4. Opintojen ohjaus ja neuvonta...11 Opetus- ja opiskelijapalvelut...11 Esteetön korkeakouluopiskelu ja Design for all...11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4. Opintojen ohjaus ja neuvonta...11 Opetus- ja opiskelijapalvelut...11 Esteetön korkeakouluopiskelu ja Design for all...11"

Transkriptio

1 opiskelijan opas

2 0 sisällysluettelo 1. Ilmoittautuminen...3 Myöhästynyt ilmoittautuminen...3 Opintojen keskeyttäminen...3 Nimen ja osoitteenmuutos...3 Henkilötietojen käyttölupa...4 Läsnäolotodistus Opetuksen järjestäminen Lukuvuosi ja opetusperiodit...5 Opiskeluoikeus...5 Opiskelijatietojärjestelmä Oodi ja opiskelijanumero...5 Atk-tunnukset...5 WebOodi...5 Opintosuoritusten kirjaaminen ja opintosuoritusrekisteriote...5 Kulkuluvat ja laitteiden käyttöoikeudet Opiskelu Opintosuoritusten voimassaolo...7 Opintojaksoille ilmoittautuminen...7 HOPS...7 Tenttiminen...7 Arvosanat...8 Aikaisempien opintojen hyväksilukeminen...8 Siirtyminen opintoviikoista opintopisteisiin...8 Koulutusohjelman vaihto...9 Kieliopinnot...9 Sivuaineopinnot Opintojen ohjaus ja neuvonta...11 Opetus- ja opiskelijapalvelut...11 Esteetön korkeakouluopiskelu ja Design for all Valmistuminen Terveys ja hyvinvointi Opiskelijaliikunta...14 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)...14 Opiskelijan henkinen hyvinvointi Kansainvälinen opiskelijavaihto Opiskelijavaihto Eurooppaan...15 Muu vaihto-opiskelu...15 Kansainvälinen harjoittelu Palvelut Rekrytointipalvelut ja harjoittelu...16 Tutkimusinstituutti...16 Kirjasto Opintojen rahoitus ja opiskelijaedut Opintotuki...17 Stipendit ja apurahat...17 Opiskelijaruokailu...17 Kopiointi...17 Kynä ja paperi...17 Matkustaminen...18 Asuminen TOKYO Opiskelijakortti Kulttuurielämä Yhteystietoja TaiK - suomi -sanasto

3 i l m o i t t a u t u m i n e n 01 ilmoittautuminen Tutkintoa suorittavien opiskelijoiden (TaK, TaM ja TaT) on vuosittain lukuvuoden alussa ilmoittautumisajan puitteissa ilmoittauduttava korkeakouluun joko läsnä- tai poissaolevaksi. Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija ei voi osallistua opetukseen, saada opintosuorituksia tai valmistua. Poissaoleva opiskelija ei voi käyttää YTHS:n terveydenhoitopalveluita, opiskelija-alennuksia tai muita etuja. Vaihtoon lähtevä opiskelija ilmoittautuu läsnäolevaksi vaihdon kestosta riippumatta. Kaikki Taideteollisessa korkeakoulussa taiteen kandidaatin tai taiteen maisterin tutkintoa suorittavat kuuluvat Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskuntaan (TOKYO). Perustutkinto-opiskelijoiden on oltava ylioppilaskunnan jäseniä voidakseen opiskella. Myös jatko-opiskelijat voivat halutessaan liittyä ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskuntaan kuuluvien on suoritettava vuosittain vahvistettava ylioppilaskunnan jäsenmaksu ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Maksu sisältää terveydenhoitomaksun. Mikäli opiskelija on maksanut terveydenhoitomaksun jo jonkin muun yliopiston ylioppilaskunnalle, TOKYO palauttaa maksun toisen ylioppilaskunnan maksutositetta vastaan. Muut maksukuittiin merkityt maksut ovat vapaaehtoisia. Ilmoittautuminen läsnä- tai poissaolevaksi hoidetaan ensisijaisesti WebOodin kautta ilmoittautumisajan puitteissa (ks. ohjeet Opetus- ja opiskelijapalvelujen verkkosivuilla). Vaikka et aikoisikaan opiskella alkavalla lukukaudella, on sinun ehdottomasti ilmoittauduttava poissaolevaksi. Opiskelija voi keskeyttää poissaolon kesken lukuvuotta ilmoittautumalla läsnäolevaksi maksamalla ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Suomen Ylioppilaskuntien Liiton (SYL) kortti anotaan TOKYOlta. Lukuvuositarran saa Opetus- ja opiskelijapalvelujen palvelupisteestä ensisijaisesti lukukauden alussa. Myöhästynyt ilmoittautuminen Ilmoittautumisensa ja maksunsa laiminlyönyt opiskelija poistetaan korkeakoulun opiskelijaluettelosta. Jos opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on anottava kirjallisesti dekaanilta oikeutta päästä uudelleen korkeakoulun opiskelijaluetteloon sekä maksettava uudelleenkirjoittautumismaksuna 35 euroa. Mikäli taiteen kandidaatin tutkintoa ei ole aiemmin suoritettu, poikkeuksena kuvataideopetuksen koulutusohjelma, opiskeluoikeutta uudelleen takaisin hakevat voidaan hyväksyä opiskelijaksi vain taiteen kandidaatin tutkintoon. Päätös opiskeluoikeuden takaisin saamisesta on voimassa kuluvan lukukauden loppuun ja opiskeluoikeus palautuu heti ilmoittautumisen yhteydessä. Opintojen keskeyttäminen Opintojen keskeyttämistodistuksia voidaan kirjoittaa vähintään yhdeksi vuodeksi, ei lyhyemmiksi jaksoiksi. Keskeyttämistä ei voi perua kyseisen ajanjakson kuluessa. Keskeyttämistodistukset tehdään opiskelijan kirjallisen pyynnön perusteella ensisijaisesti ennen lukuvuoden alkua. 03

4 i l m o i t t a u t u m i n e n Keskeyttäneet opiskelijat eivät voi osallistua opetukseen, saada opintosuorituksia, valmistua tai saada TaiK:n verkkotunnuksia. Keskeyttänyt opiskelija ei voi myöskään käyttää terveyspalveluita, alennuksia tai muita etuja. Henkilötietojen käyttölupa Ilmoittautumisen yhteydessä voit määritellä laajuuden, jolla henkilö- ja osoitetietojasi voidaan luovuttaa eteenpäin. Voit joko sallia tai kieltää osoitetietojesi luovuttamisen viranomaisille, yhdistyksille tai TOKYON kalenteriin. Osoitetietojen luovutuksen laajuutta voi muuttaa itse WebOodissa. Läsnäolotodistus Läsnäolotodistuksen voi tilata tai sen voi noutaa Opetus- ja opiskelijapalveluista palveluaikoina ma-to klo

5 o p e t u k s e n j ä r j e s t ä m i n e n 02 opetuksen järjestäminen Lukuvuosi ja opetusperiodit Lukuvuoden jaksot: 1. jakso jakso jakso jakso Lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy Osastot antavat opetusta opetusohjelman mukaisesti. Osastot aloittavat opetuksen syyslukukaudella viimeistään viikon 35 alussa ja kevätlukukaudella viimeistään viikolla 2. Opetusta ei anneta välisenä aikana. Opiskeluoikeus Taideteollisen korkeakoulun opiskeluoikeus on sellaisella korkeakouluun opiskelijaksi hyväksytyllä henkilöllä, joka on ilmoittautunut korkeakouluun läsnäolevaksi opiskelijaksi. Kaikkien tutkintoa (TaK, TaM, TaT) suorittavien opiskelijoiden on vuosittain lukuvuoden alussa ilmoittautumisajan puitteissa ilmoittauduttava korkeakouluun joko läsnä- tai poissaolevaksi. Ilmoittautumisajasta tiedotetaan TaiKin kotisivulla kohdassa opetus- ja opiskelijapalvelut. Opiskelijatietojärjestelmä Oodi ja opiskelijanumero Jokaiselle opiskelijalle annetaan ensimmäisen ilmoittautumisen yhteydessä henkilö- kohtainen tunniste, opiskelijanumero. Opiskelijoiden suoritukset tallennetaan opiskelijatietojärjestelmään Oodiin. Järjestelmään tallennetaan myös opiskelijan henkilö- ja yhteystiedot, opiskeluoikeudet, ilmoittautumistiedot, opiskelijavaihdot ja suoritetut tutkinnot. Opiskelijanumeroa käytetään mm. lukuvuosi-ilmoittautumisessa WebOodin kautta ja tenttiin ilmoittautumisessa. Atk-tunnukset Läsnä- tai poissaoleva opiskelija voi hakea atk-tunnukset osaston atk-vastaavalta ilmoittautumisen jälkeen. Tunnukset käyvät sähköpostiin sekä WebOodiin. WebOodi WebOodi on opiskelijoille tarkoitettu liittymä, jossa opiskelijat voivat tarkistaa ilmoittautumistietonsa sekä tarkistaa ja päivittää mm. osoitteensa. WebOodin kautta voi myös katsoa suoritustietojaan reaaliajassa. Taideteollisen korkeakoulun läsnäolevat tutkinto-opiskelijat pääsevät käyttämään WebOodia sähköpostitunnuksilla. Opintosuoritusten kirjaaminen ja opintorekisteri Kaikki suoritetut opintojaksot tallennetaan Oodi opiskelijatietojärjestelmään välittömästi tulosten julkistamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa tulosten julkistamisesta. Opintosuoritusten tulokset säilytetään opintosuoritusrekisterissä pysyvästi. 05

6 o p e t u k s e n j ä r j e s t ä m i n e n Opintosuoritukset tallennetaan osastolla rekisteriin opettajien tekemien opintosuorituslomakkeiden perusteella. Kieliopinnot tallennetaan Opetus- ja opiskelijapalveluissa. Mikäli opiskelija huomaa, että opintosuoritusrekisterissä on hänen suorituksestaan virheellinen merkintä, hänen tulee pyytää sen korjaamista kirjallisesti henkilöltä, joka on määrätty tallentamaan opintosuoritusten tuloksia. Virallisen opintorekisteriotteen voi tilata osaston amanuenssilta tai Opetus- ja opiskelijapalveluista. Opintosuoritusrekisteriotteen saa myös WebOodista. Virallisen englanninkielisen opintorekisteriotteen voi tilata Opetus- ja opiskelijapalveluista. Kulkuluvat ja laitteiden käyttöoikeudet Korkeakoulun toimitilojen, Hämeentie 135 C -rapun pääovi avataan lukukausien aikana arkisin klo 7.30 ja suljetaan ma-to klo 20:00 ja pe klo 18:00. Tarkistathan kesän aukioloajat. Muun kuin oman osaston tilojen käyttöön tarvitaan aina erillinen lupa, joka on pyydettävä ko. yksiköltä. C-rapun valvomosta saa vahtimestarilta magneettiavaimen, jonka avulla ovia tai hissiä voidaan käyttää. Avainta noudettaessa on esitettävä henkilötodistus ja osaston ilmoitus kulkuoikeuksista ja niiden voimassaoloajoista. Avain on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa toiselle. Kulkuoikeus voidaan evätä, jos avaimen haltija päästää ulkopuolisia korkeakoulun tiloihin tai toimii muuten vastoin tilojen käytöstä annettuja ohjeita. Jos avain häviää, peritään uudesta avaimesta 20 euron korvaus. Avain on luovutettava takaisin, kun opiskelu korkeakoulussa päättyy. Korkeakoulun tiloissa olevat välineet on merkitty varkauksien ehkäisemiseksi. Lisäksi yleisissä tiloissa on tallentava kameravalvonta. Tilojen tai tiloissa olevien kalusteiden/ välineistön muusta käytöstä on aina sovittava yksikön johtajan kanssa. Vartija on pääoven valvomossa klo välisenä aikana. Korkeakoululla on käytössä kulunvalvontajärjestelmä, joka tarjoaa joustavat mahdollisuudet työskennellä korkeakoulun tiloissa myös muulloin kuin varsinaisina aukioloaikoina. Korkeakoulun tiloja saa käyttää vain korkeakoulussa annettavaan opetukseen liittyvään toimintaan. Opetuksesta vastaava yksikkö antaa opiskelijalle harkintansa mukaiset kulkuoikeudet tiloihinsa sekä käyttäjätunnukset ATK-järjestelmiinsä. 06

7 mutta tukea HOPSin tekoon saa osastojen henkilökunnalta sekä opettaja- ja opiskeo p e t u s 03 opetus Opintosuoritusten voimassaolo Opintosuoritukset vanhenevat kun kymmenen vuotta on kulunut niiden suorittamisesta eikä niitä voi tämän jälkeen sisällyttää tutkintoon sellaisenaan. Vanhentuneiden opintosuoritusten sisällyttäminen tutkintoon edellyttää täydennysmenettelyä, josta päätetään koulutusohjelmassa. Opintojaksoille ilmoittautuminen Opintojaksoille ilmoittaudutaan WebOodin kautta tai osaston ilmoituksen mukaan. WebOodi-järjestelmään päästäksesi tarvitset voimassaolevat sähköpostitunnukset. Kieliopintoihin ilmoittaudutaan WebOodissa. Osalle osastojen järjestämille opintojaksoille on ilmoittautumisvelvollisuus, yleensä tämä koskee pienryhmäopetusta ja harjoitusryhmiä. Ilmoittautumisvelvollisuus mainitaan osaston opetussuunnitelmassa tai osaston ilmoitustaululla. Mikäli opintojaksolle ilmoittautuneita on enemmän kuin opetusryhmään mahtuu, ovat ensisijaisia ne opiskelijat, joille opintojakso on pakollinen. HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS on kirjallinen opintosuunnitelma, jonka tarkoituksena on toimia apuvälineenä opintojen tavoitteiden asettamisessa, suunnittelussa ja aikatauluttamisessa. Opiskelua ohjaavat tutkintovaatimukset. HOPSissa opiskelija tuo esiin omat tavoitteensa, valintansa, ja aikataulunsa. Oma aiempi osaaminen otetaan myös huomioon HOPSia laadittaessa. Vastuu HOPSin laatimisesta ja päivittämisestä on ensisijaisesti opiskelijalla itsellään, lijatuutoreilta. HOPS tarkistetaan lukuvuosittain. Opiskelija hyväksyy HOPSin yhdessä koulutusohjelmajohtajan kanssa. Tenttiminen Opintosuorituksiin liittyvät tentit järjestetään joko kirjallisesti tai suullisesti. Yleisiin tentteihin ilmoittaudutaan toimittamalla täytetty tenttikuori 10 päivää ennen tenttiä kyseiselle osastolle, jonka opetusalaan tentti kuuluu. Tentin vastaanottava opettaja ilmoittaa ajankohdat, milloin hänen opettamansa aineen voi tenttiä. Yleiset tenttipäivät lukuvuonna Tenttipäivä / Viimeinen ilmoittautumispäivä la klo / ma la klo / ke la klo / ke la klo / ke la klo / ke la klo / ke la klo / ke la klo / ke la klo / ke la klo / ke la klo / ke Lukuvuoden kesätentti: ma klo ma

8 o p e t u s Arvosanat Osaston perustutkintojen arvosteluryhmä määrää lopputöiden ohjaajat ja tarkastajat ja arvostelee nämä opintosuoritukset. Kukin opettaja arvostelee perustutkintoihin kuuluvat opintosuoritukset tehtäviinsä kuuluvissa oppiaineissa opetussuunnitelman mukaisesti. Opintosuoritusten arvioinnissa käytetään muulloin kuin väitöskirjojen osalta asteikkoa 0-5, jota vastaavat sanalliset arvolauseet: < 1 hylätty / 1 tyydyttävä / 2 hyvin tyydyttävä / 3 hyvä / 4 hyvin hyvä / 5 erinomainen Kypsyysnäyte ja opintojaksot, jotka sisältävät pääasiassa harjoituksia sekä avoimen yliopiston opintosuoritukset, arvostellaan asteikolla hyväksytty hylätty, ellei koulutusohjelman opetussuunnitelmassa toisin määrätä. Aikaisempien opintojen hyväksilukeminen Dekaani tai elokuvataiteen ja lavastustaiteen osaston yksikönjohtaja päättää kotimaisessa ja ulkomaisessa yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa suoritettujen perusopintojen hyväksilukemisesta ja opintojen korvaamisesta ellei hyväksilukemisesta ja sen perusteista muuta säädetä tai määrätä. Opetussuunnitelman mukaisia opintojaksoja voidaan korvata muualla suoritetuilla vastaavilla (saman alan) opinnoilla. Muualla suoritettuja, tutkintoon soveltuvia opintoja voidaan myös sisällyttää harkinnanvaraisesti tutkintoon silloin, kun ne eivät ole sisällöllisesti vastaavia TaiK:n opintojen kanssa. Opintojen hyväksilukemista haetaan erillisellä lomakkeella, jota saa verkosta tai opetus- ja opiskelijapalveluista. Lomakkeessa on tarkemmat ohjeet hakumenettelystä. Kieliopintojen korvaavuutta aikaisempien kielisuoritusten perusteella haetaan Opetus- ja opiskelijapalveluista. Hakulomake liitteineen palautetaan opetus- ja opiskelijapalveluihin opintosihteerille, jolta saa myös asiaan liittyen lisätietoja. Opintojen hyväksilukemista koskevaan päätökseen tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua päätöksen tekijältä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelijalla on ollut tilaisuus saada päätös tietoonsa. Kaikki ulkomailla suoritetut vaihto-opinnot on aina hyväksiluettava tutkintoon. Asiasta neuvotellaan ennen vaihtoon lähtöä ja päätös tehdään välittömästi vaihdon päätyttyä. Siirtyminen opintoviikoista opintopisteisiin Yliopistot siirtyvät opintoviikoista opintopistejärjestelmään. Opintojen muuntamiselle on annettu siirtymäaika asti, jonka jälkeen opintoviikkokäsitteestä luovutaan ja käyttöön tulevat opintopisteet tai sen jälkeen opintonsa aloittaneet suorittavat opintonsa automaattisesti opintopisteinä. Opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen , voivat suorittaa opintonsa opintoviikkoina annetun siirtymäajan sisällä mennessä. Opiskelijoilta, jotka valmistuvat ennen ei vaadita toimenpiteitä. Muut siirtyvät opintopistejärjestelmään oman ilmoituksen mukaisesti, kuitenkin viimeistään mennessä. Opiskelijan on huolehdittava siitä, että opintoviikot tulevat muunnetuiksi asianmukaisesti. 08

9 o p e t u s Opintoviikkojen muuntaminen opintopisteiksi Henkilökohtaista opetussuunnitelmaa tehtäessä muunnetaan opintoviikot opintopisteiksi käyttäen kandidaatin opinnoissa kerrointa 1,5 ja maisterin opinnoissa kerrointa 2. Mikäli jo suoritetut jaksot tai osat eivät vastaa uusia vaatimuksia, tulee opiskelijan sopia erikseen suorituksista koulutusohjelmajohtajan kanssa HOPSia tehtäessä tai sitä tarkistettaessa. Opiskelijalla on vastuu siitä, että hänen opintonsa tulee muunnetuksi asianmukaisesti tekeillä olevaan tutkintoon. Opiskelijoiden, joilla opintosuorituksia on kertynyt vähän, kannattaa siirtyä uuteen tutkintojärjestelmään heti. Mikäli opintoja on paljon ja kerrointa käyttämällä jaksot tai osat eivät vastaa opiskelijaan sovellettavia tutkintovaatimuksia, voi opiskelija ajoittaa siirtymän oman harkintansa mukaan tarkennettuaan HOPSinsa koulutusohjelmajohtajan kanssa, kuitenkin viimeistään mennessä. Opiskelijan tulee tehdä siirtymisestään ilmoitus opetus- ja opiskelijapalveluihin. Ilmoituslomake ja ohjeet löytyvät opetus- ja opiskelijapalveluiden verkkosivuilta syksyllä Koulutusohjelman vaihto Opiskelija voi hakea koulutusohjelman vaihtoa, jos tähän on hyväksyttävä syy. Vapaamuotoinen perusteltu hakemus, johon liitetään ote opintosuoritusrekisteristä ja opintosuunnitelma, tulee jättää Opetus- ja opiskelijapalveluihin mennessä. Koulutusohjelman vaihtamisen edellytyksenä on, että vaihtamiseen on erityinen peruste, opiskelija on opiskellut korkeakoulussa vähintään kahden lukukauden ajan, opiskelija on edennyt opinnoissaan normaalisti ja alkuperäisen ja vastaanottavan osaston dekaanit ovat puoltaneet hakemusta. Koulutusohjelmaa vaihtaneella opiskelijalla ja opiskelijalla, joka on opiskelijavalinnan perusteella valittu toiseen koulutusohjelmaan, on oikeus jatkaa opintojaan aikaisemmassa koulutusohjelmassa. Opiskelija voi kuitenkin olla läsnäolevana opiskelijana lukuvuosittain vain yhdessä koulutusohjelmassa kerrallaan. Aikaisemmassa koulutusohjelmassa suoritetut opintojaksot voidaan lukea hyväksi siten kuin vastaanottavan osaston johtaja päättää. Koulutusohjelman vaihtamisen yhteydessä vahvistetaan uuden koulutusohjelman mukainen henkilökohtainen opintosuunnitelma. Kieliopinnot Korkeakoulu järjestää kieltenopetusta yhdessä Helsingin yliopiston kielikeskuksen sekä Artemiksen kanssa. TaiK:ssa järjestettäviin kieliopintoihin ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Opiskelijan on ilmoitettava opintosihteerille, mikäli hän ei voi osallistua ilmoittautumalleen opintojaksolle. Kieltenopetuksesta tarkempia tietoja löytyy tämän oppaan kohdasta Kieliopinnot ja TaiKin kieliopintojen opetusohjelmasta, joka julkaistaan Opetus- ja opiskelijapalveluiden verkkosivuilla. Pakolliset kieliopinnot Taideteollisen korkeakoulun opetusneuvosto on kokouksessaan 12/2006 päättänyt TaK ja TaM tutkintoihin pakollisena vaadittavista kieliopinnoista seuraavaa: Alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavat kieliopinnot ovat: äidinkieli 3 op:tä, toinen kotimainen kieli 3 op: tä ja vieras kieli 6 op:tä sekä opiskelijan äidinkielellään suorittama kypsyysnäyte koulutusohjelman alalta. Mikäli em. kieliopintoja ei ole suoritettu aiemmin, suoritetaan ne maisteriopintojen lisäksi ylempään korkeakoulututkintoon. 09

10 o p e t u s Alempaa tutkintoa suorittavan ulkomaalaisen opiskelijan tulee suorittaa vieraan kielen opintoja 6 op:tä sekä 3 op:tä joko suomen tai ruotsin opintoja. Ylempää korkeakoulututkintoa suorittavan ulkomaalaisen opiskelijan tulee suorittaa vieraan kielen opintoja 6 op:tä. Ulkomaalaiset opiskelijat kirjoittavat kypsyysnäytteen englannin kielellä aloittaneet tai tämän jälkeen uuteen tutkintojärjestelmään siirtyneet kirjoittavat kypsyysnäytteen sekä taiteen kandidaatin että taiteen maisterin tutkintoon. Kypsyysnäyte tarkistetaan sekä kieliasun että asiasisällön osalta. Jos kypsyysnäyte on kirjoitettu ja tarkistettu TaK tutkintoon Taideteollisessa korkeakoulussa, ei kieliasun tarkistusta tarvita TaM-tutkintoon suoritettavaan kypsyysnäytteeseen. Vapaasti valittavat kieliopinnot Vapaasti valittavia kieliä on mahdollista suorittaa Artemis -opintojen ohella JOO-opintoina sekä Helsingin yliopiston Kielipalvelujen kaikille avoimilla kursseilla. Taideteollisen korkeakoulun opiskelijoilla on JOO-sopimuksen kautta mahdollista hakea vapaaehtoisten kielten opintoihin kaikkiin JOO-sopimuksen piiriin kuuluviin yliopistoihin. Ulkomaalaiset opiskelijat suorittavat Finnish for Foreigners opinnot HY:n Kielipalvelujen järjestämillä opintojaksoilla kielitaitotasonsa mukaisesti. Sivuaineopiskelu Sivuaineopintoja voi suorittaa toisilla osastoilla tai toisissa yliopistoissa. Näistä opinnoista ja niiden sisällyttämisestä tutkintoon tulee sopia koulutusohjelmajohtajan kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman yhteydessä. Sivuaineopinnot keskittyvät pääasiassa taiteen maisterin tutkintoon. Sivuaineopinnot suoritetaan osastojen tarjoamina sivuaineopintokokonaisuuksina. Sivuaineopintojen suorittamisoikeutta anotaan erillisellä lomakkeella, ja suoritusoikeuteen tarvitaan molempien osastojen puolto. Sivuainekokonaisuuksista vastaavilla osastoilla voi olla kuhunkin opintokokonaisuuteen liittyviä omia valinta tai hakeutumiskriteereitä, joista osasto ilmoittaa erikseen opetussuunnitelmassaan. Hakulomakkeen saa osaston toimistosta tai Opetus- ja opiskelijapalveluista. Sopimus joustavasta opiskeluoikeudesta- JOO-sopimus mahdollistaa oikeuden anoa rajoitettua opiskeluoikeutta muissa sopimusyliopistoissa. JOO-sopimuksessa ovat mukana kaikki Suomen yliopistot. Opiskelijan tulee keskustella suunnitelmastaan etukäteen osastolla. JOO-opiskelu edellyttää, että hakemusta on puollettu sekä opiskelijan kotikorkeakoulussa ja vastaanottavassa korkeakoulussa. Opetukseen osallistuminen edellyttää koulutusohjelmajohtajan puoltamaa hakemusta. Lisätietoa kieliopinnoista Opetus- ja opiskelijapalveluista sekä JOO- opinnoista osoitteesta Vapaasti valittavia opintoja toisella osastolla tai toisissa yliopistoissa voidaan sisällyttää tutkintoon korvaamaan yksittäisiä oman koulutusohjelman opintojaksoja. Lisäksi tutkintoon voi sisällyttää yksittäisistä muiden osastojen opintojaksoista muodostuvia ns. vapaasti valittavia opintoja. vapaasti valittavista opinnoista tulee myös sopia koulutusohjelmavastaavan kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman yhteydeydessä. 010

11 o p i n t o j e n o h j a u s j a n e u v o n t a 04 opintojen ohjaus ja neuvonta Opiskelijalla on oikeus saada opinto-ohjausta aina halutessaan. Osasto- ja koulutusohjelmakohtaista ohjausta on tarjolla osastoilla, lisätietoa saa amanuensseilta. Yleistä opiskelijaneuvontaa ja ohjausta tarjoaa opetus- ja opiskelijapalvelut. Parhaiten ajankohtaisista asioista saa tietoa opetus- ja opiskelijapalveluiden verkkosivuilta. Myös yleisimmät lomakkeet on saatavilla verkosta. Henkilökohtaista neuvontaa ja palvelua saa palvelupisteestä. Yleisen opintoneuvonnan piiriin kuuluvat muun muassa seuraavat asiat: ilmoittautuminen, opiskeluoikeus, opiskelijavalintatiedotus, yleinen opintoneuvonta, kieliopinnot, opiskelumahdollisuudet muissa yliopistoissa, korvaavuudet, tutkintotodistukset, opintosuoriterekisteri ja opintotuki. Ulkomaille opiskelua suunnittelevat saavat ohjausta kansainvälisten asioiden yksiköstä (IAC). Taideteolliseen korkeakouluun tulevia ulkomaisia opiskelijoita neuvovat opetus- ja opiskelijapalveluiden kv-kuraattorit. Tuutoritoiminta Taideteollisessa korkeakoulussa toimii osastokohtaisia opettajatuutoreita, joiden tehtäväkenttään kuuluu erilaisia ohjauksellisia tehtäviä. He auttavat opiskelijoita opiskelutavoitteiden hahmottamisessa, opintojen valinnoissa, opintojen etenemisen seurannassa ja opintojen tukemisessa. Opettajatuutorit voivat olla myös urasuunnittelun tukena. Korkeakoulun opiskelijatuutoroinnin kenttä on monipuolinen, ja opiskelijatuutoreita koulutetaan erilaisiin ohjaustehtäviin. Perinteiset tuutorit toimivat erityisesti uusien opiskelijoiden perehdyttäjinä korkeakouluun ja opintoihin. Verkkotuutorit puolestaan voivat toimia tekniikkaan, sisältöohjaukseen tai organisointiin liittyvissä tehtävissä opintojaksolla, joka on toteutettu monimuoto-opetuksena ja jossa on käytössä verkko-oppimisympäristö. Osa tuutoreista toimii lisäksi yleisissä opastustehtävissä Opetus- ja opiskelijapalvelut Opetus- ja opiskelijapalvelut yksikkö (OOP) tuottaa palveluja opiskelijoille ja opettajille. Korkeakouluun hakeville annetaan tietoa haku- ja valintavaiheista. Tutkintoa suorittaville, avoimen yliopiston ja ulkomaisille opiskelijoille annetaan opintoneuvontaa. Opetus- ja opiskelijapalvelut ylläpitää opintosuoritusrekisteriä ja hoitaa opintotukeen ja muihin opintososiaalisiin etuihin liittyviä asioita. Opetus- ja opiskelijapalvelut tarjoaa myös verkko-opetuspalveluita sekä vastaa avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisestä Taideteollisessa korkeakoulussa. Opintoneuvontaa antava palvelupiste sijaitsee korkeakoulun A-portaan 3. kerroksessa ja on avoinna ma-to klo Esteetön korkeakouluopiskelu ja Design for All Design for All tarkoittaa ympäristöjen esteettömyyttä, tuotteiden helppokäyttöisyyttä ja palvelujen saavutettavuutta edistävää toimintaa. Esteettömyyden edistämiseksi Taideteollisessa korkeakoulussa on tehty strategia, jonka toimeenpanosta vastaa Opetus- ja opiskelijapalvelut. Strategia syntyi Korkeakoulu kaikille -hankkeen tuloksena (ks. Esteetön korkeakouluopiskelu -oppaasta saa tietoja opintojen käytännön järjestelyistä, opinto-ohjauksesta, korkeakoulujen 011

12 o p i n t o j e n o h j a u s j a n e u v o n t a esteettömyydestä ja kirjastopalveluista. Opas löytyy Opetushallituksen sivuilta osoitteesta: HERO eli Helsingin seudun erilaiset oppijat ry:n jäsenet ovat asiasta kiinnostuneita tai erilaisia oppijoita, joilla on lukemis- ja kirjoittamishäiriöistä johtuvia oppimis- ja kommunikaatiovaikeuksia. Lisätiedot: Teknillisen korkeakoulun palveluista löytyy kuvauksia erilaisista oppimisen vaikeuksista sekä keinoja helpottaa omaa oppimista. Lisätietoa TKK:n sivuilta: Ulkomailta tuleville opiskelijoille on opiskelun aloittamiseen Suomessa ohjaavat verkkosivut osoitteessa Kansainvälistä ohjeistusta löytyy HEAG-sivustolta, joka on Euroopan yliopistojen ja korkeakoulujen vammaispalvelu. Sivut sisältävät neuvoja 17 maasta erityisesti vaihtoopiskeluun aikoville. Lisätiedot: 012

13 v a l m i s t u m i n e n 05 valmistuminen Tutkintotodistus Tutkintotodistuksen voi saada joko kaksi kertaa vuodessa järjestettävässä todistustenjakotilaisuudessa eli publiikissa tai publiikkien ulkopuolella ilman juhlallisuuksia noutamalla todistus Opetus- ja opiskelijapalveluista. Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut kaikki tutkintoon edellytettävät opinnot. Kieliopinnot tarkistaa Opetus- ja opiskelijapalvelujen opintosihteeri, muut opinnot oma osasto. Opinnot tarkistetaan opintosuoritusotteesta. Opiskelija tarkistaa opintosuorituksensa yhdessä osastonsa amanuenssin kanssa. Opiskelija tehtävänä on tarkistaa, että kaikki hänen suorittamansa opinnot on tallennettu suoritusrekisteriin ja ilmoittaa mahdollisista puutteista amanuenssille. Valmistumisesta on ilmoitettava osaston amanuenssille vähintään kuukautta ennen todistustenjakoa. Osaston amanuenssi toimittaa valmistuvien osastonjohtajan allekirjoittamat opintorekisteriotteet opintosihteerille. Allekirjoituksella vahvistetaan suoritukset tutkintoon oikeuttavaksi. Tutkintotodistuksen voi saada suomen- tai ruotsinkielisenä. Ulkomaalaiset opiskelijat saavat tutkintotodistuksensa englanninkielisenä. Lukuvuoden publiikit perjantaina klo perjantaina klo Valmistuvan on tilattava tutkintotodistus Opetus- ja opiskelijapalveluista todistuspyyntölomakkeella vähintään kolme viikkoa ennen todistustenjakotilaisuutta. Publiikkien ulkopuolella todistuksen toimitusaika on yksi kuukausi. Maisterin tutkinnon suorittavat opiskelijat vastaavat samalla lähtökyselylomakkeeseen. Todistuspyyntölomake jätetään Opetus- ja opiskelijapalvelujen opintosihteerille, joka valmistelee tutkintotodistukset. Ennen todistuspyyntölomakkeen jättämistä TaM tutkinnon suorittajat täyttävät tutkinnonsuorittajan lähtökyselyn verkossa. Kaksivuotisesta maisteriohjelmasta valmistuvat toimittavat lisäksi kopion hakuperusteen mukaisesta tutkintotodistuksesta. 013

14 t e r v e y s j a h y v i n v o i n t i 06 terveys ja hyvinvointi Opiskelijaliikunta Asiakaspalvelupisteiden yhteystiedot, liikunnan aikataulut ja lisätiedot löydät yliopistoliikunnan www sivuilta: Liikuntamaksun voit suorittaa yliopistoliikunnan asiakaspalvelupisteissä näyttämällä voimassa olevan opiskelijakortin. Uudet opiskelijat, joilla ei vielä ole opiskelijakorttia, voivat todistaa läsnäolonsa läsnäolotodistuksella tai väliaikaisella kortilla. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) Maksaessasi ylioppilaskunnan jäsenmaksut maksat samalla Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön maksun. YTHS:n kautta saat edulliset ja asiantuntevat yleis- ja erikoislääkäreiden palvelut, terveydenhoitajanpalvelut, röntgen- ja laboratoriopalvelut, hammashuollon sekä neuvontapsykologipalvelut ja puheterapeutin palvelut. Kaikki uudet opiskelijat kutsutaan terveystarkastukseen noin vuoden kuluessa opintojen aloittamisesta. Töölönkatu 37 A Helsinki p (keskus) p (ajanvaraus) opiskelu- ja opetusympäristöön sekä omaan jaksamiseen liittyen. Vastaanottoajoista ja -paikasta tiedotetaan opetus- ja opiskelijapalveluiden verkkosivuilla lukukausittain. Keskusteluja voidaan käydä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Palvelu on maksuton. Oppilaitospastori Helsingin ev.lut. seurakunnan oppilaitospastorilla on vastaanotto TaiKissa. Ilosta, ikävästä, murheesta ja mukavasta kuten tavallisesta arjestakin voi puhua papin kanssa. Papilla on täysi vaitiolovelvollisuus. Vastaanottoaikojen ajankohdista ja ajanvarauskäytännöstä tiedotetaan lukukauden alussa Opetus- ja opiskelijapalvelujen verkkosivuilla. Opiskelijoiden tukikeskus Nyyti ry:n palvelut on tarkoitettu tiede- ja taidekorkeakouluopiskelijoille. Nyyti tarjoaa luottamuksellista keskusteluapua, tukea ja ulkopuolista näkökulmaa erilaisiin elämäntilanteisiin, mm. ihmissuhteisiin, elämänhallintaan, elämäntapoihin sekä stressiin ja masennukseen liittyen. Nyyti palvelee niin virtuaalisesti, puhelimitse kuin henkilökohtaisestikin ja tarjoaa monenlaisia kursseja, te toja sekä tuki- ja nettiryhmiä. Lisätietoa löytyy osoitteesta Opiskelijan henkinen hyvinvointi Opintoneuvontapsykologi Opintoneuvontapsykologin vastaanotto on tarkoitettu sekä opiskelijoille että opetushenkilöstölle. Vastaanotolla voi käydä läpi mieltä askarruttavia asioita opiskeluun ja 014

15 k a n s a i n v ä l i n e n o p i s k e l i j a v a i h t o 07 kansainvälinen opiskelijavaihto Opiskelijavaihto Eurooppaan Taideteollisen korkeakoulun opiskelijoilla on mahdollisuus hakeautua Erasmus-vaihtoon. Osastot ovat solmineet opiskelijavaihtosopimuksia yli sadan eurooppalaisen taide- ja muotoiluyliopiston kanssa. Lista yhteistyöyliopistoista löytyy IAC:n verkkosivuilta. Vaihtoon saa apurahan. Hakuajat ovat kerran lukukaudessa. IAC:n lisäksi lisätietoja antavat amanuenssit. Lisätietoja: International Affairs Centre (IAC), 6. krs Sanna Tekonen p (Erasmus ja First) Hanna Karkku (Nordplus, Cirrus, Destratus ja muu vaihto-opiskelu) IAC:ssa on hakuoppaita sekä koulujen esitteitä. First ohjelman kautta Taikin opiskelijat voivat hakeutua vaihtoon Venäjälle. Taideteollisen korkeakoulun opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella useissa pohjoismaisissa korkeakouluissa. Ajantasainen luettelo pohjoismaisista vaihtokouluista Nordplus ja Cirrus- ohjelmista löytyy IAC:n verkkosivuilta. Vaihtoon saa apurahan. Hakuajat ovat kaksi kertaa vuodessa: keväällä syksyn ja koko lukuvuoden vaihtoon ja syksyllä seuraavaksi kevääksi. Muu vaihto-opiskelu Taideteollisella korkeakoululla on vaihtoa Afrikkaan, Australiaan, Etelä- ja Pohjois- Amerikkaan, Etelä-Koreaan, Israeliin, Intiaan, Japaniin ja Kiinaan Näitä vaihtoja rahoittaa osittain TaiK. Kansainvälinen harjoittelu Destratus-ohjelma tukee opiskelijoiden valmiuksia työelämään tarjoamalla mahdollisuuden työharjoitteluun Euroopassa. Ulkomaanharjoittelun kesto on 3 kk, ja siihen saa apurahan. Opiskelijat etsivät harjoittelupaikan joko itsenäisesti, osaston tai IAC:n kontaktien kautta. Kv- harjoitteluun on jatkuva haku. 015

16 p a l v e l u t 08 palvelut Rekrytointipalvelut ja harjoittelu Rekrytointipalvelujen toiminnan tarkoitus on edistää Taideteollisesta korkeakoulusta valmistuneiden sijoittumista työelämään ja parantaa heidän työelämätietouttaan ja -valmiuksiaan. Palveluita opiskelijoille ovat työnvälitys, tuettu korkeakouluharjoittelu, urakurssitus sekä kansainvälisesti suuntautuville Odysseus-hanke ja Gifu-projekti, Odysseys-hankkeen puitteissa tuetaan nuorten muotoilijoiden kansainvälistymistä. Hankkeeseen osallistujiksi hyväksytyt muotoilijat saavat apurahan vuoden mittaiseen harjoitteluun ulkomailla työharjoittelunsa tueksi. Taideteollinen korkeakoulu/rekrytointipalvelut Hämeentie 135 C Helsinki puh Tutkimusinstituutti Tutkimusinstituutti koordinoi ja kehittää Taideteollisen korkeakoulun tutkimustoimintaa ja tutkijankoulutusta. Se ylläpitää ja luo kansainvälisiä ja kotimaisia tutkimussuhteita ja yhteistyöverkostoja sekä tukee korkeakoulun osastojen tutkimustoimintaa ja tutkijakouluja. Tutkimusinstituutti opastaa jatkotutkintoihin ja tutkijaliikkuvuuteen liittyvissä asioissa. Tutkimusinstituutin palvelut perusopiskelijoille: neuvoo jatko-opintojen aloittamisessa tai tutkimuksesta kiinnostuneita antaa tietoa tutkimukseen valmentavista opinnoista sekä tulevaisuuden tutkimuksen ja semiotiikan opinnoista opastaa tutkimusetiikkaan liittyvissä kysymyksissä tiedottaa Taideteollisen korkeakoulun apurahoista Kirjasto Taideteollisen korkeakoulun kirjasto, Aralis-kirjastokeskus Käyntiosoite: Hämeentie 135 A, 3. krs Postiosoite: Hämeentie 135 C, Helsinki Palvelupiste puh Tietopalvelu puh Aralis-kirjastokeskus on neljän kirjaston yhteenliittymä, johon kuuluvat Taideteollisen korkeakoulun ja Pop & Jazz Konservatorion kirjastot, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian kulttuurialan kirjastopalvelut sekä Helsingin kaupunginkirjaston Arabianrannan kirjastot. Kirjastokeskuksessa yhdistyvät tiede-, taide- ja yleinen kirjasto. Kirjasto tarjoaa opiskelun tueksi monipuolisia tieto- ja verkkopalveluita, kirjallisuutta, lehtiä, dioja ja muuta audiovisuaalista aineistoa. Kirjasto järjestää myös kirjaston käytön ja tiedonhaun koulutusta. Kirjastossa on useita työasemia, lukusali, ryhmätyötiloja, atk-luokka ja kirjastoteatteri. Tutkijoita varten on kahdeksan tutkijanhuonetta, jotka myönnetään hakemuksesta kirjastostipendeinä puoleksi vuodeksi. Lisätietoja Taideteollisen korkeakoulun kirjaston palveluista: 016

17 o p i n t o j e n r a h o i t u s j a o p i s k e l i j a e d u t 09 opintojen rahoitus ja opiskelijaedut Opintotuki Tarkempaa tietoa opintotuesta sekä mahdollisista opintotuen muutoksista saa vuosittain opintotukioppaasta sekä osoitteesta Korkeakoulussa opintotukiasioissa neuvoo Hannu Forsback, 5 krs. galleriakäytävä, p Palveluaika ma-to klo Asumislisä ja asumistuki Stipendit ja apurahat Taideteollinen korkeakoulu myöntää apurahoja koti- ja ulkomaisiin jatko-opintoihin, muihin tutkimustyöstä aiheutuviin kulutusmenoihin, väitöskirjan painatus- ja käännöskuluihin, kielentarkastukseen, matkoihin, perustutkintoa suorittavien ulkomaisiin opintoihin, opintoprojekteihin, opetuksen ja opetusmenetelmien kehittämiseen, oppimateriaalin tuottamiseen ja muuhun julkaisutoimintaan. Apurahoja haetaan lomakkeella, jonka saa osoitteesta > TaiKin opiskelijoille > Lomakkeet tai Opetus- ja opiskelijapalveluissa, Arabiakeskus 3. kerros. Hakemukset tulee toimittaa Tutkimusinstituuttiin Mirja Saarelle. Hakuajat päättyvät 31.3., 9.9. ja kello Apurahat jakaa korkeakoulun rehtori tutkimusjohtajan esityksestä. Apurahan saajan on toimitettava raportti apurahan käytöstä tutkimusinstituuttiin. Lopputyöntekijöitä varten osastoilla voi olla omia apurahoja, joiden hausta ja myöntämisperusteista antavat lisätietoja koulutusohjelmien amanuenssit. Opiskelijaruokailu Opiskelijahintaisen lounaan saat näyttämällä opiskelijakorttiasi tai läsnäolotodistusta. TaiKissa palvelevat seuraavat ravintolat: Kahvila Bistro, Hämeentie 135 C, 5. kerros. Kipsari, Ylioppilaskunnan ylläpitämä kerhotila ja kahvila/ravintola kellarikerroksessa, Hämeentie 135 E. Kipsarissa on B-oikeudet. Katri Antell, Hämeentie 135 A. Edullista opiskelijaruokailua on lisäksi tarjolla muiden yliopistojen opiskelijaravintoloissa. Kopiointi Kopiokoneita opiskelijoiden käyttöön on osastoilla sekä kirjastossa. Koneet toimivat etukäteen ostettavilla kopiokorteilla, joita myydään kirjakaupoissa. Kynä ja Paperi Paperikauppa Kynä ja Paperi myy opiskelijoille mm. toimisto- ja taiteilijatarvikkeita, kortteja sekä kopiokortteja. Aukioloajat ma pe , Hämeentie 135 D, katutaso. 017

18 o p i n t o j e n r a h o i t u s j a o p i s k e l i j a e d u t Matkustaminen VR:n henkilöliikenteen opiskelijalippuja myydään läsnäoleviksi ilmoittautuneille ylempää korkeakoulututkintoa suorittamattomille opiskelijoille. Opiskelun edellytetään olevan päätoimista ja kestävän vähintään yhden lukuvuoden (vähintään 8 kuukautta) yhtäjaksoisesti. Opiskelijalle myönnetään 50 %:n alennus junalipusta. Alennuksen voi saada joko SYL:n opiskelijakortilla tai VR:n opiskelijakortilla. Kaukoliikenteen linja-autoissa opiskelijoille myönnetään 50 %:n alennus (joka ei koske paikanvarausmaksuja) menolipun hinnasta. Lippu myydään vähintään 80 km:n yhdensuuntaiselle matkalle. Opiskelija-alennuksen käyttö edellyttää Matkahuollon opiskelijakortin tai Matkahuollon liikemerkillä varustetun opiskelijakortin esittämistä. Helsingissä on käytössä elektroninen matkakortti. Matkakortin voi hankkia muun muassa HKL:n palvelupisteestä. Matkakortin hankintaa ja uusimista varten tarvitaan mukaan virallinen henkilöllisyystodistus sekä oppilaitoksen leimalla vahvistettu opiskelijan lippuhakemuskaavake, joita saa opetus- ja opiskelijapalveluista tai voimassa oleva opiskelijakortti. Alennusoikeus on uusittava vuosittain palvelupisteessä ja se on voimassa syyslukukauden alusta seuraavan vuoden elokuun loppuun, syksyllä opintonsa päättävillä saman vuoden joulukuun loppuun. Jatko-opiskelijat eivät voi saada alennuslippua. HKL:n palvelupiste sijaitsevat Rautatientorin metroaseman parveketasolla (puh ) osoitteesta Muista opiskelijoita koskevista matka-alennuksista ja opiskelijalennoista saa tietoja matkatoimistoista ja lentoyhtiöiltä. Asuminen Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS vuokraa asuntoja päätoimisesti tutkintoaan suorittaville opiskelijoille. Kesäaikana asuntoja vuokrataan myös muille kuin opiskelijoille. Hakemuksen voi täyttää netissä osoitteessa Lisätietoja HOAS:n asuntopalvelusta: Kampin aluetoimisto Pohjoinen Rautatienkatu Helsinki avoinna ma 9-18, ti pe 9-16 Finnair Kotimaan lentoliikenteen opiskelija-alennuksista tarkempia tietoja saa verkkosivuilta 018

19 t o k y o 010 tokyo Ylioppilaskunta TOKYO Puh TOKYO on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka asema on määritelty yliopistolaissa. Kaikki TaiKin perustutkinto-opiskelijat ovat automaattisesti TOKYOn jäseniä ja maksavat jäsenmaksun korkeakouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Myös jatko-opiskelijat voivat halutessaan liittyä ylioppilaskuntaan. TOKYOn jäsenyyden konkreettisin hyöty on opiskelijakortti ja siihen sisältyvät edut, kuten Kelan ateriatuki sekä alennukset joukkoliikenteessä, museoissa ja taidealan liikkeissä. Maksettuasi jäsenmaksun olet myös oikeutettu edulliseen terveydenhoitoon Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) toimipisteissä. Ylioppilaskunnan toimisto sijaitsee kahvila-ravintola Kipsarin vieressä. Toimistolla voit muun muassa tilata opiskelijakortin ja noutaa vuoden vaihteessa designkalenterin. Sihteerit palvelevat jäseniä opintososiaalisissa ja ylioppilaskunnan toimintaan liittyvissä kysymyksissä. TOKYO järjestää bileitä, kuten lukuvuoden avajaisbileet syyskuussa yhdessä muiden taidekorkeakoulujen kanssa, Arabia Maskerad -naamiaiset loka-marraskuussa, taidekilpailuja, joulumyyjäiset ja rusettiluistelutapahtuman ystävänpäivänä. TOKYO julkaisee vuosittain designkalenterin, josta järjestetään keväisin suunnittelukilpailu. muun muassa ympäristö-, kansainvälisten ja koulutuspoliittisten asioiden parissa. Korkeinta päätösvaltaa TOKYOssa käyttää edustajisto, johon valitaan vuosittain 20 henkeä loppusyksystä pidettävillä vaaleilla. Kerran kuukaudessa pidettävät kokoukset ovat avoimia kaikille ylioppilaskunnan jäsenille. Edustajisto valitsee hallituksen sekä päättää suurimmista ylioppilaskunnan asemaan ja talouteen vaikuttavista asioista. TOKYOn hallitus toimii opiskelijoiden edunvalvojana ajankohtaisissa asioissa ja johtaa käytännön toimintaa. Hallitus kokoontuu parin viikon välein ja järjestää tapahtumia, kirjoittaa kannanottoja sekä tapaa muiden ylioppilaskuntien ja TaiKin hallinnon edustajia. Hallitukselle voi tehdä aloitteita opiskelijoita koskevissa asioissa. Ajankohtaiset aiheet löydät TOKYOn wikisivustolta. Opiskelijakortti Kaikki TOKYOn jäsenet kuuluvat ylioppilaskuntansa kautta myös Suomen ylioppilaskuntien liittoon SYL:iin ja saavat sitä kautta kaikkien valtakunnan yliopisto- opiskelijoiden tunnusmerkin, sinisen opiskelijakortin. Sen myötä seuraa joukko alennuksia rautateillä, Matkahuollon linja-autoissa, opiskelijaruokaloissa, teattereissa, museoissa TOKYOn jäsenille erikoisuutena on ilmainen sisäänpääsy useiden kaupunkien taidemuseoihin. TOKYOn jäsenillä on käytössään Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n edulliset terveydenhoitopalvelut ja vuosittain ilmestyvä kalenteri. Jatko-opiskelijoiden kortti on vihreä, sillä ei kuitenkaan saa matka- tai ruokala-alennuksia. Ylioppilaskunnan äänitorvena TaiKissa toimii Torso-lehti. Lisäksi TOKYOssa on toimintaa Opiskelijakortti anotaan TOKYOn toimistosta. Lukuvuositarran saa Opetus- ja opiskelijapalveluista lukukauden alussa. 019

20 k u l t t u u r i e l ä m ä - y h t e y s t i e t o j a 011 kulttuurielämä 012 yhteystietoja Taideteollinen korkeakoulu tuottaa jatkuvasti kulttuuria taiteellisesti aktiivisten opiskelijoiden järjestämien tapahtumien ja näyttelyiden muodossa. Jokasyksyinen ja keväinen ilmiö ovat lopputyönäyttelyt TaiKin tiloissa, kaupungilla tai muualla pääkaupunkiseudulla. TaiKin omia näyttelytiloja ovat Aralis galleria kirjaston vieressä, kahdeksannen kerroksen galleriatila ja Mediakeskus Lumeen galleriakäytävä. Suurin ja vaikuttavin kulttuurinen ponnistus on joka kevät järjestettävä Masters of Arts (MoA) lopputyönäyttely- ja festivaali. Lisäksi vuoden mittaan järjestetään lukuisia pienempiä tapahtumia ja seminaareja sekä ulkopuolisten järjestämiä tilaisuuksia. Parhaiten tietoa eri tapahtumista löytää TaiKin omilta kotisivuilta sekä lukuisilta ilmoitustauluilta eripuolilta taloa. Myös sähköpostilistoilla ilmoitellaan lopputyönäyttelyistä sekä muista tapahtumista. Kansallisella ja kansainvälisellä tasolla TaiK on voimakkaasti verkottunut kulttuurin kenttään ja on edelläkävijä tutkimustoiminnassa sekä taiteen ja tieteen vuoropuhelussa. Yhteistyötahoja löytyy muista huippuyliopistoista, yritysmaailmasta sekä lukuisista muista projekteista yhteiskunnan eri aloilta. TaiKin sisäisiä yhteystietoja Numeron eteen TaiKin puhelinvaihde Opetus- ja opiskelijapalvelut Johtaja Toimistosihteeri Opintoneuvoja Opintosihteeri Kv-suunittelija Kv-kuraattori Opintotuki IAC International Affairs Center Kansainväliset asiat Päällikkö Erasmus, Sokrates Nordplus, Cirrus Amanuenssit koulutusohjelmittain TKO Taidekasvatus ELO Elokuvataide Lavastus VKO Visuaalinen kulttuuri - kuvataide Graafinen suunnittelu Valokuvataide MLO Medialaboratorio MO Muotoilu Teollinen muotoilu Keramiikka- ja lasitaide Taideteollinen muotoilu Tekstiilitaide ja vaatetussuunnittelu Tila- ja kalustesuunnittelu Sisustusarkkitehtuuri Porin taiteen ja median osasto Ylioppilaskunta TOKYO Toimisto Pääsihteeri Oppilaitospastori Vastaanottoajat Opetus- ja opiskelijapalvelujen verkkosivuilla. Lakimies Valvomo

21 t a i k - s u o m i - s a n a s t o o p i s k e l i j a l l e 013 taik - suomi -sanasto opiskelijalle Ainejärjestöt Osastojen tai koulutusalojen opiskelijoiden yhteenliittymiä, jotka toimivat erillään TOKYOsta mutta tiiviissä yhteistyössä sen kanssa. Moni ainejärjestöistä on rekisteröity yhdistys, ja ne voivat halutessaan hakea vuosittain TOKYOlta toimintaavustusta. Tällä hetkellä aktiivisia ovat ELO ry (Elokuvataiteen osasto), Kooma ry (taidekasvatuksen osasto), MELA (Medialaboratorio) sekä Nude ry (Muotoilun osasto). Aktiivi Slangisana, jota käytetään jossain yhteisössä aktiivisesti toimivasta henkilöstä. esim. ainejärjestöaktiivi, Tokyoaktiivi. Alumni lat. alumnus, alumnae, kasvatti, suojatti. Taideteollisen korkeakoulun alumneja ovat oppilaitoksesta vuosien varrella valmistuneet ammattilaiset, jotka luovat merkittävän osan suomalaisesta muotoilusta ja visuaalisesta kulttuurista. Amanuenssi on yliopistojen, kirjastojen tai museoiden hallintovirka. Amanuenssien tehtävät kuitenkin vaihtelevat, jotkin hoitavat myös opetus- ja tutkimustehtäviä. Amanuenssien hallinnollisiin tehtäviin TaiKisssa kuuluvat esimerkiksi opetussuunnitelmien ja opetusohjelmien laatiminen, opinto-ohjaus, henkilöstöhallinto, tiedotus ja raportointi. Amanuenssi on eräänlainen akateeminen sekatyömies. Arabia Maskerad Helsingin suurimmat naamiaiset ja TOKYOn loka-marraskuussa järjestämät vuoden tärkeimmät Bileet. Maskerad on samalla TOKYOn vuosijuhla. Perustuu muinaiseen Ateneum Maskerad perinteeseen. Helppo tapa osallistua konkreettisesti ylioppilaskunnan toimintaan. Arabus on Taideteollisen korkeakoulun koulutus- ja kehittämiskeskuksen yhteydessä toimiva yrityshautomo, joka tarjoaa aloittaville yrittäjille sekä puitteet että palvelut oman yritystoiminnan rakentamiseksi kannattavaksi liiketoiminnaksi. Aralis Aralis-kirjastokeskus on kaikille avoin julkinen kirjasto, joka kokoaa saman katon alle Helsingin kaupunginkirjaston Arabianrannan kirjaston sekä kolme taidekirjastoa. ArsYo Nimike neljän Taidekorkeakoulun ylioppilaskunnan (Sibielius-Akatemian ylioppilaskunta SAY, Teatterikorkeakoulun ylioppilaskunta TEYO ja Kuvataideakatemian ylioppilaskunta STAKO sekä TOKYO) yhteistyölle, joka on perinteisesti painottunut vapaa-aikaan yhteistä edunvalvontaa toki unohtamatta. Viime aikoina myös Snellmankorkeakoulun ylioppilaskunta SKY on ollut toiminnassa mukana. Arttu Nuoren muotoilun aikakauslehti Taideteollisen korkeakoulun julkaisema ART- TU!-lehti kertoo nuoren muotoilun, elokuvan ja visuaalisen viestinnän maailmasta, uusista tekijöistä, alan tutkimuksesta sekä taidekasvatuksesta. Atski Ateneum. Atski on kansan antama lempinimi legendaariselle TaiKin edeltäjälle. Ateneumissa opiskelleita nimitetään Atskilaisiksi. Dekaani Professori tai lehtori joka toimii yliopistossa tiedekunnan tms. johtajana. Designium Muotoilun innovaatiokeskus Designium tuottaa tietoa muotoilualan nykytilanteesta ja kansainvälisestä kehittymisestä, toteuttaa muotoilun kehittämistä edistäviä toimenpiteitä sekä luo uusia kansainvälisiä yhteyksiä. ECTS Opintopiste, European Credit Transfer System (EU:n opintoviikkosysteemi, joka käytössä myös Suomessa). ELO Elokuva- ja lavastustaiteen ainejärjestö. Filiaali Korkeakoulujen etäyksikköjä. 021

22 t a i k - s u o m i - s a n a s t o o p i s k e l i j a l l e Fuksi Ensimmäisen vuosikurssin opiskelija. Fukseja voi bongailla tuutoreiden ja TOKY- On yhteistyönä järjestettävissä Fuksiaisissa sekä perehdytyspäivillä opintojen alussa. Hallinto-osasto Hallinto-osaston tehtävänä on tukea korkeakoulun koulutusta ja tutkimusta sekä korkeakoulun johtamista, suunnittelua ja toiminnan kehittämistä. Hallinto-osasto vastaa korkeakoulun yhteisten tukitoimintojen ja sisäisten palveluiden tuottamisestaja organisoinnista sekä hallituksen, rehtorin, opetusneuvoston, tutkimusneuvoston ja muiden korkeakoulun yhteisten hallintoelinten päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta. Hallitus on korkeakoulun ylin päättävä elin, joka valitaan vaaleilla. Hallituksen puheenjohtajana toimii rehtori ja varapuheenjohtajana rehtorin määräämä vararehtori. Toisena varapuheenjohtajana on toinen vararehtori. HOPS Opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma IADE Suomen taideyliopistojen koulutus- ja kehittämisinstituutti Intranet TaiKin sisäinen verkko- ja tietokanta, jonne voi kirjautua omilla opiskelijatunnuksillaan. Sisältää paljon hyödyllistä tietoa siitä mitä TaiKissa tapahtuu. Jaostot TOKYOn puolivirallisia ryhmiä jotka keskittyvät jonkin tietynlaisen toiminnan ylläpitämiseen. Nykyisin toiminnassa olevia ovat kv-, koulutuspoliittinen-, propaganda (pr)- ja sheryljaostot. Jaostojen toimintaan pääsee mukaan liittymällä TOKYOn toimistolla niiden sähköpostilistoille ja menemällä yhteisiin kokouksiin. Kipsari Ei esittelyjä kaipaa. Meidän ikioma oikea baari. Ylioppilaskunta TOKYO omistaa Kipsarin. KOOMA Taidekasvatuksen osaston vireä ainejärjestö. Luottamushenkilö on yleensä vaaleilla valittu henkilö, joka edustaa välillisen demokratian periaatteen mukaisesti joukkoa toisia henkilöitä. Esim. Tokyon edustaja on luottamushenkilö. Lume Mediakeskus Lume on kansallinen audiovisuaalisen alan koulutus-, tutkimus- ja tuotantokeskus, jossa yhdistyvät elokuvan, TV:n, digitaalisen median ja lavastustaiteen luova osaaminen. Lumeen erityisfokuksena on monialaisen sisältötuotannon ja sisältölähtöisen tutkimuksen edistäminen. Lyyra on se ylioppilaslakissa kimalteleva, yllättäen lyyran muotoinen, kullan värinen koriste. Minimaalista viiden euron maksua vastaan voi kukin TOKYOn jäsen erottua muista opiskelijanluusereista ja ostaa Toimistolta itselleen hienon Pylpyrän eli spiraalinmuotoisen lyyran. MELA Medialaboratorion ainejärjestö. Ei pidä sekoittaa veneilyvälinettä tarkoittavaan sanaan. MoA Masters of Arts. Vuosittain järjestettävä TaiKista valmistuneiden maistereiden valmistujaisjuhla ja festivaali. MUOVA on tutkimus-, kehittämis- ja yrityspalvelukeskus Vaasassa ja on osa Taideteollista korkeakoulua. Muovan tehtävä on edistää pk-yritysten kansainvälistä kilpailukykyä muotoilun, markkinoinnin ja viestinnän keinoin. Nude Nuoret Designerit ry, muotoilun osaston ainejärjestö. Englanniksi alaston, alastonmalli. Järjestön englanninkielinen nimi on Yoda, Young Designers. 022

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 4 Kuvataideakatemian opiskelijalle Kuvataideakatemia 1 Opiskelijana Kuvataideakatemiassa Kuvataideakatemian tutkinnot Hyödyllistä tietoa Lukuvuoden aikataulu KOPSU

Lisätiedot

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS. Opinto-opas 13 14

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS. Opinto-opas 13 14 1 KUVATAIDE- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPINTO- OPAS 2013 2014 3 2 Tyko Elo: Ai kil juu [2013], stillkuva multimediasta, yksityiskohta KUVATAIDE- AKATEMIA OPINTO-OPAS 2013 2014 2 KUVATAITEEN KANDIDAATIN

Lisätiedot

opiskelijan YLEISOPAS

opiskelijan YLEISOPAS opiskelijan YLEISOPAS Julkaisija: Turun yliopisto Toimittaja: Tuike Mäntylä Kansi: Samuli Keskinen / Mirja Sarlin Kannen kuva: Hanna Oksanen Taitto: Virpi Lehtola ISSN 1795-9454 Suomen Yliopistopaino Oy

Lisätiedot

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS KUVATAIDE- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPINTO- OPAS 2014 2015 1 Teemu Korpela, Portrait of a Human Being, 2013, öljy kankaalle. KUVATAIDE- AKATEMIA OPINTO-OPAS 2014 2015 2 KUVATAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 1 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos. Raportti 14 Tampere University of Technology. Pori Department. Report 14 OPINTO-OPAS 2014 2015 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos Pori 2014 2

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot

O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot VAASAN YLIOPISTO 2011-2012 O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite:

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

OHJEITA LUKIJALLE... 4 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin yksikkö... 5 2. TEKNISTIETEELLINEN TUTKINTOKOULUTUS... 6 2.1.

OHJEITA LUKIJALLE... 4 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin yksikkö... 5 2. TEKNISTIETEELLINEN TUTKINTOKOULUTUS... 6 2.1. 1 OHJEITA LUKIJALLE... 4 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin yksikkö... 5 2. TEKNISTIETEELLINEN TUTKINTOKOULUTUS... 6 2.1. Insinööristä diplomi-insinööriksi koulutus... 6 2.2. Jatko-opinnot... 7

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 1. 2011-2012 Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

OPINTO-OPAS 1. 2011-2012 Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset OPINTO-OPAS 1 2011-2012 Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset Tärkeitä päivämääriä lukuvuonna 2011 2012 Luentokaudet: Syyslukukausi Kevätlukukausi 1. periodi viikot 35 41 29.08.2011 16.10.2011 2. periodi

Lisätiedot

Fuksiopas 2015. Taideyliopiston ylioppilaskunta

Fuksiopas 2015. Taideyliopiston ylioppilaskunta Fuksiopas 2015 Taideyliopiston ylioppilaskunta JULKAISIJA Taideyliopiston ylioppilaskunta TaiYo UUDISTETTU LAITOS (2015) Riikka Pellinen TAIDEYLIOPISTO Helsinki 2015 2 HYVÄ FUKSI, tervetuloa Taideyliopiston

Lisätiedot

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 1 2007 2008

OPINTO-OPAS 1 2007 2008 Arkkitehtuuri TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 1 2007 2008 ISSN 1459-3769 Graafinen suunnittelu ja taitto: BIT & PAGE OY, Teija Harju Tampere Painatus ja sidonta: KARISTO OY Hämeenlinna 2007

Lisätiedot

Toimittaja: Hanna Pesonen Kannen suunnittelu: Raimo Ahonen ISSN 0782-9310 Painopaikka: Kalevaprint Oulu 2006

Toimittaja: Hanna Pesonen Kannen suunnittelu: Raimo Ahonen ISSN 0782-9310 Painopaikka: Kalevaprint Oulu 2006 Lääketieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2006-2007 Toimittaja: Kannen suunnittelu: Hanna Pesonen Raimo Ahonen ISSN 0782-9310 Painopaikka: Kalevaprint Oulu 2006 SISÄLLYS HYVÄ OPISKELIJA...5 OPISKELU LÄÄKETIETEELLISESSÄ

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

2013-2014 Y L E I S O PA S

2013-2014 Y L E I S O PA S 2013-2014 YLEISOPAS Sisältö 2 Palvelut pähkinänkuoressa...4 1 Vaasan yliopisto...7 1.1 Kampusalue...7 1.1.1 Tilojen numerointi...8 1.1.2 Kopiokoneet...8 1.1.3 Opiskelijaravintolat...9 1.1.4 Pysäköinti...9

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007-2008

OPINTO-OPAS 2007-2008 OPINTO-OPAS 2007-2008 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 7 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 1. 2012-2013 Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

OPINTO-OPAS 1. 2012-2013 Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset OPINTO-OPAS 1 2012-2013 Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset Tärkeitä päivämääriä lukuvuonna 2012 2013 Luentokaudet: I periodi viikot 35 41 27.08.2012 14.10.2012 II periodi viikot 43 49 22.10.2012 09.12.2012

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2005-2006

OPINTO-OPAS 2005-2006 OPINTO-OPAS 2005-2006 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja ma. opintoasiainsihteeri Hanna Pihkola Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009

Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34 & Yliopistonranta 10, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009

OPINTO-OPAS 2008-2009 OPINTO-OPAS 2008-2009 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011-2012

OPINTO-OPAS 2011-2012 ELEKTRONIIKAN JA SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA ESPOO 2011 OPINTO-OPAS 2011-2012 Toimittanut Kati Voutilainen Eeva Seppä Annika Salama ISSN 1797-6731 ESPOO 2011 Multiprint

Lisätiedot