Lapset pääsivät tutustumaan jäteautoon jätekeskuksen avoimet ovet -tapahtumassa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapset pääsivät tutustumaan jäteautoon jätekeskuksen avoimet ovet -tapahtumassa."

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2013

2

3 VUOSIKERTOMUS 2013

4 Lapset pääsivät tutustumaan jäteautoon jätekeskuksen avoimet ovet -tapahtumassa.

5 SISÄLTÖ 2013 TÄSSÄ VUOSIKERTOMUKSESSA Vuosi 2013 lyhyesti 6 Perustietoa yhtiöstä 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Johtaminen ja hallinto 9 Kehityshankkeet ja rakentaminen 10 Palvelut ja tuotteet 12 Keräys ja kuljetus 15 Käsittely ja hyödyntäminen 16 Kesällä toteutettu lajitteluselvitys vahvisti, että lajittelussa on vielä paljon parantamisen varaa. Sivulla 8 Puhas Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 2013 ta iloa! Kontiosuon jätekeskus 18 Asiakaspalvelu 20 Sosiaalinen vastuu 22 Ympäristövastuu 24 Taloudellinen vastuu 26 Hallituksen toimintakertomus 28 Tilinpäätöstiedot 33 Tilintarkastuskertomus 42 Itä-Suomen ekovoimalaitos Riikinnevalle SIVU 7 Lajittele jätteet hyötykäyttöön SIVU 4 Lajitteluohjeet SIVU 8 Jäteastian ja keräyspaikan kunnossapito SIVU 14 Viinijärven koulun pienluokka 3-6 keräsi eniten tuikkuja kierrätykseen Tuikkujahdissa. Sivulla 22 Yhtiön ensimmäinen Yhteinen juttu -asiakaslehti ilmestyi marraskuussa. YhteinenJuttu_LEHTI_1_2013lkkorj.indd Toiminta-alueen ensimmäinen paikallinen jäteasema rakennettiin Polvijärvelle. Lue lisää sivulta 10 JULKAISIJA Puhas Oy TOIMISTO Jokikatu 7, Joensuu LASKUTUSOSOITE PL 370, Joensuu Kaikille kuntalaisille avoin Jätehuollon tulevaisuus -seminaari pidettiin Tiedepuistolla. Sivulla 22 TAITTO Mainostoimisto Idealmainos Oy PAINOPAIKKA Offsetpaino L. Tuovinen Ky PAPERI KANSI 4CC 280g SISÄSIVUT 4CC 100g PUHAS OY

6 1 Pakettiautoilla tuotavat jätteet lajittelun piiriin jätekeskuksella 1 Biojätteiden erilliskeräys alkaa Polvijärvellä 3 Vaarallisten jätteiden kuljetus ja käsittely Ekokem Oy Ab:lle 5 Avoimet ovet -tapahtuma jätekeskuksella 5 Jätekeskus auki kolmena lauantaina 5 Taitaja tapahtuman jätehuollon järjestäminen Alueen ensimmäinen Tuikkujahti päättyy 2 Roskasakki ja suuri kierrätysseikkailu -kirjat jaetaan 3. luokkalaisille 4 Yhtiökokous 4 Osallistutaan 6-luokkalaisten Yrityskyläoppimisympäristöön 6 Lajitteluselvitys roskapussien sisällöstä VUOSI 2013 LYHYESTI Puhas Oy kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, toiminta rahoitetaan jätemaksuilla perustettu vuonna 1997 ei tavoittele voittoa, ei jaa osinkoa kilpailuttaa jätekuljetukset, ei omista omaa kalustoa Puhas Oy ( ) 5 osakaskuntaa liikevaihto 8,88 milj. euroa asukasmäärä asiakasmäärä jäteastiatyhjennyksiä n /vuosi sekajätteiden aluekeräyspisteitä 56 (ei sis. Ilomantsia) ekopisteitä 57 vaarallisen jätteen ja sähkölaitteiden keräyspisteitä 10 sopimusapteekkeja 18 jäteasemia 1 loppusijoitusalueita 1 Visio Olemme Itä-Suomen halutuin ympäristöystävällisiä jätehuoltopalveluita tuottava yhteistyökumppani SEKAJÄTTEIDEN EKOPISTETTÄ ALUEKERÄYSPISTETTÄ 6 PUHAS OY 2013

7 9 Jätekeskuksen täyttöalueen kaasunkeräysjärjestelmän rakentaminen alkaa 9 Polvijärven jäteaseman rakentaminen alkaa 9 Ely-keskuksen viranomaistarkastus jätekeskuksella 11 Yhteinen juttu -asiakaslehti ilmestyy 11 Tuikkujahti alkaa 12 Polvijärven jäteaseman avajaiset 12 Vuosikalenteri jaetaan kotitalouksiin 12 Joulukalenteri julkaistaan nettisivuilla Lajitteluselvitys roskapussien sisällöstä jatkuu 10 Jätehuollon tulevaisuus -seminaari Tiedepuistolla 10 Jätekeskus auki kolmena lauantaina 10 Kotitalouksien vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden ja metallin keräyspäivät Liperissä, Kontiolahdella ja Polvijärvellä 10 Kotitalouksien vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden kiertävä keräyskokeilu alkaa Joensuun kantakaupungin ekopisteillä Strategiatyö 10 VAARALLISEN JÄTTEEN JA SÄHKÖLAITTEIDEN KERÄYSPISTETTÄ 1 LOPPUSIJOITUSALUE 1 JÄTEASEMA OSAKASKUNTIEN ASUKASMÄÄRÄ ON YHTEENSÄ Toiminta-ajatus ja liikeidea Olemme kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävänä on järjestää omistajakuntiensa lakisääteinen jätehuolto. Tarjoamme jätelainsäädännön mukaisia jätehuoltopalveluja, jäteneuvontaa, jätteiden kierrätystä ja loppusijoitusta osakaskunnillemme, muille kunnille ja yrityksille Pohjois-Karjalan alueella. Arvot ja toimintaperiaatteet Kaikessa toiminnassamme pyrimme kestävän kehityksen mukaiseen elinkaariajatteluun ja ympäristönäkökohtien huomioimiseen. Toimintamme on asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja osaamisesta. Puhas Oy:n osakaskunnat POLVIJÄRVI Omistusosuus 5,1 % Asukasluku LIPERI Omistusosuus 10,1 % Asukasluku OSAKAS KONTIOLAHTI Omistusosuus 9,4 % Asukasluku OSAKKEET KPL Ilomantsi 69 Joensuu 685 Kontiolahti 94 Liperi 101 Polvijärvi 51 JOENSUU Omistusosuus 68,5 % Asukasluku ILOMANTSI Omistusosuus 6,9 % Asukasluku PUHAS OY

8 Tärkein hetki lajittelun kannalta on roskapussin äärellä tehty valinta Vuosi 2013 oli yhtiön seitsemästoista toimintavuosi. Yhtiö huolehti viiden osakaskunnan asukkaiden, teollisuuden ja elinkeinoelämän tuottamista jätteistä. Taloudellinen tulos oli hyvä. Henkilökuntaa yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 18 henkilöä. J ätehuoltoon vaikuttavat voimakkaasti lait, asetukset, jätehuoltomääräykset ja valtakunnalliset sekä alueelliset jätesuunnitelmat. Jätelain etusijajärjestyksen mukaan tulee ensisijaisesti vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä syntyy, se on valmisteltava uudelleenkäyttöä varten tai kierrätettävä. Ellei kierrätys ole mahdollista, jäte on hyödynnettävä aineena tai energiana. Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteena on, että vuonna 2016 jätteistä kierrätetään materiaalina 50 % ja hyödynnetään energiana 30 %. Vuodesta 2016 alkaen kaatopaikan penkkaan saa laittaa vain sellaista jätettä, jota ei voida enää hyödyntää, ja sen hiilipitoisuus on alle määrättyjen raja-arvojen. Vuoden 2016 alku lähenee, joten jätehuollossa pitää tehdä suuria ratkaisuja ja muutoksia materiaali- ja energiahyötykäytön parantamiseksi. Selvitimme viime kesänä, millaista jätettä alueemme kotitalouksien roskapusseista löytyy. Näytteitä kerättiin jokaisesta osakaskunnastamme ja erilaisista asuinympäristöistä. Tavoitteenamme oli saada tietoa asuinjätteen laadusta; minkä verran se sisältää hyötyjätteitä ja miten se soveltuu poltettavaksi. Näytteet sisälsivät paljon hyötyjätteitä (bio-, paperi-, kartonki-, lasi-, metalli-, puu-, risu- ja haravointijäte). Noin neljännes roskapussien sisällöstä oli jätettä, jonka kotitaloudet olisivat voineet viedä veloituksetta ekopisteille tai vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden keräyspisteille. Yllättävintä oli taajama-alueiden kerrostalojen sekajäteastioista löytynyt erittäin suuri biojätteen määrä, vaikka pihoista löytyi myös biojäteastiat. Osa jätenäytteistä oli polttolaitokseen sopimattomia. Erityisesti biojätteen suuri määrä lisäsi jätteen kosteuspitoisuutta. Selvityksen perusteella alueellamme on jätteiden lajittelussa vielä paljon parannettavaa. Jätteen polttokäsittelyn luullaan vähentävän lajittelun tarvetta, mutta jätteenpolton myötä lajittelun merkitys korostuu entisestään. Jätteen suuri kosteuspitoisuus vähentää sen tehollista lämpöarvoa ja heikentää polttokelpoisuutta. Poltettavan jätteen joukossa oleva lasi, metalli, biojäte, sähkölaite tai vaarallinen jäte aiheuttaa polttolaitoksessa suuria ongelmia, jotka kasvattavat kustannuksia. Jätehuoltomääräyksissä voidaan velvoittaa lajittelemaan jätteitä nykyistä paremmin. Jätehuoltomääräyksistä päättää Joensuun alueellinen jätelautakunta. Monilla alueilla esimerkiksi biojätteen lajitteluvelvoite koskee kaikkia talouksia. Huolimatta erilaisista keinoista, joilla lajitteluun voidaan ohjata, määrätä tai kannustaa, suurin vastuu lajittelusta on meillä itsellämme. Tärkein hetki lajittelun kannalta on roskapussin äärellä tehty valinta siitä, mihin syntyneen jätteen laittaa. Jokainen voi tehostaa ja helpottaa jätteiden lajittelua lisäämällä kotiin lajitteluastioita. Alueemme ekopisteitä on sijoitettu kauppojen yhteyteen tai muutoin luontaisille kulkureiteille helpottamaan kierrätystä. Hinta on tehokas lajitteluun kannustava ohjauskeino. Kun kierrättää hyötyjätteet, saa vähennettyä merkittävästi sekajätepussiin päätyvän jätteen määrää. Silloin voi pidentää jäteastian tyhjennysväliä ja pienentää jätehuoltokustannuksia. Biojäte on myös saatava hyötykäyttöön. Sen voi kompostoida, jolloin siitä saa hyvää ja ravinteikasta multaa. Tai voi liittyä biojätteen erilliskeräykseen, jolloin biojäte matkaa Kiteelle BioKymppiin energian ja lannoitteiden raaka-aineeksi. Jäteneuvonta tulee olemaan tulevaisuudessa yhä tärkeämpää. Tiedottamista lajittelun mahdollisuuksista ja hyödyistä tulee lisätä. Tätä teemme mm. tuottamalla neuvontamateriaalia ja antamalla jäteneuvontaa. Yhteinen juttu -asiakaslehti julkaistiin ensimmäistä kertaa yhtiömme alueella, ja se jaettiin julkisena tiedotteena kaikkiin koteihin. Se postitettiin myös ulkopaikkakuntalaisille, jotka omistavat kesämökin toiminta-alueellamme. Lehti rakennettiin itäsuomalaisten jäteyhtiöiden yhteisessä neuvontahankkeessa, ja se tulee ilmestymään vuosittain. Muita yhteistyön hedelmiä ovat mm. oppaat, kalenterit, koululaisten puuhakirja ja nettisivut. Neuvontayhteistyö on menestyksellistä ja tuo kustannussäästöjä. Jätekeskuksessa jätteiden materiaali- ja energiahyötykäyttöä lisättiin tehostamalla lajittelukentälle tulevien jätteiden lajittelua. Lajitteluvaatimuksia tullaan kiristämään, ja toimintaa tehostamaan myös vuonna Asiakkaita opastetaan lajittelemaan jätteet jo niiden syntypaikalla eri hyötyjakeisiin. Ensi vuoden tavoitteena on, että lajittelukentälle tulevista jätteistä saamme hyötykäyttöön yli 65 %. Rakennusjätteiden koneellista lajittelua on tehty jätekeskuksella vuoden verran. Hyötykäyttöön on lajiteltu metallit, puut, kiviainekset ja polttokelpoinen jäte. Lajittelu vie paljon aikaa ja ei ole siitä syystä kustannustehokasta. Lajittelusta jäävä hyödyntämiskelvoton jäte ei täytä kaatopaikkakelpoisuusvaatimuksia vuoden 2016 alusta alkaen. Tarkempi koneellinen lajittelu kasvattaisi korkeita kustannuksia vielä entisestään, ja toiminta ei olisi enää taloudellisesti järkevää. Näenkin ainoaksi kustannustehokkaaksi tavaksi rakennusjätteen lajittelun sen syntypaikalla, rakennustyömaalla. Rakennuksella on helpoin lajitella hyötyjätteet ja kaatopaikattava jäte erikseen. Syntypaikalla lajittelu on myös järkevämpää; jätteet eivät sotkeudu toisiinsa, ja näin eivät likaa toisiaan pilalle. Tällöin myös hyödyntämiskelvoton jäte olisi sisällöltään sellaista, että se pystyttäisiin sijoittamaan kaatopaikalle. Jäteyhtiöiden yhteinen hanke, Leppävirralle suunniteltu Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitos, sai ympäristöluvan marraskuussa Laitoksen hankinta kilpailutettiin vuoden 2013 aikana, ja päätös laitostoimittajasta tehtiin marraskuussa Toinen loppusuoralla olleista laitostoimittajasta teki hankintapäätöksestä valituksen markkinaoikeuteen. Sen seurauksena laitoshankinta keskeytettiin tammikuussa 2014, ja se päätettiin kilpailuttaa uudelleen. Kilpailutuksen voittanut valitti hankintapäätöksen kumoamisesta markkinaoikeuteen. Ympäristöluvasta tehtiin 8 PUHAS OY 2013

9 lajitteluopas A1.indd Levitä kaksi päällekkäistä sanomalehden aukeamaa. Taita leveyssuunnassa noin 10 cm:n taite. Käännä lehti sitten nurin päin alustaa vasten. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Lajitteluohjeet 3. Hyötyjätteet kiertoon 2. Taita aukeama kolmeen osaan siten, että taitteet menevät päällekkäin. Sujauta päällimmäinen taite alemman sisään. Pyöräytä lehti siten, että taiteltu alareuna osoittaa ylöspäin. Käännä Kierrätys lehti on helppo keino lopuksi nurin päin vähentää alustaa vasten. jätteistä luonnolle aiheutuvaa kuormitusta. 4. Taita lehti noin puolivälistä. BIOJÄTEASTIAAN TAI KOMPOSTIIN KIINTEISTÖSI HYÖTYJÄTEASTIOIHIN TAI EKOPISTEELLE Työnnä taite ylälaidan vahviketaitoksen alle. KODIN LAJITTELUOPAS LUE KOODI JA 6. LATAA KODIN LAJITTELUOPAS. Avaa pussi ylälaidasta ja muotoile. Kapeamman pussin saat taittelemalla lehden pystysuunnassa. BIOJÄTE Ruuantähteet Hedelmien ja vihannesten kuoret Kahvinporot, teepussit Talouspaperit Kukkamulta, kasvit Valuta nesteet viemäriin. Pakkaa biojäte. Älä käytä muovia. Jätä 1/3 biojäteastiasta vajaaksi. Pieni mutta vaarallinen PAPERI Sanoma- ja aikakauslehdet Mainokset Kirjekuoret Kopiopaperit Puhelinluettelot ja pehmeäkantiset kirjat Vie paperi keräykseen irrallaan. Niittejä tai klemmareita ei tarvitse poistaa. VAARALLINEN JÄTE Jätekeskukseen, jäteasemille tai muihin Puhas Oy:n järjestämiin vastaanottopisteisiin VELOITUKSETTA Kovettumattomat maali-, liima- ja lakkajätteet sekä näiden aerosolipullot Liuottimet kuten tärpätti, tinneri ja asetoni Uudenvuoden tinat Ajoneuvojen ja työkoneiden akut Käytetyt öljyt, öljyiset jätteet (esim. trasseli) ja öljynsuodattimet Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet sekä niiden pakkaukset Puunsuoja- ja kyllästysaineet Myrkyt ja desinfiointiaineet KARTONKI Maito- ja mehutölkit Keksipaketit, jauhopussit, pizzalaatikot Juomapakkausten kääreet Pahvilaatikot Huuhtele likaiset pakkaukset. Litistä ja pakkaa tiiviisti. PARISTOT JA PIENAKUT Myyntipisteisiin kotitalouksista VELOITUKSETTA Teippaa virtanavat piiloon nappiparistoista sekä muista litiumparistoista ja -akuista, jotka tunnistat Li-alkuisesta merkinnästä Pussita vuotaneet paristot LASI Lasipurkit Pantittomat lasipullot Kirkas ja värillinen puhdas kotitalouslasi Poista korkit ja kannet. Etikettejä ei tarvitse poistaa. LÄÄKEJÄTE Apteekkeihin kotitalouksista VELOITUKSETTA Tabletit omissa liuskoissaan tai irrallisina läpinäkyvässä pussissa Jodia sisältävät lääkkeet sekä solusalpaajat omissa pakkauksissaan Nestemäiset lääkkeet, voiteet ja suihkepullot omissa pakkauksissaan Elohopeakuumemittarit pakattuina Neulat ja piikit pakattuina METALLI Metallipurkit, -korkit ja -kannet Alumiinifoliot Tuikkujen ja ulkotulien kuoret Tyhjät ja kuivat maalipurkit Vain tyhjiä ja puhtaita pakkauksia. Vie isot metalliromut jätekeskukseen tai jäteasemalle VASTAANOTTOPISTEESEEN SÄHKÖLAITTEET Myyntipisteisiin uutta laitetta ostaessa tai jätekeskukseen, jäteasemille sekä muihin tuottajayhteisön hyväksymiin vastaanottopisteisiin kotitalouksista VELOITUKSETTA Kaikki verkkovirralla, akulla tai paristolla toimivat laitteet Jääkaapit, pakastimet TV:t, tietokoneet Pölynimurit, kahvinkeittimet, puhelimet, radiot Loisteputket, energiansäästölamput, led-lamput Alle 25 cm pituisen sähkölaitteen voi palauttaa ilman ostopakkoa myös isoihin päivittäistavaraliikkeisiin (yli 1000m 2 ) tai alan erikoisliikkeisiin (yli 200 m 2 ). VIDEO KATSO VIDEO SANOMALEHDEN TAITTELUSTA BIOJÄTEPUSSIKSI LUE KOODI JA Lue koodi puhelimellasi KATSO VIDEO SANOMALEHDEN goo.gl/rplic TAITTELUSTA BIOJÄTEPUSSIKSI Biojätteen lajittelusta ja kompostoinnista saat lisätietoja jäteyhtiösi nettisivulta Jätekukko Oy Metsäsairila Oy Asiakaspalvelu Palvelemme ja neuvomme arkisin klo 8-16 Puhas Oy Ylä-Savon Jätehuolto Oy (013) Asiakaspalvelusta voitte kysyä jätteen lajittelusta sekä antaa palautetta. TUNNISTA VAARAN MERKIT Oheiset merkit tuotteessa kertovat, että kyseessä on vaarallisesta jätteestä. Aina merkkiä ei ole, joten vaaralliset jätteet on opittava tuntemaan. Ole valppaana! Välitön myrkyllisyys Syttyvä Räjähde Ympäristövaarat Paineenalaiset kaasut Hapettava Syövyttävä Terveyshaitta Krooninen terveyshaitta myös valitus Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusten vuoksi hanke tulee viivästymään suunnitellusta aikataulusta. Laitos ei tule valmistumaan vuoden 2016 alkuun mennessä, jolloin orgaanisen jätteen kaatopaikkausta rajoittava asetus astuu voimaan. Hankkeessa mukana olevat yhtiöt joutuvat hakemaan poikkeuslupaa kaatopaikkauksen jatkamista varten, ja/tai hankkimaan energiahyödyntämispalveluita muilta toimijoilta. Hankkeen viivästymisen aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia ei voida luotettavasti tässä vaiheessa arvioida. Uuden jätelain mukainen tuottajien velvoite järjestää pakkausjätteiden jätehuolto ilmaiseksi kotitalouksille viivästyy. Uuteen jätelakiin hyväksyttiin eduskunnassa muutos, joka siirtää tuottajien velvoitteen vuoden 2016 alkuun. Tämä tarkoittaa, että kuntalaiset maksavat pakkausten kierrätyksen ja jätehuollon vuoden 2015 loppuun asti. Luonnoksena oleva pakkausasetus supistaisi kierrätyspisteiden määrän puoleen, jos valtioneuvosto hyväksyy sen valmistellussa muodossa. Kuntien jätelaitokset ja ympäristövaliokunta puolustavat voimakkaasti nykyistä kattavaa keräysverkostoa. Kaikki vuodelle 2013 asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin. Kiitokset kuuluvat koko henkilöstölle. JOHTAMINEN JA HALLINTO Ylin päätäntävalta on yhtiökokouksella, joka kokoontui vuonna 2013 yhden kerran varsinaiseen yhtiökokoukseen. Yhtiöllä on hallitus, jossa on edustus yhtiön jokaisesta osakaskunnasta. Hallitukseen kuuluu 7 varsinaista jäsentä ja 7 henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus vastaa yhtiön toiminnasta, taloudesta ja strategisesta suunnittelusta. Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Yhtiön tilintarkastajina saakka toimivat Ernst & Young Oy:n tilintarkastajat KHT Katja Pesonen ja KHT Eero Huusko alkaen tilintarkastajina toimivat Oy Audiarev Ab:n KHT, JHTT Aimo Hukkamäki ja HTM, JHTT Lilja Koskelo. Oy Audiarev Ab sulautui BDO Oy:öön. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Jarmo Junttanen. Jarmo Junttanen toimitusjohtaja PUHAS OY

10 KEHITYSHANKKEET JA RAKENTAMINEN EKOVOIMALAITOSPROJEKTIN HAASTEITA Riikinvoima Oy perustettiin seitsemän itäsuomalaisen jäteyhtiön sekä Varkauden Aluelämpö Oy:n kesken Leppävirralle sijoittuvan jätteenpolttolaitoksen rakentamiseksi. Laitoksen toteutustavaksi valittiin kokonaislaitostoimitus sisältäen tarvittavat maansiirtoja rakennustyöt, rakennukset, sekä koneet ja laitteet jätteen vastaanotosta sähkön- ja kaukolämmöntuotantoon. Riikinvoima Oy:n toimitusjohtajaksi valittiin DI Juha Räsänen. Hankinnan kilpailutus aloitettiin joulukuussa Laitoksessa tulee käyttää leijutekniikkaa. Laitostoimittajaksi valittiin marraskuussa 2013 Foster Wheeler Energia Oy. Toiseksi tullut Andritz Oy valitti päätöksestä markkinaoikeuteen joulukuussa Andritz Oy:n valituksen seurauksena laitoshankinta keskeytettiin tammikuussa 2014 hankintamenettelyssä tapahtuneiden virheiden vuoksi, ja se päätettiin kilpailuttaa uudelleen. Foster Wheeler Energia Oy valitti hankintapäätöksen kumoamisesta. Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) päättyi vuoden 2013 alussa. Itä-Suomen Aluehallintovirasto myönsi ympäristöluvan marraskuussa Luvasta tuli yksi valitus. Riikinvoima Oy vaatii valituksen hylkäämistä vastineessaan Vaasan hallinto-oikeudelle ympäristöluvasta tehtyyn valitukseen. TOIMINTA-ALUEEN ENSIMMÄINEN JÄTEASEMA POLVIJÄRVELLE Yhtiön toiminta-alueen ensimmäinen jäteasema rakennettiin Polvijärvelle. Urakka kilpailutettiin, ja sen toteutti Koneurakointi Antero Varis Ky. Jäteaseman avajaisia vietettiin joulukuussa Jokaiseen osakaskuntaan tullaan jatkossa rakentamaan jäteasema, yksi vuosittain. Vuonna 2014 jäteasema rakennetaan Kontiolahdelle, ja vuonna 2015 Ilomantsiin. Jäteasemien tarkoituksena on tuoda samanlaiset jätehuoltopalvelut jokaiseen osakaskuntaan. Jäteasemilla pyritään parempaan jätteiden hyötykäyttöön. 10 PUHAS OY 2013

11 KEHITYSHANKKEET JA RAKENTAMINEN UUTTA KAASUNKERÄYSJÄRJESTELMÄÄ KONTIOSUON JÄTEKESKUKSELLE Kontiosuon jätekeskukselle rakennettiin laajennusalue 1:n kaasunkeräysjärjestelmä. Urakan toteutti Maarakennus Niemeläinen Oy. Järjestelmään asennettiin 6 kpl pystykaivoja, 2 kpl vaakasalaojia ja säätöasema. Putket yhdistettiin jo käytössä oleviin kaasun imuputkistoihin. Vuonna 2014 Kontiosuon jätekeskukselle rakennetaan jätteiden siirtokuormausasema, joka toimii myös rakennusjätteiden lajitteluhallina. PUHAS OY

12 PALVELUT JA TUOTTEET Kiinteistökohtainen keräys Kiinteistön omia tai useamman kiinteistön yhteisiä seka- ja biojäteastioita Kilpailutetut kuljetusurakoitsijat hoitavat tyhjennyksiä keräyskohdetta: - sekajäte, astiaa - biojäte, 1852 astiaa Jäteastian tyhjennystapahtumiin perustuva Joensuun alueellisen jätelautakunnan vahvistaman jätetaksan mukainen jätemaksu Aluekeräyspisteet Asumisessa päivittäin syntyvän sekajätteen keräyspisteitä Käyttöoikeus aluekeräyspisteen vuosimaksun maksavilla kotitalouksilla 56 kpl, joista 53 kpl ympäri vuoden käytettäviä ja 3 kpl vain kesäkäytössä olevia Kiinteä Joensuun alueellisen jätelautakunnan vahvistaman jätetaksan mukainen vuosimaksu 12 PUHAS OY 2013

13 PALVELUT JA TUOTTEET TOIMINTA-ALUEEN ENSIMMÄINEN PAIKALLINEN JÄTEASEMA AVATTIIN POLVIJÄRVELLÄ Polvijärven jäteasema Pientuojien jätteille tarkoitettu vastaanottopiste Ottaa vastaan maksimissaan 2 m³:n pienkuormia Maksut jätekeskus-/jäteasemahinnaston pienkuormahintojen mukaan, kunnan vastuulle ja kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvien jätteiden maksut Joensuun alueellisen jätelautakunnan vahvistaman jätetaksan mukaan Ekopisteet Hyötyjätteiden keräyspisteitä Käyttöoikeus kaikilla kotitalouksilla 57 kpl: - lasi 57 pisteessä - metalli 57 pisteessä - kartonki 36 pisteessä - paperi 48 pisteessä - vaatteet 23 pisteessä Kartongin ja paperin keräyksestä huolehtii Paperinkeräys Oy tuottajavastuulain mukaisesti Vaatteiden keräyksestä huolehtii UFF-yhdistys Veloitukseton käytettäessä, palvelu katetaan perusmaksulla Kontiosuon jätekeskus Jätteiden vastaanotto-, käsittelyja loppusijoitusalue Pientuojien jätteille oma vastaanotto- ja lajittelualue Maksut jätekeskus-/jäteasemahinnaston mukaan, kunnan vastuulle ja kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvien jätteiden maksut Joensuun alueellisen jätelautakunnan vahvistaman jätetaksan mukaan PUHAS OY

14 PALVELUT JA TUOTTEET Vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden keräys 10 kotitalouksien vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden keräyspistettä, joissa vastaanotetaan mm. öljyt, akut, maalit, lääkkeet ja käytöstä poistetut sähkölaitteet Lisäksi 18 sopimusapteekkia, joissa vastaanotetaan kotitalouksilta lääkkeitä Lokakuussa järjestettiin keräyspäivät Liperissä, Kontiolahdella ja Polvijärvellä Joensuun kantakaupungin alueen ekopisteillä aloitettiin kiertävä keräys kokeiluluonteisesti Kesällä järjestettiin keräyspäivä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kemian opiskelijoiden kanssa Veloitukseton kotitalouksille käytettäessä - vaarallisten jätteiden keräys katetaan perusmaksulla - sähkölaitteiden keräyksen maksavat tuottajayhteisöt tuottajavastuulain mukaisesti Jäteastioiden ja kompostoreiden myynti Jäteastiat ovat jätehuoltomääräysten mukaisia, pyörällisiä ja koneelliseen kuormaukseen soveltuvia Kompostorit ovat jätehuoltomääräysten mukaisia ja ympärivuotiseen käyttöön soveltuvia lämpöeristettyjä kompostoreita Noutopalvelu Noutaa kotitalouksilta erillistä maksua vastaan pakettiautolla jätteitä, joita ei voi laittaa jäteastiaan, esim. kodinkoneita ja huonekaluja 14 PUHAS OY 2013

15 KERÄYS JA KULJETUS Seka- ja biojätteiden kuljetukset hoidettiin kilpailutettujen kuljetussopimusten mukaisesti Joensuussa, Kontiolahdella, Liperissä ja Polvijärvellä. Kuljetusyrityksillä on käytössään sähköinen ajonohjausjärjestelmä, TCS, josta kuljettaja näkee autossa päivän ajoreitin astiatyhjennyksineen, kuittaa tyhjennyksen järjestelmään, ja tiedot siirtyvät reaaliaikaisesti ja automaattisesti asiakaspalveluun. Biojätteiden erilliskeräystä laajennettiin. Erilliskeräys aloitettiin Polvijärvellä vuoden alusta. Yhtiön toiminta-alueen kunnat lukuun ottamatta Ilomantsia olivat biojätteiden erilliskeräyksen piirissä vuoden lopussa. Ekopisteissä kerättyjen hyötyjätteiden keräys ja kuljetus hoidettiin kilpailutettujen kuljetussopimusten mukaisesti. Lasit ja metallit toimitettiin Kontiosuon jätekeskukselle jatkokäsittelyyn. Paperin ja kartongin jatkokäsittelystä huolehti Paperinkeräys Oy. Kuva: Eetu Räsänen Vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden keräys ja kuljetus hoidettiin kilpailutettujen sopimusten mukaisesti. Seka- ja biojätteet HFT Network Oy Joensuu, Kontiolahti, Liperi Kuljetusliike Kettunen Oy Polvijärvi Hyötyjätteet Kuljetusliike Kettunen Oy Ilomantsi, Joensuu/Eno, Liperi, Kontiolahti, Polvijärvi Joensuun Kierrätys-Kuljetus Oy Joensuu /muut kuin Eno Vaaralliset jätteet Lassila & Tikanoja Oyj saakka Ekokem Oy Ab alkaen Sähkölaitteet Lassila & Tikanoja Oyj PUHAS OY

16 KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN Loppusijoitetut- / hyödynnetyt jätteet paperi, kartonki, sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet eivät sisälly HYÖTYKÄYTTÖ HYÖTYKÄYTTÖ HYÖTYKÄYTTÖ Pientuojien jätteiden lajittelukentälle tuotujen jätteiden hyötykäyttö on 20 51% 0 LOPPUSIJOITUS LOPPUSIJOITUS LOPPUSIJOITUS Kontiosuon jätekeskuksessa vastaanotettiin osakaskuntien ja Keski-Karjalan alueelta tulevia jätteitä. Jätteitä vastaanotettiin yhteensä tonnia (vuonna 2012: tonnia). Jätteistä loppusijoitettiin jätekeskukselle tonnia, ja loput tonnia ohjattiin muualle hyötykäyttöön tai hyödynnettiin jätekeskusalueella. Vuonna 2012 hyötykäyttöön ohjautui 37 %, vuonna 2013 hyötykäyttö kasvoi 47,5 %:iin. Määriin ei ole sisällytetty paperia, kartonkia, vaarallisia jätteitä ja sähkölaitteita. Kierrätyksen lisäämiseksi pientuojien jätteiden lajittelua tehostettiin ottamalla pakettiautoilla tuotavat jätteet lajittelun piiriin. Pientuojien jätteiden lajittelukentälle tuotujen jätteiden hyötykäyttö kasvoi edellisvuoden 37 prosentista 51 prosenttiin. 16 PUHAS OY 2013

17 KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN Jätemäärät ja niiden hyödyntäminen JÄTELAJI MÄÄRÄ HYÖDYNTÄMISTAPA KÄSITTELIJÄ / (tonnia) HYÖDYNTÄJÄ Asfaltti, betoni, lasi, maa, tiili Maarakentamiseen Puhas Oy Biojäte Energiaksi, lannoitteeksi BioKymppi Oy Energiajäte 830 Energiaksi Päivät-Hämeen Jätehuolto Oy, Itä-Suomen Murskaus Oy Kartonki 231 Hylsykartongiksi Tuottajayhteisöt Kyllästetty puu 265 Hake-energiaksi Demolite Oy Metalli 558 Metalliteollisuuden raaka-aineeksi Kuusakoski Oy Paperi 990 Paperiteollisuuden raaka-aineeksi Paperinkeräys Oy Puu Hake-energiaksi Ekokem Oy Ab hakkeena Sähkölaitteet 623 Teollisuuden raaka-aineeksi Tuottajayhteisöt Vaaralliset jätteet 262 Uusiksi raaka-aineiksi ja energiaksi Lassila & Tikanoja Oyj, Ekokem Oy Ab Kierrätyksen lisäämiseksi pientuojien jätteiden lajittelua tehostettiin ottamalla pakettiautoilla tuotavat jätteet lajittelun piiriin. Jätemäärät kunnittain tonneina Jätemäärät lajeittain tonneina Ulkopaikkakunnat Polvijärvi Muu jäte Tiili ja betoni Liperi Sekajäte Kontiolahti Rakennuspuu Joensuu Ilomantsi Rakennusjäte Biojäte Asfaltti ja maa KONTIOSUON JÄTEKESKUKSELLE VASTAANOTETUT JÄTEMÄÄRÄT KUNNITTAIN / LAJEITTAIN (ei sisällä paperia, kartonkia, vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita) PUHAS OY

18 8 JÄTTEIDEN LAJITTELUKENTTÄ Ulos Haravointijätteet ja risut Multa ja kuorike Palautelaatikko UFF:n vaatekeräys Sähkölaitteet 12 Vaaralliset jätteet Lasi Paperi Kartonki Kassa henkilöautot pakettiautot henkilöautot Henkilöautot Pakettiautot VASTAANOTTORAKENNUS Vastaanottorakennuksessa on asiakaspalvelupiste, vaaka, sosiaalitilat, työhuoneet ja tila vierailujen järjestämiseen. Kaikki jätekeskukseen tulevat ja sieltä lähtevät ajoneuvot, lukuun ottamatta henkilöautoja, punnittiin autovaa alla. Vuoden aikana tehtiin yhteensä punnitusta eli keskimäärin 84 tapahtumaa joka arkipäivä. 2 VARASTOHALLI 3 HUOLTORAKENNUS JA YRITYSTEN VAARALLISTEN JÄTTEIDEN VASTAANOTTO 4 KAASUPUMPPAAMO Kaatopaikkakaasu kerättiin suljetulta jätteen loppusijoitusalueelta ja hyödynnettiin Fortum Oyj:n voimalaitoksella. 5 ÖLJYISET MAAT Öljyiset maat vastaanotettiin kahteen valutusluiskaaltaaseen esikäsittelyyn ja siirrettiin sen jälkeen öljyisten maiden käsittelykentälle kompostoitumaan. 6 TEOLLISUUSLIETTEET Kaatopaikkakelpoiset teollisuuden lietteet otettiin vastaan öljynerotuskaivolla varustettuun erityisaltaaseen. Erityisaltaaseen jäänyt kuiva hiekkasakka siirrettiin loppusijoitusalueelle. 7 PIENTUOJIEN JÄTTEIDEN VASTAANOTTOKENTTÄ Pakettiautoilla tuotavat jätteet otettiin lajittelun piiriin vuoden alusta. Pientuojat lajittelivat erikseen lasit, metallit, kartongit, paperit, puut, maa- ja kiviainekset, haravointijätteet, risut, kestopuut, sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet. Kentällä myös UFF:n vaatekeräys, johon voi tuoda käyttökuntoiset puhtaat vaatteet, kengät, laukut, kodintekstiilit, lelut ja urheiluvälineet. Kentällä on aina henkilökuntaa opastamassa. 8 KÄYTÖSTÄ POISTETTU LOPPUSIJOITUSALUE 18 PUHAS OY 2013

19 KONTIOSUON JÄTEKESKUS 8 9 BIOJÄTTEEN SIIRTOKUORMAUSASEMA Kaikki biojätteet siirtokuormattiin ja toimitettiin mädätykseen BioKymppi Oy:lle LOPPUSIJOITETTAVAN JÄTTEEN TÄYTTÖALUE Täyttöalueen koko oli noin 5 hehtaaria. Alueelle rakennettiin kaasunkeräysjärjestelmä. 11 ERITYISJÄTTEIDEN LOPPUSIJOITUSALUE Alueelle loppusijoitettiin mm. asbesti. 12 VESIENKÄSITTELY Alueella viisi kappaletta juurakkopuhdistamoita. TAPAHTUMAA JOKA ARKIPÄIVÄ VUODEN AIKANA TEHTIIN YHTEENSÄ PUNNITUSTA, ELI KESKIMÄÄRIN KONTIOSUON JÄTEKESKUS PUHAS OY

20 ASIAKASPALVELU Asiakaspalveluun tulleet puhelut SOITON AIHE % KPL Astian tyhjennys Asiakastiedot Laskutus Neuvonta Palaute Katkennut puhelu Yhdistetty puhelu PUHAS OY 2013

21 ASIAKASPALVELU Jätehuollon järjestäminen KERÄYSPAIKKA % Aluekeräyspiste, ympärivuotinen käyttö (960 kpl) 3 % Aluekeräyspiste, vapaa-ajan käyttö (3 222 kpl) 12 % Kiinteistökohtainen jäteastia, omakotitalot ( kpl) 63 % Kiinteistökohtainen jäteastia, vapaa-ajan käyttö (1 214 kpl) 4 % Kiinteistökohtainen jäteastia, taloyhtiöt (1 761 kpl) 6 % Kimppa-astia, ympärivuotinen käyttö (2 476 kpl) 9 % Kimppa-astia, vapaa-ajan käyttö (732 kpl) 3 % USEIN KYSYTTYÄ JÄTEHUOLLOSTA -SIVUSTO AVATTIIN Asiakaspalvelu vastasi vuoden aikana puheluun. Eniten asiakkaat soittivat jäteastian tyhjennyksiin ja jäteneuvontaan liittyvissä asioissa sekä päivittivät asiakastietojaan. Asiakkaita palveltiin myös sähköpostilla, toimistolla ja palautelomakkeen kautta. Asiakkaita tiedotettiin jätehuollon järjestämiseen liittyvistä asioista laskujen mukana lähetetyillä tiedotteilla. Ajankohtaisista asioista tiedotettiin aktiivisesti myös yhtiön nettisivuilla. Nettisivuille avattiin uusi Usein kysyttyä jätehuollosta -sivusto helpottamaan asiakkaita tiedon löytämisessä. Asiakaspalautteita kirjattiin yhteensä 362 kpl, joista positiivisia palautteita oli 30 kpl. Palautteista 71 % koski jätteiden keräystä ja kuljetusta. Positiivisia palautteita asiakkaat antoivat mm. hyvästä palvelusta, sujuvasta jätteiden keräyksestä ja hyvästä viestinnästä. Asiakaspalautteet aiheittain AIHEET % Asiakaspalvelu 9 Jätekeskus 4 Jätteiden keräys ja kuljetus 71 Maksut/laskutus 2 Palveluverkosto 13 Viestintä 1 PUHAS OY

22 SOSIAALINEN VASTUU VIESTINTÄ KOTEIHIN JAETTAVAA Yhtiön ensimmäinen Yhteinen juttu -asiakaslehti julkaistiin marraskuussa ja jaettiin osakaskuntien kotitalouksiin. Lehti tulee ilmestymään jatkossa vuosittain. Jo tutuksi tullut vuosikalenteri jaettiin joulukuussa osakaskuntien kotitalouksiin ja muualla asuville osakaskuntien vapaa-ajan asukkaille. Kalenteri oli hyvä vuosittainen jätehuollon tieto-opas, josta löytyivät mm. lajitteluohjeet ja -pisteet. Laskujen mukana lähetettävät asiakaskirjeet ovat tärkeä viestintäkanava. Viestintä pystytään kohdentamaan esimerkiksi asiakasryhmittäin tai alueittain. PAIKALLISTA PALVELUA POLVIJÄRVELLE Joulukuussa kirpeässä pakkassäässä vietettiin osakaskuntien ensimmäisen jäteaseman, Polvijärven jäteaseman, avajaisia. Jäteaseman avasi Polvijärven kunnanjohtaja Pauli Vaittinen. Avajaispäivänä noin 100 asukasta kävi tutustumassa jäteasemaan ja nauttimassa hernerokkaa. MONESSA MUKANA VUODEN VARRELLA Kontiosuon jätekeskuksella järjestettiin avoimet ovet -tapahtuma toukokuussa auringonpaisteisena lauantaina. Asiakkaille annettiin lajittelu- ja kompostointineuvontaa sekä tietoa jätehuollon järjestämisestä ja jätteiden hyötykäytöstä. Tapahtumassa vieraili noin 200 asiakasta. Yhtiö osallistui huhti - toukokuussa 6-luokkalaisille suunnattuun Yrityskylä-oppimisympäristöön. Yrityskylässä opittiin miten yhteiskunta ja yrityselämä toimivat. Oppilaat pystyivät havainnollistamaan, mihin koulussa opittuja tietoja ja taitoja tarvitaan työelämässä. Kaikille kuntalaisille avoin seminaari jätehuollon tulevaisuudesta järjestettiin lokakuussa Tiedepuistolla. Seminaarissa oli puhujia Jätelaitosyhdistyksestä, Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta ja Riikinvoima-ekovoimalaitosyhtiöstä. Seminaariin osallistui noin 60 kuntalaista. Jätekeskuksella järjestettiin yhteensä 13 vierailu- ja koulutustilaisuutta koululaisille, opiskelijoille ja yrityksille. Vierailijoita kävi yhteensä 146 henkilöä. Koululaisille annettavaa valistustyötä jatkettiin peruskoulujen 4-luokkalaisten kanssa. Lukuvuoden aikana tarjotaan Ilomantsin kouluille mahdollisuus tulla jätekeskukselle oppimaan kestävän kehityksen periaatteita sekä tutustumaan lajitteluun ja jätekeskuksen toimintoihin. Näitä vierailuja tuetaan kyytiavustuksin. Henkilökunta kävi antamassa lajitteluneuvontaa ja tietoutta jätehuollon ajankohtaisista asioista useissa eri tapahtumissa, seminaareissa ja kokouksissa. Pohjois-Karjalan Martat ry:n kanssa yhteistyössä annettiin kompostointineuvontaa. Vuoden aikana järjestettiin neljä kompostointineuvontatapahtumaa, joissa kävi 190 kompostoinnista kiinnostunutta henkilöä. Vuonna 2012 aloitettua jäteneuvontayhteistyötä jatkettiin kolmen Itä-Suomen jäteyhtiön, Jätekukko Oy:n, Metsäsairila Oy:n ja Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n, kanssa. Yhteistyössä toteutettiin mm. vuosikalenteri, biopussien taitteluohje, kompostointiuutisia, oppaiden päivityksiä sekä nettisivut englanniksi ja venäjäksi. TUIKKUJAHTI SAI SUUREN SUOSION Uutena kouluyhteistyömuotona käynnistettiin Tuikkujahti. Leikkimielisen kilpailun tavoitteena on aktivoida koululaisia tarkkailemaan kulutus- ja lajittelutottumuksiaan. Tuikkujahti kannustaa samalla luovuuteen ja verkostoitumiseen käytettyjen tuikkukuorien etsinnässä. Tuikkujahti sai suuren suosion, mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1802 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti. 22 PUHAS OY 2013

23 SOSIAALINEN VASTUU NETTISIVUJEN KAUTTA AJANTASAISTA TIETOA Asiakkaat etsivät nettisivuilta aktiivisesti tietoa. Nettisivuilla kävi yhteensä asiakasta. Sivuille avattiin Usein kysyttyä jätehuollosta -sivusto, josta asiakkaat löytävät vastaukset yleisimpiin jätehuoltoa koskeviin kysymyksiin. Henkilöstötunnusluvut Henkilöstön määrä keskimäärin (hlöä) Vakituiset (hlöä) Määräaikaiset (hlöä) Keski-ikä (vuotta) ,5 Naisten osuus (%) Miesten osuus (%) Työtapaturmat (kpl) Työtapaturmapoissaolot (pv / htv) * työtapaturma sattunut v ,9 * 11,2 * 16,1 Sairauspoissaolot (pv / htv) 2,3 3,4 6,4 HENKILÖKUNTA Henkilökuntaa koulutettiin aktiivisesti erilaisilla jätehuoltoalan koulutuspäivillä. Kaksi jätekeskuksenhoitajaa aloitti ympäristöalan erikoisammattitutkinnon suorittamisen, ja jätekeskuksen työnjohtaja suoritti tavaraliikenteen yrittäjäkurssin. Työturvallisuusasioita käsiteltiin koko henkilöstön kesken aktiivisesti. Aktivoitiin läheltä piti -tilanteiden kirjaamista, ja tarvittavat kehitystoimenpiteet tehtiin nopeasti. Koko henkilökunnalle pidettiin vuosittaiset kehityskeskustelut. Syksyllä toteutettiin henkilöstön työtyytyväisyyskysely. Kyselyllä arvioitiin henkilöstön tyytyväisyyttä mm. omaan työhön, esimiehen toimintaan, jaksamiseen ja tiedonkulkuun. Henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitämiseksi järjestettiin kehitys- ja tyky -päiviä. Henkilöstön hyvinvointia tuettiin myös kulttuurisetelein. PUHAS OY

24 YMPÄRISTÖ- VASTUU Ympäristötunnusluvut Metaanituotto (FOD-menetelmä) (t CH4) Kaatopaikkakaasu, tuotto (1000 Nm³) Kaatopaikkakaasu, voimalaitokselle hyötykäyttöön (MWh) Kaatopaikkakaasu, soihtupoltettu (MWh) Kontiosuon jätekeskuksen toiminta perustuu Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen myöntämään ympäristölupaan, jossa määritellään ympäristövaikutusten rajoittamista ja tarkkailua. YMPÄRISTÖPÄÄMÄÄRÄMME OVAT: jätehuollon kehittäminen toimintaalueella kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti loppusijoitettavan jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen jätejakeiden hyötykäytön lisääminen jätteet käsitellään ympäristövaikutuksiltaan parhaalla ja teknisesti sekä taloudellisesti järkevällä tavalla. Kaatopaikkakaasu, energiamäärä (MWh) Suotoveden typpipitoisuus, keskiarvo näytteenottopäiviltä (mg/l) Suotoveden fosforipitoisuus, keskiarvo näytteenottopäiviltä (mg/l) ,15 0,2 0,2 24 PUHAS OY 2013

25 YMPÄRISTÖVASTUU VAIKUTUKSET VETEEN Kontiosuon jätekeskuksen valuma- ja suotovesien johtamista Kontiosuonojan kautta Pielisjokeen tarkkailtiin Pohjois- Karjalan ympäristökeskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Näytteenottokustannukset olivat noin euroa. Jätekeskuksen alueen sisäiset vedet käsitellään juurakkopuhdistamossa. Vedet johdetaan kahteen ilmastusaltaaseen ja sen jälkeen hiekkasuodattimen kautta kahteen selkeytysaltaaseen. Selkeytysaltaista vedet johdetaan tarkkailukaivojen kautta juurakkopuhdistamoon. Juurakkopuhdistamossa on viisi allasta, joissa kasvualustana on seulottu soramultaseos, ja puhdistavana kasvina järviruokoja. Juurakkopuhdistamossa käsitellyt vedet johdetaan jatkuvatoimisen mittapadon kautta Kontiosuon purkuojaan ja siitä edelleen Pielisjokeen. Vesien tarkkailuohjelman toimenpiteet KOHDE TARKKAILUTIHEYS PISTEET MÄÄRITYKSET NÄYTTEITÄ / VUOSI Pintavesi 8 x vuodessa Laajennusalueen sisäpuolinen ja ulkopuolinen tarkkailupiste 2 x vuodessa Laajennusalueen huokosvesi ja öljynerotuskaivot 1 x vuodessa Juurakkopuhdistamon jälkeiset kaivot 2 x vuodessa Pohjavesi 2 x vuodessa Virtaaman ja sähkönjohtavuuden mittaukset tehtiin jatkuvatoimisella virtaamamittarilla Kontiosuon ojan rummusta. VAIKUTUKSET ILMAAN Kontiosuon jätekeskuksessa talteen otettu kaatopaikkakaasu meni hyötykäyttöön Fortum Oyj:n Joensuun voimalaitokselle. Kaatopaikkakaasua poltettiin soihtupolttimella ainoastaan voimalaitoksen huoltoseisokkien aikana. Tuotettu kaasumäärä oli 1,43 milj. Nm³, energiana MWh. Hajuvalituksia tuli yksi kappale johtuen kaasunkeräysjärjestelmän rakentamisesta aiheutuneista haitoista. MUUT VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Aktiivikäytössä olevaa jätteen vastaanottoaluetta on jatkuvasti pienennetty erilaisten haittojen minimoimiseksi. Käyttöalueena pidettiin alle 5000 m²:n alue. Irtoroskien leviämistä tuulen mukana ehkäistiin huolellisella tiivistyksellä sekä siirrettävien verkkoaitojen käytöllä. Jätekeskuksen haittaeläinten määrää pyrittiin pienentämään jätteiden tiivistyskoneen tehokkaalla käytöllä. Rottien torjuntaan käytettiin myrkytyksiä kesällä ja syksyllä. Sähkön kulutus koko Kontiosuon jätekeskuksen alueella oli 318 MWh (vuonna 2012: 359 MWh). Veden kulutus alueella oli 65 m³ (vuonna 2012: 102 m³). Suotoveden kiintoainepitoisuus, keskiarvo näytteenottopäiviltä (mg/l) Suotoveden BOD-pitoisuus, keskiarvo näytteenottopäiviltä (mg/l) PUHAS OY

26 TALOUDELLINEN VASTUU Perusmaksun perusosaa kerättiin euroa, joka käytettiin Vaaralliset jätteet 37 % Jäteneuvonta, rekisterin ylläpito 37 % Ekopisteet 26 % Toimintamenonsa yhtiö kattoi jätteiden vastaanottomaksuilla, hyödynnettävien jakeiden myyntituloilla ja perusmaksuilla. Jätehuoltoon liittyneet kiinteistöt maksoivat jätehuollostaan joko perusmaksun + astiakohtaisen tyhjennysmaksun tai perusmaksun + aluekeräyspistemaksun riippuen siitä, onko kiinteistöllä kiinteistökohtainen jäteastia vai käyttääkö kiinteistö sekajätteiden aluekeräyspistettä. Astiakohtaiset tyhjennysmaksut, perusmaksut ja aluekeräyspistemaksut olivat Joensuun alueen jätelautakunnan vahvistaman jätetaksan mukaisia. PERUSMAKSULLA PALVELUA Perusmaksu koostuu perusosasta, lautakuntaosasta ja kuntaosasta. Perusmaksun perusosalla katetaan osakaskuntien ekopisteiden ja vaarallisten jätteiden keräyspisteiden ylläpito- ja käyttökulut sekä jäteneuvonta. Lautakuntaosalla jätelautakunta kattaa toimintansa kustannukset. Kuntaosalla kunnat kattavat mahdolliset muut heille jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. 240 litran sekajäteastian tyhjennysmaksun jakautuminen eri tekijöihin euroina 1,10 1,20 1,15 0,3 1,93 JOENSUU 1,23 1,20 1,15 0,3 2,46 KONTIOLAHTI 1,36 1,20 1,15 0,3 3,01 LIPERI 1,52 1,20 1,15 0,3 3,67 POLVIJÄRVI ASTIAKOHTAISET TYHJENNYSMAKSUT Astiakohtainen tyhjennysmaksu koostuu jätteiden kuljetus- ja käsittelymaksuista. Arvonlisävero Jätevero Jätteenkäsittelymaksu Kuljetusjärjestelmän ylläpito Jätteiden kuljetus ALUEKERÄYSPISTEMAKSUT Sekajätteiden aluekeräyspisteiden käytöstä asiakkaat maksoivat vuosittaisen aluekeräyspistemaksun käyttötarkoituksen mukaan; joko vakituisen asunnon tai vapaa-ajan asunnon maksun. Maksut olivat yhtenäiset kaikkien osakaskuntien alueilla. JÄTEKESKUKSEN VASTAANOTTOMAKSUT Jätekeskuksen vastaanottomaksut määräytyivät suurempien erien osalta jätteen painon ja jätekeskushinnaston mukaan. Pientuojien maksut ovat kuormaperusteisia. Kunnan vastuulle ja kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvien jätteiden maksut perittiin Joensuun alueellisen jätelautakunnan vahvistaman jätetaksan mukaisina. 26 PUHAS OY 2013

27 TALOUDELLINEN VASTUU Liikevaihto (1000 ) Liikevoitto (1000 ) Liikevoitto liikevaihdosta (%) 9,6 16,4 10,3 Omavaraisuusaste (%) 71,9 78,9 81,4 Oman pääoman tuotto (%) 6,2 16,4 Talouden tunnusluvut Investoinnit (1000 ) 9,1 Ostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta (%) ,9 35,9 28,1 Poistot (1000 ) Jäteveron osuus liikevaihdosta (%) ,6 33,1 PUHAS OY

28 Hallituksen toimintakertomus 2013 Puhas Oy perustettiin , merkittiin kaupparekisteriin Joensuun Seudun Jätehuolto Oy:n nimellä ja sen varsinainen toiminta alkoi Yhtiön nimi vaihdettiin joulukuussa 2011 Puhas Oy:ksi. Tilikausi oli yhtiön seitsemästoista. TOIMINTA Jäteyhtiöiden yhteinen hanke, Leppävirralle suunniteltu Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitos, sai ympäristöluvan marraskuussa Laitoksen hankinta kilpailutettiin vuoden 2013 aikana, ja päätös laitostoimittajasta tehtiin marraskuussa Toinen kilpailutuksessa loppusuoralla oleva laitostoimittaja teki hankintapäätöksestä valituksen markkinaoikeuteen. Ympäristöluvasta tehtiin myös yksi valitus Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusten vuoksi hanke tulee viivästymään suunnitellusta aikataulusta. Kontiosuon jätekeskuksen lajittelukentän toiminnan kehittämistä jatkettiin vuonna Vuoden alusta pakettiautoilla tuotavat yritysjätteet ohjattiin myös lajitteluun. Lajittelukentällä vastaanotettavien jätteiden hyötykäyttö kasvoi merkittävästi. Ensimmäinen jäteasema rakennettiin Polvijärvelle. Jokaiseen osakaskuntaan tullaan rakentamaan jäteasema, yksi vuosittain. Jäteasemien tarkoituksena on tuoda samanlaiset jätehuoltopalvelut jokaiseen osakaskuntaan. Jäteasemilla pyritään parempaan jätteiden hyötykäyttöön. Jätteet lajitellaan asemalla asiakkaan toimesta hyötyjakeisiin, ja kaatopaikalle sijoitettaviin laitetaan vain sellaiset jätteet, joita ei pystytä hyödyntämään. Yhtiö jatkoi sopimusten mukaista käytöstä poistettujen sähkölaitteiden vastaanottotoimintaa tuottajayhteisöjen kustantamana. Vaarallisten jätteiden kuljetus- ja käsittelypalvelut kilpailutettiin yhdessä Kuopiolaisen Jätekukko Oy:n kanssa keväällä Kilpailutuksen voitti Ekokem Oy. Samaan aikaan kilpailutetun akkujen käsittelypalvelun voitti Stena Recycling Oy. Metallien myynti kilpailutettiin syksyllä viiden jäteyhtiön kanssa yhdessä, ja sopimus tehtiin parhaan hyvityshinnan antaneen Kajaanin Romu Oy:n kanssa. Jätekeskuksen nykyiselle vesienkäsittelyprosessille haettiin peruskorjauslupaa vuonna Keväällä 2010 aloitettiin juurakkopuhdistamojen peruskorjaustyöt, ja tarkoituksena oli korjata kaikki juurakkopuhdistamot asteittain. Työt keskeytettiin, koska aluehallintoviraston kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella päätettiin selvittää, löytyykö vesille jokin muu parempi puhdistusmenetelmä. Joulukuussa 2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy aloitti selvitykset siitä, voidaanko jätekeskuksen nykyisen täyttöalueen vedet käsitellä Joensuun Veden puhdistamossa. Selvitystyö valmistuu helmikuussa Vanhan täyttöalueen laimeammat vedet olisi tarkoitus edelleen käsitellä juurakkopuhdistamossa, jonka peruskorjaus suoritettaisiin loppuun. Jos Joensuun Veden kapasiteetti ei riitä, täytyy jätekeskuksen alueelle rakentaa pieni puhdistamo. Kesällä 2013 tehdyn jätteiden lajitteluselvityksen perusteella alueellamme on jätteiden lajittelussa vielä paljon parannettavaa. Näytteet sisälsivät paljon hyötyjätteitä, ja noin neljännes roskapussien sisällöstä oli jätettä, jonka kotitaloudet olisivat voineet viedä veloituksetta ekopisteille tai vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden keräyspisteille. Yllättävintä oli taajama-alueiden kerrostalojen sekajäteastioista löytynyt erittäin suuri biojätteen määrä, vaikka pihoista löytyi myös biojäteastiat. Jätteenpolton myötä lajittelun merkitys korostuu entisestään. Jätteen suuri kosteuspitoisuus vähentää sen tehollista lämpöarvoa ja heikentää polttokelpoisuutta. Poltettavan jätteen joukossa oleva lasi, metalli, biojäte, sähkölaite ja vaarallinen jäte aiheuttavat polttolaitoksessa suuria ongelmia, jotka kasvattavat kustannuksia. 28 PUHAS OY 2013

29 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ Leppävirralle suunniteltu Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitos tulee viivästymään suunnitellusta aikataulusta. Riikinvoima Oy on tammikuussa 2014 päättänyt kumota ekovoimalaitoshankkeen hankintapäätöksen ja keskeyttää hankintaprosessin. Kokonaislaitostoimituksen uudelleen kilpailuttaminen toteutetaan kevään 2014 aikana. Laitos ei tule valmistumaan vuoden 2016 alkuun mennessä, jolloin orgaanisen jätteen kaatopaikkausta rajoittava asetus astuu voimaan. Hankkeessa mukana olevat yhtiöt joutuvat hakemaan poikkeuslupaa kaatopaikkauksen jatkamista varten ja/tai hankkimaan energiahyödyntämispalveluita muilta toimijoilta. Puhas Oy tulee hakemaan poikkeuslupaa kaatopaikkaamiseen ainakin vuodelle Jos lupa saadaan, ei ekovoimalaitoshankkeen viivästymisestä aiheudu lisäkustannuksia jätteenkäsittelyn osalta. Laitoksen rakentamiskulut saattavat kasvaa viivästymisen vuoksi. Hankkeen viivästymisen aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia ei voida luotettavasti tässä vaiheessa arvioida. Yhtiö tarkistaa säännöllisesti vakuutuksensa osana riskien kokonaishallintaa. TALOUS Vuoden 2013 liikevaihto oli euroa. Kaikkiaan jätteitä vastaanotettiin jätekeskuksessa tonnia. Jäteveroja tilitettiin valtiolle euroa. Yhtiön tilikauden voitoksi muodostui euroa. Yhtiön nettoinvestointien kokonaismäärä oli euroa. Suurimmat investoinnit olivat Polvijärven jäteaseman ja Kontiosuon jätetäyttöalueen kaasunkeräysjärjestelmän rakentaminen. Rakennusjätteen lajitteluhallin investointia lykättiin vuodelle 2014, ja päätettiin tehdä yhdistetty rakennusjätteen lajitteluhalli ja siirtokuormausasema hyötykäyttöön lähteville jätteille. Pientuojien lajittelukentän toimintaa kehitettiin ja uudistettiin investoimalla sen laitteisiin ja kalusteisiin. TALOUDEN TUNNUSLUVUT Liikevaihto (1000 ) Liikevoitto (1000 ) Liikevoitto % liikevaihdosta 10,3 16,4 9,6 Omavaraisuusaste % 81,4 78,9 71,9 Oman pääoman tuotto 9,1 16,4 6,2 Investoinnit (1000 ) Poistot (1000 ) Yhtiön rahoitusrakenne ja maksuvalmius olivat hyvät. Yhtiön perustamisasiakirjojen ja jätelain mukaisesti yhtiö pystyi kattamaan kaikki toiminnasta aiheutuvat kulut keräämillään kuljetus- ja käsittelymaksuilla sekä muilla tuloilla. HENKILÖSTÖ Henkilökuntaa yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 18 henkilöä. HENKILÖSTÖTUNNUSLUVUT Henkilöstön määrä keskimäärin Palkat ja palkkiot (1000 ) Kontiosuon jätekeskuksen toiminta perustuu Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen myöntämään ympäristölupaan, jossa määritellään ympäristövaikutusten rajoittamista ja tarkkailua. YMPÄRISTÖVASTUU Ympäristöpäämäärämme ovat: jätehuollon kehittäminen toiminta-alueella kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti loppusijoitettavan jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen jätejakeiden hyötykäytön lisääminen jätteet käsitellään ympäristövaikutuksiltaan parhaalla ja teknisesti sekä taloudellisesti järkevällä tavalla. YMPÄRISTÖTUNNUSLUVUT YKSIKKÖ Metaanituotto (FOD-menetelmä) t CH4 Kaatopaikkakaasu, tuotto Nm 3 Kaatopaikkakaasu, hyötykäyttöön MWh Suotoveden typpipitoisuus, keskiarvo näytteenottopäiviltä mg/l Suotoveden fosforipitoisuus, keskiarvo näytteenottopäiviltä 0,2 0,2 0,15 mg/l Suotoveden kiintoainepitoisuus, keskiarvo näytteenottopäiviltä mg/l Suotoveden BOD-pitoisuus, keskiarvo näytteenottopäiviltä mg/l Sähkön kulutus MWh Veden kulutus m 3 Hajuvalitukset kpl Yhtiö on varautunut ympäristölupien mukaisiin kaatopaikan jälkihoitovelvoitteisiin tekemällä vuosittain kirjanpidossa pakollisen jälkihoitovarauksen. PUHAS OY

30 TOIMINTA VUONNA 2014 Riikinvoima Oy on päättänyt kumota ekovoimalaitoshankkeen hankintapäätöksen ja keskeyttää hankintaprosessin. Kokonaislaitostoimituksen uudelleen kilpailuttaminen toteutetaan kevään 2014 aikana Valtakunnallisen jätesuunnitelman kierrätystä ja energiahyödyntämistä koskevat tavoitteet ja uusi jätelaki tuovat lähivuosiksi kovia haasteita. Viime kesänä tekemämme lajitteluselvityksen perusteella alueellamme on jätteiden lajittelussa vielä paljon parannettavaa. Näytteet sisälsivät paljon hyötyjätteitä, jotka olisi voitu viedä ekopisteille tai sähkölaitteiden ja vaarallisten jätteiden keräyspisteille. Jotta kiristyviin kierrätys- ja hyötykäyttöhaasteisiin pystytään vastaamaan, on lisättävä neuvontaa ja tiedottamista, panostettava syntypaikkalajitteluun ja sen kehittämiseen, kehitettävä lajittelumenetelmiä ja tehtävä investointeja tarvittaviin laitteisiin. Yhtiön lähivuosien tavoitteena on vähentää jätteen syntyä sekä lisätä materiaalikierrätystä ja energiahyötykäyttöä. Jätekeskukseen ja jäteasemille tuotujen jätteiden materiaali- ja energiahyötykäyttöä tehostetaan kiristämällä lajitteluvaatimuksia. Asiakkaita opastetaan lajittelemaan jätteet jo niiden syntypaikalla eri hyötyjakeisiin. Ensi vuoden tavoitteena on, että jätekeskuksen lajittelukentälle tulevista jätteistä saadaan hyötykäyttöön 65 %. Yhtiö rakentaa jokaiseen osakaskuntaan jäteasemat lähivuosina, yksi vuosittain. Seuraava jäteasema rakennetaan Kontiolahdelle. Itä-Suomen jäteyhtiöiden yhteistä neuvontahanketta jatketaan. Vuonna 2014 tehdään yhteinen asiakaslehti, kalenteri, neuvontaoppaita, nettisivujen kehitystä sekä yhteistyötä kouluihin ja viranomaisiin. Ilomantsin seka- ja biojätekuljetukset siirtyivät yhtiön hallinnoimiksi vuoden 2014 alusta. Kuljetukset hoitaa espoolainen HFT Network Oy. Nyt kaikissa yhtiön osakaskunnissa on kunnan kilpailuttama kuljetusjärjestelmä. TALOUS VUONNA 2014 Liikevaihdon on arvioitu olevan vuonna 2014 noin euroa, josta jäteveron (50 /t) osuus on noin milj. euroa. Kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden vastaanottohinnat pysyvät samoina kuin vuonna Yritysten ja kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvien jätteiden vastaanottohinnat nousivat 5 %. Investointirahaa on varattu ekovoimalaitoshankkeeseen euroa. Hankkeen uudelleenkilpailutuksen vuoksi varattua investointirahaa ei välttämättä pystytä käyttämään vuonna Hankkeen viivästymisen aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia ei voida luotettavasti vielä arvioida. Lisäksi investointirahaa on varattu Kontiolahden jäteaseman rakentamiseen euroa, jätekeskuksen lajittelu-/ siirtokuormaushallin rakentamiseen euroa, jätekeskuksen lajittelukentän vastaanottorakennukseen euroa, ekopisteiden uusimiseen euroa sekä koneiden ja kaluston hankintaan euroa. HENKILÖSTÖ VUONNA 2014 Jätteenkäsittelyyn liittyvissä tehtävissä tullaan lähivuosien aikana käyttämään enemmän ostopalvelua kustannustehokkuuden parantamiseksi. HALLINTO Varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen seuraavat: VARSINAISET JÄSENET HENKILÖKOHTAISET VARAJÄSENET Pentti Keskisalo, pj JOENSUU Alpo Kontkanen JOENSUU Saara Paukku, vpj JOENSUU Seppo Pieviläinen JOENSUU Eila Heinonen JOENSUU Seija Kärnä *) JOENSUU Veijo Hirvonen JOENSUU Eeva Karttunen JOENSUU Marja Simola JOENSUU Mikko Kärkkäinen JOENSUU Jarmo Hakkarainen POLVIJÄRVI Taisto Tuononen LIPERI Jari Puhakka ILOMANTSI Eero Pölönen KONTIOLAHTI Seija Kärnä erosi hallituksen varajäsenyydestä Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Katja Pesonen ja KHT Eero Huusko, sekä varatilintarkastajiksi KHT Heikki Laitinen ja KHT Elina Laitinen. 30 PUHAS OY 2013

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Ohjelma 27.11.2015 12.00 jäteautoon tutustuminen 12.30 aiheina mm. jätetaksa, jätteen energiahyödyntäminen sekä uusittavat jätehuoltomääräykset 13.35 keskustelua,

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Vastaanotettavat jätelajit yhdyskuntajäte + rakennusjäte ongelmajätteet öljyiset maat muut

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1 689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti.

Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1 689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti. VUOSIKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1 689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti. 4 PUHAS OY 2012

Lisätiedot

huolellisella lajittelulla rakennusjätteestä saa energiajaetta noin 50 % ja metallia noin 2 %.

huolellisella lajittelulla rakennusjätteestä saa energiajaetta noin 50 % ja metallia noin 2 %. Vuosikertomus 2011 Vuosikertomus 2011 Rakennusjätteille tehtiin keväällä muutaman kuukauden kestävä lajittelukoe. Koe osoitti, että huolellisella lajittelulla rakennusjätteestä saa energiajaetta noin

Lisätiedot

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 8.12.2016 57. Taulukko 1. Perusmaksu. Vakinainen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,27 23,89 9,64 11,95 Kontiolahti * 23,28 28,87

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,45 24,12 9,73 12,06 Kontiolahti * 23,56 29,22 11,79 14,62 Liperi ** 22,51 27,92 11,26 13,96 Kaikkien kuntien

Lisätiedot

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Tommi Kukkonen Jäteneuvoja Taloyhtiön jätehuolto Puhas Oy Perustettu 1997, aiempi nimi Joensuun seudun jätehuolto Oy Järjestää omistajakuntiensa lakisääteiset

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus

Lisätiedot

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi.

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, 860 Pori (Tiiliruukki) Asiakaspalvelu: puh. 0 6 56 Avoinna: maanantai tiistai, torstai 9

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN TALOYHTIÖSSÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN TALOYHTIÖSSÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN TALOYHTIÖSSÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus Avoinna

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 214 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen jäteyhtiön

Lisätiedot

Kodin jätteiden lajitteluopas

Kodin jätteiden lajitteluopas Kodin jätteiden lajitteluopas BIOJÄTE Ruokajätteet Hedelmien ja vihannesten kuoret Kananmunankuoret Kahvin- ja teenporot suodatinpusseineen Kalanperkeet ja pienet luut Talouspaperi ja lautasliinat Kukkamulta

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot

Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu

Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu t säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu määräytyy todellisen painon ja jätekeskushinnaston mukaan. Kuljetus- ja käsittelymaksuun lisätään punnitusmaksu 9,68 (alv 0 %). Kuljetus

Lisätiedot

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita.

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen Hinnat sis. alv. 24 % Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätekukko Siistiä! www.jatekukko.fi Jätekukko on 16 kunnan

Lisätiedot

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Metalli KYLLÄ metalliset purkit ja tölkit, kuivat maalipurkit tölkkien kannet, korkit einesten alumiinivuoat lämpö- ja ulkokynttilöiden

Lisätiedot

Puhas Oy. Tasekirja. Y-tunnus 1067047-0 1.1.2013 -

Puhas Oy. Tasekirja. Y-tunnus 1067047-0 1.1.2013 - Puhas Oy Y-tunnus 1067047-0 1.1.2013 - Tasekirja 31.12.2013 Puhas Oy Jokikatu 7 80220 Joensuu Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1067047-0 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Seniorit tutustuivat 22.3.2012 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan. Toimitusjohtaja Pentti Rantala ja neuvoja Erkki Piippo ottivat meidät

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke. EnergyVarkaus Seminaari 8.8.2014

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke. EnergyVarkaus Seminaari 8.8.2014 Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke EnergyVarkaus Seminaari 8.8.2014 Sisältö 1. Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke 2. Hankkeen tilannekatsaus Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Hanke käynnistyi syksyllä 2010

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2013 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2013 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 213 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Järjestettyyn jätehuoltoon liittyminen Jätehuollon asiakasrekisteriin kirjatut

Lisätiedot

Jätemaksut. Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko. Hinnat sis. alv.

Jätemaksut. Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko. Hinnat sis. alv. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen MITEN JÄTEMAKSU MUODOSTUU? Jätemaksu muodostuu kerran vuodessa laskutettavasta

Lisätiedot

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 19 SEKAJÄTTEEN KERÄYS Pakkaavaan

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Ekovoimalaitoksen tilannekatsaus ja tulevaisuuden näkymät 11.2.2014, KOKOEKO-seminaari Sisältö Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Miksi kiertopetitekniikka? Hankkeen tilannekatsaus

Lisätiedot

Taulukko 1. Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Ilomantsi

Taulukko 1. Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Ilomantsi Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 8.12.2016 57. Taulukko 1. t säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Ilomantsi punnitusmaksu 9,97 (alv 0 %). Mahdolliset tyhjennyksen lisämaksut

Lisätiedot

ta iloa! Itä-Suomen ekovoimalaitos Riikinnevalle Puhas Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 2013

ta iloa! Itä-Suomen ekovoimalaitos Riikinnevalle Puhas Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 2013 Puhas Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 2013 ta iloa! Itä-Suomen ekovoimalaitos Riikinnevalle SIVU 7 Lajittele jätteet hyötykäyttöön SIVU 4 Lajitteluohjeet SIVU 8 Jäteastian ja keräyspaikan kunnossapito

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1/4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1. Johdanto Jätehuollon palvelutasolla määritellään millaisia jätehuoltopalveluja alueen asukkaille ja yrityksille tarjotaan Vestia Oy:n alueella. Vestia

Lisätiedot

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Joensuun seudun jätteiden energiahyötykäyttö 24.10.2013, Joensuu Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Hanke käynnistyi syksyllä 2010 Hankkeen perustana: Tarve Itä-Suomen jätteenpolttolaitokselle

Lisätiedot

Kodin vaaralliset jätteet talteen. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta

Kodin vaaralliset jätteet talteen. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Kodin vaaralliset jätteet talteen Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Ongelmajäte on nyt vaarallinen jäte Uudessa jätelaissa otetaan käyttöön

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

Jätekukko Oy. Virve Hartikainen. kuntien omistama. lakisääteisesti kuuluvat jätehuoltopalvelut mahdollisimman

Jätekukko Oy. Virve Hartikainen. kuntien omistama. lakisääteisesti kuuluvat jätehuoltopalvelut mahdollisimman Jätekukko kk Oy yhtiön toiminnan esittely Virve Hartikainen tiedottaja, Jätekukko Oy Jätekukko Oy kuntien omistama jätehuoltoyhtiö perustettu tuottamaan kunnille lakisääteisesti kuuluvat jätehuoltopalvelut

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti:

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti: Palveluhinnasto 2013 voimassa 1.6.2013 alkaen Yleistä Lakeuden Etappi perii tämän hinnaston mukaisesti jätemaksut järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä. Jätteen tuottaja, kiinteistön

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Puhas Oy:n varsinainen yhtiökokous / /2015

Kaupunginhallitus Puhas Oy:n varsinainen yhtiökokous / /2015 Kaupunginhallitus 181 20.04.2015 Puhas Oy:n varsinainen yhtiökokous 28.4.2015 5599/00.00.01/2015 KH 181 Puhas Oy:n varsinainen yhtiökokous on kutsuttu koolle tiistaina 28.4.2015 klo 12.00 yhtiön toimitiloihin

Lisätiedot

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti.

Mahdolliset lisämaksut veloitetaan taksan 9 :n Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen lisämaksut perusteiden ja hinnoittelun mukaisesti. Tyhjennyshinnat Joensuu (toissijaisen velvollisuuden palvelut). lisätään punnitusmaksu 9,68. irtojäte /m3 4,20 40,95 45,15 55,99 jätesäkki max. 200 l 2,19 2,37 4,56 5,65 astia 140 l 2,24 1,67 3,91 4,85

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen 1/5 KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen Aukioloajat ma pe klo 7 20 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Asiakaspalvelu puh. 010 841 1818 Fax vastaanotto 05 413

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella Taksan perusteet ja soveltamisala Kuntien jätehuoltoviranomainen, Savo-Pielisen

Lisätiedot

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon TIEDOTE 30.12.2015 Vapaa julkaistavaksi Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon Kaatopaikkakielto ei vaikuta asukkaan lajitteluun Biohajoavan eli orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto astuu voimaan

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 24 Asianro 6572/02.05.00.00/2016 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi Hinnasto vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013 www.iuj.fi 1.6.2013 Yhteystiedot ja aukioloajat Domargårdin jätekeskus Avoinna Ritamäentie 20, 06200 Porvoo ma - pe 7-18, la 9-14 puh. 020 637 7080,

Lisätiedot

Mustialan navetan jäteopas

Mustialan navetan jäteopas Mustialan navetan jäteopas Hämeen ammattikorkeakoulussa pyritään toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Näitä periaatteita sovelletaan myös navetan toimintoihin. Pääperiaate on ottaa huomioon

Lisätiedot

MINNE VIE ROSKAN TIE? Ei pelkkää roskaa, vaan käyttökelpoista raaka-ainetta

MINNE VIE ROSKAN TIE? Ei pelkkää roskaa, vaan käyttökelpoista raaka-ainetta MINNE VIE ROSKAN TIE? Ei pelkkää roskaa, vaan käyttökelpoista raaka-ainetta 1 JATEKUKKO.FI INFO-SARJA ROSKAA MEILTÄ KAIKILTA Jokainen meistä tuottaa vuodessa jopa 900 jalkapallon painon verran roskaa Roskaa

Lisätiedot

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUUN TILANNEKATSAUS

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUUN TILANNEKATSAUS PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUUN TILANNEKATSAUS 29. Valtakunnalliset jätehuoltopäivät, 6.-7.10.2015, Tampere Juha-Heikki Tanskanen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy www.rinkiin.fi SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 28.10.2015, Koli Itä-Suomen jätelogistiikka Jätekukko Oy Tuottaa omistajakuntiensa puolesta niille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät tilanne 2015,

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN PERUSMAKSUTAKSA, luonnos Sivu 1/2 Nähtävillä 10.9. 23.9.2012 ja 1.10.-8.10.2012 (maksuliite lisätty) JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2013 alkaen

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2013 alkaen Sivu 1 / 19 Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2013 alkaen Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 22.11.2012 113. - Taulukko 6 korjattu Joensuun alueellisen jätelautakunnan päätöksen

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2016 www.iuj.fi 1.1.2016 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2014 alkaen

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2014 alkaen Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2014 alkaen Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta x.x.2013 xx. Sivu 1 / 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisalue ja -ala Tätä taksaa sovelletaan Joensuun

Lisätiedot

Roskan matka 2015 Biojäte Energiajäte Sekajäte Metalli Lasi Paperi Kartonki Vaarallinen jäte/sähkölaitteet

Roskan matka 2015 Biojäte Energiajäte Sekajäte Metalli Lasi Paperi Kartonki Vaarallinen jäte/sähkölaitteet Ekokympin Kurre Kainuulainen esittää: Roskan matka 2015 Biojäte Energiajäte Sekajäte Metalli Lasi Paperi Kartonki Vaarallinen jäte/sähkölaitteet Kurre Kainuulainen Kainuun jätehuollon kuntayhtymä MIKSI

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2016 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2015. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2015. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2015 www.iuj.fi 1.1.2015 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA. Pirkanmaan ELY-keskus

TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA. Pirkanmaan ELY-keskus TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA Pirkanmaan ELY-keskus Jätehuollon vastuunjako Kunnat vastaavat asumisessa syntyneen jätteen sekä koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavan jätteen jätehuollosta

Lisätiedot

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Isännöitsijöiden koulutustilaisuus Kierrätys tehostuu, hyötykäyttö paranee, Lasi, Metalli ja Kartonki Lasin, metallin ja kartongin kierrätys tehostuu Uudet jätehuolto

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1.

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1. Ekomaksut LIITE 2 / 22 Suupohjan jätelautakunta 2.11.2016 Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2015 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2014. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2014. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2014 www.iuj.fi 1.1.2014 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

Lajittelukortit. Ohjeet: ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU HEHKULAMPPU PILAANTUNUT RUOKA. keräysastiakortit riviin pöydälle. jätekortin oikeaksi katsomaansa

Lajittelukortit. Ohjeet: ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU HEHKULAMPPU PILAANTUNUT RUOKA. keräysastiakortit riviin pöydälle. jätekortin oikeaksi katsomaansa ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU 02 Lisätietoja lajittelusta: www.kierratys.info 3. Kukin osallistuja lajittelee vuorotellen jätekortin oikeaksi katsomaansa keräysastiaan. 4. Lopuksi tarkastetaan yhdessä ratkaisukortista

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 Sivu 1 / 5 TIEDOTE KOUVOLAN JA IITIN ISÄNNÖITSIJÖILLE 20.11.2013 Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 myös entiset Kuusankoski ja Anjalankoski yhtenäisen jätteenkuljetuksen ja

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet 30.10.2014 Caverion Suomi esitys Kierrätyshuoneet Jätteen putkikeräysjärjestelmä Asukasinfo 30.10.2014 Petri Pouttu Järjestelmän toimintaperiaate 1 2 3 4 5 6 Syöttöpisteet voivat sijaita sisällä tai ulkona

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte,

Lisätiedot

PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU- TILANNEKATSAUS

PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU- TILANNEKATSAUS PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU- TILANNEKATSAUS KOKOEKO-seminaari 2017, 7.2.2017, Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistotie 2 Kuopio Jari Koivunen RINKI Oy www.rinkiin.fi 1 PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUUN ORGANISOINTI

Lisätiedot

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA Perämeren jätelautakunnan xx.xx.201x hyväksymä, voimassa x.x.201x lähtien Tornion ja Kemin kaupungeissa sekä Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan kunnissa 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

Riikinvoiman ajankohtaiset

Riikinvoiman ajankohtaiset Riikinvoiman ajankohtaiset Yhdyskuntajätteestä energiaa kiertopetitekniikalla 18.2.2016 Sisältö 1. Hanke- ja prosessiesittely 2. Kiertopetitekniikan haasteet ja mahdollisuudet 3. Tilannekatsaus Riikinvoiman

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 Jätekuljetusten suunnittelu ja kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 PERUSTIETOJA Yhtiö on perustettu tt vuonna 2002. Omistajat: Porvoo (49,00 %), Sipoo (25,60 %), Loviisa (9,15 %), Askola (3,95 %), Pernaja

Lisätiedot

Isännöitsijän jäteopas

Isännöitsijän jäteopas Isännöitsijän jäteopas www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Lainsäädäntö... 4 3. Jätejakeet... 5 Hyötyjätteet... 5 Biojäte... 5 Kuivajäte / Sekajäte... 5 Erikseen kuljetettavat jätejakeet...

Lisätiedot

Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy

Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy 17.11.2014 www.pyr.fi 1 PYR OY Kaupan ja teollisuuden omistama palveluyhtiö:

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2015 alkaen

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2015 alkaen Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2015 alkaen Luonnos 30.10.2014. (Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta x.x.2014 xx.) Sivu 1 / 7 I YLEISTÄ 1 Soveltamisalue ja -ala Tätä taksaa

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Ehdotus 11.11.2014 Yliviivatut osat ovat v.2013-2014 taksasta. Yliviivatut osat poistetaan 1.1.2015 voimaantulevasta taksasta. PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Hyväksytty 11.11.2014

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 8.12.2016 8.00 Aamiainen 9.00 Tervetuloa! Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Iida Miettinen ja Virpi Leppälä 10.00 Energiaa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Puhas Oy. Y-tunnus 1067047-0. Tasekirja 1.1.2014 -

Puhas Oy. Y-tunnus 1067047-0. Tasekirja 1.1.2014 - Puhas Oy Y-tunnus 1067047-0 Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Puhas Oy Jokikatu 7 80220 Joensuu Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1067047-0 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tuottajien järjestämän ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutasoluonnos

Tuottajien järjestämän ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutasoluonnos Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2015 1 (1) 17 Asianro 6856/14.06.00.00/2015 Tuottajien järjestämän ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutasoluonnos Vastuut ekopisteiden

Lisätiedot

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla. Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla. Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä Kaatopaikkakelpoisuus Jätelainsäädäntö VNa 202/2006: mm. prosessinkulku, raja-arvot suolojen liukoisuuksille..

Lisätiedot