Pöytäkirja 1 (13) Hallituksen puheenjohtaja Seppo Repo avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja 1 (13) 4.4.2008. 1 Hallituksen puheenjohtaja Seppo Repo avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi."

Transkriptio

1 1 (13) VUOSIKOKOUS Aika: klo Paikka: Metsäkeskus Kainuun Katinmaja, Vuokatti Läsnä: 10 osanottajaa (liite 1.) 1 Hallituksen puheenjohtaja Seppo Repo avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi. 2 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Leinonen. 3 Kokous todettiin sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4 Kokouksen sihteeriksi valittiin Risto Ranta. n tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jarmo Uimonen ja Yrjö Niskanen. 5 Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin sääntöjen mukainen vuosikokousasialista (liite 2). 6 Yhdistyksen puheenjohtaja Seppo Repo esitteli laatimansa toimintakertomuksen vuodelta 2007 (liite 3). Toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti. 7 Yhdistyksen puheenjohtaja Seppo Repo esitteli vuoden 2007 tilinpäätöksen (liite 4) ja kokouksen puheenjohtaja Seppo Leinonen luki tilintarkastajien Hannu Heikkilän ja Tapio Nummen laatiman tilintarkastuskertomuksen (liite 5). 8 Kokous päätti yksimielisesti vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden vuodelta Yhdistyksen puheenjohtaja Seppo Repo esitteli toimintasuunnitelman (liite 6a) ja talousarvioesityksen (liite 6b) vuodelle Toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 10 Vuosimaksuksi vuodelle 2009 vahvistettiin 20 euroa. Eläkeläisiltä ja työttömiltä, jatkoopiskelijoilta, puolipäivätoimisilta sekä äitiys- ja hoitovapaalla, varusmies- ja siviilipalveluksessa olevilta 10 euroa. 11 Puheenjohtajan puhelinkorvaukseksi vuonna 2008 määrättiin 325 euro/vuosi. Taloudenhoitajan ja sihteerin puhelinkorvaukseksi määrättiin 240 euroa/vuosi kummallekin. Pääluottamusmiehen puhelinkorvaukseksi määrättiin 160 euroa/vuosi. Hallituksen jäsenten ja muiden matkakorvaukset korvataan matkustussäännön mukaisesti. 12 Määrättiin, että seuraavasta vuosikokouksesta ilmoitetaan jäsenille sähköpostilla lähetettävällä kirjeellä. Niille jäsenille, joille kirjettä ei voida toimittaa sähköpostilla, se lähetetään tavallisena postina. Kokouksesta ilmoitetaan myös yhdistyksen kotisivuilla. 13 Todettiin, että erovuoroisina ovat hallituksen jäsenistä Jouni Rantala ja Timo Viinamäki sekä heidän henkilökohtaiset varamiehensä Jukka Matilainen ja Seppo Suonpää. Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan sääntöjen mukaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Seppo Repo ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä puheenjohtajan tehtävään.

2 2 (13) Yhdistyksen puheenjohtajaksi, joka samalla toimii hallituksen puheenjohtajana, valittiin yksimielisesti Jouni Rantala. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tuula Jusko ja Taina Kummunsalo (Lounais-Suomi). Heidän varahenkilöikseen valittiin vastaavasti Timo Soininen ja Teemu Pulkkanen (Kainuu). Yhdistyksen taloudenhoitajana jatkaa Airi Matila. Taloudenhoitajalla on yhdistyksen tilien käyttöoikeus. Kaikki valinnat olivat yksimielisiä. Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja varajäsenet (suluissa) Vuonna 2009 erovuoroiset: - Sune Haga (Henry Schneider) - Sampo Honkanen (Ari Meriläinen) Vuonna 2010 erovuoroiset: - Matti Ruotsalainen (Pertti Vento) - Annikka Selander (Eero Autere) Vuonna 2010 erovuoroiset: - Tuula Jusko (Timo Soininen) - Taina Kummunsalo (Teemu Pulkanen) Vuosikokouksen osallistujat kiittivät Seppo Repoa puheenjohtajuuden ansiokkaasta hoidosta kuluneiden kahdeksan vuoden aikana. 14 Päätettiin maksaa tilintarkastajien palkkiot laskun mukaan. 15 Tilintarkastajiksi vuoden 2008 tilejä ja hallintoa tarkastamaan valittiin Hannu Heikkilä ja Heikki Helin sekä varalle Tapio Nummi ja Mikko Ylinen. 16 Muut asiat Eläkekassa Verson kassakokoukseen osallistuvat Hannu Heikkilä ja Matti Ruotsalainen. 17 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Seppo Leinonen kokouksen puheenjohtaja Risto Ranta kokouksen sihteeri Jarmo Uimonen pöytäkirjan tarkastaja Yrjö Niskanen pöytäkirjan tarkastaja

3 3 (13) LIITTEET: osanottajaluettelo (liite 1) kokouksen työjärjestys/esityslista (liite 2) toimintakertomus vuodelta 2007 (liite 3) vuoden 2007 tilinpäätös (liite 4) tilintarkastuskertomus vuodelta 2007 (liite 5) toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys vuodelle 2008 (liite 6a ja liite 6b)

4 Liite 1 4 (13) Vuosikokouksen osanottajat Nimi Risto Ranta Tuula Jusko Jarmo Uimonen Yrjö Niskanen Seppo Repo Seppo Leinonen Antti Koskimäki Timo Soininen Ari Meriläinen Teemu Pulkkanen Työnantaja Tapio Tapio Mk Lounais-Suomi Mk Etelä-Savo Mk Kaakkois-Suomi Mk Häme-Uusimaa Mk Häme-Uusimaa Tapio Mk Lappi Mk Kainuu

5 Liite 2 5 (13) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja 3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 Valitaan sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 5 Hyväksytään kokouksen työjärjestys 6 Esitellään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta 7 Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 8 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 9 Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle Määrätään vuosimaksun suuruus seuraavalle vuodelle 11 Määrätään hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset 12 Määrätään, miten vuosikokouksesta on ilmoitettava 13 Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, joka samalla on hallituksen puheenjohtaja, sekä jäsenet hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle 14 Määrätään tilintarkastajien palkkiot 15 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavan tilivuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan 16 Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat edustajien valinta Eläkekassa Verson vuosikokoukseen 17 Kokouksen päättäminen

6 Liite 3 6 (13) Yksityismetsätalouden Metsänhoitajat - Enskilda Skogsbrukets Forstmästare r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA toimintavuosi Yhdistyksen toiminta Yhdistys on osallistunut aktiivisesti metsätaloutta ja metsäkeskusten toimintaan koskevan keskusteluun ja vaikuttamiseen. Yhteistyössä Metsänhoitajaliiton hallituksen ja Meton:n kanssa on esitetty näkemyksiä ja muokattu kannanottoja metsätalouden rahoitustarpeisiin, valtion tuottavuusohjelmaan, Eläke-Tapion lisäeläke-ratkaisuihin ja MMM:n johtoon sekä kansanedustajiin lisärahoituksen saamiseksi jäsenkuntamme puolesta. Yhdistyksen puheenjohtaja ja pääluottamusmies ovat osallistuneet Metsänhoitajaliitto-METO neuvottelukunnan toimintaan, TES-sopimusneuvotteluihin ja metsäkeskusten palkkausjärjestelmän uudistustyöhön. Kannanotot ja lausunnot VALTIONHALLINNON TUOTTAVUUSOHJELMAN RAAMIT, METSÄKESKUSTEN VALTIONAPUTOIMINNAN RAHOITUSVAJE JA TALOUSVAIKEUDET JOHTIVAT USEISSA METSÄKESKUKSISSA ORGANISAATIOUUDISTUKSIIN JA YT-NEUVOTTELUIHIN. VUODEN 2006 LOPULLA YHDISTYKSEN KANNANOTOSSA KOROSTETTIIN, ETTÄ METSÄKESKUKSISSA TULEE TURVATA MAHDOLLISIMMAN HYVIN KOKENEEN JA TYÖHÖNSÄ SITOUTUNEEN JA OSAAVAN METSÄNHOITAJAKUNNAN TYÖLLISYYS. LUONNOLLISEN POISTUMAN JA VAPAEHTOISTEN JÄRJESTELYN OHELLA PAKOTTAVISSA TILANTEISSA TULISI KÄYTTÄÄ HYVÄKSI NIITÄ HENKILÖSTÖPOLIITTISIA KEINOJA, JOTKA LAINSÄÄDÄNTÖ TAR- JOAA. IRTISANOMISTAPAUKSISSA TULEE SELVITTÄÄ ELÄKELAINSÄÄDÄNNÖN MAHDOLLISUUDET. IRTISANOMISIA, JOIHIN LIITTYY PYSYVÄN TYÖTTÖMYYDEN UHKA TULEE VÄLTTÄÄ. TÄTÄ NÄKEMYSTÄ PIDETTIIN ESILLÄ MYÖS ALKUVUODESTA Lausuntoja laadittiin yhdessä Metsänhoitajaliiton kanssa. Suomen hallitusohjelmaa laadittiin tammikuussa Tällöin korostettiin, että on tärkeää, että tulevan hallituksen ohjelmassa vahvasti huolehditaan metsäklusterin toimintaedellytyksistä, tarvittavista resursseista ja niiden suotuisasta kehittämisestä pitkäjänteisesti yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Alan osaamisen korkea laatu tulee turvata ja metsäalan koulutus tulee mitoittaa työelämän osaamistarpeita vastaavaksi. Alan koulutuksen rakenteita, oppilaitosverkostoa ja koulutusmääriä tulee uudistaa asetetun opetusministeriön työryhmän ehdotusten pohjalta. Metsäkeskusten valtionavun jakoperusteita ministeriö esitti muutettavaksi vuoden 2007 osalta. Uusia aiemmasta poikkeavia jakoperustetta pidettiin liian voimakkaasti metsäkeskusten toimintaa ja sen suunnittelua muuttavina sekä epävarmuutta aiheuttavina henkilöstön keskuudessa. Jakoperusteet säilyivätkin lähes ennallaan. Myös Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen talousvaikeuksien hoitaminen metsäkeskuksen toimintaedellytykset turvaavalla tavalla pidettiin tärkeänä.

7 Liite 3 7 (13) TES-neuvottelut etenivät syksyllä nihkeästi. Metsänhoitajaliiton hallitus päätti, että mahdollisen lakon ajalta maksetaan lakossa oleville metsänhoitajille korkeinta verotonta lakkoavusta eli 16 euroa/päivä 7 päivältä viikossa ilman karenssia. Yhdistys esitti Metsänhoitajaliitolle, että liitto päättää maksaa metsäkeskusten mahdollisen lakon ajalta samaa lakkoavustusta kuin suunnittelualan jäsenille; 50 / päivä 7 päivänä viikossa ilman karenssia. Liitto ei muuttanut lakkoavustuspäätöstä. Lakkoa ei tullut. Jäsenet Vuoden 2007 lopussa yhdistykseen kuului kaikkiaan 117 jäsentä (vuonna ). Ymef:n jäsenistön jakautuminen työnantajittain Työnantaja V Metsäkeskukset 66 Tapio 18 Muut työnantajat 13 Eläkeläiset 20 Yhteensä 117 Jäsenistön määrä on pysynyt entisellään. Uusia jäseniä ei ole liiemmin liittynyt jäsenhankintatavoitteista huolimatta. Kaikkiaan yksityismetsätalouden palveluksessa on lähes 200 metsänhoitajaa, joten järjestäytymisasteessa on parantamisen varaa. Hallitus, toimihenkilöt, edustajat Hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt (suluissa henkilökohtainen varamies) Puheenjohtaja Seppo Repo Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja varajäsenet (suluissa) Vuonna 2008 erovuoroiset: - Timo Viinamäki (Seppo Suonpää) - Jouni Rantala (Jukka Matilainen) Vuonna 2009 erovuoroiset: - Sune Haga (Henry Schneider) - Sampo Honkanen (Ari Meriläinen) Vuonna 2010 erovuoroiset: - Matti Ruotsalainen (Pertti Vento) - Annikka Selander (Eero Autere) Sihteeri Risto Ranta Taloudenhoitaja Airi Matila Tilintarkastajat Hannu Heikkilä ja Heikki Helin (Tapio Nummi ja Mikko Ylinen) Akavalaisena pääluottamusmiehenä toimii Seppo Leinonen. Kokoukset Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Helsingissä Metsänhoitajaliiton toimistossa. Läsnä oli (15) yhdistyksemme jäsentä. Hallitus piti neljä kokousta.

8 Liite 3 8 (13) Edunvalvonta ja viestintä Pääluottamusmies Seppo Leinonen kokosi palkkakehitystä kuvaavia tilastoja ja lähetti useita pääluottamusmiestiedotteita sähköpostitse työmarkkinaneuvottelujen tilanteesta ja palkkausjärjestelmätyön vaiheista. Palkkausjärjestelmätyössä esitettiin tyytymättömyys tehtävien vaativuusryhmittelyyn. Pääluottamusmiehen ja yhdistyksen mielestä ylempien luokkien vaativuudet eivät vastanneet käytännön työtehtävien vaativuutta. Erityisesti esitettiin asiantuntijatehtävien vaativuuteen tarkennuksia ja oman eritysasiantuntijatehtävän määrittelyä. Palkkausjärjestelmää kehitettiin työnantajan kanssa järjestöyhteistyössä METON ja JYTYN kanssa. TES-neuvotteluja käytiin koko syksyn ajan hyvin nihkeissä tunnelmissa. Työantajalle tarjottiin järjestöyhteistyössä Metsänhoitajaliiton ja Meton kanssa useita eri sopimusvaihtoehtoja. Työnantaja ei liikkunut ensimmäisen tarjouksensa jälkeen. Työnantajan tekemää selvästi yleisen tason alittavaa tarjousta yhdistys ei voinut pitää hyväksyttävänä. Tilanne ajautui valtakunnansovittelijan pöytään. Neuvottelut eivät edenneet ja liitot antoivat ensin ylityökieltorajoituksen ( klo 6.00) ja neuvottelujen vauhdittamiseksi työtaisteluvaroituksen Lakon oli määrä alkaa klo Lakon piiriin eivät kuuluneet Kehittämiskeskus Tapio ja metsäkeskusten johtajat ja viranomaispäälliköt. Sovintoa hierottiin valtakunnansovittelijan toimistossa pari viikkoa. Ymef:n edustajana neuvotteluissa oli pääluottamusmies Seppo Leinonen. Sovinnon hieronta huipentui perjantaina käytyyn neuvotteluun, johon Leinosen varamiehenä osallistui ymef:n puheenjohtaja Seppo Repo. Valtakunnansovittelija Juhani Salonius jätti klo sovintoesityksen, jonka Meton ja Metsänhoitajaliiton neuvottelijat olivat valmiit esittämään järjestökäsittelyssä hyväksyttäväksi. Järjestökäsittely tapahtui maanantaina Sovintoesitys hyväksyttiin ja vastaus toimitettiin Sovittelijain toimistossa klo Jäsenistön muuta edunvalvontaa on hoidettu yhdessä Metsänhoitajaliiton ja Akavan kanssa. Edustajamme ovat toimineet aktiivisesti Metsänhoitajaliiton valtuustossa, hallituksessa ja sen toimikunnissa sekä työryhmissä. Metsänhoitajaliiton valtuustossa ja uudistuneessa hallituksessa yhdistyksen jäsenet ovat toimineen ahkerasti. Metsänhoitajaliiton hallituksessa on yhdistyksellä vahva edustus; puheenjohtaja (Hyytiä) ja kaksi hallitusjäsenyyttä (Jusko, Repo). Palkkojen ansiokehityksen jälkeenjääneisyys on edelleen suurta verrattuna muihin vastaaviin Akavan tehtäviin. Jälkeenjääneisyys on edelleen merkittävä ja keskeinen edunvalvontaa vaativa asia. Vuosien aikana metsäkeskusten palveluksessa olevien metsänhoitajien palkat ovat nousseet keskimäärin 3,3 % vuodessa kun vastaavana aikana yleinen akavalainen ansiokehitys on ollut lähes 4 %.

9 Liite 3 9 (13) Jäsenistölle tiedotettiin yhdistyksen kotisivuilla tapahtumista ja toiminnasta. Yhdistyksen kotisivujen ylläpitoa kehitettiin. Muu toiminta Yhdistyksen 50-v historiikki valmistui tammikuun alussa Historiikkitoimikunnan loppukaronkka pidettiin ravintola Bellevuessa Katajanokalla. Yksityismetsätalouden metsänhoitajat järjesti yhdessä Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen kanssa TULEVAISUUDEN METSÄVARATIEDON HANKINTA JA KÄYTTÖ koulutus- ja retkeilypäivän yksityismetsätalouden palveluksessa oleville metsänhoitajille Paikkana oli Imatran Kylpylä. Päivien teemana olivat uuden metsävaratiedon ja paikkatiedon hankintamenetelmät ja vaikutukset metsäkeskusten toimintaan ja rooliin. Esiteltiin metsäkeskusten metsäsuunnittelujärjestelmän kehitystyön sisältöä ja tutustutaan metsänomistajien, metsänhoitoyhdistysten ja metsäyhtiöiden tietotarpeisiin. Retkeilyn tutustumiskohteina olivat Tornator Oy ja TietoEnator Oy. Tilaisuuteen osallistui 18 metsänhoitajaa. Yhdistyksen varoja sijoitettiin vuoden lopussa (5000 ) vuoden määräaikaiselle talletustilille (korko 4,38%).

10 Liite (13) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta, euroa Kulut Budjetti 2007 Toteutus2007 Puhelinkulut 965,00 965,00 Hallituksen kokoukset 800,00 234,74 Vuosikokous 250,00 263,38 Posti-, toimisto- ja pankkipalvelut 100,00 81,75 Ammatillinen koulutuspäivä 2000,00 0,00 YMEF:n historiikki 5300, ,60 Kotisivut 200,00 161,04 Onnittelut ym. 35,00 0, , ,51 Varainhankinta Jäsenmaksutulot 2150, ,00 Korkotuotot 20,00 43,51 Koulutuspäivä 2000, ,00 Historiikki: sponsorit 0 e, metsäkeskukset 5300, , e, Metsämiesten Säätiö 3000 e, Tapio 300 e Kotisivujen sponsorit Tapio 200+U-H 500,00 400,00 mk 200) 9970, ,51 Tilikauden ylijäämä +320, ,00 Vuoden 2007 tuloja ja menoja, jotka toteutuvat kirjanpidossa vuonna Ammatillinen koulutus, osallistumismaksut, KS, Ku, MMM, PS: ,00 - Ammatillinen koulutuspäivä, hotellilasku: ,40 - Historiikki, palkkioiden veroja: 506,52 Kun otetaan huomioon laskujen maksut ja tulojen saanti, todetaan, että tilikauden ylijäämä on 550,08 euroa vuonna TASE Vastaavaa Vastattavaa Rahat ,04 Pääoma ,04 Tilikauden ylijäämä 1,920, ,04 Helsingissä

11 Liite 5 11 (13) TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2007 Yksityismetsätalouden Metsänhoitajat ry- Enskilda Skogsbrukets Forstmästare rf vuosikokouksessa maaliskuussa 2007 valittuina tilintarkastajina vuodelle 2007 olemme saamamme tehtävän suorittaneet ja esitämme tilintarkastuskertomuksena seuraavaa: - Olemme tarkastaneet yhdistyksen kirjanpidon vuodelta 2007 ja todenneet sen oikein ja huolellisesti hoidetuksi. Kirjaukset perustuvat riittäviin ja hyväksyttäviin tositteisiin. Tuloslaskelma ja tase ovat oikein tilikirjauksista johdetut. - Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintavuoden 2007 kirjanpidossa maksuperusteisina huomioitavat kokonaistuotot olivat 8834,51 ja kokonaismenot 6914,51. Tilikauden 2007 ylijäämäksi kirjanpidossa muodostui siten 1920,00. - Yhdistyksen hallitus kiinnittää tuloslaskelmassa aivan oikein huomiota siihen, että osa vuoden 2007 toimintaan liittyvistä tuloista ja menoista on siirtynyt vuonna 2008 tilinpidossa toteutuviksi. Tämä vaikuttaa luonnollisesti talousarvioin toteutumiseen ja erinäisten projektien kokonaistulokseen, mutta yhdistyksen vuotuiseen tilinpitoon sillä ei ole vaikutusta, koska kirjanpito pidetään maksuperusteisena (tilitapahtumien päiväys ratkaisee). - Vuonna 2007 yhdistykseltä näyttää tilinpidon kirjausten perusteella jääneen maksamatta osa verottajalle historiikin valmisteluun liittyvistä palkkioista koituvia veroja, yhteensä 447,50 (tarkempi laskelma ja erittely tilikansioon liitettynä). Palkkioina laskutetuista ja maksetuista suorituksista tulee säädösten mukaan maksaa sivutuloverokortin mukaiset verot. Kopion sivutuloverokortistaan palkkion laskuttajat ovat liittäneet laskuunsa. Nämä yhdistyksen velvoitteet tulee tarkistaa ja tarvittaessa hoitaa kuntoon. - Pankkitilin saldo taseessa vastaa rahalaitoksen tiliotetta, ja omaa pääomaa on vuoden lopussa aivan oikein kirjattu tilillä olevana rahana 9450,04. Lisäksi jäsenmaksuseurannan mukaan näyttää yhdistyksellä olevan vuodelta 2007 jäsenmaksusaamisia yhteensä 80,00 (eli neljän jäsenen maksut), joita ei ole kirjattu taseeseen. Esitämme, edellä kirjatuin täydennyksin, vuoden 2007 tilinpäätöksen hyväksymistä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämistä asianosaisille. Turussa Hannu Heikkilä Tapio Nummi

12 Liite 6a 12 (13) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Yhdistyksen 53. toimintavuosi Yhdistyksen tavoitteena on yksityismetsätalouden edistämisjärjestöjen palveluksessa toimivien metsänhoitajien taloudellisten oikeuksien ja etuuksien valvominen ja ammatillisten ja sivistyksellisten pyrkimysten edistäminen. Edunvalvonta Yksityismetsätalouden palveluksessa ja eläkkeellä olevien metsänhoitajien etuuksien ajamista toteutetaan yhteistyössä Metsänhoitajaliiton ja Akavan kanssa. Suhteet TES-sopimuspolitiikkaan toteutetaan osallistumalla Metsänhoitajaliitto-METO neuvottelukunnan toimintaan. Edustajamme toimivat Mh-liiton eri toimielimissä ja työryhmissä tuoden esille YMEF:n näkemyksiä. Vuoden 2008 aikana ylläpidetään aktiivista jäsenhankintaa. Yhdistyksen luottamusmiesverkoston toimintaa ja toiminnan vaikuttavuutta ylläpidetään ja kehitetään. Luottamusmiesten valmiuksia toimia edunvalvojina paikallisneuvotteluissa parannetaan koulutuksella ja maakuntakierroksilla yhdessä Metsänhoitajaliiton kanssa sekä sisäisellä tiedotuksella (pääluottamusmiehen ja puheenjohtajan tiedotteet). Luottamusmiesten avulla seurataan ja tiedotetaan jäsenistön palkkauksen kehitystä (palkkakyselyt, maaliskuun kierroksen tulokset). Osallistutaan metsäkeskusten uuden palkkausjärjestelmän käyttöönoton täsmentämiseen ja kehittämiseen. Vaikutetaan poliittisiin päättäjiin yksityismetsätalouden ja metsänparannustoiminnan rahoituksen varmistamiseksi. Perusteluina ovat uuden KMO:n ja Metso-ohjelman sekä Esko Ahon työryhmän esittämät tavoitteet. Vaikutetaan päättäjiin metsäkeskusten ja Tapion toimintaedellytysten turvaamiseksi ja parantamiseksi. Vaikutetaan Metsänhoitajaliiton ja Maa- ja metsätalousministeriön kautta metsäkeskusten kehittämistyöhön tuoden esille metsänhoitajien toimintaa johto- ja asiantuntijatehtävissä Tapiossa ja metsäkeskuksissa. Vaikutetaan Metsänhoitajaliiton kehittämistyöhön ja liiton toimintaan edunvalvojana. Viestintä Hallitus pitää yhteyttä jäsenistöön ja päinvastoin yhdyshenkilöiden (luottamusmiesten) ja kotisivujen välityksellä. Jäsenistölle tiedotetaan sähköpostitse ja kotisivuilla merkittävistä hallituksen päätöksistä ja tapahtumista edunvalvonnassa yhdessä pääluottamusmiehen kanssa. Tiedotusta yhdistyksen toiminnasta parannetaan mm. uusille jäsenille esitteellä ja henkilökohtaisilla yhteydenotoilla. Yhdistyksen kotisivujen avulla tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Kotisivuilla ovat mm. yhdistyksen säännöt, esitteet, tapahtumatiedot, historiikki, pöytäkirjat ja kannanotot. Metsänhoitajaliiton sivuilta on linkki yhdistyksen kotisivuille. MUU TOIMINTA Toiminnan rahoittamiseksi kerätään jäsenmaksuja ja haetaan taloudellista tukea yhteistyökumppaneilta. Järjestetään syksyllä ammatillinen koulutustilaisuus. Aiheena on Venäjän metsätalouden kehittäminen ja metsäkeskusten ja Tapion rooli kehittämistyössä.

13 Liite 6b 13 (13) TALOUSARVIOESITYS 2008 Varsinainen toiminta, euroa Kulut Budjetti Puhelinkulut 965,00 Hallituksen kokoukset 800,00 Vuosikokous 250,00 Posti-, toimisto- ja pankkipalvelut 100,00 Ammatillinen koulutuspäivä 4500,00 Kotisivut 200,00 Onnittelut ym. 35, ,00 Varainhankinta Jäsenmaksutulot 2150,00 Korkotuotot 20,00 Koulutuspäivä 4500, euroa/hlö*15 henk Sponsorituet, metsäkeskukset 0, ,00 Tilikauden alijäämä -180,00 Helsingissä n:\ymef\vuosi 2008\vuoko doc

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Janne Kaipainen avasi kokouksen klo 18:10

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Janne Kaipainen avasi kokouksen klo 18:10 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 8.5.2017 klo 18:00 19:27 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulun kylätila, Nurmijärvi 7 henkilöä liitteenä

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA Osuuskuntakokous 29.03.2012 Kokousaika Keskiviikkona 28.03.2012 klo 18.00-19.50 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Läsnä:

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 13.10.2017 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 19.11.2017 kello 9.00. Paikka Palmgren-konservatorio Rautatienpuistokatu 7, 28130 Pori I KOKOUKSEN AVAAMINEN II KOKOUKSEN

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikkona 29.04.2015 klo 18.00-19.13 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Läsnä: Risto Jormalainen,

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN AVAUS Airiston kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Olavi Sahlstén toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

1 KOKOUKSEN AVAUS Airiston kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Olavi Sahlstén toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Aika: 29.4. 2009 kello 18:00 Paikka: Merimaskun koulu, Iskolantie 9 Merimasku 1 KOKOUKSEN AVAUS Airiston kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA. 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA. 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta. F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2011 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot

SANTALAHTI LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /6. Pyhämaan paloasema kokoustilat, Lyökintie PYHÄMAA

SANTALAHTI LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /6. Pyhämaan paloasema kokoustilat, Lyökintie PYHÄMAA 1/6 Aika 28.6.2014 klo 16:00 Paikka Pyhämaan paloasema kokoustilat, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5 1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19. KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.00 Läsnä osanottajaluettelossa mainitut 55

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 2 (12) KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 Aika Perjantai 21.3.2014 klo 8.17 8.48 Paikka Läsnä Jyväskylän Paviljonki Simo Tarvainen, kokouksen puheenjohtaja Ari Keijonen, kokouksen sihteeri 40 muuta liiton jäsentä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY. VUOSIKOKOUS

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY. VUOSIKOKOUS Pöytäkirja 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY. VUOSIKOKOUS 2002 AIKA: Maanantai 11.3.2002 klo 16.00 PAIKKA: Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto, Vuorikatu 22 LÄSNÄ: Camilla von Bonsdorff, puheenjohtaja

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry PÖYTÄKIRJA OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 25.4.2017 klo 18.00 19.18 Paikka: Kotimäen koulun ruokasali, Littoistentie 500, Kaarina Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

VUOSIKOKOUS (5)

VUOSIKOKOUS (5) Ammattiliitto PRO seniorit ry VUOSIKOKOUS 2017 1(5) Pöytäkirja Aika: Paikka: Keskiviikko 26.4.2017 klo12.30 Vesileppis, Vokkolantie 1, Leppävirta Käsiteltävät asiat: 1. Kokouksen avaus Ammattiliitto Pro

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2015 PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2015 PÖYTÄKIRJA F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2015 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PURSIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA Hausjärvi 1/4 PURSIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA vesiosuuskunnan varsinainen kokous 2015 AIKA: 23.05.2015 kello 13.00 PAIKKA: Hausjärven kunnanvirasto LÄSNÄ: Paikalla oli 18 vesiosuuskuntaan

Lisätiedot

UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS. 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja Mika Aikio.

UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS. 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja Mika Aikio. UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS POYTAKIRJA Paikka: Utsjoen kunnantalo, valtuustosali Aika: 28.03.2015 klo 12:00-15:15 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00

Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00 Läsnä Osanottaja listassa mainitut henkilöt Ennen varsinaisen kokouksen alkua

Lisätiedot

INKUBIO RY ESPOO 1 (6) PÖYTÄKIRJA

INKUBIO RY ESPOO 1 (6) PÖYTÄKIRJA 02150 ESPOO 1 (6) Inkubio ry:n vuosikokous Aika: 19.03.2013 kello 18.00 Paikka: Otakaari 5, S2 Läsnä: Läsnäolijat on listattu liitteessä 2. 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Mäkelä avasi kokouksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2010 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali PÖYTÄKIRJA LAPPIAHALLI OY YHTIÖKOKOUS Aika: 26.4.2017 klo 17.00 Paikka: Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali 1 Kokouksen avaus LAPPIAHALLI Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän kertasi vuoden 2014 tapahtumia, joista päällimmäisenä VIKSU 2014 palokuntanuorten leiri. Taloudellinen tulos on jopa liiankin hyvä,

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Reposelän ampumarata 90910 Kiiminki 25.3.2013 klo 18.00. Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heikki Pitkänen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2017 Aika: Maanantaina 13.2.2017 klo 17.00 Paikka: Mestarinkatu

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Kyläsaareen jätevesiosuuskunta Osuuskunnan kokous

Kyläsaareen jätevesiosuuskunta Osuuskunnan kokous Osuuskunnan kokous Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan osuuskunnan kokous Nro 17. (kevätkokous) Esitykset ja päätökset Sunnuntaina 26.3.2017 klo 15.00- Kyläsaaren Kylätalolla, Mörtintie 9. Esitys_v2 1 Asialista

Lisätiedot

TOIVAKKA AUTOURHEILUKERHO RY. PÖYTÄKIRJA 1 (4) TOIVAKKA. 1 Kerhon puheenjohtaja Martti Liukkonen avasi kokouksen.

TOIVAKKA AUTOURHEILUKERHO RY. PÖYTÄKIRJA 1 (4) TOIVAKKA. 1 Kerhon puheenjohtaja Martti Liukkonen avasi kokouksen. TOIVAKKA AUTOURHEILUKERHO RY. PÖYTÄKIRJA 1 (4) 41660 TOIVAKKA 11.9.1999 SYYSKOKOUS Aika 11.9.1999 klo 15.00 16.35 Paikka Hirsiaho, Huikko Läsnä 21 jäsentä (osanottajaluettelo liitteenä) 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Varsinainen osuuskuntakokous Pursijärven vesiosuuskunta

Varsinainen osuuskuntakokous Pursijärven vesiosuuskunta Varsinainen osuuskuntakokous 26.5.2007 Pursijärven vesiosuuskunta Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA Sääntömääräinen syyskokous Aika Sunnuntai klo 15.00-17.00 Paikka Vesihelmi, iso kokoustila, 2. kerros osoite: Eteläinen puistokatu 2, 30420 Forssa Ennen kokouksen alkua Forssan kaupungin tervehdys ja katsaus

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2016 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi vuoden 2016 vuosikokoukseen ja avasi kokouksen. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä.

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä. Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä. KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus. - kokouksen avauksen suoritti Timo Tiiro 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja,

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

2. VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI

2. VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI 1 Kutsu Vammalanseudun kalastusalueen vuosikokoukseen 20.11.2014 klo 18.00 Hotelli Ellivuori ESITYSLISTA 1. KOKOUKSEN AVAUS Kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Esko Piranen avaa kokouksen. Avauksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus 1) kokouksen avaaminen Rhy:n puheenjohtaja Asko Autio avasi kokouksen. Asko kertoi ajankohtaisista tapahtumista rhy:ssä. Vuoden 2014 pienpetokilpailun palkitut olivat 1 Ari hautakangas, 26 pienpetoa 2.

Lisätiedot

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS 1 Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Kotipaikka: Espoo Laatija: Samuli Suonpää Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti.

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2006 Bobäck byaförening rf.

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2006 Bobäck byaförening rf. 17.1.2006 1(5) HALLITUKSEN KOKOUS 15.1.2006 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa,, Kerttu Ojajärvi, Erkki Kasto, Annikki Lindfors, Heikki Niemi, Juha Saranpää, Harri Ala-aho Kari Meriläinen, Sari

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot