä on tietyn hankkeen tiettyyn kohteeseen liittyvä aineisto kartta-, kaava-, ja arkkitehtikuvista kohdevalokuviin.

11 Sivu 11 Nykyisellään käytössä on mm.: Tekla Oy:n Xcity paikkatietojärjestelmä, Webmap ja Internet Karttapalvelu XStreet Mapinfo Microstation Terra Autocad 5.4 Museotoimen järjestelmät Operatiiviseen teos- ja kokoelmakuvien hallintaan käytetään Muskettikokoelmien hallintasovellusta. Siinä on toimialaan liittyvä, tarkka luettelointi- ja haettavuuskäytäntö. Merkittävä osa museoiden kokoelmista on luetteloitu kohdekuvineen Musketti tietokantoihin. 6 Tekninen ympäristö 6.1 Laiteympäristö Käyttöjärjestelmät ja tietokannat Kouvolan kaupungilla on noin 150 sovellus- ja tiedostopalvelinta, pääosa on Windows käyttöjärjestelmällä(windows2008-r2, Windows2003, Windows2000). Käytössä olevia tietokantoja ovat mm. MS-SQL, Ingres, Oracle, Sybase, Progress, Solid ja MySql Työasemat Työasemia kaupungin hallintoverkossa on noin Työasemat on liitetty Windows2003 Active Directoryyn. Työasemat ovat MS Windows työasemia, joissa on suomenkielinen Windows 7(32/64bit), Vista, Windows XP tai Windows2000-käyttöjärjestelmä. MS Office työvälineet ovat useimmissa työasemissa. Lisäksi opetuksessa on noin 2856 työasemaa, joilla on oma AD-toimialue Verkko PK-Tiedon ylläpitämä Kouvolan alueverkko muodostuu n.270 kiinteistöstä ja yhteensä n.650 hallittavasta kytkimestä, hallinnon / oppilas -virtuaali verkoista, jotka ovat palomuurilla erotettu toisistaan. Palvelimia molemmissa verkoissa on yhteensä n.150 kpl. Verkkojen välinen liikenne on palomuurin kautta rajoitettu 100 Mbit/s nopeuteen. Yhteydet julkiseen Internetiin molemmista verkoista omilla 100MB liittymillään. Paljon työasemia sisältävien kiinteistöjen liittymät runkoverkkoon on toteutettu 100/1000Mbit/s yhteysnopeuksilla. Pienempien yksiköiden liittymät on toteutettu nopeuksilla 2-10Mbit/s välillä. Yksittäinen kuva tai kuvakokoelma pitää voida toimittaa linkkinä sekä organisaation sisällä

12 Sivu 12 että ulkopuoliselle asiakkaalle. Aineiston jakelussa ja siirroissa tulee täyttyä kaupungin tietoturvavaatimukset. 6.2 Säilytys ja varmennus Varmuustallennuspalvelu hoidetaan tällä hetkellä BackupExec-ohjelmistolla ja tiedot varmistetaan pääosin järjestelmien palautusta varten. Kuva-aineistojen säilytyksen pitää olla vakaata. Osa kuva-aineistosta on arkistotyyppistä, pitkäaikaissäilytettävää, osalla on toimiala/yksikkökohtaisesti rajattu elinkaari. Elinkaarensa lopussa olevien kuvien poistoon tarvitaan toiminnallisuutta. Järjestelmästä tulee voida tuottaa automaattisesti varmuuskopiointi. Pitkäaikaissäilytykseen liittyy myös nauhakopiointi.

Hankintailmoitus on julkaistu 18.10.2010 Hilma-palvelussa www.hankintailmoitukset.fi

Hankintailmoitus on julkaistu 18.10.2010 Hilma-palvelussa www.hankintailmoitukset.fi Sivu 1 Mediapankki-ohjelman hankinta Kouvolan kaupungille 1 Nykytilanne ja tavoite 2 Aikataulu Pyydämme tarjoustanne Kouvolan kaupungin mediapankkiohjelmasta, toimitukseen liittyvästä käyttöönottoprojektista

Lisätiedot

YKSA(2) (https://yksa.mikkeliamk.fi) Käyttäjän ohje

YKSA(2) (https://yksa.mikkeliamk.fi) Käyttäjän ohje YKSA(2) (https://yksa.mikkeliamk.fi) Käyttäjän ohje KÄSITTEET JA LYHENTEET Palveluntarjoaja YKSA AMS Mikkelin Ammattikorkeakoulu Arkistonpalvelun työnimi Arkistonmuodostussuunnitelma. Suunnitelma siitä

Lisätiedot

PAS-tilanne ja julkaistujen opinnäytteiden pitkäaikaissäilytykseen liittyvä prosessi ja edellytykset

PAS-tilanne ja julkaistujen opinnäytteiden pitkäaikaissäilytykseen liittyvä prosessi ja edellytykset PAS-tilanne ja julkaistujen opinnäytteiden pitkäaikaissäilytykseen liittyvä prosessi ja edellytykset Kirjastoverkkopäivät 24.10.2017 Opinnäytteiden arkistointi työpaja Lassi Lager (lassi.lager@helsinki.fi)

Lisätiedot

KULTTUURIYMPÄRISTÖTIETO SIIRI TAMPEREEN KAUPUNKI, MUSEOPALVELUT, PIRKANMAAN MAAKUNTAMUSEO

KULTTUURIYMPÄRISTÖTIETO SIIRI TAMPEREEN KAUPUNKI, MUSEOPALVELUT, PIRKANMAAN MAAKUNTAMUSEO KULTTUURIYMPÄRISTÖTIETO SIIRI Kuva: Tuija-Liisa Soininen, maakuntamuseo- ja kulttuuriympäristöpalvelut. TAMPEREEN KAUPUNKI, MUSEOPALVELUT, PIRKANMAAN MAAKUNTAMUSEO MIKSI Alueellinen kulttuuriympäristöviranomaistoiminta

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje Ohje 21.01.2008 0.1 Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta...

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Selvityslomake/Liite 1 Viestintä 18.10.2010 Sivu 1

Kouvolan kaupunki Selvityslomake/Liite 1 Viestintä 18.10.2010 Sivu 1 Sivu 1 Selvityslomake Selvityslomakkeen täyttöohje Lomake muodostuu erillisistä MS Word-taulukoista. Kukin taulukko liittyy omaan asiakokonaisuuteensa. Taulukkoon täydennetään vaaditut tiedot ja/tai lisäselvitysliitteen

Lisätiedot

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset Saara Värttö, TTA-PAS koordinaattori, saara.vartto@csc.fi Pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus 10.4.2013 Pitkäaikaissäilytys tutkimuksen tarpeisiin TTA-PAS-hankkeella

Lisätiedot

Ajankohtaista peltolohkorekisterissä

Ajankohtaista peltolohkorekisterissä Ajankohtaista peltolohkorekisterissä Ajantasaistus keväällä 2009 Talvella 2008-2009 maataloushallinto teki ajantasaistusta yhteensä 104 kunnan alueella. Kaikkia kuntia ei ole ajantasaistettu kokonaisuudessaan,

Lisätiedot

Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta. Riitta Kela 21.11.2011

Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta. Riitta Kela 21.11.2011 Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta Riitta Kela 21.11.2011 Vapriikin kuva-arkisto- Tampereen museoiden kuvakokoelmat kokoelmissa 1,1 miljoonaa valokuvaa kokoelmien alueellinen rajaus

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 8.1.2015 Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Valmistautuminen Potilastiedon

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut,

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut, Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 22.6.2016 Valmistautuminen Potilastiedon arkiston käyttöönottoon Tutustu Potilastiedon arkiston verkkokoulun Arkistonhallinta

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

KDK-ajankohtaispäivä museoille

KDK-ajankohtaispäivä museoille KDK-ajankohtaispäivä museoille 29.4.2010 Mikael Vakkari Systeemipäällikkö Museovirasto / Tiedonhallintakeskus MUSEOVIRASTO KDK ja museot Museoiden keskeisten tietovarantojen saatavuuden ja käytettävyyden

Lisätiedot

Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen

Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen Mikko Viitala Sisältö WMS rajapintapalvelun toteuttaminen Teklan sovelluksilla Katselupalvelujen hyödyntäminen Teklan sovelluksissa WFS suorasaantipalvelun toteuttaminen

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa

Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa Ilkka Lyytikäinen Riku Honkanen Tietopalvelut SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Lähtökohta Tieto siiloutunut sähköpostikansiot ja -liitteet levyhakemistot

Lisätiedot

Case Honeywell Oy. Suomen XII Liikearkistopäivät, 13.9.2007, Tampere. Jarmo Luoma-aho, Antti Ropponen

Case Honeywell Oy. Suomen XII Liikearkistopäivät, 13.9.2007, Tampere. Jarmo Luoma-aho, Antti Ropponen Case Honeywell Oy Suomen XII Liikearkistopäivät, 13.9.2007, Tampere Jarmo Luoma-aho, Antti Ropponen 1 Vastaanottaa yritysten asiakirjoja, lähinnä pysyvään säilytykseen Asiakirjoihin liittyvä tutkijapalvelu

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi KÄYTTÖOHJEET Kopan osoite koppa.tampere.fi PERUSTEET Käytä mieluiten Firefox-, Opera-, Chrome- tai Internet Explorer 8 selainta. SANASTOA Dashlet: Työpöydälle tai työtilaan sijoitettava ikkuna tai pienohjelma.

Lisätiedot

Tiedostojen tallentaminen Xamkissa

Tiedostojen tallentaminen Xamkissa Tiedostojen tallentaminen Xamkissa Valmistelu: Marjaana Kivelä, Pirkko Rautaniemi, Jari Väisänen, Marjo Nykänen, Susanna Voutila, Riitta Leviäkangas, Kati Hoffren ja Kimmo Hoikka Lähtökohtana tiedostojen

Lisätiedot

Kuvakokoelmat.fi. Kokemuksia digitointihankkeesta

Kuvakokoelmat.fi. Kokemuksia digitointihankkeesta Kuvakokoelmat.fi Kokemuksia digitointihankkeesta Taustaa Kuva-arkiston tilanne kuvapalveluihin on kulunut paljon työaikaa kokoelmien digitointiaste on pieni ei ole ollut mahdollisuuksia hakea digitointiin

Lisätiedot

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut Vaatimusluettelo Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi 1 Karttasovelluksessa tulee olla yleisesti vastaavissa sovelluksissa käytetyt navigointitoiminnot 4.2. 1 Kartta pitää voida kohdistaa

Lisätiedot

Järjestelmänvalvontaopas

Järjestelmänvalvontaopas Järjestelmänvalvontaopas Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800 646 4633 (800-MiniMed) 818 576 5555 www.minimed.com Edustaja EU:n alueella Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Alankomaat

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Suomi.fi-palvelutietovaranto Suomi.fi-palvelutietovaranto Kaikki oleellinen julkishallinnon palveluista yhdessä paikassa PTV:n perusteet ja hyödyt -tiivistetty tietopaketti 29.11.2017 Esimerkkejä Suomi.fi-palvelutietovaranto on yksi

Lisätiedot

Viasys VDC Stream Mallipohjaista projektinhallintaa. Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy

Viasys VDC Stream Mallipohjaista projektinhallintaa. Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy Mallipohjaista projektinhallintaa Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy Web-pohjainen projektiportaali, mikä tarjoaa tehokkaat työvälineet hankkeen tietojen hallintaan, aineiston

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät Potilastiedon arkisto Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät 26.6.2014 Potilastiedon arkiston hyödyt arkistonhoitajan työssä Arkiston käyttöönotto tuo mukanaan seuraavia hyötyjä Potilasasiakirjojen

Lisätiedot

Digikamera. Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle

Digikamera. Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle TEEMA 1 Tietokoneen peruskäyttö Digikamera Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle Tämä tietopaketti hahmottaa lukijalle, millä tavalla kuvat voidaan siirtää kamerakännykästä tai

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

Espoon kaupunginarkistosta löytyy. Sukututkijoille

Espoon kaupunginarkistosta löytyy. Sukututkijoille Espoon kaupunginarkistosta löytyy Sukututkijoille 9.2.2017 Mikä on Espoon kaupunginarkisto? Kaupungin keskusarkisto. Lakisääteisesti pitkään ja pysyvästi säilytettävien Espoon kunnallishallinnosta syntyneiden

Lisätiedot

ZENworks Application Virtualization 11

ZENworks Application Virtualization 11 ZENworks Application Virtualization 11 ZENworks / perinteinen asennus ZENworks virtualisointi Ei erillistä asennusta Ei vaadita erilisiä oikeuksia Oletusasetukset mukana Eri versiot samanaikaisesti Sama

Lisätiedot

Metsätietojen hallinta Hyvinkäällä. Heikki Karttunen paikkatietoinsinööri 30.5.2007

Metsätietojen hallinta Hyvinkäällä. Heikki Karttunen paikkatietoinsinööri 30.5.2007 Metsätietojen hallinta Hyvinkäällä Heikki Karttunen paikkatietoinsinööri 30.5.2007 Heikki Karttunen 30.5.2007 1 Agenda Hyvinkään metsät ja suunnittelu Hyvinkään paikkatiedot metsäsuunnittelun kannalta

Lisätiedot

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1.... 1 2. Arkistonhoitajan käyttöoikeudet ja toimenpiteiden seuranta... 1 3. Sisäänkirjautuminen ja käyttäjän tunnistaminen...

Lisätiedot

Kymenlaakson Kyläportaali

Kymenlaakson Kyläportaali Kymenlaakson Kyläportaali Klamilan vertaistukiopastus Tietoturva Tietoturvan neljä peruspilaria 1. Luottamuksellisuus 2. Eheys 3. Saatavuus 4. (Luotettavuus) Luottamuksellisuus Käsiteltävää tietoa ei paljasteta

Lisätiedot

PALVELUITA DATANHALLINTAAN

PALVELUITA DATANHALLINTAAN PALVELUITA DATANHALLINTAAN Etua tutkimukseesi: Huolehdi aineistostasi ja varmista tutkimuksen toistettavuus. Nosta näkyvyyttäsi, mahdollista viittaukset ja meritoidu. Vastaa rahoittajien ja kotiorganisaatiosi

Lisätiedot

Tutkimustietohallinnon tietovirrat ja tutkimustietovaranto ohjausryhmäkokous Pirjo-Leena Forsström

Tutkimustietohallinnon tietovirrat ja tutkimustietovaranto ohjausryhmäkokous Pirjo-Leena Forsström Tutkimustietohallinnon tietovirrat ja tutkimustietovaranto ohjausryhmäkokous 9.5.2017 Pirjo-Leena Forsström Sisällys Yleiskuva Tutkimus-PAS kokonaisuudesta Tutkimusaineistojen metatietovaranto METAX Tutkimusinfrastruktuurien

Lisätiedot

Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa

Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Lainsäädäntöprosessin tiedonhallinnan kehittäminen Metatiedot suomalaisen lainsäädäntöprosessin

Lisätiedot

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely 24.1.2013 Pekka Packalén Perustietoa Oulun Tietotekniikka liikelaitoksesta - Kunnallinen liikelaitos, perustettu v. 2000 Johtosäännön mukaan: Oulun Tietotekniikka

Lisätiedot

Verkkopalvelut ja portaalitryhmän

Verkkopalvelut ja portaalitryhmän Verkkopalvelut ja portaalitryhmän kokous Jukka Vänttinen Yleistä Lähtökohtana Teklan asiakkaiden keräämien tietojen julkaisu rajapintojen avulla Kaikilla kunta-asiakkailla on lisenssit ja toiminnallisuus

Lisätiedot

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Alueelliset järjestöpäivät 24. 25.10.2009 Intranet ja Ekstranet Intranet on lähiverkko, joka on eristetty tietyn ryhmän käyttöön. Tavallisesti intranetillä tarkoitetaan

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

YT-järjestelmän pilotointi (Yhdyskunta suunnitelun tukijärjestelmä)

YT-järjestelmän pilotointi (Yhdyskunta suunnitelun tukijärjestelmä) YT-järjestelmän pilotointi (Yhdyskunta suunnitelun tukijärjestelmä) Pilotointi Tarkoituksena oli käytännön avulla selvittää käsitteiden eroavuutta ja siitä aiheutuvia YT-ohjelman toimintojen sovellettavuutta,

Lisätiedot

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0

Lisätiedot

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet LIITE 5 Tampereen kaupunki Kasvatus ja opetuspalvelut 2012 2015 Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet Tavoitteena on, että oppilas hyödyntää tieto ja viestintätekniikan mahdollisuuksia

Lisätiedot

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen T.E.H.D.A.S. Arkisto Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista Juha Mehtäläinen Miksi arkistoida? Koska arkistoitavaa materiaalia on Performanssitaidetta halutaan kuvata - uutta aineistoa syntyy koko

Lisätiedot

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla 19.1.2017 Sisällys Slide 3. Mikä on PaikkaOppi Mobiili? Slide 4. Kaavio PaikkaOppi Mobiilin käytön aloituksesta. Slidet 5-7. Tunnusten ja kurssin luominen ennen sovelluksen käyttöä. Slide 8. Hae sovellus

Lisätiedot

Kuvapankki ohjeet työryhmäläisille

Kuvapankki ohjeet työryhmäläisille PIKI verkkokirjasto 1 Kuvapankki ohjeet työryhmäläisille Arenan kuvapankin suora osoite on https://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena/images. Jos et ole kirjoittamassa artikkelia tai joku artikkelin kirjoittaja

Lisätiedot

Sähköisen tiedon arkistointi yrityksen näkökulmasta. Janne Strömberg Mikkelin Ammattikorkeakoulu

Sähköisen tiedon arkistointi yrityksen näkökulmasta. Janne Strömberg Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sähköisen tiedon arkistointi yrityksen näkökulmasta Janne Strömberg Mikkelin Ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu toimijana Mikkelin Ammattikorkeakoulu Mikkeli on historiallisen tiedonhallinnan

Lisätiedot

Museaalisen kuvamateriaalin digitoinnin ulkoistaminen

Museaalisen kuvamateriaalin digitoinnin ulkoistaminen Museaalisen kuvamateriaalin digitoinnin ulkoistaminen Digitoinnin työpaja 2/4: Valokuvien digitoinnin suunnittelu 24.11.2009 Tutkija Panu Rissanen, Poliisimuseo Tutkija Tiina Tuulasvaara-Kaleva, Poliisimuseo

Lisätiedot

Sähköpostin arkistointi

Sähköpostin arkistointi Suomen XII liikearkistopäivät 1 12.-13.9.2007 Tampere Sähköpostin arkistointi www.industrialitc.fi 2 Esityksen sisältö Sähköpostiarkistointi osana informaation hallintaa ja ECM-kokonaisuutta Lainsäädäntö

Lisätiedot

Tieto matkaa maailmalle

Tieto matkaa maailmalle Tieto matkaa maailmalle Avoimen julkaisemisen parhaat käytänteet Helsinki 31.1.2017 Ulla Ikäheimo & Tarja Mäkinen Sisältö Mitä on metatieto Kuvailusäännöt ja formaatit Sanastot ja Finto Henkilöt Tunnisteet

Lisätiedot

Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä. Digiagenda esitys. Syyskuu/2017

Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä. Digiagenda esitys. Syyskuu/2017 Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä Digiagenda esitys Syyskuu/2017 18.9.2017 Mitä digitalisaatio ja digitalisointi on? Digitalisaatio on ennen kaikkea muutosjohtajuutta, jossa johdon osallistuminen ja

Lisätiedot

Metadatasuositus julkaisuarkistojen tekstiaineistoille

Metadatasuositus julkaisuarkistojen tekstiaineistoille Metadatasuositus julkaisuarkistojen tekstiaineistoille Tanja Vienonen ATT-webinaari 7.9.2017 klo 10.00 Metadatasuosituksen synty Koottu yhteistyössä Tajua-hankkeen ja julkaisuarkistoasiantuntijoista koostuvan

Lisätiedot

KAMUT: Muistiorganisaatioiden tietovarannot yhteiskäyttöön. ÄLYÄ VERKOSSA - WEB INTELLIGENCE Tiedekeskus Heureka, Vantaa 2.-3.9.

KAMUT: Muistiorganisaatioiden tietovarannot yhteiskäyttöön. ÄLYÄ VERKOSSA - WEB INTELLIGENCE Tiedekeskus Heureka, Vantaa 2.-3.9. KAMUT: Muistiorganisaatioiden tietovarannot yhteiskäyttöön ÄLYÄ VERKOSSA - WEB INTELLIGENCE Tiedekeskus Heureka, Vantaa 2.-3.9.2004 Muistiorganisaatiot KAMUT = kirjastot, arkistot ja museot ekam yhteistyö

Lisätiedot

Projektinhallintaa paikkatiedon avulla

Projektinhallintaa paikkatiedon avulla Projektinhallintaa paikkatiedon avulla Tampereen Teknillinen Yliopisto / Porin laitos Teemu Kumpumäki teemu.kumpumaki@tut.fi 25.6.2015 1 Paikkatieto ja projektinhallinta Paikkatiedon käyttäminen projektinhallinnassa

Lisätiedot

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta RAFAELA-hoitoisuusluokitus-jär je 1 Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta Ohje: Lomake täytetään Tilaajan toimesta ja palautetaan Toimittajalle käyttöoikeussopimuksen mukana. 1. Aineiston omistajuus

Lisätiedot

Sivu 1/5 Mitä CD- tai DVD-muotoa tulisi käyttää? Tässä artikkelissa Tarpeita vastaavan levyn ja muodon valinta Tietoja Live File Systemin ja masteroidun levymuodon eroista Miksi Live File System -muodosta

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

Sharpdesk -asiakirjanhallintaratkaisu

Sharpdesk -asiakirjanhallintaratkaisu Sharpdesk Sharpdesk -asiakirjanhallintaratkaisu Hallitse työnkulku Asiakirjojen luontiin, tallennukseen ja hallintaan Sharpdesk on tehokas ja suosittu henkilökohtainen asiakirjanhallintajärjestelmä. Sen

Lisätiedot

JOKA Journalistinen kuva-arkisto

JOKA Journalistinen kuva-arkisto JOKA Journalistinen kuva-arkisto Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 4.-5.11.2013 Vesa Hongisto Museoviraston ja Suomen valokuvataiteen museon yhteishanke Journalistisen kuva-arkiston tarkoituksena on

Lisätiedot

RONDO R8 ARKISTO - SÄHKETOIMINNALLISUUS

RONDO R8 ARKISTO - SÄHKETOIMINNALLISUUS RONDO R8 ARKISTO - SÄHKETOIMINNALLISUUS CGI - Johtava globaalien tietotekniikka- ja liiketoimintapalveluiden tarjoaja Maailman kuudenneksi suurin itsenäinen IT-palvelu- ja liiketoimintayritys Perustettu

Lisätiedot

1 Yleistä. Lakisääteisyys

1 Yleistä. Lakisääteisyys Arkistointi 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Palvelunhallinta... 4 3 Käynnistys ja oikeudet... 5 3.1 Arkistoinnin käynnistys... 5 3.2 Käyttöoikeustasot... 6 3.3 Käyttöoikeuksien määritys... 7 4 Arkiston käyttö...

Lisätiedot

Tiedonhallinta ja tietopalvelu sähköisessä ympäristössä

Tiedonhallinta ja tietopalvelu sähköisessä ympäristössä Tiedonhallinta ja tietopalvelu sähköisessä ympäristössä Tallennusjärjestelmät & Tiedonhallinta - konferenssi 1.-2.11.2005 Meripuisto, Espoo 2.11.2005 Leena Kononen Tulli -palvelua ja lainvalvontaa 1. Sisämarkkinoiden

Lisätiedot

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut Terveydenhuollon ATK-päivät 26. - 27.5.1 997 Lahti, Kauppahotelli Grand - Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen Telecom Finland Tietojenhallinta Intranetin ja Internetin

Lisätiedot

Hybrid Cloud -ratkaisulla pilvipalvelun hyödyt nopeasti käyttöön, Case Haarla Oy:n M-Filesdokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotto

Hybrid Cloud -ratkaisulla pilvipalvelun hyödyt nopeasti käyttöön, Case Haarla Oy:n M-Filesdokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotto Hybrid Cloud -ratkaisulla pilvipalvelun hyödyt nopeasti käyttöön, Case Haarla Oy:n M-Filesdokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotto Toiminnot Haarla Oy Prosessiteollisuuden tuotteet ja palvelut Raaka-aineet

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

Sisällönhallintahanke

Sisällönhallintahanke Sisällönhallintahanke 1 Käsitteet 1/2 Sisältö Tässä hankkeessa käsitellään asiakirjamuotoista ja pääasiassa sähköistä sisältöä Sisältöä ovat esim.: viralliset asiakirjat dokumentit raportit ja julkaisut

Lisätiedot

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita 15.1.2010 Toni Suutari www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden sähköisten aineistojen

Lisätiedot

Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot Eduskunnan kirjastossa Annamari Törnwall

Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot Eduskunnan kirjastossa Annamari Törnwall Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot Eduskunnan kirjastossa 21.11.2017 Annamari Törnwall Mitä kulttuuriaineistoa? radio- ja tv-arkisto digitoituja aikakaus- ja sanomalehtiä verkkoarkisto elektronisia

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

Paikkatietoinsinööri Asko Harinen. Case: Nurmijärvi

Paikkatietoinsinööri Asko Harinen. Case: Nurmijärvi Paikkatietoinsinööri Asko Harinen Case: Nurmijärvi Sisältö Nurmijärven kunta Paikkatieto-ohjelma Metatiedot Rajapintapalvelun käyttöönotto Rajapintapalvelu Palvelun järjestäminen Aineistot paikkatieto-ohjelmassa

Lisätiedot

Gimp JA MUUT KUVANKÄSITTELYOHJELMAT

Gimp JA MUUT KUVANKÄSITTELYOHJELMAT Gimp JA MUUT KUVANKÄSITTELYOHJELMAT Daniela Lund Ti07 A241227 Linux-järjstelmät 01.12.2009 MIKÄ ON KUVANKÄSITTELYOHJELMA? Kuvankäsittelyohjelma on tietokoneohjelma, jolla muokataan digitaalisessa muodossa

Lisätiedot

Syntysähköisten. Markus Merenmies / Kansallisarkisto

Syntysähköisten. Markus Merenmies / Kansallisarkisto Syntysähköisten asiakirjojen j digitointi it i ti Markus Merenmies / Kansallisarkisto OSA I : Johdanto ja viitekehys Lähtökohtia Viranomaisten syntysähköisten asiakirjojen säilyttäminen yksinomaan sähköisessä

Lisätiedot

Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työmaarekisteri. Moderni työkalu työn hallintaan

Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työmaarekisteri. Moderni työkalu työn hallintaan Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työmaarekisteri Moderni työkalu työn hallintaan (Visma L7, Visma Business ja Visma Nova) Urakoitsijat ERP:n asiakkaat haettavissa Työntekijät ERP:n henkilöt haettavissa,

Lisätiedot

Hallinnon tietoympäristön muuttuminen ja sähköinen säilyttäminen

Hallinnon tietoympäristön muuttuminen ja sähköinen säilyttäminen Hallinnon tietoympäristön muuttuminen ja sähköinen säilyttäminen Valtio expo 20.5.2014 Mikko Eräkaski, kehittämispäällikkö Kansallisarkisto Haaste: Information Tsunami : Gartner Says One Third of Fortune

Lisätiedot

SIIRI KUVA JA ESINETIETOKANTA

SIIRI KUVA JA ESINETIETOKANTA KUVA ARKISTO Perustettu 1983 kokoamalla yhteen Tampereen viiden eri museon ja kaupunginarkiston kuvat tavoitteet: 1. kokoelmien hallintaa ohjaavat kokoelmapoliittinen ohjelma ja kokoelmastrategia 2. digitoinnin

Lisätiedot

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Sähköinen asiakirjahallinta Sähköinen työpöytä Dokumenttienhallinta (kuvatut käsittelyprosessit) Asiahallinta Sähköinen arkisto

Lisätiedot

Kunnan hallintokuntien yhteinen palautejärjestelmä päätöksenteon tukena

Kunnan hallintokuntien yhteinen palautejärjestelmä päätöksenteon tukena Kunnan hallintokuntien yhteinen palautejärjestelmä päätöksenteon tukena Kuntatalo, 19.11.2013 Joni Kemppi Tekla Oy Mallipohjaisia ohjelmistotuotteita asiakkaille rakentamisessa sekä energia- ja infratoimialoilla

Lisätiedot

Navistools Standard. Navistools

Navistools Standard. Navistools Navistools Standard Navistools on Naviswork pohjainen Asset management sovellus, jota käytetään laitoksen, infrakohteen tai rakennuksen elinkaarenaikasen tiedonhallintaan, suunnittelusta työmaavaiheen

Lisätiedot

Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto. Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena?

Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto. Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena? Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena? Uudisrakentamisen tarve ja tavoitteet Vanhan arviointi ja uuden perustelut Vertailut, messut,

Lisätiedot

Sähköiset asiointipalvelut ja rajapinnat Lahden kaupungissa

Sähköiset asiointipalvelut ja rajapinnat Lahden kaupungissa Sähköiset asiointipalvelut ja rajapinnat Lahden kaupungissa kartastopäällikkö Aija Holopainen Lahden kaupunki/maankäyttö Lahden teknisen ja ympäristötoimialan sähköiset palvelut Tavoitteeksi asetettiin,

Lisätiedot

Sähköiset aineistot ja arvonmääritys rakenteelliset ja tekniset kriteerit. Projektipäällikkö Osmo Palonen, Mikkelin ammattikorkeakoulu

Sähköiset aineistot ja arvonmääritys rakenteelliset ja tekniset kriteerit. Projektipäällikkö Osmo Palonen, Mikkelin ammattikorkeakoulu Sähköiset aineistot ja arvonmääritys rakenteelliset ja tekniset kriteerit Projektipäällikkö, Mikkelin ammattikorkeakoulu Mikkeli muistin kotikaupunki http://www.narc.fi/arkistolaitos/maakunta/ http://www.elka.fi

Lisätiedot

Visio Miksi museokokoelmien digitaalista hallintaa tulee kehittää yhdessä ja keskitetysti. Visio Mikael Vakkari / Elina Anttila

Visio Miksi museokokoelmien digitaalista hallintaa tulee kehittää yhdessä ja keskitetysti. Visio Mikael Vakkari / Elina Anttila Miksi museokokoelmien digitaalista hallintaa tulee kehittää yhdessä ja keskitetysti Tärkeitä kysymyksiä Onko meillä varaa ylläpitää ja kehittää kymmeniä erilaisia kokoelmahallintajärjestelmiä ja niiden

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut,

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut, Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 16.11.2015 Käsiteltävät asiat Valmistautuminen Potilastiedon arkiston käyttöönottoon Arkistonhoitajan käyttöliittymä Käyttöönottokoe

Lisätiedot

Digitointi yleisissä kirjastoissa - hanke. YKN Matti Sarmela

Digitointi yleisissä kirjastoissa - hanke. YKN Matti Sarmela Digitointi yleisissä kirjastoissa - hanke YKN 6.11.2015 Matti Sarmela Toteutettu vuoden 2015 aikana mm. seuraavia asioita Digitointiselvitys yleisille kirjastoille: http:// www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/digitointiselvitys300915.pdf

Lisätiedot

Hyvät käytännöt ja pitkäaikaissäilytyksen huomioiminen digitoinnissa. 6.5.2013 FT István Kecskeméti, sektorijohtaja, Kansallisarkisto

Hyvät käytännöt ja pitkäaikaissäilytyksen huomioiminen digitoinnissa. 6.5.2013 FT István Kecskeméti, sektorijohtaja, Kansallisarkisto Hyvät käytännöt ja pitkäaikaissäilytyksen huomioiminen digitoinnissa 6.5.2013 FT István Kecskeméti, sektorijohtaja, Kansallisarkisto Kokoelmat (alkuperäiset) Digitoinnin kokonaisuus Luettelointi Järjestely

Lisätiedot

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT s. 1/7 PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN RAKENNE Paikallisjärjestöjen omille sivuille pääsee suoralla osoitteella, joka on muotoa www.sak-paikalliset.fi/paikkakunta

Lisätiedot

Tekstin digitointi Kansallisarkistossa

Tekstin digitointi Kansallisarkistossa Tekstin digitointi Kansallisarkistossa 19.11.2009 ISTVÁN KECSKEMÉTI yksikönjohtaja, FT Tehtävä Arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen

Lisätiedot

Verkkolaskujen arkistointi

Verkkolaskujen arkistointi Verkkolaskujen arkistointi Palvelun kuvaus sivu 1/7 Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella ilman Tiedolta etukäteen saatua

Lisätiedot

4.3.2010 1. Videoiden digitointi Nuorisoasiainkeskuksessa

4.3.2010 1. Videoiden digitointi Nuorisoasiainkeskuksessa 4.3.2010 1 Videoiden digitointi Nuorisoasiainkeskuksessa Myötätuulessa nuorten digitaaliset oppimisympäristöt Myötätuulessa on vuonna 2009 alkanut Euroopan sosiaalirahaston tukema hanke. Sen tavoitteena

Lisätiedot

Käyttöoikeuksien metatieto

Käyttöoikeuksien metatieto Käyttöoikeuksien metatieto Yhteistyöseminaari 6.2.2014 Juha Hakala, Kansalliskirjasto Yleistä Käyttöoikeuksien metatieto (rights metadata) on tärkeää: Rights metadata is not just about compliance with

Lisätiedot

Kylätietojen täyttöohje. Sisällys

Kylätietojen täyttöohje. Sisällys Kylätietojen täyttöohje Sisällys KIRJAUTUMINEN... 2 KYLÄTIETOJEN MUOKKAUS JA TÄYDENNYS... 4 TIEDOSTOPANKKI... 11 SALASANAN VAIHTO... 12 YHTEENVEDOT TIEDOISTA (kylien posti- ja sähköpostilistat)... 13 PIKAHAKU

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museoiden tukeminen 2. Kulttuuriperinnön vaalimisen osallistavien menetelmien kehittäminen 3. Kulttuuriperintötiedon saavutettavuuden kehittäminen

Lisätiedot

Tarkennukset kuvatietokannan vaatimusmäärittelyssä erityismerkityksessä esiintyville termeille

Tarkennukset kuvatietokannan vaatimusmäärittelyssä erityismerkityksessä esiintyville termeille Termiluettelo Tarkennukset kuvatietokannan vaatimusmäärittelyssä erityismerkityksessä esiintyville termeille aihehakemisto Keskeiset aihealueet asiasanoin tai muin termein esittävä hakemisto. Ks. hierarkkinen

Lisätiedot

Pihlavan koulun tietostrategia 2008

Pihlavan koulun tietostrategia 2008 Pihlavan koulun tietostrategia 2008 1 PIHLAVAN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2008 Pihlavan koulussa on toukokuussa 2008 1-6 luokan oppilaita 185 sekä yksi esiopetusluokka. VISIO: Yhtenäinen ja toimiva informaatioteknologia

Lisätiedot

VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS. Page 1

VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS. Page 1 VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS Page 1 Mitä ASP tarkoittaa? Application Service Providing, eli sovellusvuokraus ASP-ratkaisussa käytetään valittuja ohjelmistoja mistä tahansa Internetin kautta työpaikalta,

Lisätiedot

Journalistinen kuva-arkisto JOKA

Journalistinen kuva-arkisto JOKA Journalistinen kuva-arkisto JOKA Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 21.-22.11. 2011 Lehtikuvat kellareista ja kotoa kulttuuriperintökäyttöön Ekku Peltomäki ja Aira Samulin JOKA / Kari Pulkkinen JOKA-hanke:

Lisätiedot

Kokoelmahallintajärjestelmän Vesa Hongisto

Kokoelmahallintajärjestelmän Vesa Hongisto Kokoelmahallintajärjestelmän hankinta 12.3.2013 Vesa Hongisto Hankkeen tilanne Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri Versio 1.0, 2012 Yhtenäiset luettelointisäännöt, formaatit ja standardit

Lisätiedot

E-aineisto Melindassa

E-aineisto Melindassa E-aineisto Melindassa Minttu Hurme, tietojärjestelmäasiantuntija Kuvailupäivät 26.3.2014 E-aineisto Melindassa Yleisesti e-aineistosta Melindassa ja sen lukumääriä Nykyisiä e-aineistoprosesseja Avoimia

Lisätiedot