PARAS- OPAS! Ohje luottamusmiehille ja yhdistyksille palvelurakenneuudistuksissa, kunta- ja seurakuntaliitoksissa sekä yhtiöittämisissä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARAS- OPAS! Ohje luottamusmiehille ja yhdistyksille palvelurakenneuudistuksissa, kunta- ja seurakuntaliitoksissa sekä yhtiöittämisissä."

Transkriptio

1 PARAS- OPAS! Ohje luottamusmiehille ja yhdistyksille palvelurakenneuudistuksissa, kunta- ja seurakuntaliitoksissa sekä yhtiöittämisissä. 1 8/ 2008

2 Oppaan tekemiseen osallistuivat: työmarkkina-asiamies Liisa Autio, työmarkkinalakimies Kristian Brotherus, järjestöasiamies Kati Holm, alueasiamies Heikki Kilpamäki, järjestöasiamies Pirve Lapiolahti, edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa, järjestöpäällikkö Mika Periaho, alueasiamies Tauno Piiroinen, alueasiamies Ulla Salmenheimo-West ja työmarkkina-asiamies Arto Vallivaara. Toimittanut: Pirve Lapiolahti ja Jonna Borgström Taitto: BBO, Better Business Offi ce Oy Paino: Painopirtti Oy Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry Asemamiehenkatu Helsinki Helsinki

3 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 HENKILÖSTÖN ASEMA... 6 Liikkeenluovutusperiaate... 6 Viiden vuoden palvelussuhdeturva... 7 Tehtävät ja asema pysyvät samoina... 8 Eläke-etuudet... 9 Tarkkana uuden työsopimuksen kanssa Palvelussuhde-etuudet Palvelussuhteen ehtojen yhdenmukaistaminen Mitä henkilöstöä koskevaan asiakirjaan on syytä kirjata? Kuka neuvottelee paikallisen sopimuksen? KIRKON ALAN JÄSENTEN ETUJEN TURVAAMINEN SEURAKUNTALIITOKSISSA Lainsäädäntö Seurakuntaliitosten valmisteluun osallistuminen Siirtosopimus Yksittäisiä työntekijöitä koskevat päätökset Yhteistoimintamenettely Luottamusmies- ja työsuojeluorganisaatioiden toiminnan turvaaminen siirtymävaiheessa Yhdistysrakenteen muutokset PAIKALLISEN TASON EDUNVALVONTA Toimenpiteet Edunvalvontatiimin muodostaminen Luottamusmiesvaalit Yhteistoiminta Tavoitteet Toiminta Henkilöstön ja työnantajan välinen yhteistoiminta Paras-lain 13 :n ja kuntajakolain 13 :n yhteistoimintavelvoitteet Yhteistoiminta on osa henkilöstön edunvalvontaa Työnantajan päätäntävalta ja yhteistoimintavelvoite Paikalliset yhteistoimintaa koskevat normit Kuntien väliset yhteistoimintaelimet Yhteistoiminnan ja työsuojelun yhdistäminen Henkilöstön edustukset harkintaan Yhteistoimintamenettelyn täyttymisestä Henkilöstön edustuksista ja vaaleista Luottamusmiesvaaleista ja yhteistoimintaedustuksista Työsuojeluvaaleista Johtoryhmäedustuksesta Toteutusvaiheen välitön yhteistoiminta Tiedotusvelvoitteet Jytyläisten kokemuksia Paras-hankkeesta Yhdistysten toiminta rakennemuutostilanteissa Yhdistysten yhdistyminen Kokonaan uusi yhdistys Yhdistyksen purkaminen ja jäsenten siirtyminen jatkavaan yhdistykseen Miten lähdetään liikkeelle? Viestintä Prosessin eteneminen Yhdistymissopimus Yhdistyksen perustaminen, purkautuminen ja siihen liittyvät yhdistysrekisteriasiat Jäsenten siirtymisprosessi Lähteet ja lisätiedot

4 JOHDANTO Ohje luottamusmiehille ja yhdistyksille palvelurakenneuudistuksissa, kunta- ja seurakuntaliitoksissa sekä yhtiöittämisissä. Mitä luottamusmiesten ja yhdistysten hallitusten tulee tietää ja miten toimia palvelurakenneuudistuksissa, kunta- ja seurakuntaliitoksissa sekä yhtiöittämistilanteissa? Puitelain piiriin kuuluvia palvelurakenneuudistuksia, muun muassa kuntaliitoksia, on vireillä lähes kaikissa Suomen kunnissa, ja ne koskettavat suurta osaa jytyläisiä työntekijöitä ja yhdistyksiä. Käytännössä kukaan ei voi välttyä niiden vaikutuksilta. Hankkeet etenevät kunnissa hyvin eri tavoin ja yhteistoimintalain mukainen henkilöstön huomioiminen vaihtelee paljon jopa niin, että yhteistoimintalain velvoitteita ei noudateta. Tästä syystä on laadittu ohjeistus luottamusmiehille ja yhdistyksille. Ohjeistuksesta selviää, miten parhaiten valvotaan henkilöstön huomioon ottamista muutoshankkeissa. Monet vireillä olevista hankkeista ja kuntaliitoksista ovat edenneet jo pitkälle. Niiden yhteistoimintamenettelyissä on ollut kirjavaa käytäntöä. Kaikki puitelain mukaiset hankkeet kunnissa ja kuntayhtymissä ovat sellaisia henkilöstön asemaan vaikuttavia ja työnantajan määräysvallallaan tekemiä päätöksiä, jotka kuuluu alistaa yhteistoimintalain mukaiseen yhteistoimintamenettelyyn. Paras-hankkeissa on tärkeää, että henkilöstön edustajat ovat mukana niin valmistelevissa kuin toteutusvaiheen työryhmissä. Tärkeää henkilöstön kannalta on yhteistoiminnan toteutuminen kaikilla tasoilla työyhteisöistä aina yksittäisiin kehityskeskusteluihin asti. Yksittäiselle työntekijälle on tärkeä tietää mitä minulle tapahtuu. On tärkeää vahvistaa työyhteisön positiivista henkeä ja rauhoittaa jäsenistöä, jotta he voivat tehdä hyvin omaa työtään. On myös syytä korostaa, että muutoksesta voi löytyä mahdollisuus. 4

5 Kuntaliitostilanteissa on selvitettävä uuden suuren kunnan alueella toimivien Jytyn yhdistysten toiminta jatkossa. On myös selvitettävä, millainen järjestörakenne jäsenen edunvalvonnan kannalta olisi toimivin. On mietittävä sitä, jatkuuko nyt toimivien yhdistysten toiminta vai perustetaanko uusi työnantajakohtainen yhdistys vai kenties puretaan muut yhdistykset ja ohjataan jäsenet yhteen toimintaa jatkavaan yhdistykseen. Nykyisten yhdistysten päättäjien on syytä kokoontua ja selvittää vaihtoehtoja, laatia aikataulut ja tehdä tarvittavat päätökset ja yhdistymissopimukset. Yhdistymisratkaisuun tulee pyrkiä sitovin yhdistymissopimuksin niin, että toimenpiteet voidaan ajoittaa kuntaliitoksen aikatauluun. Jäsenten edunvalvonnasta huolehtivat pääosin valitut luottamusmiehet. Tulevan työnantajan luottamusmiesten määrästä ja ajankäytöstä on päästävä sopimukseen kuntaliitoksen valmisteluvaiheessa, hyvissä ajoin ennen kuntaliitoksen toteutumista. Nykyisten kuntien pääluottamusmiesten on syytä kokoontua riittävän ajoissa valmistelemaan esitystään. Jytyn edunvalvonta tulee kohdistumaan myös puitelain ulkopuolelle jäävien työnantajien palveluksessa olevien tai niiden palvelukseen siirtyvien jäsenten irtisanomissuojan ja muiden etujen turvaamiseen. Tällaisia ovat mm. yhdistyvien seurakuntien palveluksessa olevat. 5

6 HENKILÖSTÖN ASEMA Liikkeenluovutusperiaate Henkilöstö siirtyy automaattisesti puitelain nojalla uuden työnantajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä eli henkilöstön siirrossa noudatetaan liikkeenluovutusperiaatetta. Tämä periaate turvaa sen, että palvelussuhteen ehdot säilyvät entisinä. Epäselvyyttä on aika ajoin tullut siitä, mitä palvelussuhteen ehdoilla tarkoitetaan eli mitkä etuudet pysyvät samoina. Oikeuskäytäntö on kirjavaa, mutta palkkaan, työaikaan, vuosilomaan ja sairaslomaan liittyvät asiat eli virka- ja työehtosopimuksissa määritellyt ehdot ovat niitä etuuksia, jotka säilyvät samoina. Yleensä ne etuudet, jotka eivät automaattisesti siirry uutta työnantajaa velvoittaviksi liittyvät työterveyshuoltoon ja virkistäytymiseen, jos voidaan katsoa, että ne ovat normaaliin toimintaan nähden ylimääräisiä etuja. Lähtökohtana on kuitenkin pidettävä sitä, että kaikki etuudet siirtyvät uutta työnantajaa velvoittaviksi. Palvelujen ulkoistaminen yksityiselle yritykselle on myös puitelain nojalla liikkeenluovutus, jos työnantajavaihdokseen johtava uudelleenjärjestely perustuu puitelakiin. Koska henkilöstö siirtyy automaattisesti puitelain nojalla uuden työnantajan palvelukseen, ei tarvita erikseen henkilöstön suostumusta eikä erillistä päätöstä henkilöstön siirtämisestä. Jos kuitenkin vain osa toiminnoista siirtyy, siirtyvät henkilöt on todettava. Kirjalliset työsopimukset eivät ole edellytyksiä uuden palvelussuhteen syntymiselle. Ajan tasalla oleva kirjallinen työsopimus selventää kuitenkin palvelussuhteeseen liittyviä kysymyksiä. Ongelmana on se, että uusi työnantaja saattaa tarjota sellaista kirjallista työsopimusta allekirjoitettavaksi, jossa on muutoksia aikaisempaan työsopimukseen tai jossa työntekijän asema käytännössä huononee aikaisemmasta. Tarkempaa tietoa työsopimuksen sisällöstä löytyy jäljempänä. Siirtyvälle henkilöstölle on syytä korostaa sitä, että kukaan ei allekirjoita uutta työsopimusta ennen kuin luottamusmies on ehtinyt sen tarkistaa! 6

7 Viiden vuoden palvelussuhdeturva Henkilöstöä koskevaan asiakirjaan on syytä kirjata se, että viiden vuoden palvelussuhdeturva koskee koko henkilöstöä palveluiden organisointitavasta riippumatta. Puitelain 13 :ssä todetaan, että puitelain 5 ja 6 :ssä tarkoitettujen toiminnan uudelleenjärjestelyjen perusteella työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa palvelussuhdetta taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla. Silloin, kun kuntatyönantaja vaihtuu toiseksi kuntatyönantajaksi, henkilöstö voi siis luottaa siihen, että viiden vuoden aikana palvelussuhdetta ei päätetä taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä. Järjestöillä ja Kunnallisella työmarkkinalaitoksella on jonkin verran poikkeava käsitys siitä, keitä viiden vuoden palvelussuhdeturva koskee. Järjestöt lähtevät siitä, että turva koskee koko henkilöstöä eikä vain sitä henkilöstöä, joihin on kohdistunut puitelaista johtuvia henkilöstöjärjestelyitä. Kielto koskee uudelleenjärjestelyjen kohteena olevissa palveluissa uuden ja vanhan työnantajan palveluksessa työskentelevää henkilöstöä kokonaisuudessaan. Järjestöillä ja Kunnallisella työmarkkinalaitoksella on eri näkemys siitä, koskeeko em. palvelussuhdeturva osa-aikaistamisia ja lomauttamisia. Järjestöt lähtevät siitä, että viiden vuoden aikana ei saa osaaikaistaa eikä lomauttaa. Henkilöstöä koskevissa asiakirjoissa on syytä mainita, että viiden vuoden palvelussuhdeturva koskee myös osa-aikaistamisia ja lomauttamisia. Vaikka edellä kerrottu palvelussuhdeturva koskee myös määräaikaisia, voi heidän asemansa olla ongelmallinen. Jos määräaika on menossa umpeen työnantajavaihdoksen aikoihin, määräaikaista sopimusta ei välttämättä uusita. Etenkin näissä tilanteissa on syytä lähteä selvittämään, pitäisikö määräaikainen palvelussuhde sopia toistaiseksi voimassa olevaksi. Määräaikaisten palvelussuhteiden muuttamisesta vakinaisiksi olisi syytä neuvotella sekä vanhan että uuden työnantajan kanssa. 7

8 Jos määräaikaisen palvelussuhde on kestänyt useita vuosia lyhytaikaisia keskeytyksiä lukuun ottamatta eikä palvelussuhdetta olla jatkamassa, on tärkeätä selvittää, onko perusteita lähteä ajamaan vakinaistamisasiaa. Tehtävät ja asema pysyvät samoina Lähtökohta on se, että työnantajavaihdoksesta riippumatta, henkilöstö siirtyy vastaaviin tehtäviin ja asema pysyy samana. Jos uudella työnantajalla ei ole tarjota vastaavaa tehtävää ja/tai asemaa (esim. esimiesasemaa), työnantaja voi tarjota uutta työ- tai virkatehtävää, joka vastaa ko. henkilön koulutusta, ammattitaitoa ja kokemusta (työsopimuslaki 7. luku 4 ). Henkilöstöä koskevaan asiakirjaan on syytä kirjata, että henkilöstö siirtyy vastaaviin tehtäviin kuin ennen siirtoa eikä asema huonone. Kunnan viranhaltijalain 37 :n mukaan uuden viran on oltava sellainen, että henkilö voidaan sijoittaa siihen kohtuudella ammattitaitonsa ja kykynsä perusteella. Virkasuhde edellyttää sitä, että virassa käytetään julkista valtaa (esim. on esittelyoikeus kunnan toimielimessä, mm. lautakunnassa). Kun viranhaltija siirretään työsuhteeseen (eli työntekijän tehtäviin ei kuulu julkisen vallan käyttöä), tehtävät eivät saa olennaisesti poiketa viranhaltijan tehtävistä. Edellä lausutun lisäksi on selvitettävä, voidaanko henkilöä kouluttaa uusiin tehtäviin. Jos asema huononee (esim. ei ole enää esimies), on syytä kirjata selkeästi asiakirjaan, että henkilön tehtäväkohtainen palkka ja henkilökohtainen lisä mahdollisten muiden lisien lisäksi ei uudelleenjärjestelyn vuoksi huonone. Jos työnantajalla ei ole tarjota vastaavia tehtäviä, viranhaltijan/työntekijän on otettava vastaan muuta sopivaa työtä, johon hänellä on kelpoisuus. Työnantajalla on kuitenkin koulutusvelvollisuus uusiin/muuttuneisiin tehtäviin. Jos viranhaltija/työntekijä kieltäytyy ottamasta vastaan em. työtä, työnantajalla on 8

9 viiden vuoden palvelussuhdeturvasta huolimatta oikeus irtisanoa palvelussuhde. Silloin, kun henkilöstön asemaa selvitetään ja tehdään asiaa koskevia suunnitelmia/päätöksiä, henkilöstöedustajien on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, ollaanko henkilöstöä siirtämässä vastaaviin tehtäviin ja jos ei, selvitettävä asianomaisten viranhaltijoiden/työntekijöiden kanssa, mitä muuta sopivaa työtä on tarjolla. Eläke-etuudet Työnantajavaihdoksella voi olla suuri merkitys eläke-etuihin. Jos myös uusi työnantaja on kunnallisen eläkejärjestelmän piirissä, eläke-etuudet eivät muutu. Kuntien lisäksi kunnallisen eläkejärjestelmän piirissä voivat olla valintansa mukaan myös sellaiset kunnalliset osakeyhtiöt ja säätiöt, joissa kunnalla on määräysvalta. Kunnallinen liikelaitos kuuluu kuntaan eikä aiheuta siis eläkeetuihin muutosta! Jos uusi työnantaja on valtio, kunnallinen eläketurva säilyy, jos valtion palvelus jatkuu yhtäjaksoisesti eläketapahtumaan saakka. Silloin, kun kuntatyönantaja vaihtuu yksityiseksi, henkilöstö siirtyy yksityisen sektorin eläkelakien piiriin. On kuitenkin huomattava, että henkilö säilyttää (kunnallisen) henkilökohtaisen eläkeikänsä ja ennen vuotta 1995 karttuneen lisäeläkeosuuden joko siten, että 1) vanha (kunnallinen) työnantaja myöntää ennen työnantajavaihdosta virkatai työvapaata (eläkkeelle jäämiseen saakka) tai 2) vuotuinen ansiorajavaatimus kuntasektorilta täyttyy; vuonna 2008 ansioraja on euroa ja se lasketaan joka vuosi erikseen tai 3) vanha ja uusi työnantaja sopivat vapaaehtoisen lisäeläkkeen kustantamisesta. Kunnallinen palvelussuhde voi siis säilyä, vaikka henkilö työskentelee yksityisen työnantajan palveluksessa, jos henkilölle on myönnetty joko virkavapaata tai työlomaa kunnallisesta palvelussuhteestaan. Tällöin säilyvät myös kunnalliset eläke-etuudet. Palvelussuhteeseen ei saa kuitenkaan tulla päivänkään katkosta. Tämä tilanne on mahdollinen silloin, kun vanha työnantaja säilyy eli vain osa henkilöstöstä on siirretty uudelle työnantajalle. 9

10 Vaikka virkavapaata tai työlomaa ei olisikaan kunnallisen työnantajan palvelussuhteesta, yksityissektorilla työskentelevä voi säilyttää kunnalliset eläke-etuutensa, jos hän tekee kunnalle keikkatyötä ja tienaa tästä työstä vuodessa vähintään vuotuisen vähimmäismäärän. Henkilökohtainen eläkeikä ja eläkkeen taso (jonka olisi kunnalta saanut eläkeiässään), on mahdollista säilyttää myös siten, että vanha ja uusi työnantaja sopivat vapaaehtoisen lisäeläkkeen kustantamisesta. Lisäeläkkeen kustantamisesta on syytä tehdä kirjallinen sopimus, jossa on ainakin uuden työnantajan allekirjoitus. Luonnollisesti työntekijä voi sopia työnantajan kanssa em. lisäeläke-eduista itsekin (työsopimuksen osa). Tarkkana uuden työsopimuksen kanssa Alla on lueteltu niitä työsopimuksessa mainittuja palvelussuhteen ehtoja, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota ennen sopimuksen allekirjoittamista: toimipiste työtehtävät ilta-, lauantai- ja lisätyövelvoite varallaolo mainittu liian laajana (työn tekoalue kohtuuttoman suuri) mainittu liian laajoina (esim. palkanlaskija ja muut työnantajan määräämät tehtävät) työsopimuksessa ei ole syytä antaa määräämättömäksi ajaksi suostumusta ilta- ja/tai lauantai- ja/tai lisätyöhön (ks. työaikalain 18 ). (Yleensä työnantaja haluaa kohdan varmuuden vuoksi.) työsopimuksessa ei ole syytä antaa määräämättömäksi ajaksi suostumusta varallaoloon (työaikalain 5 edellyttää erillistä suostumusta lukuun ottamatta viranhaltijaa, jos kyseessä pakottava syy) 10

11 Palvelussuhde-etuudet Puitelaissa todetaan, että uudelleenjärjestelyt, jotka johtavat henkilöstön työnantajan vaihtumiseen, katsotaan työsopimuslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaiseksi liikkeenluovutukseksi. Erikseen ei siis enää tutkita täyttyvätkö em. lakien liikkeenluovutuskriteerit. Liikkeenluovutus merkitsee sitä, että henkilöstö siirtyy uuden työnantajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä eli palvelussuhteen ehdot säilyvät samana. Silloin, kun siirto tapahtuu kuntasektorin sisällä, ongelmat aiheutuvat yleensä eritasoisesta palkkauksesta. Tällöin on sovittava palkan yhdenmukaistamisesta ja sen aikataulusta. Erilaiset työn vaativuuteen sekä henkilökohtaiseen osaamiseen perustuvat järjestelmät on sovitettava yhteen. Jos henkilöstö siirtyy yksityissektorin palvelukseen, sovellettava työehtosopimus muuttuu. Tällöin vuosiloma- ja sairauslomamääräykset ovat kunnalla olleet yleensä parempia kuin yksityissektorin työehtosopimuksissa. Uusi työnantaja voi väittää, että uuden työehtosopimuksen mukaan määräytyvät palvelussuhteen ehdot ovat kokonaisuutena samantasoiset/paremmat kuin kunnalla maksetut. Vaikka liikkeenluovutusperiaate sisältääkin sen, että palvelussuhde-etuudet säilyvät samoina, ongelmia on syntynyt kunnan paremmista lomaetuuksista. On tärkeää, että uusia työsopimuksia ei allekirjoiteta ennen kuin luottamusmies, tai jos sellaista ei ole, Jytyn asiamies on tarkistanut sopimuksen. Henkilöstöä koskevaan asiakirjaan (esim. siirtosopimus/henkilöstösopimus) on syytä kirjata se, että siirtyvän henkilöstön vuosiloma- ja sairaslomaetuudet (voimassa olevat palvelussuhde-etuudet) säilyvät entisen tasoisina. Uusiin työsopimuksiin on hyvä kirjata ne etuudet, jotka ovat parempia kuin uuden työehtosopimuksen mukaan määräytyvät. On tärkeätä turvata se, että siirtyvä henkilöstö on sellaisen työehtosopimuksen piirissä, jossa Jyty on osapuolena eli allekirjoittajana. Jos henkilöstö siirtyy yksityisen työnantajan palvelukseen, luottamusmiehen tai muun henkilöstön edustajan tulee ilmoittaa asiasta Jytyn alue- tai keskustoimistoon. 11

12 Palvelussuhteen ehtojen yhdenmukaistaminen Viimeistään siinä vaiheessa, kun henkilöstö on siirtynyt uuden työnantajan palvelukseen, on selvitettävä palvelussuhteen ehtojen eroavaisuudet. Jos työnantajavaihdos tapahtuu kuntasektorin sisällä, palkkaus ja työajat ovat yleensä niitä, jotka edellyttävät yhdenmukaistamista. Työaikojen osalta ongelmaksi on muodostunut erilaisten työaikamuotojen käyttö samoissa tehtävissä. Toisessa kunnassa on esimerkiksi käytetty muodollista jaksotyötä ja toisessa yleistyöaikaa samaa työtä tekevien osalta. Myös liukuvan työajan periaatteet ovat usein eri työnantajilla erilaiset. Ongelmia on ollut myös tilanteissa, joissa toimistotyössä olevan työaikaa on yritetty muuttaa yleistyöajaksi. Työaikamuodon valinta on työnantajalle kuuluva asia, mutta muutoksesta pitää neuvotella asianomaisten henkilöiden kanssa (yt-menettely). Työnantajan on tietenkin noudatettava virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä työaikamuotojen valinnan osalta. Jos pääasialliset tehtävät ovat toimistotyötä, työaikamuodon on oltava toimistotyöaika. On hyvä muistaa, että jaksotyössä ja muodollisessa jaksotyössä ruokailu tapahtuu usein työajalla ja muissa työaikamuodoissa (mm. yleistyöaika ja toimistotyöaika) ruokatauko (30 min) on omaa aikaa. On muistettava, että työaikamuodosta riippumatta silloin, kun työn luonteen vuoksi ruokatauon pitäminen ei ole mahdollista, se luetaan työaikaan. Näitä tilanteita on esimerkiksi päiväkodeissa ja sosiaalihuollon tehtävissä. Kun työnantaja harkitsee sopivan työaikamuodon valintaa, ruokatauon pitäminen työajalla tai omalla ajalla vaikuttaa valintaan. Työnantajan on kuitenkin syytä muistaa, että jaksotyössä ja muodollisessa jaksotyössä ei ole vuorokautista ylityörajaa, toisin kuin yleistyöajassa ja toimistotyöajassa. Jaksotyöstä yleistyöaikaan siirtyminen voikin olla työnantajalle kalliimpi vaihtoehto! Palkkausjärjestelmät ja palkat on myös sovitettava yhteen eli tehtävien vaativuusarviointi ja henkilökohtaisen lisän maksamisperusteet on yhdenmukaistettava. On muistettava, että samasta työstä on maksettava sama palkka (tehtäväkohtainen palkka). Jos palkoissa on eroavaisuuksia, ne on sovitussa aikataulussa saatettava samansuuruisiksi eli nostettava tehtäväkohtaiset palkat ylempien tasolle. Liikkeenluovutusperiaate merkitsee sitä, että työnantajavaihdoksesta huolimatta palkka pysyy entisen suuruisena. Tehtäväkohtainen palkka ei siis voi pienentyä, elleivät tehtävät muutu olennaisesti vähemmän vaativiksi. Henkilökohtaista lisää ei myöskään voida alentaa kuin poikkeustilanteissa eli silloin, kun tehtävät muuttuvat olennaisesti vähemmän vaativiksi tai kyseessä on lisän saajasta johtuva työtulosten huomattava huonontuminen. Ajanjakso, jolloin palkat on saatettava samalle tasolle, ei voi olla kovinkaan pitkä. Tilanteesta riippuen palkankorotukset on tehtävä heti tai viimeistään 1 2 vuoden aikana. 12

13 Perusteettomat palkkaerot edellyttävät työnantajalta ylimääräistä palkkarahaa eli järjestelyeristä ei tulisi kattaa perusteettomien palkkaerojen poistamista. Palkkaerojen poistamisesta sovitussa aikataulussa on syytä sopia kirjallisesti henkilöstöä koskevassa asiakirjassa. Mitä henkilöstöä koskevaan asiakirjaan on syytä kirjata? Henkilöstöä koskevaan asiakirjaan on syytä kirjata, että - viiden vuoden palvelussuhdeturva koskee koko henkilöstöä palveluiden organisointitavasta riippumatta - viiden vuoden palvelussuhdeturva koskee myös osa-aikaistamisia ja lomauttamisia - henkilöstö siirtyy vastaaviin tehtäviin kuin ennen siirtoa eikä asema huonone. Jos asema huononee (esim. ei ole enää esimies), on syytä kirjata selkeästi asiakirjaan, että henkilön tehtäväkohtainen palkka ja henkilökohtainen lisä mahdollisten muiden lisien lisäksi ei uudelleenjärjestelyn vuoksi huonone. Henkilöstöä koskevaan asiakirjaan on syytä myös kirjata se, että siirtyvän henkilöstön vuosiloma- ja sairaslomaetuudet (voimassa olevat palvelussuhde-etuudet) säilyvät entisen tasoisina. Uusiin työsopimuksiin on hyvä kirjata ne etuudet, jotka ovat parempia kuin uuden työehtosopimuksen mukaan määräytyvät. Palkkaerojen poistamisesta sovitussa aikataulussa on syytä sopia kirjallisesti henkilöstöä koskevassa asiakirjassa. Kuka neuvottelee paikallisen sopimuksen? Kunta-alan palkansaajia edustavat pääsopijajärjestöt eli Kunta-alan unioni, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Tekniikan ja peruspalvelujen neuvottelujärjestö KTN ja Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ (SuPer) tekivät Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa väliaikaiseksi tarkoi- 13

14 tetun pääsopimuksen, jossa sovittiin, että syksyllä irtisanottua pääsopimusta jatketaan. Myös KVTES:n allekirjoituspöytäkirjassa todetaan, että pääsopimuksen irtisanomisesta huolimatta paikallisneuvottelut käydään samalla tavalla kuin aikaisemmin. Kunta-alan unionilla on siis neuvottelijat sekä Jytystä että JHL:stä. TNJ:n osalta neuvotteluja käy SuPerin edustaja. Tehyn edustajalla on oikeus olla mukana neuvotteluissa asiantuntijana. Paikallisia sopimuksia Tehyn neuvottelija ei allekirjoita. Tehy voi jälkeenpäin yhtyä tehtyyn sopimukseen. 14

15 KIRKON ALAN JÄSENTEN ETUJEN TURVAAMINEN SEURAKUNTALIITOKSISSA Lainsäädäntö Vaikka kuntien palvelurakenneuudistukseen liittyvä lainsäädäntö ei koske kirkkoa, on sillä kuitenkin suuri välillinen vaikutus myös kirkon työntekijöiden asemaan. Kirkkolain (KL 3:2) mukaan seurakuntajaon tulee noudattaa kuntajakoa. Sen vuoksi seurakunnallista jaotusta tulee muuttaa kuntajaon muutoksia vastaavasti. Muutosten tulee astua voimaan samanaikaisesti kuntaliitosten kanssa. Seurakuntaliitosten yhteydessä tulee perustaa joko yksi alueeltaan uutta kuntaa vastaava seurakunta tai perustaa sen alueelle seurakuntayhtymä. Yhden seurakunnan muodostaminen voi tapahtua joko niin, että perustetaan kokonaan uusi seurakunta tai seurakunta liitetään toiseen seurakuntaan. Saman kunnan alueella olevia seurakuntia voidaan yhdistää myös muista kuin kuntaliitoksista johtuvista syistä. Kirkkolain (KL 13:2) mukaan seurakuntaliitosten yhteydessä seurakunnan päätoimiset viranhaltijat siirretään heille soveltuviin laajentuvan tai uuden seurakunnan tai seurakuntayhtymän virkoihin. Siirretyllä viranhaltijalla on oikeus saada virkasuhteeseensa kuuluvat edut samantasoisina kuin vanhassa virassa. Sama oikeus on toistaiseksi voimassa olevassa päätoimisessa työsopimussuhteessa olevilla. Käytännössä nämä säännökset tarkoittavat sitä, että siirretyt viranhaltijat ja työntekijät siirtyvät uusiin tehtäviinsä entisin eduin vanhoina työntekijöinä. Siitä, mitä tällä periaatteella lähemmin tarkoitetaan, ks. sivu 6 (liikkeenluovutusperiaate). Edellä mainittu palvelussuhteen ehtoja koskeva turva koskee vain päätoimisia viranhaltijoita ja työntekijöitä. Määräaikaisilla ja sivutoimisilla ei tällaista turvaa ole. Toisin kuin kuntasektorilla, kirkon palveluksessa olevilla ei ole viiden vuoden tai sitä lyhyempääkään seurakuntaliitoksiin liittyvää irtisanomisturvaa. Päätoimisilla on irtisanomisturva ainoastaan liitoshetkellä. Heti sen jälkeen irtisanominen on mahdollista, jos yleiset irtisanomisen edellytykset täyttyvät. Työsopimussuhteisilla myös määräaikaisilla ja sivutoimisilla on lisäksi työsopimuslaissa (TSL 7:5) säädetty turva sitä vastaan, ettei liikkeenluovutustilanteissa (so. seurakuntaliitoksissa) saa irtisanoa työntekijää pelkästään sillä perusteella, että tapahtuu seurakuntaliitos. Käytännön merkitystä tällä säännöksellä ei juuri ole. 15

16 Kirkon sektorilla toisin kuin kunnissa ei ole käynnissä lakisääteistä palvelurakenteen uudistusta. Kirkossa on kuitenkin käynnissä erilaisia seurakuntien tukipalvelujen keskittämistä koskevia hankkeita, esim. HETA-projekti, jossa on tarkoituksena siirtää seurakuntien palkkahallinto kirkkohallituksen alaiseen palveluyksikköön. Vielä ei ole tietoa siitä, millaisin hallinnollisin toimin tällaisia järjestelyjä tullaan toimeenpanemaan. Seurakuntaliitosten valmisteluun osallistuminen Seurakunnissa edunvalvonta on liitostilanteissa ehkä vieläkin haastavampaa kuin kunnissa. Tämä johtuu mm. seuraavista syistä: Seurakuntaliitoksia koskevaa erityislainsäädäntöä ei ole. Erityistä irtisanomissuojaa ei ole. Liitosten valmisteluaika on lyhyempi kuin kunnissa. Valmistelut voivat käynnistyä vasta, kun kuntaliitosten toteutumisesta ja muodosta on riittävästi tietoa. Suuressa osassa seurakuntia ei ole luottamusmiehiä. Luottamusmiesjärjestelmä on kirkossa muutoinkin kehittymätön. Luottamusmiehet ovat Kirkon alan unionin, eivät Jytyn luottamusmiehiä. Tämä aiheuttaa monenlaisia käytännön järjestelyjä. Merkitystä on silläkin, tuleeko yksi seurakunta vai seurakuntayhtymä. Näistä syistä aloitteellisuuden tarve ja merkitys korostuvat seurakunnissa. Seurakunnissa Jytyn edustajien tulisikin pyrkiä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mukaan liitosten valmisteluun. Erityisen tärkeää olisi henkilöstöhallinnon työryhmän perustaminen seurakuntiin jo valmistelun alkuvaiheessa. Siihen tulisi saada edustus kaikille työntekijäjärjestöille, myös Kirkon alan unionille. Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkohallitus asettaa uuden seurakunnan perustamista valmistelevan järjestelytoimikunnan (KJ 13:7). Sen tehtävänä on mm. tehdä sopimukset viranhaltijoiden ja työntekijöiden sijoittamisesta uusiin tehtäviinsä (KJ 13:8). Sen jäsenet asetetaan alueella asuvista luottamustoimiin vaalikelpoisista jäsenistä. Vaikka toimikunnan jäsenet eivät edustakaan ammattijärjestöjä, olisi erittäin suotavaa, että niihin saataisiin valituksi Jytytaustaisia henkilöitä. 16

17 Siirtosopimus Paikallisesti tulisi pyrkiä siihen, että yhdistettävien seurakuntien kesken tehtäisiin sopimus viran- ja toimenhaltijoiden sijoittelusta (siirtosopimus). Kirkkojärjestyksen mukaan tällainen sopimus voidaan tehdä (KJ 13:2). Kirkkohallitus tekee lopullisen päätöksen seurakuntaliitoksista. Se päättää viime kädessä myös tällaisen siirtosopimuksen hyväksymisestä joko liitospäätöksen yhteydessä tai myöhemmin tehtävällä erillisellä päätöksellä (KJ 13:3). Sopimuksessa tulisi mahdollisuuksien mukaan sopia sijoittelujen lisäksi ainakin seuraavista asioista: - määräaikainen viiden vuoden irtisanomissuoja kuntasektorin tapaan, perusteena yhdenvertaisuusperiaate julkisessa hallinnossa - henkilöstön työsuhde-edut ja työaikajärjestelyt - henkilöstön palkkojen yhdenmukaistaminen ja sen aikataulu - perusteettomien määräaikaisuuksien muuttaminen toistaiseksi voimassa oleviksi palvelussuhteiksi - yhdistymistoimenpiteiden aikana ei lopeteta mitään työmuotoa eikä ketään irtisanota eikä osa-aikaisteta. Näitä asioita tulisi valmistella henkilöstöhallinnon työryhmässä ja käsitellä ytelimissä, vaikka ne eivät olekaan paikallisten työmarkkinaosapuolten keskenään sovittavissa olevia asioita. Yksittäisiä työntekijöitä koskevat päätökset Seurakuntaliitokset merkitsevät sitä, että lähes kaikkien työntekijöiden työnkuviin tulee muutoksia. Monen nimikkeet muuttuvat myös. Tämän vuoksi Jytyn paikallisten edustajien tulee huolehtia siitä, että kaikkien tehtävänkuvauslomakkeet tarkistetaan liitoksen yhteydessä ja että heidän palkkaustaan tarkistetaan tarvittaessa uuden palkkausjärjestelmän edellyttämällä tavalla. Tässä yhteydessä on käytävä palkkausjärjestelmän mukaiset esimies-alaiskeskustelut, vahvistettava uuden tehtävänkuvan mukainen vaativuusryhmä ja virka- ja työehtosopimuksen mukainen euromääräinen palkka. Samoin on valvottava, että mahdollisessa siirtosopimuksessa sovitut asiat toteutetaan jokaisen työntekijän osalta sovitulla tavalla. Viranhaltijoita koskeva siirto uuteen virkaan sekä viran toimenkuvan määrääminen tapahtuu hallinnollisella päätöksellä. Niiden päätoimisten työntekijöiden 17

18 osalta, joilla on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, ei ole välttämätöntä tehdä uutta työsopimusta, ellei työn tehtävänkuva muutu. Näin siksi, että heidän siirtymisensä uuden työnantajan palvelukseen entisin eduin on turvattu lailla. Jos toimenkuva kuitenkin muuttuu olennaisesti tai on kysymyksessä muu kuin toistaiseksi voimassa olevassa päätoimisessa palvelussuhteessa oleva työntekijä, tulee aina tehdä uusi työsopimus. Ennen sen allekirjoittamista on kuitenkin varmistuttava siitä, ettei uusi sopimus sisällä heikennyksiä palvelussuhteen ehtoihin. Yhteistoimintamenettely Kirkon sektorilla ei ole omaa yhteistoimintaa koskevaa lakia. Paikallinen yhteistoiminta määräytyy yhteistoimintaa seurakunnassa koskevan yleissopimuksen mukaisesti. Koska kirkon sektorilla ei ole lakiin perustuvaa määräaikaista irtisanomisturvaa, korostuu yhteistoimintamenettelyn tärkeys liitostilanteissa. Pienissä seurakunnissa, joissa Kirkon alan unionilla ei ole omaa luottamusmiestä, jää jäsenten edunvalvonta pitkälti yhteistoimintamenettelyn varaan. Siksi tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, että seurakunnassa noudatetaan yleissopimuksessa sovittuja menettelytapoja. Olisi pyrittävä siihen, että liitoshanke tuodaan yhteistoimintaelinten käsittelyyn mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin tehtäviin ratkaisuihin voidaan vielä vaikuttaa. Yhteistoiminnan tulee myös olla todellista ja toimivaa. Tiedotus ei yleissopimuksen mukaan korvaa yhteistoimintamenettelyä. Tulee pyrkiä myös siihen, että työnantaja tiedottaa henkilöstölle mahdollisimman hyvin ja usein hankkeen ja sen valmistelun etenemisestä. 18

19 Luottamusmies- ja työsuojeluorganisaatioiden toiminnan turvaaminen siirtymävaiheessa Hyvissä ajoin ennen liitoksen voimaan tuloa tulee työnantajatahon kanssa neuvotella siitä, miten liitoksen osapuolina olevien seurakuntien luottamusmies- ja työsuojeluorganisaatioiden yhdistyminen ja toiminnan jatkuminen voidaan turvata siirtymävaiheessa. Näistä asioista ei ainakaan toistaiseksi ole odotettavissa yhteistä ohjeistusta kirkon yhteisestä neuvottelupöydästä. Tarvittavista järjestelyistä tulee luonnollisesti myös yhdistettävien seurakuntien Kirkon alan unionin luottamusmiesten neuvotella keskenään. Sama koskee liitosseurakuntien työsuojeluelimissä olevia Jytyn edustajia. Siirtymäkauden järjestelyistä ks. myös s. 20, s. 25. Yhdistysrakenteen muutokset Jytyn kunta-alan jäsenyhdistykset ovat suurelta osin paikallisia. Siksi kuntaliitos merkitsee useissa tapauksissa myös tarvetta yhdistää liitettävien kuntien jäsenyhdistykset. Kirkon alalla Jytyn jäsenyhdistykset ovat laaja-alaisempia, eivätkä seurakuntaliitokset välttämättä edellytä muutoksia kirkon alan yhdistysrakenteeseen. Monien yhdistysten pienuuden vuoksi toiminnan turvaaminen pidemmällä aikavälillä saattaa kyllä aiheuttaa yhdistämispaineita myös kirkon sektorilla. Yhdistysrakenteen muutoksista ks. sivu

20 PAIKALLISEN TASON EDUNVALVONTA Toimenpiteet 2008 Edunvalvontatiimin muodostaminen Liitosalueella toimivien yhdistysten kannattaa harkita luottamusmiehistään muodostuvan edunvalvonnan asiantuntijatiimin perustamista. Tiimin jäsenet informoivat säännöllisesti yhdistyksiään, hallitusten kokouksissa on vakiopykälänä liitosasiat. Perustehtävänä on pitää luottamusmiesten kesken aktiivisesti yhteyttä tapaamisin, puhelimitse ja sähköpostein sekä muodostaa Jytyn yhteinen näkemys edunvalvonta-asioissa. Tiimin pääluottamusmiehistä yksi valitaan ryhmän vetäjäksi. Tiimi nimeää keskuudestaan jäsenet niihin edunvalvonnallisiin työryhmiin, joihin Jyty saa edustuksen. Tiimiä voidaan tarvittaessa laajentaa muillakin ammattiyhdistystoiminnan vastuuhenkilöillämme. Tiimi toimii asiantuntijaelimenä ja taustaryhmänä Jytyä työryhmissä edustaville henkilöstöedustajille. Hyvin tärkeätä on pitää kuntaliitosalueen Jytyn yhdistykset ajan tasalla käytännön toimenpiteiden etenemisestä. Varmasti on tarpeellista perustaa muitakin yhteistyötiimejä esimerkiksi toiminnallista yhdistysrakennetta pohtimaan. Kuntayhtymät huomioidaan mukaan alusta alkaen, jos järjestelyt koskevat myös niitä. Ohje pätee soveltuvin osin myös seurakuntasektorille. Jo alkuvaiheissa on neuvoteltava tiimin jäsenille ja muille henkilöstöedustajille riittävästi lisäaikaa tehtäviensä hoitamiseksi kuntaliitoksen valmistelu- ja toteutusprosessissa. Luottamusmiesvaalit Pyritään neuvottelutulokseen luottamusmiesten ajankäytöstä ja määrästä työnantajan edustajien kanssa niin, että vaalit voidaan toteuttaa normaalissa aikataulussa syksyllä 2008 tai poikkeuksellisesti tammikuussa Minimitavoitteena on nykyisen luottamusmiesmäärän säilyttäminen. Realismia on kuitenkin varautua siihen, että lukumäärä todennäköisemmin putoaa kuin nou- 20

21 see. Luottamusmiesten määrä on Jytyn kiintiönä jaettava kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisesti. Tarve ajankäytön lisäämiseen kohoaa, kun toimialue laajenee ja edustettavien määrä kasvaa. Toimitilat on myös ratkaistava. Tiimi hoitaa liiton luottamusmiesvaaliohjeiden mukaisesti luottamusmiesvaalien järjestämisen ehdokasasetteluineen. Yhteistoiminta Muiden pääsopijajärjestöjen kanssa sovitaan yhteiset näkemykset mm. yhteistoiminta- ja työsuojelujärjestelmästä, päätöksentekoelinten laajasta henkilöstöedustuksesta ja vuorottelun kierrosta ja kestosta (ensimmäisestä varalle valitusta tulee seuraava varsinainen edustaja). Vielä keskustason neuvottelujen alaisena oleva uusi pääsopimus saattaa syntyessään tuottaa nykyiseen käytäntöön paikallisia tarkistustarpeita ja ne huomioidaan. Tavoitteet Tiimi suorittaa tavoiteasettelut työnantajan kanssa käytäviin neuvotteluihin. Erilaiset työn vaativuuden arviointitavat (TVA) on yhdenmukaistettava. Palkkauksessa pyritään nopeaan harmonisointiin korkeimman tason mukaiseksi, enintään 1 2 vuotta. Merkittävän haasteen muodostaa henkilöstöetujen yhtenäistäminen ja laajennus. Toiminta 2009 Kiireellisempänä tehtävänä on toteuttaa luottamusmiesvaalit, jos niitä ei ole pystytty järjestämään ajallaan. Tiimi pysyy Jytyn taustaryhmänä kuntaliitoksen työryhmätyöskentelyn jatkuessa. Sopimusten mukaisesti valvotaan tehokkaasti saavutettujen neuvottelutulosten toteutumista. Edunvalvonnan aiheuttamien kustannusten jaosta on sovittava, jos Jytyn paikallista ay-organisaatiota ei yhtenäistetä. Alueasiamiehet ja edunvalvonta ovat hankekohtaisesti luottamusmiesten ja yhdistysten apuna. Esimerkillisesti toimittaessa edunvalvonnallisista saavutuksista kerrotaan aluetoimistolle, joka voi hyödyntää näin kertyvää aineistoa niissä kuntaliitosprosesseissa, joissa toteutuma on vasta 2010 tai myöhemmin. 21

22 Henkilöstön ja työnantajan välinen yhteistoiminta Paras-lain 13 :n ja kuntajakolain 13 :n yhteistoimintavelvoitteet Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain, Paras-lain (169/07) 13 :ssä sekä kuntajakolain (170/07) 13 :ssä annetaan kunnille työnantajataholle yhteistoimintavelvoite henkilöstön edustajien kanssa lain piiriin kuuluvien selvitysten ja suunnitelmien valmistelussa. Paras-lain tarkoituksena on vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta, kehittää palvelujen tuotantotapoja ja organisointia, uudistaa kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmiä sekä tarkistaa kuntien ja valtion välistä tehtäväjakoa. Lainlaatijan mielessä on kuntapalvelujen tuottavuuden parantaminen. Kuntien on tullut tehdä valtioneuvostolle Paras-lain edellyttämät suunnitelmat ja selvitykset kuntaliitoksista ja yhteistyöalueista. Toimeenpanosuunnitelmat sisältävät myös selvitykset henkilöstövoimavarojen riittävyydestä ja kehittämisestä. Toimeenpanopäätökset vuoden 2009 alusta voimaan tulevista kuntajaon muutoksista piti tehdä 2007 loppuun mennessä. Vuoden 2008 aikana päätetään toimista, jotka koskevat erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevia kuntia. Vuodet sisältävät Paras-lain täytäntöönpanoa. Laki on määräaikaisena voimassa saakka. Paras-lain (puitelain) piiriin kuuluvia kehittämishankkeita on vireillä lähes kaikissa Suomen kunnissa. Ne koskettavat tavalla tai toisella kaikkia Jytyn jäsenyhdistyksiä ja Jytyn jäseniä. Kehittämishankkeilla on aina myös henkilöstövaikutuksia. Paras-hankkeet ovat hyvin erilaisia ja etenevät eri tavoin. Yhteistoiminta on osa henkilöstön edunvalvontaa Yhteistoimintamenettelyillä henkilöstö pääsee kiinni työnantajan päätäntävaltaan kuuluviin asioihin, joista muuten ei päästä neuvottelemaan eikä sopimaan. Yhteistoiminta laajentaa henkilöstön perinteistä edunvalvontaa merkittävällä tavalla. Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/07) määrittelee mm., - mitkä asiat kuuluvat yhteistoimintamenettelyn piiriin (ks. 4 ) - mitä yhteistoimintamenettelyillä tarkoitetaan (5, 18 ) 22

23 - milloin yhteistoimintavelvoite on täyttynyt (13 ) - menettelyt erityistilanteissa: työvoiman käytön vähentäminen eli lomautus ja osa-aikaistaminen - (7, 8 10, 13 ), liikkeenluovutus (11 ), vuokratyövoiman käyttö (10 ) - riitamenettelyt (21 24 ). Työsuojelun valvontalaki (44/06) täydentää yhteistoimintamenettelyitä velvoittamalla osapuolet työpaikalla työsuojelun yhteistoimintaan, jolloin on huomioitava työn terveellisyys- ja turvallisuusnäkökohdat. Edustuksellinen yhteistoiminta korostuu erityisesti hankkeiden suunnitteluvaiheessa, jolloin avainasemassa olevia toimijoita ovat yhteistoimintaedustajat, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. Välittömän yhteistoiminnan muodot työpaikoilla korostuvat lähestyttäessä hankkeiden toimeenpanovaihetta. Kuntien kehittämishankkeiden henkilöstövaikutuksia hoidettaessa tarvitaan sekä edustuksellisen että välittömän yhteistoiminnan muotoja toisiaan täydentäen. Työnantajan päätäntävalta ja yhteistoimintavelvoite Työnantajalla on oikeus ja velvollisuus päättää talouteen ja tuotantoon, henkilöstön asemaan ja työvoiman käyttöön liittyvistä asioista (direktio-oikeus, virkaehtosopimuslaki 669/70, 2 ). Työnantajan on kuitenkin ennen päätöksen tekemistä neuvoteltava yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvista asioista niiden viran- ja toimenhaltijoiden tai heidän edustajiensa kanssa, joita asia koskee (yhteistoimintalaki kunnissa 5 ). Työnantajan neuvotteluvelvoite on toteutettava siten, että henkilöstöllä on tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus lain piiriin kuuluvissa asioissa. Paras-hankkeeseen liittyy henkilöstön kannalta paljon merkittäviä yhteistoimintalain mukaisia, yhteistoimintamenettelyitä vaativia asioita (4 ): - organisaatiomuutoksia: kuntaliitokset, ulkoistamiset, isäntäkuntamallit - strategioita ja tavoitteita: suunnitelmat, ohjelmat, mallit, selvitykset - kilpailutusta: tilaaja-tuottaja -malli, isäntäkunta-malli - talousasioita: toimintasuunnitelma ja budjetti - työvoiman käyttöä: siirrot, tehtävämuutokset, henkilöstön määrä - periaatteita ja pelisääntöjä: työn riskien arviointi, yhteistyö työterveyshuollon kanssa, nopean puuttumisen malli, laatustandardit, henkilöstön koulutus, perehdyttäminen ja kehittäminen, palkkojen harmonisointi - työvoiman käytön vähentäminen: erityistilanteiden yhteistoimintamenettelyt kuten irtisanomiset, lomautukset, osa-aikaistamiset, vuokratyövoiman käyttö, liikkeenluovutus. 23

24 Näissä asioissa ei pärjätä pelkin pääsopimuksen mukaisin ves/tes -neuvottelu- ja sopimusoikeuksin ja -menettelyin. Niiden lisäksi tarvitaan yhteistoimintamenettelyitä kaikilla organisaatiotasoilla. Työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintamenettelyt ovat osa henkilön laajaa edunvalvontaa. Neuvottelujärjestelmää ja yhteistoimintajärjestelmää käytetään rinnakkain toisiaan täydentäen. Tarvitaan myös yhdessä sovittuja työsuojelun toimenpiteitä, joissa asiantuntijatahona toimii työterveyshuolto. Työnantajataho kokee yhteistoimintamenettelyt osaksi johtamista. Oppaassaan (Puitelain toteuttaminen, toimeenpanon tietopaketti kunnille, s. 32) Kuntaliitto toteaa, että kuntien uudistusten toteuttaminen riippuu paljolti henkilöstön motivoitumisesta sekä toiminta- ja uudistuskyvystä. On huolehdittava palkka- ja palvelussuhdeasioiden lisäksi muistakin muutosta tukevista henkilöstötoiminnoista kuten kehittymis- ja oppimismahdollisuuksista, kehityskeskusteluista, työsuorituksen arvioinnista ja palautteesta sekä palkitsemisesta, ja toiminnan ja talouden seurannasta. Paikalliset yhteistoimintaa koskevat normit voimaan tullut kuntasektorin yhteistoimintalaki korvaa yleissopimuksen yhteistoimintamenettelystä henkilöstöasioiden hoitamiseksi (vanhan KVTES:n s. 256), jonka perusteella kunnissa on vuoden 1993 jälkeen tehty paikallisia yhteistoimintasopimuksia. KT on yleiskirjeessään (07/07) ohjeistanut kuntatyönantajia irtisanomaan ne. Vanhojen paikallisten yhteistoimintasopimusten tilalle on syytä tehdä uudet paikalliset, kuntakohtaiset (lue: työnantajakohtaiset) yhteistoimintaa normittavat toimintasäännöt/-ohjeet/-sopimukset. Niiden nimi voi vaihdella eivätkä ne enää ole luonteeltaan ves/tes:jä. Oleellista on sopia työnantajan ja pääsopijajärjestöjen henkilöstön edustajien välillä yhteistoiminnan paikallisesta järjestämisestä ja pelisäännöistä, esim. seuraavista asioista: - yhteistoiminnan organisaatio (tasot): tarve vaihtelee koon mukaan. Pienissä kunnissa riittää yksi yt-elin koko kunnan tasolle ja sekin voi olla yhdistetty työsuojelun kanssa. Suurissa kunnissa voi olla 2- tai 3-portainen yt-järjestelmä - yhteistoimintaelinten kokoonpano: Jyty pitää puolensa eli Kunta-alan unionilla on kaksi paikkaa - muut toimintasäännöt: esim. kokouskutsu liitteineen 5 pv ennen kokousta, kokousten tiheys, eri tasoilla käsiteltävät asiat, asiantuntijoiden kuuleminen jne - toimintakausi: 4 vuotta (19 ). Kuntamuutoksista johtuen väliaikaisjärjestelyt ovat mahdollisia, jos osapuolet niistä sopivat - ylikunnallinen yhteistoimintaelin: tarpeen mukaan siten kuin kunnissa tarvi- 24

25 taan ja sovitaan. Sovittava lisäksi ylikunnallisten yt-edustajien ajankäytöstä ja kustannusten jaosta. Yhteistoimintaelin on kunnissa/kuntayhtymissä pakollinen. Paras-hankemuutosten johdosta edetään siinä järjestyksessä, että ensin on oltava varmuus organisaatiosta, ja sen jälkeen neuvotellaan ja sovitaan organisaation sisään rakennettavasta henkilöstön edustusjärjestelmästä. Pääsopijajärjestöt nimeävät edustajansa kuntatason sekä virasto-laitostason yhteistoimintaelimiin. Sitä ennen on neuvoteltava ja sovittava työnantajan kanssa ko. organisaation yhteistoiminnan toiminta- tai pelisäännöistä. Kuntien väliset yhteistoimintaelimet Kuntien väliset yhteistoimintaelimet ovat mahdollisia, kunhan kunnat ja pääsopijajärjestöt niistä keskenään sopivat (14 ). Tässäkin pätee pääsääntö: henkilöstön edustukset järjestetään työnantajakohtaisesti. Pääsopijajärjestöt niiden paikalliset jäsenyhdistykset nimeävät edustajansa ylikunnallisiin yhteistoimintaelimiin. Siksi on tärkeätä saavuttaa yhteinen näkemys Jytyn paikallisten yhdistysten ja muiden pääsopijajärjestöjen edustajien kesken toimintatavasta ja edustuksista ennen kuin niistä neuvotellaan ja sovitaan työnantajan edustajien kanssa. Olisi tietysti hyvä, että uusien organisaatioiden aloittaessa henkilöstön edustusjärjestelmät olisi neuvoteltu valmiiksi. On mahdollista sopia ylimenokauden poikkeusjärjestelyistä työnantajan kanssa. Yhteistoiminnan ja työsuojelun yhdistäminen Työsuojelun valvontalain (44/06) mukaisesti yhteistoiminnassa on käsiteltävä myös työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä henkilöstön työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyvät asiat (26 ). Työsuojelutoimikunta on kunnissa pakollinen. Sen toimikausi on neljä vuotta uuden kuntasektorin työsuojelusopimuksen mukaan (KT yleiskirje 08/08). Kunnissa on mahdollista toimia siten (sopia yhteistoiminnan toimintasäännöllä), että kunnan yhteistoimintaelin hoitaa työsuojelutoimikunnan tehtävät. Tämä laista poikkeaminen, ns. yhteistoiminnan ja työsuojelun yhdistäminen, ei enää ole luvanvaraista, kuten entisen yhteistoimintasopimuksen aikana oli. Tällöin on kuitenkin huolehdittava siitä, että työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu ovat kunnan yhteistyötoimikunnan jäseniä. Pienissä työnantajayksiköissä yhdistäminen on varteenotettava organisointitapa päällekkäisten edustuksellisten järjestelmien välttämiseksi. 25

26 Henkilöstön edustukset harkintaan Useimmissa kunnissa pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet ovat samalla myös yhteistoimintaedustajia. Tämä on perustunut paikallisiin yhteistoimintasopimuksiin. Entinen käytäntö voi jatkua. Kuntaorganisaatioiden muuttuessa Jytyn jäsenyhdistysten on kuitenkin arvioitava edustuksellisen yhteistoiminnan tarkoituksenmukaista järjestämistä ja tehtäväjakoja. Tämä on sekä vastuu- että ajankäyttökysymys, joilla on suuri merkitys myös henkilöstön edustajien jaksamiseen (KVTES 8 s , 5 s. 124). Yhteistoimintaelin on kehittämishankkeiden suunnitteluvaiheessa todellinen tiedonsaanti-, näköala- ja vaikuttamispaikka, jossa yhteistoimintaedustajilla (pääluottamusmies) on mahdollisuus keskustella työnantajan kanssa hankkeiden periaatteista, vaikutuksista, toimintatavoista sekä esittää vaihtoehtoja, ottaa kantaa ja antaa lausuntoja ennen kuin työnantaja tekee niistä tosiasiallisen päätöksen. Tämä tapahtuu usein paljon ennen kuin työpaikkatasolla edes tiedetään koko asiasta. Yhteistoimintaedustajan roolissa toimiessaan pääluottamusmies edustaa koko henkilöstöä. Yhteistoimintaelimessä ei käsitellä yksittäisen henkilön (jäsenen) asioita, vaan laajakantoisia henkilöstövaikutteisia suunnitelmia ja periaatteita. Yhteistoimintaedustajalla ei ole pääsopimuksen mukaista sopimusoikeutta kuten luottamusmiehellä. Siksi on ollut tarpeen kirjoittaa lakiin (18 ), että mikäli yhteistoimintamenettelyä vaativa asia tulisi käsitellä myös sitovan ves/tes -sopimuksen mukaisesti (kuten esim. palkka- tai muu palvelussuhteen ehto), silloin yhteistoimintaneuvotteluja ei aloiteta tai ne on keskeytettävä, jos luottamusmies (tai työnantaja) vaatii sen käsittelyä ves/tes:n mukaisesti. Neuvottelujärjestelmät toimivat rinnakkain toisiaan täydentäen välillä käydään osapuolten neuvottelut ja sovitaan asia, sitten jatketaan yhteistoimintapöydissä. Toimiessaan varsinaisissa luottamusmiestehtävissä (ks. KVTES s ) luottamusmies on järjestönsä ja jäsentensä edustaja, ja edustaa pääsopimuksen mukaista sopijaosapuolta. Luottamusmies käy pääsopimuksen mukaisissa paikallisneuvotteluissa, joissa hänen lisäkseen tai sijalla voi olla valtakirjalla muukin henkilö, joka kuitenkin edustaa jäsenen liittoa (Jytyä). 26

27 Tulee olla tarkkana, minkälaisesta kokouksesta/neuvottelusta on kulloinkin kysymys: osapuolten välisistä, pääsopimuksen mukaisista paikallisneuvotteluista vai paikallisesta yhteistoimintaneuvottelusta tai paikallisesta kuulemistilaisuudesta, jossa aiheena on esim. työsuojelullinen asia. Yhteistoimintamenettelyn täyttymisestä Yhteistoimintamenettely on pakollista lain määrittelemissä asioissa, mutta sisällöstä ei ole yksimielisyys- tai sopimispakkoa. Henkilöstö ja työnantaja voivat olla asian sisällöstä eri mieltä, mutta työnantajan on tehtävä asiasta päätös (ks. direktio). Henkilöstön edustajien on syytä huolehtia asian sisältöön liittyvän oman näkemyksensä kirjaamisesta ja perille menosta siten, että siitä jää dokumentointi kokouspöytäkirjaan. Asian jatkokäsittelyn kannalta tällä voi olla merkitystä myöhemmin. Yhteistoimintamenettelyä vaativan asian käsittely yhteistoimintaelimessä riittää periaatteessa täyttämään työnantajan yhteistoimintavelvoitteen. Siksi yhteistoimintaelinten kokouksiin on syytä valmistautua hyvin. Käytännössä kuntien kehittämishankkeet ovat ajallisesti pitkä prosessi, ja uusien henkilöstölle merkittävien asioiden ilmaantuessa asiaa on käsiteltävä uudestaan yhteistoimintamenettelyssä. Vaikka työnantajan edustajilta voi edellyttää, että henkilöstön edustajat saavat riittävästi ja riittävän ajoissa tietoa suunnitelmista ja hankkeista voidakseen valmistautua yhteistoimintakokouksiin, ei henkilöstön edustajien pidä odotella pelkästään työnantajan aloitteita. Henkilöstön edustajilla on myös aloiteoikeus (12 ). Lisäksi he voivat vaatia työnantajalta yhteistoimintamenettelyssä mahdollisesti olevien puutteiden korjaamista. Yhteistoimintamenettelyn tahalliset tai huolimattomuudesta johtuvat laiminlyönnit voi tarvittaessa riitauttaa. Riitautus tapahtuu käräjäoikeuteen (21 24 ) ja sieltä mahdollisesti hovioikeuteen ja korkeimpaan oikeuteen (riitatie ei siis enää kulje paikallisneuvottelusta keskusneuvotteluun ja sieltä työtuomioistuimeen, kuten ves/tes -sitovan yt-sopimuksen aikana). Riitautusta miedompia keinoja ovat suullinen huomautus ja vaatimus korjata epäkelpo menettely, ja kirjallinen huomautus sekä keskustelut valtuutettujen (päätöksentekijöiden) kanssa. Olennaista on kuitenkin saada neuvottelemalla työnantajan edustajat ymmärtämään yhteistoiminnan hyvän laadun merkitys palvelutoiminnan tuloksellisuuteen. 27

28 Henkilöstön edustuksista ja vaaleista Luottamusmiesvaaleista ja yhteistoimintaedustuksista Pääsääntö on, että henkilöstön edustusjärjestelmät toimivat työnantajakohtaisesti. Jytyn luottamusmiesvaalit pidetään vaaliaikataulun mukaisesti vuoden 2008 syksyllä toimikautta varten. Paikallisen työnantajan kanssa käydään neuvottelut luottamusmiesten määrästä ja sijoittelusta sekä ajankäytön tarpeesta. Tulevissa luottamusmiesten ajankäyttöneuvotteluissa on organisaatiomuutosten johdosta mietittävä huolella luottamusmiesten sijoittelun tarvetta ja tarkoituksenmukaisuutta muuttuneiden/muuttuvien organisaatioiden johdosta. Jytyn keskustoimisto lähettää yhdistyksille alkusyksystä luottamusmiesten vaaliohjeet. Erityisesti pääluottamusmies-yhteistoimintaedustajan ajankäytöstä neuvoteltaessa ja sovittaessa on syytä käyttää muitakin kriteereitä kuin pelkästään jäsenten määrää. Paikallisesti voidaan sopia (lue: on sovittava) kokonaisajankäytöstä, jos/kun luottamusmies hoitaa yhteistoiminta- tai työsuojeluasioita tai muita tavanomaisiin luottamusmiestehtäviin kuulumattomia asioita (KVTES s ). Yhteistoimintaan tai työsuojelutehtävien hoitoon kuluva aika tulee luottamusmiesajan lisäksi ei vähennä sitä. Yhteistoiminta-ajan laskemisesta ei ole sääntöjä sitä siis saadaan niin paljon kuin tarvitaan. Huomattakoon vielä, että KT (yleiskirje 13/04) ohjeistaessaan kuntia yhteisistä henkilöstöhallinnon viran- ja toimenhaltijoista perustelee asiaa henkilöstöasioiden ja tehtävien muuttumisella entistä vaativammiksi ja aikaa vievemmiksi, ammattimaisemmin hoidettaviksi. Sama koskee henkilöstön edustajia. Muutostilanteiden keskellä tulee neuvoteltavaksi ja sovittavaksi luottamusmiesjärjestelmän lisäksi yhteistoiminnan järjestäminen. Kunta-alan unionilla on kunnissa/ kuntayhtymissä kaksi yhteistoimintaedustajaa, toinen Jytystä ja toinen JHL:stä. Jytyn mielestä on tärkeätä, että henkilöstöllä on edustukset sekä valmisteluvaiheen että toteutusvaiheen yhteistoimintaryhmissä. Kuntien välinen yhteistoimintaelin on mahdollista perustaa (14 ), jos siitä sovitaan asianomaisten kuntien ja henkilöstöjärjestöjen kesken. Työsuojeluvaaleista Nykyisten työsuojeluorganisaatioiden toimikausi päättyy vuoden 2009 lopussa ja uusi toimikausi on (Työsuojelusopimus, KT yleiskirje 08/08). Seuraavaa varsinaista uutta kautta varten vaalit pidetään marras joulukuussa Jos kunta lakkautetaan vuoden 2008 lopussa, päättyy myös valittujen työsuojelutoimijoiden toimikausi. Tällöin voidaan muodostaa kokonaan uusi työsuojeluorganisaatio tai täydentää vastaanottavan kunnan olemassa olevaa organisaatiota 28

Paras-opas 1. Paras-opas. Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa

Paras-opas 1. Paras-opas. Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa Paras-opas 1 Paras-opas Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Förbundet för den offentliga

Lisätiedot

Kunta alan pääsopijajärjestöjen yhteiset ohjeet henkilöstösäästöjä ja lomautuksia koskeviin neuvotteluihin EI PALKKA ALEA

Kunta alan pääsopijajärjestöjen yhteiset ohjeet henkilöstösäästöjä ja lomautuksia koskeviin neuvotteluihin EI PALKKA ALEA Kunta alan pääsopijajärjestöjen yhteiset ohjeet henkilöstösäästöjä ja lomautuksia koskeviin neuvotteluihin EI PALKKA ALEA 1 Sisällys Pääsopijajärjestöjen yhteistyö henkilöstösäästöjä ja lomautuksia koskevissa

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen kunta-alalla. Opas kuntatyönantajille

Paikallinen sopiminen kunta-alalla. Opas kuntatyönantajille Paikallinen sopiminen kunta-alalla Opas kuntatyönantajille Opas kuntatyönantajille PAIKALLINEN SOPIMINEN KUNTA-ALALLA KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2009 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen kunta-alalla. Opas kunnallisille esimiehille

Paikallinen sopiminen kunta-alalla. Opas kunnallisille esimiehille Paikallinen sopiminen kunta-alalla Opas kunnallisille esimiehille Opas kunnallisille esimiehille PAIKALLINEN SOPIMINEN KUNTA-ALALLA KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2002 Kunnallinen työmarkkinalaitos

Lisätiedot

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Kuntatyönantajan 2/2009 eripainos Julkaisija Kunnallinen työmarkkinalaitos Säästetään henkilöstömenoissa! Kuntatyönantajan teemasivut, huhtikuu 2009 Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Säästöjä kohdentaen

Lisätiedot

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1 HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Lisätiedot

Yt-neuvotteluohjeisto

Yt-neuvotteluohjeisto 1 Yt-neuvotteluohjeisto Ohjeita työvoiman vähentämisestä taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla koskeviin neuvotteluihin 2 Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Yt-kutsun tullessa... 3 Neuvotteluvelvoitteet

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2007 2009 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 319 KVTES 2007 2009 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Tekijät: Anna-Maria Numminen ja Anna Hellén (Palvelussuhdeopas, sivut 100-139) Toimittaja: Ritva Rasila

Tekijät: Anna-Maria Numminen ja Anna Hellén (Palvelussuhdeopas, sivut 100-139) Toimittaja: Ritva Rasila Tekijät: Anna-Maria Numminen ja Anna Hellén (Palvelussuhdeopas, sivut 100-139) Toimittaja: Ritva Rasila Sivuille 9-99 on koottu Kirkon yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta 2007-2010 vastaavaan sopimukseen

Lisätiedot

Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009

Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt Muistioon on koottu

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 3. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS KEMIANLIITTO TOIMIHENKILÖUNIONI YTN Sisällysluettelo 1. Taustatiedot 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja koulutus 3 1.2 Verkostot kuntoon

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

TT-SAK YLEISSOPIMUS ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA TT-SAK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA (MUUTOKSET)

TT-SAK YLEISSOPIMUS ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA TT-SAK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA (MUUTOKSET) TT-SAK YLEISSOPIMUS TT-SAK YLEISSOPIMUS ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA TT-SAK:N YLEISSOPIMUKSEEN TULEVAT MUUTOKSET, LIITE TT-SAK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA (MUUTOKSET) TT-SAK YLEISSOPIMUS 1 (15) TT-SAK YLEISSOPIMUS

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

TT-SAK YLEISSOPIMUS. 1 (Virhe. Tuntematon valitsimen argumentti.) TT-SAK YLEISSOPIMUS 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

TT-SAK YLEISSOPIMUS. 1 (Virhe. Tuntematon valitsimen argumentti.) TT-SAK YLEISSOPIMUS 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 (Virhe. TT-SAK YLEISSOPIMUS 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Lähtökohtia Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto (TT) ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK pyrkivät kumpikin itse ja omien jäsenjärjestöjensä

Lisätiedot

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2005 2007 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2005 Kunnallinen työmarkkinalaitos 1. painos ISBN 951-755-982-8 Suomen Kuntaliitto WS Bookwell Oy Juva 2005

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika LUKU

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Ammattina hyvinvointi. Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas

Ammattina hyvinvointi. Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas Ammattina hyvinvointi Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET 2012 SISÄLLYSLUETTELO YS YLEISSOPIMUS... 1 LPS LOMAPALKKASOPIMUS... 3 TSS SOPIMUS TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA TYÖPAIKOILLA... 6 LMS LUOTTAMUSMIESSOPIMUS... 19 UTS SOPIMUS

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA F MUUT PALKKAUSOPAS. Luottamusmiehille ja esimiehille

TEHYN JULKAISUSARJA F MUUT PALKKAUSOPAS. Luottamusmiehille ja esimiehille 1 12 TEHYN JULKAISUSARJA F MUUT PALKKAUSOPAS Luottamusmiehille ja esimiehille Sisältö LUKIJALLE 3 1 Luottamusmiehen rooli palkkauksen edistämisessä 5 2 Esimiehen rooli palkkauksen edistämisessä 6 2.1 Esimiehellä

Lisätiedot

Työsuhdeturva viestintäalalla

Työsuhdeturva viestintäalalla Työsuhdeturva viestintäalalla Mediaunioni MDU Suomen Journalistiliitto Toimihenkilöunioni TU Viestintäalan ammattiliitto Viestinnän Keskusliitto Esipuhe Tämä opas on syntynyt Viestinnän Keskusliiton, Viestintäalan

Lisätiedot

Paikallisen sopimisen opas

Paikallisen sopimisen opas TEHYN JULKAISUSARJA 2 10 F MUUT Paikallisen sopimisen opas n (toim.) Jukka Maarianvaara n Sisällys Lukijalle 3 1 Tehyn paikallisen sopimisen linjaukset 5 Nykytila 5 Tulevaisuudennäkymät 5 Paikallisen sopimisen

Lisätiedot

Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry Yleiset sopimukset ja Irtisanomissuojasopimus 2002

Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry Yleiset sopimukset ja Irtisanomissuojasopimus 2002 Sisällys Sivu YLEISET SOPIMUKSET... 4 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Soveltamisala... 4 Perusoikeudet... 4 Työnjohto-oikeus... 4 Osapuolten oikeus tutustua työpaikkoihin... 4 Ennakkoilmoitus työtaisteluista...

Lisätiedot

KESKUSLIITTO TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK. Aika. Paikka TT:n toimisto, Eteläranta 10. Läsnä

KESKUSLIITTO TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK. Aika. Paikka TT:n toimisto, Eteläranta 10. Läsnä TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika Paikka TT:n toimisto, Eteläranta 10 Läsnä 1 Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa

Lisätiedot

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4 Sisällys KirVESTES:ssä säädöksistä käytetyt lyhenteet...1 Keskeinen henkilöstöhallintoa koskeva lainsäädäntö...2 KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4 1 Työllisyys-

Lisätiedot

SuPer. koulunkäynninohjaajan asialla

SuPer. koulunkäynninohjaajan asialla SuPer koulunkäynninohjaajan asialla Koulunkäynninohjaajien työryhmä 2011 Sari Erkkilä, suunnittelija, SuPer, kehittämisyksikkö Eila Koponen, edunvalvonta-asiamies, SuPer, edunvalvontayksikkö Sanna Hietala,

Lisätiedot