sosiaalinen_media_kysely_aalloilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sosiaalinen_media_kysely_aalloilla 2010-03-24"

Transkriptio

1 sosiaalinen_media_kysely_aalloilla

2 1. Mihin teemaseminaariin osallistut?

3 2. Onko organisaatiossasi keskusteltu sosiaalisen median (rastita yksi tai useampi vastausvaihtoehto)

4 3. Käytän seuraavia sosiaalisen median sovelluksia * (valitse sopivin vastausvaihto kunkin työkalun osalta)

5 4. Oletko käyttänyt sosiaalisen median työkaluja opetuksessa?

6 Jos vastasit edelliseen kysymykseen ei, miksi ei? en opeta tuli virhe, en ole opettaja En ole tutustunut tarkemmin ja perinteinen viruaaliopetus on toistaiseksi riittänyt. olen esimiestehtävissä ja en siis opeta en tunne riittävästi tällä hetkellä työhöni ei kuulu opetusta olen johdon henkilöstöä, en opeta En toimi opetustehtävässä en osallistu tällä hetkellä opettamiseen en opeta Oppilaat, jotka ovat työssä käyviä vuotiaita, haluavat ehdottomasti kontaktiopetusta. en toimi tällä hetkellä opettajana En osaa! En ole viime aikoina ollut kiinteästi opetustehtävissä. En toimi opetustehtävissä. Ei ole juurikaan opetusta En tunne riittävän hyvin. En ole myöskään saanut vielä opetusta. En opeta. Mutta mm. wikejä käytetään verkko-opintojaksoilla, itse olen hyödyntänyt mm. skypeä ohjauksessa. Koska en opeta En ole saanut opastusta, ohjeistusta käyttöön ja yksin en ehdi/jaksa paneutua asiaan riittävästi. Lisää tietoa tarvitaan! En kouluta pääsääntöisesti, mutta olen mukana kehittämässä toimintaa. En tunne niitä tarpeeksi En opeta En työskentele opetuksessa En toimi opetustehtävissä työhöni ei juurikaan kuulu opetustehtäviä En opeta. en tule koskaan käyttämään erityisen paljon työssä, koska jään eläkkeelle. en opeta oma osaaminen vaatii vielä opettelua, eikä ole vielä luontevasti kytkeytynyt opettamiini kokonaisuuksiin En opeta enää En toimi opettajana Ei ole vielä tarpeeksi osaamista ko. asioiden käytöstä opetuksessa ja ohjauksessa. en toimi opetustyössä Opetan melko vähän, ei ole tullut sopivaa tilannetta. Valmisteilla ja olen vastaaloittelija näissä asioissa ja yritän nyt saada homman haltuun. En toimi opettajana vaan johtotehtävissä En opeta juuri nyt. En opeta, pöhkösti muotoiltu kysymys ei vielä En ole opetushenkilö, päättänyt kyllä sosiaalisen median kehittämisestä

7 Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä(opetuskäyttöä koskeva kysymys), mitä seuraavista olet käyttänyt (rastita vaihtoehdot) Jing.com ja Tokbox.com, DimDim gmaps, googleearth

8 5. Mielestäni sosiaalisen median käyttö opetuksessa seuraavan kolmen vuoden aikana *

9 6. Näkemyksiäni sosiaalisesta median hyödyntämisestä opetustoimen alalla/ opetuksessa ja oppimisessa Taitaa olla tätä päivää (ja huomista). Olemme vaiheessa siirtymässä suljetuista oppimisympäristöistä kohti avoimia ympäristöjä. Ympärillä silti leijuu moni kysymyksiä- mahdollisuuksia on plajon, valikoitava juuri omaan opetukseen ja ohjaukseen sopivat ympäristöt ja yhteisöt - tavoittaa ja on luontevaa nuorille, joten pitäisi hyödyntää enemmän - vahvistaa sosiaalisuutta - tekee oppimisen/opetuksen joustavaksi Suuri mahdollisuus, mutta tietoturvakysymykset ja ehkä kulttuuriset haasteet hidastavat käyttöön ottoa Käyttö lisää etenkin nuorten opiskelijoiden motivaatiota opiskeluun ja opinnoissa etenemiseen - toimitaan "heidän maailmassaan". Opettajia pitäisi entistä enemmän rohkaista sos.median hyödyntämiseen, taitoja siis täytyy yleisesti ottaen kohentaa. olen kiinnostunut kuulemaan Sosiallista media hyödynnetään ja tulee hyödyntää, mutta se ei saa johtaa negatiiviseen käyttämiseen. Sille tulee luoda ns. pelisäännöt... Paljon mahdollisuuksia. Pitäisi miettiä mikä on oikea työkalu oikeaan paikkaan, ei siis kaikkea kerralla. On oltava kehityksessä ja yhteiskunnan toimintatavoissa mukana olen untuvikko Olen innostunut ja käytän jotakin jo opetuksessani - näkökulmamme on käyttää esim. blogia päiväkirjana ja kommunikoinnin välineenä eli siis kerrotaan työstämme. Toinen näkökulma olisi, että oppilaatb oppisivat käyttämään blogia niin, että se voisi olla heille työ - olemme tästäkin saaneet tietoa ja taitoa tunneillani vierailleelta blogi-asiantuntijalta sekä esimerkkejä hänen kauttaa esim. Ruotsin tunnetuimmista blogeista, joilla joku tienaa elantonsa ruhtinaallisesti! Miksi käytän esim. blogia? Olen huomannut jo tällä pienellä kokemuksella, että blogia nappaa aika monelle oppilaalle niin, että esim. päiväkirjan pitäminen on mielekästä ja tekstiä syntyy enemmän kuin päiväkirjaan vaikkapa käsin tai vaikkapa myös tietsikalla kirjoitettuna. Blogi sopii aineeseeni ja sitä voi käyttää monikielisenä ja vain esim. koulutunneilla suljettuna, emme bvielä varmaankaan ole valmiita julkistamaan niitä? Tästä pääsemmekin sosiaalisen median peikkomaailmaan. Vielä on kovin epävarmaa, miten olisi turvallista käyttää sosiaalista mediaa opetuksessa. Sosiaalinen media on kokonainen oma maailmansa ja vielä siellä on monia tuntemattomia osasia. Esim. Opettaja-lehdessä on ansiokkaasti ollut viime aikoina artikkeleita sosiaalisen median käytöstä, onnistumisista ja pohdinnoista opettajien tueksi. Seurataan niitä jatkossakin! Toivottavasti meitä opettajia ei vaan painostetan olemaan sosialisessa mediassa vapaa-aikoinakin ja toivottavasti en ole vanhanaikainen opettaja, kalkkis, jos en ole oppilaitteni feisbuukissa! Hyödyntää yhteistä tiedon rakentumista ja tukee verkostojen muodostumista. Nuorille jo arkipäivää - opetuksen kyettävä hyödyntämään oppijoille tuttuja foorumeita. Välineet tuovat joustavuutta opiskeluun ja auttavat myös opettajien työssään. Opettajien työ helpottuu opetuksen dokumentoituessa eri välineisiin ja ympärisöihin. Lisäksi se mahdollistaa muun kuin kirja/tekstipohjaisen opiskelun (esim. eritysopiskelijat)

10 Sosiaalinen media on tuki opettajalle ja tuki oppijalle. Kantavat siivet kasvavat verkostoissa. Työskentely kanavilla vaatii uuden käsityksen omaksumista tiedosta, kun työskennellään jaetun asiantuntijuuden voimalla jaettuja ratkaisuja hyödyntäen. Kehittyy vähitellen niin, että sitä voidaan käyttä kontaktiopetuksen tukena. (omalla alallani) kehkeytyvää asiaa eli ei ole lyönyt vielä läpi Nuoret käyttävät sos mediaa luontevasti ja se on heille hyvä oppimis- ja verkottumisympäristö. Sos median kautta voi saada tukea ja inspiraatiota, toisten kokemuksista oppii, voi kysyä "asiantuntijoilta". Lisäksi se antaa tunteen kuulumisesta ryhmään, mikä on myös oleellinen asia oppimisen näkökulmasta. Koska sosiaalinen media on osa ihmisten viestintää jo tänään, niin sen pitäisi olla myös vahva asia opettamisessa. Kun sos media onmukana opetuksessa niin asian oppimisen lisäksi myös sen eettinen ja moraalinen puoli tulee tunnetuksi. Sosiaalinen media on tämän päivän nuorille ja nuorille aikuisille arkipäivää. Tätä tosiasiaa pitäisi ilman muuta hyödyntää myös opetuksessa ja oppimisessa. Näen sosiaalisen median valtavana mahdollisuutena, jonka hyödyntäminen on vasta aluillaan. Sosiaalisen median todellinen hyödyntäminen opetuksessa hakee vielä muotojaan. Parhaat oivallukset ovat vielä keksimättä. Osittain mukana on myös ensi vaiheen hypetystä- Oppilaitoksen hallinto on hitaasti tullut mukaan SoMen käyttöön. Tulevaisuudessa SoMe aajenee myös hallintoon ja yhteistyöhön muiden oppilaitosten yhteostyöhön Kiinnostus lisääntyy. Mahdollisuudet laajenevat, mutta eivät koskaan korvaa elävää vuorovaikutusta. Mahdollisuuksia on laajalti, mutta vastaanotto riippuu kohderyhmästä (nuoret vai aikuiset, ja jos aikuiset, niin minkä ikäiset, miltä alalta, mitkä ovat taustat, elämäntilanteet jne.) Ei voi korvata lähiopintoja täysin; ihmiset pitävät F2F-kanssakäymisestä ja saavat lähiopinnoista paljon irti. Toisaalta sosiaalisen median käyttämisen kyynystä voi madaltaa "upottamalla" wikejä,blogeja, keskusteluja, chatteja jne verkko-opintoihin. Verkko-oppimisympäristön on oltava muutakin kuin materiaalipankki -- mutta on myös löydyttävä motivaatio sinne kirjautumiseen. Miten? Monipuolisuus, tavoitettavuus, paljon käyttäjiä, helposti saatavilla paikasta ja ajasta riippumattomia Esimerkiksi TOP-jaksojen aikana, poissaolojen korvaus, valinnaiskurssit, jne Hyvä lisä opetukseen, mutta aikaa menee ilmiön hahmottamiseen, eri välineiden käyttämiseen ja käyttämisen opetteluun. Ei myöskään ole syytä unohtaa, että monet sosiaalisen median välineet saavat taloudellista hyöytyä lisätessään käyttäjämääriä, joten niillä on omat intressit, jotka eivät välttämättä ole yhteneväiset opetusalan toimijoiden intressien kanssa. Lisäksi samalla kun kehitetään sosiaalisen median välineiden hallintaa, tulee ehdottomasti kehittää samalla tietoturvatietoisuutta. Erityisesti opettajien kohdalla ei ole syytä syöksyä suin päin kaikkeen, vaan tarkastella kriittisesti myös sosiaalisen median "kääntöpuolia" ja ottaa ne huomioon opetusta suunnitellessa. Tulevaisuudessa käytetään osana oppimista...ja ohjausta Yhteydenpito opiskelijoihin heidän mediallaan, reaaliaikainen tiedonkulku - missä mennään, avoin toimintaympäristö. Sosiaalisen median hyödyntäminen kuuluu nykymaailmaan eikä sitä voi pitää irrallaan opetuksesta. Ihmisten elämä näyttäytyy sosiaalisen median kautta ja sosiaalisessa mediassa, joten ymmärtääkseen nykymaailmaa, on ymmärrettävä sosiaalista mediaa. Opetustoimen tulee kulkea etulinjassa ja tunnistaa tulevaisuuden suunta ja muuttuvat kommunikaation muodot. Tähän kuuluu olennaisesti esimerkin näyttö sosiaalisen median hyödyntämisessä. Jos halutaan, että opettajat oppivat tuntemaan sosiaalista mediaa, on heitä

11 tuettava ja kannustettava kaikin keinoin sen hyödyntämiseen. Täytyy tietää mitä tekee eli ettei käytä välinettä välineen vuoksi. Oltava selkeä lisäarvo ja hyöty. Aikuiskoulutuksessa haasteena on heterogeeninen porukka. Mukana on paljon henkilöitä, joille atk on vieras asia. Usean kohdalla oppiminen lähtee enterin etsimisestä. Tämä tulisi myös huomioida. Nuorille tekniikka tuttua, nopeasti opittavaa = mm. ajan säästö Sosiaalisten taitojen kasvaminen, yhteisöllisyys / yhdessä oppiminen Laaja ja monipuolinen asian käsittely - yhteinen käsitys ja ratkaisu Tulevaisuus näyttää mihin kaikkeen sitä voidaan/tullaa käyttämään - mahdollisuudet rajattomat Toimivimmat ratkaisut tulevat rakentumaan selkeiden teemojen ympärille; savuttomuus, kestävä kehitys, kurssien työtilat, luokkien työtilat,... Kaikkia palvelevat verkostot eivät palvele ketään; jotta näistä välineistä saisi konkreettista hyötyä, pitäisi käyttöön otettavilla välineillä olla selkeä tavoite - miksi tämä väline on otettu käyttöön ja mitä sillä pyritään saavuttamaan. Sosiaalisen median hyödyntäminen eri tavoin opetuksessa/oppimisessa on ihan MUST! Erityisesti näin on laita nuorten koulutuksessa, heillähän (=suurimmalla osalla heistä) ei oikeastaan enää ole elämää ilman sosiaalista mediaa. Perinteinen luokkaopetus silloin kyllä kalpenee... Hyödynnettävissä yhä enemmän kun open/oppijan tietoisuus liusääntyy. Omat oppijani, minä mukaan lukien, ovat omissa kommenteissaan todenneet esim. igooglen paremmaksi kuin Moodlen (vanhahtava jo nykyään, sais siirtyä eläkkeelle) koska igooglen dokumentit ovat hallinnollisesti omia ja säilyvät itsellä. Lisäksi igooglen dokumenteissa on hienoa työskennellä yhdessä eri lailla kuin Moodlessa "yksin" yrittämällä tehdä jotain. Ollaankos tässä igooglen maailmassa nyt sitten toteuttamassa tuota PLE:tä!! Kun seuraa sosiaalista mediaa, siellä on lähinnä epäluotettavaa tietoa ja suurin osa joutavaa sosiaalista paskaa. -Lisää vuorovaikutusta ja mahdollistaa vuorovaikutuksen -mahdillistaa vertaisoppimisen -lisää avoimuutta -nostaa esiin kysymyksiä -tekee näkyväksi käsityserot -völimatkat ei enää esteenä yhteistyölle Nopea reaaliaikainen tiedonvälitys ja keskustelumahdollisuus riippumatta ajasta ja paikasta. Oppimisalustoihin mahdollisuus linkittää erilaisia sosiaalisen median suomia mahdollisuuksia, jolloin niiden käyttö monipuolistuu aikaisemmasta opetusmateriaalin säilytyspaikasta. tämän päivän ja tulevaisuuden luonteva työkalu Erittäin suuri, ehdottomasti tulevaisuutta Jossain määrin voidaan hyödyntää. Lukemattomia mahdollisuuksia. Tietoturva-asiat mietityttävät. Vie aikaa alkuvaiheessa. He joilla on oikeasti kiinnostusta kehittää pedgodisia menetelmiä tulevat näitä hyödyntämään (hyödyntävät jo). Se kuinka paljon touhu on jää pelkäksi virtuaalimaailmassa seilailuksi ja kuinka paljon oikeasti opitaan tätä kautta paremmin onkin jo toinen kysymys... 'En ole pohtinut asiaa, mutta mielenkiintoinen ja varmasti hyvin suunniteltuna käyttökelpoista. Uusi mahdollisuus sekä markkinoinnissa että tiedon prosessoinnissa. Minusta sosiaalista mediaa voisi ja pitäisi hyödyntää paljon eri koulutusasteilla. Varsinkin nuorille ko. ympäristö on tuttua ja uskon, että opetuksesta saisi mielenkiintoisemman heidän näkökulmastaan, kun työvälineet olisivat niitä heidän omiaan. Opiskelijat oppisivat myös huomaamaan, että ko. työkaluilla voi tehdä muutakin kuin pelailla ja että vuorovaikutusta verkossa voi käydä monista eri asioista ja monella eri tavalla. Esimerkiksi muutamat saman aineen opettajat eri puolilta Suomea, voisivat luoda oppilailleen yhteisen ajatustenvaihtopalstan vaikkapa Facebookiin. Aika ajoin oppilaat sitten alustaisivat

12 keskustelun/esittelisivät luokassaan, mitä muut ovat olleet mieltä asioista ja mitä ko. alustalla on keskusteltu. Opettajat joutuvat toki seuraamaan keskustelua ja innostamaan siihen, että ajatustenvaihtoa syntyy. Myös vanhemmat henkilöt (aina vaan kasvava joukko) ovat ottaneet sosiaalisen median omakseen. Kynnys it-teknologiaan ei enää nykyään ole liian korkealla. Pitäisi hyödyntää kovasti. Opettajien koulutukseen tulisi siällyttää sosiaalisen median käytön opettamista. Pitäisi uskaltaa käyttää rohkeammin, eikä vaan kieltää oppilaita surffaamasta. Nuoret käyttävät nettiä aivan eri tavalla kuin opettajansa, opetusmetodienkin tulisi päivittyä. Sosiaalisen median käytön tulisi kuitenkin olla tarkoituksenmukaista, eikä vain päälleliimattua trendeilyä. Avaa uusia haasteellisia mahdollisuuksia. Liittyy ongelmia ohjauksen ja rahoitusjärjestelmien kehittämisessä. Sosiaalisen median käyttäminen lisääntyy yritysten käytössä jolloin tämä osaaminen on opiskelijoille varmistettava. Oikein ohjattuna opiskelijan mielenkiintoa hyödyntäen mahdollistaa varmasti hyvät oppismitulokset.

13 7. Miten Opetushallituksen tulisi mielestäsi hyödyntää sosiaalista mediaa? Käyttämällä sitä omassa toiminnassan Esimerkkinä oppilaitoksille! Verkostoitumisessa ja uusien asioiden kehittämisessä verkostoissa. Tukea sosiaalisen median käyttöä opetuksessa (kehittämishankkeet) Käyttökelpoisia vaihtoehtoja monenlaisten kehittämisajatusten eteenpäin viemisessä. Voivat korvata perinteisiä ns. kehittämisseminaareja, tulokset näitä hyödyntämällä voisivat olla paljonkin antoisampia. risteilyn jälkeen ollaan viisaampia Kuten tämänkin seminaarin yhteydessä näyttää olevan eli näyttämällä itse esimerkkiä. Linkedinin yhdistäminen seminaariin on hieno idea! Minusta nykypäivän opetusmenetelmissä OPH:n tulee velvoittaa opetushenkilöstö käyttämään sosiaalista mediaa opetusta ja yrittäjyyttä hyodyntävästi Hankehakuvaiheessa rahoittajan ja hakijoiden väliseen tiedonvaihtoon. Käyttää siitä saatavat hyödyt ja kehittää mediakasvatusta myös tälle alalle nykyaikaa Oiva esimerkki on Aalloilla...-seminaarin aineistojen kerääminen yhteen paikkaan jo etukäteen sekä keskustelun avaaminen myös jo etukäteen, ennen kuin seminaari on edes alkanut sekä myös yhteisen kehittämisalustan avaaminen. Ennen, jälkeen ja aikana osallistava ja vuorovaikutteinen seminaari tuntuisi olevan tätä päivää - siinähän sitä syntyy seminaarijulkaisua kuin itsestään ja seminaarijulkaisun jakaminen myös on helppoa omassa työyhteisössä. Tukea hyödyntämistä hankkeiden kautta; käyttää sosiaalisen median välineitä omassa toiminnassaan (kuten tässä), jolloin asiakkaat pääsevät tutustumaan ja käyttämään sos. median välineitä. Hyvä alku tämä! OPH on avainasemassa vietäessä sosiaalista mediaa osaksi osaamisen arkea. Ensimmäisen aallon varhaiset omaksujat tutkivat jo jotain muuta ja somesta on tulossa osa jokapäiväisiä käytänteitä. Se on kaikkien saatavilla, sen osaamista tarvitaan ja motivointia - mutta muutos elää tässä hetkessä kohti tulevaisuuden oppimista. Missä asiassa? Opetuksessa vai omassa toiminnassaan? Oph:n asiantutntijatehtävien antamalla valtuudella ohjata opettajuutta ja esittää kriittisiäkin näkökulmia tähän asiaan Rahoittaa sos median käytön kehittämishankkeita oppilaitoksissa Käyttää kuten tässä seminaarissa yhteisenä keskustelualustana. Mielipiteiden keräämiseen. Yhteydenpitoa oppilaitoksiin ja oppilaitosten välillä olisi helppo hoitaa sosiaalisen median avulla. Perustamalla keskustelu- ja teemaryhmiä eri tutkintojen ja aihealueiden välille. Myöntämällä resursseja sosiaalisen median käytön edistämiseen. Hyödyntämällä sosiaalista mediaa omassa viestinnässään ja tiedotuksessaan. Erilaisten hankkeiden hyvien käytäntöjen jakamisesa ja hankkeiden välisen verkostoitumisen tukemisessa.

14 Ei juurikaan Valmiustaitojen opetus,tarjonta ja myös mahdollistaminen tasapuolisesti. SOS-media muuttuu nopeasti. Pitäisi levittää tietoa niiden kääyttömahdollisuuksista niille jotka ovat vain kuulleet sos-mediasta ja ihmettelevät että mitähän se tarkoittaa. Opettajien koulutustapahtumissa Tiedottamisen ja tiedon jakamisen sekä verkostoitumisen välineenä sosiaalinen media toimii erinomaisesti, kunhan jaksaa ottaa huomioo myös tietoturvakysymykset. Esim. Opetustoimen hankehaun alkamisesta tiedottaminen voisi mennä useamma tai yhden sosiaalisen median kanavan kautta. Kaipaisin itse myös kysymykset/vastaukset -tyyppistä palstaa. Tarkoituksenmukaisesti Ainakin järjestää koulutusta opettajille siten, että tulisi juuri oikeaan tarpeeseen. Kun itsekin omaksun sopivat mediat, niin varmasti yhteydenpito oph:n olisi hyvin toisenlaista kuin nyt. Esimerkiksi blogit ja facebook voisivat olla sellaisia kanavia ja tiedottamisen välineitä. Verkostojen luomiseen eri toimijoiden, kouluttajien, kehittäjien yms. kesken. Ainakin se on nuorten maailmaa tänään OPH voisi hyödyntää sosiaalista mediaa eri näkökulmien/teemojen ympärille perustettujen verkostojen kautta, hankkia sitä kautta asiantuntijalausuntoja, näkemyksiä ja mielipiteitä esim. päätösten vaikutuksista ym. Samalla teemojen ympärille päästään rakentamaan asiantuntijoita itseäänkin hyödyntäviä osaamisverkostoja, joissa voidaan jakaa kokemuksia, kehittää toimintamalleja ym. Onkos OPH:lla sivut Facebookissa? Opetushallituksella ei taida olla eväitä sosiaalisen median järkevään kehittämiseen. -virtuaali opetusneuvos - kysymykset ja avstuaket avoimesti kaikkien näkyvissä aihealueittain -tiedotustilaisuuksiin nettiyhteys, matkustaminen parin tunnin tilaisuuden vuoksi toiselta puolelta suomea on resurssien tuhlausta Nykyisten sivujen informaationjaon monipuolistajana, mahdollisuuksia esim. hyvien käytäntöjen levittämiseen eri tahoilta ja nopeana kommentointikanavana. koulutustarjontaa sekä mahdollisesti aihealueittain keskustelu- ja kommentointialustoina ja kehittämisideointialustoina, tiedon jakamisessa. Voisi olla omia expertti ryhmiä En osaa sanoa. Blogit ja esim. LinkedIn - keskustelut - asiantuntijat, tutkintoihihin ja niiden toteuttamiseen liittyvä keskustelu, tutkintotoimikunnat ja tutkintojen järjestäjät sekä Oph ja työelämä keskustelemaan ja antamaan myös palautetta. Markkinointi. Harkiten. Yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Opettajien koulutuksessa sosiaalinen media pitäisi ottaa yhdeksi opetusvälineeksi. Tuntuu, että monet opettajat eivät itse osaa uusiutua, eivätkä keksi miten uusia työkaluja käyttäisi. Monet opettajat ovat tottuneet saamaan 'jonkin mallin' jonka mukaan toimitaan, eikä siitä osata poiketa. Liian usein kunnissa ja kouluissa syytetään resurssien puutetta. Sosiaalista mediaa voi hyödyntää, vaikka koulussa ei olisi kuin yksi internetyhteyskone oppilaiden käytössä. (Sen käyttöön voisi jakaa pienryhmille vuorot).

15 Opetushallitus voisi käyttää sosiaalista mediaa tiedotuksessaan. OPH voisi perustaa ryhmiä esim. rehtoreille, opinto-ohjaajille, eri kouluasteiden opettajille jne. Näissä ryhmissä sitten esiteltäisiin ne tärkeät asiat ja asialuonnokset, joihin haluataan ko. henkilöiden ajatuksia ja mielipiteitä. Uskon, että pikkuhiljaa sosiaalinen media tulisi tutuksi kaikille ryhmille kouluissa. Uudet työkalut ja menetelmät etenevät parhaiten sitten kun suurin osa tietää mistä on kysymys ja että myös koulujen johto on asian tulena mieluummin kuin tulppana. Keskustelufoorumina ammatillisen koulutuksen kehittäjille Esim. muuttaa osa materiaalista blogimuotoiseksi, startata facebook-ryhmä. Esim. Svenska Kulturfondenin facebookryhmä toimii ja kiva. Mahdollistamalla tähän liittyiven oppimisympäristöjen ja TVT taitojen kehittämiseen tarvittan resussin.

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Kannattaako vaivautua? Lisää Töitä Uusia välineitä opeteltavaksi Aikaa palaa opetuksen suunnitteluun Omien kokemusteni mukaan sosiaalisen median

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2)

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Puheenjohtajana kehittämispäällikkö Helena Miettinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Havainnoija erityisasiantuntija Minna

Lisätiedot

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Opettajan näkökulma sulautuvaan opetukseen verkkooppimisympäristössä Hyödyllisintä opettajan näkökulmasta on verkkoympäristön

Lisätiedot

Naistenmatkan koulun toimintakulttuuri ja oppimisympäristöt

Naistenmatkan koulun toimintakulttuuri ja oppimisympäristöt Naistenmatkan koulun toiminta-ajatus Elinikäistä oppimista, kasvua, hyvinvointia, iloa, arvostamista, turvallisuutta ja yhdessä tekemistä. Aikaansa seuraava ja tulevaisuuteen tähtäävä Naistenmatkan koulu

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Opintokeskus Kansalaisfoorumin STUDIO-ryhmä: Eija Majoinen Irma Syrén Timo Tervo Pekka Kinnunen Opintokeskus Kansalaisfoorumi

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Joustavat oppimisen tilat. innostavat aktiiviseen oppimiseen

Joustavat oppimisen tilat. innostavat aktiiviseen oppimiseen Joustavat oppimisen tilat innostavat aktiiviseen oppimiseen Mistä JOT-hankkeessa on kysymys? Espoon sivistystoimi on käynnistänyt Joustavat oppimisen tilat -hankkeen (JOT), jossa koulujen oppimisympäristöjä

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, 22.10. Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Tutustuminen ja esittelyt Ketäs te olette? Etsi täältä sellainen henkilö,

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta TAIKA-hanke Anu-Liisa Rönkä Palmenian tutkijaseminaari 27.8.2010 Taustaa Kulttuurimessut lahtelaisille peruskoulunopettajille 21. 25.9.2009. Lahden kaupungin

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Verkostojen rooli koulujen kansainvälisen arjen vakiinnuttamisessa. Tiina Sarisalmi Opetushallitus

Verkostojen rooli koulujen kansainvälisen arjen vakiinnuttamisessa. Tiina Sarisalmi Opetushallitus Verkostojen rooli koulujen kansainvälisen arjen vakiinnuttamisessa Tiina Sarisalmi 29.1.2013 Opetushallitus Oppivat verkostot asiantuntijayhteisöissä Riippumattomuus ajasta ja paikasta Yhteisöllisyys kuuluminen

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Omistajakuntien maantieteellinen pinta-ala: 9310 km2 (vrt. Uusimaa

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille 2016 2021 Sisällys: 1. Johdanto 2. Ilmajoen koulujen tvt käytön tavoitteet vuosille 2016 2021 3. Käytännön toteutus 3.1. Sovellukset

Lisätiedot

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Keväällä 2016 käynnistyivät koulutusohjelmat: - Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (60

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi Sini Sarvilahti 11.3.2013 Projektin taustaa Opiskelijoiden kyselyt mahdollisuudesta saattaa opinnot loppuun ja valmistua Työelämän imu vie mennessään Oma opiskeluporukka

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT Opiskelijan nimi Maija-Kerttu Sarvas Sähköpostiosoite maikku@iki.f Opiskelumuoto 1 vuosi Helsinki Tehtävä (merkitse myös suoritusvaihtoehto A tai B) KAS 3A osa II Tehtävän

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Opinnollistaminen työpajan ja oppilaitoksen yhteistyönä. Katri Honkasalo

Opinnollistaminen työpajan ja oppilaitoksen yhteistyönä. Katri Honkasalo Opinnollistaminen työpajan ja oppilaitoksen yhteistyönä Katri Honkasalo 23.10.2015 Varian ja työpajojen opetusyhteistyö: Numeronkorotus työpajalla Peruskoulu "paja" Menolippu Kiertävä erityisopettaja,

Lisätiedot

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa.

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 2 DIGITAALISUUS Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE Pieksämäki 7.10.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Hallituksen kärkihankkeet Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

Sosiaalinen media opintoohjauksen. Anne Rongas Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi

Sosiaalinen media opintoohjauksen. Anne Rongas Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi Sosiaalinen media opintoohjauksen tukena Anne Rongas 20.4.2011 Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi Sosiaalinen media ja... työ- ja toimintakulttuurin muutos opinto-ohjaajan työ tiedotuskanavat henkilökohtainen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Suomalaisen koulun kehittäminen

Suomalaisen koulun kehittäminen Suomalaisen koulun kehittäminen 31.10.2016 Aulis Pitkälä, pääjohtaja Opetushallitus Yhteinen visio Tavoitteena on eheä oppimisen polku jokaiselle lapselle ja nuorelle. Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Anne-Mari Souto, YTT, KM, tutkijatohtori Aineksia nuorten aikuisten koulutukseen , Helsinki. Vähän koulutetut kohderyhmänä

Anne-Mari Souto, YTT, KM, tutkijatohtori Aineksia nuorten aikuisten koulutukseen , Helsinki. Vähän koulutetut kohderyhmänä Anne-Mari Souto, YTT, KM, tutkijatohtori Aineksia nuorten aikuisten koulutukseen 3.9.2013, Helsinki Vähän koulutetut kohderyhmänä Kommentteja edelliseen puheenvuoroon - Ohjauksen merkitystä ei voi olla

Lisätiedot

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Terho Kontioinen, suunnittelija Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Opeka-kysely

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen Tinkauspaja 1 Sali LS 2 Ketterä oppiminen Tinkauspajan sisältö Johdanto: Ketterä oppiminen kokemuksia Ketterän oppimisen edellytyksiä, ryhmätyöt Millaisia taitoja ihmiset tarvitsevat kyetäkseen oppimaan

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho OECD Youth Forum Helsinki 27.10.2015 Arja Terho Tieto Suomalaisten nuorten näkemyksiä Missä ollaan? Tiedon puute. Ei ole tietoa siitä, miten poliittinen päätöksenteko toimii. Tarvitaan enemmän tietoa ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Tulevaisuuden näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin 1 Tulevaisuuden näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Päivi Häkkinen PERUSOPETUS 2020 Tietoyhteiskuntavalmiudet 18.3.2010, Opetushallitus, Helsinki 2 Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan ja halutaan

Lisätiedot

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista Kaisa Nuikkinen 10.5.2006 kaisa.nuikkinen@edu.hel.fi TYÖTURVALLISUUSLAKI TYÖYMPÄRISTÖ on tarkoituksenmukainen toimintaan nähden,

Lisätiedot

ARVIOIJIIN LIITTYVÄT ASIAT. Nina Harjulehto

ARVIOIJIIN LIITTYVÄT ASIAT. Nina Harjulehto ARVIOIJIIN LIITTYVÄT ASIAT Nina Harjulehto 1 ARVIOINTI TAPAHTUU VUOROVAIKUTUSTILANTEENA, JOHON VAIKUTTAA MONET ASIAT 2 TUTKINNON SUORITTAJA Kaikenikäisiä (yli 18v.), kaiken kokoisia ja kaikennäköisiä kaikenlaisissa

Lisätiedot

Mitä turvallisuus on?

Mitä turvallisuus on? Mitä turvallisuus on? Väljästi määriteltynä, Turvallisuudella tarkoitetaan vaarojen ja uhkien poissaoloa, sekä psykologista kokemusta niiden poissaolosta. Turvallisuus on suhteellinen määre, sillä vaarojen,

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

Musiikki oppimisympäristönä

Musiikki oppimisympäristönä Musiikki oppimisympäristönä Opetussuunnitelma, musiikkitieto ja dialogi leena.unkari-virtanen@metropolia.fi Mupe musiikkitiedon näkökulmasta OPSien taustalla Opetuksen dialogisuus Musiikki oppimisympäristönä

Lisätiedot

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t Oulun- ja Lapin yliopistot Oulun seudun-, Kemi-Tornion- ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut yhteistyö korkeakoulujen yhteisten Päihdetyön opintojen toteuttamiseksi alkanut vuoden 2008 alussa Rahoitus ESR,

Lisätiedot

Kansainvälisyyden mentoriohjelma * * * kv-koordinoinnin uusi aalto. Yyterin kansainvälisyyspäivät Tiina Sarisalmi

Kansainvälisyyden mentoriohjelma * * * kv-koordinoinnin uusi aalto. Yyterin kansainvälisyyspäivät Tiina Sarisalmi Kansainvälisyyden mentoriohjelma * * * kv-koordinoinnin uusi aalto Yyterin kansainvälisyyspäivät 6.9.2013 Tiina Sarisalmi Koulujen kansainvälisen toiminnan kehittyminen Koulujen hankkeet, joita OPH koordinoi

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma

Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma Täydennyskoulutuksen ensimmäinen palautekysely Avovastaukset Net Effect Oy 1 Nimeä kolme asiaa, jotka opit täydennyskoulutuksessa Verkostoituminen,

Lisätiedot

Opettajat rakennemuutoksessa

Opettajat rakennemuutoksessa Opettajat rakennemuutoksessa SOTE-PEDA 2016 -seminaari "Motivoiva muutos" 4. - 5.2.2016 Tampere-talo Hanne Mäki-Hakola Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu OPETTAJAT RAKENNEMUUTOKSESSA

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA.

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. Aloituspalaveri x.8.xxxx Käydään läpi opettajille muokatut tehtävä- ja tulostoimenkuvat. Keskustelu työelämälähtöisistä oppimisympäristöistä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen

Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen Marion Fields Suunnittelija, VTT, OK-opintokeskus 18.2.2016 1 OK-opintokeskus Valtakunnallinen vapaan sivistystyön oppilaitos. Toteuttaa, tutkii,

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Mä en sinne enää mee! - Koulupudokkuus ja räätälöidyt koulupolut. Tiina Pilbacka-Rönkä Mikkeli/Kuopio Syksy 2016

Mä en sinne enää mee! - Koulupudokkuus ja räätälöidyt koulupolut. Tiina Pilbacka-Rönkä Mikkeli/Kuopio Syksy 2016 Mä en sinne enää mee! - Koulupudokkuus ja räätälöidyt koulupolut Tiina Pilbacka-Rönkä tiina.pilbacka-ronka@valteri.fi Mikkeli/Kuopio Syksy 2016 Koulun kiinnittymisen lisääminen 1. Kohtaaminen, kesyttäminen

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Tieto- ja viestintätekniikka oppimisen voimavarana - koko maailma oppilaan ulottuvilla

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

VASU17- Kainuu ja Kajaani. Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani Kaukametsä opisto

VASU17- Kainuu ja Kajaani. Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani Kaukametsä opisto VASU17- Kainuu ja Kajaani Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani 8.11.2016 Kaukametsä opisto Johtoryhmä mukana Vasu17- luonnoksen työstämisessä OPH:n tilaisuuksissa Ohjausryhmän perustaminen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Maija Mikkilä 26.7.2012 1 Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Toteuttajaverkosto: Kotka Hamina Pyhtää Virolahti-Miehikkälä Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

Hyvät käytännöt Opinpolut maasta maahan - hankkeessa Anna Taimi Sataedu Huittinen

Hyvät käytännöt Opinpolut maasta maahan - hankkeessa Anna Taimi Sataedu Huittinen Hyvät käytännöt Opinpolut maasta maahan - hankkeessa 15.1.2013 Anna Taimi Sataedu Huittinen Hyvät työkäytännöt hankkeessa 1. Wikin käyttö asiakirjojen laatimisessa 2. Opettajablogi 3. AV-tekniikan hyödyntäminen

Lisätiedot

Selänne Anne Moilanen, rehtori, Laanilan yläaste

Selänne Anne Moilanen, rehtori, Laanilan yläaste Selänne 13.9.2016 Anne Moilanen, rehtori, Laanilan yläaste Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable! - Michael Fullan

Lisätiedot

Poluttamo oma digipolku oppimiseen

Poluttamo oma digipolku oppimiseen Poluttamo oma digipolku oppimiseen Sujuvat siirtymät -aloitusseminaari 16.2.2016 Piia Liikka, Suomen eoppimiskeskus ry Poluttamo-konsortio Suomen eoppimiskeskus ry (koordinaattori) Suomen avointen tietojärjestelmien

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Tulevaisuuden opettajat ja kouluttajat. Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka konferenssi , Helsinki

Tulevaisuuden opettajat ja kouluttajat. Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka konferenssi , Helsinki Tulevaisuuden opettajat ja kouluttajat Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka 2012- konferenssi 26.-27.2.2007, Helsinki Alustajat: Tulevaisuuden opettajat ja kouluttajat Hannele Niemi, professori,

Lisätiedot

OTE - Opintojen tukeminen ja opiskelujärjestelyjen kehittäminen opiskelupolun eri vaiheissa

OTE - Opintojen tukeminen ja opiskelujärjestelyjen kehittäminen opiskelupolun eri vaiheissa OTE - Opintojen tukeminen ja opiskelujärjestelyjen kehittäminen opiskelupolun eri vaiheissa TEKNILLINEN KORKEAKOULU I TKK DIPOLI I OTE - Opintojen tukeminen ja opetusjärjestelyjen kehittäminen opintopolun

Lisätiedot

OPStuki TYÖPAJA Rauma

OPStuki TYÖPAJA Rauma OPStuki TYÖPAJA 2. 29.1.2014 Rauma kouluttajat: Tuija Saarivirta Paula Äimälä Pohdintaan tarvitaan jokaisen aivot ja sydän IRMELI HALINEN OPStuki TYÖPAJA 2 Tulevaisuuden koulu Oppiminen ja opiskelu muutoksessa

Lisätiedot

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Veijo Turpeinen, KT 2.2.2017 1 Tutkimus työpaikkaohjaajien työstä Työyhteisö Koulutustausta Yhteys ja tehtävä Työpaikkaohjaajakoulutus oppilaitokseen

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA MEDIA CORNER TIEDESISÄLTÖJEN KV- NÄKYVYYDEN MAKSIMOINTI MEDIA CORNER Media Cornerista löydät apua ja työvälineitä tiedesisältöjen omatoimiseen tuottamiseen

Lisätiedot

TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK TAMK KIMMO VÄNNI

TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK TAMK KIMMO VÄNNI TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK 18.1.2017 TAMK KIMMO VÄNNI TAMK:N TYÖPAKETIT Y-MAKERS ALUSTA TIIMIVALMENNUKSEEN PERUSTUVA KASVUYRITTÄJYYSOHJELMA TUOTE-, PALVELU- JA TUTKIMUSIDEOIDEN TESTAAMINEN

Lisätiedot