Talvi työllistää meitä ja muita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talvi työllistää meitä ja muita"

Transkriptio

1 HKL:n henkilöstölehti Talvi työllistää meitä ja muita Turvallisuus on elektroniikkaasentajan työtä Tanssien Töölössä

2 Sisältö 4/2012 HKL HKR 7 6 HSL Kaisa Sikkilä Pääkirjoitus Tieto kulkee aina kahteen suuntaan 4 Työntekijän päivä Turvallista matkaa idästä länteen 6 Talvi on yhteinen urakka 7 Näkökulma Talvea ei tilata se saadaan 8 Lippu- ja informaatiojärjestelmä uuteen aikaan 9 Verkkokassi Automaattimetrolle omat sivut 10 Helsingin uudet metrojunat toimittaa CAF 11 Tutkittua tietoa raitioliikenteen asiakaspalvelusta 12 Matkalla LA without a car 13 Vapaalla Töölössä tanssitaan! 14 Lyhyesti 15 Palvelusvuosia Eläkkeelle Liikennepeili Antti Ylönen CAF Kaisa Sikkilä

3 Pääkirjoitus Liikennepeili on HKL:n henkilöstölehti ja se ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehti jaetaan HKL:n koko henkilöstölle sekä niille HKL:n eläkeläisille, jotka ovat ilmoittaneet halustaan saada lehti. Seuraava lehti ilmestyy maaliskuussa. Toimitus HKL PL 1400, Helsingin kaupunki Käyntiosoite: Toinen linja 7 A, Helsinki Päätoimittaja: Matti Lahdenranta p Toimituspäällikkö: Elina Maunuksela p Toimittaja: Kaisa Sikkilä p Toimituskunta Matti Lahdenranta (pj) p Eero Kuusisto p Petri Norrena p Soile Jästerberg p Juha Saarikoski p Elina Tartia p Jukka Stenberg p Antti Ylönen p Kansikuva: Metroliikenteen lumilinko työssä. Kuva: Markku Laaksonen Ulkoasu ja taitto: Pauliina Heikkilä/ Piu Pau Design Oy Paino ja reprotyö: Uusimaa 2012 Paperi: Galerie Art Silk 130g ISSN Osoitteenmuutokset sähköpostilla HKL:n henkilöstön osoitteenmuutokset saamme automaattisesti palkanlaskijoiden kautta. Tieto kulkee aina kahteen suuntaan Hyviin tuloksiin pääseminen edellyttää sitä, että työ osataan tehdä, ollaan motivoituneita työn tekemiseen ja vielä, tehdään työ laadukkaasti ja tehokkaasti. Jotta tämä onnistuu, on johtamisen ja esimiestyön oltava kunnossa. Kaikkiin edellä mainittuihin liittyy kiinteästi tiedonkulku. Osaamisen ylläpito onnistuu vain, jos itse seuraa omaan työhön liittyvää kehitystä ja saa esimiehiltään ja työtoveriltaan jatkuvasti uutta tietoa. Motivaation ylläpitämiseen liittyy olennaisesti se, että tietää ja mieltää, miten oma työ liittyy suurempiin kokonaisuuksiin, miten on työssään onnistunut ja mitä tulevaisuudelta on odotettavissa. Laadukkaan ja tehokkaan työn tekemiseen kannustaa paitsi oma motivaatio ja halu tehdä työ hyvin, mutta myös palaute eli tieto työssä onnistumisesta. Johtamisessa ja esimiestyössä asioista kertominen on ydintehtäviä. Asioista kertominen koskee luonnollisesti koko henkilökuntaa, ei esimiestyökään voi onnistua jos esimiehet eivät saa tietoa, mitä kentällä tapahtuu. Työhyvinvointikyselyissä kysymys tiedonkulusta työyhteisön sisällä saa jatkuvasti alimpia arvosanoja. Viime vuoden kyselyssä arvosana oli 3,06 ja sitä alempi arvosana, 2,96 tuli vain palautteen saamisessa esimiehiltä työssä onnistumisesta. Vertailun vuoksi todettakoon, että ylimmät arvosanat tulivat omasta fyysisestä työkyvystä (4,15) ja perustehtävän selkeydestä (4,13). Parannettavaa tiedonkulussa siis on, ainakin niin koetaan. Vastuu tiedottamisesta on luonnollisesti johdolla ja esimiehillä ja kaikkien esimiesasemassa olevien tuleekin jatkuvasti olla ajan tasalla ja pysähtyä miettimään, mitä oman porukkani pitäisi tietää ja mitä minun pitäisi heille kertoa. Tämäkään ei ole helppoa, sillä aina ei ole tiedossa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tällöinkin pitää pystyä sanomaan jotain, vaikka alustavaakin, tai sitten sanoa selkeästi, että tästä ei tässä vaiheessa tiedetä vielä mitään. Sekin on parempi kuin vaieta siihen asti, kunnes tiedetään enemmän. Olen monta kertaa törmännyt siihen, että minulle sanotaan, että jostakin asiasta ei ole mitään tietoa. Osa kysymyksistä on sellaisia, joihin vastaan, etten tiedä minäkään. Osa on sellaisia, että minä en tiedä mutta meiltä löytyy joku, joka siitä tietää. Osa on sitten sellaisia, joista tietoa olisi pitänyt tulla mutta joista kertominen on vain jäänyt tekemättä tai se ei ole saapunut perille. Toisaalta tietoa tulee joka tuutista ja usein on vaikeata poimia tietotulvasta sitä, mikä minulle on olennaista. Kaikkea sitä tietoa, jota ihmiset HKL:ssä tarvitsevat ei millään keinoin voidakaan välittää niin aukottomasti, että kaikki kokisivat tietävänsä asioista kaiken tarvitsemansa. Se on sula mahdottomuus. Mutta kun kokee, että ei tiedä jostakin niin aina voi kysyä. Oma aktiivisuus onkin olennainen osa hyvää tiedonkulkua: ei voi odottaa passiivisesti vain tiedotusta, aina kannattaa myös esittää kysymyksiä. Oman esimiehen on tällöin annettava vastaus ja ellei hänkään tiedä, niin hänen velvollisuutensa on ottaa selvää. Esimiehen vastaus kysymykseen, johon ei tiedä itse vastausta, ei koskaan saisikaan olla En tiedä vaan sen pitää olla En tiedä, mutta otan selvää ja palaan asiaan mahdollisimman pian. Tiedonkulku on aina kaksisuuntaista, on tiedotettava, mutta on myös kysyttävä, jos ei ole saanut tarvitsemaansa tietoa. Matti Lahdenranta toimitusjohtaja HKL 3

4 kello 8.45 Turvalaiteasentajat pitävät metroradalla olevat valo-opastimet ja lukuisat muut laitteistot toimintakuntoisina. Tieto viallisesta laitteesta tulee yleensä puhelimitse liikenteenohjaajalta tai sähköisen järjestelmän, vikapankin, kautta. kello Tommi katsastaa metrojunankuljettaja Mikko Hanénin kanssa varikon koestusradalla katsastusvuorossa olevaa junaa. Metrojunat katsastetaan kerran vuodessa. Tommin tehtävänä on testata junan toiminnot turvalaitteiden, kuten pakkopysäytyslaitteiden osalta. Juna läpäisee katsastuksen ja pääsee takaisin liikenteeseen. Teksti ja kuvat Kaisa Sikkilä, taustakuva Minna Saarinen Päivä elektroniikka-asentajan matkassa Turvallista matkaa idästä länteen HKL Metroliikenteen elektroniikka asentaja Tommi Honkanen kerää muutaman työkalun taskuunsa ja nousee tikkaita metroradan varressa olevaan opastintolppaan. Yksi valo opastimen lampuista on vaihdettava uuteen. Radanvarren opastimien on oltava kunnossa, sillä ne näyttävät metrojunankuljettajalle, milloin matkaa voi turvallisesti jatkaa. Tommi kuuluu kahdeksan miehen porukkaan, joka pitää metroradan lukuisat turvalaitteistot kunnossa. Junassa ja radalla olevat pakkopysäytyslaitteet pysäyttävät junan, jos sillä ajetaan päin punaista valoa. Nopeudenvalvontapisteillä mitataan junan nopeus: jos vauhtia on liikaa, juna pysähtyy. Valo opastimet ohjaavat liikennettä samalla tavalla kuin autoteillä, työvilkut puolestaan varoittavat kuljettajaa radalla olevista työmiehistä. Radan kupeessa keltaiset laatikot, raidevirtapiirit, välittävät tietoa siitä, millä kohdalla rataa junat kulkevat. Kaikkien näiden laitteistojen toimintakunto on turvalaiteasentajien vastuulla, samoin kuin esimerkiksi vaihteiden ohjausten, laiturien hätäkahvojen ja laiturinäyttöjenkin kunnossapito. 4 Liikennepeili

5 kello Työtehtävät hoituvat sujuvasti, kun tarvittavat työkalut on nopeasti saatavilla. Turvalaiteasentajat keksivät helpottaa työtään ja kokosivat erilaisia työkalupakkeja, jotka sisältävät kuhunkin työkohteeseen tarvittavat työkalut. Tällä kertaa tarvitaan opastinhuoltoa varten koottua työkalupakkia. Vikoja korjataan päivittäin, mutta se ei johdu siitä, että laitteet menisivät helposti rikki, vaan siitä, että niitä on valtava määrä radalla, Tommi kertoo. Raidevirtapiirejä yli 400, pakkopysäytyslaitteita yli 100, erilaisia valoopastimia 350 Ensisijaisesti korjaamme viat, ja kun ne on korjattu, huollamme laitteistoja. Aina vika ei ole ulkolaitteessa, eli radalla olevassa laitteessa. Kun tieto vikaantuneesta laitteesta tulee, pystymme yleensä päättelemään, onko se niin sanottu sisä vai ulkovika. Usein vika voidaankin korjata sisällä, relehuoneessa, eikä radalle tarvitse lähteä. Uuden tekniikan opettelua Releet jäävät pian historiaan, kun metroliikennettä ohjaavat asetinlaitteet ja kello Uuden asetinlaitteen virransyöttölaitteisto on yksi Siemensin asentamista uusista laitteistoista metrovarikolla. Asetinlaitteen käytönohjausjärjestelmän uusimisen myötä sisätiloissa olevat laitteistot vaihtuvat kokonaan. Ulkolaitteistot, kuten opastimet ja vaihteenohjaukset pysyvät entisel lään, niitä ei tarvitse uusia. niiden käytönohjausjärjestelmä uusitaan. Turvalaiteasentajien työssä se tarkoittaa uudenlaisen tekniikan opettelemista. Vanhat releasetinlaitteet vaihdetaan elektronisiin asetinlaitteisiin. Releet siis korvataan elektronisilla korteilla ja relehuoneestakin tulee asetinlaitehuone. Siemens on asentanut uudet laitteet asetinlaitehuoneisiin. Uusien laitteiden käyttöä on opeteltava, sillä esimerkiksi niiden kytkentä on erilainen. Vanhasta tiedosta on kuitenkin paljon apua. Ja sähkömiehenä pitää tietysti ymmärtää tällaisten laitteiden perusidea, Tommi toteaa. Turvalaitehuollon elektroniikkaasentajien ammattitaito on vankalla pohjalla, sillä suurin osa porukasta on korjannut ja huoltanut turvalaitteita metroliikenteen alkuajoista asti. kello Työpäivä on päättymässä, mutta Tommi käy vielä ennen kotiin lähtöä Vuosaaren asemalla, jossa käyttöönottoinsinööri Edgar Jochum Siemensiltä näyttää, kuinka raidevirtapiirien sähkönsyöttö on toteutettu uudessa asetinlaitteessa. Työnjako automaattimetroon liittyvän tekniikan suhteen on vielä hyvin epäselvä; emme vielä tiedä, mitkä asiat tulevat kuulumaan turvalaiteasentajien tehtäviin ja mitkä esimerkiksi Siemensille. Tommi 25 vuoden kokemuksellaan onkin porukan nuorimpia. Tätä työtä olisi vaikea tulla tekemään ihan pystymetsästä, nämä hommat oppii vain tekemällä. Siistiä sisätyötä tämä ei ole, sillä radalla olevat laitteet on korjattava säässä kuin säässä. Tästä työstä olen tykännyt, ei ole ollut tarvetta lähteä muualle. Työssä viihtymistä lisää se, että ympärillä on mahtava porukka, jonka kanssa tehdä näitä hommia. Liikennepeili

6 Talvi on yhteinen urakka Teksti Elina Maunuksela Kuvat Markku Laaksonen, Elina Maunuksela, RL-Rata Miten saadaan kaupunki pysymään liikkeellä myös raskaan lumentulon aikaan? Takana olevat erittäin runsaslumiset talvet ovat osoittaneet, että haastetta riittää, mutta tahtoa ja kovaa työtä ei toimijoilta puutu. Talvi on iso yhteinen voimanponnistus. Niin HKL:n väki, muut kaupungin virastot, HSL kuin yksityiset urakoitsijatkin tekevät yhteistyötä parhaansa mukaan, jotta lumen auraus ja poiskuljetus saataisiin hoidettua mahdollisimman vähän kaupunkilaisten arkea häiriten ja joukkoliikenteen edellytykset turvaten. Parhaimmatkaan yritykset eivät kuitenkaan aina riitä. Joskus lunta vain yksinkertaisesti tulee liikaa ja joukkoliikenne takkuaa. Osapuolet tekevät kuitenkin parhaansa: yhteistyöpalavereissa jaetaan tietoa ja annetaan palautetta, suunnitellaan mahdollisia pysäköintikieltoja talven lumisimmaksi ajaksi joukkoliikennekaduille ja kerrataan vastuualueet talvikunnossapidon osalta. Metroasemille kertyy jäätä Kun lunta tupruttaa, jättävät HKL- Metroliikenteen ratamiehet muut työt odottamaan ja lähtevät lumitöihin. Radan on oltava liikennöitävässä kunnossa, kun avausjuna lähtee varikolta arkisin ennen varsinaisen liikenteen alkua. Radalla lumitöitä tekevät paitsi reilut kymmenen ratamiestä, myös vuodesta 1982 palvellut, rata-autolla työnnettävä lumilinko ja yksityisen yrittäjän kiskopyörillä varustettu kaivinkone. Varikolla töissä auttaa myös normaali pyöräkuormaaja. Jo ensi talvena saamme uuden kotimaisen valmistajan lumilingon. Uusi linko on kaksisuuntaisesti ajettava, ja se tulee nopeuttamaan työtä puolella, kertoo ratamestari Jouko Halonen metroliikenteestä. Halonen kertoo, että isoimmat hankaluudet metroliikenteen talvikunnossapidolle tulee vaihteisiin, opasteisiin ja asemille paakkuuntuvasta lumesta ja jäästä, jota joudutaan poistamaan pääosin käsityönä. Työtä vaikeuttavat myös automaattimetron vaatimat baliisit eli junan paikan ilmaisimet radalla. Hankalimmat paikat ovat kääntöraiteet ja niillä olevat vaihteet sekä asemien kohdat. Asemille raiteiden väliin tippuu junan pohjasta vettä ja jäätä. Nyt, kun osalle asemia on jo asennettu baliiseja, joudutaan tämä jää poistamaan käsipelillä rautakangella ja ns. tärypetkeleellä, muuten baliisit ovat vaarassa rikkoutua. Vaikka työtä riittää, on metroliikenne saatu hyvin ja luotettavasti hoidettua myös runsaslumisimpina talvina. Rata ennen pysäkkejä Raitioliikenteessä tilanne on erilainen, sillä koko rataverkko on avotaivaan alla ja huomioon on otettava myös autoilijat ja muut liikenteen käyttäjät eli jalankulkijat. Myös raitioliikenteessä radan kunnossapito on ratamiesten työsarkaa. Raitiolinjarataa on puhdistettavana lähes 100 kilometriä ja vararaiteita parikymmentä kilometriä, lisäksi ratamiehet pitävät kunnossa 161 ratikkapysäkkiä. Työtä tehdään 32 henkilön voimin keskeytymättömässä viisivuorotyössä, arkipäivinä vahvuuteen lisätään 5 päivämiestä. Tämän lisäksi liikennetuotannon puolelta kaksi kuljettajaa on ajamassa harjavaunuja öisin. Meidän vastuullamme on ensisijaisesti varmistaa, että raitiovaunut pääsevät paikasta a paikkaan b, toteaa kunnossapidon työnjohtaja Martti Rajala. Talvikunnossapito lähtee siis siitä, että ensin hoidetaan rataverkko ja keskustan keskeisimmät pysäkit. Vasta sen jälkeen päästään täydellä teholla hoitamaan muut pysäkit: ajatuksena on se, että matkustajan on turha mennä puhtaalle pysäkille seisomaan, jos vaunut eivät pääse liikkeelle. Normaalitilanteessa raitioliikenteen resurssit riittävät: lumenaurauksen 6

7 lisäksi harjavaunulla ajetaan koko rataverkko läpi ja lisäksi aurauksen jälkeen mahdollisuuksien mukaan kuljetetaan lunta myös pois. Pysäkeillä tarvitaan aurauksen lisäksi joskus myös jäänpoistoa raavintaterillä ja hiekoitusta. Lisäksi vaihteita puhdistetaan hiekasta ja pakkautuneesta lumesta. Mutta jos lunta tulee todella paljon, eihän mikään riitä: rata on ummessa jo saman tien kun harjavaunu käy päätepysäkillä kääntymässä. Lunta tulvillaan Suurin ongelma meidän näkökulmastamme ovat vaihteet autoliikenteen alla ja lumen poiskuljetus: lumen vastaanottopaikkoja on yksinkertaisesti liian vähän, ne ovat kaukana, täyttyvät nopeasti ja aukioloajat eivät aina ole sopivat. Kolmen viime talven aikana lunta on tullut niin paljon, että edellisessä myräkässä satanutta lunta ei ole ehditty kuljettaa vielä pois kun uutta on jo tullut tilalle, kertoo Rajala. Iso ongelma raitioliikenteen näkökulmasta ovat myös liian lähelle kiskoja pysäköivät autoi lijat. Jos lunta on paljon, ongelma monin kertaistuu kun lumi syö tilaa pysäköintipaikalta: pahan lumikuukauden aikana väärinpysäköintejä voi olla jopa parisataa. Silloin puhutaan jo isosta haitasta useille kymmenille tuhansille helsinkiläisille. Aina kyse ei ole pelkästään autoilijoiden piittaamattomuudesta: taloyhtiöt saattavat siirtää jalkakäytävältä lumet ajoradalle sen sijaan, että kuljettaisivat lumet pois ja toisaalta taas kaupunki auraa kaduilta lumet valliksi autoihin kiinni. Lopputuloksena tila kadun reunassa kapenee tuisku tuiskulta. Ongelmaa on kolmen viime talven aikana pyritty helpottamaan määräämällä kausittainen pysäköintikielto tärkeimmille joukkoliikennekaduille. Tulevana talvenakin pysäköintikiellot saadaan voimaan nopealla aikataululla, mikäli lunta tulee edellisten vuo sien malliin. Talvea ei tilata se saadaan Näkökulma Kolme viimeistä talvea ovat toivottavasti opettaneet yhteiskunnalle, että lumi on yksi luonnon vaihtelevista voimista ja se vaikuttaa voimakkaasti yhteiskunnan toimintaan. Talvisia olosuhteita on totuttu innokkaasti myös odottamaan, sillä Etelä Suomen talviurheilukausi on ennakoimaton ja yleensä lyhyt. Joulukin ymmärretään aina lumisena aikana. Joulupukki on ratkaissut talvisen liikkumishaasteen käyttämällä rekeä. Toisin sanoen, lumentulolle emme mahda oikein mitään ja talvi on meillä harvinainen vuodenaika, josta pitäisi kaikkien nauttia. Lunta voi tulla tulevaisuudessa paljon enemmän kuin aikaisempina talvina. Kulunut kesä ja syksy ovat näyttäneet, että sademäärät voivat olla jotakin muuta kuin olemme tottuneet. Sään vaihtelevuus eri vuodenaikoina pitäisikin ottaa kaikessa liikenteen toimintaan liittyvissä toimissa huomioon ennakoivasti, niin yksittäisten katukohteen tai pysä kin, tai sitten koko lumilogistiikan järjestämisen kannalta. Lumi on liikenteessä ja kaupungin toiminnassa yhteinen haaste, varsinkin silloin kun sitä tulee runsain mitoin ja jatkuvasti, sillä lumesta eroon pääsemiseksi ei ole kustannustehokasta keinoa. Liikennettä palvelevien organisaatioiden tehtävänä on liikenteen kulun turvaaminen, mutta jos lunta tulee enemmän kuin maalliset puhdistusresurssit sietävät, joudumme väistämättä tilanteeseen, jossa lumi haittaa jossakin jotakin: matka ajat pitenevät, jalankulku hankaloituu, laitteistojen toiminta häiriintyy ja paljon muuta. Kaupungin kannalta joukkoliikenteen toimivuus on yksi tärkeimmistä talvihoidon tavoitteista. Uusia toimenpiteitä tavoitteen toteutumiseksi on tehty mm. tilapäisten pysäköintikieltojen lisäämisellä ja nopeuttamalla lumenpoistoa. Keinot ovat kuitenkin lyhyessä juoksussa rajalliset ja kaupungin rakenteiden luomisessa liikenteen kulun turvaaminen pitäisikin paremmin ottaa huomioon. Lumi on kuitenkin materiaa, jonka hävittäminen sulattamalla vaatii energiaa ja toisaalta pitkien matkojen kuljetuksetkin hidastavat. Valitettavasti nykykaupungissa ei ole riittävästi paikkoja, johon haittaava lumi saataisiin siirrettyä tehokkaasti. Toivon tulevasta talvesta sopivan valkoista. Mutta jos siitä sammakkoennusteista poiketen tulee edellisten kaltainen, joutuvat resurssimme taas ääri rajoille, vaikka tehostamiskeinoja on taas talvien välissä tehty. Vanha viisaus sanoo, että rahalla saa ja hevosella pääsee, mutta mielestäni kumpikaan vaihtoehto ei nykykaupungin tilanteeseen sovellu. Tästä syystä lumi sattuessaan hidastaa elämäämme, mutta se on myös nähtävä myönteisenä asiana. Ville Alatyppö toimistopäällikkö Rakennusvirasto, katu ja puisto osasto HKR Liikennepeili

8 Teksti Pirkko Repo, HSL Kuvat HSL Lippu- ja informaatiojärjestelmä Luvassa uusia työkaluja joukkoliikenteessä työskenteleville, parannusta matkustajapalveluun ja sujuvuutta liikenteeseen. Helsingin seudun lippu ja infor maatiojärjestelmän uudistava LIJ2014 hanke on päässyt hyvään vauhtiin. Mittavassa hankkeessa koko nykyinen matkakorttijärjestelmä uusitaan ja rakennetaan uusi joukkoliikenteen informaatiojärjestelmä. Uuden sukupolven lippu ja informaatiojärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2015 loppuun mennessä. Uudet ajantasaiset informaatiopalvelut hyödyttävät ennen kaikkea joukkoliikenteen käyttäjiä, jotka voivat seurata pysäkkinäytöltä, tietokoneelta tai kännykästä, milloin seuraava ajoneuvo tulee pysäkille. Myös poikkeusinfo välittyy matkustajille entistä tehokkaammin. Matkustajien elämää helpottavat uudet verkko ja mobiilipalvelut. Esimerkiksi matkakortin voi hankkeen edetessä ladata netissä. Kattavaa joukkoliikenneinformaatiota Helsingin joukkoliikenteestä on jo nyt tarjolla ajantasaista liikenne ja aikataulutietoa, mutta vasta LIJ2014 hankkeen myötä koko seudun joukkoliikenne saadaan reaaliaikaisen infor maation piiriin. Tämä tarkoittaa mm. kaikille pysäkeille laskettuja saapumisaikaennusteita, joita jaetaan inter netin sähköisissä palveluissa sekä monille pysäkeille asennettavilla aikataulunäytöillä. Varikoiden ja ajoneuvojen välille saadaan ajoneuvojen seuranta ja viestintäjärjestelmä, jonka avulla voidaan Laaja kokonaisuus Lippu- ja informaatiojärjestelmän uudistamishanke käynnistyi kuusi vuotta sitten. Nykyinen, 2000-luvun alussa käyttöön otettu matkakorttijärjestelmä toimii hyvin, mutta sen elinkaari alkaa olla lopuillaan. Uuden järjestelmän toimittaa Tieto Finland Oy kumppaneineen. Palvelukokonaisuuteen sisältyvät ajoneuvo-, varikko-, lipunmyynti- ja tiedonsiirtolaitteet, keskusjärjestelmä, liikennevaloetuusjärjestelmä sekä näiden järjestelmien sisältämät ohjelmistot ja käyttöönotto. 8 Liikennepeili

9 uuteen aikaan välittää liikennetiedotteita ja joukkoliikenneinformaatiota matkustajille ja kuljettajille sekä pyrkiä ohjaamaan ajoneuvoja kulkemaan mahdollisimman hyvin suunniteltujen aikataulujen ja vuorovälien mukaisesti. Ajoneuvojen satelliittipaikannuksen ansiosta esimerkiksi liikennevaloetuuksia voidaan toteuttaa nykyistä laajemmalla alueella, joten joukkoliikenteen luotettavuus ja paikoin myös nopeus paranevat. Uusi lippu ja informaatiojärjestelmä tuottaa lisäksi monenlaista informaatiota, joka helpottaa liikenteen hallintaa ja suunnittelua, lipputulojen seurantaa, talouden suunnittelua ja laadun valvontaa. Lippuautomaatit ratikoihin Lippujärjestelmäuudistuksessa taustajärjestelmien lisäksi uudistetaan koko ajoneuvolaitteisto: kuljettajan lipunmyyntilaite, matkakortinlukijat ja lippuautomaatit vaihdetaan uusiin. Raitiovaunuihin asennetaan lisäksi lipunmyyntiautomaatti, josta matkustajat voivat ostaa kertalipun. Tämän pitäisi vähentää kuljettajan lipunmyyntiä ja helpottaa siten aikataulussa pysymistä, ryhmäpäällikkö Risto Vaattovaara HSL:n Matkustajapalvelut osastolta sanoo. Jatkossa myös etäluettavien pankki ja luottokorttien sekä NFC puhelimien hyödyntäminen lipun ostamisessa ja maksamisessa vähentävät tarvetta ostaa lippu kuljettajalta. Kuljettajarahastuksen lopettaminen ratikoissa on ollut jo pitkään esillä, Hankkeessa on meneillään määrittelyvaihe, joka jatkuu tammikuulle saakka. Määrittelyvaiheessa tarjouspyyntöön sisältyvät toiminnalliset vaatimukset tarkennetaan, jotta varsinainen suunnittelutyö voi käynnistyä, Risto Vaattovaara selventää. Samalla varmistetaan, että kaikki tarvittavat toiminnallisuudet ovat mukana. Tässä vaiheessa siis pitkälti ratkaistaan tulevan järjestelmän palvelukyky sekä mahdollisuudet toteuttaa tiukat turvallisuus- ja mukset. käytettävyysvaati- mutta päätöstä siitä ei ole tehty. Vaattovaaran mukaan kertalippuautomaatin asentaminen raitiovaunuihin ei yksin riitä, vaikka auttaakin tavoitteen toteuttamisessa. Lisäksi tarvittaneen muitakin toimia tukemaan lipunmyynnin lopettamista, esimerkiksi lippuautomaatteja pysäkeille. Avoin data hyötykäyttöön Uusi lippu ja informaatiojärjestelmä toteutetaan avoimen arkkitehtuurin periaatteella, eli reaaliaikainen joukkoliikenneinformaatio on myös muiden palveluntarjoajien käytettävissä. Jo nyt HSL:n jakaman avoimen tiedon pohjalta on syntynyt koko joukko itsenäisiä sovelluksia ja palveluja helpottamaan joukkoliikenteen käyttöä. Raitiovaunuissa uutta informaatiojärjestelmää käytetään ratikoiden omalla uudistetulla informaatiopäätteellä, joten erillistä kuljettajapäätelaitetta ei niissä enää tarvita. Nykyiset kortinlukijat väistyvät uusien tieltä. Elina Maunuksela Verkkokassi Automaattimetrolle omat verkkosivut Automaattimetron kuulumiset voi jatkossa käydä tarkastamassa joulukuun alussa avautuvilta verkkosivuilta osoitteesta Sivuille on koottu kattava tietopaketti metron automatisoinnin vaikutuksista liiken nöintiin, hyödyistä matkustajille sekä automatisoinnin teknisestä toteutustavasta. Asioista ja projektin etenemisestä kerrotaan kansantajuisesti tuoden projektia lähemmäs tavallista kaupunkilaista. Sivut on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille, niin nykyisille kuin tulevillekin metromatkustajille, miksei myös HKL:n henkilökunnalle. Sivuilta löytyy uutisten ja taustatietojen lisäksi myös epävirallisempia blogitekstejä, asiantuntijoiden ja ammattilaisten esittelyjä sekä vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin automaattimetroon liittyen. Nettisivuille tuodaan myös lyhyitä videoi ta aihepiiriin liittyen. Videoiden kautta pääset tutustumaan paitsi automaatti metroon, myös automaattimetron tekijöihin. Sivut on rakennettu yhteistyössä HKL:n ja Siemensin kanssa, ja yhdessä niitä myös jatkossa ylläpidetään. Julkisten verkkosivujen lisäksi HKL:n sisäiseen käyttöön on avattu Helmi intrassa oma sivu, jonne automaattimetroa koskevat tiedot kootaan. Sivu löytyy HKL Metroliikenteen alta. Liikennepeili

10 Teksti Elina Maunuksela Kuvat CAF Helsinkiin hankittavat uudet metrojunat tilataan espanjalaiselta kalustovalmistajalta Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.:lta eli CAF:lta. Helsingin uudet metrojunat toimittaa CAF CAF on merkittävä metrojunien toimittaja maailmalla. Viime vuosina CAF on toimittanut metrojunia mm. Madridiin, Roomaan, Washingtoniin, Barcelonaan ja Brysseliin. CAF on tunnettu siitä, että he käyttävät mielellään paikallisia alihankkijoita. On mahdollista, että uuteen junaan tulee siis myös suomalaista työtä ja osia se riippuu kotimaisten toimittajien tarjouksista, sanoo metroliikennejohtaja Tapio Hölttä. Läpikäveltävä ja ilmastoitu Uudet junat ovat kaikkiaan 90 metriä pitkiä eli nykyisin hiljaiseen aikaan liikennöitävän junayksikön mittaisia. Uusissa junissa on tilaa 576 matkustajalle. Metron vuoroväli on junien käyttöönoton jälkeen ruuhka-aikana metron runko-osuudella 2,5 minuuttia ja itä- ja länsipäässä 5 minuuttia, joten metron kuljetuskapasiteetti tulee tässä vaiheessa kasvamaan. Juna on kokonaan läpikäveltävä eli vaunusta toiseen vaihtaminen matkan aikana on helppoa. Junissa on myös ilmastointi. Ulkoasultaan junat tulevat muistuttamaan M200-sarjan junia ja niiden ulkopinta ja penkit tulevat jatkossakin olemaan oransseja. Metrojuna varustetaan aluksi väliaikaisella ohjaamolla, jota tarvitaan siirtymävaiheessa metron liikenteenohjausjärjestelmää automatisoitaessa. Havainnekuva junan sisätiloista. Muutoksia junan ulkoasuun voi vielä tulla, esimerkiksi kuvan tummat tukitangot korvattaneen terästangoilla. Väliaikainen ohjaamo puretaan metron automatisoinnin valmistuttua ja paikat otetaan matkustajakäyttöön. Uusia junia 20 Tarjousvertailussa CAF oli kokonaistaloudellisesti edullisin. Arvioinnissa otettiin huomioon hankintahinta ja kaupalliset ehdot, käyttö- ja ylläpitokustannukset, junatekniikan taso, muotoilu ja innovatiivisuus sekä yhteistyökyky ja toimitusvarmuus. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on euroa, ja se sisältää 20 nelivaunuista metrojunaa eli varsinaisen tarjouksen ja ensimmäisen vaiheen option. Alkuperäisen aikataulun mukaan ensimmäinen uusi juna oli tarkoitus saada koeajoon jo vuoden 2014 lopulla ja loput junat toimitettua vuosien aikana. HKL pyrkii yhä siihen, että hanke ei viivästyisi, vaikka toinen junakaluston tarjoaja Siemens teki hankintapäätöksestä valituksen markkinaoikeuteen. Metrojunahankintaa voidaan jatkaa vasta kun markkinaoikeudelta saadaan siihen lupa. Uutta metrojunakalustoa tarvitaan Länsimetroa varten. Lisäksi hankinnalla varaudutaan mahdolliseen Länsimetron jatkamiseen Matinkylästä Kivenlahteen. Hankintaan sisältyy myös mahdollisuus toiseen optioon, jos ns. Itämetro Sipooseen toteutuu ennakoitua ripeämmin. 10 Liikennepeili

11 Teksti Elina Maunuksela Kuva Pia Kanerva Tutkittua tietoa raitioliikenteen asiakaspalvelusta HKL:ssä tiedetään nyt entistä tarkemmin, mitä hyvää ja mitä kehitettävää raitioliikenteen asiakaspalvelutilanteissa on. Asiakaspalvelua on kartoitettu laajassa mystery shopping -menetelmällä tehdyssä tutkimuksessa, johon kuului yhteensä 240 todellista asiointitilannetta vaunuissa. Tutkimus antaa hyvän kuvan kuljettajien toiminnasta asiakaspalvelutilanteissa, kertoo HKL-Raitioliikenteen liikennemestari Eija Tuomonen. Mystery shopping on ohjannut kuljettajille järjestettävän asiakaspalvelukoulutuksen sisältöä. Yhden päivän koulutukseen tulee tämän vuoden aikana osallistumaan suurin osa vakinaisista raitiovaununkuljettajista. Koulutuksia jatketaan keväällä Koulutuksiin on tutkimustilanteiden innoittamana kuvattu esimerkiksi videoita asiakaspalvelutilanteista: niin hyvistä kuin huonoistakin. Videon avulla tilanteen hahmottaminen on monelle helpompaa. Hyödyttää kaikkia Tätä syksynä tehdyn tutkimuksen on toteuttanut Informatum Research, ja sitä edeltää viime keväällä tehty samankaltainen pilottitutkimus pienemmällä otannalla. Tutkimuksessa on tehty 240 asiointia eli tyypillisesti lipun ostotilannetta, jossa jokaisella matkalla tutkimusasiakas ottaa kontaktin kuljettajaan ja esittää tälle matkaan tai johonkin muuhun raitiovaunumatkustamiseen liittyvän kysymyksen. Asioinnin sujumista on arvioitu kriteeristöllä, joka kuvaa palvelun tavoitteita asiakkaan näkökulmasta. Ketään yksittäistä kuljettajaa ei voi tutkimusaineistosta tunnistaa eikä se ole ollut tavoitteena: tilanteita tarkastellaan osana kokonaisuutta, ei haeta virheitä vaan kehittymismahdollisuuksia, sanoo Eija. Paremmasta asiakaspalvelusta hyötyvät kaikki. Tietenkin asiakkaat, mutta myös HSL, HKL ja kuljettajat itse. Kun osaa asiakaspalvelun, työ helpottuu. Viestintää ja vuorovaikutusta Esimerkiksi lipunmyynnin sujumista arvioidaan kriteereillä 1 4, joissa parhaan arvosanan eli nelosen on saanut tilanne, jossa kuljettaja on huomioinut vaunuun tulijan ja avannut etuoven, lipunmyyntitilanne on ollut sujuva, joustava ja positiivinen, asiakas on saanut ystävällisen ja asiantuntevan ohjeen lipputyypin valitsemisessa. Lisäksi kuljettaja huomioi asiakkaan tilanteen esimerkiksi mukana olevat lapset ja osaa tarjota oikeaa lipputyyppiä. Myös rahasta on osattava antaa takaisin oikein. Huonommin eli vain ykkösen arvoiseksi arvioidaan lipunmyyntitilanne, jossa palvelu on heikkoa tai huomattavan epäystävällistä ja monessa yksittäisessä asiassa on epäkohtia. Tutkimuksessa esille nousseita palvelutilanteita näkee esimerkiksi videossa, jossa matkustaja saa kyllä kysymänsä tiedon: Meneekö tämä Aleksille? Ei. Jotain tässä kohtaamisessa jää asiakkaan näkökulmasta puuttumaan, ja vastaus tulee seuraavassa videossa: Meneekö tämä Aleksille? Ei. Mutta tuolta toiselta pysäkiltä menee kolmonen, jolla pääset Aleksille. Kuten raitioliikenteen asiakaspalvelukoulutuksessa korostetaan, asiakaspalvelu on viestintää: vuorovaikutusta, kuuntelemista, kyselemistä ja toisen huomioon ottamista. Liikennepeili

12 sxc.hu/somadjinn Matkalla Teksti ja kuvat Antti Ylönen Kävitkö sinä matkalla? Ota yhteyttä toimitukseen, jos haluat jakaa kuvasi ja joukkoliikennekokemuksesi maailmalta Liikennepeilin lukijoiden kanssa. LA without a car HKL-Metroliikenteen aikataulu- ja työvuorosuunnittelija sekä HKL-Raitioliikenteen työvuorosuunnittelijat tutustuivat Los Angelesin joukkoliikenteeseen HASTUS International User Groupin yhteydessä. sxc.hu/ba1969 Los Angeles on autoilijoiden kaupunki, sillä kaupungissa on noin 4 miljoonaa henkilöautoa eli yksi auto/asukas. Tämä näkyy ja tuntuu myös ilmassa, kaunista auringonlaskua himmentää savusumuverho. Vaikka tiet ovat leveitä ja monikaistaisia ei tällä automäärällä vältytä ruuhkilta. Nykytekniikka tekee tuloaan myös Los Angelesiin, sillä moni yksityisauto ja erityisesti taksi on hybridiauto. Joukkoliikennettä hoitaa LA Metro, joka liikennöi busseja ja metroa. Julkinen liikenne on toiminut vuodesta 1874, uusin tulokas heillä on metro. Metron kuudesta linjasta ensimmäinen avattiin vuonna 1990, viimeisin tänä vuonna. Myydyistä matkalipuista 25 prosenttia on kertalippuja ($1,50) ja 67 prosenttia eriasteisia kausilippuja. Kausilipuissa on käytössä 1 30 päivän passi sekä ladattava matkakortti (TAP). Reittien aikataulut ja linjakartat löytyvät myös matkapuhelin/tablettisovelluksena (Go Metro), josta matkustaja näkee haluamansa pysäkit kartalta, valitun linjan seuraavat saapuvat autot/metrot, vaihtoehtoiset reitit sekä reittikartat. Pysäkillä ollessa voi käyttää sovellusta, jossa saa pysäkin seuraavat lähdöt tekstiviestillä, internetillä, soittamalla tai Metro App sovelluksella. Väestöstä 46 prosenttia on latinalaisamerikkalaista tai espanjalaista alkuperää, tämä näkyy esim. julkisen liikenteen kaksikielisissä ohjeissa ja opasteissa. Julkisten Joukkoliikennettä tämäkin: raideyhteys Angel s Flicht Hill Streetiltä California Plazalle. liikennevälineiden ja asemien yleisilme on siisti, matkustusmukavuutta lisää bussien ja metron ilmastointi. Henkilökunta oli ystävällistä, kuljettajalla oli aikaa rupatella matkustajan kanssa ja toivottaa hyvää päivän jatkoa. Hollywood / Vine metroasemalla tietää mistä paikka on kuuluisa LA Metron faktoja: Matkoja 360 miljoonaa (arvio v. 2012) Busseja 2228, metroja 298 Työntekijöitä 9042, josta kuljettajia 4425 Liikennöintiaika n. klo Bussit ovat miellyttävän viileitä, tilaa on ainakin keskipäivällä. 12 Liikennepeili

13 Vapaalla Teksti ja kuvat Kaisa Sikkilä Tanssi on muutaman minuutin näytelmä, joka alkaa ja päättyy musiikin mukana. Onnistunut tanssi on sellainen, jossa toisilleen tuntematonkin pari näyttää yhdessä tanssiessaan rakastuneelta. Luulin osaavani tanssia, mutta mitä enemmän olen oppinut, sitä selvempää on, miten vähän osaan, nauraa talousassistentti Paula Kunnas vaihtaessaan tanssiaskeliin sopivia kenkiä jalkaansa. Tanssissa ei voi koskaan olla täysin oppinut. Haluan kehittyä ja olen täysin koukussa tähän lajiin! Paula ja muut tänä iltana paikalle tulleet tanssiin koukuttuneet asettuvat peilien eteen pariensa kanssa. Musiikin rytmit saavat jalat jo liikkeelle, ja HKL:n Seuratanssikerho Tanssi Kengät pääsee aloittamaan jokaviikkoiset tanssiharjoituksensa Töölön monitoimitilassa. Tänä iltana harjoitellaan buggin askelia tanssinohjaaja Maija-Liisa Pirin opastuksella. Kädet sovitellaan yhteen, askeleet löytävät saman rytmin. Ensikertalainenkaan ei jää jalkoihin, sillä harjoitukset aloitetaan aina perusaskelten kertaamisella. Kun askeleet sujuvat, siirrytäänkin astetta vaikeammalle tasolle: harjoittelemaan tanssiparin liikkeiden aistimista silmät suljettuna. Naiset sulkevat silmänsä, miehet ohjaavat. Buggissa miehen tehtävä on Tanssitunnille mukaan: Kuvateksti... tanssiin sopivat kengät juomapullo pieni pyyhe muuttaa tanssiparinsa suuntaa. Naisen on aistittava liikkeistä, mihin suuntaan seuraavaksi mennään, Maija Liisa kuvailee. Tanssiparin liikkeiden aistiminen, silmät aukikin, vaikeutuu, kun tanssiparia vaihdetaan. Paria on hyvä vaihtaa välillä, silloin oppii viemään ja olemaan vietävänä eri tavalla, Paula sanoo. Vaikka perusaskeleet on samat, jokainen tanssii omalla tyylillään. Liikettä oppii aistimaan uudella tavalla, kun tanssipari ei olekaan tuttu. Hyvää mielelle ja keholle Tanssiparit näyttävät liikkuvan vain musiikin vieminä, mutta kauniin tanssin ja liikkeen aikaansaamiseksi on keskityttävä moneen asiaan samanaikaisesti. Tanssi on loistavaa aivojumppaa. Tanssiessa on ajateltava askelia, suuntia, parin liikkumista, oman vartalon liikkeitä, tasapainoa, rytmiä ja musiikkia, Maija Liisa luettelee. Tanssiminen on kokonaisvaltaista, se tekee hyvää koko keholle ja mielelle, Paula lisää. Samaa mieltä on Tuula Kurki, TanssiKenkien puheenjohtajana toimiva raitiovaununkuljettaja. Tanssiessa tulee hyvä mieli ja unohdan kaiken muun, Tuula sanoo. Tässä lajissa kiehtoo liikkeen yhdistäminen musiikkiin ja se, että aina on uutta opeteltavaa, koskaan ei tule valmiiksi. Tuula ja Paula rohkaisevat kaikkia tulemaan mukaan kerhon tanssiharjoituksiin. Tänne tulijan ei tarvitse osata tanssia. Tunneilla kerrataan aina perusaskeleet, joten aloittelijakin pääsee helposti mukaan. Täällä pääset harjoittelemaan tanssiaskelia edullisesti ja hauskassa seurassa! TanssiKenkien harjoituksiin voivat osallistua kaikki HKL:n työntekijät ja eläkeläiset. Jos kotoa tai ystäväpiiristä löytyy pari tanssiharjoituksiin, hänetkin saa ottaa mukaan. Ilman pariakin voi tulla tanssimaan, Paula kehottaa. Harjoituksissa on yleensä aina riittävä määrä osallistujia, että saadaan miehet ja naiset pareiksi. Ota siis suunta kohti tanssilattiaa ja tule kokeilemaan, miten sinulta taipuu buggin, foxin, fuskun ja monen muun tanssilajin askeleet! Kiinnostuitko TanssiKenkien toiminnasta? Ota yhteyttä puheenjohtaja Tuula Kurkeen p tai sihteeri Paula Kunnakseen p Liikennepeili

14 Lyhyesti Raitioliikenteessä takana huippuvuosi HKL Raitioliikenteessä on tämän vuoden aikana saavutettu loistavia tuloksia. Historiaakin on tehty, kun raitioliikenne saavutti ajettujen lähtöjen osalta kaikkien aikojen parhaan tuloksensa. Ajettujen lähtöjen tavoite, 99,85 prosenttia, toteutui peräti kahtenatoista peräkkäisenä kuukautena. Matkustajatkin ovat olleet tyytyväisiä raitioliikenteeseen, ja vuoden aikana raitioliikenteen matkustajamäärät kasvoivatkin lähes 16 prosentilla. HSL:n viimekeväisen asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan matkustajat ovat olleet edellisvuotta tyytyväisempiä esimerkiksi raitiovaunujen siisteyteen ja aikatauluissa pysymiseen. Tyytyväisyys aikatauluissa pysymiseen on lisääntynyt selvästi vuodesta 2010, jolloin raitiovaunumatkustajista 57 prosenttia oli tyytyväisiä liikenteen luotettavuuteen. Tänä vuonna tyytyväisten osuus on noussut jo 70 prosenttiin. Raitioliikenne on pystynyt parantamaan palveluaan myös asiakaspalvelussa. Matkustajien tyytyväisyys kuljettajien neuvontakykyyn on lisääntynyt kahden vuoden takaisesta. Myös kuljettajien ajotapaan ollaan en tistä tyytyväisempiä. Raitioliikenteessä kiinnitetään jatkossakin huomiota asiakaspalvelutaitojen kehittämiseen. Kaikki raitiovaununkuljettajat osallistuvat asiakaspalvelun laatukoulutukseen, jossa muun muassa videointia apuna käyt täen etsitään oikeaa asiakaspalvelun henkeä. Shutterstock.com Sähköiset lomakkeet otettiin käyttöön HKL:ssä siirryttiin kuluneen syksyn aikana käyttämään sähköisiä lomakkeita. Paperilomakkeiden sijasta HKL:läiset tekevät nyt poissaoloanomuksensa sähköisen järjestelmän kautta. Poissaoloja ovat sairauslomien lisäksi esimerkiksi vuosilomat ja hoitovapaat. Sähköisiä lomakkeita pääsee käyttämään Helmi intran etusivun Sovellukset valikosta kohdasta Vuosilomat ja poissaolot. Sähköisen järjestelmän käytössä on monia etuja, sanoo palkkasihteeri Mika Sylvelin. Päätösten kulku nopeutuu, kun hyväksytyt Rakennusyksiköstä HKL- Infrapalvelut päätökset ovat jo seuraavana päivänä palkanlaskentajärjestelmässä. Omia poissaolotietoja on helppo tarkastella omalla päätteellä ja esimiehet voivat ottaa ajantasaisia poissaoloraportteja silloin, kun se heille parhaiten sopii. Paperin kulutuskin tässä vähenee, samoin postin määrä, Mika luettelee. Lomakeuudistus koskee noin 200 kuukausipalkkaista HKL:läistä. Kuljettajat, liikennetyönjohtajat, liikenteenohjaajat ja tuntipalkkaiset käyttävät jatkossakin poissaoloanomuksissaan paperilomakkeita. markusspiske/photocase.com AndreasF./photocase.com HKL:n rakennusyksikkö on muuttanut nimensä muotoon HKL Infrapalvelut. Nimenmuutos liittyy yksikön kehittämiseen entistä asiakas ja palvelulähtöisemmäksi. Yksikön tavoitteena on mm. muuttaa toimintatapojaan niin, että työssä korostuu enemmän infrapalvelujen tuottajan rooli aiemman infran omistajan roolin sijaan. Englanniksi HKL Infrapalveluiden nimi kuuluu HKL Infra Services ja ruotsiksi HST Infraservice. HKL Infrapalveluiden uusittu organisaatiokaavio löytyy Helmi intrasta kohdasta Yksiköt > HKL Infrapalvelut. 14 Liikennepeili

15 Palvelusvuosia HKL, kehys Fuzzimo.com Gortincoiel/photocase.com Vuoden 1975 kuvassa Helsingin liikennelaitoksen urheiluseuran pöytätennisjaosto, Raija istumassa kuvassa vasemmalla. 40 vuotta 30 vuotta Makkonen Heikki Havasto Tapio Jokinen Markku Turunen Seija Sorsa Aku Jääskeläinen Kaarlo Kinnunen Eeva Eläkkeelle HKL:n palvelua Ahera Säilä Mirja siivoustyönvalvoja v 1 kk Virta Paavo sähköasentaja v 4 kk Jokinen Markku insinööri v Salmisuo Pirjo raitiovaununkuljettaja v 6 kk Raija kiittää Lämpimät kiitokset kaikille minua muistaneille ja eläkekahveillani 5.9. käyneille työkavereille, esimiehille, yhdistyksille, kerhoille ja seuroille. Oli ihana nähdä myös työkavereita, jotka ovat olleet jo pitkään eläkkeellä. Tämä olikin minun teemani: kutsua heidät kaikki vielä kerran paikalle. Tulevaisuudessa on rakkaiden lapsenlapsien hoitoa, matkailua, mökkeilyä. Aion jatkaa pöytätenniksen pelaamista edelleen, 46. vuosi alkaa. Pelasin Ruskeasuon palloiluhallissa 93 vuotiasta miestä vastaan haastetta siis on ja 29 vuotta peliuraa jäljellä, jos terveyttä ja elinikää riittää. Toivotan teille kaikille antoisia ja mukavia työvuosia. Muistakaa pitää huolta itsestänne ja toisistanne! Raija Santala Uusia kaupunkiliikenteen ammattilaisia Raitiovaununkuljettajakurssi 3/2012 valmistui Elina Maunuksela Raitiovaununkuljettajakurssi 3/2012, kuvassa etuvasemmalla kurssin vetäjä, liikennemestari Jonne Kuusniemi, hänen takanaan uuden kuljettajat Shabir Sheerzad, Jarno Ryynänen, Kyösti Taipale, kouluttaja Arja Vuohelainen, Nurrettin Turna, kouluttaja Jussi Eskelinen, Ville Olkkonen, Elina Nuorimaa, Abderrazak Bouhlal, Mia Merger, Samuli Laakkonen ja Tilda Torala. Lisää kouluttajia takana vasemmalta Marko Huupponen, Seppo Nurmenaho, Hanna Koskinen ja Jari Ilvonen. Liikennepeili

16 IDIS Design Oy Ville Sjöholm Raitiovaunun valmistus etenee Elina Maunuksela IDIS Design Oy Ville Sjöholm Ville Sjöholm Ensimmäisten raitiovaunujen korit alkavat olla valmiita ja ne ovat kulkeneet maalauslinjan läpi varusteltaviksi Transtechin tehtaalla Otanmäessä. Korien maalaus on tehtävä huolellisesti, koska niiden pintakäsittelyä ei ole tarkoitus uusia 40 vuoden käyttöiän aikana. Varustelulinjalla olevat korit on jo pääosin kaapeloitu ja sisäkattoon on ruiskutettu uretaanieristys. Komposiittiset sähkölämmitteiset lattiaelementit ja ilmanvaihtokanavat ovat paikoillaan. Seuraavaksi asennetaan katolle sähkö- ja ilmanvaihtolaitteita. Ensimmäiset ovien ja sisustuspaneelien koeasennukset ovat käynnissä. Telirungot ovat valmiina ja ensimmäiset varusteet niihin kiinnitetään lähiviikkoina. Kun telit keväällä saadaan asennettua vaunun alle, päästään kokeilemaan uuden vaunun toimintaa Otanmäen raitiolinjalla (Tehtaan etupiha Tehtaan takapiha), jolla pituutta on 1 km. Helsingin uudella raitiovaunulla on omat Facebooksivut, jossa kerrotaan projektin edistymisestä. Käy katsomassa!

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

kaupungissa Hommat hoidossa myös

kaupungissa Hommat hoidossa myös via DESTIAN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2012 Hommat hoidossa myös kaupungissa Liikenneviraston Juhani Tervala toivoo yhteistyötä jo suunnitteluun Rataopisto kouluttanut tuhansia iliitu on ammattilaisen tietopankki

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

1 2007 Paikallisliikenne

1 2007 Paikallisliikenne 1 2007 Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O 57. UITP:n kansainvälinen joukkoliikennekongressi Helsingissä 20.-24.5.2007 Paikallisliikenne 1/2007 SISÄLTÖ 57. UITP:n

Lisätiedot

kontrahti on hyötyä myös sinulle s. 8 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s. 18 Oulussa säästetään energiaa s.

kontrahti on hyötyä myös sinulle s. 8 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s. 18 Oulussa säästetään energiaa s. Puolustusministeriön peruskorjaus s. 4 Miten organisaatiomuutos hoidetaan hyvin? s. 14 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3 2010 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s.

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

s. 22 Karjaan asema on Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8

s. 22 Karjaan asema on Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8 R a u t a t i e v i r k a m i e s 1 3. 6. 2 0 1 1 n : o 3 s. 22 Karjaan asema on seitsemän palveluneuvojan työpaikka Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8 TÄSSÄ NUMEROSSA Puheenjohtaja

Lisätiedot

NRO 5 2010. Raideliikenteen edunvalvonta samaan liittoon? s. 9 11

NRO 5 2010. Raideliikenteen edunvalvonta samaan liittoon? s. 9 11 NRO 5 2010 Raideliikenteen edunvalvonta samaan liittoon? s. 9 11 Sisällys RAUTATIELÄINEN 5 21.10.2010 RAUTATIELÄINEN Postiosoite PL 205 00531 Helsinki Puhelin (09) 774 941 Julkaisija Rautatieläisten Liitto

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

ELSAN Elämä. Tuunaa elämäsi onnelliseksi. Bostonin kummitukset. Kännykkäpuheluita. koneessa?

ELSAN Elämä. Tuunaa elämäsi onnelliseksi. Bostonin kummitukset. Kännykkäpuheluita. koneessa? Tuunaa elämäsi onnelliseksi Bostonin kummitukset Kännykkäpuheluita koneessa? katseen ELSAN Elämä alla F I N A V I A N L E H T I L E N T O M A T K U S T A J A L L E 1 / 2 0 0 7 S I S Ä L L Y S Päätoimittajalta...............................

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Luottomiehet ja FECMA

Luottomiehet ja FECMA 4/2012 Luottoseminaari Vierumäellä s. 5 Riskienhallinta laitetoimittajan näkökulmasta s. 14 Syyskokous Tallinnassa s. 18 Jatkuva maksuvalmius -yrityksen elinehto s. 20 INTRUM JUSTITIAN PALVELUVALIKOIMA

Lisätiedot

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua Toimitus: Hanna Tuuri Julkaisutoimikunta: Aura Loikkanen, Satu Kylmälä ja Hanna Tuuri Kuvat: Hanna Tuuri ja Marjatta Ojala

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Kauppakamari. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä

Kauppakamari. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä Satakunnan 1 2014 Kauppakamari -lehti 6 Pöytä on katettu, kelpaako tarjonta vieläkään? 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä Mainoseurot uusjaossa Luontoisedut osa palkkaa Satakuntalaisen talouselämän

Lisätiedot

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2014 15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa Asiantuntija Susanna Raulio: Lounaan merkitys olisi

Lisätiedot

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16 Fortum 2 2010 Vierailulla Krapissa 16 Aurinkovallankumous lähellä? 20 Hans Pirttilä on uusi Fortum Tutor 26 Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8 Kestävä kaupunki

Lisätiedot

taito-hanke Syyttäjälaitospäivä

taito-hanke Syyttäjälaitospäivä 2 2014 taito-hanke Syyttäjälaitospäivä Tom IFStröm Mika AALto sisältö Tässä numerossa Pääkirjoitus: Kuuluuko? Kuuntelen 3 Lapsesta tuli TAITO 4 Korutonta kertomaa talousnäkymistä 7 Mika Aalto: Vain osaava

Lisätiedot

Liiku! Pysähdys Pekka Sauri: pysähdyn arjessa uusiutuakseni. 15 x Agenda Lisää liikettä, vähemmän istumista

Liiku! Pysähdys Pekka Sauri: pysähdyn arjessa uusiutuakseni. 15 x Agenda Lisää liikettä, vähemmän istumista HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2015 15 x Agenda Lisää liikettä, vähemmän istumista Katsaus Itsestä välittäminen kannattaa aina Pysähdys Pekka Sauri: pysähdyn arjessa uusiutuakseni Case S01 Valinnanvapautta

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10

Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10 VIRVE toimi myrskyjenkin keskellä s. 4 Liikennekeskukset tukevat viranomaisia s. 10 Langaton tiedonsiirto puhuttaa s. 14 SosTer VIRVE-pääkäyttö ensihoitokeskuksiin

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia?

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 1/2011 Pitkästä työurasta hyve Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Minkälaiseen Suomeen työeläke syntyi? LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE

Lisätiedot

10 vuotta, 20 vuotta, 30 vuotta ja 40 vuotta moottoritehdasta palvelleet henkilöt on jälleen palkittu.

10 vuotta, 20 vuotta, 30 vuotta ja 40 vuotta moottoritehdasta palvelleet henkilöt on jälleen palkittu. HENKILÖSTÖLEHTI N:o 1/2014 ISSN 1459-7047 AGCO uusi messuilmeensä Hannoverissa. Tehtaan palokunta täytti 70 vuotta. Marianne Lehtonen kehittäjä. 10 vuotta, 20 vuotta, 30 vuotta ja 40 vuotta moottoritehdasta

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15 1 Vanhassa muistissa on jopa 1930-luvun laman jälkeinen maailmansota. Tämän päivän Suomessakin turvallisuuspolitiikka on noussut yhdeksi tärkeistä puheenaiheista. Turvallisuuspoliittinen selonteko on parhaillaan

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot