SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU"

Transkriptio

1 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Kuopion Muotoiluakatemia Työharjoittelu

2 TIEDOTE OPISKELIJOILLE /PV Sisältö YYTY TYÖHARJOITTELU 30 op Tavoite ja sisältö Työharjoittelun laajuus ja suoritusajankohta Työharjoittelupaikan hakeminen ja etukäteissuunnittelu Työharjoittelupaikan hakeminen ulkomailta Näyte- / esittelyportfolio Työharjoittelun suorittaminen Muotoilufoorumin projektityöntekijänä Työharjoittelun suorittaminen omassa yrityksessä (toiminimi, freelacer tai yrittäjä), toimeksiantoon perustuvana taiteellisena työskentelynä tai kilpailuosallistumisena Aikaisempi työkokemus Työaika Kotimaassa suoritettavan työharjoittelun sopimukset ja vakuutus Ulkomailla suoritettavan työharjoittelun sopimukset ja vakuutus Opintotuki ja muu rahoitus Sairastuminen työharjoittelujakson aikana Työharjoittelua ohjaavat opettajat lukuvuonna Työharjoittelun oppimistehtävä ja raportointi Työharjoittelun arviointi ja suoritusmerkintä Työharjoitteluraporttien tallennus ja säilytys Onnistunut harjoittelukokonaisuus on monen osa-alueen summa. Onnistunut työharjoittelu edellyttää valmistautumista, työskentelyjakson hyödyntämistä ja kokemuksen analysointia jälkikäteen. Työharjoittelu on yksi opiskeluajan antoisimmista oppimiskokemuksista, ota siitä irti kaikki mahdollinen. 1

3 YYTY TYÖHARJOITTELU 30 op Muotoilija (AMK) ja medianomi (AMK) tutkintoihin sisältyy 30 opintopisteen laajuinen ohjattu työharjoittelu. Opiskelijalle harjoittelu on teoriaa ja käytäntöä yhdistävä koulutusvaihe, joka antaa mahdollisuuden opinnoissa hankitun osaamisen soveltamiseen ja testaamiseen käytännössä sekä luo pohjaa oman osaamisen arviointiin ja itsensä kehittämiseen. Työharjoittelu voidaan suorittaa koulutusalaan liittyvässä kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkisyhteisössä tai muussa soveltavassa organisaatiossa. Myös työskentely yrittäjänä, projektityöskentely erilaisissa hankkeissa sekä taiteellinen työ soveltuvat harjoitteluksi, mikäli harjoittelun muut ehdot täyttyvät. Työharjoittelu suoritetaan perusopintojen opiskelun jälkeen, henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan määriteltyinä aikoina. Se on osa opiskelijan henkilökohtaista erikoistumista ja kytkeytyy kiinteäksi osaksi valitsemasi suuntautumisalan opintoja. 1 Tavoite ja sisältö Tutkintoon kuuluvan työharjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija suuntautumisalan ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Työharjoittelu tukee opiskelijan oman ammatti-identiteetin kehittymistä, harjaannuttaa arvioimaan omaa työtään ja organisoimaan erilaisia työprosesseja. Työharjoittelu antaa opiskelijalle käytännön kokemusta ja varmuutta työnhaussa, omien valmiuksien esittelyssä ja työtehtävien suunnittelussa. Harjoittelun aikana opiskelija hankkii tietoa oman alansa yleisistä ammattikäytännöistä sekä harjoittelupaikkansa henkilöstön järjestäytymisestä ja työehtosopimuksesta. Työharjoittelu suoritetaan opiskelun kuluessa joko kotimaassa tai ulkomailla. Myös lomien aikana suoritettava harjoittelu on mahdollista. Opiskelija hakee harjoittelupaikan ja hyväksyttää sen laitoksensa harjoittelua ohjaavalla opettajalla, joka toimii myös yhdyshenkilönä ja ohjaajana harjoittelun kuluessa. Työharjoittelun suorittaminen ulkomailla Muotoilija (AMK) tai medianomi (AMK) -tutkintoihin kuuluvan työharjoittelun tai osan siitä voi suorittaa ulkomailla. Ulkomaanharjoittelujakso on hyvä tapa saada kansainvälistä työkokemusta ja siten laajentaa osaamista tutustumalla alan eri työkulttuureihin ja toimintatapoihin. Kansainvälisen opiskelijavaihdon ja ulkomailla suoritettavan työharjoittelun yhteensovittaminen on myös erinomainen vaihtoehto. Halutessasi suorittaa työharjoittelun ulkomailla, on mahdollista hakea ensin ko. maahan kv-opiskelijavaihtoon ja hoitaa työharjoittelupaikan hakemiseen liittyvät käytännöt ja mahdolliset tapaamiset harjoittelutyönantajan kanssa opiskeluaikana. Ulkomailla opiskelu ennen työharjoittelun suorittamista antaa hyvän pohjan vieraalla kielellä toimimiseen ja erilaisessa toimintakulttuurissa työskentelyyn. Vaihtojakson jälkeen on kenties helpompaa siirtyä ulkomaisen työyhteisön harjoittelijajäseneksi. 2 Työharjoittelun laajuus ja suoritusajankohta Työharjoittelu on laajuudeltaan 30 opintopistettä (2 x 15 op). Työharjoittelun kesto/pituus on n. 800 h eli 20 työviikkoa. Työharjoittelu on mahdollista suorittaa useammassa jaksossa ja suoritusajankohtana voi olla kesä tai muu loma-aika. Harjoittelun tulisi tapahtua opintojen etenemisen myötä riittävän pitkissä jaksoissa. Mikäli opiskelija suorittaa osan harjoittelusta kesällä, siitä on etukäteen neuvoteltava laitoksella harjoittelusta vastaavan opettajan tai opinto-ohjaajan kanssa. Jokaisen jakson opintopistemäärä on määriteltävä ennen sopimusten kirjoittamista ja merkittävä sopimukseen. Opiskelija on vastuussa yhteensä 30 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden toteutumisesta. Yhden viikon työskentelystä (työaika n viikkotuntia) kertyy opiskelijalle 1,5 op:n laajuinen opintosuoritus. 2

4 Ulkomailla suoritettavan työharjoittelun periaatteet ovat samat kuin kotimaan harjoittelussa, lukuun ottamatta harjoittelujakson vähimmäispituutta, joka ulkomailla suoritettavassa työharjoittelussa on kolme kuukautta. 3 Työharjoittelupaikan hakeminen ja etukäteissuunnittelu Työharjoittelupaikan hakeminen vastaa työpaikan hakemista. Opiskelijan on oltava itse aktiivinen ja oma-aloitteinen, sillä avoimia harjoittelupaikkoja on harvoin tarjolla. Työharjoittelupaikan etsiminen kannattaakin aloittaa hyvissä ajoin. Kiinnostavan mahdollisuuden löydyttyä, lähetä yrityksen henkilöstöpäällikölle tai muulle yhteyshenkilölle vapaamuotoinen (ns. avoin) hakemus. Esittele itsesi, opintosi ja kuvaile, minkälaista harjoittelua etsit. Kerro mille aikavälille harjoittelusi tulisi sijoittua ja selvitä, miten harjoittelusi liittyy opintoihisi. Varaudu esittämään osaamistasi hakemuksen lisäksi työnäytteiden (cv + portfolio) ja todistusten avulla. Soita tai lähetä sähköpostia muutaman viikon kuluttua ja tiedustele mahdollisuuksiasi. Joskus voi kuitenkin käydä niin, että saat tietää työpaikasta vasta viime hetkellä. Silloin kannattaakin käyttää mahdollisuus rohkeasti hyväkseen. Työharjoittelupaikan varmistuttua on hyvä keskustella harjoittelutyönantajan kanssa harjoittelun tavoitteista ja sisällöstä. Sovi työnantajan kanssa etukäteen, mitä tulet harjoitteluaikana tekemään. Näin voit varmistua siitä, että harjoittelusta on riittävästi ammatillista hyötyä. Tarpeen vaatiessa on mahdollista tehdä työnantajan kanssa kirjallinen sopimus harjoittelun sisällöstä. 4 Työharjoittelupaikan hakeminen ulkomailta Muotoiluakatemialla ei ole tarjottavana valmiita kansainvälisiä työharjoittelupaikkoja, joten opiskelijan on oltava itse aktiivinen ja oma-aloitteinen. Ulkomailta työharjoittelupaikkaa hakevan opiskelijan opintosuoritusten on oltava kunnossa. Työharjoittelun ja mahdollisen kvopiskelijavaihdon ajoittamisessa on otettava huomioon myös se, ettei ulkomailla opiskelu ja työharjoittelu pidennä tutkinnon suoritusaikaa. Työharjoittelupaikan etsiminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Ennen etsimisen aloittamista kannattaakin miettiä tarkasti, mitä harjoittelulta odottaa. Tutustu järjestöihin, yrityksiin ja yhteisöihin, jotka voisivat tarjota tai järjestää työharjoittelupaikan. Ammattiliitot, opiskelijajärjestöt, kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen CIMOn Maailmalle.net sivusto ja työvoimahallinnon Eures tietokanta ovat hyviä lähteitä, joista voi aloittaa työharjoittelupaikan etsimisen. Etsi tietoa valtiosta ja yrityksestä, johon haluat harjoittelemaan. Muista ottaa selvää työlupien ja viisumien tarpeellisuudesta, verotuksesta ja mahdollisesta palkkauksesta. Ota rohkeasti yhteyttä suoraan ulkomaiseen yritykseen tai yhteisöön, josta olet kiinnostunut. Lähetä yrityksen henkilöstöpäällikölle tai muulle yhteyshenkilölle paikallisella kielellä tai englanniksi kirjoitettu vapaamuotoinen (ns. avoin) hakemus. Esittele itsesi, opintosi ja kuvaile, minkälaista harjoittelua etsit. Kerro mille aikavälille harjoittelusi tulisi sijoittua ja selvitä, miten harjoittelusi liittyy opintoihisi. Liitä kirjeeseesi CV (ansioluettelosi) ja opintorekisteriote, jonka saat englannin-kielisenä opintotoimistosta. Opintotoimistosta saatavalla englanninkielisellä saatekirjeellä (Information for Placement Provider) opiskelija todistaa harjoittelun olevan osa tutkintoa. Eurooppalaisen mallin mukaisen CV:n tekemiseen löytyy ohjeita CEDEFOP:n www-sivuilta. Tarvittaessa pyydä kieltenopettajalta lähetettävän materiaalin kieliasun tarkastus. 3

5 5 Näyte- / esittelyportfolio Näyteportfoliota käytetään oman osaamisen ja oppimisen osoittamiseen. Avoimeen hakemukseen mahdollisesti liitettävän näyteportfolion sisällön ja muodon määrää opiskelija itse. On hyvä etukäteen miettiä, mitkä ovat ne osaamisen alueet, joista harjoittelutyönantaja tai muu taho kiinnostuu. Portfolio tulee aina suunnitella ja sitä tulee tarkastella silmälläpitäen sen tulevaa käyttötarkoitusta. Se on tiivistelmä perusportfoliosta ja siihen valitaan osia, jotka kuvaavat parhaiten työskentelyä, kehitystä ja saavutuksia. Näyteportfolio on virallinen ja julkinen kuvaus työstä ja oppimisesta, sen laadusta ja ansioista. Näyteportfolion voi muotoilla myös niin, että sen tekstiosat on kirjoitettu kahdella kielellä. Portfolion tulisi olla hyvin käytännöllinen ja sen käyttötarkoitus ohjaakin sen sisältöä ja rakennetta. Portfolion sisältö voi koostua monenlaisista aineistoista. Se voi sisältää perinteistä paperille tulostettua tai erilaisissa sähköisissä muodoissa olevaa teksti- ja kuvamateriaalia. On mietittävä aina vastaanottajakohtaisesti millaisen portfolion lähettäminen on tarkoituksenmukaista. Autenttiset materiaalit olisi hyvä säilyttää itsellä. Hyvä portfolio kertoo juuri sen, mitä vastaanottaja haluaa tietää. Sen rakenne on loogisesti etenevä ja visuaalisesti harmoninen. Portfolio voi olla visuaalisesti harmoninen ja kaunis mutta kertoa sisältönsä puolesta kovin vähän. Sisällön ja ulkoasun tulisikin olla suhteessa toisiinsa. Näyteportfolio, jonka tarkoituksena on saada tekijälleen kaupallinen sopimus, eroaa huomattavasti portfoliosta, joka on tehty työharjoittelupaikan tai vakituisen työpaikan saamista tai galleristille näyttelytilojen saamista varten. On myös muistettava, että on ammattiryhmiä, joilla on omat tarkat tavat ja säännöt jotka koskevat portfolioita ja töiden esittelyä. Esimerkkinä tästä ovat vaatetussuunnittelijat ja valokuvaajat. Portfolion laatijalla eli sinulla on portfolioosi tekijänoikeus. 6 Työharjoittelun suorittaminen Muotoilufoorumin projektityöntekijänä Muotoilufoorumi on Kuopion Muotoiluakatemian muotoiluinnovaatioiden tutkimus-, tuotekehitysja palvelukeskus. Muotoilufoorumi toimii linkkinä yritysten ja opiskelijoiden välillä. Muotoilufoorumin kautta tehtävät projektit ovat pääasiassa yritysten tilaamia muotoilun tuotekehitysprojekteja. Opiskelijan on mahdollista suorittaa työharjoittelu tai osa siitä työskentelemällä projektityöntekijänä Muotoilufoorumin projekteissa. Projekteissa työskentelevät opiskelijat valitaan suuntautumisvaihtoehdon ja henkilökohtaisen mielenkiinnon sekä projektissa tarvittavan osaamisen perusteella. Tavallisimmin työharjoittelua projektityöntekijänä tekevät opiskelijat ovat jo aiemmin opintojensa kuluessa aloittaneet työskentelyn ko.projektissa ja jatkavat sitä myöhemmin työharjoitteluna. Muotoilufoorumi hoitaa erilaisia niin EU:n kuin yritystenkin rahoittamia projekteja. Opiskelijan on mahdollista työskennellä Muotoilufoorumissa myös työsopimussuhteessa, jolloin Muotoilufoorumi maksaa harjoitteluajalta palkkaa. Työskentely voi olla mahdollista myös kesällä kesäkuun aikana. Rahoituksesta johtuen opiskelijoiden työskentelystään saama opintopistemäärä ja/tai rahallinen korvaus sovitaan aina tapauskohtaisesti ja voi näin ollen vaihdella. Tämä tarkoittaa sitä, että eri projekteissa työharjoittelua suorittavat opiskelijat voivat saada työstään toisistaan poikkeavan korvauksen. 7 Työharjoittelun suorittaminen omassa yrityksessä (toiminimi, freelacer tai yrittäjä), toimeksiantoon perustuvana taiteellisena työskentelynä tai kilpailuosallistumisena Työharjoittelun yhtenä tavoitteena on oman pääaineen käytännön työtehtäviin tutustuminen. Opiskelijan on mahdollista suorittaa korkeintaan puolet työharjoittelustaan omassa yrityksessä, toimeksiantoon perustuvana taiteellisena työskentelynä tai osallistumalla kansainväliseen muotoilukilpailuun. Opiskelijalle, jolla on oma yritys, tai hän toimii freelancerina tai omalla toiminimellä, työharjoittelu joka suoritetaan vaikkapa kilpailevassa yrityksessä, tarjoaa hyvän tilaisuuden 4

6 benchmark -tyyppiseen tutustumiseen. Suositeltavaa olisi suorittaa työharjoittelu niin, että omassa yrityksessä suoritettava työharjoittelu ajoittuu toisen palveluksessa suoritetun jälkeen. Omassa yrityksessä suoritettavan työharjoittelun, toimeksiantoon perustuvan taiteellisen työskentelyn sekä kilpailuosallistumisen on oltava opiskelijan omaan ammatilliseen suuntautumisvaihtoehtoon kiinteästi liittyvää ja opiskelijan ammatillista osaamista syventävää. Omassa yrityksessä suoritettavasta työharjoittelusta, omasta taiteellisesta työskentelystä tai kilpailuun osallistumisesta sovitaan ja se hyväksytetään aina ennakkoon työharjoittelua ohjaavalla opettajalla. Tässä yhteydessä opiskelija esittää ohjaavalle opettajalle kirjallisesti työharjoitteluun liittyvät yksityiskohdat. Hyväksymistä varten esitetään toimeksiantajan tiedot, tehtäväkuvaukset, arvioitu työaika/työtunnit sekä mahdolliset muut yhteistyötahot. Edellä mainitut asiat hyväksytetään kirjallisesti ennen työharjoittelusopimuksen allekirjoittamista. Työharjoittelusopimuksen toisena sopijaosapuolena on oppilaitos. Toisena sopijaosapuolena voi tapauskohtaisesti olla yrittäjä, freelancer, opiskelijan oma toiminimi tai toimeksiantaja. Näin tehty työharjoittelusopimus voi sisältää useita eri toimeksiantoja. Kilpailuosallistumisissa harjoittelutyönantajana toimii Muotoilufoorumi. Työharjoittelu ja opinnäytetyö Suositeltava jatko työharjoittelulle on opinnäytetyön tekeminen harjoittelupaikan toimeksiannosta. Työyhteisöä onkin hyödyllistä tarkastella harjoittelun aikana mahdollisten opinnäytetyöaiheiden kannalta ja pohtia mahdollisuuksia liittää opinnäytetyö harjoittelupaikan kehittämis-, tuotekehitys- ja muotoilutarpeisiin. 8 Aikaisempi työkokemus Työharjoittelun osaksi voidaan hyväksilukea opiskelijan aikaisempaa työkokemusta erityistapauksessa. Hyväksiluku voi tulla kyseeseen esimerkiksi pitkän ammatillisen taustan omaavien aikuisopiskelijoiden ja jo aikaisemman korkeakoulututkinnon suorittaneitten kohdalla. Osaksi työharjoittelua hyväksyttävä työkokemus ei voi olla viittä vuotta vanhempaa ja sen tulee liittyä keskeisesti opiskelijan oman suuntautumisvaihtoehdon ammattialaan. Päätöksen aikaisemman työkokemuksen hyväksymisestä tekee laitoksen työharjoittelua ohjaava opettaja. Hyväksiluettavasta aikaisemmasta työkokemuksesta raportoidaan harjoittelua ohjaavalle opettajalle samoin kuin muustakin työharjoittelusta. 9 Työaika Työharjoittelun aikana opiskelija noudattaa harjoittelutyönantajan yleistä viikkotyöaikaa. Työaika määräytyy työaikalain (605/1996) ja kyseisellä harjoittelupaikalla sovellettavan työehtosopimuksen perusteella. Osa harjoittelusta voidaan tehdä osa-aikatyössä. Opiskelija seuraa viikoittaisen työajan sekä laaditun harjoittelusuunnitelman toteutumista pitämällä harjoitteluajalta päiväkirjaa, jonka pohjalta oppimistehtävään perustuva työharjoitteluraportti laaditaan. Harjoitteluajan viikkotyötunnit voivat vaihdella. Kokonaistuntimäärä 30 op:n harjoittelussa 800 työtuntia. 10 Kotimaassa suoritettavan työharjoittelun sopimukset ja vakuutus Työharjoittelusta tehdään kirjallinen sopimus harjoittelutyönantajan kanssa ennen harjoittelun alkua. Mikäli opiskelija suorittaa työharjoittelun useammassa osassa, jokaisesta jaksosta tulee tehdä erillinen sopimus, jossa on määritelty kyseessä olevan harjoittelun laajuus opintopisteinä. Yleisperiaate on seuraava: 5

7 Työharjoittelusopimus tehdään kolmena (3) kappaleena silloin, kun harjoittelutyönantaja ei maksa harjoittelijalle palkkaa. Sopimus tehdään seuraavasti: 1. Opiskelija täyttää harjoittelusopimuksiin omat henkilötietonsa sekä ne tiedot, jotka hänellä on harjoittelutyönantajasta. 2. Opiskelija toimittaa sopimukset harjoittelutyönantajalle, joka täydentää ja allekirjoittaa kaikki kolme sopimusta. Opiskelija tarkistaa, että kaikki kohdat on täytetty asianmukaisesti. 3. Opiskelija toimittaa työnantajan ja itse allekirjoittamansa sopimukset opintotoimistoon, joka huolehtii työharjoittelua ohjaavan opettajan sekä koulutuspäällikön allekirjoitukset sopimuksiin. Opintotoimisto postittaa sopimukset edelleen asianosaisille. Työharjoittelusopimus ja työsopimus tehdään silloin, kun harjoittelutyönantaja maksaa harjoittelijalle palkkaa. Opiskelija on silloin työsopimussuhteessa ja harjoittelutyönantajan lakisääteisen vakuutuksen piirissä. Tämä tarkoittaa, että harjoittelutyönantaja on vakuuttanut opiskelijan työtapaturman varalta. Opiskelija on kaikissa tapauksissa velvollinen noudattamaan työpaikan työaikaa ja järjestystä sekä työturvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä. Opintotoimistosta on saatavilla seuraavaa työharjoitteluun liittyvää aineistoa: työharjoittelusopimus kirje työnantajalle ohjeita työharjoittelun suorittamisesta ulkomailla englannin- ja ruotsinkielisiä hakemus- ja sopimuslomakkeita Työharjoittelusopimus päättyy normaalisti harjoittelun päättyessä. Muut sopimukset Työnantaja- ja ammattialakohtaisesti voi käytössä olla sopimuksia, jotka koskevat vaitiolovelvollisuutta, työtehtävien salassapitoa tai toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen ehtoja. Opiskelijalle voidaan esittää allekirjoitettavaksi kirjallisia, opiskelijaa sitovia sopimuksia. Ennen allekirjoitusta tulee sopimuksiin tutustua huolellisesti. Vakuutus Savonia-ammattikorkeakoulu on vakuuttanut opiskelijat opintoihin kuuluvan työharjoittelun ajalle. Opiskelijoilla on oppilaitoksen lakisääteinen työtapaturmavakuutus, joka on voimassa työajaksi katsottavalla ajalla sekä päivittäisillä työmatkoilla, ei siis 24h vuorokaudessa. Lisätietoja vakuutuksesta saat opintotoimistosta. 11 Ulkomailla suoritettavan työharjoittelun sopimukset ja vakuutus Ulkomailla suoritettavasta työharjoittelusta sovitaan samaa sopimusmenettelyä noudattaen kuin kotimaan harjoittelusta eli työharjoittelu suoritetaan harjoittelu- tai työsuhteessa, joka vahvistetaan harjoittelu/työsopimuksella. Yleisperiaate on seuraava: Työharjoittelusopimus (Work Placement Contract) tehdään silloin kun harjoittelutyönantaja ei maksa harjoittelijalle palkkaa. Työharjoittelusopimus ja työsopimus (Work Placement Contract and Contract of Employment) tehdään silloin kun harjoittelutyönantaja maksaa harjoittelijalle palkkaa. 6

8 Molemmissa tapauksissa opintotoimisto liittää harjoittelutyönantajalle postitettavaan sopimukseen selvityksen oppilaitoksen opiskelijan ulkomaisen työharjoittelun ajalle ottamasta vakuutusturvasta. Vahvistusdokumentti Ennen varsinaisten työharjoittelusopimusten lähettämistä tarvitset ulkomaiselta harjoittelutyönantajaltasi aina vahvistusdokumentin, joka voi vaihdella sähköpostiviestistä sitovaan työpaikkatarjoukseen. Vahvistuksesta tulisi käydä ilmi ainakin seuraavat asiat: Yrityksen yhteystiedot Milloin aloitat ja milloin työsuhteesi päättyy Saatko työstäsi palkkaa ja mikä on sen suuruus Harjoittelussa suoritettavan työn sisältö Kuka on yhteyshenkilösi Nämä tiedot vahvistetaan em. sopimuksilla. Tarvitset tiedot hyvissä ajoin, jotta voit hoitaa opintotukeen liittyvät asiat sekä suunnitella muun rahoituksesi ja matkustamisesi. Työharjoittelun aloittamis- ja lopettamispäivämääriä sovittaessa kannatta huomioida se, että opintotuen saamisen edellytyksenä on 18 kalenteriin merkityn arkipäivän toteutuminen kuukautta kohden. Työsopimus Harjoittelusopimuksen lisäksi tulee laatia erillinen työsopimus silloin, kun ulkomainen harjoittelutyönantaja maksaa opiskelijalle palkkaa. Työsopimuksen laadinnassa tulee noudattaa ko. valtion yleisiä määräyksiä. Työsopimuksen muoto voi vaihdella. Suomen lainsäädännön mukaan suullinen sopimus on aivan yhtä pätevä kuin kirjallinen. Ongelmia kuitenkin tulee silloin, kun sopijaosapuolet muistavat, ymmärtävät ja tulkitsevat asioita eri tavoilla. Tietoa suomalaisista työsopimuskäytännöistä saat eri ammattiliittojen kotivivuilta. Näiden pohjalta voit muodostaa käsityksen keskeisimmistä asioista, jotka ulkomaisen harjoittelutyönantajan kanssa tehtävässä työsopimuksessa tulisi määritellä. Seuraavassa keskeisimmät: Muut sopimukset sopijaosapuolet ja molempien yhteystiedot pääasiallinen työtehtävä palkan suuruus työtehtävien alkaessa harjoittelusuhteen alkamisajankohta ja voimassaoloaika työskentelypaikka sovellettava koeaika / ei sovelleta säännöllinen työaika; tuntia päivässä, tuntia viikossa sovellettava työehtosopimus ja vakuutukset muut sovittavat asiat; tekijänoikeudet, matkakorvaukset, päivärahat Työnantaja- ja ammattialakohtaisesti voi käytössä olla sopimuksia, jotka koskevat vaitiolovelvollisuutta, työtehtävien salassapitoa tai toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen ehtoja. Opiskelijalle voidaan esittää allekirjoitettavaksi kirjallisia, opiskelijaa sitovia sopimuksia. Ennen allekirjoitusta tulee sopimuksiin tutustua huolellisesti. Verotus Mikäli ulkomainen harjoittelutyönantaja maksaa opiskelijalle palkkaa, harjoittelija maksaa verot siihen valtioon, jossa hän on töissä. Verotuskäytännöt vaihtelevat maittain. Ulkomailla hankitut tulot vaikuttavat verotukseen ja opintotukeen Suomessa. Verotuskäytännöistä saa tietoa oman paikkakunnan verotoimistosta. Opintotukeen liittyvissä asioissa apua antaa ensisijaisesti Muotoiluakatemian opintotoimisto. 7

9 Vakuutukset Harjoittelijalla tulee olla harjoittelun ja matkojen aikana vakuutus. Savonia-ammattikorkeakoulu on vakuuttanut opiskelijat ulkomailla suoritettavan opintoihin kuuluvan työharjoittelun ajalle. Opiskelijoilla on oppilaitoksen lakisääteinen työtapaturmavakuutus, joka on voimassa työajaksi katsottavalla ajalla sekä päivittäisillä työmatkoilla, ei siis 24h vuorokaudessa. Opiskelijoilla ei ole oppilaitoksen puolesta jatkuvaa matkustajavakuutusta, joka korvaisi mm. sairastumisen tai matkan keskeytymiseen aiheuttamia kuluja eikä vastuuvakuutusta. Ulkomaille työharjoitteluun lähtevän kannattaa harkita oman matka- ja/tai tapaturmavakuutuksen ottamista. Kysyessäsi matka- ja tapaturmavakuutusta mainitse harjoittelijastatuksesi ja kysy alennusta. Muutamilla vakuutusyhtiöillä on CIMOn ja opiskelijajärjestöjen kanssa yhteistyösopimus, joka takaa harjoittelijalle alennuksia vakuutusmaksuista. Mikäli harjoittelutyönantaja maksaa opiskelijalle harjoitteluajalta palkkaa, opiskelija on silloin työsopimussuhteessa ja harjoittelutyönantajan vakuutuksen piirissä. Tämä tarkoittaa, että harjoittelutyönantaja on vakuuttanut opiskelijan työtapatur-man varalta. Vakuutusten voimassaolo tulee tarkistaa harjoittelutyönantajalta. Opiskelija on kaikissa tapauksissa velvollinen noudattamaan työpaikan työaikaa ja järjestystä sekä työturvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä. Eurooppalainen sairaanhoitokortti Kelan toimistosta saat Eurooppalaisen sairaanhoitokortin, joka oikeuttaa opiskelijan sosiaaliturvaan ja sairaanhoitopalveluihin EU:n jäsenvaltiossa oleskelun aikana. Sopimus sosiaaliturvasta on olemassa myös joidenkin muiden kuin EU-maiden kanssa, esim. Kanadan Quebecin. Kelalta saat myös tietoa siitä, kuinka toimia, jos sairastuu ulkomailla ("Jos sairastut Euroopassa" - opas). Oleskelu- ja työluvat Oleskelu- ja työlupaan sekä viisumiin liittyvät määräykset vaihtelevat maittain. Lisätietoja saat ko. valtion lähetystöstä tai edustustosta. Työharjoittelu on osa tut-kintoon johtavista opinnoista, joten on kysymys opiskelusta. EU- ja Eta-maissa opiskelija/harjoittelija tarvitsee oleskeluluvan, jos oleskelu maassa kestää yli kolme kuukautta. Oleskelulupa haetaan heti maahan saapumisen jälkeen asuinpaikkakunnan poliisilaitokselta tai vastaavalta rekisteri viranomaiselta. Oleskelulupa maksaa. Yleensä hakemuksen liitteeksi tarvitaan: passi (kopio, alkuperäinen esitettävä) opiskelutodistus opintorekisteriote (tai vastaava selvitys opintojen etenemisestä) työnantajalta todistus työskentelyajasta (harjoittelusopimus tai työsopimus) selvitys opintojen/työharjoitteluajan rahoituksesta, jos ei saa palkkaa tai apurahaa Yleensä EU maiden välillä ei tarvita työlupia. Jos työharjoittelun suorittaminen edellyttää viisumin ja työluvan hakemista, se kannattaa tehdä heti. Luvan käsittely saattaa kestää. Lisätietoja antaa Kuopion poliisilaitos, Suokatu 44 B, FIN KUOPIO puh. (017) Opintotuki ja muu rahoitus Työharjoittelija tekee yrityksessä arvokasta työtä ja olisikin hyvä, jos yritys maksaisi harjoittelijalle palkkaa. Näin ei usein kuitenkaan ole, joten opiskelijan on itse katettava mm. asumisesta ja matkoista aiheutuvat kulut. Työharjoittelu on osa opintoja, joten opiskelija saa sekä kotimaassa että ulkomailla suoritettavan työharjoittelun ajalle saman opintojen rahoituksen kuin muuhunkin 8

10 opiskeluun. Ulkomaan asumislisä sekä opintolainan takaus työharjoittelun ajalle ovat suurempia. Opintotuen saamisen edellytyksenä ovat opintojen eteneminen ja työharjoittelussa suoritettavien opintopisteiden määrä. Myös työharjoitteluajalta maksettavan palkan suuruus vaikuttaa opintotuen saamiseen. Opintotukea voi saada myös kesällä suoritettavaan opintoihin kuuluvaan työharjoitteluun. Lisäksi opintotuen saamisen edellytyksenä on 18 kalenteripäivän toteutuminen kuukautta kohti. Tämä tulee ottaa huomioon suunniteltaessa työharjoittelun aloitus- ja päättymispäivämääriä. Lisätietoja opintotukeen liittyvissä asioissa saat Ulkomailla suoritettavaan työharjoitteluun haetaan opintotukea seuraavilla lomakkeilla: OTm -lomake kopio vahvistusdokumentista tai työharjoittelusopimuksesta Todistus tutkintoon kuuluvasta ulkomaan suoritusjaksosta -lomake Savonia-ammattikorkeakoulun harjoitteluraha Savonia-ammattikorkeakoulu myöntää vuoden 2010 aikana ulkomailla yli 3 kk:n pituisen työharjoittelun suorittavalle opiskelijalle apurahan, jonka suuruudet on esitetty seuraavassa taulukossa. Opiskelijan tulee liittää kopio allekirjoitettusta työharjoittelusopimuksesta hakemuksen liitteeksi. Savonia-ammattikorkeakoulun myöntämä työharjoittelun apuraha on tarkoitettu matkaja/tai elinkustannuksiin. Mikäli ulkomainen harjoittelutyönantaja maksaa harjoittelijalle palkkaa, apuraha myönnetään harkinnanvaraisesti. FOR STUDY and TRAINING PERIOD 3 9 kk Baltic Countries, Russia (not neighborng area) 400 Europe, Russia (other parts than neighborin area) 700 America, Africa, Australia, Asia 1700 Taulukko 1: Savonia-ammattikorkeakoulun myöntämän työharjoitteluapurahan suuruudet 13 Sairastuminen työharjoittelujakson aikana Opiskelija on työharjoitteluaikana opiskelijaterveydenhuollon piirissä. Jos työharjoittelu suoritetaan toisella paikkakunnalla, opiskelijalla on mahdollisuus käyttää akuuteissa tapauksissa terveyskeskuksen päivystyspalveluja sekä ajanvarauksella toimivia lääkäripalveluja. Mikäli opiskelija on työsuhteessa harjoittelutyönantajaan (työsopimukseen perustuva palkkaus), hän kuuluu työsuhteen kestosta riippuen harjoittelutyöpaikan työterveyshuollon palvelujen piiriin. Tarkempia tietoja antaa työnantajan edustaja. Työharjoittelujakson aikana opiskelijalla on samat velvollisuudet kuin muilla yrityksen työntekijöillä. Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan välittömästi työnantajalle sairauspoissaolosta ja neuvottelemaan poissaoloista, jotka johtuvat muista perustelluista syistä. Harjoittelutyönantaja myös määrittelee, milloin sairauspoissaolosta on toimitettava terveydenhoitajan tai lääkärin todistus. Opiskelijan tulee toimittaa sairauslomatodistuksesta kopio opintotoimistoon. Mikäli opiskelija joutuu harjoittelujakson aikana pitkälle sairauslomalle (yli viikko tai kuukausia), harjoittelutyönantaja, opiskelija ja ohjaava opettaja neuvottelevat harjoittelun jatkamista koske- 9

11 vista vaihtoehdoista eli miten työharjoittelua on mahdollista jatkaa sairausloman jälkeen. Harjoittelua ohjaava opettaja arvioi sen, jääkö harjoittelun opintosuoritus vajaaksi ja neuvottelee opiskelijan kanssa opintosuorituksen täydentämisvaihtoehdoista. Mikäli työharjoittelu keskeytyy, harjoittelusopimus puretaan kirjallisesti työnantajan ja oppilaitoksen välisellä sopimuksella. Jos päädytään tilanteeseen, jossa harjoittelusopimus puretaan kirjallisesti, Kuopion Muotoiluakatemian yhteyshenkilönä toimii harjoittelua ohjaava opettaja ja oppilaitoksen virallisena edustajana tulosaluejohtaja. Työharjoittelun keskeyttäminen Työharjoittelujakson keskeyttämisen syynä voi sairauspoissaolojen ohella olla työharjoitteluosapuolen sellainen käyttäytyminen, ettei muilta osapuolilta voida edellyttää sopimussuhteen jatkamista. Työharjoittelun keskeyttäminen tai työharjoittelupaikan vaihtaminen kesken työharjoittelujakson on mahdollista ainoastaa pakottavista syistä. 14 Työharjoittelua ohjaavat opettajat lukuvuonna Keramiikka- ja lasimuotoilu: Marja-Leena Piippo, marja-leena.piippo(at)savonia.fi Tekstiilimuotoilu: Raili Mähönen, raili.mähonen(at)savonia.fi Jalomatalli- ja korumuotoilu: Juhani Kesola, juhani.kesola(at)savonia.fi Tila- ja kalustemuotoilu: Heikki Nevalainen, heikki.nevalainen(at)savonia.fi Teollinen muotoilu: Juha Miettinen, juha.miettinen(at)savonia.fi Vaatetusmuotoilu: Sirpa Ryynänen, sirpa.ryynanen(at)savonia.fi Graafisen viestintä: Paula Savolainen, paula.savolainen(at)savonia.fi 15 Työharjoittelun oppimistehtävä ja raportointi Opiskelija kokoaa työharjoittelusta lyhyen koosteen sekä työharjoitteluraportin, jossa on kansilehti. Moodle -oppimisympäristöstä löydät työharjoittelun aikana suoritettavat ohjaavat oppimistehtävät, jotka voit suorittaa osa osalta työharjoittelun edetessä. Vaiheittain etenevien tehtävien avulla sinun on mahdollista koota raportti työharjoittelusta. 1. Kooste työharjoittelusta Kirjoita yhdelle A4-paperille mahtuva kansilehti/kooste työharjoittelusta, josta käy ilmi seuraavat asiat (asettelumalli liitteenä): Harjoittelijan nimi ja ryhmätunnus Työtehtävä/ammattinimike Harjoittelun ajankohta ja suoritetut opintopisteet Harjoittelupaikka ja yhteystiedot Harjoittelupaikan yhteyshenkilön / työnantajan nimi Lyhyt kooste työharjoittelusta, josta käy ilmi mm. työharjoitteluun kuuluneita tehtäviä sekä oma arvio työharjoittelusta ja sen merkityksestä omalle ammattitaidolle. Harjoittelutyönantaja hyväksyy koosteen allekirjoituksellaan. Opiskelija toimittaa työharjoittelutyönantajan allekirjoittaman koosteen ohjaavalle opettajalle. 10

12 2. Työharjoitteluraportti Työharjoitteluraportin laajuus on n sivua ja se palautetaan pdf-muotoisena dokumenttina ohjaavalle opettajalle Moodleen suuntautumisalakohtaiselle työharjoittelukurssille. Raportin tiedostokoko on max. 15 Mt Tämän lisäksi ulkomailla suoritetusta työharjoittelusta kirjoitettu raportti tulee toimittaa sähköpostin liitteenä kv-koordinaattorille. Opiskelija voi koota työharjoittelusta erilaista materiaalia (esitteitä, kuvia, työnäytteitä) omaa portfoliotaan varten. Portfoliomateriaalilla ei voi korvata työharjoitteluraporttia. Opiskelija on velvoitettu esittelemään harjoittelukokemuksiaan työharjoittelua suunnitteleville oman suuntautumisalan opiskelijoille. Esittelykäytännöt vaihtelevat laitoksittain. Työharjoittelun/työharjoittelujaksojen hyväksytty suorittaminen edellyttää edellä kuvatun koosteen ja raportin palauttamista laitoksen työharjoittelusta vastaavalle opettajalle. Mikäli suoritat työharjoittelun useammassa osassa, raportti kootaan ja palautetaan jokaisesta jaksosta erikseen. viimeis- Aineisto palautetaan välittömästi työharjoittelun päättymisen jälkeen, kuitenkin tään kolmen viikon kuluessa harjoittelun päättymisestä. 16 Työharjoittelun arviointi ja suoritusmerkintä Työharjoittelu arvioidaan ja opintopistemäärä merkitään opintorekisteriin sen jälkeen, kun lyhyt kooste ja työharjoitteluraportti on palautettu harjoittelusta vastaavalle opettajalle. Suorituspäivämääräksi merkitään työharjoittelun päättymispäivämäärä (ei raportin luovutuspäivämäärä). 1. Työharjoittelu merkitään opintorekisteriin siten, että opiskelija palauttaa 30 opintopisteen suorituksen yhdellä kertaa. Työharjoittelu on tässä tapauksessa suoritettu yhdessä jaksossa. 2. Mikäli työharjoittelu suoritetaan useammassa jaksossa, arviointi ja suoritukset kirjataan opintorekisteriin sitä mukaa kun jaksoja suoritetaan ja opiskelija palauttaa raportit harjoittelusta vastaavalle opettajalle. Tällöin opintopisteet merkitään opintorekisteriin pienempinä kokonaisuuksina. Työharjoittelu arvioidaan arvosanalla S (suoritettu) tai täydennettävä. Harjoittelua ohjaaja opettaja voi ennen suoritusmerkinnän antamista pyytää opiskelijaa täydentämään harjoitteluraporttia. Harjoittelusta vastaava opettaja ilmoittaa opintorekisteriin harjoittelutyönantajan nimen, harjoittelun alkamis- ja päättymispäivämäärän sekä suoritetun opintopistemäärän. Opintopisteistä tulee ilmoitetaan erikseen T&K&I opintopisteet. 17 Työharjoitteluraporttien tallennus ja säilytys Työharjoitteluraportit tallennetaan ja ne säilytetään lukukappaleina Taitemian kirjastossa. Työharjoittelua ohjaava opettaja toimittaa arvioidun työharjoitteluraportin Moodlesta sähköpostin liitteenä Taitemian kirjastoon. Taitemian kirjasto tulostaa lukukappaleeksi tulevat raportit. Työharjoitteluraportti on opintosuoritus, jonka säilyttämistä säätelee arkistointisääntö. Ohjaavan opettajan tulee säilyttää työharjoitteluraportit joko sähköisenä tai paperiversiona viiden vuoden ajan. 11

13 LIITE 1 KOOSTE TYÖHARJOITTELUSTA Harjoittelija Ryhmätunnus Oiva Opiskelija KUA6SM Op.oikeus.nro Harjoitteluaika Työtehtävä/ammattinimike Harjoittelupaikka Suunnitteluassistentti Yritys Katuosoite Postinumero ja postitoimipaikka puh / fax Yhteyshenkilö Matti Mäki Otsikko Kirjoita lyhyt kooste suoritetusta työharjoittelusta. Koosteesta tulee käydä ilmi mm. kuinka sait harjoittelupaikan, työharjoitteluun kuuluneita työtehtäviä sekä oma arvio työharjoittelusta ja sen merkityksestä omalle ammattitaidolle. 12

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Kuopion Muotoiluakatemia Tutkintoon kuuluva harjoittelu 2010 2011 TIEDOTE OPISKELIJOILLE 22.2.2011/PV Sisältö YYTY HARJOITTELU 30 op... 2 1 Tavoite ja sisältö... 2 2 Harjoittelun

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU, KUOPION MUOTOILUAKATEMIA MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA Tutkintoon kuuluva harjoittelu 2011 2012 TIEDOTE OPISKELIJOILLE 6.10.2011/PV Sisältö DHAR HARJOITTELU 30 op / YYTY HARJOITTELU

Lisätiedot

HARJOITTELU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMISSA

HARJOITTELU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMISSA HARJOITTELU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMISSA Liiketalouden koulutusala HARJOITTELU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMISSA Työ tekijäänsä opettaa Harjoitteluohjelman (30 opintopistettä) vaiheet: Perusharjoittelu

Lisätiedot

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, 2014 Maailmalle - nyt! Opiskelu ulkomailla 2 Ensin

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

HARJOITTELUINFO URAPALVELUT Urapalvelut

HARJOITTELUINFO URAPALVELUT Urapalvelut HARJOITTELUINFO 26.1.2018 URAPALVELUT HARJOITTELUINFO 31.10.2017 Urapalvelut Harjoitteluinfo/ Urapalvelut 29/01/2018 1 URAPALVELUT Asiantuntemus Palvelut Harjoittelu Urasuunnittelu Uraseuranta Työnhaku

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2016 Tiedotustilaisuus ti 1.12.2015 klo 13.00-14 (Virta 113) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info

Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info Työssäoppimisesta Kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin sisaltyy vähintaan 20 opintoviikkoa työssaoppimista. Työpaikoilla, aidossa työympäristössa tapahtuva

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE (2007 tai myöhemmin aloittaneet) HARJOITTELUOHJE

HARJOITTELUOHJE (2007 tai myöhemmin aloittaneet) HARJOITTELUOHJE HARJOITTELUOHJE Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Tradenomin tutkintoon kuuluu Opetusministeriön päätöksen mukaan 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu koulutusalaan liittyvässä työympäristössä,

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2014 Tiedotustilaisuus ti 19.11.2013 klo 14.00-15.00 Harjoittelu osana opintoja KM-tutkintoon

Lisätiedot

Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö

Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö 1 OPINTOTUKI JA HARJOITTELU ULKOMAILLA Harjoitteluun voi saada opintotukea kun Opiskelija saa harjoittelustaan opintopisteitä opintopisteitä ei tarvitse kertyä 5 op/tukikuukausi/harjoittelukuukausi Lukuvuoden

Lisätiedot

AMMATTIA EDISTÄVÄN HARJOITTELUN TOIMINTAOHJEET; LUE HUOLELLISESTI!

AMMATTIA EDISTÄVÄN HARJOITTELUN TOIMINTAOHJEET; LUE HUOLELLISESTI! Kymenlaakson amk AMMATTIA EDISTÄVÄN HARJOITTELUN TOIMINTAOHJEET; LUE HUOLELLISESTI! 1. Työharjoittelusta kertyy 30 op (1,5 op = 40 h), joten käytännössä työharjoittelun kesto on yhteensä 5 kk (8 h x 100

Lisätiedot

INFIM-harjoittelu. Infotilaisuus 14.2.2013. Harjoitteluinfon sisältö

INFIM-harjoittelu. Infotilaisuus 14.2.2013. Harjoitteluinfon sisältö INFIM-harjoittelu Infotilaisuus 14.2.2013 Harjoitteluinfon sisältö Harjoittelutuki ja harjoittelusopimus Harjoittelun tavoitteet ja sisältö Harjoittelun suorittaminen Harjoittelupaikan hakeminen Vinkkejä

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Antti Karjalainen

Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Antti Karjalainen Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto 15.5.2017 Antti Karjalainen Työntekoa varten tarvittavat luvat EU:n ulkopuolisen maan kansalaisen työnteko Suomessa

Lisätiedot

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen - Opintotuki Leena Ikonen Kela Fulbright Finland, 17.5.2017 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan

Lisätiedot

Maailmalle lähtijän muistilista

Maailmalle lähtijän muistilista Maailmalle lähtijän muistilista Ulkomaille lähtöön tarvitaan rohkeutta ja sisukkuutta. Arki rullaa ulkomailla helpommin, kun lähtöä suunnittelee jo ennakkoon. Muistilista auttaa ulkomaille opiskelemaan

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2013 Tiedotustilaisuus ke 21.11.2012 klo 12.30-13.30 Harjoittelu osana opintoja KM-tutkintoon

Lisätiedot

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O.

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Palkkaayliopisto-opiskelija! Harjoitteluopastyönantajalle LampilaSatu,JurvakainenAnne,PesonenJohannajaLiimatainenJaanaO. Oulunyliopisto Yliopisto-opintojentyöelämäintegraatio-hanke 2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY3 1 *1159901* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖHARJOITTELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka olet tulossa Suomeen työtä tai työharjoittelua varten, joka sisältyy valtioiden

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012 Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012 FUTUREX Sopimukset korkea-asteen oppisopimustyyppisessä koulutuksessa 9.-10.10.2012 Tarita Tuomola,

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

Kansainvälinen työharjoittelu. Kansainvälisty. kätevästi palkkaamalla. harjoittelija

Kansainvälinen työharjoittelu. Kansainvälisty. kätevästi palkkaamalla. harjoittelija Kansainvälinen työharjoittelu Kansainvälisty kätevästi palkkaamalla ulkomainen harjoittelija Hyvä työnantaja! CIMO järjestää yhdessä oppilaitosten, opiskelijajärjestöjen ja työhallinnon kanssa ulkomaisille

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT Kesätöihin otetaan: v. 1994-1997 syntyneitä polvijärveläisiä koululaisia ja opiskelijoita, jotka jatkavat opintojaan syksyllä 2013 ja jotka eivät ole saaneet muuta

Lisätiedot

Opiskelijoiden ja tutkijoiden vakuuttaminen

Opiskelijoiden ja tutkijoiden vakuuttaminen Opiskelijoiden ja tutkijoiden vakuuttaminen - yleistä periaatteista Kesätilaisuus 31.8.2010 Ulkomaan yksikkö Sirpa Mattila Opiskelijana ulkomailla Alle vuoden ulkomailla tilapäisesti, esim. opiskelijavaihdossa

Lisätiedot

Maailma haltuun. Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille

Maailma haltuun. Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille Maailma haltuun Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille Koko tutkinnon suorittaminen ulkomailla Tutkintoon johtavaa opiskelua, jonka kesto riippuu suoritettavasta tutkinnosta 2. asteen ammatilliset opinnot Alempi

Lisätiedot

OMA ASIOINTI HENKILÖASIAKKAALLE Ilmoittautuminen työnhakijaksi

OMA ASIOINTI HENKILÖASIAKKAALLE Ilmoittautuminen työnhakijaksi OMA ASIOINTI HENKILÖASIAKKAALLE Ilmoittautuminen työnhakijaksi Ilmoittaudu työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi Oma asiointi -sivuston kautta. Jos sinulla ei ole työnhakua aloittaessasi

Lisätiedot

Harjoittelusta sanottua

Harjoittelusta sanottua Harjoittelun tavoite Turun yliopiston opiskelijoiden opintoihin liittyy pakollinen tai vapaavalintainen harjoittelu, jolla on merkittävä positiivinen vaikutus opiskelijan urasuunnitelmiin ja opiskelumotivaatioon.

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Tämä päätös kumoaa 11.10.2013 tehdyn harjoittelua koskevan päätöksen ja ohjeen (Dnro 1027/12.01/2013).

Tämä päätös kumoaa 11.10.2013 tehdyn harjoittelua koskevan päätöksen ja ohjeen (Dnro 1027/12.01/2013). 1528/12.02.02.00/2015 1 (6) YLIOPISTON RAHOITTAMAA HARJOITTELUA KOSKEVA PÄÄTÖS JA OHJE Tämä päätös kumoaa 11.10.2013 tehdyn harjoittelua koskevan päätöksen ja ohjeen ( 1027/12.01/2013). Päätän yliopiston

Lisätiedot

Työharjoittelu ulkomailla. www.jyu.fi/tep

Työharjoittelu ulkomailla. www.jyu.fi/tep Työharjoittelu ulkomailla www.jyu.fi/tep Ohjelmassa tänään Rhodesnow harjoittelupaikat Työharjoitteluohjelmat ja harjoittelupaikan haku Annamari Rovamo & Muru Linjala Työelämäpalveluista Aiesec-harjoittelu

Lisätiedot

Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille. Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille. Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina 8.2.2011 8.2.2011 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja

Lisätiedot

Ohjeet hakupapereiden laatimiseen ulkomaan työssäoppimisjaksoa varten

Ohjeet hakupapereiden laatimiseen ulkomaan työssäoppimisjaksoa varten Ohjeet hakupapereiden laatimiseen ulkomaan työssäoppimisjaksoa varten Johdanto Työssäoppimispaikkaa haetaan ulkomailta samoin kuin muutakin työtä. Hakupapereista: - CV kertoo, kuka olet - Hakukirje kertoo,

Lisätiedot

European Mobility työssäoppimissopimus Sopimus koskien oppisopimuskoulutusta suomalaisessa yrityksessä

European Mobility työssäoppimissopimus Sopimus koskien oppisopimuskoulutusta suomalaisessa yrityksessä European Mobility työssäoppimissopimus Sopimus koskien oppisopimuskoulutusta suomalaisessa yrityksessä Johdanto Työssäoppiminen on pääasiallisin osa oppisopimuskoulutusta. Se on tutkintojen perusteiden

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς;

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Keski-Suomen TE-toimiston EURES-palvelut 2013 EURES European Employment Services 850 EURES-neuvojaa 32 EU/ETA-maassa, Suomessa 33. Keski-Suomen

Lisätiedot

Kandidaattivaiheen työelämäopinnot ja maisterivaiheen harjoittelu/ pääaineena kasvatustiede tai kasvatuspsykologia, 18 op

Kandidaattivaiheen työelämäopinnot ja maisterivaiheen harjoittelu/ pääaineena kasvatustiede tai kasvatuspsykologia, 18 op Kandidaattivaiheen työelämäopinnot ja maisterivaiheen harjoittelu/ pääaineena kasvatustiede tai kasvatuspsykologia, 18 op Harjoittelun koordinaattori: Tiina Kemppainen Opintojakso Kuvaus Toteutus Kandidaatin

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus Opiskelijat

Lakisääteinen tapaturmavakuutus Opiskelijat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Opiskelijat 21.6.2017HENKILÖSTÖPALVELUT 1 Lakisääteinen tapaturmavakuutus, Opiskelijat 1/2 Opiskelijoiden vakuutusturva perustuu työtapaturma- ja ammattitautilakiin. Lain

Lisätiedot

Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli)

Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli) Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli) Aloitusvaihe Opinto-ohjaaja tiedottaa opiskelijaryhmiä mahdollisuudesta tehdä tutkinto loppuun oppisopimuskoulutuksena

Lisätiedot

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) TAMPEREEN YLIOPISTO Saapunut Opinto ja kansainvälisten asiain osasto Päätöksen pvm 33014 Tampereen yliopisto Myönnetään euroa OPISKELIJOIDEN MATKA APURAHAHAKEMUS HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen ulkomailla

Korvauksen hakeminen ulkomailla Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista Sanna Kuorikoski 14.4.2011 Sisältö Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen Hakuaika

Lisätiedot

Hakupaperit (hakulomake, hakemuskirje, CV) Terveydenhoitajalla käynti (todistus koordinaattorille) Varaa aika tapaamiseen kvkoordinaattorin

Hakupaperit (hakulomake, hakemuskirje, CV) Terveydenhoitajalla käynti (todistus koordinaattorille) Varaa aika tapaamiseen kvkoordinaattorin 2 VALMISTELUIDEN ALOITUS Hakupaperit (hakulomake, hakemuskirje, CV) Terveydenhoitajalla käynti (todistus koordinaattorille) Varaa aika tapaamiseen kvkoordinaattorin kanssa sähköpostitse 3 KIELI- JA KULTTUURIVALMENNUS

Lisätiedot

OPINTOTUKI KESÄAJALLE

OPINTOTUKI KESÄAJALLE 1 OPINTOTUKI KESÄAJALLE Edellytykset kesällä on tehtävä opintoja 5 op tukikuukautta kohti; koko kesälle haettaessa opintoja suoritettava siis 15 op harjoitteluajalta ei edellytetä em. opintopistemäärää,

Lisätiedot

Opiskelijan sosiaaliturva ulkomaille ja Suomeen muutettaessa. Merja Siltanen-Kallio Suunnittelija, kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 27.4.

Opiskelijan sosiaaliturva ulkomaille ja Suomeen muutettaessa. Merja Siltanen-Kallio Suunnittelija, kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 27.4. Opiskelijan sosiaaliturva ulkomaille ja Suomeen muutettaessa Merja Siltanen-Kallio Suunnittelija, kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 27.4.2017 Opiskelijan sosiaaliturvaan kuuluminen 30 minuutissa 1.

Lisätiedot

Raportti ulkomaan työssä oppimisjaksosta

Raportti ulkomaan työssä oppimisjaksosta Pro Europass Apprentice Across the Border MALLI Raportti ulkomaan työssä oppimisjaksosta Miksi? Opiskelijan suorituksien arviointi ulkomaan työssä oppimisjakson aikana on olennainen osa korkeatasoista

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

HARJOITTELUINFO 2015. 10.2.2014 klo 12 SIMSPACE

HARJOITTELUINFO 2015. 10.2.2014 klo 12 SIMSPACE HARJOITTELUINFO 2015 10.2.2014 klo 12 SIMSPACE Rooleissa Paavo Arvola (vastuuopettaja) Harjoittelun sisältöasiat, harjoittelutuki Kati Koivu (koordinaattori) Muut asiat Harjoitteluinfon sisältö Harjoittelutuki

Lisätiedot

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle 1 (2) Hakija voi olla henkilö tai ryhmä. Sukunimi: Etunimet: Osoite: Syntymävuosi: Puhelinnumero: Sähköposti: Nykyinen työ- tai opiskelupaikka: Ryhmän

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vanhus- ja vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE 0 9 OHJEITA TYÖNTEKIJÄLLE 2 9.1 Vakuutukset... 2 9.2 Työsopimus... 2 9.3 Työaika ja työtuntilistat... 3 9.4

Lisätiedot

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus Opetusharjoittelu ammatillisessa opettajankoulutuksessa VE17-verkko-opiskeluryhmien infotilaisuus Adobe Connect -istunto 6.6.2017

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Ennakkoverolippumiehet

Ennakkoverolippumiehet Ennakkoverolippumiehet Pääsäännön yhteenveto 1. Infra-alalla ei tule käyttää ennakkoverolippumiehiä konekuskeina. 2. Jos otat tai olet ottanut henkilön ajamaan yrityksesi omistamaa työkonetta (esim. kaivukone,

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

Ammattitutkintostipendi. näyttötutkinnon suorittaneelle

Ammattitutkintostipendi. näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi lyhyesti l ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto) suorittaneelle

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP + OLE_OPI 1 *1079901* OLESKELULUPAHAKEMUS OPISKELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jonka oleskelun tarkoituksena on opiskelu suomalaisessa oppilaitoksessa, johon sinut

Lisätiedot

TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa. TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa

TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa. TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa TEM esitteet 1/2017 Opintovapaa Opintovapaa Opintovapaa tarjoaa työssä oleville joustavan mahdollisuuden opiskeluun. Oikeus opintovapaaseen perustuu opintovapaalakiin (273/1979).

Lisätiedot

Työnantajan opas. Harjoittelijan palkkaaminen

Työnantajan opas. Harjoittelijan palkkaaminen Työnantajan opas Harjoittelijan palkkaaminen Mitä hyötyä harjoittelijan palkkaamisesta on? Turun yliopiston opiskelijoiden opintoihin liittyy pakollinen tai vapaavalintainen harjoittelu, jonka tavoitteet

Lisätiedot

Suuntaa uralle! CIMO ja suomalaiset maailmalla. CIMO l Kansainvälinen harjoittelu. Kuvat ja teksti: Jaana Mutanen 15.3.2013

Suuntaa uralle! CIMO ja suomalaiset maailmalla. CIMO l Kansainvälinen harjoittelu. Kuvat ja teksti: Jaana Mutanen 15.3.2013 CIMO ja suomalaiset maailmalla Kuvat ja teksti: Jaana Mutanen Mitä ominaisuuksia kansainvälisessä työssä tarvitaan? CIMOn harjoitteluohjelmat CIMOn harjoitteluohjelmat Opiskelijoille ja vastavalmistuneille,

Lisätiedot

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työntekijä (nimi ja puhelin) Perehdyttäjä (nimi ja puhelin) Perehdytysajankohta/-kohdat 1. JÄRJESTÖN TOIMINTA

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN OLE_TUT 1 *1109901* OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa tieteelliseen tutkimukseen tai tutkimushankkeeseen

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

4) terveyskeskuksella terveyskeskusta, jossa opiskelija suorittaa syventävän käytännön harjoittelun

4) terveyskeskuksella terveyskeskusta, jossa opiskelija suorittaa syventävän käytännön harjoittelun SYVENTÄVÄN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN PERIAATTEET Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hammaslääketieteen laitos, Itä Suomen yliopiston terveystieteellisen tiedekunnan hammaslääketieteen yksikkö,

Lisätiedot

Opiskelu ulkomailla. Maailmalle! Linda Tuominen, CIMO

Opiskelu ulkomailla. Maailmalle! Linda Tuominen, CIMO Opiskelu ulkomailla Maailmalle! 15.11.2016 Linda Tuominen, CIMO Opiskelu Työharjoittelu Nuorisotoiminta Vaihtoehtoja kansainvälistymiseen Tutkintoopiskelu Ammatillinen koulutus Vapaaehtoistyö Vaihtoopiskelu

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille. OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta

NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille. OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta Sisällysluettelo Nuorelle 3 Työpaikalle 4 Opiskelija / työpaikkaohjaaja / esimies

Lisätiedot

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto Kesätoimittajan ABC Tampereen yliopisto 8.4.2011 sari.uusi-rauva@journalistiliitto.fi 1 Työsuhde Työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia sovelletaan työsuhteessa oleviin Työsuhde määräytyy suoraan lain nojalla.

Lisätiedot

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI OPINTOTUKI ON opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 TUKIAJAT Yliopistotutkintoon ( tukiajat 1.8.2005 alkaen) Opinto oikeus pelkästään alempaan

Lisätiedot

Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012

Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 27.1.2012 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja Kansainvälistä kokemusta

Lisätiedot

Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (aikuiset)

Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (aikuiset) Ohje 1 (4) Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (aikuiset) Koulutuksen tavoitteet Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille laadukasta opetusta ammattitaidon

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS OSK.HUTTUSEN SÄÄTIÖN HALLITUKSELLE

APURAHAHAKEMUS OSK.HUTTUSEN SÄÄTIÖN HALLITUKSELLE APURAHAHAKEMUS OSK.HUTTUSEN SÄÄTIÖN HALLITUKSELLE hakijan valokuva HUOM! Liitteet lähetettävä suoraan asiamiehelle erillisenä pdf-tiedostona 1.Hakijan henkilötiedot Sukunimi: Etunimet ( puhuttelunimi lihavoituna)

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014 Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Fulbright Center 12.5.2014 Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen ja Yhdysvaltojen välillä

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Eurooppaan työssäoppimaan keväällä 2017?

Eurooppaan työssäoppimaan keväällä 2017? Kv-info 12.9.2016 Venäjälle Opetushallitus + oppilaitos rahoittavat toimintaa Mahdollisuus n. kymmenelle vuodessa SASKYssä, n.4-6 vkoa Oppilaitosvaihto Pietarin restaurointialan kouluun SOKOS- hotelleissa

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY5_130415PP +

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY5_130415PP + OLE_TY5 1 *1155501* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖNTEON PERUSTEELLA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet tulossa työskentelemään Suomeen suomalaisen tai Suomessa toimivan työnantajan palvelukseen ja olet

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / lokakuu 2014 Mira Pihlström Kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI Ulkomaisen työvoiman käyttö Tommi Lantto PSAVI Työsuhteen ehdot kaikille samat Suomalaisen työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työsuhteen ehdot ovat samat kansalaisuudesta riippumatta palkka

Lisätiedot

Opinnot + kielitaito + kulttuurit + itsetuntemus + CV Vaihda maisemaa! Tietoa vaihto-opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla.

Opinnot + kielitaito + kulttuurit + itsetuntemus + CV Vaihda maisemaa! Tietoa vaihto-opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla. = Opinnot + kielitaito + kulttuurit + itsetuntemus + CV Vaihda maisemaa! Tietoa vaihto-opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla. 1. Vaihto-opiskelu Lähtö aikaisintaan ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen.

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun Kauppatieteiden opinnoista Suurin osa opinnoista mahdollista suorittaa joustavina verkkoopintoina, opintoihin jatkuva ilmoittautuminen Suoritustapoina esim. oppimispäiväkirja,

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot