JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU"

Transkriptio

1 1 JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU Johtava rehtori Pekka Ruuskanen Puh. (014) PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKAT 7 9 Postiosoite: PL 35 (N) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Käyntiosoite: Yliopistonkatu JYVÄSKYLÄ fax. (014) Rehtori Helena Muilu Puh. (014) Opinto-ohjaajat Riitta Liisa Lehtivaara Puh. (014) Anne Rautaparta Puh. (014) Jouni Mutikainen Puh. (014) Kannen kuvat: Hannah Knevel, Anna Saarelainen, Roosa Hovikoski ja Neija Peltovuori, 8d 330 kpl Jyväskylä 2007

2 2

3 3 Lukijalle Jyväskylän normaalikoulun perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti oppilaan opintoihin kuuluu valinnaisia opintoja vuosiluokilla 8-9. Valinnaisaineina tarjotaan: oppiaineiden sisältöjä syventäviä ja soveltavia kursseja o kaikissa aineissa o erityisesti taito- ja taideaineissa useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia vieraiden kielten oppimääriä (A2 ja B2 kielet) tietotekniikan kursseja A1 englannissa on yhden yhteisen kurssin toteutustapa vaihtoehtoinen. Kurssin valinta tehdään muiden valintojen yhteydessä joko 8. tai 9. luokalla Valinnaisaineet opiskellaan yhden vuosiviikkotunnin tai puolen vuosiviikkotunnin pituisina kursseina. Sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla oppilas valitsee valinnaiskursseja seitsemän vuosiviikkotunnin verran. Suurin osa valinnaiskursseista opiskellaan luokattomana eli samassa opetusryhmässä on oppilaita sekä 8. että 9. luokalta. Jos kurssi voidaan valita vain toisella luokista, tämä on erikseen mainittu. Vuosiviikkotunnin mittainen kurssi tarkoittaa käytännössä, että kurssin opiskelu jakautuu kahdelle jaksolle ja jakson aikana kurssia opiskellaan kolme tuntia viikossa. Puolen vuosiviikkotunnin kurssi on vastaavasti yhden jakson aikana kolme tuntia viikossa. Tässä valinnaiskurssioppaassa esitellään ne valinnaiskurssit, joita on mahdollisuus ottaa opiskeluohjelmaan lukuvuonna

4 USEAN OPPIAINEEN YHTEISET KURSSIT 4 INT1 LUONTOKURSSI, 1 kurssi Kurssilla tutustutaan ympäristömme ilmiöihin luonnon tutkimusmenetelmiä apuna käyttäen. Kurssi sisältää koulun ulkopuolisen kenttätyöjakson. Tarkka sisältö muotoutuu vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. INT2 AVARUUSMATKA, 1 kurssi Kurssilla sovelletaan luontokurssilla opittuja asioita. Opintojakson teemana on kuvitteellinen simuloitu avaruusmatka. INT3 YRITYSTOIMINTA, 1 kurssi Liikeideasta oman yrityksen perustamiseen, yritysmuodot, sidosryhmät, kirjanpito, perustamisasiakirjat, kilpailu, markkinat. Kurssilaisten yhteinen yritys tuottaa voittoa vai tuottaako? Liiketoiminta toteutetaan kotitalouden tunneilla kurssilaisten suunnitteleman idean pohjalta. Mahdollinen voitto käytetään kurssilaisten hyväksi. Yhteistyössä mukana Nuori Yrittäjyys ry (www.nuoriyrittajyys.fi). Asiantuntija-apuna kauppaoppilaitoksen opiskelijoita. INT4 SYNTISEN HYVÄÄ VAI EI? USKONNON SUHDE RUOKAAN, ½ kurssia Kurssin tavoitteena on tutustuttaa oppilaita uskonnon vaikutukseen ruokaan ja sen valmistukseen. Kurssilla käsitellään maailmanuskontojen suhdetta ruokaan ja valmistetaan erilaisia maailmanuskonnoissa syötäviä ruokia uskontojen ruokakulttuurin käsitysten pohjalta. INT5 ONKO KOKKI KEMISTI?, 1 kurssi Kurssin tavoitteena on, että opitaan havainnoimaan elintarvikkeisiin liittyviä kemiallisia ilmiöitä ruoanvalmistuksen sekä leivonnan yhteydessä. Kurssilla käsiteltävät kemialliset ilmiöt ovat esim. ruoka-aineiden värit, hyytyminen, kohoaminen, vaahtoutuminen ja kasvisten sekä hedelmien tummuminen. INT6 KULTTUURIPALVELUT TUTUKSI, 1 kurssi Satunnainen kulttuurimatkailija kurssilla valmennetaan oppilaita kulttuurin kuluttajiksi. Tehdään paikallisia ja kansallisia kulttuurilaitoksia tutuksi. Opitaan käyttämään kulttuuripalveluita. Kurssi sisältää teatterivierailun ja sen analysoimisen, museokäynnin ja perehtymisen taidekritiikkiin, konserttikäynnin ja sen analyysin. Lisäksi kulttuurielämyksiä käsitellään oman taiteellisen tuottamisen kautta.

5 5 INT7 SODAN JUURIA ETSIMÄSSÄ NÄKÖKULMIA RISTIRIITOIHIN MAAILMALLA, 1 kurssi Kurssin tavoitteena on syventyä ja 2000-luvun keskeisten sotien syihin historian, talouden, uskonnon ja aatteen näkökulmasta. Käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi I ja II maailmansota, kylmä sota, Lähi-Idän kriisi, kommunistisen Kiinan synty, Afganistanin ja Tsetsenian tilanne, Persianlahden konflikti, Irlannin konflikti, Intian ja Pakistanin konflikti, Jugoslavian hajoaminen, terrorismi ja väkivaltaan turvautuminen. Kurssilla tehdään ryhmätöitä ja kuullaan vierailevia asiantuntijoita. INT8 KANSALAISEN TURVAKURSSI, 1 kurssi Kurssin tavoitteena on parantaa valmiuksia, jotka edistävät yksilön ja ympäristön turvallisuutta onnettomuus- ja erityistilanteissa. Kurssilla tutustutaan turvallisuuteen yhteiskunnan näkökulmasta, pohditaan Suomen turvallisuuspoliittista asemaa ja maanpuolustusta. Lisäksi kehitetään valmiuksia toimia vaaratilanteessa (esim. itsepuolustus), syvennetään ensiaputietoja ja - taitoja harjoitusten avulla. INT9 KORUJA PEHMEISTÄ JA KOVISTA MATERIAALEISTA, ½ kurssia Korukurssilla voit valmistaa monenlaisia koruja pehmeistä ja kovista materiaaleista. Voit valmistaa tuotteitasi sekä teknisen että tekstiilityön luokissa. Tavoitteena on käyttää ja kokeilla useita eri materiaaleja. Mahdollisuuksien mukaan pyritään yhdistelemään eri materiaaleja samassa tuotteessa. INT10 TUUNAA TYLSÄSTÄ TYYLIKÄSTÄ, 1 kurssi Uudista huoneesi, suunnittele lempihuonekalusi! Kurssilla suunnittelemme sisustuselementtejä ja rakennamme niistä pienoismalleja. Tutustumme materiaaleihin ja niiden käyttöön vanhan uudistamisessa ja uuden rakentamisessa. INT11 OPASKURSSI, 1 kurssi Kurssin tavoitteena on kouluttaa sinut oman koulusi kohdeoppaaksi, joka opastaa vieraita tutustumaan koulun tiloihin tai liikkumaan koulutalossa. Vieraskielisten ryhmien opastukset antavat myös mahdollisuuden kokeilla ja harjoitella kielitaitoasi. Kurssin aihepiirejä ovat mm. opastustekniikka, puheviestintä, esiintymistaito ja vieraskielinen viestintä. Lisäksi on käytännön harjoittelua sekä reittien suunnittelua. INT12 ELÄVÄ KUVA JA ÄÄNI, 1 kurssi Elokuvakurssilla perehdytään liikkuvan kuvan kielioppiin. Lisäksi tarkastellaan musiikin ja muiden äänimaisemien itsenäistä luonnetta ja luonnetta suhteessa kuvailmaisuun. Tarkastellaan ja analysoidaan elokuvien kuva- ja äänimaailmaa ja tehdään itse harjoituksia: kuvataan ja editoidaan kohtauksia sekä rakennetaan niihin äänimaisemia efekteineen ja musiikkeineen. Luodaan katsaus musiikkivideoiden kuvallis-äänelliseen kieleen.

6 6 INT13 KUVIA JA TARINOITA, 1 kurssi Sarjakuvakurssilla tutustutaan eri tyyppisiin sarjakuviin ja tehdään omia tuotoksia. Tehdyt sarjakuvat kootaan yhteiseksi albumiksi, joka monistetaan osanottajille. Jos ryhmän kiinnostus suuntautuu enemmän satukirjan kuvitukseen, sisältö voidaan muuttaa kuvituspainotteiseksi. INT16 TUKIOPPILASKURSSI 1, 1 kurssi (8. luokka) Sinulla on mahdollisuus lisätä itsetuntemustasi ja vuorovaikutustaitojasi erilaisten harjoitusten ja aktiivisen toiminnan avulla. Tukioppilastoiminnassa pursuaa tekemisen ilo! Kurssille valitaan haastattelun perusteella oppilaat, jotka haluavat toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita oppilaita. INT17 TUKIOPPILASKURSSI 2, 1 kurssi (9. luokka) Kurssilla sinulla on edelleen mahdollisuus lisätä itsetuntemustasi, vuorovaikutustaitojasi ja esiintymisvarmuuttasi. Tällä kurssilla pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa, joka näkyy koulun arjessa. A-KIELET ENGLANNIN KIELI A1-kieli A2-kieli 7. lk ENA1 ja ENA2 7. lk ENE1 ja ENE2 8. lk ENA3, ENA4 ja ENA5 8. lk ENE3 ja ENE4 9. lk ENA6 ja ENA7 9. lk ENE5 ja ENE6 A1-kielenä englantia opiskelevat valitsevat vähintään yhden kurssin 8. tai 9. luokan aikana. ENV1 LISÄÄ PERUSENGLANTIA, 1 kurssi (9. luokka) Jos haluat opiskella ns. tavallista englantia lisää, on mahdollista valita kurssi, jonka työskentely pohjautuu ensisijaisesti oppikirjan teksteihin. ENV3 BRITAIN PAST AND PRESENT, 1 kurssi Tutustumme Britannian historiaan, ympäristöön, kulttuuriin ja elämään ennen ja nyt. Apuna musiikkia, kuulokuvia, tekstejä ja videoita. Kurssilla laaditaan lisäksi projektityö jostakin kiinnostavasta aiheesta.

7 7 ENV7 TAVOITTEENA LUKIO, 1 kurssi (9. luokka) Hitaasti edeten kerrataan peruskoulun keskeisiä kielioppiasioita ja sanastoa. ENV8 DRAMA IN ENGLISH, 1 kurssi Haluatko näytellä englanniksi? Tällä kurssilla tuotamme joko elokuvan tai näytelmän englanniksi. Lisäksi teemme erilaisia ilmaisutaitoharjoituksia. ENV10 ROUND THE WORLD IN 30 HOURS, 1 kurssi Teemme erilaisia tutustumalla englanninkielisiin maihin ja niiden elämään ja kulttuureihin. Työskentely sisältää mm. erilaisten omaehtoisten projektien tekemistä oppilaiden itsensä valitsemista maista tai alueista. ENV11 KIELISTUDIOKURSSI, 1 kurssi Ääntämis-, puhe-, kuuntelu- ja keskusteluharjoituksia. RANSKAN KIELI A1-kieli A2-kieli 7. lk RAA1 ja RAA2 7. lk RAE1 ja RAE2 8. lk RAA3, RAA4 ja RAA5 8. lk RAE3 ja RAE4 9. lk RAA6, RAA7 ja RAA8 9. lk RAE5 ja RAE6 RAV1 AU SECOURS!, 1 kurssi Ranskan tuki- ja kertauskurssi lukioon aikoville. SAKSAN KIELI A1-kieli A2-kieli 7. lk SAA1 ja SAA2 7. lk SAE1 ja SAE2 8. lk SAA3, SAA4 ja SAA5 8. lk SAE3 ja SAE4 9. lk SAA6 ja SAA7 9. lk SAE5 ja SAE6

8 8 A1- kielenä saksaa opiskelevat valitsevat vähintään yhden kurssin 8. tai 9. luokan aikana. SAV1 TURISTINA SAKSASSA, 1 kurssi Harjoittelemme matkailuun liittyviä keskustelutilanteita. SAV2 SAKSAA VERKOSSA, 1 kurssi Teemme projektitöitä erilaisista aiheista. B-KIELI RUOTSIN KIELI 7. lk RUB1 ja RUB2 8. lk RUB3 ja RUB4 9. lk RUB5 ja RUB6 RUV1 ROHKEASTI RUOTSIA!, ½ kurssia Harjoittelemme erilaisia keskustelutilanteita ja vahvistamme kuullunymmärtämisen taitoja. Sopii erityisesti lukioon aikoville. RUV2 TAVOITTEENA LUKIO, 1 kurssi (9. luokka) Kerrataan ja vankennetaan peruskoulun keskeisiä kielioppiasioita ja opitaan uutta sanastoa. B2-KIELET RANSKAN KIELI Valittavissa 0/4 kurssia RAC1 YSTÄVIEN KESKEN, 1 kurssi (8. luokka) Opit tervehtimään ja esittäytymään sekä käymään pieniä keskusteluja ranskaksi. RAC2 ARKISIA ASIOITA, 1 kurssi (8. luokka) Harjoittelet jokapäiväiseen elämään liittyvää asioimista kodin ulkopuolella.

9 9 RAC3 SUUNTANA PARIISI, 1 kurssi (9. luokka) Matkustat Pariisiin ja tutustut ranskalaiseen kulttuuriin. RAC4 PARIISILAISELÄMÄÄ, 1 kurssi (9. luokka) Syvennät tuntemustasi ranskalaisesta elämänmenosta. SAKSAN KIELI Valittavissa 0/4 kurssia SAC1 GUTEN TAG! 1 kurssi (8. luokka) Ensimmäisten kontaktien solmiminen ja arkipäivän tilanteet. SAC2 KOMMST DU MIT? 1 kurssi (8. luokka) Asioiminen kodin ulkopuolella. SAC3 LOS GEHT'S! 1 kurssi (9. luokka) Matkustaminen ja siihen liittyvät tilanteet. SAC4 UNTERWEGS, 1 kurssi (9. luokka) Saksankielisen ympäristön kohtaaminen. VENÄJÄN KIELI (RUSSKIJ JAZYK) Valittavissa 0/4 kurssia VEC1 TERVETULOA UUTEEN MAAILMAAN, 1 kurssi (8. luokka) Opit lukemaan, kirjoittamaan ja - laulamaan! kyrillisillä aakkosilla. Opit kertomaan itsestäsi ja perheestäsi venäjäksi. Tutustut venäjää puhuvaan kielialueeseen - ennakkoluulottomasti. VEC2 MATKA JATKUU..., 1 kurssi (8. luokka) Kielitaitosi karttuu koko ajan. Saat ja hankit tietoja ja kokemuksia venäläisestä kulttuurista, erityisesti musiikista ja venäläisestä keittiöstä. Myös venäläinen tapakulttuuri tulee sinulle tutuksi. VEC3 MUTTA TÄMÄHÄN ON HELPPOA! 1 kurssi (9. luokka) Paljon kuuntelu- ja keskusteluharjoituksia. Huomaat selviytyväsi jokapäiväisen elämän tilanteista venäjän kielellä. Samalla sanavarastosi karttuu - hitaasti mutta varmasti.

10 10 VEC4 ETEENPÄIN JA SYVEMMÄLLE, 1 kurssi (9. luokka) Kertaat ja vankennat oppimaasi erityisesti lukio-opintoja varten. Tutustut venäläiseen kirjallisuuteen - myös alkukielellä. Kirjoitat myös itse, esim. kirjeitä. BIOLOGIA JA MAANTIETO 7. lk BIA1 ja GEA1 8. lk BIA2 ja GEA2 9. lk BIA3, BIA4 ja GEA3 BGV1 RISKIEN MAANTIEDE, 1 kurssi Tiedotusvälineet kertovat jatkuvasti erilaisista luonnon- ja ympäristöonnettomuuksista, kuten tulvista, maanjäristyksistä jne. Kurssilla tutustutaan siihen, onko maapallo muuttunut aikaisempaa vaarallisemmaksi paikaksi asua. Työtavat suunnitellaan yhdessä (väittelyitä, elokuvia, dokumentteja, tutkielmia jne..) BGV6 ELÄINKURSSI, 1 kurssi Kurssilla tutustutaan eri lemmikki- ja kotieläimiin, niiden hoitoon ja kasvatukseen. Perehdytään eläinten käyttäytymisen lainalaisuuksiin ja tutkimusmenetelmin. Perehdytään ihmisen vastuuseen eläimistä ja eläinten suojeluun. Työtavat suunnitellaan yhdessä (käytännön harjoituksia, vierailuja, vierailijoita, jne.). BGV7 KIINNOSTAVIEN ALUEIDEN MAANTIETOA, 1 kurssi Perehdytään tiettyjen alueiden maantietoon oppilaiden valinnan mukaan. Painotetaan etenkin kulttuurin ja luonnonolojen tuntemukseen. Työtavat suunnitellaan yhdessä (oppilaiden ja opettajien esityksiä, oppilastöitä, filmejä, kuvia ja ruokaa maailmalta). BGV8 LUONTOHARRASTUSKURSSI, 1 kurssi Kurssilla tutustutaan Suomen luonnonvaraisiin kasvi- ja eläinlajeihin. Hankitaan valmiuksia metsästäjäntutkinnon suorittamiseen. Luonnon tuntemuksen ohella kurssilla opiskellaan retkeilytaitoja. Suunnitellaan ja tehdään ryhmän päätöksen mukaan joko yö tai viikonlopun kokopäiväretki. Työtavat suunnitellaan yhdellä (oppilaiden ja opettajien esityksiä ja oppilastöitä). Tehdään retki.

11 11 FILOSOFIA FIV1 FILOSOFIAN KURSSI, ½ kurssia Tarkastellaan olemassaolon perusteita ja arkipäivän ongelmia filosofisesti. Pohditaan esimerkiksi kysymyksiä: Mitä on olemassa? Kuka minä olen? Onko valehtelu väärin? Onko yhteiskunta oikeudenmukainen? Ovatko ihmiset vapaita? Onko eläimillä oikeuksia? FYSIIKKA JA KEMIA 7. lk FYA1 ja KEA1 8. lk FYA2 ja KEA2 FYA3 (½ kurssia) KEA3 (½ kurssia) 9. lk FYA4 ja KEA4 FYV3 TÄHTITIEDE I, ½ kurssia Peruskurssi. Tutustutaan omaan aurinkokuntaamme ja tärkeimpiin paljain silmin nähtäviin tähtikuvioihin. FYV4 TÄHTITIEDE II, ½ kurssia Jatkokurssi. Tutustutaan tähtitaivaan muihin kohteisiin, kuten eri-ikäisiin tähtiin, tähtijoukkoihin ja galakseihin sekä yleiseen vetovoimalakiin ja Keplerin lakeihin ja ennen kaikkea punnitaan maapallo. KEV1 LABORATORIOKURSSI, ½ kurssia Kurssilla tehdään kemiallisia kokeita, tutkitaan erilaisia aineita ja opetellaan kasvivärjäystä. Osallistujien toiveet pyritään huomioimaan. HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI 7. lk HYA1 ja HYA2 8. lk HYA3 ja HYA4 9. lk YHA1, YHA2 JA YHA3

12 12 HYV1 KADONNUT MAAILMA, ½ kurssia Tutustutaan oppilaiden valinnan mukaan joihinkin muinaisiin kulttuureihin, kuten faaraoiden Egyptiin, Babyloniaan, Kiinaan, Indus-kulttuuriin, mayoihin, antiikin Roomaan tai vaikkapa viikinkeihin. Oppilastöitä, opettajajohtoisesti ja pienryhmissä työskentelyä. HYV3 LAKITIEDON KURSSI, ½ kurssia Tutustutaan mm. rikoslakiin, poliisin toimintaan, oikeudenkäyntiin, nuorten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, perhelainsäädäntöön, kuluttajansuojaan, pankkitoimintaan sekä ajankohtaisiin aiheisiin. Opettajajohtoisesti ja pienryhmissä työskentelyä, oikeustapausten ratkomista, roolipelejä, asiakirjojen laatimista, vierailut ainakin poliisilaitokselle ja käräjäoikeuteen. HYV4 MITÄ MAAILMALLA TAPAHTUU? ½ kurssia Tutustutaan ajankohtaisiin maailmanpoliittisiin asioihin. Seurataan oppilaiden valinnan mukaan maailman kriisejä, suurvaltapolitiikkaa, talouden muutoksia ja kotimaan päivänpolitiikkaa. Tarkastelukohteena on myös tiedonvälityksen kriittinen analysointi. Oppilastöitä, opettajajohtoisesti ja pienryhmissä työskentelyä. HYV6 ONKO ROTUJA OLEMASSA?, ½ kurssia (valittavissa lukuvuonna ) KOTITALOUS 7. lk KOA1, KOA2 ja KOA3 KOV1 KASVISRUOKAKURSSI, ½ kurssia Käytämme monipuolisesti kasviksia, marjoja ja yrttejä ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa. KOV2 PATAKASIN KEITTIÖSSÄ, 1 kurssi (8. luokka) Vahvistetaan perustaitoja valmistamalla ruokia ja leivonnaisia huomioiden ajankäyttö, ajankohtaiset, edulliset ja ravitsemuksellisesti monipuoliset raaka-aineet. KOV3 LEIPURIT KEITTIÖSSÄ, 1 kurssi Perehdytään erilaisiin leivonnaistyyppeihin valmistamalla suolaisia ja makeita leivonnaisia.

13 13 KOV4 SUOMALAINEN MATKALLA EUROOPPAAN, 1 kurssi Matkamme alkaa kotimaan makuelämyksillä jatkuen esim. Ruotsin ja Norjan kautta Englantiin kello viiden teelle. Sieltä matkustamme Kanaalitunnelin kautta yllätysten Pariisiin. Ennen paluuta piipahdamme pita -leipien kotimaassa. KOV5 JOULU TUOKSUU KEITTIÖSTÄ, ½ kurssia (9. luokka) Valmistamme jouluisia ruokia, leivonnaisia ja karkkeja. Kurssilaiset toteuttavat itse suunnittelemansa lopputyön. KOV6 ELÄN OPISKELIJAELÄMÄÄ, ½ kurssia (9. luokka) Perehdytään opiskelijan budjettiin, oman kodin hoitoon sekä valmistetaan edullista ja monipuolista perusruokaa. KOV8 EKSOOTTISIA MAKUELÄMYKSIÄ MAAILMALTA, 1 kurssi (9. luokka) Tutustumme kaukaisempien maiden ruokakulttuureihin erikoisine ruokineen ja ruokailutapoineen. KOV9 JUHLARUOKAA RAKKAUDELLA, 1 kurssi (9. luokka) Suunnitellaan ja toteutetaan juhlavia ateriakokonaisuuksia esim. perhejuhliin ja vuodenaikojen teemoihin. Tutustutaan juhlatapoihin ja -kulttuuriin. KOV10 PIKKU LEIPURIT, ½ kurssia (9. luokka) Oppilaat suunnittelevat vuodenaikaan sopivan koulun ulkopuoliselle ryhmälle, esim. ala-asteen oppilaille, päiväkotiryhmälle. Suunnittelu ja esivalmistelut ajoittuvat oppitunneille ja Apikku touhu ja ohjaus ilta-aikaan, jolloin oppilaat toimivat kurssin ohjaajina. KUVATAIDE 7. lk KUA1 8. lk KUA2 KUV1 PIIRUSTUS JA MAALAUS I, 1 kurssi Perehdymme kuvantekemisen perusasioihin. Harjoitamme silmän ja käden yhteistyötä. Tutustumme kuvataiteeseen, erilaisiin ilmaisutyyleihin, ja pyrimme tukemaan oppilaan oman persoonallisen "käsialan" muodostumista sekä piirtämisen että maalauksen alueella.

14 14 KUV2 KERAMIIKKA JA KUVANVEISTO, 1 kurssi Tutustumme keramiikan ja kuvanveiston perusteisiin. Työstämme savea, kipsiä sekä muita materiaaleja. Valmistamme keraamisia käyttöesineitä käsinrakennustekniikoilla dreijaten ja valaen. Teemme veistoksia savesta ja muista materiaaleista. KUV3 PIIRUSTUS JA MAALAUS II, ½ kurssia Syvennämme peruskursseilla hankittuja piirustus- ja maalausvalmiuksia, opimme käyttämään uusia välineitä ja materiaaleja, kuten esim. akvarelli-, tempera- tai öljyvärejä. KUV4 VALOKUVAUS, 1 kurssi Tutustumme kameran käyttöön ja valokuvauksen teknisiin ja ilmaisullisiin perusteisiin. Kuvaamme mustavalkoisia ja diakuvia. Opettelemme mustavalkofilmin kehittämisen ja mustavalkokuvan vedostustekniikan. KUV5 GRAFIIKKA, 1 kurssi Kokeilemme taidegrafiikan eri menetelmiä, esim. kohopainoa, syväpainoa, monotypiaa ja serigrafiaa (kankaanpainantana). Kehitämme edelleen piirtämisen taitoja, jotka ovat graafisen ilmaisun peruste. Työskentely osittain Grafiikan Pajalla. KUV7 KERAMIIKKA, ½ kurssia Teemme savesta esineitä omaksi iloksi tai lahjapakettiin. KÄSITYÖ (Tekninen työ ja teknologia) 7. lk TNA1, TNA2 ja TNA3 TNV1 PIENOISMALLIKURSSI, 1 kurssi Kurssilla tutustutaan pienoismallien maailmaan ja niiden rakentamiseen. Kurssin aikana rakennetaan pienoismalleja. Kurssin aikana perehdytään myös radioohjauksen perusteisiin ja laitteisiin. TNV3 ELEKTRONIIKKAKURSSI I, 1 kurssi Opiskellaan elektroniikan ja sähkötekniikan teoriaa ja komponentteja sekä rakennetaan elektroniikkatöitä esim. ULA-vastaanotin, liikkeenilmaisin, murtohälytin, vahvistin tms.

15 15 TNV4 ELEKTRONIIKKAKURSSI II, 1 kurssi Jatkokurssi elektroniikka I:lle. Kurssin aikana perehdytään elektronisten laitteiden suunnitteluun, valmistukseen ja huoltoon. Lisäksi kurssilla tutustutaan tietokoneohjattuihin työstökoneisiin (CNC=computer numerically controlled) sekä rakennetaan vaativia elektroniikkatöitä. TNV5 URHEILUVÄLINEKURSSI, 1 kurssi Kurssin aikana tehdään urheiluun liittyviä välineitä. Kurssin aikana on mahdollisuus valmistaa esim. retkiluistimet, koripallokori, sähly- tai jääkiekkomaali, skeittilauta, ramppi tai vesisukset. Kurssi soveltuu hyvin pari- ja ryhmätyöskentelyyn. TNV6 TYTÖT JA TEKNOLOGIA, 1 kurssi Kurssi on tarkoitettu niille tytöille, jotka eivät ole valinneet teknistä työtä luokille. Kurssin aikana tehdään elektroniikkaan liittyvä työ, jossa keskeisenä elementtinä ovat led -valot. Työstettävät materiaalit ja menetelmät ovat helppoja. TNV8 TEKNISEN TYÖN YLEISKURSSI I, 1 kurssi Yleinen teknisen työn kurssi, jossa perehdytään erilaisiin teknisen työn menetelmiin. Opiskelu suoritetaan erityisesti oppilaiden kiinnostuksen ja tarpeen mukaisesti. Kurssin aikana oppilasta ohjataan systemaattisesti suunnittelemaan työn alla olevaa tuotetta ja siihen liittyviä työvaiheita. Kurssilla on mahdollisuus valmistaa projektiluontoisesti tuotteita erilaisista materiaaleista. TNV9 TEKNISEN TYÖN YLEISKURSSI II, 1 kurssi Kurssilla perehdytään syvällisemmin johonkin teknisen työn menetelmään tai menetelmiin valmistamalla oppilaan kiinnostuksen mukaisia töitä ja prototyyppejä. Tämä mahdollistaa yhdessä yleiskurssi I:n kanssa isomman ja vaativamman projektin toteutuksen. TNV13 TEKNOLOGIA JA YRITTÄJYYS, 1 kurssi Kurssilla perustetaan tuotantolaitos, jonka tuotteille suunnitellaan markkinointistrategia ja tuotteet myydään, kurssilaiset päättävät mahdollisen voiton käytöstä. Kurssi sopii esim. luokkaretkirahaston kartuttamiseen. KÄSITYÖ (Tekstiilityö) 7. lk TSA1, TSA2 ja TSA3 TSV2 VAHVISTA 7. LUOKAN OMPELUTAITOJA, ½ kurssia Kartutetaan lisää tekstiilityön taitoja ja valmistetaan omien suunnitelmien pohjalta käyttövaate.

16 16 TSV3 MUODIKASTA SYKSYKSI, ½ kurssia Syksyn muodista ja tyyleistä etsitään sopivat mallit ja materiaalit syysvaatteen tai asusteen toteuttamiseksi. TSV4 JOULUKURSSI 1, ½ kurssia Valmistetaan erilaisia tekstiilitöitä joululahjoiksi ja kodin koristelemiseksi jouluun. TSV5 JOULUKURSSI 2, 1 kurssi Valmistetaan erilaisia tekstiilitöitä joululahjoiksi ja kodin koristelemiseksi jouluun. TSV6 ASUSTEKURSSI, ½ kurssia Valmistetaan laukkuja, hattuja, koruja ym. asusteita esim. neuloen, ommellen tai huovuttaen. TSV7 TUUNAA UUSI ILME VAATEKAAPPIISI, ½ kurssia Ideoidaan uutta ja omaperäistä vaatekaappisi kätköistä. TSV8 PIPOKURSSI, ½ kurssia Valmistetaan muodikkaasti pipoja neuloen, virkaten tai ommellen ja mahdollisesti pipoon sopivia muita asusteita. TSV10 KESÄVAATTEEN OMPELUKURSSI I, ½ kurssia Ommellaan kesävaateita muodin ja tarpeen mukaan. TSV11 KESÄVAATTEEN OMPELUKURSSI II, 1 kurssi Ommellaan kesävaatteita muodin ja tarpeen mukaan. LIIKUNTA, POJAT 7. lk LIP1 ja LIP2 8. lk LIP3 ja LIP4 9. lk LIP5 ja LIP6 (poikien kurssit myös tyttöjen valittavissa) LPV1 PALLOILUKURSSI I, ½ kurssia (valittavissa lukuvuonna )

17 17 LPV2 PALLOILUKURSSI II, ½ kurssia Sisältö: lentopallo ja/tai koripallo, pesäpallo ja/tai jalkapallo ja pienmailapelit. Työtavat: opettajakeskeiset, yhteistoiminnalliset ja oppilaskeskeiset työtavat. LPV3 HARRASTUSLIIKUNNAN KURSSI, 1 kurssi Sisältö: opittujen palloilu- ja muiden taitojen harjoittelua, oman liikuntalajin harrastamista ja omaan liikuntalajiin liittyvää kuntoharjoittelua. Työtavat: opettajakeskeiset, yhteistoiminnalliset ja oppilaskeskeiset työtavat. Lisäkommentit: harjoitettavat liikuntalajit valitaan opettajan ja oppilaiden yhteissuunnittelun tuloksena. LPV4 TALVILIIKUNTAKURSSI, ½ kurssia Sisältö: voit valita seuraavista sisällöistä: hiihto, laskettelu ja lautailu (lautavuokran oppilas maksaa itse). Työtavat: yhteistoiminnalliset ja oppilaskeskeiset työtavat, yksilö- ja pienryhmäopetusta eriyttämisen keinoin. LPV5 LPV6 LPV8 UUDET LIIKUNTALAJIT KURSSI I, ½ kurssia (valittavissa lukuvuonna ) KUNTO- JA TEMPPUKURSSI, ½ kurssia (valittavissa lukuvuonna ) MAILAPELIKURSSI, ½ kurssia Sisältö: kurssin tarkka sisältö muotoutuu osallistujien yhteissuunnittelun tuloksena. Sisältöinä voivat olla esim. sulkapallo, squash, pingis, tennis, sähly ja golf. Työtavat: opettaja- ja oppilaskeskeiset sekä yhteistoiminnalliset työtavat. LPV10 KORIPALLOKURSSI, ½ kurssia Sisältö: koripallo ja sitä tukevat muut pelit ja tukiharjoittelu. Työtavat: opettaja- ja oppilaskeskeiset sekä yhteistoiminnalliset työtavat. Kurssi on valittavissa joka toinen vuosi. LPV11 LPV12 SALIBANDYKURSSI, ½ kurssia (valittavissa lukuvuonna ) UUDET LIIKUNTALAJIT KURSSI II, ½ kurssia Sisältö: oppilasryhmän toiveiden mukaisesti esim. seuraavia liikuntalajeja: keilailu, golf, vesiliikunta (purjehdus, surfing, soutu, melonta), jousiammunta, indiaca, yöretkeily/vaellus, itsepuolustus, beachvolley, korf, futsal, intercrosse ja lippupallo. Työtavat: yhteistoiminnalliset, oppilaskeskeiset ja yksilölliset työtavat.

18 18 LPV13 PARKOUR- JA TEMPPUKURSSI, ½ kurssia Sisältö: erilaisten parkour- ja muiden temppujen harjoittelua trampoliinia, volttimonttua ja telinesalia hyväksikäyttäen. Työtavat: opettaja- ja oppilaskeskeiset sekä yhteistoiminnalliset työtavat LPV14 JÄÄPELIKURSSI, ½ kurssia (valittavissa lukuvuonna ) LIIKUNTA, TYTÖT 7. lk LIT1 ja LIT2 8. lk LIT3 ja LIT4 9. lk LIT5 ja LIT6 (tyttöjen kursseista LTV2 on poikien valittavissa) LTV1 PALLOILUKURSSI, ½ kurssia Sisältö: oppilasryhmän toiveiden mukaan esim. jalkapallo, pesäpallo, koripallo, lentopallo, pienmailapelit, käsipallo. Työtavat: opettajakeskeiset, yhteistoiminnalliset ja oppilaskeskeiset työtavat. LTV2 TALVILIIKUNTAKURSSI, ½ kurssia Tytöt ja pojat erikseen, tarvittaessa sekaryhmät. Sisältö: voit valita seuraavista sisällöistä: hiihto, laskettelu ja lautailu (lautavuokran oppilas maksaa itse). Työtavat: yhteistoiminnalliset ja oppilaskeskeiset työtavat, yksilö- ja pienryhmäopetusta eriyttämisen keinoin. LTV3 HARRASTUSLIIKUNNAN KURSSI, 1 kurssi Sisältö: opittujen palloilu- ja muiden taitojen harjoittelua, oman liikuntalajin harrastamista ja omaan liikuntalajiin liittyvää kuntoharjoittelua. Työtavat: opettajakeskeiset, yhteistoiminnalliset ja oppilaskeskeiset työtavat. Lisäkommentit: harjoitettavat liikuntalajit valitaan opettajan ja oppilaiden yhteissuunnittelun tuloksena.

19 19 LTV4 UUDET LIIKUNTALAJIT - KURSSI, ½ kurssia Sisältö: oppilasryhmän toiveiden mukaisesti esim. seuraavia liikuntalajeja: keilailu, golf, melonta, jousiammunta, indiaca, yöretkeily/vaellus, itsepuolustus, intercrosse, lippupallo, ultimate. Työtavat: yhteistoiminnalliset, oppilaskeskeiset ja yksilölliset työtavat. LTV5 LTV6 TANSSI-ILMAISUN KURSSI I, ½ kurssia (valittavissa lukuvuonna ) KUNTOKURSSI, ½ kurssia Sisältö: kurssin tarkka sisältö muotoutuu osallistujien yhteissuunnittelun tuloksena, valittuun sisältöön vaikuttavat seuraavat kolme suurempaa osa-aluetta: a) lihaskuntoharjoittelu (esim. kuntosalityöskentely, kuntonyrkkeily, kuntopiiriharjoittelu, itsepuolustus, circuit training, step aerobic), b) kestävyysharjoittelu (esim. aerobic, juoksutyyppinen kuntoharjoittelu, uinti, erilaiset pallopelit), c) lihashuolto ja rentoutus. Työtavat: opettajakeskeiset, yhteistoiminnalliset ja oppilaskeskeiset työtavat. LTV8 MAILAPELIKURSSI, ½ kurssia Sisältö: kurssin tarkka sisältö muotoutuu osallistujien yhteissuunnittelun tuloksena. Sisältöinä voivat olla esim. sulkapallo, squash, pingis, tennis ja sähly. Työtavat: opettaja- oppilaskeskeiset sekä yhteistoiminnalliset työtavat. LTV9 TANSSI-ILMAISUN KURSSI II, ½ kurssia Sisältö: oppilasryhmän toiveiden mukaan esim. seuraavia tansseja: moderni-, jazz-, afro- tanssi, street dance, show-tanssi. Työtavat: opettajakeskeiset, yhteistoiminnalliset ja oppilaskeskeiset työtavat. TYTÖT JA POJAT (sekaryhmät) LPV7 VESIPALLOKURSSI, ½ kurssia Sisältö: Vesipallo ja sitä tukevat muut vesipelit ja harjoitteet esim. hengenpelastus, uimahypyt. Työtavat: opettaja- ja oppilaskeskeiset sekä yhteistoiminnalliset työtavat. Kurssi on valittavissa joka toinen vuosi. LPV9 RETKEILYKURSSI, 1 kurssi (9. luokka) Sisältö: vaellus-/yöretken suunnittelu ja toteutus. Työtavat: yhteistoiminnalliset työtavat.

20 20 MATEMATIIKKA 7. lk MAA1, MAA2 ja MAA3 8. lk MAA4, MAA5 ja MAA6 9. lk MAA7, MAA8, MAA9 ja MAA10 MAV2 MATEMAATTISTEN PULMIEN JA PELIEN KURSSI, 1 kurssi Kurssilla ratkaistaan pulmia ja pelataan pelejä sekä opitaan huomaamaan, että pulmien ratkaiseminen ja monissa peleissä menestyminen perustuu loogiseen päättelyyn. Kurssin sisällössä huomioidaan oppilaiden toiveita. MAV5 MATEMATIIKAN SYVENTÄVÄ KURSSI, 1 kurssi (9. luokka) Kurssi on tarkoitettu yhdeksäsluokkalaisille antamaan parempia valmiuksia jatkoopiskeluun. MUSIIKKI 7. lk MUA1 ja MUA2 MUV4 BÄNDIKURSSI, 1 kurssi Harjoittelemme kaikkien bändisoittimien käyttöä. Yritämme löytää jokaiselle oman soittimen. Syvennämme taitojamme sopivan ohjelmiston kanssa. Opettelemme myös omien kappaleiden tekemistä. Huom. Myös puhallin ja jousisoittajat sekä laulajat ovat kurssille erittäin tervetulleita. MUV5 LAULU- JA KUOROKURSSI, 1 kurssi Harjoittelemme äänenkäyttöä. Valmistamme monipuolisen lauluohjelmiston, jonka esitämme sopivassa tilaisuudessa. Tarvitsemme myös soittimia. MUV6 KITARANSOITTOKURSSI, 1 kurssi Kurssi vasta-alkajille ja pidemmälle ehtineille. Lähdemme liikkeelle kitaransoiton perusteista, pyrimme tekemään jokaiselle soittajalle sopivan haastavaa ohjelmistoa. Tutustumme tabulatuureihin ja muihin notaatiotapoihin. Kurssilla saa tietoa akustisen ja sähkökitaran soittotavoista sekä kitaran hankintaan ja huoltamiseen liittyvistä asioista. Teemme vierailun kitaraverstaalle tai musiikkiliikkeeseen.

21 21 MUV7 MUSIIKIN KUUNTELUKURSSI, ½ kurssia Tässäpä kurssi sinulle, joka harrastat aktiivisesti musiikkia, mutta laulaminen ja soittaminen ei välttämättä ole ykkösjuttusi. Kuuntelemme mm. kurssille osallistuvien omia levyjä ja keskustelemme musiikista. Vierailemme kaupungin pääkirjaston musiikkiosastolla ja tutustumme internettiin musiikin hankintapaikkana. Tavoitteena on syventää kuuntelukokemuksia, tutustua uusiin musiikkilajeihin ja opiskella perusteltujen näkemysten esittämistä kuunnellusta musiikista. MUV9 DEMOSTUDIO, 1 kurssi Perehdymme musiikin tekemiseen tietokoneen avulla ja tutustumme studiotyöskentelyn alkeisiin. Demostudiossa äänitämme musiikkia omaksi iloksemme sekä käyttömusiikkia erilaisiin tarpeisiin (videoille, juhliin, näytelmiin yms.). PSYKOLOGIA PSV1 PSYKOLOGIA, ½ kurssia Mitä psykologia on? Mitä se tutkii? Voiko sen tuloksiin luottaa? Mitä psykologit tekevät? Missä siitä on minulle hyötyä? Voisinko opiskella tehokkaammin? TERVEYSTIETO 7. lk TTA1 8. lk TTA2 9. lk TTA3 TTV1 Minäkö terveystaitaja? ½ kurssia Sisältö: lähestytään terveyttä käytännön keinoin, esim. tutustumalla erilaisiin terveysmittauksiin (hyödynnetään verenpaine-, syke- ja askelmittareita) ja syvennetään ensiaputaitoja. TIETOTEKNIIKKA Kurssien yhteydessä on mahdollisuus suorittaa tietokoneen käyttäjän A-kortti -tutkinnon (TIE- KE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) moduuleita. Lisää tietoa ajokortista: Huomaa, että ajokorttitutkinto on vaihtunut aikaisemmasta ECDL -ajokortista, koska ECDL -tutkintojen suorittaminen on loppunut Suomessa. Aikaisemmin suoritetut ECDL - tutkinnon moduulit on siirretty suoritetuiksi moduuleiksi A-kortti tutkintoon ja moduulien nimet, numerot ja sisällöt vastaavat toisiaan. 7. lk ATA1 Perustiedot ja taidot Mahdollisuus ajokortin moduulien 2. ja 3. suorittamiseen

22 22 ATV2 KUVANKÄSITTELYKURSSI, 1 kurssi Kurssilla hankitaan valmiudet tuottaa teknisesti korkeatasoisia ja näyttäviä kuvia tietokoneen avulla. Ammattitasoisilla grafiikkaohjelmilla tutustutaan pikseli- ja vektorigrafiikkaan. Harjoitellaan eri tapoja tuottaa digitaalista kuvaa ja kuvien käsittelyä. Opetellaan erilaisia tekniikoita animaatioiden tekemiseen. Mahdollisuus ajokortin moduulin 6. suorittamiseen. ATV3 OHJELMOINTI, 1 kurssi Opiskellaan oliopohjaisen ohjelmoinnin perusteet VisualBasic ohjelmointikielellä. Kielestä opiskellaan rajallinen osa siten, että kurssilla opitaan tekemään todellisia ja toimivia ohjelmia. Noin puolet kurssista käytetään itse suunnitellun pelin tai muun oman ohjelman tekemiseen. Ohjelmointi tällä kielellä on helppoa, että ihan alkeista aloittava opiskelija saa tehtyä kurssin aikana näyttäviä ohjelmia. ATV4 INTERNET-KURSSI, 1kurssi Kurssilla tutustutaan verkkojen toimintaperiaatteisiin ja erilaisiin käyttöliittymiin. Opiskellaan sähköisen tiedonsiirron perusteet, tiedostojen ja ohjelmien haku (FTP). Opetellaan erilaisten verkosta löytyvien palveluiden käyttöä ja sähköpostin monipuolisempaa käyttöä. Perehdytään tietoverkon vaaroihin ja verkkomateriaalin tekijänoikeuksiin. Opiskellaan erilaisia tekniikoita WWW-sivujen tekoon. Kurssilla on mahdollisuus tehdä omat kotisivut koulun www-palvelimelle. Mahdollisuus ajokortin moduulin 7. suorittamiseen. ATV7 NÄPPÄILYKURSSI, ½ kurssia Kurssilla perehdytään kymmensormijärjestelmän alkeisiin. Tavoitteena on parantaa kirjoitustehokkuutta ja omaksua ergonomisia työtapoja. Kurssi toimii hyvänä harjoituksena omaehtoiseen harjoitteluun. USKONTO JA ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Evankelisluterilaisen uskonnon pakolliset kurssit 7. lk UEA1 8. lk UEA2 9. lk UEA3 Ortodoksisen uskonnon pakolliset kurssit 7. lk UOA1 8. lk UOA2 9. lk UOA3 Elämänkatsomustiedon pakolliset kurssit 7. lk ETA1 8. lk ETA2 9. lk ETA3

23 23 UEV1 MYYTIT, RIITIT JA PYHÄT PAIKAT, ½ kurssia Kurssilla perehdytään erilaisiin myytteihin, riitteihin ja pyhiin paikkoihin syventäen oppilaiden käsityksiä kurssin aihepiiristä. Jokainen kurssille osallistuva valitsee jonkin aiheen (myytti, riitti tai pyhä paikka), josta hän valmistaa posterin tai esityksen sähköisessä muodossa. Aiheet voivat liittyä erilaisiin maailmassa esiintyviin uskontoihin. UEV2 RAAMATUN HENKILÖT ELOKUVASSA, ½ kurssia Kurssin tavoitteena on antaa syvempää näkökulmaa Raamatun henkilöihin. Kurssilla katsotaan oppilaiden valinnan perusteella muutama Raamatun henkilöitä käsittelevä elokuva. Elokuvia analysoidaan kirjallisesti sekä uskonnollisesta että elokuvaanalyysin näkökulmasta. Elokuvat valitaan esimerkiksi seuraavista Raamatun henkilöistä: Mooses, Joosef, Jeremia, Jeesus ja Paavali. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 7. lk AIA1, AIA2 ja AIA3 8. lk AIA4, AIA5 ja AIA6 9. lk AIA7, AIA8 ja AIA9 AIV1 ILMAISUTAITOA ILOKSI, 1 kurssi Kehitämme monipuolisesti omaa luovaa ilmaisuamme. Teemme yksilö- ja ryhmäharjoituksia, hulluttelemme luovasti. AIV2 LUOVA KIRJOITTAMINEN, 1 kurssi Syvennämme luovan kirjoittamisen taitoja. Kirjoitamme mielikuvitustarinoita, runoja, novelleja tai näytelmiä valinnan mukaan. AIV6 NÄYTELMÄKURSSI, 1 kurssi Valmistamme näytelmän tai näytelmiä.

24 24 TUNTIJAKO LIITE 1 OPPIAINE YHTEISET VAL AI A1-KIELI EN, SA RA 2 2 B1-KIELI UE, UO, ET HY MA BG FK TT MU KU KO TN/TS LI OP AT YHT. PAK A2-KIELI 0/2 0/2 0/2 0/6 0 B2-KIELI 0 0/2 0/2 0/4 0 YHT. VAL 0/ /16 YHTEENSÄ (oppilas) YHTEENSÄ VÄHINT. 30.5/ /94 8 8

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU Johtava rehtori Pekka Ruuskanen Puh. 0405585314 pekka.ruuskanen@norssi.jyu.fi PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKAT 7 9 Postiosoite: PL 35 (N) 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Käyntiosoite: Yliopistonkatu

Lisätiedot

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET 6. LUOKKA Info 5. luokkalaisille Valinnaisainetarjoitin aukeaa 26.3. klo 18.00 6. luokan valinnaisaineet Liikunta Tekstiilityö Mediataito Kotitalous LIIKUNTAKURSSI Sekä tytöt

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU Johtava rehtori Pekka Ruuskanen Puh. 040 558 5314 pekka.ruuskanen@norssi.jyu.fi PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKAT 7 9 Postiosoite: PL 35 (N) 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Käyntiosoite: Yliopistonkatu

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten 1 LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2015 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

MERTALAN KOULU 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT. lv. 2014-2015

MERTALAN KOULU 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT. lv. 2014-2015 MERTALAN KOULU 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT lv. 2014-2015 Yhteystiedot MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2, 57200 Savonlinna Kotisivut: http://edu.savonlinnaseutu.fi/mertala E-mail: mertalankoulu@savonlinna.fi

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU Johtava rehtori Pekka Ruuskanen Puh. 0405585314 pekka.ruuskanen@norssi.jyu.fi PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKAT 7 9 Postiosoite: PL 35 (N) 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Käyntiosoite: Yliopistonkatu

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Paljonko on tehty ykkösellä kuinka paljon pitää tehdä kakkosella yhteensä vähintään 60! Arvioi myös sitä, kuinka paljon kolmannelle vuodelle jää minimi 75 yht.

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA Valitse 2 kurssia B-valinnaisia opintoja. Yhden kurssin kesto on 38 tuntia. Toisen valitsemistasi kursseista opiskelet syyslukukaudella ja toisen kevätlukukauden aikana.

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valintojen tekeminen kahdeksannella luokalla Mitä uutta yhdeksännellä luokalla? Yhteisiä oppiaineita yhdeksännellä luokalla on 25 ja valinnaisaineita 6 tuntia. Seitsemännellä

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

KESÄMÄENRINTEEN KOULU VALINNAISAINEKURSSIT 2015-2016 8.- JA 9.-LUOKKAA VARTEN

KESÄMÄENRINTEEN KOULU VALINNAISAINEKURSSIT 2015-2016 8.- JA 9.-LUOKKAA VARTEN KESÄMÄENRINTEEN KOULU VALINNAISAINEKURSSIT 2015-2016 8.- JA 9.-LUOKKAA VARTEN VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yleisopetuksen oppilas valitsee kolme (3) ns. pitkää kurssia, joiden opiskelu jatkuu 9. luokalla.

Lisätiedot

KOULUKOHTAISTEN KURSSIEN YHDENMUKAISTAMINEN KURRE7 SIIRRYTTÄESSÄ

KOULUKOHTAISTEN KURSSIEN YHDENMUKAISTAMINEN KURRE7 SIIRRYTTÄESSÄ KOULUKOHTAISTEN KURSSIEN YHDENMUKAISTAMINEN KURRE7 SIIRRYTTÄESSÄ 26.9.2008 Äidinkieli Ilmaisutaito Viestintä: ÄI10 Luova kirjoittaminen ÄI11 Kirjallisuuden kurssi ÄI12 Tekstin huolto ÄI13 Teatterin ja

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9 Munkkiniemen yhteiskoulu peruskoulu luokat 7 9 TERVETULOA MUNKAN PERUSKOULUUN! Munkka on moderni yksityiskoulu, jossa toimivat yläkoulu ja lukio. Peruskoulun erityispiirteitä ovat jaksottomuus, laaja kieliohjelma

Lisätiedot

LYHYTKURSSIT 9. luokalle

LYHYTKURSSIT 9. luokalle Taitava leipoja Ompele vaate! TEEMA-työpaja Teknisen työn lyhytkurssi Elektroniikka/ -ohjelmointikurssi Bändi ja lauluyhtye Digimusiikkia Mailapelikurssi Kunto ja kehonhuolto Historiaa ja draamaa - kurssi

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Kustaantie 10 01400 Vantaa Fax: 09-839 24329 Puhelimet: Rehtori Heikki Hirvonen 050-3122125 Koulusihteeri Ritva Lehtonen 09-83924330

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Kirjoitetaan tietokoneella ja hyödynnetään pari- ja ryhmäpalautetta. Lemmikkieläimistä ja niiden hoidosta kiinnostuneet.

Kirjoitetaan tietokoneella ja hyödynnetään pari- ja ryhmäpalautetta. Lemmikkieläimistä ja niiden hoidosta kiinnostuneet. RYHMÄ C 8. luokkaa varten 4 x 1 jakso / aine, /vko ÄIDINKIELI Luova kirjoittaminen 1 jaksoa, /vko Kurssilla saadaan virikkeitä ja ohjausta luovaan kirjoittamiseen. Kirjoitetaan esimerkiksi tarinoita, novelleja

Lisätiedot

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Kielipolku 1.8.2016 alkaen Luokka- aste 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A- kieli englanti tai venäjä Valinnainen A2 kieli englanti,

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun.

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. 2011 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden lisäksi valita runsaasti

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT?

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT? Kaarinan Lukio 2009 010 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU.

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU. RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU Mikkelin kaupunki Valinnaisaineet kahdeksannella luokalla 2007-2008 Kahden lukuvuoden valinnaisainekursseista valitaan kaksi. Kurssilla opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8.- ja

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 Toisen asteen koulutus: LUKIO - KOULUTUS AMMATILLINEN KOULUTUS

Lisätiedot

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1.

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1. Ajankohtaista Taidelukioviikko.. 5.. Lopputyönäyttely Muutos.. alkaen, näyttelyyn voi tutustua koulupäivien aikana 8.. saakka Promenadikonsertti ti.. klo 8:0 Melartinsalissa, vapaa pääsy, ohjelma 0 Kevyen

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET 2013-2015

löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET 2013-2015 qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

Kerrataan ja syvennetään ruuanvalmistus- ja leivonta-taitoja. Suunnitellaan ja toteutetaan ateriakokonaisuuksia sekä valmistetaan leivonnaisia

Kerrataan ja syvennetään ruuanvalmistus- ja leivonta-taitoja. Suunnitellaan ja toteutetaan ateriakokonaisuuksia sekä valmistetaan leivonnaisia 1 9. LK LYHYIDEN VALINNAISAINEIDEN KUVAUKSET Arviointi Hyväksytty/hylätty KOTITALOUS SYKSY JA KEVÄT Kauhalla ja kaulimella Tavoite Kerrataan ja syvennetään ruuanvalmistus- ja leivonta-taitoja. Suunnitellaan

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 SINULLE, KAHDEKSASLUOKKALAINEN Tämä tietopaketti on tarkoitettu peruskoulun yläkoulun 8.- luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Lisätiedot

SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS

SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset 22.10.2014 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN PÄIVÄLUKIO

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

Lukio-opinnoistaopinnoista

Lukio-opinnoistaopinnoista Kirjoittajainfo KYL 6.5.2010 Lukio-opinnoistaopinnoista Lukion päättötodistus» Minimi 75 kurssia» Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016-2017

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016-2017 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2016-2017 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv 2016-2017 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Männistön koulun VALINNAISAINEET

Männistön koulun VALINNAISAINEET Männistön koulun VALINNAISAINEET 2015-16 YHTEYSTIETOJA Männistön koulu Yhteiskouluntie 3 16100 UUSIKYLÄ p. 044 790 9369 Faksi (03) 885 1482 e-mail: manniston.koulu@nastola.fi Rehtori Sanna Ainola Puh 040

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA TERVETULOA! KAKSOISTUTKINNON YKKÖSET SAMPO rehtori Mika Strömberg

VANHEMPAINILTA TERVETULOA! KAKSOISTUTKINNON YKKÖSET SAMPO rehtori Mika Strömberg VANHEMPAINILTA KAKSOISTUTKINNON YKKÖSET SAMPO16 2.11.2016 TERVETULOA! rehtori Mika Strömberg ESITYKSEN AIHEET * lukion esittely ja tilat * kaksoistutkinto-opinnot * ylioppilastutkinto * sähköiset ylioppilaskirjoitukset

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten!

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! LANGINKOSKEN KOULU 2012-2013 VALINNAISAINEET 9. LUOKALLE Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! Merkitse valintalomakkeeseen kuitenkin

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2014-2015 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv. 2014-2015 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

ALOITUS S2015 II-tutkinto

ALOITUS S2015 II-tutkinto ALOITUS S2015 II-tutkinto 12.8.2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio YHDISTELMÄTUTKINTO Suoritetaan yhtä aikaa ammatillisia opintoja sekä lukio-opintoja ammatillinen

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 9.lk varten 2014 2015

Valinnaisaineopas 9.lk varten 2014 2015 Valinnaisaineopas 9.lk varten 2014 2015 1 9. luokalle valittavat lyhyet valinnaiskurssit YHDEN JAKSON KURSSIT (19H) Kurssin kesto 2 h viikossa 1 jakson ajan AJANKOHTAISTA MAAILMALTA (YH) APUA! äidinkielen

Lisätiedot

LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2012

LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2012 LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2012 7. LUOKKIEN OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE Oppilaat opiskelevat vuosiluokilla 8-9 yhteisinä opetettavien oppiaineiden lisäksi kuusi tuntia viikossa valinnaisia oppiaineita,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset

VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset 28.10.2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN PÄIVÄLUKIO 348 opiskelijaa - rehtori Mika Strömberg

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

OPAS 9. LUOKAN VALINTOJA VARTEN

OPAS 9. LUOKAN VALINTOJA VARTEN RIIHENMÄEN KOULU 040-3145 420/ rehtori OPAS 9. LUOKAN VALINTOJA VARTEN Yhdeksättä luokkaa varten oppilas voi valita kaksi lyhytkurssia. Pitkät kurssit jatkuvat samoina kuin kahdeksannella luokalla. Yrittäjyysluokan

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

PAUNUN KOULU KOELISTA SYKSY 2014 31.8.2014. Ma 8.9. MATEMATIIKKA luokka klo luokkatila tilan vaihto 8A 9-10 MA2 8B 9-10 BG2

PAUNUN KOULU KOELISTA SYKSY 2014 31.8.2014. Ma 8.9. MATEMATIIKKA luokka klo luokkatila tilan vaihto 8A 9-10 MA2 8B 9-10 BG2 VIIKKO 37 Ma 8.9. Pe 12.9. Ma 8.9. MATEMATIIKKA luokka klo luokkatila tilan vaihto 8A 9-10 MA2 8B 9-10 BG2 8C 9-10 MA3 8D 9-10 BG1 8E 9-10 AI1 9B (LEL) AI1 RE1 8F 9-10 AI2 Pe 12.9. MATEMATIIKKA luokka

Lisätiedot

KESÄMÄENRINTEEN KOULU VALINNAISAINEKURSSIT JA 9. LUOKKAA VARTEN

KESÄMÄENRINTEEN KOULU VALINNAISAINEKURSSIT JA 9. LUOKKAA VARTEN KESÄMÄENRINTEEN KOULU VALINNAISAINEKURSSIT 2016 2017 8. JA 9. LUOKKAA VARTEN VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yleisopetuksen oppilas valitsee kolme (3) ns. pitkää kurssia, joiden opiskelu jatkuu 9. luokalla.

Lisätiedot

Pisterajat Vuosi

Pisterajat Vuosi Pisterajat 2006-2013 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62 60 62 Syksy

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle Hyvä seitsemäsluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus enemmän itse päättää oman koulutyösi sisällöstä. Kouluvuoden kolmestakymmenestä vuosiviikkotunnista

Lisätiedot

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27%

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27% Kaikki vastaajat (N=819) % 30 20 10 0 25% 26% 22% 27% 29% 36% 7. 8. 9. 34% 52% % 52 50 48 48% 46 Tyttö Poika Aloittelija: minulla ei ole kokemusta ipadin käytöstä Noviisi: minulla on ipadin peruskäyttökokemusta,

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 SALPAUSSELÄN PERUSKOULU Hämeenlinnantie 3, 15800 Lahti Kannen kuva: Ari Vilkman TUNTIJAKO: YHTEISET OPPIAINEET... 3 TUNTIJAKO: VALINNAISET OPPIAINEET 4 VALINNAISAINEIDEN ARVOSTELU...

Lisätiedot