VIROLAHDEN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIROLAHDEN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012"

Transkriptio

1 VIROLAHDEN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA Kvalt , 46 SISÄLLYSLUETTELO Kaakon kaksikko yhteistyö Määrärahojen laskentaperusteita Talousarvioasetelma, toiminnalliset tavoitteet, sitovuustaso Taloussuunnitelma Verotulot, valtionosuudet Käyttötalous, tuloslaskelma Investoinnit, rahoituslaskelma, lainamäärä Kuntastrategia Käyttötalous toimielimittäin Käyttötalous yhteensä Tulos- ja rahoituslaskelma Investointiohjelma Tavoiteosa: yleishallinto Tukipalvelut Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Rakennusvalvonta Lainakanta Henkilöstösuunnitelma

2 1 TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA Virolahden ja Miehikkälän valtuustojen hyväksymän yhteistyösopimuksen mukaan kunnat järjestävät perusturvan, sivistys- ja teknisen toimen sekä hallinnon tukipalvelut Kaakon kaksikko -yhteistyössä kaavion mukaisesti: Miehikkälä KV KH Cursor Oy Virolahti KV KH Sosiaali - ja terveyslautakunta Sosiaali - ja terveystoimi Tekninen ltk Rakennusltk Sivistysltk Tekninen toimi Sivistystoimi Tukipalvelut Yhteinen palveluiden käyttöalue Vuonna 2010 Miehikkälä järjestää molemmille kunnille sosiaali- ja terveystoimen ja Virolahti sivistys- ja teknisen toimen palvelut ja tukipalvelut. Toimieliminä ovat valtuuston ja kunnanhallituksen lisäksi kuntien yhteiset lautakunnat. Talousarvion käyttötalousosassa kunnan omat toiminnot ovat yleishallinnossa ja yhteiset toimialoilla niin että toiminnan järjestävä kunta budjetoi sen kaikki tulot ja menot, ja tuloksi lisäksi toisen kunnan osuuden nettomenoista. Jakoperusteena on käytetty kuntien asukaslukuja (39,4/60,6), milloin helposti sovellettavaa muuta perustetta ei ole ollut. Määrärahojen laskentaperusteita Kunnanhallitus antoi lautakunnille talousarvion ja suunnitelman laadintaohjeen. Sen mukaisesti on palkkoihin budjetoitu 3 % lisäys siten, että syyskuun 2009 palkkoihin, joihin sisältyi 2,4 % korotus lukien, lisättiin 0,6 %. Henkilösivukulut on Kuntien eläkevakuutuksen ja Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti laskettu % palkkasummasta - palkkaperusteinen eläkevakuutusmaksu 15,80 - sairausvakuutus 2,27 - työttömyysvakuutus 2,15 - tapaturmavakuutus 1,00 - muut sosiaalivak.maksut 0,10 Nämä sivukulut on laskettu Intime Plus taloussuunnitteluohjelman laskentasäännöillä joissa ei ole pyöristystä, joten ne ovat talousarviossa euron tarkkuudella, kun budjetoinnissa muuten on käytetty satoja euroja. Eläke- ja varhaiseläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut jo eläkkeelle siirtyneistä on kaikkien toimialojen osalta kohdistettu yleishallintoon, koska ne eivät kuulu kuntien kesken jaettaviin palvelujen tuotantokustannuksiin.

3 2 Talousarvioasetelma, toiminnalliset tavoitteet, sitovuustaso Taloussuunnitelma Kuntalain 65 :n mukaisesti talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Taloussuunnittelussa on vertailutietona vuoden 2008 tilinpäätösluvut, vuoden 2009 talousarvioluvut ilman marraskuussa päätettyjä muutoksia sekä niiden toteutumat elokuussa Sisäisinä erinä talousarviossa on ainoastaan toimistotarvikkeiden ja palvelujen sekä tukipalvelujen kustannusten kohdistaminen kunnan muille toimialoille, ei esim. toimitilojen sisäisiä vuokria. Toimielinten määrärahojen lisäksi talousarviossa esitetään määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet siitä, mitä määrärahoilla on tarkoitus saada aikaan. Valtuusto hyväksyy tavoitteet ja määrärahat toimielin (lautakunta) -tasolla siten, että toimintatulojen ja menojen nettomäärä on sitova. Taloussuunnitelman vuosille 2011 ja 2012 ei ole budjetoitu erikseen, vaan niiden toimintatulot ja menot ovat samat kuin vuonna Investointiohjelma on laadittu koko suunnitelmakaudelle. Verotulot Kuntien verotulot supistuvat tänä vuonna, ja ensi vuodesta on tulossa vielä vaikeampi. Taloustaantuman lisäksi kuntien verotuloja alentaa verovähennysten lisääminen. Valtuusto päätti pitää tuloveroprosentin 20,00:na vuonna 2010, samoin kiinteistöveroprosentit ennallaan. Verotulot ovat Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan: Valtionosuudet Muutos TA 2009 TA 2010 % Tulovero ,70 Yhteisövero ,22 Kiinteistövero ,54 Yhteensä ,44 Vuonna 2010 toteutettavassa valtionosuusuudistuksessa nykyiset yleinen, sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen, kirjastojen, taiteen perusopetuksen ja kulttuuritoimen valtionosuus yhdistetään ns. yhden putken valtionosuudeksi, ja myös verotulotasaus yhdistetään siihen maksatuksessa. Sen ulkopuolelle jää mm. lukio, liikunta ja nuorisotyö sekä museot. Kuntaliiton nettisivuilla on kuntakohtaiset laskelmat yleisestä osasta, veromenetysten kompensoinnista sekä verotulotasauksesta, sen sijaan sosiaali- ja terveystoimen ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta niitä on luvassa vasta joulukuussa, tiedossa on vain arvio 2,6 % indeksitarkistuksesta. Seuraava arvio valtionosuuksista vuodelle 2010 on siksi vielä hyvin epätarkka: Muutos Päätös 2009 TA 2010 % Yleinen valtionosuus ,26 Veromenet. kompensaatio Sos. ja terv.huolto ,60 Opet. ja kultt.toimi ,60 Verotulotasaus , ,41

4 3 Käyttötalous, tuloslaskelma Toimielinten ehdotusten mukaan toimintamenot nousevat vuonna 2010 tämän vuoden varsinaisesta talousarviosta vähän yli prosentin, mutta nettomenojen nousu on 4,77 %, kun tulopuolella ei ole 0,5 milj. euron myyntivoittoa liiketontista Vaalimaalla. Tasapainotuksessa nettokasvuksi jää 4,30 %. Alhaisen korkotason takia korkokulut ovat alenemassa n. 40 % tälle vuodelle budjetoidusta. Veromenetyskompensaatio ja verotulotasaus ovat nousemassa, ja jos muut valtionosuudet ja verotulot on arvioitu oikein, jää vuosikate plussalle, mutta tulos poistojen jälkeen n euroa alijäämäiseksi. Investoinnit, rahoituslaskelma, lainamäärä Pajulahdesta vuonna 2008 hankitun maa-alueen kaupan siirryttyä valitusten takia, on kauppahinta euroa budjetoitu uudelleen vuodelle Virojoen kevyen liikenteen silta, Putamaantien liittymä Vaalimaalla ja osa Länsikeskukseen tarvittavasta sammutus- ja sprinklerivesijärjestelmästä, yhteensä n. 1 milj. euroa, siirtyvät vuodelta Osuuteen Haminan kanssa yhteisestä puhdistamoratkaisusta, Miehikkälän vesihuoltolinjasta ja vesiosuuskunnista sekä pienempiin vesihuoltotöihin varataan n euroa, toisaalta maksuosuustuloja Miehikkälältä ja Harjun oppimiskeskukselta n euroa, Virojoen rannan tulvapenkereeseen euroa, rakennusten peruskorjaus- ja katujen päällystyshankkeisiin ja paloaseman suunnitteluun euroa ja työkoneiden ja kotipalveluauton hankintaan euroa. Investointeja on talousarviossa yhteensä euroa ja nettoinvestointeja euroa. Vuosikatteen ylittävä osa nettoinvestoinneista, euroa rahoitetaan talousarvion mukaan lainanotolla. Jos budjetoitu lainanotto toteutuu vuosina 2009 ja 2010, on lainaa vuoden 2010 lopussa n. 14,8 milj. euroa, asukasta kohti yli 4 000, kun vuoden 2008 lopussa oli Kunnanhallitus voi esim. korkotilanteen sitä edellyttäessä muuttaa lainanottovaltuuksiensa puitteissa otettuja kassalainoja pitkäaikaisiksi. Kuntastrategia Vuoden 2008 tilinpäätöksessä on ,21 euroa aikaisemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää. Tältä vuodelta syntyvä alijäämä syönee sen kokonaan. Talousarvion alijäämäisyyden ja korkean velkaantumisasteen takia on välttämätöntä saada aikaan taloutta tasapainottavia muutoksia palvelurakenteisiin. Strategiatyö on aloitettu vuonna 2009 sosiaali- ja terveystointa, ruokapalvelua ja kiinteistönpitoa koskevilla konsulttiselvityksillä, ja alkuvuonna 2010 esitetään toimenpiteitä.

5 Virolahden Kunta Budjettiyhteenveto :51:47 INTIME/Talouden Suunnittelu 10 Yleishallinto Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% Myyntituotot , ,96 Maksutuotot , ,00 Tuet ja avustukset , ,00 Muut toimintatuotot , ,70 TULOT YHTEENSÄ , ,39 Palkat ja palkkiot , ,63 Eläkemenot , ,90 Muut sosiaalivakuutusmaksut , ,18 Henkilöstömenot yhteensä , ,17 Palvelujen ostot , ,71 Aineet ja tarvikkeet , ,65 Avustukset , ,50 Muut toimintakulut , ,92 Toimintakulut yht, ei henk men , ,55 MENOT YHTEENSÄ , ,87 NETTO , ,41 Virolahden Kunta Budjettiyhteenveto :04:38 INTIME/Talouden Suunnittelu 20 Tukipalvelut Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% Myyntituotot , ,84 Maksutuotot -5 Tuet ja avustukset , ,00 Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ , ,84 Palkat ja palkkiot , ,10 Eläkemenot , ,74 Muut sosiaalivakuutusmaksut , ,23 Henkilöstömenot yhteensä , ,17 Palvelujen ostot , ,81 Aineet ja tarvikkeet , ,87 Avustukset Muut toimintakulut , ,00 Toimintakulut yht, ei henk men , ,22 MENOT YHTEENSÄ , ,84 NETTO ,00 4

6 Virolahden Kunta Budjettiyhteenveto :04:38 INTIME/Talouden Suunnittelu 30 Sosiaali- ja terveystoimi Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkemenot Muut sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstömenot yhteensä Palvelujen ostot , ,23 Aineet ja tarvikkeet 12 Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht, ei henk men , ,23 MENOT YHTEENSÄ , ,23 NETTO , ,23 Virolahden Kunta Budjettiyhteenveto :04:38 INTIME/Talouden Suunnittelu 40 Sivistystoimi Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% Myyntituotot , ,20 Maksutuotot , ,00 Tuet ja avustukset , ,60 Muut toimintatuotot , ,45 TULOT YHTEENSÄ , ,37 Palkat ja palkkiot , ,40 Eläkemenot , ,48 Muut sosiaalivakuutusmaksut , ,20 Henkilöstömenot yhteensä , ,97 Palvelujen ostot , ,18 Aineet ja tarvikkeet , ,50 Avustukset , ,12 Muut toimintakulut , ,47 Toimintakulut yht, ei henk men , ,86 MENOT YHTEENSÄ , ,93 NETTO , ,63 5

7 Virolahden Kunta Budjettiyhteenveto :04:38 INTIME/Talouden Suunnittelu 50 Tekninen lautakunta Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% Myyntituotot , ,89 Maksutuotot Tuet ja avustukset , ,41 Muut toimintatuotot , ,07 TULOT YHTEENSÄ , ,41 Palkat ja palkkiot , ,79 Eläkemenot , ,53 Muut sosiaalivakuutusmaksut , ,78 Henkilöstömenot yhteensä , ,38 Palvelujen ostot , ,71 Aineet ja tarvikkeet , ,36 Avustukset , ,54 Muut toimintakulut , ,86 Toimintakulut yht, ei henk men , ,54 MENOT YHTEENSÄ , ,00 NETTO , ,41 Virolahden Kunta Budjettiyhteenveto :04:38 INTIME/Talouden Suunnittelu 59 Rakennuslautakunta Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% Myyntituotot , ,07 Maksutuotot , Tuet ja avustukset -23 Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ , ,27 Palkat ja palkkiot , ,97 Eläkemenot , ,07 Muut sosiaalivakuutusmaksut , ,66 Henkilöstömenot yhteensä , ,65 Palvelujen ostot , ,72 Aineet ja tarvikkeet , ,00 Avustukset , ,00 Muut toimintakulut , ,00 Toimintakulut yht, ei henk men , ,20 MENOT YHTEENSÄ , ,52 NETTO , ,02 6

8 Virolahden Kunta Budjettiyhteenveto :51:47 INTIME/Talouden Suunnittelu 1 Käyttötalous Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% Myyntituotot , ,79 Maksutuotot , ,69 Tuet ja avustukset , ,24 Muut toimintatuotot , ,32 TULOT YHTEENSÄ , ,14 Palkat ja palkkiot , ,47 Eläkemenot , ,66 Muut sosiaalivakuutusmaksut , ,16 Henkilöstömenot yhteensä , ,56 Palvelujen ostot , ,88 Aineet ja tarvikkeet , ,49 Avustukset , ,31 Muut toimintakulut , ,05 Toimintakulut yht, ei henk men , ,78 MENOT YHTEENSÄ , ,11 NETTO , ,26 2 Tuloslaskelma Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% TOIMINTAKATE , ,26 Verotulot , ,44 Valtionosuudet , ,79 Korkotuotot , ,00 Muut rahoitustuotot , ,33 Korkokulut , ,88 Muut rahoituskulut , ,00 VUOSIKATE , ,01 Poistot TILIKAUDEN TULOS Rahoituslaskelma Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% Vuosikate , ,01 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit ,56 Rah.osuudet investointeihin ,14 Käyttöomaisuuden myynti ,00 Investoinnit yhteensä ,40 TOIM. JA INV. RAHAVIRTA ,28 Antolainasaamisten vähennys Antolainojen muutokset Pitkäaik. lainojen lisäys ,00 Pitkäaik. lainojen vähennys ,48 Lyhytaik. lainojen muutos ,83 Lainakannan muutokset ,96 Muut maksuvalm. muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ,96 MAKSUVALMIUDEN MUUTOS

9 8 INVESTOINTIOHJELMA Virolahti Hanke INVESTOINNIT euroa (alv 0%) Yhteensä 6000 Kiinteä omaisuus maanhankinta Käyttöomaisuuden myyntivaal.rak.tonttien myynti Virastotalot korjaukset, iv, arkisto, piippu Klamilan koulu suunn ja pk/uusi Valtionosuus Yläaste tekn.työn laitteet, liikuntavälineet Villinranta kävelypiha Terveyskeskus hamm.hk.hissin pk, huonemuut, iv-perusk Paloasema suunn. ja rakent Paloasema avustukset Tekn. toimen konehank. kt traktori, kelkka kotipalveluauto Tievalaistus Lapinvuori, Ilmanmäki, tiehall. muut Kaavatiet, päällystys päällystys Kaavatiet Uusitie pk/rak Kaavatiet Viroj. silta, Riihipelto-Ilmanmäki, Puisto tulvapenger Kaavatiet asuntoalueen tien rak Kalasatamantie päällystys, risteys Pienjäteasema siirto Vaahterikkoon Vaalimaa, Putamaan liitt Putamaantien liittymä, laajennusalue Vaalimaa Te- avustus Vaalimaa sammutus- ja sprinklerivesi Sprinkleriliittymät liittymämaksu Vesilaitos asuntoalueen vv Viemärilaitos asuntoalueen vv Vesilaitos, pienet han Pumppaamot Viemärilaitos, pienet han pumppaamotie Vesilaitos, Vaalimaa vj siirto, vo siirto, laajennus Jvlaitos, Vaalimaa jv siirto, laajennus Vesilaitos, Sepänkorpi rakentaminen Jvl, Sepänkorpi rakentaminen Puhdistamoratkaisu 9 % osuus Haminasta Virojoki-Miehikkälä vv Virolahden osuus Virojoki-Miehikkälä vv Miehikkälän maksuosuus Puhdistamoratkaisu Harjun osuus Kotka-Hamina Vesiosuuskunnat Laajakaistat Menot Käyttöom. myynti Tulot Asukkaita Investoinnit netto euroa/asukas

10 9 YLEISHALLINTO TA 2009 TA 2010 Kaakon kaksikko yhteistyön ulkopuolelle jäävään kunnan yleishallintoon sisältyy seuraavat toiminnot: EU-vaalit Tulot: Korvaus oikeusministeriöltä äänioikeutettujen lukumäärän perusteella Keskusvaalilautakunta, ennakkoäänestys, Klamilan, Ravijoen ja Virojoen vaalilautakunnat, vaalitoimikunta. Tarkastustoimi Tarkastuslautakunta, tilintarkastuspalvelun osto Oy Audiator Ab:ltä. Kunnanvaltuusto Valtuuston kokouskulut Kunnanhallitus Kokouskulut, kunnanjohtajan palkka, kunnanhallituksen myöntämät avustukset, kiinteistöveron palauttaminen seurataloille Virolahden VPK on hakenut kunnalta avustusta sosiaali- ja peseytymistilojen sekä perehdytys/koulutustilojen rakentamiseen Kirkonkylän paloasemalle. Arvioituihin kustannuksiin haetaan avustusta myös Palonsuojelurahastolta , minkä saamisen edellytyksenä on kunnan osuus. Talousarvioon sisältyy avustus Kirkonkylän paloaseman laajennukseen. Kunta sitoutuu myöntämään saman suuruisen avustuksen vuonna Edellytyksenä on, että Palonsuojelurahasto myöntää osuutensa rahoituksesta. Yleishallinto Tulot: Painotuotteiden myynti, kopiotulot, maksulliset palvelut Toimistosihteerin ja palvelusihteerin palkka, puhelinvaihde, kopiointi-, posti- ja muut toimistokulut, osuus Kotkan-Haminan seudun seutuhallintokustannuksista 4 /as ja Kotkan kaupunkiseudun suunnittelusta (Kaakon Suunta hanke) 1,83 /as, josta 1 /as vuonna 2010, valtiolle maksettava osuus verotuskustannuksista, kuluttaja- ja velkaneuvonta, löytöeläinten hoito, kunnallishallinnon vastuuvakuutus, Kuntalehden ym. ammattilehtien tilausmaksut, asiakirjojen lunastukset, maanmittaustoimitukset, Gramex-, Kopiosto- ja Teosto sopimusten mukaiset korvaukset. Vuoden 2010 alussa otetaan käyttöön Haminan ja Miehikkälän kanssa yhteinen puhelinjärjestelmä, joka Virolahdella säästää liikennemaksuissa n vuodessa. Miehikkälän ja Virolahden puhelunvälitys keskitetään Miehikkälään. Tiedonhallinnansuunnitelmien laadintaa jatketaan vuoden Samassa yhteydessä laaditaan sisäisen valvonnan edellyttämät prosessikuvaukset. Suunnitelmilla luodaan yhteiset käytännöt eri työyksiköille ja selkeytetään tehtävien suorittamista sekä poistetaan mahdolliset päällekkäisyydet. Kaakon kaksikolle luodaan yhteinen arviointijärjestelmä, jolla arvioidaan sekä kansalaiskunnan että tukipalvelujen tuottamia palveluja. Saatujen arviointien perusteella tehdään kehittämissuunnitelmat palvelun laadun parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Varaus koulutukseen, selvityksiin, tiedottamiseen ja erilaisiin ennalta arvaamattomiin tarpeisiin.

11 10 TA 2009 TA 2010 Jäsenmaksut: Kaakkois-Suomen pelastusalan liitto Kouvolan teatterin kannatusyhdistys Kymenlaakson kauppakamari Kymenlaakson käsi- ja taideteollisuusyhdistys Kymenlaakson liitto Kymenlaakson syöpäyhdistys Kymenlaakson pelimannikulttuuri Kymenlaakson kylät Rajaseutuliitto Saimaan vesiensuojeluyhdistys Salpalinjan perinneyhdistys Suomen Kuntaliitto Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Eläke- ja varhaiseläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut koko kunnan osalta Hankintatoimi Hankintapalvelun ostaminen Seutulaskenta Oy:ltä Vammais- ja vanhusneuvostot Kunnanhallituksen asettamien neuvostojen toimintamenot Yhteistoimintaelin Virolahden osuus Kaakon kaksikon palveluohjaustyöryhmän menoista Maaseututoimi Maaseutusihteerin ja 6 kk/v kanslistin palkka, muut maaseutuelinkeinoviranomaisen toimisto- ym. toimintamenot. MAASEUTUTOIMEN TAVOITTEET VUODELLE Kannattavan ja monipuolisen maatalouden turvaaminen Kunnan kautta maksettavia maataloustukia on lukumäärältään yli 20 erilaista. Vuosittain viljelijät palauttavat noin 1700 tukilomaketta / kunta. - EU- ja kansallisten tulotukien maksaminen viljelijöille Maa- ja metsätalousministeriön ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti. - Maksettujen tulotukien määrän pysyminen vähintään ennallaan / viljellyn peltopinta-alan säilyttäminen ennallaan ( 4 milj. / 6000 ha ). - Maatalouden ympäristötuen erityistukien lisääminen alueelle. 2. Tiedottaminen ja neuvonta Tavoitteena, että virolahtelaiset ja miehikkäläläiset maatilayrittäjät hakevat ja saavat heille kuuluvat tuet ja rahoitusosuudet täysimääräisinä ja ajoissa sekä ovat tietoisia tukiin liittyvistä velvoitteista. - Ajankohtaisista asioista tiedottaminen maaseututoimiston ilmoitustaululla, paikallislehdessä sekä postitse lähetettävillä kirjeillä. - Maataloustukia ja uudistuksia koskeva tiedote viljelijöille alkuvuodesta. - Lomakkeiden täytön neuvonta. - Uuden sähköisen tukihaun käyttöönoton neuvonta viljelijöille. - Kunnan nettisivujen päivittäminen maaseututoimen osalta. - Henkilökunnan hyvä tavoitettavuus: Virolahden ja Miehikkälän maaseututoimistojen henkilökunnan vuosilomat pidetään pääsääntöisesti eriaikaisesti.

12 TA 2009 TA Henkilöstön hyvä ammattitaito Maatalouden tukipolitiikassa tapahtuu muutoksia vuosittain. Hallittavana on erittäin laaja kokonaisuus muuttuvia tukijärjestelmiä, säädöksiä ja ohjeita. - Maaseututoimiston henkilökunnan koulutukset. 4. Hukkakauran torjunta Hukkakauran saastuttama peltoala Kaakonkulmalla lisääntyy yhä vuosittain. Vuonna 2009 hukkakauran saastuttama ala Virolahdella on jo hehtaaria. Lisäystä edelliseen vuoteen on 127 ha. Saastunut ala on 20 % koko kunnan peltoalasta. Tavoitteena jatkaa hukkakauratarkastuksia ja lisätä torjuntaohjeiden ja torjuntasuunnitelmien tekoa. Maaseututoimen keskittämistä yhteen toimipisteeseen Virolahdelle selvitetään Miehikkälän kanssa. 11 Elinkeinopalvelut Tulot: Virojoen mainostornin vuokratulot Palvelujen osto Cursor Oy:ltä - yrityspalvelut 15 /as kehittämispalvelut, projektit 15 /as /as Kunnan oma elinkeinotoimen markkinointi Matkailu- ja museotoimi Tavoite ja visio Toimiala edistää kunnan matkailullista imagoa ja uusien matkailupalveluiden syntymistä sekä edesauttaa matkailuyrittäjien toimintamahdollisuuksia. Toimintavuonna käynnistetään matkailustrategian laatiminen alan yrittäjien ja yhteisöjen kanssa. Yhteistyötä koordinoi matkailusihteeri ja palveluita tuottaa oppaat, yrittäjät ja paikalliset järjestöt. Tarvittaessa ostetaan ulkopuolisia asiantuntijapalveluita määrärahojen sallimissa rajoissa. Museotoiminnan linjauksia valmistelee kunnanhallituksen nimeämä museotyöryhmä. Matkailutoimi on osa Virolahden elinkeinoelämän kehittämistä, josta vastaa kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Taloudelliset tavoitteet Matkailutoimen kokonaiskustannukset Matkailutoimen käyttömenot/asukas 14,80 Museotoimen kokonaiskustannukset Museotoimen käyttömenot/asukas 10,30 Pääsylipputulot Bunkkerimuseo 5500 Kotiseutumuseo 600 Määrälliset tavoitteet Arktika 1000 kävijää Bunkkerimuseo 6000 kävijää Kotiseutumuseo 300 kävijää Kunnan matkailuneuvonta ja yleinen kuntamarkkinointi Vuonna 2010 valmistuu markkinointisuunnitelma Kaakon Kaksikolle. Suunnitelmaan liittyy kuntaesitteen uusiminen ja Bunkkerimuseon yhteismarkkinointi Miehikkälän Salpakeskuksen kanssa. Yleismainontaa tehdään lisäksi Kotka-Haminan seudun toimijoiden kanssa teemojen mukaan. Itäisen Suomenlahden saaristo- ja lintumatkailua markkinoidaan nykyistä enemmän yhdessä rannikkokuntien ja hankkeiden kanssa. Matkailutoimi tuottaa Virolahden kunnan ja Kaakon kaksikon Virolahden isäntäkunnan www-sivustojen päivitykset.

13 12 Bunkkerimuseo Avoinna kesä-elokuussa joka päivä klo Ryhmille museo on avoinna ympärivuotisesti. Bunkkerimuseon asiakaspalvelua kehitetään mahdollisesti yrittäjäyhteistyössä. Alueen aukioloa jatketaan kesä elokuussa ja tarvittaessa ryhmille ympärivuotisesti. Kahvilayrittäjää haetaan helmikuussa lehti-ilmoituksella. Alueen palveluiden tuotteistamista kehitetään matkailutoimijoiden kanssa. Näyttelyteksteistä laaditaan kieliversiot, tilan kalustusta täydennetään sisä- ja ulkoalueella (mm. tykkien jalustojen asentaminen) ja näyttelyesineiden esillepanoa parannetaan. Alueen kyltitystä ja ohjeistusta saatetaan ajan tasalle. Teematapahtumia toteutetaan ympärivuotisesti. Kotiseutumuseo Kotiseutumuseo pidetään avoinna yleisölle kesä-heinäkuun ajan. Muuna aikana tilauksesta. Kuistien korjaus käynnistetään teknisen toimen tuella. Uuno Klamin näyttely asetetaan esille säveltäjän 110-vuotisjuhlan kunniaksi. Virolahti-viikolle valmistetaan teematapahtuma yhdessä kulttuuritoimen kanssa. Koulunäyttelyä parannetaan. Kohteen opastusta tehostetaan. Yhteistyötä Virolahti Seuran ja Pyterlahden kulttuurikyläyhdistyksen kanssa jatketaan. Pääsymaksut: Bunkkerimuseo Kotiseutumuseo Aikuiset 5 2 Lapset (7-15v), opiskelijat, eläkeläiset, 2 1 työttömät, varusmiehet Perhelippu 10 Kausilippu Aikuiset 8 Lapset, eläkeläiset, opiskelijat, työttömät, varusmiehet 4 Ryhmät: yli 10 hengen ryhmässä Aikuinen 4 Muut 1 Arktika 2010 Tapahtuman palvelut hankitaan Kymenlaakson Lintutieteelliseltä yhdistykseltä. Matkailutoimi on mukana 3-päiväisen tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa huhtikuussa. Venematkailun kehittäminen Venesatamien viitoitusten parantamista jatketaan ja palveluopasteita parannetaan. Venesatamien viihtyisyyttä lisätään ja palvelujen kehittämistä suunnitellaan yhdessä veneseurojen kanssa. Kotka-Haminan seudun matkailun seuturyhmä Virolahti osallistuu yhteisen seutumatkailubudjetin (n ) käyttöön mm. seutuesitteissä ja valtakunnallisilla messuilla näkymällä. Tulossa on Venemessut helmikuu 2010 ja Retkimessut maaliskuu Hankeyhteistyö Saarasjärven luontopolku -hankkeeseen (Kaakkois-Suomen Ympäristökeskus) ja Itäisen Suomenlahden kansallispuiston (Metsähallitus) kehittämishankkeeseen varaudutaan panostamaan.

14 Muuttajan palvelut (Cursor Oy) hankkeen ohjausryhmässä edistetään kunnan tulomuuttoa. 13

15 14 TUKIPALVELUT Kaakon kaksikon tukipalvelut muodostuvat talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä ruokapalveluista, jotka järjestää Virolahti. Tukipalvelujen kaikki menot kohdistetaan kansalaiskunnille, muille toimialoille tai ulkopuolisille käyttäjille. Luotavalla yhteisellä arviointijärjestelmällä arvioidaan yleishallintoa ja tukipalveluja. Arviointitulosten perusteella tehdään suunnitelmat laadun parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Taloustoimen menoina on talousarvio- ja laskentapäällikön ja kolmen laskentasihteerin palkkausmenot sekä Haminan järjestelmien laajennuksina hankittujen Intime Plus taloudenohjausjärjestelmän ja Basware sähköisen ostolaskujen kierrätysohjelman kustannukset. Tietohallinnossa on Hamsenet seutuverkko ja Teamware sähköposti samoin Haminan kanssa yhteisinä. Kustannukset jaetaan kunnille suhteessa Menot Miehikkälä Virolahti Taloustoimisto Tietohallinto Yhteensä Henkilöstöhallinnossa on kuntien yhteisen henkilöstöjaoston kokouskulut, hallintoja henkilöstöjohtajan ja kolmen palkkasihteerin palkkaus- ja koulutusmenot sekä Pegasos-henkilöstönohjausohjelmiston kustannukset, henkilöstöpalveluissa yhteistyötoimikunnan, luottamusmiestoiminnan ja Miehikkälältä ostettavan työterveyshuollon kustannukset. Henkilöstön työhyvinvointihanke siirretään yleishallinnosta henkilöstöpalveluihin. Henkilöstön virkistystoimintaan varataan 40 /henk = tyky (työkyvyn ylläpito) 6.600, yhteensä Työterveyshuollon kustannuksiin saadaan Kelalta 50 % korvaus, muuten nekin jaetaan kunnille suhteessa Menot Miehikkälä Virolahti Kela+muut Henkilöstöhallinto Henkilöstöpalvelut Yhteensä Henkilöstöhallinto keskitettiin vuonna 2009 Virolahden kunnantoimistoon. Taloushallinto toimii molemmissa kunnissa, mutta yhteistyön synergiaetujen saavuttamiseksi sekin on keskitettävä yhteen toimipisteeseen. Ruokapalveluissa on kustannuspaikkoina kuntien valmistuskeittiöt: Työntek. Menot Virolahti Miehikkälä Muut Netto Villinrannan 8, Klamilan koulun 1, Miehikkälän 5, Muurikkalan koulun 0, Yhteensä 15, Ruokapalvelujen menot laskutetaan suoraan niitä käyttäviltä asiakkailta ja toimintayksiköiltä ateriahintoina joko ulkoisella (asiakkaat, sosiaali- ja terveystoimen yksiköt) tai sisäisellä (sivistystoimen yksiköt) laskutuksella. Palveluasumisen ja kotihoidon asiakkaiden aterialaskutuksen hoitaa sosiaali- ja terveystoimi hoivapalvelujen laskutuksen yhteydessä ja tilittää kertyneet ateriamaksut Kaakon kaksikon tukipalveluille. Tekeillä olevalla konsulttiselvityksellä pyritään kehittämään ruokapalvelun toimintaa ja kohdistamaan aterialaskutus oikein, että vältetään vuosina 2008 ja 2009 syntyneet alijäämät.

16 15 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Kaakon kaksikon sosiaali- ja terveystoimi tuottaa tai järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä määritellyt tai kuntien kanssa erikseen sovitut sosiaali- ja terveyspalvelut Miehikkälän ja Virolahden kuntien asukkaille. Palvelut järjestetään mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti. Koko toimialalla työskennellään edistäen kuntalaisten terveyttä, omatoimisuutta ja kuntoutumista sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja hyvinvointia. Tässä tehtävässä tarvitaan yhteistyötä kuntaparin muiden toimialojen, muiden kuntien ja kuntayhtymien, yksityisten palveluntuottajien sekä järjestöjen kanssa. Vuonna Kaakon kaksikon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteenä on liikunnan lisääminen, painonhallinta ja terveellinen ruokavalio. Näitä tavoitteita edistetään osaltaan myös kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Sosiaali- ja terveystoimi jakautuu neljään tulosalueeseen: - Sosiaalitoimi ja hallinto - Päivähoito ja esiopetus - Vanhustyö ja kotihoito - Terveydenhuolto Toimialasta vastaa sosiaali- ja terveysjohtaja. SOSIAALITOIMI JA HALLINTO Hallinto Tulosalueen esimies on vastaava sosiaalisihteeri. Miehikkälän ja Virolahden kuntien sosiaali- ja terveystoimi on toiminut lukien isäntäkuntamallilla Kaakon kaksikossa. Toimialan kehittämisen yhtenä painopisteenä on valtuutettujen linjauksen mukaisesti yhtenäisten toimintamallien ja toimintaprosessien hiominen ja kuntarajan häivyttäminen kuntaparin sisällä. Isäntäkuntamalli jatkuu näillä näkymin saakka. Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen ja uudistuvaan sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön liittyen Miehikkälän ja Virolahden kuntien tulee ratkaista tuleva palvelurakenteensa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveystoimi osallistuu osaltaan lastensuojelulain edellyttämän lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimiseen. Suunnitelma tulee kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi vuonna 2010 ja sitä on laadittu seudullisena yhteistyönä. Osana kehittämistoimintaa osallistumme seuraaviin hankkeisiin: - Lapsen ääni, Etelä-Kymenlaakson perhepalveluverkosto (Kaste-rahoitus) - Lapsen ääni, Kaakkois-Suomen lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämisverkosto (Kaste-rahoitus) - Kaakon Sote-Into, Etelä-Kymenlaakson osahanke (Kaste-rahoitus) - Kaakon Sote-Into, vanhus- ja vammaistyön kehittämisverkosto KUPERA (Kasterahoitus) - Henkilökohtaisen avun keskus (Socom) - Päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittämishanke Mietippä, mikäli saa hankerahoituksen (Kaste-rahoitus) - Kaakon työvoimapankki, mikäli saa hankerahoituksen (Sepra)

17 16 Sosiaalityö Sosiaalityöllä ja muilla perusturvaan liittyvillä palveluilla pidetään huolta väestön perusturvallisuudesta ja elämän mahdollisuuksien säilyttämisestä normaalioloissa ja kriisitilanteissa. Sosiaalityö sisältää vammaispalvelut, kehitysvammaisten asumis-, laitos- ja avopalvelut, lastensuojelun, Miehikkälän koulukuraattoripalvelut, kasvatus- ja perheneuvontapalvelut, toimeentuloturvan, kuntouttavan työtoiminnan, päihdetyön, huolto- ja tapaamissopimus- ja elatussopimuksiin liittyvät palvelut sekä sosiaalityön asiantuntijaavun antamisen muille toimintayksiköille. Tavoitteet: Lasten huostaanottojen ehkäiseminen avohuollon tukitoimia, mm. tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa kehittämällä Osittain harkinnanvaraisen täydentävän toimeentulotuen menojen karsiminen Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aktivoiminen Päihdemenojen sekä asiakkaiden päihteiden käytön vähentäminen Pitkäaikaistyöttömien aktivointi ja syrjäytymisen ehkäisy Kuntouttavan työtoiminnan lakiuudistukseen vastaaminen. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta velvoittaa v myös yli 25-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät osallistumaan kuntouttavaan työtoimintaan uudistuneen vammaispalvelulain tuomiin haasteisiin vastaaminen palvelutarpeen arvioinnin ja palvelusuunnitelmien laatimisen suhteen Toimenpiteet: Kehitetään tukihenkilö- tukiperhetoimintaa verkostoitumalla Haminan lastensuojelun ja perhetyön kanssa tavoitteena saada yhteinen koulutus tukihenkilöille ja perheille. Tukihenkilöiden / perheiden työnohjaus hoidetaan omana toimintana. Osallistutaan edelleen seudulliseen sosiaalipäivystykseen tukikeskus Villa Jensenistä (Kotkassa) käsin Toimeentulotukea pitkään saaneille asiakkaille pyritään saamaan palvelusuunnitelmat Päihdehuollon asiakkaille tehdään suunnitelmia yhteistyössä asiakkaan ja muiden hoitavien tahojen kanssa Kuntouttavan työtoiminnan työpaikkojen hankkimiseksi pyritään saamaan kaikki kuntien hallintokunnat mukaan työllistymiseen ja etsitään edelleen myös muita yhteistyökumppaneita Käynnistetään Kaakon työvoimapankki toiminta yhteistyössä Miehikkälän Mielenterveysyhdistyksen kanssa Sepralta haettavan hankerahoituksen avulla. Työvoimapankin tavoitteena on saattaa yhteen vapaana olevaa, vaikeasti työllistettävää työvoimaa ja toisaalta tekemätöntä työtä välittäjäorganisaation avulla. Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyy todennäköisesti tulevana vuonna selvästi. Nuoria toimeentulotukea saavia asiakkaita tuetaan verkostoja hyväksikäyttäen Osallistutaan tehostetusti Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksen hallinnoimaan toimintaan seudullisen henkilökohtaisen avun myöntämiskriteereiden ja muiden yhtenäisten toimintatapojen saamiseksi Tavoitteiden määrittely Mittari Tavoite Taloudelliset tavoitteet Toimeentulotukimenot Tuotannolliset tavoitteet Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä /asukas/netto perus-, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki taloudet / vuosi < 44 < 250 taloutta

18 17 Toimeentulotuen vaikuttavuus Pitkäaikaista toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (11-12 kk/v) Toimeentulotukihakemusten käsittely käsittelyaika hakemuksen Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien selvittäminen saapumisesta selvittäminen on aloitettu < 50 < viikko < viikko Kehitysvammapalvelut Tavoitteet: Kehitysvammaisten palvelutarpeet hoidetaan pääosin omissa kunnissa, erityispalveluja käytetään oman toiminnan tueksi ja niistä erityisesti hyötyville Kehitysvammapalvelujen yhtenäisen palvelukokonaisuuden luominen Kaakon kaksikossa Toimenpiteet: Erityishoitoa tarvitsevien kehitysvammaisten palvelut ostetaan edelleen Åvikista, Kannuskodista sekä Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymältä samoin kuin erityistä osaamista vaativat palvelut Liikunta ja ulkoilu pidetään osana kehitysvammaisten asiakkaiden jokapäiväistä arkipäivää ja panostetaan painonhallintaan ja terveelliseen ruokavalioon koko kehitysvammapalveluissa Lisätään kehitysvammapalvelujen eri yksiköiden välistä yhteistoimintaa yhteisen esimiehen ja työnkierron avulla Tavoitteiden määrittely Mittari Tavoite Taloudelliset tavoitteet Kehitysvammahuollon kustannukset kaikki kustannukset /asukas/netto < 115 PÄIVÄHOITO JA ESIOPETUS Tulosalueen esimies on päivähoidon johtaja. Päivähoito on lapsiperheille suunnattu palvelu, jonka tarkoituksena on tukea lasten vanhempia kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen monipuolista ja tasapainoista persoonallisuuden kehitystä. Vanhemmilla on subjektiivinen oikeus saada lapselleen kunnan järjestämä päivähoitopaikka vanhempainrahakauden päätyttyä, siihen asti kunnes lapsi aloittaa peruskoulun. Lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Päivähoito tarjoaa turvallisen ja luotettavan kasvuympäristön tavoitteena lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen yksilö ja arvokas sellaisenaan. Yhteistyössä vanhempien kanssa tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä tasapainoiseksi ja itseään ja muita kunnioittavaksi Kaakon Kaksikon asukkaaksi. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut kuuluvat Kaakaon kaksikossa sosiaali- ja terveystoimen vastuualueeseen ja ne järjestää Miehikkälän kunta. Miehikkälässä toimii kolme päiväkotia eri kylillä; Leppäkertun päiväkoti Saivikkalassa, Muurikkalan päiväkoti Muurikkalassa ja Pitkäkosken päiväkoti Pitkäkoskella. Virolahdella päiväkodit sijaitsevat Virojoella ja Klamilassa, lisäksi Virojoella on ryhmäperhepäiväkoti. Kotona hoitavia perhepäivähoitajia on Miehikkälässä kaksi (Saivikkalassa) ja Virolahdella yksi (Klamilassa). Esiopetusryhmät toimivat Leppäkertun, Muurikkalan ja Pitkäkosken

19 päiväkotien yhteydessä sekä Klamilan ja Virojoen koulun yhteydessä. Elokuussa 2010 Klamilan esiopetusryhmä siirtyy koululta takaisin Klamilan päiväkodin yhteyteen. Vuorohoitoa järjestetään Virojoen päiväkodin Karuselli ryhmässä. Iltahoitoa järjestetään Karusellin lisäksi Leppäkertun päiväkodissa Miehikkälässä ja Klamilan päiväkodissa Virolahdella. Muu vuorohoito (viikonloppu- ja yöhoito) on keskitetty Karuselliin Virolahdella ja Miehikkälässä. Virojoen päiväkodin toiminnasta vastaa hallinnollinen päiväkodin johtaja ja Leppäkertun, Pitkäkosken, Muurikkalan ja Klamilan päiväkodeissa on vastaavat lastentarhanopettajat. Perhepäivähoidosta vastaa päivähoidon johtaja. Tavoitteet: Lasten ja perheiden osallisuuden lisääminen Erityistä tukea tarvitsevien lasten sekä monikulttuuristen perheiden tarpeisiin vastaaminen Vuorohoidon kehittäminen Alle kolmevuotiaiden lisääntyneeseen päivähoitotarpeeseen ja erityispiirteisiin vastaaminen Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan lisääntyneeseen tarpeeseen vastaaminen yhteistyössä sivistystoimen kanssa Toimenpiteet: Sosiaali- ja terveysministeriön KASTE ohjelman Lapsen ääni kehittämisohjelmaan osallistuminen. Virolahti ja Miehikkälä kuuluvat Haminan, Kotkan ja Pyhtään kanssa Etelä-Kymenlaakson perhepalveluverkosto osapilottiin. Virojoen päiväkoti kuuluu pilottipäiväkotina hankkeeseen. Kiertävän erityislastentarhanopettajan palkkaaminen Kaakon Kaksikkoon päivähoitolain uudistuksen (4 a ) mukaisesti. Vuorohoito järjestetään Virojoen päiväkodin Karusellissa ja ryhmään varataan seitsemän kokoaikaisen työntekijän palkka vuodelle Iltahoitoa järjestetään lisäksi Klamilan päiväkodissa Virolahdella ja Leppäkertun päiväkodissa Miehikkälässä. Karuselliin Virojoelle on keskitetty Miehikkälän ja Virolahden muu vuorohoito (viikonloput ja yöt). Virojoen päiväkodin hoitopaikat ovat syksystä 2010 alkaen ryhmittäin seuraavat: alle 3vuotiaat Puput 12 (keväällä 8), Hattarat 21 (21), Tiitiäiset 14(14) ja viisivuotiaat Leijonat 14 (21). Virojoen päiväkodin kaksi esiopetusryhmää jatkavat toimintaa entisessä opettajien asuntolassa koulujen läheisyydessä. Klamilan päiväkodin esiopetusryhmä muuttaa syksyksi 2010 takaisin päiväkodille ja ryhmän toiminnasta vastaa lastentarhanopettaja (aikaisemmin lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja). Leppäkertun esiopetusryhmästä vastaa syksystä 2010 alkaen lastentarhanopettaja (aikaisemmin lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja). Leppäkertun päiväkotiin varataan kevääksi 2010 viiden työntekijän palkka lisääntystä lapsimäärästä johtuen. Muurikkalan ja Pitkäkosken päiväkodit jatkavat kolmen työntekijän yksikköinä, jotka vastaavat myös alueen esiopetuksesta. Lakkautetaan ryhmäperhepäiväkoti Lilliputti elokuun alusta 2010 alkaen varhaiskasvatusikäisten lasten määrän pienentyessä. Ryhmäperhepäiväkodissa hoidossa olevat lapset saadaan sijoitettua päiväkotihoitoon. Lakkautetaan kaikki ryhmäperhepäivähoitajien vakinaiset toimet. Vakinaisessa ryhmäperhepäivähoitajan työsuhteessa oleville henkilöille tarjotaan ensisijaisesti lastenhoitajan kelpoisuuden tuovaa koulutusta. Päivähoidon tulosaleelta eläköityy mahdollisesti vuoden 2010 aikana kolme henkilöä. Tehtävien täyttäminen arvioidaan tapauskohtaisesti. 18

20 Vakinaistetaan yhden lastentarhanopettajan työsuhde uuden kauden alkaessa vuorohoitoon. Tilapäisesti lisääntyneen lapsimäärän vuoksi määräaikaisia työntekijöitä, jotka eivät ole kenenkään sijaisia, työskentelee syksyllä 2010 Virolahdella neljä (kaksi lastentarhanopettajaa, kaksi avustajaa) ja Miehikkälässä yksi kokoaikainen lastenhoitaja. Kehitetään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan toimiva toimintamalli yhteistyössä sivistyspalvelujen kanssa ja sovitaan vastuista ja työnjaosta lapsen ja kunnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Varmistetaan, että päivähoidossa olevat lapset ulkoilevat ja liikkuvat vähintään 2 h/pv hoitopäivän aikana 19 Tavoitteiden määrittely Mittari Tavoite Taloudelliset tavoitteet Päivähoidon, esiopetuksen ja lasten kotihoidontuen kustannukset Kokopäivähoidon kustannukset Vuorohoidon kustannukset /asukas/netto /hoitopäivä/netto päiväkotihoito ja perhepäivähoito (2 osapäivää=kokopv), sis. vuorohoidon /hoitopäivä/netto Karuselli, sis. ilta-, yö- ja viikonloppuhoidon < 350 /asukas kokopäivähoidon hinta < 60 < 73 Esiopetuksen kustannukset /hoitopäivä/netto < 26 Tuotannolliset tavoitteet Päivähoitopalvelujen määrä kokopäivähoitopäiviä kpl (2 osapv=1 kokopv) vähintään päivää Päiväkotien käyttöaste % vähintään 70 % Esiopetukseen osallistuminen lapsia esiopetuksessa, osuus ikäluokasta tavoite 100 % Laadulliset tavoitteet Lasten tyytyväisyys päivähoitoon toukka-pelin käyttö pelataan jokaisen lapsen kanssa vähintään 1 x v Hoitopaikan järjestyminen toivotussa muodossa Lasten vanhempien asiakastyytyväisyys Lasten ja perheiden osallisuus toteutunut hoitopaikkatoive lasten sijoituksista vanhemmilta kerätty kirjallinen palaute Toiminnan dokumentointi Yhteiset tapahtumat ja keskustelut perheiden kanssa toive toteutuu vähintään 85 % Jokaisella lapsella kasvunkansio ja varhaiskasvatussuunnitelma VANHUSTYÖ JA KOTIHOITO Tulosalueen esimies on palvelujohtaja. Laitoshoito, asumis- ja hoivapalvelut Miehikkälän Palvelukoti ja Villinrannan palvelukeskus tarjoavat kuntalaisille asiakaslähtöiset, omatoimista suoriutumista tukevat palvelut. Hyvinvointia ja elämänlaatua edistetään huolenpito-, hoito-, kuntoutus-, asumis- ja laitospalveluilla. Hoidossa ko-

21 rostuu yhteistyö asiakkaan, hänen omaistensa, yhteistyökumppaneiden ja ammattilaisten välillä. Asiakkaiden itsemääräämisoikeus ja riippumattomuus pyritään turvaamaan. Toiminta-ajatuksen lähtökohtana on hyvä ja ihmisarvoinen elämä kaikille. Siinä toteutuu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakykyisyys ja hyvinvointi, asiakkaiden elämänlaadun parantaminen ja omien voimavarojen käytön edistäminen. Palvelukodissa annetaan ympärivuorokautista laitos-, asumis-, päihde- ja turvapalveluja. Palvelut ovat sosiaalihuoltolain mukaisia. Palvelukodin vuodeosaston 15 paikalla annetaan lyhyt- ja pitkäaikaishoidon palveluja. Asumispalveluja järjestettäessä korostetaan kodinomaisuutta, yksilöllisyyttä, omatoimisuutta sekä vahvistetaan asukkaiden omanarvontuntoa ja jäljellä olevaa toimintakykyä kuntouttavalla toiminnalla. Tehostettua palveluasumista antavat A1 (11 paikkaa) ja A3 (11 paikkaa) ja palveluasumista A2 (11 paikkaa) ja C-siipi (4 paikkaa). Villinrannan palvelukeskus tarjoaa kodinomaista ja kuntouttavaa ympärivuorokautista palveluasumista. Tehostettua palveluasumista antavat Ylätupa (15 paikkaa), Jokitupa (14 paikkaa) sekä kodinomaista palveluasumista Alatupa (11 paikkaa). Välituvan 11 paikasta osa on kehitysvammapalvelujen ja osa vanhuspalvelujen käytössä. Tavoitteet: Kaikkia laitoshoidon ja asumispalvelujen resursseja käytetään joustavasti, tehokkaasti ja taloudellisesti hoidon porrastuksessa. Lyhytaikaishoidossa tuetaan kotona asuvien hoitoa tarvitsevien henkilöiden selviytymistä kuntouttavalla, omatoimisuutta edistävällä ja kuntoa seuraavalla toiminnalla ja helpottaen omaishoitajien jaksamista. Palvelujärjestelmän ja yhteisten toimintamallien kehittäminen edelleen Kaakon kaksikossa ja yhteistyötahojen kanssa. Jatkohoito järjestetään niin, että erikoissairaanhoidon jatkohoito-osaston hoitopäiviä ei kerry Infektioiden minimointi Kaakon kaksikon terveyden edistämisen painopisteenä on liikunnan lisääminen, painonhallinta ja terveellinen ruokavalio. Miehikkälän Palvelukodissa otetaan käyttöön työvaatteiden lainavaatekokeilu. Luovutaan kokonaan vanhusten pitkäaikaisesta laitoshoidosta suunnittelukaudella. Toimenpiteet: Hyödynnetään RAVA-toimintakykyindeksiä asukkaiden toimintakyvyn arvioinnissa (vuodeosastolla > 3,5) Henkilökunnasta pidetään huolta oikealla henkilöstömitoituksella (valtakunnalliset suositukset), koulutuspäivät työn vaativuuden mukaan, työterveystarkastukset ajallaan, tyky- ja virkistystoiminta, kehityskeskustelut ja työhyvinvointikartoituksessa esille nostettujen ongelmien vähentäminen. Jatketaan suunnitelmien laatimista Kaakon kaksikossa yhteisen palvelukokonaisuuden järjestämiseksi. Henkilökunnan joustava käyttö ja työnkierto Infektioiden torjunta yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa (koulutukset, käsihygienia) Liikunta ja ulkoilu osaksi perushoitoa (ulkoilupäivä vähintään kerran viikossa) Tehdään sosiaali- ja terveystoimen konsulttiselvityksessä esille tulleita toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia Suunnittelukaudella muutetaan Palvelukodin vuodeosasto hoiva-asumiseksi (tehostettu palveluasuminen) ikäihmisten laatusuosituksen mukaisesti. 20

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Talousarviomuutokset vuoden 2016 budjettiin

Talousarviomuutokset vuoden 2016 budjettiin Virolahden kunnanhallitus 162 07.11.2016 Talousarviomuutokset vuoden 2016 budjettiin Kh 162 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitet tä vä valtuustolle viipymättä muutostarpeen

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016.

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Talousarvio Kunnanhallitus

Talousarvio Kunnanhallitus Talousarvio 2017 Kunnanhallitus 17.10.2016 TULOSLASKELMA Tp 2015 TA 2016 Raami 2017 Ta 2017 Ulkoinen Erotus raami 2017/ta 2017 Tuotoissa vähennystä muut tuet ja avustukset 183 400 Lisäystä asuntojen vuokrat

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kuntatalo Jarkko Lahtinen Varhaiskasvatus palveluna Varhaiskasvatuslaki 1 1 momentti:» Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot