Sairaanhoitopiirien hallitukset yhteiskokouksessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sairaanhoitopiirien hallitukset yhteiskokouksessa 24.4.2008"

Transkriptio

1 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, henkilöstölehti 2 / 2008 Yhteistyölle joustavammat puitteet Sairaanhoitopiirien hallitukset yhteiskokouksessa teuttajia esitelmöimään järjestelyistään eli harjoitetaan benchmarkingoppimista parhaista käytännöistä. Yritetään täällä Lapin läänin alueella yhdessä ottaa oppia näistä käytännöistä ja samalla, yhdessä kun ollaan, opitaan varmaankin paremmin löytämään yhteistyömahdollisuudet. Yhteistapaamisille ollaan valmiita antamaan myös virkistyksellistä tukea. Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien kuntayhty mien hal lituksilla on ollut vuo sittainen yhteiskokous jo pitkään. Näissä kokouksissa on etsitty molempia sairaanhoitopiirejä hyödyttäviä yhteistyömuotoja erikoissairaanhoitopalvelujen järjestämiseksi alueittensa väestölle. Vuosien mittaan alkuaikojen hienoisesta keskinäisestä kyräilystä on päästy yhteistyöhakuisuuteen ja tämän kehityksen konkreettisia näyttöjä ovat mm. yhteistyö hammas- ja suusairauksien järjestämisessä, silmäkirurgiassa, laboratorioyhteistyössä kokouksessa etsittiin keinoja em. yhteistyön saattamiseksi vielä entistä yhteistyöhakuisemmaksi ja konkreettisemmaksi. Keskustelun päätteeksi hyväksyttiin keskinäisen konkreettisen yhteistyön kehittämisen lähtökohdaksi, että erikoisalat/asiantuntijat pohtivat ja sopivat keskenään konkreettisia yhteistyömuotoja. Tarpeen niin vaatiessa yhteistyöstä sovitaan virallisemmin kirjallisilla sopimuksilla kuntayhtymätasolla. Toisin sanoen, vältetään ylätason määräilyä yhteistyöstä ja annetaan yhteistyölle näin joustavammat puitteet menestyä. Edelliseen kohtaan liittyen ryhdytään järjestämään molempien sairaanhoitopiirien ylilääkärien yhteisiä kokouksia, joihin kutsutaan Suomessa sairaanhoidon eri erikoisaloilla erityisen onnistuneita järjestelyjä aikaansaanut toteuttaja/to- Vuoden 2008 vierailujen must -esittelykohde yhteispäivystys. Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien hallitusten jäsenet tutustumassa Juha Kursun opastuksella päivystysyksikön tiloihin ja toimintaan. Juha Kursu uusi johtajaylilääkärimme Kuntayhtymän valtuusto valitsi Juha Kursun uudeksi johtajaylilääkäriksi. Juha on kulunutta sanontaa käyttäen paljasjalkainen länskäläinen. Hän on syntynyt vuonna 1952 Alatorniolla eli nykyisessä Torniossa, mistä muutti puolivuotiaana Kemin maalaiskuntaan eli nykyiseen Keminmaahan. Siellä hän kävi kansakouluvaiheen ja sieltä myös oppikouluvaiheen Kemin lyseossa, mistä kirjoitti vuonna 1970 ylioppilaaksi. Lääkärin perusopinnot Juha opiskeli Helsingin yliopistossa valmistuen siellä lääketieteen lisensiaatiksi vuonna Kohta lääkäriksi valmistumisen jälkeen Juhalla oli edessä pitkä putki, aina kessään 1985 asti Ylitornion terveyskeskuslääkärinä. Tuona aikana Länskä tuli tutuksi lääkärin näkövinkkelistä katsoen niin yhteistyökumppanina kuin myös työpaikkana erikoislääkäriksi kouluttautumiseen kuuluvissa apulaislääkärijaksoissa. Ylitornion jakson jälkeen Juha työskenteli silmätautien erikoislääkäriksi kouluttautumiseksi Oulun yliopistosairaalassa, Lapin keskussairaalassa ja Länskässä. Silmätautien erikoislääkäriksi hän valmistui Oulun yliopistossa tammikuussa Silmäkirurgin erityispätevyyden Juha sai lokakuussa Hallintolääkärin uran alku Länskässä Juhalla oli tammikuussa 1995, jolloin hän aloitti pitkäaikaisen toimensa silmäylilääkärin virassa. Hallintotehtävät lisääntyivät, kun hän aloitti ovo tulosaluejohtajana operatiivisella tulosalueella kesällä Vuoden 2007 kesällä hallintotehtäväalue laajeni entisestään kun Juha aloitti vt. johtajaylilääkärinä ja nyt hänet valittiin vakituiseksi tuohon virkaan.

2 2 Pääkirjoitus Potilasturvallisuus yhteinen asiamme Viimesyksyisen terveydenhuollon työtaistelun aikana potilasturvallisuus nousi hyvin keskeiseksi asiaksi. Sen takaamiseksi laadittiin jopa määräaikainen laki. Keskustelu siitä jatkuu edelleen ja se on kirjattu yhdeksi sosiaali- ja terveysministeriön painopistealueista. KASTE -ohjelman toimenpanosuunnitelmaan on myös kirjattu potilasturvatyön vaikuttavuuden seuranta ja kehittäminen. Potilasturvallisuus on osa hoidon laatua ja turvallisuutta. Siihen liittyvät hoidon, lääkehoidon ja laitteiden turvallisuus. Kaikissa turvallisuuden osa-alueissa voidaan erottaa menetelmän turvallisuus (hoitomenetelmän, lääkehoidon ja laitteiden turvallisuus) sekä hoitoprosessin turvallisuus, johon kuuluvat hoitamisen turvallisuus, lääkityksen turvallisuus ja laitteenkäyttöturvallisuus. Lääkehoidon turvallisuus on yksi tärkeimpiä asioita potilaan hoidossa. Sosiaali- ja terveysministeriö laati Turvallisen lääkehoidon oppaan vuonna Sen pohjalta velvoitettiin kaikki sosiaali- ja terveysalan organisaatiot laatimaan Lääkehoidonsuunnitelman. Sairaanhoitopiirimme lääkehoitosuunnitelma hyväksyttiin johtoryhmässä maaliskuussa. Lääkehoidon osaamiskuvaukset, sähköiset oppimisympäristöt ja osaamisen varmistaminen luovat pohjan potilaan lääkehoidon turvallisuudelle. Suunnitelman toimeenpano on aloitettu näytön vastaanottajien koulutuksella, jonka jälkeen kartoitetaan sairaanhoitajien iv neste- ja lääkehoidon osaaminen. Lääkehoidon osaamisen varmistaminen on nimenomaan potilasturvallisuuden lisäämistä ja se on ymmärrettävä yhteiseksi tavoitteeksi. Potilastietojen kirjaamisella pyritään takaamaan hoidon turvallisuus ja jatkuvuus. Siirtyminen sähköisiin potilastietojärjestelmiin vie hoitotyössä yhä enemmän aikaa kirjaamisen monivaiheisuuden vuoksi. Kirjaamista ohjaavat erilaiset lait, joissa määritellään hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat asiakirjat. Lisäksi teksteille asetetaan sisältö- ja laatuvaatimuksia. Paikoin tietoja kirjataan vielä sekä sähköisesti että paperille, jolloin kirjoittamiseen käytetty aika voi kaksinkertaistua. Hyvin laaditut asiakirjat ovat virheettömiä ja siten edistävät hyvää ja turvallista hoitoa. Toivottavasti siirtyminen rakenteiseen kirjaamiseen helpottaa kertakirjaamisen periaatetta ja kertaalleen kirjattu hoitotyön tieto siirtyy hoitotyön yhteenvetokohtaan. Potilasturvallisuuteen liittyvät myös salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, jotka määritellään eri laeissa. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuusasioita ei korosteta koskaan liikaa. Oikeus käyttää potilaskertomuksen tietoja on ainoastaan niillä, jotka osallistuvat potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin tai joilla on tieteellistä tutkimusta varten annettu tutkimuslupa. Potilaan yksityisyyden turvaamiseksi on sähköisen potilastietojärjestelmän taustalla käyttölokijärjestelmä, johon kirjautuu kaikki järjestelmään kohdistuva käyttö. Lain mukaan jokaisella terveydenhuollon palveluntuottajalla tulee olla nimetty tietosuojavastaava, joka toimii muun muassa henkilökunnan tukena tietosuojakysymyksissä. Meillä tietosuojavastaavana toimii arkistopäällikkö. Oikea henkilöstörakenne on keskeinen potilaan hoidon laadussa ja hoidon kustannuksissa. Oikea henkilöstörakenne tarkoittaa, sitä että organisaatiossa on oikea määrä eri ammattiryhmien edustajia. Kun jokainen tekee koulutuksensa mukaista työtä, paranee potilasturvallisuus. Henkilökunnan täydennyskoulutus ja perehdytys lisäävät myös potilaan turvallisuutta, joten siihen on kiinnitettävä jatkuvasti huomiota. Potilasturvatyön vaikuttavuuden seurantaan on kehitetty erilaisia järjestelmiä. Potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointijärjestelmä HaiPro on jo käytössä yli 40 sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa mukaan lukien sairaalamme. Perinteinen näkemys potilasturvallisuudesta on ollut yksilökeskeinen ja korostanut yksittäisen terveydenhuollon ammattilaisen tekemiä virheitä. Nykyisen käsityksen mukaan potilasturvallisuutta voidaan lisätä ja vaaratapahtumia ehkäistä siten, että vaaratapahtumat käsitellään työyhteisössä avoimesti ja ketään syyllistämättä. Oleellista on analysoida, miksi vaaratapahtuma toteutui (esimerkiksi rikkinäinen laite tai väärä lääke) ja miten vastaava tilanne voitaisiin jatkossa ehkäistä. Vaaratapahtumista oppiminen edellyttää koko työyhteisön sitoutumista toimintaan. Tapahtumien ja tilastojen säännöllinen yhteinen käsittely on kaiken a ja o. Se vaatii koko organisaation sitoutumisen ja yhteisten toimintatapojen luomisen. Potilasturvallisuuden toteuttamisessa meillä riittää haasteita jatkuvasti! Aurinkoista ja turvallista kesää kaikille työntekijöille ja potilaille! Mervi Tikkanen hallintoylihoitaja Sanottavaa Jounilta Lähtömietteitä On tullut se aika, mitä aloin odottaa jo luvulla. Silloin kun valtion maksuosuudet erikoissairaanhoitopalvelujen järjestämisessä alettiin maksaa sairaanhoitopiirin sijasta sairaanhoitopiirin jäsenkunnille. Tästä alkoi aikakausi, jolloin kaikkia erikoissairaanhoidon piirissä työtä tekeviä ihmisiä alettiin välillisesti kyykyttää viimeisen päälle. Käytännössä se meni jotenkin niin, että erikoissairaanhoidon menot on saatava kuriin ja käytännössähän se tehtiin siten, että lakkautettiin täyttämättömiä virkoja, virassa olevat luopuivat osasta lomarahaa yms. Vuosi vuodelta tätä jatkui ja Länskässäkin virkamäärää vähennettiin 1990-luvun huippumäärästä yli sadalla. Tuon tuloksen saavuttamiseksi niinä vuosina kyllä käännettiin joka kivi ja kanto. Vuodesta toiseen jatkuva viimeinen taisto! se oli kaikkea henkilökuntaa stressaava tilanne. Niinä aikoina alkoi tosissaan haaveilla että kun olisi eläkkeellä! ja perskules siihenhän on aikaa vielä 20 vuotta! Ja nyt tänään vähän etuajassa se päivä on lähellä! Onneksi jossain vaiheessa aloimme kaikki ensin erikoissairaanhoidon tekijäpuolella ja vähän myöhemmin myös luottamushenkilöhallintopuolella - nähdä selkeästi, että tekee mitä tahansa, ihmiset tarvitsevat tietyn määrän sairaanhoitopalveluja. Tästä alkoi tie kohti parempaa huomista. Tällä tiellä olemme edelleen ja tekemistä tässä kyllä edelleen riittää. (Voi kun oisi sosiaali ja terveyspiiri!). Jatkanpa tässä vielä menneitten muistelusta. Oli maaliskuun 8. vuonna 1974 kun aloitin täällä Länskässä tai oikeammin silloisessa Kemin keskussairaalassa. Tulin virkaan, mikä oli keskussairaalapiirin alueella erikoissairaanhoitoa antavien eri piirien yhteinen virka. Pääpaikka oli keskussairaala mutta myös Länsi-Lapin mielisairaalan eli Keroputaan, Lapin mielisairaanhuoltopiirin sekä Lapin tuberkuloosipiirin toimintojen suunnittelu alueellamme kuului virkatehtäviin. Virkanimike oli suunnittelusihteeri ja tehtävänä oli koordinoida ja käytännössä tehdä yhdessä eri sairaalapiirien kanssa vuosittain alueittainen erikoissairaanhoidon viisivuotissuunnitelma. Tämä oli erittäin byrokraattinen suunnittelujärjestelmä, minkä kautta kaikki valtionosuusvirat saatiin alueelle. Suunnitelmat vahvistettiin Helsingissä, silloisessa Lääkintöhallituksessa. Nyt uskaltaa jo sanoa että tässä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin henkilöstö- ja tiedotuslehti Päätoimittaja: Riitta Luosujärvi Toimitusneuvosto: Ilkka Vehkaperä Sinikka Savikuja Maria Sergejeff Sisko Hentonen Juha Kursu Raija Reponen Juhani Tuisku Toimitussihteeri: Jouni Tuovinen Sivunvalmistus ja taitto: Tornion Kirjapaino Ky asemassa pääsi itsekin vaikuttamaan oman alueen erikoissairaanhoitopalvelujärjestelmän kehitykseen. Ja kun periaatteenani on aina ollut, että heikkoja pitää auttaa niin tuli sitten yritettyä hiukan niin kuin tiskin alta auttaa niitä jotka itse näki heikommin pärjääviksi. Tunnenpa tässä nyt suorastaan sisäistä ylpeyttä että näin tuli tehtyä! Sanotaan että aika kultaa muistot. Niin se varmaan tekeekin. Kuitenkin olen järkähtämättömän vakuuttunut, että teidän kaikkien kanssa on ollut jos ei suorastaan ihana niin ainakin mukava elää nämä yhteiset työvuodet. Kun tuosta edellä kertomastani alasajojaksosta selvittiin selväjärkiseen elämään, on työntekokin ollut lähes pelkkää nautintoa. Voi että kun Tuomolan Seppo määräsi juuri minut tekemään Länsi-Puhuria! Ja että lehden toimitusneuvostoksi sattuikin kertymään sellaisia ideanikkareita, lähes kylähulluja hulluttelijoita. Silloin kun he irti pääsevät ja yhdessä kehittelevät juttuaiheita ynnä muuta mukavaa lehteä koskevaa taikka sitten puutarhajuhlapuuhastelua. Silloin kun tuo sakki riehuu ideoineen, se on ravintoa sielulle! Toimitusneuvoston kokoukseen mennessä saatan olla väsynyt mutta virkeänä sieltä kyllä pois tulen. Mikä parasta!?? Te hyvät Länsi-Puhurin lukijat! Antamanne palaute on ollut pelkästään myönteistä! Voiko se olla totta onko tilanne lehden teon onnistumisessa näin hyvä? Toivottavasti on! Mutta vielä parempaa teidän lukijoitten tarjonta lehden jutuiksi; se on kasvussa! Mutta tätä kasvua vielä lisää! Juttuja ei ole koskaan liikaa. Ja kun vielä löydettäisiin se piirtäjä! Hyvää kesää! Nähdään vielä puutarhajuhlissa! Jouni Tuovinen toimitussihteeri, kohta eläkeukko Nyt osallistuminen on helppoa! Jos sinulla on jotain jollain tavalla Länsi-Puhuriin liittyvää kommentoitavaa risuja, ruusuja tai haluat tarjota oman juttusi julkaistavaksi tässä on sähköpostiosoite: ISSN (Painettu) ISSN (Verkkolehti) Seuraava lehti Seuraava lehti ilmestyy syyskuun lopulla. Siihen tulevat jutut tulee toimittaa mennessä.

3 3 Kolumni Rakasta lemmikkieläintäsi kuten itseäsi Suomessa on yli kuusisataa tuhatta rekisteröityä koiraa. Kissojen määrästä ei kukaan pysty edes pitämään lukua. Lemmikkeinä on myös lintuja, liskoja ja käärmeitä erilaisista jyrsijöistä puhumattakaan. Myös hevosille osoitetaan hellyyttä. Enää ei hevosten tarvitse tehdä maataloudessa eikä savotoilla raskasta työtä omistajansa elannon eteen vaan ne saavat olla olemassa pelkästään ihmisten huviksi. Päinvastoin on käynyt pientilojen emäntien ja mökin mummujen hellimille Mansikeille ja Onnenkukille, joille ei enää kuljeteta esiliinan taskussa lypsyleipää, vaan niistä on tullut tuotantoeläimiä, joiden asuinsijoille ei tavallinen ihminen saa mennä edes avojaloin, vaan kaikki inhimillinen kosketus jopa navetan betonilattiaan on suojattava vähintään sinisin suojatossuin. Possuressut on suljettu suuriin sikaloihin, jonne sinnekään ei ulkopuolisilla ole asiaa ja Vapaan kanan munat ovat peräisin kanoilta, joiden ei tarvitse istua häkissä, vaan seitsemän kanaa saa jakaa yhden neliömetrin vapauden. Tämä neliömetri on tietenkin sisällä kanalassa. Kenellä nyt tänä päivänä olisi aikaa ja rahaa ulkoiluttaa kanoja! Kun tuotannollisista syistä ja ahneudesta on rakennettu yhä suurempia navetoita, sikaloita ja kanaloita, on etäännytty ajatuksesta, että lehmät, possut ja kanat olisivat kotieläimiä; ihmisen kumppaneita, joista ihminen on huolehtinut mahdollisimman hyvin oman itsensä takia. Hyvin hoidettu lehmä antoi maitoa enemmän. Kyseessä oli siis vuorovaikutussuhde, josta molemmat osapuolet hyötyivät. Idealistisessa mielikuvituksessani tällaisessa suhteessa lähestyttiin jonkinlaista elollisten olentojen tasa-arvoa huolimatta siitä, että siinä toimittiin ihmisten ehdoilla. Eläintenkin elämässä oli vuorokaudenajat ja kesä. Kanat saivat kuopsuttaa maata ja lehmät märehtiä niityllä. Nyt ei saa, koska sellaiset asiat eivät lisää tuottavuutta. Minun nuoruudessani tällaista tuotannon harjoittamista sanottiin riistoksi. Kovin paljon paremmin eivät ole asiat koirilla eikä kissoillakaan tämän hyvinvoinnin keskellä. Niiden olemassaolon ympärille on valjastettu miljoonateollisuus ja markkinakoneisto, jonka tuloksena Suomen kaksivuotiailla lemmikkikoirilla on enemmän pehmoleluja, virikelautoja ja sesongin mukaista vaatetusta kuin itänaapurin samanikäisillä kansalaisilla. takin minulle käsittämättömästä syystä. Eläinrakkautta se ei ole, koska siinä suhteessa eletään pelkästään ihmisen ehdoilla. Rakkautta ei ole se, että huolehtii, mutta omilla ehdoillaan siitä, jonka on tehnyt riippuvaiseksi itsestään. Ihmisten maailmassa sitä kutsutaan hyväksikäytöksi. En tiedä, ovatko nykyajan kissat onnellisia, mutta verratessani niitä entisiin navettakissoihin minua keljuttaa se, että meidänkin maassa koulutetaan yhteisillä varoilla laumoittain eläinlääkäreitä, joiden eräs tehtäväalue on kissojen kastroiminen. Jokainen länsimainen ihminen paheksuu ja kauhistelee haaremien eunukkien kohtaloa ja pitää sitä barbaarien aikaansaannoksena, mutta tilaa silmää räpäyttämättä leikkausajan kissanpoi- Henkilö, joka on nähnyt sokeain opaskoiran, huumekoiran tai paimenkoiran työssään, ei voi muuta kuin ihmetellä ja kunnioittaa tuon ihmisen vanhimman ystävän älyä ja kurinalaisuuteen oppimista. Erätarinoissa ja suurissa kertomuksissa koira on ihmisen kumppani, joka hankkii saalista tai pelastaa ihmisen neuvokkuudellaan ja rohkeudellaan. Koira on uljas ja uskollinen ystävä, joka omasta halustaan ja kiintymyksestään asuu ihmisen luona pysyen kuitenkin koirana. Se ei ole mikään silkkityynyllä makaava parfymoitu karvakasa, jollaisia ihmiset hankkivat itselleen leluiksi joskaselle ja pitää sitä vastuullisena ja fiksuna tekona. Missä ja kuka on antanut ihmiselle luvan päättää, että kollikissa ei voi koko elämässään haaveilla edes yhdestä kunnon panosta vaan se joutuu ihmisen mieliksi istumaan toistakymmentä vuotta ikkunalaudalla ja sähisemään lasin takana nokkiville pikkulinnuille. Ei ihme, että tarvitaan markkinavoimat tuottamaan virikkeitä! Joskus on hyvä pysähtyä ajattelemaan. Sen tuloksena voi ruveta vaikka keräämään puutarhatonttuja. Sisko Hentonen Kuukauden luontokuvat Keittiön takana olevan multakasan päällä lokki hautoi kahta munaansa koko toukokuun. Lokkipariskunta piti tarkasti silmällä ettei kukaan mennyt liian lähelle pesää. Ja niin poikaset näkivät päivänvalon perjantaina

4 4 Rosvo ja poliisi! Himoharrastaja sairaanhoitaja Kari Laukkanen, 2A Kari, minulla on sellainen muistikuva, että olen nähnyt sinut ensi kerran töissä täällä Länskässa jo kauan sitten. Onko tämä kuva oikea? Kerrotko vähän työhistoriastasi? Aivan oikein muistit tulin 1996 Länskään ja tein keikkoja kunnes valmistuin jouluna Sitten tammikuussa -97 tulin 2A:lle keikalle ja siitä lähtien olen ollut talossa töissä lukuun ottamatta kesää 97 jolloin olin n. 5 kuukautta Keminmaan terveyskeskuksen vuodeosastolla. Ennen sairaanhoitajaksi valmistumista olen ollut työelämässä 13 vuotta - siitä suurimman osan kirjakaupassa erilaisissa tehtävissä aloittaen varastonhoitajasta päätyen myymälänhoitajaksi. Osan kirjakauppaajasta toimin yksityisyrittäjänä. Sen jälkeen työskentelin Jalokivigalleriassa monenlaisissa työtehtävissä esim. oppaana, myyjänä, siivoojana jne. Sitten olin myös hotellin vastaanotossa vastaanottovirkailijana ja sitten vastaanottopäällikkönä. Länskässä olen pätkätöiden aikana kiertänyt osastot 5A, 4A, 3B, 5B ja 2A. Olin myös pallea stimulaattori potilaan kotihoitoringissä n. puoli vuotta. Sitten vuonna 2003 sain vakituisen toimen 2A:lta ja siellä olen hyvin viihtynyt siitä asti. Pätkätöiden tekeminen n. 7 vuotta oli toisaalta vastavalmistuneelle hoitajalle opettavaa aikaa, jolloin oppi kaikenlaista uutta eri osastoilla ja niitä oppeja on voinut myöhemmin hyödyntää kun on ollut vakituisesti 2A:lla. Toisaalta se aika oli raskastakin, koska koskaan ei tiennyt milloin on töitä ja kuinka pitkäksi aikaa. Ja töistähän ei uskaltanut kieltäytyä koska oli pelko, että ei ehkä soitella enää töihin jos kerran kieltäytyy. Paljon ylimääräistä energiaa kului kun osastot, joissa työskenteli, vaihtuivat välillä tiuhaankin tahtiin tavaroiden löytäminen, uudet potilaat, vaihtuvat työkaverit söivät osan siitä energiasta, jonka olisi voinut käyttää työskentelyyn eli henkinen kuormittavuus silloin oli suurta. Kaikenlainen elämän eteenpäin suunnitteleminen oli epävarmaa kun ei ollut tavallaan pohjaa mille suunnitella. Epävarmuus on varmaan oikea sana kuvaamaan sen aikaisia tuntoja tulevaisuudesta. Perhekin oli jo Kari Laukkanen silloin olemassa ja lapset pieniä; Kimmo oli ala-asteella koulussa ja Maiju oli hoidossa. Vaimo teki siihen aikaan vielä vuorotyötä joten kaikki menojen suunnitteleminen oli hankalaa etukäteen. Vuosilomia ei ollut vaan kesäloma, joka oli ainoa pitempi vapaa vuodessa, ansaittiin tekemällä ensin pitkä pätkä töitä ja sitten pidettiin viikon verran lomaa kertyneistä vapaapäivistä. Mitään isompia hankintoja ei uskaltanut suunnitella, koska tulot olivat epävarmoja. Oma talokin oli tullut rakennuttua ja siitä oli vielä silloin talolainat maksussa. Olemme panneet merkille, että olet Kemin kaupunginteatterissa näytelmässä, jossa esität sekä rosvoa että poliisia! Miten on näin päässyt käymään? Mikä pani sinut lähtemään näyttelijäksi? Ai, että miksi lähdin iltanäyttelijäksi? Syksyllä 2007 tuntui, että kiireinen työ syö kaikki voimavarat ja tarvitsin uuden lähteen josta ammentaa voimia työhön. Aikaisempi harrastukseni, joka tietenkin vielä jatkuu, on laulaminen kuorossa. Kun sen aikanaan kolme vuotta sitten aloitin, niin huomasin, että jaksoin töissä paremmin kun on jotain työn vastapainoksi jotain erilaista tekemistä. Aikaisemmin olin mukana Punaisen Ristin toiminnassa, mutta se muistutti kuitenkin liikaa työn tekemistä. Näytteleminen oli kytenyt jo kauemman aikaa mielessäni, ja kun sitten Kemin kaupunginteatteriin haettiin avustajia, niin päätin lähteä yrittämään. Menin kahden yövuoron jälkeen pyrkimään avustajaksi ja luultavasti olin yövuorojen jälkeen sopivasti rentoutunut testejä varten. Testeissä piti suurella näyttämöllä kertoa itsestään ja myös miksi haluaisi iltanäyttelijäksi. Tehtiin myös laululahjojen testi sekä luettiin kohtausta näytelmästä näyttelijöiden ja muiden iltanäyttelijöiksi pyrkivien kanssa. Olihan siellä vielä tanssitaidonkin testaus. Näin minä sitten tulin hyväksytyksi iltanäyttelijäksi. Aloitin Seittemässä veljeksessä, jossa esitin yhtä Toukolan pojista, maahanmuuttajien leikki-ikäistä lasta, Viertolan isännän turvamiestä sekä olin mukana kylän väkijoukoissa. Nyt keväällä sai ensi-iltansa Ronja ryövärin tytä jossa esitän siis Voudin nihtiä joka oli sen ajan poliisivoimien edustaja sekä Borkan ryöväriä. Ja miksikä minä sain nämä roolit? Varmaankin siksi kun molempiin rooleihin tarvittiin isoa miestä, jotta hahmoista saisi uskottavia ja varsinkin nihdistä pelottavan näköisen. Näin minusta tuli siis tavallaan itseni vartija! Mitä erityisavuja täytyy olla että pääsee näyttelijäksi? Luultavasti täytyy olla jonkin verran (aika paljonkin) luovasti hullu. Minusta ainakin tuntuu, että näyttämöllä ja varsinkin näytelmän harjoitusvaiheessa, saa olla hullu luvan kanssa. Täytyy osata eläytyä täysin siihen rooliin, jota esittää ja tavallaan laittaa oma itsensä syrjään näyttelemisen ajaksi, mutta kuitenkin osata samalla pitää kontrolli omalla itsellään. Mielestäni se vaatii jonkinlaista kaksi/useampi jakoista persoonaa ja hyvää kykyä omaksua uusia asioita sekä uskallusta lyödä itsensä täysillä mukaan siihen näyttelemiseen eikä ajatella mitä muut ajattelevat siitä. Jotta uskalsin mennä lavalle 300 ihmisen eteen esiintymään ja esim. imemään tuttia ( Seittemässä veljeksessä ) niin se vaati minulta myös itseni voittamista. Enää en ajattele niitä ihmisiä siellä katsomossa kun näyttelen, vaan elän sitä näytelmää täysillä. Tavallaan tämä näyttelijän homma vaatii pääsemistä jännityksen kanssa sinuiksi. Mitä tämä harrastuksesi, vai onko se jo puoliammattilaisuutta, sinulle merkitsee? Mitä tämä antaa sinulle? Kokonaisuutena tämä on merkinnyt paljon olen saanut uuden, toisen työyhteisön sekä uusia ystäviä. Olen oppinut, että näyttelijöiden työ on työ toisten töiden joukossa ja hattua täytyy nostaa niille jotka tekevät sitä ns. päivätyökseen. Työajat ovat heilläkin, kuten meidänkin työssämme, normaalista poikkeavat. Heillä on aamulla klo harjoituksia ja näytännöt iltaisin sekä myös viikonloppuisin lauantaina. Vapaata ovat sunnuntait ja maanantait normaalisti. Näyttelijöiden on osattava/hallittava monta eri näytelmää samanaikaisesti. Tämä harrastukseni antaa minulle myös varmaankin once in life time kokemuksen kun lähdemme Seittemän veljeksen kanssa esiintymään Tampereen teatterikesään elokuussa Iltanäyttelijänä oleminen on auttanut minua jaksamaan omassa työssäni. Poistanut väsymystä aina kun olen väsyneenä lähtenyt teatteriin niin eipä siellä enää ole väsyttänyt. Ehkä tämä iltanäyttelijän työ on minulle kuitenkin vielä harrastus vaikka siitä maksetaankin 10 euroa/näytös ja siitä otetaan verot pois niin ei tällä ainakaan tienaamaan pääse. Mutta eihän tätä ole rahanvuoksi lähtenytkään tekemään vaan itsensä vuoksi! Tervetuloa teatterin ihmeelliseen maailmaan! Kyseli: Jouni Tuovinen

5 5 Tositoimissa näyttämöllä Nyt kaikille helppoa osallistua! Oma sähköpostiosoite Länsi-Puhurille Onko ollut mielessä lähettää kommenttia jostain Länsi-Puhurin jutusta? Olisitko halunnut lähettää jutun lehteen mutta aie on tyssännyt siihen, miten ottaisi yhteyttä johonkin lehden tekijään, toimitukseen tai muuta sellaista.? Nyt osallistuminen on helppoa! Jos sinulla on jotain jollain tavalla Länsi-Puhuriin liittyvää kommentoitavaa risuja, ruusuja tai haluat tarjota oman juttusi julkaistavaksi tässä on sähköpostiosoite: Älkää ujostelko! Ja te arvon eläkeläiset pankaa haisemaan! Kommenttejanne kaivataan! Eikä juttujannekaan kaihdeta! Sitten vielä jutuntekoon hyvä vinkki: Sopiva enimmäispituus tekstille, jotta lukija uskaltaa ruveta helposti lukemaan juttua, on normaalivälillä kirjoitettuna 0,5 1 sivua A4 -kokoista sivua. Sateenkaaren taru Sateenkaaren väriloiston taivaalla kun nään, mietin mistä löytäisin sen sateenkaaren pään. Taru vanha kertoo, että aarre siellä on. Ken aarteen löytää, hän ei koskaan ole onneton. Moni meistä tahtoisi tuon aarteen itselleen, ja uskoo sateenkaaren päähän tien jo löytyneen. He unelmissaan useimmin sen tiensä kulkivat, ja luona sateenkaaren tyhjän arkun sulkivat. Sateenkaaren väriloiston taivaalla kun nään, tiedän, vaikka löytäisinkin sateenkaaren pään, aarretta en milloinkaan mä löytää sieltä vois, kun sateenkaari kulkee edellämme aina pois. Joka tarun aarteen uskoo kerran löytyvän, ja aarteen onnen antavan, sen soisin tietävän: Kun sateenkaari värejänsä taivaalle taas luo, niin pilvistä ne tummimmat, sen loiston esiin tuo. Liisa Anttila Säveltänyt Kaj Chydenius

6 6 Kirurgian ylilääkäri Outi Nyberg jo kauan monessa mukana Kerroppa Outi vähän meille taustoistasi!? Olen syntynyt vuonna 1960 Helsingissä. Pääosan lapsuudestani ja nuoruudestani olen asunut Oulussa, jossa kävin koulua. Ylioppilaaksi kirjoitettuani (v.1979) opiskelin lastentarhanopettajaksi ja toimin ko. ammatissa pari vuotta, viimeksi OYS lastenklinikalla. Lääkäriksi opiskelin Oulun lääketieteellisessä tiedekunnassa. Isäni on lastenkirurgian professori ja äitini koulutukseltaan sairaanhoitaja ja minulla on kaksi vuotta nuorempi sisar, joka on humanisti (Ruotsin kielen professori). Lääkäriksi valmistuin vuonna 1989; samana vuonna kuin tyttäreni Eeva syntyi. Eeva on nyt lukiossa ja osallistuu tänä vuonna ylioppilaskirjoituksiin. Hän on harrastanut aktiivisesti koripalloa kymmenen vuotta. Aviomieheni Sven on kansainvälisen firman aluejohtajana. Koska hän on syntyperäinen kemiläinen ja sosiaalisesti aktiivinen olen tutustunut kemiläisiin ihmisiin myös muualla kuin sairaalassa, mitä pidän erittäin tärkeänä. Hänen rinnallaan olen tutustunut lukemattomiin mielenkiintoisiin ihmisiin, Kemissä ja muualla, niin kulttuurin, urheilun kuin politiikankin pyörteissä. Yhdessä käymme myös teatterissa ja taidenäyttelyissä. Olemme kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista; Svenin opastuksella olen tutustunut niin kirkollisen hallinnon kuin kunnallispolitiikan saloihin. Kevättalvisin lempiharrastuksemme on murtomaahiihto, jota voi harrastaa erinomaiesti Perämeren jäällä, kotikaupunkimme edustalla. Perheeseemme kuuluu myös kahdeksanvuotias musta laboratorionnoutaja Nero, jonka kanssa ulkoilemme kaikki mielellään minä etenkin - sauvakävellen. Olet ollut täällä Länskässä jo pitkän aikaa. Kerrotko oman länskähistoriasi? Tulin ensi kerran Länskään vuonna 1986 (?) eli neljännen vuosiluokan kandina heti kun oli mahdollista olla apulaislääkärinä. Sen jälkeen olin täällä ainakin kahtena kesänä aina kirurgian klinikassa - ja sitten juuri ennen Eevan syntymää orientoivan vaiheen lääkärinä syyskesällä 1989, jolloin olin yhden kuukauden kirurgialla ja toisen anestesialla. Äitiysloman jälkeen olisin halunnut heti erikoistumaan kirurgialle ja paikkakin oli sovittuna Ekon kanssa, mutta perhetilanteeni vuoksi erikoistumisen aloitus siirtyy vajaalla vuodella. Sen jlk olen työskennellyt täällä erikoistuvana lääkärinä vuoteen 1995 saakka. Kuljin täältä OYS:iin suorittaen kirurgialle erikoistumisen yliopisto-osuuden (2 vuotta). Sain erikoislääkärin viran, joka muutettiin myöhemmin osastonylilääkärin viraksi. Vuosien aikana suoritin lastenkirurgian suppean spesialiteetin pätkissä hoitaen tuona aikana osittain lastenkirurgiset potilaat myös Länskässä. Vuonna 2005 sain hallinnon pätevyyden. Veneilykausi on taas alkanut Olet ollut meillä ensihoidon vastuulääkärinä jo vuosia. Niihin tehtäviin olet ilmeisestikin tuntenut tietynlaista kutsumusta koska olet ollut jo näissä merkeissä jo monessa mukana. Ensin olet toiminut Lapin läänitasolla ensihoidon ja poikkeusolojen asioiden selvittämisessä ja edistämisessä ja kun kykysi on huomattu, toimit myös valtakunnan tason asiantuntijatehtävissä. Kertoisitko lyhyesti näistä asioista? Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkärinä olen ollut 10 vuoden ajan. Pidän itseäni ns. hallinnollisena vastuulääkärinä (toiminnallisen sijaan). Tämän toimen myötä olen oppinut tuntemaan alueemme terveyskeskukset ja niissä toimivat ensihoitoyksiköt sekä terveyskeskuskollegoita. Sairaalan johdon innostamana olen pyrkinyt edustamaan sairaanhoitopiiriämme ensihoito- ja lääkinnällisen pelastustoiminnan kentällä lääninhallituksen työryhmissä; ensihoidon suunnittelu- ja kehitystyön kautta olen tutustunut laajasti Lapin läänin ensihoitoon ja koko terveydenhoitoon. Olen ollut mukana rakentamassa Ensihoidon virtuaalista koulutusyksikköä Rovaniemelle (ENVI -hanke) ja yhtenäistä ensivastetoimintaa koko lapin läänin alueelle (ENSIVASTE hanke). Näissä toimissani olen pystynyt hyödyntämään valtakunnallista ensihoidon vastuulääkäreiden yhteistyöverkostoa, jonka myötä olen ollut kehittämässä mm. valtakunnallista kirjallista webbi-pohjaista ensihoidon tenttijärjestelmää. Viime vuonna minut pyydettiin jäseneksi Sosiaali- ja terveysministeriön lääkinnällisen pelastustoiminnan työryhmään ja tänä vuonna hätäkeskuksen riskiarviointikansion muutostyöryhmään. Olet nyt ollut runsaat puoli vuotta kirurgian ylilääkärinä. Noista edellä kuvatuista tehtävistä lienee ollut paljonkin hyötyä ylilääkärin viran hoidossa (kokemusta, näkemystä, yhteysverkostoa kasvattaessa)? Olen saanut keskussairaalassamme laaja-alaisen kokemuksen koko kirurgian alalta alkuvuosina apulaislääkärinä työskennellessäni, sitten nuorena erikoislääkärinä, jolloin toimenkuvana muotoutui tarpeen mukaisesti lastenkirurgian lisäksi sain vastuulleni mm. rintasyöpäkirurgian, tehon ja päiväkirurgian. Oulussa ollessani opin tuntemaan laajan joukon kollegoita, joilta olen saanut tarvitessani neuvoja ja apua. Tällä hetkellä iso osa kurssikavereistani on OYS:ssa erikoisosaajina ja vastuuhenkilöinä mm. kirurgialla, radiologialla ja lastentaudeilla. Alueemme terveyskeskusten toimintamallit ja toimijat ovat tulleet tutuiksi eri osa-alueilla, mm. hoitoketjutyöskentelyssä. Vetämäni rintasyöpäpotilaan hoitoketju oli ensimmäinen sairaanhoitopiirimme hoitoketjuista ja sen jälkeenkin olen ollut useammassa ketjussa promoottorina. Alueellamme on hyvä yhteistyöhenki ja hyvät voimavarat, jotka toivoisin tehokkaammin yhdistettävän esim. terveyspiirin muodostuessa. Ensihoitotyöskentelyn myötä olen oppinut tuntemaan koko Lapin läänin erityisolosuhteet; muualla Lapissa erityisongelma ovat pitkät välimatkat ja meillä taas erityisriskit: suurteollisuus, satamat ja korkea sairastavuus mm. sydänverisuonisairauksissa.

7 7 Sitten siviiliharrastuksista sinulla on kuulemma yksi intohimo ylitse muiden? Kerroppa siitä! Purjehdus on harrastus, joka on antanut minulle monia mukavia, innostavia kokemuksia. Svenille purjehdus on elämäntapa, joten se kuuluu olennaisena osana myös minun elämääni, etupäässä kesäisin. Olen iloinnut siitä, että vielä vanhanakin olen voinut oppia jonkin aivan uuden taidon/harrastuksen enhän ollut koskaan aikaisemmin edes ollut purjeveneessä ja nyt osaan tukun merimiestaitoja. Purjevene lipuu hiljaisesti merta pitkin ja luonto eläimineen on läsnä. Veneillessä tapaamme muita veneilijöitä, vietämme aikaa yhdessä ja nautimme kesästä; saaritukikohdissa saunomme ja laitamme yhdessä hyvää ruokaa ja nukumme aaltojen keinuttaessa venettä. Purjehdus on sosiaalinen harrastus; olemme kilpailleet, osallistuneet erilaisiin eskaadereihin ja matkanneet ystäväpariskuntiemme kanssa. Selkä- ja Perämeri ovat tulleet tutuiksi. Mitä vielä haluaisit sanoa meille? Päätavoitteena pidän laadukkaiden kirurgisten palveluiden tuottamista Länsi-Pohjan asukkaille, mahdollisimman lähellä potilaita. Kirurgisista potilaista yli puolet on päivystyspotilaita, joiden hoitaminen kulkee käsi kädessä elektiivisten potilaiden hoidon kanssa. Päivystysvalmiuden ylläpitäminen on tärkeää, jo alueemme erityisominaisuuksien vuoksi. Päivystyspisteiden yhdistäminen/keskittäminen lisää paineita ensihoitoon välimatkojen pidentyessä. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on työhönsä sitoutuneita, hyviä terveydenhuollon ammattilaisia ja muita työntekijöitä, joiden tulisi voida tehdä työtänsä yhdessä, ilman korkeita raja-aitoja. Kyseli: Jouni Tuovinen Lähi- ja perushoitajien kevätopintopäivät Kemissä Oys ERVA alueen lähi- ja perushoitajien opintopäiville osallistui 150 erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, yksityissektorilla ja sosiaalitoimen alueella työskentelevää alan ammattilaista. Mukana oli seitsemän näytteilleasettajaa ja ammattijärjestö Su- Per. Mukana olleet yritykset ja ammattijärjestö antoivat tukensa kahvitarjoiluille Ensimmäisen päivän ilmoittautumiskahvien jälkeen vieritutkimuskoordinaattori Liisa Lehto Oulun yliopistosairaalasta luennoi potilaan luona suoritettavista tutkimuksista. Esimerkkinä näistä vieritutkimuksista kouluttaja käytti verensokerin määrittämistä, mikä on yleisimpiä laboratorion ulkopuolella tehtäviä tutkimuksia. Verensokerimittareiden ja hyytymisaikamittareiden esitellyt valaisivat laitteiden erilaiset ominaisuuksien vaikutusta vieritutkimuksen suorittamiseen. Hygieniahoitaja Tuija Nurkkala tarjosi tietoutta infektioiden torjunnasta käytännön hoitotyössä. Useimmille kuulijoille jokapäiväisiin asioihin tuli yhtä ja toista uutta näkökulmaa. Kouluttaja vertasi suojakäsineiden sisällä vallitsevia mikrobien kasvuolosuhteita kasvihuoneeseen. Näin käsihuuhteiden käytön välttämättömyys myös suojakäsineiden kanssa tuli hyvin perusteltua. Sairaanhoitaja Maria Sergejeff luennoi pitkän työkokemuksen ja monipuolisen kivunhoitokoulutuksensa pohjalta hoitotyön omia mahdollisuuksia ehkäistä ja lievittää potilaan kipua. Tärkeän asiansa hän esitti värikkäästi ja yleisöä viihdyttävästi. Psykiatrinen potilas somaattisen hoidon yksikössä fyysisine vaivoineen oli ennakkoon paljon toivottu aihe. Mielenterveyspotilas koetaan vaikeasti kohdattavaksi silloin kun kohtaajalla ei ole psykiatrian alan koulutusta, vaikka kokemusta somaattisesta hoitotyöstä olisi jakaa muillekin. Perheterapeutti, apulaisosastonhoitaja Minna Tarkka Keroputaan sairaalasta lähestyi asiaa aluksi historiallisesta näkökulmasta. Tämän päivän hoitajille kouluttaja antoi ohjeeksi asiakkaan huolellisen kuuntelemisen, jotta selviää, mitähän haluaa kertoa. Näin siitäkin huolimatta, että potilaan sanavalinnat ja tapa kertoa asiansa eivät aina heti aukea kuulijalle. Päiväkahvin jälkeen osastonhoitaja Katariina Sauvola kevensi tunnelmaa kertomalla hänen luokseen muuttaneesta vanhasta ämmästä. Tämä kutsumaton vieras syö hänen herkkunsa jääkaapista, kuluttaa hänen rahansa ja tunkeutuu jopa vaateostoksilla samaan sovituskoppiin pukeutuen monta numeroa liian pieneen vaatteeseen ja vääntäytyen sitten hänen ja peilin väliin vaikeuttaen vaatteiden sovittamista. Uhkaavasti käyttäytyvän henkilön kohtaaminen saattaa tulla hoitajalle eteen missä tahansa työyksikössä: poliklinikalla, vuodeosastolla, jopa vanhainkodissa. Aggressiivisen käytöksen taustalla voi olla huumaavien aineiden käyttöä ja vanhusten kohdalla useimmiten dementiaa. Hallittu hoidollinen rajoittaminen merkitsee uhkaavasti käyttäytyvän henkilön fyysistä rajoittamista siten, ettei hän pääse vahingoittamaan itseään tai hoitajaansa. Länsi- Pohjan sairaanhoitopiirin HHRkouluttajat Matti Väänänen, Eeva-Maria Mentilä ja Vesa Nurminen esittelivät yksinkertaisia mutta tehokkaita menetelmiä uhoajan taltuttamiseksi. Iltaohjelmaan kuului Kemin kaupunginteatterin esitys Myrskyluodon Maija. Osa koulutusväestä nautti teatteriillasta. Muiden ilta oli vapaavalintainen. Monilla paikallisilla osallistujilla se oli varmaankin tavanomaisista kotikuvioista koostettu. Aamulla taas palattiin Kulttuurikeskuksen Isoon auditorioon, jossa SuPerin ammattiasian sihteeri Raija Moilanen luennoi aiheesta: Lähi- ja perushoitaja turvallisen lääkehoidon toteuttajana. Hänen jälkeensä kätilö, farmaseutti Sanna Kanervo jatkoi päivän lääkehoitoteemaa asiantuntevalla luennolla kivun hoidon farmakologiasta. Lopuksi jaettiin todistuksia ja osa väestä lähti ulkomaan-matkalle: bussikyydillä Haaparannan IKEAan. Päivien koulutukselliseen antiin oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Ulkoisissa puitteissa ei päällisin puolin ollut vikaa, mutta auditorion kylmyys ja kohtuuttoman hitaasti edenneet kahvijonot kyllä harmittivat sekä osallistujia että järjestäjiä. Teksti: Riitta Rautalin Kuvat: Matti Väänänen

8 8 Paula-tyttö maailmalla Paluumuuttajan mietteitä ja kokemuksia Mietin muutama vuosi sitten, että uskaltaisinko lähteä Länskästä siellä lähes 30-vuotta työskenneltyäni. Lapset olivat lähteneet jo maailmalle, isä ja äiti kuolleet, uusi, oma elämä edessä ja vastuu vain itsestä. Päätin, että suhde, joka oli toiminut etäsuhteena yli kymmenen vuotta, oli nyt katsottava loppuun. Niinpä siis pakkasin tavarani, vuokrasin kotini ja muuttokuorma Tuusulaan lähti. Vajaa kolme vuotta sitä elin ja sitten halusin tulla takaisin pohjoiseen juurilleni. vaikka päivätyötäkin tarjottiin yksi syy lähtööni oli yövuoron jälkeen ajettava kotimatka, mikä todella hirvitti! Toinen työpaikka yksityisklinikka Työmatka jatkui nyt viidellä kilometrillä. Olin edelleen töissä yksityisellä, Espoon Leppävaarassa. Tässä pisteessä tarjottiin työterveyspalveluja, yleisja erikoislääkäripalveluja sekä pieniä operaatioita esim. silmä-, iho- ja pattikirurgiaa. Matka oli ehdottomasti sen arvoinen. Usko omiin kykyihini kasvoi hurjasti, rohkeus kokeilla erilaisia työpaikkoja, rohkeus ajella aamuruuhkassa pitkin kehä-1:stä antoi paljon uusia valmiuksia kohdata haasteita omassa elämässäni. Kieltämättä elämäni tauluun tuli hikisiä ja hätäisiäkin siveltimenvetoja, ja myös kasvoihin taisi tulla muutama uusi elämänveto. Rohkeutta vaati myös paluu jos ei syynä ole viina, vieraat eikä väkivalta, on lähteminen vaikeaa ja sen selittäminen vielä vaikeampaa. Päätin kuitenkin palata, vaikka kukaan muu ei ymmärtäisi kuin minä itse. Ensimmäinen työpaikka - saattohoitokoti Olin jo sopinut, että menen töihin saattohoitokotiin, joka sijaitsee Pohjois-Haagassa. Työmatkaa kertyi n.30 km suuntaansa. Työmatka kesti yleensä puolisen tuntia, mutta usein se venyi myös puoleentoista tuntiin, koska jossain oli aina kolari, eikä kehä-1:nen todellakaan vedä! Saattokoti on kaunis paikka sisäpuutarhoineen, isoine terasseineen ja kauniisti kalustettuine huoneineen. Henkilökunnasta oli kova pula ja siellä työskenteli mm. kaksi yli 70- vuotiasta hoitajaa. Asiakkaista ei kuitenkaan ollut pulaa, hoitopaikan sai vain kuoleman kautta ja muutamia potilaita kävi lääkerukkauksissa. Perehdytys piti olla, mutta jo toisena työpäivänä olin vastaavana hoitajana toisessa moduulissa. Ei se fyysisesti ollut kovin vaikeaa, ainoastaan ihonalaisiin kipupumppuihin laitettavat lääkemäärät olivat tehohoitajallekin hirvittävät. Helsinki-City Marathonilla vuonna 1999 Morfiini, Ativan ja Primperan olivat yleisimmät lääkkeet. Morfiiniannos tuntui käsittämättömän suurelta pienelle ja kuihtuneelle potilaalle. Käsittämättömältä tuntui myös se, että tällä lääkityksellä potilas saattoi nukkua parikin päivää ja sitten herätä nälissään ja kertoa haluavansa saunaan. Onneksi siellä koulutettiin hyvin. Yksi Suomen guruista saattohoidossa on Juha Hänninen, joka johtaa myös ko. kotia. Hän on kehittänyt toimivan koulutusjärjestelmän. Siellä opin ymmärtämään, miksi saattohoidossa oleva ihminen kärsii nesteytyksestä, kuinka eri tavalla ihminen kokee kuoleman kohtaamisen ja kuinka siihen tulee suhtautua ihmistä kunnioittaen. Minulla on saattohoidosta muutamia kirjojakin ja voin muutenkin kertoa asioista saattohoidosta kiinnostuneille. Siellä huomasin yksityispuolen heikkouksia, vaikka kaikki olikin ulkoisesti kaunista ja hyvinhoidettua. Esimerkiksi suojahanskat, mikkihiiret, olivat ainoastaan sallitut, latex-hanskoja ei niiden hintavuuden takia saanut käyttää. Siellä oli kuitenkin erittäviä haavoja, fisteleitä, makuuhaavoja ja peruseritteitä hanskasota riehui! Edellä mainittuihin haavoihin oli myös erittäin vähän sidostarvikkeita, hopea-aquacell oli siellä käytössä estämään hajuja. Lisäksi piparminttuöljy tufferissa lääkelasissa toimi hajunpoistajana. Ihmettelin myös, ettei siellä ollut yhtään decubitus-patjaa, ei geelityynyjä yms. estämään painaumia. Vanhaa infektiohoitajaa hirvitti myös se, ettei siellä ollut käsidesinfektioainetta kodinomaiseen miljööseen se ei kuulemma sopinut! Hoitaminen sinällään oli palkitsevaa, lempeälämpöinen vuolukivisauna oli käytössä, saunan jälkeen potilas sai olutta, konjakkia tai kahvia toiveittensa mukaan. Aikaa rupatteluun jäi kuitenkin mielestäni vähän, lähes joka vuoro mentiin vajaalla miehityksellä. Olin ollut siellä viitisen kuukautta, kun jo kyselin seuraavaa työpaikkaa. En halunnut jäädä sinne, Ajanvaraus, puhelinneuvonta, välinehuolto, maksutapahtumat, kelakorvaukset, niiden ajaminen korpulle ja kirjaaminen asianmukaisesti Kelalle hirvitti, kun ei ollut mitään aikaisempaa kokemusta. Olin varsin helpottunut, kun pääsin toimenpiteisiin, koska se oli tuttua. Silmäleikkauksetkin sujuivat, kun sanoin ymmärtäväni aseptiikan, mutta en silmäinstrumentteja. Myös lääkärit neuvoivat ystävällisesti. Yleensäkin lääkäreiden ja henkilökunnan käytös oli kohteliaampaa ja sallivampaa toisiaan ja myös asiakkaita kohtaan kaikissa työpaikoissa. Uskoisin sen johtuvan volyymimääristä, koska etelässä on niin paljon yksityisiä lääkäriasemia ja hoitajat ovat kortilla, joten yksiköissä on syytä olla hyvä henki tai hoitajat ja potilaat karkaavat muualle. Puhaltaa yhteen hiileen -sanonta selkeytyi. Paljon helpotusta alkuvaikeuksiin sain myös entiseltä länskäläiseltä, Hartikaisen Eeva-Kaisalta, joka toimi siellä osastonhoitajana. Ajanvarausohjelman kanssa tulin nopeasti sinuksi, mutta aikojen antaminen muihin toimipisteisiin tuotti ongelmia, kun en tiennyt, mistä alkaa Espoo, mitä alueita kuuluu Vantaaseen, mihin se Tikkurila tulee jne. Näiden takia jouduin kyllä usein vaivaamaan työkavereitani. Englanninkieliset puhelut sain pian hoidettavakseni, mutta ruotsinkieliset yritin kiertää. Kielitaitoni on hyvin käytännönläheistä ja kädet tahtovatkin kipeytyä puhumisesta lähikontaktissa, puhelimessa-oleminen tuo enemmän haastetta. Työmatkat rasittivat kuitenkin valtavasti ja niin soittelin toiseen yksityiseen firmaan ja sieltähän ura urkeni. Olisin saanut aloittaa jo vaikka seuraavana

9 9 päivänä. Jälleen tein sen kiltin tytön virheen - aloittelin uudessa ja lopettelin vanhassa, koska en halunnut jättää ketään pulaan. Kolmas työpaikka yksityisklinikka tämäkin Työmatkaa oli nyt vain 12 kilometriä, mutta työhöntulotarkastuksessa todettiin korkeat verenpaineet jossakinhan se sinnikäs yrittäminen näkyy! Ensimmäistä kertaa jouduin myös huumeseulaan testattavaksi terveystarkastuksen yhteydessä. Olihan se jännittävää valita, kumpi on a- ja kumpi b-näyte! Paineet tasoittuivat nopeasti ja minulla oli paljon annettavaa työyhteisöön, koska heille tuli nyt ajanvarausohjelma, jota edellisessä paikassa oli käytetty jo kolme vuotta. Olikin upea olo, kun muutaman kerran eri toimipisteistä soitettiin minulle, miten voisi jonkin asian tehdä, vä, nimittäin meistä työntekijöistä nostettiin (18 toimipisteestä) kolmen hengen ryhmiä tekemään oman yksikön prosessikuvaus, joka tulisi myös perehdytyksen pohjaksi. Olin mukana tekemässä vastaanoton ja toimenpideyksikön prosessikuvausta. Kritiikkiä saivat minulta siellä instrumentit! Niissä oli ruostetta, aika paljonkin. Jotain aineita niihin käytettiin, mutta kyllä ne tummina näkyivät steriileissä pakkauksissa. Siivous oli ostettu ulkopuoliselta ja laatu oli kirjavaa. Koska olin toimenpidehoitajan virassa, pesin instrumenttipöytien alaosat ja lattiat alkajaisiksi. Asiakkaat maksavat isoja summia toimenpiteistä, joten en soisi heidän näkevän likaisia lattioita ja instrumenttikärryjä toimenpidehuoneissa. Kuitenkin vain yksi infektio kirjattiin puolentoista vuoden aikana. Toimenpiteet olivat varsin pieniä: tapaturmia, varpaankynsiä ja pieniä patteja. Home, sweet home! jälleen Länskässä Neljäs työpaikka olikin sitten vanha, rakas 4B. Sieltä urani aloittaneena, oli mukava palata takaisin juuria katsomaan (1970-luvun puolivälissä monet teistä ette vielä olleet syntyneet!). Kovasti oli muuttunut sekin ison grillin kanssa kierrettiin ja potilaita tuskin huomattiin, koska ohjelma vaatii niin paljon työtä. Melkeinpä haluaisin sanoa, että hoitajat ovat konetta varten, eivätkä koneet hoitajien/ lääkärien työpanoksen helpottamista varten. Aikaa potilaalle ei tässä vaiheessa tunnu jäävän. Ohjelma on jäykkä ja sen toimimiseksi erilaisilla osastoilla vaadittaisiin kyllä rukkaajia. Ja miten sitä rukattaisiin. Rukkaus vaatisi hoitajilta ja lääkäreiltä valtavasti aikaa tunnistaa ongelmakohdat. Väsymys näkyy hoitajien kasvoista, kun ei ehdi Eettisestä stressistä kirjoitetaan nykyään paljon. Yhteiset harrastukset yhdistää. Onnenhetki Suomijuoksun maalissa Teemu Selänteen kanssa. Nykyisessä työyksikössäni, teholla, kehitystä tapahtuu koko ajan upeasti. Clinisoft-vastaavat samoin kuin lääkärimme Jorma Heikkinen ottavat meiltä tumpeloilta tyhmätkin kysymykset vastaan ja koettavat saada ohjelmaa toimivammaksi. Todella ison työn on Jorma tehnyt sen lisäksi, että hän osaa lääkärintyöt hän hallitsee myös tietokoneet ja niiden muokkaamisen. Tämä ohjelma tuntuu palvelevan päivä päivältä paremmin meitä työntekijöitä ja sehän lienee se ydin! Tiedon kulkeminen ylhäältä alaspäin on koettu ennenkin ongelmallisena ja Tuomolan Sepon aloittamat infot ovat kuulemma historiaa. Toivoisinkin, että nykyinen johtajamme, Riitta Luosujärvi, aloittaisi nämä tilaisuudet uudelleen. Etelässä kiersi Jory (johtoryhmä) pari kertaa vuodessa jokaisessa toimipisteessä kertomassa kuulumisia uusista haasteista ja tietysti taloudellisesta tilanteesta. Näiden myötä tunsi kuuluvansa isompaan jatkumoon ja työn kokonaisuus selkeytyi. Mieltäni hiertää vähän palkkaus - ansiotuloni pieneni toistasataa euroa. Kuitenkin olen tänä aikana oppinut katsomaan asioita paljon laajemmin, eikä ole ollut aikaa jäädä lepäämään laakereilla. Talo kannustaa hakemaan laajuutta omaan työhönsä, mutta siitä palkitseminen rahallisesti on unelmaa päinvastoin otetaan entisistäkin pois. En tätä matkaa olisi kuitenkaan jättänyt tekemättä, vaikka olisin tiennyt palkkani putoavan! Näistä kolmen vuoden kokemuksista riittää vanhana muistelemista! Toivotan kaikille hyvää kesää ja jaksamista haastavalla, mutta paljon antavalla työsaralla. Älkäämme unohtako itseämme ja perustehtäväämme! Paula Anttila esh, teho-osasto Vaellus erämaassa laatuaikaa. Mietiskelyhetki Korouoman kanjonissa Posiolla. vaikka en ole tietokoneihminen. Nopeasti siellä kehitettiin ohjelmaa heille sopivaksi. Kuukausittaiset tapaamiset tietokoneohjelmoijien ja yksikön tietokonevastaavien kanssa (3 hoitajaa) muuttivat nopeasti ohjelmaa tarvetta vastaavaksi. Meitä opetettiin ja velvoitettiin tulostamaan ongelmakohdat Print Screen:in avulla Worldiltä, joita ohjelmoijat sitten kehittivät ja paransivat. Ongelmien kirjaaminen tuntui kiireessä monesti raskaalta, mutta kun huomasi sen tuottavan tulosta, sen teki mielellään. Siellä uudistettiin myös Intranettiä. Ajatus oli ainakin hy- Vaikka tämä klinikka oli työyhteisönä ihana paikka, huomasin pian, ettei se minulle riitä. Halusin kunnon töihin! Sieltä tarjottiin osastonhoitajan paikkaa, mutta en todellakaan ollut kiinnostunut noin 30 alaisesta noin kolmen kilometrin. päässä toisistaan. Olin löytänyt itseni! Haluan olla tavallinen sairaanhoitaja ja kehittää sitä työtä ainakin seuraavat kymmenen vuotta. Niinpä siis mietintämyssy päähän - Peijakseen vai Kemiin. Viikko siitä kun päätöksen olin tehnyt, olin täällä Kemissä! 4B:ltä lipsahdin, tätä kirjoittaessani, helposti teholle, mutta käytännössä se oli paljon vaikeampaa. Kuulosti ihan ikärasismilta, kun suoraan sanottiin, että teholle halutaan nuoria hoitajia. Onnekseni kuitenkin pääsin teholle takaisin! Minulla on tehohoito-kokemusta 15 vuotta. Fyysisesti olen hyvässä kunnossa takana mm. 17 maratonia ja muutamien kremppojen jälkeen kaikki toimii. En aio vuokrata kohtuani ja haluan kehittää ja kehittyä vielä senkin jälkeen, kun työura jossain joskus loppuu. Elän mielestäni nyt parasta aikaa elämässäni! HENKILÖ Henkilö? Äkkipikainen pullea puuskuttaja tai hiljainen hento vikisijä. Tai ehkä hän on tämän kiireen ja työmäärän kuluttama luomakunnan kruunu, joka on unohtanut kaiken keskellä toisen henkilön. Siksi toinen henkilö on hänelle vain hämärä varjokuva usvaisen sumun keskellä. Häälyvä ja sumuun katoava aavistus. Mahdoton tavoittaa, koska ei jaksa kurkottaa koskettaakseen toista, pysäyttääkseen, estääkseen katoamasta ajatuksistaan. Silla ajatukset täyttyvät direktiivien kyllästämistä kokoukista, tulevista Brysselin matkoista ja jatkuvasta matka-krapulasta. Silti jokainen tarvitsee toista henkilöä voidakseen elää ja hengittää olevaisuuden pyörässä. Pysähdytään yhdessä ja otetaan kädestä kiinni tuota häälyvää ajatusta. Pidetään lujasti kiinni. Ja ennen kuin huomaat ajatus on saanut hahmon henkilö. Jätetään henkilölle tilaa ajatuksissamme. Älkäämme vangitko hänen sieluaan ja elinvoimaansa pilkallisella välinpitämättömyydellä. Vaan antakaamme henkilön olla henkilö kaikkine piirteineen. Jätetään tilaa hengittää, olla yksilöllinen henkilö IHMINEN. Marjatta Ylisuvanto

10 10 Espanjan kirjeenvaihtajalta Hola! Saludos de España! Matkani, joka taisi olla jo seitsemäs tällainen pidempi loma Espanjassa, alkoi Lento oli varhain aamulla Kemistä Helsinkiin, josta matka jatkui jo parin tunnin päästä Malagaan. Olin noin yhden aikaan paikallista aikaa perillä 35 asteen helteessä. Kun olin asettunut kotiini Castillo del Vigiaan, oli edessä jo niin perinteiseksi käynyt kauppareissu, eihän asunnossani ollut tietenkään ruokaa eikä juotavaa. Poikkesin tervehtimässä myös tuttuja paikassa, josta heidät löytää aina iltapäiväkahvin merkeissä. Siellä sain kuulla, että kone, jolla olin tullut, oli joutunut tekemään välilaskun paluulennolla toisen moottorin sammuttua. Tuossa vaiheessa olin onnellinen, että jalkani olivat tukevasti maan kamaralla. Ääniä rannalla On elokuun loppupäivät menossa. Suurin turistikausi alkaa olla loppupuolella. Rannat ovat vielä aika täynnä ihmisistä. On kuitenkin myös espanjalaisten lomalaisten aika siirtyä pian normaaliin arkeen. Seuraan jälleen rannan elämää. Kuuntelen ääniä, osan aikaa silmät kiinni, jolloin kuulen selvemmin. Kaiken yläpuolella kuuluvat aaltojen pauhinat. Eilen meri myrskysi voimalla. Vesi nousi korkealle rantaan, lähelle ensimmäisiä aurinkotuoleja. Yön aikana myrsky on hieman laantunut, mutta edelleen aallot tulevat rantaan vaahtopäinä. Koko kesän uimista meressä ovat haitanneet meduusat. Pieni tyttö juoksee merestä vanhempiensa luo huutaen ja itkien karmaisevalla voimalla. Meduusa on polttanut tytön selkään hyvin kivuliaan, punaisen läiskän. Vanhemmat yrittävät rauhoittaa lasta ja sivelevät rasvaa kipeään kohtaan. Lapsen huuto ja valitus kestää pitkään. Rantaa päästä päähän kulkee vatsakas mies kantaen olkapäänsä varassa kylmälaukkua. Para beber, cocacola, fanta, cerveza! Ääni tulee jostain ja häipyy jonnekin. Yksinkertainen lause toistuu kymmeniä kertoja, mutta vain harva ostaa juotavaa. Useimmat rannalla olevat ovat varustautuneet hyvin omine juomineen ja eväineen. Pin-pong- ääni toistuu muutaman kerran ja sitten kuulen riemullisen makeaa naurua. Nuoret pelaavat rantapingistä. Kahdeksanhenkinen espanjalaisperhe asettuu naapurikseni. Keskustelua voisi luulla jopa riitelyksi, mutta perhe näyttää hyvin tasapainoiselta ja onnelliselta suukotteluineen ja tavasta, miten he hellivät pienimpiä, voi päätellä että kyseessä on normaalia kommunikointia Espanjassa, kädet käyvät ja melkein kaikki puhuvat yhtä aikaa. Korkeammalle kuin aaltojen äänet kohoaa lähestyvän armeijan helikopterin moottoreitten pauhina. Ihmisten turvallisuutta valvotaan ilmasta käsin. Rantatiellä ns. rantapoliisit liikkuvat ihmeellisillä kulkuneuvoillaan ja tarkkailevat tapahtumien kulkua sekä opastavat kyselijöitä. Pan-huilun ääni soi jokaisen rannalla sijaitsevan ruokapaikan kohdalla. Mies pysähtyy vähäksi aikaa odottamaan tuleeko omistaja teroituttamaan veitsensä. Jos mitään eikä ketään näy, mies jatkaa pyöränsä työntämistä seuraavan ravintolan eteen ja jälleen soi pan-huilu. Lehdestä luettua Lomakuukaudet, joiksi Espanjassa lasketaan aika toukokuun alusta elokuun loppuun, ovat olleet Espanjan teillä synkimmät vuosiin. Kuolleita oli tänä vuonna 555, joka on 3% enempi kuin vuonna Tosin vuoden 2005 ja 2006 tilastoja verrattaessa suuntaus ei ole ollut niin synkkä vuonna 2007 kuin tuolloin. Vuonna 2006 oli 128 liikennekuolemaa enempi kuin Ongelman ydin on moottoripyöräonnettomuudet ja piittaamattomuus kypärän käytössä. Syksyllä tulee voimaan uusi laki hautaamisesta. Vanha laki on määrännyt, että vainaja on polttohaudattava 48 tunnin aikana kuolemasta ja vainaja on poltettava 15 mm:n paksuisessa puuarkussa. Tuhkan on saanut sirotella luontoon. Uusi laki sallii vainajan polttamisen pahvisessa arkussa. Tuhkan voi edelleenkin sirotella luontoon, mutta ei julkisiin paikkoihin esim. puistoihin ja uurnaa ei saa jättää luontoon, koska ne eivät ole luontoystävällisiä. Polttohautauksen suorittamiseen annetaan enempi aikaa, uusi takaraja on 72 tuntia. Televisio Espanjassa Espanjassa ei ole TV-lupamaksua, vaan kaikki ohjelmat rahoitetaan mainoksin. Pitkän elokuvan katsominen käy työstä, kun mainoksia tulee ja tulee ja tulee Kanavia selaillessa saattaa mennä pitkään ennen kuin saa jostain ohjelmasta kiinni. Yleensä uutisten aikaan ei ole mainoksia rasittavan paljon. Kesän kaipuu Tule taivas sininen esiin takaa pilviharsojen pois. Tuo aurinko, lämpösi vesiin, jossa lapset uida taas vois. Uutiset Espanjassa ovat joskus tosi rankkaa katsottavaa. Täytyy ihmetellä, miten kuvaajat ja toimittajat voivat sattua paikalle aina, myös kaikkein kauheimpiin hetkiin. 5.9, kun Torremolinoksessakin pauhasi kova myrsky, katsoin telecincon uutiset, jotka jäivät erityisesti mieleen. Cadizissa oli myrsky aiheuttanut kalastajalaivan haaksirikon. Filmiryhmä kuvasi pohja ylöspäin huojuvaa laivaa helikopterista. Useita kalastajia oli kuollut ja osa miehistöstä oli kadoksissa. Oli kauheaa katsoa kuinka omaisjoukko odotti viranomaisilta tietoa selviytyjistä, kadonneista ja kuolleista. Samassa uutislähetyksessä näytettiin kun mies sytytti itsensä palamaan kadulla ja kuinka vaimo huusi istuen kadulla ja repien hiuksiaan. Ehkä yksittäinen ja harvinainen tapaus, mutta kauheaa katsottavaa. Lähetyksessä haastateltiin moottoripyöräonnettomuudessa halvaantunutta nuorta miestä ja kerrottiin hänen kuntoutuksestaan. Kuten jo kerroin aiemmin, nämä onnettomuudet puhuttavat Espanjassa ja ovat todellinen ongelma. Joskus tuntuu uutisia katsoessa, että ihmisten tunteilla ja surulla mässäillään. Yleinen tapa Espanjassa on myös että, kun jotain kauheaa on tapahtunut, haastatellaan naapureitakin. Ruudussa ei ole naapurin nimeä, vaan alla on teksti vecino =naapuri. Espanjalaiset eivät välttämättä osaa muita kieliä, kuten englantia, edes turistikohteissa. Uutisissa kerrottiin, että kouluissa on aloitettu tehostettu englannin kielen opetus. Vaikka oma espanjan kielen taitoni on hyvinkin puutteellinen, pystyn seuraamaan uutisia, koska osa asioista on myös tekstitetty ja sanakirjasta löytyvät oudot sanat. En halua sanoa Espanjassa vieraillessani: Anteeksi, mutta puhun vain suomea, voisitteko opetella sen. Näin tapahtui (kääntäen), kun eräs espanjalainen korkeassa asemassa oleva virkamies TVhaastattelussa sanoi: Hablo solo español. (puhun vain espanjaa)! Tai sitten se oli poliittista peliä! Tule takaisin kesäinen päivä, anna nauttia hetkistä vielä. On muistoissa tuoksujen häivä, ruusut puiston kun kukkivat siellä.. Tuo taas lempeät tuulet kesän, ne niin leudosti puhalsivat, sai peipposet tehdä taas pesän, pihapuissa ne laulelivat. Tule tyynnytä kesäni kaipuu, lämpö auringon tuntea suo. Pian päivä jo maillensa vaipuu, syksy kylmän ja viiman taas tuo. Hilkka Aho Torremolinos Liisa Anttila

11 11 Murtheela Maitua palakaksi Mie olin ennen poikasena aina naapurisa heinätöisä heinäntekoaikhan. Teposa taikka Poikelasa. Tepon Olavila ja Martala oli palion heinäpeltoja. Osa niityistä oli siinä ihan meän lähelä ja osa Ounasjoen takanaki. Sinne menthin venhelä ja hevonen uitethin aina joen yli. Jos mie muistan oikeen, niin sen hevosen nimi oli Virkku. Sillä oli semmonen vaalia hariatukka. Niittokone ja haravakone viethin lossila Tapionkylästä joen yli etukäthen valahmiksi. Joen takana ne niityt oli pitkiä ja ne oli ihan siinä joen varresa. Mie ja Jukka, ko me olthin nuorempia, aina haravoithin. Niin ja Martta, talon emäntä. Sitten haravan varresa oli vielä Saimi ja Tyyne, ne oli sen Olavin siskoja. Heiniä hankos seiphäle vanhemmat pojat, Jorma, Risto ja Timo ja Isäntä Olavi. Olavi niitti lisäksi vielä vikathela ojanpientarhet, mihin ei niittokone päässy. Latoja oli usiampi niilläki niityilä. Heinäseiphät oli lavonseinälä nojalhan, jokka sitten levitethin niityle ja pystytethin kangela tehthyihin reikhin. Hevosela oli heinät ajettu pitkiksi luokoiksi niityn poikki. Niitten kohile sitten aina pystytethin seiväs. Se heinänseivästys näytti helepolta, mutta ko joskus kokkeilin niin ei ne heinät niin vain jäänykhän siihen seiphäshen. Siihenki oli omat niksinsä. No opin mie sitten sen taion aikanhan. Sitä tunsiki ittensä mieheksi ko sai hangota heiniä seiphäle. Heinätyö oli raskasta työtä ko teki sitä aamuvarhasesta iltamyöhhän. Oli siinä kyllä mukavakki puolensa. Kahavi- ja ruoka tauot. Että maistu sitten hyväle ruisleipä ja lenkkimakkara. Kotikalia ja joskus limukkaaki saathin. Kahavitauola topathin leetaa ja korppuja. Niin, sitä kotikaliaa oli aina pääläreisä ja vettä. Siinä niittyjen kohala joesa oli hyvä hiekkapohoja, siinä me käythin aina välilä pulahtamasa uimasa. Muutaman päivän heinät kuivas seiphälä ja sitten ne ajethin lathon. Heinäseiphät tyhieni äkkiä, aina tikun väli lähti kerrala ja tikku panthin takataskhun. Virkku veti semmosta lauoista tehtyä lavvaa mihin heinät lapethin ja ajethin lavonethen. Siittä ne hangothin lathon ja nuoremmat sai olla polokemasa heiniä että saathin kaikki heinät mahtumhan. Eipä tuntunu sillon heinänpöly nokasa. Heinätyöt kesti pari viikkua, jos ei vain sae välilä keskeyttäny töitä. Mie sain palakaksi maitua kotia. Me piethin siihen aikhan maito siittä Teposta. Kolomen litran pääläri päiväsä kulutethin. Siittä maion päältä kuorithin aina pääläristä kerma pois. Sitä käytethin kahahvin. Ennen ei taiettu panna pelekkää maitua kahahvin. Sudoku 2 / 2008 Varoitus! Tästä älytehtävästä voi tulla riippuvuus! Länsi- Puhuri ei vastaa seurauksista joita voi tulla työyhteisössä, parisuhteessa yms. jos lukija jää koukkuun ratkoessaan Sudokuristikkoa. Täyttöohje: Täytä ristikko siten, että jokaisella pysty- ja vaakarivillä (ja paksuilla viivoilla rajatussa 3x3 laatikossa) on jokainen luku yhdestä yhdeksään vain yhden kerran. Tehtävän oikein ratkoneiden kesken arvomme pullakahvit kanttiinista. Lohdutuspalkintona arvomme yhdelle hävinneistä kaljupääkahvit kanttiinista. Arvontaan osallistuu lähettämällä oikean vastauksen osoitteeseen Länsi-Puhurin toimitus. Ratkomisiin! Varokaa addiktiota! Toimittaja Tuisku Länsi-Puhurista Paras ruokareseptini Ystävät yhteisen pöydän ympärille Paella n. 10 henkilölle Tarvitset suuren, laakean astian, vetoisuus tällä määrällä vähintään kolme litraa n. 250 gr kanafi lettä n. 250 gr possufi lettä 2,5 dl oliiviöljyä 2 sipulia 4 tomaattia 2 paprikaa pussillinen maissia - pakasteesta 400 gr jasmiiniriisiä n. 1,5 litraa vettä tai kanalientä Katkarapuja, simpukoita, taskuravun lihaa kaikkia saa joko tölkissä tai pakasteena. Mausteeksi kurkumaa (tai sahramia, jos raskit), suolaa, pippuriseosta, ripaus cayennepippuria, persiljaa, sitruunaa Pilko fileet ja sipulit. Laita paelleraan öljy lämpenemään, rauhaisasti. Kun öljy on kuumaa, laita paistumaan ensin sipulit ja possu ja sitten kana. Paista kullanruskeiksi. Kun lihat paistuvat, kuori tomaatit (kasta kuumaan veteen, niin kuori irtoaa helposti) ja pilko paprikat. Käytän erivärisiä paprikoja, värin vuoksi. Lisää pilkotut tomaatit ja paprikat paelleraan. Ripottele sekaan riisi ja anna öljyn mukavasti imeytyä riisiin kolmisen minuuttia. Lisää kiehuva vesi / kanaliemi älä hurauta kaikkea kerralla, sitä voi lisätä myöhemminkin. Lisää taskuravunliha ja maissi. Suolaa ja pippuroi maun mukaan. Anna kiehua kymmenisen minuuttia. Riisit alkavat turvota kypsyessään ja senpä vuoksi sekoittele välillä, pohjaa myöten. Muutoin riisi voi tarttua Sudoku 1 / 2008 ratkaisu Edellisen sudoko-tehtävän ratkaisseiden kesken suoritetussa arvonnassa onni suosi tällä kertaa Annikki Raasakkaa 5A:lla. Pullakahvit odottavat kanttiinissa häntä. Kaljupääkahvit voi käydä juomassa Raija Marjeta leikkausosastolta. pohjaan ja se ei ole ollenkaan hauskaa. Lisää vielä simpukat ja katkaravut säästä osa katkaravuista pinnan koristeeksi. Tässä vaiheessa kannattaa maustaa kurkumalla (sahramilla) ja puristaa hiukan sitruunaa joukkoon. Anna koko hoidon kypsyä vielä 15 minuuttia. Ja muista sekoitella pohjaa myöten! Itse käytän helppouden vuoksi kuorittuja katkarapuja, mutta koristeellisemman saat, jos laitat pinnalle, koristeeksi, loppuvaiheessa kuorimattomia. Siinäpä askaretta riittää, kun niitä perataan. Koko hienouden voi koristella vielä persiljalla - sitten vain paellera keskelle pöytää ja nauttimaan! Pöytään sitruunalohkoja ja tietysti hyvät ruokajuomat, iloinen mieli ja ystävät ympärille. Kuin ulkomailla olisi Haastan seuraavan reseptin kirjoittajaksi Minna Tarkan. Paelleraa hämmenteli Riitta L

12 12 Vuoden 2008 hoitotyön ammattilainen sh. Kaisu Lantto Urheilutoimittajan vakiokysymys: Miltä nyt tuntuu (kolme päivää valinnan jälkeen)? Olin todella yllättynyt tilanteesta enkä voinut uskoa korviani kuullessani oman nimeni Vuoden Hoitotyöntekijää julkaistaessa. Olin todella puulla päähän lyöty! Esimiehesi, osastonhoitaja Paula Ruotsalainen, teki sinulle kepposen. Hän houkutteli sinut työyksiköstäsi palkitsemisjuhlaan pyytämällä sinua tulemaan seuraamaan kun hän (Paula Ruotsalainen) palkitaan vuoden hoitajana. Sinut yllätettiin juhlassa ns. housut kintuissa! Vai kuinka? Pitää paikkansa! Aamukahvilla Paula kyseli ketkä haluavat lähteä tilaisuuteen mukaan. Minä ilmoitin halukkuuteni, koska en ole ennen vastaavassa tilaisuudessa ollut mukana. Toiset tälläsivät itseään mutta minä pinkaisin toisten mukaan suoraan hoitotiimistä. Paula kertoi, että hänellä olisi tehnyt mieli sanoa, että tällääpä vähän mutta piti salaisuuden loppuun saakka. Paula Ruotsalaisen perustelut valinnallesi ovat tässä lehdessä tuossa vieressä. En kuitenkaan paljasta niitä vaan saat lukea ne yhtä aikaa muiden lukijoiden kanssa tästä lehdestä, joten tästä tulee jännää! Kerroppa vähän näkemyksiäsi omasta työstäsi. Mikä siinä on kaikkein tärkeintä? Mitä työsi sinulle antaa? Työni on kolmivuorotyötä osasto 4A:lla, jossa on 20 potilaspaikkaa. osastollamme hoidetaan sydänpotilaita infarktit, vajaatoiminta, rytmihäiriö, ohitus- ja läppäleikkausten jatkohoidot, angina pectorispotilaita, epäselvät rintakivut, sydäntilanteen kartoitukset, lääkitysten tarkastukset ja pysyvän tahdistimen laitot. keskiviikkoisin osastolta käsin tehdään sepelvaltimoiden varjoainekuvauksia sekä pallolaajennuksia. Tutkimukset tehdään rtgosastolla. Osaston (4A) tehtäviin kuuluvat potilaan asettaminen jonoon, kutsuminen toimenpiteeseen/tutkimukseen, tutkimukseen valmistaminen ja jälkiseuranta sekä jälkihoito. Esitys vuoden 2008 hoitotyön ammattilaiseksi Ehdotan vuoden 2008 hoitotyön ammattilaiseksi sairaanhoitaja Kaisu Lanttoa osasto 4A:lta. Perustelut: Sairaalassamme on aloitettu sepelvaltimopotilaiden varjoainekuvaukset joulukuussa Kun uutta toimintaa alettiin suunnitella, Kaisu oli heti innokas alkamaan angiotiimiin ennakkoluulottomasti. Hän otti vastuulleen laatia hoito-ohjeet, erilaiset seurantalomakkeet ja kotihoito-ohjeet, jotka hän teki suurimmaksi osaksi omalla ajallaan kotona. Kaisu kävi tutustumassa mm. tulevan angiotiimin kanssa mm. OYS:n ja Savonlinnan keskussairaalan angiotoimintaan, joista saamiensa ohjeiden mukaan muokkasi meille sopivat lomakkeet, jotka kardiologi Anne Nurmiranta hyväksyi. Lisäksi hän on ollut aktiivinen jonotoiminnassa: aikojen suunnittelussa ja potilaiden kutsumisessa. Koskaan hän ei ole vielä sanonut, ettei ehdi, vaan muun hoitotyön lomassa ilman erikseen varattua aikaa hän on joustavasti osallistunut potilaiden kutsumiseen ja toimenpidettä edeltävään potilaille annettavaan ohjaukseen. Kaikki angiografiaan tulevat potilaat haastatellaan ja ohjataan puhelimitse ja lähetetään vielä kirjalliset ohjeet. Osastollamme kuuluu ns. angiotiimiin Kaisun lisäksi 6 sairaanhoitajaa, joista aina angiopäivänä (keskiviikkoisin) on kaksi sairaanhoitajaa kerrallaan angiohuoneessa. Kaisu on opettanut kaikki sairaanhoitajat. Erityisesti angiografian jälkeisen nivusen painamisen tärkeyden Kaisu on sisäistänyt eikä vuotoja ja komplikaatioita ole sattunut verrattuna muihin keskussairaaloihin. Olemme saaneet tästä kiitosta professori Mäkikalliolta. Kaisu on saanut paljon kiitosta myös potilailta. Hänen välitön ja iloinen persoonansa tekee potilaiden lähestymisen helpoksi. Kotiutettujen potilaiden kysymyksiin hän jaksaa vastata ja tarvittaessa käy kysymässä asioita kardiologilta eli hän on potilaiden asioiden hoitaja ja potilaan parasta ajatteleva hoitaja. Kaisu osallistuu mielellään koulutuksiin, mutta tukee myös muiden osaston angiotiimiläisten pääsyä koulutukseen ja innostaa heitä kouluttautumaan. Kaisu olisi halukas opettelemaan myös angiosalissa toimimisen, mutta osaston resurssipulan vuoksi en ole ollut innokas päästämään häntä sinne. Hoidamme myös suolistopotilaita, anemiapotilaita, infektiopotilaita sekä muita sisätautipotilaita. Työni on vaihtelevaa jo erialisesta potilasaineesta johtuen. Ei koskaan aamulla tiedä, mitä päivä tuo tullessaan. Työskentely on muuttunut koska nykyään ei riitä, että potilaat saavat parasta mahdollista hoitoa. Koko ajan tulee uusia asioita, joihin täytyy paneutua ja kyetä vastaamaan esimerkiksi ATK:lle siirtyminen, Rafaela, SHQS-laatukriteerit yms. Minun huolena/tehtävänä on ollut oman kiinnostuksen johdosta laatia osastolle ohjeet angiopoti- Vuoden 2008 hoitaja valittu Vuoden hoitajaksi valittiin hoitotyön päivänä 12. toukokuuta 2008 sairaanhoitaja Kaisu Lantto osasto 4A.lta. Ohessa oh laiden kutsumisesta, hoidosta ja seurannasta. Anne Nurmiranta on hyväksynyt ohjeet, joita me nyt käytämme. Olen kouluttanut osastomme henkilökunnan toimintaa, se on ollut haastavaa mutta erittäin mukavaa. On vaikea vastata, mikä työssäni on kaikkein tärkeintä koska moni asia, toiminta ja tehtävä ovat tärkeitä. Pyrin työskentelemään niin, että pystyisin vastaamaan potilaan ja omaisten toivomuksiin sekä tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla kaiken kiireen keskellä. Työ on antanut minulle ihania työkavereita, paljon rakkaita muistoja. Olen saanut olla ihmisten kanssa joista pidän. Minkälaisia vapaa-ajan harrastuksia sinulla on? Vapaa-aikani kuluu kuin siivillä eli ongelmia ajankuluttamiseen ei ole. Tytöilläni (Iida, 12-vuotias ja Annasofia, 10-vuotias) on omat ponit, joita yhdessä hoidamme ja valmennamme. Käymme raveissa Lauri-ponin kanssa, jota Iida-tyttöni siellä ohjastaa. Pienestä pitäen olen ollut eläinten kanssa tekemisissä siksipä meillä onkin neljä koiraa, kaksi ponia, 2,5 hevosta ja kaksi marsua! Ennen metsästin mieheni kanssa mutta nykyään tyydyn kävelemään perässä koirien kanssa esim. lintumetsällä ja nauttimaan luonnon rauhasta. Kesäisin minusta on ihana olla kotona ja laittaa pihaa, hoitaa kukkia ja olla vain perheen kanssa. Olen mukana myös Vojakkalan nuorisoseuratoiminnassa. Järjestämme kylälle toimintaa esimerkiksi on/oli Vojakkalan lohensoututapahtuma. Onko jo suunnitelmia palkintostipendin käytölle? Netissä olen surffaillut ja etsinyt koulutuksia mutta mitään ei vielä ole lyöty lukkoon. kyllä varmaan jotain hyödyllistä löytyy. Länsi-Puhuri onnittelee ja kiittää haastattelusta! Kyseli: Jouni Tuovinen Paula Ruotsalaisen poikkeuksellisen perusteelliset perustelut Kaisun valitsemiseksi ja toisessa jutussa sitten Kaisun haastattelu. Kaisu on mielestäni erittäin yhteistyökykyinen muiden angiotiimiläisten (tehon ja röntgenin ) sekä kardiologien kanssa. Tarvittaessa hän on halukas pitämään osastotunteja muille osastoille. Mielestäni Kaisu täyttää vuoden hoitajalle esitetyt kriteerit. Kemissä Mukana 4A:n angiotoiminnassa: oh. Paula Ruotsalainen, sairaanhoitaja Kaisu Lantto ja kardiologi Anne Nurmiranta. Paula Ruotsalainen, osastonhoitaja

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

Preesens, imperfekti ja perfekti

Preesens, imperfekti ja perfekti Preesens, imperfekti ja perfekti ennen nyt Neljä vuotta sitten olin töissä tehtaassa. Nyt minä olen lähihoitaja. r Olen työskennellyt sairaalassa jo kaksi vuotta. J Joo, kävin toissapäivänä. Sinun tukka

Lisätiedot

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Kun isä jää kotiin Mikko Ratia, 32, istuu rennosti olohuoneen tuolilla, samalla kun hänen tyttärensä Kerttu seisoo tuolista tukea ottaen samaisessa huoneessa.

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

TERVETULOA VOIMANPESÄÄN. Miian tarina

TERVETULOA VOIMANPESÄÄN. Miian tarina TERVETULOA VOIMANPESÄÄN Miian tarina Ajattelin, että tää on viimeinen ovi, jonka avaan. Oon hakenut apua jo niin monesta paikasta tuntuu, että kukaan ei osaa auttaa. Sossu sanoi, että mun kannattais mennä

Lisätiedot

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN?

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? 1. MILLOIN? KOSKA? 2. MIHIN AIKAAN? 3. MINÄ PÄIVÄNÄ? 4. MILLÄ VIIKOLLA? 5. MISSÄ KUUSSA? 6. MINÄ VUONNA? 7. MILLÄ VUOSIKYMMENELLÄ? 8. MILLÄ

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

ARVOKAS JA VIELÄ ELÄMYKSIÄ TARJOAVA SAATTOHOITO

ARVOKAS JA VIELÄ ELÄMYKSIÄ TARJOAVA SAATTOHOITO ARVOKAS JA VIELÄ ELÄMYKSIÄ TARJOAVA SAATTOHOITO Mirja Koivunen ylilääkäri yleislääketieteen erikoislääkäri palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos ARVOKAS = arvostusta ja

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Hoitajan urapolku. Sairaanhoitaja Noora, 28v. Allergia- ja astmahoitaja. Perioperatiivinen hoitaja Petri, 39v. Vastaava hoitaja Kristiina, 42v

Hoitajan urapolku. Sairaanhoitaja Noora, 28v. Allergia- ja astmahoitaja. Perioperatiivinen hoitaja Petri, 39v. Vastaava hoitaja Kristiina, 42v Sairaanhoitajaopiskelija Terhi, 21v Sairaanhoitaja Noora, 28v Allergia- ja astmahoitaja Kirsi, 34v Perioperatiivinen hoitaja Petri, 39v Vastaava hoitaja Kristiina, 42v Laatupäällikkö Teija, 50v Yksikönjohtaja

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus 1 Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus Sairaaloiden työnjakoa, sosiaalipäivystystä ja yhteispäivystyspalveluja uudistetaan osana sote-uudistusta. Ihmisille tarjotaan jatkossakin palveluita monin

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä. Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto

Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä. Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto Työpajan tavoite Tunnistetaan palvelukokemukseen lii4yvien

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017 Minun elämäni Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, Nid Minä olen syntynyt Buriramissa Thaimaassa. Minun perheeni oli iskä äiskä 2 veljeä ja 2 siskoa. Minun

Lisätiedot

JOKA -pronomini. joka ja mikä

JOKA -pronomini. joka ja mikä JOKA -pronomini joka ja mikä Talon edessä on auto. Auto kolisee kovasti. Talon edessä on auto, joka kolisee kovasti. Tuolla on opettaja. Opettaja kirjoittaa jotain taululle. Tuolla on opettaja, joka kirjoittaa

Lisätiedot

Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto

Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa 15.10.-26.11. 2016 Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto Kiinnostuin ulkomaan työssäoppimisesta muistaakseni ensimmäisellä luokalla ammattikoulussa, kun opettaja otti

Lisätiedot

Tästä se alkoi Tiinan talli. 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina

Tästä se alkoi Tiinan talli. 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina Tästä se alkoi Tiinan talli 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina 2 Tässä se kauan odotettu kirjoitus, mitä joskus vuosia sitten lupasin ja itse asiassa jo aloitinkin. Eli mistä kaikki alkoi. Vuosi -85

Lisätiedot

Miten voi satakuntalainen yrittäjä vuonna 2014?

Miten voi satakuntalainen yrittäjä vuonna 2014? Miten voi satakuntalainen yrittäjä vuonna 2014? TUTKIMUS Tutkimus yrittäjien hyvinvoinnista Kohderyhmänä ne Satakunnan Yrittäjät ry:n jäsenet, joiden sähköpostiosoite tiedossa (3 296 jäsentä) Sähköinen

Lisätiedot

Ajatukset - avain onnellisuuteen?

Ajatukset - avain onnellisuuteen? Ajatukset - avain onnellisuuteen? Minna Immonen / Suomen CP-liiton syyspäivät 26.10.2013, Kajaani Mistä hyvinvointi syntyy? Fyysinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi ja henkisyys Emotionaalinen hyvinvointi

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Vakanssinumero 45 30.6.2009

Vakanssinumero 45 30.6.2009 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Tulosalue Sote:n yhteiset palvelut, Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut, Perhepalvelut sekä Vanhuspalvelut Toimialan esitys Entinen virka- /työsuhteinen tehtävä Vakanssinumero

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-suomi

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-suomi Onnentoivotukset : Avioliitto Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Vastavihityn Lämpimät onnentoivotukset teille

Lisätiedot

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia Jaakon elämä Emme uskoneet, että selviät, Emme uskoneet, että saisimme pitää sinut, Sinua hoivattiin, puolestasi rukoiltiin, välillä rukousta ei voinut lopettaa, se jatkui herkeämättä, hiljaa mielessä.

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMINEN 1. Neuvottele ensin opettajan kanssa Kerro opettajalle minne työpaikkaan aiot soittaa. Työpaikka: Puhelinnumero: Varaa itsellesi - rauhallinen

Lisätiedot

Kymmenen vuotta tähärellistä työtä

Kymmenen vuotta tähärellistä työtä Kymmenen vuotta tähärellistä työtä 16.11.2017 Anne Risikko, rekrytointipäällikkö www.epshp.fi 0 Varahenkilöstön historiaa varahenkilöstön määrä kasvoi 2000-luvun alku vuosina vakinaistamisperusteena käytettiin

Lisätiedot

Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, päivystys Kaikki tiet johtavat päivystykseen.. Päivystys

Lisätiedot

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Janakkalan neuvola Lapsi 4 vuotta Arvoisat vanhemmat Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan terveydenhoitajalle / 201 klo. Käynti on osa

Lisätiedot

Terveydenhuollon kuntayhtymä, pelastuslaitos, lähikunnat, Kela, hoito- ja palvelukodit ovat yleisimmät sidosryhmät.

Terveydenhuollon kuntayhtymä, pelastuslaitos, lähikunnat, Kela, hoito- ja palvelukodit ovat yleisimmät sidosryhmät. YRITTÄJYYSTARINA Rautalammin Sairaankuljetus Oy on osakeyhtiö, joka aloitti toimintansa 1.7.2001. Osakkaita oli aluksi kolme, joiden osakkuudet olivat 50%, 30% ja 20%. Tästä piti tehdä ilmoitus kaupparekisteriin.

Lisätiedot

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi Työpahoinvoinnin alkeet Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus 12.11.2014 Maija Saviniemi Miksi olen pessimisti? Miksi tarkastelemme työtä pahoinvoinnin näkökulmasta? Onko työpahoinvoinnissa edes

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden kesätyöt Yhteenveto Lääkäriliiton ja SML:n opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty syksyllä 2016

Lääketieteen opiskelijoiden kesätyöt Yhteenveto Lääkäriliiton ja SML:n opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty syksyllä 2016 Lääketieteen opiskelijoiden kesätyöt 2016 Yhteenveto Lääkäriliiton ja SML:n opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty syksyllä 2016 Tutkimuksen toteutus ja aineisto Aineisto on kerätty sähköisellä

Lisätiedot

Tule tekemään parastasi. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Tule tekemään parastasi. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Tule tekemään parastasi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2 ASTU SISÄÄN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 3 Päivystysosasto Uudessa Y-talossa toimivat erikoissairaanhoidon ja terveyskeskuksen päivystykset.

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. Masku Nousiainen - Mynämäki

Perusturvakuntayhtymä Akseli. Masku Nousiainen - Mynämäki Masku Nousiainen - Mynämäki UUDENLAISIA YHTEISIÄ TOIMINTATAPOJA OPPIMASSA Perusturvakuntayhtymä Akseli aloi4 toimintansa 2011 alussa, siihen kuuluu kolme kuntaa Masku- Nousiainen Mynämäki. Alueella on

Lisätiedot

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kysely kandien kesätöistä 2013 Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskuussa 2013.

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Yöllä Fan nukkuu huonosti. Hänellä on nenä tukossa ja häntä palelee. Aamulla hän etsii kuumemittarin ja mittaa kuumeen.

Yöllä Fan nukkuu huonosti. Hänellä on nenä tukossa ja häntä palelee. Aamulla hän etsii kuumemittarin ja mittaa kuumeen. 6. SAIRAANA 6.1 Dialogit SAIRAANA Yöllä Fan nukkuu huonosti. Hänellä on nenä tukossa ja häntä palelee. Aamulla hän etsii kuumemittarin ja mittaa kuumeen. Lasse: Huomenta! Millainen olo sulla on? Huomenta,

Lisätiedot

MITEN TÄLLAISET VAIKEUDET / ONGELMAT NÄKYVÄT OPISKELIJASSA?

MITEN TÄLLAISET VAIKEUDET / ONGELMAT NÄKYVÄT OPISKELIJASSA? 1. Ihmissuhde-Seppo/Saara Seppo/Saara opiskelee ensimmäisen vuoden kevättä. Hän on alkanut seurustelemaan samassa ryhmässä opiskelevan opiskelijan kanssa. Nyt asiat ovat alkaneet kuitenkin mennä huonoon

Lisätiedot

OSA 1. Milloin? AIKA. Keskiviikkona. Peruslause + konjunktio + omistuslause

OSA 1. Milloin? AIKA. Keskiviikkona. Peruslause + konjunktio + omistuslause OSA 1 Peruslause + konjunktio + omistuslause Esim. Tänään Anita kirjoittaa nopeasti töissä, koska hänellä on tärkeää asiaa. Milloin? AIKA Viime yönä Lauantaina Tänään Päivisin Iltaisin Aamuisin Joka vuosi

Lisätiedot

Tämän kesän harjoitukset alkoivat joka kesäisellä vakiotreenillä pyöräillen Juvalta Savonlinnaan

Tämän kesän harjoitukset alkoivat joka kesäisellä vakiotreenillä pyöräillen Juvalta Savonlinnaan Moikka! Ihan ensiksi tämä blogiteksti on luonnollista tai pakollista aloittaa selittelyillä.. Vuosihan (tai nyt jo vähän reilu..) siinä vierähti ja en saanut tänne mitään aikaiseksi. Ajanpuute on aina

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

VEIJOLLA ON LASTENREUMA

VEIJOLLA ON LASTENREUMA VEIJOLLA ON LASTENREUMA T ässä on Veijo ja hänen äitinsä. Veijo on 4-vuotias, tavallinen poika. Veijo sairastaa lastenreumaa. Lastenreuma tarkoittaa sitä, että nivelet ovat kipeät ja tulehtuneet. Nivelet

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Vierailu Malesian Langkawin saaren löytöeläinkodissa joulukuussa 2009

Vierailu Malesian Langkawin saaren löytöeläinkodissa joulukuussa 2009 Vierailu Malesian Langkawin saaren löytöeläinkodissa joulukuussa 2009 Vieraillessani Langkawin saarella viime vuonna kävin tutustumassa paikalliseen löytöeläinkotiin ja siihen miten kyseisellä saarella

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa?

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa? Mitä on MLM! Monitasomarkkinoinnin perusasioita: -Historia -Mistä raha tulee? -mitä on 'vivuttaminen'? -miksi siitä puhutaan?(6 kk esimerkki) -organisaatimalli *binäärinen organisaatiomalli *ylivuoto -palkkiojärjestelmä

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ - 2 - Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas alkaa

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

NÄKÖISLEHTI. Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ. Mielenkiintoiset SUORALINKIT

NÄKÖISLEHTI. Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ. Mielenkiintoiset SUORALINKIT NÄKÖISLEHTI Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ Mielenkiintoiset SUORALINKIT MATKAKOHDE: BURG ELZ Kerpenin lähellä MUISTOJEN SPA VALMIS PAINETTAVAKSI!

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

9.1. Mikä sinulla on?

9.1. Mikä sinulla on? 9.kappale (yhdeksäs kappale) 9.1. Mikä sinulla on? Minulla on yskä. Minulla on nuha. Minulla on kuumetta. Minulla on kurkku kipeä. Minulla on vesirokko. Minulla on flunssa. Minulla on vatsa kipeä. Minulla

Lisätiedot

Tehtäviä. Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi

Tehtäviä. Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi JULKAISIJA: Oppimateriaalikeskus Opike, Kehitysvammaliitto ry Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puh. (09) 3480 9350 fax (09) 351 3975 s-posti: opike@kvl.fi www.opike.fi

Lisätiedot

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta Toivomme, että PRIDE-valmennuksen ensimmäinen tapaaminen vastasi odotuksiasi ja rohkaistuit jatkamaan pohdintojasi. PRIDE-kotitehtävien

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen

Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen Kotihoidon ja asumispalvelujen lääkäripalvelut Valvanne Symposium III 31.8.2015 Riitta West Heinolan väestöennuste (65 v täyttäneet) 4000 3500 3000 2500

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset.

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset. MAI FRICK KOMPARAATIO ELI VERTAILU 1. Komparatiivi -mpi -mpa, -mma monikko: -mpi, -mmi - Kumpi on vanhempi, Joni vai Ville? - Joni on vanhempi kuin Ville. - Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke

Lisätiedot

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate 2011. Marking Scheme. Finnish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate 2011. Marking Scheme. Finnish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2011 Marking Scheme Finnish Higher Level VASTAUKSET I Tehtävä: Vastaa kaikkiin kysymyksiin. 1. Selitä omin sanoin seuraavat

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Kuuttiset. Saapumislehti. Taipalsaari 28.6.-3.7.2015. KASPELIn palokuntanuorten oma lehti

Kuuttiset. Saapumislehti. Taipalsaari 28.6.-3.7.2015. KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Kuuttiset Saapumislehti Taipalsaari 28.6.-3.7.2015 KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Leiripäällikön terveiset Vihdoinkin on tulla aika perinteisen pelastusalanliiton vuosittaisen koulutusleirin. Toivotankin

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Mervi Flinkman Työvoimapoliittinen asiantuntija, sh, TtT Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen

Lisätiedot

Akuuttilääketiede erikoisalana. Johanna Tuukkanen, anest.el vt. ylilääkäri, KSKS päivystysalue

Akuuttilääketiede erikoisalana. Johanna Tuukkanen, anest.el vt. ylilääkäri, KSKS päivystysalue Akuuttilääketiede erikoisalana Johanna Tuukkanen, anest.el vt. ylilääkäri, KSKS päivystysalue Miksi uusi erikoisala? Maailma ja lääketiede sen mukana on muuttunut Muutos on tarpeen Päivystyspalvelut eivät

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

Brasil - Sempre em meu coração!

Brasil - Sempre em meu coração! Brasil - Sempre em meu coração! (Always in my heart) Pakokauhu valtasi mieleni, enhän tiennyt mitään tuosta tuntemattomasta latinomaasta. Ainoat mieleeni kumpuavat ajatukset olivat Rio de Janeiro, pienempääkin

Lisätiedot