Farmakologian tenttitärpit Toinen välitentti Lyhyet kysymykset. Sisällys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Farmakologian tenttitärpit Toinen välitentti Lyhyet kysymykset. Sisällys"

Transkriptio

1 Farmakologian tenttitärpit Toinen välitentti Lyhyet kysymykset Sisällys Sivu 2 Bentsomyrkytys Beetasalpaajamyrkytys Parasetamolimyrkytys Partiaalinen agonisti Asetyylikoliiniesteraasi Sivu 3 Lääkehiili Lihavuuden hoito Rimonabantti PDE5 Sivu 4 Transplasentaarinen karsinogeneesi Uudelleenjakautuminen Opioidimyrkytys Metanolimyrkytys Sivu 5 Monoamino-oksidaasi Dopamiinireseptorit C Vaattovaara & DC Halonen

2 Kerro lyhyesti mihin perustuu flumatseniilin käyttö bentsodiatsepiinimyrkytyksen Flumatseniili on bentsodiatsepiinin reseptoriantagonisti, eli se estää bentsodiatsepiinin kiinnittymisen GABA-reseptoriin ja tätä kautta bentsodiatsepiinin vaikutusta. Kerro lyhyesti mihin perustuu glukagonin käyttö beetasalpaajamyrkytyksen Glukagonilla on inotrooppinen (lihassupistusta voimistava) ja kronotrooppinen (sykettä nopeuttava) vaikutus, joiden takia se tehoaa myrkytyksissä, joissa sydänlihaksen toiminta on lamaantunut. Se on tehokas beetasalpaajien, trisyklisten masennuslääkkeiden ja kalsiumsalpaajien aiheuttamissa hypotensioissa ja bradykardioissa (harvalyöntisyys). Glukagonin inotrooppiset ja kronotrooppiset sydänvaikutukset välittyvät glukagonireseptorin kautta lisäten syklisen AMP:n tuotantoa alfaja beetareseptoreista riippumatta. Kerro lyhyesti millä mekanismilla asetyylikysteiini vaikuttaa parasetamolimyrkytyksen Parasetamoli aiheuttaa suurena yliannoksena maksavaurion, joka johtaa maksan vajaatoimintaan ja pahimmillaan fataaliin maksanekroosiin. Maksavaurion aiheuttajana pidetään parasetamolin reaktiivista metaboliittia N-asetyyli-p-bentsokinoni-imiiniä (NAPQI). Sitoutumalla kovalentisti maksasolujen proteiineihin se käynnistää sarjan reaktioita, jotka lopulta johtavat solukuolemaan. Reaktiivista metaboliittia syntyy parasetamolin terapeuttisessa käytössä vähäisiä määriä ja pääosa metaboloituu glukuronidi- ja sulfaattikonjugaateiksi. Niin kauan kuin elimistön glutationivarastot riittävät inaktivoimaan syntyvän reaktiivisen metaboliitin, ei maksavaurion riskiä ole. N-asetyylikysteiini (NAC) on glutationin esiaste, joka suurentaa maksasolujen glutationipitoisuutta. NAC on luonnossa esiintyvän kysteiiniaminohapon synteettinen johdos, jonka kestävyyttä on parannettu liittämällä asetyyliryhmä kysteiinin aminotyppeen. NAC kehitettiin ensisijaisesti yskänlääkkeeksi jo vuosikymmeniä sitten. Se pelkistää ysköksessä olevia rikkisiltoja vapaiksi sulfidiryhmiksi, ja siksi lima muuttuu juoksevammaksi. N-asetyylikysteiinin avulla maksan kysteiini- ja glutationimäärää voidaan lisätä. Lisäksi NAC inaktivoi myös suoraan NAPQI:tä. Parasetamolimyrkytyksen myöhemmässä vaiheessa NAC:n arvellaan suojaavan antioksidanttina eliminoimalla paikalle tulleiden neutrofiilien tuottamia reaktiivisia happiyhdisteitä. Lisäksi on viitteitä siitä, että NAC positiivisena inotrooppina ja vasodilataattorina parantaa verenvirtausta maksassa. Koetilanteessa samanaikaisesti parasetamoliyliannoksen kanssa annettu NAC estää maksatoksisuuden täysin. Vielä maksan petettyäkin NACstä voi olla hyötyä. asetyylikoliiniesteraasiin ja mitä farmakologisia vaikutuksia kohdemolekyyli-lääkeaine-interaktiosta seuraa. Antikoliiniesteraasit estävät asetyylikoliiniesteraasia, joka hajottaisi vapaan asetyylikoliinin synapsiraossa. Antikoliiniesteraasin vaikutuksesta asetyylikoliinin määrä synapsiraossa lisääntyy ja sitä sitoutuu enemmän muskariini- ja nikotiinireseptoreihin. Samalla asetyylikoliinia vapautuu enemmän presynaptisista päätteistä ja myös muiden hermovälittäjäaineiden vapautuminen lisääntyy. Pitkävaikutteisia antikoliiniesteraaseja käytetään tyypillisesti Alzheimerin taudin kolinergisten häiriöiden korjaamisessa (donepetsiili, galantamiini ja rivastigmiini). Donepetsiilin ja galantamiinin vaikutus asetyylikoliiniesteraasin on ohimenevä, rivastigmiinin pseudoirreversiibeli. Lyhyempivaikutteisia antikoliiniesteraaseja voidaan käyttää antidoottina, mioottina, vähentämään silmän sisäistä painetta glaukoomaa sairastavilla (fysostigmiini), tehostamaan poikkijuovaisen lihaksiston toimintaa myasthenia gravis -potilailla (neostigmiini) tai lihasrelaksaation antagonisoinnissa yleisanestesian yhteydessä (neostigmiini, pyridostigmiini, edrofoni). Palautumattomasti vaikuttavilla antikoliiniesteraaseilla (organ-

3 ofosfaateilla) on lähinnä toksikologista merkitystä. Kerro lyhyesti mihin perustuu lääkehiilen käyttö myrkytysten Lääkehiiltä voidaan käyttää myrkytysten kahdella eri tavalla imeytymisen estoon ja eliminaation nopeuttamiseen. Lääkehiili sitoo ruoansulatuskanavasta tehokkaasti pintaansa (adsorpoi) erilaisia lääkeaineita ja myrkkyjä. Sen hyvä teho perustuu painoonsa nähden suureen adsorptiopinta-alaan ( m2/g). Paras teho saavutetaan, jos lääkehiili annetaan minuutin kuluessa myrkytyksestä. Aikuisille hiiltä tulisi antaa g ja lapsille 1-2g /kg (50g vastaa noin 200 tablettia). Koska lääkehiilellä voidaan vaikuttaa hyvin myös enterohepaattiseen kiertoon joutuvien lääkkeiden eliminaatioon, varsinaista takarajaa sen annolle ei ole. Enterohepaattiseen kiertokulkuun vaikutettaessa lääkehiiltä on annettava toistuvasti (25-50 g) 4-6 tunnin välein. Toksisten aineiden eliminaatiota voidaan nopeuttaa myös hemoperfuusiolla. Hemoperfuusiossa potilaan veri johdetaan aktiivihiilisuodattimen läpi, jolloin lääkeaineet ja myrkyt sitoutuvat hiilen pintaan. Lääkehiili ei tehoa alkoholin, happojen, emästen, fluoridien, syanidin ja metallien (esim. rauta ja litium) aiheuttamissa myrkytyksissä. Kerro lyhyesti millä mekanismeilla lihavuuden käytettävät lääkkeet vaikuttavat Lihavuuteen voidaan vaikuttaa vähentämällä energian, etenkin rasvan imeytymistä suolistosta, vaikuttamalla keskushermoston ruokahalua sääteleviin välittäjäaineisiin sekä lisäämällä lipolyysiä. Suomessa käytetään lihavuuden hoitoon orlistaattia ja sibutramiinia. Näiden käyttöä voidaan harkita, mikäli dieetti ja elämäntapaohjeet eivät ole korjanneet potilaan merkittävää lihavuutta (BMI > 30 kg/m2 ) Orlistaatti estää lipaasien toimintaa suolen luumenissa, jolloin ravinnon triglyseridien hajoaminen imeytyviksi vapaiksi rasvahapoiksi ja monoglyserideiksi estyy. Hoidon aikana ravinnon rasvan määrä tulisi rajata alle 30 %:iin kokonaisenergiasta. Hoidon aikana noin 30% ravinnon rasvoista jää imeytymättä ja poistuu ulosteen mukana. Sibutramiini ja sen kaksi aktiivista metaboliittia estävät keskushermostossa serotoniinin ja noradrenaliinin soluunottoa. Serotoniinipitoisuuden kasvu vähentää ruokahalua. Valmisteen tavallisimmat haitat liittyvät sympatikusaktivaatioon. Verenpainetta ja pulssia tulee seurata. Luettele lyhyesti rimonabantin mahdolliset käyttöaiheet Ribonabantti (Acomplia ) on kannabinoidi- 1-reseptorin (CB1-reseptori) antagonisti. Ribonabanttia käytetään painon hallinnassa ja se hillitsee ruokahalua. Ribonabantti vaikuttaa myös vyötärölihavuuteen liittyviin aineenvaihduntahäiriöihin, kuten insuliiniherkyyden paranemiseen, HDL-kolesterolin pitoisuuden suurenemiseen, triglyseridien pioisuuden pienenemiseen ja tyypin 2 diabeetikon sokeritasapainon parnemiseen. Etuna on myös kardiometabolisen riskin pieneneminen. Ribonabantista on siis apua painonhallintaan, metaboliseen oireyhtymään ja tyypin 2 diabetekseen. Se on tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön. fosfodiesteraasi-5:een (PDE5) ja mitä farmakologisia vaikutuksia kohdemolekyyli-lääkeaine-interaktiosta seuraa Fosfodiesteraasi-5:een vaikuttavia lääkkeitä käytetään erektiohäiriöiden. Käytettävät lääkkeet ovat sidenafiili, vardenafiili ja tadalafiili, jotka siis estävät tämän esteraasin toimintaa. Lääkkeaineet ovat selektiivisiä, PDE-5:ä esiintyy pääasiassa paisuvaiskudoksessa. Lääkeaineet ovat siis fosfodiesteraasi-tyyppi-5:n (PDE5) inhibiittoreita, jotka estävät aktiivisen syklisen guanosiinimonofosfaatin (cgmp) muuttumista inaktiiviseksi guanosiinimonofosfaatiksi (GMP:ksi); erektiossa paisuvaiskudoksen sileälihas relaksoituu cgmp:

4 n vaikutuksesta ja PDE5-inhibiittori lisää tätä vaikutusta paisuvaisessa. Kerro lyhyesti, mitä tarkoitetaan transplasentaarisella karsinogeneesillä Transplasentaarinen karsinogeneesi tarkoittaa sitä, että äidin altistuminen raskauden aikana aiheuttaa syövän syntyvälle lapselle. Esim. dietyylistilbestroli (DES) jota käytettiin uhkaavan keskenmenon hoitoon, aiheutti emättimen kirkassolusyöpää nuorilla naispuolisilla jälkeläisillä. Tiopentaalia käytetään pääosin anestesian aloitukseen tai hyvin lyhyisiin anestesioihin. Mikäli tiopentaaliannos on suuri ja pitkäaikainen, pitenee herääminen anestesiasta oleellisesti. Kerro lyhyesti mihin farmakokineettisiin tekijöihin tämä perustuu. Tiopentaali on laskimoon annosteltava barbituraatti. Sillä saavutetaan nopeasti tajuttomuus (10-20 s). Anestesian syvyys lisääntyy vielä 40 s aikana, jonka jälkeen tajunta alkaa vähitellen palata minuutissa. Vaikutuksen loppuminen perustuu uudelleen jakautumiseen. Eli ensin tiopentaali jakautuu aivoihin ja kohta sen jälkeen jakautuu uudelleen muihin kudoksiin. Kun kaikki kudokset sisältävät riittävästi tiopentaalia, jakautumista uudelleen ei enää tapahdu ja vaikutuksen kesto pitenee huomattavasti. Tiopentaali pysyy siis aivoissa pidemmän aikaa. Suurten tiopentaaliannosten jälkeen toipuminen voi kestää pitkään, koska eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on pitkä. Uudelleenjakautumisen vaiheessa puoliintumisaika plasmassa on vain 3 minuuttia. Maksametabolialla ei ole oleellista merkitystä anestesiavaikutuksen loppumiseen. elimiin, kuten aivoihin ja saa aikaan nopean anestesian. Aluksi lääkepitoisuudet muualla elimistössä ovat pienet, mutta pyrkivät tasoittumaan, tätä kutsutaan uudelleen jakautumiseksi. Tiopentaali poistuukin nopeasti aivoista kulkeutuen muualle elimistöön ja aiheuttaa potilaan heräämisen. Pitoisuuden pieneneminen aivoissa ja potilaan herääminen johtuvat siis pääasiassa tiopentaalin uudelleen jakautumisesta elimistössä, ei sen hajoamisesta. Potilas herää n. 5 min kuluttua lääkkeen annosta, mutta tiopentaali poistuu hitaasti elimistöstä, n. 30 % jäljellä vrk kuluttua ja voi vaikuttaa psykomotoriikkaan. Lääkkeen annostelussa huomattavaa on, että lihaville potilaille ei lääkettä tarvitse antaa heidän painonsa mukaisesti, koska lääkettä menee rasvakudokseen vähän. Kerro lyhyesti millä mekanismilla naloksoni vaikuttaa opidoidimyrkytyksen Opioidimyrkytyksen on yleisten myrkytysten hoitoperiaatteiden lisäksi tärkeää huolehtia riittävästä ventilaatiosta ja pyrkiä kumoamaan opioidien vaikutukset spesifisellä antagonistilla eli naloksonilla. Naloksoni on morfiinianalogi, joka estää sekä ekso- että endogeenisten opioidien vaikuukset μ-, δ- ja κ opioidireseptoriin. Todellinen reseptoriantagonisti estää siis agonistin sitoutumista reseptoriin ja siten sen vaikutusta. Naloksonia annettaessa on syytä muistaa, että sen vaikutus kestää lyhyemmän aikaa kuin useimpien opioidien. Näin ollen sen anto voidaan vaikeissa myrkytyksissä joutua uusimaan tai sitä on annettava jatkuvana infuusiona. Useiden anestesia-aineiden, esimerkiksi barbituraatteihin kuuluvan tiopentaalin, vaikutus lakkaa lyhytaikaisen altistuksen jälkeen lääkkeen uudelleen jakautumisen seurauksena. Kerro lyhyesti mitä tällä uudelleen jakautumisella tarkoitetaan ja miksi juuri anestesia-aineiden kohdalla tämä mekanismi on merkittävä. Laskimoon annettuna tiopentaalin jakautuu verenkierron mukana aluksi runsassuonisiin Kerro lyhyesti mihin perustuu etanolin käyttö metanolimyrkytyksen Metanoli on yleinen puhdistus ja liuotin aine ja sitä käytetään mm. lasinpesunesteissä. Metanolia voi olla myös epäpuhtaissa alkoholijuomissa. Nautittuna se voi aiheuttaa vakavan myrkytyksen ihmiselle, pienillä annoksilla sokeuden ja suuremmilla annoksilla (30-60ml)se on hengenvaarallinen. Myrkytysoireet johtuvat pääosin metanoilin metabolia- 4

5 tuotteista. Se metaboloituu maksassa alkoholidehydrogenaasin avulla formaldehydiksi ja edelleen aldehydidehydrogenaasin avulla muurahaishapoksi. Hoito tulee aloittaa mahdollisimman nopeasti. Perinteisenä hoitomuotona käytetään etanolia. Etanoli toimii alkoholidehydrogenaasin kilpailevana estäjänä ja siten estää metanolia metaboloitumasta formaldehydiksi ja edelleen vaarallisesksi muurahaishapoksi. Tavoiteltava etanoli määrä on 1-1,5 promillea. Metanoli poistuu muuttumattomana elimistöstä munuaisten kautta. Vaikeissa tapauksissa voidaan käyttää hemodialyysiä apuna. Hoitoa on jatkettava kunnes veren metanolipitoisuus lähenee nollaa. Metanolin puoliintumisaika on pitkä tuntia, eli suurissa metanoliannoksissa hoitoa tulee jatkaa jopa vuorokausia. dopamiini D2-reseptoriin ja mitä farmakologisia vaikutuksia kohdemolekyyli-lääkeaine-interaktiosta seuraa Dopamiinireseptorit kuuluvat G-proteiinikytkentäisten reseptorien perheeseen ja muistuttavat rakenteensa ja toimintansa puolesta muita monoamiinireseptoreja. D2-tyyppiset reseptorit ovat toiminnaltaan estäviä. Niiden toisiolähettivaikutukset välittyvät Gi- ja Go-tyyppisten G-proteiinien kautta. Ne hyperpolarisoivat hermosoluja lisäämällä niiden solukalvojen läpäisevyyttä K+-ioneille, estävät solujen eritystoimintaa inhiboimalla Ca2+-kanavien toimintaa ja vähentävät camp:in muodostusta. Neuroleptit ovat D2-reseptoreiden antagonisteja. Neuroleptejä ovat esimerkiksi fentiatsiinit, butyrofenonit ja tioksanteenit. Neuroleptejä käytetään psykoosien hoitoon. D2-reseptorin agonisteja ovat Parkinsonin taudin käytettävät bromokriptiini, pergolidi, kabergoliini ja pramipeksoli. Kerro lyhyesti monoamino-oksidaasin välityksellä vaikuttavista lääkeaineista Masennuksen hoitoon on aiemmin käytetty epäselektiivisiä MAO-entsyymin estäjiä, mutta nämä on hylätty haittojen takia. Masennuksen hoitoon käytetään kuitenkin nykyään selektiivistä MAO-A:n reversiibeliä estäjää, moklobemidiä. Moklobemidi vaikuttaa keskushermoston serotoniini ja noradrenaliinitasoihin nostaen niitä. Parkinsonin taudin hoitoon puolestaan käytetään selektiivistä MAO-B-entsyymin irreversiibeliä estäjää, selegliiniä. Selegiliini hidastaa dopamiinin metaboliaa keskushermostossa,ja näin lisää levodopan vaikutusta. 5

Farmakologian mallivastauksia

Farmakologian mallivastauksia Farmakologian mallivastauksia välitentti II Farmakologia & toksikologia - välitentti II Cursus Vaattovaara & DC Halonen 2009 SISÄLLYS- LUETTELO Osteoporoosin lääkehoito Ionikanavat Erektiohäiriöiden lääkehoito

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valkea päällystämätön kapselinmuotoinen tabletti, koko 17,46x7,14 mm, merkintä 72M.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valkea päällystämätön kapselinmuotoinen tabletti, koko 17,46x7,14 mm, merkintä 72M. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PANACOD tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Parasetamoli 500 mg, kodeiinifosfaattihemihydraatti 30 mg Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suussa hajoava tabletti. Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, mustaherukantuoksuinen tabletti, jossa on kovera uurre keskellä.

VALMISTEYHTEENVETO. Suussa hajoava tabletti. Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, mustaherukantuoksuinen tabletti, jossa on kovera uurre keskellä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PAMOL F 500 mg, suussa hajoava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi suussa hajoava tabletti sisältää 500 mg parasetamolia (päällystettyinä parasetamolikiteinä).

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Levodopa 100 mg, benseratsidihydrokloridi 28,5 mg vastaten benseratsidia 25 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Levodopa 100 mg, benseratsidihydrokloridi 28,5 mg vastaten benseratsidia 25 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI MADOPAR 100 mg/25 mg depotkapseli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Levodopa 100 mg, benseratsidihydrokloridi 28,5 mg vastaten benseratsidia 25 mg. Täydellinen

Lisätiedot

Eikosanoidit ja tulehduskipulääkkeet

Eikosanoidit ja tulehduskipulääkkeet 19. Eikosanoidit ja tulehduskipulääkkeet Eikosanoidit ja tulehduskipulääkkeet Eikosanoidit Eikosanoidit ovat paikallisesti vaikuttavia välittäjäaineita, jotka säätelevät monia fysiologisia ja patofysiologisia

Lisätiedot

Yli kuusivuotiaat lapset voivat imeskellä tabletit ne hajoavat hyvin nopeasti suussa joutuessaan kosketuksiin syljen kanssa.

Yli kuusivuotiaat lapset voivat imeskellä tabletit ne hajoavat hyvin nopeasti suussa joutuessaan kosketuksiin syljen kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PAMOL F 250 mg, dispergoituva tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi dispergoituva tabletti sisältää 250 mg parasetamolia (päällystettyinä parasetamolikiteinä).

Lisätiedot

ERÄIDEN MYRKYTYSTEN HOITO KOIRILLA KIRJALLISUUSKATSAUS

ERÄIDEN MYRKYTYSTEN HOITO KOIRILLA KIRJALLISUUSKATSAUS Farmakologian ja toksikologian oppiaine Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen laitos Eläinlääketieteellinen tiedekunta Helsingin Yliopisto ERÄIDEN MYRKYTYSTEN HOITO KOIRILLA KIRJALLISUUSKATSAUS Heidi

Lisätiedot

Gonadotropiinit ja sukupuolihormonit ja niiden vastavaikuttajat

Gonadotropiinit ja sukupuolihormonit ja niiden vastavaikuttajat 43. Gonadotropiinit ja sukupuolihormonit ja niiden vastavaikuttajat Gonadotropiinit ja sukupuolihormonit ja niiden vastavaikuttajat Ihmisen lisääntymistoimintojen endokrinologinen säätely tapahtuu kolmella

Lisätiedot

Lipidien aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet

Lipidien aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet 44. Lipidien aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet Lipidien aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet Hyperlipidemioilla tarkoitetaan rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä, joissa kolesterolia tai triglyseridejä

Lisätiedot

Tärkeimmät lääkeainemyrkytykset

Tärkeimmät lääkeainemyrkytykset 70. Tärkeiät lääkeaineyrkytykset Tärkeiät lääkeaineyrkytykset Lääkeaineiden toksisuutta on käsitelty kunkin aineryhän osalta sivuvaikutusten yhteydessä. Tässä esitetään lyhyesti suoalaisten yleisipien

Lisätiedot

Opioidireseptorit opioidiriippuvuus

Opioidireseptorit opioidiriippuvuus 376 D18 Opioidireseptorit opioidiriippuvuus Mustonen, Oona & Niemiaho, Emilia Solu-ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto 19.9.2012 Tarkastaja: Jarkko

Lisätiedot

KIPULÄÄKKEET & KESKUS- HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LA:t

KIPULÄÄKKEET & KESKUS- HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LA:t KIPULÄÄKKEET & KESKUS- HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LA:t NSAID:t, ASA, muut 1. PROSTANOIDIT 2. LEUKOTRIEENIT (1+2 = eikosanoidit) 3. NSAID:t 4. ASA 5. NABUMETONI 6. PARASETAMOLI EIKOSANOIDIT = prostanoidit +

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Pinex-rakeita käytetään lievän tai kohtalaisen kivun ja kuumeen oireenmukaiseen hoitoon.

VALMISTEYHTEENVETO. Pinex-rakeita käytetään lievän tai kohtalaisen kivun ja kuumeen oireenmukaiseen hoitoon. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pinex strawberry/vanilla 500 mg rakeet VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää 500 mg parasetamolia. Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Flumazenil Fresenius Kabi 0,1 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Flumazenil Fresenius Kabi 0,1 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Flumazenil Fresenius Kabi 0,1 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml injektionestettä sisältää 0,1 mg flumatseniilia. 5 ml:n ampulli

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää 25 mg tetrabenatsiinia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: jokainen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Nitro 0,5 mg resoribletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Nitro 0,5 mg resoribletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nitro 0,5 mg resoribletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 resoribletti sisältää glyseryylitrinitraattia 0,5 mg. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Paraceon 125 mg peräpuikot Paraceon 250 mg peräpuikot 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Paraceon 125 mg peräpuikot Paraceon 250 mg peräpuikot 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Paraceon 125 mg peräpuikot Paraceon 250 mg peräpuikot 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Vaikuttava aine on parasetamoli (asetaminofeeni). Yksi Paraceon 125

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Venlafaxin Krka 37,5 mg depotkapseli, kova Venlafaxin Krka 75 mg depotkapseli, kova Venlafaxin Krka 150 mg depotkapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi 8 mg:n depotkapseli sisältää galantamiinihydrobromidia, mikä vastaa 8 mg galantamiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi 8 mg:n depotkapseli sisältää galantamiinihydrobromidia, mikä vastaa 8 mg galantamiinia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI REMINYL 8 mg depotkapseli, kova REMINYL 16 mg depotkapseli, kova REMINYL 24 mg depotkapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi 8 mg:n depotkapseli

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 6,25 mg, 12,5 mg tai 25

Lisätiedot

Alkoholien ja eräiden teknokemiallisten tuotteiden aiheuttamat akuutit myrkytykset

Alkoholien ja eräiden teknokemiallisten tuotteiden aiheuttamat akuutit myrkytykset 71. Alkoholien ja eräiden teknokemiallisten tuotteiden aiheuttamat akuutit myrkytykset Alkoholien ja eräiden teknokemiallisten tuotteiden aiheuttamat akuutit myrkytykset Alkoholimyrkytykset Etanoli (etyylialkoholi,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Sumatriptan Pfizer on tarkoitettu aurallisten ja aurattomien migreenikohtausten akuuttihoitoon.

VALMISTEYHTEENVETO. Sumatriptan Pfizer on tarkoitettu aurallisten ja aurattomien migreenikohtausten akuuttihoitoon. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sumatriptan Pfizer 50 mg tabletit Sumatriptan Pfizer 100 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 50 mg sumatriptaania (sumatriptaanisuksinaattina).

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rapifen 0,5 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rapifen 0,5 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rapifen 0,5 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Alfentaniilihydrokloridi vastaten alfentaniilia 0,5 mg/ml Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg donepetsiilihydrokloridia (donepetsiilihydrokloridimonohydraattina).

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg donepetsiilihydrokloridia (donepetsiilihydrokloridimonohydraattina). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Yasnal 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Yasnal 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää

Lisätiedot

Antidootti eli vastalääke tai vastamyrkky on

Antidootti eli vastalääke tai vastamyrkky on Myrkytys Antidootit ja muut myrkytyslääkkeet mitä mistä milloin Kalle Hoppu ja Suvi Pajarre-Sorsa Suuri osa myrkytysten hoidossa käytettävistä lääkkeistä antidootit mukaan luettuina on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Auran kanssa tai ilman auraa esiintyvän migreenipäänsäryn akuutti hoito.

VALMISTEYHTEENVETO. Auran kanssa tai ilman auraa esiintyvän migreenipäänsäryn akuutti hoito. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zomig 2,5 mg kalvopäällysteinen tabletti Zomig 5 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tsolmitriptaani 2,5 mg: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

Jokainen tabletti sisältää 100 mg tolkaponia. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää 7,5 mg laktoosiatäydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

Jokainen tabletti sisältää 100 mg tolkaponia. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää 7,5 mg laktoosiatäydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Tasmar 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää 100 mg tolkaponia. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää 7,5 mg laktoosiatäydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Lievän tai keskivaikean kivun ja/tai kuumeen oireenmukaiseen hoitoon.

VALMISTEYHTEENVETO. Lievän tai keskivaikean kivun ja/tai kuumeen oireenmukaiseen hoitoon. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Para-Tabs 250 mg tabletti, suussa hajoava Para-Tabs 500 mg tabletti, suussa hajoava 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 250 mg tabletti: Yksi suussa hajoava

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zomig Rapimelt 2,5 mg suussa hajoava tabletti Zomig Rapimelt 5 mg suussa hajoava tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zomig Rapimelt 2,5 mg suussa hajoava tabletti Zomig Rapimelt 5 mg suussa hajoava tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zomig Rapimelt 2,5 mg suussa hajoava tabletti Zomig Rapimelt 5 mg suussa hajoava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tsolmitriptaani. 2,5 mg: Yksi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus Valkoinen, pyöreä tabletti. Merkinnät Aspirin 0.5 ja Bayer-risti. Halkaisija 12 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus Valkoinen, pyöreä tabletti. Merkinnät Aspirin 0.5 ja Bayer-risti. Halkaisija 12 mm. 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ASPIRIN 500 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 500 mg asetyylisalisyylihappoa. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot