OPETTAJAOPAS HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETTAJAOPAS HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS"

Transkriptio

1 OPETTAJAOPAS 1 HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

2 Hiiripiiri oppimateriaali tarjoaa opettajille helpon ja yksinkertaisen aineiston opetussuunnitelmatasolla annettujen mediakasvatustavoitteiden toteuttamiseen. Materiaali antaa vinkkejä, miten mediaa ja tieto- ja viestintätekniikkaa voi helposti hyödyntää opetuksessa. Hiiripiiri on käyttäjille täysin maksuton. Materiaali soveltuu erityisesti esi- ja alkuopetukseen, sekä 3-4 luokkalaisten mediataitojen harjoitteluun. Haasteita riittää myös isommille lapsille. Hiiripiiri Opettajanopas tukee Hiiripiiri-materiaalin käyttöä ja antaa vinkkejä opetustyön toteuttamiseen. Opas koostuu materiaalin esittelystä ja työskentelyohjeista. Oppaassa on myös esimerkkejä Hiiripiirin tehtävistä. Oppaaseen on lisäksi koottu taustatietoa lasten internetin ja matkapuhelinten käytöstä sekä toimintaohjeita ongelmatilanteita varten. Hiiripiiri opas ja kaikki Hiiripiirin kuuluvat tehtävämateriaalit sekä tilauslomake maksuttomille oheismateriaalille löytyvät verkko-osoitteesta Hauskoja Hiiripiiri-hetkiä! HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 2

3 1 Hiiripiirissä työskentely Hiiripiirin verkkosivu Tehtävälaari ja Riihet Riihen tehtävät Hiirimerkkejä tehtävistä Riihikuiva-kirja ja Hiiritohtorin todistus Hiiripörinä - arviointihetki Oheistoimintaa lapsille Tehtävien sisällöt Riihi Riihi Riihi Esimerkkejä tehtävistä Riihi 1 Hiiren kolo Riihi 2 Jatka tarinaa Riihi 3 Hiiriverkon pelastusliivit Mediataidot kuntoon! Lasten netin käyttö Kännykät ja lapset Lapsen oikeudet ja mediataidot Ohjeita lasten netin käyttöön koteihin jaettavaksi HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

4 1 Hiiripiirissä työskentely Hiiripiiri on helposti sovellettava. Hiiripiiri ei ota kantaa käytettyjen laitteiden tai ohjelmistojen suhteen. Työskentely ei myöskään edellytä opettajilta erityisiä mediakasvatukseen tai teknologiaan liittyviä taitoja. Hiiripiiri materiaali koostuu seuraavista osista: Hiiripiirin verkkosivu Verkkosivulla julkaistut Tehtävälaarin tehtävät työskentelyohjeineen. Tehtävälaari on jakautunut kolmeen tasoon, Riihet 1-3. Painetut Riihikuivat kirjat, Hiiritohtorin todistukset sekä Hiirimerkit Opettajan opas Hiiripiirissä työskentely käynnistyy näin: 1. Tilaa maksuttomat oppilaan kirjat ja todistukset 2. Valitse haluamasi tehtävät Tehtävälaarista 3. Aloita Hiiripiiri! Tehtävien parissa työskennellessään lapset merkitsevät Hiirimerkein Riihikuivaan kirjaan tehtävät, joiden tekemiseen ovat osallistuneet. Kun Hiirimerkkejä on koossa 15, lapsi saa Hiiripiiri-työskentelystä muistoksi Hiiritohtorin todistuksen. 1.1 Hiiripiirin verkkosivu kirja TEHTÄVÄ HIIRIMERKKI RIIHIKUIVA Tämän kirjan omistaa: KIRJA HIIRITOHTORIN TODISTUS Hiiripiirin sivuston perusosat ovat etusivu, Tehtävälaari (Riihet 1-3), info-sivu, linkit ja palaute. Lisäksi sivustolta löytyy lomake materiaalin tilausta varten. Sivustolle on koottu myös linkkejä muihin mediakasvatukseen liittyviin palveluihin ja oppimateriaaleihin. Verkkosivun kautta opettajat voivat lähettää palautteen lisäksi uusia tehtäväideoita Hiiripiirille. Tehtäväideoita voivat olla uudet tehtävät, olemassa olevien tehtävien variaatioita tai muita vinkkejä toteutukseen. Hiiripiiri muokkaa ideat ja ehdotukset mahdollisuuksien mukaan uusiksi tehtäviksi ja julkaisee niitä Hiiripiirin verkkosivulla. Pienikin idea tai vinkki voi olla monelle suureksi avuksi! Hiiripiiri pidättää oikeudet muokata, julkaista ja levittää vinkkien pohjalta syntyneet tehtävät ei-kaupalliseen tarkoitukseen haluamallaan tavalla. HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 4

5 1.2 Tehtävälaari ja Riihet Tehtävälaarista löytyvät valmiit tehtävät ja työskentelyohjeet. Tehtävälaari koostuu kolmesta eri kokonaisuudesta - Riihestä - jotka sisältävät eritasoisia tehtäviä. Riihien tehtävätyyppejä löytyy yksinkertaisista tekstinkäsittelyn harjoittelutehtävistä digikuvaukseen, verkkopalvelujen käytöstä ohjelmointiin. Perusasioita, aihemaailmaan ja käsitteisiin tutustumista, leikkejä ja yksinkertaisten työvälineiden kanssa työskentelyä. Perusasioiden soveltavaa käyttöä, harjoitellaan tarkkailemaan mediaympäristöä, harjoitellaan luovaa mediailmaisua ja tuottamista, tutustutaan verkkomaailmaan ja jatketaan työvälineiden käytön harjoittelua. Sovelletaan monipuolisesti mediaa ja tuotetaan laajempia mediasisältöjä. Harjoitellaan verkkomaailmassa tarvittavia taitoja sekä hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa. Esi- ja alkuopetukseen sopivat parhaiten Riihen 1 tehtävät sekä osa Riihen 2 tehtävistä. Isommille koululaisille riittää haasteita Riihessä 2 ja 3. On hyvä muistaa, että kaikki tehtävät on mahdollista toteuttaa ikä- ja taitotasoon sopeuttaen. Riihen 1 tehtävissä ei tarvita välttämättä edes luku- tai kirjoitustaitoa. Jokainen voidaan toteuttaa juuri niin vaikeasti tai helposti kuin halutaan! Tehtäviä on myös mahdollista yhdistellä. Tehtäviin kannattaa tutustua kaikessa rauhassa ja suunnitella omaan opetukseen sopiva kokonaisuus. 1.3 Riihen tehtävät Hiiripiirin tehtävissä on kuvattu tehtävä, työskentelyohjeet ja tavoitteet. Hiiripiirin tehtävien ohjeelliset sisällöt muodostuvat oppiaineen, mediataitotavoitteen, arjen työkalujen hallintaan liittyvien sisältöjen sekä mediavälineiden perusteella. Jokaisessa tehtävässä on suuntaa-antavasti kerrottu, millaisten taitojen harjoittamiseen tehtävä liittyy. Täsmällisen sisältökokonaisuuden ratkaisee opettajan valinnat tehtävän toteutustavassa. Oppiaine Äidinkieli Matematiikka Ympäristö- ja luonnontieto Fysiikka Kemia Biologia Maantieto Historia Uskonto / elämänkatsomustieto Kuvaamataito Kielet Musiikki Mediataidot Medialuovuus Mediakriittisyys Mediaturvallisuus Vuorovaikutus ja yhteistoiminta Tiedon haku ja hallinta Eettiset kysymykset Koti- kouluyhteistyö Arjen työkalujen hallinta, ohjelmistot, laitteet jne. Tekstinkäsittelyohjelmat Kuvankäsittelyohjelmat Piirrosohjelmat Taulukkolaskentaohjelmat Julkaisuohjelmat Äänenkäsittelyohjelmat Esitysgrafiikkaohjelmat Kameran käyttö Videokameran käyttö Kännykän käyttö Verkkopalvelut Ohjelmointi Tekninen tietoturva Mediavälineet Elokuvat ja televisio Radio Internet Sanoma- ja aikakauslehdet Pelit Kirjat 5 HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

6 Tehtävät ovat taulukossa mainittujen sisältöalueiden toiminnallisia kokonaisuuksia, joissa tekniikka ei ole itseisarvo, ainoastaan väline, jonka avulla opitaan tässä päivässä tarvittavia taitoja. Tärkeintä on yhdessä tekeminen, oppimisen ilo ja lasten luovuus. Hiiripiiri-työskentelyssä opettaja valitsee sopivat tehtävät, joita ryhmä ryhtyy työstämään. Hiiripiirin valmista tehtäväideaa voi muokata tarpeitaan ja mahdollisuuksiaan vastaavaksi. Opettaja voi vapaasti valita ryhmälleen soveltuvan työskentelytavan. Esimerkki. Riihi 1 Hiirenkolo. Jokaisessa tehtävässä on lyhyt kuvaus, sekä ansaittavien Hiirimerkkien määrä (Missä Hiiripiirin hiiri asuu? Piirrä Hiirelle kolo!). Tehtäväkuvauksen voi leikata irti ja kiinnittää erilliseen työskentelykansioon tai vihkoon. Tämä ei ole kuitenkaan välttämätöntä. Tehtävissä on kuvattu työskentelyohjeet opettajalle tuntisuunnittelua varten. Ohjeissa kuvataan lyhyesti mitä harjoitellaan, miksi ja miten. Ohjeet ovat joustavia ja tarkoituksena on, että opettaja muokkaa tehtävät oman ryhmän tarpeiden ja edellytysten mukaisesti. Tehtävämateriaalissa on myös mainittu aihepiiriin liittyviä verkkosivuja, jotka tukevat tuntisuunnittelua tai tehtävän toteutusta. HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 6

7 1.4 Hiirimerkkejä tehtävistä Tehtävissä on arvioitu tehtävän vaatima työmäärä Hiirimerkein (1-3 merkkiä). = helppo, enintään parin oppitunnin mittainen työskentely = vaatii ponnisteluja ja vähintään parin oppitunnin työskentelyä = edellyttää vaativampaa työskentelyä, joka vie useamman oppitunnin. Koostuu esim. laajemmasta projektista tms. Opettaja voi myös itse määritellä ansaittavan Hiirimerkkien määrän, mikäli tehtävä vaatii enemmän työtä. Huom! Hiiripiiri toivoo että sovellusvinkit jne. jaetaan muille opettajille vinkeiksi! Verkkosivulla löytyy lomake tehtäväidean lähettämistä varten. Mikäli idea tai sovellusvariaatio syntyy, opettaja voi valmiiksi hahmotella tehtävän sisältämät aihealueet (esim. oppiaine, mediataito), tarvittavat työkalut, lisävinkit verkkosivuvinkkeineen. Hiiripiiri muokkaa tehtävät lopulliseen, julkaistavaan muotoon. 1.5 Riihikuiva-kirja ja Hiiritohtorin todistus Riihikuiva -kirja on oppilaan kirjanen, johon hän liittää Hiirimerkit ja kirjaa tehdyt tehtävät. Kirjassa on myös kotitehtäviä sekä Hiiripäiväkirja -aukeama lapsen media-arjen seuraamista varten. Kotitehtävien tarkoitus on virittää lasten ja vanhempien välistä keskustelua aiheesta kotona. Hiiripäiväkirja -aukeaman avulla voidaan koota tietoa lapsiryhmän viikon puuhista ja käyttää tuloksia yhteiseen keskusteluun. Seurannan tuloksia voi käyttää vanhempainillan tai vanhempaintapaamisen alustajana. Riihikuivaan kirjaan voi myös kirjoittaa muistiin lapsille soveltuvia verkkosivuja. Hiiritohtorin todistus on osoitus mediataitojen harjoittelusta. Todistus ansaitaan 15 Hiirimerkin jälkeen. 7 HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

8 1.6 Hiiripörinä - arviointihetki Tehtävälaarista voi tulostaa Hiiripörinä -arviointilomakkeen, johon lapset kirjaavat tehtävien toteutuksen jälkeen ajatuksiaan työskentelystä 2-4 oppilaan ryhmissä. Hiiripörinään on hyvä varata aikaa 5 10 minuuttia. Tavoitteena on, että lapset harjoittelevat yhteistoiminnallista työskentelyn arviointia. Opettaja voi hyödyntää arviointituloksia oppimistilanteiden suunnitteluun. Opettajan kannattaa alustaa Hiiripörinää kertaamalla lyhyesti, mitä taitoja tehtävässä erityisesti harjoiteltiin: mitä harjoiteltiin, miten, mikä oli lopputulos mitä työvälineitä, ohjelmia jne. käytettiin. Tämän jälkeen lapset jakautuvat Hiiripörinä-ryhmiin pohtimaan työskentelyään lomaketta apuna käyttäen. Lopuksi opettaja antaa arvionsa ryhmän työskentelystä. Hiiripörinät voi koota esimerkiksi kansioon. Luku- ja kirjoitustaidottomien lasten kanssa Hiiripörinäksi sopii yhteinen keskustelu. 1.7 Oheistoimintaa lapsille Hiirimutaattori on nettiturvallisuusteemoja käsittelevä toiminnallinen tehtäväsivusto. Hiirimutaattorissa soveltuu oheistyöskentelyyn luku- ja kirjoitustaitoisille lapsille. Hiirimutaattori edellyttää myös netin käytön kokemuksia. HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 8

9 2 Tehtävien sisällöt Seuraavassa on esitelty lyhyesti Riihien tehtävät. Hiiripiirin verkkosivuilta löytyy ajankohtaisin tehtäväluettelo. 2.1 Riihi 1 Riihessä 1 harjoitellaan perusasioita, tutustutaan aihemaailmaan ja käsitteisiin sekä harjoitellaan yksinkertaisten työvälineiden kanssa työskentelyä. Arvaa kuva Paritehtävä, jossa toinen pareista piirtää ja toinen arvaa, mitä piirros esittää. Kuvaamataito. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Piirrosohjelmat. Hiiren kolo Piirrostehtävä, jossa piirretään hiirelle kolo! Äidinkieli. Kuvaamataito. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Piirrosohjelmat. Hiirenkolon tarinoita Tarinankerrontatehtävä! Äidinkieli. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekstinkäsittelyohjelmat. Käräytä Rotta! Yhteisleikki, jossa käsitellään kiusaamista. Mediaturvallisuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Eettiset kysymykset. Liikkuuko kuva Tehdään yksinkertainen animaatio. Kuvaamataito. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Elokuvat ja televisio. Maailman paras kirja Tehdään sarjakuva omasta suosikkikirjasta. Äidinkieli. Kuvaamataito. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Koti- kouluyhteistyö. Tekstinkäsittelyohjelmat. Piirrosohjelmat. Peliläksy Pelataan jotain tietokone- tai nettipeliä. Vaikka kotitehtäväksi! Mediaturvallisuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Koti-kouluyhteistyö. Pelit. Robotti ja ohjelmoija Oivalletaan ohjelmointia leikin avulla. Liikunta. Matematiikka. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Ohjelmointi. Tekniikka tutuksi 1 Harjoitellaan tietotekniikkaan liittyviä käsitteitä. Lukemista ja kirjoittamista harjoitteleville. Äidinkieli. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekniikka tutuksi 2 Luku- ja kirjoitusharjoitus, jossa harjoitellaan tietotekniikkaan liittyviä käsitteitä. Äidinkieli. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. 9 HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

10 Tietokonesäännöt Tehdään yhdessä säännöt tietokoneenkäyttöön. Mediaturvallisuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Koti- kouluyhteistyö. Internet. Virustartuttaja Liikuntaleikki, jossa tutustutaan tietoturvaan liittyviin perusasioihin. Liikunta. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Internet. Tekninen tietoturva. Virustorjuja Liikuntaleikki, jossa havainnollistetaan tietoturvaan liittyviä asioita soveltaen tuttua Mustekala-leikkiä. Liikunta. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Internet. Tekninen tietoturva. Äänikuunnelma Tehdään äänikuunnelma hyödyntäen omasta kehosta saatavia ääniä. Äidinkieli. Musiikki. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Äänenkäsittelyohjelmat. Radio. Ötökkäjahti Tutustutaan luontoon tekemällä luontoretki, minkä pohjalta tuotetaan omia mediatöitä. Äidinkieli. Ympäristö- ja luonnontieto. Biologia. Kuvaamataito. Medialuovuus. Tiedonhaku ja -hallinta. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Piirrosohjelmat. Internet. 2.2 Riihi 2 Riihessä 2 sovelletaan opittuja perusasioita, harjoitellaan tarkkailemaan mediaympäristöä, harjoitellaan luovaa mediailmaisua ja tuottamista, tutustutaan verkkomaailman perusasioihin ja jatketaan työvälineiden käytön harjoittelua. Aprillia Keksitään ryhmissä tarinoita, jotka kuulostavat todelta, mutta ovat kuitenkin täyttä puppua. Äidinkieli. Mediakriittisyys. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekstinkäsittely. Piirrosohjelmat. Kuvankäsittelyohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat Dramatiikkaa Tehtävässä suunnitellaan oma peli tai tv-ohjelma. Äidinkieli. Mediakriittisyys. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Videokameran käyttö. Kuvankäsittelyohjelmat. Elokuvat ja televisio. Erilaisia, mutta samanlaisia Opetellaan hyväksymään ja ymmärtämään erilaisuutta ja opetellaan samalla tiedonhakua. Äidinkieli. Uskonto/elämänkatsomus. Ympäristö- ja luonnontieto. Maantieto. Mediakriittisyys. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tiedonhaku ja hallinta. Eettiset kysymykset. Tekstinkäsittelyohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat. Internet. HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 10

11 Heinähetki Tehtävässä kootaan digitaalinen kasvikansio. Ympäristö- ja luonnontieto. Biologia. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Kamerankäyttö. Kuvankäsittelyohjelmat. Julkaisuohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat. Hiirietsivä Harjoitellaan tiedonhakua internetistä. Mediakriittisyys. Mediaturvallisuus. Tiedonhaku ja hallinta. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Internet. Hiiripeli Tehtävässä ideoidaan oma peli, kirjoitetaan pelin juoni ja luodaan hahmot. Äidinkieli. Kuvaamataito. Medialuovuus. Mediaturvallisuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekstinkäsittelyohjelmat. Kuvankäsittelyohjelmat. Piirrosohjelmat. Pelit. Jatka tarinaa Tehtävässä kirjoitetaan parityönä jatkotarinaa lause kerrallaan. Äidinkieli. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Teksinkäsittelyohjelmat. Kirjoitusharjoituksia. ÄN-YY-TEE-NYT! Harjoitellaan tekstinkäsittelyohjelman käyttöä ja kisataan leikkimielellä siitä, kuka on nopein kirjoittaja. Äidinkieli. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekstinkäsittelyohjelmat. Lukujärjestys Harjoitellaan taulukkolaskentaohjelman käyttöä ja tehdään lukujärjestys. Äidinkieli. Matematiikka. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Taulukkolaskentaohjelmat. Kallis matka? Tehtävässä jatketaan taulukkolaskentaohjelman käytön harjoittelua yksinkertaisten laskutoimitusten tekemiseen. Matematiikka. Ympäristö- ja luonnontieto. Maantieto. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Taulukkolaskentaohjelmat. Internet. Kurkkaa kameralla Tehtävässä harjoitellaan kameran käyttöä ja kuvaamaan luovasti. Kuvaamataito. Ympäristö- ja luonnontieto. Biologia. Maantieto. Historia. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Kameran käyttö. Kuvankäsittelyohjelmat. Luontoon Tehdään yhdessä luontoretki, jonka virittämänä tehdään mediavälineitä hyödyntäen erilaisia mediatöitä. Ympäristö- ja luonnontieto. Biologia. Medialuovuus. Tiedonhaku ja hallinta. Tekstinkäsittelyohjelmat. Internet. Reissari Pidetään reissuvihkoa hyödyntäen eri mediavälineitä. Äidinkieli. Ympäristö- ja luonnontieto. Maantieto. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekstinkäsittelyohjelmat. Kuvankäsittelyohjelmat. Julkaisuohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat. Kameran käyttö. Videokameran käyttö. Tarinoita turinoita Tehtävässä kirjoitetaan tarina vihjeen perusteella ja jatketaan tekstinkäsittelyohjelman käytön harjoittelua parityöskentelynä. Äidinkieli. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekstinkäsittelyohjelmat. 11 HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

12 2.3 Riihi 3 Riihessä 3 sovelletaan monipuolisesti mediaa ja tuotetaan laajempia mediasisältöjä. Lisäksi harjoitellaan verkkomaailmassa tarvittavia taitoja sekä hyödynnetään työskentelyssä media- ja tieto- ja viestintätekniikkaa. Digikuvausta Tutustutaan digikuvaukseen ja kuvankäsittelyyn. Kuvaamataito. Äidinkieli. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Kameran käyttö. Kuvankäsittelyohjelmat. + Elokuvaraati Arvioidaan elokuvia! Äidinkieli. Kuvaamataito. Mediakriittisyys. Mediaturvallisuus. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Elokuva ja televisio. Hiiriverkon pelastusliivit Pohditaan turvallista verkkokäyttäytymistä ja nettikiusaamista. Mediaturvallisuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Eettiset kysymykset. Koti- kouluyhteistyö. Internet. Juustopostia Pohditaan sähköpostiviestintään liittyviä turvallisuustekijöitä. Mediaturvallisuus. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekninen tietoturva. Tekstinkäsittelyohjelmat. Internet. Kartalla Tutustutaan internetin karttapalveluihin ja opetellaan hakemaan niistä tietoa. Ympäristö ja luonnontieto. Maantieto. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Verkkopalvelut. Internet. Kännyhiiri Tehtävässä pohditaan kännykän käyttötottumuksia, ongelmatilanteita ja ratkaisumalleja niihin sekä luodaan yhteisesti sovitut säännöt. Medialuovuus. Mediaturvallisuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Eettiset kysymykset. Koti- ja kouluyhteistyö. Taulukkolaskentaohjelmat. Kännykän käyttö. LOS! YK:n määrittelemät lapsen oikeudet heijastuvat myös lasten mediataitojen harjoitteluun. Tehtävässä tutkitaan, miten lapsen oikeudet toteutuvat internetissä. Äidinkieli. Uskonto/elämänkatsomus. Mediakriittisyys. Mediaturvallisuus. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekstinkäsittelyohjelmat. Julkaisuohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat. Verkkopalvelut. Internet. Matkatoimisto Ryhmätehtävä, jossa oppilaat perustavat matkatoimiston ja eri mediavälineitä hyödyntäen suunnittelevat matkoja ja matkapalveluja. Ympäristö- ja luonnontieto. Maantieto. Matematiikka. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tiedonhaku ja hallinta. Taulukkolaskentaohjelmat. Tekstinkäsittelyohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat. Verkkopalvelut. Internet. Naamataulu Pohditaan mitä tietoja ja millä tavoin itsestä halutaan maailmalle kertoa. Pohditaan julkisen ja yksityisen viestin eroja. Kuvaamataito. Äidinkieli. Mediakriittisyys. Mediaturvallisuus. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Kameran käyttö. Kuvankäsittely. Tekstinkäsittely. Verkkopalvelut. Internet. + HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 12

13 Nettiraati Tutustutaan erilaisiin verkkosivuihin ja arvioidaan niitä. Mediakriittisyys. Mediaturvallisuus. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Verkkopalvelut. Internet. Ota kuva, onko lupa Tehdään kuvausuunnitelmia esimerkiksi luokan tai koulun lehteen. Samalla pohditaan kuvaamiseen ja kuvien julkaisuun liittyviä eettisiä ja laissa määriteltyjä seikkoja. Äidinkieli. Kuvaamataito. Mediaturvallisuus. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Eettiset kysymykset. Esitysgrafiikkaohjelmat. Peliraati Ryhmätehtävä, jossa tutustutaan erilaisiin peleihin, esitellään ja arvioidaan niitä. Mediakriittisyys. Mediaturvallisuus. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekstinkäsittely. Julkaisuohjelmat. Esitysgrafiikka. Pelit. Reissari Pidetään reissuvihkoa, johon kootaan materiaalia eri mediavälineitä hyödyntäen. Äidinkieli. Ympäristö- ja luonnontieto. Maantieto. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekstinkäsittelyohjelmat. Kuvankäsittelyohjelmat. Julkaisuohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat. Kameran käyttö. Videokameran käyttö. Reportteri Toimitetaan oma luokan tai koulun lehti! Äidinkieli. Kuvaamataito. Mediakriittisyys. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Eettiset kysymykset. Tekstinkäsittelyohjelmat. Julkaisuohjelmat. Kuvankäsittelyohjelmat. Kameran käyttö. Sanoma- ja aikakauslehdet. Riihiradio Suunnitellaan ja tote utetaan oma radio-ohjelma! Äidinkieli. Musiikki. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Äänenkäsittelyohjelmat. Radio. Roborotta Pohditaan millaisia ohjelmia laitteissa on. Matematiikka. Ympäristö- ja luonnontieto. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Piirrosohjelmat. Ohjelmointi. Syyslomalle Suunnitellaan lomamatka Suomessa ja tutustutaan samalla netistä löytyvien aikataulujen käyttöön. Ympäristö- ja luonnontieto. Maantieto. Matematiikka. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tiedonhaku ja hallinta. Taulukkolaskentaohjelmat. Tekstinkäsittelyohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat. Verkkopalvelut. Internet. Tietoa, tietoa! Tehdään ryhmätyönä esitelmä jostakin oppilaista kiinnostavasta asiasta. Samalla harjoitellaan tiedonhakua ja esityksen tuottamista mediavälineitä hyödyntäen. Mediakriittisyys. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tiedonhaku ja hallinta. Tekstinkäsittelyohjelmat. Julkaisuohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat. Verkkopalvelut. Internet. Verkkopalvelut Tehdään tutkimus erilaisista verkkopalveluista ja niiden palautejärjestelmistä. Matematiikka. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Taulukkolaskentaohjelmat. Julkaisuohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat. Verkkopalvelut. Internet. 13 HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

14 Esimerkkejä tehtävistä 1.1 Riihi 1 Hiiren kolo Tehtävä: Hiirenkolo Missä Hiiripiirin hiiri asuu? Piirrä Hiirelle kotikolo! Tehtävästä saat yhden Hiirimerkin Ohjeet opettajalle Tehtävässä piirretään piirrosohjelmalla Hiiri ja tämän kotikolo. Piirtämisessä hyödynnetään piirto-ohjelman erilaisia työkaluja. Tehtävässä Lapset ohjaavat toinen toisiaan ohjelman käytössä ja samalla harjoitellaan kielellistä vertaisohjaamista. Opettaja tutustuu ensin piirrosohjelman työkaluihin ja toimintaperiaatteisiin. Tämän jälkeen opettaja opastaa piirrosohjelman työkalujen käytön tämän piirrostehtävän avulla ensin 2-4 lapselle. Näistä lapsista tulee sitten vertaisopettajia, jotka puolestaan opastavat toisille lapsille piirrosohjelman työkalujen toiminnan piirrostehtävän parissa. Kukin lapsi piirtää itse kuvan Hiiripiirin hiirestä ja tämän kotikolosta vapaasti ideoiden ja piirrosohjelman mahdollisuuksia hyödyntäen. Lapsia ohjataan käyttämään valmiita muotoja ja viivoja perinteisen piirtämisen lisäksi. Valmiit työt voidaan tallentaa lasten omaan tiedostokansioon tietokoneelle sekä tulostaa seinälle Hiiri -näyttelyksi. Tavoite Äidinkieli. Kuvaamataito. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Piirrosohjelmat. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 14

15 1.2 Riihi 2 Jatka tarinaa 15 HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

16 1.3 Riihi 3 Hiiriverkon pelastusliivit Tehtävä: Hiiriverkon pelastusliivit 1. Mutatoi oma hiiri Hiirimutaattorissa: 2. Rakennetaan luokan yhteiset turvallisen verkkokäyttäytymisen pelisäännöt. 3. Rakentakaa turvaohjeet ongelmatilanteita varten (kiusaaminen jne.) Tehtävästä saat kaksi Hiirimerkkiä Ohjeet opettajalle Hiirimutaattori Hiirimutaattorissa on nettiturva-aiheisia kysymyksiä ja samalla mutatoidaan hiiri omannäköiseksi. Oman mutaation voi tulostaa. Mutaation voi lähettää verkkosivuilta suoraan esimerkiksi vanhempien sähköpostiosoitteeseen. Tätä varten jokainen tarvitsee äidin, isän tai muun tutun aikuisen sähköpostiosoitteen. Koti- kouluyhteistyö on tärkeää nettiturvallisuuskysymyksissä! Verkkokäyttäytymisen säännöt Rakennetaan luokan yhteiset turvallisen verkkokäyttäytymisen säännöt. Tavoitteena on löytää kymmenen tärkeintä ohjetta. Tärkeää on pohtia myös miten toimitaan, jos tulee kiusatuksi netissä tai näkee jotain sellaista, mikä ei ole mukavaa. Sääntöjen esitystavassa voi käyttää erilaisia tapoja hyödyntäen tieto- ja viestintätekniikkaa. Säännöt voidaan julkaista esimerkiksi koulun omilla verkkosivuilla. Verkon turvataidot. Tärkeää on pohtia miten toimitaan, jos tulee kiusatuksi netissä tai näkee jotain sellaista, mikä ei ole mukavaa. Turvaohjeiden laatimisessa pohditaan kuka auttaa, missä auttaa jne. Jokainen voi miettiä omalta kohdaltaan henkilön, jolle kertoo ikävistä asioista. Lisätietoja kiusaamisesta ja ongelmatilanteisiin puuttumisesta ohessa. Tavoite Mediaturvallisuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Eettiset kysymykset. Koti- kouluyhteistyö. Internet. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 16

17 4 Mediataidot kuntoon! Internet, kännykät, tietokoneet, pelit ja muut digitaaliset laitteet ovat osa lasten arkipäivää. Verkko tarjoaa mahdollisuuksia viihtymiseen, ajanviettoon ja kavereiden kanssa yhdessä oloon. Mediavälineiden kautta avautuva virikemaailma on runsas ja moniulotteinen. Välineet myös yhdistyvät: nettiä käytetään yhä useammin kännykällä tai pelikoneella. Mediataito- tai medialukutaito on tärkeä taito, jonka omaksuminen vaatii monenlaisia askelmia. Lapsi on samaan aikaan mediavälineiden käyttäjä, mediasisältöjen tuottaja, mediaviestien vastaanottaja ja tulkitsija ja sosiaalinen toimija. Netin käytön yhteydessä puhutaan usein sosiaalisesta mediasta, millä tarkoitetaan verkon yhteisöllisiä palveluja. Verkon yhteisöllisyys ja siihen liittyvien taitojen omaksuminen ei tarkoita mitään erityistä. Verkkokäyttäytymiseen kuuluvat samat säännöt kuin oikean maailman käyttäytymiseen: kaverille ei voi sanoa netissä mitä tahansa, netistä ei voi ottaa toisen omaa noin vain jne. Tämän oivaltamiseen lapset tarvitsevat aikuisen tukea. Kasvattajien on tärkeä miettiä miten lapsia voidaan ohjata viihdykemaailman lisäksi käyttämään mediaa ja eri välineitä laajemmin ilmaisuun, vaikuttamiseen ja oppimiseen kotona ja koulussa. Näin lasten on mahdollista oppia tärkeitä mediataitoja kuten mediakriittisyyttä ja mediaturvallisuutta. Hiiripiirissä monipuolisia mediataitoja harjoitellaan ohjatusti ja turvallisissa puitteissa. Parasta mediasuojelua on aikuisen läsnäolo lapsen tavallisessa arjessa. 4.1 Lasten netin käyttö Pelastakaa Lapset on seurannut vuodesta 2002 saakka lasten netin käyttöä Lapsen ääni kyselyin. Lasten netin käytön arki on sosiaalista. Netti on yhteydenpitoväline kavereihin, sukulaisiin ja tuttuihin. Netti tarjoaa lapsille viihdykettä ja valtavan tietomäärän, josta pitäisi osata poimia olennainen ja samalla välttyä näkemästä lapsen silmille sopimatonta. Lapsen ääni 2009 kyselyn mukaan lapset hyödyntävät verkkoa myös vaikuttamiseen: lapset pitävät tärkeänä, että voivat osallistua kyselyihin, äänestyksiin jne. Verkon sisällöntuotantomahdollisuuksia usein korostetaan, mutta varsin harvat lapset vielä tuottavat omia sisältöjä verkkoon. Suurin osa lasten netin käytöstä on viihdettä ja kavereiden kanssa seurustelua. Sisältöjen tuottaminen rajoittuu lähinnä tekstipohjaiseen vuorovaikutukseen, jota käydään kavereiden kanssa erilaisissa yhteisöissä. Lapsia pitäisi kannustaa monipuolisten ja luovien verkko- ja mediasisältöjen tuottamiseen ja antaa samalla valmiuksia mediailmaisuun, mediakriittisyyteen ja mediaturvallisuuteen. Nettielämän varjopuolista tässä on käsitelty lyhyesti nettikiusaamista ja siihen puuttumista. Nettikiusaaminen liittyy usein koulukiusaamiseen, minkä vuoksi aihepiirin huomioiminen koulutyöskentelyssä on tärkeää. Nettikiusaaminen Kiusaamisella on monia nettimuotoja. Nettikiusaaja on usein lapselle tuttu koulu- tai harrastuspiireistä. Nettikiusaamista voi olla monenlaista: esim. erilaiset pilkkaavat kuvat ja viestit, joita julkaistaan internetin verkkoyhteisöissä. Kiusaamista on myös sulkeminen yhteisöjen ulkopuolelle, salasanojen väärinkäyttö tai esimerkiksi jonkun toisen nimellä esiintyminen verkkokeskusteluissa. Nettikiusaamisen erityispiirteitä ovat nettikiusaamiseen pysyvyys, tapahtumaan liittyvän tiedon löydettävyys, kiusaamisen toistettavuus sekä yleisön laajuus. Netissä julkaistua tietoa on usein mahdotonta enää poistaa. Nettikiusaamiseen liittyvät tapahtumat voivat tallentua uusiin kohteisiin ja säilyä: kaverista julkaistu ikävä tieto tai asia ei poistukaan netistä, vaikka kiusaaja poistaisi julkaisemansa tekstit tai kuvat. Joku toinen on saattanut kopioida materiaalin ja julkaista ne toisessa yhteydessä. Kiusaamistapahtuma toistuu verkossa 24/7 ja yleisönä voi olla laaja kiusaamisyhteisö. 17 HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

18 Nettimaailman muita häiriökäyttäytymismuotoja ovat esim. anonyymit aggressiiviset ilmaukset tai hyökkäykset netin yhteisöjä (uskonnolliset, aatteelliset, monikulttuuriset jne.) kohtaan sekä muu tietoinen nettikeskustelujen häirintä. Lapsiin kohdistuva seksuaalinen häirintä, kuten seksuaalissävytteiset yhteydenotot mesen tai verkkoyhteisöjen kautta ovat myös melko yleisiä. Häirintään voi liittyä seksuaalisen hyväksikäytön valmistelu. Kaikenlaiseen seksuaaliseen häirintään on puututtava nopeasti. Nettiin jää jäljet vierailuistamme, myös kiusaajan toimista, joten kiusaajan henkilöllisyys on usein helposti selvitettävissä. Nettikiusaamiseen on puututtava. Kiusaamisen ennaltaehkäisy on kaikkien yhteinen tehtävä. Nettikiusaaminen ja siihen puuttuminen Toimintaohjeet lapselle: Älä vastaa kiusaamisviesteihin. Älä poista tai tuhoa kiusaamiseen liittyviä viestejä. Turvaudu tutun aikuisen apuun. Kerro rohkeasti aikuiselle! Toimintaohjeet aikuisille: Puutu ja toimi heti! Mikäli kiusaaminen on tapahtunut jossain verkkopalvelussa, mahdollisimman nopea yhteydenotto verkkopalvelun ylläpitoon on tärkeää. Jos kiusaaminen on vakavaa ja on selkeästi havaittavissa, että kiusaamiseen liittyy rikos, on otettava yhteys poliisiin asian selvittämiseksi. Jos selviää, että lapsen kiusaamisen takaa löytyy seksuaalista häirintää tai seksuaalissävytteistä lähestymistä, on välitön ja nopea puuttuminen tärkeää! Tutustu lapsen käyttämiin verkkopalveluihin. Ennaltaehkäisevässä mielessä on tärkeää, että aikuiset ottavat selville kuinka lapsen käyttämässä verkkopalvelussa toimitaan ongelmatilanteissa. Suomalaisissa lasten suosimissa verkkoyhteisöissä löytyy vanhemmille usein ohjeet, joihin kannattaa tutustua. Ohjeita tietojen tallentamiseen kiusaamistapauksessa: Yksittäisen verkkosivun kopiointi onnistuu esimerkiksi painamalla näppäimistöltä PrintScreen nappia ja liittämällä kopioitu sivu tämän jälkeen esim. tekstinkäsittely/kuvankäsittely- tms. ohjelmaan Kännykkäviestit, messenger-viestiketjut ja sähköpostiviestit, olipa sisältö kuinka ikävää tahansa, on säilytettävä sellaisinaan sähköisinä viesteinä. Lisätietoja: HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 18

19 4.2 Kännykät ja lapset Pelastakaa Lapset on toteuttanut vuodesta 2005 alkaen vuosittaisen lasten matkapuhelinten käyttöä kartoittavan kyselyn. Lähes kaikilla lapsilla on käytössään matkapuhelin. Kännykällä puhutaan, tekstaillaan, pelataan, kuvataan, kuunnellaan musiikkia ja paljon muuta mukavaa. Yhä yleisemmin lapset käyttävät kännykällään myös nettiä. Kännykkää käytetään lisäksi maksuvälineenä (soittoäänten tilaus, limuautomaatit, pelit jne.). Kännykät rikastavat lasten viestintäkulttuuria, mahdollistavat yhteydenpidon tärkeisiin ihmisiin silloin, kun he eivät ole fyysisesti läsnä. Positiivisten ulottuvuuksien lisäksi lasten matkapuhelimen käyttöön voi liittyä myös ikäviä tilanteita, kuten lasten keskinäinen kiusanteko, ylisuuret puhelinlaskut, harkitsematon kameran käyttö, laitteen rikkoontuminen leikeissä, kännykän katoaminen tai varastaminen jne. Näihin on hyvä varautua. Kännykät koulussa Yhteiset kännykän käyttöön liittyvät pelisäännöt auttavat ennaltaehkäisemään ongelmatilanteita. Yhteisesti voidaan sopia kännykän käytöstä koulupäivän aikana. Esimerkiksi kiusaamistilanteiden varalta on hyvä olla toiminta ja puuttumismalli. Kännyköiden käyttöä opetustarkoituksessa kannattaa myös pohtia! Kännykkäkameroita voi käyttää tallennusvälineinä, jos asiasta on sovittu yhteisesti huoltajien kanssa (ks. esim. Hiiripiirin tehtävä Heinähetkiä ). Tärkeintä on, että lapsi oppii vastuullisen ja turvallisen kännykän käytön sekä oppii turvautumaan aikuisen apuun ongelmatilanteissa. Netin käytön ja matkapuhelinten yhteys on hyvä ymmärtää. Koulussa voi pohtia esim. kuvaamiseen ja kuvien julkaisuun liittyviä asioita: missä saa kuvata, ketä voi kuvata, saako julkaista ja jos ei, niin miksi ei. Kännykkäkiusaaminen Kännykkä toimii kiusaamisen jatkeena samoin kuin netti. Kiusaaja on harvoin lapselle täysin tuntematon. Kännykkäkiusaamisen muotoja ovat esimerkiksi nolaavat, uhkailevat tai pelottelevat viestit sekä pilasoitot. Joskus lasta voidaan kiristää maksamaan kännykkäostoksia vaikkapa limuautomaateista. On hyvä olla tietoinen, että esimerkiksi kiusaamistilanteessa kännykkää on saatettu käyttää tallennusvälineenä (kuvat, videot). Kännykän käyttö ja ongelmatilanteet: Toimintaohjeet lapselle: Älä vastaa kiusaamisviesteihin. Älä poista tai tuhoa kiusaamiseen liittyviä viestejä. Turvaudu tutun aikuisen apuun. Kerro rohkeasti aikuiselle! 19 HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

20 Ennaltaehkäisy tärkeää! Lapsen kanssa on tärkeä sopia kännykän käytön säännöistä: missä puhutaan, miten kännykkäkameraa käytetään, voiko kännykkää pitää mukana harrastuksissa, koulussa jne. (kouluilla voi olla omat säännöt tästä) Lapsen kanssa on tärkeä keskustella siitä, miten toimia jos joutuu kiusatuksi tai saa ikäviä yhteyden ottoja. Kännykkä on eräänlainen luottokortti maksullisten palvelujen osalta. Maksullisten puhelinpalvelujen käyttö voidaan estää estopalveluilla. Saldoylityksiä voidaan välttää saldorajalla, joka sovitaan operaattorin kanssa. Yhteys poliisiin. Jos kiusaaminen täyttää rikoksen tunnusmerkit ja esimerkiksi selviää, että kiusaamisen takana on seksuaalista häirintää tai vastaava lähestymistä, on välitön ja nopea puuttuminen tärkeää! Lisätietoja: Maksullisiin puhelinpalveluihin liittyvät ongelmatilanteet: Kuluttajaviraston julkaisemia ohjeita vanhemmille maksullisten palvelujen käytöstä kännykällä: 4.3 Lapsen oikeudet ja mediataidot Lasten mediataitoja ja esimerkiksi verkkoelämään liittyviä kysymyksiä voi tarkastella lapsen oikeuksien sopimuksen kautta. Seuraavassa lasten median käyttöön läheisesti liittyvät artiklat: Ilmaisun vapaus (artikla 13): Lapsella on mielipiteidensä ilmaisemiseksi oikeus hakea, vastaanottaa ja levittää tietoa ja ajatuksia vapaasti, kunhan se ei loukkaa muiden oikeuksia. Lapsen mediatoiminta ja mediataidot tukevat tämän oikeuden toteutumista. Verkossa on voimassa samat lait ja säännöt kuin oikeassa elämässä. Yksityisyys (artikla 16): Lapsella on oikeus yksityisyyteen, kotirauhaan ja kirjesalaisuuteen. Hänen kunniaansa tai mainettaan ei saa halventaa. Lapsella on oikeus viestintäsalaisuuteen myös verkossa: sähköpostit, messenger jne. Yksityisyyden suojelemiseksi on tärkeää varjella omia ja toisten henkilötietoja. Henkilötietoja ovat kaikki sellaiset tiedot, joista henkilö on tunnistettavissa. Henkilötietoja ovat siten esimerkiksi asuinpaikka, oma kuva jne. Kaikkien henkilötietojen julkaisun osalta on oltava varovainen netin maailmassa. Yksityistiloissa, kuten kotona, ei saa esimerkiksi kuvata ilman lupaa. Yksityistiloissa otettuja kuvia ei saa myöskään julkaista luvatta. Lapsen mustamaalaaminen tai muu kiusaaminen nettiyhteisössä voi olla kunniaa halventavaa. Verkossa on voimassa samat lait ja säännöt kuin oikeassa elämässä. HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 20

21 Tiedon saanti (artikla 17) Lapsella on oikeus saada tiedotusvälineiden kautta sellaista tietoa, joka on tärkeää hänen kehityksensä ja hyvinvointinsa kannalta. Lapsia on suojeltava heidän hyvinvointinsa kannalta vahingolliselta tiedolta ja aineistolta. Tiedonhaku- ja käsittelytaidot ovat tärkeitä. Netti ja muu media tarjoavat väylän monenlaiseen tietoon. Lapsen on tärkeä oppia lähdekritiikkiä sekä tiedonhaku ja käsittelytaitoja, jotta pystyisi arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja erilaisia mediasisältöjä sekä käyttämään niitä positiivisesti arjessaan. Lapsille haitallisia mediasisältöjä ovat esimerkiksi ikätasoon sopimattomat pelit, elokuvat ja tv-ohjelmat sekä netinsisällöt (seksi, väkivalta, kauhu, huumeet jne.) Lapsille haitallisia verkkoyhteisöjä ja sivustoja ovat lisäksi esimerkiksi vääristynyttä maailmankuvaa tarjoavat, sekä toisten oikeuksia loukkaavat tai vahingolliseen käyttäytymiseen kannustavat yhteisöt. Tällaisia ovat esimerkiksi syömishäiriöitä ja itsetuhoisuutta kannustavat yhteisöt, joissa jaetaan ohjeita ja tukea todellisuudessa vahingolliselle, mutta yhteisön kesken ihailtavaksi koetulle käyttäytymiselle ja suoriutumiselle. Lasten suojelu väkivallalta (artikla 19): Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä. Esimerkiksi kiusaaminen kaikissa muodoissa, mukaan lukien netti- ja kännykkäkiusaaminen ovat asioita, joihin on puututtava. Lapsen oikeus leikkiin, taiteisiin ja kulttuuriin (artikla 31): Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään. Esimerkiksi pelaaminen netissä, pelikonsoleilla jne. ovat lasten leikkimaailmaa. Pelien ikärajoja on tärkeä noudattaa: tietokone- ja konsolipelien ikärajat perustuvat haitallisuuteen, eivät taitotasoon. Pelaamisen yhteydessä on tärkeää muistaa pelien riski addiktioihin. Verkko on yksi kanava taide- ja kulttuurielämään. Lasten kannustaminen luovaan mediailmaisuun on tärkeää. Seksuaaliselta hyväksikäytöltä suojelu (artikla 34): Lasta on suojeltava kaikenlaiselta seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Internetiin liittyvää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ovat mm. hyväksikäytön valmistelu sekä hyväksikäyttöön liittyvät kuva-aineistot. Netti tarjoaa lapsiin seksuaalista kiinnostusta tunteville väylän pyrkiä kontaktiin lapsen kanssa. Tarkoituksena voi olla mm seksuaalissävyinen keskustelu lapsen kanssa, seksuaalisen hyväksikäytön valmistelu, seksuaalissävyisen kuvamateriaalin toimittaminen tai pyytäminen lapselta, seksuaalisen hyväksikäytön kuvaaminen, kuvien tuottaminen, jakelu ja kuluttaminen. Seksuaalisen hyväksikäytön valmistelu kohdistuu harvoin vain yhteen tiettyyn lapseen, ja siitä ilmoittaminen on tärkeää myös muiden suojaamiseksi. Kotikoneen ääressä vaara voi tuntua etäiseltä, koska ympärillä on tuttu turvallinen koti ja nettiyhteyden voi katkaista milloin vain. Netin näennäisen anonyymiyden varjossa seksiin liittyvistä asioista ja tunteista keskusteleminen sekä roolien kokeilu voi lapsesta tuntua jännittävältä. Intiimien asioiden jakaminen nettituttujen kanssa on kuitenkin riski, jonka hallitsemiseen lapsella ei ole valmiuksia. Lasten turvataitojen kasvattaminen on tärkeää, lapsen on opittava tunnistamaan oikea ja väärä lähestyminen. Lapsella on oikeus sanoa ei. 21 HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

22 4.4 Ohjeita lasten netin käyttöön koteihin jaettavaksi Nettikasvattajan käsikirja Netti on perheen yhteinen asia Lapsi tarvitsee aikuisen apua ja tukea mediaviestien arvioimiseen ja tulkintaan. Mitä pienempi lapsi, sitä enemmän aikuisen tukea, apua ja läsnäoloa hän tarvitsee. 1. Ole positiivinen. Osallistu lapsen nettiarkeen siinä missä osallistut hänen Netti on vain harrastuksiinsa yksi media muiden tai kyselet joukossa koulukuulumisia. Kuuntele, keskustele, opi. Lapset ovat syntyneet maailmaan, jossa netti on osa arkea ja sosiaalista kanssakäymistä. Nettikasvatus ei ole sen vaikeampaa tai ihmeellisempää 2. kuin Ohjaa muukaan vastuulliseen kasvatus: tarvitaan netinkäyttöön. rajoja, rakkautta ja Hyvät maalaisjärkeä käytöstavat ja hippunen ja laki huumorintajua pätevät myös sekä netissä. paljon suvaitsevaisuutta. Tutustukaa lapsen kanssa yhdessä nettipalveluntarjoajien ohjeisiin. Suojele 3. lasta Opettele haitalliselta itse aineistolta toimimaan netissä vastuullisesti ja turvallisesti. Harkitse mitä Yksin netissä surffaileva jaat itsestäsi lapsi voi ja vahingossa perheestäsi tai tarkoituksellisesti julkisesti. Muista eksyä vastuusi aikuisviihde- nettikirjoittelijana, tai väkivaltasivustoille. ole Pienimmille tarkkana netinkäyttäjille voidaan rakentaa nettiostoksissa. turvallisempi Pidä nettiympäristö tietokoneen esimerkiksi käyttöjärjestelmä, luomalla tietokoneelle palomuuri lapsen ja oma virusturva käyttäjätili, ajan joka tasalla. mahdollistaa vain tiettyjen palveluiden ja ohjelmien käytön. Voidaan käyttää myös esto- ja suodatinohjelmia. Mikään tekninen ohjelma tai rajoitus ei kuitenkaan 4. Ole korvaa läsnä. vanhemman Kuuntele läsnäoloa. ja tue. Suhtaudu ongelmiin vakavasti, älä syyllistä lasta. Keskustele 5. niin Ohjaa mukavista nettielämän kuin pelottavistakin ulkopuolisiin asioihin. asioistaliikunta, terveellinen ravinto, Myönteinen suhtautuminen riittävä uni lapsen ja netinkäyttöön ulkopuoliset rakentaa kaverisuhteet luottamusta ja ovat luo keskusteluyhteyden, tärkeitä! joka on kullanarvoinen lapsen kasvaessa ja itsenäistyessä. Lapsilla on myös paljon antoisaa opetettavaa aikuisille netin maailmasta. Tutustukaa lapsen nettiarkeen yhdessä! +6. Nettielämän Luota ja pelimaailmojen itseesi! ikävät tai pelottavat asiatkin on tärkeä käsitellä lapsen kanssa. Ota selvää palveluista ja anna palautetta niiden tuottajille Aikuisen on hyvä Nettikasvatus tutustua lapsen käyttämiin on ihan peleihin tavallista ja nettipalveluihin. kasvatusta. Mikäli olet sitä mieltä, että lapsille suunnatuissa palveluissa on lapsille sopimattomia sisältöjä, tai että pelin ikäraja on liian alhainen, anna äänesi kuulua! Lähetä palautetta verkkopalvelusta sen tuottajalle, tai ota yhteyttä Valtion elokuvatarkastamoon. Ilmoita myös, jos löydät netistä laitonta materiaalia. Laittomaksi epäilemästäsi aineistosta voit ilmoittaa Pelastakaa Lasten Nettivihjeeseen: Jos lapsesi joutuu nettimaailmassa vaikeuksiin: Sopikaa perheen yhteiset pelisäännöt netinkäytöstä On tärkeää, että perheellä on perustellut ja yhteisesti sovitut pelisäännöt netinkäytöstä. Netissä käyttäydytään kuten oikeassa maailmassa. Pienten lasten käyttämä tietokone ja pelilaitteet kannattaa sijoittaa yhteisiin tiloihin, jolloin nettitekemisistä keskustelu on helpompaa ja luontevampaa. Selvitä mitä Ajankäytöstä on tapahtunut on hyvä ja missä. keskustella, että aikaa jää myös liikkumiselle ja ulkoilulle, nukkumiselle ja muihin arjen toimintoihin. Aikuisten on kunnioitettava lasten oikeutta yksityisviestintään netissä. Talleta ikävät kuten kiusaamisviestit, kuvat jne. talteen mahdollista selvittelyä varten. Muista henkilötietojen ja salasanojen suojaamisen tärkeys Jos lapsi haluaa kirjautua johonkin uuteen palveluun, se on hyvä tehdä yhdessä aikuisen kanssa. Salasana on aina henkilökohtainen, eikä sitä saa kertoa Ota edes yhteys parhaalle palvelun kaverille. ylläpitoon, Lasta on muistutettava kouluun, poliisiin nettiin laitettujen - riippuen tietojen tilanteesta. merkityksestä ja julkisuudesta. Kuka näkee tiedot, kuvat, tekstit jne.? Huvia ja hyötyä Tue lasta ja hanki lapselle tarvittaessa apua. Lasten ja nuorten internetin käyttö on useimmiten viihdekäyttöä ja sosiaalista elämää kavereiden kanssa. Aikuisena voit kannustaa lasta huomioimaan netin hyötykäyttömahdollisuuksia kuten tiedonhakua, oppimista jne. Lisätietoja lasten ja nuorten nettielämästä Virheistä oppii Ongelmat on tehty ratkaistaviksi, eikä ensimmäisen takaiskun jälkeen nettiin tutustumista kannata lopettaa. Ole läsnä tilanteessa, jossa lapsesi tutustuu mediamaailmaan. Näin voit tarttua mahdollisiin ongelmatilanteisiin heti alussa. Rajoittaminen ja torjunta estävät lasta rankaisun pelossa kertomasta aikuiselle ongelmista. Ystäviä verkosta Kun lapsi oppii lukemaan ja kirjoittamaan, netinkäytön mahdollisuudet laajentuvat. Sosiaaliset palvelut alkavat kiinnostaa, sillä netistä löytää aina peli- ja juttuseuraa. Netissä solmitaan usein tärkeitä uusia ihmissuhteita ja ylläpidetään vanhoja. Uusien nettituttavuuksien osalta on hyvä noudattaa tervettä varovaisuutta. Jos lapsi haluaa tavata nettitutun, tapaaminen on hyvä sopia julkiselle paikalle niin, että aikuinen on läsnä tilanteessa. Vanhempien on syytä tutustua etukäteen lasten suosimiin palveluihin ja sopia säännöt mm. siitä, keiden kanssa ja missä nettiympäristöissä lapsella on lupa keskustella ja pelailla. Ole esimerkkinä lapselle ja nuorelle. Olet tärkein esikuva lapsellesi! Kannusta lasta omalla toiminnallasi ja esimerkilläsi aktiiviseen, järkevään, kohtuulliseen ja muita huomioonottavaan netinkäyttöön. KOPIOI KOTIIN VIETÄVÄKSI! HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 22

23 Pelastakaa Lapset tarjoaa monipuolista toimintaa Hiiripiirin lisäksi. Nettivihje.net Palvelu internetin laittoman aineiston ilmoittamiseksi. Nettivihje välittää tiedon laittomista sivuista Suomen Keskusrikospoliisille sekä maailmanlaajuiselle INHOPE-verkostolle (International Association of Internet Hotlines) jatkotoimenpiteitä varten. Valtaosa ilmoituksista koskee kuvia lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Toiminta verkkoyhteisöissä Pelastakaa Lapset tarjoaa aikuisen läsnäoloa lasten ja nuorten suosimissa verkkoyhteisöissä järjestämällä säännöllisesti Manteli tukichatteja yhteistyössä verkon toimijoiden sekä koulutettujen tukihenkilöiden kanssa. Pelastakaa Lapsilla on lisäksi valmius järjestää kriisichat lapsia ja nuoria järkyttäneiden tapahtumien yhteydessä. Kriisichat avattiin Kauhajoen ja Jokelan kouluampumistapausten, Konginkankaan bussionnettomuuden sekä Aasian Tsunami-katastrofin yhteydessä. Vaikuttamistyö Pelastakaa Lapset toimii lasten oikeuksien edistämiseksi digitaalisessa mediassa. Poliitikoille, asiantuntijoille ja päättäjille välitetään tietoa mm. kannanotoin, lausunnoin, tiedottein ja asiantuntija-artikkelein. Koulutus ja tiedotus Lasten ja nuorten parissa toimivien henkilöiden tietoisuutta ja valmiutta edistää lasten digitaaliseen mediaan liittyviä oikeuksia lisätään koulutuksen ja tiedotuksen avulla. Pelastakaa Lapset kouluttaa vapaaehtoisia chattukihenkilöitä, lasten ja nuorten käyttämien verkkopalvelujen moderaattoreita sekä lasten ja nuorten kanssa tai heidän hyväkseen työskenteleviä ammattilaisia ja ammattiin valmistuvia. Lasten huoltajille välitetään tietoa lasten turvallisesta median käytöstä. Vuosittaiset Lapsen ääni- ja kännykän käytön kyselyt Pelastakaa Lapset toteuttaa vuosittain Lapsen ääni kyselyn lasten internetin käyttöön liittyvistä asioista. Kännykän käytön kyselyt kertovat lasten matkapuhelimen käytöstä. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö Digitaaliseen mediaan liittyvää lasten turvallisuutta ja hyvinvointia edistetään kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä: Euroopan komission Safer Internet plus ohjelmaan kuuluva Finnish Internet Awareness and Safety (FIAS) on Pelastakaa Lasten, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Viestintäviraston yhteishanke, johon liittyy laaja kansallinen yhteistyö kansallisessa Tietoturvapäivä-hankkeessa. Maailmanlaajuisesti toimiva INHOPE-järjestö yhdistää hotline-toimijat. Insafe-verkosto yhdistää eurooppalaisia nettiturvallisuutta edistäviä toimijoita. enacso verkosto työskentelee eurooppalaisten lapsen oikeuksien näkökulmasta toimivien tahojen kanssa. 23 HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

24 ISBN Paintmedia Oy 2009 Hiiripiiri perustuu lasten oikeuksien edistämiseen: jokaisella lapsella on oikeus ilmaisuun, tiedon saamiseen, osallistumiseen, suojaan ja yksityisyyteen myös mediamaailmassa. Jokaisella lapsella on oikeus oppia näihin liittyviä taitoja. Hiiripiirin taustalla on vuosina toteutettu Pelastakaa Lasten ja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen yhteishanke lasten tieto- ja viestintätekniikkataitojen edistämiseksi. Mukana kehitysvaiheessa olivat merkittävimmät suomalaiset huippuasiantuntijat yliopistoista, yrityksistä ja media-alalta sekä kouluista ja päiväkodeista. Hiiripiiriä rahoittavat Euroopan komission Safer Internet -ohjelma, Raha-automaattiyhdistys, Opetusministeriön Lapset ja media kokonaisuus, Liikenne- ja Viestintäministeriö sekä suomalaiset yritykset, säätiöt ja yksityiset lahjoittajat. Oppaan tuottamista on tukenut Nokia Siemens Networks. Tavoite on kaikille yhteinen: lasten mediataitojen ja turvallisuuden edistäminen digitaalisessa mediamaailmassa. HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 24

Riihessä 1 harjoitellaan perusasioita, tutustutaan aihemaailmaan ja käsitteisiin sekä harjoitellaan yksinkertaisten työvälineiden kanssa

Riihessä 1 harjoitellaan perusasioita, tutustutaan aihemaailmaan ja käsitteisiin sekä harjoitellaan yksinkertaisten työvälineiden kanssa Riihessä 1 harjoitellaan perusasioita, tutustutaan aihemaailmaan ja käsitteisiin sekä harjoitellaan yksinkertaisten työvälineiden kanssa työskentelyä. Tehtävä: Arvaa kuva! Piirrä kuva. Kaveri yrittää arvata

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää

Nettielämä on oikeaa elämää Nettielämä on oikeaa elämää JA NETTIKASVATUS ON TAVALLISTA KASVATUSTA pelikone+netti tietokone+ netti Tie auki maailmaan kännykkä + netti 6+1 OHJETTA KASVATTAJALLE Ole positiivinen. Osallistu lapsen nettiarkeen

Lisätiedot

Viisaasti verkossa. Opas tukioppilastoimintaan

Viisaasti verkossa. Opas tukioppilastoimintaan Viisaasti verkossa Opas tukioppilastoimintaan Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille

Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n

Lisätiedot

Nettikasvattajan. käsikirja

Nettikasvattajan. käsikirja Nettikasvattajan käsikirja 5+1 ohjetta kasvattajalle 1 Ole positiivinen. Osallistu lapsen nettiarkeen kuten harrastuksiin tai koulukuulumisiin. Kuuntele, keskustele, opi! Pelastakaa Lapset ry:n nettiturvallisuustyön

Lisätiedot

Viisaasti verkossa. Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali nettiturvallisuudesta

Viisaasti verkossa. Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali nettiturvallisuudesta Viisaasti verkossa Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali nettiturvallisuudesta Viisaasti verkossa Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali nettiturvallisuudesta Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Oikeutesi netissä. Opas oppitunnin vetäjälle

Oikeutesi netissä. Opas oppitunnin vetäjälle Oikeutesi netissä Opas oppitunnin vetäjälle Viisaasti verkossa Oikeutesi netissä opas oppitunnin vetäjälle Oikeutesi netissä Opetustunti yläkouluikäisille Viisaasti verkossa -hanke Finnish Internet Awareness

Lisätiedot

LAPSET & MEDIA. Kasvattajan opas

LAPSET & MEDIA. Kasvattajan opas ?! LAPSET & MEDIA Kasvattajan opas Tässä oppaassa 3 / Lapset ja media 4 / Saaks tän kattoo? Asiaa ikärajoista. 6 / Miks toi nuoli muuttui kädeks?...ja muuta selitettävää netin käytöstä. 8 / Kenen kanssa

Lisätiedot

Mainiot Mediaperheet. opas lasten ja vanhempien mediahetkiin

Mainiot Mediaperheet. opas lasten ja vanhempien mediahetkiin Mainiot Mediaperheet opas lasten ja vanhempien mediahetkiin 1 2 Rahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriön Lapset ja media -kokonaisuus Julkaisija Mainiot Mediaperheet -hanke Alkuperäisen oppaan käsikirjoitus

Lisätiedot

Mediakasvatuksen työkirja. Juuso Peura Arsi Veikkolainen Marjo Kankkonen Anna Suutarla

Mediakasvatuksen työkirja. Juuso Peura Arsi Veikkolainen Marjo Kankkonen Anna Suutarla Mediakasvatuksen työkirja Juuso Peura Arsi Veikkolainen Marjo Kankkonen Anna Suutarla Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on tuottanut MLL:n Joka

Lisätiedot

Ohjaajan opas. Me mediassa

Ohjaajan opas. Me mediassa Ohjaajan opas teema Kerho Me mediassa Me mediassa -kerhossa lapset oppivat turvallisia mediataitoja ja perehtyvät yhdessä mediatuottamisen monipuolisiin mahdollisuuksiin. Sisällysluettelo 1. KERHOKERTA

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajankoulutus Tiivistelmä opinnäytetyöstä Tekijä Nevala Minna Työn nimi Sosiaalisen median mahdollisuudet alakouluopetuksessa Pääaine

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeet opettajille, oppilaille ja vanhemmille

Sosiaalisen median ohjeet opettajille, oppilaille ja vanhemmille Sosiaalisen median ohjeet opettajille, oppilaille ja vanhemmille Outi Halttunen ja Päivi Katainen Tämä asiakirja sisältää Laukaan kunnan yleiset sosiaalisen median käytön ohjeet henkilökunnalleen sekä

Lisätiedot

Nettiviisaaksi. Oppituntipaketti nettiturvallisuudesta 5. 9.-luokkalaisille

Nettiviisaaksi. Oppituntipaketti nettiturvallisuudesta 5. 9.-luokkalaisille Nettiviisaaksi Oppituntipaketti nettiturvallisuudesta 5. 9.-luokkalaisille Nettiviisaaksi Oppituntipaketti nettiturvallisudesta 5. 9.-luokkalaisille Ehkäisevän päihdetyön hanke ja Viisaasti verkossa -hanke

Lisätiedot

Tietoa medioista ja nettipalveluista aikuisille nuorten näkökulmasta...

Tietoa medioista ja nettipalveluista aikuisille nuorten näkökulmasta... Tietoa medioista ja nettipalveluista aikuisille nuorten näkökulmasta... Tätä opasta on ollut ideoimassa ja suunnittelemassa Vihtavuoren yläkoululaisista koostuva nuortenryhmä, johon on kuulunut yhteensä

Lisätiedot

Digitaaliset pelit. Nuorten pelipaja ja kasvattajien kalvot Kouluttajan opas

Digitaaliset pelit. Nuorten pelipaja ja kasvattajien kalvot Kouluttajan opas Digitaaliset pelit Nuorten pelipaja ja kasvattajien kalvot Kouluttajan opas Digitaaliset pelit Nuorten pelipaja ja kasvattajien kalvot Kouluttajan opas Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto www.mll.fi

Lisätiedot

Mainiot Mediaperheet. opas lasten ja vanhempien mediahetkiin

Mainiot Mediaperheet. opas lasten ja vanhempien mediahetkiin Mainiot Mediaperheet opas lasten ja vanhempien mediahetkiin Kertokaa mielipiteenne ja arvioikaa työskentelyänne. Kerätkää rastipassiin merkintä kaikilta niiltä rasteilta, joilla työskentelitte. Palauttakaa

Lisätiedot

KERHOKESKUS. Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa

KERHOKESKUS. Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa KERHOKESKUS Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa Kerhokeskus koulutyön tuki ry Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen 1 Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla Mediakasvatuskeskus Metka ry Mediamuffinssi-hanke BTJ Kirjastopalvelu

Lisätiedot

FOTONOVELA. Tarinoita etelästä ja pohjoisesta OHJAAJAN OPAS

FOTONOVELA. Tarinoita etelästä ja pohjoisesta OHJAAJAN OPAS FOTONOVELA Tarinoita etelästä ja pohjoisesta OHJAAJAN OPAS Sisällys MIKÄ ON FOTONOVELA? 4 OSA I: FOTONOVELA-TYÖPAJAN TOTEUTUS 6 Etukäteisvalmistelut 6 Virittäydytään tarinointiin 8 Fotonovela-tarinoiden

Lisätiedot

TUKIAINEISTO. Pelihaitat. pelissä. Tietoa kasvattajille lasten ja nuorten digitaalisesta pelaamisesta ja rahapelaamisesta

TUKIAINEISTO. Pelihaitat. pelissä. Tietoa kasvattajille lasten ja nuorten digitaalisesta pelaamisesta ja rahapelaamisesta TUKIAINEISTO Pelihaitat Nu ret pelissä Tietoa kasvattajille lasten ja nuorten digitaalisesta pelaamisesta ja rahapelaamisesta Teksti Pelitaito-projekti, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry: Kaisa Luhtala Inka

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ LAPSET & INTERNET: OPAS VANHEMMILLE. Johanna Palolampi

AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ LAPSET & INTERNET: OPAS VANHEMMILLE. Johanna Palolampi T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ LAPSET & INTERNET: OPAS VANHEMMILLE Johanna Palolampi Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Toukokuu 2007 Työn ohjaaja: Paula Hietala T AMPERE 2007 T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

TURVALLISESTI NETISSÄ

TURVALLISESTI NETISSÄ TURVALLISESTI NETISSÄ Tietoa nettirikollisuudesta ja turvataidoista selkokielellä Sisällys Saatesanat.... 5 Nettirikollisuus 7 Nettikiusaaminen... 8 Uhkaukset..... 10 Viharikokset.. 12 Seksuaalirikokset...

Lisätiedot

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Opas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossa Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden työkalupakki TOIMITTAJAT Patrick Daniels Alexandra Cangelosi Julkaisua

Lisätiedot

NUORET, PELIT & NETTI. Kirja lasten ja nuorten netinkäytöstä, pelaamisesta ja verkkoyhteisöllisyydestä

NUORET, PELIT & NETTI. Kirja lasten ja nuorten netinkäytöstä, pelaamisesta ja verkkoyhteisöllisyydestä NUORET, PELIT & NETTI Kirja lasten ja nuorten netinkäytöstä, pelaamisesta ja verkkoyhteisöllisyydestä Nuoret, pelit ja netti 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2 2. Internet 3 a. Internet ennen 4 b. Internet

Lisätiedot

Ammattikasvattajien näkemyksiä mediakasvatuksen käytännöistä ja materiaaleista

Ammattikasvattajien näkemyksiä mediakasvatuksen käytännöistä ja materiaaleista Ammattikasvattajien näkemyksiä mediakasvatuksen käytännöistä ja materiaaleista Pro gradu -tutkielma Laura Räisänen KTK/Mediakasvatus Lapin yliopisto Syksy 2013 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Meidän media. Ohjaajan opas alle 10-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen

Meidän media. Ohjaajan opas alle 10-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen Meidän media Ohjaajan opas alle 10-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen Meidän media Ohjaajan opas alle 10-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto Käsikirjoitus:

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot