JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU"

Transkriptio

1 1 JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU Johtava rehtori Pekka Ruuskanen Puh. (014) PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKAT 7 9 Postiosoite: PL 35 (N) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Käyntiosoite: Yliopistonkatu JYVÄSKYLÄ fax. (014) Rehtori Helena Muilu Puh. (014) Opinto-ohjaajat Riitta Liisa Lehtivaara Puh. (014) Anne Rautaparta Puh. (014) Jouni Mutikainen Puh. (014) Kannen kuvat: Hannah Knevel, Anna Saarelainen, Roosa Hovikoski ja Neija Peltovuori, 8d 330 kpl Jyväskylä 2007

2 2

3 3 Lukijalle Jyväskylän normaalikoulun perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti oppilaan opintoihin kuuluu valinnaisia opintoja vuosiluokilla 8-9. Valinnaisaineina tarjotaan: oppiaineiden sisältöjä syventäviä ja soveltavia kursseja o kaikissa aineissa o erityisesti taito- ja taideaineissa useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia vieraiden kielten oppimääriä (A2 ja B2 kielet) tietotekniikan kursseja A1 englannissa on yhden yhteisen kurssin toteutustapa vaihtoehtoinen. Kurssin valinta tehdään muiden valintojen yhteydessä joko 8. tai 9. luokalla Valinnaisaineet opiskellaan yhden vuosiviikkotunnin tai puolen vuosiviikkotunnin pituisina kursseina. Sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla oppilas valitsee valinnaiskursseja seitsemän vuosiviikkotunnin verran. Suurin osa valinnaiskursseista opiskellaan luokattomana eli samassa opetusryhmässä on oppilaita sekä 8. että 9. luokalta. Jos kurssi voidaan valita vain toisella luokista, tämä on erikseen mainittu. Vuosiviikkotunnin mittainen kurssi tarkoittaa käytännössä, että kurssin opiskelu jakautuu kahdelle jaksolle ja jakson aikana kurssia opiskellaan kolme tuntia viikossa. Puolen vuosiviikkotunnin kurssi on vastaavasti yhden jakson aikana kolme tuntia viikossa. Tässä valinnaiskurssioppaassa esitellään ne valinnaiskurssit, joita on mahdollisuus ottaa opiskeluohjelmaan lukuvuonna

4 USEAN OPPIAINEEN YHTEISET KURSSIT 4 INT1 LUONTOKURSSI, 1 kurssi Kurssilla tutustutaan ympäristömme ilmiöihin luonnon tutkimusmenetelmiä apuna käyttäen. Kurssi sisältää koulun ulkopuolisen kenttätyöjakson. Tarkka sisältö muotoutuu vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. INT2 AVARUUSMATKA, 1 kurssi Kurssilla sovelletaan luontokurssilla opittuja asioita. Opintojakson teemana on kuvitteellinen simuloitu avaruusmatka. INT3 YRITYSTOIMINTA, 1 kurssi Liikeideasta oman yrityksen perustamiseen, yritysmuodot, sidosryhmät, kirjanpito, perustamisasiakirjat, kilpailu, markkinat. Kurssilaisten yhteinen yritys tuottaa voittoa vai tuottaako? Liiketoiminta toteutetaan kotitalouden tunneilla kurssilaisten suunnitteleman idean pohjalta. Mahdollinen voitto käytetään kurssilaisten hyväksi. Yhteistyössä mukana Nuori Yrittäjyys ry (www.nuoriyrittajyys.fi). Asiantuntija-apuna kauppaoppilaitoksen opiskelijoita. INT4 SYNTISEN HYVÄÄ VAI EI? USKONNON SUHDE RUOKAAN, ½ kurssia Kurssin tavoitteena on tutustuttaa oppilaita uskonnon vaikutukseen ruokaan ja sen valmistukseen. Kurssilla käsitellään maailmanuskontojen suhdetta ruokaan ja valmistetaan erilaisia maailmanuskonnoissa syötäviä ruokia uskontojen ruokakulttuurin käsitysten pohjalta. INT5 ONKO KOKKI KEMISTI?, 1 kurssi Kurssin tavoitteena on, että opitaan havainnoimaan elintarvikkeisiin liittyviä kemiallisia ilmiöitä ruoanvalmistuksen sekä leivonnan yhteydessä. Kurssilla käsiteltävät kemialliset ilmiöt ovat esim. ruoka-aineiden värit, hyytyminen, kohoaminen, vaahtoutuminen ja kasvisten sekä hedelmien tummuminen. INT6 KULTTUURIPALVELUT TUTUKSI, 1 kurssi Satunnainen kulttuurimatkailija kurssilla valmennetaan oppilaita kulttuurin kuluttajiksi. Tehdään paikallisia ja kansallisia kulttuurilaitoksia tutuksi. Opitaan käyttämään kulttuuripalveluita. Kurssi sisältää teatterivierailun ja sen analysoimisen, museokäynnin ja perehtymisen taidekritiikkiin, konserttikäynnin ja sen analyysin. Lisäksi kulttuurielämyksiä käsitellään oman taiteellisen tuottamisen kautta.

5 5 INT7 SODAN JUURIA ETSIMÄSSÄ NÄKÖKULMIA RISTIRIITOIHIN MAAILMALLA, 1 kurssi Kurssin tavoitteena on syventyä ja 2000-luvun keskeisten sotien syihin historian, talouden, uskonnon ja aatteen näkökulmasta. Käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi I ja II maailmansota, kylmä sota, Lähi-Idän kriisi, kommunistisen Kiinan synty, Afganistanin ja Tsetsenian tilanne, Persianlahden konflikti, Irlannin konflikti, Intian ja Pakistanin konflikti, Jugoslavian hajoaminen, terrorismi ja väkivaltaan turvautuminen. Kurssilla tehdään ryhmätöitä ja kuullaan vierailevia asiantuntijoita. INT8 KANSALAISEN TURVAKURSSI, 1 kurssi Kurssin tavoitteena on parantaa valmiuksia, jotka edistävät yksilön ja ympäristön turvallisuutta onnettomuus- ja erityistilanteissa. Kurssilla tutustutaan turvallisuuteen yhteiskunnan näkökulmasta, pohditaan Suomen turvallisuuspoliittista asemaa ja maanpuolustusta. Lisäksi kehitetään valmiuksia toimia vaaratilanteessa (esim. itsepuolustus), syvennetään ensiaputietoja ja - taitoja harjoitusten avulla. INT9 KORUJA PEHMEISTÄ JA KOVISTA MATERIAALEISTA, ½ kurssia Korukurssilla voit valmistaa monenlaisia koruja pehmeistä ja kovista materiaaleista. Voit valmistaa tuotteitasi sekä teknisen että tekstiilityön luokissa. Tavoitteena on käyttää ja kokeilla useita eri materiaaleja. Mahdollisuuksien mukaan pyritään yhdistelemään eri materiaaleja samassa tuotteessa. INT10 TUUNAA TYLSÄSTÄ TYYLIKÄSTÄ, 1 kurssi Uudista huoneesi, suunnittele lempihuonekalusi! Kurssilla suunnittelemme sisustuselementtejä ja rakennamme niistä pienoismalleja. Tutustumme materiaaleihin ja niiden käyttöön vanhan uudistamisessa ja uuden rakentamisessa. INT11 OPASKURSSI, 1 kurssi Kurssin tavoitteena on kouluttaa sinut oman koulusi kohdeoppaaksi, joka opastaa vieraita tutustumaan koulun tiloihin tai liikkumaan koulutalossa. Vieraskielisten ryhmien opastukset antavat myös mahdollisuuden kokeilla ja harjoitella kielitaitoasi. Kurssin aihepiirejä ovat mm. opastustekniikka, puheviestintä, esiintymistaito ja vieraskielinen viestintä. Lisäksi on käytännön harjoittelua sekä reittien suunnittelua. INT12 ELÄVÄ KUVA JA ÄÄNI, 1 kurssi Elokuvakurssilla perehdytään liikkuvan kuvan kielioppiin. Lisäksi tarkastellaan musiikin ja muiden äänimaisemien itsenäistä luonnetta ja luonnetta suhteessa kuvailmaisuun. Tarkastellaan ja analysoidaan elokuvien kuva- ja äänimaailmaa ja tehdään itse harjoituksia: kuvataan ja editoidaan kohtauksia sekä rakennetaan niihin äänimaisemia efekteineen ja musiikkeineen. Luodaan katsaus musiikkivideoiden kuvallis-äänelliseen kieleen.

6 6 INT13 KUVIA JA TARINOITA, 1 kurssi Sarjakuvakurssilla tutustutaan eri tyyppisiin sarjakuviin ja tehdään omia tuotoksia. Tehdyt sarjakuvat kootaan yhteiseksi albumiksi, joka monistetaan osanottajille. Jos ryhmän kiinnostus suuntautuu enemmän satukirjan kuvitukseen, sisältö voidaan muuttaa kuvituspainotteiseksi. INT16 TUKIOPPILASKURSSI 1, 1 kurssi (8. luokka) Sinulla on mahdollisuus lisätä itsetuntemustasi ja vuorovaikutustaitojasi erilaisten harjoitusten ja aktiivisen toiminnan avulla. Tukioppilastoiminnassa pursuaa tekemisen ilo! Kurssille valitaan haastattelun perusteella oppilaat, jotka haluavat toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita oppilaita. INT17 TUKIOPPILASKURSSI 2, 1 kurssi (9. luokka) Kurssilla sinulla on edelleen mahdollisuus lisätä itsetuntemustasi, vuorovaikutustaitojasi ja esiintymisvarmuuttasi. Tällä kurssilla pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa, joka näkyy koulun arjessa. A-KIELET ENGLANNIN KIELI A1-kieli A2-kieli 7. lk ENA1 ja ENA2 7. lk ENE1 ja ENE2 8. lk ENA3, ENA4 ja ENA5 8. lk ENE3 ja ENE4 9. lk ENA6 ja ENA7 9. lk ENE5 ja ENE6 A1-kielenä englantia opiskelevat valitsevat vähintään yhden kurssin 8. tai 9. luokan aikana. ENV1 LISÄÄ PERUSENGLANTIA, 1 kurssi (9. luokka) Jos haluat opiskella ns. tavallista englantia lisää, on mahdollista valita kurssi, jonka työskentely pohjautuu ensisijaisesti oppikirjan teksteihin. ENV3 BRITAIN PAST AND PRESENT, 1 kurssi Tutustumme Britannian historiaan, ympäristöön, kulttuuriin ja elämään ennen ja nyt. Apuna musiikkia, kuulokuvia, tekstejä ja videoita. Kurssilla laaditaan lisäksi projektityö jostakin kiinnostavasta aiheesta.

7 7 ENV7 TAVOITTEENA LUKIO, 1 kurssi (9. luokka) Hitaasti edeten kerrataan peruskoulun keskeisiä kielioppiasioita ja sanastoa. ENV8 DRAMA IN ENGLISH, 1 kurssi Haluatko näytellä englanniksi? Tällä kurssilla tuotamme joko elokuvan tai näytelmän englanniksi. Lisäksi teemme erilaisia ilmaisutaitoharjoituksia. ENV10 ROUND THE WORLD IN 30 HOURS, 1 kurssi Teemme erilaisia tutustumalla englanninkielisiin maihin ja niiden elämään ja kulttuureihin. Työskentely sisältää mm. erilaisten omaehtoisten projektien tekemistä oppilaiden itsensä valitsemista maista tai alueista. ENV11 KIELISTUDIOKURSSI, 1 kurssi Ääntämis-, puhe-, kuuntelu- ja keskusteluharjoituksia. RANSKAN KIELI A1-kieli A2-kieli 7. lk RAA1 ja RAA2 7. lk RAE1 ja RAE2 8. lk RAA3, RAA4 ja RAA5 8. lk RAE3 ja RAE4 9. lk RAA6, RAA7 ja RAA8 9. lk RAE5 ja RAE6 RAV1 AU SECOURS!, 1 kurssi Ranskan tuki- ja kertauskurssi lukioon aikoville. SAKSAN KIELI A1-kieli A2-kieli 7. lk SAA1 ja SAA2 7. lk SAE1 ja SAE2 8. lk SAA3, SAA4 ja SAA5 8. lk SAE3 ja SAE4 9. lk SAA6 ja SAA7 9. lk SAE5 ja SAE6

8 8 A1- kielenä saksaa opiskelevat valitsevat vähintään yhden kurssin 8. tai 9. luokan aikana. SAV1 TURISTINA SAKSASSA, 1 kurssi Harjoittelemme matkailuun liittyviä keskustelutilanteita. SAV2 SAKSAA VERKOSSA, 1 kurssi Teemme projektitöitä erilaisista aiheista. B-KIELI RUOTSIN KIELI 7. lk RUB1 ja RUB2 8. lk RUB3 ja RUB4 9. lk RUB5 ja RUB6 RUV1 ROHKEASTI RUOTSIA!, ½ kurssia Harjoittelemme erilaisia keskustelutilanteita ja vahvistamme kuullunymmärtämisen taitoja. Sopii erityisesti lukioon aikoville. RUV2 TAVOITTEENA LUKIO, 1 kurssi (9. luokka) Kerrataan ja vankennetaan peruskoulun keskeisiä kielioppiasioita ja opitaan uutta sanastoa. B2-KIELET RANSKAN KIELI Valittavissa 0/4 kurssia RAC1 YSTÄVIEN KESKEN, 1 kurssi (8. luokka) Opit tervehtimään ja esittäytymään sekä käymään pieniä keskusteluja ranskaksi. RAC2 ARKISIA ASIOITA, 1 kurssi (8. luokka) Harjoittelet jokapäiväiseen elämään liittyvää asioimista kodin ulkopuolella.

9 9 RAC3 SUUNTANA PARIISI, 1 kurssi (9. luokka) Matkustat Pariisiin ja tutustut ranskalaiseen kulttuuriin. RAC4 PARIISILAISELÄMÄÄ, 1 kurssi (9. luokka) Syvennät tuntemustasi ranskalaisesta elämänmenosta. SAKSAN KIELI Valittavissa 0/4 kurssia SAC1 GUTEN TAG! 1 kurssi (8. luokka) Ensimmäisten kontaktien solmiminen ja arkipäivän tilanteet. SAC2 KOMMST DU MIT? 1 kurssi (8. luokka) Asioiminen kodin ulkopuolella. SAC3 LOS GEHT'S! 1 kurssi (9. luokka) Matkustaminen ja siihen liittyvät tilanteet. SAC4 UNTERWEGS, 1 kurssi (9. luokka) Saksankielisen ympäristön kohtaaminen. VENÄJÄN KIELI (RUSSKIJ JAZYK) Valittavissa 0/4 kurssia VEC1 TERVETULOA UUTEEN MAAILMAAN, 1 kurssi (8. luokka) Opit lukemaan, kirjoittamaan ja - laulamaan! kyrillisillä aakkosilla. Opit kertomaan itsestäsi ja perheestäsi venäjäksi. Tutustut venäjää puhuvaan kielialueeseen - ennakkoluulottomasti. VEC2 MATKA JATKUU..., 1 kurssi (8. luokka) Kielitaitosi karttuu koko ajan. Saat ja hankit tietoja ja kokemuksia venäläisestä kulttuurista, erityisesti musiikista ja venäläisestä keittiöstä. Myös venäläinen tapakulttuuri tulee sinulle tutuksi. VEC3 MUTTA TÄMÄHÄN ON HELPPOA! 1 kurssi (9. luokka) Paljon kuuntelu- ja keskusteluharjoituksia. Huomaat selviytyväsi jokapäiväisen elämän tilanteista venäjän kielellä. Samalla sanavarastosi karttuu - hitaasti mutta varmasti.

10 10 VEC4 ETEENPÄIN JA SYVEMMÄLLE, 1 kurssi (9. luokka) Kertaat ja vankennat oppimaasi erityisesti lukio-opintoja varten. Tutustut venäläiseen kirjallisuuteen - myös alkukielellä. Kirjoitat myös itse, esim. kirjeitä. BIOLOGIA JA MAANTIETO 7. lk BIA1 ja GEA1 8. lk BIA2 ja GEA2 9. lk BIA3, BIA4 ja GEA3 BGV1 RISKIEN MAANTIEDE, 1 kurssi Tiedotusvälineet kertovat jatkuvasti erilaisista luonnon- ja ympäristöonnettomuuksista, kuten tulvista, maanjäristyksistä jne. Kurssilla tutustutaan siihen, onko maapallo muuttunut aikaisempaa vaarallisemmaksi paikaksi asua. Työtavat suunnitellaan yhdessä (väittelyitä, elokuvia, dokumentteja, tutkielmia jne..) BGV6 ELÄINKURSSI, 1 kurssi Kurssilla tutustutaan eri lemmikki- ja kotieläimiin, niiden hoitoon ja kasvatukseen. Perehdytään eläinten käyttäytymisen lainalaisuuksiin ja tutkimusmenetelmin. Perehdytään ihmisen vastuuseen eläimistä ja eläinten suojeluun. Työtavat suunnitellaan yhdessä (käytännön harjoituksia, vierailuja, vierailijoita, jne.). BGV7 KIINNOSTAVIEN ALUEIDEN MAANTIETOA, 1 kurssi Perehdytään tiettyjen alueiden maantietoon oppilaiden valinnan mukaan. Painotetaan etenkin kulttuurin ja luonnonolojen tuntemukseen. Työtavat suunnitellaan yhdessä (oppilaiden ja opettajien esityksiä, oppilastöitä, filmejä, kuvia ja ruokaa maailmalta). BGV8 LUONTOHARRASTUSKURSSI, 1 kurssi Kurssilla tutustutaan Suomen luonnonvaraisiin kasvi- ja eläinlajeihin. Hankitaan valmiuksia metsästäjäntutkinnon suorittamiseen. Luonnon tuntemuksen ohella kurssilla opiskellaan retkeilytaitoja. Suunnitellaan ja tehdään ryhmän päätöksen mukaan joko yö tai viikonlopun kokopäiväretki. Työtavat suunnitellaan yhdellä (oppilaiden ja opettajien esityksiä ja oppilastöitä). Tehdään retki.

11 11 FILOSOFIA FIV1 FILOSOFIAN KURSSI, ½ kurssia Tarkastellaan olemassaolon perusteita ja arkipäivän ongelmia filosofisesti. Pohditaan esimerkiksi kysymyksiä: Mitä on olemassa? Kuka minä olen? Onko valehtelu väärin? Onko yhteiskunta oikeudenmukainen? Ovatko ihmiset vapaita? Onko eläimillä oikeuksia? FYSIIKKA JA KEMIA 7. lk FYA1 ja KEA1 8. lk FYA2 ja KEA2 FYA3 (½ kurssia) KEA3 (½ kurssia) 9. lk FYA4 ja KEA4 FYV3 TÄHTITIEDE I, ½ kurssia Peruskurssi. Tutustutaan omaan aurinkokuntaamme ja tärkeimpiin paljain silmin nähtäviin tähtikuvioihin. FYV4 TÄHTITIEDE II, ½ kurssia Jatkokurssi. Tutustutaan tähtitaivaan muihin kohteisiin, kuten eri-ikäisiin tähtiin, tähtijoukkoihin ja galakseihin sekä yleiseen vetovoimalakiin ja Keplerin lakeihin ja ennen kaikkea punnitaan maapallo. KEV1 LABORATORIOKURSSI, ½ kurssia Kurssilla tehdään kemiallisia kokeita, tutkitaan erilaisia aineita ja opetellaan kasvivärjäystä. Osallistujien toiveet pyritään huomioimaan. HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI 7. lk HYA1 ja HYA2 8. lk HYA3 ja HYA4 9. lk YHA1, YHA2 JA YHA3

12 12 HYV1 KADONNUT MAAILMA, ½ kurssia Tutustutaan oppilaiden valinnan mukaan joihinkin muinaisiin kulttuureihin, kuten faaraoiden Egyptiin, Babyloniaan, Kiinaan, Indus-kulttuuriin, mayoihin, antiikin Roomaan tai vaikkapa viikinkeihin. Oppilastöitä, opettajajohtoisesti ja pienryhmissä työskentelyä. HYV3 LAKITIEDON KURSSI, ½ kurssia Tutustutaan mm. rikoslakiin, poliisin toimintaan, oikeudenkäyntiin, nuorten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, perhelainsäädäntöön, kuluttajansuojaan, pankkitoimintaan sekä ajankohtaisiin aiheisiin. Opettajajohtoisesti ja pienryhmissä työskentelyä, oikeustapausten ratkomista, roolipelejä, asiakirjojen laatimista, vierailut ainakin poliisilaitokselle ja käräjäoikeuteen. HYV4 MITÄ MAAILMALLA TAPAHTUU? ½ kurssia Tutustutaan ajankohtaisiin maailmanpoliittisiin asioihin. Seurataan oppilaiden valinnan mukaan maailman kriisejä, suurvaltapolitiikkaa, talouden muutoksia ja kotimaan päivänpolitiikkaa. Tarkastelukohteena on myös tiedonvälityksen kriittinen analysointi. Oppilastöitä, opettajajohtoisesti ja pienryhmissä työskentelyä. HYV6 ONKO ROTUJA OLEMASSA?, ½ kurssia (valittavissa lukuvuonna ) KOTITALOUS 7. lk KOA1, KOA2 ja KOA3 KOV1 KASVISRUOKAKURSSI, ½ kurssia Käytämme monipuolisesti kasviksia, marjoja ja yrttejä ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa. KOV2 PATAKASIN KEITTIÖSSÄ, 1 kurssi (8. luokka) Vahvistetaan perustaitoja valmistamalla ruokia ja leivonnaisia huomioiden ajankäyttö, ajankohtaiset, edulliset ja ravitsemuksellisesti monipuoliset raaka-aineet. KOV3 LEIPURIT KEITTIÖSSÄ, 1 kurssi Perehdytään erilaisiin leivonnaistyyppeihin valmistamalla suolaisia ja makeita leivonnaisia.

13 13 KOV4 SUOMALAINEN MATKALLA EUROOPPAAN, 1 kurssi Matkamme alkaa kotimaan makuelämyksillä jatkuen esim. Ruotsin ja Norjan kautta Englantiin kello viiden teelle. Sieltä matkustamme Kanaalitunnelin kautta yllätysten Pariisiin. Ennen paluuta piipahdamme pita -leipien kotimaassa. KOV5 JOULU TUOKSUU KEITTIÖSTÄ, ½ kurssia (9. luokka) Valmistamme jouluisia ruokia, leivonnaisia ja karkkeja. Kurssilaiset toteuttavat itse suunnittelemansa lopputyön. KOV6 ELÄN OPISKELIJAELÄMÄÄ, ½ kurssia (9. luokka) Perehdytään opiskelijan budjettiin, oman kodin hoitoon sekä valmistetaan edullista ja monipuolista perusruokaa. KOV8 EKSOOTTISIA MAKUELÄMYKSIÄ MAAILMALTA, 1 kurssi (9. luokka) Tutustumme kaukaisempien maiden ruokakulttuureihin erikoisine ruokineen ja ruokailutapoineen. KOV9 JUHLARUOKAA RAKKAUDELLA, 1 kurssi (9. luokka) Suunnitellaan ja toteutetaan juhlavia ateriakokonaisuuksia esim. perhejuhliin ja vuodenaikojen teemoihin. Tutustutaan juhlatapoihin ja -kulttuuriin. KOV10 PIKKU LEIPURIT, ½ kurssia (9. luokka) Oppilaat suunnittelevat vuodenaikaan sopivan koulun ulkopuoliselle ryhmälle, esim. ala-asteen oppilaille, päiväkotiryhmälle. Suunnittelu ja esivalmistelut ajoittuvat oppitunneille ja Apikku touhu ja ohjaus ilta-aikaan, jolloin oppilaat toimivat kurssin ohjaajina. KUVATAIDE 7. lk KUA1 8. lk KUA2 KUV1 PIIRUSTUS JA MAALAUS I, 1 kurssi Perehdymme kuvantekemisen perusasioihin. Harjoitamme silmän ja käden yhteistyötä. Tutustumme kuvataiteeseen, erilaisiin ilmaisutyyleihin, ja pyrimme tukemaan oppilaan oman persoonallisen "käsialan" muodostumista sekä piirtämisen että maalauksen alueella.

14 14 KUV2 KERAMIIKKA JA KUVANVEISTO, 1 kurssi Tutustumme keramiikan ja kuvanveiston perusteisiin. Työstämme savea, kipsiä sekä muita materiaaleja. Valmistamme keraamisia käyttöesineitä käsinrakennustekniikoilla dreijaten ja valaen. Teemme veistoksia savesta ja muista materiaaleista. KUV3 PIIRUSTUS JA MAALAUS II, ½ kurssia Syvennämme peruskursseilla hankittuja piirustus- ja maalausvalmiuksia, opimme käyttämään uusia välineitä ja materiaaleja, kuten esim. akvarelli-, tempera- tai öljyvärejä. KUV4 VALOKUVAUS, 1 kurssi Tutustumme kameran käyttöön ja valokuvauksen teknisiin ja ilmaisullisiin perusteisiin. Kuvaamme mustavalkoisia ja diakuvia. Opettelemme mustavalkofilmin kehittämisen ja mustavalkokuvan vedostustekniikan. KUV5 GRAFIIKKA, 1 kurssi Kokeilemme taidegrafiikan eri menetelmiä, esim. kohopainoa, syväpainoa, monotypiaa ja serigrafiaa (kankaanpainantana). Kehitämme edelleen piirtämisen taitoja, jotka ovat graafisen ilmaisun peruste. Työskentely osittain Grafiikan Pajalla. KUV7 KERAMIIKKA, ½ kurssia Teemme savesta esineitä omaksi iloksi tai lahjapakettiin. KÄSITYÖ (Tekninen työ ja teknologia) 7. lk TNA1, TNA2 ja TNA3 TNV1 PIENOISMALLIKURSSI, 1 kurssi Kurssilla tutustutaan pienoismallien maailmaan ja niiden rakentamiseen. Kurssin aikana rakennetaan pienoismalleja. Kurssin aikana perehdytään myös radioohjauksen perusteisiin ja laitteisiin. TNV3 ELEKTRONIIKKAKURSSI I, 1 kurssi Opiskellaan elektroniikan ja sähkötekniikan teoriaa ja komponentteja sekä rakennetaan elektroniikkatöitä esim. ULA-vastaanotin, liikkeenilmaisin, murtohälytin, vahvistin tms.

15 15 TNV4 ELEKTRONIIKKAKURSSI II, 1 kurssi Jatkokurssi elektroniikka I:lle. Kurssin aikana perehdytään elektronisten laitteiden suunnitteluun, valmistukseen ja huoltoon. Lisäksi kurssilla tutustutaan tietokoneohjattuihin työstökoneisiin (CNC=computer numerically controlled) sekä rakennetaan vaativia elektroniikkatöitä. TNV5 URHEILUVÄLINEKURSSI, 1 kurssi Kurssin aikana tehdään urheiluun liittyviä välineitä. Kurssin aikana on mahdollisuus valmistaa esim. retkiluistimet, koripallokori, sähly- tai jääkiekkomaali, skeittilauta, ramppi tai vesisukset. Kurssi soveltuu hyvin pari- ja ryhmätyöskentelyyn. TNV6 TYTÖT JA TEKNOLOGIA, 1 kurssi Kurssi on tarkoitettu niille tytöille, jotka eivät ole valinneet teknistä työtä luokille. Kurssin aikana tehdään elektroniikkaan liittyvä työ, jossa keskeisenä elementtinä ovat led -valot. Työstettävät materiaalit ja menetelmät ovat helppoja. TNV8 TEKNISEN TYÖN YLEISKURSSI I, 1 kurssi Yleinen teknisen työn kurssi, jossa perehdytään erilaisiin teknisen työn menetelmiin. Opiskelu suoritetaan erityisesti oppilaiden kiinnostuksen ja tarpeen mukaisesti. Kurssin aikana oppilasta ohjataan systemaattisesti suunnittelemaan työn alla olevaa tuotetta ja siihen liittyviä työvaiheita. Kurssilla on mahdollisuus valmistaa projektiluontoisesti tuotteita erilaisista materiaaleista. TNV9 TEKNISEN TYÖN YLEISKURSSI II, 1 kurssi Kurssilla perehdytään syvällisemmin johonkin teknisen työn menetelmään tai menetelmiin valmistamalla oppilaan kiinnostuksen mukaisia töitä ja prototyyppejä. Tämä mahdollistaa yhdessä yleiskurssi I:n kanssa isomman ja vaativamman projektin toteutuksen. TNV13 TEKNOLOGIA JA YRITTÄJYYS, 1 kurssi Kurssilla perustetaan tuotantolaitos, jonka tuotteille suunnitellaan markkinointistrategia ja tuotteet myydään, kurssilaiset päättävät mahdollisen voiton käytöstä. Kurssi sopii esim. luokkaretkirahaston kartuttamiseen. KÄSITYÖ (Tekstiilityö) 7. lk TSA1, TSA2 ja TSA3 TSV2 VAHVISTA 7. LUOKAN OMPELUTAITOJA, ½ kurssia Kartutetaan lisää tekstiilityön taitoja ja valmistetaan omien suunnitelmien pohjalta käyttövaate.

16 16 TSV3 MUODIKASTA SYKSYKSI, ½ kurssia Syksyn muodista ja tyyleistä etsitään sopivat mallit ja materiaalit syysvaatteen tai asusteen toteuttamiseksi. TSV4 JOULUKURSSI 1, ½ kurssia Valmistetaan erilaisia tekstiilitöitä joululahjoiksi ja kodin koristelemiseksi jouluun. TSV5 JOULUKURSSI 2, 1 kurssi Valmistetaan erilaisia tekstiilitöitä joululahjoiksi ja kodin koristelemiseksi jouluun. TSV6 ASUSTEKURSSI, ½ kurssia Valmistetaan laukkuja, hattuja, koruja ym. asusteita esim. neuloen, ommellen tai huovuttaen. TSV7 TUUNAA UUSI ILME VAATEKAAPPIISI, ½ kurssia Ideoidaan uutta ja omaperäistä vaatekaappisi kätköistä. TSV8 PIPOKURSSI, ½ kurssia Valmistetaan muodikkaasti pipoja neuloen, virkaten tai ommellen ja mahdollisesti pipoon sopivia muita asusteita. TSV10 KESÄVAATTEEN OMPELUKURSSI I, ½ kurssia Ommellaan kesävaateita muodin ja tarpeen mukaan. TSV11 KESÄVAATTEEN OMPELUKURSSI II, 1 kurssi Ommellaan kesävaatteita muodin ja tarpeen mukaan. LIIKUNTA, POJAT 7. lk LIP1 ja LIP2 8. lk LIP3 ja LIP4 9. lk LIP5 ja LIP6 (poikien kurssit myös tyttöjen valittavissa) LPV1 PALLOILUKURSSI I, ½ kurssia (valittavissa lukuvuonna )

17 17 LPV2 PALLOILUKURSSI II, ½ kurssia Sisältö: lentopallo ja/tai koripallo, pesäpallo ja/tai jalkapallo ja pienmailapelit. Työtavat: opettajakeskeiset, yhteistoiminnalliset ja oppilaskeskeiset työtavat. LPV3 HARRASTUSLIIKUNNAN KURSSI, 1 kurssi Sisältö: opittujen palloilu- ja muiden taitojen harjoittelua, oman liikuntalajin harrastamista ja omaan liikuntalajiin liittyvää kuntoharjoittelua. Työtavat: opettajakeskeiset, yhteistoiminnalliset ja oppilaskeskeiset työtavat. Lisäkommentit: harjoitettavat liikuntalajit valitaan opettajan ja oppilaiden yhteissuunnittelun tuloksena. LPV4 TALVILIIKUNTAKURSSI, ½ kurssia Sisältö: voit valita seuraavista sisällöistä: hiihto, laskettelu ja lautailu (lautavuokran oppilas maksaa itse). Työtavat: yhteistoiminnalliset ja oppilaskeskeiset työtavat, yksilö- ja pienryhmäopetusta eriyttämisen keinoin. LPV5 LPV6 LPV8 UUDET LIIKUNTALAJIT KURSSI I, ½ kurssia (valittavissa lukuvuonna ) KUNTO- JA TEMPPUKURSSI, ½ kurssia (valittavissa lukuvuonna ) MAILAPELIKURSSI, ½ kurssia Sisältö: kurssin tarkka sisältö muotoutuu osallistujien yhteissuunnittelun tuloksena. Sisältöinä voivat olla esim. sulkapallo, squash, pingis, tennis, sähly ja golf. Työtavat: opettaja- ja oppilaskeskeiset sekä yhteistoiminnalliset työtavat. LPV10 KORIPALLOKURSSI, ½ kurssia Sisältö: koripallo ja sitä tukevat muut pelit ja tukiharjoittelu. Työtavat: opettaja- ja oppilaskeskeiset sekä yhteistoiminnalliset työtavat. Kurssi on valittavissa joka toinen vuosi. LPV11 LPV12 SALIBANDYKURSSI, ½ kurssia (valittavissa lukuvuonna ) UUDET LIIKUNTALAJIT KURSSI II, ½ kurssia Sisältö: oppilasryhmän toiveiden mukaisesti esim. seuraavia liikuntalajeja: keilailu, golf, vesiliikunta (purjehdus, surfing, soutu, melonta), jousiammunta, indiaca, yöretkeily/vaellus, itsepuolustus, beachvolley, korf, futsal, intercrosse ja lippupallo. Työtavat: yhteistoiminnalliset, oppilaskeskeiset ja yksilölliset työtavat.

18 18 LPV13 PARKOUR- JA TEMPPUKURSSI, ½ kurssia Sisältö: erilaisten parkour- ja muiden temppujen harjoittelua trampoliinia, volttimonttua ja telinesalia hyväksikäyttäen. Työtavat: opettaja- ja oppilaskeskeiset sekä yhteistoiminnalliset työtavat LPV14 JÄÄPELIKURSSI, ½ kurssia (valittavissa lukuvuonna ) LIIKUNTA, TYTÖT 7. lk LIT1 ja LIT2 8. lk LIT3 ja LIT4 9. lk LIT5 ja LIT6 (tyttöjen kursseista LTV2 on poikien valittavissa) LTV1 PALLOILUKURSSI, ½ kurssia Sisältö: oppilasryhmän toiveiden mukaan esim. jalkapallo, pesäpallo, koripallo, lentopallo, pienmailapelit, käsipallo. Työtavat: opettajakeskeiset, yhteistoiminnalliset ja oppilaskeskeiset työtavat. LTV2 TALVILIIKUNTAKURSSI, ½ kurssia Tytöt ja pojat erikseen, tarvittaessa sekaryhmät. Sisältö: voit valita seuraavista sisällöistä: hiihto, laskettelu ja lautailu (lautavuokran oppilas maksaa itse). Työtavat: yhteistoiminnalliset ja oppilaskeskeiset työtavat, yksilö- ja pienryhmäopetusta eriyttämisen keinoin. LTV3 HARRASTUSLIIKUNNAN KURSSI, 1 kurssi Sisältö: opittujen palloilu- ja muiden taitojen harjoittelua, oman liikuntalajin harrastamista ja omaan liikuntalajiin liittyvää kuntoharjoittelua. Työtavat: opettajakeskeiset, yhteistoiminnalliset ja oppilaskeskeiset työtavat. Lisäkommentit: harjoitettavat liikuntalajit valitaan opettajan ja oppilaiden yhteissuunnittelun tuloksena.

19 19 LTV4 UUDET LIIKUNTALAJIT - KURSSI, ½ kurssia Sisältö: oppilasryhmän toiveiden mukaisesti esim. seuraavia liikuntalajeja: keilailu, golf, melonta, jousiammunta, indiaca, yöretkeily/vaellus, itsepuolustus, intercrosse, lippupallo, ultimate. Työtavat: yhteistoiminnalliset, oppilaskeskeiset ja yksilölliset työtavat. LTV5 LTV6 TANSSI-ILMAISUN KURSSI I, ½ kurssia (valittavissa lukuvuonna ) KUNTOKURSSI, ½ kurssia Sisältö: kurssin tarkka sisältö muotoutuu osallistujien yhteissuunnittelun tuloksena, valittuun sisältöön vaikuttavat seuraavat kolme suurempaa osa-aluetta: a) lihaskuntoharjoittelu (esim. kuntosalityöskentely, kuntonyrkkeily, kuntopiiriharjoittelu, itsepuolustus, circuit training, step aerobic), b) kestävyysharjoittelu (esim. aerobic, juoksutyyppinen kuntoharjoittelu, uinti, erilaiset pallopelit), c) lihashuolto ja rentoutus. Työtavat: opettajakeskeiset, yhteistoiminnalliset ja oppilaskeskeiset työtavat. LTV8 MAILAPELIKURSSI, ½ kurssia Sisältö: kurssin tarkka sisältö muotoutuu osallistujien yhteissuunnittelun tuloksena. Sisältöinä voivat olla esim. sulkapallo, squash, pingis, tennis ja sähly. Työtavat: opettaja- oppilaskeskeiset sekä yhteistoiminnalliset työtavat. LTV9 TANSSI-ILMAISUN KURSSI II, ½ kurssia Sisältö: oppilasryhmän toiveiden mukaan esim. seuraavia tansseja: moderni-, jazz-, afro- tanssi, street dance, show-tanssi. Työtavat: opettajakeskeiset, yhteistoiminnalliset ja oppilaskeskeiset työtavat. TYTÖT JA POJAT (sekaryhmät) LPV7 VESIPALLOKURSSI, ½ kurssia Sisältö: Vesipallo ja sitä tukevat muut vesipelit ja harjoitteet esim. hengenpelastus, uimahypyt. Työtavat: opettaja- ja oppilaskeskeiset sekä yhteistoiminnalliset työtavat. Kurssi on valittavissa joka toinen vuosi. LPV9 RETKEILYKURSSI, 1 kurssi (9. luokka) Sisältö: vaellus-/yöretken suunnittelu ja toteutus. Työtavat: yhteistoiminnalliset työtavat.

20 20 MATEMATIIKKA 7. lk MAA1, MAA2 ja MAA3 8. lk MAA4, MAA5 ja MAA6 9. lk MAA7, MAA8, MAA9 ja MAA10 MAV2 MATEMAATTISTEN PULMIEN JA PELIEN KURSSI, 1 kurssi Kurssilla ratkaistaan pulmia ja pelataan pelejä sekä opitaan huomaamaan, että pulmien ratkaiseminen ja monissa peleissä menestyminen perustuu loogiseen päättelyyn. Kurssin sisällössä huomioidaan oppilaiden toiveita. MAV5 MATEMATIIKAN SYVENTÄVÄ KURSSI, 1 kurssi (9. luokka) Kurssi on tarkoitettu yhdeksäsluokkalaisille antamaan parempia valmiuksia jatkoopiskeluun. MUSIIKKI 7. lk MUA1 ja MUA2 MUV4 BÄNDIKURSSI, 1 kurssi Harjoittelemme kaikkien bändisoittimien käyttöä. Yritämme löytää jokaiselle oman soittimen. Syvennämme taitojamme sopivan ohjelmiston kanssa. Opettelemme myös omien kappaleiden tekemistä. Huom. Myös puhallin ja jousisoittajat sekä laulajat ovat kurssille erittäin tervetulleita. MUV5 LAULU- JA KUOROKURSSI, 1 kurssi Harjoittelemme äänenkäyttöä. Valmistamme monipuolisen lauluohjelmiston, jonka esitämme sopivassa tilaisuudessa. Tarvitsemme myös soittimia. MUV6 KITARANSOITTOKURSSI, 1 kurssi Kurssi vasta-alkajille ja pidemmälle ehtineille. Lähdemme liikkeelle kitaransoiton perusteista, pyrimme tekemään jokaiselle soittajalle sopivan haastavaa ohjelmistoa. Tutustumme tabulatuureihin ja muihin notaatiotapoihin. Kurssilla saa tietoa akustisen ja sähkökitaran soittotavoista sekä kitaran hankintaan ja huoltamiseen liittyvistä asioista. Teemme vierailun kitaraverstaalle tai musiikkiliikkeeseen.

21 21 MUV7 MUSIIKIN KUUNTELUKURSSI, ½ kurssia Tässäpä kurssi sinulle, joka harrastat aktiivisesti musiikkia, mutta laulaminen ja soittaminen ei välttämättä ole ykkösjuttusi. Kuuntelemme mm. kurssille osallistuvien omia levyjä ja keskustelemme musiikista. Vierailemme kaupungin pääkirjaston musiikkiosastolla ja tutustumme internettiin musiikin hankintapaikkana. Tavoitteena on syventää kuuntelukokemuksia, tutustua uusiin musiikkilajeihin ja opiskella perusteltujen näkemysten esittämistä kuunnellusta musiikista. MUV9 DEMOSTUDIO, 1 kurssi Perehdymme musiikin tekemiseen tietokoneen avulla ja tutustumme studiotyöskentelyn alkeisiin. Demostudiossa äänitämme musiikkia omaksi iloksemme sekä käyttömusiikkia erilaisiin tarpeisiin (videoille, juhliin, näytelmiin yms.). PSYKOLOGIA PSV1 PSYKOLOGIA, ½ kurssia Mitä psykologia on? Mitä se tutkii? Voiko sen tuloksiin luottaa? Mitä psykologit tekevät? Missä siitä on minulle hyötyä? Voisinko opiskella tehokkaammin? TERVEYSTIETO 7. lk TTA1 8. lk TTA2 9. lk TTA3 TTV1 Minäkö terveystaitaja? ½ kurssia Sisältö: lähestytään terveyttä käytännön keinoin, esim. tutustumalla erilaisiin terveysmittauksiin (hyödynnetään verenpaine-, syke- ja askelmittareita) ja syvennetään ensiaputaitoja. TIETOTEKNIIKKA Kurssien yhteydessä on mahdollisuus suorittaa tietokoneen käyttäjän A-kortti -tutkinnon (TIE- KE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) moduuleita. Lisää tietoa ajokortista: Huomaa, että ajokorttitutkinto on vaihtunut aikaisemmasta ECDL -ajokortista, koska ECDL -tutkintojen suorittaminen on loppunut Suomessa. Aikaisemmin suoritetut ECDL - tutkinnon moduulit on siirretty suoritetuiksi moduuleiksi A-kortti tutkintoon ja moduulien nimet, numerot ja sisällöt vastaavat toisiaan. 7. lk ATA1 Perustiedot ja taidot Mahdollisuus ajokortin moduulien 2. ja 3. suorittamiseen

22 22 ATV2 KUVANKÄSITTELYKURSSI, 1 kurssi Kurssilla hankitaan valmiudet tuottaa teknisesti korkeatasoisia ja näyttäviä kuvia tietokoneen avulla. Ammattitasoisilla grafiikkaohjelmilla tutustutaan pikseli- ja vektorigrafiikkaan. Harjoitellaan eri tapoja tuottaa digitaalista kuvaa ja kuvien käsittelyä. Opetellaan erilaisia tekniikoita animaatioiden tekemiseen. Mahdollisuus ajokortin moduulin 6. suorittamiseen. ATV3 OHJELMOINTI, 1 kurssi Opiskellaan oliopohjaisen ohjelmoinnin perusteet VisualBasic ohjelmointikielellä. Kielestä opiskellaan rajallinen osa siten, että kurssilla opitaan tekemään todellisia ja toimivia ohjelmia. Noin puolet kurssista käytetään itse suunnitellun pelin tai muun oman ohjelman tekemiseen. Ohjelmointi tällä kielellä on helppoa, että ihan alkeista aloittava opiskelija saa tehtyä kurssin aikana näyttäviä ohjelmia. ATV4 INTERNET-KURSSI, 1kurssi Kurssilla tutustutaan verkkojen toimintaperiaatteisiin ja erilaisiin käyttöliittymiin. Opiskellaan sähköisen tiedonsiirron perusteet, tiedostojen ja ohjelmien haku (FTP). Opetellaan erilaisten verkosta löytyvien palveluiden käyttöä ja sähköpostin monipuolisempaa käyttöä. Perehdytään tietoverkon vaaroihin ja verkkomateriaalin tekijänoikeuksiin. Opiskellaan erilaisia tekniikoita WWW-sivujen tekoon. Kurssilla on mahdollisuus tehdä omat kotisivut koulun www-palvelimelle. Mahdollisuus ajokortin moduulin 7. suorittamiseen. ATV7 NÄPPÄILYKURSSI, ½ kurssia Kurssilla perehdytään kymmensormijärjestelmän alkeisiin. Tavoitteena on parantaa kirjoitustehokkuutta ja omaksua ergonomisia työtapoja. Kurssi toimii hyvänä harjoituksena omaehtoiseen harjoitteluun. USKONTO JA ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Evankelisluterilaisen uskonnon pakolliset kurssit 7. lk UEA1 8. lk UEA2 9. lk UEA3 Ortodoksisen uskonnon pakolliset kurssit 7. lk UOA1 8. lk UOA2 9. lk UOA3 Elämänkatsomustiedon pakolliset kurssit 7. lk ETA1 8. lk ETA2 9. lk ETA3

23 23 UEV1 MYYTIT, RIITIT JA PYHÄT PAIKAT, ½ kurssia Kurssilla perehdytään erilaisiin myytteihin, riitteihin ja pyhiin paikkoihin syventäen oppilaiden käsityksiä kurssin aihepiiristä. Jokainen kurssille osallistuva valitsee jonkin aiheen (myytti, riitti tai pyhä paikka), josta hän valmistaa posterin tai esityksen sähköisessä muodossa. Aiheet voivat liittyä erilaisiin maailmassa esiintyviin uskontoihin. UEV2 RAAMATUN HENKILÖT ELOKUVASSA, ½ kurssia Kurssin tavoitteena on antaa syvempää näkökulmaa Raamatun henkilöihin. Kurssilla katsotaan oppilaiden valinnan perusteella muutama Raamatun henkilöitä käsittelevä elokuva. Elokuvia analysoidaan kirjallisesti sekä uskonnollisesta että elokuvaanalyysin näkökulmasta. Elokuvat valitaan esimerkiksi seuraavista Raamatun henkilöistä: Mooses, Joosef, Jeremia, Jeesus ja Paavali. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 7. lk AIA1, AIA2 ja AIA3 8. lk AIA4, AIA5 ja AIA6 9. lk AIA7, AIA8 ja AIA9 AIV1 ILMAISUTAITOA ILOKSI, 1 kurssi Kehitämme monipuolisesti omaa luovaa ilmaisuamme. Teemme yksilö- ja ryhmäharjoituksia, hulluttelemme luovasti. AIV2 LUOVA KIRJOITTAMINEN, 1 kurssi Syvennämme luovan kirjoittamisen taitoja. Kirjoitamme mielikuvitustarinoita, runoja, novelleja tai näytelmiä valinnan mukaan. AIV6 NÄYTELMÄKURSSI, 1 kurssi Valmistamme näytelmän tai näytelmiä.

24 24 TUNTIJAKO LIITE 1 OPPIAINE YHTEISET VAL AI A1-KIELI EN, SA RA 2 2 B1-KIELI UE, UO, ET HY MA BG FK TT MU KU KO TN/TS LI OP AT YHT. PAK A2-KIELI 0/2 0/2 0/2 0/6 0 B2-KIELI 0 0/2 0/2 0/4 0 YHT. VAL 0/ /16 YHTEENSÄ (oppilas) YHTEENSÄ VÄHINT. 30.5/ /94 8 8

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 1 Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 Ahveniston koulussa Sisällysluettelo KEMIA & FYSIIKKA... 2 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI... 3 KIRJOITTAMINEN JA TEKSTINKÄSITTELY... 5 KOTITALOUS...

Lisätiedot

Juhannuskylän koulu Valinnaiset oppiaineet 2013 2014

Juhannuskylän koulu Valinnaiset oppiaineet 2013 2014 Juhannuskylän koulu Valinnaiset oppiaineet 2013 2014 Kansikuva Elise Koivula Kuvitus Ida Finne Annika Pohjola Jannariina Pasuri Ilari Kampman Viena Luosa Anniina Virtanen Tuuli Lehtilä Hely Suhonen Tuula

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2015-2016

VALINNAISAINEOPAS 2015-2016 VALINNAISAINEOPAS 2015-2016 Tästä oppaasta löydät Valinnaisainekurssien esittelyt Ohjeita valintoihin Valintalomakkeen 2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 3 Saatesanat valitsijalle 4 Harjurinteen koulun

Lisätiedot

MERTALAN KOULU VALINNAISKURSSIESITE lv. 2015-2016

MERTALAN KOULU VALINNAISKURSSIESITE lv. 2015-2016 MERTALAN KOULU VALINNAISKURSSIESITE lv. 2015-2016 Yhteystiedot MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2, 57200 Savonlinna Kotisivut: http://edu.savonlinnaseutu.fi/mertala E-mail: mertalankoulu@savonlinna.fi Rehtori

Lisätiedot

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli

Lisätiedot

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014 Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014 SISÄLTÖ KAHDEN VUODEN VALINNAT BIOLOGIA: TUTKI JA RETKEILE 4 EKONOMIA/LAKITIETO 4 ILMAISUTAITO 5 KOTITALOUS 5 KUVATAIDE 6 LIIKUNTA 6 MUSIIKKI 6 RANSKA 7 SAKSA 7

Lisätiedot

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 Hämeenlinnan Yhteiskoulu Viertokatu 1 13210 Hämeenlinna 1 VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 7. - 9. luokkien opetussuunnitelmasta Peruskoulun opetussuunnitelma

Lisätiedot

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Merkitse valinnat numeroilla 1-4 (1=mieluisin, 2=toiseksi mieluisin jne, yhteensä 8 tuntia. Merkitse varavalinnat rastilla

Lisätiedot

9-LUOKAN VALINNAISAINEET

9-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 9-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 8- luokalla aloitetuista. Lyhyet valinnaisaineet ovat yhden kurssin

Lisätiedot

LUKIJALLE. Opinto-ohjaajat Hannele Töyli 040 315 2307 Sanna Pappila 040 315 2299

LUKIJALLE. Opinto-ohjaajat Hannele Töyli 040 315 2307 Sanna Pappila 040 315 2299 JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUN VAIHTOEHTOISET TAIDEAINEET JA VALINNAISAINEET 2014-2016 LUKIJALLE Tämä opas on tarkoitettu peruskoulun 7. luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen antamaan tietoa 8. ja 9. luokan

Lisätiedot

ÄIDINKIELI. Kuvita ja kirjoita. Yksivuotinen

ÄIDINKIELI. Kuvita ja kirjoita. Yksivuotinen ÄIDINKIELI cvaiku Kuvita ja kirjoita Tuntimäärä 8. luokalla: 1t kuvataidetta, 1t äidinkieltä Arvostelu: hyväksytty / hylätty Alussa oli sana vai oliko se kuva... Kurssi on kuvataiteen ja äidinkielen yhteistyökurssi,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 10 22.01.2014. Lisäys sopimukseen yhteisestä koulutoimesta 1.8.2014 alkaen 841/12.00.01/2013

Sivistyslautakunta 10 22.01.2014. Lisäys sopimukseen yhteisestä koulutoimesta 1.8.2014 alkaen 841/12.00.01/2013 Sivistyslautakunta 10 22.01.2014 Lisäys sopimukseen yhteisestä koulutoimesta 1.8.2014 alkaen 841/12.00.01/2013 SL 10 Valmistelijat: taloussunnittelija Siv Mårtens, puh. 040-5685526, koulutuspäällikkö Timo

Lisätiedot

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 A-kieli 2 3 3 B-kieli 2 2 2 Matematiikka 3 3 4 Biologia ja maantieto 2 2 3 Fysiikka ja kemia 2 3 2 Terveystieto 1 1 1 Uskonto/elämänkatsomustieto

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2015

VALINNAISAINEOPAS 2015 VALINNAISAINEOPAS 2015 Oppilaille ja huoltajille Raunistulan koulun oppilaat voivat valita valinnaisaineensa kaikkiaan noin 40:n eri kurssin joukosta. Valittavien kurssien määrä: 7. lk 1 kurssi (mu, ku,

Lisätiedot

SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA

SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA SISÄLLYS VALINTAOHJE... 1 PITKÄT VALINNAT 8. JA 9. LUOKKA (2 vvh)... 2 A2-KIELI... 2 B2-KIELI... 2 EKONOMIA... 2 KUVATAIDE... 3 LIIKUNTA... 3 MINÄ, KAVERIT JA MUUT... 3 MUSIIKKI... 4 NÄYTTÄMÖLLE!... 4

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

POHJANLINNAN KOULU VALINTAOPAS

POHJANLINNAN KOULU VALINTAOPAS 0 POHJANLINNAN KOULU VALINTAOPAS 2015 1 1. YLEISTÄ 2. YHTEYDENOTOT 2.1. Opettajat ja oppiaineet 3. TUNTIJAKO I Yhteiset aineet II Pitkät valinnat III Lyhyet valinnat IV Lyhyet valinnat SISÄLLÖT (lyhennelmät)

Lisätiedot

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Kustaantie 10 01400 Vantaa Fax: 09-839 24329 Puhelimet: Rehtori Heikki Hirvonen 050-3122125 Koulusihteeri Ritva Lehtonen 09-83924330

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle Hyvä seitsemäsluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus enemmän itse päättää oman koulutyösi sisällöstä. Kouluvuoden kolmestakymmenestä vuosiviikkotunnista

Lisätiedot

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana.

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana. 7.20 VALINNAISET AINEET 7.20.1 Ennen kuudetta vuosiluokkaa tehtävät valinnat 7.20.1.1 MUSIIKKILINJA Musiikkilinjan opinnot toteutetaan yhteistyössä Kankaanpään Musiikkiopiston ja Pohjanlinnan koulun kanssa.

Lisätiedot

Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201. Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh. 044 710 1204. Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh.

Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201. Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh. 044 710 1204. Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh. HAKUOPAS 2015 1 KAJAANIN LUKIO Vuorikatu 2, 87100 Kajaani kajaaninlukio@kailu.fi www.kajaaninlukio.fi sähköposti: etunimi.sukunimi@kailu.fi Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201 Apulaisrehtori Liisa

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS. Luostarivuoren koulu 2015-2017

VALINNAISAINEOPAS. Luostarivuoren koulu 2015-2017 VALINNAISAINEOPAS Luostarivuoren koulu 2015-2017 Kannen kuva: 7F 2014 ja kuvataideopettaja Anni Halonen 2 3 SISÄLLYSLUETTELO MITÄ VALITSEN JA MIKSI? 4 VALINNAN TEKEMINEN 5 LUOSTARIVUOREN KOULUN TUNTIJAKO

Lisätiedot

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

tuusulan lukio hyrylän toimipiste

tuusulan lukio hyrylän toimipiste tuusulan lukio hyrylän toimipiste 2012 2013 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Y H T E Y S T I E D O T Yhteystiedot 03 Iloitse onnistumisista Tuusulan lukiossa 05 Opintojen suunnittelua 06 Opinto-ohjelman

Lisätiedot

KURSSIOPAS LV. 2015-2016

KURSSIOPAS LV. 2015-2016 1 KURSSIOPAS LV. 2015-2016 2 LUKION KURSSIT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KURSSIA, joista PAKOLLISIA 47 (lyhyt mat.) tai 51 (pitkä mat.) SYVENTÄVIÄ VÄHINTÄÄN 10 OPPIAINE PAKOLLISET SYVENTÄVÄT lkm (kurssien nrot)

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU LUKUVUOSI 2011-2012 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yläkoulun 8. ja 9. luokilla oppilaat opiskelevat Mäntysalon koulussa kaikille yhteisiä aineita 24 tuntia viikossa sekä

Lisätiedot

Poistuvia kursseja. Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.6.2014/75 liite 75 a OPS-MUUTOKSIA 1.8.2014

Poistuvia kursseja. Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.6.2014/75 liite 75 a OPS-MUUTOKSIA 1.8.2014 OPS-MUUTOKSIA 1.8.2014 Poistuvia kursseja Filosofia 6. Argumentaatioanalyysin kurssi (FI6) 7. Ympäristöfilosofian kurssi (FI7) 8. Taidefilosofia ja estetiikan kurssi (FI8) Psykologia 6. Sosiaalipsykologiaa

Lisätiedot

Valkeakosken Tietotien lukio. Kurssivalintaopas lv. 2010-11

Valkeakosken Tietotien lukio. Kurssivalintaopas lv. 2010-11 Valkeakosken Tietotien lukio Kurssivalintaopas lv. 2010-11 Valkeakosken TIETOTIEN LUKIO Tietotie 3 37630 VALKEAKOSKI Kanslia avoinna klo 8.00-15.30 puh. 040 335 6251 fax (03) 5691 8103 (koulutoimisto)

Lisätiedot

tuusulan lukio jokelan toimipiste

tuusulan lukio jokelan toimipiste tuusulan lukio jokelan toimipiste 2012 2013 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Yhteystiedot 03 Iloitse onnistumisista Tuusulan lukiossa 05 Opintojen suunnittelua 06 Opinto-ohjelman laatiminen Jokelan toimipisteen

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot