Wilo-CronoLine IL-E... BF Wilo-CronoTwin DL-E... BF Wilo-CronoBloc BL-E... BF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Wilo-CronoLine IL-E... BF Wilo-CronoTwin DL-E... BF Wilo-CronoBloc BL-E... BF"

Transkriptio

1 Wilo-CronoLine IL-E... BF Wilo-CronoTwin DL-E... BF Wilo-CronoBloc BL-E... BF S Monterings- och skötselanvisning FIN Asennus- ja käyttöohje PL Instrukcja montazu i obslugi RUS Ed.03 / Wilo

2 Fig. 1: Fig. 2:

3 Fig. 3: M40 M25

4 Fig. 4: n-const Fig. 5: p-c Fig. 6: n-const Fig. 7: p-c

5 Fig. 8: DL-E...BF ( / ) Master Slave / L N A1 A2NC COM 3 4 (1) (3) (2) 0-10 V Ext. off p Fig. 9: DL-E...BF ( + ) Master Slave L N A1 A2 NC COM 3 4 (1) (3) (2) 0-10 V Ext. off p

6 Fig. 10: p-c Fig. 11: n-const H H H max H s H s n s = const n max = const H min Q Q Differential pressure in % of max. sensor range Input Voltage [V] Input Voltage [V] Differential pressure in % of max. sensor range Frequency [Hz] Frequency [Hz] Input Current [ma] Input Current [ma]

7 Fig. 12: IL-E...BF Fig. 13: DL-E...BF = DN (5mm)

8 Fig. 14: BL-E...BF 7 8

9 S Monterings- och skötselanvisning 3 FIN Asennus- ja käyttöohje 28 PL Instrukcja monta u i obs ugi 53 RUS 78

10 Svenska 1 Allmän information Säkerhet Märkning av anvisningar i skötselanvisningen Personalkompetens Risker med att inte följa säkerhetsföreskrifterna Säkerhetsföreskrifter för driftansvarig Säkerhetsinformation för inspektion och montering Egenmäktig förändring av produkt och reservdelstillverkning Otillåtna driftsätt/användningssätt Transport och tillfällig lagring Försändelse Lyftning Användning Produktdata Typnyckel Tekniska data Leveransomfattning Tillbehör Beskrivning och funktion Produktbeskrivning Reglertyper Dubbelpumpfunktion (DL-E...BF) In- och utgångar Tilläggsfunktioner Installation och elektrisk anslutning Installation IL-E...BF i byxrörskonstruktion Elektrisk anslutning Manövrering Indikeringar/funktioner Börvärde-inställningar Inställning av tidsreläet Drift Fyllning och avluftning Inställning av pumpeffekt Underhåll Byta mekanisk axeltätning Byta motor/modul Problem, orsaker och åtgärder Förloppsschema felmeddelande Mekaniska fel Reservdelar WILO SE 04/2010

11 Svenska 1 Allmän information Om denna skötselanvisning Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselanvisningen är en del av produkten. Den ska alltid finnas tillgänglig i närheten av produkten. Att dessa anvisningar följs noggrant är en förutsättning för riktig användning och drift av produkten. Monterings- och skötselanvisningen motsvarar produktens utförande och de säkerhetsstandarder som gäller vid tidpunkten för tryckning. 2 Säkerhet I anvisningarna finns viktig information för installation och drift av produkten. Installatören och driftansvarig person måste därför läsa igenom anvisningarna före installation och idrifttagning. Förutom de allmänna säkerhetsföreskrifterna i säkerhetsavsnittet, måste de särskilda säkerhetsinstruktionerna i de följande avsnitten märkta med varningssymboler, följas. 2.1 Märkning av anvisningar i skötselanvisningen Symboler: Allmän varningssymbol Fara för elektrisk spänning NOTERA... Varningstext: FARA! Situation med överhängande fara. Kan leda till svåra skador eller livsfara om situationen inte undviks. VARNING! Risk för (svåra) skador. Varning innebär att svåra personskador kan inträffa om säkerhetsanvisningarna inte följs. OBSERVERA! Det finns risk för skador på produkten/anläggningen. Observera påvisar risk för produktskador om föreskrifterna inte följs. NOTERA: Praktiska anvisningar om hantering av produkten. Gör användaren uppmärksam på eventuella svårigheter. 2.2 Personalkompetens Personalen som installerar pumpen måste ha lämpliga kvalifikationer för detta arbete. Monterings- och skötselanvisning Wilo-CronoLine IL-E...BF, Wilo-CronoTwin DL-E...BF, Wilo-CronoBloc BL-E...BF 3

12 Svenska 2.3 Risker med att inte följa säkerhetsföreskrifterna 2.4 Säkerhetsföreskrifter för driftansvarig 2.5 Säkerhetsinformation för inspektion och montering 2.6 Egenmäktig förändring av produkt och reservdelstillverkning Om säkerhetsföreskrifterna inte följs kan det leda till personskador eller skador på produkten/anläggningen. Att inte följa säkerhetsföreskrifterna kan leda till att tillverkarens skadeståndsskyldighet upphävs. Framför allt gäller att försummad skötsel kan leda till exempelvis följande problem: Fel i viktiga produkt- eller anläggningsfunktioner, Fel i föreskrivna underhålls- och reparationsmetoder, Personskador på grund av elektriska, mekaniska eller bakteriologiska orsaker, Maskinskador. Gällande föreskrifter för att undvika olyckor måste följas. Risker till följd av elektricitet måste uteslutas. Elektriska anslutningar måste utföras av behörig elektriker med iakttagande av gällande lokala och nationella bestämmelser. Driftansvarig person ska se till att inspektion och montering utförs av auktoriserad och kvalificerad personal som noggrant har studerat driftanvisningarna. Underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras när produkten är avstängd. Ändringar på produkten/anläggningen får endast utföras i samråd med tillverkaren. För säkerhetens skull ska endast originaldelar som är godkända av tillverkaren användas. Om andra delar används kan tillverkarens skadeståndsskyldighet upphävas. 2.7 Otillåtna driftsätt/användningssätt Driftsäkerheten för produkten/anläggningen kan endast garanteras om produkten används korrekt och i enlighet med 4 monterings- och skötselanvisningen. De gränsvärden som anges i katalogen eller databladet får aldrig varken över- eller underskridas. 3 Transport och tillfällig lagring 3.1 Försändelse Pumpen levereras från fabrik på lastpall i emballage som skyddar mot fukt och damm. Inspektion av leverans Förvaring Vid leverans ska pumpen omgående undersökas med avseende på transportskador. Om transportskador fastställs ska nödvändiga åtgärder vidtas gentemot speditören inom den angivna fristen. Fram till monteringen ska pumpen förvaras på en torr och frostskyddad plats och skyddas mot mekaniska skador. OBSERVERA! Risk för skador p.g.a. av dåligt emballage! Om pumpen måste transporteras igen, ska den emballeras på ett transportsäkert sätt. Använd originalemballage eller likvärdigt emballage. 4 WILO SE 04/2010

13 Svenska 3.2 Lyftning VARNING! Risk för personskador! Felaktig transport kan leda till personskador. Pumpen ska transportera med rätt dimensionerade lyftanordningar. Dessa ska fästas på pumpflänsarna och eventuellt på motorns utsida (se till att pumpen inte kan kana!). Om pumpen ska lyftas med kran, måste pumpen hängas upp i lyftremmar. Placera pumpen i en slinga som dras åt av pumpens egen vikt. Lyftöglorna på motorn är endast till för att rikta lasten (fig. 15). fig. 15: Lyftning av pumpen Transportöglorna på motorn får endast användas för att lyfta motorn, inte hela pumpen (fig. 16). fig. 16: Lyftning av motorn 4 Användning Ändamål Användningsområde Ej avsedd användning Pumpar med torr motor av Inline-konstruktion i serien IL-E...BF, DL-E...BF och BL-E...BF används som cirkulationspumpar i byggnadstekniska installationer: Uppvärmningssystem med varmvatten Kyl- och kallvattencirkulation Industriella cirkulationssystem Värmebärande cirkulationssystem OBSERVERA! Risk för hälsoskador! Pumparna får inte användas för pumpning av drickvatten! Korrekt användning innebär att följa samtliga anvisningar i denna skötselanvisning. All annan användning anses som inte ändamålsenlig. Monterings- och skötselanvisning Wilo-CronoLine IL-E...BF, Wilo-CronoTwin DL-E...BF, Wilo-CronoBloc BL-E...BF 5

14 Svenska 5 Produktdata 5.1 Typnyckel Typnyckeln innehåller följande uppgifter: 5.2 Tekniska data Exempel: IL DL BL IL-E 65/8-40 BF xx DL-E 65/8-40 BF xx BL-E 65/8-40 BF xx Flänspump som Inline-pump Flänspump som Dubbelpump Flänspump som Blockpump -E med Elektronikmodul för elektronisk varvtalsreglering 65 Nominell bredd DN för röranslutning (vid BL-E...BF på trycksidan) 8-40 Steglöst inställbar böruppfordringshöjd H min : 8 m H max : 40 m BF Bas-Funktion xx R1 utan differenstrycksensor (DDG) R2 med DDG-fördelare Egenskap Värde Anmärkningar Varvtal Nominell anslutning DN IL-E...BF, DL-E...BF BL-E...BF 2900 r/min; 1450 r/min 40; 50; 65; 100; 125; 150; ; 40; 50; 65; 80; 125 Röranslutningar Fläns PN 16 EN Tillåten temperatur min. max. -20 C till +140 C Omgivande temperatur min./max. 0 till 40 C Max. tillåtet driftstryck 16 bar Isolationsklass F Kapslingsklass IP 54 Elektromagnetisk tolerans*) Störningssändning enligt Störstabilitet enligt Ljudnivå EN EN < 78 db(a) Tillåtna media Värmeledningsvatten enl. VDI 2035 Kyl- och kallvatten Vatten/glykolblandning t.o.m. 40 vol.-% Värmebärarolja Andra media Elektrisk anslutning 3~400 V ± 10 %, 50 Hz 3~380 V -5 % + 10 %, 60 Hz PTC-termistor Integrerat komplett motorskydd (KLF) Varvtalsreglering Integrerad frekvensomvandlare Luftfuktighet < 90 %, utan daggbildning Bostadsområde Industriområde Standardutförande Standardutförande Standardutförande Endast vid specialutförande Endast vid specialutförande *) Denna produkt har begränsad tillgänglighet enligt IEC Produkten kan i vissa fall orsaka radiostörningar i bostadsområden; om så är fallet måste den driftansvarige eventuellt vidta åtgärder. Störningarna kan avhjälpas med ett filter som finns som tillval. Uppge samtliga uppgifter från motortypskylten vid beställning av reservdelar. 6 WILO SE 04/2010

15 Svenska Media Om vatten-/glykolblandningar (eller media med andra viskositeter än rent vatten) används, får man räkna med en högre effektförbrukning. Använd endast blandningar med korrosionsskydd. Följ tillverkarens anvisningar! Mediet måste vara fritt från avlagringar. Andra media måste godkännas av Wilo. 5.3 Leveransomfattning Pump IL-E...BF/DL-E...BF/BL-E...BF komplett Monterings- och skötselanvisning 5.4 Tillbehör Tillbehör måste beställas separat: Konsoler med fästmaterial för fundamentbyggnad Externt EMC-filter Detaljlista, se katalogen. 6 Beskrivning och funktion 6.1 Produktbeskrivning De beskrivna pumparna är enstegs centrifugalpumpar med kompakt konstruktion med tillkopplad motor. Pumparna kan monteras direkt i en tillräckligt förankrad rörledning eller på en fundamentsockel. Pumphuset i IL-E...BF och DL-E...BF är en Inline-konstruktion, dvs. flänsarna på sug- och trycksidan ligger i en mittlinje. Spiralhuset i BL-E...BF leder från den axiellt placerade sugflänsen till den radiellt placerade tryckflänsen. Alla pumphus har pumpfötter. Montering på en fundamentsockel rekommenderas. Elektronikmodul Elektronikmodulen reglerar pumpens varvtal till ett inställbart börvärde inom reglerområdet. Differenstrycket följer olika kriterier beroende på regleringstyp. För alla regleringstyper anpassar sig pumpen hela tiden till anläggningens effektbehov som uppstår, speciellt när termostatventiler eller shuntar används. De viktigaste fördelarna med elektronisk reglering är: Besparing av överströmningsventiler Energibesparing Minskat flödesljud 6.2 Reglertyper Följande pumptyper realiserar nedan beskrivna regleringstyper och funktioner: Typ med differenstrycksensor: Manuell manövrering möjlig via manuell inställning av börvärde med knapparna + och på elektronikmodulens kontrollpanel. Typ utan differenstrycksensor (R1): Externe manövrering möjlig med extern börvärdesinställning via ström-/spänningssignaler. NOTERA Knapparna + och på elektronikmodulens kontrollpanel är deaktiverade på typ R1. Monterings- och skötselanvisning Wilo-CronoLine IL-E...BF, Wilo-CronoTwin DL-E...BF, Wilo-CronoBloc BL-E...BF 7

16 Svenska Regleringstyperna som kan väljas är: p-c: Elektroniken håller pumpens differenstryck (över det tillåtna flödesområdet) konstant på det inställda börvärdet för differenstryck H s t.o.m. max.-kurvan, motsvarande den nödvändiga differenstrycksensorn V (fig. 10). Q= Flöde H = Differenstryck (min./max.) H S = Börvärde för differenstrycket NOTERA För mer information om inställning, se kapitel 8 Manövrering på sidan 16 och kapitel 8.2 Börvärde-inställningar på sidan 17. Manuell drift (n-const): Frekvensen och pumpens varvtal ställs via frekvensomvandlaren in mellan 12,5 Hz och 50 Hz. Elektroniken håller pumpens varvtal konstant på det inställda börvärdet n S (fig. 11). Vid driftsättet konstant deaktiveras regleringen p-c i modulen. 6.3 Dubbelpumpfunktion (DL-E...BF) Pumpen DL-E...BF har dubbelpumpfunktioner: Huvud-/reservdrift Parallelldrift Den monterade differenstrycksensorn är ansluten till mastern. NOTERA Vid ett avbrott i Master Ext. off genomför slaven en pumpmotionering. Mastern står i standby-läge. Tillordning master slav Master- och slavmodulen innehåller vardera ett extra relä, som är monterat på den befintliga U-formade DIN-skenan (fig. 17). fig. 17: Relä i mastermodul 8 WILO SE 04/2010

17 Svenska Driftsätt Huvud-/reservdrift (leveransinställning) Endast masterpumpen går. I händelse av ett fel eller strömavbrott i mastern startar slaven med ett fast varvtal på 50 Hz. Det fasta varvtalet kan vid behov ändras av Wilo-kundtjänst. Var 24:e timme genomför slavpumpen en pumpmotionering. Detta tidsintervall kan ändras (se kapitel 8.3 Inställning av tidsreläet på sidan 18). Det sker inget pumpskifte. Modulen är ansluten enligt kopplingsschemat (fig. 8). Parallelldrift Vid parallelldrift körs båda pumparna synkroniserat. Om ett pumphuvud drabbas av ett fel arbetar det andra vidare. När felet har åtgärdats kopplas det aktiva pumphuvudet från en kort stund, innan båda startar synkroniserat igen. Modulen ska anslutas enligt kopplingsschemat (fig. 9). 6.4 In- och utgångar Elektronikmodulen har följande in-/utgångar: +24 V (utgång): Likspänning för en extern förbrukare/sensor. Utgången kan belastats med max. 60 ma. Spänningen är kortslutningssäker V (ingång): Vid tryckregleringsdrift måste differenstrycksensorns tryckärvärde läggas som spänningssignal mellan 0 och 10 V V/ ma (ingång): Vid manuell drift kan varvtalet ställas in via en extern ström- eller spänningssignal. Frekvensen och varvtalet följer då signalen (motsvarande fig. 11). Vid tryckregleringsdrift kan tryck-börvärdet ställas in via en extern ström-/spänningssignal. Differenstrycket följer då signalen (motsvarande fig. 10). GND (signalgods): Godsanslutningar för signalingångar ( V eller ma). Ext. off (frigivning): Pumpen kan kopplas till/från via en extern, potentialfri kontakt. I anläggningar med hög brytfrekvens (>20 till-/frånkopplingar per dag) ska till-/frånkopplingen ske via Ext. off. SBM (summadriftmeddelande): För att få en ledningscentral kan man ansluta ett summadriftmeddelande via den potentialfria kontakten. Driftsmeddelandet ändras vid fullständigt driftstopp i motorn. SSM (summalarm) För att få en ledningscentral kan man ansluta ett summalarm via den potentialfria kontakten. 6.5 Tilläggsfunktioner Pumparna är utrustade med ett elektroniskt överbelastningsskydd, som kopplar från pumpen vid en överbelastning. Modulerna har ett icke-flyktigt minne för datalagring. Uppgifterna finns kvar oberoende av nätavbrottets längd. När spänningen återkommer arbetar pumpen vidare med samma inställningsvärden som innan nätavbrottet. Monterings- och skötselanvisning Wilo-CronoLine IL-E...BF, Wilo-CronoTwin DL-E...BF, Wilo-CronoBloc BL-E...BF 9

18 Svenska Reläfunktioner i mastern: Masterreläet genomför störningsomkopplingen om ett fel eller strömavbrott inträffar i masterpumpen. i slaven: Tidsreläet aktiverar pumpmotioneringen i huvud-/reservdrift. Var 24:e timme kl. 12:00 centraleuropeisk tid (MEZ) startar slavpumpen i några sekunder (fabriksinställning). Reläinställning Slavreläet kan vid behov anpassas till lokala förutsättningar (se kapitel 8.3 Inställning av tidsreläet på sidan 18) Följande inställningar kan göras: Klockslag Sommar-/vintertid Tidpunkt för pumpmotionering. NOTERA En återställning till fabriksinställningen är inte möjligt! 7 Installation och elektrisk anslutning Säkerhet Alla installationer och elektriska anslutningar ska utföras av utbildad fackpersonal i enlighet med gällande föreskrifter! FARA! Livsfara! Felaktig installation och inkorrekt dragna elanslutningar kan medföra livsfara. Elektrisk anslutning får endast utföras av kvalificerade elektriker och enligt gällande föreskrifter! Observera föreskrifterna för förebyggande av olyckor! OBSERVERA! Risk för materiella skador! Risk för skador p.g.a. felaktigt handhavande. Pumpen får endast installeras av kvalificerad personal. 7.1 Installation Förberedelser Placering/uppriktning Monteringen får ske först efter att alla svets- och lödningsarbeten och spolningar av rörsystemet är avslutade. Smuts kan göra pumpen funktionsoduglig. Pumparna måste installeras skyddade mot utetemperatur i en frostoch dammfri, välventilerad och icke-explosiv omgivning. Montera pumpen på en lättillgänglig plats, så att den är lätt att komma åt vid senare kontroller, underhåll (t.ex. mekanisk axeltätning) eller byte. Lufttillförseln för elektronikmodulens kylelement får inte blockeras. Placera en krok eller ögla med tillräcklig bärkraft rakt över pumpen (pumpens totalvikt: se katalogen/databladet), så att lyftanordningar eller liknade hjälpmedel kan fästas vid underhåll eller reparationer. OBSERVERA! Risk för materiella skador! Risk för skador p.g.a. felaktigt handhavande. Använd motorns lyftöglor endast för att lyfta motorns vikt, inte för hela pumpen (fig. 18). Använd endast tillräckligt dimensionerade lyftanordningar för att lyfta pumpen. Minsta axiella avstånd mellan vägg och motorns fläktkåpa: Fritt färdigmått på minst 200 mm + fläktkåpans diameter. fig. 18: Lyftning av motorn 10 WILO SE 04/2010

19 Svenska Avspärrninganordningar ska monteras framför och bakom pumpen, för att undvika att hela anläggningen måste tömmas vid kontroll eller pumpbyte. Rörledningar och pumpar ska monteras spänningsfria. Rörledningarna ska monteras så att pumpen inte tar upp rörets vikt. Avluftningsventilen (fig. 12, 13, 14; pos 1.31) ska alltid peka uppåt. Alla monteringspositioner utom motorn nedåt är tillåtna. För serierna IL-E...BF är monteringspositionen med vågrätt motor endast tillåten upp till en motoreffekt på 15 kw. Motorstöttning krävs inte. Vid en motoreffekt >15 kw är endast monteringsposititionen med lodrät motor godkänd. Elektronikmodulen får inte peka nedåt. Vid behov kan motorn vridas efter att man lossat sexkantsskruvarna. NOTERA När sexkantsskruvarna lossats sitter differenstryckgivaren fortfarande fast på tryckmätningsledningen. Se upp så att inte tryckmätningsledningarna böjs eller knäcks, när motorkåpan vrids. Flödesriktningen måste motsvara riktningspilen på pumhusets fläns. NOTERA Om matning sker från en behållare, är det viktigt att hålla tillräcklig vätskenivå över sugstutsen, så att pumpen inte körs torr. Minsta tilllåtna tilloppstryck måste följas. Om pumpen används i klimat- eller kylanläggningar kan kondens som bildats i lanterna tappas av via hålet. NOTERA I anläggningar som isoleras får bara pumphuset isoleras, inte lanternan och motorn. Motorerna är utrustade med dräneringshål, som försluts med plastpluggar på fabriken och motsvarar kapslingsklass IP 54. Vid användning i klimat-/kyltekniska applikationer måste dessa pluggar avlägsnas nedåt, så att kondensvatten kan komma ut. På horisontella motoraxlar måste kondenshålen peka nedåt. Vrid vid behov motorn tills detta uppnås. NOTERA När plastpluggarna är borttagna motsvarar enheten inte längre kapslingsklass IP 54! 7.2 IL-E...BF i byxrörskonstruktion NOTERA Om två enkelpumpar ska försörjas via en differenstrycksensor i en s.k. byxrörskonstruktion (fig. 19, pos. 1), måste en DDG-fördelare användas (fig. 19, pos. 2). Differenstrycksensorn (fig. 19, pos. 1) ska anslutas framför och bakom backventilerna i byxrörskonstruktionen (fig. 19, pos. 3). OBSERVERA! Risk för materiella skador! Felaktiga anslutna plintar kan orsaka funktionsstörningar. Anslutningsplintarnas tillordning motsvarande valt driftsätt framgår av bilderna (fig. 4, 5, 6 eller 7). fig. 19: Byxrörsinstallation Monterings- och skötselanvisning Wilo-CronoLine IL-E...BF, Wilo-CronoTwin DL-E...BF, Wilo-CronoBloc BL-E...BF 11

20 Svenska 7.3 Elektrisk anslutning FARA! Livsfara! Vid felaktig elektrisk anslutning finns det risk för livsfarliga stötar. Alla elektriska anslutningar ska utföras av auktoriserade elektriker samt i enlighet med gällande lokala föreskrifter. Följ tillbehörens monterings- och skötselanvisningar! FARA! Livsfara! Livsfarlig kontaktspänning Arbeten på modulen får påbörjas först efter 5 minuter på grund av livsfarlig kontaktspänning (kondensatorer). Bryt pumpens försörjningsspänning innan arbeten påbörjas och vänta 5 minuter. Kontrollera att alla anslutningar, (även potentialfria kontakter) är spänningsfria. VARNING! Risk för överbelastning av nätet! Otillräckligt dimensionerat nät kan leda till systembortfall och kabelbränder på grund av överbelastat nät. Vid dimensionering av nätet måste man beakta kabeldiameter och säkringar eftersom samtliga pumpar i ett flerpumpssystem tillfälligt kan vara i drift samtidigt. Förberedelser/anvisningar Anslut till elnätet enligt VDE 0730/avsnitt 1 med en fast nätkabel (godkänd diameter, se tabellen) som har stickanslutning eller en flerpolig omkopplare med minst 3 mm kontaktgap. Nätkabeln ska dras genom kabelskruvförbandet M40. Kapacitet P N 11 kw 15 kw 18,5 kw 22 kw Kabeldiameter i mm För att säkerställa droppvattenskyddet och dragavlastningen på kabelskruvkopplingen, ska kablar med tillräcklig ytterdiameter användas, och dras åt med tillräcklig kraft. Dessutom ska kablarna böjas till en avloppsslinga i närheten av kabelskruvkoppling, för att leda bort nedfallande droppvatten. Oanvända kabelskruvkopplingar ska förslutas med pluggar som tillhandahålls av tillverkaren. När pumparna används i anläggningar med vattentemperaturer på över 90 C måste anslutningsledningen vara tillräckligt värmetålig. Anslutningsledningen ska placeras så att den under inga omständigheter kan komma i kontakt med rörledningen och/eller pump- och motorhuset. Denna pump är utrustad med en frekvensomvandlare och får inte säkras med någon jordfelsbrytare med en utlösningsström. Frekvensomvandlare kan störa jordfelsbrytarens funktion. Undantag: Jordfelsbrytare med en utlösningsström är tillåten i selektivt allströmskänsligt utförande. Märkning: FI Felström: > 300 ma Kontrollera nätanslutningens strömart och spänning. Beakta pumpens typskyltdata. Nätanslutningens strömtyp och spänning måste motsvara uppgifterna på typskylten. Nätsidig säkring: max. tillåten, se tabellen; beakta uppgifterna på typskylten. Kapacitet P N 11 kw 15 kw 18,5 kw 22 kw max. säkring i A NOTERA Säkringarnas utlösningskarakteristik: B Jorda pumpen/anläggningen enligt föreskrifterna. 12 WILO SE 04/2010

21 Svenska Plintar Styrplintar (fig. 3) (Användning se följande tabell) Nätanslutningsplintar (fig. 20) (Användning se följande tabell) fig. 20: Nätanslutningsplintar Anslutningsplintarnas användning Nätanslutning L1, L2, L3: Nätanslutningsspänning: trefas 3~400 V AC, 50 Hz, IEC 38. PE: Skyddsledaranslutning FARA! Livsfara! Vid felaktig elektrisk anslutning finns det risk för livsfarliga stötar. På grund av den förhöjda avledningströmmen krävs extra jordning enligt EN (fig. 21). fig. 21: Extra jordning Anslutningar för signalingångar och -utgångar FARA! Livsfara! Livsfarlig kontaktspänning Arbeten på modulen får påbörjas först efter 5 minuter på grund av livsfarlig kontaktspänning (kondensatorer). Bryt pumpens försörjningsspänning innan arbeten påbörjas och vänta 5 minuter. Kontrollera att alla anslutningar (även potentialfria kontakter) är spänningsfria. OBSERVERA! Risk för materiella skador! Risk för skador p.g.a. felaktigt handhavande. Anslut ingen extern spänning; modulen kan förstöras. (plint 1, utgång): +10 V DC Spänningsförsörjning för signalanslutningsplint (plint 2, analog ingång): V/ ma som extern börvärdessignal Omställning mellan spänning- och strömingångssignal: V via omkopplingsläge S3 (fabriksinställning) ma via omkopplingsläge S3 Frekvensen och varvtalet resp. börtrycket följer spänningen eller, vid val av strömsignal, strömmen (fig ). (plint 3, analog ingång): V/ ma (1) som extern ärvärdessignal (inställning för differenstrycksensor) Omställning mellan spänning- och strömingångssignal: Monterings- och skötselanvisning Wilo-CronoLine IL-E...BF, Wilo-CronoTwin DL-E...BF, Wilo-CronoBloc BL-E...BF 13

22 Svenska V via omkopplingsläge S4 (fabriksinställning) ma via omkopplingsläge S4 (plint 4, utgång): +24 V (3) Likspänning för en extern förbrukare/sensor. Spänningen är kortslutningssäker. (plint 7/15, utgång): GND (2) Godsanslutningar för signalingångar ( V/ ma). (plint 10, digital ingång): Driftsätt Omkoppling mellan tryckreglerings- ( p-c) och manuell drift (n-const): p-c bygel till plint 5 stängd n-const bygel till plint 5 öppen (plint 18, digital ingång): Ext. off Inställning av Ext. off-funktionen: Frigivning bygel till plint 11 stängd (fabriksinställning) Spärr bygel till plint 11 öppen När kontakten är stängd är modulen driftsklar. När kontakten är öppen är pumpen frånkopplad. NOTERA För DL-E...BF ska ändringar på plintarna 10 och 18 uteslutande göras på mastern. (plint , utgång): SBM (summadriftmeddelande); potentialfri växelkontakt Vid pumpdrift är respektive kontakt: brytande kontakt mellan plint öppen slutande kontakt mellan plint stängd (plint , utgång): SSM (summalarm); potentialfri växelkontakt Vid pumpstörning är respektive kontakt: brytande kontakt mellan plint öppen slutande kontakt mellan plint stängd NOTERA Om en DL-E...BF ska installeras i en fastighetsstyrning, måste båda pumphuvudena anslutas separat till SBM-/SSM-plintarna. Det räcker inte att endast ansluta mastern. NOTERA Plintarna 1 till 22 uppfyller kraven för säker isolering (enligt EN50178) mot nätplintarna samt plintarna SBM och SSM (och omvänt). 14 WILO SE 04/2010

23 Svenska Anslutning av differenstrycksensor För IL-E...BF och DL-E...BF fabriksansluten, via plintarna 3, 7, 4, motsvarande sensorkabelbeteckningarna (1), (2), (3). NOTERA Vid byte av differenstrycksensor som levererats av Wilo är det viktigt att anslutningskabelns färgkodning beaktas: Kabelkodning Plintnummer Funktion (1) svart 3 Signal (2) blå 7 GND (gods) (3) brun V Kontaktbelastning för signalingångar- och -utgångar Kontaktbelastning Digitala ingångar Analoga ingångar Max. ingångsspänning: Ingångsnivå High: Ingångsnivå Low: Ingångsspänning/-ström: 30 V DC > 9 V DC < 4 V DC +10 V/+20 ma omkoppling via omkopplare S3 endast för plint 2 30 V R i = 20 K (spänning) R i = 250 (ström) Max. ingångsspänning: Ingångsmotstånd: Relä SBM och SSM Växelkontakt 2A/250 V~/AC 1 24 V DC Signalförsörjning 10 V DC Ström: Max. 10 ma vid 10 V DC Kortslutningsström 30 ma Signalförsörjning/styrspänning 24 V DC Total ström: 60 ma kortslutningssäker Monterings- och skötselanvisning Wilo-CronoLine IL-E...BF, Wilo-CronoTwin DL-E...BF, Wilo-CronoBloc BL-E...BF 15

24 Svenska 8 Manövrering Ovanpå elektronikmodulen finns kontrollpanelen med manöverknappar och 3 lysdioder som indikerar pumpens status. 8.1 Indikeringar/funktioner LED-indikering/funktioner LED PÅ BLINKAR AV Nät (grön) Drift (grön) Fel (röd) Knappfunktioner/kontrollpanel Nät aktivt Nät inaktivt Motorn Motorn går Motorn går trögt står stilla Fel Varning Inget fel Knapp Öka börvärde Minska börvärde Återställning (Reset) Beroende på aktivt driftsätt, inställning av varvtal n s (motsvarande 12, Hz av märkfrekvensen) eller tryckbörvärde H s (börvärde från % av differenstrycksensorns slutvärde motsvarande 0 10 V). Reset efter motorstopp pga. ett fel. Alla drifts- och regleringssätt uppnås genom anslutning av de uppräknade signalingångarna och -utgångarna. Funktionerna konfigureras med byglar/anslutning av enskilda plintar och med omkopplare (se även 7.3). När kopplingsboxskyddet framtill på kontrollpanel skruvats av syns de anslutningsplintar och omkopplare som behövs för funktionerna (fig. 22). Översikt och funktioner för anslutningsplintar i modulskydd Kontaktplint på anslutningsplint Nr Beteckning Nr Beteckning 1 Används inte 2 Mot Pot HI 9 + -knapp 3 Mot Pot LO 16 -knapp 4 Gods 12 GND V V DC 6 Används inte 7 Stop/Reset 17 Återställning (Reset) fig. 22: Uttagslist för manöverelementen 16 WILO SE 04/2010

25 Svenska Översikt och funktioner för anslutningsplintarna till signalingångar- och utgångar Nr Beteckning In-/utgång Funktion V DC Utgång Fabriksinställd V/ ma Analog ingång För extern spännings-/strömsignal V/ ma Analog ingång Ingångssignal för differenstrycksensor V DC Utgång För extern sensor/förbrukaren (DDS) V DC Utgång Försörjning inställning driftsätt 6 Används inte Utgång 7 Gods (GND) Utgång För signalingångar V/ ma 8 RUN Digital ingång Fabriksinställd 9 + -knapp Digital ingång Fabriksinställd 10 Driftsätt Digital ingång p-c reglering eller n-const konstant V DC Utgång Fabriksinställd 12 Gods (GND) Utgång Fabriksinställd V Analog utgång Styrning dubbelpump 14 Används inte Analog utgång 15 Gods (GND) Utgång För signalingångar V/ ma 16 -knapp Digital ingång Fabriksinställd 17 Återställning (Reset) Digital ingång Fabriksinställd 18 Ext. off Digital ingång Extern från-funktion 19 Används inte Digital ingång 20 RUN Digital utgång Fabriksinställd 21 RUN Digital utgång Störningsomkoppling 22 RUN Digital ingång Störningsomkoppling SBM Utgång Summadriftmeddelande SSM Utgång Summalarm 8.2 Börvärde-inställningar Driftsättet och börvärdessignalen ställs in via byglarna på signalanslutningsplintarna (se kapitel 7.3.1). NOTERA För DL-E...BF gäller omställning endast på mastermodulen. Typ med differenstrycksensor: Knapp Börvärdet kan ställas in som tryckbörvärde (H s ) eller varvtal (n s ) och ökas eller minskas med de två knapparna. H s : Tryckbörvärde i % av differenstrycksensorns slutvärde (gäller endast tryckregleringsdrift); för inställning av börvärdet krävs en manometer! n s : Börvarvtal motsvarande frekvensen 12,5 50 Hz (gäller endast manuell drift). Tryckregleringsdrift ( p-c): Systemtryckets ärvärde jämförs kontinuerligt med det inställda börvärdet och anpassas efter pumpens varvtal. Ärvärdet överförs till regleringen via den aktuella differenstrycksensorn 0-10 V (0 V = 0 bar). Inställning för tryckregleringsdrift: (fabriksinställning) Bygel mellan plint 5 och plint 10 stängd (fig. 5). Monterings- och skötselanvisning Wilo-CronoLine IL-E...BF, Wilo-CronoTwin DL-E...BF, Wilo-CronoBloc BL-E...BF 17

26 Svenska Manuell drift (n-const): Med knapparna ställs ett bestämt varvtal in, som förblir konstant oberoende av flödet. Trycket faller om flödet ökar och tvärtom. Omställning till manuell drift: Bygel mellan plint 5 och plint 10 öppen/borttagen (fig. 4). Typ utan differenstrycksensor (R1): Manuell drift (n-const): Pumpen varvtals-/frekvensstyrs med extern reglerutrustning, t.ex. elkopplare i en fastighetsdatastyring (GLT). Styrsignalen överförs via spänning eller ström. Vid < 1 V resp. < 2 ma kopplas pumpen från (Ext. off ) (fig. 11) V: Inställning för manuell drift 0-10 V : (fabriksinställning) Plint 2 ställs in som V-signal via omkopplare S ma: Omställning för manuell drift 0-20 ma : Plint 2 ställs om som ma-signal via omkopplare S3. Tryckregleringsdrift ( p-c): Förinställning av börvärde via en extern spänningssignal V eller strömsignal ma (fig. 10). Ärvärdet överförs till regleringen via den aktuella differenstrycksensorn 0-10 V (0 V = 0 bar). Omställning från manuell drift (fig. 6) till tryckregleringsdrift (fig. 7): Flytta bygeln mellan plintarna 8 och 20 till plintarna 8 och 1. Stängd bygel mellan plint 5 och plint 10. Förinställt börvärde: Plint 2 ställs in som V-signal via omkopplare S3. Plint 2 ställs om som ma-signal via omkopplare S Inställning av tidsreläet Tidsreläet (fig. 23) i slaven kan vid behov anpassas till lokala förutsättningar. NOTERA Om dubbelpunktsindikeringen blinkar måste knappen OK tryckas in 1x, för att värdet i reläet ska kunna ändras. fig. 23: Tidsrelä Ändra värde Tryck på knappen OK för att bekräfta det aktuella värdet och gå vidare till nästa fält. Tryck på knappen för att öka värdet med ett steg. Tryck på knappen för att flytta tillbaka indikeringen till det tidigare inställbara värdet. NOTERA Siffrorana 1 7 i indikeringen motsvarar veckodagarna från måndag till söndag. 18 WILO SE 04/2010

27 Svenska Ändra datum och tid Deaktivera den automatiska sommartidsomställningen Inställning av tidpunkt och längd för pumpmotioneringen Datum och tid är fabriksinställda på MEZ och den automatiska sommartidsomställningen är aktiverad. Sommartiden börjar den sista söndagen i mars och slutar den sista söndagen i oktober. Datumet eller tiden kan ändras på följande sätt: Tryck 3x på knappen. Markören står på. Tryck 1x på knappen OK. Med knappen OK bekräftar man och med knappen höjer man värdet. Tryck upprepade gånger på knappen OK tills standardindikeringen visas igen. Exempel Knappföljd för att ställa in ett nytt datum och en ny tid till exempelvis , kl : 3x OK 1x 1x OK 3x 3x OK 2x 6x OK 1x 1x OK 1x 8x OK 3x Tryck 4x på knappen. Markören står under S/W (sommar/vintertid). Bekräfta med OK för att växla till menyfältet. Tryck på knappen för att ändra inställningen från ON till OFF. Tryck på knappen OK för att bekräfta inställningen. Den automatiska sommartidsomställningen är deaktiverad. Med fabriksinställningen får pumpen varje dag kl (MEZ) en impuls i 10 sekunder. Dessa tider kan ändras: Tryck 2x på knappen. Markören står under?. Tryck 2x på knappen OK. Det sparade programmet visas. Tryck 1x på knappen. Veckodagarna kan ställas in (ett streck under veckodagen aktiverar den; tryck på knappen för att ändra status). Tryck 7x på knappen OK. Alla 7 veckodagarna är nu bekräftade. Därefter kan tidpunkten för impulsen ändras. Tryck 5x på knappen OK. Detta förhindrar att fabriksinställningen ändras av misstag; den förinställda tiden bekräftas. Därefter kan impulslängden ändras. Tryck 2x på knappen OK. Detta förhindrar att fabriksinställningen ändras av misstag; den förinställda impulslängden bekräftas och programmet sparas. NOTERA Det är lämpligt att välja en impulslängd > 5 sekunder, eftersom motorn annars inte hinner vrida runt slavpumpen. Tidsreläet tillåter inställningsvärden mellan 0 och 59 sekunder. NOTERA Tidsreläets minne har en batteribuffert och en gångreserv på 6 år, för att programmeringen ska kunna bibehållas även vid ett avbrott i spänningsförsörjningen. Monterings- och skötselanvisning Wilo-CronoLine IL-E...BF, Wilo-CronoTwin DL-E...BF, Wilo-CronoBloc BL-E...BF 19

28 Svenska 9 Drift Förberedelser Pumpen och modulen måste ha uppnått omgivningstemperatur innan de tas i drift. 9.1 Fyllning och avluftning Anläggningen ska fyllas och avluftas enligt anvisningarna. OBSERVERA! Risk för skador på pumpen! Torrkörning förstör den mekaniska axeltätningen. Se till att pumpen inte körs torr. För att förhindra kavitationsbuller och skador måste minsta tilloppstrycket på pumpens sugstuts upprätthållas. Minsta tilloppstrycket är beroende av driftsituation och pumpens driftspunkt, och måste fastställas därefter. Viktiga parametrar för att bestämma det minsta tilloppstrycket, är pumpens NPSH-värde i driftspunkten och mediets ångtryck. Avlufta pumpen genom att lossa avluftningsventilerna (fig. 12, 13, 14; pos. 1.31). Torrkörning förstör pumpens mekaniska axeltätning. Differenstryckgivaren får inte avluftas (risk för skador). VARNING! Risk för skållning! Beroende på mediets temperatur och systemtrycket kan hett medium i vätske- eller förångad form, och under högt tryck, läcka ut om avluftningsskruven öppnas helt. Öppna avluftningsskruven försiktigt. VARNING! Risk för personskador! Risk för brännskador vid beröring av pumpen! Beroende på driftsstatus för pumpen och anläggningen (mediets temperatur) kan hela pumpen vara mycket het. Låt pumpen kallna före arbetena. Använd skyddshandskar. OBSERVERA! Risk för skador på pumpen! Skydda kopplingsboxen mot utträngande vatten under avluftningen. 9.2 Inställning av pumpeffekt Anläggningen är dimensionerad för en bestämd driftspunkt (fullastpunkt, beräknat maximalt värmeeffektbehov). Vid idrifttagandet ska pumpeffekten (pumptryck) ställas in efter anläggningens driftspunkt. Fabriksinställningen motsvarar inte den pumpeffekt som anläggningen kräver. Den fastställs med hjälp av karakteristikkurvan för den aktuella pumptypen (från katalog/datablad). Tryckregleringsdrift p-c Driftspunkt i regleringsområdet: Justera börvärdet (H s ) tills önskad driftspunkt uppnås, med knapparna / eller externt via den analoga ingången, plint 2 ( V/ ma). Inställningsområde: H min...h max, se typnyckeln Manuell drift n-const Driftspunkt: Justera börvärdet (n s ) tills önskad driftspunkt uppnås, med knapparna / eller externt via den analoga ingången, plint 2 ( V/ ma). Inställningsområde: 12, Hz 20 WILO SE 04/2010

29 Svenska 10 Underhåll Underhålls- och reparationsarbeten ska endast utföras av kvalificerad fackpersonal! Vi rekommenderar att underhåll och kontroller av pumpen utförs genom Wilo-kundtjänst. FARA! Livsfara! Personer som utför arbeta på elektriska apparater kan drabbas av livsfarliga stötar. Låt endast auktoriserade elektriker utföra arbeten på elektriska apparater. Innan arbeten på elektriska apparater påbörjas måste apparaterna göras spänningsfria och säkras mot återinkoppling. Observera monterings- och skötselanvisningarna för pumpar, nivåreglering och andra tillbehör! FARA! Risk för skållning! Höga vattentemperaturer eller systemtryck kan medföra höga yttemperaturer. Låt pumpen kallna innan arbeten påbörjas om vattentemperaturerna och systemtrycken är höga. Använd skyddskläder och skyddshandskar vid alla arbeten. NOTERA: Vid alla monteringsarbeten måste montagegaffeln (fig. 13, pos. 10) användas för att ställa in en korrekt pumphjulsposition! 10.1 Byta mekanisk axeltätning Under inkörningstiden kan det uppstå obetydlig droppbildning. Detta måste dock då och då kontrolleras visuellt. Vid påtagligt märkbart läckage ska tätningen bytas. Byte Gör anläggningen spänningsfri och säkra den mot otillbörlig återinkoppling, Kontrollera att det inte finns någon spänning, Stäng spärrarmaturerna framför och bakom pumpen, Öppna avluftningsventilen (fig. 12, 13, 14; pos. 1.31) för att göra pumpen trycklös. FARA! Risk för skållning! Risk för skållning på grund av mediets höga temperatur. Låt pumpen kallna innan arbeten påbörjas om mediets temperatur är högt. Lossa plintarna på modulen, om kabeln är för kort för att motorn ska kunna demonteras. Lossa differenstryckssensorns tryckmätledningar. Demontera kopplingsskyddet (fig. 12, 13, 14; pos. 1.32). Lossa kopplingsskruvarna till kopplingsenheten något (fig. 12, 13, 14; pos. 1.4). Lossa motorns fästskruvar (fig. 12, 13, 14; pos. 5) på motorflänsen och lyft upp motorn från pumpen med ett lämpligt lyftdon. Lossa lanternans fästskruvar (fig. 12, 13 eller 14, pos. 4), och demontera lanternenheten med koppling, axel, mekanisk axeltätning och pumphjul från pumphuset. Lossa pumphjulets muttrar (fig. 12, 13, 14; pos. 1.11), ta av underläggsbrickorna (fig. 12, 13, 14; pos. 1.12) och dra av pumphjulet (fig. 12, 13, 14; pos. 1.13) från pumpaxeln. OBSERVERA! Risk för skador på axlar, koppling, pumphjul! Om det är svårt att komma åt vid demonteringen eller om pumphjulet kärvar slå aldrig (t.ex. med en hammare) på pumphjulet eller axlarna från sidan. Använd lämpliga utdragningsverktyg. Monterings- och skötselanvisning Wilo-CronoLine IL-E...BF, Wilo-CronoTwin DL-E...BF, Wilo-CronoBloc BL-E...BF 21

30 Svenska Dra ut den mekaniska axeltätningen (fig. 12, 13, 14; pos. 1.21) från axeln. Dra ut kopplingen (fig. 12, 13, 14; pos. 1.41) med pumpaxeln ur lanternan. Rengör axelns passningsytor noga. Om axeln är skadad måste den bytas ut. Ta bort den mekaniska axeltätningen med motring, tätningsmanschetten och O-ringen från flänsen på lanternan (fig. 12, 13, 14; pos. 1.14) och rengör tätningsytorna. Tryck in den nya motringen och tätningsmanschetten i tätningssitsen. Som smörjmedel kan vanligt diskmedel användas. Montera den nya O-ringen i spåret på lanternans O-ringsits. Kontrollera kopplingens passningsytor, rengör och olja in lätt vid behov. Förmontera kopplingsfodren med distansbrickor på pumpaxeln, och för försiktigt in den förmonterade kopplingsaxelenheten i lanternan. Dra på den nya mekaniska axeltätningen på axeln. Som smörjmedel kan vanligt diskmedel användas. Montera pumphjulet med bricka och mutter, och kontra på pumphjulets ytterdiameter. Undvik att axeltätningen skadas på grund av förskjutningar. NOTERA: Följ föreskrivna åtdragningsmoment för gängtypen (se sidan 23). För försiktigt in den förmonterade lanternenheten i pumphuset och skruva fast. Håll fast roterande delar på kopplingen, för att undvika skador på axeltätningen. Följ föreskrivna åtdragningsmoment för skruvarna. Lossa lätt på kopplingsskruvarna och öppna försiktigt den förmonterade kopplingen. Montera motorn med ett lämpligt lyftdon och skruva fast lanternamotor-enheten. NOTERA: Följ föreskrivna åtdragningsmoment för gängtypen (se sidan 23). Skjut in montagegaffeln (fig. 13, pos. 10) mellan lanternan och kopplingen. Montagegaffeln ska passa in utan spel. Dra först försiktigt åt kopplingsskruvarna, tills kopplingsfodren ligger an mot distansbrickorna. Skruva fast kopplingen på samma sätt. Då ställs det föreskrivna avståndet på 5 mm mellan lanternan och kopplingen automatiskt in via montagegaffeln. NOTERA: Följ gängtypens föreskrivna skruvåtdragningsmoment. Demontera montagegaffeln. Montera differenstrycksensorns tryckmätledningar. Montera kopplingsskyddet. Anslut modulen. 22 WILO SE 04/2010

31 Svenska Åtdragningsmoment för skruvarna Skruvförband Åtdragningsmoment Nm ± 10 % Monteringsanvisning Pumphjul Axel M10 M12 M Pumphus Lanterna M Dra åt jämnt och korsvis Lanterna Motor M10 M12 M Koppling M M M M M Olja lätt in passningsytorna, Dra åt skruvarna jämnt, Se till att hålla spalten lika stor på bägge sidor Byta motor/modul Förhöjt lagerbuller och onormala vibrationer kan tyda på lagerslitage. Lagret och motorn måste då bytas. Modulen har en inbyggd kylfläkt som kopplas till automatiskt så snart kylelementen nått 60 C. Fläkten suger in luft utifrån och leder den över kylelementets utvändiga yta. Den går endast när modulen arbetar under belastning. Beroende på omgivningsförutsättningarna kan damm sugas in i fläkten och samlas i kylelementet. Kontrollera därför enheten med regelbundna intervall och rengör fläkten och kylelementet vid behov. Låt endast Wilo-kundtjänst byta ut motor-/modulenheten. Monterings- och skötselanvisning Wilo-CronoLine IL-E...BF, Wilo-CronoTwin DL-E...BF, Wilo-CronoBloc BL-E...BF 23

32 Svenska 11 Problem, orsaker och åtgärder Fel får endast åtgärdas av kvalificerad fackpersonal! Följ säkerhetsanvisningarna under 10 Underhåll. Om driftstörningen inte kan åtgärdas ska du vända dig till en auktoriserad fackman eller till närmaste kundtjänstkontor eller representant för tillverkaren. Felindikering 11.1 Förloppsschema felmeddelande Mer information om problem, orsaker och åtgärder finns i förloppsschemat Felmeddelande och i efterföljande tabell. NOTERA: De flesta felindikeringarna ( -LED) försvinner automatiskt när orsaken till felet åtgärdats. -LED på Det finns ett fel. Pumpen kopplas från och SSM öppnas. Efter en väntetid kopplas pumpen till igen (autostart). Först vid 6. Om samma fel återkommer inom 10 minuter kopplas pumpen från permanent. felet måste då återställas manuellt med -knappen. -LED blinkar Endast varning. Gränsen för störningsfrånkopplingen är nästan nådd (t.ex. modultemperatur). SSM-reläet aktiveras inte. Pumpen arbetar vidare; varningen kan återkomma med godtyckliga intervall. Den felaktiga driftstatus som indikeras ska inte uppträda under en längre tid. Orsaken ska åtgärdas. Problem Störung PUMPE schaltet kopplas aus från -LED an på SSM öppnas SSM öffnet nej Nein Felorsak Fehlerursache åtgärdad? behoben? Felorsak Fehlerursache åtgärdad? behoben? Ja ja Fehler Fel i in 10 min. Min. 5 nej Nein Manueller reset Reset med durch -knapptryck - Tastendruck Ja ja Autostart PUMPE PUMP schaltet kopplas ein till nej Nein Jaja PUMPE schaltet kopplas ein till Regelbetrieb Reglerdrift 24 WILO SE 04/2010

33 Svenska 11.2 Mekaniska fel Problem Orsaker Åtgärder Pumpen går inte, trots strömtillförsel Pumpen går med reducerad effekt Störningslampa blinkar Störningslampa konstant sken Pumpen bullrar Ingen reaktion i differenstrycksensorn och ingen extern reglering möjlig Pump blockerad Lös kabelklämma i modulen Defekt säkring Motorn defekt Avstängningsventil på trycksidan strypt Luft i sugledningen Gränsen för störningsfrånkoppling är nästan nådd Motor överhettad, för hög medietemperatur Modul överhettad, begränsad lufttillförsel till modulens kylelement Nätfas saknas Kort-/jordslutning Trög eller blockerad motor, t.ex. pga. avlagringar Motorn överbelastad Kavitation pga. otillräckligt förtryck Motorn har lagerskador Sensorledning avbruten Fel sensorsignal inställd Koppla från spänningen till modulen och säkra mot återinkoppling Skruva av fläkthjulets skyddsgaller Vrid motorn på fläkthjulet Skilj ev. motor och pumphus, kontrollera pumphjulet med avseende på främmande ämnen och vrid motorn på pumphjulet Dra åt alla klämskruvar Kontrollera säkringarna, byt defekta säkringar Kontakta kundtjänst Öppna avstängningsventilen långsamt Åtgärda otäthet vid flänsarna Avlufta pump Byt ut den mekaniska axeltätningen vid synlig läckage Kontrollera nätspänningen Kontrollera fläkten i omvandlaren (aktiveras tillfälligt vid nät till ) och ordna fri lufttillförsel Kontrollera säkringar, kablar och anslutningar Kontrollera driftspunkten Kontrollera nätspänningen Slå från pumpen Låt pumpen svalna Ordna fri lufttillförsel Kontrollera fläkten i omvandlaren (aktiveras tillfälligt vid nät till ) Tryck på felkvitteringsknappen Kontrollera säkringen Kontrollera kabel/-anslutningar Tryck på felkvitteringsknappen Kontakta kundtjänst Slå från pumpen Stäng spärrarmaturen Låt pumpen svalna Vidta åtgärder som vid orsaken Blockerad pump (se ovan) Öppna spärrarmaturen Tryck på felkvitteringsknappen Starta pumpen Kontrollera driftspunkten Öka förtrycket, beakta min. trycket vid sugstutsen Kontrollera spjäll och filter på sugsidan och rengör vid behov Kontrollera pumpen via Wilo-kundtjänst eller auktoriserat företag, reparera vid behov Kontrollera sensorledning/-anslutningar, byt sensor vid behov Kontrollera och ställ in sensorsignalen Om ett driftfel inte kan åtgärdas, kontakta din lokala VVS-installatör eller Wilo-kundtjänst. Monterings- och skötselanvisning Wilo-CronoLine IL-E...BF, Wilo-CronoTwin DL-E...BF, Wilo-CronoBloc BL-E...BF 25

34 Svenska 12 Reservdelar Reservdelsbeställning ska göras via lokala fackmän och/eller Wilokundtjänst. För smidig orderhantering ber vi dig att ange samtliga data på typskylten vid varje beställning. OBSERVERA! Risk för materiella skador! En felfri drift av pumpen garanteras endast när originalreservdelar används. Använd endast orginalreservdelar från Wilo. Uppge reservdelsnummer och beteckningar samt alla uppgifter på pumpens och motorns typskylt vid reservdelsbeställning. NOTERA: Vid alla monteringsarbeten måste montagegaffeln användas för att ställa in pumphjulets korrekta position i pumphuset! Tekniska ändringar förbehålles! Reservdelstabell Tillordning av komponentgrupper, se fig. 12, 13 eller 14 Nr Del Detaljer 1.1 Byggsats pumphjul 1.11 Mutter 1.12 Bricka 1.13 Pumphjul 1.14 O-ring 1.2 Byggsats mekanisk axeltätning 1.11 Mutter 1.12 Bricka 1.14 O-ring 1.21 Mekanisk axeltätning kompl. 1.3 Byggsats lanterna 1.11 Mutter 1.12 Bricka 1.14 O-ring 1.31 Avluftningsventil 1.32 Kopplingsskydd 1.33 Mellanstycke 1.4 Byggsats axel 1.11 Mutter 1.12 Bricka 1.14 O-ring 1.41 Koppling/axel kompl. 2 Motor 3 Pumphus komplett 1.14 O-ring 3.1 Pumphus 3.2 Packning för differenstryckmätaranslutning (visas inte på bilden) 3.3 Klaff (på tvillingpump) 4 Fästskruvar för lanterna/ pumphus 5 Fästskruvar för motor/ lanterna 6 Mutter för fastsättning av motor/lanterna 7 Bricka för fastsättning av motor/lanterna 8 Adapterring 9 Tryckmätningsenhet 10 Montagegaffel 11 Modul 12 Motorfot 26 WILO SE 04/2010

35 Suomi 1 Yleistä Turvallisuus Ohjeiden tunnusmerkintä käyttöohjeessa Henkilöstön pätevyys Varotoimien noudattamatta jättämisestä aiheutuvat riskit Käyttäjän varotoimet Tarkastukseen ja kokoonpanoon liittyvät turvallisuustiedot Varaosien omavaltainen muuntelu tai valmistaminen Luvattomat käyttötavat Kuljetus ja välivarastointi Lähetys Kiinnitys Määräystenmukainen käyttö Tuotetiedot Tyyppiavain Tekniset tiedot Toimituksen sisältö Lisävarusteet Kuvaus ja käyttö Tuotteen kuvaus Säätötavat Kaksoispumpputoiminto (DL-E...BF) Tulot ja lähdöt Lisätoiminnot Asennus ja sähköliitäntä Asennus IL-E...BF Y-putkirakenteella Sähköasennus Käyttö Merkkivalot/toiminnot Asetusarvojen asettaminen Aikareleen säätö Käyttöönotto Täyttö ja ilmaus Pumpputehon säätö Huolto Liukurengastiivisteen vaihto Moottorin/moduulin vaihto Häiriöt, niiden syyt ja tarvittavat toimenpiteet Häiriöilmoituksen kulkukaavio Mekaaniset häiriöt Varaosat Asennus- ja käyttöohje Wilo-CronoLine IL-E...BF, Wilo-CronoTwin DL-E...BF, Wilo-CronoBloc BL-E...BF 27

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E. sv fi pl ru

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E. sv fi pl ru Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisnin Asennus- ja käyttöohje Instrukcja monta u i obs ugi 2 127 771-Ed.01/ 2012-04-Wilo AUX L H IN2 GND

Lisätiedot

Wilo-CronoLine IL-E Wilo-CronoTwin DL-E

Wilo-CronoLine IL-E Wilo-CronoTwin DL-E Wilo-CronoLine IL-E Wilo-CronoTwin DL-E S Monterings- och skötselanvisning FIN Asennus- ja käyttöohje PL Instrukcja monta u i obs ugi RUS 2 097 570-Ed.01/ 2008-11-Wilo aux L H In2 Gnd INn1 +24V Gnd ext.

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. sv fi pl ru. Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja monta u i obs ugi. 2 136 512-Ed.

Wilo-Stratos GIGA. sv fi pl ru. Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja monta u i obs ugi. 2 136 512-Ed. Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja monta u i obs ugi 2 136 512-Ed.01 / 2013-03 Wilo Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM

Lisätiedot

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD. Monterings- och skötselanvisning. Asennus- ja käyttöohje Montasje- og bruksanvisning. Monterings- og driftsvejledning

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD. Monterings- och skötselanvisning. Asennus- ja käyttöohje Montasje- og bruksanvisning. Monterings- og driftsvejledning Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD S Monterings- och skötselanvisning FIN Asennus- ja käyttöohje N Montasje- og bruksanvisning DK Monterings- og driftsvejledning 2 120 421-Ed.01 / 2011-10-Wilo APPLIES TO EUROPEAN

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

SV FI. Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Autotallin oven käyttölaite

SV FI. Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Autotallin oven käyttölaite TR10A160-D RE / 10.2013 SV FI Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Autotallin oven käyttölaite 2 TR10A160-D RE / 10.2013 SVENSKA.... 4 SUOMI...

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P MONTEINGSANVISNING MAV SE/FI 0409-1 611754 - F310P/410P/360P - FIGHTE 310P/410P/360P Fjärrvärmemodul är en fjärrvärmemodul, avsedd att anslutas till NIBE:s värmepumpar FIGHTE 310P/410P/360P i kombination

Lisätiedot

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy, www.harju.fi Ennen käyttöä 1) Älä käytä tikkaita väsyneenä tai lääkkeiden- tai alkoholinvaikutuksenalaisena. 2) Kuljettaessasi

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖ OHJE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

ASENNUS- JA KÄYTTÖ OHJE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING ASENNUS- JA KÄYTTÖ OHJE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING Laatikossa pitää olla seuraavat osat 1-4 Förpackningen skall innehålla följande delar 1-4 1. EBS painevesipumppu EBS tryckvattenpump 2. Painekello

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti.

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. BRIC 3 130619A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. sanka.fi 2,5 & 4mm 1 2 3 4 x 2 x 2 5a 6 7 5b 5c 5d 5e x 1 x 1 x 1 x 1 2 1 x 1 x 1 x 4 x 1 x 3 x 4 ~20mm Keskituen

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

1244NVSEFI Triac-kytkinkoje Triac-omkopplare

1244NVSEFI Triac-kytkinkoje Triac-omkopplare 1244NVSEFI Triac-kytkinkoje Triac-omkopplare FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet VAROITUS Ainoastaan sähköasennuksiin perehtyneet henkilöt saavat asentaa

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Hajdu Varmvattenberedare. Hajdu Lämminvesivaraaja

Hajdu Varmvattenberedare. Hajdu Lämminvesivaraaja Z 30-100 ESD/ Z150-200 ESTD 88 188 05-30 SE BRUKSANVISNING Hajdu Varmvattenberedare FI KÄYTTÖOHJEET Hajdu Lämminvesivaraaja SE Innehåll Beskrivning...sida 3 Tekniska data...3 Montageanvisning...4 Serviceanvisning...5

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Harvia AUTODOSE. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning

Harvia AUTODOSE. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning Harvia AUTODOSE Asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning 03122015 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 1.1. Tekniset tiedot...3 2. Käyttöohje...4 2.1. Autodosen käyttö...4 2.2. Asetusten muuttaminen...4

Lisätiedot

Sivu 2-3. Sida 4-5 314 PKLE 14 A

Sivu 2-3. Sida 4-5 314 PKLE 14 A Sivu - Sida 4-5 4 PKLE 4 A HORMIN ASENNUSOHJE Tällä hyväksynnällä todetaan tuotteen täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimustason palonkestävyyden osalta: saunan kiukaiden ja vastaavien kiinteitä

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

LANGATON SADEMITTARI No 854

LANGATON SADEMITTARI No 854 LANGATON SADEMITTARI No 854 KÄYTTÖOHJE Huom! Ennen käyttöönottoa poista suojakalvo näytön päältä. 1. Toiminnot Ulkolämpötilan ja sademäärän langaton tiedonsiirto taajuudella 433 MHz, kantavuus 30 m vapaassa

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Räddningsverket och brandsäkerhet Bölen alueen rakentajien infotilaisuus Infotillfälle för byggare på Böle området 31.1.2011 Thomas Nyqvist palotarkastusinsinööri brandsynsingenjör

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

HPS - HD - H Mod. 1012M - 1515T - 2015T - 1618T - 1521T - 1921T CMP 2260T - 2575T - 2960T - 2280T - 2880T

HPS - HD - H Mod. 1012M - 1515T - 2015T - 1618T - 1521T - 1921T CMP 2260T - 2575T - 2960T - 2280T - 2880T HPS - HD - H Mod. 1012M - 1515T - 2015T - 1618T - 1521T - 1921T CMP 2260T - 2575T - 2960T - 2280T - 2880T WARMWATER SCHOONMAAK APPARAAT/VARMTVANDSRENSER/HETVAT- TENTVÄTTAR/VARMTVANNSSPYLER KUUMAVESIPESURI/ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Lisätiedot

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 Modell/Malli: USB-NL2 Nr/Nro: 32-8825 Vers: 002-200312 SE Beskrivning Nätverkskabel för enkel filöverföring mellan datorer med USB

Lisätiedot

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoinen pellettitakka Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoisella pellettitakalla voit lämmittää talosi ja käyttövetesi. Suunnittelemme kanssasi optimaalisen lämmitysjärjestelmän vesikiertoisen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

C105S. Ohjauskeskus Styrcentral FI SV. Harvia Oy PL 12 40951 Muurame Finland www.harvia.fi

C105S. Ohjauskeskus Styrcentral FI SV. Harvia Oy PL 12 40951 Muurame Finland www.harvia.fi C105S FI Ohjauskeskus Styrcentral Harvia Oy PL 12 40951 Muurame Finland www.harvia.fi 22112004 SISÄLLYSLUETTELO 1. OHJAUSKESKUS C105S... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Tekniset tiedot 2. OHJAUSKESKUKSEN KÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto Vain kotimaisessa liikenteessä Endast i inrikes posttrafik Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta.

Lisätiedot

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver Art. no: 99 170 16 SE BRUKSANVISNING RF Fjärrkontroll & mottagare FI KÄYTTÖOHJEET RF-kaukosäädin ja vastaanotin EN INSTRUCTION MANUAL RF Controller & receiver SE På Av LED-indikator Tryck för att välja

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä FTE A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Tarkista

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

SV FI. Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Autotallin oven käyttölaite

SV FI. Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Autotallin oven käyttölaite TR10A134 RE / 06.2014 SV FI Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Autotallin oven käyttölaite 2 TR10A134 RE / 06.2014 SVENSKA.... 4 SUOMI...

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 S Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 HEINZ KETTLER GmbH & Co.KG Postfach 1020 D-59463 Ense-Parsit S Monteringsanvisningar Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015 Sukunimi / Efternamn Kaikki etunimet / Samtliga förnamn Henkilötunnus / Personbeteckning Puhelinnumero / Telefonnummer Valintatoimiston merkintöjä / Urvalsbyråns anteckningar SKO A (B) Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

RANLS914...FI Stereoradio Stereoradio

RANLS914...FI Stereoradio Stereoradio PEM1543 3.4.2014 RANLS914...FI Stereoradio Stereoradio FIN Käyttöohje Asennusohje Bruksanvisning Installationsanvisning SWE 1 Turvallisuusohjeet 1 Säkerhetsinstruktioner Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

LS FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion

LS FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion 240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion 240-31-LS1940...FI Säädin 1-10V painonappitoiminnolla Dimmer 1-10V med tryckknappsfunktion FIN Käyttöohje Asennusohje

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.2007 31.12.2007

FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.2007 31.12.2007 FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.07 31.12.07 ÅBO TURKU ST KARINS KAARINA PARGAS/ PARAINEN NAGU/ HOUTSKÄR HOUTSKARI Olofsnäs Kittuis min. Galtby KORPO min. 7 km ~8

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum Vaarallisten aineiden kuljetus () Lähettäjä Avsändare From sbelopp Kääntöpuolella lähettäjän vastuut ja kuljetusasiakirjan täyttöohjeet. Avsändarens ansvar och anvisningar för ifyllning av transportdokumentet

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CC 50. ASETUKSET kaikki CC 50 -mallit

KÄYTTÖOHJE CC 50. ASETUKSET kaikki CC 50 -mallit KÄYTTÖOHJE CC 50 11/2007 3 1 2 7 6 5 4 Toiminnot. 1 = valaistus, 2 = virran kytkentä/katkaisu, 3 = lämpötilan asetus. 4 = ajan asetus, 5 = lämpötilan/ajan vähentäminen, 6 = lämpötilan/ajan lisäys, 7 =

Lisätiedot

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12 HIFEK-huippuimurit 1-12 Takfläktar HIFEK 1-12 HIFEK-huippuimurin juoksupyörässä on sovellettu uutta virtauslaskentatekniikkaa, minkä johdosta se tarjoaa erittäin hyvän hyötysuhteen ja samalla alhaisen

Lisätiedot

4212 TSM LS401TSA..FI Pienjännitemoduuli 24 V AC/DC, 1-kanava Lågspänningsmodul 24 V AC/DC, 1-kanal

4212 TSM LS401TSA..FI Pienjännitemoduuli 24 V AC/DC, 1-kanava Lågspänningsmodul 24 V AC/DC, 1-kanal 4212 TSM LS401TSA..FI Pienjännitemoduuli 24 V AC/DC, 1-kanava Lågspänningsmodul 24 V AC/DC, 1-kanal 4224 TSM LS402TSA..FI Pienjännitemoduuli 24 V AC/DC, 2-kanavaa Lågspänningsmodul 24 V AC/DC, 2-kanal

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1291/2001 vp Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen eläkeikäraja Eduskunnan puhemiehelle Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät sopimukseen yksityisten alojen työeläkkeiden kehittämisestä.

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

T7963. www.fisher-price.fi

T7963. www.fisher-price.fi T7963 Säilytä käyttöohje, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Käyttöön tarvitaan 3 AA-paristoa (mukana pakkauksessa). Paristojen vaihtoon tarvitaan aikuista. Paristojen vaihtoon tarvitaan ristipääruuvimeisseli

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 565/2007 vp Käytöstä poistettujen kaivojen turvallisuus Eduskunnan puhemiehelle Maassamme on runsaasti yksityisessä ja vapaaajan asutuksen käytössä olevia kaivoja. Määrän on arvioitu

Lisätiedot

VX200 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE VX200 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

VX200 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE VX200 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 1 VX200 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE VX200 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 2 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 Yleiset tekniset tiedot Allmänna tekniska data 5 Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Gigabit nätverkskort Gigabit verkkokortti

Gigabit nätverkskort Gigabit verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Gigabit nätverkskort Gigabit verkkokortti Nr/Nro: 38-1505 Modell/Malli: SOHO-GA1200T Ver: 001-200510 2 BRUKSANVISNING Läs igenom hela bruksanvisningen fö re användning och spara

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot