Lapset pääsivät tutustumaan jäteautoon jätekeskuksen avoimet ovet -tapahtumassa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapset pääsivät tutustumaan jäteautoon jätekeskuksen avoimet ovet -tapahtumassa."

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2013

2

3 VUOSIKERTOMUS 2013

4 Lapset pääsivät tutustumaan jäteautoon jätekeskuksen avoimet ovet -tapahtumassa.

5 SISÄLTÖ 2013 TÄSSÄ VUOSIKERTOMUKSESSA Vuosi 2013 lyhyesti 6 Perustietoa yhtiöstä 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Johtaminen ja hallinto 9 Kehityshankkeet ja rakentaminen 10 Palvelut ja tuotteet 12 Keräys ja kuljetus 15 Käsittely ja hyödyntäminen 16 Kesällä toteutettu lajitteluselvitys vahvisti, että lajittelussa on vielä paljon parantamisen varaa. Sivulla 8 Puhas Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 2013 ta iloa! Kontiosuon jätekeskus 18 Asiakaspalvelu 20 Sosiaalinen vastuu 22 Ympäristövastuu 24 Taloudellinen vastuu 26 Hallituksen toimintakertomus 28 Tilinpäätöstiedot 33 Tilintarkastuskertomus 42 Itä-Suomen ekovoimalaitos Riikinnevalle SIVU 7 Lajittele jätteet hyötykäyttöön SIVU 4 Lajitteluohjeet SIVU 8 Jäteastian ja keräyspaikan kunnossapito SIVU 14 Viinijärven koulun pienluokka 3-6 keräsi eniten tuikkuja kierrätykseen Tuikkujahdissa. Sivulla 22 Yhtiön ensimmäinen Yhteinen juttu -asiakaslehti ilmestyi marraskuussa. YhteinenJuttu_LEHTI_1_2013lkkorj.indd Toiminta-alueen ensimmäinen paikallinen jäteasema rakennettiin Polvijärvelle. Lue lisää sivulta 10 JULKAISIJA Puhas Oy TOIMISTO Jokikatu 7, Joensuu LASKUTUSOSOITE PL 370, Joensuu Kaikille kuntalaisille avoin Jätehuollon tulevaisuus -seminaari pidettiin Tiedepuistolla. Sivulla 22 TAITTO Mainostoimisto Idealmainos Oy PAINOPAIKKA Offsetpaino L. Tuovinen Ky PAPERI KANSI 4CC 280g SISÄSIVUT 4CC 100g PUHAS OY

6 1 Pakettiautoilla tuotavat jätteet lajittelun piiriin jätekeskuksella 1 Biojätteiden erilliskeräys alkaa Polvijärvellä 3 Vaarallisten jätteiden kuljetus ja käsittely Ekokem Oy Ab:lle 5 Avoimet ovet -tapahtuma jätekeskuksella 5 Jätekeskus auki kolmena lauantaina 5 Taitaja tapahtuman jätehuollon järjestäminen Alueen ensimmäinen Tuikkujahti päättyy 2 Roskasakki ja suuri kierrätysseikkailu -kirjat jaetaan 3. luokkalaisille 4 Yhtiökokous 4 Osallistutaan 6-luokkalaisten Yrityskyläoppimisympäristöön 6 Lajitteluselvitys roskapussien sisällöstä VUOSI 2013 LYHYESTI Puhas Oy kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, toiminta rahoitetaan jätemaksuilla perustettu vuonna 1997 ei tavoittele voittoa, ei jaa osinkoa kilpailuttaa jätekuljetukset, ei omista omaa kalustoa Puhas Oy ( ) 5 osakaskuntaa liikevaihto 8,88 milj. euroa asukasmäärä asiakasmäärä jäteastiatyhjennyksiä n /vuosi sekajätteiden aluekeräyspisteitä 56 (ei sis. Ilomantsia) ekopisteitä 57 vaarallisen jätteen ja sähkölaitteiden keräyspisteitä 10 sopimusapteekkeja 18 jäteasemia 1 loppusijoitusalueita 1 Visio Olemme Itä-Suomen halutuin ympäristöystävällisiä jätehuoltopalveluita tuottava yhteistyökumppani SEKAJÄTTEIDEN EKOPISTETTÄ ALUEKERÄYSPISTETTÄ 6 PUHAS OY 2013

7 9 Jätekeskuksen täyttöalueen kaasunkeräysjärjestelmän rakentaminen alkaa 9 Polvijärven jäteaseman rakentaminen alkaa 9 Ely-keskuksen viranomaistarkastus jätekeskuksella 11 Yhteinen juttu -asiakaslehti ilmestyy 11 Tuikkujahti alkaa 12 Polvijärven jäteaseman avajaiset 12 Vuosikalenteri jaetaan kotitalouksiin 12 Joulukalenteri julkaistaan nettisivuilla Lajitteluselvitys roskapussien sisällöstä jatkuu 10 Jätehuollon tulevaisuus -seminaari Tiedepuistolla 10 Jätekeskus auki kolmena lauantaina 10 Kotitalouksien vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden ja metallin keräyspäivät Liperissä, Kontiolahdella ja Polvijärvellä 10 Kotitalouksien vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden kiertävä keräyskokeilu alkaa Joensuun kantakaupungin ekopisteillä Strategiatyö 10 VAARALLISEN JÄTTEEN JA SÄHKÖLAITTEIDEN KERÄYSPISTETTÄ 1 LOPPUSIJOITUSALUE 1 JÄTEASEMA OSAKASKUNTIEN ASUKASMÄÄRÄ ON YHTEENSÄ Toiminta-ajatus ja liikeidea Olemme kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävänä on järjestää omistajakuntiensa lakisääteinen jätehuolto. Tarjoamme jätelainsäädännön mukaisia jätehuoltopalveluja, jäteneuvontaa, jätteiden kierrätystä ja loppusijoitusta osakaskunnillemme, muille kunnille ja yrityksille Pohjois-Karjalan alueella. Arvot ja toimintaperiaatteet Kaikessa toiminnassamme pyrimme kestävän kehityksen mukaiseen elinkaariajatteluun ja ympäristönäkökohtien huomioimiseen. Toimintamme on asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja osaamisesta. Puhas Oy:n osakaskunnat POLVIJÄRVI Omistusosuus 5,1 % Asukasluku LIPERI Omistusosuus 10,1 % Asukasluku OSAKAS KONTIOLAHTI Omistusosuus 9,4 % Asukasluku OSAKKEET KPL Ilomantsi 69 Joensuu 685 Kontiolahti 94 Liperi 101 Polvijärvi 51 JOENSUU Omistusosuus 68,5 % Asukasluku ILOMANTSI Omistusosuus 6,9 % Asukasluku PUHAS OY

8 Tärkein hetki lajittelun kannalta on roskapussin äärellä tehty valinta Vuosi 2013 oli yhtiön seitsemästoista toimintavuosi. Yhtiö huolehti viiden osakaskunnan asukkaiden, teollisuuden ja elinkeinoelämän tuottamista jätteistä. Taloudellinen tulos oli hyvä. Henkilökuntaa yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 18 henkilöä. J ätehuoltoon vaikuttavat voimakkaasti lait, asetukset, jätehuoltomääräykset ja valtakunnalliset sekä alueelliset jätesuunnitelmat. Jätelain etusijajärjestyksen mukaan tulee ensisijaisesti vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä syntyy, se on valmisteltava uudelleenkäyttöä varten tai kierrätettävä. Ellei kierrätys ole mahdollista, jäte on hyödynnettävä aineena tai energiana. Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteena on, että vuonna 2016 jätteistä kierrätetään materiaalina 50 % ja hyödynnetään energiana 30 %. Vuodesta 2016 alkaen kaatopaikan penkkaan saa laittaa vain sellaista jätettä, jota ei voida enää hyödyntää, ja sen hiilipitoisuus on alle määrättyjen raja-arvojen. Vuoden 2016 alku lähenee, joten jätehuollossa pitää tehdä suuria ratkaisuja ja muutoksia materiaali- ja energiahyötykäytön parantamiseksi. Selvitimme viime kesänä, millaista jätettä alueemme kotitalouksien roskapusseista löytyy. Näytteitä kerättiin jokaisesta osakaskunnastamme ja erilaisista asuinympäristöistä. Tavoitteenamme oli saada tietoa asuinjätteen laadusta; minkä verran se sisältää hyötyjätteitä ja miten se soveltuu poltettavaksi. Näytteet sisälsivät paljon hyötyjätteitä (bio-, paperi-, kartonki-, lasi-, metalli-, puu-, risu- ja haravointijäte). Noin neljännes roskapussien sisällöstä oli jätettä, jonka kotitaloudet olisivat voineet viedä veloituksetta ekopisteille tai vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden keräyspisteille. Yllättävintä oli taajama-alueiden kerrostalojen sekajäteastioista löytynyt erittäin suuri biojätteen määrä, vaikka pihoista löytyi myös biojäteastiat. Osa jätenäytteistä oli polttolaitokseen sopimattomia. Erityisesti biojätteen suuri määrä lisäsi jätteen kosteuspitoisuutta. Selvityksen perusteella alueellamme on jätteiden lajittelussa vielä paljon parannettavaa. Jätteen polttokäsittelyn luullaan vähentävän lajittelun tarvetta, mutta jätteenpolton myötä lajittelun merkitys korostuu entisestään. Jätteen suuri kosteuspitoisuus vähentää sen tehollista lämpöarvoa ja heikentää polttokelpoisuutta. Poltettavan jätteen joukossa oleva lasi, metalli, biojäte, sähkölaite tai vaarallinen jäte aiheuttaa polttolaitoksessa suuria ongelmia, jotka kasvattavat kustannuksia. Jätehuoltomääräyksissä voidaan velvoittaa lajittelemaan jätteitä nykyistä paremmin. Jätehuoltomääräyksistä päättää Joensuun alueellinen jätelautakunta. Monilla alueilla esimerkiksi biojätteen lajitteluvelvoite koskee kaikkia talouksia. Huolimatta erilaisista keinoista, joilla lajitteluun voidaan ohjata, määrätä tai kannustaa, suurin vastuu lajittelusta on meillä itsellämme. Tärkein hetki lajittelun kannalta on roskapussin äärellä tehty valinta siitä, mihin syntyneen jätteen laittaa. Jokainen voi tehostaa ja helpottaa jätteiden lajittelua lisäämällä kotiin lajitteluastioita. Alueemme ekopisteitä on sijoitettu kauppojen yhteyteen tai muutoin luontaisille kulkureiteille helpottamaan kierrätystä. Hinta on tehokas lajitteluun kannustava ohjauskeino. Kun kierrättää hyötyjätteet, saa vähennettyä merkittävästi sekajätepussiin päätyvän jätteen määrää. Silloin voi pidentää jäteastian tyhjennysväliä ja pienentää jätehuoltokustannuksia. Biojäte on myös saatava hyötykäyttöön. Sen voi kompostoida, jolloin siitä saa hyvää ja ravinteikasta multaa. Tai voi liittyä biojätteen erilliskeräykseen, jolloin biojäte matkaa Kiteelle BioKymppiin energian ja lannoitteiden raaka-aineeksi. Jäteneuvonta tulee olemaan tulevaisuudessa yhä tärkeämpää. Tiedottamista lajittelun mahdollisuuksista ja hyödyistä tulee lisätä. Tätä teemme mm. tuottamalla neuvontamateriaalia ja antamalla jäteneuvontaa. Yhteinen juttu -asiakaslehti julkaistiin ensimmäistä kertaa yhtiömme alueella, ja se jaettiin julkisena tiedotteena kaikkiin koteihin. Se postitettiin myös ulkopaikkakuntalaisille, jotka omistavat kesämökin toiminta-alueellamme. Lehti rakennettiin itäsuomalaisten jäteyhtiöiden yhteisessä neuvontahankkeessa, ja se tulee ilmestymään vuosittain. Muita yhteistyön hedelmiä ovat mm. oppaat, kalenterit, koululaisten puuhakirja ja nettisivut. Neuvontayhteistyö on menestyksellistä ja tuo kustannussäästöjä. Jätekeskuksessa jätteiden materiaali- ja energiahyötykäyttöä lisättiin tehostamalla lajittelukentälle tulevien jätteiden lajittelua. Lajitteluvaatimuksia tullaan kiristämään, ja toimintaa tehostamaan myös vuonna Asiakkaita opastetaan lajittelemaan jätteet jo niiden syntypaikalla eri hyötyjakeisiin. Ensi vuoden tavoitteena on, että lajittelukentälle tulevista jätteistä saamme hyötykäyttöön yli 65 %. Rakennusjätteiden koneellista lajittelua on tehty jätekeskuksella vuoden verran. Hyötykäyttöön on lajiteltu metallit, puut, kiviainekset ja polttokelpoinen jäte. Lajittelu vie paljon aikaa ja ei ole siitä syystä kustannustehokasta. Lajittelusta jäävä hyödyntämiskelvoton jäte ei täytä kaatopaikkakelpoisuusvaatimuksia vuoden 2016 alusta alkaen. Tarkempi koneellinen lajittelu kasvattaisi korkeita kustannuksia vielä entisestään, ja toiminta ei olisi enää taloudellisesti järkevää. Näenkin ainoaksi kustannustehokkaaksi tavaksi rakennusjätteen lajittelun sen syntypaikalla, rakennustyömaalla. Rakennuksella on helpoin lajitella hyötyjätteet ja kaatopaikattava jäte erikseen. Syntypaikalla lajittelu on myös järkevämpää; jätteet eivät sotkeudu toisiinsa, ja näin eivät likaa toisiaan pilalle. Tällöin myös hyödyntämiskelvoton jäte olisi sisällöltään sellaista, että se pystyttäisiin sijoittamaan kaatopaikalle. Jäteyhtiöiden yhteinen hanke, Leppävirralle suunniteltu Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitos, sai ympäristöluvan marraskuussa Laitoksen hankinta kilpailutettiin vuoden 2013 aikana, ja päätös laitostoimittajasta tehtiin marraskuussa Toinen loppusuoralla olleista laitostoimittajasta teki hankintapäätöksestä valituksen markkinaoikeuteen. Sen seurauksena laitoshankinta keskeytettiin tammikuussa 2014, ja se päätettiin kilpailuttaa uudelleen. Kilpailutuksen voittanut valitti hankintapäätöksen kumoamisesta markkinaoikeuteen. Ympäristöluvasta tehtiin 8 PUHAS OY 2013

9 lajitteluopas A1.indd Levitä kaksi päällekkäistä sanomalehden aukeamaa. Taita leveyssuunnassa noin 10 cm:n taite. Käännä lehti sitten nurin päin alustaa vasten. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Lajitteluohjeet 3. Hyötyjätteet kiertoon 2. Taita aukeama kolmeen osaan siten, että taitteet menevät päällekkäin. Sujauta päällimmäinen taite alemman sisään. Pyöräytä lehti siten, että taiteltu alareuna osoittaa ylöspäin. Käännä Kierrätys lehti on helppo keino lopuksi nurin päin vähentää alustaa vasten. jätteistä luonnolle aiheutuvaa kuormitusta. 4. Taita lehti noin puolivälistä. BIOJÄTEASTIAAN TAI KOMPOSTIIN KIINTEISTÖSI HYÖTYJÄTEASTIOIHIN TAI EKOPISTEELLE Työnnä taite ylälaidan vahviketaitoksen alle. KODIN LAJITTELUOPAS LUE KOODI JA 6. LATAA KODIN LAJITTELUOPAS. Avaa pussi ylälaidasta ja muotoile. Kapeamman pussin saat taittelemalla lehden pystysuunnassa. BIOJÄTE Ruuantähteet Hedelmien ja vihannesten kuoret Kahvinporot, teepussit Talouspaperit Kukkamulta, kasvit Valuta nesteet viemäriin. Pakkaa biojäte. Älä käytä muovia. Jätä 1/3 biojäteastiasta vajaaksi. Pieni mutta vaarallinen PAPERI Sanoma- ja aikakauslehdet Mainokset Kirjekuoret Kopiopaperit Puhelinluettelot ja pehmeäkantiset kirjat Vie paperi keräykseen irrallaan. Niittejä tai klemmareita ei tarvitse poistaa. VAARALLINEN JÄTE Jätekeskukseen, jäteasemille tai muihin Puhas Oy:n järjestämiin vastaanottopisteisiin VELOITUKSETTA Kovettumattomat maali-, liima- ja lakkajätteet sekä näiden aerosolipullot Liuottimet kuten tärpätti, tinneri ja asetoni Uudenvuoden tinat Ajoneuvojen ja työkoneiden akut Käytetyt öljyt, öljyiset jätteet (esim. trasseli) ja öljynsuodattimet Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet sekä niiden pakkaukset Puunsuoja- ja kyllästysaineet Myrkyt ja desinfiointiaineet KARTONKI Maito- ja mehutölkit Keksipaketit, jauhopussit, pizzalaatikot Juomapakkausten kääreet Pahvilaatikot Huuhtele likaiset pakkaukset. Litistä ja pakkaa tiiviisti. PARISTOT JA PIENAKUT Myyntipisteisiin kotitalouksista VELOITUKSETTA Teippaa virtanavat piiloon nappiparistoista sekä muista litiumparistoista ja -akuista, jotka tunnistat Li-alkuisesta merkinnästä Pussita vuotaneet paristot LASI Lasipurkit Pantittomat lasipullot Kirkas ja värillinen puhdas kotitalouslasi Poista korkit ja kannet. Etikettejä ei tarvitse poistaa. LÄÄKEJÄTE Apteekkeihin kotitalouksista VELOITUKSETTA Tabletit omissa liuskoissaan tai irrallisina läpinäkyvässä pussissa Jodia sisältävät lääkkeet sekä solusalpaajat omissa pakkauksissaan Nestemäiset lääkkeet, voiteet ja suihkepullot omissa pakkauksissaan Elohopeakuumemittarit pakattuina Neulat ja piikit pakattuina METALLI Metallipurkit, -korkit ja -kannet Alumiinifoliot Tuikkujen ja ulkotulien kuoret Tyhjät ja kuivat maalipurkit Vain tyhjiä ja puhtaita pakkauksia. Vie isot metalliromut jätekeskukseen tai jäteasemalle VASTAANOTTOPISTEESEEN SÄHKÖLAITTEET Myyntipisteisiin uutta laitetta ostaessa tai jätekeskukseen, jäteasemille sekä muihin tuottajayhteisön hyväksymiin vastaanottopisteisiin kotitalouksista VELOITUKSETTA Kaikki verkkovirralla, akulla tai paristolla toimivat laitteet Jääkaapit, pakastimet TV:t, tietokoneet Pölynimurit, kahvinkeittimet, puhelimet, radiot Loisteputket, energiansäästölamput, led-lamput Alle 25 cm pituisen sähkölaitteen voi palauttaa ilman ostopakkoa myös isoihin päivittäistavaraliikkeisiin (yli 1000m 2 ) tai alan erikoisliikkeisiin (yli 200 m 2 ). VIDEO KATSO VIDEO SANOMALEHDEN TAITTELUSTA BIOJÄTEPUSSIKSI LUE KOODI JA Lue koodi puhelimellasi KATSO VIDEO SANOMALEHDEN goo.gl/rplic TAITTELUSTA BIOJÄTEPUSSIKSI Biojätteen lajittelusta ja kompostoinnista saat lisätietoja jäteyhtiösi nettisivulta Jätekukko Oy Metsäsairila Oy Asiakaspalvelu Palvelemme ja neuvomme arkisin klo 8-16 Puhas Oy Ylä-Savon Jätehuolto Oy (013) Asiakaspalvelusta voitte kysyä jätteen lajittelusta sekä antaa palautetta. TUNNISTA VAARAN MERKIT Oheiset merkit tuotteessa kertovat, että kyseessä on vaarallisesta jätteestä. Aina merkkiä ei ole, joten vaaralliset jätteet on opittava tuntemaan. Ole valppaana! Välitön myrkyllisyys Syttyvä Räjähde Ympäristövaarat Paineenalaiset kaasut Hapettava Syövyttävä Terveyshaitta Krooninen terveyshaitta myös valitus Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusten vuoksi hanke tulee viivästymään suunnitellusta aikataulusta. Laitos ei tule valmistumaan vuoden 2016 alkuun mennessä, jolloin orgaanisen jätteen kaatopaikkausta rajoittava asetus astuu voimaan. Hankkeessa mukana olevat yhtiöt joutuvat hakemaan poikkeuslupaa kaatopaikkauksen jatkamista varten, ja/tai hankkimaan energiahyödyntämispalveluita muilta toimijoilta. Hankkeen viivästymisen aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia ei voida luotettavasti tässä vaiheessa arvioida. Uuden jätelain mukainen tuottajien velvoite järjestää pakkausjätteiden jätehuolto ilmaiseksi kotitalouksille viivästyy. Uuteen jätelakiin hyväksyttiin eduskunnassa muutos, joka siirtää tuottajien velvoitteen vuoden 2016 alkuun. Tämä tarkoittaa, että kuntalaiset maksavat pakkausten kierrätyksen ja jätehuollon vuoden 2015 loppuun asti. Luonnoksena oleva pakkausasetus supistaisi kierrätyspisteiden määrän puoleen, jos valtioneuvosto hyväksyy sen valmistellussa muodossa. Kuntien jätelaitokset ja ympäristövaliokunta puolustavat voimakkaasti nykyistä kattavaa keräysverkostoa. Kaikki vuodelle 2013 asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin. Kiitokset kuuluvat koko henkilöstölle. JOHTAMINEN JA HALLINTO Ylin päätäntävalta on yhtiökokouksella, joka kokoontui vuonna 2013 yhden kerran varsinaiseen yhtiökokoukseen. Yhtiöllä on hallitus, jossa on edustus yhtiön jokaisesta osakaskunnasta. Hallitukseen kuuluu 7 varsinaista jäsentä ja 7 henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus vastaa yhtiön toiminnasta, taloudesta ja strategisesta suunnittelusta. Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Yhtiön tilintarkastajina saakka toimivat Ernst & Young Oy:n tilintarkastajat KHT Katja Pesonen ja KHT Eero Huusko alkaen tilintarkastajina toimivat Oy Audiarev Ab:n KHT, JHTT Aimo Hukkamäki ja HTM, JHTT Lilja Koskelo. Oy Audiarev Ab sulautui BDO Oy:öön. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Jarmo Junttanen. Jarmo Junttanen toimitusjohtaja PUHAS OY

10 KEHITYSHANKKEET JA RAKENTAMINEN EKOVOIMALAITOSPROJEKTIN HAASTEITA Riikinvoima Oy perustettiin seitsemän itäsuomalaisen jäteyhtiön sekä Varkauden Aluelämpö Oy:n kesken Leppävirralle sijoittuvan jätteenpolttolaitoksen rakentamiseksi. Laitoksen toteutustavaksi valittiin kokonaislaitostoimitus sisältäen tarvittavat maansiirtoja rakennustyöt, rakennukset, sekä koneet ja laitteet jätteen vastaanotosta sähkön- ja kaukolämmöntuotantoon. Riikinvoima Oy:n toimitusjohtajaksi valittiin DI Juha Räsänen. Hankinnan kilpailutus aloitettiin joulukuussa Laitoksessa tulee käyttää leijutekniikkaa. Laitostoimittajaksi valittiin marraskuussa 2013 Foster Wheeler Energia Oy. Toiseksi tullut Andritz Oy valitti päätöksestä markkinaoikeuteen joulukuussa Andritz Oy:n valituksen seurauksena laitoshankinta keskeytettiin tammikuussa 2014 hankintamenettelyssä tapahtuneiden virheiden vuoksi, ja se päätettiin kilpailuttaa uudelleen. Foster Wheeler Energia Oy valitti hankintapäätöksen kumoamisesta. Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) päättyi vuoden 2013 alussa. Itä-Suomen Aluehallintovirasto myönsi ympäristöluvan marraskuussa Luvasta tuli yksi valitus. Riikinvoima Oy vaatii valituksen hylkäämistä vastineessaan Vaasan hallinto-oikeudelle ympäristöluvasta tehtyyn valitukseen. TOIMINTA-ALUEEN ENSIMMÄINEN JÄTEASEMA POLVIJÄRVELLE Yhtiön toiminta-alueen ensimmäinen jäteasema rakennettiin Polvijärvelle. Urakka kilpailutettiin, ja sen toteutti Koneurakointi Antero Varis Ky. Jäteaseman avajaisia vietettiin joulukuussa Jokaiseen osakaskuntaan tullaan jatkossa rakentamaan jäteasema, yksi vuosittain. Vuonna 2014 jäteasema rakennetaan Kontiolahdelle, ja vuonna 2015 Ilomantsiin. Jäteasemien tarkoituksena on tuoda samanlaiset jätehuoltopalvelut jokaiseen osakaskuntaan. Jäteasemilla pyritään parempaan jätteiden hyötykäyttöön. 10 PUHAS OY 2013

11 KEHITYSHANKKEET JA RAKENTAMINEN UUTTA KAASUNKERÄYSJÄRJESTELMÄÄ KONTIOSUON JÄTEKESKUKSELLE Kontiosuon jätekeskukselle rakennettiin laajennusalue 1:n kaasunkeräysjärjestelmä. Urakan toteutti Maarakennus Niemeläinen Oy. Järjestelmään asennettiin 6 kpl pystykaivoja, 2 kpl vaakasalaojia ja säätöasema. Putket yhdistettiin jo käytössä oleviin kaasun imuputkistoihin. Vuonna 2014 Kontiosuon jätekeskukselle rakennetaan jätteiden siirtokuormausasema, joka toimii myös rakennusjätteiden lajitteluhallina. PUHAS OY

12 PALVELUT JA TUOTTEET Kiinteistökohtainen keräys Kiinteistön omia tai useamman kiinteistön yhteisiä seka- ja biojäteastioita Kilpailutetut kuljetusurakoitsijat hoitavat tyhjennyksiä keräyskohdetta: - sekajäte, astiaa - biojäte, 1852 astiaa Jäteastian tyhjennystapahtumiin perustuva Joensuun alueellisen jätelautakunnan vahvistaman jätetaksan mukainen jätemaksu Aluekeräyspisteet Asumisessa päivittäin syntyvän sekajätteen keräyspisteitä Käyttöoikeus aluekeräyspisteen vuosimaksun maksavilla kotitalouksilla 56 kpl, joista 53 kpl ympäri vuoden käytettäviä ja 3 kpl vain kesäkäytössä olevia Kiinteä Joensuun alueellisen jätelautakunnan vahvistaman jätetaksan mukainen vuosimaksu 12 PUHAS OY 2013

13 PALVELUT JA TUOTTEET TOIMINTA-ALUEEN ENSIMMÄINEN PAIKALLINEN JÄTEASEMA AVATTIIN POLVIJÄRVELLÄ Polvijärven jäteasema Pientuojien jätteille tarkoitettu vastaanottopiste Ottaa vastaan maksimissaan 2 m³:n pienkuormia Maksut jätekeskus-/jäteasemahinnaston pienkuormahintojen mukaan, kunnan vastuulle ja kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvien jätteiden maksut Joensuun alueellisen jätelautakunnan vahvistaman jätetaksan mukaan Ekopisteet Hyötyjätteiden keräyspisteitä Käyttöoikeus kaikilla kotitalouksilla 57 kpl: - lasi 57 pisteessä - metalli 57 pisteessä - kartonki 36 pisteessä - paperi 48 pisteessä - vaatteet 23 pisteessä Kartongin ja paperin keräyksestä huolehtii Paperinkeräys Oy tuottajavastuulain mukaisesti Vaatteiden keräyksestä huolehtii UFF-yhdistys Veloitukseton käytettäessä, palvelu katetaan perusmaksulla Kontiosuon jätekeskus Jätteiden vastaanotto-, käsittelyja loppusijoitusalue Pientuojien jätteille oma vastaanotto- ja lajittelualue Maksut jätekeskus-/jäteasemahinnaston mukaan, kunnan vastuulle ja kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvien jätteiden maksut Joensuun alueellisen jätelautakunnan vahvistaman jätetaksan mukaan PUHAS OY

14 PALVELUT JA TUOTTEET Vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden keräys 10 kotitalouksien vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden keräyspistettä, joissa vastaanotetaan mm. öljyt, akut, maalit, lääkkeet ja käytöstä poistetut sähkölaitteet Lisäksi 18 sopimusapteekkia, joissa vastaanotetaan kotitalouksilta lääkkeitä Lokakuussa järjestettiin keräyspäivät Liperissä, Kontiolahdella ja Polvijärvellä Joensuun kantakaupungin alueen ekopisteillä aloitettiin kiertävä keräys kokeiluluonteisesti Kesällä järjestettiin keräyspäivä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kemian opiskelijoiden kanssa Veloitukseton kotitalouksille käytettäessä - vaarallisten jätteiden keräys katetaan perusmaksulla - sähkölaitteiden keräyksen maksavat tuottajayhteisöt tuottajavastuulain mukaisesti Jäteastioiden ja kompostoreiden myynti Jäteastiat ovat jätehuoltomääräysten mukaisia, pyörällisiä ja koneelliseen kuormaukseen soveltuvia Kompostorit ovat jätehuoltomääräysten mukaisia ja ympärivuotiseen käyttöön soveltuvia lämpöeristettyjä kompostoreita Noutopalvelu Noutaa kotitalouksilta erillistä maksua vastaan pakettiautolla jätteitä, joita ei voi laittaa jäteastiaan, esim. kodinkoneita ja huonekaluja 14 PUHAS OY 2013

15 KERÄYS JA KULJETUS Seka- ja biojätteiden kuljetukset hoidettiin kilpailutettujen kuljetussopimusten mukaisesti Joensuussa, Kontiolahdella, Liperissä ja Polvijärvellä. Kuljetusyrityksillä on käytössään sähköinen ajonohjausjärjestelmä, TCS, josta kuljettaja näkee autossa päivän ajoreitin astiatyhjennyksineen, kuittaa tyhjennyksen järjestelmään, ja tiedot siirtyvät reaaliaikaisesti ja automaattisesti asiakaspalveluun. Biojätteiden erilliskeräystä laajennettiin. Erilliskeräys aloitettiin Polvijärvellä vuoden alusta. Yhtiön toiminta-alueen kunnat lukuun ottamatta Ilomantsia olivat biojätteiden erilliskeräyksen piirissä vuoden lopussa. Ekopisteissä kerättyjen hyötyjätteiden keräys ja kuljetus hoidettiin kilpailutettujen kuljetussopimusten mukaisesti. Lasit ja metallit toimitettiin Kontiosuon jätekeskukselle jatkokäsittelyyn. Paperin ja kartongin jatkokäsittelystä huolehti Paperinkeräys Oy. Kuva: Eetu Räsänen Vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden keräys ja kuljetus hoidettiin kilpailutettujen sopimusten mukaisesti. Seka- ja biojätteet HFT Network Oy Joensuu, Kontiolahti, Liperi Kuljetusliike Kettunen Oy Polvijärvi Hyötyjätteet Kuljetusliike Kettunen Oy Ilomantsi, Joensuu/Eno, Liperi, Kontiolahti, Polvijärvi Joensuun Kierrätys-Kuljetus Oy Joensuu /muut kuin Eno Vaaralliset jätteet Lassila & Tikanoja Oyj saakka Ekokem Oy Ab alkaen Sähkölaitteet Lassila & Tikanoja Oyj PUHAS OY

16 KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN Loppusijoitetut- / hyödynnetyt jätteet paperi, kartonki, sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet eivät sisälly HYÖTYKÄYTTÖ HYÖTYKÄYTTÖ HYÖTYKÄYTTÖ Pientuojien jätteiden lajittelukentälle tuotujen jätteiden hyötykäyttö on 20 51% 0 LOPPUSIJOITUS LOPPUSIJOITUS LOPPUSIJOITUS Kontiosuon jätekeskuksessa vastaanotettiin osakaskuntien ja Keski-Karjalan alueelta tulevia jätteitä. Jätteitä vastaanotettiin yhteensä tonnia (vuonna 2012: tonnia). Jätteistä loppusijoitettiin jätekeskukselle tonnia, ja loput tonnia ohjattiin muualle hyötykäyttöön tai hyödynnettiin jätekeskusalueella. Vuonna 2012 hyötykäyttöön ohjautui 37 %, vuonna 2013 hyötykäyttö kasvoi 47,5 %:iin. Määriin ei ole sisällytetty paperia, kartonkia, vaarallisia jätteitä ja sähkölaitteita. Kierrätyksen lisäämiseksi pientuojien jätteiden lajittelua tehostettiin ottamalla pakettiautoilla tuotavat jätteet lajittelun piiriin. Pientuojien jätteiden lajittelukentälle tuotujen jätteiden hyötykäyttö kasvoi edellisvuoden 37 prosentista 51 prosenttiin. 16 PUHAS OY 2013

17 KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN Jätemäärät ja niiden hyödyntäminen JÄTELAJI MÄÄRÄ HYÖDYNTÄMISTAPA KÄSITTELIJÄ / (tonnia) HYÖDYNTÄJÄ Asfaltti, betoni, lasi, maa, tiili Maarakentamiseen Puhas Oy Biojäte Energiaksi, lannoitteeksi BioKymppi Oy Energiajäte 830 Energiaksi Päivät-Hämeen Jätehuolto Oy, Itä-Suomen Murskaus Oy Kartonki 231 Hylsykartongiksi Tuottajayhteisöt Kyllästetty puu 265 Hake-energiaksi Demolite Oy Metalli 558 Metalliteollisuuden raaka-aineeksi Kuusakoski Oy Paperi 990 Paperiteollisuuden raaka-aineeksi Paperinkeräys Oy Puu Hake-energiaksi Ekokem Oy Ab hakkeena Sähkölaitteet 623 Teollisuuden raaka-aineeksi Tuottajayhteisöt Vaaralliset jätteet 262 Uusiksi raaka-aineiksi ja energiaksi Lassila & Tikanoja Oyj, Ekokem Oy Ab Kierrätyksen lisäämiseksi pientuojien jätteiden lajittelua tehostettiin ottamalla pakettiautoilla tuotavat jätteet lajittelun piiriin. Jätemäärät kunnittain tonneina Jätemäärät lajeittain tonneina Ulkopaikkakunnat Polvijärvi Muu jäte Tiili ja betoni Liperi Sekajäte Kontiolahti Rakennuspuu Joensuu Ilomantsi Rakennusjäte Biojäte Asfaltti ja maa KONTIOSUON JÄTEKESKUKSELLE VASTAANOTETUT JÄTEMÄÄRÄT KUNNITTAIN / LAJEITTAIN (ei sisällä paperia, kartonkia, vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita) PUHAS OY

18 8 JÄTTEIDEN LAJITTELUKENTTÄ Ulos Haravointijätteet ja risut Multa ja kuorike Palautelaatikko UFF:n vaatekeräys Sähkölaitteet 12 Vaaralliset jätteet Lasi Paperi Kartonki Kassa henkilöautot pakettiautot henkilöautot Henkilöautot Pakettiautot VASTAANOTTORAKENNUS Vastaanottorakennuksessa on asiakaspalvelupiste, vaaka, sosiaalitilat, työhuoneet ja tila vierailujen järjestämiseen. Kaikki jätekeskukseen tulevat ja sieltä lähtevät ajoneuvot, lukuun ottamatta henkilöautoja, punnittiin autovaa alla. Vuoden aikana tehtiin yhteensä punnitusta eli keskimäärin 84 tapahtumaa joka arkipäivä. 2 VARASTOHALLI 3 HUOLTORAKENNUS JA YRITYSTEN VAARALLISTEN JÄTTEIDEN VASTAANOTTO 4 KAASUPUMPPAAMO Kaatopaikkakaasu kerättiin suljetulta jätteen loppusijoitusalueelta ja hyödynnettiin Fortum Oyj:n voimalaitoksella. 5 ÖLJYISET MAAT Öljyiset maat vastaanotettiin kahteen valutusluiskaaltaaseen esikäsittelyyn ja siirrettiin sen jälkeen öljyisten maiden käsittelykentälle kompostoitumaan. 6 TEOLLISUUSLIETTEET Kaatopaikkakelpoiset teollisuuden lietteet otettiin vastaan öljynerotuskaivolla varustettuun erityisaltaaseen. Erityisaltaaseen jäänyt kuiva hiekkasakka siirrettiin loppusijoitusalueelle. 7 PIENTUOJIEN JÄTTEIDEN VASTAANOTTOKENTTÄ Pakettiautoilla tuotavat jätteet otettiin lajittelun piiriin vuoden alusta. Pientuojat lajittelivat erikseen lasit, metallit, kartongit, paperit, puut, maa- ja kiviainekset, haravointijätteet, risut, kestopuut, sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet. Kentällä myös UFF:n vaatekeräys, johon voi tuoda käyttökuntoiset puhtaat vaatteet, kengät, laukut, kodintekstiilit, lelut ja urheiluvälineet. Kentällä on aina henkilökuntaa opastamassa. 8 KÄYTÖSTÄ POISTETTU LOPPUSIJOITUSALUE 18 PUHAS OY 2013

19 KONTIOSUON JÄTEKESKUS 8 9 BIOJÄTTEEN SIIRTOKUORMAUSASEMA Kaikki biojätteet siirtokuormattiin ja toimitettiin mädätykseen BioKymppi Oy:lle LOPPUSIJOITETTAVAN JÄTTEEN TÄYTTÖALUE Täyttöalueen koko oli noin 5 hehtaaria. Alueelle rakennettiin kaasunkeräysjärjestelmä. 11 ERITYISJÄTTEIDEN LOPPUSIJOITUSALUE Alueelle loppusijoitettiin mm. asbesti. 12 VESIENKÄSITTELY Alueella viisi kappaletta juurakkopuhdistamoita. TAPAHTUMAA JOKA ARKIPÄIVÄ VUODEN AIKANA TEHTIIN YHTEENSÄ PUNNITUSTA, ELI KESKIMÄÄRIN KONTIOSUON JÄTEKESKUS PUHAS OY

20 ASIAKASPALVELU Asiakaspalveluun tulleet puhelut SOITON AIHE % KPL Astian tyhjennys Asiakastiedot Laskutus Neuvonta Palaute Katkennut puhelu Yhdistetty puhelu PUHAS OY 2013

21 ASIAKASPALVELU Jätehuollon järjestäminen KERÄYSPAIKKA % Aluekeräyspiste, ympärivuotinen käyttö (960 kpl) 3 % Aluekeräyspiste, vapaa-ajan käyttö (3 222 kpl) 12 % Kiinteistökohtainen jäteastia, omakotitalot ( kpl) 63 % Kiinteistökohtainen jäteastia, vapaa-ajan käyttö (1 214 kpl) 4 % Kiinteistökohtainen jäteastia, taloyhtiöt (1 761 kpl) 6 % Kimppa-astia, ympärivuotinen käyttö (2 476 kpl) 9 % Kimppa-astia, vapaa-ajan käyttö (732 kpl) 3 % USEIN KYSYTTYÄ JÄTEHUOLLOSTA -SIVUSTO AVATTIIN Asiakaspalvelu vastasi vuoden aikana puheluun. Eniten asiakkaat soittivat jäteastian tyhjennyksiin ja jäteneuvontaan liittyvissä asioissa sekä päivittivät asiakastietojaan. Asiakkaita palveltiin myös sähköpostilla, toimistolla ja palautelomakkeen kautta. Asiakkaita tiedotettiin jätehuollon järjestämiseen liittyvistä asioista laskujen mukana lähetetyillä tiedotteilla. Ajankohtaisista asioista tiedotettiin aktiivisesti myös yhtiön nettisivuilla. Nettisivuille avattiin uusi Usein kysyttyä jätehuollosta -sivusto helpottamaan asiakkaita tiedon löytämisessä. Asiakaspalautteita kirjattiin yhteensä 362 kpl, joista positiivisia palautteita oli 30 kpl. Palautteista 71 % koski jätteiden keräystä ja kuljetusta. Positiivisia palautteita asiakkaat antoivat mm. hyvästä palvelusta, sujuvasta jätteiden keräyksestä ja hyvästä viestinnästä. Asiakaspalautteet aiheittain AIHEET % Asiakaspalvelu 9 Jätekeskus 4 Jätteiden keräys ja kuljetus 71 Maksut/laskutus 2 Palveluverkosto 13 Viestintä 1 PUHAS OY

22 SOSIAALINEN VASTUU VIESTINTÄ KOTEIHIN JAETTAVAA Yhtiön ensimmäinen Yhteinen juttu -asiakaslehti julkaistiin marraskuussa ja jaettiin osakaskuntien kotitalouksiin. Lehti tulee ilmestymään jatkossa vuosittain. Jo tutuksi tullut vuosikalenteri jaettiin joulukuussa osakaskuntien kotitalouksiin ja muualla asuville osakaskuntien vapaa-ajan asukkaille. Kalenteri oli hyvä vuosittainen jätehuollon tieto-opas, josta löytyivät mm. lajitteluohjeet ja -pisteet. Laskujen mukana lähetettävät asiakaskirjeet ovat tärkeä viestintäkanava. Viestintä pystytään kohdentamaan esimerkiksi asiakasryhmittäin tai alueittain. PAIKALLISTA PALVELUA POLVIJÄRVELLE Joulukuussa kirpeässä pakkassäässä vietettiin osakaskuntien ensimmäisen jäteaseman, Polvijärven jäteaseman, avajaisia. Jäteaseman avasi Polvijärven kunnanjohtaja Pauli Vaittinen. Avajaispäivänä noin 100 asukasta kävi tutustumassa jäteasemaan ja nauttimassa hernerokkaa. MONESSA MUKANA VUODEN VARRELLA Kontiosuon jätekeskuksella järjestettiin avoimet ovet -tapahtuma toukokuussa auringonpaisteisena lauantaina. Asiakkaille annettiin lajittelu- ja kompostointineuvontaa sekä tietoa jätehuollon järjestämisestä ja jätteiden hyötykäytöstä. Tapahtumassa vieraili noin 200 asiakasta. Yhtiö osallistui huhti - toukokuussa 6-luokkalaisille suunnattuun Yrityskylä-oppimisympäristöön. Yrityskylässä opittiin miten yhteiskunta ja yrityselämä toimivat. Oppilaat pystyivät havainnollistamaan, mihin koulussa opittuja tietoja ja taitoja tarvitaan työelämässä. Kaikille kuntalaisille avoin seminaari jätehuollon tulevaisuudesta järjestettiin lokakuussa Tiedepuistolla. Seminaarissa oli puhujia Jätelaitosyhdistyksestä, Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta ja Riikinvoima-ekovoimalaitosyhtiöstä. Seminaariin osallistui noin 60 kuntalaista. Jätekeskuksella järjestettiin yhteensä 13 vierailu- ja koulutustilaisuutta koululaisille, opiskelijoille ja yrityksille. Vierailijoita kävi yhteensä 146 henkilöä. Koululaisille annettavaa valistustyötä jatkettiin peruskoulujen 4-luokkalaisten kanssa. Lukuvuoden aikana tarjotaan Ilomantsin kouluille mahdollisuus tulla jätekeskukselle oppimaan kestävän kehityksen periaatteita sekä tutustumaan lajitteluun ja jätekeskuksen toimintoihin. Näitä vierailuja tuetaan kyytiavustuksin. Henkilökunta kävi antamassa lajitteluneuvontaa ja tietoutta jätehuollon ajankohtaisista asioista useissa eri tapahtumissa, seminaareissa ja kokouksissa. Pohjois-Karjalan Martat ry:n kanssa yhteistyössä annettiin kompostointineuvontaa. Vuoden aikana järjestettiin neljä kompostointineuvontatapahtumaa, joissa kävi 190 kompostoinnista kiinnostunutta henkilöä. Vuonna 2012 aloitettua jäteneuvontayhteistyötä jatkettiin kolmen Itä-Suomen jäteyhtiön, Jätekukko Oy:n, Metsäsairila Oy:n ja Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n, kanssa. Yhteistyössä toteutettiin mm. vuosikalenteri, biopussien taitteluohje, kompostointiuutisia, oppaiden päivityksiä sekä nettisivut englanniksi ja venäjäksi. TUIKKUJAHTI SAI SUUREN SUOSION Uutena kouluyhteistyömuotona käynnistettiin Tuikkujahti. Leikkimielisen kilpailun tavoitteena on aktivoida koululaisia tarkkailemaan kulutus- ja lajittelutottumuksiaan. Tuikkujahti kannustaa samalla luovuuteen ja verkostoitumiseen käytettyjen tuikkukuorien etsinnässä. Tuikkujahti sai suuren suosion, mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1802 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti. 22 PUHAS OY 2013

23 SOSIAALINEN VASTUU NETTISIVUJEN KAUTTA AJANTASAISTA TIETOA Asiakkaat etsivät nettisivuilta aktiivisesti tietoa. Nettisivuilla kävi yhteensä asiakasta. Sivuille avattiin Usein kysyttyä jätehuollosta -sivusto, josta asiakkaat löytävät vastaukset yleisimpiin jätehuoltoa koskeviin kysymyksiin. Henkilöstötunnusluvut Henkilöstön määrä keskimäärin (hlöä) Vakituiset (hlöä) Määräaikaiset (hlöä) Keski-ikä (vuotta) ,5 Naisten osuus (%) Miesten osuus (%) Työtapaturmat (kpl) Työtapaturmapoissaolot (pv / htv) * työtapaturma sattunut v ,9 * 11,2 * 16,1 Sairauspoissaolot (pv / htv) 2,3 3,4 6,4 HENKILÖKUNTA Henkilökuntaa koulutettiin aktiivisesti erilaisilla jätehuoltoalan koulutuspäivillä. Kaksi jätekeskuksenhoitajaa aloitti ympäristöalan erikoisammattitutkinnon suorittamisen, ja jätekeskuksen työnjohtaja suoritti tavaraliikenteen yrittäjäkurssin. Työturvallisuusasioita käsiteltiin koko henkilöstön kesken aktiivisesti. Aktivoitiin läheltä piti -tilanteiden kirjaamista, ja tarvittavat kehitystoimenpiteet tehtiin nopeasti. Koko henkilökunnalle pidettiin vuosittaiset kehityskeskustelut. Syksyllä toteutettiin henkilöstön työtyytyväisyyskysely. Kyselyllä arvioitiin henkilöstön tyytyväisyyttä mm. omaan työhön, esimiehen toimintaan, jaksamiseen ja tiedonkulkuun. Henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitämiseksi järjestettiin kehitys- ja tyky -päiviä. Henkilöstön hyvinvointia tuettiin myös kulttuurisetelein. PUHAS OY

24 YMPÄRISTÖ- VASTUU Ympäristötunnusluvut Metaanituotto (FOD-menetelmä) (t CH4) Kaatopaikkakaasu, tuotto (1000 Nm³) Kaatopaikkakaasu, voimalaitokselle hyötykäyttöön (MWh) Kaatopaikkakaasu, soihtupoltettu (MWh) Kontiosuon jätekeskuksen toiminta perustuu Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen myöntämään ympäristölupaan, jossa määritellään ympäristövaikutusten rajoittamista ja tarkkailua. YMPÄRISTÖPÄÄMÄÄRÄMME OVAT: jätehuollon kehittäminen toimintaalueella kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti loppusijoitettavan jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen jätejakeiden hyötykäytön lisääminen jätteet käsitellään ympäristövaikutuksiltaan parhaalla ja teknisesti sekä taloudellisesti järkevällä tavalla. Kaatopaikkakaasu, energiamäärä (MWh) Suotoveden typpipitoisuus, keskiarvo näytteenottopäiviltä (mg/l) Suotoveden fosforipitoisuus, keskiarvo näytteenottopäiviltä (mg/l) ,15 0,2 0,2 24 PUHAS OY 2013

25 YMPÄRISTÖVASTUU VAIKUTUKSET VETEEN Kontiosuon jätekeskuksen valuma- ja suotovesien johtamista Kontiosuonojan kautta Pielisjokeen tarkkailtiin Pohjois- Karjalan ympäristökeskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Näytteenottokustannukset olivat noin euroa. Jätekeskuksen alueen sisäiset vedet käsitellään juurakkopuhdistamossa. Vedet johdetaan kahteen ilmastusaltaaseen ja sen jälkeen hiekkasuodattimen kautta kahteen selkeytysaltaaseen. Selkeytysaltaista vedet johdetaan tarkkailukaivojen kautta juurakkopuhdistamoon. Juurakkopuhdistamossa on viisi allasta, joissa kasvualustana on seulottu soramultaseos, ja puhdistavana kasvina järviruokoja. Juurakkopuhdistamossa käsitellyt vedet johdetaan jatkuvatoimisen mittapadon kautta Kontiosuon purkuojaan ja siitä edelleen Pielisjokeen. Vesien tarkkailuohjelman toimenpiteet KOHDE TARKKAILUTIHEYS PISTEET MÄÄRITYKSET NÄYTTEITÄ / VUOSI Pintavesi 8 x vuodessa Laajennusalueen sisäpuolinen ja ulkopuolinen tarkkailupiste 2 x vuodessa Laajennusalueen huokosvesi ja öljynerotuskaivot 1 x vuodessa Juurakkopuhdistamon jälkeiset kaivot 2 x vuodessa Pohjavesi 2 x vuodessa Virtaaman ja sähkönjohtavuuden mittaukset tehtiin jatkuvatoimisella virtaamamittarilla Kontiosuon ojan rummusta. VAIKUTUKSET ILMAAN Kontiosuon jätekeskuksessa talteen otettu kaatopaikkakaasu meni hyötykäyttöön Fortum Oyj:n Joensuun voimalaitokselle. Kaatopaikkakaasua poltettiin soihtupolttimella ainoastaan voimalaitoksen huoltoseisokkien aikana. Tuotettu kaasumäärä oli 1,43 milj. Nm³, energiana MWh. Hajuvalituksia tuli yksi kappale johtuen kaasunkeräysjärjestelmän rakentamisesta aiheutuneista haitoista. MUUT VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Aktiivikäytössä olevaa jätteen vastaanottoaluetta on jatkuvasti pienennetty erilaisten haittojen minimoimiseksi. Käyttöalueena pidettiin alle 5000 m²:n alue. Irtoroskien leviämistä tuulen mukana ehkäistiin huolellisella tiivistyksellä sekä siirrettävien verkkoaitojen käytöllä. Jätekeskuksen haittaeläinten määrää pyrittiin pienentämään jätteiden tiivistyskoneen tehokkaalla käytöllä. Rottien torjuntaan käytettiin myrkytyksiä kesällä ja syksyllä. Sähkön kulutus koko Kontiosuon jätekeskuksen alueella oli 318 MWh (vuonna 2012: 359 MWh). Veden kulutus alueella oli 65 m³ (vuonna 2012: 102 m³). Suotoveden kiintoainepitoisuus, keskiarvo näytteenottopäiviltä (mg/l) Suotoveden BOD-pitoisuus, keskiarvo näytteenottopäiviltä (mg/l) PUHAS OY

26 TALOUDELLINEN VASTUU Perusmaksun perusosaa kerättiin euroa, joka käytettiin Vaaralliset jätteet 37 % Jäteneuvonta, rekisterin ylläpito 37 % Ekopisteet 26 % Toimintamenonsa yhtiö kattoi jätteiden vastaanottomaksuilla, hyödynnettävien jakeiden myyntituloilla ja perusmaksuilla. Jätehuoltoon liittyneet kiinteistöt maksoivat jätehuollostaan joko perusmaksun + astiakohtaisen tyhjennysmaksun tai perusmaksun + aluekeräyspistemaksun riippuen siitä, onko kiinteistöllä kiinteistökohtainen jäteastia vai käyttääkö kiinteistö sekajätteiden aluekeräyspistettä. Astiakohtaiset tyhjennysmaksut, perusmaksut ja aluekeräyspistemaksut olivat Joensuun alueen jätelautakunnan vahvistaman jätetaksan mukaisia. PERUSMAKSULLA PALVELUA Perusmaksu koostuu perusosasta, lautakuntaosasta ja kuntaosasta. Perusmaksun perusosalla katetaan osakaskuntien ekopisteiden ja vaarallisten jätteiden keräyspisteiden ylläpito- ja käyttökulut sekä jäteneuvonta. Lautakuntaosalla jätelautakunta kattaa toimintansa kustannukset. Kuntaosalla kunnat kattavat mahdolliset muut heille jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. 240 litran sekajäteastian tyhjennysmaksun jakautuminen eri tekijöihin euroina 1,10 1,20 1,15 0,3 1,93 JOENSUU 1,23 1,20 1,15 0,3 2,46 KONTIOLAHTI 1,36 1,20 1,15 0,3 3,01 LIPERI 1,52 1,20 1,15 0,3 3,67 POLVIJÄRVI ASTIAKOHTAISET TYHJENNYSMAKSUT Astiakohtainen tyhjennysmaksu koostuu jätteiden kuljetus- ja käsittelymaksuista. Arvonlisävero Jätevero Jätteenkäsittelymaksu Kuljetusjärjestelmän ylläpito Jätteiden kuljetus ALUEKERÄYSPISTEMAKSUT Sekajätteiden aluekeräyspisteiden käytöstä asiakkaat maksoivat vuosittaisen aluekeräyspistemaksun käyttötarkoituksen mukaan; joko vakituisen asunnon tai vapaa-ajan asunnon maksun. Maksut olivat yhtenäiset kaikkien osakaskuntien alueilla. JÄTEKESKUKSEN VASTAANOTTOMAKSUT Jätekeskuksen vastaanottomaksut määräytyivät suurempien erien osalta jätteen painon ja jätekeskushinnaston mukaan. Pientuojien maksut ovat kuormaperusteisia. Kunnan vastuulle ja kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvien jätteiden maksut perittiin Joensuun alueellisen jätelautakunnan vahvistaman jätetaksan mukaisina. 26 PUHAS OY 2013

27 TALOUDELLINEN VASTUU Liikevaihto (1000 ) Liikevoitto (1000 ) Liikevoitto liikevaihdosta (%) 9,6 16,4 10,3 Omavaraisuusaste (%) 71,9 78,9 81,4 Oman pääoman tuotto (%) 6,2 16,4 Talouden tunnusluvut Investoinnit (1000 ) 9,1 Ostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta (%) ,9 35,9 28,1 Poistot (1000 ) Jäteveron osuus liikevaihdosta (%) ,6 33,1 PUHAS OY

28 Hallituksen toimintakertomus 2013 Puhas Oy perustettiin , merkittiin kaupparekisteriin Joensuun Seudun Jätehuolto Oy:n nimellä ja sen varsinainen toiminta alkoi Yhtiön nimi vaihdettiin joulukuussa 2011 Puhas Oy:ksi. Tilikausi oli yhtiön seitsemästoista. TOIMINTA Jäteyhtiöiden yhteinen hanke, Leppävirralle suunniteltu Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitos, sai ympäristöluvan marraskuussa Laitoksen hankinta kilpailutettiin vuoden 2013 aikana, ja päätös laitostoimittajasta tehtiin marraskuussa Toinen kilpailutuksessa loppusuoralla oleva laitostoimittaja teki hankintapäätöksestä valituksen markkinaoikeuteen. Ympäristöluvasta tehtiin myös yksi valitus Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusten vuoksi hanke tulee viivästymään suunnitellusta aikataulusta. Kontiosuon jätekeskuksen lajittelukentän toiminnan kehittämistä jatkettiin vuonna Vuoden alusta pakettiautoilla tuotavat yritysjätteet ohjattiin myös lajitteluun. Lajittelukentällä vastaanotettavien jätteiden hyötykäyttö kasvoi merkittävästi. Ensimmäinen jäteasema rakennettiin Polvijärvelle. Jokaiseen osakaskuntaan tullaan rakentamaan jäteasema, yksi vuosittain. Jäteasemien tarkoituksena on tuoda samanlaiset jätehuoltopalvelut jokaiseen osakaskuntaan. Jäteasemilla pyritään parempaan jätteiden hyötykäyttöön. Jätteet lajitellaan asemalla asiakkaan toimesta hyötyjakeisiin, ja kaatopaikalle sijoitettaviin laitetaan vain sellaiset jätteet, joita ei pystytä hyödyntämään. Yhtiö jatkoi sopimusten mukaista käytöstä poistettujen sähkölaitteiden vastaanottotoimintaa tuottajayhteisöjen kustantamana. Vaarallisten jätteiden kuljetus- ja käsittelypalvelut kilpailutettiin yhdessä Kuopiolaisen Jätekukko Oy:n kanssa keväällä Kilpailutuksen voitti Ekokem Oy. Samaan aikaan kilpailutetun akkujen käsittelypalvelun voitti Stena Recycling Oy. Metallien myynti kilpailutettiin syksyllä viiden jäteyhtiön kanssa yhdessä, ja sopimus tehtiin parhaan hyvityshinnan antaneen Kajaanin Romu Oy:n kanssa. Jätekeskuksen nykyiselle vesienkäsittelyprosessille haettiin peruskorjauslupaa vuonna Keväällä 2010 aloitettiin juurakkopuhdistamojen peruskorjaustyöt, ja tarkoituksena oli korjata kaikki juurakkopuhdistamot asteittain. Työt keskeytettiin, koska aluehallintoviraston kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella päätettiin selvittää, löytyykö vesille jokin muu parempi puhdistusmenetelmä. Joulukuussa 2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy aloitti selvitykset siitä, voidaanko jätekeskuksen nykyisen täyttöalueen vedet käsitellä Joensuun Veden puhdistamossa. Selvitystyö valmistuu helmikuussa Vanhan täyttöalueen laimeammat vedet olisi tarkoitus edelleen käsitellä juurakkopuhdistamossa, jonka peruskorjaus suoritettaisiin loppuun. Jos Joensuun Veden kapasiteetti ei riitä, täytyy jätekeskuksen alueelle rakentaa pieni puhdistamo. Kesällä 2013 tehdyn jätteiden lajitteluselvityksen perusteella alueellamme on jätteiden lajittelussa vielä paljon parannettavaa. Näytteet sisälsivät paljon hyötyjätteitä, ja noin neljännes roskapussien sisällöstä oli jätettä, jonka kotitaloudet olisivat voineet viedä veloituksetta ekopisteille tai vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden keräyspisteille. Yllättävintä oli taajama-alueiden kerrostalojen sekajäteastioista löytynyt erittäin suuri biojätteen määrä, vaikka pihoista löytyi myös biojäteastiat. Jätteenpolton myötä lajittelun merkitys korostuu entisestään. Jätteen suuri kosteuspitoisuus vähentää sen tehollista lämpöarvoa ja heikentää polttokelpoisuutta. Poltettavan jätteen joukossa oleva lasi, metalli, biojäte, sähkölaite ja vaarallinen jäte aiheuttavat polttolaitoksessa suuria ongelmia, jotka kasvattavat kustannuksia. 28 PUHAS OY 2013

29 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ Leppävirralle suunniteltu Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitos tulee viivästymään suunnitellusta aikataulusta. Riikinvoima Oy on tammikuussa 2014 päättänyt kumota ekovoimalaitoshankkeen hankintapäätöksen ja keskeyttää hankintaprosessin. Kokonaislaitostoimituksen uudelleen kilpailuttaminen toteutetaan kevään 2014 aikana. Laitos ei tule valmistumaan vuoden 2016 alkuun mennessä, jolloin orgaanisen jätteen kaatopaikkausta rajoittava asetus astuu voimaan. Hankkeessa mukana olevat yhtiöt joutuvat hakemaan poikkeuslupaa kaatopaikkauksen jatkamista varten ja/tai hankkimaan energiahyödyntämispalveluita muilta toimijoilta. Puhas Oy tulee hakemaan poikkeuslupaa kaatopaikkaamiseen ainakin vuodelle Jos lupa saadaan, ei ekovoimalaitoshankkeen viivästymisestä aiheudu lisäkustannuksia jätteenkäsittelyn osalta. Laitoksen rakentamiskulut saattavat kasvaa viivästymisen vuoksi. Hankkeen viivästymisen aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia ei voida luotettavasti tässä vaiheessa arvioida. Yhtiö tarkistaa säännöllisesti vakuutuksensa osana riskien kokonaishallintaa. TALOUS Vuoden 2013 liikevaihto oli euroa. Kaikkiaan jätteitä vastaanotettiin jätekeskuksessa tonnia. Jäteveroja tilitettiin valtiolle euroa. Yhtiön tilikauden voitoksi muodostui euroa. Yhtiön nettoinvestointien kokonaismäärä oli euroa. Suurimmat investoinnit olivat Polvijärven jäteaseman ja Kontiosuon jätetäyttöalueen kaasunkeräysjärjestelmän rakentaminen. Rakennusjätteen lajitteluhallin investointia lykättiin vuodelle 2014, ja päätettiin tehdä yhdistetty rakennusjätteen lajitteluhalli ja siirtokuormausasema hyötykäyttöön lähteville jätteille. Pientuojien lajittelukentän toimintaa kehitettiin ja uudistettiin investoimalla sen laitteisiin ja kalusteisiin. TALOUDEN TUNNUSLUVUT Liikevaihto (1000 ) Liikevoitto (1000 ) Liikevoitto % liikevaihdosta 10,3 16,4 9,6 Omavaraisuusaste % 81,4 78,9 71,9 Oman pääoman tuotto 9,1 16,4 6,2 Investoinnit (1000 ) Poistot (1000 ) Yhtiön rahoitusrakenne ja maksuvalmius olivat hyvät. Yhtiön perustamisasiakirjojen ja jätelain mukaisesti yhtiö pystyi kattamaan kaikki toiminnasta aiheutuvat kulut keräämillään kuljetus- ja käsittelymaksuilla sekä muilla tuloilla. HENKILÖSTÖ Henkilökuntaa yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 18 henkilöä. HENKILÖSTÖTUNNUSLUVUT Henkilöstön määrä keskimäärin Palkat ja palkkiot (1000 ) Kontiosuon jätekeskuksen toiminta perustuu Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen myöntämään ympäristölupaan, jossa määritellään ympäristövaikutusten rajoittamista ja tarkkailua. YMPÄRISTÖVASTUU Ympäristöpäämäärämme ovat: jätehuollon kehittäminen toiminta-alueella kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti loppusijoitettavan jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen jätejakeiden hyötykäytön lisääminen jätteet käsitellään ympäristövaikutuksiltaan parhaalla ja teknisesti sekä taloudellisesti järkevällä tavalla. YMPÄRISTÖTUNNUSLUVUT YKSIKKÖ Metaanituotto (FOD-menetelmä) t CH4 Kaatopaikkakaasu, tuotto Nm 3 Kaatopaikkakaasu, hyötykäyttöön MWh Suotoveden typpipitoisuus, keskiarvo näytteenottopäiviltä mg/l Suotoveden fosforipitoisuus, keskiarvo näytteenottopäiviltä 0,2 0,2 0,15 mg/l Suotoveden kiintoainepitoisuus, keskiarvo näytteenottopäiviltä mg/l Suotoveden BOD-pitoisuus, keskiarvo näytteenottopäiviltä mg/l Sähkön kulutus MWh Veden kulutus m 3 Hajuvalitukset kpl Yhtiö on varautunut ympäristölupien mukaisiin kaatopaikan jälkihoitovelvoitteisiin tekemällä vuosittain kirjanpidossa pakollisen jälkihoitovarauksen. PUHAS OY

30 TOIMINTA VUONNA 2014 Riikinvoima Oy on päättänyt kumota ekovoimalaitoshankkeen hankintapäätöksen ja keskeyttää hankintaprosessin. Kokonaislaitostoimituksen uudelleen kilpailuttaminen toteutetaan kevään 2014 aikana Valtakunnallisen jätesuunnitelman kierrätystä ja energiahyödyntämistä koskevat tavoitteet ja uusi jätelaki tuovat lähivuosiksi kovia haasteita. Viime kesänä tekemämme lajitteluselvityksen perusteella alueellamme on jätteiden lajittelussa vielä paljon parannettavaa. Näytteet sisälsivät paljon hyötyjätteitä, jotka olisi voitu viedä ekopisteille tai sähkölaitteiden ja vaarallisten jätteiden keräyspisteille. Jotta kiristyviin kierrätys- ja hyötykäyttöhaasteisiin pystytään vastaamaan, on lisättävä neuvontaa ja tiedottamista, panostettava syntypaikkalajitteluun ja sen kehittämiseen, kehitettävä lajittelumenetelmiä ja tehtävä investointeja tarvittaviin laitteisiin. Yhtiön lähivuosien tavoitteena on vähentää jätteen syntyä sekä lisätä materiaalikierrätystä ja energiahyötykäyttöä. Jätekeskukseen ja jäteasemille tuotujen jätteiden materiaali- ja energiahyötykäyttöä tehostetaan kiristämällä lajitteluvaatimuksia. Asiakkaita opastetaan lajittelemaan jätteet jo niiden syntypaikalla eri hyötyjakeisiin. Ensi vuoden tavoitteena on, että jätekeskuksen lajittelukentälle tulevista jätteistä saadaan hyötykäyttöön 65 %. Yhtiö rakentaa jokaiseen osakaskuntaan jäteasemat lähivuosina, yksi vuosittain. Seuraava jäteasema rakennetaan Kontiolahdelle. Itä-Suomen jäteyhtiöiden yhteistä neuvontahanketta jatketaan. Vuonna 2014 tehdään yhteinen asiakaslehti, kalenteri, neuvontaoppaita, nettisivujen kehitystä sekä yhteistyötä kouluihin ja viranomaisiin. Ilomantsin seka- ja biojätekuljetukset siirtyivät yhtiön hallinnoimiksi vuoden 2014 alusta. Kuljetukset hoitaa espoolainen HFT Network Oy. Nyt kaikissa yhtiön osakaskunnissa on kunnan kilpailuttama kuljetusjärjestelmä. TALOUS VUONNA 2014 Liikevaihdon on arvioitu olevan vuonna 2014 noin euroa, josta jäteveron (50 /t) osuus on noin milj. euroa. Kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden vastaanottohinnat pysyvät samoina kuin vuonna Yritysten ja kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvien jätteiden vastaanottohinnat nousivat 5 %. Investointirahaa on varattu ekovoimalaitoshankkeeseen euroa. Hankkeen uudelleenkilpailutuksen vuoksi varattua investointirahaa ei välttämättä pystytä käyttämään vuonna Hankkeen viivästymisen aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia ei voida luotettavasti vielä arvioida. Lisäksi investointirahaa on varattu Kontiolahden jäteaseman rakentamiseen euroa, jätekeskuksen lajittelu-/ siirtokuormaushallin rakentamiseen euroa, jätekeskuksen lajittelukentän vastaanottorakennukseen euroa, ekopisteiden uusimiseen euroa sekä koneiden ja kaluston hankintaan euroa. HENKILÖSTÖ VUONNA 2014 Jätteenkäsittelyyn liittyvissä tehtävissä tullaan lähivuosien aikana käyttämään enemmän ostopalvelua kustannustehokkuuden parantamiseksi. HALLINTO Varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen seuraavat: VARSINAISET JÄSENET HENKILÖKOHTAISET VARAJÄSENET Pentti Keskisalo, pj JOENSUU Alpo Kontkanen JOENSUU Saara Paukku, vpj JOENSUU Seppo Pieviläinen JOENSUU Eila Heinonen JOENSUU Seija Kärnä *) JOENSUU Veijo Hirvonen JOENSUU Eeva Karttunen JOENSUU Marja Simola JOENSUU Mikko Kärkkäinen JOENSUU Jarmo Hakkarainen POLVIJÄRVI Taisto Tuononen LIPERI Jari Puhakka ILOMANTSI Eero Pölönen KONTIOLAHTI Seija Kärnä erosi hallituksen varajäsenyydestä Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Katja Pesonen ja KHT Eero Huusko, sekä varatilintarkastajiksi KHT Heikki Laitinen ja KHT Elina Laitinen. 30 PUHAS OY 2013

Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1 689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti.

Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1 689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti. VUOSIKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1 689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti. 4 PUHAS OY 2012

Lisätiedot

ta iloa! Itä-Suomen ekovoimalaitos Riikinnevalle Puhas Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 2013

ta iloa! Itä-Suomen ekovoimalaitos Riikinnevalle Puhas Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 2013 Puhas Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 2013 ta iloa! Itä-Suomen ekovoimalaitos Riikinnevalle SIVU 7 Lajittele jätteet hyötykäyttöön SIVU 4 Lajitteluohjeet SIVU 8 Jäteastian ja keräyspaikan kunnossapito

Lisätiedot

Puhas Oy. Y-tunnus 1067047-0. Tasekirja 1.1.2014 -

Puhas Oy. Y-tunnus 1067047-0. Tasekirja 1.1.2014 - Puhas Oy Y-tunnus 1067047-0 Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Puhas Oy Jokikatu 7 80220 Joensuu Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1067047-0 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pienjäteasemat osana toimivaa jätehuoltoa SIVU 3

Pienjäteasemat osana toimivaa jätehuoltoa SIVU 3 Metsäsairila Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 2014 IK - ITELLA POSTI OY JULKINEN TIEDOTE JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN Pienjäteasemat osana toimivaa jätehuoltoa SIVU 3 Jätteet lämmittämään koteja eikä

Lisätiedot

Sekajätteen energiahyötykäyttö alkanut Ylä-Savossa SIVU 5

Sekajätteen energiahyötykäyttö alkanut Ylä-Savossa SIVU 5 Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 2014 Y YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY IK - ITELLA POSTI OY JULKINEN TIEDOTE JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN Sekajätteen energiahyötykäyttö alkanut Ylä-Savossa

Lisätiedot

Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat

Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat Jätekukon asiakaslehti joka kotiin 2014 IK - ITELLA POSTI OY JULKINEN TIEDOTE JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat SIVU 7 Ota

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Ympäristövastuu

Toimitusjohtajan katsaus Ympäristövastuu Vuosikertomus Jätekukko Oy (31.12.) perustettu vuonna 2001 18 osakaskuntaa liikevaihto 17 milj. euroa asukasmäärä 209 000 asiakasmäärä 74 100 jäteastiatyhjennyksiä 1,6 milj./vuosi, 6 400/pvä Vesanto Maaninka

Lisätiedot

Käyntiosoite: Vestianväylä 80 - Postiosoite: PL 66, 84101 Ylivieska - Jätekeskus, Vestianväylä 80 puh. (08) 410 8700 - fax (08) 410 8740 -

Käyntiosoite: Vestianväylä 80 - Postiosoite: PL 66, 84101 Ylivieska - Jätekeskus, Vestianväylä 80 puh. (08) 410 8700 - fax (08) 410 8740 - Käyntiosoite: Vestianväylä 80 - Postiosoite: PL 66, 84101 Ylivieska - Jätekeskus, Vestianväylä 80 puh. (08) 410 8700 - fax (08) 410 8740 - www.vestia.fi Sosiaalinen media: Facebook: www.facebook.com/roskasakkia

Lisätiedot

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa.

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa. 39 000 t jätettä 600 000 tyhjennystä 175 000 asiakaskontaktia 30 000 keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 16 kuntaa 210 ekopistettä 3. Toiminta-ajatuksemme ja visiomme

Lisätiedot

Keskeiset tunnusluvut 2010 2011 2012 2013

Keskeiset tunnusluvut 2010 2011 2012 2013 V u o s i k e r t o m u s 2013 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2013 SAMMAKKOKANGAS OY. Alueellinen jätehuolto yhteinen asiamme

VUOSIKATSAUS 2013 SAMMAKKOKANGAS OY. Alueellinen jätehuolto yhteinen asiamme VUOSIKATSAUS 2013 SAMMAKKOKANGAS OY Alueellinen jätehuolto yhteinen asiamme 2 3 VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ 1 YHTIÖ 4 1.1 Yhtiö lyhyesti 4 1.2 Toimitusjohtajan katsaus 5 1.3 Strategia 6 1.4 Hallinto ja johtaminen

Lisätiedot

1. Rouskis yhtiönä 3. 3. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 10. 4. Ympäristövastuu 13. 7. Sosiaalinen vastuu 21. 8. Taloudellinen vastuu 23

1. Rouskis yhtiönä 3. 3. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 10. 4. Ympäristövastuu 13. 7. Sosiaalinen vastuu 21. 8. Taloudellinen vastuu 23 Vuosi katsaus 2 SISÄLTÖ 1. Rouskis yhtiönä 3 2. JÄTTEIDEN KERÄYS JA KULJETUS 5 3. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 10 4. Ympäristövastuu 13 5. INVESTOINNIT, RAKENTAMINEN JA KEHITYS 17 6. VUORovAIKUTUS

Lisätiedot

1 Vuosi 2012 lyhyesti

1 Vuosi 2012 lyhyesti V u o s i k e r t o m u s 2012 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

19 kuntaa. Kuopion jätekeskus. Palvelut ja logistiikka. Taloushallinto. Laatu ja ympäristö. Viestintä

19 kuntaa. Kuopion jätekeskus. Palvelut ja logistiikka. Taloushallinto. Laatu ja ympäristö. Viestintä vuosikertomus 2010 2 Jätekukko Oy (31.12.2010) perustettu vuonna 2001 19 osakaskuntaa liikevaihto 14,6 milj. euroa asukasmäärä 208 700 asiakasmäärä 72 600 jäteastiatyhjennyksiä 1,6 milj./vuosi, 6 000/pvä

Lisätiedot

Teksti ja taitto: Metsäsairila Oy. Kuvat: Metsäsairila Oy Metsä-Sairilan jätekeskuksen ilmakuva: Tapio Lankinen. Paino: Grano Oy, 2015

Teksti ja taitto: Metsäsairila Oy. Kuvat: Metsäsairila Oy Metsä-Sairilan jätekeskuksen ilmakuva: Tapio Lankinen. Paino: Grano Oy, 2015 Vuosikertomus 2014 Teksti ja taitto: Metsäsairila Oy Kuvat: Metsäsairila Oy Metsä-Sairilan jätekeskuksen ilmakuva: Tapio Lankinen Paino: Grano Oy, 2015 Sisältö Vuoden 2014 tapahtumia... 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Puhtaamman ympäristön puolesta

Puhtaamman ympäristön puolesta Puhtaamman ympäristön puolesta VUOSIKERTOMUS 2011 KYMENLAAKSON JÄTE 2 VUOSI2011 Kouvolan kaupungin tekniselle lautakunnalle esitys Kouvola- Iitti-alueen jätemaksutaksaksi 1.2.2011 alkaen. Kaatopaikkakaasun

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Jätelaki uudisti jätehuollon työnjakoa

Toimitusjohtajan katsaus Jätelaki uudisti jätehuollon työnjakoa TEKNIIKKAA JA OSAAMISTA Vuosikertomus 213 1 Toimitusjohtajan katsaus Jätelaki uudisti jätehuollon työnjakoa Vuosi 213 oli yhtiömme ensimmäinen täysi toimintavuosi uuden jätelain aikana. Lain mukanaan tuomat

Lisätiedot

Raaka-ainetta ja energiaa VUOSIKERTOMUS 2012

Raaka-ainetta ja energiaa VUOSIKERTOMUS 2012 Raaka-ainetta ja energiaa VUOSIKERTOMUS 2012 vuosikertomus Uuden jätelain soveltaminen alkoi kitkatta Uusi jätelaki astui voimaan 1.5.2012. Uuden lain soveltamiseen valmistauduttiin huolella. Valmistelu

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 1

Vuosikertomus 2012 1 Vuosikertomus 2012 1 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Yleistä perustettu 2001, aloitti toimintansa 2002 9 jäsenkuntaa: hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, paltamo, puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi

Lisätiedot

Metsäsairila Oy Vuosikertomus 2011

Metsäsairila Oy Vuosikertomus 2011 Keskeisimmät vuosikertomuksessa esiintyvät termit Termi Aluekeräyspiste Biojäte Ekopiste Ekotori (Mikkelin Ekotori) Energiahyötykäyttö Hyötyjätepiste Jätekeskus (Metsä-Sairilan jätekeskus) Kunnan järjestämä

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2011

V u o s i k e r t o m u s 2011 V u o s i k e r t o m u s 2011 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V u o s i k e r t o m u s 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 Rosk n Roll Oy Ab on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Yhtiö järjestää Länsi-Uudenmaan jätehuollon

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb Vuosikertomus 2009 Sisältö 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Kehityshankkeet s.6 4 Jätekuljetukset s.8 5 Jätteen vastaanotto s.10 6 Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely s.12 7

Lisätiedot

Sisältö. Jätekukko Oy (31.12.2007) Toimitusjohtajan katsaus... 3. Kuopion jätekeskus... 17. Ympäristövastuu katse biojätteisiin...

Sisältö. Jätekukko Oy (31.12.2007) Toimitusjohtajan katsaus... 3. Kuopion jätekeskus... 17. Ympäristövastuu katse biojätteisiin... Vuosikertomus 2007 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Johtamisjärjestelmä... 5 Henkilökunta... 7 Vuorovaikutus ja viestintä... 9 Palveluverkostoa kehitetään... 11 Palveluverkosto keräyspisteet... 12

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä eko-kymppi.fi

Vuosikertomus 2010. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä eko-kymppi.fi Vuosikertomus 2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Kainuun kuntien vuonna 2001 perustama organisaatio toiminta aloitettu vuonna 2002 jäsenkunnat: Hyrynsalmi,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Tunnuslukuja Tavoitteet Hoitaa Kainuun kunnille lakisääteisesti kuuluvia jätehuollon palveluja ja viranomaistehtäviä. Perustettu 2001 9 jäsenkuntaa:

Lisätiedot

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 sisältö 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Toimitusjohtajan vuosikatsaus Jätekeskus Asiakaspalvelu ja viestintä Henkilöstö Jätekuljetukset

Lisätiedot

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 Materiaalivirrat Sekalainen yhdyskuntajäte (kg/as) 352 344 299 278 Erilliskerätty biojäte (kg/as) 29,9 29,3 28,8 28,6

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Perustietoa yhtiöstä 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla 4 Jätteiden keräys

SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Perustietoa yhtiöstä 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla 4 Jätteiden keräys 2 SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla s.7 4 Jätteiden keräys s.8 5 Jätteiden hyödyntäminen ja loppusijoitus s.10 6 Ympäristöhaittojen ehkäisy

Lisätiedot

Sisältö. Vuoden 2013 tapahtumia... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5

Sisältö. Vuoden 2013 tapahtumia... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Sisältö Vuoden 2013 tapahtumia... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 1. Kuvaus jätehuoltoyhtiöstä... 6 1.1 Strategiatyö... 6 1.2 Johtaminen ja hallinto... 6 1.3 Henkilökunta... 8 1.4 Kehityshankkeet... 10

Lisätiedot