VIROLAHDEN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIROLAHDEN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012"

Transkriptio

1 VIROLAHDEN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA Kvalt , 46 SISÄLLYSLUETTELO Kaakon kaksikko yhteistyö Määrärahojen laskentaperusteita Talousarvioasetelma, toiminnalliset tavoitteet, sitovuustaso Taloussuunnitelma Verotulot, valtionosuudet Käyttötalous, tuloslaskelma Investoinnit, rahoituslaskelma, lainamäärä Kuntastrategia Käyttötalous toimielimittäin Käyttötalous yhteensä Tulos- ja rahoituslaskelma Investointiohjelma Tavoiteosa: yleishallinto Tukipalvelut Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Rakennusvalvonta Lainakanta Henkilöstösuunnitelma

2 1 TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA Virolahden ja Miehikkälän valtuustojen hyväksymän yhteistyösopimuksen mukaan kunnat järjestävät perusturvan, sivistys- ja teknisen toimen sekä hallinnon tukipalvelut Kaakon kaksikko -yhteistyössä kaavion mukaisesti: Miehikkälä KV KH Cursor Oy Virolahti KV KH Sosiaali - ja terveyslautakunta Sosiaali - ja terveystoimi Tekninen ltk Rakennusltk Sivistysltk Tekninen toimi Sivistystoimi Tukipalvelut Yhteinen palveluiden käyttöalue Vuonna 2010 Miehikkälä järjestää molemmille kunnille sosiaali- ja terveystoimen ja Virolahti sivistys- ja teknisen toimen palvelut ja tukipalvelut. Toimieliminä ovat valtuuston ja kunnanhallituksen lisäksi kuntien yhteiset lautakunnat. Talousarvion käyttötalousosassa kunnan omat toiminnot ovat yleishallinnossa ja yhteiset toimialoilla niin että toiminnan järjestävä kunta budjetoi sen kaikki tulot ja menot, ja tuloksi lisäksi toisen kunnan osuuden nettomenoista. Jakoperusteena on käytetty kuntien asukaslukuja (39,4/60,6), milloin helposti sovellettavaa muuta perustetta ei ole ollut. Määrärahojen laskentaperusteita Kunnanhallitus antoi lautakunnille talousarvion ja suunnitelman laadintaohjeen. Sen mukaisesti on palkkoihin budjetoitu 3 % lisäys siten, että syyskuun 2009 palkkoihin, joihin sisältyi 2,4 % korotus lukien, lisättiin 0,6 %. Henkilösivukulut on Kuntien eläkevakuutuksen ja Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti laskettu % palkkasummasta - palkkaperusteinen eläkevakuutusmaksu 15,80 - sairausvakuutus 2,27 - työttömyysvakuutus 2,15 - tapaturmavakuutus 1,00 - muut sosiaalivak.maksut 0,10 Nämä sivukulut on laskettu Intime Plus taloussuunnitteluohjelman laskentasäännöillä joissa ei ole pyöristystä, joten ne ovat talousarviossa euron tarkkuudella, kun budjetoinnissa muuten on käytetty satoja euroja. Eläke- ja varhaiseläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut jo eläkkeelle siirtyneistä on kaikkien toimialojen osalta kohdistettu yleishallintoon, koska ne eivät kuulu kuntien kesken jaettaviin palvelujen tuotantokustannuksiin.

3 2 Talousarvioasetelma, toiminnalliset tavoitteet, sitovuustaso Taloussuunnitelma Kuntalain 65 :n mukaisesti talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Taloussuunnittelussa on vertailutietona vuoden 2008 tilinpäätösluvut, vuoden 2009 talousarvioluvut ilman marraskuussa päätettyjä muutoksia sekä niiden toteutumat elokuussa Sisäisinä erinä talousarviossa on ainoastaan toimistotarvikkeiden ja palvelujen sekä tukipalvelujen kustannusten kohdistaminen kunnan muille toimialoille, ei esim. toimitilojen sisäisiä vuokria. Toimielinten määrärahojen lisäksi talousarviossa esitetään määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet siitä, mitä määrärahoilla on tarkoitus saada aikaan. Valtuusto hyväksyy tavoitteet ja määrärahat toimielin (lautakunta) -tasolla siten, että toimintatulojen ja menojen nettomäärä on sitova. Taloussuunnitelman vuosille 2011 ja 2012 ei ole budjetoitu erikseen, vaan niiden toimintatulot ja menot ovat samat kuin vuonna Investointiohjelma on laadittu koko suunnitelmakaudelle. Verotulot Kuntien verotulot supistuvat tänä vuonna, ja ensi vuodesta on tulossa vielä vaikeampi. Taloustaantuman lisäksi kuntien verotuloja alentaa verovähennysten lisääminen. Valtuusto päätti pitää tuloveroprosentin 20,00:na vuonna 2010, samoin kiinteistöveroprosentit ennallaan. Verotulot ovat Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan: Valtionosuudet Muutos TA 2009 TA 2010 % Tulovero ,70 Yhteisövero ,22 Kiinteistövero ,54 Yhteensä ,44 Vuonna 2010 toteutettavassa valtionosuusuudistuksessa nykyiset yleinen, sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen, kirjastojen, taiteen perusopetuksen ja kulttuuritoimen valtionosuus yhdistetään ns. yhden putken valtionosuudeksi, ja myös verotulotasaus yhdistetään siihen maksatuksessa. Sen ulkopuolelle jää mm. lukio, liikunta ja nuorisotyö sekä museot. Kuntaliiton nettisivuilla on kuntakohtaiset laskelmat yleisestä osasta, veromenetysten kompensoinnista sekä verotulotasauksesta, sen sijaan sosiaali- ja terveystoimen ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta niitä on luvassa vasta joulukuussa, tiedossa on vain arvio 2,6 % indeksitarkistuksesta. Seuraava arvio valtionosuuksista vuodelle 2010 on siksi vielä hyvin epätarkka: Muutos Päätös 2009 TA 2010 % Yleinen valtionosuus ,26 Veromenet. kompensaatio Sos. ja terv.huolto ,60 Opet. ja kultt.toimi ,60 Verotulotasaus , ,41

4 3 Käyttötalous, tuloslaskelma Toimielinten ehdotusten mukaan toimintamenot nousevat vuonna 2010 tämän vuoden varsinaisesta talousarviosta vähän yli prosentin, mutta nettomenojen nousu on 4,77 %, kun tulopuolella ei ole 0,5 milj. euron myyntivoittoa liiketontista Vaalimaalla. Tasapainotuksessa nettokasvuksi jää 4,30 %. Alhaisen korkotason takia korkokulut ovat alenemassa n. 40 % tälle vuodelle budjetoidusta. Veromenetyskompensaatio ja verotulotasaus ovat nousemassa, ja jos muut valtionosuudet ja verotulot on arvioitu oikein, jää vuosikate plussalle, mutta tulos poistojen jälkeen n euroa alijäämäiseksi. Investoinnit, rahoituslaskelma, lainamäärä Pajulahdesta vuonna 2008 hankitun maa-alueen kaupan siirryttyä valitusten takia, on kauppahinta euroa budjetoitu uudelleen vuodelle Virojoen kevyen liikenteen silta, Putamaantien liittymä Vaalimaalla ja osa Länsikeskukseen tarvittavasta sammutus- ja sprinklerivesijärjestelmästä, yhteensä n. 1 milj. euroa, siirtyvät vuodelta Osuuteen Haminan kanssa yhteisestä puhdistamoratkaisusta, Miehikkälän vesihuoltolinjasta ja vesiosuuskunnista sekä pienempiin vesihuoltotöihin varataan n euroa, toisaalta maksuosuustuloja Miehikkälältä ja Harjun oppimiskeskukselta n euroa, Virojoen rannan tulvapenkereeseen euroa, rakennusten peruskorjaus- ja katujen päällystyshankkeisiin ja paloaseman suunnitteluun euroa ja työkoneiden ja kotipalveluauton hankintaan euroa. Investointeja on talousarviossa yhteensä euroa ja nettoinvestointeja euroa. Vuosikatteen ylittävä osa nettoinvestoinneista, euroa rahoitetaan talousarvion mukaan lainanotolla. Jos budjetoitu lainanotto toteutuu vuosina 2009 ja 2010, on lainaa vuoden 2010 lopussa n. 14,8 milj. euroa, asukasta kohti yli 4 000, kun vuoden 2008 lopussa oli Kunnanhallitus voi esim. korkotilanteen sitä edellyttäessä muuttaa lainanottovaltuuksiensa puitteissa otettuja kassalainoja pitkäaikaisiksi. Kuntastrategia Vuoden 2008 tilinpäätöksessä on ,21 euroa aikaisemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää. Tältä vuodelta syntyvä alijäämä syönee sen kokonaan. Talousarvion alijäämäisyyden ja korkean velkaantumisasteen takia on välttämätöntä saada aikaan taloutta tasapainottavia muutoksia palvelurakenteisiin. Strategiatyö on aloitettu vuonna 2009 sosiaali- ja terveystointa, ruokapalvelua ja kiinteistönpitoa koskevilla konsulttiselvityksillä, ja alkuvuonna 2010 esitetään toimenpiteitä.

5 Virolahden Kunta Budjettiyhteenveto :51:47 INTIME/Talouden Suunnittelu 10 Yleishallinto Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% Myyntituotot , ,96 Maksutuotot , ,00 Tuet ja avustukset , ,00 Muut toimintatuotot , ,70 TULOT YHTEENSÄ , ,39 Palkat ja palkkiot , ,63 Eläkemenot , ,90 Muut sosiaalivakuutusmaksut , ,18 Henkilöstömenot yhteensä , ,17 Palvelujen ostot , ,71 Aineet ja tarvikkeet , ,65 Avustukset , ,50 Muut toimintakulut , ,92 Toimintakulut yht, ei henk men , ,55 MENOT YHTEENSÄ , ,87 NETTO , ,41 Virolahden Kunta Budjettiyhteenveto :04:38 INTIME/Talouden Suunnittelu 20 Tukipalvelut Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% Myyntituotot , ,84 Maksutuotot -5 Tuet ja avustukset , ,00 Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ , ,84 Palkat ja palkkiot , ,10 Eläkemenot , ,74 Muut sosiaalivakuutusmaksut , ,23 Henkilöstömenot yhteensä , ,17 Palvelujen ostot , ,81 Aineet ja tarvikkeet , ,87 Avustukset Muut toimintakulut , ,00 Toimintakulut yht, ei henk men , ,22 MENOT YHTEENSÄ , ,84 NETTO ,00 4

6 Virolahden Kunta Budjettiyhteenveto :04:38 INTIME/Talouden Suunnittelu 30 Sosiaali- ja terveystoimi Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkemenot Muut sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstömenot yhteensä Palvelujen ostot , ,23 Aineet ja tarvikkeet 12 Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht, ei henk men , ,23 MENOT YHTEENSÄ , ,23 NETTO , ,23 Virolahden Kunta Budjettiyhteenveto :04:38 INTIME/Talouden Suunnittelu 40 Sivistystoimi Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% Myyntituotot , ,20 Maksutuotot , ,00 Tuet ja avustukset , ,60 Muut toimintatuotot , ,45 TULOT YHTEENSÄ , ,37 Palkat ja palkkiot , ,40 Eläkemenot , ,48 Muut sosiaalivakuutusmaksut , ,20 Henkilöstömenot yhteensä , ,97 Palvelujen ostot , ,18 Aineet ja tarvikkeet , ,50 Avustukset , ,12 Muut toimintakulut , ,47 Toimintakulut yht, ei henk men , ,86 MENOT YHTEENSÄ , ,93 NETTO , ,63 5

7 Virolahden Kunta Budjettiyhteenveto :04:38 INTIME/Talouden Suunnittelu 50 Tekninen lautakunta Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% Myyntituotot , ,89 Maksutuotot Tuet ja avustukset , ,41 Muut toimintatuotot , ,07 TULOT YHTEENSÄ , ,41 Palkat ja palkkiot , ,79 Eläkemenot , ,53 Muut sosiaalivakuutusmaksut , ,78 Henkilöstömenot yhteensä , ,38 Palvelujen ostot , ,71 Aineet ja tarvikkeet , ,36 Avustukset , ,54 Muut toimintakulut , ,86 Toimintakulut yht, ei henk men , ,54 MENOT YHTEENSÄ , ,00 NETTO , ,41 Virolahden Kunta Budjettiyhteenveto :04:38 INTIME/Talouden Suunnittelu 59 Rakennuslautakunta Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% Myyntituotot , ,07 Maksutuotot , Tuet ja avustukset -23 Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ , ,27 Palkat ja palkkiot , ,97 Eläkemenot , ,07 Muut sosiaalivakuutusmaksut , ,66 Henkilöstömenot yhteensä , ,65 Palvelujen ostot , ,72 Aineet ja tarvikkeet , ,00 Avustukset , ,00 Muut toimintakulut , ,00 Toimintakulut yht, ei henk men , ,20 MENOT YHTEENSÄ , ,52 NETTO , ,02 6

8 Virolahden Kunta Budjettiyhteenveto :51:47 INTIME/Talouden Suunnittelu 1 Käyttötalous Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% Myyntituotot , ,79 Maksutuotot , ,69 Tuet ja avustukset , ,24 Muut toimintatuotot , ,32 TULOT YHTEENSÄ , ,14 Palkat ja palkkiot , ,47 Eläkemenot , ,66 Muut sosiaalivakuutusmaksut , ,16 Henkilöstömenot yhteensä , ,56 Palvelujen ostot , ,88 Aineet ja tarvikkeet , ,49 Avustukset , ,31 Muut toimintakulut , ,05 Toimintakulut yht, ei henk men , ,78 MENOT YHTEENSÄ , ,11 NETTO , ,26 2 Tuloslaskelma Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% TOIMINTAKATE , ,26 Verotulot , ,44 Valtionosuudet , ,79 Korkotuotot , ,00 Muut rahoitustuotot , ,33 Korkokulut , ,88 Muut rahoituskulut , ,00 VUOSIKATE , ,01 Poistot TILIKAUDEN TULOS Rahoituslaskelma Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% Vuosikate , ,01 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit ,56 Rah.osuudet investointeihin ,14 Käyttöomaisuuden myynti ,00 Investoinnit yhteensä ,40 TOIM. JA INV. RAHAVIRTA ,28 Antolainasaamisten vähennys Antolainojen muutokset Pitkäaik. lainojen lisäys ,00 Pitkäaik. lainojen vähennys ,48 Lyhytaik. lainojen muutos ,83 Lainakannan muutokset ,96 Muut maksuvalm. muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ,96 MAKSUVALMIUDEN MUUTOS

9 8 INVESTOINTIOHJELMA Virolahti Hanke INVESTOINNIT euroa (alv 0%) Yhteensä 6000 Kiinteä omaisuus maanhankinta Käyttöomaisuuden myyntivaal.rak.tonttien myynti Virastotalot korjaukset, iv, arkisto, piippu Klamilan koulu suunn ja pk/uusi Valtionosuus Yläaste tekn.työn laitteet, liikuntavälineet Villinranta kävelypiha Terveyskeskus hamm.hk.hissin pk, huonemuut, iv-perusk Paloasema suunn. ja rakent Paloasema avustukset Tekn. toimen konehank. kt traktori, kelkka kotipalveluauto Tievalaistus Lapinvuori, Ilmanmäki, tiehall. muut Kaavatiet, päällystys päällystys Kaavatiet Uusitie pk/rak Kaavatiet Viroj. silta, Riihipelto-Ilmanmäki, Puisto tulvapenger Kaavatiet asuntoalueen tien rak Kalasatamantie päällystys, risteys Pienjäteasema siirto Vaahterikkoon Vaalimaa, Putamaan liitt Putamaantien liittymä, laajennusalue Vaalimaa Te- avustus Vaalimaa sammutus- ja sprinklerivesi Sprinkleriliittymät liittymämaksu Vesilaitos asuntoalueen vv Viemärilaitos asuntoalueen vv Vesilaitos, pienet han Pumppaamot Viemärilaitos, pienet han pumppaamotie Vesilaitos, Vaalimaa vj siirto, vo siirto, laajennus Jvlaitos, Vaalimaa jv siirto, laajennus Vesilaitos, Sepänkorpi rakentaminen Jvl, Sepänkorpi rakentaminen Puhdistamoratkaisu 9 % osuus Haminasta Virojoki-Miehikkälä vv Virolahden osuus Virojoki-Miehikkälä vv Miehikkälän maksuosuus Puhdistamoratkaisu Harjun osuus Kotka-Hamina Vesiosuuskunnat Laajakaistat Menot Käyttöom. myynti Tulot Asukkaita Investoinnit netto euroa/asukas

10 9 YLEISHALLINTO TA 2009 TA 2010 Kaakon kaksikko yhteistyön ulkopuolelle jäävään kunnan yleishallintoon sisältyy seuraavat toiminnot: EU-vaalit Tulot: Korvaus oikeusministeriöltä äänioikeutettujen lukumäärän perusteella Keskusvaalilautakunta, ennakkoäänestys, Klamilan, Ravijoen ja Virojoen vaalilautakunnat, vaalitoimikunta. Tarkastustoimi Tarkastuslautakunta, tilintarkastuspalvelun osto Oy Audiator Ab:ltä. Kunnanvaltuusto Valtuuston kokouskulut Kunnanhallitus Kokouskulut, kunnanjohtajan palkka, kunnanhallituksen myöntämät avustukset, kiinteistöveron palauttaminen seurataloille Virolahden VPK on hakenut kunnalta avustusta sosiaali- ja peseytymistilojen sekä perehdytys/koulutustilojen rakentamiseen Kirkonkylän paloasemalle. Arvioituihin kustannuksiin haetaan avustusta myös Palonsuojelurahastolta , minkä saamisen edellytyksenä on kunnan osuus. Talousarvioon sisältyy avustus Kirkonkylän paloaseman laajennukseen. Kunta sitoutuu myöntämään saman suuruisen avustuksen vuonna Edellytyksenä on, että Palonsuojelurahasto myöntää osuutensa rahoituksesta. Yleishallinto Tulot: Painotuotteiden myynti, kopiotulot, maksulliset palvelut Toimistosihteerin ja palvelusihteerin palkka, puhelinvaihde, kopiointi-, posti- ja muut toimistokulut, osuus Kotkan-Haminan seudun seutuhallintokustannuksista 4 /as ja Kotkan kaupunkiseudun suunnittelusta (Kaakon Suunta hanke) 1,83 /as, josta 1 /as vuonna 2010, valtiolle maksettava osuus verotuskustannuksista, kuluttaja- ja velkaneuvonta, löytöeläinten hoito, kunnallishallinnon vastuuvakuutus, Kuntalehden ym. ammattilehtien tilausmaksut, asiakirjojen lunastukset, maanmittaustoimitukset, Gramex-, Kopiosto- ja Teosto sopimusten mukaiset korvaukset. Vuoden 2010 alussa otetaan käyttöön Haminan ja Miehikkälän kanssa yhteinen puhelinjärjestelmä, joka Virolahdella säästää liikennemaksuissa n vuodessa. Miehikkälän ja Virolahden puhelunvälitys keskitetään Miehikkälään. Tiedonhallinnansuunnitelmien laadintaa jatketaan vuoden Samassa yhteydessä laaditaan sisäisen valvonnan edellyttämät prosessikuvaukset. Suunnitelmilla luodaan yhteiset käytännöt eri työyksiköille ja selkeytetään tehtävien suorittamista sekä poistetaan mahdolliset päällekkäisyydet. Kaakon kaksikolle luodaan yhteinen arviointijärjestelmä, jolla arvioidaan sekä kansalaiskunnan että tukipalvelujen tuottamia palveluja. Saatujen arviointien perusteella tehdään kehittämissuunnitelmat palvelun laadun parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Varaus koulutukseen, selvityksiin, tiedottamiseen ja erilaisiin ennalta arvaamattomiin tarpeisiin.

11 10 TA 2009 TA 2010 Jäsenmaksut: Kaakkois-Suomen pelastusalan liitto Kouvolan teatterin kannatusyhdistys Kymenlaakson kauppakamari Kymenlaakson käsi- ja taideteollisuusyhdistys Kymenlaakson liitto Kymenlaakson syöpäyhdistys Kymenlaakson pelimannikulttuuri Kymenlaakson kylät Rajaseutuliitto Saimaan vesiensuojeluyhdistys Salpalinjan perinneyhdistys Suomen Kuntaliitto Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Eläke- ja varhaiseläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut koko kunnan osalta Hankintatoimi Hankintapalvelun ostaminen Seutulaskenta Oy:ltä Vammais- ja vanhusneuvostot Kunnanhallituksen asettamien neuvostojen toimintamenot Yhteistoimintaelin Virolahden osuus Kaakon kaksikon palveluohjaustyöryhmän menoista Maaseututoimi Maaseutusihteerin ja 6 kk/v kanslistin palkka, muut maaseutuelinkeinoviranomaisen toimisto- ym. toimintamenot. MAASEUTUTOIMEN TAVOITTEET VUODELLE Kannattavan ja monipuolisen maatalouden turvaaminen Kunnan kautta maksettavia maataloustukia on lukumäärältään yli 20 erilaista. Vuosittain viljelijät palauttavat noin 1700 tukilomaketta / kunta. - EU- ja kansallisten tulotukien maksaminen viljelijöille Maa- ja metsätalousministeriön ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti. - Maksettujen tulotukien määrän pysyminen vähintään ennallaan / viljellyn peltopinta-alan säilyttäminen ennallaan ( 4 milj. / 6000 ha ). - Maatalouden ympäristötuen erityistukien lisääminen alueelle. 2. Tiedottaminen ja neuvonta Tavoitteena, että virolahtelaiset ja miehikkäläläiset maatilayrittäjät hakevat ja saavat heille kuuluvat tuet ja rahoitusosuudet täysimääräisinä ja ajoissa sekä ovat tietoisia tukiin liittyvistä velvoitteista. - Ajankohtaisista asioista tiedottaminen maaseututoimiston ilmoitustaululla, paikallislehdessä sekä postitse lähetettävillä kirjeillä. - Maataloustukia ja uudistuksia koskeva tiedote viljelijöille alkuvuodesta. - Lomakkeiden täytön neuvonta. - Uuden sähköisen tukihaun käyttöönoton neuvonta viljelijöille. - Kunnan nettisivujen päivittäminen maaseututoimen osalta. - Henkilökunnan hyvä tavoitettavuus: Virolahden ja Miehikkälän maaseututoimistojen henkilökunnan vuosilomat pidetään pääsääntöisesti eriaikaisesti.

12 TA 2009 TA Henkilöstön hyvä ammattitaito Maatalouden tukipolitiikassa tapahtuu muutoksia vuosittain. Hallittavana on erittäin laaja kokonaisuus muuttuvia tukijärjestelmiä, säädöksiä ja ohjeita. - Maaseututoimiston henkilökunnan koulutukset. 4. Hukkakauran torjunta Hukkakauran saastuttama peltoala Kaakonkulmalla lisääntyy yhä vuosittain. Vuonna 2009 hukkakauran saastuttama ala Virolahdella on jo hehtaaria. Lisäystä edelliseen vuoteen on 127 ha. Saastunut ala on 20 % koko kunnan peltoalasta. Tavoitteena jatkaa hukkakauratarkastuksia ja lisätä torjuntaohjeiden ja torjuntasuunnitelmien tekoa. Maaseututoimen keskittämistä yhteen toimipisteeseen Virolahdelle selvitetään Miehikkälän kanssa. 11 Elinkeinopalvelut Tulot: Virojoen mainostornin vuokratulot Palvelujen osto Cursor Oy:ltä - yrityspalvelut 15 /as kehittämispalvelut, projektit 15 /as /as Kunnan oma elinkeinotoimen markkinointi Matkailu- ja museotoimi Tavoite ja visio Toimiala edistää kunnan matkailullista imagoa ja uusien matkailupalveluiden syntymistä sekä edesauttaa matkailuyrittäjien toimintamahdollisuuksia. Toimintavuonna käynnistetään matkailustrategian laatiminen alan yrittäjien ja yhteisöjen kanssa. Yhteistyötä koordinoi matkailusihteeri ja palveluita tuottaa oppaat, yrittäjät ja paikalliset järjestöt. Tarvittaessa ostetaan ulkopuolisia asiantuntijapalveluita määrärahojen sallimissa rajoissa. Museotoiminnan linjauksia valmistelee kunnanhallituksen nimeämä museotyöryhmä. Matkailutoimi on osa Virolahden elinkeinoelämän kehittämistä, josta vastaa kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Taloudelliset tavoitteet Matkailutoimen kokonaiskustannukset Matkailutoimen käyttömenot/asukas 14,80 Museotoimen kokonaiskustannukset Museotoimen käyttömenot/asukas 10,30 Pääsylipputulot Bunkkerimuseo 5500 Kotiseutumuseo 600 Määrälliset tavoitteet Arktika 1000 kävijää Bunkkerimuseo 6000 kävijää Kotiseutumuseo 300 kävijää Kunnan matkailuneuvonta ja yleinen kuntamarkkinointi Vuonna 2010 valmistuu markkinointisuunnitelma Kaakon Kaksikolle. Suunnitelmaan liittyy kuntaesitteen uusiminen ja Bunkkerimuseon yhteismarkkinointi Miehikkälän Salpakeskuksen kanssa. Yleismainontaa tehdään lisäksi Kotka-Haminan seudun toimijoiden kanssa teemojen mukaan. Itäisen Suomenlahden saaristo- ja lintumatkailua markkinoidaan nykyistä enemmän yhdessä rannikkokuntien ja hankkeiden kanssa. Matkailutoimi tuottaa Virolahden kunnan ja Kaakon kaksikon Virolahden isäntäkunnan www-sivustojen päivitykset.

13 12 Bunkkerimuseo Avoinna kesä-elokuussa joka päivä klo Ryhmille museo on avoinna ympärivuotisesti. Bunkkerimuseon asiakaspalvelua kehitetään mahdollisesti yrittäjäyhteistyössä. Alueen aukioloa jatketaan kesä elokuussa ja tarvittaessa ryhmille ympärivuotisesti. Kahvilayrittäjää haetaan helmikuussa lehti-ilmoituksella. Alueen palveluiden tuotteistamista kehitetään matkailutoimijoiden kanssa. Näyttelyteksteistä laaditaan kieliversiot, tilan kalustusta täydennetään sisä- ja ulkoalueella (mm. tykkien jalustojen asentaminen) ja näyttelyesineiden esillepanoa parannetaan. Alueen kyltitystä ja ohjeistusta saatetaan ajan tasalle. Teematapahtumia toteutetaan ympärivuotisesti. Kotiseutumuseo Kotiseutumuseo pidetään avoinna yleisölle kesä-heinäkuun ajan. Muuna aikana tilauksesta. Kuistien korjaus käynnistetään teknisen toimen tuella. Uuno Klamin näyttely asetetaan esille säveltäjän 110-vuotisjuhlan kunniaksi. Virolahti-viikolle valmistetaan teematapahtuma yhdessä kulttuuritoimen kanssa. Koulunäyttelyä parannetaan. Kohteen opastusta tehostetaan. Yhteistyötä Virolahti Seuran ja Pyterlahden kulttuurikyläyhdistyksen kanssa jatketaan. Pääsymaksut: Bunkkerimuseo Kotiseutumuseo Aikuiset 5 2 Lapset (7-15v), opiskelijat, eläkeläiset, 2 1 työttömät, varusmiehet Perhelippu 10 Kausilippu Aikuiset 8 Lapset, eläkeläiset, opiskelijat, työttömät, varusmiehet 4 Ryhmät: yli 10 hengen ryhmässä Aikuinen 4 Muut 1 Arktika 2010 Tapahtuman palvelut hankitaan Kymenlaakson Lintutieteelliseltä yhdistykseltä. Matkailutoimi on mukana 3-päiväisen tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa huhtikuussa. Venematkailun kehittäminen Venesatamien viitoitusten parantamista jatketaan ja palveluopasteita parannetaan. Venesatamien viihtyisyyttä lisätään ja palvelujen kehittämistä suunnitellaan yhdessä veneseurojen kanssa. Kotka-Haminan seudun matkailun seuturyhmä Virolahti osallistuu yhteisen seutumatkailubudjetin (n ) käyttöön mm. seutuesitteissä ja valtakunnallisilla messuilla näkymällä. Tulossa on Venemessut helmikuu 2010 ja Retkimessut maaliskuu Hankeyhteistyö Saarasjärven luontopolku -hankkeeseen (Kaakkois-Suomen Ympäristökeskus) ja Itäisen Suomenlahden kansallispuiston (Metsähallitus) kehittämishankkeeseen varaudutaan panostamaan.

14 Muuttajan palvelut (Cursor Oy) hankkeen ohjausryhmässä edistetään kunnan tulomuuttoa. 13

15 14 TUKIPALVELUT Kaakon kaksikon tukipalvelut muodostuvat talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä ruokapalveluista, jotka järjestää Virolahti. Tukipalvelujen kaikki menot kohdistetaan kansalaiskunnille, muille toimialoille tai ulkopuolisille käyttäjille. Luotavalla yhteisellä arviointijärjestelmällä arvioidaan yleishallintoa ja tukipalveluja. Arviointitulosten perusteella tehdään suunnitelmat laadun parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Taloustoimen menoina on talousarvio- ja laskentapäällikön ja kolmen laskentasihteerin palkkausmenot sekä Haminan järjestelmien laajennuksina hankittujen Intime Plus taloudenohjausjärjestelmän ja Basware sähköisen ostolaskujen kierrätysohjelman kustannukset. Tietohallinnossa on Hamsenet seutuverkko ja Teamware sähköposti samoin Haminan kanssa yhteisinä. Kustannukset jaetaan kunnille suhteessa Menot Miehikkälä Virolahti Taloustoimisto Tietohallinto Yhteensä Henkilöstöhallinnossa on kuntien yhteisen henkilöstöjaoston kokouskulut, hallintoja henkilöstöjohtajan ja kolmen palkkasihteerin palkkaus- ja koulutusmenot sekä Pegasos-henkilöstönohjausohjelmiston kustannukset, henkilöstöpalveluissa yhteistyötoimikunnan, luottamusmiestoiminnan ja Miehikkälältä ostettavan työterveyshuollon kustannukset. Henkilöstön työhyvinvointihanke siirretään yleishallinnosta henkilöstöpalveluihin. Henkilöstön virkistystoimintaan varataan 40 /henk = tyky (työkyvyn ylläpito) 6.600, yhteensä Työterveyshuollon kustannuksiin saadaan Kelalta 50 % korvaus, muuten nekin jaetaan kunnille suhteessa Menot Miehikkälä Virolahti Kela+muut Henkilöstöhallinto Henkilöstöpalvelut Yhteensä Henkilöstöhallinto keskitettiin vuonna 2009 Virolahden kunnantoimistoon. Taloushallinto toimii molemmissa kunnissa, mutta yhteistyön synergiaetujen saavuttamiseksi sekin on keskitettävä yhteen toimipisteeseen. Ruokapalveluissa on kustannuspaikkoina kuntien valmistuskeittiöt: Työntek. Menot Virolahti Miehikkälä Muut Netto Villinrannan 8, Klamilan koulun 1, Miehikkälän 5, Muurikkalan koulun 0, Yhteensä 15, Ruokapalvelujen menot laskutetaan suoraan niitä käyttäviltä asiakkailta ja toimintayksiköiltä ateriahintoina joko ulkoisella (asiakkaat, sosiaali- ja terveystoimen yksiköt) tai sisäisellä (sivistystoimen yksiköt) laskutuksella. Palveluasumisen ja kotihoidon asiakkaiden aterialaskutuksen hoitaa sosiaali- ja terveystoimi hoivapalvelujen laskutuksen yhteydessä ja tilittää kertyneet ateriamaksut Kaakon kaksikon tukipalveluille. Tekeillä olevalla konsulttiselvityksellä pyritään kehittämään ruokapalvelun toimintaa ja kohdistamaan aterialaskutus oikein, että vältetään vuosina 2008 ja 2009 syntyneet alijäämät.

16 15 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Kaakon kaksikon sosiaali- ja terveystoimi tuottaa tai järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä määritellyt tai kuntien kanssa erikseen sovitut sosiaali- ja terveyspalvelut Miehikkälän ja Virolahden kuntien asukkaille. Palvelut järjestetään mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti. Koko toimialalla työskennellään edistäen kuntalaisten terveyttä, omatoimisuutta ja kuntoutumista sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja hyvinvointia. Tässä tehtävässä tarvitaan yhteistyötä kuntaparin muiden toimialojen, muiden kuntien ja kuntayhtymien, yksityisten palveluntuottajien sekä järjestöjen kanssa. Vuonna Kaakon kaksikon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteenä on liikunnan lisääminen, painonhallinta ja terveellinen ruokavalio. Näitä tavoitteita edistetään osaltaan myös kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Sosiaali- ja terveystoimi jakautuu neljään tulosalueeseen: - Sosiaalitoimi ja hallinto - Päivähoito ja esiopetus - Vanhustyö ja kotihoito - Terveydenhuolto Toimialasta vastaa sosiaali- ja terveysjohtaja. SOSIAALITOIMI JA HALLINTO Hallinto Tulosalueen esimies on vastaava sosiaalisihteeri. Miehikkälän ja Virolahden kuntien sosiaali- ja terveystoimi on toiminut lukien isäntäkuntamallilla Kaakon kaksikossa. Toimialan kehittämisen yhtenä painopisteenä on valtuutettujen linjauksen mukaisesti yhtenäisten toimintamallien ja toimintaprosessien hiominen ja kuntarajan häivyttäminen kuntaparin sisällä. Isäntäkuntamalli jatkuu näillä näkymin saakka. Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen ja uudistuvaan sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön liittyen Miehikkälän ja Virolahden kuntien tulee ratkaista tuleva palvelurakenteensa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveystoimi osallistuu osaltaan lastensuojelulain edellyttämän lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimiseen. Suunnitelma tulee kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi vuonna 2010 ja sitä on laadittu seudullisena yhteistyönä. Osana kehittämistoimintaa osallistumme seuraaviin hankkeisiin: - Lapsen ääni, Etelä-Kymenlaakson perhepalveluverkosto (Kaste-rahoitus) - Lapsen ääni, Kaakkois-Suomen lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämisverkosto (Kaste-rahoitus) - Kaakon Sote-Into, Etelä-Kymenlaakson osahanke (Kaste-rahoitus) - Kaakon Sote-Into, vanhus- ja vammaistyön kehittämisverkosto KUPERA (Kasterahoitus) - Henkilökohtaisen avun keskus (Socom) - Päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittämishanke Mietippä, mikäli saa hankerahoituksen (Kaste-rahoitus) - Kaakon työvoimapankki, mikäli saa hankerahoituksen (Sepra)

17 16 Sosiaalityö Sosiaalityöllä ja muilla perusturvaan liittyvillä palveluilla pidetään huolta väestön perusturvallisuudesta ja elämän mahdollisuuksien säilyttämisestä normaalioloissa ja kriisitilanteissa. Sosiaalityö sisältää vammaispalvelut, kehitysvammaisten asumis-, laitos- ja avopalvelut, lastensuojelun, Miehikkälän koulukuraattoripalvelut, kasvatus- ja perheneuvontapalvelut, toimeentuloturvan, kuntouttavan työtoiminnan, päihdetyön, huolto- ja tapaamissopimus- ja elatussopimuksiin liittyvät palvelut sekä sosiaalityön asiantuntijaavun antamisen muille toimintayksiköille. Tavoitteet: Lasten huostaanottojen ehkäiseminen avohuollon tukitoimia, mm. tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa kehittämällä Osittain harkinnanvaraisen täydentävän toimeentulotuen menojen karsiminen Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aktivoiminen Päihdemenojen sekä asiakkaiden päihteiden käytön vähentäminen Pitkäaikaistyöttömien aktivointi ja syrjäytymisen ehkäisy Kuntouttavan työtoiminnan lakiuudistukseen vastaaminen. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta velvoittaa v myös yli 25-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät osallistumaan kuntouttavaan työtoimintaan uudistuneen vammaispalvelulain tuomiin haasteisiin vastaaminen palvelutarpeen arvioinnin ja palvelusuunnitelmien laatimisen suhteen Toimenpiteet: Kehitetään tukihenkilö- tukiperhetoimintaa verkostoitumalla Haminan lastensuojelun ja perhetyön kanssa tavoitteena saada yhteinen koulutus tukihenkilöille ja perheille. Tukihenkilöiden / perheiden työnohjaus hoidetaan omana toimintana. Osallistutaan edelleen seudulliseen sosiaalipäivystykseen tukikeskus Villa Jensenistä (Kotkassa) käsin Toimeentulotukea pitkään saaneille asiakkaille pyritään saamaan palvelusuunnitelmat Päihdehuollon asiakkaille tehdään suunnitelmia yhteistyössä asiakkaan ja muiden hoitavien tahojen kanssa Kuntouttavan työtoiminnan työpaikkojen hankkimiseksi pyritään saamaan kaikki kuntien hallintokunnat mukaan työllistymiseen ja etsitään edelleen myös muita yhteistyökumppaneita Käynnistetään Kaakon työvoimapankki toiminta yhteistyössä Miehikkälän Mielenterveysyhdistyksen kanssa Sepralta haettavan hankerahoituksen avulla. Työvoimapankin tavoitteena on saattaa yhteen vapaana olevaa, vaikeasti työllistettävää työvoimaa ja toisaalta tekemätöntä työtä välittäjäorganisaation avulla. Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyy todennäköisesti tulevana vuonna selvästi. Nuoria toimeentulotukea saavia asiakkaita tuetaan verkostoja hyväksikäyttäen Osallistutaan tehostetusti Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksen hallinnoimaan toimintaan seudullisen henkilökohtaisen avun myöntämiskriteereiden ja muiden yhtenäisten toimintatapojen saamiseksi Tavoitteiden määrittely Mittari Tavoite Taloudelliset tavoitteet Toimeentulotukimenot Tuotannolliset tavoitteet Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä /asukas/netto perus-, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki taloudet / vuosi < 44 < 250 taloutta

18 17 Toimeentulotuen vaikuttavuus Pitkäaikaista toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (11-12 kk/v) Toimeentulotukihakemusten käsittely käsittelyaika hakemuksen Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien selvittäminen saapumisesta selvittäminen on aloitettu < 50 < viikko < viikko Kehitysvammapalvelut Tavoitteet: Kehitysvammaisten palvelutarpeet hoidetaan pääosin omissa kunnissa, erityispalveluja käytetään oman toiminnan tueksi ja niistä erityisesti hyötyville Kehitysvammapalvelujen yhtenäisen palvelukokonaisuuden luominen Kaakon kaksikossa Toimenpiteet: Erityishoitoa tarvitsevien kehitysvammaisten palvelut ostetaan edelleen Åvikista, Kannuskodista sekä Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymältä samoin kuin erityistä osaamista vaativat palvelut Liikunta ja ulkoilu pidetään osana kehitysvammaisten asiakkaiden jokapäiväistä arkipäivää ja panostetaan painonhallintaan ja terveelliseen ruokavalioon koko kehitysvammapalveluissa Lisätään kehitysvammapalvelujen eri yksiköiden välistä yhteistoimintaa yhteisen esimiehen ja työnkierron avulla Tavoitteiden määrittely Mittari Tavoite Taloudelliset tavoitteet Kehitysvammahuollon kustannukset kaikki kustannukset /asukas/netto < 115 PÄIVÄHOITO JA ESIOPETUS Tulosalueen esimies on päivähoidon johtaja. Päivähoito on lapsiperheille suunnattu palvelu, jonka tarkoituksena on tukea lasten vanhempia kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen monipuolista ja tasapainoista persoonallisuuden kehitystä. Vanhemmilla on subjektiivinen oikeus saada lapselleen kunnan järjestämä päivähoitopaikka vanhempainrahakauden päätyttyä, siihen asti kunnes lapsi aloittaa peruskoulun. Lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Päivähoito tarjoaa turvallisen ja luotettavan kasvuympäristön tavoitteena lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen yksilö ja arvokas sellaisenaan. Yhteistyössä vanhempien kanssa tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä tasapainoiseksi ja itseään ja muita kunnioittavaksi Kaakon Kaksikon asukkaaksi. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut kuuluvat Kaakaon kaksikossa sosiaali- ja terveystoimen vastuualueeseen ja ne järjestää Miehikkälän kunta. Miehikkälässä toimii kolme päiväkotia eri kylillä; Leppäkertun päiväkoti Saivikkalassa, Muurikkalan päiväkoti Muurikkalassa ja Pitkäkosken päiväkoti Pitkäkoskella. Virolahdella päiväkodit sijaitsevat Virojoella ja Klamilassa, lisäksi Virojoella on ryhmäperhepäiväkoti. Kotona hoitavia perhepäivähoitajia on Miehikkälässä kaksi (Saivikkalassa) ja Virolahdella yksi (Klamilassa). Esiopetusryhmät toimivat Leppäkertun, Muurikkalan ja Pitkäkosken

19 päiväkotien yhteydessä sekä Klamilan ja Virojoen koulun yhteydessä. Elokuussa 2010 Klamilan esiopetusryhmä siirtyy koululta takaisin Klamilan päiväkodin yhteyteen. Vuorohoitoa järjestetään Virojoen päiväkodin Karuselli ryhmässä. Iltahoitoa järjestetään Karusellin lisäksi Leppäkertun päiväkodissa Miehikkälässä ja Klamilan päiväkodissa Virolahdella. Muu vuorohoito (viikonloppu- ja yöhoito) on keskitetty Karuselliin Virolahdella ja Miehikkälässä. Virojoen päiväkodin toiminnasta vastaa hallinnollinen päiväkodin johtaja ja Leppäkertun, Pitkäkosken, Muurikkalan ja Klamilan päiväkodeissa on vastaavat lastentarhanopettajat. Perhepäivähoidosta vastaa päivähoidon johtaja. Tavoitteet: Lasten ja perheiden osallisuuden lisääminen Erityistä tukea tarvitsevien lasten sekä monikulttuuristen perheiden tarpeisiin vastaaminen Vuorohoidon kehittäminen Alle kolmevuotiaiden lisääntyneeseen päivähoitotarpeeseen ja erityispiirteisiin vastaaminen Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan lisääntyneeseen tarpeeseen vastaaminen yhteistyössä sivistystoimen kanssa Toimenpiteet: Sosiaali- ja terveysministeriön KASTE ohjelman Lapsen ääni kehittämisohjelmaan osallistuminen. Virolahti ja Miehikkälä kuuluvat Haminan, Kotkan ja Pyhtään kanssa Etelä-Kymenlaakson perhepalveluverkosto osapilottiin. Virojoen päiväkoti kuuluu pilottipäiväkotina hankkeeseen. Kiertävän erityislastentarhanopettajan palkkaaminen Kaakon Kaksikkoon päivähoitolain uudistuksen (4 a ) mukaisesti. Vuorohoito järjestetään Virojoen päiväkodin Karusellissa ja ryhmään varataan seitsemän kokoaikaisen työntekijän palkka vuodelle Iltahoitoa järjestetään lisäksi Klamilan päiväkodissa Virolahdella ja Leppäkertun päiväkodissa Miehikkälässä. Karuselliin Virojoelle on keskitetty Miehikkälän ja Virolahden muu vuorohoito (viikonloput ja yöt). Virojoen päiväkodin hoitopaikat ovat syksystä 2010 alkaen ryhmittäin seuraavat: alle 3vuotiaat Puput 12 (keväällä 8), Hattarat 21 (21), Tiitiäiset 14(14) ja viisivuotiaat Leijonat 14 (21). Virojoen päiväkodin kaksi esiopetusryhmää jatkavat toimintaa entisessä opettajien asuntolassa koulujen läheisyydessä. Klamilan päiväkodin esiopetusryhmä muuttaa syksyksi 2010 takaisin päiväkodille ja ryhmän toiminnasta vastaa lastentarhanopettaja (aikaisemmin lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja). Leppäkertun esiopetusryhmästä vastaa syksystä 2010 alkaen lastentarhanopettaja (aikaisemmin lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja). Leppäkertun päiväkotiin varataan kevääksi 2010 viiden työntekijän palkka lisääntystä lapsimäärästä johtuen. Muurikkalan ja Pitkäkosken päiväkodit jatkavat kolmen työntekijän yksikköinä, jotka vastaavat myös alueen esiopetuksesta. Lakkautetaan ryhmäperhepäiväkoti Lilliputti elokuun alusta 2010 alkaen varhaiskasvatusikäisten lasten määrän pienentyessä. Ryhmäperhepäiväkodissa hoidossa olevat lapset saadaan sijoitettua päiväkotihoitoon. Lakkautetaan kaikki ryhmäperhepäivähoitajien vakinaiset toimet. Vakinaisessa ryhmäperhepäivähoitajan työsuhteessa oleville henkilöille tarjotaan ensisijaisesti lastenhoitajan kelpoisuuden tuovaa koulutusta. Päivähoidon tulosaleelta eläköityy mahdollisesti vuoden 2010 aikana kolme henkilöä. Tehtävien täyttäminen arvioidaan tapauskohtaisesti. 18

20 Vakinaistetaan yhden lastentarhanopettajan työsuhde uuden kauden alkaessa vuorohoitoon. Tilapäisesti lisääntyneen lapsimäärän vuoksi määräaikaisia työntekijöitä, jotka eivät ole kenenkään sijaisia, työskentelee syksyllä 2010 Virolahdella neljä (kaksi lastentarhanopettajaa, kaksi avustajaa) ja Miehikkälässä yksi kokoaikainen lastenhoitaja. Kehitetään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan toimiva toimintamalli yhteistyössä sivistyspalvelujen kanssa ja sovitaan vastuista ja työnjaosta lapsen ja kunnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Varmistetaan, että päivähoidossa olevat lapset ulkoilevat ja liikkuvat vähintään 2 h/pv hoitopäivän aikana 19 Tavoitteiden määrittely Mittari Tavoite Taloudelliset tavoitteet Päivähoidon, esiopetuksen ja lasten kotihoidontuen kustannukset Kokopäivähoidon kustannukset Vuorohoidon kustannukset /asukas/netto /hoitopäivä/netto päiväkotihoito ja perhepäivähoito (2 osapäivää=kokopv), sis. vuorohoidon /hoitopäivä/netto Karuselli, sis. ilta-, yö- ja viikonloppuhoidon < 350 /asukas kokopäivähoidon hinta < 60 < 73 Esiopetuksen kustannukset /hoitopäivä/netto < 26 Tuotannolliset tavoitteet Päivähoitopalvelujen määrä kokopäivähoitopäiviä kpl (2 osapv=1 kokopv) vähintään päivää Päiväkotien käyttöaste % vähintään 70 % Esiopetukseen osallistuminen lapsia esiopetuksessa, osuus ikäluokasta tavoite 100 % Laadulliset tavoitteet Lasten tyytyväisyys päivähoitoon toukka-pelin käyttö pelataan jokaisen lapsen kanssa vähintään 1 x v Hoitopaikan järjestyminen toivotussa muodossa Lasten vanhempien asiakastyytyväisyys Lasten ja perheiden osallisuus toteutunut hoitopaikkatoive lasten sijoituksista vanhemmilta kerätty kirjallinen palaute Toiminnan dokumentointi Yhteiset tapahtumat ja keskustelut perheiden kanssa toive toteutuu vähintään 85 % Jokaisella lapsella kasvunkansio ja varhaiskasvatussuunnitelma VANHUSTYÖ JA KOTIHOITO Tulosalueen esimies on palvelujohtaja. Laitoshoito, asumis- ja hoivapalvelut Miehikkälän Palvelukoti ja Villinrannan palvelukeskus tarjoavat kuntalaisille asiakaslähtöiset, omatoimista suoriutumista tukevat palvelut. Hyvinvointia ja elämänlaatua edistetään huolenpito-, hoito-, kuntoutus-, asumis- ja laitospalveluilla. Hoidossa ko-

21 rostuu yhteistyö asiakkaan, hänen omaistensa, yhteistyökumppaneiden ja ammattilaisten välillä. Asiakkaiden itsemääräämisoikeus ja riippumattomuus pyritään turvaamaan. Toiminta-ajatuksen lähtökohtana on hyvä ja ihmisarvoinen elämä kaikille. Siinä toteutuu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakykyisyys ja hyvinvointi, asiakkaiden elämänlaadun parantaminen ja omien voimavarojen käytön edistäminen. Palvelukodissa annetaan ympärivuorokautista laitos-, asumis-, päihde- ja turvapalveluja. Palvelut ovat sosiaalihuoltolain mukaisia. Palvelukodin vuodeosaston 15 paikalla annetaan lyhyt- ja pitkäaikaishoidon palveluja. Asumispalveluja järjestettäessä korostetaan kodinomaisuutta, yksilöllisyyttä, omatoimisuutta sekä vahvistetaan asukkaiden omanarvontuntoa ja jäljellä olevaa toimintakykyä kuntouttavalla toiminnalla. Tehostettua palveluasumista antavat A1 (11 paikkaa) ja A3 (11 paikkaa) ja palveluasumista A2 (11 paikkaa) ja C-siipi (4 paikkaa). Villinrannan palvelukeskus tarjoaa kodinomaista ja kuntouttavaa ympärivuorokautista palveluasumista. Tehostettua palveluasumista antavat Ylätupa (15 paikkaa), Jokitupa (14 paikkaa) sekä kodinomaista palveluasumista Alatupa (11 paikkaa). Välituvan 11 paikasta osa on kehitysvammapalvelujen ja osa vanhuspalvelujen käytössä. Tavoitteet: Kaikkia laitoshoidon ja asumispalvelujen resursseja käytetään joustavasti, tehokkaasti ja taloudellisesti hoidon porrastuksessa. Lyhytaikaishoidossa tuetaan kotona asuvien hoitoa tarvitsevien henkilöiden selviytymistä kuntouttavalla, omatoimisuutta edistävällä ja kuntoa seuraavalla toiminnalla ja helpottaen omaishoitajien jaksamista. Palvelujärjestelmän ja yhteisten toimintamallien kehittäminen edelleen Kaakon kaksikossa ja yhteistyötahojen kanssa. Jatkohoito järjestetään niin, että erikoissairaanhoidon jatkohoito-osaston hoitopäiviä ei kerry Infektioiden minimointi Kaakon kaksikon terveyden edistämisen painopisteenä on liikunnan lisääminen, painonhallinta ja terveellinen ruokavalio. Miehikkälän Palvelukodissa otetaan käyttöön työvaatteiden lainavaatekokeilu. Luovutaan kokonaan vanhusten pitkäaikaisesta laitoshoidosta suunnittelukaudella. Toimenpiteet: Hyödynnetään RAVA-toimintakykyindeksiä asukkaiden toimintakyvyn arvioinnissa (vuodeosastolla > 3,5) Henkilökunnasta pidetään huolta oikealla henkilöstömitoituksella (valtakunnalliset suositukset), koulutuspäivät työn vaativuuden mukaan, työterveystarkastukset ajallaan, tyky- ja virkistystoiminta, kehityskeskustelut ja työhyvinvointikartoituksessa esille nostettujen ongelmien vähentäminen. Jatketaan suunnitelmien laatimista Kaakon kaksikossa yhteisen palvelukokonaisuuden järjestämiseksi. Henkilökunnan joustava käyttö ja työnkierto Infektioiden torjunta yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa (koulutukset, käsihygienia) Liikunta ja ulkoilu osaksi perushoitoa (ulkoilupäivä vähintään kerran viikossa) Tehdään sosiaali- ja terveystoimen konsulttiselvityksessä esille tulleita toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia Suunnittelukaudella muutetaan Palvelukodin vuodeosasto hoiva-asumiseksi (tehostettu palveluasuminen) ikäihmisten laatusuosituksen mukaisesti. 20

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Talousarviomuutokset vuoden 2016 budjettiin

Talousarviomuutokset vuoden 2016 budjettiin Virolahden kunnanhallitus 162 07.11.2016 Talousarviomuutokset vuoden 2016 budjettiin Kh 162 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitet tä vä valtuustolle viipymättä muutostarpeen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Talousarviomuutokset, joulukuu 2016

Talousarviomuutokset, joulukuu 2016 Talousarviomuutokset, joulukuu 2016 Hailuodon kunta Khall 14.12.2016 204 tili kp TP2015 +muutos Talousarviomuutokset ESITYS 1 (5) KÄYTTÖTALOUSOSA Sitovuustasoittain Tarkastuslautakunta -7 316-12 870 0

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kunnanhallitus Liite HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Hallituksen alaiset vastuualueet:. Toimielimet ja johto. Hallinnon tukipalvelut. Yhteistoiminta 2 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

Talousarviomuutokset vuodelle 2016

Talousarviomuutokset vuodelle 2016 Miehikkälän kunnanhallitus 163 07.11.2016 Talousarviomuutokset vuodelle 2016 66/04.041/2015 Khall 07.11.2016 163 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia

Kuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia Kuntien taloustietoja 2016 Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto 2005-2016 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2005-2016 2 Kuntien tuloslaskelma vuonna 2016, /asukas Kemi 20001-50000 as.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 4.10.2017 11:12:57 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -702-640 -560-12,5-560 -560

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Miehikkälän vauhtipyörä Lähiruoka Vihreä logistiikkaalue Salpalinja 1. Kesäkylä 2. Savan alue 3. Laheksenniitty 4. Lapjärvi Toimivat

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot