Kirkkoherran katsaus kuluneeseen vuoteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkoherran katsaus kuluneeseen vuoteen"

Transkriptio

1

2 2 Kirkkoherran katsaus kuluneeseen vuoteen Vuosi 2014 kiteytti konkreettisesti muutoksen monet kasvot. Kahdet vaalit syksyllä kirkkoherranvaalit ja seurakuntavaalit toivat uusia kasvoja vanhojen rinnalle. Äänestysprosentit jäivät vaatimattomiksi, mikä osaltaan kuvastanee ajan henkeä kaupunkimaisessa seurakunnassa, osaltaan taas sitä, että seurakunnassa on asiat hyvällä mallilla, eikä pakottavaa syytä ollut käydä vaaliuurnien ääreen. Vuonna 2014 listoilla oli kaksi vt. kirkkoherraa: Vesa Äärelä ja Jaakko Tuisku. Muutosta oli myös siinä, että Paulus-pastorimme siirtyi viheriäisimmille niityille eli AC Oulun palkkalistoille ottaen virkavapaata. Talouspuolelle saimme vahvan osaajan Eero Mannisen myötä, kun hänet valittiin talous- ja kiinteistösihteeriksi. Uusi vuosi toi seurakuntaan uuden kirkkoherran ja lähestulkoon samaan aikaan Jaakko-kappalaisemme valittiin Haukiputaan seurakunnan kirkkoherraksi. Muutosta kuvastaa hyvin se, että 10 vuoden sisällä iso osa työntekijöistä on vaihtunut, samoin luottamushenkilöistä. Muutosjohtaminen on ollut totta jo pitkän aikaa seurakunnassamme ja siihen on sopeuduttu. Seurakuntamme rakenteiden vahvuus on auttanut muutoksissa viime vuosina. Kun työntekijöillä on selkeät työnkuvat, yhteiset pelisäännöt, koulutetut esimiehet, vahvan tiimiorganisaation tuki, yhteinen työnäky ja suunta, muutoksen tuulet eivät puhalla nurin. Jumalanpalveluselämässä elämme suvantovaihetta. Kova kasvu on tasaantunut, nyt on syytä terävöittää kehittämistyötä ja ottaa uusia rohkeita askelia tällä rintamalla. Kokkokankaan hautausmaahanke eteni vuonna 2014 suunnitellusti, ja hankkeen hedelmät tulevat tulevina vuosina palvelemaan kempeleläisiä arvokkaalla tavalla. Saamme olla monin tavoin iloisia ja ylpeitä toiminnastamme ja tavasta, jolla seurakuntaa on johdettu. Tulevat sivut antavat todistuksen tästä. Saamme kulkea luottavaisesti kohti tulevaisuutta ja kevään 2015 piispantarkastusta: perusta on hengellisesti ja maallisesti tarkasteltuna kunnossa. Silti on uskallettava katsoa myös vaikeita asioita päin. Vuonna 2014 seurakunnastamme erosi 266 jäsentä enemmän kuin minään aiempana vuotena. Tämä on selvä huolenaihe, johon ei ole olemassa yksinkertaista ratkaisua. Kyseessä on meistä riippumaton suuntaus, samassa veneessä ovat myös muut rovastikuntamme seurakunnat ja kirkkomme kokonaisuutena. On kuitenkin aiheellista kysyä, mitä voimme tehdä, mikä on omissa käsissämme. Kirkkomme uusi toiminnan suunta, kohtaamisen kirkko, antaa meille vastauksia tuohon kysymykseen. On oltava läsnä, kosketettava ihmisiä, kurotettava sinne missä ihmiset ovat. On tehtävä pitkäjänteistä, hyvää palvelutyötä evankeliumille uskollisina ja ymmärrettävä, että kirkolla on vastauksia ihmisten kyselyyn ja etsintään. Kempeleen seurakunta kulkee monessa asiassa kirkkomme eturintamassa. Luova työyhteisö ja sitoutuneet vapaaehtoiset yhdessä osaavien luottamushenkilöiden kanssa takaavat laadukkaan toimintakulttuurin. Tästä huolimatta kuljemme nöyrästi Vapahtajamme jalanjäljissä ymmärtäen, mistä vahvuutemme tulee. Paastonajassa Kimmo Helomaa, kirkkoherra

3 3

4 4 Talousjohtajan katsaus Seurakunnan jäsenmäärämuutokset mennessä Seurakunnan jäsenmäärä vähentyi 16 jäsenellä vuoteen 2013 verrattuna, ollen vuoden vaihteessa Seurakuntaan liittyi 38 uutta jäsentä (vuonna 2013: 33) ja erosi 266 jäsentä (vuonna 2013: 173). Koko kunnan väestöstä seurakunnan jäseniä on 83,4 %, vähennystä vuoteen 2013 verrattuna 1,5 %-yks. Väestön muutokset koko kirkossa mennessä Suomessa vakinaisesti asuvien kirkon jäsenten määrä oli eli 73,7 % koko maan väestön määrästä. Vuotta aiemmin vastaava luki oli 75,2 %. Väkiluvultaan suurin seurakunta oli Jyväskylän seurakunta (95 560) ja pienin Bergö (416). Kirkosta eronneita oli 32,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kirkosta erotaan useimmiten maailmankatsomuksellisten tekijöiden vuoksi sekä kirkon yleiseen linjaan ja kannanottoihin liittyvistä syistä. Kirkkoon liittyneitä oli (vuonna 2013: ). Useimmiten kirkkoon liitytään elämävaiheeseen liittyvistä syistä. Suurimpina syinä ovat kummiksi pyytäminen, rippikoulun käyminen tai kirkollinen vihkiminen. Lapsia kastettiin , mikä on 72,4 % syntyneistä. Edellisenä vuonna syntyneistä lapsista kastettiin 75,2 %. Avioliittoja, joissa jompikumpi puolisoista oli evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsen, solmittiin yhteensä , eli 2,2 % vähemmän kuin viime vuonna. Kirkollisten vihkimisten osuus kaikista Suomessa solmituista avioliitoista oli 48 % (vuonna 2013: 49 %). Kirkollisia vihkimisiä oli (vuonna 2013: ) ja solmittuja avioliittoja Kuva Pekka koko Rehumäki maassa (vuonna 2013: ). Kirkollinen vihkiminen on 2000-luvulla menettänyt suosiotaan merkittävästi. Vuonna 1995 aviopareista 78 % vihittiin kirkollisesti (Lähde: Tilastokeskus ja Kirkkohallitus) Seurakunnan henkilöstö Seurakunnassa oli vuoden vaihteessa yhteensä 38 toistaiseksi voimassaolevaa virka- tai työsuhdetta ja yksi pidempiaikainen määräaikainen työsuhde. Seurakuntamme vt. kirkkoherrana toimivat kappalainen Vesa Äärelä asti ja kappalainen Jaakko Tuisku ajalla Investoinnit ja korjausrakentaminen vuoden 2014 aikana Kokkokankaan hautausmaahankkeen ensimmäinen vaihe valmistui asetetun aikataulun puitteissa syyskuun loppuun mennessä. Uusi vuonna 2015 käyttöönotettava hautausmaa-alue sijaitsee Kissaojan eteläpuolella. Nyt ensimmäisessä vaiheessa valmistuneella alueella on 900 hautapaikkaa, joista arkkuhautapaikkoja 650 ja uurnahautapaikkoja 250, muistolehtoalue ja sirottelualue. Lisäksi alueella on muualla haudattujen muistomerkkialue, ulkohartauspaikka, sijoituspaikka taideteokselle sekä Kissaojan varrella sijaitseva hiljentymispaikka. Lisäksi hautausmaa-alueeseen kuuluvat erillinen huoltorakennus- ja parkkipaikka-alue. Seurakuntakeskuksen läheisyyteen, nykyiselle seurakuntakeskuksen parkkipaikka-alueelle on rakennettu uusia pysäköintipaikkoja hautausmaalle johtavan portin läheisyyteen. Seurakuntakeskukseen on rakennettu erillinen tila sanomakelloja varten, uusi katos sisäpihalle olemassa olevan uloskäynnin suojaksi ja lämmin tuulikaappi salin etuosan oven yhteyteen. Lisäksi syksyn 2014 aikana toteutettiin Kokkokankaan seurakuntakeskuksen suurtalouskeittiön pesulinjaston uusimisremontti.

5 Kuvat 1 ja 2 Arkkitehtitoimisto Kari Sipilä Oy: Kokkokankaan hautausmaa, 1. rakennusvaihe 5

6 6 Seurakunnan talouden kehitys TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 Seurakunnan jäsenmäärä Jäsenmäärän muutos-% -0,01 1,06 0,91 0,58-0,11 Kunnan asukasluku Kunnan väestöstä seurakunnan jäseniä 86,6 % 85,9 % 85,6 % 84,9 % 83,4 % Tuloveroprosentti 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 Kirkollisverotulot Yhteisöverotulot Verotulot yhteensä verotulot / jäsen Toimintatuotot Toimintakulut toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % 5 % 5 % 7 % 6 % 6 % Toimintakate / jäsen Vuosikate / jäsen vuosikatteen osuus poistoista, % 176 % 188 % 79 % 180 % 64 % Investointimenot Investointitulot Investoinnit netto / jäsen Investointien tulorahoitus-% 63 % 100 % 100 % 100 % 15 % Suunnitelmanmukaiset poistot Tilikauden tulos

7 7 Kassavarat Taseen loppusumma Lainat / jäsen Anneli Salo talousjohtaja

8 8 MEIDÄN KIRKKO KEMPELEESSÄ 2020 UNELMIEN TYÖPAIKKA Kempeleen seurakunta tunnetaan vilkkaasta toiminnasta ja rikkaasta jumalanpalveluelämästä. Vuosikymmeniä jatkunut väestönkasvu on tuonut alueelle niin vaurautta kuin juurettomuutta. Meidän Kirkolla on oma tehtävänsä tässä haastavassa ympäristössä. Lisäksi se tarvitsee innostavan tavoitteen ja tulevaisuuteen kantavan arvopohjan. AUTAMME USKOON JA PALVELUUN Seurakunta on uskon ja rakkauden yhteisö, ja toimimme sen rakentamiseksi kaikissa ikäryhmissä. Uskosta kasvaa palvelu, siksi edistämme kaikessa sekä osallistumista että osallisuutta. Kristillinen palvelu alkaa alttarilta ja palaa alttarille. KASVAMME LÄHIMMÄISVASTUUN EDELLÄKÄVIJÖIKSI Vuonna 2020 vapaaehtoistoiminta on innostava ja keskeinen osa Kempeleen seurakunnan toimintaa. Sitä rakentaa kasvava vapaaehtoisen joukko. Yhdessä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa he ovat kaikki lähimmäisvastuun kantajia ja toimivat omassa tehtävässään yhteiseksi hyväksi. Kirkko täyttyy jumalanpalveluksissa. OPIMME KUNNIOITTAMAAN TOISIAMME Otamme vakavasti vastuun luomakunnasta. Työyhteisössä ja sen ulkopuolella kunnioitamme toinen toistamme. Erityistä huolta kannamme kaikkein pienimmistä ja heikoimmista. Kehitämme seurakunnan rakenteet ja työvälineet palvelemaan työntekoa. Kunnioituksesta kasvaa luottamus ja keskinäiselle luottamukselle rakentuu työ yhteiseksi hyväksi. Meidän Kirkko on uskoa ja rakkautta. Olemme sitä, mitä teemme; elämme sanomasta jota välitämme. Tärkeintä meille on yhteinen jumalanpalvelus, lähimmäisvastuussa kasvamme edelläkävijöiksi. Kunnioitamme Jumalan luomaa maailmaa kokonaisuudessaan: ihmisiä, inhimillistä järjestystä ja luontoa. Meidän Kirkosta rakentuu tavoiteltu työpaikka ja paikka työstää lähimmäisyyden unelmaa.

9 Ympäristödiplomi 9 Ympäristöohjelmamme ja sen tuomat velvoitteet ja tavoitteet ovat sulautuneet luontevasti seurakunnan työntekijöiden päivittäiseen työhön. Ympäristöasiat on otettu huomioon suunnitelmia tehdessämme ja tavoitteita asettaessamme. Olemme onnistuneet pitämään yllä diplomissa vaaditun tason. Olemme onnistuneet profiloitumaan ympäristöseurakunnaksi kirkon ympäristöohjelman mukaisesti periaatteella kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus. Henkilökunnalle tiedottaminen ajankohtaisista ja tärkeistä ympäristöasioista on ollut jatkuvaa. Varsinaisia ympäristökoulutuksia ei ole järjestetty, mutta tieto on saatettu työntekijöille esimerkiksi työntekijäkokouksissa ja tiimipalavereissa. Tiedotuksesta on vastannut ympäristövastaava ja ympäristötyöryhmä. Työalat ovat kirjanneet omat konkreettiset ympäristötavoitteensa talous- ja toimintasuunnitelmiin ja raportoineet tavoitteistaan toimintakertomuksissa. Hankinnoissa on otettu huomioon ympäristönäkökohdat. Seurakunnassa tehtiin väliauditointi ympäristötyöryhmän toimesta syksyllä Samalla otettiin käyttöön ilmastolaskuri. Väliauditoinnin tuloksena saimme ajantasaista tietoa ympäristöohjelmamme tavoitteiden toteutumisesta. Tavoitteet ovat pääasiassa toteutuneet hyvin. Ympäristötyöryhmä totesi kuitenkin, että muutamat tavoitteet ovat saavuttamatta ja muutamia tavoitteita tulisi tarkastella uudelleen. Esille nousi joidenkin tavoitteiden tarpeellisuus ja hyödyllisyys. Näistä asioista keskustellaan myöhemmin seurakunnan johdon kanssa. Kaikki saavuttamattomat tavoitteet sovittiin hoidettavaksi kuntoon mahdollisimman pian. Työryhmän jäsenet vastaavat oman osa-alueensa tavoitteiden saattamisesta ajan tasalle. Ilmastolaskurilla saimme tärkeää tietoa seurakunnan hiilijalanjäljen suuruudesta ja hiilidioksidipäästöjen kohteittaisesta jakautumisesta. Luottamushenkilöt ovat olleet mukana ympäristötyöryhmässä vaikuttamassa ympäristöohjelmaamme. Saija Taavettilan tilalle ympäristötyöryhmään valittiin Maija Tahkola. Ympäristötyöryhmään kuuluvat: Saija Kivelä varhaiskasvatuksen lähiesimies, Arto Pisilä nuorisotyönohjaaja, Markku Kelhä kiinteistönhoitaja-suntio, Tarja Karppinen hallintosihteeri, Tapani Raappana seurakuntamestari, Pauli Määttä kirkkovaltuuston jäsen ja Maija Tahkola kirkkovaltuuston jäsen. Tapani Raappana seurakuntamestari Kempeleen seurakunnan ympäristövastaava

10 10

11 SEURAKUNNAN HALLINTO 11 Luottamushenkilöorganisaatio KIRKKOVALTUUSTO 27 jäsentä pj. Reino Laitinen TILINTARKASTAJA Aarne Pohjola JHTT, HTM KIRKKONEUVOSTO 10 jäsentä pj. Kirkkoherra Yleisen seurakuntatyön johtokunta 6 jäsentä pj. Hannu Parviainen Diakoniatyön johtokunta 6 jäsentä pj. Suvi Silvola Lähetystyön johtokunta 6 jäsentä pj. Kaisu Tauriainen Kasvatustyön johtokunta 9 jäsentä pj. Tiina Rajala

12 12

13 13

14 Kirkkovaltuusto 14 Seurakunnan ylimpänä päättävänä hallintoelimenä on toiminut vuosiksi valittu kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut Reino Laitinen ja varapuheenjohtajana Hillevi Huovinen sekä sihteerinä hallintosihteeri Tarja Karppinen. Kokouksiin ovat lisäksi osallistuneet kirkkoneuvoston jäsenet, kirkkoherra sekä talousjohtaja. Kirkkovaltuuston jäsenet: läsnäolo-% kokouksissa läsnäolo-% kokouksissa Hahl-Marjokorpi Pirita Hannila Kerttu ( >) Holma Sisko Huovinen Hillevi Hänninen Kristiina Jarva Taavi Jokelainen Tommi Juvani Kaisu Järvenpää Lasse Kesti Riikka Kivelä Maria Laava Jarkko Lahtinen Sakari Laitinen Reino Markkanen Anneli Määttä Pauli Parviainen Hannu Pulkkinen Ulla Rajala Tiina Rauma Tuula Rundgren Ritva Savela Seppo Siira Anni-Maija Silvola Suvi Tahkola Maija Taskila Paula Tauriainen Kaisu Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt kahdessa kokouksessaan kirkkolain ja järjestyksen edellyttämät asiat (yhteensä 32 ): Kirkkovaltuusto on käsitellyt seuraavat asiat: Seurakuntapastorin viran perustaminen 7 Kaukolämmön alajakokeskuksen uusinta/investoinnin loppuselvitys 8 Vuoden 2013 tilinpäätös 9 Vuoden 2014 seurakuntavaalien vaalilautakunnan valinta ja puheenjohtajan nimeäminen 10 Kirkkoherranvaalien vaalilautakunnan valinta ja puheenjohtajan nimeäminen 11 Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen 12 Kanttori Raimo Paason irtisanoutuminen alkaen 13 Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen 14 Kirkollisveron tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle Pyhän Kolminaisuuden kirkon kuvan- ja äänentoiston parantaminen/investoinnin loppuselvitys Eron myöntäminen valtuutettu Riikka Kestille seurakunnan luottamustehtävästä 24 Eron myöntäminen varavaltuutettu Riitta-Liisa Hillille seurakunnan luottamustehtävästä 25 Kempeleen seurakunnan kanttorin viran täyttäminen 26 Luottamushenkilöiden kokouspalkkio- ja matkustussääntö 27 Viranhaltijoille maksettavan kokouspalkkion määrittäminen 28 Talousarvio vuodelle 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle Hautapaikkamaksut vuodelle Talousarvioavustusten korottaminen ja uuden palvelusopimuksen solmiminen Suomen Lähetysseuran kanssa

15 15 Seurakunnan hallinnolle tehdyt aloitteet: Seurakunnan jäsenet: ei aloitteita. Luottamushenkilöaloitteet: kirkkovaltuuston kokous : valtuutettu Tuula Rauma esitti Kokoomuksen valtuustoryhmän tekemän aloitteen seurakunnan työntekijöiden puhelinnumeroiden julkaisemisesta puhelinluetteloissa ja Rauhan Tervehdys lehdessä. Kirkkovaltuusto Tilinpäätös: v v v Kokousten määrä yhteensä 3/37 3/41 2/32 Toimintamenot Toimintatuotot Toimintakate /kokous /käsitelty pykälä /seurakunnan jäsen 1,35 1,33 0,73

16 Kirkkoneuvosto 16 Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on toiminut vs. kirkkoherra Vesa Äärelä ( alkaen vs. kirkoherra Jaakko Tuisku) varapuheenjohtajana Pauli Määttä. Kirkkoneuvoston Läsnäolo-%: Henkilökohtaiset varajäsenet: jäsenet: kokouksissa Holma Sisko Jarva Taavi Juvani Kaisu Laava Jarkko Lahtinen Sakari Määttä Pauli Pulkkinen Ulla Rauma Tuula Tahkola Maija Silvola Suvi Ollikainen Antti Kivelä Maria Kaikkonen Keijo Jokelainen Tommi Parviainen Hannu Taskila Paula Rajala Tiina Rundgren Ritva Kirkkoneuvosto on valmistellut ja hoitanut ohjesäännön mukaan toimivaltaansa kuuluvat asiat. Kirkkoneuvosto kokoontui 11 kertaa ja kokouksissa kirjattiin yhteensä 212 pykälää ja käsiteltiin seuraavat asiat: Kirkkoneuvoston pöytäkirjojen 1/ /2014 asiasisällöt Yhteistyötoimikunnan kokoonpano Seurakuntapastorin viran perustaminen 8 Määräaikaisen seurakuntapastorin viran perustaminen 9 Maksamatta jätettyjen saatavien kirjaaminen luottotappioiksi 10 HAVAn eli harkinnanvaraisen paklkanlisän käyttöönotto Kempeleen seurakunnassa 11 Kokkokankaan seurakuntakeskuksen (myöh. siunauskappelin) kellojen ja soittoautomatiikan hankinta / Oikaisuvaatimus / Sanctus Oy 12 Kokkokankaan seurakuntakeskuksen (myöh. siunauskappelin) kellojen ja soittoautomatiikan hankinta /Hankintapäätöksen täytäntöönpano Kokkokankaan hautausmaahanke/projektityöryhmän valmistelemat erillishankinnat 21 Määräaikaisen seurakuntapastorin viran perustaminen/uudelleenkäsittely 22 Tasa-arvosuunnitelma Hyvän kohtelun edistäminen työpaikkalla suositussopimuksen hyväksyminen 24 Määräaikainen, tarvittaessa tuleva tuntipalkkainen hautatoimen projektityöntekijä 25 Kokkokankaan seurakuntakeskuksen (myöh. siunauskappelin) kellojen teksti 26 Kirkkoherranvaalien viestintäryhmän nimeäminen 27 Seurakuntavaalien viestintä Vs. nuorisotyönohjaaja Matias Jurmun työsuhteen jatkaminen ajalle Diakoni Arvo Yrjölän sivutoimiluvan jatkoanomus 37 Vanhan kirkon käyttö /Eläkeliiton Kempeleen yhdistys 38 Siivoussopimus ajalle Lähetystyön johtokunta: tilityksen tapahtumista 40 Hautausmaan hoitotyöt ajalla Hautojen kaivu- ja peittotyöt ajalla Talous- ja kiinteistösihteerin toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 43 Vuoden 2014 vuosilomasuunnitelman hyväksyminen 44 Kaukolämmön alajakokeskuksen uusinta/investoinnin loppuselvitys 45 Vuoden 2013 tilinpäätös 46 Lastenohjaajan sijaisuus ajalle Kanttori Raimo Paason sijaisen valinta Nuorisotyönohjaaja Antti Ristkarin sivutoimilupahakemus

17 56 Kirkkoneuvoston kokouksen 3/2014 pöytäkirjan tarkistus pykälien 48/4. kohta > ja 49 osalta 57 Kirkkoherranvaalien vaalilautakunnan valinta ja puheenjohtajan nimeäminen 58 Vuoden 2014 seurakuntavaalien vaalilautakunnan valinta ja puheenjohtajan nimeäminen 59 Kirkkoherranvaalien vaaliluettelon tarkistajien valinta 60 Seurakuntavaalien vaaliluettelon tarkistajien valinta 61 Kirkkoherranvaalien äänestyspaikka 62 Seurakuntavaalien äänestyspaikkojen määrääminen 63 Kirkkoherranvaalien ja seurakuntavaalien vaalikuulutusten julkaiseminen 64 Kirkkoherranvaaleissa suoritettava keräys 65 Rippikouluryhmien enimmäiskoon ylittäminen 66 varhaisen tuen mallin päivittäminen 67 Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen 68 Kanttoir Raimo Paason irtisanoutuminen alkaen 69 Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen 70 Tilikaudelle 2013 kuuluvien poisto-osuuksien korjaus 71 Hautojen kaivu- ja peittotyöt ajalla /Iso-Seppälän Puutarha Ky 72 Hautojen kaivu- ja peittopalvelut ajalla Kirkollisveron tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle Pyhän Kolminaisuuden kirkon kuvan- ja äänestoiston parantaminen/investoinnin loppuselvitys 75 Suomen Lähetysseuran nimikkosopimusten päivitys/allekirjoittaminen 77 Oulun seudun ammattiopiston stipendianomus Seurakuntapastorin virantäyttöpyyntö tuomiokapitulille 85 Kempeleen seurakunnan kirkkokolehdit kesäkaudella Jumalanpalveluksen viettäminen Kempeleen seurakunnassa kesäkaudella ajalla Lastenohjaajan sijaisuus ajalla / Lastenohjaajan valinta 88 Talous- ja kiinteistösihteerin valinta 89 Seurakunnan vuoden 2014 kesätyöntekijöiden tehtävien vaativuusryhmiin sijoittaminen ja peruspalkkojen määrittäminen 90 Seurakunnan pankkipalvelut 92 Kokkokankaan seurakuntakeskuksen suurtalouskeittiön pesulinjaston urakkatarjouksen hyväksyminen 93 Kiinteistönhoidon suunnittelu ja kilpailutus Työsuojelupäällikön valinta alkaen 101 Kirkkoneuvoston lausunto vs. kappalainen Paulus Pikkaraisen virkavapausanomukseen ajalle Kirkkoneuvoston pöytäkirjan 5/2014 pykälän 90 tarkastaminen 103 Vt. kanttori Pirjo Mäntyvaaran virkasuhteen jatkaminen 104 Perheneuvontapalveluiden ostopalvelusopimus 105 Eron myöntäminen valtuutettu Riikka Kestille seurakunnan luottamustehtävistä 106 Seurakunnan johdon palkantarkistukset alkaen 107 Aloite: Sankarihautojen muistokivet/laatat Hautausmaan katselmus 116 Varhaiskasvatuksen lähiesimies Saija Kivelän sivutoimiluvan jatkoanomus 117 Eron myöntäminen varavaltuutettu Riitta-Liisa Hillille seurakunnan luottamustehtävistä 118 Valtuustoaloite/Seurakunnan puhelinnumeroiden näkyvyys: vastaanottaminen 119 Jumalanpalveluksen viettäminen Kempeleen seurakunnassa ajalla Kempeleen seurakunnan kirkkokolehdit syyskaudella Talous-ja kiinteistösihteerin tehtävän vaativuusryhmään sijoittaminen ja peruspalkan määrittäminen 122 Lapsi- ja perhetyön kappalaisen viran peruspalkan uudelleen määrittäminen 123 Diakoniatyön kappalaisen peruspalkan uudelleen määrittäminen 124 Kirkkomuusikon (ylempi korkeakoulututkinto) peruspalkan uudelleen määrittäminen 125 Kirkkomuusikon (muu piispainkokouksen hyväksymä tutkinto) peruspalkan uudelleen määrittäminen 126 Ma. kirkkomuusikon (muu piispainkokouksen hyväksymä tutkinto), nk. kesäkanttorin vaativuusryhmän ja peruspalkan uudelleen määrittäminen 127 Tiedotussihteerin tehtävän peruspalkan uudelleen määrittäminen

18 Lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin tehtävän vaativuusryhmään sijoittaminen ja peruspalkan määrittäminen 129 Seurakunnan emännän tehtävän peruspalkan uudelleen määrittäminen 130 Diakoniatyöntekijöiden peruspalkan uudelleen määrittäminen 131 Nuorisotyönohjaajien peruspalkan uudelleen määrittäminen 132 Seurakuntapastorin viran (pääpaino koulu- ja oppilaitostyössä) peruspalkan uudelleen määrittäminen 133 Tiimin lähiesimieslisä, mikäli sitä ei ole jo huomioitu viran / toimen vaativuusryhmää ja sen peruspalkkaa määritettäessä 134 Lastenohjaajia koskeva päivähoidon uskontokasvatuksen mentorointilisä 135 Ympäristövastaavan lisä 136 Palkkatyöryhmän puheenjohtajan valinta 137 Lakisääteinen tapaturmavakuutus 138 Määräaikaisen puistopuutarhurin työsuhteen jatkaminen Hautausmaan katselmuksen pöytäkirjan tarkastaminen 147 Lapsivaikutusten arvioija 148 Talous- ja kiinteistötiimin tiimiesimiesmuutos alkaen 149 Kempeleen seurakunnan kanttorin viran täyttäminen 150 Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2015/seurakuntamestari Tapani Raappanan koulutusesitys ympäristöalan erikoisammattitutkinnon suorittamisesta 151 Kempeleen seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelman hyväksyminen vuodelle Haudan kaivu- ja peittopalvelut ajalla Seurakunnan piha- ja paikoitusalueiden sekä hautausmaan käytävien talvikunnossapito/palvelutuottajan valinta 154 Seinäjoki Oulu radan parantaminen Kempeleen kunnassa 155 Aktian rahaston lopettaminen Nuorisotyönohjaaja Merja Veikkolaisen hoitovapaa-anomus ajalle Vs. nuorisotyönohjaaja Matias Jurmun työsuhteen jatko ajalle Kempeleen seurakunnan ylimmän johdon palkan määrittäminen alkaen: kirkkoherran viran haltijan palkkauksen siirtäminen uuden järjestelmän piiriin 166 Kempeleen seurakunnan ylimmän johdon palkan määrittäminen alkaen: talousjohtajan viran haltijan palkkauksen siirtäminen uuden järjestelmän piiriin 167 Ei julkinen asia: hautapaikka-anomus 168 Sopimus Kempeleen seurakunnan työterveyshuollon palveluiden hankinnasta Hallinnon sekä tiedotuksen ja viestinnän toiminta- ja taloussuunnitelmien esittely kaudelle Sopimus työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta ja ohjauspalkkioperusteiden täydennys 178 Lastenohjaaja Mari Hattusen hoitovapaa-anomus ajalle Lastenohjaaja Antti Rantakolmosen työsuhteen jatko ajalle Kasvatuksen työalojen perittävät maksut ja korvaukset vuonna Kasvatuksen työalojen maksamat palkkiot vuonna Aikuistyön perittävät maksut ja korvaukst vuonna Perittävät autopaikkamaksut ja tilojen käyttökorvaukst 184 Maksamatta jätettyjen saatavien kirjaaminen luottotappioiksi 185 Kempeleen seurakunnan kirkkokolehdit kevätkaudella Luottamushenkilöiden kokouspalkkio- ja matkustussääntö 187 Viranhaltijoille maksettavan kokouspalkkion määrittäminen

19 Talousarvio vuodelle 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja hautainhoitorahaston talousaravio vuodelle Lähetystyön tilityksen tapahtumista 197 Haudanhoitomaksut vuonna Hautapaikkamaksut vuodelle Hautauspalvelumaksut vuonna Työsuojelupäällikön valinta alkaen 201 Vs. seurakuntapastori Mari Flinkin työsuhteen jatko ajalle Talousarvioavustusten korottaminen ja uuden palvelusopimuksen solmiminen Suomen Lähetysseuran kanssa 203 Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta vuosiksi Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi Vaalilautakunnan asettaminen suhteellisten vaalien toimittamiseen 206 Kirkkoneuvoston jäsenten ja varajäsenten sekä kirkkoneuvoston edustajien valinta johtokuntiin vv Yleisen seurakuntatyön johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta vv Diakoniatyön johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta vv Lähetystyön johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta vv Kasvatustyön johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta vv Kirkkoneuvosto Tilinpäätös v v.2013 v Kokousten määrä yhteensä 11/177 13/181 11/212 Toimintamenot Toimintatuotot Toimintakate /kokous /käsitelty pykälä /seurakunnan jäsen 3,51 3,30 2,67

20 Johtokunnat 20 Yleisen seurakuntatyön johtokunta kokoukseen osallistumis% Varajäsenet Parviainen Hannu, puheenjohtaja 100 Sakko Tarja Hänninen Kristiina 100 Hanski Pia Jokelainen Tommi 50 Rautiala Elina Hannila Kerttu 100 Markkanen Anneli 100 Moilanen Vesa 0 Kirkkoneuvoston edustajana johtokunnassa: Rauma Tuula, osallistuminen 50 %. Johtokunnan kokouksia pidettiin yhteensä 2 kpl ja pykäliä käsiteltiin yhteensä 14. Diakoniatyön johtokunta kokoukseen osallistumis% Suvi Silvola, puheenjohtaja 100 Varajäsenet Kesti Riikka 50 Kiljo Hilkka Kähkölä Oiva 0 Hannila Kerttu Laurila Veijo 0 Holma Sisko Rauma Tuula 100 Rundgren Ritva 100 Kirkkoneuvoston edustajana johtokunnassa: Juvani Kaisu, osallistuminen 100 %. Johtokunnan kokouksia pidettiin yhteensä 2 kpl ja pykäliä käsiteltiin yhteensä 23. Lähetystyön johtokunta kokoukseen osallistumis% Tauriainen Kaisu, puheenjohtaja 100 Varajäsenet Hilli Riitta-Liisa 50 Ahola Mikael Jarva Taavi 100 Hanski Pia Laava Jarkko 0 Kähkölä Oiva Markkanen Anneli 100 Okkonen Jaakko 50 Kirkkoneuvoston edustajana johtokunnassa: Holma Sisko, osallistuminen 100 %. Johtokunnan kokouksia pidettiin yhteensä 2 kpl ja pykäliä käsiteltiin yhteensä 22. Kasvatustyön johtokunta kokoukseen osallistumis% Rajala Tiina, puheenjohtaja 100 Varajäsenet Huovinen Hillevi 100 Laava Jarkko Järvenpää Lasse 100 Kesti Riikka Kaisto Martti 100 Hahl-Marjokorpi Pirita Kivelä Maria 100 Mäkäräinen Juha 50 Savela Seppo 0 Siira Anni-Maija 50 Taskila Paula 100 Kirkkoneuvoston edustajana johtokunnassa: Pulkkinen Ulla, osallistuminen 0 %. Johtokunnan kokouksia pidettiin yhteensä 2 kpl ja pykäliä käsiteltiin yhteensä 21.

21 Rovastikuntakokouksen edustajat, yksi kokous/vuosi Laitinen Reino kirkkovaltuuston puheenjohtaja Määttä Pauli kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Äärelä Vesa vt. kirkkoherra Salo Anneli talousjohtaja 21 Eri työalojen rovastikuntavastaavina ovat seurakunnastamme vuonna 2014 toimineet: Pakkanen Soile rovastikuntavastaava/diakonia Rättyä Pia rovastikuntavastaava/kasvatus Irjala Marjo rovastikuntavastaava/kirkkomusiikki Edustajat/jäsenet kirkon yhteisissä hallintoelimissä v Ei edustajia/jäseniä

22 Tilintarkastus ja valvonta 22 Tilintarkastaja Pohjola Aarne (JHTT, HTM) varatilintarkastaja Hellén-Toivanen Paula (JHTT) Varainhoitovuoden 2014 aikana tilintarkastusta on suoritettu yhteensä 4 työpäivää. Tilintarkastus Tilinpäätös v v v Tarkastuspäivien määrä yhteensä/vuosi Toimintatuotot Toimintakate /srk:n jäsen 0,17 0,15 0,11 Tarkastuspäivä/ Muu yleishallinto Muu yleishallinto Tilinpäätös v v v Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate /srk:n jäsen 4,17 3,43 3,92

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27 HENKILÖKUNTA Vakinainen henkilökunta Nimi nimike tulovuosi 1. Anttila Erja lastenohjaaja Arola Helinä toimistonhoitaja Haataja Hannele lastenohjaaja Hattunen Mari lastenohjaaja 2010 (työvapaalla )) 5. Helenius Tanja lastenohjaaja Helisten-Heikkilä diakoni 2013 Jaana 7. Hintsala Leena diakonissa Irjala Marjo C-kanttori Jarva Pasi emäntä Karppinen Tarja hallintosihteeri Karvonen Sari tiedotussihteeri Kelhä Markku kiinteistöhoitaja-suntio Kivelä Saija varhaiskasvatuksen lähiesimies Korhonen Sari lastenohjaaja Maalismaa Juha nuorisotyön lähiesimies, seurakuntapastori 16. Manninen Eero talous- ja kiinteistösihteeri Pakkanen Soile diakonissa Pelttari Eila lastenohjaaja Pikkarainen Paulus seurakuntapastori 2011 (virkavap ) 20. Pisilä Arto nuorisotyönohjaaja Puustinen Juha leirikeskusemäntä Pyykkönen Tuula lastenohjaaja Raappana Tapani seurakuntamestari Rantasuomela Anni toimistosihteeri Ravander Enni lastenohjaaja Riihimäki Teemu diakoniatyön lähiesimies, 2012 kappalainen 27. Ristkari Antti nuorisotyönohjaaja Rättyä Pia nuorisotyönohjaaja Salo Anneli talousjohtaja, talous- ja 2010 kiinteistötiimin lähiesimies ( ja alkaen) 30. Sorvala Minna lähetystyön ja 2005 vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 31. Tuisku Jaakko perhetyön tiiminvetäjä, kappalainen 32. Törmikoski Aila lastenohjaaja Vasala Hilkka lastenohjaaja Veikkolainen Merja nuorisotyönohjaaja 2007 ( virkavapaa ) 35. Yrjölä Arvo diakoni Äärelä Vesa yleisen seurakuntatyön lähiesimies, kappalainen (ma. virka muutettu toistaiseksi voimassaolevaksi) 2005 ( vt. kirkkoherra) 2011 ( vt. kirkkoherra)

28 Kokoaikainen, määräaikainen henkilökunta 28 Nimi nimike 1. Cadenius Catharina toimistonhoitaja, talous- ja kiinteistötiimin lähiesimies asti 2. Flink Mari vs. seurakuntapastori Haapasalo Anita leirikeskus apuemäntä Hiironen Aki hautausmaan kausityöntekijä Iso-Junno Elisa vs. diakonissa Juntunen Jussi puutarhuri Jurmu Matias vs. nuorisotyönohjaaja Kemppainen Ida hautausmaan kausityöntekijä Kinnunen Moona teologiharjoittelija Koivisto Jussi nuorisotyön kesätyöntekijä Kutilainen Noora lastenohjaajan sij. nuorisotyön kesätyöntekijä Maalismaa Juha nuorisotyön lähiesimies, seurakuntapastori (virka muutettu toistaiseksi voimassaolevaksi alkaen) 13. Mäntyvaara Pirjo vs. kanttori Märsy Matias puutarhuri Neuvonen Maija hautausmaan kausityöntekijä Peltoniemi Tarja projektityöntekijä Rantakolmonen Antti lastenohjaajan sijainen Sakko Tarja kesäkanttori Salko Jouni kesäpastori Sallinen Riikka keittiötyöntekijä Savolainen Eija vs. B- kanttori Seikkula Olli vs. seurakuntapastori Takkinen Leena puistopuutarhuri Tuorila Sanna puutarhatyöntekijä Valtanen Juha projektityöntekijä Muu tilapäinen henkilökunta vuonna 2014 Isoset, leirien yövalvojat/kesäisännät ja kerhonohjaajat: 97 isosta 13 leirien yövalvojaa/kesäisäntää 25 kerhonohjaajaa Sijaiset ja tarvittaessa töihin tulevat: 1 toimituspalkkioperusteinen kanttorisijainen 2 apuemäntää Projektityöntekijät: 1 henkilö hautausmaahallinnon ja Kirjuri-jäsentietojärjestelmän digiaineiston projektityöntekijänä Työharjoittelijat: 2 työharjoittelijaa diakoniatyö 1 työharjoittelija nuorisotyö 1 teologiharjoittelija yleinen seurakuntatyö Seurakunnan vapaaehtoistoiminta Seurakunnan eri tehtäväalueilla toimii 358 vapaaehtoista + isoset ja kerhonohjaajat. Monet vapaaehtoiset palvelevat useammassa eri työalan vapaaehtoistehtävässä.

29 Keskiviikko on seurakunnan työntekijöille kokouspäivä. Kokousrakenne koko vuodeksi hahmotellaan kirkkoherran työhuoneen ilmoitustaululla 29

30 30 Tiimirakenne: Tiimiesimiehet: Tiimiesimies/kirkkoherra Tiimien lähiesimiehet Tiimin vetäjä talousjohtaja 1 1 Yleisen seurakuntatyön tiimi: Tiimiesimies/kirkkoherra 1 1 Tiimiesimies/kappalainen teologit kanttorit lähetyssihteeri kirkonpalvelija (toissijainen tiimi) tiedotussihteeri (toissijainen tiimi) Diakoniatyön tiimi: Tiimiesimies/kappalainen Diakoniatyön tiimiesimies/ diakoniatyön viranhaltija Diakonian viranhaltijat Nuorisotyön tiimi: Nuorisotyön tiimiesimies/ seurakuntapastori nuorisotyöntekijät Varhaiskasvatuksen tiimi: Tiimiesimies/lapsityönohjaaja lastenohjaajat kappalainen (toissijainen tiimi) perhetyön kappalainen Perhetyön tiimi: Tiiminvetäjä/kappalainen Yleisen seurakuntatyön tiimiesimies Varhaiskasvatuksen tiimiesimies diakoniatyöntekijä lastenohjaaja nuorisotyönohjaaja diakoniatyöntekijä Seurakuntapalvelutiimi: Tiimiesimies/toimistonhoitaja toimistosihteeri, tiedotussihteeri ja hallintosihteeri Talous- ja kiinteistötiimi: Tiimiesimies/talousjohtaja Tiimiesimies/toimistonhoitaja 1 1 kirkonpalvelijat taloussihteeri talous- ja kiinteistösihteeri ma. puistopuutarhuri 1 1 emäntäpalvelut

31 Henkilöstön ammattijakauman kehitys Päätoimiset virka- ja työsuhteet Teologit Kanttorit Diakonian viranhaltijat Nuorisotyöntekijät Toimisto ja hallinto Kirkonpalvelijat ja emäntäpalvelut Lapsityöntekijät Lähetyssihteeri Hautaustoimen henkilöstö Yhteensä Vakinaisesta henkilökunnasta oli vuoden lopussa töissä 33 ja määräaikaisia oli 6. Henkilökunnasta naisia oli 25 ja miehiä 14. Henkilöstön keski-ikä oli 44,3 vuotta. 38 päivän vuosilomaoikeus oli 18 työntekijällä. Sairauslomapäiviä oli v yhteensä kalenteripäiviä 137, joista työpäiviä 113, v yhteensä kalenteripäiviä 261, joista työpäiviä 199. Perhevapailla oli kolme henkilöä, yhteensä 785 kalenteripäivää. Ikäryhmätaulukossa vakinaisesta henkilökunnasta alle 30-vuotiaita on 3 % ja yli 50-vuotiaita on 31 % henkilökunnasta. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Ikärajat Hlö määrä %-jakauma % % % % % % % % % yht %

32 32 Henkilöstön vaihtuvuus: TOISTAISEKSI VOIMASSAOLEVASSA VIRKA-/TYÖSUHTEESSA VUONNA 2014 ALOITTANEET Henkilö Virka/toimi Palvelusuhteen alkamisaika Maalismaa Juha nuorisotyön lähiesimies, seurakuntapastori (määräaikainen virka muutettu toistaiseksi voimassaolevaksi) Manninen Eero talous- ja kiinteistösihteeri TOISTAISEKSI VOIMASSAOLEVASTA VIRKA-/TYÖSUHTEESTA VUONNA 2014 ERONNEET Henkilö Virka/toimi Palvelusuhteen alkamisaika - palvelusuhteen päättymispäivä Vuonna 2014 ei ole eronnut toistaiseksi voimassaolevasta virka-/työsuhteesta ketään.

33 Kempeleen seurakunnan palvelusvuosimuistamiset vuonna 2014: vuotta: toimistonhoitaja Helinä Arola 15 vuotta: diakonissa Soile Pakkanen 10 vuotta: nuorisotyönohjaaja Arto Pisilä 5 vuotta: seurakuntamestari Tapani Raappana sekä koko Suomen ev.lut kirkon palvelusta jaettiin seuraavat työntekijäansiomerkit: seurakuntatyön pronssinen ansiomerkki (10 vuoden palveluksesta). diakoniatyöntekijä Leena Hintsala

34 34 HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN Vakinaisen henkilökunnan pohjakoulutus Tieteellinen jatkotutkinto (lisensiaatti tai tohtori) 1 kpl Ylempi korkeakouluaste 5 kpl Alempi korkeakouluaste 12kpl Toisen asteen tutkinto 16 kpl Ylempi perusaste 2 kpl Alempi perusaste 0 kpl Henkilöstökoulutus 2014 Koulutukseen osallistuneiden lukumäärä 32 työntekijää Koulutuskustannukset, euroa sis. matkat, majoitus- ja ravitsemuspalvelut Kustannukset koulutettua henkilöä kohti n. 440 euroa/työntekijä Oppisopimuskoulutuksessa 0

35 YHTEISTYÖTOIMIKUNTA Yhteistyötoimikunnassa (YTT) käsitellään laajakantoiset ja työpaikkaa yleisesti koskevat asiat. Erityisenä tehtävänä on huolehtia työntekijöiden henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista, työolosuhteiden turvallisuudesta ja henkilöstön kehittämisen periaatteista. Toimikunnassa on seurakunnan koosta riippuen 4 12 jäsentä. Vähintään neljäsosan jäsenistä tulee edustaa seurakuntaa työnantajana. Kempeleen seurakunnan yhteistyötoimikunnan jäseninä toimivat vuonna 2014: Työnantajan edustajina: Vesa Äärelä, työsuojelupäällikkö, puheenjohtaja Jaakko Tuisku, työsuojelupäällikkö, puheenjohtaja Anneli Salo, talousjohtaja Työntekijöiden edustajina: Tapani Raappana, työsuojeluvaltuutettu Arto Pisilä, työsuojeluvaravaltuutettu Soile Pakkanen, työsuojeluvaravaltuutettu Pasi Jarva, luottamusmies (Kirkon Alat ry) Antti Ristkari, luottamusmies (Juko) Toimikunta kokoontui vuoden 2014 aikana neljä kertaa. Työterveyshuolto Työnantajalla on työterveyshuoltolain perusteella velvollisuus järjestää työsopimus- ja virkasuhteessa oleville työntekijöilleen ehkäisevä työterveyshuolto. Työterveyshuolto on työntekijöiden terveyden ja työolojen kehittämiseen tähtäävää toimintaa, jolla tuetaan henkilön työkykyisyyttä koko työuran ajan. Työterveyshuolto on työnantajalta investointi tuottavuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin. Työterveyshuollon kustannukset olivat vuonna euroa. Vuonna 2013 vastaavien kustannusten määrä oli euroa ja vuonna 2012 ne olivat euroa. Työhyvinvointi Vuoden 2014 aikana järjestettiin kolme työyhteisön kehittämispäivää. Kaksi keväällä ja yksi syksyllä. Varhaisen tuen malli on otettu käyttöön vuonna Varhaisen tuen keskusteluja on käyty eri yhteyksissä ja kokemukset ovat olleet myönteiset. Varhaisen tuen mallia päivitettiin toimintamallilla. Toimintamallin tavoitteena on parantaa pitkittyvän työkyvyttömyyden riittävän varhaista havaitsemista ja helpottaa työntekijöiden paluuta työhön sairauspoissaolon jälkeen. Työhyvinvointikysely toteutettiin EraPron toimesta huhtikuussa Edelliset kyselyt oli tehty vuosina 2008, 2010 ja Työhyvinvointi ja työilmapiiri olivat edelleen hyvällä tasolla, joskin tuloksissa oli havaittavissa hienoista laskua. Työsuojelutarkastus suoritettiin Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston toimesta. Tarkastuksen yhteydessä Kempeleen seurakunnalle annettiin kaksi toimintaohjetta. Työsuojelun toimintaohjelman tekeminen, sekä työn vaarojen selvittäminen ja arviointi. Molempiin toimintaohjeisiin on reagoitu ja ne ovat työn alla. Koko työyhteisön opintopäivät olivat Vuokatissa. Opintopäivien työryhmässä olivat Jaakko Tuisku, Catharina Cadenius, Jaana Helistén-Heikkilä ja Matias Jurmu. Päivien kustannukset olivat euroa. Työntekijöiden jouluruoka nautittiin totuttuun tapaan ensimmäisenä adventtina Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. Päivä alkoi yhteisellä messulla Pyhän Kolminaisuuden kirkossa, jossa siunattiin uudet työntekijät tehtäviinsä. Jouluruoan yhteydessä pitkään palvelleita työntekijöitä muistettiin ansiomerkeillä. Samassa

36 yhteydessä muistettiin työntekijöitä henkilökunnan muistamiskäytännön mukaisesti. Jouluruokailuun kutsuttiin mukaan työntekijöiden perheet, sekä eläkkeelle jääneet seurakunnan työntekijät puolisoineen. 36 Virkistystoimintaan käytettiin määrärahoja yhteensä euroa. Summa koostuu työntekijöille annetuista liikunta- ja kulttuuriseteleistä (250 euroa/hlö), sekä henkilökunnan naisten osallistumismaksusta likkojen lenkille (5 osallistujaa). Työntekijät osallistuivat yhteiseen ulkoiluiltapäivään Limingan luontokeskuksessa. Seurakunnassamme on tarjolla työntekijöille myös lounassetelietu. Sen kustannukset olivat euroa. Ensiapukoulutusta tarjottiin tarpeen mukaan. Koko työyhteisölle tarkoitettua yhteistä EA koulutusta ei järjestetty.

37 37

38 SEURAKUNNAN JÄSENET Seurakunnan jäsenmäärä: jäsentä, vähennystä edelliseen vuoteen 19 henkilöä Seurakuntaan kuuluminen ikäryhmittäin: Kirkkoon liittyminen vuoden 2014 aikana: kirkkoon liittyi 38 henkilöä vuonna 2013 kirkkoon liittyi 33 henkilöä lisäystä vuoteen 2014 verrattuna 15 %

39 39 Kirkosta eroaminen vuoden 2014 aikana: kirkosta erosi 266 jäsentä vuonna jäsentä lisäystä vuoteen 2014 verrattuna n. 53 % vuonna 2014 eronneista naisia oli 154 ja miehiä 112 Seurakuntaan muutti: 1020 henkilöä vuonna 2013 seurakuntaan muutti 938 henkilöä Seurakunnasta muutti: 974 henkilöä vuonna 2013 seurakunnasta muutti 867 henkilöä

40 Kunnan asukasluku : henkilöä seurakuntaan kuulumisprosentti 83,4 % vuonna 2013 kunnan asukasluku oli seurakuntaan kuulumisprosentti oli 85 % 40

41 41

42 42 Seurakunnallinen toiminta 57 % Hautaustoimi 5 % Jumalanpalveluselämä Yleishallinto 17 % Kiinteistötoimi, sis. emäntäpalvelut 21 %

43 TALOUSHALLINTOPALVELUT talousjohtaja Anneli Salo 43 Työalan tarkoituksena on suunnitella, toteuttaa, johtaa ja kehittää seurakunnan taloushallinnon palveluita. Seurakunta on siirtynyt Kirkon palvelukeskuksen (KiPa) asiakkaaksi vuoden 2013 alusta lukien. Tämä siirtymän kautta seurakunta on saanut käyttöönsä uudet ja monipuoliset mutta tietyiltä osin jatkuvia haasteita työskentelyyn tuoneet ohjelmistokokonaisuudet. Siirtymävaihe on vaatinut taloustoimiston työntekijöiltä laaja-alaista toimintojen kehittämistä, seurakunnan työalojen jatkuvaa valmentamista ja varustamista toimimaan uudella tavalla sekä hyvää paineensietokykyä. Samalla siirtymävaihe on kuitenkin lisännyt ja syventänyt talousyhteistyötä eri työalojen ja työntekijöiden kanssa sekä mahdollistanut tiettyjen toimintojen uudelleenjärjestelyt. Vaikka vuosiin on tämän siirtymävaiheen osalta sisältynyt paljon haasteita ja selkeitä ohjelmistovaikeuksia, ovat työyhteisömme työntekijät kuitenkin todenneet, että paluu entiseen ei kuitenkaan ole enää edes vaihtoehto. SEURAKUNNAN PAINOPISTEET TOTEUTUS Pyhä - kehitämme jumalanpalveluselämää yhteisöllisesti. Lähimmäisyys - edistämme vapaaehtoisuutta kaikilla työaloilla. Rakenteet - vahvistamme toimintarakenteita tiimityön ja johtamisen kautta. Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana periaatteella kunnioitus, kohtuullisuus ja kiitollisuus - valmistamme työyhteisömme toimivaan Kipa - yhteistyöhön, ohjaamalla ja kehittämällä Kipatoimintoja vuosien aikana. - tuemme vapaaehtoistoiminnan kehittymistä seurakunnassamme - tuemme ja osoitamme määrärahoja tiimityön ja johtamisen toteuttamiseen seurakunnassamme - seuraamme ympäristödiplomin osa-alueiden toteutumista seurakunnassamme TAVOITTEET 1. Varmistamme ja kehitämme toimivaa Kipa -yhteistyötä päivittäisellä tasolla. 2. Arvioimme ja kehitämme seurakunnan eri sidosryhmien kanssa tekemäämme talousyhteistyötä. 3. Määrittelemme oman toiminnan ja ulkoistettujen palveluiden kokonaisuudet sekä tarkennamme näiden rajapinnat (tavoite ) 2014 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN - kaikilla työntekijöillä on tunnukset ja tarvitsemansa käyttöoikeudet Kipa-ohjelmistoihin. Taloustoimiston työntekijät ovat osallistuneet Kipan järjestämiin etäkoulutuksiin. Olemme kouluttaneet ja opastaneet henkilöstöämme Kipa-ohjelmistojen sujuvan käytön takaamiseksi. - talousjohtaja oli syksyllä Kempeleen Nuorekkaiden Marttojen marttailtavieraana. Illan aikana kävimme läpi monipuolista yhteistyötämme ja mietimme uusia yhteisiä toimintatapoja, joista toteutimme ennen pyhäinpäivää sankarihaudoillemme sijoitettujen havukranssien tekoillan. - olemme päivittäneet rakenteemme vastaamaan työalamme tarpeita: määräaikainen, Kipasiirtymäkauden ajaksi määritelty taloustoimiston toimistonhoitajan työsuhde on päättynyt ja taloustoimistossa on aloittanut toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa talous- ja kiinteistösihteeri alkaen. Talousjohtaja on palannut alkaen Talous- ja kiinteistötiimin tiimiesimieheksi. TYÖALA TUNNUSLUKUINA TALOUS TOIMINTA omavaraisuusaste rahavarojen riittävyys päivinä Kipa-yhteistyö % 2012 TP , TP , TP , TA TTS TTS TALOUSARVIOPERUSTELUT Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut on siirretty omiksi kustannuspaikoikseen vuoden 2013 talousarviosta lukien. Vuonna 2014 taloushallintoon kohdennetut henkilöresurssit: talousjohtaja 30 % taloustoimiston toimistonhoitaja 55 % talous- ja kiinteistösihteeri 55 % tiedotussihteeri 10 %

44 HENKILÖSTÖHALLINTO Jaakko Tuisku 44 Kempeleen seurakunta on olemassa, että ihmiset keskuudessamme löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Seurakunnan työntekijöiden tehtävänä on auttaa ihmisiä uskoon ja palveluun, ja henkilöstöhallinto vastaa siitä, että seurakunnalla on tähän tehtävään sitoutunut ja motivoitunut työntekijäkunta. Henkilöstöhallinto huolehtii työntekijöiden rekrytoinnista, koulutuksesta ja kehittämisestä tavoitteenaan ajan ja toimintaympäristön haasteisiin vastaava työntekijäkunta. Kirkkoherran tehtävää hoiti heinäkuun loppuun Vesa Äärelä ja siitä vuoden loppuun Jaakko Tuisku. Lokakuussa käydyissä kirkkoherranvaaleissa uudeksi kirkkoherraksi äänestettiin Kimmo Helomaa. Keväällä 2014 tehtiin työhyvinvointikysely, jonka tulokset olivat edelleen hyvät. Työhyvinvointia pidettiin yllä toukokuussa järjestetyssä liikuntapäivässä ja elokuussa opintopäivillä Vuokatissa. Työhyvinvointitaitoja opittiin kolmessa työhyvinvointipäivässä. SEURAKUNNAN PAINOPISTEET TOTEUTUS HENKILÖSTÖHALLINNOSSA Pyhä - kehitämme jumalanpalveluselämää yhteisöllisesti. Lähimmäisyys - edistämme vapaaehtoisuutta kaikilla työaloilla. Rakenteet - vahvistamme toimintarakenteita tiimityön ja johtamisen kautta. Ympäristö - Tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana TAVOITTEET - Jumalanpalvelus on pidetty keskiössä erilaisissa työyhteisön kokoontumisissa. - Työntekijöiden tukeminen vapaaehtoistyön perustiedoissa ja taidoissa, sekä oman työyhteisön vahvistaminen työyhteisön koulutuspäivillä. - Rakennamme toimivan työyhteisön peruspilareita, luomme kannustavan ja kilpailukykyisen palkkausjärjestelmän ja seuraamme säännöllisesti työhyvinvoinnin edistymistä. Henkilöstöhallinto 2014 TOTEUTUMINEN 1. Edistämme jatkuvasti työntekijöiden jumalanpalvelusosaamista ja vapaaehtoistyön taitoja. 2. Kehitämme merkittävästi työyhteisöosaamista ja ymmärrystä toimivasta työyhteisöstä. 3. Luomme vuoden aikana kannustavan palkkausjärjestelmän. - Jumalanpalveluksen keskeisyys ollut mukana suunnittelussa ja yhteisissä kokoontumisissa. Vapaaehtoistyön rakenteiden vahvistaminen, esim vapaaehtoispankin perustaminen. - Järjestimme vuoden mittaan kolme työyhteisöpäivää, opintomatkan ja kiitostilaisuuden - Olemme ottaneet käyttöön uudet tehtävänkuvat palkkausperiaatteineen. Havan alustavaa kehittelyä jatkettiin, mutta toteutusta siirrettiin vuoteen 2015 uuden khran aikaan. TALOUS HENKILÖSTÖHALLINTO TUNNUSLUVUT TOIMINTA Työyht.päiviä Työhyvinvointikysely 2012 TP - 3 x 2013 TP TP x 2015 TA TTS x 2017 TTS

45 KIRKONKIRJOJENPITO Seurakuntapalvelutiimi / Helinä Arola Yleiskatsaus kirkonkirjojenpitoon 45 Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Kirkonkirjojenpidon tarkoitus on ylläpitää seurakunnan jäsentietojärjestelmää, jotta seurakuntalaisista säilyy kattava tieto syntymästä kuolemaan. Kirkonkirjojenpito seurakuntapalvelutiimin osana vastaa siitä, että seurakuntalaiset saavat hyvää palvelua ja työntekijät tukea arjen töissä. Tiimi tukee seurakunnan kaikkea toimintaa. Valtakunnallinen jäsentietojärjestelmä Kirjuri on käytössä paikallisilla käyttöoikeuksilla, lisäksi käytössä on valtakunnalliset selailuoikeudet. Kirjurin käyttö on tullut tutuksi ja sen käyttö on selkeää. Väestötietoaineistossa on kuitenkin edelleen korjattavaa. Vanhojen kirkonkirjojen ja perhelehtien digitoidun aineiston tarkistaminen ja täydentäminen on suoritettu loppuun projektityönä. Toimittaja suorittaa vielä pieniä korjauksia, jonka jälkeen aineisto on käyttövalmis valtakunnallisesti Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. SEURAKUNNAN PAINOPISTEET Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti. Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla työaloilla. Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja johtamisen kautta. TOTEUTUS KIRKONKIRJOJENPIDOSSA Kirkkoherranvirastossa on laadittu kirkolliset ilmoitukset (kasteista, aviokuulutuksista ja kuolleista) kirkkopäiväkirjaan jumalanpalvelukseen. Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana periaatteella kunnioitus, kohtuullisuus ja kiitollisuus Paperin kulutuksessa on huomioitu uusiokäyttö. TAVOITTEET 1. Digiaineiston tarkistaminen valtakunnallista käyttöönottoa varten 2. Seurakuntalaisten palveleminen laaja-alaisesti ja laadukkaasti Kirkonkirjojenpidon tavoitteet 2014 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN - Digitoidun aineiston tarkistaminen ja tietojen täydentäminen on saatu tehtyä. Pienien korjauksien myötä aineisto saadaan käyttövalmiiksi vietäväksi valtakunnalliseen käyttöön Kirkkohallituksen antamien tavoitteiden mukaisesti. - Autamme perunkirjoitusasioissa omaisia pyytämällä sukuselvityksiä toisista seurakunnista ja maistraatista. KIRKONKIRJOJENPITO TUNNUSLUKUINA TALOUS TOIMINTA Sukuselvitysten lukumäärä 2012 TP TP TP TA TTS TTS

46 KIRKKOHERRANVIRASTO Seurakuntapalvelutiimi/ Helinä Arola Yleiskatsaus kirkkoherranvirastoon 46 Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Kirkkoherranviraston ja koko seurakuntapalvelun tiimin tarkoitus on toimia tukipalveluna muulle toiminnalle, jotta seurakuntalaiset saavat mahdollisimman kattavaa palvelua ja tietoa seurakunnasta. Kirkkoherranvirasto vastaa myös siitä, että seurakuntalaiset saavat hyvää palvelua ja työntekijät tukea arjen töissä. Tiimi tukee seurakunnan kaikkea toimintaa. Kirkkoherranvirastossa palveltiin ja kohdattiin kaikkien työalojen asiakkaita. Mm. kaksien vaalien ennakkoäänestys toi runsaasti kohtaamisia lisää (nämä määrät eivät sisälly tunnuslukuihin). Kohtaamisissa seurakuntalaisia kutsuttiin jumalanpalveluksiin. Vapaaehtoistyötä edistimme toimimalla itse vapaaehtoisina eri tehtävissä (sielunhoitoavustus, apusuntion tehtävät, pyhäinpäiväillassa kynttilöiden jakaminen omaisille ja kirkkokahvitukset). Lisäksi toimistonhoitajalla on oma vapaaehtoisryhmä- kahvinkeittäjät, jonka työvuorojärjestelyt ja yhteydenpidon hän hoitaa. Seurakuntapalvelutiimi Toimitusten varaamisissa on ollut käytössä Katrina -varausjärjestelmä vuoden alusta, minkä myötä monipuolistui sisäinen tiedottaminen. SEURAKUNNAN PAINOPISTEET KIRKKOHERRANVIRASTON TOTEUTUS Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti. Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla työaloilla. Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja johtamisen kautta. Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana periaatteella kunnioitus, kohtuullisuus ja kiitollisuus - Jumalanpalveluselämän suunnitteluun osallistuminen: kirkkopäiväkirjat, jumalanpalvelustietojen päivitys ja yleisen seurakuntatyön tiimin jäsenyys (tiedotussihteeri) - Kirkkokahvien koordinointi yhdessä emäntäpalveluiden kanssa - Säännölliset tiimikokoukset - Rakenteet ovat auttaneet muuttuvissa työolosuhteissa (esimiesvaihdokset) - Varausten tilausvahvistusten lähettäminen asiakkaalle sähköisesti Kirkkoherranviraston tavoitteet 2014 TAVOITTEET TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1. Seurakuntalaisten palveleminen laaja-alaisesti ja laadukkaasti. - Seurakuntalaiset ovat antaneet palautetta kattavasta ja hyvästä palvelusta. 2. Puhelinpalvelujen parantaminen - Puhelinvaihteen uusia toimintatapoja: puhelun välittäminen matkapuhelimeen, vastaajapalvelu ja tekstiviestien lähettäminen työntekijöiden puhelimiin 3. Varausjärjestelmä Katrinan käyttöönotto - Katrina -järjestelmän myötä on helpottunut mm. sähköinen tiedonsiirto taloustoimistoon hautauspalveluissa. 4. Seurakuntavaalit ja mahdolliset kirkkoherranvaalit - - Vaalien ennakkoäänestykset toteutuivat hyvin, - ennakkoäänestäjiä kävi yhteensä 730 henkilöä. TALOUS KIRKKOHERRANVIRASTO TUNNUSLUKUINA TOIMINTA Ulkoiset asiakaskäynnit Sisäiset asiakkaat Ulkoiset puhelut Sisäiset puhelut 2012 TP ,6/päivä 861 3,3 päivä ,5/päivä 916 3,5/päivä 2013 TP ,8/päivä 795 3,2/päivä /päivä 724 2,9/päivä 2014 TP TA TTS TTS

47 47 Seurakunnallisen toiminnan työalakohtainen jakautuminen: euromäärä yhteensä : Yleinen seurakuntatyö 36 % Kasvatus 46 % Diakoniatyö 14 % Lähetystyö 4 % yhteensä 100 %

48 Seurakuntalaisten ikäjakauma, tilinpäätös 2014: 48 Seurakuntatyön annettujen talousarvioavustusten määrä oli yhteensä , joista nimikkoavustusten osuus Lähetystyön antamien muiden avustusten määrä oli yhteensä Seurakunnan diakoniatyö jakoi diakonia-avustuksia yhteensä ja muita avustuksia Yhteisvastuukeräyksen tuotto oli yhteensä ,43 (v yhteensä ,98 euroa). Omaan seurakuntaan jäävä 10 % yhteisvastuukeräysosuuden (1 502 ) diakoniatyö osoitti käytettäväksi Kempeleen vuodeosastolla olevien omaisten sänkyhankintaa varten. Annetut talousarvioavustukset vuonna 2014/jakauma:

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Tasekirja

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Tasekirja Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Tasekirja 2 3 MUUTOSTEN TUULET PUHALTAVAT Muutosten tuulet puhaltavat kaikkialla. Muutosten tuulet ovat puhaltaneet myös kaikkina aikoina maailmankaikkeuden ja ihmiskunnan

Lisätiedot

PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS?

PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS? 2 3 PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS? Kourallinen seurakuntalaisia viettää ehtoollista. Suntio on etupenkissä, kanttori urkuparvella. Kirkkoherra yskii ja mielii kotiin kuumetta potemaan. Puheille pyrkii seurakuntalainen,

Lisätiedot

YLEISKATSAUS. Kirkkoherran katsaus NÄMÄ OVAT OLLEET KEIDASHETKIÄ

YLEISKATSAUS. Kirkkoherran katsaus NÄMÄ OVAT OLLEET KEIDASHETKIÄ YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus NÄMÄ OVAT OLLEET KEIDASHETKIÄ Kempeleen seurakunnassa on vuoden 2011 aikana vietetty monia unohtumattomia hetkiä. Niistä on talletettu kuvia, tunnelmia ja lukuja tämänkin

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 24.3.2015 klo 18:00-21.20 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN 1 Perheiden kasvutapahtuma Pellinmäellä 2011 OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TASEKIRJA VUODELTA 2011 2 I TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011... 4 1) YLEISKATSAUS... 4 Yleistä... 4 Katsaus talouteen... 4 Olennaisimmat

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 7.4.0 Sivu KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 0 Kirkkoneuvosto 7.4.0 Sivu SISÄLLYS YLEISTÄ... 4. Kirkkoherran katsaus vuoteen 0... 4. Taloudellinen

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1. 31.12.2011 1. TOIMINTAKERTOMUS 2011 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Seurakuntalaisten vuosi Kulunut vuosi oli seurakunnassamme erityisesti jumalanpalveluselämän

Lisätiedot

Tasekirja 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2014

Tasekirja 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2014 Tasekirja 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2014 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 3 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus 3 1.2 Talouden kehitys 2013 4 1.3 Hallintoelinten

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011

Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011 -Evankeliumista elävätasekirja 2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2011 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS...1 1 Yleiskatsaus...1 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus...1

Lisätiedot

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - - 2 - Kirkon tunnustus ja tehtävä KIRKKOLAKI Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 1. TOIMINTAKERTOMUS 2009 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Vuosi 2009 oli jälleen kerran myös väkiluvun vähenemisen vuosi muuttoliikkeen ja kirkosta eroamisen vuoksi.

Lisätiedot

Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014

Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014 Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014 Saarijärvellä 30.5.2014 Jarmo Autonen, kirkkoherra Kirkkoherran kertomuksen liitteinä ovat henkilöstötilinpäätös, tilastolomakkeet,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta. JA TILINPÄÄTÖS 2013 Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.fi 2 (119) Sisällysluettelo 1 YLEISKATSAUS... 3 VUOSI 2013 kehittyvän perustoiminnan vuosi

Lisätiedot

SISÄLLYS. LIITTEET Kouvolan seurakuntayhtymän organisaatiokaavio

SISÄLLYS. LIITTEET Kouvolan seurakuntayhtymän organisaatiokaavio 1 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 3 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus 3 1.2 Talouden kehitys 2012 5 1.3 Hallintoelinten kokoonpano 2011 2014 9 1.4 Yhteisen kirkkovaltuuston

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Hintsala Pirkko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Hintsala Pirkko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 s-posti: kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Torstaina 26.2.2015 klo 18:00 20.27 Paikka Keskustan seurakuntakeskus,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 5.6.2014 Sisällysluettelo sivu Yleiskatsaus... 1 1 Seurakuntayhtymän yhteinen hallinto... 3 1.1 Yhteinen kirkkovaltuusto... 3 1.2 Yhteinen kirkkoneuvosto...

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012 TASEKIRJA Siilinjärven seurakunnan tasekirja Siilinjärven seurakunnan tasekirja... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 7 Henkilöstö... 9 Seurakunnan väkilukumuutokset

Lisätiedot

1.1. YLEISKATSAUS USKO HYVÄN TEKEMISEEN

1.1. YLEISKATSAUS USKO HYVÄN TEKEMISEEN 1.1. YLEISKATSAUS USKO HYVÄN TEKEMISEEN Vuoden 2014 toimintakertomusta valmistellaan tavallista aikaisemmin. Tätä kirjoittaessani on vuoden viimeinen päivä, ja toimistoissa muutkin työntekijät ovat tilastoja

Lisätiedot

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 - - 2 - KIRKKOLAKI Kirkon tunnustus ja tehtävä Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 214... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 2008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 2008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Sisällysluettelo I Yleistä Seurakunnan olemus ja tehtävä Taloudellinen tilanne Kirkkoneuvoston esitys tilikauden

Lisätiedot

Tasekirja ja toimintakertomus 2014

Tasekirja ja toimintakertomus 2014 Tasekirja ja toimintakertomus 2014 Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2015 ja 20.5.2015 Hyväksytty yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 17.6.2015 2 Sisällysluettelo I TOIMINTAKERTOMUS 1. Yleiskatsaus... 3 1.1

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kukkiva kirkonmäki TALOUSARVIO 2014 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 KIRKON

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012 Kirkkoneuvosto 26.03.2013 Kirkkovaltuusto 4.6.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO Kirkkoherran katsaus. 3 I Toimintakertomus.. 4 1. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Tasekirja ja toimintakertomus 2013

Tasekirja ja toimintakertomus 2013 Tasekirja ja toimintakertomus 2013 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 11.6.2014 2 Sisällysluettelo I TOIMINTAKERTOMUS 1. Yleiskatsaus... 3 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus... 3

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015)

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 1 / 40 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1

Lisätiedot

Tilinpäätöslaskelmat 81 1. Tuloslaskelma 82 2. Rahoituslaskelma 84 3. Tase 85

Tilinpäätöslaskelmat 81 1. Tuloslaskelma 82 2. Rahoituslaskelma 84 3. Tase 85 TASEKIRJA 2013 . 2 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Yleiskatsaus 5 2. Hallinto 9 3. Henkilöstö 10 4. Väkiluku 15 5. Talousarvion toteutumisvertailu 16 5.1. Talousarviossa hyväkysttyjen toiminnallisten

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014

TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014 TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 26.3.2015 Kirkkovaltuusto 21.5.2015 2 Toivakan seurakunta Toivakantie 46 41660 TOIVAKKA Kotipaikka Toivakka Y-tunnus 0177203-7 3 YLEISKATSAUS TOIMINTAAN

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 s. 1 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2O14?

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2O14? RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2O14? Kirkkoneuvosto 16.2.2015 11 Kirkkovaltuusto /, 2015 ZO RäkkyIn ev.iut. seurakuntat RäkkyIn ev.iut. seurakuntat SislIysuettelo Saatteeksi 1 Seurakunnan väestö 3 Tasekirjan

Lisätiedot