Inlook Group Inlook Group Pääkonttori Ulkomaiset tytäryritykset Inlook Oy Inlook Eesti OÜ Inlook Color OÜ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inlook Group Inlook Group Pääkonttori Ulkomaiset tytäryritykset Inlook Oy Inlook Eesti OÜ Inlook Color OÜ"

Transkriptio

1 Inlook Group VUOSIKERTOMUS

2 Tietoja osakkeenomistajille Sisällysluettelo Yhtiökokous Inlook Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina joulukuun 11. päivänä 2007 klo Inlook Oy:n toimitiloissa, osoitteessa Sahaajankatu 1, Helsinki. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään keskiviikkona klo joko henkilökohtaisesti osoitteessa Sahaajankatu 1, Helsinki, kirjeitse osoitteella Inlook Oy, Osakkeenomistajat, Sahaajankatu 1, Helsinki, puhelimitse numeroon tai sähköpostitse osoitteeseen: Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. Osingon maksu Hallituksen ehdotuksen mukaan päättyneeltä tilikaukaudelta maksetaan osinkoa 7 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on perjantaina Osoitteenmuutokset Osakkeenomistajia pyydetään ystävällisesti tekemään osoitteenmuutoksensa joko pankkiin tai Suomen Arvopaperikeskukseen arvo-osuustilin sijainnista riippuen. 2 Tietoja osakkeenomistajille 3 Avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Konserniyhtiöt 6 Konsernin hallinto, osakkeet, osakkeenomistajat ja osakekohtaiset tunnusluvut 7 Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 8 Konsernin tuloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma 9 Konsernin tase 10 Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön rahoituslaskelma 11 Emoyhtiön tase 12 Tilinpäätöksen laadintaperusteet Tuloslaskelman liitetiedot 13 Taseen liitetiedot Tunnuslukujen laskentaperusteet 14 Hallituksen voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle Tilintarkastuskertomus Taloudellinen informaatio Inlook Oy julkaisee vuosikertomuksen joulukuussa ja puolivuosikatsauksen kesäkuussa. Nämä julkaisut lähetetään yhtiön rekisteröidyille osakkeenomistajille. 15 Tilikaudella toteutettuja kohteita 16 Osoitteita

3 AVAINLUVUT Inlook konsernin kehitystä kuvaavat tunnusluvut (1000 euroa) *) Toiminnan laajuus Liikevaihto Liikevaihdon muutos, % 13,7 4,2 25,3-2,5 16,8 Vienti ja ulkomaan toiminnot Suhteessa liikevaihtoon, % 26,4 18,6 25,1 23,8 24,3 Bruttoinvestoinnit Suhteessa liikevaihtoon, % 1,7 1,0 1,1 5,3 2,8 Poistot Kokonaisvelat Oma pääoma Taseen loppusumma Liikevaihto per henkilö Henkilöstö keskimäärin Henkilöstön muutos, % 11,3-1,6 6,6 5,5 19,9 Kannattavuus Liikevoitto Suhteessa liikevaihtoon, % 6,3 3,7 6,6 2,6 3,8 Rahoitustulos Suhteessa liikevaihtoon, % 7,2 5,0 7,2 4,0 5,5 Tilikauden tulos **) Suhteessa liikevaihtoon, % 4,3 2,2 4,3 0,5 2,5 Oman pääoman tuotto, % 20,8 10,0 18,8 2,7 10,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % 24,9 11,9 18,2 7,5 12,3 Rahoitus ja taloudellinen asema Korolliset nettovelat Suhteessa liikevaihtoon, % - 9,8-3,6-3,0-1,1-2,2 Omavaraisuusaste, % 61,5 57,6 55,4 54,1 56,9 Nettovelkaantumisaste - 35,8-22,3 13,8 25,0 7,5 Liiketoiminnan kassavirta Maksetut osingot *) Tunnuslukujen laskentaperusteet ovat sivulla 13 ja osakekohtaiset tunnusluvut sivulla 6. **) Tilikauden tuloksissa on huomioitu laskennallinen verovelan muutos. Liikevaihto , milj. euroa Rahoitustulos , milj. euroa Bruttoinvestoinnit , milj. euroa Liikevoitto , milj. euroa 50 3,5 3,0 3,5 45 3,0 2,5 3,0 40 2,5 2,0 2,5 35 2,0 1,5 2,0 30 1,5 1,0 1,5 25 1,0 0,5 1, Inlook konserni

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS MYÖNTEISTÄ TULOSKEHITYSTÄ JUHLAVUODEN KUNNIAKSI Inlook Oy:n 40. juhlavuosi näkyi myös tilikauden tuloskehityksessä. Kaikki konserniyhtiöt ylsivät voitolliseen tulokseen, minkä vuoksi konsernin liikevaihto ja tulos nousivat uusiin ennätyslukemiin. Liikevaihto ja tulos Konsernin liikevaihto nousi 44,0 miljoonasta 50,0 miljoonaan euroon. Emoyhtiö Inlook Oy:n liikevaihto nousi 26,5 miljoonasta 28,5 miljoonaan euroon. Emoyhtiön liikevoitto kasvoi edellisen tilikauden 0,7 miljoonasta 0,9 miljoonaan euroon. Konsernin liikevoitto nousi edellisvuodesta ollen tilikauden lopussa 3,2 miljoonaa euroa, kun se edellisen tilikauden päättyessä oli 1,6 miljoonaa euroa. Liiketoimintayksikköjen kehitys Rakentamispalvelut Helsingin sisäkattourakoinnin osalta kulunut tilikausi sujui huomattavasti budjetoitua paremmin. Kasvua alkaa rajoittaa pula ammattitaitoisesta työvoimasta. Merkittävimpiä kohteita kuluneen tilikauden aikana olivat mm. Peijaksen sairaalan laajennuksen sisäkattotyöt. Ylitetyistä volyymitavoitteista huolimatta Tampereen yksikössä ei päästy odotetulle tulostasolle. Suurin kohde oli alkutilikaudella valmistunut Ideaparkin sisäkattourakka. Turussa markkinatilanne muuttui alkuvuonna selkeästi huonompaan suuntaan. Turun yksikön asentajia pyrittiin parhaan mukaan työllistämään muissa yksiköissä, mutta lomautuksilta ei valitettavasti pystytty välttymään. Turun yksikön tulos jäi kauas tavoitteistaan. Inlook Oy:n Kuopion alueella sen sijaan rakentaminen jatkui erittäin vilkkaana. Hiljaiseksi ennakoitu talvikausi oli yllättävän kiireinen, ja koko vuoden osalta kaikki asetetut budjettitavoitteet ylitettiin kirkkaasti. Sisäkattojen materiaalimyynti saavutti kireästä kilpailutilanteesta huolimatta budjettitavoitteensa ja tilikauden hyvä tulos oli myönteinen yllätys. Jatkossa uudet, laajennetut myyntitilat antavat mahdollisuuden yhä parempaan kehitykseen. Järjestelmäseinien kysyntä jatkui vilkkaana ja tilauskanta saatiin pidettyä vahvana koko tilikauden ajan. Materiaalien saatavuus ja asennuskapasiteetin niukkuus saattavat asettaa rajoituksia toiminnalle tulevaisuudessa. Teollisuuspalvelut Talvikuukaudet olivat ennätysvilkkaita Helsingin maalaamossa, mutta vastaavasti todella hiljainen kesä romutti maalaamon tuloshaaveet. Nordic Aluminiumin Pikkalan maalaamo toimi ensimmäistä tilikauttaan Inlook Oy:n operatiivisella toimintavastuulla. Maalaamo ylitti asetetut volyymitavoitteet, mutta radan teknisten ongelmien ja ennakoitua suurempien henkilöstökustannusten johdosta liiketoiminnan tulos jäi kuitenkin selkeästi miinusmerkkiseksi. Tallinnan maalaamossa vuosi sujui ennakoitua paremmin, mikä oli osaltaan tarkastusluukkuvalmistuksen volyymin suotuisan kehityksen ansiota. Myönteinen kehitys jatkui myös Vilnan maalaamossa, jossa tavoitteet ylitettiin. Molempien yksiköiden, kuten koko Baltian, haasteena on ammattitaitoisen työvoiman rekrytointi ja palkkatason hallinta. Pietarin maalaamo saatiin entistä parempaan tuloskuntoon. Länsimaisten vakiintuneiden asiakkaiden lisäksi kuluneella tilikaudella on myös onnistuttu saamaan runsaasti uusia venäläisiä asiakkaita. Markkinatilanne jatkunee Venäjällä suotuisana. Pietarin maalaamon siirtyessä vuodenvaihteessa uusiin isompiin tiloihin saadaan Venäjän tuotantokapasiteettia nostettua entisestään. Ohutlevyosastolla on ollut riittävästi töitä henkilöstön määrään nähden, ja myös osaston koko vuoden tulos muodostui hyväksi. Puuverstaan toiminta lopetettiin, mikä parantaa ohutlevyosaston toimintavalmiuksia ja antaa mahdollisuuden keskittyä ydinosaamiseen. Inlook Sisustus Oy Inlook Sisustus Oy:n tilikaudesta muodostui erinomainen, asetetut tulostavoitteet ylitettiin selkeästi. Näin päästiin Inlook Sisustus Oy:n kautta aikojen parhaaseen tulokseen. Liikeideamallin mukaisia Design & Build töitä tehtiin tilikauden aikana enemmän kuin aikaisemmin, mikä kertoo osaltaan siitä, että toimintamalli on todettu asiakaskunnassa toimivaksi. Merkittävimmät valmistuneet kohteet olivat liikekaupunki Ideapark sekä Kemiran pääkonttorin kokonaissisustus. Sisärakenne Kukkola Oy Oulussa Sisärakenne Kukkolalle tilikausi oli tuloksen osalta loistava. Valitettavasti myös pohjoisessa kasvun rajat voivat tulla vastaan ammattitaitoisen asentajakunnan niukkuuden vuoksi. Oulun talousalueen lisäksi työmaita oli hajallaan ympäri Lappia ja Pohjois-Suomea, mikä asetti haasteita myös toimihenkilöresurssien riittävyydelle. Ulkomaiset rakentavat yksiköt Inlook Eestin tilikausi sujui budjetoidun mukaisesti. Virossa rakennusbuumi alkaa vähitellen taittua ja ammattimiesten saatavuus parantua. Tosin palkkapyynnöt alkavat osin ylittää jo Suomen tason. Moskovassa saatettiin loppuun Sheremetjevon lentoterminaalilaajennuksen sisustustyöt. Rakentaminen Moskovassa jatkunee vilkkaana, mutta toimintaympäristö asettaa siellä omat haasteensa. Pietarissa saatiin päätökseen Radokan ostoskeskuksen sisäkattourakka. Yksikköön on rekrytoitu tilikauden aikana uusia avainhenkilöitä. Erityisesti urakointitoimintaan tullaan panostamaan entistä enemmän. 4 Inlook konserni 2007

5 Kehitysprojektit Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto, eli INTRO-projekti, eteni tilikauden aikana loppusuoralle. Projekti on vaatinut kaiken kiireen keskellä henkilöstöltä todellista venymistä. Alkuperäisestä aikataulusta ollaan myöhässä pitkälti järjestelmän toimittajasta johtuvista syistä, ja varsinainen käyttöönottovaihe siirtyi uudelle tilikaudelle. Konsernin Suomen yksiköiden ITinfra tukipalveluineen ulkoistettiin tilikauden vaihteessa. Muutoksen tavoitteena oli kustannustehokkuuden lisäksi varmistaa toimintojen palveluvarmuus ja mahdollistaa omien henkilöresurssien keskittyminen yrityksen ydintoimintaan. Herttoniemen pääkonttorin remontin kakkosvaihe saatiin päätökseen. Miellyttävän ja toimivan työympäristön lisäksi uudet tilat muodostavat loistavan näyteikkunan uusimpien sisäkatto- ja järjestelmäseinätuotteiden esittelyyn. Näkymät tilikaudelle Rakentamisen näkymät jatkuvat vielä myönteisinä, vaikka suhdannehuippu onkin ilmeisesti jo ohitettu. Rakentavien yksiköiden tilauskanta uudelle tilikaudelle lähdettäessä oli erittäin hyvällä tasolla, mikä antaa niille mahdollisuudet myös hyvän tuloksen tekemiseen. Teollisuuspalveluiden osalta haasteet liittyvät kotimaan maalaamoiden kannattavuuden parantamiseen ja Pietarin uuden maalaamon hallittuun käyttöönottoon. Haluan jälleen kerran kiittää koko konsernin henkilöstöä erinomaisesti suoritetusta työstä. Samalla toivotan kaikille yhteistyökumppaneille ja henkilöstölle menestystä myös alkaneelle tilikaudelle. Inlook konserni EMOYHTIÖ JA KOTIMAISET TYTÄRYRITYKSET Inlook Oy Rakentamispalvelut Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio Teollisuuspalvelut Helsinki Inlook Sisustus Oy Helsinki Sisärakenne Kukkola Oy Oulu ULKOMAISET TYTÄRYRITYKSET Inlook Eesti OÜ Tallinna OOO Inlook Systems * Moskova ZAO Inlook Pietari Inlook Color OÜ Tallinna UAB Inlook Vilnius Vilna OOO Color SP Pietari OOO Inlook Construction Moskova * toiminta siirtynyt OOO Inlook Constructionille sisäkatot järjestelmäseinät materiaalimyynti express-asennuspalvelut maalaamopalvelut ohutlevypalvelut sisärakennusurakointi Design&Build liikeideamalli sisäkatot järjestelmäseinät sisärakentaminen sisäkatot materiaalimyynti sisärakentaminen sisärakentaminen materiaalimyynti sisäkatot materiaalimyynti maalaamopalvelut huoltoluukut maalaamopalvelut maalaamopalvelut sisärakentaminen materiaalimyynti Helsingissä, marraskuussa 2007 Arto Lehtonen Inlook konserni

6 EMOYHTIÖN HALLINTO, OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT Inlook Oy Hallitus Johtoryhmä Erkki Hiltunen hallituksen puheenjohtaja rakennusneuvos Arto Lehtonen toimitusjohtaja Inlook Oy Jari Mulari toimitusjohtaja Inlook Sisustus Oy Juha Kukkola toimitusjohtaja Sisärakenne Kukkola Oy Risto Hiltunen varatuomari Marcus Karsten toimitusjohtaja Anders Åström yksikön johtaja Teollisuuspalvelut Esa Mäki yksikön johtaja Rakentamispalvelut Esko Varila hallintopäällikkö Konsernipalvelut Risto Kettunen johtaja Aki Puska toimitusjohtaja Sakari Vornanen kauppaneuvos Tilintarkastaja Kalervo Ariluoma KHT Takana vasemmalta: Esa Mäki, Arto Lehtonen, Juha Kukkola Edessä vasemmalta: Esko Varila, Jari Mulari, Anders Åström Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön vähimmäispääoma on ja enimmäispääoma euroa. Osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin. Näistä A-osake oikeuttaa 20 ääneen ja B-osake yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiön maksettu osakepääoma on euroa. Tilivuoden päättyessä yhtiöllä oli Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan 97 osakkeenomistajaa ja 99,8 prosenttia osakkeista oli rekisteröity. Osakkeet ja osakkeenomistajat Osakeomistuksen A- B- Osuus Osuus jakautuminen osakkeet osakkeet osakkeista äänistä % % Erkki Hiltunen ,5 23,2 Sirpa Hiltunen ,4 8,6 Risto Hiltunen ,4 50,1 Muut ,7 18,1 Yhteensä ,0 100,0 Osakekohtaiset tunnusluvut 9/2007 9/2006 9/2005 9/2004 9/2003 Osakkeiden nim.arvo, euroa 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 Osakemäärät keskim. (1000 kpl) Tulos/osake, euroa 12,20 9,71 16,72 9,77 5,57 Oma pääoma/osake, euroa 98,95 91,18 87,03 75,32 72,62 Osinko/osake, euroa (1 7,00 5,00 5,00 5,00 4,00 1) Hallituksen ehdotus 6 Inlook konserni 2007

7 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimintaympäristö Rakentamisen osalta markkinoilla ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kotimaassa rakentaminen on ollut edelleen vilkasta. Venäjällä jatkui niin rakentamisen kuin muidenkin alojen suotuisa kasvu. Kotimaan maalaamotoiminnan markkinatilanne parani vasta tilikauden loppupuolella. Sekä Baltiassa, Liettuassa että Virossa maalaamotoiminnan markkinat pysyivät tasaisen suotuisina lähes koko tilikauden. Venäjällä Pietarin maalaamon markkinatilanne parani selvästi tilikauden loppua kohden. Konserni Konsernin rakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vain Venäjälle on perustettu tilikauden aikana uusi yhtiö, joka jatkanee tulevaisuudessa Moskovan vanhan yksikön toimintoja. Konserniyritykset lueteltu sivulla viisi. Liikevaihto ja tulos Konsernin kuluneen tilikauden liikevaihto nousi 13,7 prosenttia 44,0 milj. eurosta 50,0 milj. euroon. Viennin ja ulkomaan toimintojen osuus liikevaihdosta oli 26,4 (18,6 prosenttia). Emoyhtiön liikevaihto nousi 7,5 prosenttia viime vuodesta ollen 28,5 (26,5) milj. euroa. Konsernin tulos ennen veroja ja varausten muutoksia oli 3,2 (1,5)milj. euroa. Oman pääoman tuotto oli 20,8 (10,0) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto 24,9 (11,9) prosenttia. Emoyhtiön tulos ennen veroja ja varauksia nousi 1,2 milj. eurosta 1,5 milj. euroon. Henkilöstö Konsernin henkilöstö oli keskimäärin 423 (381) ja emoyhtiön 235 (216) henkilöä. Konsernin ja emoyhtiön henkilöstömäärä kasvoi tilikauden aikana noin 10 prosenttia. Henkilöstömäärän kasvu on perustunut markkinatilanteeseen sekä haluun varmistaa toimintamme jatkuvuus osan henkilöstöstä vähitellen eläköityessa. Tilikauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 423 (400) ja emoyhtiön 231 (230). Investoinnit Konsernin nettoinvestoinnit olivat 0,6 milj.euroa. Emoyhtiön nettoinvestoinnit kasvoivat hieman edellisestä vuodesta ollen runsaat 0,3 milj. euroa. Bruttoinvestoinneista toimitilojen korjauskustannukset muodostivat vajaat 0,6 milj. euroa ja näistä kirjattiin suoraan kuluiksi vajaat 0,3 milj. euroa. Rahoitus Konsernin ja emoyhtiön omavaraisuudet paranivat edelleen tilikauden aikana. Konsernin omavaraisuusprosentti oli 61,5 (57,6) ja emoyhtiön 65,4 (62,5). Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti oli konsernissa 16,4 (19,0) ja emoyhtiössä 18,7 (21,1). Konsernin liiketoiminnan kassavirta oli 3,3 (2,5) milj. euroa ja emoyhtiön 1,6 (1,0) milj. euroa. Osakkeet Tilikaudella arvo-osuusrekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä oli tilikauden lopussa 99,8 prosenttia osakkeen kokonaismäärästä. Rekisteröityjä osakkaita oli 97 (101) kappaletta. Yhtiön johto Varsinainen yhtiökokous valitsi Inlook Oy:n hallitukseen kuusi jäsentä. Aiemmin jäsenmäärä oli ollut neljä. Valituiksi tulivat Erkki Hiltunen, Risto Hiltunen, Risto Kettunen ja Sakari Vornanen ja uusina jäseninä Marcus Karsten sekä Aki Puska. Hallituksen päätoimisena puheenjohtajana on toiminut Erkki Hiltunen. Inlook Oy:n toimitusjohtaja Arto Lehtonen on toiminut myös konsernijohtajana. Alkaneen tilikauden näkymät Talouden kasvu jatkunee niin Euroopassa kuin Venäjälläkin. Euroopassa kasvun voimakkain vaihe on ilmeisesti kuitenkin ohitettu. Jatkamme aloittamaamme panostusta liiketoiminnan ohjausjärjestelmän kehittämiseen, minkä uskomme osaltaan parantavan tulevaisuudessa kilpailukykyämme. Liikevaihdon odotetaan kasvavan myös alkaneella tilikaudella. Tehostamme toimintaamme heikosti kannattavilla osa-alueilla. Onnistuminen tavoitteissa tarjoaa hyvät mahdollisuudet kasvattaa tulosta. Hallitus Inlook Oy:n hallitus. Vasemmalta Sakari Vornanen, Marcus Karsten, Risto Kettunen, Aki Puska, Risto Hiltunen ja Erkki Hiltunen. Inlook konserni

8 KONSERNIN TULOSLASKELMA (1000 euroa) LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalennukset Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten lisäys ( ) tai vähennys (+) Tuloverot Vähemmistöosuus TILIKAUDEN VOITTO KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) LIIKETOIMINTA Tulorahoitus Liikevoitto Poistot Rahoituserät yhteensä Verot Tulorahoitus yhteensä KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos Käyttöpääoman muutos yhteensä LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA RAHOITUS Lyhytaikaisten korollisten saamisten muutos Pitkäaikaisten velkojen muutos Lyhytaikaisten lainojen muutos Osingonjako Rahoituksen kassavirta yhteensä KASSAVIRTA RAHOITUKSEN JÄLKEEN Likvidien varojen muutos Inlook konserni 2007

9 KONSERNIN TASE (1000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Vararahasto Poistoerosta ja vap.eht. var. siirretty osuus Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vähemmistöosuus Vapaaehtoiset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut velat Laskennallinen verovelka Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ Inlook konserni

10 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA (1000 euroa) LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksistä Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron vähennys (+) 0 68 Vapaaehtoisten varausten vähennys (+) Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) LIIKETOIMINTA Tulorahoitus Liikevoitto Poistot Rahoituserät yhteensä Verot Tulorahoitus yhteensä KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos Käyttöpääoman muutos yhteensä LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA RAHOITUS Lyhytaikaisten korollisten saamisten muutos Pitkäaikaisten velkojen muutos Lyhytaikaisten lainojen muutos Osingonjako Rahoituksen kassavirta yhteensä KASSAVIRTA RAHOITUKSEN JÄLKEEN Likvidien varojen muutos Inlook konserni 2007

11 EMOYHTIÖN TASE (1000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake-, osuus-, tai muu vastaava pääoma Vararahasto Edellisten tilikausien voitto (kertyneet tappiot) Tilikauden voitto TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ Inlook konserni

12 TILINPÄÄTOKSEN LIITETIEDOT Laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätös käsittää Inlook Oy:n ja sen tytäryhtiöiden tilinpäätökset, lukuunottamatta toimimatonta Inlook Seinärakenne Oy:tä ja tilikauden aikana perustettua OOO Inlook Constructionia. Näiden yhtiöiden toiminnan luvuilla ei ole merkitystä konsernin tuloksen ja taloudellisen aseman kannalta. Konserniyhtiöiden keskinäiset tapahtumat on eliminoitu ja keskinäisen osakeomistuksen eliminoinnissa on käytetty hankintamenomenetelmää. Ulkomaiset konserniyhtiöt Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat ja taseet on muunnettu euroiksi tilikauden lopun keskikurssia käyttäen. Projektien tuloutus Rakentamisen sivu- ja aliurakat on tuloutettu varovaisuusperiaatetta noudattaen niiden valmistuttua. Eläkkeet Eläkekulut on esitetty noudattaen kunkin maan lainsäädäntöä. Konsernin lakisääteiset eläkkeet on hoidettu eläkevakuutusyhtiöissä. Tutkimus ja kehitys Tutkimus- ja tuotekehityskulut kirjataan sen tilikauden kuluksi, jolloin ne ovat syntyneet. Käyttöomaisuus ja poistot Käyttöomaisuus on esitetty alkuperäiseen hankintamenoonsa suunnitelmanmukaisilla poistoilla vähennettynä. Tuloslaskelman poistot on laskettu taloudelliseen poistoaikaan perustuvina suunnitelmapoistoina. Poistoajat ovat seuraavat: - liikearvo, emoyhtiö 5 vuotta - liikearvo, konserni 10 vuotta - rakennukset 30 vuotta - koneet ja kalusto 5-10 vuotta - muut aineelliset hyödykkeet 5-10 vuotta Tilikauden suunnitelma- ja EVL-poistojen kertynyt erotus esitetään tuloslaskelmassa poistoeron muutoksena. Suunnitelma- ja EVL-poistojen kertynyt kokonaisero esitetään yhtenä eränä taseen vastattavissa kertyneinä poistoeroina. Konsernitilinpäätöksessä kertynyt poistoero on kirjattu tulosvaikutteisesti taseen vastattaviin laskennalliseen verovelkaan sekä omaan pääomaan. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on tilinpäätöksessä arvostettu hankinnan ja valmistuksen muuttuviin menoihin. Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuus arvopaperit on arvostettu hankintamenoonsa tai sitä alhaisempaan todennäköiseen luovutushintaan. Myyntisaamiset Myyntisaamiset arvostetaan käypään arvoon. Epävarmat saatavat arvioidaan tilinpäätöshetkellä erillisen tarkastelun perusteella. Luottotappiot kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jolla ne havaitaan. Verot Tuloslaskelman verot sisältävät suoriteperusteisen tuloveron ja muutoksen laskennallisissa veroveloissa. Laskennallinen verovelka lasketaan voimassaolevien verokantojen mukaan. Emoyhtiössä laskennallista verovelkaa ei ole otettu huomioon. Edellisen tilikauden vertailukelpoisuus Edellisen tilikauden jaottelua on muutettu vastaamaan kuluneen tilikauden jaottelua sekä emoyhtiössä että konsernissa koskien rahoitusarvopapereista saadun voiton esittämistä sekä eläke- ja muiden sosiaalikulujen esittämistä. Vertailtaessa tilikauden tietoja edelliseen tilikauteen tulee huomioida, että osa konsernin pitkäaikaisista veloista on siirretty lyhytaikaisiin velkoihin. Aikaisemmin noudatettu maakohtainen kirjaustapa on nyt muutettu vastaamaan suomalaista käytäntöä. Tuloslaskelman liitetiedot Konserni Emoyhtiö Liikevaihto markkina-alueittain Suomi EU-maat EU:n ulkopuolinen Yhteensä Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Vuokrat Muut Yhteensä Henkilöstö Toimihenkilöt Muut Yhteensä Konserni Emoyhtiö Johdon palkat ja palkkiot Hallitusten jäsenet ja toimitusjohtajat Poistot Suunnitelman mukaan Liikearvo Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä Poistoeron muutos Rakennukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä Inlook konserni 2007

13 Taseen liitetiedot Konserni Emoyhtiö Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno tilik. alussa Investoinnit tilikauden aikana Hankintameno tilik. lopussa Kert. suunn.poistot tilik. alussa Suun.poistot tilikauden aikana Kirjanpitoarvo tilik. lopussa Kok.- ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. alussa Kok.- ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. lopussa Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno tilik. alussa Investoinnit tilik. aikana Hankintameno tilik. lopussa Kert. suunn.poistot tilik. alussa Suunn.poistot tilik. aikana Kirjanpitoarvo tilik. lopussa Kok. ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. alussa Poistoeron muutos (+/-) tilik. aikana Kok. ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. lopussa Koneet ja kalusto Hankintameno tilik. alussa Investoinnit tilikauden aikana Konsernin sisäinen eliminointi Myydyt hyödykkeet tilik. aikana Hankintameno tilik. lopussa Kert. suunn.poistot tilik. alussa Suunn.poistot tilik. aikana Kirjanpitoarvo tilik. lopussa Kok.- ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. alussa Poistoeron muutos (+/-) tilik. lopussa Kok.- ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. lopussa Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno tilik. alussa Investoinnit tilik. aikana Hankintameno tilik. lopussa Kert. suunn.poistot tilik. lopussa Suunn.poistot tilik. aikana Kirjanpitoarvo tilik. lopussa Kok.- ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. alussa Poistoeron muutos (+/-) tilik. lopussa Kok.- ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. lopussa Kirjanp.arvot tilik. lopussa yht Kert. erotus tilik. lopussa yht Poistoeron muutos (+/-) tilikauden aikana yhteensä Suunn.poistot yhteensä Saamiset konserniyhtiöiltä Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Saamiset yhteensä Konserni Emoyhtiö Rahoitusarvopaperit Jälleenhankinta Kirjanpitoarvo Erotus Oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma Vararahasto Vararahasto Poistoerosta ja vap.eht. varauksista siirr. osuus Muutos Poistoerosta ja vap.eht. varauksista siirr. osuus Voitto edellisiltä tilik Osingonjako Muu ero Voitto edellisiltä tilik Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Vähemmistöosuus Vastuusitoumukset Omasta velasta Kiinnitykset Kiinteistökiinnitykset Yrityskiinnitykset Yhteensä Takaukset Työn ja toimituksen vakuudeksi Muut takuut Yhteensä Konserniyhtiöiden puolesta Takaukset Leasing-vastuut Leasing-vastuut 12 kk:n aik Leasing-vastuut 12 kk:n jälk Leasing-vastuut yhteensä Erittely emoyhtiön omistamista osakkeista Omistus- Luku- Nim. Kirj.pit. osuus määrä arvo arvo % kpl 1000 e 1000 e Inlook Eesti OÜ, Tallinna ,6 6 Inlook Seinärakenne Oy, Helsinki Inlook Sisustus Oy, Helsinki Inlook Color OÜ, Tallinna ,0 6 ZAO Inlook, Pietari OOO Inlook Systems, Moskova UAB Inlook Vilnius, Vilna 100 0,1 14 OOO Inlook Color SP, Pietari 100 0,1 14 OOO Inlook Construction, Moskova Sisärakenne Kukkola Oy , Muut osakkeet 224 Yhteensä Tunnuslukujen laskentaperusteet Tulos ennen satunn.eriä + rahoituskulut Sijoitetun pääoman tuotto -% = Taseen loppusumma - korottomat velat Tulos ennen satunn.eriä - tilikauden verot x 100 Oman pääoman tuotto -% = Oma pääoma + vähemmistöosuus Oma pääoma + vähemmistöosuus x 100 Omavaraisuusaste -% = Taseen loppusumma - saadut ennakot Tulos ennen satunn.eriä + rahoituskulut x 100 Nettovelkaantumisaste = Taseen loppusumma - korottomat velat x 100 Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahavarat ja arvopaperit Tulos ennen satunnaiseriä - tilikauden verot Tulos/osake = Tilikauden keskim. osakkeiden määrä Taseen oma pääoma Oma pääoma/osake = Tilinpäätöspäivän osakkeiden määrä Inlook konserni

14 VOITONJAKOEHDOTUS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS Hallituksen voitonjakoehdotus Inlook Oy:n voitonjakokelpoiset varat ovat ,95 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 7 euroa osaketta kohti ,00 euroa. Helsingissä, 16. päivänä marraskuuta 2007 Erkki Hiltunen Risto Hiltunen Risto Kettunen Sakari Vornanen Marcus Karsten Aki Puska Arto Lehtonen Tilintarkastuskertomus Inlook Oy:n osakkeenomistajille Olen tarkastanut Inlook Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty emoyhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Lausuntonani esitän, että tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös ja toimintakertomus antavat kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkastamaltani tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Helsingissä, 21. marraskuuta 2007 Kalervo Ariluoma, KHT 14 Inlook konserni 2007

15 TILIKAUDELLA TOTEUTETTUJA MERKITTÄVIÄ KOHTEITA CBOSS Oy, ohjelmistoyhtiö, Helsinki, katto- ja seinäasennuksia. Iso-Roobertinkatu 30, Helsinki, toimistotilat, kokonaissisustustyöt. Kemiran pääkonttori, Helsinki, kokonaissisustustyöt. Sheremetjevon lentokenttä, Moskova, katto- ja seinäasennuksia. Ideapark, Lempäälä, vaativia ja monipuolisia sisustustöitä. Inlook Oy, toimitilat 2-vaihe, sisäkatot ja järjestelmäseinät.

16 Inlook Group Pääkonttori Inlook Oy Rakentamispalvelut sisäkatot järjestelmäseinät materiaalipalvelut express-asennuspalvelut Teollisuuspalvelut maalaamopalvelut ohutlevypalvelut Sahaajankatu Helsinki Puhelin Faksi (09) Muut toimipisteet Inlook Turku Kairiskulmantie Piispanristi Puhelin (02) Faksi (02) Inlook Tampere Nuutisarankatu Tampere Puhelin (03) Faksi (03) Inlook Kuopio Teräskatu Kuopio Puhelin (017) Faksi (017) Kotimaiset tytäryritykset Inlook Sisustus Oy Sahaajankatu Helsinki Puhelin Faksi Ulkomaiset tytäryritykset Inlook Eesti OÜ Forelli 11/Laki Tallinn Estonia Puhelin Faksi Inlook Color OÜ Valdeku Tallinn Estonia Puhelin Faksi UAB Inlook Vilnius Lentvario g. 7 LT-2028 Vilnius Lithuania Puhelin Faksi ZAO Inlook Polevaya-Sabirovskaya St. Petersburg Russia Puhelin Faksi OOO Inlook Color SP Boksitogorskaja Ul St. Petersburg Russia Puhelin Faksi OOO Inlook Construction Podoskoe shosse 8/ Moscow Russia Puhelin Faksi Sisärakenne Kukkola Oy Pilliläntie Oulunsalo Puhelin (08) Faksi (08)

Inlook Group V U O S I K E R TO M U S 2 0 0 1 2 0 0 2

Inlook Group V U O S I K E R TO M U S 2 0 0 1 2 0 0 2 Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2001 2002 AVAINLUVUT Inlook-konsernin kehitystä kuvaavat tunnusluvut (1000 euroa) ( * Toiminnan laajuus 2002 2001 2000 1999 1998 Liikevaihto 29.594 29.136 26.003 22.233 20.719

Lisätiedot

Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2004-2005

Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2004-2005 Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2004-2005 Tietoja osakkeenomistajille Sisällysluettelo Yhtiökokous Inlook Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina joulukuun 12. päivänä 2005 klo 16.00 Inlook Oy:n toimitiloissa,

Lisätiedot

Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2008-2009

Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2008-2009 Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2008-2009 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Inlook Group Oy:n (30.9.2009 saakka Inlook Oy) varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina joulukuun 10. päivänä 2009 klo 16.00

Lisätiedot

Inlook Group V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 2 0 0 3

Inlook Group V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 2 0 0 3 Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2002 2003 AVAINLUVUT Inlook-konsernin kehitystä kuvaavat tunnusluvut (1000 euroa) ( * Toiminnan laajuus 2003 2002 2001 2000 1999 Liikevaihto 34.579 29.594 29.136 26.003 22.233

Lisätiedot

Inlook-konserni Inlook-konserni Inlook Group Oy Kansainvälinen Inlook Inlook Color OÜ Inlook Oy UAB Inlook Vilnius Aluekonttorit Inlook Turku

Inlook-konserni Inlook-konserni Inlook Group Oy Kansainvälinen Inlook Inlook Color OÜ Inlook Oy UAB Inlook Vilnius Aluekonttorit Inlook Turku Inlook-konserni VUOSIKERTOMUS 2009-2010 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Inlook Group Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina joulukuun 9. päivänä 2010 klo 16.00 Inlook Group Oy:n toimitiloissa,

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2003 2004 Tietoja osakkeenomistajille Sisällysluettelo Yhtiökokous Inlook Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina joulukuun 13. päivänä 2004 klo 16.00 Inlook Oy:n toi

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2011-30.9.2012 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 Tilivuosi lyhyesti 2003 2002 Liikevaihto 9.932 te 10.596 te Liikevoitto - 34 te 210 te Tulos ennen satunnaisia eriä - 75 te 125 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1998 KASOLA OYJ

TOIMINTAKERTOMUS 1998 KASOLA OYJ TOIMINTAKERTOMUS 1998 KASOLA OYJ Tilivuosi lyhyesti 1998 1997 Liikevaihto 110,8 Mmk 118,4 Mmk Käyttökate 12,4 Mmk 14,8 Mmk Liikevoitto 7,2 Mmk 9,7 Mmk Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja 4,2 Mmk 7,3

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 0 S I S Ä L T Ö Tietoja osakkeenomistajille 1 Lemminkäinen lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Emoyhtiön hallitus 4 Hallituksen toimintakertomus VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille Vuosi 2000 lyhyesti Hallituksen puheenjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Tilinpäätös 2000

Tietoja osakkeenomistajille Vuosi 2000 lyhyesti Hallituksen puheenjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Tilinpäätös 2000 VUOSIKERTOMUS 2000 2 SISÄLLYSLUETTELO Tietoja osakkeenomistajille... 3 Vuosi 2000 lyhyesti... 4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Tilinpäätös 2000 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.26 31.12.26 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 1 2 H E L S I N K I P U H E L I N ( 9 ) 4 7 6 4 4 2 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 139. TILIKAUDELTA 1.1.26

Lisätiedot

konsernin liikevaihto, 14,2 milj.euroa, laski noin 52 prosenttia pääasiassa konsernirakenteen muutosten takia

konsernin liikevaihto, 14,2 milj.euroa, laski noin 52 prosenttia pääasiassa konsernirakenteen muutosten takia Vuosikertomus 2005 Sisältö 3 Vuosi 2005 lyhyesti 3 Tunnuslukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallitus, johto ja tilintarkastajat 5 GWS-yhtiöt 6 Kyro 8 Perlos 10 Detection Technology 12 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Atria Oyj harjoittaa teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta

Atria Oyj harjoittaa teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta VUOSIKERTOMUS 1999 2 SISÄLTÖ Atria Oyj lyhyesti... s. 2 Tunnuslukujen tiivistelmä... s. 2 Yhtiökokous... s. 3 Konsernirakenne... s. 3 Yhtiön esittely... s. 4 Yhtiön osakepääoma ja osakkeet... s. 6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT. Vuosikertomuksessa on hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT. Vuosikertomuksessa on hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 9 S I S Ä L T Ö Tietoja osakkeenomistajille 1 Lemminkäinen lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Emoyhtiön hallitus 4 Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1.1999

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 6 WSOY W E R N E R S Ö D E R S T R Ö M O S A K E Y H T I Ö

V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 6 WSOY W E R N E R S Ö D E R S T R Ö M O S A K E Y H T I Ö V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 6 WSOY W E R N E R S Ö D E R S T R Ö M O S A K E Y H T I Ö T I E T O J A O S A K K E E N O M I S T A J I L L E Y H T I Ö K O K O U S Werner Söderström Osakeyhtiö WSOY:n

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNISET TUOTTEET

SÄHKÖTEKNISET TUOTTEET Vuosikertomus 2003 Konsernin rakenne Toimitusjohtajan katsaus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Taloudellista kehitystä kuvaavien tunnuslukujen laskentakaavat ja selvitykset Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

vuosikertomus 2001 your global partner in electronics

vuosikertomus 2001 your global partner in electronics vuosikertomus 2001 your global partner in electronics 2 " Yritykset, jotka pystyvät edelleen tehostamaan toimintaansa, minimoimaan riskinsä, verkottumaan parhaiden partnereiden kanssa ja hoitamaan kokonaislogistiikkansa

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4 VUOSIKERTOMUS 1997 Sisältö Atria Oyj lyhyesti 2 Tunnuslukujen tiivistelmä 2 Yhtiökokous 3 Omistajaluettelo 3 Taloudellinen informaatio 3 Yhtiön yleisesittely 4 Yhtiön organisaatio 5 Osakepääoma, osakkeet

Lisätiedot

Vuosikertomus 2004 1987-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-

Vuosikertomus 2004 1987-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04- Vuosikertomus 2004 1987-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04- Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 2004 Yhtiön seitsemästoista toimintavuosi Sisältö Tietoja osakkeenomistajille

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o Veho-konserni 2007 4 5 Hallituksen toimintakertomus 6 8 Tilinpäätös 9 Konsernituloslaskelma 9 Konsernitase 10 11 Rahoituslaskelma 12 Tilinpäätöksen liitetiedot 13 15 Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot