OPETTAJAOPAS HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETTAJAOPAS HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS"

Transkriptio

1 OPETTAJAOPAS 1 HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

2 Hiiripiiri oppimateriaali tarjoaa opettajille helpon ja yksinkertaisen aineiston opetussuunnitelmatasolla annettujen mediakasvatustavoitteiden toteuttamiseen. Materiaali antaa vinkkejä, miten mediaa ja tieto- ja viestintätekniikkaa voi helposti hyödyntää opetuksessa. Hiiripiiri on käyttäjille täysin maksuton. Materiaali soveltuu erityisesti esi- ja alkuopetukseen, sekä 3-4 luokkalaisten mediataitojen harjoitteluun. Haasteita riittää myös isommille lapsille. Hiiripiiri Opettajanopas tukee Hiiripiiri-materiaalin käyttöä ja antaa vinkkejä opetustyön toteuttamiseen. Opas koostuu materiaalin esittelystä ja työskentelyohjeista. Oppaassa on myös esimerkkejä Hiiripiirin tehtävistä. Oppaaseen on lisäksi koottu taustatietoa lasten internetin ja matkapuhelinten käytöstä sekä toimintaohjeita ongelmatilanteita varten. Hiiripiiri opas ja kaikki Hiiripiirin kuuluvat tehtävämateriaalit sekä tilauslomake maksuttomille oheismateriaalille löytyvät verkko-osoitteesta Hauskoja Hiiripiiri-hetkiä! HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 2

3 1 Hiiripiirissä työskentely Hiiripiirin verkkosivu Tehtävälaari ja Riihet Riihen tehtävät Hiirimerkkejä tehtävistä Riihikuiva-kirja ja Hiiritohtorin todistus Hiiripörinä - arviointihetki Oheistoimintaa lapsille Tehtävien sisällöt Riihi Riihi Riihi Esimerkkejä tehtävistä Riihi 1 Hiiren kolo Riihi 2 Jatka tarinaa Riihi 3 Hiiriverkon pelastusliivit Mediataidot kuntoon! Lasten netin käyttö Kännykät ja lapset Lapsen oikeudet ja mediataidot Ohjeita lasten netin käyttöön koteihin jaettavaksi HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

4 1 Hiiripiirissä työskentely Hiiripiiri on helposti sovellettava. Hiiripiiri ei ota kantaa käytettyjen laitteiden tai ohjelmistojen suhteen. Työskentely ei myöskään edellytä opettajilta erityisiä mediakasvatukseen tai teknologiaan liittyviä taitoja. Hiiripiiri materiaali koostuu seuraavista osista: Hiiripiirin verkkosivu Verkkosivulla julkaistut Tehtävälaarin tehtävät työskentelyohjeineen. Tehtävälaari on jakautunut kolmeen tasoon, Riihet 1-3. Painetut Riihikuivat kirjat, Hiiritohtorin todistukset sekä Hiirimerkit Opettajan opas Hiiripiirissä työskentely käynnistyy näin: 1. Tilaa maksuttomat oppilaan kirjat ja todistukset 2. Valitse haluamasi tehtävät Tehtävälaarista 3. Aloita Hiiripiiri! Tehtävien parissa työskennellessään lapset merkitsevät Hiirimerkein Riihikuivaan kirjaan tehtävät, joiden tekemiseen ovat osallistuneet. Kun Hiirimerkkejä on koossa 15, lapsi saa Hiiripiiri-työskentelystä muistoksi Hiiritohtorin todistuksen. 1.1 Hiiripiirin verkkosivu kirja TEHTÄVÄ HIIRIMERKKI RIIHIKUIVA Tämän kirjan omistaa: KIRJA HIIRITOHTORIN TODISTUS Hiiripiirin sivuston perusosat ovat etusivu, Tehtävälaari (Riihet 1-3), info-sivu, linkit ja palaute. Lisäksi sivustolta löytyy lomake materiaalin tilausta varten. Sivustolle on koottu myös linkkejä muihin mediakasvatukseen liittyviin palveluihin ja oppimateriaaleihin. Verkkosivun kautta opettajat voivat lähettää palautteen lisäksi uusia tehtäväideoita Hiiripiirille. Tehtäväideoita voivat olla uudet tehtävät, olemassa olevien tehtävien variaatioita tai muita vinkkejä toteutukseen. Hiiripiiri muokkaa ideat ja ehdotukset mahdollisuuksien mukaan uusiksi tehtäviksi ja julkaisee niitä Hiiripiirin verkkosivulla. Pienikin idea tai vinkki voi olla monelle suureksi avuksi! Hiiripiiri pidättää oikeudet muokata, julkaista ja levittää vinkkien pohjalta syntyneet tehtävät ei-kaupalliseen tarkoitukseen haluamallaan tavalla. HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 4

5 1.2 Tehtävälaari ja Riihet Tehtävälaarista löytyvät valmiit tehtävät ja työskentelyohjeet. Tehtävälaari koostuu kolmesta eri kokonaisuudesta - Riihestä - jotka sisältävät eritasoisia tehtäviä. Riihien tehtävätyyppejä löytyy yksinkertaisista tekstinkäsittelyn harjoittelutehtävistä digikuvaukseen, verkkopalvelujen käytöstä ohjelmointiin. Perusasioita, aihemaailmaan ja käsitteisiin tutustumista, leikkejä ja yksinkertaisten työvälineiden kanssa työskentelyä. Perusasioiden soveltavaa käyttöä, harjoitellaan tarkkailemaan mediaympäristöä, harjoitellaan luovaa mediailmaisua ja tuottamista, tutustutaan verkkomaailmaan ja jatketaan työvälineiden käytön harjoittelua. Sovelletaan monipuolisesti mediaa ja tuotetaan laajempia mediasisältöjä. Harjoitellaan verkkomaailmassa tarvittavia taitoja sekä hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa. Esi- ja alkuopetukseen sopivat parhaiten Riihen 1 tehtävät sekä osa Riihen 2 tehtävistä. Isommille koululaisille riittää haasteita Riihessä 2 ja 3. On hyvä muistaa, että kaikki tehtävät on mahdollista toteuttaa ikä- ja taitotasoon sopeuttaen. Riihen 1 tehtävissä ei tarvita välttämättä edes luku- tai kirjoitustaitoa. Jokainen voidaan toteuttaa juuri niin vaikeasti tai helposti kuin halutaan! Tehtäviä on myös mahdollista yhdistellä. Tehtäviin kannattaa tutustua kaikessa rauhassa ja suunnitella omaan opetukseen sopiva kokonaisuus. 1.3 Riihen tehtävät Hiiripiirin tehtävissä on kuvattu tehtävä, työskentelyohjeet ja tavoitteet. Hiiripiirin tehtävien ohjeelliset sisällöt muodostuvat oppiaineen, mediataitotavoitteen, arjen työkalujen hallintaan liittyvien sisältöjen sekä mediavälineiden perusteella. Jokaisessa tehtävässä on suuntaa-antavasti kerrottu, millaisten taitojen harjoittamiseen tehtävä liittyy. Täsmällisen sisältökokonaisuuden ratkaisee opettajan valinnat tehtävän toteutustavassa. Oppiaine Äidinkieli Matematiikka Ympäristö- ja luonnontieto Fysiikka Kemia Biologia Maantieto Historia Uskonto / elämänkatsomustieto Kuvaamataito Kielet Musiikki Mediataidot Medialuovuus Mediakriittisyys Mediaturvallisuus Vuorovaikutus ja yhteistoiminta Tiedon haku ja hallinta Eettiset kysymykset Koti- kouluyhteistyö Arjen työkalujen hallinta, ohjelmistot, laitteet jne. Tekstinkäsittelyohjelmat Kuvankäsittelyohjelmat Piirrosohjelmat Taulukkolaskentaohjelmat Julkaisuohjelmat Äänenkäsittelyohjelmat Esitysgrafiikkaohjelmat Kameran käyttö Videokameran käyttö Kännykän käyttö Verkkopalvelut Ohjelmointi Tekninen tietoturva Mediavälineet Elokuvat ja televisio Radio Internet Sanoma- ja aikakauslehdet Pelit Kirjat 5 HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

6 Tehtävät ovat taulukossa mainittujen sisältöalueiden toiminnallisia kokonaisuuksia, joissa tekniikka ei ole itseisarvo, ainoastaan väline, jonka avulla opitaan tässä päivässä tarvittavia taitoja. Tärkeintä on yhdessä tekeminen, oppimisen ilo ja lasten luovuus. Hiiripiiri-työskentelyssä opettaja valitsee sopivat tehtävät, joita ryhmä ryhtyy työstämään. Hiiripiirin valmista tehtäväideaa voi muokata tarpeitaan ja mahdollisuuksiaan vastaavaksi. Opettaja voi vapaasti valita ryhmälleen soveltuvan työskentelytavan. Esimerkki. Riihi 1 Hiirenkolo. Jokaisessa tehtävässä on lyhyt kuvaus, sekä ansaittavien Hiirimerkkien määrä (Missä Hiiripiirin hiiri asuu? Piirrä Hiirelle kolo!). Tehtäväkuvauksen voi leikata irti ja kiinnittää erilliseen työskentelykansioon tai vihkoon. Tämä ei ole kuitenkaan välttämätöntä. Tehtävissä on kuvattu työskentelyohjeet opettajalle tuntisuunnittelua varten. Ohjeissa kuvataan lyhyesti mitä harjoitellaan, miksi ja miten. Ohjeet ovat joustavia ja tarkoituksena on, että opettaja muokkaa tehtävät oman ryhmän tarpeiden ja edellytysten mukaisesti. Tehtävämateriaalissa on myös mainittu aihepiiriin liittyviä verkkosivuja, jotka tukevat tuntisuunnittelua tai tehtävän toteutusta. HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 6

7 1.4 Hiirimerkkejä tehtävistä Tehtävissä on arvioitu tehtävän vaatima työmäärä Hiirimerkein (1-3 merkkiä). = helppo, enintään parin oppitunnin mittainen työskentely = vaatii ponnisteluja ja vähintään parin oppitunnin työskentelyä = edellyttää vaativampaa työskentelyä, joka vie useamman oppitunnin. Koostuu esim. laajemmasta projektista tms. Opettaja voi myös itse määritellä ansaittavan Hiirimerkkien määrän, mikäli tehtävä vaatii enemmän työtä. Huom! Hiiripiiri toivoo että sovellusvinkit jne. jaetaan muille opettajille vinkeiksi! Verkkosivulla löytyy lomake tehtäväidean lähettämistä varten. Mikäli idea tai sovellusvariaatio syntyy, opettaja voi valmiiksi hahmotella tehtävän sisältämät aihealueet (esim. oppiaine, mediataito), tarvittavat työkalut, lisävinkit verkkosivuvinkkeineen. Hiiripiiri muokkaa tehtävät lopulliseen, julkaistavaan muotoon. 1.5 Riihikuiva-kirja ja Hiiritohtorin todistus Riihikuiva -kirja on oppilaan kirjanen, johon hän liittää Hiirimerkit ja kirjaa tehdyt tehtävät. Kirjassa on myös kotitehtäviä sekä Hiiripäiväkirja -aukeama lapsen media-arjen seuraamista varten. Kotitehtävien tarkoitus on virittää lasten ja vanhempien välistä keskustelua aiheesta kotona. Hiiripäiväkirja -aukeaman avulla voidaan koota tietoa lapsiryhmän viikon puuhista ja käyttää tuloksia yhteiseen keskusteluun. Seurannan tuloksia voi käyttää vanhempainillan tai vanhempaintapaamisen alustajana. Riihikuivaan kirjaan voi myös kirjoittaa muistiin lapsille soveltuvia verkkosivuja. Hiiritohtorin todistus on osoitus mediataitojen harjoittelusta. Todistus ansaitaan 15 Hiirimerkin jälkeen. 7 HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

8 1.6 Hiiripörinä - arviointihetki Tehtävälaarista voi tulostaa Hiiripörinä -arviointilomakkeen, johon lapset kirjaavat tehtävien toteutuksen jälkeen ajatuksiaan työskentelystä 2-4 oppilaan ryhmissä. Hiiripörinään on hyvä varata aikaa 5 10 minuuttia. Tavoitteena on, että lapset harjoittelevat yhteistoiminnallista työskentelyn arviointia. Opettaja voi hyödyntää arviointituloksia oppimistilanteiden suunnitteluun. Opettajan kannattaa alustaa Hiiripörinää kertaamalla lyhyesti, mitä taitoja tehtävässä erityisesti harjoiteltiin: mitä harjoiteltiin, miten, mikä oli lopputulos mitä työvälineitä, ohjelmia jne. käytettiin. Tämän jälkeen lapset jakautuvat Hiiripörinä-ryhmiin pohtimaan työskentelyään lomaketta apuna käyttäen. Lopuksi opettaja antaa arvionsa ryhmän työskentelystä. Hiiripörinät voi koota esimerkiksi kansioon. Luku- ja kirjoitustaidottomien lasten kanssa Hiiripörinäksi sopii yhteinen keskustelu. 1.7 Oheistoimintaa lapsille Hiirimutaattori on nettiturvallisuusteemoja käsittelevä toiminnallinen tehtäväsivusto. Hiirimutaattorissa soveltuu oheistyöskentelyyn luku- ja kirjoitustaitoisille lapsille. Hiirimutaattori edellyttää myös netin käytön kokemuksia. HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 8

9 2 Tehtävien sisällöt Seuraavassa on esitelty lyhyesti Riihien tehtävät. Hiiripiirin verkkosivuilta löytyy ajankohtaisin tehtäväluettelo. 2.1 Riihi 1 Riihessä 1 harjoitellaan perusasioita, tutustutaan aihemaailmaan ja käsitteisiin sekä harjoitellaan yksinkertaisten työvälineiden kanssa työskentelyä. Arvaa kuva Paritehtävä, jossa toinen pareista piirtää ja toinen arvaa, mitä piirros esittää. Kuvaamataito. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Piirrosohjelmat. Hiiren kolo Piirrostehtävä, jossa piirretään hiirelle kolo! Äidinkieli. Kuvaamataito. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Piirrosohjelmat. Hiirenkolon tarinoita Tarinankerrontatehtävä! Äidinkieli. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekstinkäsittelyohjelmat. Käräytä Rotta! Yhteisleikki, jossa käsitellään kiusaamista. Mediaturvallisuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Eettiset kysymykset. Liikkuuko kuva Tehdään yksinkertainen animaatio. Kuvaamataito. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Elokuvat ja televisio. Maailman paras kirja Tehdään sarjakuva omasta suosikkikirjasta. Äidinkieli. Kuvaamataito. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Koti- kouluyhteistyö. Tekstinkäsittelyohjelmat. Piirrosohjelmat. Peliläksy Pelataan jotain tietokone- tai nettipeliä. Vaikka kotitehtäväksi! Mediaturvallisuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Koti-kouluyhteistyö. Pelit. Robotti ja ohjelmoija Oivalletaan ohjelmointia leikin avulla. Liikunta. Matematiikka. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Ohjelmointi. Tekniikka tutuksi 1 Harjoitellaan tietotekniikkaan liittyviä käsitteitä. Lukemista ja kirjoittamista harjoitteleville. Äidinkieli. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekniikka tutuksi 2 Luku- ja kirjoitusharjoitus, jossa harjoitellaan tietotekniikkaan liittyviä käsitteitä. Äidinkieli. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. 9 HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

10 Tietokonesäännöt Tehdään yhdessä säännöt tietokoneenkäyttöön. Mediaturvallisuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Koti- kouluyhteistyö. Internet. Virustartuttaja Liikuntaleikki, jossa tutustutaan tietoturvaan liittyviin perusasioihin. Liikunta. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Internet. Tekninen tietoturva. Virustorjuja Liikuntaleikki, jossa havainnollistetaan tietoturvaan liittyviä asioita soveltaen tuttua Mustekala-leikkiä. Liikunta. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Internet. Tekninen tietoturva. Äänikuunnelma Tehdään äänikuunnelma hyödyntäen omasta kehosta saatavia ääniä. Äidinkieli. Musiikki. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Äänenkäsittelyohjelmat. Radio. Ötökkäjahti Tutustutaan luontoon tekemällä luontoretki, minkä pohjalta tuotetaan omia mediatöitä. Äidinkieli. Ympäristö- ja luonnontieto. Biologia. Kuvaamataito. Medialuovuus. Tiedonhaku ja -hallinta. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Piirrosohjelmat. Internet. 2.2 Riihi 2 Riihessä 2 sovelletaan opittuja perusasioita, harjoitellaan tarkkailemaan mediaympäristöä, harjoitellaan luovaa mediailmaisua ja tuottamista, tutustutaan verkkomaailman perusasioihin ja jatketaan työvälineiden käytön harjoittelua. Aprillia Keksitään ryhmissä tarinoita, jotka kuulostavat todelta, mutta ovat kuitenkin täyttä puppua. Äidinkieli. Mediakriittisyys. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekstinkäsittely. Piirrosohjelmat. Kuvankäsittelyohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat Dramatiikkaa Tehtävässä suunnitellaan oma peli tai tv-ohjelma. Äidinkieli. Mediakriittisyys. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Videokameran käyttö. Kuvankäsittelyohjelmat. Elokuvat ja televisio. Erilaisia, mutta samanlaisia Opetellaan hyväksymään ja ymmärtämään erilaisuutta ja opetellaan samalla tiedonhakua. Äidinkieli. Uskonto/elämänkatsomus. Ympäristö- ja luonnontieto. Maantieto. Mediakriittisyys. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tiedonhaku ja hallinta. Eettiset kysymykset. Tekstinkäsittelyohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat. Internet. HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 10

11 Heinähetki Tehtävässä kootaan digitaalinen kasvikansio. Ympäristö- ja luonnontieto. Biologia. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Kamerankäyttö. Kuvankäsittelyohjelmat. Julkaisuohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat. Hiirietsivä Harjoitellaan tiedonhakua internetistä. Mediakriittisyys. Mediaturvallisuus. Tiedonhaku ja hallinta. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Internet. Hiiripeli Tehtävässä ideoidaan oma peli, kirjoitetaan pelin juoni ja luodaan hahmot. Äidinkieli. Kuvaamataito. Medialuovuus. Mediaturvallisuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekstinkäsittelyohjelmat. Kuvankäsittelyohjelmat. Piirrosohjelmat. Pelit. Jatka tarinaa Tehtävässä kirjoitetaan parityönä jatkotarinaa lause kerrallaan. Äidinkieli. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Teksinkäsittelyohjelmat. Kirjoitusharjoituksia. ÄN-YY-TEE-NYT! Harjoitellaan tekstinkäsittelyohjelman käyttöä ja kisataan leikkimielellä siitä, kuka on nopein kirjoittaja. Äidinkieli. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekstinkäsittelyohjelmat. Lukujärjestys Harjoitellaan taulukkolaskentaohjelman käyttöä ja tehdään lukujärjestys. Äidinkieli. Matematiikka. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Taulukkolaskentaohjelmat. Kallis matka? Tehtävässä jatketaan taulukkolaskentaohjelman käytön harjoittelua yksinkertaisten laskutoimitusten tekemiseen. Matematiikka. Ympäristö- ja luonnontieto. Maantieto. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Taulukkolaskentaohjelmat. Internet. Kurkkaa kameralla Tehtävässä harjoitellaan kameran käyttöä ja kuvaamaan luovasti. Kuvaamataito. Ympäristö- ja luonnontieto. Biologia. Maantieto. Historia. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Kameran käyttö. Kuvankäsittelyohjelmat. Luontoon Tehdään yhdessä luontoretki, jonka virittämänä tehdään mediavälineitä hyödyntäen erilaisia mediatöitä. Ympäristö- ja luonnontieto. Biologia. Medialuovuus. Tiedonhaku ja hallinta. Tekstinkäsittelyohjelmat. Internet. Reissari Pidetään reissuvihkoa hyödyntäen eri mediavälineitä. Äidinkieli. Ympäristö- ja luonnontieto. Maantieto. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekstinkäsittelyohjelmat. Kuvankäsittelyohjelmat. Julkaisuohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat. Kameran käyttö. Videokameran käyttö. Tarinoita turinoita Tehtävässä kirjoitetaan tarina vihjeen perusteella ja jatketaan tekstinkäsittelyohjelman käytön harjoittelua parityöskentelynä. Äidinkieli. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekstinkäsittelyohjelmat. 11 HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

12 2.3 Riihi 3 Riihessä 3 sovelletaan monipuolisesti mediaa ja tuotetaan laajempia mediasisältöjä. Lisäksi harjoitellaan verkkomaailmassa tarvittavia taitoja sekä hyödynnetään työskentelyssä media- ja tieto- ja viestintätekniikkaa. Digikuvausta Tutustutaan digikuvaukseen ja kuvankäsittelyyn. Kuvaamataito. Äidinkieli. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Kameran käyttö. Kuvankäsittelyohjelmat. + Elokuvaraati Arvioidaan elokuvia! Äidinkieli. Kuvaamataito. Mediakriittisyys. Mediaturvallisuus. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Elokuva ja televisio. Hiiriverkon pelastusliivit Pohditaan turvallista verkkokäyttäytymistä ja nettikiusaamista. Mediaturvallisuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Eettiset kysymykset. Koti- kouluyhteistyö. Internet. Juustopostia Pohditaan sähköpostiviestintään liittyviä turvallisuustekijöitä. Mediaturvallisuus. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekninen tietoturva. Tekstinkäsittelyohjelmat. Internet. Kartalla Tutustutaan internetin karttapalveluihin ja opetellaan hakemaan niistä tietoa. Ympäristö ja luonnontieto. Maantieto. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Verkkopalvelut. Internet. Kännyhiiri Tehtävässä pohditaan kännykän käyttötottumuksia, ongelmatilanteita ja ratkaisumalleja niihin sekä luodaan yhteisesti sovitut säännöt. Medialuovuus. Mediaturvallisuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Eettiset kysymykset. Koti- ja kouluyhteistyö. Taulukkolaskentaohjelmat. Kännykän käyttö. LOS! YK:n määrittelemät lapsen oikeudet heijastuvat myös lasten mediataitojen harjoitteluun. Tehtävässä tutkitaan, miten lapsen oikeudet toteutuvat internetissä. Äidinkieli. Uskonto/elämänkatsomus. Mediakriittisyys. Mediaturvallisuus. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekstinkäsittelyohjelmat. Julkaisuohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat. Verkkopalvelut. Internet. Matkatoimisto Ryhmätehtävä, jossa oppilaat perustavat matkatoimiston ja eri mediavälineitä hyödyntäen suunnittelevat matkoja ja matkapalveluja. Ympäristö- ja luonnontieto. Maantieto. Matematiikka. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tiedonhaku ja hallinta. Taulukkolaskentaohjelmat. Tekstinkäsittelyohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat. Verkkopalvelut. Internet. Naamataulu Pohditaan mitä tietoja ja millä tavoin itsestä halutaan maailmalle kertoa. Pohditaan julkisen ja yksityisen viestin eroja. Kuvaamataito. Äidinkieli. Mediakriittisyys. Mediaturvallisuus. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Kameran käyttö. Kuvankäsittely. Tekstinkäsittely. Verkkopalvelut. Internet. + HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 12

13 Nettiraati Tutustutaan erilaisiin verkkosivuihin ja arvioidaan niitä. Mediakriittisyys. Mediaturvallisuus. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Verkkopalvelut. Internet. Ota kuva, onko lupa Tehdään kuvausuunnitelmia esimerkiksi luokan tai koulun lehteen. Samalla pohditaan kuvaamiseen ja kuvien julkaisuun liittyviä eettisiä ja laissa määriteltyjä seikkoja. Äidinkieli. Kuvaamataito. Mediaturvallisuus. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Eettiset kysymykset. Esitysgrafiikkaohjelmat. Peliraati Ryhmätehtävä, jossa tutustutaan erilaisiin peleihin, esitellään ja arvioidaan niitä. Mediakriittisyys. Mediaturvallisuus. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekstinkäsittely. Julkaisuohjelmat. Esitysgrafiikka. Pelit. Reissari Pidetään reissuvihkoa, johon kootaan materiaalia eri mediavälineitä hyödyntäen. Äidinkieli. Ympäristö- ja luonnontieto. Maantieto. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekstinkäsittelyohjelmat. Kuvankäsittelyohjelmat. Julkaisuohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat. Kameran käyttö. Videokameran käyttö. Reportteri Toimitetaan oma luokan tai koulun lehti! Äidinkieli. Kuvaamataito. Mediakriittisyys. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Eettiset kysymykset. Tekstinkäsittelyohjelmat. Julkaisuohjelmat. Kuvankäsittelyohjelmat. Kameran käyttö. Sanoma- ja aikakauslehdet. Riihiradio Suunnitellaan ja tote utetaan oma radio-ohjelma! Äidinkieli. Musiikki. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Äänenkäsittelyohjelmat. Radio. Roborotta Pohditaan millaisia ohjelmia laitteissa on. Matematiikka. Ympäristö- ja luonnontieto. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Piirrosohjelmat. Ohjelmointi. Syyslomalle Suunnitellaan lomamatka Suomessa ja tutustutaan samalla netistä löytyvien aikataulujen käyttöön. Ympäristö- ja luonnontieto. Maantieto. Matematiikka. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tiedonhaku ja hallinta. Taulukkolaskentaohjelmat. Tekstinkäsittelyohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat. Verkkopalvelut. Internet. Tietoa, tietoa! Tehdään ryhmätyönä esitelmä jostakin oppilaista kiinnostavasta asiasta. Samalla harjoitellaan tiedonhakua ja esityksen tuottamista mediavälineitä hyödyntäen. Mediakriittisyys. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tiedonhaku ja hallinta. Tekstinkäsittelyohjelmat. Julkaisuohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat. Verkkopalvelut. Internet. Verkkopalvelut Tehdään tutkimus erilaisista verkkopalveluista ja niiden palautejärjestelmistä. Matematiikka. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Taulukkolaskentaohjelmat. Julkaisuohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat. Verkkopalvelut. Internet. 13 HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

14 Esimerkkejä tehtävistä 1.1 Riihi 1 Hiiren kolo Tehtävä: Hiirenkolo Missä Hiiripiirin hiiri asuu? Piirrä Hiirelle kotikolo! Tehtävästä saat yhden Hiirimerkin Ohjeet opettajalle Tehtävässä piirretään piirrosohjelmalla Hiiri ja tämän kotikolo. Piirtämisessä hyödynnetään piirto-ohjelman erilaisia työkaluja. Tehtävässä Lapset ohjaavat toinen toisiaan ohjelman käytössä ja samalla harjoitellaan kielellistä vertaisohjaamista. Opettaja tutustuu ensin piirrosohjelman työkaluihin ja toimintaperiaatteisiin. Tämän jälkeen opettaja opastaa piirrosohjelman työkalujen käytön tämän piirrostehtävän avulla ensin 2-4 lapselle. Näistä lapsista tulee sitten vertaisopettajia, jotka puolestaan opastavat toisille lapsille piirrosohjelman työkalujen toiminnan piirrostehtävän parissa. Kukin lapsi piirtää itse kuvan Hiiripiirin hiirestä ja tämän kotikolosta vapaasti ideoiden ja piirrosohjelman mahdollisuuksia hyödyntäen. Lapsia ohjataan käyttämään valmiita muotoja ja viivoja perinteisen piirtämisen lisäksi. Valmiit työt voidaan tallentaa lasten omaan tiedostokansioon tietokoneelle sekä tulostaa seinälle Hiiri -näyttelyksi. Tavoite Äidinkieli. Kuvaamataito. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Piirrosohjelmat. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 14

15 1.2 Riihi 2 Jatka tarinaa 15 HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

16 1.3 Riihi 3 Hiiriverkon pelastusliivit Tehtävä: Hiiriverkon pelastusliivit 1. Mutatoi oma hiiri Hiirimutaattorissa: 2. Rakennetaan luokan yhteiset turvallisen verkkokäyttäytymisen pelisäännöt. 3. Rakentakaa turvaohjeet ongelmatilanteita varten (kiusaaminen jne.) Tehtävästä saat kaksi Hiirimerkkiä Ohjeet opettajalle Hiirimutaattori Hiirimutaattorissa on nettiturva-aiheisia kysymyksiä ja samalla mutatoidaan hiiri omannäköiseksi. Oman mutaation voi tulostaa. Mutaation voi lähettää verkkosivuilta suoraan esimerkiksi vanhempien sähköpostiosoitteeseen. Tätä varten jokainen tarvitsee äidin, isän tai muun tutun aikuisen sähköpostiosoitteen. Koti- kouluyhteistyö on tärkeää nettiturvallisuuskysymyksissä! Verkkokäyttäytymisen säännöt Rakennetaan luokan yhteiset turvallisen verkkokäyttäytymisen säännöt. Tavoitteena on löytää kymmenen tärkeintä ohjetta. Tärkeää on pohtia myös miten toimitaan, jos tulee kiusatuksi netissä tai näkee jotain sellaista, mikä ei ole mukavaa. Sääntöjen esitystavassa voi käyttää erilaisia tapoja hyödyntäen tieto- ja viestintätekniikkaa. Säännöt voidaan julkaista esimerkiksi koulun omilla verkkosivuilla. Verkon turvataidot. Tärkeää on pohtia miten toimitaan, jos tulee kiusatuksi netissä tai näkee jotain sellaista, mikä ei ole mukavaa. Turvaohjeiden laatimisessa pohditaan kuka auttaa, missä auttaa jne. Jokainen voi miettiä omalta kohdaltaan henkilön, jolle kertoo ikävistä asioista. Lisätietoja kiusaamisesta ja ongelmatilanteisiin puuttumisesta ohessa. Tavoite Mediaturvallisuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Eettiset kysymykset. Koti- kouluyhteistyö. Internet. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 16

17 4 Mediataidot kuntoon! Internet, kännykät, tietokoneet, pelit ja muut digitaaliset laitteet ovat osa lasten arkipäivää. Verkko tarjoaa mahdollisuuksia viihtymiseen, ajanviettoon ja kavereiden kanssa yhdessä oloon. Mediavälineiden kautta avautuva virikemaailma on runsas ja moniulotteinen. Välineet myös yhdistyvät: nettiä käytetään yhä useammin kännykällä tai pelikoneella. Mediataito- tai medialukutaito on tärkeä taito, jonka omaksuminen vaatii monenlaisia askelmia. Lapsi on samaan aikaan mediavälineiden käyttäjä, mediasisältöjen tuottaja, mediaviestien vastaanottaja ja tulkitsija ja sosiaalinen toimija. Netin käytön yhteydessä puhutaan usein sosiaalisesta mediasta, millä tarkoitetaan verkon yhteisöllisiä palveluja. Verkon yhteisöllisyys ja siihen liittyvien taitojen omaksuminen ei tarkoita mitään erityistä. Verkkokäyttäytymiseen kuuluvat samat säännöt kuin oikean maailman käyttäytymiseen: kaverille ei voi sanoa netissä mitä tahansa, netistä ei voi ottaa toisen omaa noin vain jne. Tämän oivaltamiseen lapset tarvitsevat aikuisen tukea. Kasvattajien on tärkeä miettiä miten lapsia voidaan ohjata viihdykemaailman lisäksi käyttämään mediaa ja eri välineitä laajemmin ilmaisuun, vaikuttamiseen ja oppimiseen kotona ja koulussa. Näin lasten on mahdollista oppia tärkeitä mediataitoja kuten mediakriittisyyttä ja mediaturvallisuutta. Hiiripiirissä monipuolisia mediataitoja harjoitellaan ohjatusti ja turvallisissa puitteissa. Parasta mediasuojelua on aikuisen läsnäolo lapsen tavallisessa arjessa. 4.1 Lasten netin käyttö Pelastakaa Lapset on seurannut vuodesta 2002 saakka lasten netin käyttöä Lapsen ääni kyselyin. Lasten netin käytön arki on sosiaalista. Netti on yhteydenpitoväline kavereihin, sukulaisiin ja tuttuihin. Netti tarjoaa lapsille viihdykettä ja valtavan tietomäärän, josta pitäisi osata poimia olennainen ja samalla välttyä näkemästä lapsen silmille sopimatonta. Lapsen ääni 2009 kyselyn mukaan lapset hyödyntävät verkkoa myös vaikuttamiseen: lapset pitävät tärkeänä, että voivat osallistua kyselyihin, äänestyksiin jne. Verkon sisällöntuotantomahdollisuuksia usein korostetaan, mutta varsin harvat lapset vielä tuottavat omia sisältöjä verkkoon. Suurin osa lasten netin käytöstä on viihdettä ja kavereiden kanssa seurustelua. Sisältöjen tuottaminen rajoittuu lähinnä tekstipohjaiseen vuorovaikutukseen, jota käydään kavereiden kanssa erilaisissa yhteisöissä. Lapsia pitäisi kannustaa monipuolisten ja luovien verkko- ja mediasisältöjen tuottamiseen ja antaa samalla valmiuksia mediailmaisuun, mediakriittisyyteen ja mediaturvallisuuteen. Nettielämän varjopuolista tässä on käsitelty lyhyesti nettikiusaamista ja siihen puuttumista. Nettikiusaaminen liittyy usein koulukiusaamiseen, minkä vuoksi aihepiirin huomioiminen koulutyöskentelyssä on tärkeää. Nettikiusaaminen Kiusaamisella on monia nettimuotoja. Nettikiusaaja on usein lapselle tuttu koulu- tai harrastuspiireistä. Nettikiusaamista voi olla monenlaista: esim. erilaiset pilkkaavat kuvat ja viestit, joita julkaistaan internetin verkkoyhteisöissä. Kiusaamista on myös sulkeminen yhteisöjen ulkopuolelle, salasanojen väärinkäyttö tai esimerkiksi jonkun toisen nimellä esiintyminen verkkokeskusteluissa. Nettikiusaamisen erityispiirteitä ovat nettikiusaamiseen pysyvyys, tapahtumaan liittyvän tiedon löydettävyys, kiusaamisen toistettavuus sekä yleisön laajuus. Netissä julkaistua tietoa on usein mahdotonta enää poistaa. Nettikiusaamiseen liittyvät tapahtumat voivat tallentua uusiin kohteisiin ja säilyä: kaverista julkaistu ikävä tieto tai asia ei poistukaan netistä, vaikka kiusaaja poistaisi julkaisemansa tekstit tai kuvat. Joku toinen on saattanut kopioida materiaalin ja julkaista ne toisessa yhteydessä. Kiusaamistapahtuma toistuu verkossa 24/7 ja yleisönä voi olla laaja kiusaamisyhteisö. 17 HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

18 Nettimaailman muita häiriökäyttäytymismuotoja ovat esim. anonyymit aggressiiviset ilmaukset tai hyökkäykset netin yhteisöjä (uskonnolliset, aatteelliset, monikulttuuriset jne.) kohtaan sekä muu tietoinen nettikeskustelujen häirintä. Lapsiin kohdistuva seksuaalinen häirintä, kuten seksuaalissävytteiset yhteydenotot mesen tai verkkoyhteisöjen kautta ovat myös melko yleisiä. Häirintään voi liittyä seksuaalisen hyväksikäytön valmistelu. Kaikenlaiseen seksuaaliseen häirintään on puututtava nopeasti. Nettiin jää jäljet vierailuistamme, myös kiusaajan toimista, joten kiusaajan henkilöllisyys on usein helposti selvitettävissä. Nettikiusaamiseen on puututtava. Kiusaamisen ennaltaehkäisy on kaikkien yhteinen tehtävä. Nettikiusaaminen ja siihen puuttuminen Toimintaohjeet lapselle: Älä vastaa kiusaamisviesteihin. Älä poista tai tuhoa kiusaamiseen liittyviä viestejä. Turvaudu tutun aikuisen apuun. Kerro rohkeasti aikuiselle! Toimintaohjeet aikuisille: Puutu ja toimi heti! Mikäli kiusaaminen on tapahtunut jossain verkkopalvelussa, mahdollisimman nopea yhteydenotto verkkopalvelun ylläpitoon on tärkeää. Jos kiusaaminen on vakavaa ja on selkeästi havaittavissa, että kiusaamiseen liittyy rikos, on otettava yhteys poliisiin asian selvittämiseksi. Jos selviää, että lapsen kiusaamisen takaa löytyy seksuaalista häirintää tai seksuaalissävytteistä lähestymistä, on välitön ja nopea puuttuminen tärkeää! Tutustu lapsen käyttämiin verkkopalveluihin. Ennaltaehkäisevässä mielessä on tärkeää, että aikuiset ottavat selville kuinka lapsen käyttämässä verkkopalvelussa toimitaan ongelmatilanteissa. Suomalaisissa lasten suosimissa verkkoyhteisöissä löytyy vanhemmille usein ohjeet, joihin kannattaa tutustua. Ohjeita tietojen tallentamiseen kiusaamistapauksessa: Yksittäisen verkkosivun kopiointi onnistuu esimerkiksi painamalla näppäimistöltä PrintScreen nappia ja liittämällä kopioitu sivu tämän jälkeen esim. tekstinkäsittely/kuvankäsittely- tms. ohjelmaan Kännykkäviestit, messenger-viestiketjut ja sähköpostiviestit, olipa sisältö kuinka ikävää tahansa, on säilytettävä sellaisinaan sähköisinä viesteinä. Lisätietoja: HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 18

19 4.2 Kännykät ja lapset Pelastakaa Lapset on toteuttanut vuodesta 2005 alkaen vuosittaisen lasten matkapuhelinten käyttöä kartoittavan kyselyn. Lähes kaikilla lapsilla on käytössään matkapuhelin. Kännykällä puhutaan, tekstaillaan, pelataan, kuvataan, kuunnellaan musiikkia ja paljon muuta mukavaa. Yhä yleisemmin lapset käyttävät kännykällään myös nettiä. Kännykkää käytetään lisäksi maksuvälineenä (soittoäänten tilaus, limuautomaatit, pelit jne.). Kännykät rikastavat lasten viestintäkulttuuria, mahdollistavat yhteydenpidon tärkeisiin ihmisiin silloin, kun he eivät ole fyysisesti läsnä. Positiivisten ulottuvuuksien lisäksi lasten matkapuhelimen käyttöön voi liittyä myös ikäviä tilanteita, kuten lasten keskinäinen kiusanteko, ylisuuret puhelinlaskut, harkitsematon kameran käyttö, laitteen rikkoontuminen leikeissä, kännykän katoaminen tai varastaminen jne. Näihin on hyvä varautua. Kännykät koulussa Yhteiset kännykän käyttöön liittyvät pelisäännöt auttavat ennaltaehkäisemään ongelmatilanteita. Yhteisesti voidaan sopia kännykän käytöstä koulupäivän aikana. Esimerkiksi kiusaamistilanteiden varalta on hyvä olla toiminta ja puuttumismalli. Kännyköiden käyttöä opetustarkoituksessa kannattaa myös pohtia! Kännykkäkameroita voi käyttää tallennusvälineinä, jos asiasta on sovittu yhteisesti huoltajien kanssa (ks. esim. Hiiripiirin tehtävä Heinähetkiä ). Tärkeintä on, että lapsi oppii vastuullisen ja turvallisen kännykän käytön sekä oppii turvautumaan aikuisen apuun ongelmatilanteissa. Netin käytön ja matkapuhelinten yhteys on hyvä ymmärtää. Koulussa voi pohtia esim. kuvaamiseen ja kuvien julkaisuun liittyviä asioita: missä saa kuvata, ketä voi kuvata, saako julkaista ja jos ei, niin miksi ei. Kännykkäkiusaaminen Kännykkä toimii kiusaamisen jatkeena samoin kuin netti. Kiusaaja on harvoin lapselle täysin tuntematon. Kännykkäkiusaamisen muotoja ovat esimerkiksi nolaavat, uhkailevat tai pelottelevat viestit sekä pilasoitot. Joskus lasta voidaan kiristää maksamaan kännykkäostoksia vaikkapa limuautomaateista. On hyvä olla tietoinen, että esimerkiksi kiusaamistilanteessa kännykkää on saatettu käyttää tallennusvälineenä (kuvat, videot). Kännykän käyttö ja ongelmatilanteet: Toimintaohjeet lapselle: Älä vastaa kiusaamisviesteihin. Älä poista tai tuhoa kiusaamiseen liittyviä viestejä. Turvaudu tutun aikuisen apuun. Kerro rohkeasti aikuiselle! 19 HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

20 Ennaltaehkäisy tärkeää! Lapsen kanssa on tärkeä sopia kännykän käytön säännöistä: missä puhutaan, miten kännykkäkameraa käytetään, voiko kännykkää pitää mukana harrastuksissa, koulussa jne. (kouluilla voi olla omat säännöt tästä) Lapsen kanssa on tärkeä keskustella siitä, miten toimia jos joutuu kiusatuksi tai saa ikäviä yhteyden ottoja. Kännykkä on eräänlainen luottokortti maksullisten palvelujen osalta. Maksullisten puhelinpalvelujen käyttö voidaan estää estopalveluilla. Saldoylityksiä voidaan välttää saldorajalla, joka sovitaan operaattorin kanssa. Yhteys poliisiin. Jos kiusaaminen täyttää rikoksen tunnusmerkit ja esimerkiksi selviää, että kiusaamisen takana on seksuaalista häirintää tai vastaava lähestymistä, on välitön ja nopea puuttuminen tärkeää! Lisätietoja: Maksullisiin puhelinpalveluihin liittyvät ongelmatilanteet: Kuluttajaviraston julkaisemia ohjeita vanhemmille maksullisten palvelujen käytöstä kännykällä: 4.3 Lapsen oikeudet ja mediataidot Lasten mediataitoja ja esimerkiksi verkkoelämään liittyviä kysymyksiä voi tarkastella lapsen oikeuksien sopimuksen kautta. Seuraavassa lasten median käyttöön läheisesti liittyvät artiklat: Ilmaisun vapaus (artikla 13): Lapsella on mielipiteidensä ilmaisemiseksi oikeus hakea, vastaanottaa ja levittää tietoa ja ajatuksia vapaasti, kunhan se ei loukkaa muiden oikeuksia. Lapsen mediatoiminta ja mediataidot tukevat tämän oikeuden toteutumista. Verkossa on voimassa samat lait ja säännöt kuin oikeassa elämässä. Yksityisyys (artikla 16): Lapsella on oikeus yksityisyyteen, kotirauhaan ja kirjesalaisuuteen. Hänen kunniaansa tai mainettaan ei saa halventaa. Lapsella on oikeus viestintäsalaisuuteen myös verkossa: sähköpostit, messenger jne. Yksityisyyden suojelemiseksi on tärkeää varjella omia ja toisten henkilötietoja. Henkilötietoja ovat kaikki sellaiset tiedot, joista henkilö on tunnistettavissa. Henkilötietoja ovat siten esimerkiksi asuinpaikka, oma kuva jne. Kaikkien henkilötietojen julkaisun osalta on oltava varovainen netin maailmassa. Yksityistiloissa, kuten kotona, ei saa esimerkiksi kuvata ilman lupaa. Yksityistiloissa otettuja kuvia ei saa myöskään julkaista luvatta. Lapsen mustamaalaaminen tai muu kiusaaminen nettiyhteisössä voi olla kunniaa halventavaa. Verkossa on voimassa samat lait ja säännöt kuin oikeassa elämässä. HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 20

21 Tiedon saanti (artikla 17) Lapsella on oikeus saada tiedotusvälineiden kautta sellaista tietoa, joka on tärkeää hänen kehityksensä ja hyvinvointinsa kannalta. Lapsia on suojeltava heidän hyvinvointinsa kannalta vahingolliselta tiedolta ja aineistolta. Tiedonhaku- ja käsittelytaidot ovat tärkeitä. Netti ja muu media tarjoavat väylän monenlaiseen tietoon. Lapsen on tärkeä oppia lähdekritiikkiä sekä tiedonhaku ja käsittelytaitoja, jotta pystyisi arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja erilaisia mediasisältöjä sekä käyttämään niitä positiivisesti arjessaan. Lapsille haitallisia mediasisältöjä ovat esimerkiksi ikätasoon sopimattomat pelit, elokuvat ja tv-ohjelmat sekä netinsisällöt (seksi, väkivalta, kauhu, huumeet jne.) Lapsille haitallisia verkkoyhteisöjä ja sivustoja ovat lisäksi esimerkiksi vääristynyttä maailmankuvaa tarjoavat, sekä toisten oikeuksia loukkaavat tai vahingolliseen käyttäytymiseen kannustavat yhteisöt. Tällaisia ovat esimerkiksi syömishäiriöitä ja itsetuhoisuutta kannustavat yhteisöt, joissa jaetaan ohjeita ja tukea todellisuudessa vahingolliselle, mutta yhteisön kesken ihailtavaksi koetulle käyttäytymiselle ja suoriutumiselle. Lasten suojelu väkivallalta (artikla 19): Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä. Esimerkiksi kiusaaminen kaikissa muodoissa, mukaan lukien netti- ja kännykkäkiusaaminen ovat asioita, joihin on puututtava. Lapsen oikeus leikkiin, taiteisiin ja kulttuuriin (artikla 31): Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään. Esimerkiksi pelaaminen netissä, pelikonsoleilla jne. ovat lasten leikkimaailmaa. Pelien ikärajoja on tärkeä noudattaa: tietokone- ja konsolipelien ikärajat perustuvat haitallisuuteen, eivät taitotasoon. Pelaamisen yhteydessä on tärkeää muistaa pelien riski addiktioihin. Verkko on yksi kanava taide- ja kulttuurielämään. Lasten kannustaminen luovaan mediailmaisuun on tärkeää. Seksuaaliselta hyväksikäytöltä suojelu (artikla 34): Lasta on suojeltava kaikenlaiselta seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Internetiin liittyvää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ovat mm. hyväksikäytön valmistelu sekä hyväksikäyttöön liittyvät kuva-aineistot. Netti tarjoaa lapsiin seksuaalista kiinnostusta tunteville väylän pyrkiä kontaktiin lapsen kanssa. Tarkoituksena voi olla mm seksuaalissävyinen keskustelu lapsen kanssa, seksuaalisen hyväksikäytön valmistelu, seksuaalissävyisen kuvamateriaalin toimittaminen tai pyytäminen lapselta, seksuaalisen hyväksikäytön kuvaaminen, kuvien tuottaminen, jakelu ja kuluttaminen. Seksuaalisen hyväksikäytön valmistelu kohdistuu harvoin vain yhteen tiettyyn lapseen, ja siitä ilmoittaminen on tärkeää myös muiden suojaamiseksi. Kotikoneen ääressä vaara voi tuntua etäiseltä, koska ympärillä on tuttu turvallinen koti ja nettiyhteyden voi katkaista milloin vain. Netin näennäisen anonyymiyden varjossa seksiin liittyvistä asioista ja tunteista keskusteleminen sekä roolien kokeilu voi lapsesta tuntua jännittävältä. Intiimien asioiden jakaminen nettituttujen kanssa on kuitenkin riski, jonka hallitsemiseen lapsella ei ole valmiuksia. Lasten turvataitojen kasvattaminen on tärkeää, lapsen on opittava tunnistamaan oikea ja väärä lähestyminen. Lapsella on oikeus sanoa ei. 21 HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

22 4.4 Ohjeita lasten netin käyttöön koteihin jaettavaksi Nettikasvattajan käsikirja Netti on perheen yhteinen asia Lapsi tarvitsee aikuisen apua ja tukea mediaviestien arvioimiseen ja tulkintaan. Mitä pienempi lapsi, sitä enemmän aikuisen tukea, apua ja läsnäoloa hän tarvitsee. 1. Ole positiivinen. Osallistu lapsen nettiarkeen siinä missä osallistut hänen Netti on vain harrastuksiinsa yksi media muiden tai kyselet joukossa koulukuulumisia. Kuuntele, keskustele, opi. Lapset ovat syntyneet maailmaan, jossa netti on osa arkea ja sosiaalista kanssakäymistä. Nettikasvatus ei ole sen vaikeampaa tai ihmeellisempää 2. kuin Ohjaa muukaan vastuulliseen kasvatus: tarvitaan netinkäyttöön. rajoja, rakkautta ja Hyvät maalaisjärkeä käytöstavat ja hippunen ja laki huumorintajua pätevät myös sekä netissä. paljon suvaitsevaisuutta. Tutustukaa lapsen kanssa yhdessä nettipalveluntarjoajien ohjeisiin. Suojele 3. lasta Opettele haitalliselta itse aineistolta toimimaan netissä vastuullisesti ja turvallisesti. Harkitse mitä Yksin netissä surffaileva jaat itsestäsi lapsi voi ja vahingossa perheestäsi tai tarkoituksellisesti julkisesti. Muista eksyä vastuusi aikuisviihde- nettikirjoittelijana, tai väkivaltasivustoille. ole Pienimmille tarkkana netinkäyttäjille voidaan rakentaa nettiostoksissa. turvallisempi Pidä nettiympäristö tietokoneen esimerkiksi käyttöjärjestelmä, luomalla tietokoneelle palomuuri lapsen ja oma virusturva käyttäjätili, ajan joka tasalla. mahdollistaa vain tiettyjen palveluiden ja ohjelmien käytön. Voidaan käyttää myös esto- ja suodatinohjelmia. Mikään tekninen ohjelma tai rajoitus ei kuitenkaan 4. Ole korvaa läsnä. vanhemman Kuuntele läsnäoloa. ja tue. Suhtaudu ongelmiin vakavasti, älä syyllistä lasta. Keskustele 5. niin Ohjaa mukavista nettielämän kuin pelottavistakin ulkopuolisiin asioihin. asioistaliikunta, terveellinen ravinto, Myönteinen suhtautuminen riittävä uni lapsen ja netinkäyttöön ulkopuoliset rakentaa kaverisuhteet luottamusta ja ovat luo keskusteluyhteyden, tärkeitä! joka on kullanarvoinen lapsen kasvaessa ja itsenäistyessä. Lapsilla on myös paljon antoisaa opetettavaa aikuisille netin maailmasta. Tutustukaa lapsen nettiarkeen yhdessä! +6. Nettielämän Luota ja pelimaailmojen itseesi! ikävät tai pelottavat asiatkin on tärkeä käsitellä lapsen kanssa. Ota selvää palveluista ja anna palautetta niiden tuottajille Aikuisen on hyvä Nettikasvatus tutustua lapsen käyttämiin on ihan peleihin tavallista ja nettipalveluihin. kasvatusta. Mikäli olet sitä mieltä, että lapsille suunnatuissa palveluissa on lapsille sopimattomia sisältöjä, tai että pelin ikäraja on liian alhainen, anna äänesi kuulua! Lähetä palautetta verkkopalvelusta sen tuottajalle, tai ota yhteyttä Valtion elokuvatarkastamoon. Ilmoita myös, jos löydät netistä laitonta materiaalia. Laittomaksi epäilemästäsi aineistosta voit ilmoittaa Pelastakaa Lasten Nettivihjeeseen: Jos lapsesi joutuu nettimaailmassa vaikeuksiin: Sopikaa perheen yhteiset pelisäännöt netinkäytöstä On tärkeää, että perheellä on perustellut ja yhteisesti sovitut pelisäännöt netinkäytöstä. Netissä käyttäydytään kuten oikeassa maailmassa. Pienten lasten käyttämä tietokone ja pelilaitteet kannattaa sijoittaa yhteisiin tiloihin, jolloin nettitekemisistä keskustelu on helpompaa ja luontevampaa. Selvitä mitä Ajankäytöstä on tapahtunut on hyvä ja missä. keskustella, että aikaa jää myös liikkumiselle ja ulkoilulle, nukkumiselle ja muihin arjen toimintoihin. Aikuisten on kunnioitettava lasten oikeutta yksityisviestintään netissä. Talleta ikävät kuten kiusaamisviestit, kuvat jne. talteen mahdollista selvittelyä varten. Muista henkilötietojen ja salasanojen suojaamisen tärkeys Jos lapsi haluaa kirjautua johonkin uuteen palveluun, se on hyvä tehdä yhdessä aikuisen kanssa. Salasana on aina henkilökohtainen, eikä sitä saa kertoa Ota edes yhteys parhaalle palvelun kaverille. ylläpitoon, Lasta on muistutettava kouluun, poliisiin nettiin laitettujen - riippuen tietojen tilanteesta. merkityksestä ja julkisuudesta. Kuka näkee tiedot, kuvat, tekstit jne.? Huvia ja hyötyä Tue lasta ja hanki lapselle tarvittaessa apua. Lasten ja nuorten internetin käyttö on useimmiten viihdekäyttöä ja sosiaalista elämää kavereiden kanssa. Aikuisena voit kannustaa lasta huomioimaan netin hyötykäyttömahdollisuuksia kuten tiedonhakua, oppimista jne. Lisätietoja lasten ja nuorten nettielämästä Virheistä oppii Ongelmat on tehty ratkaistaviksi, eikä ensimmäisen takaiskun jälkeen nettiin tutustumista kannata lopettaa. Ole läsnä tilanteessa, jossa lapsesi tutustuu mediamaailmaan. Näin voit tarttua mahdollisiin ongelmatilanteisiin heti alussa. Rajoittaminen ja torjunta estävät lasta rankaisun pelossa kertomasta aikuiselle ongelmista. Ystäviä verkosta Kun lapsi oppii lukemaan ja kirjoittamaan, netinkäytön mahdollisuudet laajentuvat. Sosiaaliset palvelut alkavat kiinnostaa, sillä netistä löytää aina peli- ja juttuseuraa. Netissä solmitaan usein tärkeitä uusia ihmissuhteita ja ylläpidetään vanhoja. Uusien nettituttavuuksien osalta on hyvä noudattaa tervettä varovaisuutta. Jos lapsi haluaa tavata nettitutun, tapaaminen on hyvä sopia julkiselle paikalle niin, että aikuinen on läsnä tilanteessa. Vanhempien on syytä tutustua etukäteen lasten suosimiin palveluihin ja sopia säännöt mm. siitä, keiden kanssa ja missä nettiympäristöissä lapsella on lupa keskustella ja pelailla. Ole esimerkkinä lapselle ja nuorelle. Olet tärkein esikuva lapsellesi! Kannusta lasta omalla toiminnallasi ja esimerkilläsi aktiiviseen, järkevään, kohtuulliseen ja muita huomioonottavaan netinkäyttöön. KOPIOI KOTIIN VIETÄVÄKSI! HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 22

23 Pelastakaa Lapset tarjoaa monipuolista toimintaa Hiiripiirin lisäksi. Nettivihje.net Palvelu internetin laittoman aineiston ilmoittamiseksi. Nettivihje välittää tiedon laittomista sivuista Suomen Keskusrikospoliisille sekä maailmanlaajuiselle INHOPE-verkostolle (International Association of Internet Hotlines) jatkotoimenpiteitä varten. Valtaosa ilmoituksista koskee kuvia lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Toiminta verkkoyhteisöissä Pelastakaa Lapset tarjoaa aikuisen läsnäoloa lasten ja nuorten suosimissa verkkoyhteisöissä järjestämällä säännöllisesti Manteli tukichatteja yhteistyössä verkon toimijoiden sekä koulutettujen tukihenkilöiden kanssa. Pelastakaa Lapsilla on lisäksi valmius järjestää kriisichat lapsia ja nuoria järkyttäneiden tapahtumien yhteydessä. Kriisichat avattiin Kauhajoen ja Jokelan kouluampumistapausten, Konginkankaan bussionnettomuuden sekä Aasian Tsunami-katastrofin yhteydessä. Vaikuttamistyö Pelastakaa Lapset toimii lasten oikeuksien edistämiseksi digitaalisessa mediassa. Poliitikoille, asiantuntijoille ja päättäjille välitetään tietoa mm. kannanotoin, lausunnoin, tiedottein ja asiantuntija-artikkelein. Koulutus ja tiedotus Lasten ja nuorten parissa toimivien henkilöiden tietoisuutta ja valmiutta edistää lasten digitaaliseen mediaan liittyviä oikeuksia lisätään koulutuksen ja tiedotuksen avulla. Pelastakaa Lapset kouluttaa vapaaehtoisia chattukihenkilöitä, lasten ja nuorten käyttämien verkkopalvelujen moderaattoreita sekä lasten ja nuorten kanssa tai heidän hyväkseen työskenteleviä ammattilaisia ja ammattiin valmistuvia. Lasten huoltajille välitetään tietoa lasten turvallisesta median käytöstä. Vuosittaiset Lapsen ääni- ja kännykän käytön kyselyt Pelastakaa Lapset toteuttaa vuosittain Lapsen ääni kyselyn lasten internetin käyttöön liittyvistä asioista. Kännykän käytön kyselyt kertovat lasten matkapuhelimen käytöstä. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö Digitaaliseen mediaan liittyvää lasten turvallisuutta ja hyvinvointia edistetään kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä: Euroopan komission Safer Internet plus ohjelmaan kuuluva Finnish Internet Awareness and Safety (FIAS) on Pelastakaa Lasten, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Viestintäviraston yhteishanke, johon liittyy laaja kansallinen yhteistyö kansallisessa Tietoturvapäivä-hankkeessa. Maailmanlaajuisesti toimiva INHOPE-järjestö yhdistää hotline-toimijat. Insafe-verkosto yhdistää eurooppalaisia nettiturvallisuutta edistäviä toimijoita. enacso verkosto työskentelee eurooppalaisten lapsen oikeuksien näkökulmasta toimivien tahojen kanssa. 23 HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

24 ISBN Paintmedia Oy 2009 Hiiripiiri perustuu lasten oikeuksien edistämiseen: jokaisella lapsella on oikeus ilmaisuun, tiedon saamiseen, osallistumiseen, suojaan ja yksityisyyteen myös mediamaailmassa. Jokaisella lapsella on oikeus oppia näihin liittyviä taitoja. Hiiripiirin taustalla on vuosina toteutettu Pelastakaa Lasten ja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen yhteishanke lasten tieto- ja viestintätekniikkataitojen edistämiseksi. Mukana kehitysvaiheessa olivat merkittävimmät suomalaiset huippuasiantuntijat yliopistoista, yrityksistä ja media-alalta sekä kouluista ja päiväkodeista. Hiiripiiriä rahoittavat Euroopan komission Safer Internet -ohjelma, Raha-automaattiyhdistys, Opetusministeriön Lapset ja media kokonaisuus, Liikenne- ja Viestintäministeriö sekä suomalaiset yritykset, säätiöt ja yksityiset lahjoittajat. Oppaan tuottamista on tukenut Nokia Siemens Networks. Tavoite on kaikille yhteinen: lasten mediataitojen ja turvallisuuden edistäminen digitaalisessa mediamaailmassa. HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 24

Nettikasvattajan. käsikirja

Nettikasvattajan. käsikirja Nettikasvattajan käsikirja 5+1 ohjetta kasvattajalle 1 Ole positiivinen. Osallistu lapsen nettiarkeen kuten harrastuksiin tai koulukuulumisiin. Kuuntele, keskustele, opi! Pelastakaa Lapset ry:n nettiturvallisuustyön

Lisätiedot

Kännykkäkasvattajan. käsikirja. 1 uusi viesti

Kännykkäkasvattajan. käsikirja. 1 uusi viesti Kännykkäkasvattajan käsikirja 1 uusi viesti 5+1 ohjetta kasvattajalle 1 Ole positiivinen. Tutkikaa yhdessä mitä kaikkea kivaa kännykällä voi tehdä. Kuuntele, keskustele, opi! Pelastakaa Lapset ry:n nettiturvallisuustyön

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

Lapset netissä Opas vanhemmille. Yhteistyössä

Lapset netissä Opas vanhemmille. Yhteistyössä Lapset netissä Opas vanhemmille Yhteistyössä Kukaan ei ole digitaitoinen syntyessään Lapset ottavat nopeasti uusia teknologioita haltuun. He ovat syntyneet kännykkä kädessä ja siksi heitä usein kutsutaan

Lisätiedot

Reilusti nuori. Nettikiusaamisesta tulevaisuuden oppimiseen. 2.2.2012, Mertalan koulu Mari Muinonen

Reilusti nuori. Nettikiusaamisesta tulevaisuuden oppimiseen. 2.2.2012, Mertalan koulu Mari Muinonen Reilusti nuori Nettikiusaamisesta tulevaisuuden oppimiseen 2.2.2012, Mertalan koulu Mari Muinonen Olen olemassa? Lämmittelyä Yhä nuoremmat osaavat käyttää Reaali ja virtuaali sama asia Mobiiliteknologiat

Lisätiedot

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Ala-aste vanhempainilta Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Paula Aalto 14.4.2016 MLL:n mediakasvatustyö Mediakasvatuksella pyritään edistämään lasten valmiuksia ymmärtää ja tulkita

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää

Nettielämä on oikeaa elämää Nettielämä on oikeaa elämää JA NETTIKASVATUS ON TAVALLISTA KASVATUSTA pelikone+netti tietokone+ netti Tie auki maailmaan kännykkä + netti 6+1 OHJETTA KASVATTAJALLE Ole positiivinen. Osallistu lapsen nettiarkeen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana. Suvi Tuominen

Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana. Suvi Tuominen Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana Suvi Tuominen Mikä KAVI? Kansallinen audiovisuaalinen arkisto ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus yhdistyivät 1.1.2014 Lakisääteisiä tehtäviä mm. audiovisuaalisen

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

Nuoret ja netti. kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen. Mervi Keinänen

Nuoret ja netti. kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen. Mervi Keinänen Nuoret ja netti kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen Mervi Keinänen Netin käyttö koostuu pienistä paloista Viihdekäyttö Kaverisuhteiden ylläpitäminen Rentoutuminen ja viihtyminen Hyötykäyttö

Lisätiedot

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Joulukuu 2011 Lapsen oikeudet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus valtioita

Lisätiedot

Riihessä 1 harjoitellaan perusasioita, tutustutaan aihemaailmaan ja käsitteisiin sekä harjoitellaan yksinkertaisten työvälineiden kanssa

Riihessä 1 harjoitellaan perusasioita, tutustutaan aihemaailmaan ja käsitteisiin sekä harjoitellaan yksinkertaisten työvälineiden kanssa Riihessä 1 harjoitellaan perusasioita, tutustutaan aihemaailmaan ja käsitteisiin sekä harjoitellaan yksinkertaisten työvälineiden kanssa työskentelyä. Tehtävä: Arvaa kuva! Piirrä kuva. Kaveri yrittää arvata

Lisätiedot

M I K A L I N D É N 16.10.2013 1

M I K A L I N D É N 16.10.2013 1 NUORTEN KOKEMA NETTIRIKOLLISUUS M I K A L I N D É N 16.10.2013 1 FAKTOJA IRC galleriaa käyttää kuukausittain 70% maamme 15-24 vuotiaista nuorista IRC galleriaan lisätään joka päivä noin 70 000 valokuvaa

Lisätiedot

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet LIITE 5 Tampereen kaupunki Kasvatus ja opetuspalvelut 2012 2015 Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet Tavoitteena on, että oppilas hyödyntää tieto ja viestintätekniikan mahdollisuuksia

Lisätiedot

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi.

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Ketään lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ominaisuuksien, mielipiteiden tai alkuperän vuoksi. Lapsia koskevia

Lisätiedot

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 10.6.2013 Koonnut Virpi Soini 2. luokan tavoitteet tutustuu verkko-opiskeluun ja harjoittelee käytännön työtaitoja, kuten tekstintuottamista

Lisätiedot

Kännykällä tottakai! Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä

Kännykällä tottakai! Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä Kännykällä tottakai! Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä 2006 Lapset matkapuhelimen käyttäjinä Kysely toteutettiin syyskuussa 2006 ja kyselyyn vastasi 17 848 lasta. Kysely oli avoinna Habbo Hotellin,

Lisätiedot

Vanhempainilta koulukiusaamisesta

Vanhempainilta koulukiusaamisesta Vanhempainilta koulukiusaamisesta Vanhempainillan tavoitteet Saada tietoa ja keskustella kiusaamisesta ilmiönä. Antaa vanhemmille keinoja ja välineitä käsitellä kiusaamista yhdessä lapsen ja koulun kanssa.

Lisätiedot

Vanhempainillassa käsiteltäviä teemoja

Vanhempainillassa käsiteltäviä teemoja Vanhempainillassa käsiteltäviä teemoja Nuorten netinkäyttö/sosiaalinen media Nettikiusaaminen Pelit ja pelaaminen Miten tukea nuorta mediankäytössä Kouluttajana Anne Hämäläinen Mediankäyttö koostuu pienistä

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Ryhmä 5 Kehityksen suunta.. Mitä teema tarkoittaa? Teeman punaisena lankana on pohjimmiltaan se, että teknologiakasvatus ja teknologian arkipäiväistäminen tulee

Lisätiedot

Lapset ja media. Opas selkokielellä

Lapset ja media. Opas selkokielellä Lapset ja media Opas selkokielellä Sisältö Johdanto 3 Ikärajat 4 Netti 8 Pelit 14 Käyttääkö lapsi liikaa mediaa? 15 Lukeminen 16 Jokainen voi tuottaa mediasisältöjä 18 2 Johdanto Lapsella on oikeus käyttää

Lisätiedot

Esityksen aihe 9.10.2014

Esityksen aihe 9.10.2014 Tunne ja turvataidot osaamiseksi hankkeen satoa Helsinki Kaija Lajunen, Pirjo Lahtinen, Sirpa Valkama & Riitta Ala Luhtala 2 TUNNE JA TURVATAIDOT OSAAMISEKSI TUTA HANKE (2012 2014) Jyväskylän ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seksuaalirikoksiin ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö

Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

kenttäopas Mediakasvattajan kenttätesti! Peruskouluikäisten vanhemmille. Mediakasvattajan

kenttäopas Mediakasvattajan kenttätesti! Peruskouluikäisten vanhemmille. Mediakasvattajan Mediakasvattajan kenttäopas Peruskouluikäisten vanhemmille. Mediakasvattajan kenttätesti! Oletko huolestunut, huolehtiva vai huoleton mediakasvattaja? www.tietoturvakoulu.fi Mediakasvattajan kenttäopas

Lisätiedot

Turvataidot tutuksi 14.11.201 5. Kaija Lajunen, Pirjo Lahtinen ja Carita Luukkainen

Turvataidot tutuksi 14.11.201 5. Kaija Lajunen, Pirjo Lahtinen ja Carita Luukkainen Turvataidot tutuksi Mitä turvataidot ovat? Taitoa pitää huolta itsestä ja omasta turvallisuudesta Taitoa toimia itseä suojelevalla tavalla kiusaamisen, alistamisen, väkivallan, houkuttelun ja seksuaalisen

Lisätiedot

Sosiaalinen media ja opettajan tvt-taidot: mitä opettajan pitäisi osata? 16.4.2012 Katrina Vartiainen

Sosiaalinen media ja opettajan tvt-taidot: mitä opettajan pitäisi osata? 16.4.2012 Katrina Vartiainen Sosiaalinen media ja opettajan tvt-taidot: mitä opettajan pitäisi osata? 16.4.2012 Katrina Vartiainen Sosiaalinen media? Sosiaalinen media (some) liittyy internetin vuorovaikutteisiin ryhmätyö- ja julkaisujärjestelmiin,

Lisätiedot

OPETTAJA VERKOSSA: Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa

OPETTAJA VERKOSSA: Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa OPETTAJA VERKOSSA: Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa 28.3.2017 Oskari Uotinen #opeverkossa OPETTAJA VERKOSSA: Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa 28.3.2017 Oskari Uotinen #opeverkossa Tallenteet: Tinyurl.com/opeverkossa

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27%

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27% Kaikki vastaajat (N=819) % 30 20 10 0 25% 26% 22% 27% 29% 36% 7. 8. 9. 34% 52% % 52 50 48 48% 46 Tyttö Poika Aloittelija: minulla ei ole kokemusta ipadin käytöstä Noviisi: minulla on ipadin peruskäyttökokemusta,

Lisätiedot

Lapset ja Internetin turvallinen käyttö

Lapset ja Internetin turvallinen käyttö Lapset ja Internetin turvallinen käyttö 1 JOHDANTO... 1 2 VANHEMPIEN VASTUU... 1 2.1 Internetin käytön seuraaminen... 1 2.2 Suodatinohjelmat... 1 2.3 Henkilöllisyyden pitäminen salassa... 2 2.4 Kaupallisuus...

Lisätiedot

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa!

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! Löydät Internetistä kotibilekuvia, joissa esiinnyt. Mitä ajattelet kuvista? 1) SIISTII! 2) EVVK 3) En pidä siitä, että kuviani laitetaan nettiin ilman lupaani Internetiin laitettua kuvaa tai aineistoa

Lisätiedot

Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi.

Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Kysymys: Kuka voi olla sellainen henkilö, joka täyttää seksuaalinen kaltoinkohtelijan määritelmän? Kysymys: Kenen vastuulla seksuaalinen kaltoinkohtelu on? Kuka vaan. Naapuri, sukulainen, tuttu, tuntematon,

Lisätiedot

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle Hyvä 5.- ja 6. -luokkalaisen opettaja, Mennään ajoissa nukkumaan! on 5.- ja 6. -luokkalaisille tarkoitettu vuorovaikutteinen kotitehtävävihko,

Lisätiedot

MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry

MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry Isä ja äiti - perusasiat riittävät aikuisella menee hyvin aikuisella on aikaa ja kiinnostunut minusta voisi

Lisätiedot

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö Mitä opettajan tulee osata Työskentelytaidot (päätelaitteen käyttötaidot) Esiopetus esiopetuksen laitteiston peruskäyttötaidot (tekstinkäsittely, tallentaminen) tietokoneen oheislaitteiden käyttötaidot

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KOPIRAITTILAN KOULU Tekijänoikeustaidot on jaettu materiaalissa kolmeen osaan: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon ja tiedonhankintataitoon ja kriittiseen

Lisätiedot

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä LASTEN OIKEUDET Setan Transtukipiste Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä >> SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON JOIDENKIN LASTEN OMINAISUUS Joskus lapsi haluaa olla välillä poika ja välillä tyttö.

Lisätiedot

Nuoret ja nettimaailma. Annukka Saukko & Minna-Maija Saukko Seinäjoen kaupunki, nuorisotoimi

Nuoret ja nettimaailma. Annukka Saukko & Minna-Maija Saukko Seinäjoen kaupunki, nuorisotoimi Nuoret ja nettimaailma Annukka Saukko & Minna-Maija Saukko Seinäjoen kaupunki, nuorisotoimi Käsiteltävät asiat Miten nuoret käyttävät nettiä? Mitkä ovat nuorten suosimia nettipalveluita? Millaisia nuoret

Lisätiedot

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Finland PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Onko taloudessanne

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

1. Tietoa tekijänoikeuksista

1. Tietoa tekijänoikeuksista KOPIRAITTILAN KOULU LUKION Kopiraittilan koulun materiaaleissa tekijänoikeustaidot on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon sekä tiedonhankintataitoon

Lisätiedot

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä.

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tule mukaan! Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tämän helppokäyttöisen netin kohtaamis- ja keskustelupaikan

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Sopulihyppyjä ja tonttuhäntien tähtitaivas Päiväkotilapsien luovaa mediankäyttöä Molla-hankkeessa

Sopulihyppyjä ja tonttuhäntien tähtitaivas Päiväkotilapsien luovaa mediankäyttöä Molla-hankkeessa Sopulihyppyjä ja tonttuhäntien tähtitaivas Päiväkotilapsien luovaa mediankäyttöä Molla-hankkeessa Esitys löytyy Mollan sivuilta: Molla.ejuttu.fi Molla- media, osallisuus, lapsi. Kurkistus pienten lasten

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen 1. Laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hallinta (tietokoneen käyttötaidot, käyttöjärjestelmä, tutustuminen erilaisiin tietoteknisiin

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lapsen oikeudet LOS:ssa Lapsella on oikeus: Suojeluun Osallistumiseen ja vaikuttamiseen Osuuteen yhteiskunnan voimavaroista

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Koululainen ja media. www.nurmijarvi.fi

Koululainen ja media. www.nurmijarvi.fi Koululainen ja media www.nurmijarvi.fi Vanhemmille ja lasten huoltajille Koululaiset tarvitsevat aikuista etenkin sähköisen median käytön tueksi olemaan läsnä ja keskustelemaan asioista, joita he mediassa

Lisätiedot

Hyvää mieltä perheen arkeen

Hyvää mieltä perheen arkeen Hyvää mieltä perheen arkeen Susanna Kosonen (KM, LO, LTO, AO, OPO, taidekasvatuksen yo) Hyvää mieltä perheen arkeen / Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura Maailman vanhin mielenterveysjärjestö

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille 1 Hei koululainen! Tässä tehtävävihkossa käsitellään murrosikään liittyviä asioita. Tehtävät ovat kotitehtäviä,

Lisätiedot

TUNNE- JA TURVATAITOJA LAPSILLE - OPPIMATERIAALIN PÄIVITETTY VERSIO

TUNNE- JA TURVATAITOJA LAPSILLE - OPPIMATERIAALIN PÄIVITETTY VERSIO TUNNE- JA TURVATAITOJA LAPSILLE - OPPIMATERIAALIN PÄIVITETTY VERSIO 3.12.2014 Kaija Lajunen & RiiAa Ala- Luhtala Tunne- ja turvataidot osaamiseksi - hanke Lajunen & Ala- Luhtala 3.12.2014 1 TUNNE- JA TURVATAITOJA

Lisätiedot

Perustiedot selvityksestä

Perustiedot selvityksestä Perustiedot selvityksestä Selvitys on STM:n rahoittama ja Helsingin kaupungin Klaari-toiminnan koordinoima. Vastaukset kerätty verkkokyselynä koulupäivän aikana Helsingin ja Vantaan 10-18-vuotiailta koululaisilta

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK

KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK Mitä tarkoittaa positiivinen kannustaminen? - rohkaiseminen Miten sitä voidaan toteuttaa a) kotona - jos lapsi ei vielä ymmärrä tehtävää, niin vanhemmat

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA YPÄJÄN KUNTA VARHAISKASVATUS 2016 KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA 1. KOKO HENKILÖKUNTA ON SAANUT KOULUTUSTA VARHAISLAPSUUDESSA TAPAHTUVASTA KIUSAAMISESTA sekä sen havainnoimisesta: pedagoginen palaveri

Lisätiedot

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä kouluissa tapahtuvien rikosten tunnistamisesta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Varhainen mediakasvatus mediaa oppii ymmärtämään

Varhainen mediakasvatus mediaa oppii ymmärtämään Varhainen mediakasvatus mediaa oppii ymmärtämään Mediataidot suojaavat ja vahvistavat mediakasvatuksen tavoitteena itsenäinen, aktiivinen ja kriittinen ote mediaan median hallinnan avaimina ovat monipuoliset

Lisätiedot

Hyvää mieltä perheen arkeen

Hyvää mieltä perheen arkeen Hyvää mieltä perheen arkeen Marja Snellman-, KM, LO, Sos.tt. Suomen Mielenterveysseura Maailman vanhin mielenterveysjärjestö Sitoutumaton kansanterveys- ja kansalaisjärjestö Mielenterveysseura pyrkii siirtämään

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

KÄYTÖSSÄOLEVAT DOKUMENTOINTI MENETELMÄT VALOKUVATAAN

KÄYTÖSSÄOLEVAT DOKUMENTOINTI MENETELMÄT VALOKUVATAAN KÄYTÖSSÄOLEVAT DOKUMENTOINTI MENETELMÄT VALOKUVATAAN Kuvataan lasten toimintaa Kamerat tutuiksi kaikille taideprojektissa Muissa päivän tilanteissa kuvattu connected day Annantalo-projektissa henkilökunta

Lisätiedot

OPPITUNTIMATERIAALIT MEDIAKASVATUS Netiketti Säännöt

OPPITUNTIMATERIAALIT MEDIAKASVATUS Netiketti Säännöt OPPITUNNIN KUVAUS OPPITUNNIN NIMI Sisältö Luokka-aste Suositeltu ohjelmiston kokemustaso Tavoitteet Kesto Tarvikkeet Tehtävän sanastoa Petra s Planet for Schools -ohjelmiston pelisäännöt Käydään läpi netikettiä

Lisätiedot

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset 007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset Siltamäki Suutarila-Töyrynummi-alueella toteutettiin loka-marraskuussa 2007 kysely pohjaksi alueen lapsille ja nuorille laadittaville yhteisille pelisäännöille.

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

lapsilla on omat oikeudet?

lapsilla on omat oikeudet? Tiesitkö, että lapsilla on omat oikeudet? Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle iästä riippumatta. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus on tehty turvaamaan lapsen erityisiä tarpeita ja etua. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Oppilas osaa hyödyntää itsenäisesti. ympäristöä opiskelussa. Oppilas hyödyntää suunnitelmallista. Oppilas osaa hyödyntää tietoja

Oppilas osaa hyödyntää itsenäisesti. ympäristöä opiskelussa. Oppilas hyödyntää suunnitelmallista. Oppilas osaa hyödyntää tietoja TVT-TAITOTASOJEN TIIVISTELMÄ A. KÄYTÄNNÖN TAIDOT JA OMA TUOTTAMINEN viestintäteknisen ympäristön ja ohjelmistojen Oppilas opettelee hyödyntämään tieto- ja viestintäteknistä Oppilas osaa hyödyntää itsenäisesti

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

(3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen. (0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen. (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen. (7-9) Tavoitteet 9.

(3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen. (0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen. (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen. (7-9) Tavoitteet 9. 1. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteet ja keskeiset käsitteet, sekä käytännön tvt-taitojen kehittäminen omien tuotosten laadinnassa. Osaa käyttää itsenäisesti tablettia ja / tai

Lisätiedot

PERUSOPETUS SELVITTI KOULUKIUSAAMISTA

PERUSOPETUS SELVITTI KOULUKIUSAAMISTA PERUSOPETUS SELVITTI KOULUKIUSAAMISTA Järvenpään perusopetuksessa toteutettiin syksyllä 2008 koulukiusaamista koskeva kysely, johon vastasivat lähes kaikki perusopetuksen 1.-9. luokkien oppilaat. Kyselyn

Lisätiedot

Vastuu on meidän! Ansvaret är vårt!

Vastuu on meidän! Ansvaret är vårt! Lions Clubs International MD 107 Finland Vastuu on meidän! Ansvaret är vårt! Aktiviteetti lionsklubeille Netin turvallinen käyttö perheissä 1 Leijonien oma palveluaktiviteetti! Netin turvallinen käyttö

Lisätiedot

NUORISOTYÖN AUDITOINTI- JA ITSEARVIOINTIMALLI VERKKOPERUSTAINEN NUORISOTYÖ UUDISTETTU 5.9.2011

NUORISOTYÖN AUDITOINTI- JA ITSEARVIOINTIMALLI VERKKOPERUSTAINEN NUORISOTYÖ UUDISTETTU 5.9.2011 1 / 7 NUORISOTYÖN AUDITOINTI- JA ITSEARVIOINTIMALLI VERKKOPERUSTAINEN NUORISOTYÖ UUDISTETTU 5.9.2011 Verkkoperustaisen nuorisotyön eettiset periaatteet Yhteydenottajan oikeudet ja velvollisuudet Yhteydenottajalla

Lisätiedot

PED005 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi II: TVT

PED005 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi II: TVT PED005 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi II: TVT Jyrki Reunamo Orientaation lähteillä - varhaiskasvatuksen kehittämisprojekti / Suomi - Taiwan 19.9.2017 1 Tieto- ja viestintäteknologinen osa

Lisätiedot

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Oppiakseen perustietoja ja -taitoja sekä sosiaalisuutta Oppiakseen erilaisia sosiaalisia taitoja ja sääntöjä

Lisätiedot

Tasapainoilua arjessa lapsen ylipaino. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry

Tasapainoilua arjessa lapsen ylipaino. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Tasapainoilua arjessa lapsen ylipaino. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Luennon sisältö Mistä lähteä liikkeelle, jos oman lapsen paino huolestuttaa? Miten lapsen

Lisätiedot

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee AI 6. lk Arvioitavat tavoitteet Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (T1, T2, T3, T4) Tekstien tulkitseminen (T5, T6, T7, T8) Hyväksytty (5) Välttävä (6-7) Oppilas saa arvosanan 6, Oppilas saa arvosanan

Lisätiedot

TURVATAITOJA LAPSILLE OPPIMATERIAALI JA SEN PÄIVITYSTYÖ 07.10.2013. Mirja Ylenius-Lehtonen Minna Andell Kaija Lajunen

TURVATAITOJA LAPSILLE OPPIMATERIAALI JA SEN PÄIVITYSTYÖ 07.10.2013. Mirja Ylenius-Lehtonen Minna Andell Kaija Lajunen TURVATAITOJA LAPSILLE OPPIMATERIAALI JA SEN PÄIVITYSTYÖ 07.10.2013 Mirja Ylenius-Lehtonen Minna Andell Kaija Lajunen Lasten turvataitokasvatus suomalainen lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyohjelma

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö tarkoittavat toisen ihmisen kiusaamista ja satuttamista seksuaalisesti. Seksuaalinen kiusaaminen kohdistuu intiimeihin eli

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

TURVALLISESTI SOMESSA

TURVALLISESTI SOMESSA TURVALLISESTI SOMESSA 1 VANHEMPANA DIGIAJASSA Sosiaalisesta mediasta, peleistä, erilaisista sovelluksista ja älylaitteista on tullut tärkeä osa lastemme elämää. Vanhempaa jatkuvasti muuttuvien laitteiden

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Valinnaiset aineet Paulaharjussa

Valinnaiset aineet Paulaharjussa Valinnaiset aineet Paulaharjussa 2016-2017 30.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä 1) Valinnaisten aineiden laajuus: 1 vvt sanallinen arviointi 38 tuntia > ei mennä kovin syvälle, opettajien osaaminen

Lisätiedot

Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys

Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys Vastaajia yhteensä 261 kpl Naisia 195kpl (74,7%) Miehiä 66 kpl (25,3%) Vastanneiden ikä Mielestäni alakoulun (0-6 lk) oppilaan lähikoulun tulisi

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Yle ja digitaidot. Digi arkeen -neuvottelukunta Minna Peltomäki, Ville Alijoki

Yle ja digitaidot. Digi arkeen -neuvottelukunta Minna Peltomäki, Ville Alijoki Yle ja digitaidot Digi arkeen -neuvottelukunta 15.6.2017 Minna Peltomäki, Ville Alijoki YLE JA DIGITAIDOT Sisällöntuotannon ja julkaisemisen muutos Digitaalinen muutos vaikuttaa: Median käyttötavat, teknologia,

Lisätiedot