Talvi työllistää meitä ja muita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talvi työllistää meitä ja muita"

Transkriptio

1 HKL:n henkilöstölehti Talvi työllistää meitä ja muita Turvallisuus on elektroniikkaasentajan työtä Tanssien Töölössä

2 Sisältö 4/2012 HKL HKR 7 6 HSL Kaisa Sikkilä Pääkirjoitus Tieto kulkee aina kahteen suuntaan 4 Työntekijän päivä Turvallista matkaa idästä länteen 6 Talvi on yhteinen urakka 7 Näkökulma Talvea ei tilata se saadaan 8 Lippu- ja informaatiojärjestelmä uuteen aikaan 9 Verkkokassi Automaattimetrolle omat sivut 10 Helsingin uudet metrojunat toimittaa CAF 11 Tutkittua tietoa raitioliikenteen asiakaspalvelusta 12 Matkalla LA without a car 13 Vapaalla Töölössä tanssitaan! 14 Lyhyesti 15 Palvelusvuosia Eläkkeelle Liikennepeili Antti Ylönen CAF Kaisa Sikkilä

3 Pääkirjoitus Liikennepeili on HKL:n henkilöstölehti ja se ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehti jaetaan HKL:n koko henkilöstölle sekä niille HKL:n eläkeläisille, jotka ovat ilmoittaneet halustaan saada lehti. Seuraava lehti ilmestyy maaliskuussa. Toimitus HKL PL 1400, Helsingin kaupunki Käyntiosoite: Toinen linja 7 A, Helsinki Päätoimittaja: Matti Lahdenranta p Toimituspäällikkö: Elina Maunuksela p Toimittaja: Kaisa Sikkilä p Toimituskunta Matti Lahdenranta (pj) p Eero Kuusisto p Petri Norrena p Soile Jästerberg p Juha Saarikoski p Elina Tartia p Jukka Stenberg p Antti Ylönen p Kansikuva: Metroliikenteen lumilinko työssä. Kuva: Markku Laaksonen Ulkoasu ja taitto: Pauliina Heikkilä/ Piu Pau Design Oy Paino ja reprotyö: Uusimaa 2012 Paperi: Galerie Art Silk 130g ISSN Osoitteenmuutokset sähköpostilla HKL:n henkilöstön osoitteenmuutokset saamme automaattisesti palkanlaskijoiden kautta. Tieto kulkee aina kahteen suuntaan Hyviin tuloksiin pääseminen edellyttää sitä, että työ osataan tehdä, ollaan motivoituneita työn tekemiseen ja vielä, tehdään työ laadukkaasti ja tehokkaasti. Jotta tämä onnistuu, on johtamisen ja esimiestyön oltava kunnossa. Kaikkiin edellä mainittuihin liittyy kiinteästi tiedonkulku. Osaamisen ylläpito onnistuu vain, jos itse seuraa omaan työhön liittyvää kehitystä ja saa esimiehiltään ja työtoveriltaan jatkuvasti uutta tietoa. Motivaation ylläpitämiseen liittyy olennaisesti se, että tietää ja mieltää, miten oma työ liittyy suurempiin kokonaisuuksiin, miten on työssään onnistunut ja mitä tulevaisuudelta on odotettavissa. Laadukkaan ja tehokkaan työn tekemiseen kannustaa paitsi oma motivaatio ja halu tehdä työ hyvin, mutta myös palaute eli tieto työssä onnistumisesta. Johtamisessa ja esimiestyössä asioista kertominen on ydintehtäviä. Asioista kertominen koskee luonnollisesti koko henkilökuntaa, ei esimiestyökään voi onnistua jos esimiehet eivät saa tietoa, mitä kentällä tapahtuu. Työhyvinvointikyselyissä kysymys tiedonkulusta työyhteisön sisällä saa jatkuvasti alimpia arvosanoja. Viime vuoden kyselyssä arvosana oli 3,06 ja sitä alempi arvosana, 2,96 tuli vain palautteen saamisessa esimiehiltä työssä onnistumisesta. Vertailun vuoksi todettakoon, että ylimmät arvosanat tulivat omasta fyysisestä työkyvystä (4,15) ja perustehtävän selkeydestä (4,13). Parannettavaa tiedonkulussa siis on, ainakin niin koetaan. Vastuu tiedottamisesta on luonnollisesti johdolla ja esimiehillä ja kaikkien esimiesasemassa olevien tuleekin jatkuvasti olla ajan tasalla ja pysähtyä miettimään, mitä oman porukkani pitäisi tietää ja mitä minun pitäisi heille kertoa. Tämäkään ei ole helppoa, sillä aina ei ole tiedossa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tällöinkin pitää pystyä sanomaan jotain, vaikka alustavaakin, tai sitten sanoa selkeästi, että tästä ei tässä vaiheessa tiedetä vielä mitään. Sekin on parempi kuin vaieta siihen asti, kunnes tiedetään enemmän. Olen monta kertaa törmännyt siihen, että minulle sanotaan, että jostakin asiasta ei ole mitään tietoa. Osa kysymyksistä on sellaisia, joihin vastaan, etten tiedä minäkään. Osa on sellaisia, että minä en tiedä mutta meiltä löytyy joku, joka siitä tietää. Osa on sitten sellaisia, joista tietoa olisi pitänyt tulla mutta joista kertominen on vain jäänyt tekemättä tai se ei ole saapunut perille. Toisaalta tietoa tulee joka tuutista ja usein on vaikeata poimia tietotulvasta sitä, mikä minulle on olennaista. Kaikkea sitä tietoa, jota ihmiset HKL:ssä tarvitsevat ei millään keinoin voidakaan välittää niin aukottomasti, että kaikki kokisivat tietävänsä asioista kaiken tarvitsemansa. Se on sula mahdottomuus. Mutta kun kokee, että ei tiedä jostakin niin aina voi kysyä. Oma aktiivisuus onkin olennainen osa hyvää tiedonkulkua: ei voi odottaa passiivisesti vain tiedotusta, aina kannattaa myös esittää kysymyksiä. Oman esimiehen on tällöin annettava vastaus ja ellei hänkään tiedä, niin hänen velvollisuutensa on ottaa selvää. Esimiehen vastaus kysymykseen, johon ei tiedä itse vastausta, ei koskaan saisikaan olla En tiedä vaan sen pitää olla En tiedä, mutta otan selvää ja palaan asiaan mahdollisimman pian. Tiedonkulku on aina kaksisuuntaista, on tiedotettava, mutta on myös kysyttävä, jos ei ole saanut tarvitsemaansa tietoa. Matti Lahdenranta toimitusjohtaja HKL 3

4 kello 8.45 Turvalaiteasentajat pitävät metroradalla olevat valo-opastimet ja lukuisat muut laitteistot toimintakuntoisina. Tieto viallisesta laitteesta tulee yleensä puhelimitse liikenteenohjaajalta tai sähköisen järjestelmän, vikapankin, kautta. kello Tommi katsastaa metrojunankuljettaja Mikko Hanénin kanssa varikon koestusradalla katsastusvuorossa olevaa junaa. Metrojunat katsastetaan kerran vuodessa. Tommin tehtävänä on testata junan toiminnot turvalaitteiden, kuten pakkopysäytyslaitteiden osalta. Juna läpäisee katsastuksen ja pääsee takaisin liikenteeseen. Teksti ja kuvat Kaisa Sikkilä, taustakuva Minna Saarinen Päivä elektroniikka-asentajan matkassa Turvallista matkaa idästä länteen HKL Metroliikenteen elektroniikka asentaja Tommi Honkanen kerää muutaman työkalun taskuunsa ja nousee tikkaita metroradan varressa olevaan opastintolppaan. Yksi valo opastimen lampuista on vaihdettava uuteen. Radanvarren opastimien on oltava kunnossa, sillä ne näyttävät metrojunankuljettajalle, milloin matkaa voi turvallisesti jatkaa. Tommi kuuluu kahdeksan miehen porukkaan, joka pitää metroradan lukuisat turvalaitteistot kunnossa. Junassa ja radalla olevat pakkopysäytyslaitteet pysäyttävät junan, jos sillä ajetaan päin punaista valoa. Nopeudenvalvontapisteillä mitataan junan nopeus: jos vauhtia on liikaa, juna pysähtyy. Valo opastimet ohjaavat liikennettä samalla tavalla kuin autoteillä, työvilkut puolestaan varoittavat kuljettajaa radalla olevista työmiehistä. Radan kupeessa keltaiset laatikot, raidevirtapiirit, välittävät tietoa siitä, millä kohdalla rataa junat kulkevat. Kaikkien näiden laitteistojen toimintakunto on turvalaiteasentajien vastuulla, samoin kuin esimerkiksi vaihteiden ohjausten, laiturien hätäkahvojen ja laiturinäyttöjenkin kunnossapito. 4 Liikennepeili

5 kello Työtehtävät hoituvat sujuvasti, kun tarvittavat työkalut on nopeasti saatavilla. Turvalaiteasentajat keksivät helpottaa työtään ja kokosivat erilaisia työkalupakkeja, jotka sisältävät kuhunkin työkohteeseen tarvittavat työkalut. Tällä kertaa tarvitaan opastinhuoltoa varten koottua työkalupakkia. Vikoja korjataan päivittäin, mutta se ei johdu siitä, että laitteet menisivät helposti rikki, vaan siitä, että niitä on valtava määrä radalla, Tommi kertoo. Raidevirtapiirejä yli 400, pakkopysäytyslaitteita yli 100, erilaisia valoopastimia 350 Ensisijaisesti korjaamme viat, ja kun ne on korjattu, huollamme laitteistoja. Aina vika ei ole ulkolaitteessa, eli radalla olevassa laitteessa. Kun tieto vikaantuneesta laitteesta tulee, pystymme yleensä päättelemään, onko se niin sanottu sisä vai ulkovika. Usein vika voidaankin korjata sisällä, relehuoneessa, eikä radalle tarvitse lähteä. Uuden tekniikan opettelua Releet jäävät pian historiaan, kun metroliikennettä ohjaavat asetinlaitteet ja kello Uuden asetinlaitteen virransyöttölaitteisto on yksi Siemensin asentamista uusista laitteistoista metrovarikolla. Asetinlaitteen käytönohjausjärjestelmän uusimisen myötä sisätiloissa olevat laitteistot vaihtuvat kokonaan. Ulkolaitteistot, kuten opastimet ja vaihteenohjaukset pysyvät entisel lään, niitä ei tarvitse uusia. niiden käytönohjausjärjestelmä uusitaan. Turvalaiteasentajien työssä se tarkoittaa uudenlaisen tekniikan opettelemista. Vanhat releasetinlaitteet vaihdetaan elektronisiin asetinlaitteisiin. Releet siis korvataan elektronisilla korteilla ja relehuoneestakin tulee asetinlaitehuone. Siemens on asentanut uudet laitteet asetinlaitehuoneisiin. Uusien laitteiden käyttöä on opeteltava, sillä esimerkiksi niiden kytkentä on erilainen. Vanhasta tiedosta on kuitenkin paljon apua. Ja sähkömiehenä pitää tietysti ymmärtää tällaisten laitteiden perusidea, Tommi toteaa. Turvalaitehuollon elektroniikkaasentajien ammattitaito on vankalla pohjalla, sillä suurin osa porukasta on korjannut ja huoltanut turvalaitteita metroliikenteen alkuajoista asti. kello Työpäivä on päättymässä, mutta Tommi käy vielä ennen kotiin lähtöä Vuosaaren asemalla, jossa käyttöönottoinsinööri Edgar Jochum Siemensiltä näyttää, kuinka raidevirtapiirien sähkönsyöttö on toteutettu uudessa asetinlaitteessa. Työnjako automaattimetroon liittyvän tekniikan suhteen on vielä hyvin epäselvä; emme vielä tiedä, mitkä asiat tulevat kuulumaan turvalaiteasentajien tehtäviin ja mitkä esimerkiksi Siemensille. Tommi 25 vuoden kokemuksellaan onkin porukan nuorimpia. Tätä työtä olisi vaikea tulla tekemään ihan pystymetsästä, nämä hommat oppii vain tekemällä. Siistiä sisätyötä tämä ei ole, sillä radalla olevat laitteet on korjattava säässä kuin säässä. Tästä työstä olen tykännyt, ei ole ollut tarvetta lähteä muualle. Työssä viihtymistä lisää se, että ympärillä on mahtava porukka, jonka kanssa tehdä näitä hommia. Liikennepeili

6 Talvi on yhteinen urakka Teksti Elina Maunuksela Kuvat Markku Laaksonen, Elina Maunuksela, RL-Rata Miten saadaan kaupunki pysymään liikkeellä myös raskaan lumentulon aikaan? Takana olevat erittäin runsaslumiset talvet ovat osoittaneet, että haastetta riittää, mutta tahtoa ja kovaa työtä ei toimijoilta puutu. Talvi on iso yhteinen voimanponnistus. Niin HKL:n väki, muut kaupungin virastot, HSL kuin yksityiset urakoitsijatkin tekevät yhteistyötä parhaansa mukaan, jotta lumen auraus ja poiskuljetus saataisiin hoidettua mahdollisimman vähän kaupunkilaisten arkea häiriten ja joukkoliikenteen edellytykset turvaten. Parhaimmatkaan yritykset eivät kuitenkaan aina riitä. Joskus lunta vain yksinkertaisesti tulee liikaa ja joukkoliikenne takkuaa. Osapuolet tekevät kuitenkin parhaansa: yhteistyöpalavereissa jaetaan tietoa ja annetaan palautetta, suunnitellaan mahdollisia pysäköintikieltoja talven lumisimmaksi ajaksi joukkoliikennekaduille ja kerrataan vastuualueet talvikunnossapidon osalta. Metroasemille kertyy jäätä Kun lunta tupruttaa, jättävät HKL- Metroliikenteen ratamiehet muut työt odottamaan ja lähtevät lumitöihin. Radan on oltava liikennöitävässä kunnossa, kun avausjuna lähtee varikolta arkisin ennen varsinaisen liikenteen alkua. Radalla lumitöitä tekevät paitsi reilut kymmenen ratamiestä, myös vuodesta 1982 palvellut, rata-autolla työnnettävä lumilinko ja yksityisen yrittäjän kiskopyörillä varustettu kaivinkone. Varikolla töissä auttaa myös normaali pyöräkuormaaja. Jo ensi talvena saamme uuden kotimaisen valmistajan lumilingon. Uusi linko on kaksisuuntaisesti ajettava, ja se tulee nopeuttamaan työtä puolella, kertoo ratamestari Jouko Halonen metroliikenteestä. Halonen kertoo, että isoimmat hankaluudet metroliikenteen talvikunnossapidolle tulee vaihteisiin, opasteisiin ja asemille paakkuuntuvasta lumesta ja jäästä, jota joudutaan poistamaan pääosin käsityönä. Työtä vaikeuttavat myös automaattimetron vaatimat baliisit eli junan paikan ilmaisimet radalla. Hankalimmat paikat ovat kääntöraiteet ja niillä olevat vaihteet sekä asemien kohdat. Asemille raiteiden väliin tippuu junan pohjasta vettä ja jäätä. Nyt, kun osalle asemia on jo asennettu baliiseja, joudutaan tämä jää poistamaan käsipelillä rautakangella ja ns. tärypetkeleellä, muuten baliisit ovat vaarassa rikkoutua. Vaikka työtä riittää, on metroliikenne saatu hyvin ja luotettavasti hoidettua myös runsaslumisimpina talvina. Rata ennen pysäkkejä Raitioliikenteessä tilanne on erilainen, sillä koko rataverkko on avotaivaan alla ja huomioon on otettava myös autoilijat ja muut liikenteen käyttäjät eli jalankulkijat. Myös raitioliikenteessä radan kunnossapito on ratamiesten työsarkaa. Raitiolinjarataa on puhdistettavana lähes 100 kilometriä ja vararaiteita parikymmentä kilometriä, lisäksi ratamiehet pitävät kunnossa 161 ratikkapysäkkiä. Työtä tehdään 32 henkilön voimin keskeytymättömässä viisivuorotyössä, arkipäivinä vahvuuteen lisätään 5 päivämiestä. Tämän lisäksi liikennetuotannon puolelta kaksi kuljettajaa on ajamassa harjavaunuja öisin. Meidän vastuullamme on ensisijaisesti varmistaa, että raitiovaunut pääsevät paikasta a paikkaan b, toteaa kunnossapidon työnjohtaja Martti Rajala. Talvikunnossapito lähtee siis siitä, että ensin hoidetaan rataverkko ja keskustan keskeisimmät pysäkit. Vasta sen jälkeen päästään täydellä teholla hoitamaan muut pysäkit: ajatuksena on se, että matkustajan on turha mennä puhtaalle pysäkille seisomaan, jos vaunut eivät pääse liikkeelle. Normaalitilanteessa raitioliikenteen resurssit riittävät: lumenaurauksen 6

7 lisäksi harjavaunulla ajetaan koko rataverkko läpi ja lisäksi aurauksen jälkeen mahdollisuuksien mukaan kuljetetaan lunta myös pois. Pysäkeillä tarvitaan aurauksen lisäksi joskus myös jäänpoistoa raavintaterillä ja hiekoitusta. Lisäksi vaihteita puhdistetaan hiekasta ja pakkautuneesta lumesta. Mutta jos lunta tulee todella paljon, eihän mikään riitä: rata on ummessa jo saman tien kun harjavaunu käy päätepysäkillä kääntymässä. Lunta tulvillaan Suurin ongelma meidän näkökulmastamme ovat vaihteet autoliikenteen alla ja lumen poiskuljetus: lumen vastaanottopaikkoja on yksinkertaisesti liian vähän, ne ovat kaukana, täyttyvät nopeasti ja aukioloajat eivät aina ole sopivat. Kolmen viime talven aikana lunta on tullut niin paljon, että edellisessä myräkässä satanutta lunta ei ole ehditty kuljettaa vielä pois kun uutta on jo tullut tilalle, kertoo Rajala. Iso ongelma raitioliikenteen näkökulmasta ovat myös liian lähelle kiskoja pysäköivät autoi lijat. Jos lunta on paljon, ongelma monin kertaistuu kun lumi syö tilaa pysäköintipaikalta: pahan lumikuukauden aikana väärinpysäköintejä voi olla jopa parisataa. Silloin puhutaan jo isosta haitasta useille kymmenille tuhansille helsinkiläisille. Aina kyse ei ole pelkästään autoilijoiden piittaamattomuudesta: taloyhtiöt saattavat siirtää jalkakäytävältä lumet ajoradalle sen sijaan, että kuljettaisivat lumet pois ja toisaalta taas kaupunki auraa kaduilta lumet valliksi autoihin kiinni. Lopputuloksena tila kadun reunassa kapenee tuisku tuiskulta. Ongelmaa on kolmen viime talven aikana pyritty helpottamaan määräämällä kausittainen pysäköintikielto tärkeimmille joukkoliikennekaduille. Tulevana talvenakin pysäköintikiellot saadaan voimaan nopealla aikataululla, mikäli lunta tulee edellisten vuo sien malliin. Talvea ei tilata se saadaan Näkökulma Kolme viimeistä talvea ovat toivottavasti opettaneet yhteiskunnalle, että lumi on yksi luonnon vaihtelevista voimista ja se vaikuttaa voimakkaasti yhteiskunnan toimintaan. Talvisia olosuhteita on totuttu innokkaasti myös odottamaan, sillä Etelä Suomen talviurheilukausi on ennakoimaton ja yleensä lyhyt. Joulukin ymmärretään aina lumisena aikana. Joulupukki on ratkaissut talvisen liikkumishaasteen käyttämällä rekeä. Toisin sanoen, lumentulolle emme mahda oikein mitään ja talvi on meillä harvinainen vuodenaika, josta pitäisi kaikkien nauttia. Lunta voi tulla tulevaisuudessa paljon enemmän kuin aikaisempina talvina. Kulunut kesä ja syksy ovat näyttäneet, että sademäärät voivat olla jotakin muuta kuin olemme tottuneet. Sään vaihtelevuus eri vuodenaikoina pitäisikin ottaa kaikessa liikenteen toimintaan liittyvissä toimissa huomioon ennakoivasti, niin yksittäisten katukohteen tai pysä kin, tai sitten koko lumilogistiikan järjestämisen kannalta. Lumi on liikenteessä ja kaupungin toiminnassa yhteinen haaste, varsinkin silloin kun sitä tulee runsain mitoin ja jatkuvasti, sillä lumesta eroon pääsemiseksi ei ole kustannustehokasta keinoa. Liikennettä palvelevien organisaatioiden tehtävänä on liikenteen kulun turvaaminen, mutta jos lunta tulee enemmän kuin maalliset puhdistusresurssit sietävät, joudumme väistämättä tilanteeseen, jossa lumi haittaa jossakin jotakin: matka ajat pitenevät, jalankulku hankaloituu, laitteistojen toiminta häiriintyy ja paljon muuta. Kaupungin kannalta joukkoliikenteen toimivuus on yksi tärkeimmistä talvihoidon tavoitteista. Uusia toimenpiteitä tavoitteen toteutumiseksi on tehty mm. tilapäisten pysäköintikieltojen lisäämisellä ja nopeuttamalla lumenpoistoa. Keinot ovat kuitenkin lyhyessä juoksussa rajalliset ja kaupungin rakenteiden luomisessa liikenteen kulun turvaaminen pitäisikin paremmin ottaa huomioon. Lumi on kuitenkin materiaa, jonka hävittäminen sulattamalla vaatii energiaa ja toisaalta pitkien matkojen kuljetuksetkin hidastavat. Valitettavasti nykykaupungissa ei ole riittävästi paikkoja, johon haittaava lumi saataisiin siirrettyä tehokkaasti. Toivon tulevasta talvesta sopivan valkoista. Mutta jos siitä sammakkoennusteista poiketen tulee edellisten kaltainen, joutuvat resurssimme taas ääri rajoille, vaikka tehostamiskeinoja on taas talvien välissä tehty. Vanha viisaus sanoo, että rahalla saa ja hevosella pääsee, mutta mielestäni kumpikaan vaihtoehto ei nykykaupungin tilanteeseen sovellu. Tästä syystä lumi sattuessaan hidastaa elämäämme, mutta se on myös nähtävä myönteisenä asiana. Ville Alatyppö toimistopäällikkö Rakennusvirasto, katu ja puisto osasto HKR Liikennepeili

8 Teksti Pirkko Repo, HSL Kuvat HSL Lippu- ja informaatiojärjestelmä Luvassa uusia työkaluja joukkoliikenteessä työskenteleville, parannusta matkustajapalveluun ja sujuvuutta liikenteeseen. Helsingin seudun lippu ja infor maatiojärjestelmän uudistava LIJ2014 hanke on päässyt hyvään vauhtiin. Mittavassa hankkeessa koko nykyinen matkakorttijärjestelmä uusitaan ja rakennetaan uusi joukkoliikenteen informaatiojärjestelmä. Uuden sukupolven lippu ja informaatiojärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2015 loppuun mennessä. Uudet ajantasaiset informaatiopalvelut hyödyttävät ennen kaikkea joukkoliikenteen käyttäjiä, jotka voivat seurata pysäkkinäytöltä, tietokoneelta tai kännykästä, milloin seuraava ajoneuvo tulee pysäkille. Myös poikkeusinfo välittyy matkustajille entistä tehokkaammin. Matkustajien elämää helpottavat uudet verkko ja mobiilipalvelut. Esimerkiksi matkakortin voi hankkeen edetessä ladata netissä. Kattavaa joukkoliikenneinformaatiota Helsingin joukkoliikenteestä on jo nyt tarjolla ajantasaista liikenne ja aikataulutietoa, mutta vasta LIJ2014 hankkeen myötä koko seudun joukkoliikenne saadaan reaaliaikaisen infor maation piiriin. Tämä tarkoittaa mm. kaikille pysäkeille laskettuja saapumisaikaennusteita, joita jaetaan inter netin sähköisissä palveluissa sekä monille pysäkeille asennettavilla aikataulunäytöillä. Varikoiden ja ajoneuvojen välille saadaan ajoneuvojen seuranta ja viestintäjärjestelmä, jonka avulla voidaan Laaja kokonaisuus Lippu- ja informaatiojärjestelmän uudistamishanke käynnistyi kuusi vuotta sitten. Nykyinen, 2000-luvun alussa käyttöön otettu matkakorttijärjestelmä toimii hyvin, mutta sen elinkaari alkaa olla lopuillaan. Uuden järjestelmän toimittaa Tieto Finland Oy kumppaneineen. Palvelukokonaisuuteen sisältyvät ajoneuvo-, varikko-, lipunmyynti- ja tiedonsiirtolaitteet, keskusjärjestelmä, liikennevaloetuusjärjestelmä sekä näiden järjestelmien sisältämät ohjelmistot ja käyttöönotto. 8 Liikennepeili

9 uuteen aikaan välittää liikennetiedotteita ja joukkoliikenneinformaatiota matkustajille ja kuljettajille sekä pyrkiä ohjaamaan ajoneuvoja kulkemaan mahdollisimman hyvin suunniteltujen aikataulujen ja vuorovälien mukaisesti. Ajoneuvojen satelliittipaikannuksen ansiosta esimerkiksi liikennevaloetuuksia voidaan toteuttaa nykyistä laajemmalla alueella, joten joukkoliikenteen luotettavuus ja paikoin myös nopeus paranevat. Uusi lippu ja informaatiojärjestelmä tuottaa lisäksi monenlaista informaatiota, joka helpottaa liikenteen hallintaa ja suunnittelua, lipputulojen seurantaa, talouden suunnittelua ja laadun valvontaa. Lippuautomaatit ratikoihin Lippujärjestelmäuudistuksessa taustajärjestelmien lisäksi uudistetaan koko ajoneuvolaitteisto: kuljettajan lipunmyyntilaite, matkakortinlukijat ja lippuautomaatit vaihdetaan uusiin. Raitiovaunuihin asennetaan lisäksi lipunmyyntiautomaatti, josta matkustajat voivat ostaa kertalipun. Tämän pitäisi vähentää kuljettajan lipunmyyntiä ja helpottaa siten aikataulussa pysymistä, ryhmäpäällikkö Risto Vaattovaara HSL:n Matkustajapalvelut osastolta sanoo. Jatkossa myös etäluettavien pankki ja luottokorttien sekä NFC puhelimien hyödyntäminen lipun ostamisessa ja maksamisessa vähentävät tarvetta ostaa lippu kuljettajalta. Kuljettajarahastuksen lopettaminen ratikoissa on ollut jo pitkään esillä, Hankkeessa on meneillään määrittelyvaihe, joka jatkuu tammikuulle saakka. Määrittelyvaiheessa tarjouspyyntöön sisältyvät toiminnalliset vaatimukset tarkennetaan, jotta varsinainen suunnittelutyö voi käynnistyä, Risto Vaattovaara selventää. Samalla varmistetaan, että kaikki tarvittavat toiminnallisuudet ovat mukana. Tässä vaiheessa siis pitkälti ratkaistaan tulevan järjestelmän palvelukyky sekä mahdollisuudet toteuttaa tiukat turvallisuus- ja mukset. käytettävyysvaati- mutta päätöstä siitä ei ole tehty. Vaattovaaran mukaan kertalippuautomaatin asentaminen raitiovaunuihin ei yksin riitä, vaikka auttaakin tavoitteen toteuttamisessa. Lisäksi tarvittaneen muitakin toimia tukemaan lipunmyynnin lopettamista, esimerkiksi lippuautomaatteja pysäkeille. Avoin data hyötykäyttöön Uusi lippu ja informaatiojärjestelmä toteutetaan avoimen arkkitehtuurin periaatteella, eli reaaliaikainen joukkoliikenneinformaatio on myös muiden palveluntarjoajien käytettävissä. Jo nyt HSL:n jakaman avoimen tiedon pohjalta on syntynyt koko joukko itsenäisiä sovelluksia ja palveluja helpottamaan joukkoliikenteen käyttöä. Raitiovaunuissa uutta informaatiojärjestelmää käytetään ratikoiden omalla uudistetulla informaatiopäätteellä, joten erillistä kuljettajapäätelaitetta ei niissä enää tarvita. Nykyiset kortinlukijat väistyvät uusien tieltä. Elina Maunuksela Verkkokassi Automaattimetrolle omat verkkosivut Automaattimetron kuulumiset voi jatkossa käydä tarkastamassa joulukuun alussa avautuvilta verkkosivuilta osoitteesta Sivuille on koottu kattava tietopaketti metron automatisoinnin vaikutuksista liiken nöintiin, hyödyistä matkustajille sekä automatisoinnin teknisestä toteutustavasta. Asioista ja projektin etenemisestä kerrotaan kansantajuisesti tuoden projektia lähemmäs tavallista kaupunkilaista. Sivut on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille, niin nykyisille kuin tulevillekin metromatkustajille, miksei myös HKL:n henkilökunnalle. Sivuilta löytyy uutisten ja taustatietojen lisäksi myös epävirallisempia blogitekstejä, asiantuntijoiden ja ammattilaisten esittelyjä sekä vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin automaattimetroon liittyen. Nettisivuille tuodaan myös lyhyitä videoi ta aihepiiriin liittyen. Videoiden kautta pääset tutustumaan paitsi automaatti metroon, myös automaattimetron tekijöihin. Sivut on rakennettu yhteistyössä HKL:n ja Siemensin kanssa, ja yhdessä niitä myös jatkossa ylläpidetään. Julkisten verkkosivujen lisäksi HKL:n sisäiseen käyttöön on avattu Helmi intrassa oma sivu, jonne automaattimetroa koskevat tiedot kootaan. Sivu löytyy HKL Metroliikenteen alta. Liikennepeili

10 Teksti Elina Maunuksela Kuvat CAF Helsinkiin hankittavat uudet metrojunat tilataan espanjalaiselta kalustovalmistajalta Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.:lta eli CAF:lta. Helsingin uudet metrojunat toimittaa CAF CAF on merkittävä metrojunien toimittaja maailmalla. Viime vuosina CAF on toimittanut metrojunia mm. Madridiin, Roomaan, Washingtoniin, Barcelonaan ja Brysseliin. CAF on tunnettu siitä, että he käyttävät mielellään paikallisia alihankkijoita. On mahdollista, että uuteen junaan tulee siis myös suomalaista työtä ja osia se riippuu kotimaisten toimittajien tarjouksista, sanoo metroliikennejohtaja Tapio Hölttä. Läpikäveltävä ja ilmastoitu Uudet junat ovat kaikkiaan 90 metriä pitkiä eli nykyisin hiljaiseen aikaan liikennöitävän junayksikön mittaisia. Uusissa junissa on tilaa 576 matkustajalle. Metron vuoroväli on junien käyttöönoton jälkeen ruuhka-aikana metron runko-osuudella 2,5 minuuttia ja itä- ja länsipäässä 5 minuuttia, joten metron kuljetuskapasiteetti tulee tässä vaiheessa kasvamaan. Juna on kokonaan läpikäveltävä eli vaunusta toiseen vaihtaminen matkan aikana on helppoa. Junissa on myös ilmastointi. Ulkoasultaan junat tulevat muistuttamaan M200-sarjan junia ja niiden ulkopinta ja penkit tulevat jatkossakin olemaan oransseja. Metrojuna varustetaan aluksi väliaikaisella ohjaamolla, jota tarvitaan siirtymävaiheessa metron liikenteenohjausjärjestelmää automatisoitaessa. Havainnekuva junan sisätiloista. Muutoksia junan ulkoasuun voi vielä tulla, esimerkiksi kuvan tummat tukitangot korvattaneen terästangoilla. Väliaikainen ohjaamo puretaan metron automatisoinnin valmistuttua ja paikat otetaan matkustajakäyttöön. Uusia junia 20 Tarjousvertailussa CAF oli kokonaistaloudellisesti edullisin. Arvioinnissa otettiin huomioon hankintahinta ja kaupalliset ehdot, käyttö- ja ylläpitokustannukset, junatekniikan taso, muotoilu ja innovatiivisuus sekä yhteistyökyky ja toimitusvarmuus. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on euroa, ja se sisältää 20 nelivaunuista metrojunaa eli varsinaisen tarjouksen ja ensimmäisen vaiheen option. Alkuperäisen aikataulun mukaan ensimmäinen uusi juna oli tarkoitus saada koeajoon jo vuoden 2014 lopulla ja loput junat toimitettua vuosien aikana. HKL pyrkii yhä siihen, että hanke ei viivästyisi, vaikka toinen junakaluston tarjoaja Siemens teki hankintapäätöksestä valituksen markkinaoikeuteen. Metrojunahankintaa voidaan jatkaa vasta kun markkinaoikeudelta saadaan siihen lupa. Uutta metrojunakalustoa tarvitaan Länsimetroa varten. Lisäksi hankinnalla varaudutaan mahdolliseen Länsimetron jatkamiseen Matinkylästä Kivenlahteen. Hankintaan sisältyy myös mahdollisuus toiseen optioon, jos ns. Itämetro Sipooseen toteutuu ennakoitua ripeämmin. 10 Liikennepeili

11 Teksti Elina Maunuksela Kuva Pia Kanerva Tutkittua tietoa raitioliikenteen asiakaspalvelusta HKL:ssä tiedetään nyt entistä tarkemmin, mitä hyvää ja mitä kehitettävää raitioliikenteen asiakaspalvelutilanteissa on. Asiakaspalvelua on kartoitettu laajassa mystery shopping -menetelmällä tehdyssä tutkimuksessa, johon kuului yhteensä 240 todellista asiointitilannetta vaunuissa. Tutkimus antaa hyvän kuvan kuljettajien toiminnasta asiakaspalvelutilanteissa, kertoo HKL-Raitioliikenteen liikennemestari Eija Tuomonen. Mystery shopping on ohjannut kuljettajille järjestettävän asiakaspalvelukoulutuksen sisältöä. Yhden päivän koulutukseen tulee tämän vuoden aikana osallistumaan suurin osa vakinaisista raitiovaununkuljettajista. Koulutuksia jatketaan keväällä Koulutuksiin on tutkimustilanteiden innoittamana kuvattu esimerkiksi videoita asiakaspalvelutilanteista: niin hyvistä kuin huonoistakin. Videon avulla tilanteen hahmottaminen on monelle helpompaa. Hyödyttää kaikkia Tätä syksynä tehdyn tutkimuksen on toteuttanut Informatum Research, ja sitä edeltää viime keväällä tehty samankaltainen pilottitutkimus pienemmällä otannalla. Tutkimuksessa on tehty 240 asiointia eli tyypillisesti lipun ostotilannetta, jossa jokaisella matkalla tutkimusasiakas ottaa kontaktin kuljettajaan ja esittää tälle matkaan tai johonkin muuhun raitiovaunumatkustamiseen liittyvän kysymyksen. Asioinnin sujumista on arvioitu kriteeristöllä, joka kuvaa palvelun tavoitteita asiakkaan näkökulmasta. Ketään yksittäistä kuljettajaa ei voi tutkimusaineistosta tunnistaa eikä se ole ollut tavoitteena: tilanteita tarkastellaan osana kokonaisuutta, ei haeta virheitä vaan kehittymismahdollisuuksia, sanoo Eija. Paremmasta asiakaspalvelusta hyötyvät kaikki. Tietenkin asiakkaat, mutta myös HSL, HKL ja kuljettajat itse. Kun osaa asiakaspalvelun, työ helpottuu. Viestintää ja vuorovaikutusta Esimerkiksi lipunmyynnin sujumista arvioidaan kriteereillä 1 4, joissa parhaan arvosanan eli nelosen on saanut tilanne, jossa kuljettaja on huomioinut vaunuun tulijan ja avannut etuoven, lipunmyyntitilanne on ollut sujuva, joustava ja positiivinen, asiakas on saanut ystävällisen ja asiantuntevan ohjeen lipputyypin valitsemisessa. Lisäksi kuljettaja huomioi asiakkaan tilanteen esimerkiksi mukana olevat lapset ja osaa tarjota oikeaa lipputyyppiä. Myös rahasta on osattava antaa takaisin oikein. Huonommin eli vain ykkösen arvoiseksi arvioidaan lipunmyyntitilanne, jossa palvelu on heikkoa tai huomattavan epäystävällistä ja monessa yksittäisessä asiassa on epäkohtia. Tutkimuksessa esille nousseita palvelutilanteita näkee esimerkiksi videossa, jossa matkustaja saa kyllä kysymänsä tiedon: Meneekö tämä Aleksille? Ei. Jotain tässä kohtaamisessa jää asiakkaan näkökulmasta puuttumaan, ja vastaus tulee seuraavassa videossa: Meneekö tämä Aleksille? Ei. Mutta tuolta toiselta pysäkiltä menee kolmonen, jolla pääset Aleksille. Kuten raitioliikenteen asiakaspalvelukoulutuksessa korostetaan, asiakaspalvelu on viestintää: vuorovaikutusta, kuuntelemista, kyselemistä ja toisen huomioon ottamista. Liikennepeili

12 sxc.hu/somadjinn Matkalla Teksti ja kuvat Antti Ylönen Kävitkö sinä matkalla? Ota yhteyttä toimitukseen, jos haluat jakaa kuvasi ja joukkoliikennekokemuksesi maailmalta Liikennepeilin lukijoiden kanssa. LA without a car HKL-Metroliikenteen aikataulu- ja työvuorosuunnittelija sekä HKL-Raitioliikenteen työvuorosuunnittelijat tutustuivat Los Angelesin joukkoliikenteeseen HASTUS International User Groupin yhteydessä. sxc.hu/ba1969 Los Angeles on autoilijoiden kaupunki, sillä kaupungissa on noin 4 miljoonaa henkilöautoa eli yksi auto/asukas. Tämä näkyy ja tuntuu myös ilmassa, kaunista auringonlaskua himmentää savusumuverho. Vaikka tiet ovat leveitä ja monikaistaisia ei tällä automäärällä vältytä ruuhkilta. Nykytekniikka tekee tuloaan myös Los Angelesiin, sillä moni yksityisauto ja erityisesti taksi on hybridiauto. Joukkoliikennettä hoitaa LA Metro, joka liikennöi busseja ja metroa. Julkinen liikenne on toiminut vuodesta 1874, uusin tulokas heillä on metro. Metron kuudesta linjasta ensimmäinen avattiin vuonna 1990, viimeisin tänä vuonna. Myydyistä matkalipuista 25 prosenttia on kertalippuja ($1,50) ja 67 prosenttia eriasteisia kausilippuja. Kausilipuissa on käytössä 1 30 päivän passi sekä ladattava matkakortti (TAP). Reittien aikataulut ja linjakartat löytyvät myös matkapuhelin/tablettisovelluksena (Go Metro), josta matkustaja näkee haluamansa pysäkit kartalta, valitun linjan seuraavat saapuvat autot/metrot, vaihtoehtoiset reitit sekä reittikartat. Pysäkillä ollessa voi käyttää sovellusta, jossa saa pysäkin seuraavat lähdöt tekstiviestillä, internetillä, soittamalla tai Metro App sovelluksella. Väestöstä 46 prosenttia on latinalaisamerikkalaista tai espanjalaista alkuperää, tämä näkyy esim. julkisen liikenteen kaksikielisissä ohjeissa ja opasteissa. Julkisten Joukkoliikennettä tämäkin: raideyhteys Angel s Flicht Hill Streetiltä California Plazalle. liikennevälineiden ja asemien yleisilme on siisti, matkustusmukavuutta lisää bussien ja metron ilmastointi. Henkilökunta oli ystävällistä, kuljettajalla oli aikaa rupatella matkustajan kanssa ja toivottaa hyvää päivän jatkoa. Hollywood / Vine metroasemalla tietää mistä paikka on kuuluisa LA Metron faktoja: Matkoja 360 miljoonaa (arvio v. 2012) Busseja 2228, metroja 298 Työntekijöitä 9042, josta kuljettajia 4425 Liikennöintiaika n. klo Bussit ovat miellyttävän viileitä, tilaa on ainakin keskipäivällä. 12 Liikennepeili

13 Vapaalla Teksti ja kuvat Kaisa Sikkilä Tanssi on muutaman minuutin näytelmä, joka alkaa ja päättyy musiikin mukana. Onnistunut tanssi on sellainen, jossa toisilleen tuntematonkin pari näyttää yhdessä tanssiessaan rakastuneelta. Luulin osaavani tanssia, mutta mitä enemmän olen oppinut, sitä selvempää on, miten vähän osaan, nauraa talousassistentti Paula Kunnas vaihtaessaan tanssiaskeliin sopivia kenkiä jalkaansa. Tanssissa ei voi koskaan olla täysin oppinut. Haluan kehittyä ja olen täysin koukussa tähän lajiin! Paula ja muut tänä iltana paikalle tulleet tanssiin koukuttuneet asettuvat peilien eteen pariensa kanssa. Musiikin rytmit saavat jalat jo liikkeelle, ja HKL:n Seuratanssikerho Tanssi Kengät pääsee aloittamaan jokaviikkoiset tanssiharjoituksensa Töölön monitoimitilassa. Tänä iltana harjoitellaan buggin askelia tanssinohjaaja Maija-Liisa Pirin opastuksella. Kädet sovitellaan yhteen, askeleet löytävät saman rytmin. Ensikertalainenkaan ei jää jalkoihin, sillä harjoitukset aloitetaan aina perusaskelten kertaamisella. Kun askeleet sujuvat, siirrytäänkin astetta vaikeammalle tasolle: harjoittelemaan tanssiparin liikkeiden aistimista silmät suljettuna. Naiset sulkevat silmänsä, miehet ohjaavat. Buggissa miehen tehtävä on Tanssitunnille mukaan: Kuvateksti... tanssiin sopivat kengät juomapullo pieni pyyhe muuttaa tanssiparinsa suuntaa. Naisen on aistittava liikkeistä, mihin suuntaan seuraavaksi mennään, Maija Liisa kuvailee. Tanssiparin liikkeiden aistiminen, silmät aukikin, vaikeutuu, kun tanssiparia vaihdetaan. Paria on hyvä vaihtaa välillä, silloin oppii viemään ja olemaan vietävänä eri tavalla, Paula sanoo. Vaikka perusaskeleet on samat, jokainen tanssii omalla tyylillään. Liikettä oppii aistimaan uudella tavalla, kun tanssipari ei olekaan tuttu. Hyvää mielelle ja keholle Tanssiparit näyttävät liikkuvan vain musiikin vieminä, mutta kauniin tanssin ja liikkeen aikaansaamiseksi on keskityttävä moneen asiaan samanaikaisesti. Tanssi on loistavaa aivojumppaa. Tanssiessa on ajateltava askelia, suuntia, parin liikkumista, oman vartalon liikkeitä, tasapainoa, rytmiä ja musiikkia, Maija Liisa luettelee. Tanssiminen on kokonaisvaltaista, se tekee hyvää koko keholle ja mielelle, Paula lisää. Samaa mieltä on Tuula Kurki, TanssiKenkien puheenjohtajana toimiva raitiovaununkuljettaja. Tanssiessa tulee hyvä mieli ja unohdan kaiken muun, Tuula sanoo. Tässä lajissa kiehtoo liikkeen yhdistäminen musiikkiin ja se, että aina on uutta opeteltavaa, koskaan ei tule valmiiksi. Tuula ja Paula rohkaisevat kaikkia tulemaan mukaan kerhon tanssiharjoituksiin. Tänne tulijan ei tarvitse osata tanssia. Tunneilla kerrataan aina perusaskeleet, joten aloittelijakin pääsee helposti mukaan. Täällä pääset harjoittelemaan tanssiaskelia edullisesti ja hauskassa seurassa! TanssiKenkien harjoituksiin voivat osallistua kaikki HKL:n työntekijät ja eläkeläiset. Jos kotoa tai ystäväpiiristä löytyy pari tanssiharjoituksiin, hänetkin saa ottaa mukaan. Ilman pariakin voi tulla tanssimaan, Paula kehottaa. Harjoituksissa on yleensä aina riittävä määrä osallistujia, että saadaan miehet ja naiset pareiksi. Ota siis suunta kohti tanssilattiaa ja tule kokeilemaan, miten sinulta taipuu buggin, foxin, fuskun ja monen muun tanssilajin askeleet! Kiinnostuitko TanssiKenkien toiminnasta? Ota yhteyttä puheenjohtaja Tuula Kurkeen p tai sihteeri Paula Kunnakseen p Liikennepeili

14 Lyhyesti Raitioliikenteessä takana huippuvuosi HKL Raitioliikenteessä on tämän vuoden aikana saavutettu loistavia tuloksia. Historiaakin on tehty, kun raitioliikenne saavutti ajettujen lähtöjen osalta kaikkien aikojen parhaan tuloksensa. Ajettujen lähtöjen tavoite, 99,85 prosenttia, toteutui peräti kahtenatoista peräkkäisenä kuukautena. Matkustajatkin ovat olleet tyytyväisiä raitioliikenteeseen, ja vuoden aikana raitioliikenteen matkustajamäärät kasvoivatkin lähes 16 prosentilla. HSL:n viimekeväisen asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan matkustajat ovat olleet edellisvuotta tyytyväisempiä esimerkiksi raitiovaunujen siisteyteen ja aikatauluissa pysymiseen. Tyytyväisyys aikatauluissa pysymiseen on lisääntynyt selvästi vuodesta 2010, jolloin raitiovaunumatkustajista 57 prosenttia oli tyytyväisiä liikenteen luotettavuuteen. Tänä vuonna tyytyväisten osuus on noussut jo 70 prosenttiin. Raitioliikenne on pystynyt parantamaan palveluaan myös asiakaspalvelussa. Matkustajien tyytyväisyys kuljettajien neuvontakykyyn on lisääntynyt kahden vuoden takaisesta. Myös kuljettajien ajotapaan ollaan en tistä tyytyväisempiä. Raitioliikenteessä kiinnitetään jatkossakin huomiota asiakaspalvelutaitojen kehittämiseen. Kaikki raitiovaununkuljettajat osallistuvat asiakaspalvelun laatukoulutukseen, jossa muun muassa videointia apuna käyt täen etsitään oikeaa asiakaspalvelun henkeä. Shutterstock.com Sähköiset lomakkeet otettiin käyttöön HKL:ssä siirryttiin kuluneen syksyn aikana käyttämään sähköisiä lomakkeita. Paperilomakkeiden sijasta HKL:läiset tekevät nyt poissaoloanomuksensa sähköisen järjestelmän kautta. Poissaoloja ovat sairauslomien lisäksi esimerkiksi vuosilomat ja hoitovapaat. Sähköisiä lomakkeita pääsee käyttämään Helmi intran etusivun Sovellukset valikosta kohdasta Vuosilomat ja poissaolot. Sähköisen järjestelmän käytössä on monia etuja, sanoo palkkasihteeri Mika Sylvelin. Päätösten kulku nopeutuu, kun hyväksytyt Rakennusyksiköstä HKL- Infrapalvelut päätökset ovat jo seuraavana päivänä palkanlaskentajärjestelmässä. Omia poissaolotietoja on helppo tarkastella omalla päätteellä ja esimiehet voivat ottaa ajantasaisia poissaoloraportteja silloin, kun se heille parhaiten sopii. Paperin kulutuskin tässä vähenee, samoin postin määrä, Mika luettelee. Lomakeuudistus koskee noin 200 kuukausipalkkaista HKL:läistä. Kuljettajat, liikennetyönjohtajat, liikenteenohjaajat ja tuntipalkkaiset käyttävät jatkossakin poissaoloanomuksissaan paperilomakkeita. markusspiske/photocase.com AndreasF./photocase.com HKL:n rakennusyksikkö on muuttanut nimensä muotoon HKL Infrapalvelut. Nimenmuutos liittyy yksikön kehittämiseen entistä asiakas ja palvelulähtöisemmäksi. Yksikön tavoitteena on mm. muuttaa toimintatapojaan niin, että työssä korostuu enemmän infrapalvelujen tuottajan rooli aiemman infran omistajan roolin sijaan. Englanniksi HKL Infrapalveluiden nimi kuuluu HKL Infra Services ja ruotsiksi HST Infraservice. HKL Infrapalveluiden uusittu organisaatiokaavio löytyy Helmi intrasta kohdasta Yksiköt > HKL Infrapalvelut. 14 Liikennepeili

15 Palvelusvuosia HKL, kehys Fuzzimo.com Gortincoiel/photocase.com Vuoden 1975 kuvassa Helsingin liikennelaitoksen urheiluseuran pöytätennisjaosto, Raija istumassa kuvassa vasemmalla. 40 vuotta 30 vuotta Makkonen Heikki Havasto Tapio Jokinen Markku Turunen Seija Sorsa Aku Jääskeläinen Kaarlo Kinnunen Eeva Eläkkeelle HKL:n palvelua Ahera Säilä Mirja siivoustyönvalvoja v 1 kk Virta Paavo sähköasentaja v 4 kk Jokinen Markku insinööri v Salmisuo Pirjo raitiovaununkuljettaja v 6 kk Raija kiittää Lämpimät kiitokset kaikille minua muistaneille ja eläkekahveillani 5.9. käyneille työkavereille, esimiehille, yhdistyksille, kerhoille ja seuroille. Oli ihana nähdä myös työkavereita, jotka ovat olleet jo pitkään eläkkeellä. Tämä olikin minun teemani: kutsua heidät kaikki vielä kerran paikalle. Tulevaisuudessa on rakkaiden lapsenlapsien hoitoa, matkailua, mökkeilyä. Aion jatkaa pöytätenniksen pelaamista edelleen, 46. vuosi alkaa. Pelasin Ruskeasuon palloiluhallissa 93 vuotiasta miestä vastaan haastetta siis on ja 29 vuotta peliuraa jäljellä, jos terveyttä ja elinikää riittää. Toivotan teille kaikille antoisia ja mukavia työvuosia. Muistakaa pitää huolta itsestänne ja toisistanne! Raija Santala Uusia kaupunkiliikenteen ammattilaisia Raitiovaununkuljettajakurssi 3/2012 valmistui Elina Maunuksela Raitiovaununkuljettajakurssi 3/2012, kuvassa etuvasemmalla kurssin vetäjä, liikennemestari Jonne Kuusniemi, hänen takanaan uuden kuljettajat Shabir Sheerzad, Jarno Ryynänen, Kyösti Taipale, kouluttaja Arja Vuohelainen, Nurrettin Turna, kouluttaja Jussi Eskelinen, Ville Olkkonen, Elina Nuorimaa, Abderrazak Bouhlal, Mia Merger, Samuli Laakkonen ja Tilda Torala. Lisää kouluttajia takana vasemmalta Marko Huupponen, Seppo Nurmenaho, Hanna Koskinen ja Jari Ilvonen. Liikennepeili

16 IDIS Design Oy Ville Sjöholm Raitiovaunun valmistus etenee Elina Maunuksela IDIS Design Oy Ville Sjöholm Ville Sjöholm Ensimmäisten raitiovaunujen korit alkavat olla valmiita ja ne ovat kulkeneet maalauslinjan läpi varusteltaviksi Transtechin tehtaalla Otanmäessä. Korien maalaus on tehtävä huolellisesti, koska niiden pintakäsittelyä ei ole tarkoitus uusia 40 vuoden käyttöiän aikana. Varustelulinjalla olevat korit on jo pääosin kaapeloitu ja sisäkattoon on ruiskutettu uretaanieristys. Komposiittiset sähkölämmitteiset lattiaelementit ja ilmanvaihtokanavat ovat paikoillaan. Seuraavaksi asennetaan katolle sähkö- ja ilmanvaihtolaitteita. Ensimmäiset ovien ja sisustuspaneelien koeasennukset ovat käynnissä. Telirungot ovat valmiina ja ensimmäiset varusteet niihin kiinnitetään lähiviikkoina. Kun telit keväällä saadaan asennettua vaunun alle, päästään kokeilemaan uuden vaunun toimintaa Otanmäen raitiolinjalla (Tehtaan etupiha Tehtaan takapiha), jolla pituutta on 1 km. Helsingin uudella raitiovaunulla on omat Facebooksivut, jossa kerrotaan projektin edistymisestä. Käy katsomassa!

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011 KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE Kirjekysely ja verkkokysely 2011 Kesä 2011 JOHDANTO Tässä raportissa on tulokset helsinkiläisille kohdistetusta kyselytutkimuksesta, jonka katu-

Lisätiedot

Pikaraitiotie. Mikä se on. Davy Beilinson

Pikaraitiotie. Mikä se on. Davy Beilinson Pikaraitiotie Mikä se on Davy Beilinson Pikaraitiotien suunnittelutavoitteet Tavoitteena on kohtuuhintainen, tehokas joukkoliikenneväline, jonka kapasiteetti ja matkanopeus (noin 25 km/h pysähdyksineen)

Lisätiedot

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä).

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). Pyydän saada puhua. a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). b) isoissa yrityksissä toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan tai jonkun

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Kaikille helppo matkanteko -seminaari 25.5.2016 Mirva Ilmoniemi, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lippujärjestelmän uudistus Arvioitu aikataulu Uudet kortinlukijat

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI 2 The difference is ABAX The difference is ABAX 3 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Avaa ABAX-sovellus, ja klikkaa «Kirjaudu». Syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Kestävät liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Kestävät liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Kestävät liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 20.10.2014 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä

Lisätiedot

ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA

ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA ASIAKASTA PÄIVITTÄIN Saaran päivä palveluneuvojana E-LASKU HELPOTTAA ARKEASI Siirry e-laskuun ja voita tuhannen euron matkalahjakortti ELENIA SÄÄVARMA RAKENTAMINEN VAUHDISSA

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1 Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1. Hankintayksikkö Rautjärven kunta Kunnanhallitus 56800 Simpele Yhteyshenkilö ja lisätietoja talouspäällikkö Paula Hinkkanen puh.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (6) 27 Automaattimetron tilannekatsaus päätti panna asian pöydälle. toimitusjohtaja Matti Lahdenranta Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091 matti.lahdenranta(a)hel.fi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI. oppii Euroopasta. PYKÄLÄ-seminaari 16.2.2011 Niko Palo, Marek Salermo, Leena Silfverberg

HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI. oppii Euroopasta. PYKÄLÄ-seminaari 16.2.2011 Niko Palo, Marek Salermo, Leena Silfverberg HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI oppii Euroopasta PYKÄLÄ-seminaari 16.2.2011 Niko Palo, Marek Salermo, Leena Silfverberg HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI 2009-12 Tausta: valtuuston strategiaohjelma Liikennejärjestelmää

Lisätiedot

Kuljetuspalvelu (färdtjänst)

Kuljetuspalvelu (färdtjänst) Kuljetuspalvelu (färdtjänst) 2016-03-24 Erityinen joukkoliikenteen muoto Voimassa 1.10.2015 alkaen TEKNISKA KONTORET 2 (6) Färdtjänst Sisältö Tervetuloa matkustajaksi 2 Matkustustavat 3 Päätöksesi saattaa

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Kärkitavoitteet Julkisen liikenteen kehittämishankkeet JOUSI-ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, ohjata ja seurata neljän hankkeen toteutumista.

Lisätiedot

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan?

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Roolisi leirilippukunnanjohtajana (LLPKJ) tai leiriluotsina on äärimmäisen tärkeä Roihun onnistumisen kannalta. Näihin tärkeisiin rooleihin kohdistuu

Lisätiedot

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71. OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 K a u n i a i n e n K v & K h G r a n k u l l a S t f & S t s Anl. p 12-06- 2014 Hallitus 81 15.04.2014 CNo! 9 RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.710/2013

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä 13:00 HSL & paikkatiedot (Markku Huotari) 13:20 HSL:n joukkoliikennerekisteri (Krister Karppinen) 13:40 Uusi reittiopas (Tuukka Hastrup) 14:00 Lippu- ja informaatiojärjestelmä

Lisätiedot

Lumitöiden estekartoitus

Lumitöiden estekartoitus Lumitöiden estekartoitus Infra FINBIM Pilottipäivä nro 8 Eija Heikkilä 24.10.2013 Sisällysluettelo Tausta ja tavoite Toteutus Tulokset ja havaitut ongelmat Tausta ja tavoite Lumitöissä rikottujen laitteiden

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna 2014-2015 Taustaa: Koulukuljetuksen piiriin kuuluu noin 760 Kajaanin kaupungin peruskoulun oppilasta. Joka lukuvuoden alussa toteutettavan tuntirajakyselyn

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 JOUKKOLIIKENTEEN TARIFFIPOLITIIKKA HELSINGISSÄ HKL Tausta Helsingin kaupunki tukee joukkoliikennettä vuosittain yli 100 miljoonalla eurolla, jolla katetaan hieman

Lisätiedot

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevässä ja kävelevässä koulubussissa lapset kulkevat aikuisen johdolla ennalta

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Marja-radan liikennepalvelukonsepti

Marja-radan liikennepalvelukonsepti Marja-radan liikennepalvelukonsepti Marja-radan liikennepalvelukonsepti on YTV:n, Vantaan kaupungin, Liikenne- ja viestintäministeriön ja Ratahallintokeskuksen yhteinen projekti. Konsulttina työssä toimivat

Lisätiedot

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Termit tutuiksi Viisas liikkuminen? Missä asun, minne kuljen, kuljenko ollenkaan? Asuinpaikka Toimitilan sijainti Sähköinen asiointi Etätyö-

Lisätiedot

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät Akkutoimiset porraskiipijät ihmiset SANO asettaa etusijalle! LIFTKAR PT PORRASKIIPIJÄT LIFTKAR PT ON TURVALLINEN PORTAISSA JA HELPPOKÄYTTÖINEN. ELÄMÄNLAATU ON ELÄMÄSTÄ NAUTTIMISTA TÄYSILLÄ JA YHDESSÄ

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 26.11.2014 Tutkimuksen perustiedot 174 vastausta, 706 työmatkaa Vastausaktiivisuus 68 % Tulokset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Uuden matkakorttilukijan asiakaskyselyn tulokset Heidi Reponen 22.12.2016 Tutkimus yleistä Tavoite haastatella 200 arvolipulla ja 100 kausilipulla matkustavaa Kenttätyö

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Open Arctic Challenge , Oulu Petri Jääskeläinen

Open Arctic Challenge , Oulu Petri Jääskeläinen Open Arctic Challenge 16.9.2015, Oulu Petri Jääskeläinen DATA, Big Data.. 2 16.9.2015 Lähde: OECD DATA, Big Data.. 3 16.9.2015 Lähde: Big Data and Urban Mobility Cairo June 2, 2014, The World Bank Group

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET 7.11.2007 Mauri Niemelä www.oulunisannoitsijatoimisto.fi Oulun Isännöitsijätoimisto Oy perustettu 1982 Oulun Seudun Talokeskus Oy omistajiksi 7/2004 Niemelä Mauri ja Arja nimen

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:9 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 9 2 Kohde 2: linja 8 3 Kohde 3: linjat 8, 88, 99 4 Kohde 4: linja 13

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Huhti-toukokuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Uusi reittiopas otettu käyttöön huhtikuussa 2015 (reittiopas.foli.fi)

Uusi reittiopas otettu käyttöön huhtikuussa 2015 (reittiopas.foli.fi) Uusi reittiopas otettu käyttöön huhtikuussa 2015 (reittiopas.foli.fi) Muutamia kymmeniä pysäkkinäyttöjä asennettu Föli alueelle Mobiililiput luetaan sähköisesti samalla lukijalaitteella kuin bussikortitkin.

Lisätiedot

KATUKIIT TIEDOTUSLEHTI 1/99

KATUKIIT TIEDOTUSLEHTI 1/99 KATUKIIT TUKIITÄJÄ JÄT TIEDOTUSLEHTI 1/99 www.katukiitajat.fi.fi Hei taas kaikki vanhat ja uudet jäsenet! Taas on yksi luisteluvuosi takana ja pikkujoulut juhlittu. Porukkaa olikin mukavasti paikalla.

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

HKL. Benchmarking-tutkimukset Kaupungin paras liike. Kaupungin paras liike.

HKL. Benchmarking-tutkimukset Kaupungin paras liike. Kaupungin paras liike. HKL Kaupungin paras liike Benchmarking-tutkimukset 2015 HKL:n oma kyselytutkimus eurooppalaisille raitiovaunuoperaattoreille Raitioliikenteen kustannus- ja tehokkuusvertailu HKL:n kyselyn perusteella Vertailussa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT sivu 1 / 10 3 pistettä 1. Kuinka monta pilkkua kuvan leppäkertuilla on yhteensä? (A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 20 (E) 21 Ratkaisu: Pilkkuja on 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 3 + 2 + 3 + 3 = 19. 2. Miltä kuvan pyöreä

Lisätiedot

Tampereen raitiotien kalustohankinta

Tampereen raitiotien kalustohankinta Tampereen raitiotien kalustohankinta tiedotustilaisuus 4.10.2016 1 4.10.2016 suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen Raitiotiehankkeen osittelu INFRASTRUKTUURI Raitiotieinfran suunnittelu ja rakentaminen.

Lisätiedot

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA JÄSENLEHTI 1/2013 KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry 1 KESKI-SUOMEN TANSSIN YSTÄVÄT KESTÄVÄT RY:N HALLITUS YLÄRIVI: Markku Kärkkäinen, jäsen, äänentoistolaitteet,

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Metro länteen. Länsimetro Oy

Metro länteen. Länsimetro Oy Metro länteen Länsimetro Oy Metron linjaus ja pituusleikkaus MATINKYLÄ KIVENLAHTI 7 kilometriä 5 uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti, Kivenlahti Osuus valmistuu 2020 RUOHOLAHTI MATINKYLÄ

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään?

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Liikenneilta 22.9.2016 Niko Setälä Kaupunkisuunnitteluvirasto 22.9.2016 Tavoitteita joukkoliikenteen suunnittelussa 2 Kaupunki kasvaa Kaupungin kasvaessa myös

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa

Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) ja keskustelu Pieksämäen vanhusneuvoston kanssa 9.9.2014 Sisäisen turvallisuuden teematilaisuus

Lisätiedot

Länstrafiken Norrbotten AB Lapin Roadmap-työpaja Fanny Malin ja Jenni Eckhardt, VTT

Länstrafiken Norrbotten AB Lapin Roadmap-työpaja Fanny Malin ja Jenni Eckhardt, VTT TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Länstrafiken Norrbotten AB Lapin Roadmap-työpaja 7.12.2016 Fanny Malin ja Jenni Eckhardt, VTT Joukkoliikenne Ruotsissa Maakäräjät (20 kpl) ovat vastuussa joukkoliikenteen

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen Maastoon matalalla kynnyksellä Tiiina Riikonen PyöräPolku hanke 2014-2015 Hanke keskittyi maastopyöräilyyn luontoympäristössä. Maastopyöräily on monipuolinen laji. Kuntoliikuntana, ulkoiluna, retkeilynä

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Agility Games Gamblers

Agility Games Gamblers Agility Games Gamblers Games-lajeista ehkä hieman helpommin sisäistettävä on Gamblers, jota on helppo mennä kokeilemaan melkein ilman sääntöjä lukematta. Rata koostuu kahdesta osuudesta: 1. Alkuosa, jossa

Lisätiedot

Hyvä tietää. Italia. Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä

Hyvä tietää. Italia. Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä Hyvä tietää Italia Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä Hyvä tietää Italiasta Pääkaupunki Asukasluku Kieli Rooma Noin 61 miljoonaa Uskonto Valuutta Pinta-ala Katolilaisia 90%, muslimeja 2%, muita uskontoja

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

BALANSSIN JOOGAPAKETIT 2016

BALANSSIN JOOGAPAKETIT 2016 BALANSSIN JOOGAPAKETIT 2016 Esim. kokous-, tyky-, tyhy- ja virkistyspäivien ohjelmaan liitettäviä palveluita. Virkisty joogakävelyllä 60min 100 kävelyä hiljaisuudessa hiekkadyyneillä pitkospuita pitkin.

Lisätiedot

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia Jaakon elämä Emme uskoneet, että selviät, Emme uskoneet, että saisimme pitää sinut, Sinua hoivattiin, puolestasi rukoiltiin, välillä rukousta ei voinut lopettaa, se jatkui herkeämättä, hiljaa mielessä.

Lisätiedot

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA An ASSA ABLOY Group brand HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA Abloy -ratkaisut terveydenhuoltoon Hyvän hoidon ehdoilla Toimivat, turvalliset puitteet nousevat kriittiseen rooliin ihmisten hyvinvoinnista huolehdittaessa.

Lisätiedot

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 LISÄKIRJE N:O 1 13.4.2016 Dnro 378/2016 Tarjouspyyntö 24.3.2016 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 Rovaniemen kaupunki tekee viitteessä

Lisätiedot

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Pidä pelivaraa JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Sisältö 3 Jalan ja pyörällä 4 Omilla teillä 5 Ajo pyöräkaistalla 6 Risteyksissä tarkkana 6 Opettele väistämissäännöt 7 Liikennemerkin mukaan 8 Kääntyvä väistää

Lisätiedot

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi Tiivistelmä CHERMUG-projekti on kansainvälinen konsortio, jossa on kumppaneita usealta eri alalta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda yhteinen lähtökohta, jotta voimme kommunikoida ja auttaa projektin

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

HePon ryhmäajokoulutus Ajomuodostelmat

HePon ryhmäajokoulutus Ajomuodostelmat HePon ryhmäajokoulutus 9.4.2011 Ajomuodostelmat Peesaus Edellä ajavaan etäisyys 30 cm Kovissa nopeuksissa parikin metriä jo auttaa Älä aja renkaat limittäin Pidä veto koko ajan päällä Älä kiihdytä ja rullaa

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

matematiikka Martti Heinonen Markus Luoma Leena Mannila Kati Rautakorpi-Salmio Timo Tapiainen Tommi Tikka Timo Urpiola

matematiikka Martti Heinonen Markus Luoma Leena Mannila Kati Rautakorpi-Salmio Timo Tapiainen Tommi Tikka Timo Urpiola 9 E matematiikka Martti Heinonen Markus Luoma Leena Mannila Kati Rautakorpi-Salmio Timo Tapiainen Tommi Tikka Timo Urpiola Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Yhteenlaskumenetelmän harjoittelua Joskus

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi 16.11. Lähde: Tilastokeskus ja, vuosi 2015 ennakkotietoja Kansalaisuus onnettomuuksissa 2015 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022 23.8.2011 Ville Lehmuskoski Projektin tavoitteet Vastata ennustettuun poikittaisliikenteen kysynnän merkittävään kasvuun Linjaston kehittäminen

Lisätiedot

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Tuloksien hyödyntäminen Osana kehittämisprojektia pilottikokeilun asemanseutuihin

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

- Vaikuttavuuskysely 2013

- Vaikuttavuuskysely 2013 - Vaikuttavuuskysely 2013 Kilometrikisan kehitys Vuosi Osallistujat Joukkueet Km/ osallistuja Lisäys ed. vuoteen osallistujissa (%) 2009 2 116 260 939-2010 8 664 650 972 309 % 2011 17 841 1 275 900 106

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä MUUTOSESITYKSET/TAUSTAA Erityisryhmien lippusubventio

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen.

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. PUIMALA: Asiakaslähtöinen palvelu kunnassa LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. Mitä tarkoittaa asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa EPSI Rating Laajakaista 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569 1921

Lisätiedot