SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU"

Transkriptio

1 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Kuopion Muotoiluakatemia Tutkintoon kuuluva harjoittelu

2 TIEDOTE OPISKELIJOILLE /PV Sisältö YYTY HARJOITTELU 30 op Tavoite ja sisältö Harjoittelu n laajuus ja suoritusajankohta Harjoittelu paikan hakeminen ja etukäteissuunnittelu Harjoittelu paikan hakeminen ulkomailta Näyte- / esittelyportfolio Harjoittelu n suorittaminen Muotoilufoorumin projektityöntekijänä Harjoittelun suorittaminen omassa yrityksessä (toiminimi, freelacer tai yrittäjä), toimeksiantoon perustuvana taiteellisena työskentelynä tai kilpailuosallistumisena Aikaisempi työkokemus Työaika Kotimaassa suoritettavan harjoittelu n sopimukset ja vakuutus Ulkomailla suoritettavan harjoittelu n sopimukset ja vakuutus Opintotuki ja muu rahoitus Sairastuminen harjoittelu jakson aikana Harjoittelu a ohjaavat opettajat lukuvuonna Harjoittelu n oppimistehtävä ja raportointi Harjoittelu n arviointi ja suoritusmerkintä Harjoittelu raporttien tallennus ja säilytys Onnistunut harjoittelukokonaisuus on monen osa-alueen summa. Onnistunut harjoittelu edellyttää valmistautumista, työskentelyjakson hyödyntämistä ja kokemuksen analysointia jälkikäteen. Harjoittelu on yksi opiskeluajan antoisimmista oppimiskokemuksista, ota siitä irti kaikki mahdollinen. 1

3 YYTY HARJOITTELU 30 op Muotoilija (AMK) ja medianomi (AMK) tutkintoihin sisältyy 30 opintopisteen laajuinen ohjattu harjoittelu. Opiskelijalle harjoittelu on teoriaa ja käytäntöä yhdistävä koulutusvaihe, joka antaa mahdollisuuden opinnoissa hankitun osaamisen soveltamiseen ja testaamiseen käytännössä sekä luo pohjaa oman osaamisen arviointiin ja itsensä kehittämiseen. Harjoittelu voidaan suorittaa koulutusalaan liittyvässä kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkisyhteisössä tai muussa soveltavassa organisaatiossa. Myös työskentely yrittäjänä, projektityöskentely erilaisissa hankkeissa sekä taiteellinen työ soveltuvat harjoitteluksi, mikäli harjoittelun muut ehdot täyttyvät. Harjoittelu suoritetaan perusopintojen opiskelun jälkeen, henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan määriteltyinä aikoina. Se on osa opiskelijan henkilökohtaista erikoistumista ja kytkeytyy kiinteäksi osaksi valitsemasi suuntautumisalan opintoja. 1 Tavoite ja sisältö Tutkintoon kuuluvan harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija suuntautumisalan ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelu tukee opiskelijan oman ammatti-identiteetin kehittymistä, harjaannuttaa arvioimaan omaa työtään ja organisoimaan erilaisia työprosesseja. Harjoittelu antaa opiskelijalle käytännön kokemusta ja varmuutta työnhaussa, omien valmiuksien esittelyssä ja työtehtävien suunnittelussa. Harjoittelun aikana opiskelija hankkii tietoa oman alansa yleisistä ammattikäytännöistä sekä harjoittelupaikkansa henkilöstön järjestäytymisestä ja työehtosopimuksesta. Harjoittelu suoritetaan opiskelun kuluessa joko kotimaassa tai ulkomailla. Myös lomien aikana suoritettava harjoittelu on mahdollista. Opiskelija hakee harjoittelupaikan ja hyväksyttää sen laitoksensa harjoittelua ohjaavalla opettajalla, joka toimii myös yhdyshenkilönä ja ohjaajana harjoittelun kuluessa. Harjoittelun suorittaminen ulkomailla Muotoilija (AMK) tai medianomi (AMK) -tutkintoihin kuuluvan harjoittelun tai osan siitä voi suorittaa ulkomailla. Ulkomaanharjoittelujakso on hyvä tapa saada kansainvälistä työkokemusta ja siten laajentaa osaamista tutustumalla alan eri työkulttuureihin ja toimintatapoihin. Kansainvälisen opiskelijavaihdon ja ulkomailla suoritettavan harjoittelun yhteensovittaminen on myös erinomainen vaihtoehto. Halutessasi suorittaa harjoittelun ulkomailla, on mahdollista hakea ensin ko. maahan kansainväliseen opiskelijavaihtoon ja hoitaa harjoittelupaikan hakemiseen liittyvät käytännöt ja mahdolliset tapaamiset harjoittelutyönantajan kanssa opiskeluaikana. Ulkomailla opiskelu ennen harjoittelun suorittamista antaa hyvän pohjan vieraalla kielellä toimimiseen ja erilaisessa toimintakulttuurissa työskentelyyn. Vaihtojakson jälkeen on kenties helpompaa siirtyä ulkomaisen työyhteisön harjoittelijajäseneksi. 2 Harjoittelun laajuus ja suoritusajankohta Harjoittelu on laajuudeltaan 30 opintopistettä (2 x 15 op). Harjoittelun kesto/pituus on n. 800 h eli 20 työviikkoa. Harjoittelu on mahdollista suorittaa useammassa jaksossa ja suoritusajankohtana voi olla kesä tai muu loma-aika. Harjoittelun tulisi tapahtua opintojen etenemisen myötä riittävän pitkissä jaksoissa. Mikäli opiskelija suorittaa osan harjoittelusta kesällä, siitä on etukäteen neuvoteltava laitoksella harjoittelusta vastaavan opettajan tai opinto-ohjaajan kanssa. Jokaisen jakson opintopistemäärä on määriteltävä ennen sopimusten kirjoittamista ja merkittävä sopimukseen. Opiskelija on vastuussa yhteensä 30 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden toteutumisesta. Yhden viikon työskentelystä (työaika n viikkotuntia) kertyy opiskelijalle 1,5 op:n laajuinen opintosuoritus. 2

4 Ulkomailla suoritettavan harjoittelun periaatteet ovat samat kuin kotimaan harjoittelussa, lukuun ottamatta harjoittelujakson vähimmäispituutta, joka ulkomailla suoritettavassa harjoittelussa on kolme kuukautta. 3 Harjoittelupaikan hakeminen ja etukäteissuunnittelu Harjoittelupaikan hakeminen vastaa työpaikan hakemista. Opiskelijan on oltava itse aktiivinen ja oma-aloitteinen, sillä avoimia harjoittelupaikkoja on harvoin tarjolla. Harjoittelupaikan etsiminen kannattaakin aloittaa hyvissä ajoin. Kiinnostavan mahdollisuuden löydyttyä, lähetä yrityksen henkilöstöpäällikölle tai muulle yhteyshenkilölle vapaamuotoinen (ns. avoin) hakemus. Esittele itsesi, opintosi ja kuvaile, minkälaista harjoittelua etsit. Kerro mille aikavälille harjoittelusi tulisi sijoittua ja selvitä, miten harjoittelusi liittyy opintoihisi. Varaudu esittämään osaamistasi hakemuksen lisäksi työnäytteiden (cv + portfolio) ja todistusten avulla. Soita tai lähetä sähköpostia muutaman viikon kuluttua ja tiedustele mahdollisuuksiasi. Joskus voi kuitenkin käydä niin, että saat tietää työpaikasta vasta viime hetkellä. Silloin kannattaakin käyttää mahdollisuus rohkeasti hyväkseen. Harjoittelupaikan varmistuttua on hyvä keskustella harjoittelutyönantajan kanssa harjoittelun tavoitteista ja sisällöstä. Sovi työnantajan kanssa etukäteen, mitä tulet harjoitteluaikana tekemään. Näin voit varmistua siitä, että harjoittelusta on riittävästi ammatillista hyötyä. Tarpeen vaatiessa on mahdollista tehdä työnantajan kanssa kirjallinen sopimus harjoittelun sisällöstä. 4 Harjoittelupaikan hakeminen ulkomailta Muotoiluakatemialla ei ole tarjottavana valmiita kansainvälisiä harjoittelupaikkoja, joten opiskelijan on oltava itse aktiivinen ja oma-aloitteinen. Ulkomailta harjoittelupaikkaa hakevan opiskelijan opintosuoritusten on oltava kunnossa. Harjoittelun ja mahdollisen kansainvälisen opiskelijavaihdon ajoittamisessa on otettava huomioon myös se, ettei ulkomailla opiskelu ja harjoittelu pidennä tutkinnon suoritusaikaa. Harjoittelupaikan etsiminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Ennen etsimisen aloittamista kannattaakin miettiä tarkasti, mitä harjoittelulta odottaa. Tutustu järjestöihin, yrityksiin ja yhteisöihin, jotka voisivat tarjota tai järjestää harjoittelupaikan. Ammattiliitot, opiskelijajärjestöt, kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen CIMOn Maailmalle.net sivusto ja työvoimahallinnon Eures tietokanta ovat hyviä lähteitä, joista voi aloittaa harjoittelupaikan etsimisen. Etsi tietoa valtiosta ja yrityksestä, johon haluat harjoittelemaan. Muista ottaa selvää työlupien ja viisumien tarpeellisuudesta, verotuksesta ja mahdollisesta palkkauksesta. Ota rohkeasti yhteyttä suoraan ulkomaiseen yritykseen tai yhteisöön, josta olet kiinnostunut. Lähetä yrityksen henkilöstöpäällikölle tai muulle yhteyshenkilölle paikallisella kielellä tai englanniksi kirjoitettu vapaamuotoinen (ns. avoin) hakemus. Esittele itsesi, opintosi ja kuvaile, minkälaista harjoittelua etsit. Kerro mille aikavälille harjoittelusi tulisi sijoittua ja selvitä, miten harjoittelusi liittyy opintoihisi. Liitä kirjeeseesi CV (ansioluettelosi) ja opintorekisteriote, jonka saat englannin-kielisenä opintotoimistosta. Opintotoimistosta saatavalla englanninkielisellä saatekirjeellä (Information for Placement Provider) opiskelija todistaa harjoittelun olevan osa tutkintoa. Eurooppalaisen mallin mukaisen CV:n tekemiseen löytyy ohjeita CEDEFOP:n www-sivuilta. Tarvittaessa pyydä kieltenopettajalta lähetettävän materiaalin kieliasun tarkastus. 3

5 5 Näyte- / esittelyportfolio Näyteportfoliota käytetään oman osaamisen ja oppimisen osoittamiseen. Avoimeen hakemukseen mahdollisesti liitettävän näyteportfolion sisällön ja muodon määrää opiskelija itse. On hyvä etukäteen miettiä, mitkä ovat ne osaamisen alueet, joista harjoittelutyönantaja tai muu taho kiinnostuu. Portfolio tulee aina suunnitella ja sitä tulee tarkastella silmälläpitäen sen tulevaa käyttötarkoitusta. Se on tiivistelmä perusportfoliosta ja siihen valitaan osia, jotka kuvaavat parhaiten työskentelyä, kehitystä ja saavutuksia. Näyteportfolio on virallinen ja julkinen kuvaus työstä ja oppimisesta, sen laadusta ja ansioista. Näyteportfolion voi muotoilla myös niin, että sen tekstiosat on kirjoitettu kahdella kielellä. Portfolion tulisi olla hyvin käytännöllinen ja sen käyttötarkoitus ohjaakin sen sisältöä ja rakennetta. Portfolion sisältö voi koostua monenlaisista aineistoista. Se voi sisältää perinteistä paperille tulostettua tai erilaisissa sähköisissä muodoissa olevaa teksti- ja kuvamateriaalia. On mietittävä aina vastaanottajakohtaisesti millaisen portfolion lähettäminen on tarkoituksenmukaista. Autenttiset materiaalit olisi hyvä säilyttää itsellä. Hyvä portfolio kertoo juuri sen, mitä vastaanottaja haluaa tietää. Sen rakenne on loogisesti etenevä ja visuaalisesti harmoninen. Portfolio voi olla visuaalisesti harmoninen ja kaunis mutta kertoa sisältönsä puolesta kovin vähän. Sisällön ja ulkoasun tulisikin olla suhteessa toisiinsa. Näyteportfolio, jonka tarkoituksena on saada tekijälleen kaupallinen sopimus, eroaa huomattavasti portfoliosta, joka on tehty harjoittelupaikan tai vakituisen työpaikan saamista tai galleristille näyttelytilojen saamista varten. On myös muistettava, että on ammattiryhmiä, joilla on omat tarkat tavat ja säännöt jotka koskevat portfolioita ja töiden esittelyä. Esimerkkinä tästä ovat vaatetussuunnittelijat ja valokuvaajat. Portfolion laatijalla eli sinulla on portfolioosi tekijänoikeus. 6 Harjoittelun suorittaminen Muotoilufoorumin projektityöntekijänä Muotoilufoorumi on Kuopion Muotoiluakatemian muotoiluinnovaatioiden tutkimus-, tuotekehitysja palvelukeskus. Muotoilufoorumi toimii linkkinä yritysten ja opiskelijoiden välillä. Muotoilufoorumin kautta tehtävät projektit ovat pääasiassa yritysten tilaamia muotoilun tuotekehitysprojekteja. Opiskelijan on mahdollista suorittaa harjoittelu tai osa siitä työskentelemällä projektityöntekijänä Muotoilufoorumin projekteissa. Projekteissa työskentelevät opiskelijat valitaan suuntautumisvaihtoehdon ja henkilökohtaisen mielenkiinnon sekä projektissa tarvittavan osaamisen perusteella. Tavallisimmin harjoittelua projektityöntekijänä tekevät opiskelijat ovat jo aiemmin opintojensa kuluessa aloittaneet työskentelyn ko.projektissa ja jatkavat sitä myöhemmin harjoitteluna. Muotoilufoorumi hoitaa erilaisia niin EU:n kuin yritystenkin rahoittamia projekteja. Opiskelijan on mahdollista työskennellä Muotoilufoorumissa myös työsopimussuhteessa, jolloin Muotoilufoorumi maksaa harjoitteluajalta palkkaa. Työskentely voi olla mahdollista myös kesällä kesäkuun aikana. Rahoituksesta johtuen opiskelijoiden työskentelystään saama opintopistemäärä ja/tai rahallinen korvaus sovitaan aina tapauskohtaisesti ja voi näin ollen vaihdella. Tämä tarkoittaa sitä, että eri projekteissa harjoittelua suorittavat opiskelijat voivat saada työstään toisistaan poikkeavan korvauksen. 7 Harjoittelun suorittaminen omassa yrityksessä (toiminimi, freelacer tai yrittäjä), toimeksiantoon perustuvana taiteellisena työskentelynä tai kilpailuosallistumisena Harjoittelun yhtenä tavoitteena on oman pääaineen käytännön työtehtäviin tutustuminen. Opiskelijan on mahdollista suorittaa korkeintaan puolet Harjoittelustaan omassa yrityksessä, toimeksiantoon perustuvana taiteellisena työskentelynä tai osallistumalla kansainväliseen muotoilukilpailuun. Opiskelijalle, jolla on oma yritys, tai hän toimii freelancerina tai omalla toiminimellä, harjoittelu joka suoritetaan vaikkapa kilpailevassa yrityksessä, tarjoaa hyvän tilaisuuden benchmark 4

6 -tyyppiseen tutustumiseen. Suositeltavaa olisi suorittaa harjoittelu niin, että omassa yrityksessä suoritettava harjoittelu ajoittuu toisen palveluksessa suoritetun jälkeen. Omassa yrityksessä suoritettavan harjoittelun, toimeksiantoon perustuvan taiteellisen työskentelyn sekä kilpailuosallistumisen on oltava opiskelijan omaan ammatilliseen suuntautumisvaihtoehtoon kiinteästi liittyvää ja opiskelijan ammatillista osaamista syventävää. Omassa yrityksessä suoritettavasta harjoittelusta, omasta taiteellisesta työskentelystä tai kilpailuun osallistumisesta sovitaan ja se hyväksytetään aina ennakkoon harjoittelua ohjaavalla opettajalla. Tässä yhteydessä opiskelija esittää ohjaavalle opettajalle kirjallisesti harjoitteluun liittyvät yksityiskohdat. Hyväksymistä varten esitetään toimeksiantajan tiedot, tehtäväkuvaukset, arvioitu työaika/työtunnit sekä mahdolliset muut yhteistyötahot. Edellä mainitut asiat hyväksytetään kirjallisesti ennen harjoittelusopimuksen allekirjoittamista. Harjoittelusopimuksen toisena sopijaosapuolena on oppilaitos. Toisena sopijaosapuolena voi tapauskohtaisesti olla yrittäjä, freelancer, opiskelijan oma toiminimi tai toimeksiantaja. Näin tehty Harjoittelusopimus voi sisältää useita eri toimeksiantoja. Kilpailuosallistumisissa harjoittelutyönantajana toimii Muotoilufoorumi. Harjoittelu ja opinnäytetyö Suositeltava jatko harjoittelulle on opinnäytetyön tekeminen harjoittelupaikan toimeksiannosta. Työyhteisöä onkin hyödyllistä tarkastella harjoittelun aikana mahdollisten opinnäytetyöaiheiden kannalta ja pohtia mahdollisuuksia liittää opinnäytetyö harjoittelupaikan kehittämis-, tuotekehitys- ja muotoilutarpeisiin. 8 Aikaisempi työkokemus Harjoittelun osaksi voidaan hyväksilukea opiskelijan aikaisempaa työkokemusta erityistapauksessa. Hyväksiluku voi tulla kyseeseen esimerkiksi pitkän ammatillisen taustan omaavien aikuisopiskelijoiden ja jo aikaisemman korkeakoulututkinnon suorittaneitten kohdalla. Osaksi harjoittelua hyväksyttävä työkokemus ei voi olla viittä vuotta vanhempaa ja sen tulee liittyä keskeisesti opiskelijan oman suuntautumisvaihtoehdon ammattialaan. Päätöksen aikaisemman työkokemuksen hyväksymisestä tekee laitoksen harjoittelua ohjaava opettaja. Hyväksiluettavasta aikaisemmasta työkokemuksesta raportoidaan harjoittelua ohjaavalle opettajalle samoin kuin muustakin harjoittelusta. 9 Työaika Harjoittelun aikana opiskelija noudattaa harjoittelutyönantajan yleistä viikkotyöaikaa. Työaika määräytyy työaikalain (605/1996) ja kyseisellä harjoittelupaikalla sovellettavan työehtosopimuksen perusteella. Osa harjoittelusta voidaan tehdä osa-aikatyössä. Opiskelija seuraa viikoittaisen työajan sekä laaditun harjoittelusuunnitelman toteutumista pitämällä harjoitteluajalta päiväkirjaa, jonka pohjalta oppimistehtävään perustuva harjoitteluraportti laaditaan. Harjoitteluajan viikkotyötunnit voivat vaihdella. Kokonaistuntimäärä 30 op:n harjoittelussa 800 työtuntia. 10 Kotimaassa suoritettavan harjoittelun sopimukset ja vakuutus Harjoittelusta tehdään kirjallinen sopimus harjoittelutyönantajan kanssa ennen harjoittelun alkua. Mikäli opiskelija suorittaa harjoittelun useammassa osassa, jokaisesta jaksosta tulee tehdä erillinen sopimus, jossa on määritelty kyseessä olevan harjoittelun laajuus opintopisteinä. Yleisperiaate on seuraava: 5

7 Harjoittelusopimus tehdään kolmena (3) kappaleena silloin, kun harjoittelutyönantaja ei maksa harjoittelijalle palkkaa. Sopimus tehdään seuraavasti: 1. Opiskelija täyttää harjoittelusopimuksiin omat henkilötietonsa sekä ne tiedot, jotka hänellä on harjoittelutyönantajasta. 2. Opiskelija toimittaa sopimukset harjoittelutyönantajalle, joka täydentää ja allekirjoittaa kaikki kolme sopimusta. Opiskelija tarkistaa, että kaikki kohdat on täytetty asianmukaisesti. 3. Opiskelija toimittaa työnantajan ja itse allekirjoittamansa sopimukset opintotoimistoon, joka huolehtii harjoittelua ohjaavan opettajan sekä koulutuspäällikön allekirjoitukset sopimuksiin. Opintotoimisto postittaa sopimukset edelleen asianosaisille. Harjoittelusopimus ja työsopimus tehdään silloin, kun harjoittelutyönantaja maksaa harjoittelijalle palkkaa. Opiskelija on silloin työsopimussuhteessa ja harjoittelutyönantajan lakisääteisen vakuutuksen piirissä. Tämä tarkoittaa, että harjoittelutyönantaja on vakuuttanut opiskelijan työtapaturman varalta. Opiskelija on kaikissa tapauksissa velvollinen noudattamaan työpaikan työaikaa ja järjestystä sekä työturvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä. Opintotoimistosta on saatavilla seuraavaa harjoitteluun liittyvää aineistoa: harjoittelusopimus kirje työnantajalle ohjeita harjoittelun suorittamisesta ulkomailla englannin- ja ruotsinkielisiä hakemus- ja sopimuslomakkeita Harjoittelusopimus päättyy normaalisti harjoittelun päättyessä. Muut sopimukset Työnantaja- ja ammattialakohtaisesti voi käytössä olla sopimuksia, jotka koskevat vaitiolovelvollisuutta, työtehtävien salassapitoa tai toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen ehtoja. Opiskelijalle voidaan esittää allekirjoitettavaksi kirjallisia, opiskelijaa sitovia sopimuksia. Ennen allekirjoitusta tulee sopimuksiin tutustua huolellisesti. Vakuutus Savonia-ammattikorkeakoulu on vakuuttanut opiskelijat opintoihin kuuluvan harjoittelun ajalle. Opiskelijoilla on oppilaitoksen lakisääteinen työtapaturmavakuutus, joka on voimassa työajaksi katsottavalla ajalla sekä päivittäisillä työmatkoilla, ei siis 24h vuorokaudessa. Lisätietoja vakuutuksesta saat opintotoimistosta. 11 Ulkomailla suoritettavan harjoittelun sopimukset ja vakuutus Ulkomailla suoritettavasta harjoittelusta sovitaan samaa sopimusmenettelyä noudattaen kuin kotimaan harjoittelusta eli harjoittelu suoritetaan harjoittelu- tai työsuhteessa, joka vahvistetaan harjoittelu/työsopimuksella. Yleisperiaate on seuraava: Harjoittelusopimus (Work Placement Contract) tehdään silloin kun harjoittelutyönantaja ei maksa harjoittelijalle palkkaa. Harjoittelusopimus ja työsopimus (Work Placement Contract and Contract of Employment) tehdään silloin kun harjoittelutyönantaja maksaa harjoittelijalle palkkaa. 6

8 Molemmissa tapauksissa opintotoimisto liittää harjoittelutyönantajalle postitettavaan sopimukseen selvityksen oppilaitoksen opiskelijan ulkomaisen harjoittelun ajalle ottamasta vakuutusturvasta. Vahvistusdokumentti Ennen varsinaisten harjoittelusopimusten lähettämistä tarvitset ulkomaiselta harjoittelutyönantajaltasi aina vahvistusdokumentin, joka voi vaihdella sähköpostiviestistä sitovaan työpaikkatarjoukseen. Vahvistuksesta tulisi käydä ilmi ainakin seuraavat asiat: Yrityksen yhteystiedot Milloin aloitat ja milloin työsuhteesi päättyy Saatko työstäsi palkkaa ja mikä on sen suuruus Harjoittelussa suoritettavan työn sisältö Kuka on yhteyshenkilösi Nämä tiedot vahvistetaan em. sopimuksilla. Tarvitset tiedot hyvissä ajoin, jotta voit hoitaa opintotukeen liittyvät asiat sekä suunnitella muun rahoituksesi ja matkustamisesi. Harjoittelun aloittamis- ja lopettamispäivämääriä sovittaessa kannatta huomioida se, että opintotuen saamisen edellytyksenä on 18 kalenteriin merkityn arkipäivän toteutuminen kuukautta kohden. Työsopimus Harjoittelusopimuksen lisäksi tulee laatia erillinen työsopimus silloin, kun ulkomainen harjoittelutyönantaja maksaa opiskelijalle palkkaa. Työsopimuksen laadinnassa tulee noudattaa ko. valtion yleisiä määräyksiä. Työsopimuksen muoto voi vaihdella. Suomen lainsäädännön mukaan suullinen sopimus on aivan yhtä pätevä kuin kirjallinen. Ongelmia kuitenkin tulee silloin, kun sopijaosapuolet muistavat, ymmärtävät ja tulkitsevat asioita eri tavoilla. Tietoa suomalaisista työsopimuskäytännöistä saat eri ammattiliittojen kotivivuilta. Näiden pohjalta voit muodostaa käsityksen keskeisimmistä asioista, jotka ulkomaisen harjoittelutyönantajan kanssa tehtävässä työsopimuksessa tulisi määritellä. Seuraavassa keskeisimmät: Muut sopimukset sopijaosapuolet ja molempien yhteystiedot pääasiallinen työtehtävä palkan suuruus työtehtävien alkaessa harjoittelusuhteen alkamisajankohta ja voimassaoloaika työskentelypaikka sovellettava koeaika / ei sovelleta säännöllinen työaika; tuntia päivässä, tuntia viikossa sovellettava työehtosopimus ja vakuutukset muut sovittavat asiat; tekijänoikeudet, matkakorvaukset, päivärahat Työnantaja- ja ammattialakohtaisesti voi käytössä olla sopimuksia, jotka koskevat vaitiolovelvollisuutta, työtehtävien salassapitoa tai toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen ehtoja. Opiskelijalle voidaan esittää allekirjoitettavaksi kirjallisia, opiskelijaa sitovia sopimuksia. Ennen allekirjoitusta tulee sopimuksiin tutustua huolellisesti. Verotus Mikäli ulkomainen harjoittelutyönantaja maksaa opiskelijalle palkkaa, harjoittelija maksaa verot siihen valtioon, jossa hän on töissä. Verotuskäytännöt vaihtelevat maittain. Ulkomailla hankitut tulot vaikuttavat verotukseen ja opintotukeen Suomessa. Verotuskäytännöistä saa tietoa oman paikkakunnan verotoimistosta. Opintotukeen liittyvissä asioissa apua antaa ensisijaisesti Muotoiluakatemian opintotoimisto. 7

9 Vakuutukset Harjoittelijalla tulee olla harjoittelun ja matkojen aikana vakuutus. Savonia-ammattikorkeakoulu on vakuuttanut opiskelijat ulkomailla suoritettavan opintoihin kuuluvan harjoittelun ajalle. Opiskelijoilla on oppilaitoksen lakisääteinen työtapaturmavakuutus, joka on voimassa työajaksi katsottavalla ajalla sekä päivittäisillä työmatkoilla, ei siis 24h vuorokaudessa. Opiskelijoilla ei ole oppilaitoksen puolesta jatkuvaa matkustajavakuutusta, joka korvaisi mm. sairastumisen tai matkan keskeytymiseen aiheuttamia kuluja eikä vastuuvakuutusta. Ulkomaille harjoitteluun lähtevän kannattaa harkita oman matka- ja/tai tapa-turmavakuutuksen ottamista. Kysyessäsi matka- ja tapaturmavakuutusta mainitse harjoittelijastatuksesi ja kysy alennusta. Muutamilla vakuutusyhtiöillä on CIMOn ja opiskelijajärjestöjen kanssa yhteistyösopimus, joka takaa harjoittelijalle alennuksia vakuutusmaksuista. Mikäli harjoittelutyönantaja maksaa opiskelijalle harjoitteluajalta palkkaa, opiskelija on silloin työsopimussuhteessa ja harjoittelutyönantajan vakuutuksen piirissä. Tämä tarkoittaa, että harjoittelutyönantaja on vakuuttanut opiskelijan työtapaturman varalta. Vakuutusten voimassaolo tulee tarkistaa harjoittelutyönantajalta. Opiskelija on kaikissa tapauksissa velvollinen noudattamaan työpaikan työaikaa ja järjestystä sekä työturvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä. Eurooppalainen sairaanhoitokortti Kelan toimistosta saat Eurooppalaisen sairaanhoitokortin, joka oikeuttaa opiskelijan sosiaaliturvaan ja sairaanhoitopalveluihin EU:n jäsenvaltiossa oleskelun aikana. Sopimus sosiaaliturvasta on olemassa myös joidenkin muiden kuin EU-maiden kanssa, esim. Kanadan Quebecin. Kelalta saat myös tietoa siitä, kuinka toimia, jos sairastuu ulkomailla ("Jos sairastut Euroopassa" - opas). Oleskelu- ja työluvat Oleskelu- ja työlupaan sekä viisumiin liittyvät määräykset vaihtelevat maittain. Lisätietoja saat ko. valtion lähetystöstä tai edustustosta. Harjoittelu on osa tutkintoon johtavista opinnoista, joten on kysymys opiskelusta. EU- ja Eta-maissa opiskelija/harjoittelija tarvitsee oleskeluluvan, jos oleskelu maassa kestää yli kolme kuukautta. Oleskelulupa haetaan heti maahan saapumisen jälkeen asuinpaikkakunnan poliisilaitokselta tai vastaavalta rekisteri viranomaiselta. Oleskelulupa maksaa. Yleensä hakemuksen liitteeksi tarvitaan: passi (kopio, alkuperäinen esitettävä) opiskelutodistus opintorekisteriote (tai vastaava selvitys opintojen etenemisestä) työnantajalta todistus työskentelyajasta (harjoittelusopimus tai työsopimus) selvitys opintojen/harjoitteluajan rahoituksesta, jos ei saa palkkaa tai apurahaa Yleensä EU maiden välillä ei tarvita työlupia. Jos harjoittelun suorittaminen edellyttää viisumin ja työluvan hakemista, se kannattaa tehdä heti. Luvan käsittely saattaa kestää. Lisätietoja antaa Kuopion poliisilaitos, Suokatu 44 B, FIN KUOPIO puh. (017) Opintotuki ja muu rahoitus Työharjoittelija tekee yrityksessä arvokasta työtä ja olisikin hyvä, jos yritys maksaisi harjoittelijalle palkkaa. Näin ei usein kuitenkaan ole, joten opiskelijan on itse katettava mm. asumisesta ja matkoista aiheutuvat kulut. Harjoittelu on osa opintoja, joten opiskelija saa sekä kotimaassa että ulkomailla suoritettavan harjoittelun ajalle saman opintojen rahoituksen kuin muuhunkin opiskeluun. Ulkomaan asumislisä sekä opintolainan takaus harjoittelun ajalle ovat suurempia. 8

10 Opintotuen saamisen edellytyksenä ovat opintojen eteneminen ja harjoittelussa suoritettavien opintopisteiden määrä. Myös harjoitteluajalta maksettavan palkan suuruus vaikuttaa opintotuen saamiseen. Opintotukea voi saada myös kesällä suoritettavaan opintoihin kuuluvaan harjoitteluun. Lisäksi opintotuen saamisen edellytyksenä on 18 kalenteripäivän toteutuminen kuukautta kohti. Tämä tulee ottaa huomioon suunniteltaessa harjoittelun aloitus- ja päättymispäivämääriä. Lisätietoja opintotukeen liittyvissä asioissa saat Ulkomailla suoritettavaan harjoitteluun haetaan opintotukea seuraavilla lomakkeilla: OTm -lomake kopio vahvistusdokumentista tai harjoittelusopimuksesta Todistus tutkintoon kuuluvasta ulkomaan suoritusjaksosta -lomake Savonia-ammattikorkeakoulun harjoitteluraha Savonia-ammattikorkeakoulu myöntää vuoden 2010 aikana ulkomailla yli 3 kk:n pituisen harjoittelun suorittavalle opiskelijalle apurahan, jonka suuruudet on esitetty seuraavassa taulukossa. Opiskelijan tulee liittää kopio allekirjoitetusta harjoittelusopimuksesta hakemuksen liitteeksi. Savonia-ammattikorkeakoulun myöntämä harjoittelun apuraha on tarkoitettu matka- ja/tai elinkustannuksiin. Mikäli ulkomainen harjoittelutyönantaja maksaa harjoittelijalle palkkaa, apuraha myönnetään harkinnanvaraisesti. FOR STUDY and TRAINING PERIOD 3 9 kk Baltic Countries, Russia (not neighborng area) 400 Europe, Russia (other parts than neighborin area) 700 America, Africa, Australia, Asia 1700 Taulukko 1: Savonia-ammattikorkeakoulun myöntämän harjoitteluapurahan suuruudet 13 Sairastuminen harjoittelujakson aikana Opiskelija on harjoitteluaikana opiskelijaterveydenhuollon piirissä. Jos harjoittelu suoritetaan toisella paikkakunnalla, opiskelijalla on mahdollisuus käyttää akuuteissa tapauksissa terveyskeskuksen päivystyspalveluja sekä ajanvarauksella toimivia lääkäripalveluja. Mikäli opiskelija on työsuhteessa harjoittelutyönantajaan (työsopimukseen perustuva palkkaus), hän kuuluu työsuhteen kestosta riippuen harjoittelutyöpaikan työterveyshuollon palvelujen piiriin. Tarkempia tietoja antaa työnantajan edustaja. Harjoittelujakson aikana opiskelijalla on samat velvollisuudet kuin muilla yrityksen työntekijöillä. Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan välittömästi työnantajalle sairauspoissaolosta ja neuvottelemaan poissaoloista, jotka johtuvat muista perustelluista syistä. Harjoittelutyönantaja myös määrittelee, milloin sairauspoissaolosta on toimitettava terveydenhoitajan tai lääkärin todistus. Opiskelijan tulee toimittaa sairauslomatodistuksesta kopio opintotoimistoon. Mikäli opiskelija joutuu harjoittelujakson aikana pitkälle sairauslomalle (yli viikko tai kuukausia), harjoittelutyönantaja, opiskelija ja ohjaava opettaja neuvottelevat harjoittelun jatkamista koskevista vaihtoehdoista eli miten harjoittelua on mahdollista jatkaa sairausloman jälkeen. Harjoittelua ohjaava opettaja arvioi sen, jääkö harjoittelun opintosuoritus vajaaksi ja neuvottelee opiskelijan kanssa opintosuorituksen täydentämisvaihtoehdoista. Mikäli harjoittelu keskeytyy, harjoitte- 9

11 lusopimus puretaan kirjallisesti työnantajan ja oppilaitoksen välisellä sopimuksella. Jos päädytään tilanteeseen, jossa harjoittelusopimus puretaan kirjallisesti, Kuopion Muotoiluakatemian yhteyshenkilönä toimii harjoittelua ohjaava opettaja ja oppilaitoksen virallisena edustajana tulosaluejohtaja. Harjoittelun keskeyttäminen Harjoittelujakson keskeyttämisen syynä voi sairauspoissaolojen ohella olla työharjoitteluosapuolen sellainen käyttäytyminen, ettei muilta osapuolilta voida edellyttää sopimussuhteen jatkamista. Harjoittelun keskeyttäminen tai harjoittelupaikan vaihtaminen kesken harjoittelujakson on mahdollista ainoastaan pakottavista syistä. 14 Harjoittelua ohjaavat opettajat lukuvuonna Keramiikka- ja lasimuotoilu: Marja-Leena Piippo, marja-leena.piippo(at)savonia.fi Tekstiilimuotoilu: Raili Mähönen, raili.mähonen(at)savonia.fi Jalomatalli- ja korumuotoilu: Juhani Kesola, juhani.kesola(at)savonia.fi Tila- ja kalustemuotoilu: Heikki Nevalainen, heikki.nevalainen(at)savonia.fi Teollinen muotoilu: Juha Miettinen, juha.miettinen(at)savonia.fi Vaatetusmuotoilu: Sirpa Ryynänen, sirpa.ryynanen(at)savonia.fi Graafisen viestintä: Paula Savolainen, paula.savolainen(at)savonia.fi 15 Harjoittelun oppimistehtävä ja raportointi Opiskelija kokoaa harjoittelusta lyhyen koosteen sekä harjoitteluraportin, jossa on kansilehti. Moodle -oppimisympäristöstä löydät harjoittelun aikana suoritettavat ohjaavat oppimistehtävät, jotka voit suorittaa osa osalta harjoittelun edetessä. Vaiheittain etenevien tehtävien avulla sinun on mahdollista koota raportti harjoittelusta. 1. Kooste harjoittelusta Kirjoita yhdelle A4-paperille mahtuva kansilehti/kooste harjoittelusta, josta käy ilmi seuraavat asiat (asettelumalli liitteenä): Harjoittelijan nimi ja ryhmätunnus Työtehtävä/ammattinimike Harjoittelun ajankohta ja suoritetut opintopisteet Harjoittelupaikka ja yhteystiedot Harjoittelupaikan yhteyshenkilön / työnantajan nimi Lyhyt kooste harjoittelusta, josta käy ilmi mm. harjoitteluun kuuluneita tehtäviä sekä oma arvio harjoittelusta ja sen merkityksestä omalle ammattitaidolle. Harjoittelutyönantaja hyväksyy koosteen allekirjoituksellaan. Opiskelija toimittaa harjoittelutyönantajan allekirjoittaman koosteen ohjaavalle opettajalle. 2. Harjoitteluraportti 10

12 Harjoitteluraportin laajuus on n sivua ja se palautetaan pdf-muotoisena dokumenttina ohjaavalle opettajalle Moodleen suuntautumisalakohtaiselle harjoittelukurssille. Raportin tiedostokoko on max. 15 Mt Tämän lisäksi ulkomailla suoritetusta harjoittelusta kirjoitettu raportti tulee toimittaa sähköpostin liitteenä kv-koordinaattorille. Opiskelija voi koota harjoittelusta erilaista materiaalia (esitteitä, kuvia, työnäytteitä) omaa portfoliotaan varten. Portfoliomateriaalilla ei voi korvata harjoitteluraporttia. Opiskelija on velvoitettu esittelemään harjoittelukokemuksiaan harjoittelua suunnitteleville oman suuntautumisalan opiskelijoille. Esittelykäytännöt vaihtelevat laitoksittain. Harjoittelun/harjoittelujaksojen hyväksytty suorittaminen edellyttää edellä kuvatun koosteen ja raportin palauttamista laitoksen harjoittelusta vastaavalle opettajalle. Mikäli suoritat harjoittelun useammassa osassa, raportti kootaan ja palautetaan jokaisesta jaksosta erikseen. Aineisto palautetaan välittömästi harjoittelun päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään kolmen viikon kuluessa harjoittelun päättymisestä. 16 Harjoittelun arviointi ja suoritusmerkintä Harjoittelu arvioidaan ja opintopistemäärä merkitään opintorekisteriin sen jälkeen, kun lyhyt kooste ja harjoitteluraportti on palautettu harjoittelusta vastaavalle opettajalle. Suorituspäivämääräksi merkitään harjoittelun päättymispäivämäärä (ei raportin luovutuspäivämäärä). 1. Harjoittelu merkitään opintorekisteriin siten, että opiskelija palauttaa 30 opintopisteen suorituksen yhdellä kertaa. Harjoittelu on tässä tapauksessa suoritettu yhdessä jaksossa. 2. Mikäli harjoittelu suoritetaan useammassa jaksossa, arviointi ja suoritukset kirjataan opintorekisteriin sitä mukaa kun jaksoja suoritetaan ja opiskelija palauttaa raportit harjoittelusta vastaavalle opettajalle. Tällöin opintopisteet merkitään opintorekisteriin pienempinä kokonaisuuksina. Harjoittelu arvioidaan arvosanalla S (suoritettu) tai täydennettävä. Harjoittelua ohjaaja opettaja voi ennen suoritusmerkinnän antamista pyytää opiskelijaa täydentämään harjoitteluraporttia. Harjoittelusta vastaava opettaja ilmoittaa opintorekisteriin harjoittelutyönantajan nimen, harjoittelun alkamis- ja päättymispäivämäärän sekä suoritetun opintopistemäärän. Opintopisteistä tulee ilmoitetaan erikseen T&K&I -opintopisteet. 17 Harjoitteluraporttien tallennus ja säilytys Harjoitteluraportit tallennetaan ja ne säilytetään lukukappaleina Taitemian kirjastossa. Harjoittelua ohjaava opettaja toimittaa arvioidun harjoitteluraportin Moodlesta sähköpostin liitteenä Taitemian kirjastoon. Taitemian kirjasto tulostaa lukukappaleeksi tulevat raportit. Harjoitteluraportti on opintosuoritus, jonka säilyttämistä säätelee arkistointisääntö. Ohjaavan opettajan tulee säilyttää harjoitteluraportit joko sähköisenä tai paperiversiona viiden vuoden ajan. 11

13 LIITE 1 KOOSTE HARJOITTELUSTA Harjoittelija Ryhmätunnus Oiva Opiskelija KUA6SM Op.oikeus.nro Harjoitteluaika Työtehtävä/ammattinimike Harjoittelupaikka Suunnitteluassistentti Yritys Katuosoite Postinumero ja postitoimipaikka puh / fax Yhteyshenkilö Matti Mäki Otsikko Kirjoita lyhyt kooste suoritetusta harjoittelusta. Koosteesta tulee käydä ilmi mm. kuinka sait harjoittelupaikan, harjoitteluun kuuluneita työtehtäviä sekä oma arvio harjoittelusta ja sen merkityksestä omalle ammattitaidolle. 12

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA Tutkintoon kuuluva harjoittelu 2011 2012 TIEDOTE OPISKELIJOILLE 6.10.2011/PV Sisältö DHAR HARJOITTELU 30 op / YYTY HARJOITTELU

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO

KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO Kuopion Muotoiluakatemia Savonia-ammattikorkeakoulu KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO TUTKINTOON KUULUVIEN OPINTOJEN SUORITTAMINEN ULKOMAILLA LUKUVUONNA 2010 2011 TIEDOTE OPISKELIJOILLE /PV Kv-info 28.1.2010

Lisätiedot

Harjoittelun käsikirja

Harjoittelun käsikirja Harjoittelun käsikirja Ohjeita opiskelijalle, harjoittelun ohjaajalle ja ohjaavalle opettajalle Humakin amk-perustutkinot Hyväksytty joulukuussa 2013 Opintoprosessiryhmä Sisällys 1 Humak lyhyesti... 3

Lisätiedot

VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS

VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS Vaihtoon lähtevän opas 2009 2010 1 Sisällys Lukijalle Kansainvälinen Metropolia 5 6 Miksi ulkomaille? 6 Opiskelijavaihto 7 Opiskelijavaihto - käytännöt ja ohjeet 7 Opiskelijavaihto-ohjelmat

Lisätiedot

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Arvoisa työnantaja, Lämpimät kiitoksemme siitä, että olet tarjonnut harjoittelupaikan ulkomaiselle nuorelle! Samalla olet auttanut suomalaista opiskelijaa tai vasta tutkintonsa suorittanutta nuorta saamaan

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013 KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013 Tampereen yliopisto Opintopalvelut/Kansainväliset asiat 33014 Tampereen yliopisto Puh 040 190 9737 tai 050 318 6006 Fax 03 219 1006 Internet:

Lisätiedot

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa SISÄLLYS 4 10 Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä 16 Opiskelijalle 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa 4 Oppisopimuskoulutus 5 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto,

Lisätiedot

1. Yleistä vuokratyöstä... 4 6. Työturvallisuus ja työterveyshuolto... 11 2. Työsopimuksen tekeminen... 5 7. Sairausloma ja sairausajanpalkka...

1. Yleistä vuokratyöstä... 4 6. Työturvallisuus ja työterveyshuolto... 11 2. Työsopimuksen tekeminen... 5 7. Sairausloma ja sairausajanpalkka... VUOKRATYÖOPAS Sisällys Johdanto... 3 1. Yleistä vuokratyöstä... 4 Mitä vuokratyö tarkoittaa?... 4 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista?... 4 Saako vuokratyöntekijältä periä välityspalkkiota?...

Lisätiedot

Opas opiskelijavaihtoon lähtevälle 2014-2015

Opas opiskelijavaihtoon lähtevälle 2014-2015 Opas opiskelijavaihtoon lähtevälle 2014-2015 Sisällysluettelo Onnea! 4 4 5 5 5 5 6 7 8 10 10 10 10 10 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 17 17 21 1. Ennen vaihtoon lähtöä 1.1. Hakemukset vaihtoyliopistoon 1.2.

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Opas ulkomaisen harjoittelijan työnantajalle 2012. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Opas ulkomaisen harjoittelijan työnantajalle 2012. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Opas ulkomaisen harjoittelijan työnantajalle 2012 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2013-2014

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2013-2014 KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2013-2014 ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS Tampereen yliopisto Opintopalvelut, Kansainväliset asiat 2013 Tampereen yliopisto Opintopalvelut/Kansainväliset asiat

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS

ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS KANSAINVÄLISEN KOULUTUKSEN KESKUS ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2014 2015 Tampereen yliopisto Opintopalvelut/Kansainvälisen koulutuksen keskus 33014 Tampereen yliopisto Puh 040 190 9737 tai 050 318 6006

Lisätiedot

//YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA / OPISKELIJANUMERO 1A / 2009

//YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA / OPISKELIJANUMERO 1A / 2009 //YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA //PÄÄKIRJÄKIRJ EDUNVALVONTAA, KOULUTUSTA JA TUKEA TYÖELÄMÄÄN //PÄÄKIRJOITUS Hauskaa Tarjosiko YKL näitä asioita sinulle viime vuonna? Ammattiliitto on sanana suurimmalle osalle

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon!

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Opiskelijan opas 2014 2015 1 Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Lämpimät onnittelut saavuttamastasi opiskelupaikasta. Henkilökunta toivottaa Sinulle menestystä opinnoissasi.

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE (2007 tai myöhemmin aloittaneet) HARJOITTELUOHJE

HARJOITTELUOHJE (2007 tai myöhemmin aloittaneet) HARJOITTELUOHJE HARJOITTELUOHJE Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Tradenomin tutkintoon kuuluu Opetusministeriön päätöksen mukaan 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu koulutusalaan liittyvässä työympäristössä,

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

JOHDANTO. Helsingissä, tammikuussa 2015. Teknologiateollisuus ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Tietoalan toimihenkilöt ry

JOHDANTO. Helsingissä, tammikuussa 2015. Teknologiateollisuus ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Tietoalan toimihenkilöt ry JOHDANTO Ulkomaille suuntautuvat työmatkat ja komennukset ovat yleistyneet viime vuosina tietoalalla merkittävästi. Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa ei ole huomioitu ulkomaan matkatyötä.

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

Työehdot ulkomaantyössä. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Työehdot ulkomaantyössä. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Työehdot ulkomaantyössä Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille irek yös uut / alkk k Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Opinto-opas 2006 2007

Opinto-opas 2006 2007 Opinto-opas 2006 2007 Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2006 2007 3 Sisällysluettelo Humanistinen ammattikorkeakoulu lukuvuonna 2006 2007 9 Opiskelu HUMAKissa 15 HUMAK-pedagogiikka ja oppimisympäristöt

Lisätiedot

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN -OPAS TYÖNANTAJILLE JA ULKOMAISILLE TYÖNTEKIJÖILLE >>>> SISÄLLYSLUETTELO > 1. Johdanto 3 > 2.Työntekijän rekrytointi ulkomailta 4 2.1. EURES 4 2.2. EURESin

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen

Oppisopimuskoulutuksen Oppisopimuskoulutuksen opas - opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Oppisopimuspalvelut Ketunpolku 1 Tieto 1 87100 Kajaani www.kao.fi/oppisopimuskoulutus 1 Oppisopimus on nykyaikainen

Lisätiedot

HARJOITTELU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMISSA

HARJOITTELU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMISSA HARJOITTELU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMISSA Liiketalouden koulutusala HARJOITTELU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMISSA Työ tekijäänsä opettaa Harjoitteluohjelman (30 opintopistettä) vaiheet: Perusharjoittelu

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

Opas työssäoppimisen ohjaamiseen

Opas työssäoppimisen ohjaamiseen Opas työssäoppimisen ohjaamiseen ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Tämä teos on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston myöntämällä tuella. Teoksen

Lisätiedot

Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja

Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja Oppisopimus on nykyaikainen ja työelämälähtöinen tapa hankkia tai lisätä ammattitaitoa Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja Tämän oppaan tarkoitus on palvella teitä entistä paremmin.

Lisätiedot