Pöytäkirja 1 (13) Hallituksen puheenjohtaja Seppo Repo avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja 1 (13) 4.4.2008. 1 Hallituksen puheenjohtaja Seppo Repo avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi."

Transkriptio

1 1 (13) VUOSIKOKOUS Aika: klo Paikka: Metsäkeskus Kainuun Katinmaja, Vuokatti Läsnä: 10 osanottajaa (liite 1.) 1 Hallituksen puheenjohtaja Seppo Repo avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi. 2 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Leinonen. 3 Kokous todettiin sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4 Kokouksen sihteeriksi valittiin Risto Ranta. n tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jarmo Uimonen ja Yrjö Niskanen. 5 Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin sääntöjen mukainen vuosikokousasialista (liite 2). 6 Yhdistyksen puheenjohtaja Seppo Repo esitteli laatimansa toimintakertomuksen vuodelta 2007 (liite 3). Toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti. 7 Yhdistyksen puheenjohtaja Seppo Repo esitteli vuoden 2007 tilinpäätöksen (liite 4) ja kokouksen puheenjohtaja Seppo Leinonen luki tilintarkastajien Hannu Heikkilän ja Tapio Nummen laatiman tilintarkastuskertomuksen (liite 5). 8 Kokous päätti yksimielisesti vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden vuodelta Yhdistyksen puheenjohtaja Seppo Repo esitteli toimintasuunnitelman (liite 6a) ja talousarvioesityksen (liite 6b) vuodelle Toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 10 Vuosimaksuksi vuodelle 2009 vahvistettiin 20 euroa. Eläkeläisiltä ja työttömiltä, jatkoopiskelijoilta, puolipäivätoimisilta sekä äitiys- ja hoitovapaalla, varusmies- ja siviilipalveluksessa olevilta 10 euroa. 11 Puheenjohtajan puhelinkorvaukseksi vuonna 2008 määrättiin 325 euro/vuosi. Taloudenhoitajan ja sihteerin puhelinkorvaukseksi määrättiin 240 euroa/vuosi kummallekin. Pääluottamusmiehen puhelinkorvaukseksi määrättiin 160 euroa/vuosi. Hallituksen jäsenten ja muiden matkakorvaukset korvataan matkustussäännön mukaisesti. 12 Määrättiin, että seuraavasta vuosikokouksesta ilmoitetaan jäsenille sähköpostilla lähetettävällä kirjeellä. Niille jäsenille, joille kirjettä ei voida toimittaa sähköpostilla, se lähetetään tavallisena postina. Kokouksesta ilmoitetaan myös yhdistyksen kotisivuilla. 13 Todettiin, että erovuoroisina ovat hallituksen jäsenistä Jouni Rantala ja Timo Viinamäki sekä heidän henkilökohtaiset varamiehensä Jukka Matilainen ja Seppo Suonpää. Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan sääntöjen mukaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Seppo Repo ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä puheenjohtajan tehtävään.

2 2 (13) Yhdistyksen puheenjohtajaksi, joka samalla toimii hallituksen puheenjohtajana, valittiin yksimielisesti Jouni Rantala. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tuula Jusko ja Taina Kummunsalo (Lounais-Suomi). Heidän varahenkilöikseen valittiin vastaavasti Timo Soininen ja Teemu Pulkkanen (Kainuu). Yhdistyksen taloudenhoitajana jatkaa Airi Matila. Taloudenhoitajalla on yhdistyksen tilien käyttöoikeus. Kaikki valinnat olivat yksimielisiä. Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja varajäsenet (suluissa) Vuonna 2009 erovuoroiset: - Sune Haga (Henry Schneider) - Sampo Honkanen (Ari Meriläinen) Vuonna 2010 erovuoroiset: - Matti Ruotsalainen (Pertti Vento) - Annikka Selander (Eero Autere) Vuonna 2010 erovuoroiset: - Tuula Jusko (Timo Soininen) - Taina Kummunsalo (Teemu Pulkanen) Vuosikokouksen osallistujat kiittivät Seppo Repoa puheenjohtajuuden ansiokkaasta hoidosta kuluneiden kahdeksan vuoden aikana. 14 Päätettiin maksaa tilintarkastajien palkkiot laskun mukaan. 15 Tilintarkastajiksi vuoden 2008 tilejä ja hallintoa tarkastamaan valittiin Hannu Heikkilä ja Heikki Helin sekä varalle Tapio Nummi ja Mikko Ylinen. 16 Muut asiat Eläkekassa Verson kassakokoukseen osallistuvat Hannu Heikkilä ja Matti Ruotsalainen. 17 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Seppo Leinonen kokouksen puheenjohtaja Risto Ranta kokouksen sihteeri Jarmo Uimonen pöytäkirjan tarkastaja Yrjö Niskanen pöytäkirjan tarkastaja

3 3 (13) LIITTEET: osanottajaluettelo (liite 1) kokouksen työjärjestys/esityslista (liite 2) toimintakertomus vuodelta 2007 (liite 3) vuoden 2007 tilinpäätös (liite 4) tilintarkastuskertomus vuodelta 2007 (liite 5) toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys vuodelle 2008 (liite 6a ja liite 6b)

4 Liite 1 4 (13) Vuosikokouksen osanottajat Nimi Risto Ranta Tuula Jusko Jarmo Uimonen Yrjö Niskanen Seppo Repo Seppo Leinonen Antti Koskimäki Timo Soininen Ari Meriläinen Teemu Pulkkanen Työnantaja Tapio Tapio Mk Lounais-Suomi Mk Etelä-Savo Mk Kaakkois-Suomi Mk Häme-Uusimaa Mk Häme-Uusimaa Tapio Mk Lappi Mk Kainuu

5 Liite 2 5 (13) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja 3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 Valitaan sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 5 Hyväksytään kokouksen työjärjestys 6 Esitellään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta 7 Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 8 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 9 Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle Määrätään vuosimaksun suuruus seuraavalle vuodelle 11 Määrätään hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset 12 Määrätään, miten vuosikokouksesta on ilmoitettava 13 Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, joka samalla on hallituksen puheenjohtaja, sekä jäsenet hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle 14 Määrätään tilintarkastajien palkkiot 15 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavan tilivuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan 16 Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat edustajien valinta Eläkekassa Verson vuosikokoukseen 17 Kokouksen päättäminen

6 Liite 3 6 (13) Yksityismetsätalouden Metsänhoitajat - Enskilda Skogsbrukets Forstmästare r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA toimintavuosi Yhdistyksen toiminta Yhdistys on osallistunut aktiivisesti metsätaloutta ja metsäkeskusten toimintaan koskevan keskusteluun ja vaikuttamiseen. Yhteistyössä Metsänhoitajaliiton hallituksen ja Meton:n kanssa on esitetty näkemyksiä ja muokattu kannanottoja metsätalouden rahoitustarpeisiin, valtion tuottavuusohjelmaan, Eläke-Tapion lisäeläke-ratkaisuihin ja MMM:n johtoon sekä kansanedustajiin lisärahoituksen saamiseksi jäsenkuntamme puolesta. Yhdistyksen puheenjohtaja ja pääluottamusmies ovat osallistuneet Metsänhoitajaliitto-METO neuvottelukunnan toimintaan, TES-sopimusneuvotteluihin ja metsäkeskusten palkkausjärjestelmän uudistustyöhön. Kannanotot ja lausunnot VALTIONHALLINNON TUOTTAVUUSOHJELMAN RAAMIT, METSÄKESKUSTEN VALTIONAPUTOIMINNAN RAHOITUSVAJE JA TALOUSVAIKEUDET JOHTIVAT USEISSA METSÄKESKUKSISSA ORGANISAATIOUUDISTUKSIIN JA YT-NEUVOTTELUIHIN. VUODEN 2006 LOPULLA YHDISTYKSEN KANNANOTOSSA KOROSTETTIIN, ETTÄ METSÄKESKUKSISSA TULEE TURVATA MAHDOLLISIMMAN HYVIN KOKENEEN JA TYÖHÖNSÄ SITOUTUNEEN JA OSAAVAN METSÄNHOITAJAKUNNAN TYÖLLISYYS. LUONNOLLISEN POISTUMAN JA VAPAEHTOISTEN JÄRJESTELYN OHELLA PAKOTTAVISSA TILANTEISSA TULISI KÄYTTÄÄ HYVÄKSI NIITÄ HENKILÖSTÖPOLIITTISIA KEINOJA, JOTKA LAINSÄÄDÄNTÖ TAR- JOAA. IRTISANOMISTAPAUKSISSA TULEE SELVITTÄÄ ELÄKELAINSÄÄDÄNNÖN MAHDOLLISUUDET. IRTISANOMISIA, JOIHIN LIITTYY PYSYVÄN TYÖTTÖMYYDEN UHKA TULEE VÄLTTÄÄ. TÄTÄ NÄKEMYSTÄ PIDETTIIN ESILLÄ MYÖS ALKUVUODESTA Lausuntoja laadittiin yhdessä Metsänhoitajaliiton kanssa. Suomen hallitusohjelmaa laadittiin tammikuussa Tällöin korostettiin, että on tärkeää, että tulevan hallituksen ohjelmassa vahvasti huolehditaan metsäklusterin toimintaedellytyksistä, tarvittavista resursseista ja niiden suotuisasta kehittämisestä pitkäjänteisesti yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Alan osaamisen korkea laatu tulee turvata ja metsäalan koulutus tulee mitoittaa työelämän osaamistarpeita vastaavaksi. Alan koulutuksen rakenteita, oppilaitosverkostoa ja koulutusmääriä tulee uudistaa asetetun opetusministeriön työryhmän ehdotusten pohjalta. Metsäkeskusten valtionavun jakoperusteita ministeriö esitti muutettavaksi vuoden 2007 osalta. Uusia aiemmasta poikkeavia jakoperustetta pidettiin liian voimakkaasti metsäkeskusten toimintaa ja sen suunnittelua muuttavina sekä epävarmuutta aiheuttavina henkilöstön keskuudessa. Jakoperusteet säilyivätkin lähes ennallaan. Myös Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen talousvaikeuksien hoitaminen metsäkeskuksen toimintaedellytykset turvaavalla tavalla pidettiin tärkeänä.

7 Liite 3 7 (13) TES-neuvottelut etenivät syksyllä nihkeästi. Metsänhoitajaliiton hallitus päätti, että mahdollisen lakon ajalta maksetaan lakossa oleville metsänhoitajille korkeinta verotonta lakkoavusta eli 16 euroa/päivä 7 päivältä viikossa ilman karenssia. Yhdistys esitti Metsänhoitajaliitolle, että liitto päättää maksaa metsäkeskusten mahdollisen lakon ajalta samaa lakkoavustusta kuin suunnittelualan jäsenille; 50 / päivä 7 päivänä viikossa ilman karenssia. Liitto ei muuttanut lakkoavustuspäätöstä. Lakkoa ei tullut. Jäsenet Vuoden 2007 lopussa yhdistykseen kuului kaikkiaan 117 jäsentä (vuonna ). Ymef:n jäsenistön jakautuminen työnantajittain Työnantaja V Metsäkeskukset 66 Tapio 18 Muut työnantajat 13 Eläkeläiset 20 Yhteensä 117 Jäsenistön määrä on pysynyt entisellään. Uusia jäseniä ei ole liiemmin liittynyt jäsenhankintatavoitteista huolimatta. Kaikkiaan yksityismetsätalouden palveluksessa on lähes 200 metsänhoitajaa, joten järjestäytymisasteessa on parantamisen varaa. Hallitus, toimihenkilöt, edustajat Hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt (suluissa henkilökohtainen varamies) Puheenjohtaja Seppo Repo Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja varajäsenet (suluissa) Vuonna 2008 erovuoroiset: - Timo Viinamäki (Seppo Suonpää) - Jouni Rantala (Jukka Matilainen) Vuonna 2009 erovuoroiset: - Sune Haga (Henry Schneider) - Sampo Honkanen (Ari Meriläinen) Vuonna 2010 erovuoroiset: - Matti Ruotsalainen (Pertti Vento) - Annikka Selander (Eero Autere) Sihteeri Risto Ranta Taloudenhoitaja Airi Matila Tilintarkastajat Hannu Heikkilä ja Heikki Helin (Tapio Nummi ja Mikko Ylinen) Akavalaisena pääluottamusmiehenä toimii Seppo Leinonen. Kokoukset Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Helsingissä Metsänhoitajaliiton toimistossa. Läsnä oli (15) yhdistyksemme jäsentä. Hallitus piti neljä kokousta.

8 Liite 3 8 (13) Edunvalvonta ja viestintä Pääluottamusmies Seppo Leinonen kokosi palkkakehitystä kuvaavia tilastoja ja lähetti useita pääluottamusmiestiedotteita sähköpostitse työmarkkinaneuvottelujen tilanteesta ja palkkausjärjestelmätyön vaiheista. Palkkausjärjestelmätyössä esitettiin tyytymättömyys tehtävien vaativuusryhmittelyyn. Pääluottamusmiehen ja yhdistyksen mielestä ylempien luokkien vaativuudet eivät vastanneet käytännön työtehtävien vaativuutta. Erityisesti esitettiin asiantuntijatehtävien vaativuuteen tarkennuksia ja oman eritysasiantuntijatehtävän määrittelyä. Palkkausjärjestelmää kehitettiin työnantajan kanssa järjestöyhteistyössä METON ja JYTYN kanssa. TES-neuvotteluja käytiin koko syksyn ajan hyvin nihkeissä tunnelmissa. Työantajalle tarjottiin järjestöyhteistyössä Metsänhoitajaliiton ja Meton kanssa useita eri sopimusvaihtoehtoja. Työnantaja ei liikkunut ensimmäisen tarjouksensa jälkeen. Työnantajan tekemää selvästi yleisen tason alittavaa tarjousta yhdistys ei voinut pitää hyväksyttävänä. Tilanne ajautui valtakunnansovittelijan pöytään. Neuvottelut eivät edenneet ja liitot antoivat ensin ylityökieltorajoituksen ( klo 6.00) ja neuvottelujen vauhdittamiseksi työtaisteluvaroituksen Lakon oli määrä alkaa klo Lakon piiriin eivät kuuluneet Kehittämiskeskus Tapio ja metsäkeskusten johtajat ja viranomaispäälliköt. Sovintoa hierottiin valtakunnansovittelijan toimistossa pari viikkoa. Ymef:n edustajana neuvotteluissa oli pääluottamusmies Seppo Leinonen. Sovinnon hieronta huipentui perjantaina käytyyn neuvotteluun, johon Leinosen varamiehenä osallistui ymef:n puheenjohtaja Seppo Repo. Valtakunnansovittelija Juhani Salonius jätti klo sovintoesityksen, jonka Meton ja Metsänhoitajaliiton neuvottelijat olivat valmiit esittämään järjestökäsittelyssä hyväksyttäväksi. Järjestökäsittely tapahtui maanantaina Sovintoesitys hyväksyttiin ja vastaus toimitettiin Sovittelijain toimistossa klo Jäsenistön muuta edunvalvontaa on hoidettu yhdessä Metsänhoitajaliiton ja Akavan kanssa. Edustajamme ovat toimineet aktiivisesti Metsänhoitajaliiton valtuustossa, hallituksessa ja sen toimikunnissa sekä työryhmissä. Metsänhoitajaliiton valtuustossa ja uudistuneessa hallituksessa yhdistyksen jäsenet ovat toimineen ahkerasti. Metsänhoitajaliiton hallituksessa on yhdistyksellä vahva edustus; puheenjohtaja (Hyytiä) ja kaksi hallitusjäsenyyttä (Jusko, Repo). Palkkojen ansiokehityksen jälkeenjääneisyys on edelleen suurta verrattuna muihin vastaaviin Akavan tehtäviin. Jälkeenjääneisyys on edelleen merkittävä ja keskeinen edunvalvontaa vaativa asia. Vuosien aikana metsäkeskusten palveluksessa olevien metsänhoitajien palkat ovat nousseet keskimäärin 3,3 % vuodessa kun vastaavana aikana yleinen akavalainen ansiokehitys on ollut lähes 4 %.

9 Liite 3 9 (13) Jäsenistölle tiedotettiin yhdistyksen kotisivuilla tapahtumista ja toiminnasta. Yhdistyksen kotisivujen ylläpitoa kehitettiin. Muu toiminta Yhdistyksen 50-v historiikki valmistui tammikuun alussa Historiikkitoimikunnan loppukaronkka pidettiin ravintola Bellevuessa Katajanokalla. Yksityismetsätalouden metsänhoitajat järjesti yhdessä Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen kanssa TULEVAISUUDEN METSÄVARATIEDON HANKINTA JA KÄYTTÖ koulutus- ja retkeilypäivän yksityismetsätalouden palveluksessa oleville metsänhoitajille Paikkana oli Imatran Kylpylä. Päivien teemana olivat uuden metsävaratiedon ja paikkatiedon hankintamenetelmät ja vaikutukset metsäkeskusten toimintaan ja rooliin. Esiteltiin metsäkeskusten metsäsuunnittelujärjestelmän kehitystyön sisältöä ja tutustutaan metsänomistajien, metsänhoitoyhdistysten ja metsäyhtiöiden tietotarpeisiin. Retkeilyn tutustumiskohteina olivat Tornator Oy ja TietoEnator Oy. Tilaisuuteen osallistui 18 metsänhoitajaa. Yhdistyksen varoja sijoitettiin vuoden lopussa (5000 ) vuoden määräaikaiselle talletustilille (korko 4,38%).

10 Liite (13) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta, euroa Kulut Budjetti 2007 Toteutus2007 Puhelinkulut 965,00 965,00 Hallituksen kokoukset 800,00 234,74 Vuosikokous 250,00 263,38 Posti-, toimisto- ja pankkipalvelut 100,00 81,75 Ammatillinen koulutuspäivä 2000,00 0,00 YMEF:n historiikki 5300, ,60 Kotisivut 200,00 161,04 Onnittelut ym. 35,00 0, , ,51 Varainhankinta Jäsenmaksutulot 2150, ,00 Korkotuotot 20,00 43,51 Koulutuspäivä 2000, ,00 Historiikki: sponsorit 0 e, metsäkeskukset 5300, , e, Metsämiesten Säätiö 3000 e, Tapio 300 e Kotisivujen sponsorit Tapio 200+U-H 500,00 400,00 mk 200) 9970, ,51 Tilikauden ylijäämä +320, ,00 Vuoden 2007 tuloja ja menoja, jotka toteutuvat kirjanpidossa vuonna Ammatillinen koulutus, osallistumismaksut, KS, Ku, MMM, PS: ,00 - Ammatillinen koulutuspäivä, hotellilasku: ,40 - Historiikki, palkkioiden veroja: 506,52 Kun otetaan huomioon laskujen maksut ja tulojen saanti, todetaan, että tilikauden ylijäämä on 550,08 euroa vuonna TASE Vastaavaa Vastattavaa Rahat ,04 Pääoma ,04 Tilikauden ylijäämä 1,920, ,04 Helsingissä

11 Liite 5 11 (13) TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2007 Yksityismetsätalouden Metsänhoitajat ry- Enskilda Skogsbrukets Forstmästare rf vuosikokouksessa maaliskuussa 2007 valittuina tilintarkastajina vuodelle 2007 olemme saamamme tehtävän suorittaneet ja esitämme tilintarkastuskertomuksena seuraavaa: - Olemme tarkastaneet yhdistyksen kirjanpidon vuodelta 2007 ja todenneet sen oikein ja huolellisesti hoidetuksi. Kirjaukset perustuvat riittäviin ja hyväksyttäviin tositteisiin. Tuloslaskelma ja tase ovat oikein tilikirjauksista johdetut. - Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintavuoden 2007 kirjanpidossa maksuperusteisina huomioitavat kokonaistuotot olivat 8834,51 ja kokonaismenot 6914,51. Tilikauden 2007 ylijäämäksi kirjanpidossa muodostui siten 1920,00. - Yhdistyksen hallitus kiinnittää tuloslaskelmassa aivan oikein huomiota siihen, että osa vuoden 2007 toimintaan liittyvistä tuloista ja menoista on siirtynyt vuonna 2008 tilinpidossa toteutuviksi. Tämä vaikuttaa luonnollisesti talousarvioin toteutumiseen ja erinäisten projektien kokonaistulokseen, mutta yhdistyksen vuotuiseen tilinpitoon sillä ei ole vaikutusta, koska kirjanpito pidetään maksuperusteisena (tilitapahtumien päiväys ratkaisee). - Vuonna 2007 yhdistykseltä näyttää tilinpidon kirjausten perusteella jääneen maksamatta osa verottajalle historiikin valmisteluun liittyvistä palkkioista koituvia veroja, yhteensä 447,50 (tarkempi laskelma ja erittely tilikansioon liitettynä). Palkkioina laskutetuista ja maksetuista suorituksista tulee säädösten mukaan maksaa sivutuloverokortin mukaiset verot. Kopion sivutuloverokortistaan palkkion laskuttajat ovat liittäneet laskuunsa. Nämä yhdistyksen velvoitteet tulee tarkistaa ja tarvittaessa hoitaa kuntoon. - Pankkitilin saldo taseessa vastaa rahalaitoksen tiliotetta, ja omaa pääomaa on vuoden lopussa aivan oikein kirjattu tilillä olevana rahana 9450,04. Lisäksi jäsenmaksuseurannan mukaan näyttää yhdistyksellä olevan vuodelta 2007 jäsenmaksusaamisia yhteensä 80,00 (eli neljän jäsenen maksut), joita ei ole kirjattu taseeseen. Esitämme, edellä kirjatuin täydennyksin, vuoden 2007 tilinpäätöksen hyväksymistä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämistä asianosaisille. Turussa Hannu Heikkilä Tapio Nummi

12 Liite 6a 12 (13) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Yhdistyksen 53. toimintavuosi Yhdistyksen tavoitteena on yksityismetsätalouden edistämisjärjestöjen palveluksessa toimivien metsänhoitajien taloudellisten oikeuksien ja etuuksien valvominen ja ammatillisten ja sivistyksellisten pyrkimysten edistäminen. Edunvalvonta Yksityismetsätalouden palveluksessa ja eläkkeellä olevien metsänhoitajien etuuksien ajamista toteutetaan yhteistyössä Metsänhoitajaliiton ja Akavan kanssa. Suhteet TES-sopimuspolitiikkaan toteutetaan osallistumalla Metsänhoitajaliitto-METO neuvottelukunnan toimintaan. Edustajamme toimivat Mh-liiton eri toimielimissä ja työryhmissä tuoden esille YMEF:n näkemyksiä. Vuoden 2008 aikana ylläpidetään aktiivista jäsenhankintaa. Yhdistyksen luottamusmiesverkoston toimintaa ja toiminnan vaikuttavuutta ylläpidetään ja kehitetään. Luottamusmiesten valmiuksia toimia edunvalvojina paikallisneuvotteluissa parannetaan koulutuksella ja maakuntakierroksilla yhdessä Metsänhoitajaliiton kanssa sekä sisäisellä tiedotuksella (pääluottamusmiehen ja puheenjohtajan tiedotteet). Luottamusmiesten avulla seurataan ja tiedotetaan jäsenistön palkkauksen kehitystä (palkkakyselyt, maaliskuun kierroksen tulokset). Osallistutaan metsäkeskusten uuden palkkausjärjestelmän käyttöönoton täsmentämiseen ja kehittämiseen. Vaikutetaan poliittisiin päättäjiin yksityismetsätalouden ja metsänparannustoiminnan rahoituksen varmistamiseksi. Perusteluina ovat uuden KMO:n ja Metso-ohjelman sekä Esko Ahon työryhmän esittämät tavoitteet. Vaikutetaan päättäjiin metsäkeskusten ja Tapion toimintaedellytysten turvaamiseksi ja parantamiseksi. Vaikutetaan Metsänhoitajaliiton ja Maa- ja metsätalousministeriön kautta metsäkeskusten kehittämistyöhön tuoden esille metsänhoitajien toimintaa johto- ja asiantuntijatehtävissä Tapiossa ja metsäkeskuksissa. Vaikutetaan Metsänhoitajaliiton kehittämistyöhön ja liiton toimintaan edunvalvojana. Viestintä Hallitus pitää yhteyttä jäsenistöön ja päinvastoin yhdyshenkilöiden (luottamusmiesten) ja kotisivujen välityksellä. Jäsenistölle tiedotetaan sähköpostitse ja kotisivuilla merkittävistä hallituksen päätöksistä ja tapahtumista edunvalvonnassa yhdessä pääluottamusmiehen kanssa. Tiedotusta yhdistyksen toiminnasta parannetaan mm. uusille jäsenille esitteellä ja henkilökohtaisilla yhteydenotoilla. Yhdistyksen kotisivujen avulla tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Kotisivuilla ovat mm. yhdistyksen säännöt, esitteet, tapahtumatiedot, historiikki, pöytäkirjat ja kannanotot. Metsänhoitajaliiton sivuilta on linkki yhdistyksen kotisivuille. MUU TOIMINTA Toiminnan rahoittamiseksi kerätään jäsenmaksuja ja haetaan taloudellista tukea yhteistyökumppaneilta. Järjestetään syksyllä ammatillinen koulutustilaisuus. Aiheena on Venäjän metsätalouden kehittäminen ja metsäkeskusten ja Tapion rooli kehittämistyössä.

13 Liite 6b 13 (13) TALOUSARVIOESITYS 2008 Varsinainen toiminta, euroa Kulut Budjetti Puhelinkulut 965,00 Hallituksen kokoukset 800,00 Vuosikokous 250,00 Posti-, toimisto- ja pankkipalvelut 100,00 Ammatillinen koulutuspäivä 4500,00 Kotisivut 200,00 Onnittelut ym. 35, ,00 Varainhankinta Jäsenmaksutulot 2150,00 Korkotuotot 20,00 Koulutuspäivä 4500, euroa/hlö*15 henk Sponsorituet, metsäkeskukset 0, ,00 Tilikauden alijäämä -180,00 Helsingissä n:\ymef\vuosi 2008\vuoko doc

KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY

KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY Varsinainen kokous Aika: 3.4.2013 klo 18.00 Paikka: Hotelli Arthur, Helsinki 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Seppo Sirviö avasi kokouksen klo 18.08. Seppo Sirviö

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta Jaosto-opas 2010 Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta 1. Johdanto 1 2. LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 1 3. Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 2 4. Jaostojen säännöt ja jäsenyys 3

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2005 - Årsmöte 2005 5.2.2005

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2005 - Årsmöte 2005 5.2.2005 Paikka ja aika: Lauantai 5.2.2005 klo 11.00 Kivenlahden venekerho Marinsatamantie 3, Espoo Liitteet: 1. Kokouskutsu 2. Toimintakertomus 2004 3. Tilinpäätös 2004 4. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2005

Lisätiedot

M E T S Ä N H O I T A J A L I I T T O ry

M E T S Ä N H O I T A J A L I I T T O ry METSÄNHOITAJALIITTO RY 1 (24) M E T S Ä N H O I T A J A L I I T T O ry FORSTMÄSTAREFÖRBUNDET rf TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 METSÄNHOITAJALIITTO RY 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO YLEISKATSAUS... 4 TYÖMARKKINATOIMINTA...

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. ESITYSLISTA

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. ESITYSLISTA Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. Vuosikokous ESITYSLISTA Aika: maanantai 18.3.2013 kello 14.00 Paikka: Lounaisrannikon Osuuspankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Koulukatu 1,

Lisätiedot

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen.

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen. SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA 05.04.2009 Kokousaika Tiistaina 31.03.2009 klo 18.00-20.10 Kokouspaikka Suolahtisali Läsnä: Osuuskunnan jäsenet ( 43 ) liitteen nro 1. mukaisesti

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 1 Kokoustiedot Aika: 19.4.2012 klo 9.30 13.05 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

VUOSIKOKOUS. OAJ Keski-Suomi 31.3.2015

VUOSIKOKOUS. OAJ Keski-Suomi 31.3.2015 VUOSIKOKOUS OAJ KeskiSuomi 3.3.05 Hyvät OAJ KeskiSuomen jäsenet Menossa on alueyhdistyksemme kahdeksas toimintavuosi. Kehitys kasvatuksen ja koulutuksen alalla ei tänä eikä viime vuonna ole ollut suotuisaa.

Lisätiedot

2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on tukea mielenterveysongelmista kärsivien henkilöiden omaisia ja läheisiä.

2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on tukea mielenterveysongelmista kärsivien henkilöiden omaisia ja läheisiä. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA FinFami Satakunta ry Isolinnankatu 16 28100 Pori Y- 23354522 Yhdistyksen kotipaikka on Pori ja toiminta-alue Satakunta. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on tukea mielenterveysongelmista

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU. Jäsentiedote 1/2014. Maanmittaushallinnon diplomi-insinöörit MHDI ry

KOKOUSKUTSU. Jäsentiedote 1/2014. Maanmittaushallinnon diplomi-insinöörit MHDI ry Maanmittaushallinnon diplomi-insinöörit MHDI ry Jäsentiedote 1/2014 KOKOUSKUTSU Maanmittaushallinnon diplomi-insinöörit MHDI ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanmittauspäivien 2014 yhteydessä

Lisätiedot

Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY Yhdistyksen vuosikokous Aika: 16.4.2009 klo 18.00 Paikka: Bouldertila, Turku Paikalla: Matti Joensuu, Emilia Venäläinen, Perttu Ollila, Kaisa Rajala, Juha Jonsson,

Lisätiedot

kokoushuone Tilia, Rihkamatori A-porras (Rihkamakatu 7), Porvoo

kokoushuone Tilia, Rihkamatori A-porras (Rihkamakatu 7), Porvoo YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY Vuosikokouspöytäkirja 2007 AIKA: 12.3.2007 KLO 16.30 PAIKKA: Läsnä: kokoushuone Tilia, Rihkamatori A-porras (Rihkamakatu 7), Porvoo Sari Rajajärvi Katariina Serenius Camilla

Lisätiedot

Sisällys. Jakelu: Kattojärjestön toimisto / pääsihteeri, sähköisesti osoitteessa www.ps- nuoret.fi/tiedostopankki

Sisällys. Jakelu: Kattojärjestön toimisto / pääsihteeri, sähköisesti osoitteessa www.ps- nuoret.fi/tiedostopankki Sisällys Organisaatiomalli (järjestökaavio) Vuosikello Toimenkuvat piirihallituksessa Toimintasuunnitelman laadintamalli Talousarvion laadintamalli Toimintakertomuksen laadintamalli Tilinpäätöksen laadintamalli

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011)

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) 1 Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) MAALISKUU 2011 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2013 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

PuHu Juniorit Ry. Säännöt

PuHu Juniorit Ry. Säännöt PuHu Juniorit Ry. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PuHu Juniorit ry. ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS

KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS PÖYTÄKIRJA 9.2.2012/28.2.2012 KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS Vuosikokous: 09.02.2012, klo 18.00 ja jatkokokous 28.02.2012 klo 18.00 Paikka: Kemijärven Kulttuurikeskus 1) Kokouksen avaaminen Riistahoitoyhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus. Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. 2. Kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki 3. Kieli Yhdistyksen

Lisätiedot

Kutsu vuoden 2014 vuosikokoukseen

Kutsu vuoden 2014 vuosikokoukseen Kutsu vuoden 2014 vuosikokoukseen Tervetuloa Suomi-Espanja Seura ry:n vuosikokoukseen keskiviikkona 19.3.2014 klo 18.30 alkaen Hotelli Arthuriin, osoite Vuorikatu 19, 00100 Helsinki. Kokouksen alussa esiintyy

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous. Tiedotustilaisuuteen jatkorakentamisesta kiinnostuneet

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous. Tiedotustilaisuuteen jatkorakentamisesta kiinnostuneet SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikkona 24.03.2010 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Suolahtisali Kutsutut: Osuuskunnan jäsenet Tiedotustilaisuuteen jatkorakentamisesta

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot