Hankkeet luonnonvaratalouden kehittämisessä. Kohti kestävää luonnonvarataloutta Pohjois Savossa Kati Lundgren

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankkeet luonnonvaratalouden kehittämisessä. Kohti kestävää luonnonvarataloutta Pohjois Savossa 11.11.2014 Kati Lundgren"

Transkriptio

1 Hankkeet luonnonvaratalouden kehittämisessä Kohti kestävää luonnonvarataloutta Pohjois Savossa Kati Lundgren

2 Katsaus rakennerahastokauden luonnonvarahankkeisiin

3 Pohjois Savon liitto Puunjalostus ja biojalostus Uuden teknologian hyödyntäminen tutkimuskasvihuoneessa, metsäpuiden taimituotannon laadun parantaminen ja tuotantoriskien vähentäminen (Metsäntutkimuslaitoksen Suonenjoen yksikkö) Puu ja biomassojen prosessointilaboratorion kehittäminen (Itä Suomen yliopisto) Alkutuotanto ja elintarvikkeet Tutkimusnavetan rakentaminen navettateknologian tutkimiseen ja testaamiseen (Maaningan Maa ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) Olosuhdesäädeltävä pintasimulaattori, jolla voidaan tutkia mm. talvisateiden vaikutuksia ravinteiden huuhtoutumiseen ja kasvien talvenkestävyyteen Elintarvikealan FutureFood kehittämisympäristö, jossa tuotetaan kuluttajatutkimuksia ja aistinvaraista arviointia sekä kehitetään yritysten tuotteita, toimintaa ja palveluja (Savonia amk)

4 Veden ja ilman puhdistusprosessit Vesilaboratorio, joka tuottaa tutkimus, kehitys ja mittauspalveluita sekä soveltavaa tutkimus ja kehitystyötä (Itä Suomen yliopisto ja Savonia amk) Vesiprosessien mittauslaitteistot, erityisesti kaivosvesiin liittyen (Savonia amk, Itä Suomen yliopisto, GTK) Ilmatutkimus ja laboratorioanalyysilaitteistot ilmansaasteiden haitallisuuden määrittämiseksi (Itä Suomen yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen Kuopion yksikkö) Energia ja jätteet Energiatutkimuskeskuksen kehittäminen, jossa on valmiudet mm. tutkia, kehittää ja testata kierrätyspolttoaineen, hakkeen, turpeen sekä pyrolyysiöljyn palamiseen, päästöihin ja niiden hallintaan liittyviä asioita (Savonia amk, Varkauden kampus) Uusiutuvan energian (maalämpö, aurinkoenergia, ilmalämpöpumppu) oppimisympäristöt (Savon koulutuskuntayhtymä, Toivala ja Ylä Savon ammattiopisto, Iisalmi) Jätteenpolttolaitoksen toiminnan käynnistäminen

5 Pohjois Savon ELY keskus, ESR rahoitus Veden ja ilman puhdistusprosessit Vesilaboratorio osaamisen tukeminen, erikoistumisaloina puhdas ja jätevesitekniikka, veden puhdistus ja monitorointi (Savonia amk ja Itä Suomen yliopisto) Vesialan tutkimuksen ja koulutuksen yhteistoiminnan kehittäminen, Kuopion tiedepuiston vesiturvallisuusosaamisen kehittäminen ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen Puunjalostus ja biojalostus Metsäosaamista on tuettu useilla ESR hankkeilla, joiden teemana on ollut mm. metsäkylvön kehittäminen, koneistutuksen kehittäminen, metsätaimituotannon kasvinsuojelu ja taimikonhoito. Suonenjoen tutkimusasema kehittää mm. uutta puun biojalostus ja energiakäyttöä tukevaa metsänhoitoa. (Metlan Suonenjoen yksikkö)

6 Alkutuotanto ja elintarvikkeet Alkutuotantoon liittyvä osaaminen mm. eläinterveys, nurmituotanto muuttuvissa olosuhteissa, navettateknologian kehittäminen (pääosin MTT) Elintarviketuotannon laatuketjuosaaminen Paikallisten elintarviketuotteiden tuotteistaminen ja niihin liittyvä osaaminen Energia ja jätteet Uusiutuvan energian osaamisen kehittäminen, myös teollisen mittakaavan kehitysympäristön ja toimintamallin kehittäminen (Savonia amk ja Sakky) Muut (mm.) Green Care menetelmä sosiaalialan työllistämis ja tuotekehityksessä Innovatiivisten puutuotteiden kehittäminen rakentamisessa Kaivannaisteollisuuden ympäristön turvallisuusnäkökohtien kehittäminen Ympäristönriskinarvioinnin koulutuksen tuki

7 Pohjois Savon ELY keskus, EAKR rahoitus Maamassoihin ja ylijäämämaihin liittyvää selvitystä on rahoitettu Alkutuotannon sivutuotteiden uusiokäyttö, mm. hevosen lannan hyödyntäminen kompostoimalla energiantuotannossa ja lannoitteena Jätevesien käsittelyn tehostaminen alkutuotantoon liittyvien laitosten kilpailukyvyn parantamiseksi Vesiosaamista on tuettu mm. kaivosvesien käsittelyssä GTK:n, Savonian ja Itä Suomen yliopiston osaamisen yhdistämisen avulla Vesistökunnostuksen toimenpiteitä on tuettu, tuloksena käyttökelpoisuuden ja virkistysarvon paraneminen. Luontomatkailun, vesistömatkailun ja elämysmatkailun kehittämistä on tuettu usealla EAKR infrastruktuurihankkeella sekä kehittämishankkeella

8 Pohjois Savon ELY keskus, EAKR + TEKES rahoitus Tuettu mm. kaivosvesien tutkimukseen liittyviä hankkeita ympäristöriskien arvioinnin kehittämiseen, ympäristöinformatiikkaan ja ympäristötietoon liittyviä hankkeita pienhiukkastutkimukseen, ja pienhiukkasten terveysvaikutuksiin liittyvää tutkimusta yhdyskuntien juomavesiin liittyvää tutkimusta ja tutkimusympäristön kehittämistä uusien biopohjaisten materiaalien tutkimusta Tuensaajina pääosin tutkimuslaitokset

9 Maaseuturahasto HANKETUET Puunjatkojalostus ja biojalostus Biopolttoaineet ja biojalostus (3 kpl) Alkutuotanto ja elintarvikkeet Alkutuotannon tuottavuus ja kilpailukyvyn kehittäminen (23 kpl) Terveyttä ja hyvinvointia tukevat elintarvikkeet (2kpl) Energia ja jätteet Biokaasu ja jätteen poltto (1kpl) Sivuvirtojen hyötykäyttö (1kpl) YHT. LUVA hankkeita (30 kpl) Ohjelmakaudella rahoitettiin kaikkiaan 69 hanketta,

10 Hanketukien jakautuminen LUVA strategian teemoille Biopolttoaineet ja biojalostus Alkutuotannon tuottavuus ja kilpailukyvyn kehittäminen Terveyttä ja hyvinvointia tukevat elintarvikkeet Biokaasu ja jätteen poltto Sivuvirtojen hyötykäyttö

11 YRITYSTUET Puunjalostus ja biojalostus Mekaaniset puutuotteet, tuottavuus, puurakentaminen (33 kpl) Biopolttoaineet ja biojalostus (61 kpl) Alkutuotanto ja elintarvikkeet Elintarvikeyritysten tukeminen (78 kpl) Mineraalivarat Mineraalivarojen hyödyntäminen (4 kpl) Energia ja jätteet Biokaasu ja jätteen poltto (14 kpl) Uudet energiamuodot ja energiateknologia (3 kpl) YHT. (193 kpl) Yritystukipäätöksiä tehtiin yhteensä 462 kpl Euroopan kalatalousrahaston tukia on myönnetty yhteensä

12 Yritystukien jakautuminen LUVA strategian teemoille Mekaaniset puutuotteet, tuottavuus, puurakentaminen Biopolttoaineet ja biojalostus Elintarvikeyritysten tukeminen Mineraalivarojen hyödyntäminen Biokaasu ja jätteen poltto Uudet energiamuodot ja energiateknologia

13 Mitä rahoituskauden hankkeilla on saatu aikaiseksi?

14 Infrastruktuuria, laitteistoja ja tiloja Hankkeilla on vahvistettu infrastruktuuria, laitteistoja ja tiloja, jotka ovat olennaisen tärkeitä kehittämistyölle ja osaamisen kehittämiselle. Nämä tukevat myös yritystoiminnan kehittymistä. osaamista, verkostoja ja uusia toimintatapoja Hankkeet ovat luoneet uusia yhteistyöverkostoja ja vahvistaneet olemassa olevia. Yksi keskeinen saavutus on se, että ammattikorkeakoulu, sektoritutkimuslaitokset ja yliopisto tekevät tiivistä yhteistyötä hankkeissa. Yhteistyö on kehittynyt korkealle tasolle hankkeiden myötä. Vuoden 2000 alussa laadittu strategia ympäristöteknologian kehittämiseksi on toteutunut hankkeiden myötä. EAKR + ESR hankepareilla sekä rahoitusyhdistelmillä EAKR + kansallinen Tekes rahoitus on saatu alueelle vaikuttavia kokonaisuuksia. Tukea on kohdistettu toimijoiden osaamiseen ja vahvuuksiin maakunnallisten painopisteiden mukaisesti

15 Evästystä hankkeiden valmisteluun kaudelle

16 Tavoitteena maakunnallinen vaikuttavuus, vahvuuksien ja puitteiden hyödyntäminen sekä vahva verkottuminen Hankkeiden tulee edistää laadittuja strategioita ja niiden toteuttamissuunnitelmia (maakuntaohjelma, maaseudun kehittämisohjelma, luonnonvarastrategia) Kehittämistoimia kohdennetaan erityisesti jo olemassa olevien kehittämisympäristöjen hyödyntämiseen. Tavoitteena elinkeinoelämää tukevien kaupallistettavien innovaatioiden luominen Tavoitteena laajemmat hankekokonaisuudet, joilla on suuri alueellinen vaikuttavuus Hankkeiden tulee olla entistä fokusoidumpia ja enemmän verkottuneita Kehittämisen toimintatapoja on uudistettava. Hankkeiden on vietävä edustamaansa alaa eteenpäin.

17 Ohjeistus työpajatyöskentelyyn Luonnonvarastrategian jalkauttaminen

18

19 Ryhmäjako ja ryhmien vetäjät TEEMA(T) + OSALLISTUJAMÄÄRÄ Puunjalostus ja biojalostus (14 hlö) RYHMÄ TYÖTILA Maakuntasali VETÄJÄ(T) Jari Jääskeläinen Alkutuotanto ja elintarvikkeet, Energia ja sivuvirrat (9 hlö) Veden ja ilman puhdistusprosessit, Mineraalivirrat (9 hlö) Työhuone 2. krs Työhuone 2. krs Kimmo Haapanen (energia ja sivuvirrat) Pekka Kärkkäinen (alkutuotanto ja elintarvikkeet) Santtu Tenhunen (mineraalivarat) Jari Mutanen (veden ja ilman puhdistusprosessit)

20 Innovaatiokärki Kehittämisteema Kehittämisteema Listaus ehdotetuista kehittämistoimenpiteistä Täydennetään kehittämistoimenpiteitä ja tavoitteita työpajassa Listaus ehdotetuista kehittämistoimenpiteistä Täydennetään kehittämistoimenpiteitä ja tavoitteita työpajassa Kehittämisteema Listaus ehdotetuista kehittämistoimenpiteistä Täydennetään kehittämistoimenpiteitä ja tavoitteita työpajassa Hankeaihion kuvaus Hankeaihion kuvaus Hankeaihion kuvaus

21 Työskentelyn aikataulu Työpajatyöskentely Työpajojen tulosten purku ja yhteenveto Hankeaihioiden esittely ryhmittäin Rahoittajien edustahien palaute hankeaihioista Tilaisuus päättyy

Pohjois-Savon. Maakuntasuunnitelma vuoteen 2030 Maakuntaohjelma vuosille 2014 2017

Pohjois-Savon. Maakuntasuunnitelma vuoteen 2030 Maakuntaohjelma vuosille 2014 2017 Pohjois-Savon Maakuntasuunnitelma vuoteen 2030 Maakuntaohjelma vuosille 2014 2017 1 2 Pohjois-Savon liiton julkaisu A:79 Kuopio 2014 Pohjois-Savon liitto Sepänkatu 1, PL 247, 7010 Kuopio Puh. (017) 550

Lisätiedot

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 4.6. 12.8.2015

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 4.6. 12.8.2015 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 4.6. 12.8.2015 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Myönteiset hanke-esitykset (EAKR)

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA 1 (75) POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 Versio 3.3./30.4.2014 Toimenpideohjelman laatijat: Savonia ammattikorkeakoulu Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Esa

Lisätiedot

Yhteenveto kansallisista ja alueellista biotaloutta koskevista ohjelmista, strategioista ja selvityksistä

Yhteenveto kansallisista ja alueellista biotaloutta koskevista ohjelmista, strategioista ja selvityksistä Yhteenveto kansallisista ja alueellista biotaloutta koskevista ohjelmista, strategioista ja selvityksistä Biotalous Pohjois Savossa Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää biologisia luonnonvaroja

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014)

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) LUONNOS 19.5.2015 A U T H O R S : Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Reijo Hynynen, Jari Hämäläinen,

Lisätiedot

Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2015 Maaliskuu 2008

Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2015 Maaliskuu 2008 Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2015 Maaliskuu 2008 ITÄ-SUOMEN MAAKUNTIEN LIITOT Sisältö 1. Taustaksi... 3 2. Bioenergiaohjelman sisältö... 4 2.1 Kestävä energiantuotanto ja -käyttö Itä-Suomessa... 4 2.2

Lisätiedot

Pohjois-Savon EU-rahoitteiset tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöt. TKO-ympäristöt

Pohjois-Savon EU-rahoitteiset tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöt. TKO-ympäristöt Pohjois-Savon EU-rahoitteiset tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöt TKO-ympäristöt 2014 4 10 20 26 30 38 Energia- ja ympäristöteknologia Energiatekniikan laboratorio (Savonia-ammattikorkeakoulu) Vesilaboratorio

Lisätiedot

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1.2013. 19.2.2013

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1.2013. 19.2.2013 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1.2013. 19.2.2013 Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmaan 2007 2013 hyväksytyt hankkeet TL 2 ILMAKEHÄKESKUS: Itä-Suomen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO 1/00.01.05.20/2014 Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot muutoshakemukset MKH 24.11.2014 1/00.01.05.

POHJOIS-SAVON LIITTO 1/00.01.05.20/2014 Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot muutoshakemukset MKH 24.11.2014 1/00.01.05. POHJOIS-SAVON LIITTO 1/00.01.05.20/2014 Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot muutoshakemukset MKH 24.11.2014 1/00.01.05.20/2014 EU:n RAKENNERAHASTOHANKKEET: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Lisätiedot

LIITE 2 MYR 15.9.2014

LIITE 2 MYR 15.9.2014 13 LIITE 2 MYR 15.9.2014 2 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kuopio 2014 3 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma sisältää Pohjois- Savon mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

kaivosvesiosaamiseen liittyen

kaivosvesiosaamiseen liittyen Rahoitusmahdollisuuksia kaivosvesiosaamiseen liittyen Soile Juuti Ohjelmapäällikkö, Pohjois-Savon liitto soile.juuti@pohjois-savo.fi 24.1.2014 Rahoitusohjelmia Alueellisesti: Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.4.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.4.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.4.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 4 TAVOITTEET... 7 1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS Kainuun biotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisen painopisteitä tarkasteltiin kahdessa asiantuntijatyöpajassa helmimaaliskuussa 2014. Biotalouden osaalueista tarkasteltiin bioenergiaa, biokaasua,

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020. Luonnos 11.4.2011

Itä-Suomi Uusiutuu ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020. Luonnos 11.4.2011 Itä-Suomi Uusiutuu ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020 Luonnos 11.4.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 1. ENERGIANSÄÄSTÖ JA ENERGIATEHOKKUUDEN

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.10.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 3.1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

Biolaakso - esiselvityshanke

Biolaakso - esiselvityshanke 1 Biolaakso - esiselvityshanke Taustaraportti 2/2014 2 Biolaakso - esiselvityshanke Taustaraportti Sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. JOHDANTO 6 2.1. LUONNONVARAKESKUKSEN STRATEGINEN TOIMIPAIKKA JA

Lisätiedot

Organisaation. Organisaatiossa meneillään olevat konkreettiset hankkeet tms. tutkimus- ja kehittämisprosessit ruokaketjun kehittämiseen liittyen

Organisaation. Organisaatiossa meneillään olevat konkreettiset hankkeet tms. tutkimus- ja kehittämisprosessit ruokaketjun kehittämiseen liittyen Yliopistot, korkeakoulut ja ammattikoulut TURUN YLIOPISTO: Turun yliopisto Biokemian ja elintarvikkemian laitos Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Markkinoinnin ja kv. liiketoiminnan laitos Turun kauppakorkeakoulu,

Lisätiedot

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA TEEMAN TEEMAOHJELMA KUOPIO 2008 2 Pohjois-Savon liiton julkaisu A 55 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä

Lisätiedot

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö Instituutin tehtävänä on alueensa elintarviketalouden kehittäminen. Kehitystyössä edistetään ympäristön kannalta kestäviä toimintatapoja. Erityiskohteena ympäristöasioissa on vesiensuojelu ja vesistökunnostus.

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

Maaseudun kehittäminen 2014 2020

Maaseudun kehittäminen 2014 2020 Maaseudun kehittäminen 2014 2020 Pirjo Pöllönen Kaakkois-Suomen ELY -keskus Sivu 1 13.3.2014 Maaseudun kehittäminen ohjelmakaudella 2014-2020/ohjelmarakenne 1. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Itä-Suomen EAKR toimenpideohjelma 2007-2013 Lausuntojen yhteenveto Itä-Suomen maakuntahallituksille 28.-29.08.2006 Vuokatin kokoukseen

Itä-Suomen EAKR toimenpideohjelma 2007-2013 Lausuntojen yhteenveto Itä-Suomen maakuntahallituksille 28.-29.08.2006 Vuokatin kokoukseen Itä-Suomen EAKR toimenpideohjelma 2007-2013 Lausuntojen yhteenveto Itä-Suomen maakuntahallituksille 28.-29.08.2006 Vuokatin kokoukseen Seuraavilla sivuilla on 2.8.2006 päivätyn lausuntopyynnön perusteella

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR ohjelman 2007 2013 tuloksia ja hyviä käytäntöjä

ETELÄ-SUOMEN EAKR ohjelman 2007 2013 tuloksia ja hyviä käytäntöjä ETELÄ-SUOMEN EAKR ohjelman 2007 2013 tuloksia ja hyviä käytäntöjä 2 sisältö Pääkirjoitus 2 uusiutuva energia: bioenergia ja tuulivoima 4 sähkökäyttötekniikka 6 peliliiketoiminta 7 ympäristöliiketoiminta

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.10.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 3.1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Rahoitusta Pohjois-Savon kehittämiseen

Rahoitusta Pohjois-Savon kehittämiseen Rahoitusta Pohjois-Savon kehittämiseen - Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 Soile Juuti, Ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto EnergyVarkaus 8.8.2014 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman

Lisätiedot