KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014"

Transkriptio

1 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

2 2

3 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tilinpäätössäännökset 1 2. Tilinpäätösasiakirjat Tasekirja Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat 1 3. Toimintakertomus Toimintakertomusta koskevat säännökset Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto- ja siinä tapahtunet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kaupungin henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kaupunkikonsernin toiminta ja talous yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Asiaa koskeva sääntely Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet Talousarvion toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen 44 Hallinto-osasto 44 Sosiaali- ja terveysosasto 56 Sivistysosasto 69 Tekninen osasto Tuloslaskelman toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 107

4 4 5. Tilinpäätöslaskelmat Kemijärven kaupungin tuloslaskelma Kemijärven kaupungin rahoituslaskelma Kemijärven kaupungin tase Konsernituloslaskelma Konsernirahoituslaskelma Konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Tilintarkastajan palkkiot Liitetietojen erittely Eriytetyn tilinpäätökset Muiden eriytettyjen yksiköiden tilinpäätökset Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat Allekirjoitukset ja merkinnät 133 Käytetyt kirjanpitokirjat 134

5 5 1. Tilinpäätössäännökset Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, jolla on määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen. Tilinpäätöslaskelmat laaditaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisiin kaavoihin. Liitetietojen antamisessa noudatetaan kuntajaoston antamaa yleisohjetta. Kuntalain mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi ja sen laatii kunnanhallitus. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnan tilinpäätös on aina laadittava tilikautta seuraavan vuoden loppuun mennessä ja se on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen antamisesta vastaa kunnanjohtaja ja kunnanhallitus. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on kunnassa selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Kuntalain 70 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. 2. Tilinpäätösasiakirjat Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksen muodostavat tasekirja ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat. Tilinpäätöksen käsittelyssä laaditaan lisäksi tarkastusasiakirjat eli tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus Tasekirja Kunnan tasekirja sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot, luettelot ja selvitykset sekä allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnät. Toimintakertomus jakaantuu toiminnan ja talouden kokonaistarkasteluun ja talousarvion toteutumisvertailuun. Talousarvion toteutumisvertailu on osa kunnan toimintakertomusta. Toteutumisvertailussa esitetään erikseen käyttötalouden ja investointien toteutuminen ja tuloslaskelma- ja rahoitusosien toteutuminen. Kunnan tilinpäätöslaskelmia ovat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja konsernitase. Liitetiedot jakaantuvat kunnan liitetietoihin ja konsernin liitetietoihin. Lisäksi liitetiedoissa esitetään liikelaitosten ja muiden taseyksiköiden tilinpäätöslaskelmat. Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista laaditaan kirjanpitolain 3:8 :n mukaisesti Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat Tilinpäätöstä varmentavia asiakirjoja ovat tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt. 3. Toimintakertomus 3.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset Toimintakertomuksen antamisesta vastaavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja (KuntaL 69 ).

6 6 Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista (KPL 3:1 ). Kunnan toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa (KuntaL 69 ). Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Tällaisia ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja niiden perusteella tehdyistä keskeisistä johtopäätöksistä. Kunnanhallituksen on lisäksi toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteuttamisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi (KuntaL 69 ) Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Vuosi 2014 oli Kemijärven kaupungin elinvoimaisuuden kannalta positiivinen vuosi. Rovaniemi-Kemijärvi radan sähköistäminen toteutui ja sähköjunan saapumista juhlittiin kansanjuhlalla Kemijärven rautatieasemalla. Juhlapuheen piti liikenneministeri Merja Kyllönen ja asema oli täynnä iloisia kemijärveläisiä ja itälappilaisia yöjunan ystäviä. Keitele Groupin/Lappi Timberin sahalaitoksen ja liimapuuhallin rakentaminen edistyi lähes aikataulussa ja sahaustoiminta käynnistyi koesahauksin loppuvuonna. Radan sähköistämisestä Isokylälle ja logistisen keskuksen toteuttamisesta saatiin investointipäätökset ja toteutus käynnistyi myös ratatöiden ja rakentamisen osalta. Investointien suuruus tähän saha-, liimapuutuotanto- ja logistiikkakeskuskokonaisuuteen on kaiken kaikkiaan yli 50 miljoonaa euroa, mikä näkyy osaltaan myös Kemijärven aluetaloudessa paikallisten yritysten saamina alihankintatöinä ja työllisyytenä. Hotelli Kemijärven omistajanvaihdos toteutui syksyllä ja tukee kansainvälisen matkailun kehittymistä täydentäen majoitus- ja hotellipalvelutarjontaa. Kemijärvi kiinnostaa uusia yrityksiä ja alueella jo toimivia yrityksiä toiminnan laajentamisen osalta, mikä kuvaa vahvaa uskoa tulevaisuuteen ja kaupungin palvelutarjontaan ja asiakasvirtoihin. Tästä esimerkkinä mm. Koillismaan osuuskaupan tekemä S-marketin rakentamispäätös. Kunnat antoivat SOTE-lakiluonnoksesta lausuntonsa ja lakiluonnoksen mukaista valmistelu käynnistyi sekä Lappi-tasoisena että koko Pohjois-Suomi-tasoisena valmisteluna. Itä-Lapin ammattiopiston toiminnan ja henkilöstön siirtymisneuvottelut ja päätökset liikkeenluovutuksena tapahtuvaan siirtoon Rovaniemen koulutuskuntayhtymän alaisuuteen toteutuivat vuoden 2014 aikana ja siirto tapahtui Kaupunginvaltuuston valtuustoryhmät laativat yhteisen valtuustosopimuksen ja linjasivat yhteisiä kehittämisja talouden tasapainottamistavoitteita kuluvalle valtuustokaudelle. Korkein hallinto-oikeus purki antamallaan päätöksellä (KHO 2014/186) hallinto-oikeuden päätöksen kehitysvammaisten ateriamaksuista. Hallinto-oikeus oli aiemmin hyväksynyt edunvalvojan tekemän valituksen ja vaati kaupunkia kumoamaan maksuunpannut ateriamaksut ajalta muilta osin kuin ruuan materiaalikustannusten osalta. Kaupungin valitus korkeimmalle oikeudelle oli siten perusteltu ja todensi kaupungin toimineen maksujen osalta laillisesti ja oikein. Kaupungin talouden kannalta vuosi 2014 oli vaativa vuosi. Valtionosuusuudistus toteutui Kemijärven kannalta murskaavana leikaten valtionosuuksia 235 euroa / asukas neljän vuoden portaittaisen siirtymäkauden jälkeen alkaen vuodesta Alkuperäinen esitys 400 euron leikkauksesta asukasta kohden saatiin vesivoimalaitoskuntien edunvalvontatyöllä estettyä ja voimalaitosten kiinteistöveron leikkaus poistettua valtionosuusmuutosesityksestä. Jo vuoden 2014 valtionosuudet toteutuivat ennakoitua pienempinä oppilasmäärän ja väestömäärän vähentymisen vuoksi. Talousarvio 2014 oli laadittu kaupungin palvelutaso ja palvelurakenne huomioon ottaen euroa alijäämäiseksi, mutta koska talouden ohjaus ja määrärahojen käyttö ei toteutunut toivotulla tasolla, alijäämä

7 7 kasvoi lisätalousarviot ja määrärahaylitykset mukaan lukien yhteensä euroa alijäämäiseksi. Tämä tulos on kaupungin aiemmat alijäämät huomioon ottaen todella raskas taakka ja vaatii tulevilta vuosilta sitovia päätöksiä talouden tasapainottamiseksi. Investointien nettototeutuma oli talousarviossa varattuja määrärahoja 2,2 miljoonaa euroa pienempi. Osa investoinneista on toteutunut arvioitua pienempinä ja osa on jäänyt toteutumatta kokonaan. Myös rakennusten myynnistä saatu tulo pienensi nettoinvestointimenoja. Kaupunkiorganisaatiossa toteutettiin kaupunginhallituksen asettaman taloustyöryhmän esityksen ja kaupunginjohtajan vetämän dreamteamin johdolla palvelurakenne- ja palveluverkkouudistukseen ja tavoiteorganisaatiotyöhön liittyvät valmistelutyöt ja esittelyt. Tausta-aineistoina valmistelussa hyödynnettiin Nordig Healthcare Groupin (NHG) ja Finnish Consulting Groupin (FCG) tekemiä selvityksiä ja toteuttamisehdotuksia. Kaupunginvaltuusto hyväksyi tavoiteorganisaatiotyön jatkamisen kokonaisvaltaisen uudistamisen pohjalta kokouksessaan Valtuusto toteutti valtuustokauden ensimmäisen seminaarimatkan Helsinkiin ja perehtyi matkallaan päivähoito- ja kouluverkkotyöryhmän työstämään aineistoon ja eri toteutusvaihtoehtoihin, tutustui Järvenpään palvelu- ja organisaatiorakenneuudistukseen sekä osallistui kuntamarkkinoille. Päivähoito- ja kouluverkkoa koskevan valmistelun aikana pidettiin kuntalaistilaisuuksia ja kuntalaisten osallistumiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin kiinnitettiin muutoinkin erityistä huomiota. Kaupungin nettisivuille avattiin kuntalaisten kysymyksiä varten palveluverkko- ja palvelurakenneuudistusta koskeva kysymys-vastauspalsta, jonne sai jättää nimettömänä kysymyksiä ja niihin vastattiin vähintään kahdesti viikossa. Kysymyksiä saatiin erityisesti päivähoito- ja kouluverkkoa koskien lähes 150. Myös henkilöstölle avattiin kaupungin intraan oma kysymys- vastauspalsta. Henkilöstön kysymykset koskettivat erityisesti sotepalvelujen ja sairaala Lapponian toiminnan muutoksia. Palveluverkkoa ja rakennetta koskevat esitykset käsiteltiin kaupunginvaltuustossa Päätös kouluverkkoa koskien tehtiin tällöin ja sen mukaisesti lukiokoulutus siirtyy Hillatien koulun yhteyteen ja Sepänmäen koulu osaksi Särkelän koulua lukuvuoden alusta. Tukipalvelujen osalta tehtiin päätökset laitoshuoltajien ja varastopalvelujen tehtävien ja henkilöstön siirtymisestä teknisen osaston alaisuuteen. Tavoiteorganisaatiotyö ja talouden tasapainottaminen jatkuvat vuonna Omasta ja kaupungin puolesta kiitän henkilöstöämme, yrittäjiämme, kuntalaisiamme, yhteistyökumppaneitamme ja luottamushenkilöpäättäjiämme hyvästä yhteistyöstä ja mieleenpainuvasta vuodesta Tuula Kuvaja kaupunginjohtaja

8 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Hallinto-organisaatio

9 9 Tilivelvolliset Tilivelvollisia ovat seuraavien toimielinten jäsenet: kaupunginhallitus keskusvaalilautakunta sosiaali- ja terveyslautakunta sivistyslautakunta tekninen lautakunta rakennuslautakunta Viranhaltijoista tilivelvollisia ovat osastoittain seuraavat viranhaltijat: Hallinto-osasto Kaupunginjohtaja Talous- ja kehittämisjohtaja Hallintosihteeri Salminen Olli-Pekka saakka Kuvaja Tuula alkaen Kuvaja Tuula Pauna Liisa Sosiaali- ja terveysosasto Sosiaali- ja terveysjohtaja Talouspäällikkö Tulosaluejohtajat Johtava ylilääkäri Päivähoidon johtaja Vammaispalvelujohtaja Hoiva- ja hoitotyönjohtaja Johtava sosiaalityöntekijä Kilpeläinen Auvo Pekkarinen Marjatta Alaräisänen Timo Pekkala Kaisa Myllykangas Antero Hautsalo Aulikki saakka Risto Hurnanen ajalla ja Rauni Maaria Kesälahti alkaen Korkiakangas Mirja Sivistysosasto Sivistysjohtaja Talouspäällikkö Lukion rehtori Ammatillinen koulutuksen rehtori Kansalaisopiston rehtori Musiikkiopiston rehtori Kirjastonjohtaja Ruokapalvelupäällikkö Narkilahti Juha Maijala Merja saakka Ruotsala Saana Pikkuvirta Sirkka Kostamo Tapio Paananen-Vitikka Pirkko Kulpakko Inkeri Paavola Outi Tekninen osasto Tekninen johtaja Kaupungingeodeetti Kunnallistekniikan päällikkö Toimistopäällikkö Kankaanranta Markku Pöyliö Tapio Koivisto Markku Ruuskanen Anja Luottamushenkilöorganisaatio KAUPUNGINVALTUUSTO puheenjohtaja Nivala Heikki, Kesk 1. varapuheenjohtaja Pikkarainen Juha, Vas 2. varapuheenjohtaja Kangas Esa, Perussuomalaiset 3. varapuheenjohtaja Harju Markku, Sdp 4. varapuheenjohtaja Aato Pirkka, KD

10 10

11 11 jäsenet Hannola Jaana, Perussuomalaiset Hietanen Matti, Kok Imporanta Aulikki, Kesk Jaakkola Kauko, Vas Jaakkola-Räisänen Hannele, Sdp Junttila Maarit, Sit Jussila Janne, Sdp Juujärvi Tuulikki, Kesk Kaisanlahti Janne, Kesk Kaisanlahti Tarja, Kesk Kerkelä Mauno, Kesk Kostamovaara Teemu, Kesk Kotilaine Jarkko, Vas Laurila Pirjo, Kesk Nampajärvi Suvi, Kesk Niemimuukko Tiina, Perussuomalaiset Niemelä Veikko, Kesk Kalliokoski Tuomas, Perussuomalaiset Ojala Arto, Kok Ojala Jukka, Kesk Perälä Tarja, Kesk Poropudas Pertti, Kok Ruokamo Anita, Kesk Räisänen Kari, Sdp Sipovaara Kyösti, Perussuomalaiset Sipovaara Sanna,Kok Soppela Lea, Kesk Tikkanen Jani, Vas Tohmola Teija, Kesk Vanhala Riitta, Vas KAUPUNGINHALLITUS puheenjohtaja Ojala Arto, Kok 1. varapuheenjohtaja Soppela Lea, Kesk 2. varapuheenjohtaja Sipovaara Kyösti, Perussuomalaiset jäsenet TARKASTUSLAUTAKUNTA puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet Imporanta Aulikki, Kesk Jaakkola Kauko, Vas Junttila Maarit, Sit Ojala Jukka, Kesk Ruokamo Anita, Kesk Räisänen Kari, Sdp Harju Markku, Sdk Perälä Tarja, Kesk Hietanen Matti, Kok Kalliokoski Tuomas, Perussuomalaiset Vanhala Riitta, Vas KESKUSVAALILAUTAKUNTA puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet Majava Eino, Kok Moilanen Eeva, Kesk Kosonen Maritta, Perussuomalaiset Somppi Alvar, Vas Kouri Hannu, Sdp

12 12 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet Kotilaine Jarkko, Vas Laurila Pirjo, Kesk Hannola Jaana, Perussuomalaiset Huczkowski Raimo, KD Juujärvi Tuulikki, Kesk Kerkelä Mauno, Kesk Kuittinen Kauko, Sdp Sipovaara Sanna, Kok Särkelä Jorma, Kesk SIVISTYSLAUTAKUNTA puheenjohtaja: varapuheenjohtaja jäsenet TEKNINEN LAUTAKUNTA puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet Nampajärvi Suvi, Kesk Jussila Janne, Sdp Alatarvas Helena, Kesk Juujärvi Onni, Kesk Haapalinna Ilkka, Kok Niemelä Veikko, Kesk Niemimuukko, Tiina, Perussuomalaiset Ylätalo Antero, Perussuomalaiset Suorsa-Varrio Paula, Vas Kostamovaara Teemu, Kesk Kangas Esa, Perussuomalaiset Alaluusua Teuvo, Kesk Hannola Jaana, Perussuomalaiset Jaakkola-Räisänen Hannele, Sdp Kaisanlahti Tarja, Kesk Ojala Kirsti, Sit Poropudas Pertti, Kok Tikkanen Jani, Vas RAKENNUSLAUTAKUNTA puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet Kangas Esa, Perussuomalaiset Tohmola Teija, Kesk Luttinen Lauri, Vas Niemistö Sami, Kok Pöyliö Miia, Sdp Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Lapin elinkeinoelämässä on viime vuosina eletty hyvin haastavaa aikaa. Globaali taloustilanne ja raaka-aineiden hintakehitys ovat pysäyttäneet useimmat kaivoshankkeet. Myöskään matkailussa ei ole nähty suuria investointeja takavuosien malliin. Lapin merkittävimmät kansainväliset yritystoimijat ovat teollisuutta ja kaivostoimintaa edustavat yritykset, joiden tuotannosta suurin osa menee vientiin. Lapin yrityksistä suurin osa on alle 10 henkeä työllistäviä pkyrityksiä. Monet yrityksistä ovat vasta totuttelemassa maan rajojen ulkopuolelta tulevaan kilpailuun. Osa on pioneerihenkisiä ja valmistautuneet jo vuosia kansainväliseen toimintaan. Kuluvan vuoden aikana on saatu merkittäviä avauksia esimerkiksi ympäristöliiketoiminnan ja rakentamisen aloilla. Toimivat kaivokset ovat investoineet ja kaksi kolmesta laajentaa toimintojaan. Myös matkailuyritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja ulkomaisten matkailijoidenosuus lisääntyy ja kasvaa. Lapissa on tehty pitkäjänteistä ja voimakasta työtä uusienmarkkinoiden löytämiseksi mm. Aasiasta,

13 13 Keski- ja Etelä-Euroopan maista. Tulokset näkyvät mm. joulumatkailussa kompensoiden venäläisten asiakasmäärien romahtamista. Venäjän taloudellinen tilanne säilyy vaikeana ainakin kuluvan vuoden ajan. Talouskasvu jää ennusteiden mukaan nollatason tuntumaan ja inflaatio kiihtyy hieman. Ukrainan kriisin aiheuttama epävarmuus sekä öljyn hinnan matala taso aiheuttavat paineita matkailukysyntään. Ruplan heikentyminen ja pakotteiden nopeuttama inflaatio syövät matkailijoiden ostovoimaa. Itä-Lappi on mahdollisuuksien seutukunta. Aluetta on koeteltu kovasti viimeisten vuosien ja vuosikymmenten aikana teollisuuden rakennemuutoksien kautta, mutta uutta teollisuutta on syntynyt. Vuonna 2015 julkistetut uutiset kertovat megaluokan mahdollisuuksista biotalouden muodossa. Lapin kaivoshankkeet ovat olleet jäissä rahoitusvaikeuksien myötä, mutta Savukosken Sokli-hanke on valtiovallan toimesta saatu viimein nytkähtämään eteenpäin. Valtio on luvannut 140 milj. euroa Soklin maantiekuljetuksen edellyttämään tieverkon parantamiseen. Sokli-hankkeen eteneminen ja sen taloudellisten vaikutusten merkitys on suuri niin Itä-Lapille kuin koko Lapille. Yhtiö tiedottaa vuoden 2015 aikana hankkeen etenemisestä. Itä-Lappiin heijastuu myös Kevitsan kaivoksen työvoimatarpeiden lisääntyminen ja mahdollinen Mustavaaran kaivoshankkeen eteneminen. Kemijärven entiselle tehdasalueelle kehitetään merkittävää raaka-aineiden kuljetusterminaalikokonaisuutta maantie- ja raidekuljetusten nivelkohdaksi. Matkailu on noussut vuosi vuodelta alueella merkittävämmäksi elinkeinoksi. Alueella on vahvuuksia perinteiseen Lapin talvimatkailuun ja venäläisten ostomatkailuun. Venäjän rajan merkitys on kasvanut. Kaupan osalta haasteeksi tuleekin ostosmatkailun kehitys. Elinkeinoelämän reipas suunnan muutos ei vielä näy väestökehityksessä tai taloudessa. Erityisenä haasteena on jatkuva väestön väheneminen. Julkisen hallinnon rakennemuutokset koettelevat kuntia ja osa kunnista on käynnistänyt yt-neuvottelut säästöjen aikaansaamiseksi. Samoin osalla yrityksistä on tarve käydä läpi säästökohteita. Itä-Lapin väestön väheneminen on jatkunut, mutta työttömyys on pysynyt silti korkealla n. 20 %:n tasolla. Lapin työttömyysaste oli vuonna 2014 lomautetut mukaan lukien 16,5 % ja koko maan 12,4 %, joten Kemijärven työllisyystilanne on ollut 4,8 % -yksikköä huonompi kuin Lapissa keskimäärin ja 8,9 %-yksikköä huonompi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2014 Kemijärven työttömyysaste on noussut vuodesta ,6 %-yksiköllä. Joulukuun 2014 lopussa työttömiä oli 743 (22,6 %). Kuntataloudessa näkyvät talouden tasapainottamistoimenpiteet ja julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi suunnitellut toimenpiteet. Kemijärven tasapainottamistoimenpiteiden jatkaminen on tärkeää, jotta jo syntynyt alijäämä saadaan katettua ja talous positiiviseksi.

14 14 Väestö, työpaikat ja työllisyys Kemijärven kaupungin väkiluku oli (ennakkotieto) henkilöä. Väkiluku väheni vuonna henkilöllä (v henkilöllä). Väkiluvun vähennys johtuu siitä, että syntyneitä on huomattavasti vähemmän kuin kuolleita ja lähtömuutto on tulomuuttoa suurempaa. Taulukko 1. Kemijärven kaupungin väkiluvun kehitys vuosina Lähde: Tilastokeskus Vuosi Väkiluku Muutos Muuttotase Syntyneiden hlöä % enemmyys , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

15 15 Taulukko 2. Kemijärven kaupungin väestönmuutokset vuosina Lähde: Tilastokeskus Vuosi Väestö Syntyneet Kuolleet Synt. Ja kuoll. erotus Kuntaan muuttaneet Kunnasta muuttaneet Muuttotase Väestömuutos ed. vuodesta Väestö vuoden lopussa Taulukko 3. Kemijärven kaupungin väestösuunnite ja Tilastokeskuksen trendiennuste vuosille Lähteet: Tilastokeskus ja kaupungin väestösuunnite ( TT 02/15 ) Kaupungin väestösuunnite Tilastokeskuksen ennuste (2012) Vuosi Väkiluku Muutos Vuosi Väkiluku Muutos abs. % abs. % , , , , , , , , , ,3 Taulukko 4 : Kemijärven kaupungin ikärakenne vuonna 2013 ja ennuste vuosille ( ) Lähde: Tilastokeskus 2013 ja kaupungin ennuste ( TT 02/2015) Ikäluokk a

16 Yhteens 7750 ä Taulukko 5. Kemijärven kaupungin väestö pääasiallisen toiminnan mukaan vuosina 1990 ja 2013 ( ) Lähde: Tilastokeskus/Lapin liitto Muutos Muutos % Koko väestö ,2 Työvoima ,9 Työlliset ,8 Työttömät ,4, Työvoiman ulkopuolella ,4 joista: 0-14 v ,0 opiskelijat, koululaiset ,2 eläkeläiset ,8 varusmiehet ,6 muut ,7 Huoltosuhde 1,39 2,14 +0,75 +54,0 Huoltosuhde (elatussuhde): kuinka monta työhön osallistumatonta ( työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä) yhtä työllistä kohti. Taulukko 6: Kemijärven kaupungin työssäkäyvät työnantajasektorin mukaan vuosina 1990 ja 2012 Lähde: Tilastokeskus Muuto s abs. % Työssäkäyvät yhteensä ,4 Palkansaajat ,9 - Valtio ,9 - Kunta ,4 - Valtioenemmistöinen Oy ,6 - Yksityinen sektori ,8 Yrittäjät ,9

17 17 Taulukko 7: Kemijärven kaupungin työpaikat (alueella työssäkäyvät) vuonna 2012 ( ) Lähteet: Tilastokeskus Elinkeino Työpaikat 2012 % Maa- ja metsä- ja kalatalous 185 7,8 Teollisuus ja kaivostoiminta 99 4,2 Sähkö-, lämpö- ja vesihuolto 66 2,8 Rakentaminen 102 4,3 Kauppa ,3 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 69 2,9 Kuljetus ja varastointi 120 5,0 Informaatio ja viestintä 34 1,4 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistötoimi 43 1,8 Ammatillinen, tekninen, tieteell. toiminta 107 4,5 Julkinen ym.hallinto, tukipalvelutoiminta ,0 Koulutus ,5 Terveys- ja sosiaalipalvelut ,2 Muut hlökohtaiset palvelut, järj.toiminta 92 3,9 Toimiala tuntematon 34 1,4 Yhteensä ,0 Taulukko 8: Kemijärven kaupungin työttömyys vuonna 2014 (tammi-joulukuu keskimäärin) Lähde: Lapin työ- ja elinkeinotoimisto lkm % Työttömät (lomautetut ml.) ,3 % työvoimasta: miehet ,8 % työttömistä - naiset ,2 % työttömistä - alle 25 v. työttömät 64 9,1 % työttömistä - yli 50 v. työttömät ,4 % työttömistä - pitkäaikaistyöttömät ,5 % työttömistä Lapin työttömyysaste on ollut vuonna 2014 lomautetut mukaan 16,5 % ja koko maan 12,4, joten Kemijärven työllisyystilanne on ollut 4,8%- yksikköä huonompi kuin Lapissa keskimäärin ja 8,9 %-yksikköä huonompi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2014 Kemijärven työttömyysaste on noussut vuodesta ,6 %-yksiköllä. Joulukuun 2014 lopussa työttömiä oli 743 ( 22,6 % ).

18 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Toiminnassa tapahtuneet muutokset Hallinto-osasto Elinkeino-osasto yhdistettiin osaksi hallinto-osastoa kesäkuun alusta lukien ja samalla lakkautettiin elinkeinojohtajan virka. Elinkeinopalveluihin rekrytoitiin elinkeinoneuvojaksi Soile Matero ja vahvistettiin näin elinkeinopalvelujen palvelutarjontaa yrittäjille. Kaupunginjohtaja Olli-Pekka Salmisen virkasuhde päättyi ja kaupunginjohtajan virkatehtäviä määrättiin hoitamaan talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja. Kaupungin tavoiteorganisaatiouudistuksen koordinoinnista ja toteutuksesta vastasi hallinto-osasto. Kaupunginhallitus otti vahvemman roolin kaupungin talouden ja toiminnan kehittämisessä ja ohjauksessa ja siten taloustyöryhmän työskentely päätettiin yhdistää kaupunginhallituksen kautta toteutettavaksi ohjaukseksi. Kaupunkistrategia hyväksyttiin joulukuussa. Hajautettu ohjelmisto- ja laitehallinta kustannuksineen koottiin tietohallintoon osana uudistamistyötä kokonaiskoordinoinnin ja kustannusrakenteen selkeyttämiseksi. Sosiaali- ja terveysosasto Sosiaali- ja terveysosastolla jatkettiin vuonna 2012 aloitettua oman palvelurakenteen muutostyötä. Keväällä 2014 valmistui selvitystyö sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilasta ja uudistamisesta NHG:n (Nordic Healthcare Group) toimesta. Selvitystyön perusteella palvelurakennetta lähdettiin uudistamaan. Palvelurakenteen uudistamisella pyritään vastaamaan ikäihmisten palvelutarpeen kasvuun, muun väestön määrän ja rakenteen edellyttämän palvelutarpeen muutokseen ja samalla kustannusten hillitsemiseen keventämällä palvelurakennetta. Oman erikoissairaanhoidon operatiivinen toiminta lakkautettiin joulukuussa Pitkäaikaislaitospaikkojen määrää vähennetään suositusten mukaiseksi vuoteen 2018 mennessä Puistolan palvelukeskuksen hoivaosasto muutettiin ryhmäkodiksi Kuntoutuspalveluita kohdennettiin kotiin tarjottaviin ikäihmisten palveluihin Kotiuttamistiimi, kolme sairaanhoitajaa ja yksi fysioterapeutti, perustettiin ja aloittaa toimintansa tammikuussa 2015 Koivula-kodin laajennuksen valmistuminen, tehostetun palveluasumisen yksikkö, valmistuu Ikäihmisten pienkoti, 19 -paikkainen Taika-koti Seminaarinkatu 11, valmistuu alkuvuodesta 2015 Laitos- ja siivoushuolto sekä materiaali- ja vaatehuolto siirtyy teknisen osaston alaisuuteen vuoden 2015 alusta Sosiaalityössä jatkettiin ja kehitettiin edelleen lasten- ja nuorten avohuollon tukitoimenpiteiden palveluita eri toimijoiden kanssa. Kustannukset näiltä osin ovat jatkaneet laskuaan. Perustettiin vammaispalvelujen tulosalue ja nimettiin vammaispalvelujohtaja. Tulosalueelle keskitettiin kaikki kehitys- ym. vammaisten palvelut. Sivistysosasto Vuonna 2014 valmisteltiin Kemijärven kaupungin ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan siirtämistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle. Se toteutui kuntien, koulutuskuntayhtymän sekä opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksillä ja astui voimaan vuoden 2015 alusta. Osaston suuret, EU-rahoitteiset

19 19 hankkeet loppuivat ammatillisen koulutuksen siirtymisen myötä. Kouluverkon suunnittelutyötä tehtiin kesästä alkaen ja asia vietiin päätöksentekoon loppuvuodesta. Sivistystoimen hallinnossa tehtiin uudelleenjärjestelyjä, talouspäällikkö siirtyi hallinto-osastolle. Kulttuurikeskuksen salin elokuva- ja äänilaitteisto uusittiin. Tekninen osasto Henkilöstövahvuus pieneni 4 henkilötyövuodella (7 %) verrattuna edellisvuoteen. Vähentymistä oli maankäytössä sekä kiinteistönhoidossa ja siivouksessa. Vuodenvaihteessa teknisen osaston hallintaan siirtyivät Lapponian laitoshuolto sekä kaupungin materiaali- ja vaatehuolto. Kaupungin omistamaa kiinteistökantaa vähennettiin noin m2:llä. Soppelan ja Kallaan koulut sekä vanha turkisoppilaitos Rovaniementie 6:ssa myytiin. Seminaarin vanha harjoittelukoulu purettiin. Kaupungin toimitilojen korjausvelka pieneni edellä mainittujen toimenpiteiden johdosta noin 7 miljoonaa euroa. Investointiohjelmassa rakennusten peruskorjaukseen käytettiin 3 M, isoimpana kohteena Särkikankaan oppilasasuntolan muutos päivähoidon tiloiksi sekä ikäihmisten pienasunnoiksi Heikinkatu 8:ssa. Taloudessa tapahtuneet muutokset Toimintakulut euroa olivat euroa suuremmat kuin edellisvuonna, joten kasvua oli 3,5 prosenttia. Toimintakulut ylittivät talousarvion eurolla. Suurimmat ylitykset olivat henkilöstökuluissa (sijaiset, tilapäinen työvoima, lm-ansionmenetys), palvelujen ostoissa (hoitoaineet ja tarvikkeet) ja muissa toimintakuluissa (Soppelan sekä Kallaan koulun ja Luusuan jätevedenpuhdistamon myyntitappiot). Toimintatuotot euroa olivat euroa edellisvuotta pienemmät. Toimintatuotot ylittivät talousarvion eurolla. Verotuloja kertyi euroa ja ne ylittyivät budjetoituun verrattuna eurolla. Edellisvuoteen verrattuna verotulot kasvoivat 3,7 prosenttia eli euroa. Valtionosuuksia kaupunki sai euroa ja euroa eli 1,5 % vähemmän kuin oli budjetoitu. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 0,4 % eli euroa. Itä-Lapin Energia Oy:n tuloutus kaupungille oli euroa ja vastaavat kulut euroa, joten nettotuloutus oli euroa. Edellisvuonna tuloutus oli euroa ja vastaavat kulut euroa, joten netto vuonna 2013 oli euroa. Itä-Lapin Energian tuloutus kaupungille on pienentynyt vuosi vuodelta sähkönmyyntihinnan mataluuden ja kulujen kasvun vuoksi. Investointimenot olivat euroa ja tulot euroa. Investointituloista euroa oli rahoitusosuuksia, euroa käyttöomaisuuden myyntituloja ja muita investointituloja euroa. Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen kehitysvammaisten ateriamaksuista, joten kaupungin v tilinpäätöksen kirjattu tappiovaraus ,32 euroa voidaan purkaa ja tämä pienentää aiempien vuosien kumulatiivista alijäämää ,76 eurosta ,72 euroon. Varauskirjauksen peruutuksessa on huomioitu 7 190,28 euron palautus v. 2011, mikä on kirjattu tuloslaskelmaan tuloksi kehitysvammaisten ateriapalveluihin.

20 20 Kemijärven kaupungin toimintakate, henkilöstömenot ja palvelujen ostot vuosina (1 000 ) Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden menoja on katettava verotuloilla ja valtionosuuksilla. Kemijärven kaupungin valtionosuudet ja verotulot vuosina (1 000 )

21 21 Kemijärven kaupungin vuosikate ja nettoinvestoinnit vuosina (1 000 ) Vuosikate ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Kemijärven kaupungin ja konsernin lainakannan kehitys vuosina ( 1000 )

22 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Vuonna 2014 päätetty valtionosuusuudistus vaikuttaa erittäin merkittävästi Kemijärven kaupungin talouteen. Lain mukaan kaupunki menettää 1,9 milj. euroa valtionosuuksistaan, mikä tarkoittaa 7 %:n valtionosuusleikkausta ja 2,5 % tulorahoitusmenetystä. Valtionosuusuudistuksen toteutukselle on määritelty viiden vuoden siirtymäaika porrasteisesti siten, että vuonna 2015 leikkaus on 50 euroa/asukas ja viidentenä vuonna (v. 2019) leikkaus 235 /asukas toteutuu kokonaisuudessaan. Valtionosuusleikkaus tarkoittaa Kemijärvellä sitä, että kaupungin tuottamien palvelujen tasoa ja laajuutta sekä henkilöstömäärää joudutaan tarkastelemaan aiempaa kriittisemmin ja kohdentaen toimintaa uudelleen. Kemijärven elinkeinollisen kehityksen ja sitä kautta verotulokertymän hienoisen kasvun odotetaan parantavan alueen talouden kehitystä ja ostovoiman kasvua. Verotulokertymän kasvu ei kuitenkaan kompensoi kaupungin valtionosuusleikkausta ja käyttötalousmenojen kasvua, joten käyttötalousmenojen ja investointien suhteen tulevat vuodet ovat erittäin haastavia ja vaativat toiminnan priorisointia aiemmin kertyneen alijäämän ja sen kattamisvelvollisuuden vuoksi Kaupungin henkilöstö Kaupunki laatii vuodelta 2014 erillisen henkilöstökertomuksen. Henkilöstö Vakinainen henkilöstö Koko henkilöstö Sairauspoissaolot Kalenteripäiviä yht Kalenteripäivää/hlö 15,9 15,9 13,6 14,6 16,2 13,6 17,1 Palkat ja palkkiot *) Euroa *) ilman sivukuluja Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Toiminnalliset riskit Valtionosuusuudistuksen merkittävä heikentävä vaikutus kaupungin talouden rahoitukseen. Tytäryhteisöjen toimintaan vaikuttavat toimintaympäristöstä aiheutuvat tekijät. Itä-Lapin työhönvalmennussäätiön taloudellinen tilanne ja kaupungin siihen sijoittaman pääoman tilanne. Organisaatiorakenteen jäykkyys ja sektoroituneisuus muutoksessa ja toiminnan ohjauksessa sekä muutosvastarinta. Kaupungin henkilöstön ikärakenne. Rahoitusriskit Kaupungin velkaantuneisuuden kasvu lisää korko-, luotto- ja likviditeettiriskiä. Korkosuojaus on yksi keino suojata riskien toteutumista. Investointitason kasvu lisää tarvetta ulkopuoliselle rahoitukselle. Konsernivelkautuneisuuden taso. Vahinkoriskit Vakuutusten taso ja ajantasaisuus vahinkojen ja toiminnan keskeytymisen varalta.

23 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista annetaan kaupunginvaltuustolle raportti tilanteista 30.4, ja Lautakuntia ja kaupunginhallitusta raportoidaan käyttösuunnitelmien toiminnallisten ja taloudellisten toteutumisesta vastaavista ajankohdista. Kaupunginhallitusta informoidaan kuukausittain taloustilanteesta, käyttötalousmäärärahojen käytöstä ja kaupungin toimintaan liittyvistä riskeistä. Kaupunginhallitus on antanut talousarvion toimeenpano-ohjeen, jossa määrätään hallintosäännön ohella menettelytavoista talouden raportointiin, henkilöstöasioihin ja muuhun toimintaan liittyen. Vakinaisen henkilön palkkaamiseen tarvitaan kaupunginhallituksen lupa. Muutoinkin ratkaisuvaltaa henkilöstöasioissa keskitettiin hallintosäännön määräyksillä kaupunginhallitukselle. Kaupungin alitilittäjäkassat tarkastetaan kerran vuodessa ja useamminkin, jos tarvetta jonkin alitilittäjän kohdalla on tarpeen. Riskienhallinnan seuranta toteutetaan vakuutusyhtiökumppanin kanssa vuosittain.

24 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Ulkoinen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 3 11 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Tilikakauden tulos Tilinpäätössiirrot 6 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut,% 18,08 23,67 Vuosikate/Poistot, % 26,18 97,03 Vuosikate /asukas 90,24 343,79 Asukasmäärä

25 Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pys.vastaavien hyöd. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 148 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 201 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus,% 16 71,4 Pääomamenojen tulorahoitus,% 7,3 31,0 Lainanhoitokate 0,21 0,6 Kassan riittävyys (pv) 23,4 13,4 Asukasmäärä Current ratio, tp hetken rahoituspuskuri 0,6 0,6 Qvick ratio( =happotesti), 0,6 1,92 Toiminnan ja investointien rahavirta

26 26 vuosina

27 *) mittaa maksuvalmiutta ja rahoituspuskuria tilinpäätöshetkellä Current ratio = (Vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusomaisuusarvopaperit) / Lyhytaikainen vieras pääoma Viitearvot: Erinomainen yli 2,5 Hyvä 2-2,5 Tyydyttävä 1,5-2 Välttävä 1-1,5 Heikko alle 1 **) mittaa kykyä selviytyä lyhytaikaista veloistaan nopeasti rahaksi muutettavilla omaisuuserillään Quick ratio = (Lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit) / (lyhytaikainen vieras pääoma - lyhytaikaiset saadut ennakkomaksut) Viitearvot: Erinomainen yli 1,5 Hyvä 1-1,5 Tyydyttävä 0,5-1 Välttävä 0,3-0,5 Heikko alle 0,3 27

28 Rahoitusasema ja sen muutokset TASE JA SEN TUNNUSLUVUT V A S T A A V A A V A S T A T T A V A A A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet A OMA PÄÄOMA Aineettomat oikeudet I Peruspääoma Muut pitkävaikutteiset menot II Muut omat rahastot II I Edellisten tilikausien yli/alijäämä *) I I Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset B PAKOLLISET VARAUKSET I V Tilikauden yli-/alijäämä Kiinteät rakenteet ja laitteet Muut pakolliset varaukset *) Koneet ja kalusto Muut aineelliset. hyödykkeet C TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Ennakkomaksut ja Valtion toimeksiannot keskeneräiset hankinnat 2. Lahjoitusrahastojen pääomat I I I Sijoitukset Muut toimeksiantojen pääomat Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset D VIERAS PÄÄOMA Muut saamiset I Pitkäaikainen B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen 7 7 erityiskatteet 1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Muut velat / Liittymismak. ja muut velat C VAIHTUVAT VASTAAVAT II Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta I Vaihto-omaisuus Lainat julkisyhteisöiltä Aineet ja tarvikkeet Ennakkomaksut 3 3 I I Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1 Myyntisaamiset Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat / Liittymismak. ja muut velat Siirtovelat

29 29 I I I. 2. Lainasaamiset 8 21 VASTATTAVAA YHTEENSÄ Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit 1. Osakkeet ja osuudet TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste,% 46,47 51,4 I V Rahat ja pankkisaamiset Suhteellinen velkaantuneisuus,% 59,64 51,4 1. Rahat ja pankkisaamiset Kertynyt yli/alijäämä, Kertynyt yli/alijäämä, 1000 /asukas VASTAAVAA YHTEENSÄ Lainakanta Lainat 1000 /asukas Lainasaamiset Asukasmäärä *) Edellisen tilikauden yli-/alijäämää on oikaistu purkamalla varaukseksi vuonna 2011 kirjattu kehitysvammaisten ateriamaksut ,32 euroa. KHO on antanut asiasta päätöksen Kirjaus pienetää edellisten tilikausien alijäämää Kokonaistulot ja menot TULOT milj. MENOT milj Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta eur % eur % Toimintatuotot 12,8 15,5 Toimintakulut 70,6 85,6 Verotulot 28,4 34,3 Korkokulut 0,5 0,6 Valtionosuudet 29,6 35,8 Muut rahoituskulut 0,4 0,5 Korkotuotot 0 Satunnaiset kulut Muut rahoitustuotot 1,4 1,7 Tulorah. korjauserät Satunnaiset tuotot Pakoll.varausten muutos -0,2-0,2 Tulorahoituksen korjauserät Pysyvien vasta myyntitappiot 0,2 0,2 Pysyvien vastaavien myyntiv. 0,1 Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investoint. 1,03 1,2 Pysyvien vastaavien myyntiv. 0,14 0,2 Pysyvät vast investointimenot 5,5 6,7 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaam. Vähennykset 0,1 Antolainasaam. lis. 0,2 0,2 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 8,9 10,8 Pitkäaikaisten lainojen väh 5,3 6,4 Lyhytaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen väh. Oman pääoman lisäykset 0,2 Oman pääoman väh. Kokonaistulot yhteensä 82,7 100 Kokonaismenot yhteensä 82,5 100

30 30 Täsmäytys: Kokonaismenot - kokonaistulot 82,5-82,6 = 0,14 Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos = (2,7) + (0,18) = 2,88

31 Kaupunkikonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Yhdistelty (kpl) Ei-yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiö 4 Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt 5 Muut yhtiöt 3 Kuntayhtymät 5 Osakkuusyhteisöt 4 YHTEENSÄ Konsernin toiminnan ohjaus Konsernin toimintaa ohjataan kaupunginvaltuuston hyväksymällä konserniohjeella.

32 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Kaukolämpö Oy Hallitus jäsen Kaarlo Jankkila pj Eino Meriläinen vpj Raili Kerkelä Kyösti Sipovaara Mirja Luukinen varajäsenet (ei henkilökohtaisia) Pekka Koskenranta Kristiina Lautamo Ahti Majava 1. Tavoitteet vuonna 2014 Käytetään uutta voimalaitosta, vanhaa KPA-kattilaa sekä biolämpökeskuksia Pelkosenniemellä, Pyhällä ja Suomulla mahdollisimman turvallisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Käytetään mahdollisimman paljon kotimaisia, lähialueelta saatavia polttoaineita. 2. Toteutuma 2014 Voimalaitoksen ja uusien biolämpökeskusten hyötysuhdetta on saatu edelleen nostettua, mikä näkyy vähentyneenä polttoaineen kulutuksena. Uusia kaukolämpöliittyjiä saatiin Kemijärvellä vain yksi, muualla ei yhtään. Lisäksi purettiin Lepistön ja Särkelän koulujen kaukolämpölinjat. Eli kaukolämpöverkoston lisärakentaminen on pysähtynyt. Huonoin tilanne on Pyhällä ja varsinkin Suomulla, missä uudisrakentamista ei tapahdu lainkaan. 3. Muut olennaiset tapahtumat tilikaudella Kotimaisten polttoaineiden osuus lämmön ja sähköntuotannosta oli ennätyskorkea 99,5 %, öljyjen osuus vain 0,5 %. Lämpimistä säistä johtuen lämmön ja sähkön myynti jäi pienemmäksi kuin budjetoitiin, mutta toisaalta kuluja onnistuttiin pienentämään vielä enemmän. Tilikauden voitoksi saatiin (budjetoitu ). Voitto käytetään aikaisempien vuosien alijäämien kattamiseen. 4. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja raportointi kuntalain 69 :n mukaisesti Sisäinen valvonta muodostuu sisäisestä seurannasta, jota suorittaa hallitus seurantaraporttien ja toimitusjohtajan suullisten raporttien avulla. Sisäinen tarkkailu on yhtiössä jatkuvaa toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien asianmukainen hoitaminen. Se on yleistä rationaalista toimintaa suunnittelun, päätöksenteon, toimeenpanon ja valvonnan muodostamassa toimintaketjussa. Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Siihen kuuluu riskien tunnistaminen. Suureen riskiluokkaan yhtiön toiminnassa kuluu lämmön tuottamisen ja toimittamisen varmuus, nämä otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa. Riskienhallinnan avulla kyetään myös löytämään uusia toimintamahdollisuuksia. 5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä kuntalain 69 :n mukaisesti Yhtiön toiminnallinen tulos oli positiivinen. Muutos edellisiin vuosiin oli merkittävä. Huolimatta suurista rahoituskuluista pystyy yhtiö hoitamaan velvoitteensa maltillisella hintapolitiikalla.

33 33 Lauhkeiden talvien johdosta myynnin kehitys on hidasta ja vaikeasti ennustettavissa. Pitkän aikavälin tulosennuste on vuosittain positiivinen. Kaupungin vesiliiketoiminnan yhdistäminen yhtiöön on suunnitteilla. Lopullisen päätöksen tekee Kemijärven kaupunginvaltuusto. KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY Hallitus jäsen Antti Kerkelä Reijo Kilpelä Tuulikki Juujärvi Lea Soppela Lauri Luttinen Ahti Majava Hannu Oikarinen Veikko Lehikoinen Sinikka Kangas 1. Tavoitteet vuonna 2014 Talous Asiakaspalvelujärjestelmän käyttöönotto Kustannusseurannan kehittäminen Uuden taloushallintojärjestelmän käyttöönotto vuodenvaihteessa Verkko-omaisuuden hallinta Jakeluverkon saneerauksen jatkaminen Jakeluverkon kehittämissuunnitelman laadinta uuden sähkömarkkinalain pohjalta Yrityshallinto Yhtiön strategian päivitys Kustannustehokkuuden parantaminen Uusien toimintamallien suunnittelu ja käyttöönotto Henkilöstö Sisäisen tiedotuksen kehittäminen: intranetin käyttöönotto 2. Toteuma 2014 Talous Asiakaspalvelujärjestelmä on käyttöönotettu Uusi taloushallintojärjestelmä on otettu käyttöön vuodenvaihteessa Kustannusseurantaa kehitetään uuden taloushallintojärjestelmän työkaluilla Siirron määrä pieneni 0,8 % edellisvuodesta Verkko-omaisuuden hallinta Jakeluverkon korvausinvestointeja on toteutettu investointisuunnitelman mukaisesti Jakeluverkon kehittämissuunnitelma on valmistunut 6/2014 ja se on esitelty omistajille Yrityshallinto Yhtiön strategiatyö on käynnistetty, alkuvaiheessa on keskitytty kehittämissuunnitelman aiheuttamiin muutoksiin Organisaation kehittämistoimenpiteet on käynnistetty, toimittajan kaupintavarasto on otettu käyttöön, suojavaatteet ja -varusteet hankitaan jatkossa palveluna, tasehallinnan hoito on ulkoistettu.

34 34 Henkilöstö Intranetin käyttöönottoa ei ole vielä toteutettu. 3. Muut olennaiset tapahtumat tilikaudella Yhtiön siirtohintoja korotettiin alkaen keskimäärin 12 % paremmin kustannustasoa vastaaviksi. Korotuksen perusteena olivat alueverkkomaksujen ja mittarien etäluennan kustannusten kasvu, sekä ikääntyneen jakeluverkon korvaus-investoinnit. 4. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja raportointi kuntalain 69 :n mukaisesti Suomessakin yleistyneet säätilojen ääri-ilmiöt, kuten myrskyt ja tykkylumi voivat aiheuttaa kohdalle sattuessaan merkittävää vahinkoa verkolle ja asiakkaille. Yhtiössä on valmiussuunnitelma poikkeustiloja varten. Sähkömarkkinalain edellyttämä toimitusvarmuuden olennainen nostaminen nykytasoon verrattuna tulee aiheuttamaan merkittäviä lisäinvestointeja jakeluverkkoon. Rahoituksen varmistaminen on yhtiön johdon tärkeimpiä tehtäviä lähivuosien aikana. 5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä kuntalain 69 :n mukaisesti Liittymien rakentaminen keskittyy alueen matkailukeskuksiin. Ilman uusia toteutuvia kaivos-, tuulivoima-, matkailu- ja teollisuushankkeita alueen sähkönsiirto ei tule merkittävästi lisääntymään. Kemijärven seudulla on havaittavissa vähän teollisen toiminnan viriämistä ja sähkönkäytön lisääntymistä. Yhtiön verkkoalueella on suunnitteilla useita tuulivoimahankkeita ja Soklin kaivospäätöstä odotetaan ensi syksynä. Mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvulle on olemassa, lupa-asioista ja investoijien päätöksistä riippuen.

35 35 ITÄ-LAPIN ENERGIA OY Hallitus jäsen Antti Kerkelä Reijo Kilpelä Tuulikki Juujärvi Lea Soppela Lauri Luttinen Ahti Majava Hannu Oikarinen Veikko Lehikoinen Sinikka Kangas 1. Tavoitteet vuonna 2014 Hankkia yhtiön hallinnoimista Kemijoki-osuuksista paras mahdollinen tuotto omistajille. 2. Toteutuma 2014 Kemijoki-sähkön tuotanto-osuudet tuottivat omistajille keskimääräistä pienemmän rahoitusjäämän, koska sähköenergian myynnin keskihinta oli edelleen alhainen eikä tuotannon hintasuojauksia ole voimassa. 3. Muut olennaiset tapahtumat tilikaudella Kemijoki Oy:ssä tehtiin merkittäviä toimintamallin ja organisaation muutoksia, joiden johdosta Kemijoki Oy hankkii jatkossa suurimman osan toiminnoistaan palveluna kumppaneilta. Kemijoki Oy:n valvomotoiminnot päätettiin siirtää Fortum Power and Heat Oy:lle. 4. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja raportointi kuntalain 69 :n mukaisesti 5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä kuntalain 69 :n mukaisesti Sähkön markkinahinnan lähtiessä nousuun rahoitusjäämä omistajille tulee kasvamaan samassa suhteessa.

36 36 KESKI-LAPIN VOIMA Hallitus jäsen Antti Kerkelä Reijo Kilpelä Tuulikki Juujärvi Lea Soppela Lauri Luttinen Ahti Majava Hannu Oikarinen Veikko Lehikoinen Sinikka Kangas 1. Tavoitteet vuonna 2014 Näskä- ja Paattinkijärvien säännöstelylupaprosessin loppuun saattaminen Voimalaitoksen pääkomponenttien saneerauksen suunnittelu 2. Toteuma 2014 Vaasan Hallinto-oikeus teki päätöksen säännöstelyluvasta. Lupapäätöksestä on valitettu ja käsittely jatkuu Korkeimmassa oikeudessa Voimalaitoksen pääkomponenttien saneerauksen suunnittelu on keskeytetty rahoitusvaihtoehtojen selvittämisen ajaksi Vedenkorkeuden etämittaukset on otettu käyttöön kaikilla altailla Alakanavan tyhjennysputkisto on uusittu kokonaisuudessaan Sähköenergian alhainen markkinahinta on pienentänyt liikevaihtoa 3. Muut olennaiset tapahtumat tilikaudella 4. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja raportointi kuntalain 69 :n mukaisesti Näskä- ja Paattinkijärvien säännöstelyluvan saanti järkevillä lupaehdoilla on edellytys yhtiön toiminnan positiiviselle kehittymiselle. Voimalaitoksen pääkomponenttien vioittuminen aiheuttaa toteutuessaan yhtiölle merkittäviä taloudellisia vaikeuksia 5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä kuntalain 69 :n mukaisesti

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tilinpäätössäännökset 1 2. Tilinpäätösasiakirjat 1 2.1. Tasekirja 1 2.2. Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat 1

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KV 1.9.2015

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KV 1.9.2015 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 30.6.2015 KV 1.9.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tilinpäätössäännökset 1 2. Tilinpäätösasiakirjat 1 2.1. Tasekirja 1 2.2. Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat 1 3. Toimintakertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot