sosiaalinen_media_kysely_aalloilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sosiaalinen_media_kysely_aalloilla 2010-03-24"

Transkriptio

1 sosiaalinen_media_kysely_aalloilla

2 1. Mihin teemaseminaariin osallistut?

3 2. Onko organisaatiossasi keskusteltu sosiaalisen median (rastita yksi tai useampi vastausvaihtoehto)

4 3. Käytän seuraavia sosiaalisen median sovelluksia * (valitse sopivin vastausvaihto kunkin työkalun osalta)

5 4. Oletko käyttänyt sosiaalisen median työkaluja opetuksessa?

6 Jos vastasit edelliseen kysymykseen ei, miksi ei? en opeta tuli virhe, en ole opettaja En ole tutustunut tarkemmin ja perinteinen viruaaliopetus on toistaiseksi riittänyt. olen esimiestehtävissä ja en siis opeta en tunne riittävästi tällä hetkellä työhöni ei kuulu opetusta olen johdon henkilöstöä, en opeta En toimi opetustehtävässä en osallistu tällä hetkellä opettamiseen en opeta Oppilaat, jotka ovat työssä käyviä vuotiaita, haluavat ehdottomasti kontaktiopetusta. en toimi tällä hetkellä opettajana En osaa! En ole viime aikoina ollut kiinteästi opetustehtävissä. En toimi opetustehtävissä. Ei ole juurikaan opetusta En tunne riittävän hyvin. En ole myöskään saanut vielä opetusta. En opeta. Mutta mm. wikejä käytetään verkko-opintojaksoilla, itse olen hyödyntänyt mm. skypeä ohjauksessa. Koska en opeta En ole saanut opastusta, ohjeistusta käyttöön ja yksin en ehdi/jaksa paneutua asiaan riittävästi. Lisää tietoa tarvitaan! En kouluta pääsääntöisesti, mutta olen mukana kehittämässä toimintaa. En tunne niitä tarpeeksi En opeta En työskentele opetuksessa En toimi opetustehtävissä työhöni ei juurikaan kuulu opetustehtäviä En opeta. en tule koskaan käyttämään erityisen paljon työssä, koska jään eläkkeelle. en opeta oma osaaminen vaatii vielä opettelua, eikä ole vielä luontevasti kytkeytynyt opettamiini kokonaisuuksiin En opeta enää En toimi opettajana Ei ole vielä tarpeeksi osaamista ko. asioiden käytöstä opetuksessa ja ohjauksessa. en toimi opetustyössä Opetan melko vähän, ei ole tullut sopivaa tilannetta. Valmisteilla ja olen vastaaloittelija näissä asioissa ja yritän nyt saada homman haltuun. En toimi opettajana vaan johtotehtävissä En opeta juuri nyt. En opeta, pöhkösti muotoiltu kysymys ei vielä En ole opetushenkilö, päättänyt kyllä sosiaalisen median kehittämisestä

7 Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä(opetuskäyttöä koskeva kysymys), mitä seuraavista olet käyttänyt (rastita vaihtoehdot) Jing.com ja Tokbox.com, DimDim gmaps, googleearth

8 5. Mielestäni sosiaalisen median käyttö opetuksessa seuraavan kolmen vuoden aikana *

9 6. Näkemyksiäni sosiaalisesta median hyödyntämisestä opetustoimen alalla/ opetuksessa ja oppimisessa Taitaa olla tätä päivää (ja huomista). Olemme vaiheessa siirtymässä suljetuista oppimisympäristöistä kohti avoimia ympäristöjä. Ympärillä silti leijuu moni kysymyksiä- mahdollisuuksia on plajon, valikoitava juuri omaan opetukseen ja ohjaukseen sopivat ympäristöt ja yhteisöt - tavoittaa ja on luontevaa nuorille, joten pitäisi hyödyntää enemmän - vahvistaa sosiaalisuutta - tekee oppimisen/opetuksen joustavaksi Suuri mahdollisuus, mutta tietoturvakysymykset ja ehkä kulttuuriset haasteet hidastavat käyttöön ottoa Käyttö lisää etenkin nuorten opiskelijoiden motivaatiota opiskeluun ja opinnoissa etenemiseen - toimitaan "heidän maailmassaan". Opettajia pitäisi entistä enemmän rohkaista sos.median hyödyntämiseen, taitoja siis täytyy yleisesti ottaen kohentaa. olen kiinnostunut kuulemaan Sosiallista media hyödynnetään ja tulee hyödyntää, mutta se ei saa johtaa negatiiviseen käyttämiseen. Sille tulee luoda ns. pelisäännöt... Paljon mahdollisuuksia. Pitäisi miettiä mikä on oikea työkalu oikeaan paikkaan, ei siis kaikkea kerralla. On oltava kehityksessä ja yhteiskunnan toimintatavoissa mukana olen untuvikko Olen innostunut ja käytän jotakin jo opetuksessani - näkökulmamme on käyttää esim. blogia päiväkirjana ja kommunikoinnin välineenä eli siis kerrotaan työstämme. Toinen näkökulma olisi, että oppilaatb oppisivat käyttämään blogia niin, että se voisi olla heille työ - olemme tästäkin saaneet tietoa ja taitoa tunneillani vierailleelta blogi-asiantuntijalta sekä esimerkkejä hänen kauttaa esim. Ruotsin tunnetuimmista blogeista, joilla joku tienaa elantonsa ruhtinaallisesti! Miksi käytän esim. blogia? Olen huomannut jo tällä pienellä kokemuksella, että blogia nappaa aika monelle oppilaalle niin, että esim. päiväkirjan pitäminen on mielekästä ja tekstiä syntyy enemmän kuin päiväkirjaan vaikkapa käsin tai vaikkapa myös tietsikalla kirjoitettuna. Blogi sopii aineeseeni ja sitä voi käyttää monikielisenä ja vain esim. koulutunneilla suljettuna, emme bvielä varmaankaan ole valmiita julkistamaan niitä? Tästä pääsemmekin sosiaalisen median peikkomaailmaan. Vielä on kovin epävarmaa, miten olisi turvallista käyttää sosiaalista mediaa opetuksessa. Sosiaalinen media on kokonainen oma maailmansa ja vielä siellä on monia tuntemattomia osasia. Esim. Opettaja-lehdessä on ansiokkaasti ollut viime aikoina artikkeleita sosiaalisen median käytöstä, onnistumisista ja pohdinnoista opettajien tueksi. Seurataan niitä jatkossakin! Toivottavasti meitä opettajia ei vaan painostetan olemaan sosialisessa mediassa vapaa-aikoinakin ja toivottavasti en ole vanhanaikainen opettaja, kalkkis, jos en ole oppilaitteni feisbuukissa! Hyödyntää yhteistä tiedon rakentumista ja tukee verkostojen muodostumista. Nuorille jo arkipäivää - opetuksen kyettävä hyödyntämään oppijoille tuttuja foorumeita. Välineet tuovat joustavuutta opiskeluun ja auttavat myös opettajien työssään. Opettajien työ helpottuu opetuksen dokumentoituessa eri välineisiin ja ympärisöihin. Lisäksi se mahdollistaa muun kuin kirja/tekstipohjaisen opiskelun (esim. eritysopiskelijat)

10 Sosiaalinen media on tuki opettajalle ja tuki oppijalle. Kantavat siivet kasvavat verkostoissa. Työskentely kanavilla vaatii uuden käsityksen omaksumista tiedosta, kun työskennellään jaetun asiantuntijuuden voimalla jaettuja ratkaisuja hyödyntäen. Kehittyy vähitellen niin, että sitä voidaan käyttä kontaktiopetuksen tukena. (omalla alallani) kehkeytyvää asiaa eli ei ole lyönyt vielä läpi Nuoret käyttävät sos mediaa luontevasti ja se on heille hyvä oppimis- ja verkottumisympäristö. Sos median kautta voi saada tukea ja inspiraatiota, toisten kokemuksista oppii, voi kysyä "asiantuntijoilta". Lisäksi se antaa tunteen kuulumisesta ryhmään, mikä on myös oleellinen asia oppimisen näkökulmasta. Koska sosiaalinen media on osa ihmisten viestintää jo tänään, niin sen pitäisi olla myös vahva asia opettamisessa. Kun sos media onmukana opetuksessa niin asian oppimisen lisäksi myös sen eettinen ja moraalinen puoli tulee tunnetuksi. Sosiaalinen media on tämän päivän nuorille ja nuorille aikuisille arkipäivää. Tätä tosiasiaa pitäisi ilman muuta hyödyntää myös opetuksessa ja oppimisessa. Näen sosiaalisen median valtavana mahdollisuutena, jonka hyödyntäminen on vasta aluillaan. Sosiaalisen median todellinen hyödyntäminen opetuksessa hakee vielä muotojaan. Parhaat oivallukset ovat vielä keksimättä. Osittain mukana on myös ensi vaiheen hypetystä- Oppilaitoksen hallinto on hitaasti tullut mukaan SoMen käyttöön. Tulevaisuudessa SoMe aajenee myös hallintoon ja yhteistyöhön muiden oppilaitosten yhteostyöhön Kiinnostus lisääntyy. Mahdollisuudet laajenevat, mutta eivät koskaan korvaa elävää vuorovaikutusta. Mahdollisuuksia on laajalti, mutta vastaanotto riippuu kohderyhmästä (nuoret vai aikuiset, ja jos aikuiset, niin minkä ikäiset, miltä alalta, mitkä ovat taustat, elämäntilanteet jne.) Ei voi korvata lähiopintoja täysin; ihmiset pitävät F2F-kanssakäymisestä ja saavat lähiopinnoista paljon irti. Toisaalta sosiaalisen median käyttämisen kyynystä voi madaltaa "upottamalla" wikejä,blogeja, keskusteluja, chatteja jne verkko-opintoihin. Verkko-oppimisympäristön on oltava muutakin kuin materiaalipankki -- mutta on myös löydyttävä motivaatio sinne kirjautumiseen. Miten? Monipuolisuus, tavoitettavuus, paljon käyttäjiä, helposti saatavilla paikasta ja ajasta riippumattomia Esimerkiksi TOP-jaksojen aikana, poissaolojen korvaus, valinnaiskurssit, jne Hyvä lisä opetukseen, mutta aikaa menee ilmiön hahmottamiseen, eri välineiden käyttämiseen ja käyttämisen opetteluun. Ei myöskään ole syytä unohtaa, että monet sosiaalisen median välineet saavat taloudellista hyöytyä lisätessään käyttäjämääriä, joten niillä on omat intressit, jotka eivät välttämättä ole yhteneväiset opetusalan toimijoiden intressien kanssa. Lisäksi samalla kun kehitetään sosiaalisen median välineiden hallintaa, tulee ehdottomasti kehittää samalla tietoturvatietoisuutta. Erityisesti opettajien kohdalla ei ole syytä syöksyä suin päin kaikkeen, vaan tarkastella kriittisesti myös sosiaalisen median "kääntöpuolia" ja ottaa ne huomioon opetusta suunnitellessa. Tulevaisuudessa käytetään osana oppimista...ja ohjausta Yhteydenpito opiskelijoihin heidän mediallaan, reaaliaikainen tiedonkulku - missä mennään, avoin toimintaympäristö. Sosiaalisen median hyödyntäminen kuuluu nykymaailmaan eikä sitä voi pitää irrallaan opetuksesta. Ihmisten elämä näyttäytyy sosiaalisen median kautta ja sosiaalisessa mediassa, joten ymmärtääkseen nykymaailmaa, on ymmärrettävä sosiaalista mediaa. Opetustoimen tulee kulkea etulinjassa ja tunnistaa tulevaisuuden suunta ja muuttuvat kommunikaation muodot. Tähän kuuluu olennaisesti esimerkin näyttö sosiaalisen median hyödyntämisessä. Jos halutaan, että opettajat oppivat tuntemaan sosiaalista mediaa, on heitä

11 tuettava ja kannustettava kaikin keinoin sen hyödyntämiseen. Täytyy tietää mitä tekee eli ettei käytä välinettä välineen vuoksi. Oltava selkeä lisäarvo ja hyöty. Aikuiskoulutuksessa haasteena on heterogeeninen porukka. Mukana on paljon henkilöitä, joille atk on vieras asia. Usean kohdalla oppiminen lähtee enterin etsimisestä. Tämä tulisi myös huomioida. Nuorille tekniikka tuttua, nopeasti opittavaa = mm. ajan säästö Sosiaalisten taitojen kasvaminen, yhteisöllisyys / yhdessä oppiminen Laaja ja monipuolinen asian käsittely - yhteinen käsitys ja ratkaisu Tulevaisuus näyttää mihin kaikkeen sitä voidaan/tullaa käyttämään - mahdollisuudet rajattomat Toimivimmat ratkaisut tulevat rakentumaan selkeiden teemojen ympärille; savuttomuus, kestävä kehitys, kurssien työtilat, luokkien työtilat,... Kaikkia palvelevat verkostot eivät palvele ketään; jotta näistä välineistä saisi konkreettista hyötyä, pitäisi käyttöön otettavilla välineillä olla selkeä tavoite - miksi tämä väline on otettu käyttöön ja mitä sillä pyritään saavuttamaan. Sosiaalisen median hyödyntäminen eri tavoin opetuksessa/oppimisessa on ihan MUST! Erityisesti näin on laita nuorten koulutuksessa, heillähän (=suurimmalla osalla heistä) ei oikeastaan enää ole elämää ilman sosiaalista mediaa. Perinteinen luokkaopetus silloin kyllä kalpenee... Hyödynnettävissä yhä enemmän kun open/oppijan tietoisuus liusääntyy. Omat oppijani, minä mukaan lukien, ovat omissa kommenteissaan todenneet esim. igooglen paremmaksi kuin Moodlen (vanhahtava jo nykyään, sais siirtyä eläkkeelle) koska igooglen dokumentit ovat hallinnollisesti omia ja säilyvät itsellä. Lisäksi igooglen dokumenteissa on hienoa työskennellä yhdessä eri lailla kuin Moodlessa "yksin" yrittämällä tehdä jotain. Ollaankos tässä igooglen maailmassa nyt sitten toteuttamassa tuota PLE:tä!! Kun seuraa sosiaalista mediaa, siellä on lähinnä epäluotettavaa tietoa ja suurin osa joutavaa sosiaalista paskaa. -Lisää vuorovaikutusta ja mahdollistaa vuorovaikutuksen -mahdillistaa vertaisoppimisen -lisää avoimuutta -nostaa esiin kysymyksiä -tekee näkyväksi käsityserot -völimatkat ei enää esteenä yhteistyölle Nopea reaaliaikainen tiedonvälitys ja keskustelumahdollisuus riippumatta ajasta ja paikasta. Oppimisalustoihin mahdollisuus linkittää erilaisia sosiaalisen median suomia mahdollisuuksia, jolloin niiden käyttö monipuolistuu aikaisemmasta opetusmateriaalin säilytyspaikasta. tämän päivän ja tulevaisuuden luonteva työkalu Erittäin suuri, ehdottomasti tulevaisuutta Jossain määrin voidaan hyödyntää. Lukemattomia mahdollisuuksia. Tietoturva-asiat mietityttävät. Vie aikaa alkuvaiheessa. He joilla on oikeasti kiinnostusta kehittää pedgodisia menetelmiä tulevat näitä hyödyntämään (hyödyntävät jo). Se kuinka paljon touhu on jää pelkäksi virtuaalimaailmassa seilailuksi ja kuinka paljon oikeasti opitaan tätä kautta paremmin onkin jo toinen kysymys... 'En ole pohtinut asiaa, mutta mielenkiintoinen ja varmasti hyvin suunniteltuna käyttökelpoista. Uusi mahdollisuus sekä markkinoinnissa että tiedon prosessoinnissa. Minusta sosiaalista mediaa voisi ja pitäisi hyödyntää paljon eri koulutusasteilla. Varsinkin nuorille ko. ympäristö on tuttua ja uskon, että opetuksesta saisi mielenkiintoisemman heidän näkökulmastaan, kun työvälineet olisivat niitä heidän omiaan. Opiskelijat oppisivat myös huomaamaan, että ko. työkaluilla voi tehdä muutakin kuin pelailla ja että vuorovaikutusta verkossa voi käydä monista eri asioista ja monella eri tavalla. Esimerkiksi muutamat saman aineen opettajat eri puolilta Suomea, voisivat luoda oppilailleen yhteisen ajatustenvaihtopalstan vaikkapa Facebookiin. Aika ajoin oppilaat sitten alustaisivat

12 keskustelun/esittelisivät luokassaan, mitä muut ovat olleet mieltä asioista ja mitä ko. alustalla on keskusteltu. Opettajat joutuvat toki seuraamaan keskustelua ja innostamaan siihen, että ajatustenvaihtoa syntyy. Myös vanhemmat henkilöt (aina vaan kasvava joukko) ovat ottaneet sosiaalisen median omakseen. Kynnys it-teknologiaan ei enää nykyään ole liian korkealla. Pitäisi hyödyntää kovasti. Opettajien koulutukseen tulisi siällyttää sosiaalisen median käytön opettamista. Pitäisi uskaltaa käyttää rohkeammin, eikä vaan kieltää oppilaita surffaamasta. Nuoret käyttävät nettiä aivan eri tavalla kuin opettajansa, opetusmetodienkin tulisi päivittyä. Sosiaalisen median käytön tulisi kuitenkin olla tarkoituksenmukaista, eikä vain päälleliimattua trendeilyä. Avaa uusia haasteellisia mahdollisuuksia. Liittyy ongelmia ohjauksen ja rahoitusjärjestelmien kehittämisessä. Sosiaalisen median käyttäminen lisääntyy yritysten käytössä jolloin tämä osaaminen on opiskelijoille varmistettava. Oikein ohjattuna opiskelijan mielenkiintoa hyödyntäen mahdollistaa varmasti hyvät oppismitulokset.

13 7. Miten Opetushallituksen tulisi mielestäsi hyödyntää sosiaalista mediaa? Käyttämällä sitä omassa toiminnassan Esimerkkinä oppilaitoksille! Verkostoitumisessa ja uusien asioiden kehittämisessä verkostoissa. Tukea sosiaalisen median käyttöä opetuksessa (kehittämishankkeet) Käyttökelpoisia vaihtoehtoja monenlaisten kehittämisajatusten eteenpäin viemisessä. Voivat korvata perinteisiä ns. kehittämisseminaareja, tulokset näitä hyödyntämällä voisivat olla paljonkin antoisampia. risteilyn jälkeen ollaan viisaampia Kuten tämänkin seminaarin yhteydessä näyttää olevan eli näyttämällä itse esimerkkiä. Linkedinin yhdistäminen seminaariin on hieno idea! Minusta nykypäivän opetusmenetelmissä OPH:n tulee velvoittaa opetushenkilöstö käyttämään sosiaalista mediaa opetusta ja yrittäjyyttä hyodyntävästi Hankehakuvaiheessa rahoittajan ja hakijoiden väliseen tiedonvaihtoon. Käyttää siitä saatavat hyödyt ja kehittää mediakasvatusta myös tälle alalle nykyaikaa Oiva esimerkki on Aalloilla...-seminaarin aineistojen kerääminen yhteen paikkaan jo etukäteen sekä keskustelun avaaminen myös jo etukäteen, ennen kuin seminaari on edes alkanut sekä myös yhteisen kehittämisalustan avaaminen. Ennen, jälkeen ja aikana osallistava ja vuorovaikutteinen seminaari tuntuisi olevan tätä päivää - siinähän sitä syntyy seminaarijulkaisua kuin itsestään ja seminaarijulkaisun jakaminen myös on helppoa omassa työyhteisössä. Tukea hyödyntämistä hankkeiden kautta; käyttää sosiaalisen median välineitä omassa toiminnassaan (kuten tässä), jolloin asiakkaat pääsevät tutustumaan ja käyttämään sos. median välineitä. Hyvä alku tämä! OPH on avainasemassa vietäessä sosiaalista mediaa osaksi osaamisen arkea. Ensimmäisen aallon varhaiset omaksujat tutkivat jo jotain muuta ja somesta on tulossa osa jokapäiväisiä käytänteitä. Se on kaikkien saatavilla, sen osaamista tarvitaan ja motivointia - mutta muutos elää tässä hetkessä kohti tulevaisuuden oppimista. Missä asiassa? Opetuksessa vai omassa toiminnassaan? Oph:n asiantutntijatehtävien antamalla valtuudella ohjata opettajuutta ja esittää kriittisiäkin näkökulmia tähän asiaan Rahoittaa sos median käytön kehittämishankkeita oppilaitoksissa Käyttää kuten tässä seminaarissa yhteisenä keskustelualustana. Mielipiteiden keräämiseen. Yhteydenpitoa oppilaitoksiin ja oppilaitosten välillä olisi helppo hoitaa sosiaalisen median avulla. Perustamalla keskustelu- ja teemaryhmiä eri tutkintojen ja aihealueiden välille. Myöntämällä resursseja sosiaalisen median käytön edistämiseen. Hyödyntämällä sosiaalista mediaa omassa viestinnässään ja tiedotuksessaan. Erilaisten hankkeiden hyvien käytäntöjen jakamisesa ja hankkeiden välisen verkostoitumisen tukemisessa.

14 Ei juurikaan Valmiustaitojen opetus,tarjonta ja myös mahdollistaminen tasapuolisesti. SOS-media muuttuu nopeasti. Pitäisi levittää tietoa niiden kääyttömahdollisuuksista niille jotka ovat vain kuulleet sos-mediasta ja ihmettelevät että mitähän se tarkoittaa. Opettajien koulutustapahtumissa Tiedottamisen ja tiedon jakamisen sekä verkostoitumisen välineenä sosiaalinen media toimii erinomaisesti, kunhan jaksaa ottaa huomioo myös tietoturvakysymykset. Esim. Opetustoimen hankehaun alkamisesta tiedottaminen voisi mennä useamma tai yhden sosiaalisen median kanavan kautta. Kaipaisin itse myös kysymykset/vastaukset -tyyppistä palstaa. Tarkoituksenmukaisesti Ainakin järjestää koulutusta opettajille siten, että tulisi juuri oikeaan tarpeeseen. Kun itsekin omaksun sopivat mediat, niin varmasti yhteydenpito oph:n olisi hyvin toisenlaista kuin nyt. Esimerkiksi blogit ja facebook voisivat olla sellaisia kanavia ja tiedottamisen välineitä. Verkostojen luomiseen eri toimijoiden, kouluttajien, kehittäjien yms. kesken. Ainakin se on nuorten maailmaa tänään OPH voisi hyödyntää sosiaalista mediaa eri näkökulmien/teemojen ympärille perustettujen verkostojen kautta, hankkia sitä kautta asiantuntijalausuntoja, näkemyksiä ja mielipiteitä esim. päätösten vaikutuksista ym. Samalla teemojen ympärille päästään rakentamaan asiantuntijoita itseäänkin hyödyntäviä osaamisverkostoja, joissa voidaan jakaa kokemuksia, kehittää toimintamalleja ym. Onkos OPH:lla sivut Facebookissa? Opetushallituksella ei taida olla eväitä sosiaalisen median järkevään kehittämiseen. -virtuaali opetusneuvos - kysymykset ja avstuaket avoimesti kaikkien näkyvissä aihealueittain -tiedotustilaisuuksiin nettiyhteys, matkustaminen parin tunnin tilaisuuden vuoksi toiselta puolelta suomea on resurssien tuhlausta Nykyisten sivujen informaationjaon monipuolistajana, mahdollisuuksia esim. hyvien käytäntöjen levittämiseen eri tahoilta ja nopeana kommentointikanavana. koulutustarjontaa sekä mahdollisesti aihealueittain keskustelu- ja kommentointialustoina ja kehittämisideointialustoina, tiedon jakamisessa. Voisi olla omia expertti ryhmiä En osaa sanoa. Blogit ja esim. LinkedIn - keskustelut - asiantuntijat, tutkintoihihin ja niiden toteuttamiseen liittyvä keskustelu, tutkintotoimikunnat ja tutkintojen järjestäjät sekä Oph ja työelämä keskustelemaan ja antamaan myös palautetta. Markkinointi. Harkiten. Yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Opettajien koulutuksessa sosiaalinen media pitäisi ottaa yhdeksi opetusvälineeksi. Tuntuu, että monet opettajat eivät itse osaa uusiutua, eivätkä keksi miten uusia työkaluja käyttäisi. Monet opettajat ovat tottuneet saamaan 'jonkin mallin' jonka mukaan toimitaan, eikä siitä osata poiketa. Liian usein kunnissa ja kouluissa syytetään resurssien puutetta. Sosiaalista mediaa voi hyödyntää, vaikka koulussa ei olisi kuin yksi internetyhteyskone oppilaiden käytössä. (Sen käyttöön voisi jakaa pienryhmille vuorot).

15 Opetushallitus voisi käyttää sosiaalista mediaa tiedotuksessaan. OPH voisi perustaa ryhmiä esim. rehtoreille, opinto-ohjaajille, eri kouluasteiden opettajille jne. Näissä ryhmissä sitten esiteltäisiin ne tärkeät asiat ja asialuonnokset, joihin haluataan ko. henkilöiden ajatuksia ja mielipiteitä. Uskon, että pikkuhiljaa sosiaalinen media tulisi tutuksi kaikille ryhmille kouluissa. Uudet työkalut ja menetelmät etenevät parhaiten sitten kun suurin osa tietää mistä on kysymys ja että myös koulujen johto on asian tulena mieluummin kuin tulppana. Keskustelufoorumina ammatillisen koulutuksen kehittäjille Esim. muuttaa osa materiaalista blogimuotoiseksi, startata facebook-ryhmä. Esim. Svenska Kulturfondenin facebookryhmä toimii ja kiva. Mahdollistamalla tähän liittyiven oppimisympäristöjen ja TVT taitojen kehittämiseen tarvittan resussin.

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Käsitteitä BYOD - Bring Your Own Device CYOD - Choose Your Own Device MDM - Mobile Device Management Pilvipalvelut TAVOITE: Omnia tekee ratkaisuja ja

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa 1- vaihe Tammi 2010 touko 2011, toteutuma sekä 2-vaiheen suunnitelma Raahen ammattiopisto Aija Keski-Korsu Sisältö Osallistuminen

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Kannattaako vaivautua? Lisää Töitä Uusia välineitä opeteltavaksi Aikaa palaa opetuksen suunnitteluun Omien kokemusteni mukaan sosiaalisen median

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista?

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? ITK2012 Call for papers vaihe Sari Muhonen, luokanopettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ari Myllyviita, hankekoordinaattori,

Lisätiedot

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat Nokian N8 puhelimessa Uutta Toimii netin kautta, ei ohjelmien asennuksia eikä ylläpitoa, koulun lisäksi käytettävissä myös kotona ja muualla 24/7, lisäksi muita opiskelua helpottavia verkko-opetuksen mahdollistavia

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA Tervetuloa vastaamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten opetushenkilöstön kiinnostusta sosiaalisen median

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Opettajan näkökulma sulautuvaan opetukseen verkkooppimisympäristössä Hyödyllisintä opettajan näkökulmasta on verkkoympäristön

Lisätiedot

Sosiaalinen media vyöryy opettajan arkeen - millainen on tulevaisuus?

Sosiaalinen media vyöryy opettajan arkeen - millainen on tulevaisuus? Sosiaalinen media vyöryy opettajan arkeen - millainen on tulevaisuus? Kehityspäällikkö Heikki Mäkinen Amiedu Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 7.-8.12.2011 Amiedu: www.amiedu.fi Amiedu - ammatillinen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Etäopetuksen monet muodot

Etäopetuksen monet muodot Etäopetuksen monet muodot Erikoistutkija Minna Nummenmaa Professori Erno Leh8nen Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus Ope=ajankoulutuslaitos #itkfoorumi205 www.etaopetus.fi minna.nummenmaa@utu.fi

Lisätiedot

ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna

ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämishanke 2013-2014 Etäkoulu Kulkuri, Turun normaalikoulu ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Mikä hanke Opetushallituksen ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rahoittama hanke Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä kehittää ja monipuolistaa

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN HAASTEET. Selkokielen käyttö opetuksessa. Suvi Lehto-Lavikainen, Koulutuskeskus Salpaus

MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN HAASTEET. Selkokielen käyttö opetuksessa. Suvi Lehto-Lavikainen, Koulutuskeskus Salpaus MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN HAASTEET Selkokielen käyttö opetuksessa Suvi Lehto-Lavikainen, Koulutuskeskus Salpaus Ihmisten viestinnän epätarkkuus johtaa usein virheellisiin tulkintoihin keskusteluissa!

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

Mitä ope)ajan tulee /etää ne/stä ja sosiaalisesta mediasta Jyväskylä, 29.11. Oskari Uo/nen vies/ntäkonsul?, yri)äjä

Mitä ope)ajan tulee /etää ne/stä ja sosiaalisesta mediasta Jyväskylä, 29.11. Oskari Uo/nen vies/ntäkonsul?, yri)äjä Mitä ope)ajan tulee /etää ne/stä ja sosiaalisesta mediasta Jyväskylä, 29.11. Oskari Uo/nen vies/ntäkonsul?, yri)äjä Millaisia kokemuksia ja ajatuksia teillä on sosiaalisesta mediasta? Mihin koulussa voitaisiin

Lisätiedot

Joustavat oppimisen tilat. innostavat aktiiviseen oppimiseen

Joustavat oppimisen tilat. innostavat aktiiviseen oppimiseen Joustavat oppimisen tilat innostavat aktiiviseen oppimiseen Mistä JOT-hankkeessa on kysymys? Espoon sivistystoimi on käynnistänyt Joustavat oppimisen tilat -hankkeen (JOT), jossa koulujen oppimisympäristöjä

Lisätiedot

Anu Valtari 18.11.2014. PKS-ENNAKOINTI & ENNAKOINTIKAMARI Tulevaisuuden palvelut ja osaaminen

Anu Valtari 18.11.2014. PKS-ENNAKOINTI & ENNAKOINTIKAMARI Tulevaisuuden palvelut ja osaaminen Anu Valtari 18.11.2014 PKS-ENNAKOINTI & ENNAKOINTIKAMARI Tulevaisuuden palvelut ja osaaminen Projektin tavoite ja tunnusluvut Tavoitteena oli hankkia oppilaitosten ja yrityselämän edustajilta näkemyksiä,

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN palautelomake

HUIPUT KEHIIN palautelomake HUIPUT KEHIIN palautelomake 1. Organisaatio Skills Finland ry SAMPO Saimaan ammattiopisto Sampo Vaasan Ammattiopisto Winnova Hyria koulutus Oy WinNova EteläKarjalan koulutuskuntayhtymä Linnan Vartijat

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin Johanna Venäläinen Kenelle ja miksi? Lähtökohtana ja tavoitteena on - tarjota opiskelijoille vaihtoehtoinen

Lisätiedot

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 Sosiaalinen media mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 1 Sosiaalisen median määrittely Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän

Lisätiedot

Mitä hyötyä ECVET'stä?

Mitä hyötyä ECVET'stä? Mitä hyötyä ECVET'stä? Kansainvälisessä liikkuvuudessa hyvä, niin opiskelijoiden kuin työvoiman liikkuvuuden osalta Saadaan selkeämmät säännöt/selkeyttää tunnistamista ja tunnustamista Pisteytys antaa

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

VERTAISUUDESTA VOIMAA - SPARRAUSRYHMISTÄ TUKEA VERKKO-OPINTOIHIN. ITK foorumiesitys 16.4.2015 Saara Kotkaranta & Eveliina Pöysti

VERTAISUUDESTA VOIMAA - SPARRAUSRYHMISTÄ TUKEA VERKKO-OPINTOIHIN. ITK foorumiesitys 16.4.2015 Saara Kotkaranta & Eveliina Pöysti VERTAISUUDESTA VOIMAA - SPARRAUSRYHMISTÄ TUKEA VERKKO-OPINTOIHIN ITK foorumiesitys 16.4.2015 Saara Kotkaranta & Eveliina Pöysti NETTILUKIO Nettilukio täydentää olemassa olevaa koulutustarjontaa ja sopii

Lisätiedot

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kotkan perusopetuksen pajapäivä, 10.10.2015 Tuija Metso Suomen Vanhempainliitto Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö noin 1350

Lisätiedot

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena kaisa vähähyyppä, opetusneuvos, opetushallitus Oppiminen on tapahtuma tai tapahtumasarja, jossa oppija saavuttaa uusia taitoja tai tietoja jostain aiheesta. Opittu

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Sosiaalinen media koulutuksen tiedotuksessa, neuvonnassa ja ohjauksessa 30.8.2010 Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen

Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen Keskiviikkona 8.10. klo 13.30-16.30 Rehtorin alkusanat ja katsaus tulevaisuuden kouluun, opettajuuteen ja laaja-alaiseen osaamiseen (diat) Ryhmiin jakautuminen:

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet Yri$äjyysvalmennus Kokonaisuuden tavoi$eet Saada 7etoa, taitoa ja tahoa yri$äjänä toimimiselle, onnistumiselle ja kasvamiselle Onnistumisen eväitä yri$äjänä Taito perustaa yritys Osaamista rakentaa toimiva

Lisätiedot

Kuinka hankkeiden hyvät kokemukset, toimintatavat ja tulokset hyötykäyttöön? Tiivistelmä ryhmien ajatuksista

Kuinka hankkeiden hyvät kokemukset, toimintatavat ja tulokset hyötykäyttöön? Tiivistelmä ryhmien ajatuksista Kuinka hankkeiden hyvät kokemukset, toimintatavat ja tulokset hyötykäyttöön? Tiivistelmä ryhmien ajatuksista Liike-seminaarin workshop 11.11.2015 Ryhmät: Mamk, Kyamk, TAMK Saimia, Mamk, Karelia, Oamk,

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Hiljaista tietoa syntyy kun yhteisöllistä keskustelua ja tiedonvaihtoa ei tapahdu vaan kommunikointi rajoittuu

Lisätiedot

Virtuaalikoulutusta Second Lifessa. Irma Mänty Kehityspäällikkö, eoppiminen 17.10.2008

Virtuaalikoulutusta Second Lifessa. Irma Mänty Kehityspäällikkö, eoppiminen 17.10.2008 Virtuaalikoulutusta Second Lifessa Irma Mänty Kehityspäällikkö, eoppiminen 17.10.2008 Verkko-oppimisympäristöt I Mänty 17.10.2008 2 Avoimet virtuaaliset oppimisympäristöt Second Life http://www.secondlife.com

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 1 Viitteitä suomalaisen koulutuksen kehitystarpeista Jarkko Hautamäen mukaan suomalaisnuorten oppimistulokset ovat heikentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi (Hautamäki ym. 2013). 2 Viitteitä

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot. 1. Vastaajan sukupuoli: 2. Vastaajan ikä: 3. Toimenkuvasi hevostalousyrityksessä: nmlkj Nainen. nmlkj Mies

Vastaajan taustatiedot. 1. Vastaajan sukupuoli: 2. Vastaajan ikä: 3. Toimenkuvasi hevostalousyrityksessä: nmlkj Nainen. nmlkj Mies SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA (hevostenhoitaja- ja ratsastuksenohjaajaopiskelijat) Tervetuloa vastamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina

Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina Opetushallituksen rahoittama koulutushanke 2011-2013 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Liisa, Marianne Terkki-Mallat ja Leena Tervonen 23.2.2012 1 Esittäytyminen

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta Ahola, Anttonen ja Paavola Työelämän tulevaisuudesta 2 miljardia katoaa vuoteen 2030 mennessä (tehdastyö, kaivostyö, viljely, koulutus jne.) Suomessa oleva

Lisätiedot

Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa

Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa Sari H. Pitkänen ja Taina Rytkönen-Suontausta Opinto- ja opetuspalvelut Itä-Suomen yliopisto Miten sosiaalinen

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Valtteri Pihlajaniemi Key Account Manager Meltwater Group 0 Sisältö @MeltwaterFIN I. PARI SANAA MELTWATERISTA II. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta TAIKA-hanke Anu-Liisa Rönkä Palmenian tutkijaseminaari 27.8.2010 Taustaa Kulttuurimessut lahtelaisille peruskoulunopettajille 21. 25.9.2009. Lahden kaupungin

Lisätiedot

Viestiseinä ideoita vuorovaikutuksen lisäämiseen ja opetuksen monipuolistamiseen luennoilla

Viestiseinä ideoita vuorovaikutuksen lisäämiseen ja opetuksen monipuolistamiseen luennoilla Viestiseinä ideoita vuorovaikutuksen lisäämiseen ja opetuksen monipuolistamiseen luennoilla Anette Lundström & Emma Kostiainen, Agora Center, Jyväskylän yliopisto 1 Viestiseinä on virtuaalinen viestintäväline,

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä ArctiChildren InNet -seminaari, Rovaniemi 25.1.2012 projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta, Verke projektisuunnittelija Heikki Lauha,

Lisätiedot

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään?

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Educa 27.1.2012 Hannu Laukkanen 1 Aiheitamme tänään Tieto ja viestintätekniikka - TVT- koulussa ja opetuksessa Sosiaalinen media mahdollisuuksien media Tekijänoikeudet

Lisätiedot

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014 Monilukutaito Marja Tuomi 23.9.2014 l i t e r a c y m u l t i l i t e r a c y luku- ja kirjoitustaito tekstitaidot laaja-alaiset luku- ja kirjoitustaidot monilukutaito Mitä on monilukutaito? tekstien tulkinnan,

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 5/2013

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 5/2013 NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 5/2013 Nappiparisto on ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen ja monipuolistamisen valtakunnallinen koordinointihanke vuosille 2011-2012, ja Nappipariston

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta - hanke

Arjen tietoyhteiskunta - hanke Arjen tietoyhteiskunta - hanke 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010 Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä

Lisätiedot

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi. VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.norros Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos Ihmisen soluja uusiutuu

Lisätiedot

Verkostojen rooli koulujen kansainvälisen arjen vakiinnuttamisessa. Tiina Sarisalmi Opetushallitus

Verkostojen rooli koulujen kansainvälisen arjen vakiinnuttamisessa. Tiina Sarisalmi Opetushallitus Verkostojen rooli koulujen kansainvälisen arjen vakiinnuttamisessa Tiina Sarisalmi 29.1.2013 Opetushallitus Oppivat verkostot asiantuntijayhteisöissä Riippumattomuus ajasta ja paikasta Yhteisöllisyys kuuluminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Tutkimushavaintoja kahdesta virtuaaliympäristöstä

Tutkimushavaintoja kahdesta virtuaaliympäristöstä Tutkimushavaintoja kahdesta virtuaaliympäristöstä Haasteita ja mahdollisuuksia uusiin toimintatapoihin 8.2.2008 Eija Korpelainen ja Meri Jalonen TKK, Työpsykologian ja johtamisen laboratorio Esityksen

Lisätiedot

Oppimisympäristöhankkeiden ohjaus ja seuranta

Oppimisympäristöhankkeiden ohjaus ja seuranta Juho Helminen ja Kimmo Koskinen Oppimisympäristöhankkeiden kehittämispäivä 5.10.2009 www.edu.fi/oppimisymparistot Oppimisympäristöhankkeiden ohjaus ja seuranta Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämishankkeet

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

Selvitys kokeiluympäristöistä ja -käytännöistä Tekesin Oppimisratkaisut ohjelman arvoverkkohankkeissa

Selvitys kokeiluympäristöistä ja -käytännöistä Tekesin Oppimisratkaisut ohjelman arvoverkkohankkeissa Selvitys kokeiluympäristöistä ja -käytännöistä Tekesin Oppimisratkaisut ohjelman arvoverkkohankkeissa 24.01.2013 Tekes Oppimisratkaisut ohjelman tulosseminaari Liisa Vanhanen-Nuutinen 1070517 Selvityksen

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa

Sulautuva ohjaus oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa Opintoasiain ja Peda forum päivät 2011, 23.8.2011 Työpaja 3 Sulautuva ohjaus oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus ja kehittämispalvelu Aducate, Avoin yliopisto

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Dinno seminaari: Dialogisen johtamisen ja oppimisen tilat ICT intensiivisissä työympäristöissä 23.10.2013

Dinno seminaari: Dialogisen johtamisen ja oppimisen tilat ICT intensiivisissä työympäristöissä 23.10.2013 Dinno seminaari: Dialogisen johtamisen ja oppimisen tilat ICT intensiivisissä työympäristöissä 23.10.2013 Visualisti työkaluun kirjattuja ryhmäkeskusteluja ja pohdintoja Millaisia ajatuksia päivän teema

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Tieturi Oy / Arja Sipola HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka opettajan arjessa. Espoon kaupunki, suomenkielinen opetus

Tieto- ja viestintätekniikka opettajan arjessa. Espoon kaupunki, suomenkielinen opetus Tieto- ja viestintätekniikka opettajan arjessa Espoon kaupunki, suomenkielinen opetus Puheenvuorojen aiheet Kansalliset tavoitteet ja tilanne Espoossa Sosiaalinen media oppimisessa Kodin ja koulun yhteistyö

Lisätiedot