SUOMEN PALLOLIITTO HELSINKI1936

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN PALLOLIITTO HELSINKI1936"

Transkriptio

1 SUOMEN PALLOLTTO 1936 HELSNK1936

2 Suomen Palloliiton vuosikertomus toimintavuodelta Yleistä. Suomen Palloliiton 29. toimintavuosi on päättynyt ja uusien toiminta ääntöjen voimaan tulon takia n. lo-kuukalltiseksi muodostuneen toimivuoden työn tulokset ovat kaikkien arvosteltavina. Päättynyt toimintavuosi on ollut vilkkaimpia koko iilon toiminta-aikana. Ttimä on johtunut osaksi siitä, että liiton alaiset sarjat on pelattu entistään laajempina ja uusittuina; osaksi on myös päättynyt olympiolaisvuosi palloilijaimme Berliininmatkoineen ollut omiaan antamaan vilkkautta ja väriä palloiluväen työ kentelylle. Yleisvaikutclma toimintavuodesta jää näinollen mitä parhaaksi. Harrastus on kaikkialla lisäänlvnvt, lyötä tehdään entistä suuremmalla innolla ja palloilu~urheilu kulkee rientomarssissa kohti "aloismnpaa tulevaisuutta. Paitsi i ääntynyttä kilpailutoimintaa, joka muodostaa näkyvimmän 0 'an liilloml11c työ tä, on järjestömmc vahvistamista tarkoillava sisäinen toiminta kulkenut myös askeleen eteenpäin. Liiton sihteerin toimen tultua ensi kcrtna vakinaisesti täytetyksi ja päätoimena hoidetuksi on liitto entistä enemmän ollut tilaisuudessa tehostamaan työtään. Järjestötoiminnan sujumi ta on koetettu edistää piirien ja seurojen ke kuudessa m.m. järje lötoiminlaluennoilla, joita on pidetty useita eri puolilla maata. Tärkeistä toimintavuoden tapahtumista mainittakoon tässä vielti va[mennllstoimilllon aikaansaaminen. Paitsi olympialaisvalmentajan avulla edustuspelaaji toon kohdi - letlua vahnennusta on liitto jatkanut suunnitelmaa kotimaisen valmentajakunnan kasvattamiseksi ja päättyrreen toimintavuoden aikana ovatkin useimmat piirit ja myös muutamat seurat saaneet omat valmentajansa. \luis a suhteis a on toiminta kulkenut uunnilleen entisiä

3 2 latujaan. Jatkuva uu ien seurojen tulo liiton pllrln, yhä lisääntyvät katsojamäärät otteluissa ja erikoisesti jalkapalloilun pesiytyminen yhä uusille maa eutupaikkakunnille puhuu pajloilu-urheilun jatkuva ta noususta maassamm«:,. Taloudellise ti on päättynyt vuosi ollut liitollemme menestyksellinen. Li ääntyvät katsojajoukot varsinkin maaottelui sa ovat nostaneet liiton tuloja siinä määrin, että taloudellinen tilanne on lisääntynei tä menoistakin huolimatta entistä parempi. Liittohallitus ja sen el'i elimet. Liittohallitukseen valittiin tammik p:nä pidelyssä edustajakokouksessa dipl.ins. E. von Frenckell puheenjohlajak i, jäseniksi ins. K. J(arvonen, ins. O. R.!]lund, mai lo T. Tornivuori, toim. B. jöström, kontt. Y. Reijonen, kaikki Hei ingistä, joht. L. Mäkinen Viipmista, past. J. Suomela Turusta ja toim. Hugo Valpas Vaasasta. Liiton varapuheenjohtajana on toiminut ins. 1<. Karvonen. Liiton Y.a. sihteerinä toimi huhtik. 15 päivään aakka maist. T. Tornivuori ekä senjälkeen toim. Hugo Valpas vakinaisena sihteerinä.. 1aist. Tornivuori on itäpaitsi toiminut vakinaisen sihteerin apuna kesäk. 1 päivään saakka sekä v.a. sihteerinä vakinaisen sihteerin olles a olympialai matkalla ja lomalla. Liiton kirjanpitäjänä ja ka sanhoitajana on toiminut rouva G. Landgren. LiittohalliLuksen alai iua ovat toimintavuoden aikana toimineet seuraavat eri komiteat: Tljötoimikunta: ins. K Karvonen puheenjohtajana, jäseninä maist. T. Tornivuori, toim. B. Sjöström, in. O. R. Nylund ja kontt. Y. Reijonen., arjakomitea jääpalloilussa: toim. B. Sjöström puheenjohtajana, jäseninä kontt. E. Lehtola ja toim. H. Relander. Sarjakomitea jalkapalloilussa: maislo T. Tornivuori puheenjohtajana, jä eninä konttorip. R. Vickström ja konu. Y. Reijonen. Erotuomari,omitea: varatuomari Y. Tornivuori puheenjohtajana, jä eninä konttorip. H. Kuhlberg ja virkailija M. AalLo. Valitsemiskomitea jääpalloilussa: tohu. B. Bjöström puheenjohtajana, jäseninä h1'a A. Ahnger ja kontt. G. Åström, varalla kontt. E. Lehtola ja konttorip. R. Vickström. Valitsemiskomitea jalkapalloilussa: toim. B. jö tröm pu- 1teenjohtajana, jäseninä tuomo Y. Tornivlori ja in. O. R. Nylund, varalla kontt. G. Kuusela ja joht. L. Mäkinen. Vulmennuskomitea: Loim. Hugo Valpas puheenjohtajana,' jäseninä joht. K. Nylund ja kontt. Y. Reijonen. Jääpalloilun sarjakomitean ihteerinä on toiminut konu. E. Lehtola. erotuomarikomitean sihteerinä saakka konttorip. H. Kuhlberg. ~uita sihteerintöitä ovat hoitaneet liiton sihteeril. Toimintavuoden kulue a on iiittohallitu. kokoontunut 37 kertaa, työtoimikunta 5 kertaa. Liittohallituksen maaseutujäsenet ovat olleet läsnä 6: sa kokouksessa. Liiton laajennettu liittohallilu on kokoontunut kahdesti. En im.äinen kokous pidettiin ja toinen, jalkapalloilijain kielteistä ma tkapäätöstä koskeva kokous pidettiin Liiton tilintarkastajina ovat toimineet jo11t. A. Englund ja konu. T. Yiimaa. Laajennetussa olympialaisessa komiteassa on liiton edustajana toiminut in. E. von Frenckell ja Stadioll-Säätiössä in. O. R. Nylund. Pohjoi maiden jalkapallokongres is a Oslossa helmik. 29 p:nä edusti liiltoa maist. Tuure Tornivuori. FFA:n kongre si a Berliinin olympialaisten yhteyd ä olivat liiton edu tajina ins. E. von Frenckell ja in. O. R. y lund. Liiton piirit ja seurat. Liiton alaisina ovat toimineel seuraavat piirit, joiden euramääräl on mainittu uluissa: Helsinki (24), Häme (15), Karjala (7), Kymenlaakso (15), Länsi-Uusimaa (4), Pohjois-Suomi (4), Satakunta (8), Savo (14), Turku (12), Vaasa (11) ja Viipuri (22), eli yht ensä 11 piiriä. Piirien puheenjohtajina ovat toimineet: pankinprok. N. Koskinen (Helsinki), dipl.ins. T. A. Ekholm (Häme), liikeapu!. V. Saarinen (Karjala), prok. V. A. Haaja (Kymenlaakso), kansakoulunop. F. Forssell (Länsi -tt u imaa), toim. B. VuorivirLa (Pohjoi -Suomi), toim. V. Laitinen (Satakunta), kaupanhoit.. Hiltunen (Savo), past. J. Suomela (Turku), joht. R. Räisänen (Vaasa) ja johto L. Mäkinen (Vi ipuri). Liittoon kuului toimintavuoden päättyes ä kaikkiaan 136 seuraa. Uusina seuroina ovat Loimintavuod('n aikana liittoon liittyneet seuraavat seurat: 3

4 5 Kemin Palloseura (Pohjoi -Suomen piiri), Vii alan Viri ja Pirkkalan Urheilijat (Häme), Elisenvaaran Erä (Karjala), Vuoksenniskan Urheilijat ja Simpeleen Urheilijat (Viipuri), Suonenjoen Vasama ja Sorsakosken l rheilijain Palloilijat (Savo). Liitosta on eroiteuu toimintavuoden kuluessa Kelkkalan Kisailijat (Viipuri) ja eronnut Uuraan Voima-Veikot (Viipuri). Sitäpait i on kirjoista poistettu eräitä toimintansa lopettaneita euroja. Olympialaisosanotto. Jo v ryhtyi liitto valmisteleviin toimenpiteisiin olympialaisosanoton vuok i. Viime edustajakokouksen tehtyä sitten osanottopäätöksen kiinnitettiin liiton olympialaisvalmentajak i Saksan jalkapalloliiton valmentaja Ferdinand Fabra. Hän ryhtyi toimeensa huhlik. 15 p :nä ja kesti hänen työskentelynsä yhtämittaise ti elok. 15 päivään saakka. Valmennus kohdistui pääasiallisesti vain Mestaruussarjan pelaajistoon. Suurimman osan ajasta toimi valmentaja Helsingissä, mutta oleskeli myös viikon päivät Vaasassa. Turussa ja Viipurissa. Toukok p:nä järje tettiin Vierumäen Urheiluopistossa olympialaispelaajien lciri, jonne kutsuttiin kaikkiaru1 28 pelaajaa. Kesäk. 30 p :nä uoritetussa Tanska-ottelussa, jonka olympialainen komitea oli määrännyt jalkapalloilijain viralliseksi katsa tu tilai uudeksi, oli pelaajistomme jo hyvässä kunnossa, vaikkakin ott lun 10ppuLulos loukkaantumisten y.m. satunnai uuksien vuoksi muodostui meille aiheettoman suureksi tappioksi. Tanska-ottelun jälkeen teki olympialainen komi Lea tunnetun kielteisen päätök en ä jalkapalloilijoihin nähden. Päätös herätti suurta huomiota ja pahek umista laajoissa urheilupiireis ä ja yleinen mielipide oli voimakkaasti jalkapalloilijain lähettämi en kannalla. ~f.m. koko Suomen sanomalehdistö puolsi miltei yksi mieli esti joukkueen lähettämistä Berliiniin. Heinäk. 14 p :nä olympialainen komitea sitten tarkistikin päätöksen ä päättäen jalkapallojoukkueen kisoihin lähettää. Harjoitukset aloitettiin nyt uudella innolla, mutta epätietoisuu ja edelli en päätöksen herättämä katkeruus pelaajisto a olivat joka tapauk essa haitallisesti vaikuttaneet joukkueemme valmennuspuuhiin. Olympialaisen Komitean kannan muutokseen jalkapallojoukkueen lähettämiseen nähden vaikutti merkittävällä ta- valla ekin, että liittomme sitoutui huomattaviin rahallisiin uhrauksiin. Myönteisen päätöksen syntymistä edesauttaakeen päätti liittomme näet luovuttaa Olympialaiselle Komitealle Smk. 50,000: - olympialaisen keräyk en tuotosta, jonka la kettiin liittomme osalle nousevan n. Smk. 125,000. Toisin sanoen päätettiin luovuttaa takaisin n e varat, mitkä la kettiin jäävän yli varsinaisi ta valmennuskustannuksi ta. Kutcn tilinpäätös 0 oittaa, löivät ennakkolaskelmat tässä uhtees a tarkalleen lukkoon. Heinäk p :nä järjesti liitto 20 :lle edustu pelaajalle toi en harjoitusleirin Oulunkylässä n.s. iltaleirimuodossa. Kun vielä eräitä harjoitusotteluita oli järjestetty, joukkue määrätty, lähti Suomen jalkapallojoukkue heinäk. 29 p:nä 18 miehen vahvuisena kohti Berliiniä. Olympialaisissa jalkapalloturnajaisissa ei arpa joukkuettamme uo inut, si llä se sai vastaansa jo ensimäisessä ottelussa voittajaehdokkaana pidetyn ja pelitavataan kaikille melko tuntemattoman Perun joukkueen. Taidon lisäksi oli perulaisilla ottelussaan elok. 6 p:nä Hertha-Platzilla mukanaan myös aimo anno onneakin, minkä lisäksi ottelun italialainen tuomari joutui tuomioilaan merkittävällä tavalla vaikuttamaan ottelun lopputulokseen. Kun meikäläisten peli ei kaiken lisäksi ottanut sujuakseen, saimme poistua kentältä lyötyinä, vieläpä ansaitsemattoman paljon. 7-3 oli näet ottelun lopputulos Perun hyväksi. Suomi oli ilmoittautunut myös kisojen yhteydessä suunniteltuihin lohdutuskilpailuihin. Kun niitä ei osanottajien niukkuuden vuok i järje tetty, pelasi joukkueemme kotimatkalla SteUini ä yslävyysottelun pommerilaista yhdistettyä ja viidellä berliiniläispelaajalla vahvislettua joukkuetta vastaan.. uomalaiset hävi 'ivi:it Uimänkin ottelun, tuloksen olle a 3-2 sak alai 'len hyväksi. Suomen jalkapalloilijain 0 anotto Berliinin kisoihin oli joka tapauksessa täy in perusteltu. Joukkueemme taito oli paljon suurempi kuin mitä sen esitykset Saksassa 0 oittivat. Todistuk ena tä tä mainittakoon vain Norja-ottelu, joka toden i uomalai ten jalkapalloilijain nousseen täysin pohjoism aiseen luokkaan. Berliinin matkan tarpeellisuutta oli perusteltu m.m. pelaaji toamme kehittäväs ä mielessä ja siinä suhteessa se hyvin tarkoitustaan vastasikin. Miehemme näkivät kisoissa paljon oppimisen arvoisia. Saksalaisen ammattimiehen opetus ja perusteellinen harjoitus ennen kisoja olivat sitäpaitsi

5 ~ ~~~ ~ ~ 6 omiaan kehitlämään pelaajiamme sekä teknillisesti että taktillisesti sekä antamaan heille muitakin arvokkaita opetuksia. Tarjotakseen myös erotuomaristollemme tilaisuuden saada hyväkseen käyttää olympialaiskisojen tarjoamia opetuksia myönsi liitto apurahan Esko Pekoselle Berliinin matkaa varten. Oy. Pallokentän stipendiaatteina matkustivat kisoihin liiton ehdottamina G. A. Ahrenberg Vaasasta, E. Lundström ja M. Viinioksa Helsingistä. Lisäksi antoi Suomen Erotuomarikerho stipendin E. Heinoselle. KUl'ssi-, neuvonta- ja pl'opagandatoiminta. Paljon ylimääräistä työtä antaneen olympialaisvuoden takia ei liitto ole lisätyin toimitsijavoiminkaan voinut omistaa niin paljon huomiota kur si-, neuvonta- ja propagandatoimintaan kuin olisi tarpeellista ja normaalioloissa mahdollista ollut. Joka tapauksessa on tähänkin puoleen pyritty huomiota kiinnittämään. Tavanmukaisten erotuomarikurssien lisäksi on liitto kuluneen vuoden aikana jatkanut aloitettua kotimaisten valmentajien koulutusta. Kesäk p:nä järjestettiin Vierumäen rheiluopistossa valmentajakurssit, joilla oli 24 osanottajaa. Tarkoituksena oli antaa täydennysopetusta pääasiassa aikaisemmilla valmentaja kursseilla olleille heidän valmistumistaan varten piiri- ja seuravalmentajiksi. Kurssien johtajana ja opettajana toimi lehtori N. Tammisalo, jotapaitsi liiton sihteeri Hugo Valpas piti luentoja järjestötoiminnasta. Kurssien päätyttyä hyväksyi liittohallitus 17 kurssilaista piiri- ja loput seuravalmentajiksi. Useimmat piirivalmenlajat lyöskentelivät syys puolella valmcntajina piiriensä alucilla, samoin seuravalmentajat seuroissaan poistacn siten osaltaan kipeäksi käynyttä valmentajapulaa. Olympialaisvuoden valmennustyölä nlunperin suunniteltaes a oli tarkoituksena kiinnittää liiton palvelukseen kaksi valmentajaa. Toiseksi valmentajaksi oli ajateltu erästä ruotsalaista valmentajaa, joka olisi suorittanut valmennus työtä maaseutupaikkakunnilla. Suunnitelman kalleuden takia siitä luovuttiin siinä mielessä, että varat voitaisiin lähivuosina paljon edullisemmin käyttää kotimaisten valmentajien kasvattamiseen, joista valmentajisla nimenomaan juuri maaseutu eniten hyötyy. Tehostaakseen piiriloimikuntien työskentelyä myönsi liittohallitus piireille entistä suuremman avustuksen, joka nousi nyt yht. 19,000 mk:aan.. Järjestötoiminnan tehostamiseksi on liitto yhdessä piiritoimikuntien kanssa järjestänyt seuratoimitsijalllentoja niiden piirien alueella, jotka ovat liitolta luennoitsijoita pyytäneet. Tällaisia luentotilaisuuksia on järjestetty vuoden kuluessa seuraavasti: Vaasan piirissä 5. 4., Kymenlaakson piirissä , Karjalan piirissä ja Hämeen piirissä Luennot on näissä piireissä pitänyt liiton sihteeri, jotapaitsi hänen luentonsa on monistettuna lähetetty Helsingin, Turun ja Viipurin piireille, jotka ovat ominpäin luvanneet luennot järjestää. Propagandamielessä vieraili liiton Vierumäen leiriltä palaa va olympialaismiehistö Lahdessa toukok. 18 p :nä suorittaen siellä näytösottelun. Toukok. 21 p:nä järjestettiin Helsingissä tavanmukainen Helsingin halkijuoksu. E'otuomal'itoiminta. Liiton erotuomaritoiminta on kuluneen vuoden aikana kulkenut suunnilleen edellisvuosien puitteissa. Erotuomarikomitea on esittänyt liittohallituksen hyväksyttäviksi jääja jalkapalloilun liittoerotuomarit sekä valvonut ja antanut apuaan piirituomarikoulutukseen. Kaikkiin liiton ajaisiin s.arjaotteluihin on komitea määrännyt erotuomarit. Piirierotuomarikursscja on liiton alaisissa piireissä järjestetty pääasiallisesti piiritoimikuntien aloitteesta tavallisuuden mukaan sekä jää- että jalkapalloilussa. Liittotuomareiksi hyväksyttiin v seuraavat hcnkilöt: JääpalloilusSC/: ~1. Aalto, E. Pekonen, E. Lundström, M. Viinioksa ja H. Sarmola Helsingin piiristä, V. Kosunen ja O. Kosunen Viipurin piiristä ja B. Ehrnrooth Kymenlaakson piiristä. Jalkapalloilussa: E. Pekonen, M. Aalto, E. Lundström, H. Sarmola ja B. Ahlfors Helsingin piiristä, V. Kosunen, O. Kosunen, N. Jantunen ja V. 'Österdahl Viipurin piiristä, J. Rubinstein ja H. Aalto Turun piiristä, M. Saario ja G. A. Ahrenberg Vaasan piiristä, S.' Cederström Kymenlaakson piiristä, V. Saarinen Karjalan piiristä ja A. Ahvenaincn Savon piiristä. 7

6 FFA :lle ilmoitettiin kansainväli iksi tuomareik i jalkapalloilussa E. Pekonen, M. Aalto, E. Lund tröm, O. Ro unen ja M. Saario. lkomailla on uomalai ia tuomareita myö vieraillut. 1. Saario Vaa a La on tuominnut Viron ja Latvian väli en jalkapallomaaottelun Tallinnassa ja E. Pekonen Norjan ja Ruotsin välisen B-ottelun Haldeni sao M. Aalto on tuominnut Helsingissä Viroa vastaan pelatun B-ottelun jalkapalloilu sa sekä Helsingi sä Ruot ia vastaan pelatun A-ottelun jääpalloilu a. Kilpailutoiminta. A. Kansalli et kilpailut. Suomen jääpallomestal'lludesta pelaltiin V vk inkertai en sarjan muodo sao Ensi kertaa pelattiin sarja nyt 8- joukkueisena. Laajennetun sarjan uorillaminen muodostui vaikeaksi epävakaisen talven takia, mistä syystä arjan talouskin oli odotettua heikompi. Sarjaan 0 allistuneiden eurojen nimet ja niiden keskeinen järjestys elviää allaolevasta taulukosta: JiHipallon A-Sa'.la v rl trl :.:: -C1l Maalit ~ ~ :.:: trl t:t. :;;i l: :g rl l: en «H. 0: a.. t:t. 't: --, a.. a.. ~ :; - ::1 l: ~ v.\ VPS \_ \2-4 \ \ \ \ 12 HFK \4-2 \_ \1-1 \3-2 \1-3 \ \ \ 11 Sudet \1-2 \1-11_ \1-1 \4-2 \5.0 \ \ 19 \ 7\ 10 Akilles \ \1-1 \_ \ \2-0 \6-0 \ 17 \ 919 HJK \2-6 \3-1 \2-4 \2-3\_ \3-1 \ \ MP \2-3 \1-3 \_ ll-0! 3 0 \ HPS \ \ 02 \ \_ \ 2 KF _ Me tariksi tulleen Viipurin Palloseuran joukkueella oli seuraava kokoonpano: n. Ve Uin, Y. Leppänen, E. Kanerva, G. Berg, A. Marte, E. Luukkonen, S. Lamppu, S. Kirsi, A. Lagerström, K. Purhonen ja P. Peltonen. Sarjasta putosivat B- arjaan Helsingin Pallo eura ja Kronohagen drottsförening. B-sarja pelattiin entisestään huomattavasti laajennettuna. Aluksi suoritettiin ns. aluesarjaottelut kautta Suomen, minkä jälkeen Lännen aluesarjoista pää ilopulliseen B-sarjaan neljä joukkuetta ja dän alue arjoista kolme joukkuetta. Aluesarjat päättyiväl seuraava ti: Vaasan alu e. VFK VPS Uusintaollelussa voitti VFK 5--4 varsinaisen pcliajall päättyessä 3-3. Kärpiit RaPi PoPa Satakunnan alu e Kärpät voitti uusinnassa Ra Pi:n sekä sitten "ålikarsinnassa Turun piirin edu tajan TPS:n Hämeen alue. HPK TaPa lves TBK VFK Helsinki- Kymenlaakson alue. Jp KoPS P U Viipurin alue. lves LUM T U lves voitti uusinnas a LUM:n VP- 35 KPT SaPKo JoPS SoP SoPa Terås B-sarjan Länsi-lohko. PoKä HPK Savoll alue , Karjalan alue Jp Maalit PiSt. VFK PoKä \ HPK Jp O-~ \ VFK voitti Pokä:n uusinlaollclu ssa 5-0.

7 VP-::l5 lves JoPS \ VP-35 B-sarjan tä-lohko. 1 lves 1 JoPS 1 Maalit Pisteet Kaupunkiottelu Helsinki -Viipuri uoritettiin maali k. 8 p:nä Helsingissä ja päättyi ottelu 2-1 Viipurin hyväksi. J af kapalloilul M eslafllllssar ja pelattiin enti een tapaan 8:n joukkueen kaksoissarjana, jonka osanottajat selviävät allaoleva ta sarjataulukosta. Sarja l1luodo tui nielenkiintoisemmak i kuin ko kaan aikaisemmin, sillä sekä meslal'uus että sarjasta putoavat Mestal'Uussal'ja v :::.c Vl :::.c Q) rn Vl - Q) ~..., l.. c... '0 f- :> l.. l.. '0 C1l :x::... 'ö '" ta ~ :tll... ;::1 ~ :x:: :x:: ~ rn E-< :> Cl :> E-< :x:: ::E 0: '" HJK 1_ \ ' HPS 1.!.1.1_ HfK /_ \ 7 \ Sudet /_ \ \ \ 2-3r2~ 1-1-0~ HT \ TPS \1-4 1_ TT6-:J VPS 12-1 \ \ Drott _ ' / joukku t tulivat selville vasta a ivan sarjan loppuvaiheissa. Taloudellisesti joutuivat sarjan ottelut kär imään melkoisesti siitä, ttä olympialai ohjelman vuoksi otteluohjelmaa oli muuteltava ja sijoitettava osa otteluis ta epäedulliseen aikaan. Joka tapaukses a oli arjan taloudellinen tulo tyydyttävä. 1estaruuden peri v. ] 036 Helsingin Jalkapalloklubi, jonka joukkueen kokoonpano oli seuraava: R. Rinne, A. Moilanen, V. Virtanen, A. Rinne, A. Pyy, E. Virtanen, P. Eronen, K. Veckström, A. Lehtonen, S. ao ja E. Kettunen. Sarja ta putosivat tä- Länsi sarjaan Vaasan Palloseura ja J.F. Drott, Pietarsaari. tä- Länsi-sarja pelattiin n y t en i k erran ka ksinkertaisena. Lännen sarja a pela i 7 joukkuetta, dän sarja sa 6. Kummankin lohkon kaksi parasta joukkuetta pääsi n.s. loppu arjaan, jonka kak i parasta taas nousi ensi vuoden Mestaruussarjaan. dän ja ' Lännen sarjoihin nimettiin jo edustajakokouk es a suurin 0 a joukkueista, joten keväällä jäi suoritettavaksi vain yhden lisäjoukkueen valinla kumpaankin sarjaan. arjassa pelanneitten seurojen nimet ja lopullinen järjestys selviävät oheisi ta taulukoista: tä-sarja v ~ '" - Q) E-< ~ Vl rn Vl ;:: g :> ~ 0- c ~ '" ta ~ ' Qj ;::1 0 rn ~ :tll ~ :::.::: q:: :; :::.c :::.c 0 E-< :x:: ::E 0: '" KPT \ _ \~\3-2 \ 4-(~=~J , ~ 2 \53-20\ 16 Reipas \1-5 1 _ \ 3-2/ 2-1\ 3-3\ 1O! * \ \ 16 ViPS / 0-2 / _ \ 3-2\ 2-to- 211O \ 6 1 1/ * KuPS /2-4 \ / _ /J..=.! O \ 4 / 2 / 4 b 2_ 25/ KoPS 1~ /~/0-2 1 J..=.! 1 _ / 1O / / 7 /11-37/ ,*0-0 SP / 3-12 / 3 -~ \ 2-1O /~ _ / 10 1_ \ \21-54\ *0-0:.'. "') V Ollto prolestm taka. -;--- --

8 12 Länsi-sarja v ~ 1 ::J ~ 1 ~ p.. ~ ~ '" ~ - ~ E-< o: ; ~ '~ E-<::X:: ~ ~ Maali- luku p.. ~ :> E-< E-< VfK \_ \ \ 6-1 \ 3-1, J \ UL 1~1 4-1 _ 1~1~ ~ 0-1 1~ 6-0 1~ KF \~ 0-2 \~ 1-1 \ _ ~ 4-3 \~ 7-1 \~ 1-3 \~ \ PA 1~ ~ _ ~ 1-1 1~ \ 3\ \ TaPa _ \ \ 3 \ J TFK \ /1-1 /1-0 /1-1 \1-31- \ \ 12 \ \ TR 1~ 2-10 \~1~\~ \~ 1-1 \~\ 27 _ \ 12 \ 1 15\6\ ~ Loppusarja v ::s:: Qj E-< '" '" ;.: ~ c. Vl p.. ~ ~ :;: ::J.~ ~ Vl ~ ~ E-< '" ::x:: "" ~ 0 :::e: '" ei: Vl -; VPK 1 _ \ \3-1 \ 3\ 3\- 1- \12-1 \ 6 UL \ 0-5 _ \ \ 1 \ 1 \ 115'-9\ 3 KPT \_ \ \ 11- i 2\6-912 Reipas \ \ _ \ 3\- \ 1 \ 2 \ tä- arjan mestariksi tuli. ii Kuopion Pallo-Toverit, Länsi-sarjan LF. Kanl'aterna Vaasasta, joille auneltiin mestaruuspokaalit ja pelaajille hopealaula et. Ensi vuoden Mestaruussarjaan nousivat LF. Kamraterna Vaasasta ja Turun rheil uliitto. Seitsemänneksi joukkueeksi ensi vuoden Län i-sarjaan määräsi liittohallitu saamillaan valtuuksillaan Hangö Bollklubb'in. - tä-länsi- arjan talouspuoli jäi perin heikok i. tuottamiin tappioihin 0 allistui liitto 50 %:lla. 13 Sarjan Maakuntasarja pelattiin v ensi kerran. Ottelut tapahtuivat dän ja Lännen lohkoi sa piirien puiltei a. Kukin piiri sai edustautua yhdellä joukkueella lohkoissa suoritetuissa otteluissa, jotka tapahtuivat karsintajärjestelmän mukaan. dän lohkon voitti Kouvolan Urheilija in Palloilijat, Lännen Porin Palloilijat. Maakuntasarjan ottelujen tulokset olivat: dän lohko: Kouvolan Urheilijain Palloilijat-Viipurin lve 7-2, Sortavalan Palloseura-vVP , Kouvolan rh. Pall.-Sortavalan PS 2-1. Län i-ohko: Hangö Bollklubb-Makkabi He inki 1-0, Porin Palloilijat- Parga F 2-0, GBK-Jämsänkosken lves 7-0, PoPa-GBK 3-0, PoPa-Hangö BK 2-1. Lohkojen voittajat nou evat ensi vuonna va laaviin lohkoihin tä-länsi-sarjoissa. Maakuntasarjan ottelujen talouspuoli oli olosuhteet huomioon ottaen tyydyttävä. Pohjois-Suom en jclllw pallomestclrwldesta otelliin tänä vuonna ensi kerran. Kilpailuun olivat oikeutetut osallistumaan Pohjoi -Suomen piirin seurat sekä Savon piiri tä Kajaanin Palloilijat. Kilpailut suoritettiin yksinkertaisena sarjana ja olivat tulok et seuraavat: Oulun Pallo ura-kemin Palloseura 7-0, Kemin Palloseura-Kajaanin Palloilijat 3--1, Kajaanin Palloilijat-Oulun Palloseura Kun kaikki joukkueet saavuttivat a man pistemäärän, pää ivät Oulun Palloseura ja Kajaanin Palloilijat paremman maali uhteensa perusteella uusintaotteluun, jonka ensinmainittu voitti tuloksella 3-1 voittaen siis ensimäisen Pohjoi -Suomen mestaruuden. KiertopalkinnO1 tähän kilpailuun lahjoitti Kajaanin Puutavara Oy. B. Maaottelut. Jääpalloilussa suoritettiin maaottelut Ruotsia vastaan maalisk. 1 p:nä. A-oltelu tapahtui Helsingissä ja oli sitä seuraamassa 4,889 maksavaa kalsojaa (v. 193'1 6,1(3). Ott Ju päättyi Ruotsin voittoon tuloksella 5-3 (3-0). Suomea edustivat seuraavat pelaajat: A. Kuosmanen (Sude't), A. Närvänen (Sudet), L. Ruuttu (Sudet), F. Karjagin (HFK), A. Lagerström (VPS), G.

9 14 Berg (VPS), S. Lamppu (VP ), E. GrÖnlu.nd (HFK), O. tröm 'en (HFK), H. Loikkanen (Sudet) Ja O. Forsstedt (HFK)... ". Joukkuejohtajana toimi Joht. L. l\akmen. Ottelun tuomitsi ~1. Aalto. B-ottelu Dp alassa päittyi Huotsin voittoon lulok ella 3-1 (2-1). Suomea edustivat seuraavat pelaajat: P. Lindholm (HFK) K. Hahl (Sudet), K Hell t~n (M.P.),. Sinikari HoTK), K. Seppola (HJK), P. Lappala1l1en (Sudel), B. Ku~vi (Akille ), T. Enholm (Akilles) ja 11. Turku (.-\kille )...'.,..." Matkan- ja joukkue njohlajana lojlm t011n. B. SJostLom. Ottelun tuomitsi 1. Eklind. Kuluneena v~olma edu ti.val Suomea en i. kerran jääpallomaaotlelu sa seuraavat pelaajat: A.. Kuosmanen ja L. Ruuttu. Jalkapalloilussa suoritettiin v seuraavat maaoltelut: Tanskaa vastaan pelattiin vuoden ensimäinen maa~tlel~l Helsingi sä kesäk. 30 p :nä 01lt>1l oltelu samall~ ~ YJl1pJalalsen komitean määräämä kalsastu oltelu Berllll1m malka.a varten. Ensi puoliajalla pela i Suomen joukkue erinomaisesti, Olutta toi en puoliajan lopussa joukkueemll1~ ote heltisi ja Tanska saavutli ansailsemattoman suuren voiton 4-1, puoliaika "_. _ Suomi ei loukkaantumisten vhok 1 aanut kenialle ~.alkkein parasta miehislöään ja pari mllkan~ olleista pelaa.j1.lakin oli jalkavaivaisia. Joulduleemme oli 1w:sla va. lalamieheen lukien Seuraava: P. Salminen (HT), F. Karjagin (llfk), R Lindl?äck (lfk), V. Kanerva (lps), J. ~lalmgren" (lllfk), b.. :'lrtan en (ljk), K Veck tröm (l~j~),e. Gr~)lllulld ~1Fh), P. Larvo (HPS), Y. Soliola (P ) Ja. Salm (~h.)., Toi ella puoliajalla pel.a i 10ukkaantuneC'n \. h.nncrvan paikalla A. Hinne (JK).. Ottelun tuomitsi Söin Fli herg Huotsl ta. Otl lua seuraamas 'a oli 8,357 m:lksavaa kat ojaa (v ,722).. Joukkueenjohtajana loimi tuomari Y. Tornivuori. Berliinill olympialaisissa kisois a edusti Suomea elok. () p:nä suoritetussa ollelus't ~'uf:.f:.t~3ukkue: P. alminen (HT), F. Karjagin (lfk), A. Närvinen (Su~ det), V. Kanerva (HPS).,1. ;\lalmgren (HJFK), E. Laht (VP ), K Veckstrum (HJK), E. Guslafsson (HT), P. Larvo (HPS), E. Grönlund (HFK) ja A. Lehtonen (HJK). Ottelun voitti Peru 7-3 (3-1). Tuomarina toimi Barlassini talia ta. Olympialaisjoukkueen ylijohtajana toimi ins. von Frenckell, matkanjohtajana ins. K. Karvonen ja joukkueenjohtajana toim. Hugo Valpas. ~latkalla seurasi mukana myös valmentaja Ferdinand Fabra. Suomi- Viro maaotlelut uori 1 tliin elok. 20 p :nä, A-ottelu Tallinnassa, B-oUelu He ingissä. A-ottelu päättyi tasatulokseen 2-2 Suomen johtaessa en i puoliajan jälkeen 1-0. B-ottelun voitti Suomi 2-1 (1-0). Suomea edustivat -ottelussa: P. alminen (HT), V. Le. kinen (HT), H. Lindbäck (H FK), E. Lahti (VPS), J. Malmg~ (HFK), V. Kanerva (HPS), P. Eronen (HJK), K. Veckström (HJK), A. Lehtonen (HJK), E. Grönlund (HFK) ja H. Salin (HFK). Matkanjohtajina toimivat loim. B. Sjöström ja kontl. Y. Reijonen. Ottelun tuomitsi B. Bäck lröm Ruotsista. Suomea edustivat B-ottelussa: V. Halme (HPSj, F. Karjagin (HFK), K. Oksanen (HPS), E. Kilpi (HP ), A. Pyy (-JK), A. Rinne (HJK), L. Taipale (HT), E. Gustafsson (HT), P. Larvo (HPS), Y. Sotiola (-P ) ja Y. Kylmälä (HT). Joukkueenjohtajana toimi konll. G. Kuusela. Ottelun tuomit i M. Aalto. Suomi-Norja maaottelu a Oslossa syysk. 6 p:nä saavutti joukkueemme kunniakkaan voiton lyömäljä Norjan prons i mitalijoukkueen tulok ella 2-0 (1-0). Suomea edusti seuraava joukkue: P. Salminen (HT), V. Le kinen (HT), K Ok anen (HP ), V. Kanerva (HPSkAv: ~1e:1?1~\'e?ilHjJFK), A. Rinne (HJK), L. Taipale (HT), ~. ~;;ljr'lli.tltt(~), A. Lehtonen (H.JK), P. Lal'vo (HPS) ja H. Salin (HFK). Matkanjohtajina toimivat toim. B. Sjöström ja kontt. Y. Reijonen. Ottelun tuomitsi P. Remke Tanskasta. Suomi- Ruotsi maaottelu suoritettiin Helsingissä syysk. 27 p :nä. Norja-voiton jälkeen oli ottelu herättänyt hyvin suurta mielenkiintoa. T~ssä ottelussa saavutettiinkin uusi yleisöennäty, nim. 11,922 maksavaa (entinen ennäty v Ruotsi-ottelussa oli 10,442 h enkeä). Kautta koko Suo- 15

10 .---~ ~ - -~ 16 men saapui silloin yleisöä ottelua euraamaan ja Töölön pallokenttä osoittautui liian ~htaak~i til.oiltaan... Suomen joukkue pelasi ennomal esti ottelun ens p.uohajan, jonka Ruot i parempionnisena voitti 1--:0' TOlsen~ puoliajalla Suomen peli särkyi ja Ruotsi oli pamostavampl voittaen ottelun tuloksella 2-1. Suomen joukkue oli euraava: P. Salminen (HT), V. Le kinen (HT), K. Ok anen (HP ), V. Kanerva (HPS), J. Malmgren (HFK) A. Rinne (HJK), K. Veckström (HJK), E. Grönlund (HFK), A. Lehtonen (HJK), P. Larvo (HPS) ja L. Lehtinen (TPS). Joukkueenjohtajina toimivat toim. B. Sjöström ja t.u0m. Y. Tornivuori. Ottelun tuomit i Kolbjörn Daehlen NOrJa ta. Kuluneena vuonna edustivat Suomea ensi k rran maaottelussa seuraavat jalkapalloilijat: P. Salminen (HT), E. Virtanen (HJK), A. Rinne (HJK), E. Lahti (VPS), E. Gustaf on (HT) ja A. Lehtonen (HJK). Vuoden aikana oli liitto neuvotteluis a Japanin jalkapalloliiton kanssa maan olympialaisjoukkueen vierailusta Suo-. messa, mutta raukesi suunnitelma japanilaisten viime hetkes ä muuttuneen matkasuunnitelman takia. Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin välistä maaottelusopimusta ei saatu enää uusituk i taloudellisista yi tä. C. Muut kansainväliset ottelut.. Paluumatkalla B rliinin olympialaisista ki oi ta pelasi yhdistetty suomalainen joukkue ystävyy ottelun Stettinissä Pommerin maakuntajoukku tta va taan, joka oli vahvistuk ekseen aanul 5 berliiniläistä pelaajaa. Sqomea edusti tässä ottelussa uraava miehistö: V. Halme (HPS), A. ärvänen (Sud t), R. Lindbäck (H FK), E. Lahti (VPS), J. Malmgren (H1FK), V. Kanerva (HPS), K. Vecktsröm (HJK), E. Grönlund (HFK), A. Lehtonen (HJK), Y. otiola (HPS) ja T. Paakkanen (Sudet). Ottelu päättyi saksalai ten voittoon ja järjesti liitto He ingissä harjoitusottelut olympialaismiehistölle itävaltalaista Favoritner AC :ta vastaan. Suomen joukkue voitti ensimäisen ottelun 4-0 toisen päättyess~ 0-0. Muut eri piireissä uoritetut kansainväli et ottelut olivat euraavat: Helsingin piiri: HPS-Sport, H :gin Toverit-Budafok Helsinki-Budafok, Helsinki- zeged, He inki- Favoritner ekä kaksi ottelua Helsinki-Universitatea. U.. Makkabi otteli sitäpait i Tukholman Mackabia vastaan. Huhtikuun lopulla vieraili HT Tallinnassa otellen Puhkekodua ja Tallinnan Jalkapalloklubia vastaan. HPS pistäytyi niinikään Tallinna a pelaten Sportia ja T JK :ta vastaan. Liittohallitus oli pakoitettu epäämään useita kansainvälisten kilpailujen lupia, koskapa n'e olivat omiaan vaarantåmaan arjaotteluja Helsingissä. Favorilner, Viipuri-Universita Viipurin piiri: Viipurilea, Sudet- Univer tatea. Vaasan piiri: VPS- Szeged, VPS- Sandviks K. VP vieraili Ruot issa otellen Holmsundi sa Sandvik K:ta vastaan. Vaa an FK otteli umajassa Umeå FK:ta vastaan. Savon piiri: Varkaus-Szeged, Kuopio- -Szeged, ~uopio-universitate a. Hämeen piiri: TP--Szeged. 17 Szeged, Mikkeli Satakunnan piiri: RaPi- Szeged, PoPa-Szeged. Poljois- uomen piiri: Kemin Palloseura-Seskarö Allmänna F, Kemin PS-Haparanda Sportklubb. Kemin PS vieraili myös Ruotsi sa otellen molempia yllämainittuja euroja sekä Kalix FK:ta vastaan. Kymenlaakson piiri: Kotkan Palloseura- Favoritner. Ko P vieraili heinäkuu sa Virossa pelaten kaksi ottelua Narvan Voitleja vastaan. Länsi-Uusimaan piiri: EF-Tallinnan Sport. D. PiirikuDnalliset kilpailut. Piirien vuosikertomusten perusteella on saatu eri piireissä uoritettujen jalka- ja jääpallo-ottelujen kokonaismääriksi euraavat luvut (sului sa edellisen vuoden ottelumäärät) :

11 18 Helsinki 376 (329), Häme 137 (77), Karjala 56 (53). Kymenlaakso 195 (81), Länsi-Uu imaa 28 (14), Pohjois-Suomi 45 (15), Salalnmta 59 (n. 100), Savo 367 (229), Turku 276 (258), Vaasa 268 (273) ja Viipuri 297 (294) eli yhteensä 2,114 ottelua (ed. vuonna 1,723 ottelua). Joukkueiden lukumäärät piireittäin: Helsinki 102 (88), Häme 50 (33), Karjala 13 (13), Kymenlaakso 30 (24), Länsi Uusimaa 18 (22), Pohjoi -Suomi 5 (4), Satakunta 30 (35), Savo 23 (20), Turku 59 (53), Vaasa 45 (40), ja Viipuri 75 (66). Tänä vuonna oli joukkueiden yhteinen lukumäärä siis 450, viime vuonna 396. Sekalaista. Liittohallituksen taholta on vuoden kuluessa korostettu piiritoimikunnille koululaisottelujen merkitystä ja kehoitettu kiinnittämään niihin entistä enemmän huomiota. Tänä vuonna onkin koullllaisotleluja eri piireissä suoritettu entistä enemmän. ::: Liiton kaikille jäsenseuroille paljon merkitsevä tapaus oli se, että heinäk. 1 p:nä astui voimaan rautateitten muutettu matkustustariffi, jonka nl11kaan n.s. seuramatkojen henkilölukumäärä alennettiin 12 henkeen. Tämän jälkeen saadaan kaikista 50 km. pitemmistä oltelumatkoista 25 lo alennus.. Liiton ~nsiomerkin ovat vuoden kuluessa saaneet 15 suontetusta Jalkapallomaaottelusta HFK:n jäsen H Sai,. HJK:n jäsen K. Veckström.. m Ja * Katsa~tus~~teluna olympialaismiehistön valitsemista varten suontettu.?.kesäk. 25 p:nä Helsingissä pääkaupuncrin ja maaseudun valmen ottelu. Pääkaupunki voitti Helsingin Palloseuran voitettua Turun Sanomain lah' 'ttaman Mestaruussarjan kiertopalkinnon omakseen lah.j~tlt U. S.. ' JO U~l.. ~oml ~~rj~an uuden kierlopalkinnon, johon HJK sai enslmalsen kllnmtyksen. :;: ~~iri.~n ja liito~l erikoiskomiteain toimintakertomukset liittyvat hiton vuoslkertomukseen. Helsingissä, marrask. 25 p :nä SUOMEN PALLOLTON LTTTOHALLTUS E. von Frenckell..K. Karvonen, L. Mäkinen, O. R. Nylund, Y. Reijonen, B. Sjöström, J. Suomela, T. Tomivuori, H. Valpas. 19 * Virallisista jääpalloista oli liitolla sopimus kahden valmistajan kanssa, virallisista jalkapalloista yhden. äiden sopimusten perusteella on liitto ollut tilaisuudessa tarkkailemaan pallojen laatua sekä saanut myös ylimääräisiä tuloja ilman että pallot ovat tulleet kalliimmiksi. ::: Toimintavuoden aikana kuolleiden ansioituneitten palloilumiesten Johannes Blennerin ja J. Öhmanin haudoille laskettiin liiton puolesta seppeleet.

12 Yleistä. Suomen Palloliiton vuosikertomus toimintavuodelta Suomen Palloliitto on päättänyt merkkivuoden. Toukokuun 20. p:nä saatoimme juhlia 30-vuotista olemassaoloamme juhlakokouksin ja juhlaotteluin. Kuten tunnettua Suomen Palloliitto on perustettu toukokuun 19. päivänä Vuosi on yleensä kulunut säännöllisen työn merkeissä. Kansainvälinen kilpailutoiminta ei tulostensa puolesta, se on myönnettävä, jättänyt kovin edullista kuvaa jalkapalloilun nykyi.sestä tasosta maassamme. Kaikki pelatut 6 maaottelua päättyivät tappioomme. Näistä maaotteluista lisäksi kolme koski MM-karsintoja, nimittäin ottelut Ruotsia, Saksaa ja Viroa vastaan, joten tässä kilpailussa emme päässeet alkua pitemmälle. Maaottelutappioitten vastapainoksi voidaan esittää kansallinen kilpailutoimintamme, joka edelleen osoittaa voimistumista. Yleistä tason nousua ja leviämistä on havaittavissa. Järjestötoiminta on kuluneena vuonna edelleen osoittanut vahvistumisen merkkejä. M.m. on liitto saanut vuoden mittaan merkitä luetteloihinsa lukuisia uusia seuroja. Merkittävä tapahtuma oli liiton uusien amatöörisääntöjen vahvistaminen, mikä tapahtui ylimääräisessä edustajakokouksessa toukuun 20. päivänä. Mitä vuoden taloudelliseen tulokseen tulee, sitä on pidettävä tyydyttävänä. Liittohallitus ja sen eri elimet. Liittohallitukseen valittiin joulukuun p:nä pidetyssä edustajakokouksessa dipl.ins, E. von Frenckell puheenjohtajaksi sekä jäseniksi dipl.ins. Kauko Karvonen, toimittaja Bengt Sjöström, fil.maisteri Tuure Tornivuori, johtaja Arth. Englund ja toimittaja Hugo Valpa s, kaikki Helsingistä, pastori Jalmari Suomela Turusta, konttoristi Onni Kosunen Viipurista ja varatuomari Mikko HOlopainen Savonlinnasta...

13 2 Liiton varapuheenjohtajana on toiminut edelleen ins. Kauko Karvonen. Liiton sihteerinä toimi joulukuun 15. p:ään toimittaja Hugo Valpas, joka helmikuun 1. p:ään saakka toimi myös uuden sihte<erin, toimittaja Tauno Linnavuoren apuna. Vakinaisen sihteerin kesäloman aikana hoiti sihteeristöä toimittaja Bengt Sjöström. Liiton kirjanpitäjänä ja kassanhoitajana on toiminut edelleen rouva Göta Landgren. Liittohallituksen alaisina ovat työskennelleet seuraavat liittohallituks<en asettamat komiteat: Työtoimikunta: puheenjohtajana maisteri Tuure Tornivuori, jäseninä toimittajat Bengt Sjöström ja Hugo Valpas, varajäsenenä johtaja Arth. Englund. Työtoimikunta on vuoden kuluessa pitänyt 43 kokousta. Sarjakomitea jääpalloilussa: puheenjohtajana toimittaja Bengt Sjöström, jäseninä prokuristi Eino Lehtola ja konttoristi Gunnar Aström. Komitea on laatinut jääpallosarjojen ohjelmat sekä ehdotukset v:n 1938 jääpallosarjojen muodoiksi. Komitea on pitänyt vuoden kuluessa 13 kokousta. Sarjakomitea jalkapalloilussa: puheenjohtajana maisteri Tuure Tornivuori, jäseninä konttoripäällikkö Ragnar Wickström ja konttoristi Yrjö Reijonen. Komitea on laatinut sarjojen peliohjelmat sekä ehdotuksen v:n 1938 jalkapallosarjojen muodoksi. Vuoden kuluessa komitea on pitänyt 13 kokousta. Erot uomarikomitea: puheenjohtajana varatuomari Yrjö Tornivuori, jäseninä konttoripäällikkö Harry Kuhlberg ja virkailija Matti Aalto. Komitea on määrännyt kaikkiin liiton alaisten sarjojen otteluihin erotuomarit. Se on. huolehtinut erotuomarikurssi<en pidosta ja tehnyt ehdotukset niiksi muutoksiksi jalkapallosääntöihin, jotka muutokset liittohallitus näihin sääntöihin on vuoden aikana hyväksynyt. Komitea on pitänyt vuoden kuluessa 26 kokousta. Valitsemiskomitea jääpalzoilussa: puheenjohtajana toimittaja Bengt Sjöström, jäseninä rautat.-virkam. A. Angerma ja kanslisti Esko Pekonen, varajäseninä konttoristi Gunnar Aström ja isännöitsijä Max Viinioksa. Komitea valitsi joukkueet Ruotsia vastaan viime talvena. Kokouksia komitea on pitänyt 4. Valitsemiskomitea jalkapalloilussa: puheenjohtajana toimittaja Bengt Sjöström, jäseninä varatuomari Yrjö Tornivuori ja toimittaja Hugo Valpas, varajäseninä konttoristi Onni Kosunen Viipurista ja varatuomari Yrjö Suontausta Turusta. Komitea on valinnut vuoden jalkapallomaajoukkueemme sekä antanut apuaan valittaessa n.s. yhdistettyjä joukkueita kesällä Helsingissä vierailleita ruotsinmaalaisia joukkueita vastaan. Kokouksia komitealla on ollut 11. Valmennuskomitea: puheenjohtajana toimittaja Hugo Valpas, jäseninä johtaja K. Nylund ja konttoristi Yrjö Reijonen. Komitea on suunnitellut ja valvonut liiton kurssi- ja koulutustoimintaa sekä laatinut myös suunnitelmat tätä toimintaa varten ensi vuonna. Komitea on pitänyt vuoden mittaan 12 kokousta. Laajennettu liittohallitus on kokoontunut kerran, nimittäin toukokuun 19. p:nä. Liittohallituksen jäs'enten lisäksi kuuluvat laajennettuun liittohallitukseen piirien puheenjohtajat, joitten nimet mainitaan toisessa yhteydessä. _ Liiton tilintarkastajina ovat toiminoeet konttoristit Toivo Ylimaa ja Gunnar Aström. Laajennetussa olympialaisessa komiteassa on liittoa edustanut ins. E. von Frenckell ja Stadion-Säätiön edustajistossa ins. O. R. Nylund. Köpenhaminassa kesäkuun 14. p:nä pidetyssä Pohjoismaiden jalkapallokonferanssissa sekä Tukholmassa elokuun 28. p:nä pidetyssä jatkokonferenssissa edusti liittoa maisteri Tuure Tornivuori. Liiton piirit ja seurat. Liiton alaisina ovat toimineet seuraavat 11 piiriä, joiden seuramäärät mainitaan sulkeissa : Helsinki (28), Turku (11 ), Viipuri (20), Vaasa (12), Savo (11), Kymenlaakso (19 ), Häme (17 ), Satakunta (7), Karjala (1 0), Länsi-Uusimaa (5 ), Pohjois-Suomi (5). Piirien puheenjohtajina ovat. toimineet: pankinprokuristi N. Koskinen (Helsinki), pastori J. Suomela (Turku), johtaja L. Mäkinen, myöhemmin pankinkamreeri E. Peltola (Viipuri), johtaja R. Räisänen (Vaasa), pankinjohtaja A. Holopainen (Savo), prokuristi V. Haaja, myöh. kirjanpitäjä L. Sandström (Kymenlaakso), dipl.ins. T. A. Ekholm (Häme), toimittaja V. Laitin'en (Satakunta), liikeapulainen V. Saarinen (Karjala), kansakoulunopettaja F. F. Forssell (Länsi-Uusimaa) ja toimittaja Br. Vuorivirta (Pohjois-Suomi). Toimintakauden päättyessä kuuluu liittoon 145 seuraa. Vuoden kuluessa on uusiksi jäsenseuroiksi hyväksytty seuraavat: Akademiska drottsklubben, Arsenal, Eiran Kisa-Veikot ja Pallo-Pojat (Helsinki), Merijo<en Urheilijat ja Hiitolan Palloseura (Viipuri), Kristiinan Urheilijat (Vaasa), Varkauden Pallo Pojat ja Pallo-Kerho 37 (Savo), Kotkan Hukat, Mussalon Oras, Uuden kylän Palloilijat ja Sysmän Sisu (Kymenlaakso), Vaajakosken Tehtaitten Urheilijat, Tervakosken Pato ja Äänekosken Palloseura (Häme), Kokemäoen Veto (Satakunta), Liperin Ki- 3

14 4 vekk~ät, Häme.kosken ~yrske ja Lieksan Urheilijat (Karjala),. Tormon Pyry Ja Rovamemen Urheilijat (Pohjois-Suomi) sekä Karis drott.sklubb (Länsi-Uusimaa). Liitosta ovat vuoden kuluessa eronneet seuraavat seurat: Salon Vies~i ~~. Salon Voimailijat (Turku), Karjalan Urheilijat, Enson KsallJat, Vuoksenniskan Urheilijat, matran Jyske, Hiit~lan.. P~~loseura ja Tainionkosken VPK:n Urheilijat (Viipuri),. ~.eks~maen Palloilijat ja isalmen Palloilijat (Savo), Jyväskylan Ksa-Toverit (Häme), Joensuun Kataja (Karjala) ja Rauman Urheilijat (Satakunta). Kurssi-, neuvonta- ja propagandatoiminta.?äyd~ntääkseen. piirivalmentajien koulutusta liitto järjesti Verumaen Urheiluopistossa heinäkuussa valmentajakurssit. Kun. sa~.salainen urheilunopettaja Ferdinand Fabra, joka jo edellsena vuonna oli ollut liiton palveluksessa, oli saatu kiinni~ety~si hein~kuun ajaksi, voitiin järjestää Urheiluopistossa tosetkm kursst, pelaajille tarkoitetut. va~men~ajakurss~illa, jotka pidettiin heinäkuun p:nä. "?"rheiluopstossa, 011 osanottajia eri puolilta maata yhteensä 23 Joukossa useimmat piirivalmentajat sekä piiri- ja seuravalmen~ tajaehdokkaita. Kurssien jälkeen hyväksyttiin yksi uusi piirivalmentaja ja 7 uutta seuravalmentajaa. Pelaajakursseilla, jotka pidettiin Urheiluopistossa heinäkuun p:nä, oli osanottajia eri puolilta maata 32. Kurssit olivat.. t~rkoitetut etupäässä nuorille, kehityskykyisille pelaajille. ~~nv~~:nta.jat ovat suorittaneet valmennus- ja neuvontat~ota skal kum piirit ja seurat ovat heidän ohjaustaan tarvmneet. Seuravalmentajat ovat luonnollisesti toimineet valmentajina omissa seuroissaan. Piirien antamien tietojen pe ~uste:lla on v~littaen todettava, ettei piirivalmentajien kykyä Ja tatoa ole kaytetty hyväksi siinä määrin kuin olisi ollut toivottavaa. Lähinnä ovat tähän vaikuttaneet taloudelliset seikat. V~lmennuskomitean ty ösaralta mainittakoon edelleen, että ~?~mtea~.!ä.rjestämänä pidettiin Helsingissä helmikuun 1. p:nä J~a~a~?lJam luento- ja neuvottelutilaisuus, joka oli tarkoitettu lahmna kokeneille jääpalloilijoille. Osanottajia oli tilaisuudessa 30..?~?ostaa~seen kurssi-, neuvonta- ja propagandatyötä piireissa nttohalltus myönsi piireille kuluvana vuonna avustusta yhteensä Mk. 20,750: -. Liiton sihteeri on luen~oinut järjestötoiminnasta Turussa 8/ 11 ja Kemissä 14/ 11 asianomaisten piirikokousten yhteydessä. Toukokuun 13. p:nä järjestettiin tavanmukainen Helsingin halkijuoksu. Erotuomari toiminta. Tukholmassa maaliskuun p:nä pidetyssä, Ruotsin palloliiton järjestämässä erotuomarien neuvottelutilaisuudessa oli liiton lähettämänä edustajana läsnä erotuomarikomitean puheenjohtaja, varatuomari Yrjö Tornivuori. Erotuomarikomitean toimesta pidettiin Helsingissä tammikuun 17. p:nä jääpalloerotuomarien luento- ja neuvottelutilaisuus, johon oli kutsuttu kaikki jääpallon liittoerotuomarimme sekä muutamia liittoerotuomariehdokkaita. Huhtikuun 18. p:ksi oli erotuomarikomitea järjestänyt Helsinkiin jalkapalloilun liittoerotuomarien luento- ja neuvottelutilaisuuden, johon eräät piirit saivat lähettää myös muutamia eiliittoerotuomareita. Eri piireissä on erotuomarikurssien pi~o ollut pääasiassa piiritoimikuntien huolena. Kuitenkin on erotuomarikomitea antanut huomattavassa määrin apuaan sekä kurssien pitäjän muodossa että myös taloudellisesti. Erotuomarikomitean ehdotuksesta ilmoitettiin FFA:lle kansainvälisiksi liittoerotuomareiksi jalkapalloilussa seuraavat erotuomarit: M. Aalto, O. Kosunen, E. Lundström, E. Pekonen ja M. Saario. Näistä joutui vain E. Lundström vierailemaan tänä vuonna maan rajojen ulkopuolella erotuomarina. Hän tuomits Eskilstunassa 19/ 9 pelatun ottelun Ruotsi B-Norja B. Liittoerotuomareiksi jalkapalloilussa hyväksyi liittohallitus erotuomarikomitean ehdotuksesta vuodeksi 1937 seuraavat: H. Aalto, M. Aalto, B. Ahlfors, G. A. Ahrenberg, A. Ahvenainen, V. täharju, N. Jantunen, O. Kosunen, V. Kosunen, E. Lundström, E. Pekonen, J. Rubinstein, W. Saarinen, M. Saario, H. Sarmola ja S. Seteri. Liittoerotuomareiksi jääpalloilussa vuodeksi 1937 liittohallitus hyväksyi erotuomarikomitean ehdotuksesta seuraavat: M. Aalto, A. Ahvenainen, O. Kosunen, V. Kosunen, E. Louhi, E. Lundström, E. Pekonen, O. Salmela, H. Sarmola, E. Valio, T. Wendelin ja M. Viinioksa. Jääpalloilun B-ottelun Suomen ja Ruotsin välillä Helsingissä helmikuun 28 p:nä tuomitsi Max Viinioksa. Kilpailutoiminta. Å_ Kansalliset kilpailut. Vuoden 1937 jääpallomestaruus oli määrä ratkaista yksinkertaisen sarjan avulla, mukana 8 joukkuetta. Talven tulon viivästymisen vuoksi liittohallitus oli pakotettu viime tingassa muut- 5

15 tamaan kilpailun muodon. Sarja jaettiin kahte'en lohkoon, läntiseen ja itäiseen, kummassakin neljä joukkuetta. Lohkoissa pelattiin yksinkertainen sarja. Kaksi' parasta kummastakin lohkosta pääsi loppuselvittelyihin, jotka tapahtuivat cup-systeemin mukaisesti. Kilpailun kulku kummassakin lohkossa käy selville oheistetuista taulukoista. Loppuryhmään A, jossa ratkaistiin mestaruus ja kolme seuraavaa sijaa, selviytyivät lännestä HFK ja HJK sekä idästä WP 35 ja Sudet. Ryhmässä pelatut ottelut ja lopullinen järjestys selviävät seuraavasta: WP 35-HFK 0-1, (0-1) Varkaudessa. HJK--Sudet 5-1, (O--O ) Helsingissä. HJK-HFK 1-1, (l-1) Helsingissä. (Peliaika 2 t. 15 min.). Sudet-WP , (l-o) Viipurissa. (Peliaika 2 t. Varsinainen peliaika päättyi 3-3.) Uusintafinaali HJK-HFK 3-2, (0-1) Helsingissä. Järjestys siis: 1. ja mestari HJK. 2. HFK. 3. Sudet. 4. WP35. Loppuryhmässä B pelasivat Akilloes ja VFK lännestä sekä. Jääpallon Mestaruussarjan länsilohko. L HFK HJK Akilles VFK V. Maalit H. P' t Järjes S.. tys, HFK A 5-3 4~ HJK 3-5 N Akilles , VFK V.r.. Uusintaottelussa HJK- Akilles edellinen voitti 5-4 (3-0).,. Jääpallon Mestaruullarjan itälohko. WP35 2-2, ' Sudet WP35 Sudet ViPS MP V. Maalit H. Pisto J' ~i:s ViPS Ä MP V ViPS ja MP idästä. Ryhmässä suoritettiin vain kaksi ottelua, jotka päättyivät seuraavasti: MP-Akilles 2-4, (l-3) Mikkelissä. ViPS-VFK 4-0, (0-0) Viipurissa. Ottelun MP-VFK pelaamisesta luovuttiin asianomaisten seurojen sitä pyydettyä. ViPS luovutti pelaamatta voiton Akillee11e. Järjestys: 5. Akilles. 6. ViPS. VFK MP. tä-länsi-sarja. tä-länsi-sarja suoritettiin samaan tapaan kuin edellisenäkin vuonna. Aluksi pelattiin kautta maan ryhmittäin karsintaotteluja, joiden perusteella Länsi-sarjaan selviytyi kolme ja täsarjaan samoin kolme joukkuetta. Kilpailun kulku eri karsintaryhmissä selviää seuraavasta: Länsi: Helsingin alue: Ryhmässä A päättyivät ottelut seuraavasti: KF-JP 3-2. YVP-KF 0-5. YVP-JP 1-1. YVP-HPS 0-5. KF-HPS 5-3. HPS-JP 9-0. Järjestys tässä alaryhmässä: 1) KF 6 pist., 2) HPS 4, 3) Jp 1, 4) YVP 1 p. - Ryhmässä B suoritettiin kaksi ottelua: KoPS-PU 2--5, PU-KoPS 3-1. _ Tämän jälkeen kohtasivat toisensa ryhmän A ja ryhmän B voittajat. KF voitti tällöin' PU:n 4-2 ja selviytyi siten Länsisarjaan. Turku--Satakunta: Ryhmässä A suoritettiin yksi ottelu: TPS -UL 4-2. Ryhmässä B pelattiin kaksi ottelua: POKä-PoPa

16 8 6-2, RaPi-PoKä 1-4. Alueen loppuottelussa PoKä voitti TPS:n 3-0 ja valtasi siten paikan Länsi-sarjaan. Häme-Vaasa: Ryhmässä A suoritettiin kaksi ottelua: TBK HPK 1-8, J:kosken lves-hpk Ryhmässä B pelattiin yksi ottelu: KPV-VPS Ryhmän A ja Ryhmän B loppuottelu: HPK-VPS 1-2. Näin ollen VPS selviytyi Länsi-sarjaan. Kilpailun kulku varsinaisessa Länsi-sarjassa selviää oheistetusta taulukosta. VPS:n mestaruusjoukkue pelasi seuraavassa kokoonpanossa: Ruohonen, K. Tammi, H. Lappalainen, H. Kultti, E. Lahti, E. Autio, E. Tammi, O. Höglund, O. Laakso, M. Tammi ja E. Valkeakari. tä: Karjalan piiri: Kilpailuun osallistui neljä joukkuetta, joitten kesken suoritettiin yksinkertainen sarja. Ottelut päättyivät seuraavasti: JoPS-SoPS 7-1, SoPa-JoPS 0-8, VT-JoPS 0-13, SoPa- VT 6-2, SoPS-SoPa 5-4, SoPS-VT, luovutus. Järjestys: 1) JoPS 6 pist.,2) SoPS 4, 3) SoPa 2, 4) VT O. Piiristä pääsi siis tä-sarjaan JoPS. Savon piiri: Kaksi joukkuetta oli yrittämässä sarjaan. Ottelut: SaPKo-KPT 4-3, KPT-SaPKo 2-3. Näin ollen SaPKo selviytyi tä-sarjaan. Viipurin piiri: Joukkueitten runsauden vuoksi piirissä suoritettiin ensin alkukarsinnat sekä sitten neljän parhaan kesken sarja. Ottelujen tulokset: LUM-ESK 8-0, YVPS- KäPa 9-4, Reipas-ViPK 7-1, lves-reipas 6-0, LUM-YVPS 3-3, LUM Reipas 2-2, YVPS-lves 0-3, lves- LUM 1-2, YVPS-Reipas 7-5. Uusinnassa LUM voitti lveksen 6-1. Järjestys piirissä: 1) LUM 4 p., 2) lves 4, 3) YVPS 3, 4) Reipas 1 p. - LUM pääsi siis tä-sarjaan. Jääpallon Länsisarja v VPS PoKä KF Maalit \ Plst.. \ järjes- t V. H. YS \ \ \ x VPS PoKä 1-2 P , KF L Jääpallon täsarja v LUM SaPKo jops V. H. \ \ Maalit Pist.\ j~;:s- LUM SaPKo 1-3 p jops L Kilpailun kulku tä-sarjassa selviää oheistetusta taulukosta. tä-sarjan mestaruuden voittanut LUM pelasi seuraavalla miehistöllä: V. Pulli, Y. Koskenhely, V. Tiikanen, P. Vartiainen, J. Lampila, Y. Raunta, V. Kurkaa, V. Kylliäinen, P. mmonen, Y. Ka1nlauri, E. Kureniemi. Jalkapallosarjat. Vuoden 1937 jalkapallomestaruus ratkaistiin kaksoissarjan avulla, jossa sarjassa oli 8 joukkuetta. Sarja muodostui jälleen erittäin mielenkiintoiseksi. Sarjan taloudellinen tulos oli tyydyttävä, parempi kuin V Katsojajoukut osoittivat ilahduttavaa nousua. Niinpä Mestaruussarjan ottelut keräsivät nyt yhteensä 89,057 maksanutta katsojaa. V vastaava luku oli 68, Kilpailun kulku selviää oheistetusta taulukosta. Mestaruusmitalit jaettiin seuraaville HFK:n pelaajille: A. Michalewicz, F. Karjagin, R. Lindbäck, J. Malmgren, L. Saxberg, L. Karjagin, G. Aström, E. Grönlund, K.-E. Roslund, H. Salin, O. Strömsten. Mestaruussarjasta putosi Länsi-sarjaan UL sekä lajitteluottelujen jälkeen myös VFK. tä,-länsi-sarja. Sekä Länsi- että tä-sarja pelattiin kaksinkertaisena. Länsisarjassa oli joukkueita 7, tä-sarjll:ssa 6. Kilpailun kulku kummassakin lohkossa selviää oheistetuista taulukoista. tä-länsi-sarjan' talous ei muodostunut k~huttavaksi. Tappioihin liitto osallistui 50 % :lla. Länsi-sarjan 42 ottelussa oli katsojia yhteensä 12,647 maksanutta. V vastaava luku oli 11,769. tä-sarjan 30 ottelussa oli katsojia 6,968. Vastaava luku V oli 7,390. 9

17 10 M HFK Jalkapallon Mestaruusaarja v Sudet T HPS i~~'i' 'i=7' ' 2~Ö ' A 2=3' '3::"::'i' "i=2' '4=Ö' V HT. ~.~ ~. ~=~.. ~ ::_~.5..3.::-:-: R. ~.=.~..!.::-:-:-... ~.~~. ~ -:- ~-; TPS.~ ~ ~.. ~=.~.. 3.:-= =.1... Z.:-=~. U. ~ :::-:~... ~ ::-:-: V VFK... '---'"... U... _ V N.s. lajitteluotteluihin, JOssa ratkaistiin vuoden 1938 Mestaruussarjan kaksi paikkaa, selviytyivät Mestaruussarjan 7. joukkue VFK sekä Länsi-sarjan voittaja VPS ja tä-sarjan voittaja KPT. Näistä: pelasivat VPS ja KPT ensiksi kaksinkertaisen sarjan, jonka KPT voitti. ottelu VPS-KPT Vaasassa päättyi tasan 2-2. Kuopiossa suoritettu toinen yhteenotto päättyi KPT:n voittoon 3-0. Näin ollen KPT oli valloittanut paikan ensi vuoden Mestaruussarjassa. Tämän jälkeen selvittivät välinsä "mestaruussarjan 7. joukkue ja loppusarjan toiseksi paras". Pelattiin kaksinkertainen sarja. Ensimmäinen yhteenotto päättyi tasan 2-2, mutta toisessa ottelussa VPS voitti VFK:n 3-2. Näin ollen VPS oli selviytynyt vuoden 1938 Mestaruussarjaan samalla kuin VFK oli siirtynyt Länsi-sarjaan. Lajitteluottelut onnistuivat niin yleisömenestykseen kuin taloudelliseen tulokseenkin nähden hyvin. Katsojia oli suoritetuissa 4 ottelussa yhteensä 5,574 maksanutta Vertauksen vuoksi mainittakoon, että v:n 1936 loppusarjassa suoritetut 6 ottelua vetivät yleisöä vain 2,932 maksanutta. Maakuntasarja. Maakuntasarja pelattiin samaan tapaan kuin v Piireittäin - Pohjois-Suomen piiriä lukuunottamatta - suoritettiin ensiksi alkukarsinnat, minkä jälkeen lännessä 6 ja idässä 4 joukkuetta ratkaisivat kumpikin omassa ryhmässään paremmuuksia. Ottelut tapahtuivat karsintajärjestelmän mukaisesti. Lälnnessä päättyivät ottelut seeuraavasti: YVP-HK 1-1 (uusinta: HK-YVP 2-0), RaPi-TFK 6-0, Valkeakosken Haka-GBK 5-3, HK-RaPi 2-3, RaPi-Haka 2-0. Näin ollen Rauman Pallo-irot oli selviytynyt voittajana lännessä ja raivannut tien vuoden 1938 Länsi-sarjaan. Jalkapallon täsarja v Länsi-sarjan mestaruuden voittanut VPS pelasi seuraavalla miehistöllä: K. Vartiainen, S. Vierimaa, O. Laakso, H. Kultti, E. Lahti, L. Järvinen, N. Lintamo, V. Julin, O. Autio, K. Sundblom ja V. Kultti. tä-sarjan mestaruusjoukkueen KPT:n kokoonpano: A. Mönkkönen, A. Hiltunen, T. Hätinen, O. Lappalainen, P. Leskinen, V. Laakkonen,K. Saijets, O. Kaitokari, P. Happonen, H. Hiltunen ja V. Hujanen. Länsi sarjasta putosivat Maakup.tasarjaan Porin Palloilijat ja Hangö Bollklubb sekä tä-sarjasta Kotkan Palloseura. N.s. lajitteluottelut KPT ReiPas KuPS ViPS KUP KoPS :aa:.1 Pist 1 {~; -K-PT-" !... j..l..}... ~.. Li=6... ~=6... ~... ~ ' Reipas t KuPS......, t ' ViPS...2.= ~.-=~..... ~=~.. Ä ~.= ~ V KUP.. ci= } }.. } -}- }.. i.. } "L~! ' V KoPS ''Ö=g'' "Ö=3" "1=2" V,

18 VPS Jalkapallon Länsisarja v KF Akilles _ TaPa N V j~~' '6=1' 2~3i ' } i 5 } i }~ V Jär- Pist. jes 1 tys -H-S-K ~... ~..?.J.. s.=~.. ~... ~ ~ ~~. -;1-; -;-;. '-p-o-pa-'- '~'-4- "'-~l~: '6'= i ' 3o~il ' i --{ i --1 ~ -:-- ; V dässä pättyivät ottelut seuraavasti: YVPS-SPS 2-0, WP 35 -VUV 3-0, YVPS-WP Näin ollen Ylä-Vuoksen Palloseura oli selviytynyt turnauksen voittajana ja sen tie vuoden 1938 tä-sarjaan selvä. Kun joko Länsi- tai tä-sarjaan oli vapautuva vuodeksi 1938 kaksi paikkaa ja kun vielä lokakuun alkupuolella ei ollut varmuutta siitä, kumpaan sarjaan "ylimääräinen" paikka vapautuisi, liitto määräsi kaiken varalta sekä lännessä että idässä toimitettavaksi karsinnan. dässä tähän karsintaan pääsivät WP 35 ja SPS. Ottelu, joka suoritettiin Varkaudessa, päättyi WP 35 :n voittoon tuloksella 1-0. Kun sitten osoittautui, että juuri tä-sarjaan tarvitaan v. i938 "ylimääräinen", oli WP 35 näin ollen nousija. - Lännessä suorittivat karsintaottelun Valkeakosken Haka ja Hangö K. Ottelun, joka suoritettiin Valkeakoskella, voitti Haka tuloksella Maakuntasarjassa suoritettiin - jättäen laskematta piireissä suoritetut alkukarsinnat - yhteensä 11 ottelua. Niitä katsomassa oli 2,420 maksanutta. V oli Maakuntasarjan 8 ottelua seuraamassa 1,557 maksanutta. Maakuntasarjan ottelujen talouspuoli jäi heikoksi. Tappioista liitto korvasi 50 %. Pohjois-Suomen mestaruudesta ottelivat Oulun Palloseura, Kemin Palloseura ja Kajaanin Palloilijat. Sarja pelattiin yksinkertaisena kuten edellisenäkin vuonna. Ottelujen tulokset: KaPa-KePS 1-1, KePS-OPS 1-3, OPS-KaPa '1-1. Taulukko: Oulun Palloseura p. Kajaanin Palloilijat p. Kemin Palloseura p. Pohjois-Suomen mestaruuden voitti OPS nyt toisen lrerran. Se sai toisen kiinnityksen Kajaanin 'Puutavara Oy :n lahjoittamaan kiertopalkintoon. Katsojia sarjan ottelut keräsivat yhteensä 891 maksanutta. V oli 4:ssä ottelussa katsojia 1,279. B. Maaottelut. Jääpallo. Jääpallomaaottelu Ruotsi-Suomi suoritettiin Tukholmassa helmikuun 28. p:nä. Ottelu pättyi Ruotsin voittoon 2-0, (1-0). Suomea edusti seuraava joukkue: R. Rinne (HJK); A. Närvänten (Sudet), Y. Leppänen (ViPS); F. Karjagin (HFK), T. Svanström (HFK), K. Hahl (Sudet); S. Lamppu (ViPS), K. Seppola (HJK), O. strömsten (HFK), E. Grönlund (HFK), O. Forstedt (HFK). Ottelun tuomitsi Hyttan Karlsson Ruotsista. Yleisöä oli 14,270 maksanutta. Suomen joukkueen johtajina olivat B. Sjöström ja Esko Pekonen. Samana päivänä suoritettiin Helsingissä B-otttelu, joka päättyi Suomen voittoon tuloksella 5-2, (2-0). B-ottelu voitettiin nyt ensimmäisen kerran. Suomen joukkue pelasi seuraavassa kokoonpanossa: V. Kuosmanen (Sudet); G. Laibert (KF), L. Ruuttu (Sudet); T. Weckström (Akilles), P. Valio (HJK), L. Karjagin (HFK); K. Tervo (V:rin lvtes), P. Lappalainen (Sudet), A. Lagerström (ViPS), E. Karikoski (WP 35) ja E. Mähönen (WP 35). Ottelun tuomitsi Max Viinioksa ja oli sitä seuraamassa 2,199 maksanutta (v ,209). Suomen joukkueen- johtajina olivat A. Angerma ja G. Aström. Ensi kerran pelasivat A-ottelussa Ruotsia vastaan tänä vuonna Kalle Hahl ja Kalervo Seppola. Jalkapallo. Jalkapalloilussa suoritettiin päättyneenä vuonna 6 maaottelua. Englantia vastaan pelattiin Helsingissä toukokuun 20. p:nä. Englantia edusti puhdas ammattilaisjoukkue, joka voitti ottelun 8-0" (4-0). Suomen joukkueen kokoonpano oli seuraava: P. Salminen (HT) ; F. Karjagin (HFK), K. Oksanen (HPS); E. 13

19 14 Lahti (VPS), A. Pyy (HJK), A. Rinne (HJK); P. Virtanen (HPS), K. Weckström (HJK), A. Lehtonen (HJK), P. Larvo (HPS), Y. Kylmälä (HT). Joukkueenjohtajina olivat B. Sjöström ja Y. Tornivuori..ottelun tuomitsi R. Eklöw Ruotsista. Maksaneita katsojia oli 9,533. Ruotsia vastaan suoritettiin maaottelu kesäkuun 16. p:nä Tukholmassa..ottelu päättyi Ruotsin voittoon 4-0, (0-0). Suomen joukkue pelasi seuraavassa kokoonpanossa: P. Salminen (HT); F. Karjagin (HFK), R. Lindbäck (HFK) ; E. Kilpi (HPS), K..oksanen (HPS), E. Lahti (VPS); L. Taipale (HT), K. Weckström (HJK), A. Lehtonen (HJK), S. Salo (HJK), Y. Kylmälä (HT). Johtajina olivat T. Tornivuori, H. Valpas ja T. Linnavuori..ottelun tuomitsi K. DaeWen Norjasta. Yleisöä oli 19,554 maksanutta. Saksaa vastaan pelattiin maa ottelu Helsingissä kesäkuun 29. p:nä..ottelun päättyi Saksan voittoon 2-0, (1-0). Suomen joukkue pelasi seuraavassa kokoonpanossa: V. Halme (HPS); F. Karjagin (HFK), R. Lindbäck (HFK); E. Lahti (VPS), K..oksanen (HPS), E. Kilpi (HPS); L. Taipale (HT), K. Weckström (HJK), P. Larvo (HPS), E. Grönlund (HFK), N. Lintamo CVPS). Joukkueenjohtajana oli Y. Tornivuori..ottelun tuomitsi Q. Remke Tanskasta. Yleisöä oli 6,619 maksanutta (v ,917). Viroa vastaan suoritettiin maaottelu Turussa elokuun 19. p:nä. Tapahtui nyt ensimmäisen kerran, että Suomessa pelattava jalkapallomaaottelu suoritettiin muualla kuin Helsingissä..ottelu päättyi Viron voittoon 1-0, (0-0). Suomen joukkue pelasi seuraavassa kokoonpanossa: V. Halme (HPS); F. Karjagin (HFK), 1. Oksanen (TPS); W. Kanerva (HPS), J. Malmgren (HFK), E. Lahti (VPS); P. Virtanen (HPS), K. Weckström (HJK), A. Lehtonen (HJK), S. Salo (HJK), H. Salin (HFK). Joukkueenjohtajina olivat B. Sjöström ja T. Linnavuori..ottelun tuomitsi 1. Eklind Ruotsista. Yleisöä oli 4,797 maksanutta (v Helsingissä 4,259). B-ottelu, joka suoritettiin samana päivänä Tallinnassa, päältyi Suomen voitt'oon 2-1, (1-1).. Joukkueemme pelasi seuraavassa kokoonpanossa: P. Salminen (HT); V. Leskinen (HT), Q. Laakso (VPS); E. Kilpi (HPS), A. Pyy (HJK), A. Rinne (HJK); G. Jernström (HT), L. Nordlund (VFK), E. Karhu (Sudet), R. Kilpi (Sudet), E. Mäkelä (HJK). Johtajina olivat Q. Kosunen ja Y. Larha..ottelun tuomitsi Eelma-Ellman Virosta. Kat- -soj ia oli n. 2,250. orjaa vastaan pelattiin Helsingissä syyskuun 5. p:nä. Norja voitti ttelun 2-0, (1-0>' Suomen joukkue pelasi seuraavassa. kokoonpanossa: V. Halme (HPS); F. Karjagin (HFK), R. Lind-.. bäck (HFK); W. Kanerva (HPS), A. Pyy (HJK), E. Lahti (VPS); G. Aström (HFK), K. Weckström (HJK), J. Malmgren (HFK), T. Kekkonen (HT), H. Salin (HFK). Joukkueen johtajina toimivat Y. Tornivuori ja M. Viinioksa..ottelun tuomitsi S. Flisberg Ruotsista. Yleisöä oli maksanutta (v ). Tanskaa vastaan suoritettiin maaottelu Köpenhaminassa lokakuun 17. p:nä. Tanska voitti ottelun 2-1, (0-1). Suomen joukkue pelasi seuraavassa kokoonpanossa: V. Halme (HPS); F. Karjagin (HFK), V. Leskinen (HT); W. Kanerva (HPS), J. Malmgren (HFK), A. Rinne (HJK) ; G. Aström (HFK), E. Grönlund (HFK), K.-E. Roslund (HFK), K. Weckström (HJK), E. Mäkelä (HJK)..ottelun tuomitsi A. Birlem Saksasta. Joukkueen johtajina olivat M. Holopainen, H. Valpas ja T. Linnavuori. Yleisöä oli yli 3Z.000 henkeä. Kuluneena vuonna edustivat Suomea ensi kerran jalkapallomaaottelussa seuraavat pelaajat: A. Pyy, E. Kilpi, S. Salo,..oksanen, K. -E. Roslund ja E. Mäkelä. C. Muut kansainväliset ottelut. Paitsi maaotteluja ja B-ottelua Viroa vastaan jalkapalloilussa sekä B-ottelua jääpalloilussa Ruotsia vastaan liitto ei muita kansainvälisiä otteluja kuluneena vuonna järjestänyt. Sen sijaan oli liiton alaisilla seuroilla otteluja ulkomaalaisia joukkueita vastaan ja niinikä;än vieraili muutama suomalainen joukkue maan rajojen ulkopuolella. Eri seurojen suorittamat kansainväliset ottelut olivat piireittäin: Helsingin piirin seuroista HJK otteli Helsingissä Estoniaa vastaan ja vieraili sitten vuorostaan Virossa, missä se pelasi sekä Estoniaa että Sportia vastaan. HPS vieraili Pohjois Ruotsissa suorittaen siellä neljä ottelua, vastustajina Kalix F, Luleå Sportklubb, Piteå F ja Bodens Bandyklubb. HFK:n vieraana kävi Helsingissä Göteporin FK, joka pelasi kolme ottelua, vastustajina HFK, HPS sekä "yhdistetty". HPS oli kutsunut Sleipnerin, Norrköpingistä, vierailulle. Mainittu joukkue pelasi Helsingissä kolme ottelua vastustajina HPS, "yhdistetty" ja "yhdistetty". Estonia pistäytyi Suomen matkallaan myös Porvoossa ja Varkaudessa pelaten kummallakin paikkakunnalla yhden ottelun. Sleipner otteli ohimatkalla Turussa TPS:ää vastaan. Viipurin Susien jalkapallojoukkue vieraili Virossa, missä se pelasi kolme ottelua vastustajinaan Narvan Voitleja, Estonia,sekä Kalev. VPS:llä oli kaksikin kaukaista vierasta, nimittäin F. C. Bu-

20 17 dafok ja F. C. de Bordeaux Lisäksi se vieraili Ruotsin puolella, missä se pelasi kolme ottelua vastustajinaan Holmsundin FK, örnsköldsvikin "Friska Viljor" sekä Uumajan K. VFK suoritti Uumajan FK:ta vastaan kaksi ottelua, toisen Vaasassa ja toisen Uumajassa. Ruotsalaisen Skelleft'eä AK:n vierailu Suomessa käsitti kolme ottelua. Vastustajina olivat GBK Kokkolassa, Drott Pietarsaaressa ja KPS Kemissä. Kotkan Palloseura vieraili Narvassa pelaten Voitleja-seuran joukkuetta vastaan. Mainittu seura vieraili vuorostaan Kotkassa. Kaksikin saksalaista juniorijoukkuetta vieraili viime k'esänä maassamme, nim. Prussia-Samland ja Preussen. Paitsi Helsingissä nämä joukkueet pistäytyivät myös maaseudulla; Preussen otteli Kotkassa, Prussia-Samland Vuoksenniskalla ja Viipurissa. Kiffenin juniorijoukkue vieraili Tallinnassa, missä se pelasi yhden ott'elun. Pohjois-Suomen piirin seuroilla on ollut vilkasta vuorvaikutusta läntisen rajan yli. Niinpä Kemin Palloseura on pelannut tänä vuonna toistakymmentä "kansainvälistä". Eri piireissä suoritettujen jalka- ja jääpallo-ottelujen kokonaismääriksi on piirien vuosikertomusten perusteella saatu seuraavat luvut (sulk'eissa edellisen vuoden ottelumäärät): Helsinki 419 (376), Turku 235 (276), Viipuri 253 (297), Vaasa 270 (268), Savo 316 (3h'"i), Kymenlaakso 330 (195), Häme 140 (137), Satakunta 76 (59), Karjala 81 (66), Länsi-Uusimaa 28 (28), Pohjois-Suomi 42 (40) eli yhteensä 2,190 ottelua. Vastaava luku edellisenä vuonna oli 2,114. Joukkueitten lukumäärät piireittäin: Helsinki 119 (102), Turku 54 (59), Viipuri 75 (75), Vaasa 47 (45), Savo 21 (23), Kymenlaakso 40 (30), Häme 48 (50), Satakunta 26 (30), Karjala 21 (13), Länsi-Uusimaa 16 (18), Pohjois-Suomi 5 (5) eli yhteensä siis 472 joukkuetta vastat'en 450 joukkuetta vuotta aikaisemmin. Sekalaista. Suomen Palloliitto ja Oy. Suomen Yleisradio Ab. ovat tehneet maaottelujen radiointia koskevan sopimuksen. Kaikissa Pohj oismaissa käytiin sopim usneu vottel uj a samanaikaisesti. Sopimuksemme Yleisradion kanssa astuu voimaan 'ensi keväänä ja on se voimassa vuoden. Virallisesta jalkapallosta oli liitolla päättyneenä vuonna sopimus Oy. Urheilutarpeiden kanssa. Virallisesta jääpallosta on liitto tehnyt ensi pelikautta varten sopimuksen Oy. Urheilutarpeiden ja hra K. M'etherin kanssa. Liittohallituksen päätöksen mukaisesti on kuluneena vuonna perustettu erikoinen liiton mestaruusmalja, jollainen annetaan Suomen mestaruuden voittaneelle S'euralle. Samanlainen, mutta pienempää kokoa oleva malja annetaan Länsisarjan ja täsarjan voittajille. Piirinmestaruusmitalit, joitten perustamisesta edustajakokous vuosi sitten teki päätöksen, on otettu käytäntöön kaikissa piireissä. Piirivalmentajille annettiin tänä vuonna "valtakirjana" erikoiset valmentajakortit. Kortit annetaan yhdeksi toimivuodeksi kerrallaan. Pohjoismaiden väliseen kilpailuun lahjoitti SPL tänä vuonna kiertopalkinnon "Suomen karhut". Veistos on Jussi Mäntysen käsialaa. Kiertopalkinnolle vahvistettuj'en sääntöjen mukaan siitä kilpaillaan vuosina Kiertopalkintoa säilyttää tämän ensimmäisen vuoden Ruotsi. V se on Norjan hallussa, v Suomen ja v Tanskan hoidossa. Kunakin vuonna jokainen maa pelaa jokaista muuta vastaan, joten vuodessa suoritetaan siis 6 ottelua. Se maa, jolla kilpailun v päättyessä on eniten pisteitä, saa "Suom'en karhut" omakseen. Kunkin vuoden Pohjoismaisen mestarille annetaan muistoksi hopealautanen, johon on kaiverrettu kiertopalkinnon piirteet. Tänä vuonna tällaisen "mestaruuslautasen" sai Tanska. Vuoden kulu'essa on Liettua esittänyt maaottelua ja myös tävalta on tiedustellut mahdollisuuksia vierailuun. Molempiin tarjouksiin on ollut pakko vastata kielteisesti. Yksityisiä joukkueita tänne on tarjoutunut jopa USA:sta asti ja niinikään on Suomesta pyydetty joukkuetta vierailulle slantiin saakka. Helsingissä marraskuun 21. p:nä SUOMEN PALLOLTON LTTOHALLTUS. E. von Frenckell K. Karvonen, B. Sjöström, T. Tornivuori, J. Suomela, H. Valpas, A. Englund, O. Kosunen, M. Holopainen. Tauno Linnavuori.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

Kilpailutoiminta. Ruotsi... 9 6 0 3 26-14 12 Tanska... 9 5 1 3 24-13 11 Norja... 9 5 1 3 24-18 11 Suomi... 9 1 0 8 8-37 2

Kilpailutoiminta. Ruotsi... 9 6 0 3 26-14 12 Tanska... 9 5 1 3 24-13 11 Norja... 9 5 1 3 24-18 11 Suomi... 9 1 0 8 8-37 2 Seura Piiri Seura Piiri Seura Piiri Seura Piiri Lepplax Folbollsklllbb Vaasa Nykarleby ldrottsklubb. Oravais F.... Seinäjoen Maila-Jussit.. Seinäjoen Palloseura.. Vaasan Jalkapalloklubi. Vaasan Palloseura.....

Lisätiedot

I " ~=~ "I I ~ ~~ H =~ I ~~~ 1 23 1 19 I 10 1 2

I  ~=~ I I ~ ~~ H =~ I ~~~ 1 23 1 19 I 10 1 2 v. 940. Ensimmäinen k ierros pelattiin syksyllä, toinen tänä vuonna. Valitettavasti kilpailu sodan puhkeamisen vuoksi keskeytyi, niin että neljä ottelua jäi pelaamatta. Ainoa joukkue, joka ennätti suorittaa

Lisätiedot

MIESTEN FINAALIT 2011

MIESTEN FINAALIT 2011 MIESTEN FINAALIT 2011 Otteluohjelma la 03.09. klo 16.00 Sotkamo - Vimpeli su 04.09. klo 16.00 Vimpeli - Sotkamo la 10.09. klo 16.00 Sotkamo - Vimpeli tarvittaessa su 11.09. klo 16.00 Vimpeli - Sotkamo

Lisätiedot

7 pisteellä. Toisten seurojen järjestys

7 pisteellä. Toisten seurojen järjestys - 3 - kaan yksinkertaisena sarjana. A - sarjaaa osallistuivat edellisen vuoden kilpailujen perusteella seuraavat seurat: Viipurin Sudet Viipurin Palloseura Kronohagens Idrottsförening Helsingfors 1.. K.

Lisätiedot

3-1 (1-0). Suomea edusti seuraava

3-1 (1-0). Suomea edusti seuraava - ----~~ ~- - 8 - muodostunut molempien maiden jääpalloilutason mittapuuksi. Kilpailu oli kireä ja äärimmäisen tasaväkinen, siitä on parhaimpana tmdisteena maaliluvut.dttelu päättyi tasan 4-4,2-2). Erotuomari

Lisätiedot

Pe 19.12. 1947 KalPa ErÄveikot (normaalia lyhyempi peliaika). Peli ei lainkaan hassumpaa.

Pe 19.12. 1947 KalPa ErÄveikot (normaalia lyhyempi peliaika). Peli ei lainkaan hassumpaa. 1947-1948 JÄÄkiekosta kiinnostuneille neuvontatilaisuus Lyseolla ke 24.9.1947 Pe 26.9.1947 JÄÄkiekko saa kannatusta Kuopiossa. Savo ti 21.10.1947 JÄÄkiekkorata Kuopioon. JÄÄkiekon olympialeiri Kuopiossa

Lisätiedot

NAISTEN FINAALIT 2015

NAISTEN FINAALIT 2015 NAISTEN FINAALIT 2015 Otteluohjelma la 05.09. klo 13.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä su 06.09. klo 13.00 Kirittäret, Jyväskylä Lapuan Virkiä la 12.09. klo 12.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä

Lisätiedot

NAISTEN FINAALIT 2014

NAISTEN FINAALIT 2014 NAISTEN FINAALIT 2014 Otteluohjelma la 06.09. klo 13.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä su 07.09. klo 13.00 Kirittäret, Jyväskylä Lapuan Virkiä la 13.09. klo 16.30 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Kaukalopallossa järjestetään vuosittain mestaruuskilpailut henkilökunnan A- ja B- sarjoissa ja ikämiessarjassa, yli 40 v.

Kaukalopallossa järjestetään vuosittain mestaruuskilpailut henkilökunnan A- ja B- sarjoissa ja ikämiessarjassa, yli 40 v. 1(5) KAUKALOPALLO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton kaukalopallomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Kaukalopalloliiton sääntöjä sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin poikkeuksin.

Lisätiedot

MIESTEN FINAALIT 2009

MIESTEN FINAALIT 2009 MIESTEN FINAALIT 2009 Kolmella voitolla mestariksi Finaalien historiaa Finaaleja on pelattu vuosina 1922-1930, 1932-1939, ja 1986-2008. Sen lisäksi sarjamuotoisessa järjestelmässä mestaruudesta on tasapisteissä

Lisätiedot

SUOMEN PALLOLIITTO H E L S 1 N K 1 1 9 4 6

SUOMEN PALLOLIITTO H E L S 1 N K 1 1 9 4 6 SUOMEN PALLOLTTO 1946 H E L S 1 N K 1 1 9 4 6 SUOMEN PALLOLTTO 1946 HELSNK 1946 SUOMEN PALLOLTTO 1946 Yleistä. ELSNKl1946 KiRJAP,:,-/O OSAKEYHTrO SANA Toimintavuosi kä illää 10. 12. 1945-15. 12.1946 välisen

Lisätiedot

Sortavalan Palloseura Jalkapallo

Sortavalan Palloseura Jalkapallo Sortavalan Palloseura Jalkapallo 1930 Piirinmestaruuskilpailu yhdestä häviåstä poissulkemisjärjestelmää käyttäen. AlkuerÄ 20.6.1930 Sortavalassa SPS - SP 6-0 Loppuottelu 26.8. Joensuussa: SPS - JPS 3-1

Lisätiedot

Järjestäjällä tulee olla anottuna turnauslupa Jääkiekkoliiton alueelta, jolla turnaus pelataan.

Järjestäjällä tulee olla anottuna turnauslupa Jääkiekkoliiton alueelta, jolla turnaus pelataan. 1(5) JÄÄKIEKKO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton jääkiekkomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Jääkiekkoliiton harraste- ja seniorisääntöjä ( www.finhockey.fi ) sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä

Lisätiedot

Seuran tulee aina käyttää ensisijaisesti saavuttamansa korkeimman sarjatasonsa pelioikeus.

Seuran tulee aina käyttää ensisijaisesti saavuttamansa korkeimman sarjatasonsa pelioikeus. 1(6) KAUKALOPALLO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton kaukalopallomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Kaukalopalloliiton sääntöjä sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin poikkeuksin.

Lisätiedot

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2010

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2010 SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2010 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 15.1.2010 TAMMIKUU 2.1. klo 11.00

Lisätiedot

Sarjajärjestelmät ja pelitavat 2012

Sarjajärjestelmät ja pelitavat 2012 Sarjajärjestelmät ja pelitavat 2012 D12 / TD12 ALUEKARSINTA 20 JOUKKUETTA 2 X 10 JOUK. LOHKOA (PIIREITTÄIN) ALUESARJA KUMMANKIN KARSINTALOHKON 1.-5. YKKÖNEN 20 JOUKKUETTA KUMMANKIN KARSINTALOHKON 6.-10.

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 1.12.2011 SBL:n hallitus on vahvistanut sitovasti

Lisätiedot

HYUNDAI TURNAUS 2014 HYUNDAI TURNAUS 2014. Valtin P03 järjestämä E11 ikäluokan turnaus 17.5.-18.5.2014

HYUNDAI TURNAUS 2014 HYUNDAI TURNAUS 2014. Valtin P03 järjestämä E11 ikäluokan turnaus 17.5.-18.5.2014 HYUNDAI TURNAUS 2014 1 HYUNDAI TURNAUS 2014 Valtin P03 järjestämä E11 ikäluokan turnaus 17.5.-18.5.2014 2 HYUNDAI TURNAUS 2014 TURNAUSJÄRJESTÄJIEN TERVEISET Puotinkylän Voimistelu- ja Urheiluseura Valtissa

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2013

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2013 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2013 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 5.12.2012 Hallitus hyväksyy kalenterin kokouksessaan.

Lisätiedot

Turnaus pelataan oheisen otteluohjelman mukaisesti seuraavilla pelipaikoilla:

Turnaus pelataan oheisen otteluohjelman mukaisesti seuraavilla pelipaikoilla: XXXIII MESTO TURNAUS Tampereella 22. 23.4.2017 Sarjat. Miehet (sarjataso 3-AM) Naiset A (sarjataso 2-3) Naiset B (sarjataso AM harraste) Yleisohjeet: Turnaus pelataan oheisen otteluohjelman mukaisesti

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 18.10.2012 SBL:n hallitus vahvistaa

Lisätiedot

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 26.10.2010 SBL:n hallitus vahvistaa

Lisätiedot

Tämä on suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle 2014

Tämä on suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle 2014 Tämä on suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle 2014 SBL:n hallitus on hyväksynyt SM-kilpailut ajalle 1.1.-31.7.2014 sitovasti. Loput vuoden 2014 SM kilpailut hallitus vahvistaa sitovasti maaliskuun

Lisätiedot

Turnaus pelataan oheisen otteluohjelman mukaisesti seuraavilla pelipaikoilla:

Turnaus pelataan oheisen otteluohjelman mukaisesti seuraavilla pelipaikoilla: XXX MESTO TURNAUS Tampereella 26. 27.4.2014 Sarjat. Miehet (sarjataso 3-AM) Naiset A (sarjataso 2-3) Naiset B (sarjataso AM harraste) Yleisohjeet: Turnaus pelataan oheisen otteluohjelman mukaisesti seuraavilla

Lisätiedot

Edustusoikeus yleissääntöjen mukaisesti. Perheenjäsenillä ei ole osallistumisoikeutta.

Edustusoikeus yleissääntöjen mukaisesti. Perheenjäsenillä ei ole osallistumisoikeutta. 1(5) SALIBANDY 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton salibandymestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Salibandyliiton sääntöjä ( www.salibandy.net ) sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 9.11.2011 SBL:n hallitus on vahvistanut sitovasti

Lisätiedot

XXVI MESTO TURNAUS Tampereella 24. 25.4.2010

XXVI MESTO TURNAUS Tampereella 24. 25.4.2010 XXVI MESTO TURNAUS Tampereella 24. 25.4.2010 Sarjat. Miehet (sarjataso 4-5) Naiset A (sarjataso 2-3) Naiset B (sarjataso 4 harraste) Yleisohjeet: Turnaus pelataan oheisen otteluohjelman mukaisesti seuraavilla

Lisätiedot

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 2.12.2010 SBL:n hallitus vahvistaa

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN PISTE- JA TOIMINTATAULUKKO. lukumäärä a'-pisteet yhteensä A-valmentaja 30. lukumäärä a'-pisteet yhteensä I-luokan tuomari 10

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN PISTE- JA TOIMINTATAULUKKO. lukumäärä a'-pisteet yhteensä A-valmentaja 30. lukumäärä a'-pisteet yhteensä I-luokan tuomari 10 ULVILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN PISTE- JA TOIMINTATAULUKKO LIIKUNTATOIMI Täyttäkää sinisellä merkityt kentät!.) VALMENTAJAT * Voivat olla seuran jäseniä tai ostopalveluna hankittuja valmentajia *

Lisätiedot

Turnaus pelataan oheisen otteluohjelman mukaisesti seuraavilla pelipaikoilla:

Turnaus pelataan oheisen otteluohjelman mukaisesti seuraavilla pelipaikoilla: XXVIII MESTO TURNAUS Tampereella 21. 22.4.2012 Sarjat. Miehet (sarjataso 3-AM) Naiset A (sarjataso 2-3) Naiset B (sarjataso AM harraste) Yleisohjeet: Turnaus pelataan oheisen otteluohjelman mukaisesti

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

Aika: Perjantai 22.1.2010 Paikka: Pirkka-halli, D-halli, Kentät no 1, 2, 3 ja 4

Aika: Perjantai 22.1.2010 Paikka: Pirkka-halli, D-halli, Kentät no 1, 2, 3 ja 4 SUOMEN PALLOLIITON TAMPEREEN PIIRI RY POIKIEN 7-8 LUOKKIEN FUTSAL TURNAUS 2010 Aika: Perjantai 22.1.2010 Paikka: Pirkka-halli, D-halli, Kentät no 1, 2, 3 ja 4 Lohkot: Lohko A: Kämmenniemi, Amuri, Sampola,

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Itälohko. l.änsilohko 5-2 3-4 2-3- 3-1 8-0 3-3 2-2 1-7 2-2 6-3 7-3 0-0 1-0 5-5. Etelälohko. Loppuottelut:, WP -35-0PS...'.'... 3-2 Veiterä-HIFK...

Itälohko. l.änsilohko 5-2 3-4 2-3- 3-1 8-0 3-3 2-2 1-7 2-2 6-3 7-3 0-0 1-0 5-5. Etelälohko. Loppuottelut:, WP -35-0PS...'.'... 3-2 Veiterä-HIFK... Sudet~Reipas.......... 1-3 WP -35-KUV..... 4---0 YVPS-JMP............ 5-3 Veiterä-KUP.......... 8-0 KUV-JMP... 3-4 KUP-Sudet............ 4---0 WP -35-YVPS... 1-3 Veiterä-Reipas.... 5-1 Sudet-Veiterä...

Lisätiedot

Keilaseura Kamut TOIMINTAKERTOMUS. Keilakausi 2015/ toimintavuosi

Keilaseura Kamut TOIMINTAKERTOMUS. Keilakausi 2015/ toimintavuosi Keilaseura Kamut TOIMINTAKERTOMUS Keilakausi 2015/2016 46. toimintavuosi Tämä toimintakertomus sisältää keskeisimmät seuran tapahtumat keilakaudelta, lisättynä tulososiolla, sekä muutamalla kuvalla höystettynä.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

FKKI SM -KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT JA JÄRJESTÄMISOHJEET

FKKI SM -KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT JA JÄRJESTÄMISOHJEET FKKI SM -KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT JA JÄRJESTÄMISOHJEET 2015-2016 JÄRJESTÄMISOIKEUS Suomen Palloliitto (liitto) vahvistaa FKKI -lopputurnausten järjestämisoikeudet anomusten perusteella. Edellisellä mestarilla

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Turun Ringette ry Läntinen Pitkäkatu 22 b 29 Seuran y-tunnus 14543583 20100 Turku www.turunringette.fi

Turun Ringette ry Läntinen Pitkäkatu 22 b 29 Seuran y-tunnus 14543583 20100 Turku www.turunringette.fi 1(5) Kausi: Joukkue: 1. Joukkueen toimihenkilöt Joukkueenjohtaja: Varajoukkueenjohtaja: Vastuuvalmentaja: Valmentaja: Valmentaja: Vastuuhuoltaja: Huoltaja: Rahastonhoitaja Suku- ja etunimi Valmentajakoulutus

Lisätiedot

Porvoon Akilles 04-joukkue järjestää 17. 18.5.2014 Porvoon pallokentän tekonurmella turnauksen 2004 syntyneiden joukkueille.

Porvoon Akilles 04-joukkue järjestää 17. 18.5.2014 Porvoon pallokentän tekonurmella turnauksen 2004 syntyneiden joukkueille. Porvoon Akilles 04-joukkue järjestää 17. 18.5.2014 Porvoon pallokentän tekonurmella turnauksen 2004 syntyneiden joukkueille. Tervetuloa idylliseen Porvooseen nauttimaan hienosta jalkapallosta! Aika ja

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Alueleiri 2016 / Tampere. C- ja B-juniorit

Alueleiri 2016 / Tampere. C- ja B-juniorit Alueleiri 2016 / Tampere Sisältö: majoituskoulut C- ja B-juniorit leiri- ja otteluohjelmat ruokailupaikat kentät parkkipaikat käytännön asiat / yhteystiedot Majoituskoulut Majoituskouluille on mahdollista

Lisätiedot

Vuoden 2015 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä.

Vuoden 2015 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. KÄPYLÄN PALLO RY Tursontie 3, 00610 Helsinki www.kapylanpallo.fi TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2015 Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua

Lisätiedot

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen. 1 (5) x Pöytäkirja Kokous 1/2012 Esityslista Aika ja paikka 21.1.2012 Tikkurilan kopiopalvelu Liittohallitus Olosuhdevaliokunta Uinnin johtoryhmä Työ- ja talousvaliokunta Mastersvaliokunta Uimahyppyjen

Lisätiedot

Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007.

Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007. SUOMEN PARALYMPIAKOMITEA RY SÄÄNNÖT Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen

Lisätiedot

III- Divisioona playoff- ottelut Etelän loppusarjan ylempi jatkosarja ja Kymi-Saimaan loppusarja

III- Divisioona playoff- ottelut Etelän loppusarjan ylempi jatkosarja ja Kymi-Saimaan loppusarja 6.3.2014 III- Divisioona playoff- ottelut Etelän loppusarjan ylempi jatkosarja ja Kymi-Saimaan loppusarja Huom. Välierät ja finaalit pelataan paras kahdesta järjestelmällä (ja 2 pisteen systeemillä) peliajan

Lisätiedot

Lisäksi kotijoukkueen tulee tehdä otteluilmoitus vastustajalle ja otteluun asetelluille erotuomareille.

Lisäksi kotijoukkueen tulee tehdä otteluilmoitus vastustajalle ja otteluun asetelluille erotuomareille. Kilpailutoiminta kirje 2/2012 Hyvä A ja B -nuorten SM-karsintasarjan seurajohtaja, Olemme ja A ja B-nuorten SM- karsintasarjojen korvalla ja kilpailu saadaan pian polkaistua käyntiin. Pyydämme teitä huomioimaan

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 2 Tarkoitus 3 Toiminta 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2.

Lisätiedot

TYTTÖJEN 7-8 LUOKKIEN FUTSAL TURNAUS 2010 Aika: Tiistaina 19.1.2010 Paikka: Pirkka-halli, D-halli, Kentät no 3 ja 4

TYTTÖJEN 7-8 LUOKKIEN FUTSAL TURNAUS 2010 Aika: Tiistaina 19.1.2010 Paikka: Pirkka-halli, D-halli, Kentät no 3 ja 4 SUOMEN PALLOLIITON TAMPEREEN PIIRI RY TYTTÖJEN 7-8 LUOKKIEN FUTSAL TURNAUS 2010 Aika: Tiistaina 19.1.2010 Paikka: Pirkka-halli, D-halli, Kentät no 3 ja 4 Lohkot: Lohko A: Sampo, Tammerkoski, Linnainmaa,

Lisätiedot

MIESTEN PRONSSIOTTELUT 2012

MIESTEN PRONSSIOTTELUT 2012 MIESTEN PRONSSIOTTELUT 2012 Otteluohjelma la 01.09. klo 16.00 Joensuu - Raahe su 02.09. klo 16.00 Raahe - Joensuu tarvittaessa la 08.09. klo 16.00 Joensuu - Raahe Pronssipelien historiaa Pronssiotteluja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä 1 Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012 Yleistä Kirjeshakkiliiton toiminta on jatkunut vuonna 2012 edellisvuosien linjoilla. Talouden osalta loppuvuodesta alkaneet Finjub50-turnauksen

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

--- Pohjois-Suomen lohko. Savon lohko. Itä-Suomen lohko. Etelä-Suomen lohko. Keski-Suomen lohko.

--- Pohjois-Suomen lohko. Savon lohko. Itä-Suomen lohko. Etelä-Suomen lohko. Keski-Suomen lohko. Viipurin Keski-Suomen Kymenlaakson Turun Savon Länsi-Uudenmaan Satakunnan Joensuun ämä joukkueet ryhmitetään 5 lohkoon seuraava Li : Pohjois-Suomen piiristä Vaasan Savon Keski-Suomen Joensuun Pohjois-Suomen

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

MIESTEN PRONSSIOTTELUT 2011

MIESTEN PRONSSIOTTELUT 2011 MIESTEN PRONSSIOTTELUT 2011 Otteluohjelma to 01.09. klo 16.00 Raahe - Kouvola la 03.09. klo 16.00 Kouvola - Raahe tarvittaessa su 04.09. klo 17.00 Raahe - Kouvola Pronssipelien historiaa Pronssiotteluja

Lisätiedot

SUOMEN PALLOLIITTO HELSIN KI 1950

SUOMEN PALLOLIITTO HELSIN KI 1950 SUOMEN PALLOLTTO 950 HELSN K 950 SUOMEN P ALLOL TTO 950 Yleistä. Toimintakertolllus on ajalta 2. 2. 949-0.. 950. Päättynyt toimintavuosi on ollut hyvin menestyksellinen. Harrastus varsinlcin jalkapalloilua

Lisätiedot

TURNAUSSÄÄNNÖT BLUES 06 EKS EXPERT TURNAUS. Laaksolahdessa

TURNAUSSÄÄNNÖT BLUES 06 EKS EXPERT TURNAUS. Laaksolahdessa TURNAUSSÄÄNNÖT BLUES 06 EKS EXPERT TURNAUS Laaksolahdessa 6.4.2013 Turnaukseen osallistuu 6 seuraa yhteensä 10 peliryhmällä. Ottelut pelataan turnauksen otteluohjelman mukaisesti. Joukkueiden/peliryhmien

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa Kilpailutoimikunnan puheenjohtajaan: Mauri Saastamoinen 050 57 47 557 / competition@bridgefinland.com SBL:n hallitus on

Lisätiedot

PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet.

PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet. PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet. 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Ounasvaaran Hiihtoseura

Ounasvaaran Hiihtoseura Kiertopalkinnot 2012 KIERTOPALKINNOT 2012 Pohjola-malja Pohjola-yhtiöiden lahjoittamasta Pohjola-maljasta kilpaillaan vuodesta 1997 alkaen toistaiseksi. Pohjola-maljan saa vuodeksi haltuunsa maastohiihdon

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

SUOMEN PALLOLIITON TAMPEREEN PIIRI RY

SUOMEN PALLOLIITON TAMPEREEN PIIRI RY SUOMEN PALLOLIITON TAMPEREEN PIIRI RY TYTTÖJEN 56 LUOKKIEN FUTSALTURNAUS 2010 Aika: Maanantaina 18.1.2010 Paikka: Pirkkahalli, Dhalli kentät no 3 ja 4, Ahalli kentät no 1 ja 2(jalkapallokenttä, mutta nappikset

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 13 kuukaudelta v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54614 54685

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain

Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain 1914 Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain VOIMAILULAJIT Voimailun ohjaajat 1939 Pälli, Pehkonen, T.Leppänen ja A.Sippu Voimailun ohjaajat 1941 Pälli, Pehkonen ja A.Sippu PAINI 1937 otettiin

Lisätiedot

Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013

Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013 Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2013 PÄHKINÄNKUORESSA 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Seuratoiminta 3 2. 3 PAINOPISTEET AIKUISTEN LIIKUNNAN TOIMIALALLA 4 1. 4 2. Seuratoiminta

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Työväen Maila-Pojat, Helsinki Pelipaita naisten mestaruussarjasta 1960-luvulta

Työväen Maila-Pojat, Helsinki Pelipaita naisten mestaruussarjasta 1960-luvulta Työväen Maila-Pojat, Helsinki Pelipaita naisten mestaruussarjasta 1960-luvulta Rajamäen Rykmentti, Nurmijärvi Pelipaita 1950-luvulta Kankaantaan Kisa, Nokia Pelipaita maakuntasarjasta1950-luvulta Jyväskylän

Lisätiedot

XXXVI KULTAVASKOOLI TURNAUS 28-30.6.2013 ROVANIEMI

XXXVI KULTAVASKOOLI TURNAUS 28-30.6.2013 ROVANIEMI XXXVI KULTAVASKOOLI TURNAUS 28-30.6.2013 ROVANIEMI Tervetuloa Napapiirille yöttömään yöhön Suomen vanhimpaan lentopalloturnaukseen. Yhteystiedot Turnauksen johtaja Mikko Vikström 0400-432 498 Kilpailupäällikkö

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry Finnish Sports Association of Persons with Disabilities VAU 30.5.2014 23:53 ISTUMALENTOPALLON LOPULLINEN SARJARAPORTTI PELIKAUDELTA 2013-2014 THE FINAL SERIES REPORT

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Tekojäältä uuteen nousuun KalPa by Dale. Mestaruussarja 10 joukkuetta, I divisioona 8 joukkuetta, II divisioona 4 lohkoa 24 joukkuetta

Tekojäältä uuteen nousuun KalPa by Dale. Mestaruussarja 10 joukkuetta, I divisioona 8 joukkuetta, II divisioona 4 lohkoa 24 joukkuetta 1974-1975 Mestaruussarja 10 joukkuetta, I divisioona 8 joukkuetta, II divisioona 4 lohkoa 24 joukkuetta Käytännössä Suomen Sarja muuttui II divisioonaksi (koska uusi ykkönen veti vain kahdeksan joukkuetta).

Lisätiedot

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta Avustusten hakuaika päättyy 31.03.2015 klo 16.00. Posion kunta, hyvinvointilautakunta, Kirkkotie 1, 97900 POSIO. Myöhästyneitä hakemuksia

Lisätiedot

. ;. ~ ... Jalkapalloilu: Ottelujen lukumäärä, Nimi Piiri M9sta-. Suomiruuss. Jääpalloilli.

. ;. ~ ... Jalkapalloilu: Ottelujen lukumäärä, Nimi Piiri M9sta-. Suomiruuss. Jääpalloilli. Jalkapalloilu: Ottelujen lukumäärä, Nimi Piiri M9sta-. Suomiruuss. sarja W. Karni Helsinki... 6 2 J. Alho Helsinki........... 4 3 T. Aro Helsinki........... 0 4 E. Kel/unen Kymenlaakso.... 9 2 F. Nyberg

Lisätiedot

Turnaus pelataan oheisen otteluohjelman mukaisesti seuraavilla pelipaikoilla:

Turnaus pelataan oheisen otteluohjelman mukaisesti seuraavilla pelipaikoilla: XXXII MESTO TURNAUS Tampereella 16. 17.4.2016 Sarjat. Miehet (sarjataso 3-AM) Naiset A (sarjataso 2-3) Naiset B (sarjataso AM harraste) Yleisohjeet: Turnaus pelataan oheisen otteluohjelman mukaisesti seuraavilla

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

NAISTEN JA MIESTEN SUOMEN CUP 2012

NAISTEN JA MIESTEN SUOMEN CUP 2012 NAISTEN JA MIESTEN SUOMEN CUP 2012 Tässä kirjeessä on infoa Suomen Cupista 2012. Suomen Cupin finaalit pelataan 29.- 30.9. Cupiin voivat osallistua Palloliiton jäsenseurojen aikuisten joukkueet, jotka

Lisätiedot

Vuoden 2016 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. Seura jatkaa SPL:n kanssa aloittamaa seurakehittämistyötä.

Vuoden 2016 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. Seura jatkaa SPL:n kanssa aloittamaa seurakehittämistyötä. KÄPYLÄN PALLO RY Tursontie 3, 00610 Helsinki www.kapylanpallo.fi TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2016 31.12.2016 Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

VALTTI CUP. Valtin P03 järjestämä D12 -ikäluokan turnaus 14.5. 17.5.2015

VALTTI CUP. Valtin P03 järjestämä D12 -ikäluokan turnaus 14.5. 17.5.2015 VALTTI CUP 2015 Valtin P03 järjestämä D12 -ikäluokan turnaus 14.5. 17.5.2015 2 VALTTI CUP 2015 VALTTI CUP 2015 3 TERVETULOA VALTTI CUP 2015 -tapahtumaan Pojat 2003 on Valtin yksi suurimmista ikäkausijoukkueista,

Lisätiedot

Sarjajärjestelmät ja pelitavat 2013 POJAT. D12 pojat

Sarjajärjestelmät ja pelitavat 2013 POJAT. D12 pojat Sarjajärjestelmät ja pelitavat 2013 - yhteinen tarkoittaa yhteissarjaa Uudenmaan piirin joukkueiden kanssa - piireittäin tarkoittaa että kummallakin piirillä omat sisäiset sarjansa POJAT KEVÄT KILPASARJAKARSINTA

Lisätiedot

* Perustettu v. 1946, pj. Vilho Rintala

* Perustettu v. 1946, pj. Vilho Rintala PESÄPALLOJAOSTO 1(5) * Perustettu v. 1946, pj. Vilho Rintala 1933 Pesäpallon ohjaaminen annettiin Heikki Lammin tehtäväksi. 1934 Miehet Osallistuivat piirin B-sarjaan. 1948 Miehet voittivat sarjassaan

Lisätiedot

OTTELUOHJELMA POJAT 5 6 LUOKAT:

OTTELUOHJELMA POJAT 5 6 LUOKAT: SUOMEN PALLOLIITON TAMPEREEN PIIRI RY POIKIEN 5-6 LUOKKIEN FUTSAL TURNAUS 2010 Aika: Torstai 21.1.2010 Paikka:4Pirkka-halli, D-halli kentät no 3 ja 4, A-halli kentät no 1 ja 2(jalkapallokenttä, mutta nappikset

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

Turnaus pelataan oheisen otteluohjelman mukaisesti seuraavilla pelipaikoilla:

Turnaus pelataan oheisen otteluohjelman mukaisesti seuraavilla pelipaikoilla: XXXI MESTO TURNAUS Tampereella 18.-19.4.2015 Sarjat Miehet (sarjataso 3-AM) Naiset A (sarjataso 2-3) Naiset B (sarjataso AM, harraste) Yleisohjeet: Turnaus pelataan oheisen otteluohjelman mukaisesti seuraavilla

Lisätiedot

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY SM-LIIGAN SÄÄNNÖT 2013 PELIOIKEUS

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY SM-LIIGAN SÄÄNNÖT 2013 PELIOIKEUS SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY SM-LIIGAN SÄÄNNÖT 2013 PELIOIKEUS Liigaan voivat osallistua Ratagolfliiton jäsenseurat rajoittamattomalla joukkuemäärällä. Kahdella ylimmällä sarjatasolla kuitenkin voi pelata

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot