TEOLOGINEN AIKAKAUSKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEOLOGINEN AIKAKAUSKIRJA"

Transkriptio

1 TEOLOGINEN AIKAKAUSKIRJA TEOLOGISK TIDSKRIFT Hakemisto Register Vuosikerrat Årgångarna Laatinut Redigerat av Minna Ahokas

2

3 Alkusana Teologisella Aikakauskirjalla on ilo lähettää tilaajilleen uusi, vuosikerrat ja vuodet käsittävä hakemisto. Näiden kahdenkymmenenkahden vuoden aikana lehti on julkaissut yhteensä 4187 kirjoitusta, joista 990 Kirjoituksia/Uppsatser-osastossa, 458 Katsauksia ja keskustelua / Överblick och diskussion (aik. Ajan varrelta / Ur samtiden) -osastossa ja 2739 Kirjallisuutta/ Litteratur-osastossa. Sivuja näihin vuosikertoihin mahtuu Teologisen Aikakauskirjan edellinen hakemisto julkaistiin vuonna Tämä Raili Pentin laatima hakemisto käsitti lähes kolmenkymmenen vuoden aineiston eli vuosikerrat vuosilta Tuona ajanjaksona ajanjaksona lehti julkaisi 986 artikkelia, 1615 kirja-arvostelua ja 103 muuta kirjoitusta. Uuden hakemiston laatiminen tuli ajankohtaiseksi jo bibliografisten tarpeiden vuoksi, mutta erityisesti siksi, että suomalainen yliopistoteologia on kasvattanut volyymiaan huomattavasti ja sen painopisteet ovat muuttuneet. Hakemiston käyttäjä huomannee pian, miten lehden Teologinen Aikakauskirja on heijastanut akateemisen maailman mullistuksia. Uusi hakemisto on kolmiosainen. Ensimmäisessä osassa on luetteloitu kaikki lehdessä ilmestyneet kirjoitukset osastoittain siten, että Kirjoituksia/Uppsatser-osaston ja Katsauksia ja keskustelua / Överblick och diskussion (aik. Ajan varrelta / Ur samtiden) -osaston kirjoitukset on numeroitu kirjoittajan nimen ja Kirjallisuutta/Litteratur-osaston kirjoitukset arvosteltavan teoksen tekijän nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Toinen osa on kirjoittajahakemisto ja kolmas osa yksityiskohtainen asiasana- ja henkilöhakemisto. Kirjoituksia ei ole edellisen hakemiston tapaan luetteloitu tieteenaloittain. Viimeksi kuluneen neljännesvuosisadan aikana Teologinen Aikakauskirja on muuttunut päätoimittajan yksin ylläpitämästä lehdestä viiden (väliin kuudenkin) hengen toimitustiimin tuottamaksi julkaisuksi. Lehden ulkoasua uusittiin ensimmäisen kerran radikaalisti vuonna 1984 ja uudelleen vuosina 1994 ja Koneella ja jopa kynällä kirjoitettujen käsikirjoitusten latominen kirjapainossa on vaihtunut vähitellen täysin sähköiseen aineistonkäsittelyyn. Lehti on taitettu toimituksessa 1990-luvun lopulta lähtien. Teologinen Aikakauskirja on tieteellistä arviointikäytäntöä noudattava julkaisu. Tähän niin kutsuttuun referee-käytäntöön siirryttiin johdonmukaisesti vuonna 1997, mutta jo sitä ennen pyydettiin toimituksen harkinnan mukaan asiantuntija-arvioita lehdelle lähetetyistä kirjoituksista. Hakemiston kattamana aikana Teologisella Aikakauskirjalla on ollut viisi päätoimittajaa: Eero Huovinen ( ), Juha Seppo ( ), Markku Heikkilä ( ), Risto Lauha ( ) ja Martti Nissinen (vuodesta 2004). Lehden toimittajina ovat olleet Risto Saarinen ( ), Martti Nissinen ( ), Matti Myllykoski ( ), Petri Järveläinen ( ), Esko M. Laine (vuodesta 2002) ja Virpi Mäkinen (vuodesta 2004). Toimituksen sihteereinä ovat toimineet Liisa Riikonen ( ), Anni Tsokkinen ( ), Tiina Talvitie ( ), Minna Mäkelä (1991), Tatu Kuoppala ( ), Anna Huotari ( ), Kaisa Lahti (os. Iso-Herttua, ), Minna Ruuttunen ( ), Johanna Lappalainen (2004) ja Riikka Tuori (vuodesta 2005). Lehden taitosta ovat huolehtineet Tatu Kuoppala ( ), Tero Tyni ( ), Eeva-Kaisa Rossi (os. Kettunen, ) ja Christian Seppänen (vuodesta 2004). Lausun lämpimät kiitokset hakemiston laatijalle, teol. maist. Minna Ahokkaalle, ripeästä ja huolellisesta työstä. Hakemiston tekoon on saatu taloudellista tukea Suomen Akatemialta. Helsingissä 8. toukokuuta 2006 Martti Nissinen päätoimittaja

4 4

5 Sisällys Alkusana 3 Kirjoituksia Uppsatser ( ) 7 Ajan varrelta Ur samtiden ( ) Katsauksia ja keskustelua Överblick och Diskussion ( ) 8 Kirjallisuutta Litteratur ( ) 55 Kirjoittajat Asiasana- ja henkilöhakemisto

6 6

7 Kirjoituksia Uppsatser ( ) Aalto, Sirpa 1 Lutherin käsitys naisesta Genesis-luentojen ( ) alkutilaopin mukaan. 93 (1988) Aaltonen, Tapio 2 Jumalanpalveluksen sidonnaisuus ja vapaus. 97 (1992) Aarma, Liivi 3 Viron talonpoikaisväestön lukutaito 1700-luvun lopulta 1860-luvulle. 109 (2004) Aejmelaeus, Anneli 4 Vanhan testamentin käyttö Matteuksen evankeliumissa Mt 21: (1986) Herran palvelija Septuagintassa ja kristillisessä tulkintatraditiossa. 92 (1987) Usko, toivo ja semantiikka: Septuagintan psalmien kielestä ja sen vaikutuksesta Paavaliin. 109 (2004) Abrahamin lapsia, vai Jumalan? Näkökulmia Paavalin argumentaatioon Gal (2004) Aejmelaeus, Lars 8 Luukas ja Paavalin kirjeet. 89 (1984) Luukas ja Lukianoksen näkemys ihannehistorioitsijasta. 90 (1985) Eksegetiikan haaste kirkon opille. 90 (1985) Kaanon historian ja teologian näkökulmasta. 91 (1986) Pääsiäissanoman perustukset. 92 (1987) Joulun satu ja sanoma Uuden testamentin tekstien kriittisen tutkimuksen valossa. 92 (1987) Taivasten valtakunnan eunukit (Matt 19:12). 96 (1991) Ristinteologinen näkökulma kaunokirjallisuuteen ja elämään. 96 (1991) Apostolien teot kaunokirjallisena tuotteena. 98 (1993) Kristillisen virkateologian lähtökohdat Uudessa testamentissa. 99 (1994) Tårebrevet och Plutarkhos: Paulus självskryt i Tårebrevet (2. Kor ) jämfört med Plutarkhos regler för det rätta sättet att berömma sig själv. 101 (1996) Ahlqvist, Agneta 19 Ett bidrag till eccleasiaikonografin i senantik tid: S. Maria Maggiore i Rom. 96 (1991) Aho, Arvo 20 Teologiasta, rakkaudella. 95 (1990) Ahonen, Risto A. 21 Helluntailiikkeen synty ja siihen vaikuttaneet tekijät. 92 (1987) Evankelikaalinen ja karismaattinen liike kansainvälisinä virtauksina ja niiden suhde suuriin tunnustuksellisiin kirkkoihin. 98 (1993) Fundamentalismi yleisuskonnollisena ilmiönä. 98 (1993) ELCA:n keskustelu viran rakenteesta. 99 (1994) Kirkon identiteetti ja lähetys. 100 (1995) Airaksinen, Timo 26 Oikeuksien lajit ja olemassaolo: Perusoikeuskomitean mietinnön filosofista tarkastelua. 98 (1993) Alhonsaari, Antti 27 Kirkko ja kulttuuri: pohdintaa samoista vanhoista kysymyksistä. 102 (1997) Altnurme, Riho 28 Usuteadusline Ajakiri (2003) Annala, Pauli 29 Seimen ja alttarin välinen suhde Franciscuksen joulunteologiassa. 92 (1987) Franciscus Assisilainen lähetystyön historian uusi käänne. 96 (1991) Luomisuskon tulkinta Chartres n koulun Timaios-kosmologiassa ja sistersiläisessä spiritualiteetin teologiassa. 96 (1991) Olemismetafysiikan ja tiedonmetafysiikan suhde Theodoricus Chartreslaisen filosofiassa. 98 (1993)

8 33 Fransiskaaninen kilvoitustie. 100 (1995) Ihme köyhän miehen lottovoitto. 103 (1998) Sitoutumisen hinta: Mystisen kokemuksen yhteisöllinen ulottuvuus. 105 (2000) Ulkonainen ja sisäinen autiomaa: Autiomaan asema ja merkitys juutalais-kristillisessä perinteessä. 110 (2005) Antola, Ilkka 37 Historiallisen Jeesuksen metsästäjät: Jeesuksen eskatologiaa suomalaisessa UT:n tutkimuksessa. 95 (1990) Anttonen, Veikko 38 Rajojen, risteysten ja anomalioiden merkitysoppia. 102 (1997) Aquino, María Pilar 39 Theological Method in U.S. Latino/a Theology: Toward an Intercultural Theology for the Third Millennium. 105 (2000) Arffman, Kaarlo 40 Nykykirkko ja kirkon historia reformaationtutkijan näkökulmasta. 99 (1994) Näkökulmia luterilaisen reformaation saarnavirkaan. 99 (1994) Arola, Pauliina 42 Kirkot ja Kosovon kriisi: Uusi sota ekumenian todellisuutena. 108 (2003) Bahendwa, Festo 43 Kristittyjen ja muslimien suhteet Tansaniassa. 96 (1991) Bayer, Oswald 44 Poetologische Theologie. 103 (1998) Bélinki, Karmela 45 Hyvän opin olen teille antanut: Toorastani älkää luopuko. Tanach, Toora ja juutalaiset. 96 (1991) Björkstrand, Gustav 46 Onko ero kirkon ja valtion välillä mahdollinen? 97 (1992) Kvinnan i finländsk väckelsehistoria. 99 (1994) Jacob Tengströms arbete för religionsfrihet. 104 (1998) Miten kirjoittaisin kirkolliskokouksen historian? 109 (2004) Brohed, Ingmar 50 Religion och samhälle: Förändrade relationer mellan Svenska kyrkan och staten år 2000 och religionsfrihetsfrågorna. 106 (2001) Brummer, Matti 51 Ajatuksia uskonnosta. 95 (1990) Bråkenhielm, Carl Reinhold 52 Religion och livsåskådning efter sekulariseringen. 110 (2005) Cantell, Risto 53 Pyhyys, pyhitys ja pyhät. 92 (1987) Yleinen pappeus ja erityinen virka: Kirkko ja sanan palveluvirka luterilaisessa teologiassa ja ekumeenisessa keskustelussa. 99 (1994) Maestro oivallinen opettaja: Seppo A. Teinonen ekumeenisena tienraivaajana. Persoonallisia muisteluksia matkan varrelta. 99 (1994) Castrén, Heikki 56 Seppo A. Teinonen: Lahja kirkon radiomiehelle. 99 (1994) Castrén, Paavo 57 Ambrosius ja Hieronymus osallistuvat kirkkoisät. 89 (1984) Cleve, Fredric 58 Nattvardspsalmerna i Psalmer (1985) Bibelns tolkning som problem: Några övergripande festställningar. 91 (1986) Kyrkans frihet. 92 (1987) Anglikaner, lutheraner och reformerta möttes i Liebfrauenberg. 100 (1995)

9 62 Rättfärdiggörelsebudskapet och gemenskapen mellan kyrkorna. 102 (1997) 1 9. Dunderberg, Ismo 63 Johannes, synoptikot ja Ockhamin partaveitsi. 98 (1993) Halusiko Johannes korvata muut evankeliumit? 99 (1994) Te olette alusta asti kuolemattomia : Näkökulmia Valentinoksen käsitykseen kuolemattomuudesta. 102 (1997) Filippuksen evankeliumi (NHK II,3): Johdanto, käännös ja selitykset. 102 (1997) Tunteet ja maailman synty: Valentinolainen myytti Viisaudesta. 103 (1998) Mitä on gnostilaisuus? 104 (1999) Valentinoksen koulukunta. 107 (2002) Dunderberg, Ismo & Marjanen, Antti & Uro, Risto 70 Tuomas Kilvoittelijan kirja (NHK II,7): Käännös ja huomautukset. 101 (1996) Elenius, Jaakko 71 Novum in ecclesia vanitas. 92 (1987) Enroth, Anne-Marit 72 Kuulemisformeli Ilmestyskirjassa. 94 (1989) Erikson, Gösta 73 Släkttavlor och livslängd i urhistorien. 96 (1991) Eskola, Seikko 74 Teologian ja kirkon osallistuminen kulttuurikeskusteluun. 95 (1990) Kirkolliskokous parlamenttina. 109 (2004) ESKOLA, TIMO 76 Paavalin kristologia ja juutalainen mystiikka. 100 (1995) Espin, Orlando O. 77 Development of Doctrine and Popular Catholicism. 105 (2000) Forsberg, Juhani 78 Lutherin virret Virsikirjaehdotuksessa. 90 (1985) Vanhan Lutherin teologian rehabilitaatio. 90 (1985) Lutherin raamattukäsitys ja raamatuntulkinta sekä niiden merkitys tänään. 91 (1986) Vilket fortarbete. 92 (1987) Ehtoollisyhteys ekumeenisena kysymyksenä. 94 (1989) Eukaristinen rukous. 97 (1992) Dialogi ja lähetys. 98 (1993) Raamattu ja traditio Seppo A. Teinosen ajattelussa. 99 (1994) Franzén, Allan 86 Kvinnornas ställning i nordisk missionärsutbildning. 92 (1987) Franzén, Ruth 87 Kvinnors insats inom kristet studentarbete. 93 (1988) Ghiselli, Anja 88 Lutherin rukouskäsitys. 91 (1986) Gothóni, Raili 89 Kysymyksiä elämän ja kuoleman rajalla. 91 (1986) Pitkäaikaissairaan vanhuksen maailma ja uskonnollisuus. 92 (1987) Gothóni, René 91 Luostarilaitoksen typologiasta. 90 (1985) Kenttätyön etiikasta. 94 (1989) Religio = hyveellinen tehtävä. 97 (1992) Uskonto analogisena kategoriana. 103 (1998) Grönvik, Lorenz 95 Porvoon yhteinen julkilausuma ja kirkollinen virka. 99 (1994) Haaramäki, Ossi 96 Kirkollisen paikalliskulttuurin merkitys ja haasteet. 102 (1997)

10 Haikarainen, Raine 97 Kosmista iloa ja inhimillistä rosoa: Käsikirjakomitean välimietinnön musiikinteologiasta pohdintaa. 97 (1992) Hakala, Pirjo 98 Teorian ja käytännön vuorovaikutus sielunhoidon erityis- ja erikoistumiskoulutuksessa. 105 (2000) Hakamies, Ahti 99 Professori Lauri Haikola: Originelli tutkija, opettaja ja ihminen. 92 (1987) 12. Hakkarainen, Jarmo 100 Basileios Suuren sosiaalisesta ajattelusta ja vastuuntunnosta. 95 (1990) Teologia ja historia patriarkka Fotioksen ajattelussa. 97 (1992) Hakola, Raimo 102 Pelastus on juutalaisista : Juutalainen messias ja juutalaisvastaisuus Johanneksen evankeliumissa. 105 (2000) Fariseusten ankea arki: Kristillisen viholliskuvan juurilla. 110 (2005) Halén, Harry 104 Islaminuskoisia Suomessa. 89 (1984) Hallamaa, Jaana 105 Erilaisuus ei ole eriarvoisuutta : Kuinka reformoitu kirkko tukee rasismia Etelä-Afrikassa. 90 (1985) Etiikan renessanssi vai rappio? Huomiota modernin etiikan teemoista. 96 (1991) Perusoikeudet yhteiskuntasopimuksena. 98 (1993) Virka ja persoona. 99 (1994) Suurrikollinen Tom Ripley moraalipersoonana. 100 (1995) Onko sukupuolella väliä? Feministisen etiikan lähtökohtia ja ongelmia. 100 (1995) Huutoja vai kuiskauksia: Mitä sosiaalietiikka voi sanoa yhteiskunnasta? 108 (2003) Martti Lindqvist in memoriam. 109 (2004) Halmesmaa, Pekka 113 Kirkkolakiehdotus syrjäyttää yleisen kirkkokurin. 94 (1989) Evankelioimistyön käsite. 105 (2000) Harjula, Raimo 115 Tarkoituksenmukainen Jahve: Kommentteja Risto Lauhan tutkielmaan. 102 (1997) [Keskustelua Lauhan artikkelista 102 (1997) ] Harviainen, Tapani 116 Suomen juutalainen vähemmistö. 89 (1984) Vanhan testamentin lukutradition kiteytyminen. 90 (1985) Heprean vokaalit kirkkojen kiistakapulana: Raamatun kriittistä tutkimusta ja 1600-luvuilla. 92 (1987) Jerusalem: kolmen uskonnon pyhä kaupunki. 94 (1989) Vanha testamentti uutena käännöksenä. 95 (1990) Karaiitit, Liettuan karaiitit ja heidän hepreansa. 95 (1990) Palestiinan luonto Vanhan testamentin kääntäjän ilona ja ongelmana. 96 (1991) Hassinen, Leino 123 Todellisuus tarvitsee tulkintaa. 95 (1990) Havu, Sirkka 124 Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmat teologisen tutkimuksen lähdeaineistona. 108 (2003) Hedman, Fride & Kruus, Lauri 125 Transaktioanalyysi (TA) sielunhoidon menetelmänä. 89 (1984) Heikkilä, Markku 126 Yrjö-Koskisen vaikutus vuoden 1889 eriuskolaislain syntyyn. 90 (1985) Kirkko-oikeudesta oikeusteologiaan. 94 (1989) Mitä todelliselta kirkkolainuudistukselta voidaan odottaa? 97 (1992)

11 129 In memoriam professori Martti Parvio: (1993) Näkökulmia kasualioihin. 101 (1996) Teologinen Aikakauskirja 100 vuotta. 101 (1996) Näkökulmia kulttuuriin. 102 (1997) Kirkko, valtio, maallistuminen. 104 (1998) 4 5. Heikkinen, Jouko 134 Kuka on ehtoollisen vieton subjekti? 96 (1991) Heikola, Rauno 135 Osmo Tiililä en företrädare för den finländska kristligheten. 103 (1998) Heikura, Pekka T. 136 Nestoriolaiskiista: Miksi Nestorios hävisi? 104 (1999) Kuka murhasi filosofi Hypatian? Piispa Kyrillos ja Hypatian kuolema. 105 (2000) Justinianus ja uskonnolliset toisinajattelijat. 106 (2001) Kappadokian kirkkoisät, vaikutusvaltaiset ystävät ja patronaatti. 107 (2002) Heilimo, Olli 140 Kirkkoneuvoston ja kirkkoherran toimivaltasuhteista. 94 (1989) Heininen, Simo 141 Vahingollinen vai hyödyllinen taikausko? Näkökohtia valistuksen uskonnonkritiikistä. 91 (1986) Vanha kirkko: kristikunnan ekumeeninen perusta. 92 (1987) Teologiaa Helsingissä (1990) Passio Lutheri. 96 (1991) Paavinistuin ja Suomi. 98 (1993) Uutisia ulkomailta (1998) Rakas setä! Martti Rautasen kirjeet Carl Hugo Hahnille (2000) Taivaallinen ja maallinen konsistori: Petrus Carstenius Viipurin tuomiorovastina (2001) Heino, Harri 149 Seurakunta ehtoollisyhteisönä. 94 (1989) Heinonen, Ilmari 150 Ylihärmän pappeinkokous (1985) Johann Albrecht Bengelin raamatullinen teologia. 92 (1987) Systemaattinen analyysi. 106 (2001) Heinonen, Reijo E. 153 Kirkot Kolmannessa valtakunnassa. 90 (1985) Barmenin teologisen julistuksen synty. 93 (1988) Kohden ainedidaktiikan teoriaa. 93 (1988) Globaalin etiikan julistus: Käänne dialogista diaktioon, yhteistoimintaan? 98 (1993) Heinonen, Terttu 157 ΛΟΓΟΣ, sanan persoona Georg Stuart Hendryn luomisenteologiassa. 102 (1997) Helander, Eila 158 Trinidadilaisten opiskelijoiden uskonnollisuus. 92 (1987) Teologiaa Etelän ristin alla. 95 (1990) Kristinuskon ja Afrikan perinteisten uskontojen suhteesta: afrikkalainen näkökulma. 98 (1993) Miksi naiset lähtivät lähetystyöhön? Uskontososiologinen näkökulma anglosaksisen maailman naislähettien historiaan. 100 (1995) Kulttuuri- ja uskontoperinteen vaikutus papin asemaan ja rooli Tansanian evankelis-luterilaisessa kirkossa. 102 (1997) Nokia-ilmiö ja uskonnollisten liikkeiden tutkimus. 106 (2001) Spiritualiteetti kirkkososiologian näkökulmasta. 110 (2005) 252. Helenius, Timo 165 Paul Ricoeurin symboliteoria avain olemiseen. 107 (2002)

12 Helin, Matti 166 Kirkko kommunistisessa lehdistössä vuosina (1994) Seppo A. Teinosen kirjallinen tuotanto (1994) Hella, Elina 168 Fenomenografia uskonnonpedagogisessa tutkimuksessa. 108 (2003) Hernberg, Eira 169 Tito Colliander tutkimuskohteena. 95 (1990) Hidén, Mikael 170 Näkökohtia evankelisluterilaista kirkkoa koskevien säädösten antamisjärjestyksestä. 91 (1986) Hiitola, Joni 171 Uskonnonvapauskomitean hautaustoimilakiehdotus: mikä muuttuu? 106 (2001) Hiltunen, Petri 172 Rippikouluehtoollinen Ruotsin ja Suomen kirkoissa. 103 (1998) Hintikka, Kaisamari 173 Ekumeeninen catwalk? Romanian ortodoksinen kirkko ja Ceauşescun ulkopolitiikka. 105 (2000) Hirvonen, Vesa 174 Kirkolliskokouksen juutalaiskeskustelu keväällä ja syksyllä (2004) Luther ja pyhäinjäännökset. 109 (2004) Holm, Nils G. 176 Attityder till kremering i Finland. 94 (1989) Holopainen, Ilkka 177 Kirkkolain uudistamiskomitean toimeksianto ja sen toteutuminen. 94 (1989) Holopainen, Toivo 178 Kirkkolaki valtion lakina. 91 (1986) Huhta, Annikki 179 Uskonnonpedagogisen instituutin (UPI) historiaa ja taustatekijöitä. 93 (1988) Huhta, Ilkka 180 Kansanliike, valtio ja kirkko: Körttiläisiä kannanottoja kirkon ja valtion suhteeseen ennen itsenäistymistä. 104 (1998) Professori Juha Sepon bibliografia (1999) Huhta, Ilkka & Laine, Esko M. & Nokelainen, Mika 182 Mietteitä kansallisesta historiankirjoituksesta. 104 (1999) Huotari, Risto 183 Moniammatillinen yhteistyö merkitysten muodostumisen näkökulmasta. 108 (2003) Huotari, Voitto 184 Kertova julistus. 92 (1987) Kirkon todistus ja palvelu sekulaarissa yhteiskunnassa. 98 (1993) 1 6. Huovinen, Eero 186 Elämän tarkoitus ja mielekkyys. 91 (1986) Kirjeitä Haikolalle. 92 (1987) Lutherin synergismi. 92 (1987) Jumalanpalvelusuudistus ja teologia. 94 (1989) Sakramentti Jumalan vaikuttavana tekona. 94 (1989) Mitä on dogmatiikka? 95 (1990) Teologian tärkeät teemat. 95 (1990) Yhteisöjen kirkollisverotus aatteellis-teologisena kysymyksenä. 97 (1992) Confirma fratres tuos : Teinonen ja luterilaisen sakramenttiteologian kriisi. 99 (1994) Mysteeri ja julkisuus: Kristillisen uskon paradoksaalinen luonne. 101 (1996) Kokonaisuus on osiensa summa: Kirkon ja valtion suhteiden tarkastelua. 104 (1999)

13 197 Kuinka jatkamme? Yhteisen julistuksen ekumeeniset velvoitteet ja mahdollisuudet. 106 (2001) Osmo Tiililä ja Seppo A. Teinonen. 109 (2004) Huovinen, Eero & Mannermaa, Tuomo 199 Seppo A. Teinonen * In memoriam. 100 (1995) Huttunen, Niko 200 Teen sitä, mitä en tahdo : Ihmisen ristiriita Paavalin ja Epiktetoksen silmin. 109 (2004) Huuhtanen, pauli 201 Pakana kaikkein pyhimmässä: Pompeiuksen sakrilegio v. 63 ekr. 92 (1987) Josefuksen kertomus Masadan joukkoitsemurhasta. 93 (1988) Huuhtanen, Päivi 203 Rukous taiteiden taiteena: Rukouksen kauneudesta ja taiteesta Bysantin hengellisessä perinnössä. 89 (1984) Usko, arvot ja uskottomuus. 91 (1986) Nimenomainen rukous. 91 (1986) Mystiset sanat: Usko ja kirjallisuus. 91 (1986) Uudelleennähdyt visiot: Kaksi Aila Meriluodon runoa. 93 (1988) Maria: kaltaisemme kuva? 94 (1989) Sanoa sanomatonta kertoa kerrottua. 95 (1990) Häger, Andreas 210 Kyrkan, rockmusiken och det pluralistiska samhället. 101 (1996) Häkkinen, Sakari 211 Ebionit alkuseurakunnan perillisinä. 107 (2002) Hällström, Gunnar af 212 Den tidigaste oppositionen gentemot Origenes. 89 (1984) Waltari ja vainot eli Mikan kanssa lähteitä tutkimassa. 91 (1986) Häyrynen, Seppo 214 Hiljaisuuden liikkeen juurtuminen Suomeen. 110 (2005) Hytönen, Maarit 215 Unio Friedrich Heilerin evankelis-katolisessa reformaation reformaatiossa. 100 (1995) Hyvönen, Väinö A. 216 Yhteinen raamatunkäännös. 95 (1990) Hämeen-Anttila, Jaakko 217 Koraanintutkimuksen nykytilasta. 103 (1998) Ibn Arabin kosmogoninen myytti. 106 (2001) Uskonnollinen suvaitsevaisuus islamin klassisissa teksteissä. 107 (2002) Ijäs, Matti Tapani 220 Jaakko Gummerus kirkkohistoriantutkimuksen kehittäjänä ja opetuksen uudistajana (1990) Reformoitujen kirkkojen kuva suomalaisessa teologiassa 1900-luvulla. 100 (1995) Kristinusko ja kulttuuri Teologisen Aikakauskirjan kuvastimessa (1997) Illman, Karl-Johan 223 Löftet om landet. 89 (1984) Elie Wiesel ett judiskt vittne. 94 (1989) Till att börja med: Några judiska kommentarer till Gen 1, (1991) Kristna och judar: Från ersättningsteologi till dialog. 98 (1993) Illman, Ruth 227 Martin Buber och det mångkulturella mötet. 108 (2003) Illman, Siv 228 Perspektiv på Olov Hartmans romaner. 97 (1992) Litteraturen som religionsförmedlare. 99 (1994)

14 Isohookana-Asunmaa, Tytti 230 Kirkon ja valtion suhteesta. 97 (1992) Isoksela, Elina 231 Juan de la Cruz ja paradoksin estetiikka. 97 (1992) Isotalo, Leena 232 Kirkko ja Teologinen Aikakauskirja (1997) Itkonen-Kaila, Marja 233 Paavalin kirjeiden suomentamisesta. 90 (1985) Jaatinen, Jaakko 234 Maailmanvelka: Puheenvuoro rahasta ja pelastuksesta. 95 (1990) Jarlert, Anders 235 Kvinnorna i Oxfordgrupprörelsen. 98 (1993) Nationalitet, regionalitet, lokalitet: Synpunkter av en svensk kyrkohistoriker. 110 (2005) Johannes (Arkkipiispa) 237 Valtion ja kirkon suhde ortodoksisen perinteen kannalta. 97 (1992) Pappeus ja sen asteet ortodoksisen kirkon tradition valossa. 99 (1994) Johannes (Nikean metropoliitta) 239 Uskonnonvapauslaki ortodoksiselta kannalta: Kirkon periaatteellis-historiallinen näkemys ja uskonnonvapaus. 106 (2001) Jokiranta, Jutta 240 Qumranin yhteisö ja sosiologisten mallien käyttökelpoisuus. 109 (2004) Jolkkonen, Jari 241 Kristuksen verta viemäriin? Jälkikonsekraatio ja ylijääneiden ehtoollisaineiden jälkikäsittely reformaatiossa. 101 (1996) Synnin teillä: Syntioppi ekumeenisena ongelmana. 102 (1997) Luterilainen kastetologia ja sen liturgiset seuraukset. 105 (2000) Uusin ekumeeninen keskustelu kirkollisista toimituksista. 106 (2001) Luther ja paavi: Oliko Lutherilla teoriaa uudistuneesta paaviudesta? 109 (2004) Jolkkonen, Jari & Peura, Simo 246 Luterilainen ehtoollisteologia ekumeenisessa ja liturgianhistoriallisessa kontekstissa. 101 (1996) Joutsivuo, Timo 247 Luonnon murrokset ja aika 1600-luvun lopun luonnonteologiassa: Maan historia Thomas Burnetin ja William Whistonin Pyhissä teorioissa Maasta. 104 (1999) Jukko, Risto 248 Kristinuskon ja ei-kristillisten uskontojen välinen dialogi ja triniteettioppi. 108 (2003) Roomalaiskatolisen kirkon opetus kasteesta ja konfirmaatiosta Ranskassa. 110 (2005) Junkkaala, Eero 250 Israelilaisten maahantulo uusimman arkeologisen tutkimuksen valossa. 97 (1992) Jerusalemin pohjoispuolella sijaitsevat Raamatun paikkakunnat. 104 (1999) Junkkaala, Timo 252 Raamattukeskustelua yli 70 vuotta sitten. 92 (1987) Junkkari, Kaija 253 Teologiaa Suomen kohdusta. 95 (1990) Junttila, Juha 254 Ecclesia soli Deo nota: Ulrich Zwinglin käsitys kirkosta. 95 (1990) Juntunen, Juhani 255 Näyttelijänä ja liturgina. 92 (1987) Juntunen, Sammeli 256 Reinhard Flogausin näkemys palamismista haaste ortodoksiselle kirkolle. 103 (1998)

15 Juntunen, Sammeli & Vainio, Olli-Pekka 257 Kaste, kääntymys, pyhitys: Luterilaisen vanhurskauttamisopin kipupisteet. 107 (2002) Juusola, Hannu 258 Loitsuja ja demoneja savimaljoissa: Aramealaiset loitsumaljat. 104 (1999) Juva, Mikko 259 Ihmisen vastuu yhteiskunnan kehityksestä eli ajankohtainen esitelmä Lain ensimmäisestä käytöstä Suomen lainoppineille XXIX Lakimiespäivillä Helsingissä (1986) vuotias Teologinen Aikakausikirja ja sen avustajat. 91 (1986) Martti Simojoki in memoriam. 104 (1999) Järveläinen, Matti 262 Jumalanpalvelusyhteisö ja diakonia. 93 (1988) Järveläinen, Petri 263 Uskon värit: Uskonnollinen kieli emotionaalisena ja kognitiivisena. 97 (1992) Uskonnollisten tunteiden tunnistamisesta ja syistä. 106 (2001) Järveläinen, Petri & Mäkinen, Virpi 265 Ihminen, eläin ja kone: Filosofisia huomioita ihmisen ja eläimen välisestä suhteesta. 106 (2001) Kaartinen, Marjo 266 Henrik VII:n reformaatio ja Elizabeth Barton Kentin nunna. 97 (1992) Luostareiden lakkauttaminen Englannissa osana reformaatiota: Selittäjinä luostariväen luterilaistuminen ja maallistuminen? 98 (1993) Kahlos, Maijastina 268 Väliinputoajien ja epäröivien historiaa: Incerti myöhäisantiikissa ja Jumalan yhteisössä. 107 (2002) Kallioniemi, Arto 269 Uskonnonopettajan ammatti tutkimuskohteena. 103 (1998) Uskonnon aineenopettajiksi pyrkivien ammatti- ja ammattiroolimielikuvat. 104 (1999) Uskonnonopettajien oppilaskuva. 105 (2000) Aikuislukion opiskelijoiden käsityksiä ja odotuksia uskonnonopetuksesta. 106 (2001) Uskonnollinen kasvatus esiopetuksessa: Tapaustutkimus helsinkiläisistä esiopetussuunnitelmista. 106 (2001) Uskonnonopiskelua etälukiossa: Helsinkiläisen opiskelijaryhmän arviointeja uskonnosta oppiaineena. 107 (2002) Uskonnonopetuksen tieteenalastruktuuri perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereissä. 108 (2003) Uskonnonopetus Englannissa: Oppiaineen ja sen didaktiikan viimeaikaista tutkimus- ja kehittämistyötä. 108 (2003) Aikuislukion uskonnonopetus ja persoonallisesti merkittävät oppimiskokemukset. 109 (2004) Kamppuri, Hannu T. 278 Venäläisen teologian identiteetti. 93 (1988) Pyhän Kolmiyhteisen Jumalan luomistyö. 95 (1990) Kansanaho, Erkki 280 Kirkkoon kuuluminen Suomessa. 90 (1985) Kirkkolain nykyiset uudistuspyrkimykset. 91 (1986) Arkipyhien siirrot: Miten kaikki oikein tapahtui? 96 (1991) Kantola, Ilkka 283 Konsiliarismin teologis-antropologiset perusteet. 94 (1989) Uskonnonvapauskomitean mietintö Suomen evankelisluterilaisen kirkon kannalta. 106 (2001) Karkia, Leo 285 K. V. Laurikaisen luonnonfilosofia. 100 (1995) K. V. Laurikaisen perintö. 100 (1995)

16 Karttunen, Tomi 287 Persoonan ja luonnon komplementaarisuus Dietrich Bonhoefferin teologiassa. 108 (2003) Karvonen, Raimo 288 Eukaristia ja liturgiauudistus. 94 (1989) Kasari, Petri 289 Daavid ja messias. 105 (2000) Kasari, Petri & Sipilä, Seppo 290 Ostrakonit Shlomo Moussaieffin kokoelmassa: Ikkuna muinaiseen arkipäivään. 103 (1998) Kauppinen, Juha 291 Kirkko ei ole muusta yhteiskunnasta erillinen saareke: Missä ovat sen tulevaisuuden mahdollisuudet ja rajat? 96 (1991) Onko luomakunnalla väliä, kun Jeesus tulee kuitenkin pian takaisin? Kansanlähetys ja ensimmäinen uskonkappale. 96 (1991) Kirkolliskokouksen ryhmittymät ja niiden vaikutus. 109 (2004) Keinänen, Jyrki 294 Traditioiden yhteentörmäys Elia-kertomuksissa 1 Kun (2001) Kemppainen, Kati 295 Suomalaisen lähetyskirjallisuuden kuva afrikkalaisista. 101 (1996) Suomalainen lähetystyö valtatekijänä Lounais-Afrikassa toiseen maailmansotaan saakka. 105 (2000) Kemppi-Repo, Eeva 297 Kolmas maailma haaste klassiselle teologialle. 95 (1990) Kemppinen, Jukka 298 Molempain oikeuksien muisto. 94 (1989) Teologia mietiskelynä. 95 (1990) Kena, Kirsti 300 Dialogin historiaa ja nykypäivää Kaukoidässä. 98 (1993) Keskitalo, Jukka 301 Lesslie Newbiginin trinitaarinen missiologia. 93 (1988) Kristinuskon ja modernin länsimaisen kulttuurin kohtaaminen Lesslie Newbiginin ajattelussa. 99 (1994) Kristillinen usko ja moderni kulttuuri: Lesslie Newbiginin näkemys valistuksen haasteesta kristilliselle uskolle ja teologialle. 105 (2000) Ketola, Kimmo 304 Lahkot eri kulttuureissa: Kommentti Jutta Jokirannan artikkeliin. 109 (2004) [Keskustelua Jokirannan artikkelista 109 (2004) ] Ketola, Kimmo & Myllykoski, Matti 305 Uskonto ja ideologiakritiikki: Kysymyksenasettelun alustava uudelleenjärjestys. 102 (1997) Ketola, Mikko 306 Viron luterilainen kirkko saksalaismiehityksen aikana (2003) Kettunen, Paavo 307 Ripin asema ja funktio moniarvoisessa yhteiskunnassa. 96 (1991) Romanian kirkollinen tilanne ja luterilaisten yhteistoiminta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. 97 (1992) Hiljaisuuden retriitit ja meditaatio pastoraalipsykologisena kysymyksenä. 98 (1993) Hengellisen ohjauksen ja työnohjauksen rajalla. 104 (1999) Syyllisyys vai hengellinen häpeä? 106 (2001) Käytännöllinen teologia teorian ja käytännön välisessä jännitekentässä. 107 (2002) Kiilunen, Jarmo 313 Markus tarpeeton ja välttämätön evankeliumi. 90 (1985) Apostolien tekojen lähdeongelmasta. 91 (1986) Synoptinen kysymys: jatkuva ongelma. 92 (1987) Uusi testamentti, luonto ja moderni ihminen. 96 (1991)

17 Kiivit, Jaan 317 Uskonnonvapaustilanne Virossa. 106 (2001) Kinnunen, Mauri 318 Lestadiolaisyhteisöjen sosiaalinen rakenne. 107 (2002) Kirjavainen, Heikki 319 Systemaattisen teologian metodi ja uskonnonfilosofia. 89 (1984) Pidättyvän viisauden idea Lauri Haikolan ajattelussa. 92 (1987) Dostojevskin yhteiskuntakritiikki ja spirituaalinen sosiaalietiikka. 92 (1987) Perusoikeudet ja moraaliset oikeudet. 98 (1993) Papillisen teon merkitysrakenne. 99 (1994) Seksuaalinen halu ja Scrutonin teesi. 100 (1995) Viimeisenä kuolee toivo : Reunahuomautuksia toivomisen logiikkaan. 104 (1999) Kitanov, Severin Valentinov 326 Bulgarian uskonnollinen tilanne. 106 (2001) Kiviranta, Simo 327 Korreferaatti L. Aejmelaeuksen esitelmään Kaanon historian ja teologian näkökulmasta. 91 (1986) [Vastaus Aejmelaeuksen esitelmään 91 (1986) ] 328 Oppinut karoliini. 92 (1987) Kriittisiä havaintoja Uuden testamentin käännösehdotuksen kristologiasta. 95 (1990) Oliko vanhassa kirkossa diakonian virkaa? 96 (1991) Teinosen torjuttu teologia: Havaintoja kirkkoreformin ja viran teologiasta. 99 (1994) Kivistö, Kalevi 332 Holhouksesta vapaana, keskellä elämää: Kirkon asema valtiossa ja yhteiskunnassa. 97 (1992) Muuttuuko mikään? 106 (2001) Kjellberg, Seppo 334 Luthersk arbetsetik: Karikatyr och verklighet. 99 (1994) Knuutila, Jyrki 335 Ritualetyyppisen käsikirjan kirkollisten toimitusten keskiaikainen traditio Turun hiippakunnassa. 90 (1985) Regulat ia oienuxet: Vuonna 1549 annetut ohjeet avioliiton solmimisesta ja siinä elämisestä. 93 (1988) Avioliitto tutkimuksen kohteena ja välineenä. 96 (1991) Luomisteema läntisen tradition mukaisissa suomalaisissa vihkikaavoissa keskiajalta 1900-luvun lopulle. 96 (1991) Käytännöllisen teologian tarpeet tiedonhankinnassa. 108 (2003) Pyhän Olavin kirkollinen kunnioitus yksilön näkökulmasta. 110 (2005) Knuuttila, Simo 341 Eksegetiikka ja systemaattinen teologia: Huomioita modernista ruotsalaisesta keskustelusta. 89 (1984) Beati pauperes spiritu. 92 (1987) Uusia moraaliteologian ja etiikan kirjoja. 93 (1988) Aristoteleen teosten suomentamisesta. 95 (1990) Arvojen, vapauksien ja oikeuksien luettelo. 98 (1993) Luther ja Harnack. 105 (2000) Koistinen, Timo 347 Katsaus nykyiseen angloamerikkalaiseen uskonnonfilosofiaan. 101 (1996) Postmodernin teologian suuntauksia. 108 (2003) Kolehmainen, Taru 349 Isä meidän -rukouksen viidennen rukouksen vaiheet. 102 (1997) Komulainen, Jyri 350 Kun itä saapui länteen: Swami Vivekananda ja Chicagon uskontoparlamentti (1996) Kristologia hindulaisella maaperällä. 103 (1998) Mariaaninen hurskaus ekumeenisena haasteena: Esimerkkinä Lourdes. 105 (2000)

18 353 Mitä on uskontoteologia? 107 (2002) Komulainen, Matti 354 Vanhojen kirkkomaalausten teologisesta tutkimuksesta. 92 (1987) Kontio, Reijo 355 Teologia vapautuksesta. 90 (1985) Kopperi, Kari 356 Martti Luther ja sielun kuolemattomuuden ongelman kristillinen ratkaisu. 99 (1994) Kolmisäikeinen virka ja luterilainen teologia. 99 (1994) Kopperi, Marjaana 358 Arvot ja moraalin objektiivisuus. 99 (1994) Koskenniemi, Erkki 359 Sujuva suomenkieli vai asiallinen tarkkuus? Paavalin kirjeiden käännösehdotuksen kritiikkiä. 95 (1990) Mors turpissima crucis: Tutkija Jeesuksen ristin juurella. 100 (1995) Apostoli Paavalin vaiheita ennen kääntymystä. 106 (2001) Koskenvesa, Esko 362 Tuhkahautaus: Vieraasta tavasta osaksi uutta kristillistä perinnettä. 94 (1989) Kansanjuhla hoviväelle. 97 (1992) Koskinen, Hannu 364 Uskonnonopetuksen asema uskonnonvapauslain valmistelussa. 106 (2001) Kotila, Heikki 365 Pietas pro mortuis: Rukous kuolleiden puolesta varhaisessa kirkossa. 94 (1989) Ad opus novum sempiternum consilium : Augustinuksen oppi luomisesta. 96 (1991) Parhaan kykynsä mukaan : Eukaristisen rukouksen improvisoiminen. 99 (1994) Palvelusta pappeuteen: Viran kehittyminen varhaiskristillisessä kirkossa. 99 (1994) Ruotsin kirkon uusin messu: Mitä ehdotus Ruotsin kirkon uudeksi kirkkokäsikirjaksi 2000 kertoo? 107 (2002) Kirkolliskokous kirkollisten kirjojen uudistajana. 109 (2004) Spiritus Dei in naribus meis: Spiritualiteetin käsite aikamme uskonnollisuuden tulkkina. 110 (2005) Kotila, Markku 372 Juhlasta arkeen, arjesta juhlaan: Kriittisiä havaintoja käsikirjakomitean välimietinnön Jumalan kansan juhla ehtoollista koskevista uudistusehdotuksista. 97 (1992) Krapu, Jenni 373 Talonpojat papeiksi: Teologian ylioppilaat Kruus, Lauri ks. Hedman, Fride & Kruus, Lauri Kuikka, Martti T. 374 Kolme yhteiskuntaa kolme uskonnon opetussuunnitelmaa. 93 (1988) Kukkonen, Taneli 375 Välttämättömyys, vapaus ja viisaus arabialaisessa filosofiassa. 103 (1998) Kumpusalo, Esko ks. Niemelä, Kati & Virjo, Irma & Kumpusalo, Esko & Mattila, Kari Kunnas, Tarmo 376 Ranskalaiset ja uskonto. 102 (1997) Kuorikoski, Arto 377 Taide, ihminen, uskonto: Taiteilija Anna-Lea Kopperin haastattelu. 102 (1997) Spiritualiteetti, pyhä ja moderni kirkkoarkkitehtuuri. 110 (2005) Kurki-Suonio, Erkki 379 Virsikirjaehdotuksesta. 90 (1985) Kurtén, Tage 380 Kyrkans fyraårsberättelse och teologin. 90 (1985)

19 381 Basic propositions och förståelse av livsåskådningar. 96 (1991) Schleiermacher och Wittgenstein i samma båt? 109 (2004) Kuusimäki, Kalle 383 Jumalapuhe antiikissa: Myyttistä, poliittista vai luonnollista teologiaa? 106 (2001) Filosofinen terapia antiikissa: Filosofian terapeuttisen itseymmärryksen aatehistoriaa. 106 (2001) Kvist, Hans-Olof 385 Kristillinen rakkaus luterilaisen uskontulkinnan kokonaisyhteyksissä. 90 (1985) Ehtoollinen luterilaisten tunnustuskirjojen valossa. 91 (1986) Bergspredikan och kyrkornas fredsarbete. 91 (1986) Frågan om fri vilja ur existentiell och psykologisk synvinkel i luthersk kristendom. 92 (1987) Lokalförsamlingen i teologisk belysning. 94 (1989) Den systematiska teologin som universitetsdisciplin. 94 (1989) Taustanäkökohtia ajankohtaiseen vanhurskauttamista koskevaan refleksioon. 101 (1996) Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista: Taustaa ja arviointia. 101 (1996) Mitä hyötyä on ihmisen geenien kartoituksesta? Teologis-eettistä pohdintaa. 103 (1998) Apostolicitet och bot i ekumeniskt sammanhang. 110 (2005) Kähkönen, Antti 395 Näkökulmia saamenkieliseen virsikirjaan. 92 (1987) Kähkönen, Esko 396 Kristittyjen ja muslimien vuoropuhelu eurooppalaisessa tilanteessa. 104 (1999) Kärkkäinen, Veli-Matti 397 Neljännesvuosisata roomalaiskatolisen kirkon ja helluntailaisten kansainvälistä dialogia. 103 (1998) Helluntailainen identiteetti valinkauhassa. 104 (1999) Hengen voimassa maan ääriin saakka : Helluntailainen missiologia uuden vuosituhannen haasteiden edessä. 105 (2000) Kääriäinen, Kimmo 400 Tieteellisen ateismin kriittinen ja positiivinen tehtävä. 93 (1988) Tieteellinen ateismi Neuvostoliitossa. 95 (1990) Humanistinen elämänkatsomustieto: Mitä se on? 95 (1990) Tieteellisestä materialismista länsimaiseen materialismiin: Ateistisen ideologian murros entisessä Neuvostoliitossa. 97 (1992) Venäläisen kulttuurin murros. 102 (1997) Venäjän uskonnonvapauslaki ja uskonnollisten vähemmistöjen asema. 106 (2001) Köntti, Eija 406 Nuorisonvihkimys DDR:n kirkkojen ongelmana vuosina (1984) Laasonen, Pentti 407 Uusimman pietismintutkimuksen kysymyksiä. 90 (1985) Pietismi, herätysliikkeet ja sekularisaatio. 91 (1986) Kirkkohistorian opetuksesta lukiossa. 93 (1988) Raamatun ikuinen vaellus. 100 (1995) Vanhurskauttamisoppi ja Rooman kirkko luterilaisessa kontroverssiteologiassa 1600-luvulla. 101 (1996) Laato, Anni Maria 412 Jesus dog år 6000 vid den sjätte timmen. 104 (1999) Laato, Antti 413 Danielin kirjan ajoitus. 91 (1986) Tuhatvuotinen valtakunta: Kuinka Ilm 20:1 6 on tulkittava? 93 (1988) Antimonarkismen och den ideale David. 93 (1988) Paavalin käsitys perisynnistä Room. 5:12:n valossa. 93 (1988) Kirkkoraamattu ja/vai uskontohistoriallinen dokumentti? 96 (1991) Loogiset mahdolliset maailmat Raamatun historian tutkimuksessa. 101 (1996)

20 Laato, Timo 419 Att göra lagen enligt Gal 3, (1992) Lahti, Pirkko 420 Jumala on ihmisessä: Kontrollista vapauteen. 106 (2001) Lahtinen, Tuomo 421 Pakanallisesta rituaalista kirkolliseksi hautausmuodoksi: Sata vuotta polttohautauksen historiaa Suomessa. 94 (1989) Laine, Esko M. 422 Sosiaalihistoriallinen näkökulma pietismintutkimuksessa. 97 (1992) Hattujen sota ja Suomen papisto (I): Tie sotaan. 101 (1996) Hattujen sota ja Suomen papisto (II): Sodan julistuksesta miehistyskauden alkuun. 101 (1996) Kulttuuri, politiikka ja yhteiskunta Teologisen Aikakauskirjan lehdillä sotavuosina (1997) Viljo Mömmö ja Jumalan valtakunta: Mikrohistoriallinen näkökulma teologiaan ja kirkkoon 1910-luvun Suomessa. 104 (1999) ks. myös Huhta, Ilkka & Laine, Esko M. & Nokelainen, Mika Laine, Minna 427 Jeesuksen veljet ja sisaret. 108 (2003) Laine, Tuija 428 Johannes Gezelius vanhemman katekismus ja sen lähteet. 98 (1993) Kirkkohistorian tutkimus haasteena kirjastoille ja arkistoille. 108 (2003) Kadotuksen pelko englantilaisperäisessä hartauskirjallisuudessa ja 1700-luvuilla Suomessa. 110 (2005) Laitila, Teuvo 431 Jacob Wilhelm Hauer ja Saksalainen uskonliike ajan hengen ilmentäjinä kansallissosialistisessa Saksassa. 89 (1984) Jumalan ruoskat, Luther, osmanit ja islam. 89 (1984) Yksin uskosta? Ekumeeninen patriarkka Kyrillos I Loukaris ( ) ja eurooppalainen suurvaltapolitiikka. 91 (1986) Ymmärtävän uskontotieteen perusteita: Mircea Eliade ( ) in memoriam. 91 (1986) P. Nikolaos Ihmeidentekijä ja legendan todellisuus. 92 (1987) Kilohintaansa arvokkaampaa: Eläin ja ihminen juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa. 96 (1991) Uskonto, politiikka ja nationalismi: Kirkkojen yhteisymmärryksen ja dialogin ongelmia Itä- ja Väli- Euroopan historian valossa. 98 (1993) Vanhauskoisuus: Venäjän kirkon 1600-luvun hajaannuksen taustahistoria ja alkuvaiheet. 100 (1995) Islam: Mitä kuoleman jälkeen. 101 (1996) Laitinen, Jorma 440 Häpeän ja syyllisyyden käsitteet: Kieli- ja uskonnonfilosofisia näkökohtia. 107 (2002) Jumala olemassaolon todistuksena vai läsnäolon totuutena? 110 (2005) Lakiehdotus 442 Uskonnonvapauslaki. 106 (2001) Laki perusopetuslain 13 :n muuttamisesta. 106 (2001) Laki lukiolain 9 :n muuttamisesta. 106 (2001) Laki kirjanpitolain 1 luvun 1 :n muuttamisesta. 106 (2001) Hautaustoimilaki. 106 (2001) Lampinen, Tapio 447 Valtiollinen saarna. 89 (1984) Käsikirjakomitean ehdotukset ja seurakunnan työntekijöiden odotukset ja käytännöt. 97 (1992) Larjo, Lassi 449 Totena pitämisen moodit: Tietämisen ja uskomisen funktiosta Kantin filosofiassa. 108 (2003)

21 Lassila, Olli-Pekka 450 Ateismin eettinen perustelu Sartren ajattelussa. 92 (1987) Latvus, Kari 451 Tekstin yhtenäisyys eksegeettisenä ja hermeneuttisena kysymyksenä (Joos 1). 95 (1990) Jumala vihastui. 98 (1993) Lauha, Aila 453 Teologinen Aikakauskirja sotien välisenä aikana (1997) Syyttömyyden taakka: Suomen luterilainen kirkko ja sotasyyllisyys. 104 (1999) Lauha, Risto 455 Onko Pentateukin lähdeteoria vanhentunut? 89 (1984) Teologiaa vai hoviteologiaa? Korreferaatti Timo Veijolan alustukseen. 91 (1986) [Vastaus Veijolan tekstiin 91 (1986) ] 457 Klemens Aleksandrialaisen kirje ja Markuksen salainen evankeliumi. 92 (1987) Markuksen salaisen evankeliumin suhde kanonisiin evankeliumeihin. 92 (1987) Jahve-monoteismin synty ja kehitys. 102 (1997) Takaisin talkoisiin. 106 (2001) Be a Man in the Streets and a Jew at Home? Debatt om religionsfrihet i 106 år i Teologisk Tidskrift. Satakuusi vuotta uskonnonvapauskeskustelua Teologisessa Aikakauskirjassa. 106 (2001) Auringonkierto Teologista Aikakauskirjaa. 107 (2002) Mistä tuli Israel? Arkeologian vastaus. 107 (2002) Tienavaaja: Raija Sollamo 60 vuotta. 107 (2002) Uskonnonvapauslaki vai kirkkolaki? Religionsfrihetslag eller kyrkolag? 108 (2003) Virolais-suomalainen yhteistyö. Eesti-soome koostöö. 108 (2003) Launis, Kati 467 Kivenheittäjiä ja langenneita naisia: Raamatun ja Den Fallna -romaanin kytköksiä. 106 (2001) Launonen, Hannu 468 Raamatun runoudesta. 96 (1991) Laurikainen, K. V. 469 Tieto ja usko. 89 (1984) Kvanttifysiikka, filosofia ja Jumala-kuva. 94 (1989) Mitä atomiteorian komplementäärisyys merkitsee? 101 (1996) 1 8. Laurila, Aarne 472 Kansalaiset valtiossa ja kansalaiset kirkossa. 97 (1992) Lehmijoki-Gardner, Maiju 473 Uskontojen historia, historia uskonnoissa: Professori Jaroslav Pelikanin haastattelu. 103 (1998) Maailmallisia pyhimyksiä: Maallikkodominikaanien toiminnallinen hengellisyys myöhäiskeskiajan Italiassa. 104 (1999) Lehtinen, Torsti 475 Paradoksin käsite Søren Kierkegaardin ajattelussa. 102 (1997) Lehtiö, Pirkko 476 Haasteita tämän päivän teologialle. 95 (1990) Maallikko ja jumalanpalvelus. 97 (1992) Ei enää vaikenemista, ei enää salaisuuksia: Kristillinen usko ja elämä Aasian naisten näkökulmasta. 104 (1999) Lehtonen, Risto 479 Teologia kirkon palvelijana: Odotuksia ja kysymyksiä. 95 (1990) Lehtonen, Tommi 480 Filosofisia huomautuksia käsitykseen tahdosta. 99 (1994) Sovinnontahdon logiikkaa. 99 (1994) Moraaliset ja juridiset aspektit uskonnollisissa opeissa: Huomioita uskonnonfilosofisesta tutkimuksesta. 101 (1996) Keskustelu ilmoituksesta: Uusia uskonnonfilosofian alan kirjoja. 102 (1997) Sovinto ja sovitus teologisina käsitteina. 110 (2005)

22 Lehtonen, Ulla 485 Colat alius Deum, alius Iovem! Interpretatio Christiana apologetica Tertullianuksella. 101 (1996) Lehtovuori, Eeva 486 Ja tämä on teille merkkinä Näkökulmia Michel Tournierin myyttisten romaanien semiotiikkaan. 95 (1990) Leino, Pekka 487 Kirkkolaki kirkon hallintolakina. 106 (2001) Oikeus ja uskonnoton. 107 (2002) Rekisteröity parisuhde ja kirkko. 108 (2003) Kirkko ja perusoikeudet. 109 (2004) Leivonen, Johannes 491 Kirkkolakiehdotuksen yleisesittelyä. 94 (1989) Lempiäinen, Pentti 492 Kädestä suuhun: Ehtoollistapahtuman tarkastelua. 94 (1989) Jouluvirsien teologiaa. 97 (1992) Leppä, Heikki 494 Apostolien teot malmio vai luonnonsuojelualue? 108 (2003) Leppä, Outi 495 Aapeli Saarisalo Uuden testamentin tulkitsijana. 97 (1992) Varhaiset kristilliset kirjoittajat ja pseydonymiteetti. 106 (2001) Liehu, Heidi 497 Raamatunkäännös kirjallisena teoksena. 95 (1990) Kierkegaard vapauden filosofina. 95 (1990) Liljeqvist, Matti 499 Vaihtoehtoisen raamatunkäännöksen arviointia. 95 (1990) Lindblad, Per 500 Hyvinvointia, tarpeiden tyydytystä ja valinnan vapautta. 104 (1999) Lindfelt, Mikael 501 Livsåskådningsförståelse: Frågor kring öppenhet, funktion och existentiell relevans uttryckt genom några kvinnliga forskares resonemang. 110 (2005) Lindgren, Juhani 502 Kolmiyhteinen Jumala ja hänen vanhurskautensa. 95 (1990) Kristinuskon leviäminen: Kenneth Scott Latouretten lähetysajattelun yksi peruskysymys. 96 (1991) Lähetyksen uudelleenajattelua: Re-Thinking Missions 1932 ja sen teologia. 98 (1993) Lindstedt, Jouko 505 Pyhän Kyrilloksen kielipolitiikka. 92 (1987) Lipponen, Sami 506 Nationalism, etik och livsåskådning: Om den kulturellt konstruerade självbilden hos oss och de andra. 110 (2005) Litzen, Veikko 507 Keisari Konstantinus ja valkeuden juhla. 92 (1987) Lohi, Seppo 508 Lars Levi Laestadius (2000) Avaintenvalta lestadiolaisessa liikkeessä. 108 (2003) Loimaranta, L. K. 510 Matteus 19:30 20:16: Kiastinen tekstianalyysi. 97 (1992) Loretz, Oswald 511 Rechtfertigung aus der Perspektive altorientalischer und alttestamentlicher juristischer Terminologie. 105 (2000) Louhivuori, Mikko 512 Izbet Sartasta Deir Allaan: Kirjoitustaito ja VT:n tutkimus. 89 (1984)

23 Lundgren, Svante 513 Option for the poor hos Gustavo Gutiérrez och Leonardo Boff. 95 (1990) Från mångfald till sönderfall? Judisk teologi i dagens USA. 103 (1998) Non-teistisk judendom. 105 (2000) Judar och muslimer i dagens Frankrike. 107 (2002) Amerikansk reformjudendom mellan liberalism och tradition. 109 (2004) Luoma, Tapio 518 Teologia ja luonnontieteet Thomas F. Torrancen ajattelussa. 102 (1997) Luomanen, Petri 519 Tuomaan evankeliumi itsenäinen vai ei? Mt:n ja Lk:n suhde Tuom. ev:n lauselmiin 32 33, 43 45, (92 94, 65 66). 100 (1995) Kaste ja Abrahamin lapset: Kasteen merkitys Matteuksen seurakunnassa. 100 (1995) Vanhurskaus Matteuksen evankeliumissa: Näkökohtia luterilaisten ja roomalaiskatolisten Yhteiseen julistukseen vanhurskauttamisopista. 103 (1998) Nasaretilaisten historia. 107 (2002) Starkin ja Bainbridgen uskontoteorian mahdollisuudet varhaiskristillisyyden tutkimuksessa. 109 (2004) ks. myös Myllykoski, Matti & Luomanen, Petri Luoto, Valtter 524 Teologian tehtävä ja tärkeät teemat. 95 (1990) Valtion suhde uskontoon ja uskonnollisiin yhteisöihin. 97 (1992) Tasavertaistaako uusi laki uskonnollisten yhdyskuntien aseman? 106 (2001) Luukkanen, Arto 527 Neuvostovaltion uskonto/kirkkopolitiikka leninistisen tradition valossa. 96 (1991) Luukkanen, Tarja-Liisa 528 Teologinen Aikakauskirja ja tieteet (1997) Kuka määrittelee kristillisyyden? J. V. Snellmanin näkemys uskonnollisesta auktoriteetista. 104 (1999) Ylioppilaiden tieteellinen oppineisuus Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa (2005) Luz, Ulrich 531 Jeesus-traditiot ja Jeesus-kertomus Matteuksen evankeliumin valossa. 97 (1992) Löytty, Olli 532 Pakanuuden merkitystä metsästämässä: Suomalaisen lähetyskirjallisuuden pakanuuden kuvauksista. 107 (2002) Malkavaara, Mikko 533 Itä-Euroopan luterilaiset ja luterilainen yhteysliike maailmansotien välisenä aikana. 98 (1993) Luterilaisen maailmanpalvelun kehityslinjat: Amerikkalaisten avustustoiminnasta kansainväliseksi kehitystyöjärjestöksi. 99 (1994) Malmivaara, Jukka 535 Väärentämätön rakkaus ja todellinen usko. 92 (1987) 1 3. Mannermaa, Tuomo 536 Diakonia elettynä sovituksena. 89 (1984) Eksegetiikka, teologia ja kirkon oppi. 90 (1985) Lauri Haikolalle. 92 (1987) Luterilainen ehtoollisoppi vanhurskauttamisopin näkökulmasta. 94 (1989) Paavalin kirjeiden suomennoksen filosofis-teologinen lähtökohta. 95 (1990) Musiikin teologiasta: Teesejä ja toivomuksia. 96 (1991) Uskonto olkoon uskontoa: Teinosen teologian perusintentioista. 99 (1994) Sana ja kuva, eleet ja riitti: Kasualiat julistavina toimituksina. 101 (1996) ks. myös Huovinen, Eero & Mannermaa, Tuomo Manninen, Juha 544 Hegelin koulukunnan hajoamisen ensi vaiheet 1830-luvulla: Uskonnonfilosofinen kiista ja sen seuraamuksia. 90 (1985)

STKS:N KIRJA-ALE. Tiedekirjassa (Kirkkokatu 14) 10.11 31.12. 2008

STKS:N KIRJA-ALE. Tiedekirjassa (Kirkkokatu 14) 10.11 31.12. 2008 STKS:N KIRJA-ALE Tiedekirjassa (Kirkkokatu 14) 10.11 31.12. 2008 Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran varastokirjojen ja ylimääräisten arkistokappaleiden poistomyynti. Täydennä käsikirjastoa kotona/seurakunnassa!

Lisätiedot

MISSIOLOGIA OPPIAINEIDEN VÄLISENÄ TUTKIMUSALANA - VALIKOITU LUETTELO TEOLOGISISTA OPINNÄYTTEISTÄ 1984-2011 KEVÄT (TÄYDENTYY)

MISSIOLOGIA OPPIAINEIDEN VÄLISENÄ TUTKIMUSALANA - VALIKOITU LUETTELO TEOLOGISISTA OPINNÄYTTEISTÄ 1984-2011 KEVÄT (TÄYDENTYY) 1 MISSIOLOGIA OIAINEIEN VÄLISENÄ TTKIMSALANA - VALIKOIT LETTELO TEOLOGISISTA OINNÄYTTEISTÄ 1984-2011 KEVÄT (TÄYENTYY) Missiologian intressin näkökulmasta valikoiden tehty luettelo opinnäytteistä - koonnut

Lisätiedot

Synodaalikokouksen pöytäkirja 2. Liitteet 5

Synodaalikokouksen pöytäkirja 2. Liitteet 5 Sisällys Synodaalikokouksen pöytäkirja 2 Liitteet 5 Synodaalikokouksen osanottajat Synodaalikokouksen ohjelma Piispa Eero Huovisen saarna Muistosanat vainajista Dos. Antti Raunion esitelmä Kanavien alustukset

Lisätiedot

HERÄÄ, SINÄ JOKA NUKUT

HERÄÄ, SINÄ JOKA NUKUT HERÄÄ, SINÄ JOKA NUKUT Osmo Tiililän käsitys kasteessa saatavasta uskosta ja sen uudistumisesta Joensuun yliopisto, teologinen tiedekunta Läntisen teologian laitos Pro-gradu Kevät 2007 Systemaattinen teologia

Lisätiedot

ORTODOKSINEN ETIIKKA JA DOGMATIIKKA

ORTODOKSINEN ETIIKKA JA DOGMATIIKKA JYRKI HÄRKÖNEN ORTODOKSINEN ETIIKKA JA DOGMATIIKKA EETTISEN AJATTELUN JA OPILLISEN PERINNÖN RIKKAUTTA ORTODOKSISESSA KIRKOSSA Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto SISÄLLYS Johdanto.........................

Lisätiedot

Vastakkainasettelusta yhteyteen

Vastakkainasettelusta yhteyteen Vastakkainasettelusta yhteyteen Luterilaiset ja roomalaiskatolilaiset viettävät yhdessä reformaation muistoa 2017 Vastakkainasettelusta yhteyteen Luterilaiset ja roomalaiskatolilaiset viettävät yhdessä

Lisätiedot

Spiritualiteetti ja pastoraalinen johtaminen seurakuntaliitoksessa

Spiritualiteetti ja pastoraalinen johtaminen seurakuntaliitoksessa l 1 Spiritualiteetti ja pastoraalinen johtaminen seurakuntaliitoksessa Ylemmän pastoraalitutkinnon tutkielma Toukokuu 2012 Aino Vesti 2 ESIPUHE 3 1. JOHDANTO 1.1. Seurakuntaliitosten taustaa ja ohjeita

Lisätiedot

KUOPION ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN KIRJASTO

KUOPION ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN KIRJASTO KUOPION ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN KIRJASTO Teoksen nimi Tekijä/tekijät Ilmestymisvuosi ISSN ISBN Kustantamo Painopaikka Sivumäärä Kappalemäärä Koodi Ihmeidentekijä aikanamme 1989 Ristin Voitto Ry A1A 1.

Lisätiedot

D iakonian. tutkimus

D iakonian. tutkimus 1 2008 D iakonian tutkimus Diakonian tutkimus -aikakauskirjan toimitus Päätoimittaja Diakonian yliopettaja, professori (Tallinna),dosentti Kari Latvus kari.latvus@diak.fi, puhelin 0400-9799 21 Päätoimittaja

Lisätiedot

GLADIOLUS. Sleyn teologinen verkkojulkaisu 2/ 2014. Nuorta teologiaa

GLADIOLUS. Sleyn teologinen verkkojulkaisu 2/ 2014. Nuorta teologiaa GLADIOLUS Sleyn teologinen verkkojulkaisu 2/ 2014 Nuorta teologiaa L atinankielinen nimi Gladiolus tarkoittaa pikku miekkaa. Nimi muistuttaa Jumalan sanan miekasta. Jumalan sana luo Kirkon ja pitää sitä

Lisätiedot

näköala-utsikt 4/2006 4/2006

näköala-utsikt 4/2006 4/2006 näköala-utsikt SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO 4/2006 EKUMENISKA RÅDET I FINLAND näköala-utsikt 4/2006 SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO EKUMENISKA RÅDET I FINLAND 4/2006 Julkaisija / Utgivare Suomen ekumeeninen

Lisätiedot

Tässä numerossa. 66 Perustalla 67 Pääkirjoitus 68 Artikkelit 100 Kirjoja 105 Meiltä ja muualta 111 Sanan selitystä

Tässä numerossa. 66 Perustalla 67 Pääkirjoitus 68 Artikkelit 100 Kirjoja 105 Meiltä ja muualta 111 Sanan selitystä Jeesus kysyi opetuslapsiltaan: Kuka minä teidän mielestänne olen? Simon Pietari vastasi: Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle: Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle

Lisätiedot

näköala-utsikt 2/2003

näköala-utsikt 2/2003 näköala-utsikt 2/2003 SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO EKUMENISKA RÅDET I FINLAND näköala-utsikt 2/2003 SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO Julkaisija / Utgivare Suomen ekumeeninen neuvosto Ekumeniska rådet i Finland

Lisätiedot

"Olemmeko maan mauton suola?" Musiikkituottaja Timo Ruottinen:

Olemmeko maan mauton suola? Musiikkituottaja Timo Ruottinen: ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI www.ort.fi /analogi 3 HAMINAN, HÄMEENLINNAN, KOTKAN, LAHDEN, LAPPEENRANNAN, TAMPEREEN JA TURUN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT 27.5.2010 2010 Musiikkituottaja Timo Ruottinen: "Olemmeko

Lisätiedot

Ystävyyttä ja. Patriarkka Bartolomeos Suomessa. Esittelyssä FILANTROPIA Lähetystä ja kehitysyhteistyötä ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI

Ystävyyttä ja. Patriarkka Bartolomeos Suomessa. Esittelyssä FILANTROPIA Lähetystä ja kehitysyhteistyötä ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI www.ort.fi/analogi 4 2013 HAMINAN, HÄMEENLINNAN, KOTKAN, LAHDEN, LAPPEENRANNAN, TAMPEREEN JA TURUN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT 24.10.2013 Esittelyssä FILANTROPIA Lähetystä ja

Lisätiedot

Evankelinen liike kirkossa ja yhteiskunnassa 1944 1963

Evankelinen liike kirkossa ja yhteiskunnassa 1944 1963 Teemu Kakkuri Evankelinen liike kirkossa ja yhteiskunnassa 1944 1963 Aktiivinen uudistusliike ja konservatiivinen sopeutuja Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Education,

Lisätiedot

SISARENPOIKA. Paavalin synodi tiedottaa Paulussynoden meddelar 1/2004 SYSTERSONEN

SISARENPOIKA. Paavalin synodi tiedottaa Paulussynoden meddelar 1/2004 SYSTERSONEN SISARENPOIKA Paavalin synodi tiedottaa Paulussynoden meddelar 1/2004 SYSTERSONEN 1 Pääsevätkö naispappeuden hyväksyjät taivaaseen? Juha Muukkonen Pastori, päätoimittaja Tornio Sen, joka tahtoo pelastua,

Lisätiedot

SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA

SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA Jorma Selovuori 26.1.2000 SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA Johdanto Tässä kirjallisuusluettelossa on erilaisista tietokannoista ja muista lähteistä kerättyä Snellmankirjallisuutta; tutkimuksia, artikkeleita, kuvauksia,

Lisätiedot

Fides 6-7/2012 (11.5.) Tässä lehdessä. Kunnioittakaa vanhuksia 1/3 s. 10

Fides 6-7/2012 (11.5.) Tässä lehdessä. Kunnioittakaa vanhuksia 1/3 s. 10 Julkaisija: Katolinen tiedotuskeskus Pyhän Henrikin aukio 1 B 00140 Helsinki Fides 6-7/2012 (11.5.) Katolinen hiippakuntalehti. Katolskt stiftsblad. 75. vuosikerta. ISSN 0356-5262. Tässä lehdessä TOIMITUKSELTA

Lisätiedot

Kirkko Suomessa 850 vuotta Kyrkan i Finland 850 år

Kirkko Suomessa 850 vuotta Kyrkan i Finland 850 år Kirkko Suomessa 850 vuotta Kyrkan i Finland 850 år Kristillisten kirkkojen juhlavuosi De kristna kyrkornas jubileumsår 2005 SUOMEN EV.LUT. KIRKON KESKUSHALLINTO SARJA C 2006:1 Kirkko Suomessa 850 vuotta

Lisätiedot

Ortodoksisen uskontokasvatuksen tutkimuskenttä

Ortodoksisen uskontokasvatuksen tutkimuskenttä Ortodoksisen uskontokasvatuksen tutkimuskenttä Pekka Metso Uskontokasvatus murroksessa? Ortodoksisessa kirkossa perheellä on keskeinen sija uskonnollisessa kasvatuksessa. Perheestä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Toimittaneet Elina Korhonen ja Riikka Närhi. Uskonnot. ja seksuaalisuus. Toimittanut Elina Korhonen. Väestötietosarja 24

Toimittaneet Elina Korhonen ja Riikka Närhi. Uskonnot. ja seksuaalisuus. Toimittanut Elina Korhonen. Väestötietosarja 24 Toimittaneet Elina Korhonen ja Riikka Närhi Uskonnot ja seksuaalisuus Toimittanut Elina Korhonen Väestötietosarja 24 3 Väestötietosarja 24 Toimittajat: Elina Korhonen ja Riikka Närhi Tilastot: Heikki Laakkonen

Lisätiedot

Positiivista jännitystä s. 4

Positiivista jännitystä s. 4 Ortodoksinen seurakuntalehti ANALOGI TAMPEREEN, TURUN JA HÄMEENLINNAN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT 7.4.2006 22006 Kirkkoneuvos Risto Ikäheimo kokee Positiivista jännitystä s. 4 ANALOGI 2/2006 TAMPERE 12 15

Lisätiedot

Suomen Ekumeeninen Neuvosto. Ekumeniska Rådet i Finland. Toimintakertomus 2007 Verksamhetsberättelse

Suomen Ekumeeninen Neuvosto. Ekumeniska Rådet i Finland. Toimintakertomus 2007 Verksamhetsberättelse Suomen Ekumeeninen Neuvosto Ekumeniska Rådet i Finland Toimintakertomus 2007 Verksamhetsberättelse 1 2 3 4 5 Toimintakertomus 2007 Verksamhetsberättelse Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisuja s publikationer

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset. helsinki 1/04. Onnea matkaan Espoo. Hiippakuntadekaani Kai Peltonen. Namibia-yhteistyö laajenee

Hiippakuntauutiset. helsinki 1/04. Onnea matkaan Espoo. Hiippakuntadekaani Kai Peltonen. Namibia-yhteistyö laajenee Hiippakuntauutiset helsinki 1/04 1 Onnea matkaan Espoo Hiippakuntadekaani Kai Peltonen Namibia-yhteistyö laajenee P IISPAN PIISI Samalla asialla Vantaalaisen piispantarkastuksen aikana 1997 kiiteltiin

Lisätiedot

2/2008. Onko monoteismi välttämättä ehdottomuutta? Jokainen meistä uskottelee itselleen vankkaa perustaa. s.4

2/2008. Onko monoteismi välttämättä ehdottomuutta? Jokainen meistä uskottelee itselleen vankkaa perustaa. s.4 kyyhkynen 2/2008 Jokainen meistä uskottelee itselleen vankkaa perustaa. s.4 Onko monoteismi välttämättä ehdottomuutta? Teologian ylioppilaiden kulttuurilehti 156. vuosikerta kyyhkynen 1/2008 - Teologian

Lisätiedot

FIDES. Pyhiinvaellus Roomaan s. 8. Paavin viesti paastonajalle s. 7. Uusia kardinaaleja helmikuussa s.4. Etiikka ja markkinatalous seminaari s.

FIDES. Pyhiinvaellus Roomaan s. 8. Paavin viesti paastonajalle s. 7. Uusia kardinaaleja helmikuussa s.4. Etiikka ja markkinatalous seminaari s. Uusia kardinaaleja helmikuussa s.4 Etiikka ja markkinatalous seminaari s.11 Maailman rukouspäivä s.12 FIDES KATOLINEN HIIPPAKUNTALEHTI KATOLSKT STIFTSBLAD CATHOLIC DIOCESAN MAGAZINE No. 2 14.2.2014 Paavin

Lisätiedot

ANTIIKIN KULTTUURIN POHJOINEN ULOTTUVUUS Suomalaisia kirjoituksia antiikin jälkivaikutuksesta 1887-1998 Bibliografia

ANTIIKIN KULTTUURIN POHJOINEN ULOTTUVUUS Suomalaisia kirjoituksia antiikin jälkivaikutuksesta 1887-1998 Bibliografia ANTIIKIN KULTTUURIN POHJOINEN ULOTTUVUUS Suomalaisia kirjoituksia antiikin jälkivaikutuksesta 1887-1998 Bibliografia Juha Kotipelto Oulun yliopisto Taideaineiden ja antropologian laitos 1999 SISÄLTÖ Aluksi...

Lisätiedot

EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA

EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA Sanomalehtiyliopisto syksy 2010 EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA 1 JULKAISU No 33 Avoin yliopisto 2 EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA 3 Sanomalehtiyliopisto syksy

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Verksamhetsberättelse

Toimintakertomus 2005 Verksamhetsberättelse Toimintakertomus 2005 Verksamhetsberättelse Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja s publikationer LXXVIII Kuvat Kansi Ekumeeninen kulkue Oulun kirkkopäivillä 28.5. Lippua tuulessa tukevat Perry Johansson,

Lisätiedot