KANKARISVEDEN KOULUN OPINTO-OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKARISVEDEN KOULUN OPINTO-OPAS 2014-2015"

Transkriptio

1 KANKARISVEDEN KOULUN OPINTO-OPAS SISÄLLYSLUETTELO https://wilma.jamsa.fi

2 OPETUSJOHTAJAN TERVEHDYS... 3 HENKILÖKUNTA , YHTEYSTIEDOT... 4 OPETTAJAT... 4 SOSIAALIOHJAAJA... 4 KOULUPSYKOLOGI... 5 KOULUTERVEYDENHUOLTO... 5 Terveydenhoitajan vastaanotto... 5 Yhteystiedot:... 6 YLEISTÄ KOULUNKÄYNNISTÄ... 6 OPPILASHUOLTO, OPPILASHUOLLON PALVELUVALIKKO... 6 LUKUVUODEN TYÖPÄIVÄT... 6 KOULUPÄIVÄN TYÖAJAT... 7 ERITYISOPETUS... 7 Tukiopetus... 7 Osa-aikainen erityisopetus... 7 Luokkamuotoinen erityisopetus... 7 OPPILAANOHJAUS... 8 OPPILASKUNTA JA TUKIOPPILASTOIMINTA... 8 VERSO, VERTAISSOVITTELU... 8 VAROJEN KERÄÄMINEN JA RETKIEN JÄRJESTÄMINEN... 9 OPPILAIDEN POISSAOLOT JA MYÖHÄSTYMISET... 9 WILMA (HTTPS://WILMA.JAMSA.FI/) VAARALLISEN TYÖN TEKEMINEN LUOKILLA KOULUTAPATURMAT Tapaturman sattuessa Huoltajalle aiheutuneiden kustannusten korvaaminen Lisätietoja koulutapaturma-asioista NUORISOPSYKIATRIAN POLIKLINIKKA KOULULAISTEN FYYSINEN AKTIIVISUUS KOULUKULJETUS...12 LINJA-AUTOKORTIN KATOAMINEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT...13 Tupakointi Koulukiusaaminen Läksyparkki Jälki-istunto, kasvatuskeskustelu OPETUSSUUNNITELMA JA TUNTIJAKO Perusopetuksen tuntijako ja oppiaineiden lyhenteet Jaksotus JAKSOT

3 Opetusjohtajan tervehdys Hyvää kouluvuoden alkua! Kesä jatkuu vielä helteineen, mutta koulut avaavat jo ovensa Jämsässäkin uutta lukuvuotta varten. Nyt alkava kouluvuosi tuo mukanaan paitsi uusia tietoja, taitoja ja kokemuksia oppilaille, myös uudistuksia koulujen käytänteisiin ja jokapäiväiseen arkeen kahden voimaan astuvan lakimuutoksen myötä. Julkisuudessakin paljon esillä ollut ns. koulurauhapaketti muuttaa ja monipuolistaa koulujen keinoja puuttua häiriökäyttäytymiseen. Tavoitteena on selkeyttää oppilaille entistä paremmin syiden ja seurausten suhde ja tehdä rangaistuskäytänteistä aiempaa kasvatuksellisempia. Kasvatuskeskustelusta tulee uusi ja ensisijainen keino puuttua oppilaan häiritsevään ja epäasialliseen käyttäytymiseen. Jälki-istunnoissa kasvatuksellisia tavoitteita tukevien esim. yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistävien tehtävien teettäminen tulee mahdolliseksi. Uudistunut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki mm. turvaa entistä paremmin oppilaan saamia psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä vahvistaa aiempaa tehokkaammin yhteisöllistä ja ennaltaehkäisevää oppilaan ongelmiin puuttumista. Kouluissa oppilaiden asioita tulevat käsittelemään ja tukitoimiin ohjaamaan monialaiset asiantuntijaryhmät, jotka keskittyvät entistä yksilökohtaisemmin oppilaan tuen tarpeisiin. Tulevan syksyn aikana koulut tulevat tiedottamaan uudistuksista tarkemmin mm. vanhempainilloissa ja Wilman välityksellä. Asiasta saa lisätietoa halutessaan myös suoraan kouluilta ja sivistystoimen hallintopalveluista. Tässä vaiheessa toivotan kaikille oikein hyvää syksyä ja iloista kouluvuoden alkua. Sami Lahti opetusjohtaja

4 Henkilökunta , yhteystiedot Kankarisveden koulu Opinpussi Jämsänkoski Rehtori Markku Juhola Apulaisrehtori Ulla Kokkonen Opinto-ohjaaja Signe Köntti Koulusihteeri Heli Suokas Terveydenhoitaja, Petra Koljonen Jakelukeittiö Huoltomies, Voitto Lampio Opettajainhuone Siivous / iltavahtimestari WWW Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa Opettajat Lyhenne Aineet Työpuhelin Europaeus, Olli OEU BI, GE, 9B Grönvall-Jokela, Marjo MAG BI, GE, 9D Holm, Jukka JUH KU Hakkarainen, Minna MHA RU, SA Hyötynen, Jenni JHY AI, 8C Juhola, Markku MJU ATK Kilpinen, Janne JKI LI, TE Kokkonen, Ulla UKO FY, KE, ATK Marjamaa, Jouni JMA TN Matveinen, Christa CHM KO Mustajärvi, Marika MAM H- luokka Nieminen, Salla SNI LI, TT, 9A Nyyssönen, Leena LNY EN Palonen, Mikko MPA HI, YH Peltonen, Mariia MPE G- luokka Peutere, Jaana JPE KO, 8A Rinne, Päivikki PRI RU, RA Ronkainen, Terhi TRO MA, 7A Räsänen, Päivi PRÄ TS, KU, 7C Salonen, Sini SIS MU, UE, 8B Selenius, Pirjo PSE EN, 8D Tiirola, Auli ATI AI, 7B Valkonen, Sari SVA ERO Väärämäki, Jukka JVÄ MA, FY, KE, 9C Koulunkäyntiavustajat: Suvi Miettinen, Marjut Heinänen, Päivi Mäkinen ja Ari-Pekke Haikala. Sosiaaliohjaaja Koulun sosiaaliohjaajan/koulukuraattorin Sanna Kytöojan tavoittaa puhelimella numerosta , sähköpostilla tai Wilmalla. 4

5 Toimenkuva Jämsän kaupungin palveluvalikosta: Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Toiminnan tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin lisääminen, sosiaalisten näkökohtien huomioon ottaminen kouluyhteisössä ja sosiaalisten ongelmien vähentäminen. Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä oppilas itse, vanhemmat tai opettaja. Koulukuraattorilta saa apua, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu merkittäviä muutoksia. Nuori voi saada koulukuraattorilta tukea myös omaan elämäänsä ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Vanhemmat voivat keskustella kuraattorin kanssa esimerkiksi kotitilanteesta tai kasvatusasioista. Kuraattori tekee työtään yhdessä oppilaiden, vanhempien, opettajien sekä muiden lapsen tai nuoren sosiaaliseen verkostoon kuuluvien kanssa. Koulukuraattori osallistuu oppilashuoltoryhmien toimintaan sekä kodin ja koulun yhteistyöhön. Koulukuraattorilla on vaitiolovelvollisuus. Asioista, jotka ovat tulleet esille luottamuksellisissa keskusteluissa, annetaan tietoa muille vain, mikäli se on välttämätöntä tai siitä on erikseen sovittu. Koulukuraattori ylläpitää asiakkaistaan erillistä asiakasrekisteriä, johon tallennetaan asiakassuhteen hoidon kannalta välttämättömät tiedot. Tiedot ovat salassa pidettäviä ja ne säilytetään lukitussa tilassa. Niitä voidaan luovuttaa ainoastaan asiakkaan tai hänen huoltajansa kirjallisella suostumuksella tai poikkeuksellisesti jonkin erityislain perusteella (salassapito). Koulupsykologi Koulupsykologi selvittää yhdessä oppilaan, perheen ja opettajien kanssa oppilaan oppimiseen, kasvuun ja kehitykseen tarvittavaa tukea. Koulupsykologi osallistuu koulun oppilashuoltoryhmään. Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä oppilas itse, huoltajat tai koulun työntekijät. Tarvittaessa koulupsykologi tekee yhteistyötä myös muiden viranomaisten kanssa. Koulupsykologin työhuone on Mäntykallion koululla, tapaamisia voidaan sopia tarvittaessa myös omalle koululle. Yhteystiedot: Virva Jukarainen, / jätäthän yhteystietosi vastaajaan. Kouluterveydenhuolto Terveydenhoitajan vastaanotto Terveydenhoitaja on tavattavissa Kankarisveden koululla pääsääntöisesti maanantaista torstaihin. Kouluterveydenhoitajana toimii Petra Koljonen. Vastaanottoajat: MA KE kello 8-15 TO kello 8-13 Tavoitteena on tavata kaikki koulun oppilaat terveystarkastuksen merkeissä lukuvuoden aikana, joten suuri osa työajasta kuluu terveystarkastuksiin. Lääkärintarkastus on yläkoulussa 8. luokalla sekä lukiossa 1. tai viim. 2. luokalla. Akuutit sairaustapaukset ja tapaturmat hoidetaan luonnollisesti ilman ajanvarausta. Kiireettömissä asioissa vastaanotto ajanvarauksella. Koululääkärinä toimii tänä lukuvuotena Sirpa Kuusniemi. Lääkärin vastaanotto on keskiviikkoisin n. 3 x kk:ssa klo Vastaanotto Mäntykallion kouluterveydenhuollon tiloissa. 5

6 Koululääkärin vastaanottoajat ovat tarkoitettu pääsääntöisesti terveystarkastuksille. Koululääkäri osallistuu myös oppilashuoltoryhmän tapaamisiin. Lääkärinhoitoa vaativat sairaustapaukset, allergia ym. sairaanhoidolliset asiat hoidetaan Jokilaakson terveyden kautta, p Yhteystiedot: terveydenhoitaja Petra Koljonen p Yleistä koulunkäynnistä Oppilashuolto, oppilashuollon palveluvalikko Koulussamme toimii säännöllisesti kokoontuva moniammatillinen oppilashuoltoryhmä. Ryhmään kuuluu vakituisesti rehtori, oppilaanohjaaja, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja ja erityisopettaja. Oppilashuoltoryhmä käsittelee yleisiä koulun käyntiä koskevia asioita ja myös yksittäisten oppilaiden ongelmia. Ennen yksittäisen oppilaan asian käsittelyä oppilashuoltoryhmässä ilmoitetaan asiasta huoltajalle. Mikäli huoltaja haluaa lapsensa asioiden käsittelyä oppilashuoltoryhmässä, niin siitä voi ottaa yhteyttä oppilashuoltoryhmän johonkin jäseneen. Oppilashuoltoryhmän kokouksissa käydään läpi yleisellä tasolla läpi jokainen luokka luokanvalvojan ollessa mukana. Oppilashuollon palveluvalikosta (http://oppilashuolto.jamsa.fi/) löytyy ohjeita niin huoltajien kuin koulun henkilökunnan käyttöön. Siellä kannattaa käväistä tutustumassa. Lukuvuoden työpäivät Syyslukukausi to la syysloma (viikko 42) Kevätlukukausi ke la talviloma (viikko 9) pääsiäisloma pe 1.5. vappu 15.5.helatorstai 6

7 Koulupäivän työajat tunti 7. luokka 8.luokka 9.luokka päivänavaus luokassa Ruokailu > Ruokailu > Ruokailu > Erityisopetus Koulussamme työskentelee yksi laaja-alainen erityisopettaja sekä kaksi erityisluokanopettajaa pienluokilla. Lisäksi koulussamme työskentelee kolme koulunkäyntiavustajaa. Tukiopetus Koulussa annetaan oppilaalle tukiopetusta oppilaan/huoltajan niin pyytäessä. Osa-aikainen erityisopetus Opetus tapahtuu pääsääntöisesti oppilaan koulupäivän aikana, pienryhmä-, yksilö- tai samanaikaisopetuksena. Opetusta voidaan antaa myös jaksoittain tarkoituksenmukaisella tavalla tai se voidaan järjestään myös erilaisin pienluokkamuodoin. Opetusjärjestelyissä on huomioitava myös lahjakkaiden oppilaiden tarpeita. Oppilailla on koulussa mahdollisuus päästä osa-aikaiseen erityisopetukseen silloin, kun apua tarvitaan seuraavissa asioissa: - lukemisessa ja kirjoittamisessa - vieraan kielen opiskelussa - matematiikan oppimissa - tarkkaavaisuudessa ja keskittymisessä - motoriikassa - hahmottamisessa ja aistitoiminnoissa - sosiaalisessa vuorovaikutuksessa Osa-aikaisen erityisopetuksen tarpeeseen herätään useimmiten - oppilaan turhautuessa koulutyön määrään tai vaativuuteen - vanhempien ja opettajien havaintojen perusteella - testien ja koetulosten perusteella Osa-aikaisesta erityisopetuksesta tiedotetaan lapsen / nuoren huoltajia. Luokkamuotoinen erityisopetus Koulunkäyntitaitoja tukeva ja kuntouttava pienluokka 7-9 G on tarkoitettu nuorille, jotka tarvitsevat tarkkaavuuteen ja sosiaalisiin tilanteisiin tukea. Tavoitteena on tukea nuoren itsetunnon, käyttäytymisen, vastuuntunnon, koulumotivaation ja elämänhallintataitojen kehitystä. 7

8 Laaja-alaisia ja/tai kehityksen viivästymisestä johtuvia oppimisvaikeuksia kuntouttava opetus pienluokalla 7-9 H on tarkoitettu oppilaille, joilla on laaja-alaisia ja /tai kehityksen viivästymisestä johtuvia oppimisvaikeuksia. Tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus omien oppimisedellytystensä mukaisesti yhdessä ikätovereidensa kanssa. Oppilaanohjaus Perusopetuksen yläluokilla oppilaiden ohjauksessa ja opetuksessa korostuvat tulevaisuuden jatkoopintomahdollisuudet ja urasuunnittelu. Oppilaanohjauksesta vastaa Kankarisveden koulun ja Jämsänkosken lukion yhteinen opinto-ohjaaja Signe Köntti. Opintojen ohjausta antavat tarvittaessa myös aineenopettajat. Oppilaskunta ja tukioppilastoiminta Koulussa toimii oppilaskunta, jonka toimintaa ohjaa lukuvuonna koulun opettaja Terhi Ronkainen. Oppilaskunta järjestää koulussa erilaisia tilaisuuksia ja huolehtii mm. koulukuvauksen järjestämisestä. Tukioppilaat järjestävät koululla erilaisia tapahtumia ja osallistuvat mm. MLL:n organisoimiin kampanjoihin sekä toimivat tulevien 7.- luokkalaisten ohjaajina. Tukioppilaat osallistuvat myös 7- luokkalaisille järjestettävälle tutustumisleirille, joka järjestetään vuosittain koulujen alettua elokuussa Luomen koululla. Tukioppilastoimintaan voi perehtyä tarkemmin valitsemalla sen valinnaisaineeksi 8. ja 9. luokalla. Tukioppilastoiminnasta vastaavana opettajana toimii Sini Salonen ja Päivi Räsänen. Verso, vertaissovittelu VERSO eli vertaissovittelu on ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva menetelmä, joka tarjoaa vaihtoehtoisen ja vapaaehtoisen tavan ratkaista oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä. Sovittelulla puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain. Sinunkin lapsestasi voi tulla vertaissovittelija. Kun vertaissovittelutoiminta käynnistetään koululla, koulutukseen osallistuvat niin koulun henkilökunta kuin koulutukseen valitut oppilaat. Vertaissovittelijaoppilaat auttavat ristiriitojen osapuolina olevia oppilaita löytämään itse ratkaisun. Oppilaat saavat kertoa oman näkemyksensä, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja. Sovittelun lopuksi tehdään osapuolia koskeva sopimus, jota seurataan. Opettajille vertaissovittelu on oiva keino helpottaa ristiriitojen ja kiusaamistilanteiden selvittämistä koulun arjessa. Sovittelu myös tukee koulun muita yhteisöllisiä toimintatapoja lisäten oppilaiden osallisuutta. Sovittelun avulla oppilaat oppivat ongelmanratkaisutaitoja, ihmissuhdetaitoja, erilaisuuden ymmärtämistä, kulttuurien kohtaamista ja rauhanrakennusta. Tutkittua tietoa: Jopa 90 prosenttia vertaissovittelijoina toimivista oppilaista pitää tehtävää mielekkäänä ja tärkeänä. Sovittelun periaatteet - vaitiolovelvollisuus, puolueettomuus, vapaaehtoisuus ja ratkaisujen etsiminen - ovat osapuolten kokemusten mukaan toteutuneet erittäin hyvin! Oppilaiden kyvykkyyden oivaltaminen on saanut aikuiset luottamaan siihen, että tuettuina, vaikkakin kasvussaan keskeneräisinä, oppilaat voivat olla merkittäviä toimijoita, kun koulun työrauhaa turvataan. 87 prosenttia osapuolina olleista oppilaista pitää hyvänä sitä, että koulussa voidaan sopia riitoja vertaisten kesken. (lähde: 8

9 Varojen kerääminen ja retkien järjestäminen Opetushallitus antoi päivätyssä tiedotteessaan koulutuksen järjestäjille ohjeita retkien ja muun koulun ulkopuolisen toiminnan järjestämiseksi perusopetuksessa. Ohjeet perustuvat Suomen lainsäädännön määrittelemään perusopetuksen maksuttomuus-periaatteeseen. Ohjeiden mukaan koulun opintokäyntejä ja retkiä, leirikouluja sekä opetukseen liittyviä tapahtumia voidaan tukea oppilaiden ja huoltajien yhteisesti keräämillä varoilla. Lisäksi jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus osallistua koulun opetussuunnitelman ja siihen perustuvan vuotuisen suunnitelman mukaiseen toimintaan huolimatta siitä, onko hän tai hänen huoltajansa osallistunut varojen keräykseen. Opetushallituksen antamissa ohjeissa kuitenkin painotetaan sitä, että retkien ja vierailujen avulla voidaan monipuolistaa oppimisympäristöä ja edistää oppiaineelle ominaisten menetelmien ja työtapojen käyttöä. Jämsänkosken kaupungin sivistyslautakunta otti asiaan kantaa kokouksessaan Sen mukaan asiaa koskevia ohjeita valmistellaan yhdessä Jämsän koulutoimen kanssa. Peruslähtökohta on, että rahojen keruusta ja sen toteuttamistavasta sovitaan hyvissä ajoin yhteisesti koulun ja huoltajien kesken. Varojen keruu on kuitenkin vapaaehtoista, eikä siihen osallistumattomuus voi sulkea ketään pois opetussuunnitelman ja siihen perustuvan vuotuisen suunnitelman mukaisesta opetuksesta. Opintoretken sisältö tukee työsuunnitelmassa olevien opetus- ja kasvatustavoitteiden toteutumista. Retket merkitään työsuunnitelmaan ja retkistä laaditaan erillinen suunnitelma. Retken tavoitteet, sisältö ja rahoitus suunnitellaan ja hyväksytään yhteisesti huoltajien kanssa. Talousarvio laaditaan alustavasti siinä vaiheessa, kun retkestä päätetään ja sitä korjataan varainkeräyksen edetessä ja kustannusten varmistuessa. Koulu ja huoltajat päättävät yhteisesti varojen keräämisen ja käytön periaatteet sekä kirjanpidon hoidon. Sovitaan myös, miten toimitaan, mikäli rahaa jää jäljelle tai retkeä ei toteuteta lainkaan (vaihtoehtoinen toiminta, rahojen palautus). Pääperiaate on, että kaikille oppilaille taataan tasavertainen mahdollisuus osallistua retkelle riippumatta siitä, pystyvätkö oppilas tai huoltaja osallistumaan varainkeräykseen tasapuolisesti muiden kanssa. Varojen keräämisen tulee olla kaikille vapaaehtoista. Retken rahoitussuunnitelman yhteydessä päätetään myös siitä, moniko koulun ulkopuolinen henkilö osallistuu retkeen yhteisillä varoilla sekä siitä, mikä heidän tehtävänsä retkellä on. Opettajien vastuu oppilaista ja opetuksen toteuttamisesta on kuitenkin jakamaton. Mikäli oppilaalla on retken aikana lääkitys, varmistaa opettaja huoltajan kanssa, kenen hallussa lääkitys retkellä on sekä lääkitysohjeet, tarvittaessa kirjallisesti. Jokaiselta huoltajalta on saatava retken ajaksi yhteystieto, josta huoltaja tarvittaessa tavoitetaan retken aikana. Mikäli oppilas ei voi osallistua retkelle, on hänelle järjestettävä opetussuunnitelman mukainen opetus koulun toimesta. Oppilaiden poissaolot ja myöhästymiset Säännöllinen koulunkäynti on edellytys hyville oppimistuloksille. Laki velvoittaa kouluja kirjaamaan kaikki poissaolot sekä selvittämään niiden syyt. Vanhempien toivotaan ilmoittavan luokanvalvojalle sairauden tai muun syyn vuoksi koulusta poissa olevan nuoren poissaolon syy heti, kun se on mahdollista. Luokanvalvojan velvollisuus on selvittää poissa olleen oppilaan poissaolon syy. 9

10 Opettajat ja luokanvalvoja merkitsevät poissaolot wilmaan. Luokanvalvojalle ilmoitetut poissaolot merkitään selvitetty tai sairaana merkinnällä. Mikäli opettajan ja luokanvalvojan tiedossa ei ole poissaolon syytä, niin merkinnäksi tulee poissa. Myös myöhästymiset kirjataan ylös. Jos oppilas myöhästyy tunnilta 3 kertaa jakson aikana, seurauksena on 1 tunti jälki-istuntoa. Aiheettomat poissaolot tunneilta vaikuttavat oppiaineen arviointiin. Lomamatkaa tai muuta syytä varten poissaololuvan antaa luokanvalvoja 1-7 vrk varten, rehtori 1 viikko - 1 lukuvuotta varten ja pidempiä lomia varten luvan myöntää opetustoimenjohtaja. Lupaa anotaan kirjallisesti. Lomakkeita löytyy kanslian lomakehyllyköstä tai koulun nettisivuilta. Lomalle lähtiessä kannattaa käydä wilmassa katsomassa mitä kokeita on tulossa. Oppilaan tehtävä on itse käydä sopimassa opettajan kanssa miten loman takia siirrettävät kokeet suoritetaan. Wilma (https://wilma.jamsa.fi/) Kankarisveden koulussa on käytössä Wilma- sivusto, joka toimii yhtenä yhteydenpitovälineenä koulun ja kodin välillä. Jokainen huoltaja saa halutessaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat ohjelmaan. Wilmalla merkitään poissaolot, tulevat kokeet, kokeiden arvosanat, mahdolliset muut kommentit. Suurin osa opettajien merkinnöistä on sellaisia, jotka huoltajan on kuitattava, esimerkiksi koearvosanat. Mikäli tarvitset tunnukset, niin pyydä tunnusta sähköpostilla rehtorilta (Markku Juhola , Wilman aloitussivun alalaidasta voi tilata sähköpostiin unohtuneen salasanan. Vaarallisen työn tekeminen luokilla Sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä valtioneuvosto on antanut asetuksen (475/2006) nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä. Asetus tuli voimaan Asetuksessa säädetään muun muassa perusopetukseen liittyvästä työstä. Asetuksen mukaan peruskoulun seitsemännestä luokasta lähtien oppilaat voivat iästään riippumatta opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa tehdä asetuksessa tarkoitettua vaarallista työtä, jos se on opetuksen toteuttamiseksi välttämätöntä ja voidaan tehdä turvallisesti. Erityistä huomiota on lisäksi kiinnitettävä siihen, että työvälineet ja suojaimet ovat oppilaille sopivat ja turvalliset käyttää. Asetus edellyttää, että perusopetuksen 7 9 vuosiluokan oppilaan huoltajalle ilmoitetaan etukäteen vaarallisen työn tekemisestä ja sen perusteista. Vaarallinen työ on vahvistettu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (128/2002) esimerkkiluettelossa. Esimerkkiluettelossa vaarallinen työ on luokiteltu mekaanisiin, kemiallisiin, fysikaalisiin, sähköisiin ja biologisiin vaaratekijöihin sekä ruumiilliseen liikarasitukseen. Perusopetuksen 7-9 vuosiluokilla Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisessa teknisen työn opetuksessa sekä fysiikan ja kemian (ja mahdollisesti myös biologian ja kuvaamataidon) käytännön harjoitustöissä käytetään vaarallista työtä koskevan asetuksen esimerkkiluettelossa mainittuja mekaanisia koneita, laitteita ja työvälineitä kuten esimerkiksi vannesahaa, höyläkonetta ja pyörösahaa sekä kemiallisia aineita ja valmisteita kuten esimerkiksi laimeita happoja sekä sähköisiä laitteita. Lisätietoja asiasta antavat koulun rehtori ja asianomaisten aineiden opettajat. 10

11 Koulutapaturmat Koulussa ja koulumatkalla oppilaalle sattuneen koulutapaturman hoito on oppilaalle maksuton. Koulumatkalla tarkoitetaan koulun ja kodin välistä, lyhintä jalankulkukelpoista reittiä. Jämsän kaupunki on vakuuttanut perusopetuksen oppilaat ja lukion opiskelijat vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella. Vakuutus on voimassa koulussa, koulumatkoilla sekä otettaessa osaa koulun työsuunnitelman mukaiseen toimintaan esim. leirikoulu ja retket. Jämsän kaupungin vakuutusyhtiönä toimii Pohjola. Tapaturman sattuessa Tapaturmasta on heti ilmoitettava luokanopettajalle/ luokanvalvojalle sekä koulun kansliaan. Oppilas on ohjattava julkisen terveydenhoidon palvelujen piiriin (kouluterveydenhoitajan, terveyskeskuksen, keskussairaalan tai hammashoitolaan puoleen tapaturman laadusta ja vakavuudesta riippuen). Myös silloin, jos vanhemmat vievät oppilaan lääkäriin, tulee ensisijaisesti käyttää julkisen terveydenhuollon palveluita. Koulut huolehtivat tapaturmailmoituksen täyttämisestä ja toimittavat sen viivyttelemättä sivistystoimialan hallintopalveluihin. Tapaturmailmoitus täytetään aina tapaturmatilanteissa, vaikka lääkärin hoitoa ei heti tarvittaisikaan. Koulussa sattuneena pidetään tapaturmaa, joka tapahtuu opetustyön aikana tai muussa koulun järjestämässä tilaisuudessa ja on äkillinen, odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Jos oppilaan/opiskelijan koulutapaturma on sattunut koulumatkalla tai vaatii hoitoa vasta koulupäivän jälkeen, niin tällaisissa tapauksissa on asiasta ilmoitettava mahdollisimman pian koululle ja noudatettava yllä olevia ohjeita. Koulutapaturman ollessa kyseessä on terveysviranomaiselle mainittava, että kyseessä on koulutapaturma, jolloin lasku tullaan osoittamaan huoltajalle. Huoltajalle aiheutuneiden kustannusten korvaaminen Koulutapaturman aiheuttamat välittömät kuljetuskustannukset (kuljetus taksilla ensiapuun) ja myöhemmin tarvittaessa järjestettävät koulukuljetukset kaupunki maksaa suoraan kuljetuspalvelun tuottajalle. Muut koulutapaturman aiheuttamat kustannukset (mahdollinen ambulanssikuljetus, lääkärissäkäynnit matkakuluineen jne.) tulevat huoltajan ensin maksettavaksi. Tositteet näistä kustannuksista ja mahdolliset matkakorvauslaskut toimitetaan koululle tai sivistystoimialan hallintopalveluihin (Kenraalintie 12, Jämsänkoski). Vakuutusyhtiö korvaa kustannukset suoraan huoltajalle. Lisätietoja koulutapaturma-asioista Hallintosihteeri Riitta Uosukainen, , Kenraalintie 12, Jämsänkoski. Nuorisopsykiatrian poliklinikka Nuorisopsykiatrian poliklinikka palvelee vuotiaita ja heidän perheitään kriisitilanteissa sekä erilaisissa psyykkisissä vaikeuksissa, jotka ilmenevät esimerkiksi: koti-, koulu- ja ihmissuhdevaikeuksina keskittymisvaikeuksina masentuneisuutena ahdistuneisuutena jännittyneisyytenä pelkoina syömishäiriöinä unettomuutena 11

12 Nuorisopsykiatrian poliklinikan toiminta sisältää yksilö- ja perhetutkimuksia, joiden perusteella valitaan sopiva hoitomuoto. Lisäksi annetaan neuvontaa, koulutusta ja konsultaatiota. Lähetteen poliklinikalle kirjoittaa koulun terveydenhoitaja, sosiaaliohjaaja tai lääkäri. Palvelut ovat maksuttomia. Koululaisten fyysinen aktiivisuus Maailma on muuttunut yhä istuvammaksi ja arjen liikunta on vähentynyt. Liikunta ei enää välttämättä sisälly luonnostaan koululaisen päivään. Lapset ja nuoret ovat lihoneet ja heidän fyysinen kuntonsa on heikentynyt. Yhä harvempi lapsi ja nuori yltää viikon kokonaisliikunta- annoksellaan edes terveysliikuntasuositusten lähituntumaan. Lapset ja nuoret istuvat varsin paljon television ja tietokoneruutujen ääressä. Koulumatkojen kulkeminen ja asioiminen kävellen tai pyörällä on vähentynyt. Lyhyitäkin matkoja liikutaan yhä useammin autolla. Sosiaalisia suhteita hoidetaan kännyköillä ja netissä sen sijaan, että kavereita mentäisiin tapaamaan omin jaloin. Lapsi liikkuu luontevasti ja mielellään, kun siihen annetaan mahdollisuus. Lapsella liikunnan kokonaismäärä kertyy koko valveillaolon aikana tehdyistä suhteellisen lyhyistä suorituksista, välitunnit ovat tästä hyvä esimerkki. Vapaa-ajan liikunnassa avainasemassa ovat vanhemmat. Heidän tarjoamansa esimerkki on jälkikasvulle paras suunnannäyttäjä, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että vanhempien täytyisi itse olla himourheilijoita. Liikuntaan kannustaminen ei tarkoita, että lasta pitäisi kuljettaa joka ilta ohjattuihin harjoituksiin. Lajin löytäminen ei ole tärkeää, vaan se, että lapsi liikkuu monipuolisesti ja erilaisissa ympäristöissä. Tärkeintä on omaehtoisuus, eli liikkuminen omasta halusta itselle luontevilla tavoilla. Kaverien kanssa pelailu, pihaleikit ja koko perheen yhteiset liikunnalliset hetket antavat lapselle mukavia elämyksiä ja kehittävät liikunnallisia taitoja. FYYSISEN AKTIIVISUUDEN PERUSSUOSITUS KOULUIKÄISILLE: Kaikkien 7-12-vuotiaiden tulee liikkua vähintään 1,5-2 tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla. Yli 2 tunnin pituisia istumisjaksoja tulee välttää. Ruutuaikaa viihdemedian ääressä saa olla korkeintaan 2 tuntia päivässä. Koulukuljetus Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan perusopetuksen kuljetusperiaatteet, otettavaksi käyttöön alkaen. Kuljetusperusteista on luotu Jämsän kaupungin kuljetusopas, johon voi tutustua osoitteessa : Tilapäiseen koulukuljetukseen terveydellisistä syistä tarvitaan lääkärintodistus. Koulukuljetusasioissa yhteyshenkilöinä kaupungilta ovat: - päätöksenteko: opetusjohtaja Sami Lahti, puh kuljetusasioiden valmistelu: toimistosihteeri Riitta Järvinen, puh reittisuunnittelu ja kilpailutus: kuljetussuunnittelija Seppo Koivisto, puh

13 Linja-autokortin katoaminen Koulun kuljetusoppilaat saavat linja-autokortit ensimmäisenä koulupäivänä koulun toimistosta. Mikäli linjaautokortti häviää tai vahingoittuu perii koulu kortista 3,5 euron maksun. Kortin katoamisesta tulee ilmoittaa välittömästi koulun toimistoon. Kortti on henkilökohtainen ja sen luovuttaminen toiselle oppilaalle on kiellettyä. Koulun järjestyssäännöt Kouluyhteisömme työn tarkoitus on oppia ja edistää henkistä kasvua. Näiden järjestyssääntöjen tehtävänä on tukea tätä tavoitetta. Kouluyhteisömme jäsenet käyttäytyvät asiallisesti ja noudattavat hyviä tapoja ja siisteyttä. Oppilaat noudattavat opettajien ja henkilökunnan antamia ohjeita. Koulussa päähineet ja ulkovaatteet jätetään naulakoihin. Oppilas vastaa omalta osaltaan työrauhasta. Kouluun ja oppitunneille on saavuttava täsmällisesti lukujärjestyksen mukaisesti. Oppitunneilla on oltava mukana tarvittavat välineet. Oppitunneilla syöminen ja juominen ei ole sallittu ilman erityistä lupaa. Kännyköitä, soittimia yms. ei käytetä luvatta oppitunneilla. Koulurakennusta ja kalustoa on käsiteltävä asianmukaisesti. Tahallinen tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutunut vahinko on korvattava. Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan koululle, jos oppilas on poissa koulusta. Koulupäivän aikana oppilas ei saa poistua koulualueelta ilman lupaa. Kouluun tuodusta omaisuudesta vastaa kukin itse. Polkupyörät, mopot, moottoripyörät ja autot on säilytettävä niille osoitetuilla paikoilla. Kouluyhteisössämme ja koulun tiloissa ovat seuraavat asiat ehdottomasti kielletty: vahingonteko ja ilkivalta kiusaaminen tupakointi ja tupakointivälineiden hallussapito alkoholi ja huumeet räjähteet, ilotulitteet ja aseet lumipallojen heitto Koulualueeseen kuuluu koulun tontti rakennuksineen. Koulualueeksi katsotaan myös tilapäisesti muualla annettavan opetuksen toimipiste ja sen välitön läheisyys. Välitunneilla oleskellaan erikseen määrätyllä pihaalueella, ellei toisin sovita. Kouluyhteisön jäsentä, joka rikkoo järjestyssääntöjä, voidaan rangaista peruskoululain ja peruskouluasetuksen mukaisesti. 13

14 Tupakointi Koska yhteiskunta tiukentaa jatkuvasti tupakointiin suhtautumistaan, tulee myös koulun olla terveydelle myönteisen kehityksen mukana. Koulun järjestyssääntö ja Suomen laki kieltävät tupakoinnin koulualueella ja sen välittömässä läheisyydessä. Koulun tehtävä on kasvattaa lasta / nuorta sekä oltava esimerkkinä hyvistä ja terveellisistä elämäntavoista. Sekä Kankarisveden koulussa että Jämsänkosken lukiossa olemme tiukkoja tupakoinnin ja päihteiden käytön suhteen. Tupakoinnista kiinnijäävä oppilas saa automaattisesti kaksi tuntia jälki-istuntoa. Kankarisveden koulussa toimitaan oppilashuoltovalikon ohjeiden mukaisesti jokaisessa tapauksessa missä epäillään päihteiden käyttöä (yhteydenotto kotiin, yhteydenotto poliisiin, lastensuojeluilmoitus ja asia viedään oppilashuoltoryhmään). Koulukiusaaminen Koulukiusaamisella tarkoitetaan sitä, että joku oppilas joutuu jatkuvasti kiusaamisen kohteeksi. Kiusaajia voi olla yksi tai useampia. Kiusaamiselle ominaista on siis systemaattisuus, toistuvuus sekä osapuolten epätasaväkisyys. Koulukiusaamisen erottaa muusta aggressiivisesta käyttäytymisestä se, että toinen on alistettu ja nöyryytetty, toinen alistaja ja nöyryyttäjä. Alistajana ja nöyryyttäjänä voi olla yksi oppilas, muutaman hengen ryhmä tai kokonainen koululuokka. Kiusaamisen hiljainen hyväksyntä mahdollistaa kiusaamisen jatkumisen. Koulun lisäksi kiusaamista voi tapahtua myös netissä tai kännykän kautta. Kiusaamisen muodot: - sanallinen mm. pilkkaaminen, nimittely - sosiaalinen mm. eristäminen, syrjiminen - fyysinen mm. töniminen, lyöminen Koulukiusaamista ei tule missään muodossa hyväksyä. Keskeistä on, että asiaan puututaan nopeasti ja kiusaamistilanteet selvitetään. Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen ympäristöön, jossa ei esiinny kiusaamista. Koulukiusaamiseen puututaan Kankarisveden koululla ankaralla kädellä, saman henkilön ollessa kiusaajana on rangaistuskäytäntö seuraava: 1. kerralla 2 tuntia jälki-istuntoa, 2. kerralla kirjallinen varoitus ja 3. kerralla määräaikainen erottaminen koulusta. Kiusaamisen uhriksi joutuneen / kiusaamisen havainnutta oppilasta pyydetään ilmoittamaan asiasta välittömästi jollekin kiinteistössä työskentelevälle henkilölle. Läksyparkki Koulussa toimii koulun jälkeen läksyparkki. Oppilas, joka ei ole tehnyt tunnille määrättyjä tehtäviä määrätään heti samana päivänä läksyparkkiin tekemään tekemättä jääneet tehtävät (perusopetuslaki 36). Mikäli oppilas ilman pätevää syytä (esitettävä rehtorille) ei saavu läksyparkkiin saa oppilas 0,5 tuntia jälkiistuntoa ja joutuu seuraavana päivänä läksyparkkiin. Jälki-istunto, kasvatuskeskustelu Oppilaan rikkoessa koulun järjestyssääntöjä ensimmäisen kerran pidetään kasvatuskeskustelu oppilaan ja opettajan välillä. Tästä keskustelusta tiedotetaan huoltajaa ja huoltajalla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Keskustelun pituus on maksimissaan kaksi tuntia, se voidaan jakaa ja suorittaa osissa. 14

15 Opettajan antaessa jälki-istuntoa soitetaan heti huoltajalle asiasta ja oppilas saa kertoa, miksi jälki-istunnon saa. Mikäli emme tavoita huoltajaa / huoltajia, niin ilmoitamme jälki-istunnosta tekstiviestillä / Wilmaviestillä. Jälki-istunnat suoritetaan pääsääntöisesti keskiviikkoisin. Rangaistus alkaa oppilaan koulupäivän jälkeen (kello 13.00, kello tai kello ) ja päättyy viimeistään kello Mikäli oppilaalla on tärkeä meno (esimerkiksi lääkäri), niin silloin jälki-istunto voidaan siirtää seuraavaan kertaan, mutta esimerkiksi harrastukset eivät ole syy jälki-istunnon siirtämiseen. Mikäli oppilas ei suorita jälki-istuntoa määrättynä päivänä, niin luokanvalvoja kutsuu huoltajat koululle palaveriin, jossa keskustellaan koulunkäynnistä. Mikäli sama oppilas toistuvasti jättää rangaistuksen suorittamatta tai jatkuvasti rikkoo koulun sääntöjä, otetaan seuraava koulun rangaistus käytäntöön, eli kirjallinen varoitus. Kirjallisesta varoituksesta ja määräaikaisesta erottamisesta koulusta tehdään samalla myös lastensuojeluilmoitus. Opetussuunnitelma ja tuntijako Koko perusopetus noudattaa alkaen uusia opetussuunnitelmien valtakunnallisten perusteiden pohjalle rakennettuja opseja, joiden tarkoituksena on toteuttaa yhtenäisen perusopetuksen ajatusta käytännössä. Kaupungin opetussuunnitelma löytyy netistä osoitteesta opspro.peda.net/jamsa. Valinnaisaineiden osalta oppilaat valitsevat kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan kaksi tuntia viikossa. Valinnaisaineet valitaan erikseen 8. ja 9.luokalle ja ne arvioidaan numeroin. Lisäksi oppilaat valitsevat 8. luokalle yhden viikkotunnin valinnaiskurssin joko musiikkia tai kuvataidetta, joka arvioidaan hyväksytty/hylätty. 15

16 Perusopetuksen tuntijako ja oppiaineiden lyhenteet Aine Yht. AI, äidinkieli A1-kieli, englanti B1-kieli, ruotsi MA, matematiikka BG, biologia, maantiede FK, fysiikka, kemia TT, terveystieto ,6 1, UE/UO/ET, uskonto HI, historia MU, musiikki HY, yhteiskuntaoppi KU, kuvataide KÄ, käsityö LI, liikunta MU+KU+KA+LI koulukoht. KO, kotitalous sij. 1 tunti OP, oppilaanohjaus 0,4 0, VALINNAISET YHTEENSÄ Minimi tuntimäärä Valinn. A2-kieli (saksa, ranska) YHTEENSÄ Jaksotus luokka tunteja viikossa 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 5. jakso Oppilaanohjaus 1 1 Terveystieto luokka 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 5. jakso Oppilaanohjaus A, D 1 2 Terveystieto A, D Oppilaanohjaus B, C 2 1 Terveystieto B, C Kuvaamataito Musiikki luokka 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 5. jakso Oppilaanohjaus Terveystieto

17 Fysiikka /kemia syksy kevät 7. luokka kemia fysiikka 8. luokka fysiikka kemia 9. luokka kemia fysiikka 17

18 Jaksot jakso pv vk vk vk vk vk vk vk Elokuu Syyskuu Ma Ti Ke To Pe jakso pv vk vk vk vk vk vk vk vk Lokakuu Marraskuu Ma Ti Ke To Pe La Syysloma 3. jakso pv vk vk vk vk vk vk vk vk vk vk Marrask Joulukuu Tammikuu Ma Ti Ke To Pe La 20 Joululoma (3. vsl koulutyö päättyy 12.2.) vk vk vk vk vk vk vk vk vk jakso pv Helmikuu Maaliskuu Ma Ti Ke To Pe Talviloma Pääsiäinen 5. jakso pv vk vk vk vk vk vk vk vk Huhtikuu Toukokuu Ma Ti Ke To Pe La 30 18

KANKARISVEDEN KOULUN OPINTO-OPAS

KANKARISVEDEN KOULUN OPINTO-OPAS KANKARISVEDEN KOULUN OPINTO-OPAS 2015-2016 SISÄLLYSLUETTELO https://wilma.jamsa.fi peda.net/jamsa/perus opetus/kankarisvesi HENKILÖKUNTA 2015-2016, YHTEYSTIEDOT... 2 OPETTAJAT... 3 SOSIAALIOHJAAJA... 3

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

koululääkäri Susanna Nyberg-Simola

koululääkäri Susanna Nyberg-Simola Lukuvuositiedote 2014-2015 HENKILÖKUNTA opettajat: 1a 1b 2.lk 3a 3b 4.lk 4.-5.lk 5.lk 6.lk pienluokka laaja-alainen eo: rehtori Päivi Lipsanen Jenni Nieminen Jaana Kukkonen Anu Terho Noora Vesterinen Laura

Lisätiedot

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Koulu Kuulammen koulu Lukuvuosi 2014-2015 Oppilashuollon palvelujen järjestäminen ja oppilashuollon toimintatavat Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän Kokoonpano

Lisätiedot

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulu muodostuu Tolppilasta, vuosiluokat 0 6 ja Laaksolasta, vuosiluokat 7 9. Yhteystiedot Laaksola Tolppila osoite Koulutie 13,

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

Opetushenkilökunta. 19 luokanopettajaa 3 aineenopettajaa

Opetushenkilökunta. 19 luokanopettajaa 3 aineenopettajaa HINTAN KOULU Perustiedot Hintan koulu sijaitsee Oulussa, noin kolme kilometriä kaupungin keskustasta rauhallisella esikaupunkialueella rakennettu vuonna 1957 remontoitu vuonna 2003 peruskoulun alaluokat

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

Vuotson koulun lukuvuosiopas 2015 2016

Vuotson koulun lukuvuosiopas 2015 2016 Vuotson koulun lukuvuosiopas 2015 2016 KOULUN TERVEHDYS Tässä on koulun uusi lukuvuosiopas lv:lle 2015-2016. Opas sisältää tietopaketin tämän lukuvuoden toiminnasta. Löydät oppaasta muun muassa koulussa

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4. Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.2016 11.4.2016 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Laki perusopetuslain

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle Johdanto Lasten ja nuorten koulupoissaolot ovat huolestuttava ja vakava sekä usein vaikeasti hoidettava ilmiö. Poissaololla

Lisätiedot

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-info K2015 19.1.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan suorittamissa opinto-ohjelmansa mukaisissa pakollisissa ja valtakunnallisissa

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 1 KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 Perusopetuksen rehtorit ja koulusihteerit, päiväkodinjohtajat KOULUKULJETUSTEN HOITO LUKUVUONNA 2016-2017 Koulun rehtori ja päiväkodinjohtaja

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2014-15 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

OPPITUNNIT POISSAOLOT

OPPITUNNIT POISSAOLOT KOULUJEN YHTEISET TOIMINTASÄÄNNÖT OPPITUNNIT TERVEHTIMINEN Oppituntien aloitus tehdään selkeästi työrauhaa kunnioittaen. Uuden oppilasryhmän kanssa tunti alkaa tervehtimällä seisten. Vierailijan saapuessa

Lisätiedot

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma 1 Malvaan koulu Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma Malvaan nykyinen koulu on rakennettu v. 1956. Alkava lukuvuosi on 55. koulumme historiassa. Malvaan koulu on kaksiopettajainen perusopetuksen alakoulu.

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016 Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016 MIKÄ MUUTTUU YLÄKOULUUN SIIRRYTTÄESSÄ? (1/5) Hallinnollisesti ei mikään siirrytään peruskoulun luokalta 6 luokalle 7. Mutta

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta.

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta. JYVÄSKYLÄN STEINERKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUOKAT 1-8 Tehtävä ja tavoitteet Järjestyssäännöt ovat koulun opetussuunnitelmaa täydentäviä käytännön toimintaohjeita, joilla pyritään takaamaan kaikkien turvallisuus,

Lisätiedot

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Koulurauhaasiakirja Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Seuraavassa lain täsmennyksiä 1.1.14 alk. 35 a Kasvatuskeskustelu Oppilas, joka häiritsee opetusta tai

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA-LOMAKKEET JA NIIDEN KÄYTTÖ 2015 Tämän vuoden TVA-lomakkeissa on vain pieniä muutoksia. Lomakkeiden lisäksi niistä on kirjoitettu tarkennukset erilliselle lomakkeelle.

Lisätiedot

ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna

ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämishanke 2013-2014 Etäkoulu Kulkuri, Turun normaalikoulu ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Lisätiedot

Puhelinnumerot. (e-mail: etunimi.sukunimi@forssa.fi)

Puhelinnumerot. (e-mail: etunimi.sukunimi@forssa.fi) Forssan yhteislyseo Lyseokatu 2, 30100 Forssa forssan-yhteislyseo.onedu.fi valinnat ja suoritukset: wilma.forssa.fi e-mail: yhteislyseo@forssa.fi viranomaissähköposti: kirjaamo@forssa.fi Puhelinnumerot

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg YO-info S2014 3.9.2014 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45.

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. Yhteisen aloituksen jälkeen vanhemmilla on mahdollista tavata koulun opettajia eri luokissa. LUKUVUOSITIEDOTE

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

04.09.2014. Lukuvuonna 2014-2015 2-luokkalaisten uimaopettajana toimii Pia Salonen, p. 050 3800489 ja sähköposti pia.salonen@kotka.

04.09.2014. Lukuvuonna 2014-2015 2-luokkalaisten uimaopettajana toimii Pia Salonen, p. 050 3800489 ja sähköposti pia.salonen@kotka. 2- LUOKKALAISTEN UIMAOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN KOTKASSA 2014-2015 YLEISTÄ Kukin toisen luokan oppilas saa uimaopettajan antamaa uinnin opetusta yhteensä kymmenen tuntia. Opetus tapahtuu mahdollisuuksien

Lisätiedot

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg YO-info S2015 26.8.2015 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625 LUOSTARIVUOREN KOULUN OPISKELUOPAS 2015 2016 1 Oppilaan nimi: luokka: KOULUN YHTEYSTIEDOT LUOSTARIVUOREN KOULU Luostarinkatu 13, 20700 Turku http://info.edu.turku.fi/luostarivuori/ KOULUN HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö Info lyseon lukiolla 8.9.2015 Yleistä 16 ainekohtaista kirjoitustiimiä (1-2, 3-6 ja 7-9 ope) 3 yleisen osan kirjoitustiimiä Esiopetuksen työryhmä Ohjausryhmä Mukana normaalikoulu

Lisätiedot

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus TOIMENPIDE OSALLISUUS ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOMIOITAVA OPPILASHUOLTO MUUTA Yhteydenotto huoltajaan Kirjalliset Wilmassa, ei sähköpostina opettaja kirjataan puhelun aihe Kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden,

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 Perusopetusta sääteleviä lakeja ja muita säännöksiä: - Perusopetuslaki 628/1998, muutettu useita kertoja - Perusopetusasetus

Lisätiedot

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa HYÖDYNNETTY OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJAA SEKÄ LUOKANOHJAAJAN KÄSIKIRJAA Oppilashuollon käsikirja s. 15 Huoli

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Kouluvuoden teemana on edelleen turvallinen kouluyhteisö, joka sisältää niin hyvät tavat kuin fyysisen turvallisuuden. Juha Alaraatikka vs.

Kouluvuoden teemana on edelleen turvallinen kouluyhteisö, joka sisältää niin hyvät tavat kuin fyysisen turvallisuuden. Juha Alaraatikka vs. Syystervehdys! Syksy on kohta jo loppupuolella ja koulukiireet ovat jo rutiinia. Syksy alkoi todella vauhdikkaasti tempaisten minut yllättäen rehtorin tehtäviin. Kiirettä on pitänyt ja siksi pahoittelenkin,

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi,

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot