Kirkkoherran katsaus kuluneeseen vuoteen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkoherran katsaus kuluneeseen vuoteen"

Transkriptio

1

2 2 Kirkkoherran katsaus kuluneeseen vuoteen Vuosi 2014 kiteytti konkreettisesti muutoksen monet kasvot. Kahdet vaalit syksyllä kirkkoherranvaalit ja seurakuntavaalit toivat uusia kasvoja vanhojen rinnalle. Äänestysprosentit jäivät vaatimattomiksi, mikä osaltaan kuvastanee ajan henkeä kaupunkimaisessa seurakunnassa, osaltaan taas sitä, että seurakunnassa on asiat hyvällä mallilla, eikä pakottavaa syytä ollut käydä vaaliuurnien ääreen. Vuonna 2014 listoilla oli kaksi vt. kirkkoherraa: Vesa Äärelä ja Jaakko Tuisku. Muutosta oli myös siinä, että Paulus-pastorimme siirtyi viheriäisimmille niityille eli AC Oulun palkkalistoille ottaen virkavapaata. Talouspuolelle saimme vahvan osaajan Eero Mannisen myötä, kun hänet valittiin talous- ja kiinteistösihteeriksi. Uusi vuosi toi seurakuntaan uuden kirkkoherran ja lähestulkoon samaan aikaan Jaakko-kappalaisemme valittiin Haukiputaan seurakunnan kirkkoherraksi. Muutosta kuvastaa hyvin se, että 10 vuoden sisällä iso osa työntekijöistä on vaihtunut, samoin luottamushenkilöistä. Muutosjohtaminen on ollut totta jo pitkän aikaa seurakunnassamme ja siihen on sopeuduttu. Seurakuntamme rakenteiden vahvuus on auttanut muutoksissa viime vuosina. Kun työntekijöillä on selkeät työnkuvat, yhteiset pelisäännöt, koulutetut esimiehet, vahvan tiimiorganisaation tuki, yhteinen työnäky ja suunta, muutoksen tuulet eivät puhalla nurin. Jumalanpalveluselämässä elämme suvantovaihetta. Kova kasvu on tasaantunut, nyt on syytä terävöittää kehittämistyötä ja ottaa uusia rohkeita askelia tällä rintamalla. Kokkokankaan hautausmaahanke eteni vuonna 2014 suunnitellusti, ja hankkeen hedelmät tulevat tulevina vuosina palvelemaan kempeleläisiä arvokkaalla tavalla. Saamme olla monin tavoin iloisia ja ylpeitä toiminnastamme ja tavasta, jolla seurakuntaa on johdettu. Tulevat sivut antavat todistuksen tästä. Saamme kulkea luottavaisesti kohti tulevaisuutta ja kevään 2015 piispantarkastusta: perusta on hengellisesti ja maallisesti tarkasteltuna kunnossa. Silti on uskallettava katsoa myös vaikeita asioita päin. Vuonna 2014 seurakunnastamme erosi 266 jäsentä enemmän kuin minään aiempana vuotena. Tämä on selvä huolenaihe, johon ei ole olemassa yksinkertaista ratkaisua. Kyseessä on meistä riippumaton suuntaus, samassa veneessä ovat myös muut rovastikuntamme seurakunnat ja kirkkomme kokonaisuutena. On kuitenkin aiheellista kysyä, mitä voimme tehdä, mikä on omissa käsissämme. Kirkkomme uusi toiminnan suunta, kohtaamisen kirkko, antaa meille vastauksia tuohon kysymykseen. On oltava läsnä, kosketettava ihmisiä, kurotettava sinne missä ihmiset ovat. On tehtävä pitkäjänteistä, hyvää palvelutyötä evankeliumille uskollisina ja ymmärrettävä, että kirkolla on vastauksia ihmisten kyselyyn ja etsintään. Kempeleen seurakunta kulkee monessa asiassa kirkkomme eturintamassa. Luova työyhteisö ja sitoutuneet vapaaehtoiset yhdessä osaavien luottamushenkilöiden kanssa takaavat laadukkaan toimintakulttuurin. Tästä huolimatta kuljemme nöyrästi Vapahtajamme jalanjäljissä ymmärtäen, mistä vahvuutemme tulee. Paastonajassa Kimmo Helomaa, kirkkoherra

3 3

4 4 Talousjohtajan katsaus Seurakunnan jäsenmäärämuutokset mennessä Seurakunnan jäsenmäärä vähentyi 16 jäsenellä vuoteen 2013 verrattuna, ollen vuoden vaihteessa Seurakuntaan liittyi 38 uutta jäsentä (vuonna 2013: 33) ja erosi 266 jäsentä (vuonna 2013: 173). Koko kunnan väestöstä seurakunnan jäseniä on 83,4 %, vähennystä vuoteen 2013 verrattuna 1,5 %-yks. Väestön muutokset koko kirkossa mennessä Suomessa vakinaisesti asuvien kirkon jäsenten määrä oli eli 73,7 % koko maan väestön määrästä. Vuotta aiemmin vastaava luki oli 75,2 %. Väkiluvultaan suurin seurakunta oli Jyväskylän seurakunta (95 560) ja pienin Bergö (416). Kirkosta eronneita oli 32,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kirkosta erotaan useimmiten maailmankatsomuksellisten tekijöiden vuoksi sekä kirkon yleiseen linjaan ja kannanottoihin liittyvistä syistä. Kirkkoon liittyneitä oli (vuonna 2013: ). Useimmiten kirkkoon liitytään elämävaiheeseen liittyvistä syistä. Suurimpina syinä ovat kummiksi pyytäminen, rippikoulun käyminen tai kirkollinen vihkiminen. Lapsia kastettiin , mikä on 72,4 % syntyneistä. Edellisenä vuonna syntyneistä lapsista kastettiin 75,2 %. Avioliittoja, joissa jompikumpi puolisoista oli evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsen, solmittiin yhteensä , eli 2,2 % vähemmän kuin viime vuonna. Kirkollisten vihkimisten osuus kaikista Suomessa solmituista avioliitoista oli 48 % (vuonna 2013: 49 %). Kirkollisia vihkimisiä oli (vuonna 2013: ) ja solmittuja avioliittoja Kuva Pekka koko Rehumäki maassa (vuonna 2013: ). Kirkollinen vihkiminen on 2000-luvulla menettänyt suosiotaan merkittävästi. Vuonna 1995 aviopareista 78 % vihittiin kirkollisesti (Lähde: Tilastokeskus ja Kirkkohallitus) Seurakunnan henkilöstö Seurakunnassa oli vuoden vaihteessa yhteensä 38 toistaiseksi voimassaolevaa virka- tai työsuhdetta ja yksi pidempiaikainen määräaikainen työsuhde. Seurakuntamme vt. kirkkoherrana toimivat kappalainen Vesa Äärelä asti ja kappalainen Jaakko Tuisku ajalla Investoinnit ja korjausrakentaminen vuoden 2014 aikana Kokkokankaan hautausmaahankkeen ensimmäinen vaihe valmistui asetetun aikataulun puitteissa syyskuun loppuun mennessä. Uusi vuonna 2015 käyttöönotettava hautausmaa-alue sijaitsee Kissaojan eteläpuolella. Nyt ensimmäisessä vaiheessa valmistuneella alueella on 900 hautapaikkaa, joista arkkuhautapaikkoja 650 ja uurnahautapaikkoja 250, muistolehtoalue ja sirottelualue. Lisäksi alueella on muualla haudattujen muistomerkkialue, ulkohartauspaikka, sijoituspaikka taideteokselle sekä Kissaojan varrella sijaitseva hiljentymispaikka. Lisäksi hautausmaa-alueeseen kuuluvat erillinen huoltorakennus- ja parkkipaikka-alue. Seurakuntakeskuksen läheisyyteen, nykyiselle seurakuntakeskuksen parkkipaikka-alueelle on rakennettu uusia pysäköintipaikkoja hautausmaalle johtavan portin läheisyyteen. Seurakuntakeskukseen on rakennettu erillinen tila sanomakelloja varten, uusi katos sisäpihalle olemassa olevan uloskäynnin suojaksi ja lämmin tuulikaappi salin etuosan oven yhteyteen. Lisäksi syksyn 2014 aikana toteutettiin Kokkokankaan seurakuntakeskuksen suurtalouskeittiön pesulinjaston uusimisremontti.

5 Kuvat 1 ja 2 Arkkitehtitoimisto Kari Sipilä Oy: Kokkokankaan hautausmaa, 1. rakennusvaihe 5

6 6 Seurakunnan talouden kehitys TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 Seurakunnan jäsenmäärä Jäsenmäärän muutos-% -0,01 1,06 0,91 0,58-0,11 Kunnan asukasluku Kunnan väestöstä seurakunnan jäseniä 86,6 % 85,9 % 85,6 % 84,9 % 83,4 % Tuloveroprosentti 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 Kirkollisverotulot Yhteisöverotulot Verotulot yhteensä verotulot / jäsen Toimintatuotot Toimintakulut toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % 5 % 5 % 7 % 6 % 6 % Toimintakate / jäsen Vuosikate / jäsen vuosikatteen osuus poistoista, % 176 % 188 % 79 % 180 % 64 % Investointimenot Investointitulot Investoinnit netto / jäsen Investointien tulorahoitus-% 63 % 100 % 100 % 100 % 15 % Suunnitelmanmukaiset poistot Tilikauden tulos

7 7 Kassavarat Taseen loppusumma Lainat / jäsen Anneli Salo talousjohtaja

8 8 MEIDÄN KIRKKO KEMPELEESSÄ 2020 UNELMIEN TYÖPAIKKA Kempeleen seurakunta tunnetaan vilkkaasta toiminnasta ja rikkaasta jumalanpalveluelämästä. Vuosikymmeniä jatkunut väestönkasvu on tuonut alueelle niin vaurautta kuin juurettomuutta. Meidän Kirkolla on oma tehtävänsä tässä haastavassa ympäristössä. Lisäksi se tarvitsee innostavan tavoitteen ja tulevaisuuteen kantavan arvopohjan. AUTAMME USKOON JA PALVELUUN Seurakunta on uskon ja rakkauden yhteisö, ja toimimme sen rakentamiseksi kaikissa ikäryhmissä. Uskosta kasvaa palvelu, siksi edistämme kaikessa sekä osallistumista että osallisuutta. Kristillinen palvelu alkaa alttarilta ja palaa alttarille. KASVAMME LÄHIMMÄISVASTUUN EDELLÄKÄVIJÖIKSI Vuonna 2020 vapaaehtoistoiminta on innostava ja keskeinen osa Kempeleen seurakunnan toimintaa. Sitä rakentaa kasvava vapaaehtoisen joukko. Yhdessä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa he ovat kaikki lähimmäisvastuun kantajia ja toimivat omassa tehtävässään yhteiseksi hyväksi. Kirkko täyttyy jumalanpalveluksissa. OPIMME KUNNIOITTAMAAN TOISIAMME Otamme vakavasti vastuun luomakunnasta. Työyhteisössä ja sen ulkopuolella kunnioitamme toinen toistamme. Erityistä huolta kannamme kaikkein pienimmistä ja heikoimmista. Kehitämme seurakunnan rakenteet ja työvälineet palvelemaan työntekoa. Kunnioituksesta kasvaa luottamus ja keskinäiselle luottamukselle rakentuu työ yhteiseksi hyväksi. Meidän Kirkko on uskoa ja rakkautta. Olemme sitä, mitä teemme; elämme sanomasta jota välitämme. Tärkeintä meille on yhteinen jumalanpalvelus, lähimmäisvastuussa kasvamme edelläkävijöiksi. Kunnioitamme Jumalan luomaa maailmaa kokonaisuudessaan: ihmisiä, inhimillistä järjestystä ja luontoa. Meidän Kirkosta rakentuu tavoiteltu työpaikka ja paikka työstää lähimmäisyyden unelmaa.

9 Ympäristödiplomi 9 Ympäristöohjelmamme ja sen tuomat velvoitteet ja tavoitteet ovat sulautuneet luontevasti seurakunnan työntekijöiden päivittäiseen työhön. Ympäristöasiat on otettu huomioon suunnitelmia tehdessämme ja tavoitteita asettaessamme. Olemme onnistuneet pitämään yllä diplomissa vaaditun tason. Olemme onnistuneet profiloitumaan ympäristöseurakunnaksi kirkon ympäristöohjelman mukaisesti periaatteella kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus. Henkilökunnalle tiedottaminen ajankohtaisista ja tärkeistä ympäristöasioista on ollut jatkuvaa. Varsinaisia ympäristökoulutuksia ei ole järjestetty, mutta tieto on saatettu työntekijöille esimerkiksi työntekijäkokouksissa ja tiimipalavereissa. Tiedotuksesta on vastannut ympäristövastaava ja ympäristötyöryhmä. Työalat ovat kirjanneet omat konkreettiset ympäristötavoitteensa talous- ja toimintasuunnitelmiin ja raportoineet tavoitteistaan toimintakertomuksissa. Hankinnoissa on otettu huomioon ympäristönäkökohdat. Seurakunnassa tehtiin väliauditointi ympäristötyöryhmän toimesta syksyllä Samalla otettiin käyttöön ilmastolaskuri. Väliauditoinnin tuloksena saimme ajantasaista tietoa ympäristöohjelmamme tavoitteiden toteutumisesta. Tavoitteet ovat pääasiassa toteutuneet hyvin. Ympäristötyöryhmä totesi kuitenkin, että muutamat tavoitteet ovat saavuttamatta ja muutamia tavoitteita tulisi tarkastella uudelleen. Esille nousi joidenkin tavoitteiden tarpeellisuus ja hyödyllisyys. Näistä asioista keskustellaan myöhemmin seurakunnan johdon kanssa. Kaikki saavuttamattomat tavoitteet sovittiin hoidettavaksi kuntoon mahdollisimman pian. Työryhmän jäsenet vastaavat oman osa-alueensa tavoitteiden saattamisesta ajan tasalle. Ilmastolaskurilla saimme tärkeää tietoa seurakunnan hiilijalanjäljen suuruudesta ja hiilidioksidipäästöjen kohteittaisesta jakautumisesta. Luottamushenkilöt ovat olleet mukana ympäristötyöryhmässä vaikuttamassa ympäristöohjelmaamme. Saija Taavettilan tilalle ympäristötyöryhmään valittiin Maija Tahkola. Ympäristötyöryhmään kuuluvat: Saija Kivelä varhaiskasvatuksen lähiesimies, Arto Pisilä nuorisotyönohjaaja, Markku Kelhä kiinteistönhoitaja-suntio, Tarja Karppinen hallintosihteeri, Tapani Raappana seurakuntamestari, Pauli Määttä kirkkovaltuuston jäsen ja Maija Tahkola kirkkovaltuuston jäsen. Tapani Raappana seurakuntamestari Kempeleen seurakunnan ympäristövastaava

10 10

11 SEURAKUNNAN HALLINTO 11 Luottamushenkilöorganisaatio KIRKKOVALTUUSTO 27 jäsentä pj. Reino Laitinen TILINTARKASTAJA Aarne Pohjola JHTT, HTM KIRKKONEUVOSTO 10 jäsentä pj. Kirkkoherra Yleisen seurakuntatyön johtokunta 6 jäsentä pj. Hannu Parviainen Diakoniatyön johtokunta 6 jäsentä pj. Suvi Silvola Lähetystyön johtokunta 6 jäsentä pj. Kaisu Tauriainen Kasvatustyön johtokunta 9 jäsentä pj. Tiina Rajala

12 12

13 13

14 Kirkkovaltuusto 14 Seurakunnan ylimpänä päättävänä hallintoelimenä on toiminut vuosiksi valittu kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut Reino Laitinen ja varapuheenjohtajana Hillevi Huovinen sekä sihteerinä hallintosihteeri Tarja Karppinen. Kokouksiin ovat lisäksi osallistuneet kirkkoneuvoston jäsenet, kirkkoherra sekä talousjohtaja. Kirkkovaltuuston jäsenet: läsnäolo-% kokouksissa läsnäolo-% kokouksissa Hahl-Marjokorpi Pirita Hannila Kerttu ( >) Holma Sisko Huovinen Hillevi Hänninen Kristiina Jarva Taavi Jokelainen Tommi Juvani Kaisu Järvenpää Lasse Kesti Riikka Kivelä Maria Laava Jarkko Lahtinen Sakari Laitinen Reino Markkanen Anneli Määttä Pauli Parviainen Hannu Pulkkinen Ulla Rajala Tiina Rauma Tuula Rundgren Ritva Savela Seppo Siira Anni-Maija Silvola Suvi Tahkola Maija Taskila Paula Tauriainen Kaisu Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt kahdessa kokouksessaan kirkkolain ja järjestyksen edellyttämät asiat (yhteensä 32 ): Kirkkovaltuusto on käsitellyt seuraavat asiat: Seurakuntapastorin viran perustaminen 7 Kaukolämmön alajakokeskuksen uusinta/investoinnin loppuselvitys 8 Vuoden 2013 tilinpäätös 9 Vuoden 2014 seurakuntavaalien vaalilautakunnan valinta ja puheenjohtajan nimeäminen 10 Kirkkoherranvaalien vaalilautakunnan valinta ja puheenjohtajan nimeäminen 11 Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen 12 Kanttori Raimo Paason irtisanoutuminen alkaen 13 Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen 14 Kirkollisveron tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle Pyhän Kolminaisuuden kirkon kuvan- ja äänentoiston parantaminen/investoinnin loppuselvitys Eron myöntäminen valtuutettu Riikka Kestille seurakunnan luottamustehtävästä 24 Eron myöntäminen varavaltuutettu Riitta-Liisa Hillille seurakunnan luottamustehtävästä 25 Kempeleen seurakunnan kanttorin viran täyttäminen 26 Luottamushenkilöiden kokouspalkkio- ja matkustussääntö 27 Viranhaltijoille maksettavan kokouspalkkion määrittäminen 28 Talousarvio vuodelle 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle Hautapaikkamaksut vuodelle Talousarvioavustusten korottaminen ja uuden palvelusopimuksen solmiminen Suomen Lähetysseuran kanssa

15 15 Seurakunnan hallinnolle tehdyt aloitteet: Seurakunnan jäsenet: ei aloitteita. Luottamushenkilöaloitteet: kirkkovaltuuston kokous : valtuutettu Tuula Rauma esitti Kokoomuksen valtuustoryhmän tekemän aloitteen seurakunnan työntekijöiden puhelinnumeroiden julkaisemisesta puhelinluetteloissa ja Rauhan Tervehdys lehdessä. Kirkkovaltuusto Tilinpäätös: v v v Kokousten määrä yhteensä 3/37 3/41 2/32 Toimintamenot Toimintatuotot Toimintakate /kokous /käsitelty pykälä /seurakunnan jäsen 1,35 1,33 0,73

16 Kirkkoneuvosto 16 Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on toiminut vs. kirkkoherra Vesa Äärelä ( alkaen vs. kirkoherra Jaakko Tuisku) varapuheenjohtajana Pauli Määttä. Kirkkoneuvoston Läsnäolo-%: Henkilökohtaiset varajäsenet: jäsenet: kokouksissa Holma Sisko Jarva Taavi Juvani Kaisu Laava Jarkko Lahtinen Sakari Määttä Pauli Pulkkinen Ulla Rauma Tuula Tahkola Maija Silvola Suvi Ollikainen Antti Kivelä Maria Kaikkonen Keijo Jokelainen Tommi Parviainen Hannu Taskila Paula Rajala Tiina Rundgren Ritva Kirkkoneuvosto on valmistellut ja hoitanut ohjesäännön mukaan toimivaltaansa kuuluvat asiat. Kirkkoneuvosto kokoontui 11 kertaa ja kokouksissa kirjattiin yhteensä 212 pykälää ja käsiteltiin seuraavat asiat: Kirkkoneuvoston pöytäkirjojen 1/ /2014 asiasisällöt Yhteistyötoimikunnan kokoonpano Seurakuntapastorin viran perustaminen 8 Määräaikaisen seurakuntapastorin viran perustaminen 9 Maksamatta jätettyjen saatavien kirjaaminen luottotappioiksi 10 HAVAn eli harkinnanvaraisen paklkanlisän käyttöönotto Kempeleen seurakunnassa 11 Kokkokankaan seurakuntakeskuksen (myöh. siunauskappelin) kellojen ja soittoautomatiikan hankinta / Oikaisuvaatimus / Sanctus Oy 12 Kokkokankaan seurakuntakeskuksen (myöh. siunauskappelin) kellojen ja soittoautomatiikan hankinta /Hankintapäätöksen täytäntöönpano Kokkokankaan hautausmaahanke/projektityöryhmän valmistelemat erillishankinnat 21 Määräaikaisen seurakuntapastorin viran perustaminen/uudelleenkäsittely 22 Tasa-arvosuunnitelma Hyvän kohtelun edistäminen työpaikkalla suositussopimuksen hyväksyminen 24 Määräaikainen, tarvittaessa tuleva tuntipalkkainen hautatoimen projektityöntekijä 25 Kokkokankaan seurakuntakeskuksen (myöh. siunauskappelin) kellojen teksti 26 Kirkkoherranvaalien viestintäryhmän nimeäminen 27 Seurakuntavaalien viestintä Vs. nuorisotyönohjaaja Matias Jurmun työsuhteen jatkaminen ajalle Diakoni Arvo Yrjölän sivutoimiluvan jatkoanomus 37 Vanhan kirkon käyttö /Eläkeliiton Kempeleen yhdistys 38 Siivoussopimus ajalle Lähetystyön johtokunta: tilityksen tapahtumista 40 Hautausmaan hoitotyöt ajalla Hautojen kaivu- ja peittotyöt ajalla Talous- ja kiinteistösihteerin toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 43 Vuoden 2014 vuosilomasuunnitelman hyväksyminen 44 Kaukolämmön alajakokeskuksen uusinta/investoinnin loppuselvitys 45 Vuoden 2013 tilinpäätös 46 Lastenohjaajan sijaisuus ajalle Kanttori Raimo Paason sijaisen valinta Nuorisotyönohjaaja Antti Ristkarin sivutoimilupahakemus

17 56 Kirkkoneuvoston kokouksen 3/2014 pöytäkirjan tarkistus pykälien 48/4. kohta > ja 49 osalta 57 Kirkkoherranvaalien vaalilautakunnan valinta ja puheenjohtajan nimeäminen 58 Vuoden 2014 seurakuntavaalien vaalilautakunnan valinta ja puheenjohtajan nimeäminen 59 Kirkkoherranvaalien vaaliluettelon tarkistajien valinta 60 Seurakuntavaalien vaaliluettelon tarkistajien valinta 61 Kirkkoherranvaalien äänestyspaikka 62 Seurakuntavaalien äänestyspaikkojen määrääminen 63 Kirkkoherranvaalien ja seurakuntavaalien vaalikuulutusten julkaiseminen 64 Kirkkoherranvaaleissa suoritettava keräys 65 Rippikouluryhmien enimmäiskoon ylittäminen 66 varhaisen tuen mallin päivittäminen 67 Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen 68 Kanttoir Raimo Paason irtisanoutuminen alkaen 69 Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen 70 Tilikaudelle 2013 kuuluvien poisto-osuuksien korjaus 71 Hautojen kaivu- ja peittotyöt ajalla /Iso-Seppälän Puutarha Ky 72 Hautojen kaivu- ja peittopalvelut ajalla Kirkollisveron tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle Pyhän Kolminaisuuden kirkon kuvan- ja äänestoiston parantaminen/investoinnin loppuselvitys 75 Suomen Lähetysseuran nimikkosopimusten päivitys/allekirjoittaminen 77 Oulun seudun ammattiopiston stipendianomus Seurakuntapastorin virantäyttöpyyntö tuomiokapitulille 85 Kempeleen seurakunnan kirkkokolehdit kesäkaudella Jumalanpalveluksen viettäminen Kempeleen seurakunnassa kesäkaudella ajalla Lastenohjaajan sijaisuus ajalla / Lastenohjaajan valinta 88 Talous- ja kiinteistösihteerin valinta 89 Seurakunnan vuoden 2014 kesätyöntekijöiden tehtävien vaativuusryhmiin sijoittaminen ja peruspalkkojen määrittäminen 90 Seurakunnan pankkipalvelut 92 Kokkokankaan seurakuntakeskuksen suurtalouskeittiön pesulinjaston urakkatarjouksen hyväksyminen 93 Kiinteistönhoidon suunnittelu ja kilpailutus Työsuojelupäällikön valinta alkaen 101 Kirkkoneuvoston lausunto vs. kappalainen Paulus Pikkaraisen virkavapausanomukseen ajalle Kirkkoneuvoston pöytäkirjan 5/2014 pykälän 90 tarkastaminen 103 Vt. kanttori Pirjo Mäntyvaaran virkasuhteen jatkaminen 104 Perheneuvontapalveluiden ostopalvelusopimus 105 Eron myöntäminen valtuutettu Riikka Kestille seurakunnan luottamustehtävistä 106 Seurakunnan johdon palkantarkistukset alkaen 107 Aloite: Sankarihautojen muistokivet/laatat Hautausmaan katselmus 116 Varhaiskasvatuksen lähiesimies Saija Kivelän sivutoimiluvan jatkoanomus 117 Eron myöntäminen varavaltuutettu Riitta-Liisa Hillille seurakunnan luottamustehtävistä 118 Valtuustoaloite/Seurakunnan puhelinnumeroiden näkyvyys: vastaanottaminen 119 Jumalanpalveluksen viettäminen Kempeleen seurakunnassa ajalla Kempeleen seurakunnan kirkkokolehdit syyskaudella Talous-ja kiinteistösihteerin tehtävän vaativuusryhmään sijoittaminen ja peruspalkan määrittäminen 122 Lapsi- ja perhetyön kappalaisen viran peruspalkan uudelleen määrittäminen 123 Diakoniatyön kappalaisen peruspalkan uudelleen määrittäminen 124 Kirkkomuusikon (ylempi korkeakoulututkinto) peruspalkan uudelleen määrittäminen 125 Kirkkomuusikon (muu piispainkokouksen hyväksymä tutkinto) peruspalkan uudelleen määrittäminen 126 Ma. kirkkomuusikon (muu piispainkokouksen hyväksymä tutkinto), nk. kesäkanttorin vaativuusryhmän ja peruspalkan uudelleen määrittäminen 127 Tiedotussihteerin tehtävän peruspalkan uudelleen määrittäminen

18 Lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin tehtävän vaativuusryhmään sijoittaminen ja peruspalkan määrittäminen 129 Seurakunnan emännän tehtävän peruspalkan uudelleen määrittäminen 130 Diakoniatyöntekijöiden peruspalkan uudelleen määrittäminen 131 Nuorisotyönohjaajien peruspalkan uudelleen määrittäminen 132 Seurakuntapastorin viran (pääpaino koulu- ja oppilaitostyössä) peruspalkan uudelleen määrittäminen 133 Tiimin lähiesimieslisä, mikäli sitä ei ole jo huomioitu viran / toimen vaativuusryhmää ja sen peruspalkkaa määritettäessä 134 Lastenohjaajia koskeva päivähoidon uskontokasvatuksen mentorointilisä 135 Ympäristövastaavan lisä 136 Palkkatyöryhmän puheenjohtajan valinta 137 Lakisääteinen tapaturmavakuutus 138 Määräaikaisen puistopuutarhurin työsuhteen jatkaminen Hautausmaan katselmuksen pöytäkirjan tarkastaminen 147 Lapsivaikutusten arvioija 148 Talous- ja kiinteistötiimin tiimiesimiesmuutos alkaen 149 Kempeleen seurakunnan kanttorin viran täyttäminen 150 Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2015/seurakuntamestari Tapani Raappanan koulutusesitys ympäristöalan erikoisammattitutkinnon suorittamisesta 151 Kempeleen seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelman hyväksyminen vuodelle Haudan kaivu- ja peittopalvelut ajalla Seurakunnan piha- ja paikoitusalueiden sekä hautausmaan käytävien talvikunnossapito/palvelutuottajan valinta 154 Seinäjoki Oulu radan parantaminen Kempeleen kunnassa 155 Aktian rahaston lopettaminen Nuorisotyönohjaaja Merja Veikkolaisen hoitovapaa-anomus ajalle Vs. nuorisotyönohjaaja Matias Jurmun työsuhteen jatko ajalle Kempeleen seurakunnan ylimmän johdon palkan määrittäminen alkaen: kirkkoherran viran haltijan palkkauksen siirtäminen uuden järjestelmän piiriin 166 Kempeleen seurakunnan ylimmän johdon palkan määrittäminen alkaen: talousjohtajan viran haltijan palkkauksen siirtäminen uuden järjestelmän piiriin 167 Ei julkinen asia: hautapaikka-anomus 168 Sopimus Kempeleen seurakunnan työterveyshuollon palveluiden hankinnasta Hallinnon sekä tiedotuksen ja viestinnän toiminta- ja taloussuunnitelmien esittely kaudelle Sopimus työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta ja ohjauspalkkioperusteiden täydennys 178 Lastenohjaaja Mari Hattusen hoitovapaa-anomus ajalle Lastenohjaaja Antti Rantakolmosen työsuhteen jatko ajalle Kasvatuksen työalojen perittävät maksut ja korvaukset vuonna Kasvatuksen työalojen maksamat palkkiot vuonna Aikuistyön perittävät maksut ja korvaukst vuonna Perittävät autopaikkamaksut ja tilojen käyttökorvaukst 184 Maksamatta jätettyjen saatavien kirjaaminen luottotappioiksi 185 Kempeleen seurakunnan kirkkokolehdit kevätkaudella Luottamushenkilöiden kokouspalkkio- ja matkustussääntö 187 Viranhaltijoille maksettavan kokouspalkkion määrittäminen

19 Talousarvio vuodelle 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja hautainhoitorahaston talousaravio vuodelle Lähetystyön tilityksen tapahtumista 197 Haudanhoitomaksut vuonna Hautapaikkamaksut vuodelle Hautauspalvelumaksut vuonna Työsuojelupäällikön valinta alkaen 201 Vs. seurakuntapastori Mari Flinkin työsuhteen jatko ajalle Talousarvioavustusten korottaminen ja uuden palvelusopimuksen solmiminen Suomen Lähetysseuran kanssa 203 Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta vuosiksi Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi Vaalilautakunnan asettaminen suhteellisten vaalien toimittamiseen 206 Kirkkoneuvoston jäsenten ja varajäsenten sekä kirkkoneuvoston edustajien valinta johtokuntiin vv Yleisen seurakuntatyön johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta vv Diakoniatyön johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta vv Lähetystyön johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta vv Kasvatustyön johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta vv Kirkkoneuvosto Tilinpäätös v v.2013 v Kokousten määrä yhteensä 11/177 13/181 11/212 Toimintamenot Toimintatuotot Toimintakate /kokous /käsitelty pykälä /seurakunnan jäsen 3,51 3,30 2,67

20 Johtokunnat 20 Yleisen seurakuntatyön johtokunta kokoukseen osallistumis% Varajäsenet Parviainen Hannu, puheenjohtaja 100 Sakko Tarja Hänninen Kristiina 100 Hanski Pia Jokelainen Tommi 50 Rautiala Elina Hannila Kerttu 100 Markkanen Anneli 100 Moilanen Vesa 0 Kirkkoneuvoston edustajana johtokunnassa: Rauma Tuula, osallistuminen 50 %. Johtokunnan kokouksia pidettiin yhteensä 2 kpl ja pykäliä käsiteltiin yhteensä 14. Diakoniatyön johtokunta kokoukseen osallistumis% Suvi Silvola, puheenjohtaja 100 Varajäsenet Kesti Riikka 50 Kiljo Hilkka Kähkölä Oiva 0 Hannila Kerttu Laurila Veijo 0 Holma Sisko Rauma Tuula 100 Rundgren Ritva 100 Kirkkoneuvoston edustajana johtokunnassa: Juvani Kaisu, osallistuminen 100 %. Johtokunnan kokouksia pidettiin yhteensä 2 kpl ja pykäliä käsiteltiin yhteensä 23. Lähetystyön johtokunta kokoukseen osallistumis% Tauriainen Kaisu, puheenjohtaja 100 Varajäsenet Hilli Riitta-Liisa 50 Ahola Mikael Jarva Taavi 100 Hanski Pia Laava Jarkko 0 Kähkölä Oiva Markkanen Anneli 100 Okkonen Jaakko 50 Kirkkoneuvoston edustajana johtokunnassa: Holma Sisko, osallistuminen 100 %. Johtokunnan kokouksia pidettiin yhteensä 2 kpl ja pykäliä käsiteltiin yhteensä 22. Kasvatustyön johtokunta kokoukseen osallistumis% Rajala Tiina, puheenjohtaja 100 Varajäsenet Huovinen Hillevi 100 Laava Jarkko Järvenpää Lasse 100 Kesti Riikka Kaisto Martti 100 Hahl-Marjokorpi Pirita Kivelä Maria 100 Mäkäräinen Juha 50 Savela Seppo 0 Siira Anni-Maija 50 Taskila Paula 100 Kirkkoneuvoston edustajana johtokunnassa: Pulkkinen Ulla, osallistuminen 0 %. Johtokunnan kokouksia pidettiin yhteensä 2 kpl ja pykäliä käsiteltiin yhteensä 21.

21 Rovastikuntakokouksen edustajat, yksi kokous/vuosi Laitinen Reino kirkkovaltuuston puheenjohtaja Määttä Pauli kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Äärelä Vesa vt. kirkkoherra Salo Anneli talousjohtaja 21 Eri työalojen rovastikuntavastaavina ovat seurakunnastamme vuonna 2014 toimineet: Pakkanen Soile rovastikuntavastaava/diakonia Rättyä Pia rovastikuntavastaava/kasvatus Irjala Marjo rovastikuntavastaava/kirkkomusiikki Edustajat/jäsenet kirkon yhteisissä hallintoelimissä v Ei edustajia/jäseniä

22 Tilintarkastus ja valvonta 22 Tilintarkastaja Pohjola Aarne (JHTT, HTM) varatilintarkastaja Hellén-Toivanen Paula (JHTT) Varainhoitovuoden 2014 aikana tilintarkastusta on suoritettu yhteensä 4 työpäivää. Tilintarkastus Tilinpäätös v v v Tarkastuspäivien määrä yhteensä/vuosi Toimintatuotot Toimintakate /srk:n jäsen 0,17 0,15 0,11 Tarkastuspäivä/ Muu yleishallinto Muu yleishallinto Tilinpäätös v v v Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate /srk:n jäsen 4,17 3,43 3,92

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27 HENKILÖKUNTA Vakinainen henkilökunta Nimi nimike tulovuosi 1. Anttila Erja lastenohjaaja Arola Helinä toimistonhoitaja Haataja Hannele lastenohjaaja Hattunen Mari lastenohjaaja 2010 (työvapaalla )) 5. Helenius Tanja lastenohjaaja Helisten-Heikkilä diakoni 2013 Jaana 7. Hintsala Leena diakonissa Irjala Marjo C-kanttori Jarva Pasi emäntä Karppinen Tarja hallintosihteeri Karvonen Sari tiedotussihteeri Kelhä Markku kiinteistöhoitaja-suntio Kivelä Saija varhaiskasvatuksen lähiesimies Korhonen Sari lastenohjaaja Maalismaa Juha nuorisotyön lähiesimies, seurakuntapastori 16. Manninen Eero talous- ja kiinteistösihteeri Pakkanen Soile diakonissa Pelttari Eila lastenohjaaja Pikkarainen Paulus seurakuntapastori 2011 (virkavap ) 20. Pisilä Arto nuorisotyönohjaaja Puustinen Juha leirikeskusemäntä Pyykkönen Tuula lastenohjaaja Raappana Tapani seurakuntamestari Rantasuomela Anni toimistosihteeri Ravander Enni lastenohjaaja Riihimäki Teemu diakoniatyön lähiesimies, 2012 kappalainen 27. Ristkari Antti nuorisotyönohjaaja Rättyä Pia nuorisotyönohjaaja Salo Anneli talousjohtaja, talous- ja 2010 kiinteistötiimin lähiesimies ( ja alkaen) 30. Sorvala Minna lähetystyön ja 2005 vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 31. Tuisku Jaakko perhetyön tiiminvetäjä, kappalainen 32. Törmikoski Aila lastenohjaaja Vasala Hilkka lastenohjaaja Veikkolainen Merja nuorisotyönohjaaja 2007 ( virkavapaa ) 35. Yrjölä Arvo diakoni Äärelä Vesa yleisen seurakuntatyön lähiesimies, kappalainen (ma. virka muutettu toistaiseksi voimassaolevaksi) 2005 ( vt. kirkkoherra) 2011 ( vt. kirkkoherra)

28 Kokoaikainen, määräaikainen henkilökunta 28 Nimi nimike 1. Cadenius Catharina toimistonhoitaja, talous- ja kiinteistötiimin lähiesimies asti 2. Flink Mari vs. seurakuntapastori Haapasalo Anita leirikeskus apuemäntä Hiironen Aki hautausmaan kausityöntekijä Iso-Junno Elisa vs. diakonissa Juntunen Jussi puutarhuri Jurmu Matias vs. nuorisotyönohjaaja Kemppainen Ida hautausmaan kausityöntekijä Kinnunen Moona teologiharjoittelija Koivisto Jussi nuorisotyön kesätyöntekijä Kutilainen Noora lastenohjaajan sij. nuorisotyön kesätyöntekijä Maalismaa Juha nuorisotyön lähiesimies, seurakuntapastori (virka muutettu toistaiseksi voimassaolevaksi alkaen) 13. Mäntyvaara Pirjo vs. kanttori Märsy Matias puutarhuri Neuvonen Maija hautausmaan kausityöntekijä Peltoniemi Tarja projektityöntekijä Rantakolmonen Antti lastenohjaajan sijainen Sakko Tarja kesäkanttori Salko Jouni kesäpastori Sallinen Riikka keittiötyöntekijä Savolainen Eija vs. B- kanttori Seikkula Olli vs. seurakuntapastori Takkinen Leena puistopuutarhuri Tuorila Sanna puutarhatyöntekijä Valtanen Juha projektityöntekijä Muu tilapäinen henkilökunta vuonna 2014 Isoset, leirien yövalvojat/kesäisännät ja kerhonohjaajat: 97 isosta 13 leirien yövalvojaa/kesäisäntää 25 kerhonohjaajaa Sijaiset ja tarvittaessa töihin tulevat: 1 toimituspalkkioperusteinen kanttorisijainen 2 apuemäntää Projektityöntekijät: 1 henkilö hautausmaahallinnon ja Kirjuri-jäsentietojärjestelmän digiaineiston projektityöntekijänä Työharjoittelijat: 2 työharjoittelijaa diakoniatyö 1 työharjoittelija nuorisotyö 1 teologiharjoittelija yleinen seurakuntatyö Seurakunnan vapaaehtoistoiminta Seurakunnan eri tehtäväalueilla toimii 358 vapaaehtoista + isoset ja kerhonohjaajat. Monet vapaaehtoiset palvelevat useammassa eri työalan vapaaehtoistehtävässä.

29 Keskiviikko on seurakunnan työntekijöille kokouspäivä. Kokousrakenne koko vuodeksi hahmotellaan kirkkoherran työhuoneen ilmoitustaululla 29

30 30 Tiimirakenne: Tiimiesimiehet: Tiimiesimies/kirkkoherra Tiimien lähiesimiehet Tiimin vetäjä talousjohtaja 1 1 Yleisen seurakuntatyön tiimi: Tiimiesimies/kirkkoherra 1 1 Tiimiesimies/kappalainen teologit kanttorit lähetyssihteeri kirkonpalvelija (toissijainen tiimi) tiedotussihteeri (toissijainen tiimi) Diakoniatyön tiimi: Tiimiesimies/kappalainen Diakoniatyön tiimiesimies/ diakoniatyön viranhaltija Diakonian viranhaltijat Nuorisotyön tiimi: Nuorisotyön tiimiesimies/ seurakuntapastori nuorisotyöntekijät Varhaiskasvatuksen tiimi: Tiimiesimies/lapsityönohjaaja lastenohjaajat kappalainen (toissijainen tiimi) perhetyön kappalainen Perhetyön tiimi: Tiiminvetäjä/kappalainen Yleisen seurakuntatyön tiimiesimies Varhaiskasvatuksen tiimiesimies diakoniatyöntekijä lastenohjaaja nuorisotyönohjaaja diakoniatyöntekijä Seurakuntapalvelutiimi: Tiimiesimies/toimistonhoitaja toimistosihteeri, tiedotussihteeri ja hallintosihteeri Talous- ja kiinteistötiimi: Tiimiesimies/talousjohtaja Tiimiesimies/toimistonhoitaja 1 1 kirkonpalvelijat taloussihteeri talous- ja kiinteistösihteeri ma. puistopuutarhuri 1 1 emäntäpalvelut

31 Henkilöstön ammattijakauman kehitys Päätoimiset virka- ja työsuhteet Teologit Kanttorit Diakonian viranhaltijat Nuorisotyöntekijät Toimisto ja hallinto Kirkonpalvelijat ja emäntäpalvelut Lapsityöntekijät Lähetyssihteeri Hautaustoimen henkilöstö Yhteensä Vakinaisesta henkilökunnasta oli vuoden lopussa töissä 33 ja määräaikaisia oli 6. Henkilökunnasta naisia oli 25 ja miehiä 14. Henkilöstön keski-ikä oli 44,3 vuotta. 38 päivän vuosilomaoikeus oli 18 työntekijällä. Sairauslomapäiviä oli v yhteensä kalenteripäiviä 137, joista työpäiviä 113, v yhteensä kalenteripäiviä 261, joista työpäiviä 199. Perhevapailla oli kolme henkilöä, yhteensä 785 kalenteripäivää. Ikäryhmätaulukossa vakinaisesta henkilökunnasta alle 30-vuotiaita on 3 % ja yli 50-vuotiaita on 31 % henkilökunnasta. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Ikärajat Hlö määrä %-jakauma % % % % % % % % % yht %

32 32 Henkilöstön vaihtuvuus: TOISTAISEKSI VOIMASSAOLEVASSA VIRKA-/TYÖSUHTEESSA VUONNA 2014 ALOITTANEET Henkilö Virka/toimi Palvelusuhteen alkamisaika Maalismaa Juha nuorisotyön lähiesimies, seurakuntapastori (määräaikainen virka muutettu toistaiseksi voimassaolevaksi) Manninen Eero talous- ja kiinteistösihteeri TOISTAISEKSI VOIMASSAOLEVASTA VIRKA-/TYÖSUHTEESTA VUONNA 2014 ERONNEET Henkilö Virka/toimi Palvelusuhteen alkamisaika - palvelusuhteen päättymispäivä Vuonna 2014 ei ole eronnut toistaiseksi voimassaolevasta virka-/työsuhteesta ketään.

33 Kempeleen seurakunnan palvelusvuosimuistamiset vuonna 2014: vuotta: toimistonhoitaja Helinä Arola 15 vuotta: diakonissa Soile Pakkanen 10 vuotta: nuorisotyönohjaaja Arto Pisilä 5 vuotta: seurakuntamestari Tapani Raappana sekä koko Suomen ev.lut kirkon palvelusta jaettiin seuraavat työntekijäansiomerkit: seurakuntatyön pronssinen ansiomerkki (10 vuoden palveluksesta). diakoniatyöntekijä Leena Hintsala

34 34 HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN Vakinaisen henkilökunnan pohjakoulutus Tieteellinen jatkotutkinto (lisensiaatti tai tohtori) 1 kpl Ylempi korkeakouluaste 5 kpl Alempi korkeakouluaste 12kpl Toisen asteen tutkinto 16 kpl Ylempi perusaste 2 kpl Alempi perusaste 0 kpl Henkilöstökoulutus 2014 Koulutukseen osallistuneiden lukumäärä 32 työntekijää Koulutuskustannukset, euroa sis. matkat, majoitus- ja ravitsemuspalvelut Kustannukset koulutettua henkilöä kohti n. 440 euroa/työntekijä Oppisopimuskoulutuksessa 0

35 YHTEISTYÖTOIMIKUNTA Yhteistyötoimikunnassa (YTT) käsitellään laajakantoiset ja työpaikkaa yleisesti koskevat asiat. Erityisenä tehtävänä on huolehtia työntekijöiden henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista, työolosuhteiden turvallisuudesta ja henkilöstön kehittämisen periaatteista. Toimikunnassa on seurakunnan koosta riippuen 4 12 jäsentä. Vähintään neljäsosan jäsenistä tulee edustaa seurakuntaa työnantajana. Kempeleen seurakunnan yhteistyötoimikunnan jäseninä toimivat vuonna 2014: Työnantajan edustajina: Vesa Äärelä, työsuojelupäällikkö, puheenjohtaja Jaakko Tuisku, työsuojelupäällikkö, puheenjohtaja Anneli Salo, talousjohtaja Työntekijöiden edustajina: Tapani Raappana, työsuojeluvaltuutettu Arto Pisilä, työsuojeluvaravaltuutettu Soile Pakkanen, työsuojeluvaravaltuutettu Pasi Jarva, luottamusmies (Kirkon Alat ry) Antti Ristkari, luottamusmies (Juko) Toimikunta kokoontui vuoden 2014 aikana neljä kertaa. Työterveyshuolto Työnantajalla on työterveyshuoltolain perusteella velvollisuus järjestää työsopimus- ja virkasuhteessa oleville työntekijöilleen ehkäisevä työterveyshuolto. Työterveyshuolto on työntekijöiden terveyden ja työolojen kehittämiseen tähtäävää toimintaa, jolla tuetaan henkilön työkykyisyyttä koko työuran ajan. Työterveyshuolto on työnantajalta investointi tuottavuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin. Työterveyshuollon kustannukset olivat vuonna euroa. Vuonna 2013 vastaavien kustannusten määrä oli euroa ja vuonna 2012 ne olivat euroa. Työhyvinvointi Vuoden 2014 aikana järjestettiin kolme työyhteisön kehittämispäivää. Kaksi keväällä ja yksi syksyllä. Varhaisen tuen malli on otettu käyttöön vuonna Varhaisen tuen keskusteluja on käyty eri yhteyksissä ja kokemukset ovat olleet myönteiset. Varhaisen tuen mallia päivitettiin toimintamallilla. Toimintamallin tavoitteena on parantaa pitkittyvän työkyvyttömyyden riittävän varhaista havaitsemista ja helpottaa työntekijöiden paluuta työhön sairauspoissaolon jälkeen. Työhyvinvointikysely toteutettiin EraPron toimesta huhtikuussa Edelliset kyselyt oli tehty vuosina 2008, 2010 ja Työhyvinvointi ja työilmapiiri olivat edelleen hyvällä tasolla, joskin tuloksissa oli havaittavissa hienoista laskua. Työsuojelutarkastus suoritettiin Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston toimesta. Tarkastuksen yhteydessä Kempeleen seurakunnalle annettiin kaksi toimintaohjetta. Työsuojelun toimintaohjelman tekeminen, sekä työn vaarojen selvittäminen ja arviointi. Molempiin toimintaohjeisiin on reagoitu ja ne ovat työn alla. Koko työyhteisön opintopäivät olivat Vuokatissa. Opintopäivien työryhmässä olivat Jaakko Tuisku, Catharina Cadenius, Jaana Helistén-Heikkilä ja Matias Jurmu. Päivien kustannukset olivat euroa. Työntekijöiden jouluruoka nautittiin totuttuun tapaan ensimmäisenä adventtina Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. Päivä alkoi yhteisellä messulla Pyhän Kolminaisuuden kirkossa, jossa siunattiin uudet työntekijät tehtäviinsä. Jouluruoan yhteydessä pitkään palvelleita työntekijöitä muistettiin ansiomerkeillä. Samassa

36 yhteydessä muistettiin työntekijöitä henkilökunnan muistamiskäytännön mukaisesti. Jouluruokailuun kutsuttiin mukaan työntekijöiden perheet, sekä eläkkeelle jääneet seurakunnan työntekijät puolisoineen. 36 Virkistystoimintaan käytettiin määrärahoja yhteensä euroa. Summa koostuu työntekijöille annetuista liikunta- ja kulttuuriseteleistä (250 euroa/hlö), sekä henkilökunnan naisten osallistumismaksusta likkojen lenkille (5 osallistujaa). Työntekijät osallistuivat yhteiseen ulkoiluiltapäivään Limingan luontokeskuksessa. Seurakunnassamme on tarjolla työntekijöille myös lounassetelietu. Sen kustannukset olivat euroa. Ensiapukoulutusta tarjottiin tarpeen mukaan. Koko työyhteisölle tarkoitettua yhteistä EA koulutusta ei järjestetty.

37 37

38 SEURAKUNNAN JÄSENET Seurakunnan jäsenmäärä: jäsentä, vähennystä edelliseen vuoteen 19 henkilöä Seurakuntaan kuuluminen ikäryhmittäin: Kirkkoon liittyminen vuoden 2014 aikana: kirkkoon liittyi 38 henkilöä vuonna 2013 kirkkoon liittyi 33 henkilöä lisäystä vuoteen 2014 verrattuna 15 %

39 39 Kirkosta eroaminen vuoden 2014 aikana: kirkosta erosi 266 jäsentä vuonna jäsentä lisäystä vuoteen 2014 verrattuna n. 53 % vuonna 2014 eronneista naisia oli 154 ja miehiä 112 Seurakuntaan muutti: 1020 henkilöä vuonna 2013 seurakuntaan muutti 938 henkilöä Seurakunnasta muutti: 974 henkilöä vuonna 2013 seurakunnasta muutti 867 henkilöä

40 Kunnan asukasluku : henkilöä seurakuntaan kuulumisprosentti 83,4 % vuonna 2013 kunnan asukasluku oli seurakuntaan kuulumisprosentti oli 85 % 40

41 41

42 42 Seurakunnallinen toiminta 57 % Hautaustoimi 5 % Jumalanpalveluselämä Yleishallinto 17 % Kiinteistötoimi, sis. emäntäpalvelut 21 %

43 TALOUSHALLINTOPALVELUT talousjohtaja Anneli Salo 43 Työalan tarkoituksena on suunnitella, toteuttaa, johtaa ja kehittää seurakunnan taloushallinnon palveluita. Seurakunta on siirtynyt Kirkon palvelukeskuksen (KiPa) asiakkaaksi vuoden 2013 alusta lukien. Tämä siirtymän kautta seurakunta on saanut käyttöönsä uudet ja monipuoliset mutta tietyiltä osin jatkuvia haasteita työskentelyyn tuoneet ohjelmistokokonaisuudet. Siirtymävaihe on vaatinut taloustoimiston työntekijöiltä laaja-alaista toimintojen kehittämistä, seurakunnan työalojen jatkuvaa valmentamista ja varustamista toimimaan uudella tavalla sekä hyvää paineensietokykyä. Samalla siirtymävaihe on kuitenkin lisännyt ja syventänyt talousyhteistyötä eri työalojen ja työntekijöiden kanssa sekä mahdollistanut tiettyjen toimintojen uudelleenjärjestelyt. Vaikka vuosiin on tämän siirtymävaiheen osalta sisältynyt paljon haasteita ja selkeitä ohjelmistovaikeuksia, ovat työyhteisömme työntekijät kuitenkin todenneet, että paluu entiseen ei kuitenkaan ole enää edes vaihtoehto. SEURAKUNNAN PAINOPISTEET TOTEUTUS Pyhä - kehitämme jumalanpalveluselämää yhteisöllisesti. Lähimmäisyys - edistämme vapaaehtoisuutta kaikilla työaloilla. Rakenteet - vahvistamme toimintarakenteita tiimityön ja johtamisen kautta. Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana periaatteella kunnioitus, kohtuullisuus ja kiitollisuus - valmistamme työyhteisömme toimivaan Kipa - yhteistyöhön, ohjaamalla ja kehittämällä Kipatoimintoja vuosien aikana. - tuemme vapaaehtoistoiminnan kehittymistä seurakunnassamme - tuemme ja osoitamme määrärahoja tiimityön ja johtamisen toteuttamiseen seurakunnassamme - seuraamme ympäristödiplomin osa-alueiden toteutumista seurakunnassamme TAVOITTEET 1. Varmistamme ja kehitämme toimivaa Kipa -yhteistyötä päivittäisellä tasolla. 2. Arvioimme ja kehitämme seurakunnan eri sidosryhmien kanssa tekemäämme talousyhteistyötä. 3. Määrittelemme oman toiminnan ja ulkoistettujen palveluiden kokonaisuudet sekä tarkennamme näiden rajapinnat (tavoite ) 2014 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN - kaikilla työntekijöillä on tunnukset ja tarvitsemansa käyttöoikeudet Kipa-ohjelmistoihin. Taloustoimiston työntekijät ovat osallistuneet Kipan järjestämiin etäkoulutuksiin. Olemme kouluttaneet ja opastaneet henkilöstöämme Kipa-ohjelmistojen sujuvan käytön takaamiseksi. - talousjohtaja oli syksyllä Kempeleen Nuorekkaiden Marttojen marttailtavieraana. Illan aikana kävimme läpi monipuolista yhteistyötämme ja mietimme uusia yhteisiä toimintatapoja, joista toteutimme ennen pyhäinpäivää sankarihaudoillemme sijoitettujen havukranssien tekoillan. - olemme päivittäneet rakenteemme vastaamaan työalamme tarpeita: määräaikainen, Kipasiirtymäkauden ajaksi määritelty taloustoimiston toimistonhoitajan työsuhde on päättynyt ja taloustoimistossa on aloittanut toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa talous- ja kiinteistösihteeri alkaen. Talousjohtaja on palannut alkaen Talous- ja kiinteistötiimin tiimiesimieheksi. TYÖALA TUNNUSLUKUINA TALOUS TOIMINTA omavaraisuusaste rahavarojen riittävyys päivinä Kipa-yhteistyö % 2012 TP , TP , TP , TA TTS TTS TALOUSARVIOPERUSTELUT Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut on siirretty omiksi kustannuspaikoikseen vuoden 2013 talousarviosta lukien. Vuonna 2014 taloushallintoon kohdennetut henkilöresurssit: talousjohtaja 30 % taloustoimiston toimistonhoitaja 55 % talous- ja kiinteistösihteeri 55 % tiedotussihteeri 10 %

44 HENKILÖSTÖHALLINTO Jaakko Tuisku 44 Kempeleen seurakunta on olemassa, että ihmiset keskuudessamme löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Seurakunnan työntekijöiden tehtävänä on auttaa ihmisiä uskoon ja palveluun, ja henkilöstöhallinto vastaa siitä, että seurakunnalla on tähän tehtävään sitoutunut ja motivoitunut työntekijäkunta. Henkilöstöhallinto huolehtii työntekijöiden rekrytoinnista, koulutuksesta ja kehittämisestä tavoitteenaan ajan ja toimintaympäristön haasteisiin vastaava työntekijäkunta. Kirkkoherran tehtävää hoiti heinäkuun loppuun Vesa Äärelä ja siitä vuoden loppuun Jaakko Tuisku. Lokakuussa käydyissä kirkkoherranvaaleissa uudeksi kirkkoherraksi äänestettiin Kimmo Helomaa. Keväällä 2014 tehtiin työhyvinvointikysely, jonka tulokset olivat edelleen hyvät. Työhyvinvointia pidettiin yllä toukokuussa järjestetyssä liikuntapäivässä ja elokuussa opintopäivillä Vuokatissa. Työhyvinvointitaitoja opittiin kolmessa työhyvinvointipäivässä. SEURAKUNNAN PAINOPISTEET TOTEUTUS HENKILÖSTÖHALLINNOSSA Pyhä - kehitämme jumalanpalveluselämää yhteisöllisesti. Lähimmäisyys - edistämme vapaaehtoisuutta kaikilla työaloilla. Rakenteet - vahvistamme toimintarakenteita tiimityön ja johtamisen kautta. Ympäristö - Tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana TAVOITTEET - Jumalanpalvelus on pidetty keskiössä erilaisissa työyhteisön kokoontumisissa. - Työntekijöiden tukeminen vapaaehtoistyön perustiedoissa ja taidoissa, sekä oman työyhteisön vahvistaminen työyhteisön koulutuspäivillä. - Rakennamme toimivan työyhteisön peruspilareita, luomme kannustavan ja kilpailukykyisen palkkausjärjestelmän ja seuraamme säännöllisesti työhyvinvoinnin edistymistä. Henkilöstöhallinto 2014 TOTEUTUMINEN 1. Edistämme jatkuvasti työntekijöiden jumalanpalvelusosaamista ja vapaaehtoistyön taitoja. 2. Kehitämme merkittävästi työyhteisöosaamista ja ymmärrystä toimivasta työyhteisöstä. 3. Luomme vuoden aikana kannustavan palkkausjärjestelmän. - Jumalanpalveluksen keskeisyys ollut mukana suunnittelussa ja yhteisissä kokoontumisissa. Vapaaehtoistyön rakenteiden vahvistaminen, esim vapaaehtoispankin perustaminen. - Järjestimme vuoden mittaan kolme työyhteisöpäivää, opintomatkan ja kiitostilaisuuden - Olemme ottaneet käyttöön uudet tehtävänkuvat palkkausperiaatteineen. Havan alustavaa kehittelyä jatkettiin, mutta toteutusta siirrettiin vuoteen 2015 uuden khran aikaan. TALOUS HENKILÖSTÖHALLINTO TUNNUSLUVUT TOIMINTA Työyht.päiviä Työhyvinvointikysely 2012 TP - 3 x 2013 TP TP x 2015 TA TTS x 2017 TTS

45 KIRKONKIRJOJENPITO Seurakuntapalvelutiimi / Helinä Arola Yleiskatsaus kirkonkirjojenpitoon 45 Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Kirkonkirjojenpidon tarkoitus on ylläpitää seurakunnan jäsentietojärjestelmää, jotta seurakuntalaisista säilyy kattava tieto syntymästä kuolemaan. Kirkonkirjojenpito seurakuntapalvelutiimin osana vastaa siitä, että seurakuntalaiset saavat hyvää palvelua ja työntekijät tukea arjen töissä. Tiimi tukee seurakunnan kaikkea toimintaa. Valtakunnallinen jäsentietojärjestelmä Kirjuri on käytössä paikallisilla käyttöoikeuksilla, lisäksi käytössä on valtakunnalliset selailuoikeudet. Kirjurin käyttö on tullut tutuksi ja sen käyttö on selkeää. Väestötietoaineistossa on kuitenkin edelleen korjattavaa. Vanhojen kirkonkirjojen ja perhelehtien digitoidun aineiston tarkistaminen ja täydentäminen on suoritettu loppuun projektityönä. Toimittaja suorittaa vielä pieniä korjauksia, jonka jälkeen aineisto on käyttövalmis valtakunnallisesti Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. SEURAKUNNAN PAINOPISTEET Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti. Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla työaloilla. Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja johtamisen kautta. TOTEUTUS KIRKONKIRJOJENPIDOSSA Kirkkoherranvirastossa on laadittu kirkolliset ilmoitukset (kasteista, aviokuulutuksista ja kuolleista) kirkkopäiväkirjaan jumalanpalvelukseen. Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana periaatteella kunnioitus, kohtuullisuus ja kiitollisuus Paperin kulutuksessa on huomioitu uusiokäyttö. TAVOITTEET 1. Digiaineiston tarkistaminen valtakunnallista käyttöönottoa varten 2. Seurakuntalaisten palveleminen laaja-alaisesti ja laadukkaasti Kirkonkirjojenpidon tavoitteet 2014 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN - Digitoidun aineiston tarkistaminen ja tietojen täydentäminen on saatu tehtyä. Pienien korjauksien myötä aineisto saadaan käyttövalmiiksi vietäväksi valtakunnalliseen käyttöön Kirkkohallituksen antamien tavoitteiden mukaisesti. - Autamme perunkirjoitusasioissa omaisia pyytämällä sukuselvityksiä toisista seurakunnista ja maistraatista. KIRKONKIRJOJENPITO TUNNUSLUKUINA TALOUS TOIMINTA Sukuselvitysten lukumäärä 2012 TP TP TP TA TTS TTS

46 KIRKKOHERRANVIRASTO Seurakuntapalvelutiimi/ Helinä Arola Yleiskatsaus kirkkoherranvirastoon 46 Seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään. Kirkkoherranviraston ja koko seurakuntapalvelun tiimin tarkoitus on toimia tukipalveluna muulle toiminnalle, jotta seurakuntalaiset saavat mahdollisimman kattavaa palvelua ja tietoa seurakunnasta. Kirkkoherranvirasto vastaa myös siitä, että seurakuntalaiset saavat hyvää palvelua ja työntekijät tukea arjen töissä. Tiimi tukee seurakunnan kaikkea toimintaa. Kirkkoherranvirastossa palveltiin ja kohdattiin kaikkien työalojen asiakkaita. Mm. kaksien vaalien ennakkoäänestys toi runsaasti kohtaamisia lisää (nämä määrät eivät sisälly tunnuslukuihin). Kohtaamisissa seurakuntalaisia kutsuttiin jumalanpalveluksiin. Vapaaehtoistyötä edistimme toimimalla itse vapaaehtoisina eri tehtävissä (sielunhoitoavustus, apusuntion tehtävät, pyhäinpäiväillassa kynttilöiden jakaminen omaisille ja kirkkokahvitukset). Lisäksi toimistonhoitajalla on oma vapaaehtoisryhmä- kahvinkeittäjät, jonka työvuorojärjestelyt ja yhteydenpidon hän hoitaa. Seurakuntapalvelutiimi Toimitusten varaamisissa on ollut käytössä Katrina -varausjärjestelmä vuoden alusta, minkä myötä monipuolistui sisäinen tiedottaminen. SEURAKUNNAN PAINOPISTEET KIRKKOHERRANVIRASTON TOTEUTUS Pyhä - jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti. Lähimmäisyys - vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla työaloilla. Rakenteet - toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja johtamisen kautta. Ympäristö tulemme tunnetuksi ympäristöseurakuntana periaatteella kunnioitus, kohtuullisuus ja kiitollisuus - Jumalanpalveluselämän suunnitteluun osallistuminen: kirkkopäiväkirjat, jumalanpalvelustietojen päivitys ja yleisen seurakuntatyön tiimin jäsenyys (tiedotussihteeri) - Kirkkokahvien koordinointi yhdessä emäntäpalveluiden kanssa - Säännölliset tiimikokoukset - Rakenteet ovat auttaneet muuttuvissa työolosuhteissa (esimiesvaihdokset) - Varausten tilausvahvistusten lähettäminen asiakkaalle sähköisesti Kirkkoherranviraston tavoitteet 2014 TAVOITTEET TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1. Seurakuntalaisten palveleminen laaja-alaisesti ja laadukkaasti. - Seurakuntalaiset ovat antaneet palautetta kattavasta ja hyvästä palvelusta. 2. Puhelinpalvelujen parantaminen - Puhelinvaihteen uusia toimintatapoja: puhelun välittäminen matkapuhelimeen, vastaajapalvelu ja tekstiviestien lähettäminen työntekijöiden puhelimiin 3. Varausjärjestelmä Katrinan käyttöönotto - Katrina -järjestelmän myötä on helpottunut mm. sähköinen tiedonsiirto taloustoimistoon hautauspalveluissa. 4. Seurakuntavaalit ja mahdolliset kirkkoherranvaalit - - Vaalien ennakkoäänestykset toteutuivat hyvin, - ennakkoäänestäjiä kävi yhteensä 730 henkilöä. TALOUS KIRKKOHERRANVIRASTO TUNNUSLUKUINA TOIMINTA Ulkoiset asiakaskäynnit Sisäiset asiakkaat Ulkoiset puhelut Sisäiset puhelut 2012 TP ,6/päivä 861 3,3 päivä ,5/päivä 916 3,5/päivä 2013 TP ,8/päivä 795 3,2/päivä /päivä 724 2,9/päivä 2014 TP TA TTS TTS

47 47 Seurakunnallisen toiminnan työalakohtainen jakautuminen: euromäärä yhteensä : Yleinen seurakuntatyö 36 % Kasvatus 46 % Diakoniatyö 14 % Lähetystyö 4 % yhteensä 100 %

48 Seurakuntalaisten ikäjakauma, tilinpäätös 2014: 48 Seurakuntatyön annettujen talousarvioavustusten määrä oli yhteensä , joista nimikkoavustusten osuus Lähetystyön antamien muiden avustusten määrä oli yhteensä Seurakunnan diakoniatyö jakoi diakonia-avustuksia yhteensä ja muita avustuksia Yhteisvastuukeräyksen tuotto oli yhteensä ,43 (v yhteensä ,98 euroa). Omaan seurakuntaan jäävä 10 % yhteisvastuukeräysosuuden (1 502 ) diakoniatyö osoitti käytettäväksi Kempeleen vuodeosastolla olevien omaisten sänkyhankintaa varten. Annetut talousarvioavustukset vuonna 2014/jakauma:

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Tasekirja

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Tasekirja Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Tasekirja 2 3 MUUTOSTEN TUULET PUHALTAVAT Muutosten tuulet puhaltavat kaikkialla. Muutosten tuulet ovat puhaltaneet myös kaikkina aikoina maailmankaikkeuden ja ihmiskunnan

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Hintsala Pirkko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Hintsala Pirkko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 16.6.2015 klo 18:00 20.25 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Läsnä Hanski Pia kirkkovaltuuston varajäsen E. Ervastin tilalla. kirkkovaltuuston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Läsnä Hanski Pia kirkkovaltuuston varajäsen E. Ervastin tilalla. kirkkovaltuuston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKOVALTUUSTO p. 08-561 4500 Aika Torstaina 12.1.2016 klo 18.00 18.53 Paikka Kokkokankaan seurakuntakeskus, Sali Läsnä Hanski Pia kirkkovaltuuston

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Läsnä Hannila Kerttu kirkkovaltuuston varajäsen A-M Siiran tilalla. kirkkovaltuuston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Läsnä Hannila Kerttu kirkkovaltuuston varajäsen A-M Siiran tilalla. kirkkovaltuuston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKOVALTUUSTO p. 08-561 4500 Aika Torstaina 21.9.2017 klo 20.58-21.20 Paikka Kokkokankaan seurakuntakeskus, Sali Läsnä Hannila Kerttu kirkkovaltuuston

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen Kirkkoneuvoston kokous 4.11.2015, 8/2015 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikkona 4.11.2015 klo 18.00-19.08

Lisätiedot

YLEISKATSAUS. Kirkkoherran katsaus NÄMÄ OVAT OLLEET KEIDASHETKIÄ

YLEISKATSAUS. Kirkkoherran katsaus NÄMÄ OVAT OLLEET KEIDASHETKIÄ YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus NÄMÄ OVAT OLLEET KEIDASHETKIÄ Kempeleen seurakunnassa on vuoden 2011 aikana vietetty monia unohtumattomia hetkiä. Niistä on talletettu kuvia, tunnelmia ja lukuja tämänkin

Lisätiedot

PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS?

PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS? 2 3 PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS? Kourallinen seurakuntalaisia viettää ehtoollista. Suntio on etupenkissä, kanttori urkuparvella. Kirkkoherra yskii ja mielii kotiin kuumetta potemaan. Puheille pyrkii seurakuntalainen,

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Hintsala Pirkko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Hintsala Pirkko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 s-posti: kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Torstaina 26.2.2015 klo 18:00 20.27 Paikka Keskustan seurakuntakeskus,

Lisätiedot

1/2013 2.1.2013 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Kokouspöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Kirkkovaltuuston puheenjohtajiston valitseminen vuosiksi 2013 2014 4 Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016. Läsnä Hintsala Pirkko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016. Läsnä Hintsala Pirkko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 s-posti: kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Torstaina 25.2.2016 klo 18:00-19.51 Paikka Kirkonkylän seurakuntakeskus,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 25.11.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 28.11.2014-29.12.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika klo 18.30 19.50 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Matti Solehmainen puheenjohtaja Erja Blom Pauli Hujanen Minna Immonen Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017. Läsnä Hintsala Pirkko kirkkoneuvoston jäsen. kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017. Läsnä Hintsala Pirkko kirkkoneuvoston jäsen. kirkkoneuvoston jäsen KN pöytäkirja 2/2017, 23.2.2017 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 s-posti: kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Torstaina 23.2.2017 klo 18:00 19.27

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2016 Kirkkovaltuusto 22.9.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA torstaina 22. päivänä syyskuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen Markku

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 24.3.2015 klo 18:00-21.20 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/ Aika Ti 22.2.2017 klo 17.35 18.23 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 20.4.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa! Käsiteltävät

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Kutsutut Hintsala Pirkko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Kutsutut Hintsala Pirkko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Torstaina 19.11.2015 klo 18.00 20.08 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 25.03.2010 klo 19.30 - (HUOM! AIKA) Paikka: Kokkolan seurakuntakeskuksen Jussintupa, Kustaa Aadolfinkatu 16 (2.krs, taloustoimiston

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.03.2017 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 / (9) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 / (9) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2014 1 (9) KOKOUSAIKA 10.12.2014 klo 17.30 18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/ Aika Ti 6.6.2017 klo 18.00 19.17 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

kirkkoneuvoston jäsen Helomaa Kimmo kirkkoneuvoston pj.

kirkkoneuvoston jäsen Helomaa Kimmo kirkkoneuvoston pj. Kirkkoneuvoston pöytäkirja 4/2017, 6.4.2017 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 s-posti: kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Torstaina 6.4.2017 klo

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 27 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKOVALTUUSTO 1(6)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKOVALTUUSTO 1(6) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKOVALTUUSTO 1(6) Aika: maanantaina 23.1.2017 klo 19. 19.40 Paikka: seurakuntatalo Läsnä: Breilin Eeva-Liisa terveydenhuollon opett. pj. Junnila Sanni

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27.

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27. KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 1(11) Aika: Ti 12.05.2015 klo 19.00 21.20 Paikka: Läsnä: Kauhavan seurakuntakoti Aaramaa Simo Alatalkkari Anna-Maija Annala Marja-Liisa Erkinheimo Heikki Erkkilä Leena

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 19.33 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2016 Soile Luukkainen 26.6.2017 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Jäsenistö 2016 26.6.2017 Soile Luukkainen 2 Jäsenet 2016 Jäsenten ikäjakauma 1790 1804 1470 1429 1430 1427

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 6/2015 Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen -"- Alpo Partanen Pertti Sirviö

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 6/2015 Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen -- Alpo Partanen Pertti Sirviö Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Kokousaika kello 18.00 21.00 Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Erkki Marin puheenjohtaja Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (6) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 90100 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 KOKOUSAIKA: 15.5.2014 ALKAMISAIKA: klo 19.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 20.51 KOKOUSPAIKKA: Pappilan sali Ahola Inkeri jäsen

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Aika 07.01.2015 klo 19:00 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 4.12.2014 klo 9-12

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 4.12.2014 klo 9-12 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKKIRJA 12/2014 59 Aika Keskiviikko 26.11.2014 klo 18-20.05 Paikka Läsnä Kokoushuone Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Tuomo Haikola, poissa tilalla Juhani Isotalo Marja

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

PL HELSINKI ESITYSLISTA p. (09)

PL HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 24.9.2012 1 (6) PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 9/2012 Kokousaika: Maanantai 1.10.2012 kello 18.00 Paikka: Kallion kirkon Kappelisalissa, Itäinen papinkatu

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 1/19. Kirkkoneuvosto 22.03.2016. Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 1/19. Kirkkoneuvosto 22.03.2016. Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 1/19 Aika 22.03.2016 klo 17:00 Paikka Kirkkoherranviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012 Kokousaika 7.2.2012 klo 18.00 20.09 Kokouspaikka srk-talo, Nikkilä Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm Harry Hänninen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto 13.5.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto 13.5.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 13.5.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Kerho- ja kokoontumistila Ilona, Turenki Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 K U U L U T U S

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 K U U L U T U S K U U L U T U S Suomussalmen seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Ämmänsaaren seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa lauantaina 10.01.2015 klo 10. Kokouksen asialuettelo on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 1/2017

KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 19.1. 1. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosiksi 2017-2018... 2 2. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (8) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 90100 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 KOKOUSAIKA: 12.1.2015 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.51 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntatalo Ahola Seija jäsen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 3/2017

KIRKKOVALTUUSTO 3/2017 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2017 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS torstaina 19.10.2017 15. Eronpyyntö/Vilmi Anne... 2 16. Tuloveroprosentti 2018... 4 17. Kirkkoherranvaalin tulos...

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 13 KOKOUSAIKA Tiistai 08.03.2010 kello 17.30 19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Saara Kettunen,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö Kokousaika Torstai 15.1.2015 klo 18.00-19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Seurakuntatalo Pirkko Hongisto Jouko Isoniemi Irmeli Juntunen Antti Koistinen Taisto Kokko Kyösti

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016. Läsnä Hintsala Pirkko kirkkoneuvoston jäsen. kirkkoneuvoston jäsen. Helomaa Kimmo kirkkoneuvoston pj.

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016. Läsnä Hintsala Pirkko kirkkoneuvoston jäsen. kirkkoneuvoston jäsen. Helomaa Kimmo kirkkoneuvoston pj. 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 s-posti: kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Torstaina 20.10.2016 klo 18:00 Paikka Kirkonkylän seurakuntakeskus,

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2013

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 (6) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUSAIKA: 17.12.2013 ALKAMISAIKA: klo 19.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 21.10 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntatalo Ahola Inkeri

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

1. Elli Hentilän luottamustoimen lakkaaminen 2. II kappalaisen viran täyttäminen 3. III kanttorin viran täyttäminen

1. Elli Hentilän luottamustoimen lakkaaminen 2. II kappalaisen viran täyttäminen 3. III kanttorin viran täyttäminen KOKOUSKUTSU Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 27. päivänä syyskuuta 2011 Seurakuntatalon isossa salissa alkaen klo 18.00. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Elli Hentilän

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 1/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 1/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Torstaina 9.2.2017 klo 16.30-18.30 Paikka Alavan kirkon alasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen läsnä

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto sivut 1 8

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto sivut 1 8 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 sivut 1 8 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) klo 19.00 20.00 Raahen seurakuntakoti, Kirkkokatu 10, 92100 RAAHE puheenjohtaja Mattila

Lisätiedot

Pakilan seurakuntaneuvosto

Pakilan seurakuntaneuvosto Palosuontie 1 00660 Helsinki (09) 2340 5500 pakila.srk@evl.fi www.helsinginseurakunnat.fi/pakila Pakilan seurakuntaneuvosto kokous 6 / 2012 aika tiistaina klo 18.30 paikka Hyvän Paimenen kirkko, Paimensali,

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 7.5.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.5.2015 klo 17.00 18.00 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

AIKA: Ti klo Paikka: Pöytäkirja 7/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO. Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali.

AIKA: Ti klo Paikka: Pöytäkirja 7/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO. Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali. 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Pöytäkirja 7/2016 AIKA: Ti 8.11.2016 klo 17.30 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila poissa Katri Hirvola Petri Huru Aulis Juntunen,

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 KOKOUSAIKA 17.2.2015 klo 19 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00-19.00 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 Aika 10.9.2008 klo 17.00 20.31 Paikka Kaislarannan leirikeskus, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat 97 KOKOUKSEN

Lisätiedot

3 / 79 Toiminnallisen talousarvion toteutuma (liite 1)

3 / 79 Toiminnallisen talousarvion toteutuma (liite 1) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 / 2017 1 AIKA Ke 11.10.2017 klo 17.00 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.30 PAIKKA Palvelutalon kerhotila Telkäntie 2 C. Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 75 Kokouksen

Lisätiedot

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Kokousaika Maanantai 28.8.2017 klo 16 17.18 Kokouspaikka Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8 A 74700 Kiuruvesi Saapuvilla olleet jäsenet Häyrynen Mirita

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 AIKA To 27.4.2017 klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3/26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot