A N T I N K A N K A A N M O N I T O I M I T A L O - U U D I S R A K E N N U S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A N T I N K A N K A A N M O N I T O I M I T A L O - U U D I S R A K E N N U S"

Transkriptio

1 A N T I N K A N K A A N M O N I T O I M I T A L O - U U D I S R A K E N N U S RAAHEN KAUPUNKI ALUSTAVA HANKESUUNNITELMA RAAHEN KAUPUNGIN TEKNINEN KESKUS PL RAAHE Käyntiosoite: Ruskatie 1 puh. (08)

2 HANKESUUNNITELMA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA RAKENNUSKOHTEEN PERUSTIEDOT HANKKEEN TOTEUTTAJA TOIMINNAN YLLÄPITÄJÄ JA PALVELUJEN JÄRJESTÄJÄ TOIMINNAN TAVOITTEET HANKESUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHDYSHENKILÖT RAKENNUSHANKKEEN PERUSTIEDOT PERUSTELUT HANKKEELLE VARHAISKASVATUS KOULU NUORISOTILAT VAIHTOEHTOISET RATKAISUT JA SEURAUKSET HANKKEEN TOTEUTTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ TILANTARVESELVITYS VARHAISKASVATUS: KOULU NUORISOTILAT RAKENNUSSUUNNITELMAT IRTAIMISTON HANKINTASUUNNITELMA KUSTANNUSTIEDOT KUSTANNUSARVIO RAHOITUS...12 LIITTEET: LIITE 1 Asemakaavaluonnos 1:1000 LIITE 2 Ilmakuva/ajantasa-asemakaava 1:1000 LIITE 3 Yhdyshenkilöluettelo LIITE 4 Huonetilaohjelma LIITE 5 Luonnospiirustukset (Asemapiirros 1:1000, pohjapiirrokset, leikkaukset, julkisivut 1:550) LIITE 6 Rakennusteknisten töiden rakentamistapaseloste LIITE 7 LVI-töiden rakennustapaselostus LIITE 8 Sähkötöiden rakennustapaselostus LIITE 9 Irtaimiston hankintasuunnitelma LIITE 10 Kustannusarvio

3 HANKESUUNNITELMA 2 ALUSTAVA HANKESUUNNITELMA 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Rakennuskohteen perustiedot Rakennuskohteena on Raahen kaupungin 28. kaupunginosassa kortteliin nro 169 tontille nro 1 rakennettava monitoimitalo. Rakennuskohteen osoite on Suvitie 4, RAAHE ja kiinteistötunnus Kiinteistön omistaa Raahen kaupunki. Rakennustyön alkuun mennessä tontilta puretaan sillä oleva koulurakennus. Monitoimitalon kanssa yhtä aikaa suunnitellaan alueelle uusi asemakaavan muutos. Kaavatyö etenee rinnan rakennuksen suunnittelun kanssa. Asemakaavaluonnoksen kaavamerkintä on YO-3 IV (LIITE 1). Asemakaava takaa m2:n tontille kerrosalaltaan m2:n rakennusoikeuden. Alueella on tällä hetkellä voimassa Oulun lääninhallituksen vahvistama asemakaavan muutos Akm 70, mikä takaa m2:n koulutontille kerrosalaltaan 4585 m2:n rakennusoikeuden (LIITE 2). Uusi, luonnosvaiheessa oleva asemakaavan muutos takaa uudelle monitoimitalolle riittävän rakennusoikeuden. Rakennuksen bruttoala on XXXX m2, hyötyala VVVV m2 ja tilavuus NNNN m3. Pääsuunnittelijana on toiminut arkkitehti Saila Palviainen. Kohteen suunnittelijat kokonaisuudessaan ovat seuraavat: - arkkitehtisuunnittelu: SIPARK Oy - rakennesuunnittelu: Arkins Oy - lvia-suunnittelu: Arkins Oy - sähkösuunnittelu: Arkins Oy Rakennuksen kantavat rakenteet tehdään pääosin teräsbetonisena. Alapohjana on maanvarainen laatta. Kantavana runkona ovat elementtirakenteiset teräsbetoniseinät, -pilarit ja -palkit. Välipohjassa ja yläpohjassa on ontelolaattarakenne. Yläpohjan ontelolaattojen päällä ovat puurakenteiset kattokannattajat. Ulkoseinät ovat betonirunkoiset ja palosuojatulla paneelilla verhotut. Porrashuoneiden, hissikuilun ja väestönsuojan kantavat seinät ovat paikalla valettuja teräsbetoniseiniä. Muut sisäseinät ovat pääosin kiviseiniä. Vesikatteena on kumibitumihuopa. Rakennus liitetään Raahen kaupungin kaukolämpöverkostoon. Rakennuksessa on vesikiertoinen patterilämmitys ja osin lattialämmitys. Rakennukseen tulee tehtäväksi koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto sekä lämmöntalteenotto. Sisäilmaluokitus on S3/S2 ja E-luku tavoite on 130. Rakennus liitetään maakaapeleilla paikallisiin sähkö- ja puhelinverkkoihin.

4 HANKESUUNNITELMA Hankkeen toteuttaja Rakennus tehdään Raahen kaupungin omistukseen, PL 62, RAA- HE, puh. (08) Kaupunki vastaa hankkeen toteuttamisesta ja tulevasta ylläpidosta. Hankkeen rakennuttajatehtäviä hoitaa Raahen kaupungin tekninen keskus, PL 62, RAAHE, puh. (08) Rakennuttamisen ja projektijohdon yhdyshenkilöinä toimivat teknisen keskuksen johtaja Pasi Alatalo, puh sekä rakennuttajainsinööri Ulla Pyykönen, puh Toiminnan ylläpitäjä ja palvelujen järjestäjä Monitoimitalon ylläpitäjänä ja palvelujen järjestäjänä toimii Raahen kaupunki, PL 62, RAAHE, puh. (08) Sivistyspalvelukeskuksen alaisuudessa olevaa toimintaa johtavat vt. opetustoimenjohtaja Timo Savela, puh (koulu), vs. varhaiskasvatuksen johtaja Kati Haarala, puh (päiväkoti), nuorisotoimenjohtaja Ari Pietarinen, puh (nuoriso) ja vs. liikuntatoimenjohtaja Pauli Järvitalo, puh (liikunta). Vastuuta kantavina luottamusmieselimenä toimivat Raahen kaupungin opetuslautakunta, nuorisolautakunta ja liikuntalautakunta. 1.4 Toiminnan tavoitteet valmistuneen perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvityksen perusteella käynnistettiin Antinkankaan koulukeskushanke, johon sisällytettiin Vihastenkarin päiväkodin ja Antinkankaan koulun toiminnat. Vihastenkarin päiväkoti toimi rakennuksessa, joka oli käyttöikänsä päässä ja Antinkankaan koulu rakennuksessa, jonka korjaaminen todettiin selvityksissä kannattamattomaksi. Palveluverkkoselvitykseen perustuva koulutilasuunnitelma ja siinä ollut estys koulun ja päiväkodin rakentamisesta käsiteltiin: - opetuslautakunnassa ( 27) - kaupunginhallituksessa ( 214) - kaupunginvaltuustossa ( 52) Nuorisotoimen tilojen liittämisestä hankkeeseen päätettiin: - nuorisolautakunnassa ( 52) ja ( 17) - kaupunginhallituksessa ( 162) - kaupunginvaltuustossa ( 45) Nuoriso- ja liikuntatilojen rakentamista avustetaan opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamien rahoitussuunnitelmien sekä Aluehallintovirastojen tekemien valtionavustuspäätösten mukaisesti. Eduskunta on hyväksynyt rahoituslain muutoksen, jolla oppilaitosten perustamishankkeista on luovuttu vuoden 2015 alusta. Siksi ministeriö ei ole enää vahvistanut rahoitussuunnitelmaa vuosille Aluehallintovirastot voivat myöntää erillistä valtionavustusta sisäilma- ja kosteusvaurioista kärsivien oppilaitosten ja päiväkotien rakentamishankkeille, mikäli määräraha on varattu valtion talousarvioon. Vuoden 2015

5 HANKESUUNNITELMA 4 talousarvioon em. määrärahaa ei ole varattu. Päätöstä vuoden 2016 määrärahasta ei ole vielä tehty. Liikuntatiloja bruttoalaltaan 1000 m²:n osuutta monitoimitalosta haettiin viime vuonna rahoitussuunnitelmaan ja nuorisotoimen tiloille haetaan avustusta. Maankäytön suunnittelun osalta väestölisäykset kohdistuvat eniten Antinkankaan koulun oppilasmääriin. Raahen kaupungin asemakaavoitus painottuu keskusta-alueen pohjoiselle vyöhykkeelle, joista Antinkankaan vieressä oleva Pyhtilän kangas on merkittävin. Asemakaavan mitoituksessa uuden alueen lasten lukumäärä on , joista alle kouluikäisiä noin 110 ja peruskouluikäisiä noin 110 lasta. Tämä tarkoittaa ikäluokkaa kohden keskimäärin 15 lasta. Pitkänkarin itäosan ja Kylmälahden alueille on kaavoituksessa pyritty noin 230 asukkaaseen, joista alle kouluikäisiä olisi noin 45 ja peruskouluikäisiä noin 70. Tämä tarkoittaa 4-5 lasta ikäluokkaa kohti. Lisäksi uuden koulun rakentamisella voidaan helpottaa Pattasten alueen oppilaspainetta, kun sieltä voidaan ohjata oppilaita Antinkankaalle. Näin ensisijassa koulua tarvitaan kasvavan oppilasmäärän vuoksi. On luontevaa yhdistää kouluun myös päiväkodin tilat, koska Vihastenkarin vanha päiväkotirakennusrakennus tulee tiensä päähän. Päiväkodin ja koulun yhdistäminen mahdollistaa ajanmukaisen pedagogisen työn ja lisäksi se tuottaa käytännön etuja: osin samat toimintatilat voivat olla sekä koulun että päiväkodin käytössä. Tällaisia yhteiseen käyttöön sopivia tiloja voivat olla mm. osin hallinnolliset tilat ja niiden aputilat, keittiö- ja ruokailutilat, osa opetustiloista, kuten liikuntatilat ja oppilashuollon tilat. Uusi perusopetuslaki edellyttää inkluusion toteuttamista, silloin tilojen muunneltavuus, tilojen yhteiskäyttö ja esteetön rakentaminen on otettava huomion rakennuksen tiloissa. Uusi rakennus mahdollistaa tavoiteasettelun toteutumisen. Koulun läheisyyden ansiosta myös päiväkodissa mahdollisuus huomioida erilaisia lapsia paranee ja toimintamahdollisuudet monipuolistuvat. Nuorisotoimen tilat liitettiin hankkeeseen erillisellä päätöksellä: - nuorisolautakunnassa ( 52) ja ( 17) - kaupunginhallituksessa ( 162) - kaupunginvaltuustossa ( 45) Katsottiin, että nuorisotoimen käyttöön tehtävät tilat monipuolistavat myös koulun tilavalikoimaa. Samalla voidaan myös nuorisotoimelle tarjota koulun tiloja ja sillä tavalla nostaa tilojen käyttöastetta sekä monipuolistaa toimintaa rakennuksessa. Erityisesti kaupungin muita liikuntatiloja täydentävät monipuoliset liikuntatilat palvelevat myös nuorisotoimen käytössä eri aikoina. Vastaavasti nuorisotoimen käyttöön tehtävä tanssisali tarjoaa hyvän tilan erityisoppilaille tärkeään fyysiseen kuntoutukseen ja terapiaan.

6 HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitelman laatijat ja yhdyshenkilöt Raahen kaupungin teknisen palvelukeskuksen johtaja Pasi Alatalo nimesi työryhmän koulun suunnittelutyötä varten. Työryhmän jäsenet olivat teknisen keskuksen johtaja Pasi Alatalo, teknisen lautakunnan puheenjohtaja Niilo Ojala, opetuslautakunnan puheenjohtaja Jarmo Myllymäki, sivistyspalvelukeskuksen johtaja Ritva Mattila, vs. varhaiskasvatuksen johtaja Kati Haarala, Antinkankaan koulun rehtori Janne Auronen, talonsuunnitteluinsinööri Satu Kaipio, kaavoitusarkkitehti Timo Tamminen ja rakennuttajainsinööri Ulla Pyykönen, sekä Pasi Alatalo. Työryhmä kokosi tarveselvityksen. Monitoimitalon hankesuunnitelman laatijoina toimivat rakennuttajan nimeämä suunnittelutyöryhmä sekä rakennuttajan valitsema kokonaissuunnittelija erikoissuunnittelijoineen. Rakennuttajan nimeämän, kokoonpanoltaan muuttuneen työryhmän jäseninä ja samalla rakennuttajan yhdyshenkilöinä toimivat teknisen keskuksen johtaja Pasi Alatalo (Raahen kaupungin tekninen keskus), teknisen lautakunnan puheenjohtaja Niilo Ojala, opetuslautakunnan puheenjohtaja Pekka Karjula, sivistyspalvelukeskuksen johtaja Ritva Mattila, vt, opetustoimenjohtaja Timo Savela, vs. varhaiskasvatuksen johtaja Kati Haarala, rehtori Janne Auronen (Antinkankaan koulu), päiväkodin johtaja Marja Suomela (Vihastenkarin päiväkoti), nuorisotoimenjohtaja Ari Pietarinen (nuorisotoimi), kaavoitusarkkitehdit Jaana Pekkala ja Mathias Holmén (Raahen kaupungin tekninen keskus), talonsuunnitteluinsinööri Satu Kaipio (Raahen kaupungin tekninen keskus) ja rakennuttajainsinööri Ulla Pyykönen (Raahen kaupungin tekninen keskus). Rakennuttajan valitsemana kokonaissuunnittelijana toimii SIPARK Oy (pää-/arkkitehtisuunnittelu: arkkitehti, TkL Saila Palviainen). Erikoissuunnittelijoina toimivat Arkins Oy (rakennesuunnittelu, DI Kalle Hautajärvi), Arkins Oy (LVIA-suunnittelu, insinööri Kari Sarkkinen) ja Arkins Oy (sähkösuunnittelu, insinööri Mika Kumpula). Rakennuttamiseen ja suunnitteluun osallistuvien henkilöiden yhteystiedot on kattavasti esitetty liitteenä olevassa yhdyshenkilöluettelossa (LIITE 3). 1.6 Rakennushankkeen perustiedot Monitoimitalo sijoittuu olevan Antinkankaan koulun tontille: kunnanosaan 28, kortteliin 169, tontille 2, osoitteeseen Suvitie 4, Raahe. Koulun tavoitelaajuus on XXX hyötyalaa, DDDD kerrosalaa, FFF bruttoalaa ja tilavuutta ÅÅÅ. Koulu tehdään teräsbetonirakenteinen kantavien seinien ja osin pilarien varaan. Ulkoseinien rakenteet ovat teräsbetonia, eristettynä voimassa olevien määräysten mukaan. Julkisivujen pinnat tehdään paneeliverhottuina, koulun paloluokka huomioiden palonsuojamallattuna. Välipohjat ja yläpohjan laatta tehdään betonista elementtirakenteisena. Rakennuk-

7 HANKESUUNNITELMA 6 sen pulpettikattoa kantavat betonirakenteen varaan tuetut puurakenteet. Rakennukseen tehdään ulkopuolinen vedenpoisto, jossa vesi johdetaan suoraan sadevesijärjestelmään. Rakennus tehdään pääosin päästöluokitukseltaan parhaista rakennusaineista (M1 tuottein). Tavoitteena on, että voitaisiin saavuttaa sisäilmaluokitus S2/S3 kaikissa tiloissa ja kaikissa keskeisissä tiloissa, päiväkodin osalta kaikissa tiloissa, luokitus S2. Monitoimitalo suunnitellaan energiatehokkaaksi, tavoitteena on E luku 135. Määräysten mukaan rakennuksen paloluokaksi tulee P1 ja se varustetaan paloilmoitinjärjestelmällä. Suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota rakennuksen esteettömyyteen, koska käyttäjistä iso on osan muodostavat erityislapset (LIITTEET 4 ja 5 ohjelma ja suunnitelmat). 2 PERUSTELUT HANKKEELLE Antinkankaan monitoimitalo korvaa sekä nykyisen koulun että Vihastenkarin päiväkodin. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen saumaton yhteistyö on nykypäivää. Tärkeää on sujuva jatkumo pienestä lapsesta isommaksi koululaiseksi. Ajatuksena on tilojen monipuolinen yhteiskäyttö eri toimijoiden kesken. 2.1 Varhaiskasvatus Antinkankaan asuinalue on päiväkodille erinomainen sijoituspaikka. Se toimii lähipalveluna sekä keskustan, Antinkankaan että Pattijoen lapsiperheille. Uusi isompi varhaiskasvatusyksikkö helpottaa koko kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden, päivähoitopaikkojen sekä tilan tarvetta. Varhaiskasvatuspalvelut ovat lakisääteisiä palveluita lapsille ja perheille. Lain mukaan lapsella on subjektiivinen oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Lasten erilaisiin tuen tarpeisiin pyritään vastaamaan yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Esimerkkeinä asiantuntijapalveluista ovat terapiapalvelut ja lastensuojelun palvelut, joihin monitoimitalon tila- ja käytännönjärjestelyt osaltaan vastaavat. Uudisrakennuksen tulee vastata lasten erilaisiin terapiatarpeisiin, jotka vaihtelevat vuosittain. Näin tulevassa Antinkankaan monitoimitalon päiväkodissa tarjotaan varhaiskasvatusta/ päivähoitoa perheiden ja lasten tarpeiden mukaan 1-6 vuotiaille lapsille. Lisäksi päiväkodissa on esiopetusryhmä. Päiväkoti on avoinna arkipäivisin, aukioloaika vaihtelee tarpeen mukaan. Tällä hetkellä aukioloaika on klo Koulu Antinkankaan monitoimitalon koulu palvelee pääsääntöisesti Raahen kaupungin keskusta alueen pohjoista vyöhykettä. Koulun sijainti on sellainen, että sinne pystytään ohjaamaan oppilaita hyvin laajaltakin alueelta koulumatkojen pysyessä kuitenkin kohtuullisina. Valmistuessaan Antin-

8 HANKESUUNNITELMA 7 kankaasta tulee Pattasten ja Koivuluodon koulujen kanssa kolmas suuri perusopetuksen alaluokkien yksikkö Raahen kaupunkiin. Koulu rakennetaan laskennallisesti noin 440 oppilaalle. Oppilasmäärä sisältää yleisopetuksen luokat 1-6 kolmessa sarjassa, esiopetusluokan, kaksi tehostetun tuen pienryhmää ja kuusi erityisluokkaa. Antinkankaan koululle keskitetään myös kaupungin kehitysvammaisten oppilaiden opetus, aivan kuten tähänkin asti on ollut. Erityisoppilaita kouluun tulee koko Raahen kaupungin alueelta ja he voivat tarvittaessa opiskella Antinkankaalla koko peruskoulun aina esiopetuksesta yhdeksänteen luokkaan asti. Oppilasmäärän arvioinnissa on käytetty nykyistä oppilasmäärää, oppilasennusteita ja kaavoituksesta saatuja arvioita kouluikäisten määristä tulevaisuudessa. Uusien tilojen myötä koulun toimintamalli muuttuu siten, että toiminnassa korostetaan aikaisempaa enemmän yhdessä oppimista ja yhteisopettajuutta. Koulun tiloista suunnitellaan ja rakennetaan monipuoliset ja muunneltavat. Samalla on mahdollista ottaa huomioon opetusteknologian nopea kehittyminen langattomien laitteiden suuntaan. Tämä vaatii riittävän tehokasta ja koko koulun kattavaa langatonta verkkoa. Opetusteknologisia ratkaisuja täytyy muiltakin osin miettiä uudella ja joustavalla tavalla. Erityisoppilaiden tarpeet huomioidaan esimerkiksi esteettömyydessä, tilojen mitoituksessa ja kalustuksessa ja huomioimalla terapiatyön tilatavoitteet. Oppilaiden joustavaa ryhmittelyä varten opetustilojen välisiin kulkuyhteyksiin kiinnitetään erityistä huomiota. Myös lasten saumaton siirtyminen päiväkodista esiopetuksen kautta kouluun huomioidaan rakentamisessa. Uuden monitoimitalon toivotaan tiivistävän eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja tuovan palvelujen keskittämisen kautta etuja niin kaupungille kuin myös palveluja käyttäville kaupunkilaisille. Koululla tarjotaan oppilaille arkipäivisin aamu- ja iltapäivätoimintaa klo välisenä aikana. Koulun varsinainen työaika on normaalisti arkisin klo välisenä aikana. Ilta- ja viikonloppukäyttöä varten tiloista suunnitellaan sellaiset, että niissä voidaan toteuttaa monipuolisesti erilaista toimintaa. Erityisesti liikuntasalin kouluajan ulkopuolinen käyttö on erittäin runsasta ja sen takia salista tehdään riittävän suuri, jotta se pystyy osittain korvaamaan myös käytöstä poistuvan Merikadun koulun salin aiheuttamaa tilantarvetta. Osaa koulun tiloista tullaan käyttämään myös nuorisotyön tiloina. Koulun kotitalousluokka voi ilta-aikaan palvella nuorten kokkikerhoa ja koulun aputilat, kuten wc-tilat ja salitilat ovat myös nuorisotyön käytettävissä ilta-aikoina. Vastaavasti ensisijassa nuorisotyötä varten suunnitellun tanssisalin tilat tarjoavat toimintatilan koulun ja päiväkodin fysioterapeutille koulupäivän aikana.

9 HANKESUUNNITELMA Nuorisotilat Nuorisolautakunnan tavoitteena on luoda ja ylläpitää mitoitukseltaan ja sijoittelultaan tarkoituksenmukainen nuorisotilaverkosto Raahen kaupungissa. Tämä tarkoittaa toisaalta tilojen sijoittelua siten, että mahdollisimman monella nuorella olisi nuorisotila kohtuullisen välimatkan päässä kotoa. Lisäksi tilojen tulisi olla huonetilaratkaisuiltaan sellaisia, että ne täydentävät toiminnallisesti toisiaan ja mahdollistavat verkostona monipuolisen toiminnan. Nuorisotilaverkostoon kuuluu tällä hetkellä Vihannin keskustassa sijaitseva nuorisotila Olotila, Honganpalon kaupunginosassa sijaitseva Honganpalon nuorisotila, Raahen keskustassa sijaitsevat Nuorisokeskus Paradise ja nuorisokahvila Cuppi. Ollinsaaren kaupunginosassa sijaitseva Ollinsaaren nuorisotila ja Pattijoen keskustassa sijaitseva Hengari. Tiloista Honganpalon nuorisotila ja Ollinsaaren nuorisotila ovat mitoitukseltaan lähinnä kerhohuoneistoja, Cuppi on kahvilatyyppinen tila, Nuorisokeskus Paradise on nuorisotalo ja Hengari ja Olotila kaupunginosan nuorisotiloja. Kaupungin pohjoisella alueella on lähivuosikymmenten aikana toiminut kaikkiaan kolme erillistä nuorisotilaa; Antinkankaan nuorisotila Antinkankaan koulun yhteydessä, kohtaamispaikka Kotipesä Pattijoen keskustassa sekä nuorisotalo Kuusela VT 8 varrella. Antinkankaan koulun yhteydessä toiminut nuorisotila ei enää vuoden 2005 jälkeen toteutettujen tilajärjestelyjen jälkeen ollut kovin toimiva nuorisotilana. Nuorisotalo Kuuselan sulkemisen jälkeen vuoden 2014 alussa Pattijoen keskustassa toimintansa aloittanut nuorisotila Hengari palvelee optimaalisen sijaintinsa vuoksi hyvin kaupungin pohjoisen alueen varttuneempia, vuotiaita, nuoria avoimen nuorisotilatyön kautta. Kuitenkin toiminnot, joihin tarvitaan suurempaa yhtenäistä ja vapaata tilaa kuten tanssi, varhaisnuorten pelit, leikit, yms. sekä nuorisotoimen omat tapahtumat eivät ole tilassa mahdollisia mm. riittämättömän huonekorkeuden vuoksi. Antinkankaan-Pyhtilän alue on laajeneva asuinalue, jossa lasten ja nuorten määrä on vuosien mittaan kasvanut ja määrä säilyy korkeana lähivuosikymmenten ajan. Siten nuorisotilojen tarvetta voidaan perustella osin samoilla väestöpohjaan nojaavilla perusteilla kuin opetus- ja päivähoitotilojen tarvetta, joskin nuorisotilojen asiakaskunta ei ole yhtä tarkasti määriteltavissä kuin em. toimintasektoreiden. Iältään 7-12 vuotiaiden lasten kasvun ja kehityksen tukemisen kannalta on perusteltua, että kohtuullisen välimatkan (kävely / pyöräily) ja turvallisten liikenneyhteyksien (kevyen liikenteen väylä) päässä kotoa on tarjolla tarkoituksenmukaisia harrastus- ja kokoontumismahdollisuuksia. Antinkankaan-Pyhtilän alueella ei tällä hetkellä ole muita tälle ikäryhmälle tarkoitettuja harrastustiloja tarjolla. Hengarin sijainti Pattijoen taajaman kohtuullisen vilkkaassa liikekorttelissa ei ole paras mahdollinen varhaisnuorten kerhotoiminnalle; sen sijaan kouluympäristö koetaan tämän ikäisten parissa helposti ja turvallisesti lähestyttäväksi myös kerhotoiminnan kannalta.

10 HANKESUUNNITELMA 9 Suhteutettuna kaupungin nuorisotilaverkostoon kaupungin pohjoisten alueiden tilojen toiminnallinen työnjako on hankkeen toteutuessa sellainen, että nuorisotila Hengari Pattijoen keskustassa palvelee pääasiassa vuotiaiden avoimen tilatoiminnan tarpeita ja Antinkankaan nuorisotila pääasiassa 7-12 vuotiaiden kerhotoimintaa, varhaisnuorisojärjestöä, tanssin ym. kehollisen ilmaisun harrastajia sekä nuorisotoimen ja yhdistysten ja yhteisöjen tapahtumia. Hankkeen toteutuminen parantaa kaupungin pohjoisten alueiden nuorisotilatarjontaa sekä neliömääräisesti että tilojen saavutettavuuden ja toiminnallisen monipuolisuuden kannalta. 2.2 Vaihtoehtoiset ratkaisut ja peruste päätökselle Vaihtoehtoinen ratkaisu uudisrakennukselle oli nykyisen Antinkankaan koulun ja Vihastenkarin päiväkodin rakennuksen peruskorjaaminen ja säilyttäminen sekä erillisten nuorisotilojen rakentaminen. Vaihtoehdot on selvitetty ja arvioitu tarveselvityksessä Tarveselvityksen mukaan toteutuskelpoisen korjausvaihtoehdon (Antinkankaan koulu) korjausasteeksi olisi tullut 89,7 %. Kustannusten kannalta ero uudisvaihtoehtoon on vähäinen. Uudisrakennusvaihtoehdon valintaan vaikuttivat myös olevasta rakennuskannasta riippumattomat tavoitteet, kuten oppilasmäärän kasvun vaikutus tilan tarpeeseen, perusopetuslain edellyttämä inkluusio ja sen huomioiminen koulun rakennuksessa ja ympäristössä tai varhaiskasvatuksen, koulun ja nuorisotyön yhteistyön mahdollistama toiminnan kehittäminen. 3 TILANTARVESELVITYS 3.1 Varhaiskasvatus Päiväkodissa on 7 ryhmää, joissa on lapsia yhteensä 129. Henkilöstöä päiväkodissa on 28. Jokaisessa ryhmässä on ryhmähuone, lepohuone, pienryhmätila, eteiset sekä wc-tilat. Märkäeteiset on koottu yhteen sten, että kahta ryhmää kohden on suunniteltu yksi riittävän kokoinen märkäeteinen. Esikoululaisten sisäänkäynti on suunniteltu pienimpien koululaisten kanssa yhteiseksi. Ryhmien käytössä on päiväkodin yhteisiä tiloja esimerkiksi kirjasto ja kädentaitohuone. Henkilökunnan käytössä on sosiaaliset tilat, taukotila sekä neuvottelu- ja kokoustilat. Lisäksi päiväkodilla, koululla ja nuorisotoimella on yhteisessä käytössä tiloja, kuten liikuntasali ja kaikki erilaiset terapiapalvelujen tilat. Esiopetuksen tilat on järjestetty siten, että ne sijaitsevat fyysisesti koulun esikoulun läheisyydessä, mahdollisten yhteistyön. Myös koulun ja päiväkodin hallintotilat on yhdistetty ja molemmat toimijat voivat käyttää samoja varasto- yms. aputiloja sekä hyödyntää yhteisesti neuvottelu- sekä kokoustiloja. Päiväkodin piha varustetaan leikkivälineillä ja aidataan omaksi turvalliseksi alueekseen siten, että pienimmille järjestetään vielä oma, erillisellä aidalla ympäröity pihansa nukutuskatoksineen.

11 HANKESUUNNITELMA Koulu Koulussa on esiopetusluokka ja 18 perusopetuksen luokkaa vuosiluokille 1-6. Lisäksi on kuusi erityisopetuksen luokkaa ja kaksi tehostetun tuen luokkaa. Laaja-alaiselle erityisopetukselle ja kieltenopetukselle on varattu omat luokkatilans. Lisäksi eriyttävään opettamiseen on varattu pienryhmätiloja. Tilat on suunniteltu siten, että ne mahdollistavat uuden opetussuunnitelman mukaisen opettamisen, jossa korostuu suuremmat oppiainekokonaisuudet ja oppilaiden välinen integraatio ja inkluusio. Oppilasmäärä ja yläkouluikäiset erityisoppilaat huomioiden kouluun rakennetaan myös tarvittavat ainekohtaiset erikoisluokkatilat kuten esimerkiksi kotitalous, musiikki, kuvataide ja käsityöt. Oppilashuoltoa varten tarvitaan tilat koulukuraattorille ja psykologille. Kouluterveydenhoitajalle rakennetaan omat vastaanottotilat, joita myös koululääkäri voi käyttää. Terapiatiloja tarvitaan fysio-, puhe-, toimintaja musiikkiterapiaan.-terapiatilat ovat yhteiskäytössä muiden toimijoiden kanssa. Liikuntasalista rakennetaan monikäyttöinen, jotta se palvelee myös juhlaja muussa tapahtumakäytössä. Ilta- ja viikonloppukäyttäjille on tehty liikuntatoimen puolesta kysely, jossa esille tulleet toiveet on välitetty suunnittelijalle. Saliin voidaan esittää kentät lentopallon, koripallon, minilentopallon ja sulkapallon pelaamiseen siten, että salin tilat ovat jaettavissa kolmeen osaan, jossa kussakin minilentopallon ja sulkapallon kentät. Katsomotilat on huomioitu: pukuhuoneiden päälle sijoittuu kiinteä, porrastettu katsomo, jota jatkaa salin tasoon käännettävä katsomo. Näin koulun salissa on mahdollista järjestää erilaisia juhlatilaisuuksia. Lisäksi sali on taittoseinin liitettävissä ruokailuaulaan, jonka yhteyteen voidaan sijoittaa taustaverhot esiintyjille. Ulkoliikuntaan ja välituntikäyttöön piha-alue varustetaan pelialueilla maaleineen. Lisäksi pihalle hankitaan monitoimitalon kaikkien lasten ikä huomioiden tarpeellinen määrä kiipeily- ja muita leikkitelineitä. Varsinaisena liikuntatuntien pallopelialueena toimii monitoimitalon viereinen sorakenttä. Tarkempi huonetilaohjelma on hankesuunnitelman liitteenä. 3.3 Nuorisotilat Nuorisotilamitoitusta tehtäessä voidaan RT-kortin ( ) mukaisena ohjearvona pitää 0,5 m2 / alueen nuori. Kaupungin paikkatietoinsinööriltä saatujen tietojen mukaan Antinkankaan - Pyhtilän alueella, nyt kaavaillun nuorisotilan vaikutuspiirissä (n. 1½ kilometrin etäisyydellä), asuu noin vuotiasta lasta ja nuorta. Täten alueen ohjeellinen nuorisotilojen mitoitus on noin 250 m2. Pattijoella vuoden 2013 loppupuolelle saakka toiminut nuorisotalo Kuusela oli maantieteelliseltä sijainniltaan nuorisotilaksi syrjäinen, mutta

12 HANKESUUNNITELMA 11 toiminnallisen huonetilansa puolesta tarkoituksenmukainen. Erityisesti talon sali mahdollisti monipuolisen toiminnan tilassa. Nuorisotalo Kuuselan toiminnallinen huonetila koostui n. 180 m2 salitilasta, oleskelutilasta, keittiöstä, kahdesta pelihuoneesta ja soittoharjoittelutilasta (Bäkkäri). Kaikkiaan Kuuselassa oli toiminnallista huonetilaa noin 490 m2. Tilan pääasiallinen toiminta painottui avoimeen tilatoimintaan. Salissa oli myös yhdistysten ja yhteisöjen käyttövuoroja. Toiminnan loputtua Kuuselassa saatiin nuorisotila Hengariin siirrettyä oleskelutilan, pelihuoneiden, keittiön ja Bäkkärin toiminnat, mutta etenkin salin käyttäjät jäivät vaille tiloja. Toiminnallisesti ja tilamitoituksen kannalta tarkoituksenmukaisen nuorisotilaverkon palauttaminen kaupungin pohjoisille Pattijoen-Pyhtilän- Antinkankaan alueelle on mahdollista sijoittamalla puheena olevaan Antinkankaan monitoimitaloon noin 250 m2 nuorisotila, jossa toiminnallinen painopiste on noin 140 m2 suuruisessa salissa. Monitoimitalon yhteyteen rakennettuna tila palvelee ensisijaisesti varhaisnuoria ja nuorisojärjestöjä ja salinsa kautta tanssin harrastajia. Sali mahdollistaa myös nuorisotoimen omien tapahtumien järjestämisen alueella. Nuorisotilojen sijoittaminen monitoimitalon yhteyteen mahdollistaa tilojen yhteiskäytön. Osa tavoitteena olevista tiloista on nuorisotyön käytettävissä siten, että ne ovat myös koulun tiloja, tällaisia tiloja ovat keittiö, joka yhteiskäyttöisenä tilana on suurempi kuin tavoiteohjelman 20m2 keittiö ja asiakas wc tilat, jotka ilta-aikaan ovat vapaasti käytettävissä. Myös koulun sisäänkäyntitilat, märkäeteisineen voivat toimia nuorisotyön kenkätilana ilta-aikaan. Lisäksi koulun muut tilat kuten sali ja teknisen työn tilat ovat iltakäyttötiloja ja sellaisina voivat palvella myös nuorisotyötä. Suunnittelun lähtökohtana ollut teoreettinen n. 250m2 tilaohjelma toteutuu seuraavasti, osin yhteiskäyttöisiin tiloihin: huonekorkeus n. 4 m -sali 140 m 2 toteutuma n. 120 m 2 - kerhohuone 40 m 2 toteutuma n. 40 m 2 - keittiö 20 m 2 toteutuma n.80 m 2 - henkilökunnan wc n. 3 m 2 sis. sosiaalitilat - henkilökunnan sosiaalitila/tsto n.15 m 2 toteutuma 10 m 2 - varasto 15 m 2 toteutuma 16 m 2 - asiakas wc 2x 2,5 m 2 5m 2 toteutuma 15 m 2 yhteensä 238 m m 2, josta osa yhteiskäyttöistä 4 RAKENNUSSUUNNITELMAT Käytössä olevien lähtötietojen, aiemman suunnittelumateriaalin, teknisten vaatimusten ja selvitettyjen perusteella on kokonaissuunnittelija laatinut rakennuskohteesta L1-tasoiset luonnospiirustukset (LIITE 5) sekä rakennusteknisten töiden ja taloteknisten töiden rakennustapaselostukset

13 HANKESUUNNITELMA 12 (LIITE 6: rakennusteknisten töiden rakennustapaselostus, LIITE 7: LVItöiden rakennustapaselostus, LIITE 8: sähkötöiden rakennustapaselostus). Rakennuskohteen toteutussuunnitelmat valmistuvat joulukuun 2015 lopussa. Rakennustyö toteutetaan vuosina IRTAIMISTON HANKINTASUUNNITELMA Irtokalustekustannus voitaisiin myös arvioida etukäteen prosenttipohjaisesti kustannusarviosta ilman tarkkaa suunnitelmaa, ellei ole tehty. Peruskorjaus- ja laajennustyön yhteydessä suuri osa kiinteistön vanhoista kalusteista, varusteista, laitteista ja muusta irtaimistosta joudutaan uusimaan nykytarpeen vaatimusten mukaisiksi. Irtaimiston hankinnasta ja irtaimiston hankintasuunnitelman laadinnasta vastaava Raahen kaupungin sivistyspalvelukeskus on laatinut hankittavista uusista kalusteista, varusteista, laitteista ja muusta irtaimistosta yksityiskohtaisen hankintasuunnitelman (LIITE 9). 6 KUSTANNUSTIEDOT 6.1 Kustannusarvio Raahen kaupungin tekninen keskus on laatinut hankkeesta erillisen kustannusarvion. Kustannusarvion mukaan Antinkankaan monitoimitalon perustamiskustannukset ovat yhteensä ,000. Perustamiskustannuksista rakennuskustannusten osuus on ,000 ja irtaimiston hankintakustannusten osuus 450,000 (LIITE 10). Kustannukset on ilmoitettu arvonlisäverottomina. 6.2 Rahoitus Raahen kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2015 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmassa on kustannuspaikalle 8118 Antinkankaan koulun ja päiväkodin rakentaminen varattu seuraavat määrärahat: - vuodelle : (suunnittelu) - vuodelle : (toteutus) - vuodelle 2018: (kalustus) Määrärahavaraukset tarkennetaan vuoden 2016 talousarvioon ja vuosien taloussuunnitelmaan (ks. kohta 6.1 Kustannusarvio). Hankkeeseen tullaan hakemaan valtion rahoitusta liikuntasalin ja nuorisotilojen osalta. Raahessa 14. päivänä elokuuta 2015 (alustavan hankesuunnitelman päiväys) ANTINKANKAAN MONITIMITALON SUUNNITTELUTYÖRYHMÄ

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(3 TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde Telekopionumero Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm Oppilaitos Osoite Hanke Yhteishanke Päivämäärä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Prosessin aikataulu Työpaja I 24.4.2014: Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Hankesuunnitelman jatkotyöstäminen Työpaja II 26.5.2014: Hankesuunnitelman esittely ja

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

LAAJUUS. LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN JÄLKEEN Mitoitusoppilasmäärä (5)

LAAJUUS. LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN JÄLKEEN Mitoitusoppilasmäärä (5) 1(5) SIPOONLAHDEN KOULUN LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖT HANKESUUNNITELMAN LIITE 4, TILAOHJELMA Nykytilanne Mitoittava oppilasmäärä 475 oppilasta 1-9 koulu, 475 oppilasta, rehtori + n. 30 opettajaa 5 koulunkäynnin-/aamu-

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 14.06.2016 Sivu 1 / 1 3411/2015 02.08.00 31 Kulttuurilautakunnan lausunto Meri-Matin hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825 6113 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Ote pöytäkirjasta 1. Vanhankylän alakoulun laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmaluonnosten hyväksyminen

Ulvilan kaupunki Ote pöytäkirjasta 1. Vanhankylän alakoulun laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmaluonnosten hyväksyminen Ulvilan kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Tekninen lautakunta 89 09.12.2014 Vanhankylän alakoulun laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmaluonnosten hyväksyminen 42/10.03.02.00/2014 Tekninen lautakunta 89

Lisätiedot

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15 24.8.2011 Sivu 1/15 Hanke: Hirvensalon koulu ja päiväkoti ALKUPERÄISEN HANKESUUNNITELMAN TILAOHJELMAN SUPISTAMINEN; VAIKUTUKSET HINTAAN JA HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAAN Sivu 2/15 HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Tilakonsultit TM2 Oy Loviisan kaupunki 5.11.2015 Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Oppilasmäärät Koulun oppilasmäärä yhteensä 694 Alakoulu 200 Haddom 58 Tessjö 46 Yläkoulu 270

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos 1789/10.1002.100203/2014 KH 387 Raahen kaupungin kaavoitusaloite 12.9.2014 Antinkankaan koulun rakennushankkeen laajuuden

Lisätiedot

MONIO TAVOITTEELLINEN TILAOHJELMA

MONIO TAVOITTEELLINEN TILAOHJELMA MONIO TAVOITTEELLINEN TILAOHJELMA 30.5.2017 13.6.2017 / Muutettu erityisvarusteltujen oppimistilojen hyötyala s.4 20.6.2017 / Lisätty tiedot väestönsuojasta ja teknisistä varauksista s.6 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ

VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ VALTUUSTOSEMINAARI 17.8.2017 Suunnittelutalo PPG Oy Työryhmä Hankesuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet: Rehtori Heikki Kangasluoma Rantatien koulu

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 (5) 212 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2015-013974

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 (5) 386 V 23.4.2014, Eläintarhan ala-asteen koulun, Länsi-Pasilan ala-asteen koulun ja Alppilan yläasteen koulun hallinnollinen yhdistäminen esitti kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Raahen kaupunki. Yleinen julkishallinto Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta: Ei

Raahen kaupunki. Yleinen julkishallinto Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta: Ei 55773 24.03.2016 1/10 55773 Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Hankintapalvelut puh. +358 408303041 leena.rasanen@raahe.fi : : : Hankintaviranomaisen luonne: Alue- tai paikallistason viranomainen: : Yleinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh 20.05.2015 Sivu 1 / 1 2271/02.08.00/2015 69 Hansakallion koulun siirtokelpoisten tilojen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh. 043 824 8456 Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 1003/00.01.00/2011 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13 28.2.2011 91 Yhtiön perustaminen hallinnoimaan Opinmäen kiinteistöä Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2681/10.03.02/2015 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen 8.10.2014 Outi Salo linjanjohtaja Peruskoulut Helsingissä 1.8.2014 yhteensä 143 Peruskoulun oppilasmäärät Helsingissä 20.9.2014

Lisätiedot

JÄÄHALLIEN VALTION- Draft AVUSTUSJÄRJESTELMÄ HAKUOHJEET

JÄÄHALLIEN VALTION- Draft AVUSTUSJÄRJESTELMÄ HAKUOHJEET JÄÄHALLIEN VALTION- AVUSTUSJÄRJESTELMÄ HAKUOHJEET http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikuntapaikkojen-janiihin-liittyvien-vapaa-aikatilojen-perustamishankkeet 29.03.2017 1 1. RAHOITUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Nuorisolautakunta Alpo/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Nuorisolautakunta Alpo/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (6) 52 Nuorisolautakunnan lausunto valtuutettu Hakasen ym. talousarvioaloitteesta Maunulan monitoimitalosta HEL 2013-002198 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU 24.9.2014 1(5) Johdanto Vertailtavat hankevaihtoehdot Tässä vaihtoehtotarkastelussa on esitelty kaksi vaihtoehtoa Finnsbackan vuonna 1980 valmistuneen, heikkokuntoisen

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY Nykytilanne Mitoittava oppilasmäärä 740 oppilasta 7-9 koulu, 740 oppilasta, 2 rehtoria, n.80 opettajaa Muu henkilökunta n.30 henkeä HANKESUUNNITELMAN

Lisätiedot

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Sivistyslautakunta 55 21.06.2016 Tekninen lautakunta 52 17.08.2016 MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS SIVLTK 55 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Askolan kunnan hallintosäännön

Lisätiedot

TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE

TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE Opetushallitus 2006 Liite TILANTARVESELVITYS TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE 1) Nykyiset tilat KUNTA:Pyhäranta Mitoitusperuste (oppilasmäärä ja ryhmien määrä): KOULU Ihode vuosiluokat 1-6: 68 4 > 76 (5) vuosiluokat

Lisätiedot

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio Asuntila Asuntilasta on rakentunut 1990-luvun loppupuolesta alkaen vajaan 3 000 asukkaan pientaloalue. Alue on laaja, yhtenäinen ja monipuolinen pientaloalue, jossa on lähipalvelut. Asuntila ei kasva enää

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko Ideariihi 30.9. klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Miksi? Hyvän oppiminen ja kasvu Laadukas oppimisympäristö, hyvät toimintaedellytykset ja monipuolinen

Lisätiedot

Nuorisotoimen verkko. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 46 05.03.2015. Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 01.04.2015 188/00.01.

Nuorisotoimen verkko. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 46 05.03.2015. Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 01.04.2015 188/00.01. Palveluverkko- ja 46 05.03.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 01.04.2015 Nuorisotoimen verkko 188/00.01.02/2015 PALRYH 05.03.2015 46 Lohjan kaupungin nuorisotoimen palvelut koostuvat

Lisätiedot

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( )

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( ) 1 SVOL Liite TALOUSSUUNNITELMA 2016-2020/ INVESTOINNIT SVOL (Tähän eritellään hankkeen nimi, sanalliset perustelut, investointitulot ja menot, sekä hankkeen kesto, mikäli hanke jakautuu usealle vuodelle)

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

Kastellin monitoimitalo

Kastellin monitoimitalo Kastellin monitoimitalo Kaikkien Kastelli muunneltava ja kestävä tila toimii tänään ja tulevaisuudessa Kastellin monitoimitalo on Oulun kaupungin oppimis-, harrastus- ja kulttuurikeskus, joka palvelee

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (6) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (6) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Esityslista 13/2014 1 (6) 8 Palveluverkkotarkastelun keskeiset linjaukset ja tavoitteet HEL 2014-014402 T 12 00 00 Päätösehdotus Päivähoito Perusopetus Lukiokoulutus päättää palveluverkkotarkastelun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / Lausunto Karhusuon koulun ja kirjaston hankesuunnitelman muutoksesta päiväys

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / Lausunto Karhusuon koulun ja kirjaston hankesuunnitelman muutoksesta päiväys Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 6 319/2016 10.03.02 40 Lausunto Karhusuon koulun ja kirjaston hankesuunnitelman muutoksesta päiväys 18.1.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3857/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3857/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 36 17.5.2017 186 Asianro 3857/10.03.02.01/2017 Maaningan uuden päiväkodin hankesuunnitelma Päätöshistoria Kasvun ja oppimisen lautakunta

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen 29.09.2011 Sivu 1 / 1 4977/10.03.02/2011 123 Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. (09) 816 52137 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Keskiviikko 15.10.2014 klo 17.30 Kunnantalo, kokoushuone 2

Keskiviikko 15.10.2014 klo 17.30 Kunnantalo, kokoushuone 2 Vapaa-aikalautakunta Keskiviikko 15.10.2014 klo 17.30 Kunnantalo, kokoushuone 2 HUOM: kokouksen aluksi kokoonnutaan klo 17.30 kunnantalon paikoitusalueelle, josta käsin lähdetään tekemään katselmuskäynti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 12 Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen hankesuunnitelma HEL 2015-013974 T 10 06 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut päättää

Lisätiedot

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat:

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat: Liite 1 Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Tilojen määrä hym2 (á) hym2 yhteensä Huom! Luokkatilat: Aineluokat: Musiikki 2 77,00 154 Tekstiilityö 2 92,50 185 Kuvataide 2 100,00 200 Fysiikka/kemia

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015

AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015 AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: Yläpohja: Alapohja: Välipohja: Väliseinät: Ikkunat: Ovet: Portaat Parvekkeet

Lisätiedot

TOLKIS SKOLAN LAAJENNUS- JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN

TOLKIS SKOLAN LAAJENNUS- JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN Kaupunginhallitus 157 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 38 17.05.2017 TOLKIS SKOLAN LAAJENNUS- JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN 2063/58/2014 KH

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 1757/02.08.00/2012 Kaupunginhallitus 139 7.5.2012 162 Opinmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia) (Pöydälle 7.5.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.10.1997/496 Voimaantulo 6.11.1997 Tarkistettu kunnanhallituksessa 16.8.1999/271 Voimaantulo

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20 HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus 23.3.2012 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus...

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Alueen vanhemmat ilmaisevat vakavan huolensa Kannelmäen ja Maununnevan koulutilojen riittämättömyydestä. Helsingin kaupungin antamien tietojen mukaan alueen

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 Siltamäen en koulun johtokunta Suutarilan en koulun johtokunta Töyrynummen en koulun johtokunta Suutarilan yläasteen koulun johtokunta Maatullin en koulun johtokunta

Lisätiedot

Koulunmäen yhtenäiskoulu

Koulunmäen yhtenäiskoulu Kasvun ja oppimisen lautakunta..0 liite nro (/5) Kaupunginhallitus 5..0 liite nro 5 (/5) Kaupunginvaltuusto..0 liite nro (/5) Koulunmäen yhtenäiskoulu Hankesuunnitelma.5.0 Arkkitehtitoimisto LPV Jyväskylä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 1 OULUNKYLÄN HUOLTORAKENNUKSEN KATON JA PIHAKANNEN PERUSPARANTAMINEN

HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 1 OULUNKYLÄN HUOLTORAKENNUKSEN KATON JA PIHAKANNEN PERUSPARANTAMINEN HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 1 HANKESUUNNITELMA OULUNKYLÄN LIIKUNTAPUISTON HUOLTORAKENNUKSEN KATON JA PIHAKANNEN PERUSPARANTAMINEN HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 2 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen kehitysnäkymät Keljonkangas-Säynätsalo alueella. Eino Leisimo Toimialajohtaja

Sivistyspalvelujen kehitysnäkymät Keljonkangas-Säynätsalo alueella. Eino Leisimo Toimialajohtaja Sivistyspalvelujen kehitysnäkymät Keljonkangas-Säynätsalo alueella Eino Leisimo Toimialajohtaja 8.12.2016 8.12.2016 Lähtökohdat (1) Palveluverkkoja kehitettävä aina niin alueiden kuin koko kaupungin näkökulmasta

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS 2 LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLYN HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo Tiedot hankkeesta,

Lisätiedot

Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelma (KÄPY)

Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelma (KÄPY) Tekninen lautakunta 102 13.08.2015 Kunnanhallitus 205 24.08.2015 Kunnanvaltuusto 83 31.08.2015 Kunnanhallitus 254 19.10.2015 Maankäyttölautakunta 125 28.10.2015 Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien

Lisätiedot

Perusopetuksen seutuvertailu

Perusopetuksen seutuvertailu Perusopetuksen seutuvertailu Vuosi 205 Toimintatiedot ja kustannukset Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi 2..206 Vertailun tarkoitus Seutuvertailun tavoitteena

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

Velaton hinta: 146 400 Mh. 64 131,03 Velkaosuus 82 268,97 3 050 /m 2. Säilytystilat: komerot, huoneistokohtainen ulkovarasto

Velaton hinta: 146 400 Mh. 64 131,03 Velkaosuus 82 268,97 3 050 /m 2. Säilytystilat: komerot, huoneistokohtainen ulkovarasto HUONEISTO Huoneistot: B4 ja B8 2 H +tupakeittiö + sauna Pinta-ala: 48 m 2 Sijainti: Riihimäki 2h + tupakeittiö+ sauna Osoite: Otonpolku 1, Riihimäki Näköalat: päätyhuoneisto Keittiön varusteet: jää/pakastinkaappi,

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie Hiihtäjäntie 15, 90900 Kiiminki Yleistä: As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN 1 Toiminta alue Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta. Toimintaperiaatteina

Lisätiedot

TILALUETTELO, UUDISHINTA

TILALUETTELO, UUDISHINTA 27.6.2014 Sivu 1/5 Mika Sutinen Lappeenrannan kaupunki Hanke: 2014 12 Pontuksen päiväkoti-koulu, karsittu 24.6.14 sovitusti Muukontie Vaihe: Hankesuunnittelu Paikkakunta: Lappeenranta Haahtela-ind.: 75,0

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Vihdissä tehtyjä linjauksia Päiväkodit ja koulut pyritään rakentamaan samaan yhteyteen aina kun se on mahdollista Äitiys- ja lastenneuvolat rakennetaan

Lisätiedot

HEKA LÄNSI-HERTTONIEMI SUSITIE 2-6 PERUSKORJAUS / hnro /

HEKA LÄNSI-HERTTONIEMI SUSITIE 2-6 PERUSKORJAUS / hnro / 2 SIJAINTIKARTTA C-TALON PIHAJULKISIVU 3 SUUNNITTELUKOHDE: KAUPUNGINOSA 42 / KORTTELI 101 / TONTTI 5 HELSINGIN ASUNTOTUOTANTOKOMITEAN HANKE V. 1950-1951 OHJELMASSA RAKENNUKSET OVAT VALMISTUNEET 1950-52

Lisätiedot

KUIVANIEMEN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

KUIVANIEMEN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA SISALTÖ 1 Toiminnan tavoitteet ja laajuus 2 Toiminnan järjestämisen periaatteet 3 Hakeminen 4 Maksut 5 Tilat 6 Henkilöstö 7 Sisältö 8 Yhteistyö ö 8.1. Yhteistyö kotien kanssa 8.2. Yhteistyö koulun kanssa

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun väistötilat Vanhempainilta

Hämeenkylän koulun väistötilat Vanhempainilta Hämeenkylän koulun väistötilat 1.8.2017- Vanhempainilta 8.12.2016 Illan runko Klo 18-18.45 7.-9.-luokkalaisten väistötilat Keskustelu aiheesta Klo 18.45-19.30 1.-6.-luokkalaisten väistötilat Keskustelu

Lisätiedot

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU L O V I I S A N K A U P U N K I S U O M E N K I E L I N E N K O U L U K E S K U S SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU 28.4.2010 SIJOITUSVAIHTOEHTO A SUOMENKIELINEN KOULUKESKUS SIJOITUSVAIHTOEHTO B GENERALSHAGENS

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Miksi on rakennettava? Oulun kaupunki on Pohjois-Suomen kasvava keskuskaupunki. Oulun kaupungin

Lisätiedot

MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN

MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, 00270 Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI 12.8.2010 PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN 17.11.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3

Lisätiedot

AS.OY.SÄRMÄNKULMA. ennakkomarkkinointi

AS.OY.SÄRMÄNKULMA. ennakkomarkkinointi AS.OY.SÄRMÄNKULMA ennakkomarkkinointi AS.OY.SÄRMÄNKULMA 1371m 2 alustava asemapiirros LAUTTAKYLÄNKATU SÄRMÄNKATU 1 5 10 15 20 25 30m 1H+TK 43,0m 2 alustava pjapiirros 10,8 m 2 kph 0,6 m 2 ppk tk 10,0 m

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

LAUTTASAAREN ALA-ASTE MYLLYKALLIONTIE 3 TEKNINEN PERUSKORJAUS

LAUTTASAAREN ALA-ASTE MYLLYKALLIONTIE 3 TEKNINEN PERUSKORJAUS LAUTTASAAREN ALA-ASTE MYLLYKALLIONTIE 3 TEKNINEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 5.9.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Lauttasaaren ala-aste, vesikatteen uusiminen, hankesuunnitelma, 5.9.2013 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne LIIKUNTAHALLI TORNION KAUPUNGIN 10. PUTAAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 (osa) JA SIIHEN LIITTYVÄN KATUOSUUDEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 16.01.2009 TORNION

Lisätiedot

Kustaankartanon palvelukeskus

Kustaankartanon palvelukeskus , Sprinkler-varavoimakoneiston rakentaminen Sosiaali- ja terveysvirasto Hankenumero 808616 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi, springler- varavoimakoneiston rakentaminen Hankenumero 808616 Osoite, Rakennustunnus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Svenska skolcentrum, liikuntatilat

Svenska skolcentrum, liikuntatilat Svenska skolcentrum, liikuntatilat, hankesuunnitelma Sivu 1 / 10 Svenska skolcentrum, liikuntatilat Liikuntatilan saneeraaminen Hanke 890 049 Hankesuunnitelma 31.10.2014 Svenska skolcentrum, liikuntatilat,

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

170 VL. LPA (169) 60 ap. ANTINKANKAAN MONITOIMITALO ASEMAPIIRUSTUS 1:1000 9.9.2015 SIPARK Oy. et et. le vu 1:50 28P100 28-9903-100 28P100 28-9903-100

170 VL. LPA (169) 60 ap. ANTINKANKAAN MONITOIMITALO ASEMAPIIRUSTUS 1:1000 9.9.2015 SIPARK Oy. et et. le vu 1:50 28P100 28-9903-100 28P100 28-9903-100 ap LAPPS 0808... PYKÖINTI PK AP 6. 6. 8P00 8-990-00 8P00 6..0..0. 6..6 8 8 I 9 ak II ak 69 68 8.. 6. 8..8 6. 8.8 6. Pp.tie Sp. 6 ös 6 II 960 960 0 9606 Lämpökeskus Isoholmintie.9 960 Kesälänpolku Pp.tie.9

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

LIITTEET: - LVIA-hankesuunnitelma ja kustannusarvio - SÄHKÖ-hankesuunnitelmaselostus - Sähkökustannusarvioyhteenveto - LVISA-hanke muut kustannukset

LIITTEET: - LVIA-hankesuunnitelma ja kustannusarvio - SÄHKÖ-hankesuunnitelmaselostus - Sähkökustannusarvioyhteenveto - LVISA-hanke muut kustannukset Tilayksikkö 3.5.2017 1/6 NIEMENMÄEN KALLIOSUOJA LVISA-PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA Lapinmäentie 1, Niemenmäentie 8 00350 Helsinki SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO HANKKEESTA 2. PERUSKORJAUKSEN TARPEELLISUUS

Lisätiedot