K U N T A T I E D O T E 2 /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K U N T A T I E D O T E 2 / 24.2.2012"

Transkriptio

1 JULKINEN TIEDOTE K U N T A T I E D O T E 2 / KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUSTEN HAKU VUODELLE 2012 KUNNAN MYÖNTÄMÄT AVUSTUKSET HAKUAIKA PÄÄTTYY Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustus ( lomake ARA 35/11) - Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon tuen sosiaalinen ja taloudellinen tarpeellisuus. - Avustuksen enimmäismäärä on 40 % hyväksytyistä kustannuksista. Liikuntaesteiden ja vast. poistaminen avustus 70 %, samoin rintamaveteraanit tai rintamaveteraanin leski. Oman tai vastikkeetta tehdyn työn osuus ei kuulu avustettaviin kustannuksiin. - Avustuksen saajan tai vastaavan muun ruokakunnan tulee käyttää avustettua kiinteistöä asumiseen vähintään viiden vuoden ajan. - Asunnossa asuvan ruokakunnan pysyvät yhteenlasketut bruttokuukausitulojen enimmäismäärät ovat: Henkilöluku Tulot (brutto) /kk Yli 4 henkilön ruokakunnissa korotus 875 / lisähenkilö. - Selvitys varallisuudessa erillinen lomake ARA 35 L/11. Realisoitavan omaisuuden arvo ei saa olla vähäinen, vähäisenä omaisuutena pidetään omaisuutta jonka arvo on n /henkilö. Varat voivat olla jonkin verran suuremmat jos hakijalla on tiedossa lähitulevaisuudessa välttämättömiä menoja. 2. Tarveharkintaiset pientalojen energia-avustukset ( lomake ARA 36d) - Tuetaan pientaloissa tehtäviä toimenpiteitä energiatalouden parantamiseksi ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottamiseksi. - Pientaloja ovat enintään 2 -asuinhuoneistoa käsittävä ympärivuotisessa asuinkäytössä oleva asuinrakennus. - Avustusta ei myönnetä työosuuteen. - Avustuksen suuruus enintään 25 % hyväksytyistä kustannuksista - Bruttokuukausitulojen enimmäismäärät ovat: Henkilöluku Tulot (brutto) /kk Yli 4 henkilöä, korotus 875 / henkilö.

2 3. Avustukset uusiutuvaa energiaa käyttöön otettaessa (Lomake ARA 37a) - Avustuksen piiriin kuuluvat kaikki ennestään ympärivuotisessa asuinkäytössä olevat asuinrakennukset, pien-, rivi- tai kerrostalot). - Avustuksen suuruus enintään 20 % hyväksyttävistä kustannuksista. - Tuettavia kohteita ovat öljyllä tai suoralla taikka varaavalla sähkölämmityksellä pääasiallisesti lämmitetyt asuinrakennukset. - Tuettavia lämmitysjärjestelmiä: maalämpöpumppujärjestelmän rakentaminen, pelletti tai muun puulämmitysjärjestelmän rakentaminen varastotiloineen, ilma- vesilämpöpumppujärjestelmän rakentaminen, yhdistelmä lämmitysjärjestelmän rakentaminen. - Uusiutuvan energiankäytön osuus oltava yli puolet lämmitystehon tarpeesta. - Lämmitysjärjestelmän korvaamista ei tueta, jos rakennetaan lämmitysjärjestelmä korvaamaan kauko- tai aluelämmitystä. - Varaava tulisija kuuluu avustuksen piiriin, jos se toimii esim. vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän lämmöntuottajana. - Enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävän rakennuksen osalta työn osuutta ei lasketa mukaan kustannuksiin. 4. Muut energia-avustukset ( lomake ARA 36b) - Avustus myönnetään pääsääntöisesti väh. kolmiasuntoisen asuinrakennuksen korjaamiseen. VALTION ASUNTORAHASTON MYÖNTÄMÄT AVUSTUKSET (HAKUAIKA JATKUVA ) 1. Liikuntaesteen, terveyshaitan poistaminen ja hissin rakentaminen (lomake ARA 35) - Asunnon terveyshaitan arvioinnin suorittaa kunnan terveydensuojeluviranomainen. - Kohteen tulee olla hakijaruokakunnan ympärivuotisessa asuinkäytössä. - Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijaruokakunta on joutunut suurin taloudellisiin vaikeuksiin, asuntonsa terveyshaittojen vuoksi ilman omaa syytään. - Avustuksen suuruus enintään 70 % hyväksytyistä kustannuksista. - Kustannusten tulee olla väh MUUT EHDOT KAIKKIEN HAKUKOHTEIDEN OSALTA - Töitä ei saa aloittaa ennen avustuspäätöstä, ellei ole saanut kunnan erillislupaa töiden aloittamiselle. - Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti Kestilän ja Piippolan osalta os. Siikalatvan kunta, Kestilän tekninen toimisto, Hallintotie 5, KESTILÄ. Rantsilan ja Pulkkilan osalta os. Siikalatvan kunta, Rantsilan tekninen toimisto, Rantsilanraitti 19, RANTSILA. - Lisätiedot / lomakkeet sekä Siikalatvan kunta, rakennustarkastajat puh (Kestilä ja Piippola), ( Rantsila ja Pulkkila). Rakennus- ja ympäristölautakunta

3 YKSITYISTEN TEIDEN HALTIJAT JA TIEKUNNAT HUOMIO Siikalatvan kunnan tekninen lautakunta julistaa haettavaksi yli 200 m pitkien yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuodelle Avustusta haetaan hakulomakkeella, joka tulee palauttaa kello mennessä lähimpään kunnan toimipisteeseen tai postitse osoitteella Siikalatvan kunta, yksityistiet, Keskustie 9, Piippola. Avustushakemus tulee jättää vuosittain, vaikka tie tai tiekunta olisi saanut avustusta jo aiemmin joko entiseltä kunnalta tai Siikalatvan kunnalta. Avustus edellyttää kaikkia avustusta saavia tiekuntia lakisääteisten kokousten pitämistä sekä yksityistielain mukaisten toimielimien yhteystietojen muutosten ilmoittamisen Siikalatvan kunnalle. Tästä johtuen vuoden 2012 yksityisteiden kunnossapito avustuksen saamisen ehtona on tiekunnan kokousten lain mukainen pitäminen ja mahdollisten muuttuneiden toimihenkilöiden yhteystietojen ilmoittaminen kunnalle. Poikkeuksen tietysti edellä mainituista velvoitteista muodostavat sellaiset avustusta hakeneet yksityiset tiet, joille ei ole koskaan perustettu tiekuntaa. Tällaisia teitä ovat käytännössä yhden tai muutaman omistajan omat asutuksen pääsytiet sekä muutamien omistajien käytössä olevat ns. sopimustiet. Tarkempia tietoja avustuksen velvoitteista löytyy teknisen lautakunnan asiaa koskevasta päätöksestä Pykälä 48, mikä löytyy kunnan www-sivuilta osiosta pöytäkirjat. Hakemus tulee täyttää erityisen huolellisesti ja tarvittaessa sitä voi täydentää erillisin liittein tai asiakirjoin hakijan niin halutessaan. Puutteellisia tai myöhässä toimitettuja hakemuksia ei oteta käsittelyyn, vaan ne hylätään suoraan. Hakulomakkeita ja -ohjeita saa kaikista Siikalatvan kunnan toimipisteistä sekä kunnan wwwsivuilta. Lisätietoja ja -ohjeita voi tiedustella Maaseutujohtaja Mikko Äijälältä puh , tai Kehitys- ja tekninen johtaja Aimo Lehmikankaalta puh , Kuulutus SIIKALATVAN KUNTA Siikalatvan kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan Siikalatvan kunnan kaavoituskatsauksen Kaavoituskatsaus on nähtävillä kaikissa Siikalatvan kunnantoimistoissa Pulkkilassa, Kestilässä, Piippolassa ja Rantsilassa sekä kaikissa kunnan kirjastoissa sekä kunnan internetsivuilla Lisätietoja kaavoituskatsauksesta antaa kehitys- ja tekninen johtaja Aimo Lehmikangas puh Siikalatvan kunnanhallitus

4 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖKATSELMUKSET V Rakennus- ja ympäristölautakunta suorittaa rakennusten ja ympäristön katselmuksia keväällä 2012 Siikalatvan kunnan alueella. Katselmuksilla pyritään vaikuttamaan siihen, että kiinteistöjen omistajat kiinnittävät huomiota asuinympäristönsä ulkoiseen tilaan ja pyrkivät toimillaan parantamaan sitä. Sortuneet tai sortumaisillaan olevat rakennukset tulisi purkaa tai kunnostaa ja pihapiirit siistiä. Suoritettavat katselmukset rakennus- ja ympäristölautakunta tekee herätysmielessä, mutta joutuu tarvittaessa antamaan kiinteistön omistajalle rakennusten purku- tai kunnostuskehoituksen tai huomautuksen alueen siistimisestä. Rakennus- ja ympäristölautakunta Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaluonnos nähtävillä Luonnos Rantakylän (Liminka), Linnakankaan (Lumijoki) sekä Kärsämänojan ja Järvitalon (Siikalatva) pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaksi on valmistunut. Suojelusuunnitelmaluonnos on nähtävillä Limingan kunnanvirastolla (Kauppakatu 4), Lumijoen kunnanvirastolla (Kunnankuja 1), Siikalatvan kunnan Rantsilan toimistolla (Rantsilanraitti 19) sekä sähköisessä muodossa Limingan kunnan verkkosivuilla välisenä aikana, jolloin kuntalaisilla on mahdollisuus tutustua siihen ja halutessaan esittää siitä mielipiteensä. Pohjavesialueen suojelusuunnitelman tavoitteena on suojella koko pohjavesialue rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti muuta maankäyttöä. Suojelusuunnitelmassa selvitetään pääpiirteittäin pohjavesialueen hydrogeologiset olosuhteet, kartoitetaan pohjavedelle riskiä aiheuttavat tekijät ja laaditaan toimenpidesuositukset alueella jo oleville ja sinne mahdollisesti tuleville toiminnoille. Tavoitteena on myös tehostaa pohjaveden laadun tarkkailua sekä varautumista pohjavesivahinkoihin ja onnettomuuksiin. Suojelusuunnitelmalla ei ole välittömiä juridisia vaikutuksia eikä sitä vahvisteta aluehallintovirastossa, vaan se on lähinnä ohje, joka huomioidaan esimerkiksi maankäytön suunnittelussa, viranomaisvalvonnassa ja lupahakemuksien käsittelyssä. Suojelusuunnitelmamenettely on perinteisesti perustunut yhteistyöhön ja vapaaehtoisuuteen. Sen tavoitteena on myös parantaa eri viranomaisten sekä alueen toimijoiden välistä yhteistyötä. Näin voidaan jo ennalta tehokkaasti vaikuttaa pohjavesien suojeluun ja mahdollisten riskitekijöiden sijoittumiseen pohjavesialueiden ulkopuolelle. Palautetta suojelusuunnitelmaluonnoksesta voi lähettää osoitteella: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Minna Isola, PL 86, Oulu sähköpostitse: Puhelimitse voi olla yhteydessä numeroon:

5 SIIKALATVAN KUNTA MYYTÄVÄNÄ Siikalatvan kunta myy Asunto Oy Rantsilan Koivutien osakkeet numero , jotka oikeuttavat huoneiston A 2 hallintaan mainitussa asuntoyhtiössä. Isännöitsijän todistuksen mukaan huoneisto käsittää 2 H + keittiö + sauna. Pinta-ala on 57 m 2. Talo on valmistunut vuonna Kirjalliset tarjoukset osakkeista tulee jättää klo 14 mennessä osoitteeseen Siikalatvan kunta/kehitys- ja tekninen johtaja, PL 41, Rantsila. Kuoreen merkintä tarjous huoneistosta. Hintapyyntö Tarkempia tietoja antaa tilapalveluinsinööri Marja Huikari puh ja sähköposti ja kehitys- ja tekninen johtaja Aimo Lehmikangas puh Asunnossa pidetään esittely klo Kunta pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. SIIKALATVAN KUNTA KYLÄLÄISET! Siikalatvan kunnassa sijaitsevilla kylillä; Koskenranta, Laakkola-Mäntyperä, Leskelän kylällä; Alipääntien ja Ylipääntien varsi Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy on hakenut avustusta sivurunkojohtohankkeeseen TEkeskukselta (nyk. ELY-keskus) vuonna 2009 ja rahoituspäätös tuli ELY-keskus rahoittaa sivurunkojohtohanketta 50 %:n avustuksella runkojohdon rakentamiskustannuksista. Hanke on tarkoitus toteuttaa yhdessä kyläläisten kanssa, laaditut suunnitelmat tarkistetaan niin maanomistajien ja kyläläisten kesken yleisötilaisuuksissa ja myös ennen töiden aloittamista. Laskettu liittymähinta on kustannusarviopohjainen. On mahdollista, kun työt ja materiaalit kilpailutetaan, niin saadaan kustannussäästöjä kustannusarvioon verrattuna. Myös kiinteistöjen yhteiset pienpumppaamot tuovat mahdollisesti kustannussäästöjä. Jos säästöjä saadaan, ne hyvitetään liittyjien kesken, mutta toisinpäin hintaa ei tarkisteta. Kun liittyjiä on 100 % kylällä sijaitsevista kiinteistöistä, niin liittymähinta on Kun liittyjiä on 70 % kylällä sijaitsevista kiinteistöistä, niin liittymähinta on Liittyminen on vapaaehtoista. Suunnitelmakartat ym. tietoa yhtiöstä ja jäteveden puhdistamisesta löytyvät netistä osoitteesta Myös kunnasta löytyvät kartat ja kylätaloilta. Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy

6 Jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä ja siihen liittyvistä vaatimuksista on keskusteltu runsaasti julkisuudessa viime aikoina. Ympäristönsuojelulaki ja sen nojalla annettu jätevesiasetus säätelevät haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä. Sekä lakia että asetusta on kohtuullistettu jätevesien käsittelyn osalta viime vuonna. Muutoksia on tullut lähinnä kolmeen asiakokonaisuuteen nimittäin: 1. Puhdistusvaatimuksia on kohtuullistettu siten, että jäteveden orgaanisesta aineesta on puhdistettava 80 %, kokonaisfosforista 70 % ja kokonaistypestä 30 % verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen.. Tiukempia puhdistusvaatimuksia noudatetaan esimerkiksi ranta- ja pohjavesialueilla. 2. Jätevesiasetuksen vaatimukset koskevat uudisrakennuksia heti. Vanhojen olemassa olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät tulee saattaa jätevesiasetuksen vaatimuksia vastaaviksi viimeistään mennessä. Vaatimukset tulee kuitenkin täyttää jo aiemmin, jos kiinteistön olemassa olevasta jätevesien käsittelystä aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa. 3. Vaatimuksista on vapautettu kokonaan kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija tai haltijat, jotka ovat lain voimaan tullessa täyttäneet 68 vuotta. Vapautuksen edellytyksenä kuitenkin on, että kiinteistön nykyisestä jätevesien käsittelystä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Vapautus ei koske uudisrakennuksia eikä vapaa-ajan asuntoja. Jos kiinteistö liittyy yleiseen viemäriverkkoon, jätevesiasetuksen asettamat vaatimukset poistuvat. Viemäriverkkoon liittymismahdollisuus tuleekin selvittää aina ensimmäiseksi. Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:n hallinnoima jätevesien viemäröintihanke Koskenrannan, Laakkola- Mäntyperän ja Leskelän kylien alueella ratkaisee jätevesiasiat ympäristöä säästävällä, kestävällä tavalla. Nyt kannattaa em. alueilla olevien kiinteistöjen olla aktiivisia ja selvittää oman jätevesijärjestelmänsä tehostamistarpeet. Yleisimmin käytössä ollut maasuodattamo ei yksistään riitä Koskenrannan ja Leskelän rantaalueilla, vaan vaatii fosforinpoiston tehostamista esimerkiksi syöttämällä fosforia saostavaa kemikaalia viemäriin jo kiinteistön sisällä, erillisen fosforinpoistokaivon rakentamista jätevesijärjestelmän yhteyteen tai lisäämällä maasuodattamon suodatinhiekkakerrokseen erillinen fosforinpoistoon tarkoitettu rakennekerros. Fosforinpoistolla tehostetun maasuodattamon rakentaminen maksaa noin euroa ja käyttökustannukset ovat noin euroa. Lisäksi on hyvä muistaa, että maasuodattamon käyttöikä on yleensä vuotta, jonka jälkeen se on rakennettava uudelleen. Laakkolan-Mäntyperän pohjavesialueella kaikkien jätevesien, myös puhdistettujen, maahan imeyttäminen ei ole sallittua. Täällä puhdistetutkin jätevedet tulee johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle, jolloin lisäkustannuksia tulee poistoputken rakentamisesta ja mahdollisen pumppaamon rakentamisesta. Liittyminen viemäriverkkoon on asukkaalle helpoin, hinnaltaan kilpailukykyinen ja vesiensuojelun kannalta paras ratkaisu. Vedet puhdistetaan tällöin asianmukaisesti vesihuoltolaitoksen jätevedenpuhdistamolla. Lisätietoja jätevesiasioista Ympäristöpalvelut Helmen ympäristötarkastaja Antero Autiolta, puh Tietoa löytyy myös ympäristöministeriön uudesta oppaasta Hajaasutuksen jätevedet osoitteesta:

7 SIIKALATVAN KUNNAN KOULUTOIMI TIEDOTTAA Perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ja esiopetukseen ilmoittautuminen Ilmoittautuminen koskee: - perusopetuksen osalta vuonna 2005 syntyneitä lapsia - ja esiopetuksen osalta vuonna 2006 syntyneitä lapsia Ilmoittautuminen ensimmäiselle luokalle ja esiopetukseen tapahtuu ajalla puhelimitse koulutoimistoon numeroon Tutustumispäivien ajankohdista ilmoitetaan kouluilta ja päiväkodeilta koteihin myöhemmin keväällä. ILMOITTAUTUMINEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN Siikalatvan kunta järjestää perusopetuslain mukaista lasten aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa Kestilässä peruskoulun yhteydessä olevissa tiloissa ja Rantsilassa Aleksanterin koululla esiopetuksen tiloissa. Piippolassa toiminta järjestetään Pentti Haanpään koululla ja Pulkkilassa Päiväkoti Hiirenkorvassa. Lasten iltapäivätoimintaa tarjotaan peruskoulun 1. ja 2. luokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta erityisopetuksessa oleville lapsille. Toimintatunteja on vähintään keskimäärin kolme kutakin koulupäivää kohti. Toiminnan tavoitteena on taata lapselle ennen ja jälkeen koulupäivän turvalliset ja tervettä kasvua ja kehitystä tukevat olosuhteet sekä aikuisen läsnäolo. Pyydämme tulevien 1. ja 2. luokan oppilaiden ja erityisopetuksen oppilaiden vanhempia ilmoittamaan koulutoimistoon, mikäli haluatte lapsenne mukaan koululaisten aamu- ja/tai iltapäivätoimintaan. Toiminnasta peritään maksu, jonka suuruus toimintakaudella on 60 euroa kuukaudessa / perheen ensimmäinen lapsi. Maksun avulla katetaan mm. päivittäin tarjottavasta välipalasta aiheutuvia kustannuksia. Hakulomake löytyy internetistä osoitteesta Ilmoittautumiset koulutoimistoon puh viimeistään Koulutoimenjohtaja

8 PÄIVÄHOITOPAIKKOJEN HAKEMINEN 2012 Oletteko suunnitelleet päivähoitopaikan hakemista lapsellenne ensi syksynä? Alle kouluikäisellä lapsella on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatuspalveluihin, mikä tarkoittaa sitä, että hoitopaikka järjestetään riippumatta siitä, ovatko vanhemmat työelämässä, työttöminä tai opiskelemassa. Päivähoitopaikan järjestyminen edellyttää, että paikkaa on haettu ajoissa. Päivähoidosta peritään perheen tuloihin perustuva päivähoitomaksu. Yhtä aikaa ei voi saada samasta lapsesta kotihoidontukea. Lasten kotona tapahtuvaa perhepäivähoitoa voi saada alkaen vain, jos perheessä on neljä alle kouluikäistä lasta ja päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä ja lisäksi vanhempien työajat ja/tai -matkat ovat lapsen kannalta epäedulliset. Myös lapsen vakava sairaus voi olla edellytys hoitajan kotiin saamiselle tai muut erityiset perusteet. Koululaisia varten Siikalatvan kunnassa järjestetään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa (ei ole päivähoitoa), jota haetaan erikseen ja josta peritään erillinen tuloista riippumaton maksu. 1-2 luokkaa käyvät koululaiset voivat saada päivähoitoa syys,- joulu- ja hiihtolomalla, jolloin palvelusta peritään normaali päivähoitomaksu. Kesäisin koululaisille järjestetään päivähoitoa vain erityisin perustein. Myös vuorohoito myönnetään koululaisille vain tapauskohtaisesti erityisin perustein. Päivähoitopaikkaa tulee hakea viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan, mikäli hoidontarve on tiedossa. Elokuulta alkava päivähoidon tarve edellyttää siis hoitopaikan hakemista mennessä. Mikäli hoidon tarvetta ei voida tässä vaiheessa ennakoida ja tarve syntyy yllättäen työllistymisen tai opiskelun vuoksi, järjestetään hoitopaikka kahden viikon kuluessa. Tämän hetkiset voimassaolevat päivähoitopaikat on myönnetty pysyvästi, joten niitä ei haeta uudelleen syksyä varten ellei välissä tapahdu päivähoitopaikan irtisanomista. Hakemuslomakkeita saa kirkonkylien päivähoitotoimistoista. Internetistä lomakkeet löytyvät osoitteesta Kestilä: Päivähoitotoimisto/kunnanvirasto, Hallintotie 5, Kestilä Lisätietoja: päivähoidon johtaja Ulla-Maija Hepo-oja puh Piippola: Päivähoitotoimisto/Vaarintalon päiväkoti, Tenavatie 1, Piippola Lisätietoja: päiväkodinjohtaja Jaana Fält puh Pulkkila: Päivähoitotoimisto/Päiväkoti Hiirenkorva, Pulkkilantie 13 B, Pulkkila Lisätietoja: päivähoidonohjaaja Sirkka Kemppainen puh Rantsila: Päivähoitotoimisto/Lastentalo, Rantsilanraitti 7, Rantsila Lisätietoja: päivähoidonohjaaja Eila Arffman puh Koulutuslautakunta/varhaiskasvatus

9 Kulttuuritoimi Näyttelyt: Kestilän kirjastossa: helmikuun loppuun: Nuoret ja vuosituhattavoitteet maaliskuussa: eskarilaisten askartelunäyttely Rantsilan kirjastossa: maaliskuussa: Nuoret ja vuosituhattavoitteet valokuvanäyttely YK-liitto on julkaissut kahdeksan kauniin ja pysäyttävän valokuvan näyttelyn, jotka käsittelevät suomalaisia nuoria ja heidän rooliaan YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa. Nuoren valokuvaajan Maria Soramon upeissa kuvissa vuosituhattavoitteita on lähestytty erityisesti nuorten näkökulmasta. YK:n vuosituhatjulistuksessa vuonna 2000 maailman päättäjät sitoutuivat kahdeksaan vuosituhattavoitteeseen paremman ja oikeudenmukaisemman maailman luomiseksi. Nämä ns. vuosituhattavoitteet (MDGs) on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Lisätietoja: Kirjastojen näyttelytilat ovat vielä varattavissa näyttelyiden pitoa varten kesäkuusta vuoden loppuun. Ota yhteyttä kulttuurisihteeriin niin sovitaan näyttelyn järjestämisestä. Kyläpäivien suunnittelut alkavat seuraavasti: 5.3. Piippola -päivien toimikunta kokoontuu klo 17 Piippolan Shellillä Kestilä päivien toimikunta kokoontuu klo 19 Siikalatvan kunnan Kestilän toimistolla Rantsila päivien toimikunta kokoontuu klo 18 Rantsilan kirjaston monitoimihuoneessa Pulkkila päivien toimikunta kokoontuu klo 18 Pulkkilan kirjastolla Kulttuuritoimen avustusten hakuaikaa jatketaan saakka: Siikalatvan kunnan kulttuuritoimelle varataan vuosittain määräraha jaettavaksi avustuksina kuntalaisille. Vuonna 2012 avustussumma on Kulttuuriavustusten jakoperusteet: Avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja monipuolistaa Siikalatvan kunnan kulttuuritarjontaa, eri toimijoiden välistä yhteistyötä, nuoriso- ja kansalaistoimintaa, sekä tukea harrastustoimintaa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä, sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Avustusta voivat hakea yksityiset henkilöt, työryhmät, yhdistykset ja muut yhteisöt, joilla on kotipaikkana Siikalatva. Eräissä tapauksissa avustusta voidaan myöntää muillekin, jos voidaan katsoa hankkeen hyödyntävän paikallista kulttuuritoimintaa. Työryhmän jäsenistä osalla voi olla kotipaikka muuallakin. Avustusten jaosta päättää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kulttuurisihteerin, tai hänen esteellisenä ollessaan hänen esimiehensä, esityksestä. Avustukset maksetaan jälkikäteen kuittia vastaan. Avustusta haetaan kaavakkeella, jota on saatavissa kunnan virastotaloista joka kirkonkylällä, kulttuurisihteeriltä, tai netistä kunnan kotisivuilta osoitteesta: Hakemukset toimitetaan osoitteella: Siikalatvan kunta, Kulttuuritoimi, Hallintotie 5, Kestilä tai viemällä hakemus oman kirkonkylän kunnanvirastolle. Hakuaika päättyy klo 15. Kaikista edellä mainituista tapahtumista / asioista saa lisätietoja kulttuurisihteeri Raija Kivijärveltä puh tai sähköpostilla

10 Kirjastossa Runopiiri ma Piippolan kirjastossa klo Aiheena on käännösrunot, tutustutaan ulkomaisten runoilijoiden tuotantoon. Tervetuloa! *********************** Tiistaina klo vierailee VÄÄRÄNIEMEN JANI Piippolan kirjastossa kitaran kanssa. Jani esittää tuttuja ja vähän tuntemattomampia lastenlauluja. Tervetuloa! Haapaveden-Siikalatvan Omaishoitajat ja Läheiset ry / Tehoke-projekti Toimimme Haapaveden-Siikalatvan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n hallinnoimana, RAY:n rahoittamana kolmivuotisena TEHOKE- projektina alueellanne. Jos muistiasiat vaivaavat, hoidat omaistasi tai läheistäsi ja tarvitset em. asioista tietoa, ohjausta ja neuvontaa. Muistathan, että olet omaishoitaja vaikka hoitosuhteesi olisikin jostain syystä päättynyt! Tekemämme palvelukansio on nähtävillä Rantsilan terveyskeskuksessa ja muualla apteekissa. Käy tutustumassa kansioon. Palvelumme on ilmaista. Teemme ohjausta ja neuvontaa myös kotikäynteinä. Teemme Minimental- muistitestejä. Olemme paikkakunnilla seuraavasti: klo Maanantai Pulkkila seurakuntakoti Tiistaina Kestilä seurakunnan kerhotalo Keskiviikko Rantsila kirjasto Torstai Pyhäntä seurakuntatalo Maanantai Piippola seurakuntatalo Seuraavat ryhmät kokoontuvat sinä päivänä, kun olemme paikkakuntasi ohjaus ja neuvontapisteessä. Omaishoitajain vertaisryhmä kokoontuu klo Ulkoillaan jos sää sallii tai jatkamme sukan kutomista, lahjaksi saamillamme langoilla. Ota sukkapuikot mukaan. Tervetuloa mukaan! Muistivirikepiiri klo Omaishoitajien kuntosaliryhmä kerran kuukaudessa klo Kysy oman paikkakuntasi kuntosali Airalta puh Aira kuntosalilla. Omaishoitaja kotona päivä Haapaveden Opiston auditoriossa klo Ilmoittautuminen kahvitarjoilun vuoksi Airalle puh Haapaveden toimisto: Pappilantie 2 A 1, Haapavesi Toimiston ulko-ovi lukittuna, soita kun tulet, niin tulemme avaamaan oven. Tehoke-projekti: projektivastaava Aira Vatjus-Anttila puh Haapaveden - Siikalatvan Omaishoitajat ja Läheiset ry puheenjohtaja Taimi Maliniemi puh sihteeri Orvokki Haarala puh Kotisivumme ovat:

11 ILMOITUS Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston sisustusrakennuslinja tarvitsee keväälle 2012 opiskelijoille remonttikohteita, joissa on kuivien sisätilojen rakennustöitä (väliseinien rakentamista, maalausta, tapetointia jne.). Teemme kohteeseen tarvittaessa myös sisustussuunnittelun. Kohde max. 40 km Piippolasta. Työt alkavat ja opintojakso kestää 4 viikkoa (kohteeseen tulee väh. 4 opiskelijaa). Kustannuksia aiheutuu työstä ja materiaaleista. Käytämme kohteissamme urakkahinnoittelua. Olethan rohkeasti ja mahdollisimman pian yhteydessä sisustusrakennuslinjan opettajaan, mikäli tarvitset remonttiapua. Alla yhteystiedot. Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Antti Leiviskä, puh , Lions clubin nuorisovaihto Vuodesta 1961 alkaen lionien nuorisovaihto-ohjelma on antanut kymmenille tuhansille nuorille lähes 100 eri maasta mahdollisuuden oppia paremmin ymmärtämään osaansa maailman kansalaisina. Suomen lionien nuorisovaihdon tehtävän yksi osa on Luoda suomalaisille perheille ja heidän nuorilleen mahdollisuus tutustua vieraisiin kulttuureihin ja ihmisiin vastaanottamalla tänne saapuvia nuoria. Suomeen saapuvien nuorten nuorisovaihto koostuu pääsääntöisesti kahdesta osasta, perheoleskelusta ja kansainvälisestä nuorisoleiristä (7-12 päivää). Isäntäperheenä voi toimia aivan tavallinen perhe. Perheessä tulee olla joku täysi-ikäinen pääsääntöisesti paikalla. Niin ikään perheessä tulisi olla joku, joka pystyy välttävästi kommunikoimaan englannin tai tulevan nuoren kielellä. On myös toivottavaa, että tulevalle nuorelle järjestetään oma huone. Nuorisovaihtoon voi tutustua tarkemmin osoitteessa: LC Pulkkila-Piippola hakee isäntäperhettä ulkomailta ensi kesänä mahdollisesti saapuvalle nuorelle. Ilmoita halukkuutesi isäntäperheeksi maaliskuun loppuun mennessä. Lisätietoja antaa ja ilmoittautumisia vastaanottaa 5.3. alkaen klubin nuorisoasiamies Kaarlo Jormalainen puh , sähköposti LC Pulkkila-Piippola RAIKKAAN TALON TULEVAISUUS PALAVERI Rosenbergin maatilamatkailutilalla alkaen Tervetuloa suunnittelemaan Raikkaan talon tulevaisuutta saunan ja kahvittelun merkeissä. Voisiko Raikkaasta tulla Rantsilan yhdistysten yhteinen toimitalo? Mitä kaikkia palveluita ja toimintaa Raikkaalla voisi olla? Ilmoitatko tulostasi niin voimme varautua tarjoiluiden osalta. Yhteistyöterveisin hankeaktivaattorit Mimmi Seppä Keskipiste- Leader ry & Nina Kurunlahti Nousevarannikkoseutu ry Puh Puh

12 Punainen Risti on toiminut Siikalatvan kunnan alueella jo yli 60-vuotta ja kasaamme yhteen tapahtumia vuosien varrelta. On aika kerätä muistoja! Kerro mieleen painuneet hetket tai löytyisikö toiminnasta kertovia kuvia? Yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen: tai kerro puhelimitse Niemelän Marjalle Kiitos avustasi! Vuoden vaihteessa syntyi Suomen Punaisen Ristin Siikalatvan osasto. Pulkkilan ja Piippolan yhteiseen osastoon liitettiin Rantsilan ja Kestilän paikallisosastot ja nimi muutettiin samalla Siikalatvan osastoksi. Osaston hallitukseen marraskuussa 2011 pidetty yhdistymiskokous valitsi Merja Forsströmin, Tiina Hyvärisen, Maria Karjalaisen, Auli Laurilan, Riitta Mankisen, Päivi Paavolan, Anna-Liisa Pitkäaho-Pussilan, Anneli Öbergin, puheenjohtajaksi Marja Niemelän ja sihteeriksi Marjut Hyytisen. Uusi osasto juhlii entisten osastojen hiljakkoin täyttyneitä 60- vuotismerkkipäiviä yhteisesti tämän kevään aikana. Jo ennen osastojen yhdistymistä koko Siikalatvan alueelle ulottunut ystävätoiminta jatkuu ja järjestämme koulutusta ystävätoimintaan vuoden 2012 aikana. Kevätkokous on lauantaina klo Siikalatvan kunnantalon Pulkkila -salissa. Osoite on Pulkkilantie 4. Kaikki entiset ja uudet vapaaehtoiset koko Siikalatvan alueelta ovat lämpimästi tervetulleita mukaan toimintaan! Keväisin terveisin, Suomen Punainen Risti, Siikalatvan osasto PULKKILAN TAITOKESKUS (ent. Käsityökeskus) Pulkkilantie 13, Pulkkila avoinna MA - KE klo 9-17 puh Tervetuloa - kutomaan kangaspuilla monenlaisia kankaita ja tekemään erilaisia kurssitöitä - hankkimaan materiaaleja, loimia, käsitöitä ym. - tutustumaan kurssitarjontaan, mallitöihin, myymälään Maaliskuun ajan näyttely "Kunnia vanhoille käsityön tekijöille" Hilma Koivujärven ( Ruovesi/Vilppula) sisarelleen tekemiä kapioita. Kurssit Pulkkilassa: Ke 14.3 ja 21.3 klo ORIGAMIKUKKAPALLO Suosittu japanilaisella paperintaittelutekniikalla toteutettu kukkamainen koriste tai valaisin. Hinta: alkaen 25. Ke klo PÄÄSIÄISKRANSSI Tehdään keväinen kranssi virkkaamalla tai solmimalla. Hinta: 35. Lisätietoja ja ilmoittautumiset viikkoa ennen: puh / NEULEILTA ke 7.3 klo Grannypalat; virkataan isoäidin neliöt uudella tavalla. Pajamaksu 5. Perjantaisin klo 10 kokoonnumme SIPOLASSA Lehtosaarella erilaisten käsitöiden ja kangaspuiden ääressä. Tervetuloa mukaan tekemisen iloon ja yhdessäoloon! Ohjaaja Kaija-Liisa Rantonen

13 Eläkeliitto Pulkkilan yhdistys Sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS maanantaina klo Osuuspankin kokoustilassa. Kahvitarjoilu! TERVETULOA! ELÄKELIITON JÄSENET SIIKALATVALLA HUOMIO! Pulkkilan yhdistys suunnittelee tutustumisretkeä Eläkeliiton Lehmirannan lomakeskukseen Saloon mikäli lähtijöitä on riittävä määrä (ennakkovarattu 50 paikkaa). Paluumatka Saarijärven kautta. Yövymme kylpylähotelli Summassaaressa, jossa keskiviikkoiltana maalaislääkäri Kiminkinen. Kotiinpaluu torstaina Matkanhinta 250 euroa/hlö sis:bussikyyti, menomatkan ruokailu, Lehmirannassa puolihoito ohjelmineen (mm maanantaina "komedia" Vauhtimummot" ja tiistaina "Toivo Kärjen tunnelmissa") sekä kylpylän vapaa käyttö. Summasaaressa päivällinen, Kiminkisen luento, majoitus 1 vrk, aamiainen, kylpylän- ja kuntosalin käyttö sekä keskiviikkoiltana karaokekarkelot. Ennakkoilmoittautuminen mennessä Pulkkilan Op:ssa listalle tai soita Seijalle Lähde mukaan iloiseen seuraan! ELOKUVAKERHO KINO`PION TULEVAT NÄYTÖKSET Kino`pion maaliskuun näytökset: - torstaina 1.3. klo (K12/9) - sunnuntaina 4.3. klo (sallittu) - torstaina klo (K16/13) - sunnuntaina klo (K12/9) - torstaina klo (K16/13) - sunnuntaina 1.4. klo (K7/4) Tarkempaa tietoa elokuvista saa elokuvakerhon nettisivuilta, sähköpostitse tai soittamalla. Näytökset pidetään Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston auditoriossa ja ne ovat avoimia kaikille kerhon jäsenille. Mikäli jokin yhdistys liittyy jäseneksi, pääsevät kaikki sen jäsenet automaattisesti näytöksiin. Tällä hetkellä jäsenenä olevat yhdistykset: Pyhännän ja Siikalatvan 4H, Piippolan ja Pulkkilan MLL, Piippolan Terävä, Piippolan Metsästysyhdistys, MTK Piippola, Piippolan kyläyhdistys, Piippolan nuorisoseura, Piippolan ja Pulkkilan eläkeliitot, SuPerin Siikalatvan seutukunnan ao. sekä Rantsilan maa- ja kotitalousseura. Yritysjäsenenä on Laaksojen rauta. kinopio.blogspot.com, Elokuvakerho Kino pio ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina kello alkaen Piippolan kunnantalon kokoushuoneessa. Yhd ist yksen hallit us koko ont uu kello Ter vet uloa! Ter vet uloa kesät eat t er iin Kepitys ry toivottaa lämpimästi tervetulleeksi kaikki näyttelemisestä ja teatterista kiinnostuneet kesän 2012 näytelmän ensimmäisiin harjoituksiin. Kokoonnumme lauantaina klo Leskelässä Kairanmaa-talolla, Alipääntie 9, Leskelä. Lisätietoja yhdistyksestämme kotisivuiltamme, kepitys.nettisivu.org, puh

14 Haapaveden Reuma ja Tules ry Siikalatvan- ja Pyhännän kunnan jäsenet. Yhdistyksen kevätkokous pidetään klo 12. Haapaveden Nuorisotalolla, Urheilutie 58. Yhteystietoja: Puheenjohtaja Mauno Puolitaival , sihteeri Terttu Jokitulppo Osoitemuutokset ja jäsenasiat Silja Viitala Perinteinen Pärnun matka Lisätiedot Maunolta Piippolan Iltavirkku Ry Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous Pe klo Paikka: Väinölän kerhohuone os. Pappilankuja 2, Piippola. Kahvitarjoilu. Piippolan Iltavirkku Ry hallitus Kirppis Piippolan työväentalolla joka kuun viimeinen sunnuntai klo Pöytävuokrat 5/e, varaukset puh Myynnissä kahvia ja pullaa. Tervetuloa! Seuraava kirppis Piippolan kyläyhdistys ELÄKELIITON PIIPPOLAN YHDISTYS Vuosikokous ma klo Väinölässä. Hallitus kokoontuu klo Tervetuloa! ELÄKELIITON KESTILÄN YHDISTYS Sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS maanantaina klo Pappilassa (huom. paikka). Kahvi ja voileipätarjoilu. Tervetuloa! Suunnittelemme RAY:n tukemaa lomaretkeä Lehmirantaan Matkan hinta yhdistyksemme jäsenille on 220. Matka toteutuu mikäli lähtijöitä on riittävästi. Toivomme mukaamme lähtijöitä naapuriyhdistyksistä, sillä autoon vielä mahtuu. Alustava ilmoittautuminen Onni Haatajalle mennessä, puh Hyvölänrannan Nuorisoseura ry:n yleinen kevätkokous sunnuntaina klo 18 Nuorisoseuran talolla. Tervetuloa! Puheenjohtaja Kestilän kotitalousseura ry:n YLEINEN KOKOUS maanantaina klo kunnanvirastolla Kestilässä. Kokouksessa käsitellään sääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat. Tervetuloa! Sihteeri Seuran jäsenmaksu v on 2, sen voi maksaa retkellä tai pankkiin

15 Voileipäkakkukurssi Gananderin koulun opetuskeittiöllä la klo 10 Valmistamme monenlaisia voileipäkakkuja. Kurssin vetäjänä Helena Tapionkaski. Kurssin hinta 8 euroa jäseniltä, muilta 12 euroa. Jos liityt samalla jäseneksi, kurssihinta on 8 eur. Jäsenmaksu 8 euroa ja sillä saat mm. Maaviesti lehden 4 x vuodessa, pääset mukaan aktiiviseen seuraan ja tuet paikallista yhdistystoimintaa. Lisäksi jatkossa edullisemmat osallistumismaksut suosituille kursseillemme ym. Kaikki asiasta kiinnostuneet tervetuloa! Ilmoittautumiset Anita Ojalle 3.3. mennessä: tai puh Järj. Rantsilan Maa- ja kotitalousseura Rantsilan Palvelukotiyhdistys Ry Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous Ke klo Paikka: Rauhalan kerhohuone os. Keinontie 10, Rantsila Kahvitarjoilu. Rantsilan palvelukotiyhdistys Ry hallitus Rantsilan Raikkaan KEVÄTKOKOUS Raikkaan talolla LA klo 14 Käsittelemme sääntömääräiset asiat. Tervetuloa mukaan toimintaan! Jäsenmaksut: 10 aikuiset / 5 lapset / ainaisjäsenet 100 / Yhteisöjäsenet Tilinumero Kiitos toimintamme tukemisesta! Lisätietoja Elina Niva Sipolankylällä UUSI PYRINTÖ RY:N VUOSIKOKOUS sunnuntaina klo Uudella Pyrinnöllä. Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Johtokunta * * * * * * * * * * SIPOLAN KYLÄYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS su klo Uudella Pyrinnöllä. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! Hallitus ELÄKELIITON RANTSILAN YHDISTYS Helmikuu on lopuillaan ja kevään tulo edistyy. Tiedoksi jäsenille maaliskuun tapahtumista ja jotain jo huhtikuun tapahtumista. Kerhot maaliskuussa ovat 6.3. ja Hallitus kokoontuu 6.3. kello srk-talolla. Asiana vuoden 2011 tilinpäätös ja sen läpikäyminen ja allekirjoitus. Kevätkokous pidetään alkaen kello srk-talolla ja kerho jatkuu sen jälkeen. Huhtikuun 15. päivä teemme teatterimatkan Haapajärvelle - "Naurava kylä" on esityksen nimi. Teatterilippu ja matka maksavat yhteensä 12,00 euroa. Ruokailun kukin kustantaa itse. Maksu peritään menomatkalla. Ilmoittaudu joko Ritva Leppäluodolle puh tai kerhossa 3.4. Tarkemmat tiedot lähtöajasta ja -paikasta tiedotetaan kerhossa 3.4.

16 , Pulkkila Kär säm äellä, Ko ivup uist o n uim ah allissa alkaa t iist aisin klo Kur ssim aksu 15 eur o a, lisäksi uim alip p u. Ilm o it t aud u kur ssille p uh t ai w w w.jo kih elm en o p ist o.f i * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * kurssi yli 10-vuotiaille nuorille Kestilä, peruskoulun sali klo la su la su Menevällä street-tanssi -kurssilla tutustumme erilaisiin katutanssilajeihin. Tule mukaan! Hinta 15 euroa. I L M O I T T A U D U mennessä tai puh ****************************************************** Tyky-aamupäivä la klo Rantsilan liikuntahallissa. Rantsilan maa- ja kotitalousseura haastaa järjestöjä, yhdistyksiä, yrityksiä ja Siikalatvan kunnan mukaan viettämään tyky-päivää Rantsilan Liikuntahallille. Tapahtuman tarkoituksena on saada LIIKETTÄ NIVELIIN! Olemme yhdistäneet liikkumisen ja lähiruoan. Tapahtumassa paikalla Rantsilan lähiruokapiiri, lisäksi juoksukoululaisia kertomassa omasta haasteestaan. Aamupäivämme haluaa omalta pieneltä osaltaan vakuuttaa, että pienikin liikunnan lisääminen kannattaa ja että liikunta toimii työkykyä ylläpitävänä ja sitä kautta myös elämänlaatua kohentavana tekijänä. Tapahtumassa on mahdollisuus ostaa p ä i v ä k a h v i t lähiruoasta valmistetuin antimin ja samalla tilaisuus tutustua ilmaiseksi kehoa ja mieltä hoitaviin liikuntamuotoihin eli Asahiin ja Zumbaan. Kevään 2011 tilaisuuden tuotolla ostimme verenpainemittarin, joka on kaikkien kuntalaisten lainattavissa Rantsilan kirjastosta. Tämän vuoden tapahtumatuoton lahjoitamme Rantsilan omaishoitajien virkistysrahastoon. Lisätietoja ja ilmoittautumiset mennessä Katariina Tenhuselle tai Yhteistyössä mukana:

17 LASKETTELURETKI VUOKATTIIN HIIHTOLOMAVIIKOLLA ti Matkan hinta 9 Päivälippu yli 12-vuotiailta 28, (3 h 23 ) vuotiailta 21, (3h 20 ) Välinevuokra: Suksisetti 25, 3 h 20 (mikäli ryhmässä on yli 20 vuokraajaa) Lumilautasetti 27, 3h/25 4H - jäsenille jäsenkorttia vastaan kahden euron alennus matkan hinnasta. Paluumatkalle lähdetään n. klo Alle 9-vuotiaille huoltaja mukaan. Lähtöajat: Kestilästä Salen parkkipaikalta klo 8.00 Rantsilasta torilta klo 7.15 Pulkkilasta ABC:n pihalta klo 7.45 Piippolasta Shellin pihalta klo 8.00 Jos lähdet Kestilästä, ilmoittaudu maanantaihin mennessä Kestilän keskustoimistoon puh Jos lähdet Rantsilasta, Piippolasta tai Pulkkilasta, ilmoittaudu maanantaihin mennessä Lehtosaaren Sinikalle puh tai sähköpostilla Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsemme tiedot: nimi, ikä, puhelinnumero ja tieto vuokrattavista välineistä Järj. Siikalatvan liikunta- ja nuorisopalvelut sekä Siikalatvan 4H-yhdistys Kerälän raittiusyhdistys Ry Vuosi 2011 oli mitä ihmeellisin. Saimme Seurantalolle uuden katon ja vielä lisäavustuksen Kotiseutuliitolta, minkä turvin saamme talon sydämeen leivinuunin lämmönlähteeksi. Mahtavat talkoolaiset sekä tapahtumiin osallistuneet ja toimintaamme tukeneet kyläläiset tekevät toimintamme mahdolliseksi, suurkiitos! Tervetuloa mukaan toimintaan! Nähdään Seuralla! Seuran jäsenmaksun vuodelle 2012 voi maksaa tilille / henkilö, 10 / perhe. Terveisin, Kerälän raittiusyhdistys Ry:n johtokunta ***************************************************** TALVIRIEHA Kerälän Seurantalolla Sunnuntaina 4.3. Klo MAKKARANPAISTOA HIIHTOKILPAILUT ALLE KOULUIKÄISILLE! Ilmoittautumiset klo mennessä. MÄENLASKUA, Tervetuloa! BUFFET.

18 RATRACE Haapaveden liikuntahallissa pe klo Mukana * Lovex * JustimusFilms * Nost3 & Protro Reissun hinta 10 e sis. sisäänpääsyn + matkan. Päihteetön tilaisuus. Alakoululaiset vain huoltajan kanssa. Lähtöajat Kestilästä Salen parkkipaikalta klo Rantsilasta torilta klo Pulkkilasta ABC:n pihalta klo Piippolasta Shellin pihalta klo Ilmoittautumiset Kestilän osalta Vesalle tai Jussille, Pulkkilan-Piippolan osalta Sannalle ja Rantsilan osalta Sinikalle mennessä. Järj. Liikunta- ja nuorisopalvelut TASAPAINOA JOKAISEN ARKEEN JA ELÄMÄÄN! Tule testaamaan ja kokeilemaan tasapainoasi Siikalatvan tasapainoradoille joka kylällä. * maanantai Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto PAKO (entinen PIO) liikuntasali klo * maanantai Kestilän viraston liikuntasali klo Kahvitarjoilu! * maanantai Rantsilan liikuntahalli klo * maanantai Pulkkilan peruskoulun pikkusali klo Huomio! Jos paikka muuttuu, ilmoitamme siitä pikkusalin ovessa. Tule mukaan ja haasta tasapainosi! järj. Siikalatvan kunta/liikuntapalvelut INBODY TULEE TAAS KEVÄÄLLÄ! Inbody-testit pyörähtävät Siikalatvalla viikoilla 18 ja 19. Testejä tehdään seuraavan aikataulun mukaisesti: Piippola Pulkkila: 2. (aamupäivä) Kestilä: 7. (iltapäivä) Rantsila: Tarkemmat aikataulut ja mittauspaikat ilmoitetaan seuraavassa kuntatiedotteessa!

19 PERINTEINEN KUUTAMOHIIHTO KURUN LINTUJÄRVEN KODALLE to Ladut mahdollisuuksien mukaan Rantsilan kirkolta ja Hovista. Kodalla on huoltopiste, jossa on tarjolla kuumaa mehua ja makkaraa klo Tarkemmat lähtöpaikat ja reitit ilmoitetaan myöhemmin. Seuraa kunnan nettisivuja ja ilmoitustauluja. Hiihtämään voit lähteä omaan tahtiin, oman kuntosi mukaan. Lisätietoja saat Lehtosaaren Sinikalta puh Järj. Liikunta- ja nuorisopalvelut ja Rantsilan Raikkaan hiihtojaosto LAPSIPERHEIDEN LIIKUNTAILTA Rantsilan liikuntahallilla su klo Tervetuloa! Seuraavat kerrat olisivat 1.4. ja 6.5. MLL Hiihtolomaviikolla Rantsilan liikuntahallilla avoimet ovet lapsille ja nuorille ke 7.3. klo Järj. Liikunta- ja nuorisopalvelut ja Rantsilan Raikkaan hiihtojaosto KOKO PERHEEN LUISTELUILTA su klo Rantsilan jääkiekkokaukalossa. Luistelua musiikin tahtiin, kilpailuja ja mukavaa yhdessäoloa. Mehutarjoilu! Järj. Rantsilan MLL ja nuorisotoimi HIIHDOT Savalojan ONNELASSA su KLO Ilmoittautumiset Timo Hankoselle puh tai kilpailupaikalla alk. klo Sarjat lapsista ikämiehiin. H U O M!!! Kaikki te, joilla on tarpeettomia avaimia Pulkkilan kuntosalille, Kestilän viraston liikunta- ja punttisalille tai Rantsilan liikuntahallille, palauttakaa avaimet. Huolehtikaa myös käyttömaksuista, jos teillä on maksuja maksamatta.

20 SIIKALATVAN 4H-YHDISTYS Olemme paikalla Kestilän toimistolla torstaisin klo ja Rantsilassa maanantaisin ja perjantaisin klo sekä tarvittaessa, sopimuksen mukaan. Yhteystiedot: Alli Visuri , Petri Partala , kirppari PÖYTÄVUOKRA 10 /VIIKKO. Kirppari avoinna: ma-pe Haemme edelleen kerhonohjaajia. Tarkoituksena olisi aloittaa kerhotoiminta vielä tämän talven/kevään aikana ja tarvitsemme ohjaajia yleiskerhoihin mm. Mankilaan, Savalojalle ja Sipolaan. Lisäksi haemme ohjaajia eräkerhoihin koko Siikalatvan alueelle. Asiasta kiinnostuneet, ottakaa pikaisesti yhteyttä Alliin puh tai Petriin puh KERHOTOIMINTA: Kestilä: keskiviikkoisin lk luistelukerho, kaukalolla klo torstaisin lk liikuntakerho, kunnantalon sali klo torstaisin lk askartelukerho 4H-toimistolla klo Piippola: tiistaisin lk liikuntakerho PIO:n salissa klo tiistaisin lk liikuntakerho PIO:n salissa klo keskiviikkoisin lk:n tytöt, lentopallo PIO:n salissa klo keskiviikkoisin pienten (1.-4.) askartelukerho valkoisella talolla klo torstaisin lk kokkikerho Valkoisella talolla klo torstaisin lk kokkikerho Valkoisella talolla klo perjantaisin sählykerho PIO:n salissa klo Rantsila: maanantaisin 6 10 v askartelukerho Raikkaalla klo tiistaisin lk liikuntakerho liikuntahallilla klo Pulkkila: maanantaisin lk:n tytöt, lentopallo Ylämäkelän koulun sali klo keskiviikkoisin lk askartelu/käsityökerho Vanhoilla nuokkareilla klo Pyhännän koulun 6.luokka on järjestänyt arpajaiset, jonka tuotto käytetään luokkaretkirahaston kartuttamiseen. Voittajat on arvottu ja voittoluettelo on seuraava: 1.) Digikamera Katariina Lahti, 2.) Ilmankostutin Raija Antikainen, 3.) Digitaalinen valokuvakehys Satu Rimpeläinen, 4.) Mansikkakermakakku Samuli Yrjänä, 5.) Popcorn-kone Jouko Hiltunen, 6.) Sähkögrilli Anni Kamula, 7.) Harja Veikko Huhtala, 8.) Mariskooli Iina Sormunen, 9.) Silikonialusta Pauli Kamunen, 10.) Hierontalahjakortti Inka Törmälehto, 11.) Shampoo ja hoitoaine Riitta Rajaniemi, 12.) Villasukat ja lapaset Toni Ahonen, 13.) Seinäkello Nooa Makkonen, 14.) Maustajan tuotepaketti Eevert Tuuli, 15.) Lasten villasukat Leena Komulainen. Palkinnot on toimitettu voittajille. Onnea ja kiitos kaikille arpajaisiin osallistuneille! Pyhännän koulun 6. luokka LÖYTÖELÄINTEN VASTAANOTTO Kunnan velvollisuutena on eläinsuojelulain 15 :n mukaisesti huolehtia irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteenotettua eläintä on säilytettävä 15 päivän ajan, minkä jälkeen eläimelle etsitään uusi koti tai se lopetetaan. Siikalatvan alueen löytöeläimet vastaanottaa Pulkkilan koirahoitola/löytöeläinkoti os. Raahentie 812, Pulkkila, puh

21 KAERANMAAN TALAVILASSIKKO KESTILÄ PIIPPOLA lauantaina klo alkaen Kestilän jääkiekkokaukalossa Pelataan jääkiekko-ottelu 80-luvun hengessä. Mukana on kokeneita konkareita ja vähän tuoreempiakin kasvoja. Yleisölle on tarjolla kahvia ja pullaa. Tervetuloa kannustamaan! Ottelulla on säävaraus. Kehnon kelin sattuessa peli siirretään toiseen ajankohtaan. HIIHTOLOMA LIIKUNTATEMPAUS 1-6 LUOKKALAISILLE KE 7.3. KLO Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston salissa. Pelataan, leikitään jne.. TULE MUKAAN LIIKKUMAAN! järj. 4H ja Siikalatvan kunta/liikuntapalvelut MOOTTORIKELKKAILIJAT HUOMIO!!! Moottorikelkoilla ajaminen on ehdottomasti kielletty Piippolan urheilukentällä!!! Mäkihypystä kiinnostuneet henkilöt: Pulkkilan hiihtomajan alueella sijaitsee kaksi mäkihyppytornia K3 ja K10. Pulkkilan Ponsi ohjaa tulevia mäkihyppääjiä aina lauantaisin klo Mukaan mahtuu vielä innokkaita sekä tyttöjä että poikia! järj. PuPo Kestilän Kisa-Veikot 122:t perinteiset Kestilän Laskiaishiihdot, maailman vanhimmat joka vuosi järjestetyt hiihtokilpailut, vietiin onnistuneesti läpi tosi talvisissa olosuhteissa, tuulessa ja tuiskussa. Kisa-Veikot kiittää lämpimästi kaikkia kisajärjestelyihin osallistuneita. Laskiaishiihtoja tukivat palkintolahjoituksin: Siikalatvan kunta, Asepuuseppä Markku Tervonen, Diesel Turunen Oulu, EH Sport, Helander ja K:nit, Heleenan hautaus- ja pitopalvelu, HeMaVe, Hiushoitola Grafitti, Kestilän Apteekki, Jukka Tapio, Kauppapalvelut Rasinkangas, Kestilän Kiinteistöhuolto, Kestilän Taksit: Eksan taksi, Esa Helander, Liisa Kylmänen, Martti Suorsa ja Pauli Keihäskoski. Kestilän vankila, Konehuolto Karjalainen, Maustaja Oy, Muhoksen Fysikaalinen hoitolaitos Kestilä, K-Market Eväsreppu, LVI-työt Arto Mikkonen, Maalaiskartano Pihkala, Parturi-Kampaamo Charlotta, Parturi-Kampaamo Soiletti, Pulkkilan Kukka, Pyhännän Rakennustuote, Rakennusliike Karjaluoto, Rakennusliike Rantonen, Rantsilan Kauppayhtiö Tolonen, Rauno Kiiskilä, Rehuraisio, Riitan Talli, Ruukkimetals, Rytkyn Kone Haapavesi, Sale Kestilä, Siikalatvan Metsänhoitoyhdistys, Siikalatvan Osuuspankki, Siikalatvan Sairaankuljetus, Siikalatvan Vartiointi, TB Kestilä, T:mi Paavo Riikonen, Tietolatva, Timon Sähköpalvelu Kärsämäki, Timo ja Pentti Still, Vaalan Rautahalli, Veikko Tuomala tmi. Kisa-Veikot kiittää mahtavasta palkintopöydästä!

22 ************** TAPAHTUMAKALENTERI *********************** HUOMIO KAIKKI TAPAHTUMIA JÄRJESTÄVÄT YHDISTYKSET! Laittakaa tulevista tapahtumistanne ilmoitus Siikalatvan kunnansivuilta löytyvään tapahtumakalenteriin. Tapahtumakalenteri löytyy Siikalatvan kunnansivuilta, ajankohtaista osion alta / tapahtumat, ilmoita tapahtuma. Tapahtumakalenteriin ilmoitusten jättäminen on helppoa ja ilmaista. Ilmoittamalla tapahtumakalenterissa tapahtumanne saa enemmän huomioita ja samalla voidaan välttää myös päällekkäisyyksiä. **************************************************************** Järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt antakaa ilmoitukset sitä mukaa kun teillä asioita tulee, kuitenkin viimeistään Seuraava kuntatiedote ilmestyy pe puh puh puh puh Kuntatiedote luettavissa myös: Ajankohtaista / kuntatiedotteet

K U N T A T I E D O T E 3/25.3.2011

K U N T A T I E D O T E 3/25.3.2011 JULKINEN TIEDOTE K U N T A T I E D O T E 3/25.3.2011 EDUSKUNTAVAALIT 2011 Äänioikeusrekisteri Väestörekisterikeskus on perustanut äänioikeusrekisterin, johon otetaan jokainen väestötietojärjestelmän mukaan

Lisätiedot

Onko maalla mukavaa? KUNTATIEDOTE nro 2/17.2.2015 HUUTOKAUPPA. MAALISKUUN KUNTATIEDOTE ilmestyy tiistaina 17.3.2015.

Onko maalla mukavaa? KUNTATIEDOTE nro 2/17.2.2015 HUUTOKAUPPA. MAALISKUUN KUNTATIEDOTE ilmestyy tiistaina 17.3.2015. 1 KUNTATIEDOTE nro 2/17.2.2015 Siikalatvan kunta, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila, puh. (08) 8118411, fax 8121292, www.siikalatva.fi Onko maalla mukavaa? Olemme menossa kohti kevättä ja valoa. Toivottavasti

Lisätiedot

K U N T A T I E D O T E 4/21.4.2011

K U N T A T I E D O T E 4/21.4.2011 JULKINEN TIEDOTE K U N T A T I E D O T E 4/21.4.2011 KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ 27.4.2011 Viesti kulkee vetovastuu vaihtuu Sotiemme veteraaneille omistettua juhlapäivää vietetään vuosittain 27. päivänä

Lisätiedot

K U N T A T I E D O T E 12 / 19.11.2010

K U N T A T I E D O T E 12 / 19.11.2010 JULKINEN TIEDOTE K U N T A T I E D O T E 12 / 19.11.2010 Itsenäisyyden 93 vuotisjuhlatilaisuudet Siikalatvan kunnassa 6.12.2010 Kestilä: Klo 10:00 Kokoontuminen sankarihaudoille Kunniavartio, Siikalatvan

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2012

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2012 Sisältö Löydetty avain... 1 Arpajaisluettelo... 1 Poliisi tiedottaa... 1 Tehoke-projekti tiedottaa... 2 Jokihelmen opisto tiedottaa... 3 Retki Iisalmen teatteriin... 3 Perttulinpäivät... 3 Kirjastossa

Lisätiedot

Kansallinen veteraanipäivä

Kansallinen veteraanipäivä 1 KUNTATIEDOTE nro 4/15.4.2014 Siikalatvan kunta, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila, puh. (08) 8118411, fax 8121292, www.siikalatva.fi Kehitystä Kun kunnanjohtaja Tuomo Haapalahti pyysi minua kirjoittamaan

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA KUNTATIEDOTE 3/2009 19.3.2009

SIIKALATVAN KUNTA KUNTATIEDOTE 3/2009 19.3.2009 SIIKALATVAN KUNTA KUNTATIEDOTE 3/2009 19.3.2009 NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT HAETTAVANA Siikalatvan kunta julistaa haettavaksi nuorten kesätyöpaikat 24.4.2009 klo 14.00 mennessä. Kesätyöpaikat on tarkoitettu

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2011 PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2011 Asuntojen korjaus-avustukset... 1 Kunnan uudet nettisivut... 2 Haapaveden-Siikalatvan Omaishoitajat ja läheiset ry tiedottaa... 2 Piirikunnalliset hiihdot...

Lisätiedot

K U N T A T I E D O T E 13 / 17.12.2010

K U N T A T I E D O T E 13 / 17.12.2010 JULKINEN TIEDOTE K U N T A T I E D O T E 13 / 17.12.2010 Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011! toivottaa Siikalatvan kunta SIIKALATVAN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanvaltuusto Kokousaika MAANANTAI

Lisätiedot

PYLKÖNPOSTI. Kuvaaja Timo Tuhkio

PYLKÖNPOSTI. Kuvaaja Timo Tuhkio PYLKÖNPOSTI Kuvaaja Timo Tuhkio 1/2007 SISALLYSLUETTELO: KUNTALIITOSNEUVOTTELUT KÄYNNISTYVÄT...1 KESKUSHALLINTO TIEDOTTAA...3 EDUSKUNTAVAALIT 2007...3 PYLKÖNMÄEN KUNNAN PUHELINNUMEROT MUUTTUIVAT 1.12.2006...3

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI, PYLKÖN ASIOINTIPISTE...3 ENSIMMÄINEN KUNTALIITOSVUOSI...4 PYLKÖNPOSTISSA ILMOITTAMINEN...4 SEURAAVAN PYLKÖNPOSTIN

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI, PYLKÖN ASIOINTIPISTE...3 ENSIMMÄINEN KUNTALIITOSVUOSI...4 PYLKÖNPOSTISSA ILMOITTAMINEN...4 SEURAAVAN PYLKÖNPOSTIN Kuvaaja Timo Tuhkio 2 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI, PYLKÖN ASIOINTIPISTE...3 ENSIMMÄINEN KUNTALIITOSVUOSI...4 PYLKÖNPOSTISSA ILMOITTAMINEN...4 SEURAAVAN PYLKÖNPOSTIN ILMESTYMINEN...4 ARVAA JA VOITA...4 PYLKÖN

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2014

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2014 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2014 Sisältö Valtuuston kokous... 1 Pulkkilan terveyskeskuksen vastaanotto on suljettuna 27.1.2014 alkaen muutostöiden vuoksi 1 Vertaistukiryhmä alkoholiongelmaisten läheisille

Lisätiedot

w w w. p altamo. fi PALTAMON KUNNAN JA SEURAKUNNAN TIEDOTELEHTI Helmikuu 2O14 Kotipitäjä

w w w. p altamo. fi PALTAMON KUNNAN JA SEURAKUNNAN TIEDOTELEHTI Helmikuu 2O14 Kotipitäjä w w w. p altamo. fi PALTAMON KUNNAN JA SEURAKUNNAN TIEDOTELEHTI Helmikuu 2O14 Kotipitäjä 2 P a l t a m o n k u n t a t i e d o t e H E L M I K U U / 2 0 1 4 w w w. p a l t a m o. f i Vaarankyläntie 7 88300

Lisätiedot

Avustusta myönnetään enintään. 3) pelletti- tai muun puulämmitysjärjestelmän. Avustusta haetaan suoraan

Avustusta myönnetään enintään. 3) pelletti- tai muun puulämmitysjärjestelmän. Avustusta haetaan suoraan Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti helmikuu 2011 39. vuosikerta Korjausavustukset Vasara ja nauloja Korjaus- ja energia-avustukset 2011 Valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on julkistanut

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE 1/2015 LIIKENNETURVALLISUUTTA JA SISÄILMAA

KUNTATIEDOTE 1/2015 LIIKENNETURVALLISUUTTA JA SISÄILMAA KUNTATIEDOTE 1/2015 LIIKENNETURVALLISUUTTA JA SISÄILMAA Vuosi 2015 on lähtenyt käyntiin lumisissa merkeissä. Edellisen vuoden aikana Limingan kuntaan valmistui keskeinen kevyenliikenteen yhteys Tupoksesta

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE SYYSKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE SYYSKUU 2011 Sisältö Opiskelija-avustukset haettavana... 1 Jokihelmen opiston tiedote... 1 Sivistysosaston sijaisrekisteri... 1 Pyhännän kuntosaliryhmä ja apuvälineasiat... 2 Syysmyyjäiset... 2 Anna mulle aikaa päivä...

Lisätiedot

Kempeleen elinkeino- ja viestintäpalvelut uudistuivat

Kempeleen elinkeino- ja viestintäpalvelut uudistuivat Kuntatiedote 1 2015 11.2.2015 Kempeleen elinkeino- ja viestintäpalvelut uudistuivat Kempeleen kunnan yrittäjille tarjoamat palvelut kokivat vuoden vaihteessa merkittävän muutoksen, kun kunta luopui yrityspalveluidensa

Lisätiedot

IK Itella Oyj Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Honkajoella. KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2012 Honkajoen kunta, Vuokrattavat rivitaloasunnot

IK Itella Oyj Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Honkajoella. KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2012 Honkajoen kunta, Vuokrattavat rivitaloasunnot KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2012 Honkajoen kunta, Porhontie 5 38950 Honkajoki IK Itella Oyj Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Honkajoella ===========================================================================

Lisätiedot

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi. Kuntoutuspalvelut. Ympäristövuosi. Kesäleirit. Veteraanijuhla.

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi. Kuntoutuspalvelut. Ympäristövuosi. Kesäleirit. Veteraanijuhla. HAUKIPUTAAN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI 2/2012 18.5.2012 Nro 87 1 JULKINEN TIEDOTE TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi Kuntoutuspalvelut Ympäristövuosi 2012 Kesäleirit Veteraanijuhla Puhdistusnäytelmä Kuva:

Lisätiedot

PYLKÖNMÄEN KUNTA Puh. 0400 265 611/VAIHDE www.pylkonmaki.fi sähköposti: pylkonmaenkunta@pylkonmaki.fi 43440 PYLKÖNMÄKI etunimi.sukunimi@pylkonmaki.

PYLKÖNMÄEN KUNTA Puh. 0400 265 611/VAIHDE www.pylkonmaki.fi sähköposti: pylkonmaenkunta@pylkonmaki.fi 43440 PYLKÖNMÄKI etunimi.sukunimi@pylkonmaki. Kuva: Iida Moisio PYLKÖNPOSTI 1/ 2008 25.2.2008 KUNNAN KUULUMISIA... 1 TALKOOHAASTE MEILLE KAIKILLE... 3 KESKUSHALLINTO TIEDOTTAA... 4 KUNNANTOIMISTON AUKIOLOAIKA ASIAKKAILLE... 4 PYLKÖNPOSTISSA ILMOITTAMINEN...

Lisätiedot

Toivakka. Toimii. Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti. Kuva: Jukka Hirvonen

Toivakka. Toimii. Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti. Kuva: Jukka Hirvonen Toivakka 2 2009 Toimii Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti Kuva: Jukka Hirvonen Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toim Toivakan kunta Puheenjohtajan

Lisätiedot

SAARIKKAA JA SIKAINFULENSSAA...3 PYLKÖN ASIOINTIPISTE...4 PYLKÖNPOSTISSA ILMOITTAMINEN...5 SEURAAVAN PYLKÖNPOSTIN ILMESTYMINEN...5 KOTISEUTUAINEISTO

SAARIKKAA JA SIKAINFULENSSAA...3 PYLKÖN ASIOINTIPISTE...4 PYLKÖNPOSTISSA ILMOITTAMINEN...5 SEURAAVAN PYLKÖNPOSTIN ILMESTYMINEN...5 KOTISEUTUAINEISTO 2 SAARIKKAA JA SIKAINFULENSSAA...3 PYLKÖN ASIOINTIPISTE...4 PYLKÖNPOSTISSA ILMOITTAMINEN...5 SEURAAVAN PYLKÖNPOSTIN ILMESTYMINEN...5 KOTISEUTUAINEISTO TALTEEN!...5 LOMALAISTEN TORIPÄIVÄ...5 KAUPUNGIN YLEISET

Lisätiedot

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Vaalien tulokset. Kesätöitä nuorille. Haukipudashiihto. Uuden Oulun palveluja. Hiihtolomaviikko.

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Vaalien tulokset. Kesätöitä nuorille. Haukipudashiihto. Uuden Oulun palveluja. Hiihtolomaviikko. HAUKIPUTAAN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI 1/2012 24.2.2012 Nro 86 1 JULKINEN TIEDOTE TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Vaalien tulokset Kesätöitä nuorille Uuden Oulun palveluja Haukipudashiihto Hiihtolomaviikko Yksityistiet Kuva:

Lisätiedot

1/2014 VEHMAA. KUNTATlEDOTE. Kunnanvirasto avoinna: Postiosoite:

1/2014 VEHMAA. KUNTATlEDOTE. Kunnanvirasto avoinna: Postiosoite: VEHMAA KUNTATlEDOTE 1/2014 Kunnanvirasto avoinna: Postiosoite: Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä Ma, ti, ke klo 9.00-15.00 Kotisivujen osoite: To klo 9.00-17.00 www.vehmaa.fi Pe klo 9.00-14.00 Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri s.12

Tapahtumakalenteri s.12 Pöytyän kunnan tiedotuslehti nro 1/2011 VUODEN 2011 TALOUSARVIO s. 4 TÄRKEITÄ YHTEYSTIETOJA s. 8-9 HIIHTOLOMAVIIKOLLA TAPAHTUVAA s. 11 Tapahtumakalenteri s.12 Haukkavuoreen hiihtämään s. 10 KUNNANVIRASTOJEN

Lisätiedot

Terveisiä kunnantuvalta! 1/2011

Terveisiä kunnantuvalta! 1/2011 SAVITAIPALEEN KUNTA 6140 11 www.savitaipale.fi, kunta@savitaipale.fi Terveisiä kunnantuvalta! 1/2011 Vuosi on alkanut kunnon talvella. Päivän valoisa aika on pidentynyt niin, että ulkoilu valoisaan aikaan

Lisätiedot

Terveisiä kunnantuvalta 2/2008

Terveisiä kunnantuvalta 2/2008 SAVITAIPALEEN KUNTA 6140 11 www.savitaipale.fi, kunta@savitaipale.fi Terveisiä kunnantuvalta 2/2008 Vaalikauden päättyessä Näin vaalikauden päättyessä on hyvä katsoa hieman taaksepäin ja miettiä menneitä

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE. ISSN 0782-1719 Kivijärven kunnan kuntatiedote 1 / 11.02.2014. Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin

KUNTATIEDOTE. ISSN 0782-1719 Kivijärven kunnan kuntatiedote 1 / 11.02.2014. Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin KUNTATIEDOTE ISSN 0782-1719 Kivijärven kunnan kuntatiedote 1 / 11.02.2014. Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin TIEDOTE 65 - VUOTIAIDEN TERVEYSTARKASTUKSISTA SoTe kuntayhtymä Saarikka aloittaa

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2013

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2013 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2013 1 Sisältö Valtuuston kokous... 1 Kirjastossa tapahtuu:... 1 Haettavana lasten kunnalliset vapautuvat hoitopaikat toimintakaudelle 2013-2014... 1 Esiopetukseen hakeminen...

Lisätiedot

TV-NÄKYVYYSONGELMAT HON-

TV-NÄKYVYYSONGELMAT HON- KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2014 Honkajoen kunta, Porhontie 5 38950 Honkajoki IK Itella Oyj Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Honkajoella ===========================================================================

Lisätiedot