J U L K I S I V U J E N K O R J A U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "J U L K I S I V U J E N K O R J A U S"

Transkriptio

1 J U L K I S I V U J E N K O R J A U S Julkisivujen korjaus Julkisivujen korjaus

2 RESCON MAPEIN KEHITYS 1976 RESCON perustetaan ja yritys käynnistää kovamuovin, betonin lisäaineiden ja erikoislaastien tuotannon RESCON perustaa RESCONSULT tytäryhtiön RESCONIN uuden laastitehtaan tuotanto käynnistyy MAPEI ostaa 51 % RESCONIN - 00 osakkeista ja yhtiö saa uuden nimen RESCON MAPEI RESCON MAPEI avaa Pohjolan ja Baltian markkinoita palvelevan uuden jakelukeskuksen Sagstuassa RESCON MAPEI investoi voimakkaasti - 06 uusiin tuotantotiloihin Sagstuassa Norges Forskningsråd nimeää Concrete Innovation Center:in (COIN) tutkimuspohjaisen innovaation keskukseksi, Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI). RESCON MAPEI on mukana keskuksessa, joka saa vuosittain 10 miljoonaa kruunua tutkimustukea. Keskuksen päätavoitteena on tulla Euroopan johtavaksi betonin tutkimuksessa. MAPEIN KEHITYS Mapei perustettiin Milanossa, Italiassa vuonna Mapeilla on 53 tuotantolaitosta eri puolilla maailmaa. Yksi Mapei-ryhmän 8:sta tutkimuslaboratoriosta on Rescon Mapei Nord- Odalissa, Norjassa. Mapein liikevaihto on lähes 1,7 miljardia euroa ja yhtiöllä on noin 6000 työntekijää joista 720 työskentelee kahdeksassa TK-keskuksessa. TUOTERYHMIÄ Lattioiden tasoitukseen ja pinnoitukseen tarkoitetetut tuotteet Erikoislaastit betoninkorjaukseen Betonin pintakäsittelytuotteet Betonin ja laastin lisäaineet Tuotteet tiivistyksiin, injektointiin ja suojaukseen Äänieriste- ja märkätilatuotteet Tunneli- ja kalliorakentamisen tuotteet Kiinnityslaastit ja liimat keraamisille laatoille ja luonnonkiville Liimat kaikentyyppisille lattia- ja seinäpäällysteille Epoksi- ja polyuretaanituotteet injektointiin, liimaukseen ja suojaukseen Sementin apujauhatus tuotteet Tuotteet ja menetelmät öljy- ja kaasuteollisuuteen 2007 RESCON MAPEI avaa uuden FoU- ja, teknisen keskuksen sekä uuden tehtaan lisäainetuotantoon. Islanti RESCON MAPEI POHJOLASSA JA BALTIASSA Pääkonttori, tuotanto, jakelu ja tutkimus- ja tuotekehitys Pääkonttori Ruotsissa ja Suomessa Norja Ruotsi Suomi Aluekonttori Tytäryhtiö Viro Yhteistyökumppani Tanska Latvia Liettua

3 H I S T O R I A 3 HISTORIA Aina muinaisista ajoista lähtien julkisivurakenteisiin on levitetty pintakerros jonka tehtävänä oli suojata rakennusta. Pintakerros oli yleensä kalkkirappaus tai kalkkislammaus ja sillä oli meidän leveysasteillamme kovin rajoitettu elinikä. Sään koettelemilla rakennuksilla oli usein huoltotarvetta kesäisin. Nykyaikana rakennetaan monista eri materiaaleista ja pintakerroksen tekemiseen on kymmeniä eri vaihtoehtoja. Tämä asettaa monia haasteita ja oikean tuotteen valinta on vaikeaa sekä tilaajalle että työn suorittajalle. Tämä esite kuvaa Rescon Mapein korjausjärjestelmiä koskien muurattuja ja rapattuja julkisivuja. Järjestelmät kuvaavat tuotteita olemassa olevien rakenteiden kunnostamisesta viimeistellyiksi julkisivuiksi.

4 S T A N D A R D I T J A R A P P A U S V A A T I M U K S E T 4 STANDARDIT JA RAPPAUSVAATIMUKSET Rappauksen koostumuksen tulee sopia alustaan. Samaa tuotetta voidaan käyttää eri tavoin riippuen alustasta ja vaatimuksista. Oikein tehty rappaus muodostuu useasta materiaalikerroksesta jolloin eri kerroksilla on eri tehtävät ja ominaisuudet. Käytettävien tuotteiden tulee olla tehdasvalmisteisia ja sisältää dokumentoituja ominaisuuksia omaavia aineita yleisen NS 3120 standardin mukaisesti. Useimpiin raakarappaus- ja pohjustuslaasteihin voidaan käyttää NS 3120 standardin ohjeita koskien laastien luokitusta, materiaaliominaisuuksia ja vaatimuksia. Loppukäsittelyyn käytetään usein maali- ja pintarappaustuotteita. Näitä voidaan pitää rappausta täydentävänä osana. NS 3420 standardissa täsmennetään tyydyttäviä rappausvaatimuksia. Vaatimukset ja ominaisuudet jotka on eritelty NS 3420 standardin luvussa N ovat osittain laastin ominaisuuksiin ja osittain laastin toimivuuteen liittyviä vaatimuksia. Standardin vaatimuksia on vaikea kontrolloida jälkikäteen, koska rappauksen lopullisia ominaisuuksia eivät määrää tuotteet yksinään. Ominaisuudet riippuvat alustasta, käsittelyn ominaisuuksista, työtekniikasta ja säätilanteesta sekä levitys- että kuivumisvaiheessa.

5 K O R J A U K S E N V A A T I M U K S E T 5 KORJAUKSEN VAATIMUKSET Rappausalustan epätasaisuuksien, halkeamien jne. tasoittaminen on suoritettava hyvin ennen pohjarappausta. Hyvä alusta mahdollistaa tasaisen rappauskerroksen levittämisen ja syntyvien jännitteiden vähenemisen. Rappauksen vedenimevyys riippuu huokosten suuruudesta. Pienet huokoset imevät vettä suurista ja suuret huokoset taas imevät vain vähän vettä pienistä. Rakenteen toimivuuden vuoksi on rappauskerrokset tehtävä oikein; pohjarappauksen jälkeen tehdään täyttörappaus karkeaa laastia käyttäen ja sen jälkeen viimeistelyrappaus hienompaa laastia käyttäen. Näin rappaukseen imeytyvän veden määrä vähenee. Rappaukset on tehtävä suotuisissa sääolosuhteissa. Vastarapattu pinta on pidettävä kosteana jälkikastelulla. Jälkikastelua on jatkettava vähintään kolmen vuorokauden ajan. Rappaustyö suoritetaan rakennustelineeltä, joka on huputettu kankaalla tai pressulla. Huppua pidetään paikallaan vähintään 4 viikkoa rappaustöiden jälkeen sekä vähintään viikko maalaustöiden jälkeen.

6 M A A L A U S J A P I N T A K Ä S I T T E L Y 6 MAALAUS JA PINTAKÄSITTELY Silikaatti- ja kalkkimaali olivat tavallisimmat maalit 1880-luvulta aina luvulle saakka. Viimeiset 50 vuotta maaliteollisuus on tuottanut joukon uusia maalityyppejä rapatuille julkisivuille. Yhteistä näille moderneille maalityypeille on usein se että ne sopivat huonosti alustan korjaustarpeisiin mikäli tavoitteena oli hengittävä pintarakenne. Ongelman pääsyynä on se, että rappausmateriaali on mineraalinen ja maali orgaaninen. Orgaaniset (akryyli) maalit tarttuvat hyvin alustaan ja muodostavat yhtenäisen kalvon. Tämän tyyppinen maali on suhteellisen tiivistä, eikä kosteus pääse kulkeutumaan pois rakenteista ja se johtaa rappauksen pakkasvaurioihin. Tämä puolestaan aiheuttaa maalipintojen ja rappauksen rapistumisen. Mineraalisen rakenteen omaavat maalit (silikaatti ja silikonihartsi) muodostavat kemiallisen sidoksen alustan kanssa eivätkä luo tiivistä yhtenäistä kalvoa. Tämä antaa alustalle mahdollisuuden hengittää ja päästää ulos kosteutta. Maalia valittaessa on tärkeää huomioida alustan ominaisuudet. Syynä useisiin nykyisin esiintyviin ongelmiin on väärän maalityypin valinta suhteessa alustaan. Uuden ja vanhan pinnan yhteensopivuus ja pinnoitteen tekniset ominaisuudet ovat halutunlaisen lopputuloksen kannalta ratkaisevia tekijöitä. Mikroskooppikuva Elastocolor (akryyli) Mikroskooppikuva Silexcolor (silikaatti) Kalkkimaali Silexcolor- Silancolor Elastocolorjärjestelmä PLUS- järjestelmä järjestelmä Käsittelemäton: Hydraulinen kalkkirappaus (Kh) Kalkkirappaus (K) Kalkki-/sementtirappaus (KC) Muurauslaasti (C) (+) Betoni Aiemmin käsitelty: Silikaattimaalilla Silikonihartsimaalilla (+) Orgaanisella maalilla - - (+) sopii oikein hyvin + sopii (+) sopivuutta on harkittava - ei sovi

7 T U O T T E E T Mape-Antique Mape-Antique Rinzaffo Mape-Antique Mape-Antique MC Mape-Antique Mape-Antique FC 7 Hydraulinen kalkkipohjainen pohjarappauslaasti. Hydraulinen, kalkkipohjainen laasti karkeisiin täyttöihin. Hydraulinen, kalkkipohjainen hieno pintarappauslaasti. Mape-Antique Rinzaffo muodostuu hydraulisista sideaineista, hiekasta, erityisistä lisäaineista ja muovikuidusta. Laasti ei sisällä sementtiä ja omaa vastustuskyvyn mm. suolaa vastaan. Sitä käytetään ensimmäisenä laastikerroksena (pohjustuksena) ennen hydraulististen kalkkilaastien Mape-Antique MC:n tai Mape-Antique LC:n levittämistä. Mape-Antique Rinzaffo käytetään kivi-, muuri-, tiilipinnoille ja sitä suositellaan erityisesti pohjaksi vanhojen muurattujen rakennusten kunnostustöissä rakennusten ollessa kuluneita ja mm. kloridihyökkäysten vaurioittamia. Rappaus parantaa tarttuvuutta sekä kemiallista ja fyysistä vastustuskykyä suoloja vastaan. Pohjarappaus estää myös suoloja, kuten klorideja, tunkeutumasta huokosista laastin sisään. Mape-Antique Rinzaffo levitetään lastalla tai ruiskulla enintään noin 5 mm paksuiseksi kerrokseksi. Noin 7,5 kg/m² 5 mm kerrospaksuus 20 kg säkki Mape-Antique MC on hydraulinen kalkkilaasti ja muodostuu hydraulisesta sideaineesta, hiekasta, erityisistä lisäaineista ja kuiduista. Sitä käytetään karkeana täyttörappauslaastina vanhoissa rakennuksissa. Laasti ei sisällä sementtiä ja sitä käytetään kivimuurien ja tiilipintojen korjaukseen vanhemmissa rakennuksissa, joissa käytetyn laastin tulee olla mahdollisimman lähellä alkuperäistä hengittävyyden ja fysikaalisten ominaisuuksien puolesta. Mape-Antique MC lisää sateen ja lisääntyvän kosteuden vastustuskykyä sekä jäätymis-sulamisvaihteluiden vastustuskykyä. Tuote vähentää kutistumishalkeilua, alkalisoitumisreaktioita ja sulfaattihyökkäyksiä, joita esiintyy usein vanhoissa muurauksissa. Tuote sallii vesihöyryn ja kosteuden asteittaisen haihtumisen laastin läpi. Dmax 2,4 mm Ominaispaino: 1,6-1,8 kg/dm³ Puristuslujuus, 28 vrk: 4-6 N/mm² E-moduli, 28 vrk: N/mm² Väri: Vaalea beige Noin 1,5 kg/m² / 1 mm kerrospaksuus 25 kg säkki Mape-Antique FC on hydraulinen kalkkilaasti ja muodostuu hydraulisesta sideaineesta, hiekasta, erityisistä lisäaineista ja kuiduista. Sitä käytetään pintarappauslaastina Mape-Antique MC:n päällä vanhoissa rakennuksissa. Laasti ei sisällä sementtiä ja sitä käytetään kivimuurien ja tiilipintojen korjaukseen vanhemmissa rakennuksissa, joissa käytetyn laastin tulee olla mahdollisimman lähellä alkuperäistä hengittävyyden ja fysikaalisten ominaisuuksien puolesta. Mape-Antique FC lisää sateen ja lisääntyvän kosteuden vastustuskykyä sekä jäätymis-sulamisvaihteluiden vastustuskykyä. Tuote vähentää plastisia kutistumahalkeamia, alkalisoitumisreaktioita ja sulfaattihyökkäyksiä, joita esiintyy usein vanhoissa muurauksissa. Tuote sallii vesihöyryn ja nousevan kosteuden asteittaisen haihtumisen laastin läpi. Dmax 0,3 mm Ominaispaino: 1,65-1,85 kg/dm³ Puristuslujuus, 28 vrk: 8-10 N/mm² E-moduli, 28 vrk: N/mm² Väri: Vaalea harmaa Noin 1,45 kg/m² / 1 mm kerrospaksuus 25 kg säkki

8 T U O T T E E T 8 Murmørtel kl. B Murmørtel kl. B M 100/510 Murmørtel kl. B Murmørtel kl. B KC 35/65/520 Murmørtel kl. C Murmørtel kl. C KC 50/50/610 Rappaus- ja muurauslaasti luokka B. Rappaus- ja muurauslaasti luokka B. Rappaus- ja muurauslaasti luokka C. Laastia käytetään tiilien, kevytharkkojen, kantavien ja ei-kantavien muurirakenteiden, betonikiven, lohkareiden, luonnonkiven, liuskekiven ja vastaavien muuraukseen ja rappaukseen. Laastia käytetään tiilien, kevytharkkojen kantavien ja ei-kantavien muurirakenteiden ja vastaavien muuraukseen ja rappaukseen, sekä vanhempien tiilirakenteiden kunnostukseen ja korjaukseen. Laastia käytetään tiilien, kevytharkkojen, kantavien ja ei-kantavien muurirakenteiden ja vastaavien muuraukseen ja rappaukseen, sekä vanhempien tiilirakenteiden kunnostukseen ja korjaukseen. Laastia käytetään sekä ulko- että sisätiloissa. Laastia käytetään sekä ulko- että sisätiloissa. Laastia käytetään sekä ulko- että sisätiloissa. Laasti täyttää NS 3120 standardin vaatimukset ja sisältää mm. sementtiä ja lisäaineita suhteessa 100/510. Noin 18 kg/m² / 1 cm kerrospaksuus Ominaispaino: 1,70-1,90 kg/dm 3 Puristuslujuus: 8 N/mm² 25 kg säkki ja 500 kg suursäkki Laasti täyttää NS 3120 standardin vaatimukset ja sisältää mm. kalkkia, sementtiä ja lisäaineita suhteessa 35/65/520. Noin 18 kg/m² / 1 cm kerrospaksuus Ominaispaino: 1,70-1,90 kg/dm 3 Puristuslujuus: 8 N/mm² 25 kg säkki ja 500 kg suursäkki Laasti täyttää NS 3120 standardin vaatimukset ja sisältää mm. kalkkia, sementtiä ja lisäaineita suhteessa 50/50/610. Noin 18 kg/m² / 1 cm kerrospaksuus Ominaispaino: 1,70-1,90 kg/dm 3 Puristuslujuus: 5 N/mm² 25 kg säkki ja 500 kg suursäkki

9 T U O T T E E T Støpemørtel Støpemørtel C-25 (B20) Støpemørtel Støpemørtel C-35 (B30) Fasademørtel Fasademørtel SI 9 Ruiskutettava ohutrappauslaasti. Valulaasti pienempiin valutöihin. Valulaasti pienempiin valutöihin. Fasademørtel SI on erikoislaasti valettujen sekä muurattujen betonipintojen rappaukseen. Soveltuu myös kalsiumsilikaattilevyjen rappaukseen ja rouhekivien liimaamiseen. Valulaasti C-25 täyttää standardin NS 3120 vaatimukset. Muut ominaisuudet: Hyvä valettavuus Pakkasenkestävä Hyvä työstettävyys Laasti levitetään tavallisilla muurausja valuvälineillä. D max : 4,0 mm Ilmapitoisuus: 6-10 % Puristuslujuus: Noin 25 N/mm² 20 kg/m 2 / 1 cm kerrospaksuus 25 kg säkki Valulaasti C-35 täyttää standardin NS 3120 vaatimukset. Muut ominaisuudet: Hyvä valettavuus Pakkasenkestävä Hyvä työstettävyys Laasti levitetään tavallisilla muurausja valuvälineillä. D max : 4,0 mm Ilmapitoisuus: 6-10 % Puristuslujuus: Noin 35 N/mm² 20 kg/m 2 / 1 cm kerrospaksuus 25 kg säkki Käytetään myös rappauslaastina osana Mapetherm Nordic järjestelmää (tuulettuva, rappauspintainen julkisivujärjestelmä). Laasti saatavana harmaana, mustana ja valkoisena. Harmaata saatavana myös kuituvahvisteisena ja pakkasta kestävänä versiona (Fasademørtel SI FF). Fasademørtel SI:tä voidaan käyttää myös rappaukseen yhdessä alkaalinkestävän lasikuituverkon, Mapetherm Net:in kanssa. Muita ominaisuuksia: Kiinnittyy erittäin hyvin alustaan Hyvä työstettävyys Joustava Käytetään ulkona ja sisällä Laasti levitetään tavallisella muurausvälineillä tai ruiskutetaan 6-8 mm ruiskutinsuuttimella. D max : 1,0 mm Puristuslujuus ruiskutettuna: Noin 30 N/mm² 19 kg/m 2 / 1 cm kerrospaksuus 25 kg säkki

10 T U O T T E E T 10 Superflyt Superflyt Antifreeze N Antifreeze N Mapelatex RM Mapelatex RM Superplastisoiva laastin ja betonin lisäaine. Superflyt lisätään betoniin tai laastiin massan notkistamiseksi ja/tai lisättävän vesimäärän vähentämiseksi. Superflytiä voidaan annostella aina 1,5 %:iin sementin painosta. 1 litra Superflytiä riittää 3:n säkkiin sementtiä (75 kg). Valmislaastissa ei Superflytiä tule käyttää enempää kuin 1 dl 25 kg:n säkkiä kohti. Suuremmat määrät voivat aiheuttaa massan erottumista tai kuivumisen hidastumista. Lisää noin ¾ sekoitusvedestä, lisää massa ja sen jälkeen Superflyt loppuveden kanssa. Sekoita massa hyvin saadaksesi Superflytistä suurimman mahdollisen hyödyn. Superflytiä voi säilyttää yli +10 C lämpötiloissa ja varastoida 12 kk. 1 litran pullo Kloridivapaa, jäätymispistettä alentava betonin ja laastin lisäaine. Antifreeze N on jäätymistä estävä lisäaine alhaisissa lämpötiloissa tapahtuvaan muuraukseen ja valuun. Antifreeze N vaikuttaa pääasiallisesti sekoitusveden jäätymispistettä alentavasti, mikä edesauttaa lujuudenkehityksen jatkumisen alhaisissa lämpötiloissa. Tavallisia muuraus- ja valurutiineja on noudatettava vaikka Antifreeze N:ää käytetään. Alustan on oltava täysin puhdas lumesta ja jäästä sekä pintojen lämpötilan on oltava > 0 C. Lisäksi on käytettävä peitettä ja/tai eristettä sitoutumisen vauhdittamiseksi ja tuoreen massan kuivumisen hidastamiseksi. Annostus: Aina - 5 C:een: 10 % vesimäärästä Aina - 10 C:een: 15 % vesimäärästä 5 ja 25 litran kannu Mapelatex RM on sementtilaasteihin tarkoitettu styreenibutadieeniemulsio, joka parantaa työstettävyyttä, vetolujuutta ja tartuntaa. Emulsiota voidaan lisätä laasteihin ja kiinnitysmassoihin jolloin se ehkäisee ohuiden kerrosten murtumista ja repeytymistä alustastaan. Mapelatex RM on erittäin alkaalinkestävä ja siihen on lisätty homeenesto- ja sienikasvuston estoainetta. Emulsio kestää pakkasta aina - 10ºC. Annostus: Paikkaus- ja rappauslaastiin 1 osa Mapelatex RM:ää ja 3 osaa vettä. Seoksella saadaan laastiin sopiva koostumus. Tartuntalaasti: 10 osaa laastia, 1 osa Mapelatex RM:ää ja 3 osaa vettä. Tuore laasti levitetään märkää märälle tartuntalaastin päälle. Toimitetaan 1 litran pulloissa, 5 ja 25 litran kannuissa

11 T U O T T E E T Kalkmaling Kalkmaling Murtett Murtett Cem-Elastic Cem-Elastic 11 Joustava sementtipinnoite. Kalkkipohjainen, diffuusioavoin slammausmassa. Kalkmaling levitetään pensselillä, telalla tai ruiskulla. Väri: Kalkmaling muodostuu 90 %:sesti mineraaliaineosista. Toimitetaan jauheena johon lisätään vesi välittömästi ennen levitystä. Voidaan käyttää tiili-, ja kevytbetonipinnoille, muurausja rappauspinnoille, kallio- ja betonipinnoille. Karbonatisoituminen: Valkoinen, mutta voidaan toimittaa tilauksesta eri väreissä. Maalin pinnassa sävyeroja. Läpi karbonatisoitunutta 3 vuotta sään sykleille altistumisen jälkeen. Murtett on sementtipohjainen, ruiskutettava slammausmassa betonin pintakäsittelyyn. Murtett on diffuusioavoin slammausmassa/maali betonipinnoille. Tuotetta käytetään sokkeleissa, kellareissa jne. vesitiiviinä mutta hengittävänä pinnoitteena. Murtettia on saatavana kahtena värinä, valkoisena ja harmaana. Murtett sisältää tiivistäviä ja tarttuvuutta parantavia aineita. 10 kg astia 25 kg säkki 48 säkkiä/lava Cem-Elastic on joustava kaksikomponenttinen sementtipinnoite. Tuote on halkeamia silloittava, diffuusioavoin ja pakkasenkestävä. Cem-Elastic toimitetaan jauheena (komponentti A) ja nesteenä (komponentti B). Nämä kaksi komponenttia sekotetaan keskenään ennen käyttöä. Tyypillisiä käyttöalueita ovat betonirakenteet, sillat, laiturit jne. jotka ovat alttiita suola- ja ympäristökuormituksille sekä rakenteiden liikkeelle. Muita ominaisuuksia: Säilyttää joustavuutensa hyvin aina -20 C asti UV-kestävä Toimitetaan valkoisena ja kahtena harmaan sävynä Hyvä tartunta alustaan Kestää kevyttä kävelyliikennettä Klorideja jarruttava Karbonatisoitumista hidastava Kestää jäätymis-, sulamisvaihteluja Voidaan päällemaalata Elastocolor maalilla Cem-Elastic levitetään harjalla, telalla tai ruiskulla 2-4 kerroksena. Puristuslujuus: 4,2 N/mm² Noin 1-2,5 kg/m 2 20 kg säkki 1,8 kg/m 2 /1 cm kerrospaksuus 35 kg yhdistelmä (Komponentti A 25 kg, komponentti B 10 kg)

12 T U O T T E E T 12 Silexcolor Silexcolor Primer Modifioitu kaliumsilikaattipohjuste. Silexcolor Primer on vesipohjainen modifioitu kaliumsilikaattipohjuste jota käytetään ennen Silexcolor Paintin tai Silexcolor Tonachinon levitystä. Silexcolor Primer imeytyy syvälle alustan huokosiin, mutta ei muodosta kalvoa, eikä heikennä alustan kykyä päästää vesihöyryä lävitseen. Silexcolor Primer tasoittaa alustan imevyyttä ja antaa erinomaisen tartunnan lopulliselle pintakäsittelylle. Silexcolor Primer ei sisällä mitään orgaanisia yhdisteitä ja se on kehitetty DIN standardin mukaisesti. Silexcolor Primer on käyttövalmis tuote eikä sitä tule ohentaa vedellä eikä liuottimilla. Se levitetään sekoituksen jälkeen yhtenä kerroksena pensselillä, telalla tai ruiskulla. Silexcolor Primerin kuivuttua (vaatii vähintäin 12 tuntia +20ºC:ssa) voidaan maalaus suorittaa Silexcolor Paintillä, Silexcolor Tonachinolla tai Silexcolor Marmorinolla g/m 2 riippuen alustan huokoisuudesta 10 kg kannu

13 Silexcolor Silexcolor Paint Silexcolor Silexcolor Tonachino 13 Silikaattipohjainen maalijärjestelmä joka suojaa ja antaa näyttävän maalipinnan sementti- ja kalkkipohjaisille alustoille. Hyvin vesihöyryä läpäisevä ja sitä voidaan käyttää sekä ulkona että sisällä. Silexcolor Paint on julkisivumaali huokoisiin seinäpintoihin säätä ja tuulta vastaan kun halutaan säilyttää rakenteen hyvä vesihöyryn läpäisevyys. Silexcolor Paint sopii hyvin kalkki- ja hydraulisen kalkkirappauksen loppukäsittelyyn. Täysin kovettuneena Silexcolor Paint muodostaa kalvottoman vesihöyryä läpäisevän pinnan. Silexcolor Paint ohennetaan ennen käyttöä Silexcolor Primerilla (20 %) ja levitetään sekoittamisen jälkeen kahtena kerroksena pensselillä, telalla tai ruiskulla. Ominaisuudet: Vesihöyrydiffuusio (µ): 214 Vesihöyrydiffuusio v/100 µm: Sd(H2O) = 0,02 m Silexcolor Paintia on saatavana ColorMap järjestelmän väreihin sävytettynä g/m 2 / kaksi maalikerrosta 20 kg astia Mineraalinen, pastamainen, kaliumsilikaattipohjainen hiertopinnoite. Silexcolor Tonachino on läpivärjätty hiertopinnoite, jota käytetään sementtija kalkkipohjaisten rappauslaastien suojaamiseen ja pinnoitukseen. Kovettumisen jälkeen Silexcolor Tonachino muodostaa pysyvän yhdisteen, joka ei muuta alustan vesihöyryn läpäisevyyttä. Silexcolor Tonachino on erittäin tehokas alustan pienten epätasaisuuksien peittämiseen ja se muodostaa näyttävän ulkopinnan. Silexcolor Tonachino levitetään ruostumattomalla teräs- tai muovilastalla tasainen ja yhtenäinen kerros. Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja kiinteä ja kaiken vanhan maalin täytyy olla poistettu. Silexcolor Tonachino levitetään sen jälkeen kun alusta on käsitelty Silexcolor Primerilla. Ominaisuudet: Vesihöyrydiffuusio (µ): 39 Vesihöyrydiffuusio v/200 µm: Sd(H2O) = 1,5 mm Silexcolor Tonachino on saatavana ColorMap järjestelmän väreihin sävytettynä. Silexcolor Tonachino on saatavana 0,7 mm ja 1,2 mm raekokona sekä tilauksesta 1,5 mm ja 2 mm raekokokona. 2-3,5 kg/m 2 alustasta riippuen 20 kg astia

14 T U O T T E E T 14 Silancolor Silancolor Cleaner Plus Silancolor Silancolor Primer Plus Vesipohjainen puhdistusaine homeisille pinnoille. Silancolor Cleaner Plus on puhdistusaine joka tunkeutuu hyvin rakenteeseen ja on näin ollen hyvin tehokas jo vahinkoja aiheuttaneita home- ja sienirihmastoja vastaan. Silancolor Cleaner Plus on vesipohjainen eikä sisällä minkäänlaisia orgaanisia liuotteita. Tuote on osa Silancolor Plus maalausjärjestelmää. Silancolor Cleaner Plus ohennetaan vedellä suhteessa 1:3 ja levitetään pensselillä tai ruiskulla. Seoksen on annettava vaikuttaa muutaman minuutin ennenkuin härme jne. poistetaan harjalla. Toimenpide toistetaan tarpeen mukaan. Käsittelyn päätyttyä Silancolor Cleaner Plussaa ei poisteta, vaan sen annetaan kuivua ennen Silancolor Primerin levitystä. 0,2-1 kg/m 2 alustasta riippuen 1 ja 5 kg astia Silaani-/siloksaanipohjainen ja vesiliukoinen pohjuste. Silancolor Primer Plus on vesiliukoinen, silaani-/siloksaanipohjainen pohjuste, jolla on erittäin hyvä imeytyvyys alustaan. Silancolor Primer Plussaan on kehitetty erityisominaisuudet sienirihmastoa ja hometta vastaan ja sitä käytetään yhdessä Silancolor Cleanerin kanssa. Silancolor Primer Plus tasoittaa alustan imevyyttä ja antaa erinomaisen tartunnan loppulliselle maalipinnalle. Silancolor Primer Plus sitoo ja vahvistaa käsiteltävän alustan. Silancolor Primer Plus on hajuton eikä sisällä minkäänläisia orgaanisia liuotteita. Silancolor Primer Plus on käyttövalmis tuote, eikä sitä saa ohentaa vedellä tai liuottimilla. Sekoittamisen jälkeen se levitetään yhtenä kerroksena pensselillä, telalla tai ruiskulla. Kuivumisen jälkeen Silancolor Primer Plus päällemaalataan Silancolor Plussalla tai Silancolor Tonachinolla. 0,1-0,3 kg/m 2 riippuen alustan huokoisuudesta 10 kg astia

15 Silancolor Silancolor Paint Plus Silancolor Silancolor Tonachino T U O T T E E T 15 Vesihöyryä läpäisevä silikonihartsipohjainen maalausjärjestelmä jolla on vettä hylkivä ominaisuus. Silancolor Paint Plus antaa koristeellisen pintakäsittelyn sementti- ja kalkkipohjaisille alustoille sekä aikaisemmin maalatuille pinnoille sisä- ja ulkotiloissa. Silancolor Paint Plus on vettä hylkivä julkisivumaali seinäpintoihin jotka vaativat erittäin hyvää suojausta säätä ja tuulta vastaan sekä pinnoille joilta vaaditaan hyvää vesihöyryn läpäisevyyttä ja suojaa hometta ja sienirihmastoa vastaan. Diffuusioavoin pastamainen silikonihartsipohjainen hiertopinnoite. Silancolor Tonachino on läpivärjätty hiertopinnoite sementti- ja kalkkipohjaisten rappauslaastien suojaamiseen ja sitä voidaan käyttää myös aiemmin käsitellyille pinnoille. Silancolor Tonachino on hyvin diffuusioavoin eikä heikennä alustan kykyä päästää ulos vesihöyryä. Läpivärjätty pinnoite muodostaa kauniin pinnan joka peittää hyvin tehokkaasti alustan pienet epätasaisuudet. Silancolor Paint Plus sopii hyvin kalkkirappauksen ja hydraulisen kalkkirappauksen pintakäsittelyyn ja muodostaa alkaaleja, UV-säteilyä ja vanhenemista hyvin kestävän pinnan muiden ominaisuuksien heikkenemättä. Silancolor Paint Plus ohennetaan vedellä (15-25 %) ennen käyttöä ja levitetään sekoittamisen jälkeen kahtena kerroksena pensselillä, telalla tai ruiskulla. Ominaisuudet: Vesihöyrydiffuusio (µ): 339 Vesihöyrydiffuusio v/200 µm: Sd(H2O) = 0,07 m Silancolor Tonachino levitetään ruostumattomalla teräs- tai muovilastalla tasaiseksi ja yhtenäiseksi kerrokseksi. Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas ja kiinteä. Silancolor Tonachino levitetään Silancolor Primer Plussalla pohjustetulle alustalle. Ominaisuudet: Vesihöyrydiffuusio (µ): 178 Vesihöyrydiffuusio v/1,5 mm: Sd(H2O) = 0,267 m Silancolor Tonachinoa on saatavana ColorMap järjestelmän väreihin sävytettynä. Silancolor Paint Plus on saatavana ColorMap järjestelmän väreihin sävytettynä. Silancolor Tonachinoa on kahta eri raekokoa: 0,7 mm ja 1,2 mm g/m 2 / kahtena kerroksena 20 kg astia 2-3 kg/m 2 / alustasta riippuen 20 kg astia

16 T U O T T E E T 16 Malech Malech Mikronisoitu, akryylipohjainen pohjuste vesidispersiona. Malech on tarkoitettu alustoille jotka maalataan Elastocolor-sarjan tuotteilla. Malech tasoittaa alustan imevyyttä ja parantaa julkisivumaalien tartuntaa. Mikronisoitumisprosessin ansiosta Malech tunkeutuu muita akryylipohjusteita syvemmälle alustaan. Malechia voidaan käyttää mm: Käsittelemättömälle betonipinnalle Sementtimuuraukselle Akryylimaalilla aikaisemmin maalattuun pintaan Malechia levitetään kuivalle ja puhdistetulle alustalle telalla, pensselillä tai ruiskulla. Pohjusteen ja maalin välille syntyy kemiallinen reaktio kun Elastocolor levitetään 24 tuntia pohjustuksesta. Malech on käyttövalmis tuote, mutta sitä voidaan ohentaa aina 50 %:iin asti vedellä alustan imevyydestä riippuen. Alin käyttölämpötila on: +5 o C g/m 2 10 kg kannu

17 SURFACE PROTECTION SURFACE PROTECTION D Elastocolor Elastocolor Elastocolor Elastocolor Rasante T U O T T E E T 17 Näyttävä ja elastinen akryylimaali vesidispersiona. Yksikomponenttinen, kuituvahvisteinen elastinen hiertopinnoite joka perustuu akryylisideaineeseen vesidispersiossa. Elastocolor on vesiohenteinen ja halkeamia silloittava maali betonirakenteiden maalaukseen ja suojaamiseen. Kuivuttuaan Elastocolor luo elastisen kalvon joka on vettä hylkivä, mutta samalla hengittävä. Elastocolorin ominaisuudet CO2:n hyökkäysten torjujana ovat myös erittäin hyvät. Elastocolor suositellaan pohjustettavaksi Malech pohjusteella alustan imukyvystä riippuen. Elastocoloria levitetään 2 tai 3 kerrosta telalla, pensselillä tai ruiskulla. Elastocolor Rasante on hiertopinnoite joka soveltuu huokosten ja naarmujen täyttöön betoni- ja sementtimuurausalustoissa. Elastocolor Rasante voidaan myös vahvistaa Elastocolor Fibernett verkolla. Ennen Elastocolor Rasanten levittämistä suositellaan pohjustusta Malech pohjusteella alustan imevyydestä riippuen. Elastocolor Rasante levitetään puhdistetulle pinnalle teräslastalla, kumilastalla tai ruiskulla. Saatavana useissa NCS järjestelmän väreissä. Elastocoloria on saatavana useissa NCS järjestelmän väreissä. Vesihöyrydiffuusio (µ): 2193 Vesihöyrydiffuusio v/250 µm: Sd(H2O) = 0,5 m g/m 2 / levityskerta 20 kg astia Elastocolor Rasantea on myös Elastocolor Rasante SF variaationa johon on lisätty karkeampaa täyteainetta ja se sopii hiottavaksi. Ominaisuudet: Elastocolor Rasante Vesihöyrydiffuusio (µ): 1417 Vesihöyrydiffuusio v/400 µm: Sd(H2O) = 0,6 m g/m 2 / levityskerta 20 kg astia Elastocolor Rasante SF Vesihöyrydiffuusio (µ): 1242 Vesihöyrydiffuusio v/ 600 µm: Sd(H2O) = 0,7 m EN g/m 2 / levityskerta 20 kg astia EN

18 T U O T T E E T 18 Megatec Megatec Megasil SB Megasil SB Megatec on SMP-polymeeripohjainen erittäin elastinen tiivistysmassa ja liima joka kovettuu ilmankosteudesta. Sopii hyvin tiivistyksiin ovien ja ikkunoiden ympärillä, putkistojen ympärillä sekä lattian ja seinän rajapinnassa. Megatecillä on hyvä tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin ilman pohjustetta, esim. puuhun, metalliin, betoniin ja muraukseen/rappaukseen. Megatec kestää lämpötilan vaihteluja välillä ºC. Megatec on saatavana seuraavina väreinä: 100 valkoinen, 113 sementinharmaa, 144 suklaanruskea ja 120 musta. Megatec voidaan päällemaalata. 310 ml patruuna, 12 patruunaa/laatikko Megasil SB on yksikomponenttinen erittäin elastinen silikonipohjainen saumamassa. Megasil SB on eritäin elastinen rakennus- ja saniteettisilikoni, joka soveltuu hyvin asennus- ja liitossaumoihin esim. ovien ja ikkunoiden ympärillä Megasil SB:tä käytetään ilman pohjustetta. Megasil SB on elastinen lämpötilojen -40ºC ºC välillä. Megasil SB on saatavana seuraavina väreinä: 100 valkoinen, 110 vaaleanharmaa, 111 hopeanharmaa, 113 sementinharmaa, 114 antrasiitti ja 999 kirkas. Megasil SB:tä ei voi päällemaalata. 310 ml patruuna, 20 patruunaa/laatikko ja 600 ml pusseissa, 12 pussia/laatikko.

19 T U O T T E E T Silimp H Silimp H 2 O Stenimpregnering Stenimpregnering C1 Wallgard Wallgard Graffiti Barrier 19 Silimp H2O on vesipohjainen silaanikylläste huokoiselle mineraalialustalle. Silimp H2O on väritön, vettä hylkivä impregnointiaine huokoisille pinnoille kuten betonille, kevytbetonille, kattokiville, muuratulle ja rapatulle pinnalle, tiilelle ja luonnonkivelle. Silimp H2O on diffuusioavoin eikä muodosta pintakalvoa. Silimp H2O estää tehokkaasti veden imeytymisen ja suojaa näin myös veteen liuenneita suoloja (esim. klorideja) vastaan. Silimp H2O levitetään tehokkaimmin ruiskulla ja se on syytä levittää useana kerroksena (2-3) parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Alustan on oltava puhdas ja kuiva ennen levitystä eikä se saa olla aikaisemmin kyllästetty silaanilla/siloksaanilla. Mikäli näin on tapahtunut käytä Stenimpregnering C1:stä. Liuotinvapaa silaanikylläste mineraalialustoille. Stenimpregnering C1 on väritön, vettä hylkivä kylläste mineraalipinnoille kuten käsittelemättömälle betonille. Stenimpregnering C1 on diffuusioavoin eikä muodosta pintakalvoa. Stenimpregnering C1 on klorideja jarruttava, mikä on Norjassa dokumentoitu ja Statens Vegvesenin hyväksymä käytettäväksi betonirakenteissa merellä (sillat, laiturit). Lisäksi tuote on Ruotsin siltanormin, Bro 04 vaatimukset täyttävä. Stenimpregnering C1 levitetään tehokkaimmin ruiskulla ja se on syytä levittää useana kerroksena (2-3) parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Alustan on oltava puhdas ja kuiva ennen levitystä. Stenimpregnering C1:tä voidaan käyttää alustalla joka on kyllästetty aikaisemmin silaanilla/siloksaanilla. Vahapohjainen graffitisuoja. Wallgard Graffiti Barrier on suojaava vahapohjainen käsittely sekä huokoisille että imemättömille alustoille. Wallgard Graffiti Barrier luo suojaavan kalvon muuttamatta alustan vesihöyryn läpäisevyyttä ja estää graffitien kiinnittymisen syvälle alustaansa. Wallgard Graffiti Barrier ei muodosta näkyvää kalvoa, mutta tekee pinnan vähemmän kiiltäväksi. Koelevitystä suositellaan ei-huokoisille alustoille kuten marmorille jne. Wallgard Graffiti Barrier levitetään puhtaalle ja kiinteälle alustalle pensselillä, telalla tai ruiskulla g/m 2 5 ja 20 kg astia Aktiivinen sisältö: Noin 25 % Aktiivinen sisältö: Noin 100 % g/m 2 erittäin huokoiselle alustalle 20 kg astia g/m 2 8,9 kg (10 l) kannu

20 R E S C O N M A P E I N J U L K I S I V U J Ä R J E S T E L M Ä T 20 KOLMIKERROKSINEN HYDRAULINEN SILIKAATILLA MAALATTU KALKKIRAPPAUS Mape-Antique Rinzaffo Mape-Antique MC Mape-Antique FC Silexcolor Primer Silexcolor Paint KAKSIKERROKSINEN HYDRAULINEN SILIKAATILLA PINTARAPATTU KALKKIRAPPAUS Mape-Antique Rinzaffo Mapetherm Net Mape-Antique MC Silexcolor Primer Silexcolor Tonachino KOLMIKERROKSINEN KC-RAPPAUS SILIKONIEMULSIOMAALILLA Murmørtel luokka B, M 100/510 Murmørtel luokka C, KC 50/50/610 Silancolor Primer Plus Silancolor Paint Plus

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Betonijulkisivut Pinnoitus- ja paikkauskorjaukset - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Rapatut julkisivut korjaustavat - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 TkL Jukka Lahdensivu Tampereen

Lisätiedot

OY HEMPEL (FINLAND) AB

OY HEMPEL (FINLAND) AB Kiitos, kun valitsit Hempelin Tervetuloa lukemaan Hempelin veneenhoito-opasta. Näiden ohjeiden avulla maalausprojektisi onnistuu. Koko Hempel-valikoiman tietojen lisäksi oppaassa on yksityiskohtaiset ohjeet

Lisätiedot

Eriste- ja levyrappausjärjestelmät Julkisivun korjaukset sekä pinnoitukset

Eriste- ja levyrappausjärjestelmät Julkisivun korjaukset sekä pinnoitukset Eriste- ja levyrappausjärjestelmät Julkisivun korjaukset sekä pinnoitukset FESCOTERM ERISTERAPPAUS Ulkopuolinen lisäeristäminen ja pinnoittaminen on julkisivun korjausmenetelmistä eräs parhaista, koska

Lisätiedot

Sementtipohjainen itsetasoittuva lattiatasoite

Sementtipohjainen itsetasoittuva lattiatasoite Tuotetietoesite Painos 18/08/2005 Tunnus no: 02 08 03 01 008 0 000001 Sikafloor -Level-25 Sementtipohjainen itsetasoittuva lattiatasoite Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet / Edut Sikafloor -Level-25

Lisätiedot

3-komponenttinen itsesiliävä polymetyylimetakrylaattihartsimassa

3-komponenttinen itsesiliävä polymetyylimetakrylaattihartsimassa Tuotetietoesite Painos 09/2010 Tunnus no: 02 08 01 05 002 0 000004 Sikafloor -14 Pronto 3-komponenttinen itsesiliävä polymetyylimetakrylaattihartsimassa Construction Tuotekuvaus Sikafloor -14 Pronto on

Lisätiedot

Raudoitetun betonin korjaus ja suojaus Sika -tuotteilla Eurooppalaisen standardin EN 1504 mukaisesti

Raudoitetun betonin korjaus ja suojaus Sika -tuotteilla Eurooppalaisen standardin EN 1504 mukaisesti Raudoitetun betonin korus suous Sika -tuotteilla Eurooppalaisen standardin EN 1504 mukaisesti EN 1504-9 periaate 2: Kosteuden säätely (MC) Betoninsisäisen kosteustason säätely säilytys Joissain tilanteissa,

Lisätiedot

ÖLJYVAHAT HOITOTUOTTEET TARVIKKEET PUULATTIOIDEN LUONNONMUKAINEN PINTAKÄSITTELY

ÖLJYVAHAT HOITOTUOTTEET TARVIKKEET PUULATTIOIDEN LUONNONMUKAINEN PINTAKÄSITTELY ÖLJYVAHAT HOITOTUOTTEET TARVIKKEET PUULATTIOIDEN LUONNONMUKAINEN PINTAKÄSITTELY 1 LUONNOLLINEN ULKONÄKÖ, ERINOMAINEN SUOJA Puu on elävä materiaali, joka saa erinomaiset ominaisuutensa suoraan luonnosta.

Lisätiedot

Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet

Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Sisältö Johdanto...4 1 Mitä polyuretaani (PUR/PIR) on?...5 Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Ominaisuudet valmistus Polyuretaani

Lisätiedot

Suunnittelu ja työohje kuivasirotteiden käyttämisestä betonilattioissa BLY 16

Suunnittelu ja työohje kuivasirotteiden käyttämisestä betonilattioissa BLY 16 Suunnittelu ja työohje kuivasirotteiden käyttämisestä betonilattioissa BLY 16 JOHDANTO Betonilattioiden kuivasirotteita on valmistettu jo vuosia ja niiden käyttö Suomessa aloitettiin 1950 luvulla. Lattiat,

Lisätiedot

SISUSTUSkuvasto. Raikkaita ja rohkeita valintoja tapetointiin. Piristä huonetta maalaamalla erilaisia pintoja. Tyylikkäät kodinkoneet keittiöön

SISUSTUSkuvasto. Raikkaita ja rohkeita valintoja tapetointiin. Piristä huonetta maalaamalla erilaisia pintoja. Tyylikkäät kodinkoneet keittiöön SISUSTUSkuvasto 2010 www.agrimarket.fi Raikkaita ja rohkeita valintoja tapetointiin 6 14 44 Piristä huonetta maalaamalla erilaisia pintoja Tyylikkäät kodinkoneet keittiöön Rautakauppa Asiakasomistajan

Lisätiedot

Construction. 2-komponenttinen pintalakka reaktiivinen akryylihartsi märkiin tiloihin tai kylmävarastoihin. Tuotekuvaus. Tuotetieto.

Construction. 2-komponenttinen pintalakka reaktiivinen akryylihartsi märkiin tiloihin tai kylmävarastoihin. Tuotekuvaus. Tuotetieto. Tuotetietoesite Painos 09/2010 Tunnus no: 02 08 01 05 007 0 000001 Sikafloor -17 Pronto 2-komponenttinen pintalakka reaktiivinen akryylihartsi märkiin tiloihin tai kylmävarastoihin Construction Tuotekuvaus

Lisätiedot

Construction. 2-komponenttinen pintalakka reaktiivinen akryylihartsi sisä- ja ulkokäyttöön. Tuotekuvaus. Tuotetieto. Sisällys.

Construction. 2-komponenttinen pintalakka reaktiivinen akryylihartsi sisä- ja ulkokäyttöön. Tuotekuvaus. Tuotetieto. Sisällys. Tuotetietoesite Painos 09/2010 Tunnus no: 02 08 01 05 008 0 000004 Sikafloor -18 Pronto 2-komponenttinen pintalakka reaktiivinen akryylihartsi sisä- ja ulkokäyttöön Construction Tuotekuvaus Sikafloor -18

Lisätiedot

2-komponenttinen reaktiivinen akryylihartsi

2-komponenttinen reaktiivinen akryylihartsi Tuotetietoesite Painos 09/2010 Tunnus no: 02 08 01 05 003 0 000004 Sikafloor -16 Pronto Sikafloor -16 Pronto 2-komponenttinen reaktiivinen akryylihartsi Tuotekuvaus Sikafloor -16 Pronto on 2-komponenttinen,

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

Alustana saha- tai höyläpintainen puu, myös PH-neutraali rappaus. Antaa puolikiiltävän pinnan.

Alustana saha- tai höyläpintainen puu, myös PH-neutraali rappaus. Antaa puolikiiltävän pinnan. Ulkomaalaus Vaihtoehto 1 VÄRIKARTAN MUKAISILLA SÄVYILLÄ MAALAAMINEN TÄRPÄTTI-/ ÖLJYOHENNUS Alustana saha- tai höyläpintainen puu, myös PH-neutraali rappaus. Antaa puolikiiltävän pinnan. 1. Sekoita pohjamaali

Lisätiedot

Conbit. Älä sekoita laastia kerralla enempää kuin ehdit käyttämään 45 minuutissa. Hävitä kovettumaan alkanut laasti.

Conbit. Älä sekoita laastia kerralla enempää kuin ehdit käyttämään 45 minuutissa. Hävitä kovettumaan alkanut laasti. Conbit Nopeasti kuivuva, vesitiivis ja pakkasenkestävä laasti betonilaattojen, luonnonkivien ja reunakivien saumaamiseen sekä kiinnittämiseen asfalttiin tai betoniin KÄYTTÖKOHTEET Hyvien tartuntaominaisuuksien

Lisätiedot

teollinen pintakäsittely nopeutta, joustavuutta ja tasaista laatua

teollinen pintakäsittely nopeutta, joustavuutta ja tasaista laatua teollinen pintakäsittely nopeutta, joustavuutta ja tasaista laatua Näyttävää väriä, tyyliä ja hohtoa pintoihin teollinen pintakäsittely suunnittelutyössä sisällysluettelo Tämän esitteen tarkoitus on opastaa

Lisätiedot

Modernin teknologian soveltaminen laadukkaan ja ympäristöystävällisen

Modernin teknologian soveltaminen laadukkaan ja ympäristöystävällisen Selvitys Modernin teknologian soveltaminen laadukkaan ja ympäristöystävällisen nahan valmistuksessa Satu Ikonen, Anna Karvo, Teknologiakeskus KETEK Oy 2011 TEKNOLOGIAKESKUS Korpintie 8 Puh. 06 825 3255

Lisätiedot

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA Syyskuu 2013 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Yleistä homevaurion korjaamisesta...4 3 Rakennusmateriaalien Yleiset puhdistusohjeet...5

Lisätiedot

Ruiskubetonointi ja sen mahdollisuudet

Ruiskubetonointi ja sen mahdollisuudet Ruiskubetonointi ja sen mahdollisuudet Seppo Petrow, dipl.ins. Betoniteollisuus ry Ruiskubetonointi on betonointimenetelmä, joka nimensä mukaisesti perustuu betonimassan ruiskuttamiseen paineilman avulla

Lisätiedot

HUONEKALUJEN HOITO-OHJEET

HUONEKALUJEN HOITO-OHJEET 1 HUONEKALUJEN HOITO-OHJEET Puusepänteollisuuden Liitto ry Huonekalujaosto Sisältöä käytettäessä muuhun kuin omaan tarkoitukseen on lähde mainittava 2 KALUSTEIDEN LAATUVAATIMUKSET JA TESTAUS Huonekalulle

Lisätiedot

Hyvä tästä vielä tulee. Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit

Hyvä tästä vielä tulee. Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Hyvä tästä vielä tulee Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Kuva: Eija Haapalainen, Pirkanmaan maakuntamuseo Hyvä tästä vielä tulee Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Tapani Koiranen Mari Imppola

Lisätiedot

Betonirakenteiden VOC-emissiot ja niiden vähentäminen rakennetta lämmittämällä

Betonirakenteiden VOC-emissiot ja niiden vähentäminen rakennetta lämmittämällä Kai Kylliäinen Betonirakenteiden VOC-emissiot ja niiden vähentäminen rakennetta lämmittämällä Aducate Reports and Books 7/2010 Aducate Centre for Training and Development KAI KYLLIÄINEN Betonirakenteiden

Lisätiedot

30.4.2013 TYTAN POLYURETAANIVAAHDOT - ERISTYSOPAS

30.4.2013 TYTAN POLYURETAANIVAAHDOT - ERISTYSOPAS TYTAN POLYURETAANIVAAHDOT - ERISTYSOPAS Energiatehokkuusvaatimusten kasvaessa myös lämmöneristävyyteen kiinnitetään aina vaan enemmän huomiota. Kun rakennukseen ei pääse muodostumaan kylmäsiltoja, asumisviihtyvyys

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

Myös seuraavat vaatimukset tulee täyttyä, jotta ZEOVit toimisi mahdollisimman tehokkaasti ja tulokset olisivat hyviä:

Myös seuraavat vaatimukset tulee täyttyä, jotta ZEOVit toimisi mahdollisimman tehokkaasti ja tulokset olisivat hyviä: Yleinen ohjeistus ZEOVit systeemin käyttöön Tämän oppaan tarkoitus on auttaa sinua ZEOVit systeemin käytössä ja käyttöönotossa sekä auttaa ymmärtämään yleisellä tasolla kuinka ZEOVit systeemi toimii. ZEOVit

Lisätiedot

Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa?

Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa? Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa? Vastuullista fossiilisten polttoaineiden käyttöä Suurimman kasvihuonekaasujen lähteen poistamista Palautetaan hiili maan alle Lisäaikaa ilmastoystävällisten

Lisätiedot

FINIXA edustaa innovatiot laatua. INIXA edustaa: innovatiota laatua omaa kehitystä. FINIXA edustaa: innovatiota laatua omaa kehitystä

FINIXA edustaa innovatiot laatua. INIXA edustaa: innovatiota laatua omaa kehitystä. FINIXA edustaa: innovatiota laatua omaa kehitystä FI 2012 Chemicar Europe on joka markkinoi tuotenimiä, tiöksi joka kehittää omia uotta sitten Chemicar aloitti Trisk ja Debrasel tuotteiden enkin vuosien jälkeen, Chemicar otteitaan, joista voidaan mainita

Lisätiedot