As. Oy Helsingin Merikeiju PÖYTÄKIRJA 1 Varsinainen (hallinnon luovutus) yhtiökokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "As. Oy Helsingin Merikeiju PÖYTÄKIRJA 1 Varsinainen (hallinnon luovutus) yhtiökokous"

Transkriptio

1 As. Oy Helsingin Merikeiju PÖYTÄKIRJA 1 Aika Paikka maanantaina klo alkaen Skanskan toimitalo - ruokala Paciuksenkatu HELSINKI 1. Kokouksen avaus ja yhtiön hallinnon luovutus Hallituksen jäsen Ari Partanen Pro Pauligista avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi. 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä pöytäkirjantarkistajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Markus Heino ja sihteeriksi isännöitsijä Ilkka Lahdenperä. Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Sari Mitikka ja Antti Välipakka, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - kokoustavan ja osanottajien toteaminen Todettiin kokous yhtiöjärjestyksen mukaisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, kokouskutsut toimitettu Todettiin kokouksessa läsnä olevat osakkeenomistajat oheisen ääniluettelon mukaisesti. Merkittiin, että läsnä tai edustettuna oli yhteensä ääntä ja osaketta yhtiön kaikkiaan äänestä ja osakkeesta. Lisäksi läsnä olivat seuraavat henkilöt : Markus Heino Kirsi Kenraali Juha Laaksonen Taisto Salmi Markku Serpola Ilkka Lahdenperä Urakan valvoja As Oy Helsingin Merikeiju, isännöitsijä.

2 As. Oy Helsingin Merikeiju PÖYTÄKIRJA 2 4. Selvitys kohteen teknisestä toteutumisesta Rakennustyön teknisen toteutumisen osalta kirjattiin seuraavaa : - Juha Laaksonen / kertoi, että kohde on toteutettu urakkaasiakirjojen mukaisesti. Läsnä olleet osakkeenomistajat toivat esiin seuraavia korjaustarpeita ja puutteita : - Kiinteistön Leikosaarentien puoleisella julkisivulla on räystäiden alla kosteusvaurio - Pöytäkirjaan haluttiin merkittäväksi, että osakkeenomistajat ovat havainneet jo rakennusaikana, että autohallin kannen vesierityksen vekeissä on piikkejä, jotka saattavat heikentää eristystä - A-porraskäytävän kohdalla sisäpihalla tulevat sadevedet räystään yli ja vesi on mennyt autohalliin todennäköisesti ikkunoiden pellityksen kautta - Huoneistossa A 11, A 16 ja B24 on ongelmia sähköjen kanssa : valot syttyvät ja sammuvat itsestään - Huoneistoissa A 4 ja A 15 on ongelmia sadeveden johdosta : parvekkeilla vesi juoksee sisäseinää pitkin - Huoneistossa A 8 jääkaappi kuumentunut : toimintaongelma - Todettiin, että ulko-alueiden osalta on luovutus klo Pihan puolella oleva pellitys on harmaasävyinen ja muualla musta, varmistetaan suunnitelmista - Huoneistoissa A 12 ja B 39 on ilmennyt ongelmia viemäreiden osalta eli kuivuvat nopeasti aiheuttaen hajuongelmia - Ovipuhelimen toiminnan osalta on ongelmia A-porraskäytävässä eli huoneistosta käsin ulko-ovi ei avaudu nappia painamalla, lisäksi tulee varmistaa, että kuuluuko ovea avattaessa summerin ääni ulko-ovella. Ongelmasta ilmoittivat seuraavat huoneistot : A 1, A 6, A7, A 8, A 10, A 16, A 20, A 21 ja A Huoneisto B 37 ilmoitti, että heidän huoneiston parvekkeelle tulee vesi sisään Todettiin korjaustarpeet, jotka toimitetaan urakoitsijalle tiedoksi. 5. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus Välitilinpäätös , toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä osakkeenostajien valitseman rakennusaikaisen tilintarkastajan lausunto Vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti tilinpäätös liitteineen

3 As. Oy Helsingin Merikeiju PÖYTÄKIRJA 3 Välitilinpäätöstä liitteineen käsiteltäessä kirjattiin ja päätettiin seuraavaa : - osakkeenomistajat Marie Vesala ja Lasse Vesala halusivat pöytäkirjaan merkittäväksi, että tase-erittelyssä rakennuksen koneisiin ja kalustoihin-tilille merkityt : o liesikuvut ja tuulettimet o jää-viileäkaapit o jää-pakastinkaapit o astianpesukoneet o saunojen kiukaat o liesitasot ja uunit kirjataan rakennukset ja rakennelmat-tilille. Perusteluina he esittivät, että mikäli kirjaus pysyy nyt kirjatun mukaisena on edellä mainittujen kalusteiden osalta vastuu yhtiöllä eikä osakkeenomistajilla ja lisäksi kirjauksella on vaikutusta tulevaisuudessa tehtäviin poistoihin. Marie ja Lasse Vesala esittivät, että välitilinpäätöstä ei hyväksytä vaan kirjaus korjataan heidän esityksen mukaisesti. Kokouksen puheenjohtaja Markus Heino totesi :n puolesta, että kyseinen kirjaustapa on oikein ja vakiintuneen käytännön mukainen, lisäksi Markus Heino totesi, että välitilinpäätös on informatiivinen ja käynnissä olevassa kokouksessa ei vahvisteta välitilinpäätöstä. Päätettiin, että edellä mainitun osalta kirjaustavan oikeellisuus tarkastetaan ja tarvittaessa oikaistaan mikäli kirjaus on virheellinen. 6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase Päätetään vastuuvapaudesta hallitukselle tilivuodelta 2003 Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilivuodelta Päätetään toimenpiteistä, joihin taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta Todettiin, että luovutustase ei sisällä tuloslaskelmaa koska as oy:llä ei ollut varsinaista toimintaa, joten ei toimenpiteitä tuloksen kirjaamisesta. 9. Vahvistetaan talousarvio vastikkeiden vahvistaminen ja valtuuksien antaminen yhtiön hallitukselle periä tai jättää perimättä yhden kuukauden hoitovastike. Käsiteltiin isännöitsijän laatima talousarvioesitys vuodelle 2004.

4 As. Oy Helsingin Merikeiju PÖYTÄKIRJA 4 Todettiin, että vastikkeet ja käyttökorvaukset ovat RS-suunnitelman mukaiset. Hyväksyttiin isännöitsijän esitys talousarvioksi vuodelle 2004 ja vahvistettiin vastikkeet ja käyttökorvaukset seuraavasti : - Hoitovastike - asunnot 2,20 /m2/kk - autohallit 1,10 /m2/kk - autopaikat 0,44 /m2/kk - Lämminvesimaksu 13,45 /hlö/kk - Pääomavastike 2,06 /m2/kk Lisäksi yhtiön hallitukselle myönnettiin valtuudet periä tai jättää perimättä yhden kuukauden hoitovastike. 10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen Päätettiin maksaa hallituksen puheenjohtajalle 25,00 /kokous ja hallituksen jäsenille 20,00 /kokous ja tilintarkastajille maksetaan esitetyn kohtuullisen laskun mukaan. 11. Määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä : vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä ja hallituksen jäsenten valinta Vahvistettiin hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi viisi (5) varsinaista jäsentä. Valittiin hallituksen varsinaiset jäsenet seuraavasti : - Henri Häkkinen A 18 - Jaakko Kakko A 22 - Matias Lindroth B 25 - Marjut Wallenius B 27 - Mikaela Mandalios B Päätetään tilintarkastajien määrä : 1-2 varsinaista tilintarkastajaa ja 1-2 varatilintarkastaja ja valitaan tilintarkastajat Valittiin tilintarkastajaksi Tilintarkastusyhteisö KPMG Wideri Oy, Ab, KHT- Yhteisö.

5 As. Oy Helsingin Merikeiju PÖYTÄKIRJA Lainanlyhennysrahaston kartuttaminen Päätettiin kartuttaa lainanlyhennysrahastoa enintään lainojen lyhennysten määrällä tilikaudelta 2004 laadittavan tilinpäätöksen yhteydessä. 14. Kokouksen päättäminen Koska muita asioita ei ollut päätti puheenjohtaja kokouksen kello Pöytäkirjan vakuudeksi : Markus Heino puheenjohtaja Ilkka Lahdenperä sihteeri Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi : Sari Mitikka pöytäkirjantarkastaja Antti Välipakka pöytäkirjantarkastaja

6 As. Oy Helsingin Merikeiju PÖYTÄKIRJA Kokousedustajien esille ottamat asiat (keskustelua) Isännöitsijä kirjasi ylös seuraavia asioita : - Leikosaarentien katuosuuden hoitaa Helsingin kaupunki, rakentaminen aloitetaan kadulla olevan tiedotteen mukaan ja samaisen tiedotteen mukainen valmistuminen on Viereisessä kiinteistössä on erilainen toteutus räystäiden osalta : viittaus kokouksenkohtaan 4. - Skanskalta toivottiin toimenpiteitä Mäkikallionkujan tien parantamiseksi. - Todettiin, että RS-sopimuksen mukaiset vakuudet on vapautettu huoneistojen osalta, mikäli korjaustarpeita ilmenee niin korjaus viimeistään vuositakuukorjauksessa. - Hissin siisteydessä toivomisen varaa - Autohallin nosto-oven eteen tulossa viherkate - Viheristutuksia on vaurioitunut viereisellä tontilla olevan työmaan johdosta, naapurityömaan valmistuminen toden näköisesti syyskuussa Tulevaa hallitusta pyydettiin selvittämään huoneistokohtaisen internetliittymän osalta mahdollisia halvempia vaihtoehtoja. Markus Heino kertoi, että Soneran kanssa on tehty Aurinkolahden alueella sopimus, joka on voimassa vuoden valmistumisesta. - Isännöitsijä toimittaa osakkaille tiedoksi yhtiökokouksen pöytäkirjan. - Keskusteltiin mahdollisuudesta laittaa erillinen postilaatikko ilmaisjakelua varten, josta kukin halukas voi ottaa jakelua vastaan. - Ulkoiluvälinevarastojen osalta pyydettiin asukkaita tarkistamaan, että ovi sulkeutuu perässä, tilasta on varastettu jo kaksi polkupyörää. - Isännöitsijä pyytää huoltoyhtiötä tarkastamaan ovipumppujen toiminta ulkoovien osalta - Jätehuoneessa on patterit asennettu niin, että jäteastiat saattavat rikkoa ne. - Kylpyhuoneiden patterit ovat käyttöveden kautta lämpeäviä, joten ne ovat lämpimiä myös kesäaikaan. - Tuleva hallitus selvittelee jätteiden lajitustarpeita. - Autohallin valaistus selvitellään huoltoyhtiön kanssa

Paikka Hotelli Radisson SAS Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki

Paikka Hotelli Radisson SAS Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki FINNLINES OYJ Pöytäkirja Varsinainen yhtiökokous 15.4.2009 Paikka Hotelli Radisson SAS Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki Aika 15.4.2009 alkaen klo 12.30 Osanottajat Ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat,

Lisätiedot

Paikalla: Jouni Komulainen puheenjohtaja

Paikalla: Jouni Komulainen puheenjohtaja 1 (6) AS. OY JUHANNUSRINNE HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 28.2.2012 klo 08.00 9.40 Paikka: Taloyhtiössä, Tapio Penkkalan luona as. J 20 Kutsuttu: Jouni Komulainen puheenjohtaja Janne Maksimainen Tapio Penkkala

Lisätiedot

2. Työjärjestys Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

2. Työjärjestys Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. 1 (6) AS. OY ESPOON JUHANNUSRINNE HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Tiistaina 8.3.2011 kello 15.30-17.30 Paikka: Taloyhtiössä, Tapio Penkkalan luona as. J 20 Paikalla: Jouni Komulainen puheenjohtaja Janne Maksimainen

Lisätiedot

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen.

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen. SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA 05.04.2009 Kokousaika Tiistaina 31.03.2009 klo 18.00-20.10 Kokouspaikka Suolahtisali Läsnä: Osuuskunnan jäsenet ( 43 ) liitteen nro 1. mukaisesti

Lisätiedot

Matinkylän Huolto Oy, Matinkatu 22, 02230 Espoo

Matinkylän Huolto Oy, Matinkatu 22, 02230 Espoo 1 (7) ASUNTO OY JUHANNUSRINNE HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Tiistaina 26.02.2013 kello 17:00-18:55 Paikka: Matinkylän Huolto Oy, Matinkatu 22, 02230 Espoo Kutsuttu: Jouni Komulainen puheenjohtaja Tapio Penkkala

Lisätiedot

Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Jukka Hillo avasi kokouksen klo 18.00.

Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Jukka Hillo avasi kokouksen klo 18.00. Asunto Oy lirisranta Varsinainen yhtiökokous 2005 Pöytä kirja l(3) Aika 3.5.2005 klo 18.00 Paikka Hotelli Matinlahti, Espoo Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Jukka Hillo avasi kokouksen klo 18.00.

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2015 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 6.5.2015, klo 9.00 9.25 Paikka: Läsnä: Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2011. Sievissä 13. päivänä huhtikuuta 2011 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2011. Sievissä 13. päivänä huhtikuuta 2011 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011 SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A No. 1/2011 Sievissä 13. päivänä huhtikuuta 2011 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011 Aika: 13.4.2011 alkaen klo. 14:00 Paikka: Yhtiön pääkonttori, Sievi

Lisätiedot

1. Avaus Hallituksen puheenjohtaja Jukka Hillo avasi kokouksen ja toivotti osanottajat, erityisesti uudet osakkaat, tervetulleiksi.

1. Avaus Hallituksen puheenjohtaja Jukka Hillo avasi kokouksen ja toivotti osanottajat, erityisesti uudet osakkaat, tervetulleiksi. ASUNTO OY IIRISRANTA VARSINAINEN YHTIOKOKOUS 2004 Aika: 25.5.2004 klo 18.00-20.30 Paikka: Hotelli Matinlahti, Espoo 1. Avaus Hallituksen puheenjohtaja Jukka Hillo avasi kokouksen ja toivotti osanottajat,

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous. Tiedotustilaisuuteen jatkorakentamisesta kiinnostuneet

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous. Tiedotustilaisuuteen jatkorakentamisesta kiinnostuneet SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikkona 24.03.2010 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Suolahtisali Kutsutut: Osuuskunnan jäsenet Tiedotustilaisuuteen jatkorakentamisesta

Lisätiedot

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat Y-tunnus 0480996-6 KOKOUSKUTSU 2.4.2014 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Keskiviikko 16.4.2014 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vaskiniitynkuja 2, 00740 Helsinki Yhtiokokouksessa kasitellaan

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio, Helsinki

Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio, Helsinki HERANTIS PHARMA OYJ Pöytäkirja 1/2015 Y-tunnus: 2198665-7 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2015, klo 13.00 Paikka Läsnä Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio, Helsinki Liitteessä 3 luetellut

Lisätiedot

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2014

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2014 HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2014 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 10.4.2014 klo 11.00 13.10 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat

Lisätiedot

Finlandia-talon Finlandia-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki

Finlandia-talon Finlandia-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Pöytäkirja 1/2014 1 (8) FORTUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 Aika: 8.4.2014 klo 14:00 17:11 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon Finlandia-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Pöytäkirja 1/2007 Aika: 29.3.2007 klo 16.00 Paikka: PKC Group Oyj:n toimitilat, Kempele Läsnä: Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä olleet osakkeenomistajat,

Lisätiedot

Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku

Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 14.4.2015 klo 11.00 12.45 Paikka: Läsnä: Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku Kokouksessa olivat edustettuina

Lisätiedot

LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN. Espoossa 9. päivänä maaliskuuta 2015 Länsimetro Oy Hallitus

LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN. Espoossa 9. päivänä maaliskuuta 2015 Länsimetro Oy Hallitus LÄNSIMETRO OY, VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 31.3.2015 LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Länsimetro Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina

Lisätiedot

ASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. 9.4.2015, klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

ASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. 9.4.2015, klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. ASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka Läsnä 9.4.2015, klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Opus Business Park 3:n auditorio Aida, Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki. Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi avasi kokouksen.

Opus Business Park 3:n auditorio Aida, Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki. Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi avasi kokouksen. 1 IXONOS OYJ VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Keskiviikkona 2.4.2014 kello 15.30 16.35 Paikka Opus Business Park 3:n auditorio Aida, Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 26.3.2015 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2015 klo 13 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01 Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01 Aika 19.3.2015, klo 15.00 16.27 Paikka Scandic Park, Mannerheimintie 46, Helsinki Läsnä Kokouksessa oli läsnä tai edustettuna 602 osakkeenomistajaa, jotka edustivat

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen. CERTEUM OY Pöytäkirja 1/2015 Y-tunnus: 2617068-1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 24.4.2015, klo 13.00 Paikka Ravintola Bank Meeting Point neuvotteluhuoneet 8-9, Unioninkatu 22, Helsinki. Läsnä Liitteessä

Lisätiedot

Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki

Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki ASUNTO OY SILTAKYLANTIE 2 KOKOUSKUTSU Y-tunnus 0480996-6 8.4.2015 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Maanantaina 27.4.2015 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry Pöytäkirja 1. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja Hannu Karttunen avasi kokouksen klo 19.15.

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry Pöytäkirja 1. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja Hannu Karttunen avasi kokouksen klo 19.15. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry Pöytäkirja 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2013 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 5.11.2013 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1

Lisätiedot

Esiteltiin osakkaille etukäteen toimitettu tilinpäätös eli

Esiteltiin osakkaille etukäteen toimitettu tilinpäätös eli Pöytäkirja asunto-osakeyhtiö Iirisrannan varsinaisesta yhtiökokouksesta Rank Xeroxin tiloissa 11.6.87 klo 18.00-22.00 Osanottajat: Jouko Talvitie (huoneisto l), Christina auren ja ars Barnö (2), Marja-iisa

Lisätiedot

Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen

Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen Puheenjohtajan nuotit 1 (7) Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Koollekutsujan nimeämä henkilö, normaalisti hallituksen pj, avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat

Lisätiedot

1 (5) osoitteessa kuun päivänä 200 alkaen klo. Hoitokunnan puheenjohtaja/toimitsijamies avasi kokouksen.

1 (5) osoitteessa kuun päivänä 200 alkaen klo. Hoitokunnan puheenjohtaja/toimitsijamies avasi kokouksen. 1 (5) PÖYTÄKIRJA yksityisen tien tiekunnan vuosikokouksesta/ylimääräisestä kokouksesta Paikka ja Aika Someron kaupungin kylässä luona osoitteessa kuun _päivänä 200 alkaen klo _. Kokouksen avaus Kokouksen

Lisätiedot