Pöytäkirja 1 (13) Hallituksen puheenjohtaja Seppo Repo avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja 1 (13) 4.4.2008. 1 Hallituksen puheenjohtaja Seppo Repo avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi."

Transkriptio

1 1 (13) VUOSIKOKOUS Aika: klo Paikka: Metsäkeskus Kainuun Katinmaja, Vuokatti Läsnä: 10 osanottajaa (liite 1.) 1 Hallituksen puheenjohtaja Seppo Repo avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi. 2 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Leinonen. 3 Kokous todettiin sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4 Kokouksen sihteeriksi valittiin Risto Ranta. n tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jarmo Uimonen ja Yrjö Niskanen. 5 Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin sääntöjen mukainen vuosikokousasialista (liite 2). 6 Yhdistyksen puheenjohtaja Seppo Repo esitteli laatimansa toimintakertomuksen vuodelta 2007 (liite 3). Toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti. 7 Yhdistyksen puheenjohtaja Seppo Repo esitteli vuoden 2007 tilinpäätöksen (liite 4) ja kokouksen puheenjohtaja Seppo Leinonen luki tilintarkastajien Hannu Heikkilän ja Tapio Nummen laatiman tilintarkastuskertomuksen (liite 5). 8 Kokous päätti yksimielisesti vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden vuodelta Yhdistyksen puheenjohtaja Seppo Repo esitteli toimintasuunnitelman (liite 6a) ja talousarvioesityksen (liite 6b) vuodelle Toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 10 Vuosimaksuksi vuodelle 2009 vahvistettiin 20 euroa. Eläkeläisiltä ja työttömiltä, jatkoopiskelijoilta, puolipäivätoimisilta sekä äitiys- ja hoitovapaalla, varusmies- ja siviilipalveluksessa olevilta 10 euroa. 11 Puheenjohtajan puhelinkorvaukseksi vuonna 2008 määrättiin 325 euro/vuosi. Taloudenhoitajan ja sihteerin puhelinkorvaukseksi määrättiin 240 euroa/vuosi kummallekin. Pääluottamusmiehen puhelinkorvaukseksi määrättiin 160 euroa/vuosi. Hallituksen jäsenten ja muiden matkakorvaukset korvataan matkustussäännön mukaisesti. 12 Määrättiin, että seuraavasta vuosikokouksesta ilmoitetaan jäsenille sähköpostilla lähetettävällä kirjeellä. Niille jäsenille, joille kirjettä ei voida toimittaa sähköpostilla, se lähetetään tavallisena postina. Kokouksesta ilmoitetaan myös yhdistyksen kotisivuilla. 13 Todettiin, että erovuoroisina ovat hallituksen jäsenistä Jouni Rantala ja Timo Viinamäki sekä heidän henkilökohtaiset varamiehensä Jukka Matilainen ja Seppo Suonpää. Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan sääntöjen mukaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Seppo Repo ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä puheenjohtajan tehtävään.

2 2 (13) Yhdistyksen puheenjohtajaksi, joka samalla toimii hallituksen puheenjohtajana, valittiin yksimielisesti Jouni Rantala. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tuula Jusko ja Taina Kummunsalo (Lounais-Suomi). Heidän varahenkilöikseen valittiin vastaavasti Timo Soininen ja Teemu Pulkkanen (Kainuu). Yhdistyksen taloudenhoitajana jatkaa Airi Matila. Taloudenhoitajalla on yhdistyksen tilien käyttöoikeus. Kaikki valinnat olivat yksimielisiä. Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja varajäsenet (suluissa) Vuonna 2009 erovuoroiset: - Sune Haga (Henry Schneider) - Sampo Honkanen (Ari Meriläinen) Vuonna 2010 erovuoroiset: - Matti Ruotsalainen (Pertti Vento) - Annikka Selander (Eero Autere) Vuonna 2010 erovuoroiset: - Tuula Jusko (Timo Soininen) - Taina Kummunsalo (Teemu Pulkanen) Vuosikokouksen osallistujat kiittivät Seppo Repoa puheenjohtajuuden ansiokkaasta hoidosta kuluneiden kahdeksan vuoden aikana. 14 Päätettiin maksaa tilintarkastajien palkkiot laskun mukaan. 15 Tilintarkastajiksi vuoden 2008 tilejä ja hallintoa tarkastamaan valittiin Hannu Heikkilä ja Heikki Helin sekä varalle Tapio Nummi ja Mikko Ylinen. 16 Muut asiat Eläkekassa Verson kassakokoukseen osallistuvat Hannu Heikkilä ja Matti Ruotsalainen. 17 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Seppo Leinonen kokouksen puheenjohtaja Risto Ranta kokouksen sihteeri Jarmo Uimonen pöytäkirjan tarkastaja Yrjö Niskanen pöytäkirjan tarkastaja

3 3 (13) LIITTEET: osanottajaluettelo (liite 1) kokouksen työjärjestys/esityslista (liite 2) toimintakertomus vuodelta 2007 (liite 3) vuoden 2007 tilinpäätös (liite 4) tilintarkastuskertomus vuodelta 2007 (liite 5) toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys vuodelle 2008 (liite 6a ja liite 6b)

4 Liite 1 4 (13) Vuosikokouksen osanottajat Nimi Risto Ranta Tuula Jusko Jarmo Uimonen Yrjö Niskanen Seppo Repo Seppo Leinonen Antti Koskimäki Timo Soininen Ari Meriläinen Teemu Pulkkanen Työnantaja Tapio Tapio Mk Lounais-Suomi Mk Etelä-Savo Mk Kaakkois-Suomi Mk Häme-Uusimaa Mk Häme-Uusimaa Tapio Mk Lappi Mk Kainuu

5 Liite 2 5 (13) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja 3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 Valitaan sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 5 Hyväksytään kokouksen työjärjestys 6 Esitellään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta 7 Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 8 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 9 Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle Määrätään vuosimaksun suuruus seuraavalle vuodelle 11 Määrätään hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset 12 Määrätään, miten vuosikokouksesta on ilmoitettava 13 Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, joka samalla on hallituksen puheenjohtaja, sekä jäsenet hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle 14 Määrätään tilintarkastajien palkkiot 15 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavan tilivuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan 16 Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat edustajien valinta Eläkekassa Verson vuosikokoukseen 17 Kokouksen päättäminen

6 Liite 3 6 (13) Yksityismetsätalouden Metsänhoitajat - Enskilda Skogsbrukets Forstmästare r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA toimintavuosi Yhdistyksen toiminta Yhdistys on osallistunut aktiivisesti metsätaloutta ja metsäkeskusten toimintaan koskevan keskusteluun ja vaikuttamiseen. Yhteistyössä Metsänhoitajaliiton hallituksen ja Meton:n kanssa on esitetty näkemyksiä ja muokattu kannanottoja metsätalouden rahoitustarpeisiin, valtion tuottavuusohjelmaan, Eläke-Tapion lisäeläke-ratkaisuihin ja MMM:n johtoon sekä kansanedustajiin lisärahoituksen saamiseksi jäsenkuntamme puolesta. Yhdistyksen puheenjohtaja ja pääluottamusmies ovat osallistuneet Metsänhoitajaliitto-METO neuvottelukunnan toimintaan, TES-sopimusneuvotteluihin ja metsäkeskusten palkkausjärjestelmän uudistustyöhön. Kannanotot ja lausunnot VALTIONHALLINNON TUOTTAVUUSOHJELMAN RAAMIT, METSÄKESKUSTEN VALTIONAPUTOIMINNAN RAHOITUSVAJE JA TALOUSVAIKEUDET JOHTIVAT USEISSA METSÄKESKUKSISSA ORGANISAATIOUUDISTUKSIIN JA YT-NEUVOTTELUIHIN. VUODEN 2006 LOPULLA YHDISTYKSEN KANNANOTOSSA KOROSTETTIIN, ETTÄ METSÄKESKUKSISSA TULEE TURVATA MAHDOLLISIMMAN HYVIN KOKENEEN JA TYÖHÖNSÄ SITOUTUNEEN JA OSAAVAN METSÄNHOITAJAKUNNAN TYÖLLISYYS. LUONNOLLISEN POISTUMAN JA VAPAEHTOISTEN JÄRJESTELYN OHELLA PAKOTTAVISSA TILANTEISSA TULISI KÄYTTÄÄ HYVÄKSI NIITÄ HENKILÖSTÖPOLIITTISIA KEINOJA, JOTKA LAINSÄÄDÄNTÖ TAR- JOAA. IRTISANOMISTAPAUKSISSA TULEE SELVITTÄÄ ELÄKELAINSÄÄDÄNNÖN MAHDOLLISUUDET. IRTISANOMISIA, JOIHIN LIITTYY PYSYVÄN TYÖTTÖMYYDEN UHKA TULEE VÄLTTÄÄ. TÄTÄ NÄKEMYSTÄ PIDETTIIN ESILLÄ MYÖS ALKUVUODESTA Lausuntoja laadittiin yhdessä Metsänhoitajaliiton kanssa. Suomen hallitusohjelmaa laadittiin tammikuussa Tällöin korostettiin, että on tärkeää, että tulevan hallituksen ohjelmassa vahvasti huolehditaan metsäklusterin toimintaedellytyksistä, tarvittavista resursseista ja niiden suotuisasta kehittämisestä pitkäjänteisesti yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Alan osaamisen korkea laatu tulee turvata ja metsäalan koulutus tulee mitoittaa työelämän osaamistarpeita vastaavaksi. Alan koulutuksen rakenteita, oppilaitosverkostoa ja koulutusmääriä tulee uudistaa asetetun opetusministeriön työryhmän ehdotusten pohjalta. Metsäkeskusten valtionavun jakoperusteita ministeriö esitti muutettavaksi vuoden 2007 osalta. Uusia aiemmasta poikkeavia jakoperustetta pidettiin liian voimakkaasti metsäkeskusten toimintaa ja sen suunnittelua muuttavina sekä epävarmuutta aiheuttavina henkilöstön keskuudessa. Jakoperusteet säilyivätkin lähes ennallaan. Myös Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen talousvaikeuksien hoitaminen metsäkeskuksen toimintaedellytykset turvaavalla tavalla pidettiin tärkeänä.

7 Liite 3 7 (13) TES-neuvottelut etenivät syksyllä nihkeästi. Metsänhoitajaliiton hallitus päätti, että mahdollisen lakon ajalta maksetaan lakossa oleville metsänhoitajille korkeinta verotonta lakkoavusta eli 16 euroa/päivä 7 päivältä viikossa ilman karenssia. Yhdistys esitti Metsänhoitajaliitolle, että liitto päättää maksaa metsäkeskusten mahdollisen lakon ajalta samaa lakkoavustusta kuin suunnittelualan jäsenille; 50 / päivä 7 päivänä viikossa ilman karenssia. Liitto ei muuttanut lakkoavustuspäätöstä. Lakkoa ei tullut. Jäsenet Vuoden 2007 lopussa yhdistykseen kuului kaikkiaan 117 jäsentä (vuonna ). Ymef:n jäsenistön jakautuminen työnantajittain Työnantaja V Metsäkeskukset 66 Tapio 18 Muut työnantajat 13 Eläkeläiset 20 Yhteensä 117 Jäsenistön määrä on pysynyt entisellään. Uusia jäseniä ei ole liiemmin liittynyt jäsenhankintatavoitteista huolimatta. Kaikkiaan yksityismetsätalouden palveluksessa on lähes 200 metsänhoitajaa, joten järjestäytymisasteessa on parantamisen varaa. Hallitus, toimihenkilöt, edustajat Hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt (suluissa henkilökohtainen varamies) Puheenjohtaja Seppo Repo Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja varajäsenet (suluissa) Vuonna 2008 erovuoroiset: - Timo Viinamäki (Seppo Suonpää) - Jouni Rantala (Jukka Matilainen) Vuonna 2009 erovuoroiset: - Sune Haga (Henry Schneider) - Sampo Honkanen (Ari Meriläinen) Vuonna 2010 erovuoroiset: - Matti Ruotsalainen (Pertti Vento) - Annikka Selander (Eero Autere) Sihteeri Risto Ranta Taloudenhoitaja Airi Matila Tilintarkastajat Hannu Heikkilä ja Heikki Helin (Tapio Nummi ja Mikko Ylinen) Akavalaisena pääluottamusmiehenä toimii Seppo Leinonen. Kokoukset Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Helsingissä Metsänhoitajaliiton toimistossa. Läsnä oli (15) yhdistyksemme jäsentä. Hallitus piti neljä kokousta.

8 Liite 3 8 (13) Edunvalvonta ja viestintä Pääluottamusmies Seppo Leinonen kokosi palkkakehitystä kuvaavia tilastoja ja lähetti useita pääluottamusmiestiedotteita sähköpostitse työmarkkinaneuvottelujen tilanteesta ja palkkausjärjestelmätyön vaiheista. Palkkausjärjestelmätyössä esitettiin tyytymättömyys tehtävien vaativuusryhmittelyyn. Pääluottamusmiehen ja yhdistyksen mielestä ylempien luokkien vaativuudet eivät vastanneet käytännön työtehtävien vaativuutta. Erityisesti esitettiin asiantuntijatehtävien vaativuuteen tarkennuksia ja oman eritysasiantuntijatehtävän määrittelyä. Palkkausjärjestelmää kehitettiin työnantajan kanssa järjestöyhteistyössä METON ja JYTYN kanssa. TES-neuvotteluja käytiin koko syksyn ajan hyvin nihkeissä tunnelmissa. Työantajalle tarjottiin järjestöyhteistyössä Metsänhoitajaliiton ja Meton kanssa useita eri sopimusvaihtoehtoja. Työnantaja ei liikkunut ensimmäisen tarjouksensa jälkeen. Työnantajan tekemää selvästi yleisen tason alittavaa tarjousta yhdistys ei voinut pitää hyväksyttävänä. Tilanne ajautui valtakunnansovittelijan pöytään. Neuvottelut eivät edenneet ja liitot antoivat ensin ylityökieltorajoituksen ( klo 6.00) ja neuvottelujen vauhdittamiseksi työtaisteluvaroituksen Lakon oli määrä alkaa klo Lakon piiriin eivät kuuluneet Kehittämiskeskus Tapio ja metsäkeskusten johtajat ja viranomaispäälliköt. Sovintoa hierottiin valtakunnansovittelijan toimistossa pari viikkoa. Ymef:n edustajana neuvotteluissa oli pääluottamusmies Seppo Leinonen. Sovinnon hieronta huipentui perjantaina käytyyn neuvotteluun, johon Leinosen varamiehenä osallistui ymef:n puheenjohtaja Seppo Repo. Valtakunnansovittelija Juhani Salonius jätti klo sovintoesityksen, jonka Meton ja Metsänhoitajaliiton neuvottelijat olivat valmiit esittämään järjestökäsittelyssä hyväksyttäväksi. Järjestökäsittely tapahtui maanantaina Sovintoesitys hyväksyttiin ja vastaus toimitettiin Sovittelijain toimistossa klo Jäsenistön muuta edunvalvontaa on hoidettu yhdessä Metsänhoitajaliiton ja Akavan kanssa. Edustajamme ovat toimineet aktiivisesti Metsänhoitajaliiton valtuustossa, hallituksessa ja sen toimikunnissa sekä työryhmissä. Metsänhoitajaliiton valtuustossa ja uudistuneessa hallituksessa yhdistyksen jäsenet ovat toimineen ahkerasti. Metsänhoitajaliiton hallituksessa on yhdistyksellä vahva edustus; puheenjohtaja (Hyytiä) ja kaksi hallitusjäsenyyttä (Jusko, Repo). Palkkojen ansiokehityksen jälkeenjääneisyys on edelleen suurta verrattuna muihin vastaaviin Akavan tehtäviin. Jälkeenjääneisyys on edelleen merkittävä ja keskeinen edunvalvontaa vaativa asia. Vuosien aikana metsäkeskusten palveluksessa olevien metsänhoitajien palkat ovat nousseet keskimäärin 3,3 % vuodessa kun vastaavana aikana yleinen akavalainen ansiokehitys on ollut lähes 4 %.

9 Liite 3 9 (13) Jäsenistölle tiedotettiin yhdistyksen kotisivuilla tapahtumista ja toiminnasta. Yhdistyksen kotisivujen ylläpitoa kehitettiin. Muu toiminta Yhdistyksen 50-v historiikki valmistui tammikuun alussa Historiikkitoimikunnan loppukaronkka pidettiin ravintola Bellevuessa Katajanokalla. Yksityismetsätalouden metsänhoitajat järjesti yhdessä Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen kanssa TULEVAISUUDEN METSÄVARATIEDON HANKINTA JA KÄYTTÖ koulutus- ja retkeilypäivän yksityismetsätalouden palveluksessa oleville metsänhoitajille Paikkana oli Imatran Kylpylä. Päivien teemana olivat uuden metsävaratiedon ja paikkatiedon hankintamenetelmät ja vaikutukset metsäkeskusten toimintaan ja rooliin. Esiteltiin metsäkeskusten metsäsuunnittelujärjestelmän kehitystyön sisältöä ja tutustutaan metsänomistajien, metsänhoitoyhdistysten ja metsäyhtiöiden tietotarpeisiin. Retkeilyn tutustumiskohteina olivat Tornator Oy ja TietoEnator Oy. Tilaisuuteen osallistui 18 metsänhoitajaa. Yhdistyksen varoja sijoitettiin vuoden lopussa (5000 ) vuoden määräaikaiselle talletustilille (korko 4,38%).

10 Liite (13) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta, euroa Kulut Budjetti 2007 Toteutus2007 Puhelinkulut 965,00 965,00 Hallituksen kokoukset 800,00 234,74 Vuosikokous 250,00 263,38 Posti-, toimisto- ja pankkipalvelut 100,00 81,75 Ammatillinen koulutuspäivä 2000,00 0,00 YMEF:n historiikki 5300, ,60 Kotisivut 200,00 161,04 Onnittelut ym. 35,00 0, , ,51 Varainhankinta Jäsenmaksutulot 2150, ,00 Korkotuotot 20,00 43,51 Koulutuspäivä 2000, ,00 Historiikki: sponsorit 0 e, metsäkeskukset 5300, , e, Metsämiesten Säätiö 3000 e, Tapio 300 e Kotisivujen sponsorit Tapio 200+U-H 500,00 400,00 mk 200) 9970, ,51 Tilikauden ylijäämä +320, ,00 Vuoden 2007 tuloja ja menoja, jotka toteutuvat kirjanpidossa vuonna Ammatillinen koulutus, osallistumismaksut, KS, Ku, MMM, PS: ,00 - Ammatillinen koulutuspäivä, hotellilasku: ,40 - Historiikki, palkkioiden veroja: 506,52 Kun otetaan huomioon laskujen maksut ja tulojen saanti, todetaan, että tilikauden ylijäämä on 550,08 euroa vuonna TASE Vastaavaa Vastattavaa Rahat ,04 Pääoma ,04 Tilikauden ylijäämä 1,920, ,04 Helsingissä

11 Liite 5 11 (13) TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2007 Yksityismetsätalouden Metsänhoitajat ry- Enskilda Skogsbrukets Forstmästare rf vuosikokouksessa maaliskuussa 2007 valittuina tilintarkastajina vuodelle 2007 olemme saamamme tehtävän suorittaneet ja esitämme tilintarkastuskertomuksena seuraavaa: - Olemme tarkastaneet yhdistyksen kirjanpidon vuodelta 2007 ja todenneet sen oikein ja huolellisesti hoidetuksi. Kirjaukset perustuvat riittäviin ja hyväksyttäviin tositteisiin. Tuloslaskelma ja tase ovat oikein tilikirjauksista johdetut. - Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintavuoden 2007 kirjanpidossa maksuperusteisina huomioitavat kokonaistuotot olivat 8834,51 ja kokonaismenot 6914,51. Tilikauden 2007 ylijäämäksi kirjanpidossa muodostui siten 1920,00. - Yhdistyksen hallitus kiinnittää tuloslaskelmassa aivan oikein huomiota siihen, että osa vuoden 2007 toimintaan liittyvistä tuloista ja menoista on siirtynyt vuonna 2008 tilinpidossa toteutuviksi. Tämä vaikuttaa luonnollisesti talousarvioin toteutumiseen ja erinäisten projektien kokonaistulokseen, mutta yhdistyksen vuotuiseen tilinpitoon sillä ei ole vaikutusta, koska kirjanpito pidetään maksuperusteisena (tilitapahtumien päiväys ratkaisee). - Vuonna 2007 yhdistykseltä näyttää tilinpidon kirjausten perusteella jääneen maksamatta osa verottajalle historiikin valmisteluun liittyvistä palkkioista koituvia veroja, yhteensä 447,50 (tarkempi laskelma ja erittely tilikansioon liitettynä). Palkkioina laskutetuista ja maksetuista suorituksista tulee säädösten mukaan maksaa sivutuloverokortin mukaiset verot. Kopion sivutuloverokortistaan palkkion laskuttajat ovat liittäneet laskuunsa. Nämä yhdistyksen velvoitteet tulee tarkistaa ja tarvittaessa hoitaa kuntoon. - Pankkitilin saldo taseessa vastaa rahalaitoksen tiliotetta, ja omaa pääomaa on vuoden lopussa aivan oikein kirjattu tilillä olevana rahana 9450,04. Lisäksi jäsenmaksuseurannan mukaan näyttää yhdistyksellä olevan vuodelta 2007 jäsenmaksusaamisia yhteensä 80,00 (eli neljän jäsenen maksut), joita ei ole kirjattu taseeseen. Esitämme, edellä kirjatuin täydennyksin, vuoden 2007 tilinpäätöksen hyväksymistä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämistä asianosaisille. Turussa Hannu Heikkilä Tapio Nummi

12 Liite 6a 12 (13) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Yhdistyksen 53. toimintavuosi Yhdistyksen tavoitteena on yksityismetsätalouden edistämisjärjestöjen palveluksessa toimivien metsänhoitajien taloudellisten oikeuksien ja etuuksien valvominen ja ammatillisten ja sivistyksellisten pyrkimysten edistäminen. Edunvalvonta Yksityismetsätalouden palveluksessa ja eläkkeellä olevien metsänhoitajien etuuksien ajamista toteutetaan yhteistyössä Metsänhoitajaliiton ja Akavan kanssa. Suhteet TES-sopimuspolitiikkaan toteutetaan osallistumalla Metsänhoitajaliitto-METO neuvottelukunnan toimintaan. Edustajamme toimivat Mh-liiton eri toimielimissä ja työryhmissä tuoden esille YMEF:n näkemyksiä. Vuoden 2008 aikana ylläpidetään aktiivista jäsenhankintaa. Yhdistyksen luottamusmiesverkoston toimintaa ja toiminnan vaikuttavuutta ylläpidetään ja kehitetään. Luottamusmiesten valmiuksia toimia edunvalvojina paikallisneuvotteluissa parannetaan koulutuksella ja maakuntakierroksilla yhdessä Metsänhoitajaliiton kanssa sekä sisäisellä tiedotuksella (pääluottamusmiehen ja puheenjohtajan tiedotteet). Luottamusmiesten avulla seurataan ja tiedotetaan jäsenistön palkkauksen kehitystä (palkkakyselyt, maaliskuun kierroksen tulokset). Osallistutaan metsäkeskusten uuden palkkausjärjestelmän käyttöönoton täsmentämiseen ja kehittämiseen. Vaikutetaan poliittisiin päättäjiin yksityismetsätalouden ja metsänparannustoiminnan rahoituksen varmistamiseksi. Perusteluina ovat uuden KMO:n ja Metso-ohjelman sekä Esko Ahon työryhmän esittämät tavoitteet. Vaikutetaan päättäjiin metsäkeskusten ja Tapion toimintaedellytysten turvaamiseksi ja parantamiseksi. Vaikutetaan Metsänhoitajaliiton ja Maa- ja metsätalousministeriön kautta metsäkeskusten kehittämistyöhön tuoden esille metsänhoitajien toimintaa johto- ja asiantuntijatehtävissä Tapiossa ja metsäkeskuksissa. Vaikutetaan Metsänhoitajaliiton kehittämistyöhön ja liiton toimintaan edunvalvojana. Viestintä Hallitus pitää yhteyttä jäsenistöön ja päinvastoin yhdyshenkilöiden (luottamusmiesten) ja kotisivujen välityksellä. Jäsenistölle tiedotetaan sähköpostitse ja kotisivuilla merkittävistä hallituksen päätöksistä ja tapahtumista edunvalvonnassa yhdessä pääluottamusmiehen kanssa. Tiedotusta yhdistyksen toiminnasta parannetaan mm. uusille jäsenille esitteellä ja henkilökohtaisilla yhteydenotoilla. Yhdistyksen kotisivujen avulla tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Kotisivuilla ovat mm. yhdistyksen säännöt, esitteet, tapahtumatiedot, historiikki, pöytäkirjat ja kannanotot. Metsänhoitajaliiton sivuilta on linkki yhdistyksen kotisivuille. MUU TOIMINTA Toiminnan rahoittamiseksi kerätään jäsenmaksuja ja haetaan taloudellista tukea yhteistyökumppaneilta. Järjestetään syksyllä ammatillinen koulutustilaisuus. Aiheena on Venäjän metsätalouden kehittäminen ja metsäkeskusten ja Tapion rooli kehittämistyössä.

13 Liite 6b 13 (13) TALOUSARVIOESITYS 2008 Varsinainen toiminta, euroa Kulut Budjetti Puhelinkulut 965,00 Hallituksen kokoukset 800,00 Vuosikokous 250,00 Posti-, toimisto- ja pankkipalvelut 100,00 Ammatillinen koulutuspäivä 4500,00 Kotisivut 200,00 Onnittelut ym. 35, ,00 Varainhankinta Jäsenmaksutulot 2150,00 Korkotuotot 20,00 Koulutuspäivä 4500, euroa/hlö*15 henk Sponsorituet, metsäkeskukset 0, ,00 Tilikauden alijäämä -180,00 Helsingissä n:\ymef\vuosi 2008\vuoko doc

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikkona 29.04.2015 klo 18.00-19.13 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Läsnä: Risto Jormalainen,

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 2 (12) KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 Aika Perjantai 21.3.2014 klo 8.17 8.48 Paikka Läsnä Jyväskylän Paviljonki Simo Tarvainen, kokouksen puheenjohtaja Ari Keijonen, kokouksen sihteeri 40 muuta liiton jäsentä

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19. KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.00 Läsnä osanottajaluettelossa mainitut 55

Lisätiedot

UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS. 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja Mika Aikio.

UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS. 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja Mika Aikio. UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS POYTAKIRJA Paikka: Utsjoen kunnantalo, valtuustosali Aika: 28.03.2015 klo 12:00-15:15 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00

Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00 Läsnä Osanottaja listassa mainitut henkilöt Ennen varsinaisen kokouksen alkua

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA. 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA. 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta. F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2011 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PURSIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA Hausjärvi 1/4 PURSIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA vesiosuuskunnan varsinainen kokous 2015 AIKA: 23.05.2015 kello 13.00 PAIKKA: Hausjärven kunnanvirasto LÄSNÄ: Paikalla oli 18 vesiosuuskuntaan

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2015 PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2015 PÖYTÄKIRJA F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2015 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2010 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Reposelän ampumarata 90910 Kiiminki 25.3.2013 klo 18.00. Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heikki Pitkänen

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä.

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä. Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä. KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus. - kokouksen avauksen suoritti Timo Tiiro 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja,

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

2. VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI

2. VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI 1 Kutsu Vammalanseudun kalastusalueen vuosikokoukseen 20.11.2014 klo 18.00 Hotelli Ellivuori ESITYSLISTA 1. KOKOUKSEN AVAUS Kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Esko Piranen avaa kokouksen. Avauksen

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2006 Bobäck byaförening rf.

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2006 Bobäck byaförening rf. 17.1.2006 1(5) HALLITUKSEN KOKOUS 15.1.2006 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa,, Kerttu Ojajärvi, Erkki Kasto, Annikki Lindfors, Heikki Niemi, Juha Saranpää, Harri Ala-aho Kari Meriläinen, Sari

Lisätiedot

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus 1) kokouksen avaaminen Rhy:n puheenjohtaja Asko Autio avasi kokouksen. Asko kertoi ajankohtaisista tapahtumista rhy:ssä. Vuoden 2014 pienpetokilpailun palkitut olivat 1 Ari hautakangas, 26 pienpetoa 2.

Lisätiedot

1) kokouksen avaus Johtokunnan puheenjohtaja Jarkko Koivula toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen kello

1) kokouksen avaus Johtokunnan puheenjohtaja Jarkko Koivula toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen kello PÖYTÄKIRJA TAMMELAN RYSKE RY:N VUOSIKOKOUS Aika 20.11.2014 klo 18.30 19:35 Paikka Kunnantalon valtuustosali, Tammela 1) kokouksen avaus Johtokunnan puheenjohtaja Jarkko Koivula toivotti läsnäolijat tervetulleiksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous Pöytäkirja 30.4.2014 Kokousaika Tiistai 29.04.2014 klo 18.00-19.44 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Läsnä: Seuraavat

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Teuvo Majamäki toivotti läsnäolijat tervetulleiksi VR Rakennusmestarit ry:n varsinaiseen vuosikokoukseen.

Yhdistyksen puheenjohtaja Teuvo Majamäki toivotti läsnäolijat tervetulleiksi VR Rakennusmestarit ry:n varsinaiseen vuosikokoukseen. 1 26.04.2003 VR RAKENNUSMESTARIT RY:n VARSINAISEN VUOSIKOKOUKSEN 26.04.2003 PÖYTÄKIRJA, SOKOS HOTEL LAKEUS, TORIKATU 2, 60100 SEINÄJOKI 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Teuvo Majamäki toivotti

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous. Tiedotustilaisuuteen jatkorakentamisesta kiinnostuneet

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous. Tiedotustilaisuuteen jatkorakentamisesta kiinnostuneet SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikkona 24.03.2010 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Suolahtisali Kutsutut: Osuuskunnan jäsenet Tiedotustilaisuuteen jatkorakentamisesta

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen.

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 1 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistys kuuluu jäsenenä Kaatuneitten

Lisätiedot

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi.

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi. KOTILAISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA VUOSISUKUKOKOUS 2013 Aika Lauantai 15.6.2013 kello 14.00 16.15 Paikka Kokoushotelli Gustavelund Kirkkotie 36, 01430 Tuusula Osanottajat Läsnäololuettelo liitteenä,

Lisätiedot

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA sivu 1 Kokouksen paikka ja aika: ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA Kokoukseen osallistui henkilöä. 1 Kokouksen avaus Kokouksen avasi klo. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kokouksen

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

6. KOKUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJA 1(3) 20.03.2013 TaLVI ry Sääntömääräinen kevätkokous Aika 20.03.2013 klo 18.25-18.55 Paikka ABC Lahdesjärvi, Automiehenkatu 39, Tampere Läsnä Osallistujaluettolo (liite 1) 1. KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry vuosikokous 31.3.2012 Sivu 1. Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry:n vuosikokous 31.3.

Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry vuosikokous 31.3.2012 Sivu 1. Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry:n vuosikokous 31.3. Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry vuosikokous 31.3.2012 Sivu 1 Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry:n vuosikokous 31.3.2012 pöytäkirja 1. Kokouksen avaus '^l/f.vuwj /VfZ»\Af

Lisätiedot

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto KUTSU JA ASIALISTA Vuosikokous 2008 8.6.2008 1 (1) Kutsu vuosikokoukseen :n jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään lauantaina 9.8.2008 kello 15.15 alkaen Vaasassa Kylpylähotelli

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2008 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2008 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 26.4.2013 klo 12.00

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 26.4.2013 klo 12.00 Suonteen kalastusalueen vuosikokous 26.4.2013 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA SUONTEEN KALASTUSALUEEN VARSINAINEN VUOSIKOKOUS AIKA: Perjantai 26.4.2013 alkaen klo 12.00 PAIKKA: Lamminmäen tila, Joutsa 1. Kokouksen

Lisätiedot

Suvi Pietarinen Tutkija, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Åbo Akademi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo.

Suvi Pietarinen Tutkija, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Åbo Akademi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo. JÄSENTIEDOTE 2004 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 05 Seitsemännet ympäristötieteen päivät Jyväskylässä 2 Vuosikokouksen pöytäkirja 3 Toimintakertomus vuodelta 2003 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2004

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2009 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2009 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2013 Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Tea Lassinaro Marjo

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry

Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry 1 Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry Kevätkokous 24.3.2015 klo 17-18.30 Ravintola Merimestan kokoustilassa Porin Reposaarella Läsnä Raimo Hakila Arto Holma Päivi Kuusisto Hannu Rantala Ilmo Suikkanen

Lisätiedot

yksityisen tien tiekunta Paikka

yksityisen tien tiekunta Paikka PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS Tiekunta Aika Paikka 1 Kokouksen avaus yksityisen tien tiekunta. 20 klo. - klo. Kokouksen avasi 2 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin: ja sihteeriksi:.

Lisätiedot

LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN. Espoossa 9. päivänä maaliskuuta 2015 Länsimetro Oy Hallitus

LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN. Espoossa 9. päivänä maaliskuuta 2015 Länsimetro Oy Hallitus LÄNSIMETRO OY, VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 31.3.2015 LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Länsimetro Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina

Lisätiedot

Etelän- SYLI ry Säännöt

Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt 2 8 Etelän-SYLI RY:N SÄÄNNÖT 1.1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Etelän- SYLI ry, ruotsiksi Etelän- SYLI ry, Ätstörningsfamiljer i Södra Finland rf. Yhdistyksen

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 11.3.2014 klo 18:00 Paikka Cumulus Rauma, Aittakarinkatu 9 1/5 LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg Harri Haapala Heikki

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY 1 (5) SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on, sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

1 (5) osoitteessa kuun päivänä 200 alkaen klo. Hoitokunnan puheenjohtaja/toimitsijamies avasi kokouksen.

1 (5) osoitteessa kuun päivänä 200 alkaen klo. Hoitokunnan puheenjohtaja/toimitsijamies avasi kokouksen. 1 (5) PÖYTÄKIRJA yksityisen tien tiekunnan vuosikokouksesta/ylimääräisestä kokouksesta Paikka ja Aika Someron kaupungin kylässä luona osoitteessa kuun _päivänä 200 alkaen klo _. Kokouksen avaus Kokouksen

Lisätiedot

Vapers Finland ry:n perustamiskokous

Vapers Finland ry:n perustamiskokous 1 Vapers Finland ry:n perustamiskokous Paikka: Mätäsperä 6 G 26, 33100 Tampere (etäosallistuminen Skypen välityksellä) Aika: 5.2.2015 klo 20:00 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Leif Martin avasi kokouksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 2.9.2012 PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 2.9.2012 PÖYTÄKIRJA F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2012 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 2.9.2012 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry. VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry. VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014 VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014 Valokuvataiteilijoiden liitto ry SÄÄNNÖT 2 SISÄLLYS 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 3 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Muutosehdotukset 28.2.2011 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS

Muutosehdotukset 28.2.2011 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTAORVOT RY SÄÄNNÖT RNO 182 521 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys. Yhdistys

Lisätiedot

Pohjois-Haagan ala-asteen vanhempainyhdistyksen vuosikokous 25.9.2014 VANHEMPAINYHDISTYS

Pohjois-Haagan ala-asteen vanhempainyhdistyksen vuosikokous 25.9.2014 VANHEMPAINYHDISTYS Pohjois-Haagan ala-asteen vanhempainyhdistyksen vuosikokous 25.9.2014 VANHEMPAINYHDISTYS Kokouksen avaus ja laillisuuden toteaminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen.

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen. SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA 05.04.2009 Kokousaika Tiistaina 31.03.2009 klo 18.00-20.10 Kokouspaikka Suolahtisali Läsnä: Osuuskunnan jäsenet ( 43 ) liitteen nro 1. mukaisesti

Lisätiedot