sosiaalinen_media_kysely_aalloilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sosiaalinen_media_kysely_aalloilla 2010-03-24"

Transkriptio

1 sosiaalinen_media_kysely_aalloilla

2 1. Mihin teemaseminaariin osallistut?

3 2. Onko organisaatiossasi keskusteltu sosiaalisen median (rastita yksi tai useampi vastausvaihtoehto)

4 3. Käytän seuraavia sosiaalisen median sovelluksia * (valitse sopivin vastausvaihto kunkin työkalun osalta)

5 4. Oletko käyttänyt sosiaalisen median työkaluja opetuksessa?

6 Jos vastasit edelliseen kysymykseen ei, miksi ei? en opeta tuli virhe, en ole opettaja En ole tutustunut tarkemmin ja perinteinen viruaaliopetus on toistaiseksi riittänyt. olen esimiestehtävissä ja en siis opeta en tunne riittävästi tällä hetkellä työhöni ei kuulu opetusta olen johdon henkilöstöä, en opeta En toimi opetustehtävässä en osallistu tällä hetkellä opettamiseen en opeta Oppilaat, jotka ovat työssä käyviä vuotiaita, haluavat ehdottomasti kontaktiopetusta. en toimi tällä hetkellä opettajana En osaa! En ole viime aikoina ollut kiinteästi opetustehtävissä. En toimi opetustehtävissä. Ei ole juurikaan opetusta En tunne riittävän hyvin. En ole myöskään saanut vielä opetusta. En opeta. Mutta mm. wikejä käytetään verkko-opintojaksoilla, itse olen hyödyntänyt mm. skypeä ohjauksessa. Koska en opeta En ole saanut opastusta, ohjeistusta käyttöön ja yksin en ehdi/jaksa paneutua asiaan riittävästi. Lisää tietoa tarvitaan! En kouluta pääsääntöisesti, mutta olen mukana kehittämässä toimintaa. En tunne niitä tarpeeksi En opeta En työskentele opetuksessa En toimi opetustehtävissä työhöni ei juurikaan kuulu opetustehtäviä En opeta. en tule koskaan käyttämään erityisen paljon työssä, koska jään eläkkeelle. en opeta oma osaaminen vaatii vielä opettelua, eikä ole vielä luontevasti kytkeytynyt opettamiini kokonaisuuksiin En opeta enää En toimi opettajana Ei ole vielä tarpeeksi osaamista ko. asioiden käytöstä opetuksessa ja ohjauksessa. en toimi opetustyössä Opetan melko vähän, ei ole tullut sopivaa tilannetta. Valmisteilla ja olen vastaaloittelija näissä asioissa ja yritän nyt saada homman haltuun. En toimi opettajana vaan johtotehtävissä En opeta juuri nyt. En opeta, pöhkösti muotoiltu kysymys ei vielä En ole opetushenkilö, päättänyt kyllä sosiaalisen median kehittämisestä

7 Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä(opetuskäyttöä koskeva kysymys), mitä seuraavista olet käyttänyt (rastita vaihtoehdot) Jing.com ja Tokbox.com, DimDim gmaps, googleearth

8 5. Mielestäni sosiaalisen median käyttö opetuksessa seuraavan kolmen vuoden aikana *

9 6. Näkemyksiäni sosiaalisesta median hyödyntämisestä opetustoimen alalla/ opetuksessa ja oppimisessa Taitaa olla tätä päivää (ja huomista). Olemme vaiheessa siirtymässä suljetuista oppimisympäristöistä kohti avoimia ympäristöjä. Ympärillä silti leijuu moni kysymyksiä- mahdollisuuksia on plajon, valikoitava juuri omaan opetukseen ja ohjaukseen sopivat ympäristöt ja yhteisöt - tavoittaa ja on luontevaa nuorille, joten pitäisi hyödyntää enemmän - vahvistaa sosiaalisuutta - tekee oppimisen/opetuksen joustavaksi Suuri mahdollisuus, mutta tietoturvakysymykset ja ehkä kulttuuriset haasteet hidastavat käyttöön ottoa Käyttö lisää etenkin nuorten opiskelijoiden motivaatiota opiskeluun ja opinnoissa etenemiseen - toimitaan "heidän maailmassaan". Opettajia pitäisi entistä enemmän rohkaista sos.median hyödyntämiseen, taitoja siis täytyy yleisesti ottaen kohentaa. olen kiinnostunut kuulemaan Sosiallista media hyödynnetään ja tulee hyödyntää, mutta se ei saa johtaa negatiiviseen käyttämiseen. Sille tulee luoda ns. pelisäännöt... Paljon mahdollisuuksia. Pitäisi miettiä mikä on oikea työkalu oikeaan paikkaan, ei siis kaikkea kerralla. On oltava kehityksessä ja yhteiskunnan toimintatavoissa mukana olen untuvikko Olen innostunut ja käytän jotakin jo opetuksessani - näkökulmamme on käyttää esim. blogia päiväkirjana ja kommunikoinnin välineenä eli siis kerrotaan työstämme. Toinen näkökulma olisi, että oppilaatb oppisivat käyttämään blogia niin, että se voisi olla heille työ - olemme tästäkin saaneet tietoa ja taitoa tunneillani vierailleelta blogi-asiantuntijalta sekä esimerkkejä hänen kauttaa esim. Ruotsin tunnetuimmista blogeista, joilla joku tienaa elantonsa ruhtinaallisesti! Miksi käytän esim. blogia? Olen huomannut jo tällä pienellä kokemuksella, että blogia nappaa aika monelle oppilaalle niin, että esim. päiväkirjan pitäminen on mielekästä ja tekstiä syntyy enemmän kuin päiväkirjaan vaikkapa käsin tai vaikkapa myös tietsikalla kirjoitettuna. Blogi sopii aineeseeni ja sitä voi käyttää monikielisenä ja vain esim. koulutunneilla suljettuna, emme bvielä varmaankaan ole valmiita julkistamaan niitä? Tästä pääsemmekin sosiaalisen median peikkomaailmaan. Vielä on kovin epävarmaa, miten olisi turvallista käyttää sosiaalista mediaa opetuksessa. Sosiaalinen media on kokonainen oma maailmansa ja vielä siellä on monia tuntemattomia osasia. Esim. Opettaja-lehdessä on ansiokkaasti ollut viime aikoina artikkeleita sosiaalisen median käytöstä, onnistumisista ja pohdinnoista opettajien tueksi. Seurataan niitä jatkossakin! Toivottavasti meitä opettajia ei vaan painostetan olemaan sosialisessa mediassa vapaa-aikoinakin ja toivottavasti en ole vanhanaikainen opettaja, kalkkis, jos en ole oppilaitteni feisbuukissa! Hyödyntää yhteistä tiedon rakentumista ja tukee verkostojen muodostumista. Nuorille jo arkipäivää - opetuksen kyettävä hyödyntämään oppijoille tuttuja foorumeita. Välineet tuovat joustavuutta opiskeluun ja auttavat myös opettajien työssään. Opettajien työ helpottuu opetuksen dokumentoituessa eri välineisiin ja ympärisöihin. Lisäksi se mahdollistaa muun kuin kirja/tekstipohjaisen opiskelun (esim. eritysopiskelijat)

10 Sosiaalinen media on tuki opettajalle ja tuki oppijalle. Kantavat siivet kasvavat verkostoissa. Työskentely kanavilla vaatii uuden käsityksen omaksumista tiedosta, kun työskennellään jaetun asiantuntijuuden voimalla jaettuja ratkaisuja hyödyntäen. Kehittyy vähitellen niin, että sitä voidaan käyttä kontaktiopetuksen tukena. (omalla alallani) kehkeytyvää asiaa eli ei ole lyönyt vielä läpi Nuoret käyttävät sos mediaa luontevasti ja se on heille hyvä oppimis- ja verkottumisympäristö. Sos median kautta voi saada tukea ja inspiraatiota, toisten kokemuksista oppii, voi kysyä "asiantuntijoilta". Lisäksi se antaa tunteen kuulumisesta ryhmään, mikä on myös oleellinen asia oppimisen näkökulmasta. Koska sosiaalinen media on osa ihmisten viestintää jo tänään, niin sen pitäisi olla myös vahva asia opettamisessa. Kun sos media onmukana opetuksessa niin asian oppimisen lisäksi myös sen eettinen ja moraalinen puoli tulee tunnetuksi. Sosiaalinen media on tämän päivän nuorille ja nuorille aikuisille arkipäivää. Tätä tosiasiaa pitäisi ilman muuta hyödyntää myös opetuksessa ja oppimisessa. Näen sosiaalisen median valtavana mahdollisuutena, jonka hyödyntäminen on vasta aluillaan. Sosiaalisen median todellinen hyödyntäminen opetuksessa hakee vielä muotojaan. Parhaat oivallukset ovat vielä keksimättä. Osittain mukana on myös ensi vaiheen hypetystä- Oppilaitoksen hallinto on hitaasti tullut mukaan SoMen käyttöön. Tulevaisuudessa SoMe aajenee myös hallintoon ja yhteistyöhön muiden oppilaitosten yhteostyöhön Kiinnostus lisääntyy. Mahdollisuudet laajenevat, mutta eivät koskaan korvaa elävää vuorovaikutusta. Mahdollisuuksia on laajalti, mutta vastaanotto riippuu kohderyhmästä (nuoret vai aikuiset, ja jos aikuiset, niin minkä ikäiset, miltä alalta, mitkä ovat taustat, elämäntilanteet jne.) Ei voi korvata lähiopintoja täysin; ihmiset pitävät F2F-kanssakäymisestä ja saavat lähiopinnoista paljon irti. Toisaalta sosiaalisen median käyttämisen kyynystä voi madaltaa "upottamalla" wikejä,blogeja, keskusteluja, chatteja jne verkko-opintoihin. Verkko-oppimisympäristön on oltava muutakin kuin materiaalipankki -- mutta on myös löydyttävä motivaatio sinne kirjautumiseen. Miten? Monipuolisuus, tavoitettavuus, paljon käyttäjiä, helposti saatavilla paikasta ja ajasta riippumattomia Esimerkiksi TOP-jaksojen aikana, poissaolojen korvaus, valinnaiskurssit, jne Hyvä lisä opetukseen, mutta aikaa menee ilmiön hahmottamiseen, eri välineiden käyttämiseen ja käyttämisen opetteluun. Ei myöskään ole syytä unohtaa, että monet sosiaalisen median välineet saavat taloudellista hyöytyä lisätessään käyttäjämääriä, joten niillä on omat intressit, jotka eivät välttämättä ole yhteneväiset opetusalan toimijoiden intressien kanssa. Lisäksi samalla kun kehitetään sosiaalisen median välineiden hallintaa, tulee ehdottomasti kehittää samalla tietoturvatietoisuutta. Erityisesti opettajien kohdalla ei ole syytä syöksyä suin päin kaikkeen, vaan tarkastella kriittisesti myös sosiaalisen median "kääntöpuolia" ja ottaa ne huomioon opetusta suunnitellessa. Tulevaisuudessa käytetään osana oppimista...ja ohjausta Yhteydenpito opiskelijoihin heidän mediallaan, reaaliaikainen tiedonkulku - missä mennään, avoin toimintaympäristö. Sosiaalisen median hyödyntäminen kuuluu nykymaailmaan eikä sitä voi pitää irrallaan opetuksesta. Ihmisten elämä näyttäytyy sosiaalisen median kautta ja sosiaalisessa mediassa, joten ymmärtääkseen nykymaailmaa, on ymmärrettävä sosiaalista mediaa. Opetustoimen tulee kulkea etulinjassa ja tunnistaa tulevaisuuden suunta ja muuttuvat kommunikaation muodot. Tähän kuuluu olennaisesti esimerkin näyttö sosiaalisen median hyödyntämisessä. Jos halutaan, että opettajat oppivat tuntemaan sosiaalista mediaa, on heitä

11 tuettava ja kannustettava kaikin keinoin sen hyödyntämiseen. Täytyy tietää mitä tekee eli ettei käytä välinettä välineen vuoksi. Oltava selkeä lisäarvo ja hyöty. Aikuiskoulutuksessa haasteena on heterogeeninen porukka. Mukana on paljon henkilöitä, joille atk on vieras asia. Usean kohdalla oppiminen lähtee enterin etsimisestä. Tämä tulisi myös huomioida. Nuorille tekniikka tuttua, nopeasti opittavaa = mm. ajan säästö Sosiaalisten taitojen kasvaminen, yhteisöllisyys / yhdessä oppiminen Laaja ja monipuolinen asian käsittely - yhteinen käsitys ja ratkaisu Tulevaisuus näyttää mihin kaikkeen sitä voidaan/tullaa käyttämään - mahdollisuudet rajattomat Toimivimmat ratkaisut tulevat rakentumaan selkeiden teemojen ympärille; savuttomuus, kestävä kehitys, kurssien työtilat, luokkien työtilat,... Kaikkia palvelevat verkostot eivät palvele ketään; jotta näistä välineistä saisi konkreettista hyötyä, pitäisi käyttöön otettavilla välineillä olla selkeä tavoite - miksi tämä väline on otettu käyttöön ja mitä sillä pyritään saavuttamaan. Sosiaalisen median hyödyntäminen eri tavoin opetuksessa/oppimisessa on ihan MUST! Erityisesti näin on laita nuorten koulutuksessa, heillähän (=suurimmalla osalla heistä) ei oikeastaan enää ole elämää ilman sosiaalista mediaa. Perinteinen luokkaopetus silloin kyllä kalpenee... Hyödynnettävissä yhä enemmän kun open/oppijan tietoisuus liusääntyy. Omat oppijani, minä mukaan lukien, ovat omissa kommenteissaan todenneet esim. igooglen paremmaksi kuin Moodlen (vanhahtava jo nykyään, sais siirtyä eläkkeelle) koska igooglen dokumentit ovat hallinnollisesti omia ja säilyvät itsellä. Lisäksi igooglen dokumenteissa on hienoa työskennellä yhdessä eri lailla kuin Moodlessa "yksin" yrittämällä tehdä jotain. Ollaankos tässä igooglen maailmassa nyt sitten toteuttamassa tuota PLE:tä!! Kun seuraa sosiaalista mediaa, siellä on lähinnä epäluotettavaa tietoa ja suurin osa joutavaa sosiaalista paskaa. -Lisää vuorovaikutusta ja mahdollistaa vuorovaikutuksen -mahdillistaa vertaisoppimisen -lisää avoimuutta -nostaa esiin kysymyksiä -tekee näkyväksi käsityserot -völimatkat ei enää esteenä yhteistyölle Nopea reaaliaikainen tiedonvälitys ja keskustelumahdollisuus riippumatta ajasta ja paikasta. Oppimisalustoihin mahdollisuus linkittää erilaisia sosiaalisen median suomia mahdollisuuksia, jolloin niiden käyttö monipuolistuu aikaisemmasta opetusmateriaalin säilytyspaikasta. tämän päivän ja tulevaisuuden luonteva työkalu Erittäin suuri, ehdottomasti tulevaisuutta Jossain määrin voidaan hyödyntää. Lukemattomia mahdollisuuksia. Tietoturva-asiat mietityttävät. Vie aikaa alkuvaiheessa. He joilla on oikeasti kiinnostusta kehittää pedgodisia menetelmiä tulevat näitä hyödyntämään (hyödyntävät jo). Se kuinka paljon touhu on jää pelkäksi virtuaalimaailmassa seilailuksi ja kuinka paljon oikeasti opitaan tätä kautta paremmin onkin jo toinen kysymys... 'En ole pohtinut asiaa, mutta mielenkiintoinen ja varmasti hyvin suunniteltuna käyttökelpoista. Uusi mahdollisuus sekä markkinoinnissa että tiedon prosessoinnissa. Minusta sosiaalista mediaa voisi ja pitäisi hyödyntää paljon eri koulutusasteilla. Varsinkin nuorille ko. ympäristö on tuttua ja uskon, että opetuksesta saisi mielenkiintoisemman heidän näkökulmastaan, kun työvälineet olisivat niitä heidän omiaan. Opiskelijat oppisivat myös huomaamaan, että ko. työkaluilla voi tehdä muutakin kuin pelailla ja että vuorovaikutusta verkossa voi käydä monista eri asioista ja monella eri tavalla. Esimerkiksi muutamat saman aineen opettajat eri puolilta Suomea, voisivat luoda oppilailleen yhteisen ajatustenvaihtopalstan vaikkapa Facebookiin. Aika ajoin oppilaat sitten alustaisivat

12 keskustelun/esittelisivät luokassaan, mitä muut ovat olleet mieltä asioista ja mitä ko. alustalla on keskusteltu. Opettajat joutuvat toki seuraamaan keskustelua ja innostamaan siihen, että ajatustenvaihtoa syntyy. Myös vanhemmat henkilöt (aina vaan kasvava joukko) ovat ottaneet sosiaalisen median omakseen. Kynnys it-teknologiaan ei enää nykyään ole liian korkealla. Pitäisi hyödyntää kovasti. Opettajien koulutukseen tulisi siällyttää sosiaalisen median käytön opettamista. Pitäisi uskaltaa käyttää rohkeammin, eikä vaan kieltää oppilaita surffaamasta. Nuoret käyttävät nettiä aivan eri tavalla kuin opettajansa, opetusmetodienkin tulisi päivittyä. Sosiaalisen median käytön tulisi kuitenkin olla tarkoituksenmukaista, eikä vain päälleliimattua trendeilyä. Avaa uusia haasteellisia mahdollisuuksia. Liittyy ongelmia ohjauksen ja rahoitusjärjestelmien kehittämisessä. Sosiaalisen median käyttäminen lisääntyy yritysten käytössä jolloin tämä osaaminen on opiskelijoille varmistettava. Oikein ohjattuna opiskelijan mielenkiintoa hyödyntäen mahdollistaa varmasti hyvät oppismitulokset.

13 7. Miten Opetushallituksen tulisi mielestäsi hyödyntää sosiaalista mediaa? Käyttämällä sitä omassa toiminnassan Esimerkkinä oppilaitoksille! Verkostoitumisessa ja uusien asioiden kehittämisessä verkostoissa. Tukea sosiaalisen median käyttöä opetuksessa (kehittämishankkeet) Käyttökelpoisia vaihtoehtoja monenlaisten kehittämisajatusten eteenpäin viemisessä. Voivat korvata perinteisiä ns. kehittämisseminaareja, tulokset näitä hyödyntämällä voisivat olla paljonkin antoisampia. risteilyn jälkeen ollaan viisaampia Kuten tämänkin seminaarin yhteydessä näyttää olevan eli näyttämällä itse esimerkkiä. Linkedinin yhdistäminen seminaariin on hieno idea! Minusta nykypäivän opetusmenetelmissä OPH:n tulee velvoittaa opetushenkilöstö käyttämään sosiaalista mediaa opetusta ja yrittäjyyttä hyodyntävästi Hankehakuvaiheessa rahoittajan ja hakijoiden väliseen tiedonvaihtoon. Käyttää siitä saatavat hyödyt ja kehittää mediakasvatusta myös tälle alalle nykyaikaa Oiva esimerkki on Aalloilla...-seminaarin aineistojen kerääminen yhteen paikkaan jo etukäteen sekä keskustelun avaaminen myös jo etukäteen, ennen kuin seminaari on edes alkanut sekä myös yhteisen kehittämisalustan avaaminen. Ennen, jälkeen ja aikana osallistava ja vuorovaikutteinen seminaari tuntuisi olevan tätä päivää - siinähän sitä syntyy seminaarijulkaisua kuin itsestään ja seminaarijulkaisun jakaminen myös on helppoa omassa työyhteisössä. Tukea hyödyntämistä hankkeiden kautta; käyttää sosiaalisen median välineitä omassa toiminnassaan (kuten tässä), jolloin asiakkaat pääsevät tutustumaan ja käyttämään sos. median välineitä. Hyvä alku tämä! OPH on avainasemassa vietäessä sosiaalista mediaa osaksi osaamisen arkea. Ensimmäisen aallon varhaiset omaksujat tutkivat jo jotain muuta ja somesta on tulossa osa jokapäiväisiä käytänteitä. Se on kaikkien saatavilla, sen osaamista tarvitaan ja motivointia - mutta muutos elää tässä hetkessä kohti tulevaisuuden oppimista. Missä asiassa? Opetuksessa vai omassa toiminnassaan? Oph:n asiantutntijatehtävien antamalla valtuudella ohjata opettajuutta ja esittää kriittisiäkin näkökulmia tähän asiaan Rahoittaa sos median käytön kehittämishankkeita oppilaitoksissa Käyttää kuten tässä seminaarissa yhteisenä keskustelualustana. Mielipiteiden keräämiseen. Yhteydenpitoa oppilaitoksiin ja oppilaitosten välillä olisi helppo hoitaa sosiaalisen median avulla. Perustamalla keskustelu- ja teemaryhmiä eri tutkintojen ja aihealueiden välille. Myöntämällä resursseja sosiaalisen median käytön edistämiseen. Hyödyntämällä sosiaalista mediaa omassa viestinnässään ja tiedotuksessaan. Erilaisten hankkeiden hyvien käytäntöjen jakamisesa ja hankkeiden välisen verkostoitumisen tukemisessa.

14 Ei juurikaan Valmiustaitojen opetus,tarjonta ja myös mahdollistaminen tasapuolisesti. SOS-media muuttuu nopeasti. Pitäisi levittää tietoa niiden kääyttömahdollisuuksista niille jotka ovat vain kuulleet sos-mediasta ja ihmettelevät että mitähän se tarkoittaa. Opettajien koulutustapahtumissa Tiedottamisen ja tiedon jakamisen sekä verkostoitumisen välineenä sosiaalinen media toimii erinomaisesti, kunhan jaksaa ottaa huomioo myös tietoturvakysymykset. Esim. Opetustoimen hankehaun alkamisesta tiedottaminen voisi mennä useamma tai yhden sosiaalisen median kanavan kautta. Kaipaisin itse myös kysymykset/vastaukset -tyyppistä palstaa. Tarkoituksenmukaisesti Ainakin järjestää koulutusta opettajille siten, että tulisi juuri oikeaan tarpeeseen. Kun itsekin omaksun sopivat mediat, niin varmasti yhteydenpito oph:n olisi hyvin toisenlaista kuin nyt. Esimerkiksi blogit ja facebook voisivat olla sellaisia kanavia ja tiedottamisen välineitä. Verkostojen luomiseen eri toimijoiden, kouluttajien, kehittäjien yms. kesken. Ainakin se on nuorten maailmaa tänään OPH voisi hyödyntää sosiaalista mediaa eri näkökulmien/teemojen ympärille perustettujen verkostojen kautta, hankkia sitä kautta asiantuntijalausuntoja, näkemyksiä ja mielipiteitä esim. päätösten vaikutuksista ym. Samalla teemojen ympärille päästään rakentamaan asiantuntijoita itseäänkin hyödyntäviä osaamisverkostoja, joissa voidaan jakaa kokemuksia, kehittää toimintamalleja ym. Onkos OPH:lla sivut Facebookissa? Opetushallituksella ei taida olla eväitä sosiaalisen median järkevään kehittämiseen. -virtuaali opetusneuvos - kysymykset ja avstuaket avoimesti kaikkien näkyvissä aihealueittain -tiedotustilaisuuksiin nettiyhteys, matkustaminen parin tunnin tilaisuuden vuoksi toiselta puolelta suomea on resurssien tuhlausta Nykyisten sivujen informaationjaon monipuolistajana, mahdollisuuksia esim. hyvien käytäntöjen levittämiseen eri tahoilta ja nopeana kommentointikanavana. koulutustarjontaa sekä mahdollisesti aihealueittain keskustelu- ja kommentointialustoina ja kehittämisideointialustoina, tiedon jakamisessa. Voisi olla omia expertti ryhmiä En osaa sanoa. Blogit ja esim. LinkedIn - keskustelut - asiantuntijat, tutkintoihihin ja niiden toteuttamiseen liittyvä keskustelu, tutkintotoimikunnat ja tutkintojen järjestäjät sekä Oph ja työelämä keskustelemaan ja antamaan myös palautetta. Markkinointi. Harkiten. Yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Opettajien koulutuksessa sosiaalinen media pitäisi ottaa yhdeksi opetusvälineeksi. Tuntuu, että monet opettajat eivät itse osaa uusiutua, eivätkä keksi miten uusia työkaluja käyttäisi. Monet opettajat ovat tottuneet saamaan 'jonkin mallin' jonka mukaan toimitaan, eikä siitä osata poiketa. Liian usein kunnissa ja kouluissa syytetään resurssien puutetta. Sosiaalista mediaa voi hyödyntää, vaikka koulussa ei olisi kuin yksi internetyhteyskone oppilaiden käytössä. (Sen käyttöön voisi jakaa pienryhmille vuorot).

15 Opetushallitus voisi käyttää sosiaalista mediaa tiedotuksessaan. OPH voisi perustaa ryhmiä esim. rehtoreille, opinto-ohjaajille, eri kouluasteiden opettajille jne. Näissä ryhmissä sitten esiteltäisiin ne tärkeät asiat ja asialuonnokset, joihin haluataan ko. henkilöiden ajatuksia ja mielipiteitä. Uskon, että pikkuhiljaa sosiaalinen media tulisi tutuksi kaikille ryhmille kouluissa. Uudet työkalut ja menetelmät etenevät parhaiten sitten kun suurin osa tietää mistä on kysymys ja että myös koulujen johto on asian tulena mieluummin kuin tulppana. Keskustelufoorumina ammatillisen koulutuksen kehittäjille Esim. muuttaa osa materiaalista blogimuotoiseksi, startata facebook-ryhmä. Esim. Svenska Kulturfondenin facebookryhmä toimii ja kiva. Mahdollistamalla tähän liittyiven oppimisympäristöjen ja TVT taitojen kehittämiseen tarvittan resussin.

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa

elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa Tulevaisuuden koulu/ Verkko-oppiminen-hankkeen arviointiraportti Oulun kaupungin

Lisätiedot

LIISA SEPPÄNEN [TOIM.] Sulassa somessa. Kokeiluja ja ja kokemuksia sulautuvasta oppimisesta

LIISA SEPPÄNEN [TOIM.] Sulassa somessa. Kokeiluja ja ja kokemuksia sulautuvasta oppimisesta LIISA SEPPÄNEN [TOIM.] Sulassa somessa Kokeiluja ja ja kokemuksia sulautuvasta oppimisesta SULASSA SOMESSA KOKEILUJA JA KOKEMUKSIA SULAUTUVASTA OPPIMISESTA Attribution 1.0 Finland Toimittaja Sarjan ulkoasu

Lisätiedot

AHDISTAAKO AVOIMUUS - wikin käyttö tutkimus- ja kehittämishankkeen viestinnässä

AHDISTAAKO AVOIMUUS - wikin käyttö tutkimus- ja kehittämishankkeen viestinnässä 1/72 AHDISTAAKO AVOIMUUS - wikin käyttö tutkimus- ja kehittämishankkeen viestinnässä 1. Johdanto... 2 2. Tutkimuskohde... 5 2.1 Web 2.0, sosiaalinen media ja wiki... 8 2.1.1 Web 2.0... 9 2.1.2 Sosiaalinen

Lisätiedot

Alakoulun opettajien näkemyksiä tieto- ja. viestintäteknologian roolista opettajan työssä

Alakoulun opettajien näkemyksiä tieto- ja. viestintäteknologian roolista opettajan työssä Alakoulun opettajien näkemyksiä tieto- ja viestintäteknologian roolista opettajan työssä Jukka Nyrhilä Pro gradu tutkielma Lapin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajaopinnot Syksy 2013

Lisätiedot

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen Klikkaa www.nettiluotsi.fi 1 Opas on tuotettu Keski-Pohjanmaan toisen asteen virtuaalikouluhankkeessa. Hankkeessa ovat olleet mukana: Kannuksen lukio Kiviniityn

Lisätiedot

Johdanto... 3 MITÄ ETWINNING ON?... 4. etwinning-verkostoon liittyminen... 5. etwinning-portaali: työkalujen käyttö... 7

Johdanto... 3 MITÄ ETWINNING ON?... 4. etwinning-verkostoon liittyminen... 5. etwinning-portaali: työkalujen käyttö... 7 YLEISOPAS SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 MITÄ ETWINNING ON?... 4 etwinning-verkostoon liittyminen... 5 etwinning-portaali: työkalujen käyttö... 7 Lähde mukaan etwinning-projektiin... 21 TwinSpace: oppilaat

Lisätiedot

IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN. Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE

IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN. Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi Helsinki

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Ajatuksia ja työkaluja opetukseen Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Mika Koivu Henriikka Laiho Sari Piisi Tuure Puurunen Minna Seppä Maria Älli Esipuhe Tämä teos on omistettu hankkeemme sielun ja

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1

Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1 Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1 Hakeutunut opiskelemaan käytettävyyttä, aiempia kokemuksia Vanhempi opiskelija, hakeutunut opiskelemaan käytettävyyttä Opiskelumotivaationa kiinnostus Käyt opiskelun ohessa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajankoulutus Tiivistelmä opinnäytetyöstä Tekijä Nevala Minna Työn nimi Sosiaalisen median mahdollisuudet alakouluopetuksessa Pääaine

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

TUOMAS KORKALAINEN, PÄIVI TIMONEN, LEENA TUUTTILA. MOOCiin menevä nuorisotyö. Joustava etäopetus digitaalisen työotteen vahvistajana

TUOMAS KORKALAINEN, PÄIVI TIMONEN, LEENA TUUTTILA. MOOCiin menevä nuorisotyö. Joustava etäopetus digitaalisen työotteen vahvistajana TUOMAS KORKALAINEN, PÄIVI TIMONEN, LEENA TUUTTILA MOOCiin menevä nuorisotyö Joustava etäopetus digitaalisen työotteen vahvistajana MOOCiin menevä nuorisotyö Attribution 4.0 Finland Toimittajat Tuomas Korkalainen,

Lisätiedot

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti?

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Matti Väänänen Matti Väänänen Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvä lisä - Sosiaalinen media nuorten ohjauspalveluissa Kyselyn tulokset Pirkanmaalta Ulla-Maija Koivula Varustamo -hanke Tampereen ammattikorkeakoulu 1 Sisällys

Lisätiedot

Aikuiskouluttajan opas

Aikuiskouluttajan opas Aikuiskouluttajan opas Sisältö Lukijalle... 3 Kouluttajan monet roolit... 4 Työelämäyhteistyöllä vaikuttavuutta... 6 Hyvästä kouluttajasta vielä paremmaksi kouluttajaksi... 7 Edistä oppimista panosta ilmapiiriin...

Lisätiedot

KOKEMUKSIA MOBIILIOHJAUKSESTA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KOKEMUKSIA MOBIILIOHJAUKSESTA AMMATTIKORKEAKOULUSSA 1 KOKEMUKSIA MOBIILIOHJAUKSESTA AMMATTIKORKEAKOULUSSA MOTTU-projekti - mobiiliteknologia tuutoroinnin tukena Toimittaneet Anna-Leena Ruotsalainen ja Airi Laitinen 2 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Oppisoppi-sivusto löytyy osoitteesta www.virka.fi/fi/oppisoppi. TIIVISTELMÄ Työn julkaisuvuosi 2012. Tekijä Savukoski Elina

Oppisoppi-sivusto löytyy osoitteesta www.virka.fi/fi/oppisoppi. TIIVISTELMÄ Työn julkaisuvuosi 2012. Tekijä Savukoski Elina Tekijä Savukoski Elina Laitos Taiteen laitos Koulutusohjelma Kuvataidekasvatus Työn nimi Oppisoppi Verkkopedagogiikkaa kuvataidekasvattajan näkökulmasta Opinnäytteen tyyppi Käytännön pedagogiikkaan liittyvä

Lisätiedot

Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON. ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppaat ja käsikirjat 2013:8

Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON. ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppaat ja käsikirjat 2013:8 Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen Oppaat ja käsikirjat 2013:8 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:8 ISBN 978-952-13-5551-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5552-3

Lisätiedot

JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä. kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä

JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä. kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä TILOISSA JA PILVESSÄ Attribution 1.0 Finland Toimittaja Toimituskunta Sarjan ulkoasu Taitto Kansi Juhana

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA JA VERTAISOHJAUS NUORISOTYÖSSÄ. Eija Nyrhilä Anna Savolainen

SOSIAALINEN MEDIA JA VERTAISOHJAUS NUORISOTYÖSSÄ. Eija Nyrhilä Anna Savolainen SOSIAALINEN MEDIA JA VERTAISOHJAUS NUORISOTYÖSSÄ Eija Nyrhilä Anna Savolainen Kehittämistehtävä Joulukuu 2010 SY152-2000 tutkimuslähtöinen kehittämisja innovaatiotoiminta Sosiaalialan koulutusohjelma Ylempi

Lisätiedot

pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen

pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen Hyvinvointi ja pedagogiikka perustehtävänä 1 Next Practices Next Practices 2 Next Practices pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen TAUSTAA: HYPE - HYVINVOINTI JA

Lisätiedot

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä KORSON KOULUN OPPILAANOHJAUKSEN

Lisätiedot