Irtolainen ja muita teoksia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Irtolainen ja muita teoksia"

Transkriptio

1 Irtolainen ja muita teoksia Olemisen irtolaisuus ja negatiivinen impulssi Mikko Kuorinki Taideteollinen korkeakoulu Visuaalisen kulttuurin osasto Kuvataiteiden maisteriohjelma

2 Opinnäytteen ohjaaja: Teemu Mäki Tarkastajat: Taru Elfving ja Kari Yli-Annala Still-kuva videosta Irtolainen (2007) Erityiskiitos Essi Kausalaiselle joka toimi voimavarana ja tekstin väsymättömänä kommentaattorina. 2

3 Sisällysluettelo Johdanto 4 OSA 1: Dokumentaatio 6 Irtolainen ja muita teoksia Kluuvin galleriassa 2007 Iso huone Irtolainen Syysparaati Wipe off Pieni huone Maailmankartta Vapautus Esineet OSA 2: Teosten taustoja. 12 Katukiven vapautus The world should be wiped off the map Paraati mökkitiellä Irtolainen Näkyvä ja kätketty irtolaisuus OSA 3: Irtolaisuus.. 20 Irtolaisuus Olemisen tapa Kaupunkitila ja kodittomuus OSA 4: Negatiivisen impulssin taide 26 Negatiivinen impulssi omassa näyttelyssäni Negatiivisen impulssin taide Bas Jan Ader Ei-identtinen Hyödyttömyys OSA 5: Lopuksi.. 37 Lähdeluettelo

4 Johdanto Opinnäytteeni kirjallinen osio käsittelee näyttelyni Irtolainen ja muita teoksia syntymistä, sekä sen teemoja: irtolaisuutta, vieraantuneisuutta ja olemassaolon kokemuksia. Lisäksi puran tekstissä omia lähtökohtiani esittelemällä filosofiaa, taideteoksia ja tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet työskentelyyni. Näyttelyssäni, sen oheisteksteissä ja muissa materiaaleissa vältin selittämästä teoksia ja halusin jättää ne asioihin vihkiytymättömille avoimiksi. Tämän tekstin tarkoituksena on kuitenkin perusteellisesti läpivalaista lähtökohtiani, sekä ajatuksiani teoksista. Haluan kääntää mahdollisimman monta kiveä nurin ja katsoa mitä alta löytyy. Minulle on tyypillistä purkaa jälkikäteen aikaansaamiseni paloiksi, määritellä ja analysoida mitä oikeastaan tein ja miksi. Tämä teksti toimii vastaparina taiteelliselle osiolle ja rikkoo sen sisäänpäin kääntyvää, jopa itseriittoiseksi tulkittavaa mykkyyttä. Tekstin tarkoitus on kurottautua ulospäin, keskustella ja jatkaa teoksen synnyttämää ajattelua. Yksi tämän tekstin keskeisimpiä tarkoituksia on hahmottaa millaisena näen maailman ja paikkani siinä; teksti kysyy ja jäljittää olemassaolon kokemustani. Tämä pohdinta liittyy erottamattomasti taiteelliseen työskentelyyni. Yritän taiteessani tuoda esiin omaa kokemustani olemassaolosta, tai ainakin jotain osa-aluetta siinä. Työni ja maailmankatsomukseni keskiössä on eksistentialistinen maailmankokemus. Eksistentialismi on 1940-luvulla syntynyt, nykyisin hieman epämuodikas käsite, jonka voisi tiivistää maailmassa olemisen tavaksi, jossa oleminen itsessään ja sen mietiskely antavat sille sisällön. Se pohjautuu nietzscheläiseen ajatukseen siitä, että elämällä sinänsä ei ole muuta arvoa kuin se, minkä me sille annamme. Maailmankaikkeutta ei ohjaa järki ja edistys vaan kaaos ja sattumanvaraisuus, se on itsessään merkityksetön ja vailla mieltä. Ei ole selityksiä, lohtua, pelastusta tai varmuutta. Silti kaipaamme mielekkyyttä, järjestystä ja merkitystä olemassaolollemme. Tästä kaipuusta, kärsimyksistä ja protesteistamme huolimatta maailmankaikkeus pysyy täysin hiljaisena ja välinpitämättömänä. Olemisemme on absurdia; olemme maailmaan heitettyjä (Heidegger) ja vapauteen tuomittuja (Sartre). Albert Camusin mukaan, tähän eksistentialistiseen kokemukseen voi reagoidaan kolmella tapaa - ensimmäinen tapa on itsemurha, toinen on henkinen itsemurha eli uskontoihin turvautuminen. Kolmas on absurdiuden hyväksyminen ja sen juhlistaminen. Camus julistaakin että elämä voidaan elää paremmin, kun tajutaan että sillä ei ole tarkoitusta tai mieltä 1. Eksistentialisti pyrkii syleilemään tuota merkityksetöntä olemassaoloa. Absurdin kokemus on yksi Irtolainen ja muita teoksia näyttelyn kokoavista teemoista. Se on kokemus jota olen yrittänyt (enemmän tai vähemmän tietoisesti) kuvata näyttelyni teoksissa. Absurdia ilmentävät muun muassa teosten rakenteet, jotka ovat kehämäisiä, mihinkään päätymättömiä; hahmot ovat jatkuvassa toiston tilassa, teot ovat mielettömiä, mutta silti ne suoritetaan. Teoksissa juhlistetaan merkityksettömyyttä ja hyödyttömyyttä. Läpi tämän tekstin esittelen myös muita tekijöitä ja ajattelijoita jotka ovat töissään käsitelleet eksistentialistisia kysymyksiä. Tekstin tuottamisen tapaani, kuten myös tapaani tehdä taidetta, kuuluu lukemattomien lainausten kerääminen ja lauseiden irrottaminen alkuperäisestä yhteydestään. Nautin lainauksista ja niiden poimimisesta, yhdistelemisestä ja keräämisestä. Tämä näkyy tekstissä, joka pursuaa lainauksia ja viitteitä. Haluan kuitenkin 1 Camus 1991, 40. 4

5 korostaa että tekstissä käsittelemäni teoreetikot ja ajattelijat ovat ensisijaisesti toimineet inspiraation lähteenä, eivätkä tutkimuksen kohteena. Martin Heideggerin tekstit kodittomuudesta ja maailmassa olemisesta (jotka tulevat Pekka Passinmäen kirjan kautta) ovat vaikuttaneet isossa määrin tekemisiini, mutta en esittele hänen ajatteluaan laajemmin. Olen poiminut Heideggerilta kohtia, jotka olen juuri nyt kokenut tärkeiksi suhteessa teoksiini. Heideggerin ajattelu on jotain mihin olen vasta vähän päässyt sisälle ja johon haluan perehtyä tulevaisuudessa tarkemmin. Samoin haluan syventyä avaamiini ei-identtisen ja Toiseuden käsitteisiin. Pyrkimykseni on luoda itseni näköinen teksti käyttämällä niitä keinoja, jotka ovat minulle ominaisia. Teksti rakentuu neljästä kronologisesti etenevästä osasta, jotka hahmottavat erilaisia näkökulmia teoksiini. Ensimmäinen osa on lyhyt dokumentaatio näyttelystä, josta löytyy teosten tiedot, ja johon lukija voi tarvittaessa palata. Seuraavat kolme osaa esittelevät kukin oman näyttelyä avaavan ajatuskentän. Toisessa osassa käsittelen teosten taustoja ja syntyprosesseja, sitä miten ja mistä teokset ovat saaneet muotonsa. Tekstin kolmannessa osassa kirjoitan auki teoksien teemoja: irtolaisuutta, kodittomuutta ja juurettomuutta. Koetan hahmottaa keinoja elää näiden kokemusten kanssa. Osion päätteeksi esittelen myös ajattelijoita jotka ovat käsitelleet vieraantuneisuutta kaupunkitilan kysymysten kautta. Osa neljä tuo tekstiin negatiivisen impulssin käsitteen joka yhdistää teoksiani sekä käsittelemiäni aiheita ja taiteilijoita; käsittelen omien teosteni suhdetta negatiiviseen impulssiin ja kerron laajemmin miten negatiivinen impulssi näkyy taiteessa. Kappaleen lopuksi hahmottelen myös taiteen osaa, vaikutusta ja merkitystä elämässäni. 5

6 OSA 1: Dokumentaatio Irtolainen ja muita teoksia Kluuvin galleriassa 2007 Taiteellinen opinnäytteeni oli näyttelykokonaisuus Irtolainen ja muita teoksia Kluuvin galleriassa, Helsingissä marraskuussa Näyttely muodostui kolmesta videoteoksesta: Irtolainen, Syysparaati ja Wipe off, sekä Vapautus -valokuvasarjasta. Lisäksi esillä oli videoihin liittyviä esineitä: kasseja, vaatteita, marssisymbaalit ja käsitelty maailmankartta-juliste. Näyttelyn teokset jakautuivat Kluuvin gallerian kahteen erikokoiseen huoneeseen. Suurempaan, noin 100 m 2 kokoiseen tilaan installoin videotyöt. Pienemmässä, noin 30 m 2 kokoisessa huoneessa esitin valokuvat, esineet ja maailmankartan. Kluuvin gallerian pohjapiirustus Iso huone Kluuvin galleria (2007) Videot muodostavat isossa huoneessa oman liikkuvien kuvien ja äänien maiseman. Teosten valaisemassa, vaaleassa suorakaiteen muotoisessa tilassa on esillä kolme videotyötä: Irtolainen, isokokoinen kolmen videotykin triptyykki, sekä Wipe off ja Syysparaati jotka molemmat esitettään jalustojen päällä olevilta monitoreilta. Kaikkien videoiden äänet tulevat kaiuttimista ja niiden muodostama äänimaisema koostuu useista lähteistä: autojen-, ohikulkijoiden- ja erinäisistä luonnonäänistä sekä hiomisen ja symbaalien iskujen äänistä. Vaikka ääniä on näin paljon, ei kokonaisuus kuitenkaan ole rauhaton, sillä äänentaso pysyy melkoisen matalana. 1 1 Olin editointi vaiheessa käsitellyt äänimaailmoja; miksannut isoimpia autojen ja muiden häiritsevien äänien tasoja alemmaksi ja korostanut hiljaisempia kuten luonnon- ja lintujenääniä. Halusin että katsoja kykenee viettämään teoksen ääressä halutessaan kauankin aikaa ilman pakokauhua liian päällekäyvästä äänimaailmasta. 6

7 Irtolainen 3 x Dvd, kestot: / / Laitteisto: Kolme videotykkiä, kolme kaiutinta, kolme dvd-soitinta. Still-kuvia videosta Irtolainen (2007) Irtolainen on näyttelyn tilaa vievin teos, kuvapinnan koko galleriatilassa on noin 7 m x 2 m. Tämä kolmen videoprojisoinnin muodostama luupattu 1 video-triptyykki, muodostuu yhteensä 12 pienemmästä kuvaruudusta. Videotykit on installoitu näyttelytilan lattialle matalien jalustojen päälle noin kahden metrin päähän toisistaan. Kussakin kuvaruudussa näkyy tavarakärryjä ja erinäisiä kasseja raahaava laitapuolen kulkijaa muistuttava hahmo, joka kävelee kamerasta poispäin, kunnes katoaa katsojan katseen tavoittamattomiin. Kussakin triptyykin, mosaiikkimaisen pinnan ruuduista, on menossa eri kuukausi ja vuorokaudenaika. Kuvat vaihtuvat talven pimeydestä, kesän kirkkauteen, aamun ja illan hämäryyksiin. Osa ruuduista on yönpimeitä: niissä näkyy vain yksittäinen valonlähde tai kuuluu mustarastaan laulua. Välillä aurinko häikäisee kuvan lähestulkoon puhki. Hahmo ilmestyy kuvaan kameran takaa, kävellen poispäin kohti horisonttia. Kun hahmo on kadonnut, kuva leikkaa uuteen maisemaan, jossa toiminta toistuu. Jokainen kohtauksista on kuvattu kameralla, joka on kiinnitetty jalustalle noin rinnan korkeudelle. Eri kestoisia videoita ei ole synkronisoitu, joten triptyykki varioi kuvien yhdistelmää sattumanvaraisesti. Irtolainen videotriptyykki Kluuvin galleriassa (2007) 1 Luuppaus (loop) tarkoittaa videoteoksen esittämistä toistuana jatkumona jolloin video ikään kuin menettää alku- ja loppukohtansa. Irtolainen ja muita teoksia näyttelyn kaikki videot esitetään tässä muodossa. 7

8 Syysparaati Dvd / kesto: Laitteisto: monitori, dvd-soitin, kaiutin. Still-kuva videosta Syysparaati (2007) Syysparaati näyttää videokameran taltioimaa näkymää tyhjästä syksyisestä metsätienpätkästä. Kuva on staattinen. Kaartuvaa hiekkatietä reunustavat heinä, koivut ja kellertävät lehdet. Aluksi mitään merkittävää ei tunnu tapahtuvan, tuuli liikuttelee puiden oksia ja lehdet kahisevat. Sitten alkaa kuulua etäisiä, säännöllisesti voimistuvia kolahduksia. Lopulta tien päätyyn ilmestyy mies joka marssii arkisissa vaatteissa ja kumisaappaat lonksuen tietä pitkin. Hän kävelee kameraa kohti, ja lopulta sen ohi, paukuttaen symbaaleita noin kymmenen sekunnin välein. Marssija näkyy kuvassa noin minuutin ajan ja hänen kadottuaan symbaalien äänet alkavat hitaasti etääntyä, kunnes häipyvät kokonaan. Edessä on sama tyhjä hiljainen metsätie, kunnes hetken päästä symbaalin iskut alkavat jälleen voimistua. Paraati ilmestyy samalle tienpätkälle yhä uudestaan ja uudestaan. 1 1 Syysparaati esitetään saumattomana luuppina. Yhden kohtauksen kesto on noin kolme minuuttia, näyttelyä varten koostin 36 minuuttia pitkän dvd:n. 8

9 Wipe off Dvd / kesto: Laitteisto: monitori, dvd-soitin, kaiutin. Still-kuva videosta Wipe off (2007) Wipe off videossa kameralle selkänsä kääntänyt, valkoiseen t-paitaan pukeutunut mieshenkilö hioo valkoiselle seinälle kiinnitetyn, isokokoisen maailmankartta-julisteen kuvapinnan pois. Videokuva on rajattu siten että keskipäivän valaisemasta huoneesta näkyy vain pala seinää ja hiojasta yläruumis. Aivan kuten muut näyttelyn työt myös Wipe off on taltioitu staattisella kameralla ja videossa on reaali-aikainen kesto. Staattinen kamera tallentaa itsepintaisesti yksitoikkoisen suorituksen alusta loppuun. Hiomisen tahti muuttuu alun kiivaudesta loppua kohti väsymyksen myötä hieman hitaammaksi. Puolessa tunnissa maailma pyyhkiytyy pikkuhiljaa epäselväksi harmaaksi, pitsimäisen hauraaksi pinnaksi. Still-kuvia videosta Wipe off (2007) 9

10 Pieni huone Kluuvin galleria (2007) Pieni huone on hiljainen ja valoisa tila. Ikkunat päästävät huoneeseen luonnonvaloa ja kuhunkin teokseen on suunnattu kohdevalot. Maailmankartta Koko 100 x 140 cm. Maailmankartta (2007) Wipe off videossa pois hiottu maailmankartta oli ripustettuna gallerian toimistoon johtavia portaita vastapäätä olevalle seinälle. Maailmankartan kiiltävän paperin pinnalta on hiottu kuva, värit ja ääriviivat pois. Jäljellä on samean harmahtava pinta, joka on paikoittain kulunut puhki. Pienien reikien läpi näkyy valkoinen seinä. 10

11 Vapautus Kolme kehystettyä lambda-valokuvaa. Kuvien koot 24 x 19,5 cm / 51,5 x 41,5 cm Vapautus (2007) Vapautus valokuvasarja muodostuu kolmesta kehystetystä valokuvasta joista ensimmäinen näyttää ylhäältä päin kuvatun kaistaleen kadun reunasta katukivineen. Toisessa kuvassa yksi kivistä on kadonnut ja tilalla on ammottava reikä. Nämä kaksi ensimmäistä kuvaa ovat identtisesti rajatut ja samankokoiset. Kolmas, isompi kuva, näyttää (poistetun) katukiven keväisessä metsässä lehdettömän puun vierellä. Esineet Kluuvin galleria (2007) Irtolainen videoteoksen kassit, vaatteet ja kärryt, sekä Syysparaatin marssisymbaalit, olivat esillä kasamaisessa muodostelmassa ikkunoiden alla, pienen huoneen nurkassa. 11

12 OSA 2: Teosten taustoja Katukiven vapautus 1 Rauhan valtakunnan pystyttämiseksi ei ole välttämätöntä tuhota kaikkea ja aloittaa täysin uutta maailmaa; riittää, että siirretään vain hiukan tätä kuppia tai tuota tainta tai tätä kiveä, ja sitten kaikkia asioita. 2 Ensimmäinen opinnäytteen taiteellista osiota varten syntynyt työ oli Vapautus jonka kuvasin vuonna 2004 Turussa. Se sai alkunsa Oliver Resslerin This is what democracy looks like! (2002) videoteoksen herättämistä ajatuksista. Dokumentti käsittelee anti-globalisaatio liikkeen mielenosoituksia Itävallassa vuonna Yhdessä videon kohtauksessa poliisi esittelee pressitilaisuudessa katukiviä todisteina mielenosoittajien väkivaltaisuudesta. Tällä pyrittiin perustelemaan poliisin voimakasta vastareaktiota mielenosoittajia kohtaan. Koko skenaario on minusta jotenkin hullunkurinen: ajatus siitä miten katukivet olivat muuttuneet todisteiksi. Aloin miettiä katukiviä ylipäänsä miten jostain kiinteästä osasta yhteiskuntaa voi tulla ase sitä yhteiskuntaa ja sen järjestystä vastaan. Katukivissä on mielenkiintoinen jännite: ne toimivat samanaikaisesti rakentamisen ja tuhon kaksoissymboleina 3. Halusin puuttua valmiiseen ympäristöön, häiritä sitä vähän, irrottamalla katukiven sille määrätystä pysyvästä paikasta. Jo pelkästään se tuntui radikaalilta. Katukivi on hakattu muotoonsa ja upotettu katuun jotta voisimme sillä kulkea. Otin kiven pois keskipäivän aikaan rautakangen avulla ja dokumentoin tekoni jäljet valokuvin. En ollut etukäteen tajunnut miten isoja kivet oikeasti ovat ja kuinka syvälle maahan ne onkaan upotettu; meni lähes puolituntia saada kivi irti. Kumma kyllä ohikulkijat eivät puuttuneet toimiini vaikka kummeksuvia katseita riitti. Ehkä jalustalle laitettu kamerani saivat heidät luulemaan tekojani lailliseksi, hyväksytyksi ja järkeväksi. Kiven paikalle jäi syvä ammottava aukko. Laitoin kiven kangaskassiin, lähdin pois ja vein kiven kotiini. Myöhemmin samana päivänä minua alkoi kalvaa kadun reunaan jättämäni aukko: jokuhan voisi satuttaa itsensä pahastikin siihen. Kävin täyttämässä aukon soralla ja hiekalla. Muutama kuukausi myöhemmin vein kiven metsään puun viereen. Otin kuvan kivestä joka jäi metsään hieman orvon näköisenä, muotopuolena. Kiven poistamisen operaatio oli itsenäinen kameralla taltioitu performanssi, jonka yleisönä toimivat satunnaiset sunnuntaikävelijät. Myöhemmin näistä dokumenteista tuli oma erillinen teoksensa: kolmen valokuvan sarja nimeltä Vapautus. Valokuvat viittaavat voimakkaasti tapahtumaan joka niissä itsessään ei näy; tapahtumaan jonka katsojat voivat vain kuvitella mielessään. Teon tekijä on tiukasti rajattu kuvan ulkopuolelle ja teos muodostuu pelkästään jälkien valokuvista. Teon toteuttaminen merkitsi itselleni pienen nautinnollisen intervention, häiriön aiheuttamista arkirutiineihin tai pikkuruisen särön tekemistä todellisuuteen. 1 Näyttelyni teokset ovat syntyneet erillään toisistaan. Siksi käsittelen tässä osiossa niiden syntyä erillisesti, enkä yhtenä, toisiaan tukevana kokonaisuutena. 2 Holvas 2005, 11. Holvas siteeraa Walter Benjaminia joka siteeraa tuntemattomaksi jäävää rabbia. 3 Nylén 2007, 151. Nylén puhuu tosin tiiliskivistä. 12

13 The world should be wiped off the map Vuonna 2005 työstin A.Y.N.O. 1 nimistä installaatiota jossa käytin materiaaleinani mm. maailmankarttoja, kansallislauluja, -mottoja ja -lippuja. Koetin tässä testi-asteelle jääneessä työssä luoda kuvastoa fiktiiviselle, määrittelemättömälle poliittiselle organisaatiolle. A.Y.N.O. pyrki tuomaan näkyväksi ihmisille ominaista taipumusta käyttää erilaisia maailmaa yksinkertaistavia, selkeyttäviä sloganeita ja keinotekoisia symboleita. Kansalliset symbolit kuten laulut, -liput ja -motot ovat huvittavia jäänteitä jostain menneisyydestä, mutta toisaalta niihin takerrutaan tällä hetkellä tiukasti. Näihin symboleihin suhtaudutaan edelleen erittäin vakavasti: niitä säädellään ja suojellaan lakien avulla ja niiden häväisemisestä joutuu edesvastuuseen. Mielenosoittajat polttavat nimenomaan kansallislippuja ja terrorismi ottaa kohteekseen kansalliset symbolit. Valokuvadokumentaatio A.Y.N.O. installaatio kokeilusta (2005) A.Y.N.O. jäi luonnokseksi, mutta materiaalit jäivät pyörimään nurkkiini. Pidin maailmankartta-julistetta työhuoneeni seinällä kuukausia. Samana vuonna, 2005 Iranin presidentin Mahmoud Ahmadinejad antama 1 Lyhenne sanoista All, You, No, One. 13

14 lausunto Israel must be wiped off the map 1 jäi mieleeni. Samankaltaiset turhauttavat lauseet toistuvat vuodesta toiseen, aina joku haluaa pyyhkiä pois jonkun. Tartuin näihin lausuntoihin kerrankin kirjaimellisesti, mutta sen sijaan että olisin poistanut vain yhden maan, halusin poistaa samalla kaikki muut maat maailmankartalta. Päätin dokumentoida teon videolle. Aiemmin olin suunnitellut erään kirjan sivujen poispyyhkimistä vesihiomapaperilla, mutta jättänyt projektin kesken mahdottomana. Poispyyhkimisen ele on totaalinen ja aggressiivinen, mutta myös huvittava. Kuvasin Wipe off videon kahteen kertaan. Ensimmäisen version tein noin 50 x 80 cm kokoiselle supermarketti-kartalle. Olin tyytymätön siihen miltä teko näytti videolla. Visuaalisuuden vuoksi halusin käyttää isompaa karttaa. Lopullisen version tein 100 x 140 cm kokoisella kartalla. Tällöin teon fyysisyys korostui. Päätös liittää Wipe off videossa nähtävä kartta näyttelyyn oli alusta asti selvää. Vasta video ja maailmankartta yhdessä muodostavat teoksen, enkä esittäisi kumpaakaan erillään toisistaan. Poispyyhitty maailmankartta on esteettisesti kiinnostavan näköinen ja videosta sen hienovaraisia pinnanmuotoja ei erota. Pelkkä kartta puolestaan voisi mennä täysin katsojalta ohi ilman kuvaa sen valmistumisen prosessista. Paraati mökkitiellä Edellä mainitussa A.Y.N.O. installaatiossa pyrin tutkimaan eri tapoja ilmentää kansallista identiteettiä. Yksi näistä tavoista on erilaiset paraatit ja sotilassoittokunnat. Erityisesti paraatien marssisymbaalit alkoivat kiehtoa minua mahtipontisuudessaan ja koomisuudessaan. Hetken mielijohteesta tilasin postimyynnistä halvimmat mahdolliset marssisymbaalit. Ajattelin kuvata videota jossa vain soittaisin symbaaleita erilaisissa ympäristöissä. Teinkin tätä projektia jonkin aikaa, mutta hylkäsin sen muutaman kuukauden jälkeen, koska en kokenut teosta tarpeeksi vahvaksi. Muutama vuosi aiemmin olin pistänyt Berliinissä ollessani merkille itäpuolen leveät kadut: nehän on tehty marssimista ja paraateja varten. Syntyi idea oman paraatikulkueeni kuvaamisesta. Paraati, josta puuttuisi kaikki mikä paraatin muodostaa: kulkue, soittimet, univormut, yleisö... Jäljellä olisi ainoastaan yksi jäsen ja sekin soittaisi epämusikaalisinta mahdollista instrumenttia symbaaleita. Mietin vastakohtaa Berliinin leveille marssikaduille ja mieleen tulivat ensimmäiseksi mökkipolku jossain päin Suomea. Syksyllä 2006 kuvasin Syysparaatin: kolmen minuutin videon, jossa marssin mökkitiellä soittaen symbaaleja. Irtolainen Irtolainen video alkoi kypsyä mielessäni vuonna 2005 ollessani kahden kuukauden taiteilijaresidenssissä Vilnassa. Olin poissa tutuista ympäristöistä, sosiaalisista kontakteista ja rutiineista. Itse residenssiorganisaatio ei ollut lainkaan kiinnostunut järjestämään minulle aktiviteetteja. Asioin heidän kanssaan 1 MacAskill, McGreal,

15 kahdesti: kun hain avaimet ensimmäisenä päivänä ja kun palautin avaimet viimeisenä päivänä. Tämä sopi minulle mainiosti, mutta silti eristäytyneisyyteni yllätti. En tuntenut ketään kaupungista etukäteen ja vietin aikani suurimmaksi osaksi yksin. Tämä johti erinäisten pitkäkestoisten kokeilujen sarjaan. Aloin tehdä harjoitteita tai pienimuotoisia yksityisiä rituaaleja joissa suoritin erinäisiä asioita kahdeksan tunnin ajan: istuin työpöydän ääressä kahdeksan tuntia, ajoin busseilla satunnaisiin paikkoihin kahdeksan tuntia ja kävelin kohti pohjoista kahdeksan tuntia. Valokuva kahdeksan tunnin kävelymatkalta pohjoiseen. Päädyin lopulta Euroopan keskikohtaan. (2005) Kävelyprojektissa päädyin tallaamaan enimmäkseen pitkin autoteiden reunoja. Ajattelin miltä mahdoin näyttää autoissa ohikiitäville ihmisille: reppuselkäinen hahmo, joka kävelee pitkin tien reunaa hitaasti poispäin kaupungista. Halusin tallentaa tuon näkymän valokuvaksi. Kahdeksan tunnin kävelyn aikana aloin kokea ympäristön vihamielisenä autojen loputtoman virran ja niiden luonnottoman vauhdin kautta. Oma hidas kävelemiseni oli etäällä autotien rytmistä. Purin olotilaa myöhemmin samana päivänä tekstiksi: Kävelen moottoritien reunaa pitkin. Ikään kuin täällä maailman vihamielisyys ja inhottavuus näyttäytyisi alastomimmillaan. Autojen loputon kylmä virta ja epäinhimillisyys. Kävelen epätasaista pengertä pitkin ja jalkani lipsuvat, joudun kävelemään ojassa joka on täynnä kitukasvullisuutta, lenkkarit kastuvat. Ojan tuhannet tupakantumpit, kaljatölkit, autonrenkaat, vaatteiden palaset, muovin kappaleet, lehdet, jätteet, kulutustavaroiden hylsyt, kuona. Selittämätön ja vahva tunne siitä että minut haluttaan tuhota. Ei ole enää paluuta. Täällä ei tule enää ikinä kasvamaan mikään. 15

16 Tämän kokemuksen pohjalta aloin kehitellä päässäni hahmoa joka poistuisi kaupungista, rakennetusta yhteiskunnasta. Irtolainen 1, joka olisi saanut tarpeekseen maailmasta ja kääntäisi sille nyt päättäväisesti selkänsä. Tällainen paon, katoamisen ja poistumisen tarve valtaa minut itsenikin silloin tällöin. Hahmossa konkretisoituvat jotkut omat (romanttiset) fantasiani poistumisesta, lähtemisestä ja yhteiskunnan hylkäämisestä. Mutta samanaikaisesti Irtolainen pyrkii ilmentämään pelkojani ja vieraantuneisuuden tunteitani. Vilnassa ostin Irtolaisen ensimmäiset tavarat: pakolaiskassit. Hahmo jäi mieleeni mutta kesti melkein vuoden ennen kuin aloin kuvata itse videota. Irtolaista valmistettiin vuoden ajan, lokakuusta 2006 lokakuuhun Tekoprosessi oli hankala. Oli vaivalloista herätä neljältä aamulla ja lähteä haisevissa vaatteissa raahaamaan esineitä pitkin rämeikköjä. Lukuisia kertoja kirosin ja halusin hylätä koko projektin, mutta jatkoin suunnitelman toteuttamista kaikesta huolimatta. Halusin, että Irtolainen videossa käytäisiin läpi kaikki vuoden- ja vuorokaudenajat. Tällä pyrin viittaamaan siihen, että Irtolainen on jatkuvassa liikkeessä, aina tuolla jossain ja kaikkialla. Kehitin systeemin jossa kuvasin videota kerran kuussa kahden tunnin ajanjakson aikana kerrallaan. Tämä ratkaisu liittyi myös tarpeeseen löytää visuaalisesti kiinnostava ja runsas muoto kuvamateriaalille. Luomani säännöt helpottivat teoksen työstämistä; niiden mukaan toiminen helpotti ja yksinkertaisti tekoprosessia. Minun ei tarvinnut tehdä niin paljon valintoja, eikä jatkuvasti kyseenalaistaa toimien mielekkyyttä projektin aikana. Aluksi kuvittelin kuvaavani vaihtelevimmissa ympäristöissä ja jopa Suomen ulkopuolella, mutta olosuhteet ja resurssit tekivät teoksesta sen näköisen kuin se on. En esimerkiksi omista autoa tai ajokorttia. Kuvauspaikat määräytyivät useammin käytännön sanelemana kuin vaikkapa esteettisen valinnan ohjaamina; kuinka kauas voin lähteä tavaramäärän kanssa, milloin saan kuvauksissa välttämättömän avustajan mukaan, meneekö julkista liikennettä siihen aikaan... Kuukaudessa ei ollut montaa päivää jolloin pystyin toteuttamaan kuvaukset. Tästä huolimatta kuvauspaikat ovat mietittyjä eivätkä täysin satunnaisia. Valitsin Irtolainen videon ympäristöiksi anonyymeja paikkoja joista ei heti pysty sanomaan missä ne ovat. Ne ovat paikkoja missä päin Suomea tahansa: kaupunkien rajoilta löytyviä rivitaloalueita, kasvimaita, puskia, risukkoja, ulkoilureittejä, valtatien reunoja, kävelyteitä, puistoja ja mökkipolkuja. Nämä ympäristöt herättävät minussa ristiriitaisesti samanaikaista tuttuuden ja kodittomuuden tunteita. Irtolainen videota työstäessäni aloin tajuta näyttelyn neljän teoksen yhtenäisyyden. Huomasin työstäväni tiivistä näyttelykokonaisuutta. Ensiksi yhteyden huomaa ulkoisista asioista: töissä esiintyy samankaltainen yksinäinen hahmo, johon ei saa kontaktia. Hän on kääntänyt selkänsä katsojalle tai kävelee ohi nopeasti. Teot joihin työt viittaavat ovat luonteeltaan samankaltaisia, niissä on samanlaisia eleitä ja niukkaa estetiikkaa: kävellään poispäin, pyyhitään pois, kadotaan ja poistetaan. Ne ovat hiljaisia eikä niissä puhuta sanakaan. Tämän yhteyden huomaaminen sai minua tiivistämään näyttelyä, karsimaan siitä pois ylimääräiseksi koetut elementit. Näyttelytilan varmistuminen vaikutti myös suuresti siihen millainen 1 Käyttäessäni tässä tekstissä muotoa Irtolainen (kursiivilla ja isolla alkukirjaimella) tarkoitan videoteosta. Kirjoittaessani Irtolainen isolla alkukirjaimella ja ilman kursiivia tarkoitan nimenomaan Irtolainen videossa esiintyvää hahmoa. 16

17 näyttelystä tuli. Kluuvin gallerian tilavuus ja laitteisto mahdollistivat työn installoimisen juuri sellaisessa muodossa kuin halusin. Näkyvä ja kätketty irtolaisuus Omaan toimintatapaani liittyy loputon motiivien pohtimien ja kyseenalaistaminen. Se tuntuu samanaikaisesti olevan sekä edellytys toiminnalleni että toisinaan sen lukkiuttaja. Minusta taiteilijan velvollisuus on itsekriittisesti tarkastella aiheitaan ja työskentelymetodejaan. Onko minulla oikeus käsitellä tätä nimenomaista aihetta näillä keinoilla? Millaista ihmis- ja maailmankuvaa teos osaltaan synnyttää? Koin suurimmat ongelmat Irtolainen ja muita teoksia näyttelyn kohdalla töiden suhteessa kuvaamaansa todellisuuteen. Helsingin Sanomien näyttelypoiminnoissa Timo Valjakka sanoi näyttelyni olevan performanssia siitä mikä monille on jokapäiväistä karua todellisuutta. Lauseen pituisesta maininnasta ei selvinnyt oliko tämä kirjoittajan mielestä hyvä, huono vai kiinnostava asia. Joka tapauksessa hän oli päätynyt kiteyttämään näyttelyni noihin sanoihin. Pohdin tekoprosessin aikana läpikotaisin oikeutustani tehdä teoksia jonka hahmolla viittaan laitapuolen kulkijoihin ja kodittomiin. Kuvaamallani hahmolla on vastineensa karussa todellisuudessa. Vilnassa näin ratikassa perheen joka täytti ratikan takaosan pakolaiskasseilla, näky sai minut ajattelemaan että heidän omaisuutensa oli noissa saumoistaan ratkeilevissa kasseissa. Tartuin tällaiseen puutteen, paikattomuuden ja köyhyyden estetiikkaan. Minua kiehtoi miten köyhyys ikään kuin manifestoi itsensä muovikasseissa, pinttyneen likaisissa vaatteissa ja hajuissa. Videon Irtolainen on puoliksi tietoisesti luotu ja rakennettu: vaatteet ovat osaksi kaduilta löydettyjä ja osaksi omia vanhoja vaatteitani joista tuli sitten Irtolaisen vaatteet. Osaksi Irtolainen on epätietoisia spontaaneja ratkaisuja joissa sitten pysyin kun ensimmäinen kuva oli kuvattu. Silti ei tunnu oikealta sanoa että näyttelisin tuota hahmoa. En kokenut esittäväni ketään kuvatessani Irtolaista. Ajattelin pikemminkin tekeväni kuvaa ja näkyä kuin esitystä. Edward Said on esittänyt tärkeän kysymyksen: [...] is exile so extreme and private that any instrumental use of it is ultimately a trivialization? 1 Sorrunko teoksessani trivialisoimaan pakolaisuutta ja kodittomuutta? En väitä ymmärtäväni hätää jota todellista kodittomuutta kokevat ihmiset tuntevat tai yritä puhua heidän puolestaan. Taiteilijan tulee olla tietoinen tekemisistään ja teoksiensa suhteesta aiheisiinsa. Taide on aina ristiriidassa ja jännitteessä todellisuuden kanssa. Näen taiteen yhtenä merkityksenä nimenomaan todellisuuteen törmäämisen. Taiteilija Francis Alÿs havainnollistaa asiaa seuraavasti: My poetical tendency is challenged and brought back to life's crude reality just by going down to the corner shop. No ivory tower allowed for the street will always beat your imagination... So, might as well stay on the street... 2 Irtolainen oli yritys tehdä kuva omasta vieraantuneisuuden, juurettomuuden ja yksinäisyyden kokemuksestani. Hahmon esikuvien kodittomuus ja syrjäytyneisyys on konkreettista ja näkyvää. Omani on 1 Said 2000, Romano

18 sisäistä ja kätketympää. Irtolainen on myös jonkinlainen sosiaalisen turvattomuuden kokemukseni ruumiillistuma. Elämme maailmassa jossa kuka tahansa meistä on vaarassa tulla siirretyksi syrjään tavalla tai toisella. 1 Oman ja henkilökohtaisen lisäksi pyrin viittaamaan kuvalla laajempaan, yhteiskunnallisen syrjäytyneisyyden ilmiöön: näkymättömään Toiseuteen jota yhteiskunta työntää ulkopuolelleen. Vältin painottamasta omia ajatuksiani näyttelyn oheismateriaalissa; jätin hahmon ja teokset avoimemmin tulkittavaksi. Itse asiassa en edes kirjoittanut näyttelyn oheistekstejä, vaan pyysin toista ihmistä kirjoittamaan näkökulmansa näyttelystä oman tulkintani sijaan. 2 1 Eräs ystäväni oli nähnyt ja tunnistanut minut ohiajavasta autosta kun olin bussipysäkillä matkalla kuvaamaan Irtolaista. Hän oli huolestunut ja miettinyt meniköhän minulla ihan hyvin nykyään. Silloin hän ei vielä tiennyt että työstämästäni projektista. Irtolainen siis ei ole niin kaukana meistä kenestäkään. Hahmo ja minä sekoituttiin toisiimme hetkellisesti. 2 Näyttelyn oheistiedotteet kirjoitti Essi Kausalainen, joka seurasi työprosessia alusta alkaen. Hän toimi myös avustajana teosten toteuttamisessa. 18

19 Valokuvadokumentaatio Irtolainen videon kuvauksista (2007) 19

20 OSA 3: Irtolaisuus...kuitenkaan tänään ihminen ei kohtaa enää juuri missään itseään, toisin sanoen olemustaan. 1...kuljen kaikkialla loukattuna ja loukkaavana ja vihaan kaikkea järjestystä. 2 Osassa 2 selvitin miten Irtolaisen hahmo syntyi vieraantuneisuuden tunteesta, joka valtasi minut kävellessäni moottoritien reunaa. Tätä ennen olen jo kuitenkin pidemmän aikaa käsitellyt vieraantuneisuus teemaa, muun muassa edellisessä opinnäytteessäni 3. Vieraantuneisuus on sisäinen kokemus, kun taas kodittomuus ja irtolaisuus esiintyvät näkyvinä ulkoisina merkkeinä. Teoksieni Irtolainen viittaa selkeästi konkreettiseen irtolaisuuteen tiettyjen ulkoisten merkkien kautta: kuluneet, likaiset vaatteet, muovikassit ja kassikärryt. Hahmo on ulkoasultaan sekoitus jonkinlaista koditonta, laitapuolen kulkijaa, leipäjonon asiakasta, pummia, työtöntä, kuljeksijaa, kiertolaista, pakolaista, maankiertäjää ja kulkuria. Jollekin hän on tuonut mieleen myös (eko)fanaatikon ja askeetikon. Loin Irtolaisen hahmon saadakseni konkreettisen kuvan sisäisestä kokemuksestani halusin kääntää ja tiivistää sisäisen olotilan näkyväksi. Irtolainen ilmentää omia pelkojani (esimerkiksi ulkopuolelle joutumisesta), mutta toisaalta myös fantasiaa yhteiskunnasta vetäytymisestä, erakkoudesta. Uskon muistakin ihmisistä löytyvän tämänkaltaisia tunteita. Hahmo viittaa myös todelliseen irtolaisuuteen ja syrjäytyneisyyteen konkreettisina yhteiskunnallisina ilmiöinä. Sanalla sanoen Irtolainen kuuluu ulkopuolisiin, niihin ihmisiin joilla ei ole paikkaa. Irtolainen on yksi Toiseuden edustajista. Toiseuden käsitteellä on iso rooli erityisesti sosiologiassa, antropologiassa ja naistutkimuksessa. Toiseus on sitä, mikä ei ole samaa. Se on jotain minusta tai meistä ulkopuolista, vierasta. Edward Said on osoittanut Orientalism 4 kirjassaan miten Toiseutta on tietoisesti rakennettu. Said osoittaa miten länsimaat ovat lyöneet Toiseuden leimaa muuhun maailmaan. Leimaamalla joku, esimerkiksi kansanryhmä Toiseksi pyritään tätä Toiseutta kontrolloimaan määrittelemällä, vähättelemällä, tyypittelemällä, lokeroimalla, liioittelemalla ja typistämällä. Emmanuel Levinas ja monet muut Toiseuden filosofit 5 ovat korostaneet Toiseuden kunnioittamista ja hyväksymistä. Levinas painottaa toisen oikeutta olla Toinen. Usein Toiseus pyritään torjumaan ja / tai sulauttamaan itseensä, muuttamalla se samaksi. Toiseuden sulauttamisen pyrkimyksen voi nähdä niin yhteiskunnassa kuin ihan yksilötasollakin esimerkiksi parisuhteessa; Toinen yritetään muokata itselle sopivaksi. Kuitenkin Toiseudelle tulee antaa tilaa olla ja manifestoida itseään koska vasta silloin ihminen otetaan ihmisenä, vertaisena ja tasa-arvoisena. Taiteellisen työskentelyni yksi olennainen osa on erinäisten lähinnä kaunokirjallisten ja filosofisten teosten sitaattien kerääminen. Irtolaisen syntymiseen on vaikuttanut suuresti Julia Kristevan kuvailut muukalaisuudesta (henkisestä irtolaisuudesta). Paikoitellen tuntuu kuin hän kirjoittaisi hieman dramaattista kaunokirjallista analyysia juuri minun Irtolaisestani. Muukalainen on valmis pakenemaan; hän tähtää jonnekin pois, paikkaan, joka on yhtä varma kuin luokseen pääsemätön. Mikään este ei pysäytä häntä. Kaikki kärsimykset, loukkaukset, hylkäämiset ovat hänelle yhdentekeviä hänen etsiessään tuota näkymätöntä ja luvattua seutua. Se on maa, jota ei ole olemassa mutta jota 1 Heidegger 2007, Davoine 2005, Taiteellinen osio Yhdeksän kysymystä ja kirjallinen osio Taide vieraantuneisuuden vastavoimana. Turun taideakatemia, Said, Muun muassa Edward Said, Julia Kristeva, Simone De Beauvoir, Homi K. Bhabha voidaan lukea tähän joukkoon. 20

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Kun isä jää kotiin Mikko Ratia, 32, istuu rennosti olohuoneen tuolilla, samalla kun hänen tyttärensä Kerttu seisoo tuolista tukea ottaen samaisessa huoneessa.

Lisätiedot

Maija Hynninen: Orlando-fragmentit (2010) 1. Unelma Sormiharjoitus 1 2. Tammipuu Sormiharjoitus 2 3. suunnit. duration ca. 23

Maija Hynninen: Orlando-fragmentit (2010) 1. Unelma Sormiharjoitus 1 2. Tammipuu Sormiharjoitus 2 3. suunnit. duration ca. 23 Maija Hynninen: Orlando-fragmentit (2010) 1. Unelma Sormiharjoitus 1 2. Tammipuu Sormiharjoitus 2 3. suunnit duration ca. 23 Työskentelimme Henriikka Tavin kanssa löyhässä symbioosissa, keskustelimme ja

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunneklinikka Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunnekehoterapia on luontaishoitomenetelmä, joka on kehittynyt erilaisten luontaishoitomenetelmien yhdistämisestä yhdeksi hoitomuodoksi.

Lisätiedot

uudenvuoden kirjoittamishaaste

uudenvuoden kirjoittamishaaste uudenvuoden kirjoittamishaaste Unelmointi on yksi suosikkiasioistani. Toki tässä hetkessäkin on ihana ja hyvä olla. Elämä on nyt. Mutta tämä hetki pohjustaa seuraavaa. Se mitä ajattelet nyt, se mihin uskot

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille.

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan (PWR1) Valitaan

Lisätiedot

FT Katja Koski 2 lapsen äiti. Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi.

FT Katja Koski 2 lapsen äiti. Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi. FT Katja Koski 2 lapsen äiti SELÄTÄ UHMA Miniopas, jolla pääset alkuun uhmaikäisen kiukkupussin muuttamisesta todelliseksi enkeliksi. Arkea Ilman Taistelua Millaista arkesi olisi, jos sinun ei tarvisi

Lisätiedot

Arvojen tunnistaminen

Arvojen tunnistaminen Arvojen tunnistaminen Viikko 2 Arvojen tunnistamisen neljä ilmansuuntaa ovat työ, ihmissuhteet, vapaa-aika, terveys. Näiden isojen otsakkeiden alle alat jäsentää tarkentavia huomioita. Arvoja ei voi tunnistaa

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

ääripäistä Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon.

ääripäistä Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon. ääripäistä tasapainoon Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon. Tekemisestä saa nauttia. Oikeasti. mutta jos rentoutuminen ja "vain oleminen" ahdistaa, voi olla että suorittamisen

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Sanomalehtiviikko KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. -luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella MA Tänään katsomme ja kuuntelemme sanomalehteä. 1. Paljonko sanomalehti

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

KIRJOITTAMINEN JA ROOLIPELIT

KIRJOITTAMINEN JA ROOLIPELIT KIRJOITTAMINEN JA ROOLIPELIT Antti Eronen ae_anttieronen@hotmail.com http://anttieronen.blogspot.fi PROFIILI: ANTTI ERONEN Dreamland Aavekomppania (2008) Talvi (2011) Operaatio: Harmageddon (2013) AIHEITAMME

Lisätiedot

ESSE 1, PUUKAUPUNKISTUDIO 2015

ESSE 1, PUUKAUPUNKISTUDIO 2015 ESSE 1, PUUKAUPUNKISTUDIO 2015 Ida Fraser 2.11.2015 Kurssia aloitettiin pohtimalla annettua teema ryhmässä. Ryhmämme teemana oli identiteetti. Jouduimme aluksi määrittelemään itsellemme mitä identiteetti

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari Kandityön kirjoittaminen Opinnäyteseminaari Lue ja kirjoita Ajatukset eivät kasva tyhjästä. Ruoki niitä lukemalla ja kirjoittamalla lukemastasi. Älä luota muistiisi Merkitse alusta asti muistiinpanoihin

Lisätiedot

UUSI AIKA. Sisällys NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN.

UUSI AIKA. Sisällys NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN. UUSI AIKA NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN. Me voimme päästä irti nykyisestä kestämättömästä elämäntavastamme ja maailmastamme ja luoda uuden maailman, joka ei ole enää

Lisätiedot

Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät?

Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? 1 Hyvästä paras Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? Nimi: Nina Granqvist Päivämäärä: Teos: Hyvästä paras Kirjailija: Jim Collins Kirjapisteet: 3 2 Jim Collinsin teos Hyvästä paras on noussut

Lisätiedot

Elämän mullistavat muutokset. Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti

Elämän mullistavat muutokset. Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti Elämän mullistavat muutokset Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti Miksi haluan puhu muutoksista? Muutos lisää stressiä yksilölle, parille ja perheelle Stressi voi olla niin suuri, ettei meidän opitut

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Irja Öun Geriatrian erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys

Irja Öun Geriatrian erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Irja Öun Geriatrian erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Lääkärin koulutus korostaa biologista näkökulmaa Kuolema biologinen psykologinen kulttuurinen eettinen ja uskonnollinen näkökulma

Lisätiedot

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

My Silence - Hiljaisuuden ääni Kuopion taidemuseo

My Silence - Hiljaisuuden ääni Kuopion taidemuseo b My Silence - Näyttely keskittyy hiljaisuuteen, teoksiin, jotka ovat vähäeleisiä ja pelkistettyjä, mutta yksinkertaisuudessaan syvällisiä ja vaikuttavia. Näyttelyssä ei ole teoslappuja. Olennaista on

Lisätiedot

SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI. Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki

SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI. Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki AAMUSTA ILTAAN ON KIINNI. JA YÖTKIN JOSKUS Se menikin sitten sillain,

Lisätiedot

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle Metropolia ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma VBP07S Sami Hirvonen Ulkoasut Media Works sivustolle Loppuraportti 14.10.2010 Visuaalinen suunnittelu 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Oppimisteknologiat

Lisätiedot

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Janakkalan neuvola Lapsi 4 vuotta Arvoisat vanhemmat Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan terveydenhoitajalle / 201 klo. Käynti on osa

Lisätiedot

Kirja-analyysi Nuortenkirjan tulkintatehtävä Anna Alatalo

Kirja-analyysi Nuortenkirjan tulkintatehtävä Anna Alatalo Kirja-analyysi Nuortenkirjan tulkintatehtävä Anna Alatalo Anna Alatalo Aihe Mistä teos kertoo? - Aihe on konkreettisesti selitettävissä oleva kokonaisuus, joka kirjassa kuvataan. - Mika Wickströmin Kypärätempun

Lisätiedot

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa!

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! Löydät Internetistä kotibilekuvia, joissa esiinnyt. Mitä ajattelet kuvista? 1) SIISTII! 2) EVVK 3) En pidä siitä, että kuviani laitetaan nettiin ilman lupaani Internetiin laitettua kuvaa tai aineistoa

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Seija Pylkkö Valkealan lukio

Seija Pylkkö Valkealan lukio ELOKUVA ANALYYSIA Seija Pylkkö Valkealan lukio ELOKUVA ANALYYSIA Sukella tarinaan Selvitä, mikä on elokuvan aihe eli mistä se keskeisesti kertoo? Miten tapahtumat etenevät, eli millainen on juoni? Kertooko

Lisätiedot

MAAILMAN NAPA. Vihkonen on osa Pop In hanketta, joka tekee työtä seksuaalista kaltoinkohtelua vastaan 2006-2008. apa_mv_a7.indd 1 4.6.

MAAILMAN NAPA. Vihkonen on osa Pop In hanketta, joka tekee työtä seksuaalista kaltoinkohtelua vastaan 2006-2008. apa_mv_a7.indd 1 4.6. MAAILMAN NAPA Vihkonen on osa Pop In hanketta, joka tekee työtä seksuaalista kaltoinkohtelua vastaan 2006-2008 apa_mv_a7.indd 1 4.6.2007 22:32:08 Ketä sinä kosketit viimeksi? Miltä tuntui koskettaa? Miten

Lisätiedot

Voiko hiipiminen olla tanssia? - Esiripun noustessa. Ninni Heiniö ja Pia Puustelli

Voiko hiipiminen olla tanssia? - Esiripun noustessa. Ninni Heiniö ja Pia Puustelli Voiko hiipiminen olla tanssia? - Esiripun noustessa Ninni Heiniö ja Pia Puustelli Esiripun noustessa Sekä esiintyjillä että yleisöllä on aktiivinen rooli esitystapahtumassa -> vuorovaikutus Esitystilanteessa

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Ytimenä validaatio. Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja

Ytimenä validaatio. Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja Ytimenä validaatio Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja 18.05.2015 on amerikkalaisen validaatiomenetelmän pohjalta suomalaiseen hoitokulttuuriin kehitetty vuorovaikutusmenetelmä validaatio tulee englannin

Lisätiedot

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys.

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys. Päivä 67 3.8 Sininen Lunaarinen Käsi Mistä pitää kiinni kaksin käsin ja mistä irrottaa ote? Haasteen lunaarinen sointu tarjoilee valintoja ja vastakohtia. On aika valita niin että oma voima saa virrata

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast KUOLEMAN KUNNIAKSI Pekka Ervast Oskar Merikanto Teoksen taustaa Tukholman kongressi 1913 ja Oskar Merikanto. Kuten lukijamme tietävät, pidetään ensi kesänä Tukholmassa

Lisätiedot

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista ? Miten saada tavalliset suomalaiset ostamaan arvokkaampia teoksia kuin nykyään? Kerro entistä paremmin

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja!

Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja! Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja! 41. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 10.-11.4.2013 Aikuiskouluttaja Raine Manninen www.rainemanninen.fi Uskotko itsesi kehittämiseen, vai kuluuko aikasi itsesi

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

arkikielessä etiikka on lähes sama kuin moraali

arkikielessä etiikka on lähes sama kuin moraali Etiikan teoriat Katse s. 133-149 etiikka = 1) moraalin ja moraalikäsitysten tutkimista 2) tavat perustella sitä, mikä on moraalisesti hyvää tai oikein ja pahaa tai väärin arkikielessä etiikka on lähes

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

Tyhjän tilan hallintaa

Tyhjän tilan hallintaa Teoksesta Vieraana pohjoisen valossa. 2009. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Toimitus: Olli Tiuraniemi ja Marjo Laukkanen Kuvatoimitus: Pirjo Puurunen Graafinen suunnittelu: Annika Hanhivaara Tyhjän tilan hallintaa

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

1) Kirjoittamisen aiheen tai näkökulman on tunnuttava tuoreelta, maistuttava uudelta.

1) Kirjoittamisen aiheen tai näkökulman on tunnuttava tuoreelta, maistuttava uudelta. Juhani Niemi ALKUOPPIA KIRJOITTAMISEEN Perustavia lähtökohtia: 1) Kirjoittamisen aiheen tai näkökulman on tunnuttava tuoreelta, maistuttava uudelta. 2) Suhteen käsiteltävään aiheeseen on oltava omakohtainen,

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Fakta- ja näytenäkökulmat Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mikä on faktanäkökulma? sosiaalitutkimuksen historia: väestötilastot, kuolleisuus- ja syntyvyystaulut. Myöhemmin kysyttiin ihmisiltä tietoa

Lisätiedot

LOUKKAANTUMISEN REFLEKTIIVINEN KOHTAAMINEN TYÖNOHJAUKSESSA

LOUKKAANTUMISEN REFLEKTIIVINEN KOHTAAMINEN TYÖNOHJAUKSESSA LOUKKAANTUMISEN REFLEKTIIVINEN KOHTAAMINEN TYÖNOHJAUKSESSA Pekka Holm pekka.holm@dialogic.fi Prologi Mihail Bahtinia mukaellen pohdin aluksi lyhyesti sanaa ja keskustelua. Sanana loukkaantuminen alkaa

Lisätiedot

ADPROFIT 2015. Kansallismuseo

ADPROFIT 2015. Kansallismuseo ADPROFIT 2015 Kansallismuseo Brief Miten saadaan lisää nuoria aikuisia Kansallismuseoon? Tausta Mielikuva Kansallismuseosta on tällä hetkellä pölyttynyt ja anonyymi. Terminä museo viittaa liikaa vain menneisyyteen.

Lisätiedot

Muodosta nyt tunnistamillesi pakkoajatuksille ja pakkotoiminnoille oireketjut. Kirjoita oireketju yhdestä neljään sinulle keskeisestä oireesta.

Muodosta nyt tunnistamillesi pakkoajatuksille ja pakkotoiminnoille oireketjut. Kirjoita oireketju yhdestä neljään sinulle keskeisestä oireesta. HARJOITUS: OMAT OIREKETJUNI Tämä harjoitus koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa tarkastelet sinulla esiintyviä oireketjuja. Toisessa osassa yhdistät näitä oireketjuja isommiksi oirekokonaisuuksiksi.

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

KASVATETTAVAN OSALLISTAMINEN JA KASVUN ARVIOINTI

KASVATETTAVAN OSALLISTAMINEN JA KASVUN ARVIOINTI KASVATETTAVAN OSALLISTAMINEN JA KASVUN ARVIOINTI VTT/ Sosiologi Hanna Vilkka Opetusmenetelmät ja opetuksen arviointi -seminaari/ Turun kesäyliopisto 11.12.2010 RAKENTEISTA TOIMIJAAN Oma kasvu merkityksissä,

Lisätiedot

Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi.

Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Kysymys: Kuka voi olla sellainen henkilö, joka täyttää seksuaalinen kaltoinkohtelijan määritelmän? Kysymys: Kenen vastuulla seksuaalinen kaltoinkohtelu on? Kuka vaan. Naapuri, sukulainen, tuttu, tuntematon,

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Agricolan Monenlaista luettavaa 2

Agricolan Monenlaista luettavaa 2 Helikopteri Jo 500 vuotta sitten italialainen keksijä Leonardo da Vinci suunnitteli helikopterin. Silloin sellaista ei kuitenkaan osattu vielä valmistaa. Vasta 70 vuotta sitten tehtiin ensimmäinen toimiva

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

INNOSTU JA INNOSTA MUKAAN! Salla Saarinen Twitter @salsaari Email salla@radicalsoul.fi Radical Soul

INNOSTU JA INNOSTA MUKAAN! Salla Saarinen Twitter @salsaari Email salla@radicalsoul.fi Radical Soul INNOSTU JA INNOSTA MUKAAN! Salla Saarinen Twitter @salsaari Email salla@radicalsoul.fi Radical Soul 1 Salla Saarinen Radical Soul Oy Osaava ja kokenut järjestöasiantuntija ja mukaansatempaava kouluttaja

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista?

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista? Liite Pienten Kielireppuun. Eväspussi Oman äidinkielen vahva hallinta tukee kaikkea oppimista. Tämän vuoksi keskustelemme kielten kehityksestä aina varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä. Kopio Kielirepusta

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

VUORENKILPI, 2015. 4- kanavainen videoinstallaatio, HD video, taustaprojisointi Galleria Huuto Jätkäsaari, Helsinki, 2015

VUORENKILPI, 2015. 4- kanavainen videoinstallaatio, HD video, taustaprojisointi Galleria Huuto Jätkäsaari, Helsinki, 2015 VUORENKILPI, 2015 4- kanavainen videoinstallaatio, HD video, taustaprojisointi Galleria Huuto Jätkäsaari, Helsinki, 2015 Installaatiossa neljä videota projisoidaan näyttelytilassa olevien pylväiden ympärille

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa. Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa. Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi Kurssin tarkoituksesta ja tavoitteista Kurssilla avataan ja pohditaan keskeisimpiä oppimiseen liittyviä käsitteitä

Lisätiedot

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET)

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Tukikeskustelukoulutus Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Peter Vermeulen Olen jotakin erityistä Kuinka kertoa lapsille ja nuorille

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ - 2 - Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas alkaa

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

Kotipuu. Anita Novitsky, Monikulttuurisuuden asiantuntija

Kotipuu. Anita Novitsky, Monikulttuurisuuden asiantuntija , Monikulttuurisuuden asiantuntija SUOMESSA ON Monikulttuurisuus koulussa Noin 50 000 maahanmuuttajataustaista perhettä (4%) Yli 30 000 maahanmuuttajataustaista nuorta PERHEET Maahanmuuttajia Maahanmuuttotaustaisia

Lisätiedot

Ideoita pihapeleihin taikasauva, aarrearkku ja kristallipallo avainsanoilla

Ideoita pihapeleihin taikasauva, aarrearkku ja kristallipallo avainsanoilla Ideoita pihapeleihin taikasauva, aarrearkku ja kristallipallo avainsanoilla Lähde: Amob ideointipalveri 2010 Saarijärven koulu Kirkonrotta / Rönttö / Kymmenen tikkua laudalla: piilossa olija voi nähdä

Lisätiedot

MONSTERIN JÄLJILLÄ. ohje lapsiryhmien omatoimikierrokselle

MONSTERIN JÄLJILLÄ. ohje lapsiryhmien omatoimikierrokselle MONSTERIN JÄLJILLÄ ohje lapsiryhmien omatoimikierrokselle Kiasmassa asuu ujo monsteri, joka rakastaa taidetta. Se on merkannut Kiasman neljännen kerroksen Face to Face-näyttelyyn (13.3.2015-7.2.2016) viisi

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä LASTEN OIKEUDET Setan Transtukipiste Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä >> SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON JOIDENKIN LASTEN OMINAISUUS Joskus lapsi haluaa olla välillä poika ja välillä tyttö.

Lisätiedot

Ruoka korjaavana kokemuksena

Ruoka korjaavana kokemuksena Ruoka korjaavana kokemuksena Helsinki 27.1.2011 Sirkka-Anneli Koskinen menetelmät - keinot lait,asetukset historia vuorovaikutus tekijä kohde-tuotos yhteisö Tausta vaikuttajat Donald Winnicott Barbara

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7 Asia Hakija Tekijänoikeus liiketunnukseen X Annettu 9.3.2011 Tiivistelmä Yrityksen liiketunnus ei ollut riittävän itsenäinen ja omaperäinen ollakseen tekijänoikeuslain

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

KUN TARVITSET APUA. Hätätilanne. Yleiset paikat

KUN TARVITSET APUA. Hätätilanne. Yleiset paikat KUN TARVITSET APUA Hätätilanne Kun tarvitset apua, soita hätäkeskuksen hätänumeroon 112. Kun soitat hätänumeroon, et tarvitse suuntanumeroa. Yleisestä puhelimesta voit soittaa hätänumeroon ilman rahaa

Lisätiedot

idvd 5 ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi

idvd 5 ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi Elokuvakasvatus Sodankylässä -projekti Opettajien täydennyskoulutus Oppimateriaali 10/2005 idvd 5

Lisätiedot

ELÄVÄ VEISTOS -TAIDEPAJA OPETTAJAN OPAS

ELÄVÄ VEISTOS -TAIDEPAJA OPETTAJAN OPAS ELÄVÄ VEISTOS -TAIDEPAJA OPETTAJAN OPAS Elävä veistos -taidepaja Elävä veistos -taidepajan teemoina ovat ihmiskeho, liike ja roolit. Työskentelymuodot ovat leikillisiä ja pajan sisältö suhteutetaan lasten

Lisätiedot