VIROLAHDEN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIROLAHDEN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012"

Transkriptio

1 VIROLAHDEN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA Kvalt , 46 SISÄLLYSLUETTELO Kaakon kaksikko yhteistyö Määrärahojen laskentaperusteita Talousarvioasetelma, toiminnalliset tavoitteet, sitovuustaso Taloussuunnitelma Verotulot, valtionosuudet Käyttötalous, tuloslaskelma Investoinnit, rahoituslaskelma, lainamäärä Kuntastrategia Käyttötalous toimielimittäin Käyttötalous yhteensä Tulos- ja rahoituslaskelma Investointiohjelma Tavoiteosa: yleishallinto Tukipalvelut Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Rakennusvalvonta Lainakanta Henkilöstösuunnitelma

2 1 TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA Virolahden ja Miehikkälän valtuustojen hyväksymän yhteistyösopimuksen mukaan kunnat järjestävät perusturvan, sivistys- ja teknisen toimen sekä hallinnon tukipalvelut Kaakon kaksikko -yhteistyössä kaavion mukaisesti: Miehikkälä KV KH Cursor Oy Virolahti KV KH Sosiaali - ja terveyslautakunta Sosiaali - ja terveystoimi Tekninen ltk Rakennusltk Sivistysltk Tekninen toimi Sivistystoimi Tukipalvelut Yhteinen palveluiden käyttöalue Vuonna 2010 Miehikkälä järjestää molemmille kunnille sosiaali- ja terveystoimen ja Virolahti sivistys- ja teknisen toimen palvelut ja tukipalvelut. Toimieliminä ovat valtuuston ja kunnanhallituksen lisäksi kuntien yhteiset lautakunnat. Talousarvion käyttötalousosassa kunnan omat toiminnot ovat yleishallinnossa ja yhteiset toimialoilla niin että toiminnan järjestävä kunta budjetoi sen kaikki tulot ja menot, ja tuloksi lisäksi toisen kunnan osuuden nettomenoista. Jakoperusteena on käytetty kuntien asukaslukuja (39,4/60,6), milloin helposti sovellettavaa muuta perustetta ei ole ollut. Määrärahojen laskentaperusteita Kunnanhallitus antoi lautakunnille talousarvion ja suunnitelman laadintaohjeen. Sen mukaisesti on palkkoihin budjetoitu 3 % lisäys siten, että syyskuun 2009 palkkoihin, joihin sisältyi 2,4 % korotus lukien, lisättiin 0,6 %. Henkilösivukulut on Kuntien eläkevakuutuksen ja Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti laskettu % palkkasummasta - palkkaperusteinen eläkevakuutusmaksu 15,80 - sairausvakuutus 2,27 - työttömyysvakuutus 2,15 - tapaturmavakuutus 1,00 - muut sosiaalivak.maksut 0,10 Nämä sivukulut on laskettu Intime Plus taloussuunnitteluohjelman laskentasäännöillä joissa ei ole pyöristystä, joten ne ovat talousarviossa euron tarkkuudella, kun budjetoinnissa muuten on käytetty satoja euroja. Eläke- ja varhaiseläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut jo eläkkeelle siirtyneistä on kaikkien toimialojen osalta kohdistettu yleishallintoon, koska ne eivät kuulu kuntien kesken jaettaviin palvelujen tuotantokustannuksiin.

3 2 Talousarvioasetelma, toiminnalliset tavoitteet, sitovuustaso Taloussuunnitelma Kuntalain 65 :n mukaisesti talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Taloussuunnittelussa on vertailutietona vuoden 2008 tilinpäätösluvut, vuoden 2009 talousarvioluvut ilman marraskuussa päätettyjä muutoksia sekä niiden toteutumat elokuussa Sisäisinä erinä talousarviossa on ainoastaan toimistotarvikkeiden ja palvelujen sekä tukipalvelujen kustannusten kohdistaminen kunnan muille toimialoille, ei esim. toimitilojen sisäisiä vuokria. Toimielinten määrärahojen lisäksi talousarviossa esitetään määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet siitä, mitä määrärahoilla on tarkoitus saada aikaan. Valtuusto hyväksyy tavoitteet ja määrärahat toimielin (lautakunta) -tasolla siten, että toimintatulojen ja menojen nettomäärä on sitova. Taloussuunnitelman vuosille 2011 ja 2012 ei ole budjetoitu erikseen, vaan niiden toimintatulot ja menot ovat samat kuin vuonna Investointiohjelma on laadittu koko suunnitelmakaudelle. Verotulot Kuntien verotulot supistuvat tänä vuonna, ja ensi vuodesta on tulossa vielä vaikeampi. Taloustaantuman lisäksi kuntien verotuloja alentaa verovähennysten lisääminen. Valtuusto päätti pitää tuloveroprosentin 20,00:na vuonna 2010, samoin kiinteistöveroprosentit ennallaan. Verotulot ovat Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan: Valtionosuudet Muutos TA 2009 TA 2010 % Tulovero ,70 Yhteisövero ,22 Kiinteistövero ,54 Yhteensä ,44 Vuonna 2010 toteutettavassa valtionosuusuudistuksessa nykyiset yleinen, sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen, kirjastojen, taiteen perusopetuksen ja kulttuuritoimen valtionosuus yhdistetään ns. yhden putken valtionosuudeksi, ja myös verotulotasaus yhdistetään siihen maksatuksessa. Sen ulkopuolelle jää mm. lukio, liikunta ja nuorisotyö sekä museot. Kuntaliiton nettisivuilla on kuntakohtaiset laskelmat yleisestä osasta, veromenetysten kompensoinnista sekä verotulotasauksesta, sen sijaan sosiaali- ja terveystoimen ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta niitä on luvassa vasta joulukuussa, tiedossa on vain arvio 2,6 % indeksitarkistuksesta. Seuraava arvio valtionosuuksista vuodelle 2010 on siksi vielä hyvin epätarkka: Muutos Päätös 2009 TA 2010 % Yleinen valtionosuus ,26 Veromenet. kompensaatio Sos. ja terv.huolto ,60 Opet. ja kultt.toimi ,60 Verotulotasaus , ,41

4 3 Käyttötalous, tuloslaskelma Toimielinten ehdotusten mukaan toimintamenot nousevat vuonna 2010 tämän vuoden varsinaisesta talousarviosta vähän yli prosentin, mutta nettomenojen nousu on 4,77 %, kun tulopuolella ei ole 0,5 milj. euron myyntivoittoa liiketontista Vaalimaalla. Tasapainotuksessa nettokasvuksi jää 4,30 %. Alhaisen korkotason takia korkokulut ovat alenemassa n. 40 % tälle vuodelle budjetoidusta. Veromenetyskompensaatio ja verotulotasaus ovat nousemassa, ja jos muut valtionosuudet ja verotulot on arvioitu oikein, jää vuosikate plussalle, mutta tulos poistojen jälkeen n euroa alijäämäiseksi. Investoinnit, rahoituslaskelma, lainamäärä Pajulahdesta vuonna 2008 hankitun maa-alueen kaupan siirryttyä valitusten takia, on kauppahinta euroa budjetoitu uudelleen vuodelle Virojoen kevyen liikenteen silta, Putamaantien liittymä Vaalimaalla ja osa Länsikeskukseen tarvittavasta sammutus- ja sprinklerivesijärjestelmästä, yhteensä n. 1 milj. euroa, siirtyvät vuodelta Osuuteen Haminan kanssa yhteisestä puhdistamoratkaisusta, Miehikkälän vesihuoltolinjasta ja vesiosuuskunnista sekä pienempiin vesihuoltotöihin varataan n euroa, toisaalta maksuosuustuloja Miehikkälältä ja Harjun oppimiskeskukselta n euroa, Virojoen rannan tulvapenkereeseen euroa, rakennusten peruskorjaus- ja katujen päällystyshankkeisiin ja paloaseman suunnitteluun euroa ja työkoneiden ja kotipalveluauton hankintaan euroa. Investointeja on talousarviossa yhteensä euroa ja nettoinvestointeja euroa. Vuosikatteen ylittävä osa nettoinvestoinneista, euroa rahoitetaan talousarvion mukaan lainanotolla. Jos budjetoitu lainanotto toteutuu vuosina 2009 ja 2010, on lainaa vuoden 2010 lopussa n. 14,8 milj. euroa, asukasta kohti yli 4 000, kun vuoden 2008 lopussa oli Kunnanhallitus voi esim. korkotilanteen sitä edellyttäessä muuttaa lainanottovaltuuksiensa puitteissa otettuja kassalainoja pitkäaikaisiksi. Kuntastrategia Vuoden 2008 tilinpäätöksessä on ,21 euroa aikaisemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää. Tältä vuodelta syntyvä alijäämä syönee sen kokonaan. Talousarvion alijäämäisyyden ja korkean velkaantumisasteen takia on välttämätöntä saada aikaan taloutta tasapainottavia muutoksia palvelurakenteisiin. Strategiatyö on aloitettu vuonna 2009 sosiaali- ja terveystointa, ruokapalvelua ja kiinteistönpitoa koskevilla konsulttiselvityksillä, ja alkuvuonna 2010 esitetään toimenpiteitä.

5 Virolahden Kunta Budjettiyhteenveto :51:47 INTIME/Talouden Suunnittelu 10 Yleishallinto Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% Myyntituotot , ,96 Maksutuotot , ,00 Tuet ja avustukset , ,00 Muut toimintatuotot , ,70 TULOT YHTEENSÄ , ,39 Palkat ja palkkiot , ,63 Eläkemenot , ,90 Muut sosiaalivakuutusmaksut , ,18 Henkilöstömenot yhteensä , ,17 Palvelujen ostot , ,71 Aineet ja tarvikkeet , ,65 Avustukset , ,50 Muut toimintakulut , ,92 Toimintakulut yht, ei henk men , ,55 MENOT YHTEENSÄ , ,87 NETTO , ,41 Virolahden Kunta Budjettiyhteenveto :04:38 INTIME/Talouden Suunnittelu 20 Tukipalvelut Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% Myyntituotot , ,84 Maksutuotot -5 Tuet ja avustukset , ,00 Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ , ,84 Palkat ja palkkiot , ,10 Eläkemenot , ,74 Muut sosiaalivakuutusmaksut , ,23 Henkilöstömenot yhteensä , ,17 Palvelujen ostot , ,81 Aineet ja tarvikkeet , ,87 Avustukset Muut toimintakulut , ,00 Toimintakulut yht, ei henk men , ,22 MENOT YHTEENSÄ , ,84 NETTO ,00 4

6 Virolahden Kunta Budjettiyhteenveto :04:38 INTIME/Talouden Suunnittelu 30 Sosiaali- ja terveystoimi Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkemenot Muut sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstömenot yhteensä Palvelujen ostot , ,23 Aineet ja tarvikkeet 12 Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht, ei henk men , ,23 MENOT YHTEENSÄ , ,23 NETTO , ,23 Virolahden Kunta Budjettiyhteenveto :04:38 INTIME/Talouden Suunnittelu 40 Sivistystoimi Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% Myyntituotot , ,20 Maksutuotot , ,00 Tuet ja avustukset , ,60 Muut toimintatuotot , ,45 TULOT YHTEENSÄ , ,37 Palkat ja palkkiot , ,40 Eläkemenot , ,48 Muut sosiaalivakuutusmaksut , ,20 Henkilöstömenot yhteensä , ,97 Palvelujen ostot , ,18 Aineet ja tarvikkeet , ,50 Avustukset , ,12 Muut toimintakulut , ,47 Toimintakulut yht, ei henk men , ,86 MENOT YHTEENSÄ , ,93 NETTO , ,63 5

7 Virolahden Kunta Budjettiyhteenveto :04:38 INTIME/Talouden Suunnittelu 50 Tekninen lautakunta Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% Myyntituotot , ,89 Maksutuotot Tuet ja avustukset , ,41 Muut toimintatuotot , ,07 TULOT YHTEENSÄ , ,41 Palkat ja palkkiot , ,79 Eläkemenot , ,53 Muut sosiaalivakuutusmaksut , ,78 Henkilöstömenot yhteensä , ,38 Palvelujen ostot , ,71 Aineet ja tarvikkeet , ,36 Avustukset , ,54 Muut toimintakulut , ,86 Toimintakulut yht, ei henk men , ,54 MENOT YHTEENSÄ , ,00 NETTO , ,41 Virolahden Kunta Budjettiyhteenveto :04:38 INTIME/Talouden Suunnittelu 59 Rakennuslautakunta Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% Myyntituotot , ,07 Maksutuotot , Tuet ja avustukset -23 Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ , ,27 Palkat ja palkkiot , ,97 Eläkemenot , ,07 Muut sosiaalivakuutusmaksut , ,66 Henkilöstömenot yhteensä , ,65 Palvelujen ostot , ,72 Aineet ja tarvikkeet , ,00 Avustukset , ,00 Muut toimintakulut , ,00 Toimintakulut yht, ei henk men , ,20 MENOT YHTEENSÄ , ,52 NETTO , ,02 6

8 Virolahden Kunta Budjettiyhteenveto :51:47 INTIME/Talouden Suunnittelu 1 Käyttötalous Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% Myyntituotot , ,79 Maksutuotot , ,69 Tuet ja avustukset , ,24 Muut toimintatuotot , ,32 TULOT YHTEENSÄ , ,14 Palkat ja palkkiot , ,47 Eläkemenot , ,66 Muut sosiaalivakuutusmaksut , ,16 Henkilöstömenot yhteensä , ,56 Palvelujen ostot , ,88 Aineet ja tarvikkeet , ,49 Avustukset , ,31 Muut toimintakulut , ,05 Toimintakulut yht, ei henk men , ,78 MENOT YHTEENSÄ , ,11 NETTO , ,26 2 Tuloslaskelma Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% TOIMINTAKATE , ,26 Verotulot , ,44 Valtionosuudet , ,79 Korkotuotot , ,00 Muut rahoitustuotot , ,33 Korkokulut , ,88 Muut rahoituskulut , ,00 VUOSIKATE , ,01 Poistot TILIKAUDEN TULOS Rahoituslaskelma Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% Vuosikate , ,01 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit ,56 Rah.osuudet investointeihin ,14 Käyttöomaisuuden myynti ,00 Investoinnit yhteensä ,40 TOIM. JA INV. RAHAVIRTA ,28 Antolainasaamisten vähennys Antolainojen muutokset Pitkäaik. lainojen lisäys ,00 Pitkäaik. lainojen vähennys ,48 Lyhytaik. lainojen muutos ,83 Lainakannan muutokset ,96 Muut maksuvalm. muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ,96 MAKSUVALMIUDEN MUUTOS

9 8 INVESTOINTIOHJELMA Virolahti Hanke INVESTOINNIT euroa (alv 0%) Yhteensä 6000 Kiinteä omaisuus maanhankinta Käyttöomaisuuden myyntivaal.rak.tonttien myynti Virastotalot korjaukset, iv, arkisto, piippu Klamilan koulu suunn ja pk/uusi Valtionosuus Yläaste tekn.työn laitteet, liikuntavälineet Villinranta kävelypiha Terveyskeskus hamm.hk.hissin pk, huonemuut, iv-perusk Paloasema suunn. ja rakent Paloasema avustukset Tekn. toimen konehank. kt traktori, kelkka kotipalveluauto Tievalaistus Lapinvuori, Ilmanmäki, tiehall. muut Kaavatiet, päällystys päällystys Kaavatiet Uusitie pk/rak Kaavatiet Viroj. silta, Riihipelto-Ilmanmäki, Puisto tulvapenger Kaavatiet asuntoalueen tien rak Kalasatamantie päällystys, risteys Pienjäteasema siirto Vaahterikkoon Vaalimaa, Putamaan liitt Putamaantien liittymä, laajennusalue Vaalimaa Te- avustus Vaalimaa sammutus- ja sprinklerivesi Sprinkleriliittymät liittymämaksu Vesilaitos asuntoalueen vv Viemärilaitos asuntoalueen vv Vesilaitos, pienet han Pumppaamot Viemärilaitos, pienet han pumppaamotie Vesilaitos, Vaalimaa vj siirto, vo siirto, laajennus Jvlaitos, Vaalimaa jv siirto, laajennus Vesilaitos, Sepänkorpi rakentaminen Jvl, Sepänkorpi rakentaminen Puhdistamoratkaisu 9 % osuus Haminasta Virojoki-Miehikkälä vv Virolahden osuus Virojoki-Miehikkälä vv Miehikkälän maksuosuus Puhdistamoratkaisu Harjun osuus Kotka-Hamina Vesiosuuskunnat Laajakaistat Menot Käyttöom. myynti Tulot Asukkaita Investoinnit netto euroa/asukas

10 9 YLEISHALLINTO TA 2009 TA 2010 Kaakon kaksikko yhteistyön ulkopuolelle jäävään kunnan yleishallintoon sisältyy seuraavat toiminnot: EU-vaalit Tulot: Korvaus oikeusministeriöltä äänioikeutettujen lukumäärän perusteella Keskusvaalilautakunta, ennakkoäänestys, Klamilan, Ravijoen ja Virojoen vaalilautakunnat, vaalitoimikunta. Tarkastustoimi Tarkastuslautakunta, tilintarkastuspalvelun osto Oy Audiator Ab:ltä. Kunnanvaltuusto Valtuuston kokouskulut Kunnanhallitus Kokouskulut, kunnanjohtajan palkka, kunnanhallituksen myöntämät avustukset, kiinteistöveron palauttaminen seurataloille Virolahden VPK on hakenut kunnalta avustusta sosiaali- ja peseytymistilojen sekä perehdytys/koulutustilojen rakentamiseen Kirkonkylän paloasemalle. Arvioituihin kustannuksiin haetaan avustusta myös Palonsuojelurahastolta , minkä saamisen edellytyksenä on kunnan osuus. Talousarvioon sisältyy avustus Kirkonkylän paloaseman laajennukseen. Kunta sitoutuu myöntämään saman suuruisen avustuksen vuonna Edellytyksenä on, että Palonsuojelurahasto myöntää osuutensa rahoituksesta. Yleishallinto Tulot: Painotuotteiden myynti, kopiotulot, maksulliset palvelut Toimistosihteerin ja palvelusihteerin palkka, puhelinvaihde, kopiointi-, posti- ja muut toimistokulut, osuus Kotkan-Haminan seudun seutuhallintokustannuksista 4 /as ja Kotkan kaupunkiseudun suunnittelusta (Kaakon Suunta hanke) 1,83 /as, josta 1 /as vuonna 2010, valtiolle maksettava osuus verotuskustannuksista, kuluttaja- ja velkaneuvonta, löytöeläinten hoito, kunnallishallinnon vastuuvakuutus, Kuntalehden ym. ammattilehtien tilausmaksut, asiakirjojen lunastukset, maanmittaustoimitukset, Gramex-, Kopiosto- ja Teosto sopimusten mukaiset korvaukset. Vuoden 2010 alussa otetaan käyttöön Haminan ja Miehikkälän kanssa yhteinen puhelinjärjestelmä, joka Virolahdella säästää liikennemaksuissa n vuodessa. Miehikkälän ja Virolahden puhelunvälitys keskitetään Miehikkälään. Tiedonhallinnansuunnitelmien laadintaa jatketaan vuoden Samassa yhteydessä laaditaan sisäisen valvonnan edellyttämät prosessikuvaukset. Suunnitelmilla luodaan yhteiset käytännöt eri työyksiköille ja selkeytetään tehtävien suorittamista sekä poistetaan mahdolliset päällekkäisyydet. Kaakon kaksikolle luodaan yhteinen arviointijärjestelmä, jolla arvioidaan sekä kansalaiskunnan että tukipalvelujen tuottamia palveluja. Saatujen arviointien perusteella tehdään kehittämissuunnitelmat palvelun laadun parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Varaus koulutukseen, selvityksiin, tiedottamiseen ja erilaisiin ennalta arvaamattomiin tarpeisiin.

11 10 TA 2009 TA 2010 Jäsenmaksut: Kaakkois-Suomen pelastusalan liitto Kouvolan teatterin kannatusyhdistys Kymenlaakson kauppakamari Kymenlaakson käsi- ja taideteollisuusyhdistys Kymenlaakson liitto Kymenlaakson syöpäyhdistys Kymenlaakson pelimannikulttuuri Kymenlaakson kylät Rajaseutuliitto Saimaan vesiensuojeluyhdistys Salpalinjan perinneyhdistys Suomen Kuntaliitto Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Eläke- ja varhaiseläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut koko kunnan osalta Hankintatoimi Hankintapalvelun ostaminen Seutulaskenta Oy:ltä Vammais- ja vanhusneuvostot Kunnanhallituksen asettamien neuvostojen toimintamenot Yhteistoimintaelin Virolahden osuus Kaakon kaksikon palveluohjaustyöryhmän menoista Maaseututoimi Maaseutusihteerin ja 6 kk/v kanslistin palkka, muut maaseutuelinkeinoviranomaisen toimisto- ym. toimintamenot. MAASEUTUTOIMEN TAVOITTEET VUODELLE Kannattavan ja monipuolisen maatalouden turvaaminen Kunnan kautta maksettavia maataloustukia on lukumäärältään yli 20 erilaista. Vuosittain viljelijät palauttavat noin 1700 tukilomaketta / kunta. - EU- ja kansallisten tulotukien maksaminen viljelijöille Maa- ja metsätalousministeriön ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti. - Maksettujen tulotukien määrän pysyminen vähintään ennallaan / viljellyn peltopinta-alan säilyttäminen ennallaan ( 4 milj. / 6000 ha ). - Maatalouden ympäristötuen erityistukien lisääminen alueelle. 2. Tiedottaminen ja neuvonta Tavoitteena, että virolahtelaiset ja miehikkäläläiset maatilayrittäjät hakevat ja saavat heille kuuluvat tuet ja rahoitusosuudet täysimääräisinä ja ajoissa sekä ovat tietoisia tukiin liittyvistä velvoitteista. - Ajankohtaisista asioista tiedottaminen maaseututoimiston ilmoitustaululla, paikallislehdessä sekä postitse lähetettävillä kirjeillä. - Maataloustukia ja uudistuksia koskeva tiedote viljelijöille alkuvuodesta. - Lomakkeiden täytön neuvonta. - Uuden sähköisen tukihaun käyttöönoton neuvonta viljelijöille. - Kunnan nettisivujen päivittäminen maaseututoimen osalta. - Henkilökunnan hyvä tavoitettavuus: Virolahden ja Miehikkälän maaseututoimistojen henkilökunnan vuosilomat pidetään pääsääntöisesti eriaikaisesti.

12 TA 2009 TA Henkilöstön hyvä ammattitaito Maatalouden tukipolitiikassa tapahtuu muutoksia vuosittain. Hallittavana on erittäin laaja kokonaisuus muuttuvia tukijärjestelmiä, säädöksiä ja ohjeita. - Maaseututoimiston henkilökunnan koulutukset. 4. Hukkakauran torjunta Hukkakauran saastuttama peltoala Kaakonkulmalla lisääntyy yhä vuosittain. Vuonna 2009 hukkakauran saastuttama ala Virolahdella on jo hehtaaria. Lisäystä edelliseen vuoteen on 127 ha. Saastunut ala on 20 % koko kunnan peltoalasta. Tavoitteena jatkaa hukkakauratarkastuksia ja lisätä torjuntaohjeiden ja torjuntasuunnitelmien tekoa. Maaseututoimen keskittämistä yhteen toimipisteeseen Virolahdelle selvitetään Miehikkälän kanssa. 11 Elinkeinopalvelut Tulot: Virojoen mainostornin vuokratulot Palvelujen osto Cursor Oy:ltä - yrityspalvelut 15 /as kehittämispalvelut, projektit 15 /as /as Kunnan oma elinkeinotoimen markkinointi Matkailu- ja museotoimi Tavoite ja visio Toimiala edistää kunnan matkailullista imagoa ja uusien matkailupalveluiden syntymistä sekä edesauttaa matkailuyrittäjien toimintamahdollisuuksia. Toimintavuonna käynnistetään matkailustrategian laatiminen alan yrittäjien ja yhteisöjen kanssa. Yhteistyötä koordinoi matkailusihteeri ja palveluita tuottaa oppaat, yrittäjät ja paikalliset järjestöt. Tarvittaessa ostetaan ulkopuolisia asiantuntijapalveluita määrärahojen sallimissa rajoissa. Museotoiminnan linjauksia valmistelee kunnanhallituksen nimeämä museotyöryhmä. Matkailutoimi on osa Virolahden elinkeinoelämän kehittämistä, josta vastaa kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Taloudelliset tavoitteet Matkailutoimen kokonaiskustannukset Matkailutoimen käyttömenot/asukas 14,80 Museotoimen kokonaiskustannukset Museotoimen käyttömenot/asukas 10,30 Pääsylipputulot Bunkkerimuseo 5500 Kotiseutumuseo 600 Määrälliset tavoitteet Arktika 1000 kävijää Bunkkerimuseo 6000 kävijää Kotiseutumuseo 300 kävijää Kunnan matkailuneuvonta ja yleinen kuntamarkkinointi Vuonna 2010 valmistuu markkinointisuunnitelma Kaakon Kaksikolle. Suunnitelmaan liittyy kuntaesitteen uusiminen ja Bunkkerimuseon yhteismarkkinointi Miehikkälän Salpakeskuksen kanssa. Yleismainontaa tehdään lisäksi Kotka-Haminan seudun toimijoiden kanssa teemojen mukaan. Itäisen Suomenlahden saaristo- ja lintumatkailua markkinoidaan nykyistä enemmän yhdessä rannikkokuntien ja hankkeiden kanssa. Matkailutoimi tuottaa Virolahden kunnan ja Kaakon kaksikon Virolahden isäntäkunnan www-sivustojen päivitykset.

13 12 Bunkkerimuseo Avoinna kesä-elokuussa joka päivä klo Ryhmille museo on avoinna ympärivuotisesti. Bunkkerimuseon asiakaspalvelua kehitetään mahdollisesti yrittäjäyhteistyössä. Alueen aukioloa jatketaan kesä elokuussa ja tarvittaessa ryhmille ympärivuotisesti. Kahvilayrittäjää haetaan helmikuussa lehti-ilmoituksella. Alueen palveluiden tuotteistamista kehitetään matkailutoimijoiden kanssa. Näyttelyteksteistä laaditaan kieliversiot, tilan kalustusta täydennetään sisä- ja ulkoalueella (mm. tykkien jalustojen asentaminen) ja näyttelyesineiden esillepanoa parannetaan. Alueen kyltitystä ja ohjeistusta saatetaan ajan tasalle. Teematapahtumia toteutetaan ympärivuotisesti. Kotiseutumuseo Kotiseutumuseo pidetään avoinna yleisölle kesä-heinäkuun ajan. Muuna aikana tilauksesta. Kuistien korjaus käynnistetään teknisen toimen tuella. Uuno Klamin näyttely asetetaan esille säveltäjän 110-vuotisjuhlan kunniaksi. Virolahti-viikolle valmistetaan teematapahtuma yhdessä kulttuuritoimen kanssa. Koulunäyttelyä parannetaan. Kohteen opastusta tehostetaan. Yhteistyötä Virolahti Seuran ja Pyterlahden kulttuurikyläyhdistyksen kanssa jatketaan. Pääsymaksut: Bunkkerimuseo Kotiseutumuseo Aikuiset 5 2 Lapset (7-15v), opiskelijat, eläkeläiset, 2 1 työttömät, varusmiehet Perhelippu 10 Kausilippu Aikuiset 8 Lapset, eläkeläiset, opiskelijat, työttömät, varusmiehet 4 Ryhmät: yli 10 hengen ryhmässä Aikuinen 4 Muut 1 Arktika 2010 Tapahtuman palvelut hankitaan Kymenlaakson Lintutieteelliseltä yhdistykseltä. Matkailutoimi on mukana 3-päiväisen tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa huhtikuussa. Venematkailun kehittäminen Venesatamien viitoitusten parantamista jatketaan ja palveluopasteita parannetaan. Venesatamien viihtyisyyttä lisätään ja palvelujen kehittämistä suunnitellaan yhdessä veneseurojen kanssa. Kotka-Haminan seudun matkailun seuturyhmä Virolahti osallistuu yhteisen seutumatkailubudjetin (n ) käyttöön mm. seutuesitteissä ja valtakunnallisilla messuilla näkymällä. Tulossa on Venemessut helmikuu 2010 ja Retkimessut maaliskuu Hankeyhteistyö Saarasjärven luontopolku -hankkeeseen (Kaakkois-Suomen Ympäristökeskus) ja Itäisen Suomenlahden kansallispuiston (Metsähallitus) kehittämishankkeeseen varaudutaan panostamaan.

14 Muuttajan palvelut (Cursor Oy) hankkeen ohjausryhmässä edistetään kunnan tulomuuttoa. 13

15 14 TUKIPALVELUT Kaakon kaksikon tukipalvelut muodostuvat talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä ruokapalveluista, jotka järjestää Virolahti. Tukipalvelujen kaikki menot kohdistetaan kansalaiskunnille, muille toimialoille tai ulkopuolisille käyttäjille. Luotavalla yhteisellä arviointijärjestelmällä arvioidaan yleishallintoa ja tukipalveluja. Arviointitulosten perusteella tehdään suunnitelmat laadun parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Taloustoimen menoina on talousarvio- ja laskentapäällikön ja kolmen laskentasihteerin palkkausmenot sekä Haminan järjestelmien laajennuksina hankittujen Intime Plus taloudenohjausjärjestelmän ja Basware sähköisen ostolaskujen kierrätysohjelman kustannukset. Tietohallinnossa on Hamsenet seutuverkko ja Teamware sähköposti samoin Haminan kanssa yhteisinä. Kustannukset jaetaan kunnille suhteessa Menot Miehikkälä Virolahti Taloustoimisto Tietohallinto Yhteensä Henkilöstöhallinnossa on kuntien yhteisen henkilöstöjaoston kokouskulut, hallintoja henkilöstöjohtajan ja kolmen palkkasihteerin palkkaus- ja koulutusmenot sekä Pegasos-henkilöstönohjausohjelmiston kustannukset, henkilöstöpalveluissa yhteistyötoimikunnan, luottamusmiestoiminnan ja Miehikkälältä ostettavan työterveyshuollon kustannukset. Henkilöstön työhyvinvointihanke siirretään yleishallinnosta henkilöstöpalveluihin. Henkilöstön virkistystoimintaan varataan 40 /henk = tyky (työkyvyn ylläpito) 6.600, yhteensä Työterveyshuollon kustannuksiin saadaan Kelalta 50 % korvaus, muuten nekin jaetaan kunnille suhteessa Menot Miehikkälä Virolahti Kela+muut Henkilöstöhallinto Henkilöstöpalvelut Yhteensä Henkilöstöhallinto keskitettiin vuonna 2009 Virolahden kunnantoimistoon. Taloushallinto toimii molemmissa kunnissa, mutta yhteistyön synergiaetujen saavuttamiseksi sekin on keskitettävä yhteen toimipisteeseen. Ruokapalveluissa on kustannuspaikkoina kuntien valmistuskeittiöt: Työntek. Menot Virolahti Miehikkälä Muut Netto Villinrannan 8, Klamilan koulun 1, Miehikkälän 5, Muurikkalan koulun 0, Yhteensä 15, Ruokapalvelujen menot laskutetaan suoraan niitä käyttäviltä asiakkailta ja toimintayksiköiltä ateriahintoina joko ulkoisella (asiakkaat, sosiaali- ja terveystoimen yksiköt) tai sisäisellä (sivistystoimen yksiköt) laskutuksella. Palveluasumisen ja kotihoidon asiakkaiden aterialaskutuksen hoitaa sosiaali- ja terveystoimi hoivapalvelujen laskutuksen yhteydessä ja tilittää kertyneet ateriamaksut Kaakon kaksikon tukipalveluille. Tekeillä olevalla konsulttiselvityksellä pyritään kehittämään ruokapalvelun toimintaa ja kohdistamaan aterialaskutus oikein, että vältetään vuosina 2008 ja 2009 syntyneet alijäämät.

16 15 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Kaakon kaksikon sosiaali- ja terveystoimi tuottaa tai järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä määritellyt tai kuntien kanssa erikseen sovitut sosiaali- ja terveyspalvelut Miehikkälän ja Virolahden kuntien asukkaille. Palvelut järjestetään mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti. Koko toimialalla työskennellään edistäen kuntalaisten terveyttä, omatoimisuutta ja kuntoutumista sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja hyvinvointia. Tässä tehtävässä tarvitaan yhteistyötä kuntaparin muiden toimialojen, muiden kuntien ja kuntayhtymien, yksityisten palveluntuottajien sekä järjestöjen kanssa. Vuonna Kaakon kaksikon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteenä on liikunnan lisääminen, painonhallinta ja terveellinen ruokavalio. Näitä tavoitteita edistetään osaltaan myös kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Sosiaali- ja terveystoimi jakautuu neljään tulosalueeseen: - Sosiaalitoimi ja hallinto - Päivähoito ja esiopetus - Vanhustyö ja kotihoito - Terveydenhuolto Toimialasta vastaa sosiaali- ja terveysjohtaja. SOSIAALITOIMI JA HALLINTO Hallinto Tulosalueen esimies on vastaava sosiaalisihteeri. Miehikkälän ja Virolahden kuntien sosiaali- ja terveystoimi on toiminut lukien isäntäkuntamallilla Kaakon kaksikossa. Toimialan kehittämisen yhtenä painopisteenä on valtuutettujen linjauksen mukaisesti yhtenäisten toimintamallien ja toimintaprosessien hiominen ja kuntarajan häivyttäminen kuntaparin sisällä. Isäntäkuntamalli jatkuu näillä näkymin saakka. Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen ja uudistuvaan sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön liittyen Miehikkälän ja Virolahden kuntien tulee ratkaista tuleva palvelurakenteensa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveystoimi osallistuu osaltaan lastensuojelulain edellyttämän lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimiseen. Suunnitelma tulee kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi vuonna 2010 ja sitä on laadittu seudullisena yhteistyönä. Osana kehittämistoimintaa osallistumme seuraaviin hankkeisiin: - Lapsen ääni, Etelä-Kymenlaakson perhepalveluverkosto (Kaste-rahoitus) - Lapsen ääni, Kaakkois-Suomen lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämisverkosto (Kaste-rahoitus) - Kaakon Sote-Into, Etelä-Kymenlaakson osahanke (Kaste-rahoitus) - Kaakon Sote-Into, vanhus- ja vammaistyön kehittämisverkosto KUPERA (Kasterahoitus) - Henkilökohtaisen avun keskus (Socom) - Päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittämishanke Mietippä, mikäli saa hankerahoituksen (Kaste-rahoitus) - Kaakon työvoimapankki, mikäli saa hankerahoituksen (Sepra)

17 16 Sosiaalityö Sosiaalityöllä ja muilla perusturvaan liittyvillä palveluilla pidetään huolta väestön perusturvallisuudesta ja elämän mahdollisuuksien säilyttämisestä normaalioloissa ja kriisitilanteissa. Sosiaalityö sisältää vammaispalvelut, kehitysvammaisten asumis-, laitos- ja avopalvelut, lastensuojelun, Miehikkälän koulukuraattoripalvelut, kasvatus- ja perheneuvontapalvelut, toimeentuloturvan, kuntouttavan työtoiminnan, päihdetyön, huolto- ja tapaamissopimus- ja elatussopimuksiin liittyvät palvelut sekä sosiaalityön asiantuntijaavun antamisen muille toimintayksiköille. Tavoitteet: Lasten huostaanottojen ehkäiseminen avohuollon tukitoimia, mm. tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa kehittämällä Osittain harkinnanvaraisen täydentävän toimeentulotuen menojen karsiminen Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aktivoiminen Päihdemenojen sekä asiakkaiden päihteiden käytön vähentäminen Pitkäaikaistyöttömien aktivointi ja syrjäytymisen ehkäisy Kuntouttavan työtoiminnan lakiuudistukseen vastaaminen. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta velvoittaa v myös yli 25-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät osallistumaan kuntouttavaan työtoimintaan uudistuneen vammaispalvelulain tuomiin haasteisiin vastaaminen palvelutarpeen arvioinnin ja palvelusuunnitelmien laatimisen suhteen Toimenpiteet: Kehitetään tukihenkilö- tukiperhetoimintaa verkostoitumalla Haminan lastensuojelun ja perhetyön kanssa tavoitteena saada yhteinen koulutus tukihenkilöille ja perheille. Tukihenkilöiden / perheiden työnohjaus hoidetaan omana toimintana. Osallistutaan edelleen seudulliseen sosiaalipäivystykseen tukikeskus Villa Jensenistä (Kotkassa) käsin Toimeentulotukea pitkään saaneille asiakkaille pyritään saamaan palvelusuunnitelmat Päihdehuollon asiakkaille tehdään suunnitelmia yhteistyössä asiakkaan ja muiden hoitavien tahojen kanssa Kuntouttavan työtoiminnan työpaikkojen hankkimiseksi pyritään saamaan kaikki kuntien hallintokunnat mukaan työllistymiseen ja etsitään edelleen myös muita yhteistyökumppaneita Käynnistetään Kaakon työvoimapankki toiminta yhteistyössä Miehikkälän Mielenterveysyhdistyksen kanssa Sepralta haettavan hankerahoituksen avulla. Työvoimapankin tavoitteena on saattaa yhteen vapaana olevaa, vaikeasti työllistettävää työvoimaa ja toisaalta tekemätöntä työtä välittäjäorganisaation avulla. Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyy todennäköisesti tulevana vuonna selvästi. Nuoria toimeentulotukea saavia asiakkaita tuetaan verkostoja hyväksikäyttäen Osallistutaan tehostetusti Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksen hallinnoimaan toimintaan seudullisen henkilökohtaisen avun myöntämiskriteereiden ja muiden yhtenäisten toimintatapojen saamiseksi Tavoitteiden määrittely Mittari Tavoite Taloudelliset tavoitteet Toimeentulotukimenot Tuotannolliset tavoitteet Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä /asukas/netto perus-, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki taloudet / vuosi < 44 < 250 taloutta

18 17 Toimeentulotuen vaikuttavuus Pitkäaikaista toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (11-12 kk/v) Toimeentulotukihakemusten käsittely käsittelyaika hakemuksen Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien selvittäminen saapumisesta selvittäminen on aloitettu < 50 < viikko < viikko Kehitysvammapalvelut Tavoitteet: Kehitysvammaisten palvelutarpeet hoidetaan pääosin omissa kunnissa, erityispalveluja käytetään oman toiminnan tueksi ja niistä erityisesti hyötyville Kehitysvammapalvelujen yhtenäisen palvelukokonaisuuden luominen Kaakon kaksikossa Toimenpiteet: Erityishoitoa tarvitsevien kehitysvammaisten palvelut ostetaan edelleen Åvikista, Kannuskodista sekä Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymältä samoin kuin erityistä osaamista vaativat palvelut Liikunta ja ulkoilu pidetään osana kehitysvammaisten asiakkaiden jokapäiväistä arkipäivää ja panostetaan painonhallintaan ja terveelliseen ruokavalioon koko kehitysvammapalveluissa Lisätään kehitysvammapalvelujen eri yksiköiden välistä yhteistoimintaa yhteisen esimiehen ja työnkierron avulla Tavoitteiden määrittely Mittari Tavoite Taloudelliset tavoitteet Kehitysvammahuollon kustannukset kaikki kustannukset /asukas/netto < 115 PÄIVÄHOITO JA ESIOPETUS Tulosalueen esimies on päivähoidon johtaja. Päivähoito on lapsiperheille suunnattu palvelu, jonka tarkoituksena on tukea lasten vanhempia kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen monipuolista ja tasapainoista persoonallisuuden kehitystä. Vanhemmilla on subjektiivinen oikeus saada lapselleen kunnan järjestämä päivähoitopaikka vanhempainrahakauden päätyttyä, siihen asti kunnes lapsi aloittaa peruskoulun. Lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Päivähoito tarjoaa turvallisen ja luotettavan kasvuympäristön tavoitteena lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen yksilö ja arvokas sellaisenaan. Yhteistyössä vanhempien kanssa tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä tasapainoiseksi ja itseään ja muita kunnioittavaksi Kaakon Kaksikon asukkaaksi. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut kuuluvat Kaakaon kaksikossa sosiaali- ja terveystoimen vastuualueeseen ja ne järjestää Miehikkälän kunta. Miehikkälässä toimii kolme päiväkotia eri kylillä; Leppäkertun päiväkoti Saivikkalassa, Muurikkalan päiväkoti Muurikkalassa ja Pitkäkosken päiväkoti Pitkäkoskella. Virolahdella päiväkodit sijaitsevat Virojoella ja Klamilassa, lisäksi Virojoella on ryhmäperhepäiväkoti. Kotona hoitavia perhepäivähoitajia on Miehikkälässä kaksi (Saivikkalassa) ja Virolahdella yksi (Klamilassa). Esiopetusryhmät toimivat Leppäkertun, Muurikkalan ja Pitkäkosken

19 päiväkotien yhteydessä sekä Klamilan ja Virojoen koulun yhteydessä. Elokuussa 2010 Klamilan esiopetusryhmä siirtyy koululta takaisin Klamilan päiväkodin yhteyteen. Vuorohoitoa järjestetään Virojoen päiväkodin Karuselli ryhmässä. Iltahoitoa järjestetään Karusellin lisäksi Leppäkertun päiväkodissa Miehikkälässä ja Klamilan päiväkodissa Virolahdella. Muu vuorohoito (viikonloppu- ja yöhoito) on keskitetty Karuselliin Virolahdella ja Miehikkälässä. Virojoen päiväkodin toiminnasta vastaa hallinnollinen päiväkodin johtaja ja Leppäkertun, Pitkäkosken, Muurikkalan ja Klamilan päiväkodeissa on vastaavat lastentarhanopettajat. Perhepäivähoidosta vastaa päivähoidon johtaja. Tavoitteet: Lasten ja perheiden osallisuuden lisääminen Erityistä tukea tarvitsevien lasten sekä monikulttuuristen perheiden tarpeisiin vastaaminen Vuorohoidon kehittäminen Alle kolmevuotiaiden lisääntyneeseen päivähoitotarpeeseen ja erityispiirteisiin vastaaminen Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan lisääntyneeseen tarpeeseen vastaaminen yhteistyössä sivistystoimen kanssa Toimenpiteet: Sosiaali- ja terveysministeriön KASTE ohjelman Lapsen ääni kehittämisohjelmaan osallistuminen. Virolahti ja Miehikkälä kuuluvat Haminan, Kotkan ja Pyhtään kanssa Etelä-Kymenlaakson perhepalveluverkosto osapilottiin. Virojoen päiväkoti kuuluu pilottipäiväkotina hankkeeseen. Kiertävän erityislastentarhanopettajan palkkaaminen Kaakon Kaksikkoon päivähoitolain uudistuksen (4 a ) mukaisesti. Vuorohoito järjestetään Virojoen päiväkodin Karusellissa ja ryhmään varataan seitsemän kokoaikaisen työntekijän palkka vuodelle Iltahoitoa järjestetään lisäksi Klamilan päiväkodissa Virolahdella ja Leppäkertun päiväkodissa Miehikkälässä. Karuselliin Virojoelle on keskitetty Miehikkälän ja Virolahden muu vuorohoito (viikonloput ja yöt). Virojoen päiväkodin hoitopaikat ovat syksystä 2010 alkaen ryhmittäin seuraavat: alle 3vuotiaat Puput 12 (keväällä 8), Hattarat 21 (21), Tiitiäiset 14(14) ja viisivuotiaat Leijonat 14 (21). Virojoen päiväkodin kaksi esiopetusryhmää jatkavat toimintaa entisessä opettajien asuntolassa koulujen läheisyydessä. Klamilan päiväkodin esiopetusryhmä muuttaa syksyksi 2010 takaisin päiväkodille ja ryhmän toiminnasta vastaa lastentarhanopettaja (aikaisemmin lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja). Leppäkertun esiopetusryhmästä vastaa syksystä 2010 alkaen lastentarhanopettaja (aikaisemmin lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja). Leppäkertun päiväkotiin varataan kevääksi 2010 viiden työntekijän palkka lisääntystä lapsimäärästä johtuen. Muurikkalan ja Pitkäkosken päiväkodit jatkavat kolmen työntekijän yksikköinä, jotka vastaavat myös alueen esiopetuksesta. Lakkautetaan ryhmäperhepäiväkoti Lilliputti elokuun alusta 2010 alkaen varhaiskasvatusikäisten lasten määrän pienentyessä. Ryhmäperhepäiväkodissa hoidossa olevat lapset saadaan sijoitettua päiväkotihoitoon. Lakkautetaan kaikki ryhmäperhepäivähoitajien vakinaiset toimet. Vakinaisessa ryhmäperhepäivähoitajan työsuhteessa oleville henkilöille tarjotaan ensisijaisesti lastenhoitajan kelpoisuuden tuovaa koulutusta. Päivähoidon tulosaleelta eläköityy mahdollisesti vuoden 2010 aikana kolme henkilöä. Tehtävien täyttäminen arvioidaan tapauskohtaisesti. 18

20 Vakinaistetaan yhden lastentarhanopettajan työsuhde uuden kauden alkaessa vuorohoitoon. Tilapäisesti lisääntyneen lapsimäärän vuoksi määräaikaisia työntekijöitä, jotka eivät ole kenenkään sijaisia, työskentelee syksyllä 2010 Virolahdella neljä (kaksi lastentarhanopettajaa, kaksi avustajaa) ja Miehikkälässä yksi kokoaikainen lastenhoitaja. Kehitetään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan toimiva toimintamalli yhteistyössä sivistyspalvelujen kanssa ja sovitaan vastuista ja työnjaosta lapsen ja kunnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Varmistetaan, että päivähoidossa olevat lapset ulkoilevat ja liikkuvat vähintään 2 h/pv hoitopäivän aikana 19 Tavoitteiden määrittely Mittari Tavoite Taloudelliset tavoitteet Päivähoidon, esiopetuksen ja lasten kotihoidontuen kustannukset Kokopäivähoidon kustannukset Vuorohoidon kustannukset /asukas/netto /hoitopäivä/netto päiväkotihoito ja perhepäivähoito (2 osapäivää=kokopv), sis. vuorohoidon /hoitopäivä/netto Karuselli, sis. ilta-, yö- ja viikonloppuhoidon < 350 /asukas kokopäivähoidon hinta < 60 < 73 Esiopetuksen kustannukset /hoitopäivä/netto < 26 Tuotannolliset tavoitteet Päivähoitopalvelujen määrä kokopäivähoitopäiviä kpl (2 osapv=1 kokopv) vähintään päivää Päiväkotien käyttöaste % vähintään 70 % Esiopetukseen osallistuminen lapsia esiopetuksessa, osuus ikäluokasta tavoite 100 % Laadulliset tavoitteet Lasten tyytyväisyys päivähoitoon toukka-pelin käyttö pelataan jokaisen lapsen kanssa vähintään 1 x v Hoitopaikan järjestyminen toivotussa muodossa Lasten vanhempien asiakastyytyväisyys Lasten ja perheiden osallisuus toteutunut hoitopaikkatoive lasten sijoituksista vanhemmilta kerätty kirjallinen palaute Toiminnan dokumentointi Yhteiset tapahtumat ja keskustelut perheiden kanssa toive toteutuu vähintään 85 % Jokaisella lapsella kasvunkansio ja varhaiskasvatussuunnitelma VANHUSTYÖ JA KOTIHOITO Tulosalueen esimies on palvelujohtaja. Laitoshoito, asumis- ja hoivapalvelut Miehikkälän Palvelukoti ja Villinrannan palvelukeskus tarjoavat kuntalaisille asiakaslähtöiset, omatoimista suoriutumista tukevat palvelut. Hyvinvointia ja elämänlaatua edistetään huolenpito-, hoito-, kuntoutus-, asumis- ja laitospalveluilla. Hoidossa ko-

21 rostuu yhteistyö asiakkaan, hänen omaistensa, yhteistyökumppaneiden ja ammattilaisten välillä. Asiakkaiden itsemääräämisoikeus ja riippumattomuus pyritään turvaamaan. Toiminta-ajatuksen lähtökohtana on hyvä ja ihmisarvoinen elämä kaikille. Siinä toteutuu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakykyisyys ja hyvinvointi, asiakkaiden elämänlaadun parantaminen ja omien voimavarojen käytön edistäminen. Palvelukodissa annetaan ympärivuorokautista laitos-, asumis-, päihde- ja turvapalveluja. Palvelut ovat sosiaalihuoltolain mukaisia. Palvelukodin vuodeosaston 15 paikalla annetaan lyhyt- ja pitkäaikaishoidon palveluja. Asumispalveluja järjestettäessä korostetaan kodinomaisuutta, yksilöllisyyttä, omatoimisuutta sekä vahvistetaan asukkaiden omanarvontuntoa ja jäljellä olevaa toimintakykyä kuntouttavalla toiminnalla. Tehostettua palveluasumista antavat A1 (11 paikkaa) ja A3 (11 paikkaa) ja palveluasumista A2 (11 paikkaa) ja C-siipi (4 paikkaa). Villinrannan palvelukeskus tarjoaa kodinomaista ja kuntouttavaa ympärivuorokautista palveluasumista. Tehostettua palveluasumista antavat Ylätupa (15 paikkaa), Jokitupa (14 paikkaa) sekä kodinomaista palveluasumista Alatupa (11 paikkaa). Välituvan 11 paikasta osa on kehitysvammapalvelujen ja osa vanhuspalvelujen käytössä. Tavoitteet: Kaikkia laitoshoidon ja asumispalvelujen resursseja käytetään joustavasti, tehokkaasti ja taloudellisesti hoidon porrastuksessa. Lyhytaikaishoidossa tuetaan kotona asuvien hoitoa tarvitsevien henkilöiden selviytymistä kuntouttavalla, omatoimisuutta edistävällä ja kuntoa seuraavalla toiminnalla ja helpottaen omaishoitajien jaksamista. Palvelujärjestelmän ja yhteisten toimintamallien kehittäminen edelleen Kaakon kaksikossa ja yhteistyötahojen kanssa. Jatkohoito järjestetään niin, että erikoissairaanhoidon jatkohoito-osaston hoitopäiviä ei kerry Infektioiden minimointi Kaakon kaksikon terveyden edistämisen painopisteenä on liikunnan lisääminen, painonhallinta ja terveellinen ruokavalio. Miehikkälän Palvelukodissa otetaan käyttöön työvaatteiden lainavaatekokeilu. Luovutaan kokonaan vanhusten pitkäaikaisesta laitoshoidosta suunnittelukaudella. Toimenpiteet: Hyödynnetään RAVA-toimintakykyindeksiä asukkaiden toimintakyvyn arvioinnissa (vuodeosastolla > 3,5) Henkilökunnasta pidetään huolta oikealla henkilöstömitoituksella (valtakunnalliset suositukset), koulutuspäivät työn vaativuuden mukaan, työterveystarkastukset ajallaan, tyky- ja virkistystoiminta, kehityskeskustelut ja työhyvinvointikartoituksessa esille nostettujen ongelmien vähentäminen. Jatketaan suunnitelmien laatimista Kaakon kaksikossa yhteisen palvelukokonaisuuden järjestämiseksi. Henkilökunnan joustava käyttö ja työnkierto Infektioiden torjunta yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa (koulutukset, käsihygienia) Liikunta ja ulkoilu osaksi perushoitoa (ulkoilupäivä vähintään kerran viikossa) Tehdään sosiaali- ja terveystoimen konsulttiselvityksessä esille tulleita toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia Suunnittelukaudella muutetaan Palvelukodin vuodeosasto hoiva-asumiseksi (tehostettu palveluasuminen) ikäihmisten laatusuosituksen mukaisesti. 20

Virolahden kunta. Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma 2011 2013. Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen

Virolahden kunta. Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma 2011 2013. Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen Virolahden kunta Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma 2011 2013 Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen Kunnanvaltuusto 20.12.2010 2 Sisällysluettelo Yleisperustelut...3 Määrärahojen

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA. Talousarvio 2013 ja Taloussuunnitelma 2013 2015. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 48

VIROLAHDEN KUNTA. Talousarvio 2013 ja Taloussuunnitelma 2013 2015. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 48 VIROLAHDEN KUNTA Talousarvio 2013 ja Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 48 VIROLAHDEN KUNTA - TALOUSARVIO 2013 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 1.1. Suunnitelmien

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA. Virolahden matkailun painopiste on luonto- ja kulttuurimatkailu TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016

VIROLAHDEN KUNTA. Virolahden matkailun painopiste on luonto- ja kulttuurimatkailu TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 VIROLAHDEN KUNTA Virolahden matkailun painopiste on luonto- ja kulttuurimatkailu TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Kunnanhallitus 9.12.2013 205 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 59 VIROLAHDEN KUNTA

Lisätiedot

Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2009

Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2009 Parkanon kaupunki 2009 Taloussuunnitelma 2010-2012 Parkanon kaupunki 2 2009 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE JA SITOVUUS... 5 PARKANON KAUPUNGIN

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

VIROLAHDEN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 VIROLAHDEN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Kannen kuva: Klamilan etapin ja Mustamaan rannikkolinnakkeen muistolaatan paljastustilaisuus Hapanvellijuhlassa 12.7.2009. Kotkan rannikkopataljoonan komentaja

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO

VUODEN 2010 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2012 TALOUSSUUNNITELMA YHTEENVETO 2 VUODEN 2010 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2011-2012 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...4 Talousarvion

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNTASTRATEGIA 4 1.1 Sodankylän arvot

Lisätiedot

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62 1 Sisällys I Ohjaus... 3 1 Kunnanjohtajan johdanto... 3 2 Inarin kunnan visio, kuntastrategia, toiminta-ajatus, arvot ja perustavoitteet... 5 3 Kunnan talouden tasapainottaminen, hallitun menokasvun ohjelma...

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 INVESTOINTISUUNNITELMA 2012-2015

ASKOLAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 INVESTOINTISUUNNITELMA 2012-2015 ASKOLAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 INVESTOINTISUUNNITELMA 2012-2015 Kunnanhallitus 14.12.2011 Kunnanvaltuusto 15.12.2011 ASKOLAN KUNTA Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2013-2014. Someron kaupunki

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2013-2014. Someron kaupunki Talousarvio 212 Taloussuunnitelma 213-214 Someron kaupunki Kaupunginvaltuusto 13.12.211 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISPERUSTELUT 3 1.1. Kansantalouden kehitysnäkymät. 3 1.2. Kuntatalouden kehitysnäkymät...

Lisätiedot

Parkanon kaupunki. Talousarvio 2008

Parkanon kaupunki. Talousarvio 2008 Parkanon kaupunki Talousarvio 2008 Taloussuunnitelma - 2011 Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2008 Parkanon kaupunki 3 Talousarvio 2008 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...5 Talousarvion ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO

JUANKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO JUANKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 200-20 2 Sisällysluettelo. YLEISPERUSTELUT... 3 2. KÄYTTÖTALOUSOSA... 0 Keskusvaalilautakunta/Vaalit... 0 2 2 Tarkastuslautakunta/Tilintarkastus...

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

Rautjärven kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA. Kunnanhallitus 8.12.2014

Rautjärven kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA. Kunnanhallitus 8.12.2014 Rautjärven kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 Kunnanhallitus 8.12.2014 RAUTJÄRVEN KUNTA 2 Sisällys 1. Rautjärvi ja Simpele antavat rajan suojaa ihmiselle ja yrittämiselle... 4 1.1. Rautjärven

Lisätiedot