J U L K I S I V U J E N K O R J A U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "J U L K I S I V U J E N K O R J A U S"

Transkriptio

1 J U L K I S I V U J E N K O R J A U S Julkisivujen korjaus Julkisivujen korjaus

2 RESCON MAPEIN KEHITYS 1976 RESCON perustetaan ja yritys käynnistää kovamuovin, betonin lisäaineiden ja erikoislaastien tuotannon RESCON perustaa RESCONSULT tytäryhtiön RESCONIN uuden laastitehtaan tuotanto käynnistyy MAPEI ostaa 51 % RESCONIN - 00 osakkeista ja yhtiö saa uuden nimen RESCON MAPEI RESCON MAPEI avaa Pohjolan ja Baltian markkinoita palvelevan uuden jakelukeskuksen Sagstuassa RESCON MAPEI investoi voimakkaasti - 06 uusiin tuotantotiloihin Sagstuassa Norges Forskningsråd nimeää Concrete Innovation Center:in (COIN) tutkimuspohjaisen innovaation keskukseksi, Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI). RESCON MAPEI on mukana keskuksessa, joka saa vuosittain 10 miljoonaa kruunua tutkimustukea. Keskuksen päätavoitteena on tulla Euroopan johtavaksi betonin tutkimuksessa. MAPEIN KEHITYS Mapei perustettiin Milanossa, Italiassa vuonna Mapeilla on 53 tuotantolaitosta eri puolilla maailmaa. Yksi Mapei-ryhmän 8:sta tutkimuslaboratoriosta on Rescon Mapei Nord- Odalissa, Norjassa. Mapein liikevaihto on lähes 1,7 miljardia euroa ja yhtiöllä on noin 6000 työntekijää joista 720 työskentelee kahdeksassa TK-keskuksessa. TUOTERYHMIÄ Lattioiden tasoitukseen ja pinnoitukseen tarkoitetetut tuotteet Erikoislaastit betoninkorjaukseen Betonin pintakäsittelytuotteet Betonin ja laastin lisäaineet Tuotteet tiivistyksiin, injektointiin ja suojaukseen Äänieriste- ja märkätilatuotteet Tunneli- ja kalliorakentamisen tuotteet Kiinnityslaastit ja liimat keraamisille laatoille ja luonnonkiville Liimat kaikentyyppisille lattia- ja seinäpäällysteille Epoksi- ja polyuretaanituotteet injektointiin, liimaukseen ja suojaukseen Sementin apujauhatus tuotteet Tuotteet ja menetelmät öljy- ja kaasuteollisuuteen 2007 RESCON MAPEI avaa uuden FoU- ja, teknisen keskuksen sekä uuden tehtaan lisäainetuotantoon. Islanti RESCON MAPEI POHJOLASSA JA BALTIASSA Pääkonttori, tuotanto, jakelu ja tutkimus- ja tuotekehitys Pääkonttori Ruotsissa ja Suomessa Norja Ruotsi Suomi Aluekonttori Tytäryhtiö Viro Yhteistyökumppani Tanska Latvia Liettua

3 H I S T O R I A 3 HISTORIA Aina muinaisista ajoista lähtien julkisivurakenteisiin on levitetty pintakerros jonka tehtävänä oli suojata rakennusta. Pintakerros oli yleensä kalkkirappaus tai kalkkislammaus ja sillä oli meidän leveysasteillamme kovin rajoitettu elinikä. Sään koettelemilla rakennuksilla oli usein huoltotarvetta kesäisin. Nykyaikana rakennetaan monista eri materiaaleista ja pintakerroksen tekemiseen on kymmeniä eri vaihtoehtoja. Tämä asettaa monia haasteita ja oikean tuotteen valinta on vaikeaa sekä tilaajalle että työn suorittajalle. Tämä esite kuvaa Rescon Mapein korjausjärjestelmiä koskien muurattuja ja rapattuja julkisivuja. Järjestelmät kuvaavat tuotteita olemassa olevien rakenteiden kunnostamisesta viimeistellyiksi julkisivuiksi.

4 S T A N D A R D I T J A R A P P A U S V A A T I M U K S E T 4 STANDARDIT JA RAPPAUSVAATIMUKSET Rappauksen koostumuksen tulee sopia alustaan. Samaa tuotetta voidaan käyttää eri tavoin riippuen alustasta ja vaatimuksista. Oikein tehty rappaus muodostuu useasta materiaalikerroksesta jolloin eri kerroksilla on eri tehtävät ja ominaisuudet. Käytettävien tuotteiden tulee olla tehdasvalmisteisia ja sisältää dokumentoituja ominaisuuksia omaavia aineita yleisen NS 3120 standardin mukaisesti. Useimpiin raakarappaus- ja pohjustuslaasteihin voidaan käyttää NS 3120 standardin ohjeita koskien laastien luokitusta, materiaaliominaisuuksia ja vaatimuksia. Loppukäsittelyyn käytetään usein maali- ja pintarappaustuotteita. Näitä voidaan pitää rappausta täydentävänä osana. NS 3420 standardissa täsmennetään tyydyttäviä rappausvaatimuksia. Vaatimukset ja ominaisuudet jotka on eritelty NS 3420 standardin luvussa N ovat osittain laastin ominaisuuksiin ja osittain laastin toimivuuteen liittyviä vaatimuksia. Standardin vaatimuksia on vaikea kontrolloida jälkikäteen, koska rappauksen lopullisia ominaisuuksia eivät määrää tuotteet yksinään. Ominaisuudet riippuvat alustasta, käsittelyn ominaisuuksista, työtekniikasta ja säätilanteesta sekä levitys- että kuivumisvaiheessa.

5 K O R J A U K S E N V A A T I M U K S E T 5 KORJAUKSEN VAATIMUKSET Rappausalustan epätasaisuuksien, halkeamien jne. tasoittaminen on suoritettava hyvin ennen pohjarappausta. Hyvä alusta mahdollistaa tasaisen rappauskerroksen levittämisen ja syntyvien jännitteiden vähenemisen. Rappauksen vedenimevyys riippuu huokosten suuruudesta. Pienet huokoset imevät vettä suurista ja suuret huokoset taas imevät vain vähän vettä pienistä. Rakenteen toimivuuden vuoksi on rappauskerrokset tehtävä oikein; pohjarappauksen jälkeen tehdään täyttörappaus karkeaa laastia käyttäen ja sen jälkeen viimeistelyrappaus hienompaa laastia käyttäen. Näin rappaukseen imeytyvän veden määrä vähenee. Rappaukset on tehtävä suotuisissa sääolosuhteissa. Vastarapattu pinta on pidettävä kosteana jälkikastelulla. Jälkikastelua on jatkettava vähintään kolmen vuorokauden ajan. Rappaustyö suoritetaan rakennustelineeltä, joka on huputettu kankaalla tai pressulla. Huppua pidetään paikallaan vähintään 4 viikkoa rappaustöiden jälkeen sekä vähintään viikko maalaustöiden jälkeen.

6 M A A L A U S J A P I N T A K Ä S I T T E L Y 6 MAALAUS JA PINTAKÄSITTELY Silikaatti- ja kalkkimaali olivat tavallisimmat maalit 1880-luvulta aina luvulle saakka. Viimeiset 50 vuotta maaliteollisuus on tuottanut joukon uusia maalityyppejä rapatuille julkisivuille. Yhteistä näille moderneille maalityypeille on usein se että ne sopivat huonosti alustan korjaustarpeisiin mikäli tavoitteena oli hengittävä pintarakenne. Ongelman pääsyynä on se, että rappausmateriaali on mineraalinen ja maali orgaaninen. Orgaaniset (akryyli) maalit tarttuvat hyvin alustaan ja muodostavat yhtenäisen kalvon. Tämän tyyppinen maali on suhteellisen tiivistä, eikä kosteus pääse kulkeutumaan pois rakenteista ja se johtaa rappauksen pakkasvaurioihin. Tämä puolestaan aiheuttaa maalipintojen ja rappauksen rapistumisen. Mineraalisen rakenteen omaavat maalit (silikaatti ja silikonihartsi) muodostavat kemiallisen sidoksen alustan kanssa eivätkä luo tiivistä yhtenäistä kalvoa. Tämä antaa alustalle mahdollisuuden hengittää ja päästää ulos kosteutta. Maalia valittaessa on tärkeää huomioida alustan ominaisuudet. Syynä useisiin nykyisin esiintyviin ongelmiin on väärän maalityypin valinta suhteessa alustaan. Uuden ja vanhan pinnan yhteensopivuus ja pinnoitteen tekniset ominaisuudet ovat halutunlaisen lopputuloksen kannalta ratkaisevia tekijöitä. Mikroskooppikuva Elastocolor (akryyli) Mikroskooppikuva Silexcolor (silikaatti) Kalkkimaali Silexcolor- Silancolor Elastocolorjärjestelmä PLUS- järjestelmä järjestelmä Käsittelemäton: Hydraulinen kalkkirappaus (Kh) Kalkkirappaus (K) Kalkki-/sementtirappaus (KC) Muurauslaasti (C) (+) Betoni Aiemmin käsitelty: Silikaattimaalilla Silikonihartsimaalilla (+) Orgaanisella maalilla - - (+) sopii oikein hyvin + sopii (+) sopivuutta on harkittava - ei sovi

7 T U O T T E E T Mape-Antique Mape-Antique Rinzaffo Mape-Antique Mape-Antique MC Mape-Antique Mape-Antique FC 7 Hydraulinen kalkkipohjainen pohjarappauslaasti. Hydraulinen, kalkkipohjainen laasti karkeisiin täyttöihin. Hydraulinen, kalkkipohjainen hieno pintarappauslaasti. Mape-Antique Rinzaffo muodostuu hydraulisista sideaineista, hiekasta, erityisistä lisäaineista ja muovikuidusta. Laasti ei sisällä sementtiä ja omaa vastustuskyvyn mm. suolaa vastaan. Sitä käytetään ensimmäisenä laastikerroksena (pohjustuksena) ennen hydraulististen kalkkilaastien Mape-Antique MC:n tai Mape-Antique LC:n levittämistä. Mape-Antique Rinzaffo käytetään kivi-, muuri-, tiilipinnoille ja sitä suositellaan erityisesti pohjaksi vanhojen muurattujen rakennusten kunnostustöissä rakennusten ollessa kuluneita ja mm. kloridihyökkäysten vaurioittamia. Rappaus parantaa tarttuvuutta sekä kemiallista ja fyysistä vastustuskykyä suoloja vastaan. Pohjarappaus estää myös suoloja, kuten klorideja, tunkeutumasta huokosista laastin sisään. Mape-Antique Rinzaffo levitetään lastalla tai ruiskulla enintään noin 5 mm paksuiseksi kerrokseksi. Noin 7,5 kg/m² 5 mm kerrospaksuus 20 kg säkki Mape-Antique MC on hydraulinen kalkkilaasti ja muodostuu hydraulisesta sideaineesta, hiekasta, erityisistä lisäaineista ja kuiduista. Sitä käytetään karkeana täyttörappauslaastina vanhoissa rakennuksissa. Laasti ei sisällä sementtiä ja sitä käytetään kivimuurien ja tiilipintojen korjaukseen vanhemmissa rakennuksissa, joissa käytetyn laastin tulee olla mahdollisimman lähellä alkuperäistä hengittävyyden ja fysikaalisten ominaisuuksien puolesta. Mape-Antique MC lisää sateen ja lisääntyvän kosteuden vastustuskykyä sekä jäätymis-sulamisvaihteluiden vastustuskykyä. Tuote vähentää kutistumishalkeilua, alkalisoitumisreaktioita ja sulfaattihyökkäyksiä, joita esiintyy usein vanhoissa muurauksissa. Tuote sallii vesihöyryn ja kosteuden asteittaisen haihtumisen laastin läpi. Dmax 2,4 mm Ominaispaino: 1,6-1,8 kg/dm³ Puristuslujuus, 28 vrk: 4-6 N/mm² E-moduli, 28 vrk: N/mm² Väri: Vaalea beige Noin 1,5 kg/m² / 1 mm kerrospaksuus 25 kg säkki Mape-Antique FC on hydraulinen kalkkilaasti ja muodostuu hydraulisesta sideaineesta, hiekasta, erityisistä lisäaineista ja kuiduista. Sitä käytetään pintarappauslaastina Mape-Antique MC:n päällä vanhoissa rakennuksissa. Laasti ei sisällä sementtiä ja sitä käytetään kivimuurien ja tiilipintojen korjaukseen vanhemmissa rakennuksissa, joissa käytetyn laastin tulee olla mahdollisimman lähellä alkuperäistä hengittävyyden ja fysikaalisten ominaisuuksien puolesta. Mape-Antique FC lisää sateen ja lisääntyvän kosteuden vastustuskykyä sekä jäätymis-sulamisvaihteluiden vastustuskykyä. Tuote vähentää plastisia kutistumahalkeamia, alkalisoitumisreaktioita ja sulfaattihyökkäyksiä, joita esiintyy usein vanhoissa muurauksissa. Tuote sallii vesihöyryn ja nousevan kosteuden asteittaisen haihtumisen laastin läpi. Dmax 0,3 mm Ominaispaino: 1,65-1,85 kg/dm³ Puristuslujuus, 28 vrk: 8-10 N/mm² E-moduli, 28 vrk: N/mm² Väri: Vaalea harmaa Noin 1,45 kg/m² / 1 mm kerrospaksuus 25 kg säkki

8 T U O T T E E T 8 Murmørtel kl. B Murmørtel kl. B M 100/510 Murmørtel kl. B Murmørtel kl. B KC 35/65/520 Murmørtel kl. C Murmørtel kl. C KC 50/50/610 Rappaus- ja muurauslaasti luokka B. Rappaus- ja muurauslaasti luokka B. Rappaus- ja muurauslaasti luokka C. Laastia käytetään tiilien, kevytharkkojen, kantavien ja ei-kantavien muurirakenteiden, betonikiven, lohkareiden, luonnonkiven, liuskekiven ja vastaavien muuraukseen ja rappaukseen. Laastia käytetään tiilien, kevytharkkojen kantavien ja ei-kantavien muurirakenteiden ja vastaavien muuraukseen ja rappaukseen, sekä vanhempien tiilirakenteiden kunnostukseen ja korjaukseen. Laastia käytetään tiilien, kevytharkkojen, kantavien ja ei-kantavien muurirakenteiden ja vastaavien muuraukseen ja rappaukseen, sekä vanhempien tiilirakenteiden kunnostukseen ja korjaukseen. Laastia käytetään sekä ulko- että sisätiloissa. Laastia käytetään sekä ulko- että sisätiloissa. Laastia käytetään sekä ulko- että sisätiloissa. Laasti täyttää NS 3120 standardin vaatimukset ja sisältää mm. sementtiä ja lisäaineita suhteessa 100/510. Noin 18 kg/m² / 1 cm kerrospaksuus Ominaispaino: 1,70-1,90 kg/dm 3 Puristuslujuus: 8 N/mm² 25 kg säkki ja 500 kg suursäkki Laasti täyttää NS 3120 standardin vaatimukset ja sisältää mm. kalkkia, sementtiä ja lisäaineita suhteessa 35/65/520. Noin 18 kg/m² / 1 cm kerrospaksuus Ominaispaino: 1,70-1,90 kg/dm 3 Puristuslujuus: 8 N/mm² 25 kg säkki ja 500 kg suursäkki Laasti täyttää NS 3120 standardin vaatimukset ja sisältää mm. kalkkia, sementtiä ja lisäaineita suhteessa 50/50/610. Noin 18 kg/m² / 1 cm kerrospaksuus Ominaispaino: 1,70-1,90 kg/dm 3 Puristuslujuus: 5 N/mm² 25 kg säkki ja 500 kg suursäkki

9 T U O T T E E T Støpemørtel Støpemørtel C-25 (B20) Støpemørtel Støpemørtel C-35 (B30) Fasademørtel Fasademørtel SI 9 Ruiskutettava ohutrappauslaasti. Valulaasti pienempiin valutöihin. Valulaasti pienempiin valutöihin. Fasademørtel SI on erikoislaasti valettujen sekä muurattujen betonipintojen rappaukseen. Soveltuu myös kalsiumsilikaattilevyjen rappaukseen ja rouhekivien liimaamiseen. Valulaasti C-25 täyttää standardin NS 3120 vaatimukset. Muut ominaisuudet: Hyvä valettavuus Pakkasenkestävä Hyvä työstettävyys Laasti levitetään tavallisilla muurausja valuvälineillä. D max : 4,0 mm Ilmapitoisuus: 6-10 % Puristuslujuus: Noin 25 N/mm² 20 kg/m 2 / 1 cm kerrospaksuus 25 kg säkki Valulaasti C-35 täyttää standardin NS 3120 vaatimukset. Muut ominaisuudet: Hyvä valettavuus Pakkasenkestävä Hyvä työstettävyys Laasti levitetään tavallisilla muurausja valuvälineillä. D max : 4,0 mm Ilmapitoisuus: 6-10 % Puristuslujuus: Noin 35 N/mm² 20 kg/m 2 / 1 cm kerrospaksuus 25 kg säkki Käytetään myös rappauslaastina osana Mapetherm Nordic järjestelmää (tuulettuva, rappauspintainen julkisivujärjestelmä). Laasti saatavana harmaana, mustana ja valkoisena. Harmaata saatavana myös kuituvahvisteisena ja pakkasta kestävänä versiona (Fasademørtel SI FF). Fasademørtel SI:tä voidaan käyttää myös rappaukseen yhdessä alkaalinkestävän lasikuituverkon, Mapetherm Net:in kanssa. Muita ominaisuuksia: Kiinnittyy erittäin hyvin alustaan Hyvä työstettävyys Joustava Käytetään ulkona ja sisällä Laasti levitetään tavallisella muurausvälineillä tai ruiskutetaan 6-8 mm ruiskutinsuuttimella. D max : 1,0 mm Puristuslujuus ruiskutettuna: Noin 30 N/mm² 19 kg/m 2 / 1 cm kerrospaksuus 25 kg säkki

10 T U O T T E E T 10 Superflyt Superflyt Antifreeze N Antifreeze N Mapelatex RM Mapelatex RM Superplastisoiva laastin ja betonin lisäaine. Superflyt lisätään betoniin tai laastiin massan notkistamiseksi ja/tai lisättävän vesimäärän vähentämiseksi. Superflytiä voidaan annostella aina 1,5 %:iin sementin painosta. 1 litra Superflytiä riittää 3:n säkkiin sementtiä (75 kg). Valmislaastissa ei Superflytiä tule käyttää enempää kuin 1 dl 25 kg:n säkkiä kohti. Suuremmat määrät voivat aiheuttaa massan erottumista tai kuivumisen hidastumista. Lisää noin ¾ sekoitusvedestä, lisää massa ja sen jälkeen Superflyt loppuveden kanssa. Sekoita massa hyvin saadaksesi Superflytistä suurimman mahdollisen hyödyn. Superflytiä voi säilyttää yli +10 C lämpötiloissa ja varastoida 12 kk. 1 litran pullo Kloridivapaa, jäätymispistettä alentava betonin ja laastin lisäaine. Antifreeze N on jäätymistä estävä lisäaine alhaisissa lämpötiloissa tapahtuvaan muuraukseen ja valuun. Antifreeze N vaikuttaa pääasiallisesti sekoitusveden jäätymispistettä alentavasti, mikä edesauttaa lujuudenkehityksen jatkumisen alhaisissa lämpötiloissa. Tavallisia muuraus- ja valurutiineja on noudatettava vaikka Antifreeze N:ää käytetään. Alustan on oltava täysin puhdas lumesta ja jäästä sekä pintojen lämpötilan on oltava > 0 C. Lisäksi on käytettävä peitettä ja/tai eristettä sitoutumisen vauhdittamiseksi ja tuoreen massan kuivumisen hidastamiseksi. Annostus: Aina - 5 C:een: 10 % vesimäärästä Aina - 10 C:een: 15 % vesimäärästä 5 ja 25 litran kannu Mapelatex RM on sementtilaasteihin tarkoitettu styreenibutadieeniemulsio, joka parantaa työstettävyyttä, vetolujuutta ja tartuntaa. Emulsiota voidaan lisätä laasteihin ja kiinnitysmassoihin jolloin se ehkäisee ohuiden kerrosten murtumista ja repeytymistä alustastaan. Mapelatex RM on erittäin alkaalinkestävä ja siihen on lisätty homeenesto- ja sienikasvuston estoainetta. Emulsio kestää pakkasta aina - 10ºC. Annostus: Paikkaus- ja rappauslaastiin 1 osa Mapelatex RM:ää ja 3 osaa vettä. Seoksella saadaan laastiin sopiva koostumus. Tartuntalaasti: 10 osaa laastia, 1 osa Mapelatex RM:ää ja 3 osaa vettä. Tuore laasti levitetään märkää märälle tartuntalaastin päälle. Toimitetaan 1 litran pulloissa, 5 ja 25 litran kannuissa

11 T U O T T E E T Kalkmaling Kalkmaling Murtett Murtett Cem-Elastic Cem-Elastic 11 Joustava sementtipinnoite. Kalkkipohjainen, diffuusioavoin slammausmassa. Kalkmaling levitetään pensselillä, telalla tai ruiskulla. Väri: Kalkmaling muodostuu 90 %:sesti mineraaliaineosista. Toimitetaan jauheena johon lisätään vesi välittömästi ennen levitystä. Voidaan käyttää tiili-, ja kevytbetonipinnoille, muurausja rappauspinnoille, kallio- ja betonipinnoille. Karbonatisoituminen: Valkoinen, mutta voidaan toimittaa tilauksesta eri väreissä. Maalin pinnassa sävyeroja. Läpi karbonatisoitunutta 3 vuotta sään sykleille altistumisen jälkeen. Murtett on sementtipohjainen, ruiskutettava slammausmassa betonin pintakäsittelyyn. Murtett on diffuusioavoin slammausmassa/maali betonipinnoille. Tuotetta käytetään sokkeleissa, kellareissa jne. vesitiiviinä mutta hengittävänä pinnoitteena. Murtettia on saatavana kahtena värinä, valkoisena ja harmaana. Murtett sisältää tiivistäviä ja tarttuvuutta parantavia aineita. 10 kg astia 25 kg säkki 48 säkkiä/lava Cem-Elastic on joustava kaksikomponenttinen sementtipinnoite. Tuote on halkeamia silloittava, diffuusioavoin ja pakkasenkestävä. Cem-Elastic toimitetaan jauheena (komponentti A) ja nesteenä (komponentti B). Nämä kaksi komponenttia sekotetaan keskenään ennen käyttöä. Tyypillisiä käyttöalueita ovat betonirakenteet, sillat, laiturit jne. jotka ovat alttiita suola- ja ympäristökuormituksille sekä rakenteiden liikkeelle. Muita ominaisuuksia: Säilyttää joustavuutensa hyvin aina -20 C asti UV-kestävä Toimitetaan valkoisena ja kahtena harmaan sävynä Hyvä tartunta alustaan Kestää kevyttä kävelyliikennettä Klorideja jarruttava Karbonatisoitumista hidastava Kestää jäätymis-, sulamisvaihteluja Voidaan päällemaalata Elastocolor maalilla Cem-Elastic levitetään harjalla, telalla tai ruiskulla 2-4 kerroksena. Puristuslujuus: 4,2 N/mm² Noin 1-2,5 kg/m 2 20 kg säkki 1,8 kg/m 2 /1 cm kerrospaksuus 35 kg yhdistelmä (Komponentti A 25 kg, komponentti B 10 kg)

12 T U O T T E E T 12 Silexcolor Silexcolor Primer Modifioitu kaliumsilikaattipohjuste. Silexcolor Primer on vesipohjainen modifioitu kaliumsilikaattipohjuste jota käytetään ennen Silexcolor Paintin tai Silexcolor Tonachinon levitystä. Silexcolor Primer imeytyy syvälle alustan huokosiin, mutta ei muodosta kalvoa, eikä heikennä alustan kykyä päästää vesihöyryä lävitseen. Silexcolor Primer tasoittaa alustan imevyyttä ja antaa erinomaisen tartunnan lopulliselle pintakäsittelylle. Silexcolor Primer ei sisällä mitään orgaanisia yhdisteitä ja se on kehitetty DIN standardin mukaisesti. Silexcolor Primer on käyttövalmis tuote eikä sitä tule ohentaa vedellä eikä liuottimilla. Se levitetään sekoituksen jälkeen yhtenä kerroksena pensselillä, telalla tai ruiskulla. Silexcolor Primerin kuivuttua (vaatii vähintäin 12 tuntia +20ºC:ssa) voidaan maalaus suorittaa Silexcolor Paintillä, Silexcolor Tonachinolla tai Silexcolor Marmorinolla g/m 2 riippuen alustan huokoisuudesta 10 kg kannu

13 Silexcolor Silexcolor Paint Silexcolor Silexcolor Tonachino 13 Silikaattipohjainen maalijärjestelmä joka suojaa ja antaa näyttävän maalipinnan sementti- ja kalkkipohjaisille alustoille. Hyvin vesihöyryä läpäisevä ja sitä voidaan käyttää sekä ulkona että sisällä. Silexcolor Paint on julkisivumaali huokoisiin seinäpintoihin säätä ja tuulta vastaan kun halutaan säilyttää rakenteen hyvä vesihöyryn läpäisevyys. Silexcolor Paint sopii hyvin kalkki- ja hydraulisen kalkkirappauksen loppukäsittelyyn. Täysin kovettuneena Silexcolor Paint muodostaa kalvottoman vesihöyryä läpäisevän pinnan. Silexcolor Paint ohennetaan ennen käyttöä Silexcolor Primerilla (20 %) ja levitetään sekoittamisen jälkeen kahtena kerroksena pensselillä, telalla tai ruiskulla. Ominaisuudet: Vesihöyrydiffuusio (µ): 214 Vesihöyrydiffuusio v/100 µm: Sd(H2O) = 0,02 m Silexcolor Paintia on saatavana ColorMap järjestelmän väreihin sävytettynä g/m 2 / kaksi maalikerrosta 20 kg astia Mineraalinen, pastamainen, kaliumsilikaattipohjainen hiertopinnoite. Silexcolor Tonachino on läpivärjätty hiertopinnoite, jota käytetään sementtija kalkkipohjaisten rappauslaastien suojaamiseen ja pinnoitukseen. Kovettumisen jälkeen Silexcolor Tonachino muodostaa pysyvän yhdisteen, joka ei muuta alustan vesihöyryn läpäisevyyttä. Silexcolor Tonachino on erittäin tehokas alustan pienten epätasaisuuksien peittämiseen ja se muodostaa näyttävän ulkopinnan. Silexcolor Tonachino levitetään ruostumattomalla teräs- tai muovilastalla tasainen ja yhtenäinen kerros. Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja kiinteä ja kaiken vanhan maalin täytyy olla poistettu. Silexcolor Tonachino levitetään sen jälkeen kun alusta on käsitelty Silexcolor Primerilla. Ominaisuudet: Vesihöyrydiffuusio (µ): 39 Vesihöyrydiffuusio v/200 µm: Sd(H2O) = 1,5 mm Silexcolor Tonachino on saatavana ColorMap järjestelmän väreihin sävytettynä. Silexcolor Tonachino on saatavana 0,7 mm ja 1,2 mm raekokona sekä tilauksesta 1,5 mm ja 2 mm raekokokona. 2-3,5 kg/m 2 alustasta riippuen 20 kg astia

14 T U O T T E E T 14 Silancolor Silancolor Cleaner Plus Silancolor Silancolor Primer Plus Vesipohjainen puhdistusaine homeisille pinnoille. Silancolor Cleaner Plus on puhdistusaine joka tunkeutuu hyvin rakenteeseen ja on näin ollen hyvin tehokas jo vahinkoja aiheuttaneita home- ja sienirihmastoja vastaan. Silancolor Cleaner Plus on vesipohjainen eikä sisällä minkäänlaisia orgaanisia liuotteita. Tuote on osa Silancolor Plus maalausjärjestelmää. Silancolor Cleaner Plus ohennetaan vedellä suhteessa 1:3 ja levitetään pensselillä tai ruiskulla. Seoksen on annettava vaikuttaa muutaman minuutin ennenkuin härme jne. poistetaan harjalla. Toimenpide toistetaan tarpeen mukaan. Käsittelyn päätyttyä Silancolor Cleaner Plussaa ei poisteta, vaan sen annetaan kuivua ennen Silancolor Primerin levitystä. 0,2-1 kg/m 2 alustasta riippuen 1 ja 5 kg astia Silaani-/siloksaanipohjainen ja vesiliukoinen pohjuste. Silancolor Primer Plus on vesiliukoinen, silaani-/siloksaanipohjainen pohjuste, jolla on erittäin hyvä imeytyvyys alustaan. Silancolor Primer Plussaan on kehitetty erityisominaisuudet sienirihmastoa ja hometta vastaan ja sitä käytetään yhdessä Silancolor Cleanerin kanssa. Silancolor Primer Plus tasoittaa alustan imevyyttä ja antaa erinomaisen tartunnan loppulliselle maalipinnalle. Silancolor Primer Plus sitoo ja vahvistaa käsiteltävän alustan. Silancolor Primer Plus on hajuton eikä sisällä minkäänläisia orgaanisia liuotteita. Silancolor Primer Plus on käyttövalmis tuote, eikä sitä saa ohentaa vedellä tai liuottimilla. Sekoittamisen jälkeen se levitetään yhtenä kerroksena pensselillä, telalla tai ruiskulla. Kuivumisen jälkeen Silancolor Primer Plus päällemaalataan Silancolor Plussalla tai Silancolor Tonachinolla. 0,1-0,3 kg/m 2 riippuen alustan huokoisuudesta 10 kg astia

15 Silancolor Silancolor Paint Plus Silancolor Silancolor Tonachino T U O T T E E T 15 Vesihöyryä läpäisevä silikonihartsipohjainen maalausjärjestelmä jolla on vettä hylkivä ominaisuus. Silancolor Paint Plus antaa koristeellisen pintakäsittelyn sementti- ja kalkkipohjaisille alustoille sekä aikaisemmin maalatuille pinnoille sisä- ja ulkotiloissa. Silancolor Paint Plus on vettä hylkivä julkisivumaali seinäpintoihin jotka vaativat erittäin hyvää suojausta säätä ja tuulta vastaan sekä pinnoille joilta vaaditaan hyvää vesihöyryn läpäisevyyttä ja suojaa hometta ja sienirihmastoa vastaan. Diffuusioavoin pastamainen silikonihartsipohjainen hiertopinnoite. Silancolor Tonachino on läpivärjätty hiertopinnoite sementti- ja kalkkipohjaisten rappauslaastien suojaamiseen ja sitä voidaan käyttää myös aiemmin käsitellyille pinnoille. Silancolor Tonachino on hyvin diffuusioavoin eikä heikennä alustan kykyä päästää ulos vesihöyryä. Läpivärjätty pinnoite muodostaa kauniin pinnan joka peittää hyvin tehokkaasti alustan pienet epätasaisuudet. Silancolor Paint Plus sopii hyvin kalkkirappauksen ja hydraulisen kalkkirappauksen pintakäsittelyyn ja muodostaa alkaaleja, UV-säteilyä ja vanhenemista hyvin kestävän pinnan muiden ominaisuuksien heikkenemättä. Silancolor Paint Plus ohennetaan vedellä (15-25 %) ennen käyttöä ja levitetään sekoittamisen jälkeen kahtena kerroksena pensselillä, telalla tai ruiskulla. Ominaisuudet: Vesihöyrydiffuusio (µ): 339 Vesihöyrydiffuusio v/200 µm: Sd(H2O) = 0,07 m Silancolor Tonachino levitetään ruostumattomalla teräs- tai muovilastalla tasaiseksi ja yhtenäiseksi kerrokseksi. Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas ja kiinteä. Silancolor Tonachino levitetään Silancolor Primer Plussalla pohjustetulle alustalle. Ominaisuudet: Vesihöyrydiffuusio (µ): 178 Vesihöyrydiffuusio v/1,5 mm: Sd(H2O) = 0,267 m Silancolor Tonachinoa on saatavana ColorMap järjestelmän väreihin sävytettynä. Silancolor Paint Plus on saatavana ColorMap järjestelmän väreihin sävytettynä. Silancolor Tonachinoa on kahta eri raekokoa: 0,7 mm ja 1,2 mm g/m 2 / kahtena kerroksena 20 kg astia 2-3 kg/m 2 / alustasta riippuen 20 kg astia

16 T U O T T E E T 16 Malech Malech Mikronisoitu, akryylipohjainen pohjuste vesidispersiona. Malech on tarkoitettu alustoille jotka maalataan Elastocolor-sarjan tuotteilla. Malech tasoittaa alustan imevyyttä ja parantaa julkisivumaalien tartuntaa. Mikronisoitumisprosessin ansiosta Malech tunkeutuu muita akryylipohjusteita syvemmälle alustaan. Malechia voidaan käyttää mm: Käsittelemättömälle betonipinnalle Sementtimuuraukselle Akryylimaalilla aikaisemmin maalattuun pintaan Malechia levitetään kuivalle ja puhdistetulle alustalle telalla, pensselillä tai ruiskulla. Pohjusteen ja maalin välille syntyy kemiallinen reaktio kun Elastocolor levitetään 24 tuntia pohjustuksesta. Malech on käyttövalmis tuote, mutta sitä voidaan ohentaa aina 50 %:iin asti vedellä alustan imevyydestä riippuen. Alin käyttölämpötila on: +5 o C g/m 2 10 kg kannu

17 SURFACE PROTECTION SURFACE PROTECTION D Elastocolor Elastocolor Elastocolor Elastocolor Rasante T U O T T E E T 17 Näyttävä ja elastinen akryylimaali vesidispersiona. Yksikomponenttinen, kuituvahvisteinen elastinen hiertopinnoite joka perustuu akryylisideaineeseen vesidispersiossa. Elastocolor on vesiohenteinen ja halkeamia silloittava maali betonirakenteiden maalaukseen ja suojaamiseen. Kuivuttuaan Elastocolor luo elastisen kalvon joka on vettä hylkivä, mutta samalla hengittävä. Elastocolorin ominaisuudet CO2:n hyökkäysten torjujana ovat myös erittäin hyvät. Elastocolor suositellaan pohjustettavaksi Malech pohjusteella alustan imukyvystä riippuen. Elastocoloria levitetään 2 tai 3 kerrosta telalla, pensselillä tai ruiskulla. Elastocolor Rasante on hiertopinnoite joka soveltuu huokosten ja naarmujen täyttöön betoni- ja sementtimuurausalustoissa. Elastocolor Rasante voidaan myös vahvistaa Elastocolor Fibernett verkolla. Ennen Elastocolor Rasanten levittämistä suositellaan pohjustusta Malech pohjusteella alustan imevyydestä riippuen. Elastocolor Rasante levitetään puhdistetulle pinnalle teräslastalla, kumilastalla tai ruiskulla. Saatavana useissa NCS järjestelmän väreissä. Elastocoloria on saatavana useissa NCS järjestelmän väreissä. Vesihöyrydiffuusio (µ): 2193 Vesihöyrydiffuusio v/250 µm: Sd(H2O) = 0,5 m g/m 2 / levityskerta 20 kg astia Elastocolor Rasantea on myös Elastocolor Rasante SF variaationa johon on lisätty karkeampaa täyteainetta ja se sopii hiottavaksi. Ominaisuudet: Elastocolor Rasante Vesihöyrydiffuusio (µ): 1417 Vesihöyrydiffuusio v/400 µm: Sd(H2O) = 0,6 m g/m 2 / levityskerta 20 kg astia Elastocolor Rasante SF Vesihöyrydiffuusio (µ): 1242 Vesihöyrydiffuusio v/ 600 µm: Sd(H2O) = 0,7 m EN g/m 2 / levityskerta 20 kg astia EN

18 T U O T T E E T 18 Megatec Megatec Megasil SB Megasil SB Megatec on SMP-polymeeripohjainen erittäin elastinen tiivistysmassa ja liima joka kovettuu ilmankosteudesta. Sopii hyvin tiivistyksiin ovien ja ikkunoiden ympärillä, putkistojen ympärillä sekä lattian ja seinän rajapinnassa. Megatecillä on hyvä tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin ilman pohjustetta, esim. puuhun, metalliin, betoniin ja muraukseen/rappaukseen. Megatec kestää lämpötilan vaihteluja välillä ºC. Megatec on saatavana seuraavina väreinä: 100 valkoinen, 113 sementinharmaa, 144 suklaanruskea ja 120 musta. Megatec voidaan päällemaalata. 310 ml patruuna, 12 patruunaa/laatikko Megasil SB on yksikomponenttinen erittäin elastinen silikonipohjainen saumamassa. Megasil SB on eritäin elastinen rakennus- ja saniteettisilikoni, joka soveltuu hyvin asennus- ja liitossaumoihin esim. ovien ja ikkunoiden ympärillä Megasil SB:tä käytetään ilman pohjustetta. Megasil SB on elastinen lämpötilojen -40ºC ºC välillä. Megasil SB on saatavana seuraavina väreinä: 100 valkoinen, 110 vaaleanharmaa, 111 hopeanharmaa, 113 sementinharmaa, 114 antrasiitti ja 999 kirkas. Megasil SB:tä ei voi päällemaalata. 310 ml patruuna, 20 patruunaa/laatikko ja 600 ml pusseissa, 12 pussia/laatikko.

19 T U O T T E E T Silimp H Silimp H 2 O Stenimpregnering Stenimpregnering C1 Wallgard Wallgard Graffiti Barrier 19 Silimp H2O on vesipohjainen silaanikylläste huokoiselle mineraalialustalle. Silimp H2O on väritön, vettä hylkivä impregnointiaine huokoisille pinnoille kuten betonille, kevytbetonille, kattokiville, muuratulle ja rapatulle pinnalle, tiilelle ja luonnonkivelle. Silimp H2O on diffuusioavoin eikä muodosta pintakalvoa. Silimp H2O estää tehokkaasti veden imeytymisen ja suojaa näin myös veteen liuenneita suoloja (esim. klorideja) vastaan. Silimp H2O levitetään tehokkaimmin ruiskulla ja se on syytä levittää useana kerroksena (2-3) parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Alustan on oltava puhdas ja kuiva ennen levitystä eikä se saa olla aikaisemmin kyllästetty silaanilla/siloksaanilla. Mikäli näin on tapahtunut käytä Stenimpregnering C1:stä. Liuotinvapaa silaanikylläste mineraalialustoille. Stenimpregnering C1 on väritön, vettä hylkivä kylläste mineraalipinnoille kuten käsittelemättömälle betonille. Stenimpregnering C1 on diffuusioavoin eikä muodosta pintakalvoa. Stenimpregnering C1 on klorideja jarruttava, mikä on Norjassa dokumentoitu ja Statens Vegvesenin hyväksymä käytettäväksi betonirakenteissa merellä (sillat, laiturit). Lisäksi tuote on Ruotsin siltanormin, Bro 04 vaatimukset täyttävä. Stenimpregnering C1 levitetään tehokkaimmin ruiskulla ja se on syytä levittää useana kerroksena (2-3) parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Alustan on oltava puhdas ja kuiva ennen levitystä. Stenimpregnering C1:tä voidaan käyttää alustalla joka on kyllästetty aikaisemmin silaanilla/siloksaanilla. Vahapohjainen graffitisuoja. Wallgard Graffiti Barrier on suojaava vahapohjainen käsittely sekä huokoisille että imemättömille alustoille. Wallgard Graffiti Barrier luo suojaavan kalvon muuttamatta alustan vesihöyryn läpäisevyyttä ja estää graffitien kiinnittymisen syvälle alustaansa. Wallgard Graffiti Barrier ei muodosta näkyvää kalvoa, mutta tekee pinnan vähemmän kiiltäväksi. Koelevitystä suositellaan ei-huokoisille alustoille kuten marmorille jne. Wallgard Graffiti Barrier levitetään puhtaalle ja kiinteälle alustalle pensselillä, telalla tai ruiskulla g/m 2 5 ja 20 kg astia Aktiivinen sisältö: Noin 25 % Aktiivinen sisältö: Noin 100 % g/m 2 erittäin huokoiselle alustalle 20 kg astia g/m 2 8,9 kg (10 l) kannu

20 R E S C O N M A P E I N J U L K I S I V U J Ä R J E S T E L M Ä T 20 KOLMIKERROKSINEN HYDRAULINEN SILIKAATILLA MAALATTU KALKKIRAPPAUS Mape-Antique Rinzaffo Mape-Antique MC Mape-Antique FC Silexcolor Primer Silexcolor Paint KAKSIKERROKSINEN HYDRAULINEN SILIKAATILLA PINTARAPATTU KALKKIRAPPAUS Mape-Antique Rinzaffo Mapetherm Net Mape-Antique MC Silexcolor Primer Silexcolor Tonachino KOLMIKERROKSINEN KC-RAPPAUS SILIKONIEMULSIOMAALILLA Murmørtel luokka B, M 100/510 Murmørtel luokka C, KC 50/50/610 Silancolor Primer Plus Silancolor Paint Plus

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ.

PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. Juvan teollisuuskatu 21 B Puh. 09-774 2720 www.kivira.fi 02920 Espoo Fax. 09-774 27211 info@kivira.fi

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

sidosaineet ja liimat

sidosaineet ja liimat sidosaineet ja liimat AIR-ONE Ultra kevyt, korkean hyötysuhteen ja -polymeroitumisasteen omaava yksi komponenttinen kiinnityslaasti keraamisille laatoille. Ominaisuudet o korkea tehokkuus o yksikomponenttinen

Lisätiedot

Tiivistysaineet Ilmastointi

Tiivistysaineet Ilmastointi Tiivistysaineet Ilmastointi Tiivistysaineet Ilmastointi Tuotantolaitoksella Getingessä valmistetaan ABRAn tiivistysaineita muun muassa ilmastointialalle. Sunchem kykenee vastaamaan useimpiin tarpeisiin

Lisätiedot

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Tulostettu 25.6.2016 1 / 7 11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Kiviväri KS 2 Kiviväri S 5 Kiviväri KS 2 / 7 KIVIVÄRI KS Tuotekuvaus Fescon Kiviväri KS on kalkkisementtiperusteinen maali, jonka tartuntaominaisuuksia,

Lisätiedot

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 04 02 03 001 0 000024 Sika Multikit Sika MultiKit Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja korjausmassa Construction Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet

Lisätiedot

08. RAPPAUSLAASTIT. Tulostettu 9.6.2016 1 / 25

08. RAPPAUSLAASTIT. Tulostettu 9.6.2016 1 / 25 Tulostettu 9.6.2016 1 / 25 08. RAPPAUSLAASTIT Rappauslaasti KS 10/90 2 Rappauslaasti KS 35/65 4 Rappauslaasti KS 50/50 6 Rappauslaasti KS 65/35 8 Rappauslaasti KS 35/65 kuitu 10 Pohjanoikaisulaasti 13

Lisätiedot

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Tulostettu 9.7.2016 1 / 9 15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Fescotop F10 2 Fescotop F45K 5 Jälkihoitoaine 8 Fescotop F10 2 / 9 FESCOTOP F10 Tuotekuvaus Fescotop F10 on sementtipohjainen lattiakovete, joka levitetään

Lisätiedot

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 1 ESITYÖT 1.1 Pintarakenteet Ennen betonikorjaus- tai pinnoitustöiden aloittamista on tilaajan edustajan kanssa käytävä läpi korjattavalla tai pinnoitettavalla alueella olevat

Lisätiedot

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin TUOTEKUVAUS laajenee kuumuuden vaikutuksesta yli +180 C lämpötilassa estäen palon, savun, ja palokaasujen etenemisen sekä toimii äänikatkona. saavuttaa EI240 palonkestoajan paloluokitelluissa sauma- ja

Lisätiedot

BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS

BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS Tuotekehityksen kuulumisia 17.9.2015, Tikkurila Oyj, Vantaa Jenni Järvinen & Juha Nikkola Sisältö Yleistä vesiohenteisista epokseista Tikkurilan Fontefloor EP tuotteet

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

Construction. Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R. Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima Osa Sikadur -Combiflex -järjestelmää

Construction. Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R. Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima Osa Sikadur -Combiflex -järjestelmää Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 07 03 02 003 0 000002 Sikadur-Combiflex CF liima Construction Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima

Lisätiedot

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 RAPPAUSOHJE BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rapattava alusta Betoniharkko

Lisätiedot

Diessner. Betoninkorjausjärjestelmät

Diessner. Betoninkorjausjärjestelmät Diessner Yksikomponenttinen PCC- järjestelmä Yksikomponenttinen betoninkorjausjärjestelmä 1. Mineraalipohjainen korroosionsuoja- ja tartun talaasti K&H 2. Täyttölaasti PCC 2 3. Hienotasauslaasti PCC 05

Lisätiedot

saumaus- ja tiivistysaineet

saumaus- ja tiivistysaineet saumaus- ja tiivistysaineet POWERCOLOR Sementtipohjaisen saumalaastin uusinta sukupolvea sisältää hopea ioneja ja käytetään 1 5 mm leveisiin saumoihin. SILVER ACTIVE SYSTEM on oligodynaaminenhopea ionien

Lisätiedot

Itsetasoittuva epoksipinnoite

Itsetasoittuva epoksipinnoite IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD PRINCIPLES PI-MC-PR-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE Mapefloor SL HD SR SYNTHETIC RESINS B2,0 AR0.5-IR4-Bfl-s1 Itsetasoittuva epoksipinnoite IN COMPLIANCE

Lisätiedot

COOLDRY REFLECTIVE. Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN

COOLDRY REFLECTIVE. Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN COOLDRY REFLECTIVE Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN 71640 Ludwigsburg GERMANY E info@sistec-coatings.de I www.sistec-coatings.de TUOTEKATSAUS 1 COOLDRY / FLEXDRY KATTOMAALIT

Lisätiedot

Tervettä Elämää. Baumit Divina Sisämaalit ja tasoitteet. Hengittävä Luonnollinen ja hajuton Terveellisempi sisäilma

Tervettä Elämää. Baumit Divina Sisämaalit ja tasoitteet. Hengittävä Luonnollinen ja hajuton Terveellisempi sisäilma Tervettä Elämää Baumit Divina Sisämaalit ja tasoitteet Vähäpäästöinen Liuotinvapaa Pehmitinvapaa Hengittävä Luonnollinen ja hajuton Terveellisempi sisäilma 99 % vähemmän päästöjä Kun sallittu VOC EU-raja-arvo

Lisätiedot

Kivitalon sisärappaus

Kivitalon sisärappaus Tervettä Asumista Kivitalon sisärappaus Parempi sisäilma Sopii kaikille alustoille Sisäpintojen rappaus- ja tasoitetyöt Baumit tuotteilla - Betonielementti - Betoni - Baumit ProContact - Baumit HM 50 -

Lisätiedot

HiQ - Bayosanin uusin saneerauslaastien sukupolvi

HiQ - Bayosanin uusin saneerauslaastien sukupolvi Luonnollinen kehitys HiQ - Bayosanin uusin saneerauslaastien sukupolvi Laastipioneerien tehokas suoja Ongelma: 1) vesi tunkeutuu seinään 2) vaakaesto puuttuu tai on vahingoittunut 3) vesi ja suola pääsevät

Lisätiedot

Varmista että maalattava pinta on kauttaaltaan puhdistettu ja kuiva ennen ja jälkeen esikäsittelyn.

Varmista että maalattava pinta on kauttaaltaan puhdistettu ja kuiva ennen ja jälkeen esikäsittelyn. GLOBAL REFINISH SYSTEM Joulukuu 2007 D8718 / D8719 ohenteella D8077 Valkoinen 2K HS Märkää Märälle Pohjamaali D8078 Harmaa 2K HS Märkää Märälle Pohjamaali D8237 HS Express Kovete D8238 HS Nopea Kovete

Lisätiedot

MasterSeal 560 KUVAUS KÄYTTÖTARKOITUS OMINAISUUDET JA EDUT

MasterSeal 560 KUVAUS KÄYTTÖTARKOITUS OMINAISUUDET JA EDUT KUVAUS MasterSeal 560 on kaksikomponenttinen, sementtipohjainen, elastinen ja joustava kevyt kalvo. MasterSeal 560 mahdollistaa betonirakenteiden nopean palauttamisen käyttöön. Ne voidaan upottaa veteen

Lisätiedot

Sisältö: Yleistä. Alustat ja rakenteet Käsittely-yhdistelmät Ongelmia ja ratkaisuja. Alan nykytila Pintakäsittelyn merkitys

Sisältö: Yleistä. Alustat ja rakenteet Käsittely-yhdistelmät Ongelmia ja ratkaisuja. Alan nykytila Pintakäsittelyn merkitys Puulattiat Sisältö: Yleistä Alan nykytila Pintakäsittelyn merkitys Alustat ja rakenteet Käsittely-yhdistelmät Ongelmia ja ratkaisuja 13.2.2014 2 Yleistä Alan nykytila Käsiteltäviä puuvalmiita pintoja entistä

Lisätiedot

Asennusohjeet ammattilaisille

Asennusohjeet ammattilaisille Asennusohjeet ammattilaisille Tämän ohje on tarkoitettu ammattilaisille mahdollistamaan paras mahdollinen lopputulos. Ei loppukäyttäjille. Valmistajan suosittelema kitti: Gyproc Promix Lite https://www.youtube.com/watch?v=blchabm0j9a

Lisätiedot

SISÄTILAT KERASAFE VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022

SISÄTILAT KERASAFE VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022 SISÄTILAT KERASAFE VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022 SEINÄT 1. Mittaa ja katkaise vuota (lattiasta kattoon) ja lisää 5 cm kääntövara lattialle. 2. Mittaa 95 cm kulmasta ja tee merkintä. Vuota

Lisätiedot

09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET

09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET Tulostettu 25.6.2016 1 / 32 09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET Tartuntalaasti TL 2 Valumaton täyttölaasti VTL 5 Korjauslaasti KL 1,2 7 Korjauslaasti KL 3,0 10 Korrogard R 3,0 mm 13 Korjauslaasti KL 40

Lisätiedot

Construction. Menetelmäohje Julkisivusaumaus. Konsernin Construction-osasto

Construction. Menetelmäohje Julkisivusaumaus. Konsernin Construction-osasto N : 850 58 02 Kirjoittanut: Ch. Voellm, suomentanut: K. Salo Versio 2 (07/12), suomennos (02/14) Menetelmäohje Julkisivusaumaus Konsernin Construction-osasto Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset

Lisätiedot

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Vesa Anttila Kehityspäällikkö Rudus Oy Sirotepinnan levitys edellyttää oikeaa ajankohtaa sekä betonia, josta voi imeytyä vettä pinnoitteen

Lisätiedot

Tuotetiedote Lokakuu 2014

Tuotetiedote Lokakuu 2014 Premium Surfacer P565-5701, P565-5705 & P565-5707 H5620V Tuotetiedote Lokakuu 2014 TUOTTEET VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN H5672V Premium Pohjamaali P565-5701, P565-5705 & P565-5707 (P210-8815 HS+ Kovetteella) Tuote

Lisätiedot

BETONISANEERAUS. Kivira Oy Juvan teollisuuskatu 21 B Puh. 09 774 2720 info@kivira.fi 02920 ESPOO Fax. 09 774 27211 www.kivira.fi

BETONISANEERAUS. Kivira Oy Juvan teollisuuskatu 21 B Puh. 09 774 2720 info@kivira.fi 02920 ESPOO Fax. 09 774 27211 www.kivira.fi Kivira Oy Puh. 09 774 2720 02920 ESPOO Fax. 09 774 27211 Vaurioiden kuvaus, tyyppi 1 Betoninpinta näyttää vahingoittuneelta. Varoitussignaali, jos suuremmat vahingot halutaan välttää. Suojabetonin paksuus

Lisätiedot

02. TULISIJALAASTIT. Tulostettu / 9

02. TULISIJALAASTIT. Tulostettu / 9 Tulostettu 1.2.2017 1 / 9 02. TULISIJALAASTIT Saviuunilaasti SUL 2 Tulenkestävä muurauslaasti TKM 4 Tulenkestävä valumassa TKV 6 Tulenkestävä korjausmassa 8 Saviuunilaasti SUL 2 / 9 SAVIUUNILAASTI SUL

Lisätiedot

atelier diessner effetto metallo

atelier diessner effetto metallo Ainutlaatuista, miten metallinen kiilto todellakin hyväilee silmiä, miten puhtaan ferro-oksidin ulkonäkö voikaan muuttua niin monipuolisesti. Ollen välillä hopeisen näköinen tai vaihtuen sitten kullankiiltoiseksi.

Lisätiedot

3M Scotch-Weld Vesiohenteiset liimat

3M Scotch-Weld Vesiohenteiset liimat 3M Scotch-Weld Vesiohenteiset liimat täydellinen vaihtoehto liuotinohenteisille liimoille Monien mielestä vesiohenteisten liimojen kuivumisajat ovat pitkät. 3M Fast Tack 1000NF ja 3M Scotch-Weld 49 Eristeliima

Lisätiedot

Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE

Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo Pohjatyöt ja vaatimukset Pohjusteaineen (primer) käyttö Mikrosementti Käsittelyaineen käyttö - Liukkaudenestoaine Sivu 2 3 4-5 6 1 Ohjeistukset

Lisätiedot

Laastin halkeamien korjaus

Laastin halkeamien korjaus Laastin halkeamien korjaus Kun remontoimme julkisivua, törmäämme usein laastin halkeamiin. Moni ei kuitenkaan tiedä oikeata tapaa korjata halkeamia, eikä korjaukseen käytettäviä materiaaleja. Siitä syystä

Lisätiedot

Toukokuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Epoksi täytepohjamaali

Toukokuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Epoksi täytepohjamaali GLOBAL REFINISH SYSTEM Toukokuu 2008 Epoksi täytepohjamaali Kovete TUOTEKUVAUS on VOC yhteensopiva, hiottava, 2K epoksi täytepohjamaali. Helppokäyttöinen, hyvin hiottavissa ja erinomaiset tartuntaominaisuudet

Lisätiedot

RENOFLOOR RT 425 P TARTUNTADISPERSIO TEKNISET TIEDOT

RENOFLOOR RT 425 P TARTUNTADISPERSIO TEKNISET TIEDOT MARRASKUU 2010 Korvaa RT 425 P-esitteen joulukuu 2002 RENOFLOOR RT 425 P TARTUNTADISPERSIO R OMINAISUUDET enofloor RT 425 P on stryreeni - akrylaattipohjainen polymeeridispersio, jolla varmistetaan Renofloor

Lisätiedot

Katso Deltron Cleaners (RLD63V) TDS (tekniset tuotetiedot) sopivien puhdistusaineiden valintaan.

Katso Deltron Cleaners (RLD63V) TDS (tekniset tuotetiedot) sopivien puhdistusaineiden valintaan. GLOBAL REFINISH SYSTEM Syyskuu 2014 Tuotetiedote 2K GREYMATIC UHS PRIMA (UHS KOVETE - D8302) D8018 Valkoinen D8019 Tummanharmaa D8024 Keskiharmaa TUOTEKUVAUS 2K GreyMatic UHS Prima on 2K pohjamaalien sarja,

Lisätiedot

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi * because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin

Lisätiedot

05. SEINÄTASOITTEET. Tulostettu / 21

05. SEINÄTASOITTEET. Tulostettu / 21 Tulostettu 5.7.2016 1 / 21 05. SEINÄTASOITTEET Silote SF 2 Pohjatasoite LF 4 Pintatasoite LRF 6 Tiilitasoite TTF 8 Pohjatasoite VF 10 Pintatasoite VHF 12 Märkätilatasoite WTT 14 Täyttölaasti TLR 16 Sisärappauslaasti

Lisätiedot

MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE

MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE Kun teet lattia- ja seinäpintoja mikrosementillä, on tärkeää noudattaa näitä käyttöohjeita, jotka sisältävät tarkat ohjeet työvaiheille: 1. Puhdista ja esivalmistele (mm. tasoitus)

Lisätiedot

Lokakuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Vesiohenteinen epoksipohjamaali

Lokakuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Vesiohenteinen epoksipohjamaali GLOBAL REFINISH SYSTEM Lokakuu 2008 Vesiohenteinen epoksipohjamaali Kovete TUOTEKUVAUS vesiohenteinen pohjamaali tarjoaa erinomaiset eristysominaisuudet maalikalvoille jotka ovat herkkiä liuotinpohjaisille

Lisätiedot

LABROC 2056/OH TUTKIMUSRAPORTTI

LABROC 2056/OH TUTKIMUSRAPORTTI 1 (6) OHUTHIEANALYYSI Tilaaja: Wise Group Finland Oy/ Tomi Valkeapää Tilaus-/ toimituspäivä: 13.01.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Louhentie 3 Näytetunnukset: 01.OH-RA, 02.OH-RA, 03.OU-RA Näytteiden

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet BRONYA LIGHT

Käyttö- ja asennusohjeet BRONYA LIGHT 2015 Käyttö- ja asennusohjeet BRONYA LIGHT FR Trading OY 30.10.2015 Sisällysluettelo 1. Esityöt... 2 2. Eristeseoksen valmistelu asennusta varten... 2 3. Maalaaminen... 3 4. BRONYA käyttöturvallisuus...

Lisätiedot

Restore Julkisivun korjausmenetelmä

Restore Julkisivun korjausmenetelmä Restore Julkisivun korjausmenetelmä Microbe Control Finland Oy Jouko Leppänen, p. +35 40 900 9856 jouko.leppanen@microbecontrol.fi TaloTerveys Lajunen Oy Raimo Lajunen, p. +358 45 314 3433 raimo.lajunen@taloterveys.fi

Lisätiedot

...ei enää likaisia töitä

...ei enää likaisia töitä ...ei enää likaisia töitä ...ei enää stressaavia töitä 1. Soudabond Easy: Käyttökohteet 1. Applications 1. Sisustus: Kipsilevyt, aluslattia-ja seinälevyt MDF paneelit, OSB paneelit,... 2. Remontointi

Lisätiedot

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Täyttää seuraavien rakentamismääräysten mukaiset vaatimukset: RIL 107-2012 (Suomi) RAL DIN 4107 (Saksa) ÖNORM B 5320 (Itävalta) 1 Oikea ja turvallinen ikkunan

Lisätiedot

07. LAATOITUSLAASTIT JA VEDENERISTYSTUOTTEET

07. LAATOITUSLAASTIT JA VEDENERISTYSTUOTTEET Tulostettu 5.7.2016 1 / 40 07. LAATOITUSLAASTIT JA VEDENERISTYSTUOTTEET Saneerauslaasti SL 2 Saneerauslaasti ILL 5 Saneerauslaasti VSL 8 Tartuntapohjuste 11 Vedeneriste 13 Saniteettisilikoni 16 Laattasaumalaasti

Lisätiedot

Historialliset tuotteet arvokohteisiin

Historialliset tuotteet arvokohteisiin Historialliset tuotteet arvokohteisiin Rakentamisessa alkoi uusi aikakausi vuonna 1936, kun Arthur C. Avril kehitti ensimmäiset tehdasvalmisteiset kuivalaastit. Varastointi ja työskentely tehostui ja helpottui,

Lisätiedot

Tuotevalikoima. Laastit, pohjusteet, lisätarvikkeet, työkalut, listat, lattiatuotteet, lattiatuotteiden lisätarvikkeet, PFT-koneet ja -tarvikkeet

Tuotevalikoima. Laastit, pohjusteet, lisätarvikkeet, työkalut, listat, lattiatuotteet, lattiatuotteiden lisätarvikkeet, PFT-koneet ja -tarvikkeet Tuotevalikoima sivut 21-35 Laastit, pohjusteet, lisätarvikkeet, työkalut, listat, lattiatuotteet, lattiatuottden lisätarvikkeet, PFT-koneet ja -tarvikkeet 21 Laastit Knauf MP 75 L - konekipsilaasti sisäkäyttöön

Lisätiedot

Mapefloor PU Flex. Itsetasoittuva, elastinen polyuretaanipinnoite

Mapefloor PU Flex. Itsetasoittuva, elastinen polyuretaanipinnoite IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD PRINCIPLES PI-MC-PR-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE Mapefloor SR SYNTHETIC RESINS B2,0 AR0.5-IR4 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS Itsetasoittuva, elastinen

Lisätiedot

Valmistasoitteet. Kiillon valmistasoitteet tarjoavat laajan valikoiman tuotteita erilaisiin kodin tasoitustarpeisiin.

Valmistasoitteet. Kiillon valmistasoitteet tarjoavat laajan valikoiman tuotteita erilaisiin kodin tasoitustarpeisiin. Valmistasoitteet Kiillon valmistasoitteet tarjoavat laajan valikoiman tuotteita erilaisiin kodin tasoitustarpeisiin. VIIMEISTELYSILOTE Kiilto Fine HIENO, KEVYTTÄYTTEINEN VALKOINEN VIIMEISTELYTASOITE KUIVIIN

Lisätiedot

Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely sisällä ja ulkona

Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely sisällä ja ulkona Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely sisällä ja ulkona Lämpökäsitelty puu suositellaan aina pintakäsiteltäväksi, koska sävytetty pintakäsittely auttaa pintaa säilyttämään kauniin värinsä ja estää sää rasitusten

Lisätiedot

Narmapinnoitus Oy alsecco eristerappaus 1

Narmapinnoitus Oy alsecco eristerappaus 1 Narmapinnoitus Oy alsecco eristerappaus 1 ALSECCO ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ EPS-valuharkko talo Eristepinnan käsittely : Ikkunaliittymät : EPS-pinta hiotaan karkealla hiomapaperilla kauttaaltaan erittäin

Lisätiedot

Luonnollinen, hengittävä helmiäispintainen stukko-pinnoite. www.oikos-paint.com LIUOTINVAPAITA

Luonnollinen, hengittävä helmiäispintainen stukko-pinnoite. www.oikos-paint.com LIUOTINVAPAITA Luonnollinen, hengittävä helmiäispintainen stukko-pinnoite www.oikos-paint.com Oikos srl Via Cherubini, 2 47023 Gatteo Mare (FC) Italia Tel. 0547 681412 Fax 0547 681430 e-mail info@oikos-paint.com Export

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Araldite 2012 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Yleisliima Pieni kutistuma Luja ja sitkeä Soveltuu monien materiaalien liimaamiseen

Lisätiedot

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,

Lisätiedot

siivous- ja puhdistuskemikaalit siivous- ja puhdistuskemikaalit

siivous- ja puhdistuskemikaalit siivous- ja puhdistuskemikaalit siivous- ja puhdistuskemikaalit siivous- ja puhdistuskemikaalit 2009 2 Kestävän kehityksen puolesta Solmaster Oy on Pohjoismaiden johtava teollisuuskemikaalien ja pinnotteiden valmistaja. Solmaster -tuotteet

Lisätiedot

TULIA. Varaavat tiilitulisijat 2012-2013

TULIA. Varaavat tiilitulisijat 2012-2013 TULIA Varaavat tiilitulisijat 2012-2013 1 TULIA -tulisija aito, tiilitakka TULIA -tulisijat valmistetaan aidosta tiilestä TULIA -tulisijat valmistetaan keraamisista poltetuista tiilistä. Tulisijoihimme

Lisätiedot

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin TUOTEKUVAUS on koostumukseltaan erityinen kipsipohjainen, kutistumaton laasti, joka sekoitetaan veden kanssa. Palokatkomassa voidaan sekoittaa joko kaadettavaksi tai levitettäväksi läpivientien ympärille.

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS METALLITUOTTEIDEN MAALAUS PINNALLA 2. 27.3.2014 Isto Jokinen 1 MAALAUKSEN TAVOITE Kaikkia tuotteita maalataan haluttaessa muuttaa niiden pinnan sävyä ja kiiltoa ja parannettaessa pinnan pitämistä puhtaana.

Lisätiedot

Tapetointi. Parkettituotteet. Kiillon tuotteista löytyy kattavasti kaikki parketti- ja

Tapetointi. Parkettituotteet. Kiillon tuotteista löytyy kattavasti kaikki parketti- ja Tapetointi Parkettituotteet Kiillon tuotteista löytyy kattavasti kaikki parketti- ja TYÖOHJEET puulattioiden kiinnittämiseen ja pintakäsittelyyn tarvittavat tuotteet. Tapetointijärjestelmä paperitapetin,

Lisätiedot

Tekninen tietolehti StoCryl V 400

Tekninen tietolehti StoCryl V 400 Pinnoite, kuultava, himmeä Ominaisuudet Käyttö ei elastisena, värillisenä suojapinnoitteena kantavilla betonirakenteilla (betoni ja teräsbetoni) Ominaisuudet estää veden ja vesiliukoisten haitallisten

Lisätiedot

Sakret rappausjärjestelmät

Sakret rappausjärjestelmät Sakret rappausjärjestelmät PARAS VALINTA OHUTRAPPAUS Kuituvahvistettu 2-kerrosrappausjärjestelmä Sakret kuitulaastirappausjärjestelmä sisältää Suomen sääolosuhteisiin erittäin hyvin soveltuvan kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

Wallgard asennusohje 2014

Wallgard asennusohje 2014 Wallgard asennusohje 2014 1. Alusta 1.1 Alustan on oltava luja, puhdas, kuiva ja tasainen, imukykyinen, eikä halkeamia ei saa esiintyä. Kiinnitystä heikentävät maali- ja öljytahrat sekä pöly poistetaan.

Lisätiedot

Construction. Nopeasti kuivuva, luja rakenneliima. Tuotekuvaus. Tuotetietoesite Versio 18/10/2011 Tunniste: 02 04 02 03 002 0 000002

Construction. Nopeasti kuivuva, luja rakenneliima. Tuotekuvaus. Tuotetietoesite Versio 18/10/2011 Tunniste: 02 04 02 03 002 0 000002 Tuotetietoesite Versio 18/10/2011 Tunniste: 02 04 02 03 002 0 000002 SikaBond Q-180 Nopeasti kuivuva, luja rakenneliima Tuotekuvaus SikaBond Q-180 on nopeasti kuivuva, puolirakenteellinen 2- komponenttinen

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet BRONYA FACADE

Käyttö- ja asennusohjeet BRONYA FACADE 2014 Käyttö- ja asennusohjeet BRONYA FACADE FR Trading OY 26.6.2014 Sisällysluettelo 1. Esityöt... 2 2. Eristeseoksen valmistelu asennusta varten... 2 3. Maalaaminen... 3 Pintalämpötila alle +80 C... 3

Lisätiedot

Conplan Eco. Itsesiliävä lattiatasoite

Conplan Eco. Itsesiliävä lattiatasoite Itsesiliävä lattiatasoite TUOTEKUVAUS Conplan on sementtipohjainen, pumpattava itsesiliävä tasoite betonialustoille. Conplan on kuivatuote, joka sekoitetaan veden kanssa. Tuote voidaan asentaa 3-25 mm

Lisätiedot

Puu julkisivussa. Maalin tehtävät. puun pintakerroksen suojaaminen säärasitukselta. ulkonäkö, kiilto, puhtaanapysyvyys

Puu julkisivussa. Maalin tehtävät. puun pintakerroksen suojaaminen säärasitukselta. ulkonäkö, kiilto, puhtaanapysyvyys Puujulkisivut Puu julkisivussa puuta suojataan kosteudelta rakenteellisin keinoin räystäät sokkeli sadeveden ohjaus, pellitykset tuuletusrako tippanokat viisteet oikea naulaussuunta ja - syvyys Puu julkisivussa

Lisätiedot

Ohje Valmiiseen emulsioon ei saa lisätä tartuketta.

Ohje Valmiiseen emulsioon ei saa lisätä tartuketta. 1 21421 Sirotepintaus (SIP) 21421.1 Sirotepintauksen materiaalit Laatuvaatimuksina esitetyistä materiaaliominaisuuksista toimitetaan tilaajalle joko käytetyn materiaalierän CE-merkintä tai tuoteseloste

Lisätiedot

Kiilto Keramix vedeneriste. Kohdassa 9 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet

Kiilto Keramix vedeneriste. Kohdassa 9 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA SERTIFIKAATTI Kiilto Keramix vedeneristysjärjestelmä Kiilto Oy PL 250 FI 33101 Tampere TUOTEKUVAUS Nro VTT-C-690-06 Myönnetty 18.8.2006 Päivitetty 7.11.2011 Kiilto Keramix vedeneristysjärjestelmä

Lisätiedot

Diesco N -TEC 9. Nanoteknologiaan perustuva julkisivumaali

Diesco N -TEC 9. Nanoteknologiaan perustuva julkisivumaali Diesco N -TEC 9 Nanoteknologiaan perustuva julkisivumaali uudella sään vaiktuksilta suojaavalla valmistuskaavalla Sään vaikutuksilta suojaavassa N-TEC 9 -valmistuskaavassa yhdistyvät modernin sideainetutkimuksen

Lisätiedot

Tekninen tietolehti StoLotusan K

Tekninen tietolehti StoLotusan K Pinnoite Lotus-Effect -teknologialla hiertopinnoitteena Ominaisuudet Käyttö Ominaisuudet Ulkonäkö Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia ulkokäyttöön mineraalisilla ja orgaanisilla alustoilla ei sovellu kalteville

Lisätiedot

TULIA VARAAVAT TIILITULISIJAT

TULIA VARAAVAT TIILITULISIJAT TULIA VARAAVAT TIILITULISIJAT 1 TULIA -tulisija aito, tiilitakka TULIA -tulisijat valmistetaan aidosta tiilestä TULIA -tulisijat valmistetaan keraamisista poltetuista tiilistä. Tulisijoihie on valittavissa

Lisätiedot

RUISKUBETONOINTIOHJEET TECHNOPOLIS 1.6.2015. DI Seppo Petrow

RUISKUBETONOINTIOHJEET TECHNOPOLIS 1.6.2015. DI Seppo Petrow RUISKUBETONOINTIOHJEET TECHNOPOLIS 1.6.2015 DI Seppo Petrow Ruiskubetoni Ruiskubetoni terminä tarkoittaa käytännössä rakentamistapaa, joka sisältää seuraavat osa-alueet: ruiskubetoni materiaalina ruiskubetonointi

Lisätiedot

EPS-harkon rappausjärjestelmä 1 / 10

EPS-harkon rappausjärjestelmä 1 / 10 EPS-harkon rappausjärjestelmä 1 / 10 Verkko ja profiilit Verkotuslaasti Pinnoiteprimeri / Pohjamaali Pinnoite EPS-harkon rappausjärjestelmä 2 / 10 Verkko ja profiilit Diessner, Protektor Alkalinkestävät

Lisätiedot

Kiinnityslaastit, jotka muuntautuvat tarpeen mukaan.

Kiinnityslaastit, jotka muuntautuvat tarpeen mukaan. Z E R T I F I Z I E R T E S M A N A G E M E N T S Y S T E M Reg. Nr. 3116-02»Haluatko saavuttaa enemmän helpommalla?«tee työskentelystäsi tehokkaampaa SCHÖNOX Q-Sarja: yksinkertaistettu suunnittelu ja

Lisätiedot

MAALIEN KEMIAA, TUTKIMUKSELLISUUTTA YLÄKOULUUN JA TOISELLE ASTEELLE

MAALIEN KEMIAA, TUTKIMUKSELLISUUTTA YLÄKOULUUN JA TOISELLE ASTEELLE MAALIEN KEMIAA, TUTKIMUKSELLISUUTTA YLÄKOULUUN JA TOISELLE ASTEELLE Riitta Latvasto 1 & Päivi Riikonen 1 1 Kemian opettajankoulutusyksikkö, Helsingin yliopisto Aihe: Tässä laboratoriotyössä tutustutaan

Lisätiedot

Maalin tehtävät. Betonin suojaaminen säärasitukselta. Julkisivun kaunistaminen värin ja struktuurin keinoin

Maalin tehtävät. Betonin suojaaminen säärasitukselta. Julkisivun kaunistaminen värin ja struktuurin keinoin Maalin tehtävät Betonin suojaaminen säärasitukselta Julkisivun kaunistaminen värin ja struktuurin keinoin Julkisivujen ja muiden rakennusosien puhtaanapysymisen parantaminen 13.4.2015 2 PINNOITTEIDEN VEDEN-

Lisätiedot

3-komponenttinen epoksimodifioitu sementtipohjainen pinnoitus- ja tiivistyslaasti. * Katso kohta Rajoitukset

3-komponenttinen epoksimodifioitu sementtipohjainen pinnoitus- ja tiivistyslaasti. * Katso kohta Rajoitukset Tuotetietoesite Versio 14/06/2012 Tunniste: 02 03 02 01 002 0 000002 Sikagard -720 EpoCem Sikagard -720 EpoCem 3-komponenttinen epoksimodifioitu sementtipohjainen pinnoitus- ja tiivistyslaasti Construction

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

5. Poltetut tiilet, laastit, kipsi.

5. Poltetut tiilet, laastit, kipsi. 5. Poltetut tiilet, laastit, kipsi. Ensin tiilirakenteista. Huokoiset rakennusaineet jatkuvat... 1 Varhainen tiilen käyttö Suomessa : Muuratut tiili- ja kivirakenteet tulivat Ruotsissa käyttöön 1100- luvun

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI MORDAX horminkorjausmassa VALMISTAJA/EDUSTAJA EsKon Oy Finnoonniitty 3 FIN 02270 ESPOO TUOTEKUVAUS MORDAX horminkorjausmassa

Lisätiedot

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta.

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta. Kirstinkatu, Helsinki Tarjouspyyntö: Kerrostalon asunnon maalaus 4.6.2016 Liitteet: Pohjakuva Huoneselostus + värisävyt Valokuvat Työnkuvaus: Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin

Lisätiedot

punainen, vihreä, harmaa, ruskea, musta, karelia, kelo, sammal, kaarna ja kupari

punainen, vihreä, harmaa, ruskea, musta, karelia, kelo, sammal, kaarna ja kupari Bitumipaanu K+ punainen, vihreä, harmaa, ruskea, musta, karelia, kelo, sammal, kaarna ja kupari 3 m2/pkt lavalla 42 pkt Lisätiedot: bitumipaanukate 1:5 tai sitä jyrkemmille katoille, naulaus 25-35 x 2,8

Lisätiedot

Smarter Surfaces Tuotekuvasto. Tervetuloa verkkosivuillemme:

Smarter Surfaces Tuotekuvasto. Tervetuloa verkkosivuillemme: Smarter Surfaces Tuotekuvasto Tervetuloa verkkosivuillemme: www.smartersurfaces.fi Sisällysluettelo Communicator Collection Smart Valkotaulutapetti... 3 Smart Wall Paint -tussitaulumaali... 4 Smart Wall

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Kun vain paras riittää puutalollesi.

Kun vain paras riittää puutalollesi. TIKKURILAN ULTRA Kun vain paras riittää puutalollesi. Tikkurilan uudistuneen Ultra talomaalin saat nyt 3 eri kiiltoasteessa; himmeä Ultra Matt, puolihimmeä Ultra Classic ja kiiltävä Ultra Lux. Täydellisen

Lisätiedot

KATRIINAN SAIRAALA: JULKISIVUN JA SISÄÄNKÄYNTIKATOKSEN BETONIPINTOJEN KUNNOSTUS

KATRIINAN SAIRAALA: JULKISIVUN JA SISÄÄNKÄYNTIKATOKSEN BETONIPINTOJEN KUNNOSTUS päiv. 13.11.01 KATRIINAN SAIRAALA: JULKISIVUN JA SISÄÄNKÄYNTIKATOKSEN BETONIPINTOJEN KUNNOSTUS (Rajatorpantie 8 A, Vantaa) 1/1 päiv. 13.11.01 KORJAUKSEN TAUSTA Rakennus on julkisivurakenteiltaan pääosin

Lisätiedot

DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä

DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä TM DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä Yhteistyössä vakuutusratkaisut DAFAn toimivuus- ja tuotetakuu kestävään rakentamiseen DAFAn toimivuus- ja tuotetakuu tuo suurempaa turvaa DAFA tarjoaa

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY.

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI System Intello SERTIFIKAATIN HALTIJA Redi-yhtiöt Oy Yrittäjäntie 23 01800 Klaukkala TUOTEKUVAUS System Intello on rakennuksen vaipan

Lisätiedot

Narmapinnoitus Oy eristerappausjärjestelmän työselitys 1

Narmapinnoitus Oy eristerappausjärjestelmän työselitys 1 Narmapinnoitus Oy eristerappausjärjestelmän työselitys 1 ALSECCO ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS Alustan esikäsittely : Alustan tulee olla kantava ja vapaa tartuntaa haittaavista aineksista. Tarvittaessa

Lisätiedot

TUOTETIEDOT TOUKOKUU 2016 TUOTEKUVAUS

TUOTETIEDOT TOUKOKUU 2016 TUOTEKUVAUS TUOTEKUVAUS TOUKOKUU 2016 STAFIX GRIP on liimaton tarramateriaali, joka tarttuu erilaisille puhtaille ja erittäin sileille pinnoille silikonipohjaisen tartunta-aineen avulla. Materiaali ei jätä jälkiä,

Lisätiedot

Korkeatasoinen ja tehokkaasti suojaava Nano-TEC 9 -valmistuskaavaan perustuva julkisivumaali

Korkeatasoinen ja tehokkaasti suojaava Nano-TEC 9 -valmistuskaavaan perustuva julkisivumaali Diesco N-TEC 9 Korkeatasoinen ja tehokkaasti suojaava Nano-TEC 9 -valmistuskaavaan perustuva julkisivumaali Nano-TEC 9 -valmistuskaava on pitkäaikaistesteissä menestyksellisesti testattu hybridi-nanokomposiittiperustainen

Lisätiedot

Betonirakentamisen talvituotteet

Betonirakentamisen talvituotteet VARAUDU TALVEEN Meiltä saat tarvittavat betonirakentamisen talvituotteet Betonirakentamisen talvituotteet - Pakkassuojamatot - Roudansulatusmatot - Led työvalot - Betoninkovetuskaapelit - Betonilämpömittarit

Lisätiedot