Vuosisuunnitelma. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosisuunnitelma. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain"

Transkriptio

1 Kostian koulu Sivu 1/8 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Kostian koulu Ylläpitäjä:K.aupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Luokka-aste Poikia Tyttöjä Yhteensä Yhdysluokkia Luokanopettaja/luokanvalvoja 1.a Kaivonen Kati 1.b Suova-Huuhka Sirpa-Liisa 1.C Mäkihannu Johanna 50 2.a Saloranta Taina 2.b Heino Hanna 38 3.a Kukonlehto Marja 3.b Ratkonen Anu 3.c Visama Johanna 58 4.a Majamäki Johanna 4.b Lehto Saara 46 5.a Aijälä Kati 5.b Tulasalo Jarmo 51 6.a Hyppönen Pirjo 6.b Hiden Elisa 6.c Tiitola Riitta Siljander Anne Eisala Marja-Liisa 11 https://wilma. palkane. fi/!039/strategy/printable/?formkey=personnel%3a9%3a442db

2 Kostian koulu Sivu 2/8 Opettajat Opettajat: 1.a Kaivonen Kati 1.b Suova-Huuhka Sirpa-Liisa 1.C Mäkihannu Johanna 2.a Saloranta Taina 2.b Heino Hanna 3.a Kukonlehto Marja/Halonen Sari 3.b Potkonen Anu 3.C Visama Johanna 4.a Majamäki Johanna 4.b Lehto Saara 5.a Kati 5.b Tulasalo Jarmo 6.a Hyppönen Pirjo 6.b Hicten Elisa 6.c Tiitola Riitta Siljander Anne https://wilma. palkane. fi/!039/strategy/printable/?formkey=personnel%3a9%3a442db

3 Kostian koulu Sivu 3/ EO 1-3 Anttila Johanna EO 4-6 Aatola Eira TN 6. lk ILeveelahtiAki Kukonlehto Marja opettaa lisäksi yläkoulussa tekstiilitöitä. Avustajat: Satu Elonen EHA(WPK) Veera Siukola (D. Ln henk. koht) WPK/IP 38,5 Teija Hiissä EHA Helena Lahti EHA/IP 38,5 Enni Niemi 1A Milla Kytölä 2B (IP) 38,5 Onni Rantala 1 BC Marjatta Heinonen 2A (AP) 35 Mari Kanerva 4.A (4. B) Minna Mattila 3.A 34,5 Armi Kaarre 3. B,C (IP) 38,5 Niina Hietasalo 6. A, 3. BC https://wilma. palkane. fi/!039/strategy/prmtable/?formkey=personnel%3a9 /o3a442db

4 Kostian koulu Sivu 4/8 Eevamari Martti 6C, 5AB 34,5 453 Alkuopetuksessa lisäksi harjoittelija. Tuntikehys Käytetään yleisopetukseen 389 vk Varataan tukiopetukseen 8,5 vkh Käytetään erityistehtäviin 4 vkh Käytetään erityisopetukseen 105 vkh Kerhotoiminta Kerhoja on jälleen tulossa, sovimme kerhoista YT-kokouksessa. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet Koulun toiminta-ajatus Kostian koulun tehtävä on yhteistyössä kodm kanssa tukea lapsen kasvua ja kehitystä niin, että hänestä tulisi tasapainoinen, itseensä luottava ja omat kykynsä löytävä ihmmen. Koulun rohkaisee oppilaita erilaisuuden hyväksymiseen, suomalaisen kulttuuriperinteen vaalimiseen ja kehittämiseen. Koulu ohjaa perustietojen ja taitojen aktiiviseen hankintaan. Koulun tavoitteet l. Oppilaan itsetunnon, vastuuntunnon, luovuuden, itsenäisyyden, positiivisen elämänasenteen ja rauhantahtoisuuden vahvistaminen. 2.Fyysisenja psyykkisen hyvinvoinnin, sosiaalisen kasvun sekä hyvien tapojen edistäminen. 3.Kansalliseen tietoisuuteen kasvammen. Monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen totuttautummen. 4.Ympäristönja luonnon arvostammen ja siinä vastuuseen kasvaminen. Lukuvuoden painopistealueet / teemat Uuden valtakunnallisen opetussuunnitelman teko jatkuu ja tulee viemään paljon aikaa. Tänä lukuvuonna ratkaistaan oppiaineiden sisällöt, oppilasarvioinnin muutokset ja järjestetään kuulemistilaisuudet. Myös oppikirjojen tilaus tulevalle lukuvuodelle on tavallista työläämpi. Koulutusta on myös järjestettävä opettajille liittyen tuleviin muutoksiin esim. ohjelmoinnin opettamiseen ja ruotsin kielen opettamiseen. Kostian koululle on tullut ja tulee paljon uusia tietokoneita sekä uusia tietokoneohjelmia opettiksen käyttöön. Koska koneiden määrä,( kun lasketaan sekä opettajien ja oppilaiden käytössä olevat), lähenee jo sataa päätimme suunnittelukokouksessa maksaa myös toiselle luokanopettajalle l vkh:n korvaus AVhttps://wihna. palkane. fi/!039/strategy/printable/?formkey=personnel%3a9%3a442db

5 Kostian koulu Sivu 5/8 vastaavan töistä. Yhdelle henkilölle tämä alkaa olla jo iso työ Näiden uusme laitteiden sekä Office365 ja Pedanetin käyttöön otto on toinen tämän lukuvuoden haaste OPS-työn lisäksi. Lukuvuoden työ- ja loma-ajat Peruskoulut ja lukio Lukuvuosi Syyslukukausi lauantaityöpäivä syysloma (vko 42) Kevätlukukausi talvitoma (vko 9) vapaapäivä Oppitunnit alkavat klo 8.20, 9. 20, , 11, 35, 12, 35 sekä 13, 3U. Ruokailu tapahtuu liukuvasti klo välisenä aikana. Opettajat ja koulunkäyntiavustajat valvovat ruokailun sujumista ja saavat tästä valvontaateriaedun. Koulun päättymisajat ovat klo 11.20, 12,20, ja Oppilaan päivittäinen työaika käy ilmi kunkm luokan työjärjestyksestä. Opettajien välituntivalvontalistat ovat nähtävillä opettajanhuoneessa. (Sekä päätalon että VPK:n toimipisteen) VPK:n talossa toimivat ryhmät järjestävät itse oman välituntivalvonnan. VPK:n luokat ruokailevat edelleen yläkoulussa. Koulun ulkopuolella annettava opetus, luokkaretket, leirikoulut Tavoitteet: Työelämään tutustuminen (osallistujat, ajankohdat) 6. luokat ovat varanneet ajat yrityskylään Tampereelle. EHA-luokan oppilailla (yläluokat) TET-jaksot oppilaan taitotason makaan. Koulun ja kodin yhteistyö (vanhempainillat, tiedottaminen, muu yhteistyö) Lukuvuoden alussa koteihin lähetetään yleistiedote koulun toiminnasta ja muita tiedotteita lähetetäibi lukuvuoden aikma tarpeen mukaan. Koulun kotisivu on päivitetty. Luokanopettaja pitää yhteyttä vanhempiin mm. Wilmanja reppuvihon välityksellä. Järjestetään tarvittaessa koulun yhteisiä tai luokkakohtaisia vanhempainiltoja. Kaikki luokat pitävät vanhempainillan syyskuun loppuun mennessä. https://wihna. palkane. fi/!039/strategy/prmtable/?formkey=persomiel%3a9%3a442db

6 Kostian koulu Sivu 6/8 Järjestetään yhteisiä keskustelutilaisuuksia ns. vanhempainvartteja huoltajan kanssa vähintään kerran lukuvuodessa marras - helmikuussa. Muita yhteistyömuotoja ovat erilaiset luokkakohtaiset projektit, leirikouluhankkeet, retket, juhlat ja vappumarkkinoiden järjestelyt. Oppilashuoltotoiminta Koulun oppilashuoltoryhmällä on suunnittelupäivä llkon kurssikeskuksessa klo OHR:n vuosisuunnitelma tehdään päivän aikana. Terveydenhoitaja on koululla keskiviikkoisin, torstaisin klo ja perjantaisin klo Lääkäri Terhi Pfäffli on koululla perjantaisin klo Hammashoito tapahtuu luokittain tai yksilöllisen tarkastusvälin mukaisesti. Oppilashuoltoryhman tarkoituksena on antaa tarvittaessa henkilökohtaista apua oppilaan koulunkäynti- tai muissa vaikeuksissa. Ryhmän koollekutsuja on se opetushenkilöstön tai oppilashuollonhenkilöstön edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu ja kokoukseen kutsutaan tapauskohtaisesti asiantuntijoita huoltajan ja oppilaan kirjallisella suostumuksella. Koulukuraattorina toimii Kirsi Andrejeff-Keränen. Kuraattori on Kostialla keskiviikkoisin ja torstaisin. Koulupsykologina toimii Hanna Keskinen. Hän on koululla tiistaisin. Koulun oppilashuoltoryhmällä on suunnittelupäivä Ilkon kurssikeskuksessa klo Aamu- ja iltapäivätoiminta Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvallisen ja lapsen kasvua tukevan vapaa-ajan toiminnan tarjoaminen. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu peruskoulun l. ja 2. luokan oppilaille, mutta ryhmäkoon salliessa myös 3. luokan oppilaille. Toimmtaa järjestetään, jos ilmoittautuneita on vähintään 4. Kunta järjestää tarvittaessa iltapäiväkerhotoimmtaa myös kaikkien vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. Ryhmissä mm. ulkoillaan valvotusti, leikitään, askarrellaan, tehdään läksyjä, pelataan ja syödään välipala. Jokaisella ryhmällä on oma päivä- ja viikko-ohjehnansa. Ryhmillä voi myös olla yhteisiä tapahtumia. Aamupäiväkerho toimii klo ( Ohjaaja Marjatta Heinonen), ilmoittautuneita 7 Iltapäiväkerho klo ( Ohjaajina toimivat Milla Kytölä,Armi Kaarre, Helena Lahti ja Veera Siukola) lapsia ryhmässä koulun alkaessa n. 40. Ohjaajat suunnittelevat toimintaa perjantaisin klo välisenä aikana. Arviointi Arviointi keskustelut käydään marras-hehnikuu välisenä aikana. Arviointikeskustelu korvaa väliarvioinnin luokilla, luokilla arviointikeskustelut https://wihna.palkane.fi/!039/strategy/printable/?formkey=personnel%3a9%3a442db

7 Kostian koulu Sivu 7/8 täydentävät väliarviointia. Opettaja sopii huoltajien kanssa arviointikeskustelun ajankohdan. Työsuunnitelman toteutumista seurataan lukuvuoden aikana opettajien viikoittaisilla yt-tunneilla sekä koko työyhteisön säännöllisissä kokouksissa. Kehityskeskutelut täydentävät tätä arviointia. Kaikista erityistapahtumista pyritään käymään palautekeskustelut. Lukuvuoden lopulla arvioidaan työ- ja opetussuunnitelman toteutumista ja koulun muuta toimintaa. Kiusaamiskyselyt luokissa kuukausittain ja koko koulun kattava kysely helmikuussa. Lukuvuoden keskeiset tapahtumat Elokuu Koululaiskirkko klo Lukuvuoden alkajaiskahvit järjestetään koko henkilökunnalle kirkon jälkeen. Oppilashuoltoryhmä pitää suunnittelupaivän Ilkka KiVa-koulua jatketaan - joka kuukausi järjestetään kiusaamiskysely nimettömänä jollakin tavalla järjestetään salissa yhteinen tilaisuus, jossa henkilökunta esitellään ja julistetaan koulurauha (oppilaskunnan puheenjohtajat). Syyskuu oppilaskuvaus Viestikarnevaalit Lauantaikoulupäivä on yleisurheilukilpailut Syyskuun loppuun mennessä jokainen luokka on järjestänyt vanhempainillan. tuklverkkosuunnistuksessa. Koulun ja kodin päivää vietetään Nalkäpalvakeräys (Punainenristi) - 6. luokat vastaavat keräyksestä, yhteinen tilaisuus järjestetään salissa. Liikenneviikkoa vietetään syyskuussa. Lokakuu Veso Marraskuu l. luokat järjestävät aamunavauksen salissa Sibelius-konsertti salissa Lastenoikeuksien päivä Adventtitapahtuma https://wilma. palkane. fi/!039/strategy/printable/?foimkey=personnel /o3a9%3a442db

8 Kostian koulu Sivu 8/8 Joulukuu itsenäisyyspäiväjuhlintaa Joulujuhlat Joulukirkko Tammikuu 6. luokat yrityskylässä Helmikuu Tietoturvapäivä Sanomalehtiviikko ystävänpäivätapahtuma Maaliskuu Laskettelurefki Huhtikuu Vappumarkkinat Koululaiskinkerit Luokkaretkiä Toukokuu Kouluun tutustumiset, tulevat l. luokat sekä yläkouluun tutustuminen 6. luokat Kevätjuhlat Päätösjumalanpalvelus Tässä alustavat suunnitelmat: Tavoitteena on, että lukuvuoden aikana kokoonnumme vähintään kerran kuussa saliin koulun yhteiseen tapahtumaan. Tapahtumia tulee lukuvuoden edetessä varmasti lisää. Luokat tekevät paljon omia retkiä, joista opettajat tiedottavat huoltajia omilla tiedotteillaan. https://wilma.palkane.fi/!039/strategy/printable/?fonnkey=personnel%3a9%3a442db

Elina Pehkonen, l.-2. lk luokanvalvoja, 5.-6. lk musiikki. Joustava alkuopetus, opetusta 26 vkh

Elina Pehkonen, l.-2. lk luokanvalvoja, 5.-6. lk musiikki. Joustava alkuopetus, opetusta 26 vkh Kirkonkylän koulu Sivu 1/7 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Kirkonkylän koulu Ylläpitäjä:Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain l. Ikyht. Pappilasta 2.

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Opettajat. Tuntikehys

Vuosisuunnitelma. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Opettajat. Tuntikehys Aitoon koulu Sivu 1/5 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Aitoon koulu Ylläpitäjä:Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain : 5 opp. : 7 opp. 3. 1k:4opp. 4. lk:

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 17.9.2014 TARVASJOEN KOULUN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015

Sivistyslautakunta 17.9.2014 TARVASJOEN KOULUN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 TARVASJOEN KOULUN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 Koulun perustiedot Koulu Tarvasjoen koulu Rehtori Janne Ahlqvist 02 4849 7811 050 3440 963 janne.ahlqvist@tarvasjoki.fi janne.ahlqvist@lieto.fi Kansilian tiedot

Lisätiedot

KOULUJEN TYÖ- ja ARVIOINTISUUNNITELMA (opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma)

KOULUJEN TYÖ- ja ARVIOINTISUUNNITELMA (opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma) Sivu 1 Tuusulan kunta /kasvatus ja opetus Palautus 5.9.2014 mennessä Y:\Sivistys\2012.KASVUN JA OPPIMISEN TULOSALUE\OPETUS\Työ- ja arviointisuunnitelmat KOULUJEN TYÖ- ja ARVIOINTISUUNNITELMA (opetussuunnitelmaan

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 18 21 26 17 17

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 18 21 26 17 17 Koulu: Sammalselän koulu Lukuvuosi: 2014 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Luokanopettaja 6 1 virka täytetty määräajaksi englannin lehtori 1 kiertävä Erityisopettaja 1 kiertävä Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Muurlan koulu. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö. Yhteistyön muodot

Muurlan koulu. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö. Yhteistyön muodot Muurlan koulu Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö Yhteistyön muodot Leirikoulu Vanhemmat asiantuntijoina Luokan oppilaiden vierailu vanhempien luona Vanhempien vierailut koululla Opintokokonaisuus viestinnästä

Lisätiedot

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun.

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun. 1 MAANIITUN KOULUN LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2014 2015 1. Koulun toiminta-ajatus ja arvoperusta Maaniitun koulu on yleissivistävä perusopetusta antava oppivelvollisuuskoulu. Sen tehtävänä on kehittää

Lisätiedot

Sivu 1/13 TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 toteutui osittain. Koulun tiedot Koulu: Jokipuiston koulu Koulumuoto: Peruskoulu (1.-6.lk) Opetuskieli: suomi Koulupiiri: toteutui. Koulun yhteystiedot Koulun

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS. LUKUVUOSISUUNNITELMA (Perusopetusasetus 852/1998 9) Lukuvuosi 2013-2014. Pvm. Luokka 1 2 3 4 5 6 Yht.

SUOMENKIELINEN KOULUTUS. LUKUVUOSISUUNNITELMA (Perusopetusasetus 852/1998 9) Lukuvuosi 2013-2014. Pvm. Luokka 1 2 3 4 5 6 Yht. SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSISUUNNITELMA (Perusopetusasetus 852/1998 9) Lukuvuosi 2013-2014 Koulu: Koivuhaan koulu KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN Opettajakunnan käsittely Pvm 12.8.2013 Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2010 2011 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖPÄIVÄ LAUANTAINA 10.11. JA SITÄ VASTAAVA VAPAAPÄIVÄ PERJANTAINA 7.12. Hyvä kotiväki! Tervetuloa kesän jälkeen aloittamaan uutta lukuvuotta

Lisätiedot

K O L S A N K O U L U N LUKUVUOSITIEDOTE

K O L S A N K O U L U N LUKUVUOSITIEDOTE K O L S A N K O U L U N LUKUVUOSITIEDOTE 2013-2014 KOLSAN KOULU LEIKKURINKUJA 10 05400 JOKELA http://www.tuusula.fi/koulut/kolsankoulu REHTORI Jarno Kantola p. 040-314 4073 sähköposti: etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Lisätiedot

Louhen koulun syystiedote 2014-2015

Louhen koulun syystiedote 2014-2015 Louhen koulun syystiedote 2014-2015 Kuulumisia Louhen koulusta Lähes kaksi kuukautta sitten aloitimme lukuvuoden 2014-15 helteisissä merkeissä. Aurinkoiset ja kesäiset säät ovat suosineet mm. useita retkiämme.

Lisätiedot

Koulun työaika perusopetuksessa LUKUVUOSI 2012-2013. Syyslukukausi 2012 (88 työpäivää) 14.8.2012 (ti) koulu alkaa

Koulun työaika perusopetuksessa LUKUVUOSI 2012-2013. Syyslukukausi 2012 (88 työpäivää) 14.8.2012 (ti) koulu alkaa Nummen koulun toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2012-2013 Koulun työaika perusopetuksessa LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 2012 (88 työpäivää) 14.8.2012 (ti) koulu alkaa 15.-21.10.2012 (ma-su, vko 42)

Lisätiedot

KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016

KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016 KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016 Hyvät Hamulan koulun oppilaat ja vanhemmat! Toinen lukuvuosi Hamulan koulun uudella sijaintipaikalla on alkamassa, ja minulla on tunne, että koulu ja sen mukanaan tuomat

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2014-2015 Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu 2..Espoon Kristillisen koulun

Lisätiedot

Koulutoimi. Virat ja toimet. Tuntiresurssi. Koulu: Suonenjoen yhtenäiskoulu. Lukuvuosi: 2014-2015

Koulutoimi. Virat ja toimet. Tuntiresurssi. Koulu: Suonenjoen yhtenäiskoulu. Lukuvuosi: 2014-2015 Koulu: Suonenjoen yhtenäiskoulu Lukuvuosi: 2014- Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori 1 täytetty toistaiseksi Luokanopettaja 11 1 virka täytetty määräajaksi Aineen lehtori 16

Lisätiedot

Sivu 1/17 TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Koulun tiedot Koulu: Sipoonlahden koulu Koulumuoto: Yhtenäiskoulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: 01 Koulun yhteystiedot Koulun nimi: Sipoonlahden koulu Osoite:

Lisätiedot

1. Koulun perustiedot

1. Koulun perustiedot Vuorentaustan koulun opetushenkilöstö on käsitellyt alustavasti lukuvuosisuunnitelmaan liittyviä asioita kevätlukukauden veso-päivänään 25.5.2012. Suunnittelua on jatkettu syyslukukauden alussa veso-päivinä

Lisätiedot

Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Opetussuunnitelmat Koulun oppimiskäsitys Lukuvuoden toiminnan painopisteet

Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Opetussuunnitelmat Koulun oppimiskäsitys Lukuvuoden toiminnan painopisteet lukuvuositiedote 2012-2013 Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Koulumme on 104-vuotias, turvallinen, kasvava ja uudistuva kyläkoulu. Koulu pyrkii ottamaan oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioon ja tarjoamaan

Lisätiedot

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Talkootie 37, 01350 Vantaa 1 Sisällys sivu Aamu- ja välipala 1 Arviointi 1 ATK koulussa 1 Erityisopetus 2 Hammashoitola 2 Henkilökunta 3 Johtokunta 6 Juhlat 6 Järjestyssäännöt

Lisätiedot

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille!

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Raunistula yhtenäiskoulun kahdeksannen toimintavuoden tavoitteena ovat viime vuoden tavoin oppilaiden Hyvinvointi Osallisuus Tuki Oppilaiden hyvinvointi on osa koko

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2015-2016 Rakkaudella ja ammattitaidolla Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu

Lisätiedot

Kuljetusvastaavana toimii tänä lukuvuonna Juha Mathlin. Näissä asioissa voitte kääntyä hänen puoleen. Muistattehan käyttää saattopaikkaa. Kiitos!

Kuljetusvastaavana toimii tänä lukuvuonna Juha Mathlin. Näissä asioissa voitte kääntyä hänen puoleen. Muistattehan käyttää saattopaikkaa. Kiitos! syyskuu 2014 Liuksialassa, 22.09.2014 Hyvää syksyn alkua kaikille! Tämän lukuvuoden teemoja koulussamme ovat toisten huomioonottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vastuu itsestä ja ryhmästä. Näillä teemoilla

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Muistiinpanot 19 Kutsu 22

Sisällysluettelo. Muistiinpanot 19 Kutsu 22 MASALAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 Sisällysluettelo Rehtorin tervehdys 3 Yhteystiedot 4 Pysäköinti 4 Opettajat ja luokat 5 Koulunkäyntiavustajat 5 Työ- ja loma-ajat 5 Päivittäinen työaika 5 Johtokunta

Lisätiedot

JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE

JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE LUKUVUOSI 2014-2015 Kansikuva: Nita Laitinen 5A LUKUVUOSI 2014-2015 YHTEYDENOTTO Jyrängön koulu, Koskensaarentie 7, 18150 Heinola Kotisivu: www.heinola.fi/fin/palvelut/koulutus/koulut/jyranko_etusivu

Lisätiedot

HUUTIJÄRVEN KOULU TIEDOTUSLEHTI 2015-2016

HUUTIJÄRVEN KOULU TIEDOTUSLEHTI 2015-2016 HUUTIJÄRVEN KOULU TIEDOTUSLEHTI 2015-2016 1 REHTORIN TERVEHDYS Uusi lukuvuosi on jälleen saatu käyntiin auringon saattelemana. Tämä lukuvuoden aloitus on ollut hyvin poikkeuksellinen laajennushankkeen

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2013 2014. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2013 2014. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2013 2014 www.poytya.fi SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2013-2014 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS...

Lisätiedot