K U N T A T I E D O T E 2 /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K U N T A T I E D O T E 2 / 24.2.2012"

Transkriptio

1 JULKINEN TIEDOTE K U N T A T I E D O T E 2 / KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUSTEN HAKU VUODELLE 2012 KUNNAN MYÖNTÄMÄT AVUSTUKSET HAKUAIKA PÄÄTTYY Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustus ( lomake ARA 35/11) - Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon tuen sosiaalinen ja taloudellinen tarpeellisuus. - Avustuksen enimmäismäärä on 40 % hyväksytyistä kustannuksista. Liikuntaesteiden ja vast. poistaminen avustus 70 %, samoin rintamaveteraanit tai rintamaveteraanin leski. Oman tai vastikkeetta tehdyn työn osuus ei kuulu avustettaviin kustannuksiin. - Avustuksen saajan tai vastaavan muun ruokakunnan tulee käyttää avustettua kiinteistöä asumiseen vähintään viiden vuoden ajan. - Asunnossa asuvan ruokakunnan pysyvät yhteenlasketut bruttokuukausitulojen enimmäismäärät ovat: Henkilöluku Tulot (brutto) /kk Yli 4 henkilön ruokakunnissa korotus 875 / lisähenkilö. - Selvitys varallisuudessa erillinen lomake ARA 35 L/11. Realisoitavan omaisuuden arvo ei saa olla vähäinen, vähäisenä omaisuutena pidetään omaisuutta jonka arvo on n /henkilö. Varat voivat olla jonkin verran suuremmat jos hakijalla on tiedossa lähitulevaisuudessa välttämättömiä menoja. 2. Tarveharkintaiset pientalojen energia-avustukset ( lomake ARA 36d) - Tuetaan pientaloissa tehtäviä toimenpiteitä energiatalouden parantamiseksi ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottamiseksi. - Pientaloja ovat enintään 2 -asuinhuoneistoa käsittävä ympärivuotisessa asuinkäytössä oleva asuinrakennus. - Avustusta ei myönnetä työosuuteen. - Avustuksen suuruus enintään 25 % hyväksytyistä kustannuksista - Bruttokuukausitulojen enimmäismäärät ovat: Henkilöluku Tulot (brutto) /kk Yli 4 henkilöä, korotus 875 / henkilö.

2 3. Avustukset uusiutuvaa energiaa käyttöön otettaessa (Lomake ARA 37a) - Avustuksen piiriin kuuluvat kaikki ennestään ympärivuotisessa asuinkäytössä olevat asuinrakennukset, pien-, rivi- tai kerrostalot). - Avustuksen suuruus enintään 20 % hyväksyttävistä kustannuksista. - Tuettavia kohteita ovat öljyllä tai suoralla taikka varaavalla sähkölämmityksellä pääasiallisesti lämmitetyt asuinrakennukset. - Tuettavia lämmitysjärjestelmiä: maalämpöpumppujärjestelmän rakentaminen, pelletti tai muun puulämmitysjärjestelmän rakentaminen varastotiloineen, ilma- vesilämpöpumppujärjestelmän rakentaminen, yhdistelmä lämmitysjärjestelmän rakentaminen. - Uusiutuvan energiankäytön osuus oltava yli puolet lämmitystehon tarpeesta. - Lämmitysjärjestelmän korvaamista ei tueta, jos rakennetaan lämmitysjärjestelmä korvaamaan kauko- tai aluelämmitystä. - Varaava tulisija kuuluu avustuksen piiriin, jos se toimii esim. vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän lämmöntuottajana. - Enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävän rakennuksen osalta työn osuutta ei lasketa mukaan kustannuksiin. 4. Muut energia-avustukset ( lomake ARA 36b) - Avustus myönnetään pääsääntöisesti väh. kolmiasuntoisen asuinrakennuksen korjaamiseen. VALTION ASUNTORAHASTON MYÖNTÄMÄT AVUSTUKSET (HAKUAIKA JATKUVA ) 1. Liikuntaesteen, terveyshaitan poistaminen ja hissin rakentaminen (lomake ARA 35) - Asunnon terveyshaitan arvioinnin suorittaa kunnan terveydensuojeluviranomainen. - Kohteen tulee olla hakijaruokakunnan ympärivuotisessa asuinkäytössä. - Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijaruokakunta on joutunut suurin taloudellisiin vaikeuksiin, asuntonsa terveyshaittojen vuoksi ilman omaa syytään. - Avustuksen suuruus enintään 70 % hyväksytyistä kustannuksista. - Kustannusten tulee olla väh MUUT EHDOT KAIKKIEN HAKUKOHTEIDEN OSALTA - Töitä ei saa aloittaa ennen avustuspäätöstä, ellei ole saanut kunnan erillislupaa töiden aloittamiselle. - Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti Kestilän ja Piippolan osalta os. Siikalatvan kunta, Kestilän tekninen toimisto, Hallintotie 5, KESTILÄ. Rantsilan ja Pulkkilan osalta os. Siikalatvan kunta, Rantsilan tekninen toimisto, Rantsilanraitti 19, RANTSILA. - Lisätiedot / lomakkeet sekä Siikalatvan kunta, rakennustarkastajat puh (Kestilä ja Piippola), ( Rantsila ja Pulkkila). Rakennus- ja ympäristölautakunta

3 YKSITYISTEN TEIDEN HALTIJAT JA TIEKUNNAT HUOMIO Siikalatvan kunnan tekninen lautakunta julistaa haettavaksi yli 200 m pitkien yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuodelle Avustusta haetaan hakulomakkeella, joka tulee palauttaa kello mennessä lähimpään kunnan toimipisteeseen tai postitse osoitteella Siikalatvan kunta, yksityistiet, Keskustie 9, Piippola. Avustushakemus tulee jättää vuosittain, vaikka tie tai tiekunta olisi saanut avustusta jo aiemmin joko entiseltä kunnalta tai Siikalatvan kunnalta. Avustus edellyttää kaikkia avustusta saavia tiekuntia lakisääteisten kokousten pitämistä sekä yksityistielain mukaisten toimielimien yhteystietojen muutosten ilmoittamisen Siikalatvan kunnalle. Tästä johtuen vuoden 2012 yksityisteiden kunnossapito avustuksen saamisen ehtona on tiekunnan kokousten lain mukainen pitäminen ja mahdollisten muuttuneiden toimihenkilöiden yhteystietojen ilmoittaminen kunnalle. Poikkeuksen tietysti edellä mainituista velvoitteista muodostavat sellaiset avustusta hakeneet yksityiset tiet, joille ei ole koskaan perustettu tiekuntaa. Tällaisia teitä ovat käytännössä yhden tai muutaman omistajan omat asutuksen pääsytiet sekä muutamien omistajien käytössä olevat ns. sopimustiet. Tarkempia tietoja avustuksen velvoitteista löytyy teknisen lautakunnan asiaa koskevasta päätöksestä Pykälä 48, mikä löytyy kunnan www-sivuilta osiosta pöytäkirjat. Hakemus tulee täyttää erityisen huolellisesti ja tarvittaessa sitä voi täydentää erillisin liittein tai asiakirjoin hakijan niin halutessaan. Puutteellisia tai myöhässä toimitettuja hakemuksia ei oteta käsittelyyn, vaan ne hylätään suoraan. Hakulomakkeita ja -ohjeita saa kaikista Siikalatvan kunnan toimipisteistä sekä kunnan wwwsivuilta. Lisätietoja ja -ohjeita voi tiedustella Maaseutujohtaja Mikko Äijälältä puh , tai Kehitys- ja tekninen johtaja Aimo Lehmikankaalta puh , Kuulutus SIIKALATVAN KUNTA Siikalatvan kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan Siikalatvan kunnan kaavoituskatsauksen Kaavoituskatsaus on nähtävillä kaikissa Siikalatvan kunnantoimistoissa Pulkkilassa, Kestilässä, Piippolassa ja Rantsilassa sekä kaikissa kunnan kirjastoissa sekä kunnan internetsivuilla Lisätietoja kaavoituskatsauksesta antaa kehitys- ja tekninen johtaja Aimo Lehmikangas puh Siikalatvan kunnanhallitus

4 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖKATSELMUKSET V Rakennus- ja ympäristölautakunta suorittaa rakennusten ja ympäristön katselmuksia keväällä 2012 Siikalatvan kunnan alueella. Katselmuksilla pyritään vaikuttamaan siihen, että kiinteistöjen omistajat kiinnittävät huomiota asuinympäristönsä ulkoiseen tilaan ja pyrkivät toimillaan parantamaan sitä. Sortuneet tai sortumaisillaan olevat rakennukset tulisi purkaa tai kunnostaa ja pihapiirit siistiä. Suoritettavat katselmukset rakennus- ja ympäristölautakunta tekee herätysmielessä, mutta joutuu tarvittaessa antamaan kiinteistön omistajalle rakennusten purku- tai kunnostuskehoituksen tai huomautuksen alueen siistimisestä. Rakennus- ja ympäristölautakunta Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaluonnos nähtävillä Luonnos Rantakylän (Liminka), Linnakankaan (Lumijoki) sekä Kärsämänojan ja Järvitalon (Siikalatva) pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaksi on valmistunut. Suojelusuunnitelmaluonnos on nähtävillä Limingan kunnanvirastolla (Kauppakatu 4), Lumijoen kunnanvirastolla (Kunnankuja 1), Siikalatvan kunnan Rantsilan toimistolla (Rantsilanraitti 19) sekä sähköisessä muodossa Limingan kunnan verkkosivuilla välisenä aikana, jolloin kuntalaisilla on mahdollisuus tutustua siihen ja halutessaan esittää siitä mielipiteensä. Pohjavesialueen suojelusuunnitelman tavoitteena on suojella koko pohjavesialue rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti muuta maankäyttöä. Suojelusuunnitelmassa selvitetään pääpiirteittäin pohjavesialueen hydrogeologiset olosuhteet, kartoitetaan pohjavedelle riskiä aiheuttavat tekijät ja laaditaan toimenpidesuositukset alueella jo oleville ja sinne mahdollisesti tuleville toiminnoille. Tavoitteena on myös tehostaa pohjaveden laadun tarkkailua sekä varautumista pohjavesivahinkoihin ja onnettomuuksiin. Suojelusuunnitelmalla ei ole välittömiä juridisia vaikutuksia eikä sitä vahvisteta aluehallintovirastossa, vaan se on lähinnä ohje, joka huomioidaan esimerkiksi maankäytön suunnittelussa, viranomaisvalvonnassa ja lupahakemuksien käsittelyssä. Suojelusuunnitelmamenettely on perinteisesti perustunut yhteistyöhön ja vapaaehtoisuuteen. Sen tavoitteena on myös parantaa eri viranomaisten sekä alueen toimijoiden välistä yhteistyötä. Näin voidaan jo ennalta tehokkaasti vaikuttaa pohjavesien suojeluun ja mahdollisten riskitekijöiden sijoittumiseen pohjavesialueiden ulkopuolelle. Palautetta suojelusuunnitelmaluonnoksesta voi lähettää osoitteella: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Minna Isola, PL 86, Oulu sähköpostitse: Puhelimitse voi olla yhteydessä numeroon:

5 SIIKALATVAN KUNTA MYYTÄVÄNÄ Siikalatvan kunta myy Asunto Oy Rantsilan Koivutien osakkeet numero , jotka oikeuttavat huoneiston A 2 hallintaan mainitussa asuntoyhtiössä. Isännöitsijän todistuksen mukaan huoneisto käsittää 2 H + keittiö + sauna. Pinta-ala on 57 m 2. Talo on valmistunut vuonna Kirjalliset tarjoukset osakkeista tulee jättää klo 14 mennessä osoitteeseen Siikalatvan kunta/kehitys- ja tekninen johtaja, PL 41, Rantsila. Kuoreen merkintä tarjous huoneistosta. Hintapyyntö Tarkempia tietoja antaa tilapalveluinsinööri Marja Huikari puh ja sähköposti ja kehitys- ja tekninen johtaja Aimo Lehmikangas puh Asunnossa pidetään esittely klo Kunta pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. SIIKALATVAN KUNTA KYLÄLÄISET! Siikalatvan kunnassa sijaitsevilla kylillä; Koskenranta, Laakkola-Mäntyperä, Leskelän kylällä; Alipääntien ja Ylipääntien varsi Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy on hakenut avustusta sivurunkojohtohankkeeseen TEkeskukselta (nyk. ELY-keskus) vuonna 2009 ja rahoituspäätös tuli ELY-keskus rahoittaa sivurunkojohtohanketta 50 %:n avustuksella runkojohdon rakentamiskustannuksista. Hanke on tarkoitus toteuttaa yhdessä kyläläisten kanssa, laaditut suunnitelmat tarkistetaan niin maanomistajien ja kyläläisten kesken yleisötilaisuuksissa ja myös ennen töiden aloittamista. Laskettu liittymähinta on kustannusarviopohjainen. On mahdollista, kun työt ja materiaalit kilpailutetaan, niin saadaan kustannussäästöjä kustannusarvioon verrattuna. Myös kiinteistöjen yhteiset pienpumppaamot tuovat mahdollisesti kustannussäästöjä. Jos säästöjä saadaan, ne hyvitetään liittyjien kesken, mutta toisinpäin hintaa ei tarkisteta. Kun liittyjiä on 100 % kylällä sijaitsevista kiinteistöistä, niin liittymähinta on Kun liittyjiä on 70 % kylällä sijaitsevista kiinteistöistä, niin liittymähinta on Liittyminen on vapaaehtoista. Suunnitelmakartat ym. tietoa yhtiöstä ja jäteveden puhdistamisesta löytyvät netistä osoitteesta Myös kunnasta löytyvät kartat ja kylätaloilta. Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy

6 Jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä ja siihen liittyvistä vaatimuksista on keskusteltu runsaasti julkisuudessa viime aikoina. Ympäristönsuojelulaki ja sen nojalla annettu jätevesiasetus säätelevät haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä. Sekä lakia että asetusta on kohtuullistettu jätevesien käsittelyn osalta viime vuonna. Muutoksia on tullut lähinnä kolmeen asiakokonaisuuteen nimittäin: 1. Puhdistusvaatimuksia on kohtuullistettu siten, että jäteveden orgaanisesta aineesta on puhdistettava 80 %, kokonaisfosforista 70 % ja kokonaistypestä 30 % verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen.. Tiukempia puhdistusvaatimuksia noudatetaan esimerkiksi ranta- ja pohjavesialueilla. 2. Jätevesiasetuksen vaatimukset koskevat uudisrakennuksia heti. Vanhojen olemassa olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät tulee saattaa jätevesiasetuksen vaatimuksia vastaaviksi viimeistään mennessä. Vaatimukset tulee kuitenkin täyttää jo aiemmin, jos kiinteistön olemassa olevasta jätevesien käsittelystä aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa. 3. Vaatimuksista on vapautettu kokonaan kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija tai haltijat, jotka ovat lain voimaan tullessa täyttäneet 68 vuotta. Vapautuksen edellytyksenä kuitenkin on, että kiinteistön nykyisestä jätevesien käsittelystä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Vapautus ei koske uudisrakennuksia eikä vapaa-ajan asuntoja. Jos kiinteistö liittyy yleiseen viemäriverkkoon, jätevesiasetuksen asettamat vaatimukset poistuvat. Viemäriverkkoon liittymismahdollisuus tuleekin selvittää aina ensimmäiseksi. Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:n hallinnoima jätevesien viemäröintihanke Koskenrannan, Laakkola- Mäntyperän ja Leskelän kylien alueella ratkaisee jätevesiasiat ympäristöä säästävällä, kestävällä tavalla. Nyt kannattaa em. alueilla olevien kiinteistöjen olla aktiivisia ja selvittää oman jätevesijärjestelmänsä tehostamistarpeet. Yleisimmin käytössä ollut maasuodattamo ei yksistään riitä Koskenrannan ja Leskelän rantaalueilla, vaan vaatii fosforinpoiston tehostamista esimerkiksi syöttämällä fosforia saostavaa kemikaalia viemäriin jo kiinteistön sisällä, erillisen fosforinpoistokaivon rakentamista jätevesijärjestelmän yhteyteen tai lisäämällä maasuodattamon suodatinhiekkakerrokseen erillinen fosforinpoistoon tarkoitettu rakennekerros. Fosforinpoistolla tehostetun maasuodattamon rakentaminen maksaa noin euroa ja käyttökustannukset ovat noin euroa. Lisäksi on hyvä muistaa, että maasuodattamon käyttöikä on yleensä vuotta, jonka jälkeen se on rakennettava uudelleen. Laakkolan-Mäntyperän pohjavesialueella kaikkien jätevesien, myös puhdistettujen, maahan imeyttäminen ei ole sallittua. Täällä puhdistetutkin jätevedet tulee johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle, jolloin lisäkustannuksia tulee poistoputken rakentamisesta ja mahdollisen pumppaamon rakentamisesta. Liittyminen viemäriverkkoon on asukkaalle helpoin, hinnaltaan kilpailukykyinen ja vesiensuojelun kannalta paras ratkaisu. Vedet puhdistetaan tällöin asianmukaisesti vesihuoltolaitoksen jätevedenpuhdistamolla. Lisätietoja jätevesiasioista Ympäristöpalvelut Helmen ympäristötarkastaja Antero Autiolta, puh Tietoa löytyy myös ympäristöministeriön uudesta oppaasta Hajaasutuksen jätevedet osoitteesta:

7 SIIKALATVAN KUNNAN KOULUTOIMI TIEDOTTAA Perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ja esiopetukseen ilmoittautuminen Ilmoittautuminen koskee: - perusopetuksen osalta vuonna 2005 syntyneitä lapsia - ja esiopetuksen osalta vuonna 2006 syntyneitä lapsia Ilmoittautuminen ensimmäiselle luokalle ja esiopetukseen tapahtuu ajalla puhelimitse koulutoimistoon numeroon Tutustumispäivien ajankohdista ilmoitetaan kouluilta ja päiväkodeilta koteihin myöhemmin keväällä. ILMOITTAUTUMINEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN Siikalatvan kunta järjestää perusopetuslain mukaista lasten aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa Kestilässä peruskoulun yhteydessä olevissa tiloissa ja Rantsilassa Aleksanterin koululla esiopetuksen tiloissa. Piippolassa toiminta järjestetään Pentti Haanpään koululla ja Pulkkilassa Päiväkoti Hiirenkorvassa. Lasten iltapäivätoimintaa tarjotaan peruskoulun 1. ja 2. luokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta erityisopetuksessa oleville lapsille. Toimintatunteja on vähintään keskimäärin kolme kutakin koulupäivää kohti. Toiminnan tavoitteena on taata lapselle ennen ja jälkeen koulupäivän turvalliset ja tervettä kasvua ja kehitystä tukevat olosuhteet sekä aikuisen läsnäolo. Pyydämme tulevien 1. ja 2. luokan oppilaiden ja erityisopetuksen oppilaiden vanhempia ilmoittamaan koulutoimistoon, mikäli haluatte lapsenne mukaan koululaisten aamu- ja/tai iltapäivätoimintaan. Toiminnasta peritään maksu, jonka suuruus toimintakaudella on 60 euroa kuukaudessa / perheen ensimmäinen lapsi. Maksun avulla katetaan mm. päivittäin tarjottavasta välipalasta aiheutuvia kustannuksia. Hakulomake löytyy internetistä osoitteesta Ilmoittautumiset koulutoimistoon puh viimeistään Koulutoimenjohtaja

8 PÄIVÄHOITOPAIKKOJEN HAKEMINEN 2012 Oletteko suunnitelleet päivähoitopaikan hakemista lapsellenne ensi syksynä? Alle kouluikäisellä lapsella on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatuspalveluihin, mikä tarkoittaa sitä, että hoitopaikka järjestetään riippumatta siitä, ovatko vanhemmat työelämässä, työttöminä tai opiskelemassa. Päivähoitopaikan järjestyminen edellyttää, että paikkaa on haettu ajoissa. Päivähoidosta peritään perheen tuloihin perustuva päivähoitomaksu. Yhtä aikaa ei voi saada samasta lapsesta kotihoidontukea. Lasten kotona tapahtuvaa perhepäivähoitoa voi saada alkaen vain, jos perheessä on neljä alle kouluikäistä lasta ja päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä ja lisäksi vanhempien työajat ja/tai -matkat ovat lapsen kannalta epäedulliset. Myös lapsen vakava sairaus voi olla edellytys hoitajan kotiin saamiselle tai muut erityiset perusteet. Koululaisia varten Siikalatvan kunnassa järjestetään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa (ei ole päivähoitoa), jota haetaan erikseen ja josta peritään erillinen tuloista riippumaton maksu. 1-2 luokkaa käyvät koululaiset voivat saada päivähoitoa syys,- joulu- ja hiihtolomalla, jolloin palvelusta peritään normaali päivähoitomaksu. Kesäisin koululaisille järjestetään päivähoitoa vain erityisin perustein. Myös vuorohoito myönnetään koululaisille vain tapauskohtaisesti erityisin perustein. Päivähoitopaikkaa tulee hakea viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan, mikäli hoidontarve on tiedossa. Elokuulta alkava päivähoidon tarve edellyttää siis hoitopaikan hakemista mennessä. Mikäli hoidon tarvetta ei voida tässä vaiheessa ennakoida ja tarve syntyy yllättäen työllistymisen tai opiskelun vuoksi, järjestetään hoitopaikka kahden viikon kuluessa. Tämän hetkiset voimassaolevat päivähoitopaikat on myönnetty pysyvästi, joten niitä ei haeta uudelleen syksyä varten ellei välissä tapahdu päivähoitopaikan irtisanomista. Hakemuslomakkeita saa kirkonkylien päivähoitotoimistoista. Internetistä lomakkeet löytyvät osoitteesta Kestilä: Päivähoitotoimisto/kunnanvirasto, Hallintotie 5, Kestilä Lisätietoja: päivähoidon johtaja Ulla-Maija Hepo-oja puh Piippola: Päivähoitotoimisto/Vaarintalon päiväkoti, Tenavatie 1, Piippola Lisätietoja: päiväkodinjohtaja Jaana Fält puh Pulkkila: Päivähoitotoimisto/Päiväkoti Hiirenkorva, Pulkkilantie 13 B, Pulkkila Lisätietoja: päivähoidonohjaaja Sirkka Kemppainen puh Rantsila: Päivähoitotoimisto/Lastentalo, Rantsilanraitti 7, Rantsila Lisätietoja: päivähoidonohjaaja Eila Arffman puh Koulutuslautakunta/varhaiskasvatus

9 Kulttuuritoimi Näyttelyt: Kestilän kirjastossa: helmikuun loppuun: Nuoret ja vuosituhattavoitteet maaliskuussa: eskarilaisten askartelunäyttely Rantsilan kirjastossa: maaliskuussa: Nuoret ja vuosituhattavoitteet valokuvanäyttely YK-liitto on julkaissut kahdeksan kauniin ja pysäyttävän valokuvan näyttelyn, jotka käsittelevät suomalaisia nuoria ja heidän rooliaan YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa. Nuoren valokuvaajan Maria Soramon upeissa kuvissa vuosituhattavoitteita on lähestytty erityisesti nuorten näkökulmasta. YK:n vuosituhatjulistuksessa vuonna 2000 maailman päättäjät sitoutuivat kahdeksaan vuosituhattavoitteeseen paremman ja oikeudenmukaisemman maailman luomiseksi. Nämä ns. vuosituhattavoitteet (MDGs) on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Lisätietoja: Kirjastojen näyttelytilat ovat vielä varattavissa näyttelyiden pitoa varten kesäkuusta vuoden loppuun. Ota yhteyttä kulttuurisihteeriin niin sovitaan näyttelyn järjestämisestä. Kyläpäivien suunnittelut alkavat seuraavasti: 5.3. Piippola -päivien toimikunta kokoontuu klo 17 Piippolan Shellillä Kestilä päivien toimikunta kokoontuu klo 19 Siikalatvan kunnan Kestilän toimistolla Rantsila päivien toimikunta kokoontuu klo 18 Rantsilan kirjaston monitoimihuoneessa Pulkkila päivien toimikunta kokoontuu klo 18 Pulkkilan kirjastolla Kulttuuritoimen avustusten hakuaikaa jatketaan saakka: Siikalatvan kunnan kulttuuritoimelle varataan vuosittain määräraha jaettavaksi avustuksina kuntalaisille. Vuonna 2012 avustussumma on Kulttuuriavustusten jakoperusteet: Avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja monipuolistaa Siikalatvan kunnan kulttuuritarjontaa, eri toimijoiden välistä yhteistyötä, nuoriso- ja kansalaistoimintaa, sekä tukea harrastustoimintaa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä, sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Avustusta voivat hakea yksityiset henkilöt, työryhmät, yhdistykset ja muut yhteisöt, joilla on kotipaikkana Siikalatva. Eräissä tapauksissa avustusta voidaan myöntää muillekin, jos voidaan katsoa hankkeen hyödyntävän paikallista kulttuuritoimintaa. Työryhmän jäsenistä osalla voi olla kotipaikka muuallakin. Avustusten jaosta päättää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kulttuurisihteerin, tai hänen esteellisenä ollessaan hänen esimiehensä, esityksestä. Avustukset maksetaan jälkikäteen kuittia vastaan. Avustusta haetaan kaavakkeella, jota on saatavissa kunnan virastotaloista joka kirkonkylällä, kulttuurisihteeriltä, tai netistä kunnan kotisivuilta osoitteesta: Hakemukset toimitetaan osoitteella: Siikalatvan kunta, Kulttuuritoimi, Hallintotie 5, Kestilä tai viemällä hakemus oman kirkonkylän kunnanvirastolle. Hakuaika päättyy klo 15. Kaikista edellä mainituista tapahtumista / asioista saa lisätietoja kulttuurisihteeri Raija Kivijärveltä puh tai sähköpostilla

10 Kirjastossa Runopiiri ma Piippolan kirjastossa klo Aiheena on käännösrunot, tutustutaan ulkomaisten runoilijoiden tuotantoon. Tervetuloa! *********************** Tiistaina klo vierailee VÄÄRÄNIEMEN JANI Piippolan kirjastossa kitaran kanssa. Jani esittää tuttuja ja vähän tuntemattomampia lastenlauluja. Tervetuloa! Haapaveden-Siikalatvan Omaishoitajat ja Läheiset ry / Tehoke-projekti Toimimme Haapaveden-Siikalatvan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n hallinnoimana, RAY:n rahoittamana kolmivuotisena TEHOKE- projektina alueellanne. Jos muistiasiat vaivaavat, hoidat omaistasi tai läheistäsi ja tarvitset em. asioista tietoa, ohjausta ja neuvontaa. Muistathan, että olet omaishoitaja vaikka hoitosuhteesi olisikin jostain syystä päättynyt! Tekemämme palvelukansio on nähtävillä Rantsilan terveyskeskuksessa ja muualla apteekissa. Käy tutustumassa kansioon. Palvelumme on ilmaista. Teemme ohjausta ja neuvontaa myös kotikäynteinä. Teemme Minimental- muistitestejä. Olemme paikkakunnilla seuraavasti: klo Maanantai Pulkkila seurakuntakoti Tiistaina Kestilä seurakunnan kerhotalo Keskiviikko Rantsila kirjasto Torstai Pyhäntä seurakuntatalo Maanantai Piippola seurakuntatalo Seuraavat ryhmät kokoontuvat sinä päivänä, kun olemme paikkakuntasi ohjaus ja neuvontapisteessä. Omaishoitajain vertaisryhmä kokoontuu klo Ulkoillaan jos sää sallii tai jatkamme sukan kutomista, lahjaksi saamillamme langoilla. Ota sukkapuikot mukaan. Tervetuloa mukaan! Muistivirikepiiri klo Omaishoitajien kuntosaliryhmä kerran kuukaudessa klo Kysy oman paikkakuntasi kuntosali Airalta puh Aira kuntosalilla. Omaishoitaja kotona päivä Haapaveden Opiston auditoriossa klo Ilmoittautuminen kahvitarjoilun vuoksi Airalle puh Haapaveden toimisto: Pappilantie 2 A 1, Haapavesi Toimiston ulko-ovi lukittuna, soita kun tulet, niin tulemme avaamaan oven. Tehoke-projekti: projektivastaava Aira Vatjus-Anttila puh Haapaveden - Siikalatvan Omaishoitajat ja Läheiset ry puheenjohtaja Taimi Maliniemi puh sihteeri Orvokki Haarala puh Kotisivumme ovat:

11 ILMOITUS Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston sisustusrakennuslinja tarvitsee keväälle 2012 opiskelijoille remonttikohteita, joissa on kuivien sisätilojen rakennustöitä (väliseinien rakentamista, maalausta, tapetointia jne.). Teemme kohteeseen tarvittaessa myös sisustussuunnittelun. Kohde max. 40 km Piippolasta. Työt alkavat ja opintojakso kestää 4 viikkoa (kohteeseen tulee väh. 4 opiskelijaa). Kustannuksia aiheutuu työstä ja materiaaleista. Käytämme kohteissamme urakkahinnoittelua. Olethan rohkeasti ja mahdollisimman pian yhteydessä sisustusrakennuslinjan opettajaan, mikäli tarvitset remonttiapua. Alla yhteystiedot. Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Antti Leiviskä, puh , Lions clubin nuorisovaihto Vuodesta 1961 alkaen lionien nuorisovaihto-ohjelma on antanut kymmenille tuhansille nuorille lähes 100 eri maasta mahdollisuuden oppia paremmin ymmärtämään osaansa maailman kansalaisina. Suomen lionien nuorisovaihdon tehtävän yksi osa on Luoda suomalaisille perheille ja heidän nuorilleen mahdollisuus tutustua vieraisiin kulttuureihin ja ihmisiin vastaanottamalla tänne saapuvia nuoria. Suomeen saapuvien nuorten nuorisovaihto koostuu pääsääntöisesti kahdesta osasta, perheoleskelusta ja kansainvälisestä nuorisoleiristä (7-12 päivää). Isäntäperheenä voi toimia aivan tavallinen perhe. Perheessä tulee olla joku täysi-ikäinen pääsääntöisesti paikalla. Niin ikään perheessä tulisi olla joku, joka pystyy välttävästi kommunikoimaan englannin tai tulevan nuoren kielellä. On myös toivottavaa, että tulevalle nuorelle järjestetään oma huone. Nuorisovaihtoon voi tutustua tarkemmin osoitteessa: LC Pulkkila-Piippola hakee isäntäperhettä ulkomailta ensi kesänä mahdollisesti saapuvalle nuorelle. Ilmoita halukkuutesi isäntäperheeksi maaliskuun loppuun mennessä. Lisätietoja antaa ja ilmoittautumisia vastaanottaa 5.3. alkaen klubin nuorisoasiamies Kaarlo Jormalainen puh , sähköposti LC Pulkkila-Piippola RAIKKAAN TALON TULEVAISUUS PALAVERI Rosenbergin maatilamatkailutilalla alkaen Tervetuloa suunnittelemaan Raikkaan talon tulevaisuutta saunan ja kahvittelun merkeissä. Voisiko Raikkaasta tulla Rantsilan yhdistysten yhteinen toimitalo? Mitä kaikkia palveluita ja toimintaa Raikkaalla voisi olla? Ilmoitatko tulostasi niin voimme varautua tarjoiluiden osalta. Yhteistyöterveisin hankeaktivaattorit Mimmi Seppä Keskipiste- Leader ry & Nina Kurunlahti Nousevarannikkoseutu ry Puh Puh

12 Punainen Risti on toiminut Siikalatvan kunnan alueella jo yli 60-vuotta ja kasaamme yhteen tapahtumia vuosien varrelta. On aika kerätä muistoja! Kerro mieleen painuneet hetket tai löytyisikö toiminnasta kertovia kuvia? Yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen: tai kerro puhelimitse Niemelän Marjalle Kiitos avustasi! Vuoden vaihteessa syntyi Suomen Punaisen Ristin Siikalatvan osasto. Pulkkilan ja Piippolan yhteiseen osastoon liitettiin Rantsilan ja Kestilän paikallisosastot ja nimi muutettiin samalla Siikalatvan osastoksi. Osaston hallitukseen marraskuussa 2011 pidetty yhdistymiskokous valitsi Merja Forsströmin, Tiina Hyvärisen, Maria Karjalaisen, Auli Laurilan, Riitta Mankisen, Päivi Paavolan, Anna-Liisa Pitkäaho-Pussilan, Anneli Öbergin, puheenjohtajaksi Marja Niemelän ja sihteeriksi Marjut Hyytisen. Uusi osasto juhlii entisten osastojen hiljakkoin täyttyneitä 60- vuotismerkkipäiviä yhteisesti tämän kevään aikana. Jo ennen osastojen yhdistymistä koko Siikalatvan alueelle ulottunut ystävätoiminta jatkuu ja järjestämme koulutusta ystävätoimintaan vuoden 2012 aikana. Kevätkokous on lauantaina klo Siikalatvan kunnantalon Pulkkila -salissa. Osoite on Pulkkilantie 4. Kaikki entiset ja uudet vapaaehtoiset koko Siikalatvan alueelta ovat lämpimästi tervetulleita mukaan toimintaan! Keväisin terveisin, Suomen Punainen Risti, Siikalatvan osasto PULKKILAN TAITOKESKUS (ent. Käsityökeskus) Pulkkilantie 13, Pulkkila avoinna MA - KE klo 9-17 puh Tervetuloa - kutomaan kangaspuilla monenlaisia kankaita ja tekemään erilaisia kurssitöitä - hankkimaan materiaaleja, loimia, käsitöitä ym. - tutustumaan kurssitarjontaan, mallitöihin, myymälään Maaliskuun ajan näyttely "Kunnia vanhoille käsityön tekijöille" Hilma Koivujärven ( Ruovesi/Vilppula) sisarelleen tekemiä kapioita. Kurssit Pulkkilassa: Ke 14.3 ja 21.3 klo ORIGAMIKUKKAPALLO Suosittu japanilaisella paperintaittelutekniikalla toteutettu kukkamainen koriste tai valaisin. Hinta: alkaen 25. Ke klo PÄÄSIÄISKRANSSI Tehdään keväinen kranssi virkkaamalla tai solmimalla. Hinta: 35. Lisätietoja ja ilmoittautumiset viikkoa ennen: puh / NEULEILTA ke 7.3 klo Grannypalat; virkataan isoäidin neliöt uudella tavalla. Pajamaksu 5. Perjantaisin klo 10 kokoonnumme SIPOLASSA Lehtosaarella erilaisten käsitöiden ja kangaspuiden ääressä. Tervetuloa mukaan tekemisen iloon ja yhdessäoloon! Ohjaaja Kaija-Liisa Rantonen

13 Eläkeliitto Pulkkilan yhdistys Sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS maanantaina klo Osuuspankin kokoustilassa. Kahvitarjoilu! TERVETULOA! ELÄKELIITON JÄSENET SIIKALATVALLA HUOMIO! Pulkkilan yhdistys suunnittelee tutustumisretkeä Eläkeliiton Lehmirannan lomakeskukseen Saloon mikäli lähtijöitä on riittävä määrä (ennakkovarattu 50 paikkaa). Paluumatka Saarijärven kautta. Yövymme kylpylähotelli Summassaaressa, jossa keskiviikkoiltana maalaislääkäri Kiminkinen. Kotiinpaluu torstaina Matkanhinta 250 euroa/hlö sis:bussikyyti, menomatkan ruokailu, Lehmirannassa puolihoito ohjelmineen (mm maanantaina "komedia" Vauhtimummot" ja tiistaina "Toivo Kärjen tunnelmissa") sekä kylpylän vapaa käyttö. Summasaaressa päivällinen, Kiminkisen luento, majoitus 1 vrk, aamiainen, kylpylän- ja kuntosalin käyttö sekä keskiviikkoiltana karaokekarkelot. Ennakkoilmoittautuminen mennessä Pulkkilan Op:ssa listalle tai soita Seijalle Lähde mukaan iloiseen seuraan! ELOKUVAKERHO KINO`PION TULEVAT NÄYTÖKSET Kino`pion maaliskuun näytökset: - torstaina 1.3. klo (K12/9) - sunnuntaina 4.3. klo (sallittu) - torstaina klo (K16/13) - sunnuntaina klo (K12/9) - torstaina klo (K16/13) - sunnuntaina 1.4. klo (K7/4) Tarkempaa tietoa elokuvista saa elokuvakerhon nettisivuilta, sähköpostitse tai soittamalla. Näytökset pidetään Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston auditoriossa ja ne ovat avoimia kaikille kerhon jäsenille. Mikäli jokin yhdistys liittyy jäseneksi, pääsevät kaikki sen jäsenet automaattisesti näytöksiin. Tällä hetkellä jäsenenä olevat yhdistykset: Pyhännän ja Siikalatvan 4H, Piippolan ja Pulkkilan MLL, Piippolan Terävä, Piippolan Metsästysyhdistys, MTK Piippola, Piippolan kyläyhdistys, Piippolan nuorisoseura, Piippolan ja Pulkkilan eläkeliitot, SuPerin Siikalatvan seutukunnan ao. sekä Rantsilan maa- ja kotitalousseura. Yritysjäsenenä on Laaksojen rauta. kinopio.blogspot.com, Elokuvakerho Kino pio ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina kello alkaen Piippolan kunnantalon kokoushuoneessa. Yhd ist yksen hallit us koko ont uu kello Ter vet uloa! Ter vet uloa kesät eat t er iin Kepitys ry toivottaa lämpimästi tervetulleeksi kaikki näyttelemisestä ja teatterista kiinnostuneet kesän 2012 näytelmän ensimmäisiin harjoituksiin. Kokoonnumme lauantaina klo Leskelässä Kairanmaa-talolla, Alipääntie 9, Leskelä. Lisätietoja yhdistyksestämme kotisivuiltamme, kepitys.nettisivu.org, puh

14 Haapaveden Reuma ja Tules ry Siikalatvan- ja Pyhännän kunnan jäsenet. Yhdistyksen kevätkokous pidetään klo 12. Haapaveden Nuorisotalolla, Urheilutie 58. Yhteystietoja: Puheenjohtaja Mauno Puolitaival , sihteeri Terttu Jokitulppo Osoitemuutokset ja jäsenasiat Silja Viitala Perinteinen Pärnun matka Lisätiedot Maunolta Piippolan Iltavirkku Ry Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous Pe klo Paikka: Väinölän kerhohuone os. Pappilankuja 2, Piippola. Kahvitarjoilu. Piippolan Iltavirkku Ry hallitus Kirppis Piippolan työväentalolla joka kuun viimeinen sunnuntai klo Pöytävuokrat 5/e, varaukset puh Myynnissä kahvia ja pullaa. Tervetuloa! Seuraava kirppis Piippolan kyläyhdistys ELÄKELIITON PIIPPOLAN YHDISTYS Vuosikokous ma klo Väinölässä. Hallitus kokoontuu klo Tervetuloa! ELÄKELIITON KESTILÄN YHDISTYS Sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS maanantaina klo Pappilassa (huom. paikka). Kahvi ja voileipätarjoilu. Tervetuloa! Suunnittelemme RAY:n tukemaa lomaretkeä Lehmirantaan Matkan hinta yhdistyksemme jäsenille on 220. Matka toteutuu mikäli lähtijöitä on riittävästi. Toivomme mukaamme lähtijöitä naapuriyhdistyksistä, sillä autoon vielä mahtuu. Alustava ilmoittautuminen Onni Haatajalle mennessä, puh Hyvölänrannan Nuorisoseura ry:n yleinen kevätkokous sunnuntaina klo 18 Nuorisoseuran talolla. Tervetuloa! Puheenjohtaja Kestilän kotitalousseura ry:n YLEINEN KOKOUS maanantaina klo kunnanvirastolla Kestilässä. Kokouksessa käsitellään sääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat. Tervetuloa! Sihteeri Seuran jäsenmaksu v on 2, sen voi maksaa retkellä tai pankkiin

15 Voileipäkakkukurssi Gananderin koulun opetuskeittiöllä la klo 10 Valmistamme monenlaisia voileipäkakkuja. Kurssin vetäjänä Helena Tapionkaski. Kurssin hinta 8 euroa jäseniltä, muilta 12 euroa. Jos liityt samalla jäseneksi, kurssihinta on 8 eur. Jäsenmaksu 8 euroa ja sillä saat mm. Maaviesti lehden 4 x vuodessa, pääset mukaan aktiiviseen seuraan ja tuet paikallista yhdistystoimintaa. Lisäksi jatkossa edullisemmat osallistumismaksut suosituille kursseillemme ym. Kaikki asiasta kiinnostuneet tervetuloa! Ilmoittautumiset Anita Ojalle 3.3. mennessä: tai puh Järj. Rantsilan Maa- ja kotitalousseura Rantsilan Palvelukotiyhdistys Ry Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous Ke klo Paikka: Rauhalan kerhohuone os. Keinontie 10, Rantsila Kahvitarjoilu. Rantsilan palvelukotiyhdistys Ry hallitus Rantsilan Raikkaan KEVÄTKOKOUS Raikkaan talolla LA klo 14 Käsittelemme sääntömääräiset asiat. Tervetuloa mukaan toimintaan! Jäsenmaksut: 10 aikuiset / 5 lapset / ainaisjäsenet 100 / Yhteisöjäsenet Tilinumero Kiitos toimintamme tukemisesta! Lisätietoja Elina Niva Sipolankylällä UUSI PYRINTÖ RY:N VUOSIKOKOUS sunnuntaina klo Uudella Pyrinnöllä. Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Johtokunta * * * * * * * * * * SIPOLAN KYLÄYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS su klo Uudella Pyrinnöllä. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! Hallitus ELÄKELIITON RANTSILAN YHDISTYS Helmikuu on lopuillaan ja kevään tulo edistyy. Tiedoksi jäsenille maaliskuun tapahtumista ja jotain jo huhtikuun tapahtumista. Kerhot maaliskuussa ovat 6.3. ja Hallitus kokoontuu 6.3. kello srk-talolla. Asiana vuoden 2011 tilinpäätös ja sen läpikäyminen ja allekirjoitus. Kevätkokous pidetään alkaen kello srk-talolla ja kerho jatkuu sen jälkeen. Huhtikuun 15. päivä teemme teatterimatkan Haapajärvelle - "Naurava kylä" on esityksen nimi. Teatterilippu ja matka maksavat yhteensä 12,00 euroa. Ruokailun kukin kustantaa itse. Maksu peritään menomatkalla. Ilmoittaudu joko Ritva Leppäluodolle puh tai kerhossa 3.4. Tarkemmat tiedot lähtöajasta ja -paikasta tiedotetaan kerhossa 3.4.

16 , Pulkkila Kär säm äellä, Ko ivup uist o n uim ah allissa alkaa t iist aisin klo Kur ssim aksu 15 eur o a, lisäksi uim alip p u. Ilm o it t aud u kur ssille p uh t ai w w w.jo kih elm en o p ist o.f i * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * kurssi yli 10-vuotiaille nuorille Kestilä, peruskoulun sali klo la su la su Menevällä street-tanssi -kurssilla tutustumme erilaisiin katutanssilajeihin. Tule mukaan! Hinta 15 euroa. I L M O I T T A U D U mennessä tai puh ****************************************************** Tyky-aamupäivä la klo Rantsilan liikuntahallissa. Rantsilan maa- ja kotitalousseura haastaa järjestöjä, yhdistyksiä, yrityksiä ja Siikalatvan kunnan mukaan viettämään tyky-päivää Rantsilan Liikuntahallille. Tapahtuman tarkoituksena on saada LIIKETTÄ NIVELIIN! Olemme yhdistäneet liikkumisen ja lähiruoan. Tapahtumassa paikalla Rantsilan lähiruokapiiri, lisäksi juoksukoululaisia kertomassa omasta haasteestaan. Aamupäivämme haluaa omalta pieneltä osaltaan vakuuttaa, että pienikin liikunnan lisääminen kannattaa ja että liikunta toimii työkykyä ylläpitävänä ja sitä kautta myös elämänlaatua kohentavana tekijänä. Tapahtumassa on mahdollisuus ostaa p ä i v ä k a h v i t lähiruoasta valmistetuin antimin ja samalla tilaisuus tutustua ilmaiseksi kehoa ja mieltä hoitaviin liikuntamuotoihin eli Asahiin ja Zumbaan. Kevään 2011 tilaisuuden tuotolla ostimme verenpainemittarin, joka on kaikkien kuntalaisten lainattavissa Rantsilan kirjastosta. Tämän vuoden tapahtumatuoton lahjoitamme Rantsilan omaishoitajien virkistysrahastoon. Lisätietoja ja ilmoittautumiset mennessä Katariina Tenhuselle tai Yhteistyössä mukana:

17 LASKETTELURETKI VUOKATTIIN HIIHTOLOMAVIIKOLLA ti Matkan hinta 9 Päivälippu yli 12-vuotiailta 28, (3 h 23 ) vuotiailta 21, (3h 20 ) Välinevuokra: Suksisetti 25, 3 h 20 (mikäli ryhmässä on yli 20 vuokraajaa) Lumilautasetti 27, 3h/25 4H - jäsenille jäsenkorttia vastaan kahden euron alennus matkan hinnasta. Paluumatkalle lähdetään n. klo Alle 9-vuotiaille huoltaja mukaan. Lähtöajat: Kestilästä Salen parkkipaikalta klo 8.00 Rantsilasta torilta klo 7.15 Pulkkilasta ABC:n pihalta klo 7.45 Piippolasta Shellin pihalta klo 8.00 Jos lähdet Kestilästä, ilmoittaudu maanantaihin mennessä Kestilän keskustoimistoon puh Jos lähdet Rantsilasta, Piippolasta tai Pulkkilasta, ilmoittaudu maanantaihin mennessä Lehtosaaren Sinikalle puh tai sähköpostilla Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsemme tiedot: nimi, ikä, puhelinnumero ja tieto vuokrattavista välineistä Järj. Siikalatvan liikunta- ja nuorisopalvelut sekä Siikalatvan 4H-yhdistys Kerälän raittiusyhdistys Ry Vuosi 2011 oli mitä ihmeellisin. Saimme Seurantalolle uuden katon ja vielä lisäavustuksen Kotiseutuliitolta, minkä turvin saamme talon sydämeen leivinuunin lämmönlähteeksi. Mahtavat talkoolaiset sekä tapahtumiin osallistuneet ja toimintaamme tukeneet kyläläiset tekevät toimintamme mahdolliseksi, suurkiitos! Tervetuloa mukaan toimintaan! Nähdään Seuralla! Seuran jäsenmaksun vuodelle 2012 voi maksaa tilille / henkilö, 10 / perhe. Terveisin, Kerälän raittiusyhdistys Ry:n johtokunta ***************************************************** TALVIRIEHA Kerälän Seurantalolla Sunnuntaina 4.3. Klo MAKKARANPAISTOA HIIHTOKILPAILUT ALLE KOULUIKÄISILLE! Ilmoittautumiset klo mennessä. MÄENLASKUA, Tervetuloa! BUFFET.

18 RATRACE Haapaveden liikuntahallissa pe klo Mukana * Lovex * JustimusFilms * Nost3 & Protro Reissun hinta 10 e sis. sisäänpääsyn + matkan. Päihteetön tilaisuus. Alakoululaiset vain huoltajan kanssa. Lähtöajat Kestilästä Salen parkkipaikalta klo Rantsilasta torilta klo Pulkkilasta ABC:n pihalta klo Piippolasta Shellin pihalta klo Ilmoittautumiset Kestilän osalta Vesalle tai Jussille, Pulkkilan-Piippolan osalta Sannalle ja Rantsilan osalta Sinikalle mennessä. Järj. Liikunta- ja nuorisopalvelut TASAPAINOA JOKAISEN ARKEEN JA ELÄMÄÄN! Tule testaamaan ja kokeilemaan tasapainoasi Siikalatvan tasapainoradoille joka kylällä. * maanantai Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto PAKO (entinen PIO) liikuntasali klo * maanantai Kestilän viraston liikuntasali klo Kahvitarjoilu! * maanantai Rantsilan liikuntahalli klo * maanantai Pulkkilan peruskoulun pikkusali klo Huomio! Jos paikka muuttuu, ilmoitamme siitä pikkusalin ovessa. Tule mukaan ja haasta tasapainosi! järj. Siikalatvan kunta/liikuntapalvelut INBODY TULEE TAAS KEVÄÄLLÄ! Inbody-testit pyörähtävät Siikalatvalla viikoilla 18 ja 19. Testejä tehdään seuraavan aikataulun mukaisesti: Piippola Pulkkila: 2. (aamupäivä) Kestilä: 7. (iltapäivä) Rantsila: Tarkemmat aikataulut ja mittauspaikat ilmoitetaan seuraavassa kuntatiedotteessa!

19 PERINTEINEN KUUTAMOHIIHTO KURUN LINTUJÄRVEN KODALLE to Ladut mahdollisuuksien mukaan Rantsilan kirkolta ja Hovista. Kodalla on huoltopiste, jossa on tarjolla kuumaa mehua ja makkaraa klo Tarkemmat lähtöpaikat ja reitit ilmoitetaan myöhemmin. Seuraa kunnan nettisivuja ja ilmoitustauluja. Hiihtämään voit lähteä omaan tahtiin, oman kuntosi mukaan. Lisätietoja saat Lehtosaaren Sinikalta puh Järj. Liikunta- ja nuorisopalvelut ja Rantsilan Raikkaan hiihtojaosto LAPSIPERHEIDEN LIIKUNTAILTA Rantsilan liikuntahallilla su klo Tervetuloa! Seuraavat kerrat olisivat 1.4. ja 6.5. MLL Hiihtolomaviikolla Rantsilan liikuntahallilla avoimet ovet lapsille ja nuorille ke 7.3. klo Järj. Liikunta- ja nuorisopalvelut ja Rantsilan Raikkaan hiihtojaosto KOKO PERHEEN LUISTELUILTA su klo Rantsilan jääkiekkokaukalossa. Luistelua musiikin tahtiin, kilpailuja ja mukavaa yhdessäoloa. Mehutarjoilu! Järj. Rantsilan MLL ja nuorisotoimi HIIHDOT Savalojan ONNELASSA su KLO Ilmoittautumiset Timo Hankoselle puh tai kilpailupaikalla alk. klo Sarjat lapsista ikämiehiin. H U O M!!! Kaikki te, joilla on tarpeettomia avaimia Pulkkilan kuntosalille, Kestilän viraston liikunta- ja punttisalille tai Rantsilan liikuntahallille, palauttakaa avaimet. Huolehtikaa myös käyttömaksuista, jos teillä on maksuja maksamatta.

20 SIIKALATVAN 4H-YHDISTYS Olemme paikalla Kestilän toimistolla torstaisin klo ja Rantsilassa maanantaisin ja perjantaisin klo sekä tarvittaessa, sopimuksen mukaan. Yhteystiedot: Alli Visuri , Petri Partala , kirppari PÖYTÄVUOKRA 10 /VIIKKO. Kirppari avoinna: ma-pe Haemme edelleen kerhonohjaajia. Tarkoituksena olisi aloittaa kerhotoiminta vielä tämän talven/kevään aikana ja tarvitsemme ohjaajia yleiskerhoihin mm. Mankilaan, Savalojalle ja Sipolaan. Lisäksi haemme ohjaajia eräkerhoihin koko Siikalatvan alueelle. Asiasta kiinnostuneet, ottakaa pikaisesti yhteyttä Alliin puh tai Petriin puh KERHOTOIMINTA: Kestilä: keskiviikkoisin lk luistelukerho, kaukalolla klo torstaisin lk liikuntakerho, kunnantalon sali klo torstaisin lk askartelukerho 4H-toimistolla klo Piippola: tiistaisin lk liikuntakerho PIO:n salissa klo tiistaisin lk liikuntakerho PIO:n salissa klo keskiviikkoisin lk:n tytöt, lentopallo PIO:n salissa klo keskiviikkoisin pienten (1.-4.) askartelukerho valkoisella talolla klo torstaisin lk kokkikerho Valkoisella talolla klo torstaisin lk kokkikerho Valkoisella talolla klo perjantaisin sählykerho PIO:n salissa klo Rantsila: maanantaisin 6 10 v askartelukerho Raikkaalla klo tiistaisin lk liikuntakerho liikuntahallilla klo Pulkkila: maanantaisin lk:n tytöt, lentopallo Ylämäkelän koulun sali klo keskiviikkoisin lk askartelu/käsityökerho Vanhoilla nuokkareilla klo Pyhännän koulun 6.luokka on järjestänyt arpajaiset, jonka tuotto käytetään luokkaretkirahaston kartuttamiseen. Voittajat on arvottu ja voittoluettelo on seuraava: 1.) Digikamera Katariina Lahti, 2.) Ilmankostutin Raija Antikainen, 3.) Digitaalinen valokuvakehys Satu Rimpeläinen, 4.) Mansikkakermakakku Samuli Yrjänä, 5.) Popcorn-kone Jouko Hiltunen, 6.) Sähkögrilli Anni Kamula, 7.) Harja Veikko Huhtala, 8.) Mariskooli Iina Sormunen, 9.) Silikonialusta Pauli Kamunen, 10.) Hierontalahjakortti Inka Törmälehto, 11.) Shampoo ja hoitoaine Riitta Rajaniemi, 12.) Villasukat ja lapaset Toni Ahonen, 13.) Seinäkello Nooa Makkonen, 14.) Maustajan tuotepaketti Eevert Tuuli, 15.) Lasten villasukat Leena Komulainen. Palkinnot on toimitettu voittajille. Onnea ja kiitos kaikille arpajaisiin osallistuneille! Pyhännän koulun 6. luokka LÖYTÖELÄINTEN VASTAANOTTO Kunnan velvollisuutena on eläinsuojelulain 15 :n mukaisesti huolehtia irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteenotettua eläintä on säilytettävä 15 päivän ajan, minkä jälkeen eläimelle etsitään uusi koti tai se lopetetaan. Siikalatvan alueen löytöeläimet vastaanottaa Pulkkilan koirahoitola/löytöeläinkoti os. Raahentie 812, Pulkkila, puh

21 KAERANMAAN TALAVILASSIKKO KESTILÄ PIIPPOLA lauantaina klo alkaen Kestilän jääkiekkokaukalossa Pelataan jääkiekko-ottelu 80-luvun hengessä. Mukana on kokeneita konkareita ja vähän tuoreempiakin kasvoja. Yleisölle on tarjolla kahvia ja pullaa. Tervetuloa kannustamaan! Ottelulla on säävaraus. Kehnon kelin sattuessa peli siirretään toiseen ajankohtaan. HIIHTOLOMA LIIKUNTATEMPAUS 1-6 LUOKKALAISILLE KE 7.3. KLO Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston salissa. Pelataan, leikitään jne.. TULE MUKAAN LIIKKUMAAN! järj. 4H ja Siikalatvan kunta/liikuntapalvelut MOOTTORIKELKKAILIJAT HUOMIO!!! Moottorikelkoilla ajaminen on ehdottomasti kielletty Piippolan urheilukentällä!!! Mäkihypystä kiinnostuneet henkilöt: Pulkkilan hiihtomajan alueella sijaitsee kaksi mäkihyppytornia K3 ja K10. Pulkkilan Ponsi ohjaa tulevia mäkihyppääjiä aina lauantaisin klo Mukaan mahtuu vielä innokkaita sekä tyttöjä että poikia! järj. PuPo Kestilän Kisa-Veikot 122:t perinteiset Kestilän Laskiaishiihdot, maailman vanhimmat joka vuosi järjestetyt hiihtokilpailut, vietiin onnistuneesti läpi tosi talvisissa olosuhteissa, tuulessa ja tuiskussa. Kisa-Veikot kiittää lämpimästi kaikkia kisajärjestelyihin osallistuneita. Laskiaishiihtoja tukivat palkintolahjoituksin: Siikalatvan kunta, Asepuuseppä Markku Tervonen, Diesel Turunen Oulu, EH Sport, Helander ja K:nit, Heleenan hautaus- ja pitopalvelu, HeMaVe, Hiushoitola Grafitti, Kestilän Apteekki, Jukka Tapio, Kauppapalvelut Rasinkangas, Kestilän Kiinteistöhuolto, Kestilän Taksit: Eksan taksi, Esa Helander, Liisa Kylmänen, Martti Suorsa ja Pauli Keihäskoski. Kestilän vankila, Konehuolto Karjalainen, Maustaja Oy, Muhoksen Fysikaalinen hoitolaitos Kestilä, K-Market Eväsreppu, LVI-työt Arto Mikkonen, Maalaiskartano Pihkala, Parturi-Kampaamo Charlotta, Parturi-Kampaamo Soiletti, Pulkkilan Kukka, Pyhännän Rakennustuote, Rakennusliike Karjaluoto, Rakennusliike Rantonen, Rantsilan Kauppayhtiö Tolonen, Rauno Kiiskilä, Rehuraisio, Riitan Talli, Ruukkimetals, Rytkyn Kone Haapavesi, Sale Kestilä, Siikalatvan Metsänhoitoyhdistys, Siikalatvan Osuuspankki, Siikalatvan Sairaankuljetus, Siikalatvan Vartiointi, TB Kestilä, T:mi Paavo Riikonen, Tietolatva, Timon Sähköpalvelu Kärsämäki, Timo ja Pentti Still, Vaalan Rautahalli, Veikko Tuomala tmi. Kisa-Veikot kiittää mahtavasta palkintopöydästä!

22 ************** TAPAHTUMAKALENTERI *********************** HUOMIO KAIKKI TAPAHTUMIA JÄRJESTÄVÄT YHDISTYKSET! Laittakaa tulevista tapahtumistanne ilmoitus Siikalatvan kunnansivuilta löytyvään tapahtumakalenteriin. Tapahtumakalenteri löytyy Siikalatvan kunnansivuilta, ajankohtaista osion alta / tapahtumat, ilmoita tapahtuma. Tapahtumakalenteriin ilmoitusten jättäminen on helppoa ja ilmaista. Ilmoittamalla tapahtumakalenterissa tapahtumanne saa enemmän huomioita ja samalla voidaan välttää myös päällekkäisyyksiä. **************************************************************** Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt antakaa ilmoitukset sitä mukaa kun teillä asioita tulee, kuitenkin viimeistään Seuraava kuntatiedote ilmestyy pe puh puh puh puh Kuntatiedote luettavissa myös: Ajankohtaista / kuntatiedotteet

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2010

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2010 Valtuuston kokouskutsu... 1 Kuulutus Leiviskänkankaan kaavasta... 1 Jätevesiasiaa... 2 Vanhustenviikko 3.-10.10.2010... 2 Hiljaiset taiteilijat Siikalatvalla ja Pyhännällä.. 2 Kirjaston aukioloajat...

Lisätiedot

Siikalatvalla 2012. to 10.5. K-market Eväsreppu, klo 10.30, salaattilounas Apteekilla klo 12-15 terveydenhoitaja tekee diabetesriskitestejä

Siikalatvalla 2012. to 10.5. K-market Eväsreppu, klo 10.30, salaattilounas Apteekilla klo 12-15 terveydenhoitaja tekee diabetesriskitestejä Siikalatvalla 2012 Kestilä: ma 7.5. Kestilän peruskoulu, liikuntasali, Jokihelmen opiston lajiesittelyt: klo 19.00-19.45 Lasten liikunta, Minna Huhmarniemi klo 19.45-20.30 Funktional training, Minna Huhmarniemi

Lisätiedot

******************************************************************************** Huom! Uusi vertaisryhmä käynnistyy.

******************************************************************************** Huom! Uusi vertaisryhmä käynnistyy. ELOKUU TAPAHTUMAT: To 6.8. Klo 11.00-14.30.Virkistyspäivä Pyhännän Ahvenjärvellä. Mukana Anne Happo, Muistiluotsista. Lähtö Haapaveden toimiston pihalta klo 9.00. Mahdollisuus on nousta matkan varrelta

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

Vuoden 2012 korjaus ja energia avustukset. Eeva Liisa Anttila, asuntotoimi

Vuoden 2012 korjaus ja energia avustukset. Eeva Liisa Anttila, asuntotoimi Vuoden 2012 korjaus ja energia avustukset Eeva Liisa Anttila, asuntotoimi Laki avustuksista 1184/2005, muutokset 1059/2008 JA 1254/2010 Valtionavustuslaki 688/2001 Asetukset 128/2006, muutokset 115/2008,

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016 Sisältö: Seuraava kuntatiedote... 1 Valtuuston kokous... 1 Viemärilaitoksen päivystys... 1 Avoin luento/ Pääasia muistista... 1 MTK-Pyhäntä tiedottaa... 1 Eläkeliitto

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE MARRASKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE MARRASKUU 2011 Sisältö Valtuuston kokouskutsu... 1 Influenssarokotukset Pyhännän asukkaille... 1 Rintamaveteraanien kuntoutus... 2 Rintamaveteraanien syyskokous... 2 Valokuvanäyttely... 3 Muumilaakson joulu-lastenelokuva...

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010 PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010 SISÄLTÖ Kuntatiedotteista... 1 Valtuuston kokouskutsu... 1 112-päivä Pyhännällä... 2 Mitä haluaisit opiskella kansalaisopistossa... 2 Pyhännän rintamaveteraanien

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustuksia asuntojen korjauksiin

Korjaus- ja energia-avustuksia asuntojen korjauksiin Ympäristöministeriön tiedote 21.2.2008 Korjaus- ja energia-avustuksia asuntojen korjauksiin Valtioneuvosto on tänään antanut korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksia koskevan asetuksen muutoksen.

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE TOUKOKUU 2016

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE TOUKOKUU 2016 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE TOUKOKUU 2016 Sisältö: Valtuuston kokous... 1 Kunnantalon sulkupäivät... 1 Kaavan voimaantulokuulutus... 1 Löytöeläimet... 1 Päivähoidon kesä... 2 Taidenäyttely... 2 Tarjouspyyntö

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta

Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus 10.6.2017. Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta - Kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen. - Kiinteistö liitetään

Lisätiedot

Kulttuurilautakunnan päätös

Kulttuurilautakunnan päätös IISALMEN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunnan päätös 20.1.2011 7 1. YLEISPERIAATTEET Kulttuurilautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi paikallisten

Lisätiedot

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi.

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi. KOKKOLAN KAUPUNKI TIEDOTTAA Lohtajalainen Lohtajan aluetoimiston tiedotuslehti 21/2014 16.11.2014 Kokkolan kaupungin Lohtajan aluetoimisto os. Lokaniituntie 1, 68230 Lohtaja Avoinna ma pe, klo 9 11 ja

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 6.2.2012 Sisällys 1 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN 3 1.1 Avustuksen kohde,

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA Päivitetty 24.01.2014 Tapahtumia tulee koko ajan lisää ja toimintakalenteria päivitetään säännöllisesti, nouda aina uusin päivitetty Olohuoneesta! Vertaisryhmissä keskustellaan

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN

Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN VAPAA AJAN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 3. 10 TALOUDEN TOTEUMA 4. 11

Lisätiedot

ma-pe 13:05-13:40 ma-pe 15:05-15:40 (Vornasta palataan joen eteläpuolta Pihkalan sillalle asti, jossa ajetaan joen pohjoispuolelle)

ma-pe 13:05-13:40 ma-pe 15:05-15:40 (Vornasta palataan joen eteläpuolta Pihkalan sillalle asti, jossa ajetaan joen pohjoispuolelle) Joukkoliikenteen (koulukuljetukset, asiointiliikenne) aikataulut Siikalatvan kunnassa ajalla 2.1. - 31.7.2015 KESTILÄ (Kestilässä kevätlukukausi alkaa 5.1.2015!) Koulukuljetukset (koulupäivinä) Kestilä-Hyvölänranta-Kestilä

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

YKSITYISTIEN AVUSTUSHAKEMUS

YKSITYISTIEN AVUSTUSHAKEMUS Vastaanottomerkinnät Hakemus saapunut Vastaanottaja YKSITYISTIEN AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE Tien osoitejärjestelmä nimi Tien pituus (m) Tien asuttupituus(m) Tietä koskevat tiedot Tien liikenne ja niiden osuudet

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Vuoreksen koulu. lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Vuoreksen koulu. lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Vuoreksen koulu lv. 2017-2018 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 4.9. - 8.12.2017 ja keväällä 8.1. - 11.5.2018. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus. Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi. Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus.

Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus. Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi. Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus. Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi Vuosi 20 Kohdeavustus Toiminta-avustus Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus Saapunut:.. (käsittelijä täyttää)

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 29.9.2011 37 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla 2015-16 1.6.2015-31.5.2016 Jatkorahoitusta on haettu Hankkeen palvelut Hanke tarjoaa järjestöille ja kerhoille yms. mahdollisuuden saada maksuton

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

RYHMÄKALENTERI. Hyvinvointia tukevaa ryhmätoimintaa ikääntyville Evijärvellä

RYHMÄKALENTERI. Hyvinvointia tukevaa ryhmätoimintaa ikääntyville Evijärvellä RYHMÄKALENTERI Hyvinvointia tukevaa ryhmätoimintaa ikääntyville Evijärvellä Kevät 2017 Lukijalle Tähän Ryhmäkalenteriin on koottu tietoa Evijärven alueella toimivista ikäihmisille suunnatuista ryhmistä.

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

KORJAUSAVUSTUKSET VETERAANINEUVOTTELU 13.01.2014

KORJAUSAVUSTUKSET VETERAANINEUVOTTELU 13.01.2014 KORJAUSAVUSTUKSET VETERAANINEUVOTTELU 13.01.2014 KORJAUSAVUSTUKSET KEURUULLA 2013 Keuruun kaupunki myönsi asuntorahaston (ARA) kaupungille osoittamasta määrärahasta v. 2013 vanhusten asuntojen korjaukseen

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon

Jätevesien käsittely kuntoon Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2012

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2012 Sisältö Löydetty avain... 1 Arpajaisluettelo... 1 Poliisi tiedottaa... 1 Tehoke-projekti tiedottaa... 2 Jokihelmen opisto tiedottaa... 3 Retki Iisalmen teatteriin... 3 Perttulinpäivät... 3 Kirjastossa

Lisätiedot

Lakeudenportin opisto Ilmoittautumiset netissä www.alavus.fi>kansalaisopisto>ilmoittautuminen

Lakeudenportin opisto Ilmoittautumiset netissä www.alavus.fi>kansalaisopisto>ilmoittautuminen Maalis/2015 Töysän 4H yhdistys ry:n VUOSIKOKOUS ke 11.03.2015 alk. klo 18.30 Iivarin koulun ruokasalissa Ohjelmassa nuorten palkitsemiset sekä sääntömääräiset vuosikokousasiat. Tilaisuuden alussa mehu-

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Pispalan koulu, Pispalan ja Hyhkyn koulutalot. lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Pispalan koulu, Pispalan ja Hyhkyn koulutalot. lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Pispalan koulu, Pispalan ja Hyhkyn koulutalot lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017.

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT Numero 1/2015 HAILUODON KUNTA 15.1.2015 Rakennusvalvonta tiedottaa Rakennusvuonna 2014 omakotirakentaminen Hailuodossa pysyi suunnilleen edellisvuoden tasolla. Lupamäärin mitattuna

Lisätiedot

Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen. Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015

Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen. Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015 Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015 Taustaa ja tavoitteita Suomessa halutaan asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään Vuoteen 2030 mennessä tarvitaan miljoona

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Yhdyskuntatekniikan lautakunta Tiejaosto puhelin 09-29672302 huhtikuu 2008 YKSITYISTIEAVUSTUKSET VUODELLE 2008

KIRKKONUMMEN KUNTA Yhdyskuntatekniikan lautakunta Tiejaosto puhelin 09-29672302 huhtikuu 2008 YKSITYISTIEAVUSTUKSET VUODELLE 2008 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Tiejaosto puhelin 09-29672302 huhtikuu 2008 YKSITYISTIEAVUSTUKSET VUODELLE 2008 Yksityisteiden kunnossapitoon, perusparannukseen sekä tievalaistuksen rakentamiseen tarkoitetut

Lisätiedot

Luottamuksellista laajentumista

Luottamuksellista laajentumista 1 KUNTATIEDOTE 2/19.2.2013 Siikalatvan kunta, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila, puh. (08) 8118411, fax 8121292, www.siikalatva.fi Luottamuksellista laajentumista Talvi alkaa olla kauneimmillaan ja kuntien

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Olkahisen koulu, Olkahisen ja Sorilan koulutalot. lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Olkahisen koulu, Olkahisen ja Sorilan koulutalot. lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Olkahisen koulu, Olkahisen ja t lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta Lukuvuosi 2015 2016 Huolenpitoa ja kavereita Turvallinen iltapäivä koulupäivän jälkeen Helsingissä järjestetään 1. 2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille iltapäivätoimintaa

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2011 PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2011 Sisältö Eduskuntavaalit 2011... 1 Opiskelija-avustukset haettavana... 2 Palvelu-asunto vuokrattavana... 3 Nuohoustiedote... 3 Jokihelmen opisto... 3 Elokuva

Lisätiedot

KOULULAISILLE! syksy 2015. kevät 2016

KOULULAISILLE! syksy 2015. kevät 2016 KOULULAISILLE! syksy 2015 & kevät 2016 Koululaisten kerhot kokoontuvat kirkonkylän seurakuntatalossa, Nummelan seurakuntakeskuksessa ja Ojakkalan kerhohuoneella. Kerhot muuttuvat syksystä alkaen jaksoihin,

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET

SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET Liite 3/ Siv.ltk 14.3.2017/ 23 SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET Liikunnan ja urheilun toiminta-avustus Nuorisotoiminnan avustus Kulttuuritoiminnan avustus

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 14.2.2011 17 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aikatoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen haettavaksi julistaminen

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA Päivitetty 06.07.2015 HEINÄKUU 2015 Avoinna tiistaisin ja perjantaisin klo 10-13 Salla Harteelan taulunäyttely Ti 21.7. Päättyy ilmoittautuminen Pöytyän teatterin esitykseen

Lisätiedot

K U N T A T I E D O T E 3 / 23.3.2012

K U N T A T I E D O T E 3 / 23.3.2012 JULKINEN TIEDOTE K U N T A T I E D O T E 3 / 23.3.2012 SIIKALATVAN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika MAANANTAI 02.04.2012 klo 19.00 Kokouspaikka Rantsila, Gananderin koulu, Sandelsintie

Lisätiedot

lapset - nuoret - perheet

lapset - nuoret - perheet lapset - nuoret - perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2013 1 PERHEMESSUT 01.9. Koululaisten kirkkopyhä Hyvinkään kirkko klo 10 15.9. Perhemessu Martin srk-talo klo 15 29.9. Mikkelinpäivän perhemessu

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty 10.11.2016 Tuolijumppa Olohuoneessa torstaisin klo 12.00-12.30 vapaaehtoisemme ohjauksessa ja jumpan jälkeen on kahvittelua, ei osall.maksua! Kuntosalivuorot Loimaalla Tuulensuun

Lisätiedot

Kulttuuriavustussääntö 2017

Kulttuuriavustussääntö 2017 Kulttuuriavustussääntö 2017 www.nurmijarvi.fi NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 28.01.2016 3 Sisältö 1. YLEISET PERIAATTEET... 3 2. AVUSTUKSET... 4 2.1 Tuotantotuki... 4 2.2

Lisätiedot

Kulttuuriavustussääntö 2016

Kulttuuriavustussääntö 2016 Kulttuuriavustussääntö 2016 www.nurmijarvi.fi SISÄLTÖ NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 28.01.2016 3 1. YLEISET PERIAATTEET... 3 1. YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET... 4 2.1

Lisätiedot

Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2015. Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1

Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2015. Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1 Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2015 Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1 2 Hei! Tästä esitteestä löydät itsellesi monipuolista tekemistä ja toimintaa kesäloman

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Lielahden koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Lielahden koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Lielahden koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry +',-'%"!"!#!$!%!$!&!!!!'!&!(!)!*!&!*!" Jäsentiedote 5/2013 Syysterveisiä Hyvä jäsenemme, tässä on vuoden 2013 viides jäsentiedote. Jäsentiedotteesta saat paljon tärkeää tietoa

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Kuinka valtio kannustaa energiatehokkuuteen?

Kuinka valtio kannustaa energiatehokkuuteen? Kuinka valtio kannustaa energiatehokkuuteen? Riitta Kimari Ympäristöministeriö Ammattilaisseminaari 24.11.2009 Suhdanneluonteiset avustukset (ns. 10 %:n avustus) Suhdanneluonteiset energiapainotteiset

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS Syyskuu 2016 NAANTALIN SEURAKUNTA Syksyn toimintaa Velkualla Messu kirkossa su 11.9. klo 16.30. Risto Räty ja Tiina Lustig Kummelissa: Ehtoollishartaus ke 14.9. ja 12.10. klo 17. Marja Saantola ja Reini

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE ELOKUU 2016

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE ELOKUU 2016 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE ELOKUU 2016 Sisältö: Esi- ja perusopetuksen alkaminen... 1 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta... 1 Harkinnanvarainen koulukuljetus... 2 Liikuntasalin käyttövuorot 1.9.2016

Lisätiedot

HIIHTOLOMAVIIKON OHJELMA KRISTIINANKAUPUNGISSA 2012

HIIHTOLOMAVIIKON OHJELMA KRISTIINANKAUPUNGISSA 2012 HIIHTOLOMAVIIKON OHJELMA KRISTIINANKAUPUNGISSA 2012 Kristiinankaupungin Sivistys- ja vapaa-aikakeskus on koonnut hiihtolomaviikon ohjelmalehtisen, johon sisältyy paljon erilaista toimintaa. Kristiinankaupungin

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 26.4.2011 KELLO 17.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Väliaikaiset nuorisotilat, Poikkitie, Tuusniemi Juha Pitkänen,

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Sammon koulupolku. Kissanmaa - Sampo. lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Sammon koulupolku. Kissanmaa - Sampo. lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Sammon koulupolku Kissanmaa - Sampo lv. 2017-2018 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 4.9. - 8.12.2017 ja keväällä 8.1. - 11.5.2018. Hip

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE JOULUKUU 2011 KUNNANTALON PITÄMINEN SULJETTUNA 5.12.2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE JOULUKUU 2011 KUNNANTALON PITÄMINEN SULJETTUNA 5.12.2011 Sisältö: Valtuuston kokouskutsu... 1 Kunnantalo suljettuna 5.12.2011... 1 Presidentin vaalit 2012... 1 Tehoke-projekti tiedottaa... 3 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi tiedottaa joulun ajan toiminnasta...

Lisätiedot

HAKA GYM RY:N JÄSENTIEDOTE KESÄLLE 2012

HAKA GYM RY:N JÄSENTIEDOTE KESÄLLE 2012 HAKA GYM RY:N JÄSENTIEDOTE KESÄLLE 2012 Hei! Tässä Haka Gym ry:n jäsentiedote kaikille jäsenille! Tiedotteesta löydät tietoa mm. kesän jumppa- tarjonnasta sekä leikkikenttä- ja kesäkerhoista. Muistuttelemme

Lisätiedot

Isonkyrön perusopetus, kerhotoiminta

Isonkyrön perusopetus, kerhotoiminta Isonkyrön perusopetus, kerhotoiminta 2017-2018 Tähän lehtiseen on kerätty kaikkien koulujen kerhojen sisällöt ja aikataulut. Kerhot on ensisijaisesti tarkoitettu oman koulun oppilaille, mutta mahdollisuuksien

Lisätiedot

Sarjahiihtojen toinen osakilpailu, tulokset

Sarjahiihtojen toinen osakilpailu, tulokset Sarjahiihtojen toinen osakilpailu, tulokset Kevään sarjahiihtojen toinen osakilpailu hiihdettiin 27.3. Alla tulokset. Tytöt 4 v. Minja Tuomaala 36 Tytöt 6 v. Alisa Pyykkönen 16 Katariina Kilpelänaho 34

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2014 1 PERHEMESSUT 7.9. Hyvinkään kirkko klo 10.00 (koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 14.9. Martti klo 15.00 (päiväkerholaisten

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA Päivitetty 2.4.2013 Tapahtumia tulee koko ajan lisää ja toimintakalenteria päivitetään säännöllisesti, nouda aina uusin päivitetty Olohuoneesta! Vertaisryhmissä keskustellaan

Lisätiedot

LÖYDETTY MUSTA NOKIAN SIMPUKKAKÄNNYKKÄ

LÖYDETTY MUSTA NOKIAN SIMPUKKAKÄNNYKKÄ PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HEINÄKUU 2012 Sisältö Löydetty abloy-avain... 1 Löydetty musta Nokian simpukkakännykkä... 1 Lakeuksien kivikisa... 1 Tehoke-projekti tiedottaa... 2 Näyttely kirjastolla...

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset TOIMIALOJEN AVUSTUSTEN YHTEISET JAKOPERUSTEET Kouvolan kaupunki

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Atalan koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Atalan koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Atalan koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

Veteraaniväen lounas. Kansalaisopiston kurssit. Lamujoki-Ojalankylä kyläyhdistyksen 20-vuotisjuhla (ENT.KYLÄTOIMIKUNTA) KYLÄTALO JOKIHELMESSÄ

Veteraaniväen lounas. Kansalaisopiston kurssit. Lamujoki-Ojalankylä kyläyhdistyksen 20-vuotisjuhla (ENT.KYLÄTOIMIKUNTA) KYLÄTALO JOKIHELMESSÄ 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE SYYSKUU 2013 Sisältö Veteraaniväen lounas... 1 Kansalaisopiston kurssit... 1 Lamujoki-Ojalankylä kyläyhdistyksen 20-vuotisjuhla.. 1 Eläkeliiton Pyhännän yhdistys tiedottaa... 1

Lisätiedot

Syksyn muut muksukirjastopäivät ke 9.9. 7.10. 4.11. 2.12. Merkkaa kalenteriin.

Syksyn muut muksukirjastopäivät ke 9.9. 7.10. 4.11. 2.12. Merkkaa kalenteriin. KOKKOLAN KAUPUNKI TIEDOTTAA Lohtajalainen - Lohtajan aluetoimiston tiedotuslehti 7/2015 9.8.2015 Kokkolan kaupungin Lohtajan aluetoimisto os. Lokaniituntie 1, 68230 Lohtaja Avoinna ma pe, klo 9 11 ja 12

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Leinolan koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Leinolan koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Leinolan koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

Herttoniemen seurakunnan. toimintaa ja tapahtumia kouluikäisille! tyttöjen ja poikien. läpyskä

Herttoniemen seurakunnan. toimintaa ja tapahtumia kouluikäisille! tyttöjen ja poikien. läpyskä Herttoniemen seurakunnan toimintaa ja tapahtumia kouluikäisille! tyttöjen ja poikien läpyskä talvi ja kevät 2016 KOULUIKÄISTEN KERHOT Kerhot alkavat loppiaisen jälkeen ja jatkuvat huhtikuun loppuun. Keskiviikkoisin

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

Hissi- ja esteettömyysavustusohje

Hissi- ja esteettömyysavustusohje Hissi- ja esteettömyysavustusohje 2015 30.1.2015 Hakuohje koskee avustuksia: - hissin jälkiasennukseen (hissiavustus) - liikkumisesteen poistamiseen (esteettömyysavustus) Sisällys 1 MÄÄRÄRAHAT SEKÄ SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Aleksanterin koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Aleksanterin koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Aleksanterin koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie a HAKIJA: Tällä pohjavärillä olevat tiedot, saa laittaa näkyviin kunnan tiedotteisiin (kotisivut, harrasteoppaat ) Liikunta Nuoriso Kulttuuri

Lisätiedot

Hämeenlinnan Reumayhdistys ry

Hämeenlinnan Reumayhdistys ry Hämeenlinnan Reumayhdistys ry Jäsentiedote 1/2017 1 HALLITUS V. 2017 Puheenjohtaja Tuiri Iso-Hollo tuiri.iso-hollo@elisanet.fi p. 050-3016043 Varapuheenjohtaja Rainer Paakkonen rainer.paakkonen@pp.inet.fi

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Annalan koulu, Annalan ja Karosen koulutalot. lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Annalan koulu, Annalan ja Karosen koulutalot. lv 13.9.2016 HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Annalan koulu, Annalan ja Karosen koulutalot lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Linnainmaan koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Linnainmaan koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Linnainmaan koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager 26.10.2016 15 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla

Lisätiedot

Kesäleirit 2014 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2014 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2014 Järvenpään seurakunta Sisällys LASTEN PÄIVÄLEIRIT I & II Leiriniemessä 07 09 syntyneet tytöt ja pojat LASTEN PÄIVÄLEIRI III Leiriniemessä 05 07 syntyneet tytöt ja pojat LASTEN YÖLEIRIT

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA VÄRTSILÄN TAPAHTUMAKALENTERI VÄRT SI LÄN KYL ÄT IEDO T E t alvi 2013 /20 14 www. vart sila.f i Värtsilän kirkossa tapahtuu! 04.12. klo 18 Jouluaskartelu perheille seurakuntakodilla. 08.12. klo 17-19 Myyjäiset

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Vapaa-aikalautakunta Sivu 11. Maanantai kello Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Vapaa-aikalautakunta Sivu 11. Maanantai kello Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivu 11 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Maanantai 17.3.2014 kello 18.30 20.05 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille!

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Jäsenkirje 3/2014 Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Vaikka saamme vielä nauttia kesästä, yhdistyksen syyskausi lähtee täysin purjein käyntiin jo elokuussa. Kuukausittaiset jäsenillat kutsuvat omine

Lisätiedot

Vehmaan kunnan vapaa-aikalautakunta 01/2015 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA. Kokousaika: 19.3.2015 kello 17 18.04. Vapaa-aikasihteeri/ Pöytäkirjanpitäjä

Vehmaan kunnan vapaa-aikalautakunta 01/2015 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA. Kokousaika: 19.3.2015 kello 17 18.04. Vapaa-aikasihteeri/ Pöytäkirjanpitäjä 1 Vehmaan kunnan vapaa-aikalautakunta 01/2015 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA Kokousaika: 19.3.2015 kello 17 18.04 Kokouspaikka: Liikuntahallin kokoustila 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 ntarkastajien

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun

Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun NASTOLAN SEURAKUNTA RIPPIKOULUINFO 2013 2/5 Ketkä vuorossa? Nyt on aika ilmoittautua rippikouluun. Rippikoulussa sinulla on mahdollisuus pohtia tärkeitä elämään ja

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 1 liite Torstai 28.1.2016 klo 14.00 15.30 Siikalatvan kunnantalo, valtuustosali, Pulkkila Ajankohtaiskatsaus Oulun Eteläisen

Lisätiedot