TEOLOGINEN AIKAKAUSKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEOLOGINEN AIKAKAUSKIRJA"

Transkriptio

1 TEOLOGINEN AIKAKAUSKIRJA TEOLOGISK TIDSKRIFT Hakemisto Register Vuosikerrat Årgångarna Laatinut Redigerat av Minna Ahokas

2

3 Alkusana Teologisella Aikakauskirjalla on ilo lähettää tilaajilleen uusi, vuosikerrat ja vuodet käsittävä hakemisto. Näiden kahdenkymmenenkahden vuoden aikana lehti on julkaissut yhteensä 4187 kirjoitusta, joista 990 Kirjoituksia/Uppsatser-osastossa, 458 Katsauksia ja keskustelua / Överblick och diskussion (aik. Ajan varrelta / Ur samtiden) -osastossa ja 2739 Kirjallisuutta/ Litteratur-osastossa. Sivuja näihin vuosikertoihin mahtuu Teologisen Aikakauskirjan edellinen hakemisto julkaistiin vuonna Tämä Raili Pentin laatima hakemisto käsitti lähes kolmenkymmenen vuoden aineiston eli vuosikerrat vuosilta Tuona ajanjaksona ajanjaksona lehti julkaisi 986 artikkelia, 1615 kirja-arvostelua ja 103 muuta kirjoitusta. Uuden hakemiston laatiminen tuli ajankohtaiseksi jo bibliografisten tarpeiden vuoksi, mutta erityisesti siksi, että suomalainen yliopistoteologia on kasvattanut volyymiaan huomattavasti ja sen painopisteet ovat muuttuneet. Hakemiston käyttäjä huomannee pian, miten lehden Teologinen Aikakauskirja on heijastanut akateemisen maailman mullistuksia. Uusi hakemisto on kolmiosainen. Ensimmäisessä osassa on luetteloitu kaikki lehdessä ilmestyneet kirjoitukset osastoittain siten, että Kirjoituksia/Uppsatser-osaston ja Katsauksia ja keskustelua / Överblick och diskussion (aik. Ajan varrelta / Ur samtiden) -osaston kirjoitukset on numeroitu kirjoittajan nimen ja Kirjallisuutta/Litteratur-osaston kirjoitukset arvosteltavan teoksen tekijän nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Toinen osa on kirjoittajahakemisto ja kolmas osa yksityiskohtainen asiasana- ja henkilöhakemisto. Kirjoituksia ei ole edellisen hakemiston tapaan luetteloitu tieteenaloittain. Viimeksi kuluneen neljännesvuosisadan aikana Teologinen Aikakauskirja on muuttunut päätoimittajan yksin ylläpitämästä lehdestä viiden (väliin kuudenkin) hengen toimitustiimin tuottamaksi julkaisuksi. Lehden ulkoasua uusittiin ensimmäisen kerran radikaalisti vuonna 1984 ja uudelleen vuosina 1994 ja Koneella ja jopa kynällä kirjoitettujen käsikirjoitusten latominen kirjapainossa on vaihtunut vähitellen täysin sähköiseen aineistonkäsittelyyn. Lehti on taitettu toimituksessa 1990-luvun lopulta lähtien. Teologinen Aikakauskirja on tieteellistä arviointikäytäntöä noudattava julkaisu. Tähän niin kutsuttuun referee-käytäntöön siirryttiin johdonmukaisesti vuonna 1997, mutta jo sitä ennen pyydettiin toimituksen harkinnan mukaan asiantuntija-arvioita lehdelle lähetetyistä kirjoituksista. Hakemiston kattamana aikana Teologisella Aikakauskirjalla on ollut viisi päätoimittajaa: Eero Huovinen ( ), Juha Seppo ( ), Markku Heikkilä ( ), Risto Lauha ( ) ja Martti Nissinen (vuodesta 2004). Lehden toimittajina ovat olleet Risto Saarinen ( ), Martti Nissinen ( ), Matti Myllykoski ( ), Petri Järveläinen ( ), Esko M. Laine (vuodesta 2002) ja Virpi Mäkinen (vuodesta 2004). Toimituksen sihteereinä ovat toimineet Liisa Riikonen ( ), Anni Tsokkinen ( ), Tiina Talvitie ( ), Minna Mäkelä (1991), Tatu Kuoppala ( ), Anna Huotari ( ), Kaisa Lahti (os. Iso-Herttua, ), Minna Ruuttunen ( ), Johanna Lappalainen (2004) ja Riikka Tuori (vuodesta 2005). Lehden taitosta ovat huolehtineet Tatu Kuoppala ( ), Tero Tyni ( ), Eeva-Kaisa Rossi (os. Kettunen, ) ja Christian Seppänen (vuodesta 2004). Lausun lämpimät kiitokset hakemiston laatijalle, teol. maist. Minna Ahokkaalle, ripeästä ja huolellisesta työstä. Hakemiston tekoon on saatu taloudellista tukea Suomen Akatemialta. Helsingissä 8. toukokuuta 2006 Martti Nissinen päätoimittaja

4 4

5 Sisällys Alkusana 3 Kirjoituksia Uppsatser ( ) 7 Ajan varrelta Ur samtiden ( ) Katsauksia ja keskustelua Överblick och Diskussion ( ) 8 Kirjallisuutta Litteratur ( ) 55 Kirjoittajat Asiasana- ja henkilöhakemisto

6 6

7 Kirjoituksia Uppsatser ( ) Aalto, Sirpa 1 Lutherin käsitys naisesta Genesis-luentojen ( ) alkutilaopin mukaan. 93 (1988) Aaltonen, Tapio 2 Jumalanpalveluksen sidonnaisuus ja vapaus. 97 (1992) Aarma, Liivi 3 Viron talonpoikaisväestön lukutaito 1700-luvun lopulta 1860-luvulle. 109 (2004) Aejmelaeus, Anneli 4 Vanhan testamentin käyttö Matteuksen evankeliumissa Mt 21: (1986) Herran palvelija Septuagintassa ja kristillisessä tulkintatraditiossa. 92 (1987) Usko, toivo ja semantiikka: Septuagintan psalmien kielestä ja sen vaikutuksesta Paavaliin. 109 (2004) Abrahamin lapsia, vai Jumalan? Näkökulmia Paavalin argumentaatioon Gal (2004) Aejmelaeus, Lars 8 Luukas ja Paavalin kirjeet. 89 (1984) Luukas ja Lukianoksen näkemys ihannehistorioitsijasta. 90 (1985) Eksegetiikan haaste kirkon opille. 90 (1985) Kaanon historian ja teologian näkökulmasta. 91 (1986) Pääsiäissanoman perustukset. 92 (1987) Joulun satu ja sanoma Uuden testamentin tekstien kriittisen tutkimuksen valossa. 92 (1987) Taivasten valtakunnan eunukit (Matt 19:12). 96 (1991) Ristinteologinen näkökulma kaunokirjallisuuteen ja elämään. 96 (1991) Apostolien teot kaunokirjallisena tuotteena. 98 (1993) Kristillisen virkateologian lähtökohdat Uudessa testamentissa. 99 (1994) Tårebrevet och Plutarkhos: Paulus självskryt i Tårebrevet (2. Kor ) jämfört med Plutarkhos regler för det rätta sättet att berömma sig själv. 101 (1996) Ahlqvist, Agneta 19 Ett bidrag till eccleasiaikonografin i senantik tid: S. Maria Maggiore i Rom. 96 (1991) Aho, Arvo 20 Teologiasta, rakkaudella. 95 (1990) Ahonen, Risto A. 21 Helluntailiikkeen synty ja siihen vaikuttaneet tekijät. 92 (1987) Evankelikaalinen ja karismaattinen liike kansainvälisinä virtauksina ja niiden suhde suuriin tunnustuksellisiin kirkkoihin. 98 (1993) Fundamentalismi yleisuskonnollisena ilmiönä. 98 (1993) ELCA:n keskustelu viran rakenteesta. 99 (1994) Kirkon identiteetti ja lähetys. 100 (1995) Airaksinen, Timo 26 Oikeuksien lajit ja olemassaolo: Perusoikeuskomitean mietinnön filosofista tarkastelua. 98 (1993) Alhonsaari, Antti 27 Kirkko ja kulttuuri: pohdintaa samoista vanhoista kysymyksistä. 102 (1997) Altnurme, Riho 28 Usuteadusline Ajakiri (2003) Annala, Pauli 29 Seimen ja alttarin välinen suhde Franciscuksen joulunteologiassa. 92 (1987) Franciscus Assisilainen lähetystyön historian uusi käänne. 96 (1991) Luomisuskon tulkinta Chartres n koulun Timaios-kosmologiassa ja sistersiläisessä spiritualiteetin teologiassa. 96 (1991) Olemismetafysiikan ja tiedonmetafysiikan suhde Theodoricus Chartreslaisen filosofiassa. 98 (1993)

8 33 Fransiskaaninen kilvoitustie. 100 (1995) Ihme köyhän miehen lottovoitto. 103 (1998) Sitoutumisen hinta: Mystisen kokemuksen yhteisöllinen ulottuvuus. 105 (2000) Ulkonainen ja sisäinen autiomaa: Autiomaan asema ja merkitys juutalais-kristillisessä perinteessä. 110 (2005) Antola, Ilkka 37 Historiallisen Jeesuksen metsästäjät: Jeesuksen eskatologiaa suomalaisessa UT:n tutkimuksessa. 95 (1990) Anttonen, Veikko 38 Rajojen, risteysten ja anomalioiden merkitysoppia. 102 (1997) Aquino, María Pilar 39 Theological Method in U.S. Latino/a Theology: Toward an Intercultural Theology for the Third Millennium. 105 (2000) Arffman, Kaarlo 40 Nykykirkko ja kirkon historia reformaationtutkijan näkökulmasta. 99 (1994) Näkökulmia luterilaisen reformaation saarnavirkaan. 99 (1994) Arola, Pauliina 42 Kirkot ja Kosovon kriisi: Uusi sota ekumenian todellisuutena. 108 (2003) Bahendwa, Festo 43 Kristittyjen ja muslimien suhteet Tansaniassa. 96 (1991) Bayer, Oswald 44 Poetologische Theologie. 103 (1998) Bélinki, Karmela 45 Hyvän opin olen teille antanut: Toorastani älkää luopuko. Tanach, Toora ja juutalaiset. 96 (1991) Björkstrand, Gustav 46 Onko ero kirkon ja valtion välillä mahdollinen? 97 (1992) Kvinnan i finländsk väckelsehistoria. 99 (1994) Jacob Tengströms arbete för religionsfrihet. 104 (1998) Miten kirjoittaisin kirkolliskokouksen historian? 109 (2004) Brohed, Ingmar 50 Religion och samhälle: Förändrade relationer mellan Svenska kyrkan och staten år 2000 och religionsfrihetsfrågorna. 106 (2001) Brummer, Matti 51 Ajatuksia uskonnosta. 95 (1990) Bråkenhielm, Carl Reinhold 52 Religion och livsåskådning efter sekulariseringen. 110 (2005) Cantell, Risto 53 Pyhyys, pyhitys ja pyhät. 92 (1987) Yleinen pappeus ja erityinen virka: Kirkko ja sanan palveluvirka luterilaisessa teologiassa ja ekumeenisessa keskustelussa. 99 (1994) Maestro oivallinen opettaja: Seppo A. Teinonen ekumeenisena tienraivaajana. Persoonallisia muisteluksia matkan varrelta. 99 (1994) Castrén, Heikki 56 Seppo A. Teinonen: Lahja kirkon radiomiehelle. 99 (1994) Castrén, Paavo 57 Ambrosius ja Hieronymus osallistuvat kirkkoisät. 89 (1984) Cleve, Fredric 58 Nattvardspsalmerna i Psalmer (1985) Bibelns tolkning som problem: Några övergripande festställningar. 91 (1986) Kyrkans frihet. 92 (1987) Anglikaner, lutheraner och reformerta möttes i Liebfrauenberg. 100 (1995)

9 62 Rättfärdiggörelsebudskapet och gemenskapen mellan kyrkorna. 102 (1997) 1 9. Dunderberg, Ismo 63 Johannes, synoptikot ja Ockhamin partaveitsi. 98 (1993) Halusiko Johannes korvata muut evankeliumit? 99 (1994) Te olette alusta asti kuolemattomia : Näkökulmia Valentinoksen käsitykseen kuolemattomuudesta. 102 (1997) Filippuksen evankeliumi (NHK II,3): Johdanto, käännös ja selitykset. 102 (1997) Tunteet ja maailman synty: Valentinolainen myytti Viisaudesta. 103 (1998) Mitä on gnostilaisuus? 104 (1999) Valentinoksen koulukunta. 107 (2002) Dunderberg, Ismo & Marjanen, Antti & Uro, Risto 70 Tuomas Kilvoittelijan kirja (NHK II,7): Käännös ja huomautukset. 101 (1996) Elenius, Jaakko 71 Novum in ecclesia vanitas. 92 (1987) Enroth, Anne-Marit 72 Kuulemisformeli Ilmestyskirjassa. 94 (1989) Erikson, Gösta 73 Släkttavlor och livslängd i urhistorien. 96 (1991) Eskola, Seikko 74 Teologian ja kirkon osallistuminen kulttuurikeskusteluun. 95 (1990) Kirkolliskokous parlamenttina. 109 (2004) ESKOLA, TIMO 76 Paavalin kristologia ja juutalainen mystiikka. 100 (1995) Espin, Orlando O. 77 Development of Doctrine and Popular Catholicism. 105 (2000) Forsberg, Juhani 78 Lutherin virret Virsikirjaehdotuksessa. 90 (1985) Vanhan Lutherin teologian rehabilitaatio. 90 (1985) Lutherin raamattukäsitys ja raamatuntulkinta sekä niiden merkitys tänään. 91 (1986) Vilket fortarbete. 92 (1987) Ehtoollisyhteys ekumeenisena kysymyksenä. 94 (1989) Eukaristinen rukous. 97 (1992) Dialogi ja lähetys. 98 (1993) Raamattu ja traditio Seppo A. Teinosen ajattelussa. 99 (1994) Franzén, Allan 86 Kvinnornas ställning i nordisk missionärsutbildning. 92 (1987) Franzén, Ruth 87 Kvinnors insats inom kristet studentarbete. 93 (1988) Ghiselli, Anja 88 Lutherin rukouskäsitys. 91 (1986) Gothóni, Raili 89 Kysymyksiä elämän ja kuoleman rajalla. 91 (1986) Pitkäaikaissairaan vanhuksen maailma ja uskonnollisuus. 92 (1987) Gothóni, René 91 Luostarilaitoksen typologiasta. 90 (1985) Kenttätyön etiikasta. 94 (1989) Religio = hyveellinen tehtävä. 97 (1992) Uskonto analogisena kategoriana. 103 (1998) Grönvik, Lorenz 95 Porvoon yhteinen julkilausuma ja kirkollinen virka. 99 (1994) Haaramäki, Ossi 96 Kirkollisen paikalliskulttuurin merkitys ja haasteet. 102 (1997)

10 Haikarainen, Raine 97 Kosmista iloa ja inhimillistä rosoa: Käsikirjakomitean välimietinnön musiikinteologiasta pohdintaa. 97 (1992) Hakala, Pirjo 98 Teorian ja käytännön vuorovaikutus sielunhoidon erityis- ja erikoistumiskoulutuksessa. 105 (2000) Hakamies, Ahti 99 Professori Lauri Haikola: Originelli tutkija, opettaja ja ihminen. 92 (1987) 12. Hakkarainen, Jarmo 100 Basileios Suuren sosiaalisesta ajattelusta ja vastuuntunnosta. 95 (1990) Teologia ja historia patriarkka Fotioksen ajattelussa. 97 (1992) Hakola, Raimo 102 Pelastus on juutalaisista : Juutalainen messias ja juutalaisvastaisuus Johanneksen evankeliumissa. 105 (2000) Fariseusten ankea arki: Kristillisen viholliskuvan juurilla. 110 (2005) Halén, Harry 104 Islaminuskoisia Suomessa. 89 (1984) Hallamaa, Jaana 105 Erilaisuus ei ole eriarvoisuutta : Kuinka reformoitu kirkko tukee rasismia Etelä-Afrikassa. 90 (1985) Etiikan renessanssi vai rappio? Huomiota modernin etiikan teemoista. 96 (1991) Perusoikeudet yhteiskuntasopimuksena. 98 (1993) Virka ja persoona. 99 (1994) Suurrikollinen Tom Ripley moraalipersoonana. 100 (1995) Onko sukupuolella väliä? Feministisen etiikan lähtökohtia ja ongelmia. 100 (1995) Huutoja vai kuiskauksia: Mitä sosiaalietiikka voi sanoa yhteiskunnasta? 108 (2003) Martti Lindqvist in memoriam. 109 (2004) Halmesmaa, Pekka 113 Kirkkolakiehdotus syrjäyttää yleisen kirkkokurin. 94 (1989) Evankelioimistyön käsite. 105 (2000) Harjula, Raimo 115 Tarkoituksenmukainen Jahve: Kommentteja Risto Lauhan tutkielmaan. 102 (1997) [Keskustelua Lauhan artikkelista 102 (1997) ] Harviainen, Tapani 116 Suomen juutalainen vähemmistö. 89 (1984) Vanhan testamentin lukutradition kiteytyminen. 90 (1985) Heprean vokaalit kirkkojen kiistakapulana: Raamatun kriittistä tutkimusta ja 1600-luvuilla. 92 (1987) Jerusalem: kolmen uskonnon pyhä kaupunki. 94 (1989) Vanha testamentti uutena käännöksenä. 95 (1990) Karaiitit, Liettuan karaiitit ja heidän hepreansa. 95 (1990) Palestiinan luonto Vanhan testamentin kääntäjän ilona ja ongelmana. 96 (1991) Hassinen, Leino 123 Todellisuus tarvitsee tulkintaa. 95 (1990) Havu, Sirkka 124 Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmat teologisen tutkimuksen lähdeaineistona. 108 (2003) Hedman, Fride & Kruus, Lauri 125 Transaktioanalyysi (TA) sielunhoidon menetelmänä. 89 (1984) Heikkilä, Markku 126 Yrjö-Koskisen vaikutus vuoden 1889 eriuskolaislain syntyyn. 90 (1985) Kirkko-oikeudesta oikeusteologiaan. 94 (1989) Mitä todelliselta kirkkolainuudistukselta voidaan odottaa? 97 (1992)

11 129 In memoriam professori Martti Parvio: (1993) Näkökulmia kasualioihin. 101 (1996) Teologinen Aikakauskirja 100 vuotta. 101 (1996) Näkökulmia kulttuuriin. 102 (1997) Kirkko, valtio, maallistuminen. 104 (1998) 4 5. Heikkinen, Jouko 134 Kuka on ehtoollisen vieton subjekti? 96 (1991) Heikola, Rauno 135 Osmo Tiililä en företrädare för den finländska kristligheten. 103 (1998) Heikura, Pekka T. 136 Nestoriolaiskiista: Miksi Nestorios hävisi? 104 (1999) Kuka murhasi filosofi Hypatian? Piispa Kyrillos ja Hypatian kuolema. 105 (2000) Justinianus ja uskonnolliset toisinajattelijat. 106 (2001) Kappadokian kirkkoisät, vaikutusvaltaiset ystävät ja patronaatti. 107 (2002) Heilimo, Olli 140 Kirkkoneuvoston ja kirkkoherran toimivaltasuhteista. 94 (1989) Heininen, Simo 141 Vahingollinen vai hyödyllinen taikausko? Näkökohtia valistuksen uskonnonkritiikistä. 91 (1986) Vanha kirkko: kristikunnan ekumeeninen perusta. 92 (1987) Teologiaa Helsingissä (1990) Passio Lutheri. 96 (1991) Paavinistuin ja Suomi. 98 (1993) Uutisia ulkomailta (1998) Rakas setä! Martti Rautasen kirjeet Carl Hugo Hahnille (2000) Taivaallinen ja maallinen konsistori: Petrus Carstenius Viipurin tuomiorovastina (2001) Heino, Harri 149 Seurakunta ehtoollisyhteisönä. 94 (1989) Heinonen, Ilmari 150 Ylihärmän pappeinkokous (1985) Johann Albrecht Bengelin raamatullinen teologia. 92 (1987) Systemaattinen analyysi. 106 (2001) Heinonen, Reijo E. 153 Kirkot Kolmannessa valtakunnassa. 90 (1985) Barmenin teologisen julistuksen synty. 93 (1988) Kohden ainedidaktiikan teoriaa. 93 (1988) Globaalin etiikan julistus: Käänne dialogista diaktioon, yhteistoimintaan? 98 (1993) Heinonen, Terttu 157 ΛΟΓΟΣ, sanan persoona Georg Stuart Hendryn luomisenteologiassa. 102 (1997) Helander, Eila 158 Trinidadilaisten opiskelijoiden uskonnollisuus. 92 (1987) Teologiaa Etelän ristin alla. 95 (1990) Kristinuskon ja Afrikan perinteisten uskontojen suhteesta: afrikkalainen näkökulma. 98 (1993) Miksi naiset lähtivät lähetystyöhön? Uskontososiologinen näkökulma anglosaksisen maailman naislähettien historiaan. 100 (1995) Kulttuuri- ja uskontoperinteen vaikutus papin asemaan ja rooli Tansanian evankelis-luterilaisessa kirkossa. 102 (1997) Nokia-ilmiö ja uskonnollisten liikkeiden tutkimus. 106 (2001) Spiritualiteetti kirkkososiologian näkökulmasta. 110 (2005) 252. Helenius, Timo 165 Paul Ricoeurin symboliteoria avain olemiseen. 107 (2002)

12 Helin, Matti 166 Kirkko kommunistisessa lehdistössä vuosina (1994) Seppo A. Teinosen kirjallinen tuotanto (1994) Hella, Elina 168 Fenomenografia uskonnonpedagogisessa tutkimuksessa. 108 (2003) Hernberg, Eira 169 Tito Colliander tutkimuskohteena. 95 (1990) Hidén, Mikael 170 Näkökohtia evankelisluterilaista kirkkoa koskevien säädösten antamisjärjestyksestä. 91 (1986) Hiitola, Joni 171 Uskonnonvapauskomitean hautaustoimilakiehdotus: mikä muuttuu? 106 (2001) Hiltunen, Petri 172 Rippikouluehtoollinen Ruotsin ja Suomen kirkoissa. 103 (1998) Hintikka, Kaisamari 173 Ekumeeninen catwalk? Romanian ortodoksinen kirkko ja Ceauşescun ulkopolitiikka. 105 (2000) Hirvonen, Vesa 174 Kirkolliskokouksen juutalaiskeskustelu keväällä ja syksyllä (2004) Luther ja pyhäinjäännökset. 109 (2004) Holm, Nils G. 176 Attityder till kremering i Finland. 94 (1989) Holopainen, Ilkka 177 Kirkkolain uudistamiskomitean toimeksianto ja sen toteutuminen. 94 (1989) Holopainen, Toivo 178 Kirkkolaki valtion lakina. 91 (1986) Huhta, Annikki 179 Uskonnonpedagogisen instituutin (UPI) historiaa ja taustatekijöitä. 93 (1988) Huhta, Ilkka 180 Kansanliike, valtio ja kirkko: Körttiläisiä kannanottoja kirkon ja valtion suhteeseen ennen itsenäistymistä. 104 (1998) Professori Juha Sepon bibliografia (1999) Huhta, Ilkka & Laine, Esko M. & Nokelainen, Mika 182 Mietteitä kansallisesta historiankirjoituksesta. 104 (1999) Huotari, Risto 183 Moniammatillinen yhteistyö merkitysten muodostumisen näkökulmasta. 108 (2003) Huotari, Voitto 184 Kertova julistus. 92 (1987) Kirkon todistus ja palvelu sekulaarissa yhteiskunnassa. 98 (1993) 1 6. Huovinen, Eero 186 Elämän tarkoitus ja mielekkyys. 91 (1986) Kirjeitä Haikolalle. 92 (1987) Lutherin synergismi. 92 (1987) Jumalanpalvelusuudistus ja teologia. 94 (1989) Sakramentti Jumalan vaikuttavana tekona. 94 (1989) Mitä on dogmatiikka? 95 (1990) Teologian tärkeät teemat. 95 (1990) Yhteisöjen kirkollisverotus aatteellis-teologisena kysymyksenä. 97 (1992) Confirma fratres tuos : Teinonen ja luterilaisen sakramenttiteologian kriisi. 99 (1994) Mysteeri ja julkisuus: Kristillisen uskon paradoksaalinen luonne. 101 (1996) Kokonaisuus on osiensa summa: Kirkon ja valtion suhteiden tarkastelua. 104 (1999)

13 197 Kuinka jatkamme? Yhteisen julistuksen ekumeeniset velvoitteet ja mahdollisuudet. 106 (2001) Osmo Tiililä ja Seppo A. Teinonen. 109 (2004) Huovinen, Eero & Mannermaa, Tuomo 199 Seppo A. Teinonen * In memoriam. 100 (1995) Huttunen, Niko 200 Teen sitä, mitä en tahdo : Ihmisen ristiriita Paavalin ja Epiktetoksen silmin. 109 (2004) Huuhtanen, pauli 201 Pakana kaikkein pyhimmässä: Pompeiuksen sakrilegio v. 63 ekr. 92 (1987) Josefuksen kertomus Masadan joukkoitsemurhasta. 93 (1988) Huuhtanen, Päivi 203 Rukous taiteiden taiteena: Rukouksen kauneudesta ja taiteesta Bysantin hengellisessä perinnössä. 89 (1984) Usko, arvot ja uskottomuus. 91 (1986) Nimenomainen rukous. 91 (1986) Mystiset sanat: Usko ja kirjallisuus. 91 (1986) Uudelleennähdyt visiot: Kaksi Aila Meriluodon runoa. 93 (1988) Maria: kaltaisemme kuva? 94 (1989) Sanoa sanomatonta kertoa kerrottua. 95 (1990) Häger, Andreas 210 Kyrkan, rockmusiken och det pluralistiska samhället. 101 (1996) Häkkinen, Sakari 211 Ebionit alkuseurakunnan perillisinä. 107 (2002) Hällström, Gunnar af 212 Den tidigaste oppositionen gentemot Origenes. 89 (1984) Waltari ja vainot eli Mikan kanssa lähteitä tutkimassa. 91 (1986) Häyrynen, Seppo 214 Hiljaisuuden liikkeen juurtuminen Suomeen. 110 (2005) Hytönen, Maarit 215 Unio Friedrich Heilerin evankelis-katolisessa reformaation reformaatiossa. 100 (1995) Hyvönen, Väinö A. 216 Yhteinen raamatunkäännös. 95 (1990) Hämeen-Anttila, Jaakko 217 Koraanintutkimuksen nykytilasta. 103 (1998) Ibn Arabin kosmogoninen myytti. 106 (2001) Uskonnollinen suvaitsevaisuus islamin klassisissa teksteissä. 107 (2002) Ijäs, Matti Tapani 220 Jaakko Gummerus kirkkohistoriantutkimuksen kehittäjänä ja opetuksen uudistajana (1990) Reformoitujen kirkkojen kuva suomalaisessa teologiassa 1900-luvulla. 100 (1995) Kristinusko ja kulttuuri Teologisen Aikakauskirjan kuvastimessa (1997) Illman, Karl-Johan 223 Löftet om landet. 89 (1984) Elie Wiesel ett judiskt vittne. 94 (1989) Till att börja med: Några judiska kommentarer till Gen 1, (1991) Kristna och judar: Från ersättningsteologi till dialog. 98 (1993) Illman, Ruth 227 Martin Buber och det mångkulturella mötet. 108 (2003) Illman, Siv 228 Perspektiv på Olov Hartmans romaner. 97 (1992) Litteraturen som religionsförmedlare. 99 (1994)

14 Isohookana-Asunmaa, Tytti 230 Kirkon ja valtion suhteesta. 97 (1992) Isoksela, Elina 231 Juan de la Cruz ja paradoksin estetiikka. 97 (1992) Isotalo, Leena 232 Kirkko ja Teologinen Aikakauskirja (1997) Itkonen-Kaila, Marja 233 Paavalin kirjeiden suomentamisesta. 90 (1985) Jaatinen, Jaakko 234 Maailmanvelka: Puheenvuoro rahasta ja pelastuksesta. 95 (1990) Jarlert, Anders 235 Kvinnorna i Oxfordgrupprörelsen. 98 (1993) Nationalitet, regionalitet, lokalitet: Synpunkter av en svensk kyrkohistoriker. 110 (2005) Johannes (Arkkipiispa) 237 Valtion ja kirkon suhde ortodoksisen perinteen kannalta. 97 (1992) Pappeus ja sen asteet ortodoksisen kirkon tradition valossa. 99 (1994) Johannes (Nikean metropoliitta) 239 Uskonnonvapauslaki ortodoksiselta kannalta: Kirkon periaatteellis-historiallinen näkemys ja uskonnonvapaus. 106 (2001) Jokiranta, Jutta 240 Qumranin yhteisö ja sosiologisten mallien käyttökelpoisuus. 109 (2004) Jolkkonen, Jari 241 Kristuksen verta viemäriin? Jälkikonsekraatio ja ylijääneiden ehtoollisaineiden jälkikäsittely reformaatiossa. 101 (1996) Synnin teillä: Syntioppi ekumeenisena ongelmana. 102 (1997) Luterilainen kastetologia ja sen liturgiset seuraukset. 105 (2000) Uusin ekumeeninen keskustelu kirkollisista toimituksista. 106 (2001) Luther ja paavi: Oliko Lutherilla teoriaa uudistuneesta paaviudesta? 109 (2004) Jolkkonen, Jari & Peura, Simo 246 Luterilainen ehtoollisteologia ekumeenisessa ja liturgianhistoriallisessa kontekstissa. 101 (1996) Joutsivuo, Timo 247 Luonnon murrokset ja aika 1600-luvun lopun luonnonteologiassa: Maan historia Thomas Burnetin ja William Whistonin Pyhissä teorioissa Maasta. 104 (1999) Jukko, Risto 248 Kristinuskon ja ei-kristillisten uskontojen välinen dialogi ja triniteettioppi. 108 (2003) Roomalaiskatolisen kirkon opetus kasteesta ja konfirmaatiosta Ranskassa. 110 (2005) Junkkaala, Eero 250 Israelilaisten maahantulo uusimman arkeologisen tutkimuksen valossa. 97 (1992) Jerusalemin pohjoispuolella sijaitsevat Raamatun paikkakunnat. 104 (1999) Junkkaala, Timo 252 Raamattukeskustelua yli 70 vuotta sitten. 92 (1987) Junkkari, Kaija 253 Teologiaa Suomen kohdusta. 95 (1990) Junttila, Juha 254 Ecclesia soli Deo nota: Ulrich Zwinglin käsitys kirkosta. 95 (1990) Juntunen, Juhani 255 Näyttelijänä ja liturgina. 92 (1987) Juntunen, Sammeli 256 Reinhard Flogausin näkemys palamismista haaste ortodoksiselle kirkolle. 103 (1998)

15 Juntunen, Sammeli & Vainio, Olli-Pekka 257 Kaste, kääntymys, pyhitys: Luterilaisen vanhurskauttamisopin kipupisteet. 107 (2002) Juusola, Hannu 258 Loitsuja ja demoneja savimaljoissa: Aramealaiset loitsumaljat. 104 (1999) Juva, Mikko 259 Ihmisen vastuu yhteiskunnan kehityksestä eli ajankohtainen esitelmä Lain ensimmäisestä käytöstä Suomen lainoppineille XXIX Lakimiespäivillä Helsingissä (1986) vuotias Teologinen Aikakausikirja ja sen avustajat. 91 (1986) Martti Simojoki in memoriam. 104 (1999) Järveläinen, Matti 262 Jumalanpalvelusyhteisö ja diakonia. 93 (1988) Järveläinen, Petri 263 Uskon värit: Uskonnollinen kieli emotionaalisena ja kognitiivisena. 97 (1992) Uskonnollisten tunteiden tunnistamisesta ja syistä. 106 (2001) Järveläinen, Petri & Mäkinen, Virpi 265 Ihminen, eläin ja kone: Filosofisia huomioita ihmisen ja eläimen välisestä suhteesta. 106 (2001) Kaartinen, Marjo 266 Henrik VII:n reformaatio ja Elizabeth Barton Kentin nunna. 97 (1992) Luostareiden lakkauttaminen Englannissa osana reformaatiota: Selittäjinä luostariväen luterilaistuminen ja maallistuminen? 98 (1993) Kahlos, Maijastina 268 Väliinputoajien ja epäröivien historiaa: Incerti myöhäisantiikissa ja Jumalan yhteisössä. 107 (2002) Kallioniemi, Arto 269 Uskonnonopettajan ammatti tutkimuskohteena. 103 (1998) Uskonnon aineenopettajiksi pyrkivien ammatti- ja ammattiroolimielikuvat. 104 (1999) Uskonnonopettajien oppilaskuva. 105 (2000) Aikuislukion opiskelijoiden käsityksiä ja odotuksia uskonnonopetuksesta. 106 (2001) Uskonnollinen kasvatus esiopetuksessa: Tapaustutkimus helsinkiläisistä esiopetussuunnitelmista. 106 (2001) Uskonnonopiskelua etälukiossa: Helsinkiläisen opiskelijaryhmän arviointeja uskonnosta oppiaineena. 107 (2002) Uskonnonopetuksen tieteenalastruktuuri perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereissä. 108 (2003) Uskonnonopetus Englannissa: Oppiaineen ja sen didaktiikan viimeaikaista tutkimus- ja kehittämistyötä. 108 (2003) Aikuislukion uskonnonopetus ja persoonallisesti merkittävät oppimiskokemukset. 109 (2004) Kamppuri, Hannu T. 278 Venäläisen teologian identiteetti. 93 (1988) Pyhän Kolmiyhteisen Jumalan luomistyö. 95 (1990) Kansanaho, Erkki 280 Kirkkoon kuuluminen Suomessa. 90 (1985) Kirkkolain nykyiset uudistuspyrkimykset. 91 (1986) Arkipyhien siirrot: Miten kaikki oikein tapahtui? 96 (1991) Kantola, Ilkka 283 Konsiliarismin teologis-antropologiset perusteet. 94 (1989) Uskonnonvapauskomitean mietintö Suomen evankelisluterilaisen kirkon kannalta. 106 (2001) Karkia, Leo 285 K. V. Laurikaisen luonnonfilosofia. 100 (1995) K. V. Laurikaisen perintö. 100 (1995)

16 Karttunen, Tomi 287 Persoonan ja luonnon komplementaarisuus Dietrich Bonhoefferin teologiassa. 108 (2003) Karvonen, Raimo 288 Eukaristia ja liturgiauudistus. 94 (1989) Kasari, Petri 289 Daavid ja messias. 105 (2000) Kasari, Petri & Sipilä, Seppo 290 Ostrakonit Shlomo Moussaieffin kokoelmassa: Ikkuna muinaiseen arkipäivään. 103 (1998) Kauppinen, Juha 291 Kirkko ei ole muusta yhteiskunnasta erillinen saareke: Missä ovat sen tulevaisuuden mahdollisuudet ja rajat? 96 (1991) Onko luomakunnalla väliä, kun Jeesus tulee kuitenkin pian takaisin? Kansanlähetys ja ensimmäinen uskonkappale. 96 (1991) Kirkolliskokouksen ryhmittymät ja niiden vaikutus. 109 (2004) Keinänen, Jyrki 294 Traditioiden yhteentörmäys Elia-kertomuksissa 1 Kun (2001) Kemppainen, Kati 295 Suomalaisen lähetyskirjallisuuden kuva afrikkalaisista. 101 (1996) Suomalainen lähetystyö valtatekijänä Lounais-Afrikassa toiseen maailmansotaan saakka. 105 (2000) Kemppi-Repo, Eeva 297 Kolmas maailma haaste klassiselle teologialle. 95 (1990) Kemppinen, Jukka 298 Molempain oikeuksien muisto. 94 (1989) Teologia mietiskelynä. 95 (1990) Kena, Kirsti 300 Dialogin historiaa ja nykypäivää Kaukoidässä. 98 (1993) Keskitalo, Jukka 301 Lesslie Newbiginin trinitaarinen missiologia. 93 (1988) Kristinuskon ja modernin länsimaisen kulttuurin kohtaaminen Lesslie Newbiginin ajattelussa. 99 (1994) Kristillinen usko ja moderni kulttuuri: Lesslie Newbiginin näkemys valistuksen haasteesta kristilliselle uskolle ja teologialle. 105 (2000) Ketola, Kimmo 304 Lahkot eri kulttuureissa: Kommentti Jutta Jokirannan artikkeliin. 109 (2004) [Keskustelua Jokirannan artikkelista 109 (2004) ] Ketola, Kimmo & Myllykoski, Matti 305 Uskonto ja ideologiakritiikki: Kysymyksenasettelun alustava uudelleenjärjestys. 102 (1997) Ketola, Mikko 306 Viron luterilainen kirkko saksalaismiehityksen aikana (2003) Kettunen, Paavo 307 Ripin asema ja funktio moniarvoisessa yhteiskunnassa. 96 (1991) Romanian kirkollinen tilanne ja luterilaisten yhteistoiminta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. 97 (1992) Hiljaisuuden retriitit ja meditaatio pastoraalipsykologisena kysymyksenä. 98 (1993) Hengellisen ohjauksen ja työnohjauksen rajalla. 104 (1999) Syyllisyys vai hengellinen häpeä? 106 (2001) Käytännöllinen teologia teorian ja käytännön välisessä jännitekentässä. 107 (2002) Kiilunen, Jarmo 313 Markus tarpeeton ja välttämätön evankeliumi. 90 (1985) Apostolien tekojen lähdeongelmasta. 91 (1986) Synoptinen kysymys: jatkuva ongelma. 92 (1987) Uusi testamentti, luonto ja moderni ihminen. 96 (1991)

17 Kiivit, Jaan 317 Uskonnonvapaustilanne Virossa. 106 (2001) Kinnunen, Mauri 318 Lestadiolaisyhteisöjen sosiaalinen rakenne. 107 (2002) Kirjavainen, Heikki 319 Systemaattisen teologian metodi ja uskonnonfilosofia. 89 (1984) Pidättyvän viisauden idea Lauri Haikolan ajattelussa. 92 (1987) Dostojevskin yhteiskuntakritiikki ja spirituaalinen sosiaalietiikka. 92 (1987) Perusoikeudet ja moraaliset oikeudet. 98 (1993) Papillisen teon merkitysrakenne. 99 (1994) Seksuaalinen halu ja Scrutonin teesi. 100 (1995) Viimeisenä kuolee toivo : Reunahuomautuksia toivomisen logiikkaan. 104 (1999) Kitanov, Severin Valentinov 326 Bulgarian uskonnollinen tilanne. 106 (2001) Kiviranta, Simo 327 Korreferaatti L. Aejmelaeuksen esitelmään Kaanon historian ja teologian näkökulmasta. 91 (1986) [Vastaus Aejmelaeuksen esitelmään 91 (1986) ] 328 Oppinut karoliini. 92 (1987) Kriittisiä havaintoja Uuden testamentin käännösehdotuksen kristologiasta. 95 (1990) Oliko vanhassa kirkossa diakonian virkaa? 96 (1991) Teinosen torjuttu teologia: Havaintoja kirkkoreformin ja viran teologiasta. 99 (1994) Kivistö, Kalevi 332 Holhouksesta vapaana, keskellä elämää: Kirkon asema valtiossa ja yhteiskunnassa. 97 (1992) Muuttuuko mikään? 106 (2001) Kjellberg, Seppo 334 Luthersk arbetsetik: Karikatyr och verklighet. 99 (1994) Knuutila, Jyrki 335 Ritualetyyppisen käsikirjan kirkollisten toimitusten keskiaikainen traditio Turun hiippakunnassa. 90 (1985) Regulat ia oienuxet: Vuonna 1549 annetut ohjeet avioliiton solmimisesta ja siinä elämisestä. 93 (1988) Avioliitto tutkimuksen kohteena ja välineenä. 96 (1991) Luomisteema läntisen tradition mukaisissa suomalaisissa vihkikaavoissa keskiajalta 1900-luvun lopulle. 96 (1991) Käytännöllisen teologian tarpeet tiedonhankinnassa. 108 (2003) Pyhän Olavin kirkollinen kunnioitus yksilön näkökulmasta. 110 (2005) Knuuttila, Simo 341 Eksegetiikka ja systemaattinen teologia: Huomioita modernista ruotsalaisesta keskustelusta. 89 (1984) Beati pauperes spiritu. 92 (1987) Uusia moraaliteologian ja etiikan kirjoja. 93 (1988) Aristoteleen teosten suomentamisesta. 95 (1990) Arvojen, vapauksien ja oikeuksien luettelo. 98 (1993) Luther ja Harnack. 105 (2000) Koistinen, Timo 347 Katsaus nykyiseen angloamerikkalaiseen uskonnonfilosofiaan. 101 (1996) Postmodernin teologian suuntauksia. 108 (2003) Kolehmainen, Taru 349 Isä meidän -rukouksen viidennen rukouksen vaiheet. 102 (1997) Komulainen, Jyri 350 Kun itä saapui länteen: Swami Vivekananda ja Chicagon uskontoparlamentti (1996) Kristologia hindulaisella maaperällä. 103 (1998) Mariaaninen hurskaus ekumeenisena haasteena: Esimerkkinä Lourdes. 105 (2000)

18 353 Mitä on uskontoteologia? 107 (2002) Komulainen, Matti 354 Vanhojen kirkkomaalausten teologisesta tutkimuksesta. 92 (1987) Kontio, Reijo 355 Teologia vapautuksesta. 90 (1985) Kopperi, Kari 356 Martti Luther ja sielun kuolemattomuuden ongelman kristillinen ratkaisu. 99 (1994) Kolmisäikeinen virka ja luterilainen teologia. 99 (1994) Kopperi, Marjaana 358 Arvot ja moraalin objektiivisuus. 99 (1994) Koskenniemi, Erkki 359 Sujuva suomenkieli vai asiallinen tarkkuus? Paavalin kirjeiden käännösehdotuksen kritiikkiä. 95 (1990) Mors turpissima crucis: Tutkija Jeesuksen ristin juurella. 100 (1995) Apostoli Paavalin vaiheita ennen kääntymystä. 106 (2001) Koskenvesa, Esko 362 Tuhkahautaus: Vieraasta tavasta osaksi uutta kristillistä perinnettä. 94 (1989) Kansanjuhla hoviväelle. 97 (1992) Koskinen, Hannu 364 Uskonnonopetuksen asema uskonnonvapauslain valmistelussa. 106 (2001) Kotila, Heikki 365 Pietas pro mortuis: Rukous kuolleiden puolesta varhaisessa kirkossa. 94 (1989) Ad opus novum sempiternum consilium : Augustinuksen oppi luomisesta. 96 (1991) Parhaan kykynsä mukaan : Eukaristisen rukouksen improvisoiminen. 99 (1994) Palvelusta pappeuteen: Viran kehittyminen varhaiskristillisessä kirkossa. 99 (1994) Ruotsin kirkon uusin messu: Mitä ehdotus Ruotsin kirkon uudeksi kirkkokäsikirjaksi 2000 kertoo? 107 (2002) Kirkolliskokous kirkollisten kirjojen uudistajana. 109 (2004) Spiritus Dei in naribus meis: Spiritualiteetin käsite aikamme uskonnollisuuden tulkkina. 110 (2005) Kotila, Markku 372 Juhlasta arkeen, arjesta juhlaan: Kriittisiä havaintoja käsikirjakomitean välimietinnön Jumalan kansan juhla ehtoollista koskevista uudistusehdotuksista. 97 (1992) Krapu, Jenni 373 Talonpojat papeiksi: Teologian ylioppilaat Kruus, Lauri ks. Hedman, Fride & Kruus, Lauri Kuikka, Martti T. 374 Kolme yhteiskuntaa kolme uskonnon opetussuunnitelmaa. 93 (1988) Kukkonen, Taneli 375 Välttämättömyys, vapaus ja viisaus arabialaisessa filosofiassa. 103 (1998) Kumpusalo, Esko ks. Niemelä, Kati & Virjo, Irma & Kumpusalo, Esko & Mattila, Kari Kunnas, Tarmo 376 Ranskalaiset ja uskonto. 102 (1997) Kuorikoski, Arto 377 Taide, ihminen, uskonto: Taiteilija Anna-Lea Kopperin haastattelu. 102 (1997) Spiritualiteetti, pyhä ja moderni kirkkoarkkitehtuuri. 110 (2005) Kurki-Suonio, Erkki 379 Virsikirjaehdotuksesta. 90 (1985) Kurtén, Tage 380 Kyrkans fyraårsberättelse och teologin. 90 (1985)

19 381 Basic propositions och förståelse av livsåskådningar. 96 (1991) Schleiermacher och Wittgenstein i samma båt? 109 (2004) Kuusimäki, Kalle 383 Jumalapuhe antiikissa: Myyttistä, poliittista vai luonnollista teologiaa? 106 (2001) Filosofinen terapia antiikissa: Filosofian terapeuttisen itseymmärryksen aatehistoriaa. 106 (2001) Kvist, Hans-Olof 385 Kristillinen rakkaus luterilaisen uskontulkinnan kokonaisyhteyksissä. 90 (1985) Ehtoollinen luterilaisten tunnustuskirjojen valossa. 91 (1986) Bergspredikan och kyrkornas fredsarbete. 91 (1986) Frågan om fri vilja ur existentiell och psykologisk synvinkel i luthersk kristendom. 92 (1987) Lokalförsamlingen i teologisk belysning. 94 (1989) Den systematiska teologin som universitetsdisciplin. 94 (1989) Taustanäkökohtia ajankohtaiseen vanhurskauttamista koskevaan refleksioon. 101 (1996) Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista: Taustaa ja arviointia. 101 (1996) Mitä hyötyä on ihmisen geenien kartoituksesta? Teologis-eettistä pohdintaa. 103 (1998) Apostolicitet och bot i ekumeniskt sammanhang. 110 (2005) Kähkönen, Antti 395 Näkökulmia saamenkieliseen virsikirjaan. 92 (1987) Kähkönen, Esko 396 Kristittyjen ja muslimien vuoropuhelu eurooppalaisessa tilanteessa. 104 (1999) Kärkkäinen, Veli-Matti 397 Neljännesvuosisata roomalaiskatolisen kirkon ja helluntailaisten kansainvälistä dialogia. 103 (1998) Helluntailainen identiteetti valinkauhassa. 104 (1999) Hengen voimassa maan ääriin saakka : Helluntailainen missiologia uuden vuosituhannen haasteiden edessä. 105 (2000) Kääriäinen, Kimmo 400 Tieteellisen ateismin kriittinen ja positiivinen tehtävä. 93 (1988) Tieteellinen ateismi Neuvostoliitossa. 95 (1990) Humanistinen elämänkatsomustieto: Mitä se on? 95 (1990) Tieteellisestä materialismista länsimaiseen materialismiin: Ateistisen ideologian murros entisessä Neuvostoliitossa. 97 (1992) Venäläisen kulttuurin murros. 102 (1997) Venäjän uskonnonvapauslaki ja uskonnollisten vähemmistöjen asema. 106 (2001) Köntti, Eija 406 Nuorisonvihkimys DDR:n kirkkojen ongelmana vuosina (1984) Laasonen, Pentti 407 Uusimman pietismintutkimuksen kysymyksiä. 90 (1985) Pietismi, herätysliikkeet ja sekularisaatio. 91 (1986) Kirkkohistorian opetuksesta lukiossa. 93 (1988) Raamatun ikuinen vaellus. 100 (1995) Vanhurskauttamisoppi ja Rooman kirkko luterilaisessa kontroverssiteologiassa 1600-luvulla. 101 (1996) Laato, Anni Maria 412 Jesus dog år 6000 vid den sjätte timmen. 104 (1999) Laato, Antti 413 Danielin kirjan ajoitus. 91 (1986) Tuhatvuotinen valtakunta: Kuinka Ilm 20:1 6 on tulkittava? 93 (1988) Antimonarkismen och den ideale David. 93 (1988) Paavalin käsitys perisynnistä Room. 5:12:n valossa. 93 (1988) Kirkkoraamattu ja/vai uskontohistoriallinen dokumentti? 96 (1991) Loogiset mahdolliset maailmat Raamatun historian tutkimuksessa. 101 (1996)

20 Laato, Timo 419 Att göra lagen enligt Gal 3, (1992) Lahti, Pirkko 420 Jumala on ihmisessä: Kontrollista vapauteen. 106 (2001) Lahtinen, Tuomo 421 Pakanallisesta rituaalista kirkolliseksi hautausmuodoksi: Sata vuotta polttohautauksen historiaa Suomessa. 94 (1989) Laine, Esko M. 422 Sosiaalihistoriallinen näkökulma pietismintutkimuksessa. 97 (1992) Hattujen sota ja Suomen papisto (I): Tie sotaan. 101 (1996) Hattujen sota ja Suomen papisto (II): Sodan julistuksesta miehistyskauden alkuun. 101 (1996) Kulttuuri, politiikka ja yhteiskunta Teologisen Aikakauskirjan lehdillä sotavuosina (1997) Viljo Mömmö ja Jumalan valtakunta: Mikrohistoriallinen näkökulma teologiaan ja kirkkoon 1910-luvun Suomessa. 104 (1999) ks. myös Huhta, Ilkka & Laine, Esko M. & Nokelainen, Mika Laine, Minna 427 Jeesuksen veljet ja sisaret. 108 (2003) Laine, Tuija 428 Johannes Gezelius vanhemman katekismus ja sen lähteet. 98 (1993) Kirkkohistorian tutkimus haasteena kirjastoille ja arkistoille. 108 (2003) Kadotuksen pelko englantilaisperäisessä hartauskirjallisuudessa ja 1700-luvuilla Suomessa. 110 (2005) Laitila, Teuvo 431 Jacob Wilhelm Hauer ja Saksalainen uskonliike ajan hengen ilmentäjinä kansallissosialistisessa Saksassa. 89 (1984) Jumalan ruoskat, Luther, osmanit ja islam. 89 (1984) Yksin uskosta? Ekumeeninen patriarkka Kyrillos I Loukaris ( ) ja eurooppalainen suurvaltapolitiikka. 91 (1986) Ymmärtävän uskontotieteen perusteita: Mircea Eliade ( ) in memoriam. 91 (1986) P. Nikolaos Ihmeidentekijä ja legendan todellisuus. 92 (1987) Kilohintaansa arvokkaampaa: Eläin ja ihminen juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa. 96 (1991) Uskonto, politiikka ja nationalismi: Kirkkojen yhteisymmärryksen ja dialogin ongelmia Itä- ja Väli- Euroopan historian valossa. 98 (1993) Vanhauskoisuus: Venäjän kirkon 1600-luvun hajaannuksen taustahistoria ja alkuvaiheet. 100 (1995) Islam: Mitä kuoleman jälkeen. 101 (1996) Laitinen, Jorma 440 Häpeän ja syyllisyyden käsitteet: Kieli- ja uskonnonfilosofisia näkökohtia. 107 (2002) Jumala olemassaolon todistuksena vai läsnäolon totuutena? 110 (2005) Lakiehdotus 442 Uskonnonvapauslaki. 106 (2001) Laki perusopetuslain 13 :n muuttamisesta. 106 (2001) Laki lukiolain 9 :n muuttamisesta. 106 (2001) Laki kirjanpitolain 1 luvun 1 :n muuttamisesta. 106 (2001) Hautaustoimilaki. 106 (2001) Lampinen, Tapio 447 Valtiollinen saarna. 89 (1984) Käsikirjakomitean ehdotukset ja seurakunnan työntekijöiden odotukset ja käytännöt. 97 (1992) Larjo, Lassi 449 Totena pitämisen moodit: Tietämisen ja uskomisen funktiosta Kantin filosofiassa. 108 (2003)

21 Lassila, Olli-Pekka 450 Ateismin eettinen perustelu Sartren ajattelussa. 92 (1987) Latvus, Kari 451 Tekstin yhtenäisyys eksegeettisenä ja hermeneuttisena kysymyksenä (Joos 1). 95 (1990) Jumala vihastui. 98 (1993) Lauha, Aila 453 Teologinen Aikakauskirja sotien välisenä aikana (1997) Syyttömyyden taakka: Suomen luterilainen kirkko ja sotasyyllisyys. 104 (1999) Lauha, Risto 455 Onko Pentateukin lähdeteoria vanhentunut? 89 (1984) Teologiaa vai hoviteologiaa? Korreferaatti Timo Veijolan alustukseen. 91 (1986) [Vastaus Veijolan tekstiin 91 (1986) ] 457 Klemens Aleksandrialaisen kirje ja Markuksen salainen evankeliumi. 92 (1987) Markuksen salaisen evankeliumin suhde kanonisiin evankeliumeihin. 92 (1987) Jahve-monoteismin synty ja kehitys. 102 (1997) Takaisin talkoisiin. 106 (2001) Be a Man in the Streets and a Jew at Home? Debatt om religionsfrihet i 106 år i Teologisk Tidskrift. Satakuusi vuotta uskonnonvapauskeskustelua Teologisessa Aikakauskirjassa. 106 (2001) Auringonkierto Teologista Aikakauskirjaa. 107 (2002) Mistä tuli Israel? Arkeologian vastaus. 107 (2002) Tienavaaja: Raija Sollamo 60 vuotta. 107 (2002) Uskonnonvapauslaki vai kirkkolaki? Religionsfrihetslag eller kyrkolag? 108 (2003) Virolais-suomalainen yhteistyö. Eesti-soome koostöö. 108 (2003) Launis, Kati 467 Kivenheittäjiä ja langenneita naisia: Raamatun ja Den Fallna -romaanin kytköksiä. 106 (2001) Launonen, Hannu 468 Raamatun runoudesta. 96 (1991) Laurikainen, K. V. 469 Tieto ja usko. 89 (1984) Kvanttifysiikka, filosofia ja Jumala-kuva. 94 (1989) Mitä atomiteorian komplementäärisyys merkitsee? 101 (1996) 1 8. Laurila, Aarne 472 Kansalaiset valtiossa ja kansalaiset kirkossa. 97 (1992) Lehmijoki-Gardner, Maiju 473 Uskontojen historia, historia uskonnoissa: Professori Jaroslav Pelikanin haastattelu. 103 (1998) Maailmallisia pyhimyksiä: Maallikkodominikaanien toiminnallinen hengellisyys myöhäiskeskiajan Italiassa. 104 (1999) Lehtinen, Torsti 475 Paradoksin käsite Søren Kierkegaardin ajattelussa. 102 (1997) Lehtiö, Pirkko 476 Haasteita tämän päivän teologialle. 95 (1990) Maallikko ja jumalanpalvelus. 97 (1992) Ei enää vaikenemista, ei enää salaisuuksia: Kristillinen usko ja elämä Aasian naisten näkökulmasta. 104 (1999) Lehtonen, Risto 479 Teologia kirkon palvelijana: Odotuksia ja kysymyksiä. 95 (1990) Lehtonen, Tommi 480 Filosofisia huomautuksia käsitykseen tahdosta. 99 (1994) Sovinnontahdon logiikkaa. 99 (1994) Moraaliset ja juridiset aspektit uskonnollisissa opeissa: Huomioita uskonnonfilosofisesta tutkimuksesta. 101 (1996) Keskustelu ilmoituksesta: Uusia uskonnonfilosofian alan kirjoja. 102 (1997) Sovinto ja sovitus teologisina käsitteina. 110 (2005)

22 Lehtonen, Ulla 485 Colat alius Deum, alius Iovem! Interpretatio Christiana apologetica Tertullianuksella. 101 (1996) Lehtovuori, Eeva 486 Ja tämä on teille merkkinä Näkökulmia Michel Tournierin myyttisten romaanien semiotiikkaan. 95 (1990) Leino, Pekka 487 Kirkkolaki kirkon hallintolakina. 106 (2001) Oikeus ja uskonnoton. 107 (2002) Rekisteröity parisuhde ja kirkko. 108 (2003) Kirkko ja perusoikeudet. 109 (2004) Leivonen, Johannes 491 Kirkkolakiehdotuksen yleisesittelyä. 94 (1989) Lempiäinen, Pentti 492 Kädestä suuhun: Ehtoollistapahtuman tarkastelua. 94 (1989) Jouluvirsien teologiaa. 97 (1992) Leppä, Heikki 494 Apostolien teot malmio vai luonnonsuojelualue? 108 (2003) Leppä, Outi 495 Aapeli Saarisalo Uuden testamentin tulkitsijana. 97 (1992) Varhaiset kristilliset kirjoittajat ja pseydonymiteetti. 106 (2001) Liehu, Heidi 497 Raamatunkäännös kirjallisena teoksena. 95 (1990) Kierkegaard vapauden filosofina. 95 (1990) Liljeqvist, Matti 499 Vaihtoehtoisen raamatunkäännöksen arviointia. 95 (1990) Lindblad, Per 500 Hyvinvointia, tarpeiden tyydytystä ja valinnan vapautta. 104 (1999) Lindfelt, Mikael 501 Livsåskådningsförståelse: Frågor kring öppenhet, funktion och existentiell relevans uttryckt genom några kvinnliga forskares resonemang. 110 (2005) Lindgren, Juhani 502 Kolmiyhteinen Jumala ja hänen vanhurskautensa. 95 (1990) Kristinuskon leviäminen: Kenneth Scott Latouretten lähetysajattelun yksi peruskysymys. 96 (1991) Lähetyksen uudelleenajattelua: Re-Thinking Missions 1932 ja sen teologia. 98 (1993) Lindstedt, Jouko 505 Pyhän Kyrilloksen kielipolitiikka. 92 (1987) Lipponen, Sami 506 Nationalism, etik och livsåskådning: Om den kulturellt konstruerade självbilden hos oss och de andra. 110 (2005) Litzen, Veikko 507 Keisari Konstantinus ja valkeuden juhla. 92 (1987) Lohi, Seppo 508 Lars Levi Laestadius (2000) Avaintenvalta lestadiolaisessa liikkeessä. 108 (2003) Loimaranta, L. K. 510 Matteus 19:30 20:16: Kiastinen tekstianalyysi. 97 (1992) Loretz, Oswald 511 Rechtfertigung aus der Perspektive altorientalischer und alttestamentlicher juristischer Terminologie. 105 (2000) Louhivuori, Mikko 512 Izbet Sartasta Deir Allaan: Kirjoitustaito ja VT:n tutkimus. 89 (1984)

23 Lundgren, Svante 513 Option for the poor hos Gustavo Gutiérrez och Leonardo Boff. 95 (1990) Från mångfald till sönderfall? Judisk teologi i dagens USA. 103 (1998) Non-teistisk judendom. 105 (2000) Judar och muslimer i dagens Frankrike. 107 (2002) Amerikansk reformjudendom mellan liberalism och tradition. 109 (2004) Luoma, Tapio 518 Teologia ja luonnontieteet Thomas F. Torrancen ajattelussa. 102 (1997) Luomanen, Petri 519 Tuomaan evankeliumi itsenäinen vai ei? Mt:n ja Lk:n suhde Tuom. ev:n lauselmiin 32 33, 43 45, (92 94, 65 66). 100 (1995) Kaste ja Abrahamin lapset: Kasteen merkitys Matteuksen seurakunnassa. 100 (1995) Vanhurskaus Matteuksen evankeliumissa: Näkökohtia luterilaisten ja roomalaiskatolisten Yhteiseen julistukseen vanhurskauttamisopista. 103 (1998) Nasaretilaisten historia. 107 (2002) Starkin ja Bainbridgen uskontoteorian mahdollisuudet varhaiskristillisyyden tutkimuksessa. 109 (2004) ks. myös Myllykoski, Matti & Luomanen, Petri Luoto, Valtter 524 Teologian tehtävä ja tärkeät teemat. 95 (1990) Valtion suhde uskontoon ja uskonnollisiin yhteisöihin. 97 (1992) Tasavertaistaako uusi laki uskonnollisten yhdyskuntien aseman? 106 (2001) Luukkanen, Arto 527 Neuvostovaltion uskonto/kirkkopolitiikka leninistisen tradition valossa. 96 (1991) Luukkanen, Tarja-Liisa 528 Teologinen Aikakauskirja ja tieteet (1997) Kuka määrittelee kristillisyyden? J. V. Snellmanin näkemys uskonnollisesta auktoriteetista. 104 (1999) Ylioppilaiden tieteellinen oppineisuus Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa (2005) Luz, Ulrich 531 Jeesus-traditiot ja Jeesus-kertomus Matteuksen evankeliumin valossa. 97 (1992) Löytty, Olli 532 Pakanuuden merkitystä metsästämässä: Suomalaisen lähetyskirjallisuuden pakanuuden kuvauksista. 107 (2002) Malkavaara, Mikko 533 Itä-Euroopan luterilaiset ja luterilainen yhteysliike maailmansotien välisenä aikana. 98 (1993) Luterilaisen maailmanpalvelun kehityslinjat: Amerikkalaisten avustustoiminnasta kansainväliseksi kehitystyöjärjestöksi. 99 (1994) Malmivaara, Jukka 535 Väärentämätön rakkaus ja todellinen usko. 92 (1987) 1 3. Mannermaa, Tuomo 536 Diakonia elettynä sovituksena. 89 (1984) Eksegetiikka, teologia ja kirkon oppi. 90 (1985) Lauri Haikolalle. 92 (1987) Luterilainen ehtoollisoppi vanhurskauttamisopin näkökulmasta. 94 (1989) Paavalin kirjeiden suomennoksen filosofis-teologinen lähtökohta. 95 (1990) Musiikin teologiasta: Teesejä ja toivomuksia. 96 (1991) Uskonto olkoon uskontoa: Teinosen teologian perusintentioista. 99 (1994) Sana ja kuva, eleet ja riitti: Kasualiat julistavina toimituksina. 101 (1996) ks. myös Huovinen, Eero & Mannermaa, Tuomo Manninen, Juha 544 Hegelin koulukunnan hajoamisen ensi vaiheet 1830-luvulla: Uskonnonfilosofinen kiista ja sen seuraamuksia. 90 (1985)

TEOLOGIAN PERUSTEOKSIA

TEOLOGIAN PERUSTEOKSIA TEOLOGIAN PERUSTEOKSIA Eksegetiikka (Raamatun selitysoppi) Yleisesityksiä, lähteitä ja metodikysymyksiä Kuula, Nissinen & Riekkinen, Johdatus Raamattuun (Kirjapaja 2003). Sollamo (toim.) Qumranin kirjasto

Lisätiedot

AINEOPINNOT Käytännöllisen teologian näkökulmia (KT205): Osa A (5 op) Liisa Lampela

AINEOPINNOT Käytännöllisen teologian näkökulmia (KT205): Osa A (5 op) Liisa Lampela AINEOPINNOT Käytännöllisen teologian näkökulmia (KT205): Osa A (5 op) 103091 16.10. ti 16-17 PR aud XIV 30.10. - 20.11. ti 10-12 PR aud XIV 27.11. ti 10-12 PR aud XII 4.12. ti 9-12 PR aud XIV Liisa Lampela

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde?

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? DOGMATIIKKA Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? JUMALA RAKKAUS EHTOOLLINEN KIRKKO PELASTUS USKONTUNNUSTUKSET

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta.

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta. Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista

Lisätiedot

Pakollisista kursseista UE3:a ei suositella tentittäväksi. Syventävät kurssit voi tenttiä, mutta soveltavia ei.

Pakollisista kursseista UE3:a ei suositella tentittäväksi. Syventävät kurssit voi tenttiä, mutta soveltavia ei. Uskonto (UE) Uskonnon opetukseen kaikille yhteiset aihekokonaisuudet sisältyvät seuraavasti. Opetuksessa annetaan valmiuksia osallistua seurakuntien ja muiden uskonnollisten yhteisöjen toimintaan. Opetuksessa

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

USKONTO Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

USKONTO Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi USKONTO Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin

Lisätiedot

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä?

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä? Ilmestys (kr. Αποκαλυψις) tarkoittaa verhon pois ottamista. Emme näe verhottuja asioita ennen niiden paljastumista, ilmoittamista. Jumala on aina paljastanut omilleen sen, mikä on tarpeen tietää tulevaisuudesta.

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

9. Luterilainen ja reformoitu perinne

9. Luterilainen ja reformoitu perinne 9. Luterilainen ja reformoitu perinne Lutherin näkemys koko protestanttisuuden perustana Roomalaiskirjeen luennoista alkaen, erityisesti Galatalaiskirjeen kommentaarissa (1531/35) vanhurskauttaminen syntien

Lisätiedot

12. Yhteenveto: Tunnustusten teologiat

12. Yhteenveto: Tunnustusten teologiat 12. Yhteenveto: Tunnustusten teologiat luterilaisuus: Augsburgin tunnustus Puolustus Yksimielisyyden ohje muut tunnustuskirjat katolisuus: Trenton kirkolliskokous reformoidut kirkot: paikalliset tunnustukset

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia)

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) TAVOITTEET tapoihimme, lakeihimme jne. ymmärtää, että erilaiset uskonnot muissa kulttuureissa määrittävät niiden

Lisätiedot

8. Skolastiikan kritiikki

8. Skolastiikan kritiikki 8. Skolastiikan kritiikki luterilaisen ja katolisen reformaation ristiriidat kehittyivät Lutherin myöhäiskeskiajan teologiaan kohdistuvan kritiikin pohjalta reformoitu traditio omaksui suuren osan luterilaista

Lisätiedot

7.10. Uskonto. 7.10.1. Evankelis-luterilainen uskonto

7.10. Uskonto. 7.10.1. Evankelis-luterilainen uskonto 1 7.10. Uskonto 7.10.1. Evankelis-luterilainen uskonto Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Ekumeniikka ja uskontodialogi. Syyslukukausi 2017

Ekumeniikka ja uskontodialogi. Syyslukukausi 2017 Ekumeniikka ja uskontodialogi Syyslukukausi 2017 Opintojakson suoritus luennot (22t) + kirja (Risto Saarinen, Johdatus ekumeniikkaan) (yht. 3 op) oppimispäiväkirja tai tentti tentissä 2 kysymystä (3 vaihtoehtoa)

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

6. Ortodoksinen kirkko

6. Ortodoksinen kirkko 6. Ortodoksinen kirkko Ortodoksinen kirkko syntyi kristinuskon jakautuessa vuonna 1054. Johtaja on patriarkka. Siihen kuuluu noin 270 miljoonaa kannattajaa. Suurin osa maailman ortodoksisista paikalliskirkoista

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUS. Kirkko: yhteistä näkyä kohti

KIRKKOHALLITUS. Kirkko: yhteistä näkyä kohti KIRKKOHALLITUS Kirkko: yhteistä näkyä kohti 1 Asiakirjan tausta Faith and Order-asiakirja BEM (Baptism, Eucharist Ministry l. Kaste, ehtoollinen, virka 1982) ja siitä saadut perusteelliset vastaukset KMN:n

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA ISM 1.7.2017 Juuka LUODIKKO M uusinta 1 Pauli Markkanen PS M 49 42 91 85 176 186 2 Pertti Miettinen PS M 48 41 89 87 176 184 3 Marko Sikanen PS M 47 40 87 86 173 4 Aki Hännikäinen SS M 45 40 85 79 164

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Vuoden 2014 maratoonit

Vuoden 2014 maratoonit Vuoden 2014 maratoonit Absetz Ilmari 2/10 3.44.28 (M 55/2) Absetz Ilmari 8/10 3.52.11 (M 55/2) Ahonen Jani Lohdutus 4.21.23 (M alle 40/3) Airaksinen Pekka 1/10 5.05.37 (M 60/9) Airaksinen Pekka 8/10 5.07.07

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

Kirkot ihmisoikeuksista: Emme ole tehneet tarpeeksi

Kirkot ihmisoikeuksista: Emme ole tehneet tarpeeksi Kirkot ihmisoikeuksista: Emme ole tehneet tarpeeksi Euroopan kirkkojen konferenssin kirkko ja yhteiskunta-komissio järjesti yhdessä Suomen ortodoksien kirkon ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon sekä

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Rata 1 ylätaulu 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 ylätaulu 38 Korkeela Jarkko K-64 M alataulu 28 Ylikojola Reijo IlmA M alataulu 76 Lindstedt Ari NoSA M

Rata 1 ylätaulu 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 ylätaulu 38 Korkeela Jarkko K-64 M alataulu 28 Ylikojola Reijo IlmA M alataulu 76 Lindstedt Ari NoSA M Eräluettelo sarjat N, M, M20, M18 klo 09.00 Erä 1 (nopeat klo 10.20) klo 09.20 Erä 2 (nopeat klo 10.40) Rata 1 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 38 Korkeela Jarkko K-64 M 28 Ylikojola Reijo IlmA M 76 Lindstedt

Lisätiedot

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry Kansallinen 25 + 125 tikkaa 27.1.2018 Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry päivitetty 28.1.2018 klo 17 25 tikkaa MM 1. Järvinen Tarmo JST 42 41 40 40 40 203 2. Vaarala Simo PaavT 38 43 36 39 45 201 (4x10,

Lisätiedot

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA STI, 25.9.2013 DANIEL NUMMELA LUTERILAISUUS TÄNÄÄN OPINKOHTIEN VALOSSA TUNNUSTUSKIRJAT TUTUIKSI JOHDANTO - 1517 Lutherin 95 teesiä - 1530 Augsburgin tunnustus - 1537 Schmalkaldenin opinkohdat 1 JOHDANTO

Lisätiedot

KRISTINUSKO JA JUUTALAISUUS Lähetysteologinen aikakauskirja Journal of Mission Theology. Volume 14 (2011).

KRISTINUSKO JA JUUTALAISUUS Lähetysteologinen aikakauskirja Journal of Mission Theology. Volume 14 (2011). KRISTINUSKO JA JUUTALAISUUS Lähetysteologinen aikakauskirja Journal of Mission Theology. Volume 14 (2011). Kaikille kristinuskon ja juutalaisuuden suhteesta kiinnostuneille on nyt hyviä uutisia. Kirkon

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Suunnistusmestaruuskilpailut Suunnistusmestaruuskilpailut Tulokset radoittain

Suunnistusmestaruuskilpailut Suunnistusmestaruuskilpailut Tulokset radoittain Masku, Naantali, Nousiainen ja Raisio Masku, Naantali, Nousiainen ja Raisio Suunnistusmestaruuskilpailut 20.9.2017 Suunnistusmestaruuskilpailut 20.9.2017 Tulokset radoittain Tulokset sarjoittain 2,1 km

Lisätiedot

5. Oppi ja moraali. Erottaako oppi vai etiikka?

5. Oppi ja moraali. Erottaako oppi vai etiikka? 5. Oppi ja moraali Suomen ev.-lut. kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon väliset neuvottelut oppikysymykset (pelastus, sakramentit jne.) sosiaalieettinen teema (rauhantyö) TA 4/2016 (myös teologia.fi)

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit)

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Nimi Kulta Hopea Pronssi Yhteensä Aila Virkberg 15 17 9 41 Teija Virkberg 21 7 8 36 Petri Keskitalo 25 4 3 32 Arto Peltoniemi

Lisätiedot

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8.

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8. Keuruun Hiihdot 8.3.2015 Tuloksia Naiset 10 vuotta 2 km V 1) Lotta Salonen KaipVire 7.26,4, 2) Heta Virkajärvi KaipVire 7.46,7, 3) Inka Lakanen PerhKiri 7.51,4, 4) Melia Palsinajärvi KaipVire 7.59,7, 5)

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Uskonto. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT ORTODOKSINEN USKONTO

Uskonto. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT ORTODOKSINEN USKONTO Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana

Lisätiedot

2. Teologia ja tiede. Tiede ja uskonto

2. Teologia ja tiede. Tiede ja uskonto 2. Teologia ja tiede akateeminen ja kirkollinen teologia perinteinen teologia esim. Augustinus, Luther yliopistot kristillisten hallitsijoiden palveluksessa 13 Tiede ja uskonto uskonto tieteen näkökulmasta

Lisätiedot

ORTODOKSINEN USKONTO LUOKAT 1-2

ORTODOKSINEN USKONTO LUOKAT 1-2 ORTODOKSINEN USKONTO 176 LUOKAT 1-2 : oppilaan ortodoksinen identiteetin vahvistaminen ja ylläpitäminen; ortodoksiseen kirkkovuoteen, sakramentteihin, kristillisiin peruskäsitteisiin ja oman seurakunnan

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Hassen Lohdutusmaratoonin ( ) tulokset. Maraton

Hassen Lohdutusmaratoonin ( ) tulokset. Maraton Hassen Lohdutusmaratoonin (26.09.2015) tulokset Maraton 1.Borenius Henrik 3.21.20 (M alle 40/1) 2.Laasonen Lauri 3.44.57 (M 60/1) 3.Ollila Veikko 3.52.29 (M 60/2) 4.Perttula Mikko 3.56.44 (M 50/1) 5.Tanskanen

Lisätiedot

7.11 USKONTO KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT

7.11 USKONTO KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT 7.11 USKONTO KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

JHL:n edustajisto

JHL:n edustajisto JHL:n edustajisto 6.6.2017 Vaalipiiri Vaaliliitto Nimi Sopimusala 1 JHLdemarit ja PALDANIUS KARI Kunta 1 JHLdemarit ja KOSKELA MARKKU Kunta 1 JHLdemarit ja HAMARI HELI Kunta 1 JHLdemarit ja STRENGELL JARNO

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry Kansallinen 25 tikkaa 27.6.2015 Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry päivitetty 27.6.2015 klo 20.10 MM 1. Lehtonen Seppo JST 42 42 40 41 44 209 2. Järvinen Tarmo JST 38 43 40 44 43 208 3x10 3. Reijonen

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset 1 ( 10 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) K1 AchrØn Raija Maria AchrØn Eero Tapani K2 Ahonperä Jukka Mauri Ahonperä Tuuli Katariina K3 Ahonperä Jukka Mauri K4 Ahosola

Lisätiedot

USKONTO EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO

USKONTO EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO USKONTO Uskonnon opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista hän saa aineksia identiteetin ja maailmankatsomuksen rakentamiseen. Uskontoa käsitellään yhtenä inhimillisen

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

4. Ilmoitus. Room. 1:19-23

4. Ilmoitus. Room. 1:19-23 4. Persoonallinen Jumala ja kristinuskon totuusvaatimus ihminen oppii tuntemaan Jumalan vasta kun Jumala itse kertoo itsestään ihmisen osuus? ilmoituksen käsite Raamatun asema ilmoituksessa kokemus ja

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 12.3.2017 päivitetty 12.3.2017 klo 22.30 MM 1. Järvinen Tarmo JST 39 39 40 44 45 207 2. Jäntti Reijo SST 42 42 40 43 36 203 4*10 3. Lampinen Juha TurTi 40 42

Lisätiedot

Saappaanheitto 2017 Naiset. Saappaanheitto 2017 Miehet

Saappaanheitto 2017 Naiset. Saappaanheitto 2017 Miehet Saappaanheitto 2017 Naiset 1 Heidi Korkalainen Savon Saapas 41,87 2.7.2017 Pielavesi 2 Virpi Kostama KeiKu 33,46 4.6.2017 Pielavesi 3 Pirjo Saukkonen LepU 33,20 14.4.2017 Kuopio 4 Tanja Saastamoinen Savon

Lisätiedot

Hassen 10/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) sekä vuoden 2016 Paras kymmenestä ja kolmesta kilpailun tulokset

Hassen 10/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) sekä vuoden 2016 Paras kymmenestä ja kolmesta kilpailun tulokset Hassen 10/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset (19.11.2016) sekä vuoden 2016 Paras kymmenestä ja kolmesta kilpailun tulokset Maraton 1.Halmeenpää Marko 3.48.07 (M 50/1) 2.Cottam John 3.50.52 (M 45/1)

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45,37 6.8.2011 Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44,69 6.8.2011 Leppävirta 3 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 4 Meri-Tuulia Kouhia LepU

Lisätiedot

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO?

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? Uskonto voidaan määritellä monella eri tavalla... Mitkä asiat tekevät jostain ilmiöstä uskonnon? Onko jotain asiaa, joka olisi yhteinen kaikille uskonnoille? Uskontoja voidaan

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat Joukkuekisassa naiset lisäpisteitä 8 p/srj # Nimi Syntymävuosi Yhdistys Hyvitys/srj Hyvitys 6 srjjoukkue Torstai 9.00 1 Tamminen Matti 1928

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

5.11. Uskonto. Opetuksen tavoitteet. Uskonnon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

5.11. Uskonto. Opetuksen tavoitteet. Uskonnon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 5.11. Uskonto Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin

Lisätiedot

Autonrengas Naiset 5 kg

Autonrengas Naiset 5 kg Autonrengas Naiset 5 kg pvm 1 Pirjo Saukkonen LepU 15,61 8.10.2011 Heinävesi 2 Riikka Ruuth KivKiv 13,78 22.4.2011 Kuopio 3 Ulvi Jurikivi KU-58 12,62 24.9.2011 Leppävirta 4 Lotta Kirvesmies MikKV 12,40

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) Imatra Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 13 15 18 9 18 15 2 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 72 7 15 11 5 8 11 20 0 3 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S Tulokset Joukkuekilpailu Satakunta Makelä Antti M SA 99 Väyrynen Reijo M50 SA 96 Keikko Tommi M SA 96 Laarimo Mika M SA 95 Ikola Juha M50 SA 92 Ylijoki Juho M SA 92 Nurmi Markku M50 SA 91 Saunaluoma Jouni

Lisätiedot

Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist.

Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. 500m Miehet 35v. 1. 10 Vesa ISOVIITA PUV 0.42,59 2 500m Miehet 40v. 1. 13 Jari SÄRKELÄ OuTa 0.46,41 3 2. 14 Jarmo ROSSI OuTa 0.53,34 6,93 1 500m Miehet 45v. 1. 18 Esa PUOLAKKA HLK 0.41,70 7 2. 21 Markku

Lisätiedot

USKONTOTIETEEN UUDEN TUTKINTORAKENTEEN MUKAISISTA OPINTOJAKSOISTA JA NIIDEN TENTTIMISESTÄ VASTAAVAT HENKILÖT LUKUVUONNA

USKONTOTIETEEN UUDEN TUTKINTORAKENTEEN MUKAISISTA OPINTOJAKSOISTA JA NIIDEN TENTTIMISESTÄ VASTAAVAT HENKILÖT LUKUVUONNA USKONTOTIETEEN UUDEN TUTKINTORAKENTEEN MUKAISISTA OPINTOJAKSOISTA JA NIIDEN TENTTIMISESTÄ VASTAAVAT HENKILÖT LUKUVUONNA 2005 2006 TEOLOGINEN TIEDEKUNTA Perusopinnot Ust111 Uskontotieteen perusteet: Elisa

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys KH

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys KH KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys 2.10.2012 KH MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m 1.49,38 Esko

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot