risk manager PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ Maaliskuu 2012 VALUUTTAMARKKINAT Valuuttamarkkinakatsaukset suosituksineen 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "risk manager PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ Maaliskuu 2012 VALUUTTAMARKKINAT Valuuttamarkkinakatsaukset suosituksineen 2"

Transkriptio

1 Maaliskuu 2012

2 risk manager Maaliskuu 2012 PÄÄKIRJOITUS Vuoden 2012 alun varovainen optimismi on säilynyt myönteisten talouslukujen tukemana. Euroopan keskuspankin (EKP) kolmen vuoden rahoitusohjelman tarjoama likviditeetti on saanut kiitosta markkinoilta ja esimerkiksi vastapuoliriski pankkien välisillä rahamarkkinoilla on alkanut merkittävästi pienentyä. Kreikan velkaongelma on ollut velkakriisin syvin huoli tähän saakka, mutta nyt hyväksytty maan toinen pelastuspaketti lieventää kipua tällä alueella, kuitenkin vielä parantamatta tautia. Pääomamarkkinoiden rauhoittuminen yhdessä kohtalaisten talouslukujen kanssa antaa syyn uskoa, että taantuma euroalueella on vältetty. SISÄLTÖ VALUUTTAMARKKINAT Valuuttamarkkinakatsaukset suosituksineen 2 KORKOMARKKINAT Korkomarkkinakatsaus 6 Korkomarkkinasuositus 7 HYÖDYKEMARKKINAT Hyödykemarkkinakatsaus 8 Vladimir Miklashevsky Danske Markets Research puh Danske Markets Finland Hiililaiturinkuja 2, Helsinki PL Sampo Pankki P

3 Valuuttamarkkinat Euroalueen jyrkkenevä taantuma on vältetty. Lasku on hidastunut ja katse on valoisaa tulevaisuutta kohti. Pankkijärjestelmä on nyt upotettu runsaaseen likviditeettiin, ja tämä vaikuttaa tepsivän. Reaalitalous kuitenkin kaipaa uutta rahaa ja uusia investointeja. Näkemyksemme mukaan Eurooppa nauttii ensimmäisistä kasvuvesoista H2 12. USD Euroalue on jumiutumassa nollakasvuun laskun hidastuessa. Yhdysvaltojen talouskasvu kiihtyi Q4 12 aikana. Euroopan keskuspankki on laajentanut tasettaan, mikä on ollut myönteistä eurolle valtiolainojen spreadien supistuessa. USA:n rahapolitiikka on ollut dollari-negatiivistä. Euroalueen vaihtotase on hivenen positiivinen ja USA:n kestämättömän alijäämäinen. Globaalien makrolukujen stabilisointi ja laskeneet likviditeettiriskit Euroopassa ovat vähentäneet heikkenemistunnelmaa EUR/USD-kurssin suhteen. Valtiovelanriskeistä huolimatta odotamme lyhyiden EUR/USD-positioiden vähenevän, mikä tukee eurooppalaista valuuttaa. Odotamme EUR/USD:n pysyvän useimmiten 1,30-alueella. Näemme euron käyneen alhaisimmalla tasollaan kuluvan neljänneksen aikana 13. tammikuuta, jolloin eurosta tarjottiin 1,26 dollaria. Olemme nostaneet 3 kk:n ennusteemme 1,32-tasolle ja ennustamme sitä koko vuoden 2012 ajaksi. Eurokriisiin liittyvät riskit säilyvät, joten suosittelemme vahvaa eurosuojaa. EUR/USD Lyhyen, ja keskipitkän maturiteetin (1 9 kk) dollarisaatavat dollarisaatavat kannattaa suojata odottamamme dollarin vahvistuminen huomioiden. Suoja voi olla rajallinen, sillä ainakaan lyhyellä aikavälillä dollari ei heikkene euroa vastaan massiivisesti. Tehostettu lisähyötyrakenne sopii nyt hyvin. Sillä saadaan rajallisen suojan lisäksi mahdollisuus hyötyä, mikäli dollari odotuksiemme mukaisesti vahvistuu. Hyötyä tällöin saadaan lukitsemattomalle 50 %:n osuudelle saatavista määrästä. Pidempiin (12 kk) suojiin voi käyttää bonusrakennetta. Sillä saadaan täysi suoja dollarin heikentymistä vastaan, samalla ylläpidetään mahdollisuutta hyötyä dollarin vahvistumisesta. Hyötyminen on täysimääräistä edellyttäen, ettei vahvistuminen yllä etukäteen määritellylle kynnystasolle asti. Dollariostoja suojattaessa kannattaa valita tehokas suoja dollarin vahvistumista vastaan. Lyhyen maturiteetin ostot voi suojata termiinikaupoilla ja pitkät Bonusrakenteella. Bonusrakenteella saadaan tehokas suoja dollarin vahvistumisen varalta. Samalla on mahdollisuus hyötyä odottamastamme lievästä dollarin heikentymisestä. Danske Markets 2

4 Valuuttamarkkinat GBP Iso-Britannian talous on kasvanut heikosti, ja maan talouden näkymät eivät innosta, mutta tilanne on parempi kuin euroalueella. Odotamme Iso-Britannian keskuspankin painavan lisää seteleitä, mikä teoriassa laimentaa punnan arvoa. Riskinä on alijäämäinen talous. Pitkällä aikavälillä puntaa on alihinnoiteltu. Sijoittajat näkevät maan valuutan turvasatamana euro-ongelmien suhteen. Iso-Britannian markkinat ovat likvidejä ja tarjonneet hyvää suojaa, mutta tilanne voi kääntyä hetkessä. Uskomme punnan pysyvän heikkona ja nykyhinnan olevan hyvänä viitearvona lyhyellä aikavälillä. Suosittelemme suhteellisen vahvaa suojaastetta. EUR/GBP Lyhyet saatavat (1 3 kk) kannattaa suojata bonusrakenteella. Bonusrakenne antaa tehokkaan suojan sekä samalla mahdollisuuden hyötyä mikäli punta vastoin odotuksiamme vahvistuu. Bonusrakenne velvoittaa vaihtamaan suojatut punnat vain siinä tapauksessa, että punta vahvistuu etukäteen sovitulle kynnystasolle asti. Pitkien (6 12 kk) puntasaatavien suojaaminen voidaan toteuttaa samankaltaisella rakenteella, mutta suojan voi toteuttaa rajallisena, jolloin suojakurssi paranee tai bonusrakenteen kynnystaso saadaan kauemmas. Puntaostot kannattaa suojata lisähyötyrakenteella. Tällä rakenteella suojattaessa puolet puntaostojen kursseista on lukittu ja lopuille on suoja, joka ei velvoita vaihtamiseen mikäli kurssi on eräpäivänä parempi kuin suojakurssi, kuten odotamme. JPY Japanin BKT-luvut olivat odotettua heikommat Q4 11. Mutta talouskasvun näkymät parannevat Q1 12, sillä viennin lasku on pysähtymässä. Japanin keskuspankki yllätti osto-ohjelmallaan ( mrd. JPY) 14. helmikuuta Ulkoisten taseiden supistuminen on nähty riskeinä Japanin taloudelle, mikä tuo esille maan yli 200 % velan BKT:stä. Mutta velka on kotimaisten sijoittajien pitämä eikä tämä ole iso huoli lähitulevaisuudessa. Matalat korot maailmalla pitävät alhaalla USD/JPY-kurssia. Yhdysvaltojen keskuspankin politiikka tukee tilanteen muuttumattomuutta vastaisuudessa. EUR/JPY Jenisaatavat kannattaa suojata bonusrakenteella. Bonusrakenne antaa tehokkaan suojan samalla antaen mahdollisuuden hyötyä odottamastamme jenin lähiajan vahvistumisesta. Jeniostot kannattaa suojata termiinillä koska vahvistuminen lyhyellä tähtäimellä näyttää varsin todennäköistä. Danske Markets 3

5 Valuuttamarkkinat SEK Odotamme vuoden 2012 makrolukujen tuovan pettymystä, mikä tavallisissa olosuhteissa painaisi Ruotsin kruunua alas. Maan vahva talousperusta ja vakaa AAA-luokitus kuitenkin nostavat kruunun arvoa muiden talouksien ollessa pulassa. Ruotsin keskuspankki leikannee repo-korkoaan 0,50 %:n tasolle Q3 12 mennessä, mikä tulee jarruttamaan kruunun vahvistumista. Turvasatamien metsästäminen tukee kruunua. Ulkomaissijoittajat ovat tankanneet Ruotsin valtiovelkaa: heidän omistuksensa kasvoivat peräti 56 % joulukuussa Lyhyellä aikavälillä näemme EUR/SEK-kurssin vahvistuvan, mutta jo 3 kk:n päästä lähtevän kohti etelää eli kruunun vahvistumista. Olemme laskeneet 3 kk:n ennusteitamme, mutta 6 12 kk:n suhteen pidämme niitä muuttumattomina. EUR/SEK Lyhyet ja pitkät saatavat (1 12 kk) tulee suojata kruunun vahvistumisodotukset huomioiden. Suoja voi olla rajallinen sillä emme usko suuren heikentymisen olevan kovinkaan todennäköistä. Tehostettu lisähyötyrakenne lyhyissä maturiteeteissa ja tehostettu bonusrakenne pitkissä maturiteeteissa ovat oikeat valinnat. Lisähyötyrakenne antaa suojan lisäksi mahdollisuuden hyötyä 50 %:sti ja bonusrakenne 100 %:sti kruunun vahvistumisesta. Jälkimmäisessä hyöty on rajoitettu kynnysehdolla. Kruunuostot kannattaa suojata lyhyissä maturiteeteissa lisähyötyrakenteella ja pitkissä bonusrakenteella. Molemmat suojarakenteet antavat suojan vahvistumista vastaan ja samalla mahdollisuuden hyötyä kruunun heikentyessä. NOK Norjan BKT kasvoi 2,6 % viime vuonna, ja odotamme kasvun jatkuvan Q1 12. Tänä vuonna öljyinvestoinnit tulevat olemaan korkeita, lähes 200 mrd. Norjan kruunua. Joulukuussa 2011 Norjan keskuspankki alensi ohjauskorkonsa 50 bp:llä 1,75 %:iin. Uskomme sen olevan viimeinen ennen vuotta Norjan valtiovelalla on ollut hyvä kysyntä. Norjan kruunu on tällä hetkellä arvoltaan kallis. Odotamme sen heikkenevän lähelle 7,45-tasoa tämän vuoden aikana. Kansainvälinen huomio keskittyy Norjan vahvaan talousperustaan tukien valuutan arvoa. Odotamme maan keskuspankin puuttuvan verbaalisti vahvaan kruunuun ja yrittävän kumota sen asemaa turvasatamana. EUR/NOK Koska Norjan kruunun kurssiliikkuvuus tulee olemaan jatkossakin suurta, kannattaa kruunuriski pitää mahdollisimman pienenä. Lyhyen ja pitkän aikavälin saatavat kannattaa suojata kurssin vahvistumispotentiaali säilyttäen. Hyvä vaihtoehto on lisähyötyrakenne. Sillä saadaan suoja yllättävältä heikentymisen varalta ja samalla kuitenkin ylläpidetään hyötymismahdollisuutta kruunun vahvistumisesta. Pitkien maturiteettien suojatasoja voi parantaa rajoittamalla suojan tehokkuutta. Tämä on järkevää sillä heikentymispotentiaali on alhainen. Lyhyen aikavälin kruunuostot kannattaa suojata heikentymispotentiaali säilyttäen, esim. bonusrakennetta käyttäen, sillä tilapäinen heikentyminenkin on mahdollista. Pitkän aikavälin ostot kannattaa toteuttaa termiinein. Danske Markets 4

6 Valuuttamarkkinat RUB Ruplan liikkeet Venäjän rupla on vahvistunut merkittävästi vuoden 2012 alusta. Kuuden kuukauden heikoimmalta tasoltaan, joka nähtiin syys-lokakuussa 2011, ruplan kurssi on kohonnut 7 % USD:tä ja lähes 10 % euroa vastaan. Vahvistumisen takana on muutama tekijä. Ensinnä rupla vahvistuu perinteisesti joka tammikuu, joka on vahvimman vaihtotaseen aikaa. Toiseksi, Venäjän talouden hyvät makroluvut (ks. Talouden näkymät), eurokriisi ja ostoksille lähteneet globaalisijoittajat ovat tukeneet ruplan kurssia. Öljyn hinta on jatkuvasti noussut auttaen vaihtotaseen ylijäämää. Viime vuonna ruplakauppaa käytiin hyvin vilkkaasti Venäjän keskuspankin vähenevistä interventioista huolimatta. Päivittäinen USD/RUB interbank-kauppa kasvoi keskimäärin 32 % ja EUR/RUB 34 % viime vuonna. Ruplan volatiliteetti pysyy kuitenkin korkeana. Viime syksynä nähtiin jopa 6 %:n ruplan heikkenemistä alle kuukaudessa. Uskomme korkean volatiliteetin ajan saapuneen jäädäkseen, koska Venäjän keskuspankki on siirtynyt yhä enemmän inflaatiotavoitepolitiikkaan sallien ruplan yhä väljempää kelluntaa. Odotamme ruplan vahvistuvan hivenen H1 12 aikana ja mahdollisesti heikkenevän juuri ennen H2 12 säilyttäen korkeaa volatiliteettiaan, sillä poliittinen turbulenssi voi yhä vaikuttaa kurssikehitykseen. Odotamme poliittisen tilanteen rauhoittuvan kevään 2012 aikana ja uuden hallituksen muodostamisen myötä. Odotamme myös korkean öljyn hinnan tukevan ruplaa H2 12. EUR/RUB Keskuspankki Venäjän uuden historian alhaisin vuosi-inflaatio (6,1 %) nähtiin vuonna Tammikuussa 2012 vuosi-inflaatio laski jopa 4,2 %:iin. Odotamme sen pysyvän yhä alhaisella tasolla H1 12 aikana viime vuoden pohjaefektin ja heinäkuuhun siirrettyjen tariffinousujen ansiosta. Odotamme inflaatiopaineiden voimistuvan H2 12 aikana. Heikon sadon sattuessa vauhti kiihtyisi entisestään. Odotamme Venäjän keskuspankilta ohjauskoron 25bp:n laskua H1 12 aikana. Odotamme myös 25bp:n laskua repo-korkoon, jota pidetään varsinaisena ohjauskorkona tiukan likviditeetin vallitessa. Talouden näkymät Alustavien tietojen mukaan Venäjän BKT kasvoi 4,3 % vuonna Vuonna 2012 odotamme kasvun hidastuvan 4,1 %:iin maailman talouden epävarmuuksien heilauttaessa öljyn hintaa. Tammikuussa 2012 vuosikasvu oli jo 3,9 %. Kokonaistarjonnan puolella viime vuoden talouskasvu johtui pääosin jalostustuotannon (+6,5 %) ja rakentamisen (+5,1 %) noususta sekä maataloustuotannon räjähdysmäisestä kasvusta (+22,1 %), joka tuli vuoden 2010 matalasta pohjasta sekä viime vuoden erinomaisesta sadosta. Kokonaiskysynnän puolella kasvua tuli yksityiskysynnän kautta (vähittäiskauppa kasvoi 7,2 % vuonna 2011 vs. 6,3 % vuonna 2010), varastojen sekä kiinteiden investointien kasvusta (6,2 % vs. 6.0 % vuonna 2010). Tästä huolimatta, kohonnut tuonti (+30 %) rajoitti talouskasvua. Pääomavirrat yksityiseltä sektorilta ulkomaille olivat peräti 84,2 mrd. dollaria viime vuonna. Pääoma jatkoi ulos virtaamistaan vuoden 2012 alussakin. Venäjän keskuspankki estimoi 11 mrd. dollarin virranneen pois maasta tammikuussa Talouskehitysministeriön luku on 17 mrd. dollaria. Ilmiön pääsyyksi arvioidaan ei-rahoitussektorin kasvattavan ulkomaisia varojaan. Myös pankkisektori teki samaa. Poliittiset riskit ovat ruokkineet pääoman pakoa, sillä joulukuussa 2011 järjestettiin duuman vaalit ja 4. maaliskuuta 2012 pidetään presidenttivaalit. Ruplan kurssin jatkuvasti kasvaneen heilahtelun takia tulee suojausasteet pitää mahdollisimman korkealla. Koska ruplan johdannaismarkkina on osin vielä kehittymätön ei kaikki suojarakenteet ole käytettävissä. Suojarakenteet koostuvat ns. plain vanilla komponenteista (yksikertaisia optioita), eikä kynnysrakenteet ole mahdollisia. Tästä syystä niitä ei ole myöskään meidän suojaussuosituksissamme. Lyhyet saatavat (1 3 kk) on parasta suojata vahvistumispotentiaali säilyttäen. Hyvä vaihtoehto on lisähyötyrakenne jolla saadaan suojan lisäksi mahdollisuus hyötyä odottamastamme vahvistumisliikkeestä. Pitkät saatavat (6 12 kk) kannattaa korkeiden optiohintojen vuoksi suojata kolmijalkarakenteella. Sillä saadaan riittävä suoja heikentymistä vastaan ja samalla mahdollisuus hyötyä odottamastamme ruplan vahvistumisesta. Ruplaostot kannattaa suojata termiinein, sillä korkoero mahdollistaa paremman vaihtokurssin termiinin kautta. Investoinnit Venäjällä kannattaa suojata koron- ja valuutanvaihtosopimuksella. Tyypillinen tilanne suomalaiselle yritykselle: emoyhtiön laina on euromääräinen, mutta venäläisen tyttären tulot ovat ruplissa. Tästä seuraa valuuttariski: ruplatuloilla maksetaan eurolainaa. Koron- ja valuutanvaihtosopimuksella EUR-laina muutetaan ruplalainaksi. Ruplakorot ovat nyt poikkeuksellisen alhaiset, joten suosittelemme 1 3 vuoden koron- ja valuutanvaihtosopimusta Venäjä-investointien suojaamiseksi. KORON- JA VALUUTANVAIHTOSOPIMUS -laina PANKKI euribor 3 kk YRITYS -laina Rub kiinteä euribor 3 kk RUB-laina DANSKE MARKETS Danske Markets 5

7 Korkomarkkinat 03/2012: Kreikan toinen pelastuspaketti julkistettu, markkinatilanne rauhoittunut EKP:n LTRO-ohjelman toinen erä saapunut, Kreikan velkajärjestely rauhoittanut markkinoita Helmikuu 2012 on ollut edelleen rauhoittumisen aikaa pääomamarkkinoilla. Rauhallisuus on näkynyt esimerkiksi Etelä- Euroopan maiden valtiovelkakirjojen tuottotasojen pienentymisenä suhteessa Saksan vastaaviin lainoihin sekä kiinteiden swap-korkojen muutosvauhdin (volatiliteetin) lievänä hidastumisena. Tällä hetkellä pääomamarkkinat näkevätkin Etelä-Euroopan riskien pienenevän ja maiden selviävän vastuistaan. Euroopan keskuspankki onkin vuonna 2012 pienentänyt merkittävästi tukeaan euroalueen ongelmamaille pienentämällä valtiolainojen ostojaan markkinoilta. Viime vuonna huolta aiheuttaneen Italian valtiolainojen kehitys on ollut erityisen positiivista sen jälkeen, kun maan uusi pääministeri Mario Monti aloitti pääministerinä ja otti velkaongelman hoitaakseen. Etenkin Italian ja Espanjan valtiolainamarkkinan rauhoittuminen koko velkakriisin kannalta on erittäin tärkeää, sillä nämä maat ovat liian suuria, jotta niitä voitaisiin pelastaa Kreikan tapaan. Kreikan toinen pelastuspaketti julkistettiin 21. helmikuuta ja reaktio markkinoilla oli pääosin positiivinen. Kreikan suhteen näemme kuitenkin edelleen riskinä sen, että maan hallitus ei kestä paketin edellyttämää vuosia kestävää säästökuuria. Vuonna 2012 myös pankkien välinen rahamarkkina on rauhoittunut etenkin sen vuoksi, että EKP:n LTRO-ohjelma (Long Term Refinancing Operation, 489 mrd. euroa) on laskenut riskejä pankkien välisellä anto- ja ottolainausmarkkinalla. Helmikuun 2012 viimeisenä päivänä julkaistu toinen LTRO-erä (530 mrd. euroa) tuo markkinoille lisää positiivisuutta: pankit saavat lisää suojaa likviditeettishokeilta ja paineet pienentää lainanantoa laskenevat. Tämän riskien lieventymisen vuoksi myös euribor-korot ovat alkaneet laskea vuoden 2012 aikana ja näemme laskun jatkuvan H2 12. Syy optimismille talouden suunnasta on tällä hetkellä kuitenkin olemassa: pääomamarkkinoiden tilanne on parantunut kohtalaisen talousdatan siivittämänä. Korot: Pitkät swap-korot historiallisissa pohjissa, euribor-korkojen lasku jatkunut Pitkät swap-korot ovat laskeneet uusille ennätysalhaisille tasoille. Etenkin lyhyet swap-korot (3 5 vuotta) ovat laskeneet erityisen alas. Odotamme korkokäyrän kuitenkin jyrkentyvän, sillä lyhyiden korkojen matala taso vahvistaa talousnäkymiä pidemmällä aikavälillä. Helmikuussa 2012 EKP jätti ohjauskorkonsa muuttumattomaksi 1 %:n tasolle. Odotamme EKP:n pitävän ohjauskoron muuttumattomana vuoden 2013 ajan. Danske Marketsin korkoennuste Ohjauskorko 3 kk Euribor EUR 2 v* 5 v* 10 v* Spot 1,00 1,05 1,17 1,59 2,32 +3 kk 1,00 0, ,80 2,50 +6 kk 1,00 0,70 1,00 1,85 2, kk 1,00 0,65 1,00 2,00 2,80 * koronvaihtosopimuskorko PITKÄT SWAP-KOROT EURIBOR-KOROT + EKP:N OHJAUSKORKO KORKOJEN MUUTOSVAUHTI (VOLATILITEETTI Korkojen muutosvauhti on tasaantunut Korkojen muutosvauhti (volatiliteetti) on pysynyt tasaisesti korkealla tasolla viimeisen kuukauden aikana. Danske Markets 6

8 Koronvaihtosopimus Euroalueella on havaittavissa alustavia merkkejä taloustilanteen parantumisesta, vaikka epävarmuus on edelleen suurta. Viitteitä taloustilanteen kohentumisesta ovat antaneet viimeisimmät makroluvut: Saksan talousnäkymiä ja luottamusta kuvaavat Ifo-luvut ja parantuneet Yhdysvaltojen työttömyyskorvaushakemusmäärät. Euroopan keskuspankin tarjoama rahoitus on vakauttanut pankkien rahoitusta ja tulee lisäämään likviditeettiä. Tämän seurauksena euribor-korot ovat yhä laskeneet ja odotamme niiden edelleen laskevan kuluvan vuoden aikana. Pitkät korot ovat myös laskeneet ennätysalhaisille tasoille, tätä tilannetta kannattaa hyödyntää nyt! Siksi korkosuojaukseksi kannattaa valita suojausvaihtoehto, joka antaa mahdollisuuden nauttia alhaisista euribor-koroista alkuvuosina, eli suojautua nyt koronvaihtosopimuksella, joka alkaa vuoden tai kahden päästä. Korkosuojausratkaisu nykytilanteen haasteeseen EKP laski ohjauskoron 1 %:iin joulukuun 2011 kokouksessaan. EKP:n joulukuussa pankeille tarjoama kolmen vuoden rahoitus (LTRO) on vakauttanut pankkien rahoituksen saatavuutta ja lieventänyt jännitteitä pankkien välisellä markkinalla. Helmikuun 2012 viimeisenä päivänä tullut LTRO:n toinen erä tulee lisäämään likviditeettiä entisestään. Euribor-korot ovat alkuvuonna olleet loivassa laskussa. Odotamme tämän liikkeen jatkuvan ja euribor-korkojen jatkavan laskua vielä vuoden 2012 ensimmäisen puolikkaan aikana. Koska pitkät korot ovat nyt laskeneet kaikkien aikojen alhaisimmille tasoilleen, markkinat suojautumiselle korkojen nousua vastaan ovat tällä hetkellä erittäin hyvät. Koska odotamme euribor-korkojen pysyvän alhaisina vielä aikana, tarjoaa yhden tai kahden vuoden päästä alkava koronvaihtosopimus hyvän mahdollisuuden hyötyä alkupäässä matalista euriboreista ja hyödyntää matalien pitkien korkojen nykytasoa koron kiinnittämiseen loppuvuosille. Koronvaihtosopimus Koronvaihtosopimuksen avulla asiakas vakauttaa lainan korkokustannuksen kiinnittämällä koron halutuksi ajanjaksoksi. Asiakkaan nettorahoituskustannus koronvaihtosopimuksella on kiinteä korko + lainan marginaali. EURIBOR 3KK & KORONVAIHTOSOPIMUS TURVAVYÖHYKE-KORONVAIHTOSOPIMUKSEN ESIMERKKIKASSAVIRRAT Euribor 3 kk ASIAKAS OY Kiinteä korko* Euribor 3 kk PANKKI- LAINA Miksi koronvaihtosopimus? Koronvaihtosopimus mahdollistaa suojautumisen halutuksi ajanjaksoksi nollakustanteisesti, ilman etukäteen maksettavaa preemiota. Koronvaihtosopimus tarjoaa täyden suojan nousevia korkoja vastaan. Koron kiinnittäminen lisää ennakoitavuutta. Koronvaihtosopimus on myös mahdollista purkaa kesken sopimuskautta markkinahintaan. DANSKE MARKETS * Asiakkaan nettorahoituskustannus: kiinteä korko + lainan marginaali Esimerkki Asiakkaan lainan viitekorko on 3 kk-euribor. Asiakas suojaa lainan 3/2013 alkavalla koronvaihtosopimuksella neljäksi vuodeksi, alkaen 1v. päästä: 3/2013 3/2017 tasolle1,60 %. Mikäli asiakkaan lainan maturiteetti on 10 vuotta tai pidempi, asiakas suojautuu koronvaihtosopimuksella kahdeksaksi vuodeksi, alkaen 2v. päästä: 3/2014 3/2022, tasolle 2,30 %. Danske Markets 7

9 Hyödykemarkkinakatsaus YLEISTÄ: Arvioimme maailmantalouden jatkavan toipumista 2012, mikä heijastunee myös raaka-aineiden hinnoissa. Uskomme eritoten Kiinan talousmoottorin kiihdyttävän vauhtiaan jälleen, mikä tukee hyödykkeiden hintakehitystä. Vuonna 2011 hyödykkeiden hintoihin oli ladattu hyvin paljon negatiivisia odotuksia, ja osa näistä on jo alkanut hälvenemään hintojen käännyttyä nousuun. Arvioimme myös euroalueen taantuman jäävän lyhyeksi. Lyhyttä aikaväliä kuitenkin kuvannee kasvava volatiliteetti ja vaihtelevat näkemykset globaalin talouskasvun näkymistä. RAAKAÖLJY ENERGIA: Euroopan velkakriisi ja vuoden 2011 aikana synkentyneet talousnäkymät eivät ole juuri näkyneet öljymarkkinoilla. Öljyn hinta on pysytellyt korkeahkolla tasolla, kun kysyntä on ollut vahvaa ja tarjonnan kasvu vaatimatonta. Arvioimme saman kehityksen jatkuvan ja öljymarkkinan näkevän kolmantena vuonna peräkkäin alijäämän, mikä tarkoittaa vapaiden varastojen vähentymistä ja markkinan tiukentumista. Myös vuonna 2010 alkunsa saaneet geopoliittiset jännitteet näyttävät tulleen jäädäkseen joksikin aikaa. Juuri kun Libyan kriisistä ollaan pääsemässä eroon, ja Libyan toimitukset pääsemässä vauhtiin, on vuoden alun jälkeen Iranin kiristyvä tilanne nostanut raakaöljyä ja öljyjalosteita sen perässä entistä korkeammalle. Helmikuun 2012 loppupuolella Brent-raakaöljy kävikin jo kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla euroissa mitattuna. Vaikka raakaöljyllä onkin maltillista nousupotentiaalia, selvästi korkeamman pysyvän tason saavuttaminen lyhyellä aikavä - lillä ei ole todennäköistä, vaan se alkaisi näkyä talouskasvua heikentävänä ja sitä kautta myös öljyn kysyntä laskisi. Iranin kriisin kärjistyminen voi aiheuttaa äkillisiä, mutta arviomme mukaan kuitenkin paikallisia, hintapiikkejä. KUPARI ALUMIINI METALLIT: Alakuloisen syksyn jälkeen perusmetallit kautta linjat ovat löytäneet tukea vuoden vaihteen ympärillä. Tammikuun 2012 aikana hinnat ottivat suurehkon hypähdyksen ylöspäin, esim. kupari nousi yli 10 %. Vaikka Euroopan velkakriisi on pitkittynyt ja dollari pysytellyt suhteellisen vahvana, markkinabalanssi kuparin osalta on tiukentunut jo kolme vuosineljännestä peräkkäin. Eräs keskeinen tekijä on ollut Kiinan tuonnin lisääntyminen, mikä viittaa kiinalaisten halukkuuteen hyödyntää alhaista hintatasoa kasvattaen varastojaan. Samaan aikaan tuotanto on jatkanut vaikeuksissa. Alumiini on niin ikään noussut melko paljon vuoden alun jälkeen, vaikka markkinoilla on edelleen paljon tarjontaa. Hintatasolle luo tuen kohonnut energian hinta on hyvä muistaa, että alumiinin valmistus on erittäin energiaintensiivistä. Näemme arvoa perusmetalleissa keskipitkällä aikavälillä. Hintaa tukevia tekijöitä on Kiinan edelleen hyvällä tasolla kasvava talous, dollarin rakenteellinen vastatuuli sekä pahimpien taantumaskenaarioiden ohimeno. Lyhyellä aikavälillä kuitenkin hintaliikkeet voivat olla suurehkoja myös korjausliikkeet. TERÄS Danske Markets 8

10 Hyödykemarkkinakatsaus NORDPOOL SÄHKÖ: Lämpimän ja sateisen alkutalven jälkeen spot-hinnat kuiten - kin nousivat merkittävästi tammi-helmikuun 2012 vaihteessa pariksi viikoksi. Vaikka vesivoimatilanne oli hyvä, kylmä jakso yhdistettynä saatavuushaasteisiin mm. Ruotsin ydinvoiman ja Venäjältä tuonnin osalta jopa yli tuplasi hintatason paikoin. Sittemmin spot-hintataso on palannut noin 40 EUR/MWh tuntumaan, ja trendi näyttäisi edelleen hieman alaspäin kevään lähestyessä. Sähkönhinta alkaakin olla lähihistoriaan verraten erittäin alhaisella tasolla. Tämä heijastaa mm. sitä, että kysyntä ei ole saavuttanut tasoja, joilla oltiin ennen vuotta Teollisuus käy edelleen vajaakäynnillä, mikä puolestaan on heijastunut viennin heikentymisenä. Vesivarannot ovat pysytelleet pitkäaikaisten keskiarvojen yläpuolella. Viikon 7 täyttöaste oli 56,4 % vs. keskiarvo 51,7 %. Vesivoiman osalta kevät 2012 näyttääkin varsin keskimääräiseltä, balanssissa olevalta. Mielenkiintoista tulee olemaan, miten vesitilanne kehittyy huhti-toukokuun 2012 aikana. Normaalisti altaat alkavat täyttyä nopeasti huhtikuun lopulla, mutta esim tilanne lähti lievän nousun jälkeen vain huononemaan, aiheuttaen vesipulan talveksi. Termiinikäyrällä liikkeet ovat keskittyneet lyhyeen päähän kun kevään kuukausien hinnat ovat laskeneet reilusti. Pidemmässä päässä syksyllä alkanut hintojen lasku on sen sijaan tasaantunut. Odotamme hintojen nousevan maltillisesti keskipitkällä aikavälillä kun pahimmat talousskenaariot väistyvät. PÄÄSTÖOIKEUDET: Päästöoikeusmarkkina on lähtenyt toipumaan synkän syksyn jälkeen. Dec12 EUA on noussut vuoden alusta noin 14 %. Syitä on useita. Ensinnäkin vuoden loppuun ajoittunut myyntiaalto päättyi ja sitä kautta kysyntä/tarjonta tasapainoitui hieman. Myös pahimmat talousskenaariot ovat jääneet enemmän takaalalle. Suurin efekti oli kuitenkin EU-parlamentin ympäristökomitean indikointi päästöoikeuksien väliaikaisesta sivuun laittamisesta. Tällä on vielä pitkä matka edessä ennen kuin se tulee lainvoimaiseksi, mutta yleinen mielipide alkaa vankistua ajatuksen takana. Lisäksi alhainen hintataso alkaa pikkuhiljaa houkutella ostajia, sillä on kuitenkin paljon toimijoita, joilla on tarve ostaa suuria määriä kolmannelle päästöoikeuskaudelle. Alkuvuoden hintaliike on näkynyt selvästi enemmän EUA- kuin CERhintatasossa. Tämä heijastaa CERin suurta tarjontaa ja eritoten sitä, että kaikki toisen kauden CERit kelpavat kolmannelle kaudelle. Nykyinen hintataso tarjoaakin hyviä tilaisuuksia vaihtaa EUA:t CEReiksi. SÄHKÖ (NORDPOOL) PÄÄSTÖOIKEUDET Tätä katsausta tai sen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu tarjoukseksi eikä sijoitusneuvoksi mihinkään rahoitusvälineeseen liittyvään liiketoimeen. Katsausta tai sen tietoja ei ole myöskään annettu kehotuksena antaa tarjous rahoitusvälineen ostamisesta tai myymisestä. Vaikka pyrkimyksenä on antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, pankki tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö eivät voi taata esitettyjen tietojen, arvioiden tai mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä, eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita katsauksen tai sen sisältämien tietojen käyttö voi aiheuttaa. Katsauksen sisältö edustaa pankin näkemystä ja arvioita katsauksen julkaisu hetkellä. Annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Katsauksessa olevat tiedot on annettu tiivistetyssä muodossa. Ne eivät anna täydellistä kuvausta rahoitus välineistä ja niihin liittyvistä riskeistä. Ennen rahoitusvälinettä koskevan päätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua kaikkiin rahoitusvälineeseen liittyviin tietoihin ja rahoitusvälineen ehtoihin sekä hankkia tarvittaessa soveltuvia asiantuntijaneuvoja. Markkinoiden historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Markkinahinta voi nousta tai laskea. Annetut tiedot eivät liity kenenkään yksittäisen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Danske Markets 9

risk manager toukokuu 2015

risk manager toukokuu 2015 risk manager toukokuu 2015 Toukokuu 2015 Risk Manager Pääkirjoitus Korkea volatiliteetti näyttää pitkästä tekevän paluun muutamaan omaisuusluokkaan kehittyneillä markkinoilla. Yhdysvaltojen ja euroalueen

Lisätiedot

risk manager Budjettiextra

risk manager Budjettiextra risk manager Budjettiextra Syyskuu 2012 risk manager Budjettiextra Syyskuu 2012 PÄÄKIRJOITUS Monet yritykset alkavat jo tässä vaiheessa laatia ensi vuoden budjettejaan ja entistä haasteellisemmassa markkinaympäristössä,

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Suhdannekatsaus kesäkuu 2014 17 kesäkuu 2014 Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Maailmantalouden kasvulle on vuonna 2014 entistä enemmän tilaa julkisen talouden kiristysten helpottaessa ja rahoitusolojen

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS KESÄKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Kesäkuu 1..1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

Talousnäkymät Toukokuu 2009

Talousnäkymät Toukokuu 2009 Talousnäkymät Toukokuu 2009 Sisältö Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja... 6 Korot... 7 Valuutat... 7 Päätoimittaja Reijo Heiskanen reijo.heiskanen@nordea.com Puh. +358 9 1655 9942 Mennyt painoon

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor Oy pitää

Lisätiedot

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 24 .2015

MARKKINAKATSAUS 24 .2015 MARKKINAKATSAUS 24.0.04.20.2015 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor

Lisätiedot

Talousnäkymät Syyskuu 2009

Talousnäkymät Syyskuu 2009 Talousnäkymät Syyskuu 2009 Sisältö Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja... 6 Korot... 7 Valuutat... 7 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 27.8.2009

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. NOuSEVana. HINNan romahduksen johdosta kasvu tulee yllättämään posi- matala korkotaso tukevat

TIIVISTELMÄ. NOuSEVana. HINNan romahduksen johdosta kasvu tulee yllättämään posi- matala korkotaso tukevat I N S I G H T 1 2015 TIIVISTELMÄ OsakEMarkkINOIdEN heilunta kasvaa, mutta trendi jatkuu NOuSEVana USA:n vahvan kasvun ja öljyn HINNan romahduksen johdosta kasvu tulee yllättämään posi- TIIVISESTI tänä

Lisätiedot

Talousnäkymät Huhtikuu 2008

Talousnäkymät Huhtikuu 2008 Talousnäkymät Huhtikuu Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... Korot... 7 YLEISKATSAUS Edessä pitempiaikainen hitaan kasvun vaihe... Valuutat... 7 YHDYSVALLAT Taantuma kuinka pitkäkestoinen

Lisätiedot

Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan

Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan Suhdannekatsaus maaliskuu 2014 18 maaliskuu 2014 Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan Maailmantalouden nousun edellytykset ovat kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Kevät

Sijoitusstrategia. Kevät 2015 Sijoitusstrategia Kevät Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantaloudesta... - 2 - ja oletukset koroista ja valuutoista...

Lisätiedot

Kasvun esteet hälvenevät Suomen talous laihdutuskuurilla

Kasvun esteet hälvenevät Suomen talous laihdutuskuurilla Suhdannekatsaus joulukuu 2013 17 joulukuu 2013 Kasvun esteet hälvenevät Suomen talous laihdutuskuurilla Maailmantalous on piristynyt vuoden loppua kohti edetessä. Kasvulle on vuonna 2014 entistä enemmän

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi yltää vaimeaan kasvuun. Maailmantalous: elpyy epätasaisesti. Suomi: nousee pohjalta maltillisesti

Talousennuste. Suomi yltää vaimeaan kasvuun. Maailmantalous: elpyy epätasaisesti. Suomi: nousee pohjalta maltillisesti www.handelsbanken.com/research 17. joulukuuta 2009 Talousennuste Suomi yltää vaimeaan kasvuun Maailmantalous: elpyy epätasaisesti Suomi: nousee pohjalta maltillisesti Korot ja valuutat: keskuspankit varovaisia

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat. Korot. RRahoitusmarkkinoiden kehitys on viime kuukausina jatkunut vakaana, kun maailmantalouden näkymät ovat pysyneet

Rahoitusmarkkinat. Korot. RRahoitusmarkkinoiden kehitys on viime kuukausina jatkunut vakaana, kun maailmantalouden näkymät ovat pysyneet Rahoitusmarkkinat RRahoitusmarkkinoiden kehitys on viime kuukausina jatkunut vakaana, kun maailmantalouden näkymät ovat pysyneet melko suotuisina. Korot ovat maltillisesta nousustaan huolimatta edelleen

Lisätiedot

Myötätuulta tiedossa Suomi ontuu länsiviennin varassa

Myötätuulta tiedossa Suomi ontuu länsiviennin varassa Suhdannekatsaus joulukuu 2014 16 joulukuu 2014 Myötätuulta tiedossa Suomi ontuu länsiviennin varassa Maailmantalous kääntyy laaja-alaiseen nousuun vuoden 2015 alkupuoliskolla. USA toimii globaalin kasvun

Lisätiedot

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi. Maaliskuu 2012

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi. Maaliskuu 2012 Q-Review Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi Maaliskuu 2012 Euroopan suhdannetila on edelleen heikko. Ennustamme euroalueelle tälle vuodelle 0,01 % kasvua ja Suomelle 0,9 % kasvua. Yhdysvaltain

Lisätiedot

Talouskatsaus 2/2015 3,5E 7,5E

Talouskatsaus 2/2015 3,5E 7,5E 30 2/2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Euroopan keskuspankki, 2015 Postiosoite 60640 Frankfurt am Main Germany Puhelinnumero +49 69 1344 0 Internet www.ecb.europa.eu Talouskatsauksen laatimisesta

Lisätiedot

PAREMPAA NÄKYVISSÄ TALOUDELLINEN KATSAUS. Toukokuu 2014. Suomessa niukkaa kasvua näkyvissä

PAREMPAA NÄKYVISSÄ TALOUDELLINEN KATSAUS. Toukokuu 2014. Suomessa niukkaa kasvua näkyvissä PAREMPAA NÄKYVISSÄ Toukokuu 2014 TALOUDELLINEN KATSAUS Kansainvälisessä taloudessa vahvistuvaa, mutta epätasaista kasvua Rahapolitiikka pysyy kehittyneissä maissa kasvua tukevana pitkään EKP laskee korkoja

Lisätiedot

Talouskatsaus 2/2015 3,5E 7,5E

Talouskatsaus 2/2015 3,5E 7,5E 30 2/2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Euroopan keskuspankki, 2015 Postiosoite 60640 Frankfurt am Main Germany Puhelinnumero +49 69 1344 0 Internet www.ecb.europa.eu Talouskatsauksen laatimisesta

Lisätiedot

Osakkeet Osakkeet on nostettu neutraalipainoon

Osakkeet Osakkeet on nostettu neutraalipainoon # 8 6 - TO U KO K U U 2 0 0 8 - N O R D E A B A N K S. A. Nordea News Nordea Euroopan luotetuin pankki CDS-tasolla mitattuna Aletheia nimitetty Nordea 1 - North American equities -alarahaston sijoitusneuvojaksi

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen...

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 4 009 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 9 Risto Herrala Kotitalouksien velkaantuminen ja maksuhäiriöt Suomessa...

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Syksy

Sijoitusstrategia. Syksy 2013 Sijoitusstrategia Syksy Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantalouden kehityksestä... - 2 - ja oletukset rahoitusmarkkinoista...

Lisätiedot

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,6 prosenttiin ensi vuonna jo parempaa

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,6 prosenttiin ensi vuonna jo parempaa Julkaisuvapaa 18.3.13 klo 1. Talousennuste vuosille 13 1 Suomen talouskasvu jää tänä vuonna, prosenttiin ensi vuonna jo parempaa Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto

Lisätiedot

KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU 11214 21214 31214 41214 1214 61214 71214 81214 91214 11214 111214 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Tämä joulukuun 214 numero on viimeinen :n Kuukausikatsauksen tilalle tulee uusi Talouskatsaus (Economic Bulletin)

Lisätiedot