Mitä ruokaa imeväiselle?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä ruokaa imeväiselle?"

Transkriptio

1 TIETEESSÄ KIRSI LAITINEN kliinisen ravitsemustieteen dosentti, yliassistentti biokemian ja elintarvikekemian laitos, MAIJA PEIPPO LK Itä-Suomen yliopisto, lääketiede Mitä ruokaa imeväiselle? Imeväisiässä äidinmaito, tai sen ollessa riittämätöntä äidinmaidonkorvikkeet, ovat ainoaa ravintoa ensimmäisten elinkuukausien ajan. Kiinteiden ruokien antaminen aloitetaan 4 6 kuukauden iässä, ja rinta- tai korvikeruokinta jatkuu vuoden ikään saakka. Imeväisen ravitsemukseen on tarjolla laaja teollinen tuotevalikoima erilaisia lastenruokavalmisteita. Lainsäädäntö asettaa rajoitukset ja vaatimukset valmisteiden koostumukselle ja markkinoinnille. Yhä useampaa imeväisikäisen ravitsemukseen tarkoitettua tuotetta on täydennetty terveyttä edistävillä funktionaalisilla ainesosilla. Koostumukseltaan eroavat tuotteet voivat aiheuttaa hämmennystä kuluttajissa ja lisätä tiedusteluja terveydenhuollon henkilökunnalle niiden käyttötarkoituksesta. ULLA HOPPU FT, tutkija ERIKA ISOLAURI professori, lastentautien erikoislääkäri lastentautioppi TYKS, lastenklinikka VERTAISARVIOITU VV Äidinmaito on imeväisen eli alle 12 kuukauden ikäisen lapsen pääravintoa. Ensimmäisen 6 kuukauden ajaksi suositellaan täysimetystä, jonka jälkeen imetys jatkuu osittaisena kiinteän ruuan antamisen ohella ainakin vuoden ikään saakka (1) tai perheen halutessa 2 vuoden ikään (2). Imetyksen hyödyt sekä äidin että kehittyvän lapsen terveydelle tunnetaan hyvin (3), minkä vuoksi rintaruokintaa halutaan edistää tarjoamalla terveydenhuollon kautta tukea ja ohjausta (4). Imetyssuositukset eivät toteudu Suomessa, sillä täysimetyksen kesto on keskimäärin alle 2 kuukautta ja osittainen imetys jatkuu 7 kuukauden ikään saakka (5,6). Imetyksen edistämistä tukee huhtikuussa 2010 voimaan tullut asetus (7), joka tarkensi äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden tiedotusaineistojen sisältöä ja jakelua koskevia määräyksiä. Valmistajien tekemien tiedotusaineistojen tulee olla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjallisesti hyväksymiä. Tiedotusaineiston jakelun tulee tapahtua ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisen kautta vain niille, joille sen arvioidaan olevan tarpeen. Uutta on, että asetus sallii korvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden pakkaus- ja ravintoarvotietojen julkaisemisen internetissä esimerkiksi valmistajan sivuilla. Tiedot ovat siis kuluttajien saatavilla aiempaa helpommin. Sekä äidinmaidonkorvikkeiden että vieroitusvalmisteiden valmistusaineet ja ravintoainepitoisuudet on tarkoin rajattu lainsäädännössä (8). Lisäruoat laajentavat imeväisikäisen ruokavaliota 4 6 kuukauden iästä alkaen. Itse valmistetut soseet ja puurot ovat ravitsemuksellisesti riittäviä äidinmaidon ohella. Myös maku- ja ruokatottumukset muovautuvat, kun lapsi totuttelee kotiruokaan. Tähän ravitsemusvaiheeseen on tarjolla myös erilaisia ruokavalmisteita, kuten soseita ja puuroja. Tuotevalikoima on laaja ja valmisteiden käyttö yleistä, sillä lähes kaikki 1-vuotiaat lapset syövät jotakin teollista lastenruokaa (5). Lääkärilehdessä on aiemmin kuvattu äidinmaidonkorvikkeiden ja imeväisen erityisvalmisteiden koostumusta (9). Tämän katsauksen tavoitteena on tarjota ajantasaista tietoa korvikkeista ja imeväisikäiselle suunnattujen lastenruokatuotteiden koostumuksesta sekä pohtia tuotteiden välisiä eroja suhteessa imeväisikäisen ravitsemussuosituksiin. Tarkoituksena on selventää terveydenhuollon asiantuntijoille näiden tuotteiden käyttöä ja tarkoitusta. Imeväisen ravitsemus Imeväisikäisten ravitsemusta koskevien suositusten (1) mukaisesti kaikki lapset tarvitsevat äidinmaidon lisäksi kiinteää lisäruokaa viimeistään puolen vuoden iästä lähtien (kuvio 1). Jos äidinmaitoa on niukasti tai lapsen kasvu ja kehitys vaativat, voi kiinteät lisäruoat aloittaa yksilöllisesti jo 4 kuukauden iässä kasviksilla, hedelmillä ja marjoilla. Ruokavalio laajenee iän myötä, ja yli 5 kuukauden ikäiselle voi antaa lihaa sisältäviä soseita sekä viljasta valmistettuja puuroja. Kalaa suositellaan 6 kuukauden iästä eteenpäin ja leipää yli 10 kuukauden ikäiselle. Tavallisten maitotuotteiden aloittaminen tapahtuu vähitellen kuukauden iässä. Kivennäisaine- ja vitamiinilisistä imeväisikäinen lapsi tarvitsee ainoastaan D-vitamiinia, jonka annosteluun on erilliset suositukset. 3029

2 KIRJALLISUUTTA 1 Hasunen K, Kalavainen M, Keinonen H ym. Lapsi, perhe ja ruoka. Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2004:11. Helsinki WHO/UNICEF/USAID. Indicators for assessing infant and young child feeding practices PART I. World Health Organization 2008; Ip S, Chung M, Raman G ym. Breastfeeding and maternal and infant health outcomes in developed countries. Evid Rep Technol Assess (Full Rep) 2007;153: Kansallinen imetyksen edistämisen asiantuntijaryhmä. Imetyksen edistäminen Suomessa. Toimintaohjelma Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2009:32. 5 Kyttälä P, Ovaskainen M, Kronberg-Kippilä C ym. Lapsen ruokavalio ennen kouluikää. Kansanterveyslaitoksen julkaisu 2008;B32: Hasunen K, Ryynänen S. Imeväisikäisten ruokinta Suomessa vuonna Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2005:19. Helsinki Sosiaali- ja terveysministeriön asetus imeväisen ja pikkulapsen ruokintaa koskevasta tiedotusaineistosta. STM 267/ Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta. KTM 1216/ Nermes M, Isolauri E, Ahola AJ, Laitinen K. Äidinmaidonkorvikkeiden tuotevalikoima monipuolistuu syntyykö valinnanvaikeuksia? Suom Lääkäril 2007;62: Ilmonen J, Isolauri E, Laitinen K. Ravitsemusneuvonta koetaan tärkeäksi neuvolatyössä. Suom Lääkäril 2007;40: Owen C, Martin R, Whincup P, Smith G, Cook D. Effect of infant feeding on the risk of obesity across the life course: a quantitative review of published evidence. Pediatrics 2005;11: Duncan B, Ey J, Holberg C, Wright A, Martinez F, Taussig L. Exclusive breast-feeding for at least 4 months protects against otitis media. Pediatrics 1993;91: Sadeharju K, Knip M, Virtanen SM ym. Finnish TRIGR Study Group. Maternal antibodies in breast milk protect the child from enterovirus infections. Pediatrics 2007;119: Kunz C, Rodriguez-Palmero M, Koletzko B, Jensen R. Nutritional and biochemical properties of human milk, Part I: General aspects, proteins, and carbohydrates. Clin Perinatol 1999;26: Omatoimisen syömisen harjoittelu tapahtuu imeväisen motorisen kehityksen mukaan. Purennan kehittymisen ja suun hienomotoriikan kannalta on tärkeää, että ruoan koostumus muuttuu iän mukana karkeammaksi. Ruoka- ja makutottumusten perusta muodostuu jo lapsuuden varhaisessa vaiheessa, joten imeväisiän monipuolisella ruokavaliolla ja säännöllisellä ateriarytmillä on merkitystä. Lastenruoat maustetaan miedosti, ja iän mukaan totuttelu mausteisiin tapahtuu esimerkiksi yrttimausteiden avulla. Alle 1-vuotiaan ruoassa ei tule käyttää suolaa, sillä se kuormittaa imeväisikäisen munuaisia. Suolan lisäksi suosituksiin on listattu yksittäisiä ruoka-aineita, kuten maksa ja nitraattipitoiset kasvikset, joita tulee välttää ensimmäisen ikävuoden aikana (1). Sen sijaan ruoka-aineiden turha välttäminen esimerkiksi allergian ennaltaehkäisemiseksi ei ole tarpeen. Virheellisiä ohjeita ruokien välttämisestä saattaa kuitenkin edelleen esiintyä (10). Kun äidinmaito ei riitä Äidinmaito lukuisine terveyshyötyineen (11,12,13) on imeväisen ravitsemuksen malli, jota äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet pyrkivät koostumukseltaan jäljittelemään. Täydellinen kopioiminen on mahdotonta, sillä äidinmaidon koostumus vaihtelee niin äitien välillä kuin yksittäisen imetyskerran aikana sekä imetyksen keston mukaan (14). Lisäksi tuotteisiin on mahdotonta jäljitellä kaikkia äidinmaidon komponentteja, kuten erilaisia puolustusja kasvutekijöitä (15). Jauhemaisten korvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden käyttöön voi liittyä riski saada bakteeri-infektio, jonka aiheuttajana on yleinen ympäristöperäinen bakteeri, Enterobacter sakazakii. Infektio voi ilmetä imeväisen aivokalvontulehduksena, verenmyrkytyksenä tai suolistotulehduksena ja saattaa johtaa jopa lapsen menehtymiseen. Infektiota voi esiintyä, jos jauheesta valmistettua tuotetta säilytetään käsittelyohjeiden vastaisesti. Infektioriskin pienentämiseksi on tärkeää huolehtia hyvästä valmistushygieniasta ja heittää syötön jälkeen pulloon jäänyt tuote pois (16). Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet Terveille imeväisille, jotka eivät saa äidinmaitoa, tulisi antaa ensisijaisesti maitopohjaista äidinmaidonkorviketta (taulukko 1). Korvike on asetuksen mukaisesti valmistettu kokonaan lehmänmaidon proteiineista (8). Lehmänmaidon proteiini on muokattu korvikkeeseen hera-kaseiinisuhteen nostamiseksi. Lisäksi on saatavilla äidinmaidonkorvikkeita, joissa maitoproteiineja on osittain pilkottu (Nutrilon Hypo-Allergenic ja NAN H.A I). Nämä valmisteet on suunnattu korkean allergiariskin imeväisille, joiden vanhemmilla tai sisaruksilla on lääkärin toteama allerginen sairaus. Äidinmaidonkorvike määritellään elintarvikkeeksi, joka on tarkoitettu yksinään täyttämään imeväisen ravitsemukselliset tarpeet ensimmäisten elinkuukausien aikana. Vieroitusvalmiste on tarkoitettu imeväisikäisen ravinnoksi 6 kk iästä alkaen, kun ravintoa täydennetään ja se muodostaa imeväisen pääasiallisen nesteosuuden jatkuvasti monipuolistuvassa ruokavaliossa (8). Äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden koostumukset poikkeavat hivenen toisistaan lähinnä energiaravintoaineiden osalta (taulukko 1). Suurin ero on raudan määrässä, joka on suurempi vieroitusvalmisteissa. Raudan tarve imeväisikäisellä kasvaa ensimmäisen puolen vuoden aikana, kun sikiöaikana muodostuneet rautavarastot vähenevät imeväisen normaalin kasvun ja kehityksen myötä. Asetuksen (8) mukaan vieroitusvalmisteen tulee sisältää rautaa 0,14 0,5 mg / 100 kj, kun puolestaan äidinmaidonkorvikkeen rautapitoisuuden on oltava 0,07 0,3 mg / 100 kj. Äidinmaidonkorvikkeisiin ja vieroitusvalmisteisiin lisätään myös D-vitamiinia. Sille on säädetty pitoisuusrajat, kuten muillekin vitamiineille ja kivennäisaineille (8). Valmisteiden D-vitamiinipitoisuudet vaihtelevat (taulukko 1), mutta näillä pienillä eroilla ei oletettavasti ole käytännön merkitystä imeväisikäiselle. Nykyisen suosituksen mukaan alle 2-vuotiaalle lapselle tulee antaa D-vitamiinivalmistetta 2 viikon iästä lähtien 10 μg vuorokaudessa ympäri vuoden riippumatta siitä, saako lapsi äidinmaitoa, äidinmaidonkorviketta, erityisvalmistetta, vitaminoitua lastenvelliä, puuroa tai muuta D-vitaminoitua maitoa (17). Funktionaaliset ainesosat Tutkimustulokset äidinmaidon terveysvaikutuksista ovat vaikuttaneet korvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden kehitykseen. Niiden koostumusta on täydennetty funktionaalisilla eli toiminnalli- 3030

3 TIETEESSÄ 15 Rodriguez-Palmero M, Koletzko B, Kunz C, Jensen R. Nutritional and biochemical properties of human milk: II. Lipids, micronutrients, and bioactive factors. Clin Perinatol 1999;26: Evira. Jauhemaisten äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden käyttö-ohjemerkinnät. et/valmistus_ja_myynti/erityisruo kavaliovalmisteet/lastenruoat/aidi nmaidon_korvikkeet_ja_vieroitusv almisteet/jauhemaisten_aidinmai donkorvikkeiden_ja_vieroitusvalmi steiden_kayttoohjemerkinnat/ 17 Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Lasten, nuorten ja raskaana olevien sekä imettävien äitien D-vitamiinivalmisteiden käyttö varmistettava. (päivitetty ) otot/ 18 Marangoni F, Agostoni C, Lammardo AM ym. Polyunsaturated fatty acids in maternal plasma and in breast milk. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2002;65: Martinez M. Tissue levels of polyunsaturated fatty acids during early human development. J Pediatr 1992;120:S Birch E, Carlson S, Hoffman D ym. The DIAMOND (DHA Intake And Measurement Of Neural Development) Study: a doublemasked, randomized controlled clinical trial of the maturation of infant visual acuity as a function of the dietary level of docosahexaenoic acid. Am J Clin Nutr 2010;91: Drover J, Hoffman D, Castañeda Y, Morale S, Birch E. Three randomized controlled trials of early long-chain polyunsaturated fatty acid supplementation on means-end problem solving in 9-month-olds. Child Dev 2009;80: Forsyth J, Willatts P, Agostoni C, Bissenden J, Casaer P, Boehm G. Long chain polyunsaturated fatty acid supplementation in infant formula and blood pressure in later childhood: follow up of a randomised controlled trial. BMJ 2003:326; Koletzko B, Lien E, Agostoni C ym. World Association of Perinatal Medicine Dietary Guidelines Working Group. The roles of long-chain polyunsaturated fatty acids in pregnancy, lactation and infancy: review of current knowledge and consensus recommendations. J Perinat Med 2008;36: Sherman P, Cabana M, Gibson G ym. Potential roles and clinical utility of prebiotics in newborns, infants, and children: proceedings from a global prebiotic summit meeting, New York City, June 27-28, J Pediatr 2009;155:S TAULUKKO 1. Suomessa myynnissä olevien äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden koostumustietoja. Jauhemaisten valmisteiden osalta ravintosisältö jauheesta valmistetussa liuoksessa /100 ml. Tiedot kerätty valmistajien tuotetiedoista elokuussa Suositusikä, Energia, D-vitamiini, Rauta, Monityyd. kk kj/100 ml μg/100 ml mg/100 ml rasvahapot, g/100 ml Äidinmaidonkorvike BabySemp 1 1 käyttövalmis ,20 0,78 0,50 Holle 1 2 jauhe ,10 0,40 0,80 NAN 1 käyttövalmis ,10 0,41 0,70 NAN Pro 1 jauhe ,93 0,67 0,66 Nutrilon Standard 1 jauhe ,20 0,55 0,60 Nutrilon Standard 1 käyttövalmis ,20 0,55 0,60 Tutteli Plus 1 käyttövalmis ,50 0,35 0,60 Äidinmaidonkorvike allergiariskiselle 3 NAN H.A. 1 jauhe ,88 0,72 0,60 Nutrilon Hypo-Allergenic jauhe ,20 0,53 0,50 Vieroitusvalmiste BabySemp 2 1 käyttövalmis ,30 1,10 0,40 Holle 2 2 jauhe ,10 0,80 0,80 NAN 2 käyttövalmis ,03 0,83 0,60 NAN 2 Pro jauhe ,10 0,99 0,60 Nutrilon Standard 2 jauhe ,40 1,00 0,50 Nutrilon Standard 2 käyttövalmis ,40 1,00 0,50 Tutteli Plus 2 käyttövalmis ,50 0,70 0,50 Holle 3 2 jauhe ,20 0,90 0,70 1 Valmistajan ennakkotieto muuttuvasta koostumuksesta. 2 Luomutuote. 3 Proteiini osittain pilkottu, suunnattu allergiariskisille imeväisille. silla komponenteilla kuten pitkäketjuisilla monityydyttymättömillä rasvahapoilla, nukleotideilla, prebiooteilla tai probiooteilla. Äidinmaidon pitkäketjuiset monityydyttymättömät rasvahapot (18) ovat merkittäviä imeväisen kehitykselle (19). Näitä rasvahappoja on lisätty äidinmaidonkorvikkeisiin, ja tuotteiden terveysvaikutuksia imeväiseen on tutkittu käyttämällä vertailuryhmänä tavallista äidinmaidonkorviketta saaneita imeväisiä. Pitkäketjuisia monityydyttymättömiä rasvahappoja sisältävien korvikkeiden käyttö voi vaikuttaa myönteisesti näkökykyyn (20), ongelmanratkaisukykyyn (21) ja verenpaineeseen myöhemmässä iässä (22). Nykyään lähes kaikki korvikkeet ja vieroitusvalmisteet sisältävät kyseisiä rasvahappoja. Eroja on lähinnä arakidonihapon (AA) ja dokosaheksaeenihapon (DHA) keskinäisessä suhteessa. Molemmat rasvahapot ovat tärkeitä, mutta pitoisuutta oleellisempaa näyttäisi olevan, että valmiste sisältää kumpaakin rasvahappoa (23). Prebiootit ovat hiilihydraatteihin kuuluvia oligo- tai polysakkarideja, kuten galakto- ja fruktooligosakkarideja, joiden lisääminen äidinmaidonkorvikkeisiin ja vieroitusvalmisteisiin perustuu niiden kykyyn edistää suolistossa yhden tai useamman bakteerikannan kasvua tai aktiivisuutta (24). Probiootit ovat eläviä mikrobeja, joita sisältävien valmisteiden on havaittu vähentävän imeväisten infektioita (25) sekä lyhentävän pikkulasten ripulitaudin kestoa (26) vaikuttamalla myönteisesti imeväisen suoliston mikrobistoon ja puolustuskykyyn. Myös nukleotidit vaikuttavat suotuisasti imeväisen suolistoon (27) ja vahvistavat puolustuskykyä (28). Tärkeä tekijä imeväisiän puolustusjärjestelmän kehitty- 3031

4 KUVIO 1. Imeväisikäisen (alle 12 kk) ruokintasuositukset ja teolliset lastenruokatuotteet ikäryhmittäin. Lisäksi annetaan D-vitamiinivalmistetta suosituksen mukaisesti. SUOSITUKSET 0 TÄYSIMETYS Äidinmaidonkorvikkeet TEOLLISET LASTENRUUAT 25 Rautava S, Salminen S, Isolauri E. Specific probiotics in reducing the risk of acute infections in infancy -a randomised, doubleblind, placebo-controlled study. Br J Nutr 2009;101: Chen CC, Kong MS, Lai MW ym. Probiotics have clinical, microbiologic, and immunologic efficacy in acute infectious diarrhea. Pediatr Infect Dis J 2010;29: Singhal A, Macfarlane G, Macfarlane S ym. Dietary nucleotides and fecal microbiota in formula-fed infants: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr 2008;87: Pickering L, Granoff D, Erickson J ym. Modulation of the immune system by human milk and infant formula containing nucleotides. Pediatrics 1998;101: Kalliomäki M, Isolauri E. Role of intestinal flora in the development of allergy. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2003;3: kasvikset, marjat ja hedelmät tarvittaessa äidinmaidonkorvike tarvittaessa kiinteä lisäruoka liha ja puuro kala Vellit (valmistettu kasviksista) Hedelmä-, marja- ja kasvissoseet Kasvis-, kala- ja lihasoseet Puurot ja vellit (sis. viljaa) Imeväisen jogurtti- ja rahkavalmisteet Lapsen ikä (kk) OSITTAINEN IMETYS KIINTEÄ LISÄRUOKA Vieroitusvalmisteet lehmänmaito, leipä ja tuoreraasteet Hedelmä- ja marjavalmisteet Liha-, kasvis- ja kalavalmisteet misessä on tasapainoinen suoliston mikrobikasvusto. Mikrobiston epätasapaino puolestaan on yhdistetty muun muassa allergisten sairauksien riskiin myöhemmällä iällä (29). Valmisteet erityistilanteisiin Imeväisten erityisvalmisteet kuuluvat kliinisiin ravintovalmisteisiin ja ovat erityisruokavaliovalmisteita (30). Nämä valmisteet on tarkoitettu imeväisille, joille ei voi sairauden tai muun syyn takia antaa terveelle imeväiselle tarkoitettua äidinmaidonkorviketta tai vieroitusvalmistetta. Lehmänmaitoallergian hoitoon tarkoitetut valmisteet ja niiden valinta on kuvattu yksityiskohtaisesti lasten ruoka-allergian hoitosuosituksessa (31). Maitoallergian hoitoon käytetään suosituksen mukaan ensisijaisesti valmisteita, joissa lehmänmaidon proteiini on pitkälle pilkottua eli hydrolysoitua (hera- tai kaseiinihydrolysaatti). Yli 6 kuukauden ikäiselle maitoallergiselle lapselle voidaan vaihtoehtoisesti antaa soijapohjaista valmistetta. Jos hydrolysaattivalmiste ei sovi, voidaan tarvittaessa käyttää aminohappopohjaista valmistetta (31). Muita imeväisille tarkoitettuja äidinmaidonkorvikkeen tapaan käytettäviä kliinisiä ravintovalmisteita ovat keskosille suunnatut valmisteet, ruoan takaisinvirtauksesta kärsiville lapsille suunnattu tuote (Nutrilon AR1) sekä vatsaoireisille suunnattu valmiste, jossa proteiini on osittain pilkottua, laktoosipitoisuus on matala ja rakenne sakeampi (Nutrilon Omneo 1). Tuotevalintaan vaaditaan tarkkuutta. On erittäin tärkeää huomioida, että maitoallergian hoitoon soveltuvat vain valmisteet, joissa maitoproteiini on pitkälle pilkottu. Koostumukseltaan eroavat tuotteet voivat aiheuttaa hämmennystä kuluttajissa ja lisätä tiedusteluja terveydenhuollon henkilökunnalle niiden käyttötarkoituksesta. Lisäruoka Lapsen energiantarpeen kasvaessa aloitetaan lisäruuat suositusten mukaisesti (kuvio 1). Imeväisikäisen suoliston puolustuskyky kypsyy ensimmäisten elinvuosien aikana. Tällöin ruokaaine voi aiheuttaa reaktion, joka aktivoi virheellisesti puolustusjärjestelmän. Siksi epäedullisesti ajoittuneen ruoka-ainealtisteen on ajateltu häiritsevän puolustusvasteen kehittymistä ja altistavan autoimmuunitaudille, kuten tyypin 1 diabetekselle (32). Käytännössä lisäruokien aloittaminen imeväiselle tapahtuu usein suositusta aikaisemmin, alle 4 kuukauden iässä (33,34). Lisäruokien aloittaminen imetyksen aikana näyttäisi olevan tärkeää imeväisikäisen suoliston kehittymisen kannalta (35). Esimerkiksi rintaruokinnan jatkuminen gluteenipitoisen lisäruoan syömisen alkaessa pienentää lapsen riskiä sairastua keliakiaan (36). Toisaalta on näyttöä siitä, että ruoka-aineiden yliherkkyyden riski kasvaa, jos tiettyjen ruoka-aineiden aloittamista siirretään suosituksia myöhäisemmäksi (37). Esimerkiksi kalan käyttö aloitetaan yleisesti myöhään (33), jolloin monityydyttymättömien rasvahappojen riittävä saanti voi vaarantua ja puolustusvastetta säätelevien välittäjäaineiden tuotanto olla poikkeavaa. Herkkyyskausi ja altisteet ovat siten tärkeitä puolustusvasteen kypsymiselle. 3032

5 TIETEESSÄ 30Kauppa- ja ja teollisuusministeriön asetus kliinisistä ravintovalmisteista. KTM 406/ Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Käypä hoito -suositus. Lasten ruokaallergia. 2004, päivitetty Virtanen SM, Kenward MG, Erkkola M ym. Age at introduction of new foods and advanced beta cell autoimmunity in young children with HLAconferred susceptibility to type 1 diabetes. Diabetologia 2006;49: Erkkola M, Kronberg-Kippilä C, Knip M, Virtanen SM. Ravitsemus elämänkaaren alkupäässä tavoitteisiin matkaa. Suom Lääkäril 2006;61: Piirainen T, Isolauri E, Huurre A, Hoppu U, Laitinen K. Ravitsemus- ja terveysneuvonta äitiysja lastenneuvoloissa. Suom Lääkäril 2004;19: Goldman SA. Modulation of the gastrointestinal tract of infants by human milk. Interfaces and interactions. An evolutionary perspective. J Nutr 2000;130:426S 31S. 36 Ivarsson A, Hernell O, Stenlund H, Persson LA. Breast-feeding protects against celiac disease. Am J Clin Nutr 2002;75: Nwaru BI, Erkkola M, Ahonen S ym. Age at the introduction of solid foods during the first year and allergic sensitization at age 5 years. Pediatrics 2010;125: Dangour AD, Dodhia SK, Hayter A, Allen E, Lock K, Uauy R. Nutritional quality of organic foods: a systemic review Am J Clin Nutr 2009;90: Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös lastenruoista. KTM 789/ Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä muista lisäaineista kuin makeutusaineista ja väreistä. KTM 752/ Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus lastenruokien torjuntaainejäämistä. 1215/ Sosiaali- ja terveysministeriö. Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:14; Marttaliitto ry. Ruokaseikkailu alkaa! Näin valmistat soseruokaa vauvalle. DVD SIDONNAISUUDET Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Ei sidonnaisuuksia. Soseet, ateriat ja välipalavalmisteet Ensimmäiset lisäruoat ovat lapsen kehityksen mukaisesti pehmeitä, helposti nieltäviä soseita. Näiden soseiden tarkoituksena on toimia makuannoksina ja totuttaa lapsi syömään kiinteitä ruokia. Ruoat voi valmistaa itse soseuttamalla hedelmiä tai keitettyjä kasviksia, kuten perunaa ja porkkanaa. Eri kaupalliset valmistajat tarjoavat soseita, jotka on valmistettu yhdestä tai muutamasta erilaisesta miedon makuisesta kasviksesta, marjasta tai hedelmästä. Yleensä soseet, jotka on tarkoitettu 4 kuukauden iästä alkaen, sisältävät lisäksi vain vettä, tärkkelystä ja kasviöljyä. Useiden hedelmä- ja marjasoseiden koostumusta on kuitenkin täydennetty C-vitamiinilla ja joihinkin tuotteisiin on lisätty hedelmä- ja rypälesokeria. Tuotevalinnan kannalta eroa on lähinnä energiamäärissä, jotka vaihtelevat 100 grammassa tuotetta noin 200 kilojoulesta yli 400 kilojouleen riippuen pääsääntöisesti käytetyistä raaka-aineista. Lapsen kehityksen myötä kotitekoisen ruoan koostumusta voi karkeuttaa jättämällä soseisiin paloja sekä antamalla tuoreraasteita. Noin 5 6 kuukauden iästä alkaen tarkoitetuissa teollisissa lastenruoissa on pieniä pehmeitä paloja, makuvaihtoehdot monipuolistuvat ja tuotteissa voi olla mausteita, kuten tilliä. 8 kuukauden ikäisille suunnatuissa tuotteissa on pureskelua vaativia paloja ja mausteiden käyttö on yleisempää. Vuoden ikäisten lasten teolliset ruoat koostuvat entistä suuremmista paloista ja voivat sisältää suolaa. Useimmiten lastenruoissa on rapsi- tai rypsiöljyä, joiden lisäksi rasvakoostumusta voi olla täydennetty maissi- tai auringonkukkaöljyllä. Teolliset lasten jogurtit ja rahkavalmisteet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi 5 6 kuukauden iästä alkaen, on valmistettu äidinmaidonkorvikkeen kaltaisesti. Maitoproteiinien, heran ja kaseiinin keskinäistä suhdetta on muutettu. Tavallisiin maitotuotteisiin totuttelu tapahtuu hapanmaitotuotteiden avulla noin 10 kuukauden iästä alkaen, ja vähitellen äidinmaito tai vieroitusvalmiste korvautuu kokonaan lehmänmaidolla noin vuoden iässä. On tärkeää kiinnittää huomiota maitolaatuun. Suosituksen mukaan lapselle annetaan rasvatonta maitoa, jolloin ruokaan lisätään pieni määrä öljyä tai margariinia päivittäin (1). Suomessa suosituksista huolimatta yleisimpänä maitona lapsille annetaan kevytmaitoa (33). Markkinoille on tullut myös yli 1-vuotiaille lapsille tarkoitettuja maitojuomia, joiden koostumusta on muutettu muun muassa vähentämällä proteiinin määrää verrattuna lehmänmaitoon (Muksu maitojuoma PLUS ja Nan 3 juniorimaitojuoma). Vellit ja puurot Äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden ohella imeväisen ruokintaan on tarjolla vellejä, jotka nestemäisen rakenteensa vuoksi voidaan antaa pulloruokintana. Valtakunnallisen imeväisikäisten ruokinnasta tehdyn selvityksen (6) mukaan jo alle 4 kuukauden ikäisistä 12 % sai vellejä ja 4 kuukauden iässä päivittäin lähes joka neljäs. Markkinoilla olevat vellit, joita voi antaa 4 kuukauden iästä alkaen, ovat luontaisesti gluteenittomia ja viljan sijaan sisältävät kasviksia (porkkana, peruna, maissi). Teollisten vellien maitopohja vastaa proteiinikoostumukseltaan tavanomaista äidinmaidonkorviketta. Yli 5 kuukauden ikäisten velleissä viljaa on noin 5 %, kun saman ikäisille tarkoitetuissa puuroissa viljan osuus on keskimäärin %. Teollisten puurojen ja vellien tuotevalikoima on laajin yli 5 6 kuukauden ikäisille tarkoitettujen tuotteiden osalta. Ensipuuroiksi tarkoitetut tuotteet on useimmiten valmistettu yhtä tai useampaa viljaa sisältävästä jauhoseoksesta, ja rakenne on pehmeä. Teollisten lastenpuurojen koostumus muuttuu käyttöiän myötä karkeammaksi, kun jauhojen ohella puurojen valmistukseen käytetään leseitä, hiutaleita tai suurimoita. Lisäksi valmistajat ovat täydentäneet joitakin puuroja kuivatuilla hedelmä- tai marjapaloilla. Teolliset lastenpuurot ja -vellit ovat vitaminoituja, ja lisäksi muutamiin tuotteisiin on lisätty prebiootteja. Vain muutaman puurojauheen koostumusta on täydennetty probiooteilla. Erityisruokavalioita varten on kehitetty puuroja, jotka ovat gluteenittomia ja maidottomia. Teolliset puurot ovat suosittuja helppokäyttöisyytensä takia. Puuroja voi kuitenkin valmistaa myös itse hiutaleista, jauhoista ja suurimoista. Kotitekoiset puurot keitetään veteen, eikä puuroon lisätä suolaa. Puuroateriaa täydentämään sopivat marjat ja hedelmät, ja aterian lopuksi annetaan rintamaito tai äidinmaidonkorvike (1). Lopuksi Imeväisikäisen ravitsemukseen tarkoitetut tuotteet muodostavat laajan valikoiman. Etenkin 3033

6 Kotona valmistettu, monipuolinen ruoka vastaa lapsen ravitsemustarpeita. korvikkeista ja vieroitusvalmisteista on vaikea löytää selkeitä eroja, jotka vaikuttaisivat tuotteen valintaan. Eroja on lähinnä erityisominaisuuksissa, joiden tarkoituksena on vastata erityistarpeita tietyissä kohderyhmissä, kuten allergiariskin omaavilla. Lisäruokien osalta teollisten lastenruokien valikoima on monipuolinen, ja valmistajat opastavat ruokatuotteiden valintaa jaottelemalla tuotteet eri ikäryhmän tarpeita vastaaviksi ryhmiksi. Funktionaalisilla komponenteilla täydennettyjen lastenruokien valikoima tulee todennäköisesti laajenemaan ja usean eri tuotteen samanaikainen käyttö lisääntymään, jolloin eri yhdisteiden yhteisvaikutukset ja mahdolliset hyödyt tulee selvittää. Tuotteiden valikoimaan kuuluu myös luomuvaihtoehtoja kuluttajille, joille ekologiset ja eettiset periaatteet ovat tärkeitä elintarvikkeita valitessa. Toistaiseksi ei ole näyttöä, että luonnonmukainen tuotanto vaikuttaisi kyseisistä raakaaineista valmistettujen ruokien ravintosisältöön (38). Kaikkien lastenruokien osalta on lainsäädännössä tarkoin rajattu koostumusvaatimukset (39) ja asetettu lisäaineiden suhteen enimmäismäärät (40). Myös torjunta-aineiden osalta on tiukat rajat (41). Siten tuotteet ovat turvallisia myös ilman luonnonmukaista valmistustapaa. Imeväisikäisen ravitsemusta ohjaavat suositukset, jotka ovat muuttuneet vuosien aikana. Ravitsemusohjauksessa korostuvat yksilöllisyys ja joustavuus (42). Lähtökohtana toimivat tällöin perheiden omat toiveet ja tarpeet, jotka on otettava huomioon. Erityisesti ohjausta ja tukea tarvitsevat nuoret äidit, joiden koulutustaso on matala. Teollisten lastenruokatuotteiden käytön yleistyessä myös terveydenhuollon ammattilaisilta edellytetään valveutuneisuutta tuotetiedoista. Etenkin laajan tuotevalikoiman aiheuttama valinnanvaikeus luo haasteen, johon tietoa tarvitaan. Ohjaustilanteissa on hyvä muistuttaa vanhempia mahdollisuudesta valmistaa lastenruoat itse ja tarjota siihen tarvittavaa opastusta. Esimerkiksi Marttaliitto on julkaissut DVD:n soseruokien valmistamisesta (43). Monipuolisesti syövä, terve imeväinen ei tarvitse vitaminoituja ruokatuotteita täyttämään saantisuosituksia, lukuun ottamatta äidinmaidonkorviketta rintaruokinnan ollessa riittämätöntä. Kotona valmistettu, iänmukainen, vaihteleva ja monipuolinen ruoka vastaa lapsen ravitsemustarpeita. Imeväisille tarkoitetut teolliset valmisruuat ovat myös hyvä ja helppokäyttöinen vaihtoehto lapsen ruokavalioon. Kiitokset Artikkeliin liittyvää tutkimusaineistoa on tuotettu Juho Vainion säätiön ja Kelan myöntämillä määrärahoilla. English summary > in english How to feed infant? 3034

7 TIETEESSÄ KIRSI LAITINEN kliinisen ravitsemustieteen dosentti, yliassistentti biokemian ja elintarvikekemian laitos, MAIJA PEIPPO LK Itä-Suomen yliopisto, lääketiede ULLA HOPPU FT, tutkija ERIKA ISOLAURI professori, lastentautien erikoislääkäri lastentautioppi TYKS, lastenklinikka ENGLISH SUMMARY How to feed infant? Breast milk is optimal and sole nutrition for infant for the first 6 months of life. At this age the metabolic demand of the infant is increased and along with the limited nutrient stores inclusion of solid foods to the diet is necessary. Breast milk remains the principle source of nutrition for the first twelve months. In cases when breast milk is not available at all or in sufficient amounts the nutrition of the baby during this vulnerable period of growth and development is secured by infant formula. Also other commercial food products are widely available for infant nutrition these including fruit and vegetable purees, complete meals and porridges. Foods designed for infants are under strict regulatory laws the ingredients and nutrient content carefully defined. Nevertheless a wide range of different products are available to the consumers challenging the abilities of both health care professionals and parents to choose the right products for their infants. The situation is further complicated by availability of functional infant foods. Functional food has by definition healthpromoting properties beyond the basic function of supplying nutrients. Examples include polyunsaturated fatty acids, probiotics and prebiotics. Probiotics are defined as live microorganisms which when administered in adequate amounts confer a health benefit on the host and prebiotics in turn are defined as non-digestible food ingredients that stimulate the growth and activity of bacteria in the digestive system in ways that are beneficial to health. Further, specific infant food products have been developed for a variety of conditions and diseases like cow s milk allergy and abdominal discomfort. Considering the vast on-going research in the area, the availability of the functional and specific food products for infant nutrition may be anticipated to be broadened in the near future. This review outlines the principles of infant nutrition with particular focus in describing different products and their properties commercially available for the age group with reference to dietary recommendations and product legislation. This knowledge along with nutritional counselling skills are necessary for the health care professionals particularly since international code for breast-feeding calls for professional support and advice on breast-feeding and also on infant food products to the parents. The advice given should also include an awareness of the fact that although commercial food products are widely available and used by the parents, homemade foods can be equally suitable to infant nutrition except for commercial infant formula that is necessary if breast-feeding is unsuccessful. Above all, along with the modern nutritional guidelines individualised nutrition is called for to satisfy the metabolic needs of the infant. 3034a

Äidin raskaudenaikaisella ravitsemuksella

Äidin raskaudenaikaisella ravitsemuksella Katsaus Raskaudenaikainen ravitsemus kohtaavatko suositukset ja käytäntö? Maijaliisa Erkkola, Marja Karppinen, Mikael Knip ja Suvi Virtanen Raskaana olevien naisten ravitsemuksesta annettiin Suomessa uudistetut

Lisätiedot

Lapsen vatsavaivat ovat harvoin allergiaa

Lapsen vatsavaivat ovat harvoin allergiaa KATSAUS TIETEESSÄ MIKAEL KUITUNEN LT, dosentti, lastentautien ja lastenallergologian erikoislääkäri HYKS, Iho- ja allergiasairaala mikael.kuitunen@hus.fi Lapsen vatsavaivat ovat harvoin allergiaa Imeväisikäisellä

Lisätiedot

Pullonpyörittäjien opas

Pullonpyörittäjien opas Pullonpyörittäjien opas Toim. Riikka Riihonen Tietoa vauvaperheille äidinmaidonkorvikkeista, osittaisimetyksestä ja äidinmaidon pumppaamisesta. Pullonpyörittäjien opas Esipuhe Hyvä vauvan läheinen Tämä

Lisätiedot

"EVÄITÄ ELÄMÄN ALKUUN" - vauva-ikäisen ruoka ja syöminen

EVÄITÄ ELÄMÄN ALKUUN - vauva-ikäisen ruoka ja syöminen Sosiaali- ja terveystoimi Ravitsemusterapia 2010 "EVÄITÄ ELÄMÄN ALKUUN" - vauva-ikäisen ruoka ja syöminen Vauvan ensimmäinen vuosi on täynnä uutta ja ihmeellistä opittavaa. Syöminenkin opetellaan pienin

Lisätiedot

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Terveyttä ruoasta Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014 Suositusten valmistelutyöryhmä: Mikael Fogelholm (puh.joht.) Ravitsemustieteen

Lisätiedot

LASTEN RUOKAKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA

LASTEN RUOKAKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA pauliina ojansivu mari sandell hanna lagström arja lyytikäinen LASTEN RUOKAKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA RUOKAILOA JA TERVEYTTÄ LAPSILLE Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen julkaisuja 8/2014 Lasten

Lisätiedot

Raskausajan ravitsemusopas

Raskausajan ravitsemusopas Raskausajan ravitsemusopas Haaga-Helia amk, Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma Jemina Yli-Lahti 2013 Sisällysluettelo Lukijalle... 3 Ravitsemus ennen raskautta... 4 Odottavan äidin ravitsemus... 5

Lisätiedot

TIETOA MAIDOSTA JA RAVITSEMUKSESTA

TIETOA MAIDOSTA JA RAVITSEMUKSESTA TIETOA MAIDOSTA JA RAVITSEMUKSESTA Toimitus Ulla-Marja Urho Marraskuu 2007 13. uudistettu painos Julkaisija Maito ja Terveys ry LUKIJALLE Kansalliset ravitsemussuositukset antavat suuntaviivat maan ravitsemus-

Lisätiedot

Suositus korkeakouluruokailun periaatteiksi

Suositus korkeakouluruokailun periaatteiksi Suositus korkeakouluruokailun periaatteiksi Kela ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta Suositus korkeakouluruokailun periaatteiksi Kela ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta Suosituksen laatinut työryhmä:

Lisätiedot

Lasten ylipaino ja sen määrittämisen ongelmat

Lasten ylipaino ja sen määrittämisen ongelmat Julkaistu 9.2.2012 www.laakarilehti.fi ALKUPERÄISTUTKIMUS VERKOSSA ENSIN tieteessä Päivi Mäki TtM, asiantuntija THL, Kansantautien ehkäisyn osasto paivi.maki@thl.fi Risto Sippola FM, tilastotieteilijä

Lisätiedot

Joukkoruokailun kehittäminen Suomessa

Joukkoruokailun kehittäminen Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:11 Joukkoruokailun kehittäminen Suomessa Joukkoruokailun seuranta- ja kehittämistyöryhmän toimenpidesuositus Helsinki 2010 Kaikille mahdollisuus terveelliseen

Lisätiedot

Diabeetikon ruokavaliosuositus

Diabeetikon ruokavaliosuositus Diabeetikon ruokavaliosuositus 2008 Suomen Diabetesliitto ry:n liittohallituksen nimeämä ruokavaliosuositustyöryhmä PUHEENJOHTAJA: Suvi Virtanen Professori, LT, ETM Tampereen yliopisto, Terveystieteen

Lisätiedot

Onko jo aika muuttaa lasten ylläpitonestehoidon käytäntöä?

Onko jo aika muuttaa lasten ylläpitonestehoidon käytäntöä? Tieteessä katsaus Janne Kataja LT, lastennefrologi, osaston vastaava lääkäri TYKS, Lasten ja nuorten klinikka, lasten teho-osasto janne.kataja@tyks.fi Onko jo aika muuttaa lasten ylläpitonestehoidon käytäntöä?

Lisätiedot

Fyysisen. aktiivisuuden. suositus kouluikäisille. 7 18-vuotiaille

Fyysisen. aktiivisuuden. suositus kouluikäisille. 7 18-vuotiaille Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7 18-vuotiaille Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008 Opetusministeriö on tukenut suositusten laatimista. Suositukset on laadittu Nuoren Suomen

Lisätiedot

Onko tyypin 1 diabetes autoimmuunisairaus ja voidaanko sen kehittymistä estää? Mikael Knip

Onko tyypin 1 diabetes autoimmuunisairaus ja voidaanko sen kehittymistä estää? Mikael Knip Lasten ja nuorten diabetes Onko tyypin 1 diabetes autoimmuunisairaus ja voidaanko sen kehittymistä estää? Mikael Knip Tyypin 1 diabetes luokitellaan autoimmuunisairaudeksi, koska se on seurausta haiman

Lisätiedot

Lääkkeet ja imetys. Katsaus. Rintaruokinnan edut

Lääkkeet ja imetys. Katsaus. Rintaruokinnan edut Katsaus Heli Malm Lääkkeet ja imetys Imeväisen lääkealtistus rintamaidon kautta jää yleensä vähäiseksi, ja lääkkeen käyttö on harvoin este imetykselle. Lääkkeen lyhytaikainen käyttö on harvoin ongelma,

Lisätiedot

Voi ja sydäninfarktiriski

Voi ja sydäninfarktiriski Alkuperäistutkimus tieteessä Sari Voutilainen dosentti, ravitsemusepidemiologi sari.voutilainen@uef.fi Anna Nurmi FaT, post doc -tutkija Jyrki Virtanen dosentti, ravitsemusepidemiologi Jaakko Mursu FT,

Lisätiedot

ANTENATAALISTEROIDIEN JA ENNENAIKAISUUDEN VAIKUTUS LAPSEN SUKUPUOLEN MUKAISEEN KÄYT- TÄYTYMISEEN

ANTENATAALISTEROIDIEN JA ENNENAIKAISUUDEN VAIKUTUS LAPSEN SUKUPUOLEN MUKAISEEN KÄYT- TÄYTYMISEEN ANTENATAALISTEROIDIEN JA ENNENAIKAISUUDEN VAIKUTUS LAPSEN SUKUPUOLEN MUKAISEEN KÄYT- TÄYTYMISEEN Gender related Behavior in children: effect of antenatal steroids and prematurity Tiia Ruuti Opinnäytetyö

Lisätiedot

Asennemuutos ennakoi parhaiten lapsen diabetestasapainon korjaantumista

Asennemuutos ennakoi parhaiten lapsen diabetestasapainon korjaantumista tieteessä Laura Kivelä lääketieteen kandidaatti Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö laura.kivela@fimnet.fi Matti Salo dosentti, ylilääkäri Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, tiedekeskus Tampereen yliopisto,

Lisätiedot

Suomalaislasten fyysinen aktiivisuus

Suomalaislasten fyysinen aktiivisuus Katsaus tieteessä Tuija Tammelin FT, tutkimusjohtaja tuija.tammelin@likes.fi Annaleena Aira FT, tiedottaja Janne Kulmala LitM, mittauskoordinaattori Jouni Kallio LitT, tutkija Marko Kantomaa FT, tutkija

Lisätiedot

OHJAUS. Syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja kuntoutumisen tuen kehittäminen vuosina 2014 2025 Kansallisen syöpäsuunnitelman II osa

OHJAUS. Syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja kuntoutumisen tuen kehittäminen vuosina 2014 2025 Kansallisen syöpäsuunnitelman II osa OHJAUS Syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja kuntoutumisen tuen kehittäminen vuosina 2014 2025 Kansallisen syöpäsuunnitelman II osa 6 2014 Ohjaus 6/2014 Syöpätautien asiantuntijaryhmä Syövän ehkäisyn,

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

Koulun ja terveydenhuollon keinot oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja hoidossa

Koulun ja terveydenhuollon keinot oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja hoidossa Katsaus tieteessä Kirsi Mikkonen LT, lastentautien erikoislääkäri, erikoistuva lääkäri HYKS, Lastenneurologian klinikkaryhmä kirsi.h.mikkonen@hus.fi Kirsi Nikander LL, psykoterapeutti ET, terveyskeskuslääkäri

Lisätiedot

Nuorten unen erityispiirteet ja ongelmat

Nuorten unen erityispiirteet ja ongelmat Katsaus tieteessä Anna Sofia Urrila LT, tutkija, nuorisopsykiatriaan erikoistuva lääkäri THL (MIPO/LAMI) ja HYKS nuorisopsykiatria anna.urrila@helsinki.fi Anu-Katriina Pesonen PsT, dosentti, yliopistonlehtori

Lisätiedot

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen kättä pidempää tieteessä Riitta Luoto LT, dosentti, tutkimusjohtaja UKK-instituutti ja THL riitta.luoto@uta.fi Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen Kohtuullisen tehokas liikunta (päivittäin vähintään

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ Lätti Sinikka Väänänen Riikka Opinnäytetyö Kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Soseista sormiruokaan

Soseista sormiruokaan Soseista sormiruokaan Kiinteiden ruokien aloittaminen on yksi kehityksellinen merkkipaalu vauvan ensimmäisen elinvuoden aikana. Tästä merkkipaalusta alkaa vaiheittainen vieroittuminen rinnasta tai äidinmaidonkorvikkeesta

Lisätiedot

Elintarvikeketjussa syntyvä ruokahävikki

Elintarvikeketjussa syntyvä ruokahävikki 12 Elintarvikeketjussa syntyvä ruokahävikki Kirjallisuuskatsaus Heta-Kaisa Koivupuro, Lotta Jalkanen, Juha-Matti Katajajuuri, Anu Reinikainen ja Kirsi Silvennoinen 12 Elintarvikeketjussa syntyvä ruokahävikki

Lisätiedot