risk manager PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ Maaliskuu 2012 VALUUTTAMARKKINAT Valuuttamarkkinakatsaukset suosituksineen 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "risk manager PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ Maaliskuu 2012 VALUUTTAMARKKINAT Valuuttamarkkinakatsaukset suosituksineen 2"

Transkriptio

1 Maaliskuu 2012

2 risk manager Maaliskuu 2012 PÄÄKIRJOITUS Vuoden 2012 alun varovainen optimismi on säilynyt myönteisten talouslukujen tukemana. Euroopan keskuspankin (EKP) kolmen vuoden rahoitusohjelman tarjoama likviditeetti on saanut kiitosta markkinoilta ja esimerkiksi vastapuoliriski pankkien välisillä rahamarkkinoilla on alkanut merkittävästi pienentyä. Kreikan velkaongelma on ollut velkakriisin syvin huoli tähän saakka, mutta nyt hyväksytty maan toinen pelastuspaketti lieventää kipua tällä alueella, kuitenkin vielä parantamatta tautia. Pääomamarkkinoiden rauhoittuminen yhdessä kohtalaisten talouslukujen kanssa antaa syyn uskoa, että taantuma euroalueella on vältetty. SISÄLTÖ VALUUTTAMARKKINAT Valuuttamarkkinakatsaukset suosituksineen 2 KORKOMARKKINAT Korkomarkkinakatsaus 6 Korkomarkkinasuositus 7 HYÖDYKEMARKKINAT Hyödykemarkkinakatsaus 8 Vladimir Miklashevsky Danske Markets Research puh Danske Markets Finland Hiililaiturinkuja 2, Helsinki PL Sampo Pankki P

3 Valuuttamarkkinat Euroalueen jyrkkenevä taantuma on vältetty. Lasku on hidastunut ja katse on valoisaa tulevaisuutta kohti. Pankkijärjestelmä on nyt upotettu runsaaseen likviditeettiin, ja tämä vaikuttaa tepsivän. Reaalitalous kuitenkin kaipaa uutta rahaa ja uusia investointeja. Näkemyksemme mukaan Eurooppa nauttii ensimmäisistä kasvuvesoista H2 12. USD Euroalue on jumiutumassa nollakasvuun laskun hidastuessa. Yhdysvaltojen talouskasvu kiihtyi Q4 12 aikana. Euroopan keskuspankki on laajentanut tasettaan, mikä on ollut myönteistä eurolle valtiolainojen spreadien supistuessa. USA:n rahapolitiikka on ollut dollari-negatiivistä. Euroalueen vaihtotase on hivenen positiivinen ja USA:n kestämättömän alijäämäinen. Globaalien makrolukujen stabilisointi ja laskeneet likviditeettiriskit Euroopassa ovat vähentäneet heikkenemistunnelmaa EUR/USD-kurssin suhteen. Valtiovelanriskeistä huolimatta odotamme lyhyiden EUR/USD-positioiden vähenevän, mikä tukee eurooppalaista valuuttaa. Odotamme EUR/USD:n pysyvän useimmiten 1,30-alueella. Näemme euron käyneen alhaisimmalla tasollaan kuluvan neljänneksen aikana 13. tammikuuta, jolloin eurosta tarjottiin 1,26 dollaria. Olemme nostaneet 3 kk:n ennusteemme 1,32-tasolle ja ennustamme sitä koko vuoden 2012 ajaksi. Eurokriisiin liittyvät riskit säilyvät, joten suosittelemme vahvaa eurosuojaa. EUR/USD Lyhyen, ja keskipitkän maturiteetin (1 9 kk) dollarisaatavat dollarisaatavat kannattaa suojata odottamamme dollarin vahvistuminen huomioiden. Suoja voi olla rajallinen, sillä ainakaan lyhyellä aikavälillä dollari ei heikkene euroa vastaan massiivisesti. Tehostettu lisähyötyrakenne sopii nyt hyvin. Sillä saadaan rajallisen suojan lisäksi mahdollisuus hyötyä, mikäli dollari odotuksiemme mukaisesti vahvistuu. Hyötyä tällöin saadaan lukitsemattomalle 50 %:n osuudelle saatavista määrästä. Pidempiin (12 kk) suojiin voi käyttää bonusrakennetta. Sillä saadaan täysi suoja dollarin heikentymistä vastaan, samalla ylläpidetään mahdollisuutta hyötyä dollarin vahvistumisesta. Hyötyminen on täysimääräistä edellyttäen, ettei vahvistuminen yllä etukäteen määritellylle kynnystasolle asti. Dollariostoja suojattaessa kannattaa valita tehokas suoja dollarin vahvistumista vastaan. Lyhyen maturiteetin ostot voi suojata termiinikaupoilla ja pitkät Bonusrakenteella. Bonusrakenteella saadaan tehokas suoja dollarin vahvistumisen varalta. Samalla on mahdollisuus hyötyä odottamastamme lievästä dollarin heikentymisestä. Danske Markets 2

4 Valuuttamarkkinat GBP Iso-Britannian talous on kasvanut heikosti, ja maan talouden näkymät eivät innosta, mutta tilanne on parempi kuin euroalueella. Odotamme Iso-Britannian keskuspankin painavan lisää seteleitä, mikä teoriassa laimentaa punnan arvoa. Riskinä on alijäämäinen talous. Pitkällä aikavälillä puntaa on alihinnoiteltu. Sijoittajat näkevät maan valuutan turvasatamana euro-ongelmien suhteen. Iso-Britannian markkinat ovat likvidejä ja tarjonneet hyvää suojaa, mutta tilanne voi kääntyä hetkessä. Uskomme punnan pysyvän heikkona ja nykyhinnan olevan hyvänä viitearvona lyhyellä aikavälillä. Suosittelemme suhteellisen vahvaa suojaastetta. EUR/GBP Lyhyet saatavat (1 3 kk) kannattaa suojata bonusrakenteella. Bonusrakenne antaa tehokkaan suojan sekä samalla mahdollisuuden hyötyä mikäli punta vastoin odotuksiamme vahvistuu. Bonusrakenne velvoittaa vaihtamaan suojatut punnat vain siinä tapauksessa, että punta vahvistuu etukäteen sovitulle kynnystasolle asti. Pitkien (6 12 kk) puntasaatavien suojaaminen voidaan toteuttaa samankaltaisella rakenteella, mutta suojan voi toteuttaa rajallisena, jolloin suojakurssi paranee tai bonusrakenteen kynnystaso saadaan kauemmas. Puntaostot kannattaa suojata lisähyötyrakenteella. Tällä rakenteella suojattaessa puolet puntaostojen kursseista on lukittu ja lopuille on suoja, joka ei velvoita vaihtamiseen mikäli kurssi on eräpäivänä parempi kuin suojakurssi, kuten odotamme. JPY Japanin BKT-luvut olivat odotettua heikommat Q4 11. Mutta talouskasvun näkymät parannevat Q1 12, sillä viennin lasku on pysähtymässä. Japanin keskuspankki yllätti osto-ohjelmallaan ( mrd. JPY) 14. helmikuuta Ulkoisten taseiden supistuminen on nähty riskeinä Japanin taloudelle, mikä tuo esille maan yli 200 % velan BKT:stä. Mutta velka on kotimaisten sijoittajien pitämä eikä tämä ole iso huoli lähitulevaisuudessa. Matalat korot maailmalla pitävät alhaalla USD/JPY-kurssia. Yhdysvaltojen keskuspankin politiikka tukee tilanteen muuttumattomuutta vastaisuudessa. EUR/JPY Jenisaatavat kannattaa suojata bonusrakenteella. Bonusrakenne antaa tehokkaan suojan samalla antaen mahdollisuuden hyötyä odottamastamme jenin lähiajan vahvistumisesta. Jeniostot kannattaa suojata termiinillä koska vahvistuminen lyhyellä tähtäimellä näyttää varsin todennäköistä. Danske Markets 3

5 Valuuttamarkkinat SEK Odotamme vuoden 2012 makrolukujen tuovan pettymystä, mikä tavallisissa olosuhteissa painaisi Ruotsin kruunua alas. Maan vahva talousperusta ja vakaa AAA-luokitus kuitenkin nostavat kruunun arvoa muiden talouksien ollessa pulassa. Ruotsin keskuspankki leikannee repo-korkoaan 0,50 %:n tasolle Q3 12 mennessä, mikä tulee jarruttamaan kruunun vahvistumista. Turvasatamien metsästäminen tukee kruunua. Ulkomaissijoittajat ovat tankanneet Ruotsin valtiovelkaa: heidän omistuksensa kasvoivat peräti 56 % joulukuussa Lyhyellä aikavälillä näemme EUR/SEK-kurssin vahvistuvan, mutta jo 3 kk:n päästä lähtevän kohti etelää eli kruunun vahvistumista. Olemme laskeneet 3 kk:n ennusteitamme, mutta 6 12 kk:n suhteen pidämme niitä muuttumattomina. EUR/SEK Lyhyet ja pitkät saatavat (1 12 kk) tulee suojata kruunun vahvistumisodotukset huomioiden. Suoja voi olla rajallinen sillä emme usko suuren heikentymisen olevan kovinkaan todennäköistä. Tehostettu lisähyötyrakenne lyhyissä maturiteeteissa ja tehostettu bonusrakenne pitkissä maturiteeteissa ovat oikeat valinnat. Lisähyötyrakenne antaa suojan lisäksi mahdollisuuden hyötyä 50 %:sti ja bonusrakenne 100 %:sti kruunun vahvistumisesta. Jälkimmäisessä hyöty on rajoitettu kynnysehdolla. Kruunuostot kannattaa suojata lyhyissä maturiteeteissa lisähyötyrakenteella ja pitkissä bonusrakenteella. Molemmat suojarakenteet antavat suojan vahvistumista vastaan ja samalla mahdollisuuden hyötyä kruunun heikentyessä. NOK Norjan BKT kasvoi 2,6 % viime vuonna, ja odotamme kasvun jatkuvan Q1 12. Tänä vuonna öljyinvestoinnit tulevat olemaan korkeita, lähes 200 mrd. Norjan kruunua. Joulukuussa 2011 Norjan keskuspankki alensi ohjauskorkonsa 50 bp:llä 1,75 %:iin. Uskomme sen olevan viimeinen ennen vuotta Norjan valtiovelalla on ollut hyvä kysyntä. Norjan kruunu on tällä hetkellä arvoltaan kallis. Odotamme sen heikkenevän lähelle 7,45-tasoa tämän vuoden aikana. Kansainvälinen huomio keskittyy Norjan vahvaan talousperustaan tukien valuutan arvoa. Odotamme maan keskuspankin puuttuvan verbaalisti vahvaan kruunuun ja yrittävän kumota sen asemaa turvasatamana. EUR/NOK Koska Norjan kruunun kurssiliikkuvuus tulee olemaan jatkossakin suurta, kannattaa kruunuriski pitää mahdollisimman pienenä. Lyhyen ja pitkän aikavälin saatavat kannattaa suojata kurssin vahvistumispotentiaali säilyttäen. Hyvä vaihtoehto on lisähyötyrakenne. Sillä saadaan suoja yllättävältä heikentymisen varalta ja samalla kuitenkin ylläpidetään hyötymismahdollisuutta kruunun vahvistumisesta. Pitkien maturiteettien suojatasoja voi parantaa rajoittamalla suojan tehokkuutta. Tämä on järkevää sillä heikentymispotentiaali on alhainen. Lyhyen aikavälin kruunuostot kannattaa suojata heikentymispotentiaali säilyttäen, esim. bonusrakennetta käyttäen, sillä tilapäinen heikentyminenkin on mahdollista. Pitkän aikavälin ostot kannattaa toteuttaa termiinein. Danske Markets 4

6 Valuuttamarkkinat RUB Ruplan liikkeet Venäjän rupla on vahvistunut merkittävästi vuoden 2012 alusta. Kuuden kuukauden heikoimmalta tasoltaan, joka nähtiin syys-lokakuussa 2011, ruplan kurssi on kohonnut 7 % USD:tä ja lähes 10 % euroa vastaan. Vahvistumisen takana on muutama tekijä. Ensinnä rupla vahvistuu perinteisesti joka tammikuu, joka on vahvimman vaihtotaseen aikaa. Toiseksi, Venäjän talouden hyvät makroluvut (ks. Talouden näkymät), eurokriisi ja ostoksille lähteneet globaalisijoittajat ovat tukeneet ruplan kurssia. Öljyn hinta on jatkuvasti noussut auttaen vaihtotaseen ylijäämää. Viime vuonna ruplakauppaa käytiin hyvin vilkkaasti Venäjän keskuspankin vähenevistä interventioista huolimatta. Päivittäinen USD/RUB interbank-kauppa kasvoi keskimäärin 32 % ja EUR/RUB 34 % viime vuonna. Ruplan volatiliteetti pysyy kuitenkin korkeana. Viime syksynä nähtiin jopa 6 %:n ruplan heikkenemistä alle kuukaudessa. Uskomme korkean volatiliteetin ajan saapuneen jäädäkseen, koska Venäjän keskuspankki on siirtynyt yhä enemmän inflaatiotavoitepolitiikkaan sallien ruplan yhä väljempää kelluntaa. Odotamme ruplan vahvistuvan hivenen H1 12 aikana ja mahdollisesti heikkenevän juuri ennen H2 12 säilyttäen korkeaa volatiliteettiaan, sillä poliittinen turbulenssi voi yhä vaikuttaa kurssikehitykseen. Odotamme poliittisen tilanteen rauhoittuvan kevään 2012 aikana ja uuden hallituksen muodostamisen myötä. Odotamme myös korkean öljyn hinnan tukevan ruplaa H2 12. EUR/RUB Keskuspankki Venäjän uuden historian alhaisin vuosi-inflaatio (6,1 %) nähtiin vuonna Tammikuussa 2012 vuosi-inflaatio laski jopa 4,2 %:iin. Odotamme sen pysyvän yhä alhaisella tasolla H1 12 aikana viime vuoden pohjaefektin ja heinäkuuhun siirrettyjen tariffinousujen ansiosta. Odotamme inflaatiopaineiden voimistuvan H2 12 aikana. Heikon sadon sattuessa vauhti kiihtyisi entisestään. Odotamme Venäjän keskuspankilta ohjauskoron 25bp:n laskua H1 12 aikana. Odotamme myös 25bp:n laskua repo-korkoon, jota pidetään varsinaisena ohjauskorkona tiukan likviditeetin vallitessa. Talouden näkymät Alustavien tietojen mukaan Venäjän BKT kasvoi 4,3 % vuonna Vuonna 2012 odotamme kasvun hidastuvan 4,1 %:iin maailman talouden epävarmuuksien heilauttaessa öljyn hintaa. Tammikuussa 2012 vuosikasvu oli jo 3,9 %. Kokonaistarjonnan puolella viime vuoden talouskasvu johtui pääosin jalostustuotannon (+6,5 %) ja rakentamisen (+5,1 %) noususta sekä maataloustuotannon räjähdysmäisestä kasvusta (+22,1 %), joka tuli vuoden 2010 matalasta pohjasta sekä viime vuoden erinomaisesta sadosta. Kokonaiskysynnän puolella kasvua tuli yksityiskysynnän kautta (vähittäiskauppa kasvoi 7,2 % vuonna 2011 vs. 6,3 % vuonna 2010), varastojen sekä kiinteiden investointien kasvusta (6,2 % vs. 6.0 % vuonna 2010). Tästä huolimatta, kohonnut tuonti (+30 %) rajoitti talouskasvua. Pääomavirrat yksityiseltä sektorilta ulkomaille olivat peräti 84,2 mrd. dollaria viime vuonna. Pääoma jatkoi ulos virtaamistaan vuoden 2012 alussakin. Venäjän keskuspankki estimoi 11 mrd. dollarin virranneen pois maasta tammikuussa Talouskehitysministeriön luku on 17 mrd. dollaria. Ilmiön pääsyyksi arvioidaan ei-rahoitussektorin kasvattavan ulkomaisia varojaan. Myös pankkisektori teki samaa. Poliittiset riskit ovat ruokkineet pääoman pakoa, sillä joulukuussa 2011 järjestettiin duuman vaalit ja 4. maaliskuuta 2012 pidetään presidenttivaalit. Ruplan kurssin jatkuvasti kasvaneen heilahtelun takia tulee suojausasteet pitää mahdollisimman korkealla. Koska ruplan johdannaismarkkina on osin vielä kehittymätön ei kaikki suojarakenteet ole käytettävissä. Suojarakenteet koostuvat ns. plain vanilla komponenteista (yksikertaisia optioita), eikä kynnysrakenteet ole mahdollisia. Tästä syystä niitä ei ole myöskään meidän suojaussuosituksissamme. Lyhyet saatavat (1 3 kk) on parasta suojata vahvistumispotentiaali säilyttäen. Hyvä vaihtoehto on lisähyötyrakenne jolla saadaan suojan lisäksi mahdollisuus hyötyä odottamastamme vahvistumisliikkeestä. Pitkät saatavat (6 12 kk) kannattaa korkeiden optiohintojen vuoksi suojata kolmijalkarakenteella. Sillä saadaan riittävä suoja heikentymistä vastaan ja samalla mahdollisuus hyötyä odottamastamme ruplan vahvistumisesta. Ruplaostot kannattaa suojata termiinein, sillä korkoero mahdollistaa paremman vaihtokurssin termiinin kautta. Investoinnit Venäjällä kannattaa suojata koron- ja valuutanvaihtosopimuksella. Tyypillinen tilanne suomalaiselle yritykselle: emoyhtiön laina on euromääräinen, mutta venäläisen tyttären tulot ovat ruplissa. Tästä seuraa valuuttariski: ruplatuloilla maksetaan eurolainaa. Koron- ja valuutanvaihtosopimuksella EUR-laina muutetaan ruplalainaksi. Ruplakorot ovat nyt poikkeuksellisen alhaiset, joten suosittelemme 1 3 vuoden koron- ja valuutanvaihtosopimusta Venäjä-investointien suojaamiseksi. KORON- JA VALUUTANVAIHTOSOPIMUS -laina PANKKI euribor 3 kk YRITYS -laina Rub kiinteä euribor 3 kk RUB-laina DANSKE MARKETS Danske Markets 5

7 Korkomarkkinat 03/2012: Kreikan toinen pelastuspaketti julkistettu, markkinatilanne rauhoittunut EKP:n LTRO-ohjelman toinen erä saapunut, Kreikan velkajärjestely rauhoittanut markkinoita Helmikuu 2012 on ollut edelleen rauhoittumisen aikaa pääomamarkkinoilla. Rauhallisuus on näkynyt esimerkiksi Etelä- Euroopan maiden valtiovelkakirjojen tuottotasojen pienentymisenä suhteessa Saksan vastaaviin lainoihin sekä kiinteiden swap-korkojen muutosvauhdin (volatiliteetin) lievänä hidastumisena. Tällä hetkellä pääomamarkkinat näkevätkin Etelä-Euroopan riskien pienenevän ja maiden selviävän vastuistaan. Euroopan keskuspankki onkin vuonna 2012 pienentänyt merkittävästi tukeaan euroalueen ongelmamaille pienentämällä valtiolainojen ostojaan markkinoilta. Viime vuonna huolta aiheuttaneen Italian valtiolainojen kehitys on ollut erityisen positiivista sen jälkeen, kun maan uusi pääministeri Mario Monti aloitti pääministerinä ja otti velkaongelman hoitaakseen. Etenkin Italian ja Espanjan valtiolainamarkkinan rauhoittuminen koko velkakriisin kannalta on erittäin tärkeää, sillä nämä maat ovat liian suuria, jotta niitä voitaisiin pelastaa Kreikan tapaan. Kreikan toinen pelastuspaketti julkistettiin 21. helmikuuta ja reaktio markkinoilla oli pääosin positiivinen. Kreikan suhteen näemme kuitenkin edelleen riskinä sen, että maan hallitus ei kestä paketin edellyttämää vuosia kestävää säästökuuria. Vuonna 2012 myös pankkien välinen rahamarkkina on rauhoittunut etenkin sen vuoksi, että EKP:n LTRO-ohjelma (Long Term Refinancing Operation, 489 mrd. euroa) on laskenut riskejä pankkien välisellä anto- ja ottolainausmarkkinalla. Helmikuun 2012 viimeisenä päivänä julkaistu toinen LTRO-erä (530 mrd. euroa) tuo markkinoille lisää positiivisuutta: pankit saavat lisää suojaa likviditeettishokeilta ja paineet pienentää lainanantoa laskenevat. Tämän riskien lieventymisen vuoksi myös euribor-korot ovat alkaneet laskea vuoden 2012 aikana ja näemme laskun jatkuvan H2 12. Syy optimismille talouden suunnasta on tällä hetkellä kuitenkin olemassa: pääomamarkkinoiden tilanne on parantunut kohtalaisen talousdatan siivittämänä. Korot: Pitkät swap-korot historiallisissa pohjissa, euribor-korkojen lasku jatkunut Pitkät swap-korot ovat laskeneet uusille ennätysalhaisille tasoille. Etenkin lyhyet swap-korot (3 5 vuotta) ovat laskeneet erityisen alas. Odotamme korkokäyrän kuitenkin jyrkentyvän, sillä lyhyiden korkojen matala taso vahvistaa talousnäkymiä pidemmällä aikavälillä. Helmikuussa 2012 EKP jätti ohjauskorkonsa muuttumattomaksi 1 %:n tasolle. Odotamme EKP:n pitävän ohjauskoron muuttumattomana vuoden 2013 ajan. Danske Marketsin korkoennuste Ohjauskorko 3 kk Euribor EUR 2 v* 5 v* 10 v* Spot 1,00 1,05 1,17 1,59 2,32 +3 kk 1,00 0, ,80 2,50 +6 kk 1,00 0,70 1,00 1,85 2, kk 1,00 0,65 1,00 2,00 2,80 * koronvaihtosopimuskorko PITKÄT SWAP-KOROT EURIBOR-KOROT + EKP:N OHJAUSKORKO KORKOJEN MUUTOSVAUHTI (VOLATILITEETTI Korkojen muutosvauhti on tasaantunut Korkojen muutosvauhti (volatiliteetti) on pysynyt tasaisesti korkealla tasolla viimeisen kuukauden aikana. Danske Markets 6

8 Koronvaihtosopimus Euroalueella on havaittavissa alustavia merkkejä taloustilanteen parantumisesta, vaikka epävarmuus on edelleen suurta. Viitteitä taloustilanteen kohentumisesta ovat antaneet viimeisimmät makroluvut: Saksan talousnäkymiä ja luottamusta kuvaavat Ifo-luvut ja parantuneet Yhdysvaltojen työttömyyskorvaushakemusmäärät. Euroopan keskuspankin tarjoama rahoitus on vakauttanut pankkien rahoitusta ja tulee lisäämään likviditeettiä. Tämän seurauksena euribor-korot ovat yhä laskeneet ja odotamme niiden edelleen laskevan kuluvan vuoden aikana. Pitkät korot ovat myös laskeneet ennätysalhaisille tasoille, tätä tilannetta kannattaa hyödyntää nyt! Siksi korkosuojaukseksi kannattaa valita suojausvaihtoehto, joka antaa mahdollisuuden nauttia alhaisista euribor-koroista alkuvuosina, eli suojautua nyt koronvaihtosopimuksella, joka alkaa vuoden tai kahden päästä. Korkosuojausratkaisu nykytilanteen haasteeseen EKP laski ohjauskoron 1 %:iin joulukuun 2011 kokouksessaan. EKP:n joulukuussa pankeille tarjoama kolmen vuoden rahoitus (LTRO) on vakauttanut pankkien rahoituksen saatavuutta ja lieventänyt jännitteitä pankkien välisellä markkinalla. Helmikuun 2012 viimeisenä päivänä tullut LTRO:n toinen erä tulee lisäämään likviditeettiä entisestään. Euribor-korot ovat alkuvuonna olleet loivassa laskussa. Odotamme tämän liikkeen jatkuvan ja euribor-korkojen jatkavan laskua vielä vuoden 2012 ensimmäisen puolikkaan aikana. Koska pitkät korot ovat nyt laskeneet kaikkien aikojen alhaisimmille tasoilleen, markkinat suojautumiselle korkojen nousua vastaan ovat tällä hetkellä erittäin hyvät. Koska odotamme euribor-korkojen pysyvän alhaisina vielä aikana, tarjoaa yhden tai kahden vuoden päästä alkava koronvaihtosopimus hyvän mahdollisuuden hyötyä alkupäässä matalista euriboreista ja hyödyntää matalien pitkien korkojen nykytasoa koron kiinnittämiseen loppuvuosille. Koronvaihtosopimus Koronvaihtosopimuksen avulla asiakas vakauttaa lainan korkokustannuksen kiinnittämällä koron halutuksi ajanjaksoksi. Asiakkaan nettorahoituskustannus koronvaihtosopimuksella on kiinteä korko + lainan marginaali. EURIBOR 3KK & KORONVAIHTOSOPIMUS TURVAVYÖHYKE-KORONVAIHTOSOPIMUKSEN ESIMERKKIKASSAVIRRAT Euribor 3 kk ASIAKAS OY Kiinteä korko* Euribor 3 kk PANKKI- LAINA Miksi koronvaihtosopimus? Koronvaihtosopimus mahdollistaa suojautumisen halutuksi ajanjaksoksi nollakustanteisesti, ilman etukäteen maksettavaa preemiota. Koronvaihtosopimus tarjoaa täyden suojan nousevia korkoja vastaan. Koron kiinnittäminen lisää ennakoitavuutta. Koronvaihtosopimus on myös mahdollista purkaa kesken sopimuskautta markkinahintaan. DANSKE MARKETS * Asiakkaan nettorahoituskustannus: kiinteä korko + lainan marginaali Esimerkki Asiakkaan lainan viitekorko on 3 kk-euribor. Asiakas suojaa lainan 3/2013 alkavalla koronvaihtosopimuksella neljäksi vuodeksi, alkaen 1v. päästä: 3/2013 3/2017 tasolle1,60 %. Mikäli asiakkaan lainan maturiteetti on 10 vuotta tai pidempi, asiakas suojautuu koronvaihtosopimuksella kahdeksaksi vuodeksi, alkaen 2v. päästä: 3/2014 3/2022, tasolle 2,30 %. Danske Markets 7

9 Hyödykemarkkinakatsaus YLEISTÄ: Arvioimme maailmantalouden jatkavan toipumista 2012, mikä heijastunee myös raaka-aineiden hinnoissa. Uskomme eritoten Kiinan talousmoottorin kiihdyttävän vauhtiaan jälleen, mikä tukee hyödykkeiden hintakehitystä. Vuonna 2011 hyödykkeiden hintoihin oli ladattu hyvin paljon negatiivisia odotuksia, ja osa näistä on jo alkanut hälvenemään hintojen käännyttyä nousuun. Arvioimme myös euroalueen taantuman jäävän lyhyeksi. Lyhyttä aikaväliä kuitenkin kuvannee kasvava volatiliteetti ja vaihtelevat näkemykset globaalin talouskasvun näkymistä. RAAKAÖLJY ENERGIA: Euroopan velkakriisi ja vuoden 2011 aikana synkentyneet talousnäkymät eivät ole juuri näkyneet öljymarkkinoilla. Öljyn hinta on pysytellyt korkeahkolla tasolla, kun kysyntä on ollut vahvaa ja tarjonnan kasvu vaatimatonta. Arvioimme saman kehityksen jatkuvan ja öljymarkkinan näkevän kolmantena vuonna peräkkäin alijäämän, mikä tarkoittaa vapaiden varastojen vähentymistä ja markkinan tiukentumista. Myös vuonna 2010 alkunsa saaneet geopoliittiset jännitteet näyttävät tulleen jäädäkseen joksikin aikaa. Juuri kun Libyan kriisistä ollaan pääsemässä eroon, ja Libyan toimitukset pääsemässä vauhtiin, on vuoden alun jälkeen Iranin kiristyvä tilanne nostanut raakaöljyä ja öljyjalosteita sen perässä entistä korkeammalle. Helmikuun 2012 loppupuolella Brent-raakaöljy kävikin jo kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla euroissa mitattuna. Vaikka raakaöljyllä onkin maltillista nousupotentiaalia, selvästi korkeamman pysyvän tason saavuttaminen lyhyellä aikavä - lillä ei ole todennäköistä, vaan se alkaisi näkyä talouskasvua heikentävänä ja sitä kautta myös öljyn kysyntä laskisi. Iranin kriisin kärjistyminen voi aiheuttaa äkillisiä, mutta arviomme mukaan kuitenkin paikallisia, hintapiikkejä. KUPARI ALUMIINI METALLIT: Alakuloisen syksyn jälkeen perusmetallit kautta linjat ovat löytäneet tukea vuoden vaihteen ympärillä. Tammikuun 2012 aikana hinnat ottivat suurehkon hypähdyksen ylöspäin, esim. kupari nousi yli 10 %. Vaikka Euroopan velkakriisi on pitkittynyt ja dollari pysytellyt suhteellisen vahvana, markkinabalanssi kuparin osalta on tiukentunut jo kolme vuosineljännestä peräkkäin. Eräs keskeinen tekijä on ollut Kiinan tuonnin lisääntyminen, mikä viittaa kiinalaisten halukkuuteen hyödyntää alhaista hintatasoa kasvattaen varastojaan. Samaan aikaan tuotanto on jatkanut vaikeuksissa. Alumiini on niin ikään noussut melko paljon vuoden alun jälkeen, vaikka markkinoilla on edelleen paljon tarjontaa. Hintatasolle luo tuen kohonnut energian hinta on hyvä muistaa, että alumiinin valmistus on erittäin energiaintensiivistä. Näemme arvoa perusmetalleissa keskipitkällä aikavälillä. Hintaa tukevia tekijöitä on Kiinan edelleen hyvällä tasolla kasvava talous, dollarin rakenteellinen vastatuuli sekä pahimpien taantumaskenaarioiden ohimeno. Lyhyellä aikavälillä kuitenkin hintaliikkeet voivat olla suurehkoja myös korjausliikkeet. TERÄS Danske Markets 8

10 Hyödykemarkkinakatsaus NORDPOOL SÄHKÖ: Lämpimän ja sateisen alkutalven jälkeen spot-hinnat kuiten - kin nousivat merkittävästi tammi-helmikuun 2012 vaihteessa pariksi viikoksi. Vaikka vesivoimatilanne oli hyvä, kylmä jakso yhdistettynä saatavuushaasteisiin mm. Ruotsin ydinvoiman ja Venäjältä tuonnin osalta jopa yli tuplasi hintatason paikoin. Sittemmin spot-hintataso on palannut noin 40 EUR/MWh tuntumaan, ja trendi näyttäisi edelleen hieman alaspäin kevään lähestyessä. Sähkönhinta alkaakin olla lähihistoriaan verraten erittäin alhaisella tasolla. Tämä heijastaa mm. sitä, että kysyntä ei ole saavuttanut tasoja, joilla oltiin ennen vuotta Teollisuus käy edelleen vajaakäynnillä, mikä puolestaan on heijastunut viennin heikentymisenä. Vesivarannot ovat pysytelleet pitkäaikaisten keskiarvojen yläpuolella. Viikon 7 täyttöaste oli 56,4 % vs. keskiarvo 51,7 %. Vesivoiman osalta kevät 2012 näyttääkin varsin keskimääräiseltä, balanssissa olevalta. Mielenkiintoista tulee olemaan, miten vesitilanne kehittyy huhti-toukokuun 2012 aikana. Normaalisti altaat alkavat täyttyä nopeasti huhtikuun lopulla, mutta esim tilanne lähti lievän nousun jälkeen vain huononemaan, aiheuttaen vesipulan talveksi. Termiinikäyrällä liikkeet ovat keskittyneet lyhyeen päähän kun kevään kuukausien hinnat ovat laskeneet reilusti. Pidemmässä päässä syksyllä alkanut hintojen lasku on sen sijaan tasaantunut. Odotamme hintojen nousevan maltillisesti keskipitkällä aikavälillä kun pahimmat talousskenaariot väistyvät. PÄÄSTÖOIKEUDET: Päästöoikeusmarkkina on lähtenyt toipumaan synkän syksyn jälkeen. Dec12 EUA on noussut vuoden alusta noin 14 %. Syitä on useita. Ensinnäkin vuoden loppuun ajoittunut myyntiaalto päättyi ja sitä kautta kysyntä/tarjonta tasapainoitui hieman. Myös pahimmat talousskenaariot ovat jääneet enemmän takaalalle. Suurin efekti oli kuitenkin EU-parlamentin ympäristökomitean indikointi päästöoikeuksien väliaikaisesta sivuun laittamisesta. Tällä on vielä pitkä matka edessä ennen kuin se tulee lainvoimaiseksi, mutta yleinen mielipide alkaa vankistua ajatuksen takana. Lisäksi alhainen hintataso alkaa pikkuhiljaa houkutella ostajia, sillä on kuitenkin paljon toimijoita, joilla on tarve ostaa suuria määriä kolmannelle päästöoikeuskaudelle. Alkuvuoden hintaliike on näkynyt selvästi enemmän EUA- kuin CERhintatasossa. Tämä heijastaa CERin suurta tarjontaa ja eritoten sitä, että kaikki toisen kauden CERit kelpavat kolmannelle kaudelle. Nykyinen hintataso tarjoaakin hyviä tilaisuuksia vaihtaa EUA:t CEReiksi. SÄHKÖ (NORDPOOL) PÄÄSTÖOIKEUDET Tätä katsausta tai sen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu tarjoukseksi eikä sijoitusneuvoksi mihinkään rahoitusvälineeseen liittyvään liiketoimeen. Katsausta tai sen tietoja ei ole myöskään annettu kehotuksena antaa tarjous rahoitusvälineen ostamisesta tai myymisestä. Vaikka pyrkimyksenä on antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, pankki tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö eivät voi taata esitettyjen tietojen, arvioiden tai mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä, eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita katsauksen tai sen sisältämien tietojen käyttö voi aiheuttaa. Katsauksen sisältö edustaa pankin näkemystä ja arvioita katsauksen julkaisu hetkellä. Annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Katsauksessa olevat tiedot on annettu tiivistetyssä muodossa. Ne eivät anna täydellistä kuvausta rahoitus välineistä ja niihin liittyvistä riskeistä. Ennen rahoitusvälinettä koskevan päätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua kaikkiin rahoitusvälineeseen liittyviin tietoihin ja rahoitusvälineen ehtoihin sekä hankkia tarvittaessa soveltuvia asiantuntijaneuvoja. Markkinoiden historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Markkinahinta voi nousta tai laskea. Annetut tiedot eivät liity kenenkään yksittäisen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Danske Markets 9

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014 Hauraita ituja Suvi Kosonen Toukokuu 2014 1 Maailmantalous kohentaa, entä Suomi? Maailmantalouden näkymät ovat parantuneet odotetusti Teollisuusmaat ovat kasvun moottori Riskit ovat kehittyvissä maissa

Lisätiedot

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010 Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan Roger Wessman 14.04.2010 1 2 Luvut ennakoivat maailmanteollisuudelle vahvinta kasvua 30 vuoteen Lainaraha halventunut 27.5 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0

Lisätiedot

OUTOJA AIKOJA. Maailmantalouden nousu vahvistuu. Öljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat Eurooppaa

OUTOJA AIKOJA. Maailmantalouden nousu vahvistuu. Öljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat Eurooppaa Outoja aikoja OUTOJA AIKOJA Maailmantalouden nousu vahvistuu Öljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat Eurooppaa Suomen pohjat on ehkä jo nähty nousu on omissa käsissä Euroalueen kasvuarvioita

Lisätiedot

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 Vitamiinien tarpeessa Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 MAAILMANTALOUS PARANTAA MENOAAN Maailmantalous toipuu vanhojen teollisuusmaiden johdolla Kasvun moottoreita ovat mm. Yhdysvallat ja Iso-Britannia

Lisätiedot

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Juhana Brotherus Ekonomisti 21.3.212 13 12 11 1 99 98 97 96 95 94 93 92 Yhdysvallat kasvoi loppuvuonna muiden kehittyneiden markkinoiden taantuessa

Lisätiedot

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen Inflaatio ratkaisee Viikkokatsaus Suvi Kosonen 24.2.2014 Euroalueelta inflaatio, jenkkidata heikkoa Tulevaa: Euroalueen inflaatio, rahan määrä ja talouselämän luottamus USA:sta asuntomarkkinadataa, luottamuslukuja,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

risk manager PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ Lokakuu 2012 VALUUTTAMARKKINAT Valuuttamarkkinakatsaukset suosituksineen 2

risk manager PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ Lokakuu 2012 VALUUTTAMARKKINAT Valuuttamarkkinakatsaukset suosituksineen 2 Lokakuu 2012 risk manager Lokakuu 2012 PÄÄKIRJOITUS Syyskuussa sijoittajat saivat kauan odotettuja tositoimia : keskuspankeilta saatiin elvytysohjelmat ja osoitus valmiudesta puuttua kestämättömiin tilanteisiin.

Lisätiedot

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Markkinoilla kasvuveturin muutos näkyy selvästi indeksi 2008=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat ja osakekurssit

Lisätiedot

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Talouden suunta Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013 Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Ostopäälliköiden odotukset Odotukset nousseet euroalueella 2 25-09-2013 3 Kuluttajien luottamus

Lisätiedot

Raaka-aineiden tulevaisuudennäkymät

Raaka-aineiden tulevaisuudennäkymät Raaka-aineiden tulevaisuudennäkymät Pohjola Markets Tämä materiaali on luottamuksellinen ja saattaa sisältää vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tai muuten suojattua tietoa. Materiaalin kopiointi,

Lisätiedot

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Erkki Liikanen Suomen Pankki Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Kesäkuu 2015 Eduskunnan talousvaliokunta 30.6.2015 Julkinen 1 Sisällys Keveä rahapolitiikka tukee euroalueen talousnäkymiä EU:n tuomioistuimen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2015

Markkinakatsaus. Elokuu 2015 Markkinakatsaus Elokuu 2015 Talouskehitys EK:n heinäkuussa julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan Suomen teollisuuden näkymät ovat edelleen vaimeat Saksan teollisuuden näkymiä kuvaava Ifo-indeksi

Lisätiedot

Valuuttakurssiennuste Japanin keskuspankki ottaa ohjat: Lisää elvytystä jo lokakuun kokouksessa

Valuuttakurssiennuste Japanin keskuspankki ottaa ohjat: Lisää elvytystä jo lokakuun kokouksessa Valuuttakurssiennuste Japanin keskuspankki ottaa ohjat: Lisää elvytystä jo lokakuun kokouksessa Danske Bank Markets Lokakuu 2015 Investment Research EUR/USD sahailu tutussa vaihteluvälissä jatkuu Talouskasvu:

Lisätiedot

Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014

Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014 Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014 Siperian talvi jatkuu koko vuoden 2015 Sanktiot eivät poistu vuoden 2015 aikana ja öljyn hinta jää 70-80 dollariin, minkä seurauksena: Venäjän

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

risk manager toukokuu 2015

risk manager toukokuu 2015 risk manager toukokuu 2015 Toukokuu 2015 Risk Manager Pääkirjoitus Korkea volatiliteetti näyttää pitkästä tekevän paluun muutamaan omaisuusluokkaan kehittyneillä markkinoilla. Yhdysvaltojen ja euroalueen

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat J uhana B rotherus Ekonomis ti 7.11.2014 Talouskasvu jäänyt odotetusta 2 USA kohti kestävää kasvua Yritykset optimistisia Kuluttajat luottavaisia 3 Kiristystoimet helpottavat

Lisätiedot

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Stagflaatio venäläinen kirosana Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Putin ei välitä talouden alamäestä Ukrainan kriisi ajaa Venäjän talouden ahtaalle, mutta se ei Putinin menoa hidasta Venäjän talous on painumassa

Lisätiedot

Valon pilkahduksia. Pasi Sorjonen 8.5.2012. Markets

Valon pilkahduksia. Pasi Sorjonen 8.5.2012. Markets Valon pilkahduksia Pasi Sorjonen Markets MAAILMA: Kasvu viime vuotta hitaampaa mutta ei paljon BRIC-MAAT: Talousaktiviteetin moottori USA: Kasvu vahvistaa itseään kevät keikkuen tulee EUROALUE: Takaisin

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskeva

Lisätiedot

Valuuttapalvelut Venäjän-kaupan tukena. Matti Honkanen 6.3.2014

Valuuttapalvelut Venäjän-kaupan tukena. Matti Honkanen 6.3.2014 Valuuttapalvelut Venäjän-kaupan tukena Matti Honkanen 6.3.2014 Valuuttapalvelut Venäjä-kaupan tukena Mitä ruplalle kuuluu? Kilpailuetua oikealla valuutan valinnalla Tunne ja hallitse valuuttariskisi 2

Lisätiedot

Alkaako taloustaivaalla seljetä?

Alkaako taloustaivaalla seljetä? ..9 Alkaako taloustaivaalla seljetä? Lauri Uotila Pääekonomisti Sampo Pankki.9. 9 Kokonaistuotannon kasvu, % %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 9 Venäjä USA Euroalue - - - Japani - - 9 9 - - - - - Teollisuuden

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat J uhana B rotherus Ekonomis ti 26.11.2014 Talouskasvu jäänyt odotuksista 2 USA kohti kestävää kasvua Yritykset optimistisia Kuluttajat luottavaisia 3 Laskeva öljyn hinta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015 Markkinakatsaus Lokakuu 2015 Talouskehitys Maailmanpankki laski Itä- ja Kaakkois-Aasian sekä Kiinan kasvuennusteita Kansainvälinen valuuttarahasto laski globaalin kasvuennusteen tasoille 3,1 prosenttia

Lisätiedot

maailmantalouden pyörteissä TALOUSNÄKYMÄT

maailmantalouden pyörteissä TALOUSNÄKYMÄT R a a k a - a i n e e t maailmantalouden pyörteissä TALOUSNÄKYMÄT SYYSKUU 2014 Maailmantalouden nousu vahvistuu lisää Maailmantalous on piristynyt teollistuneiden maiden johdolla Maailmankaupan kunnollista

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

rahoitusmarkkinoiden häntä heiluttaa 1 Leena Mörttinen

rahoitusmarkkinoiden häntä heiluttaa 1 Leena Mörttinen Talousnäkymät lokakuussa 2008 rahoitusmarkkinoiden häntä heiluttaa reaalitalouden l koiraa 1 Leena Mörttinen Maailmantalous näkymät synkentyneet y rahoitusmarkkinoiden ongelmien myötä 2007 2008E 2009E

Lisätiedot

Kansantalouden kuvioharjoitus

Kansantalouden kuvioharjoitus Kansantalouden kuvioharjoitus Huom: Tämän sarjan tehtävät liittyvät sovellustiivistelmässä annettuihin kansantalouden kuvioharjoituksiin. 1. Kuvioon nro 1 on piirretty BKT:n määrän muutoksia neljännesvuosittain

Lisätiedot

Tähtiluokka 2009. Strukturoidut Tuotteet Antti Parviainen

Tähtiluokka 2009. Strukturoidut Tuotteet Antti Parviainen Tähtiluokka 2009 Strukturoidut Tuotteet Antti Parviainen Indeksilaina sijoituskohteena Nimellispääoma suojattu Liikkeeseenlaskijan vakavaraisuus merkittävä tekijä Tuottona tietty prosenttiosuus viiteindeksin

Lisätiedot

Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? Leena Mörttinen

Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? Leena Mörttinen Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? 1 Leena Mörttinen Maailmantalous laskusuhdanteeseen kysyntäpaineet hieman helpottamassa 2006 2007 2008E 2009E BKT:n kasvu, % Tammi Huhti Tammi

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Nordea Markets. Raaka-ainemarkkinakatsaus. Rami Palin 22.5.2015

Nordea Markets. Raaka-ainemarkkinakatsaus. Rami Palin 22.5.2015 Nordea Markets Raaka-ainemarkkinakatsaus Rami Palin Nordea Markets 22.5.2015 Öljy Öljyn hinta on monen tekijän tulos Lyhyen aikavälin kysyntä/tarjonta Varastotasot Kysyntä OPECin tavoitteet ja tuotantokuri

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015 Markkinakatsaus Huhtikuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo oli helmikuussa ennakkotietojen mukaan noin 4,2 mrd euroa eli neljä prosenttia alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin Euroalueella ostopäällikköindeksit

Lisätiedot

Suomalainen Yritys ja Venäjän markkinat: Laskutusvaluutan valinta Venäjän kaupassa. Jussi Myllymäki 19.9.2012

Suomalainen Yritys ja Venäjän markkinat: Laskutusvaluutan valinta Venäjän kaupassa. Jussi Myllymäki 19.9.2012 Suomalainen Yritys ja Venäjän markkinat: Laskutusvaluutan valinta Venäjän kaupassa Jussi Myllymäki 19.9.2012 Laskutusvaluutan valinta Ulkomaankauppaa harjoittavat yritykset suosivat usein euron käyttämistä

Lisätiedot

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskevassa ennusteessa on oletettu, että hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti 27.9.2007 Vesa Ollikainen Osakkeissa jälleen parhaat tuotot 124 120 Euroopan osakkeet 116 112 108 Maailman osakkeet 104 Euro-rahamarkkina 100 Euro-valtionobligaatiot

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015 Markkinakatsaus Syyskuu 2015 Talouskehitys Suomen vienti hienoisessa kasvussa heinäkuussa Pk-yritysten työllistämisnäkymät ovat Suomessa parantuneet keväästä Euroopan keskuspankki (EKP) valmis tarvittaessa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Raakaöljyn hinnan laskun taloudellisista vaikutuksista

Raakaöljyn hinnan laskun taloudellisista vaikutuksista Raakaöljyn hinnan laskun taloudellisista vaikutuksista EU-EDUNVALVONTAPÄIVÄ Energiateollisuus Paavo Suni, ETLA Kalastajatorppa 13.2. 2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Raakaöljyn hinta päivittäin, Brent,

Lisätiedot

Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat. Pasi Sorjonen 17/02/2014

Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat. Pasi Sorjonen 17/02/2014 Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat Pasi Sorjonen 17/02/2014 Keskuspankkien pähkäilyä ja luottamuksen mittausta Viime viikon antia: Euroalueen nousu jatkuu BoE korjasi linjaansa Suomesta karmeat

Lisätiedot

Öljyn hinnan romahdus

Öljyn hinnan romahdus Samu Kurri Suomen Pankki Öljyn hinnan romahdus Hiekkaa vai öljyä maailmantalouden rattaisiin? 21.5.215 Julkinen 1 Teemat Hinnan laskun välittömät seuraukset Vaikutukset talouden toimijoihin Markkinat,

Lisätiedot

Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin

Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin EUROOPAN KOMISSIO LEHDISTÖTIEDOTE Bryssel/Strasbourg 25. helmikuuta 2014 Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin Euroopan komissio on tänään julkistanut talven 2014 talousennusteensa. Sen mukaan talouden

Lisätiedot

Talouden näkymät ja riskit. Reijo Heiskanen Pääekonomisti

Talouden näkymät ja riskit. Reijo Heiskanen Pääekonomisti Talouden näkymät ja riskit Reijo Heiskanen Pääekonomisti Maailmantalouden kasvuennusteessa pientä laskupainetta, mutta iso kuva pitkälle ennallaan Maailmantalouden kasvu uhkaa jäädä hieman aiempia arvioita

Lisätiedot

RAKENNETUKIEN KESÄPÄIVÄT 2015 OULU

RAKENNETUKIEN KESÄPÄIVÄT 2015 OULU 1 RAKENNETUKIEN KESÄPÄIVÄT 2015 OULU Suomessa pilvipoutakin jo piristäisi 2015 Talven talouskehitys jäi odotettua heikommaksi Verkkainen käänne parempaan näköpiirissä Vielä ensi vuonnakin elämme hitaan

Lisätiedot

Rahoitusriskit teoriassa - käytännön esimerkkejä. 8.5.2013 / Jarno Kosonen, osastonjohtaja, Kuntarahoitus Oyj

Rahoitusriskit teoriassa - käytännön esimerkkejä. 8.5.2013 / Jarno Kosonen, osastonjohtaja, Kuntarahoitus Oyj Rahoitusriskit teoriassa - käytännön esimerkkejä 8.5.2013 / Jarno Kosonen, osastonjohtaja, Kuntarahoitus Oyj Johdanto Mitä rahoitusriskit ovat? Miten Euroopan velkakriisi vaikuttaa meidän kuntamme toimintaan?

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 8.9.1 Lauri Uotila Sampo Pankki Bruttokansantuotteen kasvu 16 1 1 1 %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 16 1 1 1 8 8 6 Euroalue Intia Brasilia Venäjä 6 - USA

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 2 Taantumapelot heiluttaneet markkinoita 3 Osakkeiden nousu tasaantunut Ristiriitaisia viestejä Taloudesta

Lisätiedot

Öljyn hinnan lasku on Venäjälle liikaa. Sanna Kurronen Lokakuu 2014

Öljyn hinnan lasku on Venäjälle liikaa. Sanna Kurronen Lokakuu 2014 Öljyn hinnan lasku on Venäjälle liikaa Sanna Kurronen Lokakuu 2014 Onko Putinin onni kääntynyt? Rahoitussektorin kautta pakotteet purevat Talouskasvua ei ole Rupla kärsii nyt Venäjän heikkoudesta ja öljyn

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

Vieläkö ostan -vai myynkö? Osakesäästäjien Sijoitusretki Mustioon 22.05.2015 Tomi Salo Osakesäästäjien Keskusliitto

Vieläkö ostan -vai myynkö? Osakesäästäjien Sijoitusretki Mustioon 22.05.2015 Tomi Salo Osakesäästäjien Keskusliitto Vieläkö ostan -vai myynkö? Osakesäästäjien Sijoitusretki Mustioon 22.05.2015 Tomi Salo Osakesäästäjien Keskusliitto Sisältö markkinat nyt talouskasvu kasvun riskit markkinoiden tunnelmat jatkuuko osakemarkkinoiden

Lisätiedot

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Seppo Honkapohja, Suomen Pankki Alustus, Logistiikkapäivä, Kotka 25.5.2009 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden kriisin nykyvaihe Maailmantalouden

Lisätiedot

UB Korkosalkku. Toimintakertomus tammikuu kesäkuu 2013

UB Korkosalkku. Toimintakertomus tammikuu kesäkuu 2013 UB Korkosalkku Toimintakertomus tammikuu kesäkuu 2013 Markkinat Euroopan korkomarkkina on jo pitkään ollut pääosin kahden muuttujan armoilla: euroalueen velkaongelman ja sitä seuranneen pankkikriisin sekä

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - INFO Q 3-2014 Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi Maailmantalouden tila ja suunta - World Economic Survey 3 / 2014 Maajohtaja Timo Vuori, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1 Maailmantalouden

Lisätiedot

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Osakemarkkinoille indeksien kautta 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Mrd. dollaria Pörssinoteerattujen tuotteiden määrä kasvanut merkittävästi 2000-luvulla 6 000 3 000 5 000 2 500 4 000 2 000 3 000

Lisätiedot

Maailmantalouden voimasuhteiden muutos. Kadettikunnan seminaari 11.4.2013 Jaakko Kiander Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Maailmantalouden voimasuhteiden muutos. Kadettikunnan seminaari 11.4.2013 Jaakko Kiander Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Maailmantalouden voimasuhteiden muutos Kadettikunnan seminaari 11.4.2013 Jaakko Kiander Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Ennakoitua nopeampi muutos Jo pitkään on odotettu, että Kiinan ja Intian talouksien

Lisätiedot

Markkina romuna milloin tämä loppuu?

Markkina romuna milloin tämä loppuu? FIM ON PALANNUT! Olemme jälleen henkilöstön omistama, riippumaton, suomalainen varainhoitotalo - jatkamme työtämme aktiivisena ja kantaaottavana sijoittajan pankkina Vesa Engdahl / 18.11.2008 Markkina

Lisätiedot

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä OP Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta OP Vuosi 2016 sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä 2 Maailmantalouden kasvu on hidasta

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Korkomarkkinoiden erityispiirteet

Korkomarkkinoiden erityispiirteet Korkomarkkinoiden erityispiirteet - markkinoiden hinnoittelema talouskehitys / trading korkomarkkinoilla www.operandi.fi Rahoitusriskien hallinnan asiantuntijayritys esityksen rakenne I. peruskäsitteitä

Lisätiedot

Katsaus maailmantalouden ja markkinoiden näkymiin

Katsaus maailmantalouden ja markkinoiden näkymiin Katsaus maailmantalouden ja markkinoiden näkymiin Mitä tekisit 100 miljoonalla? Mitä tekisit 100 miljoonalla? The recent record-breaking sale of a penthouse at Extell's One57 for over $100 million will

Lisätiedot

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit 26.1.2016 Maailmantalouden kasvu verkkaista ja painottuu kulutukseen ja palveluihin 2 3 Korot eivät nouse paljoa Yhdysvalloissakaan 6 5 4 3

Lisätiedot

AINEISTOPAKETIT (erityisesti e-julkaisut)

AINEISTOPAKETIT (erityisesti e-julkaisut) TALOUSTILANNE Nykyinen taloustilanne tekee vuoden 2011 hintaprojektion tekemisestä erityisen haastavaa. Taloudet sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa rämpivät edelleen, poikkeuksena kuitenkin Euroopassa

Lisätiedot

Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä?

Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä? Suomen Pankki Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä? Euro & talous 3/2015 1 Keventynyt rahapolitiikka tukee euroalueen talousnäkymiä 2 Rahapolitiikan ohella öljyn hinnan lasku keskeinen taustatekijä

Lisätiedot

PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous. syksy 2014

PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous. syksy 2014 PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous syksy 2014 Maatalous Maailman viljantuotanto Syksyllä korjataan jälleen ennätyssuuri sato Määrää nostaa hyvä sato kaikkialla Varastot kasvavat hieman Hintojen lasku

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät

Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät EK:n Yrittäjävaltuuskunnan kokous 9.5.212 Pentti Hakkarainen johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki 1 Rahoitusmarkkinoiden tila 2 Euroopan valtioiden

Lisätiedot

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki Venäjän kehitys Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki 7.4.2016 Pekka Sutela 1 Talous: Ennustajat ovat yksimielisiä lähivuosista Kansantulon supistuminen jatkuu vielä tänä vuonna Supistuminen vähäisempää

Lisätiedot

Talouden tila. Markus Lahtinen

Talouden tila. Markus Lahtinen Talouden tila Markus Lahtinen Taantumasta vaisuun talouskasvuun Suomen talous ei pääse vauhtiin, BKT: 2014-0,2 % ja 2015 0,5 % Maailmantalouden kasvu heikkoa Ostovoima ei kasva Investoinnit jäissä Maailmantalous

Lisätiedot

Talousnäkymät Lokakuu 2010: Elpyminen tasaantuu. Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät Lokakuu 2010: Elpyminen tasaantuu. Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Lokakuu 2010: Elpyminen tasaantuu Nordean taloudellinen tutkimus Toistuuko 2008 vai 1998? Euroopan velkakriisin vaikutukset muistuttutavat enemmän vuoden 1998 tilannetta 2 Maailmatalous elpynyt

Lisätiedot

Maatalouden riskienhallinta Suomessa. Rami Palin 22.4.2009

Maatalouden riskienhallinta Suomessa. Rami Palin 22.4.2009 Maatalouden riskienhallinta Suomessa Rami Palin 22.4.2009 1 Sisältö Nordea ja hyödykejohdannaiset Kokonaisvaltaista riskienhallintaa Nordeasta Esimerkki rapsin hintariskin suojaamisesta Hyödykesuojauksen

Lisätiedot

Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase

Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase Elvyttävä kansalaisosinko tilaisuus 6.2.2016 Esitetyt näkemykset ovat omiani.

Lisätiedot

Kallista vai halpaa? Oikea aika ostaa, pitää vai myydä?

Kallista vai halpaa? Oikea aika ostaa, pitää vai myydä? Kallista vai halpaa? Oikea aika ostaa, pitää vai myydä? Sijoitusristeily 23.-24.3.2007 Tomi Salo Pj Helsingin Osakesäästäjät Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto Pitkää nousua takana pörssinousu

Lisätiedot

Pankkijärjestelmä tukee suuryrityksiä

Pankkijärjestelmä tukee suuryrityksiä Zuzana Fungáčová & Laura Solanko Suomen Pankki Pankkijärjestelmä tukee suuryrityksiä BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.215 5.6.215 Julkinen 1 Investointien rahoitus vaikeuksissa Ulkomainen rahoitus (lainat ja

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 13.10.1999

TALOUSENNUSTE 13.10.1999 TALOUSENNUSTE 13.10.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Eero Lehto puh. (09) 2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½

Lisätiedot

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Kiinan äkkijarrutus

Lisätiedot

Venäjän talouskehitys avaa mahdollisuuksia logistiikkayrityksille

Venäjän talouskehitys avaa mahdollisuuksia logistiikkayrityksille Venäjän talouskehitys avaa mahdollisuuksia logistiikkayrityksille Pekka Sutela 24.5.2010 Venäjä ja kriisi Venäjän BKT laski 2009 saman verran kuin Suomen, vajaat kuusi prosenttia, mutta maa putosi korkeammasta

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Sijoitusristeily 1.-2.10.2008 Tomi Salo Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto

Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Sijoitusristeily 1.-2.10.2008 Tomi Salo Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Sijoitusristeily 1.-2.10.2008 Tomi Salo Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto Sisältö markkinat nyt talouskasvu yritysten tulosodotukset kasvun

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 4.10.2011

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 4.10.2011 Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I Hanna Freystätter, VTL Ekonomisti Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Inflaatio = Yleisen hintatason nousu. Deflaatio

Lisätiedot

KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO?

KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO? KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO? Pentti Pikkarainen Pankkitoimintaosasto 12.4.2005 PANKKITOIMINTAOSASTO Pankkitoimintaosasto vastaa seuraavista

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 1 1 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Maailmantalouden näkymät kohentuivat vuoden 13 jälkipuoliskolla. Finanssi kriisin jälki on kuitenkin pitkä. Erityisesti euroalueella tuotanto on edelleen alhaisella

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012 Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan lokakuu 2012 Miltä maailma näyttää 12 kk:n horisontilla? Globaali kasvu jatkuu ja elpyy 2013 Kiina ja Yhdysvallat elvyttävät Euroopan velkakriisi laimenee

Lisätiedot

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit DAX NOKIA SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit Ensimmäiset warrantit Suomen markkinoille Kaksi kohde-etuutta kilpailukykyisillä ehdoilla ; DAX ja NOKIA Hyvät spreadit

Lisätiedot

Eurooppa-neuvoston jälkilöylyt, kommentteja 21.12.2010

Eurooppa-neuvoston jälkilöylyt, kommentteja 21.12.2010 Eurooppa-neuvoston jälkilöylyt, kommentteja 21.12.2010 Seppo Honkapohja Suomen Pankki 1 I. Julkisen talouden velkakriisi 2 Julkisen talouden alijäämä 10 Espanja Irlanti Italia Kreikka Portugali Saksa Ranska

Lisätiedot

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus Luento 8: Eurojärjestelmän perusteista ja euron kriisistä 1 1 Tämän luennon tekstit on poimittu lähteistä: http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

Lisätiedot

Studia Monetaria: Ajankohtaista rahamarkkinoilla

Studia Monetaria: Ajankohtaista rahamarkkinoilla Studia Monetaria: Ajankohtaista rahamarkkinoilla Pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen Pankki 20.4.2010 1 Teemat: Valtioiden velkaantuminen markkinoiden keskeisen huomion kohteena Vuoden ensimmäisten kuukausien

Lisätiedot

Raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys Mistä oikein on kysymys?

Raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys Mistä oikein on kysymys? Raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys Mistä oikein on kysymys? Jouni Timonen Rahamuseo 13.11.2007 1 Neljä pääkysymystä markkinoiden levottomuuksista Mitä vuoden 2007 elokuussa pintaan nousseet rahamarkkinoiden

Lisätiedot

Venäjän ja Itä-Euroopan taloudelliset näkymät

Venäjän ja Itä-Euroopan taloudelliset näkymät Venäjän ja Itä-Euroopan taloudelliset näkymät Pekka Sutela 04.04. 2008 www.bof.fi/bofit SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Venäjä Maailman noin 10. suurin talous; suurempi kuin Korea, Intia

Lisätiedot

Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa. Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011

Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa. Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011 Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011 Markkinat reippaassa pudotuksessa Omaisuuslajien kehitys, viimeiset 12 kk 2 Osakkeet eivät saavuttaneet

Lisätiedot

Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016

Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016 Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016 OP Markets Johdannais- ja valuuttamyynti Jukka Rajavaara 040 526 6342 Jukka.rajavaara@op.fi Markets Agenda 1. Asiakkaiden

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 13 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Viime kuukausien aikana kehittyneiltä päätalousalueilta on saatu rohkaisevia merkkejä: pahin voi olla jo takana. Euroalueen tuotannon syksystä 11 jatkunut supistuminen

Lisätiedot

19 Avotalouden makroteoriaa

19 Avotalouden makroteoriaa 19 Avotalouden makroteoriaa 1. Peruskäsitteitä 2. Valuuttakurssit pitkällä aikavälillä 3. Valuuttakurssit lyhyellä aikavälillä 4. Avotalouden makromalli 5. Politiikkaa Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 31-32

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2015

Markkinakatsaus. Helmikuu 2015 Markkinakatsaus Helmikuu 2015 Talouskehitys Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) mukaan yritysten suhdannekuva on Suomessa edelleen vaimea, mutta teollisuuden tuotanto olisi kasvamassa loivasti lähikuukausina

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 1 Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen keskeiset tapahtumat Kokonaisuudessaan hyvä operatiivinen tulos Vahva kassavirta, 553 miljoonaa euroa, +22

Lisätiedot