Turvallista. ruokaa yli rajojen KULUTTAJAN. Riitta Maijala s. 14. N o 4 /2010. Tervetuloa uusi Kuluttajaliitto! / Euroalue laajenee Viroon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallista. ruokaa yli rajojen KULUTTAJAN. Riitta Maijala s. 14. N o 4 /2010. Tervetuloa uusi Kuluttajaliitto! / Euroalue laajenee Viroon"

Transkriptio

1 N o 4 /2010 hita: 4 euroa KULUTTAJAN Suome Kuluttaliitto arje asiatuti Turvallista ruokaa yli rajoje Riitta Maila s. 14 Tervetuloa uusi Kuluttaliitto! / Euroalue laajeee Viroo

2 Pääkirjoitus Nappo 4 10 sisällys 04 Veroale laski ravitolapalveluide hito 06 Kuluttaliito uusi pääsihteeri Jyrki Koola Jokaisessa suomalaisessa asuu kulutta 08 Tervetuloa uusi Kuluttaliitto! 10 Hyvä uutie: euroalue laajeee Viroo 11 Vakuutustoimita hyvätekeväisyyttäkö vai bisestä? 12 Nauti joulusta väheä eergia kulutusta 14 Turvallista ruokaa yli rajoje 16 Työpöydä ääressä Aikka Mariemi 17 Sieltä täältä 18 Puheejohta palsta Hyvät asiat eivät tapahdu pyytämättä 19 Vieraskyä Kotityöpalvelu sertifikaatti asiakkaa eduksi 20 Napakat Isäöitsijä o hyvä reki mutta huoo isätä 21 Kosumetförbudets ya geeralsekreterare Jyrki Koola Det bor e kosumet i alla filädare 22 Suome Kuluttaliitto ottaa kataa 24 Pitaa syvemmältä Lauri Tarasti JULKAISIJA Suome Kuluttaliitto ry, Malmirie 1 B, HELSINKI puheli (09) , KULUTTAJAN PÄÄTOIMITTAJA Siikka Turue KANNEN KUVA Soile Kallio 14 TAITTO Rohkea Ruusu Oy VUOSIKERTA 15 e PAINOSMÄÄRÄ 5000 kpl, ISSN: PAINOPAIKKA Art-Prit Oy, Helsiki 2010 Seuraava lehti ilmestyy Aieistot tulee jättää meessä. Kulutta Napo tekstisisältöä saa vapaasti kopioida, levittää, äyttää esittää seuraavilla ehdoilla: 1) Kirjoitta o ilmoitettava sillä tavoi, kui se o ilmoitettu kirjoitukse yhteydessä. Lisäksi lähteeä o maiittava Kulutta Nappo -lehti. (esimerkiksi: N.N., Kulutta Nappo 3/2007) 2) Kirjoituksia saa muuella (esimerkiksi lyhetää) sillä edellytyksellä, että teksti asiasisältö ei muutu. Muu käyttö o sallittua tekijäoikeuslaisäädäö sallimassa laajuudessa. Tilipäätös Tää kvartaalitaloude aikaa tee tilipäätökse lähes kolmekymmee vuode alta, jotka ole ollut suomalaise kuluttaliikkee palveluksessa. Oma tilipäätöksei ei muutekaa sovellu kvartaalitaloude raameihi, sillä meeisyyde lisäksi halua katsoa myös tulevaisuutee. Suome Kuluttaliitossa ole saaut tehdä atoisaa sisällyksekästä työtä motivoituee hekilöstö, luottamushekilöide, jäseistö yhteistyökumppaeide tukemaa. Tavoitteea o ollut saumato työyhteisö, jossa jokaiselle o luotu kuki omista lähtökohdista mielekäs työ. Tuloksea o sytyyt osaavaa tekemistä, hakkeita ideoita muilleki ettavaksi. Nykyää ihmisille tarjotaa elämyksiä elämä sisällöksi. Meidä tehtäväämme ei kuitekaa ole puuhastella viihdyttää, vaa toimia tiedostava vastuullise kulutta imissä. Samalla otamme kataa asioihi vastuuta yhteiskuassa laajemmiki. Silti työssämme voi olla hauskaa yhdessä tekemise meiikiä. Suome Kuluttaliito tie o ollut melko kivikkoie. Meille ei ole sataut rahaa ovista ikkuoista, vaa jokaie setti o kovalla työllä äytöillä asaittu. Suomalaise kuluttaliikkee juuri tapahtuut yhdistymie oki järkevä askel myös taloudellisessa mielessä. Ole tyytyväie, että lopultaki yhdistimme voimamme. Suomalaise kuluttaliikkee palveluje laatuu yhteistyökykyy luotetaa, mutta kuluttajie järjestäytymisaste o heikko. Edustavuus äkyvyys kaipaavat melkoista koheusta. Samalla kasvaisi liikkee arvovalta. Isot järjestöt saattavat käyttää oma liittomme koko vuosibudjeti suuruise summa yhtee jäsehakitakampaasa. Mutta mite hakkia lisää äkyvyyttä jäseiä ilma siihe varattua budjettia? Tiedä, että seuraai Jyrki Koola puheejohtamme Krista Kiuru, joka yt aloittaa uude puheejohtajuuskaude, tekevät parhaasa. Usko osallistuva keskusteleva kasalaisyhteiskua tulevaisuutee. Siiä tulevaisuudessa vastuullisella kuluttaliikkeellä o keskeie merkitys. Elivoimaisuutesa säilyttämiseksi toimitamme hakee uusia muoto, uutta yhteisöllisyyttä kasaivälistyy etisestää. Hyvät lukit ystävät, viime aikoia ole saaut ii mota sydämellistä rutistusta kauista saaa, että kääriydy iide lämpöö koko pitkäksi talveksi. Kiitos kulueista vuosista. Hyvä joulu uude vuode toivotuksi Siikka Turue päätoimitta kuva soile kallio Usko osallistuva keskusteleva kasalaisyhteiskua tulevaisuutee. 2 3

3 Veroale laski ravitolapalveluide hito Ravitolapalveluide arvolisävero aletamie äkyi ravitolaruoa alkoholittomie juomie asiakashioissa koko toimialalla. Eite veroaleus laski hito ketjuihi kuuluvissa kahviloissa liikeeasemaravitoloissa. teksti Erikoistutki Ari Peltoiemi, Kuluttatutkimuskeskus KUVAT Shutterstock Hallitus päätti viime vuode elokuussa ostaa yleistä arvolisäverokataa yhdellä prosettiyksiköllä. Samaaikaisesti päätettii ravitolapalveluide arvolisävero (alv) laskemisesta yhdeksällä prosettiyksiköllä 22 prosetista 13 prosettii. Site kuluva vuode heiäkuu alusta alkae kaupasta ostettava, ravitoloide mukaamyytituotteide (Take Away) ravitolaruoa arvolisävero o ollut samalla tasolla. Kuluttat hyötyivät Julkisessa keskustelussa esitettii äkemyksiä siitä, että ravitolapalveluide alv-aleukse vaikutukset eivät siirtyisi kuluttahitoihi. Veroaleukse ateltii jäävä ravitoloide katteisii. Muu muassa se vuoksi oli tärkeää tutkia veropäätökse vaikutuksia kuluttahitoihi. Laskeallisesti ravitolapalveluide arvolisävero aletamie merkitsi 7,4 proseti hialaskuvaraa ravitolassa autitulle ruoalle, jos aleus meisi täysimääräisesti hitoihi. Take Away -ruoa arvolisävero ousu 12 prosetista 13 prosettii aiheutti se hitaa 0,9 proseti korotuspaiee, jote keskimääri alv-muutokset heiäkuu alussa alesivat ravitolaruoa hito laskeallisesti 6,6 prosetilla. Alustavat tulokset osoittavat, että ravitolapalveluide arvolisävero aleus laski kuluttahito koko toimialalla keskimääri 4,1 prosettia. Matkailu- Ravitolapalvelut MaRa ry: jäseravitoloissa hiat laskivat 5,7 prosettia. Järjestäytymättömissä ravitoloissa hiat laskivat 1,8 prosettia. Ravitolatyypeissä ero Arvolisävero aleus siirtyi kuluttahitoihi vaihtelevasti eri ravitolatyypeissä. Koko toimialalla aleus siirtyi hitoihi parhaite ketjuihi kuuluvissa kahviloissa liikeeasemaravitoloissa. Näissä ravitolatyypeissä MaRa jäseravitolat veivät aleukse täysimääräisesti hitoihi. Hiat laskivat joki verra kaikissa ravitolatyypeissä lukuu ottamatta järjestäytymättömiä, ketjuihi kuulumattomia pitserioita, joihi kuuluu myös kebab- etisiä ravitoloita. Kokoaisuutea voidaa saoa, että ravitolapalveluide veroaleus siirtyi koko toimialalla ravitolaruoa alkoholittomie juomie asiakashitoihi kohtuullise hyvi. Aktiivisella veromuutokse tiedottamisella sekä kuluttajie, tiedotusvälieide tutkimukse hitakehitykse seuraalla äyttäisi ollee myöteie vaikutus veroaleukse toteutumisee. Hitatiedot paika päältä Aluehallitovirastoje tarkastat keräsivät ravitolapalveluide hitatieto eri puolilta Suomea toukokuu lopulla syyskuu alussa. Site hitaiformaatiota saatii sekä ee että jälkee veroaleukse. Verollisia hitatieto kerättii 392 ravitolasta jokaisesta ravitolasta koottii hitatiedot keskimääri oi viidestä erilaisesta ravitola-aoksesta. Site vertailukelpoisia hitahavaito oli 2058 kappaletta. Lähes kaikista ravitoloista hitatiedot kerättii käymällä paika päällä ravitolassa. Tällä tavoi varmistettii hitatietoje virheettömyys a tasalla olemie. Lopulliset tulokset esi keväää Arvolisävero aletamise hitavaikutustutkimukse lopulliset tulokset valmistuvat esi keväää. Tällöi tarkastellaa muu muassa erilaiste ravitola-aoste hitakehitystä ravitolapalveluide hitamuutoste mahdollisia alueellisia ero. Loppuraportoii yhteydessä arvioidaa hitakeräyste tuottama iformaatio lisäksi ravitolapalveluide pidemmä aikaväli hitakehitystä iide alv-katoje taso Euroopa uioi alueella. Tutkimuskokoaisuude jälkimmäie osahake Kodi ulkopuolie ruokailu osaa kuluttajie ruokailukäytätöje pitempiaikaista muutosta toteutetaa pääosi vuode 2011 aikaa se lopulliset tulokset julkaistaa vuode 2011 joulukuussa. Kuluttatutkimuskeskukse MaRa yhteishake Kuluttatutkimuskeskus käyisti vuode 2010 keväällä Matkailu- Ravitolapalvelut MaRa ry: kassa yhteisrahoitteise tutkimuskokoaisuude. Se esimmäisessä osahakkeessa tarkastellaa alv-aleukse siirtymistä ravitolapalveluide hitoihi. Tutkimus keskittyi ravitolaruoa alkoholittomie juomie asiakashitoihi. Kuluttatutkimuskeskus o vastuussa tutkimukse toteutuksesta. Tutkimukse ohusryhmässä ovat Kuluttatutkimuskeskukse MaRa lisäksi edustettuia valtiovaraimiisteriö, VATT, Suome Kuluttaliitto, Ravitolakoulu Perho HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. 4 5

4 Kuluttaliito uusi pääsihteeri Jyrki Koola Jokaisessa suomalaisessa asuu kulutta Kuluttaliito uusi pääsihteeri Jyrki Koola o ee kaikkea iostuut. O mielekiitoista lähteä katsomaa asioita uudesta äkökulmasta päästä sukeltamaa pitaa syvemmälle. Tutuu siltä kui tämä työ olisi tehty miulle. teksti Sari Okko Kuva Soile Kallio Marraskuussa Koola työhuoe löytyy vielä Eduskuasta, jossa hä o työskeellyt vuodesta 1997 erilaisissa erimittaisissa työrupeamissa, viimeksi sosialidemokraattise eduskutaryhmä tiedottaa. Koolaa (39 v) voi tiivistetysti luoehtia yhteiskuallisissa eduvalvotatehtävissä toimivaksi järjestöaktiiviksi. Ole ollut pitkää mukaa järjestötoimiassa politiikassa. Toimittaa ole oppiut perehtymää asiaa kui asiaa opeasti pitaa raaputtamalla. Kuluttaliitossa pääse katsomaa asioita uudesta perspektiivistä, syvältä järjestö sisältä, Koola korostaa. Tie vei liittoo Kulutta-asiat tulivat Koolalle tutuiksi jo lapsuudessa. Kotoa puhuttii kulutta-asioista paljo, sillä Koola äiti toimi kaupa alalla sekä myöhemmi Tilastokeskuksessa muu muassa kokoamassa kuluttahitaideksiä. Lapista kotoisi oleva Koola muutti etelää, ku opiahjo ovet avautuivat Tamperee yliopisto valtiotieteellisessä tiedekuassa. Lui pääaieeai sosiologiaa, kuikas ollakaa myös kuluttasosiologiaa. Aiemmat ratkaisui, valitai kokemuksei äyttävät ohee tielle, joka o vieyt tiettyy suutaa. Ku kuuli ystävältäi Suome Kuluttaliito pääsihteeri paika oleva haussa, tiesi heti hakevai paikkaa. Siika saappaisii Uude työ kyyksellä Koola päällimmäiseä tuteea o iostus, mutta pietä jäitystäki väreilee ilmassa. Jatka pitkäaikaise pidety pääsihteeri Siikka Turuse lajäljillä. Niide saappaide täyttämisessä riittää tehtävää. Koola eteee maltillisesti. Ku johta orgaisaatiossa vaihtuu, herää usei jokiasteie pelko siitä, että yt se uusi kaveri haluaa laittaa kaike uusiksi. Ole jo saout kaikille, ettei miulla ole mitää tarvetta korta sellaista, mikä ei ole rikki. Viestitäala ihmiseä Koola aikoo tehdä liittoa etistä tuetummaksi. Viraomaiset tutevat meidät, mutta kuluttajie keskuudessa halua tehdä meistä kuuluisia, Koola hymyilee. Meillä o syytä olla ylpeitä itsestämme, sillä meillä o upeaa järjestöväkeä ympäri Suome toimistossa eriomaisia asiatutijoita. Meidä täytyy ostaa profiiliamme esimerkiksi meä Facebookii eli sie missä kuluttat ovat. Hyvää tasoa puolustamassa Koola tietää, että Suomessa muissa Pohjoismassa kuluttajie asiat ovat hyvi. Kuluttajie tilae o hyvällä tolalla, koska Kuluttaliitto o tehyt heidä puolestaa ahkerasti töitä. Myös sellaista myyrätyötä, jota kukaa muu ei tee. Silti tekemistä riittää edellee. Kaikki suomalaiset ovat kuluttajia, mutta moikaa ei tiedosta tätä rooliaa. Halua tehdä roolista tietoisempaa, kertoa kuluttajie oikeuksista sekä saada kuluttat itseki valvomaa aktiivisesti omia etua. Kuluttajärjestöje marraskuista yhdistymistä uusi pääsihteeri pitää vahvuutea. Asiatutemuksemme vahvistuu, saamme lisää jäseiä olemme etistä järjestäytyeempiä. Toivo tämä äkyvä tulevaisuudessa myös valtio avustuste määrissä. Harkitseva kahvitteli Suomalaiset ovat Koola mukaa kuluttajia hitatietoisia, mutta myös turha vaatimattomia. Emme oikei uskalla vaatia palvelua tai ataa palautetta. Toisaalta meistä o moeksi: ku yksi vertailee hito, toiselle kuluttamie o avietettä. Mikälaie kuluttu Koola itse sitte o? Taida olla aikaa uuka pihi. Lue esimerkiksi paljo, mutta miulla o vähä kirjo, sillä ole kirsto suurkulutta. Kuulu iihi ihmisii, jotka isompaa ostosta suuitellessaa selaavat testituloksia vertailevat hito. Yksi mukavimmista tavoista kuluttaa o ystävie kassa kahviloissa käymie. Kiiree keskelläki mee mahdollisuuksie mukaa kahvilaa, tilaa kahvi sekä reissari juustolla metvurstilla attele hetke siisiä atuksia. Näihi tuokioihi kuluta mielelläi. < Kuluttaliito uusi pääsihteeri Jyrki Koola haluaa kirkastaa tietoisuutta siitä, että jokaie suomalaie o kulutta. 6 7

5 Viestikapula vaihtuu. Kuluttaliito pitkäaikaie pääsihteeri Siikka Turue saa vuodevaihteessa seuraaksee Jyrki Koola. Lue juttu uudesta pääsihteeristä sivuilta 6 7. Tervetuloa uusi Kuluttaliitto! Vuode 2011 alusta eläkkeelle jäävää Siikka Turusta muistettii liittokokouksessa lämpimästi. Vuorossa Merekurku Kuluttat Kvarkes Kosumeter. Lämpimät kiitokset kulueista vuosista kaikille teille ihaat ystävät yhteistyökumppait. Moet hetket elä muistoissa uudellee. Liito etie puheejohta, kuiajäse Terttu Mali o toimiut kulutta-asioide parissa lähes kaksikymmetä vuotta. Suomalaiste kuluttajie eduvalvota vahvistui, ku Suome Kuluttaliitto ry Kuluttat Kosumetera ry yhdistyivät marraskuussa. Uusi Kuluttaliitto Kosumetförbudet o etistä vaikuttavampi toimi. Kahde kuluttajärjestö yhdistymie sietöitii Suome Kuluttaliito liittokokouksessa Käytäössä yhdistymie toteutuu vuode 2011 alusta, jolloi myös molempie liittoje hekilöstövoimavarat yhdistetää. Kuluttaliikkee voimie kokoamie vahvistaa suomalaiste kuluttajie eduvalvotaa mahdollistaa iukkoje voimavaroje ykyistä tehokkaamma käytö, liito puheejohtaa tkava kasaedusta Krista Kiuru korostaa. Liittokokoukse tekemistä tarvittavista säätömuutoksista merkittävimmäksi ousi uude liito imi: Kuluttaliitto Kosumetförbudet. Nimemuutos tulee virallisesti voimaa se jälkee, ku säätömuutos o rekisteröity yhdistysrekisterissä. teksti Sari Okko KuvaT Soile Kallio Kokemukse ääellä Pori Seudu Kuluttayhdistykse pitkäaikaie puheejohta, Suome Kuluttaliito etie puheejohta ( ) ykyie kuiajäse Terttu Mali o ollut kulutta-asia-aktiivi liki 20 vuotta. Joudui aikoiaa mukaa ikää kui puolivahigossa ammattiliito kautta. Kaikki alkoi Pori Seudu Kuluttayhdistykse perustamisesta yhdeksätoista vuotta sitte. Aloiti iha oviisia, mutta asia o vieyt sittemmi meessää, Mali kertoo. Mali o ähyt vuosie aikaa melkoise muutokse. Kuluttajie tietoisuus o kasvaut merkittävästi. Olemme siirtyeet pieistä asioista suurempii moimutkaisempii kysymyksii. Vuodesta toisee tärkeää o euvoa ohta kuluttajia oikea tiedo lähteille. Vuodevaihteessa puheejohta tehtävistä väistyvä Mali suuittelee Pori Seudu Kuluttayhdistykse historiiki kokoamista. Jatkossa aikaa jää eemmä myös harrastuksille, kute sukuseuratoimialle. Kuluttapolitiika ytimessä Tammikuussa Suome Kuluttaliittoo liittyyt suorajäse Timo Leio iostui kulutta-asioista jo opiskellessaa. Vuoa 2008 Leio pääsi kuluttaekoomistia puole vuode virkamiesharjoitteluu Brysselii Euroopa komissio kuluttaosastolle. Cosumer Markets -yksikkö o ala äköalapaikka. Tehtävääi oli koota ii saottua tulostaulua eli EUmaide hitatilastoa, joka toimii komissio työvälieeä, Leio kertoo. Euroopa kuluttaliitto BEUCissa tei komissiolle tutkimukse riippumattomista talouseuvojista. Liitto o lobbaritaso orgaisaatio osittai EUrahoitteie toimi. Työkokemus oli uelmatilaisuus päästä seuraamaa kulutta-asioide eteemistä EU-tasolla. Juuri yt yksi akohtaisimmista asioista o yli kaksi vuotta työ alla ollut kuluttadirektiivi. Täydellise harmoisoii ohella vaihtoehtoa o sekamalli, joka sallisi maakohtaisia vapauksia. Mielestäi paras vaihtoehto olisi se, että korkea kuluttasuo jäsemaat saisivat tkossaki pitää yleistasoa korkeamma tasosa, Leio äkee. Suomalaiste kuluttajie eduvalvota vahvistui. Liittokokoukse uori edusta Timo Leio o hakeut vauhtia urallee mm. Brysselistä. Tavoitteea o tkaa kulutta-asioide parissa EU-tasolla. Tutustu Kuluttaliito uutee hallituksee: > akohtaista 8 9

6 Hyvä uutie: euroalue laajeee Viroo Vakuutustoimita hyvätekeväisyyttäkö vai bisestä? kuva soile kallio Viro liittyi Euroopa uioii Siitä lähtie Viro hallitukset ovat pitäeet tavoitteeaa pääsyä euroalueesee. Sekä poliittiset että taloudelliset syyt ähtii ii paiaviksi, että omasta rakkaasta kruuusta ollaa valmiit luopumaa. Ku liittymisee vaaditut ehdot täyttyivät, Viro rahaksi tulee esi vuode alusta euro. Siirtymisessä kruuusta euroo oudatetaa pääosi samo meettelytapo kui aikaisemmi euroo siirryttäessä. Iflaatiota, valuuta vakautta, velkaatumista valtiotaloutta koskevat kriteerit täyttyivät Virossa hyvi, iflaatio osalta tämä vuode aikaa. Esimmäisessä euroalueessa siirtymäkausi tilirahasta 1999 käteisrahoihi 2002 oli kolme vuotta, jotta saatii varmuus suure muutokse oistumisesta. Virossa euro otetaa käyttöö ilma siirtymäkautta rahateksti Martti Luukko KUVA Shutterstock Martti Luukko ekoomisti vaihtoksoki o vai kaksi viikkoa. Suomessa rahavaihtoksoo varattii kaksi kuukautta, mutta suuri osa rahoista vaihtui parissa viikossa. Virossa euro pelätää ostava hito Viro kuluttahitoje taso o Suome tasosta oi 60 prosettia. Hitatasoje odotetaa edellee lähetyvä euroaluee keskitasoa johtava aiaki lähikuukausia ousevaa iflaatioo. Lokakuussa yhdemukaisesti laskettu iflaatioprosetti oli euroalueella 1,9, Suomessa 2,3 Virossa 4,5. Uusi hyvä syy ostosmatkoihi Euroalueella Suomi o kauimpaa muista euromaista lähimpääki toisee euromaaha Saksaa matkaa o tuhat kilometriä. Vuode alusta suomalaiste kuluttajie hitatietoisuudelle tulee uutta käyttöä lähempää. Alempi hitataso, tarketuvat hitavertailut valuutavaihtoje poistumie tulevat lisäämää matko Viroo. Sitä ee umismaatikoilla muilla vahoje rahoje keräilijöillä o vielä vähä aikaa hakkia vuoa 1992 käyttöö otetu kruuu seteleitä kolikoita kokoelmiisa. Esi vuode alusta Virossa: Kruuu euro muutokerroi o ykyie vaihtokurssi 15,6466. Talletukset muut omaisuusarvot muuetaa automaattisesti kruuuista euroiksi. Seteliautomaatteihi eurot tulevat 48 tui aikaa. Kruuut eurot ovat laillisia maksuvälieiä käytössä riakkai kaksi viikkoa. Kruuu voi vaihtaa euroiksi Viro pakeissa iide kottoreissa tammikuusta kesäkuuhu ilma palvelumaksua. Se jälkee kruuu vaihdetaa harvemmissa kottoreissa Eesti Pakissa alkaut kaksoishioittelu kruuuissa euroissa tkuu pakollisea saakka. (Lähde: Eesti Pak) Yhtiöt maalailevat usei empaattiseoloisesti mielikuvia asiakkaide kuluttajie tärkeydestä. Yleesä asiat sujuvat hyvi, mutta joskus todellisuus o toista. teksti Martti Mikkoe KUVA Shutterstock Jos at kaskovakuutetu autosi metsää, saat pellit opeasti kutoo tai jopa uude meopeli ellet aut päihtyeeä tai kaahaut. Jos samalla loukkaaut, liikeevakuutukse hekilövahikokorvauksissa voi alkaa takkuilla. Yhtiö voi kikkailla syy-yhteydellä, vakuutuslääkärit löytävät potilasasiakirjoista muita viko tai työkyvyttömyyde syy arvellaa oleva psyyke puolella. Välillä tutuu siltä, että vakuutukse perusatus korvata vahiko o hämärtyyt yhtiö pyrkiessä mieluummi epäämää kui maksamaa. Siksi kulutta o oikeuksiesa puolesta joskus taisteltava sitkeästi! Vahikoilmoituste läpimeo eräissä vakuutuslajeissa Moottoriajoeuvo vapaaehtoisessa kaskossa vahikoilmoituksista reilusti yli 90 prosettia johtaa korvauksii. Työeläkelakie työkyvyttömyyseläkehakemuksista 80 prosettia meee läpi. Vakuutuslääkärit eivät olekaa ii paho kui usei aetaa ymmärtää. Lakisääteisessä potilasvakuutuksessa Potilasvakuutuskeskus hyväksyy vai 30 prosettia vahikoilmoituksista. Mitä teet ku saat vakuutusyhtiöltä hylkäävä päätökse? Suhtaudu päätöksii varauksellisesti, sillä e eivät aia ole oikeita. Lue tarkkaa, mitä päätöksessä saotaa; oko se perusteltu vai oko se fraasimakuie. Voit pyytää yhtiöltä jäljeökset käsittelyssä olleista asiakirjoista, kute hekilövahigoissa vakuutuslääkäri arviosta. Mitä tehdä ku päätös tutuu vääryydeltä; valittaako vai yrittää uohtaa? Lue muutoksehakuohus. Jokaie ratkaisee itse, mitä tekee. Yhteydeotto vahikokäsittelijää o mahdollie, mutta vakuutuslääkäriä et tavoita. Lautakutameettely o varteeotettava, jos sellaie o. Käräjistä tässä vaiheessa o turha uhota. Pärjääkö itse vai tarvitseko pätevää juristia? Posti vie valituksesi perille 80 setillä. Joskus se tuottaa tulosta, yleisimmi ei. Jos kyse o isosta taloudellisesta itressistä (esimerkiksi kymmeie vuosie asiomeetyksestä, haittarahasta) tai periaatteellisesta asiasta, o syytä harkita korvauskysymyksii erikoistuee juristi käyttöä. Yhtiö o piikova vastapuoli. Vastaus otsiko kysymyksee Termi vahikosuhde kertoo korvauskuluje suhtee vakuutusmaksutuottoihi. Tilipäätöksie yhteydessä yhtiöide johtat ylvästelevät usei sillä, että heidä firmassaa vahikosuhde o puristettu alle sataa, jopa lähes kahdeksaa kymmeee. Iloaihe o siis se, että korvauksia o maksettu vähemmä kui o peritty vakuutusmaksu. Osa yhtiöistä kuuluu pörssiyhtiöihi, joide tavoitteea o maksaa osikoa osakkeeomistajille. Vakuutustoimita ei siis ole hyvätekeväisyyttä vaa liiketoimitaa. Yhtiö o piikova vastapuoli. Martti Mikkoe varatuomari 10 11

7 Eergiasäästö kestävät kulutustottumukset ovat valttia myös pyhie aikaa. Joulu valaistus, ruokie valmistus laht vaikuttavat suoraa kotitaloude sähkölaskuu. Luoto kukkaro kiittävät ku muistat seuraavat ohjeet: Kikku kaattaa paistaa yöllä Sähkölämmitteisissä taloissa asuville yösähkö käyttämie o edullista, mutta ympäristö eergiasäästö kaalta myös muide kaattaa harkita öistä kikupaistoa. Kikku pitäisi paistaa hitaasti matalassa oi 80 C: lämpötilassa. Kysy lihakauppiaalta oikeat ohjeet paistoat. Pakastekikku muutki pakasteet kaattaa sulattaa hitaasti jääkaapissa sähköä säästäe pakastee kylmyyttä hyödytäe. Älä paista kikkua sähköuuissa samaa aikaa ku saua sähkökiuas o päällä. väheä eergia kulutusta Vedä villasukat lkaa, sytytä kyttilä auti hitaasti haudutetuista joulu herkuista. Juhlapyhieki aikaa voi uukailla sähkökulutuksessa silti viettää tuelmallista joulua. Jouluruuat hauduttae Paista laatikot hauduta uuipuurot samalla kertaa. Valmiiksi kuumaa uuia kaattaa käyttää hyödyksi. Laita keittiö patterivettiili kiii, jos siiä ei ole termostaattia, ii hyödyät uui hukkalämmö. Jos kotoa o varaava takka tai takkaleiviuui, voi myös se jälkilämmö käyttää haudutuksee. Valmiit laatikot muut herkut kaattaa talvella jäähdyttää parvekkeella tai kuistilla ee jääkaappii tai pakastimee laittamista. (Peitä e kuiteki hyvi, etteivät liut oravat pääse apajille.) Kylmälaukkua voi käyttää myös lämpölaukkua samaa tapaa kui heiälaatikkoa. Uuipuuro voi kypsyttää saomalehtee käärittyä kylmälaukussa tai styroksiastiassa, jos varsiaista heiälaatikkoa ei ole. Jouluvaloa kyttilöistä Hämärä luo hyvä tuelma. Lämmi kyttilävalo kuuluu joulu odotuksee jouluu. Sammuta ylimääräiset valot auti aidosta kyttilä valosta. Ulkovalaistuksessaki kyttilä lyhty luovat tuelmaa. Malttia joululiiketeesee Joulu aikaa liikkumie kaattaa suuitella tarkkaa. Joukkoliikee o eergiaystävällistä. Joululiiketeessä ei kaata kiirehtiä maltti o valttia. Varmimmi pääsee perille, ku seuraa liikeetilateita sopeuttaa tilaeopeudet iide mukaa. Matkalle lähdettäessä o hyvä huolehtia, että autossa ei ole turhaa kuormaa. Viimeiseltä mökkireissulta takakottii jääeet sahat vasarat sekä muut tarpeettomat tavarat kaattaa jättää kotii. Liia paiava auto kiihtyy yleesä hitaammi kui kuljetta polttoaietta kuluu turhaa. Muistatha myös huolehtia ettei auto esilämmitys jää liia pitkäksi aikaa päälle. Ulkolämpötilasta riippue puolesta tuista kahtee tutii riittää. Joulusaua lämpiää vähemmälläki Joulusaua o yksi tärkeimmistä jouluperiteistämme yksi suurimpia sähkö kulutuspiikkie aiheuttajia. Älä lämmitä sähkökiuasta turha kuumaksi, C riittää. Joulua elävää musiikkia Joulua voisi uohtaa televisio, radio levysoittimet aiaki hetkeksi laulaa itse kaueimpia joululaulu, leikkiä itse joululeikit väsyä ukkumaa oellisea joulu-uee. Aito kuusi tuo jouluu joulueergiaa myös joulu jälkee! Aito kuusi tuo jouluu väriä tuoksua oikeaa joulueergiaa. Kuusessa o myös bioeergiaa, hyödyä se joulu jälkee polttamalla kuusi takassa tai uuissa. Jos et voi käyttää kuusta polttopuua, vie se paikkakutasi kuusikeräyksee. Keräyspisteistä kuuset päätyvät hyötykäyttöö. Jouluvaloje sähkökulutus Jouluvalo ei kaata pitää koko a päällä. Asta sähkövalot, jotta e eivät loista keskellä päivää eivätkä yö tyhjyydessä. Suosi vähä sähköä kuluttavia LEDjouluvalosarjo. Niide kulutus o murto-osa esimerkiksi valokaapeleide kulutuksesta. Lahvikkejä Parhaita eergiasäästäjä joululahjo ovat kestävät käyttötavarat palvelut. Lahostokset kaattaa suuitella harkite, jottei kauppaa tarvitse sätäillä mota kertaa. Haki hyvää syötävää, kotimaisia marhillo, marmakeisia, kuivattu sieiä tai kalasäilykkeitä. Itse tehty o myös hyvää! Tee pehmeitä pakette: villapaita tai villasukat muuta pehmeätä lämmitä. Jos kotoa tarkeee t-paidassa talvella, huoelämpötila o ehkä hiema liia suuri sopiva lämpötila o C. Haki lapsille pehmo- puulelu sekä laadukkaita askarteluvälieitä (hyvät sakset, liimaa, tusse, värikyiä -liitu, hyvää piirustuspaperia). Jos haluat välttämättä ostaa sähkölelu, haki iide ohee joko joutsemerkittyjä paristo tai mieluite ladattavia akku (ikkelimetallihydridi NiMH, vältä ikkeli-kadmium -akku NiCd). Elokuva-, teatteri- koserttiliput ovat hyviä lahjo. Aa lahksi palvelu: lahkortti tai omaa siivousapua, lastehoitoa, hierotaa tai muuta hoitoa. Laadukkaat eergiasäästölamput (kierrekataiset pieloistelamput) ovat mieluisa säästävä lah. Kysy euvoa asiatutevasta sähköliikkeestä. Kirjo ei myöskää sovi uohtaa, eikä kiratikvaare, joista löytyy hieo arvokkaita teoksia. Muuteki vahoje tavaroide liikkeistä voi tehdä loistavia lahostoksia. Lähde lisätieto: motiva.fi 12 13

8 Riitta Maila johtaa Euroopa elitarviketurvallisuusviraomaise EFSA riskiearvioiti-osastoa. Turvallista ruokaa yli rajoje Suomalaie voi syödä ruokasa turvallisi mieli. Siitä pitävät huole viraomaiset, jotka valvovat elitarvikkeide turvallisuutta globaaleilla markkioilla yli rajoje. Euroopassa riskejä arvioidaa suomalaisella ammattitaidolla Riitta Maila johdolla. EFSA o Euroopa ulkopuolellaki vaikuttava euvottelukumppai. Naie paikallaa Koulutukse työkokemukse perusteella Maila o aie paikallaa. Nykyie käytikortti o vakuuttava: Riitta Maila Director of Risk Assessmet, DVM, PhD, Dipl. ECVPH, Docet i Food Hygiee, Spec. cotag. aim. dis. Maila o koulutukseltaa eläilääketietee tohtori. Elitarvikehygieia alalta valmistuut väitöskir hyväksytteksti Sari Okko KuvaT soile kallio Pohjois-Italiassa siitseva Parma kaupuki o tuettu kikustaa parmesa-juustostaa. Vuodesta 2005 alkae Parma o tuettu myös Euroopa elitarviketurvallisuusviraomaise EFSA (Europea Food Safety Authority) kotikaupukia. Euroopa erillisvirastoa toimiva EFSA riskiearvioitiosasto johtalle, Riitta Mailalle, asukkaa pikkukaupuki o tullut tutuksi kolme työvuode aikaa. EFSA o alasa äköalapaikkaa mielekiitoie työata. O motivoivaa tehdä työtä, jolla voi vaikuttaa puole milrdi ihmise elitarviketurvallisuutee, Maila kiteyttää. Vaikuttava kumppai EFSA tarjoaa riippumatota tieteellistä euvotaa kaikissa asioissa, jotka vaikuttavat elitarvikkeide turvallisuutee, eläite terveytee kasvie suojeluu. Viraomaiselta pyydetää myös euvo yhteisö laisäädätöö liittyvissä ravitsemusasioissa. EFSA kaltaisia viraomaisia tarvitaa, sillä ykymaailmassa, jossa elitarvikkeet kulkevat ympäri maailma, yksittäisillä mailla ei ole mahdollisuuksia edellytyksiä hallita koko kettää. EFSA o Euroopa ulkopuolellaki vaikuttava euvottelukumppai. Me puolustamme yhdessä moe maa kulutta turvallisuutta mahdollistamme se, että kuluttat voivat elää turvallisi mieli globaalissa ruokaketässä, Maila korostaa. EFSA o lisäyt kasaivälistä yhteistyötää viime vuosia etisestää. Maapallo o yhä pieempi. Joki yllättävä kriisi esimerkiksi Kiiassa, o opeasti kriisi myös Euroopassa. Maila muistuttaa, että riski tuistamie ei kuitekaa yksistää riitä. O oltava myös riskiearvioiti -hallioitijärjestelmä, joka toimii. Tärkeää o ii ikää riskie välttämie ealtaehkäisevä työ. Tekemistä riittää Yksi esimerkki järjestelmä EU-tasolla tehtyje toimepiteide toimivuudesta o salmoellabakteerie aiheuttamie tapausmäärie lasku Euroopassa viimeiste viide vuode aikaa. Suomessa asia ei ole uutie, koska meillä tilae o ollut pitkää hyvä, mutta Euroopassa o tapahtuut huomattavaa edistymistä. Akohtaisia asioita EFSAssa ovat tällä hetkellä esimerkiksi geeimuuellut orgaismit GMO:t eli eliöt, joide perimää o muueltu geeitekiika keioi. Ympäristöriskie arvioii ohjeistukse uudistamie valmistui juuri meeillää o muu muassa geeimuueltuje eläite riskiearvioiti. Myös elitarvikkeide ravitsemus- terveysväittämät, erilaiset elitarvikkeide valmistuksessa käytettävät aieet, kute väri- lisäaieet sekä esimerkik- si elitarvikepakkauksissa käytettävie muovie aieet työllistävät. Arvot käytätöö EFSA toimitakettä o laa värikäs. Kulttuurierot tuovat omat haasteesa, mutta ee kaikkea erilaisuus o rikkaus vahvuus. Ku taustalla o mota erilaista äkökulmaa, lopputulos o suurempi kui iide yhteelaskettu summa. EFSAssa työsketely o avartava kokemus. Viihdy hyvi talossa, joka arvot sopivat omaa arvomaailmaai jotka toteutuvat myös käytäössä. EFSA o riippumato, läpiäkyvä, avoi tieteellisesti korkeatasoie. Kasallisella tasolla EFSA ei aa esimerkiksi lausuto eikä EFSA imeä voi käyttää tuotteide markkioiissa. Toimitaa voi seurata avoimesti EFSA ettisivuilla. Suomessa viraomaise viestit päätökset välitetää Elitarviketurvallisuusvirasto Evira kautta. tii Helsigi yliopistossa Maila o toimiut tutkia eläilääketieteellisessä tiedekuassa sekä tehyt pitkä ura Eläilääkitä- elitarviketutkimuslaitos EELAssa tutkia riskiearvioitiyksikö johtaa. Vuoa 2006 EELA yhdistettii ykyisee Eviraa, jossa Maila toimi eläite terveys- hyvivoitiyksikö johtaa. Häellä o kokemusta myös lukuisista kasaivälisistä tehtävistä orgaisaatioista. Opito- työkokemuksesta o kasvaut hyvä yhdistelmä ykyistä työtäi atelle, jossa voi hyödytää kaikkea osaamistai, Maila iloitsee. Mikä EFSA? Euroopa elitarviketurvallisuusviraomaie (EFSA) tarjoaa riippumatota tieteellistä euvotaa kaikissa asioissa, jotka vaikuttavat elitarvikkeide rehuje turvallisuutee, eläite terveytee hyvivoitii, kasvie terveytee kasvisuojeluu sekä ravitsemuksee. EFSA ataa euvo yhteisö laisäädätöö liittyvissä ravitsemusasioissa viestii yleisölle avoimesti kaikista tehtäväalueeseesa kuuluvista asioista. EFSA tehtävii kuuluvat tieteellise tiedo keruu aalysoiti, riskie tieteellie arvioiti riskiviestitä, uusie riskie havaitsemie sekä tieteellie tuki komissiolle myös ruokakriisie sattuessa

9 Sieltä täältä työpöydä ääressä Suome Kuluttaliito toimihekilöitä esittelevä sar Työpöydä ääressä tkuu. Esittelyvuorossa o liito elitarvike- ravitsemusasiatuti Aikka Mariemi. teksti Siikka turue kuva soile kallio Milloi miksi päädyit Suome Kuluttaliittoo töihi? Hai liito elitarvikeasiatuti paikkaa syksyllä E tuolloi tieyt liito toimiasta paljoakaa, mutta mielekiitoie työpaikkailmoitus kiiosti. Millaie o tyypillie työpäiväsi vai oko sellaista? Työpäivät ovat harvoi samalaisia, vaikkaki työi pyörii ruua ravitsemukse ympärillä. Jokaisee viikkoo mahtuu useita kokouksia, joskus kolmeki päivässä. Siiä rialla toimi muuteki asiatutia pyöritä tällä hetkellä kahta haketta. Ehkä työpäiviä yhdistää se, että koskaa ei ole tekemise puutetta. Mikä o työ parasta atia? Parasta toisaalta haasteellisita työssäi o se moipuolisuus. Lukuiste työryhmie euvottelukutie kautta pääsee suomalaise ruokapolitiika tekoo mukaa. Myös hakkeide suuittelu vetämie o atoisaa, siiä mielikuvitukse voi ataa välillä vapaasti laukata. Hieoa o myös ollut tutustua lukuisii ihmisii, jotka toimivat eri tavoi hyvä ruua puolesta. Mikä o omiaa aiheuttamaa harmaita hiuksia? Haasteea o mahduttaa kaikki mielekiitoiset asiat työpäivii. E voi työssäi keskittyä vai yhtee tai kahtee osa-alueesee, vaa työkuvaa kuuluu kaikki mahdolliset ruokaa liittyvät asiat. Haastavaa o löytää aikaa paeutua kaikkii osa-alueisii riittävä syvällisesti. Mitkä asiat ovat mielestäsi Suome Kuluttaliito keskeisiä tehtäviä? Liito keskeisiä tehtäviä ovat kuluttajie eduvalvota jäseistö palvelemie. Hakkeet ovat myös tärkeitä iide kautta tavoitamme laajo kuluttajoukko. Toimimme kaikkie suomalaiste kuluttajie hyväksi. Vaatimus miisteri Risikolle: Potilaa oikeuksie toteutumie selvitettävä Suome Kuluttaliitto Kuluttayhdistys Suome Potilasasiamiehet ry vierailivat lokakuussa peruspalvelumiisteri Paula Risiko luoa keskustelemassa potilaa oikeuksista. Yhdistyste mielestä o selvitettävä, toteutuvatko potilaa oikeudet potilaslai tarkoittamalla tavalla. Potilaide yhdevertaisuus edellyttää riippumatota laadukasta potilasasiamiespalvelua paikkakuasta tai terveydehuollo toimitayksiköstä riippumatta. Voidaa kysyä, ovatko potilaslai tavoitteet heki toteutueet kulueide vuosie moissa muutoksissa? Tietävätkö potilaat, mitä laki heille takaa? Oko terveydehuollo hekilöstö selvillä potilaa oikeuksista? Potilaslai ogelmaa o alu alkae ollut se, että hoitaessaa työatasa tai toimitayksikkösä asioita potilasasiamies toimii kui puu kuore välissä. Hakala tilae sytyy esimerkiksi silloi, ku potilasasiamies opastaa muistutukse tekemisessä omasta esimiehestää. Potilaa oikeuksie takaamiseksi myös potilasasiamieste asema o selkeytettävä riippumattomuus turvattava. Haaie potilasasiamiestoimita o järjestettävä koordioitava valtakuallisesti. Potilasasiamiehille o taattava asiamukaie koulutus. Yhdistykset ehdottavat, että sosiaali- terveysmiisteriö asettaa opeasti työryhmä selvittämää potilaa oikeuksie toteutumista siiä ilmeeviä ogelmakohtia sekä pohtimaa potilasasiamieste työ selkeyttämistä asema vahvistamista. Työryhmä voisi valmistella tarvittavat muutokset potilaslakii tehdä muita ehdotuksia tilatee paratamiseksi. Nimikilpailu tulos Suome Kuluttaliitto ry: Kuluttat-Kosumetera ry: yhdistymise vuoksi julistettii imikilpailu. Molempie järjestöje edustajista koottu raati valitsi parhaaksi ehdotukseksi ime Kuluttaliitto-Kosumetförbudet ry. Nimikilpailuu osallistueide keske arvottii 300 euro lahkortti. Se voitti Kauko Järvesivu Pirkkalasta. Parhaat oittelut voittalle! 16 17

10 ohta Puheej palsta Vieraskyä Hyvät asiat eivät tapahdu pyytämättä V kuva ri tikka Uusi kolmivuotiskausi tuo uudet tavoitteet. Krista Kiuru Suome Kuluttaliito puheejohta kasaedusta 18 iime aikoia olemme saavuttaeet suuria. Kaua odotettu suuiteltu kuluttajärjestöje yhdistymie yhdeksi kuluttaliikkeeksi saatii aikaa. Jatkuva vahtimie riittävie taloudelliste voimavaroje puolesta toi todellise osavoito, ku miisterit lopulta ostivat syksy budjettiriihessä kuluttajärjestöje vuode 2011 valtioosuuksia. Pidimme myös oistuee liittokokoukse, jossa suutasimme yhteäiseä tulevaisuutee. Merkittävää syksy tapahtumaa valitsimme myös pitkäaikaise pääsihteerimme työlle uude tka. Kolme vuotta puheejohtaa o ataut miulle mahdollisuude ähdä, että Siikka Turuse saappaat ovat kasvaeet äide moie muide saavutettuje työvoittoje myötä erittäi suuriksi. Nopeasti ateltua olisi helppo saoa, että äi poikkeukselliste haasteide aiko tuski eää tulee. Tosiasiassa uusi kolmivuotiskausi tuo meille jällee uudet tavoitteet, joista moet littii liittokokouksessa. Tavoitteemme tehtävämme ovat vähitääki samasuuruisia kui aikaisemmi. Käyistymässä o tosiasiassa aiaki yhtä merkittävä tekemise liittokokouskausi. Ole pyrkiyt viemää suomalaista kuluttaliikettä eteepäi määrätietoisesti tavoitteellisesti yhdessä hallitukse, kettäväe asiatutijouko muodostamalla saumattomalla ritamalla. Liittokokouksessa saamai tkomadaati johdosta uskalla saoa jo yt, että tkamme tulevaisuudessaki samoilla lijoilla. Tavoitteita pitää olla vastaki - suuria. Aloitamme pitkä prosessi, joka tuloksea suomalaie kuluttaliike o etistä tuetumpi, etistä suurempi etistä parempi kuluttajie etujärjestö. Tulemme paratamaa liikkeemme toimitaedellytyksiä ketällä sekä jäsehakia lisäämisessä että toimitamallie kehittämisessä. Kampajoimme kuluttajie eduvalvoa imissä se puolesta, että vaatimuksemme tullaa kuulemaa, ku hallitusohjelmaa valmistellaa huhtikuu eduskutavaalie jälkee. Keskeiset tavoitteemme kiteytyvät siihe, mite kuluttapolitiikka ostetaa margiaalista poliittisee keskiöö. Voimme aloittaa luottavaisi mieli tämä työ, sillä uusi pääsihteerimme Jyrki Koola odottaa jo tulevia tehtäviää iokkaaa sitoutueea. O syytä muistaa, että jokaie suomalaie o kulutta, jote tehtäväkettää meillä kyllä riittää 5,3 miljooa kulutta etuje amisessa. Ole vakuuttuut siitä, että hyvät asiat eivät tkossakaa tapahdu pyytämättä - iide etee meidä o tehtävä töitä yhtä määrätietoisesti kui eeki. Olemme siihe valmiita. Kotityöpalvelu sertifikaatti asiakkaa eduksi ut Yhä useampi kotitalous o halu ataa oma kodi puhtaaapido käiste muu kodihoido ammattila ussii. Eite käytetty palvelu o siivo ste yrity uala alvel työp Koti palvelut. tarjotaa voi yrityksestä riippue kuulua myös kodi tekstiili- vaatehuolto palvelut, kodi ruokapalvelut kodi hoi arha puut piha t, juhla et pie retopalvelut, kodi kuossapito- euiika tek tieto elut, motoitipalv vota- aseuspalvelut, tilapäie sekä hoito laste- lemmikkieläite hoiva hekilökohtaise avustamise a. osalt asioii Kotityöpalvelu kasvava tarve tuo etkuvasti alalle uusia yrityksiä. Palv aksi turv e kaid asiak lu ostavie o palvelu tarjoavie yrityste tueksi alkotityöpalvelualalle luotu valtaku laatu lvelu yöpa kotit t lisesti yhteäise laatu istaa tu voi kas Asia erit. krite ä isest viere kriteerit täyttävä yritykse merkistä. Laatumerkki o yritykselle myöetty tuustus siitä, että yritykse toialmita palvelut täyttävät valtaku ä stelm järje laatu lvelu yöpa lise kotit siikriteerit. Asiakkaalle merkki kertoo o tä, että yritykse toimia perusta erikkop ea kuossa, yritys kuuluu s. tärekisterii sillä o vastuuvakuutu palää ttäm kehi t tuu sitou o s Yrity ivelua, yritystoimitaasa hek fioitu Serti i. isest mall löstöää suuitel yritys tietää myös, mistä hyvä palvelu työ jälki sytyvät sekä osaa euvoa ossa hoid kodi opastaa asiakasta oma tai palveluje hakiassa. Yritys osaa kartoittaa asiakkaa yksilölliset tarpeet odotukset sekä laatia asiakkaa pikassa yksityiskohtaise palveluso elu palv mm. aa sovit jossa se, muk sisällöstä, aikataulusta hiasta. Kotityöpalvelu sertifikaattii saaeita yrityksiä o Suomessa vielä harvassa, sillä järjestelmä o uusi. Esimmäiset sertifikaatit myöettii marraskuussa Sertifikaati myö TTS ii toim a o valv ö käyt ä täjä yökotit ma Työtehoseura hallioi ti palvelu laatulautakuta. Sertifikaa suude a tieto saa ä ksist yrity eista saa a, alist orta ta kotityöpalvelu palvelup osoitteesta Portaalissa o myös paljo muuta kuluttale lle sekä ala yrityksille yhteisöil hyödyllistä tietoa. Lisätieto ataa projektipäällikkö Kirsi Nikader TTS Työtehoseura gsm

11 Kosumetförbudets ya geeralsekreterare Jyrki Koola vill uderstryka, att alla filädare är kosumeter. o kuluttajie keskustelupalsta Isäöitsijä o hyvä reki mutta huoo isätä Kosumetförbudets ya geeralsekreterare Jyrki Koola Det bor e kosumet i alla filädare Ota kataa kommetoi! Heiäkuu alussa tuli voimaa uusi asuto-osakeyhtiölaki tämä jälkee julkisuudessa o vilkkaasti keskusteltu siitä, mistä remotoiti- kuossapitotöistä osakkaa o yhtiölle ilmoitettava mikälaisia kustauksia äistä voi osakkaalle aiheutua. Liikkeellä o ollut mitä villeimpiä tieto isäöitsijätoimistoje vaatimista ilmoituksista iistä aiheutueista kuluista. Ääriesimerkkiä osakas o tehyt yhtiölle isäöitsijätoimisto vaatimuksesta ilmoitukse keittiö kaappie vaihtamisesta uusii tästä o osakkaalta peritty satoje euroje valvotakulu. Uude asuto-osakeyhtiölai voimaatulo ei merkittävästi muuttaut vaha lai aikaa voimassa ollutta tilaetta. Siksi isäöitsijätoimistoje suorittama rahastus o yllättäyt ii taloyhtiöide hallitukset, osakkaat kui laivalmistelitki. Osakkaide o vahaki lai mukaa pitäyt ilmoittaa yhtiölle muutostöistä. Yhtiö eli käytäössä isäöitsijätoimisto o tullut arkistoida ämä paperit ormaali isäöitisopimukse puitteissa eikä ilmoituste mapittamisesta ole eriksee laskutettu. Muutos etisee o se, että uude lai mukaa osakkaa o ilmoitettava myös sellaisesta kuossapitotyöstä, joka voi vaikuttaa yhtiö tai toise osakkaa omistamaa rakeuksee tai huoeistoo. Aikaisemmi tämä velvollisuus koski vai muutostyötä. Kuossapitotyötä ovat esimerkiksi seiie maalaamie, kaappie vaihto lattiamateriaalie kuossapito. Muutostyö taas tarkoittaa huoeisto taso parausta, esimerkiksi kylpyhuoeessa muovipioittee vaihtamie kaakeleihi. Ilmoitusvelvollisuus koskee siis uude lai mukaa sellaisia tilateita, joissa osakas ryhtyy toimepiteesee, jolla voi olla vaikutusta toisee osakkeeomistaa tai yhtiö omistamaa raketeesee. Käytäössä tämä tarkoittaa esimerkiksi putkie tai vesipisteide siirtämistä, kylmä tila eristämistä lämpimäksi tai pioitteide vaihtoa, silloi ku se vaikuttaa esimerkiksi eristeisii (ääe- tai vedeeristeisii tai ilmavaihtoo). Tällaiste töide valvoasta työhö liittyvistä tarpeellisista selvityksistä aihetuvista kohtuullisista tarpeellisista kustauksista o osakas vastuussa. Taloyhtiö hallitus tekee sopimukse isäöiistä tässä yhteydessä o sovittava myös osakkaille aiheutuvista kustauksista iide perusteista. Osakkailta ei voi periä muita kulu kui sellaisia, jotka perustuvat lakii. Jos taloyhtiö omalla päätöksellää haluaa lisätä asumisturvallisuutta vaatimalla osakasilmoituksia muistaki kui lai edellyttämistä töistä, vastaa yhtiö äistä kustauksista. Tuula Sario, johtava lakimies Ilkka Salmie, lakimies Kosumetförbudets ya geeralsekreterare Jyrki Koola är framför allt etusiastisk. Det är itressat att se saker ur ett ytt perspektiv och få djupare isy. Det käs som om arbetet är skapt för mig. text Sari Okko bild soile kallio I ovember hittas Koola äu i riksdage, där ha jobbat med olika uppgifter seda 1997, seast som iformatör för de socialdemokratiska riksdagsgruppe. Koola (39 år) ka med fog kallas orgaisatiosaktiv som jobbar med samhällelig itressebevakig. Jag har läge varit med i orgaisatiosverksamhet och politik. Som jouralist har g lärt mig att fördjupa mig sabbt i saker. I kosumetförbudet får g se saker ur ett olikt perspektiv, iifrå orgaisatioe, betoar Koola. Väge ledde mot förbudet Koola blev bekat med kosumetfrågor reda i bardome, eftersom ämet diskuterades mycket hemma på grud av has mors arbete. Koola, som är hemma frå Lapplad, studerade vid statsveteskapliga fakultete på uiversitetet i Tammerfors. Jag hade sociologi som huvudäme, och läste faktiskt också kosumetsociologi. Mia tidigare beslut verkar ha lett mig i e bestämd riktig. När e vä berättade om de lediga befattige som geeralsekreterare på Filads Kosumetförbud, visste g geast att g kommer att asöka om de. De goda stadardes försvarare Koola vet att kosumetera har det bra i Filad och de adra Nordiska lädera. Kosumeteras ställig är bra, eftersom Kosumetförbudet jobbat hårt för deras sak. Me det fis mycket att göra äu. Alla filädare är kosumeter, me alla är ite medveta om dea roll. Jag vill göra rolle mer medvete, berätta om kosumetes rättigheter, samt få kosumetera själva att aktivt bevaka sia itresse. Sammaslagige av kosumetorgaisatioera ser Koola som e styrka. Vår sakkäedom växer, vi får mera medlemmar, och är allt mer orgaiserade. I framtide hoppas g att detta också sys i mägde av states bidrag. E eftertäksam kaffedrickare Eligt Koola är filadara prismedveta, me också oödigt aspråkslösa, som kosumeter. Vi vågar ite begära service eller ge feedback. Me vi är också olika: e jämför pris, meda de adra ser kosumerig som ett tidsfördriv. E huruda kosumet är Koola själv då? Jag är säkert gaska sparsam. t.ex. läser g mycket, me äger lite böcker, eftersom g aväder mig mycket av bibliotek. När g plaerar större iköp bekatar g mig med testresultat och jämför prise. Ett av de allra trevligaste sätte att kosumera är att gå på kaféer med väera. Äve är det är hektiskt går g i må av möjlighet på ett kafé, beställer e kaffe och e macka, och täker blå takar e stud. Jag satsar gära på de studera

12 Suome Kuluttaliitto ottaa kataa Palautetta Kulutta Naposta Pyysimme lukijoitamme atamaa palautetta syyskuu Kulutta Naposta. Suositui kirjoitus oli sivuilla 4 5 Asuto-osakeyhtiölaki uusittii mikä muuttui? Arvoimme kaikkie vastaeide keske Fikio elokuvalippupaketi. Se voitti Riitta Jokipelto Hollolasta. Parhaimmat oittelut! Palkito o postitettu voittalle. Kiitokset kaikille palauttee atajille. hita: 4 euroa KULUTTAJAN Suome Kuluttaliitto arje asiatuti Teemaa N o 3/2010 asumie Liittokokous lähestyy / Sadokorjuu kasviksia lautasille 1. Mikä oli tämä lehde paras juttu? 2. Mikä ei kiiostaut? Lähetä tämä kupoki yhteystiedoillasi varustettua, tai aa palautetta osoitteesee Kaikkie meessä vastaeide keske arvotaa Fikio elokuvalippupaketti. vastaus 1. vastaus 2. imi osoite postiumero postitoimipaikka Suome Kuluttaliitto ry Filads Kosumetförbud rf Vastauslähetys Tuus Helsiki Vastaaotta maksaa postimaksu Kuluttajie ostovoima turvattava sähköpostiosoite Suome Kuluttaliitto vaatii kotitalouksie ostovoima säilyttämistä vähitää ykyisellä tasolla. Suomalaiste kuluttajie yhteelasketu ostovoima eakoidaa esi vuoa laskeva esimmäise kerra 90-luvu alu lamavuosie jälkee. Lähia tulosiirto tukitoimia o suuattava iihi kuluttaryhmii, joide ostovoima toimeetulo o heikoi, mm. lapsiperheisii, työttömii eläkeläisii. O turvattava myös kaikkia kuluttajia hyödyttävät laadukkaat julkiset palvelut. Kuluttahitoje arvioidaa esi vuoa ouseva useide kuluttaryhmie tulo eemmä. Muutokset ovat erisuutaisia erisuuruisia riippue tuloista, asuipaikasta meoje suutautumisesta. Ostovoimaa aletavia tekijöitä ovat esi vuoa erityisesti asumiskustauste kuallisveroje ousu. Asumiskustauksia ostavat eergiaveroje korotukset, lämmitykse, sähkö vede kallistumie. Esimerkiksi pietaloje meoje arvioidaa ouseva useita sato euro vuodessa. Kuallisvero ostavissa kuissa asuu yli miljooa kasalaista. Edellä todetuista syistä suurella osalla kuluttajista uhkaa olla esi vuoa aiempaa vähemmä rahaa kulutuksee. Kohtuuhitaiset peruspakkipalvelut kuuluvat kaikille! Suome Kuluttaliitto ry Eläkkeesaajie Keskusliitto EKL ry esittävät, että pakkiasioii peruspalveluista peritää pieituloisilta talouksilta kohtuulliset tai aleetut maksut. Erityisesti pieituloisissa eläkeläistalouksissa usei käytettyje pakkipalveluje, kute tilisiirtoje käteisostoje maksut rasittavat taloutta heiketävät osaltaa myös toimeetuloa. Pieituloisille talouksille sekä muille pakkie asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta tai kykyä hyödytää sähköisee asioitii vaadittavaa iformaatiotekologiaa, tulee taata peruspakkipalvelut kotitaloude tulotasoo ähde kohtuullisella tai aleetulla hialla. Myös hekilökohtaisesti suuattua euvotaa iäkkäämmille asiakkaille parhaite soveltuvie edullisempie palveluide sekä maksutapoje -välieide käytöstä tulee lisätä. Pakkie suurille asiakasryhmille suuatut palvelut ovat moilta osi muuttueet sähköisiksi tietoverkkopalveluiksi. Kaikilla asiakkailla ei kuitekaa ole tarvittavaa tietotaitoa välieitä verkkopalveluje käyttöö, mikä asettaa asiakkaat keskeää eriarvoisee asemaa. Moet asiakkaat joutuvat hoitamaa pakkiasiasa edellee kottoreissa, joissa palvelu joudutaa joottamaa iistä joudutaa maksamaa. Lisäksi pakkipalveluje kottoriverkostot ovat harvetueet, palvelu hekilökutaa o väheetty useide kottorie aukioloaiko lyheetty. Kottoreissa asioivat asiakkaat ovat vähetyeet, jolloi aikaisemmi ykyistä pieemmät palvelumaksut ovat ousseet liia kalliiksi. Myös pidemmistä asioitimatkoista kottoriverkosto harvetuessa aiheutuu etistä suurempia lisäkustauksia. Allekirjoita adressi kohtuuhitaiste peruspakkipalveluje puolesta osoitteessa: Suome Kuluttaliito puhelivaihde palvelee arkisi klo Louasaikaa o 30 miuuti palvelutauko. Liito toimisto o suljettu Toivotamme kaikille oikei hyvää rauhallista jouluaikaa sekä oellista uutta vuotta! 22 23

13 Pitaa syvemmältä Lauri Tarasti Kuluttatetissä o tällä kertaa miisteri Lauri Tarasti. maa liikekeskuksee o mielestäi tarkoituksemukaista juuri tästä syystä. Ei tarvitse kiertää pitkiä matko vaa samassa liikekeskuksessa ovat kaikki tai aiaki useat vaihtoehdot. Oko joki asia jääyt positiivisella tavalla mielee? Pidä hyvää Reilu kaupa toimitaa. Juuri äi voidaa tukea tervettä kehitystä, vaikka siiheki liittyy ogelmia. Eteki puolueetota valvotaa tarvitaa. Kuluttaliikkee tulisi olla aktiivie tällaisissa asioissa. Pidä oikeaa käyissä olevaa keskustelua kaupa keskuste sijoittelusta. Kauppakeskukset vaikuttavat, eivät vai kuluttajie käyttäytymisee, vaa koko yhdyskutaraketeesee liiketeiee aiva ratkaisevasti. Millaista o hyvä asiakaspalvelu? Hyvä asiakaspalvelu vaatii aikaa, silloi ku todella halutaa valita, mitä hakitaa. Hyvä asiakaspalvelu taas o opeutta, silloi ku hakita o yksikertaista tiedetää, mitä halutaa. Käytä vai miehitettyjä huoltoasemia, sillä halua hekilökohtaista palvelua. Ole huoo korttie käyttäjä. Kaikkie aikoje parasta asiakaspalvelua sai Wilhemshaveissa Saksassa viiikaupassa, josta halusi ostaa Eisweiia, jäätyeistä rypäleistä tehtyä jälkiruokavalkoviiiä. Se oli kaupa omista harrastus hä vei miut sisähuoeesee jääkaapille, josta sai valita viisi Kuvaile itseäsi kuluttaa Ole melko huoo kulutta, sillä käytä kaike lähes loppuu ekä välitä mistää ylellisyydestä. Ole kuiteki tietoie kulutta vallasta. Kulutta päättää, mitkä tuottat mitkä kaupat meestyvät. Esimerkiksi pyri ostamaa kesämökkikaupugistai Mikkelistä vaatteet, jotta rahaa jäisi maakutaa kauppa kävisi sielläki. Halua saada ostopäätökset tehdyiksi opeasti, mikä vuoksi tuotteide, esimerkiksi vaatteide esillepao o miulle tärkeää. Vaatekaupassa e pidä siitä, että kuki tuotemerkki myydää eri yksiköissä. Saadaksee ähdä tarjoa o käytävä kaikissa yksiköissä. Pidä siitä, että eri valmistajie puvut ovat koo mukaa kaikki samassa paikassa. Valita helpottuu huomattavasti. Huoekaluliikkeide keskittämie sapulloa. Hä avasi e kaikki sai valita iistä ostettavaksei kolme parasta. Se oli juhlaa! Mitkä asiat tai arvot ovat siulle kuluttaa tärkeitä? Kuluttaa pidä tärkeää tuottee maioa rehellisyyttä liioittelu välttämistä. Tuottee tai palvelu tulisi vastata maiotaa myös tuotteesta pyydettyä hitaa. Kuluttajie tulisi tiedostaa oma valtasa, joka o käytäöllistä, ei suoraa, mutta epäsuoraa tehokasta poliittista valtaa. Ogelmaa vai o, että kuluttalla ei yksi ole juurikaa vaikutusta vaa kuluttajie vallakäyttöö tarvitaa sato, useimmite tuhasia joskus miljooia kuluttajia. Toivo kuluttaliikkeeltä aktiivisuutta tutkimustuloste julkistamista, vaikka se ei aia täyttä objektiivisutta saavuttaisikaa. Se luo poha kuluttajie samasuutaisee käyttäytymisee. Kuika tärkeää kotimaisuus o valito tehdessä? Katso yleesä aia tuottee valmistusmaa. Miua ärsyttää, jos maiitaa vai tuottee valmistutta, mutta ei valmistaa. Tavallisesti luovu tällaise tuottee hakiasta. Kotimaisuus o miulle tärkeää maksa siitä mielelläi kohtuullisesti eemmä kui ulkomaisesta tuotteesta, jos laatu o samalaista. Tämä o kulutta valla käyttöä, jota kulutta tulisi aia pohtia.

Energiatehokas joulu. Jouluiset energiansäästövinkit. Kinkku kannattaa paistaa yöllä

Energiatehokas joulu. Jouluiset energiansäästövinkit. Kinkku kannattaa paistaa yöllä Energiatehokas joulu Jouluiset energiansäästövinkit Kinkku kannattaa paistaa yöllä Sähkölämmitteisissä taloissa asuville yösähkön käyttäminen on edullisempaa, mutta ympäristön ja yleisen energiansäästön

Lisätiedot

Ravintoloiden ruokapalveluiden alv-alennus ja hintakehitys vuonna 2010

Ravintoloiden ruokapalveluiden alv-alennus ja hintakehitys vuonna 2010 Ravintoloiden ruokapalveluiden alv-alennus ja hintakehitys vuonna 2010 20.4.2011 ARI PELTONIEMI Tutkimuksen taustaa VEROMUUTOS Ravintoloiden ruokapalveluiden alv 22 prosentista 13 prosenttiin 1.7.2010.

Lisätiedot

****************************************************************** ****************************************************************** 7 Esim.

****************************************************************** ****************************************************************** 7 Esim. 8.3. Kombiaatiot MÄÄRITELMÄ 6 Merkitä k, joka luetaa yli k:, tarkoittaa lause- ketta k = k! ( k)! 6 3 2 1 6 Esim. 1 3 3! = = = = 3! ( 3)! 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Laskimesta löydät äppäime, jolla kertomia voi

Lisätiedot

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2008 108,3 2012 116,7. a) Jakamalla 1,07756 7,76 %. c) Jakamalla 0,92802

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2008 108,3 2012 116,7. a) Jakamalla 1,07756 7,76 %. c) Jakamalla 0,92802 Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 2 Raha 202. Vuosi Ideksi 2007 104,1 2009 108,3 108,3 a) Jakamalla 1,040345 104,1 saadaa iflaatioprosetiksi 4,03 %. 104,1 b) Jakamalla 0,96121 saadaa, että raha

Lisätiedot

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2003 105,1 2007 110,8. a) Jakamalla 110,8 1,05423 saadaan inflaatioprosentiksi noin

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2003 105,1 2007 110,8. a) Jakamalla 110,8 1,05423 saadaan inflaatioprosentiksi noin Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 2 Raha 202. Vuosi Ideksi 2002 104,2 2004 106,2 a) Jakamalla 106,2 1,01919 saadaa iflaatioprosetiksi 1,92 %. 104,2 b) Jakamalla 104,2 0,98116 saadaa, että raha

Lisätiedot

3.6. Geometrisen summan sovelluksia

3.6. Geometrisen summan sovelluksia Tyypillie geometrise summa sovellusalue o taloude rahoituslaskut mutta vai tyypillie. Tammikuu alussa 988 vahemmat avaavat pitkäaikaistili Esikoisellee. Tiliehdot ovat seuraavat. Korko kiiteä 3,85 % pa

Lisätiedot

Asukaskysely Kesäkuu 2015

Asukaskysely Kesäkuu 2015 Asukaskysely Kesäkuu 2015 1. Mikä o ykyise asutoe koko? 2. Mikä tyyppisessä asuossa asutte? 3. Kuika kaua olette asueet ykyisessä asuossa? 4. Asuialueee 5. Mite tulisi mielestäe palkita pitkäaikaista vuokralaista

Lisätiedot

10 Kertolaskusääntö. Kahta tapahtumaa tai satunnaisilmiötä sanotaan riippumattomiksi, jos toisen tulos ei millään tavalla vaikuta toiseen.

10 Kertolaskusääntö. Kahta tapahtumaa tai satunnaisilmiötä sanotaan riippumattomiksi, jos toisen tulos ei millään tavalla vaikuta toiseen. 10 Kertolaskusäätö Kahta tapahtumaa tai satuaisilmiötä saotaa riippumattomiksi, jos toise tulos ei millää tavalla vaikuta toisee. Esim. 1 A = (Heitetää oppaa kerra) ja B = (vedetää yksi kortti pakasta).

Lisätiedot

Yhteistyössä. säätiöiden puolesta. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta Delegationen för stiftelser och fonder

Yhteistyössä. säätiöiden puolesta. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta Delegationen för stiftelser och fonder Yhteistyössä säätiöide puolesta Säätiöide ja rahastoje euvottelukuta Delegatioe för stiftelser och foder Palvelut jäseille euvotaa Neuvottelukuta opastaa säätiöihi liittyvissä kysymyksissä ja tarjoaa jäseistöllee

Lisätiedot

Hyvä säätiötapa. www.saatiopalvelu.fi

Hyvä säätiötapa. www.saatiopalvelu.fi Hyvä säätiötapa SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets Hyvä säätiötapa 1 Johdato 2 Hyvä säätiötava oudattamie Apurahat ja palkiot

Lisätiedot

Tilapäinen vanhempainraha lapsen hoidon yhteydessä [Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn]

Tilapäinen vanhempainraha lapsen hoidon yhteydessä [Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn] Tilapäie vahempairaha lapse hoido yhteydessä [Tillfällig föräldrapeig vid vård av bar] Klicka här, skriv ev. Udertitel Lapset sairastuvat usei. Tämä vuoksi voit saada tilapäistä vahempairahaa, jos joudut

Lisätiedot

Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaisten tehtäviin

Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaisten tehtäviin Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaiste tehtävii Jari Lappalaie ja Ae-Maria Ervall-Hytöe 0 Johdato Epäyhtälöitä reaaliluvuille Cauchy epäyhtälö Kaikille reaaliluvuille a, a,, a ja b, b,, b pätee Cauchy

Lisätiedot

Sote-alueen muodostamisen tarkemmat kriteerit on todettu väliraportin luvussa 4.1.2. (sivut 18 19).

Sote-alueen muodostamisen tarkemmat kriteerit on todettu väliraportin luvussa 4.1.2. (sivut 18 19). KYSYMYKSET Sosiaali- ja terveydehuoltoalueet (sote-alue) Väliraporti perusteella kua tulee kuulua sote-alueesee, joka järjestää sille sosiaali- ja terveyspalvelut. Sote-alue muodostuu maakutie keskuskaupukie

Lisätiedot

Aikaisemmat selvitykset. Hammaslääkäriliitto on selvittänyt terveyskeskusten. terveyskeskusten hammaslääkäritilannetta

Aikaisemmat selvitykset. Hammaslääkäriliitto on selvittänyt terveyskeskusten. terveyskeskusten hammaslääkäritilannetta S E L V I T Y S Terveyskeskuste hammaslääkäritilae lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkise ja yksityise sektori hammaslääkärie työvoimatilatee lokakuussa 2005 kahdella

Lisätiedot

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Kuluttajaopas Käytä vaatteitasi Käytä päätäsi Vaali ympäristöä! Rostra Kommunikation v/ David Zepernick,

Lisätiedot

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2005

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2005 Dro 1345/01/2005 Määräys sähköverkkotoimia tuuslukuje julkaisemisesta Aettu Helsigissä 2 päivää joulukuuta 2005 Eergiamarkkiavirasto o määräyt 17 päivää maaliskuuta 1995 aetu sähkömarkkialai (386/1995)

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

Miten arvonlisäveron alennus siirtyi ravintolapalveluiden hintoihin? Alustavat tulokset 08.11.2010

Miten arvonlisäveron alennus siirtyi ravintolapalveluiden hintoihin? Alustavat tulokset 08.11.2010 Miten arvonlisäveron alennus siirtyi ravintolapalveluiden hintoihin? Alustavat tulokset 08.11.2010 Ari Peltoniemi & Johanna Varjonen Tutkimuksen taustaa Ravintolapalveluiden alv:n laskeminen 22 prosentista

Lisätiedot

Harjoitustehtävien ratkaisuja

Harjoitustehtävien ratkaisuja 3. Mallitamie lukujooje avulla Lukujoo määritelmä harjoituksia Harjoitustehtävie ratkaisuja 3. Laske lukujoo viisi esimmäistä jäsetä, ku a) a 6 ja b) a 6 ja 3 8 c) a ja 3 a) 6,, 8, 4, 30. b) 8,, 6, 0,

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Itämeri on ainutlaatuinen ja uhanalainen

Itämeri on ainutlaatuinen ja uhanalainen Itämeri o aiutlaatuie ja uhaalaie Mitä pia alla tapahtuu? Mite ihmistoimita vaikuttaa Itämeree? Mitä siä voit tehdä Itämere pelastamiseksi? 1 Mitä meri meille merkitsee? 2 Toimita valumaalueella vaikuttaa

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto, Joulututkimus 2013, tekijä: Kopla Helsinki

Suomalaisen Työn Liitto, Joulututkimus 2013, tekijä: Kopla Helsinki Joulututkimus Metodit Kopla Juttutuvat (ryhmäkeskustelu verkossa) 1 kpl Otos n=10 20-65-vuotiaita ympäri Suomea Keskustelun kesto oli 1,5 tuntia per ryhmä. Osallistujat osallistuivat keskusteluun omalta

Lisätiedot

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA567 Flash Eurobarometer 334 (Survey o the Attitudes of Europeas Towards Tourism i 0) Coutry Questioaire Filad (Fiish) FL334 - Europea's Attitudes towards Tourism - FIF D Mikä ikäie olette? (KIRJOITA

Lisätiedot

Epätodennäköinen 1 Murtuma, aivotärähdys. Erittäin haitallinen

Epätodennäköinen 1 Murtuma, aivotärähdys. Erittäin haitallinen Riskiaalyysi: Maailmapyörä Versopartiolaiste Helpee Helistäjä -suurleirillä Taipalsaaressa 2015 Kyydissäolijoide ikähaarukka: alle sudepetuikäisistä viisikymppisii. Leiri vahvuus: 400 hekeä Vaara Syy Todeäköisyys

Lisätiedot

Lasketaan kullekin a euron maksuerälle erikseen, kuinka suureksi erä on n vuodessa kasvanut:

Lasketaan kullekin a euron maksuerälle erikseen, kuinka suureksi erä on n vuodessa kasvanut: Varsi arkiäiväisiä, geometrise joo teoriaa liittyviä käytäö sovellutuksia ovat jaksottaisii maksuihi ja kuoletuslaiaa (auiteettilaiaa) liittyvät robleemat. Tällaisii joutuu lähes jokaie yhteiskutakeloie

Lisätiedot

Valtion koulukotien strategia vuoteen 2015

Valtion koulukotien strategia vuoteen 2015 Valtio koulukotie strategia vuotee 2015 2 Valtio koulukotie strategia vuotee 2015 Stakes ja valtio koulukodit Graafie suuittelu ja taitto: Tiia Kuoppala Valokuvat: Valtio koulukotie oppilaat ja työtekijät

Lisätiedot

PUUNKORJUUN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

PUUNKORJUUN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkio perusteet PUUNKORJUUN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 8/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:17 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:17 ISBN 978-952-13-5458-8 (id.) ISBN 978-952-13-5459-5

Lisätiedot

Johtamisjärjestelmän uudistaminen

Johtamisjärjestelmän uudistaminen Helsigi kaupuki Johtamisjärjestelmä uudistamie Reuaehdot, vertailut ja mahdollisuudet Johtamisjärjestelmä uudistamie 1 Johtamisjärjestelmä uudistamie Reuaehdot, vertailut ja mahdollisuudet Sisällysluettelo

Lisätiedot

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset.

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset. MAI FRICK KOMPARAATIO ELI VERTAILU 1. Komparatiivi -mpi -mpa, -mma monikko: -mpi, -mmi - Kumpi on vanhempi, Joni vai Ville? - Joni on vanhempi kuin Ville. - Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on

Lisätiedot

Kuluttajahintaindeksi (KHI) Kuluttajahintaindeksi (KHI) Kysymys Miten mitata rahan arvon muutoksia?

Kuluttajahintaindeksi (KHI) Kuluttajahintaindeksi (KHI) Kysymys Miten mitata rahan arvon muutoksia? Kuluttajahitaideksi (KHI) Kysymys Mite mitata raha arvo muutoksia? Kuluttajahitaideksi (KHI) o sovittu kulutustavaroide ja palveluide hitakehitykse mittari. KHI muodostetaa paiotettua keskiarvoa eri pääryhmie

Lisätiedot

SUORAVELOITUS PÄÄTTYY. Viestinnän toimenpiteet syksy 2013 SEPA-ydinryhmä Kristiina Siikala

SUORAVELOITUS PÄÄTTYY. Viestinnän toimenpiteet syksy 2013 SEPA-ydinryhmä Kristiina Siikala SUORAVELOITUS PÄÄTTYY Viestinnän toimenpiteet syksy 2013 SEPA-ydinryhmä Kristiina Siikala 1 2 YDINVIESTEJÄ TERÄVÖITETTY MIGRAATIO ETENEE HITAASTI Suoraveloitusvaltakirjoista vasta 3 prosenttia on muunnettu

Lisätiedot

3.9. Mallintaminen lukujonojen avulla harjoituksia

3.9. Mallintaminen lukujonojen avulla harjoituksia 3.9 Mallitamie lukujooje avulla harjoituksia 3.9. Mallitamie lukujooje avulla harjoituksia Lukujoo määritelmä harjoituksia 3. Laske lukujoo viisi esimmäistä jäsetä, ku a) a 6 ja b) a 6 ja 3 8 c) a ja 3

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Aamukatsaus 03.06.2002

Aamukatsaus 03.06.2002 Ideksit & korot New Yorki päätöskurssit, euroa Muutos Päätös Muutos-% Helsiki New York (NY/Hel) Dow Joes 9925,3 +0,14 Nokia 15,36 14,87-3,20 % S&P 500 1067,1 +0,23 Soera 3,97 3,78-4,75 % Nasdaq 1615,7-0,99

Lisätiedot

4.7 Todennäköisyysjakaumia

4.7 Todennäköisyysjakaumia MAB5: Todeäöisyyde lähtöohdat.7 Todeäöisyysjaaumia Luvussa 3 Tuusluvut perehdyimme jo jaauma äsitteesee yleesä ja ormaalijaaumaa vähä taremmi. Lähdetää yt tutustumaa biomijaaumaa ja otetaa se jälee ormaalijaauma

Lisätiedot

Yrittäjien tapaturmavakuutus

Yrittäjien tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste o voimassa 1.1.2008 alkae Yrittäjie tapaturmavakuutus Yrittäjälle edullista turvaa tapaturmie varalta Yrittäjä o yleise sairausvakuutukse korvauste varassa, jos työssä, työmatkalla

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Talousmatematiikka (3 op) Sisältö. Tero Vedenjuoksu. Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M231

Talousmatematiikka (3 op) Sisältö. Tero Vedenjuoksu. Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M231 Talousmatematiikka (3 op) Tero Vedejuoksu Oulu yliopisto Matemaattiste tieteide laitos 2010 Sisältö Yhteystiedot: Tero Vedejuoksu tero.vedejuoksu@oulu.fi Työhuoe M231 Kurssi kotisivu http://cc.oulu.fi/~tvedeju/talousmatematiikka/

Lisätiedot

SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Ehdotukset harjoituksen 6 ratkaisuiksi

SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Ehdotukset harjoituksen 6 ratkaisuiksi SMG-400 Sähkömageettiste järjestelmie lämmösiirto Ehdotukset harjoitukse 6 ratkaisuiksi Tarkastellaa suljetu järjestelmä tehotasaaioa joka o P + P P = P i g out st Oletetaa että verkotetussa alueessa jossa

Lisätiedot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot Calculus Lukio MAA9 Trigoometriset fuktiot ja lukujoot Paavo Jäppie Alpo Kupiaie Matti Räsäe Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Trigoometriset fuktiot ja lukujoot (MAA9) Pikatesti

Lisätiedot

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT)

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) 2012/MAT814 ISSN 1797-3457 (vekkojulkaisu) ISBN (PDF) 978-951-25-2408-2 TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) Vaiheistettu heijastipita valemaalia Joha Ste, Päivi Koivisto, Ato Hujae, Tommi Dufva, VTT,

Lisätiedot

Yhteisvoimin. Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin-puheenjohtajakauden ohjelma 2008

Yhteisvoimin. Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin-puheenjohtajakauden ohjelma 2008 Yhteisvoimi Pohjoismaide miisterieuvosto Ruotsi-puheejohtajakaude ohjelma 2008 Yhteisvoimi Pohjoismaide miisterieuvosto Ruotsipuheejohtajakaude ohjelma 2008 ANP 2007:742 Pohjoismaide miisterieuvosto, Kööpehamia

Lisätiedot

Kosmetiikka. hyvis vai pahis? KULUTTAJAN. N o 1/2011. Kirjaesittelyssä: Arkiruuan tuunausopas

Kosmetiikka. hyvis vai pahis? KULUTTAJAN. N o 1/2011. Kirjaesittelyssä: Arkiruuan tuunausopas N o 1/2011 hita: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Kosumetförbudet ry www.kuluttajaliitto.fi Kosmetiikka hyvis vai pahis? Kirjaesittelyssä: Arkiruua tuuausopas Kuluttajaliitto Kosumetförbudet ry yt myös

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

- menetelmän pitää perustua johonkin standardissa ISO 140-5 esitetyistä menetelmistä

- menetelmän pitää perustua johonkin standardissa ISO 140-5 esitetyistä menetelmistä RAKENNUKSEN ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTYSTÄ KOSKEVAN ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSEN TOTEUTUMISEN VALVONTA MITTAUKSIN Mikko Kylliäie, Valtteri Hogisto 2 Isiööritoimisto Heikki Helimäki Oy Piikatu 58 A, 3300 Tampere mikko.kylliaie@helimaki.fi

Lisätiedot

4.1 Samirin uusi puhelin

4.1 Samirin uusi puhelin 4. kappale (neljäs kappale) VÄRI T JA VAATTEET 4.1 Samirin uusi puhelin Samir: Tänään on minun syntymäpäivä. Katso, minun lahja on uusi kännykkä. Se on sedän vanha. Mohamed: Se on hieno. Sinun valkoinen

Lisätiedot

Kiinteätuottoiset arvopaperit

Kiinteätuottoiset arvopaperit Mat-.34 Ivestoititeoria Kiiteätuottoiset arvopaperit 6..05 Lähtöohtia Lueolla tarasteltii tilateita, joissa yyarvo laseassa äytettävä oro oli aettua ja riippuato aiaperiodista Käytäössä orot äärittyvät

Lisätiedot

2.5. Eksponenttifunktio ja eksponenttiyhtälöt

2.5. Eksponenttifunktio ja eksponenttiyhtälöt Eksoettifuktio ja -htälöt Eksoettifuktio ja eksoettihtälöt Ku otessi käsitettä laajeetaa sallimalla eksoetille muitaki arvoja kui kokoaislukuja, tämä taahtuu ii, että ii saotut otessikaavat ovat voimassa,

Lisätiedot

Esimerkki 2 (Kaupparatsuongelma eli TSP)

Esimerkki 2 (Kaupparatsuongelma eli TSP) 10 Esimerkki 2 (Kaupparatsuogelma eli TSP) Kauppamatkustaja o kierrettävä kaupukia site, että hä lähtee kaupugista 1 ja palaa sie sekä käy jokaisessa muussa kaupugissa täsmällee kerra. Matka kaupugista

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030 Vaasa yliopisto, kevät 206 Talousmatematiika perusteet, ORMS030 5. harjoitus, viikko 7 5. 9.2.206 R ma 0 2 F455 R5 ti 0 2 F9 R2 ma 4 6 F455 R6 to 2 4 F455 R3 ti 08 0 F455 R7 pe 08 0 F455 R4 ti 2 4 F455

Lisätiedot

Oppimistavoite tälle luennolle

Oppimistavoite tälle luennolle Oppiistavoite tälle lueolle Yksikköoperaatiot ja teolliset prosessit CHEM-A00 (5 op) Tislaus ja uutto Yärtää erotusprosessie suuittelu perusteet Tutea tislaukse ja uuto toiitaperiaatteet Tutea tpillisipiä

Lisätiedot

Toiminta- ja käyttösuunnitelmien

Toiminta- ja käyttösuunnitelmien Yhtymähallitus 30.3.2015 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toimita- ja käyttösuuitelmie toteutumie 2014 Toimita-alueet 1 Sisällys 1 TOIMINTA JA TALOUS 2014, JOHDON TOIMINTA-ALUE...

Lisätiedot

Kissaihmisten oma kahvila!

Kissaihmisten oma kahvila! Kissaihmisten oma kahvila! Teksti ja kuvat: Annika Pitkänen Jo ulkopuolelta voi huomata, ettei tamperelainen Purnauskis ole mikä tahansa kahvila. Ikkunalaudalla istuu kissa katselemassa uteliaana ohikulkevia

Lisätiedot

Vapaaehtoisten saatavuus ja käytettävyys hälytystehtäviin

Vapaaehtoisten saatavuus ja käytettävyys hälytystehtäviin Iloa Hatakka Vapaaehtoiste saatavuus ja käytettävyys hälytystehtävii 10 SPEK tutkii Iloa Hatakka Vapaaehtoiste saatavuus ja käytettävyys hälytystehtävii 10 SPEK tutkii Paiotalo Tammerprit Oy, Tampere 2014

Lisätiedot

TÄYDENNYSKOULUTUS SUOSITUKSET 2008

TÄYDENNYSKOULUTUS SUOSITUKSET 2008 R Rötgehoitajie TÄYDENNYSKOULUTUS SUOSITUKSET 2008 Suome Rötgehoitajaliitto ry Filads Rötgeskötarförbud rf S SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdato... 3 2. Lähtökohdat ja ykytila...4 3. Rötgehoitajia koskevat suositukset

Lisätiedot

SIELTÄHÄN NE PARHAAT ASIAT TULEVAT. OMASTA MAASTA.

SIELTÄHÄN NE PARHAAT ASIAT TULEVAT. OMASTA MAASTA. SIELTÄHÄN NE PARHAAT ASIAT TULEVAT. OMASTA MAASTA. Se tulee omalle pöydälle tai kaverin kylmälaukkuun tutusta kaupasta. Me kannamme sen kassalle tutunnäköisessä pakkauksessa, josta tiedämme tarkkaan, mitä

Lisätiedot

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Tietojärjestelmä kehittämie syksy 2003 Ryhmä C2 Väliraportti 5 2..2003 Päivi Laiterla Tomas Widahl Toi ikkae Atti Lehto Sisällysluettelo Johdato...3 2 Mittarit... 4 2. IO-taso mittarit...4

Lisätiedot

Älä luule, ota selvää!

Älä luule, ota selvää! Älä luule, ota selvää! Tekijä Elämä ilman kulttuuria on tylsää 1 Yhdistä tekijä ja teos. laulaja kirjailija kuvittaja ohjaaja säveltäjä 2 Kirjoita omin sanoin kehykseen mikä teos on. 3 Täydennä ajatuskarttaan

Lisätiedot

YKSIULOTTEINEN JÄNNITYSTILA

YKSIULOTTEINEN JÄNNITYSTILA YKSIULOTTEINEN JÄNNITYSTILA Normaalijäits N N Leikkausjäits Q Q KAKSIULOTTEINEN JÄNNITYSTILA Lerakee STRE SS CONTOURS OF SE 4.4483 8.8966 4.345 65.793 7.4 48.69 9.38 33.586 373.35 Ma 45.4 At Node 438 Mi.9

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

tehty 20 päivänä toukokuuta 1998 (Asia N:o IV/M.1016 - PRICE WATERHOUSE/COOPERS & LYBRAND) (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

tehty 20 päivänä toukokuuta 1998 (Asia N:o IV/M.1016 - PRICE WATERHOUSE/COOPERS & LYBRAND) (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen) K(1998) 1388 lopull. KOMISSION PÄÄTÖS tehty 20 päivää toukokuuta 1998 yrityskeskittymä julistamisesta yhteismarkkioille ja ETA-sopimukse toimitaa soveltuvaksi (Asia N:o IV/M.1016 - PRICE WATERHOUSE/COOPERS

Lisätiedot

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI:

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: Taloyhtiön tiedot: Taloyhtiön nimi: Isännöitsijän nimi: Osoite: Puhelin/sähköpostiosoite: Osakkaan tiedot: Nimi:

Lisätiedot

Sormenjälkimenetelmät

Sormenjälkimenetelmät Sormejälkimeetelmät Matti Risteli mristeli@iksula.hut.fi Semiaariesitelmä 23.4.2008 T-106.5800 Satuaisalgoritmit Tietotekiika laitos Tekillie korkeakoulu Tiivistelmä Sormejälkimeetelmät ovat satuaisuutta

Lisätiedot

Työpapereiden hävittämisessä on hyvä muistaa, että jotkut asiakirjat pitää laittaa paperinkeräykseen silppurin kautta.

Työpapereiden hävittämisessä on hyvä muistaa, että jotkut asiakirjat pitää laittaa paperinkeräykseen silppurin kautta. Työhuone Työpaperit Työpapereiden hävittämisessä on hyvä muistaa, että jotkut asiakirjat pitää laittaa paperinkeräykseen silppurin kautta. Karsi pois sellainen materiaali: jossa on tietoa, joka löytyy

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä. Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto

Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä. Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto Työpajan tavoite Tunnistetaan palvelukokemukseen lii4yvien

Lisätiedot

Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan -kehittämishanke. Opas öljyvahinkoihin. Kuinka toimit, jos havaitset öljyä ympäristössä?

Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan -kehittämishanke. Opas öljyvahinkoihin. Kuinka toimit, jos havaitset öljyä ympäristössä? Vapaaehtoiste osallistumie öljytorjutaa -kehittämishake Opas öljyvahikoihi Kuika toimit, jos havaitset öljyä ympäristössä? Opas öljyvahikoihi Kuika toimit, jos havaitset öljyä ympäristössä? Tekstit Saa

Lisätiedot

Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014

Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014 Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014 Aika: keskiviikko 12.02.2014 kello 13.00-15.25 Paikka: Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry, Malminrinne 1 B, 4. krs, Helsinki, pääsihteerin

Lisätiedot

OPM tutkijatapaaminen 2.11.2009

OPM tutkijatapaaminen 2.11.2009 OPM tutkijatapaamie 2.11.2009 Otus Otukse missio Korkeakoulujärjestelmää, opiskelua, opiskelija asemaa yhteiskuassa ja opiskeluaikaista hyvivoitia käsittelevie opiskelijaäkökulmaiste tutkimuste toteuttamie,

Lisätiedot

Todennäköisyys, että yhden minuutin aikana saapuu 2 4 autoa.

Todennäköisyys, että yhden minuutin aikana saapuu 2 4 autoa. Testimuuttuja kriittie arvo 5 %: merkitsevyystasolla katsotaa taulukosta. Kriittie arvo o 9,488. Koska laskettu arvo 4,35 o pieempi kui taulukosta saatu kriittie arvo 9,488, ii ollahypoteesi jää voimaa.

Lisätiedot

SV ruotsi. 00208916-8 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

SV ruotsi. 00208916-8 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata 0-JAN- ( 6) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Järjestäjä Valtakualliset palautekysymykset FI suomi SV ruotsi 000896-8 Keski-Pohjamaa koulutusyhtymä

Lisätiedot

Lyhyt kuvaus harjoitukse sta. Kommentit harjoitukse n toimivuude sta

Lyhyt kuvaus harjoitukse sta. Kommentit harjoitukse n toimivuude sta Tui yleistavoite:tutustumie toisii (oppilas-opetta), oppilaide tasoo. Kokeilemie eri tassiliikeita. Ee tutia oppilailla oli veryttely, lihasvoima, veyttely tuti. Harjoituks e tavoite Lyhyt kuvaus sta Kommetit

Lisätiedot

ääripäistä Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon.

ääripäistä Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon. ääripäistä tasapainoon Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon. Tekemisestä saa nauttia. Oikeasti. mutta jos rentoutuminen ja "vain oleminen" ahdistaa, voi olla että suorittamisen

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

Remonttireiskoja ja Kodinhoitajia

Remonttireiskoja ja Kodinhoitajia Remonttireiskoja ja Kodinhoitajia Kenet uskaltaisi päästää kotiinsa? 1 Miksi tätä pohtia? Kotien palvelutarve kasvaa Kodin erityisyys palvelun ja työn ympäristönä Kuluttajat haluavat valita itsenäisesti

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

SV ruotsi. 02532 Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

SV ruotsi. 02532 Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata Valittu aikajakso 0.0.00-0..00 0-DEC-0 ( ) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Valtakualliset palautekysymykset FI suomi SV ruotsi Oppilaitos

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

ZA6641. Flash Eurobarometer 419 (Quality of Life in European Cities 2015) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6641. Flash Eurobarometer 419 (Quality of Life in European Cities 2015) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA66 Flash Eurobarometer 9 (Quality of Life i Europea Cities 0) Coutry Questioaire Filad (Fiish) FL9 - Quality of life i Europea CitiesFIF D Mikä ikäie olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI UUDENVUODEN YMPÄRISTÖLUPAUS-KILPAILU KEVÄT 2010 PYYKÖSJÄRVEN PÄIVÄKOTI YMPÄRISTÖKERHO NEULASET PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI Pyykösjärven päiväkoti on mukana kansainvälisessä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry.

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Kahvila Elsie Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Hyvät sipoolaiset, Olet saanut käteesi aivan uuden esitteen, joka kertoo Palvelutalo Elsieen perustettavasta kahvilasta. Tämä kahvila avautuu maanantaina

Lisätiedot

1/2014. 15 Uudet lait alueiden kehittämiselle ja rakennerahastotyölle voimaan tammikuussa 2014. 30 Svensk resumé

1/2014. 15 Uudet lait alueiden kehittämiselle ja rakennerahastotyölle voimaan tammikuussa 2014. 30 Svensk resumé 1/2014 Pääkirjoitus: 2 Aluekehittämise resurssit uusiutumisee 3 Alueosasto uudisti orgaisaatiotaa 4 Kutauudistuksella luodaa vahvoja kokoaisuuksia Euroopa Uioi 6 Maakuittaiset rakeerahastovarat uudella

Lisätiedot

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 6 Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua siinä kuluttajien odotuksia tulevaisuuden broilerituotteilta Sari Forsman-Hugg, MTT,

Lisätiedot

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

VERBI + VERBI - LAUSE. -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä

VERBI + VERBI - LAUSE. -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä VERBI + VERBI - LAUSE -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä MIHIN LIIA MENEE? LIIA MENEE RAVINTOLAAN SYÖMÄÄN. MISSÄ LIIA ON? LIIA ON RAVINTOLASSA SYÖMÄSSÄ.

Lisätiedot

Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja

Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja Taloyhtiöiden hallitusforum 24.9.2011 Mikko Peltokorpi Matinkylän Huolto Oy toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Tarvitaan lisää tietoa Taloyhtiöllä

Lisätiedot

Imatran ketään kumartamattomat Poliitikot

Imatran ketään kumartamattomat Poliitikot www.ikkp.org Imatra ketää kumartamattomat Poliitikot UUSI RYHMITTYMÄ EHDOLLA IMATRAN 2008 KUNNALLISVAALEISSA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kannuksen Kotiseutupäivät Kotiseutupäivillä yhdistystä edustivat Ritva Niemikorpi, Martti Määttä ja Leila Keski-Korpi.

Kannuksen Kotiseutupäivät Kotiseutupäivillä yhdistystä edustivat Ritva Niemikorpi, Martti Määttä ja Leila Keski-Korpi. Jäsentiedote 11.10.2010 Iloiset syksyn toivotukset jäsenistöllemme! Vaikka viimeiset lehdet putoilevatkin jo puista, ei yhdistyksemme siirry talviunille. Porhallamme iloisesti kohti joulua ja syksyn ja

Lisätiedot

Sisällys. Motiva. Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija. Motiva-konserni. Pääkirjoitus Motiva muutoksen tekijä 4

Sisällys. Motiva. Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija. Motiva-konserni. Pääkirjoitus Motiva muutoksen tekijä 4 toimitakatsaus Motiva Eergia ja materiaalie tehokkaa käytö asiatutija Motiva o asiatutija- ja palveluyritys, joka edistää eergia ja materiaalie kestävää käyttöä ja uusiutuva eergia hyödytämistä. Motiva

Lisätiedot

Syrjintää ja leimaamista mittaava asteikko (DISC-12)

Syrjintää ja leimaamista mittaava asteikko (DISC-12) 1 Syrjitää ja leimaamista mittaava asteikko (DISC-12) Versio 03/06/09 Osallistujalle luettavat ohjeet (Huomio: Käytä seuraavaa kappaletta esitellessäsi asteikkoa osallistujalle. Lisäselitystäki voi käyttää

Lisätiedot

MATKAILUTEOLLISUUDEN HANKETARKASTELUT - OSTAJAN OPAS

MATKAILUTEOLLISUUDEN HANKETARKASTELUT - OSTAJAN OPAS MATKAILUTEOLLISUUDEN HANKETARKASTELUT - OSTAJAN OPAS Martti Paloperä Vespertie 8 A 8, 00320 Helsiki mobiili 040 555 4707 martti.palopera@hia.fi - www.hia.fi MATKAILUTEOLLISUUDEN HANKETARKASTELUT 2 Esimmäiset

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot