Pöytäkirja 15/ Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta. Aika klo 17:00-18:50

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja 15/2014 252. Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta. Aika 17.12.2014 klo 17:00-18:50"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 15/ Johtokunta Aika klo 17:00-18:50 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Täyttöluvat Omaishoidon tuen palkkioiden ja toimintaohjeen tarkistaminen alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut Kotihoidon asiakasmaksut Aikuispalvelujen asiakasmaksut Henkilöstösuunnitelman 2015 toimeenpano: Virastotalon henkilöstöjärjestelyt Työterveyshuolto Harkinnanvaraiset virka/työsopimusehtoihin liittyvät esitykset Yhteistyösopimus suun terveydenhuollon päivystyksestä Saatavien kirjaaminen luottotappioksi Mielenterveys- ja päihdepalvelukeskuksen (Tähti) toiminnan kehittäminen Talousarvio vuodelle Yhtymävaltuuston koolle kutsuminen 276

2 Pöytäkirja 15/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Peltomaa Risto puheenjohtaja Haapanen Pasi jäsen Koskela Jari jäsen Lehtinen Sari jäsen Raita-aho Voitto jäsen Uusitalo Maritta jäsen Vuorela Sari jäsen Vuorenmaa Marko jäsen Karppinen Antero varajäsen Karttunen Paavo kaupunginjohtaja, asiantuntija Rantanen Päivi kunnanjohtaja, asiantuntija Hakala Esa esittelijä Rämö Mikko pöytäkirjanpitäjä Poissa Jokela Satu jäsen Ala-Karvia Esa kunnanjohtaja, asiantuntija Hosiasluoma Tarja kunnanjohtaja, asiantuntija Mäkiranta Mauno kunnanjohtaja, asiantuntija Mattsson Eero kunnanjohtaja, asiantuntija Allekirjoitukset Risto Peltomaa puheenjohtaja Mikko Rämö pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Jari Koskela Sari Lehtinen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä PoSa kirjaamo, Tapalankatu 20, 2. krs, klo Pöytäkirjanpitäjä Mikko Rämö

3 Pöytäkirja 15/ Johtokunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Johtokunta 146 Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Pöytäkirja 15/ Johtokunta Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen Johtokunta 147 Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan sukunimen aakkosjärjestyksessä kaksi kulloinkin vuorossa olevaa jäsentä. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jari Koskela ja Sari Lehtinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jari Koskela ja Sari Lehtinen.

5 Pöytäkirja 15/ Johtokunta Viranhaltijapäätökset Johtokunta 148 Johtokunnalle saatetaan tiedoksi seuraavien viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset ajalta : toimitusjohtaja Hakala, palvelujohtajat Antola, Rämö, Santavirta, Sten berg ja Vanhatalo sekä johtava työterveyshoitaja Laitila. luettelot lähetetään sähköpostitse. Johtokunta päättää merkitä edellä mainitut viranhaltijapäätök set sekä toimielimien pöytäkirjat tietoon saatetuiksi ja ettei johtokunta käy tä hallintosäännön 48 mukaista otto-oikeuttaan ao. päätöksiin.

6 Pöytäkirja 15/ Johtokunta Ilmoitusasiat Johtokunta Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Perhepalveluiden esitys koulupsykologipalveluiden järjestämistä koskien. Johtokunta merkitsee tietoonsa saatetuksi yllämainitut asiat ja antaa luvan Perhepalvelujen valmistelutyön käynnistämiselle koulupsykologipalvelujen turvaamiseksi alueellamme. Liitteet 1 Perhepalvelut: koulupsykologipalvelut

7 Pöytäkirja 15/ Johtokunta Täyttöluvat Johtokunta 150 Valmistelija: toimitusjohtaja Esa Hakala Palvelualueilta on tullut liitteen mukaiset esitykset avoimeksi tulevien työja virkasuhteiden täyttöluvista. Tulosalueet ovat perustelleet henkilöstöresurssien välttämättömyyttä palvelutuotannon toteuttamiseksi palvelusopimuksen mukaisesti. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Johtokunta myöntää täyttöluvat liitteessä mainittuihin työ- ja virkasuhteisiin, perusteena toiminnassa välttämätön henkilöstöresurssi. Lisätietoja antaa Toimitusjohtaja Esa Hakala, puh , ja ao. palvelujohtajat. Liitteet 2 Täyttöluvat 13/2014

8 Pöytäkirja 15/ Johtokunta Omaishoidon tuen palkkioiden ja toimintaohjeen tarkistaminen alkaen Johtokunta 151 Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo Omaishoitajille maksettavista hoitopalkkioista ja alimmasta palkkioluokasta sekä hoitopalkkion vuosittaisesta tarkistuksesta säädetään omaishoidon tuesta annetun laissa (937/2005) 5-6. Vuodelle 2015 vahvistettu palkkakerroin on 1,363. Hoitopalkkioiden noin 0,96 %:n korotus tehdään lähtien. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä lukien on 384,67 euroa/kk. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 769,33 euroa/kk. Omaishoidon tuen toimintaohje tarkistetaan vuosittain vastamaan lainsäädännön sekä toiminnan aiheuttamia muutoksia ohjeistukseen. Lainsäädännöllisiä muutoksia ei ole määrätty muiden kuin hoitopalkkioiden osalta. Muutokset vuoden 2015 ohjeeseen koskevat hoitopalkkioiden tarkistusta sekä läsnäololomakkeiden palautusosoitteiden muutoksia, koska alle 65-vuotiaiden omaishoidon tukiprosessi siirtyy kokonaisuudessaan aikuispalveluihin. Muutosesitykset punaisella tekstillä. Valmistelijan esitys Johtokunta hyväksyy omaishoidon tuen toimintaohjeen ja palkkiot alkaen. Johtokunta hyväksyy omaishoidon tuen toimintaohjeen ja palkkiot alkaen. Lisätietoja antaa Vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo, puh , Aikuispalvelujohtaja Tapani Santavirta, puh , Liitteet 3 Omaishoidon tuen toimintaohjeen ja palkkioiden tarkistus 2015

9 Pöytäkirja 15/ Johtokunta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut Johtokunta 152 Valmistelija: talousjohtaja Mikko Rämö Valtioneuvosto antoi 23. lokakuuta asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muuttamisesta. Uudet maksut tulevat voimaan 1. tammikuuta Asetuksella korotetaan eräiden tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriä 9,4 prosenttia. Terveydenhuollon maksukattoon kuulumattomien palvelujen maksuja ei koroteta lausunto- ja sakkomaksuja lukuun ottamatta. Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista perittävän vuosimaksun enimmäismäärä nousee 29,30 eurosta 32,10 euroon. Vaihtoehtoisesti terveyskeskuksen ylläpitäjä voi päättää periä käyntimaksua kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuskäynniltä kalenterivuodessa, jolloin käyntimaksun suuruus on 16,10 euroa. Jos terveyskeskus on päättänyt periä vuosimaksun, eikä palvelun käyttäjä suorita sitä, häneltä voidaan periä enintään 16,10 euron käyntimaksu käyntikertojen lukumäärästä riippumatta. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin voidaan käyntikerroista riippumatta periä 22,10 euron suuruinen käyntimaksu. Sairaalan poliklinikkamaksun enimmäismäärä nousee 29,30 eurosta 32,10 euroon käynniltä. Päiväkirurgisesta toimenpiteestä voidaan periä enintään 105,50 euroa (aiemmin 96,40 euroa). Sarjassa annettavasta hoidosta peritään 8,80 euroa hoitokerralta. Maksu voidaan periä 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävän ns. sakkomaksun suuruus on 39,60 euroa. Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta perittävän maksun enimmäismäärä nousee 36,20 eurosta 39,60 euroon. Tieliikennelaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta voidaan periä enintään 47,70 euroa (aiemmin 43,60 euroa). Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta voidaan periä hoidosta ja ylläpidosta psykiatrian toimintayksikössä enintään 17,60 euroa (aiemmin 16,10 euroa) hoitopäivältä ja muussa lyhytaikaisessa laitoshoidossa enintään 38,10 euroa (aiemmin 34,80 euroa) hoitopäivältä. Vammaiselle henkilölle laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta voidaan periä enintään 13,20 euroa hoitopäivältä (aiemmin 12,10 euroa). Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksut, tilapäisen kotisairaanhoidon käyntimaksut ja lastensuojelun maksut säilyvät ennallaan. Valmistelijan esitys PoSa perii asiakasmaksut alkaen asetuksen mukaisen enimmäismäärän mukaan ellei liitteenä olevassa luettelossa ole muuta

10 Pöytäkirja 15/ Johtokunta hintaa. Avosairaanhoidon lääkäripalveluissa peritään vuosimaksu. Ellei palvelun käyttäjä suorita sitä, peritään häneltä käyntimaksu kaikilta käyntikerroilta. Liitteessä mainitsemattomia terveydenhuollon maksuja, mm. kotisairaalan maksut, korotetaan 9,4 prosenttia alkaen. Päätetään valmistelijan esityksen mukaan. Lisätietoja antaa Talousjohtaja Mikko Rämö, puh , Liitteet 4 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

11 Pöytäkirja 15/ Johtokunta Kotihoidon asiakasmaksut 2015 Johtokunta 153 Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo Kotihoidon tukipalveluihin on esitetty tarkistuksia oheisen liitteen mukaises ti. Asiakasmaksut eivät saa ylittää todellisia tuotantokustannuksia. Asiakasmaksulain mukaiset lakisääteiset kotihoidon maksut tarkistetaan seuraavan kerran v alusta. Valmistelijan esitys Johtokunta hyväksyy kotihoidon tukipalveluiden asiakasmaksujen tarkistukset liitteen mukaisesti alkaen. Johtokunta hyväksyy kotihoidon tukipalveluiden asiakasmaksujen tarkistukset liitteen mukaisesti alkaen. Lisätietoja antaa Vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo, puh , Liitteet 5 Kotihoidon asiakasmaksut 2015

12 Pöytäkirja 15/ Johtokunta Aikuispalvelujen asiakasmaksut Johtokunta 154 Valmistelija: aikuispalvelujohtaja Tapani Santavirta Aikuispalvelujen asiakasmaksuohje on päivitetty siten, että siinä on huomioitu asiakasmaksulain määräykset vuoden 2015 alusta lukien. Ohje on kutakuinkin pysynyt muutoin ennallaan, mutta eri maksujen euromäärät on saatettu ajan tasalle ja siihen on sisällytetty edellisen tarkistuksen jälkeen päätetyt uudet maksut kuten jalkahoidon maksut ja silmäpohjakuvausten maksut. Aikuispalvelujen sosiaalihuollon asiakasmaksuja on viimeksi tarkistettu lukien (johtokunnan päätös ). Valmistelijan esitys Johtokunta hyväksyy aikuispalvelujen asiakasmaksut lukien noudatettavaksi liitteen mukaisesti. Johtokunta hyväksyy aikuispalvelujen asiakasmaksut lukien noudatettavaksi liitteen mukaisesti. Lisätietoja antaa Aikuispalvelujohtaja Tapani Santavirta, puh , Liitteet 6 Aikuispalvelujen asiakasmaksut lukien

13 Pöytäkirja 15/ Johtokunta Henkilöstösuunnitelman 2015 toimeenpano: Virastotalon henkilöstöjärjestelyt Johtokunta 155 Valmistelijat: aikuispalvelujohtaja Tapani Santavirta ja perhepalvelujohtaja Anitta Stenberg PoSan aikuis- ja perhepalvelut ovat esittäneet lisättäväksi henkilöstöresurssia em. palvelujen toimistotehtävien lisääntymisen johdosta. PoSan johtokunta on tiukassa taloudellisessa tilanteessa todennut, että henkilöstöresurssien kokonaismäärän lisäämiseen ei ole mahdollisuutta, vaan asia tulee hoitaa nykyisen henkilöstöresurssin puitteissa toimenkuvia kehittämällä ja tarvittaessa jopa tehtävänimikkeitä muuttamalla. Tästä on kirjaus vuoden 2015 henkilöstösuunnitelmassa. Asian valmistelu on edennyt siten, että Virastotalolla on käyty neuvottelut virastotalon vahtimestarin toimenkuvan muuttamisesta vastaamaan PoSan aikuis- ja perhepalvelujen muuttuneita tarpeita (esityslistan liite). Perhe- ja aikuispalvelujen esitys on kehittää ja muuttaa vastaamaan tulevaa tarvetta vastaavaksi nykyistä vahtimestarin toimenkuvaa ja samalla muuttaa tehtävän nimikettä paremmin työnsisältöä vastaavaksi (esityslistan liite). Muuttuneesta toimenkuvasta suoritetaan PoSan tva-menettelyn mukainen selvittely. Johtokunta hyväksyy perhe- ja aikuispalvelujen esityksen vahtimestarin toimenkuvan ja tehtävänimikkeen muutoksesta lukien liitteessä olevassa muodossa. Virastomestarin tehtävästä (01VAH020) suoritetaan normaalimenettelyn mukainen tva-arviointi. Lisätietoja antaa Toimitusjohtaja Esa Hakala, puh ,

14 Pöytäkirja 15/ Johtokunta Työterveyshuolto / /2014 Johtokunta 156 Valmistelija: toimitusjohtaja Esa Hakala PoSa Työterveyden ulkoistamisen kilpailutusta koskeva valintapäätös tehtiin sekä palvelujen järjestämistä koskevat sopimukset (hankintasopimus, henkilöstösiirtosopimus). Lisäksi valitun palveluntuottajan kanssa on tehty hankintasopimuksessa mainitut sopimukset (irtaimen myyntiä koskeva sopimus, tilojen siivousta koskeva sopimus ja kuvantamispalvelujen myyntiä koskeva sopimus). Lisäksi kokouksessa annetaan selvitys ulkoistusprosessin etenemisestä. Johtokunta hyväksyy osaltaan PoSan ja Mediverkko Terveyspalvelut Oy:n kesken neuvotellut sopimukset (palveluhankintasopimuksen mukaiset velvoitteet): työterveyshuollon irtaimen myyntiä koskevan sopimuksen, kuvantamispalvelujen myyntiä koskevan sopimuksen sekä toimitilojen siivousta koskevan sopimuksen ja palvelusopimuksen lisäliitteen sekä merkitsee tietoonsa saatetuksi ulkoistusprosessiin liittyvät muut ajankohtaiset seikat. Lisätietoja antaa Toimitusjohtaja Esa Hakala, puh ,

15 Pöytäkirja 15/ Johtokunta Harkinnanvaraiset virka/työsopimusehtoihin liittyvät esitykset Johtokunta 157 Valmistelija: toimitusjohtaja Esa Hakala PoSassa noudatetaan kunnallisia virka/työehtosopimuksia. Kaikkien PoSaan virka/työsopimussuhteessa olevien kanssa on laadittu asianmukaiset ja voimassaolevien sopimusten mukaiset ehdot täyttävät virkamääräykset / työsopimukset. Viran/työtehtävän tullessa avoimeksi ja hakuprosessin käynnistyessä harkitaan kulloinkin kyseiseen tehtävään liittyvät sopimusasiat (mm. muutostarpeet tehtävänkuvauksiin, nimikeasiat, palkkausryhmä, tehtäväkohtainen palkka sekä mahdolliset kyseiseen hakuprosessiin liittyvät erityiskysymykset, kun kyseessä on esim. yleisestä työmarkkinahäiriötilanteesta haettavan tehtävän kohdalla). PoSan palvelusopimus 2015 tehdään erittäin tiukan taloudellisen tilanteen vallitessa. Tämän johdosta toimintaa pyritään edelleen tehostamaan mm. siten, että nykyistä henkilöstöresurssia kohdennetaan sisäisin siirroin kasvavan palvelukysynnän (vanhuspalveluiden) toteuttamiseen sekä kaikilla palvelualueilla tehdään tarvittavia toiminnallisia muutoksia. Lisäksi ensi vuonna jatkuvat kaikki nykyiset tehostamistoimet (mm. sijaiskielto). PoSan henkilöstöltä tulee silloin tällöin esityksiä harkinnanvaraisiksi virka/työsuhteiden ehtojen tarkistamisiksi (erityisesti palkkauksen osalta). Liitteenä perhepalveluiden lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden esitys. Johtokunta: toteaa että harkinnanvaraisiin henkilöstön palkantarkistuksiin ei ole varattu kuluvan vuoden eikä vuoden 2015 talousarvioon määrärahaa. antaa toimitusjohtajalle ohjeen koskien henkilöstön tehtäväkohtaisia palkantarkistusesityksiä: tehtäväkohtaisia, harkinnanvaraisia palkantarkistuksia ei voida tehdä PoSassa toistaiseksi. Mahdolliset palkantarkistusperusteet ja tehtäväkohtaisen palkkaustason määritykset voivat liittyä vain virka/työehtosopimuksissa mainittuihin, pakottaviin tilanteisiin (esim. tehtävän vaativuuden olennainen muutos, yleinen työmarkkinahäiriötilanne). merkitsee tietoonsa saatetuksi perhepalveluiden työntekijöiden esityksen ja toteaa, ettei esityksen toteuttamiselle ole tässä taloudellisessa tilanteessa mahdollisuutta. Lisätietoja antaa Toimitusjohtaja Esa Hakala, puh , Liitteet 7 Hakemus lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden palkkojen nostamiseksi

16 Pöytäkirja 15/ Johtokunta Yhteistyösopimus suun terveydenhuollon päivystyksestä Johtokunta 158 Valmistelija: toimitusjohtaja Esa Hakala Päivystysasetuksen muutos edellyttää hammashuollon päivystyksessä uudelleenjärjestelyjä. Porin kaupungin perusturvakeskus esittää väliaikaista sopimusta asiassa ajalle , jolloin päivystyspaikkana toimii sen keskushammashoitola Porin Puuvillassa. Satakunnan sairaanhoitopiirin yhteispäivystykseen sijoitettujen tilojen valmistuttua päivystys siirretään Tiilimäelle. Päivystävänä työparina toimivat yhteistoimintaan osallistuvan kunnan/kuntayhtymän palkkaamat työntekijät (tai ostopalveluhenkilöstö). Johtokunta hyväksyy Porin kaupungin perusturvakeskuksen esityksen yhteistyösopimuksesta suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolisesta päivystyksestä ajalle Lisätietoja antaa Ylihammaslääkäri Tomi Niemi, puh ,

17 Pöytäkirja 15/ Johtokunta Saatavien kirjaaminen luottotappioksi Johtokunta 159 Valmistelija: talousjohtaja Mikko Rämö Kaupungin taloushallintopalvelujen myyntireskontran hoitaja, kirjanpitäjä Anneli Rajala on listannut saatavatileittäin kolmea vuotta vanhemmat saatavat ( ) sekä uudempien vuosien saatavia kuolleiden henkilöiden osalta, mahdollista luottotappiopäätöstä varten. Luottotappioksi esitettäviä saatavia on yhteensä ,03 euroa lukuisilla asiakkailla. Määrärahaa tarkoitukseen ei ole varattu. Luottotappiot kirjataan kuluksi sille kustannuspaikalle, jonka saatavasta on kyse. Saatavalistat esitellään kokouksessa. Valmistelijan esitys Johtokunta päättää kirjata esitetyn luettelon mukaisesti luottotappioita yhteensä ,03 euroa. Johtokunta päättää kirjata esitetyn luettelon mukaisesti luottotappioita yhteensä ,03 euroa. Lisätietoja antaa Talousjohtaja Mikko Rämö, puh ,

18 Pöytäkirja 15/ Johtokunta Johtokunta Mielenterveys- ja päihdepalvelukeskuksen (Tähti) toiminnan kehittäminen Johtokunta Valmistelijat: toimitusjohtaja Esa Hakala ja aikuispalvelujohtaja Tapani Santavirta PoSan matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus Tähden toiminta on lähtenyt liikkeelle rivakasti kuluvan vuoden aikana. Aikuispalvelut ovat edelleen kehitelleet keskuksen toimintamallia. Kokouksessa ovat paikalle kutsuttuina aikuispalvelujohtaja Santavirta sekä aikuisterveydenhuollon päällikkö Tarhasaari esittelemässä toimintasuunnitelmia ja mm. tilatarpeisiin liittyviä kysymyksiä. Liitteenä Tähti-yksikön toiminnan kehittämiseen liittyvät selvitykset: - tilavaihtoehdot - kuntouttavan ryhmän perustamiseen liittyvät taloudelliset laskelmat. Asiasta käydään neuvotteluja Kankaanpään kaupungin edustajien kanssa ennen kokousta. Johtokunta päättää, että PoSan mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus Tähden toimintaa kehitetään mm. kuntouttavan ryhmän perustamisella sekä hyväksyy esitetyt toimintatilojen muutokset (vuokrasopimukset). Katri Kujanpää esitti asian jättämistä pöydälle kuntien kanssa käytäviä neuvotteluja varten. Sari Lehtinen kannatti pöydällepanoa. Esittelijä esitti, että asia siirretään seuraavaan kokoukseen lisäselvityksiä varten. Johtokunta päätti yksimielisesti siirtää asian seuraavaan kokoukseen lisäselvityksiä varten. Lisätietoja antaa Toimitusjohtaja Esa Hakala, puh , Johtokunta 160 Valmistelija: toimitusjohtaja Esa Hakala ja aikuispalvelujohtaja Tapani Santavirta Asiaa esitellään kokouksessa. Ehdotus annetaan kokouksessa. Ehdotus oli, että Tähden vastaanottotoiminta siirretään Taipaleenkatu 1:n tiloihin (ent. A-klinikka) ja päivätoiminta Kuninkaanlähde 6:n tiloihin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti alkaen. Lisätietoja antaa Toimitusjohtaja Esa Hakala, puh ,

19 Pöytäkirja 15/ Johtokunta Johtokunta

20 Pöytäkirja 15/ Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Talousarvio vuodelle / /2014 Johtokunta Valmistelija: talousjohtaja Mikko Rämö Talousarvion valmistelu on vaiheessa, jossa palvelualueiden ehdotukset ovat viimeisteltävänä. Tavoitteena on, että ehdotukset ovat realistisia niin, että nykyiset ja jo sovitut uudet palvelut ja palvelujen muutokset kyetään hoitamaan. Ohjeena on perusturvalautakunnan antama raami kuntien osuudesta. Raami on on erittäin tiukka perustuen lähes nollakasvuun eikä ensi vaiheessa tähän tulla pääsemään, vaan toiminnan sisältöä ja palvelurakenteita karsimalla joudutaan käyttämään punakynää. Palvelualueiden esityksiin perustuva talousarvioehdotus toimitetaan johtokunnalle heti, kun se saadaan koottua, viimeistään kokouksessa. Valmistelijan esitys Aloitetaan vuoden 2015 talousarvion käsittely. Aloitetaan vuoden 2015 talousarvion käsittely. Käsittelyä jatketaan johtokunnan jatkokokouksessa ke kello Tapalassa. Aikuispalvelujohtaja ja perhepalvelujohtaja kutsutaan kokoukseen. Sitä seuraava johtokunnan budjettikokous pidetään kello Lisätietoja antaa Talousjohtaja Mikko Rämö, puh , Johtokunta Aikuispalvelujohtaja Santavirta ja perhepalvelujohtaja Stenberg esittelevät alueensa budjettiehdotuksen. Jatketaan talousarvion käsittelyä. Aikuispalvelujen ja perhepalvelujen talousarvioehdotukset käytiin läpi erityisesti ongelmakohtiin ja kasvukohteisiin keskittyen. Kasvu on pyrittävä saamaan sopimaan annettuun talousraamiin. Talousarvion käsittelyä jatketaan kello pidettävässä jatkokokouksessa. Lisätietoja antaa Talousjohtaja Mikko Rämö, puh ,

21 Pöytäkirja 15/ Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Vanhuspalvelujohtaja Vanhatalo ja erityispalvelujohtaja Antola esittelevät alueensa budjettiehdotuksen. Jatketaan talousarvion käsittelyä. Talousarvion käsittelyä jatketaaan seuraavassa kokouksessa. Lisätietoja antaa Talousjohtaja Mikko Rämö, puh , Johtokunta Valmistelija: toimitusjohtaja Esa Hakala Johtokunta on käynyt läpi tulosalueiden talousarvio 2015 ehdotuksia palvelujohtajien kanssa. Liitteenä viimeisin ehdotusversio PoSan palvelusopimukseksi 2015, joka osoittaa vielä runsaan 2 miljoonan euron näkemyseroa kuntien esittämään määrärahavaraukseen nähden. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Talousarvion ja palvelusopimuksen 2015 käsittelyä jatketaan. Käsiteltiin esitykseen sisältyviä muutosehdotuksia palvelualueittain perusteluineen. Ehdotuksia edellytetään tarkennettavaksi siten, että kulukasvua saadaan pienennettyä. Talousarvion käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa, joka pidetään kello jatkokokouksena. Lisäksi päätettiin, että tilataan ulkopuolisen tahon selvitys PoSan toiminnan tehokkuuden ja taloudellisuuden sekä organisaation kehittämisestä.toimitusjohtaja valmistelee asiasta esityksen. Lisätietoja antaa Toimitusjohtaja Esa Hakala, puh , Johtokunta

22 Pöytäkirja 15/ Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta jatkaa talousarvion ja palvelusopimuksen 2015 käsittelyä. Paikalla ovat perhe-, aikuis-, erityis- ja vanhuspalvelujohtajat esittelemässä palvelualueensa palvelusopimusehdotusta. Käytiin läpi palvelualueiden talousarviot ja palvelutuotanto sekä koko PoSan henkilöstösuunitelma. Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. Lisätietoja antaa Toimitusjohtaja Esa Hakala, puh , Johtokunta Tämän hetken budjettiversiossa ulkoisten kulujen loppusumma on 60,7 miljoonaa. Kuntien nettomaksuosuudeksi muodostuu muiden tuottojen jälkeen lähes 49,2 miljoonaa. Kasvu vuoden 2014 toteutuma-arvioon on n. 2,6%. Eroa keväällä annettuun perusturvalautakunnan ehdotukseen nähden on hiukan yli 2 miljoonaa. Kuntakohtaisesti muutokset vaihtelevat merkittävästi palvelujen käytön 2014 / käyttöarvion 2015 mukaisesti. Ulkoisten kulujen (ja kuntien nettomaksuosuuksien) kasvu johtuu: 1. Asiakasmäärien kasvusta: asiakkaille hankittavien ostopalvelujen, kuten vammaisten ja vanhusten palveluasumiskustannuksista, vanhusten kotona asumiseen liittyvistä tuki/hoivapalveluiden määrän lisääntymisestä, kuntalaisille myönnettävien suorien euromääräisten avustuskustannusten kasvavasta määrästä. 2. Ulkoisista, uusista palveluvelvoitteista (mm. lakimuutokset): katso erillinen liitetiedosto. PoSan oman palvelutuotannon (oman henkilöstön) vertailukelpoinen kulukehitys on hyvin hallittua ja lähellä 0-tasoa. Jatketaan käsittelyä perusturvalautakunnan kanssa käydyn yhteiskokouksen ja mahdollisten linjausten jälkeen, tavoitteena PoSan talousarvion ja palvelusopimuksen 2015 hyväksyminen marraskuun aikana. Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2015 käytiin läpi. Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

23 Pöytäkirja 15/ Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Lisätietoja antaa Toimitusjohtaja Esa Hakala, puh , Johtokunta Valmistelija: toimitusjohtaja Esa Hakala Palvelusopimus 2015 materiaalia valmistellaan kokousajankohtaan saakka. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Johtokunta jatkaa talousarvion ja palvelusopimuksen 2015 käsittelyä. Esittelijä ehdotti, että johtokunta vahvistaa palvelusopimuksen vuodelle 2015 ja talousarvion vuoden 2015 määrärahat liitteen mukaisesti. Työterveyshuollon tulosalueen talousarvio poistetaan. Lisäksi hän esitti, että kokouksessa esitelty henkilöstösuunnitelma hyväksytään. Talousarvio 2015 ja -suunnitelma käsitellään koottuna vielä seuraavassa kokouksessa. Lisätietoja antaa Toimitusjohtaja Esa Hakala, puh , Johtokunta 161 Esityslistan liitteenä on koottu esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi Talousarvio on sovittu käsiteltäväksi vielä uuden yhtymävaltuuston tammikuun kokouksessa. Talousarvion toteuttaminen edellyttää monenlaisia neuvotteluja jäsenkuntien kanssa toiminnan sopeuttamiseksi niukkoihin määrärahoihin. Varsinaista palvelusopimusta ei enää tehdä. Tuotebudjetit ja -kortit ovat kuitenkin pohjana ja niillä seurataan palvelujen ja kustannusten toteutumista sekä kuntien kustannusjakoa ja kuntakohtaisia kustannuksia. Tuotekortit ovat yhteneviä PoSan talousarvion kanssa. Johtokunta vahvistaa liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille ja saattaa sen vielä PoSan uuden yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. Lisätietoja antaa Toimitusjohtaja Esa Hakala, puh ,

24 Pöytäkirja 15/ Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Liitteet 8 Talousarvio vuodelle 2015

25 Pöytäkirja 15/ Johtokunta Yhtymävaltuuston koolle kutsuminen Johtokunta 162 Kaikki PoSan jäsenkunnat ovat hyväksyneet PoSan perussopimuksen muutokset. Perussopimuksen muutoksella PoSan nimi lyhentyy muotoon Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä. Kuntayhtymän hallintoelimet ovat jatkossa yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus sekä ympäristö- ja terveyslautakunta sekä oikaisuvaatimuslautakunta. Yhtymävaltuuston ja -hallituksen tehtävissä on myös tapahtunut merkittäviä muutoksia. PoSan jäsenkunnat muodostavat Paras-lainsäädännön tarkoittaman sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen. PoSa toimii laissa tarkoitettuna yhteistoiminta-alueen tehtävien hoitajana ja yhteisenä toimielimenä ja sillä on sote-palvelujen järjestämisvastuu yhteistoiminta-alueella. Johtokunta kutsuu koolle PoSan yhtymävaltuuston ns. järjestäytymiskokoukseen klo 18.00, paikkana Kankaanpään kaupungintalo. Lisätietoja antaa Toimitusjohtaja Esa Hakala, puh ,

26 Pöytäkirja 15/ Muutoksenhakukielto ja oikaisuvaatimusohje Kokouspäivämäärä Pykälät Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa sekä kokouksen järjestäytymistä: , 162 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos ta valittamalla: HvalL 3 :n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (pykälät ja valituskieltojen perusteet): Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada asian käsiteltäväksi työnantajan ja ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 :n mukaisesti. Oikaisuvaatimusohje Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä Johtokunta PL KANKAANPÄÄ Puhelin (vaihde) Sähköposti Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä viraston aukioloaikana.

27 Pöytäkirja 15/ Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Viranomainen, jolle valitus tehdään: Turun hallinto-oikeus PL 32, Yliopistonkatu TURKU Puhelin (vaihde) Telekopio Sähköposti Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valitus on valittajan tai sen muun laatijan allekirjoitettava. Valitukseen tulee liittää - päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus tiedoksisaantipäivästä Valitus on lähetettävä tai jätettävä virka-aikana ennen valitusajan päättymistä Turun hallinto-oikeudelle. Postiin valitus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä. Valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös faxina. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä viipymättä. Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi Otteet on lähetetty tiedoksi postitse / 201. Tiedoksiantaja: Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirja 12/2014 190. Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta. Aika 07.10.2014 klo 18:00-21:10

Pöytäkirja 12/2014 190. Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta. Aika 07.10.2014 klo 18:00-21:10 Pöytäkirja 12/2014 190 Johtokunta Aika 07.10.2014 klo 18:00-21:10 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 192 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 55. Yhtymähallitus. Aika 23.04.2015 klo 18:00-20:25

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 55. Yhtymähallitus. Aika 23.04.2015 klo 18:00-20:25 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 55 Yhtymähallitus Aika 23.04.2015 klo 18:00-20:25 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirja 7/2014 102. Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta. Aika 17.06.2014 klo 18:00-21:00

Pöytäkirja 7/2014 102. Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta. Aika 17.06.2014 klo 18:00-21:00 Pöytäkirja 7/2014 102 Johtokunta Aika 17.06.2014 klo 18:00-21:00 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 104 61 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/2015 107. Yhtymähallitus. Aika 27.08.2015 klo 18:00-20:30

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/2015 107. Yhtymähallitus. Aika 27.08.2015 klo 18:00-20:30 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/2015 107 Yhtymähallitus Aika 27.08.2015 klo 18:00-20:30 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 71 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 11/2014 226. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 11/2014 226. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 11/2014 226 Kokousaika 18.12.2014 klo 14.00 16.30 Kokouspaikka Kokoushuone, Harjavallan pääterveysasema Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 Perusturvalautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 SIRKKA-LIISA

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 Perusturvalautakunta 12.11.2014 Aika 12.11.2014 klo 17:00-20:35 Paikka Hyvinvointineuvola, Menninkäinen 4, 04620 Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 108 Kokouksen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika 24.1.2012 klo 18.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 8/2014 158

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 8/2014 158 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 8/2014 158 Kokousaika 9.9.2014 klo 15.00 17.19 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 14.12.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 6/2011. Otsikko sivu. 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 14.12.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 6/2011. Otsikko sivu. 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Tiistai 20.12.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsitelyt asiat: Otsikko sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 59 valinta 47 60 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 14 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 17.10.2011 klo 12.00 13.47 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.01.2015 kello 15:30-18:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuonen nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Torstaina 15.9.2011 klo 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 34 valinta 47 35 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu Tekninen lautakunta Aika 19.3.2014 klo 16.00 19.23 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Otsikko Sivu 14 Teknisen toimen käyttötalouden toteutuma vuodelta 2013 23 15 Toimistotyöntekijän

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (21)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (21) EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (21) Perusturvalautakunta Aika 09.12.2014 klo 15:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila Saapuvilla olleet jäsenet Hakala Manu jäsen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg.

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg. Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 6 / 2011 86 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Perjantai 26.8.2011 klo 10.00 11.37 Kokouspaikka Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää Saapuvilla olleet

Lisätiedot

40 HAILUODON KUNTA 19.10.2010 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2010. Otsikko Sivu

40 HAILUODON KUNTA 19.10.2010 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2010. Otsikko Sivu 40 KOKOUSAIKA: Tiistai 19.10.2010 klo 18.00 20.30 KOKOUSPAIKKA: Saarenkartanon palvelukoti, ruokasali Käsitellyt asiat: Otsikko Sivu 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 38 valinta 43 39 Perusturvan

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2014 136

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2014 136 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2014 136 Kokousaika 17.7.2014 klo 10.00-11.14 Kokouspaikka Suomalainen Klubi, Pori Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot