LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano...163

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kunnanhallitus 17.8.2015. 97. Kunnanvaltuuston päätösten 20.7.2015 täytäntöönpano...163"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kunnanhallitus Asialista 97. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Talouden väliraportti Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa Valtionavustuspäätöksiä esi- ja perusopetukseen Eksoten perussopimuksen muutos Sähköiseen kokousmateriaaliin siirtyminen Asemakaavatonttien laajentaminen, hinnoittelu ja myyntivaltuutus Merkkipäivälista Saapuneet kirjeet Valtuustoaloite valokuituverkon rakentamisesta Oikaisuvaatimus kunnanjohtajan päätöksestä/petri Vainikka...175

2 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 10/2015 LEMIN KUNTA 162 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantalo, kokoushuone Sinkko Eija puheenjohtaja Penttilä Arto varapuheenjohtaja Buuri Kati jäsen Lohtander Mika jäsen Pietiläinen Risto jäsen Rings Mervi jäsen Tölski Jarmo jäsen Nisonen Lasse varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Okko Veli-Pekka kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hakonen Hannu " I varapuheenjohtaja Koivisto Juha " II varapuheenjohtaja Stoor Jussi Pitkänen Pentti esittelijä, kunnanjohtaja pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Todettiin. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKATUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lasse Nisonen ja Jarmo Tölski. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Eija Sinkko Tarkastusaika Lemillä Allekirjoitukset Pentti Pitkänen Lasse Nisonen Jarmo Tölski PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Lemillä Virka-asema Kunnankamreeri

3 Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Kunnanhallitus 97 Kuntalain 23 :n perusteella kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta (KuntaL 56 ). Hallituksen tehtävänä on myös arvioida, mitkä päätökset ovat kuntalain 98 :n mukaan täytäntöönpanokelpoisia ennen kuin ne ovat lainvoimaisia. Kunnanhallitus katsoo, että valtuuston tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutenkaan ole lainvastaisia ja päättää panna kyseiset päätökset täytäntöön. 98. Talouden väliraportti Kunnanhallitus 98 Talouden väliraportti kesäkuulta on julkaistu kunnan nettisivulla kohdassa Päätöksenteko -> Tilinpäätökset -> Osavuosikatsaukset. Raportti on päivitetty kesäkuun valmistuneen kirjanpidon mukaiseksi. (valm. kunnankamreeri, puh ) Kunnanhallitus merkitsee väliraportin tiedoksi ja saattaa sen edelleen kunnanvaltuuston tietoon.

4 Kunnanhallitus Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa Kunnanhallitus 99 Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa siirtyi Verohallinnolle alkaen. Kunta voi kuitenkin pidättää ratkaisuvallan itsellään. Verosta vapauttamisella tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen tekemää päätöstä, jossa vero- tai maksuvelvollinen vapautetaan osittain tai kokonaan suoritettavasta tai jo suoritetusta verosta. Verovelvollinen tekee verosta vapauttamista koskevan hakemuksen, jonka viranomainen ratkaisee. Hakemus voidaan myös hylätä. Verosta vapauttamista koskevat hakemukset ratkaistaan soveltaen veronkantolain 38 a :ää, jossa mm. säädetään vapautuksen myöntämisperusteista ja valituskiellosta. Oikeuskäytännön mukaan kunnan viranomaisen verosta vapauttamishakemukseen antamaan päätökseen voi kuitenkin hakea muutosta kuntalain oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen liitetään valituskielto. Kunnanvaltuusto on päättänyt, että kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskevia vapauttamishakemuksia koskevaa ratkaisuvaltaa ei pidätetä kunnalla. Jos kunta haluaa jatkossa pidättää ratkaisuvallan itsellään ajalla vireille tulevissa hakemuksissa, kunnan on tehtävä ilmoitus Verohallinnolle mennessä. Ratkaisuvalta koskee kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamishakemuksia. Kunta voi halutessaan pidättää ratkaisuvallan vain toisessa asiaryhmässä. Jos kunta ei ilmoita Verohallinnolle ratkaisuvallan pidättämisestä mennessä, on seuraava mahdollisuus ratkaisuvallan pidättämisestä ilmoittamiseen vasta vuonna 2018 koskien ajanjaksoa Ilmoituksen antamisen ajankohdasta määrätään jatkossakin Verohallinnon päätöksellä. Jos kunta päättää, että se ei pidätä ratkaisuvaltaa itsellään, kunnan ei tarvitse ilmoittaa asiasta Verohallinnolle. Ratkaisuvalta on tällöin Verohallinnolla suoraan lain nojalla. Toimivalta ratkaisuvallan pidättämistä koskevan päätöksen tekemiseen on valtuustolla, koska valtuusto ei ole kuntalain 14 :n nojalla johtosäännössä siirtänyt toimivaltaansa kunnan muulle viranomaiselle. Hallintosäännön 58 :n 1 momentin 8. kohdan mukaan kunnanhallitus tai kunnanhallituksen määräämä toimielin tai viranhaltija ratkaisee asian, joka koskee yksittäisen vapautuksen myöntämistä kunnallisveron ja sen seuraamusten osalta. Tämä kohta on merkityksetön silloin kun toimivalta on siirtynyt Verohallinnolle. (valm. kunnankamreeri, puh )

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskevia vapauttamishakemuksia koskevaa ratkaisuvaltaa ei pidätetä kunnalla.

6 Kunnanhallitus Valtionavustuspäätöksiä esi- ja perusopetukseen Kunnanhallitus 100 Opetushallitus on päättänyt olla myöntämättä Lemin kunnan hakemaa valtionavustusta hankkeelle "Väistötilasta oppimaisemaksi". Opetushallitus on arvioinut avustuskelpoiset ja hakuohjeessa mainitut valintaperusteet täyttävät hakemukset. Arvioinnin perusteella ja käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa on Opetushallitus asiaa harkittuaan päättänyt olla rahoittamatta hanketta. Opetushallitus on päättänyt olla myöntämättä Lemin kunnan hakemaa valtionavustusta hankkeelle "Naapuri tutuksi". Opetushallitus on arvioinut saapuneet hakemukset ja valinnut niistä ne, jotka se katsoo hakuohjeessa määritellyt hakuperusteet parhaiten täyttäviksi sekä määritellyt myönnettävät avustukset käytettävissä olevia määrärahoja vastaaviksi. Opetushallitus on päättänyt myöntää Lemin kunnalle valtionavustusta hankkeelle "Lemin yhtenäiskoulun TVT ajanmukaiseksi". Opetushallitus on hyväksynyt hankkeen valtionavustukseen oikeuttaviksi menoiksi euroa. Valtionavustuksena tästä myönnetään 80 % eli euroa. Myönnetyn avustuksen käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy Hanke on käynnistettävä viimeistään Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Lemin kunnalle erityisavustusta esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia. Myönnetyn avustuksen määrä on euroa ja sen käyttöaika on Avustuspäätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. (valm. kunnankamreeri, puh ) Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja tyytyy päätöksiin. Kunnanhallitus päättää, että sivistysosaston tulee valvoa, että myönnettyjä avustuksia käytetään avustusehtojen mukaisesti ja selvitykset avustusten käytöstä annetaan ajallaan.

7 Kunnanhallitus Eksoten perussopimuksen muutos Kunnanhallitus 101 Imatran kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Imatran kaupungin sote-palvelujen integrointi Eksoteen toteutetaan edellytyksin, että Eksoten uuden perussopimuksen sisältö ja integraation aiheuttamien taloudellisten vastuiden jako on hyväksytty kaikkien Eksoten jäsenkuntien kesken lokakuun 2015 loppuun mennessä. Luonnos perussopimukseksi on liitteenä. Perussopimuksen muutoksen lisäksi integraatio edellyttää maksuosuuksien määräytymisperusteiden täsmentämistä siirtymäkauden ajalta ja sopimista Eksoten alijäämien käsittelystä. Näitä asioita on käsitelty Eksoten kuntajohtajien neuvottelukunnan kokouksissa ja Neuvottelukunnassa on syntynyt yhteisymmärrys näistä asioista ja neuvottelukunnan mukaan ne voivat olla pohjana jäsenkuntien valtuustokäsittelylle. Kunnanvaltuustolle tehtävä ehdotusluonnos on seuraavanlainen: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Eksoten) muutetun perussopimusluonnoksen mukaisen perussopimuksen, joka tulee voimaan lukien korvaten samalla voimaan tulleen Eksoten perussopimuksen siten, että samalla kunnanvaltuusto hyväksyy seuraavat Imatran sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja Eksoten integraatioon liittyvät toimenpiteet ja ehdot: - Imatran kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen integraation yhteydessä Imatran kaupunki suorittaa Eksotelle kertakaikkisena kehittämiskorvauksena oheisen laskelman mukaisesti määräytyvän kehittämiskorvauksen per niistä kehittämistoimenpiteistä, joita kuntayhtymässä on toteutettu vuosina ; - jäsenkunnat vahvistavat, että Eksote -kuntayhtymän taseessa ei ole erikoissairaanhoitoon kohdistuvaa alijäämää, eikä siten sellaista alijäämää, josta ottaen huomioon Imatran kaupungin asema kuntayhtymässä saakka, Imatran kaupunki vastaisi;

8 Kunnanhallitus jälkeen kuntayhtymän taseeseen mahdollisesti syntyvästä uudesta alijäämästä vastaavat kaikki voimaan tulleessa perussopimuksessa määritellyt Eksoten jäsenkunnat perussopimuksen 6 :ään perustuen peruspääoman jäsenkuntaosuuksiensa mukaisessa suhteessa. Samalla kunnanvaltuusto edellyttää, että kuntayhtymä ryhtyy jatkossakin kaikkiin niihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen sen saavuttamiseksi, ettei kuntayhtymän taseeseen synny jatkossa uutta alijäämää; - Eksoten jäsenkuntien maksuosuuksien määräytymisperusteet alkaen määräytyvät esityslistan liitteenä kuvatun mallin mukaisesti, jossa jäsenkuntien keskinäiset suhteet maksuosuuksissa on jäädytetty ns. siirtymäkauden väliseksi ajaksi. Edelleen kunnanvaltuusto päättää valtuuttaa kunnanjohtajan tai tämän määräämän allekirjoittamaan Eksoten perussopimuksen kunnan puolesta, sekä tarvittaessa hyväksymään sopimusluonnokseen tehtävät vähäiset teknisluonteiset muutokset tai tarkennukset. Asiasta järjestetään informaatiotilaisuus kuntien valtuustojen, hallitusten ja valtuustoryhmien puheenjohtajille klo alkaen Lappeenrannassa. Asian esittäminen valtuuston päätettäväksi on tarkoituksenmukaista tehdä sitten, kun asia ensin on käsitelty Imatran valtuustossa. (valm. kunnankamreeri, puh ) Kunnanhallitus merkitsee asian tässä vaiheessa tiedoksi.

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sähköiseen kokousmateriaaliin siirtyminen Kunnanhallitus 51 Kunnanhallitus päätti kokouskutsujen toimittamisesta päättämisen yhteydessä, että sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymistä valmistellaan ja siitä päätetään erikseen. Sähköisellä kokouskäytännöllä voidaan tarkoittaa eri asioita puhujasta riippuen. Uusi kuntalakiehdotus pitää sisällään mm. sähköistä kokouskäytäntöä koskevia määräyksiä. Lakiehdotuksen mukaan sähköisellä kokouksella tarkoitetaan kokousta, jossa läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä (99 ). Toimielimelle kuuluvista asioista olisi mahdollisuus päättää myös sähköisesti ennen kokousta (100 ). Tällöin käsiteltävät asiat yksilöidään kokouskutsussa ja ilmoitetaan, mihin mennessä asia voidaan käsitellä sähköisessä päätöksentekomenettelyssä. Asia on käsitelty, kun kaikki toimielimen jäsenet ovat ilmaisseet kantansa asiaan ja käsittelyn määräaika on päättynyt. Edellä oleva sisältyy eduskunnan hyväksymään kuntalakiin, jonka on tarkoitus tulla voimaan Kunnanhallituksen päätöksellä tarkoitettiin kokousasiakirjojen toimittamista sähköisesti kunnanhallituksen jäsenille. Kunnanhallituksen kokouskutsu on tähän saakka toimitettu paperisena kunnanhallituksen jäsenille ja varajäsenille, kunnanvaltuuston puheenjohtajille, johtoryhmälle ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle. Muutamia kappaleita on sisäjakelussa toimitettu niille, joiden työn kannalta on syytä tietää, mitä asioita hallituksessa käsitellään. Edellä olevan lisäksi esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostitse kunnanhallituksen jäsenille, varajäsenille, kunnanvaltuuston puheenjohtajille sekä johtoryhmälle. Lehdistölle on lähetetty esityslista ilman liitteitä sähköpostitse. Sähköpostijakelu on muuten toiminut hyvin, mutta ajoittain liitteissä on niin suuria tiedostoja, että ne eivät ole mahtuneet vastaanottajan käytössä olevaan sähköpostilaatikkoon. Muutamissa tällaisissa tapauksissa on käytetty pilvipalvelua, josta vastaanottaja voi ladata asiakirjan suoraan koneelleen.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Käytännössä siis kokousasiakirjojen lähetys sähköisesti on jo ollut käytössä. Asiakirjojen käsittelyä varten on kuitenkin tarpeen hankkia sopivat laitteet ainakin niille, jotka osallistuvat kunnanhallituksen kokouksiin. Sopiva laite olisi esimerkiksi tablet-laite, jossa on matkapuhelinverkon kautta toimiva nettiyhteys, koska käytettävyyden kannalta yhteys pitäisi olla saatavissa paikasta riippumatta. Laitteet olisi helposti tilattavissa Etelä-Karjalan hankintapalvelujen kautta ilman erillistä kilpailutusta. Hankintakustannus 17 laitteesta (kunnanhallituksen jäsenet, varajäsenet ja valtuuston puheenjohtajat) olisi vajaat euroa ja käyttökustannukset noin 200 euroa kuukaudessa. Laitteiden ja niiden liittymien hankinnan lisäksi tulisi siis vain lopettaa paperiasiakirjojen lähettäminen. Asiakirjojen turvallinen lähettäminen onnistuisi myös Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen (Valtori) asiointitilipalvelun kautta. Lemin kunta on vuoden 2014 lopulla tehnyt sopimuksen asiointitilistä, mutta Valtorissa olevan käsittelyruuhkan vuoksi sitä ei vielä ole otettu käyttöön. Asiakirjojen lähettäminen voisi alkuvaiheessa tapahtua sähköpostitse. Jos liite on liian suuri sähköpostilla lähetettäväksi, voidaan se tallentaa verkosta ladattavaksi kokouskutsun mukana ilmoitettavasta sijainnista (esim. pilvipalvelu tms.) kunnan asiointitili on saatu käyttöön. (valm. PP) Ehdotus Merkitään valmisteluvaihe tiedoksi ja päätetään jatkovalmistelussa mahdollisesti tarvittavista linjauksista. Kunnanhallitus päätti, että valmistelua jatketaan. Selvitetään paperittomuudesta syntyvät säästöt kunnanhallituksen ja myös kunnanvaltuuston osalta. Merkittiin, että Jarmo Tölski poistui kokouksesta klo tämän asian käsittelyn aikana ennen päätöksen tekoa. Kunnanhallitus 102 Paperittomuudesta syntyvät kustannukset kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston osalta on arvioitu. Arvioinnissa on otettu huomioon kunnanhallituksen kokouksen esityslistojen tulostus, kopiointi ja postitus materiaalikuluineen.

11 Kunnanhallitus Sähköisen jakelun kustannukset perustuvat tablet-laitteiden hankintaan tai vuokraukseen siten, että laitteen taloudellinen käyttöikä on noin 3 vuotta. Tästä syystä vertailu on syytä tehdä 3 vuoden kulujen perusteella. Lisäksi on laskettu dataliittymän kustannukset ja sähköpostilähetykseen kuluva työaika. Laitteet on mahdollista hankkia myös leasing-rahoituksella. Saadun tarjouksen perusteella kolmen vuoden vuokra-aikana kustannukset olisivat samat kuin ostolaitteilla. Menot jakautuisivat kuitenkin tasaisesti laitteiden käyttöajalle. Laitteet hankittaisiin kunnanhallituksen varsinaisille jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille. Varajäsenet käyttäisivät omia laitteitaan. Vertailu paperijakelun ja sähköisen jakelun osalta näyttäisi seuraavalta: Paperijakelu Sähköinen jakelu 1 vuosi 3 vuotta 1 vuosi 3 vuotta Kunnanhallitus Kunnanhallitus, leasing Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston vähäisellä kokousmäärällä ei synny riittävää säästöä kattamaan jatkuvia kuukausikustannuksia. Suurten liitteiden jakelu on vielä järjestettävä erikseen, mutta siitä ei aiheutune merkittäviä kustannuksia. Valtorin asiointitiliä koskeva sopimus on palautunut allekirjoitettuna kuntaan (valm. kunnankamreeri, puh ) Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen varsinaisille jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle hankitaan tablet-laitteet leasingvuokrauksella esityslistajakelua varten. Kunnanhallitus päättää edelleen, että kokousten esityslistajakelu liitteineen toteutetaan entisessä laajuudessa, mutta kokonaan sähköisessä muodossa sitten, kun laitteet on hankittu ja tarvittava käytönopastus on järjestetty. Kirjastoon toimitetaan edelleen esityslista myös paperimuodossa.

12 Kunnanhallitus Asemakaavatonttien laajentaminen, hinnoittelu ja myyntivaltuutus Kunnanhallitus 103 Kirkonkylän asemakaava-alueella on asemakaavan mukaisia tontteja, jotka eivät ole kokonaan saman omistajan hallinnassa. Alueella on myös tontteja. joissa pienempänä omistajana on kunta. Kiinteistönmuodostamislain 62 :n mukaan suuremman osan omistajalla on oikeus lunastaa pienempi osa tontista itselleen. Ensisijaisesti pyritään hoitamaan tontinosan luovutukset vapaaehtoisilla kaupoilla. Lisämaata tontteihin ei myydä lähivirkistys ja puistoalueista ((valm. maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh ) Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanhallitus oikeutetaan hyväksymään edellä mainittujen tontinosien kauppakirjat Kirkonkylän ja Kuukanniemen asemakaava-alueilla. AO-tonttien osalta hintaperuste on 3 /m 2, AP- ja AR-tonttien osalta 3,5 /m 2 sekä liike- ja yritystonttien osalta 2 /m 2. Merkittiin, että Eija Sinkko poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puhetta johti varapuheenjohtaja Arto Penttilä.

13 Kunnanhallitus Merkkipäivälista Kunnanhallitus 104 Kunnanhallitukselle jaetaan lista merkkipäivänviettäjistä ajalla (valm. kunnankamreeri, puh ) Kunnanhallitus käy listan läpi ja päättää aikaisempaa käytäntöä soveltaen noudatettavista toimenpiteistä Saapuneet kirjeet Kunnanhallitus 170 Ehdotus Merkitään tiedoksi saapuneet kirjeet.

14 Kunnanhallitus Valtuustoaloite valokuituverkon rakentamisesta Kunnanhallitus 106 Kunnanvaltuutetut Mervi Rings ja Juha Junnonen jättivät kunnanvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen. Aloitteessaan he esittävät, että Lemin kunnan alueelle suunnitellaan ja rakennetaan 100/100 megan liittymät mahdollistava valokuituverkko. Aloitteen tekijät esittävät lisäksi, että olisi selvitettävä mahdollisuus päästä nopeasti runkoverkon rakentamiseen Saimaan Kuitu Oy:n kautta. Kuituverkkoasiassa on pidetty palaveri Saimaan Kuitu Oy:n projektijohtaja Tuomo Puhakaisen kanssa. Palaverissa todettiin, että hankkeen toteuttaminen Saimaan Kuitu Oy:n toimesta voisi olla mahdollista. Yhtiön osakkuudesta tulee neuvotella nykyisten omistajien kanssa. Kattavan kuituverkon kustannuksista voi esittää arvioita vasta, kun verkko on riittävän yksityiskohtaisesti suunniteltu. Kuituverkon rakentamiseen on mahdollista hakea valtion avustusta, joka enimmillään voi olla 60 % kustannuksista. Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien toteutuneiden suunnittelu-kustannusten perusteella Lemin kuituverkon suunnittelu voisi maksaa noin euroa. (valm. kunnankamreeri, puh ) Kunnanhallitus päättää esittää vuoden 2016 talousarvioon euron määrärahan kunnan kattavan valokuituverkon suunnitteluun ja euron määrärahan Saimaan Kuitu Oy:n osakepääomaan. Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavanlaiseksi: Kunnanhallitus päättää esittää vuoden 2016 talousarvioon euron määrärahan kunnan kattavan valokuituverkon suunnitteluun, euron määrärahan Saimaan Kuitu Oy:n osakepääomaan ja euron määrärahan osuuteen kehittämiskustannuksista. Risto Pietiläinen esitti asian jättämistä pöydälle jatkovalmistelua varten. Jarmo Tölski kannatti Pietiläisen ehdotusta. Pöydällepanoa koskevassa äänestyksessä käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Arto Penttilä, Lasse Nisonen, Mervi Rings ja Eija Sinkko. Pöydällepanon puolesta äänestivät Risto Pietiläinen, Kati Buuri ja Jarmo Tölski. Käsittelyä päätettiin jatkaa. Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen.

15 Kunnanhallitus Oikaisuvaatimus kunnanjohtajan päätöksestä/petri Vainikka Kunnanhallitus 107 Rehtori Petri Vainikka vaatii oikaisua kunnanjohtaja Simo Luukkasen päätökseen, jolla kunnanjohtaja on hylännyt Vainikan hakemuksen säästövapaiden ajankohdan määräämisestä. Vainikka on hakenut yhteensä 68 päivän säästövapaiden myöntämistä ajoille , ja Kunnanjohtaja on hylännyt Vainikan hakemuksen, koska säästövapaat on tarkoituksenmukaista pitää koulutyöpäivien ulkopuolisina päivinä. Vainikka pitää kunnanjohtajan päätöstä vuosilomalain vastaisena. Hän pyytää myös kunnanhallitusta selvittämään, kuka olisi ollut toimivaltainen päättämään Vainikan hakemuksesta. Lisäksi Vainikka näkee ristiriitoja neuvottelun ja tehdyn päätöksen välillä. Asiaa selostetaan tarkemmin kokouksessa. (valm. kunnankamreeri, puh ) Kunnanhallitus toteaa, ettei ole syytä muuttaa kunnanjohtajan tekemää päätöstä, koska säästövapaiden pitäminen hakemuksessa esitetyllä tavalla ei ole tarkoituksenmukaista.

16 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 97-99, 101, 103, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 100, 102, 104. HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Lemin kunnanhallitus Toukkalantie LEMI puhelin telefax sähköposti: Pykälät 100, 102, 104 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Ks. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

17 Kunnanhallitus VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio PL 1744, Kuopio Sähköposti; Puhelin: (vaihde) Faksi: Kunnallisvalitus, pykälät 107 Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Pykälät valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava -päätös, johon haetaan muutosta -miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi -muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä /HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vianomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä, Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusalan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. euroa Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava... PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013 Käsiteltävät asiat 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253 193. Kirkonkylän yleiskaava...254 194. Vastine hallinto-oikeudelle kaavavalituksesta...255

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 Käsiteltävät asiat 162. Kunnanhallituksen edustajat Pauli ja Paavo Talkan Muistorahastosäätiön valtuuskunnassa 2013-2014...216 163. Käräjäoikeuden lautamiesten

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kunnanhallitus 9.9.2013. 202. Peruspalvelujen valtionosuuden muutos 2013...264

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kunnanhallitus 9.9.2013. 202. Peruspalvelujen valtionosuuden muutos 2013...264 PÖYTÄKIRJA 14/2013 Kunnanhallitus 9.9.2013 Asialista 202. Peruspalvelujen valtionosuuden muutos 2013...264 203. Lausunto taksilupakiintiöstä 2014...199 204. Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistuksesta...200

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta Asialista 49. Viranhaltijapäätökset...77 50. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 17.6.2015...78 51. Eron myöntäminen luokanopettajan virasta

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 29.9.2014 klo 18.00-18.16 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. liite 6. 7. 8. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 Käsiteltävät asiat 112. Kunnallisvaalit 28.10.2012, vaalilautakuntien ja vaalilautakunnan asettaminen, ennakkoäänestys, vaalimainonta...151 113. Indekon Oy:n

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Aika Tiistai 4.3.2014 klo 18.00 19.15 Paikka Välitie 2, neuvotteluhuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Hirvonen Veijo Hyytiäinen Päivi Kettunen

Lisätiedot

Sivistystoimistossa 14.7.2014 klo 8-12

Sivistystoimistossa 14.7.2014 klo 8-12 Viranomainen Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU kokouksen n:o/vuosi 6 / 2014 Kokousaika 18.6.2014 klo 18 Kokouspaikka Kirjaston kokoustila Käsiteltävät asiat Asia Liite 37 1 38 2 39 3 40 4 41 42 5-6 43 Lukuvuoden

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Aika Keskiviikkona 20.5.2015 klo 18.30-21.38 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2009 27. Kirsi Karttunen, varajäsen Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen. Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 3/2009 27. Kirsi Karttunen, varajäsen Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen. Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 3/2009 27 KOKOUSAIKA 9.6.2009 klo 18.00-19.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, puheenjohtaja, poissa

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Leirikeskus Hammasniemi. Heikki Halla-aho, jäsen Marjaana Laitila-Säily, jäsen. Seija Ristimaa, jäsen. Erkki Torkkola, varajäsen

Leirikeskus Hammasniemi. Heikki Halla-aho, jäsen Marjaana Laitila-Säily, jäsen. Seija Ristimaa, jäsen. Erkki Torkkola, varajäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 16/2010 295 KOKOUSAIKA 13.9.2010 klo 14.10-14.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Leirikeskus Hammasniemi Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus Aika 24.08.2015 klo 16:00-19:48 Kokouksen alussa Sote iltakoulu 16:00-17:30; Leena Korhonen ja Anne Kosonen ja SPR:n info 17:30-18:50; Kaisu Haataja

Lisätiedot

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 6/2009 151 KOKOUSAIKA 30.3.2009 klo 13.30 16.50. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kaupungintalo Erkki Rytky,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 6/2011 114 KOKOUSAIKA 31.3.2011 klo 13.00 14.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, Tiina Kemppinen, Marjaana Laitila-Säily,

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 14/2010 261 KOKOUSAIKA 16.8.2010 klo 14.00-16.04 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot