Porin kaupungin ympäristövirasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin kaupungin ympäristövirasto"

Transkriptio

1 Porin kaupungin ympäristövirasto Toimintakertomus 2012

2

3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAVUOSI HALLINTO... 2 Ympäristöviraston organisaatio Ympäristölautakunta... 2 Ympäristöterveysjaosto... 4 Jätelautakunta... 4 YMPÄRISTÖNSUOJELU... 5 Maailman ympäristöpäivä... 6 Luonnonsuojelu & reitistöt... 7 Reiluja hankintoja... 7 Hankkeita... 8 Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä -hanke... 8 Yyterinniemen luontopalveluiden kehittäminen hanke... 8 Kuntayhteistyötä kierrätykseen -hanke JÄTEHUOLLON NEUVONTA JA SUUNNITTELU Jäteneuvonnassa keskityttiin lapsiin ja nuoriin sekä jätteen vähentämiseen Jäteneuvonnan vuosi oli täynnä tapahtumia ja tempauksia Neuvonta laajentui sosiaaliseen mediaan JäteVaakku-lehteä julkaistu jo 10 vuoden ajan KULUTTAJIEN ENERGIANEUVONTA Energianeuvonta Satakunnassa hanke TERVEYSVALVONTA Edustukset työryhmissä Toiminta Vuoden aikana toteutetut valvontaprojektit ELÄINLÄÄKINTÄ Toiminta Tuotantoeläintenterveydenhuolto Pieneläinten terveydenhuolto Valvonta ja lihantarkastus Koulutus ja tapahtumat PORILAB Yleiskuva toiminnasta Porilab vuonna RAKENNUSVALVONTA Yleiskuva toiminnasta Katsaus toimintaympäristöön Tavoitteiden toteutuminen Suomi-Areena Rakentamisen laatuohjaus Hissi -Esteetön Suomi 2017 hanke YMPÄRISTÖVIRASTON TILINPÄÄTÖS

4 TOIMINTAVUOSI 2012 Ympäristöviraston toiminta jakaantuu lähes tasaisesti sen eri vastuualueiden kesken. Tehtäväkenttä on ehkä Suomen laajin kattaen rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja laboratoriotoiminnot. Lisäksi vastaamme Kokemäenjoen suiston, Preiviikinlahden ja Yyterinniemen alueilla luontopolkujen, lintutornien ja opasteiden rakentamisesta ja kunnossapidosta. Tehtävien laajuus käy hyvin esille ympäristölautakunnan ja ympäristöterveysjaoston pöytäkirjoista. Lautakunta kokoontui vuoden aikana 12 kertaa ja käsitteli kokouksissaan 197 pykälää. Joten voi sanoa, että myös luottamushenkilöt ovat ahkeroineet ja saaneet lukuisan joukon päätöksiä aikaiseksi. Lautakunnan ja jaoston työskentely on ollut esimerkillistä siinä, että päätöksiä on kokouksissa myös syntynyt, eikä asioita ole turhaan palautettu uudelleen valmisteluun saatikka jätetty pöydälle lepäämään. Nyt valtuustokauden päättyessä haluankin kiittää kaikkia luottamushenkilöitämme hyvästä lautakunta- ja jaostotyöskentelystä ja toivottaa onnea uusille luottamustoimille. Ympäristöviraston toimeliaisuus näkyy myös hyvänä taloudellisena tuloksena. Lupa- ja valvontamaksut sekä palvelujen myynnit tuottivat mukavan yllätyksen ja noin 10 % ylijäämän budjetoituun verrattuna. Hyvään tulokertymään ei kuitenkaan voi tuudittautua ja siksi kiinteät kulut on pidettävä kurissa niin henkilöstömenojen kuin muunkin toiminnan osalta. Mutta toisaalta sekin on muistettava, että ilman riittävää ja osaavaa henkilöstöä ei myöskään synny tuloja palveluista. Siis tasapainoillaan ja nautitaan työstä ja sen tuloksista. Matti Lankiniemi ympäristöjohtaja 1

5 HALLINTO Ympäristövirastonorganisaatio2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA toimii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena huolehtii kaupungin ympäristönsuojelusta ja sen kehittämisestä huolehtii kunnalle luonnonsuojelulain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä antaa luonnonsuojelulain 24 :n ja 27 :n mukaiset kunnan lausunnot hakemuksista edistää luonnonsuojelulain tarkoittamaa luonnon- ja maisemansuojelua kunnan alueella toimii ulkoilulain tarkoittamana kunnan leirintäalueviranomaisena toimii maa-aineslain tarkoittamana kunnan lupaviranomaisena ja valvontaviranomaisena suorittaa riistanhoitoon, metsästykseen, kalastukseen ja kalavesien hoitoon liittyvät tehtävät kaupungin omistamilla maa- ja vesialueilla sekä järjestää kalastuksen ja metsästyksen valvonnan näillä alueilla huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä 2

6 myöntää asuntojen energia- ja korjausavustukset ja niihin rinnastettavat avustukset toimii kemikaalilain tarkoittamana kunnan kemikaaliviranomaisena toimii terveydensuojelulain tarkoittamana kunnan terveydensuojeluviranomaisena toimii elintarvikelain tarkoittamana kunnan elintarvikevalvontaviranomaisena toimii kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain tarkoittamana kunnan valvontaviranomaisena hoitaa toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain mukaiset kunnalle kuuluvat tehtävät toimii lääkelaissa tarkoitettuna kunnan viranomaisena, joka käsittelee nikotiinivalmisteiden myynnistä kunnalle kuuluvat asiat hoitaa eläinlääkintähuoltolaissa ja eläintautilaissa mainitut kunnalle kuuluvat tehtävät huolehtii elintarvike- ja ympäristölaboratorion toiminnasta huolehtii jätelain mukaisista jätehuollon suunnittelu- ja neuvontatehtävistä Esittelijänä lautakunnan kokouksissa toimivat Matti Lankiniemi ja Hannu Olenius. Lautakunnan pöytäkirjan pitäjinä toimivat apulaisrakennustarkastaja Sirpa Tauru, ympäristövalvontapäällikkö Riikka Jokiainen ja vs. ympäristövalvontapäällikkö Jari Lagerroos. Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 12 kertaa. Käsiteltäviä asioita kertyi 197. Ympäristölautakunta Jäsen Varajäsen Pj. Tapio Meri VIHR Ari Lagerbom Vpj. Irma Anttila KESK Raili Arola PS Leena Astala KOK Titta Strömberg Paula Kangas KOK Heidi Neittamo Mika Tuovinen KOK Juha Sinerjoki Maaret Anosckin VAS Marjo Oksanen Juho Solala VAS Markku Iltanen Pasi Grönman SDP Nicklas Qvickström Henri Vuorilehto SDP Ilkka Niemi Anne Jakonen SDP Ulpu Järvinen Jarno Joensuu SDP Aulis Karilahti Raija Kuoppala KD Seija Simula Raija Koskiranta KESK Leena Kallionsivu Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa oli Tapio Huhtanen. Nuorisovaltuuston edustaja Jemi Heinilä. 3

7 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTO Ympäristöterveysjaostoon kuuluvat ympäristöterveydenhuollon yhteistyöalueen kuntien edustajat. Jaosto aloitti toimintansa vuoden 2011 alusta. Ympäristöterveysjaosto Jäsen Pori Pj. Pentti Forsten Pirjo Mäki Leena Astala Mika Tuovinen Maaret Anoschkin Markku Palomäki Eurajoki Martti Lempinen Harjavalta Tuija Ketola Kokemäki Tommi Anttila Luvia Marja Vaitomaa Nakkila Martti Pöysti Ulvila Vpj. Juha Tenho KH:n edustaja Mia Fagerlund Ympäristöterveysjaosto toimii yhteistoimintaalueella mm. kunnan kemikaaliviranomaisena, terveydensuojeluviranomaisena, elintarvikeviranomaisena ja kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain tarkoittamana kunnan valvontaviranomaisena. Lisäksi jaosto hoitaa eläinlääkintähuoltolaissa ja eläintautilaissa mainitut kunnalle kuuluvat tehtävät. Ympäristöterveysjaosto kokoontui kertomusvuonna 7 kertaa. Käsiteltäviä asioita kertyi 77. Esittelijänä ympäristöterveysjaoston kokouksissa toimi Matti Lankiniemi. Jaoston pöytäkirjan pitäjänä toimi ympäristövalvontapäällikkö Heidi Rosenblad. Varajäsen Simo Järvinen Maria Santikko Titta Strömberg Juha Sinerjoki Juho Solala Raija Koskiranta Tuomo Aro-Heinilä Kari Henttinen Jari-Matti Välkkynen Maria Hollmen Asta von Frenckell Minna Juusela JÄTELAUTAKUNTA Jätehuollon viranomaistehtäviä hoitamaan perustettiin alkaen Porin jätelautakunta. Uuden toimielimen perustaminen kesken vaalikauden johtui jätelain vaatimuksesta nimetä kuntiin jätehuoltoviranomainen. Jätelautakunnan tehtävänä on kunnalle jätelainsäädännön nojalla kuuluvien jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvien viranomaistehtävien hoitaminen. Kaupunginvaltuusto nimesi lautakuntaan seitsemän jäsentä. Jätelautakunta kokoontui vuoden aikana viidesti. Se käsitteli mm. Hangassuon ja kierrätyskeskuksen taksoja, ekomaksutaksaa sekä sopimusta alueellisesta jätelautakunnasta. Jätelautakunnan talous on osa ympäristöviraston talousarvioita. Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä kokouksissa toimi jätehuollon suunnittelija Tarja Räikkönen. 4

8 Jätelautakunta Jäsen Varajäsen pj. Päivi Kolehmainen KOK Teresa Kaaresmaa vpj. Sanna Grönmark VIHR Anne Liinamaa Simo Järvinen SDP Kalevi Träskelin Antti Linnainmaa KESK Erkki Isoviita Pirjo Mäki SDP Emmi Holsti Pekka Niemelä KOK Antti Nurmi Aki Nummelin VAS Olli Inberg KH:n edustaja Eija Hakala YMPÄRISTÖNSUOJELU Henkilökunta: Lankiniemi Matti ympäristöjohtaja Nuotio Kimmo luonnonsuojeluvalvoja Aalto Outi projektipäällikkö Palmgrén Anu projektipäällikkö Jokiainen Riikka ympäristövalvontapäällikkö Rapp Carmen hallintosihteeri Kekki Marjo energianeuvoja Riihiaho Anssi projektipäällikkö Koivukoski ympäristötarkastaja Salonen Seppo suunnittelupäällikkö Johanna Ahlgren Elina tp. ympäristötarkastaja Ulanen Tuula palveluasiantuntija Lagerroos Jari ympäristötarkastaja Välimaa Heli ympäristösuunnittelija Lampinen Jari Hakala Pauliina ilmansuojeluinsinööri projektipäällikkö Mäkelä Antti projektipäällikkö Porin alueella oli vuonna 2012 käynnissä yksi ympäristövaikutusten arviointimenettely, joka koski Tuuliwatti Oy:n ja Pori Energia Oy:n tuulipuistohanketta Oosinselän alueella. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeesta ympäristölautakunta antoi lausuntonsa Varsinais-Suomen ely-keskukselle kolmesta hankkeesta, jotka kaikki olivat tuulivoimalahankkeita. Vuonna 2012 ympäristölautakunta myönsi seuraavat ympäristönsuojelulain mukaiset luvat: UPM Kymmene Oyj, Seikun saha Aittaluodossa Länsirannikon Romu Oy, metalliromun käsittely, puu- ja muovijätteen käsittely sekä romuajoneuvojen vastaanotto ja varastointi Uusiniityssä Stena Recycling Oy, energiajätteen välivarastointi Mäntyluodossa 5

9 Ympäristölautakunta myönsi maa-aineslain mukaiset ottoluvat Kuuminaisiin Timo Villman Oy:lle sekä Preiviikiin Tuomas Hannulalle. Lisäksi lautakunta myönsi Turun hallinto-oikeuden palauttamassa asiassa ottoluvan Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:lle. Päätöksestä valitettiin uudelleen Turun hallintooikeuteen. Kuluneen vuoden aikana ympäristövirastossa valmisteltiin Etelä-Suomen aluehallintovirastolle yhteensä kuusi lausuntoa ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisista hakemuksista. Vuonna 2012 ympäristövirastossa käsiteltiin yhden kiinteistön osalta velvoitetta liittää kiinteistö vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriverkostoon. Lisäksi viranhaltijapäätöksellä ratkaistiin kymmenen kiinteistön vapautushakemus vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen verkostoon. Ympäristölautakunta myönsi yhden määräaikaisen poikkeuksen velvoitteesta kiinteistön jätevesijärjestelmän uusimiseksi. Tilapäistä melua aiheuttavien toimintojen kuten erilaisten tapahtumien ja työmaiden ilmoituksia käsiteltiin yhteensä 44. Ympäristölautakunta käsitteli alkuvuodesta kaksi hakemusta, joilla haettiin poikkeusta ympäristönsuojelumääräyksissä vaadittuun käytöstä poistetun öljysäiliön käsittelyyn. Lautakunta hyväksyi poikkeusmenettelyt alkaen poikkeamishakemukset käsitteli uuden toimintasäännön mukaisesti ympäristövalvontapäällikkö, joka hyväksyi loppuvuoden aikana neljä poikkeusmenettelyä. Kaupungin uudet ympäristönsuojelumääräykset astuivat voimaan Suurista yleisötilaisuuksista (mm. Pori Jazz Kids, Pori Jazz, Suomi Areena, Porispere, Iccorock, Silakkamarkkinat ja Noormarkun markkinat) valvontaa suoritettiin kahdeksaan tapahtumaan liittyen. Ympäristöviraston vuoden 2012 rakennetun ympäristön valvontakierros tehtiin Pihlavan, Enäjärven ja Metsämaan kaupunginosiin. Kierroksella kiinnitettiin huomiota pihaalueiden ja yleisten alueiden siisteyteen ja roskaantumiseen sekä rakennusten ja rakennelmien kuntoon ja ulkovarastointiin. Kohteita kirjattiin 14. Erityisen katselmus- ja tarkastuskierroksen lisäksi vastaavaa valvontaa suoritettiin säännöllisesti ympäri vuoden. Ympäristövirasto järjesti yhdessä yhteistyökumppanien kanssa kaupungin asukkaille ohjelmaa seuraaviin kansallisiin ja kansainvälisiin ympäristötapahtumiin ja kampanjoihin liittyen: Earth Hour Suomi puhtaaksi päivässä kampanja Maailman ympäristöpäivä Koulujen ympäristökasvatusviikko Energiansäästöviikko Reilun kaupan viikko Euroopan jätteen vähentämisen viikko Ympäristökasvatusviikon tutustumiskäynteihin, toimintatunteihin ja luentoihin osallistui noin 700 oppilasta. Muita tapahtumia on kuvatta tarkemmin jätehuollon suunnittelusta ja neuvonnasta sekä kuluttajien energianeuvonnasta kertovissa osioissa. Viraston päiväkotien henkilökunnalle järjestämään Vihreä lippu kestävän kehityksen koulutustilaisuuteen osallistui 33 henkilöä. Maailmanympäristöpäivä Maailman ympäristöpäivänä järjestettiin Kestävän Kehityksen Kesäpiknik Raatihuoneenpuistossa yhteistyössä ympäristöviraston ja Kuntayhteistyötä kierrätykseen hankkeen kanssa. Tapahtuman teemoina olivat kierrätä, korjaa ja säästä energiaa. Tapahtumalla haluttiin tuoda esille, että tavaroita voidaan myös korjata, jolloin niiden elinkaari pitenee ja kaatopaikkakuorma vähenee. Puiston käytäville ja suljetulle Selim Palmgreninkadulle levittäytyi kolmisenkymmentä, yhdistystä, seuraa ja yritystä. Avaussanat lausunut kaupunginjohtaja Luukkonen kehui kaupungin panostusta uusiutuviin energiamuotoihin. Selim Palmgreninkadun alkupuolella sijaitsi aurinkotori, johon olivat ryhmittäytyneet au- 6

10 rinkoenergiayritykset ja Aurinkoteknillinen yhdistys, joka esitteli näyttelyerikoisuutena riihimäkeläisen opettajan 60-luvulla omaan käyttöön rakentamia aurinkokeittimiä. Pori Energia tarjosi tilaisuudessa kahvit noin 1500 kävijälle. Tilaisuudessa jaettiin perinteisesti Porin kaupungin ympäristölautakunnan ympäristöpalkinnot. Tällä kertaa palkittiin Porin kaupungin tekninen palvelukeskus rakennuttajana ja vapaa-aikavirasto uimahallin käyttäjätahona ennakkoluulottomuudesta ja rohkeudesta Porin uuden uimahallin energiaratkaisuissa, joiden voidaan katsoa aloittaneen aurinkoenergian hyödyntämisen uuden aikakauden julkisissa rakennuksissa. Uimahallin ratkaisut kannustavat aurinkoenergian hyödyntämiseen julkisessa rakentamisessa ja havainnollistavat uusiutuvaa aurinkoenergiaa myös kuluttajille. Aurubis Finland Oy palkittiin aurinkoenergian edistämiseksi tehdystä työstä. Uimahallissa on käytössä Aurubis Finland Oy:n kehittämä Nordic Solar aurinkolämpöjärjestelmä, jossa aurinkokeräimet sulautuvat täysin rakennuksen esipatinoidun kuparijulkisivun arkkitehtuuriin. Järjestelmä avaa uudenlaisia käyttömahdollisuuksia aurinkoenergialle silloin, kun aurinkokeräimet halutaan integroida julkisivuun ilman arkkitehtonisia kompromisseja. A. Ahlström Osakeyhtiö palkittiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Noormarkun ruukkialueen vaalimisesta sekä uusiutuvien energialähteiden esimerkillisestä hyödyntämisestä. YLE Satakunnan huippusuosittu Kierrätysradio teki paluun Lampisen ja Harjun voimin. Nauruhermoja kutkuttanut naurujooga sai ihmiset hekottelemaan estottomasti. Paikalle pyrähti myös Jätevaakkuvaris opastamaan jätteiden lajittelussa. LuonnonsuojeluReitistöt Vuoden aikana järjestettiin 15 yleisöretkeä tai -tapahtumaa yhdessä lähikuntien, eri järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Retkitarjonta koostui mm. melonta-, lintu-, lepakko-, sieni- ja kääpäretkistä sekä lapsille suunnatusta Pimeä metsä- tapahtumasta. Retkille ja tapahtumiin osallistui yhteensä 450 henkilöä. Erityinen painopiste vuonna 2012 oli suunnata tapahtumia 10-vuotisjuhlavuottaan viettäneen Porin kansallisen kaupunkipuiston alueelle. Yleisöretkien esite julkaistiin alkuvuodesta. Lisäksi tuotettiin Herrainpäivien luontopolkua esittelevä esite. Ympäristölautakunta antoi 20 lausuntoa asema- ja osayleiskaavaehdotuksista. Ympäristöviraston yhteistyössä kaupunkisuunnittelun kanssa toteuttama EU-hanke Kansalliset puistot päättyi. Hankkeessa toteutettiin Porin kansallista kaupunkipuistoa ja Selkämeren kansallispuistoa esitteleviä opasteita, sekä tehtiin Luotojen alueelle melontaharrastusta edistäviä rakenteita. Kaupungin metsiä inventoitiin yhteistyössä puistotoimen kanssa ympäristöministeriön rahoittamassa KuntaMETSO-hankkeessa. Inventointiraportti valmistui vuoden lopussa. Yhteistyössä Ulvilan kaupungin ja Nakkilan kunnan kanssa aloitettiin Kokemäenjoen alajuoksun arvokkaita kohteita esittelevä informaatiohanke. Tapani-myrskyn aiheuttamia tuhoja pitkoksille Meri-Porin retkeilyreitillä korjattiin 4 km matkalta. Huhtalan alueelle valmistui Langouran esteetön luontolava ja Kaarluodon alueella pitkosreittiä uusittiin 400 m. Lisäksi Meri-Porin retkeilyreitillä uusittiin Paarnoorin ruovikkolava ja kolme siltaa. Reilujahankintoja Porin kaupunki on sitoutunut kestävän kehityksen edistämiseen. Yhtenä sitoutumisen muotona on kaupungin päätös hankkia Reilun kaupan tuotteita. Reilun kaupan kaupunki - arvonimi Porilla on ollut vuodesta 2008 alkaen. Reilun kaupan asiat olivat vuoden aikana näkyvillä erilaisissa tapahtumissa, mm. Perheiden Torilla ja Mahdollisuuksien Torilla. Syyskuussa porilaisille kouluille järjestettiin 7

11 Reilun kaupan futisturnaus, jonka tavoitteena oli paitsi iloisissa merkeissä liikuttaa koululaisia, myös kiinnittää huomiota urheiluvälineiden valmistuksen eettiseen kestävyyteen. Turnaukseen osallistui kahdeksan porilaista koulua, joille lahjoitettiin pelien päätteeksi yhteensä 40 Reilun kaupan jalkapalloa. Lokakuussa Reilun kaupan viikolla Porissa vieraili kaksi kirgisialaista Reilun kaupan puuvillan viljelijää. Vierailun aikana Reilun kaupan asiat olivat näkyvästi esillä tiedotusvälineissä ja vieraat kertoivat reilun kaupankäynnin vaikutuksista elämäänsä Eetunaukiolla järjestetyssä tilaisuudessa ja teemaan liittyvässä leffaillassa. Reilun kaupan viikolla kaupungin nettisivuille avattiin Reilu Pori sivut kertomaan kaupungin Reilun kaupan toimista ja asukkaiden mahdollisuuksista itse vaikuttaa omilla valinnoillaan. Porin Reilun kaupan toimintaa edistämään on perustettu Reilun kaupan kaupunki kannatustyöryhmä, jossa kaupungin edustajana on jätehuollon suunnittelija Tarja Räikkönen. Valtuuston edustajana kannatustyöryhmässä on Hanna Hilden. Kannatustyöryhmä muun muassa raportoi vuosittain kaupungin toimista Reilun kaupan edistämiseksi arvonimen myöntäneelle Reilun kaupan Edistämisyhdistykselle. Hankkeita Ilmastoasiatkunnassatoimeenpanoa jayhteistyötä-hanke Puolentoista vuoden mittainen hanke käynnistyi elokuussa Hanketta toteutetaan yhteistyönä Porin ja Ulvilan kaupungin sekä Nakkilan kunnan kanssa. Projektia vetää projektipäällikkö Outi Aalto. Euroopan unionin Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) osallistuu hankkeen rahoittamiseen yhdessä hankekuntien kanssa. EAKR-rahoituksen on myöntänyt Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus. Hankkeen tavoitteena on tukea kuntien ilmasto-ohjelmien toimeenpanoa. Hankkeessa pyritään saamaan myös alueen yrityksiä ja yhteisöjä ns. ilmastokumppaneiksi eli vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä omassa toiminnassaan. Hankkeen kohderyhmänä ovat kuntaorganisaatiot eli kuntien työntekijät ja luottamushenkilöt Porissa, Ulvilassa ja Nakkilassa sekä alueen yritykset ja asukkaat. Marraskuussa 2012 järjestettiin Ilmastotalkoot IV-koulutustilaisuus osana tätä hanketta. Ravintola Liisanpuiston auditoriossa järjestettyyn koulutustilaisuuteen osallistui noin 60 henkilöä, joista suuri osa oli kuntien työntekijöitä ja viranhaltijoita. Hankkeen internetsivut löytyvät osoitteesta: Yyterinniemenluontopalveluidenkehittäminenhanke Projektissa kehitetään Yyterinniemeä luontomatkailun ja luonnonsuojelun näkökulmista. Projekti alkoi ja kestää vuoden 2013 loppuun. EAKR-rahoituksen on myöntänyt Varsinais-Suomen ELY-keskus. Omarahoituksesta vastaa Porin kaupungin ympäristövirasto ja Metsähallitus. Projektissa toteutetaan uusi luontoreitti yhdistämään Yyterin santojen alue niin ikään luonnonarvoistaan tunnettuihin Yyterin lietteisiin ja Selkämeren kansallispuistoon kuuluvaan Huhtalan alueeseen. Reitti varustetaan tarvittavilta osin siltarakenteilla niin, että vettyvilläkin alueilla on mahdollista liikkua. Kulun ohjaamisella vähennetään luontoon kohdistuvaa kulumista. Lisäksi alueelle suunnitellaan ja toteutetaan luontotorni ja 4 luontolavaa. Reitin yhteyteen tuotetaan viitoitus ja alueen luonnonarvoihin keskittyvä ympäristökasvatusmateriaali. Lisäksi projektissa tehdään 8

12 suunnitelma Yyterin dyynien kehittymisen ja muutoksien seuraamiseksi sekä aloitetaan muutosten seuranta käyttäen paikkatietoa. Projektin ensimmäinen kolmannes on keskittynyt suunnitteluun, aineistojen ja materiaalien hankkimiseen, rakentaminen aloitetaan talvella Dyynien seurantaan Ympäristövirasto hankki yhteistyössä kaupunkimittauksen kanssa RTK-GPS satelliittimittalaitteen. Laitetta tullaan käyttämään myös muissa viraston toimissa. Lisäksi hankittiin laserilla toimiva tarkka kävijälaskuri, jota käytetään kesällä tehtävään Yyterin kävijäseurantaan. Uuden luontoreitin raivausta rakenteita varten Yyterissä 9

13 Kuntayhteistyötäkierrätykseen-hanke Informaatiokanavat auki Kuntayhteistyötä kierrätykseen hanke lähti vuoden 2012 alussa hakemaan ratkaisua erilaisten materiaalien uudelleenkäytön ja kierrätyksen edistämiseksi Porin seudulla. Hankkeessa ovat mukana Porin, Ulvilan, Nakkilan, Harjavallan, Kokemäen ja Siikaisten kierrätyskeskukset sekä Varaosapankki. Lisäksi hankkeeseen myötävaikuttavat kierrätyskeskuksia ylläpitävät yhtiöt/yhdistykset sekä kuusi kuntaa. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii jätehuollon suunnittelija Tarja Räikkönen ja projektipäällikkönä Pauliina Hakala. Kaikkien alueen kierrätyskeskusten toiminnan kannalta on hyödyllistä, että tietoa hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista sekä kysytyimmistä tuotteista voidaan keskitetysti jakaa kierrätyskeskusten välillä. Projektin avulla on pyritty löytämään ja luomaan toimivat informaatiokanavat ja yhteistyöverkostot kierrätyskeskusten ja niiden yhteistyökumppaneiksi soveltuvien toimijoiden (nuorten työpajat, yhdistykset, yritykset ym.) välille. Ulkoista viestintää tehostamalla on opastettu asiakkaita löytämään tarvitsemansa kierrätyskeskuksen ja -tuotteen. Hankkeen aikana on toteutettu Porin seudun kierrätyskeskusten yhteisesite, jota on jaettu kierrätyskeskuksissa ja oheistapahtumissa. Kierrätyskeskuksille on luotu myös yhteiset nettisivut palvelemaan asiakkaita ja henkilökuntaa. Porin seudun kierrätyskeskusten yhteinen logo ja graafinen ilme, johon sisältyy erilaista viestintämateriaalia, ovat hankkeen näkyvimpiä tuotoksia. Hanke on pyrkinyt lisäämään jätemateriaalien hyötykäyttöä askartelussa ja käsitöissä. Valistustyötä on tehty yhteistyössä jäteneuvonnan kanssa mm. Pori Jazz Kids festivaaleilla ja kouluvierailuilla. Kierrätyskeskusten henkilökuntaa on koulutettu jäteneuvonnan pariin ja he osaavat neuvoa kuntalaisia jäteasioissa. Hankkeen rahoitus Euroopan unionin Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) osallistuu hankkeen rahoittamiseen yhdessä hankekuntien kanssa. EAKRrahoituksen on myöntänyt Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Kuntayhteistyötä kierrätykseen -hanke jatkuu asti. Tapahtumia ja esilläoloa Kierrätyskeskuksissa on järjestetty hankkeen puitteissa erilaisia tapahtumia ja kursseja pitkin vuotta. Niistä osa on järjestetty kierrätyskeskusten henkilöstön kouluttamiseksi sekä keskinäisen verkostoitumisen edistämiseksi. Hanke ja kierrätyskeskukset ovat saaneet näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja laajentaneet asiakaskuntaansa sen myötä. 10

14 JÄTEHUOLLON NEUVONTA JA SUUNNITTELU Henkilökunta: Lanne Merika jäteneuvoja Räikkönen Tarja jätehuoltosuunnittelija Toivonen Tiina jäteneuvojan sijainen Silver Anne jäteneuvoja Rintala Liisa jäteneuvojan sijainen Jätehuollon suunnittelun ja neuvonnan yhteistyöalueeseen kuuluvat Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen ja Ulvila. Kunnat sopivat tehtävien siirtymisestä ympäristölautakunnan alaisuuteen vuoden 2010 alusta. Sopimus oli ensimmäisen vuoden määräaikainen, ja jatkuu nyt toistaiseksi voimassa olevana. Jäteneuvonnassakeskityttiinlapsiinjanuoriinsekäjätteenvähentämiseen Vuonna 2012 jäteneuvonnan painopisteenä olivat lapset ja nuoret sekä jätteen vähentäminen tavaroita kierrättämällä. Jäteneuvonta teetti JäteVaakku-puvun, ja maskottilintunsa asuun sonnustautuneina jäteneuvojat kävivät kouluvierailuilla ja tapahtumissa opastamassa lapsia jätteiden lajittelussa ja leikittämässä jäteaiheisia leikkejä. JäteVaakku oli paikalla mm. Perheiden Torilla, Maailman ympäristöpäivän tapahtumassa ja Pori Jazz Kids festivaaleilla. Yhteistyötä päiväkotien ja koulujen kanssa jatkettiin. Teatteriryhmä Ulpu kiersi esittämässä kierrätysnäytelmää 17 esikouluryhmälle Porissa ja Ulvilassa. 4Hyhdistys kiersi Porin, Siikaisten ja Pomarkun kouluissa pitämässä oppitunnin jätteiden lajittelusta yhteensä 38 nelosluokalle. Lisäksi jäteneuvojat kävivät itse yhteensä 14 kertaa vierailulla päiväkodissa tai koulussa. Osa vierailuista tehtiin yhdessä Satakunnan Maa- ja kotitalousnaisten Älä ruoki hukkaa hankkeen kanssa. Hankkeen kohderyhminä olivat esi- ja alakouluikäiset ja heidän vanhempansa. Hankkeen tilaisuuksissa opastettiin ruokahävikin vähentämiseen antamalla vinkkejä elintarvikkeiden oikeaan säilytykseen ja käsittelyyn, pakkausmerkintöjen lukemiseen ja ruokahankintojen suunnitteluun. Samalla Jäte- Vaakku opasti lapsia ja aikuisia lajittelemaan kotona syntyvät jätteet oikein. Kuntayhteistyötä kierrätykseen hankkeen kanssa kierrettiin alueen kierrätyskeskuksia, joissa järjestettiin tapahtumia kierrätyskeskusten tunnettuuden parantamiseksi ja käyttökelpoisten tavaroiden kierrättämisen lisäämiseksi. Kierrätyskeskuksiin toimitettiin jäteneuvontamateriaalia ja työntekijöille annettiin jäteneuvontakoulutusta, jotta he pystyisivät paremmin vastaamaan asiakkaiden jätteitä koskeviin kysymyksiin. Jäteneuvonnanvuosiolitäynnätapahtumiajatempauksia Jäteneuvojat osallistuivat yhteistyöalueella messuille, markkinoille, jätteiden keräystempauksiin, asukasyhdistysten kokouksiin, yhdistysten tapahtumiin ja seurakuntien tilaisuuksiin. Lisäksi järjestettiin yhteistyökumppaneiden kanssa omia tapahtumia: Suomi Puhtaaksi kampanja, Kasvata ja kompostoi tapahtuma sekä Anna joulun kiertää näyttely. Luentoja/lajitteluinfoja tms. pidettiin 25 kertaa, messuille, tapahtumiin ja tempauksiin osallistut- 11

15 tiin 41 kertaa ja neuvontakäyntejä tehtiin 19 kpl. Tapahtumissa tavoitettiin henkilökohtaisesti kaiken kaikkiaan noin 2800 asukasta. Suomi puhtaaksi päivässä -siivoustalkoot pidettiin Porissa torstaina Tempaus oli osa valtakunnallista Talkoillaan - hyvinvointikampanjaa ja World Cleanup tapahtumaa. Kampanjassa haastettiin koulut, kylä- ja asukasyhdistykset, urheiluseurat, kaupungin hallintokunnat sekä kaikki kaupungin asukkaat siivoamaan omaa lähiympäristöään roskista. Kampanja onnistui yli odotusten, sillä ympäri Poria järjestettiin kymmeniä talkoita, joihin osallistui yhteensä lähes kuntalaista. Ympäristövirasto järjesti Isomäen urheilukeskuksen alueella yhteiset siivoustalkoot, joihin osallistui 25 henkeä. Alueelta kerättiin jätelavallinen (1 700 kg) roskia. Pori haastoi myös yhteistyökunnat mukaan ja auttoi niitä omien kampanjoidensa järjestämisessä. Kasvata ja kompostoi tapahtuma järjestettiin Satakunnan Vihertietokeskuksessa Tapahtumassa kerrottiin kompostoinnista, esiteltiin kompostorimalleja ja annettiin yleistä jäteneuvontaa. JäteVaakkukin piipahti paikalla tervehtimässä lapsia. Sateisesta ja koleasta säästä huolimatta tapahtuma houkutteli paikalle mukavasti väkeä. Kompostointineuvontaa annettiin lukuisissa muissakin tapahtumissa vuoden mittaan. Jäteneuvonta arpoi neljä lämpökompostoria ja yhden puutarhakompostorin tapahtumissa kävijöiden kesken. Jäteneuvojat pystyttivät yhdessä Kuntayhteistyötä kierrätykseen ja Ilmastoasiat kunnissa hankkeiden kanssa Anna joulun kiertää - näyttelyn viraston aulaan viikolla 48. Näyttelyssä pohdittiin joulun valintoja kierrätyksen, jätteen vähentämisen ja ilmastoasioiden näkökulmista. Esillä oli kaksi erilaista joulua: perinteinen kulutusjuhla sekä kestävin valinnoin kevennetty juhla. Aula jaettiin kahteen osaan ja kummallakin puolella oli oma joulukuusi. Kestävän puolen kuusi koristeltiin jätemateriaaleista itse askarrelluin koristein, lahjat oli pakattu kierrätyskääreisiin ja pakkauksiin ja vitriinissä oli esillä kierrätyskeskuksista hankittuja, itse tehtyjä sekä aineettomia lahjoja. Näyttelyn avulla haluttiin herätellä ihmisiä pohtimaan jouluun liittyviä valintoja ja vähentämään jätteen syntymistä. Yhteistyössä Porin Jätehuollon kanssa järjestettiin viisi sähkö- ja elektroniikkaromun keräystempausta. Tempaukset pidettiin Reposaaressa, Koivulassa, Toejoella, Finpyyssä ja Pormestarinluodossa. Tarkoitus oli tavoittaa mahdollisesti autottomia lähiöiden kerrostaloasukkaita ja tiedottaa alueille yleisesti mitä on sähkö- ja elektroniikkaromu. Keräysauto tuli jokaisessa tempauksessa täyteen. Jäteneuvojat avustivat myös lumppuviikon ja vaarallisten jätteiden keräysten järjestelyissä. Jäteneuvontasuunnitelmaan oli kirjattu tavoitteeksi jäteneuvonnan tehostaminen edelleen kaupungin omissa kiinteistöissä. Vuoden 2012 kohteina olivat kaupungintalo, Väinölän koulu, Rosenlew-museo ja Otavankadun terveysasema. Lisäksi paneuduttiin torin ja Työllistämispalvelun jätehuoltoon, joiden osalta työ jatkuu edelleen. Neuvontalaajentuisosiaaliseen mediaan Euroopan jätteen vähentämisen viikon kunniaksi jäteneuvojat aloittivat neuvonnan sosiaalisessa mediassa rekisteröimällä JäteVaakku Mustavariksen Facebookiin, jossa annettiin jätteiden vähentämiseen ja kierrättämiseen liittyviä vinkkejä. Sosiaalisessa mediassa toimimalla tavoitetaan runsaasti ihmisiä ja teh- 12

16 dään neuvojen kysyminen entistä helpommaksi asiakkaille. Sähköpostiosoite keräsi 63 tiedustelua. Lisäksi henkilökohtaisiin sähköposteihin tuli muutama tiedustelu. Puhelimitse palveltiin kyselijöitä päivittäin, ja yhteensä vastattiin noin 1000 neuvontapuheluun. Yleisimmin kysyttiin energiajätteen lajittelusta sekä eri jätteiden vastaanottopaikoista. Paikalliset tiedotusvälineet uutisoivat jäteasiaa tasaisesti ympäri vuoden. Jäteneuvojat kirjasivat tehneensä 9 tiedotetta medialle, 9 Pori.fi uutisointia, 9 radiohaastattelua ja antaneensa tietoa 6 lehtijuttua varten sekä järjestäneensä tiedotustilaisuuden 2 kertaa. Lisäksi annettiin medialle vastineita julkaistuista vääristä lajitteluohjeista ja työskenneltiin sen eteen, että median edustajat tarkistuttaisivat lajitteluohjeita sisältävät jutut jäteneuvonnassa virheiden estämiseksi. JLY:n vaarallisen jätteen kampanjaan osallistuttiin lähettämällä neuvontakirje kaikille yhteistyöalueen autokorjaamoille, joita on noin 300 kpl. JäteVaakku-lehteäjulkaistujo10 vuodenajan Jäteneuvonta julkaisi JäteVaakku tiedotuslehden 10. kerran. Lehti jaettiin maaliskuussa Julkisena tiedotteena Porin Jätehuollon yhteistyöalueella kaikkiin kotitalouksiin myös kieltotalouksiin, kouluihin, päiväkoteihin, asuntoloihin, laitoksiin sekä yrityksiin jakelumäärän ollessa kappaletta. Osa yhteistyökunnista postitti JäteVaakkulehden myös kesäasukkailleen. Arvontalipukkeen välityksellä 786 lehden lukijaa antoi palautetta JäteVaakun sisällöstä. Palaute oli pääsääntöisesti positiivista, ja tällä kertaa erityisesti hukkaruokareseptit eli ruoantähteitä hyödyntävät reseptit saivat kiitosta. Toivomuslistalla ykkösenä oli edelleen energiajätteen keräyspisteiden saaminen eri puolille kaupunkia. 13

17 KULUTTAJIEN ENERGIANEUVONTA EnergianeuvontaSatakunnassa hanke Prizztech Oy:n ja ympäristöviraston vuonna 2010 käynnistynyt yhteishanke Energianeuvonta Satakunnassa jatkui myös vuonna Hanketta rahoitti Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Energianeuvonnasta on tehty puitesopimus vuoteen 2016 asti, mutta rahoitusta haetaan vuosittain. Hanke on osa Motivan koordinoimaa energianeuvontajärjestelmää, jossa toimi vuonna 2012 kymmenen toimijaa ympäri Suomen. Kuluttajille suunnattu energianeuvonta on osa ilmasto- ja energiastrategian, kuluttajapoliittisen ohjelman ja energiatehokkuustoimikunnan ehdotusten toteutusta. Energianeuvojana toimii Marjo Kekki ja hänen toimipisteensä on ympäristövirastossa. Energianeuvojan kohderyhmänä ovat kuluttajat ja neuvonnan aihealueita lämmitystapavalinnat sekä kotitalouden ja uudisrakentamisen energiatehokkuus. Eniten ihmisiä askarruttavat lämmitystavan muutokset. Myös muutoksiin saatavista avustuksista kysytään ahkerasti. Eniten neuvontaa annetaan puhelimitse, sähköpostitse sekä erilaisissa tapahtumissa. Maaliskuussa energianeuvonta järjesti yhteistyössä Porin kaupungin ympäristöviraston ja Porin seudun kansalaisopiston kanssa Aurinkoenergiaa kaikelle kansalle kolmen illan luentokokonaisuuden. Tilaisuuden suosio yllätti järjestäjät. Ensimmäiseen tilaisuuteen ( ), jossa kerrottiin perustietoa uusiutuvista energioista ja aurinkoenergian perusteista, eivätkä kaikki halukkaat mahtuneet sisälle. Toiseen tilaisuuteen ( ) kaikki mahtuivat sisälle, mutta eivät istumaan. Toisen illan aiheena olivat kolmen aurinkoenergian hyödyntäjän omakohtaiset kokemukset. Kolmas ilta ( ) keskittyi tiukkoihin faktoihin, kun paikallinen yritys kertoi totuuden hinnoista ja realistisista tuotto-odotuksista. Lisäksi Satakunnan ammattikorkeakoulu esitteli aurinkoenergian tutkimustaan ja osaamistaan. Energianeuvonta oli läsnä myös Porin LVI- ja rakennusmessuilla Porissa Porin ympäristöviraston osastolla. Messuilla energianeuvoja piti myös luennon uusista rakentamisen energiamääräyksistä. Toukokuussa panostettiin rakentamisen laatuun kolmen tilaisuuden voimalla yhteistyössä Porin kaupungin rakennusvalvonnan kanssa. Porissa luovutettiin suuri erä tontteja toukokuussa ja näille sekä muille tontinsaajille järjestettiin kaksi laadunohjausiltaa, jossa kerrottiin rakennushankkeeseen ryhtyville olennaisista asioista. Tilaisuudessa luennoi Oulun rakennusvalvonnan laatupäällikkö Pekka Seppälä Pientalon laatu -konseptista, Porin kaupunkisuunnittelun edustaja rakennustapaohjeista, arkkitehtitoimiston edustaja pientalonsuunnittelijoiden työnjaosta, Pori Energian edustaja kaukolämpö- ja sähköliittymistä, Porin Veden edustaja vesi- ja viemäriliitty- 14

18 mistä, jäteneuvoja jäteasioista, energianeuvoja lämmitystavan valinnasta sekä aluehallintoviraston työsuojelutarkastaja rakennuttajan työsuojeluvastuista. Iltatilaisuudet pientalonrakentajille pidettiin Porin yliopistokeskuksessa ja Pääsuunnittelijoille, vastaaville työnjohtajille ja muille ammattilaisille pidettiin päivätilaisuus Viikoilla järjestettiin Pihistellen energiansäästö osaksi arkea näyttely Satakunnan maakuntakirjaston näyttelytilassa Porissa. Näyttelyssä oli energiansäästöpuu, johon ihmiset saivat kirjoittaa erivärisille lehdille omat energiansäästövinkkinsä. Puun oksat täyttyivätkin kauniisti. Energianeuvoja oli paikan päällä kahtena päivänä keskustelemassa ihmisten kanssa energiansäästöstä ja vastailemassa mieltä askarruttaneisiin kysymyksiin illalla järjestettiin yhteistyössä Porin kaupungin rakennusvalvonnan ja terveysval- vonnan kanssa Asu oikein ilta, jossa energianeuvoja piti luennon energiaystävällisestä asumisesta. Luento herätti hurjasti keskustelua, väittelyä ja omakohtaisten kokemusten vaihtoa. Luentoja pidettiin myös talouskoululaisille ja kiinteistöyhdistyksille. Energiansäästöviikolla energianeuvontahanke järjesti yhteistyössä Energiaviisas Porin seutu hankkeen kanssa kaksi Näin huollat ilmalämpöpumppuasi tilaisuutta Nakkilassa 9.10 ja Porissa Tilaisuuksissa perehdyttiin ilmalämpöpumpun toimintaan, oikeaoppiseen käyttöön ja huoltoon käytännössä energianeuvontahanke järjesti yhteistyössä Energiaviisas Porin seutu hankkeen kanssa Taloyhtiön energiansäästöillan. Tilaisuudessa esiteltiin laajasti taloyhtiön vaihtoehtoja kohentaa ilmanvaihtoa, vaipan ja veden kulutuksen energiatehokkuutta ja -säästöä. 15

19 TERVEYSVALVONTA Henkilökunta: Fager Markku terveystarkastaja Mattila Jaana terveystarkastaja Kallio Mari ympäristöinsinööri Ollikka Jussi terveystarkastaja Koskinen Liina terveystarkastaja Paloviita Kalevi terveystarkastaja Kudjoi Ulla projektisuunnittelija Pruuki Aila terveystarkastaja Kärrylä Antti terveystarkastaja Rosenblad Heidi terveysvalvontapäällikkö Laine Marita terveystarkastaja Seppälä Riitta toimistotyöntekijä Leivo-Jokimäki Sirkka Lepistö-Mäkivaara Sirpa palveluasiantuntija Vuohijoki Anne terveystarkastaja projektisuunnittelija Edustuksettyöryhmissä Tekninen työryhmä: Jaana Mattila Sisäilmatyöryhmä: Anne Vuohijoki Karhunpalvelus-lehden toimitusneuvosto: Ulla Kudjoi Porin Terve Kunta verkosto: Sirpa Lepistö-Mäkivaara Epidemiatyöryhmä: Matti Lankiniemi, Heidi Rosenblad ja Anne Vuohijoki Toiminta Vuoden 2012 alussa Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue otettiin käyttöön päivystyspuhelin. Päivystyspuhelimesta sai ajantasaista tietoa palveluista sekä neuvoa elintarvikelain, terveydensuojelulain, tupakkalain, kemikaalilain sekä kuluttajaturvallisuuslain mukaisissa asioissa. Puhelimeen tuli vuoden aikana runsaasti yhteydenottoja ja se koettiin toimivaksi niin henkilökunnan kuin asiakkaidenkin keskuudessa. Vuoden 2012 alusta terveysvalvonnan toimintaa tehostettiin myös erikoistumisella. Erikoistumisessa huomioitiin henkilökunnan toiveet. Vuonna 2012 elintarvikevalvontaan käytettiin 1759 henkilötyöpäivää, kemikaalivalvontaan 4,7 henkilötyöpäivää, kuluttajaturvallisuusvalvontaan 150,5 henkilötyöpäivää sekä terveydensuojeluun 735 henkilötyöpäivää. Lisäksi terveysvalvontaa oli kehittämässä kaksi henkilöä, joiden työpanos oli 440 henkilötyöpäivää. Viranhaltijapäätöksiä tehtiin 88 kpl. Päätökset olivat terveydensuojelulain mukaisia huoneistojen hyväksymisiä sekä tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden myyntilupia. Terveysvalvonta teki vuoden 2012 aikana yli 133 tarkastusta tilapäisiin tapahtumiin, jotka lueteltu seuraavassa: 16

20 Iccorock, Porin kaupunki 9.6. Henrikin markkinat ja Tulkkilan yö, Kokemäki Porin Juhannus Yyteri Beach Volley Pitkis- Sport, Kokemäki Pori Jazz Kids Pori Jazz Suomi Areena Kirjuri Classic Karma Rock, Harjavalta Porisphere Pori Folk & Fiesta Vuodenaikanatoteutetutvalvontaprojektit Isojen lounas- ja pizzapaikkojen salaattiprojekti Maalis-toukokuun aikana toteutettiin valvontaprojektin, jossa tutkittiin isojen (yli 50 asiakaspaikkaa) lounas- ja pizzaravintoloiden tuore- ja ruokasalaattien sekä raasteiden mikrobiologinen laatu. Projektin avulla kartoitettiin ravintoloiden elintarvikkeiden käsittelyhygieniaa ja omavalvonnan toimivuutta sekä kohteen muussa toiminnassa olevia riskejä, jotka voivat vaikuttaa elintarvikkeiden laatuun. Näytteitä otettiin 68 kpl, joista 78 % todettiin laadultaan hyviksi. Jäätelökioskiprojekti Kesän aikana toteutettiin valvontaprojektin, jossa tutkittiin jäätelökioskien siisteyttä, omavalvontaa ja työntekijän toimintaa. Projektin avulla kartoitettiin jäätelökioskeista myytävän irtojäätelön laatua ja siihen vaikuttavan toiminnan riskejä. Näytteitä otettiin 9:sta eri kioskista Porin alueella. Jäätelökioskien jäätelönäytteistä 67 % hyviä. Vähittäismyymälöiden raa at broilerituotteet- projekti Näytteeksi otettiin pakattuja ja pakkaamattomia raakoja broilertuotteita. Näytteistä tutkittiin kampylobakteeri ja salmonella. Näytteitä otettiin yhteensä 15 kpl yhteistoiminta-alueen alueella sijaitsevista myymälöistä. Näytteiden tuloksista voidaan päätellä, että raakojen broilertuotteiden mikrobiologinen laatu on tutkittujen bakteerien osalta hyvällä tasolla. Grillimakkara-projekti Näytteeksi otettiin pakattuja grillimakkaratuotteita. Grillimakkaroiden mikrobiologista laatua ja rasvapitoisuutta tutkittiin 34 näytteestä. Tutkituista näytteistä mikrobiologinen laatu oli hyvä 62 % näytteistä, rasvapitoisuus oli ilmoitetun mukainen 82 % näytteessä ja myyntilämpötilamittausten mukaan lämpötila täytti asetetut vaatimukset 73 % näytteistä. Solariumprojekti Uutena valvontaprojektina oli solariumprojekti. Projektin tavoitteena on mm. lakimuutoksen toteutuksen valvonta sekä tulevista muutoksista tiedottaminen. Turvallisuusasiakirjat solariumeissa tulee saattaa muuttuneen lain säätämään kuntoon sekä järjestää toiminta niin, että solariumien käyttö on valvottua. Tarve valvontaprojektiin tuli lainmuutoksen myötä. Kebabprojekti Loppuvuodesta käynnistettiin kebabprojekti, jossa tutkittiin pizzerioissa tarjolla olevan kebabin mikrobiologinen laatu ja alkuperä sekä otettiin uppopaistorasvanäyte. Hanke jatkuu vuonna 2013 pizzerioiden pintapuhtausnäytteenotolla. Uimarannat Yleiset uimarannat (38 kpl) tarkastettiin terveydensuojelu- ja kuluttajaturvallisuuslakien näkökulmista sekä uimaveden laatua seurattiin kolme kertaa uimakauden aikana ( ). Kehittämishanke Porin yhteistoiminta-alueen toimintojen ja palveluprosessien kehittämishanke jatkui vuoden 2012 loppuun. Tavoitteena oli kustannusten kasvun hillitseminen, kustannusten oikea kohdistaminen, toimintatapojen kehittäminen, ympäristöterveydenhuollon maksullisuuden toteutuminen sekä toiminnan rahoituspohjan laajentaminen myyntipalvelutoimintaa kehittämällä. 17

21 Hanke tuotti Suomessa uuden toimintatavan terveysvalvontaan - ulkopuolinen asiantuntijan käyttö asuntojen alkutarkastuksissa. Ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen asuntojen alkutarkastuksissa tehdään kokeiluna vuoden 2013 aikana. Yhteistoiminnan kehittämistä ja palvelutarpeen kartoituksessa saatiin avattua uusia tärkeitä yhteistyökanavia sekä luotua uusia toimintatapoja mm. tiedottamiseen. Samalla yhteistoiminta-alueen toimintojen tunnettavuus, palvelujen saatavuus ja laatu parani. Syksyllä 2012 järjestettiin kolme asumisterveystilaisuutta: Asu oikein ilta , Asumisterveys iltapäivä ammattilaisille sekä Asumisterveysilta Tilaisuudet järjestettiin yhteistyössä terveysvalvonnan, rakennusvalvonnan ja Porilabin kanssa. PORI-KIERROS Terveysvalvonnan henkilökunnalle järjestettiin ns. Pori-kierros. Kierroksella tutustuttiin uuteen Porin uimahalliin ja Noormarkussa Ahlströmin kauniiseen alueeseen. Tutustuimme myös Porin uuteen varavesilaitokseen ja rakennuskulttuuritalo Toivoon, joka neuvoo vanhojen rakennusten korjaajia kunnostamaan talojaan niin, että niiden arvo ja ominaisluonne säilyvät. Tutustumalla tutuksi - päivä Uusia toimintamalleja haettiin verkostoitumalla Satakunnan muiden terveysvalvontayksiköiden kanssa järjestettiin Satakunnan alueen terveysvalvonnan ammattilaisille tapaaminen, Tutustumalla tutuksi päivä. Tavoitteena on ylläpitää yhteishenkeä ja luoda yhteisten tilaisuuksien kautta ammatillista osaamista ja jatkuvuutta terveysvalvontayksiköiden keskuudessa Satakunnan alueella. Tilaisuuteen kutsuttiin Pohjois- Satakunnan ympäristöterveydenhuolto, Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto, Rauma ympäristöterveydenhuolto, Sastamalan ympäristöterveydenhuolto ja Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuolto. Kehittämishankkeen aikana seurattiin myös työaikaa tehostetusti. Kerätyn työaikaseurannan materiaalin pohjalta voitiin todeta tehdyn työn keskimäärin olevan suhteellisen lähellä kuntien asukaslukujen prosenttiosuuksia yhteistoiminta-alueella. Asumisterveysilta keräsi suuren yleisön 18

22 ELÄINLÄÄKINTÄ Valvontajalihantarkastus Vuonna 2012 pääosan YTA-alueen valvontatehtävistä (eläinsuojelu, vierasaine ja eläintautivalvonta, eläinkuljettajalupatarkastukset) on hoitanut valvontaeläinlääkäri (n. 170 kpl). Valvontaan osallistuivat myös kaikki kaupungineläinlääkärit ja hygieenikkoeläinlääkäri (n. 40 kpl). Näistä eläinsuojeluun liittyviä käyntejä on ollut n. 170 kpl. Laitosvalvonta alueella on hoidettu pääosin hygieenikkoeläinlääkärin toimesta. Riistanli- Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen eläinlääkärit: Aminoff Berndt kaupungineläinlääkäri, päivystys pieneläinklinikka Vaajakari Pilvi kaupungineläinlääkäri, pieneläinklinikka Haukioja Heli Hämäläinen Markus Sipilä Elina Koskela Pauliina Varajärvi Sirpa Kulmala Johanna Häkkinen Tanja kaupungineläinlääkäri kaupungineläinlääkäri kaupungineläinlääkäri tp. kaupungineläinlääkäri kaupungineläinlääkäri hygieenikkoeläinlääkäri valvontaeläinlääkäri Porin kaupungin pieneläinklinikka henkilökunta: Aminoff Berndt kaupungineläinlääkäri, päivystys Vaajakari Pilvi kaupungineläinlääkäri Laiho Veera pieneläinhoitaja Laihonen Kaisa pieneläinhoitaja, päivystys Alenius Marika pieneläinhoitaja, päivystys Ylönen Kaisa pieneläinhoitaja Jokela Maija pieneläinhoitaja Toiminta Tuotantoeläintenterveydenhuolto Tuotantoeläinten- ja hevosten terveydenhuolto sekä sairasmatkat hoidetaan YTA-alueella 4 eläinlääkärin työpanoksella. Terveydenhuoltosopimuksia sekä nauta-, että sikatiloille on tehty tasaisesti ja suunnitelmallista terveydenhuoltoa on kehitetty alueella. Tuotantoeläinpäivystys on hoidettu yhteistyössä Rauman- ja Pyhäjärviseudun sekä Huittisten kanssa. Tuotantoeläinpäivystäjiä on vuorossa samanaikaisesti kaksi. Pieneläintenterveydenhuolto Porin kaupungin pieneläinklinikka toimi vuonna 2012 ympärivuorokautisesti. Virkaaikana potilastyöstä on vastannut yksi eläinlääkäri 1-2 pieneläinhoitajan avustuksella. Porin kaupungin pieneläinpäivystys otti Porin kaupunginalueelta tulevien potilaiden lisäksi vastaan tuotantoeläinpäivystysalueen pieneläinpotilaita. Päivystysajalla hoitoon hakeutui potilasta. 19

23 han tarkastus on hoidettu kaupungineläinlääkärien toimesta ja alueella sijaitsevien pienteurastamoiden lihantarkastuksen on hoitanut kaupungineläinlääkäri sivutoimiluvalla. Koulutusjatapahtumat Ympäristöviraston ja Satakunnan pelastuslaitoksen yhteistyönä järjestettiin luento ja käytännön harjoitustilaisuus koskien luonnonvaraisia eläimiä. Työn alla on lisäksi ollut ensivalmiusryhmän luominen öljyntorjuntatyöhön ja öljyyntyneiden lintujen hoitoon Satakunnan alueella osana WWF:n toimintaa. Yksi koulutustilaisuus järjestettiin koskien lemmikkieläinten kaupallisia kuljetuksia Eu:n alueella. Lisäksi järjestettiin yksi hevosten ensiapukoulutus yhdessä ProAgrian kanssa. Kissojen kastraatiotempauksia vuonna 2012 oli kolme. Vasikkaneiti Juhlava kotikarsinassaan. PORILAB Yleiskuvatoiminnasta Porilabin tehtävänä on tuottaa asiakkailleen korkealaatuisia laboratoriopalveluja tehokkaasti ja taloudellisesti. Porilab toimii ympäristövirastossa erillisenä taseyksikkönä. Laboratoriossa tehdään sekä kemiallisia että mikrobiologisia määrityksiä. Henkilöstö: Aaltonen Soile laborantti Niemi Terhi laborantti Haukka Terttu laborantti Ristolainen Pasi laborantti Kivisaari Meija laboratoriopääll., mikrobiologi Saarivirta Raili laborantti Kuuri-Riutta Auli laborantti Tankka Merja laborantti Mäkipää Tuula toimistosihteeri Vikman Tarja kemisti Puuska-Suksi Satu laborantti Kaj Räty mikrobiologi, sij. Porilabvuonna2012 Porilabin vuosi taseyksikkönä oli tiukan talouden vuosi. Laboratorion tulos parani hieman verrattuna edellisvuoteen. Laboratorion kehitystyöryhmä (ympäristöjohtaja Matti Lankiniemi, Business controller Marjukka Palin, laboratoriopäällikkö Meija Kivisaari ja kemisti Tarja Vikman) laativat laboratoriolle kehityssuunnitelman viidelle seuraavalle vuodelle. Samalla laboratorion taseyksikkö purettiin ja Porilab siirrettiin kehityskaudeksi osaksi Ympäristöviraston hallintokuntaa. Kehityssuunnitelman keskeisenä tavoitteena on työn tuottavuuden lisääminen kattamaan laboratorion menot kehittämällä ja automatisoimalla analyysitekniikoita sekä rationalisoimalla työtä. Suunnitelman mukaiset kehitystoimenpiteet aloitettiin vuoden 2012 aikana. Säästöjä haettiin myös selvittämällä yhteistyömahdollisuuksia Porin Veden kanssa. Laboratorioiden yhteistyötä lisätään ja kehitysmahdollisuuksia kartoitetaan vuosittaisilla yhteiskokouksilla. 20

24 Markkinointia tehostettiin uusien asiakkaiden hankkimiseksi ja näytemäärän kasvattamiseksi. Laboratorio oli kuluneen vuoden aikana esillä mm. Rakentajamessuilla sekä Koti, ruoka ja liikunta- messuilla. Laboratorion analyysipalvelutarjontaa esiteltiin eri kohderyhmille: terveystarkastajille, yksityisasiakkaille ja yrityspuolelle. Kysy kaivovesistä - teemapäivä järjestettiin toukokuussa. Lehtimainontaan panostettiin sesonkiaikoina ja teemanumeroissa. Vesitutkimusten kesäsesongin aikana jaettiin näytepulloja viidessä lähikuntien kaupassa ja järjestettiin näytteiden haku suoraan kyseisistä kaupoista. Syksyllä Porilabin mikrobiologi luennoi asumisterveystutkimuksista Porin kaupungin järjestämissä asumisterveystilaisuuksissa asiantuntijoille ja yleisölle. Molemmissa tilaisuuksissa salit täyttyivät kuulijoista. Elintarvike ja Terveys- sekä Ympäristö ja Terveyslehdissä oli vuosikertailmoitukset. Laboratorion henkilöstöresurssit pysyivät ennallaan. Laboratoriopäällikkö, mikrobiologi Meija Kivisaari jäi äitiyslomalle Mikrobiologin sijaiseksi saatiin aiemminkin Porilabissa työskennellyt FM Kaj Räty. Laboratoriopäällikön työn osalta sijaisena toimii Porilabin kemisti. Kemian osaston muutaman pitkän sairasloman takia osastolla oli kaksi pidempää määräaikaista sijaista. Kemian laborantti Ulla Kudjoi oli koko vuoden terveysvalvonnassa, minne hänet vakinaistettiin terveystarkastajan työhön. Laitoshuolto toteutettiin ostopalveluna. Näytteitä vastaanotettiin kpl ja niistä tehtiin analyysiä. Uusia asiakkaita saatiin, mutta näytemäärä ei kuitenkaan kasvanut kuluneena vuonna toivotulla nopeudella. Näytteistä tehty analyysimäärä oli kuitenkin hieman edellisvuotista korkeampi. Markkinointityöllä lisättiin laboratorion tunnettavuutta merkittävästi. Aktiivinen markkinointi vaikuttaa uusien asiakkuuksien saantiin monesti viiveellä. Porilab tuotti asiakkailleen heidän tarvitsemansa rutiinitutkimukset. Lisäksi laboratorio tarjosi yhden tiskin periaatteella asiakkaille vaivattomasti kattavan erikoisanalyysivalikoiman alihankintapalvelun avulla. Uutena laboratorion palveluna vuoden 2012 alussa käynnistettiin sisäilmanäytteenotto, jolla on kovasti kysyntää. Vesipuolella laborantti Terttu Haukka osallistui näytteen-ottajan sertifiointikoulutuksiin, sillä tulevai-suudessa näytteenottopalvelua laajennetaan myös vesinäytteisiin. Finasin akkreditointitarkastuksessa maaliskuussa hyväksyttiin laboratoriolle kemian ryhmän muutaman analyysin pätevyysalueen laajennus. Akkreditointitarkastuksessa oli vuorossa laboratorion määräaikainen arviointi. Laitehankintoina laboratorioon hankittiin investointisuunnitelman mukaisesti mikroaaltohajottaja nopeuttamaan metallinäytteiden esikäsittelyä ja analyysivaaka, joka mahdollistaa tulosten siirron analysaattoreilta laboratorion IT-järjestelmään. Tulevilla laitehankinnoilla pyritään kehittämään laboratorion tutkimustoimintaa edelleen ja uusimaan vanhentuvaa laitekantaa viidelle vuodelle tehdyn investointisuunnitelman mukaan. Laborantti Pasi Ristolainen esittelee asumisterveystutkimuksia ja kertoo Porilabin sisäilmanäytteenottopalvelusta asiakkaille Koti, ruoka ja liikunta- messuilla marraskuussa

Vuosikertomus 2013 1

Vuosikertomus 2013 1 Vuosikertomus 2013 1 Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2013 1 Sisällysluettelo 2 Ekokumppanit vuonna 2013 3 Viestintä ja mediasuhteet 4 Vastuullinen toiminta 5 Henkilöstö 7 Neuvontapalvelut 8 Kuntien energiatehokkuustyö

Lisätiedot

INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA

INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA Väliraportti Huhtikuu 2003 syyskuu 2003 Lahdessa 14.10.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAVOITTEET 3 2.

Lisätiedot

Elämyksiä busseissa. Valonian. Toimintakertomus. Puhdasta kotipolttoa. Työkaluja yritysten ympäristötyöhön

Elämyksiä busseissa. Valonian. Toimintakertomus. Puhdasta kotipolttoa. Työkaluja yritysten ympäristötyöhön Elämyksiä busseissa Valonian Toimintakertomus 2013 Puhdasta kotipolttoa Työkaluja yritysten ympäristötyöhön Sisällys Johdanto...4 1. Viestintä...5 1.1. Verkkosivustot ja sosiaalinen media...6 1.2. Näkyvyys

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010 Valonian Toimintakertomus 2010 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. Osa-alueiden toteuttaminen hankkeiden ja muun toiminnan kautta 4 1.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 4 1.2. Ilmastonmuutos 5 1.3. Energiansäästö,

Lisätiedot

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Vuosiraportti 2008 SISÄLLYSLUETTELO Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Vuosiraportti

Lisätiedot

s. 2 Vappu Pääkirjoitus Uimahalli Karhupatsaan pesu ja lakitus Raatihuoneenpuistossa.

s. 2 Vappu Pääkirjoitus Uimahalli Karhupatsaan pesu ja lakitus Raatihuoneenpuistossa. 2 2009 Pääkirjoitus Perusturvan organisaatiouudistusta ei tehty sen itsensä takia, vaan kuntalaisten palvelemiseksi, toteaa apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen. s. 2 Uimahalli Opetusministeriö myönsi

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2012

PORIN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2012 PORIN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2012 sisältö TOIMINTA-AJATUs, tehtävät 2 TALOUSMUUTOSTEN vuosi 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5 TPK:N JOHTO ja organisaatio 6 YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

Lisätiedot

Marraskuun viimeisenä maanantaina

Marraskuun viimeisenä maanantaina 5 2008 1 2 Pääkirjoitus UUTTA KOHTI Päättyvä vuosi on ollut Porin 450-vuotisjuhlavuosi, mutta ennen kaikkea uudistuvan kaupunkiorganisaation ja seudullisen yhteistyön vuosi. Juhlavuoden eri tapahtumista

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonta. Seuranta ja vaikutukset. eneuvonta.fi. Viestintä ja markkinointi. Energiatyöohjelma, B-osa

Kuluttajien energianeuvonta. Seuranta ja vaikutukset. eneuvonta.fi. Viestintä ja markkinointi. Energiatyöohjelma, B-osa Kuluttajien energianeuvonta Seuranta ja vaikutukset eneuvonta.fi Viestintä ja markkinointi Energiatyöohjelma, B-osa Loppuraportti, 1.1. 31.12.2014 Kesäkuu, 2015 Energiatyöohjelma 2014: Osa B 10.6.2015

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2012-2014

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2012-2014 Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2012-2014 Hyväksytty ympäristöterveysjaostossa 8.12.2011 Päivitetty suunnitelma hyväksytty ympäristöterveysjaostossa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Ekokumppanit Oy PL 487 33101 TAMPERE www.ekokumppanit.fi

Vuosikertomus 2012. Ekokumppanit Oy PL 487 33101 TAMPERE www.ekokumppanit.fi Vuosikertomus 2012 Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2012 1 Sisällysluettelo 2 Ekokumppanit vuonna 2012 3 Vastuullinen toiminta 6 Henkilöstö 7 Neuvontapalvelut 8 Kouluvierailut 8 Ympäristöneuvonta 9 Rane

Lisätiedot

toimintakertomus 2003

toimintakertomus 2003 Toimittanut Terhi Laine Ympäristölautakunnan toimintakertomus 2003 ja ympäristöosaston ympäristöraportti Ympäristöosaston julkaisuja 28 Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä Ympäristöosasto

Lisätiedot

Espoon kaupungin ympäristölautakunnan ja ympäristökeskuksen toimintakertomus 2014

Espoon kaupungin ympäristölautakunnan ja ympäristökeskuksen toimintakertomus 2014 Espoon kaupungin ympäristölautakunnan ja ympäristökeskuksen toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Ympäristölautakunnan kokoonpano... 3 1.1.1. Ympäristölautakunnan kokoukset... 4 1.1.2.

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTALAUTAKUNTA...1 2. YMPÄRISTÖTOIMI...3 2.1. JOHTOPÄÄTÖKSET YMPÄRISTÖTOIMEN TALOUDEN TOTEUTUMASTA 2005 SEKÄ

1. YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTALAUTAKUNTA...1 2. YMPÄRISTÖTOIMI...3 2.1. JOHTOPÄÄTÖKSET YMPÄRISTÖTOIMEN TALOUDEN TOTEUTUMASTA 2005 SEKÄ YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 1. YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTALAUTAKUNTA...1 2. YMPÄRISTÖTOIMI...3 2.1. JOHTOPÄÄTÖKSET YMPÄRISTÖTOIMEN TALOUDEN TOTEUTUMASTA 2005 SEKÄ TAPAHTUNEISTA TOIMINNALLISISTA

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Mikkelin kaupungin julkaisuja 2014 Tilaukset Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kiiskinmäenkatu 5-7, 50130 Mikkeli johanna.hurmalainen

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS KUNTALAIN JA KIRJANPITOLAIN MUKAAN

REISJÄRVEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS KUNTALAIN JA KIRJANPITOLAIN MUKAAN REISJÄRVEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS KUNTALAIN JA KIRJANPITOLAIN MUKAAN Tilinpäätöstä koskevat säännökset Kuntalain 68 :n kunnan ja kuntayhtymän

Lisätiedot

VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus

VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus toimintasuunnitelma 2010 VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus; toimintasuunnitelma

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja

Lisätiedot

2010 Toimintakertomus

2010 Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2 Sisällysluettelo Puheenjohtajan tervehdys...4 Toiminnanjohtajan tervehdys...5 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN...6 1.1 Näkyvyys ja vaikuttaminen...6

Lisätiedot

TSJ 2011. TSJ:n kuljetuspalvelu kuljettaa kotien suurikokoisia jätteitä. Yhdyskuntajätteen hyötykäyttö saavutti jo 95 % tavoitteen.

TSJ 2011. TSJ:n kuljetuspalvelu kuljettaa kotien suurikokoisia jätteitä. Yhdyskuntajätteen hyötykäyttö saavutti jo 95 % tavoitteen. Opastamme lajittelemaan Hyvä tavara kiertää 10 15 TSJ 2011 TSJ:n kuljetuspalvelu kuljettaa kotien suurikokoisia jätteitä Yhdyskuntajätteen hyötykäyttö saavutti jo 95 % tavoitteen. Turun Seudun Jätehuolto

Lisätiedot

Porin seutukunnan ILMASTO-OHJELMA

Porin seutukunnan ILMASTO-OHJELMA Satakunnan energiatoimisto Porin seutukunnan ILMASTO-OHJELMA Marjo Kekki Jyrki Holttinen 11.1.2008 /energiatoimisto 2 (65) TIIVISTELMÄ Ilmasto-ohjelmalla luodaan Porin seutukunnalle vuoteen 2020 ulottuva

Lisätiedot

Rauhallista joulua ja onnea uudelle vuodelle

Rauhallista joulua ja onnea uudelle vuodelle 5 2009 2 Pääkirjoitus Rauhallista joulua ja onnea uudelle vuodelle Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen ja Riian uusi kaupunginjohtaja Nils Ušakovs löivät marraskuisessa tapaamisessaan kättä päälle jo

Lisätiedot

Riihimäen kaupungin ympäristöraportti. RIIHIMÄEN KAUPUNKI l YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2004

Riihimäen kaupungin ympäristöraportti. RIIHIMÄEN KAUPUNKI l YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2004 Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 1 2003 RIIHIMÄEN KAUPUNKI l YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2004 2 Riihimäen kaupunki 2004 Riihimäen kaupunki PL 125 11101 Riihimäki www.riihimaki.fi Lisätietoja: Elina Mäenpää,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. 4. OpinnäytetyöT 21. 5. Hanketoiminta vuonna 2012 22 5.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 22

SISÄLLYS. 4. OpinnäytetyöT 21. 5. Hanketoiminta vuonna 2012 22 5.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 22 Valonian Toimintakertomus 2012 SISÄLLYS JOHDANTo 4 1. Valonian asiantuntijapalvelut 5 1.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 1.2. Kuntien ja työpaikkojen ohjelmat ja suunnitelmat 5 1.3. Järjestöjen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014

Sisällysluettelo. Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1 Perhehoitoliitto ry:n toimintaympäristö... 3 2 Monimuotoinen perhehoito... 4 Lasten ja nuorten perhehoito... 4 Ikäihmisten

Lisätiedot

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 EU Interreg IIIA CG13046 Ympäristötietoisuuden ja verkostoitumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 Loppuraportti Virpi Sahi LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA,

Lisätiedot

Jätehuollon yhteistyöstrategia

Jätehuollon yhteistyöstrategia Jätehuollon yhteistyöstrategia Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo, Vesanto Ehdotus

Lisätiedot

s. 4-5 s. 7 s. 8 Porin kaupungin henkilöstölehti 2 2014 Pori haluaa työllistää Sijaiset tekstiviesteillä! Toiminnalliset muutokset etenevät

s. 4-5 s. 7 s. 8 Porin kaupungin henkilöstölehti 2 2014 Pori haluaa työllistää Sijaiset tekstiviesteillä! Toiminnalliset muutokset etenevät Porin kaupungin henkilöstölehti 2 2014 www.pori.fi/karhunpalvelus Pori haluaa työllistää s. 4-5 Sijaiset tekstiviesteillä! s. 7 Toiminnalliset muutokset etenevät s. 8 2 Pääkirjoitus Lisää työpaikkoja Poriin!

Lisätiedot