Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.1.-31.3.2014 29.4.2014"

Transkriptio

1

2 1 (22) Suominen Oyj Osavuosikatsaus klo 8.30 SUOMINEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS : LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI AVAINLUKUJA 1-3/ / / 2013 Liikevaihto, milj. e 114,2 111,7 433,1 Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä, milj. e 7,0 5,0 18,1** Liikevoitto, milj. e 6,8 5,0 17,2** Katsauskauden voitto/tappio, milj. e, jatkuvat toiminnot 2,9 1,2 2,5 Katsauskauden voitto/tappio, milj. e, lopetetut toiminnot -0,1-18,7 Katsauskauden voitto/tappio, milj. e, konserni 2,9 1,1-16,1 Tulos/osake, e, jatkuvat toiminnot 0,01 0,00 0,01 Tulos/osake, e, lopetetut toiminnot 0,00-0,08 Tulos/osake, e, konserni 0,01 0,00-0,07 Liiketoiminnan rahavirta/osake, e * 0,00-0,01 0,09 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % * 0,3 1,2-0,7 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %, jatkuvat toiminnot 10,4 4,6 9,6 Velkaantumisaste (Gearing), % * 79,3 102,0 96,2 * Lopetetut toiminnot mukaan lukien. ** Vertailutieto muuttunut sisäisten laskentaperiaatteiden tarkennuksesta johtuen. Kaikki tämän osavuosikatsauksen luvut koskevat konsernin jatkuvia toimintoja, ellei toisin mainita. Kaikki vertailuluvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. IFRS 5:n mukaisesti vertailukausien taseiden tietoja ei ole oikaistu, joten ne sisältävät lopetettujen toimintojen erät. Avainasiat tammi - maaliskuussa 2014: - Liikevaihto nousi 2,2 % 114,2 (111,7) miljoonaan euroon. - Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 42 % 7,0 (5,0) miljoonaan euroon. - Suominen laajensi liiketoimintaansa Etelä-Amerikkaan ostamalla Ahlstromilta Brasiliassa sijaitsevan kuitukangastehtaan. - Investointihanke Joustopakkausten Tampereen tehtaan automatisointiin käynnistyi. Investoinnin arvo on noin 0,5 milj. euroa. - Suominen toistaa julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä olevan paremmat kuin vuonna Vuonna 2013 liikevaihto oli 433,1 miljoonaa euroa ja raportoitu liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 18,3 miljoonaa euroa (jatkuvat toiminnot). Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen ensimmäistä vuosineljännestä: Euroalueella kuluttajaluottamusindeksi vahvistui vuosineljänneksen lopulla. Yhdysvalloissa talouden positiivinen vire jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, vaikka kuluttajaluottamusindeksissä olikin lievää vaihtelua neljänneksen aikana. Suomisen vuosi 2014 käynnistyi myönteisissä merkeissä. Liiketoiminnan laajentaminen Etelä-Amerikkaan Ahlstromin kanssa tammikuussa sovitulla ja helmikuussa vahvistetulla yrityskaupalla oli meille tärkeä virstanpylväs. Pauliniassa, Brasiliassa sijaitsevan tehtaan hankinnan myötä saimme jalansijan lupaavia kasvumahdollisuuksia tarjoaville Etelä-Amerikan markkinoille ja vahvistimme edelleen globaalisti johtavaa

3 2 (22) asemaamme pyyhintätuotteiden kuitukankaiden valmistajana. Velaton kauppahinta oli 17,5 miljoonaa euroa ja rahoitimme sen oman pääomanehtoisella osakkeiksi vaihdettavalla hybridilainalla. Laina laskettiin liikkeelle helmikuussa ja se ylimerkittiin. Ensimmäinen vuosineljännes oli Suomiselle positiivinen myös taloudellisten tunnuslukujen valossa. Suomisen liikevaihto kasvoi 2 % 114,2 miljoonaan euroon. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 42 % 7,0 miljoonaan euroon, mikä on Suomisen kaikkien aikojen korkein liikevoitto vuosineljänneksellä. Kannattavuuden parantuminen on osoitus valitsemamme strategian voimasta: olemme onnistuneet lisäämään korkeamman lisäarvon tuotteiden osuutta portfoliossamme. Lisäksi liikevoiton hyvää kehitystä tukivat Joustopakkaukset-segmentin positiivinen tulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä sekä koko konsernissa omaksuttu kustannustietoinen tapa toimia. Kaksi kolmesta Suomisen keskipitkän aikavälin taloudellisesta tavoitteesta saavutti ensimmäisellä neljänneksellä tavoitetasonsa. Velkaantumisasteemme laski edellä mainitun hybridilainan sekä velkojen lyhentämisen ansiosta 79,3 %:iin (tavoitetaso %). Jatkuvien liiketoimintojen osalta sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 10,4 % (tavoite yli 10 %). Kuitukankaat-segmentin liikevaihto oli likimain vertailukauden tasolla 98,4 miljoonassa eurossa (97,2). Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 35 % 6,0 miljoonaan euroon (4,4), joka vastasi 6,1 % liikevaihdosta. Joustopakkaukset-segmentin liikevaihto kasvoi 10 % ja oli 15,8 miljoonaa euroa (14,4). Joustopakkausten liikevoitto nousi positiiviseksi, 0,4 miljoonaan euroon (0,0). Vuodenvaihteessa toteutettujen tehostamistoimien vaikutukset eivät vielä näy täysimääräisesti segmentin tunnusluvuissa. Jatkoimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä johdonmukaista työtämme In the Lead -strategiamme toteuttamiseksi. Investointi wc:stä huuhdeltavien kuitukankaiden tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi Windsor Locksin tehtaalla Yhdysvalloissa eteni suunnitelman mukaisesti. Uuden laitteiston noin kaksi viikkoa kestävä asennusseisokki päättyy huhtikuun loppuun mennessä ja laajennettu kapasiteetti on täydessä käytössä toukokuun kuluessa. Laajensimme näiden wc:stä huuhdeltavien kuitukankaiden tarjontaa myös Euroopassa. Lisäksi vahvistimme edelleen korkeamman lisäarvon tuotteiden asemaa portfoliossamme tuomalla markkinoille uuden kuitukangastuotteen hotelli- ja ravintola-alan asiakkaille. Suomisen syyskuussa 2013 tiedottamat uudistukset konsernirakenteessa, organisaatiossa, johtamisjärjestelmässä ja toimintamallissa astuivat voimaan Osana muutoksia Suomisen Kuitukankaat-segmenttiin kuuluu alkaen kaksi liiketoiminta-aluetta, Convenience ja Care. KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS Tammi-maaliskuu 2014 Suomisen liikevaihto tammi-maaliskuussa 2014 kasvoi vertailukaudesta 2 % ja oli 114,2 miljoonaa euroa (111,7). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä nousi 42 % ja oli 7,0 miljoonaa euroa (5,0). Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen oli 6,8 miljoonaa euroa (5,0). Katsauskaudella raportoitiin kertaluonteisia eriä -0,2 miljoonaa euroa (0,0). Kertaluonteisista eristä Kuitukankaat-segmentissä raportoitiin 0,2 miljoonaa euroa ja kohdistamattomissa erissä -0,5 miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 5,1 miljoonaa euroa (2,7) ja katsauskauden voitto 2,9 miljoonaa euroa (1,2). Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat pääasiassa Brasilian yksikön hankinta helmikuussa sekä Joustopakkaukset-segmentin myynnin suotuisa kehitys. Korkeamman lisäarvon tuotteiden osuuden kasvu portfoliossa sekä kustannustietoinen tapa toimia paransivat liikevoittoa. Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-maaliskuussa -0,4 (-2,1) miljoonaa euroa. Vuoden alusta käyttöpääomaa on sitoutunut 8,9 miljoonaa euroa (sitoutunut 8,4). HANKITUT JA LOPETETUT TOIMINNOT Hankitut toiminnot

4 3 (22) Suominen osti Ahlstromilta sen aiempaan Home and Personal -kuitukangasliiketoimintaan kuuluneen Brasilian yhtiön Muilta osin Home and Personal -kuitukangasliiketoiminta hankittiin vuonna 2011, mutta Brasilian yksikön osalta hankinta Suomiselle viivästyi viranomaislupien myöhästymisen ja sitä seuranneiden uudelleenneuvottelujen vuoksi. Kauppa toteutettiin ostamalla paikallisen yhtiön osakkeet. Velaton kauppahinta oli 17,5 miljoonaa euroa. Lopullinen kauppahinta määräytyy käyttöpääoman erien täsmennyttyä. Yrityskaupan myötä Suomisen kuitukangasliiketoiminnalle avautui uusi, kasvava Etelä-Amerikan markkinaalue. Ostettu yksikkö on ainoa modernia vesineulausteknologiaa hyödyntävä pyyhintätuotteiden kuitukankaita valmistava tehdas Brasiliassa. Tehdas työllistää noin 40 henkilöä ja sen vuosittainen liikevaihto on ollut noin 20 miljoonaa euroa. Lopetetut toiminnot Katsauskaudella ei ollut lopetettuja toimintoja. Suominen myi heinäkuussa 2013 kosteuspyyhkeiden valmistukseen keskittyneen Codi Wipes - liiketoimintayksikkönsä. Yritysmyynnin vuoksi Codi Wipes -liiketoimintayksikkö on raportoitu tammikesäkuun 2013 osavuosikatsauksesta alkaen lopetettuna toimintona. Aikaisemmissa taloudellisissa raporteissa Codi Wipes käsiteltiin osana Pyyhintä-segmenttiä. Lopetettujen toimintojen tulokseen kirjattiin koko tilikaudella 2013 yhteensä 18,3 miljoonan euron kertaluonteiset tappiot. Lopetettujen toimintojen tulos verojen jälkeen oli vuonna ,7 miljoonaa euroa (-6,6). RAHOITUS Konsernin korolliset nettovelat olivat katsauskauden lopussa 79,1 miljoonaa euroa (100,6). Suomisen rahoitussopimusten mukaan vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa nettovelat eivät saaneet ylittää 3,4 kertaa käyttökatteen määrää ja yhtiön velkaantumisasteen tuli olla alle 125 %. Katsauskauden lopussa nettovelkojen ja käyttökatteen suhde oli 2,2 ja velkaantumisaste 79,3 %. Nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa 1,8 miljoonaa euroa (2,3) eli 1,5% (2,0 %) liikevaihdosta. Käyttöpääomaa sitoutui 8,9 miljoonaa euroa (sitoutui 8,4). Pankille myytyjen myyntisaatavien saldo oli 9,3 miljoonaa euroa (13,6). Omavaraisuusaste oli 37,6 % (34,7 %). Liiketoiminnan rahavirta oli -0,4 miljoonaa euroa (-2,1) ja osaketta kohti 0,00 euroa (-0,01). INVESTOINNIT Yhtiön bruttoinvestoinnit olivat tammi-maaliskuussa 2,0 miljoonaa euroa (0,7). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 4,4 miljoonaa euroa (4,1). Investoinneista Kuitukankaat-segmentin osuus oli 0,7 miljoonaa euroa (0,1), Joustopakkausten 0,1 miljoonaa euroa (0,4) ja emoyhtiön 1,2 miljoonaa euroa (0,1). Kuitukankaat investoi korkeamman lisäarvon kuitukangasmateriaalin tuotantokapasiteettin Windsor Locksin tehtaalla Yhdysvalloissa 0,6 miljoonaa euroa. Joustopakkaukset käynnisti katsauskaudella kassitehtaan automatisointi-investoinnin Tampereella. Emoyhtiön investoinnit liittyivät aineettoman omaisuuden hankintaan. Muut investoinnit olivat ylläpitoinvestointeja. Vertailukaudella raportoitiin lopetettujen toimintojen eli Codi Wipes -liiketoimintayksikön ylläpitoinvestointeja 0,1 miljoonaa euroa. SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO JA TULOS Kuitukankaat-segmentti Suomisen Kuitukankaat-segmentissä raportoidaan kaksi liiketoiminta-aluetta, Convenience ja Care. Convenience toimittaa rullatavarana kuitukankaita erilaisiin pyyhkimistuotteisiin sekä travel- ja cateringliiketoiminnan tarpeisiin. Care valmistaa hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon tuotteisiin käytettäviä kuitukankaita. Tilikauden 2013 loppuun asti segmentin nimi oli Pyyhintä-segmentti. Tammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsauksessa ja sitä aiemmissa taloudellisissa raporteissa Pyyhintä-segmentissä käsiteltiin myös heinäkuussa 2013 myyty kosteuspyyhkeitä valmistava Codi Wipes -liiketoimintayksikkö. Segmentin vertailukausia koskevat tunnusluvut on oikaistu kuvaamaan jatkuvia liiketoimintoja.

5 4 (22) Tammi-maaliskuu 2014 Kuitukankaat -segmentin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa lähellä vertailukauden tasoa 98,4 miljoonassa eurossa (97,2). Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 90,9 miljoonaa euroa ja Care-liiketoimintaalueen 7,5 miljoonaa euroa. Kuitukankaat-segmentin osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 86 %. Suomisen toimittamien kuitukankaiden tärkeimmät käyttökohteet jakautuivat lasten pyyhintätuotteisiin (39 % myynnistä), henkilökohtaisen hygienian pyyhkeisiin (22 %), kotitalouspyyhkeisiin (20 %), teollisuuspyyhkeisiin (11 %) sekä hygienia- ja terveydenhuollon tuotteisiin (8 %). Kaikki pyyhintätuotteisiin käytettävät kuitukankaat lukeutuvat Convenience-liiketoimintaan. Hygienia- sekä terveydenhuollon tuotteet kuuluvat Care-liiketoimintaan. Korkeamman lisäarvon kuitukankaat kasvattivat osuuttaan portfoliossa. Lastenhoidon pyyhintätuotteiden osuus Kuitukankaat-segmentin myynnistä pieneni edelleen, kun taas erityisesti kotitalouksien pyyhintätuotteisiin tarkoitettujen kuitukankaiden osuus kasvoi vertailukaudesta. Segmentin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 6,0 (4,4) ja niiden jälkeen 6,2 miljoonaa euroa (4,4). Kertaluonteisina tuottoina raportoitiin 0,2 miljoonaa euroa Nakkilan tehtaan kuitutuotannon lopettamiseen vuonna 2012 liittyviä korvauksia. Maalis-tammikuun 2013 keskimääräisen USD-kurssin mukaan laskettuna segmentin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä olisi ollut 6,2 (4,4) ja niiden jälkeen 6,4 miljoonaa euroa (4,4). Kuitukankaiden kysyntä jatkui hyvänä Pohjois-Amerikan markkinoilla. Euroopassa kireänä jatkunut kilpailutilanne aiheutti paineita tuotteiden hinnoitteluun. Tuoteportfolion strategian mukainen kehitys sekä hyvä kustannusten hallinta paransivat liikevoittoa vertailukaudesta. Investointi wc:stä huuhdeltavien kuitukankaiden tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi Windsor Locksin tehtaalla Yhdysvalloissa eteni suunnitelman mukaisesti. Uuden laitteiston noin kaksi viikkoa kestävä asennusseisokki päättyy huhtikuun loppuun mennessä ja laajennettu kapasiteetti on täydessä käytössä toukokuun kuluessa. Investoinnin kokonaisarvo on noin 2,5 miljoonaa euroa. Suominen lisäsi wc:stä huuhdeltavien kuitukankaiden tarjontaa myös Euroopassa laajentamalla valmistusyhteistyötä Ahlstromin Ställdalenin tehtaan kanssa. Lisäksi yhtiö toi markkinoille uuden kuitukangastuotteen hotelli- ja ravintolaalan asiakkaille ja vahvisti näin edelleen korkeamman lisäarvon tuotteiden asemaa portfoliossaan. Joustopakkaukset-segmentti Suomisen Joustopakkaukset-raportointisegmentti valmistaa muovikalvosta painettuja kuluttajapakkauksia teollisuudelle ja kaupalle sekä turva- ja systeemipakkauksia esimerkiksi turva-alan yrityksille ja paperitukkureille. Tammi-maaliskuu 2014 Joustopakkausten tammi-maaliskuun 2014 liikevaihto oli 15,8 miljoonaa euroa (14,4), ja se kasvoi 10 % vertailukaudesta. Segmentin osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 14 %. Hygienia- ja elintarvikepakkausten osuus liikevaihdosta nousi 74 %:iin. Kaupan pakkausten sekä turva- ja systeemipakkausten osuus laski vertailukaudesta. Segmentin liikevoitto nousi positiiviseksi 0,4 miljoonaan euroon (0,0). Katsauskaudella ei raportoitu kertaluonteisia eriä. Joustopakkaukset-segmentin liikevaihto parani vertailukaudesta kaikissa tuoteryhmissä. Myynti kehittyi erityisen hyvin Venäjällä. Hyvä kustannusten hallinta paransi liikevoittoa. Vuodenvaihteessa toteutettujen tehostamistoimien vaikutukset eivät vielä ensimmäisellä vuosineljänneksellä näkyneet segmentin tunnusluvuissa. Tampereen tehtaan automatisointi-investointi, joka on arvoltaan noin 0,5 milj. euroa, aloitettiin katsauskaudella. Hanke eteni suunnitelmien mukaan. YHTIÖOIKEUDELLISET JA OSAKETIEDOT Osakepääoma

6 5 (22) Kaupparekisteriin merkittyjen Suomisen osakkeiden määrä on kpl, ja osakepääomaa on ,00 euroa. Vaihto ja kurssi Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä oli osaketta eli 2,1 % kaikkien osakkeiden määrästä. Kaupantekokurssi vaihteli 0,47 ja 0,54 euron välillä. Katsauskauden viimeinen kaupantekokurssi oli 0,50 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli euroa. Omat osakkeet Suominen Oyj:n hallussa oli ja yhteensä omaa osaketta. Osakepalkkio-ohjelma Suominen Oyj:n osakepohjaisen kannustinjärjestelmän kohderyhmään kuului seitsemän henkilöä. Järjestelmästä poistui yksi henkilö katsauskauden aikana. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastasivat katsauskauden päättyessä yhteensä enintään noin Suomisen osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden pitkäjänteiseen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet Ansaintajakson mahdollinen palkkio perustuu Suominen-konsernin kumulatiiviseen käyttökatteeseen (EBITDA) ja kumulatiiviseen kassavirtaan, ja se maksetaan vuonna 2015 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Ylimääräinen yhtiökokous ja hybridilaina Suominen laski liikkeelle euron vaihdettavan oman pääomanehtoisen hybridilainan Brasilian kuitukangasliiketoiminnan hankinnan rahoittamiseksi. Laina ylimerkittiin. Laina muodostuu 175:stä nimellisarvoltaan euron velkakirjasta. Lainalla ei ole vakuutta. Lainan pääomalle kertyy asti vuotuista korkoa 5,95 %, jonka jälkeen asti 6,95 %. Tämän jälkeen vuotuinen korko on 7,95 % asti kertynyt korko pääomitetaan lainaan vuosittain ja tämän jälkeen, alkaen , korko on hallituksen päätöksin maksettavissa neljännesvuosittain jälkikäteen 10.2., 10.5., ja Pääomitetulle korolle ei makseta korkoa saakka. Korko on alkaen lainan pääomaa, jolle maksetaan vuotuista korkoa lainan ehtojen mukaisesti. Suomisella on oikeus lunastaa laina joko osittain tai kokonaan alkaen kunakin korkopäivänä lainan nimellisarvoon lisättynä kertyneillä koroilla. Lainaosuus oikeuttaa lainanhaltijan vaihtamaan lainaosuuden ja sille kertyneet mahdolliset korot Suomisen osakkeiksi välisenä aikana 0,50 euron vaihtokurssilla. Vaihdettavien osakkeiden määrän tulee olla vähintään osaketta. Mikäli lainan koko määrä sekä kertyneet korot vaihdettaisiin osakkeiksi laskien liikkeelle uusia osakkeita koko konvertoitava määrä, Suomisen osakkeiden lukumäärä nousisi osakkeella. Vaihdettavien osakkeiden arvo merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hybridilainan liikkeellelaskun ehtona oli pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätös, jonka mukaan yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien (jäljempänä erityiset oikeudet ) antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Erityiset oikeudet oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Erityinen oikeus voidaan antaa yhtiön velkojalle myös siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen. Erityisten oikeuksien nojalla merkittävien yhtiön uusien osakkeiden ja/tai yhtiön hallusta luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä kappaletta. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan Suominen Oyj:n hallitus on oikeutettu päättämään

7 6 (22) kaikista muista erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus ei kumonnut aiempia valtuutuksia koskien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamista. Varsinainen yhtiökokous Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2013 ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2013 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5). Seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valittiin uudelleen Risto Anttonen, Jorma Eloranta, Suvi Hintsanen ja Hannu Kasurinen sekä uutena jäsenenä Jaana Tuominen. Hallituksen palkkiot päätettiin pitää ennallaan. Päätökset olivat Suomisen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisia. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajakseen Risto Anttosen. Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Lassila. Yhtiökokous valtuutti Suominen Oyj:n hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Hallituksen valtuudet Suominen Oyj:n hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen antama valtuutus enintään 3 miljoonan yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa saakka. Hallituksella on myös varsinaisen yhtiökokouksen antama valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään kappaletta. Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuun enimmäismäärään. Nämä valtuutukset kumoavat varsinaisen yhtiökokouksen päättämät osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset, mutta valtuutukset eivät kumoa ylimääräisen yhtiökokouksen päättämää osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamista koskevaa valtuutusta. Valtuutukset ovat voimassa saakka. Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus Suominen Oyj:n pidetty varsinainen yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan. Vuonna 2014 hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on euroa, hallituksen varapuheenjohtajan euroa sekä hallituksen jäsenen euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Edellä mainitusta palkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammimaaliskuun 2014 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään

8 7 (22) Hallituksen valiokunnat Suomisen pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan, että aiempi palkitsemisvaliokunta muutetaan henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnaksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jorma Eloranta ja jäseneksi Risto Anttonen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Hannu Kasurinen ja jäseniksi Suvi Hintsanen ja Jaana Tuominen. Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5.pykälän mukaiset ilmoitukset Suominen vastaanotti katsauskaudella seuraavat Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaiset ilmoitukset: Oy Etra Invest Ab, y-tunnus ilmoitti sopimuksesta tai järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä laskettavan 5 %:n liputusrajan ylittymiseen. Ilmoitus koski Erkki Etolaa, Oy Etra Invest Ab:tä ja Tiiviste-Group Oy:tä (y-tunnus ) yhdessä. Oy Etra Invest Ab ja Tiiviste-Group Oy ovat Erkki Etolan määräysvaltayhteisöjä. Omistus- ja ääniosuudet liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen olisivat seuraavat: Oy Etra Invest Ab: kpl, osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 5,43 % Erkki Etola: kpl, osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 0,00 % Tiiviste-Group Oy: kpl, osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 1,03 % Oy Etra Invest Ab, Erkki Etola ja Tiiviste-Group Oy yhteensä: kpl, osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 6,46 %. Ahlstrom Oyj (y-tunnus ) ilmoitti sopimuksesta tai järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa osakkeiden tai ääniosuuksien hankintaan tai luovutukseen. Ilmoituksen mukaan Ahlstrom Oyj:n omistusosuus ja ääniosuus voivat laskea siten, että saavutetaan seuraavat liputusrajat: 5 %, 10 %, 15 %, 20 % tai 25 %. Ahlström Capital Oy (y-tunnus ) ja AC Invest Two B.V. (rekisteritunnus ) ilmoittivat sopimuksesta tai järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa osakkeiden tai ääniosuuksien hankintaan tai luovutukseen. Ilmoituksen mukaan omistusosuus ja ääniosuus voivat nousta siten, että saavutetaan seuraavat liputusrajat: 5 %, 10 %, 15 %, 20 % tai 25 %. Ahlstrom Oyj (y-tunnus ) ilmoitti sopimuksesta tai järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa osakkeiden tai ääniosuuksien hankintaan tai luovutukseen. Ilmoituksen mukaan Ahlstrom Oyj:n omistusosuus ja ääniosuus voivat laskea tai nousta siten, että saavutetaan seuraavat liputusrajat: 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 % tai 30 %. Ahlström Capital Oy (y-tunnus ) ja AC Invest Two B.V. (rekisteritunnus ) ilmoittivat sopimuksesta tai järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa osakkeiden tai ääniosuuksien hankintaan tai luovutukseen. Ilmoituksen mukaan omistusosuus ja ääniosuus voivat nousta siten, että saavutetaan seuraavat liputusrajat: 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 % tai 30 %.

9 8 (22) KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Suominen tiedotti nimittäneensä Lynda A. Kellyn yhtiön Care-liiketoiminta-alueen johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi alkaen. Lynda A. Kellyllä on pitkä ja monipuolinen kokemus kuitukangasliiketoiminnasta, erityisesti hygienia- ja terveydenhuollon tuotteista sekä pyyhintätuotteista. Lynda A. Kelly on Yhdysvaltojen kansalainen ja hän raportoi tehtävässään Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopolalle. LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Brasilian tehtaan hankinnan myötä kehittyville markkinoille tyypilliset riskit, kuten voimakkaat muutokset toimintaympäristössä ja valuuttakursseissa, voivat vaikuttaa Suomisen toimintaan Brasiliassa. Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Taloudellisen epävarmuuden jatkumisesta ja kuluttajien varovaisesta ostokäyttäytymisestä johtuen ennusteisiin sisältyy epävarmuutta. Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Käytännössä asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan. Suomisen liiketoiminnan positiivisesti jatkunut kehitys USA:ssa nostaa Yhdysvaltain dollariin liittyvän valuuttariskin painoarvoa konsernin kokonaisvaluuttariskipositiossa. Suominen suojaa tätä valuuttapositiota suojauspolitiikkansa mukaisesti. Suominen ostaa merkittäviä määriä öljypohjaisia ja puupitoisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnassa suurin kustannuserä. Raaka-aineiden nopeat hinnanvaihtelut maailmanmarkkinoilla vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suomisella on useampia suuria kansainvälisiä raaka-ainetoimittajia, minkä vuoksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä. Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Useissa tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa erityisesti Euroopassa. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin. Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan siten, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Suomisella on voimassa asianmukaiset vahinko- ja keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahingot voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen haitta kattaa. Suomisen luottosopimuksissa on ehtoja, jotka yhtiön tulee täyttää. Vuoden 2014 lopussa nettovelat eivät saa ylittää 2,4 kertaa käyttökatteen määrää ja yhtiön velkaantumisasteen (gearing) tulee olla alle 95 %. Tässä osavuosikatsauksessa tunnusluvut ovat 2,2 ja 79,3 %. Suomisen liikearvon herkkyyttä liiketoimintaedellytysten muutoksille on kuvattu tilinpäätöksen 2013 liitetiedoissa. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista, koska yhtiön omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset voivat johtaa arvonalennuskulujen kirjaamiseen. Käyttöarvojen avulla tehty käyttöomaisuuserien, liiketoimintojen tai niiden osien arvostus ei myöskään välttämättä kuvaa hintaa, jonka ulkopuolinen ostaja olisi niistä valmis maksamaan. Liiketoiminnan yleiset riskit on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2013.

10 9 (22) TOIMINTAYMPÄRISTÖ Suomisen valmistamia tuotteita käytetään kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten kosteuspyyhkeissä ja muovipakkauksissa. Yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Euroalueella kuluttajaluottamusindeksi vahvistui vuosineljänneksen lopulla. Euroopan yleisen taloudellisen tilanteen kehitysnäkymät ovat kuitenkin edelleen epävakaat. Yhdysvalloissa talouden positiivinen vire jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, vaikka kuluttajaluottamusindeksissä olikin lievää vaihtelua neljänneksen aikana. Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä yleisen markkinatilanteen ja erityisesti asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kasvun jatkuvan vuonna 2014 keskimäärin vuoden 2013 tasolla. NÄKYMÄT VUODELLE 2014 Suominen toistaa julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä olevan paremmat kuin vuonna Vuonna 2013 liikevaihto oli 433,1 miljoonaa euroa ja raportoitu liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 18,3 miljoonaa euroa (jatkuvat toiminnot). SUOMINEN-KONSERNI Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2013 ja tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2013 tilinpäätöksen kanssa. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan , on esitetty vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

11 10 (22) TASE e Varat Pitkäaikaiset varat Liikearvo Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Myytävissä olevat sijoitukset Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset Muut pitkäaikaiset saamiset Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut lyhytaikaiset saamiset Verosaamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä Oma pääoma ja velat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Arvonmuutos- ja muut rahastot Muuntoerot Muu oma pääoma Yhteensä Hybridilaina Oma pääoma yhteensä Velat Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Varaukset Muut pitkäaikaiset velat Korolliset velat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Korolliset velat Verovelat Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

12 11 (22) TULOSLASKELMA e 1-3/ / /2013 Liikevaihto Hankinnan ja valmistuksen kulut Bruttokate Liiketoiminnan muut tuotot Myynnin ja markkinoinnin kulut Tutkimus ja kehitys Hallinnon kulut Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä Kertaluonteiset erät Liikevoitto/tappio Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen veroja Tuloverot Katsauskauden voitto/tappio, jatkuvat toiminnot Lopetetut toiminnot Tilikauden voitto/tappio Arvonalentumiset ja myyntikulut Katsauskauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista Katsauskauden voitto/tappio Osakekohtainen tulos, e Jatkuvista toiminnoista 0,01 0,00 0,01 Lopetetuista toiminnoista 0,00-0,08 Konserni 0,01 0,00-0,07 Laimennettu, konserni 0,01 0,00-0,07

13 12 (22) LAAJA TULOSLASKELMA e 1-3/ / /2013 Katsauskauden voitto/tappio Muut laajan tuloksen erät: Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä Rahavirran suojausten käypien arvojen muutokset Lopetettuihin toimintoihin liittyvät erät 355 Muut siirrot Yhteensä Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 18 Yhteensä Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Muut laajan tuloksen erät yhteensä Katsauskauden laaja tulos yhteensä Laajan tuloksen jakautuminen Jatkuvat toiminnot Lopetetut toiminnot Katsauskauden laaja tulos yhteensä

14 13 (22) LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA a. Osakepääoma b. Ylikurssirahasto c. SVOP rahasto d. Omat osakkeet e. Muuntoerot f. Arvonmuutosrahastot g. Muu oma pääoma h. Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma i. Hybridilaina j. Oma pääoma yhteensä e a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. Oma pääoma Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät Osakeperusteiset maksut Omien osakkeiden luovutus Hybridilaina Oma pääoma e a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. Oma pääoma Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät Osakeperusteiset maksut Oma pääoma

15 14 (22) e a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. Oma pääoma Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät Osakeperusteiset maksut Omien osakkeiden luovutus Oma pääoma RAHAVIRTALASKELMA e 1-3/ / /2013 Liiketoiminta Liikevoitto Oikaisut yhteensä Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Rahoituserät Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta Investointimaksut Investointimaksut aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Investoinnit hankittuihin liiketoimintoihin Investointien rahavirta myydyistä liiketoiminnoista Käyttöomaisuuden myynnit ja muut erät Investointien rahavirta Rahoitus Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Pääomalainojen takaisinmaksut Hybridilaina Lyhytaikaisten lainojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos* Rahavarat tilikauden alussa Valuuttakurssimuutokset Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden lopussa * Sisältää vertailukausina lopetetut liiketoiminnot

16 15 (22) TUNNUSLUVUT 1-3/ / /2013 Liikevaihdon muutos, % * 2,2 12,2 5,5 Bruttokate, % ** 11,1 10,2 9,8 Liikevoitto, % ** 6,0 4,4 4,0 Rahoitustuotot ja -kulut, % ** -1,5-2,0-1,6 Voitto ennen veroja, % ** 4,4 2,4 2,4 Katsauskauden voitto, % ** 2,5 1,0-3,7 Tulos/osake, e, jatkuvat toiminnot 0,01 0,00 0,01 Tulos/osake, e, lopetetut toiminnot 0,00-0,08 Tulos/osake, e, konserni 0,01 0,00-0,07 Laimennettu tulos/osake, e, yhteensä 0,01 0,00-0,07 Oma pääoma/osake, e 0,41 0,40 0,32 Liiketoiminnan rahavirta/osake, e 0,00-0,01 0,09 Oman pääoman tuotto, % -16,4-10,1-18,6 Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,3 1,2-0,7 Sijoitetun pääoman tuotto, %, jatkuvat toiminnot 10,4 4,6 9,6 Omavaraisuusaste, % 37,6 34,7 32,9 Velkaantumisaste (Gearing), % 79,3 102,0 96,2 Bruttoinvestoinnit, e Poistot, e * Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. ** Osuus liikevaihdosta. Korollinen vieras pääoma, pitkäaikainen Korollinen vieras pääoma, lyhytaikainen Korolliset saamiset, ml. rahavarat Korolliset nettovelat

17 16 (22) HANKITUT TOIMINNOT Suominen hankki Ahlstromin Home and Personal -kuitukangasliiketoimintaan kuuluneen Brasilian yhtiön Muu Home and Personal -kuitukangasliiketoiminta hankittiin vuonna 2011, mutta Brasilian hankinta viivästyi viranomaislupien vuoksi. Yrityskaupan myötä Suomisen kuitukangasliiketoiminta kattaa paremmin myös Etelä-Amerikan markkina-alueen. Brasilian yhtiön tulos ja tase on yhdistelty Suomisen tulokseen ja taseeseen alkaen. Kauppa toteutettiin ostamalla paikallisen yhtiön osakkeet. Velaton kauppahinta oli 17,5 miljoonaa euroa. Luovutettu vastike on alustava arvio kauppahinnasta. Lopullinen kauppahinta määräytyy käyttöpääoman erien täsmennyttyä. Luovutettu vastike Käypä arvo Käteisvarat Hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä olivat alustavien laskelmien mukaan seuraavat: Hankittujen nettovarojen e käypä arvo Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 20 Muut pitkäaikaiset saamiset Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat 297 Varat yhteensä Rahoitusvelat 416 Muut velat Velat yhteensä Nettovarat Liiketoiminnan hankintaan liittyvät menot 0,1 miljoonaa euroa sisältyvät kertaluonteisiin eriin. Konsernin liikevaihto olisi ollut 115,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 7,4 miljoonaa euroa, mikäli kauppa olisi toteutunut vuoden 2014 alussa ja hankinnan kulut vuoden 2013 lopussa.

18 17 (22) SEGMENTTIRAPORTOINTI Kuitukankaat e 1-3/ /2013 Muutos % 1-12/2013 Liikevaihto , Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä , % liikevaihdosta 6,1 4,5 4,7 Liikevoitto , % liikevaihdosta 6,3 4,5 4,7 Varat Velat Nettovarat Investoinnit Poistot Henkilöstö keskimäärin Joustopakkaukset e 1-3/ /2013 Muutos % 1-12/2013 Liikevaihto , Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä , % liikevaihdosta 2,7 0,0-3,8 Liikevoitto , % liikevaihdosta 2,7 0,0-4,4 Varat Velat Nettovarat Investoinnit Poistot Henkilöstö keskimäärin Kohdistamattomat e 1-3/ / /2013 Liikevaihto Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä Liikevoitto Varat * Velat * Investoinnit * Poistot * Henkilöstö keskimäärin *

19 18 (22) * IFRS 5:n mukaisesti vertailukausien taseiden tietoja ei ole oikaistu, joten ne sisältävät sekä kohdistamattomat että lopetettujen toimintojen erät. LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN e 1-3/ / /2013 Suomi Muu Eurooppa Pohjois- ja Etelä-Amerikka Muu maailma Liikevaihto yhteensä TULOSKEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN e 4-6/ / / / / /2014 Liikevaihto Kuitukankaat Joustopakkaukset Kohdistamattomat Liikevaihto yhteensä Liikevoitto Kuitukankaat % liikevaihdosta 6,1 3,9 4,3 6,1 5,1 Joustopakkaukset % liikevaihdosta -4,1-5,9-4,8 2,7-3,0 Kohdistamattomat Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä % liikevaihdosta 3,9 4,8 3,5 6,2 4,6 Kertaluonteiset erät Liikevoitto yhteensä % liikevaihdosta 3,9 4,8 2,6 6,0 4,4 Nettorahoituskulut Voitto ennen veroja KATSAUSVUODEN VEROT Tuloverot on laskettu maakohtaisen verotettavan tuloksen ja tuloveroasteen perusteella.

20 19 (22) LÄHIPIIRITIEDOT Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus ja johtoryhmän jäsenet sekä Ahlstrom Oyj tytär- ja osakkuusyhtiöineen. Yhtiöllä ei ole osakkuusyhtiöomistuksia. Palkat lähipiirille olivat 445 tuhatta euroa, pakolliset eläkemaksut 52 tuhatta euroa, vapaaehtoiset eläkemaksut 31 tuhatta euroa ja osakeperusteiset maksut 40 tuhatta euroa. Muut lähipiiritapahtumat / / /2013 Tavaroiden ja palveluiden myynnit Tavaroiden ja palveluiden ostot Myynti- ja muut lyhytaikaiset saamiset Osto- ja muut lyhytaikaiset velat Muut lähipiiritapahtumat ovat liiketoimia Ahlstrom Oyj:n sekä sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden kanssa. LAINOJEN MUUTOKSET e 1-3/ / /2013 Lainat yhteensä Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat Lyhytaikaisten rahoituslaitoslainojen muutos Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat Pitkäaikaiset lainat Pitkäaikaisten lainojen muutos Pitkäaikaiset lainat Pääomalainat Pääomalainojen muutos Pääomalainat Lainat yhteensä KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET 1-3/ / / e Aineellinen Aineeton Aineellinen Aineeton Aineellinen Aineeton Kirjanpitoarvo kauden alussa Investoinnit Vähennykset Lopetetut toiminnot Hankitut liiketoiminnot Poistot ja arvonalentumiset Muuntoero ja muut muutokset Kirjanpitoarvo kauden lopussa

21 20 (22) ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET e 1-3/ / /2013 Omasta velasta Vakuudellisten lainojen määrä Annetut pantit Kiinteistökiinnitykset Yrityskiinnitykset Pantatut osakkeet ja tytäryhtiölainat Muut omat vastuut Muut vuokrasopimukset, kiinteistöt Muut vuokrasopimukset, koneet ja laitteet Takausvastuut RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU JA NIIDEN ARVOT a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat b. Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset c. Lainat ja muut saamiset d. Myytävissä olevat rahoitusvarat e. Tase-erien kirjanpitoarvo f. Käypä arvo Luokittelu hankintatarkoituksen mukaisesti e a. b. c. d. e. f. Myytävissä olevat rahoitusvarat Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset Muut pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Myyntisaamiset Muut lyhytaikaiset saamiset Rahavarat Yhteensä e a. b. c. d. e. f. Myytävissä olevat rahoitusvarat Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset Muut pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Myyntisaamiset Muut lyhytaik. saamiset Rahavarat Yhteensä

22 21 (22) Suominen on käyttänyt vuonna 2014 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin tilinpäätöksessään RAHOITUSVELAT e Tasearvot Käyvät arvot Tasearvot Käyvät arvot Pitkäaikaiset Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat muut pitkäaikaiset velat Yhteensä Lyhytaikaiset *) Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Rahoituslaitoslainojen seuraavan vuoden lyhennykset Eläkelainojen seuraavan vuoden lyhennykset Rahoitusleasingvelat Johdannaissopimukset, ei suojauslaskennassa Johdannaissopimukset, suojauslaskennassa Muut lyhytaikaiset velat Ostovelat Yhteensä Yhteensä *) Taseessa lyhytaikaisissa. Suominen on käyttänyt vuonna 2014 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin tilinpäätöksessään KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET e Taso 1 Taso 2 Taso 3 Käypään arvoon arvostetut varat Myytävissä olevat rahoitusvarat 938 Yhteensä Käypään arvoon arvostetut johdannaiset Valuuttatermiinit 24 Koronvaihtosopimukset -893 Sähköjohdannaiset -501 Yhteensä Suominen on käyttänyt vuonna 2014 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin tilinpäätöksessään 2013.

23 22 (22) TIEDOTUSTILAISUUS Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopola ja talousjohtaja Tapio Engström esittelevät Suomisen tammimaaliskuun 2014 tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään klo Tilaisuus pidetään Tapahtumatalo Bankissa osoitteessa Unioninkatu 20, Helsinki. Kokoustilan nimi näkyy sisääntuloaulan opastusnäytöllä. Esitysmateriaali on saatavilla tiedotustilaisuuden jälkeen osoitteessa SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS Suominen Oyj julkaisee osavuosikatsauksensa tammi - kesäkuulta 2014 perjantaina SUOMINEN OYJ Hallitus Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh Talousjohtaja Tapio Engström, puh Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet Suominen lyhyesti Suominen toimittaa teollisuudelle ja kaupalle kuitukankaita ja joustopakkauksia, joiden loppukäyttäjiä ovat kuluttajat eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja. Yhtiöllä on yli työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2013 oli 433,1 milj. euroa ja raportoitu liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 18,3 milj. euroa (jatkuvat toiminnot). Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää:

ja koko tilikausi 2014

ja koko tilikausi 2014 ja koko tilikausi 2014 30.1.2015 Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 30.1.2015 klo 12:00 SUOMINEN OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2014: LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKEVOITTO PARANI 37 % AVAINLUKUJA 10-12/

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 42 / 108 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus... 43 Konsernitilinpäätös (IFRS) Konsernitase... 52 Konsernin tuloslaskelma... 53 Konsernin laaja tuloslaskelma... 54

Lisätiedot

1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30

1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30 1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30 SUOMINEN OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012: LIIKEVOITTO ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ PARANI MERKITTÄVÄSTI AVAINLUKUJA 10-12/2012 10-12/2011

Lisätiedot

Tämän vuoden aikana keskitymme myös yhtenäisten toimintatapojen luomiseen sekä yhtenäisen kulttuurin vahvistamiseen.

Tämän vuoden aikana keskitymme myös yhtenäisten toimintatapojen luomiseen sekä yhtenäisen kulttuurin vahvistamiseen. 1 (13) SUOMINEN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 SUOMISEN LIIKEVOITTO PLUSSALLE AVAINLUKUJA 1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011 Liikevaihto, milj. e 111,1 43,6 213,4 Liikevoitto, milj. e 3,2-0,6-4,8 Katsauskauden

Lisätiedot

2 0 1 0 T i l i n p ä ä t ö s

2 0 1 0 T i l i n p ä ä t ö s 2010 Tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus Konsernin liiketoiminta...1 Tutkimus- ja kehitystoiminta...2 Segmenttien tulos...2 Henkilöstö...4 Ympäristö...4 Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät...4

Lisätiedot

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen.

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen. Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 25.4.2013 klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013 Jatkuvien toimintojen tammi-maaliskuu 2013 verrattuna tammi-maaliskuu (vertailuvuoden luvut on oikaistu) Saadut

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus Q1 Tammi- maaliskuu 2015

Osavuosi- katsaus Q1 Tammi- maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus Q1 Tammimaaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 Sivu 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2015 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 Selvä parannus liikevoitossa parantuneen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Tammi - maaliskuu 2015

OSAVUOSIKATSAUS Tammi - maaliskuu 2015 Q1 OSAVUOSIKATSAUS Tammi maaliskuu 2015 Tilauskanta ja liikevaihto kasvoivat, liikevoitto jäi edellisvuodesta Turkin liiran vahvistumisen johdosta Tammi maaliskuu 2015 lyhyesti Tilauskanta huhtikuun alussa

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus tammi maaliskuu 2013

Osavuosi- katsaus tammi maaliskuu 2013 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 Sivu 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.4.2013 klo 09.00 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 Liikevaihto ja kannattavuus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2010 klo 12.00 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010: Kysynnän elpyminen jatkui Tammi-maaliskuu 2010 verrattuna tammi-maaliskuuhun

Lisätiedot

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle 1 (19) Osavuosikatsaus 29.4.2015 klo 8.45 DOVRE GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle Tammi-maaliskuu 2015

Lisätiedot

Oriola-KD arvioi liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuoden 2013 tasosta.

Oriola-KD arvioi liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuoden 2013 tasosta. Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 24.4.2014 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1 31.3.2014 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2014 Liikevaihto laski 3,0 % ja oli 593,9 (612,3) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2014

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2014 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2014 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2014 Sivu 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 6.8.2014 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2014 (Korjattu liitetieto sivulla 18. 6.8.2014

Lisätiedot

Tecnotree Osavuosikatsaus

Tecnotree Osavuosikatsaus 2013 Tecnotree Osavuosikatsaus TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 (TILINTARKASTAMATON) 29.4.2013 klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2010

Tilinpäätöstiedote 2010 Tilinpäätöstiedote 2010 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 1.2.2011 klo 12.00 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2010: Vahva rahavirta ja liikevaihdon kasvu jatkui Loka-joulukuu 2010 verrattuna loka-joulukuuhun 2009:

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Page 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.8.2011 klo 09.45 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011: Strategian toteutus eteni vakaasti

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Liikevaihto kasvoi 28 %, tulos parani

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Liikevaihto kasvoi 28 %, tulos parani Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 23.4.2015 klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Liikevaihto kasvoi 28 %, tulos parani Keskeistä katsauskaudelta 1.1.-31.3.2015 Saadut tilaukset olivat tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi Keskeistä katsauskaudelta 1.1.-31.3.2014 Saadut tilaukset olivat tammi-maaliskuussa 26,4 (28,8) miljoonaa euroa. Tilauskanta

Lisätiedot

Tilinpäätös- tiedote 2014

Tilinpäätös- tiedote 2014 Tilinpäätöstiedote 2014 Tilinpäätöstiedote 2014 Sivu 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.1.2015 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2014 Operatiivinen tulos yli kaksinkertaistui vuonna 2014 Jatkuvat toiminnot loka

Lisätiedot

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 (TILINTARKASTAMATON)

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 (TILINTARKASTAMATON) TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 (TILINTARKASTAMATON) 29.10.2014 klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen,

Lisätiedot

PÖYRY OYJ - 29.4.2014. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

PÖYRY OYJ - 29.4.2014. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 PÖYRY OYJ - 29.4.2014 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 PÖYRY OYJ Osavuosikatsaus 29.4.2014 klo 8.30 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO LASKIVAT KESKEISET TUNNUSLUVUT 2014 Muutos, % 1-12/ Pöyry-konserni Tilauskanta

Lisätiedot

Tilinpäätös- tiedote 2012

Tilinpäätös- tiedote 2012 Tilinpäätöstiedote 2012 Tilinpäätöstiedote 2012 Sivu 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 31.1.2013 klo 12.00 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2012 Strateginen muutos etenee; tulos edelleen heikko Jatkuvat toiminnot

Lisätiedot

Tecnotree Tilinpäätöstiedote

Tecnotree Tilinpäätöstiedote 2013 Tecnotree Tilinpäätöstiedote TECNOTREE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2013 (TILINTARKASTAMATON) 5.2.2014 klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka

Lisätiedot

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (TILINTARKASTAMATON)

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (TILINTARKASTAMATON) TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. (TILINTARKASTAMATON) 13.8. klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2009

Tilinpäätöstiedote 2009 Tilinpäätöstiedote 2009 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.2.2010 klo 12.10 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2009: Rahavirta ja tase vahvistuivat merkittävästi Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008 Liikevaihto 1 596,1

Lisätiedot

Tilinpäätös / COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2013

Tilinpäätös / COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2013 Tilinpäätös / COMPONENTA VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ 3 Hallituksen toimintakertomus 8 Konsernin tuloslaskelma 1.1.31.12. 9 Konsernin tase 31.12. 10 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.31.12. 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

ASIAKASTIETO GROUP OYJ. Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015

ASIAKASTIETO GROUP OYJ. Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 ASIAKASTIETO GROUP OYJ Osavuosikatsaus Asiakastieto Group Oyj Työpajankatu 10 A PL 16 00581 Helsinki puh. 010 270 7000 investors.asiakastieto.fi Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 2 (20) ASIAKASTIETO

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2013 TALOUDELLINEN ASEMA PARANI HAASTAVALLA NELJÄNNEKSELLÄ

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2013 TALOUDELLINEN ASEMA PARANI HAASTAVALLA NELJÄNNEKSELLÄ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2013 TALOUDELLINEN ASEMA PARANI HAASTAVALLA NELJÄNNEKSELLÄ 2 OSAVUOSIKATSAUS Q1 2013 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2013: TALOUDELLINEN ASEMA PARANI

Lisätiedot