OPETTAJAOPAS HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETTAJAOPAS HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS"

Transkriptio

1 OPETTAJAOPAS 1 HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

2 Hiiripiiri oppimateriaali tarjoaa opettajille helpon ja yksinkertaisen aineiston opetussuunnitelmatasolla annettujen mediakasvatustavoitteiden toteuttamiseen. Materiaali antaa vinkkejä, miten mediaa ja tieto- ja viestintätekniikkaa voi helposti hyödyntää opetuksessa. Hiiripiiri on käyttäjille täysin maksuton. Materiaali soveltuu erityisesti esi- ja alkuopetukseen, sekä 3-4 luokkalaisten mediataitojen harjoitteluun. Haasteita riittää myös isommille lapsille. Hiiripiiri Opettajanopas tukee Hiiripiiri-materiaalin käyttöä ja antaa vinkkejä opetustyön toteuttamiseen. Opas koostuu materiaalin esittelystä ja työskentelyohjeista. Oppaassa on myös esimerkkejä Hiiripiirin tehtävistä. Oppaaseen on lisäksi koottu taustatietoa lasten internetin ja matkapuhelinten käytöstä sekä toimintaohjeita ongelmatilanteita varten. Hiiripiiri opas ja kaikki Hiiripiirin kuuluvat tehtävämateriaalit sekä tilauslomake maksuttomille oheismateriaalille löytyvät verkko-osoitteesta Hauskoja Hiiripiiri-hetkiä! HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 2

3 1 Hiiripiirissä työskentely Hiiripiirin verkkosivu Tehtävälaari ja Riihet Riihen tehtävät Hiirimerkkejä tehtävistä Riihikuiva-kirja ja Hiiritohtorin todistus Hiiripörinä - arviointihetki Oheistoimintaa lapsille Tehtävien sisällöt Riihi Riihi Riihi Esimerkkejä tehtävistä Riihi 1 Hiiren kolo Riihi 2 Jatka tarinaa Riihi 3 Hiiriverkon pelastusliivit Mediataidot kuntoon! Lasten netin käyttö Kännykät ja lapset Lapsen oikeudet ja mediataidot Ohjeita lasten netin käyttöön koteihin jaettavaksi HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

4 1 Hiiripiirissä työskentely Hiiripiiri on helposti sovellettava. Hiiripiiri ei ota kantaa käytettyjen laitteiden tai ohjelmistojen suhteen. Työskentely ei myöskään edellytä opettajilta erityisiä mediakasvatukseen tai teknologiaan liittyviä taitoja. Hiiripiiri materiaali koostuu seuraavista osista: Hiiripiirin verkkosivu Verkkosivulla julkaistut Tehtävälaarin tehtävät työskentelyohjeineen. Tehtävälaari on jakautunut kolmeen tasoon, Riihet 1-3. Painetut Riihikuivat kirjat, Hiiritohtorin todistukset sekä Hiirimerkit Opettajan opas Hiiripiirissä työskentely käynnistyy näin: 1. Tilaa maksuttomat oppilaan kirjat ja todistukset 2. Valitse haluamasi tehtävät Tehtävälaarista 3. Aloita Hiiripiiri! Tehtävien parissa työskennellessään lapset merkitsevät Hiirimerkein Riihikuivaan kirjaan tehtävät, joiden tekemiseen ovat osallistuneet. Kun Hiirimerkkejä on koossa 15, lapsi saa Hiiripiiri-työskentelystä muistoksi Hiiritohtorin todistuksen. 1.1 Hiiripiirin verkkosivu kirja TEHTÄVÄ HIIRIMERKKI RIIHIKUIVA Tämän kirjan omistaa: KIRJA HIIRITOHTORIN TODISTUS Hiiripiirin sivuston perusosat ovat etusivu, Tehtävälaari (Riihet 1-3), info-sivu, linkit ja palaute. Lisäksi sivustolta löytyy lomake materiaalin tilausta varten. Sivustolle on koottu myös linkkejä muihin mediakasvatukseen liittyviin palveluihin ja oppimateriaaleihin. Verkkosivun kautta opettajat voivat lähettää palautteen lisäksi uusia tehtäväideoita Hiiripiirille. Tehtäväideoita voivat olla uudet tehtävät, olemassa olevien tehtävien variaatioita tai muita vinkkejä toteutukseen. Hiiripiiri muokkaa ideat ja ehdotukset mahdollisuuksien mukaan uusiksi tehtäviksi ja julkaisee niitä Hiiripiirin verkkosivulla. Pienikin idea tai vinkki voi olla monelle suureksi avuksi! Hiiripiiri pidättää oikeudet muokata, julkaista ja levittää vinkkien pohjalta syntyneet tehtävät ei-kaupalliseen tarkoitukseen haluamallaan tavalla. HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 4

5 1.2 Tehtävälaari ja Riihet Tehtävälaarista löytyvät valmiit tehtävät ja työskentelyohjeet. Tehtävälaari koostuu kolmesta eri kokonaisuudesta - Riihestä - jotka sisältävät eritasoisia tehtäviä. Riihien tehtävätyyppejä löytyy yksinkertaisista tekstinkäsittelyn harjoittelutehtävistä digikuvaukseen, verkkopalvelujen käytöstä ohjelmointiin. Perusasioita, aihemaailmaan ja käsitteisiin tutustumista, leikkejä ja yksinkertaisten työvälineiden kanssa työskentelyä. Perusasioiden soveltavaa käyttöä, harjoitellaan tarkkailemaan mediaympäristöä, harjoitellaan luovaa mediailmaisua ja tuottamista, tutustutaan verkkomaailmaan ja jatketaan työvälineiden käytön harjoittelua. Sovelletaan monipuolisesti mediaa ja tuotetaan laajempia mediasisältöjä. Harjoitellaan verkkomaailmassa tarvittavia taitoja sekä hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa. Esi- ja alkuopetukseen sopivat parhaiten Riihen 1 tehtävät sekä osa Riihen 2 tehtävistä. Isommille koululaisille riittää haasteita Riihessä 2 ja 3. On hyvä muistaa, että kaikki tehtävät on mahdollista toteuttaa ikä- ja taitotasoon sopeuttaen. Riihen 1 tehtävissä ei tarvita välttämättä edes luku- tai kirjoitustaitoa. Jokainen voidaan toteuttaa juuri niin vaikeasti tai helposti kuin halutaan! Tehtäviä on myös mahdollista yhdistellä. Tehtäviin kannattaa tutustua kaikessa rauhassa ja suunnitella omaan opetukseen sopiva kokonaisuus. 1.3 Riihen tehtävät Hiiripiirin tehtävissä on kuvattu tehtävä, työskentelyohjeet ja tavoitteet. Hiiripiirin tehtävien ohjeelliset sisällöt muodostuvat oppiaineen, mediataitotavoitteen, arjen työkalujen hallintaan liittyvien sisältöjen sekä mediavälineiden perusteella. Jokaisessa tehtävässä on suuntaa-antavasti kerrottu, millaisten taitojen harjoittamiseen tehtävä liittyy. Täsmällisen sisältökokonaisuuden ratkaisee opettajan valinnat tehtävän toteutustavassa. Oppiaine Äidinkieli Matematiikka Ympäristö- ja luonnontieto Fysiikka Kemia Biologia Maantieto Historia Uskonto / elämänkatsomustieto Kuvaamataito Kielet Musiikki Mediataidot Medialuovuus Mediakriittisyys Mediaturvallisuus Vuorovaikutus ja yhteistoiminta Tiedon haku ja hallinta Eettiset kysymykset Koti- kouluyhteistyö Arjen työkalujen hallinta, ohjelmistot, laitteet jne. Tekstinkäsittelyohjelmat Kuvankäsittelyohjelmat Piirrosohjelmat Taulukkolaskentaohjelmat Julkaisuohjelmat Äänenkäsittelyohjelmat Esitysgrafiikkaohjelmat Kameran käyttö Videokameran käyttö Kännykän käyttö Verkkopalvelut Ohjelmointi Tekninen tietoturva Mediavälineet Elokuvat ja televisio Radio Internet Sanoma- ja aikakauslehdet Pelit Kirjat 5 HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

6 Tehtävät ovat taulukossa mainittujen sisältöalueiden toiminnallisia kokonaisuuksia, joissa tekniikka ei ole itseisarvo, ainoastaan väline, jonka avulla opitaan tässä päivässä tarvittavia taitoja. Tärkeintä on yhdessä tekeminen, oppimisen ilo ja lasten luovuus. Hiiripiiri-työskentelyssä opettaja valitsee sopivat tehtävät, joita ryhmä ryhtyy työstämään. Hiiripiirin valmista tehtäväideaa voi muokata tarpeitaan ja mahdollisuuksiaan vastaavaksi. Opettaja voi vapaasti valita ryhmälleen soveltuvan työskentelytavan. Esimerkki. Riihi 1 Hiirenkolo. Jokaisessa tehtävässä on lyhyt kuvaus, sekä ansaittavien Hiirimerkkien määrä (Missä Hiiripiirin hiiri asuu? Piirrä Hiirelle kolo!). Tehtäväkuvauksen voi leikata irti ja kiinnittää erilliseen työskentelykansioon tai vihkoon. Tämä ei ole kuitenkaan välttämätöntä. Tehtävissä on kuvattu työskentelyohjeet opettajalle tuntisuunnittelua varten. Ohjeissa kuvataan lyhyesti mitä harjoitellaan, miksi ja miten. Ohjeet ovat joustavia ja tarkoituksena on, että opettaja muokkaa tehtävät oman ryhmän tarpeiden ja edellytysten mukaisesti. Tehtävämateriaalissa on myös mainittu aihepiiriin liittyviä verkkosivuja, jotka tukevat tuntisuunnittelua tai tehtävän toteutusta. HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 6

7 1.4 Hiirimerkkejä tehtävistä Tehtävissä on arvioitu tehtävän vaatima työmäärä Hiirimerkein (1-3 merkkiä). = helppo, enintään parin oppitunnin mittainen työskentely = vaatii ponnisteluja ja vähintään parin oppitunnin työskentelyä = edellyttää vaativampaa työskentelyä, joka vie useamman oppitunnin. Koostuu esim. laajemmasta projektista tms. Opettaja voi myös itse määritellä ansaittavan Hiirimerkkien määrän, mikäli tehtävä vaatii enemmän työtä. Huom! Hiiripiiri toivoo että sovellusvinkit jne. jaetaan muille opettajille vinkeiksi! Verkkosivulla löytyy lomake tehtäväidean lähettämistä varten. Mikäli idea tai sovellusvariaatio syntyy, opettaja voi valmiiksi hahmotella tehtävän sisältämät aihealueet (esim. oppiaine, mediataito), tarvittavat työkalut, lisävinkit verkkosivuvinkkeineen. Hiiripiiri muokkaa tehtävät lopulliseen, julkaistavaan muotoon. 1.5 Riihikuiva-kirja ja Hiiritohtorin todistus Riihikuiva -kirja on oppilaan kirjanen, johon hän liittää Hiirimerkit ja kirjaa tehdyt tehtävät. Kirjassa on myös kotitehtäviä sekä Hiiripäiväkirja -aukeama lapsen media-arjen seuraamista varten. Kotitehtävien tarkoitus on virittää lasten ja vanhempien välistä keskustelua aiheesta kotona. Hiiripäiväkirja -aukeaman avulla voidaan koota tietoa lapsiryhmän viikon puuhista ja käyttää tuloksia yhteiseen keskusteluun. Seurannan tuloksia voi käyttää vanhempainillan tai vanhempaintapaamisen alustajana. Riihikuivaan kirjaan voi myös kirjoittaa muistiin lapsille soveltuvia verkkosivuja. Hiiritohtorin todistus on osoitus mediataitojen harjoittelusta. Todistus ansaitaan 15 Hiirimerkin jälkeen. 7 HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

8 1.6 Hiiripörinä - arviointihetki Tehtävälaarista voi tulostaa Hiiripörinä -arviointilomakkeen, johon lapset kirjaavat tehtävien toteutuksen jälkeen ajatuksiaan työskentelystä 2-4 oppilaan ryhmissä. Hiiripörinään on hyvä varata aikaa 5 10 minuuttia. Tavoitteena on, että lapset harjoittelevat yhteistoiminnallista työskentelyn arviointia. Opettaja voi hyödyntää arviointituloksia oppimistilanteiden suunnitteluun. Opettajan kannattaa alustaa Hiiripörinää kertaamalla lyhyesti, mitä taitoja tehtävässä erityisesti harjoiteltiin: mitä harjoiteltiin, miten, mikä oli lopputulos mitä työvälineitä, ohjelmia jne. käytettiin. Tämän jälkeen lapset jakautuvat Hiiripörinä-ryhmiin pohtimaan työskentelyään lomaketta apuna käyttäen. Lopuksi opettaja antaa arvionsa ryhmän työskentelystä. Hiiripörinät voi koota esimerkiksi kansioon. Luku- ja kirjoitustaidottomien lasten kanssa Hiiripörinäksi sopii yhteinen keskustelu. 1.7 Oheistoimintaa lapsille Hiirimutaattori on nettiturvallisuusteemoja käsittelevä toiminnallinen tehtäväsivusto. Hiirimutaattorissa soveltuu oheistyöskentelyyn luku- ja kirjoitustaitoisille lapsille. Hiirimutaattori edellyttää myös netin käytön kokemuksia. HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 8

9 2 Tehtävien sisällöt Seuraavassa on esitelty lyhyesti Riihien tehtävät. Hiiripiirin verkkosivuilta löytyy ajankohtaisin tehtäväluettelo. 2.1 Riihi 1 Riihessä 1 harjoitellaan perusasioita, tutustutaan aihemaailmaan ja käsitteisiin sekä harjoitellaan yksinkertaisten työvälineiden kanssa työskentelyä. Arvaa kuva Paritehtävä, jossa toinen pareista piirtää ja toinen arvaa, mitä piirros esittää. Kuvaamataito. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Piirrosohjelmat. Hiiren kolo Piirrostehtävä, jossa piirretään hiirelle kolo! Äidinkieli. Kuvaamataito. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Piirrosohjelmat. Hiirenkolon tarinoita Tarinankerrontatehtävä! Äidinkieli. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekstinkäsittelyohjelmat. Käräytä Rotta! Yhteisleikki, jossa käsitellään kiusaamista. Mediaturvallisuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Eettiset kysymykset. Liikkuuko kuva Tehdään yksinkertainen animaatio. Kuvaamataito. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Elokuvat ja televisio. Maailman paras kirja Tehdään sarjakuva omasta suosikkikirjasta. Äidinkieli. Kuvaamataito. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Koti- kouluyhteistyö. Tekstinkäsittelyohjelmat. Piirrosohjelmat. Peliläksy Pelataan jotain tietokone- tai nettipeliä. Vaikka kotitehtäväksi! Mediaturvallisuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Koti-kouluyhteistyö. Pelit. Robotti ja ohjelmoija Oivalletaan ohjelmointia leikin avulla. Liikunta. Matematiikka. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Ohjelmointi. Tekniikka tutuksi 1 Harjoitellaan tietotekniikkaan liittyviä käsitteitä. Lukemista ja kirjoittamista harjoitteleville. Äidinkieli. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekniikka tutuksi 2 Luku- ja kirjoitusharjoitus, jossa harjoitellaan tietotekniikkaan liittyviä käsitteitä. Äidinkieli. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. 9 HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

10 Tietokonesäännöt Tehdään yhdessä säännöt tietokoneenkäyttöön. Mediaturvallisuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Koti- kouluyhteistyö. Internet. Virustartuttaja Liikuntaleikki, jossa tutustutaan tietoturvaan liittyviin perusasioihin. Liikunta. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Internet. Tekninen tietoturva. Virustorjuja Liikuntaleikki, jossa havainnollistetaan tietoturvaan liittyviä asioita soveltaen tuttua Mustekala-leikkiä. Liikunta. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Internet. Tekninen tietoturva. Äänikuunnelma Tehdään äänikuunnelma hyödyntäen omasta kehosta saatavia ääniä. Äidinkieli. Musiikki. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Äänenkäsittelyohjelmat. Radio. Ötökkäjahti Tutustutaan luontoon tekemällä luontoretki, minkä pohjalta tuotetaan omia mediatöitä. Äidinkieli. Ympäristö- ja luonnontieto. Biologia. Kuvaamataito. Medialuovuus. Tiedonhaku ja -hallinta. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Piirrosohjelmat. Internet. 2.2 Riihi 2 Riihessä 2 sovelletaan opittuja perusasioita, harjoitellaan tarkkailemaan mediaympäristöä, harjoitellaan luovaa mediailmaisua ja tuottamista, tutustutaan verkkomaailman perusasioihin ja jatketaan työvälineiden käytön harjoittelua. Aprillia Keksitään ryhmissä tarinoita, jotka kuulostavat todelta, mutta ovat kuitenkin täyttä puppua. Äidinkieli. Mediakriittisyys. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekstinkäsittely. Piirrosohjelmat. Kuvankäsittelyohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat Dramatiikkaa Tehtävässä suunnitellaan oma peli tai tv-ohjelma. Äidinkieli. Mediakriittisyys. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Videokameran käyttö. Kuvankäsittelyohjelmat. Elokuvat ja televisio. Erilaisia, mutta samanlaisia Opetellaan hyväksymään ja ymmärtämään erilaisuutta ja opetellaan samalla tiedonhakua. Äidinkieli. Uskonto/elämänkatsomus. Ympäristö- ja luonnontieto. Maantieto. Mediakriittisyys. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tiedonhaku ja hallinta. Eettiset kysymykset. Tekstinkäsittelyohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat. Internet. HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 10

11 Heinähetki Tehtävässä kootaan digitaalinen kasvikansio. Ympäristö- ja luonnontieto. Biologia. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Kamerankäyttö. Kuvankäsittelyohjelmat. Julkaisuohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat. Hiirietsivä Harjoitellaan tiedonhakua internetistä. Mediakriittisyys. Mediaturvallisuus. Tiedonhaku ja hallinta. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Internet. Hiiripeli Tehtävässä ideoidaan oma peli, kirjoitetaan pelin juoni ja luodaan hahmot. Äidinkieli. Kuvaamataito. Medialuovuus. Mediaturvallisuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekstinkäsittelyohjelmat. Kuvankäsittelyohjelmat. Piirrosohjelmat. Pelit. Jatka tarinaa Tehtävässä kirjoitetaan parityönä jatkotarinaa lause kerrallaan. Äidinkieli. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Teksinkäsittelyohjelmat. Kirjoitusharjoituksia. ÄN-YY-TEE-NYT! Harjoitellaan tekstinkäsittelyohjelman käyttöä ja kisataan leikkimielellä siitä, kuka on nopein kirjoittaja. Äidinkieli. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekstinkäsittelyohjelmat. Lukujärjestys Harjoitellaan taulukkolaskentaohjelman käyttöä ja tehdään lukujärjestys. Äidinkieli. Matematiikka. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Taulukkolaskentaohjelmat. Kallis matka? Tehtävässä jatketaan taulukkolaskentaohjelman käytön harjoittelua yksinkertaisten laskutoimitusten tekemiseen. Matematiikka. Ympäristö- ja luonnontieto. Maantieto. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Taulukkolaskentaohjelmat. Internet. Kurkkaa kameralla Tehtävässä harjoitellaan kameran käyttöä ja kuvaamaan luovasti. Kuvaamataito. Ympäristö- ja luonnontieto. Biologia. Maantieto. Historia. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Kameran käyttö. Kuvankäsittelyohjelmat. Luontoon Tehdään yhdessä luontoretki, jonka virittämänä tehdään mediavälineitä hyödyntäen erilaisia mediatöitä. Ympäristö- ja luonnontieto. Biologia. Medialuovuus. Tiedonhaku ja hallinta. Tekstinkäsittelyohjelmat. Internet. Reissari Pidetään reissuvihkoa hyödyntäen eri mediavälineitä. Äidinkieli. Ympäristö- ja luonnontieto. Maantieto. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekstinkäsittelyohjelmat. Kuvankäsittelyohjelmat. Julkaisuohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat. Kameran käyttö. Videokameran käyttö. Tarinoita turinoita Tehtävässä kirjoitetaan tarina vihjeen perusteella ja jatketaan tekstinkäsittelyohjelman käytön harjoittelua parityöskentelynä. Äidinkieli. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekstinkäsittelyohjelmat. 11 HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

12 2.3 Riihi 3 Riihessä 3 sovelletaan monipuolisesti mediaa ja tuotetaan laajempia mediasisältöjä. Lisäksi harjoitellaan verkkomaailmassa tarvittavia taitoja sekä hyödynnetään työskentelyssä media- ja tieto- ja viestintätekniikkaa. Digikuvausta Tutustutaan digikuvaukseen ja kuvankäsittelyyn. Kuvaamataito. Äidinkieli. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Kameran käyttö. Kuvankäsittelyohjelmat. + Elokuvaraati Arvioidaan elokuvia! Äidinkieli. Kuvaamataito. Mediakriittisyys. Mediaturvallisuus. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Elokuva ja televisio. Hiiriverkon pelastusliivit Pohditaan turvallista verkkokäyttäytymistä ja nettikiusaamista. Mediaturvallisuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Eettiset kysymykset. Koti- kouluyhteistyö. Internet. Juustopostia Pohditaan sähköpostiviestintään liittyviä turvallisuustekijöitä. Mediaturvallisuus. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekninen tietoturva. Tekstinkäsittelyohjelmat. Internet. Kartalla Tutustutaan internetin karttapalveluihin ja opetellaan hakemaan niistä tietoa. Ympäristö ja luonnontieto. Maantieto. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Verkkopalvelut. Internet. Kännyhiiri Tehtävässä pohditaan kännykän käyttötottumuksia, ongelmatilanteita ja ratkaisumalleja niihin sekä luodaan yhteisesti sovitut säännöt. Medialuovuus. Mediaturvallisuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Eettiset kysymykset. Koti- ja kouluyhteistyö. Taulukkolaskentaohjelmat. Kännykän käyttö. LOS! YK:n määrittelemät lapsen oikeudet heijastuvat myös lasten mediataitojen harjoitteluun. Tehtävässä tutkitaan, miten lapsen oikeudet toteutuvat internetissä. Äidinkieli. Uskonto/elämänkatsomus. Mediakriittisyys. Mediaturvallisuus. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekstinkäsittelyohjelmat. Julkaisuohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat. Verkkopalvelut. Internet. Matkatoimisto Ryhmätehtävä, jossa oppilaat perustavat matkatoimiston ja eri mediavälineitä hyödyntäen suunnittelevat matkoja ja matkapalveluja. Ympäristö- ja luonnontieto. Maantieto. Matematiikka. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tiedonhaku ja hallinta. Taulukkolaskentaohjelmat. Tekstinkäsittelyohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat. Verkkopalvelut. Internet. Naamataulu Pohditaan mitä tietoja ja millä tavoin itsestä halutaan maailmalle kertoa. Pohditaan julkisen ja yksityisen viestin eroja. Kuvaamataito. Äidinkieli. Mediakriittisyys. Mediaturvallisuus. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Kameran käyttö. Kuvankäsittely. Tekstinkäsittely. Verkkopalvelut. Internet. + HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 12

13 Nettiraati Tutustutaan erilaisiin verkkosivuihin ja arvioidaan niitä. Mediakriittisyys. Mediaturvallisuus. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Verkkopalvelut. Internet. Ota kuva, onko lupa Tehdään kuvausuunnitelmia esimerkiksi luokan tai koulun lehteen. Samalla pohditaan kuvaamiseen ja kuvien julkaisuun liittyviä eettisiä ja laissa määriteltyjä seikkoja. Äidinkieli. Kuvaamataito. Mediaturvallisuus. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Eettiset kysymykset. Esitysgrafiikkaohjelmat. Peliraati Ryhmätehtävä, jossa tutustutaan erilaisiin peleihin, esitellään ja arvioidaan niitä. Mediakriittisyys. Mediaturvallisuus. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekstinkäsittely. Julkaisuohjelmat. Esitysgrafiikka. Pelit. Reissari Pidetään reissuvihkoa, johon kootaan materiaalia eri mediavälineitä hyödyntäen. Äidinkieli. Ympäristö- ja luonnontieto. Maantieto. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekstinkäsittelyohjelmat. Kuvankäsittelyohjelmat. Julkaisuohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat. Kameran käyttö. Videokameran käyttö. Reportteri Toimitetaan oma luokan tai koulun lehti! Äidinkieli. Kuvaamataito. Mediakriittisyys. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Eettiset kysymykset. Tekstinkäsittelyohjelmat. Julkaisuohjelmat. Kuvankäsittelyohjelmat. Kameran käyttö. Sanoma- ja aikakauslehdet. Riihiradio Suunnitellaan ja tote utetaan oma radio-ohjelma! Äidinkieli. Musiikki. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Äänenkäsittelyohjelmat. Radio. Roborotta Pohditaan millaisia ohjelmia laitteissa on. Matematiikka. Ympäristö- ja luonnontieto. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Piirrosohjelmat. Ohjelmointi. Syyslomalle Suunnitellaan lomamatka Suomessa ja tutustutaan samalla netistä löytyvien aikataulujen käyttöön. Ympäristö- ja luonnontieto. Maantieto. Matematiikka. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tiedonhaku ja hallinta. Taulukkolaskentaohjelmat. Tekstinkäsittelyohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat. Verkkopalvelut. Internet. Tietoa, tietoa! Tehdään ryhmätyönä esitelmä jostakin oppilaista kiinnostavasta asiasta. Samalla harjoitellaan tiedonhakua ja esityksen tuottamista mediavälineitä hyödyntäen. Mediakriittisyys. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tiedonhaku ja hallinta. Tekstinkäsittelyohjelmat. Julkaisuohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat. Verkkopalvelut. Internet. Verkkopalvelut Tehdään tutkimus erilaisista verkkopalveluista ja niiden palautejärjestelmistä. Matematiikka. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Taulukkolaskentaohjelmat. Julkaisuohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat. Verkkopalvelut. Internet. 13 HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

14 Esimerkkejä tehtävistä 1.1 Riihi 1 Hiiren kolo Tehtävä: Hiirenkolo Missä Hiiripiirin hiiri asuu? Piirrä Hiirelle kotikolo! Tehtävästä saat yhden Hiirimerkin Ohjeet opettajalle Tehtävässä piirretään piirrosohjelmalla Hiiri ja tämän kotikolo. Piirtämisessä hyödynnetään piirto-ohjelman erilaisia työkaluja. Tehtävässä Lapset ohjaavat toinen toisiaan ohjelman käytössä ja samalla harjoitellaan kielellistä vertaisohjaamista. Opettaja tutustuu ensin piirrosohjelman työkaluihin ja toimintaperiaatteisiin. Tämän jälkeen opettaja opastaa piirrosohjelman työkalujen käytön tämän piirrostehtävän avulla ensin 2-4 lapselle. Näistä lapsista tulee sitten vertaisopettajia, jotka puolestaan opastavat toisille lapsille piirrosohjelman työkalujen toiminnan piirrostehtävän parissa. Kukin lapsi piirtää itse kuvan Hiiripiirin hiirestä ja tämän kotikolosta vapaasti ideoiden ja piirrosohjelman mahdollisuuksia hyödyntäen. Lapsia ohjataan käyttämään valmiita muotoja ja viivoja perinteisen piirtämisen lisäksi. Valmiit työt voidaan tallentaa lasten omaan tiedostokansioon tietokoneelle sekä tulostaa seinälle Hiiri -näyttelyksi. Tavoite Äidinkieli. Kuvaamataito. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Piirrosohjelmat. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 14

15 1.2 Riihi 2 Jatka tarinaa 15 HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

16 1.3 Riihi 3 Hiiriverkon pelastusliivit Tehtävä: Hiiriverkon pelastusliivit 1. Mutatoi oma hiiri Hiirimutaattorissa: 2. Rakennetaan luokan yhteiset turvallisen verkkokäyttäytymisen pelisäännöt. 3. Rakentakaa turvaohjeet ongelmatilanteita varten (kiusaaminen jne.) Tehtävästä saat kaksi Hiirimerkkiä Ohjeet opettajalle Hiirimutaattori Hiirimutaattorissa on nettiturva-aiheisia kysymyksiä ja samalla mutatoidaan hiiri omannäköiseksi. Oman mutaation voi tulostaa. Mutaation voi lähettää verkkosivuilta suoraan esimerkiksi vanhempien sähköpostiosoitteeseen. Tätä varten jokainen tarvitsee äidin, isän tai muun tutun aikuisen sähköpostiosoitteen. Koti- kouluyhteistyö on tärkeää nettiturvallisuuskysymyksissä! Verkkokäyttäytymisen säännöt Rakennetaan luokan yhteiset turvallisen verkkokäyttäytymisen säännöt. Tavoitteena on löytää kymmenen tärkeintä ohjetta. Tärkeää on pohtia myös miten toimitaan, jos tulee kiusatuksi netissä tai näkee jotain sellaista, mikä ei ole mukavaa. Sääntöjen esitystavassa voi käyttää erilaisia tapoja hyödyntäen tieto- ja viestintätekniikkaa. Säännöt voidaan julkaista esimerkiksi koulun omilla verkkosivuilla. Verkon turvataidot. Tärkeää on pohtia miten toimitaan, jos tulee kiusatuksi netissä tai näkee jotain sellaista, mikä ei ole mukavaa. Turvaohjeiden laatimisessa pohditaan kuka auttaa, missä auttaa jne. Jokainen voi miettiä omalta kohdaltaan henkilön, jolle kertoo ikävistä asioista. Lisätietoja kiusaamisesta ja ongelmatilanteisiin puuttumisesta ohessa. Tavoite Mediaturvallisuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Eettiset kysymykset. Koti- kouluyhteistyö. Internet. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 16

17 4 Mediataidot kuntoon! Internet, kännykät, tietokoneet, pelit ja muut digitaaliset laitteet ovat osa lasten arkipäivää. Verkko tarjoaa mahdollisuuksia viihtymiseen, ajanviettoon ja kavereiden kanssa yhdessä oloon. Mediavälineiden kautta avautuva virikemaailma on runsas ja moniulotteinen. Välineet myös yhdistyvät: nettiä käytetään yhä useammin kännykällä tai pelikoneella. Mediataito- tai medialukutaito on tärkeä taito, jonka omaksuminen vaatii monenlaisia askelmia. Lapsi on samaan aikaan mediavälineiden käyttäjä, mediasisältöjen tuottaja, mediaviestien vastaanottaja ja tulkitsija ja sosiaalinen toimija. Netin käytön yhteydessä puhutaan usein sosiaalisesta mediasta, millä tarkoitetaan verkon yhteisöllisiä palveluja. Verkon yhteisöllisyys ja siihen liittyvien taitojen omaksuminen ei tarkoita mitään erityistä. Verkkokäyttäytymiseen kuuluvat samat säännöt kuin oikean maailman käyttäytymiseen: kaverille ei voi sanoa netissä mitä tahansa, netistä ei voi ottaa toisen omaa noin vain jne. Tämän oivaltamiseen lapset tarvitsevat aikuisen tukea. Kasvattajien on tärkeä miettiä miten lapsia voidaan ohjata viihdykemaailman lisäksi käyttämään mediaa ja eri välineitä laajemmin ilmaisuun, vaikuttamiseen ja oppimiseen kotona ja koulussa. Näin lasten on mahdollista oppia tärkeitä mediataitoja kuten mediakriittisyyttä ja mediaturvallisuutta. Hiiripiirissä monipuolisia mediataitoja harjoitellaan ohjatusti ja turvallisissa puitteissa. Parasta mediasuojelua on aikuisen läsnäolo lapsen tavallisessa arjessa. 4.1 Lasten netin käyttö Pelastakaa Lapset on seurannut vuodesta 2002 saakka lasten netin käyttöä Lapsen ääni kyselyin. Lasten netin käytön arki on sosiaalista. Netti on yhteydenpitoväline kavereihin, sukulaisiin ja tuttuihin. Netti tarjoaa lapsille viihdykettä ja valtavan tietomäärän, josta pitäisi osata poimia olennainen ja samalla välttyä näkemästä lapsen silmille sopimatonta. Lapsen ääni 2009 kyselyn mukaan lapset hyödyntävät verkkoa myös vaikuttamiseen: lapset pitävät tärkeänä, että voivat osallistua kyselyihin, äänestyksiin jne. Verkon sisällöntuotantomahdollisuuksia usein korostetaan, mutta varsin harvat lapset vielä tuottavat omia sisältöjä verkkoon. Suurin osa lasten netin käytöstä on viihdettä ja kavereiden kanssa seurustelua. Sisältöjen tuottaminen rajoittuu lähinnä tekstipohjaiseen vuorovaikutukseen, jota käydään kavereiden kanssa erilaisissa yhteisöissä. Lapsia pitäisi kannustaa monipuolisten ja luovien verkko- ja mediasisältöjen tuottamiseen ja antaa samalla valmiuksia mediailmaisuun, mediakriittisyyteen ja mediaturvallisuuteen. Nettielämän varjopuolista tässä on käsitelty lyhyesti nettikiusaamista ja siihen puuttumista. Nettikiusaaminen liittyy usein koulukiusaamiseen, minkä vuoksi aihepiirin huomioiminen koulutyöskentelyssä on tärkeää. Nettikiusaaminen Kiusaamisella on monia nettimuotoja. Nettikiusaaja on usein lapselle tuttu koulu- tai harrastuspiireistä. Nettikiusaamista voi olla monenlaista: esim. erilaiset pilkkaavat kuvat ja viestit, joita julkaistaan internetin verkkoyhteisöissä. Kiusaamista on myös sulkeminen yhteisöjen ulkopuolelle, salasanojen väärinkäyttö tai esimerkiksi jonkun toisen nimellä esiintyminen verkkokeskusteluissa. Nettikiusaamisen erityispiirteitä ovat nettikiusaamiseen pysyvyys, tapahtumaan liittyvän tiedon löydettävyys, kiusaamisen toistettavuus sekä yleisön laajuus. Netissä julkaistua tietoa on usein mahdotonta enää poistaa. Nettikiusaamiseen liittyvät tapahtumat voivat tallentua uusiin kohteisiin ja säilyä: kaverista julkaistu ikävä tieto tai asia ei poistukaan netistä, vaikka kiusaaja poistaisi julkaisemansa tekstit tai kuvat. Joku toinen on saattanut kopioida materiaalin ja julkaista ne toisessa yhteydessä. Kiusaamistapahtuma toistuu verkossa 24/7 ja yleisönä voi olla laaja kiusaamisyhteisö. 17 HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

18 Nettimaailman muita häiriökäyttäytymismuotoja ovat esim. anonyymit aggressiiviset ilmaukset tai hyökkäykset netin yhteisöjä (uskonnolliset, aatteelliset, monikulttuuriset jne.) kohtaan sekä muu tietoinen nettikeskustelujen häirintä. Lapsiin kohdistuva seksuaalinen häirintä, kuten seksuaalissävytteiset yhteydenotot mesen tai verkkoyhteisöjen kautta ovat myös melko yleisiä. Häirintään voi liittyä seksuaalisen hyväksikäytön valmistelu. Kaikenlaiseen seksuaaliseen häirintään on puututtava nopeasti. Nettiin jää jäljet vierailuistamme, myös kiusaajan toimista, joten kiusaajan henkilöllisyys on usein helposti selvitettävissä. Nettikiusaamiseen on puututtava. Kiusaamisen ennaltaehkäisy on kaikkien yhteinen tehtävä. Nettikiusaaminen ja siihen puuttuminen Toimintaohjeet lapselle: Älä vastaa kiusaamisviesteihin. Älä poista tai tuhoa kiusaamiseen liittyviä viestejä. Turvaudu tutun aikuisen apuun. Kerro rohkeasti aikuiselle! Toimintaohjeet aikuisille: Puutu ja toimi heti! Mikäli kiusaaminen on tapahtunut jossain verkkopalvelussa, mahdollisimman nopea yhteydenotto verkkopalvelun ylläpitoon on tärkeää. Jos kiusaaminen on vakavaa ja on selkeästi havaittavissa, että kiusaamiseen liittyy rikos, on otettava yhteys poliisiin asian selvittämiseksi. Jos selviää, että lapsen kiusaamisen takaa löytyy seksuaalista häirintää tai seksuaalissävytteistä lähestymistä, on välitön ja nopea puuttuminen tärkeää! Tutustu lapsen käyttämiin verkkopalveluihin. Ennaltaehkäisevässä mielessä on tärkeää, että aikuiset ottavat selville kuinka lapsen käyttämässä verkkopalvelussa toimitaan ongelmatilanteissa. Suomalaisissa lasten suosimissa verkkoyhteisöissä löytyy vanhemmille usein ohjeet, joihin kannattaa tutustua. Ohjeita tietojen tallentamiseen kiusaamistapauksessa: Yksittäisen verkkosivun kopiointi onnistuu esimerkiksi painamalla näppäimistöltä PrintScreen nappia ja liittämällä kopioitu sivu tämän jälkeen esim. tekstinkäsittely/kuvankäsittely- tms. ohjelmaan Kännykkäviestit, messenger-viestiketjut ja sähköpostiviestit, olipa sisältö kuinka ikävää tahansa, on säilytettävä sellaisinaan sähköisinä viesteinä. Lisätietoja: HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 18

19 4.2 Kännykät ja lapset Pelastakaa Lapset on toteuttanut vuodesta 2005 alkaen vuosittaisen lasten matkapuhelinten käyttöä kartoittavan kyselyn. Lähes kaikilla lapsilla on käytössään matkapuhelin. Kännykällä puhutaan, tekstaillaan, pelataan, kuvataan, kuunnellaan musiikkia ja paljon muuta mukavaa. Yhä yleisemmin lapset käyttävät kännykällään myös nettiä. Kännykkää käytetään lisäksi maksuvälineenä (soittoäänten tilaus, limuautomaatit, pelit jne.). Kännykät rikastavat lasten viestintäkulttuuria, mahdollistavat yhteydenpidon tärkeisiin ihmisiin silloin, kun he eivät ole fyysisesti läsnä. Positiivisten ulottuvuuksien lisäksi lasten matkapuhelimen käyttöön voi liittyä myös ikäviä tilanteita, kuten lasten keskinäinen kiusanteko, ylisuuret puhelinlaskut, harkitsematon kameran käyttö, laitteen rikkoontuminen leikeissä, kännykän katoaminen tai varastaminen jne. Näihin on hyvä varautua. Kännykät koulussa Yhteiset kännykän käyttöön liittyvät pelisäännöt auttavat ennaltaehkäisemään ongelmatilanteita. Yhteisesti voidaan sopia kännykän käytöstä koulupäivän aikana. Esimerkiksi kiusaamistilanteiden varalta on hyvä olla toiminta ja puuttumismalli. Kännyköiden käyttöä opetustarkoituksessa kannattaa myös pohtia! Kännykkäkameroita voi käyttää tallennusvälineinä, jos asiasta on sovittu yhteisesti huoltajien kanssa (ks. esim. Hiiripiirin tehtävä Heinähetkiä ). Tärkeintä on, että lapsi oppii vastuullisen ja turvallisen kännykän käytön sekä oppii turvautumaan aikuisen apuun ongelmatilanteissa. Netin käytön ja matkapuhelinten yhteys on hyvä ymmärtää. Koulussa voi pohtia esim. kuvaamiseen ja kuvien julkaisuun liittyviä asioita: missä saa kuvata, ketä voi kuvata, saako julkaista ja jos ei, niin miksi ei. Kännykkäkiusaaminen Kännykkä toimii kiusaamisen jatkeena samoin kuin netti. Kiusaaja on harvoin lapselle täysin tuntematon. Kännykkäkiusaamisen muotoja ovat esimerkiksi nolaavat, uhkailevat tai pelottelevat viestit sekä pilasoitot. Joskus lasta voidaan kiristää maksamaan kännykkäostoksia vaikkapa limuautomaateista. On hyvä olla tietoinen, että esimerkiksi kiusaamistilanteessa kännykkää on saatettu käyttää tallennusvälineenä (kuvat, videot). Kännykän käyttö ja ongelmatilanteet: Toimintaohjeet lapselle: Älä vastaa kiusaamisviesteihin. Älä poista tai tuhoa kiusaamiseen liittyviä viestejä. Turvaudu tutun aikuisen apuun. Kerro rohkeasti aikuiselle! 19 HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

20 Ennaltaehkäisy tärkeää! Lapsen kanssa on tärkeä sopia kännykän käytön säännöistä: missä puhutaan, miten kännykkäkameraa käytetään, voiko kännykkää pitää mukana harrastuksissa, koulussa jne. (kouluilla voi olla omat säännöt tästä) Lapsen kanssa on tärkeä keskustella siitä, miten toimia jos joutuu kiusatuksi tai saa ikäviä yhteyden ottoja. Kännykkä on eräänlainen luottokortti maksullisten palvelujen osalta. Maksullisten puhelinpalvelujen käyttö voidaan estää estopalveluilla. Saldoylityksiä voidaan välttää saldorajalla, joka sovitaan operaattorin kanssa. Yhteys poliisiin. Jos kiusaaminen täyttää rikoksen tunnusmerkit ja esimerkiksi selviää, että kiusaamisen takana on seksuaalista häirintää tai vastaava lähestymistä, on välitön ja nopea puuttuminen tärkeää! Lisätietoja: Maksullisiin puhelinpalveluihin liittyvät ongelmatilanteet: Kuluttajaviraston julkaisemia ohjeita vanhemmille maksullisten palvelujen käytöstä kännykällä: 4.3 Lapsen oikeudet ja mediataidot Lasten mediataitoja ja esimerkiksi verkkoelämään liittyviä kysymyksiä voi tarkastella lapsen oikeuksien sopimuksen kautta. Seuraavassa lasten median käyttöön läheisesti liittyvät artiklat: Ilmaisun vapaus (artikla 13): Lapsella on mielipiteidensä ilmaisemiseksi oikeus hakea, vastaanottaa ja levittää tietoa ja ajatuksia vapaasti, kunhan se ei loukkaa muiden oikeuksia. Lapsen mediatoiminta ja mediataidot tukevat tämän oikeuden toteutumista. Verkossa on voimassa samat lait ja säännöt kuin oikeassa elämässä. Yksityisyys (artikla 16): Lapsella on oikeus yksityisyyteen, kotirauhaan ja kirjesalaisuuteen. Hänen kunniaansa tai mainettaan ei saa halventaa. Lapsella on oikeus viestintäsalaisuuteen myös verkossa: sähköpostit, messenger jne. Yksityisyyden suojelemiseksi on tärkeää varjella omia ja toisten henkilötietoja. Henkilötietoja ovat kaikki sellaiset tiedot, joista henkilö on tunnistettavissa. Henkilötietoja ovat siten esimerkiksi asuinpaikka, oma kuva jne. Kaikkien henkilötietojen julkaisun osalta on oltava varovainen netin maailmassa. Yksityistiloissa, kuten kotona, ei saa esimerkiksi kuvata ilman lupaa. Yksityistiloissa otettuja kuvia ei saa myöskään julkaista luvatta. Lapsen mustamaalaaminen tai muu kiusaaminen nettiyhteisössä voi olla kunniaa halventavaa. Verkossa on voimassa samat lait ja säännöt kuin oikeassa elämässä. HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 20

21 Tiedon saanti (artikla 17) Lapsella on oikeus saada tiedotusvälineiden kautta sellaista tietoa, joka on tärkeää hänen kehityksensä ja hyvinvointinsa kannalta. Lapsia on suojeltava heidän hyvinvointinsa kannalta vahingolliselta tiedolta ja aineistolta. Tiedonhaku- ja käsittelytaidot ovat tärkeitä. Netti ja muu media tarjoavat väylän monenlaiseen tietoon. Lapsen on tärkeä oppia lähdekritiikkiä sekä tiedonhaku ja käsittelytaitoja, jotta pystyisi arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja erilaisia mediasisältöjä sekä käyttämään niitä positiivisesti arjessaan. Lapsille haitallisia mediasisältöjä ovat esimerkiksi ikätasoon sopimattomat pelit, elokuvat ja tv-ohjelmat sekä netinsisällöt (seksi, väkivalta, kauhu, huumeet jne.) Lapsille haitallisia verkkoyhteisöjä ja sivustoja ovat lisäksi esimerkiksi vääristynyttä maailmankuvaa tarjoavat, sekä toisten oikeuksia loukkaavat tai vahingolliseen käyttäytymiseen kannustavat yhteisöt. Tällaisia ovat esimerkiksi syömishäiriöitä ja itsetuhoisuutta kannustavat yhteisöt, joissa jaetaan ohjeita ja tukea todellisuudessa vahingolliselle, mutta yhteisön kesken ihailtavaksi koetulle käyttäytymiselle ja suoriutumiselle. Lasten suojelu väkivallalta (artikla 19): Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä. Esimerkiksi kiusaaminen kaikissa muodoissa, mukaan lukien netti- ja kännykkäkiusaaminen ovat asioita, joihin on puututtava. Lapsen oikeus leikkiin, taiteisiin ja kulttuuriin (artikla 31): Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään. Esimerkiksi pelaaminen netissä, pelikonsoleilla jne. ovat lasten leikkimaailmaa. Pelien ikärajoja on tärkeä noudattaa: tietokone- ja konsolipelien ikärajat perustuvat haitallisuuteen, eivät taitotasoon. Pelaamisen yhteydessä on tärkeää muistaa pelien riski addiktioihin. Verkko on yksi kanava taide- ja kulttuurielämään. Lasten kannustaminen luovaan mediailmaisuun on tärkeää. Seksuaaliselta hyväksikäytöltä suojelu (artikla 34): Lasta on suojeltava kaikenlaiselta seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Internetiin liittyvää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ovat mm. hyväksikäytön valmistelu sekä hyväksikäyttöön liittyvät kuva-aineistot. Netti tarjoaa lapsiin seksuaalista kiinnostusta tunteville väylän pyrkiä kontaktiin lapsen kanssa. Tarkoituksena voi olla mm seksuaalissävyinen keskustelu lapsen kanssa, seksuaalisen hyväksikäytön valmistelu, seksuaalissävyisen kuvamateriaalin toimittaminen tai pyytäminen lapselta, seksuaalisen hyväksikäytön kuvaaminen, kuvien tuottaminen, jakelu ja kuluttaminen. Seksuaalisen hyväksikäytön valmistelu kohdistuu harvoin vain yhteen tiettyyn lapseen, ja siitä ilmoittaminen on tärkeää myös muiden suojaamiseksi. Kotikoneen ääressä vaara voi tuntua etäiseltä, koska ympärillä on tuttu turvallinen koti ja nettiyhteyden voi katkaista milloin vain. Netin näennäisen anonyymiyden varjossa seksiin liittyvistä asioista ja tunteista keskusteleminen sekä roolien kokeilu voi lapsesta tuntua jännittävältä. Intiimien asioiden jakaminen nettituttujen kanssa on kuitenkin riski, jonka hallitsemiseen lapsella ei ole valmiuksia. Lasten turvataitojen kasvattaminen on tärkeää, lapsen on opittava tunnistamaan oikea ja väärä lähestyminen. Lapsella on oikeus sanoa ei. 21 HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

22 4.4 Ohjeita lasten netin käyttöön koteihin jaettavaksi Nettikasvattajan käsikirja Netti on perheen yhteinen asia Lapsi tarvitsee aikuisen apua ja tukea mediaviestien arvioimiseen ja tulkintaan. Mitä pienempi lapsi, sitä enemmän aikuisen tukea, apua ja läsnäoloa hän tarvitsee. 1. Ole positiivinen. Osallistu lapsen nettiarkeen siinä missä osallistut hänen Netti on vain harrastuksiinsa yksi media muiden tai kyselet joukossa koulukuulumisia. Kuuntele, keskustele, opi. Lapset ovat syntyneet maailmaan, jossa netti on osa arkea ja sosiaalista kanssakäymistä. Nettikasvatus ei ole sen vaikeampaa tai ihmeellisempää 2. kuin Ohjaa muukaan vastuulliseen kasvatus: tarvitaan netinkäyttöön. rajoja, rakkautta ja Hyvät maalaisjärkeä käytöstavat ja hippunen ja laki huumorintajua pätevät myös sekä netissä. paljon suvaitsevaisuutta. Tutustukaa lapsen kanssa yhdessä nettipalveluntarjoajien ohjeisiin. Suojele 3. lasta Opettele haitalliselta itse aineistolta toimimaan netissä vastuullisesti ja turvallisesti. Harkitse mitä Yksin netissä surffaileva jaat itsestäsi lapsi voi ja vahingossa perheestäsi tai tarkoituksellisesti julkisesti. Muista eksyä vastuusi aikuisviihde- nettikirjoittelijana, tai väkivaltasivustoille. ole Pienimmille tarkkana netinkäyttäjille voidaan rakentaa nettiostoksissa. turvallisempi Pidä nettiympäristö tietokoneen esimerkiksi käyttöjärjestelmä, luomalla tietokoneelle palomuuri lapsen ja oma virusturva käyttäjätili, ajan joka tasalla. mahdollistaa vain tiettyjen palveluiden ja ohjelmien käytön. Voidaan käyttää myös esto- ja suodatinohjelmia. Mikään tekninen ohjelma tai rajoitus ei kuitenkaan 4. Ole korvaa läsnä. vanhemman Kuuntele läsnäoloa. ja tue. Suhtaudu ongelmiin vakavasti, älä syyllistä lasta. Keskustele 5. niin Ohjaa mukavista nettielämän kuin pelottavistakin ulkopuolisiin asioihin. asioistaliikunta, terveellinen ravinto, Myönteinen suhtautuminen riittävä uni lapsen ja netinkäyttöön ulkopuoliset rakentaa kaverisuhteet luottamusta ja ovat luo keskusteluyhteyden, tärkeitä! joka on kullanarvoinen lapsen kasvaessa ja itsenäistyessä. Lapsilla on myös paljon antoisaa opetettavaa aikuisille netin maailmasta. Tutustukaa lapsen nettiarkeen yhdessä! +6. Nettielämän Luota ja pelimaailmojen itseesi! ikävät tai pelottavat asiatkin on tärkeä käsitellä lapsen kanssa. Ota selvää palveluista ja anna palautetta niiden tuottajille Aikuisen on hyvä Nettikasvatus tutustua lapsen käyttämiin on ihan peleihin tavallista ja nettipalveluihin. kasvatusta. Mikäli olet sitä mieltä, että lapsille suunnatuissa palveluissa on lapsille sopimattomia sisältöjä, tai että pelin ikäraja on liian alhainen, anna äänesi kuulua! Lähetä palautetta verkkopalvelusta sen tuottajalle, tai ota yhteyttä Valtion elokuvatarkastamoon. Ilmoita myös, jos löydät netistä laitonta materiaalia. Laittomaksi epäilemästäsi aineistosta voit ilmoittaa Pelastakaa Lasten Nettivihjeeseen: Jos lapsesi joutuu nettimaailmassa vaikeuksiin: Sopikaa perheen yhteiset pelisäännöt netinkäytöstä On tärkeää, että perheellä on perustellut ja yhteisesti sovitut pelisäännöt netinkäytöstä. Netissä käyttäydytään kuten oikeassa maailmassa. Pienten lasten käyttämä tietokone ja pelilaitteet kannattaa sijoittaa yhteisiin tiloihin, jolloin nettitekemisistä keskustelu on helpompaa ja luontevampaa. Selvitä mitä Ajankäytöstä on tapahtunut on hyvä ja missä. keskustella, että aikaa jää myös liikkumiselle ja ulkoilulle, nukkumiselle ja muihin arjen toimintoihin. Aikuisten on kunnioitettava lasten oikeutta yksityisviestintään netissä. Talleta ikävät kuten kiusaamisviestit, kuvat jne. talteen mahdollista selvittelyä varten. Muista henkilötietojen ja salasanojen suojaamisen tärkeys Jos lapsi haluaa kirjautua johonkin uuteen palveluun, se on hyvä tehdä yhdessä aikuisen kanssa. Salasana on aina henkilökohtainen, eikä sitä saa kertoa Ota edes yhteys parhaalle palvelun kaverille. ylläpitoon, Lasta on muistutettava kouluun, poliisiin nettiin laitettujen - riippuen tietojen tilanteesta. merkityksestä ja julkisuudesta. Kuka näkee tiedot, kuvat, tekstit jne.? Huvia ja hyötyä Tue lasta ja hanki lapselle tarvittaessa apua. Lasten ja nuorten internetin käyttö on useimmiten viihdekäyttöä ja sosiaalista elämää kavereiden kanssa. Aikuisena voit kannustaa lasta huomioimaan netin hyötykäyttömahdollisuuksia kuten tiedonhakua, oppimista jne. Lisätietoja lasten ja nuorten nettielämästä Virheistä oppii Ongelmat on tehty ratkaistaviksi, eikä ensimmäisen takaiskun jälkeen nettiin tutustumista kannata lopettaa. Ole läsnä tilanteessa, jossa lapsesi tutustuu mediamaailmaan. Näin voit tarttua mahdollisiin ongelmatilanteisiin heti alussa. Rajoittaminen ja torjunta estävät lasta rankaisun pelossa kertomasta aikuiselle ongelmista. Ystäviä verkosta Kun lapsi oppii lukemaan ja kirjoittamaan, netinkäytön mahdollisuudet laajentuvat. Sosiaaliset palvelut alkavat kiinnostaa, sillä netistä löytää aina peli- ja juttuseuraa. Netissä solmitaan usein tärkeitä uusia ihmissuhteita ja ylläpidetään vanhoja. Uusien nettituttavuuksien osalta on hyvä noudattaa tervettä varovaisuutta. Jos lapsi haluaa tavata nettitutun, tapaaminen on hyvä sopia julkiselle paikalle niin, että aikuinen on läsnä tilanteessa. Vanhempien on syytä tutustua etukäteen lasten suosimiin palveluihin ja sopia säännöt mm. siitä, keiden kanssa ja missä nettiympäristöissä lapsella on lupa keskustella ja pelailla. Ole esimerkkinä lapselle ja nuorelle. Olet tärkein esikuva lapsellesi! Kannusta lasta omalla toiminnallasi ja esimerkilläsi aktiiviseen, järkevään, kohtuulliseen ja muita huomioonottavaan netinkäyttöön. KOPIOI KOTIIN VIETÄVÄKSI! HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 22

23 Pelastakaa Lapset tarjoaa monipuolista toimintaa Hiiripiirin lisäksi. Nettivihje.net Palvelu internetin laittoman aineiston ilmoittamiseksi. Nettivihje välittää tiedon laittomista sivuista Suomen Keskusrikospoliisille sekä maailmanlaajuiselle INHOPE-verkostolle (International Association of Internet Hotlines) jatkotoimenpiteitä varten. Valtaosa ilmoituksista koskee kuvia lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Toiminta verkkoyhteisöissä Pelastakaa Lapset tarjoaa aikuisen läsnäoloa lasten ja nuorten suosimissa verkkoyhteisöissä järjestämällä säännöllisesti Manteli tukichatteja yhteistyössä verkon toimijoiden sekä koulutettujen tukihenkilöiden kanssa. Pelastakaa Lapsilla on lisäksi valmius järjestää kriisichat lapsia ja nuoria järkyttäneiden tapahtumien yhteydessä. Kriisichat avattiin Kauhajoen ja Jokelan kouluampumistapausten, Konginkankaan bussionnettomuuden sekä Aasian Tsunami-katastrofin yhteydessä. Vaikuttamistyö Pelastakaa Lapset toimii lasten oikeuksien edistämiseksi digitaalisessa mediassa. Poliitikoille, asiantuntijoille ja päättäjille välitetään tietoa mm. kannanotoin, lausunnoin, tiedottein ja asiantuntija-artikkelein. Koulutus ja tiedotus Lasten ja nuorten parissa toimivien henkilöiden tietoisuutta ja valmiutta edistää lasten digitaaliseen mediaan liittyviä oikeuksia lisätään koulutuksen ja tiedotuksen avulla. Pelastakaa Lapset kouluttaa vapaaehtoisia chattukihenkilöitä, lasten ja nuorten käyttämien verkkopalvelujen moderaattoreita sekä lasten ja nuorten kanssa tai heidän hyväkseen työskenteleviä ammattilaisia ja ammattiin valmistuvia. Lasten huoltajille välitetään tietoa lasten turvallisesta median käytöstä. Vuosittaiset Lapsen ääni- ja kännykän käytön kyselyt Pelastakaa Lapset toteuttaa vuosittain Lapsen ääni kyselyn lasten internetin käyttöön liittyvistä asioista. Kännykän käytön kyselyt kertovat lasten matkapuhelimen käytöstä. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö Digitaaliseen mediaan liittyvää lasten turvallisuutta ja hyvinvointia edistetään kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä: Euroopan komission Safer Internet plus ohjelmaan kuuluva Finnish Internet Awareness and Safety (FIAS) on Pelastakaa Lasten, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Viestintäviraston yhteishanke, johon liittyy laaja kansallinen yhteistyö kansallisessa Tietoturvapäivä-hankkeessa. Maailmanlaajuisesti toimiva INHOPE-järjestö yhdistää hotline-toimijat. Insafe-verkosto yhdistää eurooppalaisia nettiturvallisuutta edistäviä toimijoita. enacso verkosto työskentelee eurooppalaisten lapsen oikeuksien näkökulmasta toimivien tahojen kanssa. 23 HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

24 ISBN Paintmedia Oy 2009 Hiiripiiri perustuu lasten oikeuksien edistämiseen: jokaisella lapsella on oikeus ilmaisuun, tiedon saamiseen, osallistumiseen, suojaan ja yksityisyyteen myös mediamaailmassa. Jokaisella lapsella on oikeus oppia näihin liittyviä taitoja. Hiiripiirin taustalla on vuosina toteutettu Pelastakaa Lasten ja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen yhteishanke lasten tieto- ja viestintätekniikkataitojen edistämiseksi. Mukana kehitysvaiheessa olivat merkittävimmät suomalaiset huippuasiantuntijat yliopistoista, yrityksistä ja media-alalta sekä kouluista ja päiväkodeista. Hiiripiiriä rahoittavat Euroopan komission Safer Internet -ohjelma, Raha-automaattiyhdistys, Opetusministeriön Lapset ja media kokonaisuus, Liikenne- ja Viestintäministeriö sekä suomalaiset yritykset, säätiöt ja yksityiset lahjoittajat. Oppaan tuottamista on tukenut Nokia Siemens Networks. Tavoite on kaikille yhteinen: lasten mediataitojen ja turvallisuuden edistäminen digitaalisessa mediamaailmassa. HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS 24

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Ala-aste vanhempainilta Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Paula Aalto 14.4.2016 MLL:n mediakasvatustyö Mediakasvatuksella pyritään edistämään lasten valmiuksia ymmärtää ja tulkita

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

Nuoret ja netti. kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen. Mervi Keinänen

Nuoret ja netti. kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen. Mervi Keinänen Nuoret ja netti kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen Mervi Keinänen Netin käyttö koostuu pienistä paloista Viihdekäyttö Kaverisuhteiden ylläpitäminen Rentoutuminen ja viihtyminen Hyötykäyttö

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seksuaalirikoksiin ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä

Lisätiedot

Esityksen aihe 9.10.2014

Esityksen aihe 9.10.2014 Tunne ja turvataidot osaamiseksi hankkeen satoa Helsinki Kaija Lajunen, Pirjo Lahtinen, Sirpa Valkama & Riitta Ala Luhtala 2 TUNNE JA TURVATAIDOT OSAAMISEKSI TUTA HANKE (2012 2014) Jyväskylän ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö

Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Lapset ja Internetin turvallinen käyttö

Lapset ja Internetin turvallinen käyttö Lapset ja Internetin turvallinen käyttö 1 JOHDANTO... 1 2 VANHEMPIEN VASTUU... 1 2.1 Internetin käytön seuraaminen... 1 2.2 Suodatinohjelmat... 1 2.3 Henkilöllisyyden pitäminen salassa... 2 2.4 Kaupallisuus...

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KOPIRAITTILAN KOULU Tekijänoikeustaidot on jaettu materiaalissa kolmeen osaan: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon ja tiedonhankintataitoon ja kriittiseen

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

1. Tietoa tekijänoikeuksista

1. Tietoa tekijänoikeuksista KOPIRAITTILAN KOULU LUKION Kopiraittilan koulun materiaaleissa tekijänoikeustaidot on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon sekä tiedonhankintataitoon

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen 1. Laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hallinta (tietokoneen käyttötaidot, käyttöjärjestelmä, tutustuminen erilaisiin tietoteknisiin

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle Hyvä 5.- ja 6. -luokkalaisen opettaja, Mennään ajoissa nukkumaan! on 5.- ja 6. -luokkalaisille tarkoitettu vuorovaikutteinen kotitehtävävihko,

Lisätiedot

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä kouluissa tapahtuvien rikosten tunnistamisesta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Hyvää mieltä perheen arkeen

Hyvää mieltä perheen arkeen Hyvää mieltä perheen arkeen Susanna Kosonen (KM, LO, LTO, AO, OPO, taidekasvatuksen yo) Hyvää mieltä perheen arkeen / Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura Maailman vanhin mielenterveysjärjestö

Lisätiedot

Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys

Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys Vastaajia yhteensä 261 kpl Naisia 195kpl (74,7%) Miehiä 66 kpl (25,3%) Vastanneiden ikä Mielestäni alakoulun (0-6 lk) oppilaan lähikoulun tulisi

Lisätiedot

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Finland PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Onko taloudessanne

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA YPÄJÄN KUNTA VARHAISKASVATUS 2016 KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA 1. KOKO HENKILÖKUNTA ON SAANUT KOULUTUSTA VARHAISLAPSUUDESSA TAPAHTUVASTA KIUSAAMISESTA sekä sen havainnoimisesta: pedagoginen palaveri

Lisätiedot

KEHO ON LEIKKI - kirjan rakenne. Susanne Ingman-Friberg kätilö YAMK projektikoordinaattori

KEHO ON LEIKKI - kirjan rakenne. Susanne Ingman-Friberg kätilö YAMK projektikoordinaattori KEHO ON LEIKKI - kirjan rakenne Susanne Ingman-Friberg kätilö YAMK projektikoordinaattori OSA 1 Tutkimus Mitä on lapsen seksuaalisuus Väestöliitossa tehty LASEKE-tutkimus Ammattilaisten ajatuksia lasten

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö tarkoittavat toisen ihmisen kiusaamista ja satuttamista seksuaalisesti. Seksuaalinen kiusaaminen kohdistuu intiimeihin eli

Lisätiedot

Hyvää mieltä perheen arkeen

Hyvää mieltä perheen arkeen Hyvää mieltä perheen arkeen Marja Snellman-, KM, LO, Sos.tt. Suomen Mielenterveysseura Maailman vanhin mielenterveysjärjestö Sitoutumaton kansanterveys- ja kansalaisjärjestö Mielenterveysseura pyrkii siirtämään

Lisätiedot

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 TOIMINNAN HAVAINNOINTI Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 HAVAINNOINNIN TAVOITE Kehittämistyön alkukartoitus Laadun arvioinnin työkalu kysely uusitaan vuosittain Uuden

Lisätiedot

(3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen. (0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen. (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen. (7-9) Tavoitteet 9.

(3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen. (0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen. (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen. (7-9) Tavoitteet 9. 1. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteet ja keskeiset käsitteet, sekä käytännön tvt-taitojen kehittäminen omien tuotosten laadinnassa. Osaa käyttää itsenäisesti tablettia ja / tai

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Tukea ja työkaluja koulujen mediakasvatukseen. Lappeenranta 8.10.2014

Tukea ja työkaluja koulujen mediakasvatukseen. Lappeenranta 8.10.2014 Tukea ja työkaluja koulujen mediakasvatukseen Lappeenranta 8.10.2014 Media + kasvatus = mediakasvatus Mitä on mediakasvatus ja miten sitä voi toteuttaa Mediakasvatuksen monet kasvot turvataidoista luovuuteen

Lisätiedot

Oppilas osaa hyödyntää itsenäisesti. ympäristöä opiskelussa. Oppilas hyödyntää suunnitelmallista. Oppilas osaa hyödyntää tietoja

Oppilas osaa hyödyntää itsenäisesti. ympäristöä opiskelussa. Oppilas hyödyntää suunnitelmallista. Oppilas osaa hyödyntää tietoja TVT-TAITOTASOJEN TIIVISTELMÄ A. KÄYTÄNNÖN TAIDOT JA OMA TUOTTAMINEN viestintäteknisen ympäristön ja ohjelmistojen Oppilas opettelee hyödyntämään tieto- ja viestintäteknistä Oppilas osaa hyödyntää itsenäisesti

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti

Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti Miksi lähdettiin l mukaan Tulevaisuuden koulu projektiin? Ritaharjuun valmistuva monitoimitalo 2010 (School of the Future-hanke) Oulun opetustoimi julisti haun

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari Koti, koulu ja lapsen paras Kari Uusikylä MLL -seminaari 30.09.2016 Miksi yhteistyötä? Siksi, että se on lapsen etu Opiskelu tehostuu Ongelmat tunnistetaan Muodostuu aito kouluyhteisö, turvallinen, välittävä,

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai 13.10. 2015 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016 Edellinen

Lisätiedot

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa.

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 2 DIGITAALISUUS Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Lisätiedot

Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014

Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014 Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri -fontilla, fontti 18-20 keskitettynä, kaksirivinen otsikko laitetaan näin Tänne sijoitetaan

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja & Erika Niemi Mitä osallisuus tarkoittaa? Kohtaamista, kunnioittavaa vuorovaikutusta, äänen antamista, mielipiteiden

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai 25.10. 2016 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

Mennään ajoissa nukkumaan! Tietoa ja tehtäviä unesta ja levosta sekä mediasta 5.- ja 6.-luokkalaisille

Mennään ajoissa nukkumaan! Tietoa ja tehtäviä unesta ja levosta sekä mediasta 5.- ja 6.-luokkalaisille Mennään ajoissa nukkumaan! Tietoa ja tehtäviä unesta ja levosta sekä mediasta 5.- ja 6.-luokkalaisille 1 Hei koululainen! Tässä tehtävävihkossa käsitellään mediaan liittyviä asioita ja riittävän unen merkitystä.

Lisätiedot

EKAPELI-ALKU LUKEMAAN OPETTAMISEN TUKENA

EKAPELI-ALKU LUKEMAAN OPETTAMISEN TUKENA JY/EOK-2016-2017 / ryhmä 2 Marjo Maula ERIA260 Teknologia ja apuvälineet vuorovaikutuksen ja viestinnän tukena Johanna Kainulainen 10.1.2017 EKAPELI-ALKU LUKEMAAN OPETTAMISEN TUKENA Ekapeli-sivusto tarjoaa

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Yhdessä meissä on voimaa

Yhdessä meissä on voimaa 8. lk Yhdessä meissä on voimaa 1. Yhdessä 8.-luokkalaisina 2. Mielen hyvinvoinnin tukitekijät ja kompastuskivet 3. Kaverisuhteet 4. Empatiataidot 5. Järkeä ja jämäkkyyttä 6. Elämän pulmista ja kriiseistä

Lisätiedot

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.)

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 1 (Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 2 8.- ja 9.-luokkalaisista (14 16v) 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin ja 13 % käyttää alkoholia

Lisätiedot

YH2: Office365 II, verkko-opiskelu

YH2: Office365 II, verkko-opiskelu Aulikki Hyrskykari, Antti Sand, Juhani Linna YH2: Office365 II, verkko-opiskelu Huom. Suosittelemme tämän yksilöharjoituksen 2 tekemistä mikroluokassa, jotta yliopiston mikroluokat tulevat edes hieman

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Alakoulun tehtävävihko Tämän vihkon omistaa: Luokka: Listassa on 70 eri tehtävävaihtoehtoa. Yhdestä kirjasta tehdään yksi tehtävä. Sovi opettajan kanssa minkä tehtävän

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori Mitä kuva kertoo? Luokat 5 9 Toinen aste Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori 408 Tehtävä: Pohditaan, millaisia käsityksiä verkossa olevista kuvista saa tarkastelemalla muiden nuorten profiilikuvia.

Lisätiedot

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuva Sarjakuvaa jaettiin 70 000 kappaletta yli 1000 kouluun, koko Suomen

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, 22.10. Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Tutustuminen ja esittelyt Ketäs te olette? Etsi täältä sellainen henkilö,

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA MITÄ VOIMME TEHDÄ? VIRANOMAISYHTEISTYÖN PARANTAMINEN, KOSKA: SELVITYS PERHE- JA LAPSENSURMIEN TAUSTOISTA VUOSILTA 2003-2012: YKSI SELVITYKSESSÄ HAVAITTU SELKEÄ

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tässä alla vain sisällöt. Täydellinen taitotasotaulukko selittävine kommentteineen sekä koulukohtaisine toteuttamissarakkeineen on Akkunassa

Lisätiedot

Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli

Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli 1 Määritelmä: Kiusaamisella tarkoitetaan yhteen ja samaan oppilaaseen toistuvasti kohdistuvaa tahallisen vihamielistä käyttäytymistä. Systemaattisuuden

Lisätiedot

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11. Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.2016 Varkaus 1 Monilukutaito Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14 Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: 19.4.2010 1/14 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 1A 21 6,02% 2. 1B 17 4,87% 3. 1C 16 4,58% 4. 2A 22 6,30%

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Julkinen. Esikoulu- ja alaasteikäisten. puhelimen hankinta ja käyttö tulokset. DNA Oy 8.8.2014

Julkinen. Esikoulu- ja alaasteikäisten. puhelimen hankinta ja käyttö tulokset. DNA Oy 8.8.2014 Julkinen Esikoulu- ja alaasteikäisten puhelimen hankinta ja käyttö tulokset DNA Oy tulokset / DNA Oy 2 Taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää esikoulu- ja ala-asteikäisten lasten puhelimen hankintaa

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Papuri.papunet.net Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Tiesitkö, että kuka tahansa voi tehdä itse oman radio-ohjelman internetiin? Tässä kirjassa kerrotaan, miten se onnistuu. Saat ohjeet

Lisätiedot