J U L K I S I V U J E N K O R J A U S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "J U L K I S I V U J E N K O R J A U S"

Transkriptio

1 J U L K I S I V U J E N K O R J A U S Julkisivujen korjaus Julkisivujen korjaus

2 RESCON MAPEIN KEHITYS 1976 RESCON perustetaan ja yritys käynnistää kovamuovin, betonin lisäaineiden ja erikoislaastien tuotannon RESCON perustaa RESCONSULT tytäryhtiön RESCONIN uuden laastitehtaan tuotanto käynnistyy MAPEI ostaa 51 % RESCONIN - 00 osakkeista ja yhtiö saa uuden nimen RESCON MAPEI RESCON MAPEI avaa Pohjolan ja Baltian markkinoita palvelevan uuden jakelukeskuksen Sagstuassa RESCON MAPEI investoi voimakkaasti - 06 uusiin tuotantotiloihin Sagstuassa Norges Forskningsråd nimeää Concrete Innovation Center:in (COIN) tutkimuspohjaisen innovaation keskukseksi, Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI). RESCON MAPEI on mukana keskuksessa, joka saa vuosittain 10 miljoonaa kruunua tutkimustukea. Keskuksen päätavoitteena on tulla Euroopan johtavaksi betonin tutkimuksessa. MAPEIN KEHITYS Mapei perustettiin Milanossa, Italiassa vuonna Mapeilla on 53 tuotantolaitosta eri puolilla maailmaa. Yksi Mapei-ryhmän 8:sta tutkimuslaboratoriosta on Rescon Mapei Nord- Odalissa, Norjassa. Mapein liikevaihto on lähes 1,7 miljardia euroa ja yhtiöllä on noin 6000 työntekijää joista 720 työskentelee kahdeksassa TK-keskuksessa. TUOTERYHMIÄ Lattioiden tasoitukseen ja pinnoitukseen tarkoitetetut tuotteet Erikoislaastit betoninkorjaukseen Betonin pintakäsittelytuotteet Betonin ja laastin lisäaineet Tuotteet tiivistyksiin, injektointiin ja suojaukseen Äänieriste- ja märkätilatuotteet Tunneli- ja kalliorakentamisen tuotteet Kiinnityslaastit ja liimat keraamisille laatoille ja luonnonkiville Liimat kaikentyyppisille lattia- ja seinäpäällysteille Epoksi- ja polyuretaanituotteet injektointiin, liimaukseen ja suojaukseen Sementin apujauhatus tuotteet Tuotteet ja menetelmät öljy- ja kaasuteollisuuteen 2007 RESCON MAPEI avaa uuden FoU- ja, teknisen keskuksen sekä uuden tehtaan lisäainetuotantoon. Islanti RESCON MAPEI POHJOLASSA JA BALTIASSA Pääkonttori, tuotanto, jakelu ja tutkimus- ja tuotekehitys Pääkonttori Ruotsissa ja Suomessa Norja Ruotsi Suomi Aluekonttori Tytäryhtiö Viro Yhteistyökumppani Tanska Latvia Liettua

3 H I S T O R I A 3 HISTORIA Aina muinaisista ajoista lähtien julkisivurakenteisiin on levitetty pintakerros jonka tehtävänä oli suojata rakennusta. Pintakerros oli yleensä kalkkirappaus tai kalkkislammaus ja sillä oli meidän leveysasteillamme kovin rajoitettu elinikä. Sään koettelemilla rakennuksilla oli usein huoltotarvetta kesäisin. Nykyaikana rakennetaan monista eri materiaaleista ja pintakerroksen tekemiseen on kymmeniä eri vaihtoehtoja. Tämä asettaa monia haasteita ja oikean tuotteen valinta on vaikeaa sekä tilaajalle että työn suorittajalle. Tämä esite kuvaa Rescon Mapein korjausjärjestelmiä koskien muurattuja ja rapattuja julkisivuja. Järjestelmät kuvaavat tuotteita olemassa olevien rakenteiden kunnostamisesta viimeistellyiksi julkisivuiksi.

4 S T A N D A R D I T J A R A P P A U S V A A T I M U K S E T 4 STANDARDIT JA RAPPAUSVAATIMUKSET Rappauksen koostumuksen tulee sopia alustaan. Samaa tuotetta voidaan käyttää eri tavoin riippuen alustasta ja vaatimuksista. Oikein tehty rappaus muodostuu useasta materiaalikerroksesta jolloin eri kerroksilla on eri tehtävät ja ominaisuudet. Käytettävien tuotteiden tulee olla tehdasvalmisteisia ja sisältää dokumentoituja ominaisuuksia omaavia aineita yleisen NS 3120 standardin mukaisesti. Useimpiin raakarappaus- ja pohjustuslaasteihin voidaan käyttää NS 3120 standardin ohjeita koskien laastien luokitusta, materiaaliominaisuuksia ja vaatimuksia. Loppukäsittelyyn käytetään usein maali- ja pintarappaustuotteita. Näitä voidaan pitää rappausta täydentävänä osana. NS 3420 standardissa täsmennetään tyydyttäviä rappausvaatimuksia. Vaatimukset ja ominaisuudet jotka on eritelty NS 3420 standardin luvussa N ovat osittain laastin ominaisuuksiin ja osittain laastin toimivuuteen liittyviä vaatimuksia. Standardin vaatimuksia on vaikea kontrolloida jälkikäteen, koska rappauksen lopullisia ominaisuuksia eivät määrää tuotteet yksinään. Ominaisuudet riippuvat alustasta, käsittelyn ominaisuuksista, työtekniikasta ja säätilanteesta sekä levitys- että kuivumisvaiheessa.

5 K O R J A U K S E N V A A T I M U K S E T 5 KORJAUKSEN VAATIMUKSET Rappausalustan epätasaisuuksien, halkeamien jne. tasoittaminen on suoritettava hyvin ennen pohjarappausta. Hyvä alusta mahdollistaa tasaisen rappauskerroksen levittämisen ja syntyvien jännitteiden vähenemisen. Rappauksen vedenimevyys riippuu huokosten suuruudesta. Pienet huokoset imevät vettä suurista ja suuret huokoset taas imevät vain vähän vettä pienistä. Rakenteen toimivuuden vuoksi on rappauskerrokset tehtävä oikein; pohjarappauksen jälkeen tehdään täyttörappaus karkeaa laastia käyttäen ja sen jälkeen viimeistelyrappaus hienompaa laastia käyttäen. Näin rappaukseen imeytyvän veden määrä vähenee. Rappaukset on tehtävä suotuisissa sääolosuhteissa. Vastarapattu pinta on pidettävä kosteana jälkikastelulla. Jälkikastelua on jatkettava vähintään kolmen vuorokauden ajan. Rappaustyö suoritetaan rakennustelineeltä, joka on huputettu kankaalla tai pressulla. Huppua pidetään paikallaan vähintään 4 viikkoa rappaustöiden jälkeen sekä vähintään viikko maalaustöiden jälkeen.

6 M A A L A U S J A P I N T A K Ä S I T T E L Y 6 MAALAUS JA PINTAKÄSITTELY Silikaatti- ja kalkkimaali olivat tavallisimmat maalit 1880-luvulta aina luvulle saakka. Viimeiset 50 vuotta maaliteollisuus on tuottanut joukon uusia maalityyppejä rapatuille julkisivuille. Yhteistä näille moderneille maalityypeille on usein se että ne sopivat huonosti alustan korjaustarpeisiin mikäli tavoitteena oli hengittävä pintarakenne. Ongelman pääsyynä on se, että rappausmateriaali on mineraalinen ja maali orgaaninen. Orgaaniset (akryyli) maalit tarttuvat hyvin alustaan ja muodostavat yhtenäisen kalvon. Tämän tyyppinen maali on suhteellisen tiivistä, eikä kosteus pääse kulkeutumaan pois rakenteista ja se johtaa rappauksen pakkasvaurioihin. Tämä puolestaan aiheuttaa maalipintojen ja rappauksen rapistumisen. Mineraalisen rakenteen omaavat maalit (silikaatti ja silikonihartsi) muodostavat kemiallisen sidoksen alustan kanssa eivätkä luo tiivistä yhtenäistä kalvoa. Tämä antaa alustalle mahdollisuuden hengittää ja päästää ulos kosteutta. Maalia valittaessa on tärkeää huomioida alustan ominaisuudet. Syynä useisiin nykyisin esiintyviin ongelmiin on väärän maalityypin valinta suhteessa alustaan. Uuden ja vanhan pinnan yhteensopivuus ja pinnoitteen tekniset ominaisuudet ovat halutunlaisen lopputuloksen kannalta ratkaisevia tekijöitä. Mikroskooppikuva Elastocolor (akryyli) Mikroskooppikuva Silexcolor (silikaatti) Kalkkimaali Silexcolor- Silancolor Elastocolorjärjestelmä PLUS- järjestelmä järjestelmä Käsittelemäton: Hydraulinen kalkkirappaus (Kh) Kalkkirappaus (K) Kalkki-/sementtirappaus (KC) Muurauslaasti (C) (+) Betoni Aiemmin käsitelty: Silikaattimaalilla Silikonihartsimaalilla (+) Orgaanisella maalilla - - (+) sopii oikein hyvin + sopii (+) sopivuutta on harkittava - ei sovi

7 T U O T T E E T Mape-Antique Mape-Antique Rinzaffo Mape-Antique Mape-Antique MC Mape-Antique Mape-Antique FC 7 Hydraulinen kalkkipohjainen pohjarappauslaasti. Hydraulinen, kalkkipohjainen laasti karkeisiin täyttöihin. Hydraulinen, kalkkipohjainen hieno pintarappauslaasti. Mape-Antique Rinzaffo muodostuu hydraulisista sideaineista, hiekasta, erityisistä lisäaineista ja muovikuidusta. Laasti ei sisällä sementtiä ja omaa vastustuskyvyn mm. suolaa vastaan. Sitä käytetään ensimmäisenä laastikerroksena (pohjustuksena) ennen hydraulististen kalkkilaastien Mape-Antique MC:n tai Mape-Antique LC:n levittämistä. Mape-Antique Rinzaffo käytetään kivi-, muuri-, tiilipinnoille ja sitä suositellaan erityisesti pohjaksi vanhojen muurattujen rakennusten kunnostustöissä rakennusten ollessa kuluneita ja mm. kloridihyökkäysten vaurioittamia. Rappaus parantaa tarttuvuutta sekä kemiallista ja fyysistä vastustuskykyä suoloja vastaan. Pohjarappaus estää myös suoloja, kuten klorideja, tunkeutumasta huokosista laastin sisään. Mape-Antique Rinzaffo levitetään lastalla tai ruiskulla enintään noin 5 mm paksuiseksi kerrokseksi. Noin 7,5 kg/m² 5 mm kerrospaksuus 20 kg säkki Mape-Antique MC on hydraulinen kalkkilaasti ja muodostuu hydraulisesta sideaineesta, hiekasta, erityisistä lisäaineista ja kuiduista. Sitä käytetään karkeana täyttörappauslaastina vanhoissa rakennuksissa. Laasti ei sisällä sementtiä ja sitä käytetään kivimuurien ja tiilipintojen korjaukseen vanhemmissa rakennuksissa, joissa käytetyn laastin tulee olla mahdollisimman lähellä alkuperäistä hengittävyyden ja fysikaalisten ominaisuuksien puolesta. Mape-Antique MC lisää sateen ja lisääntyvän kosteuden vastustuskykyä sekä jäätymis-sulamisvaihteluiden vastustuskykyä. Tuote vähentää kutistumishalkeilua, alkalisoitumisreaktioita ja sulfaattihyökkäyksiä, joita esiintyy usein vanhoissa muurauksissa. Tuote sallii vesihöyryn ja kosteuden asteittaisen haihtumisen laastin läpi. Dmax 2,4 mm Ominaispaino: 1,6-1,8 kg/dm³ Puristuslujuus, 28 vrk: 4-6 N/mm² E-moduli, 28 vrk: N/mm² Väri: Vaalea beige Noin 1,5 kg/m² / 1 mm kerrospaksuus 25 kg säkki Mape-Antique FC on hydraulinen kalkkilaasti ja muodostuu hydraulisesta sideaineesta, hiekasta, erityisistä lisäaineista ja kuiduista. Sitä käytetään pintarappauslaastina Mape-Antique MC:n päällä vanhoissa rakennuksissa. Laasti ei sisällä sementtiä ja sitä käytetään kivimuurien ja tiilipintojen korjaukseen vanhemmissa rakennuksissa, joissa käytetyn laastin tulee olla mahdollisimman lähellä alkuperäistä hengittävyyden ja fysikaalisten ominaisuuksien puolesta. Mape-Antique FC lisää sateen ja lisääntyvän kosteuden vastustuskykyä sekä jäätymis-sulamisvaihteluiden vastustuskykyä. Tuote vähentää plastisia kutistumahalkeamia, alkalisoitumisreaktioita ja sulfaattihyökkäyksiä, joita esiintyy usein vanhoissa muurauksissa. Tuote sallii vesihöyryn ja nousevan kosteuden asteittaisen haihtumisen laastin läpi. Dmax 0,3 mm Ominaispaino: 1,65-1,85 kg/dm³ Puristuslujuus, 28 vrk: 8-10 N/mm² E-moduli, 28 vrk: N/mm² Väri: Vaalea harmaa Noin 1,45 kg/m² / 1 mm kerrospaksuus 25 kg säkki

8 T U O T T E E T 8 Murmørtel kl. B Murmørtel kl. B M 100/510 Murmørtel kl. B Murmørtel kl. B KC 35/65/520 Murmørtel kl. C Murmørtel kl. C KC 50/50/610 Rappaus- ja muurauslaasti luokka B. Rappaus- ja muurauslaasti luokka B. Rappaus- ja muurauslaasti luokka C. Laastia käytetään tiilien, kevytharkkojen, kantavien ja ei-kantavien muurirakenteiden, betonikiven, lohkareiden, luonnonkiven, liuskekiven ja vastaavien muuraukseen ja rappaukseen. Laastia käytetään tiilien, kevytharkkojen kantavien ja ei-kantavien muurirakenteiden ja vastaavien muuraukseen ja rappaukseen, sekä vanhempien tiilirakenteiden kunnostukseen ja korjaukseen. Laastia käytetään tiilien, kevytharkkojen, kantavien ja ei-kantavien muurirakenteiden ja vastaavien muuraukseen ja rappaukseen, sekä vanhempien tiilirakenteiden kunnostukseen ja korjaukseen. Laastia käytetään sekä ulko- että sisätiloissa. Laastia käytetään sekä ulko- että sisätiloissa. Laastia käytetään sekä ulko- että sisätiloissa. Laasti täyttää NS 3120 standardin vaatimukset ja sisältää mm. sementtiä ja lisäaineita suhteessa 100/510. Noin 18 kg/m² / 1 cm kerrospaksuus Ominaispaino: 1,70-1,90 kg/dm 3 Puristuslujuus: 8 N/mm² 25 kg säkki ja 500 kg suursäkki Laasti täyttää NS 3120 standardin vaatimukset ja sisältää mm. kalkkia, sementtiä ja lisäaineita suhteessa 35/65/520. Noin 18 kg/m² / 1 cm kerrospaksuus Ominaispaino: 1,70-1,90 kg/dm 3 Puristuslujuus: 8 N/mm² 25 kg säkki ja 500 kg suursäkki Laasti täyttää NS 3120 standardin vaatimukset ja sisältää mm. kalkkia, sementtiä ja lisäaineita suhteessa 50/50/610. Noin 18 kg/m² / 1 cm kerrospaksuus Ominaispaino: 1,70-1,90 kg/dm 3 Puristuslujuus: 5 N/mm² 25 kg säkki ja 500 kg suursäkki

9 T U O T T E E T Støpemørtel Støpemørtel C-25 (B20) Støpemørtel Støpemørtel C-35 (B30) Fasademørtel Fasademørtel SI 9 Ruiskutettava ohutrappauslaasti. Valulaasti pienempiin valutöihin. Valulaasti pienempiin valutöihin. Fasademørtel SI on erikoislaasti valettujen sekä muurattujen betonipintojen rappaukseen. Soveltuu myös kalsiumsilikaattilevyjen rappaukseen ja rouhekivien liimaamiseen. Valulaasti C-25 täyttää standardin NS 3120 vaatimukset. Muut ominaisuudet: Hyvä valettavuus Pakkasenkestävä Hyvä työstettävyys Laasti levitetään tavallisilla muurausja valuvälineillä. D max : 4,0 mm Ilmapitoisuus: 6-10 % Puristuslujuus: Noin 25 N/mm² 20 kg/m 2 / 1 cm kerrospaksuus 25 kg säkki Valulaasti C-35 täyttää standardin NS 3120 vaatimukset. Muut ominaisuudet: Hyvä valettavuus Pakkasenkestävä Hyvä työstettävyys Laasti levitetään tavallisilla muurausja valuvälineillä. D max : 4,0 mm Ilmapitoisuus: 6-10 % Puristuslujuus: Noin 35 N/mm² 20 kg/m 2 / 1 cm kerrospaksuus 25 kg säkki Käytetään myös rappauslaastina osana Mapetherm Nordic järjestelmää (tuulettuva, rappauspintainen julkisivujärjestelmä). Laasti saatavana harmaana, mustana ja valkoisena. Harmaata saatavana myös kuituvahvisteisena ja pakkasta kestävänä versiona (Fasademørtel SI FF). Fasademørtel SI:tä voidaan käyttää myös rappaukseen yhdessä alkaalinkestävän lasikuituverkon, Mapetherm Net:in kanssa. Muita ominaisuuksia: Kiinnittyy erittäin hyvin alustaan Hyvä työstettävyys Joustava Käytetään ulkona ja sisällä Laasti levitetään tavallisella muurausvälineillä tai ruiskutetaan 6-8 mm ruiskutinsuuttimella. D max : 1,0 mm Puristuslujuus ruiskutettuna: Noin 30 N/mm² 19 kg/m 2 / 1 cm kerrospaksuus 25 kg säkki

10 T U O T T E E T 10 Superflyt Superflyt Antifreeze N Antifreeze N Mapelatex RM Mapelatex RM Superplastisoiva laastin ja betonin lisäaine. Superflyt lisätään betoniin tai laastiin massan notkistamiseksi ja/tai lisättävän vesimäärän vähentämiseksi. Superflytiä voidaan annostella aina 1,5 %:iin sementin painosta. 1 litra Superflytiä riittää 3:n säkkiin sementtiä (75 kg). Valmislaastissa ei Superflytiä tule käyttää enempää kuin 1 dl 25 kg:n säkkiä kohti. Suuremmat määrät voivat aiheuttaa massan erottumista tai kuivumisen hidastumista. Lisää noin ¾ sekoitusvedestä, lisää massa ja sen jälkeen Superflyt loppuveden kanssa. Sekoita massa hyvin saadaksesi Superflytistä suurimman mahdollisen hyödyn. Superflytiä voi säilyttää yli +10 C lämpötiloissa ja varastoida 12 kk. 1 litran pullo Kloridivapaa, jäätymispistettä alentava betonin ja laastin lisäaine. Antifreeze N on jäätymistä estävä lisäaine alhaisissa lämpötiloissa tapahtuvaan muuraukseen ja valuun. Antifreeze N vaikuttaa pääasiallisesti sekoitusveden jäätymispistettä alentavasti, mikä edesauttaa lujuudenkehityksen jatkumisen alhaisissa lämpötiloissa. Tavallisia muuraus- ja valurutiineja on noudatettava vaikka Antifreeze N:ää käytetään. Alustan on oltava täysin puhdas lumesta ja jäästä sekä pintojen lämpötilan on oltava > 0 C. Lisäksi on käytettävä peitettä ja/tai eristettä sitoutumisen vauhdittamiseksi ja tuoreen massan kuivumisen hidastamiseksi. Annostus: Aina - 5 C:een: 10 % vesimäärästä Aina - 10 C:een: 15 % vesimäärästä 5 ja 25 litran kannu Mapelatex RM on sementtilaasteihin tarkoitettu styreenibutadieeniemulsio, joka parantaa työstettävyyttä, vetolujuutta ja tartuntaa. Emulsiota voidaan lisätä laasteihin ja kiinnitysmassoihin jolloin se ehkäisee ohuiden kerrosten murtumista ja repeytymistä alustastaan. Mapelatex RM on erittäin alkaalinkestävä ja siihen on lisätty homeenesto- ja sienikasvuston estoainetta. Emulsio kestää pakkasta aina - 10ºC. Annostus: Paikkaus- ja rappauslaastiin 1 osa Mapelatex RM:ää ja 3 osaa vettä. Seoksella saadaan laastiin sopiva koostumus. Tartuntalaasti: 10 osaa laastia, 1 osa Mapelatex RM:ää ja 3 osaa vettä. Tuore laasti levitetään märkää märälle tartuntalaastin päälle. Toimitetaan 1 litran pulloissa, 5 ja 25 litran kannuissa

11 T U O T T E E T Kalkmaling Kalkmaling Murtett Murtett Cem-Elastic Cem-Elastic 11 Joustava sementtipinnoite. Kalkkipohjainen, diffuusioavoin slammausmassa. Kalkmaling levitetään pensselillä, telalla tai ruiskulla. Väri: Kalkmaling muodostuu 90 %:sesti mineraaliaineosista. Toimitetaan jauheena johon lisätään vesi välittömästi ennen levitystä. Voidaan käyttää tiili-, ja kevytbetonipinnoille, muurausja rappauspinnoille, kallio- ja betonipinnoille. Karbonatisoituminen: Valkoinen, mutta voidaan toimittaa tilauksesta eri väreissä. Maalin pinnassa sävyeroja. Läpi karbonatisoitunutta 3 vuotta sään sykleille altistumisen jälkeen. Murtett on sementtipohjainen, ruiskutettava slammausmassa betonin pintakäsittelyyn. Murtett on diffuusioavoin slammausmassa/maali betonipinnoille. Tuotetta käytetään sokkeleissa, kellareissa jne. vesitiiviinä mutta hengittävänä pinnoitteena. Murtettia on saatavana kahtena värinä, valkoisena ja harmaana. Murtett sisältää tiivistäviä ja tarttuvuutta parantavia aineita. 10 kg astia 25 kg säkki 48 säkkiä/lava Cem-Elastic on joustava kaksikomponenttinen sementtipinnoite. Tuote on halkeamia silloittava, diffuusioavoin ja pakkasenkestävä. Cem-Elastic toimitetaan jauheena (komponentti A) ja nesteenä (komponentti B). Nämä kaksi komponenttia sekotetaan keskenään ennen käyttöä. Tyypillisiä käyttöalueita ovat betonirakenteet, sillat, laiturit jne. jotka ovat alttiita suola- ja ympäristökuormituksille sekä rakenteiden liikkeelle. Muita ominaisuuksia: Säilyttää joustavuutensa hyvin aina -20 C asti UV-kestävä Toimitetaan valkoisena ja kahtena harmaan sävynä Hyvä tartunta alustaan Kestää kevyttä kävelyliikennettä Klorideja jarruttava Karbonatisoitumista hidastava Kestää jäätymis-, sulamisvaihteluja Voidaan päällemaalata Elastocolor maalilla Cem-Elastic levitetään harjalla, telalla tai ruiskulla 2-4 kerroksena. Puristuslujuus: 4,2 N/mm² Noin 1-2,5 kg/m 2 20 kg säkki 1,8 kg/m 2 /1 cm kerrospaksuus 35 kg yhdistelmä (Komponentti A 25 kg, komponentti B 10 kg)

12 T U O T T E E T 12 Silexcolor Silexcolor Primer Modifioitu kaliumsilikaattipohjuste. Silexcolor Primer on vesipohjainen modifioitu kaliumsilikaattipohjuste jota käytetään ennen Silexcolor Paintin tai Silexcolor Tonachinon levitystä. Silexcolor Primer imeytyy syvälle alustan huokosiin, mutta ei muodosta kalvoa, eikä heikennä alustan kykyä päästää vesihöyryä lävitseen. Silexcolor Primer tasoittaa alustan imevyyttä ja antaa erinomaisen tartunnan lopulliselle pintakäsittelylle. Silexcolor Primer ei sisällä mitään orgaanisia yhdisteitä ja se on kehitetty DIN standardin mukaisesti. Silexcolor Primer on käyttövalmis tuote eikä sitä tule ohentaa vedellä eikä liuottimilla. Se levitetään sekoituksen jälkeen yhtenä kerroksena pensselillä, telalla tai ruiskulla. Silexcolor Primerin kuivuttua (vaatii vähintäin 12 tuntia +20ºC:ssa) voidaan maalaus suorittaa Silexcolor Paintillä, Silexcolor Tonachinolla tai Silexcolor Marmorinolla g/m 2 riippuen alustan huokoisuudesta 10 kg kannu

13 Silexcolor Silexcolor Paint Silexcolor Silexcolor Tonachino 13 Silikaattipohjainen maalijärjestelmä joka suojaa ja antaa näyttävän maalipinnan sementti- ja kalkkipohjaisille alustoille. Hyvin vesihöyryä läpäisevä ja sitä voidaan käyttää sekä ulkona että sisällä. Silexcolor Paint on julkisivumaali huokoisiin seinäpintoihin säätä ja tuulta vastaan kun halutaan säilyttää rakenteen hyvä vesihöyryn läpäisevyys. Silexcolor Paint sopii hyvin kalkki- ja hydraulisen kalkkirappauksen loppukäsittelyyn. Täysin kovettuneena Silexcolor Paint muodostaa kalvottoman vesihöyryä läpäisevän pinnan. Silexcolor Paint ohennetaan ennen käyttöä Silexcolor Primerilla (20 %) ja levitetään sekoittamisen jälkeen kahtena kerroksena pensselillä, telalla tai ruiskulla. Ominaisuudet: Vesihöyrydiffuusio (µ): 214 Vesihöyrydiffuusio v/100 µm: Sd(H2O) = 0,02 m Silexcolor Paintia on saatavana ColorMap järjestelmän väreihin sävytettynä g/m 2 / kaksi maalikerrosta 20 kg astia Mineraalinen, pastamainen, kaliumsilikaattipohjainen hiertopinnoite. Silexcolor Tonachino on läpivärjätty hiertopinnoite, jota käytetään sementtija kalkkipohjaisten rappauslaastien suojaamiseen ja pinnoitukseen. Kovettumisen jälkeen Silexcolor Tonachino muodostaa pysyvän yhdisteen, joka ei muuta alustan vesihöyryn läpäisevyyttä. Silexcolor Tonachino on erittäin tehokas alustan pienten epätasaisuuksien peittämiseen ja se muodostaa näyttävän ulkopinnan. Silexcolor Tonachino levitetään ruostumattomalla teräs- tai muovilastalla tasainen ja yhtenäinen kerros. Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja kiinteä ja kaiken vanhan maalin täytyy olla poistettu. Silexcolor Tonachino levitetään sen jälkeen kun alusta on käsitelty Silexcolor Primerilla. Ominaisuudet: Vesihöyrydiffuusio (µ): 39 Vesihöyrydiffuusio v/200 µm: Sd(H2O) = 1,5 mm Silexcolor Tonachino on saatavana ColorMap järjestelmän väreihin sävytettynä. Silexcolor Tonachino on saatavana 0,7 mm ja 1,2 mm raekokona sekä tilauksesta 1,5 mm ja 2 mm raekokokona. 2-3,5 kg/m 2 alustasta riippuen 20 kg astia

14 T U O T T E E T 14 Silancolor Silancolor Cleaner Plus Silancolor Silancolor Primer Plus Vesipohjainen puhdistusaine homeisille pinnoille. Silancolor Cleaner Plus on puhdistusaine joka tunkeutuu hyvin rakenteeseen ja on näin ollen hyvin tehokas jo vahinkoja aiheuttaneita home- ja sienirihmastoja vastaan. Silancolor Cleaner Plus on vesipohjainen eikä sisällä minkäänlaisia orgaanisia liuotteita. Tuote on osa Silancolor Plus maalausjärjestelmää. Silancolor Cleaner Plus ohennetaan vedellä suhteessa 1:3 ja levitetään pensselillä tai ruiskulla. Seoksen on annettava vaikuttaa muutaman minuutin ennenkuin härme jne. poistetaan harjalla. Toimenpide toistetaan tarpeen mukaan. Käsittelyn päätyttyä Silancolor Cleaner Plussaa ei poisteta, vaan sen annetaan kuivua ennen Silancolor Primerin levitystä. 0,2-1 kg/m 2 alustasta riippuen 1 ja 5 kg astia Silaani-/siloksaanipohjainen ja vesiliukoinen pohjuste. Silancolor Primer Plus on vesiliukoinen, silaani-/siloksaanipohjainen pohjuste, jolla on erittäin hyvä imeytyvyys alustaan. Silancolor Primer Plussaan on kehitetty erityisominaisuudet sienirihmastoa ja hometta vastaan ja sitä käytetään yhdessä Silancolor Cleanerin kanssa. Silancolor Primer Plus tasoittaa alustan imevyyttä ja antaa erinomaisen tartunnan loppulliselle maalipinnalle. Silancolor Primer Plus sitoo ja vahvistaa käsiteltävän alustan. Silancolor Primer Plus on hajuton eikä sisällä minkäänläisia orgaanisia liuotteita. Silancolor Primer Plus on käyttövalmis tuote, eikä sitä saa ohentaa vedellä tai liuottimilla. Sekoittamisen jälkeen se levitetään yhtenä kerroksena pensselillä, telalla tai ruiskulla. Kuivumisen jälkeen Silancolor Primer Plus päällemaalataan Silancolor Plussalla tai Silancolor Tonachinolla. 0,1-0,3 kg/m 2 riippuen alustan huokoisuudesta 10 kg astia

15 Silancolor Silancolor Paint Plus Silancolor Silancolor Tonachino T U O T T E E T 15 Vesihöyryä läpäisevä silikonihartsipohjainen maalausjärjestelmä jolla on vettä hylkivä ominaisuus. Silancolor Paint Plus antaa koristeellisen pintakäsittelyn sementti- ja kalkkipohjaisille alustoille sekä aikaisemmin maalatuille pinnoille sisä- ja ulkotiloissa. Silancolor Paint Plus on vettä hylkivä julkisivumaali seinäpintoihin jotka vaativat erittäin hyvää suojausta säätä ja tuulta vastaan sekä pinnoille joilta vaaditaan hyvää vesihöyryn läpäisevyyttä ja suojaa hometta ja sienirihmastoa vastaan. Diffuusioavoin pastamainen silikonihartsipohjainen hiertopinnoite. Silancolor Tonachino on läpivärjätty hiertopinnoite sementti- ja kalkkipohjaisten rappauslaastien suojaamiseen ja sitä voidaan käyttää myös aiemmin käsitellyille pinnoille. Silancolor Tonachino on hyvin diffuusioavoin eikä heikennä alustan kykyä päästää ulos vesihöyryä. Läpivärjätty pinnoite muodostaa kauniin pinnan joka peittää hyvin tehokkaasti alustan pienet epätasaisuudet. Silancolor Paint Plus sopii hyvin kalkkirappauksen ja hydraulisen kalkkirappauksen pintakäsittelyyn ja muodostaa alkaaleja, UV-säteilyä ja vanhenemista hyvin kestävän pinnan muiden ominaisuuksien heikkenemättä. Silancolor Paint Plus ohennetaan vedellä (15-25 %) ennen käyttöä ja levitetään sekoittamisen jälkeen kahtena kerroksena pensselillä, telalla tai ruiskulla. Ominaisuudet: Vesihöyrydiffuusio (µ): 339 Vesihöyrydiffuusio v/200 µm: Sd(H2O) = 0,07 m Silancolor Tonachino levitetään ruostumattomalla teräs- tai muovilastalla tasaiseksi ja yhtenäiseksi kerrokseksi. Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas ja kiinteä. Silancolor Tonachino levitetään Silancolor Primer Plussalla pohjustetulle alustalle. Ominaisuudet: Vesihöyrydiffuusio (µ): 178 Vesihöyrydiffuusio v/1,5 mm: Sd(H2O) = 0,267 m Silancolor Tonachinoa on saatavana ColorMap järjestelmän väreihin sävytettynä. Silancolor Paint Plus on saatavana ColorMap järjestelmän väreihin sävytettynä. Silancolor Tonachinoa on kahta eri raekokoa: 0,7 mm ja 1,2 mm g/m 2 / kahtena kerroksena 20 kg astia 2-3 kg/m 2 / alustasta riippuen 20 kg astia

16 T U O T T E E T 16 Malech Malech Mikronisoitu, akryylipohjainen pohjuste vesidispersiona. Malech on tarkoitettu alustoille jotka maalataan Elastocolor-sarjan tuotteilla. Malech tasoittaa alustan imevyyttä ja parantaa julkisivumaalien tartuntaa. Mikronisoitumisprosessin ansiosta Malech tunkeutuu muita akryylipohjusteita syvemmälle alustaan. Malechia voidaan käyttää mm: Käsittelemättömälle betonipinnalle Sementtimuuraukselle Akryylimaalilla aikaisemmin maalattuun pintaan Malechia levitetään kuivalle ja puhdistetulle alustalle telalla, pensselillä tai ruiskulla. Pohjusteen ja maalin välille syntyy kemiallinen reaktio kun Elastocolor levitetään 24 tuntia pohjustuksesta. Malech on käyttövalmis tuote, mutta sitä voidaan ohentaa aina 50 %:iin asti vedellä alustan imevyydestä riippuen. Alin käyttölämpötila on: +5 o C g/m 2 10 kg kannu

17 SURFACE PROTECTION SURFACE PROTECTION D Elastocolor Elastocolor Elastocolor Elastocolor Rasante T U O T T E E T 17 Näyttävä ja elastinen akryylimaali vesidispersiona. Yksikomponenttinen, kuituvahvisteinen elastinen hiertopinnoite joka perustuu akryylisideaineeseen vesidispersiossa. Elastocolor on vesiohenteinen ja halkeamia silloittava maali betonirakenteiden maalaukseen ja suojaamiseen. Kuivuttuaan Elastocolor luo elastisen kalvon joka on vettä hylkivä, mutta samalla hengittävä. Elastocolorin ominaisuudet CO2:n hyökkäysten torjujana ovat myös erittäin hyvät. Elastocolor suositellaan pohjustettavaksi Malech pohjusteella alustan imukyvystä riippuen. Elastocoloria levitetään 2 tai 3 kerrosta telalla, pensselillä tai ruiskulla. Elastocolor Rasante on hiertopinnoite joka soveltuu huokosten ja naarmujen täyttöön betoni- ja sementtimuurausalustoissa. Elastocolor Rasante voidaan myös vahvistaa Elastocolor Fibernett verkolla. Ennen Elastocolor Rasanten levittämistä suositellaan pohjustusta Malech pohjusteella alustan imevyydestä riippuen. Elastocolor Rasante levitetään puhdistetulle pinnalle teräslastalla, kumilastalla tai ruiskulla. Saatavana useissa NCS järjestelmän väreissä. Elastocoloria on saatavana useissa NCS järjestelmän väreissä. Vesihöyrydiffuusio (µ): 2193 Vesihöyrydiffuusio v/250 µm: Sd(H2O) = 0,5 m g/m 2 / levityskerta 20 kg astia Elastocolor Rasantea on myös Elastocolor Rasante SF variaationa johon on lisätty karkeampaa täyteainetta ja se sopii hiottavaksi. Ominaisuudet: Elastocolor Rasante Vesihöyrydiffuusio (µ): 1417 Vesihöyrydiffuusio v/400 µm: Sd(H2O) = 0,6 m g/m 2 / levityskerta 20 kg astia Elastocolor Rasante SF Vesihöyrydiffuusio (µ): 1242 Vesihöyrydiffuusio v/ 600 µm: Sd(H2O) = 0,7 m EN g/m 2 / levityskerta 20 kg astia EN

18 T U O T T E E T 18 Megatec Megatec Megasil SB Megasil SB Megatec on SMP-polymeeripohjainen erittäin elastinen tiivistysmassa ja liima joka kovettuu ilmankosteudesta. Sopii hyvin tiivistyksiin ovien ja ikkunoiden ympärillä, putkistojen ympärillä sekä lattian ja seinän rajapinnassa. Megatecillä on hyvä tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin ilman pohjustetta, esim. puuhun, metalliin, betoniin ja muraukseen/rappaukseen. Megatec kestää lämpötilan vaihteluja välillä ºC. Megatec on saatavana seuraavina väreinä: 100 valkoinen, 113 sementinharmaa, 144 suklaanruskea ja 120 musta. Megatec voidaan päällemaalata. 310 ml patruuna, 12 patruunaa/laatikko Megasil SB on yksikomponenttinen erittäin elastinen silikonipohjainen saumamassa. Megasil SB on eritäin elastinen rakennus- ja saniteettisilikoni, joka soveltuu hyvin asennus- ja liitossaumoihin esim. ovien ja ikkunoiden ympärillä Megasil SB:tä käytetään ilman pohjustetta. Megasil SB on elastinen lämpötilojen -40ºC ºC välillä. Megasil SB on saatavana seuraavina väreinä: 100 valkoinen, 110 vaaleanharmaa, 111 hopeanharmaa, 113 sementinharmaa, 114 antrasiitti ja 999 kirkas. Megasil SB:tä ei voi päällemaalata. 310 ml patruuna, 20 patruunaa/laatikko ja 600 ml pusseissa, 12 pussia/laatikko.

19 T U O T T E E T Silimp H Silimp H 2 O Stenimpregnering Stenimpregnering C1 Wallgard Wallgard Graffiti Barrier 19 Silimp H2O on vesipohjainen silaanikylläste huokoiselle mineraalialustalle. Silimp H2O on väritön, vettä hylkivä impregnointiaine huokoisille pinnoille kuten betonille, kevytbetonille, kattokiville, muuratulle ja rapatulle pinnalle, tiilelle ja luonnonkivelle. Silimp H2O on diffuusioavoin eikä muodosta pintakalvoa. Silimp H2O estää tehokkaasti veden imeytymisen ja suojaa näin myös veteen liuenneita suoloja (esim. klorideja) vastaan. Silimp H2O levitetään tehokkaimmin ruiskulla ja se on syytä levittää useana kerroksena (2-3) parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Alustan on oltava puhdas ja kuiva ennen levitystä eikä se saa olla aikaisemmin kyllästetty silaanilla/siloksaanilla. Mikäli näin on tapahtunut käytä Stenimpregnering C1:stä. Liuotinvapaa silaanikylläste mineraalialustoille. Stenimpregnering C1 on väritön, vettä hylkivä kylläste mineraalipinnoille kuten käsittelemättömälle betonille. Stenimpregnering C1 on diffuusioavoin eikä muodosta pintakalvoa. Stenimpregnering C1 on klorideja jarruttava, mikä on Norjassa dokumentoitu ja Statens Vegvesenin hyväksymä käytettäväksi betonirakenteissa merellä (sillat, laiturit). Lisäksi tuote on Ruotsin siltanormin, Bro 04 vaatimukset täyttävä. Stenimpregnering C1 levitetään tehokkaimmin ruiskulla ja se on syytä levittää useana kerroksena (2-3) parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Alustan on oltava puhdas ja kuiva ennen levitystä. Stenimpregnering C1:tä voidaan käyttää alustalla joka on kyllästetty aikaisemmin silaanilla/siloksaanilla. Vahapohjainen graffitisuoja. Wallgard Graffiti Barrier on suojaava vahapohjainen käsittely sekä huokoisille että imemättömille alustoille. Wallgard Graffiti Barrier luo suojaavan kalvon muuttamatta alustan vesihöyryn läpäisevyyttä ja estää graffitien kiinnittymisen syvälle alustaansa. Wallgard Graffiti Barrier ei muodosta näkyvää kalvoa, mutta tekee pinnan vähemmän kiiltäväksi. Koelevitystä suositellaan ei-huokoisille alustoille kuten marmorille jne. Wallgard Graffiti Barrier levitetään puhtaalle ja kiinteälle alustalle pensselillä, telalla tai ruiskulla g/m 2 5 ja 20 kg astia Aktiivinen sisältö: Noin 25 % Aktiivinen sisältö: Noin 100 % g/m 2 erittäin huokoiselle alustalle 20 kg astia g/m 2 8,9 kg (10 l) kannu

20 R E S C O N M A P E I N J U L K I S I V U J Ä R J E S T E L M Ä T 20 KOLMIKERROKSINEN HYDRAULINEN SILIKAATILLA MAALATTU KALKKIRAPPAUS Mape-Antique Rinzaffo Mape-Antique MC Mape-Antique FC Silexcolor Primer Silexcolor Paint KAKSIKERROKSINEN HYDRAULINEN SILIKAATILLA PINTARAPATTU KALKKIRAPPAUS Mape-Antique Rinzaffo Mapetherm Net Mape-Antique MC Silexcolor Primer Silexcolor Tonachino KOLMIKERROKSINEN KC-RAPPAUS SILIKONIEMULSIOMAALILLA Murmørtel luokka B, M 100/510 Murmørtel luokka C, KC 50/50/610 Silancolor Primer Plus Silancolor Paint Plus

BETONIN KORJAUS BETONIN KORJAUS

BETONIN KORJAUS BETONIN KORJAUS BETONIN KORJAUS 1 BETONIN KORJAUS RESCON MAPEIN KEHITYS 1976 RESCON perustetaan, ja yritys käynnistää kovamuovin, betonin lisäaineiden ja erikoislaastien tuotannon. 1983 RESCON perustaa RESCONSULT tytäryhtiön.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

rappauspinnat Finngard- ja Finnseco-tuotteet

rappauspinnat Finngard- ja Finnseco-tuotteet rappauspinnat Rappauspinnat rappauskorjaukset Paikkarappaus on tehtävä ennen syyssateiden ja pakkasten tuloa pakkasvaurioiden välttämiseksi. Kun vuorokauden keskilämpötila laskee alle 5 C:n, rappauslaastin

Lisätiedot

Uusinta Rappaus. Korjausrakentaminen. Parhaat rakennustekniste ominaisuudet Lämpöäeristävä julkisivu Sopii kaikille mineraalisille alustoille

Uusinta Rappaus. Korjausrakentaminen. Parhaat rakennustekniste ominaisuudet Lämpöäeristävä julkisivu Sopii kaikille mineraalisille alustoille Uusinta Rappaus Korjausrakentaminen Parhaat rakennustekniste ominaisuudet Lämpöäeristävä julkisivu Sopii kaikille mineraalisille alustoille Ohjeita kohteisiin, joissa vanha rappaus uusitaan kokonaisuudessaan

Lisätiedot

On uuden maailmankuvan aika. SCHWENKin tri-o-tuotteet

On uuden maailmankuvan aika. SCHWENKin tri-o-tuotteet On uuden maailmankuvan aika. SCHWENKin tri-o-tuotteet tri-o-haft tri-o-roll tartuntalaasti telattava tartuntapohja Uusi sideaineyhdistelmä {kestäviin kemiallis-fysikaalisiin kiinnityksiin} Tuttu ongelma

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MIKROSEMENTTI MEDIUM VESIERISTETYLLE POHJALLE MÄRKÄTILAN SEINÄT.

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MIKROSEMENTTI MEDIUM VESIERISTETYLLE POHJALLE MÄRKÄTILAN SEINÄT. Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS 1. Cement primer- voidaan ohentaa

Lisätiedot

PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ.

PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. Juvan teollisuuskatu 21 B Puh. 09-774 2720 www.kivira.fi 02920 Espoo Fax. 09-774 27211 info@kivira.fi

Lisätiedot

RENOFIX RT 310 P TARTUNTADISPERSIO

RENOFIX RT 310 P TARTUNTADISPERSIO TAMMIKUU 2011 Korvaa T 310 P-esitteen marraskuu 1996 ENOFIX T 310 P TATUNTADISPESIO enofix T 310 P on polymeeridispersio, jolla voidaan parantaa betonin/betonin tai betonin/laastin välistä tartuntaa. enofix

Lisätiedot

RENOFIX RT 300 LAATTALAASTI VESIERISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN TEKNISET TIEDOT

RENOFIX RT 300 LAATTALAASTI VESIERISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN TEKNISET TIEDOT JOULUKUU 2011 Korvaa T 300-esitteen ENOFIX T 300 LAATTALAASTI VESIEISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN enofix T 300 on kaksikomponenttinen (T 300 K + T 300 P) laattalaasti, joka kovetuttuaan muodostaa elastisen

Lisätiedot

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin TUOTEKUVAUS laajenee kuumuuden vaikutuksesta yli +180 C lämpötilassa estäen palon, savun, ja palokaasujen etenemisen sekä toimii äänikatkona. saavuttaa EI240 palonkestoajan paloluokitelluissa sauma- ja

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MIKROSEMENTTI MEDIUM VESIERISTETYLLE POHJALLE MÄRKÄTILAN LATTIAT.

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MIKROSEMENTTI MEDIUM VESIERISTETYLLE POHJALLE MÄRKÄTILAN LATTIAT. Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS 1. Cement primer- voidaan ohentaa

Lisätiedot

sidosaineet ja liimat

sidosaineet ja liimat sidosaineet ja liimat AIR-ONE Ultra kevyt, korkean hyötysuhteen ja -polymeroitumisasteen omaava yksi komponenttinen kiinnityslaasti keraamisille laatoille. Ominaisuudet o korkea tehokkuus o yksikomponenttinen

Lisätiedot

HINNASTO 2015 (ALV. 0 %)

HINNASTO 2015 (ALV. 0 %) HINNASTO 2015 (ALV. 0 %) Epoksimaalit, pohjusteet, sulkuepoksi Bio -pohjaiset epoksipinnoitteet Hengittävät epoksipinnoitteet Polyuretaanimaalit ja pinnoitteet Akryylituotteet Muut tuotteet Työkalut ja

Lisätiedot

Yki Rouhepinnoite viimeistelee talon ulkokuoren ja lopullisen ilmeen. Rakennusteknisesti oikein toteutettu sokkeli ja julkisivu on pitkäikäinen ja

Yki Rouhepinnoite viimeistelee talon ulkokuoren ja lopullisen ilmeen. Rakennusteknisesti oikein toteutettu sokkeli ja julkisivu on pitkäikäinen ja Hyvin peittävä, arvokkaan näköinen rouhepinnoite on suunniteltu erityisesti uusille ylitasoitetuille harkkopinnoille sekä betonipinnoille. Soveltuu myös maalatuille betonipinnoille. Markkinoiden laajin

Lisätiedot

08. RAPPAUSLAASTIT. Tulostettu 9.6.2016 1 / 25

08. RAPPAUSLAASTIT. Tulostettu 9.6.2016 1 / 25 Tulostettu 9.6.2016 1 / 25 08. RAPPAUSLAASTIT Rappauslaasti KS 10/90 2 Rappauslaasti KS 35/65 4 Rappauslaasti KS 50/50 6 Rappauslaasti KS 65/35 8 Rappauslaasti KS 35/65 kuitu 10 Pohjanoikaisulaasti 13

Lisätiedot

TUOTTEET LATTIOIDEN TASOITUKSEEN LATTIATASOITTEET

TUOTTEET LATTIOIDEN TASOITUKSEEN LATTIATASOITTEET TUOTTEET LATTIOIDEN TASOITUKSEEN LATTIATASOITTEET 2 RESCON MAPEIN KEHITYS 976 RESCON perustetaan ja yritys käynnistää kovamuovin, betonin lisäaineiden ja erikoislaastien tuotannon. 98 RESCON perustaa RESCONSULT

Lisätiedot

Mikrosementin asentaminen

Mikrosementin asentaminen Mikrosementin asentaminen 1. Pinnan valmistelu Pinnan tulee olla kauttaaltaan puhdas ja tasainen. Mikäli pinnassa on eri materiaalien yhtymäkohtia (materiaalien eri imukyky), lisää kaksi (2) kerrosta Impoxy

Lisätiedot

Conbit. Älä sekoita laastia kerralla enempää kuin ehdit käyttämään 45 minuutissa. Hävitä kovettumaan alkanut laasti.

Conbit. Älä sekoita laastia kerralla enempää kuin ehdit käyttämään 45 minuutissa. Hävitä kovettumaan alkanut laasti. Conbit Nopeasti kuivuva, vesitiivis ja pakkasenkestävä laasti betonilaattojen, luonnonkivien ja reunakivien saumaamiseen sekä kiinnittämiseen asfalttiin tai betoniin KÄYTTÖKOHTEET Hyvien tartuntaominaisuuksien

Lisätiedot

KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje

KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje Rapattava alusta Kevytbetoni (Siporex), kevytsorabetoni (Leca-harkko), betoni,

Lisätiedot

Mapefloor PU Flex. Itsetasoittuva, elastinen polyuretaanipinnoite

Mapefloor PU Flex. Itsetasoittuva, elastinen polyuretaanipinnoite IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD PRINCIPLES PI-MC-PR-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE Mapefloor SR SYNTHETIC RESINS B2,0 AR0.5-IR4 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS Itsetasoittuva, elastinen

Lisätiedot

Enketop Pitkäikäinen pinnoite parvekkeille ja terasseille

Enketop Pitkäikäinen pinnoite parvekkeille ja terasseille Pitkäikäinen pinnoite parvekkeille ja terasseille Yksikomponenttinen pinnoitusjärjestelmä. Pitkäikäinen pinnoite parvekkeille ja terasseille Parvekkeet ja terassit eivät ainoastaan altistu jatkuvasti kovalle

Lisätiedot

Tiivistysaineet Ilmastointi

Tiivistysaineet Ilmastointi Tiivistysaineet Ilmastointi Tiivistysaineet Ilmastointi Tuotantolaitoksella Getingessä valmistetaan ABRAn tiivistysaineita muun muassa ilmastointialalle. Sunchem kykenee vastaamaan useimpiin tarpeisiin

Lisätiedot

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Tulostettu 25.6.2016 1 / 7 11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Kiviväri KS 2 Kiviväri S 5 Kiviväri KS 2 / 7 KIVIVÄRI KS Tuotekuvaus Fescon Kiviväri KS on kalkkisementtiperusteinen maali, jonka tartuntaominaisuuksia,

Lisätiedot

StoCretec. QS-Menetelmä. Huolellista rakentamista.

StoCretec. QS-Menetelmä. Huolellista rakentamista. StoCretec Sto Finexter Oy Betoninkorjaus QS-Menetelmä StoCretec Huolellista rakentamista. Huipputekniikkaa StoCretec iltä QS-menetelmän tuotteet kuivuvat ja reagoivat jo niin matalissa lämpötiloissa kuin

Lisätiedot

Diessner. Sisämaalit

Diessner. Sisämaalit Diessner Pohjustaminen Tuote Toimitusmuoto ja pakkausyksikkö Tiedot Toxol Käyttövalmis saneerausaine levän, homeen ja sammaleen likaamille pinnoille ulkona ja sisällä. Tehokas bakteereja, hometta ja levää

Lisätiedot

SAKRET Entisöintituotteet historiallisiin arvokohteisiin.

SAKRET Entisöintituotteet historiallisiin arvokohteisiin. SAKRET Entisöintituotteet historiallisiin arvokohteisiin. Riga 2012 Miten kaikki alkoi? SAKRET idea SAKRET-idea syntyi jo vuonna 1936. Amerikkalainen rakennusinsinööri, Arthur C. Avril näki ongelman siinä,

Lisätiedot

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 04 02 03 001 0 000024 Sika Multikit Sika MultiKit Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja korjausmassa Construction Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet

Lisätiedot

puupinnat ulkona KUULLOTTEET PEITTOSUOJAT PUUÖLJYT POHJUSTEET

puupinnat ulkona KUULLOTTEET PEITTOSUOJAT PUUÖLJYT POHJUSTEET puupinnat ulkona KUULLOTTEET PEITTOSUOJAT PUUÖLJYT POHJUSTEET 2 Woodex pitää puusta huolta Ulkona oleva puu tarvitsee suojaa vaihtelevilta sääolosuhteilta. Ja tietenkin kauniin värin, kuultavan tai peittävän.

Lisätiedot

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Tulostettu 9.7.2016 1 / 9 15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Fescotop F10 2 Fescotop F45K 5 Jälkihoitoaine 8 Fescotop F10 2 / 9 FESCOTOP F10 Tuotekuvaus Fescotop F10 on sementtipohjainen lattiakovete, joka levitetään

Lisätiedot

Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona

Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona Yleistä Ulkotiloissa betonia käytetään mm. kiinteistön julkisivuissa, tukimuureissa, sokkeleissa ja parvekkeissa. Betonijulkisivu Pääsääntöisesti

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 RAPPAUSOHJE BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rapattava alusta Betoniharkko

Lisätiedot

Enke Multi Protect asennusohje

Enke Multi Protect asennusohje Työvaiheet 1. Puhdista ja kuivaa alusta 2. Levitä alustalle pohjustusainetta 3. Maalaa Enke Multi Protect:illa 4. Anna kuivua Esikäsittely Ennen Enke Multi Protect:illa maalausta, on pinta käsiteltävä

Lisätiedot

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 1 ESITYÖT 1.1 Pintarakenteet Ennen betonikorjaus- tai pinnoitustöiden aloittamista on tilaajan edustajan kanssa käytävä läpi korjattavalla tai pinnoitettavalla alueella olevat

Lisätiedot

BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS

BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS Tuotekehityksen kuulumisia 17.9.2015, Tikkurila Oyj, Vantaa Jenni Järvinen & Juha Nikkola Sisältö Yleistä vesiohenteisista epokseista Tikkurilan Fontefloor EP tuotteet

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin TUOTEKUVAUS laajenee kuumuuden vaikutuksesta yli +180 C lämpötilassa estäen palon, savun, ja palokaasujen etenemisen sekä toimii äänikatkona. saavuttaa EI240 palonkestoajan paloluokitelluissa sauma- ja

Lisätiedot

Diessner. Betoninkorjausjärjestelmät

Diessner. Betoninkorjausjärjestelmät Diessner Yksikomponenttinen PCC- järjestelmä Yksikomponenttinen betoninkorjausjärjestelmä 1. Mineraalipohjainen korroosionsuoja- ja tartun talaasti K&H 2. Täyttölaasti PCC 2 3. Hienotasauslaasti PCC 05

Lisätiedot

Construction. Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R. Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima Osa Sikadur -Combiflex -järjestelmää

Construction. Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R. Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima Osa Sikadur -Combiflex -järjestelmää Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 07 03 02 003 0 000002 Sikadur-Combiflex CF liima Construction Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima

Lisätiedot

Rappaustyypin valinta alustan mukaan

Rappaustyypin valinta alustan mukaan Poltettutiili, kevytsoraherkko, betoniharkko, betoni tai vastaava Rappaus: yleensä Bayosan LL 66, SL 67, RK 39. Rappauslaastin valintaan vaikuttaa tuleva pinnoite, ympäristö jne. Yleisesti rappauspaksuuden

Lisätiedot

Nopeasti Tehokkaasti Taloudellisesti. Linjasaneeraustuotteita. Käsittelyohjeita. www.kivira.fi

Nopeasti Tehokkaasti Taloudellisesti. Linjasaneeraustuotteita. Käsittelyohjeita. www.kivira.fi Nopeasti Tehokkaasti Taloudellisesti Linjasaneeraustuotteita Käsittelyohjeita www.kivira.fi Lattiabetonit Lattia- ja seinä tasoitteet Speed Estrich E 300 SE 1 Lattiabetoni Käsi- ja konekäyttöön, pumpattavissa.

Lisätiedot

alsecco eristerapattu saumaton betonielementtijärjestelmä

alsecco eristerapattu saumaton betonielementtijärjestelmä alsecco eristerapattu saumaton betonielementtijärjestelmä EDISTYKSELLISTÄ JULKISIVUTEKNIIKKAA NARMAPINNOITUS OY Paattistentie 947, 21330 Paattinen 040-7646648 / 040-7646649 www.alseccofinland.fi Eristerappausjärjestelmät

Lisätiedot

TUNNELING & HEAVY CONSTRUCTION. Tunneling & heavy. construction

TUNNELING & HEAVY CONSTRUCTION. Tunneling & heavy. construction TUNNELING & HEAVY CONSTRUCTION Tunneling & heavy construction PRIMER RESCON MAPEIN KEHITYS 21976 RESCON perustetaan valmistamaan epoksija uretaanituotteita, betonin lisäaineita ja erikoiskuivalaasteja.

Lisätiedot

HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali

HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali OMINAISUUDET JA KÄYTTÖ: HENSOTHERM 4KS on paisuva, vesiohenteinen palosuojamaali. Maalin korkean viskositeetin ja hienojakoisuuden ansiosta palosuojamaalattu pinta on tasainen.

Lisätiedot

Betonilattioiden pinnoitusohjeet

Betonilattioiden pinnoitusohjeet Betonilattioiden pinnoitusohjeet BLY 12 / by54 Betonilattioiden pinnoitusohjeet 2010 BLY 7 / by45 Betonilattiat 2002 PSK 2703 standardi: Betonilattioiden pintakäsittely. Käyttösuositus prosessiteollisuudelle

Lisätiedot

Pinnoitus. Siporex hallit. Maalaus. Ohjeita. www.kivira.fi

Pinnoitus. Siporex hallit. Maalaus. Ohjeita. www.kivira.fi Pinnoitus Siporex hallit Maalaus Ohjeita www.kivira.fi Siporex hallien pinnoitus Ohjeita Toukokuu 2015 Uudelleen pinnoitus tai maalaus Alustavat työt Selvitetään millä tuotteella / tuotteilla halli on

Lisätiedot

Kaksi komponenttinen haponkestävä epoksilaasti jolla kirkkaat kiiltävät värit. Ihanteellinen laatoituksille joilta vaaditaan hyvää puhdistettavuutta.

Kaksi komponenttinen haponkestävä epoksilaasti jolla kirkkaat kiiltävät värit. Ihanteellinen laatoituksille joilta vaaditaan hyvää puhdistettavuutta. Kaksi komponenttinen haponkestävä epoksilaasti jolla kirkkaat kiiltävät värit. Ihanteellinen laatoituksille joilta vaaditaan hyvää puhdistettavuutta. Saumaleveys 2 20 mm. 2/7 Ominaisuudet o Erittäin kestävä

Lisätiedot

MAATALOUSRAKENNUKSEN LATTIAN PINNOITUS RENOFLOOR- BETONIPINNOITTEELLA

MAATALOUSRAKENNUKSEN LATTIAN PINNOITUS RENOFLOOR- BETONIPINNOITTEELLA Sivu1 MAATALOUSRAKENNUKSEN LATTIAN PINNOITUS RENOFLOOR- BETONIPINNOITTEELLA RENOFLOOR betonipinnoitteet ovat helposti työstettäviä ja yksinkertaisia käyttää. Käsitellylle pinnalle voidaan astua jo kahden

Lisätiedot

PUHDISTUKSEEN HOMETTA VASTAAN KOSTEUDEN TORJUNTAAN KAPILLAARI- KATKO SAUMA- SUOJA JULKISIVU- SUOJA HOME- SUOJA DESI

PUHDISTUKSEEN HOMETTA VASTAAN KOSTEUDEN TORJUNTAAN KAPILLAARI- KATKO SAUMA- SUOJA JULKISIVU- SUOJA HOME- SUOJA DESI PUHDISTUKSEEN HOMETTA VASTAAN KOSTEUDEN TORJUNTAAN DESI HOME- SUOJA SAUMA- SUOJA JULKISIVU- SUOJA KAPILLAARI- KATKO Puhdistaa ja desinfioi Pitkäaikainen suoja homeita, hiivoja ja bakteereja vastaan Keittiöön,

Lisätiedot

saumaus- ja tiivistysaineet

saumaus- ja tiivistysaineet saumaus- ja tiivistysaineet POWERCOLOR Sementtipohjaisen saumalaastin uusinta sukupolvea sisältää hopea ioneja ja käytetään 1 5 mm leveisiin saumoihin. SILVER ACTIVE SYSTEM on oligodynaaminenhopea ionien

Lisätiedot

Sivu 2. Saxolit-kalkkikaseiinimaali. Pursilikat 2-komponenttinen silikaattimaali Oekosil 1-komponenttinen silikaattimaali

Sivu 2. Saxolit-kalkkikaseiinimaali. Pursilikat 2-komponenttinen silikaattimaali Oekosil 1-komponenttinen silikaattimaali Sivu 1 MAALIT KOODI RYHMÄ TUOTEKUVAUS VÄRI ASTIA RIITTOISUUS M2 ltr/kg 11002 TERRA Linal-pellavaöljymaali Valkoinen 10-12 0,75 ltr 37,70 30,87 11003 TERRA Linal-pellavaöljymaali Valkoinen 10-12 2,5 ltr

Lisätiedot

Itsetasoittuva epoksipinnoite

Itsetasoittuva epoksipinnoite IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD PRINCIPLES PI-MC-PR-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE Mapefloor SL HD SR SYNTHETIC RESINS B2,0 AR0.5-IR4-Bfl-s1 Itsetasoittuva epoksipinnoite IN COMPLIANCE

Lisätiedot

Sto Finexter Oy Julkisivu. Sto Julkisivupinnoitteet. Sto. Huolellista rakentamista.

Sto Finexter Oy Julkisivu. Sto Julkisivupinnoitteet. Sto. Huolellista rakentamista. Sto Finexter Oy Julkisivu Sto Julkisivupinnoitteet Sto Huolellista rakentamista. Johdanto Julkisivusaneeraus on suuritöinen projekti, joka aloitetaan analysoimalla tarkasti olemassa oleva alusta. Sen jälkeen

Lisätiedot

Julkisivujen pinnoitus klinkkerilaatoilla tai tiilijäljitelmälaatoilla

Julkisivujen pinnoitus klinkkerilaatoilla tai tiilijäljitelmälaatoilla Julkisivujen pinnoitus klinkkerilaatoilla tai tiilijäljitelmälaatoilla KUN VAATIMUKSENA ON TÄYDELLINEN PINNOITUSRATKAISU NARMAPINNOITUS OY Paattistentie 947, 21330 Paattinen 040-7646648 / 040-7646649 www.alseccofinland.fi

Lisätiedot

Diessner. Ulkomaalit

Diessner. Ulkomaalit Diessner Pohjustaminen Tuote Toimitusmuoto ja pakkausyksikkö Toxol 90 kanisteria 90 kanisteria 90 kanisteria 8 kg 85 astiaa 16 kg 5 kg 85 astiaa 16 kg Käyttövalmis saneerausaine levän, homeen ja sammaleen

Lisätiedot

COOLDRY REFLECTIVE. Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN

COOLDRY REFLECTIVE. Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN COOLDRY REFLECTIVE Tuotetiedot Päivämäärä: 15.10.2014 SUOJA LÄMPÖÄ JA KOSTEUTTA VASTAAN 71640 Ludwigsburg GERMANY E info@sistec-coatings.de I www.sistec-coatings.de TUOTEKATSAUS 1 COOLDRY / FLEXDRY KATTOMAALIT

Lisätiedot

SUPI-SAUNATUOTTEET. Löydä oma löylytunnelmasi

SUPI-SAUNATUOTTEET. Löydä oma löylytunnelmasi SUPI-SAUNATUOTTEET Löydä oma löylytunnelmasi Supi-sarjan tuotteilla luot saunaasi tunnelmaa ja suojaat sen kauniisti. Samalla saunasi pysyy pitkään helppohoitoisena. Löydä Supi-perheestä monipuoliset tuotteet

Lisätiedot

SiMP Seal 55. 1-Komponenttinen SiMP polymeeriteknologiaan perustuva liima- ja tiivistysmassa. Tuotekuvaus. Käyttöalueet. Edut

SiMP Seal 55. 1-Komponenttinen SiMP polymeeriteknologiaan perustuva liima- ja tiivistysmassa. Tuotekuvaus. Käyttöalueet. Edut SiMP Seal 55 1-Komponenttinen SiMP polymeeriteknologiaan perustuva liima- ja tiivistysmassa 1 Tuotekuvaus SiMP Seal 55 on 1-komponenttinen, korkealuokkainen, pysyvästi elastinen, kosteuskuivuva SiMP polymeeriteknologiaan

Lisätiedot

Vertaansa vailla olevaa puhdasta polyureateknologiaa. TEKNOPUR 300 elastomeeripinnoite

Vertaansa vailla olevaa puhdasta polyureateknologiaa. TEKNOPUR 300 elastomeeripinnoite Vertaansa vailla olevaa puhdasta polyureateknologiaa TEKNOPUR 300 elastomeeripinnoite Perinteinen epoksipinnoite ja TEKNOPUR 300-20 C:ssa suoritetun iskunkestotestin jälkeen. Vertaansa vailla olevaa puhdasta

Lisätiedot

KUVASTO 2012-2013 RAKENTAMISEN JA SUOJAAMISEN AMMATTILAISILLE. Pakkauspörssin rakennus- ja suojaustarvikkeet

KUVASTO 2012-2013 RAKENTAMISEN JA SUOJAAMISEN AMMATTILAISILLE. Pakkauspörssin rakennus- ja suojaustarvikkeet Pakkauspörssin rakennus- ja suojaustarvikkeet ovat nyt RS-Tarvike! Tutustu tuotteisiin ja uutuuksiin www.rstarvike.fi SISÄLLYSLUETTELO: sivu 3 TEIPIT PVC-SUOJAUSTEIPPI jorma 69-50 ja 69-50H jorma PVC-SUOJAUSTEIPPI

Lisätiedot

Kivitalon sisärappaus

Kivitalon sisärappaus Tervettä Asumista Kivitalon sisärappaus Parempi sisäilma Sopii kaikille alustoille Sisäpintojen rappaus- ja tasoitetyöt Baumit tuotteilla - Betonielementti - Betoni - Baumit ProContact - Baumit HM 50 -

Lisätiedot

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane Max Stop Vedeneristysmassa Tätskikt Membrane Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi MaxStop-Telattava vedeneristysjärjestelmä koostuu seuraavista osista: 1. MaxStop Primer tai MaxStop kosteussulku

Lisätiedot

Itsetasoittuva epoksipinnoite

Itsetasoittuva epoksipinnoite IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD PRINCIPLES PI-MC-PR-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE Mapefloor SL HD SR SYNTHETIC RESINS B2,0 AR0.5-IR4-Bfl-s1 Itsetasoittuva epoksipinnoite IN COMPLIANCE

Lisätiedot

VEDENERISTYS MÄRKÄTILOISSA

VEDENERISTYS MÄRKÄTILOISSA VEDENERISTYS MÄRKÄTILOISSA Vedeneristys laattojen alla KÖSTER Tuotteet vedeneristykseen laattojen alle Pitkäikäinen nautinto kylpyhuoneesta ja suihkutiloista edellyttää täydellistä ja muuttumatonta vedeneristysjärjestelmää.

Lisätiedot

SOUDASEAL 215LM. Päiväys: 1/10/2007 Sivu 1 (5)

SOUDASEAL 215LM. Päiväys: 1/10/2007 Sivu 1 (5) Päiväys: 1/10/2007 Sivu 1 (5) TUOTEKUVAUS: Korkealaatuinen, yksikomponenttinen saumausmassa erityisesti liikuntasaumauksiin. MS Polymeeripohjainen, kemiallisesti neutraali, täysin elastinen. Suurta elastisuutta

Lisätiedot

Tekninen tietolehti StoPox 452 EP

Tekninen tietolehti StoPox 452 EP EP-pohjuste Ominaista Käyttö Ominaisuudet Ulkonäkö Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia sisä- ja ulkokäyttöön lattiapinnoilla kapillaari- ja huokostäyttöön sementtiperustaisilla alustoilla pohjusteena kosteilla

Lisätiedot

LATTIAN MAALAUS AMMATTILAISILLE!

LATTIAN MAALAUS AMMATTILAISILLE! LATTIAN MAALAUS AMMATTILAISILLE! - Tarpeittesi mukainen maalausjärjestelmä Tuotteet vaativille alustoille ja ympäristöille! www.kenlin.fi LATTIAN MAALAUS Maalausjärjestelmä Hagmansin lattiatuotevalikoima

Lisätiedot

Puhtaasti Luonnosta. Baumit EKO. Ekologista Eristämistä. Eriste 100% luonnontuote Lämmön- ja ääneneriste yhdessä Sopii erityisesti puurakentamiseen

Puhtaasti Luonnosta. Baumit EKO. Ekologista Eristämistä. Eriste 100% luonnontuote Lämmön- ja ääneneriste yhdessä Sopii erityisesti puurakentamiseen Puhtaasti Luonnosta EKO Ekologista Eristämistä Eriste 100% luonnontuote Lämmön- ja ääneneriste yhdessä Sopii erityisesti puurakentamiseen Eristysrappausjärjestelmä EKO ekologista eristämistä luonnosta

Lisätiedot

Diessner KHP - K Keinohartsipinnoite

Diessner KHP - K Keinohartsipinnoite Käyttövalmis keinohartsipinnoite ulkoseinille, hiertopinnalla. Sopivia alustoja ovat betoni, kuitusementtilevyt, sekä pitävät vanhat pinnoitukset ja rappaukset. Kevyt ja helppo levittää Alkaleita kestävä

Lisätiedot

Peltikattomaalit ja oheistuotteet

Peltikattomaalit ja oheistuotteet Peltikattomaalit ja oheistuotteet Peltikattomaalit ja oheistuotteet Sunchem on johtava kattomaalien valmistaja. Asiakkaiden tarpeisiin voidaan vastata pikaisesti Getingessä sijaitsevan tuotantoyksikön

Lisätiedot

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01277-14 Betonin korjausaineiden SILKOkokeet 2014 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (8) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tuoteryhmien koeohjelmat...

Lisätiedot

Työohjeet. 0 Yleistä. 1 Esityöt

Työohjeet. 0 Yleistä. 1 Esityöt Työohjeet 0 Yleistä LPL-pinnoitteisiin kuuluu kuusi pinnoitetta, jotka on tarkoitettu seinä- ja kattomaaleiksi tiloihin, joilta vaaditaan suurta hygieniaa: Steridex, Sterisheen, Sterisept, Sterimatt, Biosheen

Lisätiedot

Sisämaalaus Ongelmat Ratkaisut. Risto Hakkarainen

Sisämaalaus Ongelmat Ratkaisut. Risto Hakkarainen Sisämaalaus Ongelmat Ratkaisut Risto Hakkarainen Kattopinnat Ruiskutasoite Liimamaali Kalkkimaali Puupaneeli Betoni Tasoite Rappaus Haltex Kipsikartonki Paneelit esim. korea, koto, mdf Kattopinnat Maalaamaton

Lisätiedot

Läpihiotut kohdat tulisi pohjustaa D8421 spray pohjamaalilla.

Läpihiotut kohdat tulisi pohjustaa D8421 spray pohjamaalilla. GLOBAL REFINISH SYSTEM Huhtikuu 2008 TUOTEKUVAUS T510 WB Engine Bay Converter D8260 Aktivaattori T494 Ohenne T495 Hidas Ohenne Envirobase High Performance moottoritilan maalausjärjestelmä on suunniteltu

Lisätiedot

Diessner Akryyli-hydropohjuste ELF Diessner Acryl-Hydrogrund ELF

Diessner Akryyli-hydropohjuste ELF Diessner Acryl-Hydrogrund ELF Diessner Akryyli-hydropohjuste ELF Diessner Acryl-Hydrogrund ELF Vesiohenteinen erikoispohjuste sisä- ja ulkokäyttöön Lähes hajuton Päästöminimoitu, ei sisällä liuottimia eikä pehmennysaineita Tunkeutuu

Lisätiedot

Hinnasto 2012. sivut 155-161 Laatoitusaineet

Hinnasto 2012. sivut 155-161 Laatoitusaineet Hinnasto 2012 sivut 155-161 Laatoitusaineet Laatoitusaineet Kiinnitysaineet TARVIKKEET Pukkila Klinkkerilaasti Vähän pölyävä kiinnityslaasti klinkkerilaattojen kiinnitykseen betonilattioille ja uimaaltaisiin

Lisätiedot

ULKOTILAT. Keramix VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET

ULKOTILAT. Keramix VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET Keramix ULKOTILAT VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT 1. Seinäpinnat kostutetaan vedellä ennen tasoitusta. 2. Tasoita seinäpinta tarvittaessa Kiilto SK Märkätilatasoitteella,

Lisätiedot

Diessner SHP - R / K Silikonihartsipinnoite

Diessner SHP - R / K Silikonihartsipinnoite Käyttövalmis silikonihartsipinnoite ulkoseinille, kivipiirto- tai hiertopinnalla. Sopivia alustoja ovat betoni, kuitusementtilevyt, sekä pitävät vanhat pinnoitukset ja rappaukset. Pakkastestattu (By57

Lisätiedot

LITOCHROM STARLIKE. Käyttökohteet:

LITOCHROM STARLIKE. Käyttökohteet: LITOCHROM STARLIKE Kaksikomponenttinen epoksikiinnitys- ja saumausaine keraamisille seinä- ja lattialaatoille sekä keraamisille että lasimosaiikeille.. Kiinnitysaineena käytettäessä, alustan tulee olla

Lisätiedot

Baumit Mineral. Eristysrappaus Kaikkille Julkisivuille

Baumit Mineral. Eristysrappaus Kaikkille Julkisivuille Eristysrappaus Kaikkille Julkisivuille Baumit Mineral Parhaat rakennustekniset ominaisuudetudet Lämmöneriste ja julkisivu yhdessä Sopii kaikille alustoille Eristysrappausjärjestelmä Mineral kaikkiin kohteisiin

Lisätiedot

Tervettä Elämää. Baumit Divina Sisämaalit ja tasoitteet. Hengittävä Luonnollinen ja hajuton Terveellisempi sisäilma

Tervettä Elämää. Baumit Divina Sisämaalit ja tasoitteet. Hengittävä Luonnollinen ja hajuton Terveellisempi sisäilma Tervettä Elämää Baumit Divina Sisämaalit ja tasoitteet Vähäpäästöinen Liuotinvapaa Pehmitinvapaa Hengittävä Luonnollinen ja hajuton Terveellisempi sisäilma 99 % vähemmän päästöjä Kun sallittu VOC EU-raja-arvo

Lisätiedot

atelier diessner Koristeelliset tasoitetekniikat

atelier diessner Koristeelliset tasoitetekniikat atelier diessner Koristeelliset tasoitetekniikat Luovan moninaisuuden Kukapa ei tuntisi rehellistä ylpeyttä oman työnsä tuloksista? Kaikkihan me haluamme joskus toteuttaa aivan omia ideoita? Värien ja

Lisätiedot

PESUAINEET. Tehokkaat esikäsittely- ja ylläpitopuhdistusaineet sisä- ja ulkokäyttöön!

PESUAINEET. Tehokkaat esikäsittely- ja ylläpitopuhdistusaineet sisä- ja ulkokäyttöön! PESUAINEET Tehokkaat esikäsittely- ja ylläpitopuhdistusaineet sisä- ja ulkokäyttöön! TIKKURILAN PESUAINEET PERUSTEELLISEEN PUHDISTUKSEEN Oikealla esikäsittelypesulla varmistat maalaus systeemin toimivuuden

Lisätiedot

Laastit ja Tasoitteet

Laastit ja Tasoitteet Laastit ja Tasoitteet Muurauslaastit Muurauslaasti M 100/600 soveltuu poltettujen tiilien ja kalkkihiekkatiilien muuraukseen ulko- ja sisätiloissa. Muurauslaastia on saatavana harmaan lisäksi 12 eri vakiovärissä.

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 09. KIVIAINESPINNAT Ulkona

MAALILINJA NEUVOO 09. KIVIAINESPINNAT Ulkona MAALILINJA NEUVOO 09 KIVIAINESPINNAT Ulkona Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat julkisivupinnat... 4 Vanhat maalattavat julkisivupinnat... 8 Uudet maalattavat tai pinnoitettavat sokkelit...11

Lisätiedot

BETONIPINTOJEN KORJAUS JA MAALAUS

BETONIPINTOJEN KORJAUS JA MAALAUS BETONIPINTOJEN KORJAUS JA MAALAUS Betonipinnat Betonia on pinnoitettu ja pinnoitetaan: Suojaamaan rakennetta, betonia sekä rakenneteräksiä Pakkasrapautumista vastaan Rakenneterästen korroosiota vastaan

Lisätiedot

PUKKILA PALVELUTUOTTEET 1.6.2009 HINNASTO 3

PUKKILA PALVELUTUOTTEET 1.6.2009 HINNASTO 3 PUKKILA PELUTUOTTEET 1.6.2009 HINNASTO 3 KIINNITYSLAASTIT PUKKILA KLINKKERILAASTI KL25 25 kg 19,55 23,85 25 kg 48 x 25 kg 6420112855895 8001 Klinkkerilaattojen kiinnitykseen betonilattioille ja uimaaltaisiin

Lisätiedot

Helposti levittyvää designia. weber.floor CASA Designlattia. www.e-weber.fi

Helposti levittyvää designia. weber.floor CASA Designlattia. www.e-weber.fi Helposti levittyvää designia weber.floor CASA Designlattia www.e-weber.fi WEBER.FLOOR CASA Uusi mineraalipohjainen ja saumaton Suomessa kehitetty ja valmistettu Designlattia HELPOSTI LEVITTYVÄÄ DESIGNIA

Lisätiedot

MasterSeal 560 KUVAUS KÄYTTÖTARKOITUS OMINAISUUDET JA EDUT

MasterSeal 560 KUVAUS KÄYTTÖTARKOITUS OMINAISUUDET JA EDUT KUVAUS MasterSeal 560 on kaksikomponenttinen, sementtipohjainen, elastinen ja joustava kevyt kalvo. MasterSeal 560 mahdollistaa betonirakenteiden nopean palauttamisen käyttöön. Ne voidaan upottaa veteen

Lisätiedot

MAXREST. Yleistä: Käyttöalueet: Käyttöohje: vedeneristyksen yhteydessä uima-altaissa, vedenkäsittelylaitoksilla, kellareissa yms.

MAXREST. Yleistä: Käyttöalueet: Käyttöohje: vedeneristyksen yhteydessä uima-altaissa, vedenkäsittelylaitoksilla, kellareissa yms. MAXREST Kutistumaton, nopeasti kovettuva korjauslaasti rakenteellisiin korjauksiin betonille Tuotekuvaus: Maxrest on yksikomponenttinen korjauslaasti rakenteellisiin korjauksiin, sisältäen erikoissementtejä,

Lisätiedot

NEGATIIVISEN PUOLEN VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄT BETONISSA JA MUURAUKSISSA

NEGATIIVISEN PUOLEN VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄT BETONISSA JA MUURAUKSISSA NEGATIIVISEN PUOLEN VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄT BETONISSA JA MUURAUKSISSA Mitä on negatiivisen puolen vedeneristäminen? Tyypillinen tilanne negatiivisen puolen vedeneristyksestä on kun vesi tulee perustusten

Lisätiedot

Ennen ja jälkeen hionnan, pinta on puhdistettava huolellisesti rasvanpoistoaineella.

Ennen ja jälkeen hionnan, pinta on puhdistettava huolellisesti rasvanpoistoaineella. GLOBAL REFINISH SYSTEM WB Epoksi Pohjamaali Valkoinen WB Epoksi Pohjamaali Tumman Harmaa Kovete D8067 D8069 D8267 TUOTEKUVAUS Vesiohenteinen Epoksi Pohjamaali on low-voc 2K epoksi täytepohjamaali. Helppokäyttöinen,

Lisätiedot

HiQ - Bayosanin uusin saneerauslaastien sukupolvi

HiQ - Bayosanin uusin saneerauslaastien sukupolvi Luonnollinen kehitys HiQ - Bayosanin uusin saneerauslaastien sukupolvi Laastipioneerien tehokas suoja Ongelma: 1) vesi tunkeutuu seinään 2) vaakaesto puuttuu tai on vahingoittunut 3) vesi ja suola pääsevät

Lisätiedot

DESIGN BETONILATTIAT, NÄKÖÄ JA LAATUA PINTAAN

DESIGN BETONILATTIAT, NÄKÖÄ JA LAATUA PINTAAN 1 DESIGN BETONILATTIAT, NÄKÖÄ JA LAATUA PINTAAN Betoni on luonnonmateriaali, josta voidaan valmistaa hyvin pitkäikäisiä ja laadukkaita lattioita moniin eri käyttötarkoituksiin. Tuote on aika erikoinen

Lisätiedot

1-komponenttinen polyuretaanipohjainen julkisivusaumausmassa DIN 18540/F BS - ISO 11600/F/25LM - BS 6920-1:2000 - CE-CERTIFIED

1-komponenttinen polyuretaanipohjainen julkisivusaumausmassa DIN 18540/F BS - ISO 11600/F/25LM - BS 6920-1:2000 - CE-CERTIFIED 1-komponenttinen polyuretaanipohjainen julkisivusaumausmassa DIN 18540/F BS - ISO 11600/F/25LM - BS 6920-1:2000 - CE-CERTIFIED 1 Tuotekuvaus on 1-komponenttinen, korkealuokkainen, pysyvästi elastinen,

Lisätiedot

Baumit Eristysrappausjärjestelmät

Baumit Eristysrappausjärjestelmät Baumit Eristysrappausjärjestelmät www.kivira.fi Eristeenä mineraalivilla FAS tai FAL Sitä paitsi mineraalinen eriste päästää vesihöyryn läpi ja parantaa siten merkittävästi huoneilmaa. Puurakenteilla tämä

Lisätiedot

Tuotetiedote DP6000 2K Pikapohjamaali

Tuotetiedote DP6000 2K Pikapohjamaali GLOBAL REFINISH SYSTEM Lokakuu 2015 Tuotetiedote DP6000 2K Pikapohjamaali D8531 Vaaleanharmaa D8535 Harmaa D8537 Tummanharmaa D8302 UHS kovete D8716 Pikaohenne D8719 IR-kuivaukseen TUOTEKUVAUS DP6000 2K

Lisätiedot