Tervehdys. nmaalla. Kulttuuriesite. tapahtuma. päivitys. toon. avustusten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "12.9.2011. Tervehdys. nmaalla. Kulttuuriesite. tapahtuma. päivitys. toon. avustusten"

Transkriptio

1 Etelä Pohjanmaan liitto Kulttuurilautakuntaa KULTTUURITIEDOTE Tervehdys Etelä Pohjanmaan liitosta! Tässä tulevat terveisemme kulttuurisektorinn ajankohtaisista asioista. Taiteen perusopetuksen pilottihanke suunnittelussa Etelä Pohja nmaalla Viime vuonna valmistuneen selvityksen Taiteen perusopetus Etelä Pohjanmaalla pohjalta ollaan Etelä Pohjanmaalla suunnittelemassa valtakunnallista pilottihanketta taiteenn perusopetusta tarjoa vien oppilaitosten kesken. Jos olet kiinnostunut asiasta, niin liity sähköpostilistalle ilmiantamalla itsesi Ernalle pohjanmaa.fi). Kuntien kulttuuristrategioiden valmistelu edennyt vauhdikkaastii Eteläpohjalaisista kunnista 16 on lähtenytt laatimaan omaa kulttuuristrategiaa. Työ on edennyt vauhdikkaasti ja useassa kunnassa ollaan valmiina tai viimeistelem mässä strategiaa. Mikäli haluat olla vaikuttamassa, niin ota yhteyttä oman kuntasi kulttuurivastaavaan. Kulttuuriesite Tämän viikon aikana teitä lähestytään sähköpostitse ensi vuoden kulttuuriesitteen tiimoilta. Esite toteutetaan samaan malliin kuin aikaisemminkin, eli maakunnann monipuolisen kulttuuritarjonnan esiinmarssina ja kaksikielisenä. Esite jakeluu kattaa aiempien vuosien lisäksii mm. Etelä Pohjanmaa Senaatintorilla tapahtuman. Tiedot esitteeseen tulee toimittaa Ernalle mennessä (er pohjanmaa.fi). Trissan kulttuurikalenteri Kulttuurikalenteri marras joulukuun tapahtumista julkaistaan Ilkassa lokakuun lopussa. Jos haluatte tapahtumanne ja näyttelynne mukaan kulttuurikalenteriin, niin ilmoittakaa tiedot Ilkan tapahtuma kalenteriinn (http://tapahtumat.ilkka.fi/) mennessä. Kuvia voi lähettää Ernalle. Kulttuurihakemiston päivitys Etelä Pohjanmaan kulttuuriportaalissa (www.etelapohjanmaa.fi/kulttuuri) onn eteläpohjalaisten kult tuuritoimijoiden hakemisto. Muistattehan aika ajoin käydä päivittämässä omat tietonne hakemis toon. OKM:n budjettiehdotus ja kuntien kulttuuripalveluiden saatavuuden kokeiluhankkeett OKM:n ehdotuksen sisällölliset tavoitteet t ovat taiteen ja kulttuurin laitostenn ja toimijoiden valtion avustusten tason ja toimeentuloedellytysten turvaaminen. Kulttuurin kansantaloudellisen vaikutta vuuden vahvistamiseksi edistetään kulttuurivientiä ja luovaa taloutta. Kulttuuripalveluiden saata vuutta vahvistetaan sekä edistetään kuntien kulttuuritoiminnan ja lasten ja nuorten taidekasvatuk sen edellytyksiä. Luodaan edellytyksiä kulttuurin soveltavalle käytölle terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja työelämän laadun parantamiseksi. Lisäksi parannetaan eri vähemmistö ja maa

2 hanmuuttajaryhmien kulttuurisen osallistumisen edellytyksiä sekä vahvistetaan monikulttuurisuutta. Lisäksi huolehditaan valtionosuusjärjestelmän kannustavuudesta, kulttuuripalveluiden alueellisesta tasa arvosta, turvallisen mediaympäristön kehittämisestä sekä eri väestöryhmien kulttuurin tukemisesta. Kirjastorakentamisen uusiin hankkeisiin ehdotetaan 4,5 miljoonaa euroa. Taidetoimikuntalaitosta koskeva uudistus valmistellaan niin, että Taiteen edistämiskeskus aloittaisi toimintansa vuoden 2013 alusta. Opetus ja kulttuuriministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 6,8 miljardin euron määrärahaa. Lisäystä edelliseen vuoteen on 46 miljoonaa euroa. Taide ja kulttuuri osioon ehdotetaan 448 miljoonaa euroa, joka on 22 miljoonaa enemmän kuin vuonna Kompassi näyttää suuntaa luovien alojen neuvontapalveluiden viidakossa Uusi Kompassi palvelu opastaa luovan alan toimijaa ja näyttää suuntaa neuvontapalveluiden viidakossa. Kompassi Luovien alojen palvelupolku on uusi verkkosivusto, johon on koottu julkiset luovien alojen neuvonta, tuki ja kehittämispalvelut. Kompassi palvelee kaikkia luovan alan ammattilaisia: yrityksiä ja yhdistyksiä, yrittäjiksi aikovia, freelancereita ja taiteilijoita. Kompassi löytyy osoitteesta: AJANKOHTAISIA AVUSTUKSIA: Suomen Kulttuurirahaston keskusrahasto Hakuaika on ja apurahoja haetaan verkkopalvelussa. Apurahoja myönnetään kaikille kulttuurielämän aloille. Työ voi tapahtua kotimaassa tai ulkomailla. Taiteen aloilla tuetaan työskentelyä, erilaisia hankkeita ja rajoitetusti opintoja. Tieteen apurahat on suunnattu väitöskirjatöihin sekä niiden jälkeiseen tieteelliseen työskentelyyn. Kokous ja luentomatkoja tuetaan vain rajoitetusti. Katso lisätietoa Pohjanmaan taidetoimikunta myöntää toimialueellaan apurahoja ja avustuksia. Työskentely ja kohdeapurahat taiteenharjoittajille ovat haettavissa mennessä ja taide ja kulttuurialan yhteisöjen ja järjestöjen valtionavustukset mennessä. Katso lisää Seurantalojen korjausavustukset Korjausavustuksella säilytetään ja parannetaan seurantalojen kulttuurihistoriallista arvoa, kuntoa ja toimivuutta. Korjausavustusta voi hakea yhteisö, joka omistaa vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon. Vuonna 2011 korjausavustusta myönnettiin 182 yhdistykselle yhteensä 1,6 miljoonaa euroa. Haku päättyy Avustusten hakemuslomake ja hakuohjeet osoitteessa Taiteen keskustoimikunnalla on parhaillaan auki useita hakuja yksityishenkilöille eri taiteenaloille. Lue lisää osoitteesta: OKM Kulttuuritilojen peruskorjaukset ja perustamishankkeet Avustukset on tarkoitettu kuntien kulttuuritoimintalain mukaisien kulttuuritoimintaa varten tarvittavien tilojen, valtionosuutta saavien museoiden, teattereiden ja orkestereiden tilojen sekä muiden valtakunnallisesti merkittävien kulttuuritilojen perustamis ja peruskorjaushankkeisiin. Hakuaika päättyy: Lue lisää:

3 korjauksiin_ja_perustamishankkeisiin?lang=fi. OKM Museo ja kulttuuriperintöalan järjestöt Avustukset on tarkoitettu järjestöille, jotka edistävät museoiden ja kulttuuriperintöalan toimintaa ja pyrkivät toiminnallaan lisäämään kulttuuriperinnön arvostusta ja tuntemusta sekä sitä koskevan tiedon ja osaamisen saatavuutta. Hakuaika päättyy: Lue lisää _ja_kulttuuriperintoalan_jarjestojen_toimintaan?lang=fi. OKM Valtakunnalliset kulttuuritapahtumat Avustuksen tarkoitus on turvata ja parantaa valtion osalta taiteellisesti korkeatasoisten ja valtakunnallisesti merkittävien kulttuuritapahtumien järjestäminen eri puolilla maata. Hakuaika päättyy: Lue lisää tuuritapahtumille_?lang=fi. OKM Ystävyysseurat Avustuksen tarkoituksena on tukea ystävyysseurojen kansainvälistä yhteistyötä ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta edistävää toimintaa. Määrärahalla tuetaan aktiivista kansalaistoimintaa, jolla on laajaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Hakuaika päättyy: Lue lisää emiseen?lang=fi. LUKEMISTA: Luova raha Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen julkaisu Julkaisussa tarjotaan useita eri asiantuntijanäkökulmia rahoitusaiheeseen: yritysten, rahoittajien ja toimialajärjestöjen. Päätavoitteena on keskustelun herättäminen sekä toimialoilla että julkisten ja yksityisten rahoittajaorganisaatioiden parissa. Julkaisu on keskustelun alku, ei sen loppulausuma. Julkaisu osoitteessa: Kulttuuritapahtumien avustusjärjestelmän uudistamista kartoitettu Kulttuuritapahtumien avustusjärjestelmää ja sen toimivuutta koskeva kartoitustyö on valmistunut. Kartoituksen tehneen työryhmän mielestä avustusjärjestelmän uudistus on tarkoituksenmukaisinta tehdä vuonna 2013 toteutettavaksi aiotun taidetoimikuntalaitosuudistuksen yhteydessä. Ministeriöltä saamansa toimeksiannon mukaan työryhmän tuli ottaa huomioon mm. tapahtumien kulttuurinen ja taiteen alakohtainen vaikuttavuus sekä niiden aluetaloudelliset ja työllisyysvaikutukset. Lisäksi tuli kiinnittää huomiota hakemusten käsittelyaikaan ja avustuspäätösten ajoittamiseen, uusien tapahtumien mahdollisuuksiin päästä valtion tuen piiriin sekä mahdollisiin päällekkäisyyksiin muiden valtion tukimuotojen kanssa. Työryhmän tuli kartoittaa avustettavien tapahtumien kokonaismenoja ja valtionavustuksen osuutta kokonaiskustannuksista, avustuksen saajien tuen kehitystä viime vuosina sekä mahdollisuutta eriyttää suurten kulttuuritapahtumien rahoitus. Toimeksiannossa edellytettiin myös esityksen tekemistä kulttuuritapahtumien määrärahojen uusista jakoperiaatteista. Opetus ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuonna 2011 noin 5 miljoonaa euroa valtakunnallisten kulttuuritapahtumien järjestämiseen. Tänä vuonna tukea on myönnetty 162 tapahtumalle. Kartoitus luettavissa:

4 Kartoitus kulttuuritoimijoiden, luovan talouden ja palvelutuotannon toimintaedellytyksistä Suomessa alueittain Opetus ja kulttuuriministeriön julkaisemassa kartoituksessa Kulttuuritoimijoiden, luovan talouden ja palvelutuotannon toimintaedellytykset Suomessa alueittain hahmotellaan kulttuurin kehitystoimenpiteiden tulevaisuuden suuntaa ELY alueilla. Katsauksessa tarkastellaan kulttuuritoimijoiden ja luovan talouden toimintaedellytyksiä ja palvelutuotantoa Suomessa eri alueilla. Katsaus on koottu ELY keskusten tekemien arvioiden ja analyysien pohjalta, joissa he tarkastelivat oman alueensa kulttuuritoimijoiden, luovan talouden ja palvelutuotannon tilaa tilastoaineiston valossa. Julkaisu luettavissa: pdf?lang=fi. TULEVIA TAPAHTUMIA: KUMURU tapahtuma Rytmikorjaamolla Syksyn kuumin kulttuuria, musiikkia ja ruokaa käsittelevä ja maakunnan elämysliiketoimintaa edistävä KUMURU tapahtuma lähestyy! Tule oppimaan, kokemaan ja kehittämään unohtumattomia kulttuurin ja musiikintäyteisiä ruokaelämyksiä! Ilmoittautumiset mennessä Heidi Välkkilälle, puh Tekijänoikeudet kulttuuri ja elämystuotannossa lokakuussa Etelä Pohjanmaan kesäyliopisto järjestää lokakuussa Tekijänoikeudet kulttuuri ja elämystuotannossa (5 op) kurssin Lapin yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Kurssin sisältää mm. tekijänoikeuden perusteita ja katsauksen muihin immateriaalioikeuksiin, tekijänoikeudet erityisesti kulttuuri ja elämystuotannossa, tekijänoikeusjärjestöjen ja niiden sopimuskäytäntöjen esittelyn sekä kulttuuriperinnön suoja. Linkki kurssin tarkempiin tietoihin: FI/Opetustarjonta/StudyUnit.aspx?StyleSuffix=UrlQuery&StudyUnitId=e0f140d2 2d4d 4a94 bf14 fb9a2d97a21f Matkailumarkkinointi NYT! Ajankohtaispäivä Seinäjoki Areenassa Tarjolla sisältöä ja ratkaisuja sekä "sähköistyksen" vasta alkajille että konkareille. Esittelyssä sähköisen matkailuliiketoiminnan uusia tuulia, asiakastietoa markkinoinnin suunnitteluun sekä konkreettisia työkaluja markkinointiin, olivatpa asiakkaasi sitten lähialueella tai maakuntarajojen ulkopuolella. Lue lisää Ajankohtaispäivän sisältö (pdf). Ilmoittautuminen: tai p Hollo tutkimussymposium Mikä taidekasvattajia yhdistää, mikä erottaa? Miten taide toimii ja voi toimia voimavarana kasvatuksessa ja yhteiskunnassa? Taiteet kasvatuksen voimavarana, mielikuvituksen ja luovuuden herättäjinä sekä inhimillisen voimaantumisen lähteenä ovat Hollo instituutin, Suomen Taidekasvatuksen Tutkimusseuran ja Sibelius Akatemian yhteistyössä järjestämän taidekasvatuksen tutkimussymposiumin teemoja. Keynote puheenvuorojen pitäjät: Professorit Liora Bresler Yhdysvalloista ja Juha Varto Suomesta. Ilmoittautuminen ja ohjelma: instituutti.fi/web/guest/39.

5 Viesti fiksusti! Viestintäseminaari eteläpohjalaisille hanketoimijoille Seinäjoki Areenassa Eteläpohjalaisille hankevetäjille sekä muille maakunnan kehittämistyötä tekeville järjestetään viestintäseminaari tiistaina Seinäjoki Areenassa. Maksuton tilaisuus on avoin kaikille hankevetäjille sekä muille hanketiedotuksesta kiinnostuneille. Ilmoittautumiset mennessä tai Sonja Pitkäjärvi puh Päivän ohjelma: Open and Learning Museum Conference Tampereella Konferenssi tarjoaa aikuispedagogiikasta ja elinikäisestä oppimisesta kiinnostuneille museoalan ammattilaisille mahdollisuuden kuulla teemoihin liittyviä mielenkiintoisia esitelmiä, työskennellä workshopeissa ja verkostoitua suomalaisten ja eurooppalaisten alan ammattilaisten kanssa. Konferenssin ohjelma ja ilmoittautuminen Konferenssi on englanninkielinen. Viimeinen ilmoittautumispäivä on Tampere Musiikki & Media Suomen johtava musiikkialan ammattilaisten tapahtuma, joka kerää yhteen yli 600 kotimaista ja 100 kansainvälistä musiikkibisneksen ja median toimijaa. Tapahtuma sisältää paitsi tehokasta verkostoitumista, myös monipuoliset seminaarit torstaista lauantai iltaan sekä ajankohtaisten artistien showcase keikat keskiviikosta lauantaihin. Lisätietoa: Taidemuseoalan Teemapäivät Ateneumin taidemuseossa Kehittämispäivien ohjelma on suunnattu erityisesti taidemuseoissa työskenteleville, mutta myös muille museotyön kehittämisestä kiinnostuneille toimijoille sekä alan opiskelijoille. Teemapäivillä teoria, hyvät käytännöt ja hanke esittelyt vuorottelevat. Päivillä on kiinnostavia puheenvuoroja sekä Suomesta että ulkomailta, vahvan sisällöllisen annin lisäksi Teemapäivillä panostetaan uusien seminaaritekniikoiden kokeiluun sekä osallistavaan työpajatoimintaan. Yhteiset illanvietot ja epävirallinen seurustelu kuuluvat myös merkittävänä osana Teemapäivien henkeen. Lisätietoja: Helka Ketonen, erikoisasiantuntija, KEHYS, KULTTUURIN ILOA KAIKILLE! Etelä Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunta ja kulttuurin kehittämisen tiimi Anne Mari Haapala Puheenjohtaja Etelä Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunta Marjatta Eväsoja Kulttuurijohtaja Etelä Pohjanmaan liitto JAKELU keskeiset kulttuuritoimijat, kuntien kulttuuritoimet, kunnanjohtajat, sivistystoimenjohtajat, Etelä Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunta, Etelä Pohjanmaan liiton johtoryhmä Yhteystiedot (Sähköpostiosoitteet ovat muotoa pohjanmaa.fi) Kulttuurijohtaja Marjatta Eväsoja, puh , Kehittämissuunnittelija vs. Tuuliina Tuominen, puh , Toimistosihteeri vs. Erna Hilli, puh ,

6 Projektipäällikkö Carita Laitala, puh

SATAKUNNAN KULTTUURISTRATEGIA 2020 (luonnos 12.6.2015)

SATAKUNNAN KULTTUURISTRATEGIA 2020 (luonnos 12.6.2015) SATAKUNNAN KULTTUURISTRATEGIA 2020 (luonnos 12.6.2015) 1. Kulttuuristrategian lähtökohdat 1 1.1 Strategian valmisteluprosessi 1 1.2 Kulttuuristrategian rajaukset 2 2. Visio 2020 2 3. Painopisteet ja toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus!

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus! Viivi Seirala Eläköön taidekasvatus! TEKIJÄ Viivi Seirala KUVAT Tommi Anttonen, Heli Sorjonen, Futureimagebank.fi ja Comma Image 1. painos ISBN 978-952-213-870-5 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012

Lisätiedot

Luovuus s i too sirpaleita

Luovuus s i too sirpaleita Luovuus s i too sirpaleita Etelä Karj alan kulttuuristrategia Etelä-Karjala-instituutti Raportti 5 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kannen kuva: Kimmo Heikkilä, Maapaloja, sekatekniikka, halkaisija

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Suuremmat kokonaisuudet vahvoilla aloilla yhteistyöllä ja rajapintoja ylittämällä A:36 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi Kotiseutukasvatus Esiselvitys Pohjois-Savon koulujen kotiseutukasvatuksen lisäämiseksi ja kotiseutuyhdistyksillä olevan tiedon saattamiseksi nykyistä paremmin koulujen käyttöön. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 17.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHTIA... 4 1.1 KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET... 4 1.2 HELSINGIN KULTTUURIPOLIITTISET PERIAATTEET...

Lisätiedot

Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia

Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia Opetusministeriön julkaisuja 2010:16 Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia Opetusministeriön julkaisuja 2010:16

Lisätiedot

TAIDE- JA KULTTUURITAPAHTUMAT. Opas vuoden 2014 hakuun

TAIDE- JA KULTTUURITAPAHTUMAT. Opas vuoden 2014 hakuun TAIDE- JA KULTTUURITAPAHTUMAT Opas vuoden 2014 hakuun Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013 1 Sisällys Esipuhe... 2 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteet taide- ja kulttuuritapahtumien tukemisessa...

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjanpitoyksikön tilinpäätös vuodelta 2010

Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjanpitoyksikön tilinpäätös vuodelta 2010 Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjanpitoyksikön tilinpäätös vuodelta 2010 1 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 JOHDON KATSAUS 4 1.2 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 5 1.3 TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS 18

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan kansainvälistymisopas

Kulttuuritoimijan kansainvälistymisopas Kulttuuritoimijan kansainvälistymisopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan kulttuurin vientihanke Seinäjoki 2006 Tekijä: Hanna Karppi Etukannen kuva: Etelä-Pohjanmaan mieslaulajat Jussit,

Lisätiedot

Henki on aikaa myöten osoittautuva voimakkaammaksi kuin aine Alvar Aalto

Henki on aikaa myöten osoittautuva voimakkaammaksi kuin aine Alvar Aalto 1 Henki on aikaa myöten osoittautuva voimakkaammaksi kuin aine Alvar Aalto ISBN 952-5132-81-0 2 3 kulttuuri Sisällys Alkusanat 3 Johdanto 5 1. Kulttuuri käymistilassa 6 1.1. Kansainväliset suuntaukset

Lisätiedot

SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN VAIKUTTAVUUS SUURI TULOS PIENELLÄ PANOKSEL Tiivistelmä selvitysraportista

SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN VAIKUTTAVUUS SUURI TULOS PIENELLÄ PANOKSEL Tiivistelmä selvitysraportista SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN VAIKUTTAVUUS SUURI TULOS PIENELLÄ PANOKSEL Tiivistelmä selvitysraportista SISÄLLYSLUETTELO Johdanto ja taustaa 1 Johdanto 1 Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttiverkosto

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN KULTTUURISTRATEGIA - KULTTUURIA LÄPI ELÄMÄN, ILMAJOELLA

ILMAJOEN KUNNAN KULTTUURISTRATEGIA - KULTTUURIA LÄPI ELÄMÄN, ILMAJOELLA ILMAJOEN KUNNAN KULTTUURISTRATEGIA - KULTTUURIA LÄPI ELÄMÄN, ILMAJOELLA Pl 23 Ilkantie 18 60800 Ilmajoki Puhelinvaihde (06) 419 1111 www.ilmajoki.fi etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi ILMAJOEN KUNNAN KULTTUURISTRATEGIA

Lisätiedot

cupore Vankka linnake, joustava sopeutuja vai seisova vesi? Suomalaisen kulttuuripolitiikan viimeaikainen kehitys Pasi Saukkonen

cupore Vankka linnake, joustava sopeutuja vai seisova vesi? Suomalaisen kulttuuripolitiikan viimeaikainen kehitys Pasi Saukkonen cupore Vankka linnake, joustava sopeutuja vai seisova vesi? Suomalaisen kulttuuripolitiikan viimeaikainen kehitys Pasi Saukkonen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Eurooppalainen kulttuurimaakunta

Eurooppalainen kulttuurimaakunta Eurooppalainen kulttuurimaakunta Etelä-Pohjanmaan kulttuurin kansainvälistymisohjelma päivitys vuosille 2013-2016 A:36 Etelä-Pohjanmaan kulttuurin kansainvälistymisohjelman päivitys Julkaisunumero A:41

Lisätiedot

15.11.2012 SISÄLTÖ KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN TIEDOTE MARRASKUU 2012 1 (12)

15.11.2012 SISÄLTÖ KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN TIEDOTE MARRASKUU 2012 1 (12) 15.11.2012 KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN TIEDOTE MARRASKUU 2012 Tiedote välittää ajankohtaista tietoa nuoriso ja kulttuurialan kansainvälisistä mahdollisuuksista, koulutuksista, tapahtumista ja avustuksista

Lisätiedot

NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti

NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti Luovutus Opetus- ja kulttuuriministeriölle 21.3.2011 Kannen kuva JätkäJätkät, kuvaaja Maarit Kytöharju.

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

2/2015. Aivoliitto on nyt somessa Tykkää meistä Facebookissa ja seuraa Twitterissä. Aina tuoretta asiaa!

2/2015. Aivoliitto on nyt somessa Tykkää meistä Facebookissa ja seuraa Twitterissä. Aina tuoretta asiaa! Yhdistysposti 2) Pääkirjoitus: Puhevammaisuus tunnetuksi 2) Suvipäivä Suvituulessa 10.6.2015 3) Vuoden 2015 toimintatonnit 3) Vuoden 2014 toimintatonnien tilitys 3) Yhdistysten tuettujen lomien hakeminen

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015

Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015 1 Sisältö: Johdanto 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 2. Järjestötoiminta 3. Vaikuttaminen ja viestintä 4. Hallinto ja talous 5. Liiton

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN 3 Ilkka Salomäenpää YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN Selvitys taiteen ja kulttuurin aluekeskusten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön kehittämisestä Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2011 4 5 ESIPUHE Yleisen

Lisätiedot

Pohjanmaan kulttuuriohjelma 2009 2013

Pohjanmaan kulttuuriohjelma 2009 2013 Pohjanmaan kulttuuriohjelma 2009 2013 Pohjanmaan kulttuuriohjelma 2009 2013 Hyväksytty KulturÖsterbottenin kulttuurilautakunnassa 11.6.2009 Hyväksytty Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunnassa 23.4.2009

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 201 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 202 203 16 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN LAUTAKUNTA KAIKKI YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: Heidi Nygren Toimielin: Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunta Puheenjohtaja:

Lisätiedot

AJANKOHTAISTIEDOTE KANSANOPISTOILLE 24.2.2012

AJANKOHTAISTIEDOTE KANSANOPISTOILLE 24.2.2012 AJANKOHTAISTIEDOTE KANSANOPISTOILLE 24.2.2012 Sisältö: -Rehtoripäivä 15.3.2012 Ravintola Ostrobotnia, Helsinki -Ledarskap för ett dynamiskt lärcenter -fortbildning -Kansanopistopäivät: Elämä ja työ, 8.

Lisätiedot

Vaikuta viestinnällä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 3.-4.10.2013 Seinäjoki Raportti

Vaikuta viestinnällä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 3.-4.10.2013 Seinäjoki Raportti Vaikuta viestinnällä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 3.-4.10.2013 Seinäjoki Raportti 1 Vaikuta viestinnällä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 3.-4.10.2013 Seinäjoki Raportti

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN KULTTUURIPOLIITTINEN STRATEGIA 2015 1. JOHDANTO

KOKKOLAN KAUPUNGIN KULTTUURIPOLIITTINEN STRATEGIA 2015 1. JOHDANTO 1 KOKKOLAN KAUPUNGIN KULTTUURIPOLIITTINEN STRATEGIA 2015 1. JOHDANTO Kokkolan kaupungin kulttuuripoliittisen strategiatyön taustana toimi 17.12.2002 ( 143) kaupungin kulttuuri- ja nuorisotoimen lautakunnassa

Lisätiedot

1. Vahva varsinaissuomalainen kulttuuritoimijoiden ääni (Esipuhe Henri Terho)

1. Vahva varsinaissuomalainen kulttuuritoimijoiden ääni (Esipuhe Henri Terho) Luonnos 28.1.2015 2 1. Vahva varsinaissuomalainen kulttuuritoimijoiden ääni (Esipuhe Henri Terho) Varsinais-Suomen kulttuuristrategia 2015-2025 2015 ISBN 978-952-320-002-9 Varsinais-Suomen liitto PL 273

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2015-2016. Luottamuselimet. vj>, Taideneu^-

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2015-2016. Luottamuselimet. vj>, <PA ~:i> Taideneu^- /, k / I 0 [}i^lz^ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2015-2016 Taiteen edistämiskeskuksen organisaatio 2015 *-2016 Taiken organisaatio 2015-16 m*»* SSSS*

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot